Page 1

Dec. ’13 · Jan. · Feb. 2014

Minikonfirmander 2013 Adventsgudstjeneste 2012

Tema: JUL : ★★★★GLÆDEN · ★★★★SORGEN · ★★★★FREDEN · ★★★★FESTEN


Kirkelig vejviser Sognepræst Henning Bjerg Mikkelsen Lomborgvej 108, Lomborg 7620 Lemvig, tlf. 97 88 90 11 E-mail: hbmi@km.dk Præstesekretær Britta Sunesen E-mail: blsu@km.dk (Træffes i præstegården hver fredag)

Lomborg sogn Graver og kirketjener Bent Pedersen, Markskellet 3, Lomborg 7620 Lemvig tlf. 97 88 97 14; Mobil 28 94 05 59

Rom sogn Graver og kirketjener Inna Rasmussen, Kondorvej 23, 7620 Lemvig Tlf. 97 82 35 47; Mobil 21 42 95 52 Lomborg-Rom Menighedsråd Formand Grete Bækgaard Thomsen, Højrisvej 1, Rom, 7620 Lemvig, Tlf. 97 82 00 02

Ramme sogn Graver og kirketjener Jes Erik Pedersen Sønderskovvej 10, 7650 Bøvling, Tlf. 97 88 59 50

Dybe sogn Graver og kirketjener Arne Y. Andersen Damgårdvej 5, Dybe 7620 Lemvig Tlf. 40 11 87 15 Dybe - Ramme Menighedsråd Formand Karsten Bjerg Godthåbsvej 20, Dybe 7620 Lemvig Tlf. 97 89 53 10

2

LOMBORG ROM DYBE RAMME SOGNE

Jule

GLÆDEN

I løbet af julemåneden vil mørket blive brudt af lys og juleudsmykning. Det vil vrimle med engle, nisser og julemænd, og i fjernsynet kan vi følge med i de mange forskellige julekalendere. Langsomt bliver vore hjerter i løbet af december måned fyldt af julestemning, en forventningens glæde. Vi glæder os til jul. Men når juleaften er forbi, når stjernerne og hjerterne igen fjernes fra stuen, og duften af klejner, stearinlys og gran pludselig igen erstattes af duften af hverdagens mere enkle retter, så kan den velkendte tomme fornemmelse godt finde på at dukke op i maven: Æv! det var så den jul! Måske erstattes juleglæden af en skuffelse over, at juletiden er slut, og at den almindelige grå hverdag alt for hurtigt er kommet tilbage.

Julens budskab bliver hængende, og vil lyse for os resten af året

Vi burde måske standse lidt op her og tænke over indholdet af julens budskab; nemlig, at Gud er kommet til os for at blive. Jesus bringer Guds lys til os gennem hele sit liv og sit virke, i den sidste ende gennem sin død og opstandelse. På den måde lyser julebudskabet op midt inde i det liv, vi lever nu. Jesus kom til jorden for at vise os, at vi er omsluttet af Guds lys og kærlighed hver eneste dag – året rundt. Så selv om vi altså kun fejrer Jesu fødsel én gang om året, lyser julens budskab ikke kun i decembermørket. Julens budskab bliver hængende, og vil lyse for os resten af året. Jesus siger om sig selv: »Jeg er verdens lys. Den, der følger mig skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys« På dette ord og løfte ønsker vi hinanden en glædelig jul. Henning Bjerg Mikkelsen, sognepræst


Orientering Generel orientering Konfirmander - og konfirmation 20 unge mennesker har tilmeldt sig konfirmationsforberedelsen, som finder sted hver torsdag morgen i konfirmandstuen. Konfirmation finder sted søndag den 11. maj 2014 i hhv. Lomborg og Ramme kirke.

Kirkebladet Kirkebladet vil fremover udkomme ved et kvartals begyndelse, hvorfor dette nummer i en overgangsfase dækker 4 måneder frem til og med marts 2014. Ændringen skyldes et ønske om at rykke lidt på deadlines, så vi undgår at skulle arbejde med bladet i sommerferien, men også for at kunne bringe konfirmandfotos lidt tidligere end vi har gjort hidtil. Indholdet i kirkebladet vil desuden fremover være bygget op omkring et gennemgående tema. Således vil vi i dette nummer belyse julen fra forskellige vinkler.

Kirkefrokost

For de som er begyndt at tænke på konfirmation i 2015, 2016 o.s.v. kan jeg oplyse, at konfirmationer afholdes den anden søndag i maj, med mindre søndagen falder på en pinsedag.

Konfirmandlejr Der planlægges konfirmandlejr i weekenden den 28.-30. marts 2014.. Hvis nogle derude har lyst til at give en hånd med på lejren, f.eks. hjælpe til med nogle praktiske ting eller bistå ved diverse aktiviteter, må man meget gerne kontakte sognepræsten herom.

Minikonfirmander 17 børn på 3. klassetrin havde sagt ja tak til indbydelsen til at være minikonfirmand. Undervisningen strakte sig over 10 torsdage fra september til november. Når dette læses er undervisningen afsluttet, men på billedet her kan I se, hvem der har været her. Ved afslutningen i november fik børnene en jule-CD med »Gospelroots« som en lille hilsen fra sognets kirke.

Efter gudstjenesten i Lomborg kirke søndag den 23. februar er alle hjertelig velkommen til at følge med til frokost i konfirmandstuen. Prisen er 30 kroner pr. person.

Høstoffer Ved høstgudstjenesterne i september, blev der i Dybe og Ramme sogne indsamlet i alt 2192 kroner. Menighedsrådet har besluttet at lade pengene tilgå »Sorggrupper for børn og unge i Lemvig«, som gør et uvurderligt stykke arbejde for at hjælpe børn og unge videre efter tab af nærtstående familiemedlem Ved høstgudstjenesten i Lomborg kirke blev der indsamlet 5118,50 kroner, som af menighedsrådet er blevet fordelt således: De grønne pigespejdere 730,00 KFUM spejderne 730,00 Indre Mission 730,00 Danmission 730,00 Kirkens Korshær 730,00 KFUM & K i Danmark 730,00 Sorggruppe for børn og unge i Lemvig 738,50

Menighedsrådsmøder Der var i skrivende stund endnu ikke berammet menighedsrådsmøder i 2014, men hold øje med hjemmesiden, hvor dagsorden og referater lægges ud under knappen »Menighedsråd«.

3


Opslag

Gudstjenester på Alparken

Advents- og familiegud stjeneste i Lomborg Kirke

Søndag den 1. decemb er kl. 10.30 Traditionen tro indleder vi adventstiden med en festlig gudstjeneste, hvor spejderne medvirker med indslag og tænder det før ste lys i adventskransen. Efter gudstjenesten indbyd es til marked på Lomborg Idrætsefterskole, hvo r der vil være bortlodning og tombola sam t for skellige boder med mulighed for at købe dek orationer, adventskranse o.a. Overskuddet fra ma rkedet går ubeskåret til spejderarbejdet i Lomborg -Rom.

Onsdag den 4. december kl. 14.30: Marianne Gyldenkærne, Bøvling Valgmenighed Onsdag den 18. december kl. 14.30: Henning Bjerg Mikkelsen (i kirken) Onsdag den 15. januar kl. 14.30: Marianne Gyldenkærne, Bøvling Valgmenighed Onsdag den 29. januar kl. 14.30: Henning Bjerg Mikkelsen Onsdag den 12. februar kl. 14.30: Henning Bjerg Mikkelsen Onsdag den 26. februar kl. 14.30: Henning Bjerg Mikkelsen Onsdag den 12. marts kl. 14.30: Marianne Gyldenkærne, Bøvling valgmenighed Onsdag den 26. marts kl. 14.30: Marianne Gyldenkærne, Bøvling valgmenighed

ke

Fortællegudstjeneste i Dybe Kir

4

0 Onsdag den 4. december kl. 19.3 giske tekster. Ingrid væver julefortællinger ud fra fire litur – et« sted værk tælle Ingrid Hvas fra »for med et stor t netllefestivalen på Nr. Vosborg og arbejder Hvas står bl.a. for at arrangere fortæ lleværksted). værk af lokale fortællere (vestjysk fortæ sen sørger for Christian Risgaard og Søren Christen Kirkelig voksenundervisning m.v. rne llinge fortæ til nder visning dramatiserende musik Der indbydes igen i år til kristendomsu aftener nde følge på borg i konfirmandstuen i Lom Torsdag den 23. januar kl. 18.00: en?« Luciaoptog i Lomborg Kirke Emne: »Hvad siger bibelen om barnedåb 0 19.0 kl. ber em dec Onsdag den 11. Torsdag den 6. februar kl. 18.00: i adventsEn stemningsfuld aftengudstjeneste midt Emne: »Gør bøn en forskel?« gammel tid var tiden. Spejderne går luciaoptog. Fra 0: Torsdag den 20. februar kl. 18.0 opgave det er, luciaoptoget en påmindelse om den « den? Emne: »Hvad gør Helligån der brug for at være lys for andre og hjælpe, hvor ng amli inds en være Torsdag den 6. marts kl. 18.00: det. Således vil der denne aften når Gud ers nesk men edre forb at Emne: »Hvorfor overholde de 10 bud, til Danmissions arbejde for guds r Efte . sten emø Mell og a tilgiver alt?”« levevilkår i Asien, Afrik stegården. 0, hvorefter tjenesten er der kaffe og samvær i præ Der indledes med fællesspisning kl. 18.0 a. Aftenen tem sognepræsten vil belyse aftenens deltagelse for Pris 0. forventes at slutte ca. kl. 20.0 Julegudstjeneste for de ældre . aften pr. er 60 kroner pr. person i Ramme Kirke hbmi@km.dk Tilmelding til præstegården, email uge før. Onsdag den 18. december kl. 14.30 eller på tlf. 97 88 90 11 – seneste en tidig, hvis sam er Vi lytter til adventstidens budskab og synger nogle Man kan tilmelde sig alle 4 aften af julens salmer. Gudstjenesten henvender sig til de man har mulighed for det. ældre i vore sogne, men alle som har tid og lyst er hjertelig velkommen til være med. Efter gudstjenesten er der kaffe og samvær på Alparken.


Kirkehøjskole i Lemvig Provsti

Der indbydes til kirkehøjskole i Lemvig provsti følgende to aftener under overskriften »Kirkeårets salmer«: Tirsdag den 25. februar kl. 19.30 i Ramme Kirke Emne: «Fastetiden» Oplæg ved sognepræst Leo Toftgaard, Nr. Nissum. Fællessalmesang ved sognepræst Henning Bjerg Mikkelsen, Lomborg-Rom-Dybe-Ramme. Onsdag den 26. marts kl. 19.30 i Heldum Kirke Emne: »Påske – når livet springer ud«. Oplæg ved sognepræst Birgitte Krøyer, Lemvig-Heldum Fællessalmesang ved sognepræst Poul Erik Knudsen, Lemvig-Heldum

Fastelavnsgudstjenest e i Ramme Kirke

Tirsdag den 28. januar kl. 19.30: Altergangsgudstjeneste i Lomborg kirke v/ Provst Knud Erik Nissen, Bøvling. Desuden offergang til fordel for Indre Mission og KFUM & KFUK. Efter gudstjenesten er der kaffe og samvær i konfirmandstuen. Onsdag den 29. januar kl. 19.30: Møde i Lomborg Missionshus v/ Simon Overgaard Pedersen, Lemvig . Torsdag den 30. januar kl. 19.30: Møde i Lomborg Missionshus v/ Thorvald Jensen, Karup. Søndag den 2. februar kl. 10.30: Gudstjeneste i Lomborg kirke kl. 10.30. Herefter frokost og samvær hos Jytte og Bent Rønn, Ringkøbingvej 131. Der vil bl.a. være oplæg til samtale i små grupper, men også tid til hygge og leg. Pris for frokost og eftermiddagskaffe er 10 kr. for børn og 50 kroner for voksne.

org Kirke

Konfirmandgudstjeneste i Lomb

Torsdag den 3. april kl. 19.00 Gudstjenestens tema telægger i samarbejde med præsten. tilret ne nder rma konfi som ste, tjene En guds mere information gives. opslag i det næste kirkeblad, hvor nær med øje hold så – agt fastl ikke u endn er

Nyt

Kort Nyt

Søndag den 2. marts kl. 14.00 Gudstjenesten tilrettelæ gges for børnene og er fælles for alle 4 sogne. Ma n må gerne være udklædt i kirken. Efter gudstjenes ten er der tøndeslagning, fastelavnsboller m.v. i Ram me Hallen.

Kirkeuge i Lomborg

Kirkebladet

Ferie og frihed

Kirkebil

Udgives af menighedsrådene. Redaktion: Henning B. Mikkelsen (ansv); Mona Døj Røn, Grete Bækgaard Thomsen og Karin Nielsen.

Sognepræsten træffes ikke i perioden 21.-22. december; 6.-13. januar; 8.-9. februar; 15.-16. marts.

Har du brug for transport til kirkelige arrangementer i sognet, så ring dagen før til Lemvig Taxi, tlf. 97 82 24 24. Ordningen kan benyttes for 20 kroner tur/retur.

Stof til næste kirkeblad indleveres skriftligt til sognepræsten senest: tirsdag den 25. februar 2014

Der henvises i nævnte perioder til sognepræst Ebbe Sunesen, Gudum, tlf. 97 86 30 08 eller e-mail esu@km.dk

5


Følelsen af julesorg – sorg midt i julen bliver forstærket af alle andres glæde

Jule

GLÆDEN SORGEN FREDEN FESTEN

SORGEN

Lad julesorgen slukkes Velkommen igen Guds engle små er en af de julesalmer, som synges let og ubesværet. Tekst og melodi passer sammen og det hele glider stille fremad. Grundtvig skrev salmen færdig julenat i 1825. Salmen er fyldt af modsætninger med beskrivelsen af, at vi har klingende frost og samtidigt en fremtidig forventning om at der komme et godt år, hvor der givetvis tænkes på en god høst som eksistensgrundlag. Modsætningerne giver os større mulighed for at forstå betydningen af det, som vi står midt i. Når vi er ulykkelige over at skulle miste en af dem, vi holder allermest af, så er det netop fordi vi elsker, og det vil ikke længere være muligt at tale med vedkommende eller få et kærligt håndtryk. Vi tænker nok ikke så meget over det, når vi oplever lyk-

kelige stunder - det gør vi jo på baggrund af kendskabet til det modsatte, nemlig de stunder, hvor vi var ulykkelige. Følelsen af julesorg – sorg midt i julen bliver forstærket af alle andres glæde. I julen er vi glade, og det er svært at acceptere, at nogen har det ondt eller ulykkeligt, og måske ser vi det ikke særligt tydeligt, når vi hører til de glade. På samme måde kan oplevelsen af ensomhed forstærkes i et festligt lag, hvor alle andre taler og ler ad hinandens vittigheder og anekdoter, og ingen ser den ensomme midt i festen. Vi har alle en forpligtelse til at være opmærksomme på vores medmennesker.Vi kan ikke fjerne sorg eller lidelse, men vi kan tilbyde at slå følge, gå ved siden af, være til stede og til rådighed. Grete Bækgaard Thomsen

6


Jule

FREDEN

Fred på jord, fryd på jord – Jesusbarnet blandt os bor Julenat i 1914 lå unge tyske mænd i deres skyttegrave ved Vestfronten. Kun 30 meter fra dem lå de engelske og franske soldater i deres skyttegrave. I flere måneder havde de skudt på hinanden og dræbt hinanden i stor stil i det, der senere blev kendt som »Den Første Verdenskrig«. I løbet af juleaftensdag begyndte skydningen at stilne af. Det var den første stilhed på fronten i månedsvis. Englænderne troede, at tyskerne var ved at forberede et overraskelsesangreb, men opdagede i stedet, at tyskerne havde sat juletræer op foran deres skyttegrave og tændt lys. Pludselig hørte de, at de tyske soldater brød ud i sang: »Stille Nacht, heilige Nacht« . Englænderne reagerede ved at klappe og så istemme en af deres egne julesalmer. Sådan vekslede sangene frem og tilbage, og det kulminerede med, at de alle sang med på den julesang, som englænderne kendte som »O Come all Ye faithful«.Tyskerne kendte sangen i dens latinske udgave og sang med. Det endte med, at soldaterne fra begge sider mødtes i ingenmandsland mellem skyttegravene, hvor de tændte bål og udvekslede gaver og blandt andet sang: »Skuld gammel venskab rejn forgo« og også spillede en fodboldlandskamp med hinanden. På flere frontafsnit holdt julefreden helt ind i det nye år, men så udgik der befalinger fra generalstabene til soldaterne om at genoptage skydningen. I begyndelsen skød mange soldater bevidst hen over hovederne på dem, de havde fejret jul sammen med, men efterhånden lykkedes det hærledelserne at genindføre den militære disciplin. Denne legendariske våbenhvile var blot begyndelsen. Både i 1915 og 1916 var der også julevåbenstilstand og det er også sket i andre krige siden da. Men kan det også ske i dag? Vil det f.eks. kunne ske i Syrien? Vil det kunne ske i andre af verdens brændpunkter, hvor der udkæmpes krige og konflikter i dag? Kan det ske, at julens budskab kan få os alle sammen op af skyttegravene, og ud i det ingenmandsland, hvor Guds rige bryder igennem.

Det endte med, at soldaterne fra begge sider mødtes i ingenmandsland mellem skyttegravene, hvor de tændte bål og udvekslede gaver…

Henning Bjerg Mikkelsen, sognepræst

7


Jule

Grethe og Erik Bjerg

FESTEN

Min barndoms jul? Jeg er på besøg hos Grethe (86 år) og Erik Bjerg (92 år), tidligere graver på Ramme Kirkegård fra 1982 til maj 1993.Vi er gået tilbage i tiden til deres barndomsjul omkring 1920’erne og 30’erne. Grethe: »I min barndomsjul var der ingenting at rutte med. Vi »fik« julegaver, om ikke andet så nye strømper. Dengang havde vi ikke fjernsyn, og vi havde

ikke engang radio. Det varede længe, inden vi fik radio – det var først under krigen. Op imod jul blev der slagtet gris, og der blev lavet sylte og medister. Blodpølse blev kogt – det fik vi til middag og om morgenen den næste dag. Der blev bagt småkager og pebernødder mm., da der kom en del fremmede til jul. Der var også julerengøring, og gulvene skulle ferniseres – vi børn skulle i seng, så gulvene kunne blive ordnet.

Hvad gør man ved… Fødsel

Anmeldelse af fødslen skal ske senest 14 dage efter fødslen. Den afleveres til sognepræsten eller anmeldes via internettet på: www.personregistrering.dk. Husk - hvis forældrene ikke er gift og ønsker faderskabet anerkendt straks ved fødslen - at aflevere omsorgs- og ansvarserklæringen underskrevet af begge forældre + 2 vidner sammen med fødselsanmeldelsen.

Dåb/navngivning

Inden seks måneder efter fødslen skal barnet have et navn ved enten dåb eller navngivning. Dåb finder sted i forbindelse med en gudstjeneste, og aftales med sognepræsten. Der aftales inden dåben et tidspunkt for en samtale, enten i hjemmet eller i præsteboligen. Under besøget tales om de praktiske ting i forbindelse med dåben og om, hvad dåben egentlig er for noget. Derudover skal der oplyses om barnets fulde navn samt navne og adresse på 3-5 faddere. Alle faddere skal være døbte. En eventuel gudmor eller gudfar kan også være fadder. Navngivning anmeldes til præsten i bopælssognet. Her medbringes barnets fødselsattest samt forældrenes dåbs/ navneattester og evt. vielsesattest

Bryllup

Man henvender sig på kommunens vielseskontor for at få udstedt en prøvelsesattest. Personnummerbevis, dåbsat-

8

test og evt. andre personlige attester medbringes. Derefter henvender man sig til præsten og medbringer de samme attester samt den udstedte prøvelsesattest. Kort før vielsen mødes man med præsten, hvor man aftaler salmer, gennemgår vielsesritualet m.m.

Begravelse/bisættelse

Henvendelse sker til præsten. Der skal foreligge en dødsanmeldelse senest 2 dage efter dødsfaldet. Blanket til anmeldelse kan hentes på www. personregistrering.dk - eller ordnes ved kontakt til præsten eller til en bedemand, som kan være behjælpelig med de mange praktiske spørgsmål.

Samtale/sjælesorg

Præsten står til rådighed for personlige samtaler. Baggrunden for en samtale kan være menneskelige eller religiøse problemer, eller et ønske om at få snakket med et andet menneske, om de tanker eller problemer man tumler med. Præsten har her som i andre sammenhænge tavshedspligt.

Hjemmealtergang

Der er også mulighed for at komme til alters hjemme. Hvis man ikke har mulighed for at deltage i søndagens gudstjeneste, kommer præsten gerne i hjemmet og holder altergang.

Ind- og udmeldelse af folkekirken

Man henvender sig til præsten, som udleverer de fornødne papirer.


Fra Grethe og Eriks krondiamantbryllup den 10. september

Vi havde en karl og en tjenestepige, som boede hos os og hvert år fejrede juleaften sammen med os. Vi var syv søskende i løbet af ti år, og Ella kom fem år efter. Vi legede og spillede også mange ting, f.eks. »Æsel« og puslespil, da tiden kunne føles lang. Vi lavede også julepynt. Mor lavede altid roser, og vi skulle ofte hjælpe med at crepe papir, så det blev til fine silkeroser. Vores juletræ var pyntet med stjerne på toppen, Dannebrogsflag, flotte hvide og lyserøde silkeroser, og så kom der fehår på… det var noget frygteligt skidt, hvis det kom i strømperne, for så stak det! Træet blev også pyntet med sølv- og guldstrimler, og med tiden kom der mere til, som vi blev ældre og kunne begynde at klippe julepynt. Vi lavede engle og hjerter – det gjorde de andre steder, så det skulle vi også prøve at have noget af! Juletræet stod pænt, da den stod inde i en kold »pænstue«. Kun juleaften og nytårsaften var den i dagligstuen, hvor der var kakkelovn, og sommetider stod træet til Helligtrekonger. Den 24. september, som jeg husker det … var det nok lidt forskelligt, om vi kom i kirke. Det var nok først, da vi var så store, at vi selv kunne cykle til kirken.

Det var altid far, der læste juleevangeliet op, når vi var færdige med at spise.

Juleaften blev flæskestegen lavet i ovnen, men jeg tror nok, mor syntes det var lidt for dyrt med ildebrændsel - ved nytår blev kødet stegt i gryden ved smedejernskomfuret over åben ild. Til dessert fik vi en slags flødebudding med svesker ovenpå og flødeskum. Under krigen var der snart hverken det ene eller det andet, man kunne få dengang – og da lavede mor en form for opskrift på vinbudding, hvor hun kom lidt vin i, og så kunne man få røde husblas … så kom der lidt saft og sukker … jeg husker ikke lige, hvad der kom i, men det var som da noget »vandet sager«, men så fik vi noget »godt« creme ovenpå.Vi var jo ikke så forvænt dengang. I 30’erne var der ikke meget at smide med.

Det var altid far, der læste juleevangeliet op, når vi var færdige med at spise. Bordet blev flyttet, så vi kunne få plads til at gå rundt om juletræet. Så sang vi masser af julesange. Vi har sommetider haft nogle tidligere ungkarle og tjenestepiger ved os, som var gode til at synge. Julesangene er de samme, som vi synger i dag. Det kunne hænde, at vi fik nye tøjsko og nye forklæder, for at vi ikke skulle få vores kjoler beskidte. Derefter blev der serveret appelsiner og kager. Der var mange julebesøg, også af vores tidligere karle og tjenestepiger, så der skulle man lige være forberedt på at have noget til kaffen. Juledag var vi altid på besøg hos bedstemor og bedstefar på »Fladhede« Vi havde ikke indlagt vand, men en vandpumpe, hvor vi hentede vand fra. Så i 1942 kan vi nær sagt takke for, at vi ikke havde nogle vandrør: Det år var der 26 graders frost, så der skulle man passe på sine hænder. Når vi tog i håndtaget, brugte vi piger forklædet, for at hænderne ikke skulle fryse fast. Om jeg har taget nogen juletraditioner med? Ja, det har jeg, og så er der »skaret lidt til.« Hos Erik var de 11 søskende, og d. 24. december gik eller cyklede Erik og hans familie til kirke. Erik: »I mit hjem fik vi altid en god kurv, som indeholdt mange gode ting til jul – den var mange misundelige på. Risengrød hørte også julen til. Juleevangeliet blev læst af far efter maden. Juletræet var pyntet og stod i pænstuen. Vi måtte ikke komme derind, inden der var spist juleaften. Så blev døren slået op til et flot pyntet juletræ med tændte stearinlys. Vores juletræ blev inde til nytårsaften … indtil »æ nytårsknægte« havde været der«. Mona Døj Røn

9


Kontaktpersoner Samtalekredsen v/ / Poul Bak tlf. 97 88 92 54 Danmission v/ Anna Marie Olesen tlf. 97 88 90 44 Kirkens Korshær v/ Gerda Knudsen tlf. 97 88 94 06 Folkekirkeligt Fællesskab v/ Jørgen Agergaard tlf. 24 93 99 06 Søndagsskolen v/ Lisbeth Sloth tlf. 97 88 95 85 Teenklubben v/ Nicolai Bjerg Mikkelsen, tlf. 28 99 71 12 Fra 5. - 9. klasse. Mødested: Lomborg Missionshus. Tid: Mandag kl. 19.00-21.30. KFUM-spejderne i Lomborg-Rom v/ Lisbeth Sloth, tlf. 97 88 95 85. Mødes i Missionshuset tirsdag kl. 18.30-20.00 De grønne pigespejdere i Lomborg/Rom v/ Grethe Mikkelsen, tlf. 97 88 90 11. Mødes i Missionshuset tirsdag kl. 18.30-20.00 KFUM-spejderne i Dybe/Ramme Gruppeleder: Erik Jensen, tlf. 97 88 95 60. Tropleder: Benny Mathiasen, tlf. 97 88 96 54. Ulveleder. Frede Kirkeby, tlf. 29 92 90 26. Mødested: Spejderhuset: Stamphøjvej 49 i Dybe. Mødetid: Spejdere tirsdag kl. 19-21; Ulve tirsdag kl. 18.30-20.00. Bonnet FDF Kredsleder: Anders Andersen, tlf. 20 49 14 42. Mødested: Klubhuset på Bonnet Stadion. Tid: Tirsdag kl. 16.30-18.30.

Døbte Ramme Kirke: 7. september: Mathias Laurberg Strøe, Strøggade 76, Ramme

Lomborg Kirke 21. juli: Victoria Friis Thomsen, Sundsdahlvej 13, Ramme 1. september: Aksel Kiilerich Nielsen, Højrisvej 2, Rom

Rom Kirke

Viede/kirkelig velsignede 25. august

Alexander Buhelt Hahn

Ramme Kirke 7. september: Sandra Holm Laurberg og Torben Strøe, Strøggade 76, Ramme 7. september: Birte Friis Adler Jensen og Rasmus Munk Skaaning, Bøvlingvej 70, Ramme

Lomborg kirke 5. oktober:

Mie Bonnet Steensen og Nick Lapholm, Armosevej 20, Lomborg

Døde/begravede/bisatte Lomborg sogn 8. august: John Rothe, Lomborg – 78 år 6. september: Niels Jørgen Jensen, Møborg – 62 år 25. oktober: Leo Bjerg, Lomborg – 53 år

Ramme sogn 17. juni: 18. juli: 16. august: 23. august: 2. oktober: 3. oktober:

Isolde Edith Schaffrath, Ramme – 60 år Edith Herping, Ramme – 93 år Knud Rasmussen, Ramme – 81 år Svend Berg Toldbod, Lemvig – 68 år Birthe Gravesen, Klinkby – 84 år Thomas Korsgaard, Ramme – 49 år (bisat fra Skyum kirke)

Rom sogn 10. oktober:

Inger Jensine Mose, Rom – 70 år

Dybe sogn 19. juli:

Emil Brødbæk Laursen, Dybe – 1 år (begravet i Handbjerg)


Møder

Dec. ’13 · Jan. · Feb. 2014

Indre Mission

Onsdag den 11. december kl. 19.00: Lucia-gudstjeneste og julehygge i Præstegården.

Mandag den 3. marts kl. 14.00: Kvindestævne i Lemvig Missionshus. Taler/program senere.

Lørdag den 28. december kl. 19.30: Juletræsfest i Missionshuset

Torsdag den 6.marts kl. 18.00: Kirkelig voksenundervisning i konfirmandstuen (se opslag)

Onsdag den 8. januar kl. 19.30: Bedemøde hos Karen og Poul Bak, Armosevej 100, Lomborg

Onsdag den 12 marts kl. 19.30: Generalforsamling i Indre Mission hos Eva og Laurids Falkesgaard.

Fredag den 10. januar kl. 19.30: Bedemøde i Missionshuset.

Onsdag den 19. marts kl. 19.00: Kredsmøde i Nørre Nissum kirke. Tale v/ Esper Thidemann, Aarhus

Tirsdag den 14.januar og onsdag den 15.: Mandsstævne i Møborg Missionshus. Tidspunkt og program følger senere. Torsdag den 23. januar kl. 18.00: Kirkelig voksenundervisning i konfirmandstuen (se opslag) Tirsdag den 28. januar kl. 19.30: Kirkeuge. Gudstjeneste i Lomborg Kirke Onsdag den 29. januar kl. 19.30: Kirkeuge. Møde i Missionshuset Torsdag den 30. januar kl. 19.30: Kirkeuge: Møde i Missionshuset Torsdag den 6. februar kl. 18.00: Kirkelig voksenundervisning i konfirmandstuen (se opslag) Torsdag den 20. februar kl. 18.00: Kirkelig voksenundervisning i konfirmandstuen (se opslag)

Danmission Tirsdag den 17. december kl. 19.30: Møde og julehygge hos Arne og Anna Marie Olesen, Birkedalen 13, Lomborg Onsdag den 26. februar kl. 19.30: Møde hos Karen og Poul Bak, Armosevej 100, Lomborg Onsdag den 5. marts kl. 19.30: Distriktets forårsmøde i Lemvig Kirkehus

Folkekirkeligt Fællesskab Fredag den 28. februar: Generalforsamling i Missionshuset Lørdag den 28. december kl. 19.30: Juletræsfest i Missionshuset

Kirkens Korshær Torsdag den 5. december kl. 14.30: Julemøde i kirkehuset v/ Dorte Tranberg-Krab Mandag den 13. januar kl. 14.30: Møde hos Gerda Knudsen, Kløvermarken 5, Lomborg Mandag den 17. februar kl. 14.30: Møde hos Jenny Møller, Lomborgvej 92, Lomborg. Mandag den 17. marts kl. 14.30: Møde hos Inger Pedersen, Døjvej 17, Lomborg

11


Gudstjenester Dag Kirkeåret

212

Lomborg

Ramme

Rom

Dybe

10.30 (a)

Ingen

Ingen

09.00

DECEMBER

1.

1. s. i advent

4.

Onsdag

8.

2. s. i advent

19.30 (b) Ingen

09.00

Ingen

Ingen

Ingen

10.30

Ingen

09.00 Lilleør

10.30 Lilleør

Ingen

Juleaften

16.00

14.00

15.00

13.00

Juledag

10.30

Ingen

Ingen

09.00

11.

Onsdag

15.

3. s. i advent

09.00

22.

4. s. i advent

24. 25.

10.30 19.00 (c)

26.

2. juledag

Ingen

10.30

09.00

Ingen

29

Julesøndag

10.30

Ingen

Ingen

Ingen

1.

Nytårsdag

14.30 (d)

16.00 (d)

Ingen

Ingen

5.

Hellig 3 Konger

Ingen

Ingen

09.00

10.30

1. s. e. H3K

10.30 Lilleør

09.00 Lilleør

Ingen

Ingen

JANUAR

12. 19.

2. s. e. H3K

09.00 (e)

10.30

Ingen

Ingen

26.

3. s. e. H3K

Ingen

Ingen

10.30

09.00

28.

Tirsdag

19.30 (f)

FEBRUAR

2.

4. s. e. H3K

10.30

09.00

Ingen

Ingen

9.

Sidste s. e. H3K

09.00 Lilleør

Ingen

Ingen

10.30 Lilleør

16.

Septuagesima

Ingen

10.30

09.00

Ingen

23.

Seksagesima

10.30 (g)

Ingen

Ingen

09.00

2.

Fastelavn

Ingen

14.00 (h)

10.30

Ingen

9.

1. s. i fasten

09.00

Ingen

Ingen

10.30

16.

2. s. i fasten

10.30 Lilleør

09.00 Lilleør

Ingen

Ingen

MARTS

23.

3. s. i fasten

Ingen

10.30

09.00

Ingen

30.

Midfaste

10.30 (i)

Ingen

Ingen

09.00

3.

Torsdag

19.00 (j)

6.

Maria Bebudelse

09.00

10.30

Ingen

Ingen

a) b) c) d) e)

Familiegudstjeneste og spejdermarked Julemusikgudstjeneste (se opslag) Gudstjeneste m. luciaoptog Indsamling til Bibelselskabet Indsamling til Kirkens Korshær

f) g) h) i) j)

Kirkeuge-gudstjeneste v/ Knud Erik Nissen Indsamling til KLF, Kirke og Medier. Efter gudstj. indbydes til kirkefrokost Børnegudstjeneste (se opslag) Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp Konfirmandgudstjeneste (se opslag)

Team Lynderup . 97 17 34 08

APRIL

Lomborg, Rom, Dybe og Ramme kirkeblad - Nr. 1 - 2014