Page 1

Online

CVR 15770546 . Biltlf. 40 17 75 14 pts82a@gmail.com Alt i tømrer- og snedkerarbejde Vi udfører alt i glas Udskiftning af termoruder fra dag til dag

Skoletoften 32 · Tlf. 97 44 83 84 · www.plusel.dk · info@plusel.dk Murermester

Autoriserede el-installatører Carsten Jensen - Ole Holmgaard Købmagerstræde 10 7830 Vinderup

Niels Chresten Ransborg

Telefon 97 44 15 53

Tlf. 97 44 63 71 - 30 95 01 59

Alt tømrerog snedkerarbejde udføres... bl.a. industriog staldbyggeri!

René Ringgaard EJSING TØMRER & SNEDKER Tlf. 26 85 60 51

Gl. Landevej 12 Fax 97 44 61 71

Har du også pladsmangel? Vi er billigst !

reneringgaard@live.dk ● Gratis udlån af trailer ● Gratis udlån af flyttekasser ● ● ● ● ● ●

Udlejning af depotrum Adgang døgnet rundt Videoovervågning Opvarmede lokaler Indendørs aflæsning Se mere på pladsmangel.dk

• Foder og tilbehør til hobby og kæledyr • Hestefoder og rideudstyr • Alt til de vilde fugle og dyr • Træpiller 6 eller 8 mm til afhentning og levering • Tilbehør og udstyr til havens pasning og pleje Stationsvej 2 . 7830 Vinderup

Tlf. 97 40 61 00 info@hobbyogdyr.dk www.hobbyogdyr.dk Mandag-fredag kl. 9.00-17.00 Lørdag kl. 9.00-12.30

Pladsmangel . Tlf. 9744 3378 Nr. Bjertvej 17 . 7830 Vinderup

ENTREPRENØRFIRMA ApS

Interiørglas • Termoruder • Butiksruder • Indramning af billeder og plakater •

ALT I JORDOG KLOAKARBEJDE

AUT. KLOAKMESTER THOMAS MILTERSEN

97 44 37 30 - 40 10 40 28

MARIUS JENSENS VEJ 7

7800 SKIVE

MAIL@RCGLASOGRAMME.DK

97 52 11 20

W W W. R C G L A S O G R A M M E . D K

ESPERSENS

(

e onlin

CYKLER VINDERUP

Nørregade 9 · 7830 Vinderup

Tlf. 97 44 14 30

STENHUGGERI REPARATION AF ALLE CYKELMÆRKER

www.automester.dk

• Vestjyllands største udvalg • Eneste lokalproducerende virksomhed

v/ Thomas Kristiansen Gl. Landevej 20, Ejsing, 7830 Vinderup

-e

ns

ikk

er

Nybovej 19 (v/ Nybo Bakke) · 7500 Holstebro

Tlf. 97 42 70 88

Tlf. 97 44 04 09

LIVBJERGGÅRD

www.espersens-stenhuggeri.dk

løser din opgave! Aut. kloakmester Slamsugning og spuling med markedets mest avancerede Kombi-Line slamsuger… Ring blot til Karl Iver

sa

ma

rb

ejd

sp

ar

tn

er

DØGNVAGT

- total lokal siden 1919

Se alle vore gode cykeltilbud på www.nkcykler.dk

Vinderup Bilcenter (

MARMOR · SKIFFER · GRANIT

20 21 01 09

Vinderup Skov & Have - en del af Vinderup Maskinforretning A/S

Parallelvej 1 7830 Vinderup klaus@vindmask.dk

merete@vindmask.dk

Tlf.: 97 45 22 77 www.vnskovoghave.dk Parke ri

ng lig e ved

Vinderup Entreprenørforretning A/S

døre

Lamper

n!

El-artikler

Aut. kloakmester

Hvidevarer

Jord-, vej-, kloakarbejde og dræn • Slamsugning, spuling og rodskæring Jordraketter og anlægsarbejde • TV-inspektion af rørledninger

Solcelleanlæg

Toften 24, 7830 Vinderup

Tlf. 97 44 22 11

Hvidevareservice Sevelvej 3, 7830 Vinderup

Tlf. 97 44 12 05 16. årgang

Lej et depotrum... www.tmvinderup.dk

Alt murer-, støbe-, jord- og kloakarbejde udføres

- udgivet af Vinderup Y’s Men’s Club

Mobil 22 84 15 53 - 22 74 15 53

Geddalvej 69 - Ejsing - 7830 Vinderup

Lægevagt 70 11 31 31 Vinderup Apotek 97 44 10 38

www.vinderup.lokalviden.dk

Online

ne Onli

Vesterlund 9 · Vinderup

97 44 19 50

VINDERUP EL ApS

Online

v/ Karl Iver Jensen Vinderupvej 11 • 7560 Hjerm 97 44 16 62 • Mobil 20 21 01 09 • Fax 97 44 20 83 mail@livbjerggaard.com • www.livbjergaard.com

Peters Tømrer- og Snedkerforretning ApS

for Vinderup og omegn · 2017-2018

ENTREPRENØRFORRETNING

Cvr-nr. DK 17706500 - Spar Nord, Vinderup afd. - Konto 8507 602547198

Online

LIVBJERGGÅRD

V/ GUNNER CHRISTENSEN - AUT. VVS- & SOLVARMEINSTALLATØR

Tingvej 14 - Mogenstrup - 7800 Skive - Tlf. 97 54 41 55 - Fax 97 54 40 35 - mogenstrup@energismeden.dk - www.energismeden.dk

PS

LOKALVIDEN

2017/18 Lokalviden for Vinderup og omegn

OR

FYRTEST

Mogenstrup Smede-& Maskinforretning Miljø & Energicentret

Bil 20 14 26 05 www.vinderupentreprenoer.dk • ovesnielsen@mail.tele.dk

Ring når hele verden bryder sammen…

MURERFIRMAET

Vinderup Begravelsesforretning Søndergade 1 • 7830 Vinderup

PETER THORSEN MOSEVEJ 12, VINDERUP TLF. 97 44 16 15 BIL 244 999 04 peterthorsenvinderup@gmail.com

Søren Toft

www.boudigaard.dk

Vi handler lokalt Personlig • Nutidig

Søren Boudigaard

Vi varetager alt vedr. Begravelse • Bisættelse

Mød os på Facebook

Birgitte S. Mortensen

Tlf. 97 44 23 32 Dag • aften & weekend


N E D I V L LOKA omegn g o p u r e d in - for V up,

ONLINE + OFFLINE

Crossmedia

rg, Herr ing, Handbje Vinderup, Ejs vel e, Sahl og Se yd R , p ru st n e Mog

t lokale Synliggør de l som mulig,

gen så loka For at gøre bo n fra t i al lokalvide re e ss re te in vi er viden rslag, faktuel fo u d r a H t. e områd ail til: så send en m r, e ls e tt re r lle e n.dk nudmikkelse lokalviden@k

r e oplysninge in d i jl fe r e d Er fonnummer, e eller tele - navn, adress du e 36, hvordan så læs på sid får det rettet.

Layout

visuel identitet

grafisk

2 . . 11 . . . . . . . . 114 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . 1 31 3 Alarm . . . . . . . . . . . 70 1 . . . 11 . . . . . 44 18 . . . . 7 . 9 Politi . . . n . . . . agte 75 00 Lægev set Vinderup . . . . . 96 11 gehu une .

Læ mm bro Ko e t s l o H 0 2 01 1 : . 70 1 P . L . . Æ 0 n. HJ 12 1 KRISE lai Tjeneste g . . 70 20 nin ico rådgiv Sct. N e is 9 40 r k ien 0 14 3 4 . . Livslin t ntak den ko i v l a k o Vedr. L

design

& kommunikation Digitaltryk

erne Få oplysning her i bogen c, eller på din p r din din tablet elle . smartphone

Lokalviden for Vinderup og omegn udgives af Vinderup Y’s Men’s Club og omdeles gratis til alle husstande og sommerhuse i den gamle Vinderup Kommune. Ekstra eksemplarer kan rekvireres hos Knud E. Mikkelsen, tlf. 40 14 39 40, e-mail: lokalviden@knudmikkelsen.dk Lokalviden for Vinderup og omegn er udgiverens ejendom. Eftertryk og affotografering af Lokalvidens tekst og annoncer er ikke tilladt i henhold til lov om ophavsret. For eventuelle fejl og mangler, der trods al anvendt omhu måtte forekomme i Lokalviden, påtager udgiveren sig intet ansvar. Redaktionen af navneregistret er afsluttet 1. april 2017. Oplag: 4.600. Tryk: Videbæk Bogtrykkeri A/S.

FALKEVEJ 4 . DK-6920 VIDEBÆK . TELEFON +45 97 17 11 22 post@videbaek-bogtrykkeri.dk . www.videbaek-bogtrykkeri.dk

Web/video


Side 2-16 Shopping · Spisesteder m.m. Side 184 Spisesteder

o

omrade info Side 17-23 Side 24-25 Side 26-27 Side 28

Kirker Skoler Vandreruter Cykelruter

Side 29-33 Værd at se Side 34-35 Hjertestartere Side 36 Dataændring

i

handels og erhvervsliv Side 37-57 Fagregister

borgere Side 58-128 Navneregister

gader Side 129-164 Adresseregister

service info i

indhold

shopping • spisesteder m.m .

Side 166-171 Servicesider Side 182-183 Kalender

kort Side 173 Side 174 Side 176 Side 178

Oversigt over veje Vinderup omegn Vinderup Ejsing/Ejsingholm

Side 179 Handbjerg/Herrup Side 180 Mogenstrup/Ryde Side 181 Sahl/Sevel


Sted

et h vor f olk m ødes · He r er plad s til alle

Klik in dp og fin å www.vin d åbn derup ing -h samt mang stider, aktiv allerne.dk e and re opl itetskalend ysning e er om r haller

ne

VINDERUP HALLERNE Halvej 2B · 7830 Vinderup · Tlf.: 97 44 18 75 · www.vinderup-hallerne.dk · mail@vinderup-hallerne.dk

2


Hold din næste fest i storslåede omgivelser… Restaurant Skyttegaarden kan tilbyde mange forskellige arrangementer, fx selskaber af enhver art, forretningsmiddage, foreningsarrangementer, åbent-hus-arrangementer, historiske middage, julefrokoster, mad ud af huset, anretninger, smørrebrød osv. Når man holder en fest på Skyttegaarden er der FRI ENTRE til Frilandsmuseet Hjerl Hede.

Hjerl Hedevej 14 · 7830 Vinderup · Tlf. 97 44 82 00 www.restaurant-skyttegaarden.dk · ph@restaurant-skyttegaarden.dk

- lige midt i fjorden…

Restaurant Pavillonen Handbjerg Marina Handbjerg Marinas nye restaurant Pavillonen er en familierestaurant, hvor der er plads til ca. 180 gæster inde og ca. 100 gæster til udeservering. Vi har et a la carte-kort med veltillavet og hjemmelavet lækker mad. Vi serverer bl.a. vores populære fisketallerken, stjerneskud, marinabøf m.m. Vi tilbyder desuden alle former for selskaber hele året rundt. Vi har rigtig travlt, så vil du være sikker på at få et bord, kan du reservere her: Pavillonen@HandbjergMarina.com eller Joan Harpøth: 23 93 31 00 3


Vær opmærksom på, at der kan være kommet nyt menukort siden tryk af Lokalviden

ÅBNINGSTIDER

Søndergade 4 . 7830 Vinderup

Alle dage kl. 14.00-21.00

97 44 25 80 Traditionel pizza Alle pizzaer kan fås med dobbeltbund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Tomat, ost, kebab, kylling, chili og dressing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Tomat, ost, skinke, bacon, fetaost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Tomat, ost, kebab, oliven, fetaost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Tomat, ost, oksekød, salami og peberfrugt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Tomat, ost, kebab, jalapeños, chili og løg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Tomat, ost, spaghetti, kylling og dressing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Tomat, ost, skinke, pepperoni og ananas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Tomat, ost, pepperoni, bacon og peberfrugt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Tomat, ost, skinke, bacon og peberfrugt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Tomat, ost Vælg mellem: Skinke, kebab, kylling eller oksekød . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Tomat, ost, skinke, tunfisk og rejer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Tomat, ost, kebab, løg, bacon, chili og dressing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Tomat, ost, parmaskinke, bacon og peberfrugt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. Tomat, ost, skinke, kødsauce, kebab og chili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. Tomat, ost, oksekød, pepperoni og fetaost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. Tomat, ost, kylling, salami og majs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. Tomat, ost, kebab, pepperoni og bearnaisesauce. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18. Tomat, ost, oksekød, oliven og friske tomater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. Tomat, ost, kylling, rejer og salsasauce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. Tomat, ost, parmaskinke, pepperoni og peberfrugt . . . . . . . . . . . . . . . . 21. Tomat, ost, kebab, salami, tacosauce og hvidløg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. Tomat, ost, parmaskinke, champignon og oksekød . . . . . . . . . . . . . . . . 23. Tomat, ost, parmaskinke, kebab og spaghetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. Kurdisk pizza med ost, salat, dressing, løg og persille Vælg mellem: Kebab, kylling, skinke eller oksekød . . . . . . . . . . . . . . . .

Alm. 20,70,65,70,65,65,65,65,65,65,-

Fam. 140,130,140,130,130,130,130,130,130,-

60,70,65,65,70,65,65,65,68,65,75,65,80,85,-

120,140,130,150,140,130,130,130,130,130,150,130,160,170,-

65,- 130,-

Ekstra tilbehør Parmaskinke 20,Salami . . . .12,Skinke . . . 10,Oksekød . . 10,Kebab. . . . 10,-

Pepperoni . Rejer . . . Kylling. . . Ost . . . . Fetaost . .

. . . . .

10,- Oliven . . . . . 10,10,- Ananas . . . . . 7,10,- Spaghetti. . . . 7,10,- Jalapeños . . . . 7,10,-

Peberfrugt Dressing . Majs . . . Løg . . . .

. . . .

. . . .

5,5,5,5,-

(Dobbelt pris når det er familiepizzaer) Tomat, ost, kebab, stegte løg, champignon, peberfrugter, bearnaisesauce . . . Tomat, ost, kebab, peberfrugt, pepperoni, chili og hvidløg. . . . . . . . . . . . . . . . . Tomat, ost, kylling, spaghetti og champignon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tomat, ost, skinke, majs, champignon, dressing og hvidløg . . . . . . . . . . . . . . . Tomat, ost, skinke, spaghetti, løg og dressing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tomat, ost, kebab, spaghetti, champignon, chili, hvidløg og dressing. . . . . . . . Ufo (dobbelt pizza) tomat, ost, spaghetti, kødsauce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ufo (dobbelt pizza) tomat, ost, skinke, kebab og champignon . . . . . . . . . . . . . Tomat, ost, spaghetti og kødsauce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Børnemenu 38. 39. 40. 41. 42.

Pizza m/ tomat, ost, skinke og pølse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pizza m/ tomat, ost, oksekød og majs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pizza m/ tomat, ost og pepperoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pizza m/ tomat, ost, kødsauce og majs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kyllingenuggets 5 stk. med pommes frites og ketchup . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70,65,65,65,65,65,80,85,65,-

Durum 35. Hjemmelavet brød med salat og dressing Vælg mellem: Kebab, kylling eller skinke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,35a. Durum med spaghetti: Hjemmelavet brød med kebab, spaghetti, salat og dressing. . . . . . . . . . . . . . . 65,35b. Dogans durum: Hjemmelavet brød med kebab, løg, champignon, peberfrugt, salat og dressing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,Hjemmelavet pitabrød 36. Pitabrød med salat og dressing Vælg mellem: Kebab, kylling eller skinke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,-

Burger 43. Burger m/ hjemmelavet bøf med ost, bacon, salsasauce, salat, dressing og pommes frites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,44. Burger m/ kylling, ost, bacon, salsasauce, salat, dressing og pommes frites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,45. Burger m/ kebab, ost, bacon, salat, dressing og pommes frites . . . . . . . . . . . . 75,Grill-specialiteter 46. Kurdisk bøf 4 stk., m/ kartoffelbåde, salat, dressing, tacosauce og bearnaisesauce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,47. Bøf stor hjemmelavet, m/ ost, bacon, salat og dressing. Serveres m/ kartoffelbåde og bearnaise- eller barbecuesauce . . . . . . . . . . . . 80,48. Oksefilet 200 gram m/ bagt kartoffel eller pommes frites. Serveres m/ blandet salat og bearnaise- eller barbecuesauce. . . . . . . . . . . . 120,49. Grill-kylling m/ pommes frites, agurkesalat, remoulade, salat og dressing . . . 70,50. Kyllingemix m/ pommes frites og dressing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,51. Kebabmix m/ pommes frites, majs, løg og dressing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,52. Kyllingebryst m/ pommes frites, salat og dressing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,53. Nachos m/ ost, jalapeños og salsasauce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,Spaghettiretter (Alle spaghettiretter serveres med parmesanost og brød) 54. Spaghetti carbonara m/ bacon, æg og fløde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55. Spaghetti bolognese m/ kødsauce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56. Penna pasta m/ champignon og fløde. Vælg mellem: Kebab, kylling eller skinke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57. Indbagte rejer 7 stk. m/ salat og dressing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 flaske husets vin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 glas vin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lille Pepsi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stor Pepsi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Øl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kaffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 liter sodavand (kun ud af huset) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pizza/sandwich Hverdage kl. 12.00-14.30 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Tomat, ost, kebab, løg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tomat, ost, kylling, ananas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tomat, ost, oksekød, pepperoni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tomat, ost, skinke, ananas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tomat, ost, kødsauce, champignon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandwich m/ salat og dressing. Vælg mellem kebab, kylling eller skinke Durum m/ salat og dressing. Vælg mellem kebab, kylling eller skinke . . . Kyllingebryst m/ ost, bacon, salat, dressing, kartoffelbåde og salsasauce Bøf m/ ost, bacon, salat, dressing, kartoffelbåde og salsasauce. . . . . . . .

Kun Kun Kun Kun Kun Kun Kun Kun Kun

Sandwich 37. Sandwich med ost, salat, løg og dressing Vælg mellem: Kebab, kylling eller skinke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,-

4

45,45,40,45,50,-

70,65,70,68,-

Drikkevarer

Indbagt (halvåben indbagt) 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

(Lukket 24.-25. og 31. dec.)

Husk: Køkkenet lukker en halv time før lukketid! (Gælder pizza ud af huset) Man må ikke dele mad i butikken.

90,30,22,35,22,15,35,-

48,48,48,48,48,45,45,68,68,-


Velkommen i SuperBrugsen

Brødafdeling

Ta’ selv salatbar

Delikatesse

Blomsterafd.

Vin og vingaver

Frugt- og grøntafd.

Slagterafdeling

Apotek

SuperBrugsen Vinderup Søndergade 7 . 7830 Vinderup . Tlf: 97 44 14 22

Mandag - fredag: 07.00 - 20.00 Lørdag - søndag: 07.00 - 18.00

Find os på Facebook

5


www.vinderuphandelsforening.dk

Vinderup Handelsforening har ordet…

Vinderup Handelsforenings mål er at medvirke til: • at fastholde og udvikle Vinderup som en driftig handelsby. • at kunder får en god og kompetent service i vore butikker. • at byen indbyder til gode indkøbsmuligheder og lysten til at komme igen. • at tilkørsels- og parkeringsmuligheder bliver så optimale som muligt. • at byen byder på gode oplevelser. • at særlige begivenheder fejres med flagallé gennem hovedgaden.

Dette gør vi bl.a. ved at arrangere • Søndagsåbent bl.a. i april og oktober. • Open by night i juni – åbent til kl. 22.00 - musik ved »Rabalder«. • Kylling og Country Festival i august. Boder med lækre fjerkræretter. Aktiviteter, musik, fest og dans. • Halloween i oktober - uhyggeligheder i hele byen. • December med lys i gaden, forlængede åbningstider, vækning af julemand, juleoptog m.m. Vinderup Handelsforening .dk ing ren lsfo tilbyder elektroniske nde Se mere på www.vinderupha gavekort Vi oplever en stor opbakning fra vores medlemmer omkring de arrangementer, der er i byen. Vi oplever også, at kunderne gerne vil lægge deres indkøb lokalt, og at de værdsætter det store udvalg vi har i byen. I Vinderup Handelsforening oplever vi et stigende antal af nye medlemmer og tæller nu ca. 60 medlemmer fordelt over handlende og liberale erhverv. De mange gode parkeringsmuligheder gør det let at komme til og fra butikkerne. Med turistattraktioner som Hjerl Hede og Handbjerg Marina som nærmeste naboer, føler vi, at byen er klædt på til endnu flere besøgende.

Med venlig hilsen Vinderup Handelsforening · Jens Tang, formand 6

Et unikt shopping-kort der kan bruges lokalt i mange af medlemsbutikkerne. På vores hjemmeside: www.vinderuphandelsforening.dk kan du tjekke din restsaldo på gavekortet. Her finder du også medlemslisten og aktivitetskalenderen. Følg os også på Facebook - det er ganske enkelt, vi hedder Vinderup Handelsforening.


MØBLER • TÆPPER

OMPOLSTRING • SOLAFSKÆRMNING • LAMINAT • LINOLEUM • VÅDERUM

VINYLER TRÆGULVE

BOLIGHUSETVINDERUP • Søndergade 11-13 • 7830 Vinderup • Tlf. 97 44 11 98 • Fax 97 44 28 77 www.bolighuset-vinderup.dk • bolighuset@mail.dk 7


Vinderup borger

VINDERUP BORGER- OG HÅNDVÆRKERFORENING

Vinderup Borger- og Håndværkerforenings formål er at være en aktiv medspiller i lokalsamfundet, når det drejer sig om, at forestå kulturelle eller andre former for arrangementer, som er af betydning for byens, erhvervslivets og borgernes trivsel. Foreningen har ca. 500 medlemmer, der fordeler sig i hele den tidligere Vinderup Kommune.

Foreningen står for gennemførelse af mange aktiviteter, såvel alene som sammen med andre foreninger og organisationer i kommunen. Som eksempel kan nævnes sankthans i Vinderup Anlæg. Endvidere afholdes der »En Glad Eftermiddag« i Vinderup Hallen, hvor mere end 400 pensionister fra lokalområdet inviteres til topunderholdning.

Vinderup vil gerne fremhæve sine virksomheder og arbejdspladser, der relaterer sig til fjerkræ – kyllinger og ænder – og i den forbindelse arrangerer og gennemfører Vinderup Borger- og Håndværkerforening sammen med mange af byens øvrige foreninger en årlig Fjerkrædag. Der bliver denne dag – lørdag den 19. august 2017 – festet i byen og der er mulighed for at købe smagsprøver af fjerkræ i særdeles mange varianter. Hvert år får foreningen, af en lokal kunstner, udført en tegning over en bygning eller et parti af byen. Denne tegning omdeles til foreningens medlemmer, og originaleksemplaret overleveres til Kommunen. Stregtegningen, der blev omdelt i 2016, er gengivet nedenfor – og viser Sevelvej 34, Vinderup. Tegningen er udført af John Petersen, Ejsing. Vinderup Borger- og Håndværkerforening er således initiativtager og løftestang for mange idéer, der gennem tiderne har været gennemført i kommunen, til bedste for borgerne og forretningslivet. Foreningen vil fortsat bestræbe sig på, at specielt denne del af Holstebro Kommune, skal være et godt sted at bo og opholde sig.

Vinderup Borger- og Håndværkerforening v/ formand Keld Frederiksen Vindelevgård 104 7830 Vinderup

8


Indehaver Georg Laursen

Vi har et bredt udvalg af radio- og tv-produkter i kvalitetsmærker, samt salg og installation af tv- og antenneløsninger. I butikken tilbyder vi god service og vejledning. Sammen finder vi løsningen, som dækker dine ønsker og behov. Vi tilbyder reparation og service af alle mærker. Vores montør og servicetekniker kommer gerne ud og installerer, afhenter og leverer produkter.

Vinderup Radio Nørregade 5 · 7830 Vinderup · Tlf. 97 44 11 00 · mail@vinderupradio.dk www.vinderupradio.dk 9


NærBrand.dk - i samarbejde med

Hvis du bor i Vinderup eller Fjends kan du lykkes med at finde skatten… Hos Nær-Brand får du både rabat på Topdanmarks gode forsikringer og bonus i de år, hvor du ikke har skader. Ring 70 13 7-9-13

Er 10% bonus på forsikringer interessant for dig?

Kristian Hedegaard fra Mogenstrup

Jørgen Clemmensen fra Søby

Hans Lund fra Vinderup

Kristian Hedegaard, Jørgen Clemmensen og Hans Lund har valgt en løsning med Fjends helt lokale Forsikringsselskab Nærbrand… Med Nærbrand og deres samarbejde med Topdanmark har Kristian, Jørgen og Hans en super forsikrings-løsning hvor de gør noget for at undgå skader, får tilskud fra Nærbrand til sikkerhed og får mindst 10 % bonus af sine forsikringer ved skadefrihed. 10


VINDERUP Y’s MEN’s CLUBs

GENBRUGS-

MARKED

Åben for salg hver torsdag fra kl. 16.30-18.00 samt sidste lørdag i måneden fra kl. 10.00-11.30.

Vi modtager gerne brugbare ting, samt dødsboer, og afhenter hver tirsdag eftermiddag eller efter aftale. Gerne tilmelding senest mandag aften.

Vesterlund 82 c · 7830 Vinderup · Telefon 20 72 41 81 - 29 60 34 33 www.vinderup-ymgenbrug.dk 11


Vinderup Y’s Men’s Club har lagt mærke til

margit mikkelsen for det gode arbejde for Vinderup Plejehjems Vennekreds

12


Holstebrovej 38 . 7830 Vinderup Tlf. 97 44 15 22 / 40 44 14 64 www.rydhave.dk E-mail: info@rydhave.dk

******

LÆRING I HISTORISKE RAMMER

8.-9.-10. KLASSE

RYDHAVESLOTS SLOTS RYDHAVE RYDHAVE RYDHAVE SLOTS SLOTS EFTERSKOLE EFTERSKOLE RYDHAVE SLOTS RYDHAVE SLOTS EFTERSKOLE EFTERSKOLE EFTERSKOLE EFTERSKOLE

TALENT TALENT TALENT TALENT TALENT TALENT DRØMME DRØMME &&&& DRØMME DRØMME DRØMME DRØMME&& NYSGERRIGHED NYSGERRIGHED NYSGERRIGHED NYSGERRIGHED NYSGERRIGHED NYSGERRIGHED os på. FølgFølg os på.

FølgFølg os på. os på. FølgFølg os på. os på.

E-SPORT CYKLING E-SPORT CYKLING Et skoleår med på fokus på eSport giver mere Rydhave haretlavet et samarEt skoleår med fokus eSport giver mere Rydhave CyclingCycling ProjectProject har lavet samarE-SPORT E-SPORT CYKLING CYKLING end vinderkompetencer ved skærmen. bejdeTeam med Riwal-Platform Team Riwal-Platform mandskaend vinderkompetencer ved skærmen. Du Du bejde med mandskaog dit hold vil blive undervist i teknikker, bet. På Rydhave Slot får du mulighed for og dit hold vil blive undervist i teknikker, bet. På Rydhave Slot får du mulighed for Et skoleår Et skoleår med fokus med på fokus eSport på eSport giver mere giver mere Rydhave Rydhave Cycling Cycling Project Project har lavet har et lavet samaret samarE-SPORT CYKLING E-SPORT CYKLING som du kan bruge i sporten og påDu at træne med ryttere fra Riwal-Platform som du kanvinderkompetencer bruge både ved ibåde sporten og påDu at træne med ryttere fraRiwal-Platform Riwal-Platform end vinderkompetencer end skærmen. ved skærmen. bejde med bejde Team med Riwal-Platform Team mandskamandskauddannelser og arbejde. Det uddannelser og arbejde. Det for og dit hold og skoleår dit vilhold blive vilundervist blive undervist igælder teknikker, igælder teknikker, Et skoleår med fokus på eSport giver mere Et med fokus på eSport giverfor mere eksempel teori, strategi, eksempel teori, strategi, ogpåDu som du som kan du bruge kan bruge både iteamwork både sporten iteamwork sporten og ogogpåDu end vinderkompetencer ved skærmen. end vinderkompetencer ved skærmen. målsætninger. målsætninger. uddannelser uddannelser og arbejde. og arbejde. Det gælder Det gælder for for og dit hold blivevilundervist i teknikker, og ditvilhold blive undervist i teknikker, eksempel eksempel teori, strategi, teori, strategi, som du kan bruge både iteamwork sporten ogogpå ogogpå som du kan bruge både iteamwork sporten målsætninger. målsætninger. uddannelser og arbejde. Det gælder for for uddannelser og arbejde. Det gælder eksempel teori, strategi, teamwork og eksempel teori, strategi, teamwork og målsætninger. målsætninger.

Cycling vil der være andre Cycling Team. Derudover vilfår der være andre bet. PåRydhave bet. Rydhave På Team. Rydhave SlotDerudover fårProject Slot du mulighed du mulighed for for Rydhave Cycling Project har lavet et samarCycling har lavet et samararrangementer med teamet. arrangementer teamet. at træne at træne med ryttere med ryttere fra Riwal-Platform fra Riwal-Platform bejde med Team Riwal-Platform mandskabejde med Team Riwal-Platform mandskaCycling Cycling Team. Team. Derudover Derudover vil der vil være der andre være andre bet. Påbet. Rydhave Slot fårSlot du får mulighed for for På Rydhave du mulighed arrangementer arrangementer teamet. med teamet. at træne med ryttere fra Riwal-Platform at træne med ryttere fra Riwal-Platform CyclingCycling Team. Team. Derudover vil der vil være Derudover derandre være andre arrangementer med teamet. arrangementer med teamet.

til atFor skabe noget, der virker. både til at skabe noget, der virker. Du får både maskiner. der ikke erfor bange for får at maskiner. For der ikke er Du bange for at Motor/Metal erdig faget for motornørden, derfå Motor/Metal erdig faget motornørden, derfå teori og praksis, såværktøj du bliver dygtigere og får teori ogkan praksis, dusom bliver dygtigere og snavsede og kan bruge dem snavsede hænder, og som kan bruge kan lide athænder, arbejde med og lide atså arbejde med værktøj ogfårdem større forståelse for dine mulighederne. større forståelse for dine mulighederne. til at skabe noget, der virker. Du får både til at skabe noget, der virker. Du får både maskiner. For digFor derdig ikke bange for at få maskiner. dererikke er bange for at få teori ogsnavsede praksis, så dusom bliver dygtigere og fårdem teori og praksis, så og du bliver dygtigere og får snavsede hænder, og kan bruge dem hænder, som kan bruge større forståelse for dine mulighederne. større forståelse forder dine til at skabe noget, der virker. Dumulighederne. får Du både til at skabe noget, virker. får både teori ogteori praksis, så du bliver og får og får og praksis, så du dygtigere bliver dygtigere større større forståelse for dine forståelse formulighederne. dine mulighederne.

bejde eller weekendvagt, fådistanceridning, undervisning bejde eller weekendvagt, undervisning ridning. ridning. Du kommer Du kommer iwesternstaldene staldene mindst mindst tre tre Vi træner bl.a. westernogfåidistanceridning, Vi træner bl.a. og og hygge med hestene. Du kan tage ansvar og hygge med hestene. Du kan tage ansvar gange gange om ugen om og ugen kan og have kan morgenarhave morgenarvi arbejder med horsemanship og islændervi arbejder med horsemanship og islænderfor en hest, passe og ride den hele for en hest, passe og ride den hele året. bejde eller bejde weekendvagt, eller weekendvagt, få undervisning få undervisning ridning. Du kommer i staldene mindstmindst tre året. ridning. Du kommer i staldene tre og hygge og med hestene. med hestene. Du kan Du tage kan ansvar tage ansvar gange omhygge ugen og kan have morgenargange om ugen og kan have morgenarfor en eller for hest, enweekendvagt, passe hest,weekendvagt, passe og rideog den ride hele den året. hele året. bejde få undervisning bejde eller få undervisning og hygge med hestene. Du kanDu tage og hygge med hestene. kanansvar tage ansvar for en for hest, og rideog den hele enpasse hest, passe ride denåret. hele året.

MOTOCROSS RIDNING MOTOCROSS RIDNING Vi træner bl.a. westernog distanceridning, Motor/Metal erfor faget for motornørden, Vi træner bl.a. westernog distanceridning, Motor/Metal er faget motornørden, der der MOTOCROSS MOTOCROSS RIDNING RIDNING vi arbejder med horsemanship og islænderkan at arbejde med værktøj og vi arbejder med horsemanship og islænderkan lide at lide arbejde med værktøj og ridning. Du kommer i staldene mindst maskiner. For dig der ikke er bange for at få ridning. Du kommer i staldene mindst tre tre maskiner. For dig der ikke er bange for at få Vi træner Vi træner bl.a. westernbl.a. westernog distanceridning, og distanceridning, Motor/Metal er faget for motornørden, der Motor/Metal er faget for motornørden, der MOTOCROSS RIDNING MOTOCROSS RIDNING gange omog ugen kanmorgenarhave morgenarsnavsede og som kan dem bruge gange ugen kanog have snavsede og som kan bruge vi arbejder viom arbejder med horsemanship med horsemanship og islænderog islænderkan lide athænder, arbejde med værktøj og kan lide athænder, arbejde med værktøj og dem

BADMINTON BADMINTON BADMINTON BADMINTON BADMINTON BADMINTON

på efterskolen du mulighed for Her påHer efterskolen har duhar mulighed for få 4 om timer ommed ugentræning med træning og at få 4attimer ugen og i badminton. Desuden kan du undervisning i badminton. Desuden kan dufor Her påundervisning efterskolen har duhar mulighed for Her på efterskolen du mulighed Elite, hvor der vælge Badminton Elite, hvor der ertræning morgenat få 4vælge timer om ugen træning og er morgenat få 4 Badminton timer ommed ugen med og træning gang omhar ugen. Og for vores sportstræning enpå gang om Og vores sportsundervisning i en badminton. Desuden kan dufor undervisning i ugen. badminton. Desuden kan du Her påHer efterskolen har du mulighed efterskolen du mulighed hal ved bagdøren, så du altid kan gå hal lige ved bagdøren, såtræning du altid kan vælge Badminton Elite, hvor der ertræning morgenvælge Badminton Elite, hvor der ergå morgenat fåer4at timer om ugen med og fåer 4lige timer om ugen med og over og træne med dine kammerater. over og træne med dine kammerater. træning en gang om ugen. Og vores sportstræning en gang om ugen. Og vores sportsundervisning i badminton. Desuden kan dukan du undervisning i badminton. Desuden hal er vælge lige ved bagdøren, så du altid kan hal er lige ved bagdøren, så altid kan gå vælge Badminton Elite, hvor der erdu morgenBadminton Elite, hvor der ergå morgenover ogtræning træne med dine kammerater. over træne med dine kammerater. træning en og gang ugen. Og vores enom gang om ugen. Og sportsvores sportshal er hal lige er ved bagdøren, så du altid gåkan gå lige ved bagdøren, så dukan altid over ogover træne med dine og træne medkammerater. dine kammerater.

OR I NRFION G R IP NÅ G 9P7Å4 49 714542 21 5E2L2L E R LLER F O RFM E RM EEIR NEF O NN DM EN MA I N@FRY O @DRY DH E.DK S E NSDEE AIL P IÅL IPNÅF O H AV EAV .DK F O RFM OR E RM EEIR NEF O I NRFION G R IP NÅ G 9P7Å4 49 714542 21 5E2L2L E R LLER S E NSDEE NN DM EN AIL MA P IÅL IPNÅF O I N@FRY O @DRY H AV DH EAV .DK E.DK F O RFM E RM EEIR NEF O OR I NRFION G R IP NÅ G 9P7Å4 49 714542 21 5E2L2L E R LLER S E NSDEE AIL P IÅL IPNÅF O H AV EAV .DK NN DM EN MA I N@FRY O @DRY DH E.DK

INNOVATION INNOVATION & DESIGN & DESIGN INNOVATION INNOVATION Går du med designerdrømme? Går du med designerdrømme? Du harDu nuhar nu & DESIGN & DESIGN INNOVATION INNOVATION mulighed for at af prøve om skal dette skal mulighed for at prøve om af dette være din levevej. Her du lærer du alt være din levevej. Her lærer alt fra idé og Går du med designerdrømme? Du har nufra Går du med designerdrømme? Du haridé nuog & DESIGN & DESIGN udarbejdelse til af markedsføring og skal salg. udarbejdelse til prøve markedsføring og skal salg. mulighed for at om af dette mulighed for at prøve om dette

væredudin levevej. Her lærer alt fra idé og være levevej. Her du lærer Går med designerdrømme? Dudu haralt nufra Går dudin med designerdrømme? Du haridé nuog udarbejdelse til prøve markedsføring og skal salg. udarbejdelse til af markedsføring og skal salg. mulighed for at om af dette mulighed for at prøve om dette være din levevej. Her lærer alt du fra alt idéfra og idé og være din levevej. Her du lærer udarbejdelse til markedsføring og salg. udarbejdelse til markedsføring og salg.

13


ry

FESTIVAL

p u r e d Vin

& g n i l l Ky l a v i t s e F y r t n Cou ust

. aug 8 1 n e d g reda

F

Kylling

& Country FESTIVAL

l. 21.00

r til k e k k i t u b s derup

ht i Vin

ig Open by n

2. SIDSTE LØRDAG I AUGUST VINDERUP

telte older i fest h r e d n et u n anto varer i telt e k ik r d t ➜ Knud & m a ftensmad s ➜ salg af a

st

augu . 9 1 n e d rdag

te gudstjenes t m a s kræ d a erdens fjer morgenm lv is a t a å r p g r d e e v rø tarter m ed smagsp m e n r ➜ dagen s e d o b ad Børn Og m r r e O n F b å r 1 e ➜ Kl. 1 eOtYr, tiVitet d K O a r e , i g l n iVO Ære Ma . Børnet .a l B Visning der Vil V n p e O g r a e d C e an Hel Og lined VOKsne l e s 2.-SIDSTE r ing« ø rI AUGUST K e s ns n g ø O LØRDAG h V » e t n s He Køb e V Ig NDERUP M a r g lørda O bitum d MusiKpr giver ig ad li . er d d n å b : t rm 1 a l - et e fra kl. 11-2 stOre te ssnakes le mad i bodern t t a son, r 0 .3 2 00,- kr. pr. per 1 n u k er if n n Kl. 11.00-1 se s Pri & bFesE5SpToleI VtterA L 5.30 Bibbi ler der kan kø ver til 50,- kr. el n e Kl. 14.00-1 M ay agsprø der giver 5 sm 8.30 railW /band m s e år er gratis. n a s Kl. 17.00-1 er o r a r ørn und 10 B m på a t 0 le .0 4 ga tter kan købes en. in t le o h p g ig o n e« g J in Kl. 21.00-2 y af d »Hønse-r boder” i b rholdning stillede “bank dagen, i de op pauseunde lt: lille te gensen preben Jør 2. SIDSTE følgelig lv e s LØRDAG I AUGUST r e d r e Begge dage VINDERUP ele byen... h i g in n m country ste

Kylling & Country

Kylling

& Country FESTIVAL

14

Arrangør: Vinderup Handelsforening og Vinderup Borger- og Håndværkerforening


Skal du holde fest? Vi udlejer: • Festtelte op til ca. 100 personer • Letvægtsbund til festtelte • Flag-allé

Henvendelse til:

Vinderup Y’s Men’s Club

Tlf. 20 72 41 81 15


Vi leverer avlsdyr til hele verden - også gerne til din besætning

Så står du og mangler LY eller YY polte, så kontakt os for en uforpligtende snak, og vi finder en løsning, der passer til lige netop din besætning. Sundhed: Rød SPF

www.brandmosegaard.dk · poj@post12.tele.dk

16


Kirker

kirker

kirker

r e k r i K

17


Kirker Kirker

inger Praktiske oplysn heder - livets begiven vngivelse

sten. dåb / na s med sognepræ Anmeldelse af og samtale aftale ognepræst. b då r fo ed st og Tid tor/s eldes til kirkekon gamNavngivelse anm re sket inden barnet er 6 mdr. væ al sk lse ve gi vn Na melt. Navneændring er.dk lt via www.borg Anmeldes digita velsignelse) Bryllup (vielse/ med sognepræsten. s le l anmeldelse Tid og sted afta eattest via digita øv pr en s fe af sk Der frem k på www.borger.d

rg æsten / sjæleso t perSamtale med pr me til præsten og tale om ethver om, m gd ko t sy dødsfald, Enhver kan fri t kan være ved an måtte ønske de , ål m gs ør sp t sonlig r, hvor m andre situatione skilsmisse eller råd og vejledning. r eller har behov fo spørgsmål tavshedspligt. sse Præsten har i di gling Skilsmissemæ kaldt k .d er rg www.bo der foretages så skilsmisse kan æst i ed pr m en lse s de ho in ld rb fa fo I regår i givet fo n ge in gl æ M mægling. e hjælp er gratis. folkekirken. Denn

Dødsfald er.dk en lt via www.borg Anmeldes digita avelse aftales med sognepræst gr be r fo ed st Tid og g rede Hjemmealtergan epræsten, for syge, gangbesvæ s sogn rken ki ed i m s ge le lta ta de af n at r Ka fo ke har mulighed og andre der ik tjenesterne. ds gu d ve g an rg rgang på plejesædvanlige alte gudstjeneste/alte t lig vn jæ es ld Der afho eside. rkebladet/hjemm hjemmene, se ki

ing Sognebåndsløsn det k .d gnebånd til et an www.borger irken kan løse so ek lk fo af m le ed Et m bosiddende i. sogn end det er

Tilhørsforhold

sti, Viborg Stift r under HolHolstebro Prov ns område høre erg Kirke, de lvi ka Lo i er rk rke, Handbj Følgende ki rg Stift: Ejsing Ki vel Kirke, Trandum bo Vi i, st ov Pr ro steb e, Se de Kirke, Sahl Kirk Herrup Kirke, Ry e. rk Ki up jerg, er Kirke samt Vind ns område hører kirkerne: Borb l, da de ej lvi M ka g, in Lo Nørre Feld Uden for Holstebro, Idom, r, ge ga Ho is. k, Tv r, bæ Elle ed, Si , Nørreland, Råst Mejrup, Måbjerg

08 63 Provst . . . . . . 96 10 rudgående mednsen . . . . . . . fo te r ris te Konfirmation ef Ch er ne sk Ar ro n s eb io el lst Ni nfirmat eside, træde 9, 7500 Ho Indskrivning til ko gspressen, kirkeblad, hjemm Kontoradr.: Kirkes vsti@km.dk 7. da s i en ol m sk ro he til ro lse .p lse dele ende E-mail: holstebro gust sten retter henv 08 63 eller ved at præ er som regel i slutningen af au irLinde . . 96 10 g nf in Else Marie Sloth r æ klasse. Indskrivn af september. Tid og sted for ko et kr ro ise eb st lst ov Pr Ho n træde 9 A, 7500 eller i begyndelse oplyses ved indskrivning. Kontoradr.: Kirkes vsti@km.dk se forel ns ed io at er m rb fir fo ro ns on .p io -k ro mat »før E-mail: holsteb er der tilbud for I flere af kirkerne firmander). get: on ik er af provstiudval beredelse«, (min Lokale medlemm 23 06 Anny Kjær . . . . . . . 97 43 Ejsing . . . . . . Lauhedevej 29, mail.dk E-mail: apkj41@

ed m e l a t En at

38 53 Lisbeth Ørtoft 44 18 09 / 24 67 Vinderup . . 97 Sevelvej 8, 7830 apoteket.dk E-mail: 552LR@

...

0 1 1 0 2 70 1

i Tjenet. Nicola icolai c S  N t anonym spligt  Sct. de sig d n e e n h v e s n k v e ir h k r ta a Folke Alle kan arbejdere ha jde udfr e d e b r m a t s e sten en er 0 Tjenest 0 - 02.0 Kl. 20.0 : id t n Telefo 18 2:52 13 13:5

15-07-20


Ejsing Kirke www.ejsing.dk

Ejsing Kirke

Graver Anette Ra nk Geddalvej 41, 78 Grysbæk 30 Vinderup E-mail: ejsing-kirke-grav er@mail.dk 61 76 85 95

er én af Danmar ks st høje tårn ses de ørste landsbykirker, og med sit n 22 meter tar med fin e karakteristisk fa vidt omkring. Kirken har også cade med 5 sam en meget lydhimmel træskærerarbejder. Ejsing Kirkes menhængende ga er et fint billeds pr gør den let at ke kærerarbejde i ba ædikestol og vle, hvilket og var op nde fra andre ki rindelig bestemt rker. rokstil fra 1656 Kirkens kerne er for Viborg Domki det romanske ko størrelse og rke. slutningen af 11 00-tallet, og herti r og skib, der er opført i den nu fo det unikke inventar skyldes til Både kirkens rs l er føjet mange i årenes løb. Kirk vu nd ne he rre borg »Landting« hørsforholdet til tilbygninger kirkens ens indre rumm . I forb rest er som velbevared e kalkmalerier fra mange spændende ting med 21 kl aurering i 1992 blev der installe indelse med ret et klokkespil okker. ca. 1500 og hist orisk inven-

Handbjerg Kirke

www.handbjergkirke.dk

Handbjerg Menighedsråd Formand Karen Kildegaard Birkedal Holstebrovej 43, Handbjerg, 7830 Vinderup 61 36 65 59 Sognepræst (kirkebogsfører) Marie Overlade Larsen Rydevej 7, Ryde, 7830 Vinderup E-mail: maol@km.dk 97 44 00 07 Graver Hans Jørgen Mikkelsen Kirkevej 48, 7830 Vinderup 21 49 77 99

Handbjerg Kirke

t ud over Limfjorden. ligger smukt på en høj bakke med udsig dre. I 1700-tallet itkva Den er bygget sidst i 1100-tallet af gran på Handbjerg Linde lien fami til ion aukt blev kirken solgt på en vl. Ser man østga ts kore Hougård. Kirken har haft en diakondør i ueformet halvb en se n reste kvad en i nøjere efter her, kan man degnen nen/ diako som udhugning. Her hang en lille klokke, . gang alter r skulle ringe med unde en helgengrav, og Det kvadremurede alterbord indeholder Lindes gravkapel, ik Henr til ind dør en nederst i kirken fører

udskåret med bibelske der bærer årstallet 1761. Døren er smukt t er ikke i brug som mere kam Grav motiver og våbenskjolde. . mere sådant le senmiddelalderlige Alteret er fra 1958 med figurer fra det gam og i den forbindelse 1995 i t urere resta sidst blev n alter. Kirke døbefonten. over e tilbag el imm kom bl.a. den gamle fonth

kirker 19

Kirker

Ejsing Menighe ds Formand Flemm råd ing Bjerregaard Joha ns Bjertparken 4, 78 en 30 Vinderup 22 83 25 57 / 41 28 12 53 Sognepræst (kirk eb Gina Maria Vium ogsfører) Andersen Vinderupvej 25, Ejsing, 7830 Vinderup 97 44 60 07


Herrup Kirke

www.herrupkirke.dk

Kirker

dsråd Herrup Menighe ristensen Fihl Ch r do eo Th erup Formand kborg, 7830 Vind Ko , 14 ej gv or kb Ko 97 45 20 81 sel) illa Hansen (bar Sognepræst Cam l, 7830 Vinderup ve Hjerlhedevej 3, Se k .d km h@ ca E-mail: uger, og fredag i ulige Fridage: Mandag er og lørdag i lige ug 20 45 74 22 km.dk) ie Meier, hmm@ (Vikar: Hanne Mar ler Graver Peter Møl 9, 7830 Vinderup Svendshedevej 23 23 25 83

n, Hillerød. I oels Krohn og Sø r samlet Tr t ae m fir af specielt til kirken tricitet, og efter krigen blev de heden årig elek Herrup Kirkeed kommunens nyeste kirke. På kitrkpåetbe aj 1946 blev men tårnet 1932 fik kirken Søndag den 5. m I b. ). ki ie rm ed er es de (fr rk gg og ki x by et Pa 22 ev til 19 ind er fra med navnet 20, men da bl n 19 le t el id le r blev od al hv de m st r, ke r år fo ke k uk ok no et ed 14 kl præsenter med sine sm net står godt lyst ort klokkespil m restaureret i 1996, så landsbybilledet st er er et et yd g m pr da um i en er rk er rk Ki Ki ng ev hæ gyndt. gltag. i 1984. Kirken bl året efter. med det røde te aleri, der skænket til kirken stra godt ud til 75-års jubilæet kalkede mure og hvide farver. Alterbilledet er et m rkens ek . Ki og den kunne tage sig og holdt i blå, grå kker den synkende Peter sin hånd vendt ræ blev an r de t, ug br et viser Jesus, som r va og bygget t i 100 år, for det første orgel hold 23. Det nuværende er fra 1978 19 i ng for første ga

Ryde Kirke

www.rydekirke.dk

Ryde Menighedsråd Formand Ib Iversen Stendisvej 1, Stendis, 7830 Vinderup E-mail: iversen6@gmail.com 29 80 83 67 Sognepræst (kirkebogsfører) Marie Overlade Larsen Rydevej 7, Ryde, 7830 Vinderup E-mail: maol@km.dk 97 44 00 07

Ryde Kirke

er en af landets ældste romanske kirke r fra 1100-tallet. Der er nemlig anvendt små, rå kampesten til korets og skibets murværk, hvilket viser, at lokale bønder sikke rt selv har samlet materialet til byggeriet, der dermed pege r hen på den første del af middelalderens kirkebyggeri. Kirken har to kalkmalerier fra ca. 1550. I skibet er det et syndefaldsbille de, og i koret ses et dommedagsbillede. Prædikestolen er fra 1683 og skænket af Frederik Sehested til Rydhave. Her har Rydhave-slægten, der

20

Graver Karsten Hansen Hvolbækvej 23, Ryde, 7830 Vinderup E-mail: karstenh@fibernet.dk 23 44 59 08 / Privat 97 44 05 06 også var kirkens ejere, sat sit præg. Alter tavlen, de bibelske motiver, kor og indgang er således fra den store restaurering i 1759-60 ved Jens Sehested, Rydhave. Aldri g har kirken været smukkere, lød folks kommentar. Tårnet blev restaureret samme år. I 1979 fik kirken et klokkespil, og sidst e større restaurering var i 1987. November 2001 kunne kirke n præsentere et nyt orgel.


Sahl Kirke

www.sahlkirke.dk

Sahl Menigheds rå Formand Jørgen d Br Stokholmvej 30, uun-Sørensen Stokholm, 7830 Vind E-mail: stokholm vej30@gmail.com erup 97 44 10 42 Sognepræst (kirk ebogsfører) Gertrud Bangsh øj Sevelvej 10, 7830 Vi Træffes alle dage nderup. E-mail: gba@km.dk efter aftale, undt agen mandag 97 44 11 05

Sahl Kirke

var hovedkirke he r bygget omkring på egnen op gennem middelald eren og er 1150. Tårnet er bearbejdet af en formodentlig by 1550 og fornye mester i Ribe om gget i 1450t i 1916 efter et kring be rstik, der overalt lyn siddepladser i ne ds la har været forgyld år 1200. Det er et kobg. Ki rk en har 225 lukk af egetræ. Tavlen t og bænkegavlene er ede egetræsbænke fra 1600 er delt i to dele til he fæstet på et underlag -tallet, og højere i sydsiden og nholdsvis alterets til at st å på selve alterb et par små vindu end i kirkens no forside ordet. Tidligere er rdside. I prydet med røde har tavlen være let. Kirkens forn i nordsiden ses kalkmalerier fra , bl å, gr øn t ne emste prydelse 15 00 og -talhvid tilbage, da alterta er de bedst bevarede vlen i 1934 blev e krystaller. Kun få var af sin art her i la t gyldne alter, der er det fo se r nd at t til Nationalmus blive gjort i st nd arbejde og kan eet med nogenlunde et. Det er et godt dansk Læs mere på ww and. sikkerhed fastslå w. sa hl ki rke.dk s at være

Sevel Kirke

www.sevelkirke.dk

Sevel Menighedsråd h Formand Else Marie Merrild Lysgaard Hjort erup Vind 7830 l, Seve 20, Skrænten E-mail: else@brevposten.dk 97 44 83 70 Sognepræst Camilla Hansen (barsel) Hjerlhedevej 3, Sevel, 7830 Vinderup E-mail: cah@km.dk Fridage: Mandag og fredag i ulige uger, og lørdag i lige uger 20 45 74 22 (Vikar: Hanne Marie Meier, hmm@km.dk) Graver Poul Sørensen. Nautrupvej 31, Sevel, 7830 Vinderup Graverkontor 40 12 98 12

Sevel Kirke

t dog er kommet til er en romansk kvadrestenskirke, hvor tårne kirken også udviblev riet senere. I forbindelse med tårnbygge dum kirke, der Tran fra et hent blev lerne teria det, og byggema kærerarbejde træs lt enke et blev revet ned i 1554. Altertavlen er bordet er af Alter lse. æste korsf Jesu af ri male fra 1515 med et inventar er te ælds ns Kirke . sten og har bl.a. et relikviegemme præstetavle en ger hæn den desu og font, døbe den romanske er det familien Juel og en model af skoleskibet Danmark. Her n med prædikekirke på præg sit sat har der fra Stubbergård,

og epitafium. I 1938 stol, herskabsstole, pulpitur, gravminder i lighed med Ribe espil klokk et til er midl fik kirken skænket allerførste landsde af Domkirke. Hermed blev Sevel Kirke en ts 5. klokkespil lande det blev sk Fakti . bykirker med klokkespil lodder, der med r tårnu et med 8 klokker. Kirken fik også i 1938 to op stadig bliver trukket gange dagligt af graveren!

kirker 21

Kirker

Kirkekontoret, Sø nd Kordegn Jane De ergade 31 B, 7830 Vinderup hli, 97 44 17 06 Træffes tirsdag-o nsdag-fredag kl . 9.30-12.30 samt torsdag kl . 15.00-17.00 E-mail: jadle@km .dk eller vinderu p.sogn@km.dk Graver Aase Siga ard Hovgårdvej 7, Sa hl, E-mail: hsigaard 7830 Vinderup @gmail.com 22 37 18 67


Trandum Kirke

www.trandumkirke.dk

Kirker

hedsråd Trandum Menig en ns Formand Else Ha rup, 7800 Skive st en og M , Åglimt 33 lse@hotmail.com _e en ns ha l: ai m E97 54 41 16 sel) illa Hansen (bar Sognepræst Cam l, 7830 Vinderup ve Hjerlhedevej 3, Se k .d km h@ ca E-mail: uger, og fredag i ulige Fridage: Mandag er og lørdag i lige ug 20 45 74 22 km.dk) ie Meier, hmm@ (Vikar: Hanne Mar Graver Per Larsen rup, 7800 Skive enst Tingvej 42, Mog 78 21 67 85

ke et for Trandum Kteir18 er, der blev bygg .000 kroners kirk gget på

by er en af de såkald rken er helt præcis fra 1891 og Ki rste gang . fø en es sid vn år ca. 100 kirke, der næ le m ga n 54 af de m d ev revet ne i 15 samme sted so . Denne kirke bl r tilladelse fra kong 25 13 fra r se el i optegn ård efte re kirke i r Juel til Stubberg herremanden Ive . Der skulle nemlig bygges en stør eklokje rk ki ed Tr at , n lse de n de Christia den forbin r. Sagnet siger i Sevel i stedet fo

Vinderup Kirke

www.vinderupkirke.dk

Vinderup Kirke

er en typisk rød stationsbykirke, der er bygget i 1905 og indviet den 4. februar 1906 af biskop Gabriel Koch, Ribe. Samlet pris 35.000 kroner. Kirkens arkit ekt var K. Varming, København, der havde haft sin barndom i Sahl præstegård. Han vendte senere tilbage og byggede Herrup Kirke. Døbefont og prædikestol er de oprindelig e ligesom altertavlen, der er malet af Axel Hou i 1905 . Kirkens indre var oprindelig malet i gråblå nuancer, men ved restaureringen i 1984 blev der skiftet stil til de mere lyse farver efter forslag fra malermester Per Hansen, Sevel.

22

et siden hen. Fra - og er aldrig fund alterstager og Sø d år rg be ub ken faldt i St vandskar, to er døbefont, et vie i Trandum den gamle kirke t, og har på ny fundet sin plads ur fra re va tu is be ldsens Kr sfig kirkenøglen en kopi af Thorva en er støbt i Skive er t tie ar rp te Al kk eklo Kirke. r i dag i nhavn, mens kirk Domkirken i Købe restaureret i 1979 og fremtræde ev i 1891. Kirken bl grønne farver. og smukke gyldne Vinderup Menighedsråd Formand Lisbeth Ørtoft, 97 44 18 09 / 24 67 38 53 Lokalt medlem af Holstebro Provstiudvalg Sevelvej 8, 7830 Vinderup E-mail: 552LR@apoteket.dk Sognepræst (kirkebogsfører) Gertrud Bangshøj, 97 44 11 05 Sevelvej 10, 7830 Vinderup E-mail: gba@km.dk Træffes alle dage efter aftale, undtagen mandag Kirkekontoret, Søndergade 31 B, 7830 Vinderup Kordegn Jane Dehli, 97 44 17 06 Træffes tirsdag-onsdag-fredag kl. 9.30-12.3 0 samt torsdag kl. 15.00-17.00 E-mail: jadle@km.dk eller vinderup.sogn@ km.dk Kirkegårdskontor, 97 44 17 73 Søndergade 31 B, 7830 Vinderup Kirkegårdsleder Christian Christensen E-mail: vinderupkirkegaard@firma.tele.dk Træffes bedst mellem kl. 11.00 og 12.0 0 samt torsdag kl. 15.00-17.00 Alterbilledet med to kvinder ved Kristi kors er malet af Axel Houe, København. Også her er der samm enfald med Herrup Kirke. Til kirkens 30 års jubilæum syede en flok damer et smukt gulvtæppe med mønster i 1936, og i 1999 satte 12 kvinder sig sammen for at udskifte tæppet. I fællesska b løste de opgaven ved at sy 55.000 sting hver! I forbindelse med kirkens 100 års jubilæum har kirken fået nyt orgel.


Kirker

Museumskirke

n

på Hjerl Hede I den gamle land sb også en kirke, de y på Hjerl Hedes Frilandsmuseu m er r helt naturligt hø gamle bygninge rer til mellem de der r. De til kirkelige hand t er en museumskirke, der ikke andre er indviet lin Kirken er opført ger som dåb og bryllup. som en rekonstru ktion af den rom ketype, der bygg anske kiredes her i landet i 11 har man haft Tjør ring Kirke nord fo 00-tallet. Som forbillede r Herning. Ifølge traditionen

er kirken opført med mandsdør mod syd og kvin nord. Indvendig dedør mod har Nationalmus eet dekoreret ki ge med kalkmal rkens vægerie finde et kirkerum r og malet døbefonten. Man vil de ud Klokken sidder på en bænke. Tidligere stod man op suden i kirken. gavlen og kalder søndagsgudstje neste i levendegø med sin spæde klang til relsesperioden

Martin Luther Den 31. oktober 1517 hamrede en begavet 33-årig munk og universitetsteolog ved navn Martin Luther en plakat op på døren til Slotskirken i den tyske by Wittenberg, 200 kilometer sydvest for Berlin. På plakaten var gengivet indholdet af et brev, han havde sendt til ærkebiskopperne af Magdeburg, Mainz og Brandenburg samt to af sine lærde venner. Brevet og plakaten bestod af 95 såkaldte teser, altså argumenter, som provokerede den magtfulde katolske kirke. Teserne var ikke tænkt som et direkte angreb på hverken paven eller kirken. De var ikke engang en kategorisk afvisning af den tids meget udbredte afladshandel – frelse for penge. De var blot en skarp kritik af den måde, handelen blev praktiseret på. Ikke desto mindre er der i eftertiden opstået enighed om, at teserne, der blev hamret op på kirkedøren, var startskuddet, der udløste Reformationen, den store deling af kristne i katolikker og protestanter, som derfor fylder 500 år i 2017.

Viborg var det første sted i kongeriget Danmark, og præsten Hans Tausen gik forrest i kampen for at få byen reformeret. Først syv år senere blev resten af Danmark reformeret i 1536. I dag er der ca. 1,1 milliarder katolikker, som er i flertal i flere syd- og østeuropæiske lande samt Latinamerika. De anser paven som kirkens overhoved og Guds stedfortræder på jorden. De omkring 800 millioner protestanter er i flertal i Nordeuropa, herunder Danmark, Nordamerika og Australien, og bygger blandt andet på Luthers opgør med paven og katolikkerne for 500 år siden.

kirker 23


skoler

I den gamle Vinderup Kommune er der flere forskellige skoleformer – og de seneste år er flere blevet til friskoler og dermed vigtige centre i lokalsamfundene.

Skoler

Rydhave Slots Efterskole Efterskole, 8.-10. klasse Holstebrovej 38, 7830 Vinderup Tlf. 97 44 15 22 www.rydhave.dk

Margrethe Reedtz Skolen, Ryde Friskole, 0.-8. klasse Skolevænget 14, Ryde, 7830 Vinderup Tlf. 96 16 90 00 www.margrethereedtzskolen.dk

Ejsing Friskole

24

Friskole, 0.-7. klasse Gl. Landevej 26, Ejsing, 7830 Vinderup Tlf. 97 44 66 12 www.ejsing-skole.dk


Sevel Skole Folkeskole, 0-7. klasse Skoletoften 3, Sevel, 7830 Vinderup Tlf. 96 11 56 20 www.sevel-skole.dk

Skoler

Vinderup Kommuneskole Folkeskole, 0.-7. klasse Sevelvej 27, 7830 Vinderup ´Tlf. 96 11 56 40 www.vinderup-kommuneskole.dk

Vinderup Realskole Privat/kommunal, 7.-10. klasse Sevelvej 42, 7830 Vinderup Tlf. 97 44 15 80 www.vinderup-real.dk

skoler

25


Vandreruter

r e t u r e vandr vandreruter g omegn . i Vinderup oeb e info ro« for nærmer

isit Holst Besøg evt. »V gyndelsessted. Tal angiver be ge adpakkehus 1 Egebjerg en fitnessbane, m og s ad ds, bålplads pl ge le km. Shelterpla 0 3, 2 Ejsing skov 4 1, 3 ter på 1,2 - 1, 3 Skånsø, ru ruter 1-5 km 1,7 - 14 - 20 km 4 Flyndersø, r en kilde oster, ruter på kl og sø or der springe rd hv gå «, er en bb al tu id S um 5 .a. »M natursti med bl 6 Mundbjerg mmen 7 Stampestrø 0 - 3,0 km age, ruter på 1, 1,5 - 5,5 km 8 Ryde Plant up Å, ruter på ar K og p ru st Mogen geskov 9 Sporet ved ks vestligste bø ar m an D v, ko S 10 Rydhave , bålplads . Shelterplads km 0 5, v te ru jæ G e, 11 Æ sel, Sahl Kirk Byskov, Træng 12 Vinderup eområde trandenge, fugl S l da ed G 13

26


Torn da

lvej

vej

2

Ejsing

Vandreruter

Ejsingholm

Veste r Ege bjerg

j pve stru Ho

13

1

j

seve

emo

Hvid

3

Handbjerg

12

ej vev Ski

Seve

lvej

10

5

Præ

ste

vej

11 Nautr

ove ebr

t ols

H

9

Mogenstrup

Gl.

4

Sevel j

Herningvej

Vinderup

Sahl

j

upve

Ryde

8

Bje

St

en

rgb y

dis

ve

j

rket fmæ ed a r e rne ort m Rute ersigtsk indeni l v på o og et ta l e cirk

vej

6 Herrup

7

vej

Hæk

Bjergby

www.visitholstebro.dk 27


Cykelruter

r e t u r l e k y c n g e m o g o p i vinderu Vinderup

Ejsing

Handbjerg

Vinderup

Ryde

1

Cykeltur i den sydlige del af Vinderup, 21 km. Heraf 5 km på mark- og skovveje.

2

Cykeltur i den nordlige del af Vinderup, 24 km. Heraf 8 km på mark- og grusveje.

Sevel

Sahl

Vinderup Herrup

3

Cykeltur til Sahl Kommuneplantage og tilbage over Sahl, 21 km. Heraf 5 km på mark- og skovveje.

4

Cykeltur rundt om Stubbergård Sø, 22 km. Heraf 6 km på grusveje, markveje og skovveje.

p.dk u r e d n i isitv www.v der du 4 meget ter kelru Her fin kale cy lo e d n e spænd

28


e s t a d r e a v n g e m o g o p i vinderu Vinderup Værd at se

Vinderup anlæg Anlagt 1917. En lille oase midt i byen, søer med springvand, staudehave, fuglevoliere, andedam og legeplads, med læskur, borde og bænke. Handicapvenlige forhold i hele haven.

Byens handelsgade arkiv, Egnshistorisk Vinjes Torv

erup og fekter fra Vind Historier og ef . På torvet, er de udstilling omegn, skiften hjul med 1997, ses vand indviet 15. aug. eltoft. Jac Hansen, Eb bassin, lavet af

Mange gode forretninger med et bredt udbud. Mange gamle og historiske huse i bybilledet.

vaerd at se 29


Ejsing Værd at se

Geddal strandenge Et rigt fugleliv udfolder sig her, sti langs reservatet, gode udsigtspunkter med bænke, ligeså flot udsigt fra fugletårnet.

Ejsing Kirke Danmarks største landsbykirke fra 12. århundrede.

t I hele område de go e er der fler vandreruter, med bl.a. e, ude-fitnessban . .m m te grillhyt Se siderne ter med vandreru

Sahl

Sahl Kirke

landsby, der Sahl er en lille Sahl Kirke, g ligger omkrin . I kirken den 50 11 der er fra altertavle. berømte gyldne søg værd. Kirken er et be

et Frilandsmuse Hjerl Hede i Museet er med k .d us m ob m w. ww ressante te in med mange olernes sk I . er oplysning museet sommerferie er ed mange levendegjort m tiviteter ak spændende ne. ks vo og for børn

30


Ryde

Værd at se

Ryde Kirke

anske kirker

ets ældste rom

af land Ryde Kirke en t. lle -ta 00 11 fra

Rydhave Slot

en ng til slotspark sskole – adga om gd de un go g r da de i – bøgeskov, er Rydhave Slot nds vestligste lla t. Jy us , m en et ov er sk I og skoven. 2. verdenskrig våbenhulen fra i g sø be Et . traveture

e

Ryde Plantag ken Blomsterbæk

ed ole og kirke, m en, mellem sk t af ve la Blomsterbækk tz ed Re en af Margrethe bronzeskulptur . Bitsch i 2015 kunsteren Julie

med sine fra ca. 1900, er r te ru re fine vand . et besøg værd

Sø, hede, natur i kilometervis og gammel historie finder man i Sevel og omegn. Her ligger Danmarks korteste gågade, med kro og købmand, og kirken som nabo.

Sevel

En aktiv befolkning gør Sevel til en levende landsby.

Sevel Kirke fra ca. år 1200, en flot landsbykirke. Kirken er nyrenoveret i 2016.

Stubbergård sø ligger som nærmeste nabo, et storslået naturområde med flere vandreruter. I søen, på en lille halvø, ligger Stubber Kloster, der nævnes første gang i 1268 og tilhørte benediktinerordenen. I dag er der kun en lille del tilbage, men det er et besøg værd.

vaerd at se 31


rhus

Herrup Kultu

t i 2015, lturhus, indvie Herrups nye ku ol, po r, ge aktivitete byder på man petanque, is, nn te rd dart, bo bordfodbold, , ads og bålhus fodbold, legepl ts gæster. se hu r fo is at alt sammen gr

Værd at se

Herrup

men

Stampestrøm

ed den r forbindelse m Selve navnet ha r var i drift fra valkemølle, de stampe- eller behovet for dlagt i 1870 da ca. 1820, og ne hørte, og op j tø mevævet valkning af hjem j. tø mstillet vi fik fabriksfre leret strømmen regu pe am St er I dag dejlig og en rindelige løb, tilbage til sit op t. be lø r langs vand varieret tur gå

Herrup Kirke

et er 22, kirkerumm Kirken er fra 19 e farver. id hv og å gr blå, lyst og holdt i

Mogenstrup

Karup Å Karup Å, nabo til Mogenstrup, er besøgt af lystfiskere fra fjern og nær i fiskesæsonen. Afmærkede stier fører vandrerne ud i den smukke natur omkring Mogenstrup. Hjelm Hede og Trandum Kirke fra 1891 er ligeså et besøg værd.

32


Handbjerg

Værd at se

Fiskehuse ved Handbjerg Strand

Handbjerg Marina Idyl, strandenge, gammel kirke og ny marina finder man i Handbjerg. I området ved marinaen er der pladser til autocampere, omklædningsrum og sauna for vinterbaderne. Gode forhold for vandsport. Området er berømt for sine Limfjordsøsters, muslinger og sorte hummere.

ke

Handbjerg Kir

00-tallet, Kirken er fra 11 rbord med indeholder alte gest i kirke et helgengrav – ba ilien de Linde. m fa r gravkapel fo kirken er der en På vejen op til tisk med en fantas lille rasteplads fjorden, udsigt over Lim ådalen med og ne ge stranden ten. vedgård i mid Handbjerg Ho

vaerd at se 33


r e t r a t s e t r Hje

Hjertestartere

r e t r a t s e t r e Hj liv

ark. spital i Danm op uden for ho st te er de hj rla et te ef er om med er, og de vil 3.500 mennesk lleger og venn er ko ld , fa er st år re t er kæ Hv , familier, sker med børn Det er menne ldt op med at te, som er ho er hj et et tomrum. få r batte transportabel, n en hjertestar arteren er en ektrisk stød ka st el te er ve tor. Hj gi . af illa en br at fi ig Ved pe normalt n også en de ndt, til at pum ange kalder de ru M od lt. bl ue an pe m m pu al betjene kine, som du sk teridrevet mas er let at bruge. r arter. Og den Desværre blive ne en hjertest je et jlb fe e ikk organisationer. og r Du kan de he om artere hos virks der. private hjertest ertestarterne er Der er mange få n ved, at hj ku i rd fo t, ug råde. udgivelsesom de sjældent br terne i bogens ar st te er hj er en liste ov Vi har samlet starter.dk kortsiderne. på www.hjerte a-ceringer på pl es ed hjertestartere de re re Se ligel ets 24 timer. st gi gn re dø i acering på alle ikke kan gå til pl e an m nd , fi re n te ka ar Man r de hjertest åbningstider fo Her ses også

Du kan redde

er Liste ov g af placerin ere art hjertest

34


RYDE

Fir. Alfred Priess A/S

»Rydehjemmet«

Sevelvej 51, 7830 Vinderup Hænger t.v. for indgang – kan ses fra gæste P-pladsen

Døgnåben Rydevej 10, 7830 Vinderup

Hotel Vinderup SALLING BANK Tilgængelig i åbningstiden Søndergade 30, 7830 Vinderup

Vesterlund Grundejerforeninger Vest/Øst Vesterlund 82C, 7830 Vinderup Hænger på garagegavlen ud mod vejen

Vinderup Hallen Døgnåben Halvej 2B, 7830 Vinderup

Vindelevgård Grundejerforening Vindelevgård nr. 45 Placeret foran huset under udhæng Vindelevgård 187 Placeret i højre side af garage, til højre for boligen

VTI Vinderup Træindustri Nr. Bjertvej 24 Placeret ved hovedindgangen

VVS Poul Thomsen A/S

Døgnåben Nr. Bjertvej 1, 7830 Vinderup Hænger t.h. for indgang til værksted

EJSING Vinterhalvåret: Geddalvej 33, 7830 Vinderup Sommerhalvåret: Gl. Landevej 1

EJSINGHOLM Ejsing Camping Åben i sæsonen T.h. for døren ved butikken

SAHL »Under Uret« Døgnåben Skovbrynet 6, 7830 Vinderup

HJERL HEDE Tilgængelig i åbningstiden Hjerl Hedevej 14, 7830 Vinderup Placeret t.h. ved indgangen

SEVEL Sevel alderdomshjem Døgnåben Hjerl Hedevej 1, 7830 Vinderup Til venstre for hovedindgangen

HERRUP »Kød gros« Døgnåben Søvejen 10, 7830 Vinderup Indenfor dør til kontor

MOGENSTRUP »Det gamle frysehus« Døgnåben Tingvej 14, 7800 Skive

Hjertestartere

Døgnåben Nørregade 2, 7830 Vinderup

Hjertestarter

VINDERUP

HANDBJERG Handbjerg Marina

Alle hjertestarternes placering er vist på kortene bagerst i bogen

7830 Vinderup Placeret ved turistinfo og betalingsautomat inden for døren t.v. 35


ata/ uned m m end ra Ko b ata f mere p d a r r o f e ns p ov nger Boge er bygget o teleoplysni n mt Boge gister sa re er. folke eselskab tel 100

ng: ygni

Område-info

Lokalviden Vinderup

u d r ø g d Hvdau har ændringer

når ? n e id v l a k o l i a t a til dine d s på adressen Hvis du ikke

finde

kyttelse, t adressebes lg va r ha u d ke es, at set af, at du ik Det kan skyld flytning er kryd s. ek f. d ve eller at der jvisere. med i lokale ve re væ ndre data at r ke øns skal du selv æ , ed m re væ at service. For fremover lp hos Borger æ hj t. ev få r elle hos borger.dk, for dig

gler Hvis der man

telefonnumre

ud

, eligt nummer du har hemm at , es pe d ty yl ts sk onnemen Det kan har skiftet ab r le el rt o sk har taletid b. aktivt til, eller teleselska u selv vælge d al sk er b ka ls Hos nogle se telefonbøger. ed i vejvisere/ m l vi ne er g at du ønsker om du lskab og sig, se le te it d t ak Derfor kont fonbøger. i vejvisere/tele ed m re væ at for

dig nnumre ud fo le te e rt e le, rk ke du har nog Hvis der er fo fonnumre, mås r flere tele leselskab Måske du ha . Kontakt dit te rt jo g g tli en ff o r mme med i du ikke ønske mre der må ko nu e ilk hv , dem g evt. de og aftal med , der er dine o re m nu e ilk hv e og lokale vejviser ilie. m fa øvrige i din

d

ilden i god ti

ret hos k Få data ænd

dig, at dine , så sikrer du 18 20 ar ru b fe Lokalviden og senest 1. ste udgave af næ en d i te data er korrek og omegn. for Vinderup mer skal eller telefonnum e ss re ad til b. ger r dit teleselska Har du ændrin erservice elle rg o B ata. d te ak se nt i dis du selv ko r IKKE ændre ve o m e fr n a Lokalviden k

Kort sagt 36


r e t s i g e r g a f Oversigt A Advokater

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Alternative behandlere . 38 Anlægsgartnere . . . . . . . . . . 38 Apoteker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Autoforhandlere . . . . . . . . . . 38 Autoreparation og autoservice . . . . . . . . . . 38-39

B Bed & Breakfast

..........

39

C Cykler D Dyrlæger E EDB-udstyr

.......................

41

...................

41

41 Efterskoler . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Ejendomsmæglere . . . . . . 42 El-forsyning . . . . . . . . . . . . . . . 42 El-installatører . . . . . . . . . . . . 42 Entreprenører . . . . . . . . . 42-43 ................

F Fagbevægelser

...........

Farvehandler . . . . . . . . . . . . . . Festlokaler . . . . . . . . . . . . . . . . . Fodpleje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fodterapi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forsamlingshuse. . . . . . . . . Forsikringer . . . . . . . . . . . . . . . Fotografer . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frisører . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fysioterapi . . . . . . . . . . . . . . . . .

43 43 43 43 44 44 44 44 44 45

...................

Gartnere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Genbrugsmarkeder. . . . . . Genbrugspladser. . . . . . . . . Glarmestre. . . . . . . . . . . . . . . . . Glaskunst . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guld og sølv . . . . . . . . . . . . . . . Gulvafslibning. . . . . . . . . . . . .

45 45 45 45 45 45 46 46 46

H Handymand

. . . . . . . . . . . . . . . 46 Herretøj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Hobby og dyr. . . . . . . . . . . . . . 46 Hoteller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Hårde hvidevarer . . . . 46-47

I Idrætshaller K Kartoffelcentraler

47

L Landinspektører

47 47

................

. . . . . . . . 47 Kloakmestre. . . . . . . . . . . . . . . . 47 Kloakrensning . . . . . . . . . . . . 47 Køkken og butik . . . . . . . . . . 47

...........

Lægevagten . . . . . . . . . . . . . . .

MMalermestre

. . . . . . . . . . . . . . 48 Maskinhandlere . . . . . . . . . . 48 Maskinstationer . . . . . . . . . . . 48 Massage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Mode og lingeri. . . . . . . . . . . 48 Motionscentre . . . . . . . . . . . . 49 Murermestre . . . . . . . . . . . . . . 49 Møbler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

O Oliefyrsservice

. . . . . . . . . . . . 50 Ompolstring . . . . . . . . . . . . . . 50 Optikere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

P Pengeinstitutter

..........

Pizzariaer . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pladsmangel . . . . . . . . . . . . . . Planteskoler . . . . . . . . . . . . . . . Porte og døre . . . . . . . . . . . . . Psykologer, praktiserende . . . . . . . . . . .

50 50 50 50 51 51

R Radio og TV

. . . . . . . . . . . . . . . . 51 Restauranter . . . . . . . . . . . . . . 51

S Skorstensfejere

..........

Skov og have . . . . . . . . . . . . . Skoventreprenører . . . . . . Slamsugning . . . . . . . . . . . . . . Smede- og maskinværksteder . . . . . Solafskærmning. . . . . . . . . . Sportsartikler . . . . . . . . . . . . . Spuling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stenhuggerier . . . . . . . . . . . . Svineavl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51 51 51 52 52 52 52 52 52 52

T Tagplader

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Tagteknik . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Tandlæger . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Traktorservice . . . . . . . . . . . . 54 Trælasthandel . . . . . . . . . . . . . 54 Træpiller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Turistkørsel . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Tæpper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Tømrermestre. . . . . . . . . 54-55

U Udlejning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Undervognsbehandling. 55 Ure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

V Vandforsyning

. . . . . . . . . . . . 55 Varmeforsyning . . . . . . . . . . 55 Varmepumper . . . . . . . . . . . . 56 Vinduespolering . . . . . . . . . . 56 Vognmænd . . . . . . . . . . . . . . . . 56 VVS-installatører . . . . . 56-57

37

Fagregister

Begravelsesforretninger. . . . . . . . . . . 39-40 Besøgstjenester . . . . . . . . . . 40 Beton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Blikkenslagere. . . . . . . . . . . . 40 Blomsterhandlere . . . . 40-41 Bogtrykkerier . . . . . . . . . . . . . 41 Brugsforeninger . . . . . . . . . . 41 Byggemarkeder . . . . . . . . . . 41

G Gardiner


AUTOREPARATION OG -SERVICE

ADVOKATER Advokatfirmaet Hviid og Frederiksen Søndergade 26, 7830 Vinderup

97 44 14 44

Brians Auto v/ Henrik Obitsø Kristensen Nr. Bjertvej 1A, 7830 Vinderup

60 13 52 51

ALTERNATIVE BEHANDLERE mark-zone Pilkærvej 24, Vridsted, 7800 Skive

29 90 02 02

60 13 52 51

v/ Henrik Obitsø V. Kristensen Henrik Obitsø Kristensen henrikobitsoe@gmail.com

mark-zone

Åbningstider: Man.-tors. kl. 7.30-16.30 · Fre. kl. 7.30-14.30

Reparationer af nye og Oleg Auto - Teknicar brugte biler

- din vej til naturlig sundhed

Fagregister

www.mark-zone.dk birte@mark-zone.dk tlf. 29 90 02 02

Nørregade 12, 7830 Vinderup

41 11 40 59

Logodesign Logodesign Oleg Auto

Logodesign

Logodesign

Vinderup Massage Gitte - 40 47 26 76 Tlf. 41 11 40 59 Mosekrogen 40, 7830 Vinderup Richard - 24 46 16 21  Serviceeftersyn Richard Sørensen - tlf. 24 46 16 21 Richard Sørensen - tlf. 24 46 16 21 Diagnoseudlæsning  Skade- og  Aircondition FysiurgiskSørensen massage · Terapeutisk · Terapeutisk massage Richard - tlf. 24 46 massage 16 21 Fysiurgisk massage karosseriarbejde  Dæk/fælge Fysiurgisk massage · Terapeutisk massage Øreakupunktur · Akupunktur Øreakupunktur · Akupunktur  4-hulsudmåling  Klargøring til syn

Gitte Ploug - tlf. 40 47 26 76 Zoneterapi Fod- og underbensmassage

TU

E R A PI

E R A PI

ET

ET RZ O

N

N

E R A PI

ET N

TU

K

R

Mosekrogen 40 · 7830 Vinderup online booking · vinderupmassage.dk

AKUPUN

TU

K

Online booking vinderupmassage.dk

K

ZO

AKUPUN

K

R

AKUPUN

AKUPUN

TU

E R A PI

Zoneterapi · Zoneterapi Terapeutisk massage FodFod-og ogunderbensmassage underbensmassage

 Reparation af alle bilmærker

ET

Øreakupunktur · Akupunktur

Gitte Ploug Gitte Ploug- -tlf. tlf.40 4047 4726 26 76 76

Sevel Autogård Mosekrogen 40 · 7830 Vinderup Sevelvej· 84, Sevel, 7830 Vinderup online booking vinderupmassage.dk ZO

R

N

A

ZO

96 95 21 22

Egebjerg Planteskole Egebjergvej 36, Ejsing, 7830 Vinderup

97 44 64 64 Farheen Abbas 17.08.2016 Copywright: Medieplan

APOTEKER Vinderup Apotek Søndergade 7, 7830 Vinderup

97 44 10 38

Herrup Auto Søvejen 9, Herrup, 7830 Vinderup

v/ Erik Mølgaard Sevelvej 84 . Sevel 7830 Vinderup

97 44 15 23

97 45 22 00

HERRUP AUTO APS Søvejen 9 - 7830 Vinderup herrup@mail.mira.dk

Farheen Farheen AbbasAbbas 17.08.2016 17.08.2016 Copywright: Copywright: Medieplan Medieplan

Skovlund Auto ApS Skovlundvej 2, 7830 Vinderup

AUTOFORHANDLERE

97 45 22 00 38

www.sevel-auto.dk

ANLÆGSGARTNERE

SKOVLUND-AUTO ApS Skovlundvej 2 . 7830 Vinderup

97www.skovlundauto.dk 44 15 23

Farheen Abbas 17.08.2016 Copywright: Medieplan


Vinderup Auto Bøgevej 6, 7830 Vinderup

97 44 19 92

VINDERUP AUTO

Find et telefonnummer hurtigt og nemt fra

Bøgevej 6 7830 Vinderup

Hurtig søgning direkte fra din computer, tablet eller smartphone

www.vinderup.lokalviden.dk

L. Christensen

Tlf. 97 44 19 92 Vinderup Bilcenter Gl. Landevej 20, Ejsing, 7830 Vinderup

97 44 04 09

Se også annoncen på forsiden

Klochs Begravelsesforretning Møllegade 2, 7800 Skive

BED & BREAKFAST 42 25 20 92

Klochs Begravelsesforretning Skive og Omegens begravelsesforretning

Trier Skovgaard Christensen

Møllegade 2 - 7800 Skive

Tlf. 97 52 01 50 svarer hele døgnet

BEGRAVELSESFORRETNINGER Bergen Begravelse Søndergade 20, 7830 Vinderup

Fagregister

Sevel Bed & Breakfast Margit Ladegaard Olesen Vesterled 4, Sevel, 7830 Vinderup E-mail: margit-l@live.dk

97 52 01 50

97 44 11 19

Niels Jørgen Gaardsted

www.klochs.dk - se vore priser på nettet

B

LOKAL BEDEMAND I VINDERUP OG OMEGN

EXAM. BEDEMAND SIDEN 2000

Døgnvagt | 97 44 11 19 PERSONLIG ASSISTANCE | SØNDERGADE 20 | 7830 VINDERUP PAW BERGEN

SE PRISER OG PRAKTISK INFO | WWW.BERGENBEGRAVELSE.DK

Boudigaard Begravelse Søndergade 1, 7830 Vinderup

97 44 23 32

Vinderup Begravelsesforretning Søndergade 1 • 7830 Vinderup

Søren Toft

www.boudigaard.dk

Vi handler lokalt Personlig • Nutidig

Søren Boudigaard

Vi varetager alt vedr. Begravelse • Bisættelse

Mød os på Facebook

Birgitte S. Mortensen

Tlf. 97 44 23 32 Dag • aften & weekend

Rubrikken fortsættes

39


97 42 09 11

Begravelse og bisættelse Råd og vejledning hos din lokale bedemand

Hartvig Hartvig Gaardhøje Gaardhøje

Flemming Jørgensen

Verner Nielse

Begravelse og bisætt Fagregister

B

Flemming Jørgensen

Vi ordner gerne alle papirer med myndighed også når familien bor i en anden by eller i ud

Døgnvagt alle dage på telefon:

97 42 09 11

Hartvig Gaardhøje Viborgvej Flemming Nielsen Flemming 16 · 7500Verner Holstebro Jørgensen Jørgensen

Tlf. 97 42 09 11 · www.gaardhoeje.dk

Begravelse og bisættelse · R Verner Nielsen

ISO9001 CERTIFICERING

Kvalitetssystem

Din lokale Grundlagt bedemand ·1912 Grundlagt 1912

Viborgvej 16 · 7500 Holstebro · www.gaardhoeje.dk Tlf. 97 42 09 11 - vi svarer hele døgnet

Til dig og

ordner gerne alle papirer med myndighederne, så når familien bor i en anden by eller i udlandet.

orgvej 16 · 7500 Holstebro 97 42 09 11 · www.gaardhoeje.dk

Vi ordner gerne alle papirer med myndighederne,

også når familien bor i en anden by eller i udlandet. Gaardhøje Begravelsesforretning

egravelse og bisættelse · Råd og vejledning hos din lokale bedemand

dine børn

rtvig Gaardhøje

Gaardhøje Begravelsesforretning Viborgvej 16, 7500 Holstebro

Anbefalet af forbrugerrådet TÆNK

BESØGSTJENESTER Besøgstjenesten Dansk Folkehjælp Bjertparken 93, 7830 Vinderup

Viborgvej 16 · 7500 Holstebro Kathrine Parker Tlf. 97 42 09 11 · www.gaardhoeje.dk

BLIKKENSLAGERE 97 44 15 35

Blikkenslager & VVS-firmaet Poul Thomsen A/S 97 44 10 45 Nr. Bjertvej 1, 7830 Vinderup

Besøgstjenesten Line Lilleøre Bjertparken 93 7830 Vinderup Tlf. 97 44 15 35

Aut. gas- og vandmester

Nr. Bjertvej 1 . 7830 Vinderup . Tlf. 97 44 10 45

BETON IBF Beton Holstebro Valdemar Birnsvej 8, 7500 Holstebro

IBF Beton Holstebro Valdemar Birnsvej 8 7500 Holstebro

96 18 33 77 E-mail: ibf@ibf.dk Fax 97 44 33 47 40

96 18 33 77

BLOMSTERHANDLERE Carla Blomster Søndergade 44, 7830 Vinderup

97 44 11 60

Carla Blomster Søndergade 44 . Vinderup

Tlf. 97 44 11 60

Der er mange måder at sige det på…


Gartneriet »Lundly« Holstebrovej 463, 7860 Spøttrup

97 56 61 07

BYGGEMARKEDER Øster Hjerm Bygningsartikler Øster Hjermvej 19, Ø. Hjerm, 7560 Hjerm www.hjerm-byg.dk · mail@hjerm-byg.dk

Alt indenfor blomster...

GARTNERIET »LUNDLY«

97 46 45 11

Lars, Bo og John Lynggård Olesen Holstebrovej 463 . Rettrup . 7860 Spøttrup

CYKLER

Telefon 97 56 61 07

NK Cykler Nørregade 9, 7830 Vinderup

Åbent: Man.-fre. 7-17 .Lør. 8-1230 . Søn. 9-12.

Inge Merete’s Blomster Svendshøjvej 3, Sevel, 7830 Vinderup

26 22 81 79

97 44 14 30

Se også annoncen på forsiden

Fagregister

CYKLER VINDERUP Nørregade 9 · 7830 Vinderup

Tlf. 97 44 14 30 Se alle vore gode cykeltilbud på www.nkcykler.dk

E

REP. AF ALLE KER CYKELMÆR

BOGTRYKKERIER Videbæk Bogtrykkeri A/S Falkevej 4, 6920 Videbæk

97 17 11 22

Se også annoncen på omslagets inderside ONLINE ONLINE + OFFLINE + OFFLINE

DYRLÆGER Dyrlæge Leif Nygaard Hjerlhedevej 11, 7830 Vinderup

Layout

97 44 81 05

visuel identitet

grafisk

design

& kommunikation Tryk

EDB-UDSTYR HG Data Strandbjerggårdparken 25, 7600 Struer mail@hgdata.dk

24 26 50 20

IT Doktoren Søndergade 13, 7830 Vinderup

30 30 51 58

FALKEVEJ 4 . DK-6920 VIDEBÆK TELEFON +45 97 17 11 22 www.videbaek-bogtrykkeri.dk

BRUGSFORENINGER SuperBrugsen Søndergade 7, 7830 Vinderup

97 44 14 22

Se også annoncen side 5

Få løst alt indenfor computere, telefoner og elektronik

www.itdoktoren.nu · Tlf. 30 30 51 58

SuperBrugsen Vinderup Søndergade 7 . 7830 Vinderup . Tlf: 97 44 14 22 Mandag - fredag: 07.00 - 20.00 Lørdag - søndag: 07.00 - 18.00

Find os på Facebook

EFTERSKOLER Rydhave Slots Efterskole Holstebrovej 38, 7830 Vinderup

97 44 15 22

Se også annoncen på side 13

41


Jes Velsø ApS Kontor/værksted: Farvervej 24, 7600 Struer

EJENDOMSMÆGLERE DanBolig - Vinderup Ejendomskontor Søndergade 16, 7830 Vinderup

97 85 11 99

29 40 25 17

VINDERUP EJENDOMSKONTOR v/ ejendomsmægler MDE

Stig Nygaard Søndergade 16, 7830 Vinderup

29 40 25 17

Aut. El-installatør og VE-installatør www.velsoe.dk · Tlf. 97 85 11 99

ALT I

- el og installationseftersyn - salg og service af hårde hvidevarer, varmepumper og solcelleanlæg

vinderup@danbolig.dk www.danbolig.dk Mejrup Skave El Viborgvej 149, 7500 Holstebro

Fagregister

EL-FORSYNING Vestforsyning: Sinus El Nupark 51, 7500 Holstebro

96 12 73 00

97 46 83 00

Mejrup Skave El Jan Kirkeby 97 46 83 00 20 42 80 70

E

Plus El A/S Skoletoften 32, 7830 Vinderup

97 44 83 84

Se også annoncen på bagsiden Nupark 51 7500 Holstebro www.vestforsyning-sinus.dk

Vinderup El ApS Købmagerstræde 10, 7830 Vinderup

Tlf. 96 12 73 00

Se også annoncen på bagsiden

97 44 15 53

ENTREPRENØRER Entreprenør Jørn Bedsted Geddalvej 14, Ejsing, 7830 Vinderup

EL-INSTALLATØRER EL Compagniet Vinderup A/S Sevelvej 3, 7830 Vinderup

97 44 22 11

Se også annoncen på forsiden

EL Compagniet Vinderup A/S Sevelvej 3, 7830 Vinderup

97 44 22 11 • Lamper • Hvidevarer • Hvidevareservice • Projektering • El-installationer

42

• Solcelleanlæg • Sikring/Alarm • El-mekanisk værksted • PLC-styring • Maskininstallationer

40 44 63 81

Entreprenør

JØRN BEDSTED Høst og salg af tækkerør Pleje af vådområder og naturarealer Vandløbsvedligehold

TLF. 40 44 63 81 Geddalvej 14 . Ejsing . 7830 Vinderup

Livbjerggård Entreprenørforretning Aut. kloakmester Vinderupvej 11, 7560 Hjerm Se også annoncen på forsiden

97 44 16 23


Preben Poulsen Murer & Entreprenørfirma ApS 97 45 26 15 Virkelyst 4, Herrup, 7830 Vinderup 40 14 26 15

FARVEHANDLER Skala Farvehandel og kontorartikler Mobil Søndergade 46B, 7830 Vinderup

PREBEN POULSEN MURER & ENTREPRENØRFIRMA APS VIRKELYST 4 · HERRUP · 7830 VINDERUP · TLF. 9745 2615 · MOBIL 4014 2615 WWW.P-POULSEN.DK

96 95 01 01 40 45 63 92

FESTLOKALER Restaurant Skyttegården Hjerl Hede, Hjerlhedevej 14, 7830 Vinderup

97 44 82 00

Se også annoncen side 3

Tanderups Entreprenørfirma ApS Øster Hjermvej 23, 7830 Vinderup

20 68 60 15 25 33 93 50

v/ Philip Harpøth · Hjerl Hedevej 14 · 7830 Vinderup Tlf. 97 44 82 00 · www.restaurant-skyttegaarden.dk

Entreprenørfirma ApS Alt i kloakarbejde, belægnings- og jordarbejde, specialarbejde med minimaskiner Østerhjermvej 23 7830 Vinderup Carsten Tanderup, aut. kloakmester

Fagregister

Restaurant Pavillonen Handbjerg Marina

v/ Philip og Joan Harpøth: 23 93 31 00

F

FODPLEJE Bodils Fodpleje Vesterled 44, Sevel, 7830 Vinderup

40 14 86 77

Tlf. 20 68 60 15 Vinderup Entreprenørforretning A/S Toften 24, 7830 Vinderup

BODIL JAKOBSEN Lægeexam. fodplejer og zoneterapeut Vesterled 44, Sevel, 7800 Vinderup Tlf. 40 14 86 77 b.hj@live.dk

97 44 12 05

Se også annoncen på forsiden

Vinderup Entreprenørforretning A/S

Clinique Velvære Sevelvej 34, 7830 Vinderup

20 84 23 42

∙Hotstone massage ∙Klinisk fodpleje ∙Ansigtsbehandling ∙Hårfjerning ∙Manicure/pedicure

Tlf. 97 44 12 05 Bil 20 14 26 05 www.vinderupentreprenoer.dk

20 84 23 42

www.clinique-velvaere.dk

FAGBEVÆGELSER 3F Fagligt Fælles Forbund Tujavej 20, 7500 Holstebro

70 30 08 70

Wietske’s Fodpleje Kirkevænget 2, Herrup, 7830 Vinderup

28 21 96 67

Wietske’s Fodpleje v/ Wietske Wiersma

28 21 96 67

70 300 870

Tujavej 20 • 7500 Holstebro • Fax 70 300 871 holstebro@3f.dk • www.3f.dk/holstebro

• Fodbehandling

• Bøjlebehandling • Hårfjerning

• Retning og

farvning af øjenbryn og vipper

43


FODTERAPI

FRISØRER

Klinik for Fodterapi Søndergade 53, 7830 Vinderup

97 44 00 37

Klippeateliet Søndergade 8, 7830 Vinderup

97 44 27 20

Klinik for

FODTERAPI v/ statsaut. fodterapeut Astrid Bang Søndergade 53 7830 Vinderup

Tidsbestillin g på tlf. 97 44 00 37

Tilskud fra den offentlige sygesikring og Sygesikringen Danmark

Tlf. 97 44 27 20

FORSAMLINGSHUSE

Fagregister

Sevel Forsamlingsgård Djeldvej 9, 7830 Vinderup

97 44 82 45

Klippehjørnet Egebjergvej 1, Vridsted, 7800 Skive

97 54 74 01

Hold festen i

Sevel Forsamlingsgård

F

• Lokaler op til 200 personer • Mad ud af huset

Tlf. 97 54 74 01

Michael Lundsgaard

97 44 82 45

Luises Klip-Inn Vesterled 10, 7830 Vinderup

FORSIKRINGER NÆR-BRAND Forsikring G/S

70 13 7-9-13

Se også annoncen side 10

NærBrand.dk - i samarbejde med

Hos Nær-Brand får du både rabat på Topdanmarks gode forsikringer og bonus i de år, hvor du ikke har skader. Ring 70 13 7-9-13 FOTOGRAFER Fotograf Jane Ruth Alskovvej 15, 7830 Vinderup

40 16 25 62

97 44 81 88

Luises Klip-Inn Vesterled 10 . 7830 Vinderup . Tlf. 97 44 81 88

Skovsalonen Hasselholtvej 13, 7830 Vinderup

28 94 92 73

Skov Salonen Pia Krohn Jensen

Hasselholtvej 13 7830 Vinderup 28949273

28 94 92 73

www.vinderup.lokalviden.dk 44


FYSIOTERAPI

GENBRUGSMARKEDER

Klinik for fysioterapi og træning 97 44 21 21 Søndergade 54, 7830 Vinderup/Nygade 9, 7830 Haderup

Søndergade 54 . 7830 Vinderup Nygade 9 . 7540 Haderup Tlf. 97 44 21 21 telefontid bedst mellem kl. 8.00-13.00 info@fysioterapivinderup.dk www.fysioterapivinderup.dk Klinik for fysioterapi og træning Vinderup/Haderup

20 72 41 81 29 60 34 33

GENBRUG VESTERLUND 82C

Åben for salg hver torsdag kl. 16.30-18.00 samt sidste lørdag i md. kl. 10.00-11.30. Vi modtager gerne brugbare ting, samt DØDSBOER og afhenter hver tirsdag eftermiddag eller efter aftale. Gerne tilmelding senest mandag aften.

Fagregister

Send en af vore annoncørere en mail eller gå på deres hjemmeside direkte fra

Vinderup Y’s Men’s Clubs Genbrugsmarked Vesterlund 82C, 7830 Vinderup

Tlf. 20 72 41 81 - 29 60 34 33 www.vinderup-ymgenbrug.dk

www.vinderup.lokalviden.dk Lokalviden for Vinderup og omegn udgives af Vinderup Y’s Men’s Club – 100% lokal

G

GLARMESTRE Peters Tømrer- og Snedkerforretning ApS Vesterlund 9, 7830 Vinderup

97 44 19 50

Se også annoncen på bagsiden

GARDINER Morten Gardiner Lauhedevej/Nordvang 11, 7500 Holstebro

97 42 24 44

RC Glas & Ramme ApS Marius Jensens Vej 7, 7800 Skive

97 52 11 20

Se også annoncen på bagsiden

En anderledes gardinoplevelse! Få et uforbindende tilbud… Ring efter gardinbussen!

Tlf. 97 42 24 44 Mobil 22 36 08 19 - 7500 Holstebro

Tømrermester Kai E. Pedersen ApS Vesterlund 23, 7830 Vinderup Bil: 20 31 44 47 - Fax: 97 44 35 47

97 44 14 47

GLASKUNST Elisse Glas Østparken 61, Ejsing, 7830 Vinderup

97 44 62 09 21 74 62 09

Gitte Glas Holstebrovej 19, 7830 Vinderup

97 44 33 15 22 44 04 18

GARTNERE Kaj Bech A/S Mads Bjerres Vej 7, 7500 Holstebro

96 10 44 00

WWW.KAJBECH.DK

45


GRILL

HERRETØJ

Madstedet Søndergade 6, 7830 Vinderup

97 44 02 85

Tang DinTøjmand Søndergade 23, 7830 Vinderup

97 44 10 37

Madstedet Søndergade 6 7830 Vinderup

97 44 02 85

Det gode madsted www.madstedetvinderup.dk

Tlf. 97 44 10 37

Søndergade 23 . 7830 Vinderup www.dintojmand.dk

Fagregister

HOBBY OG DYR

GULD OG SØLV Zeuthen Søndergade 10, 7830 Vinderup

97 44 16 85

Hobby og dyr Stationsvej 2, 7830 Vinderup

97 40 61 00

Se også annoncen på bagsiden

HOTELLER

G VINDERUP SPECIALOPTIK

Hotel Vinderup Nørregade 2, 7830 Vinderup www.hotelvinderup.dk

97 44 13 66

aut. optiker Mikael Zeuthen Søndergade 10-12 . 7830 Vinderup

GULVAFSLIBNING Rendbæk Gulvafslibning A/S Slåenvej 44, 7500 Holstebro

40 33 88 57

Rendbæk Rendbæk Gulvafslibning A/S Gulvafslibning A/S Rendbæk

Hotel Vinderup

Nørregade 2 . 7830 Vinderup . 97 44 13 66

Gulvafslibning A/S

Slåenvej 44 44 Slåenvej 7500 Holstebro 7500 Holstebro Tlf. 40 40 33 88 88 57 57 Tlf. 33 Slåenvej 44 krendbaek@mail.dk krendbaek@mail.dk 7500 Holstebro www.rendbaek.dk Tlf.www.rendbaek.dk 40 33 88 57 krendbaek@mail.dk www.rendbaek.dk

HÅRDE HVIDEVARER EL Compagniet Vinderup A/S Sevelvej 3, 7830 Vinderup

97 44 22 11

Se også annoncen på forsiden Parke r

ing li

HANDYMAND

ge ve d

Lamper

Futtrups Multi-Service Hedegårdvej 3, Sevel, 7830 Vinderup

20 32 61 15

døre

El-artikler Hvidevarer Solcelleanlæg

Futtrups Multi-Service

Tlf. 97 44 22 11

v/ Søren Futtrup

Sevelvej 3, 7830 Vinderup

Mobil 20 32 61 15 soren@multifut.dk www.multifut.dk

46

Hvidevareservice

Futtrups Multi-Service

Ring når hele verden bryder sammen…

n!


Jes Velsø ApS Kontor/værksted: Farvervej 24, 7600 Struer

97 85 11 99

Se også annoncen under El-installatører ServiceRingen Nørregade 3, 7830 Vinderup

Nørregade 3 7830 Vinderup Fax 97 44 17 12

97 44 37 30 40 10 40 28

Se også annoncen på bagsiden 97 44 17 10

Vinderup Entreprenørforretning A/S Toften 24, 7830 Vinderup

97 44 12 05

Se også annoncen på forsiden

Vinderup Entreprenørforretning A/S 97 44 17 10

E-mail: Vinderup@serviceringen.dk

Vinderup Hallerne Halvej 2, 7830 Vinderup

Bil 20 14 26 05 www.vinderupentreprenoer.dk

KLOAKRENSNING 97 44 18 75

Se også annoncen på side 2

Vinderup Entreprenørforretning A/S Toften 24, 7830 Vinderup

97 44 12 05

Se også annoncen på forsiden

KARTOFFELCENTRALER Stendis Kartoffelcentral Stendisvej 40, Stendis, 7830 Vinderup

Tlf. 97 44 12 05

Fagregister

IDRÆTSHALLER

TIL H

TM Entreprenørfirma ApS Nr. Bjertvej 8, 7830 Vinderup

KØKKEN OG BUTIK 97 46 81 70 20 74 81 70

VE R D A G O G F E S T

Mikkelsens kartofler er bedst Stendis kartoffelcentral v. Johan Mikkelsen Stendisvej 40, Stendis 7830 Vinderup

Jydsk System Montage Højvang 9, Sevel, 7830 Vinderup

L

25 21 85 96

JYDSK SYSTEM MONTAGE

Køkkenmontering og Butiksindretning

v/ Jan Henriksen

Højvang 9 . Sevel . 7830 Vinderup

Tlf. 25 21 85 96

jan@jsmontage.dk . jsmontage.dk

Tlf. 97 46 81 70 20 74 81 70 LANDINSPEKTØRER Landinsp. Kjeldbjerg A/S Nupark 49, 7500 Holstebro

KLOAKMESTRE Entreprenør Steen Loftager ApS Thorupgaard 21, 7830 Vinderup E-mail: sloftager@dk.dk

20 28 37 41

LÆGEVAGTEN

Se også annoncen under Skoventreprenører

Lægevagten Livbjerggård Entreprenørforretning Aut. kloakmester Vinderupvej 11, 7560 Hjerm

70 11 31 31

97 44 16 23

Se også annoncen på forsiden Preben Poulsen Murer & Entreprenørfirma ApS 97 45 26 15 Virkelyst 4, Herrup, 7830 Vinderup 40 14 26 15 Se også annoncen under Murermestre Tanderups Entreprenørfirma ApS Øster Hjermvej 23, 7830 Vinderup

97 40 15 17

20 68 60 15 25 33 93 50

Send en af vore annoncørere en mail eller gå på deres hjemmeside direkte fra

www.vinderup.lokalviden.dk Her finder du også oplysningerne på privatpersoner præcis som her i bogen.

Se også annoncen under Entreprenører

47


MALERMESTRE

MASKINSTATIONER

Herrup Maler Søvejen 23, Herrup, 7830 Vinderup

v/ Lillian Nielsen tlf. 51 23 19 55

Søvejen 23, Herrup 7830 Vinderup l.nielsen@herrup.dk www.herrupmaler.dk

Herrup Maler

51 23 19 55

Fagregister

Malermester Per Hansen Vesterled 23, Sevel, 7830 Vinderup

97 44 82 39 40 28 41 82

Per Hansen, Sevel

Tlf. 40 28 41 82

Skala Farvehandel og kontorartikler Mobil Søndergade 46B, 7830 Vinderup

40 85 63 18

Egebjerg Maskinstation

v/ Frede Madsen www.egebjergmaskinstation.dk

40 85 63 18 Sanggaard Maskinstation Sanggårdvej 2, Borbjerg, 7500 Holstebro

40 18 66 13

Sepstrup Maskinstation Sepstrupvej 9, 7800 Skive

97 54 40 98

SEPSTRUP MASKINSTATION

Malermester

M

Egebjerg Maskinstation Egebjergvej 1, Ejsing, 7830 Vinderup

v/ Valdemar Bæk 96 95 01 01 40 45 63 92

97 54 40 98 - 23 25 40 98

MASSAGE Clinique Velvære Sevelvej 34, 7830 Vinderup

20 84 23 42

Se også annoncen under fodpleje

v/ Søndergade 46 B . 7830 Vinderup

Tlf. 96 95 01 01 · 40 45 63 92 Vinderup Malerfirma Vindelevgård 28, 7830 Vinderup

29 66 18 92

Krop & Sjæl v/ Anja Hoffmann Møllevangsvej 2, 7560 Hjerm

&

Krop Sjæl

v/ Poul A. Toxvig Vindelevgård 28 . 7830 Vinderup

Wellness og symptombehandling

Tlf. 29 66 18 92 . vinderupmalerfirma.dk

30 32 71 67

Anja Hoffmann Lægeeksamineret fysiurgisk massør

Møllevangsvej 2 · 7560 Hjerm · Tlf. 30 32 71 67 kropogsjael@live.dk · Telefontid kl. 16.00-18.00

MASKINHANDLERE

48

LELY Center Herrup Jegstrupvej 6E, 7800 Skive

97 45 25 26

Vinderup Maskinforretning A/S Nr. Bjertvej 7, 7830 Vinderup

97 44 17 00

MODE OG LINGERI Jasmin Mode & Lingeri Søndergade 24, 7830 Vinderup

97 44 13 50


Preben Poulsen Murer & Entreprenørfirma ApS 97 45 26 15 Virkelyst 4, Herrup, 7830 Vinderup 40 14 26 15

MOTIONSCENTRE Vinderup Fitness Møllevej 1A, 7830 Vinderup

97 44 33 36

VINDERUP FITNESS Styrketræning – Holdtræning Individuelle programmer Zoneterapi – Massage

PREBEN POULSEN MURER & ENTREPRENØRFIRMA APS VIRKELYST 4 · HERRUP · 7830 VINDERUP · TLF. 9745 2615 · MOBIL 4014 2615 WWW.P-POULSEN.DK

Åbningstider kl. 6-22 alle ugens dage Møllevej 1a – Vinderup - Tlf. 97 44 33 36 www.vinderup-fitness.dk

Murermester Niels Chresten Ransborg Geddalvej 69, Ejsing, 7830 Vinderup

97 44 63 71

Murermester

Find et telefonnummer hurtigt og nemt fra Hurtig søgning direkte fra din computer, tablet eller smartphone

96 10 44 00

40 18 24 42

Murerfirmaet

HENNING MELGAARD Holstebrovej 9 . 7830 Vinderup

Tlf. 40 18 24 42 www.henning-melgaard.dk

Murerfirmaet Jens Jørgen Jensen ApS Svendshøjvej 4, Sevel, 7830 Vinderup

Alt murer-, støbe-, jord- og kloakarbejde udføres Fag- eller hovedentreprise

21 48 97 21

Murerfirmaet

Jens Jørgen Jensen ApS

M

97 44 16 15 24 49 99 04

Se også annoncen på forsiden V. Thorsen & Sønner A/S Toften 19, 7830 Vinderup

Se også annoncen under Gartnere Murerfirmaet Henning Melgaard Holstebrovej 9, 7830 Vinderup

97 44 63 71 - 30 95 01 59

Murerfirmaet Peter Thorsen Mosevej 12, 7830 Vinderup

MURERMESTRE Kaj Bech A/S Mads Bjerres Vej 7, 7500 Holstebro

Geddalvej 69 - Ejsing - 7830 Vinderup

Fagregister

www.vinderup.lokalviden.dk

Niels Chresten Ransborg

20 22 11 83 20 14 91 36

Murermester

V. Thorsen & Sønner A/S Toften 19, 7830 Vinderup

Tlf. 20 22 11 83 20 14 91 36 E-mail: pevt@pevt.dk MØBLER Bolighuset Vinderup I/S Søndergade 11-13, 7830 Vinderup

97 44 11 98

Se også annoncen side 7

Svendshøjvej 4 Sevel, 7830 Vinderup jensjorgenjensen@mail.dk

BOLIGHUSETVINDERUP Søndergade 11-13 • 7830 Vinderup Tlf. 97 44 11 98 • Fax 97 44 28 77 www.bolighuset-vinderup.dk

Tlf. 21 48 97 21

bolighuset@mail.dk

49


Spar Nord Vinderup Søndergade 5, 7830 Vinderup

OLIEFYRSSERVICE Svends VVS ApS Nr. Bjertvej 10, 7830 Vinderup

20 20 98 94

Oliefyrservice Lokalt | Grundigt | God pris

NR. BJERTVEJ 10 | 7830 VINDERUP

FREDE TLF. 2020 9894 TLF.- 2020 3594

96 16 16 70

Spar Nord ViNderup Søndergade 5 Tlf. 9616 1670 www.sparnord.dk Åbningstider: Mandag-fredag 10.00-16.00 Torsdag 10.00-17.00

Sparekassen Vendsyssel Søndergade 3, 7830 Vinderup

82 22 91 80

Fagregister

OMPOLSTRING Bolighuset Vinderup I/S Søndergade 11-13, 7830 Vinderup

97 44 11 98

Se også annoncen side 7

OPTIKERE

O

Zeuthen Søndergade 10, 7830 Vinderup

97 44 16 85

PIZZARIAER Botan Pizza & Kebab House Søndergade 4, 7830 Vinderup

VINDERUP SPECIALOPTIK aut. optiker Mikael Zeuthen Søndergade 10-12 . 7830 Vinderup

PENGEINSTITUTTER Borbjerg Sparekasse Bukdalvej 5, 7500 Holstebro

97 44 25 80

Se også annoncen side 4

Vinderup Pizza og Grill Søndergade 34, 7830 Vinderup

96 95 01 02

Se også annoncen bagerst i bogen 97 46 14 22

PLADSMANGEL

Borbjerg Sparekasse www.borbjergsparekasse.dk

Tlf. 9746 1422

Pladsmangel Nr. Bjertvej 17, 7830 Vinderup

97 44 33 78

Se også annoncen på bagsiden

PLANTESKOLER Salling Bank Søndergade 30, 7830 Vinderup

97 44 15 55

Egebjerg Planteskole Egebjergvej 36, Ejsing, 7830 Vinderup

97 44 64 64

Egebjerg Planteskole Vinderup afdeling Søndergade 30 7830 Vinderup Tlf.: 97 44 15 55 vinderup@sallingbank.dk www.sallingbank.dk

50

& ANLÆGSGARTNERI

Åbningstider: Hverdage kl. 9-17 Søn-/helligdage kl. 9-12

Egebjergvej 36

97 44 64 64

www.egebjergplanteskole.dk


Send en af vore annoncørere en mail eller gå på deres hjemmeside direkte fra

www.vinderup.lokalviden.dk Her finder du også oplysningerne på privatpersoner præcis som her i bogen.

PORTE OG DØRE E Montage Djeldvej 36, 7830 Vinderup

SKORSTENSFEJERE 20 27 06 72

Skorstensfejermester Michael Hestbjerg Pedersen Farvervej 15, 7600 Struer

97 85 51 38

✻ Rensning af kedler og brændeovne

Fagregister

✻ Kontrolmåling af oliefyr ✻ Salg og montering af

tagtrin, stiger og allikeriste

Tlf. 20 27 06 72 • www.emontage.dk

✻ Rensning af ventilation ✻ Montering af stålforinger og støbning af Isodor-foringer

S

PSYKOLOGER, PRAKTISERENDE Merete Gudmand-Høyer Søndergade 54, 1. sal, 7830 Vinderup

97 44 00 33

RADIO OG TV Vinderup Radio Nørregade 5, 7830 Vinderup

97 44 11 00

Skorstensfejermester Michael Hestbjerg Pedersen Farvervej 15 • 7600 Struer Michael 20 15 50 57

Se også annoncen side 9

Tlf. 97 85 51 38

Vinderup Radio Nørregade 5 · 7830 Vinderup Tlf. 97 44 11 00 mail@vinderupradio.dk www.vinderupradio.dk

www.struer-skorstensfejer.dk struer@skorstensfejeren.dk

SKOV OG HAVE Vinderup Skov & Have Parallelvej 1, 7830 Vinderup

97 45 22 77

Se også annoncen på forsiden

RESTAURANTER Restaurant Pavillonen Handbjerg Marina Handbjerg Marina 14, 7830 Vinderup

23 93 31 00

Se også annoncen side 3

SKOVENTREPRENØRER Entreprenør Steen Loftager ApS Thorupgaard 21, 7830 Vinderup

20 28 37 41

Entreprenør Steen Loftager ApS

Restaurant Pavillonen Handbjerg Marina

v/ Philip og Joan Harpøth: 23 93 31 00

PLANTEHULLER

ENTREPRISE

OPRENSNING

FÆLDNING

Tlf. 20 28 37 41 sloftager@dk.dk · www.steenloftager.dk 51


SLAMSUGNING

SOLAFSKÆRMNING

Livbjerggård Entreprenørforretning Aut. kloakmester Vinderupvej 11, 7560 Hjerm

97 44 16 23

97 44 11 98

Se også annoncen side 7

Se også annoncen på forsiden

LIVBJERGGÅRD

ENTREPRENØRFORRETNING v/ Karl Iver Jensen Vinderupvej 11 • 7560 Hjerm 97 44 16 62 • Mobil 20 21 01 09 • Fax 97 44 20 83 E-mail: mail@livbjerggaard.com

Fagregister

Vinderup Entreprenørforretning A/S Toften 24, 7830 Vinderup

97 44 12 05

Se også annoncen på forsiden

Vinderup Entreprenørforretning A/S

S

Bolighuset Vinderup I/S Søndergade 11-13, 7830 Vinderup

SPORTSARTIKLER Sportigan Vinderup Søndergade 23, 7830 Vinderup

97 44 10 37

Søndergade 23 23 ·· 7830 7830 Vinderup Søndergade Vinderup vinderup@sportigan.dk vinderup@sportigan.dk www.sportigan.dk

Telefon97 9744 Telefon 44 1037 10 37 SPULING

Tlf. 97 44 12 05 Bil 20 14 26 05 www.vinderupentreprenoer.dk

Livbjerggård Entreprenørforretning Vinderupvej 11, 7560 Hjerm

97 44 16 23

Se også annoncen på forsiden

SMEDE- OG MASKINVÆRKSTEDER Djeld Smede og VVS A/S Sevelskovbyvej 2, 7830 Vinderup

97 44 80 73

Mogenstrup Smede- og Maskinforretning Tingvej 14, Mogenstrup, 7800 Skive

97 54 41 55

Vinderup Entreprenørforretning A/S Toften 24, 7830 Vinderup

97 44 12 05

Se også annoncen på forsiden

Se også annoncen på bagsiden

SVINEAVL Brandmosegård v/ Poul Erik Jeppesen Vivsøvej 4, 7800 Skive

Preben Christensen Tingvej 6, Karstoft, 7800 Skive

97 54 40 53

PREBEN CHRISTENSEN LANDBRUGSMASKINER

Tingvej 6, Karstoft, 7800 Skive

tlf. 97 54 40 53

97 54 42 22

Se også annoncen side 16

STENHUGGERIER Espersens Stenhuggeri Nybovej 19, 7500 Holstebro

97 42 70 88

Se også annoncen på forsiden

www.pcmaskiner.dk

Westergaard sten- og billedhuggeri Bredgade 40, 7600 Struer

97 85 06 73

WESTERGAARD STEN OG BILLEDHUGGERI Bredgade 40 · Struer · Tlf. 97 85 06 73 · d-w@mail.dk 52


TAGPLADER Whisky ApS Handel Søgårdvej 19, Sevel, 7830 Vinderup

TANDLÆGER 97 44 86 15

TandlægeHuset Vinderup Halvej 1, 7830 Vinderup

97 44 20 11 Følg os på facebook

Køb direkte på fabrik Teglstensprofiler og trapezplader Alt i tagrender Plader fås på fixmål

TandlægeHuset Vinderup

Whisky ApS Handel

Jan Vang Madsen Birgitte Wiener

Søgårdvej 19, Sevel - 7830 Vinderup - Tlf. 97 44 86 15 Fax 97 44 86 20 - E-mail: whisky@post12.tele.dk

Tlf. 97 44 20 11

Halvej 1 · DK-7830 Vinderup mail@tandlaegehuset.com www.tandlaegehuset.com

TAGTEKNIK 97 53 43 92 23 30 73 92

Tandlægerne Sønderby ApS Sevelvej 9, 7830 Vinderup

97 44 11 95

Fagregister

Rønbjerg Tagteknik v/ Jan Nielsen Højvangvej 4, 7800 Skive

Tandlægerne Sønderby tandlægen·dk Sevelvej 9, 7830 Vinderup

kontakt@vinderuptand.dk

www.ronbjergtagteknik.dk

Holstebro Tagrenovering ApS Klitrosevej 41, 7500 Holstebro

T

97 44 11 95

TILBUD PÅ TAGBEHANDLING

Parcelhuse med maks. 200 m2 tagflade, kr. 700,- ekskl. moms - Ring og hør nærmere

23 30 70 37

Professionel rensning og maling af tag og facader Wellness fra kælder samt miljøvenlig isolering med papirgranulat til kvist Tagmaling Papirulds-isolering Koster kun 1/4 af nyt tag

Hurtigt, nemt – ingen kløe og svie

Algebehandling

Fliserens

250 m2: 700 kr. inkl. moms

Slip af med pesten – totalrens, ring for tilbud

Sommer er et godt tidspunkt for efterisolering…

Holstebro Tagrenovering ApS v/ Allan Bruun Christensen · Tlf. 23 30 70 37 allan@holstebro-tagrenovering.dk · www.holstebro-tagrenovering.dk

53


Bjarne Thomsen Tømrer- og Snedkerfirma Nr. Bjertvej 9a, 7830 Vinderup

TRAKTORSERVICE Ejsing Traktorservice Ejsingholmvej 20, 7830 Vinderup

97 44 11 02

41 13 86 20

TRÆLASTHANDEL Øster Hjerm Bygningsartikler Øster Hjermvej 19, Ø. Hjerm, 7560 Hjerm

97 46 45 11

www.bjarnethomsen.dk

ØSTER HJERM BYGNINGSARTIKLER Ø. Hjermvej 19 • 7560 Hjerm Tlf. 97 46 45 11 • mail@hjerm-byg.dk www.hjerm-byg.dk

Esben’s Vikar & Tømrerservice Kokborgvej 10, Herrup, 7830 Vinderup

20 44 88 64

Fagregister

Esben’s Vikar & Tømrerservice Kokborgvej 10 - Herrup

TRÆPILLER Genfa I/S Geddalvej 47a, 7830 Vinderup genfa@genfa.dk

T

Tlf. 97 44 11 02

97 44 63 00

Tlf. 20 44 88 64 Peters Tømrer- og Snedkerforretning ApS Vesterlund 9, 7830 Vinderup

97 44 19 50

Se også annoncen på bagsiden

TURISTKØRSEL Skave Turistfart Viborgvej 248, 7500 Holstebro

97 46 80 55

Turistkørsel i ind- og udland

PS

Peters Tømrer- og Snedkerforretning ApS Vesterlund 9 · Vinderup

97 44 19 50

CVR 15770546 . Biltlf. 40 17 75 14 pts82a@gmail.com Alt i tømrer- og snedkerarbejde Vi udfører alt i glas Udskiftning af termoruder fra dag til dag

97 46 80 55

www.skaveturistfart.dk • info@skave-turistfart.dk

TÆPPER Bolighuset Vinderup I/S Søndergade 11-13, 7830 Vinderup

97 44 11 98

Se også annoncen side 7

TØMRERMESTRE Abildtrups Tømrerfirma Skivevej 67, Ejsing Mark, 7830 Vinderup

Abildtrups TØMRERFIRMA Abildtrups

97 44 14 47

Tømrermester Erik Jensen Stationsvej 11-13, 7830 Vinderup

97 44 23 44

22 53 73 53

v/ Kurt Abildtrup

Alt forefaldende arbejde indenfor tømrer- og Alt forefaldende arbejde snedkerarbejde udføresindenfor af v/ Kurt Abildtrup TØMRERFIRMA tømrerog snedkerarbejde udføres af kvalitetsbevidst tømrermester Alt forefaldende arbejde indenfor tømrer- og kvalitetsbevidst tømrermester Ringsnedkerarbejde 2253 7353 udføres af kvalitetsbevidst tømrermester Skivevej 67 · Ejsing Mark · 7830 7353 Vinderup · www.abildtruptoemrer.dk Ring 2253

Ring 2253 7353

Skivevej 67 · Ejsing Mark · 7830 Vinderup · www.abildtruptoemrer.dk

54

Tømrermester Kai E. Pedersen ApS Vesterlund 23, 7830 Vinderup Bil: 20 31 44 47 - Fax: 97 44 35 47

Stationsvej 11-13 7830 Vinderup

Tlf. 97 44 23 44 Fax 97 44 32 88 ej-byg.dk


Tømrermester René Ringgaard Gl. Landevej 12, 7830 Vinderup

26 85 60 51

Alt tømrer- og snedkerarbejde udføres... bl.a. industri- og staldbyggeri!

René Ringgaard EJSING TØMRER & SNEDKER Gl. Landevej 12

UNDERVOGNSBEHANDLING Vinderup Undervognscenter Nr. Bjertvej 16, 7830 Vinderup

Tlf. 97 44 37 37 - 24 87 47 38 Nr. Bjertvej 16 7830 Vinderup

VINDERUP UNDERVOGNSCENTER

URE Zeuthen Søndergade 10, 7830 Vinderup

Fax 97 44 61 71

97 44 37 37

97 44 16 85

Fagregister

Mobil 26 85 60 51

E-mail: reneringgaard@live.dk Sigaard Byg & Montage ApS Skolevænget 11, Ryde, 7830 Vinderup

29 72 44 69

VINDERUP SPECIALOPTIK aut. optiker Mikael Zeuthen Søndergade 10-12 . 7830 Vinderup

Den lokale landbrugs-tømrer! - også for private! Kristian Sigaard Skolevænget 11, Ryde, 7830 Vinderup Tlf. 29 72 44 69 sigaard@sol.dk

V

VANDFORSYNING Vestforsyning: Vand og spildevand A/S Nupark 51, 7500 Holstebro

96 12 73 00

UDLEJNING Vinderup Y’s Men’s Club Teltudlejning Vesterlund 48, 7830 Vinderup

20 72 41 81

Se også annoncen side 15

Skal du holde fest? Vi udlejer: • Festtelte op til ca. 100 personer • Letvægtsbund til festtelte • Flag-allé

Vand og Spildevand A/S Nupark 51 Nupark 51 7500 Holstebro 7500 Holstebro www.vestforsyning.dk www.vestforsyning.dk

Tlf. Tlf. 96 12 96 73 12 00 73 00 VARMEFORSYNING Vinderup Varmeværk Sevelvej 67a, 7830 Vinderup

97 44 13 62

Vinderup Varmeværk Tlf. 97 44 13 62 Henvendelse til:

Vinderup Y’s Men’s Club

Tlf. 20 72 41 81

www.vinderupvarme.dk 55


Brdr. Andersen I/S Virkelyst 6, 7830 Vinderup

VARMEPUMPER Jes Velsø ApS Kontor/værksted: Farvervej 24, 7600 Struer

97 46 83 71

97 85 11 99

Brdr. Andersen I/S Herrup

kran container træ sand grus

tlf. 9746 8371

Vi kommer gerne og giver et uforpligtende tilbud og vejledning i køb af den rigtige varmepumpe.

ALT I

- el og installationseftersyn - salg og service af hårde hvidevarer, varmepumper og solcelleanlæg

Fagregister

Svends VVS ApS Nr. Bjertvej 10, 7830 Vinderup

V

20 20 35 94

Peter Andersen

Søren Andersen

tlf 2482 5099 mail p.andersen@herrup.dk

tlf. 2071 6243 s.andersen@herrup.dk

Egebjerg Vognmandsforretning Gl. Landevej 23, Ejsing, 7830 Vinderup

97 44 64 34 20 91 21 64

Holstebro Containere Brødbækvej 1, 7500 Holstebro

20 14 26 28

VARMEPUMPER

Holstebro Containere

Effektiv opvarmning | Spar penge | Lokal service

v/ Frank Lind

Tlf. 20 14 26 28 NR. BJERTVEJ 10 | 7830 VINDERUP

TLF. 2020 3594

Ole Olesen I/S Geddalvej 33, Ejsing, 7830 Vinderup ole@totaltransport.dk

97 44 60 33

Vognmand Jan Jensen Djeldvej 24b, Sevel, 7830 Vinderup

97 44 80 37 40 79 80 37

www.vinderup.lokalviden.dk Djeldvej 24b . Sevel 7830 Vinderup Tlf. 97 44 80 37 Bil 40 79 80 37 E-mail: post@jjsevel.dk

VINDUESPOLERING Quick Polering Langgade 29, 7600 Struer

97 85 20 33

VVS-INSTALLATØRER

VOGNMÆND Allan Hansen Øster Trabjergvej 12, Skave, 7500 Holstebro

40 18 21 26 20 28 93 09

Djeld Smede og VVS A/S Sevelskovbyvej 2, 7830 Vinderup

97 44 80 73

Mogenstrup Smede- og Maskinforretning Tingvej 14, Mogenstrup, 7800 Skive

97 54 41 55

KONTAKT KONTAKT

✓ ✓Dyretransport Dyretransport ✓ ✓Containerkørsel Containerkørsel ✓ granit m.m. m.m. ✓Salg Salg af af sand, sand, grus, grus, granit

Allan Allan 40182126 2126 4018 Thomas Thomas 20289309 9309 2028 ØsterTrabjergvej Trabjergvej12 12 Øster Skave Skave 7500Holstebro Holstebro 7500 vognmandhansen vognmandhansen @msn.com @msn.com

56

Se også annoncen på bagsiden


Blikkenslager & VVS-firmaet Poul Thomsen A/S 97 44 10 45 Nr. Bjertvej 1, 7830 Vinderup

Svends VVS ApS Nr. Bjertvej 10, 7830 Vinderup

20 20 35 94

VVS-arbejde Lokalt | Grundigt | God pris Aut. gas- og vandmester

Nr. Bjertvej 1 . 7830 Vinderup . Tlf. 97 44 10 45 NR. BJERTVEJ 10 | 7830 VINDERUP

TLF. 2020 3594

Ændringer og optagelser i fagregisteret Fagregister

Optagelse i Lokalviden for Vinderup og omegns fagregister er ikke en selvfølge. Enhver kan optages i fagregisteret mod bestilling og betaling. Fagregisteret er åbent for alle, herunder forretninger, håndværkere, industri, kontorer, liberale erhverv, skoler etc. Ønsker De yderligere oplysninger om mulighederne for optagelse i Lokal-Håndbogens fagregister er De velkommen til at kontakte Knud Erik Mikkelsen, Vindelevgård 133, 7830 Vinderup, lokalviden@knudmikkelsen.dk I fagregisteret ønskes foretaget følgende ændring/optagelse/fremhævelse:

V

Ønsker at blive kontaktet angående annonce i Lokalviden for Vinderup og omegn

Navn

(evt. firmastempel)

Adresse Tlf. Dato ________________

Underskrift

Indsendes senest 1. februar til: Knud Erik Mikkelsen, Vindelevgård 133, 7830 Vinderup, lokalviden@knudmikkelsen.dk

57


A

A

AB Tekstiltryk Vester Egebjergvej 33  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 61 54 Abdo Ahmad Mahmoud Skivevej 2  . . . . . . . . . . . . . . . . 71 69 39 68 Abildgaard Agnes Åglimt 7 7800 Skive . . . . . . . . . . . . . 97 54 41 90 Abildgaard Elise Nørregaard Hjerlhedevej 1 2  Abildgaard Knud Erik landbr medhj Sevelvej 12 th  . . . . . 61 76 99 00 Abildgaard Rene Thimm Tingvej 63 7800 Skive . . . . . . . . 30 49 83 33 Abildgaard Rene Thimm Tingvej 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 83 68 16 Abildgaard Vibeke Thimm Tingvej 63 7800 Skive . . . . . . 60 52 33 16 Abildgaard Vibeke Thimm Tingvej 63 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 93 50 20 Abildgaard Vibeke Thimm Tingvej 63 . . . . . . . . . . . . . . . . 93 86 77 68 Abildtrup Erik Vindelevgård 228  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 60 05 12 Abildtrup Grethe Solveig Tværgade 13b  . . . . . . . . . . . . . 97 44 62 03 Abildtrup Helle Lidegaard Skivevej 67  Abildtrup Kurt Skivevej 67  Abildtrup Leif Møllersvej 25  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 49 61 53 Abildtrup Lone Søndergaard Møllersvej 25  . . . . . . . . . . . 20 84 18 36 Abildtrup Malene Vindelevgård 228  . . . . . . . . . . . . . . . . 41 10 26 86 Abildtrup Ove Møller gdr Tværgade 13b  . . . . . . . . . . . . . 97 44 62 03 Abildtrup Ove Møller Tværgade 13B . . . . . . . . . . . . . . . . 61 76 83 13 Abildtrup Simon Enghavevej 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 19 26 86

Abildtrups Tømrerfirma

Navneregister

A

Skivevej 67  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 53 73 53 Abrahamsen Gunhild Meldgaard Havevej 8  . . . . . . . . . . 28 80 16 36 Abrahamsen Leif chauf Havevej 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 80 16 36 Abrahamsen Leif Havevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 91 78 30 Abrahamsen Peter Meldgaard Vestervang 12  . . . . . . . . . 97 42 12 25 Abrahamsen Peter Meldgaard Vestervang 12 . . . . . . . . . 27 50 78 30 Acatrinei Marinel Djeldvej 44 1  Acatrinei Vasilica Djeldvej 44 1  Access Invest A/S Præstevej 2A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 85 61 00 Accuratech Aps Trevældvej 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 04 45 Adhanom Yukuno Nørregade 13b 2tv  . . . . . . . . . . . . . . 91 68 20 75 Adhikari Madhu Nørregade 8 tv 

Advokatfirmaet Hviid og Frederiksen

Søndergade 26  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 14 44 Afloroaie Ionut Søndergade 39 1  Agerbæk Kresten Ultang møbelpolstr Skrænten 25  . . . . 60 93 57 10 Agerbæk Vera Refsgaard sekr Skrænten 25  . . . . . . . . . . 27 35 30 70 Agerskov Bente dagpl Rønhøjvej 4 7800 Skive . . . . . . . 25 48 82 02 Agerskov Bente Rønhøjvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 90 94 52 Agerskov Bente Rønhøjvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 29 59 56 Agerskov Bente Rønhøjvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 90 00 68 Agerskov Kirstine Rydevej 10 1  Agerskov Ryan Ålykkevej 41 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 16 98 88 Agger Ejner gdr Stokholmvej 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 21 99 Agger Gunhild zoneterapeut Stokholmvej 1  . . . . . . . . . . 97 44 21 99 Ago Fabrikken A/S Vindelevgård 11  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 10 51 Ago Fabrikken A/S Agovej 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 10 56 Ahmed Alameen Hamid Stationsvej 4b 2  . . . . . . . . . . . . 60 46 44 65 Ahmed Maryan Said Nørregade 1 2  . . . . . . . . . . . . . . . . 60 48 41 76 AK Handel & Service Bjørnkjærvej 5  . . . . . . . . . . . . . . . 61 66 70 70 Aktivitetscenter Toften Toften 40  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 26 85 AL Broderi Egebjergvej 22  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 63 45 Al-Rawi Rafaa Nadhim Khedher Vindelevgård 259  . . . . 32 16 41 98 Alahmad Mahdia Stationsvej 4a  Albertsen Diana Højlund Engvej 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 40 45 29 Albertsen Lene Engvej 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 40 45 29 Albertsen Lene Engvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 31 32 11

Albertsen Lene Engvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 75 99 26 Albertsen Malene sygehj elev Vindelevgård 209  Albrecht Sigrid Eveline M Ålvej 19  . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 35 20 30 Albæk Susanne familiepl Holstebrovej 8  . . . . . . . . . . . . 97 44 23 91 Alderdomshjemmet Sevel Halalle 15  . . . . . . . . . . . . . . 96 11 45 60 Alexandersen Lene Balle Vindelevgård 226  . . . . . . . . . 97 44 12 32 Alexandersen Rolf Cassøe Bay Vindelevgård 226  . . . . . . 97 44 12 32 Alexandersen Rolf Cassøe Bay Vindelevgård 226 . . . . . . 29 24 31 42 Alexandersen Rolf Cassøe Bay Vindelevgård 226 . . . . . . 25 13 12 32 Alfred Priess A/S Sevelvej 51  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 10 11 Ali Ali Barakat Engparken 8 1tv  Ali Hajer Hassan Engparken 4 tv  Ali Hassan Ismail Nørregade 1 3  Ali Mahad Aden Røjbækvej 2 7540 Haderup Ali Shirin Hassan Engparken 12 1th 

Vognmandsfirmaet Allan Hansen

Øster Trabjergvej 12 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . 40 18 21 26

Alling-Dam Jens salgskons Hulvej 16  . . . . . . . . . . . . . . 20 90 58 38 Alling-Dam Jens Hulvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 36 38 54 Almind Lene Mosevej 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 92 07 44 Almohammad Hassani Mohesen Nylandsvej 15  Alonyo Okot Evelyn Agovej 1b  Amby Kaj Damsgaard Egebjergvej 23  . . . . . . . . . . . . . . 30 33 94 09 Amd Plus Group ApS Nr Bjertvej 4  . . . . . . . . . . . . . . . . 40 60 00 47 Ammitzbo Bente ing Strandvejen 42  . . . . . . . . . . . . . . . 30 22 89 32 Amstrup Ingrid Marie Skrænten 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 31 59 37 Amtkjær Ulla Bækkevej 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 23 52 Ancuta Florin-Marius Skolevej 26  Andersen Agnethe Kathrine Djeldvej 56  . . . . . . . . . . . . 97 44 80 96 Andersen Aksel Bøgelund Skivevej 12  . . . . . . . . . . . . . . 61 34 82 53 Andersen Allan Østergårdvej 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 46 12 23 Andersen Allan Beier Gl Landevej 18  Andersen Allan Bisgaard Hjelmvej 3 7800 Skive . . . . . . . 97 47 22 88 Andersen Anders Vindelevgård 73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 17 83 95 Andersen Anders Hoffmann Stendyssevej 3  . . . . . . . . . . 26 15 06 01 Andersen Anders Lund Vindelevgård 73  . . . . . . . . . . . . . 60 24 53 37 Andersen Anders Nielsen chauf Ejsingholmvej 14  . . . . . 51 20 13 89 Andersen Anders Nielsen Ejsingholmvej 14 . . . . . . . . . . . 30 29 20 25 Andersen Anders Nielsen Ejsingholmvej 14 . . . . . . . . . . . 60 38 19 25 Andersen Ane Elise eksped Pilevang 6  . . . . . . . . . . . . . . 22 35 24 99 Andersen Ane Elise Pilevang 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 16 84 17 Andersen Anette Domdal Vindelevgård 92  . . . . . . . . . . . 97 44 27 53 Andersen Anna Lise eksped Vindelevgård 58  . . . . . . . . . 97 44 26 71 Andersen Anna Lise Skivevej 18  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 35 76 Andersen Anna Nybo Havevej 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 47 87 01 Andersen Anne Marie pæd Skivevej 12  . . . . . . . . . . . . . 97 44 31 15 Andersen Anne Marie Ålvej 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 93 17 65 Andersen Anne Marie pæd Strandvejen 34  . . . . . . . . . . . 22 73 95 86 Andersen Anne Marie Skivevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 75 96 49 Andersen Anne Marie Skivevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 82 10 32 Andersen Anne Marie Skivevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 94 96 18 Andersen Anne Marie Skivevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 76 95 95 Andersen Annemarie Skipper Bjertparken 43  . . . . . . . . . 97 44 24 60 Andersen Annette Kirkevænget 17  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 23 67 Andersen Annette Kirkevænget 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 98 37 54 Andersen Anni Fredskild Vestervang 8  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 15 36 Andersen Anni Fredskild Vestervang 8 . . . . . . . . . . . . . . . 23 49 44 20 Andersen Anny Bang kontorarbejd Skivevej 7  . . . . . . . . . 20 45 57 55 Andersen Benny Ingolf arbmd Vinderupvej 11a  . . . . . . . 97 44 61 25 Andersen Bent overkonstab Salshøjvej 2  . . . . . . . . . . . . 21 77 25 66 Andersen Bent Salshøjvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 30 43 70 Andersen Bent Lindberg bygn snedker Bjertparken 15  . . 22 55 06 45 Andersen Bente dir Agovej 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 18 76 Andersen Bente Møldrup sygepl ass Lundvej 10  . . . . . . 97 46 10 50

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 58


Andersen Jan Rou Lindberg Sevelvej 72  . . . . . . . . . . . . 21 67 67 54 Andersen Jan Rou Lindberg Sevelvej 72 . . . . . . . . . . . . . 30 51 29 85 Andersen Jannie Vedel Vindelevgård 182  . . . . . . . . . . . . 40 93 35 34 Andersen Jens Bertel salgschef Nørgårdsvej 36  . . . . . . . 20 13 68 18 Andersen Jens Kærgaard gdr Egebjergvej 18  . . . . . . . . . 97 44 63 24 Andersen Jens Kærgaard Egebjergvej 18 . . . . . . . . . . . . 23 93 17 88 Andersen Jens Ove Hallum Møllevej 2a 1  . . . . . . . . . . . . 23 44 58 46 Andersen Jens Søndergaard gdr Djeldvej 57  . . . . . . . . . 53 29 76 79 Andersen Jens Søndergaard Djeldvej 57 . . . . . . . . . . . . . 61 76 16 56 Andersen Jens Vedel Vindelevgård 182  Andersen Jes Lyng Havevej 4  Andersen Jesper Bjørnkjærvej 5  Andersen Jess Fyllgraf vognmd Skivevej 7  . . . . . . . . . . . 21 42 31 79 Andersen Jess Fyllgraf Skivevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 71 24 75 Andersen Jess Fyllgraf Skivevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 35 31 79 Andersen Jette Nørregade 23  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 73 86 43 Andersen Jette Nørregade 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 87 66 21 Andersen John Bygballe H maskintekn Hovgårdvej 11  Andersen John Mika Huch Vestergade 10  Andersen Jonas Vindelevgård 124  Andersen Jonathan Skipper Bjertparken 43  . . . . . . . . . . 97 44 24 60 Andersen Jonna Christense pædmedhj Østergårdvej 1  . . 97 46 12 23 Andersen Jytte Marianne specialarb Handbjergvej 12  . . 51 27 96 82 Andersen Kaj smedesvend Pilevang 6  Andersen Karen Vindelevgård 146  . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 80 25 88 Andersen Karen Margrethe fabrikarb Nautrupvej 10  . . . . 30 51 86 60 Andersen Karen Margrethe lærer Toften 20  . . . . . . . . . . 97 44 62 66 Mobil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 82 36 81 Andersen Karsten Bjertparken 43  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 24 60 Andersen Kasper Skov Søndergade 20 1  . . . . . . . . . . . . 32 18 02 46 Andersen Kasper Skov Søndergade 20 1 . . . . . . . . . . . . . 30 53 12 45 Andersen Kenneth Østparken 40  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 72 07 66 Andersen Kent Ivan entreprenøra Lindbjergvej 8  . . . . . . 22 18 07 44 Andersen Kent Ivan Lindbjergvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 91 09 44 Andersen Kent Ivan Lindbjergvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 74 97 44 Andersen Kent Ivan Lindbjergvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 48 09 44 Andersen Kent Ivan Lindbjergvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 91 07 44 Andersen Kent Ivan Lindbjergvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 16 07 44 Andersen Ketty Jørgensen ass Vindelevgård 128  . . . . . . 97 44 20 81 Andersen Ketty Søgaard Kokborgvej 12  . . . . . . . . . . . . . 97 45 22 29 Andersen Kim Djeldvej 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 73 46 79 Andersen Kim Hvidgaard Poder Voldgade 9  . . . . . . . . . . 51 93 27 72 Andersen Kim Hvidgaard Poder Voldgade 9 . . . . . . . . . . . 24 40 29 97 Andersen Kim Hvidgaard Poder Voldgade 9 . . . . . . . . . . . 26 24 08 44 Andersen Kim Ulsø Søvejen 23  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 58 72 34 Andersen Kirsten Djeldvej 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 83 66 Andersen Kirsten Grete kontorass Djeldvej 53  . . . . . . . . 20 83 24 74 Andersen Klaus Bang Mosevej 14  . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 65 22 54 Andersen Knud B. Agovej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 73 38 41 Andersen Knud B. Agovej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 73 51 71 Andersen Knud Balleby revisor Agovej 10  . . . . . . . . . . . 97 44 18 76 Andersen Knud Dyrby gdr Sevelvej 74  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 10 12 Andersen Knud Erik maskinf Kirkevej 15  Andersen Knud Primdahl malerm Nautrupvej 10  . . . . . . 30 51 86 60 Andersen Kristian kons Bjergbyvej 32  . . . . . . . . . . . . . . 40 43 46 96 Andersen Kristina Dalgaard Gl Landevej 30  Andersen Laila Bang Fyllgraf Skivevej 7  Andersen Lars Nylandsvej 24  Andersen Lars Primdahl Højvang 1  . . . . . . . . . . . . . . . . 29 60 22 27 Andersen Lasse Støvelbæk Åvænget 1 7800 Skive . . . . . 41 60 22 00 Andersen Leif Kristian specialarb Geddalvej 23  . . . . . . . 97 44 62 61 Andersen Leif Kristian Geddalvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 76 84 18 Andersen Leif Kristian Geddalvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 76 84 17 Andersen Lilly Engvej 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 34 88 42 Andersen Lone træindustria Skolevej 10  . . . . . . . . . . . . 30 32 72 31

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 59

Navneregister

Andersen Birk Lykke Egebjergvej 50  Andersen Bjarne smed Vindelevgård 146  . . . . . . . . . . . . 26 80 25 88 Andersen Bjarne Vindelevgård 146 . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 46 88 55 Andersen Bjarne Jeppe murer Kirkevænget 17  . . . . . . . 97 45 23 67 Andersen Bjarne Normann Nautrupvej 18  . . . . . . . . . . . 51 34 40 20 Andersen Bjørn Ulrik Vester Egebjergvej 2  . . . . . . . . . . . 28 70 38 57 Andersen Bodil fabrikarb Jattrupvej 10  Andersen Bodil Nørre Alle 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 11 72 Andersen Brian Lindgren Lykkegårdvej 4  Andersen Britt Tranekær bygningsmale Fjordboen 23  . . . 28 38 17 25 Andersen Carl Anthon Mosgaard gdr Djeldvej 56  . . . . . . 97 44 80 96 Andersen Carl Jørgen Riise Åglimt 43b 7800 Skive . . . . . 97 54 42 46 Andersen Carl Jørgen Riise Åglimt 43B . . . . . . . . . . . . . . 60 93 88 52 Andersen Cathrine Marie Struervej 27  . . . . . . . . . . . . . . 21 68 99 44 Andersen Charlotte Groth Søndergade 59  . . . . . . . . . . . 29 27 35 68 Andersen Charlotte Lunde kontorassist Toften 6  . . . . . . . 60 74 50 40 Andersen Christian Marinus Vindelevgård 92  . . . . . . . . . 97 44 27 53 Andersen Danny Aarestrup Egebjergvej 7  . . . . . . . . . . . . 97 44 62 67 Andersen Eigil Vestergade 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 17 31 64 Andersen Ejgil Møller møbelsnedker Vindelevgård 128  . . 97 44 20 81 Andersen Ejgil Møller Vindelevgård 128 . . . . . . . . . . . . . 31 10 06 98 Andersen Ejner Østergaard Birkevej 3  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 17 30 Andersen Ella eksped Nørgårdsvej 36  . . . . . . . . . . . . . . 42 77 03 95 Andersen Ella Vindelevgård 118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 11 24 81 Andersen Ella Bach kontorass Vindelevgård 118  . . . . . . 97 44 24 81 Andersen Ella Krogsøe Sevelvej 74  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 10 12 Andersen Elna Jacobine hjemmehj Hjerlhedevej 1 11  . . 97 44 83 48 Andersen Erik Bo møbelsnedker Vindelevgård 58  . . . . . . 97 44 26 71 Andersen Erik Lindberg tømrer Vindelevgård 61  . . . . . . . 97 44 23 54 Andersen Erik Lindberg Vindelevgård 61 . . . . . . . . . . . . . 40 61 27 41 Andersen Eva Vesterlund 51  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 12 84 Andersen Finn læge Lundvej 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 46 10 50 Andersen Finn Lundvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 62 42 84 Andersen Finn Lundvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 77 26 67 Andersen Finn Tonny Ålvej 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 93 17 65 Andersen Finn Tonny Ålvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 76 12 81 Andersen Frank Ulrik arbmd Østparken 17  Andersen Frede Højbjerg gdr Kokborgvej 12  . . . . . . . . . . 97 45 22 29 Andersen Gert driftlas Tingvej 1 7800 Skive . . . . . . . . . . 81 74 73 17 Andersen Greta Johanne Engparken 14 tv  . . . . . . . . . . . 97 44 13 84 Andersen Greta Johanne Engparken 14 tv . . . . . . . . . . . 30 74 13 84 Andersen Grete Kristine Djeldvej 57  Andersen Gunnar fabrikarb Vindelevgård 1  . . . . . . . . . . 42 18 55 56 Andersen Gunnar Vindelevgård 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 21 26 17 Andersen Gustav Landtingvej 17  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 46 19 08 Andersen H Verner redder Kirkebakken 13  . . . . . . . . . . . 59 62 05 95 Andersen Hans Erik Fjordboen 23  . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 38 17 25 Andersen Hans Hedegaard bankbogh Vestervang 8  . . . . 97 44 15 36 Andersen Hans Hedegaard Vestervang 8 . . . . . . . . . . . . . 27 68 44 80 Andersen Heidi Gade Vindelevgård 262  . . . . . . . . . . . . . 97 36 13 03 Andersen Heidi Marie Møller Østparken 11  Andersen Helle Egebjergvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 74 06 35 Andersen Helle Aarestrup Egebjergvej 7  . . . . . . . . . . . . . 97 44 62 67 Andersen Helle Kjeldahl montrice Østparken 17  . . . . . . . 24 93 78 06 Andersen Henning radiotekn Grønningen 44 21  Andersen Henny Grønningen 44 20  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 14 07 Andersen Henrik sælger Østergårdvej 1  . . . . . . . . . . . . . 97 46 12 23 Andersen Henry Villy automek Handbjergvej 12  . . . . . . . 51 27 96 82 Andersen Ib værkstedsass Sevelvej 24  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 25 28 Andersen Ib Sevelvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 82 25 28 Andersen Iben Marie slagteriarbe Lindbjergvej 8  . . . . . . 22 18 07 44 Andersen Inga Maggi Dahlmann dagpl Vindelevgård 1  . . 42 18 55 56 Andersen J Gunnar H gdr Halalle 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 22 27 Andersen Jakob gdr Feldevej 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 00 47 Andersen Jan Erik specialarbej Hovgårdvej 5  . . . . . . . . . 28 65 31 18

A


Navneregister

A

Andersen Lone Skolevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Lonnie Bull Sevelvej 72  Andersen Lotte Normann Nautrupvej 18  . . . . . . . . . . . . . Andersen Louise Bundgaard Skoletoften 30  . . . . . . . . . . Andersen Louise Bundgaard Skoletoften 30 . . . . . . . . . . Andersen Lykke Nygaard Fjordglimt 5  . . . . . . . . . . . . . . Andersen Magnus Arnold sergent Møllevej 14b 2tv  . . . . Andersen Majken Marie Beier Gl Landevej 18  Andersen Margit damefrisør Viborgvej 330  . . . . . . . . . . . Andersen Marianne radioarb Tværgade 40a 1  . . . . . . . . Andersen Martin Dyrby Nautrupvej 26  Andersen Martin Lindgren Kirkevej 18  Andersen Mette Geddalvej 48  Andersen Mette Kathrine G Nørgårdsvej 22  . . . . . . . . . . Andersen Mette Kathrine Grundvad Nørgårdsvej 22 . . . . Andersen Michael Nørregade 7 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Michael Nørregade 7 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Michael Nørregade 7 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Michelle Ditlev Skivevej 87  . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Mogens Viborgvej 317  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Mogens Viborgvej 317 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Mona Kilsgaard frisør Bjergbyvej 32  . . . . . . . . Andersen Nicolai Winther L Fjordglimt 2  Andersen Niels automek Skivevej 71  . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Niels Skivevej 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Nikolaj Skolevej 10  Andersen Nina Bisgaard Hjelmvej 3 7800 Skive . . . . . . . Andersen Nina Bisgaard Hjelmvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Nina Bisgaard Hjelmvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Nina Bisgaard Hjelmvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Nina Bisgaard Hjelmvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Peter Ulsø Virkelyst 6  Andersen Pia Højriis slagter Vinderupvej 3  Andersen Poul Erik skovarb Adelvej 13  . . . . . . . . . . . . . . Andersen Ragna Grønningen 19 14  . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Ragna Bjørnkjærvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Ragna Theibel lægesekretær Bjørnkjærvej 2  . . Andersen Rasmus Bang Fyllgraf Skivevej 7  . . . . . . . . . . Andersen Ronnie Aarestrup Egebjergvej 7  . . . . . . . . . . . Andersen Ronnie Aarestrup Egebjergvej 7 . . . . . . . . . . . . Andersen Ruth Marie Vinderupvej 11a  . . . . . . . . . . . . . . Andersen Sabine Bertelsen Lundvej 5  Andersen Simon Lund Gl Landevej 30  . . . . . . . . . . . . . . Andersen Solvejg møbelpolerer Salshøjvej 2  Andersen Steen Bertelsen Lundvej 5  Andersen Steffen Østparken 57a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Susanne Marie slagteriarbe Hovgårdvej 5  . . . . Andersen Susanne Obel Høj Tingvej 28 7800 Skive . . . . . Andersen Sven montør Lundvej 5  Andersen Svend Aage specialarb Mosekrogen 2  . . . . . . Andersen Svend Aage Rydevej 10 16  Andersen Svend Aage Mosekrogen 2 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Svetlana Medvedeva Hovgårdvej 11  Andersen Søren Dyrby Djeldvej 63  . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Søren Ulsø chauf Søvejen 23  Andersen Thomas Lunde Toften 6  Andersen Thomas Skov Skovhusvej 12  Andersen Torben Kenneth Bjergbyvej 13  . . . . . . . . . . . . Andersen Tove Strandvejen 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Tove Strandvejen 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Trine Bang Mosevej 14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Ulla husassistent Feldevej 7  . . . . . . . . . . . . . . Andersen Vibeke Rou tobaksarb Vindelevgård 61  . . . . . . Andersen Vibeke Rou Vindelevgård 61 . . . . . . . . . . . . . . Andersen Viggo Bøgelund pæd Skivevej 12  . . . . . . . . . .

20 65 38 00 51 18 26 29 30 59 47 20 29 93 66 88 42 49 39 52 61 16 77 72 41 40 97 20 97 44 24 84

97 44 12 65 26 45 54 65 20 11 15 86 22 10 15 86 22 23 70 27 27 63 61 87 30 74 74 25 40 37 24 11 40 43 46 96 97 44 61 73 20 45 39 58 97 47 22 88 25 74 88 77 22 79 34 56 22 18 62 04 22 33 34 92 97 44 84 46 97 44 14 01 97 45 20 33 61 54 20 34 20 45 57 55 97 44 62 67 27 57 62 67 97 44 61 25

Andersen Villy lagereksp Nørregade 20 1th  . . . . . . . . . . 22 37 33 78 Andersson Kirsten Mønsted lærer Stokholmvej 5  . . . . . 61 76 85 21 Andersson Knud Leonard socialpædago Stokholmvej 5  . 61 76 85 21 Andreasen Allan Sinkbæk Sevelvej 16a 2th  . . . . . . . . . . 50 47 35 57 Andreasen Anders Houdam Søndergade 70  . . . . . . . . . . 97 41 07 47 Andreasen Anders Houdam Søndergade 70 . . . . . . . . . . 23 84 07 47 Andreasen Egon gdr Strandlyst 40  . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 25 60 74 Andreasen Inga Wittrup smørrebr jfr Vindelevgård 239  . . 97 37 63 14 Andreasen Inga Wittrup Vindelevgård 239 . . . . . . . . . . . . 20 42 37 32 Andreasen Joan Rydevej 18  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 11 64 17 Andreasen Joan Rydevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 91 50 15 Andreasen Kim Nørregade 6 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 20 56 84 Andreasen Kim Damgaard Nørregade 6 1  . . . . . . . . . . . 29 89 16 48 Andreasen Lizzi Damgaard eksped Ålvej 5  . . . . . . . . . . . 97 44 16 48 Andreasen Lizzi Damgaard Ålvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 60 16 48 Andreasen Majbrit Drejer Søndergade 70  . . . . . . . . . . . . 97 41 07 47 Andreasen Marianne Sinkbæk Sevelvej 7  . . . . . . . . . . . . 50 55 43 02 Andreasen Metha Ingrid Grønningen 44 1  . . . . . . . . . . . 97 44 32 48 Andreasen Niels arbmd Grønningen 19 3  Andreasen Ole tømrer Søndergade 64  . . . . . . . . . . . . . . 51 29 59 63 Andreasen Ole Søndergade 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 70 21 99 Andreasen Thorkild Rydevej 18  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 11 64 17 Andreasen Thorkild Rydevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 57 34 17 Andreasen Thorkild Rydevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 91 50 97 Andreassen Irma Rita medhj Ryde Møllevej 22  . . . . . . . 41 62 82 11 Andreassen Irma Rita Ryde Møllevej 22 . . . . . . . . . . . . . 22 38 87 17 Andreassen Jan Nørgårdsvej 18  Andreassen Jens Ejler gdr Bjørnkjærvej 10  . . . . . . . . . . 97 45 23 94 Andreassen Johanne Jensine Vesterlund 74  . . . . . . . . . 97 44 22 16 Andreassen Mette Lynggaard Skrænten 26  Andreassen Sanne Grønningen 7c  Andreassen Solveig Lund Bjørnkjærvej 10  . . . . . . . . . . . 97 45 23 94 Andreassen Søren slagteriarb Ryde Møllevej 22  . . . . . . . 22 38 87 17 Andries Andrei Gabriel Fjordglimt 14  Andries Florentina Catalina Fjordglimt 14  . . . . . . . . . . . . 50 36 81 39 Annetex Holstebrovej 22  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 58 36 90 Antal László Sevelvej 52 1  Anton Elena-Laura Vindelevgård 219  Antonsen Peder Ryde Møllevej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 74 66 36 Antonsen Peder Jacob Adolf chauf Ryde Møllevej 24  . . . 23 74 66 36 Antonsen Susanne Egebjergvej 40  Apio Rebecca Sevelvej 9a 1tv  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 35 24 04

20 86 05 71

Vinderup Apotek

51 89 51 83 24 91 00 55 28 91 96 00

Aquapri Denmark A/S Råstvej 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 54 39 34 Arkauskaite Evita Åglimt 47a 7800 Skive Arling Annemarie hjemmehj Vindelevgård 37  . . . . . . . . 97 44 23 62 Arling Annemarie Vindelevgård 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 44 57 62 Arling Bo overkonstab Vindelevgård 37  . . . . . . . . . . . . . 97 44 23 62 Arling Bo Vindelevgård 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 34 40 79 Arling Eva Irene Bøgelund Vesterled 34  . . . . . . . . . . . . . 97 44 80 79 Arnautu Vlad-Dumitru Søndergade 4b 11  Arnold Claus Vindelevgård 137  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 29 60 12 Arnold Danny chauf Vindelevgård 64  . . . . . . . . . . . . . . . 61 70 03 37 Arnold Ulla Romsøe kontorass Vindelevgård 64  . . . . . . . 30 26 21 96 Arvidsson Anders Vejrum Søgårdvej 26  . . . . . . . . . . . . . 29 66 18 70 Asbæk Susie keramiker Hailkjærvej 1  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 84 61 Asefa Wozam Raisi Søndergade 15 1  . . . . . . . . . . . . . . 71 89 31 07 Askov Anette Havevej 20  Aslak Stine Bianca Røjbækvej 2 7540 Haderup Astefanei Oana-Maria Fjordglimt 14  Astrauskas Giedrius Sdr Svenstrupvej 3  Astrup Helga Grønnegade 10  Astrup Mariann Stærk radioarb Søndergade 32b 1  . . . . . 28 30 29 94

Søndergade 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 10 38

97 44 21 29 40 35 43 26 40 29 59 76

40 53 71 42 20 97 65 78 20 99 83 98 22 13 04 23 97 44 00 47 97 44 23 54 42 22 65 71 97 44 31 15

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 60


Astrup Peter Kristian teknisk ass Nørregade 16  Astrup Søren Meldgaard Havevej 41  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 62 11 Astrup Søren Meldgaard Havevej 41 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 62 31 22 Atema Johan Holstebrovej 24  Attrup Rensningsanlæg Tværmosevej 10  . . . . . . . . . . . 96 44 04 46 Aune Anne Marita stud Ålskovvej 7  . . . . . . . . . . . . . . . . 22 51 41 65 Autojack Djeldvej 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 09 88 Avacum Stefania-Daniel Søndergade 20a  Azam Ajmal Engparken 10 th 

B

Klinik for Fodterapi v/ Astrid Bang

Søndergade 53  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 00 37 Bang Jack Meier Skolevej 34  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 74 15 62 Bang Niels chauf Søvejen 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 22 00 Bang Simon Kirkevænget 19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 93 76 70 Bang Trine Meier Skolevej 34  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 58 20 95 Bang-Madsen Bente Hareskov Djeldvej 45  . . . . . . . . . . 97 44 82 15 Bang-Madsen Jens Peder Djeldvej 45  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 82 15 Bang-Madsen Jens Peder Djeldvej 45 . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 97 25 Bang-Madsen Jens Peder Djeldvej 45 . . . . . . . . . . . . . . . 21 14 06 10 Bangshøj Gertrud Fogh sognepræst Sevelvej 10  . . . . . . 97 44 11 05 Bangshøj Kim Thomsen cand theol Sevelvej 10  . . . . . . . 97 44 11 05 Barimex-Danmark ApS Landtingvej 34  . . . . . . . . . . . . . 96 95 01 55 Baunsgaard Anita Solveig Handbjergvej 20  Baunsgaard Ditlev slagteriarbe Handbjergvej 20  . . . . . . 50 43 15 75 Baunsgaard Ditlev Handbjergvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 21 74 07 Baunsgaard Ditlev Handbjergvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 76 73 22 Baunsgaard Jesper Handbjergvej 20  Baunsgaard Kirsten Marianne Handbjergvej 20  . . . . . . . 27 82 08 34 Bayat Mohsen Søvejen 5  Bayat Sediga Søvejen 5  Bech Bettina Kirkevej 48  Bech Carl A Tophøjvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 57 66 92 Bech Carl Andersen gdr Tophøjvej 18  . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 22 30 Bech Ilse kok Klostervej 20  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 73 31 33

Kaj Bech A/S

Mads Bjerres Vej 7 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . Bech Kim lærer Vindelevgård 98  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bech Kim Vindelevgård 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bech Mona skattereviso Ålvej 31  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bech Mona Ålvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bech Morten Klostervej 20  Bech Thomas Balle Ålvej 31 

96 10 44 00 21 26 79 59 21 48 50 68 40 93 79 75 53 21 20 54

Sevel Bed & Breakfast

Margit L. Olesen Vesterled 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 25 20 92

Bedsted Birthe køkkenmedhjæ Geddalvej 14  . . . . . . . . 42 19 45 81

Entreprenør Jørn Bedsted

Geddalvej 14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bedsted Jørn Amtkjær entreprenør Geddalvej 14  . . . . . . Bedsted Keld Bonnerup ing Højvang 7  . . . . . . . . . . . . . . Bedsted Keld Bonnerup Højvang 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Bedsted Lene Møller lærer Højvang 7  . . . . . . . . . . . . . . . Bedsted Thomas Lauhedevej 21  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Behnk Anna Marie Nørregade 12 1  Behnk Brian Meier Møllersvej 20  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Behnk Herbert Otto murer Strandvejen 34  . . . . . . . . . . . Behnk Michael Meier Nørregade 29  . . . . . . . . . . . . . . . . Behnk Michael Meier Nørregade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . Behr Gitte Højvang 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Behr Gitte Højvang 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Behr Gitte Højvang 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bej Mette Rømer Østergade 5  Bej Pernille Rømer Skolegade 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bek Michael Sevelvej 67  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 44 63 81 40 44 63 81 61 77 82 48 61 78 82 48 61 78 82 48 40 98 11 61 28 26 13 21 24 46 09 44 32 14 46 97 40 86 35 34 95 96 90 10 30 29 29 11 25 75 66 00 22 44 91 91 25 17 36 32

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 61

Navneregister

Bach Bent arbmd Søndergade 20b tv  . . . . . . . . . . . . . . 60 49 55 40 Bach Lars Råstvej 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 88 69 00 Bach Lasse Søvejen 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 36 69 36 Bach Lasse Sevelvej 68  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 15 56 49 Bach Lis Grønningen 19 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 60 27 Bach Michael Skjoldborg Øster Stendisvej 7  Bach Poul Henning salgschauff Toften 8  . . . . . . . . . . . . . 97 44 14 88 Bach Poul Henning Pedersen Toften 8 . . . . . . . . . . . . . . . 27 65 10 01 Bacher Hans Jørgen dyrlæge Vindelevvej 5  . . . . . . . . . . 30 97 88 38 Bacher Karen Turid Vindelevvej 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 97 88 38 Backe Holger lærer Kirkebakken 31a  . . . . . . . . . . . . . . 42 43 36 80 Bagger Alice Solparken 28  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 26 47 Bagger Karina Tværgade 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 62 84 83 Bagger Karina Tværgade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 15 18 84 Bagger Laurits kontorass Solparken 28  . . . . . . . . . . . . . 97 44 26 47 Bajlum Aksel Vestergaard snedker Kirkevej 14  Bajlum Anne Niebuhr Vester Egebjergvej 7  . . . . . . . . . . . 97 44 62 56 Bajlum Anne Niebuhr Vester Egebjergvej 7 . . . . . . . . . . . 24 21 72 01 Bajlum Bjarne Vestergaard smed Solparken 32  . . . . . . . 40 22 42 65 Bajlum Bjarne Vestergaard Solparken 32 . . . . . . . . . . . . 42 32 20 90 Bajlum Bjarne Vestergaard Solparken 32 . . . . . . . . . . . . 42 32 80 43 Bajlum Conny Vesterlund 62  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 25 09 Bajlum Conny Vesterlund 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 57 85 41 Bajlum Emma Cecilie V Skivevej 39  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 24 63 Bajlum Freddy Skivevej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 71 88 26 Bajlum Freddy Vestergaard ing Skivevej 39  . . . . . . . . . . 97 44 24 63 Bajlum Gert Vestergaard Vester Egebjergvej 7  . . . . . . . . 97 44 62 56 Bajlum Henning Vestergaard specialarb Vesterlund 62  . . 97 44 25 09 Bajlum Kirsten Niebuhr plejeass Vester Egebjergvej 7  . . 97 44 62 56 Bajlum Mads Kristian V Havevej 22  Bajlum Mette Kathrine V Havevej 22  . . . . . . . . . . . . . . . 30 34 11 90 Bajlum Peder Niebuhr Vester Egebjergvej 7  . . . . . . . . . . 97 44 62 56 Bajlum Peder Niebuhr Vester Egebjergvej 7 . . . . . . . . . . . 20 71 08 91 Bak Bill Skyldahl Svendshedevej 7  Bak Brian Kjær Djeldvej 23  Bak Charlotte Hardenfeld Søndergade 71 1  Bak Christina Kjær Djeldvej 23  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 42 37 11 Bak Finn Nielsen Nylandsvej 20  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 28 91 Bak Gitte Selch miljøtekn Nørgårdsvej 3  . . . . . . . . . . . . . 97 49 50 63 Bak Inger Toften 18  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 16 60 Bak Karen Margrethe Havevej 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 22 92 Bak Kirsten defektrice Vindelevgård 142  . . . . . . . . . . . . 97 44 28 75 Bak Kirsten Vindelevgård 142 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 37 81 09 Bak Søren O H driftsass Toften 18  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 16 60 Bakkebo Pensionistcenter Grønningen 19  . . . . . . . . . . 96 11 45 40 Bako Hasan Hasan Vindelevgård 213  . . . . . . . . . . . . . . 60 24 96 22 Bako Hasan Hasan Vindelevgård 213 . . . . . . . . . . . . . . . 60 24 98 22

Balle Leif fuldm Ålvej 31  Balle Susanne kontorass. Stendyssevej 4  . . . . . . . . . . . . 97 46 81 60 Balling Carl Thomas maskinm Tingvej 52 7800 Skive . . . 97 54 41 64 Balling Lars Ålskovvej 25  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 48 42 48 Banares Michael Vesterlund 22  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 69 83 26 Banares Michael Vesterlund 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 16 39 28 Banares Michael Vesterlund 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 22 53 56 Bancu Nina Nørgårdsvej 1b 

B


Bekhøj Merete Drejer socialpædago Vindelevgård 187  . 97 44 10 86 Belciug Lucian-Constant Geddalvej 38  Bendtsen Arne foderm Nørregade 19  . . . . . . . . . . . . . . 29 47 23 14 Bendtsen Bendt Vinderupvej 22  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 26 51 41 Bendtsen Bendt Vinderupvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 19 36 62 Bendtsen Elna Marie Iversen Kirkevej 6  . . . . . . . . . . . . . 97 44 27 61 Bendtsen Holger Børge kontorbetj Kirkevej 6  . . . . . . . . . 97 44 27 61 Bendtsen Holger Børge Kirkevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 96 08 14 Bendtsen Holger Børge Kirkevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 64 46 60 Bendtsen Ib gdr Solparken 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 60 56 Bendtsen Ib Solparken 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 53 54 61 Bendtsen Jan Lauhedevej 15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 74 57 20 Bendtsen Jan Lauhedevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 95 96 06 Bendtsen Kirsten lærer Solparken 9  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 60 56 Bendtsen Kirsten Solparken 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 48 61 70 Bendtsen Lene Lidegaard Lauhedevej 15  . . . . . . . . . . . . 61 74 57 20 Bengtsen Helle Elisabeth kontorassist Holstebrovej 35  . 30 86 98 00 Bengtsen Helle Elisabeth Holstebrovej 35 . . . . . . . . . . . . 28 83 31 66 Bentley Jane Bang overass Skovbrynet 11  . . . . . . . . . . 97 44 22 10 Bepirshtiene Anastasiia Tingvej 27 7800 Skive Bepirstis Egidijus Tingvej 27 7800 Skive . . . . . . . . . . . . 22 91 85 96 Beredskabsforbundet Holstebrokreds Stationsvej 6  . . 51 23 56 38 Beregaard Bjarke Åglimt 35b 7800 Skive . . . . . . . . . . . . 26 61 52 55 Beregaard Lene Åglimt 35b 7800 Skive Berezniak Mykola Skolevænget 3c 1 

Bergen Begravelse

Søndergade 20 stth  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 11 19

Navneregister

B

Bernad Alexandru-Crist Geddalvej 38  . . . . . . . . . . . . . . 42 34 20 49 Bertelsen Agnethe syerske Voldgade 13  . . . . . . . . . . . . 97 44 22 43 Bertelsen Agnethe Voldgade 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 94 78 07 Bertelsen Allan Teglgaard Østergade 1  . . . . . . . . . . . . . . 21 22 28 10 Bertelsen Bernhard Keller møbelfabr Gl Landevej 28  . . . 96 21 80 00 Bertelsen Bernhard Keller Gl Landevej 28 . . . . . . . . . . . . 20 42 86 94 Bertelsen Frank elektromekan Handbjergvej 10  Bertelsen Gunne Kibsgaard slagter Havevej 6  Bertelsen Henning Juhl Hvolbækvej 7  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 02 02 Bertelsen Kaj Edwin specialarb Skovlundvej 1  Bertelsen Karin Anette V sygepl ske Søndergade 22  . . . . 32 15 05 05 Bertelsen Karin Anette Vindelev Søndergade 22 . . . . . . . 22 33 05 05 Bertelsen Kasper Køhler Handbjergvej 10  Bertelsen Linda Høg Ålskovvej 18a  . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 91 83 46 Bertelsen Linda Teglgaard Ålskovvej 18A . . . . . . . . . . . . 61 54 97 52 Bertelsen Linda Teglgaard Ålskovvej 18A . . . . . . . . . . . . 61 75 17 89 Bertelsen Linda Teglgaard Ålskovvej 18A . . . . . . . . . . . . 61 76 84 98 Bertelsen Lissy Gl Landevej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 32 95 76 Bertelsen Lissy Dalgaard Gl Landevej 28  . . . . . . . . . . . . 96 21 80 00 Bertelsen Mette Lauhedevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 63 60 16 Bertelsen Mette Lauhedevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 91 43 91 Bertelsen Mette Lauhedevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 93 18 20 Bertelsen Mette Kirstine fuldm Lauhedevej 13  . . . . . . . . 97 44 60 44 Bertelsen Rikke Køhler Handbjergvej 10  Bertelsen Susanne Marie kontorass Lundvej 5  . . . . . . . . 29 92 43 66 Bertelsen Susanne Marie Lundvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 48 63 19 Bertelsen Søren gdr Lauhedevej 13  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 60 44 Bertelsen Tina Køhler specialarbej Handbjergvej 10  Bertelsen Tobias Lauhedevej 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 60 44 Bertelsen Troels Lauhedevej 12  Bertelsen Aage pedel Vesterlund 49  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 63 47 Bertelsen Aage Vesterlund 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 75 35 52 Berthelsen Benjamin Sevelsted Hvolbækvej 3  Berthelsen Eva Sigrid chauf Højbjergvej 1  . . . . . . . . . . . 26 54 30 74 Berthelsen Ruben Richard Højbjergvej 1 . . . . . . . . . . . . . 69 90 14 05 Berthelsen Ruben Richard Højbjergvej 1 . . . . . . . . . . . . . 69 90 13 05 Berthelsen Ruben Richard Højbjergvej 1 . . . . . . . . . . . . . 69 90 12 05

Berthelsen Ruben Richard S lærer Højbjergvej 1  . . . . . . 40 21 50 59 Berthelsen Ruben Richard Sevelsted Højbjergvej 1 . . . . . 26 54 30 74 Berthelsen Ruben Richard Sevelsted Højbjergvej 1 . . . . . 40 42 99 59

Besøgstjenesten Dansk Folkehjælp

v/ Line Lilleøre Bjertparken 93  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 15 35

B.F. Malketeknik A/S Nr Bjertvej 12  . . . . . . . . . . . . . . . 29 16 56 94 BF Malketeknik ApS Trevældvej 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 26 50 Bl Jordbrug Hækvej 2 7540 Haderup . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 24 75 Bilde Henrik Bo Tjørnevej 2  Bilde Lone kontorass Tjørnevej 2  Bille Laila Rud laborant Fjordparken 22  . . . . . . . . . . . . . 97 44 13 32 Bille Laila Rud Fjordparken 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 31 44 50 Binderup Morten Salshøjvej 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 95 06 33 Binderup Tanja Bilde Salshøjvej 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 86 11 05 Birch Anne Ejsingholmvej 35  Birch Knud Erling gdr Ejsingholmvej 35  . . . . . . . . . . . . . 20 99 63 95 Birch Tina kontorassist Ejsingholmvej 35  Birk Carina Søgaard Kirkevej 16  Birk Jeppe Søgaard Kirkevej 16  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 94 20 83 Birkedal Karen Kildegård soc pædagog Holstebrovej 43  61 36 65 59 Birkedal Marie Holstebrovej 43  Birkedal Peter Holstebrovej 43  Birkedal Vilhelm gdr Holstebrovej 43  . . . . . . . . . . . . . . . 21 91 88 72 Birkholm Kathryn Nicole Stendisvej 45  Birkholm Lasse Hvolbækvej 2c  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 26 07 17 Birkholm Poul Erik snedker Stendisvej 45  . . . . . . . . . . . 40 45 50 14 Birkholm Simon Søndergade 17  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 79 07 17 Birkmose Bent gdr Engvej 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 15 78 Birkmose Bent Engvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 92 97 44 Birkmose Bent Engvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 76 66 13 Birkmose Krista Søndergaard Engvej 5  . . . . . . . . . . . . . 97 44 15 78 Bitsch Else cand pharm Vindelevgård 77  . . . . . . . . . . . . 97 44 22 01 Bitsch Else Vindelevgård 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 26 22 80 Bitsch Poul Vindelevgård 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 42 52 01 Bitsch Poul Johan produktionsc Vindelevgård 77  . . . . . . 97 44 22 01 Bj Transport Viborgvej 314  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 23 34 11 Bjarne Pedersen Motorsport Hvolbækvej 4  . . . . . . . . . . 22 25 00 10

Bjarne Thomsen Tømrer- og Snedkerfirma

Nr Bjertvej 9a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 11 02

Bjarno Frank Baunehøjvej 12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 95 18 23 Bjarno Frank Baunehøjvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 95 37 74 Bjergbæk Michael Vinkelvej 8a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 27 56 Bjergbæk Michael Vinkelvej 8A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 62 19 22 Bjergbæk Thomas Røjbækvej 9 7540 Haderup Bjerre Edith fysioterap Kokborgvej 5  . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 24 49 Bjerre Finn gdr Vinderupvej 12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 61 67 Bjerre Finn Vinderupvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 76 84 67 Bjerre Jens Kristian Djeldvej 67  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 71 82 88 Bjerre Kim Skolevej 30  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 13 99 42 Bjerre Kim Skolevej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 66 99 62 Bjerre Kurt filialdirekt Vindelevgård 19  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 19 54 Bjerre Kurt Vindelevgård 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 12 05 20 Bjerre Lene Bahnsen Djeldvej 67  Bjerre Mads Fiskbæk gdr Kokborgvej 5  . . . . . . . . . . . . . 97 45 24 49 Bjerre Mathias Toftgaard Ryde Møllevej 10  . . . . . . . . . . . 97 44 00 18 Bjerre Palle Andreas S maskinf Ryde Møllevej 10  . . . . . . 97 44 00 18 Bjerre Ruth Mølgaard Vinderupvej 12  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 61 67 Bjerre Solvejg Østergaard kontorass Vindelevgård 19  . . . 97 44 19 54 Bjerre Solvejg Østergaard Vindelevgård 19 . . . . . . . . . . . 29 72 31 72 Bjerregaard Birthe Vindelevgård 237  Bjerregaard Esther Mariane Nørgårdsvej 33  . . . . . . . . . . 97 44 14 17 Bjerregaard Grethe Søndergade 42d 11  . . . . . . . . . . . . . 97 44 20 12 Bjerregård Hans lærer Østergade 4  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 30 44

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 62


Bodils Fodpleje

Vesterled 44  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 14 86 77

Bodilsen Jacob Eigil møbelfabr Landtingvej 44  . . . . . . . Bodnar Roman Hvejnkjærvej 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boe Bruno Sørensen specialarbej Vindelevgård 134  . . . . Boe Elly Thorupgaard 12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boe Elly Thorupgaard 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boe Grete Jakobsen eksped Vindelevgård 134  . . . . . . . . Boe Morten Vindelevgård 134  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boe Poul Christense murer Thorupgaard 12  . . . . . . . . . . Boel Iben Vindelevgård 130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boel Iben Nørgaard Vindelevgård 130  . . . . . . . . . . . . . . Boel Mikael Gjørtz Vindelevgård 130  . . . . . . . . . . . . . . . Bogoslavets Kateryna Viborgvej 334  Bohnefeld Anne Kathrine Ning Stokholmvej 12  Bohnefeld Marie Louise Yumei Stokholmvej 12 

50 62 68 10 20 60 86 09 97 44 29 61 51 86 31 67 23 46 09 42 97 44 29 61 97 44 29 61 23 46 09 42 21 18 34 55 97 44 34 55 97 44 34 55

Bolighuset Vinderup I/S

Søndergade 11-13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 11 98

Bolos Ciprian Florin Skolevej 26  Bolos Diana Ioana Skolevej 26  Bomholt Jens lærer Grønningen 44 19  . . . . . . . . . . . . . 35 10 08 53 Bondarenko Viktor Åvænget 3 7800 Skive

Borbjerg Sparekasse

Bukdalvej 5 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 46 14 22

Borg Anders reg. revisor Åglimt 57 7800 Skive . . . . . . . . Borg Anders Åglimt 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Borg Anni Martha Åglimt 57 7800 Skive . . . . . . . . . . . . . Borg Anni Martha Åglimt 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 54 41 27 40 20 83 28 97 54 41 27 30 32 58 97

Borg Esther Løvig Vinkelvej 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 22 87 Borgerservice Vinderup Grønningen 1  . . . . . . . . . . . . . 96 11 75 74 Borgaa Astrid Marie Agnete Vester Trabjergvej 30  . . . . . 97 56 84 21 Borgaa Astrid Marie Agnete Vester Trabjergvej 30 . . . . . . 24 63 64 61 Bork Carina Strøm slagteriarbe Møllersvej 22  . . . . . . . . 27 62 65 80 Bork Jan Mølgaard elev Vindelevgård 82  . . . . . . . . . . . . 20 64 67 12 Bormann Frank Martin Vindelevgård 218  . . . . . . . . . . . 28 14 59 17 Borrisholt Karen hj syerske Voldgade 5  . . . . . . . . . . . . . 97 44 18 58 Borrisholt Karen Marie kontorassist Vindelevgård 102  . . 25 75 84 28 Borup Asbjørn Riis Hvolbækvej 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 37 10 25 Borup Asbjørn Riis Hvolbækvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 71 30 25 Borup Asbjørn Riis Hvolbækvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 58 71 61 Bosinceanu Vladut-Cosmin Nørregade 1 4  Bosnjak Belmin Voldgade 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 11 35 Bosnjak Fikret Voldgade 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 11 35 Bosnjak Fikret Voldgade 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 13 24 39 Bosnjak Jasmina Voldgade 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 11 35 Bostelmann Keven Vesterled 30  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 97 48 53

Botan Pizza & Kebab House

Søndergade 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 25 80

Boudabza Samira Engparken 4 1tv  . . . . . . . . . . . . . . . . 42 20 55 63

Boudigaard Begravelse

Søndergade 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 23 32

Bovolden Fritz Adrian Viborgvej 321  . . . . . . . . . . . . . . . 61 65 68 95 Boysen Claus Henrik Landtingvej 16a  . . . . . . . . . . . . . . 23 44 21 17 BP Træflis ApS Trevældvej 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 28 80 89 Brandhøj Majbritt Hjelmvej 2 7800 Skive . . . . . . . . . . . . 97 52 92 86 Brandhøj Majbritt Hjelmvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 63 22 64

Brandmosegård v/ Poul Erik Jeppesen

Vivsøvej 4 7800 Skive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 54 42 22

Brask-Nielsen Klaus Kjøller Stubbergårdvej 7  . . . . . . . . 21 67 55 56 Brask-Nielsen Malene Dybvad Stubbergårdvej 7  . . . . . . 21 67 55 56 Brask-Nielsen Malene Dybvad Stubbergårdvej 7 . . . . . . . 30 52 00 70 Brask-Nielsen Malene Dybvad Stubbergårdvej 7 . . . . . . . 51 50 21 80 Bredholt Bodil Elisabeth Adelvej 1a  . . . . . . . . . . . . . . . . 51 22 00 17 Bredholt Lis Damgaard dekoratør Stendisvej 29  . . . . . . . 97 44 08 00 Bredholt Lis Damgaard Stendisvej 29 . . . . . . . . . . . . . . . 20 64 18 92 Bredholt Lis Damgaard Stendisvej 29 . . . . . . . . . . . . . . . 26 13 18 67 Bregendahl Elsebet bankass Ålskovvej 18  . . . . . . . . . . 97 44 60 45 Bregendahl Jens Ålskovvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 85 63 51 Bregendahl Jens Kamstrup gdr Ålskovvej 18  . . . . . . . . . 97 44 60 45 Bregendahl Thomas Salshøjvej 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 61 31 05 Breiner Annemarie Grønkjær Bjertparken 41  . . . . . . . . . 40 14 28 27 Breiner Erik murer Hvolbækvej 31  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 01 58 Breiner Gerda dagpl moder Hvolbækvej 31  . . . . . . . . . . 97 44 01 58 Breiner Gerda Hvolbækvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 76 19 49 Breiner Jane Lund Agovej 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 39 30 Breiner Lars Buchvardt Agovej 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 39 30 Breiner Lone Buchvardt Hvolbækvej 4  . . . . . . . . . . . . . . 42 80 40 99 Breiner Lone Buchvardt Hvolbækvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . 51 94 19 22 Breiner Torben Bjertparken 41  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 95 44 18 Breinholt Henry inspektør Nørre Alle 10  . . . . . . . . . . . . 97 44 10 10 Breinholt Henry Nørre Alle 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 47 90 92 Breinholt Ingelise lærer Vesterlund 96  . . . . . . . . . . . . . . 42 80 27 83 Breinholt Lina Johanne Nørre Alle 10  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 10 10 Breinholt Mogens meksv Egebjergvej 62  . . . . . . . . . . . . 24 89 19 29 Breinholt Thomas Skolevej 15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 42 13 17 Breinholt Thomas Skolevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 51 78 74 Bremer Olaf Skolevænget 3a  Breum Merethe Møller Stendisvej 23  Breum Ole magister Stendisvej 23  . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 59 26 07 Breum Ole Stendisvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 74 77 38

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 63

Navneregister

Bjerregård Hans Østergade 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 37 87 64 Bjerregaard Kristina Svane Ålykkevej 9  . . . . . . . . . . . . . 31 44 18 90 Bjerregaard Susanne Bak træind arb Østparken 4  Bjerregaard Søren Christian traktorf Østparken 4  . . . . . . 30 66 98 49 Bjerregaard Søren Christian Østparken 4 . . . . . . . . . . . . 20 45 25 84 Bjerrisgaard Flemming Søndergade 13 1tv  Bjerrisgaard Jørgen afdelingsled Strandvænget 16  Bjerrum Catharina Kjelsmark Østergårdvej 7  . . . . . . . . . 97 40 48 02 Bjerrum Ivan stud Solparken 20  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 45 28 08 Bjerrum Ivan Solparken 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 90 20 88 Bjørn Vinnie Christina Bjergbyvej 26  Bjørnholt Anna Margrethe økonomaass Vesterlund 118  97 44 31 54 Bjørnkjær Ellen Godrum kommuneass Vesterlund 66  . . 97 44 14 23 Bjørnkjær Lone Bjertparken 101  Bjørnkjær Per montør Skrænten 12  . . . . . . . . . . . . . . . . 30 48 09 07 Bjørnkjær Tove Stisen kontorass Skrænten 12  Bjørnkjær Tømrerfirma ApS Bjørnkjærvej 12  . . . . . . . . 22 25 00 91 Bjørns Flytte- og Budservice Ejsingholmvej 16  . . . . . . 97 44 69 24 Bladt Henrik Henriksen prod tekn Vester Egebjergvej 10a  Bligaard Metha Marie Stationsvej 9  Blume Birthe lærer Skovhusvej 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 44 31 57 Blume Ole mediekonsulent Skovhusvej 10  . . . . . . . . . . . 96 95 60 70 Blume Ole Skovhusvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 44 31 56 Blume Randi Ryde Møllevej 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 45 86 20 Blæhr Anne-Marie Birgitte gdr Nørgårdsvej 34  . . . . . . . 30 69 60 92 Blæsbjerg-Obitsø Jakob Øster Stendisvej 6  . . . . . . . . . 50 90 21 26 Blæsbjerg-Obitsø Maria Øster Stendisvej 6  . . . . . . . . . . 22 44 58 38 Blåberg Eva Birgitte Østergade 3a  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 30 14 Blåberg Helge Østergade 3a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 30 14 Blåberg Helge Østergade 3A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 19 23 20 BM Trading A/S Landtingvej 46  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 38 14 66 Boboc Constantin Åglimt 47a 7800 Skive . . . . . . . . . . . . 42 31 27 65 Bodahl Møbler ApS Skivevej 24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 13 30 25 Bodega Smeden Nørregade 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 13 00

B


Brians Auto v/ Henrik Obitsø Kristensen

Navneregister

B

Nr Bjertvej 1A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 13 52 51 Bro Mogens fiskem Vesterlund 78  . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 93 19 84 Bro Mogens Vesterlund 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 73 50 85 Bro Mogens Vesterlund 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 93 38 38 Bro Mogens Vesterlund 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 96 12 12 Bro Mogens Vesterlund 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 92 19 00 Bro Mogens Vesterlund 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 95 02 02 Bro Yrsa førsteass Ejsingholmvej 7  Brogaard Anja Bjertparken 20  Brogaard Bente Johanne bankkasserer Solparken 3  . . . 97 44 23 72 Brogaard Finn montør Bjertparken 77  . . . . . . . . . . . . . . 96 95 82 32 Brogaard Inga Elise Grønningen 21 19  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 13 15 Brogaard Jonas Bjertparken 77  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 95 82 32 Brogaard Jonas Bjertparken 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 95 14 67 Brogaard Jonna ass Vestervang 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 21 08 Brogaard Lars Søndergade 24 2tv  . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 24 88 21 Brogaard Lars Nørgårdsvej 14  Brogaard Marianne Karen tobaksarbejd Bjertparken 77  . 96 95 82 32 Brogaard Marianne Karen Bjertparken 77 . . . . . . . . . . . . 20 18 74 08 Brogaard Marianne Karen Bjertparken 77 . . . . . . . . . . . . 20 61 30 50 Brogaard Mathias Bjertparken 20  Brogaard Michael Bjertparken 20  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 66 38 40 Brogaard Michael Bjertparken 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 55 05 04 Brogaard Michael Bjertparken 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 10 26 43 Brogaard Tommy Vestervang 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 21 08 Brogaard Torben Vestervang 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 21 08 Brogaard Torben Vestervang 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 47 43 17 Brokholm Dennis Nørregade 19 1tv  . . . . . . . . . . . . . . . 30 52 44 74 Brokholm Jørgen arbmd Viborgvej 350  . . . . . . . . . . . . . 97 45 25 47 Brolæggeren Vindelevgård 164  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 59 77 72 Brosbøl Daniel Peter Viborgvej 320  Brosbøl Henrik koordinator Viborgvej 320  Brosbøl Laila marketingkon Viborgvej 320  . . . . . . . . . . . 23 80 36 08 Bruhn Boye Johannes sognepræst Skrænten 29  . . . . . . 97 44 61 04 Bruhn Boye Johannes Skrænten 29 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 38 51 06 Bruhn Olga Lorensen sygepl ske Skrænten 29  . . . . . . . . 97 44 61 04 Bruun-Sørensen Erik gdr Egebjergvej 29  . . . . . . . . . . . 97 44 61 39 Bruun-Sørensen Jørgen ing Stokholmvej 30  . . . . . . . . . 97 44 10 42 Bruun-Sørensen Jørgen Stokholmvej 30 . . . . . . . . . . . . . 24 98 94 43 Bruun-Sørensen Jørgen Stokholmvej 30 . . . . . . . . . . . . . 23 46 50 20 Bruun-Sørensen Mona Stokholmvej 30 . . . . . . . . . . . . . . 24 98 94 43 Bruun-Sørensen Mona Balle typotekn Stokholmvej 30  . . 97 44 10 42 Brühl Anette Stubkjær fabrikarb Østparken 23  . . . . . . . . 23 64 88 57 Brühl Simone Stubkjær Åglimt 45c 7800 Skive Brændgaard Gurli Salomonsen Mosekrogen 44  . . . . . . 30 24 79 88 Brændgaard Lars Willaume Mosekrogen 44  . . . . . . . . . . 30 19 36 69 Brændgaard Lars Willaume Mosekrogen 44 . . . . . . . . . . 71 70 94 94 Brændgaard Morten Willaume Bjergbyvej 30  Brødbæk Marius mek Holstebrovej 47  . . . . . . . . . . . . . 97 46 13 78 Brødbæk Marius Holstebrovej 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 76 13 78

Brdr Andersen I/S

Virkelyst 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 46 83 71 Brdr. Mundbjerg Tophøjvej 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 85 23 08 Brøndgård Ejgil Christian boelsmand Vesterlund 33  . . . 97 44 36 25 Brøndgaard Erik maskinsnedke Møgelvangvej 19  . . . . . 97 45 20 30 Brøndgaard Lene S regnskabsass Møgelvangvej 19  . . . . 97 45 20 30 Brøndum Lene Holstebrovej 54  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 59 39 90 Brøndum Lene Holstebrovej 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 93 33 50 Brøns Gerda Marie Bækkevej 18  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 36 30 60 Braagaard Birthe Tibirke syerske Øster Stendisvej 2  . . . 20 12 23 52 Braagaard Hanne Højvang 5  Braagaard Hans Jørgen Højvang 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 27 42 03 Braagaard Holger bogh Øster Stendisvej 2  . . . . . . . . . . . 20 12 23 52

Buch Vikaren v/ Kenneth B Christensen Tingvej 57 7800 Skive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 44 87 60 Buchhave Bent chauf Nylandsvej 5d  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 69 29 Buchynska Ivanna Viborgvej 334  Bucos Marius Cristinel Vindelevgård 219  Bugge Maren Grønningen 19 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 54 40 74 Buhrkal Ejnar lærer Grønningen 44 3  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 20 01 Bujanauskiene Irmina Viborgvej 322  Bukhanenko Oleg Bjertparken 22  . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 33 40 59 Bukhanenko Oleg Bjertparken 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 11 40 59 Bukhanenko Tetiana Bjertparken 22  . . . . . . . . . . . . . . . . 24 66 40 59 Bulin Paradtakorn Møgelvangvej 10  Bunch Lars Christian tekn Kokborgvej 8  . . . . . . . . . . . . 21 68 88 53 Bundgaard Hans Søren Vivsøvej 2 7800 Skive . . . . . . . . 97 54 40 21 Bundgaard Jens Morten medhj Vivsøvej 2 7800 Skive . . . 97 54 40 21 Bunsang Vorapart Søgårdvej 11 1  Burlaka Dmytro Birkevej 28  Burmeister Marianne Lodberg Hvolbækvej 1c  . . . . . . . . 22 14 25 25 Burmeister Marianne Lodberg Hvolbækvej 1C . . . . . . . . . 42 16 62 32 Burmester Martin Dueholmvej 8 7800 Skive Burmølle Astrid Langgaard sygehj Kapelvej 14 1  Buskov Birthe Baunebakken 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 95 28 10 Buskov Birthe Elgaard agronom Vindelevgård 95  . . . . . . 93 93 28 33 Buskov Birthe Vibeke spareks ass Baunebakken 4  . . . . . 97 44 81 99 Buskov Carsten agronom Vindelevgård 95  . . . . . . . . . . . 93 93 28 33 Buskov Carsten Vindelevgård 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 28 88 20 Buskov Ester Bunk Grønningen 23 10  Buskov Evald planteavlass Baunebakken 4  . . . . . . . . . . 97 44 81 99 Buskov Evald Baunebakken 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 20 81 99 Buskov Hasse Elgaard Vindelevgård 95  . . . . . . . . . . . . . 61 77 29 89 Buskov Ove Klitholm snedker Ålykkevej 41 2  . . . . . . . . . 21 57 98 54 Buskov Steffen gdr Hasselholtvej 19  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 24 68 Buskov Steffen Hasselholtvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 73 79 06 Butnaru Ovidiu Costel Holstebrovej 38c  . . . . . . . . . . . . . 31 53 46 98 Byens Fiskevogn Nørregade 33  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 11 07 Byskov Anton Peder gdr Anlægsvej 5  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 60 65 Byskov Marie Vindelevgård 181  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 39 19 Byskov Mogens Noe mek Skolevej 36  Byskov Svend Erik gdr Vindelevgård 181  . . . . . . . . . . . . 97 44 39 19 Byskov Svend Erik Vindelevgård 181 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 41 39 19 Bysted Jytte Engvej 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 67 74 56 Bæk Arne mejerist Søgårdvej 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 46 58 28 Bæk Asta Margrethe sygepl Herningvej 67 7800 Skive . . 97 54 41 53 Bæk Bente Jepsen Sebstrupvej 9 7800 Skive . . . . . . . . . 97 54 40 98 Bæk Ernst gdr Dueholmvej 6 7800 Skive . . . . . . . . . . . . 40 89 71 79 Bæk Jimmy Jepsen Sebstrupvej 9 7800 Skive . . . . . . . . 97 54 40 98 Bæk Jimmy Jepsen Sebstrupvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 72 34 98 Bæk Jonas Kongsgaard Søgårdvej 11  . . . . . . . . . . . . . . 97 46 58 28 Bæk Karen Kristine Dueholmvej 6 7800 Skive . . . . . . . . . 29 33 09 73 Bæk Karina Jepsen Sebstrupvej 9 7800 Skive . . . . . . . . 97 54 40 98 Bæk Karina Jepsen Sebstrupvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 61 40 98 Bæk Kirsten Jakobsen Tingvej 25 7800 Skive Bæk Martin Kongsgaard Søgårdvej 11  . . . . . . . . . . . . . . 97 46 58 28 Bæk Otto Valdemar Herningvej 67 7800 Skive . . . . . . . . 97 54 41 53 Bæk Paul Bernhard Jensen chauf Tingvej 25 7800 Skive 21 30 37 59 Bæk Paul Bernhard Jensen Tingvej 25 . . . . . . . . . . . . . . 30 59 37 21 Bæk Paul Bernhard Jensen Tingvej 25 . . . . . . . . . . . . . . 23 69 96 55 Bæk Paul Bernhard Jensen Tingvej 25 . . . . . . . . . . . . . . 24 89 20 54 Bæk Paul Bernhard Jensen Tingvej 25 . . . . . . . . . . . . . . 40 41 86 14 Bæk Peder Valdemar Sebstrupvej 9 7800 Skive . . . . . . . 97 54 40 98 Bækgaard Simon Banevænget 9f  Bækgaard Sven Otto Kokborgvej 15  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 43 27 70 Bækgaard Sven Otto Kokborgvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 37 88 74 Bækgaard Sven Otto Kokborgvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 85 79 53 Bæklund Frederik Kirkevej 35  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 53 38 30

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 64


Bæklund Ivan Benny Kirkevej 35  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 34 55 17 Bæklund Lise Lotte C Kirkevej 35  Bøge Anja Lykke Vindelevgård 62  . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 74 11 26 Bøge Anne Mette ekstrabud Degnevænget 4  . . . . . . . . . 97 44 82 68 Bøge Birgit Lindbjergvej 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 42 54 00 Bøge Birgith Risum Nautrupvej 43  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 84 19 Bøge Birgith Risum Nautrupvej 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 74 64 63 Bøge Henning Risum Strandvejen 21  Bøge Jette Christense syerske Vindelevgård 63  . . . . . . . 97 44 24 77 Bøge Kim Lykke Vindelevgård 62  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 74 11 26 Bøge Mads specialarb Degnevænget 4  . . . . . . . . . . . . . 97 44 82 68 Bøge Mads Degnevænget 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 31 94 93 Bøge Mads Degnevænget 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 80 49 17 Bøge Poul Christian chauf Vindelevgård 63  . . . . . . . . . . 97 44 24 77 Bøge Poul Christian Vindelevgård 63 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 48 46 19 Bøgild Jan Vesterlund 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 11 99 49 Bøgild Jan Bitsch Vesterlund 25  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 13 15 32 Bøgild Jane Siggad Troilsgaar Vesterlund 25  . . . . . . . . . 28 11 99 49 Bøjesen Ruth Thostrup Vesterled 12  . . . . . . . . . . . . . . . 72 14 59 97 Bøll Ib Mogens systemplanl Bjørnkjærvej 8  . . . . . . . . . . 24 62 99 31 Børnebakken Bjertparken 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 11 56 90 Børnehaven Grønningen Grønningen 3  . . . . . . . . . . . . . 96 11 56 70 Børnetandplejen i Vinderup Sevelvej 9  . . . . . . . . . . . . . 97 44 11 99 Baadsgaard Inge Marie N spareks ass Pilevang 11  . . . . 50 45 36 46

Cafeen Halvej 2B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 95 00 98 Callesen Andreas Lund Bækkevej 12  . . . . . . . . . . . . . . . 46 94 93 29 Callesen Cecilie Lund Bækkevej 12  . . . . . . . . . . . . . . . . 46 94 93 29 Callesen Hans Christian Ø lærer Bækkevej 12  . . . . . . . . 46 94 93 29 Callesen Hans Christian Østergaard Bækkevej 12 . . . . . . 23 98 21 42 Callesen Hans Christian Østergaard Bækkevej 12 . . . . . . 29 84 62 67 Callesen Linda Solveig Vindelevgård 164  Callesen Sarah Emilie Vindelevgård 164  Camp Rising Stendisvej 45  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 46 88 48 Camping Shop v/ Niels Kirkemann Ejsingholmvej 13  . . 29 73 52 33 Camping-Booking.dk Strandvejen 42  . . . . . . . . . . . . . . 77 34 15 44 Caprariu Eva Tjørnevej 12  Caragiu Roxana Petronela Sevelskovbyvej 18 

Carla Blomster

Søndergade 44  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 11 60

Carlsen Anette Zizi sygehj Engtoften 2  . . . . . . . . . . . . . 97 44 32 32 Carlsen Birthe Louise Ålskovvej 21  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 16 92 Carlsen Birthe Louise Ålskovvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 29 51 82 Carlsen Kasper Skovfoged Engtoften 2  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 32 32 Cartu Florina Lindholtvej 3  Cb Pak Sevelskovbyvej 16  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 88 04 Chemnitz Anna Yde Kirkevænget 14  Chemnitz Arne Jan teleteknikke Kirkevænget 14  . . . . . . 24 40 30 35 Chemnitz Martha Yde Kirkevænget 14  . . . . . . . . . . . . . . 24 40 30 35 Chernega Alona Vesterled 25  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 24 22 05 Chiosa Razvan-Constant Skivevej 37  Christensen Andreas Mathias Skovbrynet 7  . . . . . . . . . 20 98 95 82 Christensen Anette laborant Halalle 6 1  . . . . . . . . . . . . . 20 25 57 05 Christensen Anna Garsdal Birkevej 26  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 61 08

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 65

Navneregister

C

Christensen Anna Garsdal Birkevej 26 . . . . . . . . . . . . . . . 40 46 51 46 Christensen Anna Marie Herningvej 77 7540 Haderup . . . 97 45 20 70 Christensen Anna Marie Herningvej 77 . . . . . . . . . . . . . . 28 21 83 11 Christensen Annegrete bankassisten Vindelevgård 3  . . . 97 44 24 34 Christensen Annegrete Vindelevgård 3 . . . . . . . . . . . . . . 20 32 14 34 Christensen Anni Jønsson køkkenl Vindelevgård 162  . . . 97 44 25 73 Christensen Anni Jønsson Vindelevgård 162 . . . . . . . . . . 53 20 25 73 Christensen Arne radiomek sv Vindelevgård 162  . . . . . . 97 44 25 73 Christensen Arne Vindelevgård 162 . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 33 43 89 Christensen Bent Kirkevej 19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 27 91 Christensen Bent c scient pol Viborgvej 318  . . . . . . . . . . 42 42 21 86 Christensen Bent Lund gdr Vester Herrupvej 18  . . . . . . . 20 27 77 02 Christensen Bettina husmor Skivevej 73  Christensen Birgit landbrugstek Sdr Svenstrupvej 1  . . . . 97 44 14 27 Christensen Birgit Skrænten 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 83 43 Christensen Birgit Skrænten 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 93 60 67 Christensen Birgit hjemmehj Engparken 22 1th  . . . . . . . 97 44 21 04 Christensen Birgit Sdr Svenstrupvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . 20 26 60 17 Christensen Birgit Sdr Svenstrupvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . 20 26 54 90 Christensen Birte Vindelevgård 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 10 56 Christensen Bodil Theut Banevænget 38  . . . . . . . . . . . . 97 44 10 01 Christensen Brian Keld gdr Herningvej 71 7800 Skive . . . 97 54 41 89 Christensen Bruno Overgaard specialarb Geddalvej 16  . . 35 11 67 09 Christensen Camilla Carina Viborgvej 354  Christensen Carina Brogaard Nørregade 15 1  Christensen Charlotte D Holstebrovej 34  Christensen Charlotte Marie H Søvejen 20  . . . . . . . . . . . 97 45 20 95 Christensen Chresten Jørgen gdr Ryde Møllevej 18  . . . . 97 44 00 16 Christensen Chresten Jørgen Ryde Møllevej 18 . . . . . . . . 21 72 38 71 Christensen Christen gdr Djeldvej 1  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 81 81 Christensen Christen Djeldvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 70 33 06 Christensen Christen M aut. kloakme Øster Stendisvej 3  97 46 85 66 Christensen Christen Meldgaard Øster Stendisvej 3 . . . . 52 40 18 45 Christensen Christen Meldgaard Øster Stendisvej 3 . . . . 40 78 09 03 Christensen Claus Jørgen Birkevej 21  . . . . . . . . . . . . . . 52 50 41 29 Christensen Dagny Ålykkevej 41 15  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 54 40 87 Christensen Diana Møllevej 2 1  Christensen Dorte Primdahl Vindelevgård 192  . . . . . . . . 42 73 63 54 Christensen Dorthe Herrupvej 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 56 97 45 Christensen Ejgild Crone medhj Stendisvej 31  . . . . . . . . 61 76 78 66 Christensen Elin sygehj Lundvej 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 46 12 62 Christensen Elin Birkjær tjener Åvænget 6 7800 Skive . . . 97 54 41 49 Christensen Elizabeth Barka F Sevelvej 36  . . . . . . . . . . . 21 51 50 69 Christensen Ella Kirkebakken 22  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 82 65 Christensen Ella Kirkebakken 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 45 82 65 Christensen Else Hvolbækvej 15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 01 95 Christensen Else Hvolbækvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 74 42 69 Christensen Emil Bøge Nautrupvej 43  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 84 19 Christensen Emil Bøge Nautrupvej 43 . . . . . . . . . . . . . . . 61 75 41 19 Christensen Erik Peder N Kokborgvej 1  . . . . . . . . . . . . . 26 23 10 68 Christensen Ernst Rasmus Rydevej 10 18  Christensen Finn mek Bøgevej 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 19 06 Christensen Finn salgskons Vindelevgård 199  . . . . . . . . 97 44 28 25 Christensen Finn Vindelevgård 199 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 50 95 09 Christensen Finn Bøgevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 87 29 91 Christensen Flemming Birkjær Åvænget 6 7800 Skive . . . 97 54 41 49 Christensen Gelu Aleksander F Sevelvej 16b 2  Christensen Gert Øster Hjermvej 25  . . . . . . . . . . . . . . . . 60 14 65 18 Christensen Gunnar Hjerlhedevej 1 7  Christensen Gunner smedesvend Tingvej 14 7800 Skive . 97 54 40 60 Christensen Hanne Marie Ålykkevej 12  . . . . . . . . . . . . . 97 44 35 34 Christensen Hans Henrik Rene læge Skovlundvej 16  . . . 22 22 53 13 Christensen Hans Peter uddeler Østparken 10  . . . . . . . . 35 11 69 05 Christensen Hans Peter Østparken 10 . . . . . . . . . . . . . . . 61 75 12 20 Christensen Heidi Eistrup sygeplejersk Skovlundvej 16  . 25 38 71 10

C


Navneregister

C

Christensen Henning gdr Birkevej 26  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 61 08 Christensen Henning Sidelmann Søndergade 6b 1  . . . . . 97 44 10 39 Christensen Henrik Meldgaard Øster Stendisvej 3  . . . . . 97 46 85 66 Christensen Henrik Meldgaard Øster Stendisvej 3 . . . . . . 22 51 25 66 Christensen Hugo skovfoged Banevænget 38  . . . . . . . . . 97 44 10 01 Christensen Hugo Banevænget 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 39 76 44 Christensen Ingelise kontorass Kirkevej 44  . . . . . . . . . . 20 92 85 66 Christensen Inger Åglimt 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 41 66 73 Christensen Inger Åglimt 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 20 41 83 Christensen Inger Dorthea Hjerlhedevej 5  . . . . . . . . . . . 97 44 81 84 Christensen Inger Jensine Åglimt 19 7800 Skive . . . . . . . 97 54 41 73 Christensen Irma Bøgevej 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 19 06 Christensen Jan Grønningen 7f  Christensen Jan Kjærgaard Tingvej 83 7800 Skive . . . . . 21 66 90 38 Christensen Jens specialarb Viborgvej 319  . . . . . . . . . . 97 45 20 47 Christensen Jens Viborgvej 319 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 96 93 47 Christensen Jens Jørn prod tekn ch Kirkevej 44  . . . . . . . 20 29 49 88 Christensen Jens Tanderup Vester Egebjergvej 33  . . . . . 97 44 61 54 Christensen Jesper Kirkegaard Møgelvangvej 2  . . . . . . . 97 44 86 08 Christensen Jette Ibet Møllevej 5  Christensen John tankchauffør Nautrupvej 43  . . . . . . . . 97 44 84 19 Christensen Jonas Sdr Svenstrupvej 9  Christensen Jytte Katrine sygehj Søndergade 6b 1  . . . . . 97 44 10 39 Christensen Jørgen landmd Fjordbakken 8  . . . . . . . . . . 97 44 30 41 Christensen Jørn Erik automek Hvolbækvej 15  . . . . . . . . 97 44 01 95 Christensen Jørn Erik Hvolbækvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . 40 11 97 02 Christensen Jørn Erik Hvolbækvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . 20 91 29 27 Christensen Karen Marie Lyngsøparken 1  . . . . . . . . . . . 97 44 81 21 Christensen Karen Munch Vindelevgård 204  . . . . . . . . . 60 56 42 00 Christensen Karina Meldgård Øster Stendisvej 3  . . . . . . 97 46 85 66 Christensen Keld kaserneassis Vindelevgård 3  . . . . . . . . 97 44 24 34 Christensen Keld Vindelevgård 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 69 48 03 Christensen Kevin Søndergaard Søvejen 16  Christensen Kim Hangaard Sdr Svenstrupvej 1  . . . . . . . . 97 44 14 27 Christensen Kitty Hedevang Viborgvej 319  . . . . . . . . . . . 97 45 20 47 Christensen Kitty Hedevang Viborgvej 319 . . . . . . . . . . . 20 64 68 47 Christensen Knud Hermann Dueholmvej 4 7800 Skive . . 40 59 92 01 Christensen Kresten Mølgaard arbmd Solparken 17  . . . . 97 45 25 08 Christensen Kurt Tipsmark Mosekrogen 31  . . . . . . . . . . 50 99 56 03 Christensen Lars Ålykkevej 12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 35 34 Christensen Lars Schou politibetj Hovgårdvej 8  . . . . . . . 26 28 90 26 Christensen Leif automek Holstebrovej 34  . . . . . . . . . . . 40 29 00 91 Christensen Lene Tscherning Vindelevgård 23  . . . . . . . . 97 44 10 31 Christensen Lilian Øster Stendisvej 3  . . . . . . . . . . . . . . . 97 46 85 66 Christensen Lilian Øster Stendisvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . 25 74 22 95 Christensen Linda Sommer Sdr Svenstrupvej 9  . . . . . . . 22 78 92 25 Christensen Maria Lilja Viborgvej 327  Christensen Marie Kirkevænget 21  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 20 09 Christensen Marie Gadegaard Nylandsvej 5b  . . . . . . . . . 97 44 81 60 Christensen Martin Djeldvej 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 40 43 11 Christensen Martin Djeldvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 90 26 28 Christensen Martin Kenneth Hellesvej 10  . . . . . . . . . . . . 28 44 50 24 Christensen Martin Kristian overkonstab Lundvej 8  . . . . 97 46 12 62 Christensen Martin Kristian Lundvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . 20 76 12 62 Christensen Martin Meldgaard Øster Stendisvej 3  . . . . . 97 46 85 66 Christensen Martin Meldgaard Øster Stendisvej 3 . . . . . . 41 65 55 15 Christensen Mette Foged Skoletoften 2  Christensen Mette Kølbæk Nørregade 10a 1  Christensen Mette Munch lærer Agovej 8  . . . . . . . . . . . . 30 57 09 44 Christensen Michael Elkjær Svendshøjvej 6  Christensen Morten Nørregade 18a  Christensen Niels Jørgen skærem Åglimt 19 7800 Skive . 97 54 41 73 Christensen Niels Jørgen Åglimt 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 20 41 83 Christensen Niels Jørgen Åglimt 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 41 66 73 Christensen Niels Lund Vester Herrupvej 18 

Christensen Niels Præstgaard Svenstrupvej 1  . . . . . . . . Christensen Niels Præstgaard Svenstrupvej 1 . . . . . . . . . Christensen Orla dir Vindelevgård 11  . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Orla Hahlvej 3 7800 Skive . . . . . . . . . . . . . . Christensen Orla Vindelevgård 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Ove snedker Grønningen 19 6  . . . . . . . . . . Christensen Per Kjærgaard Åglimt 21 7800 Skive . . . . . . Christensen Pernille Degn Kokborgvej 1  . . . . . . . . . . . . . Christensen Pia Nørgaard Vester Herrupvej 18  . . . . . . . . Christensen Poul Møgelvangvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Poul Ejnar K gdr Møgelvangvej 2  . . . . . . . . . Christensen Preben Tingvej 6 7800 Skive . . . . . . . . . . . .

Smede- og maskinhandler Preben Christensen

Tingvej 6 7800 Skive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 54 40 53

Christensen Preben systemchef Halalle 6 1  . . . . . . . . . 20 30 28 59 Christensen Preben Tingvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 12 81 21 Christensen René Morten Vindelevgård 23  . . . . . . . . . . . 97 44 10 31 Christensen Ruben sergent Søvejen 29  . . . . . . . . . . . . . 53 38 37 18 Christensen Sanne Rylander soc pædagog Stendyssevej 1  Christensen Sara Holstebrovej 50  . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 15 92 16 Christensen Signe syerske Solparken 17  . . . . . . . . . . . . 97 45 25 08 Christensen Simon Skolegade 1  Christensen Sofie Herningvej 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 30 41 89 Christensen Sofie Blicher Herningvej 71 7800 Skive . . . . 97 54 41 89 Christensen Sonja Hammer cafet medhj Hjerlhedevej 10  25 57 05 15 Christensen Steffen Fjeldgren Mosekrogen 11  Christensen Suan Khamsuwan Søvejen 29  . . . . . . . . . . 53 38 37 18 Christensen Søren Tophøjvej 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 14 50 27 Christensen Søren Tophøjvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 20 44 73 Christensen Thomas Cenholt Skivevej 24b  Christensen Thomas Meldgaard Øster Stendisvej 3  . . . . 97 46 85 66 Christensen Tobias Bøge Nautrupvej 43  . . . . . . . . . . . . . 97 44 84 19 Christensen Tobias Bøge Nautrupvej 43 . . . . . . . . . . . . . 42 44 84 19 Christensen Tobias Bøge Nautrupvej 43 . . . . . . . . . . . . . 77 34 57 43 Christensen Toni Kapelvej 18  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 78 34 89 Christensen Vagn arbmd Ålykkevej 12  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 35 34 Christensen Vagn Ålykkevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 71 99 30 Christensen Vagn Ålykkevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 42 90 96 Christensen Vagn Mølgaard medhj Fjordparken 14  . . . . . 24 20 17 03 Christensen Vibeke Bundgaard Møllevej 3  Christensen Viktor gdr Tophøjvej 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 20 88 Christiansen Amdi lærer Viborgvej 342  . . . . . . . . . . . . . 97 45 27 01 Christiansen Anders Vester Herrupvej 5  . . . . . . . . . . . . . 97 45 21 00 Christiansen Anders Vester Herrupvej 5 . . . . . . . . . . . . . . 23 93 28 07 Christiansen Anne Mee Sook Vesterlund 26  Christiansen Anni Kousgaard sygepl ske Skovlundvej 10  97 44 20 60 Christiansen Anni Kousgaard Skovlundvej 10 . . . . . . . . . 20 14 44 16 Christiansen Bente Rank dagpl moder Egebjergvej 4  Christiansen Bettina Bragt social- og s Stokholmvej 10  . 97 44 29 93 Christiansen Bettina Bragt Stokholmvej 10 . . . . . . . . . . . 26 63 34 95 Christiansen Bettina Bragt Stokholmvej 10 . . . . . . . . . . . 28 46 87 56 Christiansen Bettina Bragt Stokholmvej 10 . . . . . . . . . . . 60 41 76 95 Christiansen Egon Lindholt svejser Tophøjvej 14  . . . . . . 20 22 06 08 Christiansen Erling Overgaard elektriker Skovlundvej 10  97 44 20 60 Christiansen Erling Overgaard Skovlundvej 10 . . . . . . . . 24 98 09 76 Christiansen Helle Falhedevej 4 7800 Skive Christiansen Henriette S kontorassist Sevelvej 34  . . . . . 97 44 23 23 Christiansen Henrik salgskonsule Sevelvej 34  . . . . . . . . 97 44 23 23 Christiansen Henrik Sevelvej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 83 23 23 Christiansen Henrik Sevelvej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 84 23 23 Christiansen Henrik Gurlev Vesterlund 11  . . . . . . . . . . . . 23 83 42 13 Christiansen Inga Tophøjvej 14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 22 06 08 Christiansen Jette Vester Herrupvej 5  . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 21 00 Christiansen Kamilla Bækgaard Møllevej 2a 18 

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 66

20 91 56 78 71 77 99 99 97 44 10 56 96 51 18 69 97 44 10 51 61 54 13 65 31 16 56 23 26 23 10 68 24 20 27 02 51 76 55 04 97 44 86 08 97 54 40 53


Clinique Velvære

Sevelvej 34  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 84 23 42

Colas Danmark Møgelvangvej 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 80 54 Color Me Beautiful v/ Birgit Lillelund Viborgvej 316  . . . 97 45 25 64 Cordt Jacob Lauhedevej 17  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 76 43 85 Coulter David Byron Tingvej 47 7800 Skive Cozmescu Daniela Søndergade 39 1  . . . . . . . . . . . . . . . 42 22 13 49 Cozmescu Daniela Søndergade 39 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 52 63 66 29 Cretu Stefanita Bogdan Nørregade 18b  Crivoi Mariana Irina Søndergade 17 

D Dagbladet Holstebro-Struer Søndergade 21  . . . . . . . . . 96 95 04 00 Dagcenter Sevel Hjerlhedevej 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 11 48 79

SuperBrugsen Vinderup

Søndergade 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 14 22 Dahl Amanda Nørregade 28  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 53 71 10 Dahl Bent Jensen chauf Enghavevej 5  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 23 68 Dahl Bent Jensen Enghavevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 29 01 56 Dahl Bent Jensen Enghavevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 27 94 73 Dahl Berit Vindelevgård 35  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 40 44 06 Dahl Berit Vindelevgård 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 76 61 63 Dahl Bjarne Jensen Østervang 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 28 79 Dahl Erna plejemedhj Nørgårdsvej 27  Dahl Karsten slagteriarb Skrænten 4  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 82 38 Dahl Karsten Skrænten 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 60 82 38 Dahl Keld Nielsen chauf Nørgårdsvej 27  Dahl Leif trykkeriarb Fuglebakken 26a  . . . . . . . . . . . . . . 29 46 02 01 Dahl Lene Rocatis Skivevej 43  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 29 97 44 Dahl Lene Rocatis Skivevej 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 21 97 44 Dahl Lisbeth kok Østparken 29  Dahl Lisbeth Askjær korresp Skoletoften 1  . . . . . . . . . . . 97 44 88 79 Dahl Martin Rocatis Skivevej 43  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 53 10 60 Dahl Mona Lindgaard salgsassiste Østervang 7  . . . . . . . 97 44 28 79 Dahl Mona Lindgaard Østervang 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 22 08 79 Dahl Mona Lindgaard Østervang 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 38 11 28 Dahl Mona Lindgaard Østervang 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 39 66 39 Dahl Mona Lindgaard Østervang 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 38 10 93 Dahl Nicolai Østparken 29  Dahl Peter C overkonstabe Østparken 29  Dahl Signe Marie Nørby fritidspædag Pilevang 9  . . . . . . 29 92 84 20 Dahl Tove Søjbjerg kontormedhj Skrænten 4  . . . . . . . . . 97 44 82 38 Dahl Tove Søjbjerg Skrænten 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 23 58 86 Dahl Aase Enghavevej 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 23 68 Dahlgaard Kirsten Vad Vindelevgård 65  . . . . . . . . . . . . . 91 54 73 09 Dahlgaard Randi Vad Vindelevgård 65  Dahlgaard Rikke Vad Vindelevgård 65  Dahlstrøm Berith Berg Rydevej 17  Dahlstrøm Michael Rydevej 17  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 39 11 32 Dahlstrøm Michael Rydevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 89 00 95 Dahlstrøm Michael Rydevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 89 75 95 Dahlstrøm Michael Rydevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 28 74 76 Dahlstrøm Michael Rydevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 91 75 95 Dalby Elfriede Margareta Toften 3d  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 14 98 Dalby Helle Marie fysioterap Vesterlund 12  . . . . . . . . . . 97 44 23 86 Dalgaard Christian Hjelmvej 9 7800 Skive . . . . . . . . . . . 61 78 41 15 Dalgaard Hanne Hjelmhedevej 6 7800 Skive . . . . . . . . . . 97 54 41 15 Dalgaard Mathilde B Hjelmvej 9 7800 Skive . . . . . . . . . . 61 78 41 15 Dalgaard Osvald gdr Hjelmhedevej 6 7800 Skive . . . . . . 97 54 41 15 Dalsgaard Bente Hedegaard sekr Hjelmhedevej 4 7800 Skive Dalsgaard Brian Birkevej 11  Dalsgaard Else Marie dagpl Nylandsvej 4  Dalsgaard Jens Nautrupvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 66 63 53 Dalsgaard Jens Nautrupvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 71 12 33 Dalsgaard Jens Ingemann Nautrupvej 37  . . . . . . . . . . . . 97 44 87 47 Dalsgaard Jørgen Kristian falckredder Solparken 22  . . . 97 44 24 28 Dalsgaard Jørgen Kristian Solparken 22 . . . . . . . . . . . . . 22 84 96 67 Dalsgaard Karen Margrethe S Solparken 22  . . . . . . . . . . 97 44 24 28 Dalsgaard Kenneth Birkevej 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 62 79 76 Dalsgaard Malthe Tandrup Nautrupvej 37  . . . . . . . . . . . . 97 44 87 47 Dalsgaard Marianne Tandrup Nautrupvej 37  . . . . . . . . . . 97 44 87 47

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 67

Navneregister

Christiansen Kamma Nyeng Ålvej 3  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 23 37 Christiansen Karina Charlotte Mosekrogen 29  . . . . . . . . 61 27 22 73 Christiansen Karina Charlotte Mosekrogen 29 . . . . . . . . . 42 43 22 73 Christiansen Karl specialarb Egebjergvej 4  . . . . . . . . . . . 22 37 12 90 Christiansen Keld Lunderskov Mosekrogen 29  . . . . . . . . 60 15 22 73 Christiansen Kirsten K Vindelevgård 216  . . . . . . . . . . . . 97 44 18 86 Christiansen Kirsten Kirkegaard Vindelevgård 216 . . . . . 51 93 18 86 Christiansen Kirsten Kirkegaard Vindelevgård 216 . . . . . 51 36 42 53 Christiansen Kjeld Herluf gdr Vindelevgård 216  . . . . . . . 97 44 18 86 Christiansen Lars Kirkegaard Engparken 2 1tv  . . . . . . . . 61 75 60 92 Christiansen Margit Nygaard kontorass Kirkevænget 25  . 87 27 61 69 Christiansen Margit Nygaard Kirkevænget 25 . . . . . . . . . 22 32 79 41 Christiansen Mathilde B Vester Alle 8  Christiansen Mia Brandt Toften 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 67 04 90 Christiansen Michael Banevænget 30  Christiansen Mikkel S Sevelvej 34  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 23 23 Christiansen Morten Bøgelund Toften 5  . . . . . . . . . . . . . 21 91 74 89 Christiansen Niels Aage Vesterlund 48  . . . . . . . . . . . . . . 20 72 41 81 Christiansen Ninna Rydbjergvej 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 63 12 23 Christiansen Normann automek Østparken 13  . . . . . . . . 97 44 65 66 Christiansen Ole Hong Yul Søndergade 44 1  Christiansen Rikke Kyed Bjertparken 85  . . . . . . . . . . . . . 97 44 24 35 Christiansen Rikke Kyed Bjertparken 85 . . . . . . . . . . . . . 40 52 93 07 Christiansen Simon S Sevelvej 34  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 23 23 Christiansen Solvejg Bajlum teknisk ass Sønderparken 1  97 44 63 29 Christiansen Søren Lunderskov Bjertparken 85  . . . . . . . 97 44 24 35 Christiansen Søren Lunderskov Bjertparken 85 . . . . . . . . 20 59 30 24 Christoffersen André Grube Skavevej 3  . . . . . . . . . . . . 24 87 47 86 Christoffersen Henrik rørsmed Vindelevgård 41  . . . . . . . 96 95 05 52 Christoffersen Henrik Vindelevgård 41 . . . . . . . . . . . . . . 30 28 79 69 Christoffersen Henrik Vindelevgård 41 . . . . . . . . . . . . . . 30 28 79 65 Christoffersen Jane Grube grafisk tryk Skavevej 3  . . . . . 24 87 47 86 Christoffersen Ole Damgaard Strandvejen 18b  . . . . . . . . 28 25 73 40 Christoffersen Tina Vester Vindelevgård 41  . . . . . . . . . . . 96 95 05 52 Christoffersen Tina Vester Vindelevgård 41 . . . . . . . . . . . 30 28 79 68 Cikuna Østergårdvej 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 23 47 65 Cirkle K Søndergade 51  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 10 78 Ciumala Irinel Lindholtvej 3  Clausen Bente Nørgaard plejehj ass Tophøjvej 22  . . . . . 21 22 02 43 Clausen Bertha Else Elisabeth Solparken 27a  . . . . . . . . . 97 44 35 31 Clausen Else Marie Rindom lærer Birke Alle 12  . . . . . . . 97 44 01 17 Clausen Else Marie Rindom Birke Alle 12 . . . . . . . . . . . . 61 69 44 17 Clausen Hans lærer Birke Alle 12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 01 17 Clausen Hans Birke Alle 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 13 44 17 Clausen Hartvig Vesterlund 55  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 29 72 Clausen Karen Marie Sig syerske Kirkevej 58  . . . . . . . . . 24 87 53 10 Clausen Kirstine Lundgaard Vinderupvej 15  . . . . . . . . . . 97 44 60 32 Clausen Kurt maskinarb Kirkevej 58  . . . . . . . . . . . . . . . . 30 30 50 09 Clausen Mia Smidt Kokborgvej 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 25 65 47 Clemmensen Kristian chauf Hjelmvej 5 7800 Skive . . . . 25 77 00 81 Clemmensen Kristian Hjelmvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 73 00 81 Clemmensen Kristian Hjelmvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 31 17 08 Clemmensen Kristian Hjelmvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 60 00 81 Clemmensen Kristian Hjelmvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 19 95 97

D


Navneregister

D

Dalsgaard Metha Elsebeth Bækkevej 16  . . . . . . . . . . . . 97 44 13 96 Dalsgaard Ole efterlønsmod Nylandsvej 4  . . . . . . . . . . . 23 62 71 35 Dalsgaard Ole Nylandsvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 95 97 14 Dalum Else Hedegårdvej 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 65 60 34 Dalum Kresten gdr Hedegårdvej 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 65 60 34 Dalum Kresten Hedegårdvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 74 66 34 Dam Hanne Hallengree tjener Geddalvej 24  . . . . . . . . . . 97 44 61 01 Dam Jenny Nielsine Hjerlhedevej 1 9  Dam Kristian Sloth smedem Gl Landevej 5  . . . . . . . . . . . 23 93 53 49 Dam Malene Sloth Gl Landevej 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 58 60 30 Dam Malene Sloth Gl Landevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 91 91 55 Dam Mathilde Sloth Søndergade 24 2tv  Dam Mette Kirstine besk l Grønningen 21 13  . . . . . . . . . 97 44 29 34 Dam Niels Peter reng ass Vesterlund 98  . . . . . . . . . . . . . 23 93 17 29 Dam Peter Nielsen Nørre Alle 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 23 76 Damgaard Anette Vammen Øster Hjermvej 39  . . . . . . . . 97 44 13 46 Damgaard Elly Irene Elkjær slagteriarb Kirkevænget 18  . 21 14 07 76 Damgaard Finn Østparken 44  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 64 91 Damgaard Finn Østparken 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 91 06 48 Damgaard Finn Østparken 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 72 58 68 Damgaard Finn Østparken 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 33 94 30 Damgaard Hans el install Øster Hjermvej 39  . . . . . . . . . 97 44 13 46 Damgaard Jette Østparken 44  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 64 91 Damgaard Kurt Kamp murer Birkevej 24  Damgaard Line Østparken 44  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 64 91 Damgaard Peter tømrer Kirkevænget 18  . . . . . . . . . . . . 21 79 07 76 Damgaard Peter Kirkevænget 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 14 07 76 Damgaard Ruth Helene radioarb Birkevej 24  . . . . . . . . . 23 44 22 20 Damholdt Else Marie Rydevej 10 8  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 07 17 Damsgaard Alfred chauf Bjertparken 87  . . . . . . . . . . . . 97 44 19 81 Damsgaard Alfred Bjertparken 87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 64 53 73 Damsgaard Anne Vindelevgård 125  Damsgaard Bente Birkevej 23  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 10 79 Damsgaard Bente Birkevej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 33 92 81 Damsgaard Bo Holm Skivevej 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 16 39 Damsgaard Bo Holm Skivevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 38 57 79 Damsgaard Erling Nr Sahlvej 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 31 06 Damsgaard Erling Nr Sahlvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 33 93 70 Damsgaard Grethe Lisbeth sygehj Vindelevgård 125  . . . 97 44 39 59 Damsgaard Grethe Lisbeth Vindelevgård 125 . . . . . . . . . 40 55 95 29 Damsgaard Grethe Lisbeth Vindelevgård 125 . . . . . . . . . 40 91 36 40 Damsgaard Gunnar gdr Birkevej 23  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 10 79 Damsgaard Hanne Hajslund bankass Nr Sahlvej 3  . . . . . 97 44 31 06 Damsgaard Hanne Hajslund Nr Sahlvej 3 . . . . . . . . . . . . 30 29 31 06 Damsgaard Henrik Vestervang 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 71 30 89 Damsgaard Henrik Vestervang 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 30 55 Damsgaard Jørgen Nr Sahlvej 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 30 51 Damsgaard Karl Hjerlhedevej 12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 88 58 Damsgaard Margit Holm Vindelevgård 33  . . . . . . . . . . . 97 44 18 61 Damsgaard Sonja Damtoft Skivevej 13  . . . . . . . . . . . . . 97 44 16 39 Damsgaard Svend snedker Vindelevgård 125  . . . . . . . . 97 44 39 59 Damsgaard Svend Vindelevgård 125 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 51 39 59 Damsgaard Tove Bjertparken 87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 64 86 04 Damsgaard Tove Marie Møller Bjertparken 87  . . . . . . . . 97 44 19 81 Damsgaard Vagn chauf Vindelevgård 33  . . . . . . . . . . . . 97 44 18 61 Damsgaard Vagn Vindelevgård 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 90 65 38 Damtoft Ester Pilgaard Toften 25  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 18 49 Damtoft Ester Pilgaard Toften 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 93 99 86 Damtoft Hans landbr medhj Fuglebakken 29  . . . . . . . . . 97 45 20 43 Damtoft Hans Fuglebakken 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 11 83 72 Damtoft Helle Struervej 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 91 38 71 Damtoft Jens Erik Struervej 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 75 27 67 Damtoft Jørgen gdr Sdr Svenstrupvej 10  . . . . . . . . . . . . 24 40 72 89 Damtoft Poul Anker gdr Toften 25  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 18 49 Mobil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 75 12 11

Damulys Vitalijus Sdr Svenstrupvej 3 

DanBolig Vinderup

v/ Stig Nygaard Søndergade 16  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 40 25 17

Daniel Marius Florin Søndergade 20a  Danielak Miroslaw Zbigniew Vesterled 46  Danielsen Britta Berg Vester Herrupvej 16  . . . . . . . . . . . 25 31 87 82 Danielsen Karen Marie Grønningen 38  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 12 56 Danielsen Margit Aarestrup reng ass Egebjergvej 33  Danielsson Carl Gustaf Landtingvej 23  Danmark Henning mejeriing Østergårdvej 4  . . . . . . . . . 23 32 06 37 Danmark Joan pæd Østergårdvej 4  . . . . . . . . . . . . . . . . 60 51 45 09 Dansk And ApS Fjordbakken 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 17 04 Dansk Kabelspuling ApS Ålskovvej 16  . . . . . . . . . . . . . 97 44 30 25 Dansk Mink Papir A/S Strandvejen 12  . . . . . . . . . . . . . 96 95 05 05 Dantoft Andreas Vindelevgård 103  Dantoft Anne Marie pæd Vindelevgård 103  . . . . . . . . . . . 28 47 55 55 Dantoft Lars maskinsnedke Vindelevgård 103  . . . . . . . . 23 27 75 83 Dantoft Lars Vindelevgård 103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 47 55 55 Dantoft Lars Vindelevgård 103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 52 77 80 Dantoft Sarah Møllevej 20  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 31 83 93 Darel Susanne Møgelvangvej 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 90 29 19 Darel Susanne Møgelvangvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 72 33 11 Daraaoui Mohamed Nabil Hjerlhedevej 3  . . . . . . . . . . . . 42 67 56 30 Davidsen Anne Marie Kirstine Ålykkevej 41 13  . . . . . . . 97 14 27 74 Davidsen Astrid Djeldvej 42  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 80 13 Davidsen Dorthe Kathrine planlægger Hasselholtvej 12  . 30 45 05 95 Davidsen Dorthe Kathrine Hasselholtvej 12 . . . . . . . . . . . 97 44 38 02 Davidsen Hanne Brovænget 2b  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 10 45 54 Davidsen Hanne Brovænget 2B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 86 72 87 Davidsen Hanne Brovænget 2B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 54 78 57 Davidsen Hanne Brovænget 2B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 91 75 20 Davidsen Hans Kristian specialarb Handbjergvej 2  . . . . . 97 44 84 42 Davidsen Jens salgsassiste Skrænten 17  . . . . . . . . . . . . 40 54 45 21 Davidsen Jens Skrænten 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 50 85 21 Davidsen Kurt gdr Svendshøjvej 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 80 47 Davidsen Kurt Svendshøjvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 79 80 47 Davidsen Lene Nørregade 30  Davidsen Marry Johanne Svendshøjvej 7  . . . . . . . . . . . . 97 44 80 47 Davidsen Marry Johanne Svendshøjvej 7 . . . . . . . . . . . . 42 19 74 78 Davidsen Niels Nybo møller Djeldvej 42  . . . . . . . . . . . . . 97 44 80 13 Davidsen Poul Nybo montør Søvejen 31  . . . . . . . . . . . . . 30 58 21 76 Davidsen Tina Skivevej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 71 88 26 Davidsen Tina Dorthea Skivevej 39  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 24 63 Davidsen Tina Dorthea Skivevej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 15 89 42 Davidsen Vera Skolevej 24  Davidsen Vibeke sygehj Skrænten 17  . . . . . . . . . . . . . . . 40 54 45 21 Davidsen Aase Ruth Handbjergvej 2  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 84 42 Davidsen Aase Ruth Handbjergvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 64 41 81 DB-Rengøring Østervang 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 27 68 35 de Pater Lambertus Gerrit Lauhedevej 7a  . . . . . . . . . . . 97 44 67 44 de Pater-Catsburg Bianca Lauhedevej 7a  . . . . . . . . . . . 97 44 67 44 de Place Lars socialpædago Møllevej 10  Deewax Jattrupvej 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 95 20 05 Deewax Søgårdvej 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 95 20 06 Dehli Jane telefonist Egebjergvej 54  . . . . . . . . . . . . . . . 20 64 08 82 Dekker Joost Holstebrovej 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 09 23 Dekker Willem Doeke Holstebrovej 13  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 09 23 Dekker Willem Doeke Holstebrovej 13 . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 09 24 Demirovic Ahmet Ålykkevej 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 72 43 61 Demirovic Aida Ålykkevej 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 70 98 50 Den Selvejende Institution Handbjerg Beboerhus Fjordglimt 19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 75 74 32 Dencker Claus Allan slagteriarbe Søndergade 13 2tv  . . 30 25 06 89 Dentallaboratoriet Helen Spaabæk Kirkevej 29  . . . . . . 21 59 72 09

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 68


Depestre-Varnavica Laura Nørgårdsvej 1a th  Derkach Igor Hjelmvej 12 7800 Skive Diaconu Cristina Søndergade 17 2  Dietz Anne-Sofie Lundvej 6  Din Salon v. Ali Abul Karim Søndergade 27  . . . . . . . . . 40 55 55 25 Dissing Ellen Bjergbyvej 18  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 13 34 72 Dissing Ellen Bjergbyvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 13 93 89 Dissing Ellen Bjergbyvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 89 93 34 Dissing Tommy Hauge Bjergbyvej 18  . . . . . . . . . . . . . . . 30 13 39 70 Ditlefsen Ane Højer Ryde Møllevej 20  . . . . . . . . . . . . . . 60 19 61 76 Dittmann Hanne stud Hovgårdvej 15  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 21 56 Dittmann Hanne Hovgårdvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 70 21 56 Dittmer Erling arbmd Kløvertoften 7  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 00 23 Dittmer Erling Kløvertoften 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 31 96 23 Dittmer Erling Kløvertoften 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 49 90 91 Dittmer Irna maskinpasser Kløvertoften 7  . . . . . . . . . . . 97 44 00 23 Dixen John Gross Kirkevænget 12  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 26 38 Dixen John Gross Kirkevænget 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 46 21 60 Dixen Martin Gross Landtingvej 36  Dixen Tanja Gross Kirkevænget 12  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 26 38 Djeld Minkfarm (Gerner Hansen) Svendshedevej 15  . . 97 44 84 02

Djeld Smedie og VVS A/S

Sevelskovbyvej 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 80 73

Dyrlæge Leif Nygaard

Hjerlhedevej 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 81 05

Dyrmose Kim møbelsnedker Øster Hjermvej 33  . . . . . . Dyrmose Kim Øster Hjermvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dürr Anette Dalgaard radioarb Svenstrupvej 10  . . . . . . . Dürr John Bent radioarb Svenstrupvej 10  . . . . . . . . . . . . Daasbjerg Allan Møltrup Holstebrovej 32  . . . . . . . . . . . . Daasbjerg Anja Lykkegård Landtingvej 23  Dåsbjerg Birthe Lykkegård økonoma Fjordbakken 9  . . . Daasbjerg Henny Dahl Sdr Svenstrupvej 4  . . . . . . . . . . Daasbjerg Ib Sdr Svenstrupvej 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Daasbjerg Jacob Sdr Svenstrupvej 4  . . . . . . . . . . . . . . . Daasbjerg Jens Jepsen radiotekn Skivevej 35  . . . . . . . . Daasbjerg Kirsten Barslund radioarb Skivevej 35  . . . . . . Daasbjerg Kirsten Barslund Skivevej 35 . . . . . . . . . . . . . Daasbjerg Kirstine Jensine Grønningen 44 14  . . . . . . . . Dåsbjerg Martin gdr Fjordbakken 9  . . . . . . . . . . . . . . . . Daasbjerg Ole Johansen fabrikant Holstebrovej 32  . . . . Daasbjerg Solveig Møltrup eksped Holstebrovej 32  . . . . Daater Grethe Ellinor Strandvejen 31  . . . . . . . . . . . . . . .

97 46 44 10 24 87 77 18 97 44 27 09 97 44 27 09 97 44 23 31 97 44 17 04 97 44 12 14 97 44 12 14 97 44 12 14 97 44 22 59 97 44 22 59 51 74 38 19 97 44 16 43 97 44 17 04 97 44 23 31 97 44 23 31 27 82 73 90

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 69

Navneregister

Djumisic Indira Toften 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 36 37 23 Djumisic Indira Toften 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 33 23 Djurhuus Helge Finn bogh Vesterlund 24  . . . . . . . . . . . . 97 44 20 47 Djurhuus Helge Finn Vesterlund 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 82 50 47 Djurhuus Helge Finn Vesterlund 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 38 20 47 Djurhuus Inger Østergaard bankassisten Vesterlund 24  . 97 44 20 47 DLG Djeldvej 24A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 68 70 88 Dokkedahl Viggo operatør Klostervej 13  . . . . . . . . . . . . 24 23 45 69 Dolhopolova Maryna Vinderupvej 32  . . . . . . . . . . . . . . . 50 38 88 22 Dollerup René Breiner P Søndergade 16 2  . . . . . . . . . . 28 45 38 25 Dosinas Valdas Nørregade 8 2th  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 66 71 64 Dosiniene Viktorija Nørregade 8 2th  Dragan Mircea Vindelevgård 223  . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 35 93 08 SFH Dragen, Vinderup Sportsvej 1  . . . . . . . . . . . . . . . . 96 11 56 60 Dreier Morten Bak Rydevej 12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 23 00 17 Drejer Christen Nielsen kedelpasser Søndergade 43  . . . 97 44 13 80 Drejer Mariane Søndergade 43  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 13 80 Drejer Mariane Søndergade 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 79 55 95 Drejer Mariane Søndergade 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 30 75 00 Drewes Line Daasbjerg Holstebrovej 32  Drissi El Bouzaidi Ikram Solparken 1  Duch Ruth Støvring sygepl ske Enghaven 10  . . . . . . . . . 60 74 25 50 Due Bjørn Christian Lund Nr Bjertvej 2  . . . . . . . . . . . . . . 50 72 31 17 Due Kirsten Susanne sygepl ske Klostervej 11  . . . . . . . . 20 31 13 31 Due Thony Holger murer Møllevej 14a 2mf  Dueholm Bente sygepl ske Stubbergårdvej 3  . . . . . . . . 61 66 84 39 Dueholm Holding ApS Stubbergårdvej 3  . . . . . . . . . . . . 22 73 40 81 Duesign v/ Bjørn Christian Due Eriksen Nr Bjertvej 2  . 50 72 31 17 Dumitru Marius Cosmin Bjergbyvej 28  Dunker Anne-Merete Bek Havevej 34  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 12 27 Dunker Bent Østergaard gdr Skivevej 18  . . . . . . . . . . . . 97 44 35 76 Dunker Bent Østergaard Skivevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . 53 29 09 47 Dunker Bent Østergaard Skivevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 98 97 76 Dunker Børge Østergaard gdr Sevelskovbyvej 10  . . . . . . 97 44 84 20 Dunker Børge Østergaard Sevelskovbyvej 10 . . . . . . . . . 28 19 84 20 Dunker Christian Kirkevej 52  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 72 19 70 Dunker Hanne Østergaard Mosekrogen 32  . . . . . . . . . . . 97 44 24 55 Dunker Hanne Østergaard Mosekrogen 32 . . . . . . . . . . . 53 28 79 87 Dunker Jette Skovmose delikat ass Kirkevej 52  . . . . . . . 60 15 26 77 Dunker Jette Skovmose Kirkevej 52 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 66 94 99 Dunker Johan Østergaard slagteriarb Havevej 34  . . . . . . 97 44 12 27

Dunker Johan Østergaard Havevej 34 . . . . . . . . . . . . . . . 23 69 06 27 Dunker Kurt Østergaard elev Banevænget 22  . . . . . . . . . 97 44 12 81 Dunker Kurt Østergaard Banevænget 22 . . . . . . . . . . . . . 30 68 69 54 Dunker Mads Kristian Ø medhj Hjerlhedevej 6  . . . . . . . . 97 44 81 45 Dunker Peter Skrænten 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 13 52 99 Dunker Peter Hesselaa Skrænten 6  . . . . . . . . . . . . . . . . 20 88 81 45 Duranceshop.dk Bjergbyvej 15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 27 61 95 Dybdahl Claus smed Vesterhedevej 4  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 81 27 Dybdahl Claus Vesterhedevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 96 81 27 Dybdahl Inger Bunk social-og su Lillegade 12  . . . . . . . . 21 85 23 05 Dybdahl Karin Kærgaard regnskabsass Vesterhedevej 4  . 97 44 81 27 Dybdahl Karin Kærgaard Vesterhedevej 4 . . . . . . . . . . . . 20 41 81 27 Dybdahl Karin Kærgaard Vesterhedevej 4 . . . . . . . . . . . . 21 42 81 27 Dybdahl Karin Kærgaard Vesterhedevej 4 . . . . . . . . . . . . 25 76 67 31 Dybdahl Morten Vesterhedevej 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 81 27 Dybdal Bo Jørgensen Voldgade 17  . . . . . . . . . . . . . . . . 74 71 00 05 Dybdal Bo Jørgensen Voldgade 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 27 83 78 Dybdal Christian Vindelevgård 129  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 12 78 Dybdal Christian Vindelevgård 129 . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 20 76 64 Dybdal Christian Vindelevgård 129 . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 72 34 64 Dybdal Christian Vindelevgård 129 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 25 78 83 Dybdal Helle Jørgensen Voldgade 17  . . . . . . . . . . . . . . . 74 71 00 05 Dybdal Ib Mosevej 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 21 79 91 Dybdal Ib Mosevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 43 75 80 Dybdal Jørgen landbr medhj Møllevej 23  Dybdal Lisbeth Møller slagteriarbe Vindelevgård 129  . . . 97 44 12 78 Dybdal Mikkel Peter Søgårdvej 36  . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 15 55 81 Dybdal Sonja Agovej 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 84 78 18 Dyeremose Børge Rydevej 10 19  Dyhrberg Emma Opsund Møllersvej 17  Dyrberg Jesper Ålvej 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 41 44 53 Dyrgaard Trine Tingvej 10 7800 Skive . . . . . . . . . . . . . . 22 86 93 85 Dyrholm Lone Dige lægesekretær Møllersvej 23  . . . . . . 97 44 32 99 Dyrholm Lone Dige Møllersvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 26 32 99 Dyrholm Lone Dige Møllersvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 78 32 99 Dyrholm René Dige Møllersvej 23  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 32 99

D


Ejsing Vindkraft I/S Østparken 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 60 12

E

Ejsing Vognmandsforretning

v/ Ole Olesen Geddalvej 33  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 60 33

Ejsing Vognmandsforretning v/ Ole Olesen Geddalvej 47A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 60 33 Ejsing- Egebjerg Hallen Gl Landevej 22  . . . . . . . . . . . . 97 44 62 79

E Montage

Djeldvej 36  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 27 06 72

Navneregister

E

Eas-It Voldgade 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 16 96 96 Ebbesen Anitta Hyldgaard Vester Herrupvej 7  . . . . . . . . 23 47 95 77 Ebbesen Anitta Hyldgaard Vester Herrupvej 7 . . . . . . . . . 51 21 26 62 Ebbesen Bodil Skovsgaard teknisk ass Egebjergvej 60  . . 97 44 62 97 Ebbesen Finn landmd Møgelvangvej 16  . . . . . . . . . . . . . 23 95 26 18 Ebbesen Georg Vestergaard Sebstrupvej 7 7800 Skive . . 97 54 41 07 Ebbesen Inge Merete Kjeld Strøkærvej 1b  . . . . . . . . . . . 96 95 74 00 Ebbesen Ivan Vester Herrupvej 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 21 26 62 Ebbesen Jonas Kirkegaard Stendisvej 42  Ebbesen Niels gdr Strøkærvej 1b  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 95 74 00 Ebbesen Niels Strøkærvej 1B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 64 06 69 Ebbesen Niels Strøkærvej 1B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 63 99 60 Ebbesen Solveig arbejderske Møgelvangvej 16  . . . . . . . 20 12 66 70 Ebbesen Svend gdr Egebjergvej 60  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 62 97 Ebbesen Tina Djeldvej 54  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 43 42 05 Ebbesen Vibeke Elmerhaus Sebstrupvej 7 . . . . . . . . . . . . 24 63 07 67 Ebbesen Vibeke Elmerhaus Sebstrupvej 7 . . . . . . . . . . . . 40 31 93 90 Ebbesen Vibeke Elmerhaus Sebstrupvej 7 . . . . . . . . . . . . 52 23 52 53 Ebbesen Vibeke Elmerhaus Sebstrupvej 7 . . . . . . . . . . . . 26 17 46 60 Ebbesen Vibeke Elmerhaus B Sebstrupvej 7  7800 Skive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 54 41 07 Ebbesen Vibeke Elmerhaus B Sebstrupvej 7 . . . . . . . . . . 30 20 08 26 Ebbesen Villy værkf Stendisvej 42  . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 20 95 88 Eg Charlotte Fonager Buligvej 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 76 55 81 Eg Franck Skovbjerg elektriker Åparken 12  Egebjerg Kalkunfarm ApS Skivevej 83  . . . . . . . . . . . . . 97 44 63 88

Egebjerg Maskinstation

Egebjergvej 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 85 63 18

Egebjerg Planteskole

Egebjergvej 36  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 64 64

Egebjerg Vognmandsforretning

Gl Landevej 23  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 64 34

Ehmsen Tove smørrebr jfr Tingvej 14 7800 Skive . . . . . . 97 54 40 60 Ejsing Andefarm Bækkevej 20  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 11 97 Ejsing Andefarm Aps Skivevej 83  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 62 38 Ejsing Campingplads Ejsingholmvej 13  . . . . . . . . . . . . . 97 44 61 13 Ejsing Fjernvarmeforsyning Amba Tværmosevej 10  . . 97 44 66 61 Ejsing Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. Østparken 52  . . . 22 78 77 52 Ejsing Forsamlingshus Geddalvej 21  . . . . . . . . . . . . . . 61 60 77 58 Ejsing Friskole Gl Landevej 24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 66 12 Ejsing Friskoles SFO Gl Landevej 24  . . . . . . . . . . . . . . . 29 24 36 12 Ejsing Kirke Geddalvej 41  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 76 85 95 Ejsing Kirke Gl Landevej 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 76 85 95 Ejsing Nadja Jøhnk Landtingvej 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 30 45 18 Ejsing Ronni Jøhnk Landtingvej 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 80 29 82 Ejsing Ronni Jøhnk Landtingvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 30 13 11 Ejsing Sea Farm Råstvej 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 69 00 Ejsing Sogn Vinderupvej 25  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 60 07

Ejsing Traktorservice

Ejsingholmvej 20  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 13 86 20

Ejsing Tømrer og Snedkerforretning

Gl Landevej 12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 85 60 51

Ejsing Vandværk amba Østparken 50  . . . . . . . . . . . . . . 21 21 51 79

Vestforsyning: Sinus El

Nupark 51 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 12 73 00

EL Biler Ådalen 1 7800 Skive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 54 41 12

El Compagniet Vinderup A/S

Sevelvej 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 22 11 Electrotexture Lab. ApS Holstebrovej 38B  . . . . . . . . . . . 40 47 73 74 Elgård Grethe Engparken 12 th  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 86 94 29 Elgaard Kenneth kabelmontør Brovænget 5  . . . . . . . . . . 23 83 49 03 Eliassen Line Brouw Sevelvej 26 

Elisse Glas

Østparken 61  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 62 09 Mobil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 74 62 09 Elkjær Arne kørselskordi Bøgevej 5  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 00 43 Elkjær Ellen Birthe sygehj Bøgevej 5  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 00 43 Elkjær Lise Fenger Svendshøjvej 6  Elkjær Martin Banevænget 36  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 28 00 43 Ellesen Helle Havevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 11 29 53 Ellesen Helle Havevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 78 37 45 Ellesen Helle Schmidt møbelpolstre Havevej 13  . . . . . . . 97 44 29 01 Ellesen Maja Schmidt Havevej 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 29 01 Ellesen Martin Schmidt Møllersvej 8  Ellesen Pia Møllersvej 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 73 36 04 Elmholdt Mette gdr Rydbjergvej 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 08 88 Elmholdt Odd biavler Rydbjergvej 2  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 08 88 Elmi Mohamed Hassan Vindelevgård 217  . . . . . . . . . . . 88 13 47 96 Emdal Lene Margrethe Friis cand hort Søgårdvej 36  . . . 32 15 55 81 Emig Bjarne Hede forstkand Hækvej 2 7540 Haderup . . . 51 86 75 40 Enevoldsen Daniel Moody Tingvej 12 7800 Skive . . . . . . 61 68 69 56 Enevoldsen Hans Christian T distr. chef Djeldvej 44  . . . . 97 44 83 58 Enevoldsen Karin Nedergård spolerske Højvang 14  . . . . 22 78 87 51 Enevoldsen Lisbeth Moody Tingvej 12 7800 Skive . . . . . 61 68 69 56 Enevoldsen Poul Daugaard Tingvej 12 7800 Skive . . . . . 29 46 92 29 Enevoldsen Poul Daugaard Tingvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . 51 95 88 96 Enevoldsen Ulla Nyboe husassistent Djeldvej 44  . . . . . . 97 44 83 58 Engmark Leif Andersen Vester Egebjergvej 3  . . . . . . . . 22 38 44 77 Engmark Leif Andersen Vester Egebjergvej 3 . . . . . . . . . . 40 58 02 42 Engmark Rikke Vester Egebjergvej 3  . . . . . . . . . . . . . . . 71 72 91 41 Erbs Johnny Schmidt Vester Alle 30  . . . . . . . . . . . . . . . . 96 40 08 12 Erhardsen Andrea Kathrine syerske Møllevej 9  . . . . . . . 23 61 84 65 Erhardsen Grete Kristensen dagpl moder Tværgade 1  . . 40 84 46 43 Erhardsen Grete Kristensen Tværgade 1 . . . . . . . . . . . . . 97 44 26 82 Erhardsen Peter arbmd Møllevej 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 26 29 44 Erhvervs PC-Vinderup Nørregade 34  . . . . . . . . . . . . . . 96 95 00 32 Erichsen Finn læge Søgårdvej 25  . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 96 64 42 Eriksen Jens Aage typotekn Djeldvej 8  . . . . . . . . . . . . . 25 11 72 45 Eriksen Jytte Tudborg køkkenass Baunehøjvej 6  . . . . . . 22 57 64 40 Eriksen Jytte Tudborg Baunehøjvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 42 94 77 Eriksen Jytte Tudborg Baunehøjvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 86 05 83 Eriksen Jytte Tudborg Baunehøjvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 28 96 38 28 Eriksen Karen Margrethe kontorass Birkevej 5  . . . . . . . . 97 44 01 70 Eriksen Karin Falk Skolevænget 12  . . . . . . . . . . . . . . . . 24 22 87 72 Eriksen Lars lærer Svendshøjvej 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 48 27 75 Eriksen Lars Svendshøjvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 15 29 02 Eriksen Leif rørlægger Birkevej 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 01 70 Eriksen Majbrit Juul lærer Svendshøjvej 1  . . . . . . . . . . . 50 48 27 75 Eriksen Mogens maskinm Hailkjærvej 5  . . . . . . . . . . . . . 30 36 60 43

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 70


Esben’s Vikar & Tømrerservice

Kokborgvej 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 44 88 64

Esbensen Christian Toftgaard chauf Skrænten 21  . . . . . 97 44 83 72 Esbensen Ester Skrænten 21  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 83 72 Esbersen Ida Alice Banevænget 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 29 97 Esbersen Ida Alice Banevænget 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 82 29 97 Esbersen Lilly Charlotte pæd Ulstrupvej 5  . . . . . . . . . . . . 97 44 00 97 Espersen Dorthea Møller fabrikarb Vesterlund 140  . . . . 97 44 24 67 Espersen Dorthea Møller Vesterlund 140 . . . . . . . . . . . . . 22 37 81 66 Espersen Ib Mogensen Vesterlund 100  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 22 75 Espersen Inga Signe Sønderparken 3  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 16 41 Espersen Knud Anton slagter Vesterlund 140  . . . . . . . . . 97 44 24 67 Espersen Knud Anton Vesterlund 140 . . . . . . . . . . . . . . . 22 79 77 34 Espersen Lisbet Olga Bang Vindelevgård 168  . . . . . . . . . 97 44 27 46 Mobil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 40 10 55 Espersen Lisbet Olga Bang Vindelevgård 168 . . . . . . . . . 28 40 10 55 Espersen Petra Kirstine Vesterlund 100  . . . . . . . . . . . . . 97 44 22 75 Espersen Vermund maskinf Vindelevgård 168  . . . . . . . . 97 44 27 46 Espersen Vermund Vindelevgård 168 . . . . . . . . . . . . . . . 21 97 21 40 Espersen Vermund Vindelevgård 168 . . . . . . . . . . . . . . . 30 25 68 13

Espersens Stenhuggeri

Nybovej 19 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 42 70 88

Ettrup Lene Skolevænget 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 83 82 24

Fakih Nariman Vindelevgård 213  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 35 23 64 Fakta Nylandsvej 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 41 43 00 Falcks Redningskorps A/S Sevelvej 56  . . . . . . . . . . . . 70 10 20 31 Falkenberg Martin Tingvej 24 7800 Skive Fasting Helge Hustedvej 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 87 00 Fasting Signe Hustedvej 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 87 00 Fasting Ulla Hustedvej 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 87 00 Favorit - Køkkenet Østergade 12  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 11 83 Feder Agnor landbr medhj Trevældvej 4  . . . . . . . . . . . . . 97 45 22 92 Feder Kjeld Georg murer Djeldvej 48  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 85 52 Feder Lene kontorass Trevældvej 4  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 22 92 Feder Lene Trevældvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 33 17 07 Feder Lene Trevældvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 74 04 14 Feder Nilawan Djeldvej 48  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 85 52 Fedinchuk Fedir Rønnesmosevej 10 7800 Skive . . . . . . 93 87 98 01 Fedinchuk Fedir Rønnesmosevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . 93 88 83 91 Fedorchuk Oksana Toften 3b  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 30 70 72 Fedorchuk Ruslan Toften 3b  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 72 52 63 Fedorchuk Ruslan Toften 3B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 16 67 32 Feodorov Petronela Vivsøvej 4 7800 Skive Feodorov Radu Vivsøvej 4 7800 Skive Ferariu Vasilica Geddalvej 38  Fiedler Elin lærer Viborgvej 342  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 27 01 Fiedler Elin Viborgvej 342 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 86 79 71 Fiedler Karl Aage specialarb Vindelevgård 30  . . . . . . . . . 97 44 24 83 Fihl Birthe Dyrholm husassistent Kokborgvej 14  . . . . . . 97 45 20 81 Fihl Charles Brunsgaard foderm Bøgevej 8  . . . . . . . . . . . 97 44 01 86 Fihl Charles Brunsgaard Bøgevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 66 02 08

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 71

Navneregister

F

Fihl Ellen Elisabeth sygehj Bøgevej 8  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 01 86 Fihl Henrik Brunsgaard Kirkevej 50  . . . . . . . . . . . . . . . . 20 15 72 99 Fihl Merete Pasgaard Kirkevej 50  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 66 72 99 Fihl Theodor Christense gdr Kokborgvej 14  . . . . . . . . . . 97 45 20 81 Filipsen Charlotte Frost Vester Trabjergvej 26  . . . . . . . . 28 55 52 60 Filipsen Jakob Frost Vester Trabjergvej 26  . . . . . . . . . . . 32 15 29 79 Filipsen Jakob Frost Vester Trabjergvej 26 . . . . . . . . . . . . 61 70 29 79 Filtenborg Benny Trevældvej 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 69 21 07 Filtenborg Benny Trevældvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 64 16 04 Filtenborg Charlotte Fryland Trevældvej 3  . . . . . . . . . . . . 31 71 19 23 Filtenborg Emma Ulsø Virkelyst 6  Filtenborg Karen Virkelyst 6  Filtenborg Maria Bundgård Skråvej 3  Finansieringsselskabet, Pors A/S Tværgade 9  . . . . . . . 97 44 15 52 Fink-Jakobsen Pia Grønbech Baunehøjvej 3  . . . . . . . . . 26 90 61 06 Fink-Jakobsen Thomas Grønbech Baunehøjvej 3  . . . . . . 22 77 04 37 First Choise Søndergade 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 96 13 01 Fiskbæk Linda Britt sygepl ske Hvolbækvej 9  Fjeldsted Carsten Thyrring Ålskovvej 7  . . . . . . . . . . . . . 25 36 80 01 Fjelsted Jette Vinderupvej 24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 64 01 Fjelsted Peter Vinderupvej 24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 64 01 Fjelsted Peter Vinderupvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 25 61 07 Fjelsted Villy landbr medhj Vinderupvej 24  . . . . . . . . . . . 97 44 64 01 Fl Industrimontage ApS Sevelvej 18  . . . . . . . . . . . . . . . 97 56 18 56 Flex Modul A/S Parallelvej 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 23 33 Flink Lars Arendal Bjertparken 39  . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 44 66 77 Floribunda Søndergade 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 14 22 Flæng Anita Sigkjær Havevej 46  Flæng Christian Sønderup Møllersvej 17  . . . . . . . . . . . . 31 15 80 56 Flæng Helle Sigkjær Havevej 46  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 49 17 71 Flæng Helle Sigkjær Havevej 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 57 74 93 Flæng Helle Sigkjær Havevej 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 52 30 25 Flæng Helle Sigkjær Havevej 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 25 78 90 Flæng Helle Sigkjær Havevej 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 52 34 02 Flæng Helle Sigkjær Havevej 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 69 33 82 Flæng Helle Sigkjær Havevej 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 78 08 14 Flæng Ida Pedersen eksped Søndergade 11a 1th  . . . . . . 52 19 41 98 Flæng Inga Vestervang 14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 28 72 63 Flæng Inge Merete Sønderup Søndergade 11a 1tv  . . . . . 22 32 63 85 Flæng Jens Peder Pedersen landbruger Vestervang 14  . 21 28 72 63 Flæng Jens Peder Pedersen Vestervang 14 . . . . . . . . . . . 24 40 34 83 Flæng Klaus Frank Vindelevgård 108  . . . . . . . . . . . . . . . 21 24 75 43 Flæng Klaus Frank Vindelevgård 108 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 86 24 16 Flæng Lene Kjær Vindelevgård 108  . . . . . . . . . . . . . . . . 22 84 80 82 Flæng Lene Kjær Vindelevgård 108 . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 13 53 82 Flæng Mads Pedersen Havevej 46  . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 49 17 71 Flæng Morten Pedersen pedel Havevej 9  Flæng Svenning Pedersen arbmd Søndergade 11a 1tv  . . 61 71 07 33 Fodklinikken v/ Ingelise Mikkelsen Agovej 13  . . . . . . . . 97 44 26 62 Fog Pernille Vindelevgård 135  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 43 52 45 Foged Transport ApS Geddalvej 42  . . . . . . . . . . . . . . . . 30 13 06 98 Foldager Annette klinikassist Vindelevgård 278  . . . . . . . 20 67 42 59 Foldager Claus Ejsing maskinarbejd Vindelevgård 278  . . 26 74 29 15 Foldager Ejvind konstruktør Vesterlund 66  . . . . . . . . . . . 97 44 14 23 Foldager Ejvind Vesterlund 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 64 13 23 Foldager Jesper Ejsing Havevej 15  Foldager Julie Ejsing Vindelevgård 278  Foldager Nichlas Ejsing Vindelevgård 278  . . . . . . . . . . . 27 62 65 04 Fomsgaard Anni Gurli Hansen Holstebrovej 29  . . . . . . . 61 74 80 26 Kr. Fomsgård Holstebrovej 29  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 18 40 Fomsgaard Kristian gdr Holstebrovej 29  . . . . . . . . . . . . 61 35 06 28 Forbech Bent fhv gårdejer Toften 36  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 14 80 Forbech Petra Nielsine Toften 36  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 14 80 Forlaget Cadeau Østparken 28  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 63 05 Forlaget Dybdal Søgårdvej 36  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 81 01

F


Fotograf Jane Ruth

Ålskovvej 15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 16 25 62

Navneregister

F

Fraczek Dariusz Nørregade 20 1tv  Fraczek Mariusz Nørregade 20 1tv  Frandsen Helle Toftgaard Dueholmvej 5 7800 Skive . . . . 97 54 70 71 Frandsen Helle Toftgaard Dueholmvej 5 . . . . . . . . . . . . . 28 79 93 21 Frandsen Helle Toftgaard Dueholmvej 5 . . . . . . . . . . . . . 22 98 49 71 Frandsen Line Toftgaard Dueholmvej 5 7800 Skive Frandsen Mikkel Toftgaard Dueholmvej 5 7800 Skive Frank’s Bil & Bådpleje v/ Frank Munck Paulsen Struervej 15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 24 35 94 Franzefoss A/S Viborgvej 314  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 29 98 Franzefoss A/S Viborgvej 328  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 24 25 Frederiksen Anette Ris maskinkonstr Skrænten 23  . . . . 97 44 88 63 Frederiksen Anette Ris Skrænten 23 . . . . . . . . . . . . . . . . 26 14 88 63 Frederiksen Anette Ris Skrænten 23 . . . . . . . . . . . . . . . . 26 12 82 63 Frederiksen Anette Ris Skrænten 23 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 33 36 63 Frederiksen Bente Marie kommuneass Blakshøjvej 8  . . . 97 44 15 01 Frederiksen Bente Marie Blakshøjvej 8 . . . . . . . . . . . . . . 61 66 15 01 Frederiksen Bodil Enghaven 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 73 59 90 Frederiksen Bodil Goul Vesterled 16  . . . . . . . . . . . . . . . . 93 87 13 12 Frederiksen Bodil Lund Enghaven 6  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 19 90 Frederiksen Claus Møller Skråvej 3  . . . . . . . . . . . . . . . . 20 64 34 94 Frederiksen Edith Bundgaard Tingvej 46 7800 Skive . . . . 97 54 40 02 Frederiksen Ib Houmann statsaut rev Blakshøjvej 8  . . . . 97 44 15 01 Frederiksen Ingrid Goul sygepl ske Adelvej 6  . . . . . . . . . 20 26 52 04 Frederiksen Ivy Hjertmann Rydevej 10 11  Frederiksen Jacob Havevej 22  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 53 88 48 Frederiksen Jesper Nørgårdsvej 15  . . . . . . . . . . . . . . . . 61 37 74 55 Frederiksen Johannes Hjertman Baunehøjvej 6  . . . . . . . 21 42 94 77 Frederiksen Jørgen konstabel Højbjergvej 5  . . . . . . . . . . 22 31 30 67 Frederiksen Kathrine Stærdahl Ålvej 21  . . . . . . . . . . . . . 61 78 29 68 Frederiksen Keld advokat Vindelevgård 104  . . . . . . . . . . 97 44 30 58 Frederiksen Kim Bak Møllevej 2 th  . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 91 57 41 Frederiksen Kirsten typotekn Ålvej 21  . . . . . . . . . . . . . . 61 78 29 68 Frederiksen Kirsten Stærdahl Ålvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . 61 78 06 01 Frederiksen Kirsten Stærdahl Ålvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . 61 78 35 32 Frederiksen Kirsten Stærdahl Ålvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . 61 78 33 98 Frederiksen Kirsten Stærdahl Ålvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . 61 78 27 29 Frederiksen Knud Erik Sdr Svenstrupvej 8  . . . . . . . . . . . 97 44 26 87 Frederiksen Knud Erik Sdr Svenstrupvej 8 . . . . . . . . . . . . 71 75 28 08 Frederiksen Lars Novrup bankass Adelvej 6  . . . . . . . . . . 23 63 70 88 Frederiksen Lars Novrup Adelvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 26 52 04 Frederiksen Lone bogh Vindelevgård 104  . . . . . . . . . . . . 97 44 30 58 Frederiksen Mikael Kapelvej 1 1  Frederiksen Mogens Vindelevgård 96 . . . . . . . . . . . . . . . 93 89 26 01 Frederiksen Mogens Vindelevgård 96 . . . . . . . . . . . . . . . 26 21 00 86 Frederiksen Mogens Vindelevgård 96 . . . . . . . . . . . . . . . 93 87 47 75 Frederiksen Mogens Bysted Vindelevgård 96  . . . . . . . . . 86 61 41 54 Frederiksen Morten Bundgaard Tingvej 21 7800 Skive . . 97 54 41 72 Frederiksen Nicolaj institutions Ålvej 21  . . . . . . . . . . . . . 61 78 29 68 Frederiksen Peder Alfred S tømrer Søvejen 11  . . . . . . . . 51 51 33 85 Frederiksen Pernille P Vindelevgård 96  . . . . . . . . . . . . . . 27 41 79 47 Frederiksen Peter gårdforpagt Svenstrupvej 6  . . . . . . . . 97 44 14 93 Frederiksen Ruth Kristensen Svenstrupvej 6  . . . . . . . . . 97 44 14 93 Frederiksen Vinnie Bak Møllevej 2 th  Frederiksen Åse hjælpepige Højbjergvej 5  . . . . . . . . . . . 29 26 85 89 Frehse Søren Pors Rydevej 16  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 65 45 78 Fribergs Erhvervsservice v/ Charlotte Friberg Stokholmvej 16  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 30 04 Friborg Daniella Møller Herrupvej 2  Frisk Claus Risbøll Holstebrovej 38b  . . . . . . . . . . . . . . . 53 55 57 81 Frisør Lux Sevelvej 20A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 14 54 14 Frost Peter Madum Sevelvej 35 1 

Frøkjær Thorvald dyrlæge Søgårdvej 33  . . . . . . . . . . . . 97 44 82 25 Frølich Gert Ulbjerg tømrer Skavevej 4  . . . . . . . . . . . . . 97 44 28 85 Frølich Heidi Hvam ass Skavevej 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 28 85 Frølich Heidi Hvam Skavevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 29 41 85 Frølich Heidi Hvam Skavevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 20 45 50 Frølund Janie Nørgårdsvej 30  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 79 18 18 Frølund Janie Nørgårdsvej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 34 28 26 Frølund Janie Nørgårdsvej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 46 52 00 Fsehatsion Aman Fray Stationsvej 4b 1  Fuglsang Frode Rosenkrant toldbetjent Bjørnkjærvej 4  . 23 48 76 62 Fumac A/S Industrivej 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 16 44 Futtrup Alex fisker Nørgårdsvej 32  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 38 19 Futtrup Alex Nørgårdsvej 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 71 78 23 Futtrup Heidi Gadegaard Hedegårdvej 3  . . . . . . . . . . . . . 96 10 23 21 Futtrup Søren Christian Hedegårdvej 3  . . . . . . . . . . . . . . 96 10 23 21 Futtrup Søren Christian Hedegårdvej 3 . . . . . . . . . . . . . . 20 32 61 15 Futtrup Søren Christian Hedegårdvej 3 . . . . . . . . . . . . . . 24 25 53 21 Futtrup Søren Christian Hedegårdvej 3 . . . . . . . . . . . . . . 30 48 90 80

Futtrups Multi-Service

Hedegårdvej 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 32 61 15

Færk Søren Skovvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Færk Søren Kristian eksped Skovvej 10  . . . . . . . . . . . . . Faarkrog Eva Fuglebakken 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faarkrog Jonna Emilie syoperatør Birkevej 12  . . . . . . . . Faarkrog Line Olesen Birkevej 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faarkrog René kleinsmed Birkevej 9  . . . . . . . . . . . . . . . Faarkrog René Birkevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faarkrog René Birkevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faarkrog Svend Aage postbud Birkevej 12  . . . . . . . . . . . Faarkrog Svend Aage Birkevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G Gabs Flemming Vindelevgård 204  . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 25 79 09 Gade Gitte Nørregade 24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 18 98 94 Gade Jannie Borup Djeldvej 37  Gade Lasse Nørregade 24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 18 98 94 Gade Lasse Nørregade 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 70 80 89 Gade-Pedersen Birgitte Højbjergvej 3  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 02 01 Gadegaard Pernille Nørregade 3 1  . . . . . . . . . . . . . . . . 51 72 90 62 Gajewski Adam Vesterled 46  Galleri Anet Søndergade 22  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 33 05 05 Gammel Karina Kolding Solparken 21  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 38 88 Gammel Nicolai Dalgas Engparken 6 1th  . . . . . . . . . . . . 60 82 66 50 Gamst Mathias Søndergade 21 2  Gana Rachellem Laban Søndergade 46a  . . . . . . . . . . . . 30 24 55 97 Ganea Ileana Mihaela Engparken 2 1th  Gania Iulian Sevelskovbyvej 18 

Garant Morten Gardiner

Nordvang 11 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 42 24 44

Garsdal Jena Nygaard Bjertparken 61 

Gartneriet »Lundly«

Holstebrovej 463 7860 Spøttrup . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 56 61 07

Gasek Slawomir Nørregade 20 1tv 

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 72

21 43 90 57 97 44 84 12 30 25 22 57 97 44 20 14 97 44 16 58 97 44 16 58 26 95 83 39 26 47 72 98 97 44 20 14 23 45 13 32


Gasek Wieslaw Nørregade 20 1tv  Gauruder Krisztian Geddalvej 38  Børnehaven Gazellen Gl Landevej 24  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 64 66 Gebhard-Hansen Nina Munch Baunebakken 10  . . . . . . 51 52 29 28 Gebremeskel Berhane Bereket Engparken 18 1th  . . . . . 71 81 38 09 Gebremeskel Issayas Abraham Engparken 18 1th  . . . . . 91 63 62 47 Geisler Klaus David Frederik maskinarb Kapelvej 8 1  . . 64 63 27 34

Gjedsig Niels Folden bestyrer Sevelvej 79  . . . . . . . . . . . 23 44 19 99 Gjedsig Søren Folden landmd Herningvej 73 7800 Skive . 29 24 61 73 Gjedsig Søren Folden Herningvej 73 . . . . . . . . . . . . . . . . 26 11 61 73 Gjervig Frank Høeg Viborgvej 325 

Vinderup Y’s Men’s Clubs Genbrugsmarked

Glibstrup Sys sygepl ass Vindelevgård 46  . . . . . . . . . . . 40 15 14 52 Gludsted Bent tømrer Vindelevgård 24  . . . . . . . . . . . . . 61 31 33 65 Gludsted Johnny Vesterlund 46  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 58 75 75 Gludsted Johnny Vesterlund 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 16 10 54 Gludsted Johnny Vesterlund 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 10 54 Gludsted Karl Erik blikkensl sv Vindelevgård 20  . . . . . . . 97 44 21 69 Gludsted Lone Mary Vesterlund 46  . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 90 11 49 Gludsted Mia Stubkjær Bækkevej 4  . . . . . . . . . . . . . . . . 22 53 29 67 Gludsted Mia Stubkjær Bækkevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 56 78 56 Gludsted Tove Vindelevgård 24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 91 51 17 Godskesen Anita Ålykkevej 3  Godskesen Grethe Elisabeth Skrænten 31  . . . . . . . . . . . 97 44 83 89 Godskesen Hans Skrænten 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 22 49 50 Godskesen Hans Skrænten 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 42 34 87 Godskesen Hans Emil Bjerg snedker Skrænten 31  . . . . . 97 44 83 89 Godt til hunden.dk Søndergade 13  . . . . . . . . . . . . . . . . 25 57 05 15 Godtfredsen Mads Fairfaks Nylandsvej 22  . . . . . . . . . . 25 54 57 48 Godtfredsen Malene Fairfaks Solparken 34  Górska Anna Baunebakken 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 93 09 36 Górski Zdzislaw Pawel Baunebakken 1  . . . . . . . . . . . . . 53 93 09 25 Gosvig Jytte Dalgård hj syerske Hækvej 4  . . . . . . . . . . . 26 80 22 57 Gosvig Kirsten Elisa H medhj Lyngsøparken 5  Grafisk Konservering Skolegade 16  . . . . . . . . . . . . . . . 60 62 65 38 Grafisk Konservering Skolegade 16  . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 64 43 10 Grafisk Værksted Kokborgvej 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 25 05 Grarup Kjeld præst Kirkevej 28  Grarup Mary Kay Kirkevej 28  Graugaard Bjarne Østparken 22  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 66 35 30 Graugaard Bjarne Østparken 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 22 16 39 Graugaard Bodil Østparken 22  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 85 93 47 Graversen Charlotte Viborgvej 307  . . . . . . . . . . . . . . . . 40 57 74 71 Graversen Elisse Østparken 61  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 62 09 Graversen Hans Viborgvej 307  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 57 74 71 Graversen Henrik Bækkevej 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 32 54 Graversen Rikke Gaardsted Bækkevej 10  . . . . . . . . . . . . 97 44 32 54 Graversen Ruth Doris radioarb Mosekrogen 13  . . . . . . . 97 44 22 53 Graversen Vagner slagter Mosekrogen 13  . . . . . . . . . . . 97 44 22 53 Gravesen Ivan teletekn Djeldvej 35  . . . . . . . . . . . . . . . . 91 55 83 62 Gravesen Jytte Nygaard dagpl Djeldvej 35  . . . . . . . . . . . 21 74 83 60 Green Anette bogh Kirkebakken 12  . . . . . . . . . . . . . . . . 21 14 81 96 Green Anette Kirkebakken 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 20 50 35 Gregersen Inga Margrethe Rønnesmosevej 8 7800 Skive 97 54 41 85 Gregersen Jakob Vestervang 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 32 98 Gregersen Jens Christian Rønnesmosevej 8 7800 Skive . 97 54 41 85 Gregersen Jens Christian Rønnesmosevej 8 . . . . . . . . . . 28 77 41 85 Gregersen Johnny elektronm lr Kirkevej 60  Gregersen Karina Ørskov Vestervang 3  . . . . . . . . . . . . . 97 44 32 98 Gregersen Karina Ørskov Vestervang 3 . . . . . . . . . . . . . . 24 61 88 43 Gregersen Karina Ørskov Vestervang 3 . . . . . . . . . . . . . . 22 32 40 45 Gregersen Karina Ørskov Vestervang 3 . . . . . . . . . . . . . . 21 55 30 94 Gregersen Lene Kirstine buschauffør Kirkevej 60  . . . . . . 22 14 88 46 Gregersen Lene Kirstine Kirkevej 60 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 14 88 54 Gregersen Morten ing Lauhedevej 27  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 60 98 Gregersen Morten Lauhedevej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 12 98 72 Gregersen Nikoline Lindbjergvej 3  Gregersen Tinna Kjærsgaard Engvej 14  Gregersen Tom Kraak Søndergade 59  . . . . . . . . . . . . . . 29 27 35 68 Gregersen Torben Kjærsgaard plantesk el Engvej 14  . . . 22 86 21 55

Vesterlund 82C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 72 41 81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 60 34 33

GENBRUG VESTERLUND 82C

Åben for salg hver torsdag kl. 16.30-18.00 samt sidste lørdag i md. kl. 10.00-11.30. Vi modtager gerne brugbare ting, samt DØDSBOER og afhenter hver tirsdag eftermiddag eller efter aftale. Gerne tilmelding senest mandag aften.

Tlf. 20 72 41 81 - 29 60 34 33

Vinderup Genbrugsplads Tværmosevej 11  . . . . . . . . . 97 44 64 44 Tirsdag-fredag kl. 13.00-18.00 Lørdag kl. 10.00-16.00 Søndag (1/4-30/9) kl. 10.00-14.00 Lukket mandage, helligdage, 24/12 og 31/12 samt søndage i perioden 1/10-31/3

Genfa I/S

Geddalvej 47A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 63 00 Gerhardt Rikke Handbjergvej 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 23 92 11 Gerts Foto Viborgvej 332  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 27 11 Gertsen Ane Marie Åglimt 2 7800 Skive . . . . . . . . . . . . . 97 54 41 96 Gertsen Helge Damgaard vejarb Åglimt 2 7800 Skive . . . 97 54 41 96 Gertsen Helge Damgaard Åglimt 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 86 24 15 Gertsen Jannie Gamst Søndergade 21 2  Gertsen Tommy Filtenborg Lillegade 2  . . . . . . . . . . . . . . 97 49 57 48 Gertsen Tommy Filtenborg Lillegade 2 . . . . . . . . . . . . . . . 23 42 65 50 Ghebremariam Daniel T Stationsvej 4b 2  . . . . . . . . . . . 28 26 48 17 Ghebrezighi Teklemichael A Tingvej 32 7800 Skive . . . . 91 48 77 48 Gheorghiu Bogdan Vesterled 38  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 22 88 13 Gheorghiu Catalina Elena Vesterled 38  . . . . . . . . . . . . . . 50 29 58 14 Gheuca Vlad Vindelevgård 221  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 20 60 01 Ghiciuc Sergiu Constantin Søndergade 17 2 

Gitte Glas

Holstebrovej 19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Giversen Anny Ingeborg sygehj Vesterlund 31  . . . . . . . . Giversen Anny Ingeborg Vesterlund 31 . . . . . . . . . . . . . . Giversen Haldor Overgaard Vesterlund 31  . . . . . . . . . . . Giversen Jens Vagn Schultz radioarb Strandvejen 31  . . . Gjedsig Edel Grønningen 42  Gjedsig Hanne Margrethe D Herningvej 73 7800 Skive . . Gjedsig Helle Moestrup Sevelvej 79  . . . . . . . . . . . . . . . .

22 44 04 18 97 44 20 35 60 88 00 76 97 44 20 35 23 61 96 72 26 11 61 73 51 89 25 94

Marius Jensens Vej 7 7800 Skive . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 52 11 20

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 73

Navneregister

www.vinderup-ymgenbrug.dk

RC Glas og Ramme ApS

G


Navneregister

G

Gregersen Torben Kjærsgaard Engvej 14 . . . . . . . . . . . . . 26 18 21 51 Griffenfeldt Lena Vesterlund 1  Grinderslev Mariane Bisgaard Klostervej 2 tv  Gross Irmtraut Annemarie Bjørnkjærvej 3  . . . . . . . . . . . 97 45 23 96 Groth Karl Christian Ålykkevej 41 15  . . . . . . . . . . . . . . . 97 54 40 87 Groth Klaus Uffe fiskerassist Højbjergvej 20  . . . . . . . . . . 20 41 38 11 Groth Klaus Uffe Højbjergvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 74 51 15 Groth Maja Toften 41  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 37 17 Groth Marianne Højbjergvej 20  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 41 38 11 Groth Marianne Højbjergvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 26 78 03 Groth Mathias Nørre Alle 12 tv  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 66 85 47 Groth Ryan værktøjmager Toften 41  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 37 17 Groth Ryan Toften 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 51 84 83 Groth Ryan Toften 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 84 83 34 Groth Ryan Toften 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 45 74 24 Groth Thomas Gajhede Mosevej 13  . . . . . . . . . . . . . . . . 27 41 30 16 Groth Tina Elisabeth kontorassist Toften 41  . . . . . . . . . . 97 44 37 17 Groth Villy Kristian gdr Halalle 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 42 79 24 Grundvad Majbrit Vindelevgård 231  Grysbæk Annette Rank Geddalvej 41  . . . . . . . . . . . . . . 27 62 30 98 Grysbæk Annette Rank Geddalvej 41 . . . . . . . . . . . . . . . . 28 68 82 20 Grysbæk Esther Østergaard Skovhusvej 1  . . . . . . . . . . . 97 44 82 06 Grysbæk Henrik Rank Geddalvej 41  . . . . . . . . . . . . . . . . 28 68 82 20 Grysbæk Hermann gdr Skovhusvej 1  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 82 06 Grysbæk Hermann Skovhusvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 94 65 19 Grysbæk Hermann Skovhusvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 16 40 42 Grøn Anna Marie Ulberg Mosekrogen 6  . . . . . . . . . . . . . 29 89 33 19 Grøn Lars Ulberg Mosekrogen 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 89 33 19 Grøn Niels Christian våbenmek Møllevej 14b tv  . . . . . . . 97 44 23 65 Grønbech og Sønner A/S Tophøjvej 26A  . . . . . . . . . . . . 97 45 27 19 Grønbæk Karen Kirstine eksped Skivevej 55  . . . . . . . . . 97 44 62 30 Grønbæk Karen Kirstine Skivevej 55 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 29 62 30 Grønbæk Lea Gammelgård Herningvej 60 7800 Skive . . . 30 22 28 24 Grønbæk Per malerm Skivevej 55  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 62 30 Grønne Henrik gdr Svendshedevej 13  . . . . . . . . . . . . . . 27 52 81 67 Grønne Lilli Spaabæk Svendshedevej 13  Grønne Ove slagter Ålykkevej 41 14  . . . . . . . . . . . . . . . . 25 11 73 60 Grønne Sabine Spaabæk Svendshedevej 7  Grønne Vicki Spaabæk Svendshedevej 13  Grønqvist Anja Geddalvej 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 76 37 21 Gudiksen Bente Brogaard Vindelevgård 43 . . . . . . . . . . . 22 52 38 68 Gudiksen Bente Brogaard B Vindelevgård 43  . . . . . . . . . 97 44 38 78 Gudiksen Edith Holstebrovej 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 13 86 Gudiksen Lasse Bentley Hustedvej 12  Gudiksen Tinna Bentley Hustedvej 12  Gudiksen Torben Vindelevgård 43  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 38 78 Gudmand-Høyer Merete psykolog Mosekrogen 8 

Psykolog Merete Gudmand-Høyer

Søndergade 54 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 00 33

Guldberg Anette Skov specialarb Østparken 7  . . . . . . . . 97 44 62 25 Guldberg Finn snedker Østparken 7  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 62 25 Guldberg Finn Østparken 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 36 11 21 Guldberg Henning S fabrikant Mosevej 20  . . . . . . . . . . . 97 44 32 25 Guldbæk Ib Rohde driftsl Geddalvej 59  . . . . . . . . . . . . . 97 44 62 40 Guldbæk Ib Rohde Geddalvej 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 67 78 30 Guldbæk Kurt tekn Hasselholtvej 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 36 01 Mobil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 28 85 54 Guldbæk Mikkel Rohde Geddalvej 59  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 62 40 Guldbæk Susanne Rohde Geddalvej 59  . . . . . . . . . . . . . 97 44 62 40 Guldbæk Susanne Rohde Geddalvej 59 . . . . . . . . . . . . . . 41 26 66 52 Guldbæk Susanne Rohde Geddalvej 59 . . . . . . . . . . . . . . 25 78 62 40 Guldbæk Susanne Rohde Geddalvej 59 . . . . . . . . . . . . . . 51 21 78 30 Gulev Jacob Husted Åglimt 51 7800 Skive . . . . . . . . . . . 31 77 82 27 Gurgul Bartosz Møgelvangvej 10 

Gylden Britta Solvejg reng ass Ålykkevej 41 12  . . . . . . . 97 44 01 67 Gylden Marlene Kjærgaard Sevelvej 9a 1th  . . . . . . . . . . 61 75 38 33 Gyldendorf IVS Sdr Svenstrupvej 7  . . . . . . . . . . . . . . . . 91 54 54 91 Gøtterup Esben Ejner Kokborgvej 10  . . . . . . . . . . . . . . . 20 44 88 64 Gøtterup Pia Vejlgaard Kokborgvej 10  . . . . . . . . . . . . . . . 24 89 89 91 Gaarde Liselotte Ejsingholmvej 22  Gården Rydevej 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 03 03

Gaardhøje Begravelsesforretning

Viborgvej 16 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 42 09 11

Gaardsted Knud Erik chauf Skoletoften 8  . . . . . . . . . . . 21 18 23 22

H Habte Robel Tedros Tingvej 32 7800 Skive . . . . . . . . . . . 91 61 50 48 Hadzimahovic Ibrahim Sevelvej 31  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 27 81 Hadzimahovic Ibrahim Sevelvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 11 45 15 Hadzimahovic Magbula Sevelvej 31  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 27 81 Hagensen Helmer Wilhelm gdr Hjelmvej 7 7800 Skive . . 97 54 40 76 Hagensen Helmer Wilhelm Hjelmvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . 20 10 47 76 Hagensen Kirsten Hedegaard Hjelmvej 7 7800 Skive . . . 97 54 40 76 Hagensen Kirsten Hedegaard Hjelmvej 7 . . . . . . . . . . . . . 41 25 07 04 Haile Fthawi Andemariam Søndergade 15 1  . . . . . . . . . 71 85 43 05 Hajrachid Jamil Nuri Manan Engparken 10 1tv  . . . . . . . 27 15 33 77 Hakim Maha Abdelkader Vindelevgård 225  Hald Allan Falhedevej 4 7800 Skive . . . . . . . . . . . . . . . . 41 10 67 74 Hald Arne Bech driftsl Engtoften 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 29 54 Hald Bjarne Kirkegade 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 12 54 Hald Bjarne Kirkegade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 54 82 94 Hald Else Pilgaard Møllersvej 19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 62 74 Hald Find Nielsen socialrådg Adelvej 7  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 80 63 Hald Find Nielsen Adelvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 90 80 63 Hald Susanne Naursgaard teknisk ass Engtoften 4  . . . . . 97 44 29 54 Hald Susanne Naursgaard Engtoften 4 . . . . . . . . . . . . . . 20 73 29 54 Hald Søren Strøm Ulstrupvej 5a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 62 54 16 Halkjær Karen Vesterlund 106  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 19 75 Hallum Andreas Dejlov Søvejen 25  Hallum Claus Dejlov købmand Søvejen 25  . . . . . . . . . . . 27 43 13 78 Hallum Claus Dejlov Søvejen 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 81 46 56 Hallum Jette Søvejen 25  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 81 46 56 Hallum Jette Søvejen 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 88 82 33 Hallum Kurt Bjergbyvej 19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 34 87 77 Hallum Lydia Fuglebakken 24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 22 61 Hallum Lydia Fuglebakken 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 18 36 75 Hallum Sabine Dejlov Søvejen 25  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 55 72 35 Hamo Najwa Engparken 20 1tv  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 23 87 37 Hamou Amar Mahmoud Engparken 20 1tv  . . . . . . . . . . 42 23 87 37 Hamou Amar Mahmoud Engparken 20 1tv . . . . . . . . . . . 28 99 77 72 Hanbjerg Vognmandsforretning. N. og C. Jensen ApS Fjordglimt 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 16 26 Handbjerg Kirke Kirkevej 56A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 36 65 59 Handbjerg Menighedsråd Holstebrovej 43  . . . . . . . . . . 61 36 65 59 Handbjerg Sogn Rydevej 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 00 07 Hanghøj Birthe Nørgårdsvej 26  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 18 05 Hanghøj Niels distr chef Nørgårdsvej 26  . . . . . . . . . . . . . 21 39 27 26 Hanghøj Niels Nørgårdsvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 74 37 26

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 74


Hannan Kafie Engparken 8 1th  Hans Skipper Møbler A/S Nr Bjertvej 19  . . . . . . . . . . . . 97 44 20 44 Hansen Alice Hovgaard Sevelvej 85  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 88 78

Vognmandsfirmaet Allan Hansen

Øster Trabjergvej 12 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . 40 18 21 26

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 75

Navneregister

Hansen Anders Langskov lærer Solparken 38  . . . . . . . . 97 44 22 93 Hansen Anders Moesgaard T Rydbjergvej 23  . . . . . . . . . 97 44 05 02 Hansen Anette Frej kontorass Kokborgvej 13  . . . . . . . . . 60 89 79 90 Hansen Anna Elisabeth Højvang 12  . . . . . . . . . . . . . . . . 20 43 58 83 Hansen Astrid Toxvig syerske Sevelvej 46  . . . . . . . . . . . 27 50 52 19 Hansen Betina Maria S Søgårdvej 5a  Hansen Bill Højland elektriker Birkevej 22  . . . . . . . . . . . 97 44 15 90 Hansen Birgit Merete Jensen kontorass Landtingvej 24  . 97 52 21 81 Hansen Birgit Merete Jensen Landtingvej 24 . . . . . . . . . 29 10 50 27 Hansen Bjarke Kjær butiksass Strandvejen 16a  . . . . . . . 97 44 26 61 Hansen Bjarke Kjær Strandvejen 16A . . . . . . . . . . . . . . . 42 17 44 03 Hansen Børge chauf Skivevej 29  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 31 65 95 Hansen Børge Lindberg chauf Højvang 12  . . . . . . . . . . . 23 34 85 45 Hansen Camilla sognepræst Hjerlhedevej 3  . . . . . . . . . . 20 45 74 22 Hansen Carina Kallesø Ålvej 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 18 47 57 Hansen Carina Kallesø Ålvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 21 42 35 Hansen Charlotte Mærkedahl pæd Sevelskovbyvej 5  . . . 97 44 87 87 Hansen Chris Erik Skovgaard Rønhøjvej 2 7800 Skive . . . 30 26 30 02 Hansen Christian gdr Åglimt 3 7800 Skive . . . . . . . . . . . 97 53 41 72 Hansen Christina Vang Vindelevgård 123  . . . . . . . . . . . . 20 65 82 94 Hansen Christine Cabizares Lundvej 2  . . . . . . . . . . . . . . 24 46 87 54 Hansen Dan Tværgade 2  Hansen Ditte Hald eksped Toften 45  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 18 78 Hansen Dorit Kallesø Tøtterup dagpl Vindelevgård 81  . . . 97 44 22 76 Hansen Dorit Kallesø Tøtterup Vindelevgård 81 . . . . . . . . 40 59 77 02 Hansen Edith Marie Sønderparken 13  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 21 79 Hansen Ejgild Lindberg chauf Tingvej 66c 7800 Skive . . . 97 54 41 61 Hansen Ejgild Lindberg Tingvej 66C . . . . . . . . . . . . . . . . 25 11 78 16 Hansen Elisabeth N kommuneass Vindelevgård 197  Hansen Elly Birkevej 22  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 15 90 Hansen Elly Tingvej 66C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 54 92 86 Hansen Elly Elvira Tingvej 66c 7800 Skive . . . . . . . . . . . 97 54 41 61 Hansen Else Vindelevgård 205  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 95 74 14 Hansen Else overlærer Åglimt 33 7800 Skive Hansen Else Vindelevgård 205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 27 37 21 Hansen Gerda Vesterlund 112  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 62 82 Hansen Gerda Vesterlund 112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 18 51 82 Hansen Gert Baunbech Birkholm Feldevej 9  Hansen Gorm gdr Skovvej 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 82 07 Hansen Gorm Skovvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 45 86 58 Hansen Gorm Skovvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 76 10 64 Hansen Gudrun Nygaard medhj Bjergbyvej 1  . . . . . . . . . 97 45 26 08 Hansen Gunhild Sigaard ergoterapeut Hvolbækvej 23  . . 97 44 05 06 Hansen Gunhild Sigaard Hvolbækvej 23 . . . . . . . . . . . . . 30 54 08 59 Hansen Hanne Lørup Moesgaard Rydbjergvej 23  . . . . . . 97 44 05 02 Hansen Hanne Lørup Moesgaard Rydbjergvej 23 . . . . . . 26 32 00 19 Hansen Hanne Lørup Moesgaard Rydbjergvej 23 . . . . . . 28 72 02 02 Hansen Hanne Lørup Moesgaard Rydbjergvej 23 . . . . . . 30 66 77 66 Hansen Hanne Wichmann apoteksass Vesterlund 114  Hansen Hanne Østergaard dagpl Lindbjergvej 2  Hansen Hans Christian arbmd Engvej 8  . . . . . . . . . . . . . 97 44 27 57 Hansen Hans Christian Engvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 28 50 24 Hansen Hans Kurt udrykn l Toften 45  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 18 78 Hansen Hans Kurt Toften 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 15 39 41 Hansen Hans Peder Grøndal Søndergade 2d tv  Hansen Hartvig Lauhedevej 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 64 50 Hansen Heidi Hornshøj Geddalvej 44  . . . . . . . . . . . . . . . 29 38 05 38 Hansen Helene Skovvej 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 82 07 Hansen Helge Ingvar Vindelevgård 97  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 20 53

Hansen Helge Ingvar Vindelevgård 97 . . . . . . . . . . . . . . . 25 71 20 97 Hansen Helle Møller specialarb Herningvej 64 7800 Skive Hansen Henning chauf Østparken 39b  . . . . . . . . . . . . . . 23 92 12 04 Hansen Henning Askov specialarb Havevej 19  . . . . . . . . 61 72 27 69 Hansen Henrik Nymann Egebjergvej 52b  . . . . . . . . . . . . 22 29 06 88 Hansen Ida Ebbesen syerske Skivevej 29  . . . . . . . . . . . . 51 31 65 95 Hansen Ida Ebbesen Skivevej 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 31 78 77 Hansen Ida Johanne Geddalvej 49  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 63 74 Hansen Ida Johanne Geddalvej 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 10 04 16 Hansen Inga Offersgaard sygehj Vesterlund 28  . . . . . . . 97 44 28 30 Hansen Inga Offersgaard Vesterlund 28 . . . . . . . . . . . . . 20 92 83 08 Hansen Irene Nymann kontorass Lauhedevej 11  . . . . . . 97 44 64 50 Hansen Iris Smed sparekasseas Vesterled 29  . . . . . . . . 97 44 83 57 Hansen Jan Birger slagter Vindelevgård 81  . . . . . . . . . . 97 44 22 76 Hansen Jan Birger Vindelevgård 81 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 30 51 76 Hansen Jan Hein Kirkegade 12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 08 52 Hansen Jan Hein Kirkegade 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 97 34 59 Hansen Jan Michael elinstallatø Sevelskovbyvej 5  . . . . . 97 44 87 87 Hansen Jan Michael Sevelskovbyvej 5 . . . . . . . . . . . . . . 23 45 91 10 Hansen Jan Michael Sevelskovbyvej 5 . . . . . . . . . . . . . . 27 89 38 01 Hansen Jeanette Bartholin Åglimt 4 7800 Skive Hansen Jens Geddalvej 49  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 63 74 Hansen Jens Geddalvej 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 61 90 56 Hansen Jesper Lind Ejsingholmvej 15  . . . . . . . . . . . . . . 25 78 38 55 Hansen Jesper Vang Vindelevgård 123  Hansen Johannes Overgaard Åglimt 33 7800 Skive . . . . 22 41 03 92 Hansen Johannes Overgaard Åglimt 33 . . . . . . . . . . . . . . 61 33 28 76 Hansen Jonas Bartholin Skræp Åglimt 4 7800 Skive . . . . 28 90 44 89 Hansen Jonna bager Skovlundvej 6  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 62 36 Hansen Jørgen Nygaard reperatør Nørregade 8 2tv  Hansen Kaj Christian blikkensl Vesterlund 28  . . . . . . . . . 97 44 28 30 Hansen Kaj Christian Vesterlund 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 74 12 09 Hansen Karina kleinsmed Toften 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 29 00 17 Hansen Karsten graver Hvolbækvej 23  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 05 06 Hansen Karsten Hvolbækvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 44 59 08 Hansen Katrine Mærkedahl Sevelskovbyvej 5  Hansen Kelvin Ørum Skolevej 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 44 63 30 Hansen Kristine Vesterled 29  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 83 57 Hansen Kurt Møller arbmd Nørgårdsvej 22  . . . . . . . . . . . 26 97 47 48 Hansen Kurt Østergaard lagermand Lindbjergvej 2  . . . . . 26 91 73 16 Hansen Kurt Østergaard Lindbjergvej 2 . . . . . . . . . . . . . . 30 56 50 33 Hansen Kurt Østergaard Lindbjergvej 2 . . . . . . . . . . . . . . 27 94 53 39 Hansen Lars gdr Vesterled 29  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 83 57 Hansen Lars Vesterled 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 75 99 75 Hansen Lars Vesterled 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 19 27 57 Hansen Lars Vesterled 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 54 34 99 Hansen Lars Nybo Skivevej 36  Hansen Leif Pank gdr Skovlundvej 6  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 62 36 Hansen Leif Pank Skovlundvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 44 11 62 Hansen Leif Pank Skovlundvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 34 63 36 Hansen Leif Sigvald møbelpolstr Vindelevgård 239  . . . . 97 37 63 14 Hansen Lisbeth Knudsen Vesterled 23  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 82 39 Hansen Lone Rauff Agovej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 43 40 97 Hansen Lone Rauff Agovej 15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 49 36 18 Hansen Majken Agnethe Vestergade 8  Hansen Maria Østergaard Lindbjergvej 2  Hansen Marie Elisabeth ass Tingvej 43 7800 Skive Hansen Marie Mosi Vinderupvej 30  Hansen Martin Bo Holstebrovej 58  Hansen Mathias Egebjergvej 27  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 29 92 58 Hansen Mette Bitsch Linck Hovgårdvej 3  . . . . . . . . . . . . 26 74 79 19 Hansen Mikael Askov Sevelvej 82  Hansen Mona Merete elev Søndergade 32a 1  Hansen Nikolaj Studsgaard Nørgårdsvej 1a th  Hansen Ninna Toxvig Sevelvej 46  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 52 52 19

H


Hansen Ole lagereksp Vindelevgård 120  . . . . . . . . . . . . Hansen Ole Vindelevgård 120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Ole Vindelevgård 120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Per malerm Vesterled 23  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 44 24 16 61 75 37 90 23 86 09 37 97 44 82 39

Malermester Per Hansen

Vesterled 23  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 82 39

Navneregister

H

Hansen Per Vesterled 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 28 41 82 Hansen Per Kenneth Askov chauf Vesterlund 64  . . . . . . . 51 90 26 69 Hansen Per Møller mek Sevelvej 46  . . . . . . . . . . . . . . . . 24 43 47 76 Hansen Peter Pank Havevej 39  Hansen Peter Toustrup specialarbej Rydbjergvej 23  . . . . 97 44 05 02 Hansen Peter Voss lærer Vindelevgård 197  Hansen Poul Stendorph radiomek Hovgårdvej 15  . . . . . . 97 44 21 56 Hansen Preben Grøndal maskinf Vester Herrupvej 16  . . . 23 46 90 29 Hansen Regnar Thomas Herningvej 64 7800 Skive Hansen Rita Vindelevgård 241 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 47 74 81 Hansen Rita Olive Vindelevgård 241  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 12 17 Hansen Sebastian Baagøe Skivevej 75  Hansen Signe Mærkedahl Sevelskovbyvej 5  . . . . . . . . . . 97 44 87 87 Hansen Sten Tingvej 85 7800 Skive Hansen Stig automek Hellesvej 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 57 98 81 Hansen Stine Sigaard Hvolbækvej 23  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 05 06 Hansen Søren Sevelvej 85  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 88 78 Hansen Søren L marketingche Stubbergårdvej 3  . . . . . . 22 95 50 81 Hansen Tina Katrine Engvej 18  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 60 54 11 Hansen Tinne Marie social- og s Vindelevgård 120  . . . . . 97 44 24 16 Hansen Torunn Skivevej 51  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 83 71 16 Hansen Torunn Skivevej 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 14 14 Hansen Tove Bundgaard Åglimt 3 7800 Skive . . . . . . . . . 97 53 41 72 Hansen Tove Dorethe hjemmesygepl Degnevænget 6  . . . 97 44 24 17 Hansen Trine tjener Vindelevgård 86  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 27 29 Hansen Vibeke Søvejen 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 22 00 Hansgaard Mona Elisa bogh Sevelvej 24  . . . . . . . . . . . . 97 44 25 28 Hansgaard Mona Elisa Sevelvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 91 25 28 Harboe Mirjam Grønnegade 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 83 20 81 Harboe Mirjam Grønnegade 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 83 20 81 Harchik Alexandr Vinderupvej 32  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 18 30 05 Harpøth Brian Mark Vindelevgård 26  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 33 83 Harpøth Brian Mark Vindelevgård 26 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 45 55 59 Harpøth Brian Mark Vindelevgård 26 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 76 41 77 Harpøth Brian Mark Vindelevgård 26 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 25 23 83 Harpøth Brian Mark Vindelevgård 26 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 45 33 83 Harpøth Jannie Hue Mark Stationsvej 1  . . . . . . . . . . . . . 97 44 31 00 Harpøth Jeanette My Lien Stationsvej 1  . . . . . . . . . . . . . 97 44 31 00 Harpøth Jeanette My Lien Mark Stationsvej 1 . . . . . . . . . 51 50 31 77 Harpøth Joan Mark Stationsvej 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 31 00 Harpøth Malene Toften 2  Harpøth Margit Ørskov Vindelevgård 26  . . . . . . . . . . . . . 97 44 33 83 Harpøth Mark Laurence restauratør Toften 2  Harpøth Philip Erik restauratør Stationsvej 1  . . . . . . . . . 97 44 31 00 Harpøth Rosemary Kathleen Ann Sønderparken 9  Harregaard René Hornstrup Djeldvej 59  . . . . . . . . . . . . 28 26 87 40 Hartmann Charlotte Gade Voldgade 15  . . . . . . . . . . . . . 97 44 31 78 Hartmann Christian konstabel Voldgade 15  . . . . . . . . . . 97 44 31 78 Hartmann Louise Gade Voldgade 15  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 31 78 Hartmann Susanne Gade lægesekretær Voldgade 15  . . . 97 44 31 78 Hasager Martin Sylvester Tingvej 10 7800 Skive . . . . . . 20 25 00 42 Hastrup Gitte stud.merc Stationsvej 5  . . . . . . . . . . . . . . 86 14 28 38 Hastrup Gitte Stationsvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 62 29 59 Hastrup Gitte Stationsvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 10 13 93 Hastrup Gitte Stationsvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 26 14 28 Hastrup Niels Erik bestyrer Ole Jensensvej 1 7800 Skive 74 84 94 79 Hastrup Niels Erik Ole Jensensvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 24 84 26 Hatting Steen Bauditz Sevelvej 57  . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 28 32 07

Hatting Steen Bauditz Sevelvej 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 71 41 75 Hatting Steen Bauditz Sevelvej 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 36 11 91 Hatting Steen Bauditz Sevelvej 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 15 11 91 Haugaard Anders Sørensen Birkevej 13a  . . . . . . . . . . . 23 62 92 82 Haugaard Karina Sussanne Høj Birkevej 13a  . . . . . . . . . 22 43 69 97 Haugaard Karina Sussanne Høj Birkevej 13A . . . . . . . . . . 42 40 69 97 Hause Kristina Graugaard Østparken 16  . . . . . . . . . . . . 28 29 31 66 Havana Sko Vesterled 20  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 14 01 13 Have Kirsten Theil lærer Stokholmvej 15  . . . . . . . . . . . . 61 45 02 30 Havsager Dan Vester Alle 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 57 80 32 Hede Carsten Skivevej 81  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 16 01 46 Hede Erik mek Ålskovvej 17  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 27 50 Hede Erik Ålskovvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 30 40 51 Hede Gitte Beier Geddalvej 29  Hede Jane Kristine syerske Ålskovvej 17  . . . . . . . . . . . . 97 44 27 50 Hede Jane Kristine Ålskovvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 94 47 05 Hede Kasper Geddalvej 29  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 55 33 46 Hede Michael Ålskovvej 17  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 14 88 80 Hedegaard Anders Kristian gdr Søgårdvej 13  . . . . . . . . 97 44 81 97 Hedegaard Bodil møbelpolstr Østergade 11  . . . . . . . . . . 97 44 30 21 Hedegaard Bodil Østergade 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 81 21 82 Hedegaard Carl Vagner chauf Kirkevænget 23  . . . . . . . . 96 13 90 23 Hedegaard Carl Vagner Kirkevænget 23 . . . . . . . . . . . . . 61 74 64 59 Hedegaard Else Vesterlund 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 96 49 42 Hedegaard Else Marie husholdn lær Vesterlund 21  . . . . . 97 44 20 13 Hedegaard Else-Marie Hesel Ådalen 8 7800 Skive . . . . . 97 54 41 13 Hedegaard Holger landbr medhj Birkevej 2b  . . . . . . . . . 97 45 22 24 Hedegaard Inger Elisabeth Grønningen 44 6  . . . . . . . . . 53 40 57 05 Hedegaard Jeanett Primdahl Vester Alle 30  . . . . . . . . . . 96 40 08 12 Hedegaard Joan Søndergade 49  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 32 71 89 Hedegaard Juta Herningvej 70 7540 Haderup . . . . . . . . . 97 45 25 74 Hedegaard Jørgen Kirkebakken 19  . . . . . . . . . . . . . . . . 29 92 88 42 Hedegaard Jørgen Kirkebakken 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 28 08 94 Hedegaard Karen Margrethe hush tekn Birkevej 2b  . . . . 22 26 56 24 Hedegaard Kirsten Engparken 28 1tv  Hedegaard Krista Søgårdvej 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 81 97 Hedegaard Kristian gdr Ådalen 8 7800 Skive . . . . . . . . . . 97 54 41 13 Hedegaard Kristian Ådalen 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 48 89 09 Hedegaard Kristian Ådalen 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 96 15 17 Hedegaard Lamduan Samdaengde Kirkevænget 23  . . . . 96 13 90 23 Hedegaard Mai-Britt Nørager Kirkebakken 19  . . . . . . . . 23 28 08 94 Hedegaard Malene Nørbjerg Ådalen 2 7800 Skive . . . . . . 97 46 56 13 Hedegaard Malene Nørbjerg Ådalen 2 . . . . . . . . . . . . . . . 93 85 53 86 Hedegaard Nikolai Vestergade 6 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 73 68 89 Hedegaard Poul Erik gdr Herningvej 70 7540 Haderup . . 97 45 25 74 Hedegaard Poul Erik Vesterlund 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 41 20 23 Hedegaard Poul Erik Fly fagl Vesterlund 21  . . . . . . . . . . 97 44 20 13 Hedegaard Robert Søgårdvej 11a 1  . . . . . . . . . . . . . . . . 26 82 00 15 Hedegaard Søren Traberg Ådalen 2 7800 Skive . . . . . . . . 97 46 56 13 Hedegaard Valdemar Halkjær gdr Grønningen 21 8  . . . . 97 46 10 71 Hedegaard Wilawan A Herningvej 70 7540 Haderup . . . . 97 45 25 74 Heeling Margriet Holstebrovej 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 09 23 Heikali Rasoul Søndergade 15 1  Heldgaard Kurt driftsl Skovhusvej 4  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 88 40 Heldgaard Linda kok Skovhusvej 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 88 40 Helgesen Margrethe Grønningen 21 9  Helligsøe Katharina Ø Hellesvej 12  . . . . . . . . . . . . . . . . 41 82 03 07 Hem Holding A/S Præstevej 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 84 77 Hemmara Phakhanan Djeldvej 7  Henneberg Tina Busk Holstebrovej 58  . . . . . . . . . . . . . . 28 99 38 04 Henriksen Alfred Børge B Grønningen 16  . . . . . . . . . . . 29 47 77 59 Henriksen Anny Lise Løjtved tekstilarb Møllersvej 26  Henriksen Bent skovarb Gl Landevej 3  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 64 18 Henriksen Bent prod chef Vindelevgård 54  . . . . . . . . . . . 97 44 17 78 Henriksen Bent Gl Landevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 81 68 21

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 76


Henriksen Bent Gl Landevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Bente Vindelevgård 54  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Bente Vindelevgård 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Helene Hedegaard Vestervang 5  Henriksen Helga Skolevej 16  Henriksen Inger Kirstine Tingvej 64 7800 Skive . . . . . . . . Henriksen Jakob Hedegaard Vestervang 5  Henriksen Jan Højvang 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Jane Højbjergvej 14  Henriksen Jonna syerske Gl Landevej 3  . . . . . . . . . . . . . Henriksen Marie Mosekrogen 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Marie Mosekrogen 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Marie Mosekrogen 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Marie Mosekrogen 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Pia Holstebrovej 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Pia Havevej 1A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Pia Holstebrovej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Pia Holstebrovej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Pia Møller filetskærer Havevej 1a  . . . . . . . . . . Henriksen Sinna Kornum Voldgade 9  . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Svend Kjær chauf Møllersvej 26  . . . . . . . . . . Henriksen Svend Kjær Møllersvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Svend Kjær Møllersvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Svend Kjær Møllersvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Svend Kjær Møllersvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Vagn radioarb Mosekrogen 5  . . . . . . . . . . . . . Hernø Bente Helligsøe restauratør Grønningen 19 20 

29 29 83 96 22 71 96 31 23 40 99 31 31 98 16 94

Hjorth Else Marie Merrild lærer Skrænten 20  . . . . . . . . . 51 29 62 77 HKC Møbler ApS Skivevej 24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 91 18 22 Hobbelt Diane Miranda Hjelmvej 1 7800 Skive . . . . . . . . 22 16 81 50 Hobbelt Henk Jan Hjelmvej 1 7800 Skive . . . . . . . . . . . . 22 16 81 50 Hobbelt Henk Jan Hjelmvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 76 76 68 Hobbelt Henk Jan Hjelmvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 29 64 64

25 21 85 96

Hobby og Dyr

97 44 64 18 41 14 64 16 61 73 63 73 22 19 00 08 30 66 71 80 28 25 03 40 61 26 85 50 22 82 18 33 22 28 24 88 61 26 85 50 61 51 93 47 20 69 18 02 22 50 21 64 20 65 16 01 20 64 05 51 22 18 67 83 97 44 25 26

Herrup Auto

Søvejen 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 22 00

Herrup Maler v/ Lillian Nielsen

Søvejen 23  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 23 19 55

Herrup Menighedshus Vinkelvej 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 25 15 Herrup Menighedsråd Kirkevænget 9  . . . . . . . . . . . . . . 97 45 21 85 Herrup Sogn Hjerlhedevej 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 80 59 Hesel Jens Jøren Hjelmhedevej 1 7800 Skive . . . . . . . . . 51 89 50 69 Hesel Katrin Møller Hjelmhedevej 1 7800 Skive . . . . . . . 61 41 66 52 Heshe Malli Johanne sygepl ske Bjertparken 97  . . . . . . 97 44 33 93 Hessellund Daniel Aarup Vindelevgård 240  . . . . . . . . . . 97 44 35 60 Hessellund Jytte Petrea M Skrænten 46  . . . . . . . . . . . . . 97 54 40 86 Hessellund Jørgen Skrænten 46  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 54 40 86 Hessellund Jørgen Skrænten 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 38 90 02 Hessellund Jørgen Skrænten 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 22 30 80 Hessellund Jørgen Skrænten 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 86 40 86 Hestbæk Dagny Dueholm Thorupgaard 2  . . . . . . . . . . . 97 44 82 16 Hestbæk Lene maler Kirkebakken 35  Hestbæk Marie dagpl moder Kirkebakken 15  . . . . . . . . . 97 44 84 63 Hestbæk Marinus landmd Thorupgaard 2  . . . . . . . . . . . . 97 44 82 16 Hestbæk Marinus Thorupgaard 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 34 53 40

HG Data

Strandbjerggårdparken 25 7600 Struer . . . . . . . . . . . . 24 26 50 20

Hindkær Gurli Vesterlund 2A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 41 10 83 Hindkær Gurli Irene kommuneass Vesterlund 2a  . . . . . . 97 44 19 83 Hindkær Gurli Irene Vesterlund 2A . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 27 10 83 Hindkær Hans Jørgen murer Vesterlund 2a  . . . . . . . . . . 97 44 19 83 Hinriksen Tove Banevænget 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 55 19 48 Hjemmeplejen Vinderup Grønningen 1  . . . . . . . . . . . . . 96 11 45 20 Hjerl Hedes Frilandsmuseum Hjerlhedevej 14  . . . . . . . 97 44 85 02 Hjorth Christian lærer Skrænten 20  . . . . . . . . . . . . . . . . 51 29 62 77 Hjorth Christian Skrænten 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 28 75 02 Hjorth Else Marie Skrænten 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 28 75 02

Holstebro Containere

Brødbækvej 1 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 14 26 28 Holstebro Hestepraksis ApS Kirkevej 62  . . . . . . . . . . . 23 24 12 77 Holstebro Kirkegårde - Krematorium Viborgvej 10 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 40 13 99

Holstebro Tagrenovering ApS

Klitrosevej 41 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 30 70 37 Holzendorff Esther Marianne Sevelvej 28  Honoré Viborgvej 327  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 12 85 14 Honore Henny musiksk led Strandvejen 18a  . . . . . . . . . 97 44 29 10 B. Honoré Tagentreprise v/ Bjørn Honoré Viborgvej 327  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 25 37 73

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 77

Navneregister

Herrup Kirke Tophøjvej 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 23 25 83 Herrup Kulturhus Skolegade 19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 93 17 61

Stationsvej 2 st  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 40 61 00 Hodzic Alen Sevelvej 31  Hodzic Alenka Møllevej 18  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 51 56 33 Hodzic Ibro Sevelvej 31  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 27 81 Hodzic Islam specialarbej Møllevej 18  . . . . . . . . . . . . . . 52 58 17 71 Hodzic Islam Møllevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 34 70 39 Hodzic Seada Sevelvej 31  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 27 81 Hoelgaard Mona Trillingsg Skivevej 53  . . . . . . . . . . . . . 26 29 61 10 Hoelgaard Mona Trillingsgaard Skivevej 53 . . . . . . . . . . . 30 72 07 42 Hoelgaard Preben arbmd Skivevej 53  . . . . . . . . . . . . . . . 35 11 67 03 Hoelgaard Preben Skivevej 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 84 71 63 Hofmann Kevin Bjertparken 12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 75 67 61 Hofmann Prathuang slagteriarb Bjertparken 12  . . . . . . . 71 67 04 69 Hofmansen Bodil sygehj Hasselholtvej 8  . . . . . . . . . . . . 97 44 27 33 Hofmansen Ib Bjørnholt gdr Højbjergvej 13  . . . . . . . . . . 97 44 01 07 Hofmansen Ole Bjørnholt politiass Jattrupvej 2  . . . . . . . 39 62 07 67 Hofmansen Pia badeass Jattrupvej 2  . . . . . . . . . . . . . . . 39 62 07 67 Hofmansen Regnar Bjørnholt postbud Hasselholtvej 8  . . 97 44 27 33 Hofmansen Regnar Bjørnholt Hasselholtvej 8 . . . . . . . . . 61 38 64 23 Hofmansen Regnar Bjørnholt Hasselholtvej 8 . . . . . . . . . 60 49 75 60 Holgersen Ditte Bundgaard Hvolbækvej 2c  . . . . . . . . . . 28 12 35 55 Hollenbach Tine Vindelevgård 257  . . . . . . . . . . . . . . . . 29 85 33 90 Hollenbach Tine Vindelevgård 257 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 96 49 83 Holleufer Ann Chanett Hoff Djeldvej 4  Holm Annemarie bibliotekar Ryde Møllevej 26  . . . . . . . . 97 44 00 94 Holm Annemarie Ryde Møllevej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 21 12 31 Holm Elisa Tang Skivevej 31  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 34 69 99 Holm Judy fabrikarb Landtingvej 37  Holm Lars Peter Skivevej 31  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 83 02 58 Holm Lindy Villy Nygren Søndergade 19  . . . . . . . . . . . . . 97 44 26 22 Holm Lindy Villy Nygren Hansen Søndergade 19 . . . . . . . 51 60 88 42 Holm Louis Andre Nygren Søndergade 24 1  Holmgaard Dorthe sygehj Søndergade 39  Holmgaard Flemming Tranberg Nautrupvej 27  . . . . . . . . 29 27 22 21 Holmgaard Gitte Jervelund Skovhusvej 8  . . . . . . . . . . . . 97 44 80 80 Holmgaard Ole Skovhusvej 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 80 80 Holms Bageri ApS Søndergade 19  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 26 22 Holota Serhii Skavevej 8  Holst Anna Mosekrogen 22  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 33 10 Holst Anna Mosekrogen 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 92 99 67 Holst Anna Marie sygepl ass Herningvej 54 7800 Skive . . 97 54 41 37 Holst Tina Vester Alle 38  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 92 67 00 Holst Tina Vester Alle 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 78 74 05 Holst Tina Vester Alle 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 43 19 00

H


Hornemann Jiri Kenn Weber Fjordglimt 8  . . . . . . . . . . . 24 62 79 35 Hornstrup Hannah Alice radioarb ske Klostervej 4 1 

Hotel Vinderup

Nørregade 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 13 66

Navneregister

H

Hounisen Karin eksped Kirkevej 14  . . . . . . . . . . . . . . . . 29 26 21 97 House of Scandinavia Sevelskovbyvej 4  . . . . . . . . . . . . 97 44 83 88 Hove Ib radiotekn Åglimt 17 7800 Skive . . . . . . . . . . . . . 61 77 41 78 Hove Ib Åglimt 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 74 40 58 Hove Lone Kaae kontorass Åglimt 17 7800 Skive . . . . . . 61 77 41 78 Hovgaard Dorte Sodborg Gl Landevej 12  Hovgaard Dorthe Østparken 26  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 53 81 19 Hovgaard Dorthe Østparken 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 73 03 48 Hovgaard Dorthe Østparken 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 87 60 10 Hovgaard Dorthe Østparken 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 18 04 92 Hovgaard Henriette Ottesen Blakshøjvej 4  . . . . . . . . . . . 26 39 26 44 Hovgaard Inga Fjordglimt 16  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 25 53 Hovgaard Torben Blakshøjvej 4  HR Krop og Velvære Tingvej 35 7800 Skive . . . . . . . . . . 26 83 79 43 Hulgaard Anni Vigen 76  Hulgaard Kirsten Bjørnholt lærer Djeldvej 6  . . . . . . . . . . 97 44 89 40 Hulgaard Kirsten Bjørnholt Djeldvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . 61 54 34 25 Hulgaard Per Vigen 76  Hult Birgit sygehj Kirkebakken 26b  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 84 07 76 Hult Birgit Kirkebakken 26B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 26 34 77 Hummelmose Agnes syerske Svenstrupvej 4  . . . . . . . . 97 44 18 84 Hummelmose Agnes Svenstrupvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 26 22 18 85 Hummelmose Birgitte Toft Sevelvej 76  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 16 02 Hummelmose Jesper Åglimt 45c 7800 Skive Hummelmose Jørgen René Sevelvej 76  . . . . . . . . . . . . . 97 44 16 02 Hummelmose Ole Finn gdr Svenstrupvej 4  . . . . . . . . . . . 97 44 18 84 Hummelmose Ole Finn Svenstrupvej 4 . . . . . . . . . . . . . . 97 44 18 85 Hummelmose Ole Finn Svenstrupvej 4 . . . . . . . . . . . . . . 42 23 79 59 Hundebøl Karin Elisa lærer Lauhedevej 3  . . . . . . . . . . . 20 12 89 44 Hundebøl Karin Elisa Lauhedevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 85 54 53 Husleag Grigore Hjelmvej 12 7800 Skive Hussein Jihad Engparken 12 1tv  Hussein Salaheldin Shaaban Engparken 8 1th  . . . . . . . . 42 77 47 50 Hvam Evan Knygberg Skolegade 4  . . . . . . . . . . . . . . . . 20 66 62 71 Hvam Evan Knygberg Skolegade 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 29 28 29 Hvam Henning Carsten smedem Kirkevænget 10  . . . . . . 51 18 05 45 Hvam Margit Knygberg eksped Kirkevænget 10  . . . . . . . 25 39 65 00 Hvam Martin Skovlundvej 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 57 69 65 Hvam Thorleif Skolegade 4  Hvass Ingrid stud mag Vester Egebjergvej 19  . . . . . . . . 97 44 69 96 Hvass Ingrid Vester Egebjergvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 17 26 17 Hvidberg Hanne Dorethe Baunebakken 6 . . . . . . . . . . . . 24 98 80 21 Hvidberg Hanne Krohn dagplejeass Baunebakken 6  . . . . 97 44 83 26 Hvidberg Kaj graver Baunebakken 6  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 83 26 Hvidberg Kaj Baunebakken 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 55 83 23 Hviid Kirsten Bjerregaard kontorass Vindelevvej 8  . . . . . 40 19 26 01

Advokatfirmaet Hviid og Frederiksen

Søndergade 26  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 14 44

Hviid Peter advokat Vindelevvej 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . Hviid Vivi Ann Jattrupvej 12  Hvolbæk Brian Christoffe L Viborgvej 329  . . . . . . . . . . . Hvolbæk Brian Christoffer Lauridse Viborgvej 329 . . . . . . Hvolbæk Jens Erik Grønningen 7g  . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvolbæk Kirsten Marie Aagaard Viborgvej 329  . . . . . . . . Hvolbæk Tage chauf Bjergbyvej 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvolbæk Tage Bjergbyvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hygum Henry elektriker Mosekrogen 4  . . . . . . . . . . . . . Hygum Henry Mosekrogen 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hygum Klaus specialarb Nørregade 9d  . . . . . . . . . . . . . .

40 19 26 01 51 16 46 56 20 26 06 07 97 44 32 20 51 16 46 56 27 64 58 30 29 24 38 97 97 44 18 43 40 13 39 36 25 84 75 86

Hygum-Risbank Morten Hubert Tingvej 35 7800 Skive . 26 83 79 43 Hykkelbjerg Anette Bonde Søvejen 7  . . . . . . . . . . . . . . 28 40 01 46 Hykkelbjerg Inger anæstesisyge Vesterlund 5  . . . . . . . . . 97 44 29 55 Hyldgaard Jeanie Louise Hasselholtvej 5  . . . . . . . . . . . 31 25 08 60 Hyldgaard Jeanie Louise Hasselholtvej 5 . . . . . . . . . . . . . 31 25 88 60 Hyldgaard Jeanie Louise Hasselholtvej 5 . . . . . . . . . . . . . 31 25 89 02 Hyldgaard Ken Hasselholtvej 5  Hyldgaard Rasmus Hasselholtvej 5  Hyldgaard Rebekka Louise Hasselholtvej 5  Hylleberg Birthe Vesterled 19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 80 20 Hylleberg Erik Vesterled 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 43 40 43 Hylleberg Erik Kloster mek Vesterled 19  . . . . . . . . . . . . . 97 44 80 20 Hüttmann Birgitte Lillelund Ålykkevej 41 24  . . . . . . . . . 21 36 95 34 Hüttmann Clara Birthe radioarb Stendisvej 36  . . . . . . . . 53 55 51 53 Hüttmann Clara Birthe Stendisvej 36 . . . . . . . . . . . . . . . . 60 92 61 53 Hüttmann Frits Lillelund pæd Stendisvej 36  . . . . . . . . . . 64 66 35 95 Hüttmann Frits Lillelund Stendisvej 36 . . . . . . . . . . . . . . 91 25 37 13 Høeg Lisbeth Margrethe A maler Vester Egebjergvej 27  . 40 45 63 92 Høgfeldt Henriette Vestervang 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 74 41 91 Høgfeldt Henriette Vestervang 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 73 71 52 Høgfeldt Janne Irene Højbjergvej 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 60 48 Høgfeldt Susanne Sigrid fabrikarb Åparken 3  . . . . . . . . . 61 26 78 30 Høgh Heidi Nielsen Vindelevgård 82  . . . . . . . . . . . . . . . 42 24 41 29 Høgh Leif Jensen sen sergent Egebjergvej 16  . . . . . . . . 97 44 62 80 Høj og Sodborg, frisør Nørregade 11  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 89 90 Højbjerg Grise Højbjergvej 16  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 03 05 Høje Karsten Riisbjerg Holstebrovej 31  . . . . . . . . . . . . . 61 73 05 44 Høje Karsten Riisbjerg Holstebrovej 31 . . . . . . . . . . . . . . 51 87 05 44 Høje Lene Laursen Holstebrovej 31  . . . . . . . . . . . . . . . . 61 73 05 44 Højgaard Knud Erik rejsemontør Stendisvej 1  . . . . . . . . 29 33 39 41 Højgaard Knud Erik Stendisvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 69 04 Højgaard Møbeldesign ApS Salshøjvej 4  . . . . . . . . . . . 97 44 32 77 Højgaard Møbeldesign Aps Salshøjvej 4  . . . . . . . . . . . . . 30 24 32 77 Højland Thore Baun Baunebakken 10  . . . . . . . . . . . . . . 51 52 29 28 Højmark Irma Lindholtvej 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 38 38 Højmark Irma Wittendorf Lindholtvej 6  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 38 38 Højmark Irma Wittendorff Lindholtvej 6 . . . . . . . . . . . . . . 42 44 14 12 Højmark Niels Lindholtvej 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 38 38 Højmark Niels edb ass Lindholtvej 6  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 38 38 Højmark Niels Lindholtvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 74 52 67 Højris Inge Lissi butiksass Skolegade 25  . . . . . . . . . . . . 40 61 70 61 Højris Jens Jørgen tømrer Struervej 2  . . . . . . . . . . . . . . 29 26 29 78 Højris Jytte Struervej 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 41 47 51 Højris Laila Ålvej 29  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 41 74 19 Højris Laila Ålvej 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 55 41 13 Højris Laila Ålvej 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 56 41 13 Højris Malene Skolegade 25  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 41 72 61 Højris Torben Bang bankfuldmægt Skolegade 25  . . . . . . 29 90 24 31 Hølmkjær Niels Knud Engparken 16 tv  . . . . . . . . . . . . . 27 31 63 64 Hølmkær Jacob Reuter Svendshedevej 6  Hølmkær Jeanette Reuter pedelmedhj Svendshedevej 6  28 94 09 50 Hølmkær Sten landbr medhj Svendshedevej 6  . . . . . . . . 28 56 68 84 Hørby Bergitte Herningvej 52 7800 Skive . . . . . . . . . . . . 97 54 41 45 Høvsgaard Charlotte Bork Ryde Møllevej 8  Høybye-Mortensen Line Matilde Nr Sahlvej 2  . . . . . . . . 64 63 27 06 Tove Høyer, zoneterapeut Skolevej 28  . . . . . . . . . . . . . 25 62 91 90 Høyer Tove Munck zoneterapeut Skolevej 28  . . . . . . . . . 25 62 91 90 Haaning Maria-Louise Barslund Stendisvej 47  . . . . . . . 97 52 22 28 Haaning Maria-Louise Barslund Stendisvej 47 . . . . . . . . 20 24 91 29 Haaning Søren Stendisvej 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 79 93 25 Haaning Søren Barslund Stendisvej 47  . . . . . . . . . . . . . . 97 52 22 28

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 78


I Iakymenko Tetiana Røjbækvej 2 7540 Haderup Iasincovschi Sorin-Ovidiu Nørregade 9d 1 

IBF Beton Holstebro

Valdemar Birns Vej 8a 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . 96 18 33 77

Ibrahim Latifa Mesto Engparken 8 1tv  Iftimi Marius Nørregade 10b 1  Imah Mustafa Ahmad Kapelvej 6 1  . . . . . . . . . . . . . . . . 71 57 81 73 Imamovic Admira Voldgade 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 39 50 Imamovic Admira Voldgade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 92 50 39 Imerco Nørregade 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 10 40 Indsatsen ApS Djeldvej 62  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 33 99 Indsatsen ApS Djeldvej 62  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 70 50 99

Inge Meretés Blomster

Svendshøjvej 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 22 81 79

IT Doktoren

Søndergade 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 30 51 58

Iturralde Samaniego Ana Paula Vindelevvej 7  Ivanchenko Volodymyr Vindelevgård 140  . . . . . . . . . . . 69 13 13 36 Ivanchenko Volodymyr Vindelevgård 140 . . . . . . . . . . . . . 50 54 82 55 Ivanchenko Volodymyr Vindelevgård 140 . . . . . . . . . . . . . 60 70 94 88 Ivanchenko Volodymyr Vindelevgård 140 . . . . . . . . . . . . . 20 65 30 16 Ivanof Alena Møgelvangvej 18  Ivanof Vlad Gabriel Møgelvangvej 18  Iversen Alexander Tornvig Lillegade 6  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 11 79 Iversen Anette Lillegade 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 11 79 Iversen Anna Dorthea Salshøjvej 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 11 48 Iversen Bent mek Hvolbækvej 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 27 01 90 Iversen Bent Hvolbækvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 39 64 83 Iversen Birgit Annelise Aae kontorass Stokholmvej 8  . . . 97 44 12 89 Iversen Bjarne salgsing Vindelevvej 7  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 28 84 Iversen Bjarne Vindelevvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 34 74 62 Iversen Britt Ålvej 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 38 96 25 Iversen Camilla Markussen B Bjergbyvej 9  . . . . . . . . . . . 32 12 78 30 Iversen Camilla Markussen Bøgild Bjergbyvej 9 . . . . . . . 60 67 76 07 Iversen Camilla Markussen Bøgild Bjergbyvej 9 . . . . . . . 27 58 57 99 Iversen Christian Kvistgaard Højvang 8  . . . . . . . . . . . . . 42 16 97 11 Iversen Christina Kvistgaard Birke Alle 8  Iversen Dagny kontorass Lundvej 4  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 46 46 17 Iversen Dagny Lundvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 22 07 69 Iversen Erik Elkjær chauf Nørregade 39  . . . . . . . . . . . . . 41 12 52 80 Iversen Finn maskinf Blakshøjvej 14  Iversen Finn Christian gdr Hasselholtvej 10  . . . . . . . . . . 97 44 12 55 Iversen Finn Christian Hasselholtvej 10 . . . . . . . . . . . . . . 61 18 06 60 Iversen Finn Christian Hasselholtvej 10 . . . . . . . . . . . . . . 23 24 01 42 Iversen Flemming Tornvig Ryde Møllevej 5  . . . . . . . . . . . 25 11 13 02

J

Vinderup Søndergade 24 · 97 44 13 50

www.jasmin-butik.dk

Struer Østergade 9 · 97 85 01 78

Jacobsen Annie Marie ass Ulstrupvej 7  . . . . . . . . . . . . . 97 44 00 93 Jacobsen Annie Marie Ulstrupvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 56 36 50 Jacobsen Eva Merete Vinkelvej 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 22 65 Jacobsen Eva Merete Vinkelvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 18 22 95 Jacobsen Gert Moody Møgelvangvej 4  . . . . . . . . . . . . . . 97 45 27 62 Jacobsen Hanne ergoterapeut Åparken 8  . . . . . . . . . . . . 42 76 77 78 Jacobsen Jens Bjerregaard maskinarb Ålskovvej 12  . . . 97 44 21 58 Jacobsen Jens Sveidal bygn snedker Banevænget 10  . . 97 44 29 49 Jacobsen Jens Sveidal Banevænget 10 . . . . . . . . . . . . . 21 29 55 30 Jacobsen Jens Sveidal Banevænget 10 . . . . . . . . . . . . . 30 55 19 48 Jacobsen Jesper Hald Højbjergvej 14  . . . . . . . . . . . . . . . 22 36 24 34 Jacobsen Judith fjernsk oper Landtingvej 46  Jacobsen Jytte Viborgvej 348  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 28 80 91 Jacobsen Kathrine Åparken 8  Jacobsen Kenneth Valentin Havevej 21  . . . . . . . . . . . . . 20 10 02 69 Jacobsen Lars fagl Åparken 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 25 73 74 Jacobsen Lars Øgendahl Trevældvej 8 7800 Skive . . . . . 21 96 80 97 Jacobsen Maja Ålskovvej 27  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 24 51 Jacobsen Maja Ålskovvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 92 64 81 Jacobsen Maren Marie fabrikarb Ålskovvej 12  . . . . . . . . 97 44 21 58 Jacobsen Maren Marie Jensen Ålskovvej 12 . . . . . . . . . . 21 23 20 72 Jacobsen Maren Marie Jensen Ålskovvej 12 . . . . . . . . . . 22 14 66 78 Jacobsen Marianne Trevældvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 23 64 44 Jacobsen Marianne Ambrosius Trevældvej 8 7800 Skive . 21 96 80 97 Jacobsen Mogens Kristian radiomek Sevelvej 33  . . . . . . 97 44 14 04 Jacobsen Mogens Kristian Sevelvej 33 . . . . . . . . . . . . . . 97 44 28 99 Jacobsen Ove Moody gdr Vinkelvej 13  . . . . . . . . . . . . . . 97 45 22 65

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 79

Navneregister

Ionescu Maria Cristina Viborgvej 335  Ipatenko Nataliia Vindelevgård 201  . . . . . . . . . . . . . . . . 52 75 33 46 Isaksen Gitte Dølrath slagter Mosekrogen 36  Isaksen Marianne Bielenberg lærer Vindelevgård 236  . . 97 44 37 07 Isaksen Marianne Bielenberg Vindelevgård 236 . . . . . . . 29 85 64 07 Isaksen Rene Krogh Vindelevgård 236  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 37 07 Isaksen Rene Krogh Vindelevgård 236 . . . . . . . . . . . . . . 21 26 98 28 Ismail Ghassan Horik Engparken 28 1th  Israelsen Jørn Peter Aagaard Vester Egebjergvej 19  . . . 97 44 69 96 Israelsen Jørn Peter Aagaard Vester Egebjergvej 19 . . . . 29 42 78 60 Israelsen Jørn Peter Aagaard Vester Egebjergvej 19 . . . . 52 45 81 56 Iss Foodservice Tværmosevej 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 68 80

Iversen Flemming Tornvig Ryde Møllevej 5 . . . . . . . . . . . 51 51 78 88 Iversen Flemming Tornvig Ryde Møllevej 5 . . . . . . . . . . . 22 22 86 20 Iversen Hans Brosbøl sparek fuldm Stokholmvej 8  . . . . . 97 44 12 89 Iversen Ib tømrer Stendyssevej 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 69 89 92 Iversen Ib Stendyssevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 82 27 96 Iversen Ib Stendyssevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 92 02 27 Iversen Iver Verner Rask salgskons Vindelevgård 16  . . . 25 48 03 06 Iversen Jens møbelsnedker Møllersvej 13  Iversen Jesper Markussen B Bjergbyvej 9  . . . . . . . . . . . 32 12 78 30 Iversen Jytte husassistent Birke Alle 8  Iversen Karl Gustav slagteriarb Banevænget 5  . . . . . . . . 97 44 22 89 Iversen Karl Gustav Banevænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 30 75 45 Iversen Ken Fiskbæk Hvolbækvej 9  . . . . . . . . . . . . . . . . 28 90 65 99 Iversen Kirstine Sørine Skrænten 9  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 83 67 Iversen Knud Arne vognmd Birke Alle 8  . . . . . . . . . . . . . 42 16 97 11 Iversen Lis Meiniche smørrebr jfr Nørregade 39  . . . . . . . 22 98 30 61 Iversen Majbrit Fjordglimt 12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 39 16 51 Iversen Mikkel Ørskou Blakshøjvej 14  Iversen Preben Søndergaard specialarb Lundvej 4  . . . . . 97 46 46 17 Iversen Simon Elo Kristensen Fjordglimt 12  . . . . . . . . . . 51 25 51 20 Iversen Sofie Ørskou Blakshøjvej 14  Iversen Thomas Ørskou Blakshøjvej 14  Iversen Tommy Elkjær Lauhedevej 23  . . . . . . . . . . . . . . 20 21 04 20 Iversen Tommy Elkjær Lauhedevej 23 . . . . . . . . . . . . . . . 27 57 97 91 Iversen Aase sygepl ske Hasselholtvej 10  . . . . . . . . . . . . 97 44 12 55 Iversens Tømrer og Snedkeri Stendyssevej 1  . . . . . . . . 29 80 83 67

J


Navneregister

J

Jacobsen Rasmus Skautrup Østparken 43b  . . . . . . . . . . 23 69 00 70 Jacobsen Rolf Holstebrovej 40  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 45 20 23 Jacobsen Sanne Houmøller Møgelvangvej 4  . . . . . . . . . 97 45 27 62 Jacobsen Thorgrim Vesterled 32  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 39 84 90 Jakobsen Alexander Sveidal Kirkegade 4  . . . . . . . . . . . 97 44 35 14 Jakobsen Anette Sig kommis Søvejen 27  Jakobsen Annemette Dahl Hjelmvej 4 7800 Skive . . . . . . 51 70 20 70 Jakobsen Annemette Dahl Hjelmvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . 20 80 21 89 Jakobsen Asta Vestergaard Fjordbakken 4  . . . . . . . . . . . 25 76 67 28 Jakobsen Bent maskinf Strandlyst 35  Jakobsen Bent Hyldgaard automek Fjordbakken 4  . . . . . 26 13 09 71 Jakobsen Bente Vester Egebjergvej 17  . . . . . . . . . . . . . . 51 44 84 06 Jakobsen Bjarne Ålvej 6  Jakobsen Bodil Marie H sygehj Vesterled 44  Jakobsen Eddi Bo Herrupvej 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 52 14 34 Jakobsen Eddi Bo Herrupvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 15 57 73 Jakobsen Else Marie Rauff køkkenpige Vestergade 11  . . 30 55 13 83 Jakobsen Gitte Holstebrovej 21  Jakobsen Hilda Hjerlhedevej 1 17  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 66 72 Jakobsen Hugo Harpøth maskinarb Østparken 33  Jakobsen Inga Ruth sygepl ske Kirkebakken 27  . . . . . . . 97 44 87 80 Jakobsen Inga Ruth Kirkebakken 27 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 12 51 81 Jakobsen Jane social- og s Møgelvangvej 2  . . . . . . . . . 97 44 86 08 Jakobsen Jane Møgelvangvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 45 86 08 Jakobsen Jane Møgelvangvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 87 86 08 Jakobsen Jane Møgelvangvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 13 86 08 Jakobsen Jane Møgelvangvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 13 86 08 Jakobsen Jens Rinde gdr Anlægsvej 6  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 14 81 Jakobsen Jens Rinde Anlægsvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 39 72 61 Jakobsen Johannes landmd Ålykkevej 41 11  Jakobsen John Allan skovarb Bjergbyvej 15  Jakobsen Julie Emilie Bjergbyvej 15  Jakobsen Karen Bastrup Hasselholtvej 17  Jakobsen Karsten Kirkegaard chauf Vesterled 44  Jakobsen Kenneth Rauff Vester Egebjergvej 17  . . . . . . . 42 76 59 09 Jakobsen Kirsten Marie Kirkebakken 8  . . . . . . . . . . . . . 97 44 81 07 Jakobsen Kirsten Marie Kirkebakken 8 . . . . . . . . . . . . . . 21 17 25 33 Jakobsen Klaus Rosenbjerg Vinderupvej 10  . . . . . . . . . . 21 67 35 31 Jakobsen Kurt Sveidal specialarb Kirkegade 4  . . . . . . . . 97 44 35 14 Jakobsen Kurt Sveidal Kirkegade 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 67 03 04 Jakobsen Lars Rosenbjerg Ålskovvej 19  . . . . . . . . . . . . . 29 92 25 59 Jakobsen Lasse Gl Landevej 2a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 73 30 36 Jakobsen Lennart Engvej 24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 55 97 67 Jakobsen Lillian Møllerup Ålskovvej 19  Jakobsen Lilly Rosenbjerg køkkenl Lykkegårdvej 1  . . . . 61 60 87 08 Jakobsen Line Sig Herrupvej 4  Jakobsen Mette Ebbesen S servitrice Østparken 33  Mogens Jakobsen TV-Huset Sevelvej 33  . . . . . . . . . . . 97 44 14 04 Jakobsen Niels gdr Lykkegårdvej 1  . . . . . . . . . . . . . . . . 20 64 68 46 Jakobsen Niels Lykkegårdvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 60 87 08 Jakobsen Per elev Hovgårdvej 23  Jakobsen Pernille Kloster M Vester Alle 4  Jakobsen Poul Ivan chauf Søvejen 27  Jakobsen Ritta syerske Hovgårdvej 9  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 19 39 Jakobsen Ritta Hovgårdvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 86 85 39 Jakobsen Steffen Søvejen 21  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 21 99 Jakobsen Steffen Søvejen 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 24 37 41 Jakubcewicz Mariusz Ireneusz Sevelvej 49 1 

Fotograf Jane Ruth

Ålskovvej 15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 16 25 62

Jankauskiene Tetyana Vindelevgård 13  . . . . . . . . . . . . Jankauskiene Tetyana Vindelevgård 13 . . . . . . . . . . . . . . Jankauskiene Tetyana Vindelevgård 13 . . . . . . . . . . . . . . Jansby Anne Mette Brink kommuneass Vesterlund 35  . .

34 10 60 56 50 12 08 04 52 71 55 56 97 44 10 23

Jansby Anne Mette Brink Vesterlund 35 . . . . . . . . . . . . . 40 14 10 23 Jansby Peter forvalter Vesterlund 35  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 10 23 Jansby Peter Vesterlund 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 85 20 63 Jarochnowicz Joanna Edyta Sevelvej 49 1  Jasinskas Kestutis Sdr Svenstrupvej 3 

Jasmin Mode og Lingeri

Søndergade 24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 13 50

Jensen Agda Karoline presser Skivevej 8  . . . . . . . . . . . 97 44 20 32 Jensen Aksel Johan lærer Vindelevgård 166  . . . . . . . . . 97 44 34 38 Jensen Alice eksped Søndergade 42b  Jensen Amy Elna dagpl Møllevej 6  Jensen Anders medhj Egebjergvej 15  . . . . . . . . . . . . . . . 26 88 82 47 Jensen Anders kleinsmed Vindelevgård 141  . . . . . . . . . 60 81 24 82 Jensen Anders Egebjergvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 88 82 47 Jensen Anders Munk Nr Sahlvej 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 63 27 06 Jensen Anders Nørskov arbmd Grønningen 21 17  Jensen Andreas David Juul Tjørnevej 8a  Jensen Anja Bjergbyvej 28  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 20 59 51 Jensen Anja Røndbjerg Egebjergvej 52b  . . . . . . . . . . . . 26 35 69 13 Jensen Anna Marie Sevelvej 65  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 32 77 01 Jensen Anna Marie Ingemann Solparken 44  . . . . . . . . . 97 44 36 13 Jensen Anna Marie Ingemann Solparken 44 . . . . . . . . . . 29 29 65 05 Jensen Annalise Nørregade 5 1tv  Jensen Annalise Tougaard Kirkebakken 33  . . . . . . . . . . 97 44 84 23 Jensen Anne Strøkærvej 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 99 74 50 Jensen Anne Dalgaard Vindelevgård 274  . . . . . . . . . . . . 97 44 22 29 Jensen Anne Dorthea Hyldgaard Engparken 20 th  . . . . . 61 66 65 29 Jensen Anne Katrine Flæng Vestervang 9  . . . . . . . . . . . . 28 49 89 37 Jensen Annette tjener Handbjergvej 8  . . . . . . . . . . . . . . 25 89 49 94 Jensen Anni Leth kontorass Solparken 33  . . . . . . . . . . . 97 44 17 64 Jensen Anni Leth Solparken 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 78 21 06 Jensen Anton maskining Vester Trabjergvej 19  . . . . . . . . 97 44 61 60 Jensen Arne Kristian landbruger Toften 3a  . . . . . . . . . . . 97 44 33 70 Jensen Arne Kristian Toften 3A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 64 10 71 Jensen Arne Kristian Toften 3A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 15 35 94 Jensen Asbjørn skovarb Skovhusvej 2  Jensen Asta Johanne syerske Lillegade 1  . . . . . . . . . . . 97 44 13 05 Jensen Astrid Bang Ryde Møllevej 16  Jensen Benny postbud Skolevej 20  . . . . . . . . . . . . . . . . 51 77 78 80 Jensen Bent Holstebrovej 56  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 47 87 74 Jensen Bent traktorf Tingvej 91 7800 Skive . . . . . . . . . . 97 54 72 96 Jensen Bent Tingvej 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 29 26 24 Jensen Bent Tingvej 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 82 48 62 Jensen Bent Bech medhj Sevelvej 16a tv  Jensen Bent Sodborg halinspektør Kirkebakken 35  . . . . 61 72 84 75 Jensen Bente typograf Solparken 29  . . . . . . . . . . . . . . . 32 14 60 87 Jensen Bente Solparken 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 93 11 76 Jensen Bente Høg fabrikarb Vinderupvej 6  Jensen Bente Skodborg lærer Sdr Svenstrupvej 8  . . . . . 97 44 26 87 Jensen Bente Skodborg Sdr Svenstrupvej 8 . . . . . . . . . . 26 80 48 35 Jensen Betty Dagmar Nielsine Østergade 16  . . . . . . . . . 97 44 30 38 Jensen Bilsalg v/ Ulrik Kirkegaard Jensen Stendisvej 26  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 45 33 37 Jensen Birger Riis Søvejen 13  Jensen Birgitte Nørholt Banevænget 1  . . . . . . . . . . . . . . 23 67 88 59 Jensen Birthe Kirstine M Pilevang 13  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 82 87 Jensen Birthe Skrøder sygehj Grønnegade 15  . . . . . . . . 97 14 72 88 Jensen Birthe Østergaard slagteriarbe Vindelevgård 85  . 29 70 27 10 Jensen Bjarne landbr medhj Landtingvej 15  . . . . . . . . . . 21 79 56 65 Jensen Bjarne radiotekn Skolevej 32  Jensen Bjarne Ebbesen arbejdsdreng Stendisvej 38  . . . . 40 43 90 65 Jensen Bjarne Sten kontorass Brovænget 1  . . . . . . . . . . 97 44 18 99 Jensen Bjarne Sten Brovænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 37 98 99 Jensen Bjarne Sten Brovænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 50 18 99

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 80


Tømrermester Erik Jensen

Stationsvej 11-13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 23 44

Jensen Erik maskinf Tværgade 30  . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Erik Emil Engparken 28 tv  . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Erik Skodborg specialarb Ålskovvej 9  Jensen Erik Wiberg Østergade 16  . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Erik Østergaard tømrer Stationsvej 13  . . . . . . . . Jensen Erling Houmøller radioarb Anlægsvej 3  . . . . . . . .

97 44 11 29 52 63 98 56 52 37 01 47 97 44 23 44 97 44 21 82

Jensen Erling Houmøller Anlægsvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . 23 26 73 24 Jensen Erna Dahl ass Møllevej 22  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 20 79 Jensen Erna Dahl Møllevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 20 75 60 Jensen Ester Agnete Grønningen 44 16  . . . . . . . . . . . . . 97 44 11 44 Jensen Esther Marie T skolesekretæ Åglimt 55 7800 Skive Jensen Eva Bækby Grønningen 14  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 22 88 Jensen Find Børge chauf Tingvej 26 7800 Skive . . . . . . . 97 54 41 08 Jensen Find Børge Tingvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 83 75 97 Jensen Find Børge Tingvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 37 93 66 Jensen Finn dir Sevelvej 65  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 32 77 01 Jensen Finn Sevelvej 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 27 51 37 Jensen Finn Hjøllund mek Grønnegade 15  . . . . . . . . . . . 97 14 72 88 Jensen Finn Hjøllund Grønnegade 15 . . . . . . . . . . . . . . . 20 56 74 16 Jensen Finn Hjøllund Grønnegade 15 . . . . . . . . . . . . . . . 40 19 21 12 Jensen Finn Ingolf chauf Engvej 10  . . . . . . . . . . . . . . . . 28 43 69 23 Jensen Finn Ingolf Engvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 87 65 66 Jensen Finn Møller maskinarb Vindelevgård 75  . . . . . . . 97 44 21 38 Jensen Finn Møller Vindelevgård 75 . . . . . . . . . . . . . . . . 41 40 41 38 Jensen Finn Viktor gravem Fjordboen 16  . . . . . . . . . . . . 97 44 05 50 Jensen Flemming Vester Egebjergvej 41  . . . . . . . . . . . . 31 63 22 20 Jensen Flemming Juul Bjertparken 101  Jensen Frode chauf Søndergade 27 th  . . . . . . . . . . . . . . 40 92 31 97 Jensen Gerda Ålykkevej 41 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 81 95 Jensen Gerda Vesterlund 102  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 31 37 48 Jensen Gerda fabrikarbske Grønningen 32  . . . . . . . . . . . 23 29 88 48 Jensen Gerda Ingerlise husassistent Havevej 27  . . . . . . 26 70 99 04 Jensen Gerda Otine Søndergade 71  . . . . . . . . . . . . . . . . 21 59 63 59 Jensen Grete Anette husassistent Søndergade 27 th  Jensen Grethe Byskov Skivevej 48  . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 51 91 69 Jensen Grethe Byskov Skivevej 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 26 07 95 Jensen Grethe Elisabeth Sevelskovbyvej 13  . . . . . . . . . . 97 44 81 15 Jensen Gudrun Stendisvej 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 37 32 99 Jensen Gudrun Gross Stendisvej 38  . . . . . . . . . . . . . . . . 22 36 88 99 Jensen Gunhild I Abildgaard hushj Tingvej 91 7800 Skive 97 54 72 96 Jensen Gunnar Vindelevgård 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 18 23 14 Jensen Gunnar Kent maskinm Vindelevgård 22  . . . . . . . 97 44 23 13 Jensen Gunnar Kent Vindelevgård 22 . . . . . . . . . . . . . . . 21 18 50 27 Jensen Hanne dagpl moder Hvolbækvej 21  . . . . . . . . . . 97 44 00 09 Jensen Hanne specialarbej Birkevej 16  Jensen Hanne sygepl ske Vindelevgård 70  . . . . . . . . . . . 97 44 29 40 Jensen Hanne Hvolbækvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 72 46 47 Jensen Hanne sygehj Fjordboen 13  Jensen Hanne Nørgaard Skrænten 24  . . . . . . . . . . . . . . 97 54 72 44 Jensen Hanne Nørgaard Skrænten 24 . . . . . . . . . . . . . . . 23 25 08 92 Jensen Hans arbmd Strandvejen 14a  . . . . . . . . . . . . . . . 41 28 99 79 Jensen Hans Jørgen Nørgård lærer Sevelvej 48  Jensen Hans Peter arbmd Vester Herrupvej 6  . . . . . . . . . 97 45 25 72 Jensen Hans Peter Vester Herrupvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . 24 42 68 67 Jensen Hans Peter Vester Herrupvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . 61 38 68 30 Jensen Heidi Bang Lindbjergvej 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 58 17 18 Jensen Heidi Bang Lindbjergvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 54 16 18 Jensen Helga Anette eksped Søgårdvej 35  . . . . . . . . . . . 97 44 28 20 Jensen Helge Weis akkvis chef Bjertparken 31  . . . . . . . 21 92 37 27 Jensen Hellejean Kirstine K kontorass Sevelvej 18  Jensen Henning specialarb Vinderupvej 6  . . . . . . . . . . . 29 24 61 62 Jensen Henning montør Voldgade 8  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 20 06 Jensen Henning Bakkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 93 57 43 Jensen Henning Vinderupvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 17 94 49 Jensen Henning Voldgade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 65 83 74 Jensen Henning Astrup postbud Møllevej 22  . . . . . . . . . 97 44 20 79 Jensen Henning Kort B Bakkevej 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 71 84 47 Jensen Henning Lund Vindelevgård 171  . . . . . . . . . . . . . 97 44 29 07 Jensen Henning Lund Vindelevgård 171 . . . . . . . . . . . . . 30 34 33 11 Jensen Henriette Vindelevgård 141 . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 25 10 40 Jensen Henriette Dybdahl planlægger Vindelevgård 141  60 81 24 82

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 81

Navneregister

Jensen Bo Bøgild Djeldvej 11a  Jensen Bodil Vindelevgård 232  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 34 04 Jensen Brian Viborgvej 314  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 10 78 56 Jensen Brian Lauge salgsassiste Vindelevgård 112  . . . . 40 41 11 11 Jensen Britta køkkenass Nørregade 20 th  Jensen Børge Tværgade 34  Jensen Carl Erik tekstilarb Vindelevgård 70  . . . . . . . . . . 97 44 29 40 Jensen Carl Erik Vindelevgård 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 72 48 40 Jensen Cecilie Vestergaard Kokborgvej 13  Jensen Charlotte Tinggaard Vesterled 18  . . . . . . . . . . . . 97 44 80 88 Jensen Christen Bro chauf Fjordglimt 9  . . . . . . . . . . . . . 97 44 16 26 Jensen Christen Bro Fjordglimt 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 97 37 26 Jensen Christen Nørgaard tømrer Hvolbækvej 21  . . . . . . 97 44 00 09 Jensen Christian fhv gårdejer Skrænten 24  . . . . . . . . . . 97 54 72 44 Jensen Christian Skrænten 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 29 04 43 Jensen Christian Carlo skovarb Lillegade 5  . . . . . . . . . . 97 44 34 36 Jensen Claus Thøgersen Østparken 9  . . . . . . . . . . . . . . 61 76 43 77 Jensen Conny fabrikarb Stokholmvej 34  Jensen Dan Hellerup Bækkevej 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 53 69 44 Jensen Daniel Højmark Lindbjergvej 5  Jensen Dennis Kjærgaard Hvolbækvej 21  . . . . . . . . . . . . 97 44 00 09 Jensen Dennis Kjærgaard Hvolbækvej 21 . . . . . . . . . . . . 24 81 60 48 Jensen Dorte eksped Vindelevgård 274  . . . . . . . . . . . . . 97 44 22 29 Jensen Dorte Østergaard Rønhøjvej 2 7800 Skive Jensen Dorthe Mølgaard tandklinikas Vindelevgård 191  . 97 44 33 98 Jensen Ebba Irene kontorass Tingvej 2 7800 Skive . . . . . 97 54 45 10 Jensen Ebbe Thoftgaard Åglimt 55 7800 Skive . . . . . . . . 22 61 20 63 Jensen Ebbe Thoftgaard Åglimt 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 64 69 66 Jensen Ebbe Thoftgaard Åglimt 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 95 42 29 Jensen Egon Vagn snedker Vindelevgård 154  . . . . . . . . 97 44 25 34 Jensen Egon Vagn Vindelevgård 154 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 26 55 34 Jensen Eigil Herman typograf Nørregade 25  . . . . . . . . . 97 44 20 73 Jensen Ejnar radioarb Grønningen 44 8  . . . . . . . . . . . . . 97 44 19 48 Jensen Ejvind arbmd Grønningen 19 5  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 18 82 Jensen Elisabeth Grønningen 23 9  Jensen Ella Banevænget 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 14 33 Jensen Ella teknisk ass Vindelevgård 174  . . . . . . . . . . . 97 44 23 67 Jensen Ella Vindelevgård 174 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 93 23 67 Jensen Ella Cecilie tekstilarb Fjordboen 16  . . . . . . . . . . 97 44 05 50 Jensen Ellen Margrethe sygemedhj Svenstrupvej 8  . . . . 97 44 23 36 Jensen Ellen Margrethe Svenstrupvej 8 . . . . . . . . . . . . . 31 90 88 31 Jensen Ellen Marie Knudsen Tværgade 13a  . . . . . . . . . . 97 44 10 18 Jensen Ellen Sylvesta afd chef Ålskovvej 5a  . . . . . . . . . . 97 44 28 38 Jensen Ellen Sylvesta Ålskovvej 5A . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 67 22 63 Jensen Elly Voldgade 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 20 06 Jensen Elly Voldgade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 80 26 19 Jensen Elly Johanne Tværgade 24  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 17 92 Jensen Else Kirstine Møllevej 5b  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 28 29 Jensen Else Kirstine Møllevej 5B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 72 40 02 Jensen Else Margrethe M syerske Kildebakken 19  . . . . . 97 44 22 20 Jensen Else Marie Vestervang 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 11 13 Jensen Else Marie Vestervang 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 93 51 14 Jensen Elsebeth Lunde Bjertparken 73  . . . . . . . . . . . . . 97 44 21 98 Jensen Emma Agnethe Viborgvej 341  . . . . . . . . . . . . . . 97 45 23 54 Jensen Emma Vestergaard Landtingvej 35  Jensen Emmy Holm Nørregade 25  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 20 73

J


Jensen Henrik Lauge Møllersvej 18  . . . . . . . . . . . . . . . . 24 96 97 23 Jensen Henrik Lauge Møllersvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 67 12 69 Jensen Holger snedkermst Havevej 27  . . . . . . . . . . . . . 27 11 73 50 Jensen Ib Gerth Tanderup murer Geddalvej 73  . . . . . . . . 30 86 07 23 Jensen Ib Hald mejerist Vesterlund 50  . . . . . . . . . . . . . . 21 97 46 12 Jensen Inga Marie hjemmehj Kirkebakken 23  . . . . . . . . 21 83 19 73 Jensen Inge Lise Bech produkt ass Hjerlhedevej 6  . . . . . 97 44 81 45 Jensen Inge Lise Bech Hjerlhedevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . 23 25 01 56 Jensen Inge Merete Svendshøjvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 26 22 81 79 Jensen Inge Merete B klinikass Svendshøjvej 3  . . . . . . . 97 44 81 79 Jensen Ingeborg sygepl ske Runddelen 10  . . . . . . . . . . 24 43 92 62 Jensen Inger Margrethe Kjær afd sygepl Rydevej 19  . . . 97 44 00 78 Jensen Inger Marie Hansgaard reng ass Grønningen 44 4  Jensen Ingolf murer Landtingvej 12  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 63 65 Jensen Ingolf Landtingvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 54 11 34 Jensen Ingolf Landtingvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 74 91 14 Jensen Ivan Frank slagteriarb Vindelevgård 93  . . . . . . . . 31 32 91 85 Jensen Ivan Nøgelgård Søndergade 4b 12  Jensen Ivan S. Egebjergvej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 60 31 Jensen Ivan Skodborg salgschauff Egebjergvej 34  . . . . . 61 60 77 58 Jensen J Henning lærer Engvej 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 17 32 Jensen Jakob Asger Tingvej 17 7800 Skive . . . . . . . . . . . 40 40 11 08 Jensen Jakob Dahl Vindelevgård 232  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 34 04 Jensen Jakob Dahl Vindelevgård 232 . . . . . . . . . . . . . . . 24 21 97 44 Jensen Jakob Østergaard Svendshøjvej 5 

Vognmandsfirmaet Jan Jensen

Djeldvej 24b  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 80 37

Navneregister

J

Jensen Jan Hedevang vognmd Djeldvej 24b  . . . . . . . . . Jensen Jan Mejer Vesterlund Vesterlund 26  Jensen Jane Hansigne Ålvej 24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jannie Lill Vestervang 12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jannie Lill Vestervang 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jeanette Hornshøj Landtingvej 7 1  Jensen Jeanette Tidemann Nørgårdsvej 20  . . . . . . . . . . Jensen Jeanette Tidemann Nørgårdsvej 20 . . . . . . . . . . . Jensen Jenny Søndergade 40  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jens gdr Svenstrupvej 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 44 80 37 50 59 36 98 97 42 12 25 29 88 33 24

32 20 72 47 20 91 70 53 97 45 23 03 97 44 23 36

Murerfirmaet Jens Jørgen Jensen ApS

Svendshøjvej 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 48 97 21

Jensen Jens Christian N Sevelvej 16b  Jensen Jens Henry Vestergaard Hvolbækvej 19  . . . . . . . 97 44 00 55 Jensen Jens Hillebert Østergade 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 22 02 Jensen Jens Johannes N specialarb Lillegade 1  . . . . . . . 97 44 13 05 Jensen Jens Jørgen murer Svendshøjvej 4  . . . . . . . . . . 97 44 83 78 Jensen Jens Jørgen tømrer Mosevej 1  Jensen Jens Lauge radioarb Bjertparken 73  . . . . . . . . . 97 44 21 98 Jensen Jens Lauge Bjertparken 73 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 32 21 98 Jensen Jens Møller farvehandler Vesterlund 63  . . . . . . . 97 44 31 49 Jensen Jens Otto Nørklit Hahlvej 2 7800 Skive . . . . . . . . 28 11 03 19 Jensen Jens Stubkjær elektriker Vinderupvej 27  Jensen Jens Thøgersen gdr Buligvej 5  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 16 76 Jensen Jens Thøgersen Buligvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 34 68 39 Jensen Jesper Lauge Toften 13  Jensen Jesper Nørgaard Viborgvej 315  . . . . . . . . . . . . . 21 68 73 17 Jensen Jesper Skov Østparken 18  Jensen Jesper Stubkjær Bækkevej 4  . . . . . . . . . . . . . . . 23 74 69 19 Jensen Jesper Toxvig Mosevej 1  Jensen Jesper Østergaard Stationsvej 13  . . . . . . . . . . . 97 44 23 44 Jensen Jim Bjergbyvej 28  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 95 97 62 Jensen Jim Bjergbyvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 33 97 62 Jensen Joan Juhl klinikass Hahlvej 2 7800 Skive . . . . . . 29 87 78 11 Jensen Johanne Grønningen 24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 21 71 Jensen Johannes Kildebakken 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 65 99 38

Jensen Johannes Christian dir Kildebakken 66  . . . . . . . 22 43 11 90 Jensen John Jørgen matros Skrænten 13  . . . . . . . . . . . 60 49 19 29 Jensen John Kusk Tjørnevej 8b  Jensen Jonas Toxvig Mosevej 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 85 18 50 Jensen Jonna Bitsch reng ass Havevej 25  . . . . . . . . . . . 40 29 06 03 Jensen Jørgen gdr Vinderupvej 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 61 34 Jensen Jørgen Dalgaard montør Vindelevgård 274  . . . . . 97 44 22 29 Jensen Jørgen Dalgaard Vindelevgård 274 . . . . . . . . . . . 27 49 65 63 Jensen Jørgen Keld Schmidt vinhandler Søndergade 42b  Jensen Jørgen Nyboe arbmd Møllevej 5b  . . . . . . . . . . . . 97 44 28 29 Jensen Jørgen Nyboe Møllevej 5B . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 47 21 49 Jensen Jørgen Routh svejser Vester Herrupvej 12  . . . . . 97 45 21 28 Jensen Jørgen Østergaard pelsdyravler Svendshøjvej 3  . 97 44 81 79 Jensen Jørgen Østergaard Svendshøjvej 3 . . . . . . . . . . . 40 45 81 79 Jensen Jørn Engparken 26 1tv  Jensen Kaj gdr Bjørnkjærvej 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 24 83 Jensen Kaj Bjørnkjærvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 23 70 Jensen Kaj Ole Geddalvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 94 78 30 Jensen Kaj Ole Phonmuangl specialarb Geddalvej 3  . . . . 52 93 78 30 Jensen Kaja Grønnegade 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 40 28 02 Jensen Kaja Nørgaard lægesekretær Grønnegade 19  . . . 97 44 19 02 Jensen Karen sygemedhj Møllersvej 5  Jensen Karen Margrethe Lauhedevej 9  . . . . . . . . . . . . . 97 44 60 17 Jensen Karen Margrethe Landtingvej 7  . . . . . . . . . . . . . 97 44 61 49 Jensen Karen Margrethe Lauhedevej 9 . . . . . . . . . . . . . . 25 84 78 30 Jensen Karen Marie lærer Engvej 7  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 17 32 Jensen Karen Marie Engvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 82 67 98 Jensen Karen Sandal dagpl moder Anlægsvej 3  . . . . . . . 97 44 21 82 Jensen Karina Nygaard Svenstrupvej 1  Jensen Karl Erik tømrer Lauhedevej 9  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 60 17 Jensen Karl Erik Lauhedevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 71 61 50 Jensen Karl Ole salgskons Kildebakken 60  Jensen Karsten Bo teknisk ass Runddelen 10  . . . . . . . . 24 43 92 62 Jensen Karsten Villiam Strandvejen 9  Jensen Kasper Aksel Søgaard Hvidemosevej 27  . . . . . . . 25 32 88 90 Jensen Kasper Boll Vindelevgård 173  . . . . . . . . . . . . . . . 96 10 45 53 Jensen Kate Sevelvej 35 1  Jensen Keld Flintholm kons Søgårdvej 35  . . . . . . . . . . . 97 44 28 20 Jensen Ketty Kirstine H Landtingvej 12  . . . . . . . . . . . . . 97 44 63 65 Jensen Kim Fjordglimt 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 42 34 83 Jensen Kim Bøgild Engparken 30 1tv  . . . . . . . . . . . . . . . 40 46 82 32 Jensen Kim Kildedal Vester Egebjergvej 10b  . . . . . . . . . 61 74 72 17 Jensen Kirsten Hvolbækvej 19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 00 55 Jensen Kirsten Hvolbækvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 45 84 40 Jensen Kirsten slagteriarb Egebjergvej 64  Jensen Kirsten Balleby fysioterap Mosevej 31  . . . . . . . . 30 62 53 84 Jensen Kirsten Berg Buligvej 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 16 76 Jensen Kirsten Berg Buligvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 54 13 98 Jensen Kirsten Marie kontorass Ålskovvej 9  Jensen Kirsten Ravnholt sekr Vester Trabjergvej 19  . . . . 97 44 61 60 Jensen Kirsten Rørbæk Baunehøjvej 8  . . . . . . . . . . . . . . 29 72 08 53 Jensen Kirstine Hellerup slagteriarb Vindelevgård 154  . . 97 44 25 34 Jensen Kjeld Balle pelsdyravler Landtingvej 33  . . . . . . . 97 44 29 95 Jensen Kjeld Balle Landtingvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 79 59 68 Jensen Klaus Lauge kvalitetstek Vindelevgård 85  Jensen Knud Solparken 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 44 17 46 Jensen Knud Flintholm værkf Solparken 33  . . . . . . . . . . 97 44 17 64 Jensen Kresten medhj Fuglebakken 23a  . . . . . . . . . . . . 97 45 21 04 Jensen Kresten Fuglebakken 23A . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 46 93 04 Jensen Krista Agerbækvej 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 19 20 Jensen Kristian Bro gdr Dueholmvej 3 7800 Skive . . . . . 97 54 73 37 Jensen Kristian Bro Dueholmvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 29 41 01 Jensen Kristian Bro Dueholmvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 36 83 37 Jensen Kristian Bro Dueholmvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 46 73 37 Jensen Kristian Bro Dueholmvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 59 73 37

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 82


Jensen Margrethe Uhd salgsassiste Møllersvej 18  . . . . . 24 67 12 69 Jensen Maria Birkevej 16  Jensen Maria Holstebrovej 56  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 61 78 08 Jensen Maria Holstebrovej 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 72 86 75 Jensen Marianne Abildgaard Fuglebakken 30  Jensen Marianne Vestergaard kontorass Landtingvej 35  97 44 23 41 Jensen Marianne Vestergaard Landtingvej 35 . . . . . . . . . 50 51 47 15 Jensen Marianne Vestergaard Landtingvej 35 . . . . . . . . . 28 45 56 80 Jensen Marie Sofie Krista Toften 3a  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 33 70 Jensen Martha Juliane pædmedhj Geddalvej 9  . . . . . . . 20 15 88 07 Jensen Martha Juliane Geddalvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 12 31 14 Jensen Martha Juliane Geddalvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 15 82 58 Jensen Martin Birkevej 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 67 35 92 Jensen Martin Birkevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 24 09 82 Jensen Martin Beck Østergade 5  Jensen Martin Bysted Holstebrovej 14  . . . . . . . . . . . . . . 60 77 07 19 Jensen Martin Trustrup Hailkjærvej 3  . . . . . . . . . . . . . . . 23 45 93 99 Jensen Mary Thorupgaard 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 80 52 02 Jensen Mary Kirstine Thorupgaard 7  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 16 80 Jensen Mary Kirstine Thorupgaard 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 21 59 26 Jensen Matias Østergaard Søndergade 13 1th  Jensen Merete Holte Vindelevgård 107  . . . . . . . . . . . . . 26 39 80 40 Jensen Merete Holte Vindelevgård 107 . . . . . . . . . . . . . . 51 89 25 96 Jensen Metha Vesterlund 63  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 31 49 Jensen Mette Kirkevej 27  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 51 40 79 Jensen Mette Nørgaard Møllersvej 14  . . . . . . . . . . . . . . 97 41 00 07 Jensen Mette Nørgaard Møllersvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . 22 95 11 45 Jensen Mia Orloff Vindelevgård 173  . . . . . . . . . . . . . . . . 96 10 45 53 Jensen Mia Orloff Vindelevgård 173 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 73 15 66 Jensen Mia Orloff Vindelevgård 173 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 45 35 53 Jensen Michael Christen V automek Fuglebakken 31  . . . 97 45 24 19 Jensen Michael Dybdahl Vindelevgård 141  . . . . . . . . . . 23 37 24 82 Jensen Michael Østergaard Søndergade 11b 1  . . . . . . . 36 49 10 66 Jensen Mikael Tersgov Nautrupvej 4  Jensen Mogens Junge gdr Sebstrupvej 5 7800 Skive . . . 97 54 40 22 Jensen Mona B Bjerrum børneh lærer Vindelevgård 22  . 97 44 23 13 Jensen Mona Merete klinikass Solparken 25  . . . . . . . . . 97 44 29 02 Jensen Mona Merete Solparken 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 40 11 95 Jensen Niels Ebbe Møller fabrikarb Vesterlund 47  . . . . . 97 87 52 87 Jensen Niels Gustav statsaut. re Vindelevgård 142  . . . . . 97 44 28 75 Jensen Niels Gustav Vindelevgård 142 . . . . . . . . . . . . . . 20 41 28 75 Jensen Niels Henry chauf Vesterlund 72  Jensen Niels Sloth chauf Solparken 29  . . . . . . . . . . . . . 32 14 60 87 Jensen Niels Sloth Solparken 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 91 05 50 Jensen Niels Tanderup eksped Holstebrovej 27  . . . . . . . 61 18 19 52 Jensen Ninna Bjertparken 31  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 93 15 14 Jensen Olav Witt arkitekt Sevelvej 4  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 16 53 Jensen Ole Landtingvej 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 60 57 Jensen Ole Landtingvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 36 48 85 Jensen Ole Andreas Vang smedesvend Djeldvej 22  . . . . 97 44 83 93 Jensen Ole Andreas Vang Visholm Djeldvej 22 . . . . . . . . . 21 82 08 93 Jensen Ole Dahl lagereksp Vindelevgård 232  . . . . . . . . . 97 44 34 04 Jensen Ole Dahl Vindelevgård 232 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 96 87 65 Jensen Otto Juul gdr Vindelevgård 202  . . . . . . . . . . . . . 69 14 90 03 Jensen Otto Juul Vindelevgård 202 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 64 90 23 Jensen Paw Kjeldsmark Nørgårdsvej 29  Jensen Peder Flemming Stokholmvej 6  . . . . . . . . . . . . . 31 13 29 98 Jensen Peder Vejsgård politiass Rydevej 19  . . . . . . . . . . 97 44 00 78 Jensen Per Kjær elektriker Øster Hjermvej 27  Jensen Per Uhd Lauge Møllersvej 18  Jensen Per Østergaard Vindelevgård 110  . . . . . . . . . . . . 97 44 28 44 Jensen Pernille Fabricius Tingvej 65 7800 Skive . . . . . . . 22 70 65 55 Jensen Peter Fonager blikkensl Fjordglimt 3  . . . . . . . . . 97 44 26 53 Jensen Peter Fonager Fjordglimt 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 25 41 83 Jensen Peter Fonager Fjordglimt 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 59 96 68

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 83

Navneregister

Jensen Kristian Nørgaard landmd Gl Landevej 17  . . . . . 61 76 41 80 Jensen Kristine pakkedame Vester Herrupvej 6  . . . . . . . 97 45 25 72 Jensen Kurt Østparken 48  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 65 02 Jensen Kurt Østparken 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 36 49 35 Jensen Kurt Gade arbmd Kirkevej 36  Jensen Kurt Lundgaard Kirkevej 46  . . . . . . . . . . . . . . . . 96 95 40 48 Jensen Kurt Thomas pelsdyravler Kapelvej 4  . . . . . . . . . 97 44 30 40 Jensen Laila Bang Pilgaard Nørgårdsvej 18  . . . . . . . . . . 25 11 12 37 Jensen Laila Bang Pilgaard Nørgårdsvej 18 . . . . . . . . . . 42 51 40 50 Jensen Laila Nørgaard medhjende Hovgårdvej 4  Jensen Lars oversergent Landtingvej 35  . . . . . . . . . . . . 97 44 23 41 Jensen Lars Skavevej 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 36 70 93 Jensen Lars Flintholm lagerekspedi Vindelevgård 191  . . 97 44 33 98 Jensen Lars Flintholm Vindelevgård 191 . . . . . . . . . . . . . 23 46 89 62 Jensen Lars Hellerup Østparken 45a  Jensen Lars Kragsø slagteriarb Østergade 3  . . . . . . . . . 40 93 59 86 Jensen Lars Nedergaard Byskov Østparken 30  . . . . . . . 20 62 82 58 Jensen Lasse Næsted Vejlbjerg Stendisvej 11  . . . . . . . . 31 65 55 05 Jensen Lasse Næsted Vejlbjerg Stendisvej 11 . . . . . . . . . 60 94 39 33 Jensen Laura Laila Kirkevej 46  Jensen Laurids Strøm chauf Grønningen 8  . . . . . . . . . . . 29 89 14 52 Jensen Leif elektriker Kildebakken 19  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 22 20 Jensen Leif Kildebakken 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 11 00 43 Jensen Leif Kildedal Torndalvej 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 30 60 80 Jensen Lene Vivi Østergaard sygehj Stationsvej 13  . . . . 20 28 63 44 Jensen Leon Karl snedker Vesterlund 57  Jensen Lilly Marie Thorupgaard 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 19 65 Jensen Linda Nørholt Lindholtvej 5  . . . . . . . . . . . . . . . . 40 42 31 65 Jensen Linda Nørholt Lindholtvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 77 31 65 Jensen Linda Nørholt Lindholtvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 75 31 65 Jensen Lis Agerup Solparken 40  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 48 29 11 Jensen Lis Bente Visholm Vindelevgård 4  . . . . . . . . . . . . 97 44 26 84 Jensen Lis Degn Tingvej 26 7800 Skive . . . . . . . . . . . . . 97 54 41 08 Jensen Lis Vindum hjemmehj Vesterlund 57  Jensen Lisa Sand Solparken 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 20 62 25 Jensen Lisbeth Kammersgaa tekn tegner Kildebakken 60  Jensen Lise-Lotte salgskonsulent Egebjergvej 34  . . . . . 97 44 60 31 Jensen Lise-Lotte Egebjergvej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 29 28 12 Jensen Lisette Vilsted Dueholmvej 8 7800 Skive Jensen Lizette Kirk Skolegade 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 33 10 49 Jensen Lizette Kirk Skolegade 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 57 26 96 Jensen Lizette Kirk Skolegade 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 70 54 51 Jensen Lone Bysted Tværgade 2  Jensen Lone Kildedal slagteriarb Gl Landevej 17  . . . . . . 51 74 60 68 Jensen Lone Kildedal Gl Landevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . 61 76 41 80 Jensen Lone Martine Brogaard Strandvejen 9  . . . . . . . . 23 25 14 62 Jensen Lone Martine Brogaard Strandvejen 9 . . . . . . . . . 22 64 78 10 Jensen Lone Martine Brogaard Strandvejen 9 . . . . . . . . . 28 78 27 64 Jensen Lone Martine Brogaard Strandvejen 9 . . . . . . . . . 52 41 15 90 Jensen Lone Martine Brogaard Strandvejen 9 . . . . . . . . . 22 16 55 72 Jensen Lone Strægaard korresp Hækvej 2 7540 Haderup 22 79 67 37 Jensen Lone Strægaard Hækvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 16 16 46 Jensen Louis Kuno Bjørndahl skovarb Svendshedevej 3  . 97 44 83 39 Jensen Mads Vesterled 18  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 80 88 Jensen Mads Søndergade 72  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 15 53 90 Jensen Mads Stærdahl snedker Skivevej 8  . . . . . . . . . . 97 44 20 32 Jensen Maj-Britt Boll Vesterlund 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 15 44 94 Jensen Maja Birkevej 16  Jensen Maja Højmark Lindbjergvej 5  Jensen Majbritt Elisabeth E Sevelvej 15  Jensen Majbritt Sig lagerekspedi Skolevej 20  . . . . . . . . 30 45 06 83 Jensen Majbritt Sig Skolevej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 45 06 84 Jensen Margit Søgaard Skovhusvej 2  Jensen Margit Troldtoft Sebstrupvej 5 7800 Skive . . . . . . 97 54 40 22 Jensen Margrethe Østparken 39a  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 60 06

J


Navneregister

J

Jensen Peter Gravesgaard montør Kirkevej 29  . . . . . . . . 42 17 98 57 Jensen Pia Toften 23  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 27 70 Jensen Pia Toften 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 47 31 48 Jensen Pia Toften 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 77 39 42 Jensen Pia Toften 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 42 10 31 Jensen Pia Krohn frisør Hasselholtvej 13  . . . . . . . . . . . . 28 94 92 73 Jensen Pia Søgaard Hvidemosevej 27  . . . . . . . . . . . . . . 22 56 78 68 Jensen Poul traktorf Egebjergvej 50  . . . . . . . . . . . . . . . . 20 47 94 13 Jensen Preben Ryde Møllevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 23 81 32 Jensen Preben Bjarne skovtekn Skivevej 3  . . . . . . . . . . 97 44 11 20 Jensen Preben Rahbek Ryde Møllevej 1  . . . . . . . . . . . . . 97 44 06 40 Jensen Randi fabrikarb Brovænget 1  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 18 99 Jensen Randi Brovænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 86 40 03 Jensen Rasmus Korr Søndergade 41  Jensen Rasmus Visholm Vesterlund 138  . . . . . . . . . . . . 69 13 24 72 Jensen Rasmus Visholm Vesterlund 138 . . . . . . . . . . . . . 50 72 56 20 Jensen René Stubkjær Vester Egebjergvej 14  . . . . . . . . . 28 49 94 60 Jensen Rikke Sig Skolevej 20  Jensen Rita Flæng Djeldvej 24b  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 80 37 Jensen Robeclita Krogh Skivevej 24a  . . . . . . . . . . . . . . . 31 67 40 27 Jensen Robin Bramm Kokborgvej 13  Jensen Rosa Viola Vindelevgård 177  Jensen Ruth Elkjær Grønningen 7h  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 20 21 Jensen Sandra Østergade 1  Jensen Solveig Hauge Svendshedevej 3  . . . . . . . . . . . . 97 44 83 39 Jensen Sonja Lerskrænten 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 34 96 88 Jensen Sonja Maria Lerskrænten 79  . . . . . . . . . . . . . . . 20 34 96 88 Jensen Steven Marc Nørregade 23  . . . . . . . . . . . . . . . . 50 11 13 78 Jensen Stig lærer Vindelevgård 174  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 23 67 Jensen Stig Vindelevgård 174 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 77 47 53 Jensen Stiven Hornshøj Lauhedevej 25  Jensen Susanne Elisabeth B Bakkevej 3  Jensen Susanne Kjeldskov kontorass Fjordbakken 2  Jensen Susanne Laulund Engvej 20  . . . . . . . . . . . . . . . . 30 80 96 95 Jensen Svend gdr Pilevang 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 82 87 Jensen Svend Aage Mark svejser Vindelevgård 47  . . . . . 61 28 22 90 Jensen Svend Juul Ryde Møllevej 16  . . . . . . . . . . . . . . . 24 83 12 19 Jensen Søren Vindelevgård 206b  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 25 28 45 Jensen Søren Vindelevgård 206B . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 55 21 38 Jensen Søren Christian E Skolevej 20a  . . . . . . . . . . . . . 20 71 12 33 Jensen Søren Christian Engelbrecht Skolevej 20A . . . . . . 20 71 12 33 Jensen Søren Østergaard Stationsvej 13  . . . . . . . . . . . . 97 44 23 44 Jensen Tais Knorborg Vindelevgård 112  Jensen Thomas Nørholt Lindholtvej 5  . . . . . . . . . . . . . . . 21 77 31 65 Jensen Thomas Østergaard Sdr Svenstrupvej 7  Jensen Tom Holte Vindelevgård 107  . . . . . . . . . . . . . . . . 51 88 06 99 Jensen Tommy dir Fjordbakken 2  Jensen Tommy Vindelevgård 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 26 84 Jensen Tonny Jensby Hjelmvej 2 7800 Skive . . . . . . . . . 97 52 92 86 Jensen Tonny Jensby Hjelmvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 56 94 81 Jensen Torben bibliotekar Møllevej 14a th  . . . . . . . . . . . 97 44 39 10 Jensen Torben Kirkevej 27  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 51 40 79 Jensen Torben Kirkevej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 93 36 27 Jensen Torben Kirkevej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 94 10 64 Jensen Torsten Højmark Lindbjergvej 5  . . . . . . . . . . . . . 42 54 16 18 Jensen Torsten Højmark Lindbjergvej 5 . . . . . . . . . . . . . . 31 35 17 17 Jensen Torsten Højmark Lindbjergvej 5 . . . . . . . . . . . . . . 22 58 84 83 Jensen Torsten Højmark Lindbjergvej 5 . . . . . . . . . . . . . . 42 44 17 18 Jensen Tove Mosekrogen 16  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 36 78 Jensen Tove eksped Vindelevgård 75  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 21 38 Jensen Ulla smørrebr jfr Fjordglimt 3  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 26 53 Jensen Ulla Fjordglimt 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 20 18 81 Jensen Ulrik Kirkegaard Stendisvej 26  . . . . . . . . . . . . . . 40 45 33 37 Jensen Vagn Smedegaard medhj Havevej 16  . . . . . . . . . 97 44 18 73 Jensen Vagn Smedegaard Havevej 16 . . . . . . . . . . . . . . . 52 38 85 73

Jensen Vagn Tage tømrer Kirkebakken 23  . . . . . . . . . . . 27 32 75 44 Jensen Villy Egon gdr Ole Jensensvej 4 7800 Skive . . . . 97 54 40 18 Jensen Villy Egon Ole Jensensvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 12 38 06 Jensen Villy Tage snedker Birkevej 16  Jensen Vita Marie Skoletoften 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 80 04 Jensen Vita Skaaning Thorupgaard 6  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 21 36 Jensen Yvonne Toxvig dagpl Mosevej 1  . . . . . . . . . . . . . 40 35 29 53 Jensen-Vinstrup Ellen Degnevænget 1  . . . . . . . . . . . . . 97 45 26 59 Jeppesen Adie Nørgaard chauf Bjertparken 1  . . . . . . . . 30 29 37 11 Jeppesen Bent Leo vognmd Møgelvangvej 3  . . . . . . . . . 23 73 97 06 Jeppesen Cecilie Geddalvej 9  Jeppesen Jytte Møllevej 5a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 26 93 Jeppesen Jytte Møllevej 5A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 74 85 72 Jeppesen Kaj Mejdahl medhj Vester Egebjergvej 9  . . . . . 97 44 60 58 Jeppesen Kaj Mejdahl Vester Egebjergvej 9 . . . . . . . . . . 21 30 01 44 Jeppesen Knud Erik Mejd lagerarb Egebjergvej 22  . . . . . 27 51 63 45 Jeppesen Laurits Østergaard elektriker Agovej 2  . . . . . . 97 44 10 28 Jeppesen Laurits Østergaard Agovej 2 . . . . . . . . . . . . . . 21 93 60 79 Jeppesen Lene Maibrit Mejdahl Pilevang 4  . . . . . . . . . . 21 13 69 10 Jeppesen Otto medhj Sevelvej 43  . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 72 72 07 Jeppesen Peter Hustedvej 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 24 46 26 Jeppesen Peter Hustedvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 83 75 54 Jeppesen Poul Erik landbr medhj Vivsøvej 4 7800 Skive . 97 54 42 22 Jeppesen Preben landmd Bjergbyvej 20  . . . . . . . . . . . . 97 44 84 92 Jepsen Anne Marie Korr fabrikarb Havevej 26  . . . . . . . . 30 20 49 04 Jepsen Bodil H H Vester Alle 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 63 02 73 Jepsen Hanne Halkjær Kirkevænget 4  . . . . . . . . . . . . . . 27 52 35 37 Jepsen Henrik Kirkeby Vesterlund 142  . . . . . . . . . . . . . . 51 94 36 33 Jepsen Henrik Kirkeby Vesterlund 142 . . . . . . . . . . . . . . 30 89 99 99 Jepsen Kirsten Sevelvej 47  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 29 96 56 Jepsen Kjeld murer Havevej 26  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 86 70 83 Jepsen Kristian Egebjergvej 12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 20 57 25 Jepsen Kristoffer Tang Frost Tingvej 29 7800 Skive Jepsen Lillian Engbirk Grud diakon Bjertparken 81  . . . . 61 74 79 28 Jepsen Martin chauf Vester Alle 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 63 02 73 Jepsen Niels Christian chauf Skrænten 10  . . . . . . . . . . . 97 44 82 93 Jepsen Niels Christian B Bjertparken 81  . . . . . . . . . . . . 29 60 34 33 Jepsen Poul Erik Halkjær medhj Kirkevænget 4  . . . . . . . 27 52 26 37 Jepsen Rose Viola Mosskov Skrænten 10  . . . . . . . . . . . 97 44 82 93 Jepsen Rose Viola Mosskov Skrænten 10 . . . . . . . . . . . . 27 24 66 41 Jepsen Søren Vindelevgård 256  Jepsen Søren Hede Bjørnkjærvej 15  . . . . . . . . . . . . . . . . 51 19 36 66 Jepsen Tanja Korr Havevej 47  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 80 33 73 Jespersen Ann Pilgaard Vindelevgård 12  . . . . . . . . . . . . 21 73 16 58 Jespersen Ebba Nørregade 36  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 16 95 Jespersen Ellen Godsk Bøgevej 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 10 06 Jespersen Frede Brødbæk gdr Nørregade 36  . . . . . . . . . 97 44 16 95 Jespersen Harly boelsmand Havevej 30  . . . . . . . . . . . . . 97 56 66 70 Jespersen Harly Havevej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 85 48 41 Jespersen Henry Brødbæk gdr Bøgevej 2  . . . . . . . . . . . . 97 44 10 06 Jespersen Jesper Kongensgaa Søndergade 27 1  . . . . . . 20 65 23 75 Jespersen Jørgen Refsgård prøveinsp Skolevænget 5  Jespersen Kurt specialarb Søndergade 4b 13  Jespersen Lars Hedegaard Vindelevgård 12  . . . . . . . . . . 42 60 16 57 Jespersen Lars Hedegaard Vindelevgård 12 . . . . . . . . . . 42 60 16 58 Jespersen Lars Hedegaard Vindelevgård 12 . . . . . . . . . . 21 73 16 58 Jespersen Linette Søndergade 4b 13  Jespersen Lydia Aalkjær lærer Vesterlund 20  . . . . . . . . . 97 44 10 84 Jespersen Lydia Aalkjær Vesterlund 20 . . . . . . . . . . . . . . 61 39 99 60 Jespersen Niels spareks ass Bjertparken 1  . . . . . . . . . . 30 25 37 11 Jespersen Tage Brødbæk landbruger Kapelvej 10  . . . . . 97 44 81 78 Jespersen Vibeke Refsgård sygehj Skolevænget 5  Jessen Hanne Dorthe kok Kirkevej 21  . . . . . . . . . . . . . . 51 72 40 30 JHA Auto Hovgårdvej 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 33 77 JHA Rationalisering Aps Hovgårdvej 11  . . . . . . . . . . . . 97 44 20 25

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 84


Johnsen Stig Als Skolevej 22  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 85 95 73 Johnsen Susan pakkedame Geddalvej 61  Johnsen Varny Hugo chauf Møllersvej 5 1  . . . . . . . . . . . 42 28 03 04 Jokertech A/S Nr Sahlvej 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 95 50 03 Jokumsen Amalie Skrænten 1  Jokumsen Jørgen butiksbest Adelvej 1b  . . . . . . . . . . . . 96 10 01 02 Jokumsen Maren Jytte K medhjende Skrænten 16  . . . . 97 44 83 35 Jokumsen Maren Jytte Kjærgaard Skrænten 16 . . . . . . . 21 44 75 80 Jordemoderkonsultationen Vinderup Stationsvej 4  . . . 97 44 29 70 Josefsen Eva Bøge Struervej 23  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 74 65 42 Josefsen Hanne Bøge eksped Vindelevgård 186  . . . . . . 97 44 24 01 Josefsen Hanne Bøge Vindelevgård 186 . . . . . . . . . . . . . 61 74 89 37 Josefsen Johannes teknisk ass Vindelevgård 186  . . . . . 97 44 24 01 Josefsen Johannes Vindelevgård 186 . . . . . . . . . . . . . . . 61 70 30 31 Josefsen Morten Rud Struervej 23  . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 33 88 87 Jr Laursen Service Skoletoften 26  . . . . . . . . . . . . . . . . 60 16 54 42 Juhl-Poulsen Karen Svendshedevej 5 . . . . . . . . . . . . . . 24 82 48 93 Juhl-Poulsen Karen Merethe Svendshedevej 5  . . . . . . . . 27 14 53 33 Juhl-Poulsen Rikard Svendshedevej 5  . . . . . . . . . . . . . . 24 78 70 86 Juhl-Poulsen Rikard Svendshedevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . 27 14 53 33 Juhl-Poulsen Rikard Svendshedevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . 24 82 48 93 Jurksaitis Jonas Viborgvej 322  Jurksaityte Inga Viborgvej 322  Justesen Christina Hebsgaard Hasselholtvej 6  Justesen Henriette Hebsgaard Nørregade 7 1  . . . . . . . . 22 63 99 77 Justesen Henriette Hebsgaard Nørregade 7 1 . . . . . . . . . 20 11 15 86 Justesen Jytte Hebsgaard specialarb Nørregade 2a 1  Justesen Kurt Hebsgaard specialarb Nylandsvej 12  Justesen Maria Elisabeth Østparken 30  . . . . . . . . . . . . . 22 28 86 35 Justesen Maria Elisabeth Østparken 30 . . . . . . . . . . . . . 22 81 78 80 Justesen Maria Elisabeth Østparken 30 . . . . . . . . . . . . . 31 31 42 74 Justesen Niels specialarb Grønningen 19 9  . . . . . . . . . . 97 44 15 09 Juul Allan lærer Holstebrovej 38d  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 11 23 Juul Anders Bjerregaard tandlæge Søgårdvej 23  . . . . . . 24 67 97 68 Juul Anders Bjerregaard Søgårdvej 23 . . . . . . . . . . . . . . 40 34 83 92 Juul Ditte Marie tandlæge Søgårdvej 23  . . . . . . . . . . . . . 24 67 97 68

Jydsk System Montage

Højvang 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 21 85 96

Jysk Liftservice Strandvejen 32  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 46 80 25 Jysk Maskinskovning A/S Ålskovvej 15  . . . . . . . . . . . . 97 44 25 62 Jøco ApS Præstevej 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 84 94 Jønsson Arne kommis Vestervang 16  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 25 79 Jønsson Arne Vestervang 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 26 25 79 Jønsson Lisbeth revisorass Vestervang 16  . . . . . . . . . . . 97 44 25 79 Jønsson Monica Manne Nautrupvej 24  Jørgensen Anja Dahl Søvejen 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 64 56 10 Jørgensen Anna Lindstrøm Stokholmvej 3  . . . . . . . . . . . 97 44 24 50 Jørgensen Bendt Edmund V dir Viborgvej 339  . . . . . . . . 97 45 21 33 Jørgensen Bendt Edmund Viftrup Viborgvej 339 . . . . . . . 29 25 45 21 Jørgensen Berit Thunbo Vestervang 4  . . . . . . . . . . . . . . 28 30 36 10 Jørgensen Berit Thunbo Vestervang 4 . . . . . . . . . . . . . . . 27 81 38 52 Jørgensen Bjarne Marius lagerarb Sevelskovbyvej 3  . . . 97 44 88 84 Jørgensen Bjarne Marius Sevelskovbyvej 3 . . . . . . . . . . . 21 68 73 84 Jørgensen Bodil Marie børnepædagog Bjertparken 28  . . 52 38 59 21 Jørgensen Christian vognmd Virkelyst 1  . . . . . . . . . . . . . 97 45 21 15 Jørgensen Christina Refsgaard Nr Bjertvej 1 th  . . . . . . . 51 88 46 36 Jørgensen D Tove-Britt R sygehj Kirkevænget 9  . . . . . . . 97 45 21 85 Jørgensen David Nyboe smed Djeldvej 43  . . . . . . . . . . . 61 74 17 58 Jørgensen Eigil Kjær gdr Møgelvangvej 13  . . . . . . . . . . . 97 45 22 90 Jørgensen Else Bæk sygepl Kirkebakken 31b  . . . . . . . . 28 81 07 85 Jørgensen Else Bæk Kirkebakken 31B . . . . . . . . . . . . . . 28 81 07 85 Jørgensen Gunda Hedensvang sekr Virkelyst 1  . . . . . . . 97 45 21 15 Jørgensen Hanne Kristianse montrice Havevej 12b  Jørgensen Heidi Græsdal Salshøjvej 13 

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 85

Navneregister

JK Bjerre Storkøkkenservice Djeldvej 67  . . . . . . . . . . . 86 62 33 22 JK Hjemmeservice v/ Jørgen Nielsen Hailkjærvej 7  . . . 97 44 86 35 JM Have og Anlæg Vester Trabjergvej 22  . . . . . . . . . . . . 22 51 00 22 Joca Trading A/S Industrivej 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 36 66 Johannesen Bendt Krogh svejser Skolevænget 8  . . . . . 29 25 14 94 Johannesen Christian elektriker Ejsingholmvej 29  . . . . . 21 80 27 36 Johannesen Dorthe Hornshøj slagteriarb Lauhedevej 25  60 17 61 28 Johannesen Dorthe Hornshøj Lauhedevej 25 . . . . . . . . . . 60 93 42 37 Johannesen Gerda Sønderparken 5  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 19 98 Johannesen Gerda Sønderparken 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 74 45 00 Johannesen Jens Kristian arbmd Grønningen 23 8  Johannesen Jeppe Ejsingholmvej 29  . . . . . . . . . . . . . . . 42 34 62 44 Johannesen Jonna Krogh social- og s Skolevænget 8  Johannesen Karin Skovbrynet 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 20 85 Johannesen Karsten støberiarb Skovbrynet 3  . . . . . . . . 97 44 20 85 Johannesen Mette Ejsingholmvej 29  . . . . . . . . . . . . . . . 50 92 44 95 Johannesen Mona teknisk ass Ejsingholmvej 29  . . . . . . 30 48 36 08 Johannesen Per Lauhedevej 25  Johannesen Per Østervang 1  Johannesen Peter bogtrykker Søndergade 50  Johannesen Solvejg Irene husassistent Djeldvej 17  . . . . 97 44 82 72 Johannesen Solvejg Irene Djeldvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . 23 83 45 97 Johannesen Valentyna K Søndergade 50  . . . . . . . . . . . . 91 53 30 17 Johansen Anne Marie damefrisør Vesterlund 132  . . . . . 30 27 45 29 Johansen Annemette Viborgvej 300  Johansen Cenneth Lundvej 2  Johansen Doris Bjerregaard stud Nørre Alle 6  . . . . . . . . 97 44 23 76 Johansen Egon Finn specialarb Engparken 6 tv  . . . . . . . 22 75 64 48 Johansen Emilie Haunstrup B Sevelvej 67  Johansen Ester Maria dagpl moder Engparken 6 tv  . . . . 22 75 64 48 Johansen Eva Nygaard lærer Holstebrovej 38d  . . . . . . . . 97 44 11 23 Johansen Flemming Bjerregaard Bjertparken 24  . . . . . . 41 28 12 53 Johansen Flemming Bjerregaard Bjertparken 24 . . . . . . . 22 83 25 57 Johansen Hans Christian B fabrikarb Vindelevgård 91  . . 97 44 20 40 Johansen Hedvig Helene Hulvej 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 66 13 82 Johansen Inge-Lise Bantz kontorass Bjertparken 24  Johansen Jens Kristian V specialarb Viborgvej 348  Johansen Joan Vindelevgård 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 18 05 04 Johansen Joan Bjerregaard Sevelvej 67  . . . . . . . . . . . . . 25 17 36 32 Johansen Joan Grindersle husassistent Vindelevgård 91  97 44 20 40 Johansen Joan Grinderslev Vindelevgård 91 . . . . . . . . . . 40 85 20 40 Johansen Joan Grinderslev Vindelevgård 91 . . . . . . . . . . 51 30 77 74 Johansen Joan Grinderslev Vindelevgård 91 . . . . . . . . . . 28 25 12 35 Johansen Joan Grinderslev Vindelevgård 91 . . . . . . . . . . 28 15 84 29 Johansen Jytte købmand Viborgvej 345 7540 Haderup Johansen Ken Østergaard bygn snedker Hulvej 24  . . . . . 40 42 42 30 Johansen Kent Michael Dueholmvej 2 7800 Skive Johansen Leif premierløjtn Viborgvej 345 7540 Haderup . 42 21 10 82 Johansen Leif Viborgvej 345 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 35 56 56 Johansen Lene Hammer tilskærer Hulvej 24  . . . . . . . . . 40 10 39 20 Johansen Lene Hammer Hulvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 38 42 30 Johansen Majken Møllegaard Nørregade 25c  Johansen Steen Engvej 20  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 37 18 51 Johansen Tage restauratør Hulvej 4  . . . . . . . . . . . . . . . . 22 47 57 55 Johnsen Edith Nørgårdsvej 11  Johnsen Jan Leif maskinarb Ålvej 17  . . . . . . . . . . . . . . . 60 92 66 76 Johnsen Jan Leif Ålvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 97 26 38 Johnsen Jesper Jäpelt Landtingvej 14  . . . . . . . . . . . . . . 27 14 85 68 Johnsen Jesper Jäpelt Landtingvej 14 . . . . . . . . . . . . . . 50 78 53 87 Johnsen Jesper Jäpelt Landtingvej 14 . . . . . . . . . . . . . . 20 69 40 98 Johnsen John kontorass Vinkelvej 7  Johnsen Lillian Mai eksped Ålvej 17  . . . . . . . . . . . . . . . . 21 97 26 38 Johnsen Monica Søndergade 36a  . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 69 23 69 Johnsen Monica Søndergade 36A . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 28 57 10 Johnsen Phaiwan C Skolevej 22  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 99 36 22

J


Navneregister

J

Jørgensen Henrik premierløjtn Skolegade 2  . . . . . . . . . . Jørgensen Inga Elisabet eksped Skovvej 10  . . . . . . . . . . Jørgensen Inge Skolegade 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Ingeborg Haislund ass Hvejnkjærvej 4  . . . . . . Jørgensen Ingeborg Haislund Hvejnkjærvej 4 . . . . . . . . . Jørgensen Jens Erik Gadager bankass Kirkevænget 9  . . Jørgensen Jens Wæver Sevelvej 16a 2mf  . . . . . . . . . . . Jørgensen Jeppe Mejlvang Nørregade 1 14  . . . . . . . . . . Jørgensen John Sevelvej 82  Jørgensen Jørgen prod. tekn Ulstrupvej 1  . . . . . . . . . . . Jørgensen Jørgen Ulstrupvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Jørn kleinsmed Strandlyst 2  . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Karl August C Toften 43  . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Karl August Christian Toften 43 . . . . . . . . . . . Jørgensen Kurt Vestervang 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Lasse Thorsager Tingvej 65 7800 Skive . . . . . Jørgensen Lasse Væggemose Djeldvej 58  Jørgensen Laura Kristine Skrænten 18  . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Lene køkkenassist Strandlyst 2  . . . . . . . . . . . Jørgensen Louise Nørregade 18a  Jørgensen Marie Lillegade 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Marijanne Lauhedevej 23  Jørgensen Niels falckredder Hvejnkjærvej 4  . . . . . . . . . . Jørgensen Niels Hvejnkjærvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Niels Hvejnkjærvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Niels Jørgen arbmd Grønningen 22  Jørgensen Ole specialarbej Djeldvej 58  Jørgensen Pernille Hellesvej 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Pernille Lyngby slagteriarbe Sevelvej 82  . . . . Jørgensen Pernille Lyngby Sevelvej 82 . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Sten Mejlvang svejser Geddalvej 17  . . . . . . . Jørgensen Søs Gl Landevej 2a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Tove Kjær elev Toften 43  . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Uffe Thrige Søgårdvej 3  Jørgensen Vera Møgelvangvej 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Vera Helene Halalle 17  . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Yrsa dir Viborgvej 339  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 45 21 60 97 44 84 12 97 45 21 60 97 44 84 67 20 60 42 20 97 45 21 85 31 56 17 37 28 83 04 57 97 44 00 20 23 30 66 80 22 30 34 16 97 44 22 24 61 76 64 61 27 81 38 52 28 57 97 96 97 44 81 74 29 86 27 85 97 44 34 36 97 44 84 67 97 44 84 64 30 71 74 75 32 10 54 35 27 81 32 81 61 12 76 71 25 53 34 66 42 73 30 36 97 44 22 24 97 45 22 90 97 45 20 73 97 45 21 33

K K K Mink I/S Struervej 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 34 25 Kabbel Kirstine Marie Ross Møllevej 13a  Kabbel Niels Vestergaard mek Møllevej 13a  . . . . . . . . . . 20 46 73 55 Kabbel Niels Vestergaard Møllevej 13A . . . . . . . . . . . . . . 20 46 73 55 Kabbel Niels Vestergaard Møllevej 13A . . . . . . . . . . . . . . 24 89 29 55 Kafaei-Yahyavi Alexander Gade Sevelvej 19  . . . . . . . . . 20 67 99 98 Kafaei-Yahyavi Karin Gade sygeplejersk Sevelvej 19  . . . 60 46 30 67 Kafaei-Yahyavi Karin Gade Sevelvej 19 . . . . . . . . . . . . . . 60 46 88 35 Kafaei-Yahyavi Karin Gade Sevelvej 19 . . . . . . . . . . . . . . 51 26 23 51 Kafaei-Yahyavi Karin Gade Sevelvej 19 . . . . . . . . . . . . . . 20 67 99 98 Kafaei-Yahyavi Nicolai Gade Sevelvej 19  . . . . . . . . . . . . 20 67 99 98 Kahlert Line Maria Rolighed Tingvej 13 7800 Skive Kallesøe Pia Fuglebakken 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 93 26 07 Kallesøe-Kirk Klaus Fuglebakken 28a  Kallmayer Thomas Juul Stendisvej 10  . . . . . . . . . . . . . . 42 76 37 97 Kallmayer Thomas Juul Stendisvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . 40 38 72 72

Kallmayer Thomas Juul Stendisvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . 60 21 05 96 Kalms Christina Erhardsen Søndergade 52  . . . . . . . . . . 51 76 47 30 Kalms Christina Erhardsen Søndergade 52 . . . . . . . . . . . 20 99 01 39 Kalms Elin Toft Nørregade 13b 2th  Kalms Jesper Erhardsen Søndergade 52  . . . . . . . . . . . . 31 23 88 32 Kalsgaard Helle Grubbe laborant Bjergbyvej 30  Kalsgaard Kim Robert Grubbe Hovgårdvej 21  . . . . . . . . . 51 88 86 24 Kalsgaard Torben chauf Bjergbyvej 30  Kamp Henning Vester Møllevej 21  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 63 55 Kamp Henning Vester Møllevej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 34 07 19 Kamp Mathias Bjerregaard Nørre Alle 6  . . . . . . . . . . . . . 97 44 23 76 Kamstrup Mogens Strøm tømrer Vester Egebjergvej 12  30 23 64 38 Kamstrup Niels Bjerregaard Landtingvej 24  Kamstrup Peder Landtingvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 21 60 18 Kamstrup Peder Møgeltoft gdr Landtingvej 9  . . . . . . . . . 97 44 60 18 Kamstrup Søren Møgeltoft Vester Egebjergvej 5  . . . . . . . 27 44 04 06 Kant Jagtrejser I/S Stendisvej 22  . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 40 42 98 Karlsen Christina Svenstrup Vindelevgård 268  . . . . . . . 97 44 28 88 Karlsen Connie Svenstrup Vindelevgård 268  . . . . . . . . . 97 44 28 88 Karlsen Connie Svenstrup Vindelevgård 268 . . . . . . . . . . 51 77 82 34 Karlsen Connie Svenstrup Vindelevgård 268 . . . . . . . . . . 51 34 92 62 Karlsen Connie Svenstrup Vindelevgård 268 . . . . . . . . . . 21 13 69 12 Karlsen Hans Jørgen Ørskov murer Viborgvej 352  . . . . . 97 45 22 81 Karlsen Jes Svenstrup salgsl Vindelevgård 268  . . . . . . . 97 44 28 88 Karlsen Jytte elev Viborgvej 352  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 22 81 Karlsen Jytte Viborgvej 352 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 32 94 67 Karlsen Mads Grønne Torndalvej 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 65 53 06 Karlsen Steffen Erik Stendisvej 49  . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 86 68 17 Karmark Lene Løkke Skavevej 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 80 52 13

Stendis Kartoffelcentral

Stendisvej 40  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 74 81 70

Karwacka Agnieszka Zofia Engparken 26 tv  Karwacki Dariusz Engparken 26 tv  Katona Szilard-Lehel Møllevej 2a 3  . . . . . . . . . . . . . . . . 28 76 14 22 Kattenhøj Gunnar lærer Holstebrovej 38e  . . . . . . . . . . . 97 44 21 00 Kattenhøj Gunnar Holstebrovej 38E . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 91 63 17 Kattenhøj Gunnar Holstebrovej 38E . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 47 44 05 Kattenhøj Rikke Holstebrovej 38e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 77 79 44 Kavaliauskas Oleksandr Sevelvej 80  . . . . . . . . . . . . . . 50 29 63 62 Kavaliauskene Liliia Sevelvej 80  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 80 44 80 Kawok Seevin Engparken 12 1tv  Keith Rikke Øster Stendisvej 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 89 81 98 Kejser Asbjørn Kirkevænget 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 82 14 08 Keller Jørgen vognmd Østergårdvej 3  . . . . . . . . . . . . . . 24 45 83 86 Keller Zara Raunsbæk Østergårdvej 3  Kepin Vitalii Engparken 18 th  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 19 17 80 Kesete Yekunoamlak Nørregade 1 11  Khado Abdelkader Mustafa Engparken 24 1th  Khalil Hamida Walid Engparken 10 1th  Khan Abdul Karim Eid Møllevej 2a 17  Kheddo Hani Vindelevgård 215  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 21 24 35 Kheddo Mustaffa Vindelevgård 215  . . . . . . . . . . . . . . . . 60 21 24 35 Kibsgaard Jens kontorass Birkevej 20  . . . . . . . . . . . . . 20 73 79 77 Kiel Andreas Old Holstebrovej 45  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 46 17 06 Kiel Bente Old Holstebrovej 45  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 46 17 06 Kiel Jørgen Holstebrovej 45  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 46 17 06 Kiel Jørgen Holstebrovej 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 31 82 29 Kiflemariam Nigsti Tesfay Søndergade 15 1  Kildahl Kristian lærl Ejsingholmvej 27  . . . . . . . . . . . . . . 40 52 36 46 Kildahl Kristian Ejsingholmvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 11 01 97 Kildahl Lone lægesekretær Kapelvej 1  . . . . . . . . . . . . . . 25 21 34 90 Kildahl Peder teknonom Kapelvej 1  Kingstoft Svend Aage Sevelvej 22 2  . . . . . . . . . . . . . . . 28 25 79 81 Kirk Grethe Sand lærer Østervang 5  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 67 87

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 86


Kjellerup Peter tømrerm Vesterlund 9  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 19 50

Tømrermester Peter Kjellerup ApS

Vesterlund 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 19 50 Kjelsmark Christina Østergårdvej 7  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 40 48 02 Kjær Anny Johanne Kusk lærer Lauhedevej 29  . . . . . . . 97 43 23 06 Kjær Ole chauf Adelvej 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 34 57 54 Kjær Peder Lauhedevej 29  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 43 23 06 Kjærgaard Allan Skolevej 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 36 16 46 Kjærgaard Hardy operatør Vigen 28  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 29 19 Kjærgaard Hardy Vigen 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 49 71 62 Kjærgaard Ingrid Frieda Bock lærer Skrænten 22  . . . . . . 25 33 51 02 Kjærgaard Jens lærer Skrænten 22  . . . . . . . . . . . . . . . . 25 33 51 77 Kjærgård Karoline Bentsen Skrænten 50  . . . . . . . . . . . . 30 50 83 12 Kjærgård Kristian Bentsen Skrænten 50  . . . . . . . . . . . . . 30 50 83 12 Kjærgaard Mona husassistent Tingvej 81 7800 Skive . . 24 64 85 10 Kjærgård Niels Johan gdr Skrænten 50  . . . . . . . . . . . . . 61 28 83 12 Kjærgaard Steen gdr Tingvej 81 7800 Skive . . . . . . . . . 21 45 86 92 Kjærgård Trine Louise Viborgvej 314  . . . . . . . . . . . . . . . 42 23 15 07 Kjærgård Trine Louise Viborgvej 314 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 89 59 47 Kjærgård Trine Louise Viborgvej 314 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 83 74 05 Kjærhauge Mette lægesekretær Vindelevgård 199  . . . . 97 44 28 25 Kjærside Anne-Marie Appelt Vindelevgård 183  . . . . . . . 30 31 16 85 Kjærside Tommy Appelt Vindelevgård 183  . . . . . . . . . . . 20 87 13 71 Kjærside Tommy Appelt Vindelevgård 183 . . . . . . . . . . . . 30 31 16 85 Kjølbæk Susanne Søgårdvej 18  KK Auto og Dækservice v/ Kim Madsen Mosevej 11  . . 82 30 40 92 KK Materieludlejning Ejsingholmvej 27  . . . . . . . . . . . . . 40 52 36 46 K K Mink Handbjerg I/S Nørgårdsvej 9  . . . . . . . . . . . . . 97 44 16 25 Klausen Louise Ulstrupvej 5A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 93 67 75 Klausen Louise Kjær Ulstrupvej 5a  . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 80 80 77 Klausen Michael Phørcksen Åglimt 45a 7800 Skive . . . . 50 81 58 40 Klausen Tina Schmidt Toften 32  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 43 08 22 Klausholt Anna Dora Voldgade 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 34 23 Klausholt Anna Dora Voldgade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 68 44 86 Klausholt Anni farmakonom Skivevej 50  . . . . . . . . . . . . . 97 44 60 23 Klausholt Anni Skivevej 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 92 60 23 Klausholt Bent gdr Skivevej 50  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 60 23 Klausholt Bent Skivevej 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 17 61 23 Klausholt Julie Skivevej 50  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 60 23 Klausholt Per Jacobsen gdr Voldgade 7  . . . . . . . . . . . . . 97 44 34 23 Klavenieks Martins Svendshedevej 13a  Klavsen Martin Klostervej 4  Klavsen Sarah Hornstrup Klostervej 4  Klemmensen Hanne Kirstine Hahlvej 6 7800 Skive . . . . 97 54 70 85 Klemmensen Hanne Kirstine Hahlvej 6 . . . . . . . . . . . . . . 23 69 25 66 Klemmensen Johannes gdr Hahlvej 6 7800 Skive . . . . . . 97 54 70 85 Klemmensen Peder gdr Hahlvej 6 7800 Skive . . . . . . . . . 97 54 70 85 Klemmensen Peder Hahlvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 93 89 14 Klestrup Ingrid Meier bogh Møllevej 12  . . . . . . . . . . . . . 97 44 15 65 Klestrup Jes Meier Lindbjergvej 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 56 15 65

Klinik for Fysioterapi og Træning

Søndergade 54  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 21 21

Klint Gurli Trevældvej 9 

Klippeateliet

Søndergade 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 27 20

Klippehjørnet

Egebjergvej 1 7800 Skive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klishch Fedir Hvejnkjærvej 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klishch Svitlana Hvejnkjærvej 6  Klit Jytte Berg husassistent Vester Herrupvej 16  . . . . . . Klit Trine Berg Sevelvej 20 1  Klitte Peter tømrer Agovej 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 54 74 01 20 90 66 21 50 57 24 32 27 66 09 99

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 87

Navneregister

Kirk Grethe Sand Østervang 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 40 19 06 Kirk Robert tømrer Fuglebakken 11  . . . . . . . . . . . . . . . . 51 90 26 07 Kirkeby Gunnar gdr Stendisvej 4a  . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 84 06 33 Kirkeby Gunnar arbmd Halalle 19  Kirkeby Kim gdr Feldevej 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 00 50 Kirkeby Kim Feldevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 00 96 Kirkeby Kim Feldevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 87 10 50 Kirkeby Kim Feldevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 48 52 08 Kirkeby Kim Feldevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 79 32 78 Kirkeby Kim Feldevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 98 14 84 Kirkeby Kim Feldevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 00 61 Kirkeby Kim Feldevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 45 80 66 Kirkeby Mette Riis Feldevej 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 00 50 Kirkeby Pia Riis køkkenassist Feldevej 1  . . . . . . . . . . . . 97 44 00 50 Kirkegaard Alfrida Elise N pakkerske Bjergbyvej 20  . . . 97 44 84 92 Kirkegaard Dorit Holmgaard Mosekrogen 23  . . . . . . . . . 97 44 20 90 Kirkegaard Emil Nederby Søndergade 14 1  . . . . . . . . . . 27 32 37 41 Kirkegaard Hanne Herningvej 58 7800 Skive . . . . . . . . . 97 54 45 00 Kirkegaard Kathrine Herningvej 58 7800 Skive . . . . . . . . 97 54 45 00 Kirkegaard Kristian gdr Hjerlhedevej 1 4  . . . . . . . . . . . . 97 42 36 57 Kirkegaard Mette Thorupgaard 23  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 13 52 Kirkegaard Svend-Erik Herningvej 58 7800 Skive . . . . . . 97 54 45 00 Kirkegaard Svend-Erik Herningvej 58 . . . . . . . . . . . . . . . 29 29 26 20 Kirkegaard Svend-Erik Herningvej 58 . . . . . . . . . . . . . . . 23 37 37 57 Kirkegaard Svend-Erik Herningvej 58 . . . . . . . . . . . . . . . 24 48 95 48 Kirkegaard Svend-Erik Herningvej 58 . . . . . . . . . . . . . . . 21 52 53 20 Kirkegaard Villy landpostbud Mosekrogen 23  . . . . . . . . . 97 44 20 90 Kirkegaard Villy Mosekrogen 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 20 79 90 Kirkegaard Villy Mosekrogen 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 42 98 58 Kirkemann Camilla Drachmann Geddalvej 25  Kirkemann Dorthe Drachmann Ejsingholmvej 13  Kirkemann Niels Ejsingholmvej 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 40 16 30 Kirkensgaard Krista Ravndahl visitatrice Møllersvej 1  . . 97 44 28 08 Kjeldbjerg Preben Øster Hjermvej 23a  . . . . . . . . . . . . . 40 42 43 05 Kjeldbjerg Randi Øster Hjermvej 23a  . . . . . . . . . . . . . . . 51 31 38 67 Kjeldgård Tine Bernhard Stendisvej 26  . . . . . . . . . . . . . 29 83 88 29 Kjeldsen Allan Vesterled 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 15 15 91 Kjeldsen Allan Rasmussen tømrer Skoletoften 14  . . . . . . 22 15 15 91 Kjeldsen Anja Vesterled 8  Kjeldsen Bjarne Hyldahl tømrerlærl Ålvej 8  . . . . . . . . . . . 97 44 15 71 Kjeldsen Bjarne Hyldahl Ålvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 94 47 28 Kjeldsen Bjarne Hyldahl Ålvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 86 15 71 Kjeldsen Ejnar Mosekrogen 27  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 27 60 Kjeldsen Ejnar Mosekrogen 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 58 19 24 Kjeldsen Hanne Ganzler socialpædago Birke Alle 10  Kjeldsen Irene Toften 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 23 08 Kjeldsen J Erik N bogh Toften 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 23 08 Kjeldsen Lisbeth specialarb Mosekrogen 27  . . . . . . . . . . 97 44 27 60 Kjeldsen Lisbeth Mosekrogen 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 28 27 60 Kjeldsen Lone Thor Straten Geddalvej 27  . . . . . . . . . . . . 97 44 68 01 Kjeldsen Preben Nørgårdsvej 12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 81 21 12 Kjeldsen Solvej Havevej 11b  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 15 38 Kjeldsen Ulla Irene Ålvej 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 15 71 Kjeldsen Vibeke lærer Vesterlund 116  . . . . . . . . . . . . . . 30 23 29 13 Kjellerup Hanne Østergaard datamatiker Bjertparken 11  Kjellerup Helle Susanne Bjertparken 99  Kjellerup Henrik Rebbe Bjertparken 11  Kjellerup Jørgen Rebbe Bjertparken 99  . . . . . . . . . . . . . 30 18 93 23 Kjellerup Jørgen Rebbe Bjertparken 99 . . . . . . . . . . . . . . 30 18 93 20 Kjellerup Jørgen Rebbe Bjertparken 99 . . . . . . . . . . . . . . 30 18 93 22 Kjellerup Jørgen Rebbe Bjertparken 99 . . . . . . . . . . . . . . 30 18 93 21 Kjellerup Karen Margrethe Vesterlund 9  . . . . . . . . . . . . . 97 44 19 50 Kjellerup Karen Margrethe Vesterlund 9 . . . . . . . . . . . . . 23 60 19 52 Kjellerup Martin Rebbe Søndergade 21 1  Kjellerup Oliver Rebbe Bjertparken 11 

K


Klochs Begravelsesforretning

Navneregister

K

Møllegade 2 7800 Skive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 52 01 50 Klokmose Anette Klostervej 16  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 47 37 14 Klokmose Mogens Klostervej 16  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 47 37 14 Knarborg Inger Rydevej 10 4  Knorborg Tove el-installat Vindelevgård 112  Knudsen Agnes Østparken 25  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 78 37 77 Knudsen Allan Bang Bøgelund specialarb Møllersvej 6  . . 60 41 76 75 Knudsen Anders Jeberg Djeldvej 31  . . . . . . . . . . . . . . . . 22 51 54 29 Knudsen Daniel Vestergade 8  Knudsen Edith Svenstrup klinikass Hvidemosevej 13  . . . 97 51 42 88 Knudsen Erik Burmølle bankass Vindelevgård 151  . . . . . 97 44 26 51 Knudsen Etty Grønningen 40  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 42 00 38 Knudsen Hanne Katrine P Nylandsvej 6  . . . . . . . . . . . . . 97 44 20 37 Knudsen Henry Vestergaard gdr Nylandsvej 6  . . . . . . . . 97 44 20 37 Knudsen Jane dagpl Vindelevgård 224  . . . . . . . . . . . . . . 23 95 26 19 Knudsen Janne L Burmølle Vindelevgård 151  . . . . . . . . . 20 96 26 51 Knudsen Jens Agner Bøgelund Stokholmvej 10  . . . . . . . 97 44 29 93 Knudsen Jens Damgaard smedesvend Lykkegårdvej 6  . 97 44 61 93 Knudsen Jens Damgaard Lykkegårdvej 6 . . . . . . . . . . . . 40 62 99 33 Knudsen Jens Peter handelsrejs Hvidemosevej 13  . . . . . 97 51 42 88 Knudsen Jytte Vester Alle 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 26 08 06 Knudsen Jørgen Kjærside kok Stokholmvej 17  Knudsen Kirsten Irene bogbinderass Nautrupvej 14  Knudsen Knud gdr Nautrupvej 14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 15 07 27 Knudsen Knud Erik chauf Vester Alle 3  . . . . . . . . . . . . . . 40 60 17 47 Knudsen Knud Kristian Lebech lærer Sevelskovbyvej 6  . 42 22 05 88 Knudsen Knud Kristian M mek Tingvej 34 7800 Skive . . . 97 54 41 38 Knudsen Krista Elisabeth D Grønningen 21 15  . . . . . . . . 97 44 24 45 Knudsen Kristian Bæk gdr Birkevej 30  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 14 83 Knudsen Kristian Bæk Birkevej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 95 38 57 Knudsen Kurt Vindelevgård 205  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 27 37 21 Knudsen Kurt Vindelevgård 205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 61 85 34 Knudsen Kurt Vindelevgård 205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 43 42 08 Knudsen Lars Sanggaard gdr Salshøjvej 9  . . . . . . . . . . . 97 44 20 89 Knudsen Laura Katrine Tingvej 34 7800 Skive . . . . . . . . 97 54 41 38 Knudsen Laura Katrine Tingvej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 93 03 15 Knudsen Laura Katrine Tingvej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 93 71 00 Knudsen Leif Dalsgaard eksped Vindelevgård 150  . . . . . 97 44 39 70 Knudsen Leif Dalsgaard Vindelevgård 150 . . . . . . . . . . . 24 40 24 95 Knudsen Leif Dalsgaard Vindelevgård 150 . . . . . . . . . . . 20 23 68 70 Knudsen Line L Burmølle Vindelevgård 151  . . . . . . . . . . 97 44 26 51 Knudsen Lisbeth Astrup kontorass. Nørregade 35  . . . . . 97 44 29 79 Knudsen Lisbeth Astrup Nørregade 35 . . . . . . . . . . . . . . 30 11 29 79 Knudsen Lisbeth Langgaard B Vindelevgård 151  . . . . . . 97 44 26 51 Knudsen Lisbeth Langgaard Burmølle Vindelevgård 151 . 22 24 53 64 Knudsen Lisbeth Langgaard Burmølle Vindelevgård 151 . 26 21 51 26 Knudsen Lisbeth Langgaard Burmølle Vindelevgård 151 . 51 33 51 26 Knudsen Lisbeth Langgaard Burmølle Vindelevgård 151 . 20 96 26 51 Knudsen Lone Bjerre Bjertparken 45  . . . . . . . . . . . . . . . 41 69 99 69 Knudsen Luise Strandvejen 23  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 24 81 27 Knudsen Marianne plejeass Salshøjvej 9  . . . . . . . . . . . . 97 44 20 89 Knudsen Marie Birkevej 30  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 14 83 Knudsen Marie Birkevej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 58 15 27 Knudsen Michael Dueholmvej 5 7800 Skive . . . . . . . . . . 97 54 70 71 Knudsen Michael Bøgelund Gl Landevej 2c  Knudsen Nicolai Provstgaard Ejsingholmvej 18  . . . . . . . 20 55 21 53 Knudsen Niels Bjerre meklr Bjertparken 45  . . . . . . . . . . 69 14 97 45 Knudsen Niels Bjerre Bjertparken 45 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 25 28 87 Knudsen Niels Christian eksped Nørregade 35  . . . . . . . . 97 44 29 79 Knudsen Ove Sønnichsen Rydevej 10 2  Knudsen Peder Stage Boelt afd l Havevej 23a  . . . . . . . . 51 98 60 08 Knudsen Per Laurits Bøgelund Havevej 36  . . . . . . . . . . . 22 81 00 75 Knudsen Poul Ewald Bøgelund slagteriarb Østparken 25  26 78 21 37 Knudsen Poul Ewald Bøgelund Østparken 25 . . . . . . . . . 81 75 37 67

Knudsen Sanne Gl Landevej 20  Steen Knudsen Ssk Vindelevgård 35  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 26 80 Knudsen Steen Bjerre Vesterlund 44  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 13 10 Knudsen Steen Svoldgård smed Vindelevgård 224  . . . . . 28 94 26 80 Knudsen Thilde Ålykkevej 41 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 35 15 Knudsen Tina Nylandsvej 17  Knudsen Trine Hoang Salshøjvej 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 20 89 Kobberup Charlotte Skou Wils frisør Egebjergvej 40  Kobberup Claus Bjerg mek Holstebrovej 52  . . . . . . . . . . 23 36 00 53 Kobberup Helle stud Holstebrovej 52  . . . . . . . . . . . . . . . 21 62 14 67 Kobberup Helle Holstebrovej 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 31 01 89 Kobberup Kristen Olesen ass Vesterlund 68  . . . . . . . . . . 97 44 27 74 Kobberup Peder Egebjergvej 40  Kobberup Rigmor Vesterlund 68  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 27 74 Kobborg Anna Marie Heselaa Fuglebakken 26b  . . . . . . . 97 45 23 69 Kobborg Flemming Andreas H Viborgvej 326  . . . . . . . . . 97 45 28 28 Kobborg Helena Mundbjerg Viborgvej 326  . . . . . . . . . . . 97 45 28 28 Kobborg Susanne Mundbjerg teknisk assi Viborgvej 326  97 45 28 28 Kobborg Susanne Mundbjerg Viborgvej 326 . . . . . . . . . . 27 33 94 96 Koch Else Sigrid Hvass syerske Hjerlhedevej 1 3  . . . . . . 97 41 02 01 Kock Camilla Poulsen Djeldvej 20a  Kock Jonas Zanchetta Djeldvej 20a  . . . . . . . . . . . . . . . . 61 78 10 36 Kock Kamilla Zanchetta Kirkevej 10  . . . . . . . . . . . . . . . . 60 16 03 40 Koczubal Kristian Fuglebakken 32  Kofod Finn pedel Skovvej 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 32 19 67 Kofod Jane Vinther bestyrerinde Skovvej 8  . . . . . . . . . . . 21 67 50 39 Kokholm Anders Sidelmann Havevej 40  Kokholm Kurt vognmd Vesterlund 120  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 20 22 Kokholm Kurt Vesterlund 120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 61 20 22 Kokholm Lene lærer Vindelevgård 166  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 34 38 Kokholm Lene Vindelevgård 166 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 29 53 26 Kokholm Lene Vindelevgård 166 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 29 53 09 Kokholm Steen tømrer Fjordparken 20  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 24 76 Kokholm Steen Fjordparken 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 61 24 76 Kolesnyk Vadym Engparken 4 1th  . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 76 14 39 Kongsbak Niels Møller Viborgvej 308  . . . . . . . . . . . . . . 75 73 29 29 Kongsbak Niels Møller Viborgvej 308 . . . . . . . . . . . . . . . 29 44 00 69 Kongsbak Niels Møller Viborgvej 308 . . . . . . . . . . . . . . . 30 27 47 70 Kongsgaard Helle Lund Vester Trabjergvej 20  . . . . . . . . 53 28 01 23 Kongsgaard Jørn pelsdyravler Vester Trabjergvej 20  . . . . 97 44 01 54 Kongsgaard Jørn Vester Trabjergvej 20 . . . . . . . . . . . . . . 23 72 22 26 Konopko Anna Søndergade 72  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 46 16 64 Konopko Justyna Birkevej 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 67 35 92 Konsulentfirmaet Vittenkham Søndergade 21 1  . . . . . . 97 44 36 35 Korsbakke Kasper Winther Nørregade 1 1  Korsbakke Ronni Gunnar Mosevej 9  . . . . . . . . . . . . . . . . 31 95 67 23 Korsbakke Winnie Winther Mosevej 9  Korsgaard Inge Marie dagpl Tingvej 67 7800 Skive . . . . 21 48 88 85 Korsgaard Janne Viborgvej 308  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 73 29 29 Korsgaard Jørgen værktøjsmag Nørgårdsvej 4  . . . . . . . . 30 14 25 45 Korsgaard Knud Ove tømrer Tingvej 11 7800 Skive . . . . . 97 54 41 28 Korsgaard Knud Ove Tingvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 82 89 98 Korsgaard Lars Tingvej 51 7800 Skive . . . . . . . . . . . . . . 97 54 44 77 Korsgaard Poul Erik specialarb Tingvej 67 7800 Skive . . . 30 36 44 79 Korsgaard Poul Erik Tingvej 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 48 88 85 Korsgaard Tanja Mie Tingvej 51 7800 Skive . . . . . . . . . . 25 32 44 77 Korsholm Lisbeth sygehj Landtingvej 9  . . . . . . . . . . . . . 97 44 60 18 Korsholm Lisbeth Landtingvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 46 52 49 Korslund Heidi Høj Vinther Vindelevgård 18  . . . . . . . . . . 26 65 16 55 Korstoft Laila tekstilarb Møllevej 16  . . . . . . . . . . . . . . . 23 37 30 40 Kotiah Rudolph Nørregade 9c 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 32 72 73 Kovsals Silvestrs Djeldvej 55  KR Butik Stokholmvej 34  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 95 56 01 Krabbe Allan Frostholm Højbjergvej 12  Krabbe Edith Agnete Grønningen 23 3 

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 88


Kristensen Hanne Schmidt Vindelevgård 160 . . . . . . . . . 20 26 14 98 Kristensen Hans M arbmd Bjergbyvej 5  . . . . . . . . . . . . . 23 83 69 57 Kristensen Hartvig boelsmand Ålvej 3  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 23 37 Kristensen Helene Honey Vindelevgård 233  . . . . . . . . . . 41 62 34 33 Kristensen Helle Obitsø produktionsm Nr Bjertvej 1a  . . . 60 13 52 51 Kristensen Helle Obitsø Nr Bjertvej 1A . . . . . . . . . . . . . . . 40 89 48 91 Kristensen Helle Obitsø Nr Bjertvej 1A . . . . . . . . . . . . . . . 97 43 20 08 Kristensen Henning chauf Grønningen 23 7  Kristensen Henning Damholt arbejdsl Vindelevgård 160  . 97 44 34 33 Kristensen Henning Damholt Vindelevgård 160 . . . . . . . . 41 34 85 00 Kristensen Henriette Mølgaard kontorassist Ålvej 26  Kristensen Henrik Obitsø Nørregade 7 2  . . . . . . . . . . . . . 26 33 14 95 Kristensen Henrik Obitsø Nr Bjertvej 1a  . . . . . . . . . . . . . 97 44 20 08 Kristensen Henrik Obitsø Nr Bjertvej 1A . . . . . . . . . . . . . 60 13 52 51 Kristensen Henry specialarb Egebjergvej 9  . . . . . . . . . . . 24 89 98 06 Kristensen Henry Egebjergvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 46 42 75 Kristensen Holger Obitsø entreprenør Vesterlund 90  . . . . 22 36 54 12 Kristensen Holger Obitsø entreprenør Vesterlund 90  . . . . 24 42 01 40 Kristensen Inga Vestervang 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 28 10 Kristensen Inga Vestervang 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 72 35 60 Kristensen Jan møbelsnedker Vesterlund 8  . . . . . . . . . . 97 44 14 03 Kristensen Jan Vesterlund 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 37 79 52 Kristensen Jan Vesterlund 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 17 43 49 Kristensen Janni Sidse Bruhn Stendisvej 13  Kristensen Jenny Birgit dagplejemor Djeldvej 40  . . . . . . 61 78 85 59 Kristensen Jens Klit Work stud Åparken 6  . . . . . . . . . . . 32 55 00 28 Kristensen Jens Kristian landmd Tophøjvej 16  Kristensen Jens Kristian Sig fagl Solparken 46  . . . . . . . . 97 45 24 38 Kristensen Jens Kristian Sig Solparken 46 . . . . . . . . . . . 22 56 76 40 Kristensen Jens Kristian Sig Solparken 46 . . . . . . . . . . . 50 80 04 99 Kristensen Jesper Ålvej 26  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 27 52 95 Kristensen Jesper Strøm Vindelevgård 264  Kristensen John Henrik Søndergade 8 2  . . . . . . . . . . . . 52 70 81 41 Kristensen John Ludvig Aage arbmd Grønningen 19 19  Kristensen Jørgen chauf Trandumvej 10 7800 Skive . . . . 97 54 40 78 Kristensen Jørgen B Skolevænget 10  Kristensen Jørn specialarb Stendisvej 13  Kristensen Karen Ole Jensensvej 5 7800 Skive . . . . . . . . 41 26 23 10 Kristensen Karen Vesterlund 90  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 36 54 12 Kristensen Karen Qvist ergoterapeut Ryde Møllevej 6  . . . 97 44 01 42 Kristensen Karen Qvist Ryde Møllevej 6 . . . . . . . . . . . . . 20 48 83 44 Kristensen Karen Qvist Ryde Møllevej 6 . . . . . . . . . . . . . 24 67 40 44 Kristensen Karen Qvist Ryde Møllevej 6 . . . . . . . . . . . . . 21 14 01 42 Kristensen Karlo Marius gdr Grønningen 19 11  Kristensen Karsten landbr medhj Stendisvej 35  . . . . . . . 97 46 81 74 Kristensen Kirsten Marie hjemmehj Ålykkevej 41 23  . . . 97 45 21 59 Kristensen Kirstine Tilie B Mosevej 31  Kristensen Klaus Østergårdvej 6 7500 Holstebro Kristensen Klaus Strøm Vindelevgård 264  . . . . . . . . . . . 22 11 87 44 Kristensen Knud Kærgaard elektrikersv Møllevej 5d  . . . . 97 44 22 34 Kristensen Knud Kærgaard Møllevej 5D . . . . . . . . . . . . . . 22 34 48 00 Kristensen Kristen-Ole landmd Stendisvej 22  . . . . . . . . . 97 44 02 98 Kristensen Kristen-Ole Stendisvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 02 06 Kristensen Kristen-Ole Stendisvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . 21 42 42 98 Kristensen Kristina Bøje Vester Egebjergvej 2  . . . . . . . . . 40 83 59 10 Kristensen Kuno Flaskager læge Ryde Møllevej 6  . . . . . . 97 44 01 42 Kristensen Kurt Birkholm flyarb Højbjergvej 2  . . . . . . . . . 97 44 01 99 Kristensen Lena elev Kirkevej 62  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 46 52 12 Kristensen Leo Bjørn tømrer Søgårdvej 1  . . . . . . . . . . . . 25 76 60 24 Kristensen Lilly Søvejen 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 25 38 Kristensen Lilly Søvejen 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 52 53 80 Kristensen Lis Moog køkkenl Østparken 59a  . . . . . . . . . 51 25 83 82 Kristensen Lisbeth Thorup kontorass Anlægsvej 1  . . . . . 24 87 53 05 Kristensen Lisbeth Vester ass Råstvej 1  Kristensen Lissy Sigkjær reng ass Solparken 26  . . . . . . 21 23 12 36

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 89

Navneregister

Krabbe Inger Marie sygehj Holstebrovej 46  . . . . . . . . . . 97 44 33 06 Krabbe Jane Marie Frostholm Højbjergvej 12  Krabbe Morten Nørgårdsvej 17  Krabbe Ole medhj Holstebrovej 46  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 33 06 Krag Dorte Vesterlund 76  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 52 81 61 Krag Dorte Vesterlund 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 16 59 99 Krag Dorte Vesterlund 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 39 16 58 Krag Poul Skrænten 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 34 07 07 Krag Poul Skrænten 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 36 02 36 Krag Poul Vestergaard lærer Skrænten 15  . . . . . . . . . . . 97 44 84 17 Krag Aase lærer Skrænten 15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 84 17 Kragelund Marie Stjernholm Højbjergvej 9  . . . . . . . . . . 26 22 59 87 Kragh Marie Louise Ålvej 20  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 12 10 Kragh Marie Louise Ålvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 84 97 10 Kramer Lissy eksped Geddalvej 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 11 99 75 Krawack Niels Erik adjunkt Lauhedevej 19  . . . . . . . . . . 97 44 64 30 Krawack Niels Erik Lauhedevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 83 82 04 Kreativt Design Tværgade 17  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 20 86 74 Kristensen Anders Havevej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 22 81 Kristensen Anders Marinus specialarb Havevej 24  . . . . . 51 77 81 07 Kristensen Anders Narinus Havevej 24 . . . . . . . . . . . . . . 23 48 05 12 Kristensen Andreas Engmark Højbjergvej 9  . . . . . . . . . . 30 88 94 93 Kristensen Andy Havevej 24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 12 81 30 Kristensen Andy Havevej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 14 81 30 Kristensen Ane Marie syerske Handbjergvej 11  . . . . . . . 97 54 71 85 Kristensen Anette Borup elev Enghavevej 4  . . . . . . . . . . 97 84 06 74 Kristensen Anna Elvine L eksped Vesterlund 8  . . . . . . . . 97 44 14 03 Kristensen Bendt Vigsø mek Solparken 26  . . . . . . . . . . . 21 23 12 36 Kristensen Bendt Vigsø Solparken 26 . . . . . . . . . . . . . . . 24 63 08 80 Kristensen Bent Strøw gdr Degnevænget 7  . . . . . . . . . . 97 44 82 83 Kristensen Bent Thorkild tømrer Djeldvej 40  . . . . . . . . . . 20 76 94 59 Kristensen Bente Thusgaard Hasselholtvej 2  . . . . . . . . . 97 44 15 04 Kristensen Bjarke Arvid Toften 29  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 45 60 56 Kristensen Bjarne Obitsø mek Handbjergvej 11  . . . . . . . 97 54 71 85 Kristensen Bjarne Obitsø Handbjergvej 11 . . . . . . . . . . . . 31 25 71 85 Kristensen Bodil radioarb ske Egebjergvej 9  . . . . . . . . . . 24 89 98 06 Kristensen Bodil Qvist Ryde Møllevej 6  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 01 42 Kristensen Chanda Beauty L Åparken 6  . . . . . . . . . . . . . 32 55 00 28 Kristensen Charlotte Stendisvej 17  . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 46 38 20 Kristensen Charlotte Stendisvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 37 38 20 Kristensen Charlotte Stendisvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 80 07 50 Kristensen Charlotte Stendisvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 71 77 68 Kristensen Clara Hornshøj husassistent Kirkebakken 7  . 23 30 69 79 Kristensen Daniel gdr Kirkebakken 10  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 80 57 Kristensen Dorte social- og s Åglimt 8 7800 Skive . . . . . 29 93 26 34 Kristensen Dorte Åglimt 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 71 41 20 Kristensen Edith Caroline syerske Grønningen 44 24  Kristensen Ejgil meksv Åglimt 6 7800 Skive . . . . . . . . . . 20 26 60 54 Kristensen Ellen Elisabeth Djeldvej 29  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 82 14 Kristensen Ellen-Grethe syerske Engparken 10 tv  . . . . . 24 81 41 09 Kristensen Elly fabrikarbske Kirkebakken 29a  . . . . . . . . 97 44 82 90 Kristensen Elly Kirkebakken 29A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 39 98 94 Kristensen Else Johanne Højbjergvej 2  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 01 99 Kristensen Else Marie hjemmehj Solparken 46  . . . . . . . . 97 45 24 38 Kristensen Erik chauf Havevej 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 27 00 19 Kristensen Erik Wilhelm teknisk ass Mosevej 36  . . . . . . 97 44 17 45 Kristensen Erik Wilhelm Mosevej 36 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 80 19 37 Kristensen Frank Birger chauf Råstvej 1  . . . . . . . . . . . . . 60 21 71 27 Kristensen Gerda Nielsine Feldevej 3  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 00 63 Kristensen Gunhild Tophøjvej 16  Kristensen Gunnar Bøje traktorf Hasselholtvej 2  . . . . . . . 97 44 15 04 Kristensen Gunnar Bøje Hasselholtvej 2 . . . . . . . . . . . . . 40 86 11 04 Kristensen Gunnar Bøje Hasselholtvej 2 . . . . . . . . . . . . . 22 43 10 44 Kristensen Gunnar Bøje Hasselholtvej 2 . . . . . . . . . . . . . 30 59 33 25 Kristensen Hanne Schmidt montrice Vindelevgård 160  . . 97 44 34 33

K


Navneregister

K

Kristensen Marianne Stendisvej 35  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 46 81 74 Kristensen Marianne Stendisvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 17 92 55 Kristensen Marianne Stendisvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 62 82 14 Kristensen Marie Grønningen 21 3  Kristensen Martin Viborgvej 302  Kristensen Martin Kjærgaard Skrænten 8  Kristensen Merete Skolevej 12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 17 08 66 Kristensen Mette Vindelevgård 244  . . . . . . . . . . . . . . . . 23 23 12 16 Kristensen Mette Vindelevgård 244 . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 36 12 16 Kristensen Mette Vindelevgård 244 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 93 93 10 Kristensen Mette Elkjær overlærer Mosevej 36  . . . . . . . . 97 44 17 45 Kristensen Mette Elkjær Mosevej 36 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 41 41 32 Kristensen Mette Katrine Sevelvej 22 1  Kristensen Mogens Tingvej 95 7800 Skive Kristensen Mona Lyhne Vad Enghavevej 10  Kristensen Ole Pilevang 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 62 80 74 Kristensen Ole Obitsø konstabel Pilevang 4  . . . . . . . . . . 51 29 62 24 Mobil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 46 49 39 Kristensen Ole Obitsø Pilevang 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 13 69 10 Kristensen Ole Obitsø Pilevang 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 72 92 72 Kristensen Palle Bjergbyvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 69 87 27 Kristensen Palle Ingolf H Bjergbyvej 11  . . . . . . . . . . . . . 31 69 27 27 Kristensen Paw Buchwardt Ejsingholmvej 25  . . . . . . . . . 60 66 00 97 Kristensen Per Reinhardt Ejsingholmvej 25  . . . . . . . . . . 23 23 68 83 Kristensen Per Reinhardt Ejsingholmvej 25 . . . . . . . . . . . 20 87 54 83 Kristensen Pernille Åglimt 8 7800 Skive Kristensen Poul Bjertparken 33  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 85 07 26 Kristensen Preben oversergent Åglimt 8 7800 Skive . . . . 29 71 41 20 Kristensen Preben Stendisvej 35  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 46 81 74 Kristensen Preben Åglimt 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 54 41 20 Kristensen Rebekka Arvid Toften 29  . . . . . . . . . . . . . . . . 22 48 51 38 Kristensen Rigmor Vedel tekstilarb Havevej 7  . . . . . . . . . 21 28 25 71 Kristensen Rita Hølmkjær Kirkebakken 4  . . . . . . . . . . . . 97 44 80 10 Kristensen Rita Hølmkjær Kirkebakken 4 . . . . . . . . . . . . . 24 22 04 66 Kristensen Signe Degnevænget 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 82 83 Kristensen Sinne Kirstine Havevej 24  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 22 81 Kristensen Sonja Vad kontorassist Åglimt 6 7800 Skive . . 28 90 80 79 Kristensen Steen Hjorth Hasselholtvej 12  . . . . . . . . . . . . 23 47 39 02 Kristensen Stener Ganzler tilsynsass Nautrupvej 30  . . . . 64 66 36 19 Kristensen Stener Ganzler Nautrupvej 30 . . . . . . . . . . . . 29 10 67 84 Kristensen Svend Ramsdal Tingvej 2 7800 Skive . . . . . . 97 54 45 10 Kristensen Svend Ramsdal Tingvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 11 20 04 Kristensen Thomas Foged chauf Geddalvej 42  . . . . . . . . 30 13 06 98 Kristensen Thomas Foged Geddalvej 42 . . . . . . . . . . . . . 51 74 70 70 Kristensen Tommy chauf Skolevej 12  . . . . . . . . . . . . . . . 32 17 08 66 Kristensen Torben bydreng Enghavevej 10  . . . . . . . . . . . 21 29 16 57 Kristensen Torben Enghavevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 62 32 92 Kristensen Torben Stendisvej 17  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 96 56 45 Kristensen Torben Bo mek Nørregade 5 1th  Kristensen Tove Kærgaard frisør Møllevej 5d  . . . . . . . . . 97 44 22 34 Kristensen Tove Kærgaard Møllevej 5D . . . . . . . . . . . . . . 40 33 82 34 Kristensen Ulla Tøjbjerg B Nylandsvej 5a  Kristensen Ulrik Kirkevej 62  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 46 52 12 Kristensen Ulrik Kirkevej 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 33 23 76 Kristensen Vagn gdr Feldevej 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 00 63 Kristensen Verner medhj Holstebrovej 44  . . . . . . . . . . . . 40 45 78 03 Kristensen Yvonne Reinhardt Ejsingholmvej 25  . . . . . . . 50 48 40 96 Kristensen Aage gdr Djeldvej 29  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 82 14 Kristensen Aage Djeldvej 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 93 82 14 Kristiansen Betty Abildgaard Brovænget 5  Kristiansen Britta Vindelevgård 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 60 81 90 Kristiansen Britta Holm Vindelevgård 94  . . . . . . . . . . . . . 97 70 12 90 Kristiansen Børge Birk murer Strandlyst 26  Kristiansen Flemming gdr Bjertparken 26  Kristiansen Henning Bruno specialarb Bækkevej 14  . . . . 97 44 20 87

Kristiansen Ingrid Marie kontorass Bjertparken 26  Kristiansen Jenny Erikgine restauratør Strandlyst 26  Kristiansen Jesper Solparken 16  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 12 28 Kristiansen Jonna Boe Vindelevgård 40  . . . . . . . . . . . . . 21 45 02 64 Kristiansen Kari Merethe Sydbanevej 1  Kristiansen Keld Toften 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 21 82 23 Kristiansen Keld Thinggaard Toften 39  . . . . . . . . . . . . . . 20 41 44 64 Kristiansen Keld Thinggaard Toften 39 . . . . . . . . . . . . . . 31 37 38 45 Kristiansen Lars Enghavevej 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 45 76 81 Kristiansen Lars Enghavevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 48 72 24 Kristiansen Lars Enghavevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 54 15 74 Kristiansen Lennert S Møllevej 11  Kristiansen Line Sevelvej 77  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 22 52 Kristiansen Lise Boe Søndergade 46a 1  Kristiansen Lise Westergaard Vesterlund 42  Kristiansen Mia Dorthea Solparken 16  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 12 28 Kristiansen Niels Jørgen slagteriarb Vindelevgård 40  . . . 21 52 95 06 Kristiansen Rita Strøm kontorass Bækkevej 14  . . . . . . . 97 44 20 87 Kristiansen Rita Strøm Bækkevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . 81 74 56 90 Kristiansen Rita Strøm Bækkevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . 50 92 48 73 Kristiansen Solveig Solparken 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 10 26 82 Kristiansen Solveig Espersen Solparken 16  . . . . . . . . . . 97 44 12 28 Kristiansen Thomas Gl Landevej 20  . . . . . . . . . . . . . . . . 60 18 67 93 Kristoffersen Lars Boe Hahlvej 1 7800 Skive Krog Doris Signy Grønningen 44 11  Krog Karsten togf Fuglebakken 33  . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 49 48 83 Krog Maren Søndergaard Degnevænget 2  . . . . . . . . . . . 97 44 80 31 Krog Runa Toft soc pædagog Hasselholtvej 19  . . . . . . . . 97 44 24 68 Krogager Ann-Marie husassistent Engparken 22 tv  . . . . 51 50 39 22 Krogager Jakob Jattrupvej 12  Krogager Niels gdr Hvejnkjærvej 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 23 23 56 Krogager Niels Hvejnkjærvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 47 46 75 Krogager Ruth Brun kons Hvejnkjærvej 2  Krogh Birgit Lundgaard Skovlundvej 3  . . . . . . . . . . . . . . 30 35 75 43 Krogh Knud Georg Skovlundvej 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 28 17 Krogsdorf-Jensen Else Søndergade 42A . . . . . . . . . . . . 23 93 26 29 Krogsdorf-Jensen Else M Søndergade 42a  . . . . . . . . . . . 97 44 15 39

Krop & Sjæl v/ Anja Hoffmann

Møllevangsvej 2 7560 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 32 71 67

Krul Susanne eksped Vinderupvej 27  Kruse Diana Vejrsø Ejsingholmvej 20  . . . . . . . . . . . . . . . Kruse Diana Vejrsø Ejsingholmvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . Kruse Diana Vejrsø Ejsingholmvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . Kruse Diana Vejrsø Ejsingholmvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . Kruse Henning dykker Geddalvej 58  . . . . . . . . . . . . . . . . Kruse Jacob Vindelevgård 169  Kruse Jacob Bahne Kokborgvej 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kruse Jacob Bahne Kokborgvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kruse Jens Vestergaard sælger Birke Alle 6  . . . . . . . . . . Kruse Jens Vestergaard Birke Alle 6 . . . . . . . . . . . . . . . . Kruse Jytte Vejrsø sygehj Geddalvej 58  . . . . . . . . . . . . . Kruse Karina Vejrsø Ålskovvej 16  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kruse Kate sygepl ass Østparken 43a  . . . . . . . . . . . . . . Kruse Lene Vindelevgård 169  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kruse Lene Vindelevgård 169 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kruse Peder Bjergbyvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kruse Peder Bahne elektrontekn Bjergbyvej 21  . . . . . . . Kruse Peder Bahne Bjergbyvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kruse Philip le Fevre Vester Herrupvej 8  . . . . . . . . . . . . . Kruse Philip Le Fevre Vester Herrupvej 8 . . . . . . . . . . . . . Kruse Sigrid Johanne fysioterap Landtingvej 31  . . . . . . . Kruse Sigrid Johanne Landtingvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . Kruse Stella Victoria Vester Herrupvej 8 . . . . . . . . . . . . . . Kruse Stella Victoria Kejser Vester Herrupvej 8  . . . . . . . .

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 90

97 44 66 16 29 76 60 06 61 78 65 93 61 67 48 77 21 25 62 64 64 66 44 87 61 66 30 57 97 45 24 34 42 55 29 99 20 48 30 25 21 24 10 19 30 64 98 68 22 78 43 81 42 72 25 46 26 85 50 78 97 44 84 05 30 48 50 78 22 34 08 34 22 34 08 34 97 44 18 08 61 38 32 61 23 29 48 40 71 77 71 77


Kaas Mona Agnes Aakær Skaun 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . Kaas Morten Hyldgaard Nørregade 18d  Kaas Poul Hyldgaard maler Skaun 2  . . . . . . . . . . . . . . . . Kaasgaard Methilde Holstebrovej 37  . . . . . . . . . . . . . . . Kaastrup Ann Møllevej 7  Kaastrup Asger Albert Nielsen gdr Mosekrogen 10  . . . . . Kaastrup Bruno Skivevej 28  Kaastrup Elo Geddalvej 44  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kaastrup Elo Geddalvej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kaastrup Kirsten Skivevej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kaastrup Kirsten Skivevej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kaastrup Kirsten Skivevej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kaastrup Kirsten Grønne Skivevej 28  . . . . . . . . . . . . . . . Kaastrup Kirsten Grønne Skivevej 28 . . . . . . . . . . . . . . . Kaastrup Lilly Marie Kirstine Mosekrogen 10  . . . . . . . . . Kaastrup Ove elektriker Egebjergvej 20  . . . . . . . . . . . . . Kaastrup-Hansen Bente køkkenl Struervej 13  . . . . . . . Kaastrup-Hansen Christian Struervej 13  . . . . . . . . . . . .

27 24 68 73 27 24 68 73 97 46 13 11 97 56 00 82 53 83 60 08 21 40 60 08 21 55 69 33 51 83 42 80 24 21 63 16 29 24 50 56 29 24 63 16 97 56 00 82 25 11 72 62 27 62 52 59 51 26 58 59

L Ladefoged Kasper Busk Bjergbyvej 26  Ladegaard Kirsten Lisbeth Skolevej 20a  . . . . . . . . . . . . 41 40 50 69 Lammert Monika Jattrupvej 1  Landbruget Fjordglimt Landtingvej 36  . . . . . . . . . . . . . 97 44 68 33

Landinspektørfirmaet Kjeldbjerg & Lundsager A/S

Nupark 49 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 40 15 17

Langballe Charlotte K Vindelevgård 88  . . . . . . . . . . . . . 22 45 69 48 Langballe Charlotte Kjeldbjerg Vindelevgård 88 . . . . . . . . 22 45 69 48 Langballe Charlotte Kjeldbjerg Vindelevgård 88 . . . . . . . . 22 21 28 37 Langballe Leif Egeberg bankass Vindelevgård 88  Lange Inga Marie Lyngsøparken 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 82 01 Lange Vibeke Højland Enghaven 12  Langgaard Anders Landtingvej 38  Langgaard Tina Mousten Landtingvej 38  Larsen Andreas Østermark Strandlyst 21  . . . . . . . . . . . 26 47 58 55 Larsen Anitta Sandfær Højbjergvej 16a  Larsen Anna Marie Søndergade 42c  Larsen Annalise Toft husassistent Strandlyst 21  Larsen Anne Elisabeth N lærer Baunehøjvej 5  . . . . . . . . . 97 44 00 60 Larsen Anne Elisabeth Nørgaard Baunehøjvej 5 . . . . . . . . 21 96 24 13 Larsen Annette Wahlgreen elev Rydevej 10 7  . . . . . . . . . 97 48 21 43 Larsen Bent Johannes læge Skrænten 34  . . . . . . . . . . . 97 44 88 48 Larsen Bent Johannes Skrænten 34 . . . . . . . . . . . . . . . . 41 42 05 16 Larsen Bent Johannes Skrænten 34 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 30 69 72 Larsen Bent Johannes Skrænten 34 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 36 27 60 Larsen Bent Johannes Skrænten 34 . . . . . . . . . . . . . . . . 60 16 88 48 Larsen Bente Ålskovvej 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 21 77 Larsen Bente Østergaard Holstebrovej 17  . . . . . . . . . . . 50 99 69 97 Larsen Bethina Charlotte T Hjerlhedevej 4  . . . . . . . . . . . 22 78 29 30 Larsen Birgit Lundager Øster Stendisvej 4  Larsen Birgitte Østermark Viborgvej 317a  . . . . . . . . . . . 97 40 26 25 Larsen Birte Østergaard diakon Vesterlund 128  . . . . . . . 97 44 16 65 Larsen Birthe Gurlev Struervej 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 27 75 68 Larsen Bjarke Overlade Rydevej 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 00 07 Larsen Bjarke Overlade Rydevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 88 85 85

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 91

Navneregister

Krynska Magda Skivevej 47  Krynski Bartlomiej Skivevej 47  Kræmmergaard Carina Møgelvangvej 8  . . . . . . . . . . . . 22 56 85 03 Kræmmergaard Lasse Møgelvangvej 8  . . . . . . . . . . . . . 22 56 85 03 Krøjgaard Christina Hansen Vester Egebjergvej 41  . . . . 60 22 48 56 KS Kød I/S Djeldvej 34  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 10 26 17 KS Maskinteknik I/S Struervej 15  . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 10 21 43 Kudahl Anette Bjørnkjærvej 12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 35 68 91 Kudahl Anette Bjørnkjærvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 25 53 32 Kudahl Astrid Grænge Kokborgvej 4  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 80 25 Kudahl Astrid Grænge Kokborgvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 66 22 76 Kudahl Bent traktorf Sebstrupvej 4 7800 Skive . . . . . . . . 40 42 30 83 Kudahl Bent Sebstrupvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 54 20 32 Kudahl Bent Sebstrupvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 42 41 15 Kudahl Erik Grænge skovarb Kokborgvej 2  . . . . . . . . . . . 97 44 85 01 Kudahl Heidi Provstgaard K shippingassi Kokborgvej 2  . . 97 44 85 01 Kudahl Heidi Provstgaard Knudsen Kokborgvej 2 . . . . . . . 24 81 64 55 Kudahl Heidi Provstgaard Knudsen Kokborgvej 2 . . . . . . . 51 15 83 43 Kudahl Heidi Provstgaard Knudsen Kokborgvej 2 . . . . . . . 23 25 39 98 Kudahl Holger landbruger Tingvej 66a 7800 Skive . . . . . 97 54 40 52 Kudahl Holger Tingvej 66A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 11 92 20 Kudahl Jytte Søvejen 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 20 45 51 Kudahl Jytte Marie håndarb lær Søvejen 1  . . . . . . . . . . . 97 45 25 54 Kudahl Svend gdr Kokborgvej 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 80 25 Kudahl Svend Kokborgvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 86 14 14 Kuhr Vivi landmd Ulstrupvej 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 00 20 Kuhr Vivi Ulstrupvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 52 50 06 Kulykivska Halyna Viborgvej 344  . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 11 70 77 Kulykivskyi Vitalii Viborgvej 344  Kurbet Olga au pair Handbjerg Hovgårdvej 5 th  Kurmis Arturas Sdr Svenstrupvej 3  Kurts Køreskole Søndergade 20 sttv  . . . . . . . . . . . . . . . 40 91 16 13 Kutsenko Andriy Nørregade 8 1tv  . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 14 18 47 Kutsenko Lina Nørregade 8 1tv  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 14 43 75 Kuzmina Yulia Viktorovna Sevelvej 35 th  Kvist Torben Lindbjergvej 6  Kylov Inge-Merete sygehj Vester Egebjergvej 6  . . . . . . . 61 71 17 03 Kyndesen Lone børneh pædag Vester Alle 32  . . . . . . . . 28 77 94 06 Kyndestoft Maskinfabrik ApS Vesterled 38A  . . . . . . . . 96 13 30 00 Kærgaard Bent landbrugsmed Kirkebakken 11  Kærgaard Gudrun Vesterlund 134  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 14 95 Kærgaard Hanne Hald Skivevej 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 58 69 44 Kærgaard Inge Nørskov specialarbej Kirkebakken 11  Kærgaard Kristian Arne J boelsmand Grønningen 21 7  . . 20 89 83 33 Kærgaard Rebekka Sørensen Skivevej 6  . . . . . . . . . . . . 20 57 53 89 Kærgaard Sara Kirkebakken 11  Køhler Ejvind Skolevej 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 32 33 07 Køhler Inge Guldborg Skolevej 3  Køhler Johannes Ivan specialarb Skolevænget 1  . . . . . . 97 44 02 15 Køhler Johannes Ivan Skolevænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . 23 72 02 15 Køhler Peder Frey fabrikarb Kapelvej 5  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 11 67 Køhler Peder Frey Kapelvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 73 59 67 Køhler Rosa arbejderske Kapelvej 5  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 11 67 Køhler Solveig Kirkegade 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 11 30 91 Køhler Solveig Kirkegade 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 10 07 60 Køkkengrej Skolevænget 12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 12 22 47 Kølbæk Tina Sdr Svenstrupvej 11  Kaag Karen Sdr Svenstrupvej 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 21 61 14 Kaag Karen Sdr Svenstrupvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 18 85 50 Kaag Lasse Skolevej 27  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 32 72 60 Kaag Lasse Skolevej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 40 25 09 Kaagaard Dorte lærer Sevelskovbyvej 6  . . . . . . . . . . . . 40 88 95 43 Kaas Dennis Hyldgaard Engvej 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 97 96 25 Kaas Jens Hyldgaard Nørregade 25c  Kaas Kathrine Hyldgaard Skivevej 81  . . . . . . . . . . . . . . . 28 94 01 46

L


Navneregister

L

Larsen Bjørn Sandbæk Ejsingholmvej 16  . . . . . . . . . . . . 21 44 69 24 Larsen Bodil Kallestrup ass Østparken 8  . . . . . . . . . . . . 24 25 41 78 Larsen Carsten kok Skolegade 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 23 27 48 Larsen Carsten Skolegade 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 88 34 02 Larsen Carsten Skolegade 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 45 23 48 Larsen Carsten Skolegade 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 71 72 76 Larsen Conny Strandvejen 21  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 16 81 12 Larsen Conny Strandvejen 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 70 39 10 Larsen Dorthe Vestergaard Mosevej 12  . . . . . . . . . . . . . 97 44 16 15 Larsen Emma Amanda Vindelevgård 29  . . . . . . . . . . . . . 97 44 12 12 Larsen Gitte dagplejemode Hovgårdvej 17  Larsen Gorm lærer Baunehøjvej 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 00 60 Larsen Gorm Baunehøjvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 26 43 27 Larsen Gudrun Elisabeth Sønderparken 15  . . . . . . . . . . 97 44 28 82 Larsen Hanne Fønsskov eksped Tophøjvej 9  Larsen Helge diakon Vesterlund 128  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 16 65 Larsen Henrik Grundvad Nørgårdsvej 22  . . . . . . . . . . . . 20 21 27 75 Larsen Henrik Grundvad Nørgårdsvej 22 . . . . . . . . . . . . . 20 61 20 16 Larsen Henry gdr Søndergade 42c  Larsen Ida Vesterlund 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 31 87 47 Larsen Ida Tang kontorass Vesterlund 56  . . . . . . . . . . . . 97 44 63 08 Larsen Ilse Merete specialarb Nørregade 33  . . . . . . . . . 28 30 31 67 Larsen Inga Lilian kontorass Søndergade 55  . . . . . . . . . 97 44 25 10 Larsen Inger Holm børnehkl led Buligvej 6  . . . . . . . . . . . 61 26 44 18 Larsen Inger Visby materialist Tingvej 42 7800 Skive . . . 97 54 41 43 Larsen Inger Visby Tingvej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 80 42 98 Larsen Ingrid Stubbergårdvej 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 84 60 Larsen Ingrid Stubbergårdvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 44 68 16 Larsen Jan Elias bagerlærl Djeldvej 24  . . . . . . . . . . . . . . 97 38 26 60 Larsen Jan Elias Djeldvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 89 91 08 Larsen Jan Helmer tømrer Egebjergvej 30  . . . . . . . . . . . 97 44 64 63 Larsen Jan Helmer Egebjergvej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 21 87 41 Larsen Jan Molsgaard Hjerlhedevej 4  . . . . . . . . . . . . . . . 26 12 23 82 Larsen Jan Peder områdel Vindelevgård 29  . . . . . . . . . . 97 44 12 12 Larsen Jens Østergaard Struervej 5  . . . . . . . . . . . . . . . . 42 56 85 68 Larsen Jens Østergaard Struervej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 56 95 69 Larsen Jens Østergaard Struervej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 56 15 61 Larsen Jens Østergaard Struervej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 56 25 62 Larsen Jesper Winther Handbjergvej 18  . . . . . . . . . . . . . 61 10 17 17 Larsen Joan Winther Fjordglimt 2  Larsen John Flemming rejsemontør Ejsingholmvej 10  . . 97 44 62 62 Larsen Julia Varley skuespiller Baunehøjvej 10  Larsen Jytte Vestergaard kontorass Ejsingholmvej 10  . . 97 44 62 62 Larsen Jytte Vestergaard Ejsingholmvej 10 . . . . . . . . . . . 30 42 75 77 Larsen Kai Lund Vindelevgård 126  Larsen Kaj Adelvej 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 66 33 06 Larsen Karoline Sofie Degnevænget 5  . . . . . . . . . . . . . . 97 46 81 37 Larsen Kay Lynggaard specialarb Havevej 33  . . . . . . . . . 97 44 29 25 Larsen Kenneth Stenhoff overkonstab Ole Jensensvej 3 7800 Skive Larsen Kirsten Sønderby Strandvejen 14b  . . . . . . . . . . . 28 28 35 94 Larsen Kr Jørgen S elektrikersv Vesterlund 56  . . . . . . . . 61 76 76 20 Larsen Kresten landmd Degnevænget 5  . . . . . . . . . . . . . 97 46 81 37 Larsen Kresten Degnevænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 38 26 72 Larsen Kristian Sandfær gdr Højbjergvej 11  . . . . . . . . . . 97 44 01 05 Larsen Kristian Sandfær Højbjergvej 11 . . . . . . . . . . . . . . 20 83 35 05 Larsen Kristian Sandfær Højbjergvej 11 . . . . . . . . . . . . . . 51 70 78 47 Larsen Kristina Slot Kirkebakken 9  Larsen Lars Emil Lundsgaard bogh Øster Stendisvej 4  . . 23 41 07 79 Larsen Lars Emil Lundsgaard Øster Stendisvej 4 . . . . . . . 29 62 77 40 Larsen Lars Emil Lundsgaard Øster Stendisvej 4 . . . . . . . 24 48 45 25 Larsen Lars Emil Lundsgaard Øster Stendisvej 4 . . . . . . . 24 83 19 15 Larsen Lars Holte skatteinspek Ejsingholmvej 21  Larsen Lene Grundvad Lindholtvej 1  . . . . . . . . . . . . . . . 30 24 12 65 Larsen Lissi Irene kommis Egebjergvej 30  . . . . . . . . . . . 97 44 64 63 Larsen Lone Maagaard køkkenass Skolegade 13  . . . . . . 23 23 27 48

Larsen Lotte Sandbæk Ejsingholmvej 19  . . . . . . . . . . . . 20 90 32 40 Larsen Marie Agger Bjertparken 23  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 20 41 Larsen Marie Agger Bjertparken 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 97 49 88 Larsen Marie Overlade Rydevej 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 00 07 Larsen Mathias Børsting Vindelevgård 43  . . . . . . . . . . . . 28 83 92 16 Larsen Merete Bjerrum sygeplejersk Skrænten 34  . . . . . 21 37 11 73 Larsen Merete Bjerrum Skrænten 34 . . . . . . . . . . . . . . . 42 56 88 48 Larsen Mette Østermark Viborgvej 321  . . . . . . . . . . . . . 60 64 61 89 Larsen Michael Christian Nørregade 14  . . . . . . . . . . . . . 22 73 73 32 Larsen Michael Flæng Toften 27  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 32 95 Larsen Michael Flæng Toften 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 20 04 49 Larsen Michael Flæng Toften 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 16 86 68 Larsen Mikael Vendelbo Holstebrovej 17  . . . . . . . . . . . . 53 64 80 87 Larsen Mona Sandbæk bogh Ejsingholmvej 21  . . . . . . . 40 95 69 95 Larsen Mona Sandbæk Ejsingholmvej 21 . . . . . . . . . . . . 23 23 16 30 Larsen Nicklas Breiner Søndergade 54a 1  . . . . . . . . . . . 27 59 73 37 Larsen Nina Caroline Viborgvej 331  Larsen Olga Vinkelvej 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 12 84 60 Larsen Peder Christian formd Søndergade 55  . . . . . . . . 97 44 25 10 Larsen Peder Erik murer Tingvej 41 7800 Skive . . . . . . . 97 54 41 26 Larsen Per graver Tingvej 42 7800 Skive . . . . . . . . . . . . 97 54 41 43 Larsen Per Tingvej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 85 00 75 Larsen Pia Kristine Behnk Skaun 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 54 58 04 Larsen Pia Kristine Behnk Tang Skaun 1 . . . . . . . . . . . . . 25 76 76 94 Larsen Pia Kristine Behnk Tang Skaun 1 . . . . . . . . . . . . . 24 61 81 42 Larsen Pia Kristine Behnk Tang Skaun 1 . . . . . . . . . . . . . 20 36 78 01 Larsen Poul Marius Østermark tømrer Strandlyst 21  Larsen Rene Tscherning Stokholmvej 9  . . . . . . . . . . . . . 64 66 34 28 Larsen Sabrina Christa B Tingvej 24 7800 Skive Larsen Sara Frederikke Egebjergvej 30  . . . . . . . . . . . . . 97 44 64 63 Larsen Sara Marie Tscherning Stokholmvej 9  . . . . . . . . . 64 66 34 28 Larsen Saskia Winnie Susan svejser Skivevej 23  . . . . . . 23 46 03 31 Larsen Solveig Hedegaard Højbjergvej 11  . . . . . . . . . . . 97 44 01 05 Larsen Steffen Bjørnkær speditør Vindelevgård 6  . . . . . . 23 93 59 08 Larsen Søren Johan specialarb Østparken 8  . . . . . . . . . 24 25 41 78 Larsen Søren Martin Kapelvej 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 57 35 55 Larsen Søren Peter Vinkelvej 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 12 84 60 Larsen Tommy Rene chauf Nørgårdsvej 21  Larsen Torben Grundvad Østparken 26  . . . . . . . . . . . . . 61 73 03 48 Larsen Tove Friis dagpl Vindelevgård 122  . . . . . . . . . . . . 97 44 21 90 Larsen Tove Friis Vindelevgård 122 . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 50 05 70 Larsen Vibeke Slot regnskabsass Nørgårdsvej 21  Larsen Villy rigger Ålskovvej 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 21 77 Larsen Villy Ålskovvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 62 68 70 Larsen Villy Ålskovvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 41 29 77 Larsen Vinni Frank Flæng biblioteksas Toften 27  . . . . . . 97 44 32 95 Larsen Vinni Frank Flæng Toften 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 39 96 26 Larsen Aase pæd Vindelevgård 29  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 12 12 Larsen Aase Vindelevgård 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 27 07 97 Larsen Aase Vindelevgård 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 37 31 12 Larsen’s Mur-, Puds- & Fliseservice Kirkevej 8  . . . . . . 97 84 09 33 Laskevych Vitalii Nørregade 9b 1  Lassen Dunja Kirkegade 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 35 14 Lassen Kenneth Toft Skivevej 46  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 91 14 82 Laulund Lis Toften 17  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 22 06 Lauridsen Anker specialarbej Skolevej 7  . . . . . . . . . . . . 21 75 25 85 Lauridsen Benny Svend Å chauf Tværgade 32  . . . . . . . . 22 62 55 94 Lauridsen Benny Svend Å Tværgade 32 . . . . . . . . . . . . . 22 39 15 82 Lauridsen Bente Irene Jensen kontorfunkti Solparken 36  97 44 33 42 Lauridsen Bente Irene Jensen Solparken 36 . . . . . . . . . . 20 89 39 01 Lauridsen Cecilie Toften 23  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 27 70 Lauridsen Heidi Vedel slagteriarb. Møgelvangvej 5  Lauridsen Inger Jerlev H pæd Bjergbyvej 3  Lauridsen Jette Sloth Rydevej 10 15  Lauridsen Karen Marie P sygehj Skolevej 7  . . . . . . . . . . 51 35 95 85

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 92


97 44 07 30 25 69 26 75 51 96 50 40 97 44 27 70 61 41 95 15 20 11 73 82 93 95 73 82 23 20 96 48 60 54 73 77 29 29 96 47 23 20 96 48 60 18 78 87 97 44 28 91 23 45 93 99 97 44 13 21 23 93 67 85 21 68 99 44 28 12 07 49 97 44 13 21 21 82 51 31 42 20 57 63 42 17 95 88 42 20 72 02 25 39 77 05 21 29 94 74 28 22 62 15 97 44 17 16 41 81 44 12 29 20 76 77 21 44 36 58 97 44 24 42 60 94 59 26 97 44 88 07 21 44 36 58 23 30 78 81 51 24 70 95 28 96 73 87 28 15 07 41 23 65 49 91 97 44 02 15 21 97 02 15 29 86 83 12 22 53 02 94 97 44 25 87 97 44 24 42 23 40 69 17 97 44 88 07 23 65 49 91 28 89 21 12 60 17 49 91 24 20 91 05 32 19 36 04 23 65 49 91 42 43 83 11 42 44 31 70 30 26 89 12

Laursen Mark Alexander Geddalvej 2  Laursen Michael Jung Rydbjergvej 1  . . . . . . . . . . . . . . . 61 63 12 23 Laursen Michael Jung Rydbjergvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 85 69 00 Laursen Morten Levring Salshøjvej 20  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 88 07 Laursen Morten Levring Salshøjvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . 23 93 71 92 Laursen Morten Levring Salshøjvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . 51 16 33 14 Laursen Morten Levring Salshøjvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . 51 93 24 58 Laursen Pia Præst Lauhedevej 17  . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 85 45 58 Laursen Pia Præst Østparken 38  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 22 62 15 Laursen Pia Præst Lauhedevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 76 43 85 Laursen Pia Præst Østparken 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 86 82 36 Laursen Rasmus Birk Lundvej 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 65 49 91 Laursen Rasmus Søgård Skoletoften 26  . . . . . . . . . . . . . 25 75 54 42 Laursen Rasmus Søgård Skoletoften 26 . . . . . . . . . . . . . 40 54 08 65 Laursen Sanne Skovbrynet 8  Laursen Sonja Elisabeth Toften 22  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 25 87 Laursen Steen Jænichen specialarb Røjbækvej 3 7540 Haderup Laursen Svend Ulrik arbmd Grønningen 21 18  Laursen Søren Søndergaard fisker Ejsingholmvej 4  . . . . 60 94 59 25 Laursen Thomas Levring chauf Vinderupvej 14  . . . . . . . 97 44 63 03 Laursen Thomas Levring Vinderupvej 14 . . . . . . . . . . . . . 24 96 63 30 Laursen Thomas Levring Vinderupvej 14 . . . . . . . . . . . . . 23 31 69 99 Laursen Tommy elektriker Ålskovvej 29  . . . . . . . . . . . . . 97 44 27 38 Laursen Trine Levring Salshøjvej 20  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 88 07 Laursen Vera Kjær eksped Ålskovvej 29  . . . . . . . . . . . . . 97 44 27 38 Laursen Vera Kjær Ålskovvej 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 10 45 52 Lausen Christian von Düring Svendshedevej 8  . . . . . . . 31 16 70 10 Lausen Mikkel von Düring Svendshedevej 8  Lausen Pia pæd Svendshedevej 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 45 84 26 Lausen Pia Svendshedevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 77 01 37 Lausten-Thomsen Regin Rydevej 5  . . . . . . . . . . . . . . . 29 80 46 15 Laustsen Hans Eric Skovvej 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 51 88 45 Laustsen Kristian Kjær Vindelevgård 15  . . . . . . . . . . . . . 25 33 54 92 Laustsen Nadine Nyboe Vesterhedevej 1  Laustsen Nicolai Nyboe Skrænten 5  . . . . . . . . . . . . . . . . 40 40 91 37 Laustsen Niels Heinrich Vesterhedevej 1  . . . . . . . . . . . . 20 27 68 26 Laustsen Niels Jørn gdr Hustedvej 5  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 80 97 Laustsen Rita Nyboe Vesterhedevej 1  . . . . . . . . . . . . . . . 50 72 53 94 Lavesen Trine Haubro Rønnesmosevej 12 7800 Skive . . 23 61 75 93 Lavridsen Marie Kristiane T Dueholmvej 1 7800 Skive . . 29 43 80 54 Lehmann Jakob Stendisvej 24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 36 47 19 Lehmann Jakob Stendisvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 44 83 81 Lehmann Kirsten Bech kontorass Enghavevej 8  . . . . . . . 97 44 01 59 Lehmann Kirsten Bech Enghavevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . 40 54 31 59

LELY Center Herrup

Nr Bjertvej 12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 25 26

Lenda Elisabeth Rosenberg Sevelskovbyvej 11  . . . . . . . 97 44 01 24 Lenda Elisabeth Rosenberg Sevelskovbyvej 11 . . . . . . . . 27 12 01 24 Lenda Jan Georg skovarb Sevelskovbyvej 11  . . . . . . . . . 97 44 01 24 Libergreen Ida Harpøth Skivevej 65  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 31 61 Libergreen Jess Harpøth Skivevej 65  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 31 61 Libergreen Nanna Skivevej 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 13 71 31 Libergreen Nanna Thorsen Skivevej 65  . . . . . . . . . . . . . 97 44 31 61 Libergreen Nanna Thorsen Skivevej 65 . . . . . . . . . . . . . . 20 27 31 61 Libergren Jens Holger M entreprenør Degnevænget 8  . . 97 44 05 09 Libergren Jens Holger M Degnevænget 8 . . . . . . . . . . . . 22 17 13 56 Libergren Jens Kristian G Vesterled 2  . . . . . . . . . . . . . . . 40 84 89 86 Libergren Niels Kristian G Sevelvej 38  . . . . . . . . . . . . . . 24 23 33 51 Libergren Ole gdr Ulstrupvej 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 00 65 Libergren Ole Ulstrupvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 38 81 60 Lichscheidt Nina Skovvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 35 15 05 Lichscheidt Nina Nordby Skovvej 5  . . . . . . . . . . . . . . . . 31 35 15 05 Lichscheidt Nina Nordby Skovvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 52 25 07 Lichscheidt Nina Nordby Skovvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 53 20 60

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 93

Navneregister

Lauridsen Kim Møgelvangvej 5  Lauridsen Maria Wichmann Tophøjvej 6  Lauridsen Oluf John medhj Grønningen 44 12  Lauridsen Per mek Vester Alle 18a  . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Poul Henrik radiotekn Landtingvej 29  Lauridsen Robin Vedel Møgelvangvej 5  . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Sonja Sloth slagteriarb Vindelevgård 255  . . . . Lauridsen Søren Toften 23  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Søren Toften 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Thorbjørn Ennistein Ålskovvej 3  . . . . . . . . . . . Lauridsen Thorbjørn Ennistein Ålskovvej 3 . . . . . . . . . . . . Lauritsen Anders Bak Møllersvej 4  Lauritsen Birgitte Klara K Møllevej 17  . . . . . . . . . . . . . . . Lauritsen Bjarne Møllevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauritsen Bjarne Møllevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauritsen Bjarne Stokholm Møllevej 17  . . . . . . . . . . . . . Lauritsen Charlotte Nautrupvej 39  . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauritsen Conny køkkenass Nylandsvej 20  . . . . . . . . . . . Lauritsen Gitte Bak Hailkjærvej 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauritsen Jens gdr Sevelvej 69  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauritsen Jens Sevelvej 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauritsen Jens Frostholm Struervej 27  . . . . . . . . . . . . . . Lauritsen Jørgen Blegrav Kokborgvej 7  . . . . . . . . . . . . . Lauritsen Mads Stokholm Møllevej 17  Lauritsen Mona Kathrine Sevelvej 69  . . . . . . . . . . . . . . . Lauritsen Pia hjemmehje Ålykkevej 2  . . . . . . . . . . . . . . . Lauritsen Solvejg Majbrit Vestergade 9  . . . . . . . . . . . . . Lauritsen Solvejg Majbrit Vestergade 9 . . . . . . . . . . . . . . Lauritsen Solvejg Majbrit Vestergade 9 . . . . . . . . . . . . . . Laursen Anna Ålykkevej 41 6  Laursen Anna-Lise Tværgade 40b  . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Bjarne Ørskov murerarbejds Strandvejen 10  . . . Laursen Brian Præst Østparken 38  . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Børge gdr Vesterlund 18  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Conni-Dorthe Ådalen 1 7800 Skive Laursen Egon Johan automek Ådalen 1 7800 Skive . . . . Laursen Georg Bøge radioforhand Nørregade 5 2tv  . . . . Laursen Grethe Sørensen dagpl Åglimt 37 7800 Skive . . Laursen Grethe Ørskov dagpl moder Strandvejen 17  . . . Laursen Helle Ejsingholmvej 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Helle Levring boghandlerme Salshøjvej 20  . . . . Laursen Henning salgschauff Åglimt 37 7800 Skive . . . . Laursen Henning Åglimt 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Jan Stendisvej 30  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Jan Kærgaard montagetekn Fuglebakken 32  . . Laursen Jan Kærgaard Fuglebakken 32 . . . . . . . . . . . . . Laursen John murer Lundvej 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Jolanta Strandvejen 42  Laursen Jytte syerske Skolevænget 1  . . . . . . . . . . . . . . Laursen Jytte Skolevænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Karen Bentsen specialarbej Skrænten 50  . . . . . Laursen Karen Bentsen Skrænten 50 . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Karl Kristian arbmd Toften 22  . . . . . . . . . . . . . . Laursen Kurt fabrikarb Strandvejen 17  . . . . . . . . . . . . . . Laursen Kurt Strandvejen 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Lars Levring Salshøjvej 20  . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Lene Lundvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Lene Lundvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Lene Lundvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Lene Birk soc. sundhed Lundvej 6  . . . . . . . . . . Laursen Line Vorre Vindelevgård 248  . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Mads Birk Lundvej 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Margit Kærgaard Fuglebakken 32  . . . . . . . . . . . Laursen Margit Kærgaard Fuglebakken 32 . . . . . . . . . . . Laursen Maria Bilgrav Geddalvej 2  . . . . . . . . . . . . . . . . .

L


Navneregister

L

Lidegaard Karen Margrethe dagpl moder Vesterlund 88  97 44 00 64 Lidegaard Susanne Bjertparken 14  Ligneul Anja Beatrice Nørregade 10a 2  . . . . . . . . . . . . . 27 63 70 59 Ligneul Anja Beatrice Nørregade 10A 2 . . . . . . . . . . . . . . 27 64 70 58 Ligneul Anja Beatrice Nørregade 10A 2 . . . . . . . . . . . . . . 28 74 70 58 Liholm Bent lærer Vindelevgård 116  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 23 20 Liholm Bent Vindelevgård 116 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 47 91 22 Liholm Bente lærer Vindelevgård 116  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 23 20 Liholm Bente Vindelevgård 116 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 60 48 19 Lillelund Anette Dyremose Møllersvej 12  . . . . . . . . . . . . 97 44 37 95 Lillelund Anette Dyremose Møllersvej 12 . . . . . . . . . . . . . 60 95 66 76 Lillelund Arne murer Viborgvej 316  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 25 64 Lillelund Arne Viborgvej 316 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 47 91 08 Lillelund Benjamin Holstebrovej 26  Lillelund Birgit plejehj ass Viborgvej 316  . . . . . . . . . . . . 97 45 25 64 Lillelund Tommy Dyremose møbelsn lærl Møllersvej 12  . 97 44 37 95 Lillelund Tommy Dyremose Møllersvej 12 . . . . . . . . . . . . 23 86 29 09 Lillelund Tommy Dyremose Møllersvej 12 . . . . . . . . . . . . 50 69 53 69 Lilleøre Agnete Handbjergvej 19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 38 39 Lilleøre Jens Bjerg Olesen murer Handbjergvej 19  . . . . . 97 44 38 39 Lilleøre Jens Bjerg Olesen Handbjergvej 19 . . . . . . . . . . 50 41 70 16 Lilleøre Knud Erik ing Bjertparken 93  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 15 35 Lilleøre Knud Erik Bjertparken 93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 93 97 44 Lilleøre Oline Krogsgaard sygepl ske Bjertparken 93  . . . 97 44 15 35 Lilleøre Oline Krogsgaard Bjertparken 93 . . . . . . . . . . . . 29 73 97 44 Lilleås Johnny Aleksander anl gartner Banevænget 20  . 97 44 34 52 Lind Bente Engvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 28 33 34 Lind Bente Nielsen social- og s Engvej 8  . . . . . . . . . . . . 97 44 27 57 Lind Charlotte Kjeldsmark Sevelvej 59  Lind Dan Grønningen 7b  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 34 44 Lind Elin sygepl ske Nørregade 37  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 10 75 Lind Emma Sommerfeld Salshøjvej 6  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 13 55 Lind Erik Marinus slagteriarb Kløvertoften 1  . . . . . . . . . . 22 33 02 65 Lind Erling Nielsen salgsfuldm Geddalvej 40  . . . . . . . . . 97 44 62 14 Lind Flemming Højgaard regnskabsche Salshøjvej 6  . . . 97 44 13 55 Lind Frank Brødbækvej 1 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . 97 46 18 28 Lind Gustav ing Nørregade 37  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 10 75 Lind Henriette elev Kløvertoften 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 30 42 46 Lind Henriette Kløvertoften 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 41 91 56 Lind Henriette Kløvertoften 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 30 40 73 Lind Henriette Kløvertoften 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 30 36 43 Lind Ida Sommerfeld Salshøjvej 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 13 55 Lind Karina Sommerfeld controller Salshøjvej 6  . . . . . . . 97 44 13 55 Lind Karina Sommerfeldt Salshøjvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . 30 11 40 55 Lind Karina Sommerfeldt Salshøjvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . 29 89 13 55 Lind Karina Sommerfeldt Salshøjvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . 29 88 31 55 Lind Karina Sommerfeldt Salshøjvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . 51 92 13 55 Lind Karina Sommerfeldt Salshøjvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . 29 89 31 55 Lind Krista syerske Kløvertoften 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 33 02 65 Lind Per Kløvertoften 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 68 57 91 Lindas Fodpleje & Skønhedsklinik Vindelevgård 164  . . 42 17 15 54 Lindberg Anne Lise Sebstrupvej 11 7800 Skive . . . . . . . 97 54 40 73 Lindbjerg Ann Marie Vindelevgård 214 . . . . . . . . . . . . . . 97 44 36 43 Lindbjerg Ann Marie K Vindelevgård 214  . . . . . . . . . . . . 40 94 36 43 Lindbjerg Ann Marie Kirkegaard Vindelevgård 214 . . . . . 91 55 36 43 Lindbjerg Martin Vindelevgård 214  . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 94 36 43 Linde Birgitte Lindholtvej 10  Linde Carsten Nørgaard Lindholtvej 10  Linde Else Vesterled 22  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 86 86 Linde Hans Emil Tegen tømrerm Vesterled 22  . . . . . . . . 97 44 86 86 Linde Lene Christense kontorass Vindelevgård 193  . . . . 97 44 26 06 Linde Mathias Nørgaard Lindholtvej 10  Linde Per Skydsgaard inseminør Vindelevgård 193  . . . . 97 44 26 06 Linde Per Skydsgaard Vindelevgård 193 . . . . . . . . . . . . . 21 25 22 42 Linde Per Skydsgaard Vindelevgård 193 . . . . . . . . . . . . . 28 12 24 26

Linde Ulrikke Nørgaard Lindholtvej 10  Lindgreen Henrik Vindelevgård 87  . . . . . . . . . . . . . . . . Lindgreen Henrik Vindelevgård 87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lindgreen Henrik Vindelevgård 87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lindgreen Henrik Vindelevgård 87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lindgreen Henrik Vindelevgård 87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lindgreen Henrik Vindelevgård 87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lindgreen Marianne Hornshøj Vindelevgård 87  Lindgren Lene Midtiby Vinderupvej 22  Lindgaard Allan Tværmosevej 17  . . . . . . . . . . . . . . . . . Lindgaard Pernille Tværmosevej 17  . . . . . . . . . . . . . . . . Lindholdt Karen Marie korresp Hasselholtvej 4  . . . . . . . Lindholt Eva Fuglebakken 17  Lindholt Torben Fuglebakken 17  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lipparoni Enrica Holstebrovej 40 

23 32 65 47 30 70 28 30 97 44 36 01 21 26 24 28

Lisbeths Malerfirma

Vester Egebjergvej 27  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 95 01 01 Lisbjerg Henrik chauf Engparken 24 tv  . . . . . . . . . . . . . 29 60 05 28

Livbjerggård Entreprenørforretning

Vinderupvej 11 7560 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 21 01 09 LL Montage v/ Lars Lidegaard Søndergade 59  . . . . . . . 40 26 22 30 LM-hjemmesider.dk Gl Landevej 16  . . . . . . . . . . . . . . . 51 77 79 23 LN Webdesign Toften 15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 11 83 45 Lodahl Gurli Mariane R lærer Herningvej 66 7800 Skive . 97 54 41 52 Lodahl Gurli Mariane Rosenlund Herningvej 66 . . . . . . . . 20 47 87 17 Lodahl Milter gdr Herningvej 66 7800 Skive . . . . . . . . . . 97 54 41 52 Lodwick Martin Tophøjvej 8  Lodwick Miriam Silke Tophøjvej 8 

Entreprenør Steen Loftager ApS

Thorupgaard 21  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 28 37 41 Loftager Steen traktorf Thorupgaard 21  . . . . . . . . . . . . 20 28 37 41 Lokalfrisøren Søndergade 18  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 13 02 Lorentzen Finn Haugaard salgschauff Fjordparken 28  Lorentzen Lars Halling Stendyssevej 4  . . . . . . . . . . . . . . 97 46 81 60 Lorentzen Lars Halling Stendyssevej 4 . . . . . . . . . . . . . . 22 34 47 75 Lorentzen Margit Solvej Højvang 10  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 89 38 Lorentzen Margit Solvej Højvang 10 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 48 89 38 Lorentzen Mette Marie lærer Vindelevgård 10  . . . . . . . . 97 44 20 24 Lorentzen Ove forsorgsass Vindelevgård 10  . . . . . . . . . . 97 44 20 24 Lorentzen Ove Vindelevgård 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 61 20 24 Lorentzen Ove Vindelevgård 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 39 15 21 Lorentzen Rita Nielsine Fjordparken 28  Lorentzen Aase Fjordboen 20  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 14 11 Lorentzen Aase Fjordboen 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 61 29 37 Lotteri Butikken Kirkebakken 31B  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 42 01 97

Luises Klip-Inn

Vesterled 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Anna Kathrine Toften 3e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Birgitte Graakjær Vester Alle 18a  . . . . . . . . . . . . . . Lund Bjarke Daasbjerg Vindelevgård 109  . . . . . . . . . . . . Lund Elly Skrænten 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Elly Elisabeth børneh lærer Skrænten 27  . . . . . . . . Lund Else Sønderparken 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Else Sønderparken 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Erik elektriker Vesterlund 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Erik Vesterlund 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Erik Vesterlund 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Grethe Thøgersen Holstebrovej 12  . . . . . . . . . . . . . Lund Hanne Knop sygeplejersk Vindelevgård 230  . . . . . Lund Hans Jensen Toften 3e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Hans Jensen Toften 3E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Henning gdr Skrænten 27  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 94

29 26 21 72 40 42 15 08 29 46 06 08 30 62 13 58 30 59 64 84 42 20 15 08

97 44 81 88 28 55 72 41 97 44 07 30 32 15 18 20 24 81 70 19 97 44 83 14 97 44 17 93 21 32 76 24 20 33 21 44 40 53 44 21 29 10 18 82 97 44 66 44 23 72 22 00 28 55 72 38 53 29 25 82 97 44 83 14


Løgsted Else Marie Winther fagl Torndalvej 4  . . . . . . . . . 20 46 14 86 Løgsted Kirsten Vinther Kofod Landtingvej 42  . . . . . . . . . 32 57 51 57 Løgsted Mads Winther Landtingvej 42  . . . . . . . . . . . . . . 32 57 51 57 Løgsted Mads Winther Landtingvej 42 . . . . . . . . . . . . . . . 21 66 18 17 Løgsted Mads Winther Landtingvej 42 . . . . . . . . . . . . . . . 51 90 67 82 Løgsted Mads Winther Landtingvej 42 . . . . . . . . . . . . . . . 42 59 12 08 Løkkegaard Kirsten lærer Vesterlund 92  . . . . . . . . . . . . 97 44 27 21 Løkkegaard Kirsten Vesterlund 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 46 24 77 Løntoft Martin Viborgvej 301  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 33 32 19 Løvig Else Vestergaard sygehj Ålskovvej 6  . . . . . . . . . . . 97 44 16 32 Løvig Jens Peder gdr Ålskovvej 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 16 32 Løvig Jens Peder Ålskovvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 93 17 32 Løwenskov John arbmd Skivevej 45  . . . . . . . . . . . . . . . 22 59 85 45

M M Gourmet Djeldvej 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 82 45 Ma Wood Tophøjvej 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 26 80 Macovei Danut Petronel Nørre Alle 12 1tv  . . . . . . . . . . . 91 95 62 71 Madsen Agnethe Bjerregaard Geddalvej 53  . . . . . . . . . . 97 44 61 55 Madsen Agnethe Bjerregaard Geddalvej 53 . . . . . . . . . . . 30 48 61 55 Madsen Allan Lindbjergvej 7  Madsen Allan Byriel major Stendisvej 37  . . . . . . . . . . . . 97 44 10 50 Madsen Allan Byriel Stendisvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 45 81 48 Madsen Anders Christian V Vesterlund 124  . . . . . . . . . . 23 27 21 02 Madsen Andreas værkstedsled Vindelevgård 165  . . . . . . 97 44 28 07 Madsen Anette kontorassist Vinderupvej 4  . . . . . . . . . . . 97 44 64 14 Madsen Anette Vinderupvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 28 64 14 Madsen Anette Vinderupvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 69 64 14 Madsen Anna Cecilie Nørregade 9d 1  . . . . . . . . . . . . . . . 42 31 35 22 Madsen Anna Dorthea økonoma Strøkærvej 4  . . . . . . . . 97 44 84 51 Madsen Anna Grethe Vendelbo Vindelevgård 59  . . . . . . . 97 44 12 67 Madsen Anna Grethe Vendelbo Vindelevgård 59 . . . . . . . 23 27 48 60 Madsen Anna Grethe Vendelbo Vindelevgård 59 . . . . . . . 28 44 95 02 Madsen Anna Johansen Vindelevgård 167  . . . . . . . . . . . 97 44 16 89 Madsen Anna Johansen Vindelevgård 167 . . . . . . . . . . . 51 91 55 21 Madsen Anna Marie Egebjergvej 38  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 62 93 Madsen Bent Frandsen tømrer Landtingvej 46  . . . . . . . . 42 44 33 60 Madsen Bente Blak ass Tingvej 76 7800 Skive . . . . . . . . 97 54 72 80 Madsen Bente Blak Tingvej 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 29 45 36 Madsen Bente Guldbæk Mosekrogen 24  . . . . . . . . . . . . 31 65 70 25 Madsen Bjarne specialarb Sdr Svenstrupvej 13  . . . . . . . 22 85 29 62 Madsen Bjarne Sdr Svenstrupvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 72 29 62 Madsen Bodil Vesterlund 53  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 62 13 Madsen Bodil Vesterlund 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 41 35 13 Madsen Bodil Gade Sandberg stud Viborgvej 346  . . . . . . 97 45 20 61 Madsen Bodil Jacobsen Vesterlund 124  . . . . . . . . . . . . . 60 95 66 57 Madsen Brian Nørregade 9a 1  Madsen Brian Christian Tingvej 15 7800 Skive . . . . . . . . 97 54 42 12 Madsen Brian Christian Tingvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 39 20 12 Madsen Brian Christian Tingvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 21 37 06 Madsen Brian Christian Tingvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 21 37 04 Madsen Brian Christian Tingvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 12 50 95 Madsen Dorthe social- og s Sevelvej 11  . . . . . . . . . . . . . 28 12 11 61 Madsen Dorthe Sevelvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 71 44 33 Madsen Dorthe Elisius Mosevej 20  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 32 25 Madsen Dorthe Elisius Mosevej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 26 67 20 Madsen Elias Milan Haunstrup socialrådgiv Vesterlund 1  26 78 53 26 Madsen Elias Milan Haunstrup Vesterlund 1 . . . . . . . . . . 53 37 18 32

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 95

Navneregister

Lund Henning Skrænten 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 32 76 59 Lund Jan Wilsfort funktionsled Vindelevgård 230  . . . . . . 26 13 92 36 Lund Jan Wilsfort Vindelevgård 230 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 72 22 00 Lund Jan Wilsfort Vindelevgård 230 . . . . . . . . . . . . . . . . 27 59 04 22 Lund Jan Wilsfort Vindelevgård 230 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 13 20 34 Lund Jens Christian Buskov Toften 3e  Lund Jeppe Strelow Højbjergvej 18  . . . . . . . . . . . . . . . . 42 40 20 54 Lund Kaj Frede vognmd Holstebrovej 12  . . . . . . . . . . . . 97 44 66 44 Lund Kaj Frede Holstebrovej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 23 33 65 Lund Karina Bruun Østergårdvej 6 7500 Holstebro Lund Laila Daasbjerg Vindelevgård 109  Lund Magnus Mølgaard Bjertparken 75  . . . . . . . . . . . . . 30 36 52 04 Lund Martin Vindelevgård 200  Lund Mona Bang lærer Højbjergvej 18  Lund Morten Bang Søndergade 52 1  Lund Niels kasser Hedegårdvej 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 66 36 09 Lund Ole Strelow ungdomsskole Højbjergvej 18  . . . . . . . 42 40 67 67 Lund Tinna Solvejg G Møllevej 14b 1tv  . . . . . . . . . . . . . . 40 12 29 36 Lund Tove Irena bankass Vesterlund 6  Lundager Kirja viktualieass Kokborgvej 11  Lundgaard Brian Herum Søndergade 62  Lundgaard Linda Alison Strandvejen 5  . . . . . . . . . . . . . . 20 81 68 00 Lundgaard Linda Alison Strandvejen 5 . . . . . . . . . . . . . . 42 24 35 01 Lundsgaards Landbrug Svendshedevej 7  . . . . . . . . . . . 97 44 81 51 Lunding Anna-Marie Grarup gymnasieelev Kirkevej 28  . 96 95 01 00 Lunding Jørgen radiomek Kirkevej 28  . . . . . . . . . . . . . . 96 95 01 00 Lunding Jørgen Kirkevej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 93 02 66 Lunding Lau autolakerer Egebjergvej 3  . . . . . . . . . . . . . 97 40 38 32 Lundquist Jan Johansen Kløvertoften 3  . . . . . . . . . . . . 75 85 94 97 Lundsgaard Conny plejehjemsas Vestergade 3  . . . . . . . 40 44 75 44 Lundsgaard Ole Thue teletekn Vesterlund 30  . . . . . . . . . 26 29 35 44 Lungu Laura Ioana Banevænget 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 19 89 24 Lungu Virgil Banevænget 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 19 89 24 Luxhøj Mikkel Kristian foderm Herrupvej 8  . . . . . . . . . . 20 96 22 87 Luxhøj Rikke Torndalvej 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 73 77 59 Lykkeskov Emmeli Fuglebakken 4  Lykkeskov Finn Vagn Møgelvangvej 21  . . . . . . . . . . . . . 97 45 22 39 Lykkeskov Finn Vagn Møgelvangvej 21 . . . . . . . . . . . . . . 21 77 25 39 Lykkeskov Nathasja Nyborg Lindholtvej 12  Lykkeskov Ole Fuglebakken 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 36 25 84 Lykkeskov Ole Fuglebakken 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 76 79 79 Lykkeskov Ole Fuglebakken 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 28 88 96 Lykkeskov Ole Fuglebakken 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 94 25 84 Lykkeskov Rikke Fuglebakken 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 36 25 84 Lynderup Bodil Solparken 42  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 33 85 Lynderup Bodil Solparken 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 22 45 22 Lynge Ulla Janni syerske Øster Hjermvej 38  . . . . . . . . . 97 46 46 27 Lynge Ulla Janni Øster Hjermvej 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 59 46 27 Lyngesen Amanda Hassel Bjergbyvej 11  Lyngesen Birgit Majbritt klinikassist Bjergbyvej 11  Lyngklip Sanne Østparken 41b  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 92 40 91 Lyngsø Dorthe pæd Bjertparken 37  . . . . . . . . . . . . . . . . 61 77 78 30 Lyngsø Melanie Jean Søndergade 66  Lyngsø Peter Bjørn salgschauff Bjertparken 37  . . . . . . . 30 54 94 70 Lyngsø Torben Bjørn Søndergade 66  . . . . . . . . . . . . . . . 42 47 04 12 Lynnerup Erik Nr Bjertvej 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 13 14 02 Lysdahl Mariane Bank økonoma Lillegade 8  . . . . . . . . . 29 63 91 49 Lysdahl Poul Hammer Lillegade 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 63 91 49 Lysdahl Poul Hammer Lillegade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 44 56 76 Lysgaard Vagn Rydevej 10 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 73 84 94 Lysko Bohdan Sevelvej 80  Lægehuset Grønningen 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 18 11 Lægevagten   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 11 31 31 Løgsted Egon bygn konstr Torndalvej 4  . . . . . . . . . . . . . 20 46 14 86 Løgsted Egon Torndalvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 44 63 00

M


Navneregister

M

Madsen Elin Vesterlund 136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 30 44 37 Madsen Elin Nygaard Vesterlund 136  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 35 08 Madsen Ellen Margrethe Lørup Rydbjergvej 21  . . . . . . . 97 44 00 19 Madsen Elna Engparken 20 tv  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 13 92 Madsen Else Øster Hjermvej 29  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 46 43 16 Madsen Else Øster Hjermvej 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 41 84 35 Madsen Erik gdr Tophøjvej 26  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 45 10 03 Madsen Erik Gjørup gdr Østparken 42  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 60 68 Madsen Ewa Skolevænget 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 49 90 92 Madsen Ewa Jolanta stud Skolevænget 2  . . . . . . . . . . . 97 44 00 90 Madsen Finn Skafsgaard gdr Geddalvej 53  . . . . . . . . . . 97 44 61 55 Madsen Finn Skafsgaard Geddalvej 53 . . . . . . . . . . . . . . 61 60 73 91 Madsen Flemming Oluf Rauff chauf Egebjergvej 66  . . . . 30 33 94 30 Madsen Frank Moesgaard blikkensl sv Vesterlund 27  . . . 29 85 78 30 Madsen Frede Egebjergvej 1  Madsen Frede Moesgaard gdr Rydbjergvej 21  . . . . . . . . 97 44 00 19 Madsen Gurli Engtoften 10  Madsen Gurli Margit kontorass Møllevej 5c  . . . . . . . . . . 97 44 15 30 Madsen Hanne Lise Vesterlund 70  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 18 95 Madsen Hanne Lise Vesterlund 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 66 96 38 Madsen Hans Jørgen vvs montør Vindelevgård 59  . . . . . 97 44 12 67 Madsen Hans Jørgen Vindelevgård 59 . . . . . . . . . . . . . . 24 21 84 18 Madsen Heidi Schmidt Baunehøjvej 14  . . . . . . . . . . . . . 97 44 09 69 Madsen Heidi Schmidt Baunehøjvej 14 . . . . . . . . . . . . . . 20 40 19 09 Madsen Henrik oberst Bjertparken 97  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 33 93 Madsen Henrik Ejsingholmvej 20  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 66 16 Madsen Henrik Schmidt Baunehøjvej 14  . . . . . . . . . . . . 97 44 09 69 Madsen Henrik Schmidt Baunehøjvej 14 . . . . . . . . . . . . . 30 62 53 94 Madsen Henrik Schmidt Baunehøjvej 14 . . . . . . . . . . . . . 23 74 19 03 Madsen Henry Immanuel gdr Ålskovvej 13  . . . . . . . . . . . 97 44 13 11 Madsen Iben Moustgaard Viborgvej 328  . . . . . . . . . . . . . 53 35 66 34 Madsen Iben Moustgaard Viborgvej 328 . . . . . . . . . . . . . 50 72 31 37 Madsen Inga Mølgaard Østparken 42  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 60 68 Madsen Inger Ålskovvej 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 13 11 Madsen Inger Vindelevgård 252  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 75 39 94 Madsen Jan Vang Bjertparken 49  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 40 75 84 Madsen Jens gdr Vindelevgård 252  . . . . . . . . . . . . . . . . 61 75 39 94 Madsen Jens Svenstrupvej 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 39 31 Madsen Jens Erik Vinderupvej 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 64 14 Madsen Jens Ivan brændetekn Skolevænget 2  . . . . . . . . 97 44 00 90 Madsen Jens Ivan Skolevænget 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 49 71 90 Madsen Jens Juul Hjerlhedevej 13  Madsen Jens Jørgen arbmd Halalle 23  . . . . . . . . . . . . . 97 46 89 69 Madsen Jens Kristian Sdr Svenstrupvej 6 . . . . . . . . . . . . 21 66 07 26 Madsen Jens Kristian Kærgaard Sdr Svenstrupvej 6  . . . . 97 21 61 14 Madsen Jens Peder Vang repr Solparken 48  . . . . . . . . . 97 44 17 84 Madsen Jens Poulsen install Djeldvej 39  . . . . . . . . . . . . 97 44 83 45 Madsen Jens Poulsen Djeldvej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 98 83 45 Madsen Jeppe Korsgaard Egebjergvej 1  Madsen Joachim Brandt Ejsingholmvej 22  . . . . . . . . . . . 42 18 43 13 Madsen Joachim Brandt Ejsingholmvej 22 . . . . . . . . . . . 61 75 08 33 Madsen John slagteriarb Sevelvej 11  . . . . . . . . . . . . . . . 25 43 42 03 Madsen John Gjørup Ejsingholmvej 22  . . . . . . . . . . . . . . 42 18 43 13 Madsen John Gjørup Ejsingholmvej 22 . . . . . . . . . . . . . . 52 30 02 40 Madsen Jonas Robert Rauff Egebjergvej 66  . . . . . . . . . . 30 33 94 30 Madsen Jørgen lærer Rydbjergvej 3  . . . . . . . . . . . . . . . . 21 42 70 25 Madsen Jørgen Rydbjergvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 22 70 25 Madsen Kaj Vesterlund 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 73 97 18 Madsen Kaj Ingemann gdr Vesterlund 70  . . . . . . . . . . . . 97 44 18 95 Madsen Kaj Kongsgaard bager Sevelskovbyvej 8  . . . . . . 97 44 82 02 Madsen Kaj Kongsgaard Sevelskovbyvej 8 . . . . . . . . . . . 21 70 82 46 Madsen Karen Hagelskjær N læge Tophøjvej 26  . . . . . . . 86 45 10 03 Madsen Karen Hagelskjær Nygaard Tophøjvej 26 . . . . . . 23 93 78 23 Madsen Karen Riis elev Svenstrupvej 9  . . . . . . . . . . . . . 97 44 39 31 Madsen Karen Riis Svenstrupvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 53 20 56

Madsen Karen Riis Svenstrupvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 53 05 26 Madsen Karen Riis Svenstrupvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 24 46 62 Madsen Karen Riis Svenstrupvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 24 46 67 Madsen Karen Riis Svenstrupvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 52 27 58 Madsen Karin Juul elev Østervang 4  . . . . . . . . . . . . . . . 40 42 58 38 Madsen Kim Mosevej 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 16 67 85 Madsen Kim Østergaard elektriker Bjertparken 10  . . . . . 42 92 38 88 Madsen Klaus Østergaard Klostervej 12  . . . . . . . . . . . . . 42 27 80 05 Madsen Knud Ålskovvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 87 24 51 Madsen Knud Bent traktorf Ålskovvej 27  . . . . . . . . . . . . 97 44 24 51 Madsen Knud Brokholm medhj Stokholmvej 24  . . . . . . . 64 66 43 34 Madsen Knud Erik ing Møllevej 5c  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 15 30 Madsen Knud Oluf Hedegaard redder Strøkærvej 4  . . . . 97 44 84 51 Madsen Knud Oluf Hedegaard Strøkærvej 4 . . . . . . . . . . 20 83 07 94 Madsen Knud Oluf Hedegaard Strøkærvej 4 . . . . . . . . . . 25 21 43 70 Madsen Kristian Søndergaard Vindelevgård 84  . . . . . . . 23 73 78 24 Madsen Kristine Flæng Kirkebakken 25  Madsen Laila Rysbjerg Skrænten 19  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 88 77 Madsen Laila Rysbjerg Skrænten 19 . . . . . . . . . . . . . . . . 26 21 15 84 Madsen Laila Rysbjerg Skrænten 19 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 85 87 48 Madsen Laila Rysbjerg Skrænten 19 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 24 37 92 Madsen Laila Rysbjerg Skrænten 19 . . . . . . . . . . . . . . . . 27 12 13 63 Madsen Lars Fjordglimt 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 42 25 34 Madsen Laurits Halalle 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 23 81 Madsen Leif Moesgaard traktorf Åparken 1  . . . . . . . . . . 97 44 25 47 Madsen Leif Moesgaard Åparken 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 28 93 14 Madsen Lena Tina Louise Vindelevgård 165  . . . . . . . . . . 97 44 28 07 Madsen Lene Kirkevænget 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 49 09 15 Madsen Lene Kirkevænget 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 91 09 15 Madsen Lisbeth bankfuldm Rydbjergvej 3  . . . . . . . . . . . 21 42 70 25 Madsen Lisbeth tandtekn Solparken 48  . . . . . . . . . . . . . 97 44 17 84 Madsen Lone Vendelbo Vindelevgård 59  . . . . . . . . . . . . 97 44 12 67 Madsen Louise Stendyssevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 72 60 51 Madsen Louise Stendyssevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 69 10 38 Madsen Louise Rohde Stendyssevej 2  . . . . . . . . . . . . . . 60 91 12 07 Madsen Lykke Brokholm Tværgade 3  Madsen Mads Moesgaard Nørregade 5 2th  Madsen Marie Bisgård syerske Degnevænget 8  . . . . . . . 97 44 05 09 Madsen Marie Bisgård Degnevænget 8 . . . . . . . . . . . . . . 27 98 64 16 Madsen Marie Grønborg Lindbjergvej 7  . . . . . . . . . . . . . 22 77 26 15 Madsen Martin Hedegaard chauf Vindelevgård 198  . . . . 97 44 23 38 Madsen Martin Hedegaard Vindelevgård 198 . . . . . . . . . 52 19 82 84 Madsen Mette Juul Hjerlhedevej 13  . . . . . . . . . . . . . . . . 22 85 70 26 Madsen Mette Juul Hjerlhedevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 26 23 69 75 Madsen Mette Juul Hjerlhedevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 41 23 50 01 Madsen Mette Juul Hjerlhedevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 98 81 91 Madsen Mette Juul Hjerlhedevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 21 25 55 Madsen Mette Juul Hjerlhedevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 90 03 08 Madsen Mette Østergaard Bjertparken 10  . . . . . . . . . . . 22 32 31 62 Madsen Mette Østergaard Bjertparken 10 . . . . . . . . . . . . 31 62 01 38 Madsen Niels Skivevej 14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 10 29 Madsen Niels Skivevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 19 10 29 Madsen Niels Erik entreprenør Skrænten 9  . . . . . . . . . . 97 44 83 67 Madsen Niels Erik Skrænten 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 27 83 67 Madsen Ole Hedegaard Vindelevgård 165  . . . . . . . . . . . 97 44 28 07 Madsen Ole Rohde Stendyssevej 2  . . . . . . . . . . . . . . . . 24 42 58 84 Madsen Otto Emil arbmd Engtoften 10  Madsen Ove Henning landbr medhj Tværgade 13 th  . . . . 97 44 30 71 Madsen Preben Gerhardt Tingvej 76 7800 Skive . . . . . . . 97 54 72 80 Madsen Rebecca Brandt Ejsingholmvej 22  . . . . . . . . . . . 61 76 59 08 Madsen René Guldbæk Mosekrogen 24  . . . . . . . . . . . . . 25 76 60 25 Madsen René Guldbæk Mosekrogen 24 . . . . . . . . . . . . . 30 25 74 33 Madsen René Guldbæk Mosekrogen 24 . . . . . . . . . . . . . 30 25 79 75 Madsen Richardt Kristian Vesterled 6  . . . . . . . . . . . . . . . 31 18 52 48 Madsen Rikardt Vesterlund 136  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 35 08

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 96


Madsen Ryan Rikardt Lunde Sdr Svenstrupvej 11  Madsen Sanita Jansone Vindelevgård 198  . . . . . . . . . . . 97 44 23 38 Madsen Sanne Hundahl Vestervang 13  . . . . . . . . . . . . . 20 61 07 33 Madsen Sanne Hundahl Vestervang 13 . . . . . . . . . . . . . . 20 87 07 61 Madsen Sanne Hundahl Vestervang 13 . . . . . . . . . . . . . . 22 57 07 61 Madsen Sanne Hundahl Vestervang 13 . . . . . . . . . . . . . . 20 70 95 99 Madsen Susanne Pinnerup kontorass Holstebrovej 42  . . 60 51 58 30 Madsen Sussi Hyldgaard Fjordglimt 7  . . . . . . . . . . . . . . 21 53 20 54 Madsen Svend Aage gdr Hjerlhedevej 1 16  Madsen Tina Birgitte K køkkenassist Egebjergvej 1  . . . . 60 92 37 33 Madsen Tonny Skrænten 19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 88 77 Madsen Trine Søndergaard Vindelevgård 84  . . . . . . . . . . 61 65 12 69 Madsen Verner Kristian gdr Vindelevgård 167  . . . . . . . . 97 44 16 89 Madsen Vita Bjerregaard Geddalvej 43  . . . . . . . . . . . . . . 20 21 12 91 Madsen Vita Bjerregaard Geddalvej 43 . . . . . . . . . . . . . . 91 25 70 08 Madsen Aage Skov gdr Herningvej 54 7800 Skive . . . . . . 97 54 41 37

Madstedet

mark-zone

Pilkærvej 24 7800 Skive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 90 02 02 Markussen Anette syerske Vindelevgård 5  . . . . . . . . . . 29 21 50 80 Markussen Heidi Saugstrup Skolevej 6  . . . . . . . . . . . . . 53 56 44 84 Markussen Morten Stampe Skolevej 6  Markussen Sara Just Thorupgaard 3  Markussen Tove Thorupgaard 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 27 78 30 Markussen I/S Viborgvej 281 7500 Holstebro . . . . . . . . . 97 46 84 65 Martynovych Denys Sevelvej 80 

Vinderup Massage

Mosekrogen 40  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 47 26 76 Gitte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 47 26 76 Richard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 46 16 21 Matees Emanuel Viborgvej 306  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 82 69 90 Matees Ionut-Vladut Viborgvej 306  . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 58 04 55 Mathiasen Alex Thybo Struervej 25  . . . . . . . . . . . . . . . . 27 29 42 21 Mathiasen Bent vognmd Søndergade 54a  . . . . . . . . . . . 20 40 18 77 Mathiasen Bent Søndergade 54A . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 49 24 86 Mathiasen Bjarne murer Svendshøjvej 11  . . . . . . . . . . . 51 29 61 51 Mathiasen Erna Vagtborg Rydevej 10 9  Mathiasen Inge Søndergade 54a  Mathiasen Jakob Haurum Svendshøjvej 11  . . . . . . . . . . 26 15 84 79 Mathiasen Karen Haurum sygeplejersk Svendshøjvej 11  Mathiasen Nina Thybo Lykke Struervej 25  Matthiessen Mogens Teit Solparken 7  . . . . . . . . . . . . . 30 20 77 63 Matthiessen Mogens Teit Solparken 7 . . . . . . . . . . . . . . . 30 42 77 63

Mejrup Skave El

Viborgvej 149 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 46 83 00

Melchior Erik Finn tømrer Vindelevgård 158  . . . . . . . . . Melchior Erik Finn Vindelevgård 158 . . . . . . . . . . . . . . . . Melchior Helle sygepl ske Vindelevgård 158  . . . . . . . . . . Melchior Helle Vindelevgård 158 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Melchior Jacob Høgfeldt Birkevej 7  . . . . . . . . . . . . . . . . Melchior Line Høgfeldt Birkevej 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meldgaard Aksel automek Stendisvej 12  . . . . . . . . . . . Meldgaard Aksel Stendisvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meldgaard Anni Banevænget 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meldgaard Anni Holck elev Banevænget 26  . . . . . . . . . . Meldgaard Erik chauf Søndergade 38  . . . . . . . . . . . . . . Meldgaard Erik Vester Alle 12  Meldgaard Erik Søndergade 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meldgaard Frode bankfuldmægt Enghavevej 3  . . . . . . . . Meldgaard Frode Enghavevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meldgaard Henrik Søndergade 34a  . . . . . . . . . . . . . . . . Meldgaard Inger Merete Søndergade 38  . . . . . . . . . . . . Meldgaard Inger Merete Søndergade 38 . . . . . . . . . . . . . Meldgaard Jens Kusk Vester Trabjergvej 22  . . . . . . . . . . Meldgaard Jonas Dige Enghavevej 3  . . . . . . . . . . . . . . . Meldgaard Kristian lærer Struervej 3  . . . . . . . . . . . . . . . Meldgaard Kristian Struervej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meldgaard Leif Banevænget 14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meldgaard Margrethe Lund Vesterlund 19  Meldgaard Marie Skavevej 6  Meldgaard Martin Vesterlund 19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meldgaard Mette Kusk Vester Trabjergvej 22  . . . . . . . . . Meldgaard Pia Thusgaard Vester Alle 12  Meldgaard Søren Kirkegade 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meldgaard Tinne Elisabeth lærer Struervej 3  . . . . . . . . . Meldgaard Tommy Skavevej 6  Meldhede Bent Nylandsvej 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Melgaard Christian Valdemar Vindelevgård 136  . . . . . . Melgaard Hanne Lise lærer Vindelevgård 136  . . . . . . . . Melgaard Hanne Lise Vindelevgård 136 . . . . . . . . . . . . . Melgaard Hanne Lise Vindelevgård 136 . . . . . . . . . . . . . Melgaard Henning konstruktør Holstebrovej 9  . . . . . . . .

97 44 26 64 30 26 64 26 97 44 26 64 30 24 26 64 23 82 62 93 23 82 62 93 97 44 02 03 20 40 66 84 41 11 07 36 97 44 10 81 97 44 10 32 53 28 27 14 97 44 22 99 61 28 24 04 23 69 61 28 97 44 10 32 61 74 89 18 22 51 00 22 97 44 22 99 97 44 27 32 20 55 00 60 60 68 34 24 22 99 23 90 28 29 71 15 28 80 09 82 97 44 27 32 30 64 68 20 97 44 25 45 97 44 25 45 23 60 25 77 21 14 07 69 97 46 42 24

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 97

Navneregister

Søndergade 6a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 02 85 Madum Michael Benny Landtingvej 18  . . . . . . . . . . . . 23 42 65 08 Magnussen Mona husassistent Grønningen 23 6  Majdecki Bente Lene økonoma Skolevej 11  Majdecki Poul elektron mek Skolevej 11  . . . . . . . . . . . . 20 56 20 07 Majdecki Poul Skolevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 99 64 67 Majgaard Carsten maskinsnedke Fuglebakken 22  . . . . 20 20 72 54 Majgaard Heine Herrupvej 2  Majgaard Pia salgsass Mosekrogen 34  . . . . . . . . . . . . . 22 95 04 03 Majgaard Tommy træindustria Mosekrogen 34  . . . . . . . . 22 95 04 03 Manakkhong Siriphong Ryde Møllevej 12  Manoharan Ageshan Vesterlund 43  Manoharan Thayalini Vesterlund 43  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 32 27 Manolache Ioan Claudiu Tjørnevej 12  Manolache Mihaela-Ramona Tjørnevej 12  Marcussen Claus BRønnesmosevej 12 7800 Skive . . . . 27 57 17 57 Marcussen Egon Bertram Rønnesmosevej 10 7800 Skive 97 54 42 67 Marcussen Inger laborant Rønnesmosevej 10 7800 Skive 97 54 42 67 Marcussen Jesper portør Vesterled 21  . . . . . . . . . . . . . . 61 79 29 67 Margrethe Reedtz Skolen Skolevænget 14  . . . . . . . . . . 96 16 90 00

Medcalf Ill Ray Edison Højbjergvej 4  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 60 48 Mehlsen Elna Ettrup fabrikarb Havevej 29  . . . . . . . . . . . 97 44 25 99 Meier Finn Tingvej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 17 66 09 Meier Finn Kruse ejendomsmægl Tingvej 44 7800 Skive . 97 54 40 03 Meilstrup Anton Alexius S Egebjergvej 28  . . . . . . . . . . . 61 60 64 51 Meilstrup Charlotte Skovfoged slagteriarb Egebjergvej 28  Meilstrup Jørgen Helmer maskinarb Torndalvej 3  . . . . . . 22 38 48 77 Mejdahl Hans Jørgen taksator Holstebrovej 37  . . . . . . . 97 46 13 11 Mejdahl Hans Jørgen Holstebrovej 37 . . . . . . . . . . . . . . . 20 90 28 30 Mejdahl Kurt Sand Landtingvej 20  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 68 20 Mejdahl Kurt Sand Landtingvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 16 96 74 Mejdahl Lone esdh konsule Landtingvej 20  . . . . . . . . . . 97 44 68 20 Mejdahl Lone Landtingvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 34 94 54 Mejdahl Lone Landtingvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 63 93 99 Mejdal Erik ass Sevelskovbyvej 12  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 81 87 Mejdal Erik Sevelskovbyvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 61 75 05 Mejdal Karin Østparken 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 64 20 Mejdal Karin Østparken 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 57 79 82 Mejdal Lis Steen laborant Sevelskovbyvej 12  . . . . . . . . . 97 44 81 87 Mejdal Lis Steen Sevelskovbyvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 11 44 69 Mejdal Lone Gl Landevej 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 12 37 37 Mejdal Niels Jørgen specialarb Østparken 6  . . . . . . . . . . 97 44 64 20 Mejdal Niels Jørgen Østparken 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 90 19 64 Mejer Nicki Timmermann Press Sevelvej 20 1  Mejnertz Johnny Poul Nørregade 2 1 

M


Melgaard Henning Holstebrovej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 18 24 42 Melgaard Henning Holstebrovej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 38 74 46

Murerfirmaet Henning Melgaard

Holstebrovej 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 18 24 42

Navneregister

M

Melgaard Ingrid Thrane regnskabsass Holstebrovej 9  . . 97 46 42 24 Melgaard Ingrid Thrane Holstebrovej 9 . . . . . . . . . . . . . . 29 26 22 85 Melgaard Lise Fjordside Svendshedevej 2  Melnichenko Yevhenii Skavevej 8  Mensah Conrad Skråvej 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 44 61 24 Mensberg Henrik Søndergade 68  . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 10 26 23 Mensberg Henrik Søndergade 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 64 57 17 Mensberg Henrik Søndergade 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 67 66 77 Mensberg Janet Søndergade 68  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 10 26 23 Mensberg Janet Søndergade 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 82 20 32 Mesto Mohammed Nabie Engparken 14 1tv  Michiu Alexandru Engparken 2 1th  . . . . . . . . . . . . . . . . 22 52 30 80 Michiu Alexandru Engparken 2 1th . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 94 08 18 Miclaus Cristian Geddalvej 38  Midtjysk Ventilservice og Maskinværksted Tophøjvej 26A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 27 19 Midt Vest Termogra og Lækagesporing Hovgårdvej 11  97 44 33 77 MIFApladen A/S Nr Bjertvej 17  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 10 15 20 Mikkelsen Aksel dir Toften 16  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 18 89 02 Mikkelsen Anders Dalgaard Øster Hjermvej 43  . . . . . . . . 97 44 28 24 Mikkelsen Anna medhj Øster Hjermvej 43  . . . . . . . . . . . 97 44 28 24 Mikkelsen Anna Øster Hjermvej 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 13 94 24 Mikkelsen Anna Hoffmann Klostervej 28  . . . . . . . . . . . . 97 44 80 98 Mikkelsen Bendt handelsmd Tophøjvej 9  . . . . . . . . . . . . 20 22 24 54 Mikkelsen Bent Egon murer Søgårdvej 20  . . . . . . . . . . . 26 40 96 40 Mikkelsen Birgit Vad fabriksarb Åglimt 27 7800 Skive . . . 25 30 09 97 Mikkelsen Brian Skinnebak Øster Stendisvej 10  Mikkelsen Charlotte Ehrnberg social- og s Stendisvej 40  20 64 81 60 Mikkelsen Ditte Anemone N Vesterlund 38  . . . . . . . . . . . 24 41 59 54 Mikkelsen Edith Skoletoften 22  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 81 58 Mikkelsen Esben Nygaard Vindelevgård 177  Mikkelsen Esben Nymand Møllevej 14a 1th  . . . . . . . . . . 51 21 33 87 Mikkelsen Hans Jørgen Engelst Kirkevej 48  . . . . . . . . . . 22 52 01 72 Mikkelsen Harry vognmd Grønningen 21 2  Mikkelsen Heidi Vester Egebjergvej 5  . . . . . . . . . . . . . . . 29 91 60 18 Mikkelsen Heidi Winther kommis Tingvej 18 7800 Skive . 97 54 42 03 Mikkelsen Heidi Winther Tingvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 44 24 21 Mikkelsen Helga Kirstine Søndergade 57  . . . . . . . . . . . . 97 44 16 16 Mikkelsen Henning tømrer Åglimt 27 7800 Skive . . . . . . 25 30 09 97 Mikkelsen Henning chauf Bjertparken 27  . . . . . . . . . . . . 27 49 20 77 Mikkelsen Henning gdr Skoletoften 22  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 81 58 Mikkelsen Henning Åglimt 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 85 41 92 Mikkelsen Henrik Ryde Møllevej 20  . . . . . . . . . . . . . . . . 96 41 21 21 Mikkelsen Herdis Margrethe Grønningen 36  . . . . . . . . . . 97 44 19 21 Mikkelsen Hugo Fridtjof lærer Birkevej 13  . . . . . . . . . . . 23 29 38 10 Mikkelsen Iben Lund Vindelevgård 78  . . . . . . . . . . . . . . 22 64 51 56 Mikkelsen Jens Jørgen Skrænten 14  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 84 97 Mikkelsen Jens Jørgen Skrænten 14 . . . . . . . . . . . . . . . 51 21 25 92 Mikkelsen Jette Merethe S arbejderske Bjertparken 27  . 27 22 69 28 Mikkelsen Joan Nørregade 8 tv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 59 59 11 Mikkelsen Joan Christoffe Nørregade 8 tv  . . . . . . . . . . . 24 62 51 65 Mikkelsen Joan Christoffersen Nørregade 8 tv . . . . . . . . 20 59 59 63 Mikkelsen Johan landmd Stendisvej 40  . . . . . . . . . . . . . 97 46 81 70 Mikkelsen Johan Stendisvej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 64 81 60 Mikkelsen Johan Stendisvej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 74 81 70 Mikkelsen Johan Stendisvej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 30 81 70 Mikkelsen Johannes gdr Klostervej 28  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 80 98 Mikkelsen Johannes Klostervej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 84 98 52 Mikkelsen Jonas Ehrnberg Stendisvej 40  . . . . . . . . . . . . 20 64 81 60 Mikkelsen Jonna Lykke bibliotekar Skivevej 25  . . . . . . . 97 44 13 89

Mikkelsen Jonna Lykke Skivevej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 63 89 65 Mikkelsen Jonna Lykke Skivevej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 76 34 98 Mikkelsen Jonna Lykke Skivevej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 76 64 89 Mikkelsen Jonna Lykke Skivevej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 44 75 99 Mikkelsen Karen Lodahl sygepl ske Vindelevgård 133  . . 61 69 78 30 Mikkelsen Karina Harregaard Bjertparken 55  . . . . . . . . . 31 33 15 85 Mikkelsen Kirsten Thorupgaard 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 33 02 Mikkelsen Kirsten Vindelevgård 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 11 87 18 Mikkelsen Kirsten Thanning diakonass Vindelevgård 25  . 97 44 17 18 Mikkelsen Kirstine Vestervang 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 16 30 Mikkelsen Knud Erik gdr Vindelevgård 133  . . . . . . . . . . 40 14 39 40 Mikkelsen Kristian Østergaard Vesterlund 60  . . . . . . . . . 51 21 33 40 Mikkelsen Kurt Vindelevgård 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 17 18 Mikkelsen Kurt Hoffmann diakon socia Vindelevgård 25  . 41 60 87 18 Mikkelsen Lisbeth Vang eksped Toften 16  . . . . . . . . . . . 30 18 89 02 Mikkelsen Lisbeth Vang Toften 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 18 89 00 Mikkelsen Lise Lund fabrikarb Agovej 13  Mikkelsen Lotte Lundquist Kløvertoften 3  . . . . . . . . . . . . 75 85 94 97 Mikkelsen Lotte Lundquist Kløvertoften 3 . . . . . . . . . . . . 22 39 94 97 Mikkelsen Mads Vang Vindelevgård 179  Mikkelsen Margit Vesterlund 48  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 91 78 25 Mikkelsen Margit Kathrine B Baunebakken 12  . . . . . . . . 97 44 81 61 Mikkelsen Margit Kathrine Bulig Baunebakken 12 . . . . . 20 31 78 46 Mikkelsen Maria Hebsgaard Vindelevgård 179  Mikkelsen Mariann H hjemmesygepl Kokborgvej 6  . . . . . 97 44 82 49 Mikkelsen Marianne Fogde lærer Skolevænget 6  . . . . . . 21 19 13 43 Mikkelsen Martin Hedevang Kokborgvej 6  . . . . . . . . . . . 97 44 82 49 Mikkelsen Martin Hedevang Kokborgvej 6 . . . . . . . . . . . . 28 14 82 51 Mikkelsen Martin Lund Vindelevgård 78  . . . . . . . . . . . . . 61 41 77 74 Mikkelsen Martin Lund Vindelevgård 78 . . . . . . . . . . . . . 22 64 51 56 Mikkelsen Niels Ole specialarb Øster Hjermvej 38  . . . . . 40 86 46 27 Mikkelsen Niels Ole Øster Hjermvej 38 . . . . . . . . . . . . . . 97 46 46 27 Mikkelsen Niels Verner traktorf Strøkærvej 1  . . . . . . . . . 20 43 30 97 Mikkelsen Niels Verner Strøkærvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 31 59 96 Mikkelsen Niels Verner Strøkærvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 49 91 36 Mikkelsen Ove smed Tingvej 18 7800 Skive . . . . . . . . . . 97 54 42 03 Mikkelsen Per gdr Kokborgvej 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 82 49 Mikkelsen Peter Frederik V Nørregade 8 tv  . . . . . . . . . . . 50 69 77 53 Mikkelsen Peter Lodahl Fogde skolel Skolevænget 6  . . . 21 80 33 71 Mikkelsen Rene Nymand Skrænten 14  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 84 97 Mikkelsen Rene Nymand Skrænten 14 . . . . . . . . . . . . . . 21 46 84 97 Mikkelsen Rita pædmedhj Mosekrogen 21  . . . . . . . . . . . 26 32 24 06 Mikkelsen Svend Aage gdr Thorupgaard 4  . . . . . . . . . . . 97 44 33 02 Mikkelsens Musik Birkevej 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 16 90 Miltersen Jens Christian lagereksp Holstebrovej 18  . . . 97 44 25 46 Miltersen Lillian Søndermark Holstebrovej 18  . . . . . . . . 97 44 25 46 Miltersen Lillian Søndermark Holstebrovej 18 . . . . . . . . . 20 20 44 61 Miltersen Mads Søndermark Vestervang 9  . . . . . . . . . . . 21 95 95 87

Miltersen

Thomas Nr Bjertvej 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 37 30

Miltersen Thomas Søndermark Mosekrogen 25  . . . . . . . 97 44 37 30 Minkfarmen Blakshøjvej 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 26 27 Minkfoder Centralen Tværmose Amba Tværmosevej 1  97 44 63 69 Mira Data A/S Strandvejen 12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 10 71 07 Mitens Dorthe Ålvej 16  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 14 20 Mitens Erik Esbern læge Ålvej 16  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 14 20 Mitens Erik Esbern Ålvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 18 23 01 Mititelu Alina-Catalina Sevelskovbyvej 18  Mititelu Florina Sevelskovbyvej 18  Mocanu Mihaela Skivevej 37  Modem Midt Energi Tværmosevej 10  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 67 63 Moesgaard Henrik Peter Nørregade 20 tv  . . . . . . . . . . . 42 52 63 70 Moeskjær Ellen Marie eksped Nørregade 11 1  Mogensen Alexander Møllevej 14a 2th  . . . . . . . . . . . . . 32 21 95 29

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 98


Mogensen Harald gdr Skivevej 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 13 43 Mogensen Heidi Ernst Brandt Skolegade 14  . . . . . . . . . . 97 18 09 63 Mogensen Kaj Krogh Højvang 14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 50 55 09 Mogensen Kirsten kontorass Søgårdvej 27  . . . . . . . . . . . 97 44 84 04 Mogensen Kirsten Søgårdvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 42 60 92 Mogensen Erhardsen Anita Kirkevej 2  . . . . . . . . . . . . . 28 83 16 08 Mogenstrup Autoværksted Tingvej 28 7800 Skive . . . . . 22 45 72 09 Mogenstrup Forsamlingshus Tingvej 49 7800 Skive . . . 61 72 54 40 Mogenstrup Idrætsforening Klubhus Tingvej 37 7800 Skive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 54 41 93

Mogenstrup Smede- og Maskinforretning

Tingvej 14 7800 Skive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 54 41 55

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 99

Navneregister

Mohamad Mazkin Skivevej 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 20 45 67 Mohamad Omar Hussein Engparken 10 1th  . . . . . . . . . . 71 44 69 60 Mohamed Abdifataax Abdulle Nørgårdsvej 1d 1  Moog Jan Severin chauf Skivevej 79  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 62 64 Moog Jan Severin Skivevej 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 24 89 07 Moog Joan Lauwring dagplejemor Skivevej 79  . . . . . . . 97 44 62 64 Moog Per Ludvig maskinsnedke Østparken 21  . . . . . . . . 97 44 60 59 Moog Per Ludvig Østparken 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 23 25 22 Moog Susanne kassedame Østparken 21  . . . . . . . . . . . 97 44 60 59 Moog Susanne Østparken 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 29 61 49 Moreno Herrera Jose Alberto Vindelevgård 262  . . . . . . 97 36 13 03 Mortensen Anders Horslund Enghavevej 6  Mortensen Ann Mette Vestergade 12  . . . . . . . . . . . . . . . 50 70 21 27 Mortensen Anne Merete Hall sygemedhj Vindelevgård 227  Mortensen Anny Birgit H eksped Nørregade 32  . . . . . . . 29 70 86 80 Mortensen Birger A Holmgaard skoledir Østparken 12  . . 97 44 61 66 Mortensen Birger Albin Holmgaard Østparken 12 . . . . . . 21 42 34 66 Mortensen Connie Pia butiksindeha Bjergbyvej 15  . . . . . 23 35 45 07 Mortensen Connie Pia Bjergbyvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 45 10 24 Mortensen Connie Pia Bjergbyvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 88 84 07 Mortensen Dion Vester Alle 34  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 18 87 74 Mortensen Else Kathrine damefrisør Toften 30  . . . . . . . . 97 44 15 89 Mortensen Erland Toften 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 15 89 Mortensen Erland Bro el tekn Toften 30  . . . . . . . . . . . . . 40 33 35 89 Mortensen Erland Bro Toften 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 38 75 89 Mortensen Henning Verner savværksarb Ålykkevej 41 26  96 13 91 11 Mortensen Jane Bjørnkjærvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 54 14 08 Mortensen Jane Bjørnkjærvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 19 96 23 Mortensen Jane Bjørnkjærvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 54 16 09 Mortensen Jane Bjørnkjærvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 37 23 54 Mortensen Jane Bjørnkjærvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 54 20 16 Mortensen Jane Bjørnkjærvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 54 20 23 Mortensen Jane Bjørnkjærvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 29 10 31 Mortensen Jane Marie Lajgaard elev Bjørnkjærvej 13  . . 97 45 24 83 Mortensen John Finn salgskons Købmagerstræde 7  Mortensen Jørn Freddy mek Nørregade 32  . . . . . . . . . . 25 33 33 60 Mortensen Kaj repr Vindelevgård 227  Mortensen Kaj Steen disponent Bjertparken 59  . . . . . . . 97 44 21 02 Mortensen Kaj Steen Bjertparken 59 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 73 76 09 Mortensen Ketty Dinesen hjemmehj Bjertparken 59  . . . . 97 44 21 02 Mortensen Ketty Dinesen Bjertparken 59 . . . . . . . . . . . . 60 92 94 46 Mortensen Kirsten Beck lærer Fjordbakken 3  Mortensen Lena Gyldenlev Lauhedevej 12  . . . . . . . . . . . 27 35 46 55 Mortensen Lene Bovbjerg Vesterlund 44  . . . . . . . . . . . . 97 44 13 10 Mortensen Lene Bovbjerg Vesterlund 44 . . . . . . . . . . . . . 30 49 20 16 Mortensen Lilli Bonde sygehj Grønningen 21 1  Mortensen Mette lærer Østparken 12  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 61 66 Mortensen Mette Østparken 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 42 34 66 Mortensen Mie Lundgaard Trevældvej 16 7800 Skive Mortensen Susanne Kirkevej 31  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 15 84 33 Mortensen Susanne Kirkevej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 25 20 39 Mortensen Susanne Kirkevej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 60 87 55

Mortensen Susanne Kirkevej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 37 51 74 Mortensen Susanne Hall Nørregade 27  . . . . . . . . . . . . . 42 40 11 03 Mortensen Svend Erik arbmd Bjergbyvej 6  Mortensen Tania Møllersvej 17  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 62 80 25 Mortensen Thyra Margrethe frokosthj Grønningen 44 17  97 44 17 22 Mortensen Tommy Dan specialarb Vester Egebjergvej 37  51 21 33 64 Mose Erik Thrige Holm Havevej 44  Mose Helle Hatfeldt Havevej 44  Mosgaard Jonna overass Kirkebakken 13  . . . . . . . . . . . 59 62 05 95 Mosgaard Jonna Kirkebakken 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 41 83 25 Moskovchenko Dmytro Engvej 6  Mouridsen Tina Stendisvej 14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 10 07 66 Mouridsen Tina Stendisvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 71 46 64 Mouritsen Charlotte Lund Toften 35  . . . . . . . . . . . . . . . 22 73 66 06 Mtj Industriservice ApS Hailkjærvej 3  . . . . . . . . . . . . . . 20 14 05 51 Munch Søs Hustedvej 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 83 75 54 Munck Kenneth Høgfeldt skibskok Bjertparken 13  Munck Lissie Nygaard hjemmehj Bjertparken 13  Munck Susanne Fjordglimt 15  Mundbjerg Gunhild Elisabeth Kirkevænget 11  . . . . . . . . 97 45 20 93 Mundbjerg Jens Olav Nørregade 9c  Mundbjerg Marna Elisabeth Vinkelvej 2  . . . . . . . . . . . . . 21 32 76 48 Munksgaard Bente eksped Handbjergvej 7  . . . . . . . . . . 97 44 26 20 Munksgaard Bjarne Emil mek Handbjergvej 7  . . . . . . . . 97 44 26 20 Museumskirken på Hjerl Hede Hjerlhedevej 14  Mustafa Marwa Anwar Kapelvej 6 1  . . . . . . . . . . . . . . . 71 80 33 19 Mygind Jens Peder støberiarb Geddalvej 46  . . . . . . . . . 97 44 63 59 Mygind Jens Peter Geddalvej 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 54 34 92 Mærsk-Møller Lisbet Sevelvej 40  . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 39 53 64 Møgelvang Mink I/S Fuglebakken 4  . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 25 84 Møberg Kirsten Primdahl medhj. hustr Lauhedevej 2  . . . 97 44 84 47 Møgelbjerg Dorthe hjemmehje Voldgade 11  . . . . . . . . . 31 79 39 38 Møgelbjerg Dorthe Voldgade 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 58 39 38 Møgelbjerg Dorthe Voldgade 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 54 19 40 Møgelbjerg Dorthe Voldgade 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 85 29 95 Møgelbjerg Dorthe Voldgade 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 55 29 95 Møgelbjerg Ejner Daniel B Ryde Møllevej 14  . . . . . . . . . 97 45 20 08 Møgelbjerg Helga Solparken 31  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 19 91 Møgelbjerg Herdis Majbritt B Ryde Møllevej 14  . . . . . . . 97 45 20 08 Møgelbjerg Lisbeth hjemmehj Trevældvej 2  . . . . . . . . . . 29 92 16 95 Møgelbjerg Nicolai Voldgade 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 79 39 38 Møgelbjerg Niels Jørgen Voldgade 11  . . . . . . . . . . . . . . 60 92 55 18 Møgelbjerg Rene B Ryde Møllevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . 21 82 93 83 Møgelbjerg Rene B Ryde Møllevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . 21 45 24 28 Møgelbjerg René Baltasar Ryde Møllevej 14  . . . . . . . . . . 97 45 20 08 Møgelbjerg Svend Pilgaard chauf Skolegade 7  . . . . . . . . 97 45 20 13 Møgelbjerg Svend Pilgaard Skolegade 7 . . . . . . . . . . . . . 20 45 20 13 Møgelvang Mink I/S Møgelvangvej 21  . . . . . . . . . . . . . 97 45 22 39 Mølgaard Adam Robert Damtoft Sdr Svenstrupvej 10  Mølgaard Charlotte Bjertparken 75  . . . . . . . . . . . . . . . . 29 31 47 98 Mølgaard Charlotte Bjertparken 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 36 52 04 Mølgaard Charlotte Bjertparken 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 26 83 54 Mølgaard Conny Dalby Sdr Svenstrupvej 10  . . . . . . . . . . 29 90 40 54 Mølgaard Ellen Margrete Blakshøjvej 18  . . . . . . . . . . . . 97 44 61 02 Mølgaard Erik Bjertparken 105  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 21 23 Mølgaard Erik Bjertparken 105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 46 22 36 Mølgaard Henrik Obitsø Skivevej 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 25 29 Mølgaard Ida Obitsø Skivevej 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 25 29 Mølgaard Jens Skivevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 11 35 54 Mølgaard Jens Dalby Skivevej 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 25 29 Mølgaard Jens Dalby Skivevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 45 16 97 Mølgaard Jens Dalby Skivevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 17 14 87 Mølgaard Jens Peder gdr Vindelevgård 17  . . . . . . . . . . . 97 44 14 79 Mølgaard Laust Laursen gartneriejer Vindelevgård 188  . 97 44 05 16 Mølgaard Laust Laursen Vindelevgård 188 . . . . . . . . . . . 21 35 15 16

M


Navneregister

M

Mølgaard Merete Trærup Vester Egebjergvej 15  . . . . . . . 40 33 70 58 Mølgaard Mette Marie Vindelevgård 17  . . . . . . . . . . . . . 97 44 14 79 Mølgaard P Christian gdr Blakshøjvej 18  . . . . . . . . . . . . 97 44 61 02 Mølgaard Preben Vester Egebjergvej 15  . . . . . . . . . . . . . 40 33 70 58 Mølgaard Preben smedesvend Vindelevgård 206  . . . . . . 30 30 57 73 Mølgaard Preben Vindelevgård 206 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 23 71 72 Mølgaard Signe Laursen husassistent Møllersvej 15  . . . 97 44 17 77 Mølgaard Sten Djeldvej 34  Mølgaard Tage gdr Hailkjærvej 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 81 47 Mølgaard Tage Hailkjærvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 93 93 09 Mølgaard Tina Djeldvej 11b  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 31 42 86 Mølgaard Ulla Bjertparken 105  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 21 23 Mølgaard Ulla Bjertparken 105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 45 07 48 Mølgaard Vagn Laursen gdr Skivevej 17  . . . . . . . . . . . . . 97 44 14 87 Mølgaard Valborg Vindelevgård 188  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 05 16 Mølgaard Vera Hailkjærvej 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 81 47 Mølgaard Vera Hailkjærvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 66 78 56 Mølholt Marianne Graversen advokatsekr. Grønnegade 6a  Møllenberg Tommy Hagen støberiarb Kirkevej 64  . . . . . 24 22 67 52 Møller Amy Sevelvej 23  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 11 14 Møller Amy Sevelvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 34 93 54 Møller Anders Svenstrup Vindelevgård 172  . . . . . . . . . . 30 28 59 03 Møller Anna Marie Åglimt 45b 7800 Skive . . . . . . . . . . . . 60 13 98 52 Møller Arne gdr Møllersvej 19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 62 74 Møller Arne Møllersvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 75 41 50 Møller Betty Roesgaard bogh Ålvej 15  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 23 89 Møller Birgit Ostenfeldt sygehj Vindelevgård 28  . . . . . . . 97 44 34 94 Møller Bodil Kirstine eksped Pilevang 1  . . . . . . . . . . . . . 50 90 24 94 Møller Christian Skov Skivevej 26  Møller Claus Jesper chauf Holstebrovej 33  Møller Daniel Ringkvist Svendshedevej 9  . . . . . . . . . . . . 97 44 86 40 Møller Dorthe Vindelevgård 172 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 10 16 34 Møller Dorthe Vindelevgård 172 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 28 16 34 Møller Dorthe Svenstrup læge Vindelevgård 172  . . . . . . 30 28 59 03 Møller Hanne social- og s Vindelevgård 101  . . . . . . . . . . 29 82 23 39 Møller Henning chauf Ålvej 15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 23 89 Møller Henrik Louring Hjerlhedevej 9  . . . . . . . . . . . . . . . 20 25 97 09 Møller Jennifer Helweg Øster Stendisvej 1  Møller Lejf Skivevej 26  Møller Lene Ringkvist Svendshedevej 9  . . . . . . . . . . . . . 97 44 86 40 Møller Morten Svenstrup Vindelevgård 172  . . . . . . . . . . 40 10 16 34 Møller Orla Ebbesen specialarb Tingvej 22 7800 Skive . . 97 54 41 14 Møller Peter Ringkvist Svendshedevej 9  . . . . . . . . . . . . . 97 44 86 40 Møller Peter Ringkvist Svendshedevej 9 . . . . . . . . . . . . . 61 66 41 79 Møller Randi Svendshedevej 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 86 40 Møller Randi Svendshedevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 33 58 15 Møller Randi Svendshedevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 75 23 94 Møller Randi Svendshedevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 97 23 94 Møller Rikke Kold Hjerlhedevej 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 12 68 06 Møller Rita Nørgaard bankass Tværgade 38  . . . . . . . . . . 23 92 75 44 Møller Søren svejser Pilevang 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 29 84 41 Møller Søren Gudiksen elektriker Vindelevgård 101  . . . . 29 85 23 39 Møller Søren Gudiksen Vindelevgård 101 . . . . . . . . . . . . 29 82 23 39 Møller Tina Stendisvej 12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 02 03 Møller Villy specialarb Adelvej 1c  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 76 78 40 Møller-Jakobsen Claus Djeldvej 50  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 85 66 Møller-Jakobsen Claus Djeldvej 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 48 25 66 Møllnitz Bente Vindelevgård 157  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 22 03 Møllnitz Bente Vindelevgård 157 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 31 22 03 Møllnitz Bente Vindelevgård 157 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 40 18 24 Møllnitz Hanne Nørregade 29  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 14 46 97 Møllnitz Hanne Nørregade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 34 00 88 Møllnitz Hanne Nørregade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 59 94 89 Møllnitz Mette Rocatis Egebjergvej 68  . . . . . . . . . . . . . . 20 97 92 44 Møllnitz Morten Grønnegade 6 

Møllnitz Peter ing Vindelevgård 157  . . . . . . . . . . . . . . . . Møllnitz Peter Vindelevgård 157 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møllnitz Peter Vindelevgård 157 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maagaard Hans Rydevej 10 5  Maamo Nesrin Engparken 28 1th  Maarbjerg Helle Jacobsen Vindelevgård 184  . . . . . . . . . Maarbjerg Jens overpostbud Vesterlund 14  . . . . . . . . . . Maarbjerg Jens Vesterlund 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maarbjerg Morten Sloth radiomek Højbjergvej 10  . . . . . . Maarbjerg Morten Sloth Højbjergvej 10 . . . . . . . . . . . . . . Maarbjerg Søren Nørskov Vindelevgård 184  . . . . . . . . . . Maarbjerg Søren Nørskov Vindelevgård 184 . . . . . . . . . . Maarbjerg Søren Nørskov Vindelevgård 184 . . . . . . . . . . Maarbjerg Søren Nørskov Vindelevgård 184 . . . . . . . . . . Maarbjerg Aase Nørskov skattereviso Vesterlund 14  . . . Maarbjerg Aase Nørskov Vesterlund 14 . . . . . . . . . . . . . . Mårtensson Kari Hjerlhedevej 1 5  Mårtensson Sune Tarquini Nautrupvej 20  . . . . . . . . . . . . Mårtensson Sune Tarquini Nautrupvej 20 . . . . . . . . . . . . Mårtensson Sune Tarquini Nautrupvej 20 . . . . . . . . . . . . Mårtensson Sune Tarquini Nautrupvej 20 . . . . . . . . . . . . Mårtensson Ulla Glud Nautrupvej 20  . . . . . . . . . . . . . . . Mårtensson Ulla Glud Nautrupvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . Mårtensson William Tarquini arkitekt Halalle 21  . . . . . . . Mårtensson William Tarquini Halalle 21 . . . . . . . . . . . . . .

25 38 66 60 97 44 27 40 25 86 86 11 97 44 01 57 61 54 34 82 25 38 66 60 28 57 84 64 52 58 42 90 51 41 05 42 97 44 27 40 61 65 27 40 23 90 75 74 52 38 65 64 23 66 74 63 20 46 80 89 23 90 75 74 61 41 74 88 48 48 19 97 40 41 89 97

N Navntoft Jette Vejland sygepl ske Strandvejen 16b  . . . . 81 29 20 31 Necula Sergiu Cristian Sevelvej 16a th  . . . . . . . . . . . . . 42 75 62 98 Nedergaard Anders gdr Holstebrovej 20  . . . . . . . . . . . . 97 44 15 28 Nedergaard Anders Holstebrovej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 69 85 28 Nedergaard Anders Holstebrovej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 23 75 28 Nedergaard Anders Holstebrovej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 91 09 77 Nedergaard Norma Meidal Holstebrovej 20  . . . . . . . . . . 97 44 15 28 Neigaard Kirsten Strandvejen 16a  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 26 61 Niebuhr Helle sygeplejersk Strandvejen 33  . . . . . . . . . . 30 20 29 90 Nielsen A Ulrik arbmd Mosekrogen 18  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 22 36 Nielsen Alex Søndergaard B Møgelvangvej 19  . . . . . . . . 97 45 20 30 Nielsen Allan Geddalvej 7  Nielsen Allan Majgaard Bjertparken 16  . . . . . . . . . . . . . . 23 30 13 28 Nielsen Amia Mai Østparken 36  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 66 95 Nielsen Anders Vang Hailkjærvej 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 85 60 04 Nielsen Anders Vang Hailkjærvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 62 18 36 Nielsen Anders Vang Hailkjærvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 88 18 36 Nielsen Anders Vang Hailkjærvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 89 18 36 Nielsen Ane Kathrine Nr Sahlvej 12  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 15 70 Nielsen Anette Elisabeth sygehj Vindelevgård 16  . . . . . . 27 57 17 83 Nielsen Ann-Britt Tanderup Mosekrogen 12  . . . . . . . . . . 61 75 41 56 Nielsen Anna Bendsen Ålykkevej 41 3  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 29 16 Nielsen Anna Grethe fabriksmedhj Stokholmvej 7  . . . . . 97 44 23 71 Nielsen Anna Grethe Stokholmvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 33 11 10 Nielsen Anne Dorthe B sygehj Agovej 15a  . . . . . . . . . . . 61 78 24 33 Nielsen Anne Lise lærer Vindelevgård 31  . . . . . . . . . . . . 97 44 20 42 Nielsen Anne Lise Vindelevgård 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 61 48 26 Nielsen Annelise Rydevej 21  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 01 78

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 100

97 44 22 03 29 40 18 24 40 31 22 03


Nielsen Christian Hedegaard Dueholmvej 13 7800 Skive 97 54 70 24 Nielsen Christian Hedegaard Dueholmvej 13 . . . . . . . . . . 61 54 07 98 Nielsen Christian Hedegaard Dueholmvej 13 . . . . . . . . . . 20 16 76 24 Nielsen Christina Kjærgaard Højbjergvej 6  . . . . . . . . . . . 28 12 57 30 Nielsen Christina Lund Vesterlund 3  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 28 49 Nielsen Claus Skovbrynet 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 63 35 25 Nielsen Claus Birger Mørner Trandumvej 12 7800 Skive . 23 30 96 39 Nielsen Connie Stokholmvej 13  Nielsen Conny eksped Geddalvej 6  Nielsen Dan Mosekrogen 3  Nielsen Daniel Frølund Sevelvej 16c  . . . . . . . . . . . . . . . . 42 77 40 95 Nielsen Dennis Viborgvej 331  Nielsen Dorthe Plougmann sygeplejersk Lindholtvej 2b  . 28 60 63 28 Nielsen Ebba Lynderup fabrikarb Vindelevgård 42  . . . . . 97 44 21 92 Nielsen Ebba Lynderup Vindelevgård 42 . . . . . . . . . . . . . 29 91 21 92 Nielsen Ebbe Eik Ryde Møllevej 2  Nielsen Ejgild Møller landbruger Hustedvej 7  . . . . . . . . . 97 44 82 27 Nielsen Ejner Filtenborg Tingvej 45 7800 Skive . . . . . . . . 88 97 66 81 Nielsen Ellen Hjelmhedevej 3 7800 Skive . . . . . . . . . . . . 97 54 40 67 Nielsen Ellen Grønningen 28  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 15 67 Nielsen Ellen Brøndgaard Vinderupvej 20  . . . . . . . . . . . . 97 44 62 18 Nielsen Ellen Kirstine kontorass Egebjergvej 52  . . . . . . . 97 44 63 84 Nielsen Ellen Kirstine Egebjergvej 52 . . . . . . . . . . . . . . . 71 75 67 77 Nielsen Ellen Margrethe ergoterapeut Fjordparken 8  . . . 97 44 26 55 Nielsen Ellen Sørine H Toften 24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 12 05 Nielsen Elly Lillelund Skolevej 25  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 20 93 Nielsen Else Hjerlhedevej 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 81 11 Nielsen Else kontormedhj Ålvej 22  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 12 72 Nielsen Else Ålvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 96 13 72 Nielsen Else Juul Struervej 19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 15 87 Nielsen Else Margrethe Bjertparken 69  . . . . . . . . . . . . . 97 44 24 59 Nielsen Else Marie fabrikarbske Sevelvej 37  . . . . . . . . . 97 44 21 73 Nielsen Else Marie fabrikarb Banevænget 12  . . . . . . . . . 41 68 82 13 Nielsen Else Marie Nygaard sygepl ske Vesterlund 32  . . 97 44 22 64 Nielsen Emilie Plougmann Lindholtvej 2b  . . . . . . . . . . . . 97 44 18 10 Nielsen Emma Julia Rydevej 10 17  Nielsen Erik Vindelevvej 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 44 04 64 Nielsen Erik Bruus Fjordbakken 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 12 96 39 Nielsen Erik Kristian kursuselev Geddalvej 71  . . . . . . . . 97 44 61 74 Nielsen Erik Kristian Geddalvej 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 53 48 87 Nielsen Erik Tscherning smedesvend Handbjergvej 16  . . 97 44 23 49 Nielsen Erna Kristine S reng ass Grønnegade 2  Nielsen Esben Rocatis Ålvej 10  Nielsen Eskild gdr Hjelmhedevej 3 7800 Skive . . . . . . . . 97 54 40 67 Nielsen Eskild Hjelmhedevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 28 91 83 Nielsen Eskild Hjelmhedevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 72 81 78 Nielsen Eva Lund farmakonom Vesterlund 3  . . . . . . . . . . 61 54 06 47 Nielsen Finn Brøndgaard Øster Stendisvej 9  . . . . . . . . . . 97 46 86 25 Nielsen Flemming Blakshøjvej 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 35 58 39 Nielsen Flemming Vindelevgård 145  . . . . . . . . . . . . . . . 40 57 30 00 Nielsen Flemming tømrer Ålskovvej 23  . . . . . . . . . . . . . 97 44 27 85 Nielsen Flemming Vester Alle 18  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 46 44 64 Nielsen Flemming Blakshøjvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 30 28 55 Nielsen Flemming Blakshøjvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 30 40 09 Nielsen Flemming Blakshøjvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 26 77 87 Nielsen Flemming Blakshøjvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 39 41 61 Nielsen Flemming Ålskovvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 29 52 85 Nielsen Frank Haugaard Holstebrovej 22  . . . . . . . . . . . . 97 44 22 19 Nielsen Freddy Christian specialarb Vinderupvej 18  . . . . 97 44 62 15 Nielsen Frits Braagaard fiskepakker Nørre Alle 14  . . . . . 23 20 63 45 Nielsen Frits Braagaard Nørre Alle 14 . . . . . . . . . . . . . . . 51 15 01 94 Nielsen Frits Braagaard Nørre Alle 14 . . . . . . . . . . . . . . . 25 57 70 20 Nielsen Frode Ålykkevej 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 29 18 Nielsen Georg fisker Vindelevgård 42  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 21 92 Nielsen Gerda Vesterlund 104  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 49 81 64

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 101

Navneregister

Nielsen Annelise Rydevej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 72 36 00 Nielsen Annemarie Kirkegaard Vester Egebjergvej 12  . . . 61 26 64 38 Nielsen Annette Heimose Øster Stendisvej 8  . . . . . . . . . 97 46 84 87 Nielsen Annette Heimose Øster Stendisvej 8 . . . . . . . . . . 30 58 30 53 Nielsen Annette Heimose Øster Stendisvej 8 . . . . . . . . . . 21 34 43 91 Nielsen Anni Katharina social- og s Vindelevgård 175  . . 30 24 09 63 Nielsen Arne Mundbjerg gdr Tophøjvej 13  . . . . . . . . . . . 22 63 61 50 Nielsen Arne Ross driftsl Gl Landevej 7  . . . . . . . . . . . . . 51 74 33 61 Nielsen Arne Søndergaard gdr Ålykkevej 41 25  . . . . . . . 40 76 23 01 Nielsen Axel Elbrønd chauf Fjordparken 22  . . . . . . . . . . 97 44 13 32 Nielsen Axel Elbrønd Fjordparken 22 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 96 81 56 Nielsen Benny salgschauff Struervej 19  . . . . . . . . . . . . . 97 44 15 87 Nielsen Benny Struervej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 91 93 52 Nielsen Benny Struervej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 76 84 15 Nielsen Benny Struervej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 49 16 42 Nielsen Benny Kjær arbmd Vigen 1  . . . . . . . . . . . . . . . . 50 48 64 90 Nielsen Benny Kjær Vigen 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 52 53 45 Nielsen Bent Djeldvej 60  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 85 38 Nielsen Bent Havevej 35  Nielsen Bent Birkevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 21 33 15 Nielsen Bent Birkevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 42 66 07 Nielsen Bent Djeldvej 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 33 08 76 Nielsen Bent Jønsson gdr Åglimt 13 7800 Skive . . . . . . . 97 54 71 25 Nielsen Bent Jønsson Åglimt 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 18 26 11 Nielsen Bent Kristen tømrer Birkevej 15  . . . . . . . . . . . . . 97 44 22 27 Nielsen Bent Ørskov Egebjergvej 26  . . . . . . . . . . . . . . . . 21 45 99 55 Nielsen Bente Vindelevgård 206  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 30 57 73 Nielsen Bente Sevelskovbyvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 36 36 50 Nielsen Bente Kuntz pæd Sevelskovbyvej 14  . . . . . . . . . 97 44 88 89 Nielsen Bente Stubkjær køkkenelev Vesterlund 130  Nielsen Bente Tinna radioarb Vindelevgård 132  . . . . . . . 97 44 17 11 Nielsen Bente Tinna Vindelevgård 132 . . . . . . . . . . . . . . 25 75 37 26 Nielsen Bernhard Christian R gdr Skivevej 20  . . . . . . . . . 97 44 26 31 Nielsen Betina specialarbej Skoletoften 16  . . . . . . . . . . . 64 66 43 56 Nielsen Betina Skoletoften 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 13 13 52 Nielsen Betina Brogaard Vindelevgård 52  . . . . . . . . . . . . 53 35 99 10 Nielsen Betty Kirkegaard Tværgade 28  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 10 64 Nielsen Birger Rocatis tømrer Landtingvej 26  . . . . . . . . . 29 65 66 86 Nielsen Birgit kontorass Bjertparken 19  . . . . . . . . . . . . . 23 82 40 20 Nielsen Birgit Godsk Toften 3f  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 63 42 Nielsen Birgit Godsk Toften 3f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 44 72 68 Nielsen Birthe syerske Rydevej 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 01 76 Nielsen Birthe Rydevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 72 12 40 Nielsen Birthe Elise Vinderupvej 17  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 42 85 73 Nielsen Birthe Kirstine reng ass Solparken 4  . . . . . . . . . 97 44 18 24 Nielsen Bjarne handelsmd Søgårdvej 19  . . . . . . . . . . . . 97 44 86 15 Nielsen Bodil Bruus Fjordbakken 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 89 26 39 Nielsen Bodil Kamstrup Torndalvej 5  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 61 52 Nielsen Bodil Marie Nørgårdsvej 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 16 25 Nielsen Brian Agerbækvej 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 76 49 55 Nielsen Brian Skrænten 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 91 95 75 Nielsen Brian Højbjergvej 20  Nielsen Brian Kokborgvej 11  Nielsen Brian Nikolai Hvolbækvej 1a  Nielsen Brian Sebastian Toften 32  . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 93 95 96 Nielsen Brian Sebastian Toften 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 73 95 05 Nielsen Brian Vester Skrænten 30  . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 92 30 88 Nielsen Brian Ørskov Højbjergvej 6  . . . . . . . . . . . . . . . . 22 22 53 23 Nielsen Britta Glintborg sygeplejersk Vindelevgård 229  . 97 44 10 94 Nielsen Børge Mundbjerg gdr Tophøjvej 13  . . . . . . . . . . 97 45 23 08 Nielsen Børge Mundbjerg Tophøjvej 13 . . . . . . . . . . . . . . 23 93 18 15 Nielsen Børge Mundbjerg Tophøjvej 13 . . . . . . . . . . . . . . 40 85 23 08 Nielsen Camilla Dalsgaard Mosevej 22  . . . . . . . . . . . . . . 52 40 18 64 Nielsen Charlotte Angelica Søndergade 20 1  . . . . . . . . . 32 18 02 46 Nielsen Charlotte Angelica Søndergade 20 1 . . . . . . . . . . 25 71 46 88

N


Navneregister

N

Nielsen Gerda Grønningen 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 11 25 Nielsen Gert maskinarb Solparken 30  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 20 02 Nielsen Gert Solparken 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 70 92 26 Nielsen Gert Tscherning smedesvend Vester Alle 10  . . . . 61 78 81 48 Nielsen Gert Tscherning Vester Alle 10 . . . . . . . . . . . . . . 60 91 38 48 Nielsen Gitte pæd Kirkevej 64  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 22 67 52 Nielsen Glenn Feliciano Bjertparken 16  Nielsen Grete radioarb Vindelevgård 14  . . . . . . . . . . . . . 97 44 10 76 Nielsen Grethe sygepl ske Bjertparken 21  . . . . . . . . . . . 97 44 18 98 Nielsen Grethe Ålskovvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 58 27 85 Nielsen Grethe Ålskovvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 11 27 85 Nielsen Grethe Sørensen syerske Vindelevgård 117  . . . . 97 44 24 32 Nielsen Grethe Sørensen Vindelevgård 117 . . . . . . . . . . . 25 70 53 42 Nielsen Grethe Tanderup dagpl Ålskovvej 23  . . . . . . . . . 97 44 27 85 Nielsen Gunnar mek Nautrupvej 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 82 19 Nielsen Gurli Margrethe Åglimt 13 7800 Skive . . . . . . . . 97 54 71 25 Nielsen Hanne Abildtrup Blakshøjvej 6  Nielsen Hanne Horsted Sevelvej 71  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 10 61 Nielsen Hanne Rocatis reng ass Gl Landevej 7  . . . . . . . . 51 74 33 61 Nielsen Hans Søndergade 48  Nielsen Hans Henrik Svendshedevej 4  . . . . . . . . . . . . . . 40 50 29 23 Nielsen Hans Kurt restauratør Klostervej 6  . . . . . . . . . . . 21 22 90 52 Nielsen Hans Kurt Lund slagteriarb Højvang 11  . . . . . . . 97 44 85 80 Nielsen Hans-Arne Christen smedem Jattrupvej 10  . . . . 20 30 59 57 Nielsen Hans-Arne Christen Jattrupvej 10 . . . . . . . . . . . . 30 34 52 41 Nielsen Hans-Arne Christen Jattrupvej 10 . . . . . . . . . . . . 40 24 73 64 Nielsen Heidi Runa Toften 15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 97 54 50 Nielsen Heidi Taagaard Åglimt 23 7800 Skive . . . . . . . . . 51 94 65 70 Nielsen Helene Præstholm Hailkjærvej 9  . . . . . . . . . . . . 96 85 60 04 Nielsen Helene Præstholm Hailkjærvej 9 . . . . . . . . . . . . . 31 95 18 36 Nielsen Helga Petrine Grønnegade 21  . . . . . . . . . . . . . . 86 59 03 30 Nielsen Helge Bjertparken 12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 60 00 94 Nielsen Helle Agerbækvej 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 76 86 70 Nielsen Henning Manfred værkf Ålvej 1b  . . . . . . . . . . . . 97 44 19 40 Nielsen Henning Manfred Ålvej 1B . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 43 20 27 Nielsen Henning Nakskov tømrer Bjertparken 65  . . . . . . 97 44 20 48 Nielsen Henning Nakskov Bjertparken 65 . . . . . . . . . . . . 23 93 89 02 Nielsen Henny Bro sygeplejersk Mosekrogen 17  . . . . . . 30 64 16 18 Nielsen Henny Gundel Gyde overlærer Landtingvej 19  . . 97 85 34 58 Nielsen Henrik Johny Skov specialarb Kirkevænget 7  Nielsen Henrik Rocatis Hasselholtvej 13  . . . . . . . . . . . . . 28 41 44 07 Nielsen Henrik Rocatis Hasselholtvej 13 . . . . . . . . . . . . . 60 16 44 07 Nielsen Henrik Søndergaard lærerstud Skaun 3  Nielsen Henry Georg Bitsch kleinsmed Vindelevgård 51  . 97 44 23 35 Nielsen Henry Georg Bitsch Vindelevgård 51 . . . . . . . . . . 21 79 91 15 Nielsen Herdis Grønningen 19 10  Nielsen Hilda Ruth reng ass Sevelvej 12 tv  . . . . . . . . . . . 97 43 20 40 Nielsen Hilda Ruth Sevelvej 12 tv . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 62 35 69 Nielsen Hilmar Juul Villsen tømrerm Bjergbyvej 7  . . . . . . 97 45 25 77 Nielsen Hilmar Juul Villsen Bjergbyvej 7 . . . . . . . . . . . . . 28 53 50 11 Nielsen Hugo kørelærer Hellesvej 2  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 63 50 Nielsen Ib Lynge smed Vindelevgård 175  . . . . . . . . . . . . 51 15 51 40 Nielsen Ilse Løvig specialarb Vindelevgård 51  . . . . . . . . 97 44 23 35 Nielsen Ilse Løvig Vindelevgård 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 46 23 35 Nielsen Inga Vindelevgård 145  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 85 33 22 Nielsen Inga Jensine syerske Grønningen 44 7  Nielsen Inge Lillian Kirkevej 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 26 20 28 Nielsen Inge Mundbjerg Fuglebakken 34  . . . . . . . . . . . . 97 45 21 16 Nielsen Inge Østergaard kontorass Mosekrogen 18  . . . . 97 44 22 36 Nielsen Inge Østergaard Mosekrogen 18 . . . . . . . . . . . . . 30 27 97 44 Nielsen Inge-Lise elev Vinderupvej 18  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 62 15 Nielsen Ingemann arbmd Anlægsvej 1  . . . . . . . . . . . . . . 23 36 06 21 Nielsen Inger Kathrine Dueholmvej 13 7800 Skive . . . . . 97 54 70 24 Nielsen Inger Nørgaard socialrådgiv Vindelevgård 27  . . . 97 44 18 64 Nielsen Inger Vejlgaard Vigen 14 

Nielsen Ingrid Lindholtvej 2a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 12 60 Nielsen Ingrid Vibeke børneh lærer Østparken 28  . . . . . . 97 44 63 05 Nielsen Ivan Lykke bager Vindelevgård 263  . . . . . . . . . . 42 83 56 57 Nielsen Iwona adjunkt Søgårdvej 19  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 86 15 Nielsen Iwona Søgårdvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 24 30 38 Nielsen Iwona Søgårdvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 70 46 09 Nielsen Jacob Mark Skolegade 21  . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 18 54 79 Nielsen Jacob Mark Skolegade 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 44 94 24 Nielsen Jacob Mark Skolegade 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 37 27 98 Nielsen Jakob gdr Banevænget 32  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 17 38 Nielsen Jakob Banevænget 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 64 15 58 Nielsen Jan Bjertparken 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 48 94 13 Nielsen Jan Bjertparken 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 22 36 34 Nielsen Jan Bjertparken 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 29 18 55 Nielsen Jan Bjertparken 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 78 39 39 Nielsen Jan Mølgaard Bjertparken 51  . . . . . . . . . . . . . . 21 22 36 34 Nielsen Jan Skodborg Gl Landevej 14  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 60 10 Nielsen Jan Søndergaard Vindelevgård 248  . . . . . . . . . . 32 19 36 04 Nielsen Jan Søndergaard Vindelevgård 248 . . . . . . . . . . 25 39 65 17 Nielsen Jan Søndergaard Vindelevgård 248 . . . . . . . . . . 51 91 23 35 Nielsen Janni Kirkebæk Kokborgvej 17  Nielsen Jeanette Brovænget 2a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 59 09 63 Nielsen Jeanette Brovænget 2A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 48 30 35 Nielsen Jens Mosekrogen 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 71 99 49 Nielsen Jens Anton værkf Stokholmvej 7  . . . . . . . . . . . . 97 44 23 71 Nielsen Jens Anton Stokholmvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 57 98 53 Nielsen Jens Chr. Grønnegade 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 45 82 65 Nielsen Jens Chr. Grønnegade 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 64 63 72 Nielsen Jens Christian pedel Grønnegade 21  . . . . . . . . . 86 59 03 30 Nielsen Jens Jørgen medhj Åglimt 5 7800 Skive . . . . . . . 97 54 40 91 Nielsen Jens Kristian gdr Holstebrovej 10  . . . . . . . . . . . 23 61 65 73 Nielsen Jens Kristian Holstebrovej 10 . . . . . . . . . . . . . . . 53 29 90 92 Nielsen Jens Møgelbjerg Mosekrogen 17  . . . . . . . . . . . . 30 64 16 48 Nielsen Jens Møgelbjerg Mosekrogen 17 . . . . . . . . . . . . 30 64 60 68 Nielsen Jens Møgelbjerg Mosekrogen 17 . . . . . . . . . . . . 30 64 69 70 Nielsen Jens Møller specialarb Skolevej 25  . . . . . . . . . . 97 44 20 93 Nielsen Jens Peder chauf Enghavevej 2  . . . . . . . . . . . . . 97 47 14 84 Nielsen Jens Peder S traktorf Vindelevgård 132  . . . . . . . 97 44 17 11 Nielsen Jens Peder Søndergaard Vindelevgård 132 . . . . . 52 55 88 31 Nielsen Jens Tscherning medhj Agovej 15a  . . . . . . . . . . 40 36 70 75 Nielsen Jes Sevelvej 64  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 45 06 87 Nielsen Jesper Hvidemosevej 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 49 31 16 Nielsen Jesper Lund Vindelevgård 152  . . . . . . . . . . . . . . 96 16 61 10 Nielsen Johan varmem Grønningen 21 12  . . . . . . . . . . . 97 44 23 10 Nielsen Johanne Kristine radioarb Mosekrogen 42  . . . . . 69 14 92 02 Nielsen Johanne Kristine Mosekrogen 42 . . . . . . . . . . . . 22 78 92 02 Nielsen Johanne Marie P Kapelvej 12  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 60 66 Nielsen John Vesterled 36  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 80 09 Nielsen John Vesterled 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 68 10 10 Nielsen John Ivan smed Tingvej 77 7800 Skive Nielsen Johnny Ewan Ø cand mag Østervang 8  . . . . . . . 97 44 21 89 Nielsen Johnny Ewan Østergaard Østervang 8 . . . . . . . . 25 14 53 49 Nielsen Jonna Grønborg Vigen 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 48 64 90 Nielsen Jonna Wennergaard Bjergbyvej 7  . . . . . . . . . . . 97 45 25 77 Nielsen Jonna Wennergaard Bjergbyvej 7 . . . . . . . . . . . . 21 96 69 41 Nielsen Jytte eksped Mosekrogen 38  . . . . . . . . . . . . . . . 21 70 35 43 Nielsen Jytte Grådal omsorgsass Jattrupvej 8  . . . . . . . . 27 37 09 23 Nielsen Jytte Grådal Jattrupvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 59 68 10 Nielsen Jytte Grådal Jattrupvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 71 32 10 Nielsen Jørgen specialarbej Hailkjærvej 7  . . . . . . . . . . . 97 44 86 35 Nielsen Jørgen bager Kirkevej 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 26 20 28 Nielsen Jørgen Sevelvej 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 63 80 84 Nielsen Jørgen Hailkjærvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 74 29 16 Nielsen Jørgen Hailkjærvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 93 14 35 Nielsen Jørgen Martin Hartung lærer Østparken 28  . . . . 97 44 63 05

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 102


97 44 24 32 40 56 53 42 97 44 28 35 21 29 55 31 97 48 47 91 97 44 25 23 24 67 97 81 97 44 22 67 97 44 11 82 61 76 79 80 20 40 11 16 97 44 16 25 25 36 80 15 97 44 23 49 97 44 86 35 97 44 84 54 97 45 25 30 22 75 18 79 97 44 22 67 97 44 64 34 20 91 21 84 97 44 01 40 23 98 43 50 22 33 43 63 22 14 18 24 97 46 84 87 24 41 74 29 27 89 73 21 97 44 66 95

22 45 80 61 97 44 22 27 97 44 20 48 21 28 58 69 40 16 69 09 97 70 12 90 97 44 61 52 97 44 81 11 97 44 30 44 97 44 26 11 97 45 23 08 26 63 13 46 40 85 96 89 30 14 56 12 21 32 76 69 21 77 25 57 60 65 30 99 97 44 11 79 21 24 43 15 29 85 94 93 28 92 73 56 21 96 35 97 97 85 34 58 41 40 84 58

97 44 13 25 23 43 74 24 97 44 82 36 61 39 10 50

Nielsen Lis Lyngby Grønningen 23 1  Nielsen Lisbeth Agnete Lund plejeass Bækkevej 12  . . . . 46 94 93 29 Nielsen Lisbeth Agnete Lund Bækkevej 12 . . . . . . . . . . . 23 98 28 36 Nielsen Lisbeth Mølgaard Sevelvej 57  . . . . . . . . . . . . . . 26 71 41 75 Nielsen Louise Kuntz Sevelskovbyvej 14  . . . . . . . . . . . . 24 42 28 73 Nielsen Louise Majgaard Holstebrovej 28  . . . . . . . . . . . . 28 92 73 56 Nielsen Lucia Calma Feliciano slagteriarb Bjertparken 16  53 80 16 50 Nielsen Mads Ryde Møllevej 2  Nielsen Mads Bent tømrer Vindelevgård 14  . . . . . . . . . . 97 44 10 76 Nielsen Mads Bent Vindelevgård 14 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 65 15 46 Nielsen Mads Hovgaard Hahlvej 4 7800 Skive Nielsen Maiken Rosenkrand Skolegade 21  . . . . . . . . . . . 22 18 54 79 Nielsen Majbrit Lund fabrikarb Solparken 30  . . . . . . . . . 97 44 20 02 Nielsen Malene Mai Skrænten 30  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 91 95 75 Nielsen Malene Tanderup Solparken 32  Nielsen Marc Åglimt 29 7800 Skive Nielsen Margaret Skråvej 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 96 56 35 Nielsen Margit Elin Engparken 30 tv  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 24 62 Nielsen Margit Elin Engparken 30 tv . . . . . . . . . . . . . . . . 42 18 71 11 Nielsen Marie Vesterlund 33  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 36 25 Nielsen Marie Frølund Enghavevej 2  . . . . . . . . . . . . . . . 97 47 14 84 Nielsen Marjun radioarb Strandvejen 13  . . . . . . . . . . . . 20 72 00 35 Nielsen Marlene Hjøllund Møllersvej 11  . . . . . . . . . . . . . 31 71 49 07 Nielsen Martin Vester Alle 16  Nielsen Martin Plougmann landmd Lindholtvej 2b  . . . . . 97 44 18 10 Nielsen Martin Plougmann Lindholtvej 2B . . . . . . . . . . . . 20 40 67 15 Nielsen Martin Taagaard Åglimt 23 7800 Skive . . . . . . . . 51 94 25 44 Nielsen Mary Elisabeth H Hjerlhedevej 1 18  Nielsen Mathias Plougmann Lindholtvej 2b  . . . . . . . . . . 97 44 18 10 Nielsen Mette Marie Holstebrovej 10  Nielsen Michael Strandvejen 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 51 53 01 Nielsen Michael Skoletoften 16  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 66 43 56 Nielsen Michael Fog Vindelevgård 135  Nielsen Mikael Stagstrup Tingvej 7 7800 Skive . . . . . . . . 21 12 38 03 Nielsen Mikkel Frølund Vesterlund 22  Nielsen Mona Frølund Enghavevej 6  . . . . . . . . . . . . . . . . 20 16 36 42 Nielsen Mona Frølund Enghavevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 18 36 40 Nielsen Mona Lise Kildebakken 72  . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 58 58 91 Nielsen Morten Skoletoften 30  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 93 66 88 Nielsen Morten Stougaard Kapelvej 3a 1  . . . . . . . . . . . . 61 78 24 53 Nielsen Mythe Solparken 24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 19 46 Nielsen Nathalie Maria R Stokholmvej 26  . . . . . . . . . . . . 97 44 30 20 Nielsen Niels Blumensaat eksped Stendisvej 29  . . . . . . 97 44 08 00 Nielsen Niels Christian manufakt hdl Sevelvej 71  . . . . . . 97 44 10 61 Nielsen Niels Kristian chauf Sevelvej 37  . . . . . . . . . . . . . 97 44 21 73 Nielsen Niels Kristian Sevelvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 49 75 70 Nielsen Niels Kristian Saaby fagl Kildebakken 72  . . . . . . 30 58 58 91 Nielsen Niels Peder Trandum fisker Struervej 17  . . . . . . 25 59 76 73 Nielsen Niklas Skytte Hasselholtvej 6  Nielsen Nikolaj Ørskov Egebjergvej 26  Nielsen Ole Sevelskovbyvej 14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 88 89 Nielsen Ole Østervang 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 98 45 83 Nielsen Ole Sevelskovbyvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 47 25 35 Nielsen Ole Sevelskovbyvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 91 95 31 Nielsen Ole Leif Østervang 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 98 35 32 Nielsen Ole Leif Østervang 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 67 73 06 Nielsen Orla Benth gdr Vinderupvej 20  . . . . . . . . . . . . . . 20 92 04 10 Nielsen Oskar gdr Hjerlhedevej 1 8  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 80 75 Nielsen Ove meksv Egebjergvej 52  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 63 84 Nielsen Ove Egebjergvej 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 74 00 19 Nielsen Ove Egebjergvej 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 93 64 56 Nielsen Ove montør Søvejen 14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 14 46 14 Nielsen Ove Søndergaard mek Toften 24  . . . . . . . . . . . . 97 44 12 05 Nielsen Patrick Løvig Vester Alle 36  Nielsen Per Godsk Herningvej 52 7800 Skive . . . . . . . . . 97 54 41 45

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 103

Navneregister

Nielsen Jørgen Mølgaard chauf Vindelevgård 117  . . . . . Nielsen Jørgen Mølgaard Vindelevgård 117 . . . . . . . . . . . Nielsen Jørgen Otto Jermiin Skivevej 85  Nielsen Jørgen Pinnerup arbmd Sevelvej 62  . . . . . . . . . Nielsen Jørn Ramsdal fiskeriejer Vindelevgård 195  . . . . Nielsen Jørn Ramsdal Vindelevgård 195 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kaj snedker Strandvejen 25  . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kaj Strandvejen 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kaj Erling maler Søndergade 69  . . . . . . . . . . . . Nielsen Kaj Henrik elektromek Strandvejen 13  Nielsen Kaj Ove Kristian arbmd Nørre Alle 9  . . . . . . . . . . Nielsen Kaj Ove Kristian Nørre Alle 9 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kaj V Nørgårdsvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kaj Villy gdr Nørgårdsvej 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kaj Villy Nørgårdsvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Karen Elisabeth T Handbjergvej 16  . . . . . . . . . . Nielsen Karen Laden økonoma Hailkjærvej 7  . . . . . . . . . Nielsen Karen Margrethe slagteriarb Stubbergårdvej 1  . . Nielsen Karen Marie Fuglebakken 19 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Karen Marie Dahl syerske Fuglebakken 19  . . . . Nielsen Karen Minna Søndergade 69  . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Karl Anders S Gl Landevej 23  . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Karl Anders Søndergaard Gl Landevej 23 . . . . . . Nielsen Karl Erik elev Tjørnevej 16  . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Karl Erik Tjørnevej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Karsten lærer Skråvej 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Karsten Skråvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Keld Martin Øster Stendisvej 8  . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Keld Ransborg Ålvej 29  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Keld Ransborg Ålvej 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kenni Østparken 36  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kevin Feliciano Tværgade 3  Nielsen Kim Møllersvej 11  Nielsen Kim Bak Sevelvej 16a 2tv  Nielsen Kim Rocatis Strandvejen 23  . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kirstine Nørgaard dagpl moder Birkevej 15  . . . . Nielsen Klara Bodewaldt defektrice Bjertparken 65  . . . . Nielsen Knud cykelmek Mosekrogen 38  . . . . . . . . . . . . . Nielsen Knud konstabel Skolevænget 4  . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kornum Peter bankfuldm Vindelevgård 94  . . . . . Nielsen Kresten Krogager S gdr Torndalvej 5  . . . . . . . . . Nielsen Kresten Ole gdr Hjerlhedevej 2  . . . . . . . . . . . . . Nielsen Krista Sig syerske Østergade 4  . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kristen Laurids specialarb Vindelevgård 100  . . . Nielsen Kristiane Ebbesen børneh pædag Tophøjvej 13  . Nielsen Kurt truckf Bjertparken 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kurt lagerarb Kirkevej 40  Nielsen Kurt Svenstrupvej 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kurt Havbo Lund Vesterlund 3  . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kurt Nørgaard elev Kirkegade 8a  . . . . . . . . . . . . Nielsen Kurt Vejlgaard maskinarb Vigen 14  . . . . . . . . . . Nielsen Kurt Vejlgaard Vigen 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Lars Lillegade 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Lars Lillegade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Lars Lillegade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Lars Borg Holstebrovej 28  . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Lars Bro Møgelbjerg Mosekrogen 17  Nielsen Lars Erik arbmd Toften 15  . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Lars Gyde overlærer Landtingvej 19  . . . . . . . . . . Nielsen Lars Gyde Landtingvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Lars Jørgen Grønningen 19 7  Nielsen Lena Møller Dalsgaard Ålvej 25  . . . . . . . . . . . . . Nielsen Lillian maler Søvejen 23  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Lillian Majgaard dagpl Pilevang 2  . . . . . . . . . . . Nielsen Lillian Majgaard Pilevang 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .

N


Navneregister

N

Nielsen Per Skodborg Kirkegade 10  . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Peter chauf Vinkelvej 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Peter Vinkelvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Pia Vester Alle 28  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Pia Brogaard Kirkevej 10b  . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Pia Frølund Skolevej 18  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Pia Frølund Skolevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Pia Frølund Skolevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Pia Høgh Ejsingholmvej 15  Nielsen Pia Tanderup teknisk ass Skolevej 32  . . . . . . . . Nielsen Poul Emil landmd Gl Skivevej 2  . . . . . . . . . . . . . Nielsen Poul Jønsson Nautrupvej 24  Nielsen Preben Lykke typograf Vindelevgård 118  . . . . . . Nielsen Preben Lykke Vindelevgård 118 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Preben Michael Sevelvej 41  Nielsen Randi Gundesen soc pædagog Gl Skivevej 2  . . . Nielsen Rasmus Dalsgaard Ålvej 25  . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Rasmus Dalsgaard Ålvej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Rasmus Dalsgaard Ålvej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Rasmus Dalsgaard Ålvej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Rasmus Rahbæk Vindelevgård 52  . . . . . . . . . . . Nielsen René Meldgaard Nørre Alle 5  . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen René Rolighed Kokborgvej 17  . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Rene Skodborg Kirkegade 10  Nielsen Richard Syrenvej 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Richard Syrenvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Richard Syrenvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Rikke Mølgaard montrice Bjertparken 51  . . . . . . Nielsen Rikke Tanderup Solparken 32  Nielsen Rita Vindelevgård 100  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Rita Ørskov Strandvejen 25  . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Robert Vesterlund 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Robert Vesterlund 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Robert Helge chauf Vesterlund 32  . . . . . . . . . . . Nielsen Robert Marius gdr Handbjergvej 15  . . . . . . . . . . Nielsen Rune Tscherning Vester Alle 1  Nielsen Ruth Blæsberg Grønningen 30  . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Samantha Maria E Skrænten 8  . . . . . . . . . . . . . Nielsen Sarah Mølgaard Sevelvej 57  Nielsen Sarah Ramsdal Nautrupvej 26  . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Sofie Mølgaard Bjertparken 51  Nielsen Solvejg Helene eksped Grønnegade 17  . . . . . . . Nielsen Solvejg Helene Grønnegade 17 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Sonja Nørgårdsvej 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Sonny Handbjergvej 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Steen Mølgaard specialarb Solparken 4  . . . . . . . Nielsen Steen Mølgaard Solparken 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Steffen Skoletoften 16  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Stella Søndergade 40 1  Nielsen Stine Hedegårdvej 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Stine Hedegårdvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Stine Hedegårdvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Stine Hedegårdvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Susanne Alberta F Vester Alle 18  . . . . . . . . . . . . Nielsen Susanne Betina kantineassis Østparken 36  . . . . Nielsen Susanne Betina Østparken 36 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Susanne Betina Østparken 36 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Susanne Betina Østparken 36 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Susanne Betina Østparken 36 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Svend Aage landarb Egebjergvej 24  . . . . . . . . . . Nielsen Svend Erik maskinarb Vinderupvej 19  . . . . . . . . Nielsen Svend Åge arbmd Geddalvej 6  . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Søren murer Ålykkevej 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Søren Geddalvej 48  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Søren Agerbæk landmd Ålykkevej 4  . . . . . . . . . .

24 84 89 36 97 44 33 35 29 62 10 71 26 78 36 81 28 94 80 32 61 28 27 42 61 28 06 12 61 28 02 21 61 38 80 25 30 51 87 14 97 44 24 81 60 19 95 81 21 36 69 10 97 44 13 25 61 60 13 25 22 14 38 01 40 35 00 50 42 76 20 11 40 82 94 54 40 11 13 11 20 12 01 07 21 46 46 12 20 31 10 96 22 43 29 29 97 44 26 11 97 44 25 23 21 43 14 60 30 30 49 79 97 44 22 64 97 44 21 39 97 44 12 79 22 45 62 79 28 14 21 90 97 44 11 93 20 33 58 30 23 69 02 03 23 71 85 44 97 44 18 24 61 74 07 33 64 66 43 56 64 66 36 09 22 42 34 79 51 86 36 09 51 86 39 74 60 16 14 64 97 44 66 95 25 73 30 34 29 87 25 10 29 86 88 62 30 13 15 47 97 44 62 04 23 47 03 94 97 44 60 67 61 72 44 57 22 37 56 52 97 44 11 76

Nielsen Søren Agerbæk Ålykkevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 76 79 77 Nielsen Søs Hovmand lægesekretær Djeldvej 12  . . . . . . 61 74 65 94 Nielsen Tage Juul Banevænget 34  . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 48 48 51 Nielsen Thomas Skolevænget 12  Nielsen Thomas Blume Ryde Møllevej 5  Nielsen Tina Toften 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 93 37 30 Nielsen Tina Landtingvej 21A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 32 85 33 Nielsen Tina Landtingvej 21A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 41 73 93 Nielsen Tina Elbrønd S Skaun 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 32 17 05 Nielsen Tina Elbrønd Søndergaard Skaun 3 . . . . . . . . . . . 61 72 22 51 Nielsen Tina Ørskov Landtingvej 21a  . . . . . . . . . . . . . . . 21 44 37 73 Nielsen Tommie Frederik chauf Ålskovvej 16  . . . . . . . . . 20 81 26 04 Nielsen Torben Vindelevgård 244  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 14 12 16 Nielsen Torben Stagstrup Tingvej 7 7800 Skive Nielsen Tove dagpl moder Vester Alle 10  . . . . . . . . . . . . 61 78 81 48 Nielsen Ulla Møller lærer Vindelevgård 98  . . . . . . . . . . . 29 92 50 34 Nielsen Valdemar radiotekn Møllevej 24  . . . . . . . . . . . . . 97 44 25 22 Nielsen Valdemar Møllevej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 22 19 72 Nielsen Verner tømrer Solparken 24  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 19 46 Nielsen Verner Solparken 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 97 83 32 Nielsen Vibeke Lykke Østergade 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 22 02 Nielsen Vibeke Rahbæk Tjørnevej 16  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 01 40 Nielsen Vibeke Rahbæk Tjørnevej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . 50 96 98 40 Nielsen Viggo tømrer Stubbergårdvej 1  . . . . . . . . . . . . . 97 44 84 54 Nielsen Viggo Stubbergårdvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 87 84 54 Nielsen Viggo Mundbjerg gårdbest Fuglebakken 34  . . . . 97 45 21 16 Nielsen Villy arbmd Nylandsvej 5c  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 81 39 Nielsen Vinni Syrenvej 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 31 10 96 Nielsen Vita Marie sygehj Tingvej 40 7800 Skive . . . . . . . 97 45 22 28 Nielsen Vita Marie Tingvej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 68 71 50 Nielsen Vita Mølgaard montrice Ålvej 1b  . . . . . . . . . . . . . 97 44 19 40 Nielsen Vita Mølgaard Ålvej 1B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 83 03 41 Nielsen Aage Toften 3f  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 99 66 63 Nielsen Aage Toften 3F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 63 42 Nielsen Aage Toften 3F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 44 72 68 Nielsen Aase Vibeke reng ass Vesterlund 47  . . . . . . . . . . 97 87 52 87 Nikkelborg Christian D gdr Vester Egebjergvej 16  . . . . . 97 44 60 79 Nikkelborg Freddy Dalsgaard bankass Havevej 31  Nikkelborg Kirsten Solveig Havevej 31  . . . . . . . . . . . . . . 22 48 07 80 Nikkelborg Kirsten Solveig Havevej 31 . . . . . . . . . . . . . . 61 77 75 60 Nikolajsen Lars Hede Strandvejen 32  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 25 70 Nikolajsen Pia Strandvejen 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 25 70 Nikolajsen Pia Holmgaard Strandvejen 32  . . . . . . . . . . . 22 54 00 52 Nipper Jens bankdirektør Søndergade 30 1  . . . . . . . . . . 97 44 19 49 Nipper Lis spareks ass Søndergade 30 1  . . . . . . . . . . . . 97 44 19 49 Nipper Lis Søndergade 30 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 28 85 20 Nissen Anja Xenia Kjærsgaard Landtingvej 18  . . . . . . . . 23 42 65 08 Nissen Torben Miller elev Hahlvej 5 7800 Skive . . . . . . . . 42 77 90 91

NK Cykler

Nørregade 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 14 30

Nomi I/S Nupark 51 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . 70 23 07 70 Noppenau Henning gdr Lindholtvej 8  . . . . . . . . . . . . . . 28 49 61 64 Noppenau Lisbeth Trads elev Lindholtvej 8  Noppenau Sara Trads Tingvej 3 7800 Skive Nordahn Charley Engparken 8 tv  Nordborg Helle Geddalvej 67  Nordestgaard Ida Skrænten 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 19 35 70 Nordlien Jette afd sekr Nylandsvej 3  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 64 29 Norup Dorte Baunehøjvej 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 89 70 Norup Torben Baunehøjvej 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 89 70 Norup Torben Baunehøjvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 75 71 92 Norup Torben Baunehøjvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 68 89 70 Norup Torben Baunehøjvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 90 63 68 Novakovic Davor Nørregade 10a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 39 54 79

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 104


Novrup Hanne Hoffmeyer gartner Skrænten 7  . . . . . . . . Novrup Leif Baunebakken 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Novrup Leif Fig lærer Baunebakken 8  . . . . . . . . . . . . . . Nowosad Agnieszka Egebjergvej 58  . . . . . . . . . . . . . . . Nowosad Wojciech Egebjergvej 58  . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyboe Anne Marie bibl medhj Djeldvej 47  . . . . . . . . . . . Nyboe Anne Marie Djeldvej 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyboe Anne Marie Djeldvej 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyboe Bjarne specialarb Djeldvej 47  Nyboe Erik reparatør Vesterlund 13  . . . . . . . . . . . . . . . . Nyboe Eva Irene Nørre Alle 14 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyborg Hanne L omsorgsmedhj Salshøjvej 18  . . . . . . . . Nyborg Kim Salshøjvej 18  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nygaard Anders Salshøjvej 14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nygaard Jette Annette F eksped Hjerlhedevej 11  . . . . . . Nygaard Jette Annette Finnerup P Hjerlhedevej 11 . . . . . Nygaard Johanne Holst Fuglebakken 25  . . . . . . . . . . . . Nygaard Jørgen salgskons Nørregade 34  . . . . . . . . . . . . Nygaard Jørgen Nørregade 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nygaard Jørgen Nørregade 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nygaard Karoline Landtingvej 21  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nygaard Kate Kirkevej 18  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nygaard Kim tømrer Landtingvej 21  . . . . . . . . . . . . . . . . Nygaard Leif dyrlæge Hjerlhedevej 11  . . . . . . . . . . . . . . Nygård Leif Vester Herrupvej 14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nygaard Leif Hjerlhedevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nygård Leif Vester Herrupvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21 45 25 92 23 31 56 01 97 44 83 01 50 34 49 96 50 34 49 96 22 16 79 86 40 79 03 69 22 42 51 09 97 44 26 92 40 22 67 73 97 44 82 56 97 44 82 56 20 12 91 95 20 77 24 77 61 45 81 06 97 45 22 62 96 95 00 32 28 45 63 32 50 71 69 91 97 44 62 87 21 43 16 57 97 44 62 87 20 84 81 06 97 45 21 96 41 28 81 06 20 86 71 52

Dyrlæge Leif Nygaard

Hjerlhedevej 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 81 05

Nær-Brand Forsikring G/S Top Danmark 70 13 79 13 Nørgaard Andreas Abildtrup Klostervej 24  . . . . . . . . . . . 97 44 89 89

Nørgaard Anna Skrænten 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Anne Marie Hald hjemmehje Grønnegade 3  . . Nørgaard Annette Marie slagteriarbe Vindelevgård 203  . Nørgaard Anni Ørskov Geddalvej 56  . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Belinda Nylandsvej 18  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Belinda Nylandsvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Belinda Nylandsvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Bente Fjendbo børneh lærer Søgårdvej 11b  . .

97 44 80 86 60 51 12 40 22 33 82 49 23 96 67 57 61 11 42 23 61 11 98 08 61 74 58 61 97 44 82 37

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 105

Navneregister

Nygård Leif Vester Herrupvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 28 17 80 Nygård Leif Vester Herrupvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 28 24 16 Nygård Lisbeth Lotte Karen Vester Herrupvej 14  . . . . . . . 97 45 21 96 Nygård Lisbeth Lotte Karen Vester Herrupvej 14 . . . . . . . 25 11 10 80 Nygård Lisbeth Lotte Karen Vester Herrupvej 14 . . . . . . . 52 39 78 30 Nygaard Malgorzata Barbara Nørregade 34  . . . . . . . . . . 96 95 00 32 Nygaard Morten Vindelevgård 267  Nygård Nicolai Yde Enghavevej 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 74 41 96 Nygaard Pia dagpl Landtingvej 21  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 62 87 Nygaard Pia Landtingvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 51 67 87 Nygaard Pia Landtingvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 73 72 02 Nygaard Pia Landtingvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 15 49 87 Nygaard Pia Landtingvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 89 99 88 Nygaard Povl tømrerm Tværgade 22  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 18 25 Nygaard Stig elektr lærl Vindelevgård 267  Nygaard Svennevig Jonsbak handelsrejs Grønningen 21 11  Nygaard Vagner Fuglebakken 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 53 64 48 Nygaard Verner tømrerm Tværgade 20  . . . . . . . . . . . . . . 61 65 97 44 Nymand Hanne Skrænten 14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 84 97 Nymand Hanne Skrænten 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 26 84 97 Nymand Marianne Adelvej 9  Nymose Jens Christian stud Skolegade 16  . . . . . . . . . . 60 64 43 10 Nymose Jens Christian Skolegade 16 . . . . . . . . . . . . . . . 22 44 78 39 Nymølle Stenindustrier A/S Viborgvej 314  . . . . . . . . . . 97 45 29 98

Nørgaard Britta Solparken 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 77 47 19 Nørgaard Britta Birkmose Solparken 5  . . . . . . . . . . . . . . 42 22 44 58 Nørgaard Camilla Elisabeth V Birkevej 19  . . . . . . . . . . . . 26 79 58 09 Nørgaard Christina Madum Sevelvej 30  . . . . . . . . . . . . . 97 44 39 88 Nørgaard Christina Madum Sevelvej 30 . . . . . . . . . . . . . 20 51 94 31 Nørgaard Egon Emil gdr Skaun 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 53 41 08 Nørgaard Egon Emil Skaun 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 79 22 06 Nørgård Else Marie kontorass Herningvej 69 7800 Skive 23 69 14 47 Nørgaard Flora Ålykkevej 41 21  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 18 22 Nørgaard Frede montør Skrænten 7  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 80 82 Nørgaard Frederikke Hald Grønnegade 3  Nørgaard Heidi Hald Geddalvej 63  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 60 05 Nørgaard Henning Ryan maskintekn Djeldvej 10  . . . . . . 96 95 60 88 Nørgaard Henning Ryan Djeldvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 68 60 55 Nørgaard Inga Vinderupvej 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 62 07 Nørgaard Inga Vinderupvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 25 40 12 Nørgaard Jens vognmd Ålykkevej 41 21  . . . . . . . . . . . . 97 44 18 22 Nørgaard Jens Erik Geddalvej 56  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 49 52 32 Nørgård John Bernhard Herningvej 69 7800 Skive . . . . . 61 11 45 72 Nørgaard Jørgen Klostervej 24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 89 89 Nørgaard Jørn skovbruger Ålvej 14  . . . . . . . . . . . . . . . . 28 55 35 73 Nørgaard Jørn Ålvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 99 50 24 Nørgaard Kasper Klostervej 22  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 34 27 93 Nørgaard Kathrine Madum Sevelvej 30  . . . . . . . . . . . . . 97 44 39 88 Nørgaard Kim Geddalvej 63  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 60 05 Nørgaard Kristian Dueholm gdr Klostervej 9  . . . . . . . . . . 97 44 80 30 Nørgaard Kristian Hofmansen Trevældvej 12 7800 Skive . 35 12 89 43 Nørgaard Kristian Hofmansen Trevældvej 12 . . . . . . . . . . 20 28 72 90 Nørgaard Laila Skolevænget 7  Nørgaard Mette Ejsingholmvej 14  . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 29 20 25 Nørgaard Michael tømrer Grønnegade 3  Nørgaard Michael Vagn Solparken 5  . . . . . . . . . . . . . . . 31 41 97 01 Nørgaard Nanna Bang Klostervej 22  Nørgaard Ole salgskonsule Nylandsvej 18  . . . . . . . . . . . 61 11 98 08 Nørgaard Ole gdr Søgårdvej 11b  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 82 37 Nørgaard Ole Nylandsvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 11 42 23 Nørgaard Ole Nylandsvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 74 58 61 Nørgaard Peder el install Skoletoften 34  . . . . . . . . . . . . 97 44 84 44 Nørgaard Peder Skoletoften 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 74 02 82 Nørgaard Peder Kristian gdr Geddalvej 63  . . . . . . . . . . . 61 76 79 05 Nørgaard Peter kons Holstebrovej 8  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 23 91 Nørgaard René Sevelvej 30  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 39 88 Nørgaard René Sevelvej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 95 73 78 Nørgaard René Sevelvej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 90 36 58 Nørgaard René Sevelvej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 34 45 44 Nørgaard Ritta Maria lærer Skoletoften 34  . . . . . . . . . . . 97 44 84 44 Nørgaard Ritta Maria Skoletoften 34 . . . . . . . . . . . . . . . . 25 43 22 82 Nørgaard Ruth Nora Kirkebakken 24  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 82 04 Nørgaard Simone Amalie Nylandsvej 18  . . . . . . . . . . . . . 98 11 42 23 Nørgaard Svend Kristian Vindelevgård 203  . . . . . . . . . . . 22 51 51 00 Nørgaard Svend Kristian Vindelevgård 203 . . . . . . . . . . . 22 33 82 49 Nørgaard Thomas Vindelevgård 203  . . . . . . . . . . . . . . . . 22 33 82 49 Nørgaard Thomas Vindelevgård 203 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 66 26 90 Nørgaard Tina Abildtrup Klostervej 24  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 89 89 Nørgaard Tina Abildtrup Klostervej 24 . . . . . . . . . . . . . . . 61 37 04 65 Nørgaard Tina Abildtrup Klostervej 24 . . . . . . . . . . . . . . . 53 90 60 65 Nørgaard Tina Abildtrup Klostervej 24 . . . . . . . . . . . . . . . 51 74 20 67 Nørgaard Tina Abildtrup Klostervej 24 . . . . . . . . . . . . . . . 93 91 89 89 Nørgaard Tina Abildtrup Klostervej 24 . . . . . . . . . . . . . . . 20 21 99 89 Nørgaard Tina Abildtrup Klostervej 24 . . . . . . . . . . . . . . . 93 95 27 03 Nørholm Jeanne salgsassiste Bækkevej 1  . . . . . . . . . . . 97 44 17 46 Nørskov Peter ing Stokholmvej 14  . . . . . . . . . . . . . . . . 61 66 47 09 Nørskov Signe Døssing fysioterap Stokholmvej 14  . . . . . 61 66 47 09 Nørsøller Jette Uhre Viborgvej 312  . . . . . . . . . . . . . . . . 40 18 79 02 Nørsøller Morten Uhre Viborgvej 312  . . . . . . . . . . . . . . . 20 72 78 44

N


O Obel Birgit Møllersvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 26 85 11 Obel Birgit Møllersvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 46 40 41 Obel Birgit Augustesen kontorass Møllersvej 21  . . . . . . . 50 80 40 46 Obel Line Augustesen Møllersvej 21  Odisho Shamshon Benjamin Engparken 6 th 

Oleg Auto - Teknicar

Navneregister

O

Nørregade 12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olejniczak Diana Bjerre Landtingvej 8  Olesen Anders Nautrupvej 28  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Anders Nautrupvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Anders Nautrupvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Ane Marie Kildebakken 76  Olesen Anna-Lise Grønningen 26  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Annette Søgaard specialarb Fjordglimt 4  . . . . . . Olesen Asta Karla sygehj Pilevang 7  . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Bent arbmd Birke Alle 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Bent Birke Alle 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Bent Birke Alle 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Bent Præstegaard Engparken 16 1tv  . . . . . . . . . Olesen Bettina Stubbe Hjerlhedevej 7  . . . . . . . . . . . . . . Olesen Birgit Margrethe indretn ark Bjergbyvej 12  . . . . . Olesen Birgitte Abildgaard specialarbej Geddalvej 47  . . . Olesen Brian Kongsgaard Mosekrogen 15  . . . . . . . . . . . Olesen Camilla Tanderup Vindelevgård 148  . . . . . . . . . . Olesen Claus Hjerlhedevej 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Claus Søndergaard Geddalvej 45  . . . . . . . . . . . . Olesen Dagny montrice Skoletoften 10  . . . . . . . . . . . . . Olesen Dagny Skoletoften 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Dagny Hededal Åglimt 15 7800 Skive . . . . . . . . . Olesen Dorthe specialarb Tingvej 33 7800 Skive . . . . . . . Olesen Dorthe Grønnegade 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Dorthe Stougaard Vester Herrupvej 2  . . . . . . . . . Olesen Dorthe Toftgaard kontorass Tjørnevej 18  . . . . . . . Olesen Dorthe Toftgaard Tjørnevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Dorthe Toftgaard Tjørnevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Egon gdr Øster Hjermvej 41  . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Egon Øster Hjermvej 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Ella Struervej 21  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Elsebeth dekoratør Djeldvej 25  . . . . . . . . . . . . . . Olesen Elsebeth Djeldvej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Erik tømrer Kirkevej 34  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Esben Kragh kontorassist Tophøjvej 10  . . . . . . . . Olesen Esben Kragh Tophøjvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Esben Kragh Tophøjvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Esben Kragh Tophøjvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Esben Kragh Tophøjvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Evald gdr Klostervej 14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Evald Klostervej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Evald Klostervej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Finn Vindelevgård 148  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Finn Vindelevgård 148 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Henning Villiam Brovænget 3  Olesen Herdis Pedersen Klostervej 14  . . . . . . . . . . . . . . Olesen Jan Vedsegaard specialarb Hovgårdvej 2  . . . . . . Olesen Jeppe Svane Lindholtvej 12  Olesen Jeppe Østergaard Tjørnevej 6  . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Jette Geddalvej 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Jutta Fjordboen 21  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Jytte Heimose specialarb Bjørnkjærvej 1 

41 11 40 59 23 82 53 29 51 72 29 99 22 89 71 75 97 44 11 28 97 44 24 20 50 98 95 64 27 41 54 56 25 37 52 29 42 18 63 54 22 26 58 45 51 92 89 29 97 45 21 11 23 33 52 86 22 50 10 20 97 44 27 95 51 96 56 46 23 33 52 89 97 44 82 69 21 66 40 78 23 32 78 98 97 54 44 52 60 19 64 70 96 95 80 38 97 44 01 13 40 89 90 76 25 38 82 76 97 44 17 25 61 54 87 43 97 42 81 17 97 44 82 41 26 79 20 41 23 44 25 21 97 45 26 83 26 89 26 80 97 45 26 41 97 45 26 80 40 27 26 80 97 45 22 36 30 57 83 36 23 62 48 40 97 44 27 95 20 71 60 64 97 45 22 36 22 46 43 34 97 44 01 41 41 16 27 47 86 99 94 93

Olesen Kaj møbelpolstr Fjordglimt 4  . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Kaj Fjordglimt 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Kaj Fjordglimt 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Karsten Elmholdt Strøkærvej 2  . . . . . . . . . . . . . . Olesen Karsten Elmholdt Strøkærvej 2 . . . . . . . . . . . . . . Olesen Karsten Elmholdt Strøkærvej 2 . . . . . . . . . . . . . . Olesen Kenneth Vestergaard Ålykkevej 6  . . . . . . . . . . . . Olesen Kenneth Vestergaard Ålykkevej 6 . . . . . . . . . . . . . Olesen Kim Hededal Rokkjær Åglimt 15 7800 Skive . . . . Olesen Kirsten sygeplejersk Birkevej 9  . . . . . . . . . . . . . . Olesen Kjeld kons Bjergbyvej 12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Kjeld Bjergbyvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Kjeld Bjergbyvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Lars Bjarne medhj Geddalvej 4  . . . . . . . . . . . . . . Olesen Lene Toftgaard sygepl ske Ryde Møllevej 10  . . . . Olesen Lene Toftgaard Ryde Møllevej 10 . . . . . . . . . . . . . Olesen Lene Toftgaard Ryde Møllevej 10 . . . . . . . . . . . . . Olesen Lene Toftgaard Ryde Møllevej 10 . . . . . . . . . . . . . Olesen Lene Østergaard plejerske Tjørnevej 6  . . . . . . . . Olesen Lillian Kragh Tophøjvej 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Lisbet Klemmensen butiksassist Tophøjvej 10  . . Olesen Lotte systemkonsulent Rønhøjvej 1 7800 Skive . . Olesen Lotte Rønhøjvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Margit sygehj Kirkevej 39  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Marie Geddalvej 33  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Marius chauf Tjørnevej 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Marius Tjørnevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Michael Bjarne Tingvej 33 7800 Skive . . . . . . . . . Olesen Ole prod tekn Djeldvej 25  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ejsing Vognmandsforretning

v/ Ole Olesen Geddalvej 33  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 60 33

Olesen Ole Djeldvej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 20 60 74 Olesen Ole Djeldvej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 96 08 76 Olesen Ole Christian specialarb Pilevang 7  . . . . . . . . . . . 25 34 01 90 Olesen Ole Hvid gdr Kildebakken 76  . . . . . . . . . . . . . . . 20 43 57 16 Olesen Ole Jens Søndergaard vognmd Geddalvej 33  . . . 97 44 60 33 Olesen Ole Kristen systemkons Rønhøjvej 1 7800 Skive . 97 54 40 45 Olesen Ole Kristen Rønhøjvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 83 77 64 Olesen Peter Banevænget 9g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 78 74 25 Olesen Poul Anker montør Fjordboen 21  . . . . . . . . . . . . 86 99 94 93 Olesen Poul Anker Fjordboen 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 57 70 06 Olesen Simon Abildgaard Geddalvej 47  Olesen Steen Søndergaard chauf Geddalvej 47  . . . . . . . 23 33 35 87 Olesen Suna Nedergaard Søndergade 2a 1  . . . . . . . . . . 42 37 28 09 Olesen Suna Nedergaard Søndergade 2A 1 . . . . . . . . . . . 50 90 22 66 Olesen Svend Kjelsmark gdr Kirkevej 39  . . . . . . . . . . . . 97 44 18 90 Olesen Søren Christian R Åglimt 15 7800 Skive . . . . . . . 40 41 86 20 Olesen Vagn svejser Toften 33  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 39 97 16 Olesen Vagn medhj Nørregade 4 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 54 20 24 Olsen Dani Mølgaard Herningvej 65 7800 Skive . . . . . . . 97 54 42 43 Olsen Dani Mølgaard Herningvej 65 . . . . . . . . . . . . . . . . 28 59 42 43 Olsen Diana Sletting Vestergade 5  Olsen Else-Marie Mølgaard Herningvej 65 7800 Skive . . 97 54 42 43 Olsen Else-Marie Mølgaard Herningvej 65 . . . . . . . . . . . . 53 41 71 80 Olsen Gunner gdr Røjbækvej 1 7540 Haderup . . . . . . . . . 51 38 22 41 Olsen Ivan Peder mek Herningvej 65 7800 Skive . . . . . . 97 54 42 43 Olsen Linda Højgaard Viborgvej 302  Online Digital Service Nørgårdsvej 17  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 36 35 Opholdsstedet Jupiter Landtingvej 48  . . . . . . . . . . . . . 97 44 22 60 Opholdstedet Under Uret Skovbrynet 6  . . . . . . . . . . . . . 86 48 55 57 Ottesen Conny Viola Overgaard Ålykkevej 5  . . . . . . . . . . 21 78 11 72 Ottesen Hjalmar Heinrich Nørgårdsvej 19  . . . . . . . . . . . . 97 44 20 56 Ottesen Hjalmar Heinrich Nørgårdsvej 19 . . . . . . . . . . . . 23 86 07 08 Ottesen Hjalmar Heinrich Nørgårdsvej 19 . . . . . . . . . . . . 21 33 33 82

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 106

97 44 24 20 52 37 08 36 21 68 76 70 43 99 74 50 31 90 53 46 20 80 81 31 22 56 84 66 40 50 08 79 40 52 53 29 97 44 16 58 97 45 21 11 52 37 94 98 61 19 21 11 26 82 92 76 97 44 00 18 23 60 18 08 29 63 80 86 61 76 41 70 97 44 01 41 97 45 26 41 97 45 26 83 97 54 40 45 60 64 40 45 97 44 18 90 97 44 60 33 97 44 01 41 40 34 60 46 97 54 44 52 97 44 82 41


Ottesen Lone Schou frisør Nørgårdsvej 19  . . . . . . . . . . . Ottesen Lone Schou Nørgårdsvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . Ottesen Mathilde Bruun Skovbrynet 9  Ottesen Michelle Schou Nørgårdsvej 19  . . . . . . . . . . . . . Ottosen Henny Irene Skolevej 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ottosen Henny Irene Skolevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ottosen Niels Vagn Mølgaard husmd Skolevej 13  . . . . . . Ottosen Niels Vagn Mølgaard Skolevej 13 . . . . . . . . . . . . Oudeh Fattma Engparken 14 1th  Overgaard Anni E M Stationsvej 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . Overgaard Carsten Langballe minkfarmer Skivevej 63  . . Overgaard Inger Marie Lyngsøparken 9  . . . . . . . . . . . . . Overgaard Karsten tømrer Stationsvej 3  . . . . . . . . . . . . . Overgaard Karsten Stationsvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Overgaard Karsten Stationsvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Overgaard Mette Høg Havevej 11A . . . . . . . . . . . . . . . . . Overgaard Mette Kathrine Høg Havevej 11a  . . . . . . . . . .

97 44 20 56 23 90 57 16 97 44 20 56 97 44 15 51 22 45 77 56 97 44 15 51 23 93 25 50 69 14 27 45 21 68 65 82 97 44 80 94 69 14 27 45 61 74 25 26 30 43 95 26 96 95 01 80 21 29 52 69

P

Restaurant Pavillonen - Handbjerg Marina

Handbjerg Marina 14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 93 31 00

PC Datasystemer ApS Halalle 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 17 55 84 Pe Bo pianist Højvang 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 80 66 Pe Bo Højvang 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 37 80 66 Pe Bo Højvang 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 24 50 17 Pe Jette Hassel sygehj Højvang 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 80 66 Pe Jette Hassel Højvang 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 21 80 66 Pe Marlene Hassel Vindelevgård 149  . . . . . . . . . . . . . . . 28 77 74 75 Pe Michaela Solparken 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 20 73 13 Pe Michaela Hassel Solparken 12  . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 20 63 13 Pe Michaela Hassel Solparken 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 70 13 43 Pe Michaela Hassel Solparken 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 67 66 30 Pedersen Alba Hellen tekn tegner Vindelevgård 48  . . . . 97 44 20 91 Pedersen Alba Hellen Vindelevgård 48 . . . . . . . . . . . . . . . 23 30 20 91 Pedersen Alba Hellen Vindelevgård 48 . . . . . . . . . . . . . . . 30 95 17 35 Pedersen Alba Hellen Vindelevgård 48 . . . . . . . . . . . . . . . 22 14 08 25 Pedersen Alice Solveig tekstiltrykk Egebjergvej 22  Pedersen Allan Peter Stationsvej 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 79 38 43 Pedersen Allan Peter Stationsvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 58 77 02 Pedersen Allan Ørskov Hasselholtvej 9  . . . . . . . . . . . . . . 23 93 52 13

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 107

Navneregister

P3 Publishing Blakshøjvej 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 33 94 96 Paintstyling Skoletoften 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 13 60 Pakula Carsten Hasselholtvej 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 96 96 33 Pakula Jannie Schou tekn Hasselholtvej 7  . . . . . . . . . . . 51 76 91 91 Pakula Jannie Schou Hasselholtvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . 20 96 96 33 Pandekageskoven Falhedevej 1 7800 Skive . . . . . . . . . . 30 45 90 24 Pannawitpokin Intuon Højvang 8  Panzar Vasile Holstebrovej 38c  Pap Erika Søndergade 4b 11  Parfeni Gheorghe-Marian Sevelvej 16a th  Patrascu Beatrice Ioana Holstebrovej 6  Patrascu Gabriel Holstebrovej 6  Paulsen Frank Munck Fjordglimt 15  Paulsen Rene Skovbrynet 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 22 02 42

Pedersen Allan Ørskov Hasselholtvej 9 . . . . . . . . . . . . . . 93 84 66 93 Pedersen Anders Helming Bach Gl Landevej 9  Pedersen Anders Jørgen Ø gdr Grønningen 44 15  Pedersen Anders Pilgaard Ejsingholmvej 31  Pedersen Andreas Bjørndahl T Skolevej 17  . . . . . . . . . . . 97 44 12 16 Pedersen Ane Grethe Fuglebakken 22  Pedersen Anette Bak ergot Dueholmvej 3 7800 Skive . . . 97 54 73 37 Pedersen Anette Lund sygeplejersk Nørregade 21  Pedersen Anita Johanne teknisk assi Ålykkevej 7  . . . . . . 97 44 28 50 Pedersen Anita Johanne Ålykkevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 25 76 67 77 Pedersen Anita Pilgaard Ejsingholmvej 31  . . . . . . . . . . . 29 40 21 15 Pedersen Anita Pilgaard Ejsingholmvej 31 . . . . . . . . . . . . 40 63 21 15 Pedersen Anna Sevelvej 44  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 14 17 45 Pedersen Anna Kjeldbjerg Søndergade 3 2  Pedersen Anna Lene Vindelevgård 178  . . . . . . . . . . . . . . 21 48 98 58 Pedersen Anna Margrethe E sygepl ske Solparken 8  . . . 97 44 18 66 Pedersen Annette Averhoff Vigen 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 11 06 Pedersen Anni Lisbeth datrice Vesterlund 40  . . . . . . . . . 97 44 20 80 Pedersen Anni Lisbeth Vesterlund 40 . . . . . . . . . . . . . . . 61 70 22 50 Pedersen Annika Lykke Tjørnevej 7  . . . . . . . . . . . . . . . . 20 73 39 80 Pedersen Arne landbruger Søgårdvej 17  . . . . . . . . . . . . 97 44 80 76 Pedersen Arne tømrer Klostervej 2 1  . . . . . . . . . . . . . . . 29 26 52 42 Pedersen Arne E Mose landbr medhj Vinderupvej 16  . . . 97 44 62 96 Pedersen Arne Elias Mose Vinderupvej 16 . . . . . . . . . . . . 22 54 33 41 Pedersen Arnold medhj Egebjergvej 10  . . . . . . . . . . . . . 97 44 61 05 Pedersen Arnold Egebjergvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 51 61 05 Pedersen Axel tømrer Grønningen 44 18  Pedersen Benny oversergent Øster Hjermvej 31  . . . . . . . 40 96 65 02 Pedersen Bent Fruergaard bogh Solparken 11  . . . . . . . . 97 44 26 05 Pedersen Bent Lund smedem Stendisvej 39  . . . . . . . . . 97 46 83 49 Pedersen Bent Lund Stendisvej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 43 47 49 Pedersen Bent Ørskou Hvolbækvej 17  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 01 80 Pedersen Berit Nygaard Vindelevgård 267  . . . . . . . . . . . 25 62 95 51 Pedersen Birgit Kjærgaard Herningvej 75 7800 Skive . . . 97 54 40 58 Pedersen Birthe Birkevej 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 10 34 Pedersen Birthe køkkenled el Bøgevej 3  . . . . . . . . . . . . 97 44 26 98 Pedersen Birthe Træholt Sdr Svenstrupvej 13  Pedersen Bjarne automekanike Trevældvej 2  . . . . . . . . . 29 92 16 95 Pedersen Bjarne Vesterhedevej 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 54 96 63 Pedersen Bjarne Trevældvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 28 80 89 Pedersen Bjarne Aagaard Hvolbækvej 4  . . . . . . . . . . . . . 22 25 00 10 Pedersen Bjørn Beha kontorl Vinkelvej 8b  . . . . . . . . . . . 31 56 84 85 Pedersen Bo Frisk Vesterled 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 33 99 17 Pedersen Bodil ass Vesterlund 36  Pedersen Bodil Eli lærer Bjertparken 91  . . . . . . . . . . . . . 86 24 20 47 Pedersen Bodil Irene Toften 37  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 16 20 Pedersen Brian Michael Bo Hvidemosevej 15  . . . . . . . . . 40 52 67 17 Pedersen Bruno Nørgårdsvej 20  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 20 72 47 Pedersen Bruno Søndergaard Viborgvej 340  . . . . . . . . . . 97 45 26 73 Pedersen Camilla Foldager Højbjergvej 8  Pedersen Chalita Mosekrogen 30  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 61 75 99 Pedersen Charlotte Høg R Østparken 31  Pedersen Charlotte Thoft Vindelevgård 144  . . . . . . . . . . 42 68 75 75 Pedersen Christian Bo maskinf Baunebakken 12  . . . . . . 97 44 81 61 Pedersen Christian Bo Baunebakken 12 . . . . . . . . . . . . . 21 48 98 46 Pedersen Christian Erik Bøge gdr Vester Trabjergvej 10  . 97 44 00 53 Pedersen Christian Sejer Fly montør Birkevej 4  . . . . . . . 97 44 10 34 Pedersen Christian Sejer Fly Birkevej 4 . . . . . . . . . . . . . . 23 26 40 34 Pedersen Christian Sejer Fly Birkevej 4 . . . . . . . . . . . . . . 50 58 62 90 Pedersen Christian Vejsgaard chauf Tjørnevej 18  . . . . . . 97 44 01 13 Pedersen Christina Bach Gl Landevej 9  Pedersen Claus foderm Herningvej 75 7800 Skive . . . . . 97 54 40 58 Pedersen Claus Herningvej 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 61 06 01 Pedersen Claus Herningvej 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 26 40 58 Pedersen Claus Herningvej 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 96 96 32

P


Navneregister

P

Pedersen Claus Herningvej 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 66 04 67 Pedersen Claus Kræmmergaard Møgelvangvej 20  . . . . . 40 27 52 85 Pedersen Claus Sandgaard murer Stendisvej 5  . . . . . . . 97 44 00 91 Pedersen Claus Sandgaard Stendisvej 5 . . . . . . . . . . . . . 21 66 75 77 Pedersen Claus Sandgaard Stendisvej 5 . . . . . . . . . . . . . 60 46 97 81 Pedersen Daniel Kudsk Østergårdvej 3  Pedersen Dorte Bjørnkjær Engparken 2 tv  . . . . . . . . . . . 97 44 16 52 Pedersen Dorte Tang postarb Vesterlund 52  Pedersen Edith Thrige Mosekrogen 46  Pedersen Ejnar Østergaard smedesvend Åparken 3  . . . . 41 10 68 63 Pedersen Ejner Bro mek Ejsingholmvej 7  . . . . . . . . . . . . 97 44 64 13 Pedersen Ejvind specialarb Sebstrupvej 3 7800 Skive . . . 21 12 02 11 Pedersen Elisabeth Kirstine Lyngsøparken 7  . . . . . . . . . 97 54 40 23 Pedersen Ellen Margrethe damefrisør Stendisvej 39  . . . . 97 46 83 49 Pedersen Elsa Irene tekstilarb Vinkelvej 5  . . . . . . . . . . . 97 45 24 27 Pedersen Else Elisabeth B kontorass Skivevej 22  . . . . . . 24 98 09 80 Pedersen Else Elisabeth Brunsgaard Skivevej 22 . . . . . . . 24 98 09 80 Pedersen Else Elisabeth Brunsgaard Skivevej 22 . . . . . . . 97 44 22 51 Pedersen Else Kathrine Thorupgaard 9  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 15 03 Pedersen Else Marie sekr Vesterlund 58  . . . . . . . . . . . . . 97 44 20 78 Pedersen Elva List Bjergbyvej 14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 21 56 Pedersen Emil Fuglebakken 22  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 74 87 31 Pedersen Erik gdr Højbjergvej 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 02 01 Pedersen Erik Bukdal Søndergade 48 1  Pedersen Erik Gam Vesterled 36  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 80 09 Pedersen Erik Gam Vesterled 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 11 39 29 Pedersen Erik Gam Vesterled 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 27 89 95 Pedersen Erik Gam Vesterled 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 40 89 95 Pedersen Erling overass Geddalvej 19  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 61 72 Pedersen Erling Dige slagtermst Thorupgaard 25  . . . . . . 97 44 80 06 Pedersen Erling Dige Thorupgaard 25 . . . . . . . . . . . . . . . 40 59 40 06 Pedersen Esther Vindelevgård 80  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 30 87 Pedersen Flemming meklr Skivevej 44  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 62 02 Pedersen Flemming Skivevej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 54 35 02 Pedersen Flemming Skivevej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 46 63 33 Pedersen Flemming Skivevej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 53 15 18 Pedersen Flemming Skivevej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 52 89 77 Pedersen Flemming Bjørndahl T mek Skolevej 17  . . . . . 97 44 12 16 Pedersen Flemming Ole stud Vindelevgård 220  . . . . . . . 28 76 65 49 Pedersen Flemming Toft Skolevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 27 64 11 Pedersen Flemming Toft Skolevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 32 77 48 Pedersen Frank Ørskov kølemontør Vesterlund 58  . . . . . 97 44 20 78 Pedersen Freddy Resen ing Vesterlund 20  . . . . . . . . . . . 97 44 10 84 Pedersen Gerda Fjordparken 26a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 29 52 Pedersen Gerda sygehj Holstebrovej 48  . . . . . . . . . . . . . 97 44 21 60 Pedersen Gerda Vester Trabjergvej 10  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 00 53 Pedersen Gert Daugaard Djeldvej 36 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 61 52 00 Pedersen Gert Daugaard Djeldvej 36 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 30 86 65 Pedersen Gert Daugaard Djeldvej 36 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 70 86 65 Pedersen Gert Daugaard Djeldvej 36 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 27 06 72 Pedersen Gert Daugaard Djeldvej 36  . . . . . . . . . . . . . . . 21 66 23 10 Pedersen Hanne Sandgaard fysioterap Stendisvej 5  . . . . 97 44 00 91 Pedersen Hans Øster Hjermvej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 27 42 78 Pedersen Hans Anton værkf Bækkevej 22  . . . . . . . . . . . 40 44 43 15 Pedersen Hans Henrik K overmontør Stokholmvej 26  . . . 97 44 30 20 Pedersen Hans Henrik Kærgaard Stokholmvej 26 . . . . . . 30 29 55 97 Pedersen Hans Henrik Kærgaard Stokholmvej 26 . . . . . . 29 80 41 77 Pedersen Hans Henrik Kærgaard Stokholmvej 26 . . . . . . 61 28 09 33 Pedersen Hans Henrik Kærgaard Stokholmvej 26 . . . . . . 61 28 87 70 Pedersen Hans Henrik M Kløvertoften 5  . . . . . . . . . . . . . 22 73 21 84 Pedersen Hans Peder møbelsnedker Viborgvej 338  . . . . 97 45 22 80 Pedersen Hans Peder Holm Øster Hjermvej 42  . . . . . . . . 97 46 42 78 Pedersen Hans Vestergaard registreret Østparken 3  . . . . 97 44 63 94 Pedersen Hans Vestergaard Østparken 3 . . . . . . . . . . . . . 40 85 63 94 Pedersen Hans Ørskov specialarb Skivevej 22  . . . . . . . . 97 44 22 51

Pedersen Helle kontorass Fjordglimt 13  . . . . . . . . . . . . . 26 11 09 97 Pedersen Helle Gade Mølgaard Vindelevgård 170  . . . . . . 20 96 20 38 Pedersen Helle Gade Mølgaard Vindelevgård 170 . . . . . . 22 76 28 14 Pedersen Helle Ørskou børnehavepæd Blakshøjvej 14  . . 21 18 08 87 Pedersen Helle Ørskou Blakshøjvej 14 . . . . . . . . . . . . . . 60 39 57 37 Pedersen Henny Erna dagpl moder Sevelvej 54  . . . . . . . 97 44 12 96 Pedersen Henriette Søndergade 47  Pedersen Henriette Mølgaard Søgårdvej 16  . . . . . . . . . . 60 51 78 00 Pedersen Henriette Mølgaard Søgårdvej 16 . . . . . . . . . . . 60 51 63 43 Pedersen Henriette Mølgaard Søgårdvej 16 . . . . . . . . . . . 40 90 42 85 Pedersen Henrik Foldager Højbjergvej 8  . . . . . . . . . . . . . 23 32 49 70 Pedersen Henrik Foldager Højbjergvej 8 . . . . . . . . . . . . . 21 17 93 30 Pedersen Henrik Foldager Højbjergvej 8 . . . . . . . . . . . . . 28 57 73 03 Pedersen Hilda Evarine sygepl ske Agovej 9  . . . . . . . . . . 97 44 60 02 Pedersen Hilda Evarine Agovej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 47 97 90 Pedersen Hilda Evarine Agovej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 48 62 34 Pedersen Ibeth Djeldvej 36  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 61 52 00 Pedersen Inga Dalmose laborant Øster Hjermvej 42  . . . . 97 46 42 78 Pedersen Inga Lise Mathilde damefrisør Gl Landevej 6  . . 97 44 60 85 Pedersen Inga Lise Mathilde Gl Landevej 6 . . . . . . . . . . . 52 44 60 85 Pedersen Ingemann slagteriarb Vindelevgård 80  . . . . . . 97 44 30 87 Pedersen Inger Elise Skautrup Thorupgaard 10  . . . . . . . 69 14 46 06 Pedersen Inger Elise Skautrup Thorupgaard 10 . . . . . . . . 53 28 39 05 Pedersen Ingolf N Skolevænget 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 26 15 74 Pedersen Ingrid Buur dagpl Skovvej 4  . . . . . . . . . . . . . . 30 26 23 19 Pedersen Ingun Hennum sygeplejersk Øster Hjermvej 31  21 80 19 32 Pedersen Ingvar chauf Tjørnevej 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 01 45 Pedersen Ingvar Tjørnevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 28 01 45 Pedersen Irene Bundgaard Nr Sahlvej 1  . . . . . . . . . . . . . 97 44 30 51 Pedersen Irene Bundgaard Nr Sahlvej 1 . . . . . . . . . . . . . 20 24 23 63 Pedersen Ivan Ejsingholmvej 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 75 27 77 Pedersen Jakob Hennum Øster Hjermvej 31  Pedersen Jakob Solkær Holstebrovej 38b  Pedersen Jan Hovgårdvej 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 19 39 Pedersen Jan maskinhandle Vindelevgård 187  . . . . . . . . 97 44 10 86 Pedersen Jan Lauhedevej 8  Pedersen Jan Bundgaard Møllevej 3  . . . . . . . . . . . . . . . 42 74 18 07 Pedersen Jan Buur Lindstrøm Skovvej 4  Pedersen Jane Stendisvej 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 89 29 35 Pedersen Jane dagpl moder Søvejen 6  . . . . . . . . . . . . . 97 45 21 84 Pedersen Jane Søvejen 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 90 26 79 Pedersen Jane Stendisvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 95 29 35 Pedersen Janne Bekhøj Vindelevgård 187  . . . . . . . . . . . 97 44 10 86 Pedersen Janne Bekhøj Vindelevgård 187 . . . . . . . . . . . . 27 63 44 38 Pedersen Jannie Bach Havevej 21  Pedersen Jeanette Møller Skoletoften 26  . . . . . . . . . . . . 23 32 91 22 Pedersen Jenni Pilevang 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 34 06 22 Pedersen Jenni Pilevang 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 79 02 67 Pedersen Jenni Pilevang 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 51 06 26 Pedersen Jenni Pilevang 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 83 62 36 Pedersen Jenni Pilevang 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 65 68 37 Pedersen Jens værkf Østervang 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 25 25 Pedersen Jens Østervang 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 24 02 51 Pedersen Jens Aage tømrer Bækkevej 24  . . . . . . . . . . . 26 64 58 49 Pedersen Jens Henning gdr Halalle 9  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 29 47 Pedersen Jens Kristian gdr Kirkebakken 2  . . . . . . . . . . . 97 44 82 98 Pedersen Jens Kristian Kirkebakken 2 . . . . . . . . . . . . . . 21 40 17 25 Pedersen Jens Kristian Kirkebakken 2 . . . . . . . . . . . . . . 29 44 82 93 Pedersen Jens Peder gdr Agovej 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 60 02 Pedersen Jens Peder gdr Dueholmvej 5 7800 Skive . . . . 97 54 70 71 Pedersen Jens Peder Agovej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 46 58 99 Pedersen Jens Toft bager Sevelvej 60  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 23 58 Pedersen Jes Mølgaard Salshøjvej 13  Pedersen Jesper Søvejen 20  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 20 95 Pedersen Jesper Søvejen 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 36 38 42

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 108


Pedersen Jesper Ørskov Vester Alle 6  . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Joan Kibsgaard Ejsingholmvej 27  . . . . . . . . . . Pedersen Joan Ørskov Birkevej 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen John seniorsergen Vindelevgård 178  . . . . . . . Pedersen Johnny Reinholdt Høg Østparken 31  . . . . . . . . Pedersen Jon specialarb Kirkevej 21  . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jonas Frederik Vigen 3  Pedersen Julie Bekhøj Vindelevgård 187  . . . . . . . . . . . . Pedersen Julie Bekhøj Vindelevgård 187 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Julie Bulig Baunebakken 12  . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jytte Tværgade 36  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jørgen Hesselaa landmd Vindelevgård 83  . . . . Pedersen Jørgen Lykke Banevænget 24  . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jørn Lykke snedker Fuglebakken 2  . . . . . . . . .

40 15 15 58 28 55 99 54 40 59 09 98 20 71 42 81 22 45 13 21 61 68 74 31 97 44 10 86 26 74 41 87 97 44 81 61 97 44 32 75 97 44 13 83 97 44 25 18 97 45 22 85

Kai E Pedersen ApS

Havevej 1B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 14 47

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 109

Navneregister

Tømrermester Kai Erik Pedersen Vesterlund 23  . . . . . . 97 44 14 47 Pedersen Kaj værkf Vesterlund 36  . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 70 96 20 Pedersen Kaj Helverskov elektron mek Djeldvej 28  . . . . 97 44 81 13 Pedersen Kaj Helverskov Djeldvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 96 74 16 Pedersen Kaj Helverskov Djeldvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . 31 69 18 13 Pedersen Kaj Ove Søndergård elektriker Fjordglimt 1  . . . 30 74 29 82 Pedersen Kaj Ove Søndergård Fjordglimt 1 . . . . . . . . . . . 23 96 19 06 Pedersen Kaja Elisabeth Geddalvej 19  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 61 72 Pedersen Kaja Elisabeth Geddalvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . 29 76 46 23 Pedersen Karen Bukdal syerske Mosekrogen 1  . . . . . . . 97 44 18 55 Pedersen Karen Margrethe Landtingvej 22  . . . . . . . . . . . 97 44 62 88 Pedersen Karen Margrethe Landtingvej 22 . . . . . . . . . . . 30 23 62 88 Pedersen Karen Marie Skolevej 14  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 38 14 Pedersen Karen Marie Skolevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 29 39 14 Pedersen Karen Marie Havevej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 36 19 06 Pedersen Karen Marie K dagpl Havevej 42  . . . . . . . . . . . 97 44 24 09 Pedersen Karin Emilie tilsynstekn Vindelevgård 7  Pedersen Karin Hedvig maskinsnedke Kokborgvej 9  . . . . 97 45 22 68 Pedersen Karina Møgelvangvej 20  Pedersen Karl Johan kontrolass Landtingvej 22  . . . . . . . 97 44 62 88 Pedersen Kasper Sandgaard Stendisvej 5  . . . . . . . . . . . 97 44 00 91 Pedersen Kathrine Sofie B Vindelevgård 187  . . . . . . . . . 97 44 10 86 Pedersen Kathrine Sofie Bekhøj Vindelevgård 187 . . . . . . 26 25 19 96 Pedersen Keld Skivevej 32  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 59 67 69 Pedersen Kim Ålykkevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 34 29 31 Pedersen Kim Ganzthorn chauf Ålykkevej 7  . . . . . . . . . . 97 44 28 50 Pedersen Kim Ganzthorn Ålykkevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . 50 56 04 36 Pedersen Kim Ørskou Solparken 12  . . . . . . . . . . . . . . . . 28 56 12 20 Pedersen Kirsten Brøndgaard Vindelevgård 246  . . . . . . . 97 44 19 52 Pedersen Kirsten Marie Sevelvej 60  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 23 58 Pedersen Kirsten Marie K social- og s Østparken 3  . . . . 97 44 63 94 Pedersen Kirsten Marie Kjeldbjerg Østparken 3 . . . . . . . . 25 46 63 94 Pedersen Kjeld specialarbej Ålvej 4  . . . . . . . . . . . . . . . . 21 17 40 76 Pedersen Klara Agnethe Banevænget 16  . . . . . . . . . . . . 20 92 66 15 Pedersen Knud Toftgaard tømrer Fjordglimt 13  . . . . . . . 26 11 09 97 Pedersen Knud Toftgaard Fjordglimt 13 . . . . . . . . . . . . . . 28 71 88 41 Pedersen Kresten Hyldgaard Vester Egebjergvej 31  . . . . 27 96 88 72 Pedersen Kristen gdr Grønningen 21 23  Pedersen Kurt smed Bøgevej 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 26 98 Pedersen Kurt Bøgevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 27 83 74 Pedersen Kurt Sevelvej 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 71 49 54 Pedersen Kurt Sevelvej 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 25 40 42 Pedersen Kurt Larsen Hahlvej 7 7800 Skive . . . . . . . . . . 61 54 97 34 Pedersen Kurt Siehr truckf Sevelvej 54  . . . . . . . . . . . . . 97 44 12 96 Pedersen Lars Peder Holm Møllevej 14a 2tv  . . . . . . . . . . 61 79 57 79 Pedersen Lars Ørskov elev Ålvej 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 16 68 Pedersen Leif Henning arbmd Ålykkevej 8  . . . . . . . . . . . 97 44 13 99 Pedersen Leif Henning Ålykkevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 44 79 91

Pedersen Lene Mark Strandvejen 10  . . . . . . . . . . . . . . . 60 11 95 78 Pedersen Linda Højbjergvej 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 17 93 30 Pedersen Lisa Nederby Søndergade 14 1  . . . . . . . . . . . . 26 43 17 93 Pedersen Lisbeth Hvolbækvej 17  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 01 80 Pedersen Lisbeth Hvolbækvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 44 69 09 Pedersen Lisbeth Hvolbækvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 70 28 67 Pedersen Lisbeth Hessellund Skivevej 44  . . . . . . . . . . . . 97 44 62 02 Pedersen Lisbeth Marie hjemmehj Bækkevej 24  . . . . . . 97 44 20 34 Pedersen Lisbeth Marie Bækkevej 24 . . . . . . . . . . . . . . . 27 57 06 45 Pedersen Lissy Margrethe kontorass Solparken 11  . . . . 97 44 26 05 Pedersen Lone Lykke bankass Toften 28  . . . . . . . . . . . . 97 44 14 53 Pedersen Mads Kjeldbjerg Møllersvej 9  . . . . . . . . . . . . . 97 44 21 31 Pedersen Magna Marie Drøjdal Skivevej 11  . . . . . . . . . . 97 44 19 67 Pedersen Mai-Britt Marianna F Møllersvej 9  . . . . . . . . . . 97 44 21 31 Pedersen Malene Søndergaard Åvænget 6 7800 Skive . . 97 54 41 49 Pedersen Maren Katrine lærerstud Geddalvej 23  . . . . . . 97 44 62 61 Pedersen Margit Daugaard Vesterlund 122  . . . . . . . . . . 97 44 19 45 Pedersen Margit Helene S kontorfunkti Sevelvej 33  . . . . 97 44 14 04 Pedersen Margit Helene Skautrup Sevelvej 33 . . . . . . . . 24 66 19 88 Pedersen Marian Lykke Tjørnevej 9  . . . . . . . . . . . . . . . . 22 45 77 49 Pedersen Marian Lykke Tjørnevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 36 30 90 Pedersen Marie Vinding Thorupgaard 25  . . . . . . . . . . . . 97 44 80 06 Pedersen Marie Vinding Thorupgaard 25 . . . . . . . . . . . . . 20 77 10 06 Pedersen Martin møbelpolstr Mosekrogen 46  Pedersen Martin Jepsen Vesterhedevej 2  . . . . . . . . . . . . 20 36 65 77 Pedersen Martin Klit Viborgvej 328  Pedersen Mette Karin Møgelvangvej 10  . . . . . . . . . . . . . 97 45 21 47 Pedersen Mette Kjærgaard Herningvej 75 7800 Skive . . . 97 54 40 58 Pedersen Mette Margrethe sygehj Rydevej 14  . . . . . . . . 97 44 00 46 Pedersen Mette Ø Iserhorst syerske Vindelevgård 220  . . 28 76 65 49 Pedersen Michael Pilevang 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 51 06 26 Pedersen Michael Lykke F Stendisvej 21  Pedersen Michael Park Ellebæk Skivevej 87  Pedersen Michela Oxbøll Nørregade 14  Pedersen Michelle Skolegade 9  Pedersen Mike Tang Ganzthorn Vesterlund 52  Pedersen Mogens Vigen 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 11 06 Pedersen Mogens Anker S arbmd Nørgårdsvej 3a  . . . . . 97 44 29 50 Pedersen Mogens Anker Skautrup Nørgårdsvej 3A . . . . . 30 51 06 85 Pedersen Mogens Bo Lundin Vigen 3  . . . . . . . . . . . . . . . 60 48 71 06 Pedersen Mogens Bo Lundin Vigen 3 . . . . . . . . . . . . . . . 61 74 79 06 Pedersen Mogens Bo Lundin Vigen 3 . . . . . . . . . . . . . . . 61 54 14 06 Pedersen Mogens Fugl Søvejen 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 21 84 Pedersen Mogens Fugl Søvejen 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 74 26 79 Pedersen Mona Alita fodterapeut Ålskovvej 10  . . . . . . . . 30 12 58 32 Pedersen Morten Møgelbjerg Trevældvej 2  Pedersen Nanny Kristine Grønningen 44 5  Pedersen Narumol Mosekrogen 30  . . . . . . . . . . . . . . . . 53 66 85 54 Pedersen Niels Chr Bjergbyvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 39 68 23 Pedersen Niels Christian fiskeriejer Bjergbyvej 14  . . . . . 97 45 21 56 Pedersen Niels Christian Bjergbyvej 14 . . . . . . . . . . . . . . 25 80 93 00 Pedersen Niels Christian Bjergbyvej 14 . . . . . . . . . . . . . . 25 60 00 68 Pedersen Niels Erik Ørskou meksv Holstebrovej 48  . . . . 97 44 21 60 Pedersen Niels Peder lok f Ålskovvej 10  . . . . . . . . . . . . . 60 48 86 22 Pedersen Niels Peder Ålskovvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 12 58 32 Pedersen Niels Peder K gdr Møgelvangvej 10  . . . . . . . . . 97 45 21 47 Pedersen Nikoline Iserhorst Vindelevgård 220  Pedersen Ole Lindholtvej 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 22 50 Pedersen Ole fuldm Toften 28  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 14 53 Pedersen Ole Toften 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 40 46 50 Pedersen Ole Toften 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 49 93 94 Pedersen Ole Amtkjær kontorass Havevej 42  . . . . . . . . . 97 44 24 09 Pedersen Ole Amtkjær Havevej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 40 57 33 Pedersen Ole Mark maskinarb Landtingvej 39  . . . . . . . . 20 26 88 80 Pedersen Ole Mark Landtingvej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 68 65 10

P


Navneregister

P

Pedersen Olga Cecilie damefrisør Grønningen 19 16  Pedersen Oliver Iserhorst Vindelevgård 220  . . . . . . . . . . 28 76 65 49 Pedersen Peder Daugaard Salshøjvej 11  . . . . . . . . . . . . 97 44 14 26 Pedersen Per Mosevej 22  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 40 18 64 Pedersen Peter Barslund snedker Vindelevgård 44  . . . . . 32 15 52 12 Pedersen Peter Barslund Vindelevgård 44 . . . . . . . . . . . . 30 26 22 12 Pedersen Peter Christian landbr medhj Bjørnkjærvej 6  . . 40 96 30 53 Pedersen Peter Sejer Lund Nørregade 21  Pedersen Pia Lykke kontorass Tjørnevej 4  . . . . . . . . . . . 97 44 01 45 Pedersen Pia Lykke Tjørnevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 75 67 50 Pedersen Pia Mark Strandvejen 42  Pedersen Poul salgskons Vesterlund 40  . . . . . . . . . . . . . 97 44 20 80 Pedersen Poul Vesterlund 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 27 99 66 Pedersen Poul Erik chauf Birke Alle 3  . . . . . . . . . . . . . . . 21 48 67 75 Pedersen Poul Erik Mølgaard traktorf Østergade 9  . . . . . 97 44 24 93 Pedersen Poul Erik Mølgaard Østergade 9 . . . . . . . . . . . . 61 75 36 70 Pedersen Poul Nygaard tømrer Søgårdvej 27  . . . . . . . . . 97 44 84 04 Pedersen Randi Buchhave Stationsvej 7  . . . . . . . . . . . . . 26 79 38 43 Pedersen Rasmus Kjeldbjerg Søndergade 3 2  Pedersen Regner vicevært Vindelevgård 211  Pedersen Rikke Møgelvangvej 17  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 68 80 79 Pedersen Ruth fabrikarb Egebjergvej 8  . . . . . . . . . . . . . 21 49 91 37 Pedersen Ruth Kirkebakken 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 82 98 Pedersen Ruth sygepl ske Østervang 2  . . . . . . . . . . . . . 97 44 25 25 Pedersen Ruth Elisabeth Baden Sevelvej 78  . . . . . . . . . . 21 38 19 32 Pedersen Ruth Karen Møllersvej 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 46 31 69 Pedersen Ruth Karen Møllersvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 14 52 69 Pedersen Sally Laila F hjemmehj Sevelvej 66  . . . . . . . . . 97 44 20 59 Pedersen Sanne Aagaard Stendisvej 11  Pedersen Simone Foldager Højbjergvej 8  . . . . . . . . . . . . 21 17 93 30 Pedersen Solvejg Fjeldsø småbørnslær Fuglebakken 2  . . 97 45 22 85 Pedersen Sonja kontorass Vesterlund 23  . . . . . . . . . . . . 97 44 14 47 Pedersen Steen Flemming overass Ulstrupvej 5  . . . . . . . 97 44 00 97 Pedersen Steen Ganzthorn Vesterlund 52  Pedersen Stefan Vindelevgård 7  Pedersen Steffen Nautrupvej 39  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 25 24 78 Pedersen Steffen Nautrupvej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 16 24 78 Pedersen Steffen Nautrupvej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 65 62 34 Pedersen Susanne Hvolbæk Vesterlund 11  . . . . . . . . . . . 22 62 21 25 Pedersen Susanne Lykke Fjordglimt 1  . . . . . . . . . . . . . . 23 96 19 06 Pedersen Svend Aage Gl Landevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 60 92 55 17 Pedersen Svend Aage Ørskov chauf Gl Landevej 6  . . . . . 97 44 60 85 Pedersen Svend Erik Hesselaa gdr Kokborgvej 9  . . . . . . 97 45 22 68 Pedersen Svend Erik Hesselaa Kokborgvej 9 . . . . . . . . . . 21 64 19 27 Pedersen Svend Erik Hesselaa Kokborgvej 9 . . . . . . . . . . 21 29 80 91 Pedersen Svend Lund tømrer Rydevej 11  . . . . . . . . . . . . 52 37 63 16 Pedersen Svend Lynge gdr Herningvej 68 7800 Skive . . . 52 37 21 93 Pedersen Svend Ulrik Stendisvej 15  . . . . . . . . . . . . . . . . 24 81 64 72 Pedersen Svend Ulrik Stendisvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 97 12 81 Pedersen Søren Sejer Nørregade 21 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 13 12 05 Pedersen Søren Sejer Fly Nørregade 21  . . . . . . . . . . . . . 29 36 12 05 Pedersen Søren Sejer Fly Nørregade 21 . . . . . . . . . . . . . 26 82 48 05 Pedersen Søren Vejsgaard chauf Rydevej 14  . . . . . . . . . 97 44 00 46 Pedersen Søren Vejsgaard Rydevej 14 . . . . . . . . . . . . . . 25 37 57 43 Pedersen Søren Vejsgaard Rydevej 14 . . . . . . . . . . . . . . 53 29 51 43 Pedersen Tage landmd Vinkelvej 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 24 27 Pedersen Tage chauf Thorupgaard 9  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 15 03 Pedersen Tage Vinkelvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 93 17 27 Pedersen Tenna Kirkeby Skolegade 16  . . . . . . . . . . . . . . 60 62 65 38 Pedersen Thomas Møgelbjerg Trevældvej 2  . . . . . . . . . . 30 26 90 35 Pedersen Thorkild Vindelevgård 246  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 19 52 Pedersen Thorkild Vindelevgård 246 . . . . . . . . . . . . . . . . 26 45 66 81 Pedersen Thorkild Vindelevgård 246 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 62 99 52 Pedersen Thorkild Vindelevgård 246 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 32 33 52 Pedersen Thorkild Vindelevgård 246 . . . . . . . . . . . . . . . . 60 52 60 68

Pedersen Tommy Ørskov Møllersvej 9  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 21 31 Pedersen Tommy Ørskov Møllersvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . 60 16 28 19 Pedersen Tommy Ørskov Møllersvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . 26 84 53 20 Pedersen Tonny Mølgaard Vindelevgård 170  . . . . . . . . . 20 96 20 38 Pedersen Torben Ejsingholmvej 31  . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 44 61 81 Pedersen Torsten Hamann Engparken 24 1tv  Pedersen Ulla Enghavevej 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 48 72 24 Pedersen Ulla Enghavevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 46 51 93 Pedersen Ulla Enghavevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 74 77 74 Pedersen Vagn autolakerer Vindelevgård 48  . . . . . . . . . . 97 44 20 91 Pedersen Vagner Troelsen købmand Sevelvej 78  . . . . . . 21 38 19 32 Pedersen Verner tømrerm Mosekrogen 1  . . . . . . . . . . . . 97 44 18 55 Pedersen Verner Mosekrogen 30  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 55 69 31 Pedersen Verner Mosekrogen 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 92 25 77 Pedersen Verner Mosekrogen 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 66 85 54 Pedersen Verner Ørskov pedel Skivevej 11  . . . . . . . . . . . 97 44 19 67 Pekarskyy Ruslan Lauhedevej 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 19 41 80 Perfekt Huset Højbjergvej 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 01 99 Perkarska Nadiya Lauhedevej 6  Pesotsky Olexandr Søndergade 17 1 

Peters Tømrer- og Snedkerforretning

Vesterlund 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 19 50

Petersen Anne Marie plejerske Vindelevgård 72  . . . . . . 97 44 25 33 Petersen Anny Rocatis hj syerske Ålykkevej 11  . . . . . . . 97 44 11 55 Petersen Bente syoperatør Vindelevgård 76  . . . . . . . . . . 21 79 27 01 Petersen Bente Marie Vindelevgård 119  . . . . . . . . . . . . . 97 44 16 79 Petersen Betina Hornshøj Åglimt 39 7800 Skive . . . . . . . 97 54 42 09 Petersen Brian Lund foderm Bjørnkjærvej 9  . . . . . . . . . . 97 45 24 67 Petersen Brian Lund Bjørnkjærvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 60 19 24 67 Petersen Brian Lund Bjørnkjærvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 25 34 24 67 Petersen Brita Askjær Vesterled 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 82 40 Petersen Brita Askjær Vesterled 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 91 05 42 Petersen Camilla pæd Tingvej 6 7800 Skive . . . . . . . . . . 97 54 40 53 Petersen Camilla Tingvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 77 50 66 Petersen Camilla Nørgaard Ejsingholmvej 14  Petersen Christian B sælger Vindelevgård 266  . . . . . . . . 51 51 79 41 Petersen Christian Bjerregaard Vindelevgård 266 . . . . . . 29 37 89 60 Petersen Dennis Nygaard Fuglebakken 23b  . . . . . . . . . . 24 63 66 24 Petersen Else Åglimt 10 7800 Skive . . . . . . . . . . . . . . . . 97 54 41 06 Petersen Flemming fabrikant Engvej 18  Petersen Georg Oberg specialarb Vindelevgård 76  . . . . . 22 40 94 90 Petersen Georg Oberg Vindelevgård 76 . . . . . . . . . . . . . . 21 79 27 01 Petersen Hans Emil fagl Vindelevgård 72  . . . . . . . . . . . . 97 44 25 33 Petersen Helene Thomsen pæd Bjørnkjærvej 9  . . . . . . . . 97 45 24 67 Petersen Henning E Åglimt 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 43 59 40 Petersen Henning Ernst gdr Åglimt 10 7800 Skive . . . . . . 97 54 41 06 Petersen Henning Ernst Åglimt 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 25 39 90 Petersen Henriette Vindelevgård 266 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 51 79 41 Petersen Henriette Vindelevgård 266 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 17 66 15 Petersen Henriette Brogaard kontorass Vindelevgård 266  51 51 79 41 Petersen Henriette Cathrine N Vindelevgård 79  . . . . . . . 23 61 69 24 Petersen Jens Holmark Vesterlund 54  . . . . . . . . . . . . . . 61 86 88 24 Petersen Jens Rocatis Ålykkevej 11  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 11 55 Petersen Jeppe Engvej 18  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 41 54 11 Petersen John tapetserer Østparken 2  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 61 61 Petersen John Bjerregaard Bækkevej 20  . . . . . . . . . . . . 25 48 97 44 Petersen Jørgen Erik Hornshøj Åglimt 39 7800 Skive . . . 97 54 42 09 Petersen Jørn kølemontør Rydevej 13  . . . . . . . . . . . . . . 23 65 88 30 Petersen Kirsten Bak Toften 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 83 26 45 Petersen Lars Wedel kaptajn Møllevej 6  Petersen Leif Herner prod chef Stendisvej 27  . . . . . . . . . 97 44 01 11 Petersen Leif Herner Stendisvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 26 22 91 Petersen Leif Herner Stendisvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 97 89 14 Petersen Leif Herner Stendisvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 24 27 60

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 110


Pilgaard Tina Stilling Kirkevej 37  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pilgaard Torben Søgårdvej 5a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pinzar Cristina Stefana Kapelvej 7 1  . . . . . . . . . . . . . . . Pinzar Maricela Holstebrovej 38c  Pinzar Vasile Bogdan Kapelvej 7 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . Pirchert Ninna Hedegaard journalist Vindelevgård 270  . Pirchert Ole Hedegaard servicechef Vindelevgård 270  . . Pirchert Oliver Hedegaard Vindelevgård 270  . . . . . . . . . Pirchert Oliver Hedegaard Vindelevgård 270 . . . . . . . . . . Pirvan Mihai-Sebastian Åglimt 45d 7800 Skive

21 70 00 36 22 85 30 06 31 43 26 51 31 60 87 92 25 45 66 52 97 44 31 21 97 44 31 21 24 85 11 21

Pladsmangel

Nr Bjertvej 17  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 33 78

Platingate DK Tjørnevej 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 01 90 Ploug Ann-Jeanett Hede Kirkevej 23  . . . . . . . . . . . . . . . 31 21 74 99 Ploug Gitte rengøringsas Mosekrogen 40  . . . . . . . . . . . . 24 46 16 21 Plougmand Anders Fuglebakken 27  Plougmand Annedorte Hansen Fuglebakken 27  . . . . . . . 40 85 31 99 Plougmand Jakob Fuglebakken 27  . . . . . . . . . . . . . . . . 40 85 31 99 Plougmann Bent komm overass Toften 38  . . . . . . . . . . 97 44 18 06 Plougmann Bent Toften 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 99 18 56 Plougmann Edith sygehj Engparken 8 th  . . . . . . . . . . . . 24 22 57 40 Plougmann Henning Bøgh gdr Ålvej 22  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 12 72 Plougmann Marie Toften 38  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 18 06 Plougmann Marie Toften 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 92 54 01 Plougmann Tage chauf Engparken 8 th  . . . . . . . . . . . . . 97 44 21 63 Plougmann Tage Engparken 8 th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 22 57 40

Plus El A/S

Skoletoften 32  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 83 84

PN Ejendomsservice og Montage Bjertparken 47  . . . . . 25 34 78 18 PN Ejendomsservice og Montage Vigen 74  . . . . . . . . . . . 28 94 34 78 Pomiklo Conny porcel maler Skivevej 3  . . . . . . . . . . . . . 97 44 11 20 Pomiklo Conny Skivevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 88 61 15 Pors Charlotte Skriver Blakshøjvej 16  . . . . . . . . . . . . . . 23 61 80 77 Pors Charlotte Skriver Blakshøjvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . 30 35 10 61 Pors Christian dir Tværgade 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 15 52 Pors Ebba Tværgade 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 15 52 Pors Torben salgselev Blakshøjvej 16  . . . . . . . . . . . . . . . 30 52 65 80 Porse Camilla Vesterled 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 20 47 57 Porse Camilla Dencker Vesterled 42  . . . . . . . . . . . . . . . . 40 29 70 22 Porse Clara Dencker Djeldvej 21  Porse Jacob Dencker folkeskolelæ Djeldvej 21  . . . . . . . . 40 47 20 94 Porse Lone Dencker stud Djeldvej 21  . . . . . . . . . . . . . . . 40 47 20 93 Poulsen Adam Tobias Skoletoften 2  Poulsen Agnete ergoterapeut Solparken 35  . . . . . . . . . . 21 47 23 29 Poulsen Anders slagteriarb Sevelvej 16a 1mf  . . . . . . . . . 23 81 20 32 Poulsen Annette Bæk kontorass Åparken 4  Poulsen Annette Elnor stud Nørgårdsvej 7  Poulsen Benjamin Brunsgaard Hovgårdvej 4  . . . . . . . . . 25 73 05 22 Poulsen Benjamin Mønsted Stokholmvej 5  . . . . . . . . . . . 23 69 74 09 Poulsen Benny Godsk maskinarb Stendisvej 7  . . . . . . . . 40 23 15 32 Poulsen Bent Toftgaard chauf Vindelevgård 53  . . . . . . . . 97 44 25 15 Poulsen Birgit Nørgaard Egebjergvej 14  . . . . . . . . . . . . . 22 53 10 53 Poulsen Birthe Enghavevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 36 35 09 Poulsen Birthe Marie syerske Enghavevej 12  . . . . . . . . . 97 44 68 70 Poulsen Bodil Nielsen spareks ass Pilevang 10  . . . . . . . 51 76 92 90 Poulsen Børge vognmd Klostervej 30  . . . . . . . . . . . . . . . 21 56 35 55 Poulsen Cassandra Mønsted Stokholmvej 5  . . . . . . . . . . 61 76 85 21 Poulsen Cecilie Ruseng Sevelvej 68  . . . . . . . . . . . . . . . . 32 15 56 49 Poulsen Cecilie Ruseng Sevelvej 68 . . . . . . . . . . . . . . . . 52 40 71 82 Poulsen Chano Sevelvej 20  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 64 80 57 Poulsen Chano Sevelvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 60 95 57 Poulsen Charles specialarb Solparken 18  . . . . . . . . . . . . 97 44 26 57 Poulsen Charles Solparken 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 57 85 98

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 111

Navneregister

Petersen Leif Herner Stendisvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 78 38 49 Petersen Linda Rinde Hjelmvej 10 7800 Skive . . . . . . . . 22 78 98 29 Petersen Lone Tingvej 45 7800 Skive . . . . . . . . . . . . . . . 29 82 59 80 Petersen Lone Høgh Tingvej 9 7800 Skive Petersen Martha Rydevej 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 72 19 36 Petersen Martin Solparken 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 20 62 25 Petersen Martin Solparken 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 28 23 46 Petersen Mikkel Brogaard Vindelevgård 266  Petersen Morten Kaalund Nørregade 10b  Petersen Morten Vagn Sevelvej 61  . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 86 65 61 Petersen Morten Vagn Sevelvej 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 86 65 62 Petersen Per Bjerregaard dir Ålykkevej 11  . . . . . . . . . . . 97 44 11 55 Petersen Phillip Maron stud Vindelevgård 149  . . . . . . . . 28 77 74 75 Petersen Phillip Maron Vindelevgård 149 . . . . . . . . . . . . 28 90 53 42 Petersen Phillip Maron Vindelevgård 149 . . . . . . . . . . . . 93 60 80 26 Petersen Phillip Maron Vindelevgård 149 . . . . . . . . . . . . 93 60 80 25 Petersen Rikko Vindelevgård 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 61 69 24 Petersen Rikko Oberg Vindelevgård 79  . . . . . . . . . . . . . . 30 34 35 79 Petersen Rolf Rocatis Mosekrogen 14  . . . . . . . . . . . . . . 29 82 77 28 Petersen Simon Brogaard Vindelevgård 266  Petersen Thomas Kresten Tingvej 9 7800 Skive . . . . . . . 20 27 94 88 Petersen Torben Rinde Hjelmvej 10 7800 Skive . . . . . . . . 22 78 98 29 Petersen Tove tilskærer Østparken 2  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 61 61 Petersen Tove Østparken 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 78 09 33 Petersen Villy Erling pakm Vindelevgård 119  . . . . . . . . . 97 44 16 79 Petrosiuk Igor Vesterled 25  Philipsen Knud Stordal salgschef Mosevej 7  . . . . . . . . . 97 44 18 72 Philipsen Rita Mosevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 30 18 72 Philipsen Rita Elisabeth Mosevej 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 18 72 Philipsen Schneider Røjbækvej 7 7540 Haderup . . . . . . . 97 45 22 71 Piatkowski Marcin Fuglebakken 1  . . . . . . . . . . . . . . . . 20 70 79 44 Pihl Katja Sevelvej 17  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 49 05 99 Pihl Katja Sevelvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 71 68 92 Pilgaard Agnes lærer Kapelvej 16 1  . . . . . . . . . . . . . . . . 24 45 65 99 Pilgaard Anna Kathrine Lauhedevej 4  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 62 24 Pilgaard Anna Kathrine Lauhedevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . 40 59 91 24 Pilgaard Anne Lise social- og s Vindelevgård 55  . . . . . . . 97 44 22 44 Pilgaard Anne Lise Vindelevgård 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 55 41 84 Pilgaard Britta Lise husass Sebstrupvej 1 7800 Skive . . . 23 93 13 34 Pilgaard Carla Marie Enghaven 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 24 98 Pilgaard Casper Møllevej 2a 15  Pilgaard Harry snedker Kapelvej 16  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 17 96 Pilgaard Helge Bjertparken 53  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 71 26 47 Pilgaard Helle Skjold Østparken 24  . . . . . . . . . . . . . . . . 27 47 00 93 Pilgaard Henry Østparken 24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 12 11 57 Pilgaard Ingrid eksped Vesterlund 15  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 21 55 Pilgaard Jens Evald Baden kørselsl Højvang 16  . . . . . . . 97 44 82 13 Pilgaard Jørn kontorass Lauhedevej 4  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 62 24 Pilgaard Jørn Lauhedevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 69 91 24 Pilgaard Krista Kathrine hjemmehj Fuglebakken 7  . . . . . 97 45 24 15 Pilgaard Kristian landbr medhj Sebstrupvej 1 7800 Skive 23 36 00 15 Pilgaard Lene Ravnsbæk sygehj Højvang 16  . . . . . . . . . 97 44 82 13 Pilgaard Lis specialarb Ålvej 27  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 19 46 91 Pilgaard Lisbeth Bang dagpl Kapelvej 16  . . . . . . . . . . . . 97 44 17 96 Pilgaard Lisbeth Bang Kapelvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 62 43 90 Pilgaard Lisbeth Bang Kapelvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 62 18 98 Pilgaard Mette Bjertparken 53  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 23 33 22 Pilgaard Pia Bang Møllersvej 20  Pilgaard Poul Erik mek Vesterlund 15  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 21 55 Pilgaard Rattikarn Vindelevgård 38  Pilgaard Ruth Kathrine Banevænget 18  . . . . . . . . . . . . . 97 44 18 97 Pilgaard Ruth Kathrine Banevænget 18 . . . . . . . . . . . . . . 28 30 75 77 Pilgaard Svend Kirkevej 37  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 20 35 94 Pilgaard Tage kleinsmed Vindelevgård 55  . . . . . . . . . . . 97 44 22 44 Pilgaard Tage Vindelevgård 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 71 78 34

P


Navneregister

P

Poulsen Charles Solparken 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 46 26 47 Poulsen Charlotte Frølund bankassisten Vindelevgård 45  97 44 25 24 Poulsen Charlotte Frølund Vindelevgård 45 . . . . . . . . . . . 21 65 83 72 Poulsen Ditte Åglimt 9 7800 Skive Poulsen Ejlert gdr Bjertparken 71  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 24 04 Poulsen Else Kristine D pædmedhj Vindelevgård 53  . . . . 97 44 25 15 Poulsen Else Kristine Dalsgaard Vindelevgård 53 . . . . . . 23 62 81 72 Poulsen Emil kontorass Pilevang 10  . . . . . . . . . . . . . . . . 61 28 82 35 Poulsen Eva Birgitte Vinderupvej 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 61 22 49 Poulsen Eva Sørum adjunkt Østparken 51  . . . . . . . . . . . 97 44 64 11 Poulsen Eva Sørum Østparken 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 90 64 11 Poulsen Frida Petrea Ruseng hjemmehj Vindelevgård 67  24 47 20 18 Poulsen Hans Jørgen tømrer Vindelevgård 67  . . . . . . . . 97 44 20 18 Poulsen Hans Peder lærer Vindelevvej 4  . . . . . . . . . . . . . 97 44 14 29 Poulsen Hans Peder Vindelevvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 98 97 88 Poulsen Helle Ankjær hjemmehj Fuglebakken 21  . . . . . . 97 41 26 15 Poulsen Ingrid Jensen Toften 12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 10 13 Poulsen Ingvard Christian mek Nautrupvej 11  Poulsen Jan fagl Åparken 4  Poulsen Jan specialarb Geddalvej 61  . . . . . . . . . . . . . . . 61 75 41 17 Poulsen Jan Geddalvej 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 75 41 07 Poulsen Jan Geddalvej 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 60 93 06 Poulsen Jeanette Meldgaard Vinderupvej 5  . . . . . . . . . . 23 61 22 49 Poulsen Jesper Ankjær Djeldvej 4  Poulsen John Bransholm Nylandsvej 13a  . . . . . . . . . . . . 32 17 90 87 Poulsen John Bransholm Nylandsvej 13A . . . . . . . . . . . . 29 42 73 18 Poulsen Jonna Sommer syerske Hustedvej 10  . . . . . . . . 20 29 38 35 Poulsen Jonna Sommer Hustedvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . 60 12 54 44 Poulsen Jytte Elisabeth Grønningen 19 18  . . . . . . . . . . . 23 47 09 26 Poulsen Kaj Børge medhj Øster Hjermvej 29  . . . . . . . . . 97 46 43 16 Poulsen Kaj Børge Øster Hjermvej 29 . . . . . . . . . . . . . . . 60 16 56 44 Poulsen Kim Østparken 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 13 53 85 Poulsen Kim Sørum sergent Østparken 51  . . . . . . . . . . . 97 44 64 11 Poulsen Kristen Ryan specialarb Kirkevænget 25  . . . . . . 87 27 61 69 Poulsen Lars Meldgaard Holstebrovej 39  . . . . . . . . . . . . 24 40 43 05 Poulsen Lasse Ruseng Åglimt 51 7800 Skive Poulsen Lena lærer Hjelmhedevej 2 7800 Skive . . . . . . . 30 28 41 68 Poulsen Lena Hjelmhedevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 36 20 68 Poulsen Lis Vindelevvej 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 14 29 Poulsen Lis Vindelevvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 72 57 84 Poulsen Lis Brink telefonist Stendisvej 7  . . . . . . . . . . . . 40 47 26 67 Poulsen Malene Nylandsvej 13A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 62 62 98 Poulsen Malene Nylandsvej 13A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 40 85 02 Poulsen Malene Nylandsvej 13A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 52 62 23 Poulsen Malene Nylandsvej 13A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 40 57 32 Poulsen Malene Kaag Nylandsvej 13a  . . . . . . . . . . . . . . 23 37 57 45 Poulsen Malene Kaag Nylandsvej 13A . . . . . . . . . . . . . . . 32 17 90 87 Poulsen Martin Skivevej 33  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 32 72 67 Poulsen Morten Møller Hustedvej 8  . . . . . . . . . . . . . . . . 32 12 15 64 Poulsen Morten Møller Hustedvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 25 22 86 Poulsen Morten Toftgaard Vesterlund 4  . . . . . . . . . . . . . 20 61 62 15 Poulsen Nikolaj Brunsgaard Hvejnkjærvej 3  . . . . . . . . . . 24 81 60 15 Poulsen Peder minkpasser Fuglebakken 28b  . . . . . . . . . 23 32 18 03 Poulsen Peder Sand chauf Vesterlund 69  . . . . . . . . . . . . 97 44 32 84 Preben Poulsen Entreprenør Herrup Aps Fuglebakken 21  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 41 26 15 Poulsen Poul teknisk ass Solparken 35  . . . . . . . . . . . . . 50 56 23 29 Poulsen Poul Anker T bankfuldmægt Vindelevgård 45  . . . 97 44 25 24 Poulsen Poul Brunsgaard gdr Hovgårdvej 4  . . . . . . . . . . 30 32 32 88 Poulsen Poul Erik smed Strandlyst 4  . . . . . . . . . . . . . . . 26 23 20 68

Preben Poulsen Murer & Entreprenørfirma ApS

Virkelyst 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 26 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 14 26 15

Poulsen Preben Højgaard maskinf Fuglebakken 21  . . . . 97 41 26 15 Poulsen Rolf Sommer Hustedvej 10  Poulsen Svend Aage salgsl Toften 14  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 16 99 Poulsen Svend Brunsgaard Ålvej 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 58 09 21 Poulsen Svend Vestergaard Egebjergvej 14  . . . . . . . . . . 22 53 10 53 Poulsen Søren Hustedvej 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 24 69 15 Poulsen Torkild Møller kontorass Kirkebakken 16  . . . . . . 61 76 07 98 Poulsen Vicki Bruun dagpl Egebjergvej 13  . . . . . . . . . . . 28 70 46 73 Poulsgaard Svend Aage Brink lagerarb Mosevej 5  . . . . 97 44 19 51 Poulsgaard Vita Vendelboe Mosevej 5  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 19 51 Povlsen Anna Marie Grønningen 44 23  . . . . . . . . . . . . . 97 44 14 37 Povlsen Erik Vestergaard Mosekrogen 20  . . . . . . . . . . . . 23 90 57 95 Povlsen Ib Vestergaard Mosekrogen 12  . . . . . . . . . . . . . 61 75 41 56 Povlsen Ib Vestergaard Mosekrogen 12 . . . . . . . . . . . . . . 23 11 47 57 Povlsen Klaus Holstebrovej 54  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 85 82 74 PR Montage Sevelvej 81  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 41 17 44 Primdahl Mathias Vindelevgård 192  Primdahl Ole fysioterapeu Vindelevgård 192  . . . . . . . . . 42 73 63 54 Primdahl Ole Vindelevgård 192 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 73 97 48 Primdahl Ole Vindelevgård 192 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 93 97 44 Process House ApS Tophøjvej 22  . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 20 29 40 Przybylska Helle Taulborg Østparken 5  . . . . . . . . . . . . . 22 51 02 40 Przybylski Vuk Østparken 5  Præstholm Karen Margrethe Vindelevgård 36  . . . . . . . . 30 74 06 17 Præstholm Niels-Johan Trevældvej 14 7800 Skive . . . . . 97 54 71 64 Præstholm Vagn Barbesgaard Vindelevgård 36  . . . . . . . . 61 77 13 17 Præstholm Vagn Barbesgaard Vindelevgård 36 . . . . . . . . 22 28 71 17 Præstholm Vagn Barbesgaard Vindelevgård 36 . . . . . . . . 29 82 13 17 Præstholm Vagn Barbesgaard Vindelevgård 36 . . . . . . . . 51 95 35 52 Præstholm Vibeke Mariane S Trevældvej 14 7800 Skive . 97 54 71 64 Præstholm Vibeke Mariane Skovgaard Trevældvej 14 . . . 22 55 06 57 Præstholm Vibeke Mariane Skovgaard Trevældvej 14 . . . 30 35 60 84 Præstholm Vibeke Mariane Skovgaard Trevældvej 14 . . . 61 54 60 58 Purup Nils Christian lærer Fjordbakken 3  . . . . . . . . . . . . 29 36 03 39 Purup Nils Christian Fjordbakken 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 34 69 09

Q Q-Partners ApS Møllersvej 33  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 89 85 02 Qaweq Mohamad Shawkat Søndergade 4d kl3  . . . . . . . 91 73 93 68 Quick Leverance Ivs Hvidemosevej 13  . . . . . . . . . . . . . 20 14 13 38

Quick Polering

Langgade 29 7600 Struer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 85 20 33

R Raft Annemette socialrådg Skovlundvej 12  . . . . . . . . . . 97 44 34 84 Rahbek Fillian Felicitas O Geddalvej 55  . . . . . . . . . . . . . 97 44 60 21

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 112


Murermester Niels Chresten Ransborg

Geddalvej 69  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 63 71

Murermester

Niels Chresten Ransborg Geddalvej 69 - Ejsing - 7830 Vinderup

97 44 63 71 - 30 95 01 59 Alt murer-, støbe-, jord- og kloakarbejde udføres Ransborg Steen mek Egebjergvej 27  . . . . . . . . . . . . . . 51 34 37 14 Ransborg Tove Kamp sygepl ske Egebjergvej 36  . . . . . . 97 44 64 64 Rask Søren Gerlach Solparken 27  Rasmussen Agnete Mathilda gravermedhj Skolegade 8  97 45 26 45 Rasmussen Amalie Vidkjær Vindelevgård 106  Rasmussen Anette Grud Åglimt 25 7800 Skive Rasmussen Ann Witte Røjbækvej 2 7540 Haderup Rasmussen Anne Miam Vindelevgård 106  Rasmussen Anne-Mette Vindelevgård 150  . . . . . . . . . . . 97 44 39 70 Rasmussen Arne Vildenfeld kontorpakmst Tværgade 40c  35 26 93 18 Rasmussen Bent Rydevej 10 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 12 07 Rasmussen Bente Alkærsig sygepl ske Nørgårdsvej 25  . 97 44 27 65 Rasmussen Bente Alkærsig Nørgårdsvej 25 . . . . . . . . . . 21 85 33 25 Rasmussen Bente Alkærsig Nørgårdsvej 25 . . . . . . . . . . 21 62 78 30 Rasmussen Brian Vindelevgård 156  . . . . . . . . . . . . . . . . 50 54 87 49 Rasmussen Brian Vindelevgård 156 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 77 17 33 Rasmussen Brian Vindelevgård 156 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 85 49 95 Rasmussen Carsten tømrer Nørgårdsvej 25  . . . . . . . . . . 97 44 27 65 Rasmussen Claus Vidkjær Vindelevgård 106  . . . . . . . . . 97 51 49 21 Rasmussen Connie Bull syerske Søndergade 45  . . . . . . 40 21 17 21 Rasmussen Dorte Fjelsted Skivevej 33  . . . . . . . . . . . . . . 28 40 89 77

Rasmussen Edith lærer Hjerlhedevej 1 1  Rasmussen Egon murer Vindelevgård 143  . . . . . . . . . . . 97 44 18 80 Rasmussen Egon Vindelevgård 143 . . . . . . . . . . . . . . . . 31 52 31 72 Rasmussen Egon Vindelevgård 143 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 42 64 52 Rasmussen Elisabeth sygepl ske Kirkebakken 37  . . . . . 97 44 84 27 Rasmussen Else Marie K kontorass Kirkebakken 26a  . . . 97 44 84 98 Rasmussen Erna Fuglebakken 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 21 21 Rasmussen Eva Kvist Ø plejehjemsas Vindelevgård 143  . 97 44 18 80 Rasmussen Eva Kvist Østergaard Vindelevgård 143 . . . . 25 77 72 46 Rasmussen Eva Kvist Østergaard Vindelevgård 143 . . . . 40 91 01 96 Rasmussen Eva Kvist Østergaard Vindelevgård 143 . . . . 60 19 92 88 Rasmussen Finn Vindelevgård 46  Rasmussen Frederik Høg Ålskovvej 18a  . . . . . . . . . . . . . 35 12 99 07 Rasmussen Gerthie Betak Lundvej 1  . . . . . . . . . . . . . . . 22 16 82 89 Rasmussen Glenn Michael Tingvej 20 7800 Skive Rasmussen Hanne Kirstine M fabrikarb Østparken 32  . . 61 99 05 44 Rasmussen Helene Marie syerske Tingvej 8 7800 Skive . 50 91 26 65 Rasmussen Henrik Risom Lundvej 1  Rasmussen Iben Nagel skuespiller Ryde Møllevej 11  . . . 27 51 08 83 Rasmussen Iben Nagel Ryde Møllevej 11 . . . . . . . . . . . . 31 61 30 75 Rasmussen Inger Kathrine Hjerlhedevej 1 12  . . . . . . . . . 97 43 80 50 Rasmussen Inger Lise plejehj ass Vinderupvej 30  . . . . . . 31 12 61 78 Rasmussen Jan typograf Geddalvej 60  . . . . . . . . . . . . . . 22 86 11 10 Rasmussen Jan Geddalvej 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 29 26 92 Rasmussen Jan Geddalvej 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 37 69 62 Rasmussen Jane Højmose Møllevej 19  . . . . . . . . . . . . . 23 96 78 30 Rasmussen Janni Ålskovvej 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 15 11 03 Rasmussen Jens Edvard V driftsl Søvejen 4  . . . . . . . . . . 97 45 22 20 Rasmussen Jens Laurits mejerist Højvang 2  . . . . . . . . . 97 44 80 90 Rasmussen Jens Laurits Højvang 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 18 93 76 Rasmussen Karen Margrethe Tingvej 85 7800 Skive . . . . 27 32 62 07 Rasmussen Kasper Kilsgaard Søvejen 7  Rasmussen Kevin Thorhauge Vindelevgård 156  Rasmussen Krista Nikoline Degnevænget 3  . . . . . . . . . . 97 45 25 82 Rasmussen Krista Nikoline Degnevænget 3 . . . . . . . . . . 30 31 38 07 Rasmussen Lars Henrik vicevært Tingvej 8 7800 Skive . . 50 91 26 65 Rasmussen Lars Henrik Tingvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 70 36 28 Rasmussen Linette Bull Søndergade 45  Rasmussen Lissy Ellen Würtz Søvejen 4  . . . . . . . . . . . . . 97 45 22 20 Rasmussen Louise Østergaard Vindelevgård 143  . . . . . . 97 44 18 80 Rasmussen Marit Elisabet medhj Banevænget 2  . . . . . . 97 44 84 62 Rasmussen Marit Elisabet Banevænget 2 . . . . . . . . . . . . 41 40 84 62 Rasmussen Mark Petri O Møgelvangvej 1  . . . . . . . . . . . 27 21 30 02 Rasmussen Martin Søndergade 36 th  Rasmussen Martin Nørgård Røjbækvej 2 7540 Haderup Rasmussen Mary Banevænget 28  Rasmussen Mette Ørskov Nr Sahlvej 5  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 17 02 Rasmussen Ming Vindelevgård 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 50 14 13 Rasmussen Ming Vindelevgård 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 61 82 17 Rasmussen Ming Li Vindelevgård 57  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 26 36 Rasmussen Morten Ørskov Nr Sahlvej 5  . . . . . . . . . . . . . 97 44 17 02 Rasmussen Nadja Bull Handbjergvej 18  . . . . . . . . . . . . . 20 14 58 06 Rasmussen Niels Møllevej 19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 86 36 03 Rasmussen Niels Møllevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 89 36 03 Rasmussen Niels Fjelsted Vinderupvej 30  . . . . . . . . . . . 26 70 60 73 Rasmussen Niels Høg tømrer Østparken 32  . . . . . . . . . . 29 64 05 44 Rasmussen Ole Kielsgaard smedesvend Skolegade 8  . . 97 45 26 45 Rasmussen Peter tømrer Kirkebakken 37  . . . . . . . . . . . 97 44 84 27 Rasmussen Peter Kirkebakken 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 68 73 40 Rasmussen Peter Kirkebakken 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 28 84 27 Rasmussen Rene Brünjulf specialarb Holstebrovej 35  . . 41 41 66 88 Rasmussen Simone Munk Nørregade 10b  Rasmussen Sofie Kilsgaard Geddalvej 45  . . . . . . . . . . . . 28 18 26 45 Rasmussen Solveig Nørgård Dueholmvej 2 7800 Skive . . 97 54 74 73 Rasmussen Solveig Nørgård Dueholmvej 2 . . . . . . . . . . . 53 50 29 12

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 113

Navneregister

Rahbek Fillian Felicitas Onegi Geddalvej 55 . . . . . . . . . . . 24 44 12 34 Raisbæk Karen Margrethe Vejby Banevænget 4  . . . . . . 97 44 27 28 Rajakulasingam Santha Lucia slagteriarbe Mosevej 16  97 44 17 68 Rajakulasingam Thanushika Mosevej 16  . . . . . . . . . . . . 97 44 17 68 Rajendiram Pushpamalar Fjordglimt 10  . . . . . . . . . . . . 60 62 27 06 Rakkerhuset Hvidemosevej 14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 17 62 Raksamruad Phoonsri Ryde Møllevej 12  Ramsdahl Karl Aage postvagtmst Toften 34  . . . . . . . . . 97 44 18 65 Ramsdahl Karl Aage Toften 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 75 99 11 Ransborg Birgit Hessellund kontorassist Hasselholtvej 3  71 72 82 98 Ransborg Bjørn Hole Vesterlund 29  Ransborg Bodil Lis Ålskovvej 20  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 65 10 Ransborg Brian murer Vester Egebjergvej 23  . . . . . . . . . 52 44 64 49 Ransborg Christina Hole Vesterlund 29  Ransborg Erling Møller formd Hasselholtvej 3  . . . . . . . . 29 47 60 19 Ransborg Erling Møller Hasselholtvej 3 . . . . . . . . . . . . . . 41 43 96 86 Ransborg Gitte Hebsgaard Vester Egebjergvej 23  . . . . . . 28 14 60 76 Ransborg Gitte Hebsgaard Vester Egebjergvej 23 . . . . . . 60 17 85 16 Ransborg Henrik Hessellund Kapelvej 9  . . . . . . . . . . . . . 42 75 91 70 Ransborg John meksv Ålskovvej 20  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 65 10 Ransborg John Ålskovvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 96 31 05 Ransborg Kirsten Stieper pædagog Egebjergvej 27  . . . . 28 74 96 44 Ransborg Lis Krogager sygeplejersk Geddalvej 69  . . . . . 97 44 63 71 Ransborg Mads tømrer Egebjergvej 36  . . . . . . . . . . . . . 97 44 64 64 Ransborg Mai Egebjergvej 46  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 25 34 81 Ransborg Maja Hebsgaard Vester Egebjergvej 23  . . . . . . 28 14 60 76 Ransborg Martin Kamp Egebjergvej 46  . . . . . . . . . . . . . 40 16 80 10 Ransborg Mia Hebsgaard Vester Egebjergvej 23  . . . . . . . 52 44 64 49 Ransborg Mia Hebsgaard Vester Egebjergvej 23 . . . . . . . 28 45 37 18 Ransborg Niels Christen jordbruger o Geddalvej 69  . . . . 97 44 63 71

R


Rasmussen Solveig Nørgård Dueholmvej 2 . . . . . . . . . . . 51 22 06 81 Rasmussen Steen Fjelsted landmd Vinderupvej 30  . . . . . 23 93 17 73 Rasmussen Susanne specialarb Geddalvej 60  Rasmussen Tage mek Agovej 7  Rasmussen Tejl Høg arbmd Østparken 45b  . . . . . . . . . . 97 44 63 83 Rasmussen Tejl Høg Østparken 45B . . . . . . . . . . . . . . . . 20 26 63 80 Rasmussen Torben Vesterman Dueholmvej 2 7800 Skive 97 54 74 73 Rasmussen Vagn gdr Bjergbyvej 22  . . . . . . . . . . . . . . . . 23 84 80 68 Ravn Alice social- og s Fuglebakken 18  . . . . . . . . . . . . . 50 50 99 08 Ravn Alice Fuglebakken 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 59 80 11 Ravn Alice Fuglebakken 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 59 80 71 Ravn Anne Skolevej 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 27 08 Ravn Arne Olsen Skolevej 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 27 08 Ravn Arne Olsen Skolevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 19 36 42 Ravn Arne Olsen Skolevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 30 98 22 Ravn Bente kontorass Skolevej 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 27 08 Ravn Birthe Majgaard korresp Kirkevej 25  Ravn Finn Vindelevgård 176  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 23 35 08 Ravn Hanne Dalby Vindelevgård 176  . . . . . . . . . . . . . . . 23 61 84 84 Ravn Henriette Åvænget 1 7800 Skive . . . . . . . . . . . . . . 22 27 13 32 Ravn Kristian Skolevej 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 27 08 Ravn Lasse Røgind Fuglebakken 18  . . . . . . . . . . . . . . . . 75 12 80 71 Ravn Martin Hvidemosevej 25  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 95 02 05 Ravn Mogens Røgind lagereksp Fuglebakken 18  . . . . . . 75 12 80 71 Ravn Pia Katborg Hvidemosevej 25  . . . . . . . . . . . . . . . . 96 95 02 05 Ravnborg Anni Agnethe Skjemt Rønnesmosevej 6 7800 Skive Ravnborg Caroline Skjemt Rønnesmosevej 6 7800 Skive Ravnborg Claus typotekn Rønnesmosevej 6 7800 Skive

RC Glas og Ramme ApS Navneregister

R

Marius Jensens Vej 7 7800 Skive . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 52 11 20

SFO Reden Sevelvej 27  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 11 56 40 Refsgaard Benny Larsen tømrer Lillegade 4 1  . . . . . . . . 41 82 15 50 Refsing Arne maskinsnedk Landtingvej 27  . . . . . . . . . . 21 66 06 24 SFO Regnbuen, Herrup Skolegade 23  . . . . . . . . . . . . . . 96 11 55 90 Reint Oleh Bjergbyvej 28  Rema 1000 Søndergade 58  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 39 01

Rendbæk Gulvafslibning A/S

Slåenvej 44 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 33 88 57

Ressource ApS Toften 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 74 06 30

Restaurant Pavillonen - Handbjerg Marina

Handbjerg Marina 14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 93 31 00

Restaurant Skyttegården

Hjerlhedevej 14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 82 00

Resulbegovic Vahdet Vindelevgård 251  . . . . . . . . . . . . 97 44 33 97 Resulbegovic Zlatan Vindelevgård 251  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 33 97 Revisionskontoret Vest A/S Nørgårdsvej 2  . . . . . . . . . . 70 26 66 00 Rhiger Birte Mose plejer Solparken 18  . . . . . . . . . . . . . 97 44 26 57 Richter Dorte Engparken 20 1th  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 59 51 11 Ridha Abeer Mohammed Vindelevgård 259  . . . . . . . . . . 32 16 41 98 I/S Rimmerhuse Pumpelag Egebjergvej 29  . . . . . . . . . . 97 44 61 39 Rindsborg Jan slagter Søndergade 50  Ringgaard Aksel Verner radioarb Grønningen 44 13  Ringgaard Annelise Holstebrovej 22  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 22 19 Ringgaard Annelise Holstebrovej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 82 02 19 Ringgaard Anny Dorete Skinhøj Tingvej 11b 7800 Skive . 97 54 41 51 Ringgaard Anny Dorete Skinhøj Tingvej 11b . . . . . . . . . . 60 48 73 33 Ringgaard Bettina Holstebrovej 22  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 22 19 Ringgaard Bettina Holstebrovej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 49 33 12 Ringgaard Bettina Holstebrovej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 41 41 75 Ringgaard Ellen Vesterlund 65  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 35 10 Ringgaard Emil Sloth Møgelvangvej 14  . . . . . . . . . . . . . 97 45 23 56 Ringgaard Henning Møgelvangvej 14  . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 23 56

Ringgaard Henning Georg arbmd Holstebrovej 22  . . . . . Ringgaard Henny Vigen 32  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ringgaard Henrik Lykke Gl Landevej 11  . . . . . . . . . . . . . Ringgaard Henry Viktor gdr Vesterlund 65  . . . . . . . . . . . Ringgaard Henry Viktor Vesterlund 65 . . . . . . . . . . . . . . . Ringgaard Jens Erik møbelsnedker Skolevej 4  . . . . . . . . Ringgaard Jens Erik Skolevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ringgaard Malene Lykke Gl Landevej 11  Ringgaard Poul Erik Jensen tømrer Søndergade 18 1  . . . Ringgaard Poul Erik Jensen Søndergade 18 1 . . . . . . . . .

21 64 20 72 28 49 73 34

Tømrermester René Ringgaard

Gl Landevej 12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 85 60 51

Ringgaard René Hagelskjær Gl Landevej 12  Ringgaard Tina Sloth revisorass Møgelvangvej 14  . . . . . 97 45 23 56 Tømrerfirmaet Vagner Ringgaard, Mogenstrup ApS Tingvej 11B 7800 Skive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 54 41 51 Ringgaard Vagner Emil tømrerm Tingvej 11b 7800 Skive 97 54 41 51 Ringgaard Vagner Emil Tingvej 11B . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 66 41 51 Ringgaard Vibeke Hagelskjær plejeass Søndergade 18 1  28 49 73 34 Riordan John Denis mejeriarb Vester Egebjergvej 29  . . . 97 44 61 14 Riordan John Denis Vester Egebjergvej 29 . . . . . . . . . . . 24 22 81 46 Risager Hans Jørgen pelsdyrkonsu Hedegårdvej 1  . . . . 97 44 85 60 Risager Hans Jørgen Hedegårdvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 53 55 99 Risum Anders Ravnholt Østparken 27  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 60 54 Risum Anders Ravnholt Østparken 27 . . . . . . . . . . . . . . . 93 88 25 58 Risum Anders Ravnholt Østparken 27 . . . . . . . . . . . . . . . 60 54 26 55 Risum Emma Ravnholt Østparken 27  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 60 54 Risum Emma Ravnholt Østparken 27 . . . . . . . . . . . . . . . 25 71 56 99 Risum Jensia Johanna Malena sygehj Østparken 14  . . . 97 44 60 51 Risum Jørgen Ravnholt klovbeskærer Østparken 14  . . . . 97 44 60 51 Risum Majbritt Morsing Østparken 27  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 60 54 Rocatis Jonas Gade Søndergade 1 tv  Rocatis Lars Egebjergvej 68  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 26 18 65 Rocatis Per Østparken 15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 62 65 Rocatis Susanne Kloster teknisk ass Østparken 15  . . . . 97 44 62 65 Rocatis Susanne Kloster Østparken 15 . . . . . . . . . . . . . . 20 99 62 29 Rogowski Lisbeth Sevelskovbyvej 9  . . . . . . . . . . . . . . . 28 71 61 17 Rogowski Lisbeth Sevelskovbyvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 21 11 77 Rohde Gerda Marie fabrikarb Vester Egebjergvej 33  . . . 97 44 61 54 Rohde Jimmi Østparken 46  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 84 26 06 Rohde Mia Løgsted Bakkevej 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 74 34 28 Rohde Nikolaj Mølgaard Østparken 46  Rohde Rikke Stubkjær Østparken 46  . . . . . . . . . . . . . . . 27 24 21 41 Rohde Rikke Stubkjær Østparken 46 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 66 10 24 Rohde Sørense Lydia Vinderupvej 11c  . . . . . . . . . . . . . . 61 54 13 13 Rokkær Eva Vindelevgård 253  Benny Rolighed, Specialsnedkeri Skolegade 3  . . . . . . 97 45 20 99 Rolighed Benny snedkermeste Vinkelvej 15  . . . . . . . . . 97 45 20 99 Rolighed Heine Herrupvej 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 74 97 45 Rolighed Heine Herrupvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 22 97 45 Rolighed Klaus Bak Sevelskovbyvej 9  Rolighed Laura Kubel Agovej 1b 1  Rolighed-Humania A/S Skolegade 3  . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 20 99 Romanenko Oleksandr Handbjerg Hovgårdvej 5 th  Romby Egon bankbetjent Vesterlund 96  . . . . . . . . . . . . 40 45 27 83 Rosborg Aase Irene dagpl moder Åglimt 41b 7800 Skive Rose Poultry A/S Tværmosevej 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 95 95 95 Rose Poultry A/S Tværmosevej 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 95 50 01 Rose Poultry A/S Tværmosevej 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 66 48 Rose Poultry A/S, Renseanlæg Tværmosevej 10  . . . . . 97 44 61 46 Rose Poultry A/S, Renseanlæg Tværmosevej 10  . . . . . . . 97 44 61 47 Rosen Nina Risum Søgårdvej 32  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 60 98 55 Rosendahl Hans Holte Vesterlund 32  . . . . . . . . . . . . . . . 22 10 55 55 Rosendahl Marianne Holte Vesterlund 32 

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 114

97 44 22 19 97 44 22 33 27 62 96 35 97 44 35 10 61 74 14 11 97 44 26 43 21 73 31 34


Rydhave Slots Efterskole

Holstebrovej 38  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 15 22

Ryelund Kristian Aage gdr Ålvej 23  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 15 46

Rønbjerg Tagteknik

Højvangvej 4 7800 Skive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 53 43 92

Rønhøj Mink I/S Rønhøjvej 6 7800 Skive . . . . . . . . . . . . 97 54 40 42 Rønn Jens Jakob Søndergade 47  . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 99 89 77 Rørstrøm Bent Urup specialarb Ålykkevej 41 22  . . . . . . 97 44 83 56 Rørstrøm Grethe Hjørdis Ålykkevej 41 22  . . . . . . . . . . . . 97 44 83 56 Rørstrøm Kaj Stougaard montør Møllevej 5  . . . . . . . . . . 97 44 19 85 Rørstrøm Kaj Stougaard Møllevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 80 46 80

S Sahl Alex Åvænget 3 7800 Skive Sahl Daniel Borg Hjelmvej 4 7800 Skive . . . . . . . . . . . . . 40 12 34 03 Sahl Daniel Borg Hjelmvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 97 82 75

Sahl Kirke Agerbækvej 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 37 18 67 Sahl Kirke Stokholmvej 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 27 96 Sahl Lejrskole Stokholmvej 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 18 48 Sahl Sogn Sevelvej 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 17 06 Salagean Marius-Florian Svendshedevej 15 

Salling Bank

Søndergade 30  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 15 55

Salomonsen Robert møbelsnedker Vindelevgård 207  . . 31 60 04 37 Samimi Gholam-Nabi Birkevej 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 51 18 47 Samimi Muzhgan Birkevej 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 51 18 47 Samma Natthapol Møgelvangvej 10  Sammenslutningen Gasbrænder-Service/Olie Stokholmvej 16  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 37 10 Samsøe Hanna Overgaard Højvang 4  . . . . . . . . . . . . . . 61 39 84 37 Samsøe Peter Overgaard Højvang 4  . . . . . . . . . . . . . . . . 28 73 92 75 Sandholm Ellen Buskov bankass Vindelevgård 90  . . . . . 97 44 19 28 Sandholm John soc pædagog Vindelevgård 90  . . . . . . . 97 44 19 28

Sanggaard Maskinstation

Sanggårdsvej 2 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 18 66 13

Sanggaard Mette Marie Søndergade 61  . . . . . . . . . . . . 97 44 25 11 Sanggaard Nanna Badstue Vesterlund 59  . . . . . . . . . . . . 97 44 01 56 Sangill Niels Geddalvej 54  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 24 56 80 Savicic Dorde Skolegade 14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 18 09 63 Savyuk Vitaliy Vivsøvej 4 7800 Skive Sayin Ali Murat Vinkelvej 6  Sayin Sara Binderup Vinkelvej 6  Scandi Roll S. M. B. A Bjertparken 83  . . . . . . . . . . . . . . 70 70 29 33 Schelde Charlotte Åglimt 41a 7800 Skive . . . . . . . . . . . . 60 94 45 46 Schelde Charlotte Åglimt 41A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 20 16 40 Schelde Charlotte Åglimt 41A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 19 30 12 Schelde Charlotte Åglimt 41A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 54 86 42 Schiermer Anja Dahl frisør Stokholmvej 16  . . . . . . . . . . 97 44 32 28 Schiermer Anja Dahl Stokholmvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . 26 14 32 28 Schiermer Claus Dahl maskinsnedke Stokholmvej 16  . . 97 44 32 28 Schiermer Claus Dahl Stokholmvej 16 . . . . . . . . . . . . . . 26 99 48 43 Schiermer Claus Dahl Stokholmvej 16 . . . . . . . . . . . . . . 28 30 04 96 Schiermer Louise Dahl Stokholmvej 16  . . . . . . . . . . . . . 97 44 32 28 Schiermer Mads Christian Dahl Stokholmvej 16  . . . . . . . 97 44 32 28 Schjøning Kimmie Rydbjergvej 19  . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 33 13 35 Schjøning Kimmie Rydbjergvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 56 57 13 Schmidt Conny Merete Søndergade 64  . . . . . . . . . . . . . 26 70 21 99 Schmidt Conny Merete Søndergade 64 . . . . . . . . . . . . . . 24 83 85 01 Schmidt Conny Merete Søndergade 64 . . . . . . . . . . . . . . 30 79 79 30 Schmidt Mona Stendisvej 24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 36 47 19 Schmidt Mona Stendisvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 36 52 41 Schmidt Tom Brian Egebjergvej 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 85 63 32 Schnack Claus Frederik el install Pilevang 8  . . . . . . . . . 97 44 83 15 Schnack Hanne kontorass Pilevang 8  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 83 15 Schnuchel Christina Søndergade 41  . . . . . . . . . . . . . . . 29 72 60 83 Schnuchel Heidi Vesterled 28  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 82 34 57 Schnuchel Rene Baunebakken 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 93 76 31 Scholz Simone Fabricius Østparken 40  . . . . . . . . . . . . . 28 30 22 24 Scholz Simone Ina Åglimt 35a 7800 Skive Schram Eric Svendshedevej 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 08 08 Schram Eric Svendshedevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 76 63 27 Schram Henrietta Cornelia Svendshedevej 11  . . . . . . . . 97 44 08 08 Schram Henrietta Cornelia Svendshedevej 11 . . . . . . . . . 26 60 01 84 Schram Rosita Svendshedevej 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 08 08 Schram Sharona Svendshedevej 11  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 08 08 Schrøder Lene Gunnel bibliotekar Hjerlhedevej 8  . . . . . 97 44 87 88 Schrøder Lene Gunnel Hjerlhedevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . 61 16 60 16 Schubert Inge Marie pæd Lauhedevej 19  . . . . . . . . . . . 97 44 64 30 Seabrook Alan maler Vinkelvej 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 26 37

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 115

Navneregister

Rosenkilde Louise Brandt Skivevej 89  Rosenkrands Jonas Ebbesen M Sevelvej 15  Rosgaard Rasmus Tingvej 13 7800 Skive . . . . . . . . . . . 22 13 20 17 Rossel Karen Dagmar sygepl ass Kirkevej 12  . . . . . . . . 64 66 41 33 Rothmann Karen Meinecke Stendisvej 51  . . . . . . . . . . . 23 46 02 10 Rothmann Karen Meinecke Stendisvej 51 . . . . . . . . . . . . 23 46 06 49 Rothmann Per Ole Stendisvej 51  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 70 37 76 Routh Nina Ørskou Hvejnkjærvej 1  . . . . . . . . . . . . . . . . 21 72 41 15 Routh Pelsdyrfarm Ryde Møllevej 12  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 00 08 Routh Thomas Ørskou Hvejnkjærvej 1  . . . . . . . . . . . . . . 21 72 41 15 Ruby Bine Faurholt Hvolbækvej 1b  . . . . . . . . . . . . . . . . 40 82 24 54 Rud Heidi Steenberg socialrådgiv Bakkevej 1  . . . . . . . . 61 75 27 89 Rud Heidi Steenberg Bakkevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 13 19 60 Rud Kent Mundbjerg Bakkevej 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 75 27 89 Rudych Valeriia Viborgvej 334  Rusbjerg Bjarne Geddalvej 9  Rusbjerg Jonna Sevelvej 49  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 35 92 Rusbjerg Jytte Alstrup slagteriarb Vinderupvej 7  . . . . . . . 97 44 63 52 Rusbjerg Jytte Alstrup Vinderupvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 57 45 08 Rusbjerg Kim Skov Skolevej 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 26 56 86 Rusbjerg Kim Skov Skolevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 34 30 94 Rusbjerg Kim Skov Skolevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 45 81 43 Rusbjerg Kim Skov Skolevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 36 95 22 Rusbjerg Kurt Kristian Gl Landevej 8  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 63 01 Rusbjerg Ole Landtingvej 16a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 68 69 45 Rusbjerg Preben murerarbejds Vester Egebjergvej 1  . . . 28 78 06 17 Rusbjerg Rikke Vester Egebjergvej 1  Rusbjerg Susanne Søndergade 16 1  . . . . . . . . . . . . . . . 53 27 57 74 Rusbjerg Villy medhj Vinderupvej 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 63 52 Ruth Jane Elisabeth kontorass Ålskovvej 15  . . . . . . . . . 97 44 25 62 Ryde Bibliotek - Skole-og Folkebibliotek Skolevænget 14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 11 56 00 Ryde Hvilehjem Rydevej 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 11 46 90 Ryde Sogn Rydevej 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 00 07 Ryde Sognegård - Fællessalen, Margrethe Reedtz Skolen Skolevænget 14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 54 08 59 Ryde Kirke Rydevej 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 00 07 Rydes Put & Take Sø Højbjergvej 2  . . . . . . . . . . . . . . . . 22 62 11 79

S


Seabrook Jette sygehj Vinkelvej 11  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 26 37 Seabrook Raymond George Kirkevænget 27  Seesakhonburee Ratchadaporn Møgelvangvej 10  Semule Sarmite Svenstrupvej 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 89 48 06 Seniorhuset Vindelevgård 111  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 11 48 77

Sepstrup Maskinstation Peder Valdemar Bæk

Sebstrupvej 9 7800 Skive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 54 40 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 25 40 98 Serhiienko Alina Viborgvej 306a  Serhiienko Roman Viborgvej 306a  . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 20 77 42 Serup Harald Emil boelsmand Grønningen 21 20  Serup Lars Henrik landmd Nr Sahlvej 6  . . . . . . . . . . . . . 28 40 13 38 Serup Marie Kirstine Grønningen 19a  Serup Tove Bundgaard graver Nr Sahlvej 6  . . . . . . . . . . 26 15 73 22 Serve Charlotte Skolevej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 68 99 93 Serve Charlotte Skolevej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 46 74 97 Serve Charlotte Skolevej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 78 08 65 Serve Charlotte Lund Skolevej 21  . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 87 99 93 Serve Lars John Tværmosevej 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 50 09 40 Service Massage v/ Suan Kristensen Søvejen 29  . . . . 53 38 37 18 Service Massage Skavevej 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 15 68 90

Serviceringen

Nørregade 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 17 10

Sevel Alderdomshjem Hjerlhedevej 1  . . . . . . . . . . . . . . 96 11 45 60

Sevel Autogård

Sevelvej 84  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 95 21 22

Sevel Bageri ApS Djeldvej 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 80 17

Navneregister

S

Sevel Bed & Breakfast

Margit L. Olesen Vesterled 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 25 20 92

Sevel Beslagsmedie Svendshedevej 5  . . . . . . . . . . . . . 27 14 53 33 Sevel Camping Halalle 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 85 50

Sevel Forsamlingsgård

Djeldvej 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 82 45

Sevel Hallen Halalle 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 83 44 Sevel Idrætsforening (klubhuset) Stubbergårdvej 4  . . . 97 44 83 06 Sevel Kirke Klostervej 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 80 59 Sevel Kirkekontor Klostervej 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 12 98 12 Sevel Kro Søgårdvej 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 80 11 Sevel Skole Skoletoften 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 11 56 20 Sevel Skovservice ApS Nautrupvej 22  . . . . . . . . . . . . . 22 22 84 43 Sevel Slagteri A/S Søgårdvej 28  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 83 08 Sevel Jagtforening klubhuset Hjerlhedevej 10A  . . . . . . 97 44 89 15 Sevel Sogn Hjerlhedevej 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 80 59 Sevel-Skovby Vandværk Strøkærvej 4  . . . . . . . . . . . . . 20 64 06 69 Sevelsted Aase køkkenl Fuglebakken 33  . . . . . . . . . . . . 41 57 26 26 SFO Sevel Vesterled 15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 11 56 20 Sido Ahmad Khalil Søndergade 15 1  Siems Brian Vorre Fuglebakken 38  Siems Jannick Vorre Fuglebakken 38  . . . . . . . . . . . . . . . 28 44 62 06 Siems Jannick Vorre Fuglebakken 38 . . . . . . . . . . . . . . . 61 31 27 43 Siems Jannick Vorre Fuglebakken 38 . . . . . . . . . . . . . . . 30 27 27 43 Siems Jannick Vorre Fuglebakken 38 . . . . . . . . . . . . . . . 24 41 27 43 Siems Jannick Vorre Fuglebakken 38 . . . . . . . . . . . . . . . 30 22 57 43 Siems Solvejg Vorre lærer Fuglebakken 38  . . . . . . . . . . 24 41 27 43

Sigaard Byg & Montage ApS

Skolevænget 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 72 44 69

Sigaard Else Kirstine Vester Alle 11  . . . . . . . . . . . . . . . . Sigaard Else Kirstine Vester Alle 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . Sigaard Henrik landbr tekn Hovgårdvej 7  . . . . . . . . . . . . Sigaard Henrik Hovgårdvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98 64 31 52 23 36 16 85 97 44 24 54 51 29 64 53

Sigaard Kathrine Hovgårdvej 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 24 54 Sigaard Kathrine Hovgårdvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 28 59 01 Sigaard Kristian Skolevænget 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 72 44 69 Sigaard Susanne Lodahl Skolevænget 11  . . . . . . . . . . . . 61 37 81 60 Sigaard Aase Hovgårdvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 24 34 48 Sigaard Aase Tanderup soc pædagog Hovgårdvej 7  . . . . 97 44 24 54 Siig Jadwiga Biegala Landtingvej 30  . . . . . . . . . . . . . . . 30 32 24 52 Siig Paul Agernem mek Landtingvej 30  . . . . . . . . . . . . . 21 84 32 33 Simion Andreea-Mariuca Agovej 1a  . . . . . . . . . . . . . . . . 81 39 01 86 Simion Cristian Agovej 1a  Simionescu Catalin Nørgårdsvej 1b  Simonsen Benedikte Hovgaard Kirkevænget 8  . . . . . . . 22 40 67 09 Simonsen Christian Hougaard gdr Nr Sahlvej 10  . . . . . . 97 44 25 37 Simonsen Ebba hjemmehj Toften 8  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 14 88 Simonsen Ebba Toften 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 75 02 16 Simonsen Gerda Vindelevgård 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 30 16 Simonsen Gerda Vindelevgård 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 29 11 47 Simonsen Gerda Vindelevgård 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 18 47 05 Simonsen Grethe Iversen Ålykkevej 41 11  . . . . . . . . . . . 97 54 40 10 Simonsen Grethe Iversen Ålykkevej 41 11 . . . . . . . . . . . . 29 82 10 34 Simonsen Hans Ove Viborgvej 323  . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 49 93 41 Simonsen Knud specialarb Kirkevænget 8  . . . . . . . . . . . 22 66 77 19 Simonsen Mads gdr Viborgvej 305  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 23 63 Simonsen Margit Kirstine Fuglebakken 12  . . . . . . . . . . . 97 45 22 53 Simonsen Mikael gdr Fuglebakken 12  . . . . . . . . . . . . . . 97 45 22 53 Simonsen Mikael Fuglebakken 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 41 84 29 Simonsen Niels Henrik H elektron mek Kirkevej 17  . . . . 97 44 11 54 Simonsen Niels Henrik Hougaard Kirkevej 17 . . . . . . . . . 30 29 15 29 Simonsen Nils Ove Vindelevgård 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 30 16 Simonsen Poul Erik specialarb Rønhøjvej 4 7800 Skive Simonsen Regitze Juul Hækvej 3 7540 Haderup . . . . . . . 40 15 94 68 Simonsen Thilde Lyngsaa Grønnegade 8  . . . . . . . . . . . . 29 99 29 31 Simonsen Thilde Lyngsaa Grønnegade 8 . . . . . . . . . . . . . 29 99 29 32 Sindbjerg-Hansen Lisbeth T Røjbækvej 7 7540 Haderup 97 45 22 71 Sindersen Bent Holmgaard Nr Sahlvej 4  . . . . . . . . . . . . 97 44 15 68 Sindersen Bent Holmgaard Nr Sahlvej 4 . . . . . . . . . . . . . 22 98 80 58 Sindersen Birthe Holmgaard Møllersvej 33  . . . . . . . . . . . 25 17 94 43 Sindersen Daniel Kudahl Solparken 19  Sindersen Dorthe Vindum Strandvejen 11  . . . . . . . . . . . 97 44 39 85 Sindersen Elly Søgaard Nr Sahlvej 4  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 15 68 Sindersen Elly Søgaard Nr Sahlvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 51 65 68 Sindersen Gunnar Holmgaard gdr Nr Sahlvej 4  . . . . . . . . 97 44 15 68 Sindersen Leif Holmgaard Strandvejen 11  . . . . . . . . . . . 97 44 39 85 Sindersen Leif Holmgaard Strandvejen 11 . . . . . . . . . . . . 24 22 85 68 Sindersen Lene Solparken 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 97 60 64 Sindersen Lene Kudahl sekr Solparken 19  . . . . . . . . . . . 61 79 25 39 Sindersen Sinder Holmgaard gdr Salshøjvej 16  . . . . . . . 97 44 81 35 Sindersen Vagn Holmgaard montør Birkevej 14  . . . . . . . 93 80 03 73 Sinnan Rajendiram Fjordglimt 10  Sinnathamby Rajakulasingam Mosevej 16  . . . . . . . . . . 97 44 17 68 Sinnathamby Rajakulasingam Mosevej 16 . . . . . . . . . . . 53 56 17 68 Sinnathamby Rajakulasingam Mosevej 16 . . . . . . . . . . . 40 11 48 60 Sino Brwnd Søndergade 4d kl1 

Vestforsyning: Sinus El

Nupark 51 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 12 73 00

Skafi Ahmad Mithqal Stationsvej 4a  . . . . . . . . . . . . . . . 42 30 70 11 Skafi Lilyan Ahmad Stationsvej 4a 

Skala Farvehandel & kontorartikler

Søndergade 46b  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 95 01 01

Skals Anita Lisby Rydevej 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skals Anita Lisby Rydevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skals Bo Woller Rydevej 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skals Bo Woller Rydevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 116

32 14 76 54 31 67 96 15 21 66 21 84 29 82 98 25


Skals Peter Woller Viborgvej 300  Skave Hallen Viborgvej 201 7500 Holstebro . . . . . . . . . . 97 46 83 77

Skave Turistfart

Viborgvej 248 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 46 80 55

Skibsted Brian Skivevej 89  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 51 28 89 Skipper Daniel Hougaard Østparken 11  . . . . . . . . . . . . . 30 30 51 58 Skipper Hans fabrikant Vindelevgård 265  . . . . . . . . . . . . 97 44 34 50 Skipper Sine Vindelevgård 265  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 34 50 Skjoldborg Helle Thora Skavevej 5  Skjoldborg Per Skavevej 5  Skjoldborg Thomas Skavevej 5  Sko Og Modebutik Søndergade 32  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 12 11 Skonnerten Saga Stokholmvej 20  . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 95 01 91 Skopinska Karolina Malgorzata Fuglebakken 1  Skopinski Marcin Andrzej Fuglebakken 1 

Skorstensfejermester Michael Hestbjerg Pedersen

Farvervej 15 7600 Struer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 85 51 38

Skovlund Auto ApS

Skovlundvej 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 15 23

Skovmose Camilla Damgaard Agovej 13 

Skovsalonen

Hasselholtvej 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 94 92 73

Skytte Anette Hansen Birkevej 11  Skytte Arne Hansen pelsdyravler Egebjergvej 64  . . . . . . Skytte Brian Hansen Sevelskovbyvej 16  . . . . . . . . . . . . . Skytte Svend Erik pelsdyravler Ejsingholmvej 33  . . . . . . Skytte Svend Erik Hansen Ejsingholmvej 33 . . . . . . . . . . Skytte Vita sygehj Ejsingholmvej 33  . . . . . . . . . . . . . . . . Skytte Vita Ejsingholmvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22 26 53 23 23 37 95 93 97 44 61 88 22 99 80 75 97 44 61 88 61 76 69 53

Skyttegården

Hjerlhedevej 14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 82 00

Skaarup Henrik bygningskons Hasselholtvej 17  Slagelse Kødgros Vest A/S Søvejen 10  . . . . . . . . . . . . . 97 45 26 22 Slamnjakovic Zoran Toften 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 33 23 Slot Mogens Pugflod Landtingvej 40  . . . . . . . . . . . . . . . 64 66 33 90 Slot Mogens Pugflod Landtingvej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . 40 43 30 07 Slot Aase Borup eksped Fjordglimt 9  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 16 26 Sloth Bendt Asbjørn gdr Baunehøjvej 8  . . . . . . . . . . . . . 97 44 06 00 Sloth Bendt Asbjørn Baunehøjvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 66 15 35 Sloth Brian Geddalvej 43  Sloth Helga Holstebrovej 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 55 46 14 Sloth Kim Holstebrovej 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 41 79 78 Sloth Rasmussen Holstebrovej 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 41 79 78 Sluchak Iryna Engvej 6  Smart Tanya Elizabeth Søndergade 24 1  Smed Anna Marie Jensen Østparken 57b  . . . . . . . . . . . 97 44 00 80 Smed Anna Marie Jensen Østparken 57B . . . . . . . . . . . . 60 49 77 08 Smed Lene Jensen Østparken 20  . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 47 12 69 Smed Lene Jensen Østparken 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 19 97 71 Smed Zethna Mariane Østparken 59b  . . . . . . . . . . . . . . 21 30 60 14 Smedebakken Vindmølle Holstebrovej 19C  . . . . . . . . . 97 44 33 65 Smedehus John arbmd Søndergade 12 1  . . . . . . . . . . . 27 43 72 72 Smmo Rodin Ahmed Engparken 2 th  . . . . . . . . . . . . . . . 61 46 48 84 Solomko Viktoriia Birkevej 28  Sommer Inger Helstrup eksped Sevelvej 52  Southwell George Robert F Nørgårdsvej 23  . . . . . . . . . . 60 15 97 09 Southwell Vivian Olesen Nørgårdsvej 23  . . . . . . . . . . . . . 30 89 20 12 Spalvina-Mangule Inga Djeldvej 33  Spar Søgårdvej 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 80 36

Spar Nord Vinderup

Søndergade 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 16 16 70

Sparekassen Vendsyssel

Søndergade 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 22 91 80

Sparre Halina Engparken 12 tv  Specialfabrikken Vinderup A/S Industrivej 2  . . . . . . . . 97 44 14 66 Specialfabrikken Vinderup A/S Parallelvej 3  . . . . . . . . . . . 97 44 14 66 Specialsnedkeriet Ove Thorsen Hustedvej 1  . . . . . . . . 21 42 84 28 Spejderhuset/Aktivisten Vindelevgård 271  . . . . . . . . . . 97 44 29 33 Splidsboel Arne Lykke elev Vester Egebjergvej 4  Splidsboel Janni Skov slagteriarb Vindelevgård 275  . . . . 22 52 11 88

Sportigan

Søndergade 23  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 10 37

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 117

Navneregister

Skougaard Søren Møller lærl Møllersvej 33  . . . . . . . . . . 61 73 90 77 Skougaard Søren Møller Møllersvej 33 . . . . . . . . . . . . . . 42 19 76 90 Skouhus A/S Vesterled 24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 84 11 Skov Anette Lysgaard Dyrmose eksped Vindelevvej 6  . . 97 44 84 40 Skov Asta Margit Vinderupvej 11b  . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 62 46 28 Skov Birthe Mølgaard advokatsekre Møllevej 4  . . . . . . . 23 27 02 57 Skov Bjarne chauf Gl Landevej 19  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 64 74 Skov Bjarne Gl Landevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 88 93 66 Skov Christian Villesen Nørre Alle 8  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 33 38 Skov Dorthe pædmedhj Gl Landevej 19  . . . . . . . . . . . . . 97 44 64 74 Skov Hans Jørgensen Grønningen 19 1  . . . . . . . . . . . . . 97 44 04 02 Skov Jens eksped Vindelevvej 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 84 40 Skov Jens Jørgen pedel Vinderupvej 11b  . . . . . . . . . . . . 20 62 46 28 Skov Jens Jørgen Vinderupvej 11B . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 63 15 Skov Jesper Mølgaard Møllevej 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 82 02 37 Skov Knud Erik Nørre Alle 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 33 38 Skov Louise Nørregade 17  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 11 76 55 Skov Martin Mølgaard Vindelevgård 99  . . . . . . . . . . . . . 97 44 30 50 Skov Rasmus Gl Landevej 19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 64 74 Skov Søren Hedegaard salgskonsule Vindelevgård 99  . . 97 44 30 50 Skov Søren Hedegaard Vindelevgård 99 . . . . . . . . . . . . . 24 46 18 40 Skov Tina Maria Villesen Nørre Alle 8  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 33 38 Skov Tina Maria Villesen Nørre Alle 8 . . . . . . . . . . . . . . . 42 39 22 62 Skov Tina Maria Villesen Nørre Alle 8 . . . . . . . . . . . . . . . 42 39 23 22 Skov Tina Maria Villesen Nørre Alle 8 . . . . . . . . . . . . . . . 20 26 42 39 Skov Tove Ravnholt Vesterlund 67  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 20 30 Skovbakke Grete Hauschildt Vesterlund 86  . . . . . . . . . . 97 44 62 71 Skovbakke Grete Hauschildt Vesterlund 86 . . . . . . . . . . . 61 39 12 04 Skovbakke Jakob Skovlundvej 14  Skovbakke Marlene Søndergaard eksped Vindelevgård 32  Skovbakke Nils sagsbehandle Vindelevgård 32  Skovbakke Stine Thybo Skovlundvej 14  . . . . . . . . . . . . . 21 90 33 50 Skovbjerg Margit Flemming Landtingvej 11  Skovfoged Klaus Nørregade 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 40 82 01 Skovgaard Anette Mariane syerske Hovgårdvej 6  . . . . . 97 44 19 41 Skovgaard Hanne Lykke Skolegade 10  Skovgaard Peder gdr Hovgårdvej 6  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 19 41 Skovgaard Peter frisør Landtingvej 40  . . . . . . . . . . . . . . 64 66 33 90 Skovgaard Peter Landtingvej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 52 34 35 Skovhus Mette sygepl ske Sevelvej 4  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 16 53 Skovhus Mette Sevelvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 12 56 53

Skovmose Ejnar Vester Alle 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 93 27 63 Skovmose Ejnar Fjordside snedker Vester Alle 40  . . . . . . 60 84 78 30 Skovmose Gerda Hyldgaard kontorass Vester Alle 40  . . . 23 93 27 63 Skovmose Gerda Hyldgaard Vester Alle 40 . . . . . . . . . . . 60 84 78 30 Skovmose Irene Kristence Vindelevgård 39  . . . . . . . . . . 97 44 27 94 Skovmose Jørn Toft arbmd Vindelevgård 39  . . . . . . . . . . 97 44 27 94 Skovmose Leif støber Vindelevgård 253  . . . . . . . . . . . . . 23 73 51 85 Skovmose Leif Vindelevgård 253 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 28 88 76 Skovmyren Hasselholtvej 12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 47 39 02

S


Navneregister

S

Spaabæk Helen tandtekn Kirkevej 29  . . . . . . . . . . . . . . Stabel Helle Haugaard Vindelevgård 21  . . . . . . . . . . . . . Stabel Jens blikkensl lr Vindelevgård 21  . . . . . . . . . . . . Stampe Karina Bjertparken 49  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stampe Karina Bjertparken 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stampe Karina Bjertparken 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Starzynski Marek Møllevej 2a 2  Staun Inger lærer Hvidemosevej 14  . . . . . . . . . . . . . . . . Staun Søren politifuldm Hvidemosevej 14  Staunstrup Torben chauf Kirkevej 20  Steenkjær Charlotte Cecilie Stendisvej 28  . . . . . . . . . . . Steenkjær Charlotte Cecilie Stendisvej 28 . . . . . . . . . . . . Steenkjær Charlotte Cecilie Stendisvej 28 . . . . . . . . . . . . Steenkjær Mick Brund maskinarb Stendisvej 28  . . . . . . Stefan Adrian Holstebrovej 38  Stefansen Ann Rydevej 12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stefansen Ann Rydevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stefansen René Christian Vesterlund 76  . . . . . . . . . . . . . Steffen Brian Vesterled 27  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steffensen Bent cykelhandler Stendisvej 2  . . . . . . . . . . Steffensen Gitte Bøcher Holstebrovej 19  . . . . . . . . . . . . Steffensen Hilda Vestergaard Stendisvej 2  . . . . . . . . . . . Steffensen Jens Jørgen Holstebrovej 19  . . . . . . . . . . . . Steffensen Jytte Hahlvej 7 7800 Skive . . . . . . . . . . . . . . Steffensen Kristine Ledgaard Engparken 26 th  . . . . . . . . Steffensen Maiken Liv Saaby Vesterled 14  Steffensen Morten Saaby laborant Vesterled 14  . . . . . . . Steffensen Nicolai Timmerby Nr Bjertvej 1 th  . . . . . . . . . Steffensen Oluf medhj Nørre Alle 2  . . . . . . . . . . . . . . . . Steffensen Steffan Larsen Hahlvej 7 7800 Skive Steffensen Ulla Saaby hospitalslab Vesterled 14  . . . . . . . Steffensen Ulla Saaby Vesterled 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . Steffensen Ulla Saaby Vesterled 14 . . . . . . . . . . . . . . . . .

31 36 17 44 29 43 71 61 20 48 10 57 97 40 75 84 53 15 40 56 23 73 98 10

60 39 55 75 20 18 35 69 25 88 35 69 24 23 12 19 20 29 12 19 25 37 96 89 97 44 09 02 97 52 81 61 29 37 87 89 97 44 00 24 97 44 33 15 97 44 00 24 97 44 33 15 61 75 69 01 61 77 81 75 53 35 70 07 60 12 27 50 97 44 24 15 29 71 60 43 51 18 60 43 40 74 81 95

Stendis Kartoffelcentral

Stendisvej 40  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 74 81 70

Stendis Lejren v/ Poul Erik Birkholm Stendisvej 43  . . . . 97 46 83 89 Stendislejren Stendisvej 43  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 13 70 90 Stendorf Peter sekt l Hjerlhedevej 8  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 87 88 Stens Bent tømrer Solparken 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 18 66 Stephansen Camilla Stig Vindelevgård 15  . . . . . . . . . . . 29 87 94 37 Stephansen Camilla Stig Vindelevgård 15 . . . . . . . . . . . . 25 33 54 92 Stephansen Camilla Stig Vindelevgård 15 . . . . . . . . . . . . 20 69 61 28 Stephansen Leo maskinarb Djeldvej 49  . . . . . . . . . . . . . 23 98 10 63 Stephansen Lisbet Stig Vigen 52  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 89 41 42 Stephansen Max Laurmark Tværgade 13 tv  Stephansen Ole Vigen 52  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 89 41 42 Stephansen Ole Vigen 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 60 00 44 Stisen Lars Helleberg Gl Landevej 16  Stisen Maiken Gl Landevej 16  Stjernholm Henrik Egebjergvej 25  . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 89 31 66 Stjernholm Sandie Egebjergvej 25  . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 89 31 66 Stjernholm Sandie Egebjergvej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 10 74 90 Storgaard Børge smedesvend Ådalen 4 7800 Skive . . . . 97 54 40 14 Storgaard Jakob Ådalen 4 7800 Skive . . . . . . . . . . . . . . . 97 54 40 14 Storgaard Marie Ådalen 4 7800 Skive . . . . . . . . . . . . . . . 97 54 40 14 Storgaard Mette Ådalen 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 33 40 14 Storgaard Mette Østergaard Ådalen 4 7800 Skive . . . . . . 97 54 40 14 Storm-Nielsen Malene Østparken 57a  . . . . . . . . . . . . . 51 89 51 83 Strachinaru Vasile Fjordbakken 7  Strandby Agnes Lise Holm sygepl ske Vindelevgård 89  . 97 44 26 29 Strandby Kurt gdr Møllevej 12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 15 65 Strandby Leif salgskonsule Vindelevgård 89  . . . . . . . . . . 20 28 60 17 Stranddorf Inger Toft ass Toften 26  . . . . . . . . . . . . . . . . 23 25 39 78 Stranddorf Vagn bankass Toften 26  . . . . . . . . . . . . . . . . 23 25 39 78

Strandholt Lars vagtm Nylandsvej 3  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 64 29 Strandholt Lars Nylandsvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 20 21 06 Strandholt Lars Nylandsvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 20 51 04 Strunck Amalie Margrethe H Sønderparken 1a  . . . . . . . 97 44 21 53 Strunck Arne post Enghavevej 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 01 59 Strunck Arne Enghavevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 71 91 97 Strunck Else Havevej 18  Strunck Erik Barslund Grønnegade 13  . . . . . . . . . . . . . . 40 56 51 11 Strunck Gerda Marie pæd Østergade 3  . . . . . . . . . . . . . 97 44 66 67 Strunck Gerda Marie Østergade 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 74 36 60 Strunck Hanne Birgit Tværgade 34  . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 38 83 82 Strunck Jørgen snedker Voldgade 1  . . . . . . . . . . . . . . . . 22 57 03 68 Strunck Jørgen Voldgade 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 52 45 71 Strunck Lisbeth Bo Grønnegade 5  Strunck Solveig Fuglebakken 15  Strunck Søren Fuglebakken 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 94 24 03 Strunck Søren Fuglebakken 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 78 54 01 Strunck Søren Katborg Fuglebakken 15  . . . . . . . . . . . . . 21 30 78 02 Strunck Tina Bo Kirkegade 2  Strunck Tove Bo hjemmehj Voldgade 1  Strøm Doris Irene Skolegade 15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 62 35 66 Strøm Kent Lindeved chauf Skolegade 15  . . . . . . . . . . . 97 45 25 18 Stubbe Elna Lillian Kapelvej 14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 10 26 Stubbe Elna Lillian Kapelvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 63 50 26 Stubbe Kaj mek Skovlundvej 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 44 12 08 Stubberkloster Avlsgård Bjergbyvej 28  . . . . . . . . . . . . . 97 44 85 69 Stubberkloster Avlsgård Præstevej 4  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 84 96 Stubberkloster Gods Præstevej 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 84 94 Stubkjær Egon gdr Falhedevej 2 7800 Skive . . . . . . . . . 97 54 71 15 Stubkjær Egon Falhedevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 26 71 14 Stuhr Montage Fuglebakken 30  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 32 98 82 Sturstepa Sabine Djeldvej 33  Stutteri Hedegaard Kirkevej 62  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 46 52 12 Stück Jane Wonsyld slagteriarb Runddelen 3  . . . . . . . . 23 23 83 61 Stück Steen Valdemar specialarb Runddelen 3  . . . . . . . . 23 23 83 61 Stück Steen Valdemar Runddelen 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 25 36 37 Stück Steen Valdemar Runddelen 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 67 57 62 Stützer Elin Katrine apoteksass Vindelevgård 105  . . . . . 97 44 32 37 Stützer Elin Katrine Vindelevgård 105 . . . . . . . . . . . . . . . 50 56 32 37 Stützer Elin Katrine Vindelevgård 105 . . . . . . . . . . . . . . . 51 33 00 80 Stützer Kristian Lundgaard dekoratør Vindelevgård 105  . 97 44 32 37 Støvring Vera Lundorff redaktør Strandvejen 27  . . . . . . 97 44 21 10 Støvring Vera Lundorff Strandvejen 27 . . . . . . . . . . . . . . 52 38 22 43 Suba Laurentiu-Petro Svendshedevej 15  Sukhobrus Viktor Vindelevgård 201  Sulaiman Mustafa Rashid Engparken 12 1th  . . . . . . . . . 60 47 73 72 Sulaiman Rodin Rashid Engparken 4 tv  Sun De Luxe Nørregade 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 36 97 Sund Mogens Tingvej 31 7800 Skive . . . . . . . . . . . . . . . 40 36 74 03 Vognmandsforretning Mogens Sund ApS Tingvej 31 7800 Skive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 36 74 03 Sund Rikke Sahl Tingvej 31 7800 Skive . . . . . . . . . . . . . 61 42 66 08 Suntech Mosekrogen 36  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 25 05

SuperBrugsen Vinderup

Søndergade 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 14 22

Surfsmart ApS Sevelvej 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 33 43 35 Svalgaard Palle lærl Nylandsvej 26  . . . . . . . . . . . . . . . . 22 92 55 77 Svalgaard Palle Nylandsvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 52 28 93 Svanborg Helga Vindelevgård 138  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 46 45 18 Svanborg Helga Vindelevgård 138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 44 58 47 Svanborg Svend Erik slagteriarb Vindelevgård 138  . . . . . 97 46 45 18 Svanborg Svend Erik Vindelevgård 138 . . . . . . . . . . . . . . 21 44 76 23 Svaneborg Lejrbygning Trevældvej 5  . . . . . . . . . . . . . . 97 45 23 97 Svejdal Henrik Vesterled 46  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 73 78 02

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 118


Svejdal Jens Skivevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svejdal Jens Thomasen landbrugsmed Skivevej 19  . . . . Svejdal Kirsten Hedegaard Vesterled 48  . . . . . . . . . . . . . Svejdal Mette Vesterled 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svejdal Mette Thomasen frisørm Vesterled 10  . . . . . . . . Svejdal Tobias Thomasen Vesterled 10  . . . . . . . . . . . . . .

51 70 03 84 51 70 03 84 97 44 80 46 22 71 60 07 41 10 68 36 22 40 50 34

Svends VVS ApS

Nr Bjertvej 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 20 35 94

Tandlægerne Sønderby ApS

Sevelvej 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 11 95

Søndergaard Anders Buligvej 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Søndergaard Anne Marie Raae sygepl ske Halalle 5  . . . . Søndergaard Anne Marie Raae Halalle 5 . . . . . . . . . . . . . Søndergaard Ellen Marie K Kirkebakken 6  . . . . . . . . . . . Søndergaard Ellen Marie Kamstrup Kirkebakken 6 . . . . .

22 57 08 28 97 42 19 45 25 11 14 21 97 44 80 16 24 46 55 61

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 119

Navneregister

Svendsen Anna Britta Jensen Hjelmvej 3a 7800 Skive . . 22 76 15 15 Svendsen Anne Marie Snejbjerg kommis Stendisvej 8  . . 23 64 78 22 Svendsen Charlotte K pæd Hjelmvej 14 7800 Skive Svendsen Erik Snejbjerg elektrikerlæ Stendisvej 8  Svendsen Evald Nikkelborg snedker Kirkebakken 14  . . . 97 44 82 08 Svendsen Freja Hein Vindelevgård 34  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 34 45 Svendsen Ingeborg Vibeke Voldgade 6  . . . . . . . . . . . . . . 96 95 82 82 Svendsen Jan Højgaard gdr Hjelmvej 14 7800 Skive Svendsen Jeppe Kammersgaa Hjelmvej 14 7800 Skive . 51 44 37 96 Svendsen Jeppe Snejbjerg Stendisvej 8  Svendsen Jørgen Højgaard gdr Hjelmvej 3a 7800 Skive . 40 84 40 15 Svendsen Karen Kirkebakken 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 66 15 23 Svendsen Karen Kirstine Kirkebakken 14  . . . . . . . . . . . . 97 44 82 08 Svendsen Karen Margrethe M Skovlundvej 8  . . . . . . . . . 97 44 19 31 Svendsen Lone Nørgaard Vindelevgård 34  . . . . . . . . . . . 97 44 34 45 Svendsen Lone Nørgaard Vindelevgård 34 . . . . . . . . . . . 50 56 66 34 Svendsen Magnus Kammersgaa Hjelmvej 14 7800 Skive Svendsen Maiken Gry Snejbjerg Stendisvej 8  . . . . . . . . . 27 51 43 98 Svendsgaard Rene Jensen Sevelvej 83  . . . . . . . . . . . . 20 59 55 06 Svenningsen Egon gdr Tophøjvej 24  . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 22 18 Svenningsen Lisbeth Kobberø Lauhedevej 27  . . . . . . . . 97 44 60 98 Svenningsen Sara Dalby Tingvej 93 7800 Skive . . . . . . . 28 59 27 45 Svensgaard Jonas Arendt Djeldvej 7  Svenstrup Jette Karin Vedel korresp Egebjergvej 2  . . . . 97 44 64 16 Svenstrup Jette Karin Vedel Egebjergvej 2 . . . . . . . . . . . 20 81 95 26 Svenstrup Mink ApS Sdr Svenstrupvej 3  . . . . . . . . . . . . 22 52 62 17 Svenstrup Mogens Egebjergvej 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 64 16 Svenstrup Snedkerværksted Svenstrupvej 2  . . . . . . . . 97 44 14 92 Svinth Jette Sjøgaard gdr Vester Herrupvej 4  . . . . . . . . . 97 45 22 96 Svinth Orla Kristian gdr Vester Herrupvej 4  . . . . . . . . . . . 97 45 22 96 Svolgart Helle reng ass Sevelvej 32  Svolgart Knud produkt chef Sevelvej 32  Sydoryk Mariia Hvejnkjærvej 6  Sydoryk Volodymyr Hvejnkjærvej 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 84 07 52 Syndergaard Rikke Vindelevgård 272  Søegaard Susanne Bang social- og s Djeldvej 50  . . . . . 97 44 85 66 Søegaard Susanne Bang Djeldvej 50 . . . . . . . . . . . . . . . . 20 20 16 86 Søgaard Annalise medhjende Nr Sahlvej 10  . . . . . . . . . 97 44 25 37 Sønder Hanne bogh Øster Hjermvej 33  . . . . . . . . . . . . . 97 46 44 10 Sønder Hanne Øster Hjermvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 28 29 10 Sønder Hanne Øster Hjermvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 95 28 04 Sønderborg Dorthe Flæng Havevej 43  Sønderborg Joan Sandahl Nørgårdsvej 14  . . . . . . . . . . . 61 46 15 04 Sønderborg Martin Flæng Toften 21  . . . . . . . . . . . . . . . . 23 72 55 79 Sønderby Jens Erik Hagelskjær Vindelevgård 155  . . . . . 52 19 96 99 Sønderby Jens Erik Hagelskjær Vindelevgård 155 . . . . . . 29 40 39 99 Sønderby Karin Lyksholm tandlæge Vindelevgård 155  . . 21 44 77 63 Sønderby Karin Lyksholm Vindelevgård 155 . . . . . . . . . . 97 44 25 88

Søndergaard Helle Brendstrup kontorass Bjertparken 79  22 84 07 22 Søndergaard Henriette Lunde Buligvej 3  . . . . . . . . . . . . 29 47 63 19 Søndergaard Ingerlise Kirkevej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 26 59 85 Søndergaard Ingerlise S Kirkevej 24  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 33 11 Søndergaard Jette Uldal hjemmevejl Råstvej 7  . . . . . . . . 97 40 39 39 Søndergaard Jytte Skovbrynet 13  Søndergaard Karina Sevelvej 63  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 49 17 08 Søndergaard Karina Sevelvej 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 99 59 10 Søndergaard Karina Sevelvej 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 49 15 10 Søndergaard Karlo vognmd Voldgade 2  . . . . . . . . . . . . . 97 44 00 26 Søndergaard Karlo Voldgade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 16 40 44 Søndergaard Karsten Bøge Sevelvej 63  . . . . . . . . . . . . . 21 23 75 08 Søndergaard Klaus Schack lærer Havevej 18  Søndergaard Lisbeth Gade kons Højbjergvej 3  . . . . . . . . 97 44 02 01 Søndergaard Lisbeth Gade Højbjergvej 3 . . . . . . . . . . . . . 40 46 02 01 Søndergaard Lisbeth Gade Højbjergvej 3 . . . . . . . . . . . . . 24 48 65 28 Søndergaard Lisbeth Gade Højbjergvej 3 . . . . . . . . . . . . . 30 46 31 21 Søndergaard Lise Skoletoften 28  Søndergaard Maren Elisabeth Voldgade 2 . . . . . . . . . . . . 21 48 16 01 Søndergaard Maren Elisabeth B Voldgade 2  . . . . . . . . . . 97 44 00 26 Søndergaard Niels Peter telefonmont Råstvej 7  . . . . . . . 21 78 36 76 Søndergaard Søs Hovgårdvej 23  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 87 67 57 Søndergaard Zenia Brendstrup Bjertparken 79  . . . . . . . . 22 84 07 22 Sørensen Agnes radioarb Vesterlund 94  . . . . . . . . . . . . 51 74 40 78 Sørensen Alex Højbjerg Tværgade 11  . . . . . . . . . . . . . . . 23 93 89 07 Sørensen Alfred Richard chauf Mosekrogen 40  . . . . . . . 24 46 16 21 Sørensen Anette Ålskovvej 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 17 65 Sørensen Anette Gyldenlev Nautrupvej 13  . . . . . . . . . . . 40 47 77 32 Sørensen Anette Gyldenlev Nautrupvej 13 . . . . . . . . . . . . 20 70 29 51 Sørensen Anette Lundager Vesterlund 17  . . . . . . . . . . . . 40 75 41 07 Sørensen Anette Marie specialarbej Mejeriparken 1  . . . . 21 57 98 48 Sørensen Anja Hjorth Skivevej 30  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 26 99 43 Sørensen Anna Kathrine Ploug Mosekrogen 40  Sørensen Anna Kirkegaard Egebjergvej 11  . . . . . . . . . . . 97 44 64 12 Sørensen Anna Marie Tophøjvej 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 25 02 Sørensen Anna Marie Tophøjvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 49 04 02 Sørensen Annagrethe reng ass Stokholmvej 4  . . . . . . . . 97 44 15 64 Sørensen Annagrethe Stokholmvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 51 74 08 72 Sørensen Anne-Margr L Vester Egebjergvej 21  . . . . . . . . 75 94 12 07 Sørensen Annette Winther eksped Kirkevænget 27  . . . . . 40 76 19 23 Sørensen Anni Skrænten 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 25 40 37 Sørensen Anni Højbjerg syerske Brovænget 3  . . . . . . . . 20 92 44 27 Sørensen Arne Mørch slagter Søgårdvej 18  . . . . . . . . . . 31 42 56 03 Sørensen Arne Mørch Søgårdvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . 60 47 28 40 Sørensen Benjamin Feldt Sevelvej 16b 1  Sørensen Bente montrice Ejsingholmvej 23  . . . . . . . . . . 29 79 33 96 Sørensen Bente Ejsingholmvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 11 01 53 Sørensen Bente Kirsten adjunkt Viborgvej 318  Sørensen Bethina Hatfeldt Mosekrogen 11  . . . . . . . . . . . 60 23 18 69 Sørensen Bodil Marie Mosgaard Nautrupvej 31  . . . . . . . 97 44 83 03 Sørensen Bodil Marie Mosgaard Nautrupvej 31 . . . . . . . . 27 36 47 98 Sørensen Bodil Strunck butiksassist Vesterlund 84  . . . . 60 91 38 32 Sørensen Britta Ikast Østergade 10  . . . . . . . . . . . . . . . . 30 27 72 18 Sørensen Carsten Nørgaard Havevej 14  . . . . . . . . . . . . . 31 69 91 07 Sørensen Casper Kirkebakken 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 78 68 12 Sørensen Charmien Kerubin G Søndergade 46a  Sørensen Christian Nautrupvej 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 45 25 91 Sørensen Christian Nautrupvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 20 20 50 Sørensen Christian Nautrupvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 47 77 32 Sørensen Christian Nautrupvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 21 25 08 Sørensen Christina Ejsingholmvej 8  . . . . . . . . . . . . . . . . 26 37 08 83 Sørensen Christina Lundager Fjordglimt 6  . . . . . . . . . . . 22 44 10 85 Sørensen Dagmar Kirkebakken 17  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 80 48 Sørensen Dan Lund Toften 35  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 73 66 06 Sørensen Dan Lund Toften 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 37 77 19

S


Navneregister

S

Sørensen Egon Vagn Tingvej 5 7800 Skive . . . . . . . . . . . Sørensen Ejvind Bay landbr medhj Vinderupvej 1  . . . . . . Sørensen Elin radioarb Holstebrovej 3  . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Ellen sygehj Blakshøjvej 2  . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Ellen Marie Bisgaard Tingvej 5 7800 Skive . . . Sørensen Elly køkkenassist Åparken 1  . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Evald Lund Bøgild gdr Sevelvej 73  . . . . . . . . . Sørensen Evald Lund Bøgild Sevelvej 73 . . . . . . . . . . . . . Sørensen Finn driftl Djeldvej 20  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Finn Djeldvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Frants Villy murerarbmd Øster Hjermvej 36  . . . Sørensen Frederik Yde Mejeriparken 1  . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Gerda Toften 3c  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Gert skoventrepr Ålskovvej 5  . . . . . . . . . . . . . Sørensen Gitte Hagen Rønnesmosevej 7 7800 Skive . . . . Sørensen Gitte Irene lærer Havevej 1a 1  . . . . . . . . . . . . Sørensen Gunnar kons Åglimt 31 7800 Skive . . . . . . . . . Sørensen Hanne tobaksarb Vindelevgård 235  Sørensen Hans regnskabskon Skrænten 23  . . . . . . . . . . Sørensen Hans-Jørn Nørregade 19 1th  . . . . . . . . . . . . . Sørensen Harder Dahl kadet Vindelevgård 35  . . . . . . . . . Sørensen Harder Dahl Vindelevgård 35 . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Harry Klith lærer Østparken 1  . . . . . . . . . . . . . Sørensen Harry Klith Østparken 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Helle slagteriarb Ejsingholmvej 8  . . . . . . . . . . Sørensen Helle Kirkegaard Mosekrogen 7  Sørensen Helle Mikkelsen Rønnesmosevej 7 7800 Skive Sørensen Henning gdr Toften 3c  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Henning Toften 3C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Henning Uth bygn konstr Nautrupvej 15  . . . . . Sørensen Inga Højgaard Østparken 1  . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Inga Højgaard Østparken 1 . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Inge lærer Åglimt 31 7800 Skive . . . . . . . . . . . Sørensen Inge Lindgaard reng ass Lundvej 3  . . . . . . . . . Sørensen Inge Margrethe sygepl ske Øster Stendisvej 9  Sørensen Ingeborg Mariane Enghaven 4  Sørensen Inger Kirstine Ålskovvej 8  . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Inger-Lise kontorass Stendisvej 19  . . . . . . . . . Sørensen Inger-Lise Stendisvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Ingrid Hesel Rydevej 20  . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Irene Kirstine sygehj Nautrupvej 15  . . . . . . . . Sørensen Irene Kirstine Nautrupvej 15 . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Jacob Gade slagtermeste Vester Alle 5  . . . . . . Sørensen Jakob Skjødt Skivevej 30  Sørensen Jan Yde Mejeriparken 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Jan Yde Mejeriparken 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Jan Yde Mejeriparken 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Jan Yde Mejeriparken 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Jan Yde Mejeriparken 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Janni Katrine Vindelevgård 256  Sørensen Jeanette Bjergbyvej 30  Sørensen Jens telel Tingvej 61 7800 Skive . . . . . . . . . . . Sørensen Jens Aage skoventrepr Ålvej 13  . . . . . . . . . . . Sørensen Jens Aage Ålvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Jens Aage Ålvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Jens Aage Ålvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Jens Arne arbmd Pilevang 5  Sørensen Jens Erik Skivevej 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Jens Hougaard Egebjergvej 11 . . . . . . . . . . . . Sørensen Jens Hovgaard landbrugsmed Egebjergvej 11  Sørensen Jens Hovgaard Egebjergvej 11 . . . . . . . . . . . . Sørensen Jens Peter gdr Blakshøjvej 2  . . . . . . . . . . . . . Sørensen Jesper Lundberg Ålskovvej 1  . . . . . . . . . . . . . Sørensen Jesper Rønn Holstebrovej 41  . . . . . . . . . . . . . Sørensen Jesper Rønn Holstebrovej 41 . . . . . . . . . . . . . .

20 99 02 20 25 76 90 35 97 44 24 27 97 44 22 65 40 22 26 09 97 44 25 47 97 44 24 13 40 10 24 13 30 66 05 64 20 58 85 09 97 46 47 57 21 57 98 48 97 44 60 25 97 44 17 65 97 54 40 85 28 59 06 70 97 54 41 40 97 49 55 66 60 85 42 02 97 40 44 06 20 91 64 70 97 44 62 48 61 70 62 48 26 37 08 83 97 54 40 85 97 44 60 25 21 92 04 19 40 88 93 18 97 44 62 48 23 30 52 48 97 54 41 40 40 27 96 16 97 46 86 25 97 44 13 09 97 44 00 17 21 24 62 45 53 28 39 04 24 91 00 18 40 88 93 18 60 18 82 05 21 57 98 48 23 36 13 76 21 77 49 79 60 52 92 71 23 31 32 84

29 88 53 64 24 27 52 22 53 29 80 97 53 29 64 56 53 37 40 14

71 78 67 45 20 71 11 08 97 44 64 12 51 36 41 38 97 44 22 65 28 29 13 29 22 93 34 64 40 89 71 58

Sørensen Jette Merete Søndergade 10 1  . . . . . . . . . . . . Sørensen Jette Sofie R pædmedhj Djeldvej 20  . . . . . . . . Sørensen Johannes Erland specialarb Skivevej 25  . . . . . Sørensen John Nørregade 26  Sørensen Jonas Aas Hasselholtvej 21  . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Jytte Høst Vinderupvej 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Jytte Rehmeier pæd Stokholmvej 26  . . . . . . . Sørensen Jytte Rehmeier Stokholmvej 26 . . . . . . . . . . . . Sørensen Jørgen Lindahl arbmd Kirkevænget 15  . . . . . . Sørensen Jørgen Lindahl Kirkevænget 15 . . . . . . . . . . . . Sørensen Jørgen Lindahl Kirkevænget 15 . . . . . . . . . . . . Sørensen Karen Buligvej 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Karen Skolegade 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Karen Buligvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Karen Buligvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Karen Margrethe Buligvej 1  . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Karl Arne husmd Grønningen 44 9  . . . . . . . . . Sørensen Kasper Stationsvej 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Kenneth Østparken 20  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Kenneth Østparken 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Kenneth Østparken 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Kim Buligvej 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Kim Buligvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Kirsten Hansine N husassistent Pilevang 5  . . . Sørensen Kristen Salshøjvej 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Kristian Dahl isenkræmmer Sevelvej 73  . . . . . Sørensen Kristian Dahl Sevelvej 73 . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Kristian Peter Yde arbmd Skolegade 11  . . . . . Sørensen Lau Skrænten 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Lene Vesterlund 45  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Lilly klinikass Vindelevgård 263  Sørensen Linda Lund Fjordglimt 22  . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Lone Gøtterup tekn tegner Strandvejen 6  Sørensen Lærke Høst Søndergade 13 1th  Sørensen Maiken Lundberg Ålskovvej 1  . . . . . . . . . . . . . Sørensen Marianne Nautrupvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Marianne Søndergaard Nautrupvej 35  . . . . . . Sørensen Martin Lund Fjordparken 2  . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Martin Lund Fjordparken 2 . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Martin Lund Fjordparken 2 . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Mette Rehmeier Djeldvej 61  . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Michael Henrik Vindelevgård 144  . . . . . . . . . . Sørensen Michael Henrik Vindelevgård 144 . . . . . . . . . . Sørensen Michael Henrik Vindelevgård 144 . . . . . . . . . . Sørensen Nanna Toften 31  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Nanna Toften 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Niels lagerarbejde Vesterlund 84  . . . . . . . . . . Sørensen Niels Erik Ploug Mosekrogen 40  Sørensen Niels Rehmeier skoventrepr Ålskovvej 15  . . . . Sørensen Ole Møllevej 15  Sørensen Peder Christian Blakshøjvej 1  . . . . . . . . . . . . . Sørensen Peder Christian Blakshøjvej 1 . . . . . . . . . . . . . Sørensen Peder René Skoletoften 28  Sørensen Per Hilmar driftsl Vester Egebjergvej 21  . . . . . Sørensen Per Ryan specialarb Fjordglimt 6  . . . . . . . . . . Sørensen Peter Hagen gdr Rønnesmosevej 7 7800 Skive Sørensen Peter Højbjerg Skivevej 9  Sørensen Peter Jessen ing Søndergade 10 1  . . . . . . . . . Sørensen Peter Jessen Søndergade 10 1 . . . . . . . . . . . . Sørensen Peter Jessen Søndergade 10 1 . . . . . . . . . . . . Sørensen Petra Marie Hvolbækvej 5  . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Petra Marie Hvolbækvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Poul Elmar K Mosekrogen 7  . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Poul Flemming specialarbej Nautrupvej 31  . . . Sørensen Poul Flemming Nautrupvej 31 . . . . . . . . . . . . .

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 120

97 44 16 67 97 44 85 09 97 44 13 89 21 96 74 70 61 30 83 27 97 44 30 20 51 22 66 44 97 45 24 84 61 67 00 36 61 67 00 23 97 44 14 96 21 70 10 47 25 55 35 60 21 18 59 51 97 44 14 96 97 46 81 92 20 20 17 51 51 25 35 92 24 47 12 69 41 17 46 77 22 55 90 60 22 22 55 81 24 78 63 09 21 14 03 25 97 44 24 13 61 38 09 89 29 61 25 38 50 98 53 72 97 44 17 76 53 32 32 96 42 44 12 26 21 66 18 64 29 86 72 82 31 67 83 45 25 70 40 38 22 51 37 87 50 59 48 45 30 42 88 25 60 54 12 37 60 54 12 38 97 44 12 06 20 85 40 23 26 53 12 37 97 44 25 62 97 44 27 07 24 27 65 59 75 94 12 07 20 64 63 68 97 54 40 85 97 44 16 67 29 42 59 67 21 49 77 66 97 44 01 18 21 85 51 18 61 15 54 35 97 44 83 03 81 28 49 18


97 44 15 64 51 74 20 63 24 40 44 35 97 40 30 85 28 57 42 61 97 44 11 74 23 29 32 90 97 44 24 13 97 44 13 89 61 11 01 53 23 45 24 57 97 44 12 06 20 85 40 23 97 44 80 48 31 12 21 73 97 53 40 08 97 44 13 09 30 20 09 75 97 44 17 76 53 28 03 52 24 98 00 20 29 35 35 33 29 40 27 48 40 55 72 82 29 40 27 48 97 44 00 42 21 65 70 28 97 46 47 57 60 18 82 05 21 26 68 60 97 44 23 57 97 44 00 17 60 80 20 47 97 46 81 86 23 60 19 23

Tanderup Gitte Bak Møllersvej 27  Tanderup Grethe Bak kontorass Handbjergvej 9  . . . . . . . Tanderup Grethe Bak Handbjergvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . Tanderup Ingrid Solparken 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tanderup Jacob Møllevej 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tanderup Jytte Bjerg sygehj Holstebrovej 23  . . . . . . . . . Tanderup Jytte Bjerg Holstebrovej 23 . . . . . . . . . . . . . . . Tanderup Karl Peder gdr Egebjergvej 38  . . . . . . . . . . . . Tanderup Kim montør Hasselholtvej 15  . . . . . . . . . . . . . Tanderup Kim Hasselholtvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tanderup Kim Hasselholtvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tanderup Kim Hasselholtvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tanderup Konny Vindelevgård 148  . . . . . . . . . . . . . . . . . Tanderup Konny Vindelevgård 148 . . . . . . . . . . . . . . . . . Tanderup Kristian kommuneass Vindelevgård 74  . . . . . . Tanderup Kristian Vindelevgård 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . Tanderup Line Møllevej 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tanderup Line Møllevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tanderup Line Kirstine Gl Landevej 27  . . . . . . . . . . . . . . Tanderup Lone Thorulf sygepl ske Vindelevgård 74  . . . . Tanderup Marie Sofie dagpl moder Havevej 38  . . . . . . . Tanderup Marie Sofie Havevej 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tanderup Marie Strunck Østergade 3  . . . . . . . . . . . . . . . Tanderup Martin Hasselholtvej 15  Tanderup Peder entreprenør Holstebrovej 23  . . . . . . . . . Tanderup Per Landtingvej 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tanderup Rosa Sevelvej 50  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tanderup Svend Brun gdr Solparken 6  . . . . . . . . . . . . . . Tanderup Thomas Brouw Sevelvej 26 

97 44 23 12 53 66 23 12 97 53 40 35 23 41 43 92 97 44 23 50 22 92 23 51 97 44 62 93 20 93 17 47 27 11 75 50 22 88 72 82 26 21 26 30 97 44 27 95 20 67 93 25 96 95 00 06 23 98 73 14 31 60 55 39 23 41 43 92 31 61 89 84 96 95 00 06 97 44 25 76 42 32 66 40 51 24 64 84

97 44 23 50 28 45 26 72 97 44 13 35 97 53 40 35

Tanderups Entreprenørfirma ApS

Øster Hjermvej 23  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 68 60 15

TandlægeHuset Vinderup I/S

Halvej 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 20 11 Følg os på facebook

T

TandlægeHuset Vinderup

Jan Vang Madsen Birgitte Wiener

Tlf. 97 44 20 11

Halvej 1 · DK-7830 Vinderup mail@tandlaegehuset.com www.tandlaegehuset.com

T

Tandlægerne Sønderby ApS

Sevelvej 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 11 95

3F Fagligt Fælles Forbund

Tujavej 20 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tabrizi Danial Søndergade 15 1  Tanderup Aksel arbmd Sevelvej 50  . . . . . . . . . . . . . . . . Tanderup Alex Holstebrovej 21  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tanderup Anette butiksassist Hasselholtvej 15  . . . . . . . . Tanderup Arne arbmd Havevej 38  . . . . . . . . . . . . . . . . . Tanderup Birgit Hangaard seminarielek Gl Landevej 25  . Tanderup Birgitte Toften 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tanderup Dorthe Landtingvej 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tanderup Dorthe Landtingvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tanderup Erik servicetekni Gl Landevej 25  . . . . . . . . . . .

70 30 08 70 97 44 13 35 25 33 93 50 20 93 17 47 97 44 25 76 26 29 54 30 97 44 16 81 28 45 26 72 42 24 17 61 26 29 54 30

Navneregister

Sørensen Preben gdr Stokholmvej 4  . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Preben Stokholmvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Rinda Thorsted brevsamler Møllersvej 3  . . . . . Sørensen Rune Voldgade 12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Rune Voldgade 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Ruth Bjertparken 63  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Ruth Bjertparken 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Ruth Marie Sevelvej 73  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Simon Michael Skivevej 25  . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Sine Marie Ramsdal Djeldvej 20  Sørensen Steen Højbjerg chauf Ejsingholmvej 23  . . . . . . Sørensen Sven Erik politibetj Strandvejen 6  . . . . . . . . . . Sørensen Svend Egon Højbjerg murerm Toften 31  . . . . . Sørensen Svend Egon Højbjerg Toften 31 . . . . . . . . . . . . Sørensen Svend Ejvind gdr Kirkebakken 17  . . . . . . . . . . Sørensen Svend Erik M slagteriarb Fjordglimt 22  . . . . . . Sørensen Svend Richard stadioninsp Bjertparken 25  . . . Sørensen Søren Bent gdr Ålskovvej 8  . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Søren Kjølbæk Nørregade 15 1  . . . . . . . . . . . . Sørensen Søren Peder chauf Vesterlund 45  . . . . . . . . . . Sørensen Søren Peder Vesterlund 45 . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Søren Peder Vesterlund 45 . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Thora Rydevej 22  Sørensen Tina Skolegade 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Tina Hede Østparken 47  . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Tonny Møller Nautrupvej 35  . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Torsten Klith Østparken 47  . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Tove sosu ass Geddalvej 42  Sørensen Tove Thorupgaard 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Tove Thorupgaard 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Tove Bang lærer Tingvej 61 7800 Skive Sørensen Tove Kirstine S kontorass Øster Hjermvej 36  . . Sørensen Trine Yde Mejeriparken 1  Sørensen Tuanjai Vester Alle 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Ulla Maria Klint Nylandsvej 22  Sørensen Verner tømrer Sevelvej 45  . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Verner Sevelvej 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Viggo mek Stendisvej 19  . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Viggo Stendisvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Viggo Kjær husmd Hjerlhedevej 1 14  . . . . . . . Sørensen Villy elektriker Lundvej 3  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tandlægerne Sønderby tandlægen·dk Sevelvej 9, 7830 Vinderup

97 44 11 95

kontakt@vinderuptand.dk

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 121


Tanev Plamen Georgiev Møllevej 2 tv  Taneva Stoyanka Rangelova Møllevej 2 tv 

Tang DinTøjmand

Søndergade 23  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 10 37

Tang Dora Dyrmose pæd Skolevej 9  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 10 05 Tang Esben Dyrmose Ålykkevej 3  Tang Jakob Dyrmose Østervang 13  Tang Jens eksped Skolevej 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 10 05 Taranukha Valeriia Søndergade 17 1  . . . . . . . . . . . . . . . 91 80 95 99 Tarlev Allan autolakerer Skavevej 2a  Taylor Tina Marie Geddalvej 15  Teglgaard Anni Kirkevænget 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 64 26 02 Teglgaard Harry arbmd Djeldvej 38  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 83 65 Teglgaard Harry Djeldvej 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 98 09 81 Teglgaard Ina Klestrup Bjertparken 47  Teglgaard Jesper Klestrup Bjertparken 47  Teglgaard Poul Kirkevænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 68 32 63 Teglgaard Poul Kirkevænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 50 21 75 Teglgaard Poul Hougaard chauf Kirkevænget 5  . . . . . . . 30 64 26 02 Teglgaard Signe Lisbeth kontorass Djeldvej 26  . . . . . . . 97 44 84 14 Teglgaard Simon Kirkevænget 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 64 26 02 Teglgaard Aage tømrer Djeldvej 26  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 84 14 Teglgaard Aage Djeldvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 67 27 49 Teglgaard Aage Djeldvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 76 94 11 Tekle Fitsum Zerabruk Stationsvej 4b 1  . . . . . . . . . . . . . 71 51 50 20 Tekle Hadgu Hailemaria Stationsvej 4a 1 

Teknicar - Oleg Auto Navneregister

T

Nørregade 12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 11 40 59

Vinderup Y’s Men’s Clubs Teltudlejning

Vesterlund 48  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 72 41 81

Teodorescu Costel-Viorel Holstebrovej 38  Tesfamariam Samiel Kahsay Stationsvej 4a 1  Teweldebrhan Daniel Goitom Stationsvej 4b 1  . . . . . . . 71 84 82 20 Thane Bjarne slagtermst Thorupgaard 15  . . . . . . . . . . . 40 40 51 49 Thane Mette Kirstine Thorup kontorass Thorupgaard 15  . 40 40 51 49 Thavonwong Vorachet Skolevej 15  . . . . . . . . . . . . . . . . 20 76 78 99 Thimm Alex Medum Nørre Alle 12 th  Thimm Inge Merethe social- og s Åvænget 2 7800 Skive 22 96 42 45 Thimm Mark Åvænget 2 7800 Skive Thimm Michael rørsmed Åvænget 2 7800 Skive . . . . . . . 22 15 52 45 Thimm Sandra Soffia Medum Nørre Alle 12 th  Thisted Laurits Pedersen arbmd Engparken 28 th  Thomasen Allan Nylandsvej 8  Thomasen Ditte Blicher Trevældvej 13  Thomasen Egon Vester Herrupvej 2  . . . . . . . . . . . . . . . . 61 11 44 14 Thomasen Ejvind chauf Klostervej 26  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 84 21 Thomasen Ejvind Klostervej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 35 39 50 Thomasen Ejvind Klostervej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 29 65 58 Thomasen Henning chauf Skolegade 12  . . . . . . . . . . . . 53 81 61 19 Thomasen Henning Skolegade 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 66 67 41 Thomasen Jeanne S fabriksarbej Skolegade 12  Thomasen Jens radioarb Ejsingholmvej 2  . . . . . . . . . . . 97 44 62 27 Thomasen Jens Ejsingholmvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 92 78 30 Thomasen Jens Ejsingholmvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 99 90 17 Thomasen Jes Østergård smed Tingvej 3 7800 Skive Thomasen Jonas Søndergård Skolegade 12  Thomasen Knud Erik montør Vindelevgård 139  . . . . . . . 20 73 11 39 Thomasen Knud Erik Vindelevgård 139 . . . . . . . . . . . . . . 21 70 00 42 Thomasen Lars gdr Trevældvej 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 42 87 86 Thomasen Lene kontorass Rønnesmosevej 5 7800 Skive Thomasen Lilli Margrethe sygehj Engparken 30 1th  . . . . 40 77 67 45 Thomasen Mogens Hedegaard Bjørnkjærvej 12 

Thomasen Mona dagpl Vindelevgård 139  . . . . . . . . . . . . 22 42 78 30 Thomasen Mona Lise sygehj Vesterlund 61  . . . . . . . . . . 23 20 84 75 Thomasen Nancy Agnethe Ejsingholmvej 2  . . . . . . . . . . 97 44 62 27 Thomasen Per Østergaard Rønnesmosevej 5 7800 Skive 61 75 38 32 Thomasen Tove Kirstine køkkenmedhj Klostervej 26  . . . 97 44 84 21 Thomhav Martina Tingvej 29 7800 Skive Thomsen Allan Nordby Adelvej 3  Thomsen Ann-Britt Poulsen Skolegade 5  . . . . . . . . . . . . 42 98 94 00 Thomsen Anna Marie S husassistent Mosekrogen 26  . . . 97 44 22 04 Thomsen Anne-Marie Kirkegaard Toften 1  Thomsen Annemette Hovgårdvej 13  Thomsen Bent lastbilmekan Ålskovvej 2  . . . . . . . . . . . . 97 44 30 78 Thomsen Bent Ålskovvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 60 25 52 Thomsen Berit Susanne G fabriksarb Egebjergvej 19  . . . 97 44 64 46 Thomsen Berit Susanne Gammelgaard Egebjergvej 19 . . 20 13 69 39 Thomsen Berit Susanne Gammelgaard Egebjergvej 19 . . 24 22 82 67 Thomsen Birte Marie gartnerelev Åparken 2  . . . . . . . . . . 97 44 35 52

Bjarne Thomsen Tømrer- og Snedkerfirma

Nr Bjertvej 9a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 11 02 Thomsen Bjarne Bæksgaard tømrerm Nr Bjertvej 9  . . . . 97 44 24 99 Thomsen Brian Søndergaard Østparken 16  . . . . . . . . . . 21 66 83 43 Thomsen Carl Erik gdr Østervang 9  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 13 42 Thomsen Carl Erik Østervang 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 31 60 77 Thomsen Carsten Bro Vindelevgård 180  . . . . . . . . . . . . . 97 44 27 80 Thomsen Christian gdr Skavevej 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 46 80 83 Thomsen Christian Manly specialarb Lillegade 12  . . . . . 91 54 27 20 Thomsen Clara Manly slagteriarb Engparken 22 th  . . . . 21 85 99 06 Thomsen Dagny Kathrine E Bjertparken 95  . . . . . . . . . . 29 40 16 25 Thomsen Daniel David Nr Bjertvej 1 tv  . . . . . . . . . . . . . . 22 26 52 53 Thomsen Evan Gaardbo Tingvej 64 7800 Skive . . . . . . . . 31 90 66 49 Thomsen Gerda Elise Bækkevej 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 32 43 Thomsen Gerda Elise Bækkevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 28 32 43 Thomsen Gert Vindelevgård 127  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 28 06 Thomsen Gert Vindelevgård 127 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 29 62 54 Thomsen Heidi Kathrine Rähr Østparken 35  . . . . . . . . . . 32 17 13 31 Thomsen Heidi Kathrine Rähr Østparken 35 . . . . . . . . . . 42 75 06 33 Thomsen Heine Egebjergvej 19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 64 46 Thomsen Heine Egebjergvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 83 97 10 Thomsen Henrik Bæksgård Vindelevgård 194  Thomsen Henrik Rähr Østparken 35  . . . . . . . . . . . . . . . . 32 17 13 31 Thomsen Ib gdr Birkevej 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 14 61 Thomsen Ib Birkevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 27 42 33 Thomsen Inge-Lise B spec.arbejd. Skavevej 8  . . . . . . . . 97 46 80 83 Thomsen Ingrid Marie Vindelevgård 2  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 22 07 Thomsen Jakob Bæksgaard blikkensl sv Søndergade 63  97 44 24 90 Thomsen James Booth Østervang 3  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 33 00 Thomsen Jane Vindelevgård 211  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 44 52 30 Thomsen Janis Bro Vindelevgård 180  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 27 80 Thomsen Janis Bro Vindelevgård 180 . . . . . . . . . . . . . . . 20 92 37 80 Thomsen Jeppe Nørholm Bækkevej 1  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 17 46 Thomsen Jette syerske Vindelevgård 171  . . . . . . . . . . . 97 44 29 07 Thomsen Jette Vindelevgård 171 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 22 06 63 Thomsen Johanne Marie dagpl Søndergade 63  . . . . . . . 97 44 24 90 Thomsen Johanne Marie Søndergade 63 . . . . . . . . . . . . 22 62 39 00 Thomsen Jonas Flye Djeldvej 27  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 13 71 27 Thomsen Julie Nørholm Bækkevej 1  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 17 46 Thomsen Karin Råstvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 13 61 33 Thomsen Karin Bro social- og s Råstvej 5  . . . . . . . . . . . 97 44 61 33 Thomsen Karl smedesvend Ålskovvej 4  . . . . . . . . . . . . . 40 22 67 63 Thomsen Kim Søndergaard Østparken 37  . . . . . . . . . . . 28 29 78 68 Thomsen Knud Erik landmd Bjertparken 95  . . . . . . . . . . 97 45 21 83 Thomsen Kris Nordby Skolegade 9  Thomsen Kristen chaufør Egebjergvej 19  . . . . . . . . . . . . 97 44 64 46

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 122


Thomsen Kristen gdr Bjertparken 28  . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 22 66 Thomsen Kristen Bjertparken 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 38 59 21 Thomsen Lis Kongsgaard kontorass Søgårdvej 11  . . . . . 97 46 58 28 Thomsen Marc Richter Ålskovvej 2  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 30 78 Thomsen Marianne Bæksgård Vindelevgård 194  . . . . . . 40 88 92 42 Thomsen Marie Søgaard Salshøjvej 11  . . . . . . . . . . . . . 97 44 14 26 Thomsen Marie Søgaard Salshøjvej 11 . . . . . . . . . . . . . . 61 70 22 15 Thomsen Mette Marie sygeplejersk Djeldvej 24  . . . . . . . 42 25 27 26 Thomsen Mona Grethe Nr Bjertvej 9  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 24 99 Thomsen Nora Skolevej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 64 58 67 Thomsen Nora Kristine E lærervikar Skolevej 23  . . . . . . 97 44 21 17 Thomsen Peter Bækkevej 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 17 46 Thomsen Peter Bækkevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 37 29 05 Thomsen Peter Bækkevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 37 26 97 Thomsen Peter Bækkevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 55 00 95 Thomsen Peter Hovgårdvej 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 18 20 91 Thomsen Poul g.v.s. insta Østervang 3  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 10 45

Blikkenslager og VVS-Firmaet Poul Thomsen

Nr Bjertvej 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 10 45 97 44 22 04 42 46 39 88 61 35 89 03 97 44 10 45 97 44 17 82 97 44 26 38 97 44 22 07 97 44 61 33 30 27 61 33 30 13 40 08 20 45 97 44 40 47 22 05 24 66 46 50 97 44 62 04 97 44 14 61 97 44 04 04 97 44 62 76 97 44 04 04 97 44 62 76 29 29 95 19 51 95 97 22 30 13 23 11 50 54 87 49 22 35 08 42 97 44 88 28 22 36 82 11 25 34 01 79 20 14 91 36 97 44 23 78 97 44 13 31 97 44 38 48 61 73 64 00 97 44 26 92 97 44 38 48 97 44 84 48 29 88 08 42 97 44 19 05

Toften 19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thorsen Ove Bech værkf Hustedvej 1  . . . . . . . . . . . . . . Thorsen Ove Bech Hustedvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 22 11 83 20 22 11 83 97 44 84 48 21 42 84 28

Murerfirmaet Peter Thorsen

Mosevej 12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 49 99 04

Thorsen Peter Wittrup murerm Mosevej 12  . . . . . . . . . . 97 44 16 15 Thorsen Poul Vittrup murerm Østergade 12  . . . . . . . . . . 20 22 11 83 Thorsen Susanne Dyrvig klinikassist Vindelevgård 250  . 25 34 01 79 Thorsen Søren Dahl Vindelevgård 250  Thorsen Torben Dahl Bjergbyvej 24a  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 88 28 Thorup Benny autoopretter Kapelvej 8  . . . . . . . . . . . . . . 41 60 56 66 Thorup Benny Kapelvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 71 31 66 Thorup Emma medhj Thorupgaard 1  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 13 04 Thrige Børge Lippert chauf Djeldvej 41  . . . . . . . . . . . . . 97 44 88 30 Thrige Pia Søgårdvej 3  Thrige Rita Djeldvej 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 88 30 Thrige Rita Lippert lærer Djeldvej 41  . . . . . . . . . . . . . . . 23 43 46 44 Thrige Rita Lippert Djeldvej 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 21 97 35 Thulstrup Jette Højgaard Ålskovvej 14  Thulstrup Lars Heide Ålskovvej 14  . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 87 57 37 Thygesen Bent Hauerberg diakon Vindelevgård 69  . . . . 97 44 16 84 Thygesen Bernt Thorleif fagl Vesterlund 2b  . . . . . . . . . . 31 71 87 48 Thygesen Bernt Thorleif Vesterlund 2B . . . . . . . . . . . . . . 25 33 48 94 Thygesen Bernt Thorleif Vesterlund 2B . . . . . . . . . . . . . . 27 40 95 48 Thygesen Grethe Rolighed diakon Vindelevgård 69  . . . . 97 44 16 84 Thygesen Susanne lærer Vesterlund 2b  Thøgersen Anne-Grethe plejeass Søgårdvej 15  . . . . . . . 97 44 82 76 Thøgersen Finn Søgårdvej 15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 82 76 Thøgersen Kasper Servé Sevelvej 70  . . . . . . . . . . . . . . . 22 40 48 70 Thøgersen Martin Hustedvej 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 93 27 51 Thøgersen Mille Servé Sevelvej 70  . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 40 48 70 Thøgersen Mille Servé Sevelvej 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 78 08 47 Thøgersen Nana Bjerregaard Hustedvej 6  . . . . . . . . . . . 51 76 15 51 Thøgersen Søren Skrænten 26  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 77 97 52 Thøgersen Søren Skrænten 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 30 59 00 Timmermann Jeanett Vesterled 27  . . . . . . . . . . . . . . . . 24 94 49 54 Timmermann Jeanett Vesterled 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 17 49 54 Timofte Florin-Mihai Geddalvej 38  Timus Catalin-Constan Viborgvej 306  Tinggaard Anders Davidsen Skivevej 10  . . . . . . . . . . . . 60 13 27 37 Tinggaard Linda Muff Ebbesen Skivevej 10  Tinggaard Louise Skovhusvej 12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 89 49 23 Tinø Bent Oluf Andersen Rydevej 10 10  T.K. Trading Viborgvej 337  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 24 34 Tkachenko Vita Nørregade 9b 1 

TM Entreprenørfirma ApS

Nr Bjertvej 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 10 40 28

Tobiasen Lena Vindelevgård 206b  Toft Anders Schmieg Vindelevgård 121  . . . . . . . . . . . . . 25 33 09 96 Toft Dorte Schmieg Vindelevgård 121  Dorte Toft - Miljørådgivning v/ Dorte Toft Vindelevgård 121  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 99 09 96 Anita Toft Fotografi Skolevej 17  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 32 77 48 Toftgaard Jan Solparken 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 37 36 Toftgaard Jan Solparken 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 20 67 36 Toftgaard Karina Solparken 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 37 36 Toftgaard Karina Solparken 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 38 84 54 Tommy’s Køreskole Nørgårdsvej 21  . . . . . . . . . . . . . . . 20 58 69 80 Tommy’s Køreskole Nørregade 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 28 78 30 Torhan Nazarii Hvejnkjærvej 6  Toth Agnes Sevelvej 52 1 

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 123

Navneregister

Thomsen Poul Andreas meksv Mosekrogen 26  . . . . . . . Thomsen Poul Andreas Mosekrogen 26 . . . . . . . . . . . . . Thomsen Poul Andreas Mosekrogen 26 . . . . . . . . . . . . . Thomsen Rachel Joan Østervang 3  . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Sigrid Marie Birkevej 2a  . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Sine Grønningen 12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Steen Fjordbakken 6  Thomsen Susanne Flye Djeldvej 27  Thomsen Tage gdr Vindelevgård 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Tommy Bro bilsagkyndig Råstvej 5  . . . . . . . . . Thomsen Tommy Bro Råstvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Tommy Bro Råstvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Tommy Bro Råstvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Tove Egebjergvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Tove Egebjergvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Tove Meriane Egebjergvej 24  . . . . . . . . . . . . . Thomsen Aase S R Birkevej 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thor Straten Bonnie Elvira K hjemmehj Tjørnevej 20  . . . Thor Straten Christian Ole tømrerm Skivevej 34  . . . . . . . Thor Straten Helge pæd Tjørnevej 20  . . . . . . . . . . . . . . . Thor Straten Karen Margrethe Skivevej 34  . . . . . . . . . . . Thorgaard Charlotte Korr Vester Egebjergvej 41  . . . . . . Thorgaard Charlotte Korr Vester Egebjergvej 41 . . . . . . . Thorgaard Charlotte Korr Vester Egebjergvej 41 . . . . . . . Thorhauge Lisbeth Mark slagteriarbe Vindelevgård 156  Thorhauge Ulla Mark fabrikarb Sevelvej 58  Thorn Maria Kirkevej 40  Thorsen Allan Fjendsbo Nørre Alle 3  . . . . . . . . . . . . . . . Thorsen Anne-Marie Bjergbyvej 24a  . . . . . . . . . . . . . . . Thorsen Anni Vittrup Hustedvej 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thorsen Bent Dahl kontorassist Vindelevgård 250  . . . . . Thorsen Brian Vittrup murerlærl Bjertparken 3  . . . . . . . . Thorsen Ellen Østergade 12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thorsen Esben Ladegaard salgsdirektø Sevelvej 13  . . . . Thorsen Gert Ladegaard Vesterlund 10  . . . . . . . . . . . . . Thorsen Gert Ladegaard Vesterlund 10 . . . . . . . . . . . . . . Thorsen Jytte Ladegaard Vesterlund 13  . . . . . . . . . . . . . Thorsen Kirsten Ladegaard social- og s Vesterlund 10  . . Thorsen Laurits Kirkensgaa Sevelvej 13  Thorsen Lene Kirkensgaa kontorelev Sevelvej 13  Thorsen Lisbeth Bjørnholt omsorgspædag Hustedvej 1  . Thorsen Marcus Vittrup Kløvertoften 2  Thorsen Mette Fjendsbo Nørre Alle 3  . . . . . . . . . . . . . . . Thorsen Mette Marie Toften 19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. Thorsen & Sønner A/S

T


Navneregister

T

Touzani Abdellah Solparken 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 97 23 42 Touzani Hassan Engparken 4 1tv  Toxvig Henning Norman smedesvend Kirkebakken 15  . . 97 44 84 63 Toxvig Henning Normann Kirkebakken 15 . . . . . . . . . . . . 23 80 51 77 Toxvig Kasper Ostenfeldt Vindelevgård 28  . . . . . . . . . . . 97 44 34 94 Toxvig Lis Thorupgaard 27  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 00 34 Toxvig Poul Arne maler Vindelevgård 28  . . . . . . . . . . . . . 29 66 18 92 Toxvig Poul Arne Vindelevgård 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 22 34 94 Toxvig Poul Arne Vindelevgård 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 53 88 52 Toxvig Poul Arne Vindelevgård 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 57 66 48 Toxvig Poul Arne Vindelevgård 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 94 09 42 Toxvig Vinni Hestbæk Vindelevgård 152  . . . . . . . . . . . . . 96 16 61 10 Toxvig Vinni Hestbæk Vindelevgård 152 . . . . . . . . . . . . . . 22 55 63 92 Toxvig Vinni Hestbæk Vindelevgård 152 . . . . . . . . . . . . . . 27 58 91 10 Traberg Kirsten Hesel soc pædagog Geddalvej 52  . . . . . 23 93 70 73 Trabjerg Heidi Sundgaard Skivevej 174 7500 Holstebro . 42 18 89 20 Trabjerg Heidi Sundgaard Skivevej 174 . . . . . . . . . . . . . . 61 76 85 02 Trabjerg Heidi Sundgaard Skivevej 174 . . . . . . . . . . . . . . 29 47 06 12 Trabjerg Thomas værktøjsmag Skivevej 174 7500 Holstebro Trandum Camping Falhedevej 1 7800 Skive . . . . . . . . . . 97 54 73 28 Trandum Kirke Tingvej 75 7800 Skive . . . . . . . . . . . . . . 21 67 85 78 Trevældcentret Bemanding Trevældvej 7  . . . . . . . . . . . 97 45 26 31 Trevældcentret Lejere Trevældvej 7  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 24 64 Troilsgaard Ellen M. Solparken 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 81 63 38 Troilsgaard Ellen M. Solparken 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 70 54 38 Troilsgaard Ellen Margrethe bogh Solparken 10  . . . . . . . 97 44 20 38 Troilsgaard Poul Jørn specialarb Solparken 10  . . . . . . . . 97 44 20 38 Troilsgaard Poul Jørn Solparken 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 81 63 38 Troilsgaard Poul Jørn Solparken 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 70 54 38 Truelsen Karine Havevej 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 91 23 99 Truelsen Karine Havevej 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 11 31 74 Truelsen Karine Bjerggaard Havevej 32  . . . . . . . . . . . . . 27 11 27 93 Truelsen Mikkel Rosengreen Salshøjvej 20  . . . . . . . . . . . 25 32 36 42 Tucakovic Atija Enghavevej 2a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 59 49 24 Tucakovic Miralem Enghavevej 2a  . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 30 91 53 Tucakovic Miralem Enghavevej 2A . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 37 14 Tudorache Cosmina Åglimt 45d 7800 Skive Tunza Stefania Loredana Vester Egebjergvej 39  Turowski Slawomir Marian Vesterled 46  Tutaj Lukasz Michal Møllevej 2a 2  Tv-Huset Vinderup Sevelvej 33  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 28 99 Tved Børge Markmann traktorf Tværgade 26  . . . . . . . . . 32 50 30 30 Tved Rasmus Brogaard Nylandsvej 8 1  . . . . . . . . . . . . . 61 72 83 59 Tvistholm Kristian Fuglebakken 13  . . . . . . . . . . . . . . . . 20 98 97 38 Tvistholm Kristian Fuglebakken 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 98 84 14 Tvistholm Lotte Fuglebakken 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 98 84 14 Tværmose Minkfodercentral A/S Gl Landevej 7  . . . . . . 97 44 63 64 Twinca A/S Nr Bjertvej 14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 85 55 Tymoshenko Maksym Stendisvej 4d  Tymoshenko Viktoriia Stendisvej 4d 

U Uhre Lotte Hoffmann Møllevej 2a 4  Uhrenholt Lene sygeplejersk Kokborgvej 7  . . . . . . . . . . 28 12 07 49 Uhrlund Astrid Ravnmose Vindelevgård 30  . . . . . . . . . . 97 44 24 83

Uhrlund Astrid Ravnmose Vindelevgård 30 . . . . . . . . . . . 20 13 68 25 Ujkani Abedin Havevej 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 77 67 27 Ulberg Else Kirstine lærer Ulstrupvej 2  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 00 59 Ulfborg Arkitekt- og Ingeniørkontor Drosselvej 16  . . . 97 49 27 27 Uno-X Nørregade 12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 03 39 Ur-eksperten Hvolbækvej 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 15 94 60 Ursache Constantin Viborgvej 335  Utzon Inge Birke Alle 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 40 56 13 Utzon Inge Henriksen socialpædago Birke Alle 4  . . . . . . 61 40 56 13 Utzon Laurids Sigurd Birke Alle 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 90 13 40 Utzon Niels Vibe socialpædago Birke Alle 4  . . . . . . . . . . 51 82 02 01 Utzon Niels Vibe Birke Alle 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 04 38

V Vad Frank Mølgaard Vindelevgård 234  . . . . . . . . . . . . . . 20 42 42 24 Vad Frank Mølgaard Vindelevgård 234 . . . . . . . . . . . . . . 23 26 24 27 Vad Karen fabrikarb Enghaven 18  . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 89 83 16 Vad Karen Enghaven 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 34 83 16 Vad Marianne Søndergade 44 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 43 48 43 Vadsøgård Hjerlhedevej 16  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 82 91 Vaiciulis Arunas Sdr Svenstrupvej 3  Valen Annfrid Skovbrynet 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 41 17 77 Valen Annfrid Skovbrynet 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 65 87 77 Valen Annfrid Skovbrynet 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 46 57 77 Valen Annfrid Skovbrynet 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 77 95 82 Valentin Camilla Vindelevgård 73  . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 14 57 28 Vamathevan Manoharan træindustria Vesterlund 43  . . . 97 44 32 27 Vamathevan Manoharan Vesterlund 43 . . . . . . . . . . . . . . 29 21 69 39 Vamathevan Manoharan Vesterlund 43 . . . . . . . . . . . . . . 30 58 59 33 Vamathevan Manoharan Vesterlund 43 . . . . . . . . . . . . . . 21 22 43 76 Vamathevan Manoharan Vesterlund 43 . . . . . . . . . . . . . . 30 58 59 43 Vamathevan Manoharan Vesterlund 43 . . . . . . . . . . . . . . 21 28 32 14 van Asseldonk Marten gdr Vinderupvej 32  . . . . . . . . . . 97 44 65 06 van Berkel Hendrika W Vinderupvej 32  . . . . . . . . . . . . . 97 44 65 06 van Heesch Cornelia Catharina Hahlvej 1 7800 Skive van Heesch Cornelia Johanna M Hahlvej 1 7800 Skive . . 30 45 90 24 van Heesch Henricus Johannes M Dueholmvej 1 7800 Skive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 46 90 86 van Heesch Johannes Cornelis M Tingvej 93 7800 Skive van Heesch Johannes Henricus M gdr Hahlvej 1 7800 Skive van Roekel Hendrik Kløvertoften 4  . . . . . . . . . . . . . . . . 96 95 01 95 van Roekel Jannigje Kløvertoften 4  . . . . . . . . . . . . . . . . 96 95 01 95 Vandborg Morten Holmark Vesterlund 54  Vandborg Åse Sohn Vesterlund 54  Vargas Espinosa Daniela Vindelevvej 7  Vasiliu Stefan Hjelmvej 12 7800 Skive Vecht Jesper Rungsted Sevelvej 77  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 22 52 Vecht Jesper Rungsted Sevelvej 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 30 17 74 Vedel Anne-Marie Wittrup slagteriarbe Engvej 9  Vedel Doris Borg kommuneovera Solparken 23  . . . . . . . 97 44 39 02 Vedel Doris Borg Solparken 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 77 39 02 Vedel Erik Engvej 9  Vedel Heine Borg Sevelvej 35 th  Vedel Helge Michael bogtrykker Solparken 23  . . . . . . . . 97 44 39 02 Vedel Helge Michael Solparken 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 70 00 61

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 124


Vedel Henriette Engvej 9  Vedel Jeanette Engvej 9  Vedel Johnny chauf Engvej 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedel Johnny Engvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedel Johnny Engvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedel Johnny Engvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veile Conny kontorassist Egebjergvej 6  . . . . . . . . . . . . . Veile Conny Egebjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veile Dan Grønnegade 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veile Frank Lund slagter Strandvejen 20  . . . . . . . . . . . . Veile Karin fabrikarbske Strandvejen 20  Veile Kim Johnny arbmd Egebjergvej 6  . . . . . . . . . . . . . Veile Linea Lindeved Grønnegade 7  Veile Mikkel Kirkevej 23  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vejsgaard Niels Kokborgvej 16  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Velan Valli Fjordglimt 10  Velling Niels arbmd Havevej 23b  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28 91 35 12 28 92 24 82 28 90 64 06 28 78 06 40 97 44 63 93 25 65 94 51 30 48 95 93 26 36 73 20 97 44 63 93 31 21 74 99 23 48 23 22 96 95 00 13

Jes Velsø El ApS

Farvervej 24 7600 Struer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 85 11 99

Vestforsyning: Sinus El

Nupark 51 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 12 73 00

Vestforsyning: Vand og spildevand A/S

Nupark 51 7500 Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 12 73 00 Vestjydsk Forlag A/S Nr Bjertvej 21  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 14 00 Vestjydsk Hjemmeservice ApS Birkevej 16  . . . . . . . . . 26 22 15 54 Vestjysk Hus og Haveservice Sevelvej 22 2  . . . . . . . . . 21 47 21 67 Vestjysk Industriservice I/S Sevelvej 38  . . . . . . . . . . . . 24 23 33 51 Vestjysk Rotation A/S Nr Bjertvej 21  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 14 00

Videbæk Bogtrykkeri A/S

Falkevej 4 6920 Videbæk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 17 11 22 Vikarservice Vester Egebjergvej 41  . . . . . . . . . . . . . . . . 40 14 06 58 Viksna Krisjanis Kokborgvej 9a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 19 46 52 Villadsen Bjarne Bro Kirkevej 31  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 56 94 14 Villadsen Hanne Louise sygehj Engparken 24 th  . . . . . . . 61 85 15 82 Villadsen Jan Lars Koldkur Djeldvej 15  . . . . . . . . . . . . . . 53 83 20 89 Villadsen Jens Erik afdelingsche Tophøjvej 1b  . . . . . . . . 97 45 27 30 Villadsen Jens Erik Tophøjvej 1B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 38 32 25 Villadsen Michael Bro Fjordglimt 18  . . . . . . . . . . . . . . . . 27 15 30 82 Villadsen Michael Bro Fjordglimt 18 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 60 30 82 Villadsen Michael Bro Fjordglimt 18 . . . . . . . . . . . . . . . . 22 36 30 82 Villadsen Vita Nielsine butiksass Tophøjvej 1b  . . . . . . . . 97 45 27 30

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 125

Navneregister

Vendelbjerg Karen Kristine Mosekrogen 9  . . . . . . . . . . 97 44 10 16 Vendelbjerg Poul Rask mejeribest Grønningen 44 2  . . . . 60 48 70 59 Vendelboe Frode Ankjær T tømrer Østparken 55  . . . . . . 97 44 61 51 Vendelboe Frode Ankjær Tipsmark Østparken 55 . . . . . . . 97 44 61 51 Vendelboe Inge Uhd butiksass Østparken 55  . . . . . . . . . 97 44 61 51 Vendelboe Jørn elektriker Vindelevgård 114  . . . . . . . . . . 42 44 26 91 Vendelboe Krista Østervang 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 12 41 Vendelboe Lene Nygaard pakkeriarb Vindelevgård 114  . 20 10 59 07 Vendelboe Niels Erik Tipsmark mejerist Østervang 6  . . . 97 44 12 41 Vendelboe Rikke Vindelevgård 50  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 88 99 Vendelboe Søren Vindelevgård 50  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 88 99 Vennegaard Lise Lotte H Stendisvej 33  . . . . . . . . . . . . . 97 88 10 25 Vestbjerg Doris Landtingvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 99 51 12 Vestbjerg Doris Landtingvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 99 51 11 Vestbjerg Doris Olesen korresp Landtingvej 1  . . . . . . . . 97 44 65 88 Vestbjerg Etly Grethe Virkelyst 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 55 52 77 Vestbjerg Henrik Vennegaard Sevelvej 21  . . . . . . . . . . . . 30 25 85 38 Vestbjerg Henrik Vennegaard Sevelvej 21 . . . . . . . . . . . . 40 40 05 38 Vestbjerg Mogens Grud lærer Landtingvej 1  . . . . . . . . . . 97 44 65 88 Vestentoft Birgit Irene Stationsvej 6  . . . . . . . . . . . . . . . 20 46 87 20 Vestentoft Jan sælger Stationsvej 6  . . . . . . . . . . . . . . . . 61 86 48 35 Vestentoft Jan Stationsvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 75 62 25 Vesterager Inga Kragelund fuldm Hellesvej 8  . . . . . . . . 97 44 64 75 Vesterager Inga Kragelund Hellesvej 8 . . . . . . . . . . . . . . 29 89 64 75 Vesterager Jens Erik Riis postbud Hellesvej 8  . . . . . . . . 97 44 64 75 Vesterager Jens Erik Riis Hellesvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 21 46 55 10 Vesterager Jens Erik Riis Hellesvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 61 51 64 75 Vesterager Jens Erik Riis Hellesvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 93 95 64 75 Vestergaard Arne smedesvend Møllersvej 10  . . . . . . . . 21 67 54 56 Vestergaard Birgit cand agro Hedegårdvej 1  . . . . . . . . . . 97 44 85 60 Vestergaard Birgit hjemmehje Nautrupvej 22  . . . . . . . . . 97 44 84 43 Vestergaard Birgit Nautrupvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 84 61 75 Vestergaard Bodil Løjtved Lauhedevej 5  . . . . . . . . . . . . . 22 39 47 13 Vestergaard Bodil Løjtved Lauhedevej 5 . . . . . . . . . . . . . 27 21 36 11 Vestergaard Bodil Løjtved Lauhedevej 5 . . . . . . . . . . . . . 22 13 49 61 Vestergaard Bodil Løjtved Lauhedevej 5 . . . . . . . . . . . . . 22 13 49 63 Vestergaard Bodil Løjtved Lauhedevej 5 . . . . . . . . . . . . . 22 13 49 62 Vestergaard Camilla Skivevej 46  Vestergaard Christian V gdr Engvej 3  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 30 29 Vestergaard Christian Virkelyst Engvej 3 . . . . . . . . . . . . . 30 58 51 35 Vestergaard Dorte Vendelbo Sdr Svenstrupvej 5  . . . . . . . 52 37 63 23 Vestergaard Elisabeth Arbjerg Åglimt 43c 7800 Skive . . . 97 54 42 34 Vestergaard Ellen Barslev Vesterled 40  . . . . . . . . . . . . . 97 44 80 23 Vestergaard Heidi Kallesø Djeldvej 46  . . . . . . . . . . . . . . 61 72 62 31 Vestergaard Heidi Kallesø Djeldvej 46 . . . . . . . . . . . . . . . 61 70 33 41

Vestergaard Henning Lyby elektrikersv Nautrupvej 32  . . 97 44 81 02 Vestergaard Henning Lyby Nautrupvej 32 . . . . . . . . . . . . 23 26 31 02 Vestergaard Hilda Marie Grønningen 23 5  Vestergaard Ida lærer Fuglebakken 20  . . . . . . . . . . . . . . 97 45 20 97 Vestergaard Jane Posselt sygepl ske Vindelevgård 163  . 97 44 33 43 Vestergaard Jane Posselt Vindelevgård 163 . . . . . . . . . . 61 61 33 72 Vestergård Jess Brinch Øster Stendisvej 5  . . . . . . . . . . 97 40 33 01 Vestergaard Jimmy Østparken 19  . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 51 70 87 Vestergaard Jimmy Østparken 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 72 04 72 Vestergaard Karina Mark Østparken 19  . . . . . . . . . . . . . 22 51 70 87 Vestergaard Kim Djeldvej 46  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 27 51 01 Vestergaard Kirstine Marie Enghaven 14  . . . . . . . . . . . . 97 44 60 61 Vestergaard Kristian Balleby Mosevej 31  Vestergaard Kurt Sdr Svenstrupvej 5  . . . . . . . . . . . . . . . 25 37 08 67 Vestergaard Lasse Møllersvej 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 67 54 56 Vestergaard Lone sygepl ske Nautrupvej 32  . . . . . . . . . . 97 44 81 02 Vestergaard Lone Nautrupvej 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 49 96 38 Vestergaard Mariann Nørholt hj syerske Møllersvej 10  . . 21 67 54 56 Vestergaard Mogens Arbjerg Lauhedevej 5  . . . . . . . . . . 27 21 36 11 Vestergaard Niels landbr medhj Skolevænget 13  . . . . . . 97 44 00 48 Vestergård Noojin Nomai Øster Stendisvej 5  . . . . . . . . . 97 40 33 01 Vestergård Noojin Nomai Øster Stendisvej 5 . . . . . . . . . . 30 35 66 86 Vestergaard Ole Hovgårdvej 17  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 55 23 67 Entreprenørfirmaet Ole Vestergaard Hovgårdvej 17  . . . 97 44 24 24 Vestergaard Ole Møller gdr Vesterled 40  . . . . . . . . . . . . 97 44 80 23 Vestergaard Ole Møller Vesterled 40 . . . . . . . . . . . . . . . . 29 84 80 23 Vestergaard Per maskinf Nautrupvej 22  . . . . . . . . . . . . . 97 44 84 43 Vestergaard Per Nautrupvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 28 05 31 Vestergaard Poul uddeler Vindelevgård 163  . . . . . . . . . . 97 44 33 43 Vestergaard Poul Vindelevgård 163 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 36 95 40 Vestergård Rolf Henrik Skolevænget 13  . . . . . . . . . . . . 97 44 00 48 Vestergaard Steffen Nautrupvej 41  Vestergaard Søren Ejner A Nørgårdsvej 28  . . . . . . . . . . . 24 20 01 92 Vestergaard Ulla Christina Skolevænget 13  . . . . . . . . . . 97 44 00 48 Vestergaard Ulla Christina Lennartsson Skolevænget 13 . 28 44 10 48 Vestergaard Ulla Christina Lennartsson Skolevænget 13 . 42 98 35 44 Vestergaard Ulla Christina Lennartsson Skolevænget 13 . 53 37 98 33 Vestergaards Skovservice v/ Kim Vestergaard Djeldvej 46  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 31 01 Vestforsyning Erhverv Bygninger Vinderup Nylandsvej 14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 06 21

V


Villadsen Vita Nielsine Tophøjvej 1B . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 64 44 15 Villadsen Yvonne salgsplanlæg Ryde Møllevej 2  . . . . . . . 23 48 01 10 Villadsen Yvonne Ryde Møllevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 80 89 93 Vinderup Auto ApS Bøgevej 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 22 46 59 Vinderup Aktivcenter Toften 40  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 26 85 Vinderup Anlæg og Havedesign ApS Agerbækvej 4  . . . 20 74 19 71

Vinderup Apotek

Søndergade 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 10 38

Vinderup Auto ApS

Bøgevej 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 19 92

Vinderup Avis Søndergade 21  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 95 04 00 Vinderup Bibliotek Grønningen 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 11 68 90

Vinderup Bilcenter

Gl Landevej 20  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 04 09

Vinderup Bogtrykkeri ApS Nr Bjertvej 21  . . . . . . . . . . . 97 44 14 00

Bolighuset Vinderup I/S

Søndergade 11-13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 11 98

Vinderup Borger- og Håndværkerforening

Vindelevgård 104  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 30 58

Vinderup Camping ApS Sevelvej 75  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 19 32 Vinderup CNC Bearbejdning Nørregade 4B  . . . . . . . . . . 97 44 69 40 Vinderup Egnshistoriske Arkiv Vinjes Torv 1  . . . . . . . . 97 44 29 98

Vinderup Ejendomskontor

Søndergade 16  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 40 25 17

Navneregister

V

Vinderup El ApS

Købmagerstræde 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 15 53

Vinderup El Købmagerstræde 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 15 53

Vinderup Entreprenørforretning A/S

Toften 24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 12 05

Vinderup Entreprenørforretning Ålskovvej 5b  . . . . . . . . 97 44 12 05

Vinderup Fitness

Møllevej 1A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 33 36

Vinderup Fysioterapi Møllevej 1A  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 42 06 77 Vinderup Genbrugsplads Tværmosevej 11  . . . . . . . . . . 97 44 64 44 Tirsdag-fredag kl. 13.00-18.00 Lørdag kl. 10.00-16.00 Søndag (1/4-30/9) kl. 10.00-14.00 Lukket mandage, helligdage, 24/12 og 31/12 samt søndage i perioden 1/10-31/3

Vinderup Hallerne

Halvej 2B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 18 75

Vinderup Handelsforening

Søndergade 23  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 10 37

Vinderup Jern og Stål Nr Bjertvej 23  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 15 00 Vinderup Kirke Søndergade 33  Vinderup Kirkegårdskontor Kapelvej 11  . . . . . . . . . . . . 97 44 17 73 Vinderup Kirkekontor Sevelvej 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 17 06 Vinderup Kommune Renseanlæg Møllevej 26  . . . . . . . 97 44 26 07 Vinderup Kommuneskole Sevelvej 27  . . . . . . . . . . . . . 96 11 56 40

Vinderup Kulturskole

Grønningen 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 65 83 15

Vinderup Malerfirma

Vindelevgård 28  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 66 18 92

Vinderup Maskinforretning

Nr Bjertvej 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 17 00

Vinderup Maskinforretning A/S Vindelevgård 187  . . . . 97 44 17 90

Vinderup Massage

Mosekrogen 40  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 47 26 76 Gitte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 47 26 76 Richard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 46 16 21

Vinderup Materielgård Nr Bjertvej 6  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 25 08 Vinderup Minkfarm ApS Svendshedevej 15  . . . . . . . . . 97 44 84 02

Vinderup Pizza & Grill

Søndergade 34  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 95 01 02

Vinderup Plejehjem Grønningen 44  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 15 88 Vinderup Poultry A/S Ålykkevej 11  . . . . . . . . . . . . . . . . 98 38 15 42

Vinderup Radio

Nørregade 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 11 00

Vinderup RC Enghavevej 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 64 01 57 Vinderup Realskole Sevelvej 42  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 15 80 Vinderup SFO Sportsvej 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 93 20 99

Vinderup Skov & Have

Parallelvej 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 22 77

Vinderup Skurvogne og Pavilloner Parallelvej 5  . . . . . . 97 44 34 62 Vinderup Station Stationsvej 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 27 74 82

SuperBrugsen Vinderup

Søndergade 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 14 22

Vinderup Taxi Engtoften 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 15 16 Vinderup Træbyg Industrivej 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 23 33 VTI Vinderup Træindustri A/S Nr Bjertvej 24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 30 00

Vinderup Undervognscenter

Nr Bjertvej 16  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 37 37

Vinderup Ungdomsskole Sevelvej 27  . . . . . . . . . . . . . . 96 11 67 67 Vinderup Ungdomsskole Halvej 2B  . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 11 67 67

Vinderup Varmeværk

Sevelvej 67A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 13 62

Vinkler Anna-Marie af kons Solparken 38  . . . . . . . . . . . 97 44 22 93 Vinther Conny Markussen dagpl Handbjergvej 6  . . . . . . 25 88 44 02 Vinther Ida Brunsgaard Gl Landevej 23  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 64 34 Vinther Lene Brunsgaard Ålvej 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 16 68 Vinther Lene Brunsgaard Ålvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 43 30 04 Vinther Lene Brunsgaard Ålvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 92 32 29 Vinther Lene Brunsgaard Ålvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 93 30 04 Vinther Poul minkpasser Handbjergvej 6  . . . . . . . . . . . . 60 89 73 08 Virkelyst Esther Marie postafløser Kapelvej 12 1  Virkelyst Knud Erik smedesvend Grønningen 44 10  Vistisen Anny Marie Østergård Åglimt 53 7800 Skive . . . 97 54 41 74 Vistisen Egon Mølgaard smedesvend Ålvej 33  . . . . . . . . 97 44 18 26 Vistisen Egon Mølgaard Ålvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 38 78 26 Vistisen Egon Mølgaard Ålvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 78 30 39 Vistisen Hanna sygepl medhj Ålvej 33  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 18 26 Vistisen Joan Primdahl Vestergade 7  Vistisen Karen Ladefoged fdz zonetera Bjertparken 67  . . 97 44 25 74 Vistisen Pia Susanne dagpl Solparken 14  . . . . . . . . . . . . 41 42 25 96 Vistisen Vagner Primdahl chauf Banevænget 40  . . . . . . . 97 44 20 23 Vistisen Vagner Primdahl Banevænget 40 . . . . . . . . . . . . 23 66 99 74 Vittrup Ellen M kontorass Pilevang 15  . . . . . . . . . . . . . . 97 44 17 17 Vium Benny Syrenvej 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 44 49 92 Vium Eva Ketty Bjertparken 57  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 00 51 Vium Poul Henry lagerarb Bjertparken 57  . . . . . . . . . . . . 97 44 00 51

Vognmandsfirmaet Jan Jensen

Djeldvej 24b  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 80 37

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 126


Vognmandsfirmaet Tommy Gertsen Aps Sebstrupvej 2 7800 Skive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 65 27 36 Volden Mette Hedeholm Vindelevgård 161  . . . . . . . . . . 97 92 25 03 Volden Mette Hedeholm Vindelevgård 161 . . . . . . . . . . . 41 26 06 72 Volsgård I/S Bjergbyvej 24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 81 77 Vornicu Cristian Nørregade 1 13  Vornicu Daniela Nørregade 1 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 15 03 92 Vuggestuen Søstjernen Tingvej 39 7800 Skive . . . . . . . 41 68 74 66 Leder Susanne Laursen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 68 74 66 Væring Egon Jensen husmd Vesterlund 126  . . . . . . . . . 25 76 43 48 Væring Susanne Jensen Vindelevgård 261  . . . . . . . . . . . 50 94 90 40 Västerlund Jens Anders Johan Sevelvej 17  . . . . . . . . . . 97 49 05 99 Västerlund Jens Anders Johan Sevelvej 17 . . . . . . . . . . . 30 20 35 79

W

Westergaard sten- og billedhuggeri

Farvervej 15 7600 Struer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 85 06 73

Wietskés Fodpleje

Kirkevænget 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 21 96 67

Wildner Oliver Havevej 23c  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wildner Rattanawadee Havevej 23c  . . . . . . . . . . . . . . . . Willumsen Anders Moeslund Djeldvej 62  . . . . . . . . . . . . Willumsen Lene Djeldvej 62  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Willumsen Lene Djeldvej 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wind Alexander Stendisvej 4e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Winterberg Inga kontorass Toften 34  . . . . . . . . . . . . . . Winterberg Inga Toften 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Winterberg Ruth Vindelevgård 49  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Winterberg Søren Vindelevgård 49  . . . . . . . . . . . . . . . . . Winterberg Søren Vindelevgård 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . Wojtaszek Monika Sevelvej 39  Wojtaszek Slawomir Karol Sevelvej 39  Wongtham Bunyanut Rydevej 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wurtz Kirsten Gross damefrisør Bækkevej 20  . . . . . . . . Wurtz Kirsten Gross Bækkevej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wurtz Liza Gross frisør Vester Alle 14  Würtz Agnes Ines Nørregade 1 12  Wøldike Kirsten cand scient Sevelskovbyvej 20  . . . . . . . Wøldike Kirsten Sevelskovbyvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . .

27 58 78 88 27 58 78 88 31 24 21 14 31 24 21 14 20 62 48 22 22 11 51 66 97 44 18 65 23 67 86 60 22 44 34 15 29 84 34 15 91 56 34 15 51 29 43 42 25 48 97 44 22 28 77 97 97 44 89 20 24 84 19 58

Navneregister

Wahab Hassan Jemal Røjbækvej 2 7540 Haderup . . . . . 40 17 98 34 Wannakhot Boonta Højvang 9  Weidick Birgitte Høj kontorass Vindelevvej 7  . . . . . . . . . 97 44 28 84 Weidick Birgitte Høj Vindelevvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 79 37 94 Weidick Birgitte Høj Vindelevvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 52 57 17 Weidick Kasper Iversen Vindelevvej 7  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 28 84 Weis Karina Havevej 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 46 02 50 Weis Karina Havevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 46 76 10 Weis Karina Havevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 44 69 27 Welander Mette Ådalen 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 31 97 64 Welander Mette Ådalen 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 80 13 33 Welander Mette Handberg Ådalen 6 7800 Skive . . . . . . . 23 84 91 81 Welander Uffe Ådalen 6 7800 Skive . . . . . . . . . . . . . . . . 23 84 91 81 Welander Uffe Ådalen 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 24 78 70 Welander Uffe Ådalen 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 21 97 64 Welander Uffe Ådalen 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 28 15 15 Weldeghebriel Abraham G Nørregade 13b 2tv  Wendler Annette Louise B Vester Egebjergvej 6  . . . . . . . 22 13 86 05 Wendler Annette Louise Bertilsdotter Vester Egebjergvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 67 63 02 Wernberg-Møller Birthe sundhedspl Bjertparken 89  . . . 97 44 17 71 Wernberg-Møller Birthe Bjertparken 89 . . . . . . . . . . . . . . 22 43 78 90 Wernberg-Møller Knud Evald lærer Bjertparken 83  . . . . . 97 44 22 82 Wernberg-Møller Lisbeth lærer Bjertparken 83  . . . . . . . . 97 44 22 82 Werner Inger Skolevænget 16  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 49 93 96 Werner Jakob Skolevænget 16  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 85 28 82 Werner Jakob Skolevænget 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 61 14 42 Werner Jakob Skolevænget 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 21 29 37 West Anne Marie vicestadbibl Fuglebakken 37  . . . . . . . 97 45 23 80 West Anne Marie Fuglebakken 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 32 38 80 West Anne Marie Fuglebakken 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 10 23 80 Westergaard Jon Kristianse Vesterlund 42 

Wiersma Wietske Kirkevænget 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 21 96 67 Wiersma Wietske Kirkevænget 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 18 58 23

Y Yde Eva pæd Kirkevænget 14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yde Eva Kirkevænget 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yde Mathias Ehlers Bakkevej 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Youssef Mohamad Hassan Nylandsvej 15  . . . . . . . . . . . Youssef Mohamad Hassan Nylandsvej 15 . . . . . . . . . . . . Youssef Mohamad Hassan Nylandsvej 15 . . . . . . . . . . . . Yusef Ann Toma Engparken 6 th  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24 24 83 31 41 18 03 98 21 38 81 34 22 26 85 62 42 64 31 98 22 26 90 54 91 40 89 90

Z Zalomir Alexandru Vester Egebjergvej 39  Zebra - Grafiske Streger Virkelyst 6  . . . . . . . . . . . . . . . 22 66 05 80 Zelenskyi Sergii Hjelmvej 12 7800 Skive Zeuner Peder overlæge Fuglebakken 37  . . . . . . . . . . . . 97 45 23 80

Whisky ApS Handel

Zeuthen

Søgårdvej 19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 86 15

Søndergade 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 16 85

Wiersma Anne-Koos Kirkevænget 2  . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 26 75 Wiersma Johannes Kirkevænget 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 26 75 Wiersma Wietske Kirkevænget 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 45 26 75

Zeuthen Hanne butikassiste Vindelevgård 276  . . . . . . . . 97 44 29 13 Zeuthen Hanne Vindelevgård 276 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 60 39 99 Zeuthen Mikael optiker Vindelevgård 276  . . . . . . . . . . . . 97 44 29 13

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 127

Z


Zivarte Zigvinta Djeldvej 55  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zivarts Ivo Djeldvej 55  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zivarts Ivo Djeldvej 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zobbe Michael Hyldal Åparken 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . Zobbe Michael Hyldal Åparken 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zobbe Rikke Nielsen Åparken 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zoicas Marinela Vindelevgård 223  Zukauskas Kazimieras Viborgvej 322  . . . . . . . . . . . . . . Zvaigznone Zane Hjelmvej 5 7800 Skive Zvaigznons Janis Lindholtvej 12  Zwaga Baukje Holstebrovej 24 

50 16 77 10 31 67 08 40 50 38 55 78 26 24 02 17 61 45 81 11 22 33 30 11 50 35 82 67

Ø Navneregister

Z

Aagaard Jens Ole Jensen Stokholmvej 28 . . . . . . . . . . . . 24 41 44 25 Aagaard Jens Ole Jensen Stokholmvej 28 . . . . . . . . . . . . 51 19 44 25 Aagaard Jesper Jensen Stokholmvej 32  . . . . . . . . . . . . . 21 74 45 92 Aagaard Jesper Jensen Stokholmvej 32 . . . . . . . . . . . . . 42 20 54 20 Åkerstrøm Jegvan matros Stokholmvej 20  Aakjær Erna Egeberg ergoterapeut Mosekrogen 19  . . . 97 44 33 20 Aakjær Erna Egeberg Mosekrogen 19 . . . . . . . . . . . . . . . 23 29 87 43 Aakjær Michael Rygård Mosekrogen 19  . . . . . . . . . . . . . 97 44 33 20 Aakjær Michael Rygård Mosekrogen 19 . . . . . . . . . . . . . 21 86 44 30 Aalbæk Ditte-Marie dagpl Vindelevgård 240  . . . . . . . . . 97 44 35 60 Aalbæk Villy Nissen tryktekn Vindelevgård 240  . . . . . . . . 97 44 35 60 Aarup Emma Mathilde Engparken 30 th  . . . . . . . . . . . . 97 44 38 28 Aarup Emma Mathilde Engparken 30 th . . . . . . . . . . . . . 21 90 69 14 Aarup Heidi Hebsgaard specialarb Voldgade 3  . . . . . . . . 41 37 72 07 Aarup Jens specialarbej Voldgade 3  Aarup Karin kommuneass Adelvej 13  . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 84 46 Aarup Mads Hebsgaard Voldgade 3  . . . . . . . . . . . . . . . . 23 27 54 89 Aarø Einar Henrichsen værktøjsmage Nørregade 33  . . . 28 19 31 67 Aasberg Anne Mette slagteriarb Fjordglimt 24  Aasberg Georg kommis Fjordglimt 24  . . . . . . . . . . . . . . 21 65 59 42 Aasberg Maria Vindelevvej 1 

Ødegård Marlene Landtingvej 14  . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 78 53 87 Ørskov Byg Nr Sahlvej 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 17 02 Ørtoft Lisbeth apoteker Sevelvej 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 18 09 Østerby Steen Ingolf Gad arbmd Rønnesmosevej 3 7800 Skive Østergaard Birgitte fabrikarbske Salshøjvej 1  . . . . . . . . 20 29 75 16 Østergaard Dorthe Tingvej 11 7800 Skive . . . . . . . . . . . . 97 54 41 28 Østergaard Hans Jørgen salgschauff Ålvej 20  . . . . . . . . 97 44 12 10 Østergaard Hans Jørgen Ålvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 24 32 78 Østergaard Kim Ålykkevej 9  Østergaard Lisbet hovedkass Vindelevgård 8  . . . . . . . . . 97 44 17 13 Østergaard Lisbet Vindelevgård 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 39 64 73 Østergaard Margit eksped Vesterlund 27  . . . . . . . . . . . . 23 98 23 96 Østergaard Peter teletekn Mosekrogen 36  . . . . . . . . . . . 23 31 29 16 Østergaard-Andersen Charlotte Øster Hjermvej 44  . . . 30 24 35 53 Østergaard-Andersen Mathias K Øster Hjermvej 44  Østergaard-Andersen Naja Kirk Øster Hjermvej 44  . . . . . 30 42 37 84 Østergaard-Andersen Nicklas K Øster Hjermvej 44  . . . . . 30 42 35 52 Østergaard-Andersen Torben Øster Hjermvej 44  . . . . . . . 30 42 35 52 Østergaard-Andersen Torben Øster Hjermvej 44 . . . . . . . 30 24 35 53 Østergaard-Andersen Torben Øster Hjermvej 44 . . . . . . . 30 23 35 53

Østerhjerm Bygningsartikler

Øster Hjermvej 19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 46 45 11

Å Aackmann Hans Henrik typograf Tingvej 51a 7800 Skive 97 52 03 75 Aae Jørgen Thorupgaard 19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 27 55 92 Aae Mary Thorupgaard 19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 17 76 89 Aagaard Christian vagtm Sevelvej 19  . . . . . . . . . . . . . . 20 26 49 47 Aagaard Dorte Desirèe Behnk Mosevej 19  Aagaard Elise Gunderlund Grønningen 34  Aagaard Else Marie Stokholmvej 28  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 44 26 90 Aagaard Jens Ole Jensen Stokholmvej 28  . . . . . . . . . . . 97 44 26 90

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 128


Adelvej

Banevænget

Sevel 7830 Vinderup

7830 Vinderup

Kort 10: C1, C2 1 A 1 B 1 C 3 4 6 6 6 7 7 9 11 13 13

Kort 2: D3, D4

Bredholt Bodil . . . . . . . . . . . . . . . . Jokumsen Jørgen butiksbest . . . . . Møller Villy specialarb . . . . . . . . . . Thomsen Allan Kjær Ole chauffør . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Ingrid sygepl ske . . . . . Frederiksen Lars bankass . . . . . . . Frederiksen Lars . . . . . . . . . . . . . . Hald Find socialrådg . . . . . . . . . . . . Hald Find . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nymand Marianne Larsen Kaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Poul skovarbejder . . . . . . Aarup Karin kommuneass . . . . . . .

. 51 22 00 17 . 96 10 01 02 . 61 76 78 40 . . . . . .

61 34 57 54 20 26 52 04 23 63 70 88 20 26 52 04 97 44 80 63 51 90 80 63

. 64 66 33 06 . 97 44 84 46 . 97 44 84 46

Agerbækvej Sahl 7830 Vinderup

Kort 1: C4, D4 Kort 9: C2, D2

2 4 4 4 6

Sahl Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Brian . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Helle . . . . . . . . . . . . . . . . . Vinderup Anlæg og Havedesign ApS Jensen Krista . . . . . . . . . . . . . . . .

. . .

22 37 18 67 51 76 49 55 61 76 86 70 20 74 19 71 97 44 19 20

Agovej 7830 Vinderup

Kort 2: E2, E3 81 39 01 86

97 44 10 28 21 93 60 79 25 84 78 18 97 44 10 56 30 57 09 44 27 66 09 99 97 44 60 02 50 47 97 90 50 48 62 34 97 44 60 02 50 46 58 99 97 44 18 76 97 44 18 76 21 73 38 41 21 73 51 71 97 44 39 30 97 44 39 30 97 44 26 62 42 43 40 97 50 49 36 18 61 78 24 33 40 36 70 75

Anlægsvej 7830 Vinderup

Kort 2: E3

1 1 3 3 3 5 6 6

Kristensen Lisbeth kontorass . . . . . Nielsen Ingemann arbejdsmand . . . Jensen Erling radioarb . . . . . . . . . . Jensen Erling . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Karen dagpl moder . . . . . . Byskov Anton gårdejer . . . . . . . . . . Jakobsen Jens gårdejer . . . . . . . . . Jakobsen Jens . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . .

24 87 53 05 23 36 06 21 97 44 21 82 23 26 73 24 97 44 21 82 97 44 60 65 97 44 14 81 23 39 72 61

. . . . .

61 75 27 89 60 13 19 60 61 75 27 89 31 71 84 47 50 93 57 43

Bakkevej Herrup 7830 Vinderup

Kort 6: B1, B2, C1 1 1 1 3 3 3 11 11

Rud Heidi socialrådgiv . . . . . . . . . . Rud Heidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rud Kent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Henning . . . . . . . . . . . . . . Jensen Henning . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Susanne Rohde Mia . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yde Mathias . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 51 74 34 28 . 21 38 81 34

Jensen Birgitte . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Marit medhjælper . . . . Rasmussen Marit . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ella . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raisbæk Karen . . . . . . . . . . . . . . . Iversen Karl slagteriarb . . . . . . . . . Iversen Karl . . . . . . . . . . . . . . . . . . Esbersen Ida . . . . . . . . . . . . . . . . . Esbersen Ida . . . . . . . . . . . . . . . . . Lungu Laura . . . . . . . . . . . . . . . . . Lungu Virgil . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bækgaard Simon Olesen Peter . . . . . . . . . . . . . . . . . Hinriksen Tove . . . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Jens bygn snedker . . . . . Jacobsen Jens . . . . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Jens . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Else fabrikarb . . . . . . . . . . Meldgaard Leif . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Klara . . . . . . . . . . . . . . . Pilgaard Ruth . . . . . . . . . . . . . . . . Pilgaard Ruth . . . . . . . . . . . . . . . . . Lilleås Johnny anl gartner . . . . . . . Dunker Kurt elev . . . . . . . . . . . . . . Dunker Kurt . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jørgen . . . . . . . . . . . . . . Meldgaard Anni skoleelev . . . . . . . Meldgaard Anni . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Mary Christiansen Michael Nielsen Jakob gårdejer . . . . . . . . . Nielsen Jakob . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Tage . . . . . . . . . . . . . . . . . Elkjær Martin . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Bodil . . . . . . . . . . . . . Christensen Hugo skovfoged . . . . . Christensen Hugo . . . . . . . . . . . . . . Vistisen Vagner chauffør . . . . . . . . . Vistisen Vagner . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

23 67 88 59 97 44 84 62 41 40 84 62 97 44 14 33 97 44 27 28 97 44 22 89 23 30 75 45 97 44 29 97 21 82 29 97 32 19 89 24 32 19 89 24

. . . . . . . . . . . . . . . .

61 78 74 25 30 55 19 48 97 44 29 49 21 29 55 30 30 55 19 48 41 68 82 13 60 68 34 24 20 92 66 15 97 44 18 97 28 30 75 77 97 44 34 52 97 44 12 81 30 68 69 54 97 44 25 18 97 44 10 81 41 11 07 36

. . . . . . . . .

97 44 17 38 30 64 15 58 24 48 48 51 27 28 00 43 97 44 10 01 97 44 10 01 23 39 76 44 97 44 20 23 23 66 99 74

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53 93 09 36 53 93 09 25 40 93 76 31 97 44 81 99 50 95 28 10 97 44 81 99 21 20 81 99 97 44 83 26 24 98 80 21 97 44 83 26 50 55 83 23 97 44 83 01 23 31 56 01 51 52 29 28 51 52 29 28 97 44 81 61 20 31 78 46 97 44 81 61 21 48 98 46 97 44 81 61

Baunebakken Sevel 7830 Vinderup

Kort 10: B3 1 1 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 10 10 12 12 12 12 12

Górska Anna . . . . . . . . . . . . . . . . . Górski Zdzislaw . . . . . . . . . . . . . . . Schnuchel Rene . . . . . . . . . . . . . . Buskov Birthe spareks ass . . . . . . . Buskov Birthe . . . . . . . . . . . . . . . . Buskov Evald planteavlass . . . . . . . Buskov Evald . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvidberg Hanne dagplejeass . . . . . Hvidberg Hanne . . . . . . . . . . . . . . . Hvidberg Kaj graver . . . . . . . . . . . . Hvidberg Kaj . . . . . . . . . . . . . . . . . Novrup Leif lærer . . . . . . . . . . . . . . Novrup Leif . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gebhard-Hansen Nina . . . . . . . . . . Højland Thore . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Margit overassisten . . . . Mikkelsen Margit . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Christian maskinfører . . . Pedersen Christian . . . . . . . . . . . . . Pedersen Julie . . . . . . . . . . . . . . .

Baunehøjvej 7830 Vinderup

Kort 1: C6

2 2 2 2 2 3 3 5 5 5 5 6 6 6 6 6

Norup Dorte . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norup Torben . . . . . . . . . . . . . . . . . Norup Torben . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norup Torben . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norup Torben . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fink-Jakobsen Pia . . . . . . . . . . . . . Fink-Jakobsen Thomas . . . . . . . . . . Larsen Anne lærer . . . . . . . . . . . . . . Larsen Anne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Gorm lærer . . . . . . . . . . . . . . Larsen Gorm . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eriksen Jytte køkkenass . . . . . . . . . . Eriksen Jytte . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eriksen Jytte . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eriksen Jytte . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Johannes . . . . . . . . . . .

97 44 89 70 97 44 89 70 25 75 71 92 61 68 89 70 23 90 63 68 26 90 61 06 22 77 04 37 97 44 00 60 21 96 24 13 97 44 00 60 61 26 43 27 22 57 64 40 21 42 94 77 51 86 05 83 28 96 38 28 21 42 94 77

Jensen Kirsten . . . . . . . . . . . . . . . Sloth Bendt gårdejer . . . . . . . . . . . Sloth Bendt . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Julia skuespiller Bjarno Frank . . . . . . . . . . . . . . . . . Bjarno Frank . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Heidi . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Heidi . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Henrik . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Henrik . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Henrik . . . . . . . . . . . . . . . .

. 29 72 08 53 . 97 44 06 00 . 21 66 15 35 . . . . . . .

30 95 18 23 30 95 37 74 97 44 09 69 20 40 19 09 97 44 09 69 30 62 53 94 23 74 19 03

Olesen Bent arbejdsmand . . . . . . . . Olesen Bent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Bent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Poul chauffør . . . . . . . . . . Utzon Inge socialpædago . . . . . . . . . Utzon Inge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utzon Laurids . . . . . . . . . . . . . . . . . Utzon Niels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utzon Niels socialpædago . . . . . . . . Kruse Jens sælger . . . . . . . . . . . . . . Kruse Jens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iversen Christina Iversen Jytte husassistent Iversen Knud vognmand . . . . . . . . . . Kjeldsen Hanne socialpædago Clausen Else lærer . . . . . . . . . . . . . . Clausen Else . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clausen Hans lærer . . . . . . . . . . . . . Clausen Hans . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27 41 54 56 25 37 52 29 42 18 63 54 21 48 67 75 61 40 56 13 61 40 56 13 51 90 13 40 97 44 04 38 51 82 02 01 97 45 24 34 42 55 29 99

Birke Alle Ryde Kirkeby 7830 Vinderup

Kort 8: C2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 6 6 8 8 8 10 12 12 12 12

42 16 97 11 97 44 01 17 61 69 44 17 97 44 01 17 30 13 44 17

Birkevej 7830 Vinderup

Kort 2: D4, E4 1 1 2 A 2 B 2 B 3 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 13 A 13 A 13 A 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 19 20

Samimi Gholam-Nabi . . . . . . . . . . . Samimi Muzhgan . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Sigrid . . . . . . . . . . . . . . . . Hedegaard Holger landbr medhj . . . . Hedegaard Karen hush tekn . . . . . . . Andersen Ejner . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Birthe . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Christian montør . . . . . . . . Pedersen Christian . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Christian . . . . . . . . . . . . . . Eriksen Karen kontorass . . . . . . . . . Eriksen Leif rørlægger . . . . . . . . . . . Dalsgaard Kenneth . . . . . . . . . . . . . Pedersen Joan . . . . . . . . . . . . . . . . Melchior Jacob . . . . . . . . . . . . . . . . Melchior Line . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Ib gårdejer . . . . . . . . . . . . Thomsen Ib . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Aase . . . . . . . . . . . . . . . . Faarkrog Line . . . . . . . . . . . . . . . . . Faarkrog René kleinsmed . . . . . . . . . Faarkrog René . . . . . . . . . . . . . . . . . Faarkrog René . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Kirsten sygeplejersk . . . . . . . Jensen Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . Konopko Justyna . . . . . . . . . . . . . . . Dalsgaard Brian Skytte Anette Faarkrog Jonna syoperatør . . . . . . . . Faarkrog Svend postbud . . . . . . . . . Faarkrog Svend . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Hugo lærer . . . . . . . . . . . Mikkelsens Musik . . . . . . . . . . . . . Haugaard Anders . . . . . . . . . . . . . . Haugaard Karina . . . . . . . . . . . . . . . Haugaard Karina . . . . . . . . . . . . . . . Sindersen Vagn montør . . . . . . . . . . Nielsen Bent . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bent . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bent . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kirstine dagpl moder . . . . . . Jensen Hanne specialarbej Jensen Maja Jensen Maria Jensen Villy snedker Vestjydsk Hjemmeservice ApS . . . Nørgaard Camilla . . . . . . . . . . . . . . Kibsgaard Jens kontorass . . . . . . . .

97 51 18 47 97 51 18 47 97 44 17 82 97 45 22 24 22 26 56 24 97 44 17 30 97 44 10 34 97 44 10 34 23 26 40 34 50 58 62 90 97 44 01 70 97 44 01 70 21 62 79 76 40 59 09 98 23 82 62 93 23 82 62 93 97 44 14 61 29 27 42 33 97 44 14 61 97 44 16 58 97 44 16 58 26 95 83 39 26 47 72 98 97 44 16 58 25 67 35 92 27 24 09 82 25 67 35 92 97 44 20 14 97 44 20 14 23 45 13 32 23 29 38 10 97 44 16 90 23 62 92 82 22 43 69 97 42 40 69 97 93 80 03 73 97 44 22 27 51 21 33 15 24 42 66 07 97 44 22 27

26 22 15 54 26 79 58 09 20 73 79 77

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 129

Adr.-register

1 A Simion Andreea-Mariuca . . . . . . . . . 1 A Simion Cristian 1 B st Alonyo Okot 1 B 1 Rolighed Laura 2 Jeppesen Laurits elektriker . . . . . . . 2 Jeppesen Laurits . . . . . . . . . . . . . . . 5 Dybdal Sonja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Ago Fabrikken A/S . . . . . . . . . . . . . 7 Rasmussen Tage mekaniker 8 Christensen Mette lærer . . . . . . . . . . 8 Klitte Peter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Pedersen Hilda sygepl ske . . . . . . . . 9 Pedersen Hilda . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Pedersen Hilda . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Pedersen Jens gårdejer . . . . . . . . . . 9 Pedersen Jens . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Andersen Bente direktør . . . . . . . . . . 10 Andersen Knud revisor . . . . . . . . . . . 10 Andersen Knud . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Andersen Knud . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Breiner Jane . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Breiner Lars . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Fodklinikken v/ Ingelise Mikkelsen . 13 Mikkelsen Lise fabrikarb 13 Skovmose Camilla 15 Hansen Lone . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Hansen Lone . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 A Nielsen Anne sygehjælper . . . . . . . . 15 A Nielsen Jens medhjælper . . . . . . . . .

1 2 2 3 4 5 5 7 7 8 8 9 F 9 G 10 10 10 10 12 14 16 18 18 20 22 22 24 26 26 28 30 32 32 34 36 38 38 38 40 40

8 8 8 10 12 12 14 14 14 14 14

A


21 22 22 23 23 23 24 24 26 26 26 28 28 30 30 30 30

Christensen Claus . . . . . . . . . . . . . Hansen Bill elektriker . . . . . . . . . . . Hansen Elly . . . . . . . . . . . . . . . . . . Damsgaard Bente . . . . . . . . . . . . . Damsgaard Bente . . . . . . . . . . . . . Damsgaard Gunnar gårdejer . . . . . Damgaard Kurt murersvend Damgaard Ruth radioarb . . . . . . . . Christensen Anna . . . . . . . . . . . . . Christensen Anna . . . . . . . . . . . . . . Christensen Henning gårdejer . . . . Burlaka Dmytro Solomko Viktoriia Knudsen Kristian gårdejer . . . . . . . Knudsen Kristian . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Marie . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Marie . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . .

52 50 41 29 97 44 15 90 97 44 15 90 97 44 10 79 25 33 92 81 97 44 10 79

. . . .

23 44 22 20 97 44 61 08 40 46 51 46 97 44 61 08

. . . .

97 44 14 83 21 95 38 57 97 44 14 83 21 58 15 27

Bjergbyvej 7830 Vinderup

Kort 1: D6, E7

Adr.register

B

1 3 3 3 5 6 7 7 7 7 9 9 9 9 11 11 11 11 12 12 12 12 13 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 18 18 18 18 19 20 20 21 21 21 22 24 24 A 24 A 26 26 28 28 28 28 28 28 30 30 30 30 32 32

Hansen Gudrun medhjælper . . . . . . Hvolbæk Tage chauffør . . . . . . . . . . Hvolbæk Tage . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Inger pædagog Kristensen Hans arbejdsmand . . . . Mortensen Svend arbejdsmand Nielsen Hilmar tømrermester . . . . . Nielsen Hilmar . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jonna . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jonna . . . . . . . . . . . . . . . . Iversen Camilla . . . . . . . . . . . . . . . Iversen Camilla . . . . . . . . . . . . . . . Iversen Camilla . . . . . . . . . . . . . . . Iversen Jesper . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Palle . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Palle . . . . . . . . . . . . . . . Lyngesen Amanda Lyngesen Birgit klinikassist Olesen Birgit indretn ark . . . . . . . . Olesen Kjeld konsulent . . . . . . . . . . Olesen Kjeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Kjeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Torben . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Elva . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Niels fiskeriejer . . . . . . . . Pedersen Niels . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Niels . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Niels . . . . . . . . . . . . . . . . Duranceshop.dk . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen John skovarbejder Jakobsen Julie Mortensen Connie butiksindeha . . . Mortensen Connie . . . . . . . . . . . . . Mortensen Connie . . . . . . . . . . . . . Dissing Ellen . . . . . . . . . . . . . . . . . Dissing Ellen . . . . . . . . . . . . . . . . . Dissing Ellen . . . . . . . . . . . . . . . . . Dissing Tommy . . . . . . . . . . . . . . . Hallum Kurt . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Preben landmand . . . . . . Kirkegaard Alfrida pakkerske . . . . . Kruse Peder elektrontekn . . . . . . . . Kruse Peder . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kruse Peder . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Vagn gårdejer . . . . . . . Volsgård I/S . . . . . . . . . . . . . . . . . Thorsen Anne-Marie . . . . . . . . . . . Thorsen Torben . . . . . . . . . . . . . . . Bjørn Vinnie Ladefoged Kasper Dumitru Marius Jensen Anja . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jim . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jim . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reint Oleh Stubberkloster Avlsgård . . . . . . . . Brændgaard Morten Kalsgaard Helle laborant Kalsgaard Torben chauffør Sørensen Jeanette Andersen Kristian konsulent . . . . . . Andersen Mona frisør . . . . . . . . . . .

. 97 45 26 08 . 27 64 58 30 . 29 24 38 97 . 23 83 69 57 . . . . . . . . . .

97 45 25 77 28 53 50 11 97 45 25 77 21 96 69 41 32 12 78 30 60 67 76 07 27 58 57 99 32 12 78 30 31 69 27 27 31 69 87 27

. . . . . . . . . .

97 45 21 11 97 45 21 11 52 37 94 98 61 19 21 11 40 53 71 42 97 45 21 56 97 45 21 56 29 39 68 23 25 80 93 00 25 60 00 68 24 27 61 95

. . . . . . . . . . . . . . . .

23 35 45 07 29 45 10 24 51 88 84 07 30 13 34 72 30 13 93 89 93 89 93 34 30 13 39 70 40 34 87 77 97 44 84 92 97 44 84 92 97 44 84 05 30 48 50 78 26 85 50 78 23 84 80 68 97 44 81 77 97 44 88 28 97 44 88 28

. 21 20 59 51 . 97 95 97 62 . 51 33 97 62 97 44 85 69

. 40 43 46 96 . 40 43 46 96

Bjertparken 7830 Vinderup

Kort 2: E5 1 1 2 3 4 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 14 15 16 16 16 19 20 20 20 20 20 21 22 22 22 23 23 24 24 24 25 26 26 27 27 28 28 28 31 31 33 37 37 39 41 41 43 43 43 45 45 45 47 47 47 49 49 49 49 51 51 51 51 51 51 51 53 53 55 57 57 59 59 59 59 61 63 63 65

Jeppesen Adie chauffør . . . . . . . . . . Jespersen Niels spareks ass . . . . . . Nielsen Kurt truckfører . . . . . . . . . . . Thorsen Brian murerlærling . . . . . . . Børnebakken . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Kim elektriker . . . . . . . . . . . Madsen Mette . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Mette . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjellerup Hanne datamatiker Kjellerup Henrik Kjellerup Oliver Hofmann Kevin . . . . . . . . . . . . . . . . Hofmann Prathuang slagteriarb . . . . Nielsen Helge . . . . . . . . . . . . . . . . . Munck Kenneth skibskok Munck Lissie hjemmehjælp Lidegaard Susanne Andersen Bent bygn snedker . . . . . . Nielsen Allan . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Glenn Nielsen Lucia slagteriarb . . . . . . . . . Nielsen Birgit kontorass . . . . . . . . . . Brogaard Anja Brogaard Mathias Brogaard Michael . . . . . . . . . . . . . . Brogaard Michael . . . . . . . . . . . . . . . Brogaard Michael . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Grethe sygepl ske . . . . . . . . Bukhanenko Oleg . . . . . . . . . . . . . . Bukhanenko Oleg . . . . . . . . . . . . . . . Bukhanenko Tetiana . . . . . . . . . . . . Larsen Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Flemming politiass . . . . . . Johansen Flemming . . . . . . . . . . . . . Johansen Inge-Lise kontorass Sørensen Svend stadioninsp . . . . . . Kristiansen Flemming gårdejer Kristiansen Ingrid kontorass Mikkelsen Henning chauffør . . . . . . . Mikkelsen Jette arbejderske . . . . . . Jørgensen Bodil børnepædagog . . . . Thomsen Kristen gårdejer . . . . . . . . Thomsen Kristen . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Helge akkvis chef . . . . . . . . . Jensen Ninna . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Poul . . . . . . . . . . . . . . . . Lyngsø Dorthe pædagog . . . . . . . . . Lyngsø Peter salgschauff . . . . . . . . . Flink Lars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Breiner Annemarie . . . . . . . . . . . . . Breiner Torben . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Annemarie . . . . . . . . . . . . Andersen Jonathan . . . . . . . . . . . . . Andersen Karsten . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Lone . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Niels mekanikerlr . . . . . . . . Knudsen Niels . . . . . . . . . . . . . . . . . PN Ejendomsservice og Montage . Teglgaard Ina Teglgaard Jesper Madsen Jan . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stampe Karina . . . . . . . . . . . . . . . . Stampe Karina . . . . . . . . . . . . . . . . . Stampe Karina . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Rikke montrice . . . . . . . . . . Nielsen Sofie Pilgaard Helge . . . . . . . . . . . . . . . . . Pilgaard Mette . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Karina . . . . . . . . . . . . . . Vium Eva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vium Poul lagerarb . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Kaj disponent . . . . . . . . . Mortensen Kaj . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Ketty hjemmehjælp . . . . . Mortensen Ketty . . . . . . . . . . . . . . . . Garsdal Jena Sørensen Ruth . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Ruth . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Henning . . . . . . . . . . . . . . .

30 29 37 11 30 25 37 11 26 63 13 46 20 14 91 36 96 11 56 90 42 92 38 88 22 32 31 62 31 62 01 38

81 75 67 61 71 67 04 69 86 60 00 94

22 55 06 45 23 30 13 28 53 80 16 50 23 82 40 20 29 66 38 40 42 55 05 04 61 10 26 43 97 44 18 98 30 33 40 59 41 11 40 59 24 66 40 59 97 44 20 41 40 97 49 88 41 28 12 53 22 83 25 57 97 53 40 08 27 49 20 77 27 22 69 28 52 38 59 21 97 45 22 66 52 38 59 21 21 92 37 27 51 93 15 14 24 85 07 26 61 77 78 30 30 54 94 70 43 44 66 77 40 14 28 27 21 95 44 18 97 44 24 60 97 44 24 60 97 44 24 60 41 69 99 69 69 14 97 45 21 25 28 87 25 34 78 18 97 40 75 84 97 40 75 84 53 15 40 56 23 73 98 10 21 22 36 34 22 48 94 13 21 22 36 34 53 29 18 55 25 78 39 39 22 43 29 29 30 71 26 47 22 23 33 22 31 33 15 85 97 44 00 51 97 44 00 51 97 44 21 02 61 73 76 09 97 44 21 02 60 92 94 46 97 44 11 74 23 29 32 90 97 44 20 48

65 65 67 69 71 73 73 73 75 75 75 75 77 77 77 77 77 77 79 79 81 81 83 83 83 85 85 85 85 87 87 87 87 89 89 91 93 93 93 93 93 95 95 97 97 99 99 99 99 99 101 101 105 105 105 105

Nielsen Henning . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Klara defektrice . . . . . . . . . . Vistisen Karen fdz zonetera . . . . . . . Nielsen Else . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Ejlert gårdejer . . . . . . . . . . . Jensen Elsebeth . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jens radioarb . . . . . . . . . . . . Jensen Jens . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Magnus . . . . . . . . . . . . . . . . . Mølgaard Charlotte . . . . . . . . . . . . . Mølgaard Charlotte . . . . . . . . . . . . . Mølgaard Charlotte . . . . . . . . . . . . . Brogaard Finn montør . . . . . . . . . . . Brogaard Jonas . . . . . . . . . . . . . . . . Brogaard Jonas . . . . . . . . . . . . . . . . Brogaard Marianne tobaksarbejd . . . Brogaard Marianne . . . . . . . . . . . . . Brogaard Marianne . . . . . . . . . . . . . Søndergaard Helle kontorass . . . . . . Søndergaard Zenia . . . . . . . . . . . . . Jepsen Lillian diakon . . . . . . . . . . . . Jepsen Niels . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scandi Roll S. M. B. A . . . . . . . . . . Wernberg-Møller Knud lærer . . . . . . Wernberg-Møller Lisbeth lærer . . . . . Christiansen Rikke . . . . . . . . . . . . . Christiansen Rikke . . . . . . . . . . . . . . Christiansen Søren . . . . . . . . . . . . . Christiansen Søren . . . . . . . . . . . . . . Damsgaard Alfred chauffør . . . . . . . . Damsgaard Alfred . . . . . . . . . . . . . . Damsgaard Tove . . . . . . . . . . . . . . . Damsgaard Tove . . . . . . . . . . . . . . . Wernberg-Møller Birthe sundhedspl . Wernberg-Møller Birthe . . . . . . . . . . Pedersen Bodil lærer . . . . . . . . . . . . Besøgstjenesten Dansk Folkehjælp v/ Line Lilleøre . . . . . . . . . . . . . . Lilleøre Knud ingeniør . . . . . . . . . . . Lilleøre Knud . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lilleøre Oline sygepl ske . . . . . . . . . Lilleøre Oline . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Dagny . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Knud landmand . . . . . . . . Heshe Malli sygepl ske . . . . . . . . . . . Madsen Henrik oberst . . . . . . . . . . . Kjellerup Helle Kjellerup Jørgen . . . . . . . . . . . . . . . Kjellerup Jørgen . . . . . . . . . . . . . . . . Kjellerup Jørgen . . . . . . . . . . . . . . . . Kjellerup Jørgen . . . . . . . . . . . . . . . . Bjørnkjær Lone Jensen Flemming Mølgaard Erik . . . . . . . . . . . . . . . . . Mølgaard Erik . . . . . . . . . . . . . . . . . Mølgaard Ulla . . . . . . . . . . . . . . . . . Mølgaard Ulla . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 44 15 35 97 44 15 35 29 93 97 44 97 44 15 35 29 73 97 44 29 40 16 25 97 45 21 83 97 44 33 93 97 44 33 93 30 18 93 23 30 18 93 20 30 18 93 22 30 18 93 21 97 44 21 23 40 46 22 36 97 44 21 23 28 45 07 48

Bjørnkjærvej 7830 Vinderup

Kort 1: E7 1 2 2 3 4 5 5 6 8 9 9 9 9 10 10 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13

Olesen Jytte specialarb Andersen Ragna . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Ragna lægesekretær . . . . Gross Irmtraut . . . . . . . . . . . . . . . . . Fuglsang Frode toldbetjent . . . . . . . . AK Handel & Service . . . . . . . . . . . Andersen Jesper Pedersen Peter landbr medhj . . . . . . Bøll Ib systemplanl . . . . . . . . . . . . . . Petersen Brian fodermester . . . . . . . Petersen Brian . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Brian . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Helene pædagog . . . . . . . . Andreassen Jens gårdejer . . . . . . . . Andreassen Solveig . . . . . . . . . . . . . Bjørnkjær Tømrerfirma ApS . . . . . . Kudahl Anette . . . . . . . . . . . . . . . . . Kudahl Anette . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomasen Mogens Jensen Kaj gårdejer . . . . . . . . . . . . . Jensen Kaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Jane elev . . . . . . . . . . . . Mortensen Jane . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Jane . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Jane . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Jane . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Jane . . . . . . . . . . . . . . . .

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 130

23 93 89 02 97 44 20 48 97 44 25 74 97 44 24 59 97 45 24 04 97 44 21 98 97 44 21 98 20 32 21 98 30 36 52 04 29 31 47 98 30 36 52 04 30 26 83 54 96 95 82 32 96 95 82 32 51 95 14 67 96 95 82 32 20 18 74 08 20 61 30 50 22 84 07 22 22 84 07 22 61 74 79 28 29 60 34 33 70 70 29 33 97 44 22 82 97 44 22 82 97 44 24 35 40 52 93 07 97 44 24 35 20 59 30 24 97 44 19 81 29 64 53 73 97 44 19 81 30 64 86 04 97 44 17 71 22 43 78 90 86 24 20 47

97 45 20 33 61 54 20 34 97 45 23 96 23 48 76 62 61 66 70 70 40 96 30 53 24 62 99 31 97 45 24 67 60 19 24 67 25 34 24 67 97 45 24 67 97 45 23 94 97 45 23 94 22 25 00 91 30 35 68 91 20 25 53 32 97 45 24 83 97 45 23 70 97 45 24 83 61 54 14 08 42 19 96 23 61 54 16 09 52 37 23 54 61 54 20 16


13 Mortensen Jane . . . . . . . . . . . . . . . . 61 54 20 23 13 Mortensen Jane . . . . . . . . . . . . . . . . 53 29 10 31 15 Jepsen Søren . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 19 36 66

Bækkevej

Djeldvej

7830 Vinderup

7830 Vinderup

Blakshøjvej

1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 4 6 6 8 10 10 12 12 12 12 12 12 12 14 14 14 14 16 18 20 20 20 20 22 24 24 24

Aal 7830 Vinderup

Kort 1: C3, C4 1 1 2 2 4 4 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 10 14 14 14 14 14 14 16 16 16 18 18

Sørensen Peder . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Peder . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Ellen sygehjælper . . . . . . . Sørensen Jens gårdejer . . . . . . . . . . Hovgaard Henriette . . . . . . . . . . . . . Hovgaard Torben Nielsen Flemming . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Flemming . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Flemming . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Flemming . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Flemming . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Hanne Frederiksen Bente kommuneass . . . Frederiksen Bente . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Ib statsaut rev . . . . . . . . P3 Publishing . . . . . . . . . . . . . . . . Minkfarmen . . . . . . . . . . . . . . . . . Iversen Finn maskinfører Iversen Mikkel Iversen Sofie Iversen Thomas Pedersen Helle børnehavepæd . . . . . Pedersen Helle . . . . . . . . . . . . . . . . . Pors Charlotte . . . . . . . . . . . . . . . . . Pors Charlotte . . . . . . . . . . . . . . . . . Pors Torben salgselev . . . . . . . . . . . . Mølgaard Ellen . . . . . . . . . . . . . . . . Mølgaard P gårdejer . . . . . . . . . . . . .

97 44 27 07 24 27 65 59 97 44 22 65 97 44 22 65 26 39 26 44 30 35 58 39 30 30 28 55 30 30 40 09 24 26 77 87 21 39 41 61 97 44 15 01 61 66 15 01 97 44 15 01 31 33 94 96 97 44 26 27

21 18 08 87 60 39 57 37 23 61 80 77 30 35 10 61 30 52 65 80 97 44 61 02 97 44 61 02

Brovænget Handbjerg 7830 Vinderup

Kort 5: C2, D1 1 1 1 1 1 2 A 2 A 2 B 2 B 2 B 2 B 3 3 5 5

Jensen Bjarne kontorass . . . . . . . . Jensen Bjarne . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Bjarne . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Randi fabrikarb . . . . . . . . . Jensen Randi . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jeanette . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jeanette . . . . . . . . . . . . . . Davidsen Hanne . . . . . . . . . . . . . . Davidsen Hanne . . . . . . . . . . . . . . . Davidsen Hanne . . . . . . . . . . . . . . . Davidsen Hanne . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Henning Sørensen Anni syerske . . . . . . . . . . Elgaard Kenneth kabelmontør . . . . Kristiansen Betty

. . . . . . . . . . .

97 44 18 99 21 37 98 99 53 50 18 99 97 44 18 99 40 86 40 03 30 59 09 63 42 48 30 35 35 10 45 54 93 86 72 87 60 54 78 57 42 91 75 20

. 20 92 44 27 . 23 83 49 03

Brødbækvej Hvam 7500 Holstebro

Kort 1: A6

Ryde 7830 Vinderup

Kort 1: B5

1 1 1 1 2 2 3 3 3 5 5 6 8 8 8

Christensen Finn mekaniker . . . . . . . Christensen Finn . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Irma . . . . . . . . . . . . . . . Vinderup Auto ApS . . . . . . . . . . . . Jespersen Ellen . . . . . . . . . . . . . . . . Jespersen Henry gårdejer . . . . . . . . Pedersen Birthe køkkenled el . . . . . . Pedersen Kurt smed . . . . . . . . . . . . . Pedersen Kurt . . . . . . . . . . . . . . . . . Elkjær Arne kørselskordi . . . . . . . . . . Elkjær Ellen sygehjælper . . . . . . . . . Vinderup Auto ApS . . . . . . . . . . . . Fihl Charles fodermester . . . . . . . . . Fihl Charles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fihl Ellen sygehjælper . . . . . . . . . . .

Degnevænget

Bukdalvej

Kort 10: C1

Buligvej Sahl 7830 Vinderup

Kort 1: C4 Kort 9: A3, B2

1 1 1 1 2 2 2 3 3 5 5 5 5 6

Sørensen Karen . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Karen . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Karen . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Karen . . . . . . . . . . . . . . . . Eg Charlotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Kim . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Kim . . . . . . . . . . . . . . . . . Søndergaard Anders . . . . . . . . . . . . Søndergaard Henriette . . . . . . . . . . Jensen Jens gårdejer . . . . . . . . . . . . Jensen Jens . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kirsten . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kirsten . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Inger børnehkl led . . . . . . . . .

97 44 14 96 97 44 14 96 25 55 35 60 21 18 59 51 28 76 55 81 22 55 90 60 22 22 55 81 22 57 08 28 29 47 63 19 97 44 16 76 53 34 68 39 97 44 16 76 61 54 13 98 61 26 44 18

97 44 17 46 97 44 17 46 97 44 17 46 97 44 17 46 22 37 29 05 22 37 26 97 40 55 00 95 97 44 23 52 22 53 29 67 91 56 78 56 23 74 69 19 97 44 32 43 61 28 32 43 22 53 69 44 97 44 32 54 97 44 32 54 46 94 93 29 46 94 93 29 46 94 93 29 23 98 21 42 29 84 62 67 46 94 93 29 23 98 28 36 97 44 20 87 97 44 20 87 81 74 56 90 50 92 48 73 97 44 13 96 23 36 30 60 97 44 11 97 25 48 97 44 25 48 97 44 22 28 77 97 40 44 43 15 26 64 58 49 97 44 20 34 27 57 06 45

Bøgevej

1 Holstebro Containere . . . . . . . . . . . 20 14 26 28 1 Lind Frank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 46 18 28

7500 Holstebro 5 Borbjerg Sparekasse . . . . . . . . . . . 97 46 14 22

Kort 1: D5, D6 Kort 10: B1, B3

Nørholm Jeanne salgsassiste . . . . . . Thomsen Jeppe . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Julie . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Peter . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Peter . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Peter . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Peter . . . . . . . . . . . . . . . . . Amtkjær Ulla . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gludsted Mia . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gludsted Mia . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jesper . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Gerda . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Gerda . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Dan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Graversen Henrik . . . . . . . . . . . . . . Graversen Rikke . . . . . . . . . . . . . . . Callesen Andreas . . . . . . . . . . . . . . Callesen Cecilie . . . . . . . . . . . . . . . . Callesen Hans lærer . . . . . . . . . . . . . Callesen Hans . . . . . . . . . . . . . . . . . Callesen Hans . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Lisbeth plejeass . . . . . . . . . . Nielsen Lisbeth . . . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Henning specialarb . . . . Kristiansen Rita kontorass . . . . . . . . Kristiansen Rita . . . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Rita . . . . . . . . . . . . . . . . Dalsgaard Metha . . . . . . . . . . . . . . . Brøns Gerda . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ejsing Andefarm . . . . . . . . . . . . . . Petersen John . . . . . . . . . . . . . . . . . Wurtz Kirsten damefrisør . . . . . . . . . Wurtz Kirsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Hans værkfører . . . . . . . . . Pedersen Jens . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Lisbeth hjemmehjælp . . . . Pedersen Lisbeth . . . . . . . . . . . . . . .

97 44 19 06 97 87 29 91 97 44 19 06 97 44 19 92 97 44 10 06 97 44 10 06 97 44 26 98 97 44 26 98 24 27 83 74 97 44 00 43 97 44 00 43 44 22 46 59 97 44 01 86 24 66 02 08 97 44 01 86

Sevel 7830 Vinderup

1 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 7 7 8 8 8 8

Jensen-Vinstrup Ellen . . . . . . . . . . Krog Maren . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Krista . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Krista . . . . . . . . . . . . . Bøge Anne ekstrabud . . . . . . . . . . . Bøge Mads specialarb . . . . . . . . . . Bøge Mads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bøge Mads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Karoline . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Kresten landmand . . . . . . . Larsen Kresten . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Tove hjemmesygepl . . . . . . Kristensen Bent gårdejer . . . . . . . . Kristensen Signe . . . . . . . . . . . . . . Libergren Jens entreprenør . . . . . . Libergren Jens . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Marie syerske . . . . . . . . . . Madsen Marie . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 45 26 59 97 44 80 31 97 45 25 82 30 31 38 07 97 44 82 68 97 44 82 68 20 31 94 93 24 80 49 17 97 46 81 37 97 46 81 37 40 38 26 72 97 44 24 17 97 44 82 83 97 44 82 83 97 44 05 09 22 17 13 56 97 44 05 09 27 98 64 16

1 1 2 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 9 9 10 10 11 A 11 B 12 13 15 17 17 20 20 20 20 20 A 20 A 21 21 21 22 22 23 23 24 24 24 24 A 24 B 24 B 24 B 24 B 25 25 25 25 25 26 26 26 26 27 27 28 28 28 29 29 29 31 33 33 34 34 35 35 36 36 36 36 36 36 36 37 38 38 39 39 40

Christensen Christen gårdejer . . . . . Christensen Christen . . . . . . . . . . . . Autojack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holleufer Ann Poulsen Jesper Christensen Martin . . . . . . . . . . . . . Christensen Martin . . . . . . . . . . . . . . Hulgaard Kirsten lærer . . . . . . . . . . . Hulgaard Kirsten . . . . . . . . . . . . . . . Hemmara Phakhanan Sevel Bageri ApS . . . . . . . . . . . . . . Svensgaard Jonas Eriksen Jens typotekniker . . . . . . . . M Gourmet . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sevel Forsamlingsgård . . . . . . . . . Nørgaard Henning maskintekn . . . . . Nørgaard Henning . . . . . . . . . . . . . . Jensen Bo Mølgaard Tina . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Søs lægesekretær . . . . . . . . Andersen Kim . . . . . . . . . . . . . . . . . Villadsen Jan . . . . . . . . . . . . . . . . . Johannesen Solvejg husassistent . . . Johannesen Solvejg . . . . . . . . . . . . . Sørensen Finn driftleder . . . . . . . . . . Sørensen Finn . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Jette pædagogmedhj . . . . Sørensen Sine Kock Camilla Kock Jonas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Porse Clara Porse Jacob folkeskolelæ . . . . . . . . . Porse Lone studerende . . . . . . . . . . Jensen Ole smedesvend . . . . . . . . . Jensen Ole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bak Brian Bak Christina . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Jan bagerlærling . . . . . . . . . . Larsen Jan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Mette sygeplejersk . . . . . . DLG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jan vognmand . . . . . . . . . . . Vognmandsfirmaet Jan Jensen . . . Jensen Rita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vognmandsfirmaet Jan Jensen . . . Olesen Elsebeth dekoratør . . . . . . . . Olesen Elsebeth . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Ole prod tekn . . . . . . . . . . . . Olesen Ole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Ole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teglgaard Signe kontorass . . . . . . . . Teglgaard Aage . . . . . . . . . . . . . . . . Teglgaard Aage . . . . . . . . . . . . . . . . Teglgaard Aage . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Jonas . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Susanne Pedersen Kaj elektron mek . . . . . . . . Pedersen Kaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Kaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Ellen . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Aage gårdejer . . . . . . . . . Kristensen Aage . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Anders . . . . . . . . . . . . . . . Spalvina-Mangule Inga Sturstepa Sabine KS Kød I/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mølgaard Sten Gravesen Ivan teletekniker . . . . . . . . Gravesen Jytte dagplejer . . . . . . . . . E Montage . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Gert . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Gert . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Gert . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Gert . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Gert . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ibeth . . . . . . . . . . . . . . . . Gade Jannie Teglgaard Harry arbejdsmand . . . . . Teglgaard Harry . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jens installatør . . . . . . . . . . Madsen Jens . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Bent tømrer . . . . . . . . . .

97 44 81 81 40 70 33 06 97 44 09 88 28 40 43 11 28 90 26 28 97 44 89 40 61 54 34 25 97 44 80 17 25 11 72 45 97 44 82 45 97 44 82 45 96 95 60 88 21 68 60 55 61 31 42 86 61 74 65 94 20 73 46 79 53 83 20 89 97 44 82 72 23 83 45 97 30 66 05 64 20 58 85 09 97 44 85 09 61 78 10 36 40 47 20 94 40 47 20 93 97 44 83 93 21 82 08 93 29 42 37 11 97 38 26 60 28 89 91 08 42 25 27 26 33 68 70 88 97 44 80 37 97 44 80 37 97 44 80 37 97 44 80 37 97 44 82 41 26 79 20 41 97 44 82 41 30 20 60 74 21 96 08 76 97 44 84 14 97 44 84 14 21 67 27 49 61 76 94 11 25 13 71 27 97 44 81 13 23 96 74 16 31 69 18 13 97 44 82 14 97 44 82 14 29 93 82 14 22 51 54 29 40 10 26 17 91 55 83 62 21 74 83 60 20 27 06 72 20 61 52 00 30 30 86 65 22 70 86 65 20 27 06 72 21 66 23 10 20 61 52 00 97 44 83 65 24 98 09 81 97 44 83 45 20 98 83 45 20 76 94 59

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 131

Adr.register

Kort 2: E4, E5

D


40 41 41 41 41 42 42 43 44 st 44 st 44 1 44 1 45 45 45 45 46 46 46 46

Adr.register

D

47 47 47 47 48 48 49 50 50 50 50 53 53 54 55 55 55 55 56 56 57 57 57 58 58 59 60 60 61 62 62 62 62 62 63 67 67 67

Kristensen Jenny dagplejemor . . . . . Thrige Børge chauffør . . . . . . . . . . . Thrige Rita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thrige Rita lærer . . . . . . . . . . . . . . . Thrige Rita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Davidsen Astrid . . . . . . . . . . . . . . . . Davidsen Niels møller . . . . . . . . . . . Jørgensen David smed . . . . . . . . . . . Enevoldsen Hans distr. chef . . . . . . . Enevoldsen Ulla husassistent . . . . . . Acatrinei Marinel Acatrinei Vasilica Bang-Madsen Bente . . . . . . . . . . . . Bang-Madsen Jens . . . . . . . . . . . . . Bang-Madsen Jens . . . . . . . . . . . . . Bang-Madsen Jens . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Heidi . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Heidi . . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Kim . . . . . . . . . . . . . . . Vestergaards Skovservice v/ Kim Vestergaard . . . . . . . . . . Nyboe Anne bibl medhj . . . . . . . . . . Nyboe Anne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyboe Anne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyboe Bjarne specialarb Feder Kjeld murersvend . . . . . . . . . . Feder Nilawan . . . . . . . . . . . . . . . . . Stephansen Leo maskinarb . . . . . . . Møller-Jakobsen Claus . . . . . . . . . . Møller-Jakobsen Claus . . . . . . . . . . . Søegaard Susanne social- og s . . . . Søegaard Susanne . . . . . . . . . . . . . . Andersen Kirsten . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Kirsten kontorass . . . . . . . Ebbesen Tina . . . . . . . . . . . . . . . . . Kovsals Silvestrs Zivarte Zigvinta . . . . . . . . . . . . . . . . Zivarts Ivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zivarts Ivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Agnethe . . . . . . . . . . . . . . Andersen Carl gårdejer . . . . . . . . . . Andersen Grete Andersen Jens gårdejer . . . . . . . . . . Andersen Jens . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Lasse Jørgensen Ole specialarbej Harregaard René . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bent . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bent . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Mette . . . . . . . . . . . . . . . . Indsatsen ApS . . . . . . . . . . . . . . . . Indsatsen ApS . . . . . . . . . . . . . . . . Willumsen Anders . . . . . . . . . . . . . . Willumsen Lene . . . . . . . . . . . . . . . Willumsen Lene . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Søren . . . . . . . . . . . . . . . Bjerre Jens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bjerre Lene JK Bjerre Storkøkkenservice . . . . .

61 78 85 59 97 44 88 30 97 44 88 30 23 43 46 44 28 21 97 35 97 44 80 13 97 44 80 13 61 74 17 58 97 44 83 58 97 44 83 58 97 44 82 15 97 44 82 15 24 24 97 25 21 14 06 10 61 72 62 31 61 70 33 41 61 27 51 01 97 44 31 01 22 16 79 86 40 79 03 69 22 42 51 09 97 44 85 52 97 44 85 52 23 98 10 63 97 44 85 66 30 48 25 66 97 44 85 66 20 20 16 86 97 44 83 66 20 83 24 74 29 43 42 05 50 16 77 10 31 67 08 40 50 38 55 78 97 44 80 96 97 44 80 96 53 29 76 79 61 76 16 56 28 26 87 40 97 44 85 38 30 33 08 76 50 59 48 45 97 44 33 99 22 70 50 99 31 24 21 14 31 24 21 14 20 62 48 22 40 29 59 76 28 71 82 88 86 62 33 22

Drosselvej Ejsingholm, 7830 Vinderup

Kort 4: B3

16 Ulfborg Arkitekt- og Ingeniørkontor 97 49 27 27

Dueholmvej 7800 Skive

Kort 1: F5, F6

1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5

Lavridsen Marie . . . . . . . . . . . . . . van Heesch Henricus . . . . . . . . . . Johansen Kent Rasmussen Solveig elev . . . . . . . . . Rasmussen Solveig . . . . . . . . . . . . Rasmussen Solveig . . . . . . . . . . . . Rasmussen Torben gårdejer . . . . . . Jensen Kristian gårdejer . . . . . . . . Jensen Kristian . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kristian . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kristian . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kristian . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Anette ergoterapeut . . . . Christensen Knud smedesvend . . . Frandsen Helle tandlæge . . . . . . . . Frandsen Helle . . . . . . . . . . . . . . . . Frandsen Helle . . . . . . . . . . . . . . . . Frandsen Line Frandsen Mikkel

. 29 43 80 54 . 20 46 90 86 . . . . . . . . . . . . . .

97 54 74 73 53 50 29 12 51 22 06 81 97 54 74 73 97 54 73 37 27 29 41 01 26 36 83 37 61 46 73 37 28 59 73 37 97 54 73 37 40 59 92 01 97 54 70 71 28 79 93 21 22 98 49 71

5 5 6 6 8 8 13 13 13 13

Knudsen Michael . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jens gårdejer . . . . . . . . . Bæk Ernst gårdejer . . . . . . . . . . . . Bæk Karen . . . . . . . . . . . . . . . . . . Burmester Martin Jensen Lisette Nielsen Christian gårdejer . . . . . . . Nielsen Christian . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Christian . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Inger . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .

97 54 70 71 97 54 70 71 40 89 71 79 29 33 09 73

. . . .

97 54 70 24 61 54 07 98 20 16 76 24 97 54 70 24

Egebjergvej 7830 Vinderup

Kort 1: C2, C3 1 1 1 1 2 2 2 3 4 4 6 6 6 7 7 7 7 7 8 9 9 9 10 10 11 11 11 11 12 13 13 14 14 15 15 16 18 18 19 19 19 19 19 19 20 22 22 22 23 24 24 24 24 25 25 25 26 26 27 27 27 28 28 29 29 30 30 30 30 33 34 34 34 34

Egebjerg Maskinstation . . . . . . . . . Madsen Frede Madsen Jeppe Madsen Tina køkkenassist . . . . . . . . Svenstrup Jette korresp . . . . . . . . . . Svenstrup Jette . . . . . . . . . . . . . . . . Svenstrup Mogens . . . . . . . . . . . . . Lunding Lau autolakerer . . . . . . . . . Christiansen Bente dagpl moder Christiansen Karl specialarb . . . . . . . Veile Conny kontorassist . . . . . . . . . Veile Conny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veile Kim arbejdsmand . . . . . . . . . . . Andersen Danny . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Helle . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Helle . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Ronnie . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Ronnie . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ruth fabrikarb . . . . . . . . . . Kristensen Bodil radioarb ske . . . . . . Kristensen Henry specialarb . . . . . . . Kristensen Henry . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Arnold medhjælper . . . . . . Pedersen Arnold . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Anna børnehavepæd . . . . . Sørensen Jens landbrugsmed . . . . . Sørensen Jens . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Jens . . . . . . . . . . . . . . . . . Jepsen Kristian . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Vicki dagplejer . . . . . . . . . . Schmidt Tom . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Birgit . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Svend . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Anders . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Anders medhjælper . . . . . . . Høgh Leif sen sergent . . . . . . . . . . . Andersen Jens gårdejer . . . . . . . . . . Andersen Jens . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Berit fabriksarb . . . . . . . . . Thomsen Berit . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Berit . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Heine . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Heine . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Kristen chaufør . . . . . . . . . Kaastrup Ove elektriker . . . . . . . . . . AL Broderi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Knud lagerarb . . . . . . . . . Pedersen Alice tekstiltrykk Amby Kaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Svend landarbejder . . . . . . . Thomsen Tove . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Tove . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Tove . . . . . . . . . . . . . . . . . Stjernholm Henrik . . . . . . . . . . . . . . Stjernholm Sandie . . . . . . . . . . . . . . Stjernholm Sandie . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bent . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Nikolaj Hansen Mathias . . . . . . . . . . . . . . . Ransborg Kirsten pædagog . . . . . . . Ransborg Steen mekaniker . . . . . . . Meilstrup Anton . . . . . . . . . . . . . . . . Meilstrup Charlotte slagteriarb Bruun-Sørensen Erik gårdejer . . . . . I/S Rimmerhuse Pumpelag . . . . . . Larsen Jan tømrer . . . . . . . . . . . . . . Larsen Jan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Lissi kommis . . . . . . . . . . . . Larsen Sara . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danielsen Margit reng ass Jensen Ivan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ivan salgschauff . . . . . . . . . . Jensen Lise-Lotte salgskonsulent . . Jensen Lise-Lotte . . . . . . . . . . . . . .

40 85 63 18 60 92 37 33 97 44 64 16 20 81 95 26 97 44 64 16 97 40 38 32 22 37 12 90 97 44 63 93 25 65 94 51 97 44 63 93 97 44 62 67 97 44 62 67 51 74 06 35 97 44 62 67 27 57 62 67 21 49 91 37 24 89 98 06 24 89 98 06 24 46 42 75 97 44 61 05 27 51 61 05 97 44 64 12 97 44 64 12 51 36 41 38 20 71 11 08 51 20 57 25 28 70 46 73 40 85 63 32 22 53 10 53 22 53 10 53 97 88 82 47 26 88 82 47 97 44 62 80 97 44 63 24 23 93 17 88 97 44 64 46 20 13 69 39 24 22 82 67 97 44 64 46 23 83 97 10 97 44 64 46 25 11 72 62 97 44 63 45 27 51 63 45 30 33 94 09 97 44 62 04 97 44 62 04 40 47 22 05 24 66 46 50 29 89 31 66 34 10 74 90 29 89 31 66 21 45 99 55 26 29 92 58 28 74 96 44 51 34 37 14 61 60 64 51 97 44 61 39 97 44 61 39 97 44 64 63 60 21 87 41 97 44 64 63 97 44 64 63 97 44 60 31 61 60 77 58 97 44 60 31 30 29 28 12

36 36 36 38 38 40 40 40 46 46 50 50 52 52 52 52 52 52 B 52 B 54 58 58 60 60 62 64 64 66 66 68 68

Egebjerg Planteskole . . . . . . . . . . . Ransborg Mads . . . . . . . . . . . . . . . Ransborg Tove sygepl ske . . . . . . . Madsen Anna . . . . . . . . . . . . . . . . Tanderup Karl gårdejer . . . . . . . . . . Antonsen Susanne Kobberup Charlotte frisør Kobberup Peder Ransborg Mai . . . . . . . . . . . . . . . . Ransborg Martin . . . . . . . . . . . . . . Andersen Birk Jensen Poul traktorfører . . . . . . . . . Nielsen Ellen kontorass . . . . . . . . . Nielsen Ellen . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Ove mekanikersv . . . . . . . . Nielsen Ove . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Ove . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Henrik . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Anja . . . . . . . . . . . . . . . . . Dehli Jane telefonist . . . . . . . . . . . Nowosad Agnieszka . . . . . . . . . . . Nowosad Wojciech . . . . . . . . . . . . Ebbesen Bodil teknisk ass . . . . . . . Ebbesen Svend gårdejer . . . . . . . . Breinholt Mogens mekanikersv . . . Jensen Kirsten slagteriarb Skytte Arne pelsdyravler . . . . . . . . Madsen Flemming chauffør . . . . . . Madsen Jonas . . . . . . . . . . . . . . . Møllnitz Mette . . . . . . . . . . . . . . . . Rocatis Lars . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 44 64 64 97 44 64 64 97 44 64 64 97 44 62 93 97 44 62 93

. 26 25 34 81 . 40 16 80 10 . . . . . . . . . . . . . .

20 47 94 13 97 44 63 84 71 75 67 77 97 44 63 84 23 74 00 19 29 93 64 56 22 29 06 88 26 35 69 13 20 64 08 82 50 34 49 96 50 34 49 96 97 44 62 97 97 44 62 97 24 89 19 29

. . . . .

22 26 53 23 30 33 94 30 30 33 94 30 20 97 92 44 22 26 18 65

Thomasen Jens radioarb . . . . . . . . . Thomasen Jens . . . . . . . . . . . . . . . . Thomasen Jens . . . . . . . . . . . . . . . . Thomasen Nancy . . . . . . . . . . . . . . Laursen Helle . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Søren fisker . . . . . . . . . . . . Pedersen Ivan . . . . . . . . . . . . . . . . . Bro Yrsa førsteass Pedersen Ejner mekaniker . . . . . . . . Sørensen Christina . . . . . . . . . . . . . Sørensen Helle slagteriarb . . . . . . . . Larsen John rejsemontør . . . . . . . . . Larsen Jytte kontorass . . . . . . . . . . . Larsen Jytte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Camping Shop v/ Niels Kirkemann Ejsing Campingplads . . . . . . . . . . . Kirkemann Dorthe Kirkemann Niels . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Anders chauffør . . . . . . . . Andersen Anders . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Anders . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Mette . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Camilla Hansen Jesper . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Pia Bjørns Flytte- og Budservice . . . . . Larsen Bjørn . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Nicolai . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Lotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ejsing Traktorservice . . . . . . . . . . . Kruse Diana . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kruse Diana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kruse Diana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kruse Diana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Henrik . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Lars skatteinspek Larsen Mona bogholder . . . . . . . . . . Larsen Mona . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gaarde Liselotte Madsen Joachim . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Joachim . . . . . . . . . . . . . . . Madsen John . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen John . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Rebecca . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Bente montrice . . . . . . . . . Sørensen Bente . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Steen chauffør . . . . . . . . . Kristensen Paw . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Per . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Per . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Yvonne . . . . . . . . . . . . . . Kildahl Kristian lærling . . . . . . . . . . . Kildahl Kristian . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 44 62 27 51 92 78 30 22 99 90 17 97 44 62 27 60 94 59 26 60 94 59 25 61 75 27 77

Ejsingholmvej 7830 Vinderup

Kort 1: B3 Kort 4: C1, C3 2 2 2 2 4 4 5 7 7 8 8 10 10 10 13 13 13 13 14 14 14 14 14 15 15 16 16 18 19 20 20 20 20 20 20 21 21 21 22 22 22 22 22 22 23 23 23 25 25 25 25 27 27

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 132

. . . .

97 44 64 13 26 37 08 83 26 37 08 83 97 44 62 62 97 44 62 62 30 42 75 77 29 73 52 33 97 44 61 13 52 40 16 30 51 20 13 89 30 29 20 25 60 38 19 25 30 29 20 25 25 78 38 55 97 44 69 24 21 44 69 24 20 55 21 53 20 90 32 40 41 13 86 20 97 44 66 16 29 76 60 06 61 78 65 93 61 67 48 77 97 44 66 16 40 95 69 95 23 23 16 30 42 18 43 13 61 75 08 33 42 18 43 13 52 30 02 40 61 76 59 08 29 79 33 96 61 11 01 53 61 11 01 53 60 66 00 97 23 23 68 83 20 87 54 83 50 48 40 96 40 52 36 46 22 11 01 97


27 27 29 29 29 29 31 31 31 31 33 33 33 33 35 35 35

KK Materieludlejning . . . . . . . . . . . Pedersen Joan . . . . . . . . . . . . . . . Johannesen Christian elektriker . . . Johannesen Jeppe . . . . . . . . . . . . Johannesen Mette . . . . . . . . . . . . Johannesen Mona teknisk ass . . . . Pedersen Anders Pedersen Anita . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Anita . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Torben . . . . . . . . . . . . . . Skytte Svend pelsdyravler . . . . . . . Skytte Svend . . . . . . . . . . . . . . . . . Skytte Vita sygehjælper . . . . . . . . . Skytte Vita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Birch Anne Birch Knud gårdejer . . . . . . . . . . . . Birch Tina kontorassist

. . . . .

40 52 36 46 28 55 99 54 21 80 27 36 42 34 62 44 50 92 44 95 30 48 36 08

. . . . . . .

29 40 21 15 40 63 21 15 24 44 61 81 97 44 61 88 22 99 80 75 97 44 61 88 61 76 69 53

. 20 99 63 95

Enghaven 7830 Vinderup

Kort 2: F4 4 6 6 8 10 12 14 18 18

Sørensen Ingeborg Frederiksen Bodil . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Bodil . . . . . . . . . . . . . . Pilgaard Carla . . . . . . . . . . . . . . . . Duch Ruth sygepl ske . . . . . . . . . . Lange Vibeke Vestergaard Kirstine . . . . . . . . . . . Vad Karen fabrikarb . . . . . . . . . . . . Vad Karen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .

97 44 19 90 21 73 59 90 97 44 24 98 60 74 25 50

. 97 44 60 61 . 29 89 83 16 . 24 34 83 16

Enghavevej 7830 Vinderup

Kort 2: F4

Nygård Nicolai . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jens chauffør . . . . . . . . . . Nielsen Marie . . . . . . . . . . . . . . . . Tucakovic Atija . . . . . . . . . . . . . . . Tucakovic Miralem . . . . . . . . . . . . . Tucakovic Miralem . . . . . . . . . . . . Meldgaard Frode bankfuldmægt . . . Meldgaard Frode . . . . . . . . . . . . . . Meldgaard Jonas . . . . . . . . . . . . . Kristensen Anette skoleelev . . . . . . Vinderup RC . . . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Bent chauffør . . . . . . . . . . . . . Dahl Bent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Bent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Aase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Anders Nielsen Mona . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Mona . . . . . . . . . . . . . . . . . Abildtrup Simon . . . . . . . . . . . . . . Lehmann Kirsten kontorass . . . . . . Lehmann Kirsten . . . . . . . . . . . . . . Strunck Arne post . . . . . . . . . . . . . Strunck Arne . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Mona Kristensen Torben bydreng . . . . . . . Kristensen Torben . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Lars . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Lars . . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Lars . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ulla . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ulla . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ulla . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Birthe syerske . . . . . . . . . . Poulsen Birthe . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

28 74 41 96 97 47 14 84 97 47 14 84 22 59 49 24 97 44 37 14 22 30 91 53 97 44 22 99 61 28 24 04 97 44 22 99 97 84 06 74 30 64 01 57 97 44 23 68 23 29 01 56 40 27 94 73 97 44 23 68

. . . . . . .

20 16 36 42 20 18 36 40 60 19 26 86 97 44 01 59 40 54 31 59 97 44 01 59 40 71 91 97

. . . . . . . . . .

21 29 16 57 23 62 32 92 26 45 76 81 21 48 72 24 91 54 15 74 21 48 72 24 50 46 51 93 61 74 77 74 97 44 68 70 51 36 35 09

Engparken

22 75 64 48 60 82 66 50 24 22 57 40 97 44 21 63 24 22 57 40 42 77 47 50

24 81 41 09 71 44 69 60 27 15 33 77 54 86 94 29 60 47 73 72 97 44 13 84 30 74 13 84 27 31 63 64 22 26 58 45 50 19 17 80 71 81 38 09 91 63 62 47 61 66 65 29 97 44 13 92 27 59 51 11 42 23 87 37 42 23 87 37 28 99 77 72 21 85 99 06 51 50 39 22 97 44 21 04 61 85 15 82 29 60 05 28

52 63 98 56

97 44 38 28 21 90 69 14 97 44 24 62 42 18 71 11 40 77 67 45 40 46 82 32

Engtoften . . . . .

97 44 32 32 97 44 32 32 97 44 29 54 97 44 29 54 20 73 29 54 97 44 15 16

. . . . . . . . . . .

97 40 45 29 97 40 45 29 30 31 32 11 71 75 99 26 21 34 88 42 97 44 30 29 30 58 51 35 97 44 15 78 20 92 97 44 42 76 66 13 97 44 15 78

7830 Vinderup

Kort 2: E4

Smmo Rodin . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Dorte . . . . . . . . . . . . . . . Ganea Ileana Michiu Alexandru . . . . . . . . . . . . . Michiu Alexandru . . . . . . . . . . . . . . Christiansen Lars . . . . . . . . . . . . . Ali Hajer Sulaiman Rodin Kolesnyk Vadym . . . . . . . . . . . . . . Boudabza Samira . . . . . . . . . . . . . Touzani Hassan Odisho Shamshon Yusef Ann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Egon specialarb . . . . . . .

. 61 46 48 84 . 97 44 16 52 . 22 52 30 80 . 27 94 08 18 . 61 75 60 92 . 52 76 14 39 . 42 20 55 63 . 91 40 89 90 . 22 75 64 48

Kort 2: D4, E3

2 2 2 2 3 3 3 5 5 5 5 6 6

Albertsen Diana . . . . . . . . . . . . . . Albertsen Lene . . . . . . . . . . . . . . . Albertsen Lene . . . . . . . . . . . . . . . . Albertsen Lene . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Lilly . . . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Christian gårdejer . . . . Vestergaard Christian . . . . . . . . . . . Birkmose Bent gårdejer . . . . . . . . . Birkmose Bent . . . . . . . . . . . . . . . . Birkmose Bent . . . . . . . . . . . . . . . . Birkmose Krista . . . . . . . . . . . . . . Moskovchenko Dmytro Sluchak Iryna

97 44 17 32 97 44 17 32 23 82 67 98 97 44 27 57 29 28 50 24 97 44 27 57 29 28 33 34

28 91 35 12 28 92 24 82 28 90 64 06 28 78 06 40 61 67 74 56 28 43 69 23 60 87 65 66 28 97 96 25 22 86 21 55 26 18 21 51 24 60 54 11 23 41 54 11 30 80 96 95 42 37 18 51 30 55 97 67

Falhedevej Trandum 7800 Skive

Kort 1: F5, F6

1 1 2 2 4 4

Pandekageskoven . . . . . . . . . . . . . Trandum Camping . . . . . . . . . . . . . Stubkjær Egon gårdejer . . . . . . . . . Stubkjær Egon . . . . . . . . . . . . . . . . Christiansen Helle Hald Allan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .

30 45 90 24 97 54 73 28 97 54 71 15 61 26 71 14

. 41 10 67 74

Feldevej Kort 1: C6

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 7 7 9

Kirkeby Kim gårdejer . . . . . . . . . . . Kirkeby Kim . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kirkeby Kim . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kirkeby Kim . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kirkeby Kim . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kirkeby Kim . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kirkeby Kim . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kirkeby Kim . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kirkeby Mette . . . . . . . . . . . . . . . . Kirkeby Pia køkkenassist . . . . . . . . Kristensen Gerda . . . . . . . . . . . . . Kristensen Vagn gårdejer . . . . . . . . Andersen Jakob gårdejer . . . . . . . . Andersen Ulla husassistent . . . . . . Hansen Gert

. . . . . . . . . . . . . .

97 44 00 50 97 44 00 96 97 44 00 61 20 87 10 50 51 48 52 08 21 79 32 78 24 98 14 84 61 45 80 66 97 44 00 50 97 44 00 50 97 44 00 63 97 44 00 63 97 44 00 47 97 44 00 47

Nielsen Bodil . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Erik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Susanne kontorass Jensen Tommy direktør Mortensen Kirsten lærer Purup Nils lærer . . . . . . . . . . . . . . . . Purup Nils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Asta . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Bent automek . . . . . . . . . . Thomsen Steen Strachinaru Vasile Christensen Jørgen landmand . . . . . Dansk And ApS . . . . . . . . . . . . . . . Dåsbjerg Birthe økonoma . . . . . . . . . Dåsbjerg Martin gårdejer . . . . . . . . .

26 89 26 39 26 12 96 39

Handbjerg 7830 Vinderup

Kort 5: C1, C2

Carlsen Anette sygehjælper . . . . . . Carlsen Kasper . . . . . . . . . . . . . . . Hald Arne driftsleder . . . . . . . . . . . Hald Susanne teknisk ass . . . . . . . Hald Susanne . . . . . . . . . . . . . . . . . Vinderup Taxi . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Gurli Madsen Otto arbejdsmand

Jensen J lærer . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Karen lærer . . . . . . . . . . . . . Jensen Karen . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Hans arbejdsmand . . . . . . . . Hansen Hans . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lind Bente social- og s . . . . . . . . . . . Lind Bente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedel Anne-Marie slagteriarbe Vedel Erik Vedel Henriette Vedel Jeanette Vedel Johnny chauffør . . . . . . . . . . . Vedel Johnny . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedel Johnny . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedel Johnny . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bysted Jytte . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Finn chauffør . . . . . . . . . . . . Jensen Finn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kaas Dennis . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gregersen Tinna Gregersen Torben plantesk el . . . . . . Gregersen Torben . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Tina . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Flemming fabrikant Petersen Jeppe . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Susanne . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Steen . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Lennart . . . . . . . . . . . . . .

Fjordbakken

Handbjerg 7830 Vinderup 2 2 4 4 4 4 10 10

7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 11 14 14 14 18 18 18 20 20 24

Ryde 7830 Vinderup 61 77 81 75

Engvej

7830 Vinderup stth 2 sttv 2 1th 2 1th 2 1th 2 1tv 2 sttv 4 sttv 4 1th 4 1tv 4 1tv 4 stth 6 stth 6 sttv 6

Johansen Ester dagpl moder . . . . . . Gammel Nicolai . . . . . . . . . . . . . . . . Plougmann Edith sygehjælper . . . . . Plougmann Tage chauffør . . . . . . . . . Plougmann Tage . . . . . . . . . . . . . . . Nordahn Charley Hannan Kafie Hussein Salaheldin . . . . . . . . . . . . . Ali Ali Ibrahim Latifa Azam Ajmal Kristensen Ellen-Grethe syerske . . . . Khalil Hamida Mohamad Omar . . . . . . . . . . . . . . . Hajrachid Jamil . . . . . . . . . . . . . . . . Elgård Grethe . . . . . . . . . . . . . . . . . Sparre Halina Ali Shirin Sulaiman Mustafa . . . . . . . . . . . . . . Hussein Jihad Kawok Seevin Andersen Greta . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Greta . . . . . . . . . . . . . . . . Oudeh Fattma Mesto Mohammed Hølmkjær Niels . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Bent . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kepin Vitalii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gebremeskel Berhane . . . . . . . . . . . Gebremeskel Issayas . . . . . . . . . . . Jensen Anne . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Elna . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richter Dorte . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hamo Najwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hamou Amar . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hamou Amar . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Clara slagteriarb . . . . . . . . Krogager Ann-Marie husassistent . . . Christensen Birgit hjemmehjælp . . . . Villadsen Hanne sygehjælper . . . . . . Lisbjerg Henrik chauffør . . . . . . . . . . Khado Abdelkader Pedersen Torsten Steffensen Kristine . . . . . . . . . . . . . Karwacka Agnieszka Karwacki Dariusz Jensen Jørn Thisted Laurits arbejdsmand Jensen Erik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ismail Ghassan Maamo Nesrin Hedegaard Kirsten Aarup Emma . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aarup Emma . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Margit . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Margit . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomasen Lilli sygehjælper . . . . . . . Jensen Kim . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kort 1: A5 Kort 5: A3, C3

1 1 2 2 3 3 3 4 4 6 7 8 9 9 9

29 36 03 39 42 34 69 09 25 76 67 28 26 13 09 71 97 44 30 41 97 44 17 04 97 44 17 04 97 44 17 04

Fjordboen Handbjerg 7830 Vinderup

Kort 5: B1, C1 13 16 16 20 20

Jensen Hanne sygehjælper Jensen Ella tekstilarb . . . . . . . . . . . Jensen Finn gravemester . . . . . . . . Lorentzen Aase . . . . . . . . . . . . . . . Lorentzen Aase . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .

97 44 05 50 97 44 05 50 97 44 14 11 22 61 29 37

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 133

Adr.register

1 2 2 2 A 2 A 2 A 3 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 8 8 8 8 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12

sttv 6 1th 6 stth 8 stth 8 stth 8 sttv 8 1th 8 1th 8 1tv 8 1tv 8 10 stth 10 sttv 10 1th 10 1th 10 1tv 12 stth 12 sttv 12 1th 12 1th 12 1tv 12 1tv 14 sttv 14 sttv 14 1th 14 1tv 16 sttv 16 1tv 18 stth 18 1th 18 1th 20 stth 20 sttv 20 1th 20 1tv 20 1tv 20 1tv 22 stth 22 sttv 22 1th 24 stth 24 sttv 24 1th 24 1tv 26 stth 26 sttv 26 sttv 26 1tv 28 stth 28 sttv 28 1th 28 1th 28 1tv 30 stth 30 stth 30 sttv 30 sttv 30 1th 30 1tv

F


21 21 21 23 23

Olesen Jutta . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Poul montør . . . . . . . . . . . . Olesen Poul . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Britt bygningsmale . . . . . Andersen Hans . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . .

86 99 94 93 86 99 94 93 26 57 70 06 28 38 17 25 28 38 17 25

Pedersen Kaj elektriker . . . . . . . . . . Pedersen Kaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Susanne . . . . . . . . . . . . . Andersen Nicolai Larsen Joan Jensen Peter blikkensl . . . . . . . . . . . Jensen Peter . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Peter . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ulla smørrebr jfr . . . . . . . . . . Jensen Ulla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Annette specialarb . . . . . . . . Olesen Kaj møbelpolstr . . . . . . . . . . Olesen Kaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Kaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Lykke . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Christina . . . . . . . . . . . . . Sørensen Per specialarb . . . . . . . . . . Madsen Lars . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Sussi . . . . . . . . . . . . . . . . . Hornemann Jiri . . . . . . . . . . . . . . . . Hanbjerg Vognmandsforretning. N. og C. Jensen ApS . . . . . . . . . Jensen Christen chauffør . . . . . . . . . Jensen Christen . . . . . . . . . . . . . . . . Slot Aase ekspeditrice . . . . . . . . . . . Rajendiram Pushpamalar . . . . . . . . Sinnan Rajendiram Velan Valli Iversen Majbrit . . . . . . . . . . . . . . . . Iversen Simon . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Helle kontorass . . . . . . . . . Pedersen Knud tømrer . . . . . . . . . . . Pedersen Knud . . . . . . . . . . . . . . . . . Andries Andrei Andries Florentina . . . . . . . . . . . . . . Astefanei Oana-Maria Munck Susanne Paulsen Frank Hovgaard Inga . . . . . . . . . . . . . . . . . Villadsen Michael . . . . . . . . . . . . . . Villadsen Michael . . . . . . . . . . . . . . . Villadsen Michael . . . . . . . . . . . . . . . Den Selvejende Institution Handbjerg Beboerhus . . . . . . . . Sørensen Linda . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Svend slagteriarb . . . . . . . Aasberg Anne slagteriarb Aasberg Georg kommis . . . . . . . . . .

30 74 29 82 23 96 19 06 23 96 19 06

Fjordglimt Handbjerg 7830 Vinderup

Kort 5: C2

1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9

9 9 9 10 10 10 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 16 18 18 18 19

Adr.-register

F

22 22 24 24

97 44 26 53 51 25 41 83 30 59 96 68 97 44 26 53 41 20 18 81 97 44 24 20 97 44 24 20 52 37 08 36 21 68 76 70 42 49 39 52 20 42 34 83 22 44 10 85 20 64 63 68 50 42 25 34 21 53 20 54 24 62 79 35 97 44 16 26 97 44 16 26 30 97 37 26 97 44 16 26 60 62 27 06 26 39 16 51 51 25 51 20 26 11 09 97 26 11 09 97 28 71 88 41 50 36 81 39

97 44 25 53 27 15 30 82 22 60 30 82 22 36 30 82 71 75 74 32 53 32 32 96 31 12 21 73 21 65 59 42

Fjordparken Handbjerg 7830 Vinderup

Kort 5: C2 2 2 2 8 14 20 20 22 22 22 22 26 A 28 28

Sørensen Martin . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Martin . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Martin . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Ellen ergoterapeut . . . . . . . Christensen Vagn medhjælper . . . . Kokholm Steen . . . . . . . . . . . . . . . Kokholm Steen . . . . . . . . . . . . . . . . Bille Laila laborant . . . . . . . . . . . . . Bille Laila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Axel chauffør . . . . . . . . . . . Nielsen Axel . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Gerda . . . . . . . . . . . . . . Lorentzen Finn salgschauff Lorentzen Rita

. . . . . . . . . . . .

31 67 83 45 25 70 40 38 22 51 37 87 97 44 26 55 24 20 17 03 97 44 24 76 41 61 24 76 97 44 13 32 22 31 44 50 97 44 13 32 23 96 81 56 97 44 29 52

20 36 25 84 61 76 79 79 22 28 88 96 20 94 25 84 20 36 25 84 97 45 25 84 30 25 22 57 97 45 24 15 91 53 64 48 20 93 26 07 51 90 26 07 97 45 22 53 97 45 22 53 20 41 84 29 20 98 97 38 20 98 84 14 20 98 84 14 21 30 78 02 40 94 24 03 20 78 54 01 21 26 24 28 50 50 99 08 50 59 80 11 50 59 80 71 75 12 80 71 75 12 80 71 97 45 25 30 22 75 18 79 97 45 20 97 97 41 26 15 97 41 26 15 97 41 26 15 20 20 72 54 51 74 87 31 97 45 21 04 20 46 93 04 24 63 66 24 97 45 22 61 28 18 36 75 97 45 22 62 29 46 02 01 97 45 23 69 40 85 31 99 40 85 31 99 23 32 18 03 97 45 20 43 61 11 83 72 20 32 98 82 97 45 24 19 28 96 73 87 28 15 07 41 42 43 83 11 42 44 31 70 31 49 48 83 41 57 26 26 97 45 21 16 97 45 21 16 97 45 23 80 40 32 38 80 40 10 23 80 97 45 23 80 28 44 62 06 61 31 27 43 30 27 27 43 24 41 27 43 30 22 57 43 24 41 27 43

7830 Vinderup

Herrup 7830 Vinderup

Kort 1: B2, B3 Kort 3: B1, B2

Kort 6: C2 1 1 1 2 2 3

21 22 22 22 23 A 23 A 23 B 24 24 25 26 A 26 B 27 27 27 28 A 28 B 29 29 30 30 31 32 32 32 32 32 33 33 34 34 37 37 37 37 38 38 38 38 38 38 38

Lykkeskov Emmeli Lykkeskov Ole . . . . . . . . . . . . . . . . . Lykkeskov Ole . . . . . . . . . . . . . . . . . Lykkeskov Ole . . . . . . . . . . . . . . . . . Lykkeskov Ole . . . . . . . . . . . . . . . . . Lykkeskov Rikke . . . . . . . . . . . . . . . Møgelvang Mink I/S . . . . . . . . . . . Faarkrog Eva . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pilgaard Krista hjemmehjælp . . . . . . Nygaard Vagner . . . . . . . . . . . . . . . Kallesøe Pia . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kirk Robert tømrer . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Margit . . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Mikael gårdejer . . . . . . . . Simonsen Mikael . . . . . . . . . . . . . . . Tvistholm Kristian . . . . . . . . . . . . . . Tvistholm Kristian . . . . . . . . . . . . . . Tvistholm Lotte . . . . . . . . . . . . . . . . Strunck Solveig Strunck Søren . . . . . . . . . . . . . . . . . Strunck Søren . . . . . . . . . . . . . . . . . Strunck Søren . . . . . . . . . . . . . . . . . Lindholt Eva Lindholt Torben . . . . . . . . . . . . . . . . Ravn Alice social- og s . . . . . . . . . . . Ravn Alice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ravn Alice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ravn Lasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ravn Mogens lagereksp . . . . . . . . . . Nielsen Karen . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Karen syerske . . . . . . . . . . . Vestergaard Ida lærer . . . . . . . . . . . . Poulsen Helle hjemmehjælp . . . . . . . Preben Poulsen Entreprenør Herrup Aps . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Preben maskinfører . . . . . . . Majgaard Carsten maskinsnedke . . . Pedersen Ane Pedersen Emil . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kresten medhjælper . . . . . . . Jensen Kresten . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Dennis . . . . . . . . . . . . . . . Hallum Lydia . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hallum Lydia . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nygaard Johanne . . . . . . . . . . . . . . Dahl Leif trykkeriarb . . . . . . . . . . . . Kobborg Anna . . . . . . . . . . . . . . . . . Plougmand Anders Plougmand Annedorte . . . . . . . . . . . Plougmand Jakob . . . . . . . . . . . . . . Kallesøe-Kirk Klaus Poulsen Peder minkpasser . . . . . . . . Damtoft Hans landbr medhj . . . . . . . Damtoft Hans . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Marianne Stuhr Montage . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Michael automek . . . . . . . . . Koczubal Kristian Laursen Jan montagetekn . . . . . . . . Laursen Jan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Margit . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Margit . . . . . . . . . . . . . . . . . Krog Karsten togfører . . . . . . . . . . . . Sevelsted Aase køkkenleder . . . . . . . Nielsen Inge . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Viggo gårdbestyrer . . . . . . . . West Anne vicestadbibl . . . . . . . . . . West Anne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Anne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zeuner Peder overlæge . . . . . . . . . . Siems Brian Siems Jannick . . . . . . . . . . . . . . . . Siems Jannick . . . . . . . . . . . . . . . . . Siems Jannick . . . . . . . . . . . . . . . . . Siems Jannick . . . . . . . . . . . . . . . . . Siems Jannick . . . . . . . . . . . . . . . . . Siems Solvejg lærer . . . . . . . . . . . . .

Geddalvej

Fuglebakken

4 4 4 4 4 4 4 6 7 10 11 11 12 12 12 13 13 13 15 15 15 15 17 17 18 18 18 18 18 19 19 20 21 21

Piatkowski Marcin . . . . . . . . . . . . . . Skopinska Karolina Skopinski Marcin Pedersen Jørn snedkersvend . . . . . . Pedersen Solvejg småbørnslær . . . . Rasmussen Erna . . . . . . . . . . . . . . .

20 70 79 44 97 45 22 85 97 45 22 85 97 45 21 21

2 2 3 3 4 4 6

Laursen Maria . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Mark Jensen Kaj specialarb . . . . . . . . . . Jensen Kaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Jette . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Lars medhjælper . . . . . . . . Nielsen Conny ekspeditrice

. 30 26 89 12 . . . .

52 93 78 30 52 94 78 30 41 16 27 47 26 82 92 76

6 7 7 8 9 9 9 9 9 14 14 14 15 16 17 19 19 19 21 23 23 23 23 24 25 27 29 29 33 33 33 33 38 38 38 38 38 38 40 41 41 41 41 42 42 42 42 43 43 43 44 44 44 45 45 46 46 47 47 47 47 A 47 A 48 48 49 49 49 49 52 53 53 53 53 54 55 55 56 56 58 58 59 59 59 59 59

Nielsen Svend arbejdsmand . . . . . . . Grønqvist Anja . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Allan Kramer Lissy ekspeditrice . . . . . . . . Jensen Martha pædagogmedhj . . . . Jensen Martha . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Martha . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Cecilie Rusbjerg Bjarne Bedsted Birthe køkkenmedhjæ . . . . . Bedsted Jørn entreprenør . . . . . . . . . Entreprenør Jørn Bedsted . . . . . . . Taylor Tina Christensen Bruno specialarb . . . . . . Jørgensen Sten svejser . . . . . . . . . . Pedersen Erling overass . . . . . . . . . . Pedersen Kaja . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Kaja . . . . . . . . . . . . . . . . . Ejsing Forsamlingshus . . . . . . . . . Andersen Leif specialarb . . . . . . . . . Andersen Leif . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Leif . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Maren lærerstud . . . . . . . . Dam Hanne tjener . . . . . . . . . . . . . . Kirkemann Camilla Kjeldsen Lone . . . . . . . . . . . . . . . . . Hede Gitte Hede Kasper . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ejsing Vognmandsforretning v/ Ole Olesen . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Ole vognmand . . . . . . . . . . . Ejsing Vognmandsforretning v/ Ole Olesen . . . . . . . . . . . . . . . Belciug Lucian-Constant Bernad Alexandru-Crist . . . . . . . . . . Ferariu Vasilica Gauruder Krisztian Miclaus Cristian Timofte Florin-Mihai Lind Erling salgsfuldm . . . . . . . . . . . Ejsing Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grysbæk Annette . . . . . . . . . . . . . . . Grysbæk Annette . . . . . . . . . . . . . . . Grysbæk Henrik . . . . . . . . . . . . . . . Foged Transport ApS . . . . . . . . . . . Kristensen Thomas chauffør . . . . . . . Kristensen Thomas . . . . . . . . . . . . . Sørensen Tove sosu ass Madsen Vita . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Vita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sloth Brian Hansen Heidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kaastrup Elo . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kaastrup Elo . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Claus . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Sofie . . . . . . . . . . . . . . Mygind Jens støberiarb . . . . . . . . . . Mygind Jens . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Birgitte specialarbej . . . . . . . Olesen Simon Olesen Steen chauffør . . . . . . . . . . . Ejsing Vognmandsforretning v/ Ole Olesen . . . . . . . . . . . . . . Genfa I/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Mette Nielsen Søren . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Ida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Ida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Jens . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Jens . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traberg Kirsten soc pædagog . . . . . . Madsen Agnethe . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Agnethe . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Finn gårdejer . . . . . . . . . . . Madsen Finn . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sangill Niels . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rahbek Fillian . . . . . . . . . . . . . . . . . Rahbek Fillian . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Anni . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Jens . . . . . . . . . . . . . . . . Kruse Henning dykker . . . . . . . . . . . Kruse Jytte sygehjælper . . . . . . . . . . Guldbæk Ib driftsleder . . . . . . . . . . . Guldbæk Ib . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guldbæk Mikkel . . . . . . . . . . . . . . . Guldbæk Susanne . . . . . . . . . . . . . . Guldbæk Susanne . . . . . . . . . . . . . .

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 134

97 44 60 67 20 76 37 21 61 11 99 75 20 15 88 07 21 12 31 14 31 15 82 58 42 19 45 81 40 44 63 81 40 44 63 81 35 11 67 09 25 53 34 66 97 44 61 72 97 44 61 72 29 76 46 23 61 60 77 58 97 44 62 61 61 76 84 18 61 76 84 17 97 44 62 61 97 44 61 01 97 44 68 01 28 55 33 46 97 44 60 33 97 44 60 33 97 44 60 33 97 44 60 33 42 34 20 49

97 44 62 14 61 76 85 95 27 62 30 98 28 68 82 20 28 68 82 20 30 13 06 98 30 13 06 98 51 74 70 70 20 21 12 91 91 25 70 08 29 38 05 38 53 83 60 08 21 40 60 08 23 33 52 89 28 18 26 45 97 44 63 59 61 54 34 92 23 33 52 86 23 33 35 87 97 44 60 33 97 44 63 00 22 37 56 52 97 44 63 74 20 10 04 16 97 44 63 74 29 61 90 56 23 93 70 73 97 44 61 55 30 48 61 55 97 44 61 55 61 60 73 91 51 24 56 80 97 44 60 21 24 44 12 34 23 96 67 57 23 49 52 32 21 25 62 64 20 48 30 25 97 44 62 40 61 67 78 30 97 44 62 40 97 44 62 40 41 26 66 52


59 59 60 60 60 60 61 61 61 61 63 63 63 67 69 69 69

Guldbæk Susanne . . . . . . . . . . . . . Guldbæk Susanne . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Jan typograf . . . . . . . . Rasmussen Jan . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Jan . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Susanne specialarb Johnsen Susan pakkedame Poulsen Jan specialarb . . . . . . . . . Poulsen Jan . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Jan . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Heidi . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Kim . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Peder gårdejer . . . . . . . . Nordborg Helle Ransborg Lis sygeplejersk . . . . . . . Ransborg Niels jordbruger o . . . . . . Murermester Niels Chresten Ransborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Nielsen Erik kursuselev . . . . . . . . . 71 Nielsen Erik . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Jensen Ib murer . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . .

25 78 62 40 51 21 78 30 22 86 11 10 40 29 26 92 25 37 69 62

. . . . . .

61 75 41 17 61 75 41 07 28 60 93 06 97 44 60 05 97 44 60 05 61 76 79 05

. 97 44 63 71 . 97 44 63 71 . . .

97 44 63 71 97 44 61 74 21 53 48 87 30 86 07 23

7830 Vinderup

Kort 1: B3, C2 Kort 3: C1, B2 . 42 73 30 36 . 42 73 30 36 . . . . . . . . . . . . . .

97 44 64 18 24 81 68 21 29 29 83 96 97 44 64 18 23 93 53 49 20 58 60 30 22 91 91 55 97 44 60 85 52 44 60 85 97 44 60 85 60 92 55 17 51 74 33 61 51 74 33 61 97 44 63 64 97 44 63 01

61 76 85 95 . 27 62 96 35 26 85 60 51 . .

26 85 60 51 28 12 37 37 97 44 60 10 51 77 79 23

. 61 76 41 80 . 51 74 60 68 . 61 76 41 80 . . . .

97 44 64 74 29 88 93 66 97 44 64 74 97 44 64 74

. . . . . . . . . . .

60 18 67 93 97 44 04 09 97 44 62 79 97 44 64 34 97 44 64 34 20 91 21 84 97 44 64 34 97 44 66 12 29 24 36 12 97 44 64 66 26 29 54 30 26 29 54 30 31 61 89 84 96 21 80 00 20 42 86 94 96 21 80 00 29 32 95 76

. 20 86 05 71

2 Nielsen Poul landmand . . . . . . . . . . . 30 51 87 14 2 Nielsen Randi soc pædagog . . . . . . . 21 36 69 10

Grønnegade 7830 Vinderup

Kort 2: F2, F3 2 3 3 3 4 5 6 6 A st 7 st 7 8 8 10 11 11 13 15 15 15 15 17 17 19 19 21 21 21 21

Nielsen Erna reng ass Nørgaard Anne hjemmehjælpe . . . . Nørgaard Frederikke Nørgaard Michael tømrer Olesen Dorthe . . . . . . . . . . . . . . . . Strunck Lisbeth Møllnitz Morten Mølholt Marianne advokatsekr. Veile Dan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veile Linea Simonsen Thilde . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Thilde . . . . . . . . . . . . . . Astrup Helga Harboe Mirjam . . . . . . . . . . . . . . . . Harboe Mirjam . . . . . . . . . . . . . . . Strunck Erik . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Birthe sygehjælper . . . . . . . Jensen Finn mekaniker . . . . . . . . . Jensen Finn . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Finn . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Solvejg ekspeditrice . . . . . . Nielsen Solvejg . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kaja lægesekretær . . . . . . . Jensen Kaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Helga . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jens pedel . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jens . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jens . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 60 51 12 40 . 60 19 64 70

. 30 48 95 93 . 29 99 29 31 . 29 99 29 32 . . . . . . . . . . . . . . .

75 83 20 81 20 83 20 81 40 56 51 11 97 14 72 88 97 14 72 88 20 56 74 16 40 19 21 12 97 44 11 93 20 33 58 30 97 44 19 02 29 40 28 02 86 59 03 30 86 59 03 30 24 45 82 65 30 64 63 72

Grønningen 7830 Vinderup

Kort 2: F4, F5 1 1 1 1 3 5 7 B 7 C 7 F 7 G 7 H 8 10 12 14 16 19 19 1 19 10 19 11 19 14 19 16 19 18 19 19 19 2 19 20 19 3 19 4 19 5 19 6 19 7 19 9 19 A 21 1 21 11 21 12 21 13 21 15 21 17 21 18 21 19 21 2

Borgerservice Vinderup . . . . . . . . . Hjemmeplejen Vinderup . . . . . . . . Vinderup Bibliotek . . . . . . . . . . . . . Vinderup Kulturskole . . . . . . . . . . . Børnehaven Grønningen . . . . . . . . Lægehuset . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lind Dan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andreassen Sanne Christensen Jan Hvolbæk Jens . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ruth . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Laurids chauffør . . . . . . . . . Nielsen Gerda . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Sine . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Eva . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Alfred . . . . . . . . . . . . . . Bakkebo Pensionistcenter . . . . . . . Skov Hans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Herdis Kristensen Karlo gårdejer Andersen Ragna . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Olga damefrisør Poulsen Jytte . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen John arbejdsmand Bach Lis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hernø Bente restauratør Andreasen Niels arbejdsmand Bugge Maren . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ejvind arbejdsmand . . . . . . Christensen Ove snedkersvend . . . Nielsen Lars Justesen Niels specialarb . . . . . . . . Serup Marie Mortensen Lilli sygehjælper Nygaard Svennevig handelsrejs Nielsen Johan varmemester . . . . . . Dam Mette besk leder . . . . . . . . . . Knudsen Krista . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Anders arbejdsmand Laursen Svend arbejdsmand Brogaard Inga . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Harry vognmand

.

96 11 75 74 96 11 45 20 96 11 68 90 61 65 83 15 96 11 56 70 97 44 18 11 97 44 34 44

. . . . . . . .

97 44 32 20 97 44 20 21 29 89 14 52 97 44 11 25 97 44 26 38 97 44 22 88 29 47 77 59 96 11 45 40 97 44 04 02

. 97 44 14 01 . 23 47 09 26 . 97 44 60 27 . 97 54 40 74 . 97 44 18 82 . 61 54 13 65 . 97 44 15 09

. 97 44 23 10 . 97 44 29 34 . 97 44 24 45 . 97 44 13 15

21 20 21 23 21 3 21 7 21 8 21 9 22 23 1 23 10 23 3 23 5 23 6 23 7 23 8 23 9 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 44 1 44 10 44 11 44 12 44 13 44 14 44 15 44 16 44 17 44 18 44 19 44 2 44 20 44 21 44 23 44 24 44 3 44 4 44 5 44 6 44 7 44 8 44 9

Serup Harald boelsmand Pedersen Kristen gårdejer Kristensen Marie Kærgaard Kristian boelsmand . . . . Hedegaard Valdemar gårdejer . . . . Helgesen Margrethe Jørgensen Niels arbejdsmand Nielsen Lis Buskov Ester Krabbe Edith Vestergaard Hilda Magnussen Mona husassistent Kristensen Henning chauffør Johannesen Jens arbejdsmand Jensen Elisabeth Jensen Johanne . . . . . . . . . . . . . . Olesen Anna-Lise . . . . . . . . . . . . . Nielsen Ellen . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Ruth . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Gerda fabrikarbske . . . . . . Aagaard Elise Mikkelsen Herdis . . . . . . . . . . . . . Danielsen Karen . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Etty . . . . . . . . . . . . . . . . . Gjedsig Edel Vinderup Plejehjem . . . . . . . . . . . . Andreasen Metha . . . . . . . . . . . . . Virkelyst Knud smedesvend Krog Doris Lauridsen Oluf medhjælper Ringgaard Aksel radioarb Daasbjerg Kirstine børneh lærer . . . Pedersen Anders gårdejer Jensen Ester . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Thyra frokosthjælp . . . . Pedersen Axel Bomholt Jens lærer . . . . . . . . . . . . Vendelbjerg Poul mejeribest . . . . . . Andersen Henny . . . . . . . . . . . . . . Andersen Henning radiotekn Povlsen Anna . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Edith syerske Buhrkal Ejnar lærer . . . . . . . . . . . . Jensen Inger reng ass Pedersen Nanny Hedegaard Inger . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Inga syerske Jensen Ejnar radioarb . . . . . . . . . . Sørensen Karl husmand . . . . . . . . .

. 20 89 83 33 . 97 46 10 71

. . . . .

97 44 21 71 97 44 11 28 97 44 15 67 97 44 12 79 23 29 88 48

. 97 44 19 21 . 97 44 12 56 . 97 42 00 38 97 44 15 88 . 97 44 32 48

. 97 44 16 43 . 97 44 11 44 . 97 44 17 22 . 35 10 08 53 . 60 48 70 59 . 97 44 14 07 . 97 44 14 37 . 97 44 20 01 . 53 40 57 05 . 97 44 19 48 . 97 46 81 92

Hahlvej 7800 Skive

Kort 1: F6

1 1 1 1 2 2 3 4 5 6 6 6 6 6 7 7 7

Kristoffersen Lars van Heesch Cornelia . . . . . . . . . . . van Heesch Cornelia van Heesch Johannes gårdejer Jensen Jens metaltrykker . . . . . . . Jensen Joan klinikass . . . . . . . . . . Christensen Orla . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Mads Nissen Torben elev . . . . . . . . . . . . . Klemmensen Hanne . . . . . . . . . . . Klemmensen Hanne . . . . . . . . . . . . Klemmensen Johannes gårdejer . . Klemmensen Peder gårdejer . . . . . Klemmensen Peder . . . . . . . . . . . . Pedersen Kurt . . . . . . . . . . . . . . . . Steffensen Jytte . . . . . . . . . . . . . . Steffensen Steffan

. 30 45 90 24 . 28 11 03 19 . 29 87 78 11 . 96 51 18 69 . . . . . . . .

42 77 90 91 97 54 70 85 23 69 25 66 97 54 70 85 97 54 70 85 40 93 89 14 61 54 97 34 61 75 69 01

Asbæk Susie keramiker . . . . . . . . . . Mølgaard Tage gårdejer . . . . . . . . . . Mølgaard Tage . . . . . . . . . . . . . . . . . Mølgaard Vera . . . . . . . . . . . . . . . . . Mølgaard Vera . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauritsen Gitte . . . . . . . . . . . . . . . . Mtj Industriservice ApS . . . . . . . . . Eriksen Mogens maskinmester . . . . JK Hjemmeservice v/ Jørgen Nielsen Nielsen Jørgen specialarbej . . . . . . . Nielsen Jørgen . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jørgen . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 44 84 61 97 44 81 47 51 93 93 09 97 44 81 47 25 66 78 56 23 45 93 99 23 45 93 99 20 14 05 51 30 36 60 43 97 44 86 35 97 44 86 35 51 74 29 16 20 93 14 35

Hailkjærvej 7830 Vinderup

Kort 1: D4, D5

1 2 2 2 2 3 3 3 5 7 7 7 7

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 135

Adr.-register

Jakobsen Lasse . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Søs . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Michael Henriksen Bent skovarbejder . . . . . Henriksen Bent . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Bent . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Jonna syerske . . . . . . . . Dam Kristian smedemester . . . . . . Dam Malene . . . . . . . . . . . . . . . . . Dam Malene . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Inga damefrisør . . . . . . . Pedersen Inga . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Svend chauffør . . . . . . . . Pedersen Svend . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Arne driftsleder . . . . . . . . . Nielsen Hanne reng ass . . . . . . . . . Tværmose Minkfodercentral A/S . . Rusbjerg Kurt . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Anders Pedersen Christina Ejsing Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ringgaard Henrik . . . . . . . . . . . . . Ringgaard Malene Ejsing Tømrer og Snedkerforretning Hovgaard Dorte Ringgaard René Tømrermester René Ringgaard . . . Mejdal Lone . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jan . . . . . . . . . . . . . . . . . . LM-hjemmesider.dk . . . . . . . . . . . Stisen Lars Stisen Maiken Jensen Kristian landmand . . . . . . . Jensen Lone slagteriarb . . . . . . . . . Jensen Lone . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Allan Andersen Majken Skov Bjarne chauffør . . . . . . . . . . . Skov Bjarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skov Dorthe pædagogmedhj . . . . . Skov Rasmus . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Sanne Kristiansen Thomas . . . . . . . . . . . . Vinderup Bilcenter . . . . . . . . . . . . . Ejsing- Egebjerg Hallen . . . . . . . . . Egebjerg Vognmandsforretning . . . Nielsen Karl . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Karl . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vinther Ida . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ejsing Friskole . . . . . . . . . . . . . . . . Ejsing Friskoles SFO . . . . . . . . . . . Børnehaven Gazellen . . . . . . . . . . Tanderup Birgit seminarielek . . . . . Tanderup Erik servicetekni . . . . . . . Tanderup Line . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Bernhard møbelfabr . . . . Bertelsen Bernhard . . . . . . . . . . . . Bertelsen Lissy . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Lissy . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Kristina Andersen Simon . . . . . . . . . . . . . .

Søgaard Lige nr 2-4 7830 Vinderup Lige nr 6 7800 Skive

Kort 1: D5, E4

Gl Landevej 2 A 2 A 2 C 3 3 3 3 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 9 9 10 11 11 12 12 12 12 13 14 16 16 16 17 17 17 18 18 19 19 19 19 20 20 20 22 23 23 23 23 24 24 24 25 25 27 28 28 28 28 30 30

Gl Skivevej

H


7 9 9 9 9 9 9

Nielsen Karen økonoma . . . . . . . . . Nielsen Anders . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Anders . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Anders . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Anders . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Helene . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Helene . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .

97 44 86 35 96 85 60 04 60 62 18 36 93 88 18 36 93 89 18 36 96 85 60 04 31 95 18 36

Halalle Kort 10: B1, C1

Søndergaard Anne sygepl ske . . . . Søndergaard Anne . . . . . . . . . . . . . PC Datasystemer ApS . . . . . . . . . . Sevel Camping . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Anette laborant . . . . . . Christensen Preben systemchef . . . Andersen J gårdejer . . . . . . . . . . . . Sevel Hallen . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jens gårdejer . . . . . . . . . Groth Villy gårdejer . . . . . . . . . . . . . Madsen Laurits . . . . . . . . . . . . . . . Alderdomshjemmet Sevel . . . . . . . Jørgensen Vera . . . . . . . . . . . . . . . Kirkeby Gunnar arbejdsmand Mårtensson William arkitekt . . . . . . Mårtensson William . . . . . . . . . . . . Madsen Jens arbejdsmand . . . . . .

. . . . . . . . .

97 42 19 45 25 11 14 21 36 17 55 84 97 44 85 50 20 25 57 05 20 30 28 59 97 45 22 27 97 44 83 44 97 44 29 47 97 42 79 24 97 45 23 81 96 11 45 60 97 45 20 73

. 48 48 19 97 . 40 41 89 97 . 97 46 89 69

Halvej 7830 Vinderup

Kort 2: F4, G4

1 2 B 2 B 2 B

TandlægeHuset Vinderup I/S . . . . . Cafeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vinderup Hallerne . . . . . . . . . . . . . Vinderup Ungdomsskole . . . . . . . .

97 44 20 11 96 95 00 98 97 44 18 75 96 11 67 67

Handbjerg Hovgårdvej 7830 Vinderup

Kort 5: D2, D3 th 5 Kurbet Olga au pair th Romanenko Oleksandr 5

Handbjerg Marina 7830 Vinderup

Kort 1: A4Kort 5: C1 14 Restaurant Pavillonen Handbjerg Marina . . . . . . . . . . . 23 93 31 00

Adr.-register

H

Handbjergvej 7830 Vinderup

Kort 1: B4 Kort 5: D1, D2 2 2 2 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 15 16 16 18 18 19 19 19 20 20

Baunsgaard Ditlev . . . . . . . . . . . . . . 42 21 74 07 Baunsgaard Ditlev . . . . . . . . . . . . . . 42 76 73 22 Baunsgaard Jesper Baunsgaard Kirsten slagteriarbe . . . 27 82 08 34

Hasselholtvej 7830 Vinderup

Kort 1: C4

Sevel 7830 Vinderup 5 5 6 6 1 6 1 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 21 23

20 20 20 20

Davidsen Hans specialarb . . . . . . . . Davidsen Aase . . . . . . . . . . . . . . . . Davidsen Aase . . . . . . . . . . . . . . . . . Gerhardt Rikke . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Sonny . . . . . . . . . . . . . . . . . Vinther Conny dagplejer . . . . . . . . . . Vinther Poul minkpasser . . . . . . . . . . Munksgaard Bente ekspeditrice . . . . Munksgaard Bjarne mekaniker . . . . Jensen Annette tjener . . . . . . . . . . . Tanderup Grethe kontorass . . . . . . . Tanderup Grethe . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Frank elektromekan Bertelsen Kasper Bertelsen Rikke Bertelsen Tina specialarbej Kristensen Ane syerske . . . . . . . . . . Kristensen Bjarne mekaniker . . . . . . Kristensen Bjarne . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Henry automek . . . . . . . . . Andersen Jytte specialarb . . . . . . . . Nielsen Robert gårdejer . . . . . . . . . . Nielsen Erik smedesvend . . . . . . . . . Nielsen Karen . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Jesper . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Nadja . . . . . . . . . . . . . . Lilleøre Agnete . . . . . . . . . . . . . . . . Lilleøre Jens murersvend . . . . . . . . . Lilleøre Jens . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baunsgaard Anita Baunsgaard Ditlev slagteriarbe . . . . .

97 44 84 42 97 44 84 42 30 64 41 81 26 23 92 11 23 71 85 44 25 88 44 02 60 89 73 08 97 44 26 20 97 44 26 20 25 89 49 94 97 44 23 12 53 66 23 12

97 54 71 85 97 54 71 85 31 25 71 85 51 27 96 82 51 27 96 82 97 44 21 39 97 44 23 49 97 44 23 49 61 10 17 17 20 14 58 06 97 44 38 39 97 44 38 39 50 41 70 16 50 43 15 75

2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 12 12 12 12 13 13 13 13 15 15 15 15 15 15 17 17 19 19 19 21

Kristensen Bente . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Gunnar traktorfører . . . . . Kristensen Gunnar . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Gunnar . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Gunnar . . . . . . . . . . . . . . Ransborg Birgit kontorassist . . . . . . Ransborg Erling formand . . . . . . . . . Ransborg Erling . . . . . . . . . . . . . . . . Guldbæk Kurt tekniker . . . . . . . . . . . Lindholdt Karen korresp . . . . . . . . . . Hyldgaard Jeanie . . . . . . . . . . . . . . Hyldgaard Jeanie . . . . . . . . . . . . . . . Hyldgaard Jeanie . . . . . . . . . . . . . . . Hyldgaard Ken Hyldgaard Rasmus Hyldgaard Rebekka Justesen Christina Nielsen Niklas Pakula Carsten . . . . . . . . . . . . . . . . Pakula Jannie tekniker . . . . . . . . . . . Pakula Jannie . . . . . . . . . . . . . . . . . Hofmansen Bodil sygehjælper . . . . . Hofmansen Regnar postbud . . . . . . . Hofmansen Regnar . . . . . . . . . . . . . Hofmansen Regnar . . . . . . . . . . . . . Pedersen Allan . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Allan . . . . . . . . . . . . . . . . . Iversen Finn gårdejer . . . . . . . . . . . . Iversen Finn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iversen Finn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iversen Aase sygepl ske . . . . . . . . . . Davidsen Dorthe . . . . . . . . . . . . . . . Davidsen Dorthe planlægger . . . . . . Kristensen Steen skovmaskinservice . Skovmyren . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Pia frisør . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Henrik . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Henrik . . . . . . . . . . . . . . . . . Skovsalonen . . . . . . . . . . . . . . . . . Tanderup Anette butiksassist . . . . . . Tanderup Kim montør . . . . . . . . . . . . Tanderup Kim . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tanderup Kim . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tanderup Kim . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tanderup Martin Jakobsen Karen Skaarup Henrik bygningskons Buskov Steffen gårdejer . . . . . . . . . . Buskov Steffen . . . . . . . . . . . . . . . . . Krog Runa soc pædagog . . . . . . . . . Sørensen Jonas . . . . . . . . . . . . . . .

97 44 15 04 97 44 15 04 40 86 11 04 22 43 10 44 30 59 33 25 71 72 82 98 29 47 60 19 41 43 96 86 97 44 36 01 97 44 36 01 31 25 08 60 31 25 88 60 31 25 89 02

20 96 96 33 51 76 91 91 20 96 96 33 97 44 27 33 97 44 27 33 61 38 64 23 60 49 75 60 23 93 52 13 93 84 66 93 97 44 12 55 61 18 06 60 23 24 01 42 97 44 12 55 97 44 38 02 30 45 05 95 23 47 39 02 23 47 39 02 28 94 92 73 28 41 44 07 60 16 44 07 28 94 92 73 20 93 17 47 20 93 17 47 27 11 75 50 22 88 72 82 26 21 26 30

97 44 24 68 23 73 79 06 97 44 24 68 21 96 74 70

Havevej 7830 Vinderup

Kort 2: D4, E4 1 A st Henriksen Pia filetskærer . . . . . . . . 1 A st Henriksen Pia . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 A 1 Sørensen Gitte lærer . . . . . . . . . . . 1 B Kai E Pedersen ApS . . . . . . . . . . . . 3 Bak Karen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Andersen Jes 5 Ujkani Abedin . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Weis Karina . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Weis Karina . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Weis Karina . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Andersen Anna . . . . . . . . . . . . . . . 6 Bertelsen Gunne slagtersvend 7 Kristensen Erik chauffør . . . . . . . . . 7 Kristensen Rigmor tekstilarb . . . . . 8 Abrahamsen Gunhild . . . . . . . . . . . 8 Abrahamsen Leif chauffør . . . . . . . 8 Abrahamsen Leif . . . . . . . . . . . . . . 9 Flæng Morten pedel 11 A Overgaard Mette . . . . . . . . . . . . . . 11 A Overgaard Mette . . . . . . . . . . . . . . 11 B Kjeldsen Solvej . . . . . . . . . . . . . . . 12 B Jørgensen Hanne montrice 13 Ellesen Helle møbelpolstre . . . . . . .

. . . .

61 26 85 50 61 26 85 50 28 59 06 70 97 44 14 47 97 44 22 92

. . . . .

60 77 67 27 60 46 02 50 60 46 76 10 52 44 69 27 20 47 87 01

. . . . .

21 27 00 19 21 28 25 71 28 80 16 36 28 80 16 36 51 91 78 30

. 96 95 01 80 . 21 29 52 69 . 97 44 15 38 . 97 44 29 01

13 13 13 14 15 16 16 18 18 19 20 21 21 22 22 22 23 A 23 B 23 C 23 C 24 24 24 24 24 24 25 26 26 27 27 29 st 30 30 31 31 31 32 32 32 33 34 34 34 35 36 38 38 38 39 40 41 41 42 42 42 42 43 44 44 46 46 46 46 46 46 46 46 46 47

Ellesen Helle . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ellesen Helle . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ellesen Maja . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Carsten . . . . . . . . . . . . . . Foldager Jesper Jensen Vagn medhjælper . . . . . . . . . Jensen Vagn . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strunck Else Søndergaard Klaus lærer Hansen Henning specialarb . . . . . . . Askov Anette Jacobsen Kenneth . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jannie Bajlum Mads Bajlum Mette . . . . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Jacob . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Peder afd leder . . . . . . . . . Velling Niels arbejdsmand . . . . . . . . Wildner Oliver . . . . . . . . . . . . . . . . . Wildner Rattanawadee . . . . . . . . . . Kristensen Anders . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Anders specialarb . . . . . . Kristensen Anders . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Andy . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Andy . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Sinne . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jonna reng ass . . . . . . . . . . Jepsen Anne fabrikarb . . . . . . . . . . . Jepsen Kjeld murersvend . . . . . . . . . Jensen Gerda husassistent . . . . . . . Jensen Holger snedkermst . . . . . . . . Mehlsen Elna fabrikarb . . . . . . . . . . Jespersen Harly boelsmand . . . . . . . Jespersen Harly . . . . . . . . . . . . . . . . Nikkelborg Freddy bankass Nikkelborg Kirsten . . . . . . . . . . . . . . Nikkelborg Kirsten . . . . . . . . . . . . . . Truelsen Karine . . . . . . . . . . . . . . . . Truelsen Karine . . . . . . . . . . . . . . . . Truelsen Karine . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Kay specialarb . . . . . . . . . . . Dunker Anne-Merete . . . . . . . . . . . . Dunker Johan slagteriarb . . . . . . . . . Dunker Johan . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bent Knudsen Per . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tanderup Arne arbejdsmand . . . . . . . Tanderup Marie dagpl moder . . . . . . Tanderup Marie . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Peter Kokholm Anders Astrup Søren . . . . . . . . . . . . . . . . . . Astrup Søren . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Karen dagplejer . . . . . . . . Pedersen Karen . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ole kontorass . . . . . . . . . . Pedersen Ole . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sønderborg Dorthe Mose Erik Mose Helle Flæng Anita Flæng Helle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flæng Helle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flæng Helle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flæng Helle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flæng Helle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flæng Helle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flæng Helle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flæng Mads . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jepsen Tanja . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 44 18 73 52 38 85 73 61 72 27 69 20 10 02 69 30 34 11 90 30 53 88 48 51 98 60 08 96 95 00 13 27 58 78 88 27 58 78 88 97 44 22 81 51 77 81 07 23 48 05 12 25 12 81 30 60 14 81 30 97 44 22 81 40 29 06 03 30 20 49 04 23 86 70 83 26 70 99 04 27 11 73 50 97 44 25 99 97 56 66 70 29 85 48 41 22 48 07 80 61 77 75 60 27 11 27 93 28 91 23 99 27 11 31 74 97 44 29 25 97 44 12 27 97 44 12 27 23 69 06 27 22 81 00 75 97 44 25 76 97 44 25 76 42 32 66 40 97 44 62 11 24 62 31 22 97 44 24 09 42 36 19 06 97 44 24 09 24 40 57 33

28 49 17 71 27 57 74 93 27 52 30 25 26 25 78 90 27 52 34 02 20 69 33 82 20 78 08 14 28 49 17 71 26 80 33 73

Hedegårdvej Sevel 7830 Vinderup

Kort 1: D6

1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

Risager Hans pelsdyrkonsu . . . . . . Risager Hans . . . . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Birgit cand agro . . . . . Lund Niels kasser . . . . . . . . . . . . . Nielsen Stine . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Stine . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Stine . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Stine . . . . . . . . . . . . . . . . . Futtrup Heidi . . . . . . . . . . . . . . . . . Futtrup Søren . . . . . . . . . . . . . . . . Futtrup Søren . . . . . . . . . . . . . . . . . Futtrup Søren . . . . . . . . . . . . . . . . . Futtrup Søren . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skal der ændres i dine data? Læs mere på side 36 136

23 11 29 53 29 78 37 45 97 44 29 01 31 69 91 07

. . . . . . . . . . . . .

97 44 85 60 40 53 55 99 97 44 85 60 64 66 36 09 64 66 36 09 22 42 34 79 51 86 36 09 51 86 39 74 96 10 23 21 96 10 23 21 20 32 61 15 24 25 53 21 30 48 90 80


3 7 7 7

Futtrups Multi-Service . . . . . . . . . . Dalum Else . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dalum Kresten gårdejer . . . . . . . . . . Dalum Kresten . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 32 61 15 98 65 60 34 98 65 60 34 61 74 66 34

Hellesvej Ejsing 7830 Vinderup

Kort 3: B2 2 4 6 8 8 8 8 8 8 10 12

Nielsen Hugo kørelærer . . . . . . . . . Hansen Stig automek . . . . . . . . . . . Jørgensen Pernille . . . . . . . . . . . . Vesterager Inga fuldmægtig . . . . . . Vesterager Inga . . . . . . . . . . . . . . . Vesterager Jens postbud . . . . . . . . Vesterager Jens . . . . . . . . . . . . . . . Vesterager Jens . . . . . . . . . . . . . . . Vesterager Jens . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Martin . . . . . . . . . . . . Helligsøe Katharina . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

97 44 63 50 22 57 98 81 32 10 54 35 97 44 64 75 29 89 64 75 97 44 64 75 21 46 55 10 61 51 64 75 93 95 64 75 28 44 50 24 41 82 03 07

Herningvej Ulige nr 63-75a 7800 Skive Ulige nr 77 7540 Haderup Lige nr 52-68a 7800 Skive Lige nr 70-70a 7540 Haderup

Kort 1: E4, E5, F6 Kort 7: B1, B3 Hørby Bergitte . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Per . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holst Anna sygepl ass . . . . . . . . . . . Madsen Aage gårdejer . . . . . . . . . . . Kirkegaard Hanne . . . . . . . . . . . . . . Kirkegaard Kathrine . . . . . . . . . . . . Kirkegaard Svend-Erik . . . . . . . . . . Kirkegaard Svend-Erik . . . . . . . . . . . Kirkegaard Svend-Erik . . . . . . . . . . . Kirkegaard Svend-Erik . . . . . . . . . . . Kirkegaard Svend-Erik . . . . . . . . . . . Grønbæk Lea . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Helle specialarb Hansen Regnar Olsen Dani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olsen Dani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olsen Else-Marie syerske . . . . . . . . . Olsen Else-Marie . . . . . . . . . . . . . . . Olsen Ivan mekaniker . . . . . . . . . . . . Lodahl Gurli lærer . . . . . . . . . . . . . . Lodahl Gurli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lodahl Milter gårdejer . . . . . . . . . . . Bæk Asta sygepl ske . . . . . . . . . . . . Bæk Otto landbr medhj . . . . . . . . . . Pedersen Svend gårdejer . . . . . . . . . Nørgård Else kontorass . . . . . . . . . . Nørgård John . . . . . . . . . . . . . . . . . Hedegaard Juta . . . . . . . . . . . . . . . Hedegaard Poul gårdejer . . . . . . . . . Hedegaard Wilawan . . . . . . . . . . . . Christensen Brian gårdejer . . . . . . . . Christensen Sofie teknisk assi . . . . . Christensen Sofie . . . . . . . . . . . . . . . Gjedsig Hanne . . . . . . . . . . . . . . . . . Gjedsig Søren landmand . . . . . . . . . Gjedsig Søren . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Birgit fritidspædag . . . . . . Pedersen Claus fodermester . . . . . . Pedersen Claus . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Claus . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Claus . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Claus . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Mette . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Anna . . . . . . . . . . . . . . Christensen Anna . . . . . . . . . . . . . . .

97 54 41 45 97 54 41 45 97 54 41 37 97 54 41 37 97 54 45 00 97 54 45 00 97 54 45 00 29 29 26 20 23 37 37 57 24 48 95 48 21 52 53 20 30 22 28 24 97 54 42 43 28 59 42 43 97 54 42 43 53 41 71 80 97 54 42 43 97 54 41 52 20 47 87 17 97 54 41 52 97 54 41 53 97 54 41 53 52 37 21 93 23 69 14 47 61 11 45 72 97 45 25 74 97 45 25 74 97 45 25 74 97 54 41 89 97 54 41 89 28 30 41 89 26 11 61 73 29 24 61 73 26 11 61 73 97 54 40 58 97 54 40 58 21 61 06 01 23 26 40 58 21 96 96 32 30 66 04 67 97 54 40 58 97 45 20 70 28 21 83 11

Herrupvej Herrup 7830 Vinderup

Kort 6: A2, A3

2 2 4 4 4 6 6 6 8

Friborg Daniella Majgaard Heine Jakobsen Eddi . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Eddi . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Line Christensen Dorthe . . . . . . . . . . . . Rolighed Heine . . . . . . . . . . . . . . . Rolighed Heine . . . . . . . . . . . . . . . . Luxhøj Mikkel fodermester . . . . . . .

. 51 52 14 34 . 60 15 57 73 . . . .

22 56 97 45 25 74 97 45 22 22 97 45 20 96 22 87

7800 Skive

Kort 1: E4, E5

1 1 2 2 3 3 3 3 4 6 6

Hesel Jens . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hesel Katrin . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Lena lærer . . . . . . . . . . . . Poulsen Lena . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Ellen . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Eskild gårdejer . . . . . . . . . . Nielsen Eskild . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Eskild . . . . . . . . . . . . . . . . Dalsgaard Bente sekretær Dalgaard Hanne . . . . . . . . . . . . . . Dalgaard Osvald gårdejer . . . . . . . .

. . . . . . . .

51 89 50 69 61 41 66 52 30 28 41 68 23 36 20 68 97 54 40 67 97 54 40 67 53 28 91 83 29 72 81 78

. 97 54 41 15 . 97 54 41 15

Hjelmvej Mogenstrup 7800 Skive

Kort 1: D5, E5 Kort 7: B2, C2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 A 3 A 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 9 9 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14

Hobbelt Diane . . . . . . . . . . . . . . . . . Hobbelt Henk . . . . . . . . . . . . . . . . . Hobbelt Henk . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hobbelt Henk . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brandhøj Majbritt . . . . . . . . . . . . . . Brandhøj Majbritt . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Tonny . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Tonny . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Allan . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Nina . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Nina . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Nina . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Nina . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Nina . . . . . . . . . . . . . . . . . Svendsen Anna . . . . . . . . . . . . . . . . Svendsen Jørgen gårdejer . . . . . . . . Jakobsen Annemette . . . . . . . . . . . . Jakobsen Annemette . . . . . . . . . . . . Sahl Daniel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sahl Daniel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clemmensen Kristian chauffør . . . . . Clemmensen Kristian . . . . . . . . . . . . Clemmensen Kristian . . . . . . . . . . . . Clemmensen Kristian . . . . . . . . . . . . Clemmensen Kristian . . . . . . . . . . . . Zvaigznone Zane Hagensen Helmer gårdejer . . . . . . . . Hagensen Helmer . . . . . . . . . . . . . . Hagensen Kirsten . . . . . . . . . . . . . . Hagensen Kirsten . . . . . . . . . . . . . . . Dalgaard Christian . . . . . . . . . . . . . Dalgaard Mathilde . . . . . . . . . . . . . . Petersen Linda . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Torben . . . . . . . . . . . . . . . Derkach Igor Husleag Grigore Vasiliu Stefan Zelenskyi Sergii Svendsen Charlotte pædagog Svendsen Jan gårdejer Svendsen Jeppe . . . . . . . . . . . . . . . Svendsen Magnus

22 16 81 50 22 16 81 50 42 76 76 68 42 29 64 64 97 52 92 86 22 63 22 64 97 52 92 86 28 56 94 81 97 47 22 88 97 47 22 88 25 74 88 77 22 79 34 56 22 18 62 04 22 33 34 92 22 76 15 15 40 84 40 15 51 70 20 70 20 80 21 89 40 12 34 03 20 97 82 75 25 77 00 81 25 73 00 81 22 31 17 08 22 60 00 81 22 19 95 97 97 54 40 76 20 10 47 76 97 54 40 76 41 25 07 04 61 78 41 15 61 78 41 15 22 78 98 29 22 78 98 29

51 44 37 96

Hjerlhedevej 7830 Vinderup

Kort 1: D4, D5 Kort 10: C1 1 1 1 1 11 1 12 1 14 1 16 1 17 1 18 1 2 1 3 1 4 1 5 1 7 1 8 1 9 1 2 2 3 3 3 3

Dagcenter Sevel . . . . . . . . . . . . . . Sevel Alderdomshjem . . . . . . . . . . Rasmussen Edith lærer Andersen Elna hjemmehjælp . . . . . Rasmussen Inger . . . . . . . . . . . . . Sørensen Viggo husmand . . . . . . . . Madsen Svend gårdejer Jakobsen Hilda . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Mary Abildgaard Elise Koch Else syerske . . . . . . . . . . . . . Kirkegaard Kristian gårdejer . . . . . . Mårtensson Kari Christensen Gunnar Nielsen Oskar gårdejer . . . . . . . . . . Dam Jenny Nielsen Else . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kresten gårdejer . . . . . . . . Daraaoui Mohamed . . . . . . . . . . . . Hansen Camilla sognepræst . . . . . . Herrup Sogn . . . . . . . . . . . . . . . . . Sevel Sogn . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96 11 48 79 96 11 45 60 . 97 44 83 48 . 97 43 80 50 . 97 46 81 86 . 97 44 66 72 . 97 41 02 01 . 97 42 36 57 . 97 44 80 75 . . . .

97 44 81 11 97 44 81 11 42 67 56 30 20 45 74 22 97 44 80 59