Lokalviden for Kibæk, Sdr. Felding, Skarrild, Karstoft og Stakroge (2022)

Page 1

LOKALVIDEN 2022

Hjertestarter - se placering bag på denne side eller i kortoversigten

Lokalviden udgivet af Aaskov Y’s Men’s Club


ASSING MØLLEBY Plantagevej 5 – hele døgnet

Alle hjertestarternes placering er vist på kortene side 68-77

KARSTOFT Blåhøjvej 60 (Karstoft Samlingshus) – hele døgnet

KIBÆK Jernbanegade 8 (Kibæk Bageri) – hele døgnet

HJERTESTARTER Du kan redde liv Ved at afgive elektrisk stød kan en hjertestarter få et hjerte, som er holdt op med at pumpe blod rundt, til at pumpe normalt igen. Hjertestarteren er en transportabel, batteridrevet maskine, som du skal betjene manuelt. Mange kalder den også en defibrillator. Du kan ikke fejlbetjene en hjertestarter. Og den er let at bruge. Hjertestarters placering i lokalområdet – se spalten til højre!

Kastanie Alle 27 (Alhuset) – hele døgnet Sandfeld Alle 25 (Sandfeldgården) – hele døgnet Velhustedparken, mellem 27 og 29 – hele døgnet Velhustedvej 6 (Kibæk Skole ved tandplejen) – hele døgnet Velhustedvej 12 (Kibæk Krydsfelt) – når hallen er åben Østerbro 12 (Loppehallen i skuret) – hele døgnet

SDR. FELDING Bredgade 1 (Lægehuset) – hele døgnet

r Midt, Helsecente 7 36 60 27 ......... 9 . . . . . . . . . g Sdr. Feldin 7 36 60 27 ......... 9 . . . . . . . . . . . Borris . . . . . . 19 16 11 . . . . . . . 97 k æ ib K i t Lægehuse 1 31 . 70 11 3 ........... . . . N E VAGTLÆG 4 48 . 96 14 1 ........... . . g in n Politi, Her .. ...........

....

e Ambulanc ........ ........... Brand . . . . . . .. Politi . . . . . . .

...........

112 114

......

er afgivet. l meldingen . ti d in , n e n fo du taler fra Bliv ved tele resse og tlf.-nummer, , ad Opgiv navn

Bredgade 25 (Dagli’Brugsen) – hele døgnet Erhvervsparken 2 (Danish Crown) – mandag-fredag kl. 6-16 Lupinvænget 2 (Sdr. Felding Hallen) – hele døgnet Sandetvej 19 (Åskov Golfklub) – hele døgnet Sdr. Feldingvej 32 (Sdr. Felding Efterskole) – hele døgnet

SKARRILD Hovedgaden 47 (Min Købmand) – hele døgnet Skolevejen 6 (Skarrild-Karstoft Kultur- og Idrætscenter – på muren til venstre for indgangen) – hele døgnet Sønder Ommevej 4 (Skarrildhus) – hele døgnet

STAKROGE Borgergade 49 B (ved Stakroge Smedeforretning) – hele døgnet


Forord

akroge er en Sandet og St arrild, Karstoft, Sk g, in e tænkt som ld ikk Fe er r Kibæk, Sdr. område. Det ov sk Aa r om le m Lokalviden fo det ga g, der fortælle r fortæller om nd, men en bo ta rs fo ltur i ku gs opslagsbog, de da og el mm både natur telefonbog i ga oplevelser af og n tio en almindelig ira sp in une. råde og giver Herning komm et fantastisk om n sydlige del af de e sig vil t med overDe i vort område nærområdet. le og tilflyttere ka lo til er ng ni skoler. r viden og oplys ninger, kirker og Lokalviden give til erhverv, fore v. m r te ak nt le foreninger sigter over ko le hjælp til loka d for at udde he ig ul r syvende år m fo vi r r ve Lokalviden få en’s Club udgi M s Y’ ov sponsk Ved at udgive hjælp. Aa kning fra vore har behov for den store opba ed m store re e og andre, som gø nn de sig takker for de det kan kun la institutioner. Vi e dr an . Lokalviden, og os og r te er ng dem, som støt ervslivet, foreni re til at støtte sorer fra erhv re jer som læse rd fo op n 75 år siden ka opbakning og blev startet og ’s bevægelsen en M udgive en s n Y’ ka en t 100 år sid også i det år de vi er at r, 22 fo 20 e et lser. ad I år Vi er gl vore kærneyde m til Danmark. e. Det er en af dr an e lp bevægelsen ko æ hj til at for rmed være med vi modtagelige udgave og de og derfor er er t, de rå om le ud i he lviden gerne nå n Vi vil med Loka n.fra forside ge bo re ed rb r og to fo n o ka F r de , er maet: »Høst fø ng oplysni billeder med te e vis at t lg va har vi for det. af Lokalviden i området. Tak I denne udgave lokalarkiverne fra r de lle bi a. fået nu«. Vi har bl. af Lokalviden. denne udgave Tag godt imod

LOKALVIDEN 2022

KALE DET LO VSLIV R ERHVE HER T E SAML EN G O IB Hjertestarter

- se placering bag på denne side eller i kortov ersigt

en

Lokalviden for Kibæk, Sdr. Felding, Skarrild, Karstoft og Stakroge udgives af Aaskov Y’s Men’s Club og husstandsomdeles én gang om året i den tidligere Aaskov Kommune. Ekstra eksemplarer kan rekvireres ved henvendelse til Carl Chr. Larsen, tlf. 21 40 40 78, så længe lager haves. Lokalviden er et informationsværktøj og udgiverens ejendom. Eftertryk og affotografering af tekster og annoncer er ikke tilladt i henhold til lov om ophavsret. For eventuelle fejl og mangler, som trods al anvendt omhu måtte forekomme i Lokalviden, påtager udgiveren sig intet ansvar. Forsidemotiv: Kibæk Fotoklub. Lokalviden for Kibæk, Sdr. Felding, Skarrild, Karstoft og Stakroge E-mail: ritacalle@os.dk Oplag: 3.500 Tryk: Videbæk Bogtrykkeri A·S

Lokalviden udgivet af Aaskov Y’s Men’s Club

alviden øre Lok For at g nyttig g teret o så opda resseret te in lig, er vi u m det. m o s m områ lviden o i al loka forslag, or gerne Mail derf rettelser en eller id v l e tu k fak lle@os.d til: ritaca

1


VI VIL GERNE KUNNE GIVE ENDNU MERE ... Lopper søges

nds bedste et af Midtjylla ’s Club driver en M s Y’ ov Aask keder. gte loppemar og mest besø endnu bedre? de til at gøre t Vil I være med glæde andre. Brug det til at ? er ug br ig dr uges m I al måske kan br Har I noget, so t, der duer og de r fo re ld kæ g, Tøm lofter og res brugte tin I vil give os je s vi H e. dr an , m af lge de res tid på at sæ vil vi bruge vo uddeles. n ka r de e, peng så de bliver til lsen Med venlig hi en’s Club Aaskov Y’s M ysmen.dk vko www.aas

Loppemarkeder 2022

e til, virkend er med e msrn o e d d r te og ung emarke p e Indtæg p rn lo ø d. a keligt b g udlan terne fr i ind- o tøtte kir Indtæg e s jd n e a k ialt arb ert år igt soc at vi hv forskell g o e jd arbe genere på contain lopper ’s f n I kan e a r M g e ll rin æk, e es i Y’s tt ib Afleve K æ s 0, g n o lding 77 28 7 ting ka Sdr. Fe obil 20 Brugte i m le e , a 0 ft rn 7 a e lads 9 18 8 for brugsp tlf. 97 1 19 80 9 å 7 p 9 r f. je tl de eller henven mail.dk hreva@ c . : il g kuret a n m res ti ting i s ente je sætte n a æk. m ib om at h n K ndt ka ro 12, u b r r t te e s n Ø Døg llerne, ppeha g, ved Lo nge tin re så tu ke te ik d n i å v h r t ælge r) nskelig n købe kan va Hvad s rgel (Vi i har muligvis e o r/ e v v r, • Kla os, for , bukse ørg gsdele klædnin (Alle be tøvler m.v.) o k s j/ s o, • Tø kker, sk trøjer, ja men sp

2

Dag

Dato

Tid

Lørdag

8. jan.

10.00-11.30

Lørdag

5. feb.

10.00-11.30

Tirsdag

1. marts

19.00-20.30

Tirsdag

5. april

19.00-20.30

Tirsdag

3. maj

19.00-20.30

Tirsdag

31. maj

19.00-20.30

Tirsdag

28. juni

19.00-20.30

Tirsdag

9. aug.

19.00-20.30

Tirsdag

6. sept.

19.00-20.30

Tirsdag

4. okt.

19.00-20.30

Tirsdag

1. nov.

19.00-20.30

Lørdag

3. dec.

10.00-11.30

Østerbro 12, Kibæk

øtten!

st Tak for


INDHOLD

ERHVERV 4-18

OPLEVELSER 19-33 (Lokale hemmeligheder)

KIRKER 34 Pengeuddeling 35-39 Kirker

FORENINGER 40-55

NYTTIG INFO 57-61

LOKALHISTORIE 62-65 Høst før og nu

KORT 66-75

NAVNEREGISTER 76-108

GADEREGISTER 110-128

3


INDHOLD

Erhverv 4

ERHVERV 5

Advokater • Aktivitetscentre

6

Anlægsgartnere • Autoreparation og autoservice

7

Autoreparation og autoservice • Bagere • Banker • Begravelsesforretninger

8

Biografer • Bogholdere • Bondegårdsis • Brugsforeninger • Cykler • Efterskoler

9

Ejendomsmæglere • El-installatører • Fodpleje • Forsamlingshuse

10

Frisører • Fysioterapi • Gardiner

11

Genbrug • Genbrugspladser • Gulvbelægning Handymænd • Hotel / konference • Industrilakering

12

Kloakservice • Købmænd

13

Køreskoler • Landbrugsmaskiner • Mad ud af huset • Malerfirmaer • Maskinstationer

14

Murerforretninger • Plejecentre • Plæneklipperservice • Produkthandlere

15

Revisorer • Servicestationer • Smede og montage • Smede- og maskinforretninger • Tandlæger

16

Teltudlejning • Tømrer- og snedkerforretninger

17

Vandværker • Varmeværker

18

Vognmænd • VVS-installatører


H R E ■

2 2 0 2

Advokater

Aktivitetscentre ■

Silkeborgvej 37, 7400 Herning Tlf. 97 12 62 11 kk@advokatkaarekristensen.dk www.advokatkaarekristensen.dk

AKTIVITETSCENTER

ALHUSET Kastanie Allé 27 · 6933 Kibæk

Bredgade 20 • 6920 Videbæk • Tlf. 97 17 22 44 • www.paulex.dk

Advokat Helge Taggatz Nr. Bredgade 10 · 6933 Kibæk Telefon 43 71 76 70 advokat@besked.com

97 19 12 70 E-mail: alhdn@herning.dk

- her trives livsglæden!

www.advotaggatz.dk 5

Erhverv

V R E V


■  Anlægsgartnere Erhverv

• • • • • •

Havetegning/nyanlæg Vedligeholdelse/pleje af haver Beskæring/fældning af træer og buske Rydning og omlægning af gamle haver Græsplæner Altid professionel og veluddannet råd og vejledning

JK ANLÆG APS Have- og landskabstekniker Jon Kjærsgård Hjøllundvej 15 • 7400 Herning

Tlf. 23 42 71 96 mail@jk-anlaeg.dk

www.jk-anlaeg.dk Oversvømmelse – Søndergade 1917

• Have- og parkanlæg • Brolægning • Entreprenørarbejde • Jordarbejde • Nedbrydning • Afretning med grader • Kloakarbejde Borris · Tlf. 97 36 61 94 · info@lauge-bonde.dk

Autoreparation og autoservice  ■

Automester

Kibæk Autoværksted v / Michael Hesselvig Industriparken 2 . 6933 Kibæk

Tlf. 97 19 16 44 6

www.kibaek-auto.dk


Bagere  ■

Service og reparation af alle bilmærker

Tlf. 97 19 15 03 · 21 35 60 07 helge@ollingauto.dk www.ollingauto.dk Ollinghedevej 17 · 6933 Kibæk

Industriparken 11 6933 Kibæk

Tlf. 51 36 15 79

Erhverv

Olling Auto- & Omsynsværksted

Tlf. 97 19 10 46 Jernbanegade 8 Kibæk facebook.com/ Kibæk-Bageri Tel. 9719 1046 Jernbanegade 8, Kibæk www.facebook.com/Kibæk-Bageri

Banker  ■

Jernbanegade 4 · 6933 Kibæk · Tlf. 44 56 54 25 kibaek@handelsbanken.dk www.handelsbanken.dk/kibaek Åbningstid: Mandag-fredag kl. 10.00-16.00 Husk at vi også holder møder, når og hvor det passer dig

Begravelsesforretninger  ■ v/ Jan Balle Strand Hovedgaden 36, Skarrild 6933 Kibæk

Tlf. 97 19 61 46

Nr. Bredgade 10 · Kibæk Sdr. Felding Begravelsesforretning Bredgade 12 · Sdr. Felding www.hpbegravelse.dk

2878 2318 - svarer hele døgnet! Exam. bedemand Thorkild Vad

Erhvervsvænget 4 · Sdr. Felding · 97 99 59 93

Exam. bedemand Hans Pedersen

Clasonsborg fabrik, Skarrild

SALG OG REPARATION Over Tarpvej 2 · 7280 Sdr. Felding · Tlf. 97 19 82 86 · sfauto@c.dk

7


Biografer

Brugsforeninger ■

Erhverv

ÅBENT HVER DAG

Dagmar Bio er mere end blot en biograf og koncerter

7.15-20.45

- laver ikke mad…

Sdr. Felding - Tlf. 97 19 80 10 – men vi har stedet du kan leje til din fest, dit møde eller arrangement! Service og bestik til 60 personer

Stakroge Smedie og møllen ca. 1905-1915

Tlf. 23 26 45 66 . jensudbye@live . www.dagmar-bio.dk

Bogholdere

BDJ REGNSKAB v/Bjørn Daugaard Johansen

Freelancebogholder · Revisor HD(R)

Tlf. 25 54 11 15 Velhustedparken 49 · Kibæk · www.bdj-regnskab.dk

Bondegårdsis SALG AF Bondegårds-is LÆKKER IS Udlejning af isvogn

Cykler ■ Se også vores annonce på bagsiden

Kibæk Cykler Sandfeldparken 34 · Tlf. 97 19 11 80

til fester og arrangementer

Bondegårdsferie Bed & Breakfast

»Det er os med de rustfri stålskruer«

Overnatning til dine gæster

Hveddegaard

Søren og Siobhan Hvedde Mosevej 2, Kibæk Tlf. 61 74 90 64 / 40 44 41 80 www.hveddegaard.dk

cykler/borris

v/Mads-Peder Ammitzbøll · Tlf. 97 36 60 43 Egernvej 29 · Borris . recordcykler@mail.dk www.recordcykler.dk

Efterskoler ■

Sdr. Feldingvej 32 7280 Sdr. Felding Tlf. 97 19 89 00

www.sfeefterskole.dk kontor@sfeefterskole.dk 8


Ejendomsmæglere

Fodpleje ■ Erhverv

Fodklinikken Gydum - alle fortjener velplejede fødder

Laila Gydum Nielsen Lægeexam. fodplejer Skovbjergvej 22 Sdr. Felding

EDC Videbæk Bredgade 39 · Videbæk 97 17 12 99 · 692@edc.dk www.edc.dk

Åbent efter aftale

EN DEL AF BYENS LIV

Bolig Butikken Aaskov Ejendomscenter

Medlem af

Ebbe Georgi Andersen, ejendomsmægler & valuar, MDE Kontor: Velhustedvej 3 · Kibæk · Tlf. 97 19 25 00 Udstilling: Jernbanegade 6 · Kibæk Mail: boligbutikken@andersen.mail.dk www.boligbutikken-kibaek.dk

Bestil tid på tlf. 25 11 78 89

Fodfocus

Sandfeldparken 40 6933 Kibæk

v. Eva Gram

R.A.B. zoneterapeut og lægeexam. fodplejer

Tlf. 29 40 90 49

El-installatører

Forsamlingshuse ■ Valdemar Søndergaard Aut. el-installatør Rugvænget 13 7280 Sdr. Felding mail@vsel.dk

Karstoft Samlingshus Dejlige selskabslokaler med plads til 150 pers.

Tlf. 97 19 62 11 karstoftsamlingshus@gmail.com www.karstoft.net

www.vsel.dk Jubilæumsløb - Kibæk Boghandels 75-års jubilæum 1998

Tlf. 23 21 10 10 Værdiskabende el-teknik Intego Kibæk Tlf. 9936 4980 intego.dk

22993_Intego_Annonce_70x30mm_V2.indd 1

Tak for

25.08.2021 13.29

! støtten

9


■  Frisører

Fysioterapi  ■

Erhverv

Klinik for fysioterapi v. Anni Kamp Solsikkevej 15 7280 Sdr. Felding

22 94 98 10

v/ Jan Rosenlund og John Andersen Brogade 6B . 6933 Kibæk Mandag 8.30-17.30 Tirsdag 9.30-14.00 og 18.00-22.00 Onsdag lukket Torsdag 8.30-17.30 Fredag 8.30-18.00 Lørdag 8.30-12.00

Tlf. 97 19 19 76 Postbud Emil Olsen ved Karstoft mejeri, ca. 1920

rodite AfSalon Afrodite v/ Dorthe Vingtoft Frisør og makeupartist Brogade 6 · Kibæk · tlf. 97 19 29 00 · 28 29 26 00

Gardiner  ■ v/Ina Balle Jeppesen

Brinkevej 18 6933 Kibæk Tlf. 97 19 66 55

Skal De have nye gardiner? Ring på 97 22 06 60 og aftal tid for besøg i Deres hjem eller virksomhed...!

Den rullende Vi hjælp er Dem til e godt gard t inresultat!

v/ Tenna Vibe Jessen

v/ Vibe Jessen v/Tenna Tenna Vibe Jessen Tlf. 40 72 12 30

Tlf. 12 12 30 Tlf.40407272

30

• De får hele udvalget hjem • Råd og vejledning af fagmand • Fast pris inkl. alt • Omhyggelig og perfekt montering • Det er »ham selv« der kommer

RING PÅ 97 22 06 60

v/ Vibeke Sandfeld · Møllegården 213 · 6933 Kibæk

Tlf. 97 19 19 05 10

GARDINER OG SOLAFSKÆRMNING


Genbrug Genbrugsbutikken i Kibæk Nr. Bredgade 9 · Tlf. 22 92 51 40

Mandag-fredag 10-17 · Lørdag 10-12

hgulve &m ApS

Medarbejder Svend Aage Hansen tlf. 50 78 16 89

Erhverv

Folkekirkens Nødhjælp

Gulvbelægning ■ • Epoxy gulve • Polyethan gulve • New York gulve • Sten gulve • Acryl gulve

Jimmie Jensen · post@gulve-hm.dk · Tlf. 50 95 25 53

Handymænd ■

Bredgade 20, Sdr. Felding · Tlf. 21 71 42 77 Tirsdag-fredag kl. 13-17 · Lørdag kl. 10-12

Hilmar B. Gunnarsson · Tlf. 24 22 81 47 Sdr. Felding / Herning Nybyggeri · Tømrer · Maler · Snedker · Murer/fliser · Reparationer · Døre/vinduer

Hotel / konference ■ Skarrild ca. 1910-1925

■ Genbrugspladser

• • • • •

Hilmar B. Gunnarsson Sdr. Felding / Herning Tel. 24 22 81 47

Sønder Ommevej 4 · Skarrild · 6933 Kibæk · Tlf. 97 19 62 33 www.handyman-ejendomsservice.dk www.skarrildhus.dk · skarrildhus@sinatur.dk

Genbrugspladser

Industrilakering ■

Kibæk Lyager 7

Sdr. Felding Industrivej 12

Tirsdag Torsdag Fredag Lørdag

Tirsdag Onsdag Fredag Lørdag

kl. 12-18 kl. 12-18 kl. 12-18 kl. 8-17

NYBYGGERI • TØMRER MALER • SNEDKER MURER/FLISER REPARATIONER DØRE/VINDUER

kl. 12-18 kl. 12-18 kl. 12-18 kl. 8-17

Bjergevej 31B • 7280 Sdr. Felding www.mot.as • hs@mot.as

40 82 51 82

Dalgaskanalen 1960

11


■  Kloakservice Erhverv

INGEN OPGAVE ER FOR LILLE • TV-inspektion af afløbssystemer • Mindre entreprenørarbejder • Kortlægning af rørsystemer og rensebrønde • Nyetablering og reparation af kloaksystemer • Spuling • Strømpeforing

Ønsker du at få et tilbud på kloakservice, så ring

40 18 69 19

• Punktrenovering • Afpropning • Cutter arbejde

Bjørnkærvej 5, Karstoft | 6933 Kibæk | Tlf.: 40 18 69 19 | lars@laigaard.dk | www.laigaard.dk

Købmænd ■

Ilderhede Kloak& Spuleservice • Tømning og rensning af kloak • Spuling af dræn • Tømning af septiktanke • Nedpløjning af nyt dræn

Michael Pagaard – døgnvagt Tlf. 97 19 97 26 – 21 44 96 80 www.ilderhede.dk 12

Åbent alle ugens 7 dage kl. 8.00-20.00 Sandfeldparken 16 · Kibæk 97 19 10 33

Hovedgaden 47 · Skarrild · Tlf. 97 19 60 05 Mail: 0516724@minkobmand.dk


■  Køreskoler Erhverv

Malerfirmaet Ella Munksgaard ApS Susanne Andersen Brogade 11 · 6933 Kibæk Tlf. 51 53 62 04 · 51 53 62 06

Østergade 29, Kibæk

Tlf. 21 42 21 02 ellamunksgaard@gmail.com

■  Landbrugsmaskiner

Mænds mødesteder Stakroge

Alt inden for traktor- og landbrugsmaskiner Salg · Service · Reservedele

INVITATION TIL:

ÅBENT HUS

Hos KIBÆK MASKINSTATION, Østerbro 7 i Kibæk Fredag den 25. januar kl. 10.00 - 19.00

■  Mad

ud af huset • Hold din næste fest i Kibæk Krydsfelt • Vi laver også mad ud af huset INVITATION TIL:

info@kibaekkrydsfelt.dk Tlf. 97 19 14 64

ÅBENT HUS

Hos KIBÆK MASKINSTATION, Østerbro 7 i Kibæk Fredag den 25. januar kl. 10.00 - 19.00

Foråret nærmer sig, og vi glæder os til igen at komme ud i marken hos vore kunder. Vi håber du har lyst til at bruge en vinterdag på at komme til ÅBENT HUS og se maskinparken. BULLDOG AGRI kommer og fortæller om fordelene ved valsning. Vi serverer dagen igennem lidt godt til ganen...

■  Malerfirmaer

Maskinstationer ■

Kibæk Malerfirma Bent Nielsen Tlf. 24 80 31 28 Ørnevej 10 Herning

ALT landbrugsarbejde udføres…

Vi tilbyder stort set alt inden for markarbejde - såsig, kom få en snak om dit behov i den kommende sæso Foråret nærmer og viog glæder os til igen at komme ud i marken hos vore kunder.

rAlt male e jd arbe udføres

• Pløjning med jordpakker (5 og 8 furet) • Såning af korn, majs og roer • Gyllenedfældning • Slangeudlægning (12-30 m) • Spredning af staldgødning • Spredning af kalk • Græsslåning

Østerbro 7 ·

Vi håber du har lyst til at bruge en vinterdag på at komme til ÅBENT HUS og se • Rivning af græs AGRI kommer og fortæller om fordelene • Presning af halm BULLDOG ved valsning. maskinparken. Vi serverer dagen igennem lidthelsæd godt til ganen... • Finsnitning af græs, og majs • Roeoptagning

• Presning og wrapning af minibig • Sprøjtning af korn, majs og roer (15-28 m) • Rensning af majs • Vådvalsning og valsning • Høst af korn

• Høst af majs • Hegnsklipning • Nedbrydning og udgravn • Entreprenørarbejde • Vognmandskørsel

Vi tilbyder stort set alt inden for markarbejde - så kom og få en snak om dit behov i den kommend

• Pløjning med jordpakker (5 og 8 furet) • Rivning af græs • Såning af korn, majs og roer • Finsnitning af græs, helsæd og majs • Gyllenedfældning • Presning og wrapning af minibig • Slangeudlægning (12-30 m) • Sprøjtning af korn, majs og roer (15-28 m) • Rensning af majs 6933• Spredning Kibækaf· staldgødning 97 19 12 22 · www.kibækmaskinstation.dk • Spredning af kalk • Vådvalsning og valsning • Græsslåning • Høst af korn

13

• Presning af halm • Roeoptagning • Høst af majs • Hegnsklipning • Nedbrydning og u • Entreprenørarbejd • Vognmandskørsel

Østerbro 7 · 6933 Kibæk · 97 19 12 22 · www.kibækmaskinstation.dk


■  Murerforretninger

Plæneklipperservice  ■

Erhverv

Skarrild Skarrild Murermester John Christensen

• Stort udvalg i maskiner til have, park og skov • Salg service og reparation

Murermester John Christensen Mobil 40 79 89 86 E-mail: christensenlj@mail.dk Mobil 40 79 89 86

Skolevænget 44 · Borris · 6900 Skjern Tlf 97 35 20 84

E-mail: christensenlj@mail.dk

Murerfirmaet

Søren Thim ApS

Karstoft Rutebiler 1954

Kibæk

Kasper - tlf. 28 44 59 97 murerfirmaet_sorenthim@hotmail.com

Produkthandlere  ■ ApS ApS

Alt i murerarbejde udføres...

Arnborgvej 6 . 6933 Kibæk

Tlf. 97 19 15 02

Mikael Ælmholdt/mobil 40 68 69 33/kibaekmurerfirma@c.dk

• Skrotbiler købes • Gratis containerservice til jern- og metalaffald • Nedskæring af staldinventar, kedler, fabriksanlæg m.m. • Jern- og metalaffald købes • Landbrugsmaskiner, gamle traktorer m.m. købes • Vognmandskørsel

Nygade 1 • 6933 Kibæk • Tlf. 28 60 44 42 www.mktotalbyg.dk

■  Plejecentre

SANDFELDGÅRDEN

En holdning til omsorg

Sandfeld Allé 25 6933 Kibæk 97 19 14 11

WWW.SANDFELDGAARDEN.DK 14

• Nedbrydning • Indsamlerbevis og ISO 14001:2015

Stakroge Jern- og Metalopkøb Tlf. 26 35 72 88

connie@stakrogejer n.dk www.stakrogejern.dk


Smede- og montagearbejde Lastbil med kran Salg og levering af stål

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Guldborgvej 1 7400 Herning

Industriparken 12 · 6933 Kibæk · Telefon: 21 62 13 89 ln@lnmontage.dk · www.lnmontage.dk

Tlf 9712 5244 mail@vistisenlunde.dk www.vistisenlunde.dk

www.stakrogesmede.dk

Smede- og maskinforretninger ■

SMEDE-ARBEJDE VVS-ARBEJDE

til private, erhverv og landbrug STAKROGE SMEDE & MASKINFORRETNING APS Borgergade 49 B - Stakroge - 75 34 70 12

TROLDHEDE SMEDE- & VVS · TROLDEBUTIKKEN

Fri vask og Servicestationer tilbudspriser mandag Fri vask og tirsdag og onsdag Ejda Tempo tilbudspriser mandag tirsdag og onsdag

Sdr. Feldingvej 23 A - Videbæk - 97 19 40 83

KARSTOFT SMEDE & MASKINFORRETNING 97 19 63 93

Smede- og Maskinforretning

Sdr. Felding - Tlf. 97 19 80 62 / 21 78 55 61 OKKibæk, Kibæk, Møllegaardsvej OK Møllegaardsvej

Tandlæger ■

Tandlægerne Kibæk

Alt tandlægearbejde udføres

bl.a. implantater og blegning Kastanieallé 23 · Kibæk

Tlf. 97 19 15 50

Skjern Å syd for Skarrild Foto: Kibæk Fotoklub

info@kastanietand.dk www.kastanietand.dk Konsultation efter aftale

15

Erhverv

Smede- & montagearbejde Lastbil med kran Smede og montage ■ Salg og levering af stål

Revisorer


Teltudlejning

Erhverv

Vi leverer og udlejer alt til festlige lejligheder! • • • • • • •

Alt tømrer- og snedkerarbejde udføres

Alt i energirenovering Papiruldisolering af vægge og lofter Døre, vinduer og glasudskiftning Alt i tagudskiftning/tagpap

Telte/pavilloner Dansegulve Borde/stole Porcelæn Bestik og glas Lysestager Stålfade m.m.

Kibæk Telt- og Serviceudlejning Tlf. 97 19 24 04 - 28 19 22 88 • www.kibaektelte.dk

Tømrerfirmaet

John Østergård ApS

Nøglefærdige parcelhuse

Mellem Skarrildhus og Skarrild Foto: Kibæk Fotoklub

kernehuse@post.tele.dk Tlf. 40 57 18 96 www.kernehuse.dk

Tømrer- og snedkerforretninger

Godt håndværk - er mesterværk!

Sdr. Felding Tømrer- og Bygningssnedker Vi giver gerne et uforbindende tilbud på: Tømrerarbejde - Nybygning - Snedkerarbejde Reparation - Glas- og fugearbejde - Indramning

Jens Dalager Bredgade 2 7280 Sdr. Felding Privat 97 19 84 26

Tlf. 24 64 55 11

Gennem en annonce i Lokalviden.dk støtter du bl.a. det lokale børne- og ungdomsarbejde samt sociale formål i ind- og udland. Lokalviden.dk udgives af Aaskov Y’s Men’s Club. Få din annonce med i bogen, eller kontakt os ang. rettelser – ring på tlf. 97 19 10 78

16


Jens Thomas Rasmussen v/v/Jens Thomas Rasmussen v/ Jens Thomas Rasmussen Klinten Klinten 4646 Klinten 46, 6933 Kibæk 6933 Kibæk 6933 Kibæk Tlf. 40 91 68 04 TELEFON www.jtbyg.com TELEFON 4040 9191 68 68 04 04

Erhverv

Støbearbejde| Udgravning | Udgravning af stalde | Opførelse Støbearbejde af stalde | Opførelse aflandbrugshaller/maskinhuse landbrugshaller/maskinhuse | Renovering af | Renovering | | Udskiftningafaf tag | Mos algebekæmpelse Udskiftning tag | Mos og og algebekæmpelse påtag tag| Udlejning | Udlejning meter teleskoplift på af af 1414 meter teleskoplift

Tømrerfirmaet

Niels Mogensens eftf. v/ Karsten Petersen Stougaardsvej 5 · 6933 Kibæk Tlf. 97 12 37 33 · kpcp@fiberpost.dk

Tlf. 50 97 54 15

Vandværker ■

TØMRERFIRMA

Kibæk ABC Montage

TØMRERFIRMAET ApS

ABC Montage

Vandværk a.m.b.a. Tlf. 20 86 56 49 - www.kibaekvand.dk

v. Torben Møller Pårupvej 14 · 6933 Kibæk abcmontage@mail.dk

Telefon: 22 40 84 52

Varmeværker ■

ANDELSSELSKABET

www.bentlund.dk

Aktivitetshuset i Stakroge

Energivej 6 · 6933 Kibæk Driftsleder: Sten Bang www.kibækvarmeværk.dk varme@kevv.dk

Tlf. 97 19 14 36 Tømrerfirmaet

BENT LUND A/S Bukkærvej 5 • 6933 Kibæk Mobil +45 40 85 71 93 E-mail: mail@bentlund.dk 17


Vognmænd

VVS-installatører ■

Erhverv

Hans Skov Christensen Vognmand

Tlf. 97 36 61 05 Kreatur- og grisetransport Sand og grus leveres Containere til alle formål Storegade 64 A . Borris . 6900 Skjern E-mail: vognmand@hans-skov-christensen.dk

Vognmandskørsel Køb af jern og skrot

LINDVIG VVS a|s SMEDE- OG MASKINFORRETNING Storegade 43 • Borris • 6900 Skjern • Tlf. 97 36 64 63

Se mere på www.lindvigvvs.dk

Kranarbejde

Udlejning af containere

Aask

Salg af kompostmuld, sand, grus, granit, flis, vejsalt m.m. fra lagerplads Andre ting - ring og hør nærmere

Sdr. Felding Vognmandsforretning v/John Jensen Mølholmvej 22 - 7280 Sdr. Felding Tlf. 97 19 80 02 - 23 49 50 02

18

Kibæk afd. v/ Danjel Arvid Eriksen Aut. VVS-installatør Østerbro 15 . 6933 Kibæk Tlf. 97 19 90 21 Mobil 22 16 44 21 E-mail: info@aaskovvvs.dk

Sdr. Felding afd. v/ Danjel Arvid Eriksen Aut. VVS-installatør Nørregade 10 . 7280 Sdr. Felding Tlf. 97 19 90 21 Mobil 22 16 44 21 E-mail: info@aaskovvvs.dk

www.aaskovvvs.dk

Ophalerplads ved Skarrild Foto: Kibæk Fotoklub


OPLEVELSER Oplevelser

i lokalområdet

KIBÆK 1 2 3 4 5 7 8 9

Børnesøen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Momhøje Naturcenter · Kibækvej 19 · Fjelstervang . . . . . . . (Q1) Kibæk Mølle · Møllevænget 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kulturmøllen Kibæk · Møllevænget 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mølledammen · Møllevænget 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »K« i rundkørslen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alhuset · Kastanie Alle 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kibæk Krydsfelt · Velhustedvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kort side 71 Kort side 74 Kort side 71 Kort side 71 Kort side 71 Kort side 71 Kort side 71 Kort side 71

SKARRILD 6 10 11 12 13 14 15 16 17 30

Skarrild rundkørsel .................................................................. Kort side 68 Tjæreovnene · Hesselvigvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (S4) Kort side 75 Akvadukten i Skarrild · Dalgasstien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kort side 68 Skarrildhus - Clasonsborg · Sdr. Ommevej 4. . . . . . . . . . . . . . . . (R5) Kort side 75 Silstrup Put & Take, Skjernvej 119 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Q5) Kort side 75 Det gamle museum ved kirken i Skarrild · Hovedgaden 40 . . Kort side 68 Laksen ved Skarrildhus · Sdr. Ommevej 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . (R5) Kort side 75 Flyvergraven på Skarrild Kirkegård · Kirkepladsen 1A . . . . . . . . . Kort side 68 Den gamle købmandsgård i Skarrild · Hovedgaden 26. . . . . . . . Kort side 68 Ophalerplads til kanoer ved broen i Skarrild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kort side 68

KARSTOFT 18 Skovsnogen · Døvlingvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (R6) Kort side 75

SDR. FELDING 19 20 21 22 23

Svanholm Sø · Bjergevej 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (P6) Kort side 75 Laksefiskeri · Bag ved Brugsen, Søndergade, Sdr. Felding . . Kort side 72 Skulptur foran Sdr. Felding Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kort side 72 Dagmar Bio · Bredgade 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kort side 72 Shelterplads ved Skjern Å .................................................(L3) Kort side 72

SANDET 24 Sandet Hotel og bålhytten · Lillevej 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kort side 67 25 Naturskønt område · Timlundvej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kort side 67

STAKROGE 26 Stakroge Stadion · Stadion Allé 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kort side 69 27 Byens torv · Stationsvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kort side 69 28 Stakroge Beboer- og Kulturhus · Stadion Allé 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kort side 69

TÆT PÅ OMRÅDET 29 Skjern Å, sydvest for Arnborg ved Sdr. Grenevej 19


1

Børnesøen

ldparken Mellem Sandfe levænget øl og Brogade/M 6933 Kibæk

s,

Oplevelser

legeplad for børn med Et yndet sted mmeren badning om so b lø te øj og sk om vinteren

Se kort side 71

Kort side 74 (Q

1)

2

20

turcenter

Momhøje Na

gelsesprobr alle med bevæ r er adgang fo He . rlegeplads, le al tu r na fo r r etsoplevelse de. Stedet ha vit ng ti læ ak e og nd rre elters, tu rie r na ier med va , teltplads, sh rcenter tilbyde lign. Mange st er, grillpladser st og po Momhøje Natu ne gs og in ev er nt rn r. ie l og toilette rute, faste or e, rollatorer, ba elokale, sovesa mountainbike lemer, kørestol r skabt udstilling, mød restier, ridesti, ill, nd gr va lsleje, dette ha i, or ku st st un ap ed ic br m e n er de lig lla tid bå borg, hand er t r ighede del af areale med flere mul dboldbaner. En hovedbygning ende til 120 fo ar sv , ar kt he 80 Momhøje er på rræn. og varierede te det spændende

Kibækvej 19 6933 Kibæk


Oplevelser

3

Kibæk Mølle Møllevænget 6933 Kibæk

Se kort side 71

19

g for eget vigtig tin 66. Var en m 14 ng ga evet bl te rs Er Nævnt fø ev malet der. til brød også bl for el m ler et ka id lo , n, en eg en Blå Mølle« . værestedet »D len ed øl m m t re lve re se i au st re relle oplevelser ltu ku t m sa ub motorcykelkl

4

æk

Kulturmøllen Kib Møllevænget 19 6933 Kibæk

oldes Mølle, hvor der afh Den del af Kibæk nter kulturelle arrangeme

R

OPLEVELSE

21


5

n

Mølledamme 19 Møllevænget 6933 Kibæk

Se kort side 71

Oplevelser

nset, er blevet opre Mølledammen eder antet mange st og der er nypl reliv Der er et rigt dy og anlagt stier. , ar er og et svanep med bl.a. ænd t år. der ruger hver

rundkørsel 6 Skarrilledn i Skarrild er lavet

Rundkørs r er fjernet og de om, propellen n de så g, antnin er lavet bepl fra alle sider. ud s en r se e ikk

Se kort side 68

toklub

Foto: Kibæk Fo

« 76 »K»K« bolet

Se kort side 71 Se kort side 73

m SySymbolet ndkørslen i ru i rundkørslen bæk ereretetKK i Ki i Kibæk i Kibæk. m so som i Kibæk. ulpturen erer Sk Skulpturen kunstner ført af ud udført af kunstner en Pedersen, rg Jø Jørgen Pedersen, nd. Li Lind.

22


8

Kastanie Alle 27 6933 Kibæk Alhuset i Kibæk har til huse i det tidligere alderdomshjem. Ombygget og indrettet som aktivitetscenter med mange tilbud for seniorer.

Oplevelser

Se kort side 71

Alhuset

Lokalarkivet har også til huse her.

9

felt

Kibæk Kryds Velhustedvej 12 6933 Kibæk

Se kort side 71

r lder idræt, kultu sted når det gæ akrs dø en Byens samlings ud s og ser af indendør og fester. Mas ne. ks vo og rn de bø bativiteter for bå r et udbygget de k Krydsfelt er bæ e, Ki g an in sb kr es m tn O aner og fi dbold, tennisb n. re tu neanlæg til fo na med falder godt ind en der alt sammen kaber er der s ed sr es tn fi rs dø en ud r. te de Fra je Naturcen resti til Momhø naturskøn vand

R

OPLEVELSE

23


Oplevelser

Kort side 75 (S

4)

10 Tjæreovnene Hesselvigvej 5 Skarrild, 6933 Kibæk I Hesselvig plantage findes de eneste bevarede tjæreovne i Danmark, hvor der også blev fremstillet kul i samme proces. Trækul var en forudsætning for jernudsmeltning i Jernalderen. Efter den store tilplantning af den jyske hede i 1880 og fremover opstod der snart et behov for udtynding af den voksende skov. Der blev i begyndelsen af 1900-tallet bygget og opført over 20 tjæreovne i forskellige plantager på Herning-Brande-Kibæk-egnen. To af disse er genopbygget i Hesselvig plantage som et minde fra den tid. Der er fri adgang til området.

11

Akvadukten i Skarrild Dalgasstien Skarrild 6933 Kibæk

lingskanal Dalgas’ overris d Lustrup ril ar Sk krydser i kten funbæk. Akvadu k og er en gerer stadigvæ ark. nm af de få i Da

Se kort side 68

24


Oplevelser

Kort side 75 (R

5)

b : Kibæk Fotoklu

Foto

hus 12 Skarrild ej 4

Clasonsborg

Sdr. Ommev Kibæk Skarrild, 6933

rsusejendom rd i 1920. Nu ku gå rre He . 40 åned 18 træer. I maj m . Tekstilfabrik i mange gamle degård i 1505 ed He . m ie rk en. or rk st pa hi pa ig ng ler gennem stor, seværd Her er der en la fisketrappe ris ning. En 11 ha en re t rfo m re sa Å Læ ft ks to or. Kars ejet af Danmar m er kæmpest dendronen, so blomstrer rodo

Kort side 75 (Q

5)

Put & Take 13 Silstrup 9 Skjernvej 11 Kibæk Skarrild, 6933

R

OPLEVELSE

25


Oplevelser

sen us 15 Lak arrildh ved Sk vej 23 me Sdr. Om d il Skarr ibæk 6933 K

26

Kort side 75 (R

r en toft Å e og Kars s omu t h d d n il ru arr e små g Ved Sk n a ret m r inspire s med kunstne stor lak n e f . a n t lave ks i åe kring sig nd af la re besta to s n e af d

5)


museum 14 Det gamle i Skarrild Hovedgaden 40 Kibæk Skarrild, 6933

Se kort side 68

Flyvergraven

Kirkepladsen

Se kort side 68

på Skarrild K

1A, Skarrild, 69

Oplevelser

16

der begivenheder, mange af de Kaj t m sa Her er samlet en ergrav nen, bl.a. Flyv har præget eg n. ne knytning til eg Munks nære til

irkegård

33 Kibæk Den 22. august 1944 blev et La ncaster bombe besætning om fly fra England bord skudt ned med en 7-man over Brædstru ds Alle 7 ombordvæ p og faldt ned rende omkom. lige vest for Sk De bl arrild. ev begravet på hvert år den 5. Skarrild Kirkeg maj er en mind ård, hvor der ehøjtidelighed for de omkomne .

R

OPLEVELSE

27


Oplevelser

gård le Købmands

Se kort side 68

17 Den gam 26

Hovedgaden Kibæk Skarrild, 6933

r kan man se, besøg værd. He et er d ril ar ang. Sk an havde deng bmandsgård i og de varer m Den gamle Kø , ge da le m ga tik så ud i hvordan en bu

18 Skovsnogen

Døvlingvej 1 Kibæk Karstoft, 6933

gård Skov i I Døvling Meld rstoft er der Døvling ved Ka , hvor du kan et naturområde e kunstarter llig møde forske tte hvor han bl.a. Thoraus Hy et I Skoven. skrev bogen Liv et oplevelsesSkovsnogen er es sammen nd bi område, der . em st af et stisy

28

Kort side 75 (R

6)


Sø 19 Svanholm Bjergevej 77 ing 7280 Sdr. Feld

Kort side 75 (P

6)

Oplevelser

lgrav fra 2. En gammel ku ori der må hv verdenskrig, fiskes. de med bl.a. Et skønt områ s, borde og naturlegeplad shelters. Der bænke samt ot gåtur omer en rigtig fl kring søen.

ri 20 Laksefiske

Søndergade ing 7280 Sdr. Feld

r stor lakI Skjern Å er de efiskeriet ks sebestand. La . ril ap starter 16.

Se kort side 72

ran 21 Skulptur fo irke Sdr. Felding K e Se kort side 72

egad Hjørnet af Torv og Vardevej ing 7280 Sdr. Feld

tudført af kuns En »træmand« nd Li dersen fra ner Jørgen Pe d na og Richar An af et skænk lFe r. Sd til nd R. Nielsens Fo . nd la ding by og op 2009 Afsløret i April

R

OPLEVELSE

29


Se kort side 72

io 22 Dagmar B Oplevelser Oplevelser

Bredgade 36 ing 7280 Sdr. Feld

e er en tidliger Sdr. Felding helt Dagmar Bio i og t re re au blevet rest biograf, der er n bruges til sat. Biografe nd ta is igennem og afholdes Der vises film mange ting. rkelig hygvi an fornemmer koncerter. M g. sø ved et be gelig stemning

ds ved Skjern 23 Shelterpla 7 v/ Søndergade ing 7280 Sdr. Feld Shelter ned til

Å .

lding Camping

åen ved Sdr. Fe

Kort side 72 (L

3)

toklub

Foto: Kibæk Fo

t Hotel 24 Sande og bålhytten Lillevej 11 Sandet 7270 Stakroge

er byens om Sandet Hotel erg bo . Byens drejningspunkt r selv den selvive dr og re ejer d tion. Tæt ve ejende institu . en bålhytte hotellet ligger

Se kort side ??

Se kort side 67

30


Se kort side 67

ønt 25 Natursk

område

Se kort side 69 Se kort side 69

tadion

S 26 Stakroge

il, med boldsp hygge sig at r n fo de d si ighe igolf. Ved Der er mul ue og min nq og ta ol pe po y, illes beachvolle , hvor der sp r Poolhuset stadion ligge dart.

27 Byens torv Stationsvej 1 7270 Stakroge

rhus enter oer- og Kultu hvor der afvikles foreningsarrangem b e B e g ro k ta 87, 28 S afdelingen. gssted siden 19 mlin hus for idræts Beboernes sa erer som klub ng fu et us H r. og private fste

Se kort side 69

R

OPLEVELSE

31

Oplevelser

og d Sandet Området ve t kendetegne Stakroge er g o små søer ved mange t åe st p o er som vandhuller, rv tø g efter kul, efter gravnin turna et Her og mergel. lundde ved Tim skønt områ . vej i Sandet


Oplevelser

rn Å 29 Skjeest for Arnborg

Sydv vej r. Grene ved Sd meværk

stem n Å med Kanale Skjern Dalgas l ti b lø og ind

kjern Å 30 S Skarrild ved lads til kanoer

rp Ophale Skarrild roen i lved b og she ålhytte til s e med b k o kan bo m o s ter, tning. overna

32


Skjern Å ved

Sdr. Felding

Oplevelser

Kort side 72

toklub

Foto: Kibæk Fo

Fotos: Kibæk

Kort side 68

Fotoklub

R

OPLEVELSE

33


rtesag Pengeuddeling en hje Club for Aaskov Y’s Men’s

nge tradition for at uddele pe i Aaskov Y`s Mens Club vi har ril /ap rts ma i år Hvert organisationer. rnationale foreninger og til lokale, nationale og inte beløb Ja, endda et pænt stort ed for at uddele penge? r af stå be b Clu n’s Hvordan har vi så muligh Me fordi Aaskov Y’s vi, har t De år. ere sen tid som foreningser det blevet til i de vedkommende har en for es est fl de for r de er, en tilknytning til en flok medlemm organisationer, eller har ms do ung og rne bø e rfor dybt i os, at ledere i forskellig rnationalt. Det ligger de inte som alt lok el såv e e er så aktive humanitært arbejd , og når vi nu ikke længer lpe hjæ at til d me re væ målrettet at gøre vi fortsat gerne vil hjælpe økonomisk ved vi kan e, ng nhæ me kammeratskab. i de forskellige sam samtidig styrke et godt og en bb klu n’s Me Y’s i et stykke arbejde ved udgivelsen af denne vore loppemarkeder og ved s svi trin for ting ind vi Pengene får afleverer deres brugte overskud, fordi mange dt go et er re giv le and de og e bog. Begg håndværkere pemarkedet. Butikker, lop på m de , lge ner sæ ktio kan til os, så vi ller om deres fun gen. Institutioner fortæ bo i er cer on ann e nd erhvervsdrive nt overskud. løb, så bogen giver et pæ og alle bidrager med be oncer, for til genbrug og tegner ann folk i området afleverer bruger, gen n ma at Vi er rigtig glade for, at t ligger i tiden, vi ikke uddele noget. De uden deres hjælp, kan d til. og det hjælper vi så me

Hvem kan søge?

r Men’s klubben skal de at modtage støtte fra Y’s til ing gtn tra inbe e i nd me hæ For at kom skal være klubben i om. Denne ansøgning sendes en ansøgning her eholde oplysninger om . Ansøgningen skal ind ned må uar jan af gen den udgan e vil støtten blive udbetalt r søges til. Efterfølgend de d hva , om ls de og foreningen et til. Giver dette tiltag øgerne har anvendt beløb ans g, nin reg n de af ng som betali takte klubpræsidenten. n velkommen til at kon ma er l, må rgs spø til g anlednin og ungog humanitært børneelig til kirkeligt, socialt sag ved ho es giv n tte Stø område. re Aaskov Kommunes domsarbejde i det tidlige

34


KIRKER

KIRKER

R E K R I K

35

Kirker

rgang me, kan man Hjemmealte ang derhjem rg te al an gælder m Ønsker komme. Det eldelse eldes fødslen ræsten om at m Fødselsanm ep m har an , gn so et so e, rk vi dr de be oder med , syge og an melde. de an re lv æ se sv Har en jordem er. an be st m for gang ens gudstjene en. Ellers skal deltage i kirk af jordemoder at d ve rt æ sv ning d at s Dåb/Navngiv dette ske ve n ka , bt n der foretage Mægling dø t barn skilsmisse ka r kirkekoned et lle m /e en e Ønsker du di og ls m , de en tig in st I forb ke lovplig til delse til præ Mægling er ik med præsten rette henven en mægling. de mødes man . en er lg st rfø æ te pr Ef som toret. tilbud vi yder le. er.dk en dåbssamta på w w w.borg lt ta gi di s de anmel og tale om et Sjælesorg Navngivning me til præsten m e ko t ss fri di r i n te r ka ef er Enhver . Præsten ha med MitID. nest 6 måned ligt spørgsmål res der navngives se hver t person ælesorgen fø Et barn skal sj I t. ig pl ds he vs rtner ta . pa ål el le m mta spørgs barnets føds sten er en sa sker ne urnaler. Præ en jo m n ed ge m in r g rette heng fra samtale rin an enm rfa m n Navneændrin se ka ed liv g m med en taler of te re navneændrin hvor egnen vil væ n tro. Præsten Ved ønske om si r, rd de Ko fra r t. le ud re el r to og atione kirkekon s grænsesitu vendelse til re sig i og vejledning. nesker i livet meligt. Det væ ed oplysning talt m gi om ig di rk el ve es lp ld uo æ fy hj e rk ud be vi er, tab, g n ris rin ka sk nd liv et , eæ liv navn død, sygdom ed m Ansøgning om e ls D. de itI forbin ationer. r.dk med M ler andre situ på w w w.borge skilsmisse el tion n løsning Konfirmat io gnenes tradi menigSognebånds hører man til toer følger so da atins rm io nfi at Ko rm . af Folkekirken en m Konfi st idlertid le æ im ed pr n m s ka m ho So rom fås man bor. Du or og tidshv en , st gn æ . Ved so – oplysning he pr t gn af s heden i de i et andet so lsen foretage d til en præst gges af skole nt af ån læ onsforberede tje eb st fa be gn e so en iv bl ng se lø dervisni r du ret til at n er, at io få at d ån rm eb nfi rummet for un ko gn r fo at løse so ebånd til. forudsætning har løst sogn rvisningsforlø henog præst. En den præst, du fuldført unde r ebånd, skal du ha . gn en og so st bt æ se pr lø at ed m er g til. s man er dø sk di le ta te øn af Hvis du sker at slut af konfirmand n præst, du øn st, de æ bet. Ev t. dåb til pr g n di de e r nd nå ve n ophører, ge in sn elø gn ds so en ån er Sogneb ke længere Vielse sker ved henv gnebånd til, ik else i kirken vi so rst te om lø Ef r ng t. ha ni re du . Anmod kirkekonto gældende sted dkomsten og/eller vielpræst det på vælge, om ve delse til præ æsten til en n pr ka r ed m se lø an ds m rådsån es ds eb ød he gn m ig so en de En følgen lgret i den m va e øv eller ud l, l vi pæ mende ren har bo sessamtale. gnebåndsløse dsso ån or eb hv gn s, se so ed el or kr /bisætt for berådskreds, hv en st ds he ræ Jordfæstelse ig ep en gn m i den kontak tes so er ansat. sørger for un Ved dødsfald løserpræsten ttelse. Denne sæ l vi bi r r for børns le de el n, de år eg gravelse rk tøtte arbejder ki ens Families graveren ved almindeirk af te ek g øt lk in st tn . Fo at rre ed d de i hjemmet ve ed bl.a. gravst el m vs ig rsker at el tri fæ ) øn lp år æ ud og 7 hj r (0 -1 være be manden, som r udfordringe rældrentak tes bede /ligilier, når de ha fo m ko se ge fa el s e illi av de iv lig le gr Fr . ge be et Li om ring i familieliv tal anmodning ontoret, andt de gratis skabe forand diger en digi des på kirkek sparring er bl en lig dk on go rs pe ne len tte og D er sæ g. te, man som bi nn in øt n/ ve st nd se æ ilie el br n af begrav ekirkens Fam re lk de Fo el m fra lkekirkensan d . r .fo tilbu hvoref te af. Se w w w t i sin e-boks n beny tte sig ittering tilsend ka kv ilie en m r fa få n . se k for mere info familiestot te.d e kørt iv bl at r fo Kirkebil d he e er der mulig lysninger fås I de fleste sogn Nærmere op e. st ne tje ds ide. es m til og fra gu em hj r på sognets i kirkeblad elle


kirker

N G O S G N I S S A

RESSER KONTAKTAD

ASSING

d om e et vidnesbyr middelalderkirk m so kirke, er e tiv rk ak Assing Ki en levende og n og samtidig gter tio da di an tra , er ne ist jtid vor kr dstjenester, hø gu ed m g da i der favner os og stilhed. Den rummer kranser kirken. om d år eg rk ki alet på Den velholdte avelse. Person heder for begr ig ul m e vi kan llig i or ke mange fors e ramme, hv r den velholdt fo er rg sø en kirkegård re afdøde. mindes vore kæ gnemedKordegn og so k er fra 1998. bæ Ki i går der re et fo us e Sogneh uset. Endvider ntor i Sogneh inikonko m r ha og er jd darbe ter: Konfirman ite tiv ak e café, llig esang, barsels mange forske kor, babysalm , ng Meni . er vis st er ne firmandund familiegudstje mt børne- og sa er tn af us sogneh øder i huset. holder deres m nighedsrådet af præsten dparken 5, hvor ger på Velhuste lig enten i en le ig ta ol m eb sa Præst tale tid for en af at t ig ul m t er har kontor. De . eller i eget hjem præsteboligen hed for at : Der er mulig gudstjenester e ed e via Youam rk tre Ki -s g Live nester fra Assin tje ds gu e lig følge alminde - YouTube«. »Assing Kirke Tube. Søg på e ns hjemmesid dvidere til kirke ke & sogn. kir g sin Der henvises en As mt Facebook sa dk n. og gs www.assin

36

Sognepræst øberg Klaus Buch M k n 5, 6933 Kibæ ke Velhustedpar Tlf. 61 22 25 10 km.dk E-mail: kbm@ Kordegn Elsebeth Rau k en 4, 6933 Kibæ Sandfeldpark Tlf. 97 19 10 43 .dk E-mail: elra@km bejder Sognemedar Vakant k en 4, 6933 Kibæ Sandfeldpark Tlf. 20 31 81 01 en t sognepræst E-mail: Kontak Graver sen Svend V. Knud 33 Kibæk 69 5, 11 Vardevej Tlf. 97 19 14 67 dk E-mail: svk@c.

toklub

Foto: Kibæk Fo

der Organist/korle n Gitte Jørgense Tlf. 51 34 65 75 -brev.dk st.assing@pc E-mail: organi dsformand Menighedsrå n Edith Knudse 03 19 89 51 Tlf. th@mail.dk E-mail: karledi Kirkeværge Jørgensen Mogens Øster 73 05 Tlf. 40 68 ail.com .mogens@gm E-mail: oester


Kirker

SDR. FELDING KIRKE – en kirke bygget af levende stene Sdr. Felding sogn har et righoldigt tilbud til mennesker i alle aldre: Søndagsgudstjenesterne, spaghettigudstjenester nogle fredage, lovsangsgudstjenester kl. 16.00 ca. fire gange om året, fastelavnsgudstjeneste fælles med hele byen, Å-festival-gudstjenester og m.m.

KONTAKT Sognepræst Samuel Sandegaard Høeg Skolegade 13 7280 Sdr. Felding Tlf. 61 61 24 41 Sognehuset Skolegade 7 7280 Sdr. Felding Menighedsrådsformand Anne Marie Thygesen Jensen Bjergevej 41 7280 Sdr. Felding Tlf. 40 64 94 01 Mail: am@vjfragt.dk Kirkens hjemmeside www.sdrfeldingkirke.dk 37


kirker

SKARRILD KARSTOFT KIRKELIG VEJVISER

38

Thomsen, Sognepræst: Christian Dalsgaard rild Skar 19, Skovvænget mandag) g (frida 32 43 66 Tlf. 29

Skarrild

Karstoft

Ilderhede

Kirkesangere: Flemming Thomasen Tlf. 30 71 66 48 Anne-Lene Dyrholm Tlf. 30 63 62 31

Kirkesangere: Flemming Thomasen tlf. 30 71 66 48 Anne-Lene Dyrholm tlf. 30 63 62 31

Kirkesangere: Flemming Thomasen tlf. 30 71 66 48 Anne-Lene Dyrholm tlf. 30 63 62 31

Organist: Kasper Petterson Tlf. 24 91 11 69

Organist: Kasper Petterson tlf. 24 91 11 69

Organist: Kasper Petterson tlf. 24 91 11 69

Graver: Emil Kristensen Solbakken 25 6933 Kibæk Tlf. 29 87 51 22

Graver: Per Dyrholm Søndergårdsvej 7 Skarrild, 6933 Kibæk Tlf. 21 25 56 93

Graver: Louise Troelsen tlf. 29 28 50 68

Menighedsrådets formand: Dorte Arntsen Tlf. 29 40 29 77

Menighedsrådets formand: Dagmar Thomasen tlf. 97 19 63 40

Kirkeværge: Tommy Veng Tlf. 22 86 68 66

Kirkeværge: Grethe Christensen tlf. 97 19 61 09

Menighedsrådets formand: Karen Kristensen tlf. 30 56 62 36 Kirkeværge: Knud Tang tlf. 21 76 50 47

Herning Kirkekontor Fælles kontor for Herning, Fredens, Hedeager, Sankt Johannes, Arnborg, Fasterholt, Skarrild, Karstoft og Ilderhede sogne Kordegn: Laila Nielsen Jette Neesgaard Adresse: Østre Kirkevej 1 7400 Herning LNI@km.dk tlf. 97 12 23 38 fax 97 12 23 63


SKARRILD | KARSTOFT | ILDERHEDE

• Højmessen – den tradition elle gudstjens te, som vi kender den • Frimessen – udvilket hos os i 2004. Har kørt lige si den ca. hver an den søndag. En mere afslap pet form med ry tmisk musik og masser af lovsang • Højskoleaft ener i Ilderhe de • Voksenkor • Små hygge lige landsbyk irker • Årligt 5. m aj-arrangem e n t i Skarrild • Kirkekaffe i Ilderhede • Børneområ de i Karstoft • Byfestgud stjeneste i K arstoft • Årlig julek oncert • Sankt Luc ia-gudstjene ste i Ilderhede • Præsten st år altid til rå dighed for en personl ig samtale

Kirker

KIRKER Børnefrø

kl. år til og med 4. For børn fra 4 17.0 0 5.4 15 . rsdag kl Hver anden to , us sh on si i Skarrild Mis 3 Hovedgaden istensen, Info: Marie Kr tlf. 97 19 64 31

Klub 88

4. klasse. Juniorklub fra .0 0 g kl. 19.0 0-21 Hver 2. manda us sh on si i Skarrild Mis ndelbo, Info: Birthe Ve 04 63 tlf. 97 19

ILDERHEDE 39


om en i m anset ing m n o e, at u eller e k r ig l s o e il f v V drætsnget forening«t.ikDheotld, spille tennis I k æ e as Kib flerstr gymn

n» . å et g og IF er e , gå p t rette sted dviklin ke til u å Kibæk rke fitness p e s us Fd dy r et øn nt fok , er KI du vil onsta god idé elle ingen, ja så fjerde k i lt v e r h n a h re en noget rening t med føre fo rætsfo du går rund ke dig at til kif.dk d I k n I Kibæ e. Så hvis .kibæ ne tæ ls u kun å www fornye rætsgren, d . Se mere p id dig en ny ne fra vi ger r e r ø h

Foreninger

T E-SPOR

I 40

F O R E N I N G

N Å R

V I

L Æ N G E R E …


Foreninger

41


- en aktiv idrætsf o Foreninger

FRIVILLIG I FORENINGEN? Vi kan altid bruge flere, og husk at det også er værdifuldt for dig!

42

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ 

rening for børn og voksne…

Fodbold Håndbold Gymnastik SDR. FELDING Badminton GYMNASTIK- OG IndoorIDRÆTSFORENING Cycling Motionscenter Senior Idræt Volleyball

Besøg os på www.SFGIF.dk


i Kibæk Vi er for alle piger fra 0. kl. og opefter. Fra 0.-3. kl.: Spirer og grønsmutter Fra 4. kl. og opefter: Spejder Vi mødes hver tirsdag kl. 16.00-17.45 i vores spejderhus Skovlyst, Ollingvej 10, Kibæk. Kontakt gruppeleder Else Platz Lauridsen, tlf. 51 50 09 36.

Foreninger

Café Du kan tage skolebussen kl. 15.00 til Skovlyst. Så hygger vi med madpakker, lektier og leg før selve spejdermødet. Kom og bliv en del af Danmarks stærkeste pigefællesskab – vi får piger til at turde mere, og til at turde være sig selv.

Åbningstider Mandag 9.30-18.00 Tirsdag 9.30-14.00 Onsdag 9.30-14.00 Torsdag 9.30-14.00 Fredag 9.30-14.00

Den Blå Mølle vil medvirke til at gøre en forskel i menneskers liv Den Blå Mølle er et værested, som drives af Blå Kors Danmark i samarbejde med Herning Kommune. Vi har gode faciliteter, hvor der er rig mulighed for at være sammen med andre mennesker over en kop kaffe, et spil eller gennem forskellige aktiviteter. Der er også mulighed for at købe billig mad, og der ydes rådgivning og hjælp til mange af dagligdagens små og store udfordringer. Alle er velkomne!

Møllevænget 19 · 6933 Kibæk · Tlf. 97 19 19 55 blaa.moelle@blaakors.dk · www.denblaamoelle.dk Find os på Facebook

43


KIBÆK FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra! Aktiviteterne kan være klatring, bæk-rafting, byggeprojekter i værkstedet, juleklip eller overnatning i det fri. Vi synger, bager, laver mad over bål og udfordrer os selv og hinanden på leg og fællesskab. I FDF er der ingen begrænsninger for oplevelserne, men vi møder altid deltagerne med budskabet om evangeliet. Sommerlejren er årets højdepunkt, men med to weekendture årligt er der masser af mulighed for at opleve lejrens frie liv. FDF Kibæk optager medlemmer fra 1. klasse og op. Man kan tilmelde sig året rundt. Vi arbejder med aktiviteter på tværs af alder.

Foreninger

Voksne medlemmer er også velkommen. Har du lyst til at være en del af et engageret lederfællesskab, så ser vi frem tilat møde dig. Du kan støtte FDF Kibæks arbejde for børn og unge ved at deltage i den årlige julestue første lørdag i december. Arrangementet foregår i Kibæk Mølle, hvor der er julehygge, aktiviteter og boder med lækkerier for hele familien. Kredsleder Søren Kristensen T 30 91 39 85 M sren112@hotmail.com

Vi holder møder hver mandag kl. 18.00-19.30 i FDF Kredshuset Landsbyparken 4, 6933 Kibæk

Indre Mission Skarrild/Karstoft Kom og deltag i fællesskabet og få mere med hjem end du kom med

KLUB 88 Hvis du er megacool og kan lide at chille med vennerne mandag aften, så kom ned og hæng ud med de sejeste ledere og juniorer i Skarrild Missionshus hver anden torsdag kl. 18.30-20.00. Vi laver de vildeste og sjove ting – SAMMEN! Så sluk din mobil og lad pc’en tage en slapper og få den fedeste optur sammen med os i KLUB 88! Hey – kan du li’ kage, popcorn, softice, slik? DET KAN VI! Og så er der lige det allerbedste – du får opdateret ALT hvad du ved om GUD og JESUS!

U! KOM N  ar tid! h u d , Vi ved

Formand Egon Madsen T 28 90 00 55 M egontma@gmail.com

Legestue i Skarrild for de små, om de kan kravle eller gå. (Hver anden onsdag kl. 9.00-12.00)

Børnefrø i Skarrild for børn fra 4 år til 4. klasse, som laver en masse. (Hver anden torsdag kl. 15.45-17.00)

KLUB 88 i Skarrild for de seje, som stadig kan lide at lege. (Hver anden torsdag kl. 18.30-20.00) Fredagsfamiliemøder i Skarrild hvor alle spiser og synger, så hele huset gynger. (Se program)

Bibelkredse i hjemmene med plads til undrende spørgsmål Møder i Skarrild Missionshus med alvor og stilhed. Kom og sæt dig ned.

For yderligere oplysninger – kontakt formanden Per Dyrholm, tlf. 20 10 30 57. Men ellers tag og kig forbi! Du skal være så hjertelig velkommen i Skarrild Missionshus.

44


Vi har et åbent og socialt fællesskab omkring bibelens ord, bøn og lovsang. Vi byder dig velkommen til at være med i vores mange aktiviteter i missionshuset på Bredgade 35.

Sdr. Felding Missionshus Anne Kirsten Haagensen tlf. 2070 6601 og Valdemar Søndergaard tlf. 2321 1010 Mail: formand@imsf.dk

Torsdagssamvær

for alle børn fra ca. 4 år til 3. kl. hver anden tirsdag kl. 16-17.30. Kontakt Inga Bøndergård, tlf. 2081 4770, Mail: keldinga@gmail.com

for seniorer torsdag eftermiddag kl. 14.30 en gang månedligt. Kontakt Birgitte Birkbak, tlf. 2671 8323

Onsdagsmøder for voksne kl. 19.30-21.30 – forskellige talere med emner om hverdagslivet som kristen.

IMU torsdag aften for alle unge fra 9. klasse. Kontakt Casper Kongstad, tlf. 2514 7230

Foreninger

Kontakt

Tirsdagsklubben

Å-festival i pinsen 3.- 6. juni 2022 Kontakt Kåre Dyhr Pedersen, tlf. 2770 9719 www.aa-festival.dk Se vores program mv. på www.sdrfelding.indremission.dk

45


KIBÆK FDF ORKESTER Kibæk FDF Orkester er musikalske oplevelser, forpligtende samvær og fællesskab på tværs af alder - med udgangspunkt i FDFs værdigrundlag. Vi har medlemmer i alderen 10-80 år og der er plads til endnu flere! Det kræver ingen særlige forkundskaber at være med og vi stiller gerne et instrument til rådighed for dig. Orkesteret er et brassband, men spiller du et andet instrument, hjælper vi dig gerne med omskoling, hvis du har lyst til at være med. Vi tilbyder gratis undervisning for både børn og voksne.

Foreninger

Kibæk FDF Orkester lægger vægt på såvel det musikalske niveau som de sociale relationer blandt medlemmerne. Derfor deltager vi jævnligt på kurser og musikstævner med andre FDF-musikere, ligesom vi årligt tager på weekendtur og spiller koncerter i Sydslesvig. Vi øver hver torsdag i FDF’s Kredshus, Landsbyparken 4, Kibæk Nybegyndere kl. 18.30-19.00 enkelt- eller gruppeundervisning Brassbandet kl. 19.15-21.15 inkl. 20 minutters kaffepause Kontakt Marianne S. Ovesen på mobil 2619 2412

»Vi fanger de gode øjeblikke«

Kibæk Fotoklub Sæt din passion i perspektiv

• Bliv dus med dit kamera • Kreativ foto – ude og inde • Alle kan væ re med www.kibaekf

otoklub.dk

46


KIBÆK KROKET KLUB • Hygge • Spil • Godt kammeratskab

Foreninger

KIBÆK KROKETKLUB Alhuset

Vi spiller mandage og onsdage kl. 13.00. r Kom og væ med!

Formand: Jørgen Kristiansen Tlf. 40 49 62 06

Aaskov Y’s Men’s Club Scan og mød os på facebook

Klubben bygger på et kristent grundlag. I fællesskab støtter vi nationale og internationale projekter. Aaskov Y’s Men’s Club driver et af Midtjyllands bedste og mest besøgte loppemarkeder. Indtægterne fra loppemarkederne er medvirkende til, at vi hvert år kan støtte kirkeligt børne- og ungdomsarbejde og forskelligt socialt arbejde i ind- og udland.

www.aaskov-ysmen.dk 47


KI MISS BÆK IONS HUS • Børnekirken – for de mindste • Rødderne – din børneklub • Upstairs – teenklubben • Fredagstræf – familierelateret samvær • Fællesmøder – evangelium og fællesskab Foreninger

• Seniormøder – eftermiddagsmøder

www.kibaekmissionshus.dk

ÅSKOV GOLFKLUB Sandetvej 19 · 7280 Sdr. Felding

Mere end bare en golfklub. Sådan lyder vores slogan, fordi vi er en lille hyggelig klub med et stort socialt samvær. I Åskov Golfklub er der plads til alle – også vores gæster, som vi sætter stor pris på.

GREENFEE PRISER e Nedenståend priser gælder ge: alle ugens da kr. 0 25 : er Senior kr. 5 12 : er or ni Ju

48


ANTENNE Kibæk Antenneforening Fmd. Kim Mogensen Møllegaarden 141 Tlf. 23 73 84 98

Grundejerforeningen Møllegården Fmd. Egon Madsen Møllegaarden 101 Tlf. 28 90 00 55

Karstoft Borgerforening

HOBBY

Karstoft Folkedanserforening Fmd. Erik Nielsen Hovedgaden 21, Skarrild Tlf. 21 48 30 31

Sdr. Felding og Omegns Folkedanserforening Fmd. Trine Pedersen Simmelbrovej 37, Sdr. Omme Tlf. 22 73 87 25

HANDEL OG HÅNDVÆRKER

Fmd. Jørgen Vestergaard Klintebakken 87 Tlf. 21 48 49 55

Sdr. Felding Lystfiskerforening Fmd. Henrik Jensen Åparken 6 Tlf. 61 46 20 44

Aaskov Havekreds Fmd. Kirsten Bergløv Klinten 8 Tlf. 20 23 45 19

Kibæk Handelsudvalg

Fmd. Niels Petersen Blåhøjvej 50 Tlf. 97 19 66 73

Fmd. Mary Frølund Sandfeldparken 39 Tlf. 29 86 47 99

Sandet Borgerforening

Sdr. Felding Handels- og Håndværkerforening

Fmd. Niels Dahl Jensen Kærhedevej 4 Tlf. 61 36 00 40

Kibæk Fotoklub

Foreninger

BEBOER

FOLKEDANS

Fmd. Didde Jönsson Søndergade 19, Sdr. Felding Tlf. 24 23 44 41

Sdr. Felding Borgerforening Fmd. Dorthe Viborg Åparken 14 Tlf. 53 39 18 02

Skarrild Borgerforening Fmd. Tina Pedersen Hovedgaden 20 Tlf. 26 13 63 02

ISTER

REG FORENINGS

49


Foreninger d dhus og Skarril Mellem Skarril e st he gs in sn æ med afgr klu to b Foto: Kibæk Fo

HUMANITÆRE Folkekirkens Nødhjælp Nr. Bredgade 9 Tlf. 22 92 51 40

Kirkens Korshær Bredgade 20, Sdr. Felding Tlf. 51 71 42 77

Lev Udviklingshæmmede, Herning Kommune v/ Inge Lise Pilgaard Vestervænget 16 Tlf. 30 31 92 90

50

Røde Kors’ besøgstjeneste i Kibæk, Skarrild, Sdr. Felding og Stakroge Henvendelse til Marianne Linnet Landsbyparken 30 Tlf. 31 51 21 05

Røde Kors’ nørklegruppe i Aaskov v/ Lis Jørgensen Bavnehøjen 1 Tlf. 23 72 03 00

Røde Kors’ vågetjeneste i Kibæk og Sdr. Felding v/ Ruth Madsen Sønderbro 21 Tlf. 22 73 20 36

Røde Kors, Aaskov afd. Fmd. Tina Poder Vestergade 30 Tlf. 28 40 86 69


IDRÆTSCENTRE Kibæk Krydsfelt Fmd. Jan Bach Tlf. 24 63 23 54 mmjb.bach@gmail.com

Sdr. Felding Hallen - Det Legende Hus Fmd. Nicolai Christensen Tlf. 23 68 79 50

Skarrild Skole Claus Madsen Tlf. 97 19 61 32

Kibæk Badminton Klub Fmd. Anette Riis Tlf. 26 22 39 83

Floorball v/ Gunhild Brunhøj Tlf. 31 26 84 90

Foreninger

Skarrild/Karstoft Kultur- og Idrætscenter

Fodbold v/ Kim Schjødt Tlf. 61 43 88 71

Kibæk Bridge Klub Fmd. Bent Hede Tlf. 97 19 13 18 bent.hede@mail.dk

Gymnastik v/ Marianne Skovsgaard Tlf. 20 19 34 19

Assing Sogns Jagtog Skytteforening

Kibæk Cykelmotion

Håndbold v/ Sune Madsen Tlf. 23 33 97 68

Formand for Skytteforening og riffelskydning: Torben Bøndergård Tlf. 22 15 17 16

Fmd. Preben Hansen Tlf. 23 26 22 94

IDRÆT OG SPORT

Kibæk Idrætsforening

Dansk Jagtforening Sdr. Felding

Fmd. Benny Stevnhoved Tlf. 25 14 95 93 formand@kif1900.dk

Bo Pedersen Tlf. 23 41 09 97

Kasserer Niels Langkjær Tlf. 51 22 40 50

Karstoft Gymnastikforening

Bordtennis v/ Henrik Ormstrup Tlf. 21 51 82 60

Fmd. Ann Christiansen Blåhøjvej 67 Tlf. 22 43 29 83

Karstoft IF Fmd. Mimi Fisker Rønhoff Tlf. 51 63 04 87

E-sport v/ Mikkel Christensen Tlf. 20 99 11 41 Fitness v/ Hans-Jørgen Fangel Tlf. 53 57 76 31

Karate v/ Jack Grønbech Tlf. 42 80 69 33 Motion v/ Egon Vingtoft Tlf. 20 10 82 36 Mountainbike v/ Niels Kr. Mølgård Tlf. 42 52 15 56 SMS v/ Uffe Jørgensen Tlf. 30 24 99 90 Tennis v/ Henrik Ormstrup Tlf. 21 51 82 60 Volleyball v/ Knud A. Sørensen Tlf. 23 74 72 10

ISTER

REG FORENINGS

51


Kibæk Petanque klub Fmd. Mogens Ploug Landsbyparken 26 Tlf. 21 77 79 66

Sdr. Felding Billardklub

Senioridræt Kroket Petanque v/ Leif Thomsen Tlf. 23 30 61 66 burgdorf@thomsen.mail.dk

Søndergade 14 Sdr. Felding

Sponsorudvalg v/ Torben Nielsen Tlf. 20 23 72 13 torbenfirkant@gmail.com

Sdr. Felding Gymnastik- og Idrætsforening

Volleyball v/ Kirsten Bjerre Tlf. 40 68 16 76 kirstenbjerre7280@gmail.com

Foreninger

Fmd. Johnie Larsen Skovbjergvej 26 Tlf. 40 31 83 67 virenfeldt@fibermail.dk Badmintonafdelingen v/ Helle Nielsen Tlf. 40 56 22 20 torbenfirkant@gmail.com Fodboldafdelingen v/ Ulrik Mikkelsen Tlf. 25 78 28 88 326265@gmail.com Gymnastikafdelingen v/ Laila Gydum Nielsen Tlf. 25 11 78 89 skovbjergvej22@gmail.com Håndboldafdelingen v/ Camilla Rønn Tlf. 28 29 36 19 smukkecamilla_2@hotmail.com Lene Birgitte Hansen Tlf. 30 42 92 34 sfgifhaandbold@gmail.com Diana Hvid Pedersen Tlf. 40 16 16 65 mosterdi@hotmail.com Motions- og Sundhedscenter v/ Joan Andersen Tlf. 60 38 14 49 joand1965@gmail.com

52

Sdr. Felding Skytteforening v/ Henning Pedersen Hartvig Skramsvej Tlf. 97 19 85 57 / 30 33 33 77 hpsys@mail.dk

Sdr. Felding Tennisklub v/ John Jensen Mølholmvej 22 Tlf. 23 49 50 02

SFS Cykelmotion Fmd. Steffen Berthelsen Mølholmvej 7 7280 Sdr. Felding Tlf. 30 21 31 88

Skarrild-Karstoft Jagtforening v/ Mathias Vestergaard Blåhøjvej 64 Tlf. 97 19 62 76 / 24 27 03 12

Skarrild Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening Fmd. Frederikke Lyrum Sørensen Tlf. 26 14 19 88 ifskarrild@gmail.com Badminton v/ Nathalia Juelsgaard Tlf. 22 31 20 28 Billard v/ Torben Skov Tlf. 40 88 58 33 Gymnastik v/ Dorthe Sila Tlf. 29 78 46 09 Skydning v/ Conny Dinesen Tlf. 30 91 38 46

Stakroge Borgerog Idrætsforening Fmd. Heidi Liza Sørensen Tlf. 61 27 77 44 heidiliza1@live.dk

Stakroge Motion og Samvær Aktivitetshuset Engebækvej 30 7270 Stakroge Fmd. Gösta Juul Tlf. 22 21 21 38

Åskov Golfklub Sandetvej 19 Sekretær, tlf. 28 87 91 07 Formand, tlf. 25 21 19 85

Aaskov Rideklub Bjergevej 73 Sdr. Felding Fmd. Bitten Römhild Tlf. 21 63 48 71 aaskovrideklub@gmail.com


KIRKELIGE Assing-Kibæk Indre Mission v/ Margit Schou Sørensen Paarupvej 15 Tlf. 97 19 24 04 / 40 11 64 04

Assing-Kibæk Indre Missions Børne- og ungdomsarbejde

Blå Mølle v/ Yvonne Thorø Iversen Tlf. 23 33 34 47 Den Blå Mølle - Værestedet Tlf. 97 19 19 55

Børnefrø i Skarrild v/ Marie Christensen Tlf. 97 19 64 31

Børnekirken Assing/Kibæk v/ Hanne Schmidt Tlf. 20 27 92 33

IMU Sdr. Felding v/ Casper Kongstad Tlf. 25 14 72 30

KULTURELLE

v/ Valdemar Søndergaard Tlf. 50 57 01 91 v/ Anne Kirsten Haagensen Tlf. 20 70 66 01

Kulturmøllen

Børneklubben Inga Bøndergård Tlf. 20 81 47 70

Kulturisten Skarrild

Indre Mission i Skarrild-Karstoft v/ Per Dyrholm Tlf. 20 10 30 57

Indre Missions Legestue Skarrild

Fmd. Knud Nielsen Tlf. 23 39 01 54

Fmd. Pia Worm Tlf. 51 18 90 94 Kasserer Søren Toksvig Tlf. 40 63 89 36

Kulturkompagniet for Herning Kommune

v/ Dorte Sila Hovedgaden 48 B Tlf. 29 78 46 09

v/ Doris Nielsen Vejelsigvej 1 Tlf. 9719 40 37 / 30 32 34 57 dandoris.nielsen@gmail.com

Klub 88 Skarrild-Karstoft

Sdr. Felding Kulturforening

v/ Birthe Vendelbo Tlf. 97 19 63 04 / 50 56 68 99

Kristelig Lytter- og Fjernseerforening Midtjysk distrikt v/ Brian Andersen Tlf. 20 29 18 50

Rødderne Kibæk v/ Poul Sørensen Tlf. 23 26 35 28

Upstairs-Teen Klub v/ Peter Villumsen Ollingvej 18 Tlf. 40 61 05 44

Foreninger

v/ Peter Villumsen Tlf. 40 61 05 44

Indre Mission i Sdr. Felding

v/ Lene Schmidt Præsteskoven 1 Tlf. 20 85 21 10

Stakroge Beboerog Kulturhus Stadion Allé 3 7270 Stakroge Udlejning - Tlf. 40 23 84 41 Fmd. Knud Tang Tlf. 21 76 50 47

Aakoret v/ Bodil Kirketerp Tlf. 21 47 50 43

ISTER

REG FORENINGS

53


LANDBO LandboUngdom Regionsfmd. Midtvest Martin R. Andersen Tlf. 22 42 69 20 Fmd. Herningegnens Thomas Jensen Tlf. 51 16 14 71

Aaskov 4H

Foreninger

Fmd. Mona Jensen Vestergaardsvej 17 Tlf. 29 45 21 10

Danske Seniorer Stakroge

Socialdemokratiet i Aaskov

Fmd. Britta Madsen Vinkelvej 8, 7270 Stakroge Tlf. 50 29 19 90

Fmd. Vinni Borbjerg Møllegaarden 189 Tlf. 51 35 50 82

Sandet Pensionistforening Tlf. 75 34 71 56

Skarrild-Karstoft Pensionistforening Fmd. Elva Buhl Tlf. 97 19 61 29 / 40 81 61 29

POLITISK LOKALRÅD Lokalrådet for Kibæk Fmd. Preben Staal Tlf. 21 29 06 83

Lokalrådet for Sdr. Felding Fmd. Mogens Nielsen Tlf. 21 28 36 23

PENSIONIST Assing-Kibæk Pensionistforening Fmd. Bodil Elkjær Sønderbro 20 Tlf. 29 16 60 04

Danske Seniorer Sdr. Felding Fmd. Holger Madsen Møllevej 19, Sdr. Felding Tlf. 97 19 86 84 / 40 97 86 84 54

Assing-Kibæk Venstre Fmd. Torben Skovsgård Velhustedparken 33 Tlf. 20 28 12 90

Herning Konservative Vælgerforening Fmd. Jesper Schelander Tlf. 27 15 30 94

KristenDemokraterne i Herning Fmd. Jens Ove Kjeldsen Kølkærvej 41, Hammerum 7400 Herning Tlf. 29 70 87 85

Skarrild-Karstoft Ventre Vælgerforening Fmd. Søren Green Grenevej 3, Skarrild Tlf. 20 27 89 04 sorengreen54@ gmail.com

TELEFONKÆDE Kibæk og Sdr. Feldingområdet v/ Bodil Johannesen Elkærvej 9 Tlf. 23 67 95 75

UNIFORMEREDE KORPS De grønne pigespejdere i Kibæk Gruppeleder Else Platz Lauridsen Tlf. 51 50 09 36 Leder Trine Graabæk Hansen Tlf. 25 12 44 02

Kibæk FDF v/ Roan H. Pedersen Alkhøjvej 1 Tlf. 40 49 19 03

Kibæk FDF/KFUK Tambourkorps v/ Dion Tranekær Tlf. 29 29 47 86

Kibæk FDF Orkester v/ Marianne S. Ovesen Tlf. 26 19 24 12


ÆLDRESAGEN Ældre Sagen Aaskov v/ Jeanette Fauerbye Vardevej 122 Tlf. 22 16 26 96

Petanque Bodil Elkjær Sønderbro 20 Tlf. 29 16 60 04 bodile2011@gmail.com

Motorcykelklubben MC Farmers Bjergevej 35 Tlf. 42 25 97 23

Kibæk Møllelaug

ØVRIGE

Fmd. Flemming Johannesen Møllegaarden 33 Tlf. 30 25 17 50 flemming@ljohannesen.dk Kroket Jørgen Kristiansen Engkrogen 4 Tlf. 40 49 62 06 hjlk@mail.dk

Mænds Mødesteder Stakroge Aktivitetshuset Engebækvej 30 7270 Stakroge Fmd. Søren Stier Sørensen Tlf. 29 92 21 94

Engebækvej 30 7270 Stakroge Fmd. Kim Andreasen Tlf. 25 78 73 31

Aaskov Lions Club v/ Preben Staal Tlf. 21 29 06 83

Aaskov MC Venner v/ E. Stenberg Tlf. 97 19 18 63

Aaskov Y’s Men’s Club

Foreninger

Brugerforening for Alhuset

Mogens Øster Tlf. 40 68 05 73

Stakroge Skole og Aktivitetshus

v/ Martin Arnbjerg Åparken 22 Tlf. 24 63 22 47

fortsættes ...

55


Manglende telefonnumre eller personer på adressen Ingen personer på adressen Det kan skyldes, at man har valgt adressebeskyttelse eller fravalgt optagelse i lokale telefonbøger. For at blive optaget i Lokalviden Kibæk, Sdr. Felding m.fl. skal man selv ændre sine dataindstillinger på borger.dk eller få hjælp hos Borgerservice. Manglende telefonnummer Det kan skyldes hemmeligt telefonnummer, taletidskort, ændring af abonnementstype eller skift til andet teleselskab. Hos nogle teleselskaber skal man aktivt tilvælge optagelse i vejvisere/telefonbøger. Kontakt teleselskabet og tilvælg optagelse i vejvisere/telefonbøger, hvis man ønsker optagelse i Lokalviden Kibæk, Sdr. Felding m.fl. Mange eller forkerte telefonnumre på adressen Aftal med teleselskabet hvilke numre der ønskes optaget i vejvisere/telefonbøger. De tilvalgte numre vil fremover blive optaget i Lokalviden Kibæk, Sdr. Felding m.fl. Aaskov Y’s Men’s Club indkøber færdige dataudkørsler fra teleselskaber og Kommunedata/ folkeregister og har desværre ingen mulighed for at rette i de indkøbte data.

Foto: Kibæk Fotoklub

56


AFFALD Teknik og Miljø Genbrug og Affald - Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 80 80 Se også genbrugspladser side 11 og 59

APOTEK MED DØGNSERVICE

BIBLIOTEK

Løve Apoteket

Kibæk

Bredgade 45 7400 Herning Tlf. 97 12 00 22

Solbakken 30 Tlf. 96 28 88 98

Østergades Apotek Østergade 5 7400 Herning Tlf. 96 26 65 00

ALARMERING

Åbent med personale: Mandag 9.00-15.00 Tirsdag 10.00-16.00 Torsdag 13.00-19.00 Med brug af sygesikringskort kan biblioteket benyttes kl. 9.00-21.00 www.herningbib.dk

Kald 112 Meld: Ambulance, brand, politi

NYTTIG

INFO

BORGERSERVICE

Nyttig info

Politi 114

Borgerservice Herning Tlf. 96 28 28 28 Åbningstid: Mandag-onsdag 10.00-15.00 Torsdag 10.00-17.00 Fredag 10.00-12.00 Book en tid til aftale under herning.dk ➝ borger ➝ borgerservice ➝ selvbetjening

O NYTTIG INF 57


BRANDVÆSEN Alarmering 112 Kald 112 Meld: BRAND

DAGINSTITUTION Dagplejere i Kibæk

Nyttig info

Tina Fauerbye, 27 12 83 66 Janni Hansen, 51 28 08 96 Louise Holm, 60 13 09 28 Birthe Brus Hansen, 22 93 81 02 Susanne Jensen, 40 30 86 97 Anette Sørensen, 61 26 10 23 Lisbeth M. Nielsen 40 21 81 94 Læs mere om dagplejen på www.herning.dk under dagpleje

Kaldalen Skolevejen 4 Skarrild 6933 Kibæk Tlf. 96 28 68 18 Leder: Ane Vera Aaes

Kibæk Skolefritidsordning »Børneuniverset« Velhustedvej 6 6933 Kibæk Tlf. 96 28 71 80 Leder: Henrik Andersen

Klatretræet Velhustedvej 12A 6933 Kibæk Tlf. 96 28 68 40 Leder: Nauja Ulsøe

Puljeordning Skarrild Hovedgaden 48, Skarrild 6933 Kibæk Tlf. 29 78 46 09 Leder: Dorte Sila

Sdr. Felding Vuggestue og børnehave »Solsikken« Skolegade 13B 7280 Sdr. Felding Tlf. 96 28 66 46 Leder: Viki Hilmand

Sdr. Felding Skolefritidsordning »Fristedet« Skolegade 23 7280 Sdr. Felding Tlf. 96 28 76 86 Leder: Conny Østergård

Elforsyning n1 Tlf. 70 23 00 43 Ved spørgsmål angående aflæsning og regninger skal man kontakte dem man køber strøm af f.eks.

Eniig Energi A/S Tlf. 78 73 60 93

FJERNVARME Kibæk Varmeværk Kastanie Alle 10 6933 Kibæk Tlf. 97 19 13 33

Stakroge Børneinstitution

Sdr. Felding Varmeværk

Engebækvej 30 7270 Stakroge Tlf. 75 34 70 70 Leder: Kirsten Nyholm

Bjergevej 33 7280 Sdr. Felding Tlf. 97 19 82 72

DÅB Se kirkesider side 35

58

EL

FORENING Se foreningsregisteret side 40-55


HØREINSTITUT Center for Kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning Tlf. 96 28 49 00

Høreklinikken Lægårdvej 12, Indgang K, 7500 Holstebro Tlf. 78 43 98 50

GENBRUGSPLADS

Pladsen er lukket ∙ Mandag, onsdag, søndag og helligdage ∙ 24. og 31. december Sdr. Felding, Industrivej 12 Tirsdag kl. 12.00-18.00 Onsdag kl. 12.00-18.00 Fredag kl. 12.00-18.00 Lørdag kl. 8.00-17.00 Pladsen er lukket ∙ Mandag, torsdag, søndag og helligdage ∙ 24. og 31. december Stakroge, Hovenvej 6 Fmd. Kim Andreasen Tlf. 25 78 73 31 Hele året: Lørdag kl. 9.00-11.00 I sommerperioden desuden: Onsdag kl. 18.30-19.30

Merkurvej 1K, 2. sal 7400 Herning Tlf. 97 12 11 12

Øreklinikken Dalgasplads Dalgasplads 6 7400 Herning Tlf. 79 30 40 20

IDRÆTSHAL IDRÆTSCENTER Kibæk Krydsfelt Velhustedvej 15 6933 Kibæk Tlf. 97 19 14 64

De grønne pigespejdere – »Skovlyst« Ollingvej 10 6933 Kibæk v/ Annalise Høj Tlf. 97 19 66 73

Kibæk FDF – Kredshuset i Kibæk v/ Egon Madsen Møllegaarden 101 6933 Kibæk Tlf. 28 90 00 55

»Skrænten« i Arnborg

Nyttig info

Kibæk, Lyager 7 Tirsdag kl. 12.00-18.00 Torsdag kl. 12.00-18.00 Fredag kl. 12.00-18.00 Lørdag kl. 8.00-17.00

Øreklinikken Herning

LEJRBYGNING

Tlf. 22 15 25 69 v/ Bjarne Elmholdt Nygade 4 6933 Kibæk bjarneelmholdt@gmail.com

»Spejderly« i Sdr. Felding v/ Emil Frølund Præstevænget 157 7280 Sdr. Felding Tlf. 97 19 84 91

Sdr. Felding Hallen - Det Legende Hus Lupinvænget 2 7280 Sdr. Felding Tlf. 97 19 83 02

Skarrild/Karstoft Kultur- og Idrætscenter Skolevejen 6, Skarrild v/ Klaus Madsen Tlf. 52 34 57 48

O NYTTIG INF 59


HelsecenterMidt Borris Borgergade 1A Tlf. 97 36 60 27 Telefonkontakt med lægen kl. 8.00-8.30 Telefonkontakt med sygeplejerske kl. 8.00-9.00 Telefonkontakt med sekretær kl. 8.00-12.00

LOKALARKIV Kibæk Lokalhistorisk Arkiv

Nyttig info

Alhuset 6933 Kibæk kibarkiv@hotmail.com Åbent: Tirsdag 15.00-17.00 Leder: Ole Sandfeld Tlf. 97 19 10 64 / 21 66 24 38

Lokalhistorisk forening for Sdr. Felding, Sandet og Stakroge Engholm Centret Nørregade 11 7280 Sdr. Felding Åbent: Onsdag kl. 15.30-17.30 Lukket i skolernes ferie. Leder: Leif Jørgensen Postgården 8,1 7280 Sdr. Felding Tlf. 21 76 45 85 ltj@sdrfelding.dk

Skarrild-Karstoft Museum og Lokalarkiv Åbent: Søndag kl. 14.00-16.00 og efter aftale. Lukket fra 15. december til 1. februar. Leder: Ingrid Pedersen Tlf. 97 19 60 43 arkivskarrild@herning.dk 60

LOPPEMARKED Aaskov Y’s Men’s Clubs loppemarked Østerbro 12 6933 Kibæk Lopper afhentes ved henvendelse Tlf. 97 19 80 98 eller 97 19 18 70 / 20 77 28 70

HelsecenterMidt Sdr. Felding Bredgade 1 Tlf. 97 36 60 27 Telefonkontakt med lægen kl. 8.00-8.30 Telefonkontakt med sygeplejerske kl. 8.00-9.00 Telefonkontakt med sekretær kl. 8.00-12.00 Hjertestarter ved indgangen til lægehuset

Se også forrest i bogen

Lægevagten i Herning Tlf. 70 11 31 31

LOSSEPLADS Se genbrugspladser side 11 og 59

LÆGE Lægehuset i Kibæk Tlf. 97 19 16 11 Solbakken 30A www.lægehusetikibæk.dk Telefonkonsultation kl. 8.00-8.30 Tidsbestilling kl. 8.00-10.00

Øre-næse-hals klinikken Merkurvej 202 7400 Herning Tlf. 97 12 11 12


MUSEUM Skarrild-Karstoft Museum og Lokalarkiv Mindestue over flystyrtet i Grene 1944 Åbent søndag kl. 14.0016.00 og efter aftale. Lukket fra 15. december til 1. februar. Leder: Susanne Vestergaard Tlf. 29 68 37 60 arkivskarrild@herning.dk

Skarrild Købmandsgård

Åben efter aftale Tlf. 97 19 61 15 / 60 24 90 34

POLITI Nærmeste politistation 114 Hent evt. politiets app til mobiltelefonen

Midt- og Vestjyllands Politi Nørreport 1 7500 Holstebro Tlf. 96 10 14 48 mvjyl@politi.dk

Kibæk Skole Velhustedvej 6 6933 Kibæk Tlf. 96 28 71 80 www.kibaek-skole.dk Leder: Jette Horsted Pedel: Lars Mikkelsen

TANDLÆGE Herning kommunale Tandpleje Tandklinikken ved Kibæk Skole Tlf. 96 28 71 28 hktki@herning.dk

Sdr. Felding Skole Skolegade 29 7280 Sdr. Felding Tlf. 96 28 76 76 www.sdrfelding-skole.dk Leder: Vibeke Delcomyn Hansen Pedel: Poul Jørgen Jakobsen

Skarrild Skole Skolevejen 6 Skarrild 6933 Kibæk Tlf. 96 28 76 36 www.skarrild-skole.dk Leder: Dorthe Friis Pedel: Søren Toksvig

Skolen på Bjergevej Bjergevej 27 7280 Sdr. Felding Tlf. 96 28 76 54

ÆLDREINSTITUTION Aktivitetscentret Alhuset Kastanie Alle 27 6933 Kibæk Tlf. 97 19 12 70

Nyttig info

Butikudstilling fra tidsrummet 1930-1980

SKOLE

Engholm Centret Nørregade 11 7280 Sdr. Felding Tlf. 96 28 45 90 Leder: Helle Sørensen

Sandfeldgården Plejehjem Sandfeld Alle 25 6933 Kibæk Tlf. 97 19 14 11 Leder: Lilian Vium Søndergaard

Leder: Bente Ørris Poulsen ungbp@herning.dk

Politistationen i Herning Haraldsgade 30 7400 Herning Tlf. 96 27 14 48

O NYTTIG INF 61


Høst før og nu

Lokalhistorie

Ca. op til 1950 Høste med le, alle mand af huse, husbond, karle og piger.

62

Ca. 1945-1955 Høste med selvbinder med 3 heste for. Mange havde kun 2 heste, men så byttede man med naboen.


Ca. 1950-1965 Høste med selvbinder, men nu med traktor.

Ca. 1965-1975 Høste med bugseret mejetærsker, kæmpe fremskridt.

Ca. 1965-1985 Ballepresser til små halmballer med opsamlervogn.

Lokalhistorie

Ca. 1970-1980 Selvkørende mejetærsker 7,5 fod = 2,5 m

ORIE

LOKALHIST

63


Fra ca. 1970 bruges stadig Rundballepresser, men nu presses også meget med bigballepresser.

Lokalhistorie Ca. 2020 Mejetærsker ca. 40 fod = 12 m

64

Ca. 2005 Mejetærsker omkring 24 fod = godt 7 m (1 fod = 30 cm)


Tørvegravning Tørvene spillede en stor rolle under den første verdesnkrig. De var med til at holde varmen i de tusinde hjem, men blev også brugt i industrien.

Kulmiler ved Høgildgård Plantage, Kibæk Brænding af trækul. Træet blev stablet og dækket til med tørv.(Kulmile). Træet blev antændt og ved at regulere lufttilførslen, kunne man kontrolere forbrændingen, så træet forkullede. Brændingen tog flere dage. Folkene, der arbejdede med dette kaldtes kulsviere.

Kartoffeloptagning, ca. 1920 Kartoffeloptagning på Hvilested, Else Mouridsens gård. Billedet er lånt af Jenny Ildsvad.

www.herninghistorie.dk Der er mange flere oplysninger at hente på Kibæk Lokalhistorisk Arkiv. Arkivet holder til i Alhuset. Se åbningstider m.m. på side 60.

ORIE

LOKALHIST

65

Lokalhistorie

Tørvegravning ved Kibæk, ca. 1920-1925 Den ene person er Ingvar Larsen.


Haderup Fårbæk Feldborg Hodsager

Skærbæk

Aulum

Simmelkær

Sørvad

Vind

Ljørring

Ilskov

Ørre Ørnhøj

Vildbjerg Timring

Abildå

Sunds

Sinding

Nøvling Skibbild

Gullestrup Tjørring

Snejbjerg

Herning Gjellerup Hammerum

Haunstrup Tanderupkær Studsgård

Hauge Lind Kollund Skærbæk

Kort

Høgild Kibæk

Kølkær Søbylund

Arnborg

Assing

Fasterholt

Skarrild

Sønder Felding

Karstoft

Sandet Stakroge

Herning Kommune 66

N


Varde vej Kirke

Kirke g

årde

vej

Vard evej

ej

rv

Plant a

gevej

Hjerte starte r

Assing

ej rv æ kk u B

Møllebyve j

æ kk Bu

j ve ng

vej up Pår

si As

Syr en st

ien

vej høj Alk

N

Plant a

gevej

Kort

ej Kærhedev

Sa

nd et ve j

ve Timlund

j

ej Timlundv Lill

j eve

j

S an de

Solhjemve

Kulturhus

t v ej

Sandet

N

67


er øv

Sko vsb o rg vej

N et ng væ

Kl

s Lu tr up Bæ k

d ed Hv

ej ev

Ho

en ad dg ve

ej

Mølledammen K a ld

Holmparken

vej als

Kildeva ngen

t ænge Skovv Daginstitution

e ev Bøg

Skolevejen

Idræts- og kulturcenter 12 AB 3 C

d Søn

Hjerte- Skole starter

ej

Kirk

e p l a d sen

eka

ern

Skj

Å

rr Nø

ård erg

Kort n

jer

Sk

Å

gv

ej

asst

ien

N nÅ

nal

eka

ørr

Dalg

Kirke

En

j sve

Hjertestarter

n gade

nal

ed Hov

S

rnv kje

ej nv jer Sk

j

Bæk

gårdsv

Lustrup

Klinke

er

Skj

rken årdspa Sønderg

Skjern Å

te as s or lad an p

K

Skarrild 68

ej me v

vej Hesselvig

Om Sdr.

Lak

sest

ien

Fiskesø

Gejlbj ergve j


Ka

Karstoft Å

rst

of

tS

øn

de

rk

ej rv kæ n ør Bj

an

N

te

rg

å rd

sve

j

al

s Ve

Bl

åh

Nyvej

Ka

rst

oft

j

Siemens Kursuscenter

ve øj

12 AB 3 C

Ka

Kirke

Karstoft

Højgård svej

rst

of

tS

øn

de

rk

Å

an

al

Karstoft Samlingshus Hjertestarter

ej nsv tio Sta

Borgergad e Hjertestarter

Vinkelvej

E

Miljøkrogen

Kort

En g

ngebækvej

St a d

j

i o n a ll e

Engebækvej

j

rgade Borge

e Villav

Stakroge

Ho

N ebæ k ve j

Beboerhus

En ge bæ kv ej

En ge bæ kv e

Bo rg er ga de

Aktivitetshuset

vej v en

Lejrplads Stakroge

69


A

B

C

D

1

N

Vor g

ej

te

ba kk e

n

te

ba kk e

rken

M øl le

in

Sand f

Kl

eldp a

Bavnehøjen

in Kl

Bavnehøjen

in

ej

Møllen

teb

akk

teb

in Kl

Kl

od v

akk

en

3

od v

en

Vor g

Fjelster vang vej

2

n

A

Børnesøen

Sandfeld Alle Sønde

Sandfeld Alle

de

Eng

g

Brogade

vej lling JernbanegaO de kr o

g

Veste ralle gv ej Ollin Veste rvæn get

Jern

e

Veste r Veste rvæn

Solk r o g en

Bulderby

ba n

Kastaniea lle

eg a

Enghaven de ega

Peder Strik kers Gård

ba n

ban Jern

Kasta nieall e

5

Hjertestarter

Nr. Bredga de

gv ej Ollin

kr o

Von Å

e Jernbanegad

N yga d e

Eng

Plejehjem

en

Jern

en

Jernbanegade

Enghaven

dparken dfel San

øjen neh Bav

Kort

Von Å e Jernbanegad

Hjertestarter

Hjertestarter

øjen neh Bav

4

Klinten Plejehjem

Klinten

Bulderby

Eg Hje

6

Kibæk 70

Lægehus Bibliotek

Hed e gård vej s-

niealle

Rønnealle

Hjertestarter

Kasta

Solbakke n

Aktivite

Øste r He


E

F

G

H 1 Hjertestarter

Hjertestarter

M n a r ke

rd

en

dp

en

rd

a r ke

n

å leg øl

å leg øl

us lh Ve

te

dp

M Sti til Momhøje

Sti til Momhøje

us lh Ve

te

Aa

n ke ar yp sb Brinkevej

Ha Fa san ve j

Fa san ve j

d år

en

Va rd ev ej

Genbrugsplads

en

er ag Ly

L

r re

rk pa by ds n a

sk o

3

ustr ipa rk

Toften

g le

en

Ind

nd

La

et

Mølle går dsv ej

en

nge t

Aa

ng

M

øl

Ha

vve j

r re

sk o

vve j

Sønderbro

æ ng e t

ev

rr

te ve j

ro

k

rb

Øs te

Hjertestarter

es

ko

v

k

ro

v

rb

ko

Øs te

es

Gl en

Vibev

Va rd

ej

ev

Va rd Bekk asinv ej

Ha

år ds

j

5

Hå nd væ rk

er ve j

gv e

St ou g

ve j En er gi

j

St

gv e

ou gå rd s

ve j

Ar nb or

ve j

Elme alle

Ar nb or

er ve j

Kastaniea lle

niealle

Hjertestarter

4

ej

Kasta

Solbakke n

ej Va rd ev

gård svej

Rønnealle

Hed e gård vej s-

rr

Elmealle

Aktivitetscenter

etscenter

Ha

Øst erg Hjertead e starter Trætoppen Grønnega de

Ege vej Hjertestarter

ge vej ertestarter

Lægehus Bibliotek

te ve j

æ ng e t

Vibev

Solk r o g en

Sn ep pe v

ej

Øster gad e

KEansta er niealle gi ve j

Nr. Bredga de

N yga d e

ralle

eder Strikk EP lm ers ealle Gård

e gad ane Øster gad Jernb e j e v de ng eg a Olli Ø ster ga de Trætoppen Grønneg a de

Gl en

Bekk asinv ej

Hjertestarter

ngElm et ealle

Sn ep pe v

Kort

dparken dfel San

Brogade

ej

erbro

ede

er ag Ly

Bækgårdsvej

M øl le væ ng e

nge t

Aa

Brinkevej

et Børnesøen

Va Hrdå env devj æ rk

ng

t Toften

j årdsve Mølleg

Møllesøen

ustr ipa rk

Velh uste dve j

ev æ ng e eldp arke n Sand f

væ Aa

en rd gå le Kibæk øl123 ACB Skole M GenbrugsHjertestarter plads

Ind

Mølle går dsv ej

Bækgårdsvej

Hjertestarter

Møllesøen

Kibæk 12 AB 3 C Skole Hjertestarter

j årdsveMøllen Mølleg t

r

Mølledammen

Hjertestarter

Velh uste dve j

Mølledammen

n

Kibæk Krydsfelt

Kibæk Krydsfelt

Va rd ev ej

Fjelster vang vej

2

Øste r He de

gård svej

6

71


Skovbrynet

Præstebakken

Præstebakken Præstevænget

Præsteskoven

Præsteskoven

Præstevænget

Skjernvej

Åparken

jer

S

de

vej

j

t Kas

Mølho lmve j

vej svig Høg

ev hav Eng

ej

N e de r b y v ej

Torv e

gade

Vesterga de

Solsikkevej Fabriksvej te er er Hj art e st gad Tømmered gården Br

Torv e

Vesterga de

de ga Aa Hjerte starte r

gade P os tgå r d en Nør real le

ga Aa

de

Engen

Bredg ade

Ah

vigve Høgs

e

Plejehjem o lm v ej

Engen

Solsikkevej

P os tgå rd e n

real le

Hjejlevej Bredg N e de r b y v ej ade Lærkevej

Præstev ænge t

d ga Aa

rkv e

Å

E lk æ

rn kje

Åparken

Sk

Nør

Hjertestarter

Hjert Vibevej start eer

Plejehjem o lm v ej Mågeve j

Lærkevej Præstev Erhvervsvænget ænge t

Hjejlevej

Vibevej

Mågeve j

Nørregad e

Skjernvej

Erhvervsvænget

Hjertestarter

Erhverv Nsp øar rreke gand e Nørre gad e

et

Præstevæng

et

Præstevæng

Erhverv

sparke n

K

ev Møll

ej

ve orn

j eve erg ej Bj M øl l e d a m s v

L

rge rbje

Skovbjergvej

Øste

Hjertestarter

er

Bæk

Fru

de ga ole Sk

SFO

12 A 3 C

Småbørnsskolen

vbje rgv ej

vbje rgv ej

Sk o

Sk o

Kirke

de ga ole Sk

SFO

12 A 3 C

Kirke Småbørnsskolen

Sdr. Felding Hallen

Skjernvej Sdr. Felding Børnehave

Hjertestarter

Sdr. Felding Hallen

Skjernvej Sdr. Felding Børnehave

Fabriksvej te Skovbjergvej er er Hj art e d t j Tømmer- rgeves dga e gårdenBje r B

ej . Hø gsvi gv

N

ej d ev Lin

Gl

ie tan Kas

Møllevej

SFO

12 A 3 C

SFO

12 A 3 C

Skole

Skole

M

ern

ern

Skj

Skj

Å

Å

Europavej

Europavej

S k je r nv e j

Va rde vej S k je r nv e j

Va rde vej

J

Vesterbysvej j

ej

j

Nørregad e

et

Sdr. Fel dingve j

Sdr. Fel dingve j

Vesterbysvej

Lupin væng et Lupin væng et

Markvæng et Strøget

t

Rugvæng e jeR rnugvænget Å

Sk

Sk jer nÅ Var dev ej

v ej by

Markvæng

Strøget

bsve

En g h thå God

ve orn

ej

B

Ah

de ga er nd ø S

yv

Va rde ve j Va rde ve j

vej Sandet

B

I

B

B

Kort

72 En g h de ga er nd ø S

j

rvej Elkæ

j

N

4

3

2

1


Sdr. Felding

Skovbrynet

vigve Høgs

j

ej

Mølho lmve j

svig Høg

vej

vev

Bjerge H ar

t vi

H ar

Sk

ve ms ra

Genbrugsplads

Ungdomsskolen

g t vi

M øl l e d a m s v

j

j

ev Møll

sve am kr

ej

gS

Ungdomsskolen

Bjergevej

ha Eng

ej svig v Høg

Gl .

Møllevej

g Aa

j Industrive

ej

ej Nielsens V Richard R.

ej Nielsens V Richard R.

Genbrugsplads

j Industrive

rkv e

Bjergevej

Kort

E lk æ

Bjergevej

j

ej d ev Lin

Var dev ej rge

rbje

Øste

er

Bæk

Fru

evej Vard

bsve

vej

evej Vard

thå God

ie tan

rvej Elkæ

j

73

vej Sandet

8

7

6

5


j

j

ej

igv

rongstrup

Kirsdalsvej

j

høj ve

Ræ ve

ve

vVeej jels

rds

aa

Mo seg

ve

by

de

He

svej

re

Ne d

re

ej

pv

aru

Pa O

j

ve

sig

er

Ag

lling

vej

vej

j ve up str

Sil

ve

nv jerMose Sk

ej

Over Silstrup

vej

S

kj

n er

Å

vej

Harreskov

ej

ev

all

rgv levej ebjal rts Hjo

ej

Arn ovvej orre Hbar gvsk ej

Nr. Hveddevej Hvedde Moseve j

ej

rgv

ej

Å rn je Sk vej g vi el ss

He lbje

Gej

j ve rn gve Skje j

bor

Arn

Nr. Hveddevej Hvedde Moseve j

rgv

bje

SKARRILD

Klinkegaardsvej Sdr. Hveddevej

høj Alk

vej

j

ve

vej

He Øste deg r ård s

Mo sev ASSING ej

KIBÆK

Sdr. Hveddevej Gu ld

vej

høj

Alk

ASSING

j

r Hjo

tsb

R

bje

uld

KIBÆK G He Øste deg r ård sve

vej Kirkegårdsvej

ær

kkj

Bu

j

ve

sig

odv ej Kirkegårdsvej

Vor g

Q

ej ngv

Olli

er

Ag

Sønderk up ærvej aar P

Ne d

ej

odv

Vor g

ær

kkj

Bu

ej Bjørslevv

Vejlgaard

Skovve jen Paarup vej

j

de ve j

svej O Vejlgaard lli ng he

vej

Paarup

høj ve

vej

lsig

Vej e

vej

p Fjelstru

de ve j

he

ng

ej Bjørslevv

lli

O

j

Ræ ve

vej

p Fjelstru

k

P

M

evej

ej OverBTa u ve k j krp æ rv ej

ø

O

amme larksve j

ve de

Va r

by lle

Albækhed

hedevej

rv kæ Bu

le Var d

ve

j

eve

ej ej ej

ej

ej

Ollingvej

Ollingvej

Ne Age dre rsig vej -

by eve

M

j ve j

øl

Ne Age dre rsig vej -

Ve l Ve l

j

byv

ver

Hveddevej

ej Fjelste angv rv

Gi ld ve sig j ej Fjelste angv rv

ej byv ver

dO

rril Ska

Gi ld ve sig j -

dv te

j j

hu s dv

te hu s

ve de

Va r ve de Va r

gv

rpv

ing

ld Fe

dO

r.

sin

rril

Sd

As

Ska

S

j vej rgve binog s n s AAr

Hveddevej

vej G

Om

g

dr.

kær

ej

Gran

gv

er

svej

or

bj

j

kær

Gran

vej

G

d ul kovb org

b rn

g

svej

A er

me ve

bj j ve

vbor g

Kort

74 d ul j ve

.K Nr

in

M

d

O b

j jve lhø te Vis

S

Lavlundvej

ej

rgv

lbje

Gej

T

4

3

2

1


ve

j

ve

rds

je gsv rn Å Miogve segj aa

by

de

Sk je gsv rn Å igv ej

Vesterbjergevej

P

STAKROGE Engebækvej

rgade

Q

Hovenvej

Borge

O

j

rgade

Sønderbyvej

STAKROGE SANDET Engebækvej

Solhjemvej Hovenvej

he de ve

Ild er

Sønderbyvej

j

ve

up

Sk

ej

ej

v nd

lu

Tim

j

ve

nev

Nr. Tim Gre

lu

nd

rn

je

Å

R

ej

rgv

ds

j

ve

ing

Dø vl

Ve

r ste

r gå

ds

j

ve

KARSTOFT

vej

år

g er

t

s Ve

sborg

Clason

Å rn je Sk vej g vi el ss

He lbje

Gej

n

jer

Sk

KARSTOFT

vej

sborg

Clason

SKARRILD

vej

Gre nev Klinkegaardsvej ej

Nr.

str

Sil

SANDET

Borge

Område-kort

Lyngholmsvej

j

Ild er San dehte vdeej ve

j

ve

rn

je Sk

Skovbjergvej

Ny går Solhjemvej dsv ej er

estart

vej

det

svej

Dalga

San

er

estart

vej

Ny går ds

j

ej

Over Silstrup Skovbjergvej

asvej DalgSø nderkæ rvej

Hjert

Drongstrup Mark

Lyngholmsvej SDR. FELDING

B

Hjert

Kirsdalsvej

Gl.Skolevej Birkebyvej Drongstrupvej Hjerte starte - Europavej r

Vesterbjergevej

nvej

Skjer

Albæ

Gl.Skolevej Birkebyvej DrongSkovve strupvej Hjerte je starte - Europavejn r

j SDR. FELDING

Sk

He

nvej

låb j

B

ej

er

gv

ej

ej

ej

gv

er

låb j

ve

Skjer

Gamm marksvelej

gev

Bjer

O

de Va r

T

sgår Odin

Ilderhede Kirkevej

sgår

Svanholmsø

Odin

gev

tvej

j

Var

Sande

j Om

eve ren j

me ve Sdr.

ver Tarpve j

vej p Tar

dsvej

H

Sdr .G eve ren Sdr .G

j

Sk

Sdr. Ommevej

ve ds år øj g

Mark

ing

Dø vl

vej

vej

S

ve j num

Ron

h tel Vis

ej øjv

ve j num

Ron

ej

Ilderhede Kirkevej

vej

dsvej

e Vard tvej

Svanholmsø

Bjer

j

Sande

vej Sdr. Ommevej

evej

H

e Vard j

Overbyvej hed

ve

j

Kær

ds

ve

ve år

ing

evej

ej

øj g

r.

hed

M ds tv ej

Sd

ld Fe

Kær

in of

jv

Kort

Overbyvej Bæ kt Birkemosev

j

ve ej

ej

ds tv

ar j

å Bl

Birkemosev

Bæ of

.K Nr ve

vej

r ft

o st

ej

Barslund

kt

j

jv

vej

Ka ve

Barslund

ft

o st

å Bl

75

nn um vej

nn

um

vej

æ åk Bl

ej rv

Nr. K arsto ftvej

Bjø rnk ær vej j e rv æ k å l B

Ro

Nr. K Lavlundvej arsto ftvej

Bjø rnk ær vej Gej lbje rgv ej

Ro

T

8

7

6

5


Navneregister

A

ABC Montage ApS

Paarupvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abildgaard Design ApS, Østerbro 10 . . . . . . . . . . . . . . . . Abildskov Tim, Jernbanegade 4 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Abildskov Tim, Jernbanegade 4 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Achermann Anna Elise, Landsbyparken 41 . . . . . . . . . . . Achermann Britta, Brinkevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Achermann Britta, Brinkevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Achermann Finn, Rugvænget 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Achermann Finn, Rugvænget 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adamsen Egon, Hveddevej 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22 40 84 52 97 19 88 77 31 35 06 90 31 34 06 90 93 83 95 80 50 96 95 80 30 22 77 08 61 78 80 41 61 77 80 41 97 19 60 84

Administrationskontoret, Kibæk Varmeværk

Kastanie Alle 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 19 13 33

Advokat Helge Taggatz

Nr . Bredgade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 71 76 70

Advokat Kaare Kristensen

Silkeborgvej 37, 7400 Herning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 12 62 11

Advokatfirmaet Bliddal & Holmstrøm

Bredgade 20, 6920 Videbæk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 17 22 44

Salon Afrodite

Brogade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Advisio ApS, Møllegaarden 237 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ager Mette Marie, Tømmergården 2 . . . . . . . . . . . . . . . . Agerbo André Voigt, Vejelsigvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agerkvist Jan Appelby, Elme Alle 27 . . . . . . . . . . . . . . . . Agerkvist Jan Appelby, Elme Alle 27 . . . . . . . . . . . . . . . . Agerskov Dan Bert, Blåhøjvej 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ahrendsen Frode, Vardevej 144 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ahrendsen Steffen Thorvald, Åparken 16 . . . . . . . . . . . . Alemu Zeamene Fsaha, Blåbjergvej 1 . . . . . . . . . . . . . . Alexandrowiz Lissy Damgaard, Præstevænget 8 . . . . . . .

Alhuset Navne

A

Aktivitetscenter, Kastanie Alle 27 . . . . . . . . . . . . . . . . Alici Kader Cimen, Landsbyparken 51 . . . . . . . . . . . . . . Allan Østergaard Madsen, Skovsborgvej 2 . . . . . . . . . . . Alstrup Ragnhild Edith, Jernbanegade 202 . . . . . . . . . . . Amihaiesi Atena, Lærkevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amihaiesi Ionut Andrei, Lærkevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Amphi Consult V/Per Klit Christensen, Vistelhøjvej 5 . . . . Andersen Allan Fløe, Kaldalsvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Allan Fløe, Kaldalsvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Anders Kristian, Søndergade 9 . . . . . . . . . . . . Andersen Anders Peter, Solsikkevej 23 . . . . . . . . . . . . . . Andersen Anders Peter, Solsikkevej 23 . . . . . . . . . . . . . . Andersen Ann-Britt Burgdorf, Bavnehøjen 63 . . . . . . . . . Andersen Ann-Britt Burgdorf, Bavnehøjen 63 . . . . . . . . . Andersen Anna Britta Holst, Villavej 17 . . . . . . . . . . . . . . Andersen Anna Margrethe, Egevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Anne Maribo, Velhustedvej 17 C . . . . . . . . . . . Andersen Benny, Gammelmarksvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Benny, Gammelmarksvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Bent Kjær, Egevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Birthe Majbritt, Elkjærvej 6 . . . . . . . . . . . . . . .

76

97 19 29 00 28 29 26 00 24 26 20 98 20 97 80 41 60 11 55 61 42 94 93 74 22 14 96 62 26 46 79 59 20 41 32 10 23 96 92 00 71 52 56 93 29 84 66 54 97 19 12 70 22 12 27 14 28 74 70 64 24 40 51 49 71 56 35 78 91 61 56 71 20 32 21 73 42 30 62 79 22 35 42 01 20 20 00 43 97 19 82 79 23 67 55 70 40 48 20 13 40 20 23 63 28 55 93 93 20 65 17 91 30 27 80 42 40 74 61 94 24 48 37 35 23 43 05 33 53 28 39 69

Andersen Britt, Solhjemvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Britta, Barslundvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Britta, Barslundvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Børge Strøm, Sandfeld Alle 25 17 . . . . . . . . . . Andersen Carsten Bloch, Hedegaardsvej 6 . . . . . . . . . . . Andersen Carsten Duch, Hovedgaden 29 B . . . . . . . . . . Andersen Carsten Duch, Hovedgaden 29 B . . . . . . . . . . Andersen Carsten Hald Hjortsbjerg, Præstevænget 175 . Andersen Carsten Hald Hjortsbjerg, Præstevænget 175 . Andersen Chris Adolf, Kærhedevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Claus Venø, Skjernvej 104 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Claus Venø, Skjernvej 104 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Claus Venø, Skjernvej 104 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Claus Venø, Skjernvej 104 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Claus Venø, Skjernvej 104 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Connie Marie, Møllegaarden 229 . . . . . . . . . . Andersen Debbie Bernice, Møllegaarden 271 . . . . . . . . . Andersen Debbie Bernice, Møllegaarden 271 . . . . . . . . . Andersen Else Lehd, Borgergade 17 . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Elsebeth, Velhustedparken 82 . . . . . . . . . . . . . Andersen Erling, Barslundvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Finn, Velhustedvej 17 C . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Finn Ørregaard, Sandfeldparken 87 . . . . . . . . Andersen Freddy, Dalgasvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Frits Vestergaard, Skjernvej 147 . . . . . . . . . . . Andersen Gerda, Lillevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Hans, Sandfeldparken 77 . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Hans, Sandfeldparken 77 . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Heini Grønvall, Ollingvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Helene Fyhring, Vardevej 130 . . . . . . . . . . . . . Andersen Helle, Bjørnkærvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Helle, Bjørnkærvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Helle, Bjørnkærvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Helle Sønderkjær, Bækgaardsvej 3 . . . . . . . . . Andersen Helle Sønderkjær, Bækgaardsvej 3 . . . . . . . . . Andersen Helle Sønderkjær, Bækgaardsvej 3 . . . . . . . . . Andersen Helle Sønderkjær, Bækgaardsvej 3 . . . . . . . . . Andersen Helle Vestergård, Overbyvej 1 . . . . . . . . . . . . . Andersen Henny Margrete Kjærsgaard, Kastanie Alle 32 Andersen Henriette, Sønderbro 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Inge Markvard, Timlundvej 17 . . . . . . . . . . . . Andersen Inger Hejlesen, Ilderhedevej 13 . . . . . . . . . . . . Andersen Inger Lise, Kastanievej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Inger Lise, Kastanievej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Joan, Skjernvej 147 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen John Wesley, Hjejlevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen John Wesley, Hjejlevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen John Wesley, Hjejlevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen John Wesley, Hjejlevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Jytte, Møllevænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Jørgen Wolff, Velhustedparken 82 . . . . . . . . . . Andersen Jørn Sloth, Klintebakken 81 . . . . . . . . . . . . . . Andersen Jørn Sloth, Klintebakken 81 . . . . . . . . . . . . . . Andersen Katrine Odgaard, Vester Alle 11 . . . . . . . . . . . Andersen Kim, Vardevej 136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Klaus, Velhustedvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Klaus, Velhustedvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Klaus, Velhustedvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Kurt Sønderkjær, Skjernvej 129 . . . . . . . . . . . Andersen Laila Lyse, Bekkasinvej 29 st . . . . . . . . . . . . . Andersen Lars Christian Freundlich, Klintebakken 25 . . . Andersen Lars Hedegaard, Guldbjergvej 2 . . . . . . . . . . .

97 19 83 37 40 55 08 52 40 55 08 51 97 19 61 81 20 94 59 50 97 19 90 45 51 36 50 87 53 70 87 81 22 53 87 81 21 29 87 33 42 30 47 20 42 30 09 40 29 77 94 80 22 74 40 66 21 15 19 06 20 25 28 61 22 73 09 73 20 14 62 40 20 40 97 32 42 15 51 98 75 34 77 10 61 60 14 71 20 63 50 19 30 26 55 31 20 94 84 49 75 34 70 29 31 90 14 95 29 83 01 41 21 27 28 45 51 53 62 23 60 15 77 44 40 94 26 40 22 51 77 45 27 15 16 62 26 36 61 27 26 21 89 12 26 20 45 10 28 25 13 49 40 27 67 50 97 19 16 18 30 24 71 52 28 38 36 48 50 82 82 96 20 44 60 19 60 38 14 49 42 42 97 19 42 41 97 19 41 42 97 19 40 76 29 81 29 11 29 77 20 16 83 25 42 79 48 57 42 17 19 48 29 70 28 89 51 95 19 14 97 19 29 22 93 87 29 22 20 78 29 22 40 53 56 26 42 44 15 13 20 36 00 95 26 23 53 50


20 11 65 09 42 19 83 39 20 91 21 01 22 77 47 52 26 15 24 84 42 80 48 06 42 55 48 06 60 23 19 99 40 14 82 89 30 27 80 89 22 34 00 74 28 79 82 24 53 64 17 28 53 64 17 22 21 46 18 85 61 26 13 18 24 82 46 58 20 75 71 41 31 67 30 05 31 22 61 19 31 16 46 66 20 77 28 85 40 40 57 89 29 65 19 99 20 74 86 12 51 95 20 43 29 16 53 83 24 21 66 19 22 33 70 83 28 43 10 33 23 11 30 19 20 63 30 19 40 18 74 80 24 80 26 97 27 57 55 99 23 34 21 32 23 70 44 02 21 26 02 69 60 15 80 50 27 79 16 68 97 19 84 73 21 35 88 73 81 73 72 47 23 88 56 09 29 83 03 94 29 89 88 95 51 78 81 99 40 33 26 28 24 63 21 86 97 19 16 46 22 78 67 64 97 19 12 43 60 79 41 95 31 31 08 57 40 61 21 03 97 19 18 03 61 69 75 86 20 81 07 40 25 78 73 31 22 13 04 96 21 63 70 52 23 11 10 64 51 91 18 45 28 10 40 26 97 19 80 47 20 61 60 55

Arnsfelt Charlotte Helle, Solhjemvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . Arntsen Dorte Aagaard, Assingvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . Arreborg Conny Sørensen, Borgergade 41 . . . . . . . . . . . Arreborg Peter Dam, Borgergade 41 . . . . . . . . . . . . . . . Arvad John, Klintebakken 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arvad John, Klintebakken 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asem Esther Dzifa, Klinten 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Askjær Elly, Egevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aspinall Lone Bach, Møllegaarden 273 . . . . . . . . . . . . . . Autocorner V/Karsten Buur-mouridsen, Nr . Hveddevej 1

25 80 14 31 29 40 29 77 40 19 73 98 31 58 28 59 29 25 01 25 25 89 02 02 31 70 63 33 60 92 52 28 71 90 37 92 81 71 12 53

Automester - Kibæk Autoværksted

Industriparken 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 19 16 44 Avci Dogan, Jernbanegade 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 41 57 17 Avci Sihmehmet, Jernbanegade 26 . . . . . . . . . . . . . . . . 52 17 73 00

B

Bach Erling Richard, Engebækvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . Bach Jan, Klintebakken 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baden Camilla Stanislaw, Nr . Bredgade 4 A st . . . . . . . . Baden Kenneth Stanislaw, Nr . Bredgade 10 A . . . . . . . . . Bak Benny Holmgaard, Aagade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bak Erna Søvad, Sandfeld Alle 25 42 . . . . . . . . . . . . . . . Bak Flemming Skovsgaard, Arnborgvej 8 . . . . . . . . . . . . Bak Henning Søvad, Skovvejen 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bak Simon, Hedebyvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bak Svend Erik, Skovvejen 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bang Jens Christian, Ollinghedevej 10 . . . . . . . . . . . . . . Bang Jytte, Enghaven 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barisic Bahra, Rugvænget 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barisic Dragan, Rugvænget 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barslund Brian, Kastanie Alle 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barslund Brian, Kastanie Alle 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barslund Helle Natan, Kastanie Alle 3 . . . . . . . . . . . . . . . Barslund Helle Natan, Kastanie Alle 3 . . . . . . . . . . . . . . . Barslund Helle Natan, Kastanie Alle 3 . . . . . . . . . . . . . . . Bartoszewicz Tomasz, Blåhøjvej 38 . . . . . . . . . . . . . . . . Bartoszewicz Tomasz, Blåhøjvej 38 . . . . . . . . . . . . . . . . Basland Sarah, Skjernvej 118 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bauer-Nilsen Lis, Engebækvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bauer-Nilsen Lis, Engebækvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baun Jette Thusgaard, Skjernvej 106 . . . . . . . . . . . . . . . Baun Jette Thusgaard, Skjernvej 106 . . . . . . . . . . . . . . . Baun Jette Thusgaard, Skjernvej 106 . . . . . . . . . . . . . . . Baun Jette Thusgaard, Skjernvej 106 . . . . . . . . . . . . . . . Baun Jette Thusgaard, Skjernvej 106 . . . . . . . . . . . . . . . Baun Sarah Koldby, Jernbanegade 16 B st th . . . . . . . .

BDJ Regnskab

Velhustedparken 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bech Poul, Møllegaarden 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bech Poul, Møllegaarden 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beck Camilla Førrisdahl, Vestergade 26 . . . . . . . . . . . . . Beck Casper Førrisdahl, Vestergade 26 . . . . . . . . . . . . . Beck Kirsten Førrisdahl, Vestergade 26 . . . . . . . . . . . . .

51 43 78 88 53 40 82 22 53 56 76 93 42 45 71 40 30 21 31 85 22 45 35 97 97 19 17 38 21 20 27 16 20 77 87 88 40 50 35 40 26 47 10 23 24 98 64 13 50 43 66 60 42 63 84 44 51 24 42 43 30 64 65 51 60 53 70 73 60 53 52 00 28 43 07 28 42 76 63 25 42 21 01 24 42 31 42 91 49 13 52 93 24 62 28 53 61 86 85 01 60 94 37 06 27 88 54 55 22 92 23 01 22 48 84 06 22 27 57 44 25 54 11 15 97 19 18 14 20 13 30 58 22 47 48 79 20 68 83 81 23 30 29 72

Bed & Breakfast/Bondegårdsferie

v/ Siobhan og Søren Kristensen . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 74 90 64 Hvedde Mosevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 44 41 80 Begic Sabina, Møllegaardsvej 40 B . . . . . . . . . . . . . . . . 22 47 90 53

Hans Pedersen Begravelse

Kibæk: Nr . Bredgade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sdr . Felding: Bredgade 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Behrmann Ole, Sandfeldparken 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . Behrmann Ole, Sandfeldparken 95 . . . . . . . . . . . . . . . . .

28 78 23 18 28 78 23 18 21 24 64 61 20 74 40 60

77

Navne

Andersen Lena Fløe, Kaldalsvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Lilly Egeriis, Tømmergården 22 . . . . . . . . . . . . Andersen Linda Kristine, Vestervænget 20 . . . . . . . . . . . Andersen Lis Ørregård, Elme Alle 23 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Lisa Halborg, Bjergevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Liselotte Lyse, Solkrogen 14 . . . . . . . . . . . . . . Andersen Liselotte Lyse, Solkrogen 14 . . . . . . . . . . . . . . Andersen Mads Stenhøj, Blåhøjvej 52 B . . . . . . . . . . . . . Andersen Marianne Kjær, Præstevænget 119 . . . . . . . . . Andersen Marianne Kjær, Præstevænget 119 . . . . . . . . . Andersen Marianne Kjær, Præstevænget 119 . . . . . . . . . Andersen Martin Halborg, Præstebakken 12 . . . . . . . . . . Andersen Mette Primdal, Guldbjergvej 7 . . . . . . . . . . . . . Andersen Mette Primdal, Guldbjergvej 7 . . . . . . . . . . . . . Andersen Minna Krog, Østergade 13 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Morten Vesterbæk, Bekkasinvej 23 1 . . . . . . . Andersen Nadia Aagaard, Præstevænget 76 . . . . . . . . . . Andersen Nicholas Brunhøj Krogh, Timlundvej 47 . . . . . . Andersen Niels Bjarne, Klintebakken 118 . . . . . . . . . . . . Andersen Niels Bjarne, Klintebakken 118 . . . . . . . . . . . . Andersen Niels Bjarne, Klintebakken 118 . . . . . . . . . . . . Andersen Ole, Møllevej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Ole Julius, Gl . Skolevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Ole Julius, Gl . Skolevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Peder Bjerregaard, Klintebakken 9 . . . . . . . . . Andersen Pia, Ollingvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Pia, Ollingvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Pia, Ollingvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Pia, Ollingvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Rasmus Nørregaard, Nedre Bukkjærvej 8 . . . . Andersen Ronny, Sønderbro 14 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Ronny, Sønderbro 14 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Ruth Birkebæk, Klintebakken 78 . . . . . . . . . . . Andersen Ruth Birkebæk, Klintebakken 78 . . . . . . . . . . . Andersen Sandra Ringgaard, Skjernvej 123 . . . . . . . . . . Andersen Simon Nonbo, Grønnegade 1 . . . . . . . . . . . . . Andersen Thomas Hørby, Jernbanegade 30 . . . . . . . . . . Andersen Thomas Kirkegaard, Strøget 19 . . . . . . . . . . . Andersen Thomas Mikkel Engedahl, Ollingvej 13 . . . . . . Andersen Thomas Mikkel Engedahl, Ollingvej 13 . . . . . . Andersen Thomas Strøm, Skjernvej 122 . . . . . . . . . . . . . Andersen Thomas Strøm, Skjernvej 122 . . . . . . . . . . . . . Andersen Tina Elisabeth, Møllevænget 5 . . . . . . . . . . . . Andersen Tina Elisabeth, Møllevænget 5 . . . . . . . . . . . . Andersen Tobias Fyhring, Sandfeldparken 77 . . . . . . . . . Andersen Torben, Møllegaarden 229 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Vagn, Fjelstervangvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Vagn, Fjelstervangvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Vagn, Mosegaardsvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Vagn Esra, Sandfeldparken 53 . . . . . . . . . . . . Andersen Vagn Esra, Sandfeldparken 53 . . . . . . . . . . . . Andersen Vita Agerbo, Møllegaarden 65 . . . . . . . . . . . . . Andersen Vita Agerbo, Møllegaarden 65 . . . . . . . . . . . . . Andersen Yvonne Helene, Sandfeldparken 87 . . . . . . . . Andreasen Anni, Nørre Alle 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andreasen C Bartholin, Sandfeldparken 25 . . . . . . . . . . Andreasen Kaj Falk, Nedre Bukkjærvej 7 . . . . . . . . . . . . Andreasen Kent Severin, Vardevej 141 . . . . . . . . . . . . . . Andreasen Kim Bøje, Borgergade 35 A . . . . . . . . . . . . . . Andreasen Morten, Præstebakken 5 . . . . . . . . . . . . . . . . Andresen Erling Ørsted, Nørregade 18 . . . . . . . . . . . . . . Anthonsen Inga, Bækgaardsvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antonsen Nanna Elkjær Skovly, Skovvænget 2 . . . . . . . . Antonsen Nanna Elkjær Skovly, Skovvænget 2 . . . . . . . . Arnbjerg Martin, Åparken 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arne Arntsen, Assingvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B


Navne

B

Bendtsen Dorthe Bank, Lyngholmsvej 8 . . . . . . . . . . . . . Bendtsen Keld Nygaard, Møllegaarden 255 . . . . . . . . . . Bendtsen Keld Nygaard, Møllegaarden 255 . . . . . . . . . . Bendtsen Knud, Søndergade 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bendtsen Knud, Søndergade 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bentzen Jette, Plantagevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bennedsen Peter, Skjernvej 153 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bennedsen Tilde Christine, Kærhedevej 15 . . . . . . . . . . . Bent Høgild Østergaard, Bjergevej 42 . . . . . . . . . . . . . . . Bentsen Stella Brun, Bekkasinvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . Bentsen Stella Brun, Bekkasinvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . Bergløv Kirsten, Klinten 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bergløv Kirsten, Klinten 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bergløv Thomas Husted, Klinten 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Helle Merete Kjærsig, Mølholmvej 7 . . . . . . . . Bertelsen Helle Merete Kjærsig, Mølholmvej 7 . . . . . . . . Bertelsen Henning, Klintebakken 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Henning Kresten Holm, Klintebakken 14 . . . . . Bertelsen Jesper Holmgaard, Sandetvej 27 . . . . . . . . . . Bertelsen K, Solbakken 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Keld Holm, Østergade 10 A st th . . . . . . . . . . Bertelsen Klara Meldgaard, Solbakken 22 . . . . . . . . . . . Bertelsen Kurt Holm, Solkrogen 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Louise Holmgaard, Sandetvej 27 . . . . . . . . . . Bertelsen Peder Kristian Holm, Aavænget 7 . . . . . . . . . . Bertelsen Peder Kristian Holm, Aavænget 7 . . . . . . . . . . Bertelsen Peter Thorvald, Åparken 1 . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Peter Thorvald, Åparken 1 . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Peter Thorvald, Åparken 1 . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Peter Thorvald, Åparken 1 . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Aage, Hesselvigvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Aage, Hesselvigvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berwald Erling, Møllegaarden 137 . . . . . . . . . . . . . . . . . Berwald Erling, Møllegaarden 137 . . . . . . . . . . . . . . . . . Berwald Erling, Møllegaarden 137 . . . . . . . . . . . . . . . . . Berwald Erling, Møllegaarden 137 . . . . . . . . . . . . . . . . . Berwald Jens, Klintebakken 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berwald Jonas, Møllegaarden 149 . . . . . . . . . . . . . . . . . Berwald Karsten, Møllegaarden 149 . . . . . . . . . . . . . . . . Berwald Lene Henriette Mosegaard, Møllegaarden 137 . Berwald Søren, Præstevænget 243 . . . . . . . . . . . . . . . . Beslagic Amela, Vestergade 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bessmann Kenneth Hebsgaard, Fjelstervangvej 6 . . . . . Bessmann Kenneth Hebsgaard, Fjelstervangvej 6 . . . . . Betts Michael James, Sdr . Ommevej 20 A . . . . . . . . . . . Bilberg Marie Baunbæk, Vardevej 103 . . . . . . . . . . . . . . Bilberg Marie Baunbæk, Vardevej 103 . . . . . . . . . . . . . . Bilgrav Johanne Marie, Bjergevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . Bilgrav Kathy Jo Schlesselman, Klinten 3 . . . . . . . . . . . . Bilgrav Ole, Bjergevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Birch Alice Lyngskov, Ollingvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . Birch Kaj Egil, Vorgodvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Birkbak Birgitte, Bjergevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Birkbak Birgitte, Bjergevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Birkebæk Christian, Hovedgaden 30 A . . . . . . . . . . . . . . Birkebæk Helge, Åparken 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Birkebæk Lis, Åparken 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Birkebæk Martin Hvam, Klinten 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . Birkebæk Steen, Klinten 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Birkebæk Steen, Klinten 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bjarne Aastrup, Bukkærvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bjarne Møller, Nr . Karstoftvej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bjerg Cequilla, Bredgade 11 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bjerre Jakob Høyen Krogsgaard, Møllegaarden 217 . . . . Bjerre Jeannie Krogsgaard, Møllegaarden 217 . . . . . . . . Bjerre Kirsten, Præstevænget 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78

29 28 47 77 60 75 90 60 29 44 50 53 97 19 88 30 30 63 57 89 40 11 57 26 29 85 31 87 60 88 38 32 22 67 88 38 60 82 84 51 26 80 23 09 24 94 30 55 20 23 45 19 22 55 94 91 30 21 31 88 20 88 59 81 97 19 14 78 22 86 68 48 61 70 18 67 97 19 20 42 22 42 79 86 41 26 61 27 29 73 38 20 42 52 10 19 40 89 18 50 29 87 58 94 25 66 81 11 25 47 30 38 23 47 30 38 22 86 89 78 25 37 10 41 24 85 10 41 50 97 58 05 31 33 23 03 26 82 23 57 22 90 31 68 20 78 16 87 50 42 35 34 60 88 21 56 97 19 23 57 22 38 58 72 93 91 32 09 50 91 33 08 20 99 62 55 42 37 51 19 60 26 15 43 20 66 24 08 51 92 35 95 27 14 31 21 29 70 87 76 29 65 21 95 40 19 65 15 41 82 14 63 26 71 83 23 97 19 60 21 97 19 82 83 20 72 82 83 27 12 99 46 30 68 84 13 29 25 64 13 40 74 43 96 28 45 44 95 22 24 77 32 31 16 19 84 51 29 41 09 93 87 16 76

Bjerre Kirsten, Præstevænget 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bjerre Lone, Præstevænget 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bjerre Mirjam Karen, Blåhøjvej 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . Bjerre Per, Blåhøjvej 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bjerre Poul, Møllevej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bjerregaard Erna, Hesselvigvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blazevic Aida, Solbakken 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blazevic Ivan, Solbakken 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blazevic Ivan, Solbakken 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bliddal Mette Meldgaard, Fjelstervangvej 8 . . . . . . . . . . Bloch Martin Sommer, Overtarpvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . Boelsgaard Hans Anders, Blåhøjvej 23 . . . . . . . . . . . . . . Boelsgaard Jørn Erik, Klintebakken 61 . . . . . . . . . . . . . . Boelsgaard Jørn Erik, Klintebakken 61 . . . . . . . . . . . . . . Boisen Betina Højbjerg, Ollinghedevej 5 . . . . . . . . . . . . . Boisen Vibeke Tolderlund, Klintebakken 88 . . . . . . . . . . . Boisen Vibeke Tolderlund, Klintebakken 88 . . . . . . . . . . . Bojare Liena, Blåhøjvej 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bojars Andris, Blåhøjvej 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bolesen Else, Grønnegade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bolig Butikken

Kontor: Velhustedvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Udstilling Jernbanegade 6 Bom Sarah Fahnø, Præstevænget 44 . . . . . . . . . . . . . . . Bomholt Helle, Hovedgaden 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bomholt Helle, Hovedgaden 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bonde Jens, Tarpvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Borbjerg Camilla Krabsmark, Møllegaarden 189 . . . . . . . Borbjerg Vinnie, Møllegaarden 189 . . . . . . . . . . . . . . . . . Borbjerg Vinnie, Møllegaarden 189 . . . . . . . . . . . . . . . . . Borbjerg Vinnie, Møllegaarden 189 . . . . . . . . . . . . . . . . . Borch Alfred, Elkjærvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Borch Alfred, Elkjærvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Borch Frits Villiam, Sdr . Ommevej 27 . . . . . . . . . . . . . . . Borch Peter Løvkvist, Timlundvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . Borg Gurli, Brogade 6 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bos Adrianus Dionysius Jozef, Bjørnkærvej 12 . . . . . . . . Bos Adrianus Dionysius Jozef, Bjørnkærvej 12 . . . . . . . . Bouchiba Amine Chabert, Bekkasinvej 19 st . . . . . . . . . Boysen Inger, Lyngholmsvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boysen-Ebler Thomas Bitsch, Velhustedparken 53 . . . . . Bradara Andelka, Engholmvej 50 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Brahms Anna Maria, Møllegaarden 57 . . . . . . . . . . . . . . Brahms Carsten, Møllegaarden 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . Braun Birgitte Kjær, Ollingvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brdr . Lassen Transport ApS, Vestergaardsvej 22 . . . . . . . Brdr . Rasmussen Kibæk A/S, Paarupvej 18 . . . . . . . . . . . Bredvig Christian, Højgaardsvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brinck-Jensen Dorthe Jensen, Bavnehøjen 3 . . . . . . . . . Brodde Lene Vinkler, Elme Alle 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . Brogård Julie, Velhustedparken 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . Bruhn Kirsten F, Klintebakken 116 . . . . . . . . . . . . . . . . . Brygger Villy, Møllegaardsvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brygger Villy, Møllegaardsvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brændstrup Marianne Majgaard, Aagade 10 . . . . . . . . . . Brændstrup Marianne Majgaard, Aagade 10 . . . . . . . . . . Brødsgaard Kristian Møbjerg, Bavnehøjen 115 . . . . . . . . Brødsgaard Lene Møbjerg, Bavnehøjen 115 . . . . . . . . . . Buelund Ove, Vester Alle 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buhl Elva Sara Margrethe, Nr . Karstoftvej 9 . . . . . . . . . . Buhl Elva Sara Margrethe, Nr . Karstoftvej 9 . . . . . . . . . . Buhl Torben, Bæktoftvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bujor Ionut, Lærkevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bukalo Erik, Velhustedvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bukalo Gurli, Klintebakken 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bukalo Poul Erik, Klintebakken 19 . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 68 16 76 20 13 78 03 51 75 70 47 51 75 71 08 24 79 59 87 97 19 60 17 41 62 16 11 53 37 88 09 40 75 02 56 28 15 16 23 93 92 16 76 69 14 14 94 51 68 16 18 30 43 30 48 61 39 50 40 40 88 69 94 20 69 50 74 61 51 96 21 27 72 36 39 30 55 50 07 97 19 25 00 28 92 01 12 97 19 69 16 21 79 57 20 26 21 47 51 31 66 25 82 91 54 25 82 61 31 25 82 51 35 50 82 40 35 04 80 25 30 04 81 61 18 97 28 42 75 11 13 25 52 49 26 75 34 42 33 24 20 42 86 21 53 26 37 21 48 96 65 21 25 62 83 25 48 17 09 60 61 29 51 22 40 05 33 53 83 43 79 21 70 60 07 24 47 33 29 97 22 33 07 61 26 44 13 40 56 01 62 60 13 97 05 40 19 41 22 40 29 23 09 20 18 01 88 97 19 86 50 21 67 18 83 51 50 90 86 28 12 59 15 26 83 88 37 97 19 61 29 40 81 61 29 61 12 24 19 71 47 77 94 21 29 24 53 53 54 52 33 23 33 52 33


28 45 56 84 51 42 88 93 28 76 31 09 20 23 18 82 97 19 18 82 24 96 95 21 61 60 32 87 22 86 32 87 40 56 84 98 29 72 15 13 29 36 28 72 21 96 97 68 27 63 27 58 40 20 21 47 25 34 85 45 40 28 20 93 22 89 63 05 21 13 39 05 51 29 22 68 21 84 59 47 51 94 49 28 30 20 16 90 97 16 62 45 31 66 62 45 53 25 70 25 22 79 66 86 69 13 37 27 53 31 64 89 42 79 93 39 42 15 05 70 21 33 12 34 21 26 60 80 61 79 66 86 41 19 51 56 97 12 08 49 20 67 21 70 51 20 73 10 23 35 01 43 60 88 96 76 42 30 77 90 20 86 65 02 97 13 76 36 71 78 84 15 31 75 01 38 60 22 11 81 22 64 64 74 20 81 47 70 60 72 44 04 25 36 61 74 40 57 06 38 60 21 87 24 27 64 87 24 97 19 64 80 81 54 99 95 40 81 48 78 25 39 08 65 25 28 48 78 51 24 60 01 42 65 57 30 29 89 66 57 31 32 97 15 31 22 97 15 29 86 97 15 28 49 80 36 24 78 60 68

C

Callesen Agnete Marie, Brogade 7 B . . . . . . . . . . . . . . . Callesen Herdis Kirkeby, Møllegaarden 73 . . . . . . . . . . . Callesen Linda, Bjergevej 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Callesen Linda, Bjergevej 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Callesen Svend, Møllegaarden 73 . . . . . . . . . . . . . . . . . Carsten Preben Rønhoff, Blåhøjvej 63 . . . . . . . . . . . . . . Carstens Carsten Peter, Bjergevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . Carstens Carsten Peter, Bjergevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . Carstens Niels-Christian, Lyngholmsvej 4 . . . . . . . . . . . . Carstens Niels-Christian, Lyngholmsvej 4 . . . . . . . . . . . . Carstens Ulla Sylvia, Bjergevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cebeco Fourage A/S, Paarupvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . Cesko Nedzad, Søndergade 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chabert Elizabeth Lilly, Landsbyparken 35 . . . . . . . . . . . Christensen Adriana Brøndum, Hovedgaden 29 A . . . . . . Christensen Aksel Kousgaard, Mølholmvej 9 . . . . . . . . . Christensen Alice, Fruerbyvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Allan Bilgrav, Kaldalsvej 12 . . . . . . . . . . . . . Christensen Anita Schmidt, Sdr . Feldingvej 39 . . . . . . . . Christensen Anita Schmidt, Sdr . Feldingvej 39 . . . . . . . . Christensen Anita Schmidt, Sdr . Feldingvej 39 . . . . . . . . Christensen Arne Sønderby, Nørregade 29 . . . . . . . . . . . Christensen Asta Serup, Glentevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Bendt, Aagade 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Birthe, Kastanie Alle 16 B . . . . . . . . . . . . . . Christensen Camilla, Møllevænget 8 . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Camilla, Møllevænget 8 . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Camilla, Møllevænget 8 . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Camilla, Møllevænget 8 . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Chris From, Bekkasinvej 35 st . . . . . . . . . . Christensen Duangporn, Silstrupvej 10 . . . . . . . . . . . . . . Christensen Else Marie, Bjergevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Erna, Skovbjergvej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Eva Simone, Markvænget 4 . . . . . . . . . . . . Christensen Frans J, Birkemosevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Frans Jørgen, Birkemosevej 2 . . . . . . . . . . . Christensen Frederik Kim, Nr . Bredgade 10 A . . . . . . . . . Christensen Gerda Birgitte, Nørre Alle 8 . . . . . . . . . . . . .

Hans Skov Christensen

Storegade 64a, 6900 Skjern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Harry Finn, Bækgaardsvej 4 . . . . . . . . . . . . Christensen Harry Finn, Bækgaardsvej 4 . . . . . . . . . . . . Christensen Helle Villum, Åparken 12 . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Helle Villum, Åparken 12 . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Helle Villum, Åparken 12 . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Henning Finderup, Møllegaarden 23 . . . . . . Christensen Henriette Kousgaard, Møllevej 4 . . . . . . . . . Christensen Henrik, Vestergaardsvej 2 . . . . . . . . . . . . . . Christensen Henrik, Skovbjergvej 42 . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Inger Lise Buur Bækgaard, Aagade 38 . . . .

A/S Murermester Jan Christensen

Gejlbjergvej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Jannie Kousgaard, Præstebakken 6 . . . . . . Christensen Jens Thorvald, Præstevænget 153 . . . . . . . Christensen Jeppe Sand, Nederbyvej 3 . . . . . . . . . . . . . Christensen Jesper Langbo, Vorgodvej 7 . . . . . . . . . . . . Christensen John, Gejlbjergvej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen John, Gejlbjergvej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen John Abildgaard, Møllegaardsvej 26 . . . . . . Christensen John Abildgaard, Møllegaardsvej 26 . . . . . . Christensen Jytte Nedergaard, Møllegaardsvej 26 . . . . . Christensen Jørgen Buur Uhrskov, Paarupvej 25 . . . . . .

60 56 21 50 60 68 17 55 40 92 97 16 30 54 29 64 29 46 01 73 40 32 93 97 32 45 05 19 26 35 94 09 61 18 72 84 60 47 40 85 42 24 02 49 40 17 40 96 50 72 80 87 22 42 92 90 28 73 13 15 23 34 14 39 20 92 54 75 20 61 28 27 71 72 28 22 51 86 65 85 26 78 28 04 97 19 86 35 42 18 23 59 61 63 20 01 23 46 11 85 60 74 97 91 25 77 32 70 22 11 52 01 22 11 46 67 24 95 72 75 25 52 43 16 20 89 06 22 97 19 81 84 40 21 02 37 97 19 61 49 23 46 15 97 60 47 90 65 22 90 24 70 97 36 61 05 51 53 63 09 40 19 61 79 30 13 50 23 29 33 66 96 22 16 36 99 23 29 38 15 22 86 71 22 97 19 62 13 20 29 64 71 29 91 84 39 40 79 89 86 61 78 57 57 24 82 99 14 22 66 81 62 22 94 03 46 53 29 33 47 51 44 78 58 97 19 14 80 60 84 97 23 26 18 14 80 60 48 78 52

79

Navne

Burmeister Benjamin, Kaldalsvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . Burmeister Sandra Sprange, Kaldalsvej 4 . . . . . . . . . . . . Burmeister Sandra Sprange, Kaldalsvej 4 . . . . . . . . . . . . Busch Jens Allan, Vorgodvej 2 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Busch Ulla Voigt, Vorgodvej 2 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Busch Ulla Voigt, Vorgodvej 2 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buur Claus, Møllegaarden 151 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buur Claus, Møllegaarden 151 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buus Denis Hestbech, Vesterbjergevej 5 . . . . . . . . . . . . . Buus Gry Karred, Blåkærvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buus Gry Karred, Blåkærvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buus Gry Karred, Blåkærvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bygvraa Ejendomme ApS, Østerbro 1 . . . . . . . . . . . . . . . Bygvraa Transport A/S, Østerbro 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Bylov Birgit, Velhustedvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bylov Brian, Klinten 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bylov Brian, Klinten 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bylov Brian, Klinten 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bæk Gitte Munk, Klinten 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bæk Søren, Grønnegade 2 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bæk Tina Dalbjerg, Klinten 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bækgaard Esther Kjærsgaard, Sønderbro 25 . . . . . . . . . Bækgaard Gunhild Marie, Jernbanegade 184 . . . . . . . . . Bækgaard Gunhild Marie, Jernbanegade 184 . . . . . . . . . Bækgaard Jesper Langager, Møllevænget 13 . . . . . . . . . Bækgaard Jørgen Vejvad, Møllegaarden 269 . . . . . . . . . Bækgaard Mads, Blåhøjvej 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bækgaard Susanne Thornild, Møllegaardsvej 14 . . . . . . Bækgaard Susanne Thornild, Møllegaardsvej 14 . . . . . . Bækgaard Susanne Thornild, Møllegaardsvej 14 . . . . . . Bækgaard Susanne Thornild, Møllegaardsvej 14 . . . . . . Bækgaard Susanne Thornild, Møllegaardsvej 14 . . . . . . Bækgaard Vibeke Rafn, Møllegaarden 269 . . . . . . . . . . . Bækmand Dorte, Søndergade 12 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Bødker Leif, Blåhøjvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bøjgaard Erling, Mindsvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bøjgaard Henrik, Rønne Alle 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bøjgaard Kirsten Falk, Møllevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . Bøndergaard Jytte Gro, Kirkegaardevej 3 . . . . . . . . . . . . Bøndergaard Marianne, Assingvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . Bøndergaard Marianne, Assingvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . Bøndergaard Ole Oggesen, Arnborgvej 23 . . . . . . . . . . . Bøndergaard Peter, Kirkegaardevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . Bøndergaard Peter, Kirkegaardevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . Bøndergaard Solveig, Velhustedvej 43 . . . . . . . . . . . . . . Bøndergaard Solveig, Velhustedvej 43 . . . . . . . . . . . . . . Bøndergård Inga, Sdr . Feldingvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . Bøndergård Karl Oggesen, Skjernvej 117 . . . . . . . . . . . . Bøndergård Karl Oggesen, Skjernvej 117 . . . . . . . . . . . . Bøndergård Keld Oggesen, Sdr . Feldingvej 20 . . . . . . . . Bøndergård Steen, Overtarpvej 2 A . . . . . . . . . . . . . . . . . Bøndergård Steen, Overtarpvej 2 A . . . . . . . . . . . . . . . . . Børgesen K Westergaard, Lavlundvej 1 . . . . . . . . . . . . . Bøttcher Jan, Præstevænget 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bülow Jeanne Karina Hagelund, Borgergade 63 . . . . . . . Bülow Jeanne Karina Hagelund, Borgergade 63 . . . . . . . Bülow Jeanne Karina Hagelund, Borgergade 63 . . . . . . . Bülow Svend Erik, Vardevej 152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baade Henriette, Nygade 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baade Henriette, Nygade 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baade Peter, Sønderkærvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baade Peter, Sønderkærvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baade Peter, Sønderkærvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baade Peter, Sønderkærvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bülow Svend Erik, Vardevej 152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C


Navne

D

Christensen Jørgen Buur Uhrskov, Paarupvej 25 . . . . . . Christensen Jørgen Buur Uhrskov, Paarupvej 25 . . . . . . Christensen Karl H, Døvlingvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Karl Haubjerg, Døvlingvej 3 . . . . . . . . . . . . . Christensen Knud, Birkemosevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Knud, Birkemosevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Lasse, Møllegaarden 13 . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Leif, Møllevej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Lene Daimi, Skjernvej 128 . . . . . . . . . . . . . Christensen Lene Daimi, Skjernvej 128 . . . . . . . . . . . . . Christensen Leni Viola, Møllevej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Lucie Tekla, Vardevej 119 . . . . . . . . . . . . . . Christensen Maibritt Piihl, Præstevænget 235 . . . . . . . . Christensen Maibritt Piihl, Præstevænget 235 . . . . . . . . Christensen Malene Harpøth, Silstrupvej 3 . . . . . . . . . . . Christensen Malene Harpøth, Silstrupvej 3 . . . . . . . . . . . Christensen Martin Kriegbaum, Præstevænget 2 . . . . . . Christensen Martin Kriegbaum, Præstevænget 2 . . . . . . Christensen Mette Møller, Vestergaardsvej 2 . . . . . . . . . Christensen Michael, Engebækvej 36 . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Michael, Engebækvej 36 . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Michael Schmidt, Sdr . Feldingvej 39 . . . . . . Christensen Mikkel, Peder Strikkers Gård 2 st . . . . . . . . Christensen Mikkel, Peder Strikkers Gård 2 st . . . . . . . . Christensen Mikkel, Peder Strikkers Gård 2 st . . . . . . . . Christensen Mikkel, Peder Strikkers Gård 2 st . . . . . . . . Christensen Mikkel, Peder Strikkers Gård 2 st . . . . . . . . Christensen Mikkel, Peder Strikkers Gård 2 st . . . . . . . . Christensen Morten, Vardevej 114 . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Morten, Vardevej 114 . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Morten Christian, Klintebakken 66 . . . . . . . Christensen Morten Christian, Klintebakken 66 . . . . . . . Christensen Morten Christian, Klintebakken 66 . . . . . . . Christensen Niels Langbo, Vorgodvej 7 . . . . . . . . . . . . . . Christensen Niels Langbo, Vorgodvej 7 . . . . . . . . . . . . . . Christensen Niels Langbo, Vorgodvej 7 . . . . . . . . . . . . . . Christensen Niels Sand, Præstevænget 4 . . . . . . . . . . . . Christensen Niels Sand, Præstevænget 4 . . . . . . . . . . . . Christensen Niels Sand, Præstevænget 4 . . . . . . . . . . . . Christensen Nina Grenaa, Birkemosevej 1 . . . . . . . . . . . Christensen Per, Grønnegade 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Poul Bank, Blåhøjvej 13 st th . . . . . . . . . . Christensen Ragnhild, Landsbyparken 32 . . . . . . . . . . . . Christensen René Abildgaard, Sandfeldparken 85 . . . . . Christensen René Abildgaard, Sandfeldparken 85 . . . . . Christensen René Abildgaard, Sandfeldparken 85 . . . . . Christensen René Abildgaard, Sandfeldparken 85 . . . . . Christensen René Abildgaard, Sandfeldparken 85 . . . . . Christensen Sigfred Gottenborg, Sandetvej 9 . . . . . . . . . Christensen Sigfred Gottenborg, Sandetvej 9 . . . . . . . . . Christensen Sigfred Gottenborg, Sandetvej 9 . . . . . . . . . Christensen Sigfred Gottenborg, Sandetvej 9 . . . . . . . . . Christensen Steen Lind, Silstrupvej 10 . . . . . . . . . . . . . . Christensen Steen Rex, Jernbanegade 10 1 tv . . . . . . . Christensen Sven Nørgaard, Bavnehøjen 47 . . . . . . . . . . Christensen Søren Aastrup, Silstrupvej 2 . . . . . . . . . . . . Christensen Thomas Grenaa, Birkemosevej 1 . . . . . . . . . Christensen Torben, Møllevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Torben, Møllevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Torben, Møllevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Torben, Møllevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Torben Lindhardt, Elme Alle 13 . . . . . . . . . . Christensen Tove Anna Kriegbaum, Hovedgaden 51 . . . . Christensen Vita Solvejg, Bjergevej 23 B . . . . . . . . . . . . Christensen Vita Solvejg, Tømmergården 6 . . . . . . . . . . . Christensen Yrsa Kathrine Sand, Bekkasinvej 27 st . . . .

80

60 48 78 48 40 31 36 20 40 46 82 31 97 19 62 31 97 19 61 51 97 12 08 06 40 45 15 59 21 91 12 11 40 54 08 03 40 50 22 26 30 20 84 35 50 98 06 04 40 36 65 05 30 14 38 66 40 88 69 21 26 28 05 21 31 12 51 15 28 34 69 27 20 78 44 17 30 23 82 30 30 23 27 30 28 11 77 28 60 62 17 95 41 84 17 69 20 99 63 31 20 99 11 41 20 98 36 68 20 98 32 38 93 87 69 33 22 21 55 11 61 72 50 37 50 72 50 37 22 56 50 37 40 91 94 15 22 71 94 99 20 96 56 48 60 17 69 44 60 17 12 38 22 76 13 08 40 18 61 51 40 26 23 16 97 19 61 09 21 91 78 27 31 69 88 73 31 69 88 71 31 69 88 70 26 25 88 77 20 16 88 78 97 19 88 46 29 10 02 64 23 61 33 46 21 67 56 46 22 73 92 90 25 60 79 96 20 67 41 42 26 24 50 61 28 34 12 33 93 88 78 83 93 86 71 93 60 56 06 06 22 57 86 75 20 97 21 71 97 19 60 54 97 19 83 92 30 25 83 92 24 45 58 79

Christensen Aage Lindhardt, Østergade 8 . . . . . . . . . . . . Christian Ravn Jørgensen, Skjernvej 119 . . . . . . . . . . . . Christiansen Annica, Sdr . Ommevej 20 A . . . . . . . . . . . . Christiansen Annica, Sdr . Ommevej 20 A . . . . . . . . . . . . Christiansen Annica, Sdr . Ommevej 20 A . . . . . . . . . . . . Christiansen Annica, Sdr . Ommevej 20 A . . . . . . . . . . . . Christiansen Annika Juul, Kastanie Alle 26 . . . . . . . . . . . Christiansen Annika Juul, Kastanie Alle 26 . . . . . . . . . . . Christiansen Heidi, Elme Alle 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christiansen Helle, Glentevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christiansen Karsten Flemming, Jernbanegade 6 2 tv . Christiansen Morten Dahl, Høgsvigvej 13 . . . . . . . . . . . . Christiansen Morten Dahl, Høgsvigvej 13 . . . . . . . . . . . . Christiansen Morten Dahl, Høgsvigvej 13 . . . . . . . . . . . . Christiansen Morten Dahl, Høgsvigvej 13 . . . . . . . . . . . . Christiansen Nicoline Birk Holm, Birkemosevej 6 . . . . . . Christiansen Peter, Sdr . Ommevej 26 . . . . . . . . . . . . . . . Christiansen Peter Birk, Sdr . Ommevej 26 . . . . . . . . . . . Christiansen Poul Erik, Glentevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Christoffersen Tim Frahm, Klinten 40 . . . . . . . . . . . . . . . Ciapa Alexandra-Iuliana, Bredgade 32 . . . . . . . . . . . . . . Clausen Heinz Gottenborg Brauner, Skarrild Overbyvej 8 Clausen Helle Uhd, Kastanievej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clausen Jan, Vardevej 129 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clausen Jan, Vardevej 129 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clausen Kurt Aagård, Kastanievej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Clausen Kurt Aagård, Kastanievej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Clemmensen Kaj Engelhardt, Solbakken 24 . . . . . . . . . . Clemmensen Martin Engelhardt, Velhustedparken 59 . . . Clemmesen Lars Stenberg, Søndergaardparken 2 . . . . . Collett Hanne Stougaard Munkholm, Borgergade 21 . . . Colour Compagniet A/S, Stougaardsvej 2 . . . . . . . . . . . . Conradsen Claus Elgård, Møllegaarden 85 . . . . . . . . . . . Conradsen Claus Elgård, Møllegaarden 85 . . . . . . . . . . . Conradsen Claus Elgård, Møllegaarden 85 . . . . . . . . . . . Conradsen Ingrid Marie, Sønderbro 15 . . . . . . . . . . . . . . Cordic Emina, Klintebakken 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cordic Enam, Klintebakken 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cornelis Willem Arie Van Schaik, Engebækvej 38 . . . . . . Costea Paul, Klintebakken 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Costea Paul, Klintebakken 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cretu Alexandru, Bredgade 8 kl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cygnus Dataservice V/Lars Christian Svane, Lyngholmsvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 85 56 46 20 64 10 34 91 53 15 84 29 92 13 53 21 97 23 69 21 36 13 53 60 21 97 51 23 23 85 72 60 94 94 01 40 19 21 07 49 40 40 17 93 90 67 52 50 18 89 15 42 72 07 35 41 57 27 30 20 61 42 52 61 35 58 30 97 19 63 38 61 71 08 07 51 90 42 65 20 66 11 75 31 68 68 81 22 72 95 98 40 82 65 05 29 85 06 61 40 50 68 14 20 68 19 36 29 93 73 33 22 59 55 68 23 26 71 94 27 51 02 97 97 19 13 00 50 45 10 42 42 76 49 02 42 45 83 70 29 17 44 20 25 56 10 62 22 63 20 48 26 27 70 08 81 94 49 84 52 66 87 98 30 35 08 34 96 99 66 99

D

Dagli’ Brugsen Sdr Felding

Bredgade 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 19 80 10

Dagmar Bio

Bredgade 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Birger, Bavnehøjen 105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Ivan, Brogade 11 st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Kirsten Thybo, Skovbjergvej 44 . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Maisie, Enghaven 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Maisie, Enghaven 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Nicolas Uldum, Præstevænget 44 . . . . . . . . . . . . . . Dahl Niels Henrik, Elme Alle 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Niels Henrik, Elme Alle 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Nina, Bavnehøjen 105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dahlgård Per, Stadion Alle 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dahm Rita Skov, Vejelsigvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dalager Britta Gurli Rask, Elkjærvej 14 . . . . . . . . . . . . . .

23 26 45 66 40 13 80 70 20 82 23 35 97 19 81 83 61 34 81 12 28 34 41 16 31 53 85 03 25 13 86 49 20 64 47 40 61 69 80 70 25 71 04 48 22 63 86 62 61 77 36 68


Edna Dalager

Møllevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 17 59 11 Dalager Emanuel Blæsberg, Præstevænget 50 . . . . . . . . 27 14 92 14

Jens Dalager

Møllevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dalby Tobias, Jernbanegade 14 1 th . . . . . . . . . . . . . . . Dalgaard Bente Tang, Åparken 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . Dalgaard Heine Tang, Engen 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dalgaard Heine Tang, Engen 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dam Berit, Bredgade 19 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dam Holger, Skarrild Overbyvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . Dam Holger, Skarrild Overbyvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . Dam Karoline Bruun, Engebækvej 21 C . . . . . . . . . . . . . Dam Kirsten Jørgine, Skarrild Overbyvej 17 . . . . . . . . . . Dam Lars Kristian, Bredgade 19 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Dam Mikael, Bekkasinvej 11 st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dam Mikael, Bekkasinvej 11 st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Damgaard Melanie Fulton Heller Buch, Bredgade 15 1 th . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Damgård Kjeld, Vistelhøjvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Damgård Kjeld, Vistelhøjvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Damkjær Jeanette Gerning, Overtarpvej 3 . . . . . . . . . . . Damkjær Jeanette Gerning, Overtarpvej 3 . . . . . . . . . . . Damkjær Jeanette Gerning, Overtarpvej 3 . . . . . . . . . . . Damkjær Lene Gerning, Overtarpvej 3 . . . . . . . . . . . . . . Daniel Carl Otto, Stadion Alle 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danielsen Hanne Bækgaard, Sandfeldparken 69 . . . . . . Danielsen Hanne Bækgaard, Sandfeldparken 69 . . . . . . Danmarks Lærerforening - Dlf, Sdr . Ommevej 4 . . . . . . . Danorganic A/S, Vesterbjergevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dansk Maskincenter A/S

41 66 28 20 22 13 59 02 22 13 42 02 61 39 49 59 61 31 38 18 61 28 40 60 20 14 25 95 26 63 48 58 61 77 25 72 27 52 69 33 97 19 63 49 97 19 88 99 97 17 51 56 97 19 16 94 20 12 02 10 75 34 70 43 60 87 14 36 60 84 65 07 51 50 39 74 25 34 02 48 61 77 27 26 97 19 65 16 29 38 38 68 50 54 61 55 52 11 35 92 28 30 31 06 50 38 21 30 53 34 04 44 31 21 15 06 20 62 01 52 40 18 75 98 31 54 61 98 26 85 15 62 50 73 21 19 50 59 13 38 30 91 38 46 97 19 60 31 30 25 14 79 22 61 49 06 20 92 59 70 26 22 87 94 75 15 99 90 40 40 19 33 20 82 89 80 40 44 11 80

E

E .m . Erik Fastrup Madsen, Møllegaarden 27 . . . . . . . . . Ebbesen Karina Kragh, Klintebakken 33 . . . . . . . . . . . . . Ebbesen Karoline Kragh, Klintebakken 33 . . . . . . . . . . . Ebbesen Kirsten Kragh, Klintebakken 33 . . . . . . . . . . . . Ebbesen Niels Christian Rørvig, Nr . Karstoftvej 36 . . . . . Ebbesen Preben Edvard, Landsbyparken 47 . . . . . . . . . . Ebbesen Preben Edvard, Landsbyparken 47 . . . . . . . . . .

EDC Videbæk

Bredgade 39, 6920 Videbæk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eg Kirsten Solveig, Skovbjergvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . Eg Knud Erik, Møllegaarden 185 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eg Laurids, Skovsborgvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eg Laurids Søndergaard, Skovsborgvej 5 . . . . . . . . . . . . Egebæk Christian Thaysen, Ronnumvej 5 . . . . . . . . . . . . Egeris I/S, Sdr . Ommevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ejda Tempo Maskinfabrik

Hartvig Skramsvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eichler Tina Kolmos, Klintebakken 17 . . . . . . . . . . . . . . . Eichler Torben, Klintebakken 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eichler Torben, Klintebakken 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ejendommen Stengade 12 Helsingør, Lavlundvej 1 . . . . Ekstrøm Mads Michael, Aavænget 17 . . . . . . . . . . . . . . . Ekstrøm Mads Michael, Aavænget 17 . . . . . . . . . . . . . . . Eliasson Bente Joan Magarete Krupsdahl, Solsikkevej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eliasson Bente Joan Magarete Krupsdahl, Solsikkevej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elkjær Agnes, Bavnehøjen 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elkjær Agnes, Bavnehøjen 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elley Jette, Klintebakken 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ellgaard Peter Lund, Bavnehøjen 55 . . . . . . . . . . . . . . . . Elmholdt Bjarne Juul Vejen, Nygade 4 . . . . . . . . . . . . . . Elmholdt Bjarne Juul Vejen, Nygade 4 . . . . . . . . . . . . . . Elmholdt Elsebeth Westergaard, Nygade 4 . . . . . . . . . . . Elmholdt Elsebeth Westergaard, Nygade 4 . . . . . . . . . . . Elsig Marie Jakobsen, Elme Alle 16 . . . . . . . . . . . . . . . . Emborg E, Blåkærvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emborg Egon, Blåkærvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emtelle Scandinavia A/S, Vardevej 140 . . . . . . . . . . . . . . Enache Olimpia Corina, Engholmvej 40 1 . . . . . . . . . . . Enascut Madalin, Skovvænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enascut Madalin, Skovvænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enevoldsen Birgitte Marie, Præstevænget 147 . . . . . . . . Enevoldsen Hans, Rugvænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enevoldsen Hans, Rugvænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enevoldsen Hans, Rugvænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enevoldsen Hans, Rugvænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enevoldsen Hans, Rugvænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enevoldsen Linda, Skovbjergvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . .

20 26 30 74 28 59 81 09 24 81 87 95 31 21 32 72 60 63 88 32 23 25 19 99 21 12 04 94 20 46 82 96 24 42 27 77 20 10 30 57 29 25 46 92

21 63 68 86 41 67 84 97 22 23 71 53 22 63 31 02 29 10 18 30 31 22 01 14 20 77 41 35 97 17 12 99 22 99 75 91 97 16 60 63 97 19 61 85 21 63 68 72 97 19 20 82 61 74 81 30 97 19 80 62 21 78 55 61 30 49 23 15 61 78 69 33 25 15 05 25 23 30 84 80 60 76 68 99 22 38 92 29 22 92 41 09 21 96 52 09 97 19 18 58 30 22 08 87 31 35 16 80 29 47 16 08 97 19 14 09 22 60 00 86 22 68 16 08 22 15 25 69 29 63 65 44 97 18 71 08 61 75 79 00 86 28 84 88 50 69 68 09 25 34 29 20 22 54 27 32 23 47 03 09 40 87 11 71 31 71 87 41 28 97 73 71 28 97 11 71 28 89 92 71 61 72 28 84

81

Navne

Abildtrupvej 14, Rimmerhus, 6920 Videbæk . . . . . . . . Dansk Værktøjs Salg A/S, Energivej 10 . . . . . . . . . . . . . . Dansø Assurance Forsikringsmæglere V/Arne Thomsen, Klintebakken 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Davelaar Dick, Solhjemvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Davelaar Dirk, Solhjemvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Davelaar Dirk, Solhjemvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Davelaar Dirk, Solhjemvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Davelaar Jacqueline Alberta Berendina, Solhjemvej 3 . . Davidsen Rene, Kastanie Alle 27 F . . . . . . . . . . . . . . . . . Degn Erik, Nr . Grenevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Degn Erik, Nr . Grenevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Delic Elvira, Møllegaarden 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Delic Saudin, Møllegaarden 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Delic Saudin, Møllegaarden 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deloiu Ancuta, Jernbanegade 16 C kl . . . . . . . . . . . . . . . Deloiu Traian Valentin, Jernbanegade 16 C kl . . . . . . . . . Denic Emina, Skovbjergvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Derdzinska Izabela, Grønnegade 12 . . . . . . . . . . . . . . . . Dickow Lone, Klintebakken 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dideriksen Henrik, Lindevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dideriksen Henrik, Lindevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dideriksen Lene, Enghavevej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diemar Mai-Britt, Tarpvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dinesen Conny Skovby, Mindsvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Dinesen Kirsten, Kaldalsvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Djurhuus Jónsvein, Bjergevej 23 E . . . . . . . . . . . . . . . . . Djurhuus Lisbet Bjerregaard, Paarupvej 36 . . . . . . . . . . . Djurhuus Lisbet Bjerregaard, Paarupvej 36 . . . . . . . . . . . Dmytrenko Viktor, Nygårdsvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dons Henrik, Klintebakken 122 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dons Henrik, Klintebakken 122 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dreier Anna Grete, Vesterbjergevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . Drejer Jens Ove, Skjernvej 131 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24 64 55 11 53 38 14 94 40 50 64 49 42 78 88 20 42 33 34 33 27 62 95 34 97 19 60 02 24 98 96 63 40 34 71 12 22 19 41 06 22 52 77 66 22 67 69 33 20 35 48 35

Drejer Jens Ove, Skjernvej 131 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dræby Anne Grethe, Bjergevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dræby Anne Grethe, Bjergevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dupont Jimmy, Søndergade 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dupont Martin Marcel, Borgergade 58 . . . . . . . . . . . . . . Dupont Martin Marcel, Borgergade 58 . . . . . . . . . . . . . . Dupont Martin Marcel, Borgergade 58 . . . . . . . . . . . . . . Dupont Tom Jesper, Søndergade 30 . . . . . . . . . . . . . . . . Dyrholm Mona Majbrit Nyrup, Søndergaardsvej 7 . . . . . . Dyrholm Per, Søndergaardsvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dørslund Karen-Inger, Gl . Høgsvigvej 4 . . . . . . . . . . . . . .

E


Enevoldsen Linda, Skovbjergvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . Enevoldsen Mogens, Albækhedevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . Engsig Vera Marie, Engebækvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . Engsig Vera Marie, Engebækvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . Entreprenørfirmaet J .p .k . ApS, Skovbjergvej 5 B . . . . . . . Eriksen Aline Nørgaard, Overbyvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Eriksen Aline Nørgaard, Overbyvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Eriksen Ella, Aavænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eriksen Ella, Aavænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eriksen Ivan Kjær, Borgergade 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eriksen Kristian, Lyngholmsvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eriksen Tine, Stadion Alle 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ernstrøm Elin Hedegaard, Vester Alle 9 . . . . . . . . . . . . . . Eskesen Bo Schmidt, Bavnehøjen 51 . . . . . . . . . . . . . . . Eskesen Dan, Mågevej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eskesen Dan, Mågevej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eskesen Iben Buskbjerg, Bavnehøjen 51 . . . . . . . . . . . . Eskesen Kristian Eskild, Stadion Alle 4 . . . . . . . . . . . . . . Eskesen Kristian Eskild, Stadion Alle 4 . . . . . . . . . . . . . . Eskesen Kristian Eskild, Stadion Alle 4 . . . . . . . . . . . . . . Eskildsen Lis, Sandfeld Alle 25 19 . . . . . . . . . . . . . . . . .

F

Fagraklett Susanna Margreta, Klinten 38 . . . . . . . . . . . . Falk Thorbjørn Bonde, Vorgodvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Farion Mykhaylo, Blåhøjvej 10 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fauerbye Svend, Vardevej 122 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fauerbye Svend, Vardevej 122 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fauerbye Tina Houmann, Velhustedparken 37 . . . . . . . . Fauerbye Tina Houmann, Velhustedparken 37 . . . . . . . . Fauerbye Tina Houmann, Velhustedparken 37 . . . . . . . . Feldborg Sonja, Brinkevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ferslev Maj-Britt, Godthaabsvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Filskov Mikael Laurids, Nørregade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . Fiskbæk Stephanie Ellen, Ollingvej 51 . . . . . . . . . . . . . . Flemming Bak, Arnborgvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flensborg Oskar Kristian, Fjelstrupvej 3 . . . . . . . . . . . . . Flex Engineering & Consulting ApS, Vardevej 131 . . . . . . Flykt Vita, Fruerbyvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fløe Anna Marie, Præstevænget 171 . . . . . . . . . . . . . . . Fløe Anna Marie, Præstevænget 171 . . . . . . . . . . . . . . .

61 72 20 19 24 34 35 13 75 34 70 08 21 67 41 40 26 73 88 25 60 45 36 06 53 35 63 97 40 37 55 42 29 90 10 14 40 86 57 44 40 18 75 83 21 61 13 35 27 58 07 04 42 24 18 35 60 62 96 89 53 64 29 46 20 87 78 57 53 55 49 50 26 83 72 29 24 21 01 50 97 16 11 81

40 42 72 07 26 65 20 14 22 82 87 94 97 19 17 01 22 16 26 96 52 40 78 99 40 91 47 22 27 12 83 66 50 55 04 51 40 15 12 51 29 66 06 72 42 48 08 15 61 75 64 04 40 52 47 24 20 15 40 72 21 91 46 68 97 19 82 62 28 38 40 75

Fodfocus v/ Eva Gram

Sandfeldparken 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 40 90 49

Navne

F

Fodklinikken Gydum

Skovbjergvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 11 78 89 Fokiniene Loreta, Over Silstrupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 30 71 14 01 Fokiniene Loreta, Over Silstrupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 24 89 61 04

Folkekirkens Nødhjælp Genbrugsbutik

Nr . Bredgade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fomsgaard Cecilie, Kastanie Alle 34 . . . . . . . . . . . . . . . . Forrest Donald Simon, Ilderhedevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . Forrest Donald Simon, Ilderhedevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . Forrest Sara Carina, Fruerbyvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . Frahm Ina, Timlundvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frahm Lis Kølbæk, Klintebakken 74 . . . . . . . . . . . . . . . . Frahm Mario, Timlundvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frandsen Amalie, Møllegaarden 17 . . . . . . . . . . . . . . . . Frandsen Anne, Brinkevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frandsen Connie Laila, Solsikkevej 3 A . . . . . . . . . . . . . . Frandsen Conny Skovly, Kaldalsvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . Frandsen Conny Skovly, Kaldalsvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . Frandsen Dorthe, Møllegaarden 127 . . . . . . . . . . . . . . . Frandsen Else Marie Søndergaard, Vestervænget 8 . . . .

82

22 92 51 40 22 98 66 63 51 89 06 61 22 40 71 37 60 55 43 02 28 29 22 74 20 28 39 67 28 15 94 71 20 63 28 11 23 72 36 22 22 33 85 33 40 19 63 88 30 36 33 80 20 89 17 24 42 70 12 74

Frandsen Else Marie Søndergaard, Vestervænget 8 . . . . Frandsen Hans Jørgen, Fruerbyvej 25 . . . . . . . . . . . . . . Frandsen Helene Vendelbo, Klintebakken 34 . . . . . . . . . Frandsen Johnny, Møllegaarden 17 . . . . . . . . . . . . . . . . Frandsen Johnny, Møllegaarden 17 . . . . . . . . . . . . . . . . Frandsen Johnny, Møllegaarden 17 . . . . . . . . . . . . . . . . Frandsen Karl Hilligsø, Skjernvej 137 . . . . . . . . . . . . . . . Frandsen Lilian Magdalene, Mågevej 4 . . . . . . . . . . . . . Frandsen René, Brinkevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frandsen Torben, Klintebakken 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . Frandsen Torben, Klintebakken 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . Frandsen Torben, Klintebakken 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . Frea Solutions ApS, Sandetvej 19 C . . . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Charlotte, Aavænget 16 . . . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Jens Erik, Åparken 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Jens Georg, Aavænget 16 . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Niels Bjarne, Vardevej 154 . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Ruth Julie, Møllegaarden 59 . . . . . . . . . . . . Friis-Bloch Anne-Karen Manhof, Landsbyparken 1 . . . . . From Karin Elisabeth, Timlundvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . From Karin Elisabeth, Timlundvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . From Karin Elisabeth, Timlundvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . Frost Anne-Marie Tang, Landsbyparken 33 . . . . . . . . . . . Frost Anne-Marie Tang, Landsbyparken 33 . . . . . . . . . . . Frost Jonas Norre Ultang, Bjergevej 38 B . . . . . . . . . . . . Frost Jonas Norre Ultang, Bjergevej 38 B . . . . . . . . . . . . Frost Jonas Norre Ultang, Bjergevej 38 B . . . . . . . . . . . . Fruerlund John Bæksgaard, Villavej 9 . . . . . . . . . . . . . . . Fruerlund Aage, Stationsvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fruerlund Aage Bæksgaard, Stationsvej 3 . . . . . . . . . . . Frydendahl Alexander Benth, Sandfeldparken 41 . . . . . . Frølund Lilly, Engholmvej 54 st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Futtrup Brian, Skovvejen 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Færch Kathrine Birkekjær, Østergade 18 . . . . . . . . . . . .

G

Gajic Kristina, Aagade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gajic Kristina, Aagade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gajic Kristina, Aagade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Galsgaard Jette Sjørslev, Brinkevej 16 . . . . . . . . . . . . . . Galsgaard Jette Sjørslev, Brinkevej 16 . . . . . . . . . . . . . . Gammelmark Bodil, Præstevænget 129 . . . . . . . . . . . . . Gammelmark Niels Verner, Villavej 12 . . . . . . . . . . . . . . Gammelmark Niels Verner, Villavej 12 . . . . . . . . . . . . . . Gamst Bjarke Bakkegaard, Høgsvigvej 44 . . . . . . . . . . . Gamst Ditte Louise Bakkegaard, Høgsvigvej 44 . . . . . . . Garsdal Anne-Mette Ahle, Landsbyparken 10 . . . . . . . . . Garsdal Anne-Mette Ahle, Landsbyparken 10 . . . . . . . . . Garsdal Anne-Mette Ahle, Landsbyparken 10 . . . . . . . . . Gdr Bent Hede, Sandfeldparken 23 . . . . . . . . . . . . . . . . Gdr Erh Simmelsgaard, Sdr . Feldingvej 28 . . . . . . . . . . .

42 63 97 10 20 73 29 80 25 38 13 79 30 48 46 12 29 71 87 15 22 86 64 03 29 28 24 62 97 19 87 58 23 23 82 71 93 87 72 36 93 87 72 26 21 62 03 51 20 53 44 67 51 29 88 34 21 73 60 24 20 20 80 54 21 63 70 07 97 19 11 95 53 53 93 92 75 34 72 85 50 55 17 61 29 79 28 85 97 19 25 27 21 80 97 19 61 43 77 99 42 40 36 59 21 96 77 99 42 48 30 22 75 34 71 83 25 59 80 67 60 56 86 14 97 19 87 28 97 19 48 12 27 40 71 75

53 77 16 40 42 21 22 91 25 37 16 40 93 87 17 87 29 36 34 39 61 70 83 87 51 50 39 85 40 20 72 90 29 65 22 36 24 22 56 46 26 82 90 45 22 39 26 57 20 74 14 33 40 41 83 17 42 96 81 98

Genbrugspladsen i Kibæk Lyager 7

Genbrugspladsen i Sdr. Felding

Industrivej 12 Gheorghiu Razvan, Skarrild Overbyvej 11 . . . . . . . . . . . . Ghulamyar Abas, Vestervænget 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . Ghulamyar Mahdieh, Elme Alle 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . Giversen Lykke Else-Marie, Klintebakken 21 . . . . . . . . . Glavind Jens Carsten, Drongstrup Mark 7 . . . . . . . . . . . Gnjatic Sinisa, Bekkasinvej 13 st . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gonzalez Marcela Aguirre, Møllegaarden 159 . . . . . . . . . Gonzalez Marcela Aguirre, Møllegaarden 159 . . . . . . . . .

31 17 21 51 22 23 92 63 42 79 01 65 22 56 25 32 29 45 48 77 22 73 28 17 60 56 57 83 42 92 02 54


60 69 60 71 50 34 22 46 42 36 07 91 61 27 59 59 23 22 97 25 97 19 84 30 23 20 81 40 21 45 33 95 51 68 88 86 21 80 16 99 30 53 00 34 23 42 88 98 23 64 01 68 42 61 62 14 60 94 37 48 50 41 17 56 31 67 11 24 21 26 87 10 20 89 02 02 50 17 89 93 23 67 70 88 42 46 75 19 40 98 86 65 29 90 64 36 40 55 70 92 40 54 03 77 71 72 61 64 61 30 99 96 28 26 68 96 22 86 68 96 27 81 25 28 29 41 19 82 20 78 08 81 60 84 38 57 97 19 85 00 42 42 09 94 42 80 20 05 50 72 07 44 28 25 48 70 61 85 90 19 24 27 00 94 40 94 23 35 31 15 39 46 23 43 03 58 25 15 21 13 20 68 20 54

H

h&m gulve ApS

Jimmie Jensen, Møllegården 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hagner Alma, Solbakken 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hald Gert, Præstevænget 241 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hald Karen Hilligsø, Skjernvej 111 . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 95 25 53 97 19 15 12 42 42 70 60 22 58 91 05

Handelsbanken Kibæk

Jernbanegade 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 56 54 25

Handyman Ejendomsservice

Sandetvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hangaard-Evers Jeanette, Hovedgaden 4 . . . . . . . . . . . . Hangaard-Evers Jeanette, Hovedgaden 4 . . . . . . . . . . . . Hangaard-Evers Lars, Bavnehøjen 59 . . . . . . . . . . . . . . Hangaard-Evers Lars, Bavnehøjen 59 . . . . . . . . . . . . . . Hangaard-Evers Lars, Bavnehøjen 59 . . . . . . . . . . . . . .

24 22 81 47 29 62 00 20 20 85 36 48 93 83 40 83 40 60 31 96 22 90 08 67

Hans Holbæk, Vistelhøjvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hans Thomsen, Døvlingvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Anker, Nr . Karstoftvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Anna, Sandfeld Alle 25 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Anna Marie Lykkegaard, Åparken 11 . . . . . . . . . Hansen Anna Marie Lykkegaard, Åparken 11 . . . . . . . . . Hansen Anna-Marie Kirstine, Kaldalsvej 6 . . . . . . . . . . . Hansen Anna-Marie Kirstine, Kaldalsvej 6 . . . . . . . . . . . Hansen Anne-Karen Friis, Landsbyparken 1 . . . . . . . . . . Hansen Anny Viola, Sandfeld Alle 17 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Anny Viola, Birkemosevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Arne, Søndergaardparken 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Arnfred Simon Bøjsen, Aagade 19 . . . . . . . . . . . Hansen Benny, Klinten 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Bente Bakkegaard, Høgsvigvej 44 A . . . . . . . . . Hansen Bente Bakkegaard, Høgsvigvej 44 A . . . . . . . . . Hansen Birgit Helstrup, Aagade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Birgit S, Skjernvej 119 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Birthe Lund, Bavnehøjen 89 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Carl Erik Nørgaard, Bavnehøjen 89 . . . . . . . . . . Hansen Carsten Dreisig, Blåkærvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Cecilie Jeanne, Møllevænget 16 D . . . . . . . . . . . Hansen Christian Friis, Arnborgvej 2 A . . . . . . . . . . . . . . Hansen Christian Friis, Arnborgvej 2 A . . . . . . . . . . . . . . Hansen Egon Degn, Borgergade 36 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Egon Degn, Borgergade 36 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Egon Degn, Borgergade 36 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Egon Schmidt, Bækgaardsvej 1 . . . . . . . . . . . . . Hansen Elin Friis, Solbakken 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Else Betty, Solsikkevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Emma, Klinten 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Erik, Engebækvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Erik Damgaard, Glentevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Erling Kronborg, Sandfeldparken 49 . . . . . . . . . Hansen Erling Kronborg, Sandfeldparken 49 . . . . . . . . . Hansen Erna Laura, Møllegaarden 247 . . . . . . . . . . . . . . Hansen Esther, Fruerbyvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Esther, Enghaven 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Esther, Fruerbyvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Eva, Vester Alle 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Frederik Bjerregaard, Præstebakken 6 . . . . . . . . Hansen Frederik Ørbæk Eghøj, Gl . Skolevej 11 . . . . . . . . Hansen Gitte Haubjerg, Bjørnkærvej 13 . . . . . . . . . . . . . Hansen Hans Ebbe, Døvlingvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Hans Ebbe, Døvlingvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Hans Kristian, Elkjærvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Helle Hedegaard, Østergade 38 . . . . . . . . . . . . . Hansen Helle Kjær, Kirkepladsen 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Henning, Ronnumvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Henning, Ronnumvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Henning Østergaard, Skovvænget 1 . . . . . . . . . . Hansen Henrik, Møllegaarden 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Holger Richard, Hjejlevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Hugo, Vestergaardsvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Inge-Lise, Enghaven 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen J O, Møllevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Jan Lundfold, Jernbanegade 10 1 th . . . . . . . . Hansen Janni Møller, Møllegaarden 51 . . . . . . . . . . . . . . Hansen Janni Rosenkilde, Paarupvej 42 . . . . . . . . . . . . . Hansen Janni Rosenkilde, Paarupvej 42 . . . . . . . . . . . . . Hansen Janni Rosenkilde, Paarupvej 42 . . . . . . . . . . . . . Hansen Janni Rosenkilde, Paarupvej 42 . . . . . . . . . . . . . Hansen Janni Rosenkilde, Paarupvej 42 . . . . . . . . . . . . . Hansen Jens Oluf Fiilsøe, Møllevej 18 . . . . . . . . . . . . . . Hansen Jesper Stæhr, Hveddevej 38 B 1 tv . . . . . . . . . . Hansen Johannes Godtfred, Markvænget 9 . . . . . . . . . .

51 74 31 89 40 26 99 40 97 19 60 36 61 11 02 68 97 19 83 13 28 32 68 64 97 19 64 97 21 69 31 93 31 20 13 81 75 34 50 65 25 77 71 01 97 19 63 17 22 17 80 51 97 19 11 55 53 83 61 82 40 87 79 24 40 35 70 92 40 41 39 19 26 33 86 33 26 33 86 33 28 19 27 87 20 32 15 49 40 28 15 33 22 81 96 97 75 34 72 77 23 36 05 22 23 26 62 77 97 19 15 47 25 54 26 95 22 99 84 21 30 24 85 71 29 28 92 71 23 31 61 56 97 19 14 86 24 48 86 78 40 18 76 40 51 36 05 72 28 78 69 36 21 27 82 13 20 87 20 21 24 49 54 97 31 36 95 04 30 25 70 28 42 33 54 50 22 86 12 01 51 94 72 80 30 74 62 74 60 80 76 51 97 19 63 03 21 74 81 42 51 71 37 64 28 86 23 29 29 11 95 31 69 13 88 18 23 32 20 19 97 19 84 20 53 91 38 70 51 28 08 96 40 42 46 93 28 43 46 93 27 62 30 93 25 63 43 93 24 42 33 93 23 25 98 99 93 60 67 39 20 92 85 21

83

Navne

Gottenborg Egon, Enghaven 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gottfredsen Babita, Hveddevej 38 D st . . . . . . . . . . . . . . Gottfredsen Babita, Hveddevej 38 D st . . . . . . . . . . . . . . Gram Brian, Solsikkevej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gram Brian, Solsikkevej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gram Mary Kirstine, Skovbjergvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . Grambow Jon Bach, Vinkelvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Graversen Svend Arne Elkjær, Sneppevej 8 . . . . . . . . . . . Gregersen Gert, Hovedgaden 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gregersen Jacob Dahl, Vestergade 6 . . . . . . . . . . . . . . . Gregersen Malthe, Hovedgaden 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Gregersen Malthe, Hovedgaden 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Gregersen Mathilde Katrine, Hovedgaden 14 . . . . . . . . . Grgic Indira, Klintebakken 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grud Helle Mariann Rosbjerg, Aavænget 13 . . . . . . . . . . Grud Helle Mariann Rosbjerg, Aavænget 13 . . . . . . . . . . Grud Helle Mariann Rosbjerg, Aavænget 13 . . . . . . . . . . Grundvandsænkningslauget Bjerregård Syd, Kastanievej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grøn Sune Backmann, Skjernvej 143 . . . . . . . . . . . . . . . Grønbæk Arne Kirkegaard, Aagade 12 . . . . . . . . . . . . . . Grønbæk Ella Søndergaard, Postgården 6 st . . . . . . . . . Grønbæk Frederik, Sønderbro 24 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Grønbæk Karla Agnethe Borup, Lupinvænget 1 . . . . . . . . Grønbæk Karla Agnethe Borup, Lupinvænget 1 . . . . . . . . Grønbæk Kirsten Hammershøj, Ollinghedevej 6 . . . . . . . Grønbæk Kirsten Hammershøj, Ollinghedevej 6 . . . . . . . Grønbæk Peter Kirkegaard, Rugvænget 23 . . . . . . . . . . . Grønbæk Peter Kirkegaard, Rugvænget 23 . . . . . . . . . . . Grønbæk Peter Kirkegaard, Rugvænget 23 . . . . . . . . . . . Grønbæk Peter Kirkegaard, Rugvænget 23 . . . . . . . . . . . Grøndal Jagt Og Fritid, Arnborgvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . Grøndalslund V/Dagny Sørensen, Hovedgaden 48 . . . . . Grønskov Jesper Hammershøy, Vibevænget 19 . . . . . . . Guldahl Maria Dam, Skovvejen 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Gummer Dirk, Bredgade 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gummer Dirk, Bredgade 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gutheil-Alsen Amalie Marie, Brinkevej 27 . . . . . . . . . . . . Gutheil-Alsen Marites, Møllegaarden 45 . . . . . . . . . . . . . Gydesen Malene Kjelsmark, Paarupvej 20 . . . . . . . . . . . Gårdejer Jørn Drongstrup Jensen, Drongstrupvej 1 . . . . Gårdejer Mathias Lund Vestergaard, Blåhøjvej 64 . . . . . . Gårdejer Søren Siggård Christensen, Nedre Agersigvej 5 Gårdejer Torben Lyngsø, Sandetvej 31 . . . . . . . . . . . . . . Gårdejer Valther Vestergaard, Clasonsborgvej 1 . . . . . . . Gaardsvig Karen Marie, Bredgade 30 . . . . . . . . . . . . . . . Gaardsvig Karen Marie, Bredgade 30 . . . . . . . . . . . . . . .

H


Navne

H

Hansen Julie, Møllegaarden 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Jytte Krøjgaard, Skovbjergvej 38 . . . . . . . . . . . . Hansen Jørgen, Klinten 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Jørgen, Klinten 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Jørgen, Engebækvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Karen Skovbjerg, Sønderbro 17 . . . . . . . . . . . . . Hansen Karen Skovbjerg, Sønderbro 17 . . . . . . . . . . . . . Hansen Karl Kristian, Bækgaardsvej 10 . . . . . . . . . . . . . Hansen Karl Kristian, Bækgaardsvej 10 . . . . . . . . . . . . . Hansen Kasper Lynge, Møllevænget 5 . . . . . . . . . . . . . . Hansen Kerner, Vistelhøjvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Kerner, Vistelhøjvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Kerner, Vistelhøjvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Kristian, Solsikkevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Kristian, Solsikkevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Kristina Fiilsøe, Mølholmvej 20 . . . . . . . . . . . . . Hansen Lars K, Skjernvej 103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Lars Kristian, Skjernvej 103 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Lars Kristian, Skjernvej 103 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Lene Birgitte, Bjergevej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Lene Birgitte, Bjergevej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Lennarth, Solbakken 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Linda, Odinsgaardsvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Linda Funder, Stadion Alle 18 . . . . . . . . . . . . . . Hansen Linda Funder, Stadion Alle 18 . . . . . . . . . . . . . . Hansen Lis, Enghaven 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Lisbeth, Fjelstervangvej 26 B st . . . . . . . . . . . . . Hansen Lisbeth Funch, Klintebakken 50 . . . . . . . . . . . . . Hansen Lone, Mølholmvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Lone, Mølholmvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Lone, Klinten 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Lone, Mølholmvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Lukas, Møllegaarden 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Mads Peter Krog, Timlundvej 51 . . . . . . . . . . . . Hansen Maria Schou, Landsbyparken 40 . . . . . . . . . . . . Hansen Maria Schou, Landsbyparken 40 . . . . . . . . . . . . Hansen Marie, Vinkelvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Marie Skovbølling, Præstevænget 253 . . . . . . . . Hansen Marie Skovbølling, Præstevænget 253 . . . . . . . . Hansen Marie Vium, Borgergade 54 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Marie Vium, Borgergade 54 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Martin Haubjerg, Klintebakken 106 . . . . . . . . . . Hansen Michael Jørgen, Kirkepladsen 8 . . . . . . . . . . . . . Hansen Michael Pilgaard, Præstebakken 1 . . . . . . . . . . . Hansen Michael Pilgaard, Præstebakken 1 . . . . . . . . . . . Hansen Michelle Rohde Dahl, Fasanvej 17 . . . . . . . . . . . Hansen Mogens Emil, Borgergade 54 . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Niklas Vium, Borgergade 54 . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Ninna, Engholmvej 14 st . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Ole Skov, Ahornvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Per, Blåhøjvej 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Per Thorvald, Blåhøjvej 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Per Thorvald, Blåhøjvej 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Peter Dalbjerg, Klinten 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Poul Rene, Velhustedvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Poula Marie, Kærhedevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Poula Marie, Kærhedevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Preben, Vardevej 125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Preben, Vardevej 125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Preben, Vardevej 125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Randi Alice, Præstevænget 51 . . . . . . . . . . . . . . Hansen René Mosegaard, Hovedgaden 23 . . . . . . . . . . . Hansen Simon Buchart, Klintebakken 114 . . . . . . . . . . . Hansen Solveig Ørregaard, Klintebakken 98 . . . . . . . . . . Hansen Solveig Ørregaard, Klintebakken 98 . . . . . . . . . . Hansen Solveig Ørregaard, Klintebakken 98 . . . . . . . . . .

84

21 12 11 26 41 40 84 03 40 63 10 26 40 13 45 46 29 45 76 02 97 19 40 27 23 63 66 73 41 29 01 54 20 78 13 39 28 89 73 62 97 19 62 42 24 67 27 25 23 34 43 86 97 19 84 21 25 21 19 85 31 37 80 19 97 19 61 34 22 88 37 27 20 78 68 73 30 42 92 34 29 10 91 18 28 70 88 24 25 76 77 82 40 46 96 62 23 65 29 16 51 95 44 00 60 95 41 34 42 20 65 93 41 23 74 29 30 33 03 56 30 11 04 23 23 31 71 42 23 67 39 00 20 47 07 92 93 87 52 21 22 77 52 21 23 92 90 93 97 19 83 18 21 39 48 18 29 86 84 70 29 86 84 11 22 73 36 21 31 38 42 89 42 71 71 53 40 96 71 71 23 34 93 26 29 67 84 70 29 87 21 30 61 65 34 03 61 75 69 09 97 19 63 25 29 43 04 50 23 25 60 01 23 24 12 91 97 19 12 34 86 88 35 33 20 93 28 36 23 26 22 94 21 72 36 73 21 25 11 61 22 57 54 73 50 71 75 14 28 89 02 28 53 54 03 44 30 31 92 82 29 16 76 97

Hansen Stefan Helstrup, Mågevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Svend Åge, Aagade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Svend Aage, Møllegaardsvej 24 . . . . . . . . . . . . . Hansen Svend Aage, Møllegaardsvej 24 . . . . . . . . . . . . . Hansen Søren, Grankærvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Søren, Grankærvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Søren, Grankærvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Thomas, Kildevangen 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Tomas Vejlgård, Bekkasinvej 25 1 . . . . . . . . . . . Hansen Trine Graabæk, Jernbanegade 30 . . . . . . . . . . . Hansen Trine Graabæk, Jernbanegade 30 . . . . . . . . . . . Hansen Trine Graabæk, Jernbanegade 30 . . . . . . . . . . . Hansen Ulrik Friis, Møllevænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Aase Dammark, Aagade 19 . . . . . . . . . . . . . . . . Hareskov Ankiær, Fasanvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hareskov Ankiær, Fasanvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hareskov Lily Solvejg, Fasanvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hartvigsen Gert Agernem, Høgsvigvej 6 . . . . . . . . . . . . . Hartvigsen Jan Kjølhede, Præstevænget 121 . . . . . . . . . Hartvigsen Tinne, Høgsvigvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haubjerg Ingrid, Vestergaardsvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Haubjerg Ingrid, Vestergaardsvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Haubjerg Leif, Blåhøjvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hauge Paul Sandfeld, Østergade 25 . . . . . . . . . . . . . . . . Haugen Ingrid, Nr . Bredgade 2 A 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .

HC Automobilservice

Industriparken 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hedegaard Jan, Vardevej 150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hedegaard Karsten Søften, Velhustedparken 31 . . . . . . . Hedegaard Karsten Søften, Velhustedparken 31 . . . . . . . Hedegaard Karsten Søften, Velhustedparken 31 . . . . . . . Hedegaard Karsten Søften, Velhustedparken 31 . . . . . . . Hedegaard Katrine Basballe, Vardevej 128 . . . . . . . . . . . Hedegaard Louise Søften, Velhustedparken 31 . . . . . . . . Heesgaard Erik, Hveddevej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heesgaard Rasmus Haue, Hovedgaden 17 . . . . . . . . . . . Heesgaard Thomas Haue, Hovedgaden 17 . . . . . . . . . . . Heesgaard Thomas Haue, Hovedgaden 17 . . . . . . . . . . . Hegnsvang Inge Damgaard, Skjernvej 121 . . . . . . . . . . . Hegnsvang Inge Damgaard, Skjernvej 121 . . . . . . . . . . . Hejendorf Lene, Vester Alle 10 A st . . . . . . . . . . . . . . . . . Hellgren Sara, Kildevangen 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helligsø Jette, Kastanievej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helligsø Steen, Kastanievej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helligsø Steen, Kastanievej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helligsø Steen, Kastanievej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hellwig Anita Krogsgaard, Nygårdsvej 1 . . . . . . . . . . . . . Hellwig Anita Krogsgaard, Nygårdsvej 1 . . . . . . . . . . . . . HelsecenterMidt Borris, Borgergade 1 A . . . . . . . . . . . . . HelsecenterMidt Sdr . Felding, Bredgade 1 . . . . . . . . . . . Helsinghoff Kim Hedeager, Guldbjergvej 1 . . . . . . . . . . . Helsinghoff Kim Hedeager, Guldbjergvej 1 . . . . . . . . . . . Helsinghoff Kim Hedeager, Guldbjergvej 1 . . . . . . . . . . . Helstrup Ingrid Solveig, Møllegaarden 21 . . . . . . . . . . . . Henningsen Morten Lindquist Hagemann, Rævehøjvej 6 Henningsen Morten Lindquist Hagemann, Rævehøjvej 6 Henningsen Morten Lindquist Hagemann, Rævehøjvej 6 Henriksen Andreas Hylddahl, Møllegaarden 49 . . . . . . . . Henriksen Anette, Vardevej 132 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Anna, Velhustedvej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Anne Marie, Paarupvej 40 . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Daniel Skjønnemann, Skovbjergvej 5 1 th . . Henriksen Erik, Tarpvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Erik, Tarpvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Gudrun Marie Kristine, Sandfeld Alle 19 . . . . . Henriksen Johanne, Vardevej 132 . . . . . . . . . . . . . . . . .

27 57 61 76 97 19 87 04 61 75 95 74 50 78 16 89 22 93 81 02 22 93 74 82 22 46 81 02 24 23 39 27 42 33 77 11 52 88 05 44 26 55 71 55 25 12 44 02 24 60 22 10 20 67 22 76 97 19 16 20 40 81 19 19 61 79 16 20 24 28 83 30 71 78 48 26 20 23 30 35 97 19 64 04 20 45 63 93 97 19 64 99 53 12 11 26 28 51 81 17 51 36 15 79 22 38 87 11 93 94 69 33 51 91 69 01 30 23 90 27 25 21 50 05 42 94 44 23 29 45 19 79 97 19 63 63 60 48 92 53 42 20 91 59 27 12 03 63 52 38 60 42 52 37 07 44 25 62 87 51 61 31 36 05 20 89 27 67 61 72 99 20 61 72 10 75 22 61 69 16 53 58 90 42 24 48 02 59 97 36 60 27 97 36 60 27 25 67 36 69 22 80 91 64 22 42 35 38 21 35 98 21 40 46 38 31 29 17 37 34 23 36 42 72 22 50 90 77 22 15 87 07 25 54 27 07 40 31 51 61 22 22 01 04 42 43 82 43 40 75 82 43 51 36 78 32 50 75 11 99


Hveddegaard

53 55 08 80 97 19 84 33 22 80 94 00 40 19 16 27 22 99 75 85 26 39 41 47 22 43 88 46 30 33 04 80 21 75 73 61 61 45 24 95 29 80 82 27 21 96 15 40 50 91 31 66 29 62 45 03 20 53 39 56 20 23 89 03 61 72 72 76 42 68 71 33 42 66 31 74 61 45 55 71 61 13 04 20 53 82 94 74 53 62 94 74 22 33 94 74 97 19 19 33 24 45 41 12 52 11 26 45 42 48 44 26 21 85 41 18 30 22 74 30 30 69 87 28 42 62 72 80 93 99 50 59 29 37 60 65 97 14 91 32 22 28 78 29 97 19 83 82 25 73 29 82 22 15 91 04 30 13 65 46 50 94 17 80 21 28 96 02 20 45 58 90 20 89 18 90 60 19 18 26 42 83 55 13 42 50 81 78 31 95 67 88 22 56 31 38 26 82 28 45 30 13 35 68 23 95 92 60 69 13 24 79 30 31 88 76 29 65 07 66 29 64 44 19 22 81 98 77 28 90 93 80 31 12 43 92 22 81 09 95 61 37 14 60 26 46 92 08 23 43 17 48

v/ Siobhan og Søren Kristensen . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 74 90 64 Hvedde Mosevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 44 41 80

Hvid Helga, Sandfeld Alle 25 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvid Helga, Sandfeld Alle 25 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvid Jytte Gurli Vestergaard, Ollingvej 29 . . . . . . . . . . . . Hvid Kenni, Vardevej 106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvid Kenni, Vardevej 106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvid Mads Kristian, Ollingvej 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvisthule Dorthe, Østergade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvisthule John, Skolevejen 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvisthule John, Skolevejen 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hyldgaard Britta Annette, Døvlingvej 9 . . . . . . . . . . . . . . Hyldgaard Jørn, Døvlingvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hylleberg Allan, Sneppevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hylleberg Allan, Sneppevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hylleberg Liselotte Susanne, Sneppevej 7 . . . . . . . . . . . Hylleberg Liselotte Susanne, Sneppevej 7 . . . . . . . . . . . Hynkemejer Arne Juhl, Sneppevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . Hynkemejer Arne Juhl, Sneppevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . Hynkemejer Arne Juhl, Sneppevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . Hårtotten Ina Balle Jeppesen, Brinkevej 18 . . . . . . . . . . Høeg Bibi Sandegaard, Skolegade 13 . . . . . . . . . . . . . . . Høeg Ditte Hollænder, Agersigvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Høeg Ditte Hollænder, Agersigvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Høeg Ditte Hollænder, Agersigvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Høeg Ditte Hollænder, Agersigvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Høeg Ditte Hollænder, Agersigvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Høeg Ditte Hollænder, Agersigvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Høeg Ditte Hollænder, Agersigvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Høg Simon West, Skarrild Overbyvej 3 . . . . . . . . . . . . . . Høg Simon West, Skarrild Overbyvej 3 . . . . . . . . . . . . . . Høgnesen Gunnvør, Aagade 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høgnesen Gunnvør, Aagade 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høgnesen Gunnvør, Aagade 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Højen Lisbeth, Lærkevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Højen Lisbeth, Lærkevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Højfeldt Steffen, Kirsdalvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Højgaard Henning, Velhustedvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . Højgaard Henning, Velhustedvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . Højlyst V/Knud Rahbek, Paarupvej 38 . . . . . . . . . . . . . . . Højmark Egon, Jernbanegade 196 . . . . . . . . . . . . . . . . . Højmark Jonna Hauge, Jernbanegade 196 . . . . . . . . . . . Hørlyck Jørgen Ørsted, Paarupvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . Hørlyck Jørgen Ørsted, Paarupvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . Hørlyck Lise Lotte, Østergade 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hørlyck Lise Lotte, Østergade 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Revisionsfirmaet Anker Høst

Østergade 12, 7400 Herning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haag Trine, Bavnehøjen 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haag Trine, Bavnehøjen 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haag Trine, Bavnehøjen 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haag Trine, Bavnehøjen 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haagensen Jan Henrik, Præstevænget 62 . . . . . . . . . . . Haagensen Jan Henrik, Præstevænget 62 . . . . . . . . . . . Haagensen Jan Henrik, Præstevænget 62 . . . . . . . . . . .

97 19 14 06 22 82 60 24 97 19 13 90 28 76 24 75 27 89 22 91 22 53 52 33 28 30 74 66 97 19 64 07 21 63 37 50 31 77 89 31 97 19 60 55 31 15 26 81 23 11 33 25 96 94 38 88 40 45 26 81 97 19 20 62 61 75 89 99 42 18 97 87 97 19 66 55 40 38 55 90 60 16 85 94 30 14 09 26 29 40 08 35 28 76 98 93 28 72 63 17 22 84 84 48 21 30 78 76 52 70 07 32 40 56 39 84 97 13 78 16 60 46 06 25 53 31 88 45 28 76 73 22 25 11 83 53 22 66 26 88 31 24 36 50 20 76 21 48 22 67 34 50 20 12 07 11 29 68 19 11 26 78 17 01 25 25 62 63 93 84 42 03 40 91 02 53 97 12 13 77 53 63 24 45 50 70 03 71 22 58 55 94 22 36 03 71 20 83 34 24 20 70 66 01 20 70 64 72

Håndkøbsudsalget Sdr. Felding

Bredgade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 19 80 10

Håndkøbsudsalget Skarrild

Hovedgaden 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 19 60 05

Hårtotten

v/ Ina Balle Brinkevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 19 66 55

I

I/S V . & V . Madsen, Skovsborgvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 95 86 46 Ib Karstensen, Skovbjergvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 74 56 24

85

Navne

Henriksen Joy Maja, Vorgodvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Jytte, Mølholmvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Jytte, Mølholmvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Karl Henning, Toften 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Kim, Skjernvej 120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Kim Fischer, Møllegaarden 49 . . . . . . . . . . . . Henriksen Kim Fjord, Klinten 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Kurt Kristen Ingvard, Paarupvej 40 . . . . . . . . . Henriksen Kurt Kristen Ingvard, Paarupvej 40 . . . . . . . . . Henriksen Lasse, Rugvænget 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Randi Sahl, Rugvænget 2 . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Yvonne Vegge, Peder Strikkers Gård 12 st . . Hermann Connie, Egevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hermann Connie, Egevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hermann Connie, Egevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hermann Connie, Egevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hermansen Jette Jacobi, Åparken 38 . . . . . . . . . . . . . . . Hermens Nick Martinus Wilhelmus, Sønderbyvej 6 . . . . . Hermens Nick Martinus Wilhelmus, Sønderbyvej 6 . . . . . Hertzberg Marianne Ankerstjerne, Nr . Bredgade 24 kl . . Hesselvig Frede Michael, Møllegaarden 219 . . . . . . . . . Hesselvig Sussi, Møllegaarden 187 . . . . . . . . . . . . . . . . Hesselvig Sussi, Møllegaarden 187 . . . . . . . . . . . . . . . . Hesselvig Sussi, Møllegaarden 187 . . . . . . . . . . . . . . . . Hg Lønsy ApS, Harreskovvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hilligsø Peter, Skovbjergvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Himborg Tobias Bo, Møllevænget 16 C . . . . . . . . . . . . . . Hindkjær Fredrik, Nørre Alle 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hindkjær Michael, Klintebakken 108 . . . . . . . . . . . . . . . Hisselholm Dorthe Susanne, Døvlingvej 3 . . . . . . . . . . . . Hjortborg Lillian Studsgaard, Klintebakken 102 . . . . . . . Hjortshøj Michael, Mågevej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hjuler Mike Kastbjerg, Hovedgaden 53 . . . . . . . . . . . . . . Hjøllund Svend Erik, Skarrild Overbyvej 10 . . . . . . . . . . . Hoff Elvira, Sandfeld Alle 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hoffmann Niels Agerskov, Præstevænget 243 . . . . . . . . Hoffmann W, Præstevænget 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hoffmann W, Præstevænget 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holbøll Nadja Brask, Klintebakken 77 . . . . . . . . . . . . . . . Holdgaard Frederikke Lyrum, Sdr . Grenevej 2 . . . . . . . . . Holk Bodil Marie, Møllegaarden 153 . . . . . . . . . . . . . . . . Holm Betty, Grankærvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holm Morten Vesterager, Harreskovvej 4 A . . . . . . . . . . . Holmgaard Erik, Skjernvej 136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holmgaard Louise, Sandetvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holmgaard Marie Louise Glyrskov, Skjernvej 136 . . . . . . Homsy Mahmoud Rached, Velhustedvej 39 . . . . . . . . . . Horvat Darko, Vester Alle 10 D 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Horvat Darko, Vester Alle 10 D 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Horvat Tesa, Peder Strikkers Gård 4 st . . . . . . . . . . . . . Hostrup Aksel Birger, Præstevænget 35 . . . . . . . . . . . . . Hougesen Bente Greve, Aavænget 11 B . . . . . . . . . . . . . Hovmøller Ann, Blåhøjvej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hroarsdottir Margret, Alkhøjvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hroarsdottir Margret, Alkhøjvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hroarsdottir Margret, Alkhøjvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hroarsdottir Margret, Alkhøjvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hugo Muijrers, Mosegaardsvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Husted Jens Christian, Vardevej 101 . . . . . . . . . . . . . . . Husted Jens Christian, Vardevej 101 . . . . . . . . . . . . . . . Hvam Benny Fjordside, Borgergade 53 . . . . . . . . . . . . . Hvam Benny Fjordside, Borgergade 53 . . . . . . . . . . . . . Hvas Grethe, Sønderbro 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I


Ibsen Karsten Emil, Møllegaarden 47 . . . . . . . . . . . . . . . Ibsen Karsten Emil, Møllegaarden 47 . . . . . . . . . . . . . . . Ibsen Karsten Emil, Møllegaarden 47 . . . . . . . . . . . . . . . Ibsen Karsten Emil, Møllegaarden 47 . . . . . . . . . . . . . . . Ibsen Kristian Grene, Hovedgaden 11 . . . . . . . . . . . . . . .

Ilderhede Kloak- og Spuleservice

Vardevej 156 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ildsvad Peder Kjærgaard, Vester Alle 16 . . . . . . . . . . . . . Ildsvad Peder Kjærgaard, Vester Alle 16 . . . . . . . . . . . . . Ingemann Jan Nørgaard, Ronnumvej 8 . . . . . . . . . . . . . Ingemann Jan Nørgaard, Ronnumvej 8 . . . . . . . . . . . . . Ingemann Jan Nørgaard, Ronnumvej 8 . . . . . . . . . . . . . Ingemann Jan Nørgaard, Ronnumvej 8 . . . . . . . . . . . . . Ingemann Jan Nørgaard, Ronnumvej 8 . . . . . . . . . . . . . Ingerslev Ragna Hove, Åparken 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . Ingerslev Ragna Hove Nielsen, Åparken 32 . . . . . . . . . . Ingolf Lund, Skovsborgvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ingversen Tue Møller, Vesterbjergevej 9 . . . . . . . . . . . . . Ingversen Tue Møller, Vesterbjergevej 9 . . . . . . . . . . . . .

Intego A/S El-installation og Service

Energivej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Isaev Rosen Silyanov, Bekkasinvej 9 1 . . . . . . . . . . . . . Isaksen Nicoline Gäth, Nr . Bredgade 18 . . . . . . . . . . . . . Isen Kim, Solbakken 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iversen Heidi, Præstevænget 139 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

J

Navne

J

Jacobsen Anne, Aagade 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Anne, Aagade 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Annika Pernille, Hedebyvej 14 . . . . . . . . . . . . Jacobsen Bente Edith, Ollingvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Eddy Buch, Skovbjergvej 31 . . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Ernst Emil, Klintebakken 3 . . . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Inga, Nyvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Inger-Lise, Klintebakken 3 . . . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Jette, Skovbjergvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacobsen K, Møllegaarden 209 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Rosemarie Haahr, Gl . Høgsvigvej 6 . . . . . . . . . Jacobsen Veronika, Ahornvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Anders Husted, Vester Alle 7 . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Anita Haubjerg, Borgergade 75 . . . . . . . . . . . . Jakobsen Anita Haubjerg, Borgergade 75 . . . . . . . . . . . . Jakobsen Bjarne, Højgaardsvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Bjarne, Højgaardsvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Bjarne, Højgaardsvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Christoffer Leth, Ollingvej 53 . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Christoffer Leth, Ollingvej 53 . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Diana, Søndergade 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Ditlev, Sønderbro 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Erna Højberg, Klintebakken 112 . . . . . . . . . . . Jakobsen Gert Graugaard, Aavænget 11 A . . . . . . . . . . . Jakobsen Gert Graugaard, Aavænget 11 A . . . . . . . . . . . Jakobsen Gert Graugaard, Aavænget 11 A . . . . . . . . . . . Jakobsen Hanne Elisabeth, Præstevænget 53 . . . . . . . . Jakobsen Jens-Christian Witt, Hovedgaden 25 . . . . . . . . Jakobsen John, Enghaven 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Kristian Sønderby, Møllegaarden 167 . . . . . . . Jakobsen Kristian Sønderby, Møllegaarden 167 . . . . . . . Jakobsen Marna Annalise, Møllevænget 1 . . . . . . . . . . . Jakobsen Mette, Landsbyparken 38 . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Mette, Landsbyparken 38 . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Mette, Landsbyparken 38 . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Nikolaj, Vestergaardsvej 1 . . . . . . . . . . . . . . .

86

31 98 72 10 28 71 42 27 28 71 27 42 27 85 27 42 28 26 75 76 21 44 96 80 61 29 76 86 20 97 76 86 60 86 41 15 30 36 30 19 25 75 30 19 22 81 30 19 22 75 30 19 23 27 92 62 97 19 83 61 22 12 81 16 60 64 63 07 40 72 71 70 99 36 49 80 71 84 75 69 21 77 14 66 93 84 14 02 28 18 00 22

27 89 48 04 27 89 31 14 22 61 22 19 61 73 18 96 40 20 67 11 27 81 24 94 97 19 62 35 21 29 37 62 60 19 84 93 97 19 27 03 40 76 52 44 97 19 85 60 27 29 48 80 61 60 87 95 61 60 66 79 40 32 08 38 22 15 19 47 21 68 92 47 61 27 97 36 29 84 87 09 53 38 60 59 30 61 86 76 97 19 62 34 51 28 95 11 30 53 66 62 23 69 88 54 26 82 69 20 40 98 34 44 24 34 34 85 29 84 62 39 25 37 13 25 41 57 76 45 51 62 65 82 31 61 38 57 28 97 11 96 61 30 58 36

Jakobsen Ove Bøndergaard, Kaldalsvej 10 . . . . . . . . . . . Jakobsen Peter Vammen, Plantagevej 2 . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Peter Vammen, Plantagevej 2 . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Rud, Vester Alle 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Rud, Vester Alle 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Rud, Vester Alle 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Rud, Vester Alle 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Svend Bøndergaard, Kaldalsvej 9 . . . . . . . . . . Jakobsen Søren, Møllegaarden 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Verner, Sandfeld Alle 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jas Ejendomsselskab ApS, Lyager 9 . . . . . . . . . . . . . . . Jba Textil Agentur V/Jan Bach Andersen, Vejlgaardvej 1 Jebsen Jeanne Nygård, Stadion Alle 12 . . . . . . . . . . . . . Jeffcoat Victoria, Grønnegade 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jens Dalager, Møllevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jens Erik Mortensen, Vejelsigvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jens Pedersen, Øster Hedegårdsvej 4 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Alice Frifeldt, Bavnehøjen 83 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Allan Alex, Silstrupvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Allan Alex, Silstrupvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Allan Alex, Silstrupvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Allan Peter, Kastanie Alle 39 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Anette Ryge, Skovvænget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Anita Lodahl, Vorgodvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Anna Marie, Mølholmvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Anna Marie, Præstevænget 155 . . . . . . . . . . . . . Jensen Anne Marie Sønder, Enghavevej 16 . . . . . . . . . . Jensen Anne Sofie Fabricius, Elme Alle 11 . . . . . . . . . . . Jensen Anne Sofie Fabricius, Elme Alle 11 . . . . . . . . . . . Jensen Annie Lisbeth, Bjergevej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Arne Majbohm, Mosegaardsvej 3 . . . . . . . . . . . . Jensen Asta, Elkjærvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Asta Anna Marie, Postgården 10 st . . . . . . . . . . Jensen Astrid, Klinten 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Benny Bang, Bavnehøjen 23 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Benny Bang, Bavnehøjen 23 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Berit Birkmose, Sandetvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Bettina, Kastanie Alle 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Birgit Sofie, Sandfeld Alle 25 12 . . . . . . . . . . . . . Jensen Birgit Sofie, Sandfeld Alle 25 12 . . . . . . . . . . . . . Jensen Birthe, Tømmergården 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Birthe, Tømmergården 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Bjarne Kristen, Hedebyvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Bo, Skovvænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Bodil Berg, Skovvænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Brian Vedel, Strøget 9 kl . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Britta Kjær, Høgsvigvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Britta Skovbjerg, Mølholmvej 14 . . . . . . . . . . . . Jensen Britta Skovbjerg, Mølholmvej 14 . . . . . . . . . . . . Jensen Carita Damsgaard, Åparken 6 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Carita Damsgaard, Åparken 6 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Carita Damsgaard, Åparken 6 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Carita Damsgaard, Åparken 6 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Carita Damsgaard, Åparken 6 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Carita Damsgaard, Åparken 6 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Carita Damsgaard, Åparken 6 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Christian, Møllegaarden 223 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Christian, Møllegaarden 223 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Christian Birger Heiselberg, Elkjærvej 8 . . . . . . . Jensen Claus Brinch, Vardevej 150 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Claus Hangaard, Vardevej 120 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Claus Hangaard, Vardevej 120 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Curt, Sønderbro 18 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Dagmar Holm, Engholmvej 32 st . . . . . . . . . . . . Jensen Danni Højvang, Skovbjergvej 8 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Danni Højvang, Skovbjergvej 8 . . . . . . . . . . . . . .

21 78 54 81 28 29 51 40 22 39 63 17 25 12 40 42 25 12 40 41 22 95 35 41 22 17 71 16 30 36 23 26 31 58 80 10 91 54 39 37 97 19 10 44 22 15 22 18 91 54 20 80 29 92 52 69 40 17 59 11 20 63 35 72 27 51 15 60 61 66 51 82 97 19 64 15 40 19 53 03 21 12 93 25 21 96 71 24 22 47 56 67 22 56 19 28 97 19 83 63 24 43 76 36 53 55 82 12 29 85 86 94 24 94 86 73 26 84 98 04 40 91 46 18 30 23 31 22 21 60 46 61 29 40 37 11 40 73 13 86 31 14 82 55 24 96 95 61 81 71 00 67 97 19 15 32 21 17 88 49 97 19 84 79 40 76 84 79 23 90 55 04 21 29 06 90 24 91 32 83 41 57 18 07 97 19 86 57 28 12 98 11 22 97 01 56 61 46 20 44 60 80 68 61 60 19 58 60 31 43 05 08 26 18 77 02 24 65 41 19 22 63 81 14 97 19 13 01 30 27 83 36 30 42 51 86 60 16 88 31 42 52 89 69 22 67 89 69 30 66 23 37 50 46 56 33 42 58 20 51 28 83 23 95


20 30 26 13 50 48 18 81 22 54 49 64 21 94 38 48 61 19 23 59 29 45 46 21 23 30 29 03 71 95 89 16 71 95 70 61 51 78 41 56 97 19 22 22 21 32 97 28 53 20 83 31 97 19 81 80 24 87 99 76 97 19 84 72 21 18 34 69 97 19 62 72 26 55 57 71 50 35 44 71 20 58 81 89 20 27 95 43 31 19 37 87 97 19 20 69 51 94 74 00 27 82 85 02 25 71 00 58 97 19 20 51 40 23 33 23 20 20 40 37 41 59 26 58 51 88 08 69 30 23 22 71 40 43 67 93 30 48 37 93 97 19 10 98 24 66 58 45 21 47 01 36 20 77 31 86 29 62 40 68 40 95 91 71 22 30 70 64 23 72 64 67 97 19 17 88 51 16 78 72 51 77 42 10 31 90 27 43 30 24 72 70 50 45 59 45 97 19 85 29 23 63 66 53 97 19 80 07 24 64 68 31 23 93 27 83 30 28 56 65 28 73 87 18 20 74 91 32 61 18 72 93 40 20 82 39 23 37 94 07 24 23 25 21 23 45 66 21 61 30 01 89 40 18 35 65 30 23 69 50 97 19 69 90

Jensen Jeanette, Hovedgaden 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jeanette, Hovedgaden 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jeanette, Hovedgaden 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jeanette, Hovedgaden 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jens, Sandetvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jens, Sandetvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jens, Sandetvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jens Anton, Hedebyvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jens Anton, Hedebyvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jens Ejvind, Kirsdalvej 2 B . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jens Ejvind, Kirsdalvej 2 B . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jens Kristian, Birkebyvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jens Kristian, Agersigvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jens Verner, Klintebakken 47 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jesper, Bjørnkærvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jette Rahbek, Vester Alle 10 A 1 . . . . . . . . . . . . . Jensen Joan Strellner, Barslundvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Johanne Agnete Lundgaard, Bavnehøjen 47 . . . . Jensen Johanne Birgitte, Vester Alle 2 C . . . . . . . . . . . . Jensen Jonas Rud Dueholm, Vester Alle 14 . . . . . . . . . . Jensen Jytte, Mosegaardsvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kaj Schmidt, Sandfeldparken 83 . . . . . . . . . . . . Jensen Kaj Schmidt, Sandfeldparken 83 . . . . . . . . . . . . Jensen Kaj Schmidt, Sandfeldparken 83 . . . . . . . . . . . . Jensen Kaj Tolvduvar, Hveddevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Karen Margrethe Dal, Sandfeldparken 67 . . . . . . Jensen Karsten, Ollingvej 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kasper Dam, Bekkasinvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kasper Stokholm, Sandfeldparken 75 . . . . . . . . Jensen Kasper Østergaard, Hedebyvej 12 . . . . . . . . . . . Jensen Kent, Engebækvej 9 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kenth Sig, Blåhøjvej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ketty, Rugvænget 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kim Chresten, Vejlgaardvej 10 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Knud Erik, Godthaabsvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Knud Erik, Godthaabsvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Krista, Engebækvej 20 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kristian Bredahl, Skjernvej 123 . . . . . . . . . . . . . Jensen Kurt, Klintebakken 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kurt, Klintebakken 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kurt, Klintebakken 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kurt, Klintebakken 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kurt Bagger, Møllegaarden 113 . . . . . . . . . . . . . Jensen Lars, Vardevej 158 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Lars, Skovbjergvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Lars, Skovbjergvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Lars S, Nr . Karstoftvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Lasse Bang, Brogade 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Lasse Bang, Brogade 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Lasse Skov, Møllegaarden 11 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Leif Lindhardt, Grønnegade 2 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Lene Borch, Solsikkevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Lene Borch, Solsikkevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Lene Sandfeld, Hovedgaden 42 B . . . . . . . . . . . Jensen Lene Sandfeld, Hovedgaden 42 B . . . . . . . . . . . Jensen Leo Meilby, Hveddevej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Leo Meilby, Hveddevej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Lilly Kirstine, Kastanie Alle 31 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Lilly Kirstine, Kastanie Alle 31 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Linda Econar, Blåhøjvej 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Lisbeth Dahl, Vestergade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Lisbeth Dahl, Vestergade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Lone Øvig Bjerg, Klintebakken 94 . . . . . . . . . . . Jensen Lone Øvig Bjerg, Klintebakken 94 . . . . . . . . . . . Jensen Lone Øvig Bjerg, Klintebakken 94 . . . . . . . . . . . Jensen Lone Øvig Bjerg, Klintebakken 94 . . . . . . . . . . .

60 48 93 53 60 45 15 38 52 37 77 12 23 21 73 49 30 88 96 36 30 80 96 36 22 36 21 47 51 50 10 22 29 27 82 84 60 62 88 12 22 21 11 54 42 58 86 42 30 44 64 35 21 45 97 28 42 40 32 75 60 22 28 83 22 80 10 12 50 56 29 13 51 26 97 03 61 41 52 26 40 54 21 55 97 19 17 96 60 49 64 40 21 44 68 90 22 77 51 13 24 67 59 08 41 16 17 25 23 37 68 64 20 96 70 86 20 64 08 27 23 25 19 26 75 94 37 69 97 19 85 37 21 55 77 07 21 97 20 30 21 93 41 28 50 93 18 61 28 26 60 23 60 58 06 94 60 56 06 94 40 32 06 94 26 57 07 29 40 30 86 97 75 34 72 31 22 95 69 31 20 43 09 33 97 18 71 11 60 92 81 63 53 55 51 78 60 64 14 52 41 40 43 89 49 40 35 99 29 11 17 55 52 58 57 47 41 27 49 39 97 19 63 36 51 79 19 48 97 19 15 44 21 42 15 65 25 75 67 68 50 70 75 44 25 70 94 91 53 57 29 09 53 57 09 06 53 50 29 09 41 29 00 68

87

Navne

Jensen David Grønkjær, Bavnehøjen 99 . . . . . . . . . . . . . Jensen Dina Falck, Nørregade 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Dina Falck, Nørregade 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Dorte Hanne, Nr . Bredgade 20 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Dorthea Elkjær, Nr . Bredgade 18 1 . . . . . . . . . . . Jensen Egon Birkedal, Borgergade 49 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ejnar Knudsen, Sandfeldparken 63 . . . . . . . . . . Jensen Ella Munksgaard, Østergade 29 . . . . . . . . . . . . . Jensen Ella Munksgaard, Østergade 29 . . . . . . . . . . . . . Jensen Ella Munksgaard, Østergade 29 . . . . . . . . . . . . . Jensen Ellen Damgaard, Bekkasinvej 4 . . . . . . . . . . . . . Jensen Else, Hveddevej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Else Marie, Skolegade 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Emilie Valborg, Nørregade 11 1 18 . . . . . . . . . . Jensen Erik M, Høgsvigvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Erik Møller, Høgsvigvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Erik Peder Søby, Vestergaardsvej 5 . . . . . . . . . . Jensen Erik Søby, Vestergaardsvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ernst, Elme Alle 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Flemming, Skolegade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Flemming, Skolegade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Frank, Fjelstervangvej 26 N 2 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Frank Mosgård, Bjergevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Frede Ellegaard, Klintebakken 85 . . . . . . . . . . . . Jensen Frede Ellegaard, Klintebakken 85 . . . . . . . . . . . . Jensen Frederik Dahl, Bekkasinvej 39 1 . . . . . . . . . . . . Jensen Frederik Grønskov Madsbjerg, Nr . Bredgade 18 . Jensen Frida Schwartz, Sandfeld Alle 25 10 . . . . . . . . . . Jensen Gert, Kastanie Alle 25 C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Gert, Kastanie Alle 25 C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ghita Krog, Landsbyparken 37 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Gitte Thornvig, Timlundvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Gitte Thornvig, Timlundvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Gregers Birkedahl, Borgergade 48 . . . . . . . . . . . Jensen Gregers Birkedahl, Borgergade 48 . . . . . . . . . . . Jensen Gunnar Ahle, Jernbanegade 32 . . . . . . . . . . . . . Jensen Hans Ejgil, Sandfeldparken 67 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Hans Enevold, Møllegaarden 109 . . . . . . . . . . . . Jensen Hans Enevold, Møllegaarden 109 . . . . . . . . . . . . Jensen Hans Kristian, Klintebakken 7 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Hans Marinus, Landsbyparken 14 . . . . . . . . . . . Jensen Hans Otto, Skovbrynet 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Hans Torben, Fruerbyvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Harly Vestergaard, Klinten 10 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Harly Vestergaard, Klinten 10 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Helle, Bavnehøjen 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Henning, Harreskovvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Henning, Borgergade 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Henrik Paw, Præstevænget 40 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ida Katrine Marie, Søndergade 6 . . . . . . . . . . . . Jensen Ida Katrine Marie, Søndergade 6 . . . . . . . . . . . . Jensen Inga, Hjejlevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Inga, Hjejlevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Inge, Brinkevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Inge Dorthe Brandstrup, Aagade 32 . . . . . . . . . . Jensen Inge Lise, Birkebyvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Inge-Birgit, Sandfeldparken 38 . . . . . . . . . . . . . Jensen Inge-Lise, Holm Parken 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Inge-Lise, Holm Parken 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ingeborg Skovlyst, Markvænget 3 . . . . . . . . . . . Jensen Inger Marie Højberg, Engholmvej 16 st . . . . . . . Jensen Ingrid, Sønderbro 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Iver, Ilderhede Kirkevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Iver, Ilderhede Kirkevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jane Grønbæk, Høgsvigvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jeanette, Hovedgaden 13 . . . . . . . . . . . . . . . . .

J


Navne

J

Jensen Lone Øvig Bjerg, Klintebakken 94 . . . . . . . . . . . Jensen Mads, Mølholmvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Mads Christian Astrup, Mosegaardsvej 1 . . . . . . Jensen Mads Christian Astrup, Mosegaardsvej 1 . . . . . . Jensen Mads Christian Astrup, Mosegaardsvej 1 . . . . . . Jensen Mads Christian Astrup, Mosegaardsvej 1 . . . . . . Jensen Mads Christian Astrup, Mosegaardsvej 1 . . . . . . Jensen Mads Peder, Nygade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Magda Kirstine Høgh, Klinten 10 . . . . . . . . . . . . Jensen Maiken Lundbye, Sdr . Ommevej 5 . . . . . . . . . . . Jensen Maiken Lundbye, Sdr . Ommevej 5 . . . . . . . . . . . Jensen Maiken Vesterager, Sønderbro 5 . . . . . . . . . . . . . Jensen Margit Kolstrup, Blåhøjvej 70 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Mariane Krog, Solbakken 26 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Mary Johanne, Vester Alle 23 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Mette Stegmann, Klintebakken 25 . . . . . . . . . . . Jensen Michael, Kastanie Alle 27 C . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Michael Skov, Møllegaarden 11 . . . . . . . . . . . . . Jensen Mina Zohra Dalager, Hedebyvej 4 . . . . . . . . . . . . Jensen Mona Viola, Vestergaardsvej 17 . . . . . . . . . . . . . Jensen Niels Dahl, Kærhedevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Niels Dahl, Kærhedevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Niels Kurt, Fjelstervangvej 26 P 2 . . . . . . . . . . . . Jensen Niels-Ole Michael Østergaard, Velhustedvej 13 . Jensen Nina, Møllevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ole, Blåhøjvej 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ole, Blåhøjvej 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ole, Blåhøjvej 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ove Vang, Brinkevej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Palle, Bjergevej 21 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Patrick Kinge, Ollingvej 1 st . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Paw Søndergaard Kølleskov, Hovedgaden 1 . . . . Jensen Per Bøgegren, Skovbjergvej 3 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Per Bøgegren, Skovbjergvej 3 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Per Kristian, Plantagevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Per Lindy, Præstevænget 10 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Pia Axelgaard, Møllevej 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Poul Erik, Sønderbro 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Rasmus, Solkrogen 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Rasmus, Solkrogen 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Rebecca Bang, Østerbro 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Rikke Amtrup, Klintebakken 60 . . . . . . . . . . . . . Jensen Rikke Amtrup, Klintebakken 60 . . . . . . . . . . . . . Jensen Rose Kastbjerg, Søndergaardparken 19 . . . . . . . Jensen Rose Kastbjerg, Søndergaardparken 19 . . . . . . . Jensen Sabarina Østergaard, Vorgodvej 2 . . . . . . . . . . . Jensen Sabarina Østergaard, Vorgodvej 2 . . . . . . . . . . . Jensen Sabarina Østergaard, Vorgodvej 2 . . . . . . . . . . . Jensen Sabarina Østergaard, Vorgodvej 2 . . . . . . . . . . . Jensen Sara Grønkjær, Bavnehøjen 99 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Sascha Krog, Kastanie Alle 17 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Sigurd Asser, Møllegaarden 251 . . . . . . . . . . . . . Jensen Sigurd Asser, Møllegaarden 251 . . . . . . . . . . . . . Jensen Steen Kjær, Ilderhedevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Steen Kjær, Ilderhedevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Steen Kjær, Ilderhedevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Steen Rahbek, Velhustedvej 5 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Stella Tirsbæk, Bjergevej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Susanne Rita, Sandetvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Susanne Rita, Sandetvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Svend Ørbæk, Åparken 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Svend Ørbæk, Åparken 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Thomas Lindgaard, Ollingvej 67 . . . . . . . . . . . . . Jensen Thorkild Håhr, Gl . Høgsvigvej 6 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Torben Agner, Sandfeldparken 38 . . . . . . . . . . . . Jensen Torben Karlskov, Vestergaardsvej 17 . . . . . . . . .

88

31 38 29 09 53 37 56 06 40 76 40 18 25 78 40 18 22 96 40 18 22 76 86 18 22 55 40 18 97 19 12 48 51 72 88 97 53 56 86 00 31 75 58 00 25 54 27 01 20 67 21 97 22 82 06 55 21 93 66 26 24 26 42 62 42 66 85 86 60 72 07 52 40 86 41 47 29 45 21 10 75 34 72 80 61 36 00 40 42 36 80 48 22 50 21 22 40 60 34 71 97 19 67 17 40 74 78 86 23 36 07 87 22 67 31 39 22 37 03 55 22 21 16 37 60 60 72 07 40 19 89 82 29 73 05 81 53 27 08 04 30 21 31 86 21 65 83 18 97 19 18 17 26 78 63 59 23 95 19 96 53 57 26 01 23 26 62 05 23 20 48 68 26 93 60 22 25 56 08 01 60 19 96 78 40 17 91 28 27 12 17 13 24 41 52 71 29 28 93 15 30 29 94 65 61 71 49 69 61 71 49 29 49 40 69 70 28 12 54 81 27 33 48 00 97 19 16 66 40 19 88 49 30 82 72 80 22 35 39 99 41 44 83 39 30 23 83 39 61 33 83 45 41 67 87 84 25 71 96 60 51 25 00 38

Jensen Torben Karlskov, Vestergaardsvej 17 . . . . . . . . . Jensen Torben Vestergård, Grankærvej 4 . . . . . . . . . . . . Jensen Torben Vestergård, Grankærvej 4 . . . . . . . . . . . . Jensen Torben Vestergård, Grankærvej 4 . . . . . . . . . . . . Jensen Tove, Ollingvej 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Tove Fisker, Præstevænget 65 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ulla Krestine Krog, Klintebakken 47 . . . . . . . . . . Jensen Vagn Ole, Skolegade 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Vera, Landsbyparken 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Verner Odderskjær, Nørregade 28 . . . . . . . . . . . Jensen Vibeke Claudia Møller, Stationsvej 4 . . . . . . . . . . Jensen Vibeke Claudia Møller, Stationsvej 4 . . . . . . . . . . Jensen Vibeke Claudia Møller, Stationsvej 4 . . . . . . . . . . Jensen Vibeke Claudia Møller, Stationsvej 4 . . . . . . . . . . Jensen Vibeke Claudia Møller, Stationsvej 4 . . . . . . . . . . Jensen Victor Andreas, Engebækvej 34 . . . . . . . . . . . . . Jensen Villy, Sønderbro 18 st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Villy, Bjergevej 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Villy, Bjergevej 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Villy, Sønderbro 18 st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Vinni Dal, Møllegaarden 223 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Vinni Dal, Møllegaarden 223 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Vinni Dal, Møllegaarden 223 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Aage, Borgergade 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Aage, Borgergade 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Aage, Borgergade 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jenss Henriette Pernille, Præstevænget 17 . . . . . . . . . . . Jenss Henriette Pernille, Præstevænget 17 . . . . . . . . . . . Jenss Patrick Kevin Ingerslev, Bredgade 10 kl . . . . . . . . Jenss Simon Kent Ingerslev, Præstevænget 17 . . . . . . . . Jenss Simon Kent Ingerslev, Præstevænget 17 . . . . . . . . Jenss Simon Kent Ingerslev, Præstevænget 17 . . . . . . . . Jenss Simon Kent Ingerslev, Præstevænget 17 . . . . . . . . Jeppesen Bjarne Elvin, Klintebakken 31 . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Christina Hejbøll, Klintebakken 86 . . . . . . . . . Jeppesen Christina Hejbøll, Klintebakken 86 . . . . . . . . . Jeppesen Hugo Korsholm, Engebækvej 47 . . . . . . . . . . . Jeppesen Hugo Korsholm, Engebækvej 47 . . . . . . . . . . . Jeppesen Hugo Korsholm, Engebækvej 47 . . . . . . . . . . . Jeppesen Ina Balle, Brinkevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Ina Balle, Brinkevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Ingvard Mikael, Paarupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Ingvard Mikael, Paarupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Karna Grethe, Paarupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Leon Friborg, Klintebakken 86 . . . . . . . . . . . . Jeppesen Lisbeth, Aagade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen René, Arnborgvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Svetlana Linnet, Timlundvej 20 . . . . . . . . . . . . Jepsen Alex Michael Ravnkilde, Lindevej 1 . . . . . . . . . . . Jepsen Hanne Falck, Møllevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jepsen Hanne Falck, Møllevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jepsen Helene Breinholt, Nr . Bredgade 25 . . . . . . . . . . . Jepsen Mette, Vestergade 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jepsen Mogens Waitz, Vibevænget 10 . . . . . . . . . . . . . . Jepsen Poul Houborg, Rugvænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Jepsen Poul Houborg, Rugvænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Jepsen Vita Falck, Aagade 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jes Christian Olesen, Nr . Karstoftvej 11 . . . . . . . . . . . . . Jespersen Ane Gyldenlev, Egevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Jespersen Eleonora Inger, Vester Alle 2 F . . . . . . . . . . . . Jespersen Helle Birkebæk, Møllegaarden 69 . . . . . . . . . Jespersen Jens Christian, Møllegaarden 207 . . . . . . . . . Jespersen Kaj, Vibevænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jespersen Kaj Egon, Vibevænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jespersen Karl Hauris, Møllegaarden 139 . . . . . . . . . . . Jespersen Lene, Møllegaarden 207 . . . . . . . . . . . . . . . .

28 79 69 10 28 76 69 33 22 90 32 89 22 63 23 43 20 74 15 53 28 86 49 05 22 48 74 37 53 21 83 31 28 57 69 33 97 19 81 94 42 72 44 35 42 52 10 53 21 28 88 01 21 28 71 77 21 13 67 26 40 16 62 23 40 72 29 38 40 64 94 01 40 64 94 00 29 16 17 63 30 27 53 37 21 78 96 19 20 20 52 42 75 34 70 60 21 43 45 46 21 22 12 86 42 59 93 82 42 59 93 78 60 60 79 90 61 13 50 40 51 80 32 26 50 50 45 74 50 50 41 28 23 45 62 94 40 51 79 06 40 50 79 06 75 34 71 73 40 34 71 73 20 81 68 44 51 70 61 94 41 29 00 52 21 21 08 51 20 53 79 25 97 19 10 40 25 29 72 76 25 33 34 07 60 94 94 67 52 52 28 46 40 63 57 39 40 84 86 06 22 89 89 94 27 82 04 77 97 19 82 77 30 59 45 73 24 24 00 99 20 83 10 11 29 82 84 02 21 73 61 62 52 24 29 77 50 40 46 57 23 71 51 14 23 45 25 46 97 19 17 69 53 28 91 24 24 85 39 98 61 36 51 65


Jespersen Linda Birgit, Sdr . Ommevej 15 . . . . . . . . . . . . Jespersen Linda Birgit, Sdr . Ommevej 15 . . . . . . . . . . . . Jespersen Marianne, Døvlingvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . Jespersen Peter, Velhustedvej 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jespersen Peter, Velhustedvej 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jespersen Peter Gyldenlev, Plantagevej 5 . . . . . . . . . . . . Jespersen Tommy, Nørregade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jespersen Vagn, Barslundvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jessen Tenna Vibe, Elme Alle 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

JK Anlæg ApS

97 19 60 73 30 19 36 66 40 18 41 84 42 46 17 49 22 88 30 70 21 77 30 52 20 26 48 38 75 34 51 77 40 72 12 30 23 42 71 96 27 28 98 04 25 66 79 96 97 19 21 19 30 25 17 50 60 51 33 88 29 45 86 20 24 40 54 74 29 70 67 03 22 95 05 75 22 25 91 93 30 70 75 08 23 67 95 75 22 51 97 85 60 12 62 19 30 22 77 88 20 77 32 70 93 10 59 83 60 13 76 05 23 90 59 83 20 22 54 44 20 73 23 61 20 27 94 71 61 28 85 48 21 77 35 48 20 92 64 72 26 39 90 84 52 78 83 29 51 92 50 63 71 20 41 71 28 24 62 26 20 87 82 45 42 52 30 22 42 46 29 25 42 45 82 23 24 61 82 07 24 80 44 82 97 19 20 74 51 88 90 60 20 29 77 74 20 48 82 12 97 22 61 25 20 73 82 23 20 96 41 81 22 44 41 24

Klinten 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juel-Nielsen Erik, Præstevænget 167 . . . . . . . . . . . . . . . Juel-Nielsen Erik, Præstevænget 167 . . . . . . . . . . . . . . . Juelsgaard Nathalie Brunhøj, Timlundvej 47 . . . . . . . . . . Jurgensen Daniel, Strøget 23 st . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juul Bent, Sandetvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juul Bent, Sandetvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juul Birgit, Borgergade 11 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juul Birgit, Borgergade 11 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 91 68 04 30 49 30 39 22 25 30 39 22 31 20 28 22 45 85 11 97 19 85 34 40 44 85 34 21 76 50 47 20 42 97 49

JT Byg

30 33 23 79 23 38 37 99 91 94 72 03 31 20 90 37 25 73 11 66 25 56 00 29 25 52 02 53 25 21 40 47 22 70 51 70 20 97 91 31 22 41 29 57 42 53 02 15 42 51 02 15 24 23 44 41 22 92 90 29 69 13 28 29 71 90 04 64 29 93 14 71 22 30 27 45 23 45 05 45 21 13 33 33 60 83 84 05 61 46 70 74 61 36 21 15 22 73 24 56 97 19 17 04 30 24 18 52 53 88 53 55 40 11 53 55 25 52 16 84 30 31 40 73 31 97 80 94 28 84 38 53 27 19 89 80 20 22 25 35 23 37 57 62 51 95 20 62 28 30 20 81 28 30 11 81 26 39 39 81 21 16 81 26 97 19 60 67 20 47 81 26 23 27 15 70 29 68 10 11 44 49 41 04 53 66 14 60 31 44 60 03 22 77 59 15 60 74 18 33 22 96 02 27 22 37 62 56 51 56 96 05 50 31 14 61 21 85 05 12 22 26 45 60 28 60 50 91 93 85 72 27 51 66 07 32 40 26 85 66 51 48 74 22 35 10 47 15 21 76 45 85 23 72 03 00 22 74 20 18

89

Navne

Hjøllundvej 15, 7400 Herning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joensen Jan Eddy, Bjergevej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johannes Hugo, Mosegaardsvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Johannesen Claus, Kastanie Alle 21 . . . . . . . . . . . . . . . . Johannesen Flemming Bo Lynghøj, Møllegaarden 33 . . . Johannesen Hanna, Ahornvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johannesen Jette Storgaard, Klintebakken 90 . . . . . . . . Johannesen Leif, Klintebakken 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . Johannesen Mette Lynghøj, Møllegaarden 87 . . . . . . . . . Johannesen Mette Lynghøj, Møllegaarden 87 . . . . . . . . . Johannesen Mette Lynghøj, Møllegaarden 87 . . . . . . . . . Johannesen Mia Lynghøj, Bekkasinvej 8 . . . . . . . . . . . . Johannesen Ove, Elkjærvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johannesen Ove, Elkjærvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Anette Daugaard, Velhustedparken 49 . . . . . . Johansen Annette Pia, Hartvig Skramsvej 2 . . . . . . . . . . Johansen Annette Pia, Hartvig Skramsvej 2 . . . . . . . . . . Johansen Dennis Stampe, Borgergade 15 . . . . . . . . . . . Johansen Dennis Stampe, Borgergade 15 . . . . . . . . . . . Johansen Dennis Stampe, Borgergade 15 . . . . . . . . . . . Johansen Dennis Stampe, Borgergade 15 . . . . . . . . . . . Johansen Egon Gert Voetmann, Plantagevej 6 . . . . . . . . Johansen Ejgild Halling, Sdr . Feldingvej 18 . . . . . . . . . . . Johansen Erik, Præstevænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Erik, Præstevænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Erling, Præstevænget 231 . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Henrik, Møllegaarden 19 . . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Ivan, Borgergade 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Joan Elisabeth Schafer, Præstevænget 141 . . Johansen Kirsten, Elkjærvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Knud Merrild, Alkhøjvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Marianne Gydum, Præstevænget 231 . . . . . . . Johansen Niels Erik Tirsbæk, Hartvig Skramsvej 2 . . . . . Johansen Sebastian Altmann, Ollinghedevej 8 . . . . . . . . Johansen Sebastian Altmann, Ollinghedevej 8 . . . . . . . . John Jensen Montage ApS, Assingvej 17 . . . . . . . . . . . . Johnsen Bodil Skovbjerg, Møllegaarden 275 . . . . . . . . . Johnsen Bruno Skovbjerg, Velhustedvej 31 . . . . . . . . . . Johnsen Bruno Skovbjerg, Velhustedvej 31 . . . . . . . . . . Johnsen Bruno Skovbjerg, Velhustedvej 31 . . . . . . . . . . Johnsen Evald, Møllevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johnsen Johanne Marie, Sandfeld Alle 25 3 . . . . . . . . . . Johnson Britt, Elme Alle 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joof Natascha Amina Sidsel Edel, Skovbjergvej 5 1 tv . Josefsen Janet Gaarden, Jernbanegade 178 . . . . . . . . .

Juul Dorte Joy, Vardevej 150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juul Dorthe, Solkrogen 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juul Gøsta, Borgergade 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juul Gøsta, Borgergade 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juul Mette Irmgard, Borgergade 59 . . . . . . . . . . . . . . . . Juul Tommy, Timlundvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juul Tommy, Timlundvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juul Tommy, Timlundvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juul Tommy, Timlundvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juul Tommy, Timlundvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jysk Boligopvarmning ApS, Østerbro 8 . . . . . . . . . . . . . . Jönsson Didde, Søndergade 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jönsson Didde, Søndergade 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jönsson Didde, Søndergade 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jönsson Didde, Søndergade 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørensen Ejner, Bjørnkærvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Anita Østergaard, Vestergade 28 . . . . . . . . . . Jørgensen Anita Østergaard, Vestergade 28 . . . . . . . . . . Jørgensen Anita Østergaard, Vestergade 28 . . . . . . . . . . Jørgensen Ann Mary Julianne, Sandetvej 17 . . . . . . . . . Jørgensen Ann Mary Julianne, Sandetvej 17 . . . . . . . . . Jørgensen Anna-Marie, Høgsvigvej 14 . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Anni Arevad Hvid, Søndergaardsvej 6 . . . . . . Jørgensen Anni Arevad Hvid, Søndergaardsvej 6 . . . . . . Jørgensen Anni Arevad Hvid, Søndergaardsvej 6 . . . . . . Jørgensen Arne, Sønderbro 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Bente, Møllegaarden 165 . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Birgitte, Grønnegade 19 . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Birgitte, Grønnegade 19 . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Birgitte, Grønnegade 19 . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Bodil Engedal, Sønderbro 4 . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Brian, Gl . Høgsvigvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Brian, Gl . Høgsvigvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Brian, Gl . Høgsvigvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Brian, Gl . Høgsvigvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Charlotte Melchior, Møllevej 15 . . . . . . . . . . . Jørgensen Delphina Maggie Søndergaard, Skjernvej 117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Ejner Straarup, Bjørnkærvej 4 . . . . . . . . . . . . Jørgensen Ejner Straarup, Bjørnkærvej 4 . . . . . . . . . . . . Jørgensen Ejner Straarup, Bjørnkærvej 4 . . . . . . . . . . . . Jørgensen Elin Dam, Østergade 33 . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Elna Koustrup, Timlundvej 49 . . . . . . . . . . . . Jørgensen Erling, Østergade 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Finn, Søndergade 5 kl . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Frank, Egevej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Gitte, Sandfeldparken 37 . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Jan Prütz, Ollingvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen John Flindt, Bavnehøjen 5 . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen John Flindt, Bavnehøjen 5 . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Johnny Kjær, Engebækvej 18 . . . . . . . . . . . . Jørgensen Jonna Søndergaard, Blåhøjvej 63 . . . . . . . . . Jørgensen Jørgen Valdemar, Bavnehøjen 1 . . . . . . . . . . Jørgensen Kaj Heydt, Solsikkevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Kaj Heydt, Solsikkevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Kaj Heydt, Solsikkevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Lars Hjøllund, Søndergade 15 . . . . . . . . . . . . Jørgensen Lars Hvid, Elme Alle 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Lars Laigaard, Velhustedparken 7 . . . . . . . . . Jørgensen Lars Laigaard, Velhustedparken 7 . . . . . . . . . Jørgensen Lars Laigaard, Velhustedparken 7 . . . . . . . . . Jørgensen Leif Thorvald, Tømmergården 14 . . . . . . . . . . Jørgensen Leif Thorvald, Tømmergården 14 . . . . . . . . . . Jørgensen Leif Thorvald, Tømmergården 14 . . . . . . . . . . Jørgensen Lis Knudsen, Bavnehøjen 1 . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Mads Ankerstjerne Nygård, Solhjemvej 7 . . .

J


Jørgensen Mariola Laszkiewicz, Velhustedvej 1 . . . . . . . Jørgensen Mathilde Theresa Vesth, Timlundvej 14 . . . . . Jørgensen Michael Kjær, Skovvænget 4 . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Niels Henning, Solhjemvej 7 . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Niels Henning, Solhjemvej 7 . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Niels Kristian Laigaard, Sandfeldparken 35 . . Jørgensen Ole Henning, Skovbjergvej 35 . . . . . . . . . . . . Jørgensen Ole Henning, Skovbjergvej 35 . . . . . . . . . . . . Jørgensen Paul Andy Hvid, Høgsvigvej 14 . . . . . . . . . . . Jørgensen Per, Engebækvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Peter Hjøllund, Timlundvej 49 . . . . . . . . . . . . Jørgensen Poul Østergaard, Kastanievej 8 . . . . . . . . . . . Jørgensen Rene Arevad Hvid, Kildevangen 5 . . . . . . . . . Jørgensen Tony Dam, Møllegaarden 105 . . . . . . . . . . . . Jørgensen Tony Dam, Møllegaarden 105 . . . . . . . . . . . . Jørgensen Uffe Lyhne, Møllegaarden 165 . . . . . . . . . . . Jørgensgaard Vibeke, Klinten 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

K

Kaehne Bo, Arnborgvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kaharevic Ferid, Sandetvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kaltoft Lars Peter, Stadion Alle 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kaltoft Leo, Stadion Alle 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kaltoft Sussi Marlene, Engebækvej 31 . . . . . . . . . . . . . . Kaltoft Sussi Marlene, Engebækvej 31 . . . . . . . . . . . . . . Kaltoft Sussi Marlene, Engebækvej 31 . . . . . . . . . . . . . . Kalve Dace, Vinkelvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kamp Anni, Solsikkevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kampp Inger Lise, Timlundvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kamstrup Else Margrethe, Præstevænget 28 . . . . . . . . . Karlsen Runa Wolff, Bavnehøjen 43 . . . . . . . . . . . . . . . . Karlsen Runa Wolff, Bavnehøjen 43 . . . . . . . . . . . . . . . . Karpaiev Vladyslav, Ollinghedevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . Karsten Stubben, Sønderkærvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Karstensen Henning, Åparken 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Karstensen Henning, Åparken 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Karstensen Ib, Skovbjergvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Karstensen Ib, Skovbjergvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Karstensen Ib, Skovbjergvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Karstensen Karlo, Ollinghedevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . Karstensen Karlo, Ollinghedevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . Karstensen Karlo, Ollinghedevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . Karstensen Susanne, Skovvejen 11 . . . . . . . . . . . . . . . . Karstensen Søren Nyboe, Vorgodvej 13 . . . . . . . . . . . . .

Navne

K

Karstoft Samlingshus

Blåhøjvej 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kassentoft Jimmy Dahl, Møllegaarden 143 . . . . . . . . . . Kehlet Jannick Faurbye, Sandfeldparken 65 . . . . . . . . . . Kejser Vibeke, Velhustedvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kejser Vibeke, Velhustedvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Keller Mark, Nedre Bukkjærvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kernehuse Kibæk ApS, Møllegaarden 83 . . . . . . . . . . . . Kibo Sikring A/S, Energivej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91 99 21 18 22 57 53 81 40 27 40 26 97 19 85 98 30 57 59 98 20 42 87 07 97 19 91 91 40 13 07 00 22 11 85 62 61 31 89 83 40 29 50 73 30 12 87 47 40 86 34 87 41 49 15 87 25 12 91 61 30 24 99 90 23 83 45 62

53 97 55 23 42 76 82 16 30 42 20 59 30 40 73 03 35 10 48 94 28 74 91 55 21 20 00 54 20 58 47 11 20 99 82 96 24 43 07 14 24 46 57 80 61 38 45 38 26 81 94 93 25 77 49 11 91 89 56 40 40 27 06 15 40 27 03 06 61 11 54 01 60 43 75 68 60 43 75 64 97 19 13 52 30 69 79 91 21 78 52 35 22 92 11 40 97 19 14 65 97 19 62 11 60 10 36 26 26 25 72 15 97 19 15 60 29 83 05 15 61 79 50 94 88 63 37 76 70 20 22 20

Kibæk Autoværksted

Industriparken 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 19 16 44

Kibæk Autoværksted

Industriparken 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 19 16 44

Kibæk Bageri

Jernbanegade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 19 10 46

Kibæk Cykler

Sandfeldparken 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 19 11 80

90

Kibæk Krydsfelt

Velhustedvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 19 14 64

Kibæk Malerfirma

Ørnevej 10 7400 Herning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 80 31 28

Kibæk Maskinstation

Østerbro 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 19 12 22

Kibæk Murerfirma ApS

Arnborgvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 19 15 02

Kibæk Telt- og Serviceudlejning

Paarupvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 19 24 04

Kibæk Trafikskole

v/ Susanne Andersen, Brogade 11 . . . . . . . . . . . . . . . 51 53 62 04

Kibæk Vandværk Amba

Kastanie Alle 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 86 56 49

Kibæk Varmeværk

Energivej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiel Claus Vang, Møllegaarden 135 . . . . . . . . . . . . . . . . Kiel Gitte, Møllegaarden 123 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiel Kristina Vang, Møllegaarden 135 . . . . . . . . . . . . . . . Kiel Kristina Vang, Møllegaarden 135 . . . . . . . . . . . . . . . Kiel Per Uldahl, Kastanie Alle 25 B . . . . . . . . . . . . . . . . . Kielbasa Kinga, Blåhøjvej 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kilde Lars, Bæktoftvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kilde Lene Pia, Bæktoftvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kirk Betina, Blåhøjvej 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kirkeby Johannes, Timlundvej 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kirkegaard Maiken, Egevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kirkegaard Maiken, Egevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kirkens Korshær Genbrugsbutik

Bredgade 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjeldsen Christina, Landsbyparken 57 . . . . . . . . . . . . . . Kjeldsen Christina, Landsbyparken 57 . . . . . . . . . . . . . . Kjeldsen Christina, Landsbyparken 57 . . . . . . . . . . . . . . Kjeldsen Ingrid Palmelund, Møllegaardsvej 4 . . . . . . . . . Kjeldsen Susanne Hjøllund, Møllevænget 10 . . . . . . . . . Kjer Poul-Erik, Landsbyparken 1 A . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Anders Lund, Hveddevej 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Anita Lund, Velhustedparken 11 . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Anita Lund, Velhustedparken 11 . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Anita Lund, Præstevænget 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Bent Lind, Præstevænget 251 . . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Bent Lind, Præstevænget 251 . . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Gunner, Godthaabsvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Gunner, Godthaabsvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Gunner, Godthaabsvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Hans Peder, Kærhedevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Hans Peder, Kærhedevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Ingolf, Borgergade 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Jane Lund, Hveddevej 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Jytte Willumsgård Schmidt, Præstevænget 251 . . . Kjær Kirsten Elsebeth, Hovedgaden 18 . . . . . . . . . . . . . . Kjær Kjeld Bjarne, Strøget 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Lasse, Møllevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Lasse, Møllevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Lasse, Møllevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Lili, Søndergade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Sarah Guldbrandt, Lindevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Svend Erik, Aagade 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Svend Erik, Aagade 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Søren, Præstevænget 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Uffe Grøndal, Nr . Grenevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjærgaard Henrik Frølund, Nr . Karstoftvej 22 . . . . . . . . .

97 19 14 36 20 86 05 20 26 70 11 85 60 45 53 43 40 60 45 43 26 82 54 62 22 42 05 94 30 70 48 12 23 67 81 80 20 25 99 28 29 46 90 35 71 94 91 00 24 80 30 77 21 71 42 77 31 39 30 90 31 16 19 02 26 82 52 79 28 43 86 45 42 33 21 32 26 75 43 07 51 36 14 87 60 72 97 85 30 61 65 95 27 59 27 41 97 19 84 94 50 44 08 77 97 19 86 20 20 99 86 20 20 73 86 20 51 81 19 54 23 24 16 12 21 21 41 01 30 70 19 88 26 46 76 34 61 37 44 50 29 86 81 95 53 63 14 26 29 42 14 26 20 99 65 55 52 40 05 39 20 21 07 40 23 32 17 96 20 28 83 67 61 74 96 29 97 19 64 14 40 30 23 77


Kjærgaard Henrik Frølund, Nr . Karstoftvej 22 . . . . . . . . . Kjærgaard Inge Kristine, Glentevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . Kjærgaard Kurt, Møllegaarden 275 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjærgaard Ove, Vesterbysvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjærgaard Ove, Vesterbysvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjærs Helstegt Pattegris, Bjergevej 26 . . . . . . . . . . . . . . Kjærsgaard Glen, Silstrupvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjærsgaard Hans Jakob, Vardevej 145 . . . . . . . . . . . . . . Kjærsgaard Kia, Rugvænget 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjærsgaard Majbrit Kjærgaard, Silstrupvej 1 . . . . . . . . . . Kjærside Ingeborg, Elkjærvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjærside Ingeborg, Elkjærvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjærsig Camilla Nedergaard, Nedre Bukkjærvej 2 . . . . . . Kjærsig Camilla Nedergaard, Nedre Bukkjærvej 2 . . . . . . Kjærsig Camilla Nedergaard, Nedre Bukkjærvej 2 . . . . . . Kjærsig Camilla Nedergaard, Nedre Bukkjærvej 2 . . . . . . Kjærsig Camilla Nedergaard, Nedre Bukkjærvej 2 . . . . . . Kjærsig Frode, Møllegaarden 211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjærsig Gunner, Sandfeldparken 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjærsig Lone Marianne, Åparken 10 . . . . . . . . . . . . . . . . Kjærsig Lone Marianne, Åparken 10 . . . . . . . . . . . . . . . . Kjærsig Lone Marianne, Åparken 10 . . . . . . . . . . . . . . . . Kjærsig Sabrina Rosengreen, Brinkevej 29 . . . . . . . . . . . Kjøller-Rasmussen Leif Egon, Klinten 22 . . . . . . . . . . . . Klausen Mai Britt Rosenkrans, Klintebakken 64 . . . . . . . Klausen Maria Bach Moesgaard, Vardevej 139 . . . . . . . . Klausen Peter Moesgaard, Vardevej 139 . . . . . . . . . . . . .

Klinik for Fysioterapi

97 19 19 76 29 85 14 95 28 71 60 56 42 61 45 44 40 72 12 30 40 35 71 49 40 42 98 89 22 52 20 17 42 44 65 33 30 33 65 33 28 70 23 66 97 19 62 03 60 63 03 18 28 90 59 49 97 18 71 01 21 82 81 44 97 19 84 91 27 98 40 62 41 82 82 52 40 76 56 26 24 52 66 63 30 61 87 64 26 13 79 93 97 19 22 77 21 65 59 68 20 85 43 82 22 44 19 82 50 51 14 02 22 78 39 41 97 16 80 35 42 52 58 32 23 83 39 83 40 52 68 03 29 93 84 84 30 13 35 62 60 14 34 56 53 94 04 27

Knudsen Nadia Kærgaard, Møllegaarden 99 . . . . . . . . . . Knudsen Nicklas, Rævehøjvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Ove, Kærhedevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Per Linus, Postgården 4 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Tais Bredberg, Ronnumvej 7 . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Tais Bredberg, Ronnumvej 7 . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Villy, Klintebakken 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kok Werner Timm, Sandfeld Alle 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kokkenborg Simon Arnt, Blåhøjvej 66 st mf . . . . . . . . . Kold Peter, Præstevænget 245 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kold Peter, Præstevænget 245 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolind Anne Marie, Sandfeldparken 9 . . . . . . . . . . . . . . . Kolind Carl E, Sandfeldparken 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolster Malthe Würtz, Kirkepladsen 7 . . . . . . . . . . . . . . . Kolster Marchus Würtz, Kirkepladsen 7 . . . . . . . . . . . . . Kolster Trine Würtz, Kirkepladsen 7 . . . . . . . . . . . . . . . . Koop-Jakobsen Rune, Klintebakken 22 . . . . . . . . . . . . . Kopczynski Dominik Piotr, Kastanie Alle 16 A . . . . . . . . . Koptiaeva Larisa, Rævehøjvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Korsgaard Anette Wejersø, Grønnegade 5 . . . . . . . . . . . . Korsgaard Gert, Blåhøjvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Korsgaard Gert, Blåhøjvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Korsgaard Per Wejersø, Grønnegade 5 . . . . . . . . . . . . . . Korsholm Anne Mette, Bavnehøjen 121 . . . . . . . . . . . . . Korshøj Klaus, Møllegaarden 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Korshøj Klaus, Møllegaarden 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kousgaard Bodil, Sandfeldparken 53 . . . . . . . . . . . . . . . Kousholt Cecilie Corvenius Berg, Vardevej 150 . . . . . . . . Krabbe Anja, Aavænget 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krabbe Morten Hedegaard, Nygade 1 . . . . . . . . . . . . . . . Kragsig Peder, Nr . Karstoftvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krahn Laila Karlskov, Vejlgaardvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Krahn Laila Karlskov, Vejlgaardvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Kramer Anne Hejde, Aagade 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Anders Dynes, Bavnehøjen 41 . . . . . . . . . . . . Kristensen Anette, Sdr . Feldingvej 45 . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Anette, Sdr . Feldingvej 45 . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Anette, Sdr . Feldingvej 45 . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Anne Marie, Birkebyvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Arne, Hjejlevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Asta, Glentevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Benni, Fruerbyvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Bent, Nørregade 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Bent Emil, Aavænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Bent Emil, Aavænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Bjarne, Toften 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Bjarne, Toften 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Brian Melhedegaard, Brinkevej 25 . . . . . . . . Kristensen Brian Melhedegaard, Brinkevej 25 . . . . . . . . Kristensen Brian Peder, Over Silstrupvej 5 . . . . . . . . . . . Kristensen Brian Urskov, Elkjærvej 16 . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Carsten Damkjær, Klinten 18 . . . . . . . . . . . . . Kristensen Carsten Damkjær, Klinten 18 . . . . . . . . . . . . . Kristensen Claus Henrik, Klinten 48 . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Conny Juel, Hovedgaden 26 . . . . . . . . . . . . . Kristensen Conny Juel, Hovedgaden 26 . . . . . . . . . . . . . Kristensen Dorte Rask Bennedsen, Arnborgvej 9 . . . . . . Kristensen Dorte Rask Bennedsen, Arnborgvej 9 . . . . . . Kristensen Dorte Rask Bennedsen, Arnborgvej 9 . . . . . . Kristensen Dorthe Vang, Gl . Skolevej 9 . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Edith, Sønderbro 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Elin Bente, Præstebakken 4 . . . . . . . . . . . . . Kristensen Elin Bente, Præstebakken 4 . . . . . . . . . . . . . Kristensen Ella, Birkemosevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Else, Velhustedvej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Else, Bavnehøjen 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42 79 55 60 21 61 16 76 75 34 72 42 23 11 47 55 29 70 22 29 22 10 55 49 20 77 43 71 61 29 15 07 26 25 94 71 40 13 64 22 23 60 37 04 23 24 16 14 97 19 12 23 28 59 18 50 53 62 87 95 60 82 87 95 29 72 69 82 50 22 22 78 61 48 36 13 31 96 60 01 97 19 62 24 61 69 62 24 25 32 65 27 40 53 89 51 22 48 74 55 20 99 89 25 40 46 68 69 52 44 02 30 24 61 68 16 28 60 44 42 20 66 13 50 60 13 44 30 28 90 03 30 40 75 19 78 40 17 80 06 42 25 35 84 22 93 99 90 20 97 52 04 27 63 46 36 20 89 40 16 97 19 11 27 40 35 60 92 20 32 21 80 97 19 11 40 21 44 22 94 22 12 63 96 20 67 05 78 29 21 19 13 23 67 17 38 26 80 41 80 24 27 75 67 60 19 93 63 20 28 93 63 22 32 55 90 27 82 90 34 20 36 04 20 42 95 13 05 31 12 59 68 25 57 07 07 27 21 89 93 28 60 20 12 97 19 82 93 20 82 86 67 20 93 44 42 41 19 78 20 26 54 60 51

91

Navne

Brogade 6b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klemmensen Vagn, Sandfeld Alle 25 20 . . . . . . . . . . . . . Klinkby Lasse Borst, Bøgevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klinkby Rosie Maria Borst, Bøgevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . Klip & Krøl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klyver Jan, Blåhøjvej 52 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klütz Jan, Præstevænget 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knezevic Milka, Møllegaardsvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knezic Milenko, Møllegaardsvej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . Knezic Milenko, Møllegaardsvej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . Knezic Zoran, Møllegaardsvej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knud Erik Nørgaard, Bæktoftvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Bente, Vibevænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Bettina Bach, Ollingvej 67 . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Bruno, Nr . Karstoftvej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Else Hedegaard, Vestervænget 6 . . . . . . . . . . . Knudsen Emil, Præstevænget 157 . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Jan, Vardevej 113 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Jenny Kjær, Vestergade 31 . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Jens, Rævehøjvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Jens Arne, Søndergade 11 . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Jens Valdemar, Klintebakken 100 . . . . . . . . . . Knudsen Jesper Kromand, Enghavevej 14 . . . . . . . . . . . Knudsen Karl-Aage Lund, Landsbyparken 11 . . . . . . . . . Knudsen Karl-Aage Lund, Landsbyparken 11 . . . . . . . . . Knudsen Karsten, Vesterbysvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Knud Ernst, Blåhøjvej 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Knud Frølund, Vibevænget 9 . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Lars, Vardevej 130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Lars Bang, Velhustedvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Louise Pleth Damhave, Bavnehøjen 127 . . . . . Knudsen Louise Pleth Damhave, Bavnehøjen 127 . . . . . Knudsen Maja Isabella, Vardevej 150 . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Martin Grønkvist, Sandfeldparken 93 . . . . . . . . Knudsen Michael Rene, Vestervænget 6 . . . . . . . . . . . . . Knudsen Michelle Bach, Engkrogen 1 B . . . . . . . . . . . . . Knudsen Micki Theodor, Ollinghedevej 11 . . . . . . . . . . .

20 46 70 80 51 30 42 82 97 19 18 89 51 80 52 41 22 93 52 41 24 42 97 10 42 20 28 14 40 59 42 74 30 11 60 18 51 50 30 13 29 62 18 44 24 64 55 20 29 70 79 98 29 11 55 29 23 70 77 74 23 11 43 03 22 46 70 40 51 26 45 90 51 33 19 07 61 85 14 75 60 70 41 15 29 89 88 93 23 25 39 13 30 27 00 54 41 61 87 31 23 44 00 53 30 24 18 88

K


Navne

K

Kristensen Else Kirsten, Sdr . Feldingvej 43 . . . . . . . . . . . Kristensen Emil, Sønderbro 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Emil, Sønderbro 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Erik, Elkjærvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Erik Thyregaard, Gammelmarksvej 1 . . . . . . . Kristensen Erik Thyregaard, Gammelmarksvej 1 . . . . . . . Kristensen Gert Juel, Hjejlevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Ghita Thomsen, Tømmergården 16 . . . . . . . . Kristensen Hans Jørgen, Solhjemvej 2 . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Hans Jørgen, Solhjemvej 2 . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Helene Birgitte Margrethe Kjærgaard, Gl . Skolevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Henning, Øster Hedegårdsvej 1 . . . . . . . . . . . Kristensen Henry, Vardevej 138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Henry, Vardevej 138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Ingrid, Sønderbro 12 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Ingrid Elisabeth Mølsted, Kastanie Alle 18 . . . Kristensen Jan, Skovbjergvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Janni Elttör, Markvænget 7 . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Janni Elttör, Markvænget 7 . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Janni Elttör, Markvænget 7 . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Janni Elttör, Markvænget 7 . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Janni Elttör, Markvænget 7 . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Janni Elttör, Markvænget 7 . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Jens Evald, Birkebyvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Jens Skov Myllerup, Gl . Skolevej 3 . . . . . . . . Kristensen Jette, Solbakken 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Jette Bilberg, Bavnehøjen 41 . . . . . . . . . . . . Kristensen Jette Bilberg, Bavnehøjen 41 . . . . . . . . . . . . Kristensen John Juel, Rugvænget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Johnny, Døvlingvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Johnny Kim, Døvlingvej 16 . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Johnny Kim, Døvlingvej 16 . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Judith Ketti, Toften 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Jørgen Christian, Bavnehøjen 41 . . . . . . . . . Kristensen Jørgen Keller, Solbakken 2 st tv . . . . . . . . . Kristensen Jørgen Keller, Solbakken 2 st tv . . . . . . . . . Kristensen Jørgen Keller, Solbakken 2 st tv . . . . . . . . . Kristensen Karl Benny, Klinten 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Karl-Erik, Bækgaardsvej 2 . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Karlo, Sandetvej 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Karsten Koed, Sandetvej 14 . . . . . . . . . . . . . Kristensen Kirsten Louise Koed, Sandetvej 29 . . . . . . . . Kristensen Knud, Bavnehøjen 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Knud Blok, Elkjærvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Kristen Lykke, Nørre Alle 16 . . . . . . . . . . . . . Kristensen Kristen Lykke, Nørre Alle 16 . . . . . . . . . . . . . Kristensen Kristian, Bekkasinvej 20 st . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Kurt, Bjergevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Lene, Skjernvej 116 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Lene Klok, Sandfeldparken 19 . . . . . . . . . . . Kristensen Lene Klok, Sandfeldparken 19 . . . . . . . . . . . Kristensen Lene Nørgaard, Skjernvej 135 . . . . . . . . . . . . Kristensen Lene Nørgaard, Skjernvej 135 . . . . . . . . . . . . Kristensen Lene Nørgaard, Skjernvej 135 . . . . . . . . . . . . Kristensen Lene Nørgaard, Skjernvej 135 . . . . . . . . . . . . Kristensen Lotte Breiner, Skjernvej 155 . . . . . . . . . . . . . Kristensen Lotte Breiner, Skjernvej 155 . . . . . . . . . . . . . Kristensen Lotte Breiner, Skjernvej 155 . . . . . . . . . . . . . Kristensen Lotte Breiner, Skjernvej 155 . . . . . . . . . . . . . Kristensen Malene, Møllebyvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Malene, Møllebyvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Maren Kirstine, Elkjærvej 3 . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Marianne, Præstevænget 117 . . . . . . . . . . . . Kristensen Mary, Brinkevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Michael From, Jernbanegade 28 . . . . . . . . . .

92

61 72 85 49 97 19 17 47 24 45 62 61 22 42 78 42 30 95 38 58 23 44 31 58 22 64 98 65 28 49 16 33 75 34 71 56 30 56 62 36 22 91 49 46 40 33 54 19 93 98 92 56 60 52 28 81 22 86 69 43 42 43 19 29 20 99 82 42 91 53 10 30 51 93 10 30 51 91 57 37 31 56 87 86 31 56 60 73 31 56 08 98 23 23 23 56 42 18 52 66 21 44 25 16 30 11 64 04 26 13 05 03 20 84 34 99 97 19 62 16 30 96 96 32 20 82 88 42 21 45 63 96 97 19 20 04 53 36 41 85 31 27 07 33 20 16 57 56 23 65 12 61 20 86 17 22 29 25 76 74 60 14 32 71 61 65 73 12 97 19 12 94 61 72 22 98 60 19 86 18 22 48 18 70 22 56 64 38 20 67 05 49 21 70 24 70 88 19 88 14 23 96 19 60 30 48 82 24 30 25 85 08 30 25 17 78 30 24 96 00 40 85 67 84 40 84 67 84 25 15 67 84 21 27 95 52 42 73 93 34 22 90 00 14 22 35 56 16 22 40 72 81 41 50 54 51 24 27 35 55

Kristensen Minna Askjær, Bækgaardsvej 2 . . . . . . . . . . . Kristensen Niels Kr, Jernbanegade 28 . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Niels Kristen, Jernbanegade 28 . . . . . . . . . . Kristensen Nina From, Jernbanegade 28 . . . . . . . . . . . . Kristensen Ole Just, Hartvig Skramsvej 8 . . . . . . . . . . . . Kristensen Ove, Birkemosevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Ove, Birkemosevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Ove, Birkemosevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Ove, Birkemosevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Per, Søndergade 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Rasmus Serve, Vester Alle 1 C 1 . . . . . . . . . . Kristensen Rene Domino, Enghavevej 18 . . . . . . . . . . . . Kristensen René Hull, Nørregade 31 . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen René Koed, Møllevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Steen, Præstevænget 117 . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Susanne, Rugvænget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Sven, Døvlingvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Sven Holger, Døvlingvej 18 . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Sven Holger, Døvlingvej 18 . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Søren Hedegaard, Fjelstrupvej 1 . . . . . . . . . . Kristensen Tage, Sandfeldparken 91 . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Torben From, Jernbanegade 28 . . . . . . . . . . Kristensen Ulla Blok, Elkjærvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Edna Christine, Sandfeld Alle 25 4 . . . . . . . . Kristiansen Flemming, Brogade 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Flemming, Brogade 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Gunner, Sandetvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Hans Jørgen Loftlund, Engkrogen 4 . . . . . . . Kristiansen Henning, Klintebakken 23 . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Jørn, Møllegaarden 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Jørn, Møllegaarden 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Lis Hønholt, Grankærvej 8 . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Mary, Engkrogen 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Vicki Loftlund, Brogade 7 . . . . . . . . . . . . . . . Kristoffersen Helene, Elkjærvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristoffersen Helene, Elkjærvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . Krogh Henrik, Ollinghedevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krogh Paul, Sneppevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krogh Paul Johan, Sneppevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krogsgaard Orla, Sandfeld Alle 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krogsgaard Rutchel Soberano, Elme Alle 14 A . . . . . . . . Krogstrup Karina, Landsbyparken 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Kromann-Bjerre Benita Isa, Skovsborgvej 1 . . . . . . . . . . Kromann-Bjerre Jesper, Skovsborgvej 1 . . . . . . . . . . . . . Krupsdahl Casper, Hjejlevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krupsdahl Henriette Riis, Søndergade 3 st . . . . . . . . . . . Krupsdahl Henriette Riis, Søndergade 3 st . . . . . . . . . . . Krupsdahl Jesper, Søndergade 3 st . . . . . . . . . . . . . . . . Krupsdahl Pia Skov, Aagade 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kruse Morten Houlind, Møllegaarden 77 . . . . . . . . . . . . . Krægpøth Henning Holst, Fjelstervangvej 5 . . . . . . . . . . Krægpøth Henning Holst, Fjelstervangvej 5 . . . . . . . . . . Krøjgaard Anita, Arnborgvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kullenberg Per, Nygade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kullenberg Per Leif, Nygade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kullenberg Per Leif, Nygade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kurt Kristian Nielsen, Paarupvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . Kurukkal Prasanth Ramachandra, Nørregade 4 . . . . . . . Kviesgaard Pernille, Velhustedvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . Kvorning Henrik Bech, Velhustedvej 16 . . . . . . . . . . . . . Kylkjær Dorthe Lyk, Solbakken 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kyrylenko Sergii, Borgergade 42 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Kyrylenko Sergii, Borgergade 42 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Kæseler Poul Daniel, Søndergaardparken 7 . . . . . . . . . . Kølbæk Iben, Barslundvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kølleskov Anni Højland, Nr . Karstoftvej 6 . . . . . . . . . . . . .

30 30 11 38 97 19 23 39 61 63 74 88 61 65 88 74 51 91 92 09 97 19 64 31 51 75 76 54 25 54 13 08 21 78 90 12 97 19 87 27 91 86 39 65 24 83 48 46 29 92 35 19 31 50 32 73 20 97 82 41 40 60 49 17 96 94 10 40 93 89 69 33 61 30 69 33 30 91 39 85 60 84 26 71 29 25 93 62 29 44 91 81 33 13 02 02 40 98 91 99 22 79 53 09 75 34 71 58 40 49 62 06 22 61 52 04 61 28 62 33 30 25 51 85 21 28 61 99 21 42 22 26 20 45 84 96 30 60 33 90 28 57 65 08 40 55 25 55 97 19 19 18 21 82 80 23 40 25 98 58 42 78 75 58 22 15 02 65 25 39 50 53 21 40 22 71 42 23 04 80 25 25 80 00 22 22 98 20 26 19 81 69 20 89 35 70 28 62 12 07 42 19 49 91 20 15 81 62 27 59 19 70 97 19 13 93 40 19 13 93 31 39 02 16 97 19 22 52 28 45 56 74 97 19 14 16 53 38 46 86 52 50 01 14 91 99 80 85 91 92 80 88 20 32 08 68 21 42 80 08 22 19 89 42


Kaad Thomas, Ollinghedevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 78 00 58 Kaad Thomas, Ollinghedevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 90 03 16 Kaad Thomas, Ollinghedevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 86 82 78

L

Laigaard Kristian, Vester Alle 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 17 69 14 Laigaard Lars, Bjørnkærvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 19 69 19

Laigaard Kloakservice ApS

40 18 69 19 60 24 87 84 23 42 29 17 20 21 21 65 22 51 98 70 26 14 58 00 60 49 51 36 26 19 09 89 52 37 37 14 20 25 90 05 20 25 00 22 97 19 14 28 21 22 54 18 20 22 54 28 42 75 43 34 22 78 63 50 93 99 30 10 93 88 23 08 97 19 61 02 22 35 37 84 40 61 80 32 29 67 26 78 21 40 40 78 60 75 49 99 22 16 77 32 21 74 77 81 23 44 36 07 23 28 12 07 61 30 16 99 26 19 81 14 97 19 66 33 60 72 65 12 53 61 23 67 53 57 23 67 23 67 96 99 21 66 48 66 22 13 16 84 81 73 86 03 28 82 16 29 21 86 02 05 25 33 91 44 51 89 19 04 28 18 35 08 97 19 16 39 30 82 90 44 30 82 19 55 22 70 77 11 27 14 81 14 42 92 18 57 97 19 84 12 23 43 13 28 60 75 73 79 20 14 19 08 91 55 38 14 97 21 71 17 60 61 24 61 28 87 81 14

Lauge Bonde ApS

Feldsingvej 3a, 6900 Skjern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Anne-Lise, Blåhøjvej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Anne-Lise, Blåhøjvej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Benny, Bjørslevvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Benny, Bjørslevvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Else Birkekjær Platz, Bjørslevvej 1 . . . . . . . . . Lauridsen Emmy, Præstevænget 46 . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Hans, Sønderbyvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Helga Bergstedt, Sandfeld Alle 3 . . . . . . . . . . Lauridsen Kenneth Roland, Bavnehøjen 49 . . . . . . . . . . Lauridsen Pia Elisabet, Blåhøjvej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Solvejg, Skovbjergvej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Solvejg, Skovbjergvej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Svend Aage, Elkjærvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Tommy Lørup, Vardevej 121 . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Winnie Blåberg, Paarupvej 17 . . . . . . . . . . . . Lauritsen Heine Bjarne, Klintebakken 13 . . . . . . . . . . . . Lauritsen Heine Bjarne, Klintebakken 13 . . . . . . . . . . . . Lauritzen Susie Bâjare, Peder Strikkers Gård 6 1 . . . . . . Laursen Dorthe Hoffensetz, Møllegaarden 227 . . . . . . . . Laursen Dorthe Hoffensetz, Møllegaarden 227 . . . . . . . . Laursen Dorthe Hoffensetz, Møllegaarden 227 . . . . . . . . Laursen Elise, Enghaven 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Flemming Bach, Blåkærvej 9 . . . . . . . . . . . . . . Laursen Helga Haubjerg, Bavnehøjen 25 . . . . . . . . . . . . Laursen Jonas Haubjerg, Møllegaarden 127 . . . . . . . . . . Laursen Lars Erik, Sandetvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Lars Erik, Sandetvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Lars Erik, Sandetvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Lars Erik, Sandetvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Lars Erik, Sandetvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Lars Erik, Sandetvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Linda, Landsbyparken 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Mike Fisker, Præstevænget 65 . . . . . . . . . . . . . Laursen Per, Skovvejen 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Per, Skovvejen 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Per, Skovvejen 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Per, Skovvejen 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Thorkild, Enghaven 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laustsen Kenneth, Skarrild Overbyvej 13 . . . . . . . . . . . . Lauth Maj-Britt, Højgaardsvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lavstsen Børge, Borgergade 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lavstsen Niels Laurids, Engebækvej 8 B . . . . . . . . . . . . Lazar Gabriel-Dragos, Bredgade 32 . . . . . . . . . . . . . . . . Leed Karina Dag, Bækgaardsvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . Leed Karina Dag, Bækgaardsvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . Leed Karina Dag, Bækgaardsvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . Leed Karina Dag, Bækgaardsvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . Leerbech Christian, Møllevej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leo Rasmussen, Paarupvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lerager Berit Elizabeth, Sdr . Feldingvej 22 . . . . . . . . . . . Lerager Berit Elizabeth, Sdr . Feldingvej 22 . . . . . . . . . . . Lidegaard Kjeld, Landsbyparken 29 . . . . . . . . . . . . . . . . Lilleøre Kirsten Hjørnholm, Alkhøjvej 1 . . . . . . . . . . . . . . Lindhardt Jørgen K, Bredgade 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 95 11 24 60 61 33 61 97 12 54 49 30 55 20 15 75 34 71 98 21 69 43 96 24 76 23 24 23 64 72 75 23 67 94 76 20 16 60 93 97 36 61 94 60 93 58 61 30 26 43 22 42 25 52 74 21 64 43 05 51 50 09 36 97 19 85 90 20 33 34 71 30 57 87 58 97 19 10 09 20 67 47 69 51 14 88 98 20 28 38 98 30 29 82 17 97 19 13 32 21 25 77 72 61 40 62 45 22 61 26 74 53 50 45 43 42 91 07 45 30 45 72 15 20 53 19 03 20 83 69 84 30 35 32 30 22 93 48 31 42 83 91 63 61 30 24 15 60 53 83 23 51 44 71 40 29 89 72 39 28 76 80 38 28 70 25 37 28 30 30 99 42 91 09 08 40 24 81 17 24 26 74 73 23 20 57 57 22 42 75 75 97 19 19 84 20 64 68 99 22 92 24 85 21 59 08 08 75 34 70 03 22 77 95 16 24 52 51 25 23 36 30 81 22 13 05 13 20 12 30 81 40 57 72 73 52 17 52 91 97 19 69 72 29 24 69 72 29 26 24 65 24 91 21 71 97 19 24 14

93

Navne

Bjørnkærvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lambooij Heiltje Ditta, Engebækvej 33 . . . . . . . . . . . . . . Lambooij Heiltje Ditta, Engebækvej 33 . . . . . . . . . . . . . . Lambooij Heiltje Ditta, Engebækvej 33 . . . . . . . . . . . . . . Lamhauge Annfinn Sune, Østergade 14 . . . . . . . . . . . . . Landbrug Niels Chr Rasmussen, Rævehøjvej 3 . . . . . . . . Landmand Erik Heesgaard, Hveddevej 33 . . . . . . . . . . . Landmand Niels Erik Kristensen, Solhjemvej 1 . . . . . . . . Landmand Rudolf J G Daemen, Højgaardsvej 10 . . . . . . Lange Annette Hesselvig, Klinten 29 . . . . . . . . . . . . . . . Lange Jens, Klinten 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Langkjær Anders, Sandfeldparken 35 . . . . . . . . . . . . . . . Langkjær Anders, Sandfeldparken 35 . . . . . . . . . . . . . . . Langkjær Anders, Sandfeldparken 35 . . . . . . . . . . . . . . . Langkjær Hanne, Kirkegaardevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Langkjær Jannie Ammitzbøll, Møllegaarden 249 . . . . . . Langkjær Niels, Møllegaarden 249 . . . . . . . . . . . . . . . . . Langkjær Niels, Møllegaarden 249 . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Bent, Vistelhøjvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Bent Lautrup, Vistelhøjvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Betina Skyum, Blåhøjvej 52 C . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Carl-Christian, Fjelstervangvej 24 . . . . . . . . . . . . Larsen Carl-Christian, Fjelstervangvej 24 . . . . . . . . . . . . Larsen Dan Vanting, Vestergade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Ellen Margrethe, Strøget 1 st . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Erna Junker, Sandfeld Alle 25 13 . . . . . . . . . . . . Larsen Grethe Marie, Solhjemvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Grethe Marie, Solhjemvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Hanne, Vardevej 113 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Helle Damgaard, Skovvejen 1 . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Henning Falch, Blåhøjvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Henning Falch, Blåhøjvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Henrik, Ollingvej 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Henrik, Ollingvej 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Henrik, Ollingvej 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Henrik, Ollingvej 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Ib Lund, Ollingvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Jens Ove, Nørre Alle 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Jens Ove, Nørre Alle 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Jesper, Møllegaarden 195 . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Jørn, Fasanvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Karsten Ørskov, Kastanie Alle 36 . . . . . . . . . . . . . Larsen Kasper Hummelgaard, Møllevænget 7 st . . . . . . Larsen Kirsten, Møllegaarden 107 . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Kirsten, Møllegaarden 107 . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Kirsten, Møllegaarden 107 . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Klaus Slot, Solhjemvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Leif, Skovvejen 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Malou, Engebækvej 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Mette Kirstine, Vestergade 29 . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Mette Kirstine, Vestergade 29 . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Mette Wätjen, Blåhøjvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Niels Christian, Skovbjergvej 12 . . . . . . . . . . . . . Larsen Rasmus Christian Kiel, Velhustedparken 55 . . . . Larsen Regina, Peder Strikkers Gård 12 1 . . . . . . . . . . . Larsen Ruben Wätjen Falch, Blåhøjvej 33 . . . . . . . . . . . . Larsen Sofie Damgaard, Skovvejen 1 . . . . . . . . . . . . . . .

Larsen Tina Greve, Fasanvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Tobias Wätjen Falch, Blåhøjvej 33 . . . . . . . . . . . . Larsen Aage Kristian, Klinten 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Aage Kristian, Klinten 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lassen Mariette, Timlundvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lassen Mariette, Timlundvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lassen Paw Rejmund, Villavej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lassen Paw Rejmund, Villavej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lassen Regin Dennis, Odinsgaardsvej 5 . . . . . . . . . . . . . Lauesen Poula Jette, Hovedgaden 57 . . . . . . . . . . . . . . .

L


Linding Benthe Langgaard, Vardevej 159 . . . . . . . . . . . . Linding Benthe Langgaard, Vardevej 159 . . . . . . . . . . . . Linding Benthe Langgaard, Vardevej 159 . . . . . . . . . . . . Linding Benthe Langgaard, Vardevej 159 . . . . . . . . . . . . Linding Bjarne, Vardevej 159 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Linding Bjarne, Vardevej 159 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Linding Connie Helstrup, Nederbyvej 9 . . . . . . . . . . . . . . Linding Edith, Præstevænget 249 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lindstrøm Jørgen Edvard Svendsen, Vesterbysvej 5 . . . .

41 41 28 28 41 15 67 62 22 37 48 32 20 48 58 32 97 19 99 32 20 40 50 32 40 20 82 76 21 70 75 31 24 41 28 52

Lindvig VVS A/S

Storegade 43, 6900 Skjern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 36 64 63 Linnet Marianne, Landsbyparken 30 . . . . . . . . . . . . . . . 31 51 21 05 Lisby Hanne, Nr . Karstoftvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 33 43 77

LN Stål & Montage a/s

Industriparken 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lodahl Jens Peder, Vester Alle 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lodahl Jens Peder, Vester Alle 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lodberg Louise Dag, Møllegaarden 215 . . . . . . . . . . . . . Logenthiran Janusha, Fjelstervangvej 26 E st . . . . . . . . . Lomholt Anna, Kærhedevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lomholt Poul, Kærhedevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ludvigsen Esben, Bavnehøjen 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ludvigsen Esben, Bavnehøjen 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ludvigsen Esben, Bavnehøjen 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ludvigsen Esben, Bavnehøjen 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lukic-Bardak Drago, Engkrogen 2 C . . . . . . . . . . . . . . . Lukic-Bardak Radmila, Engkrogen 2 C . . . . . . . . . . . . . .

Tømrerfirmaet Bent Lund A/S

Navne

M

Bukkærvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Birgit Høeg, Søndergaardparken 6 . . . . . . . . . . . . . Lund Evald, Søndergaardparken 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Gitte, Åparken 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Inge Irene, Hjejlevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Inge Irene, Hjejlevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Inger, Vestervænget 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Inger Søndergaard, Vestervænget 2 . . . . . . . . . . . . Lund Ingolf Bernhard, Skovsborgvej 3 . . . . . . . . . . . . . . Lund Jimi, Møllegaardsvej 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Jimi, Møllegaardsvej 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Lis Ulv, Mølholmvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Marie Ulv, Åparken 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Steen, Vestervænget 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Tove, Borgergade 28 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Tove Annelise, Borgergade 28 B . . . . . . . . . . . . . . Lund Telte ApS, Møllegaarden 81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lundgaard Ann, Hveddevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lundgaard Britta, Hveddevej 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lungu Adrian-Florian, Strøget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lungu Ciprian, Grankærvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lungu Ciprian, Grankærvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luta Mihai, Søndergaardsvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luta Mihai, Søndergaardsvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lyby Susanne Lautrup, Sdr . Feldingvej 44 . . . . . . . . . . . Lyhne Peder Kristian, Møllegaarden 7 . . . . . . . . . . . . . . Lyhne Peder Kristian, Møllegaarden 7 . . . . . . . . . . . . . . Lykke Jens, Præstevænget 261 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lykke Tommy Westy, Bækgaardsvej 11 . . . . . . . . . . . . . Lykke Tommy Westy, Bækgaardsvej 11 . . . . . . . . . . . . . Lyngbo Nanna, Hveddevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lyngholm Susanne, Grønnegade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lyngsø Charlotte Egholm, Velhustedparken 23 . . . . . . . . Lyngsø Charlotte Egholm, Velhustedparken 23 . . . . . . . . Lyngsø Torben, Sandetvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lyngsø Torben, Sandetvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lyngsø Torben, Sandetvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94

21 62 13 89 30 89 84 03 22 81 17 86 28 29 13 19 53 76 06 13 97 19 85 91 40 96 85 91 30 34 59 34 30 34 23 65 28 92 39 26 28 74 39 26 61 67 66 59 61 30 66 59 40 85 71 93 23 95 01 19 40 92 73 13 21 71 78 16 97 19 86 36 20 81 58 73 61 79 19 75 61 79 19 17 40 76 38 59 61 70 58 95 30 74 17 88 97 19 84 77 25 60 81 31 30 26 20 66 75 34 72 27 30 66 32 10 22 90 43 58 26 17 65 35 22 46 83 58 71 88 37 11 61 37 55 22 42 17 54 80 53 65 02 76 41 29 81 07 61 60 97 61 24 25 90 94 22 62 84 50 20 99 92 17 23 60 64 48 20 27 15 60 26 44 75 42 29 43 16 65 29 37 32 60 22 91 21 22 51 74 31 51 24 49 78 82 21 91 94 63

Lyngvig Bo, Sandetvej 8 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lysgaard Allan, Klintebakken 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lysgaard Lars Erik, Bredgade 15 st . . . . . . . . . . . . . . . . Lægehuset i Kibæk, Solbakken 30 A . . . . . . . . . . . . . . .

42 23 83 78 20 15 13 08 24 92 27 82 97 19 16 11

Lægevagten

70 11 31 31 26 93 16 46 42 96 47 10 24 93 47 07 29 25 29 56 97 19 28 70 20 93 19 33 27 63 22 11 27 63 11 22 30 62 10 12 24 64 84 22 21 64 65 11

............................. Løfstedt Trine Friis, Blåhøjvej 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løfstedt A/S, Blåhøjvej 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løhde Christina Cramer, Lindevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . Løhde Pia Cramer, Brogade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lønne Karen Østergaard, Brinkevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . Lønne Karen Østergaard, Brinkevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . Lønne Preben, Klinkegaardsvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lønne Preben, Klinkegaardsvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lübker Gunver Jane, Engebækvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Lübker Helle Majvor, Møllegaardsvej 6 . . . . . . . . . . . . . . Lübker Verner, Engebækvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M

Madsen Allan Guul, Bjørslevvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Allan Guul, Bjørslevvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Allan Guul, Bjørslevvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Allan Østergaard, Skovsborgvej 2 . . . . . . . . . . . Madsen Allan Østergaard, Skovsborgvej 2 . . . . . . . . . . . Madsen Anders Holme, Søndergade 13 . . . . . . . . . . . . . Madsen Anette Tang, Klintebakken 48 . . . . . . . . . . . . . . Madsen Anja Raun, Klintebakken 73 . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Anja Raun, Klintebakken 73 . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Anja Raun, Klintebakken 73 . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Anna Kirstine, Brogade 9 A . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Annette Vestergaard, Jernbanegade 22 C . . . . . Madsen Bent, Aavænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Bent, Aavænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Bent, Aavænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Bent Ove, Brogade 9 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Bente, Åparken 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Bente, Åparken 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Bjarne Østergård, Fruerbyvej 10 . . . . . . . . . . . . Madsen Brian, Ronnumvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Brian, Ronnumvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Carsten, Klinten 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Charlotte Engelbrecht, Sønderbro 26 1 . . . . . . Madsen Christian Holme, Søndergade 13 . . . . . . . . . . . . Madsen Christina Raug, Lindevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Christina Raug, Lindevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Dorthe, Møllegaarden 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Edgard Kordteiner Askholm, Bekkasinvej 64 1 Madsen Edgard Kordteiner Askholm, Bekkasinvej 64 1 Madsen Eigil Emil, Engebækvej 21 A . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Ejnar Rindon, Bjergevej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Emmy Kirstine Barslund, Solkrogen 12 . . . . . . . Madsen Eva Marie Ting, Sandfeld Alle 25 39 . . . . . . . . . Madsen Flemming Holme, Søndergade 13 . . . . . . . . . . . Madsen Gerda Marie, Kirkepladsen 3 . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Gordon, Vinkelvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Gordon, Vinkelvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Henny Juul, Postgården 8 st . . . . . . . . . . . . . . Madsen Henny Juul, Postgården 8 st . . . . . . . . . . . . . . Madsen Henry V, Assingvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Holger, Nørre Alle 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Holger, Nørre Alle 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Holger, Nørre Alle 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Hugo Johannes, Præstevænget 19 . . . . . . . . . . Madsen Hugo Johannes, Præstevænget 19 . . . . . . . . . . Madsen Ingrid Sonja, Østergade 32 . . . . . . . . . . . . . . . .

31 24 53 59 27 33 98 88 27 12 62 18 42 68 34 44 42 19 22 82 42 66 26 18 24 87 77 81 60 87 66 61 53 80 66 11 20 78 66 11 61 75 74 83 42 40 64 33 97 19 15 70 71 32 99 12 23 26 80 93 53 29 01 00 40 31 80 17 22 28 34 01 21 48 30 62 23 69 95 17 22 87 57 22 30 96 31 05 40 15 48 22 42 63 60 86 93 60 90 26 60 19 89 15 28 29 26 00 42 30 62 55 22 56 24 67 20 11 70 10 26 54 12 42 40 59 03 47 97 19 20 00 42 20 48 24 21 42 51 03 50 27 28 93 31 26 88 61 97 19 82 87 20 23 23 22 97 19 60 95 61 67 58 66 29 86 47 01 20 40 65 75 53 12 03 49 20 85 74 13 40 37 95 80


Malerfirmaet Ella Munksgaard ApS

97 19 81 72 51 38 13 63 21 35 18 80 23 67 75 72 30 35 52 16 97 19 16 05 40 13 78 05 21 79 54 70 21 21 14 08 29 88 60 95 30 33 77 76 22 36 60 61 60 63 68 33 22 53 27 06 61 29 86 84 40 97 86 84 20 82 55 34 40 23 50 61 30 23 21 93 42 26 81 27 25 32 61 67 27 94 52 45 60 74 79 23 60 67 75 16 42 76 70 99 40 83 80 13 30 95 43 31 24 47 07 93 60 95 97 42 21 96 01 66 30 58 78 37 97 19 80 71 40 56 96 88 29 40 22 59 25 14 51 14 97 19 15 19 21 51 54 36 23 98 51 14 60 82 20 88 28 43 90 29 20 97 52 45 27 59 60 25 40 35 81 64 51 28 73 35 23 92 09 35 97 19 13 55 22 73 20 36 50 29 19 90 60 45 57 87 60 14 27 77 21 16 51 52 97 19 82 32 61 30 83 32 40 41 83 32 30 46 75 61 53 28 78 03 23 49 15 23 40 82 13 29 26 19 13 29 22 62 15 64 97 19 61 13 30 40 07 49 40 31 72 80

Østergade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 42 21 02 Marcher Rene’Stephan, Villavej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 86 60 23

Marcussen Birgitte, Postgården 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Marie Else, Møllegaarden 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marin Dordi, Møllegaardsvej 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marinussen Brian, Bavnehøjen 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . Marinussen Brian, Bavnehøjen 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . Marinussen Kent, Møllegaarden 125 . . . . . . . . . . . . . . . Marinussen Rasmus, Fasanvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . Marinussen Rikke Charlotte, Høgsvigvej 20 . . . . . . . . . . Markussen Anne Merete, Ollingvej 45 . . . . . . . . . . . . . . Martin Pedersen, Paarupvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martinsen Axel Hasse Bork, Bredgade 21 1 tv . . . . . . . Martinsen Rolf, Bekkasinvej 46 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Masiokas Laurynas, Blåhøjvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masiokas Laurynas, Blåhøjvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathiasen Per Vesterlund, Kastanie Alle 38 . . . . . . . . . . Mathiasen Per Vesterlund, Kastanie Alle 38 . . . . . . . . . . Mathiasen Per Vesterlund, Kastanie Alle 38 . . . . . . . . . . Mathiasen Villy, Sandfeldparken 71 . . . . . . . . . . . . . . . . Maul Louise Auning, Kirkegaardevej 4 . . . . . . . . . . . . . . Maul Louise Auning, Kirkegaardevej 4 . . . . . . . . . . . . . . Mauritzen Rene Dixen Pedersen, Borgergade 77 . . . . . . Mauritzen Rene Dixen Pedersen, Borgergade 77 . . . . . . Mauritzen Rene Dixen Pedersen, Borgergade 77 . . . . . . Mauritzen Rene Dixen Pedersen, Borgergade 77 . . . . . . Mauritzen Rene Dixen Pedersen, Borgergade 77 . . . . . . Mazrimas Egidijus, Vester Alle 2 E . . . . . . . . . . . . . . . . . McGuire Casper Storgaard, Albækhedevej 8 . . . . . . . . . . McGuire Monica Michelle Storgaard, Albækhedevej 8 . .

Mega Overfladeteknik

Bjergevej 31b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mehari Habtom Kesete, Blåbjergvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . Meimers Annika, Vejlgaardvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meineche Ghita Karin, Hesselvigvej 10 . . . . . . . . . . . . . . Meinhardt Ingrid Dora Paarup, Møllegaarden 147 . . . . . . Mejer Berit Bych, Landsbyparken 31 . . . . . . . . . . . . . . . Meldgaard Rikke, Klintebakken 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . Melgaard Andreas Thrane, Kirkepladsen 6 . . . . . . . . . . . Melgaard Andreas Thrane, Kirkepladsen 6 . . . . . . . . . . . Melgaard Lars Christian Møller, Sneppevej 9 . . . . . . . . . Meng Casper Kempka, Hveddevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . Mensel Peder Christian, Vardevej 160 . . . . . . . . . . . . . . Mensel Peder Christian, Vardevej 160 . . . . . . . . . . . . . .

MENY

Sandfeldparken 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Slagterafdelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Merrild Kim, Overbyvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Merrild Kirsten, Nederbyvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Midtjysk Godstransport ApS, Lillevej 16 . . . . . . . . . . . . . Mihai Ioan, Vardevej 142 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Anette Thodsen, Vejlgaardvej 6 . . . . . . . . . . . Mikkelsen Birthe Nørgaard, Brinkevej 1 . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Birthe Nørgaard, Brinkevej 1 . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Birthe Nørgaard, Brinkevej 1 . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Birthe Nørgaard, Brinkevej 1 . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Elisabeth Lillelund, Enghaven 60 . . . . . . . . . . Mikkelsen Gerda, Møllevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Holger Nygaard, Ollingvej 69 . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Jan Søe, Bekkasinvej 24 1 . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Jens, Ahornvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Lotte Henker, Præstevænget 131 . . . . . . . . . . Mikkelsen Oliver, Hveddevej 38 F st . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Poul Erik, Rugvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Poul Erik, Rugvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Poul Erik, Rugvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Sanne Møberg, Fjelstervangvej 14 . . . . . . . . .

29 67 79 23 22 14 15 56 22 41 40 13 31 38 20 83 21 47 50 52 96 27 77 07 24 41 31 86 31 13 74 08 30 24 69 33 97 19 21 64 20 28 59 65 60 19 01 50 24 99 00 95 21 26 61 99 51 15 01 08 25 70 22 57 21 77 30 90 97 19 14 10 26 21 25 31 22 27 07 13 91 56 71 75 91 54 67 87 30 11 85 71 29 47 74 83 23 83 61 84 21 64 12 68 20 94 69 33 41 19 54 69 40 82 51 82 71 82 72 80 61 68 92 62 40 83 61 73 25 33 92 20 22 80 82 25 22 97 35 76 51 77 80 63 20 83 93 66 29 93 52 18 50 36 96 93 42 94 04 94 24 64 19 70 97 19 10 33 97 19 23 33 27 26 80 54 61 71 29 65 24 28 37 29 22 64 87 42 61 67 42 35 42 54 10 55 42 53 10 55 29 23 00 42 22 30 16 53 29 82 92 87 40 40 77 13 26 19 42 66 42 66 41 75 41 24 18 42 40 26 77 18 60 66 27 87 71 78 61 80 61 33 86 17 29 41 18 05 28 72 42 70

95

Navne

Madsen J C, Præstevænget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jane, Klinten 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jane, Klinten 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jens Christian, Præstevænget 3 . . . . . . . . . . . . Madsen Jens Peter Terp, Sandfeldparken 61 . . . . . . . . . Madsen Johannes, Agersigvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Johannes, Agersigvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen John Gaardsvig, Kastanie Alle 19 . . . . . . . . . . . Madsen Jytte Yvonne Østergård, Fruerbyvej 10 . . . . . . . Madsen Jørgen Vium, Skovvejen 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Karina Camilla, Klinten 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Kasper Peter, Solbakken 19 . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Ketty Guldberg, Brinkevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Ketty Guldberg, Brinkevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Kirsten, Møllevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Kirsten, Møllevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Kirsten Margrethe, Brinkevej 8 . . . . . . . . . . . . . Madsen Klaus, Skovsborgvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Lars, Bjørslevvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Lars Milius, Klintebakken 73 . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Lene Anette, Øster Hedegårdsvej 3 . . . . . . . . . . Madsen Lis Mølgaard, Møllegaarden 27 . . . . . . . . . . . . . Madsen Lise Marie, Kirsdalvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Lise Marie, Kirsdalvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Lise Marie, Kirsdalvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Lise Marie, Kirsdalvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Lise Marie, Kirsdalvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Lone, Bjørslevvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Louise Bonde, Nørregade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Louise Hedegård, Nr . Bredgade 4 B 1 th . . . . . . Madsen Mads Medom, Klinten 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Meta Lysgaard, Skovbrynet 3 . . . . . . . . . . . . . . Madsen Meta Lysgaard, Skovbrynet 3 . . . . . . . . . . . . . . Madsen Minna, Blåhøjvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Nancy Irene, Klinten 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Niels P Østergaard, Klintebakken 26 . . . . . . . . . Madsen Ole, Øster Hedegårdsvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Peder Vestergaard, Klinten 4 . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Peer Terp Lindgaard, Ollingvej 67 . . . . . . . . . . . Madsen Per Askjær, Præstevænget 163 . . . . . . . . . . . . . Madsen Per Mølgaard, Møllegaarden 29 . . . . . . . . . . . . Madsen Peter, Kirsdalvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Peter Engelbrecht, Agersigvej 1 . . . . . . . . . . . . Madsen Poula Lydia, Enghaven 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen René Brink, Klintebakken 76 . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Ruth Galmstrup, Sønderbro 21 . . . . . . . . . . . . . Madsen Ruth Galmstrup, Sønderbro 21 . . . . . . . . . . . . . Madsen Signe Britta Marie, Vinkelvej 8 . . . . . . . . . . . . . Madsen Steffen Vesterager, Åparken 18 . . . . . . . . . . . . . Madsen Steffen Vesterager, Åparken 18 . . . . . . . . . . . . . Madsen Svend, Østergade 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Svend Erik, Vardevej 134 . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Svend Erik, Vardevej 134 . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Svend Erik, Vardevej 134 . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Thomas Eeg, Skovvejen 10 . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Tove Margrethe, Velhustedvej 17 A . . . . . . . . . . Madsen Ulla, Fasanvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Viggo Engelbrekt, Skovsborgvej 7 . . . . . . . . . . . Madsen Viggo Engelbrekt, Skovsborgvej 7 . . . . . . . . . . . Madsen Viggo Engelbrekt, Skovsborgvej 7 . . . . . . . . . . . Madsen Aage, Blåhøjvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Aage, Blåhøjvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maibom Charles, Blåhøjvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M


Mikkelsen Susan Mai-Britt, Ahornvej 9 . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Ulrik, Præstevænget 131 . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Vivian, Møllevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Vivian, Møllevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Vivian, Møllevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 22 14 36 25 78 28 88 52 17 46 44 20 99 62 13 20 48 67 10

Min Købmand Skarrild

Hovedgaden 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 19 60 05 Minea Alexandru-Daniel, Vardevej 142 . . . . . . . . . . . . . . 20 87 29 44

MK Totalbyg ApS

Nygade 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mischke Lone, Vestervænget 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modog Cristian Nicolae, Bredgade 31 . . . . . . . . . . . . . . Modvig Grethe, Landsbyparken 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . Modvig Grethe Løvbjerg, Landsbyparken 23 . . . . . . . . . . Modvig Ivan, Klintebakken 102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moesgaard Elly, Alkhøjvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moesgaard Elly, Alkhøjvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moesgaard Rasmus Simon Forrest, Nygade 9 1 mf . . . Mogensen Anne Mie, Sandfeldparken 73 . . . . . . . . . . . . Mogensen Belinda Lund, Bavnehøjen 111 . . . . . . . . . . . Mogensen Belinda Lund, Bavnehøjen 111 . . . . . . . . . . . Mogensen Grethe, Grankærvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Mogensen Jørgen, Grankærvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Mogensen Jørgen Åbjerg Neesgård, Grankærvej 10 . . . . Mogensen Kim, Møllegaarden 141 . . . . . . . . . . . . . . . . . Mogensen Kim, Møllegaarden 141 . . . . . . . . . . . . . . . . . Mogensen Kim, Møllegaarden 141 . . . . . . . . . . . . . . . . . Mogensen Linda Alkjærsig, Sneppevej 1 . . . . . . . . . . . . Mogensen Linda Alkjærsig, Sneppevej 1 . . . . . . . . . . . . Mogensen Niels, Sandfeldparken 73 . . . . . . . . . . . . . . .

28 60 44 42 60 94 33 60 60 17 36 84 97 19 24 50 29 87 24 50 20 82 45 36 81 74 59 24 29 93 46 79 20 74 90 11 22 99 96 54 31 54 15 55 20 15 29 20 28 57 34 21 97 19 16 21 41 81 69 33 61 18 79 11 51 66 66 81 42 63 45 95 51 91 89 88 20 72 01 11 22 52 96 05

Tømrerfirmaet Niels Mogensens efterflg. v/ Karsten Pedersen

Navne

N

Stougaardsvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mogensen Tommy, Sneppevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mogensen Tommy, Sneppevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morsing Helle, Solbakken 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Anna Sofie, Mågevej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Bent, Klinten 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Bent, Klinten 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Bent, Klinten 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Birgit Ravn, Klintebakken 84 . . . . . . . . . . . . . Mortensen Ejnar, Bredgade 12 1 tv . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Else Spedtsberg, Østergade 9 . . . . . . . . . . . . Mortensen Else Spedtsberg, Østergade 9 . . . . . . . . . . . . Mortensen Else Spedtsberg, Østergade 9 . . . . . . . . . . . . Mortensen Ivan, Præstevænget 115 . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Jeannette Frost, Nygårdsvej 3 . . . . . . . . . . . . Mortensen Jens Erik, Vejelsigvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Jens Erik, Vejelsigvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Johnny Jul, Fjelstervangvej 30 . . . . . . . . . . . Mortensen Jørgen Henrik, Borgergade 13 . . . . . . . . . . . Mortensen Jørgen Henrik, Borgergade 13 . . . . . . . . . . . Mortensen Jørgen Henrik, Borgergade 13 . . . . . . . . . . . Mortensen Kamilla, Vardevej 133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Laurits, Arnborgvej 2 B . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Margit Christensen, Arnborgvej 2 B . . . . . . . . Mortensen Michael Gyldenlev, Vejelsigvej 3 . . . . . . . . . . Mortensen Tina Piihl, Elme Alle 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Tina Piihl, Elme Alle 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Tina Piihl, Elme Alle 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Torben Olav, Ronnumvej 3 . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Torben Olav, Ronnumvej 3 . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Tove Elisa Majlund, Ollingvej 12 . . . . . . . . . . Mortensen Tove Elisa Majlund, Ollingvej 12 . . . . . . . . . . Mosegaard Else Marie, Klintebakken 27 . . . . . . . . . . . . .

96

50 97 54 15 51 94 94 12 20 62 28 07 91 55 59 25 20 81 01 00 26 29 42 29 26 11 62 29 22 61 26 62 30 33 70 33 27 68 86 70 97 19 13 76 23 44 36 40 23 32 53 68 23 42 98 54 27 81 42 11 97 19 45 10 20 89 09 75 22 47 56 44 40 41 95 93 29 29 75 73 20 30 18 93 53 34 53 19 20 25 47 08 30 23 16 08 51 50 30 41 61 46 16 91 26 71 16 91 23 67 16 91 23 49 23 91 21 77 31 89 20 99 56 58 20 48 86 15 60 48 92 82

Mosegaard Erling Waitz, Klintebakken 27 . . . . . . . . . . . . Moselund Lauge Hvid, Over Silstrupvej 4 . . . . . . . . . . . . Mosgaard Erling, Godthaabsvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mouridsen Bjarne Birkebæk, Nr . Bredgade 12 A st . . . . . Mouridsen Bjarne Birkebæk, Nr . Bredgade 12 A st . . . . . Mouridsen Bjarne Birkebæk, Nr . Bredgade 12 A st . . . . . Mouridsen Hilda Nicoline, Egevej 20 . . . . . . . . . . . . . . . Mouritsen Anders Brun, Ollingvej 51 . . . . . . . . . . . . . . . Multiform A/S, Østerbro 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Munch Anni, Skovbjergvej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Munch Anni, Engebækvej 20 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Murerfirmaet Søren Thim ApS, Velhustedparken 9 . . . . . Møberg Birthe, Velhustedparken 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Møberg Kenneth, Klinten 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møberg Klaus, Velhustedparken 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Møbius Robert, Landsbyparken 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . Møbius Robert, Landsbyparken 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . Møbjerg Stine, Døvlingvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møbjerg Stine, Døvlingvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møbjerg Stine, Døvlingvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møbjerg Stine, Døvlingvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møbjerg Torsten, Døvlingvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møldrup Conny Vandaele, Vester Alle 5 B . . . . . . . . . . . . Møldrup Conny Vandaele, Vester Alle 5 B . . . . . . . . . . . . Mølgaard Bettina Bloch, Bavnehøjen 55 . . . . . . . . . . . . . Mølgaard René, Møllegaarden 253 . . . . . . . . . . . . . . . . . Mølgaard René, Møllegaarden 253 . . . . . . . . . . . . . . . . . Møllenberg Margit Magdalene, Møllegaarden 197 . . . . . Møller Ann Visby, Nyvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Bettina, Nr . Bredgade 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Bjarne, Nr . Karstoftvej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Bjarne, Nr . Karstoftvej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Bjarne, Nr . Karstoftvej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Erna Kirstine, Bjørnkærvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Jørgen, Høgsvigvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Karin Basse, Gejlbjergvej 36 . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Karin Basse, Gejlbjergvej 36 . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Karin Basse, Gejlbjergvej 36 . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Karin Basse, Gejlbjergvej 36 . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Karin Basse, Gejlbjergvej 36 . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Leo, Bavnehøjen 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Manuel Philippe, Nyvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Michael, Rævehøjvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Michael, Rævehøjvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Michael, Rævehøjvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Michael, Rævehøjvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Michael, Rævehøjvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Photjanee, Østergade 35 B . . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Stefan Jensen, Hovedgaden 47 A . . . . . . . . . . . . Møller Søren, Blåkærvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Torben Ravnsgaard, Søndergaardparken 21 . . . . Møller Torben Ravnsgaard, Søndergaardparken 21 . . . . Møller Torben Ravnsgaard, Søndergaardparken 21 . . . . Mørup Birte Overgaard, Skovvænget 9 . . . . . . . . . . . . . . Mühlbrand Gretha, Vibevænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mühlbrand René, Solkrogen 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N

Natan Freddy, Enghaven 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Natan Freddy, Enghaven 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nattestad Niels, Sønderbro 10 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Navntoft Patrick, Fjelstrupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Navntoft Patrick, Fjelstrupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nedergaard Rune, Døvlingvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60 62 17 53 97 19 64 10 40 40 67 89 71 90 71 84 42 46 71 84 42 43 55 17 97 19 13 02 20 22 99 86 97 19 22 33 97 19 86 62 53 55 22 14 28 44 59 97 93 88 14 38 26 17 44 38 26 37 14 38 40 73 85 08 23 65 85 08 92 43 41 16 30 52 75 41 29 89 45 48 29 17 38 48 21 61 99 12 97 19 18 55 23 64 90 57 24 24 17 71 22 74 23 28 21 72 51 30 21 70 88 43 86 86 13 37 23 60 36 26 97 19 65 55 30 51 92 41 29 16 05 55 97 19 62 06 40 57 27 13 61 27 35 00 40 95 95 67 30 13 65 10 25 11 07 02 22 81 97 97 97 19 25 25 25 59 92 37 53 35 92 93 42 39 82 22 42 32 18 71 41 88 88 71 26 23 24 29 42 23 22 60 22 99 11 81 20 92 24 59 40 76 21 73 23 46 11 64 20 25 30 55 41 19 02 72 51 51 27 75 28 14 86 26

23 71 50 43 21 31 37 59 42 44 95 66 53 85 22 03 31 65 27 36 97 19 61 18


22 90 31 66 42 68 80 10 29 36 35 34 52 58 71 05 42 44 71 05 27 99 98 75 24 77 71 05 22 85 87 06 22 11 54 73 61 28 22 78 61 42 50 47 22 40 73 65 26 69 34 09 20 55 72 56 75 73 31 46 23 36 46 44 26 44 63 07 75 34 55 25 51 51 27 91 20 61 18 70 61 68 80 83 29 70 42 51 24 49 55 74 25 43 25 80 31 20 41 93 21 28 92 93 21 78 55 61 97 19 10 84 75 34 70 44 22 54 57 83 27 15 30 75 21 67 16 27 20 99 77 07 30 33 05 13 52 99 06 02 61 30 17 60 20 75 58 95 22 34 45 12 26 20 38 47 97 19 18 10 40 44 52 27 93 89 84 18 91 25 93 69 26 13 84 18 61 31 90 92 31 14 68 52 97 19 87 82 51 90 75 58 22 46 49 10 32 14 53 13 21 48 30 31 23 37 34 90 40 42 89 85 42 91 11 43 22 12 11 53 30 33 52 27 25 52 29 81 20 21 62 80 97 19 80 83 97 19 63 87 24 21 16 88 23 90 57 88 22 55 04 50 23 21 81 82 53 63 99 04

Nielsen Helle Maria, Solsikkevej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Helle Maria, Solsikkevej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Helle Maria, Solsikkevej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Helle Sofie Nørgaard, Møllegaarden 9 . . . . . . . . Nielsen Henning, Døvlingvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Henning, Gildsigvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Henrik, Elme Alle 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Henrik, Elme Alle 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Hubert Bloch Toustrup, Hovedgaden 38 st th . . Nielsen Hubert Bloch Toustrup, Hovedgaden 38 st th . . Nielsen Inge Skjoldborg, Vesterbjergevej 3 B . . . . . . . . . Nielsen Inger, Elkjærvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Ingrid, Møllevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Ingrid, Møllevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Iver Jakob Nygård, Borgergade 43 . . . . . . . . . . . Nielsen Iver Jakob Nygård, Borgergade 43 . . . . . . . . . . . Nielsen Jan, Klintebakken 116 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Janni, Sdr . Ommevej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jens Erik Dahl, Sandfeld Alle 25 27 . . . . . . . . . . Nielsen Jens Juel, Elkjærvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jens Juel, Elkjærvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jens Vidtoft, Blåhøjvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jens Vidtoft, Blåhøjvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jens Vidtoft, Blåhøjvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jens Aage Hovgaard, Dalgasvej 3 . . . . . . . . . . . Nielsen Jens Aage Hovgaard, Dalgasvej 3 . . . . . . . . . . . Nielsen Jeppe Sangill, Vejelsigvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Joan Annette Hedegaard, Klintebakken 5 . . . . . . Nielsen Johan Jacob, Præstebakken 2 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Johan Jacob, Præstebakken 2 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jonna Dag, Grønnegade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jonna Marie, Søndergaardparken 11 . . . . . . . . . Nielsen Jonna Marie, Søndergaardparken 11 . . . . . . . . . Nielsen Jytte Gurli, Fruerbyvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jytte Gurli, Fruerbyvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jytte Nygård, Solhjemvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jørgen Lomholt, Vejelsigvej 8 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jørgen Lomholt, Vejelsigvej 8 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jørgen Vestergaard, Sdr . Ommevej 15 . . . . . . . . Nielsen Karen Elisabeth Brund, Møllegaarden 39 . . . . . . Nielsen Karen Lisbeth, Egevej 2 B . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Karen Lisbeth, Egevej 2 B . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Karen Margrethe Strunge, Sønderbro 28 . . . . . . Nielsen Karin Vyff, Barslundvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Karin Vyff, Barslundvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Karin Vyff, Barslundvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Karina Juhl, Velhustedvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Karina Juhl, Velhustedvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Karina Juhl, Velhustedvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Karina Juhl, Velhustedvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Karl Ellehammer, Albækhedevej 6 . . . . . . . . . . . Nielsen Karsten, Hjejlevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Karsten, Hjejlevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Karsten, Hjejlevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Karsten, Hjejlevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Karsten Mølby, Brinkevej 29 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Keld Anders, Jernbanegade 18 1 . . . . . . . . . . . Nielsen Ketty Vestergaard, Skjernvej 139 . . . . . . . . . . . . Nielsen Ketty Vestergaard, Skjernvej 139 . . . . . . . . . . . . Nielsen Kim Manfred, Borgergade 21 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kirsten Irmelin, Bæktoftvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kirsten Irmelin, Bæktoftvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Knud, Velhustedvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Knud Børge, Enghaven 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Knud Reinhardt, Præstevænget 135 . . . . . . . . . . Nielsen Knud Reinhardt, Præstevænget 135 . . . . . . . . . .

40 56 22 20 31 54 64 75 25 66 99 04 42 95 69 96 97 19 61 10 21 28 96 81 97 19 67 37 30 86 84 01 27 31 81 06 24 43 25 03 26 80 89 41 51 28 08 09 31 41 80 64 22 22 80 64 40 45 64 25 23 81 92 55 50 45 13 04 41 17 15 80 97 19 28 14 42 74 24 11 21 92 42 39 97 70 19 03 60 85 96 49 50 54 44 95 28 23 93 87 22 56 50 86 22 14 79 55 28 18 94 45 51 32 44 37 51 21 71 37 21 66 10 91 29 73 63 55 21 75 84 55 20 32 54 75 20 31 54 50 29 67 64 86 97 19 45 64 40 58 45 64 22 40 72 90 29 40 90 79 30 13 63 49 28 48 45 00 97 19 13 83 23 83 03 56 23 83 03 52 20 25 02 15 29 80 83 85 29 80 67 70 22 55 59 84 22 55 59 45 51 26 12 92 97 19 89 92 61 86 77 08 31 95 06 03 20 99 89 92 60 62 66 50 21 39 84 13 40 13 77 00 40 13 34 17 31 39 84 85 97 19 64 76 23 21 56 66 23 39 01 54 23 23 08 24 40 38 99 38 30 61 86 60

97

Navne

Nedergaard Rune, Døvlingvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Neve Jacky Vestergaard, Bredgade 21 st . . . . . . . . . . . Neve Jette Nina, Arnborgvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nickelsen Jesper Abildtrup, Møllebyvej 2 . . . . . . . . . . . . Nickelsen Jesper Abildtrup, Møllebyvej 2 . . . . . . . . . . . . Nickelsen Jesper Abildtrup, Møllebyvej 2 . . . . . . . . . . . . Nickelsen Jesper Abildtrup, Møllebyvej 2 . . . . . . . . . . . . Niels Peder Bonde ApS, Vardevej 146 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Alex Alfred, Nr . Bredgade 4 C st . . . . . . . . . . . . . Nielsen Allan, Jernbanegade 200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Allan Søholt, Arnborgvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Anders Wollesen, Fjelstervangvej 26 A st . . . . . . Nielsen Anna Kirstine, Villavej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Anna Marie, Villavej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Anna Winther, Villavej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Anton, Sønderbro 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Arne Lund, Engholmvej 30 st . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Axel, Birkemosevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bent, Paarupvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bent Ronald Pallesen, Landsbyparken 20 . . . . . Nielsen Betty Albæk, Præstevænget 67 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Birthe, Blåhøjvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bo Rosenlund, Skovbjergvej 34 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bodil, Enghaven 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Brian, Søndergade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Britta Bodil, Vestergaardsvej 7 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bruno, Møllevej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Carla Johanne, Sandfeldparken 89 . . . . . . . . . . Nielsen Christian, Ilderhedevej 2 B . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Christian Just, Fjelstervangvej 26 A st . . . . . . . . Nielsen Connie Grill, Klintebakken 79 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Daniel Ellehammer, Albækhedevej 2 . . . . . . . . . Nielsen Daniel Ellehammer, Albækhedevej 2 . . . . . . . . . Nielsen Danni Bjørslev Mandrup, Velhustedparken 41 . . Nielsen Egon Dalgaard, Tømmergården 10 . . . . . . . . . . . Nielsen Ellen, Østerbro 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Ellen, Bækgaardsvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Ellinor, Velhustedvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Else Kjær, Landsbyparken 20 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Else Marie, Jernbanegade 180 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Eluf, Barslundvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Erik Elmer, Grankærvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Erik Elmer, Grankærvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Erik Elmer, Grankærvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Erik Faurbye, Vejlgaardvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Erik Faurbye, Vejlgaardvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Erik Vagner, Fruerbyvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Erik Vagner, Fruerbyvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Erik Vagner, Fruerbyvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Erik Vindelbo, Hovedgaden 21 1 th . . . . . . . . . Nielsen Erik Vindelbo, Hovedgaden 21 1 th . . . . . . . . . Nielsen Finn Agerbo, Bavnehøjen 111 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Finn E De Fries, Vinkelvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Frederik Klitgaard Sahlholdt, Peder Strikkers Gård 6 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Gitte Anneline, Fjelstervangvej 26 A st . . . . . . . . Nielsen Grethe, Barslundvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Gunnar, Bavnehøjen 127 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Hanne, Hesselvigvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Hans Rich, Præstevænget 67 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Hans-Jørgen, Skovvænget 3 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Hartly, Hveddevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Hartly, Hveddevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Heine Sørensen, Åparken 26 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Heinrich Korsholm, Engebækvej 21 B . . . . . . . . . Nielsen Helle Maria, Solsikkevej 39 . . . . . . . . . . . . . . . .

N


Navne

N

Nielsen Kurt Bo, Bavnehøjen 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kurt Kristian, Paarupvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kurt Kristian, Paarupvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Laila Gydum, Skovbjergvej 22 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Lars Hedegaard, Jernbanegade 182 . . . . . . . . . Nielsen Lars-Henrik, Klinten 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Leif, Vester Alle 2 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Leif Charly, Vestergade 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Leo Møller, Bavnehøjen 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Leo Møller, Bavnehøjen 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Leon Korsholm, Engebækvej 24 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Leslie Ann Thurø Macon, Søndergaardparken 2 Nielsen Litta Just, Bavnehøjen 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Litta Just, Bavnehøjen 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Loise Wedel, Møllegaarden 219 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Mai Flink, Østergade 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Maibrit Højland, Møllegaarden 131 . . . . . . . . . . Nielsen Maibrit Højland, Møllegaarden 131 . . . . . . . . . . Nielsen Maibrit Højland, Møllegaarden 131 . . . . . . . . . . Nielsen Margit Skovhus, Bavnehøjen 127 . . . . . . . . . . . . Nielsen Marianne, Blåkærvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Marianne Sangill, Vejelsigvej 8 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Marlene Sangill, Vejelsigvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Martin Øgelund, Sdr . Ommevej 16 . . . . . . . . . . . Nielsen Martin Øgelund, Sdr . Ommevej 16 . . . . . . . . . . . Nielsen Mogens, Markvænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Niels Erik Topbjerg, Blåhøjvej 73 . . . . . . . . . . . . Nielsen Niels Jørgen Lohff, Nørregade 7 . . . . . . . . . . . . Nielsen Niels Ole Kjeldsen, Fruerbyvej 11 . . . . . . . . . . . . Nielsen Niels Peder Kjeldsen, Søndergade 17 . . . . . . . . . Nielsen Niels Peder Kjeldsen, Søndergade 17 . . . . . . . . . Nielsen Ninna Rom Bülow, Albækhedevej 2 . . . . . . . . . . Nielsen Ole Møller, Fasanvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Ole Møller, Fasanvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Ove Nygaard, Borgergade 11 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Palle, Velhustedvej 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Palle, Vestergaardsvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Peter, Søndergade 1 B st . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Peter, Søndergade 1 B st . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Peter Ausum, Sdr . Ommevej 23 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Preben Staal, Møllegaarden 265 . . . . . . . . . . . . Nielsen Ragnhild, Enghaven 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Reidar Lundsgaard, Engebækvej 57 . . . . . . . . . . Nielsen Rigmor, Møllegaarden 265 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Rikke Finnemann, Timlundvej 48 . . . . . . . . . . . . Nielsen Rikke Finnemann, Timlundvej 48 . . . . . . . . . . . . Nielsen Ronald Bloch Toustrup, Kildevangen 1 . . . . . . . . Nielsen Ronald Bloch Toustrup, Kildevangen 1 . . . . . . . . Nielsen Ronald Bloch Toustrup, Kildevangen 1 . . . . . . . . Nielsen Signe, Skjernvej 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Simon Stenager, Nr . Bredgade 4 C st . . . . . . . . . Nielsen Steen Søby, Nygårdsvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Sune, Borgergade 26 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Svend Erik, Solsikkevej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Svend Erik, Solsikkevej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Søren Hedegaard, Møllevej 16 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Thomas Reinhardt, Præstevænget 135 . . . . . . . . Nielsen Trier Etlar, Bjørnkærvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Trier Etlar, Bjørnkærvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Trier Etlar, Bjørnkærvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Trine Lysager, Ronnumvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Ulrik Agerbo, Klintebakken 73 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Ulrik Grøndal, Vinkelvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Vagner, Rævehøjvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Vagner, Rævehøjvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Vilhelm Bent, Brogade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98

20 31 21 13 30 71 51 76 27 12 22 52 25 11 78 89 30 33 02 72 28 18 85 58 22 75 88 32 21 28 90 80 23 25 59 65 22 81 04 59 40 35 38 36 20 18 19 37 28 87 83 12 25 60 84 49 42 16 48 88 28 77 73 64 30 70 71 31 26 79 15 94 24 21 76 19 22 45 71 70 20 92 27 86 25 53 03 68 25 70 63 40 40 68 60 29 20 66 05 58 21 28 36 23 20 20 44 63 51 64 50 24 20 89 24 29 60 93 79 56 22 55 35 96 27 59 47 42 51 35 79 83 40 89 18 01 51 57 08 46 97 19 18 81 25 74 70 81 28 22 12 13 20 16 05 45 29 77 30 73 21 29 06 83 24 63 23 92 22 57 04 05 29 82 23 83 51 21 82 72 20 29 37 35 60 10 56 73 42 43 56 04 21 99 61 10 27 29 86 26 20 92 70 21 97 16 87 45 21 17 99 29 53 25 54 28 22 28 34 17 27 14 82 74 40 30 09 39 97 19 61 88 27 52 47 26 21 94 13 60 28 56 91 48 28 51 63 17 28 68 98 79 51 26 11 81 23 72 43 61 23 93 00 40

Nielsen Villy, Landsbyparken 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Aage Brund, Klintebakken 5 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Aage Møller, Assingvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Aage Møller, Assingvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Aase, Sdr . Ommevej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nikolajs Auto V/Nikolaj Vinther, Assingvej 2 . . . . . . . . . . . Nikolic Igor, Søndergade 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nikolic Momir, Søndergade 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nikolic Spomenka, Søndergade 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . Ninna Frederiksen, Vardevej 154 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nissen Gert Hvorslev, Vibevænget 12 . . . . . . . . . . . . . . . Nissen Gert Hvorslev, Vibevænget 12 . . . . . . . . . . . . . . . Nissen Gert Hvorslev, Vibevænget 12 . . . . . . . . . . . . . . . Nissen Gert Hvorslev, Vibevænget 12 . . . . . . . . . . . . . . . Nissen Henning Hertzum, Enghaven 72 . . . . . . . . . . . . . Nissum Gynther Emil, Sdr . Ommevej 7 . . . . . . . . . . . . . . Nissum Sine Wagner, Sdr . Ommevej 7 . . . . . . . . . . . . . . Nissum Sine Wagner, Sdr . Ommevej 7 . . . . . . . . . . . . . . Nissum Sine Wagner, Sdr . Ommevej 7 . . . . . . . . . . . . . . Nonbo Harry, Sneppevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nonbo Harry, Sneppevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nonbo Henrik, Præstevænget 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nordstrøm Michael, Drongstrup Mark 3 . . . . . . . . . . . . . Nors Tanja Langborg, Bekkasinvej 64 1 . . . . . . . . . . . . . Norup Morten, Møllegaarden 241 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norup Morten, Møllegaarden 241 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . Moesgård I/S V/Hans Pedersen og Jørgen Laulund Kristensen, Arnborgvej 21 . . . . . . . . . Nyegaard Daniel Andersen, Kastanie Alle 13 . . . . . . . . . Nygaard Jens, Bavnehøjen 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nygaard Jens, Bavnehøjen 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nygaard Lars Plauborg, Vester Alle 25 . . . . . . . . . . . . . . Nygaard Lars Plauborg, Klintebakken 56 . . . . . . . . . . . . Nygaard Michael Arnesen, Villavej 18 . . . . . . . . . . . . . . . Nyholm Henning, Engebækvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyholm Henning, Engebækvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyholm Henning, Engebækvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyholm Kaj Leif, Engebækvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyholm Mathias, Glentevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyholm Nikoline, Engebækvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nykjær Aase, Sandfeld Alle 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nymand Jonas Schilling, Solbakken 4 1 tv . . . . . . . . . . Nymann Claus, Møllevænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nytoft Anja Risbjerg, Klinten 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nøhr Heidi Bodenhoff, Kirkegaardevej 2 . . . . . . . . . . . . . Nøhr Heidi Bodenhoff, Kirkegaardevej 2 . . . . . . . . . . . . . Nøhr Heidi Bodenhoff, Kirkegaardevej 2 . . . . . . . . . . . . . Nørager Dagny, Hovedgaden 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nøreng Britta, Bavnehøjen 129 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nøreng Karin, Skjernvej 107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nøreng Karin, Skjernvej 107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nøreng Martin, Bavnehøjen 129 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Claus, Klinten 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Claus, Klinten 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Claus, Klinten 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Danni, Hovedgaden 35 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Danni, Hovedgaden 35 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Else Marie, Ollinghedevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Jens Christian, Ollinghedevej 8 . . . . . . . . . . . . Nørgaard Kurt, Bredgade 21 1 th . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Michael Ole Kenneth, Blåhøjvej 52 D . . . . . . . . Nørgaard Nikolai, Ollinghedevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Ruth, Jernbanegade 178 . . . . . . . . . . . . . . . . .

53 25 01 81 26 13 16 33 40 19 63 47 30 36 76 85 40 71 07 12 22 86 61 20 42 78 81 26 50 45 13 39 22 36 65 30 51 24 99 26 60 65 57 93 53 35 91 25 50 41 45 58 25 52 31 13 22 19 37 66 81 74 07 47 52 11 32 26 42 94 89 84 22 28 49 16 61 68 45 88 61 68 07 32 61 73 03 13 53 34 59 79 29 44 50 40 22 67 19 12 22 50 83 20 96 99 60 90 42 50 31 51 97 19 60 87 51 52 47 99 61 46 51 44 30 30 58 54 20 23 81 51 40 56 51 48 30 23 70 48 30 13 70 48 20 87 74 07 28 55 97 13 29 39 46 21 97 19 13 45 20 46 00 74 22 85 28 86 20 87 82 07 51 36 15 16 42 57 59 21 27 24 67 58 97 19 63 64 25 11 55 04 40 71 17 77 23 96 81 76 42 77 99 68 42 73 17 74 29 89 12 11 21 80 10 00 71 78 05 03 60 70 17 57 21 18 08 52 40 46 08 51 26 85 67 77 61 28 11 73 21 73 63 87 40 72 82 51


O

OK Plus Kibæk

Møllegaardsvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olariu George, Villavej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olariu George, Villavej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Christian Meldgaard, Harreskovvej 4 C . . . . . . . . Olesen Find Bank, Skovbjergvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Gina Ebbe, Sandfeld Alle 25 29 . . . . . . . . . . . . . . Olesen Gunnar Enkegaard, Sandetvej 22 . . . . . . . . . . . . Olesen Henry Lindberg, Præstevænget 247 . . . . . . . . . . Olesen Henry Lindberg, Præstevænget 247 . . . . . . . . . . Olesen Inger, Hveddevej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Inger, Hveddevej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Jakob Luther, Aagade 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Johnni Trampedach, Vejlgaardvej 10 . . . . . . . . . . Olesen Karen Gudrun, Nørregade 11 st 7 . . . . . . . . . . . Olesen Lennart Buskbjerg, Ollingvej 37 B . . . . . . . . . . . . Olesen Lennart Buskbjerg, Ollingvej 37 B . . . . . . . . . . . . Olesen Lennart Buskbjerg, Ollingvej 37 B . . . . . . . . . . . . Olesen Lissy, Møllegaardsvej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Michael Meldgaard, Harreskovvej 4 C . . . . . . . . . Olesen Ole, Møllegaarden 123 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olik Dina, Lillevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olik Wieslaw, Lillevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Olling Auto- og Omsynsværksted

97 19 15 03 21 35 60 07 97 19 61 90 22 41 37 78 61 43 56 56 23 45 91 15 20 93 21 91 97 19 85 86 40 59 85 86 30 70 95 86 27 59 56 68 60 13 09 28 25 78 96 10 25 73 96 20 25 70 96 10 91 61 39 01 60 45 14 45 61 60 59 48 61 60 47 48 61 50 13 23 28 49 72 80 21 47 26 65 26 85 11 14 23 49 33 94 20 82 13 41 24 81 92 66 22 55 01 60 42 60 79 75 26 19 23 87 22 42 06 99 61 69 72 97 97 19 64 06 41 29 26 30 30 32 34 39 97 19 63 95 30 89 80 35 21 43 33 95 29 24 36 48

P

Padna Panida, Arnborgvej 2 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagaard Jeppe Aasberg, Åparken 18 . . . . . . . . . . . . . . . Pajak Anna Barbara, Præstevænget 179 . . . . . . . . . . . . . Pall Erika, Strøget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pallesen Daniel Viese, Klinten 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pallesen Kim, Toften 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pallesen Michelle Viese, Klinten 56 . . . . . . . . . . . . . . . . Panum Tue, Vardevej 148 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pauli Vestergaard Rasmussen, Tarpvej 7 . . . . . . . . . . . . Pausan Sever, Grønnegade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pausan Sever, Grønnegade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pausan Sever, Grønnegade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peder Krogstrup Heltborg, Ronnumvej 13 . . . . . . . . . . . . Pedersen Agner, Sandfeld Alle 25 27 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Allan Starche, Vester Alle 13 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Allan Theill, Sandfeldparken 79 . . . . . . . . . . . . Pedersen Anette Aaen, Paarupvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Anette Aaen, Paarupvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ann-Britt, Møllegaarden 243 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ann-Britt, Møllegaarden 243 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Anna Lise, Aagade 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Anni, Aagade 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Bent Skovly, Ronnumvej 11 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Bent Skovly, Ronnumvej 11 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Bente, Østergade 7 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Bente, Skovvejen 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Benthe Lirene, Østergade 7 A . . . . . . . . . . . . . Pedersen Birgit, Skjernvej 132 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Birgit, Solsikkevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Birgit, Skjernvej 132 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Birgit, Skjernvej 132 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Birgitte Ørbæk, Strøget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Bjarne Eslund, Markvænget 10 . . . . . . . . . . . . Pedersen Bjarne Aakjær, Over Silstrupvej 2 . . . . . . . . . . Pedersen Bo, Plantagevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Bodil Helstrup, Mølholmvej 18 . . . . . . . . . . . . Pedersen Bodil Krista, Østergade 18 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Brita, Toften 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Brita Magdalene, Enghaven 20 . . . . . . . . . . . . Pedersen Børge, Hveddevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Børge, Hveddevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Carina Lund Nørgaard, Sandfeldparken 79 . . . Pedersen Carina Lund Nørgaard, Sandfeldparken 79 . . . Pedersen Carl Christian Schou, Hovedgaden 43 . . . . . . . Pedersen Charlotte Helstrup, Åparken 36 . . . . . . . . . . . . Pedersen Claus, Timlundvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Claus Sidelmann, Rugvænget 17 . . . . . . . . . . Pedersen Daniel Kronborg, Hovedgaden 20 1 . . . . . . . . Pedersen Diana Hviid, Sdr . Feldingvej 26 . . . . . . . . . . . . Pedersen Diana Hviid, Sdr . Feldingvej 26 . . . . . . . . . . . . Pedersen Dina Arvad, Møllegaarden 61 . . . . . . . . . . . . .

40 72 30 60 22 79 46 03 61 13 98 25 27 12 28 94 75 34 72 61 42 15 40 65 93 63 25 53 61 11 96 01 30 31 60 22 28 19 94 63 29 89 44 63

22 44 96 97 25 56 36 64 53 23 10 73 53 33 28 54 21 42 11 24 71 90 01 65 29 80 34 35 91 88 81 11 22 19 13 78 50 19 21 22 31 53 32 23 21 42 61 18 20 80 06 36 25 39 21 33 26 19 10 51 25 21 87 21 40 93 21 64 24 91 91 31 93 88 30 09 24 62 53 71 40 79 45 00 22 66 64 91 97 19 63 39 40 46 69 88 97 19 19 62 20 91 39 63 21 66 78 86 42 16 35 75 30 13 82 21 25 30 08 11 21 26 15 25 29 26 50 01 25 54 97 85 60 79 84 93 25 71 22 81 29 86 80 93 29 16 60 04 20 25 27 48 61 72 81 06 97 19 64 36 23 42 90 18 42 73 08 87 29 65 28 18 25 29 73 03 28 94 22 14 31 77 72 97 40 31 87 65 23 67 77 38 51 43 00 30 40 16 16 65 40 16 59 80

99

Navne

Ollinghedevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olsen Bent Westen, Blåhøjvej 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olsen Bent Westen, Blåhøjvej 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olsen Betina Chalotte, Klinten 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olsen Betina Chalotte, Klinten 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olsen Betina Chalotte, Klinten 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olsen Flemming Kristian, Markvænget 6 . . . . . . . . . . . . Olsen Flemming Kristian, Markvænget 6 . . . . . . . . . . . . Olsen Flemming Kristian, Markvænget 6 . . . . . . . . . . . . Olsen Henrik Christian, Møllevej 33 st tv . . . . . . . . . . . Olsen Louise Holm, Østerbro 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olsen Per, Bavnehøjen 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olsen Per, Bavnehøjen 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olsen Per, Bavnehøjen 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olsen Sasha Nathalia Nowak, Bredgade 12 1 mf . . . . . Ombasic Sulejman, Søndergade 24 . . . . . . . . . . . . . . . . Onsberg Rikke, Møllegaardsvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . Onsberg Rikke, Møllegaardsvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . Onsberg Rikke, Møllegaardsvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . Onsberg Rikke, Møllegaardsvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . Opacak Stefan, Egevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opalinski Daniel Rafal, Vejlgaardvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . Opholdsstedet Moesgaard, Arnborgvej 15 . . . . . . . . . . . Opstrup Kathrine Faarvang, Sdr . Feldingvej 31 . . . . . . . . Orluf Ida Kathrine, Ahornvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orluf Ida Kathrine, Ahornvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ormstrup Inger Charlotte Nautrup, Bavnehøjen 71 . . . . . Ormstrup Inger Charlotte Nautrup, Bavnehøjen 71 . . . . . Ormstrup Jonas André, Bavnehøjen 67 . . . . . . . . . . . . . Ormstrup Mogens Jacobsen, Bavnehøjen 71 . . . . . . . . . Ostersen Ejvind, Sdr . Ommevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ostersen Ejvind, Sdr . Ommevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ostersen Else Brogaard, Kastanievej 5 . . . . . . . . . . . . . . Ostersen Emilie, Skarrild Overbyvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . Ostersen Emilie, Skarrild Overbyvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . Ostersen Emilie, Skarrild Overbyvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . Ostersen Jens Peder, Kastanievej 5 . . . . . . . . . . . . . . . .

97 19 69 81 25 62 02 06 22 66 64 08 26 96 01 58 22 86 81 90 52 30 26 97 50 70 49 80 97 19 82 26 22 81 49 00 41 24 24 78 23 34 24 78 20 69 83 37 42 60 41 80 97 19 60 52 42 21 55 01 28 18 80 89 24 41 49 60 29 63 91 26 51 51 27 29 40 96 17 35 40 97 27 49 50 36 83 54

Ostersen Jesper Brogaard, Præstevænget 143 . . . . . . . . Ostersen Susanne Brogaard, Skovbjergvej 5 st tv . . . . . Ottesen Heine Hansen, Engebækvej 35 . . . . . . . . . . . . . Ottesen Orla Hansen, Ilderhedevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . Ottesen Søren, Engebækvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ouichareon Phurit, Borgergade 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ove Kristensen, Birkemosevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Overgaard Christine Kay, Aagade 30 . . . . . . . . . . . . . . . Overgaard Christine Kay, Aagade 30 . . . . . . . . . . . . . . . Overton Anne Caroline Just, Vejlgaardvej 6 . . . . . . . . . . . Overton Roger Alan, Vejlgaardvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . .

O


Navne

P

Pedersen Dina Arvad, Møllegaarden 61 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Dina Arvad, Møllegaarden 61 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Dion, Ollingvej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Dion, Ollingvej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ea, Hovenvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ea, Hovenvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ea, Hovenvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Egon Fløe, Enghaven 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Egon Skov Møller, Ollinghedevej 7 . . . . . . . . . Pedersen Ejner Nørum, Bekkasinvej 54 st . . . . . . . . . . . Pedersen Elin Møller, Gejlbjergvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Elisabeth, Sandfeld Alle 25 15 . . . . . . . . . . . . Pedersen Ella, Kastanie Alle 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ella Marie Kirstine, Kastanie Alle 24 . . . . . . . . Pedersen Elly Kathrine, Nørregade 11 2 24 . . . . . . . . . Pedersen Erik, Brinkevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Erik Gotfred, Enghaven 68 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Erik Gotfred, Enghaven 68 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Erik Gotfred, Enghaven 68 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Erling Midtgaard, Vester Alle 5 C . . . . . . . . . . . Pedersen Erling Skovly, Hveddevej 14 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Erling Skovly, Hveddevej 14 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Eske, Hedebyvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Flemming Henningsen, Klintebakken 84 . . . . . Pedersen Flemming Henningsen, Klintebakken 84 . . . . . Pedersen Frank Storgaard, Østergade 4 1 . . . . . . . . . . . Pedersen Frank Storgaard, Østergade 4 1 . . . . . . . . . . . Pedersen Frederik, Tømmergården 26 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Gerda Marie Nørgaard, Bavnehøjen 101 . . . . . Pedersen Gitte Skovly, Nr . Grenevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Hanne, Søndergaardsvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Hanne, Søndergaardsvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Hanne Flindt, Landsbyparken 6 . . . . . . . . . . . . Pedersen Hans, Arnborgvej 21 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Hans, Arnborgvej 21 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Hans, Arnborgvej 21 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Hans, Arnborgvej 21 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Hans, Arnborgvej 21 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Hans, Arnborgvej 21 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Hans, Arnborgvej 21 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Hans Henrik, Sdr . Ommevej 25 . . . . . . . . . . . . Pedersen Hans Henrik, Sdr . Ommevej 25 . . . . . . . . . . . . Pedersen Hans Henrik, Sdr . Ommevej 25 . . . . . . . . . . . . Pedersen Hans Henrik, Sdr . Ommevej 25 . . . . . . . . . . . . Pedersen Hans Hesselvig, Egevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Hans Jørgen Ejstrup, Tarpvej 8 . . . . . . . . . . . . Pedersen Hardy, Præstevænget 177 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Hardy, Præstevænget 177 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Hardy, Præstevænget 177 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Helle Kramer, Nygade 9 st mf . . . . . . . . . . . . Pedersen Helle Skovlyst, Sdr . Feldingvej 47 . . . . . . . . . . Pedersen Henning Theodor, Godthaabsvej 6 . . . . . . . . . . Pedersen Henry, Ollingvej 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Henry, Ollingvej 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Holger, Klinten 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Hugo, Solsikkevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Inge, Møllegaarden 97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Inge, Møllegaarden 97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Inge, Møllegaarden 97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Inge Lise, Hartvig Skramsvej 12 . . . . . . . . . . . Pedersen Inger Hedegaard, Klintebakken 65 . . . . . . . . . Pedersen Inger Marie, Aagade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ingrid, Hovedgaden 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ingrid, Hovedgaden 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jackie Brian, Bavnehøjen 35 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jan, Klinten 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

22 64 59 80 22 57 59 80 28 68 40 27 20 62 31 59 52 40 05 84 40 92 22 34 40 52 22 34 40 53 21 05 21 47 48 52 61 48 88 62 97 18 77 77 97 19 20 43 97 19 95 19 61 45 69 33 97 19 85 32 42 49 25 10 97 19 12 28 51 30 12 28 23 23 83 14 97 19 19 97 31 70 10 91 26 24 34 85 28 67 34 64 60 64 61 12 29 66 30 52 61 74 27 48 20 47 36 07 21 44 18 46 27 36 84 28 24 61 83 04 97 19 61 63 50 52 90 16 61 65 16 22 61 66 98 56 23 43 75 63 22 63 16 82 22 52 03 79 22 14 97 20 20 87 67 53 20 86 75 20 30 11 93 20 29 85 02 92 21 99 92 50 21 15 77 97 20 53 74 04 23 81 37 69 97 19 85 02 51 26 34 10 40 26 85 02 20 31 61 18 26 36 65 78 51 26 95 80 42 19 96 33 20 71 22 11 97 19 63 30 40 27 63 57 60 83 47 93 60 67 44 17 50 47 65 15 41 56 76 98 22 51 06 14 26 85 47 03 97 19 60 43 24 82 53 16 25 47 14 48 29 90 01 08

Pedersen Jens Laurids Kragsig, Bekkasinvej 62 st . . . . Pedersen Jeppe, Clasonsborgvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jeppe, Clasonsborgvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jesper Brun, Sønderkærvej 2 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jette Frahm, Sønderbro 26 1 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Johnny Tang Hvistendal, Sønderbro 1 . . . . . . . Pedersen Jonas Schacht, Vester Alle 13 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jonas Sinkbæk, Paarupvej 46 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jonna Mai-Britt, Vestergaardsvej 20 . . . . . . . . Pedersen Jørgen, Hovedgaden 42 B . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jørgen, Solkrogen 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jørgen Haue, Fruerbyvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jørgen Marius Arberg, Vibevænget 13 . . . . . . . Pedersen Karen, Klintebakken 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Karen Elisabeth, Bavnehøjen 107 . . . . . . . . . . Pedersen Karen Merete, Mågevej 16 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Karen Merete, Mågevej 16 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Kenneth Haugaard, Hveddevej 5 . . . . . . . . . . . Pedersen Kim, Fruerbyvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Kim, Fruerbyvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Klemen Elkjær Skovly, Skovvænget 2 . . . . . . . Pedersen Knud, Brogade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Knud, Brogade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Knud Erik, Møllegaarden 243 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Knud Kristen, Møllegaarden 129 . . . . . . . . . . . Pedersen Knud Kristen, Møllegaarden 129 . . . . . . . . . . . Pedersen Kristoffer Elkjær Skovly, Hveddevej 20 . . . . . . Pedersen Kristoffer Elkjær Skovly, Hveddevej 20 . . . . . . Pedersen Kristoffer Elkjær Skovly, Hveddevej 20 . . . . . . Pedersen Kristoffer Elkjær Skovly, Hveddevej 20 . . . . . . Pedersen Kurt Bøggild, Mågevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Kurt Freddy, Jernbanegade 22 B . . . . . . . . . . . Pedersen Kåre Dyhr, Hedebyvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Laila, Klinten 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Lars, Åparken 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Lars Frost, Hovedgaden 27 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Lars Madsen, Højgaardsvej 6 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Lars Madsen, Højgaardsvej 6 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Lasse Stokholm, Nørregade 22 . . . . . . . . . . . . Pedersen Laurits, Sandfeld Alle 25 30 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Linda, Præstevænget 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Lis, Jernbanegade 204 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Lis, Nørregade 11 st 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Lis, Jernbanegade 204 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Lisbet Nyeland, Søndergaardparken 15 . . . . . Pedersen Lisbet Nyeland, Søndergaardparken 15 . . . . . Pedersen Lisbet Nyeland, Søndergaardparken 15 . . . . . Pedersen Lisbet Nyeland, Søndergaardparken 15 . . . . . Pedersen Lisbet Nyeland, Søndergaardparken 15 . . . . . Pedersen Lisbet Nyeland, Søndergaardparken 15 . . . . . Pedersen Lisbet Nyeland, Søndergaardparken 15 . . . . . Pedersen Loui Sidelmann, Rugvænget 17 . . . . . . . . . . . Pedersen Mads Sandfeld, Hovedgaden 42 B . . . . . . . . . Pedersen Maja Marie, Engholmvej 52 st . . . . . . . . . . . . Pedersen Maja Marie, Engholmvej 52 st . . . . . . . . . . . . Pedersen Majbritt Elisabet, Vardevej 160 . . . . . . . . . . . . Pedersen Majbritt Elisabet, Vardevej 160 . . . . . . . . . . . . Pedersen Margit, Over Silstrupvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Margit, Over Silstrupvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Margit Clemmensen, Bavnehøjen 123 . . . . . . Pedersen Maria Tatiana, Lindevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Maria Tatiana, Lindevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Maria Tatiana, Lindevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Maria Tatiana, Lindevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Martin, Paarupvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Mathias Eslund, Markvænget 10 . . . . . . . . . . .

22 22 19 06 40 77 60 16 25 62 32 12 61 27 96 54 29 61 65 24 21 28 87 15 26 74 85 77 26 25 30 76 97 19 62 28 40 92 62 26 22 51 24 72 22 66 00 87 20 11 49 80 23 35 63 64 30 48 10 25 41 66 68 85 22 82 53 85 28 72 86 12 61 15 40 95 31 97 80 95 20 99 03 04 97 19 20 03 23 28 66 82 42 73 19 24 97 19 62 41 30 48 62 41 61 54 16 66 26 35 63 09 26 20 63 09 22 60 63 09 42 34 19 69 51 50 04 39 27 70 97 19 61 33 42 15 22 10 84 34 93 94 68 07 50 55 66 96 30 42 87 42 28 92 66 96 24 94 07 40 40 42 49 81 97 19 62 22 97 19 29 04 60 60 86 27 97 19 61 95 28 74 63 39 26 78 79 70 24 89 87 92 22 12 85 11 21 31 81 78 21 25 11 88 28 57 96 21 21 29 00 32 30 56 63 09 20 40 76 83 22 59 88 81 22 59 88 10 26 21 40 45 22 27 22 45 29 82 88 48 42 19 92 10 26 27 94 91 25 77 72 91 22 25 72 91 97 22 07 17 60 91 23 77


22 67 90 80 50 49 91 84 71 78 12 80 97 19 16 15 40 89 97 76 22 87 00 34 60 22 88 59 26 81 91 10 93 97 85 05 29 36 34 19 24 77 35 40 22 64 00 74 97 19 61 69 93 88 43 09 60 57 62 11 23 98 72 80 97 19 64 78 23 67 17 87 97 19 11 17 71 10 97 71 28 14 81 17 24 75 52 78 26 93 58 00 22 99 84 94 42 56 04 05 30 34 32 38 30 32 33 36 28 97 18 19 53 80 19 92 26 22 17 78 61 78 25 75 60 51 64 06 51 16 15 29 23 34 53 13 40 49 19 03 23 60 00 97 40 53 52 98 60 16 22 81 22 30 97 38 20 27 89 04 52 17 08 11 26 13 63 02 71 77 80 46 23 31 11 63 22 77 15 86 22 65 56 03 22 56 15 86 20 64 13 12 40 25 65 25 25 54 27 24 27 50 14 17 22 31 07 35 22 77 52 37 22 66 00 99 20 37 02 68 22 64 64 25 51 80 51 20 51 92 25 30 97 19 66 73 40 76 29 01 22 38 20 24 23 11 26 37 50 56 97 10 31 95 43 90 29 62 18 88 21 97 29 62

Petersen Henning Westergaard, Hartvig Skramsvej 10 . . Petersen Henning Westergaard, Hartvig Skramsvej 10 . . Petersen Henning Westergaard, Hartvig Skramsvej 10 . . Petersen Henny Bodil, Klintebakken 43 . . . . . . . . . . . . . Petersen Henny Bodil, Klintebakken 43 . . . . . . . . . . . . . Petersen Henrik, Landsbyparken 18 . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Henrik Harlev, Bjergevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Jan, Stadion Alle 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Jesper Witt, Bjergevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Jonna Søndergaard, Bjergevej 14 . . . . . . . . . . Petersen Jytte, Hartvig Skramsvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Jørgen Lund, Præstevænget 165 . . . . . . . . . . . Petersen Leif Rantzau, Jernbanegade 14 2 th . . . . . . . Petersen Lykke Aagaard, Enghavevej 26 . . . . . . . . . . . . Petersen Michael Christian, Gejlbjergvej 44 . . . . . . . . . . Petersen Niels, Blåhøjvej 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Ole Bøegh Guldberg, Møllegaarden 199 . . . . . . Petersen Rune, Lindevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Rune, Lindevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Rune, Lindevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Rune, Lindevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Stella Witt, Bjergevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Susan Kirsten, Timlundvej 4 . . . . . . . . . . . . . . Petersen Susan Kirsten, Timlundvej 4 . . . . . . . . . . . . . . Petersen Susan Kirsten, Timlundvej 4 . . . . . . . . . . . . . . Petersen Susan Kirsten, Timlundvej 4 . . . . . . . . . . . . . . Petrica Mihai-Gavril, Vestervænget 12 . . . . . . . . . . . . . . Petrica Mihai-Gavril, Vestervænget 12 . . . . . . . . . . . . . . Pilgaard Inge-Lise, Vestervænget 16 . . . . . . . . . . . . . . . Pilgaard Inge-Lise, Vestervænget 16 . . . . . . . . . . . . . . . Pilgaard Karla Ellegaard, Assingvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . Pilgaard Karla Ellegaard, Assingvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . Pindbo Rene Bork, Borgergade 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . Pindbo Rene Bork, Borgergade 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . Pj Handel ApS, Møllegaarden 161 . . . . . . . . . . . . . . . . . Platz Henny Birkekjær, Sandfeldparken 17 . . . . . . . . . . . Plauborg Kirsten, Vester Alle 2 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plauborg Kirsten, Vester Alle 2 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plauborg Niels Ove, Baunehøjen 11 . . . . . . . . . . . . . . . . Poder Tina, Vestergade 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pogrebenko Oleksandr, Solbakken 2 1 tv . . . . . . . . . . . Pop Eugen-Marcel, Bredgade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Anne Bodil, Jernbanegade 176 . . . . . . . . . . . . . Poulsen Anne Bodil, Jernbanegade 176 . . . . . . . . . . . . . Poulsen Anni, Glentevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Bent Aksel, Villavej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Birthe, Præstevænget 165 . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Conny Løjtved, Kastanie Alle 16 A . . . . . . . . . . . Poulsen Conny Løjtved, Kastanie Alle 16 A . . . . . . . . . . . Poulsen Emma-Sofie Natascha Sølvsten, Enghavevej 4 . Poulsen Erik Ejstrup, Timlundvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Erling, Fasanvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Erling, Fasanvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Gitte Vestergaard, Bredgade 5 . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Henrik, Skarrild Overbyvej 11 . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Ingrid, Præstevænget 171 . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Irene Sander, Vardevej 126 . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Jørgen, Borgergade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Jørgen Martin Pors, Sandfeldparken 5 . . . . . . . Poulsen Jørgen Martin Pors, Sandfeldparken 5 . . . . . . . Poulsen Karoline Sig, Blåhøjvej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Karoline Sig, Blåhøjvej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Knud Skat, Nedre Bukkjærvej 1 . . . . . . . . . . . . . Poulsen Maren, Nørregade 11 1 11 . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Oda Conny, Skjernvej 141 . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Rosa Viola Amtrup, Jernbanegade 4 1 . . . . . . .

52 77 74 78 22 72 08 82 22 42 45 97 97 19 27 32 21 72 78 96 40 63 95 94 40 27 89 39 40 19 96 62 26 71 89 82 50 93 58 35 22 80 19 74 40 59 38 73 71 61 69 68 27 60 55 01 27 64 65 30 20 61 22 88 40 82 09 66 25 21 28 19 22 88 25 69 22 67 60 38 20 85 15 46 61 28 80 06 93 95 17 75 60 52 36 65 42 67 66 77 30 68 00 48 71 72 35 25 30 60 43 24 30 31 92 90 23 31 49 15 97 19 60 65 20 88 55 65 30 48 08 63 27 21 97 62 20 11 72 07 20 76 10 25 97 19 10 34 21 47 49 88 88 33 08 16 28 40 86 69 60 18 91 53 21 32 56 52 97 19 15 51 60 93 53 35 28 12 75 08 21 29 06 64 97 26 83 63 25 77 42 89 20 16 42 89 26 16 72 29 22 90 41 75 23 67 59 29 23 36 15 29 30 22 29 43 28 73 12 91 23 34 06 96 20 84 80 05 51 51 08 11 42 73 23 93 28 57 73 43 53 35 59 39 42 22 74 83 51 91 80 35 97 19 82 03 40 76 27 09 23 31 83 26

101

Navne

Pedersen Mette Kitt, Vinkelvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Micael Friis, Solbakken 4 1 th . . . . . . . . . . . . Pedersen Michael, Borgergade 24 B . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Mogens, Brinkevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Mona, Nygade 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Mona, Nygade 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Monica Mikkelsen Østergaard, Plantagevej 11 Pedersen Monica Mikkelsen Østergaard, Plantagevej 11 Pedersen Nathalie Bøjgaard, Vestergade 8 . . . . . . . . . . . Pedersen Niels Robert Meldgaard, Kastanie Alle 28 . . . . Pedersen Niels Robert Meldgaard, Kastanie Alle 28 . . . . Pedersen Ole, Skovvejen 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Otto Egon Meldgaard, Hovedgaden 6 . . . . . . . Pedersen Ove Bonde, Præstevænget 41 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ove Bonde, Præstevænget 41 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ove Bonde, Præstevænget 41 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ove Sandholm, Højgaardsvej 4 . . . . . . . . . . . . Pedersen Ove Sandholm, Højgaardsvej 4 . . . . . . . . . . . . Pedersen P V Husted, Vibevænget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Patrick Fyhn Meldgaard, Møllegaarden 97 . . . Pedersen Patrick Fyhn Meldgaard, Møllegaarden 97 . . . Pedersen Paul Thyge Bæk, Vesterbjergevej 5 . . . . . . . . . Pedersen Peder Elkjær, Solkrogen 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Pernille Graakær, Velhustedparken 29 . . . . . . . Pedersen Pia Laila, Jernbanegade 16 B st th . . . . . . . . . Pedersen Randi Fromm, Lyngholmsvej 2 . . . . . . . . . . . . Pedersen Randi Fromm, Lyngholmsvej 2 . . . . . . . . . . . . Pedersen Rasmus, Ollinghedevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen René Skovgaard, Møllegaarden 91 . . . . . . . . . Pedersen René Skovgaard, Møllegaarden 91 . . . . . . . . . Pedersen Rikke Natascha, Møllegaarden 267 . . . . . . . . . Pedersen Rikke Natascha, Møllegaarden 267 . . . . . . . . . Pedersen Rikke Natascha, Møllegaarden 267 . . . . . . . . . Pedersen Rikke Natascha, Møllegaarden 267 . . . . . . . . . Pedersen Roan Hjørnholm, Alkhøjvej 1 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ronnie, Hovenvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ruth Nørgaard, Enghaven 36 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Sonja, Plantagevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Susanne, Ollinghedevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Søren Christian Green, Nr . Grenevej 3 . . . . . . . Pedersen Thomas Uhd, Kastanievej 4 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Tina Pia, Bøgevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Torben André Østergaard, Plantagevej 11 . . . . Pedersen Torben Kronborg, Hovedgaden 20 1 . . . . . . . . Pedersen Ulrik Henning, Peder Strikkers Gård 8 st . . . . Pedersen Ulrik Henning, Peder Strikkers Gård 8 st . . . . Pedersen Ulrik Henning, Peder Strikkers Gård 8 st . . . . Pedersen Ulrik Henning, Peder Strikkers Gård 8 st . . . . Pedersen Verner Helstrup, Mølholmvej 18 . . . . . . . . . . . Pedersen Vibeke, Bavnehøjen 93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Vibeke Pallisgaard, Toften 7 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Vita Bundgaard, Landsbyparken 8 . . . . . . . . . . Pedersen Werner, Skovbjergvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Werner, Skovbjergvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Willy Kusk, Skovvænget 26 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Aage Bent, Kastanie Alle 1 A . . . . . . . . . . . . . . Persson Karina, Klintebakken 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peters Henriette Nogel, Møllegaarden 3 . . . . . . . . . . . . . Petersen Annalise Høj, Blåhøjvej 50 . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Annalise Høj, Blåhøjvej 50 . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Charlotte Høj, Blåhøjvej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Elsi Wulff, Aavænget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Erik Voss, Ahornvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Hanne Annette Due, Skovbrynet 8 . . . . . . . . . . Petersen Harry, Plantagevej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Harry, Plantagevej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P


Poulsen Tommy Sig, Blåhøjvej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Ulrik Løjtved, Kildevangen 4 . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Ulrik Løjtved, Kildevangen 4 . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Verner, Skjernvej 141 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prce Denis, Sandfeldparken 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prce Mile, Sandfeldparken 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prce Mile, Sandfeldparken 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Printsova Nevena Todorova, Elme Alle 5 . . . . . . . . . . . . . Printsova Nevena Todorova, Elme Alle 5 . . . . . . . . . . . . . Punga Florentina-Rodica, Strøget 17 . . . . . . . . . . . . . . . Punga Florentina-Rodica, Strøget 17 . . . . . . . . . . . . . . . Punga Mihai-Emanuel, Strøget 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . Punga Mihai-Emanuel, Strøget 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . Punga Mihai-Emanuel, Strøget 17 . . . . . . . . . . . . . . . . .

R

Navne

R

Ragnarsson Freyr Eyfell, Brinkevej 17 . . . . . . . . . . . . . . Rahbek Anette, Bredgade 18 st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rahbek Bente, Klintebakken 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rahbek Bjarne, Åparken 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rahbek Bodil Engsig, Bredgade 18 1 . . . . . . . . . . . . . . Rahbek Christian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rahbek Ellen, Sønderbro 24 st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rahbek Erna, Klintebakken 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rahbek Helle Plauborg, Sdr . Feldingvej 35 . . . . . . . . . . . Rahbek Jette Dalby, Sandfeldparken 11 . . . . . . . . . . . . . Rahbek Karl Christian, Kastanie Alle 25 F . . . . . . . . . . . . Rahbek Leo, Hveddevej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rahbek Lilly, Enghaven 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rahbek Lisbeth Elkjær, Hveddevej 39 . . . . . . . . . . . . . . . Rahbek Lyudmyla Stepanivna, Jernbanegade 6 1 . . . . . Rahbek Mads Plauborg, Møllegaarden 35 . . . . . . . . . . . Rahbek Ove, Ollingvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rahbek Verner, Østergade 10 A 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rahm Birte Marie, Møllegaarden 277 . . . . . . . . . . . . . . . Rahm Carsten Viggo, Møllegaarden 277 . . . . . . . . . . . . . Rajaratnam Ahileswaran, Søndergaardparken 5 . . . . . . . Rajaratnam Ahileswaran, Søndergaardparken 5 . . . . . . . Rajaratnam Ahileswaran, Søndergaardparken 5 . . . . . . . Raksamruat Premrudee, Borgergade 5 . . . . . . . . . . . . . Ramsing Allan, Engen 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ramsing Carsten, Møllegaarden 119 . . . . . . . . . . . . . . . Ramsing Inger, Tømmergården 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . Ramsing Inger Kjær, Tømmergården 32 . . . . . . . . . . . . . Ramsing Jette, Møllegaarden 119 . . . . . . . . . . . . . . . . . Ramsing Mathias Fiilsøe, Skjernvej 118 D . . . . . . . . . . . Ranch Kim Nielsen, Klinten 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ranch Kim Nielsen, Klinten 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raskgaard Lene, Klinkegaardsvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . Raskgaard Lene, Klinkegaardsvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Alex Klarskov, Fjelstervangvej 18 . . . . . . . . . Rasmussen Andrea Kirstine, Kastanievej 7 . . . . . . . . . . . Rasmussen Andrea Kirstine, Kastanievej 7 . . . . . . . . . . . Rasmussen Andrea Kirstine, Kastanievej 7 . . . . . . . . . . . Rasmussen Andrea Kirstine, Kastanievej 7 . . . . . . . . . . . Rasmussen Anna Kathrine Grave Konge, Klintebakken 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Bent, Vardevej 123 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Christian Ole Vang, Enghaven 32 . . . . . . . . . Rasmussen Dan, Vejlgaardvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Diana Uldall, Paarupvej 18 . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Diana Uldall, Paarupvej 18 . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Erik Haugaard, Bavnehøjen 131 . . . . . . . . . Rasmussen Erik Haugaard, Bavnehøjen 131 . . . . . . . . .

102

42 30 45 17 31 35 85 41 22 94 03 43 97 19 90 99 22 90 57 93 26 71 33 62 20 84 72 59 60 68 33 71 50 42 76 67 22 22 28 25 22 22 26 91 22 46 00 23 20 63 93 81 20 62 87 00

28 68 20 77 52 44 02 28 21 64 11 50 23 31 50 90 97 19 80 16 40 18 92 64 97 19 12 14 97 19 12 03 60 62 87 83 23 30 14 94 27 49 27 35 40 45 61 36 24 63 24 05 29 89 61 36 21 65 84 63 31 71 19 88 21 78 51 16 21 42 10 61 51 90 78 52 23 64 49 28 35 10 08 86 22 14 20 52 20 89 40 50 31 34 96 95 61 16 99 13 30 29 85 06 61 29 86 74 97 19 86 74 97 19 21 40 24 44 44 66 71 77 79 85 61 65 11 22 61 39 18 32 26 71 75 18 29 90 47 74 75 34 54 02 23 30 81 79 22 41 64 07 21 48 42 71 40 33 15 56 22 27 31 80 20 91 85 33 93 10 02 22 51 76 52 85 25 10 07 77 51 36 13 75 51 22 17 75

Rasmussen Hanne Reese Enemark, Klinten 14 . . . . . . . Rasmussen Hanne Reese Enemark, Klinten 14 . . . . . . . Rasmussen Hanne Styrk, Kastanie Alle 35 . . . . . . . . . . . Rasmussen Hanne Styrk, Kastanie Alle 35 . . . . . . . . . . . Rasmussen Irma Søgård, Enghaven 52 . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Irma Søgård, Enghaven 52 . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Jan Allan, Klinten 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Jan Allan, Klinten 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Jan Allan, Klinten 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Jan Allan, Klinten 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Jan Allan, Klinten 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Jens Thomas, Klinten 46 . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Jens Thomas, Klinten 46 . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen John Rahbek, Kastanievej 7 . . . . . . . . . . . . Rasmussen John Rahbek, Kastanievej 7 . . . . . . . . . . . . Rasmussen Lars Bo, Østergade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Lars Bo, Østergade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Lars Bo, Østergade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Linette Krogh, Døvlingvej 10 . . . . . . . . . . . . Rasmussen Linette Krogh, Døvlingvej 10 . . . . . . . . . . . . Rasmussen Linette Krogh, Døvlingvej 10 . . . . . . . . . . . . Rasmussen Lis Lindhardt, Fjelstervangvej 18 . . . . . . . . . Rasmussen Mads, Paarupvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Mads Gaardsted, Skjernvej 105 . . . . . . . . . . Rasmussen Malene, Ollingvej 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Marinus, Vibevænget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Marlene Stokholm, Nr . Karstoftvej 6 . . . . . . Rasmussen Nanna Guldager, Gl . Høgsvigvej 2 . . . . . . . . Rasmussen Niels Christian, Rævehøjvej 3 . . . . . . . . . . . Rasmussen Niels Christian, Rævehøjvej 3 . . . . . . . . . . . Rasmussen Paule Vestergaard, Tarpvej 7 . . . . . . . . . . . . Rasmussen Rye, Kastanie Alle 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Rye, Kastanie Alle 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Simone, Vesterbjergevej 3 A . . . . . . . . . . . . Rasmussen Simone, Vesterbjergevej 3 A . . . . . . . . . . . . Rasmussen Tina Vang, Klinten 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Tina Vang, Klinten 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rata Iulian, Møllevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rathkjen Alexander Lindgaard, Møllegaarden 95 . . . . . . Rathkjen Belinda Michaela Dworák, Præstevænget 76 . . Rathkjen Christina Lindgaard, Møllegaarden 95 . . . . . . . Ravn Carl Martin Sørensen, Brinkevej 32 . . . . . . . . . . . . Ravn Karl, Brinkevej 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ravn Martin, Skovvejen 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ravn Martin Schwaner Birkholm, Skovvejen 9 . . . . . . . . Ravn Tina Schwaner Birkholm, Skovvejen 9 . . . . . . . . . . Ravn Tina Schwaner Birkholm, Skovvejen 9 . . . . . . . . . . Rebac Jagoda, Aagade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rebac Jagoda, Aagade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recht Simone Larsen, Skarrild Overbyvej 6 . . . . . . . . . .

Record Cykler

Egernvej 29, Borris, 6900 Skjern . . . . . . . . . . . . . . . . . Redzin Mikael Bækgaard, Bekkasinvej 30 1 . . . . . . . . . Redzin Mikael Bækgaard, Bekkasinvej 30 1 . . . . . . . . . Regin Dennis Lassen, Odinsgaardsvej 5 . . . . . . . . . . . . . Reinewald Dennis, Østergade 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reinholdt Gurli, Skovbrynet 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reinholdt Peter, Skovbrynet 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rene Sørensen, Gejlbjergvej 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Restaurant Klods Hans I/S, Strøget 13 . . . . . . . . . . . . . . Riis Anette, Klinten 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Riisager Jørgen, Sandfeld Alle 25 32 . . . . . . . . . . . . . . . Riisager Jørgen, Sandfeld Alle 25 32 . . . . . . . . . . . . . . . Riisberg John Stjernholm, Rugvænget 15 . . . . . . . . . . . . Riisberg Lene, Fruerbyvej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ringtved Niels, Jernbanegade 20 A . . . . . . . . . . . . . . . .

30 69 76 39 30 54 86 04 93 80 14 64 60 72 92 43 97 16 23 20 25 73 34 37 97 19 14 84 41 19 05 63 41 13 32 76 25 32 57 66 22 79 64 40 40 91 68 04 40 47 48 40 25 72 42 85 20 27 59 13 27 85 58 69 26 14 23 07 21 80 14 71 42 48 14 69 29 86 14 69 29 78 96 20 61 27 45 78 23 23 23 76 52 64 36 30 41 68 86 14 97 19 15 80 24 82 33 44 24 23 65 40 42 18 41 75 26 74 57 20 97 19 81 74 51 32 92 99 27 29 33 76 53 88 09 06 53 63 26 92 60 22 27 88 53 80 24 10 71 66 85 47 42 44 56 46 25 52 46 58 23 44 81 37 52 37 13 69 97 19 19 21 97 19 41 65 23 93 66 14 61 47 10 27 60 11 04 56 50 43 64 98 42 44 71 60 71 95 64 16 97 36 60 43 31 34 51 62 30 72 31 14 40 77 91 96 52 17 35 65 21 46 82 07 51 36 14 43 20 93 91 98 97 19 85 35 26 22 39 83 40 53 08 78 22 22 17 90 61 75 87 67 22 86 62 01 23 27 98 92


Rohde John Sørensen, Sandfeldparken 40 . . . . . . . . . . . Rohde John Sørensen, Sandfeldparken 40 . . . . . . . . . . . Rohde Tommy Sørensen, Landsbyparken 43 . . . . . . . . . Rokkjær Mia Eltved, Hesselvigvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . Rosbjerg Birthe L, Bavnehøjen 113 . . . . . . . . . . . . . . . . Rosenberg Mikkel, Stadion Alle 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . Rubin Camilla, Markvænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rudnik Denys, Velhustedvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rudnik Nataliya, Velhustedvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rudnik Oleksandr, Velhustedvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . Rudnyk Vadym, Arnborgvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ry Birgit, Mølholmvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ry Joan, Timlundvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rybkin Volodymyr, Solbakken 2 st th . . . . . . . . . . . . . . Rybkin Volodymyr, Solbakken 2 st th . . . . . . . . . . . . . . Rybkowski Tomasz Edmund, Vardevej 110 . . . . . . . . . . . Römhild Michael Franklin, Skovbjergvej 29 . . . . . . . . . . Rømer Jesper, Bøgevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rønde Anna-Lise, Bavnehøjen 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rønhoff Mimi Fisker, Blåhøjvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . Rønn Camilla, Præstevænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rønn Camilla, Præstevænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rønn Kenneth, Hjejlevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rørvig Grethe Østergaard, Jernbanegade 172 . . . . . . . . Røyen Bo Bjørn Henrik, Fjelstervangvej 8 . . . . . . . . . . . . Raaballe Niels Erik Andersen, Blåhøjvej 46 . . . . . . . . . . .

S

Sahl Benny, Assingvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sahl Benny, Assingvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sahl Berit Katrine, Assingvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sahl Berit Katrine, Assingvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sahl Berit Katrine, Assingvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sahlholdt Camilla Højgaard, Grankærvej 5 . . . . . . . . . . . Sahlholdt Morten, Grankærvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salin Søren Elmbo, Nedre Bukkjærvej 4 . . . . . . . . . . . . . Salon - Lena V/Lena Betty Jensen, Kaldalsvej 8 . . . . . . .

Salon AK

51 57 47 57 40 27 99 88 20 77 38 33 42 48 58 55 97 19 17 80 23 32 36 75 61 75 64 44 22 74 79 04 40 57 24 81 41 61 87 48 50 38 96 10 50 94 80 79 42 15 43 44 22 56 77 91 22 25 70 46 42 30 43 57 42 73 19 70 40 50 20 88 30 95 65 64 51 63 04 87 28 29 36 19 20 61 09 27 93 85 45 24 22 11 32 49 21 20 44 06 26 84 65 00

Sandfeldgården Plejehjemmet

Sandfeld Alle 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sangill Aksel Emil, Møllegaarden 157 . . . . . . . . . . . . . . . Schaik Cornelis W A Van, Engebækvej 38 . . . . . . . . . . . . Scheldt Johannes Raakilde, Lærkevej 3 . . . . . . . . . . . . . Schjødt Kim, Glentevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schjødt Kim, Glentevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schjødt Kim, Glentevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schlie Hanne Lund, Bavnehøjen 97 . . . . . . . . . . . . . . . . Schlie Jan Greve, Bavnehøjen 97 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Erhvervsvænget 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schmücker Og Partnere Ivs, Ollingvej 3 . . . . . . . . . . . . . Schrøder Per, Klintebakken 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schrøder Per, Klintebakken 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schrøder Per, Klintebakken 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schulian Susanne Lykkegaard, Brinkevej 26 . . . . . . . . . Schulian Susanne Lykkegaard, Brinkevej 26 . . . . . . . . . Schulian Susanne Lykkegaard, Brinkevej 26 . . . . . . . . . Schulian Susanne Lykkegaard, Brinkevej 26 . . . . . . . . . Sdr . Karstoft Dambrug, Vestergaardsvej 2 . . . . . . . . . . .

97 99 59 93 23 95 96 88 97 19 28 58 23 64 87 24 23 24 11 92 53 20 00 51 40 31 48 61 31 45 39 00 22 60 00 51 40 63 62 13

Sdr. Felding Auto

v/ Steen og Kristian Bøndergård Overtarpvej 2 . . . . . . 97 19 82 86 Sdr . Felding Autolakereri V/Peder Nielsen, Bjergevej 49 . 25 21 09 47 Sdr . Felding Bageri ApS, Bredgade 26 . . . . . . . . . . . . . . 97 19 88 33

Sdr. Felding Begravelsesforretning

51 74 09 58 42 51 91 31 50 49 87 45 50 49 53 64 50 47 38 74 60 48 19 87 22 64 76 70 42 43 46 93 97 19 65 14

97 19 19 05 40 47 47 07 52 90 31 64 40 31 15 35 25 71 15 35 20 77 40 29 41 29 11 30 97 19 10 64 97 19 18 76 20 43 07 73 25 59 95 90 22 43 87 40 40 34 73 90 97 19 14 11 53 31 97 19 75 34 70 84 42 34 56 00 30 12 76 81 22 86 64 48 22 85 44 05 29 84 87 28 22 89 60 92

Sdr. Felding Posthus

Bredgade 25 i Dagli’Brugsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 19 80 10

Sdr. Felding Tømrer og Bygningssnedker

Bredgade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 64 55 11

Sdr. Felding Vognmandsforretning

Mølholmvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 19 80 02

Sdr. Feldings Efterskole

Sdr . Feldingvej 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seerup Henrik, Kastanie Alle 11 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Seest Anne-Marie, Møllegaardsvej 28 . . . . . . . . . . . . . . Seest Martin, Møllegaardsvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seest Martin, Møllegaardsvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sejrs Tivoli V/Ivan Sejr, Bukkærvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . Selvejende Institution Betesda, Blåhøjvej 66 . . . . . . . . . . Severinsen Jette Vadskær, Møllegaarden 235 . . . . . . . . Severinsen Karl Peter, Solsikkevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . Severinsen Karl Peter, Solsikkevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . Shell Kibæk V/Morten Hauge Dalby Madsen, Østergade 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Siggaard Christian, Elme Alle 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Siggaard Christian, Elme Alle 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Siggaard Christian, Elme Alle 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Siia Andrei Marius, Hveddevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Siia Andrei Marius, Hveddevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sila Dorte Nørager, Hovedgaden 48 B . . . . . . . . . . . . . . . Sila Dorte Nørager, Hovedgaden 48 B . . . . . . . . . . . . . . . Sila Dorte Nørager, Hovedgaden 48 B . . . . . . . . . . . . . . . Sila Dorte Nørager, Hovedgaden 48 B . . . . . . . . . . . . . . .

Silstrup Put & Take

Skjernvej 119 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simmelsgaard Erhardt Vig, Sdr . Feldingvej 28 . . . . . . . . . Simmelsgaard Erhardt Vig, Sdr . Feldingvej 28 . . . . . . . . . Simmelsgaard Gerda, Vestergade 12 . . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Axel Leo Winther, Kastanie Alle 12 . . . . . . . . . Simonsen Axel Leo Winther, Kastanie Alle 12 . . . . . . . . .

97 19 89 00 61 33 43 16 21 27 70 48 97 19 19 59 23 47 18 48 53 28 12 50 97 19 63 53 25 13 63 46 97 19 85 22 26 61 72 00 22 32 15 14 97 19 18 70 24 77 15 01 20 77 28 70 22 52 48 40 20 76 35 09 31 90 09 89 29 78 46 09 26 24 23 48 22 47 98 57 97 19 67 67 97 19 80 98 60 51 80 98 24 66 05 84 97 19 21 36 40 26 65 36

103

Navne

Møllegaarden 213 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandal Rune Emil, Enghavevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sanders Daniëlle Maria, Timlundvej 13 . . . . . . . . . . . . . Sanders Daniëlle Maria, Timlundvej 13 . . . . . . . . . . . . . Sanders Daniëlle Maria, Timlundvej 13 . . . . . . . . . . . . . Sanders Daniëlle Maria, Timlundvej 13 . . . . . . . . . . . . . Sandfeld Maria, Møllegaarden 213 . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandfeld Ole, Brogade 11 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandfeld Søren Peder, Bavnehøjen 121 . . . . . . . . . . . . . Sandfeld Søren Peder, Bavnehøjen 121 . . . . . . . . . . . . . Sandfeld Vibeke Johanne, Møllegaarden 213 . . . . . . . . . Sandfeld Vibeke Johanne, Møllegaarden 213 . . . . . . . . . Sandgaard Asbjørn Arnold, Borgergade 51 . . . . . . . . . . .

Schmidts Autoservice ApS

25 33 91 21 97 19 29 34 20 64 86 95 23 67 17 31 20 27 92 33 22 37 32 73 20 85 21 10 40 46 36 42 61 68 21 88

Bredgade 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 19 80 37 Sdr . Felding Hallen, Lupinvænget 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 93 94 38 Sdr . Felding Mc Klub, Nederbyvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 23 96 44 73

Solsikkevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 94 98 10

Salon Nyt Hår

Schlie Kirsten Greve, Sandfeldparken 51 . . . . . . . . . . . . Schmidt Bettina, Velhustedparken 19 . . . . . . . . . . . . . . . Schmidt Elin, Klintebakken 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schmidt Hans Hansen, Ollingvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Schmidt Hans Hansen, Ollingvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Schmidt Kaj Erik, Postgården 6 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Schmidt Lene, Præsteskoven 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schmidt Søren Haahr, Ollingvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . Schmidt Thomas, Klintebakken 28 . . . . . . . . . . . . . . . . .

S


Simonsen Bernhard, Brinkevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Bernhard, Brinkevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Bo, Præstevænget 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Britta, Mølholmvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Britta, Mølholmvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Britta, Mølholmvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Britta, Mølholmvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Britta, Mølholmvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Carsten Thøger, Gejlbjergvej 38 . . . . . . . . . . . Simonsen Carsten Thøger, Gejlbjergvej 38 . . . . . . . . . . . Simonsen G, Gl . Høgsvigvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Hans H, Sønderbyvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Jakob Rosendahl, Velhustedvej 47 . . . . . . . . . Simonsen Jakob Rosendahl, Velhustedvej 47 . . . . . . . . . Simonsen Jakob Rosendahl, Velhustedvej 47 . . . . . . . . . Simonsen Jakob Rosendahl, Velhustedvej 47 . . . . . . . . . Simonsen Karen Margrethe, Sønderbyvej 5 . . . . . . . . . . Simonsen Karen Margrethe, Sønderbyvej 5 . . . . . . . . . . Simonsen Laurids, Ilderhedevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Linda Birk Laursen, Østergade 35 A . . . . . . . . Simonsen Magnus Falch, Gejlbjergvej 38 . . . . . . . . . . . . Simonsen René, Solbakken 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Ulla Elin Vinther, Brinkevej 7 . . . . . . . . . . . . . .

Sinatur Skarrildhus

Sdr . Ommevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sinkjær Edith, Solkrogen 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sinkjær Edith, Solkrogen 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sistermans André, Vestergaardsvej 8 A . . . . . . . . . . . . . Siwko Martyna Ewa, Bjergevej 73 . . . . . . . . . . . . . . . . . Sjøgaard Alfred Vindbæk, Velhustedvej 22 . . . . . . . . . . . Skaanning Bjarke, Kildevangen 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skaanning Susanne Stougaard, Kildevangen 6 . . . . . . . .

Skarrild Bilservice v/ Jan Balle

Hovedgaden 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skarrild Købmand A/S, Hovedgaden 47 . . . . . . . . . . . . . Skarrild Smeden, Hovedgaden 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . Skarrild Vandværk, Assingvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skjern Plæneklipperservice Borris

Navne

S

Skolevænget 44, Borris, 6900 Skjern . . . . . . . . . . . . . Skjærbæk Christian Aaen, Albækhedevej 5 . . . . . . . . . . . Skjærbæk Jens, Møllegaarden 279 . . . . . . . . . . . . . . . . Skjærbæk Jonna Aaen, Møllegaarden 279 . . . . . . . . . . . Skjærbæk Kasper Sønderkjær, Elme Alle 10 . . . . . . . . . . Skjærbæk Lene Aaen, Velhustedparken 65 . . . . . . . . . . . Skjærbæk Susanne Majbritt, Albækhedevej 5 . . . . . . . . . Skov Lars Christian, Skovvejen 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skov Ole, Landsbyparken 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skov Ole, Landsbyparken 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skovbjerg Ingrid, Sønderbro 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skovdal Erik Nygaard, Skovbjergvej 28 . . . . . . . . . . . . . Skovdal Erik Nygaard, Skovbjergvej 28 . . . . . . . . . . . . . Skovsgaard Bente, Sandfeldparken 55 . . . . . . . . . . . . . . Skovsgaard Bjarne, Sandfeldparken 55 . . . . . . . . . . . . . Sletten Mona, Søndergaardparken 17 . . . . . . . . . . . . . . Sletten Nina, Kirkepladsen 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sletten Nina, Kirkepladsen 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smedegaard Nick, Engebækvej 20 B . . . . . . . . . . . . . . . Smidt Morten Grubak, Bekkasinvej 33 1 . . . . . . . . . . . . Sonne Johanne Sinding, Egevej 2 A . . . . . . . . . . . . . . . . Sport Trading ApS, Odinsgaardsvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . Sprogøe Grethe, Hovedgaden 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . St Skovbjerg Plantage V/H Jacobsen, Skovbjergvej 37 . . Staal Lasse, Sandfeldparken 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Staal Lasse, Sandfeldparken 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stakroge Borger Og Idrætsforening, Ilderhedevej 9 . . . . .

104

97 19 13 03 23 43 75 03 31 19 25 65 42 64 36 50 42 23 16 92 42 17 39 51 25 38 86 30 22 14 97 85 51 74 78 12 30 89 80 46 51 36 14 53 75 34 70 89 61 28 09 87 61 26 09 87 25 12 40 47 23 20 56 15 40 94 70 89 22 91 71 89 51 18 13 61 20 98 67 74 27 64 67 12 40 97 33 32 51 19 91 89 97 19 62 33 29 13 41 52 21 25 31 78 96 99 10 17 91 80 01 14 40 26 12 05 20 86 74 18 20 43 73 90 97 19 61 46 97 19 60 05 93 94 37 98 20 89 95 48 97 35 20 84 60 74 21 72 40 93 13 86 42 25 13 86 28 97 15 03 25 66 88 24 42 36 13 86 60 89 32 45 97 19 18 66 20 29 37 66 97 16 40 78 60 75 08 39 27 12 87 38 61 35 14 07 20 40 64 07 53 25 00 31 25 47 00 52 20 30 18 13 29 61 44 78 22 99 58 00 97 19 18 43 40 55 72 49 60 75 67 24 97 19 84 93 61 51 42 63 41 42 70 71 93 85 72 70

Stakroge Jern- og Metalopkøb

Slagterivej 14, 7200 Grindsted . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 35 72 88

Stakroge Smede- og Maskinforretning

Borgergade 49b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stamm Bruno, Østergade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stamm Freddy, Fjelstervangvej 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . Stamm Hjørdis Nørgaard, Peder Strikkers Gård 6 st . . . Starup Agnes Margrethe, Stadion Alle 8 . . . . . . . . . . . . . Steen Chr . Steensen, Ollinghedevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . Steensen Steen Christian, Ollinghedevej 4 . . . . . . . . . . . Stefanache Vlad-Ionut, Birkebyvej 6 st th . . . . . . . . . . . Stefansen Palle, Hovedgaden 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stefansen Palle Kristian Østervig, Hovedgaden 32 . . . . . Steffensen Jette Vibe, Hovedgaden 49 . . . . . . . . . . . . . . Steffensen Peter Fyrstenborg, Sandfeldparken 57 . . . . . Steffensen Peter Fyrstenborg, Sandfeldparken 57 . . . . . Steffensen Ulla, Timlundvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steffensen Ulla, Timlundvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stefiniv Nazar, Bredgade 4 C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stenberg Ejler Gerhardt Kristian, Fjelstervangvej 3 . . . . . Stenberg Ejler Gerhardt Kristian, Fjelstervangvej 3 . . . . . Stenberg Karin, Fjelstervangvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stevnhoved Benny, Klinten 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stevnhoved Benny, Klinten 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stevnhoved Benny, Klinten 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stevnhoved Benny, Klinten 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stick Lene, Nyvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stick Peter Sig, Nyvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stigers Connie Leonie, Engkrogen 2 A . . . . . . . . . . . . . . Stigers Gert, Bekkasinvej 21 st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stigers Susanne, Klintebakken 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Stistrup Jørgen, Brogade 1 1 tv . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stjernholm John, Sdr . Feldingvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . Storm Raaja, Hovedgaden 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Storm Susanne, Vardevej 135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Storm Susanne, Vardevej 135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stougaard Kamma, Vardevej 147 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stougaard Kamma, Vardevej 147 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strand Charlotte Balle, Assingvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . Strand Charlotte Balle, Assingvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . Strand Monique Simone, Præstevænget 7 . . . . . . . . . . . Strandsbjerg Lone Kragh, Paarupvej 1 . . . . . . . . . . . . . . Stubben Karsten, Sønderkærvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Stubben Karsten, Sønderkærvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Stubben Karsten, Sønderkærvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Stubben Karsten, Sønderkærvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Studsgård Povl, Sdr . Feldingvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . Stærk Peder Nørgaard, Skjernvej 115 . . . . . . . . . . . . . . . Stærk Aase Charles, Møllevænget 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Sunesen Benny, Dalgasvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sunesen Benny, Dalgasvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sunesen Ingrid, Nørre Alle 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sunesen Ingrid, Nørre Alle 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sunesen Knud Vandel, Klintebakken 1 . . . . . . . . . . . . . . Sunesen Knud Vandel, Klintebakken 1 . . . . . . . . . . . . . . Svarre Leslie Tipsmark, Arnborgvej 15 . . . . . . . . . . . . . . Svarre Peter, Borgergade 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svarre Peter, Borgergade 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svarre Peter, Borgergade 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svend Erik Rasmussen, Skjernvej 101 . . . . . . . . . . . . . . Svend Vingtoft, Ollinghedevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svendsen Benjamin Lützhøft, Vardevej 128 . . . . . . . . . . Svendsen Carsten Fenger, Møllegaarden 5 . . . . . . . . . . . Svendsen Henning Laurits, Enghaven 46 . . . . . . . . . . . . Svendsen Inger Brigitta, Landsbyparken 25 . . . . . . . . . .

75 34 70 12 24 44 32 42 22 14 46 78 29 91 96 60 21 85 73 03 24 26 71 70 21 74 74 73 22 34 72 53 23 43 44 68 20 11 77 96 28 21 84 99 28 97 28 08 28 60 70 65 40 81 50 20 24 22 69 59 50 28 88 20 97 19 18 63 24 41 49 91 21 65 69 92 28 88 22 08 26 36 98 22 25 14 95 93 21 94 43 21 22 62 92 73 20 11 64 68 25 89 44 53 40 11 96 03 25 14 17 15 31 41 71 78 22 32 60 52 31 16 48 92 53 35 05 86 41 60 93 03 30 25 93 52 21 86 33 76 50 16 23 50 22 38 81 80 28 94 89 04 21 78 57 50 60 94 31 53 29 92 08 01 25 73 26 86 22 43 26 86 60 91 36 12 21 97 98 11 61 67 75 50 50 44 83 63 30 47 59 43 28 49 81 12 28 43 81 12 30 64 83 50 30 64 59 20 53 69 17 75 86 51 01 38 29 17 29 11 26 21 17 06 97 19 62 91 40 84 00 67 20 81 86 05 27 30 05 25 40 53 16 99 61 33 35 60


Svendsen Inger Brigitta, Landsbyparken 25 . . . . . . . . . . Svendsen Lars Waad, Sønderbyvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . Svendsen Lilly Nicoline, Bjørnkærvej 1 . . . . . . . . . . . . . . Svendsen Lilly Nicoline, Bjørnkærvej 1 . . . . . . . . . . . . . . Svendsen Lone Gram, Sønderbyvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . Svendsen Lone Gram, Sønderbyvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . Svendsen Marcus Fenger, Møllegaarden 5 . . . . . . . . . . . Svendsen Randi Lilian, Møllegaarden 5 . . . . . . . . . . . . . Svendsen Richard, Sdr . Ommevej 31 . . . . . . . . . . . . . . . Svendsen-Tune Niels Erik, Nr . Karstoftvej 32 . . . . . . . . . Svensen Adrian Janne Ladow, Vester Alle 10 C . . . . . . . . Svensen Asta Janne, Vester Alle 10 C . . . . . . . . . . . . . . . Svensen Jette Lund, Hveddevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svensen Jette Lund, Hveddevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svensen Nicklas Janne, Hveddevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . Svolgart Martin Theodor, Engebækvej 19 . . . . . . . . . . . . Svolgart Martin Theodor, Engebækvej 19 . . . . . . . . . . . . Swierzbinski Michal, Vibevænget 7 . . . . . . . . . . . . . . . . Systek Dk A/S, Energivej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szweda Artur Piotr, Sandfeldparken 97 . . . . . . . . . . . . . Szweda Artur Piotr, Sandfeldparken 97 . . . . . . . . . . . . . Szweda Artur Piotr, Sandfeldparken 97 . . . . . . . . . . . . . Szweda Artur Piotr, Sandfeldparken 97 . . . . . . . . . . . . . Szweda Artur Piotr, Sandfeldparken 97 . . . . . . . . . . . . . Søe Johannes Lund, Klintebakken 96 . . . . . . . . . . . . . . . Søe Johannes Lund, Klintebakken 96 . . . . . . . . . . . . . . . Søegaard Birthe Skov, Klintebakken 38 . . . . . . . . . . . . . Søegaard Birthe Skov, Klintebakken 38 . . . . . . . . . . . . . Søgård Andelsbrug A .m .b .a ., Blåbjergvej 1 . . . . . . . . . . . Sømælk ApS, Lyngholmsvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Søndergaard Daniel Jensen, Klintebakken 49 . . . . . . . . Søndergaard Jørn Valdemar, Rugvænget 13 . . . . . . . . . . Søndergaard Malene Morre, Assingvej 5 . . . . . . . . . . . . Søndergaard Michael, Klintebakken 49 . . . . . . . . . . . . . Søndergaard Michael, Klintebakken 49 . . . . . . . . . . . . . Søndergaard Vibeke, Klintebakken 49 . . . . . . . . . . . . . . Søndergaard Aase Overgaard, Vestergade 11 . . . . . . . . . Søndergaard Aase Overgaard, Vestergade 11 . . . . . . . . . Søndergård Birger, Tarpvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Søndergård Marianne Hedegaard, Tarpvej 2 . . . . . . . . . .

Søndergaards El-Service

23 21 10 10 40 71 11 21 31 64 55 32 31 15 61 06 28 24 94 13 40 37 27 10 20 92 42 94 30 36 76 69 97 17 83 04 20 28 22 61 61 54 85 67 20 43 23 97 51 17 24 85 28 34 70 93 24 27 75 39 97 19 81 92 28 59 81 92 20 93 24 97 29 80 59 29 21 24 54 04 97 16 60 86 40 34 75 86 24 45 77 86 30 56 60 53 30 22 77 18

Sørensen Bettina Møller Obenhausen, Nygårdsvej 3 . . . . Sørensen Betty Marianne, Blåhøjvej 41 . . . . . . . . . . . . . Sørensen Birthe Pilgaard, Bavnehøjen 17 . . . . . . . . . . . . Sørensen Birthe Vium, Hedebyvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Birthe Yvette, Møllevænget 11 . . . . . . . . . . . . Sørensen Bjarne Skov, Bjergevej 21 D . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Bruno Erhardt, Solsikkevej 5 . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Bruno Erhardt, Solsikkevej 5 . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Cecillie Lindgaard, Gammelmarksvej 3 . . . . . . Sørensen Christian Peder Wagenblast, Møllegaarden 93 Sørensen Claus Sørup, Fjelstervangvej 36 . . . . . . . . . . . Sørensen Claus Sørup, Fjelstervangvej 36 . . . . . . . . . . . Sørensen Finn Normann, Mosevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Finn Normann, Mosevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Gunnar Frede, Bavnehøjen 17 . . . . . . . . . . . . . Sørensen Hanne, Sneppevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Heidi Gram, Vibevænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Heidi Gram, Vibevænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Heidi Gram, Vibevænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Heidi Gram, Vibevænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Heidi Liza, Villavej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Heidi Liza, Villavej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Heidi Liza, Villavej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Heidi Liza, Villavej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Helle Sjøstrand, Nørregade 3 . . . . . . . . . . . . . Sørensen Helmuth Haubjerg, Klintebakken 51 . . . . . . . . Sørensen Helmuth Haubjerg, Klintebakken 51 . . . . . . . . Sørensen Jens-Axel Lindholt, Fjelstervangvej 20 . . . . . . Sørensen Jeppe Møller, Sandfeldparken 39 . . . . . . . . . . Sørensen Jette Lindholm, Nr . Bredgade 21 1 . . . . . . . . . Sørensen Jette Lindholm, Nr . Bredgade 21 1 . . . . . . . . . Sørensen Jørgen Lindholm, Elme Alle 25 . . . . . . . . . . . . Sørensen Jørgen Lindholm, Elme Alle 25 . . . . . . . . . . . . Sørensen Keld, Harreskovvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Kenneth Sinding, Velhustedparken 15 . . . . . . . Sørensen Kent Rønnow, Kastanie Alle 1 C . . . . . . . . . . . Sørensen Kim Lennon, Tarpvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Kim Lennon, Tarpvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Kim Moesgaard Tranekær, Solsikkevej 10 . . . . Sørensen Knud Erik, Møllegaarden 67 . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Knud Erik, Møllegaarden 67 . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Laurids Milter Østergaard, Klintebakken 79 . . Sørensen Lene, Hovenvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Lone Andsbjerg, Paarupvej 30 . . . . . . . . . . . . Sørensen Lone Andsbjerg, Paarupvej 30 . . . . . . . . . . . . Sørensen Mads Bundgaard, Alkhøjvej 7 . . . . . . . . . . . . . Sørensen Mary Kristine Frølund, Sandfeldparken 39 . . . Sørensen Mary Kristine Frølund, Sandfeldparken 39 . . . Sørensen Mary Kristine Frølund, Sandfeldparken 39 . . . Sørensen Mary Kristine Frølund, Sandfeldparken 39 . . . Sørensen Mathilde Bundgaard, Alkhøjvej 7 . . . . . . . . . . . Sørensen Mathilde Elisabeth, Borgergade 56 . . . . . . . . . Sørensen Max Haubjerg, Villavej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Natasja Kirk Sørup, Fjelstervangvej 36 . . . . . . Sørensen Niels Georg, Nørregade 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Ole Leth, Nr . Karstoftvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Ole Leth, Nr . Karstoftvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Ole Leth, Nr . Karstoftvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Peder Hedegaard, Klintebakken 30 . . . . . . . . . Sørensen Peder Hedegaard, Klintebakken 30 . . . . . . . . . Sørensen Peder Hedegaard, Klintebakken 30 . . . . . . . . . Sørensen Peder Hedegaard, Klintebakken 30 . . . . . . . . . Sørensen Preben Erik, Klinten 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Preben Erik, Klinten 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Sara, Præstevænget 151 . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Sara, Præstevænget 151 . . . . . . . . . . . . . . . .

20 92 61 98 26 13 60 85 30 69 44 46 51 22 85 48 31 12 06 57 41 68 48 00 53 62 80 21 20 61 28 23 42 96 27 86 25 38 87 58 29 66 98 51 21 42 70 74 61 26 10 23 28 77 74 87 40 37 59 41 50 91 82 32 30 61 16 20 30 56 75 11 21 75 58 05 21 49 29 20 61 72 10 68 61 27 77 44 61 27 47 44 61 27 37 18 22 11 22 03 40 79 88 05 25 12 88 05 97 19 21 80 51 37 82 16 61 74 85 13 29 66 65 25 97 19 17 56 51 26 20 46 22 25 42 80 21 22 77 62 28 86 64 82 28 25 81 16 27 50 27 57 20 13 22 66 97 19 18 41 20 48 18 41 27 13 61 15 28 51 11 64 40 17 25 98 23 44 79 98 53 67 84 29 51 64 23 02 29 86 47 99 29 36 35 89 23 72 02 66 22 51 69 04 28 70 41 48 29 72 12 44 29 66 95 44 22 95 24 39 97 19 61 84 26 83 61 84 21 67 18 24 97 19 24 85 50 44 24 85 26 41 78 98 22 90 24 85 42 61 01 28 22 80 15 85 22 67 64 43 22 22 11 46

105

Navne

Rugvænget 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sønderkjær Bodil Helene, Klintebakken 2 . . . . . . . . . . . . Sønderkjær Ingelise, Møllegaarden 121 . . . . . . . . . . . . . Sønderkjær Ingelise, Møllegaarden 121 . . . . . . . . . . . . . Sønderkjær Ingelise, Møllegaarden 121 . . . . . . . . . . . . . Sønderkjær Kaj, Sønderbro 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sønderkjær Kjeld, Klintebakken 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sønderkjær Per, Møllegaarden 121 . . . . . . . . . . . . . . . . . Sønderup Montage ApS, Over Silstrupvej 2 . . . . . . . . . . Søren Christian Axelsen, Timlundvej 42 . . . . . . . . . . . . . Søren Nyboe Karstensen, Vorgodvej 13 . . . . . . . . . . . . . Søren Sand Christensen, Vardevej 149 . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Alexander Hedegaard, Klintebakken 30 . . . . . . Sørensen Ann, Egevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Ann Torpdahl, Egevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Anna Kirstine, Postgården 4 st . . . . . . . . . . . . Sørensen Anna Kirstine, Postgården 4 st . . . . . . . . . . . . Sørensen Arne Stig, Hovenvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Astrid, Enghavevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Benny, Arnborgvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Bent Fredslund, Fjelstervangvej 16 . . . . . . . . . Sørensen Bent Fredslund, Fjelstervangvej 16 . . . . . . . . . Sørensen Bent Fredslund, Fjelstervangvej 16 . . . . . . . . . Sørensen Bent Haubjerg, Engebækvej 29 . . . . . . . . . . . . Sørensen Bent Ole, Blåhøjvej 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21 51 19 12 30 74 73 02 97 19 61 94 24 46 49 52 61 47 84 30 23 96 34 03 23 44 46 11 50 56 17 13 20 86 45 43 23 84 27 86 26 29 23 81 50 59 03 69 50 41 40 16 28 93 21 56 60 64 57 59 23 61 93 30 21 96 03 30 92 27 55 02 20 71 27 18 93 20 17 37 60 47 95 35 52 44 17 37 42 33 76 58 42 32 25 94 97 19 22 34 20 35 45 15 40 26 48 80 26 78 29 86 97 19 80 48 20 18 40 06 26 79 13 51 29 87 88 59 22 80 21 81 40 53 19 05 22 14 06 52 22 84 62 74 21 17 97 99 20 42 11 72 26 71 89 14 60 18 89 14

S


Sørensen Susanne, Klintebakken 71 . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Søren Stier, Borgergade 56 . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Tonny, Blåhøjvej 66 st mf . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Vera, Enghaven 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Vera Elmholdt, Elme Alle 9 . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Vera Elmholdt, Elme Alle 9 . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Zenia Haubjerg, Glentevej 12 . . . . . . . . . . . . .

T

Taggatz Helge, Sandfeldparken 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . Tanbal Emad, Vibevænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tanbal Emad, Vibevænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tanbal Emad, Vibevænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 88 16 75 42 77 92 49 42 32 52 17 42 30 43 19

Kastanie Alle 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tannebaek Laura Lea, Præstebakken 3 . . . . . . . . . . . . . Tannebæk Bjarne, Solsikkevej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tannebæk Christina Dam, Søndergade 10 . . . . . . . . . . . Tannebæk Christina Dam, Søndergade 10 . . . . . . . . . . . Tannebæk Christina Dam, Søndergade 10 . . . . . . . . . . . Tannebæk Jes, Præstevænget 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tannebæk Susanne, Mølholmvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . Tannebæk Thomas, Præstebakken 3 . . . . . . . . . . . . . . . Taulbjerg Maibrit, Ilderhede Kirkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . Tegltoft Helle, Arnborgvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terkelsen Helge Møbjerg, Timlundvej 43 . . . . . . . . . . . . Terp Berit, Sandfeldparken 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terp Berit, Sandfeldparken 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Therkelsen Henrik Verner, Præstevænget 24 . . . . . . . . . Thi Phuong Tai, Solsikkevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 19 15 50 42 74 98 88 22 75 16 32 30 25 90 64 22 90 26 32 20 71 17 90 30 12 77 40 29 91 87 62 93 89 03 99 24 46 10 27 42 77 78 25 23 23 03 35 51 50 12 72 51 37 67 37 50 71 67 40 81 75 71 87

Tandlægerne Kibæk

Murerfirmaet Søren Thim ApS v/ Kasper Thim

Navne

T

22 86 55 17 29 92 21 94 42 22 01 30 28 15 47 82 97 19 10 63 60 63 30 28 97 19 11 75

Velhustedparken 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thing Christine, Søndergade 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tholstrup Niels Jørgen, Mågevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomasen Berit, Nr . Bredgade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomasen Ida Sofie, Nørregade 11 1 17 . . . . . . . . . . . Thomasen Jasper Grønvall, Vester Alle 1 G . . . . . . . . . . . Thomsen Anita Marie, Møllevænget 3 . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Anita Marie, Møllevænget 3 . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Anna Møller, Mågevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Arne, Klintebakken 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Bente Fjord, Egevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Betina, Klintebakken 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Betina, Klintebakken 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Betina, Klintebakken 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Betina, Klintebakken 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Christian, Mågevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Elly Agnethe, Birkemosevej 8 . . . . . . . . . . . . . Thomsen Erik Kjær, Fjelstervangvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Erik Kjær, Fjelstervangvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Frederik Andreas Østergaard, Døvlingvej 4 A . . Thomsen Frederik Andreas Østergaard, Døvlingvej 4 A . . Thomsen Gitte, Godthaabsvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Gitte Hvid, Elme Alle 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Grethe, Enghaven 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Inge, Jernbanegade 198 . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Ingelise Tang, Nr . Bredgade 2 A 1 . . . . . . . . . . Thomsen Jan Højmose, Brinkevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Jens, Engebækvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Jens Christian Ringe, Egevej 11 . . . . . . . . . . . Thomsen Jesper Fjord, Hjejlevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen John Baunsgaard, Ollingvej 5 . . . . . . . . . . . . .

106

28 44 59 97 40 89 67 55 24 23 82 31 97 19 25 48 25 23 04 07 28 60 08 31 51 78 18 34 20 32 18 34 29 80 26 36 40 19 19 89 97 19 12 72 51 97 19 51 51 50 86 82 40 32 16 81 21 82 22 28 21 65 69 88 97 19 63 21 97 19 14 43 21 20 11 10 25 56 37 26 25 56 37 25 61 34 10 46 60 94 68 50 97 19 15 85 51 80 08 29 28 83 01 55 30 28 92 48 75 34 70 42 23 32 15 99 51 33 95 87 41 82 39 18

Thomsen John Baunsgaard, Ollingvej 5 . . . . . . . . . . . . . Thomsen John Baunsgaard, Ollingvej 5 . . . . . . . . . . . . . Thomsen John Baunsgaard, Ollingvej 5 . . . . . . . . . . . . . Thomsen Julie Grene, Bæktoftvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Julie Grene, Birkemosevej 6 . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Jørgen Richard, Engen 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Jørgen Viggo, Fjelstervangvej 38 . . . . . . . . . . Thomsen Jørgen Viggo, Fjelstervangvej 38 . . . . . . . . . . Thomsen Kaj, Bavnehøjen 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Karen Elisabeth, Hovedgaden 19 . . . . . . . . . . . Thomsen Karl Peter, Bavnehøjen 13 . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Karl Peter, Bavnehøjen 13 . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Kurt B, Ollingvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Lars Torben, Klintebakken 36 . . . . . . . . . . . . . Thomsen Mads Vindelbo, Bavnehøjen 53 . . . . . . . . . . . . Thomsen Margit, Jernbanegade 190 . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Maria Nam, Østergade 12 . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Michael Fjord, Kastanie Alle 25 D . . . . . . . . . . Thomsen Mona, Fruerbyvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Morten Isager, Bredgade 43 kl 1 . . . . . . . . . . Thomsen Nicolai, Møllegaarden 31 . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Preben Baunsgaard, Elme Alle 21 . . . . . . . . . . Thomsen Preben Helstrup, Bjørslevvej 5 . . . . . . . . . . . . Thomsen Preben Helstrup, Bjørslevvej 5 . . . . . . . . . . . . Thomsen Ruma Aakjær, Kastanie Alle 29 B . . . . . . . . . . . Thomsen Sonja Burgdorf, Søndergade 2 st . . . . . . . . . . Thomsen Sonja Burgdorf, Søndergade 2 st . . . . . . . . . . Thomsen Sonja Gunhild Fjord, Nørregade 11 1 19 . . . . Thomsen Tove Elise, Præstevænget 169 . . . . . . . . . . . . . Thomsen-Mühlbrand Per, Solsikkevej 21 . . . . . . . . . . . . Thonsgaard Judith Elise Moselund, Bavnehøjen 7 . . . . . Thonsgaard Judith Elise Moselund, Bavnehøjen 7 . . . . . Thonsgaard Judith Elise Moselund, Bavnehøjen 7 . . . . . Thorhauge Helle Mark, Agersigvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . Thorhauge Helle Mark, Agersigvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . Thorkildsen Carsten, Skjernvej 133 . . . . . . . . . . . . . . . . Thorkildsen Lene Friis, Skjernvej 133 . . . . . . . . . . . . . . . Thorsen Fie Skovgaard, Skovsborgvej 4 . . . . . . . . . . . . . Thorsen Fie Skovgaard, Skovsborgvej 4 . . . . . . . . . . . . . Thorsen Mona Irene, Møllegaarden 145 . . . . . . . . . . . . . Thorsen Tonny, Møllegaarden 145 . . . . . . . . . . . . . . . . . Thorup Tanja Sinding, Velhustedparken 15 . . . . . . . . . . . Tilsted Lene, Skolegade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toft Daniel Christian, Vardevej 116 1 . . . . . . . . . . . . . . . Toft Gitte, Egevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tofthøj Rasmus, Borgergade 42 st . . . . . . . . . . . . . . . . . Toksvig Søren, Hovedgaden 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toksvig Søren, Hovedgaden 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tougaard Ruth Schjerning, Præstevænget 233 . . . . . . . . Tp Promont V/Tommy Sig Poulsen, Blåhøjvej 44 . . . . . . . Traktorgården V/Verner Poulsen, Skjernvej 141 . . . . . . . Tranekær Inger, Ollingvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tranekær Jens Peter, Ollingvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . Trillingsgaard Bjarke, Møllevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trillingsgaard Metha, Møllevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trillingsgaard Tanja Bækgaard, Blåhøjvej 67 . . . . . . . . . . Trillingsgaard Tanja Bækgaard, Blåhøjvej 67 . . . . . . . . . . Truelsen Birgit Kirkeby, Nørre Alle 12 . . . . . . . . . . . . . . . Truelsen Birgit Kirkeby, Nørre Alle 12 . . . . . . . . . . . . . . . Truelsen Finn, Nørre Alle 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Truelsen Finn, Nørre Alle 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Træholt Emil, Møllegaarden 155 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trælund Lissy Nygaard, Egevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Tsanev Dimitar, Mågevej 6 st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taaning Kristina Thormod, Døvlingvej 2 . . . . . . . . . . . . . Taaning Kristina Thormod, Døvlingvej 2 . . . . . . . . . . . . .

22 91 11 22 22 51 11 32 21 27 99 80 51 82 09 11 24 23 23 57 40 14 35 18 50 73 69 33 30 82 69 33 26 15 30 29 28 29 53 02 40 25 38 41 40 21 27 54 97 19 19 27 40 19 01 68 50 55 69 33 61 22 27 22 30 49 33 44 53 58 95 96 20 77 55 90 42 91 86 66 21 32 62 78 71 78 25 66 40 31 22 60 21 42 17 85 28 91 14 37 51 41 91 66 23 30 61 66 97 19 60 91 42 19 51 99 22 63 24 72 97 19 13 88 29 26 26 05 22 25 33 40 60 78 08 41 53 14 99 86 40 58 24 05 22 33 02 14 61 11 93 82 25 30 46 19 23 45 88 42 20 23 82 45 60 18 79 04 23 23 50 33 53 61 04 20 21 67 10 70 40 21 11 55 51 32 10 46 40 63 89 36 23 64 81 96 22 63 75 43 40 60 63 39 24 62 81 62 21 56 43 25 40 33 84 38 23 71 88 18 25 38 89 84 22 47 44 76 42 45 56 09 24 81 42 63 60 93 79 69 22 59 56 09 61 71 00 37 97 19 17 54 42 91 09 42 71 79 09 11 42 94 85 60


Taaning Ole Gorm, Ollingvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taaning Ole Gorm, Ollingvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taaning Ole Gorm, Ollingvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taaning Ole Gorm, Ollingvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taaning Søren Vedel, Døvlingvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Taaning Søren Vedel, Døvlingvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Tømrerfirmaet Bent Lund A/S, Bukkærvej 5 . . . . . . . . . .

U

Udbye Claus Buur, Solsikkevej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . Udbye Claus Buur, Solsikkevej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . Udbye Grethe Buur, Nørre Alle 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Udbye Jens, Nørre Alle 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Udbye Margrethe Nørager, Solsikkevej 35 . . . . . . . . . . . Udbye Robert Nørager, Solsikkevej 35 . . . . . . . . . . . . . . Uhd Per Serup, Høgsvigvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uhre Stein Erik, Nederbyvej 3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uhre Stein Erik, Nederbyvej 3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uhre Stein Erik, Nederbyvej 3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uldall Lillian, Rønne Alle 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulriksen Louise, Grønnegade 2 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unwiang Nuchjaree, Ahornvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urup Hardy, Rugvænget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urup Karen, Rugvænget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V

Vagtlægen

97 19 97 17 26 68 92 91 27 64 84 59 23 26 45 66 40 61 87 07 29 88 94 50 31 51 53 86 40 58 86 16 22 97 01 77 22 90 39 96 23 21 84 22 61 60 51 51 50 19 46 47 23 27 01 14 40 55 58 75

70 11 31 31 21 94 66 72 53 69 79 59 51 51 69 33 23 87 23 24 20 51 52 28 24 25 47 25 93 10 31 71 53 76 31 71 28 40 81 73 21 17 51 73 24 63 56 28 24 65 77 91 31 74 24 28 22 57 53 86 21 65 22 81 21 46 99 96 61 68 25 83 22 86 68 66 28 45 03 20 40 58 11 94 42 64 09 29 41 90 00 05 52 23 91 92 20 15 90 03 40 12 23 21 97 19 17 58 51 90 03 88 52 23 12 26 40 25 52 77 23 34 67 37 22 77 15 87 21 48 49 55 21 30 09 55 21 30 09 44 20 75 95 41

Vestergaard Karen, Kastanie Alle 29 A . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Karen, Kastanie Alle 29 A . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Lone Birgitte Nelly, Sdr . Ommevej 24 . . . . . Vestergaard Mads, Blåhøjvej 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Marianne, Møllegaarden 239 . . . . . . . . . . . Vestergaard Nelly Malene Kjær, Vestergaardsvej 22 . . . . Vestergaard Nelly Malene Kjær, Vestergaardsvej 22 . . . . Vestergaard Peder Randeris, Møllegaarden 239 . . . . . . . Vestergaard Per Toft, Egevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Poul Erik, Fjelstervangvej 22 . . . . . . . . . . . . Vestergaard Poul Erik, Fjelstervangvej 22 . . . . . . . . . . . . Vestergaard Poul Erik, Fjelstervangvej 22 . . . . . . . . . . . . Vestergaard Poul Erik, Fjelstervangvej 22 . . . . . . . . . . . . Vestergaard Poul Erik, Fjelstervangvej 22 . . . . . . . . . . . . Vestergaard Poul Erik, Fjelstervangvej 22 . . . . . . . . . . . . Vestergaard Simon Ølgod, Clasonsborgvej 1 . . . . . . . . . Vestergaard Thanja Bach, Nørregade 8 . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Vagn Erik, Klintebakken 77 . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Valther, Clasonsborgvej 1 . . . . . . . . . . . . . . Vestergård Marie, Enghaven 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vestergård Mathias Lund, Blåhøjvej 64 . . . . . . . . . . . . . Vesterlund Edith Marie Moustgaard, Præstevænget 26 . . Vestersager Arne, Jernbanegade 22 A . . . . . . . . . . . . . . Viborg Dorthe, Åparken 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viese Anette, Klintebakken 106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vilhelmsen Lene, Skjernvej 134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vilhelmsen Lene, Skjernvej 134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Villadsen Karin Anette, Hovedgaden 24 . . . . . . . . . . . . . villumsen Doris Ellinor S, Klintebakken 114 . . . . . . . . . . villumsen Peter Overgaard, Ollingvej 18 . . . . . . . . . . . . . villumsen Peter Overgaard, Ollingvej 18 . . . . . . . . . . . . . Vinding Yvonne Annelise, Landsbyparken 27 . . . . . . . . . Vingtoft Mikael, Møllegaarden 257 . . . . . . . . . . . . . . . . . Vingtoft Monica, Ollinghedevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . Vingtoft Per, Klintebakken 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vingtoft Susanne Holde, Klintebakken 29 . . . . . . . . . . . . Vinskevics Guntars, Vinkelvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vinskevics Guntars, Vinkelvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vinter Simon Krogsgaard, Klintebakken 24 . . . . . . . . . . . Vinther Eskil, Høgsvigvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vinther Eskil, Høgsvigvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vinther Eskil, Høgsvigvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vinther Eskil, Høgsvigvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vinther Eskil, Høgsvigvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vissing Tina, Klinten 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vissing Torben, Klinten 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vissing Torben, Klinten 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vissing Torben, Klinten 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vistisen + Lunde

Guldborgvej 1, 7400 Herning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vitkovskyy Mykhaylo, Vibevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vitkovskyy Mykhaylo, Vibevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vitkovskyy Mykhaylo, Vibevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viuff Jes Hjort, Rævehøjvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viuff Linda Møller, Rævehøjvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vium Allan Østergård, Skjernvej 118 B . . . . . . . . . . . . . . Vium Marianne Lykke, Skjernvej 118 B . . . . . . . . . . . . . Vliet Paulien Fabienne Van, Ronnumvej 6 . . . . . . . . . . . . Vognstrup Frederik, Bækgaardsvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . Vognstrup Frederik, Bækgaardsvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . Vries Jobertus Willem De, Bjergevej 73 . . . . . . . . . . . . . Vujovic Dejan, Brinkevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vujovic Jozefa, Brinkevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vulf Jimmy Steen, Vester Alle 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vædderen V/ Bo Bundgaard Jørgensen, Jernbanegade 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 19 17 72 29 45 21 72 60 52 21 49 97 19 62 21 20 26 74 23 53 63 51 16 28 73 30 80 21 63 62 23 41 17 40 60 97 19 18 28 30 33 01 63 21 33 23 57 21 26 62 45 21 13 53 89 20 49 53 49 27 57 94 03 21 13 51 50 40 61 51 81 97 19 63 91 97 19 24 88 97 19 62 76 20 12 95 25 24 21 35 99 93 88 72 80 20 40 28 74 51 88 83 75 24 93 13 94 29 20 19 56 29 44 04 28 40 61 05 44 28 70 95 99 23 24 04 20 22 80 16 76 27 83 00 75 40 25 27 55 25 66 87 75 42 21 63 81 42 20 17 00 50 58 42 72 30 44 68 63 24 82 02 68 24 82 02 63 24 47 27 01 21 57 27 40 24 63 21 93 60 12 25 56 51 50 14 43 29 63 19 63 97 12 52 44 22 77 98 09 20 77 42 66 20 66 25 46 30 95 95 50 50 95 24 25 27 37 22 68 29 88 65 41 22 37 94 94 31 48 37 30 31 17 77 09 60 18 92 15 97 19 28 54 51 89 19 05 42 50 38 85 27 50 96 09

107

Navne

............................... Valentin Kim, Nygade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vandtved Ivan, Fasanvej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vang Tina, Brinkevej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vang Tina, Brinkevej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vardevejens Kiosk ApS, Vardevej 151 . . . . . . . . . . . . . . . Vasile Liviu, Bjergevej 21 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedel Dennis, Østergade 35 D 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedel Dennis, Mågevej 6 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedstedsen Gunhild, Præstevænget 137 . . . . . . . . . . . . Vedstedsen Lars, Præstevænget 137 . . . . . . . . . . . . . . . Vedstesen Jens Kristian, Paarupvej 34 . . . . . . . . . . . . . . Vejrup Michael Steen, Møllevej 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . Veng Allan Agerskov, Ollingvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veng Jakob Agerskov, Bjørslevvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . Veng Jakob Agerskov, Bjørslevvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . Veng Jette Laursen, Ollingvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veng Tommy Nordvang, Søndergaardsvej 8 . . . . . . . . . . Veng Tommy Nordvang, Søndergaardsvej 8 . . . . . . . . . . Ventzel Kristian Hindhede, Barslundvej 4 . . . . . . . . . . . . Vest Karsten, Albækhedevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vesterager Ole Munkholm, Klintebakken 104 . . . . . . . . . Vesterager Ole Munkholm, Klintebakken 104 . . . . . . . . . Vestergaard Berthel Marius Kjær, Sdr . Ommevej 22 . . . . Vestergaard Claus, Bredgade 10 st . . . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Esther Sørine, Blåhøjvej 32 . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Frank, Bavnehøjen 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Jesper Sønderup, Bækgaardsvej 9 . . . . . . . Vestergaard Johan Kjær, Sdr . Ommevej 22 . . . . . . . . . . . Vestergaard Jørgen Dahl, Klintebakken 87 . . . . . . . . . . . Vestergaard Jørgen Dahl, Klintebakken 87 . . . . . . . . . . . Vestergaard Jørgen Dahl, Klintebakken 87 . . . . . . . . . . . Vestergaard Jørgen Dahl, Klintebakken 87 . . . . . . . . . . . Vestergaard Jørgen Dahl, Klintebakken 87 . . . . . . . . . . . Vestergaard Jørgen Dahl, Klintebakken 87 . . . . . . . . . . . Vestergaard Jørgen Dahl, Klintebakken 87 . . . . . . . . . . .

51 53 70 62 40 50 11 37 21 79 78 92 21 51 17 96 28 40 50 96 26 62 52 02 97 19 11 93

V


Værens Jesper, Bjørnkærvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 71 38 10 Væsel Jan Abildskov, Engebækvej 55 . . . . . . . . . . . . . . . 40 50 36 98

W

W . Poulsen, Vardevej 108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waje Carla, Dalgasvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waje Carla, Dalgasvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waje Carla, Dalgasvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wallin Maria Ramskov, Stougaardsvej 1 . . . . . . . . . . . . . Wallin Michal, Solkrogen 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wallin Thomas Ramskov, Stougaardsvej 1 . . . . . . . . . . . Weinkauf Kristian Sørensen, Klintebakken 59 . . . . . . . . . Weinkauf Kristian Sørensen, Klintebakken 59 . . . . . . . . . West Allan Nordfeldt, Åparken 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Westenbroek John, Paarupvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Westenbroek John, Paarupvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Westergaard Johnni Frifeldt, Velhustedparken 17 . . . . . . Westergaard Karina Frifeldt, Velhustedparken 17 . . . . . . Westrenen Amber Tammina Van, Sandetvej 18 . . . . . . . . Weyergang Anna, Møllegaarden 203 . . . . . . . . . . . . . . . Weyergang Frank, Skovbrynet 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weyergang Lene Susanne, Præstevænget 20 . . . . . . . . . Willumsgaard Helge, Præstevænget 16 . . . . . . . . . . . . . Willumsgaard Mary, Sdr . Feldingvej 49 . . . . . . . . . . . . . . Willumsgaard Mary, Sdr . Feldingvej 49 . . . . . . . . . . . . . . Willumsgaard Mary, Sdr . Feldingvej 49 . . . . . . . . . . . . . . Winther Kjeld Mauwa, Villavej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wittenkamp Steffen Frifeldt, Elme Alle 32 . . . . . . . . . . . . Wittorff Daniel, Vinkelvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wiuff Anne Finnemann, Skarrild Overbyvej 15 . . . . . . . . Wolsing Anne, Klinten 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Worm Frede Kristensen, Sdr . Ommevej 11 . . . . . . . . . . . Worm Pia Trab, Sdr . Ommevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Worm Pia Trab, Sdr . Ommevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Würtz John, Blåhøjvej 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Würtz Jørn Andersen, Rønne Alle 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Würtz Pytte Hertz, Blåhøjvej 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Y Navne

W

Yde Juhl, Møllegaarden 197 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yigen Elif, Brogade 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yttung Niels, Hovedgaden 21 st . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yttung Niels, Hovedgaden 21 st . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yttung Niels, Hovedgaden 21 st . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Z

Zachariassen Målfrid, Ronnumvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Zalewski Bartlomiej Krystian, Brinkevej 10 . . . . . . . . . . . Zibrandtsen Thommy Egon, Blåhøjvej 62 . . . . . . . . . . . . Zibrandtsen Thommy Egon, Blåhøjvej 62 . . . . . . . . . . . . Zin Kep Tling Mang, Præstevænget 133 . . . . . . . . . . . . . Zuravliov Artiom, Klintebakken 58 . . . . . . . . . . . . . . . . .

Æ

40 44 71 23 50 88 01 14 26 17 01 14 20 69 53 97 28 34 60 48 22 63 30 20 24 42 80 51 26 20 10 24 23 30 87 87 23 47 04 88 97 19 27 35 97 19 27 30 28 68 81 26 28 40 06 50 29 25 65 85 61 16 72 16 21 45 96 57 51 29 87 14 97 19 84 60 25 13 72 91 20 73 42 54 20 66 92 92 52 69 01 70 20 62 28 34 22 32 17 36 27 62 06 22 22 85 86 88 21 74 97 19 42 43 97 19 40 31 41 51 40 86 60 70 41 31 49 19 20 91 12 14

Øhlenschlæger Dennis Prasopchok, Bredgade 6 . . . . . . Øhlenschlæger Peter, Sandfeldparken 81 . . . . . . . . . . . . Øhlenschlæger Peter, Sandfeldparken 81 . . . . . . . . . . . . Øland Jan, Møllegaarden 235 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Øland Jan, Møllegaarden 235 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Øland Jan, Møllegaarden 235 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ørbæk Kaj, Præstevænget 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ørregaard Finn, Sandfeldparken 87 . . . . . . . . . . . . . . . . Ørregaard Knud, Sandfeldparken 13 . . . . . . . . . . . . . . . Ørskov Birgitte, Engen 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ørum Mads, Gl . Skolevej 5 kl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ørum Mads, Gl . Skolevej 5 kl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Østerbro 15 ApS, Elme Alle 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Alfred, Bavnehøjen 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Anne Marie, Hjejlevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Gerda, Fasanvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Jens, Høgsvigvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Jens, Høgsvigvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Østergård John tømrerfirma

Møllegaarden 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Peder Pagh, Fasanvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Simon, Høgsvigvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Sonja Korshøj, Møllegaardsvej 38 . . . . . . . . . Østergaard Susanne, Aavænget 10 . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Susanne, Aavænget 10 . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Trine, Klintebakken 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Trine, Klintebakken 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Trine, Klintebakken 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . Østerkjærhus Grete Kirsten Høy, Landsbyparken 24 . . . . Østerkjærhus Rene Lycke, Østergade 7 B . . . . . . . . . . . .

40 15 08 29 61 51 47 52 29 82 73 97 25 53 45 78 20 64 95 05 20 46 71 68 25 77 82 75 97 19 11 66 97 19 11 88 53 80 97 22 61 45 16 37 29 70 17 80 20 73 11 04 97 19 11 76 23 60 59 49 61 68 68 13 61 78 23 11 30 13 31 44 40 57 18 96 61 68 30 13 61 77 09 02 29 22 63 30 60 22 21 55 21 78 50 96 53 82 45 67 26 44 17 03 21 81 08 72 41 17 09 10 40 71 07 02

Å

Aaes Per, Holm Parken 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 83 33 42 Aaes Søren Erik, Skovvænget 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 73 10 52

Aaskov Gardiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 31 92 60 50 47 40 94 93 20 30 43 42 70 82 41 26 70 82 41

69 14 00 64 91 92 44 41 23 32 95 65 22 51 19 55 50 44 99 84 91 26 60 36

Ælmholdt Tommy, Klintebakken 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 60 71 97 Ælmholdt Wagn-Ove Nørgaard, Sneppevej 6 . . . . . . . . . 51 16 26 13 Ælmholdt Aase Skærlund, Sneppevej 6 . . . . . . . . . . . . . 30 51 26 13

108

Ø

97 22 06 60 Aaskov Rideklub, Bjergevej 73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 71 91 54

Aaskov VVS ApS

Kibæk afd .: Østerbro 15, Kibæk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 16 44 21 Sdr . Felding afd .: Nørregade 10, Sdr . Felding . . . . . . . 97 19 90 21


LOKALVIDE20N22

Hjertestarter dgives Lokalviden u ’s Club ’s Men af Aaskov Y iden.dk - se placering bag på oversigten denne side eller i kort

alv nnonce i Lok Gennem en a ørnele . det loka b støtter du bl.a ciale so rbejde samt og ungdomsa g udland. formål i ind- o en, ce med i bog Få din annon er os ang. rettels t k ta n o k r lle e 1 40 40 78 – ring på tlf. 2

109

Lokalviden udgivet af b Aaskov Y’s Men’s Clu


Gaderegister Agersigvej

6933 Kibæk Kort: Q3 1 Madsen Betty 1 Madsen Johannes 1 Madsen Peter 3 Jensen Rita 3 Jensen Jens 5 Kjærgaard Thomas 7 Thorhauge Helle 7 Jørgensen Ole

Ahornvej

7280 Sønder-Felding Kort: K4 2 Orluf Ida 2 Nielsen Peter 4 Unwiang Nuchjaree 5 Rediu Dragos 5 Rediu Alexandra-Stefa 5 Vornicu Camelia 5 Rediu Denis-Alexandru 6 Hansen Ole 7 Tanasa Catrinel 8 Johannesen Hanna 9 Mikkelsen Jens 9 Mikkelsen Susan 10 Jacobsen Veronika 12 Pedersen Stephanie 12 Jensen Dennis

Albækhedevej

6933 Kibæk Kort: P4 1 Nielsen Pia 2 Nielsen Ninna 2 Nielsen Daniel 3 Bøndergaard Kurt 3 Bøndergaard Caroline 3 Bøndergaard Kirsten 5 Skjærbæk Christian 5 Skjærbæk Lasse 5 Skjærbæk Susanne 7 Vest Karsten 8 McGuire Casper 8 McGuire Monica 9 Enevoldsen Mogens

Alkhøjvej

Gaderegister

6933 Kibæk Kort: Q3, Assing 1 Lilleøre Kirsten 1 Pedersen Roan 2 Stefansson Jon 2 Hroarsdottir Margret 3 Andersen Thorkild 3 Andersen Anni 4 Johansen Knud 5 Moesgaard Elly 5 Moesgaard Christian 7 Sørensen Peter 7 Sørensen Mads 7 Ringgaard Ida

Arnborgvej

6933 Kibæk Kort: F5, R3 2 a Hansen Christian 2 a Padna Panida 2 b Mortensen Margit 2 b Mortensen Finn

110

2 6 6 6 7 8 8 9 9 11 11 12 12 12 14 14 15 15 15 17 19 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 23 23

b

b b b b

Mortensen Laurits Pedersen Tina Ælmholdt Mikael Ælmholdt Benjamin Langkjær Lars Bak Gerda Ekspeditrice Bak Flemming Skovsgaard Jeppesen René Jeppesen Dorte Knudsen Svend Knudsen Karin Sørensen Ole Rasmussen Annette Rasmussen Tobias Graungaard Jacob Graungaard Trine Hansen Michael Svarre Leslie Jensen Johni Larsen Svend Neve Jette Tantsiura Vladyslav Jimenez Mamero Kasianenko Roman Ostroholovyi Vladyslav Laulund Anne Rudnyk Vadym Rudnyk Svitlana Rudnyk Oleh Laulund Jørgen Kuznetsov Ruslan Pedersen Mathilde Pedersen Mads Pedersen Hanne Pedersen Hans Bøndergaard Ole Bøndergaard Dorit

Assingvej

6933 Kibæk Kort: Q4, Assing 5 Søndergaard Malene 6 Bergløv Thomas 7 Nielsen Aage 7 Rahbek Jonna 8 Bøndergaard Henrik 8 Bøndergaard Marianne 8 Bøndergaard Maja 9 Pilgaard Esben 9 Kristensen Trine 9 a Pilgaard Karla 10 Strand Charlotte 12 Madsen Jakob 12 Madsen Kathya 13 Sahl Magnus 13 Sahl Benny 13 Sahl Berit 13 Sahl Emilie 15 Madsen Henry 15 Madsen Karen 17 Jensen Sissel 17 Jensen John 17 Jensen Dorthe 21 Arntsen Arne 21 Arntsen Dorte

Barslundvej

Ulige nr. 1-7b 6933 Kibæk Ulige nr. 9-13 7330 Brande Lige nr. 7330 Brande Kort: S7 2 Nielsen Leo 3 Andersen Ejgil 3 Andersen Anders 3 Andersen Britta 3 Brøns Marie 4 Ventzel Kristian 4 Jensen Joan 5 Christiansen Johnny 5 Christiansen Marianne 7 Jespersen Vagn 7 Tonnesen Jonna 9 Jespersen Maria 9 Jespersen Michael 11 Nielsen Grethe 11 Nielsen Eluf 13 Frøkjær Kristian 13 Nielsen Karin

Bavnehøjen

6933 Kibæk Kort: C3 1 Jørgensen Lis 1 Jørgensen Jørgen 5 Pedersen Lise 5 Jørgensen John 7 Thonsgaard Judith 9 Ludvigsen Dorthe 9 Ludvigsen Esben 11 Plauborg Niels 11 Plauborg Ruth 13 Thomsen Karl 13 Vestergaard Vagn 13 Thomsen Birthe 15 Kristensen Else 17 Sørensen Birthe 17 Sørensen Gunnar 19 Elkjær Agnes 21 Jensen Helle 23 Jensen Inger 23 Jensen Benny 25 Laursen Helga 25 Laursen Bjarne 27 Feldborg Jeanet 29 Rønde Anna-Lise 29 Rønde Eilif 31 Pilgaard Anna 33 Jensen Lisa 33 Jensen Thorbjørn 35 Pedersen Jeanette 37 Nygaard Karen 37 Nygaard Jens 39 Poulsen Majbritt 41 Kristensen Jette 41 Kristensen Jørgen 43 Karlsen Bo 43 Karlsen Runa 45 Sørensen Lene 45 Nielsen Leo 47 Jensen Johanne 47 Christensen Sven 49 Lauridsen Kenneth 51 Eskesen Bo 51 Eskesen Iben 53 Thomsen Kaj 53 Vindelbo Katrine 55 Mølgaard Bettina

55 57 57 59 59 59 61 61 63 65 65 65 67 67 67 69 71 71 73 75 75 77 79 79 79 79 81 81 83 83 87 89 91 93 93 93 95 95 97 97 99 99 99 101 103 103 105 105 107 109 111 111 113 113 115 115 117 117 119 119 121 121 123 127 127 129 129 129 131 131 133

Ellgaard Peter Jensen Johannes Jensen Bente Henriksen Connie Hangaard-Evers Lars Hangaard-Evers Mads Marinussen Ilse Marinussen Brian Møller Brian Vestergaard Hanne Vestergaard Frank Vestergaard Daniel Olsen Per Ormstrup Lenette Ormstrup Jonas Pedersen Karen Ormstrup Mogens Ormstrup Inger Thomsen Kamilla Mouridsen Arne Nielsen Litta Christensen Marie Zacho Charlotte Zacho Andreas Zacho Nicholas Zacho Per Bøg Tina Gosmer Nicklas Jensen Ole Jensen Alice Møller Ellen Hansen Birthe Voetmann Jesper Pedersen Vibeke Vestergaard Johan Vestergaard Berthel Andersen Mai Dalby Tobias Schlie Hanne Schlie Jan Jensen David Jensen Joy Jensen Tom Pedersen Gerda Jensen Benny Bukalo Helle Dahl Nina Dahl Birger Pedersen Karen Vissing Anne Mogensen Michael Mogensen Belinda Madsen Niels Rosbjerg Birthe Brødsgaard Kristian Brødsgaard Lene Ernstrøm Gitte Thomsen Allan Jensen Laura Andersen Martin Korsholm Anne Sandfeld Søren Pedersen Margit Nielsen Gunnar Nielsen Margit Nøreng Britta Nøreng Kristian Nøreng Martin Rasmussen Grethe Rasmussen Erik Boisen Grethe


Bekkasinvej

6933 Kibæk Kort: E4 2 Burgin Christopher 4 Jensen Ellen 5 st Nielsen Jan 6 Mc Lennan 6 McLennan Anita 7 st Sørensen Thomas 8 Bentsen Stella 9 01 Silyanov Isaev 9 01 isaeva Kremena 10 Jensen Kasper 11 st Poulsen Oliver 11 st Poulsen Helle 11 st Dam Mikael 12 st Andersen Iben 13 st Gnjatic Sinisa 13 st Gnjatic Suzana 14 st Jensen Esben 15 01 Nielsen Ane 16 01 Lund Steffan 17 01 Jensen Carl 18 01 Mortensen Alex 19 st Bouchiba Amine 20 st Kristensen Kristian 21 st Stigers Gert 23 01 Andersen Morten 24 01 Mikkelsen Jan 26 st Aalling Leif 27 st Christensen Yrsa 29 st Andersen Laila 30 01 Redzin Mikael 30 01 Jensen Lærke 31 01 Nytoft Bo 33 01 Smidt Morten 34 st Furtak Dorota 35 st Christensen Samira 35 st Christensen Tina 36 st Olesen Marian 37 st Sørensen Trine 38 01 Hedegaard Helene 40 st Thonsgaard René 42 st Christensen Henny 48 st Jensen Sandra 50 st Rasmussen Tinna 50 st Rasmussen Lasse 52 01 Parameswaran Ranjinidevi 54 st Pedersen Ejner 56 st Lindgaard Susanne 56 st Lindgaard Ole 58 01 Jensen Svend 60 st Pedersen Ruth 62 st Pedersen Jens 64 01 Nors Tanja

Birkebyvej

Ulige nr. 1-1b 6933 Kibæk Ulige nr. 3-9 7260 Sønder Omme Lige nr. 6933 Kibæk Kort: S7, Karstoft 1 Christensen Knud 1 Christensen Nina 1 Christensen Thomas 2 Christensen Frans 3 Hansen Hans 3 Bak Karen Margrethe 4 Kristensen Marie 4 Kristensen Ove 6 Christiansen Nicoline Thomsen Kurt 8 8 Thomsen Elly 10 Jensen Torben 10 Jensen Birgitte 10 Jensen Pernille 12 Nielsen Aksel

Bjergevej

7280 Sønder Felding Kort: K4, P6 1 Custovic Nada 2 Carstens Ulla 2 Carstens Carsten 3 Pedersen Per 3 Birkbak Birgitte 5 Dræby Anne 5 Dræby John 6 Christensen Else 7 Jensen Frank 8 Petersen Stella 10 Kristensen Else 10 Kristensen Kurt 12 Andersen Mathilde 12 Nielsen Kim 14 Petersen Jonna 14 Petersen Henrik 16 Reinmark Mikkel 18 Bilgrav Ole 18 Bilgrav Johanne 20 Madsen Ejnar 20 Jensen Ulla 21 a Perca Mihaela 21 a Eva Liviu Vasile 21 b Jensen Palle 23 b Viuf Niels 23 b Viuf Britta 23 c Jensen Poul 23 d Juodiskyte Dovile 23 e Djurhuus Jónsvein 26 Jensen Kent 26 Jensen Stella 32 Kristiansen Vibeke 32 Møller Christopher 34 Jensen Annie 34 Joensen Jan 36 Holm Villy 36 Holm Anna-Marie 38 a Jacobsen Mads 38 a Pedersen Marie 38 a Jacobsen Karen 40 Hansen Alberte 40 Hansen Lene 40 Hansen Mikael 41 Jensen Anne 41 Jensen Villy 42 Østergaard Bent 43 b Petersen Erik 43 b Pedersen Belinda 49 Nielsen Peder 55 Jensen Thomas 73 de Vries

73 75 75

Siwko Martyna Callesen Knud Callesen Linda

Bjørnkærvej

Karstoft, 6933 Kibæk Kort: S6, Karstoft 1 Svendsen Lilly 4 Jørgensen Ejner 5 Laigaard Gitte 5 Laigaard Lars 6 Jensen Mateja 6 Jensen Jesper 7 Villadsen Vibeke 8 van der Leden 8 van der Leden 9 Møller Erna 11 Nielsen Trier 11 Brodersen Helle 12 Bos Adrianus Dionysius 13 Hansen Gitte 15 Andersen Søren 15 Andersen Helle 15 Andersen Julie

Bjørslevvej

6933 Kibæk Kort: P3 1 Lauridsen Benny 1 Lauridsen Else 1 Lauridsen Esben 2 Madsen Lars 2 Madsen Lone 2 Madsen Rasmus 3 Madsen Yvonne 5 Thomsen Birgitte 5 Thomsen Preben 7 Veng Inge 7 Veng Jakob

Blåbjergvej

7280 Sønder Felding Kort: P6 1 Mehari Habtom 1 Alemu Zeamene 2 Skovkonge Jonas

Blåhøjvej

Ulige nr. 1-77 6933 Kibæk Ulige nr. 79-81 7330 Brande Lige nr. 6933 Kibæk Kort: S6, Karstoft 1 Nielsen Jens 1 Nielsen Nittaya 3 Iversen Iver 5 Bødker Leif 6 Lassen Simon 6 Hansen Brian 6 Kjær Charlotte 6 Lassen Morten 8 Paplauskaite Egle 8 Masiokas Laurynas 9 Madsen Minna 9 Madsen Aage 10 a Farion Mykhaylo 10 b Olynets Andrii 12 a Ushii Ivanna 12 a Lawniczak Karol 12 a Ushii Roman 12 b Cak Rafal Karol 12 b Bugajski Mateusz 12 b Centkowski Tomasz 13 kl Stamblewski Bartosz 13 kl Klama Milosz 13 st Christensen Grete

13 13 13 13 13 13 13 13 13 16 16 23 24 26 26 26 27 27 28 29 29 30 31 32 33 33 33 33 35 36 37 37 38 38 40 40 41 41 42 44 44 45 46 46 49 49 50 50 51 52 52 52 52 52 53 53 56 56 61 61 62 62 63 64 64 64 65 65 67 67 68 70 70 73 73 73

st st st 01 01 01 01 01 01

a b b b c

Christensen Poul Matyas Emeric Matyas Edina-Amalia Lubinski Bogdan Lubinski Krzysztof Drzymala Michal Waszkiewicz Pawel Rozewicz Tomasz Rozewicz Robert Rønhoff Casper Rønhoff Mimi Boelsgaard Hans Korsgaard Gert Haahr Wiktor Haahr Julie Haahr Pia Haubjerg Leif Haubjerg Jane Mortensen Michael Johansen Marna Johansen Rasmus Hovmøller Ann Seiersen Peder Vestergaard Esther Larsen Henning Larsen Mette Larsen Ruben Larsen Tobias Nielsen Birthe Kirk Betina Sørensen Hansa Sørensen Niels Bartoszewicz Tomasz Simon Benjamin Lauridsen Pia Lauridsen Jesper Sørensen Betty Sørensen Bent Lauridsen Rune Poulsen Karoline Poulsen Tommy Knudsen Knud Raaballe Niels Molbek Trine Bjerre Mirjam Bjerre Per Petersen Niels Petersen Annalise Agerskov Dan Klyver Jan Skals Johnny Skals Elin Andersen Mads Larsen Betina Olsen Bent Olsen Birte Bojars Andris Bojare Liena Hansen Eva Hansen Per Zibrandtsen Ulla Zibrandtsen Thommy Rønhoff Carsten Christoffersen Lone Vestergaard Mathias Vestergaard Andreas Gram Eva Gram Torben Trillingsgaard Tanja Trillingsgaard Mads Würtz Pytte Jensen Thomas Jensen Margit Hollmann Jesper Nielsen Niels Møller Anne-Mette

Gaderegister

7280 Sønder Felding Kort: P5 3 Jensen Inge 3 Jensen Jens 4 Andersen Ulla 5 Merisescu Andrei-Dumitru st Tanasa Ana-Diana 6 st Stefanache Vlad-Ionut 6 6 st Lapsa Diana st Hartmanis Roberts 6 7 Kristensen Jens 7 Kristensen Anne

Birkemosevej

111


75 75 75 77 77 79 79

Jensen Linda Jensen Steffen Jensen Ole Lavstsen Elly Lavstsen Vagn Løfstedt Trine Løfstedt Anker

Blåkærvej

Karstoft, 6933 Kibæk Kort: T7 1 Møller Silas 1 Møller Søren 1 Møller Emily 1 Buus Gry 2 Rasmussen Ejgil 2 Rasmussen Gerda 3 Emborg Conni 3 Emborg Erik 5 Emborg Kristine 6 Hansen Carsten 6 Nielsen Marianne 9 Laursen Flemming

Borgergade

Gaderegister

7270 Stakroge Kort: Q7 1 Lavstsen Børge 2 Slipokin Anna 2 Kyrylenko Sergii 3 Ouichareon Ketsarin 3 Ouichareon Phurit 4 Lassen Oda 5 Raksamruat Premrudee 9 Poulsen Jørgen 11 Nielsen Ove 11 Nielsen Inga 11 a Juul Birgit 13 Mortensen Jørgen 13 Mortensen Liva 14 Mills Christina 15 Johansen Dennis 15 Johansen Betina 17 Andersen Else 18 Hansen Erik 20 Kjær Ingolf 21 Nielsen Kim 21 Collett Hanne 26 a Thomsen Ernst 28 b Lund Tove 29 Larsen Chutharat 29 Larsen Carsten-Aage st Daniel John 30 st Kaltoft Lars 30 31 Hjelmroth Britta 33 Kohls Maria 34 Eriksen Ivan 35 a Andreasen Kim 36 Hansen Egon 36 Hansen Jonna 37 Kristensen Kim 37 Kristensen Panínguak 37 Hattens Nathja 41 Arreborg Conny st Tofthøj Rasmus 42 st Hansen Carina 42 43 Nielsen Iver 45 Jensen Lis 45 Jensen Aage 46 Povilaityte Ingrida 48 Jensen Gregers 49 Jensen Egon 49 Jensen Klara 50 Jensen Henning 51 Sandgaard Asbjørn 51 Johansen Birgit

112

52 52 53 55 55 56 56 57 58 58 59 61 63 63 63 71 75 75 75 77

Jensen Pia Larsen Frede Hvam Benny Svarre Peter Svarre Ulla Sørensen Søren Sørensen Mathilde Pedersen Nicki Dupont Martin Dupont Michèle Juul Mette Wienholtz Ole Bülow Jeanne Bülow Johnny Bülow Mikkel Pindbo Rene Jakobsen Anita Jakobsen Michael Jakobsen Sara Mauritzen Rene

Bredgade

7280 Sønder Felding Kort: K3 4 a Boldureanu Ana-Maria 4 a Boldureanu Marian 4 b Stefan Oana-Roxana 4 b Iliescu Catalin-Sorel 4 c Stefiniv Nazar 4 e Thing Niels 5 Poulsen Gitte 6 Øhlenschlæger Bent kl Sørensen Kim 8 01 Vestergaard Dennis 10 11 a Bjerg Cequilla 12 st Amaritei George 12 st Sørensen Lasse 12 01 Jensen Casper 12 01 Pedersen Niclas 12 01 Mortensen Ejnar 14 kl Sørensen Anders 15 st Lysgaard Lars 15 01 Byrne Mikkel 16 Pop Eugen-Marcel 17 Tetsche Agnete st Rahbek Jacob 18 st Rahbek Anette 18 18 01 Rahbek Bodil 01 Dam Lars Kristian 19 19 01 Dam Berit 02 Jensen Kenneth 20 21 st Neve Jacky 01 Phokchaturat Renu 21 21 01 Martinsen Axel 01 Pauszek Urszula 21 29 Larsen Bjarne 29 Jensen Irene 30 Gaardsvig Karen 31 Modog Maria 31 Modog Cristian 32 Lazar Gabriel-Dragos 32 Ciapa Alexandra-Iulia 33 Gummer Dirk 37 Lindhardt Anna 37 Lindhardt Jørgen 41 Florea Marin 41 Hapau Alin kl Thomsen Morten 43 kl Puniskis Tomas 43 st Ovsjannikovs Anatolijs 43 01 Kopyshau Fiodar 43 43 01 Honchar Tetiana 01 Honchar Yroslav 43 43 01 Emandache Ionut-Adrian

Brinkevej

6933 Kibæk Kort: F3 1 Mikkelsen Michael 4 Vujovic Jozefa 4 Vujovic Dejan 5 Lønne Karen 6 Pedersen Erik 6 Kristensen Mary 7 Simonsen Bernhard 7 Simonsen Ulla 8 Madsen Kirsten 9 Pedersen Mogens 10 Zalewska Izabela 10 Zalewski Bartlomiej 12 Thomsen Jan 12 Achermann Britta 13 Pedersen Poul 13 Madsen Ketty 14 Andersen Mette 14 Andersen Johan 14 Andersen Niels 16 Galsgaard Johnni 16 Galsgaard Jette 16 Galsgaard Jenni 17 Ragnarsson Freyr 17 Brejner Pernille 18 Jeppesen Brian 18 Jeppesen Ina 19 Jensen Inge 21 Patmalniece Irina 22 Frandsen Anne 22 Frandsen René 24 Bach Ruth 25 Kristensen Brian 25 Hansen Birgit 27 Frandsen Monica 27 Frandsen Alexander 27 Gutheil-Alsen Amalie 28 Jensen Ove Nielsen Karsten 29 29 Pedersen Annette 29 Kjærsig Masja 32 Ravn Carl 32 Ravn Olga

Brogade

6933 Kibæk Kort: E4 1 02 Dumitrascu Bogdan 2 st Pedersen Benjamin 2 01 Yigen Elif 2 01 Yigen Yasar 2 01 Yigen Mehmet 3 Kristiansen Lis 3 Kristiansen Flemming 4 st Jensen Tove 4 st Jensen Hasse 5 Pedersen Birgit 5 Pedersen Knud 6 01 Borg Gurli 7 Kristiansen Alex 7 Kristiansen Vicki 7 b Callesen Agnete 8 a Grønbech Jack 8 b Rahbek Verner 9 Nielsen Vilhelm 9 a Madsen Anna 9 a Madsen Bent 10 Sørensen Jens 11 st Dahl Ivan 11 01 Damholdt Helena 11 a Sandfeld Dagny 11 a Sandfeld Ole 11 b Damgaard Elise 13 Kristensen Annemette

13 14 15 15

Jensen Lasse Beyltjens Marc Løhde Pia Jensen Heine

Bukkærvej

6933 Kibæk Kort: Q3 6 Stræde Jens 6 Stræde Helle 7 Aastrup Kathrine 7 Aastrup Bjarne 7 Jensen Lise 9 Sejr Ivan 9 Sejr Inger 10 Jensen Brian 10 Jensen Jane

Bækgaardsvej

6933 Kibæk Kort: F3 1 Hansen Egon 1 Hansen Ruth 2 Kristensen Karl-Erik 2 Kristensen Minna 3 Ploug Jan 3 Andersen Helle 4 Christensen Ragna 4 Christensen Harry 5 Nielsen Michael 5 Nielsen Manatchaya 6 Pedersen Luise 6 Vognstrup Frederik 7 Anthonsen Inga 8 Madsen Inger 9 Vestergaard Jesper 9 Vestergaard Miriam 10 Hansen Karl 10 Hansen Kirsten 11 Lykke Tommy 11 Nielsen Ellen 13 Leed Karina

Bæktoftvej

6933 Kibæk Kort: R5 1 Nielsen Kirsten 2 Kilde Lene 2 Kilde Lars 8 Thomsen Julie 8 Buhl Torben

Bøgevej

Skarrild, 6933 Kibæk Kort: Skarrild 2 Pedersen Tina 4 Klinkby Rosie 4 Klinkby Lasse 6 Kristensen Frands 6 Rømer Heidi

Clasonsborgvej

Karstoft, 6933 Kibæk Kort: R6 1 Vestergaard Valther 3 Pedersen Jeppe

Dalgasvej

7280 Sønder Felding Kort: P5 1 Waje Carla 1 Andersen Freddy 2 Sahl Tobias 2 Haunstrup Mathilde 3 Kjær Anne


3 4 6

Nielsen Jens Olesen Kurt Sunesen Benny

Drongstrup Mark

7280 Sønder Felding Kort: P5 5 Jensen Rasmus 5 Jensen Kasper 7 Porsing Nicklas 7 Glavind Mette 7 Glavind Jens

Drongstrupvej

7280 Sønder Felding Kort: P5 1 Jensen Jørn

Døvlingvej

Ulige nr. 1-9 6933 Kibæk Ulige nr. 11 7330 Brande Lige nr. 2-18 6933 Kibæk Lige nr. 20-22 7330 Brande Kort: S6 2 Taaning Selma 2 Taaning Søren 2 Taaning Kristina 2 Sørensen Emilie 3 Christensen Karl 3 Hisselholm Dorthe 4 a Thomsen Irma 4 a Thomsen Frederik 5 Hansen Patrick 5 Hansen Hans 6 Thomsen Kirstine 6 Thomsen Hans 9 Hyldgaard Jørn 9 Hyldgaard Britta 10 Rasmussen Linette 10 Mortensen Maria 10 Eskildsen Flemming 12 Nedergaard Lisbeth 12 Nedergaard Rune 14 Møbjerg Torsten 14 Møbjerg Stine 16 Kristensen Randi 16 Kristensen Johnny 16 Kristensen Sarah 18 Kristensen Tanja 18 Kristensen Sven 20 Böhi Betina 20 Hansen Erik 20 Zittlau Hans-Peter 20 Hansen Kirsten 22 Jespersen Marianne

Egevej

Thomsen Bente Hansen Louis Sørensen Ann Kozachynska Ganna Kozacinskij Alfred Opacak Stefan Jørgensen Frank Hermann Connie Mouridsen Hilda

Elkjærvej

7280 Sønder Felding Kort: J4 1 Kjærside Ingeborg 1 Kjærside Leif 2 Kristensen Ulla 2 Lauridsen Svend 3 Kristensen Maren 3 Kristensen Erik 5 Nielsen Jens 5 Madsen Inga 6 Andersen Birthe 7 Hansen Birthe 7 Hansen Hans 8 Jensen Christian 8 Jensen Asta 9 Callesen Signe 12 Johansen Andreas 12 Johansen Hanna 12 Johansen Kirsten 14 Dalager Britta 16 Kristensen Brian 16 Kristoffersen Helene 18 Borch Sonja 18 Borch Alfred 20 Nissen Evelyn 20 Nissen Nis

Elme Alle

6933 Kibæk Kort: E5 3 a Jørgensen Elsebeth 3 b Jessen Tenna 3 c Jeppesen Karl 4 Hansen Kim 4 Pedersen Tonie 4 Hansen Rune 4 Hansen Freja 5 Printsova Nevena 6 Wesemann Günter 6 Röbig Susanne 7 Hansen Ivan 8 Siggaard Christian 8 Siggaard Eva 9 Sørensen Vera 10 Skjærbæk Kasper 11 Jensen Anne 11 Christiansen Jens 13 Christensen Torben 14 a Krogsgaard Henrik 14 a Krogsgaard Rutchel 14 b Kwiatkowski Damian 14 b Lecki Lukasz 14 b Lecka Justyna 15 Jørgensen Lars 15 Jørgensen Winnie 16 Jakobsen Elsig 17 Ghulamyar Mubarakeh 17 Ghulamyar Mahdieh 19 Jensen Laura 19 Jensen Ernst 20 Pedersen Glenn 20 Andersen Merete 21 Thomsen Gitte 21 Thomsen Preben 22 Truelsen Jette

22 23 23 24 24 25 26 26 27 27 30 30 32 32 34 34

Truelsen Magne Kristensen Ove Andersen Lis Lauritsen Diana Lauritsen Michael Sørensen Jørgen Nielsen Henrik Christiansen Heidi Johnson Britt Agerkvist Jan Brodde Bent Brodde Lene Vilsborg Emelie Wittenkamp Steffen Dahl Lone Dahl Niels

Energivej 6933 Kibæk Kort: F5

Engebækvej

7270 Stakroge Kort: Q7, Stakroge 3 Lübker Verner 3 Lübker Gunver 5 Overgaard Kjeld 6 Hansen Jørgen 8 b Lavstsen Niels 9 a Jensen Kent 10 Dam Allan Bruun 11 Bauer-Nilsen Lis 11 Bauer-Nilsen Knut 15 Olsen Helena 16 Reinmark Karina 17 Jørgensen Per 17 Jørgensen Somphan 20 a Pedersen Michael 20 a Munch Anni 21 a Madsen Eigil 21 b Nielsen Heinrich 21 b Nielsen Susan 21 c Dam Karoline Bruun 22 Bach Erling 23 Nyholm Henning 23 Nyholm Nikoline 23 Nyholm Heidi 24 Nielsen Lene 24 Nielsen Leon 25 Dam Ivan Bruun 25 Dam Åse Finnerup 27 Engsig Vera 28 Thomsen Jens 29 Sørensen Bent 30 b Viuf Henrik 30 b Nyholm Kirsten 31 Kaltoft Jan 31 Kaltoft Sussi 32 Christensen Ditte 34 Jensen Victor 35 Ottesen Heine 37 Ottesen Selma 38 van Schaik Anna-Maria 38 van Schaik Cornelis 38 van Schaik Amy 47 Jeppesen Karen 47 Jeppesen Hugo 51 Terkelsen Eivind 51 Terkelsen Dorthe 55 Væsel Jan

Engen

7280 Sønder Felding Kort: K3 1 Dalgaard Helle 1 Dalgaard Heine

3 3 9 9

Ramsing Allan Ramsing Charlotte Ørskov Birgitte Thomsen Jørgen

Enghaven

6933 Kibæk Kort: D4 2 Hansen Esther 4 Vinter Lise 6 Nielsen Ragnhild 6 Nielsen Knud 8 Borbjerg Karina 10 Madsen Poula 12 Olesen Holger 16 Natan Freddy 16 Natan Jonna 18 Madsen Karen 20 Pedersen Brita 22 Hansen Inge-Lise 24 Jakobsen Marna 26 Dahl Maisie 26 Dahl Børge 28 Gottenborg Anne-Margrethe 30 Jørgensen Niels 32 Rasmussen Christian 32 Rasmussen Inge 34 Jørgensen Jette 34 Poulsen Erling 36 Pedersen Egon 36 Pedersen Ruth 42 Thomsen Anna 44 Rahbek Lilly 46 Svendsen Henning 48 Laursen Elise 48 Laursen Thorkild 50 Kylkjær Benny 52 Rasmussen Irma 54 Nielsen Ulrik 60 Mikkelsen Elisabeth 66 Jensen Elvira 68 Pedersen Erik 68 Pedersen Ellen 70 Vestergaard Marie 74 Bang Jytte 76 Madsen Charlotte 78 Hansen Lis 82 Pedersen Ely 84 Nielsen Bodil

Enghavevej

7280 Sønder Felding Kort: K4 2 Sørensen Astrid 4 Poulsen Sebastian 6 Jensen Div 6 Sandal Rune 10 Nissen Jesper 10 Nissen Otto 14 Knudsen Jesper 18 Kristensen Rene 20 Dideriksen Lene 22 Zhuk Elena 26 Petersen Lykke 26 Petersen Lasse

Gaderegister

6933 Kibæk Kort: E5 1 Jespersen Ane 2 a Sonne Johanne 2 b Nielsen Bjarne 2 b Nielsen Karen 3 Pedersen Hans 4 Kirkegaard Søren 4 Kirkegaard Maiken 6 Hasanovic Zekir 6 Hasanovic Enisa 7 Nielsen Søren 8 Vestergaard Per 8 Vestergaard Gitte 9 Andersen Anna 9 Andersen Bent 10 Trælund Lissy 11 Thomsen Jens

11 12 12 13 13 14 16 18 20

Engholmvej

7280 Sønder Felding Kort: K3 12 st Kviesgaard Bent 14 st Hansen Ninna 16 st Jensen Inger 18 st Heydari Mahdi 26 st Linding Jens 28 st Nielsen Inger 30 st Nielsen Arne

113


40 42 44 44 46 48 50 52 54 56 56 58 58 58 60 62 66 66

01 st st st st st 01 st st 01 01 st st st st 01 st st

Enache Olimpia Dinsen Mikkel Shiekho Shukry Korru Hajar Jakobsen Samanta Olsen Rita Markussen Jacob Pedersen Maja Frølund Lilly Bak Igor Mateusz Brodacka Klaudia Andersen Mathias Andersen Uusaqqak Andersen Rakel Szczygiel Katarzyna Jørgensen Jesper Vig Bodil Møller Vig Leif Lagerforv

Engkrogen

6933 Kibæk Kort: C5 1 a Jeppesen Dorte 1 a Jeppesen Kira 1 b Moesgaard Brian 1 b Knudsen Michelle 2 a Stigers Connie 2 b Byskov Ruth 2 c Lukic-Bardak Drago 2 c Lukic-Bardak Radmila 4 Kristiansen Hans 4 Kristiansen Mary

Erhvervsparken

7280 Sønder Felding Kort: K1, P5

Europavej

7280 Sønder Felding Kort: N1, P5

Fabriksvej

7280 Sønder Felding Kort: K3 4 Bertelsen Morten

Fasanvej

Gaderegister

6933 Kibæk Kort: F4 6 Ørregaard Jan 8 Larsen Jørn 8 Larsen Tina 10 Jensen Danni 12 Christensen Martin 12 Christensen Anni 13 Pedersen Heidi 13 Poulsen Kaj 14 Hareskov Ankjær 14 Hareskov Lily 15 Marinussen Rasmus 15 Jensen Stephanie 16 Østergaard Gerda 16 Østergaard Peder 17 Hansen Martin 17 Jakobsen Nick 17 Hansen Michelle 19 Nielsen Janni 19 Jensen Rasmus 21 Nielsen Bente 21 Nielsen Ole 23 Madsen Knud 23 Madsen Ulla 25 Lenbroch Camilla 25 Vandtved Ivan

114

Fjelstervangvej

6933 Kibæk Kort: D2, Q2 1 Thomsen Erik 2 Hansen Brian 2 Hansen Celine 3 Stenberg Karin 3 Stenberg Ejler 4 Fadnes Birger 4 Fadnes Anette 6 Bessmann Kenneth 6 Bessmann Inge 8 Bliddal Mette 9 Andersen Kirsten 9 Andersen Vagn 10 Popov Igor 10 Hordiyuk Tetyana 11 Jensen Oda 12 Josefsen Janet 12 Kristensen Michael 12 Holst Gitte 14 Mikkelsen Kim 16 Sørensen Bent 16 Sørensen Edel 18 Rasmussen Alex 18 Rasmussen Lis 20 Bolesen Helle 20 Sørensen Jens-Axel 22 Vestergaard Poul 22 Vestergaard Annette 24 Larsen Carl-Christian 24 Larsen Rita 26 a Bjørslev Hans 26 a Nielsen Gitte 26 b Hansen Lisbeth 26 c Kristensen Mark 26 d Madsen Allan 26 e Thangaraj Karthik 26 f Clausen Søren 26 g Jensen Nicklas 26 g Elsborg Johanne 26 h Jensen Kim 26 Jensen Frank 26 Jensen Niels 30 Mortensen Johnny 34 Mortensen Evan 36 Sørensen Kasper 36 Sørensen Natasja 36 Sørensen Karen 36 Sørensen Claus 38 Thomsen Aase 38 Thomsen Jørgen 52 Stamm Freddy

Fjelstrupvej

6933 Kibæk Kort: P2 1 Kristensen Søren 2 Navntoft Patrick 2 Navntoft Martina 3 Flensborg Oskar

Fruerbyvej

7280 Sønder Felding Kort: L4 1 Pedersen Jørgen 2 Pedersen Lenette 2 Pedersen Kim 3 Kristensen Benni 3 Thomsen Mona 5 Nielsen Jytte 5 Nielsen Jens 6 Nielsen Britt 7 Nielsen Erik 7 Nielsen Edith

8 9 10 10 11 11 13 14 15 15 17 17 19 19 19 19 21 21 23 23 25 25

Eriksen Lasse Jørgensen Charlotte Madsen Bjarne Madsen Jytte Forrest Sara Nielsen Niels Jensen Jens Flykt Vita Rabjerg Anita Rabjerg Thomas Christensen Villy Christensen Alice Siaulys Aurimas Memgaudis Donatas Memgaudis Robertas Memgaudiene Vaida Ager Lone Rasmussen Carsten Hansen Esther Hansen Poul Riisberg Lene Frandsen Hans

Gammelmarksvej

7280 Sønder Felding Kort: P5 1 Kristensen Judith 1 Kristensen Erik 3 Lindgaard Linda

Gejlbjergvej

Skarrild, 6933 Kibæk Kort: S5, Skarrild 31 Hansen Frida 31 Hansen Elin 31 Hansen Orla 33 Jouwstra Trijntje 33 Jouwstra Hein 34 Christensen Liselotte 36 Møller Henrik 36 Møller Karin 36 Sørensen Peter 38 Falch Anna-Margrethe 38 Simonsen Carsten 39 Christensen Lene 39 Christensen John 39 Christensen Iben 44 Petersen Michael 44 Petersen Gitte 50 Sørensen Rene

Gildsigvej

6933 Kibæk Kort: Q3 2 Nielsen Kristina 2 Nielsen Henning

Glentevej

6933 Kibæk Kort: F4 1 Christiansen Helle 1 Christiansen Poul 2 Rønhoff Tina 2 Simonsen Magnus 4 Pedersen Ulrik 5 Pedersen Kimie 5 Nielsen Mathias 6 Schjødt Helle 6 Schjødt Kim 7 Poulsen Anni 8 Hansen Erik 10 Kjærgaard Inge 12 Sørensen Eugenie 14 Christensen Asta

Gl. Høgsvigvej

7280 Sønder Felding Kort: K4 1 Simonsen Gerda 2 Rasmussen Nanna 3 Jørgensen Rasmus 3 Jørgensen Brian 3 Jørgensen Henriette 6 Jensen Thorkild 6 Jacobsen Rosemarie 8 Jensen Gert 8 Jensen Birgit

Gl. Skolevej

7280 Sønder Felding Kort: P5 3 Kristensen Jens 3 Kristensen Helene 5 kl Ørum Mads 5 kl Romlund Sarah 5 st Pool Frederik 7 Andersen Ruth 7 Andersen Ole 9 Kristensen Robert 9 Kristensen Dorthe 11 Hansen Hans 11 Hansen Joan

Godthaabsvej

7280 Sønder Felding Kort: K4 1 Gaardsvig Kristian 1 Gaardsvig Gudrun 2 Kjær Aase 2 Kjær Gunner 3 Thomsen Gitte 4 Hansen Helga 5 Mosgaard Erling 5 Ferslev Maj-Britt 6 Pedersen Helene 6 Pedersen Henning 7 Jensen Knud 7 Larsen Anni

Grankærvej

6933 Kibæk Kort: R3 1 Nielsen Erik 1 Nielsen Jonna 2 Constantin Lacramioara-Mar 2 Lungu Ciprian 3 Hansen Birthe 3 Hansen Søren 4 Jensen Torben 4 Jensen Chanette 5 Sahlholdt Camilla 5 Sahlholdt Morten 6 Nielsen Nicolaj 8 Andersen Erik 8 Rasmussen Lene 10 Mogensen Jørgen 10 Mogensen Grethe

Grønnegade

6933 Kibæk Kort: E5 1 Jeffcoat Victoria 1 Andersen Simon 2 Santanchai Naphat 2 Jensen Leif 2 a Bæk Nina Astrid 2 a Bæk Søren Landmand 3 Christensen Per 4 Pedersen Kurt 5 Korsgaard Anette


5 6 6 8 9 9 10 10 11 12 12 13 13 14 14 19 19 19

Korsgaard Per Lyngholm Lars Lyngholm Susanne Bolesen Else Jensen Anders Charoenchai Duangjai Schulian Izabella Schulian Susanne Jensen Simon Derdzinski Slawomir Derdzinska Izabela Barslund Bjarne Barslund Betty Holm Betty Holm Verner Jørgensen Henrik Jørgensen Amalie Jørgensen Birgitte

Guldbjergvej

6933 Kibæk Kort: R2 1 Ørskov Kathrine 1 Helsinghoff Kim 2 Christensen Anja 2 Andersen Lars 5 Køhn Thomas 5 Andersen Christine 7 Dunick Juan 7 Andersen Mette

Harreskovvej

6933 Kibæk Kort: G3, R2 4 a Holm Morten 4 a Holm Pernille 4 a Holm Joan 4 a Holm Simon 4 c Olesen Christian 4 c Olesen Michael 6 Weinreich Louise 6 Jensen Henning 8 Sørensen Keld 10 Dybro Vibeke 10 Larsen Egon

Hartvig Skramsvej

7280 Sønder Felding Kort: K5 2 Johansen Annette 2 Johansen Bettina 2 Johansen Stefan 2 Johansen Niels 5 Mikkelsen Lotte 8 Kristensen Ole 10 Petersen Jytte 10 Petersen Henning 12 Bak Ole Holmgaard 12 Pedersen Inge

Hedebyvej

Kort: O5 1 Pedersen Bo 1 Pedersen Betina 1 Pedersen Toke 1 Pedersen Kåre 3 Pulturs Agnis 3 Pulture Ilze 4 Jensen Flemming 4 Jensen Mina 5 Sørensen Birthe

Sørensen Jens Jensen Bjarne Bak Simon Jacobsen Annika Filtenborg Peter

Hedegaardsvej

6933 Kibæk Kort: E6 2 Dalby Matilde 4 Mathiasen Jan 4 Mathiasen Marianna 4 Mathiasen Natalja 6 Andersen Carsten

Hesselvigvej

Skarrild, 6933 Kibæk Kort: S4 1 Nielsen Hanne 2 Bertelsen Gunhild 2 Bertelsen Aage 8 Rokkjær Mia 10 Meineche Ghita 10 Meineche Bruno

Hjejlevej

7280 Sønder Felding Kort: K2 1 Thomsen Jesper 2 Jakobsen Poul 2 Jakobsen Jonna 3 Kristensen Arne 5 Rønn Kenneth 6 Østergaard Anne 7 Kristensen Gert 9 Lund Inge 11 Hansen Holger 13 Andersen John 13 Andersen Mathias 13 Andersen Kirsten 13 Andersen Nikolaj 15 Jensen Inga 17 Pedersen Lene 17 Nielsen Christian 17 Nielsen Karsten 17 Nielsen Nanna

Holm Parken

Skarrild, 6933 Kibæk Kort: Skarrild 3 Hansen Henny 7 Aaes Per 11 Jensen Inge-Lise 11 Jensen Ivan

Hovedgaden

Skarrild, 6933 Kibæk Kort: Skarrild 1 Zamfir Elena-Claudia 1 Zamfir Valentin 4 Hangaard-Evers Erik 5 Bomholt Michael 5 Bomholt Helle 6 Pedersen Eva 8 Pedersen Jesper 9 Banhan Sawittri 11 Ibsen Kristian 13 Jensen Jeanette 13 Jensen Jens 14 Gregersen Helene 14 Gregersen Gert 16 Storm Raaja 17 Heesgaard Thomas 17 Heesgaard Rasmus 17 Hyllen Christina

18 19 19 20 20 21 21 21 21 22 23 24 25 26 26 26 28 28 29 30 32 32 33 35 36 36 38 38 41 42 43 45 46 47 48 48 48 48 48 48 48 48 49 49 51 53 53 53 57

01 01 st st 01 01

a a

01

st st

b

st

b b

Kjær Kirsten Thomsen Jens Thomsen Karen Pedersen Daniel Pedersen Torben Nielsen Michelle Yttung Niels Nielsen Erik Johansen Thomas Sprogøe Grethe Hansen René Villadsen Karin Jakobsen Jens-Christian Pedersen Per Kristensen Conny Pedersen Maria Iversen Mette Iversen Jan Alkærsig Carsten Birkebæk Kristian Stefansen Palle Stefansen Maj-Britt Jensen Lena Nørgaard Danni Toksvig Søren Toksvig Eva Nielsen Elin Nielsen Hubert Nordstrøm Jannie Pedersen Jørgen Pedersen Carl Pedersen Ingrid Larsen Niels Bundgård Jens Sørensen Niels Derda Dariusz Sørensen Dagny Mosek Dariusz Kowalczyk Leszek Mosek Marcin Sila Dorte Sila Jerry Kristensen Per Steffensen Jette Christensen Tove Jensen Heidi Hjuler Mike Andreasen John Lauesen Poula

Hovenvej

7270 Stakroge Kort: Q8, Stakroge 1 Pedersen Ea 8 Sørensen Lene 8 Sørensen Arne

Hvedde Mosevej

6933 Kibæk Kort: R3 2 Kristensen Søren 2 Kristensen Johanna 6 Maj Pawel Marcin 6 Bøndergaard Torben 6 Jørgensen Karina

Hveddevej

6933 Kibæk Kort: R4, Skarrild 1 Siia Ana 1 Siia Andrei 2 Vands Sofie 2 Lundgaard Ann 2 01 Lundgaard Britta 4 Svensen Allan 4 Svensen Jette

5 Pedersen Kenneth 7 Jensen Kaj 9 Pedersen Børge 12 Thomsen Helle 18 Lyngbo Nanna 19 Nielsen Inge 19 Nielsen Hartly 20 Pedersen Kristoffer 20 Pedersen Gitte 29 Adamsen Egon 29 Jensen Inga 30 Jensen Else 30 Jensen Leo 32 Kjær Jane 32 Kjær Anders 33 Heesgaard Erik 33 Heesgaard Bente 34 Olesen Inger 34 Olesen Jens 38 Bajare Peter 38 b 01 tv Hansen Jesper 39 Rahbek Leo 39 Rahbek Lisbeth 43 st Sabyrbekov Erdos 43 st Bahian Vanissa 43 01 Baga Clarissa 43 01 Ustych Oleksandr 43 01 Obushak Serhii 43 01 Khodariev Roman 43 01 Rakytianskyi Serhii 43 01 Kalinskyi Bohdan 43 01 Tabarcea Maria-Theona

Høgsvigvej

7280 Sønder Felding Kort: J5, O6 1 Møller Jørgen 3 Jensen Leif 3 Jensen Brita 4 Østergaard Simon 4 Østergaard Jens 4 Jensen Jane 5 Olesen Paw 6 Hartvigsen Gert 6 Hartvigsen Tinne 7 Podolianets Andrii 7 Podolianets Olena 8 Korytchuk Maksym 8 Sakevych Ganna 9 Vig Cintia 9 Vig Levente Zsolt 10 Fyrsterling Sandra 12 Jensen Erik 12 Jensen Birthe 13 Christiansen Morten 13 Christiansen Elsebeth 14 Jørgensen Paul 14 Jørgensen Anna-Marie 16 Vinther Eskil 16 Vinther Marjun 16 Vinther Andru 18 Uhd Per Serup 20 Bate Nicoleta 44 Gamst Ditte 44 Gamst Bjarke 44 a Hansen Niels 44 a Hansen Bente 46 Aalbæk Ove 46 Aalbæk Andreas 46 Aalbæk Ellen 50 Heidtmann Niels 50 Hansen Louise

115

Gaderegister

Ulige nr. 1-3 6933 Kibæk Ulige nr. 5 7280 Sdr. Felding Lige nr. 4-8 6933 Kibæk Lige nr. 10-14 7280 Sdr. Felding

5 8 10 14 14


Højgaardsvej

Karstoft, 6933 Kibæk Kort: S6, Karstoft 2 Jakobsen Bjarne 2 Jakobsen Kirsten 3 a Christensen Thomas 4 Pedersen Ove 4 Pedersen Laila 5 Bredvig Christian 5 Bredvig Hanne 7 Mouritsen Steen 10 Daemen Rudolf 10 Daemen Rowen 10 Daemen Maria

Ilderhede Kirkevej

7270 Stakroge Kort: Q7 1 Jensen Iver 1 Jensen Birgitte 3 Giltoft Jesper 3 Taulbjerg Maibrit

Ilderhedevej

7270 Stakroge Kort: P7 1 Forrest Karin 1 Forrest Donald 2 b Andersen Vera 3 Jensen Benjamin 3 Jensen Rikke 3 Jensen Steen 5 Ottesen Orla 9 Tang Knud 13 Andersen Lars 13 Andersen Inger

Industriparken 6933 Kibæk Kort: G3

Industrivej

7280 Sønder-Felding Kort: K6

Jernbanegade

Gaderegister

6933 Kibæk Kort: D4 2 st Riisgaard Louisa 4 01 Poulsen Rosa 4 02 Abildskov Tim 6 kl Ramsing Kim 6 st Daniel Mona 6 01 Hansen Rasmus 8 Kjærsig Eva 12 01 Kirkegaard Jan 14 01 Rybkowska Paulina 14 02 Petersen Leif 16 c Deloiu Ancuta 16 c Deloiu Traian 18 01 Nielsen Keld 18 01 Petersen Pernille 20 a Ringtved Niels 20 b Olsen Glenn 20 b Munkholm Josephine 22 a Vestersager Arne 22 b Pedersen Kurt 22 c Madsen Annette 24 Trøstrup Poul 26 Avci Sihmehmet 26 Avci Can 26 Avci Dogan 28 Kristensen Michael 28 Kristensen Torben

116

28 28 30 30 32 32 34 172 176 178 180 182 184 186 190 192 192 194 194 196 196 198 200 202 204 206

Kristensen Nina Kristensen Niels Andersen Thomas Hansen Trine Jensen Erna Jensen Gunnar Nielsen Jonna Rørvig Grethe Poulsen Anne Nørgaard Ruth Nielsen Else Nielsen Lars Bækgaard Gunhild Madsen Aase Thomsen Margit Vestergaard Karen Vestergaard Svenning Pedersen Preben Pedersen Margit Højmark Jonna Højmark Egon Thomsen Inge Nielsen Allan Alstrup Ragnhild Pedersen Lis Madsen Ole

Kaldalsvej

Skarrild, 6933 Kibæk Kort: Skarrild 1 Frandsen Kresten 1 Frandsen Conny 2 Seindal Chris 2 Biltoft Henriette 3 Pedersen Knud 3 Pedersen Gitte 4 Burmeister Benjamin 4 Burmeister Sandra 5 Dinesen Kirsten 6 Hansen Anna-Marie 7 Mortensen Christian 7 Mortensen Ivan 8 Andersen Lena 8 Andersen Allan 9 Jakobsen Gerda 9 Jakobsen Svend 10 Jakobsen Ove 12 Hansen Thor 12 Apakina Yuliia

Kastanie Alle

6933 Kibæk Kort: E5 1 st Brix Maja 1 a Pedersen Aage 1 b Kjærgaard Micka 1 c Sørensen Anette 1 c Sørensen Kent 3 Barslund Helle 3 Barslund Brian 3 Barslund Frederik 8 Brygger Inge 9 Sørensen Charlotte 01 Seerup Henrik 11 12 Simonsen Linda 12 Simonsen Axel 13 Hansen Signe 13 Aspinall Lone 14 Pedersen Gerda 16 b Christensen Birthe 16 c Mølgaard Tina 17 Jensen Sascha 18 Kristensen Ingrid 19 Madsen John 21 Johannesen Claus 21 Berthelsen Conny

22 24 25 25 25 25 27 27 28 28 29 31 32 33 33 34 34 34 35 36 36 37 38 38 39

a b d f d e a

Jakobsen Annemette Pedersen Ella Kidde Lissy Kiel Per Thomsen Michael Rahbek Karl Madsen Otto Vestergaard Preben Pedersen Niels Pedersen Lilly Vestergaard Karen Jensen Lilly Andersen Henny Nielsen Daniel Kristensen Anne Fomsgaard Cecilie Kristensen Michael Kristensen Kasper Rasmussen Peter Kylkjær Susanne Larsen Karsten Rasmussen Rye Mathiasen Per Mathiasen Santa Jensen Bettina

Kastanievej

7280 Sønder Felding Kort: K4 1 Andersen Knud 1 Andersen Inger 2 Karlsson Kamma 2 Scheldt Patrick 3 Helligsø Sofie 3 Helligsø Jette 3 Helligsø Julie 3 Helligsø Steen 4 Pedersen Thomas 4 Clausen Kurt 4 Clausen Helle 5 Ostersen Jens 5 Ostersen Else 6 Olsen Ejner 7 Rasmussen Andrea 7 Rasmussen John 8 Jørgensen Poul 8 Jørgensen Lissy

Kildevangen

Skarrild, 6933 Kibæk Kort: Skarrild 1 Mikkelstrup Monika 1 Nielsen Ronald 2 Hansen Thomas 2 Hansen Marianne 4 Poulsen Ulrik 5 Jørgensen Rene 5 Kragh Anne 6 Skaanning Susanne 7 Pedersen Niels 7 Pedersen Conny 9 Rasmussen Marlene 10 Mortensen Jeannette 14 Ruud Bjørn

Kirkegaardevej

6933 Kibæk Kort: Q3, Assing 1 Langkjær Peter 1 Langkjær Andreas 1 Rasmussen Mikkel 1 Langkjær Hanne 2 Nøhr Henrik 2 Nøhr Heidi 3 Bøndergaard Jytte 3 Bøndergaard Peter

4 4

Maul Louise Hansen Morten

Kirkepladsen

Skarrild, 6933 Kibæk Kort: Skarrild 2 Fokinas Laurynas 2 Svetickaite Gintare 2 Fokiniene Loreta 3 Madsen Gerda 4 Sletten Patrick 4 Sletten Nina 6 Pedersen Malene 7 Kolster Marchus 7 Kolster Jørn 7 Kolster Trine 8 Hansen Michael 8 Popa Andreea 8 Hansen Helle 9 Mikkelsen Lene 9 Mikkelsen Sine 9 Mikkelsen Peder

Kirsdalvej

7280 Sønder Felding Kort: P5 1 Madsen Lise 1 Madsen Peter 4 Jensen Lea

Klinkegaardsvej

Skarrild, 6933 Kibæk Kort: R4, Skarrild 10 Raskgaard Lene 10 Sørensen Thomas

Klintebakken

6933 Kibæk Kort: B3 1 Sunesen Knud 1 Sunesen Gytte 2 Sønderkjær Bodil 2 Sønderkjær Kjeld 3 Jacobsen Ernst 3 Jacobsen Inger-Lise 4 Berwald Karin 4 Berwald Jens 5 Nielsen Joan 5 Nielsen Aage 6 Krogstrup Birgit 7 Jensen Else 7 Jensen Hans 8 Lorentzen Line 8 Hyldgård Carsten 8 Persson Karina 9 Andersen Peder 9 Elley Jette 10 Stigers Mathilde 10 Stigers Susanne 10 Stigers Morten 11 Jensen Lisbeth 11 Jensen Kurt 12 Cordic Emina 12 Cordic Enam 13 Lauritsen Heine 13 Lauritsen Malene 13 Lauritsen Matilde 14 Bertelsen Henning 14 Overgaard Else 15 Rahbek Bente 15 Lysgaard Allan 16 Wawrzyniak Tomasz 16 Wawrzyniak Lidia 17 Eichler Torben 17 Eichler Sebastian


Jespersen Dennis Bukalo Gurli Bukalo Poul Østergaard Trine Madsen Finn Giversen Sissel Giversen Lykke Meldgaard Rikke Koop-Jakobsen Rune Hjort Mette Kristiansen Henning Vinter Anne Jensen Mette Andersen Lars Madsen Niels Madsen Kirsten Mosegaard Else Mosegaard Erling Schmidt Elin Schmidt Thomas Schmidt Karl Schmidt Victor Vingtoft Susanne Vingtoft Per Jensen Lone Sørensen Alexander Sørensen Peder Jeppesen Bodil Jeppesen Bjarne Jensen Karina Jensen Michael Ebbesen Kurt Ebbesen Kirsten Ebbesen Karina Ebbesen Karoline Frandsen Helene Frandsen Torben Costea Paul Costea-Amaritei Cristina Thomsen Lars Dickow Lone Søegaard Kjeld Søegaard Birthe Rasmussen A Christensen Gert Christensen Jette Schrøder Per Schrøder Birgith Petersen Henny Rahbek Erna Arvad John Arvad Bodil Grgic Indira Grgic Senad Jensen Jens Jensen Ulla Madsen Anette Madsen Kim Søndergaard Frederikke Søndergaard Michael Søndergaard Vibeke Hansen Willy Hansen Lisbeth Sørensen Karin Sørensen Helmuth Jørgensen Annette Jørgensen Karsten Thomsen Betina Thomsen Anton Thomsen Jan Cordic Elvedin Cordic Arijana Nielsen Leif Gäth Yvonne Nielsen Claus Nygaard Helle

56 57 57 58 58 59 59 60 61 61 62 63 64 65 66 66 66 66 67 67 68 68 69 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 77 77 78 78 80 81 81 82 82 83 84 84 85 85 86 86 87 87 87 87 88 88 90 90 92 92 92 94 94 94 94 96 96 98 98 98 100 102 102 104 106 106

Nygaard Niels Bach Birgitte Bach Jan Zuravliov Artiom Zuravliova Tatjana Weinkauf Kristian Weinkauf Naja Jensen Rikke Boelsgaard Jørn Riis Tove Liebach Lise Pedersen Karen Klausen Mai Pedersen Inger Christensen Peter Evald Pia Christensen Maiken Christensen Morten Jørgensen Louise Gøtzsche Hasse Thomsen Ellen Thomsen Arne Andersen Leif Sørensen Poul Sørensen Susanne Knudsen Gerda Knudsen Villy Madsen Lars Madsen Anja Frahm Lis Frahm Holger Krabbe Vibeke Krabbe Thomas Madsen René Holbøll Nadja Holbøll Søren Andersen John Andersen Ruth Lassen Lillian Andersen Jørn Villadsen Lisbeth Pedersen Gunnar Pedersen Birgitte Ælmholdt Tommy Pedersen Flemming Mortensen Birgit Jensen Frede Jensen Inger Jeppesen Christina Jeppesen Leon Vestergaard Anette Vestergaard Jørgen Vestergaard Maria Vestergaard Emilie Boisen Annesofie Boisen Vibeke Johannesen Jette Johannesen Leif Arad Britt Arad Boaz Arad Helle Jensen Lars Jensen Lone Jensen Sophia Jensen Karoline Søe Esther Børneh Søe Johannes Lund Hansen Solveig Hansen Michael Hansen Jacob Knudsen Jens Modvig Ivan Hjortborg Lillian Vesterager Ole Hansen Martin Viese Anette

108 108 110 110 110 112 114 116 116 118 118 120 120 122

Hindkjær Annette Hindkjær Michael Lund Kasper Lund Lone Lund Torkild Jakobsen Erna Hansen Simon Bruhn Kirsten Nielsen Jan Andersen Niels Andersen Anette Nielsen Peter Bøttcher Karen Dons Henrik

Klinten

6933 Kibæk Kort: B4 1 Jensen Astrid 2 Olesen Villy 2 Pinnerup Anna 3 Nielsen Søren 4 Madsen Peder 4 Madsen Nancy 6 Larsen Aage 6 Larsen Ruth 8 Bergløv Kirsten 9 Nørgaard Claus 9 Nørgaard Karina 10 Jensen Harly 10 Jensen Magda 11 Jørgensen Jørgen 11 Riis Anette 14 Rasmussen Frederik 14 Rasmussen Hanne 15 Rasmussen Jan 15 Foged Mette 16 Vissing Tina 16 Vissing Torben 17 Christensen Bodil 17 Christensen Mathias 18 Kristensen Carsten 18 Kristensen Stefanie 18 Madsen Jane 19 Nytoft Anja 19 Henriksen Kim 20 Poulsen Line 20 Poulsen Erik 20 Poulsen Lisbeth 21 Mortensen Bent 21 Mortensen Anne-Mette 22 Kjøller-Rasmussen Bente 22 Kjøller-Rasmussen Leif 23 Hansen Benny 23 Hansen Lone 23 Hansen Emma 24 Bylov Heidi 24 Bylov Brian 25 Møberg Kenneth 25 Jørgensgaard Vibeke 26 Madsen Randi 26 Madsen Carsten 27 Nielsen Michael 27 Nielsen Charlotte 28 Pedersen Laila 28 Pedersen Jan 29 Lange Jens 29 Lange Annette 31 Bonderup Jørgen 31 Bonderup Birgitte 31 Bonderup Simon 32 Birkebæk Steen 32 Birkebæk Martin 32 Birkebæk Kirsten 33 Pedersen Dorthe 33 Pedersen Michael

35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 41 41 41 41 42 43 45 45 46 46 48 48 50 50 52 54 56 56 58 58 58 60 60

Gøttge Bente Madsen Mads Hansen Jørgen Bjørnvig Kristin Madsen Karina Madsen Søren Joensen Georg Fagraklett Susanna Bæk Gitte Munk Hansen Peter Christoffersen Tim Christoffersen Heidi Iversen Lennart Iversen Cecilie Iversen Camilla Rasmussen Tina Kristensen Edith Olsen Betina Sørensen Alice Sørensen Preben Rasmussen Jens Brodersen Birgit Kristensen Claus Kristensen Karl Kaira Yuliia Smirnov Ivan Nielsen Lars-Henrik Brunhøj Kim Pallesen Michelle Pallesen Daniel Stevnhoved Tenna Stevnhoved Benny Stevnhoved Helle Pedersen Birthe Pedersen Holger

Kærhedevej

Ulige nr. 1-11 7270 Stakroge Ulige nr. 13-19 7280 Sdr. Felding Lige nr. 2-4 7270 Stakroge Lige nr. 10-14 7280 Sdr. Felding Kort: Q6, Sandet 1 Knudsen Ove 4 Jensen Niels 12 Kjær Vita 12 Kjær Hans 13 Andersen Heidi 13 Andersen Chris 14 Hansen Poula 14 Hansen Frode 15 Bennedsen Caspar 15 Bennedsen Tilde 17 Sørensen Per 19 Lomholt Poul 19 Lomholt Anna

Laksestien

Skarrild, 6933 Kibæk Kort: Skarrild 19 Jensen Kim 19 Larsen Winnie

Gaderegister

18 19 19 20 21 21 21 22 22 23 23 24 25 25 26 26 27 27 28 28 28 28 29 29 30 30 30 31 31 32 32 33 33 33 33 34 34 35 35 36 37 38 38 39 41 41 42 42 43 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 49 50 50 51 51 52 52 53 53 53 54 54 55 55 55 56

Landsbyparken

6933 Kibæk Kort: F3 3 Levinsen Frederik 3 Krogstrup Karina 5 Keselys Arunas 5 Kesele Vilma 6 Pedersen Hanne 7 Jensen Vera 9 Skov Ole 10 Garsdal Erik 10 Garsdal Anne-Mette 11 Knudsen Karl-Aage

117


11 12 14 16 18 20 20 22 23 24 25 25 26 26 27 28 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 37 38 39 40 41 43 45 47 47 49 51 53 55 55 57 57

Knudsen Edith Christensen Julie Jensen Hans Wittenkamp Helle Petersen Henrik Nielsen Bent Nielsen Else Schjødt Sonja Modvig Grethe Østerkjærhus Grete Svendsen Inger Svendsen Daniel Ploug Mogens Ploug Anni Vinding Yvonne Møbius Robert Christensen David Lidegaard Kjeld Linnet Marianne Mejer Berit Christensen Ragnhild Frost Anne-Marie Laursen Linda Chabert Elizabeth Andersen Birgit Phillips Reinhard Jensen Ghita Jakobsen Mette Aagaard Dorthe Hansen Maria Achermann Anna Rohde Tommy Nielsen Villy Ebbesen Aase Ebbesen Preben Mortensen Anny Alici Ercan Sørensen Henrik Sørensen Robert Nielsen Gitte Kjeldsen Mie Kjeldsen Christina

Lavlundvej

Skarrild, 6933 Kibæk Kort: T5 1 Børgesen K

Lillevej

Sandet, 7270 Stakroge Kort: Sandet 3 Andersen Gerda 6 Olik Wieslaw 6 Olik Dina 16 Ry Karen 16 Andersen Henrik

Lindevej

Gaderegister

7280 Sønder Felding Kort: J4 1 Jepsen Alex 2 Jensen Inge 3 Andersen Thomas 5 Petersen Araya 5 Petersen Rune 5 Ibata Koravich 6 Haber Marcin 6 Haber Edyta 7 Fyrstenborg Anna 7 Dideriksen Henrik 8 Pedersen Maria 9 Hjøllund Gitte 10 Madsen Christina 10 Madsen Patrich

118

Lupinvænget

7280 Sønder Felding Kort: L2 1 Grønbæk Tage 1 Grønbæk Karla

Lyager

6933 Kibæk Kort: G3 1 Holm Tomas

Lyngholmsvej

Ulige nr. 7280 Sdr. Felding Lige nr. 2-8 7270 Stakroge Lige nr. 10 7280 Sdr. Felding Kort: P7 1 Pedersen Lennart 1 Pedersen Bente 1 Pedersen Per 2 Pedersen Randi 2 Karstensen Allan 3 Svane Lars 3 Boysen Inger 4 Carstens Niels-Christian 6 Eriksen Kristian 8 Bendtsen Dorthe 8 Bendtsen Bjarne 8 Bendtsen Kristian 10 Oppers Joost 10 Oppers van 10 Oppers Thomas

Lærkevej

7280 Sønder Felding Kort: K2 1 Amihaiesi Atena 1 Bujor Ionut 1 Amihaiesi Ionut 1 Bujor Silvia 3 Scheldt Johannes 3 Nytrup Thomas 3 Nytrup Birgitte 5 Højen Lisbeth

Markvænget

7280 Sønder Felding Kort: K2 1 Rubin Camilla 1 Kaltoft Bent 3 Jensen Ingeborg 3 Jensen Alfred 4 Christensen Eva 5 Nielsen Mogens 6 Olsen Flemming 6 Olsen Inger 7 Kristensen Rene 7 Kristensen Janni 8 Larsen Johnny 9 Hansen Johannes 9 Hansen Solveig 10 Pedersen Bjarne 10 Pedersen Mathias

Miljøkrogen 7270 Stakroge Kort: Stakroge

Mindsvej

7280 Sønder Felding Kort: Q5 1 Bøjgaard Erling 1 Dinesen Conny 2 Stokholm Poul

Mosegaardsvej

7280 Sønder Felding Kort: O5 1 Jensen Susanne 1 Jensen Mads 2 Jensen Jette 2 Møller Jannik 3 Jensen Arne 3 Jensen Jytte 4 Andersen Kennet 5 Muijrers Hugo 5 Stefucza János 5 Sarafinescu Gheorghe 5 Muijrers Iris 5 Sarafinescu Ioan 5 Muijrers-Knops Linda 8 Nielsen Lotta

Mosevej

Skarrild, 6933 Kibæk Kort: Q4 1 Sørensen Finn 1 Sørensen Anette

Mølholmvej

7280 Sønder Felding Kort: K5 1 Jensen Mads 2 Jensen Anna 3 Prodan Loredane-Floren 3 Prodan Ciprian-Petru 4 Amaritei Florentin 4 Amaritei Ionela 6 Ry Birgit 7 Bertelsen Sabina 7 Bertelsen Steffen 7 Bertelsen Helle 9 Pedersen Lilly 9 Christensen Aksel kl Christensen Jannie 9 10 Henriksen Jytte 12 Pedersen Chanett 14 Jensen Per 14 Jensen Britta 16 Lund Lis 18 Pedersen Bodil 18 Pedersen Verner 20 Hansen Karsten 20 Hansen Lone 20 Hansen Daniel 22 Jensen Jesper 22 Kristensen Birgit 22 Jensen John 22 Jensen Morten 24 Simonsen Leif 24 Simonsen Britta 26 Tannebæk Susanne 26 Nielsen Klaus

Møllebyvej

6933 Kibæk Kort: Q3, Assing 2 Nickelsen Lotte 2 Nickelsen Jesper 4 Kristensen Lars 4 Kristensen Malene

Mølledamsvej

7280 Sønder Felding Kort: K5 2 Jeppesen Knud 4 Bülow Kim

Møllegaarden

6933 Kibæk Kort: G2 1 Vesterager Hanne 1 Vesterager Ulrik 3 Peters Flemming 3 Peters Henriette 5 Svendsen Sofie 5 Svendsen Randi 5 Svendsen Carsten 7 Lyhne Peder 7 Lyhne Ane-Lisbeth 9 Jensen Jimmie 9 Nielsen Helle 11 Jensen Ditte 11 Jensen Michael 11 Jensen Ulla 13 Christensen Lasse 15 Nielsen Susanne 15 Nielsen Christina 15 Nielsen Heino 17 Frandsen Gitte 17 Frandsen Johnny 17 Frandsen Astrid 17 Frandsen Marius 19 Johansen Henrik 21 Helstrup Ingrid 23 Christensen Henning 25 Kristiansen Jørn 25 Kristiansen Grethe Madsen Erik 27 27 Madsen Lis 29 Wedel Marie 29 Madsen Per 31 Vingtoft Egon 31 Thomsen Nicolai 31 Vingtoft Dorthe 33 Johannesen Flemming 35 Rahbek Lone 35 Rahbek Mads 37 Larsen Karen 39 Nielsen Karen 41 Petkov Yavor 43 Bønnerup Karina 43 Korshøj Klaus 45 Gutheil-Alsen Marites 47 Ibsen Karsten 47 Ibsen Marcus 47 Ibsen Elisabeth 49 Henriksen Kim 49 Henriksen Marianne 51 Jakobsen Søren 51 Hansen Janni 51 Hansen Julie 53 Madsen Mark 53 Jacobsen Lene 57 Brahms Nicoline 57 Brahms Carsten 57 Brahms Anna 59 Frederiksen Ruth 61 Pedersen Dina 61 Pedersen Brian 63 Jensen Winnie 63 Jensen Brian 65 Andersen Vita 67 Sørensen Gerda 67 Sørensen Knud 69 Jespersen Ib 69 Jespersen Helle 71 Bech Poul 71 Bech Birgit 73 Callesen Herdis 73 Callesen Svend 75 Delic Elvira 75 Delic Saudin 77 Kruse Morten


Kruse Betina Mouritsen Henriette Mouritsen Leo Lund Henning Lund Anne Østergård John Østergård Else Jensen Helle Conradsen Claus Johannesen Mette Johannesen Mille Johannesen Michelle Ormstrup Julie Pedersen René Ormstrup Henrik Sørensen Christian Rathkjen Alexander Rathkjen Christina Pedersen Patrick Pedersen Kim Laursen Maria Pedersen Inge Knudsen Nadia Madsen Egon Madsen Hanne Mikkelsen Lone Mikkelsen Lars Rasmussen Naja Brejner Claus Larsen Kirsten Jensen Hans Jensen Else Hansen Elisa Hansen Pauline Hansen Henrik Jensen Kurt Jensen Susanne Mortensen Niels Krogh Karina Ramsing Jette Ramsing Carsten Sønderkjær Ingelise Sønderkjær Per Sønderkjær Jonas Olesen Ole Kiel Gitte Marinussen Jytte Marinussen Kent Laursen Jonas Frandsen Dorthe Pedersen Karen Pedersen Knud Nielsen Maibrit Nielsen Jørgen Nasri Lari Razi Parjikolaei Kiel Claus Kiel Kristina Berwald Lene Berwald Rikke Berwald Erling Jespersen Lilly Jespersen Karl Mogensen Britta Mogensen Kim Kassentoft Jimmy Thorsen Mona Thorsen Tonny Meinhardt Ingrid Smith Sonja Berwald Karsten Buur Claus Buur Mona Holk Bodil Træholt Henriette Træholt Carsten

157 157 159 159 161 163 165 165 167 167 185 187 187 189 189 189 191 193 195 197 197 199 201 203 203 205 207 207 209 211 213 213 213 217 217 219 219 223 223 225 225 225 227 227 229 229 231 233 233 235 235 237 237 237 239 239 241 241 243 243 247 247 249 249 251 251 251 251 253 253 255 255 257 257 259 261

st

Sangill Anni Sangill Aksel Aguirre Gonzalez Alexander James Hansen Louise Rahbek Christian Jørgensen Uffe Jørgensen Bente Jakobsen Kristian Jakobsen Tove Eg Knud Frank Martin Hesselvig Sussi Borbjerg Mette Borbjerg Per Borbjerg Vinnie Rohde-Zidan Stina Pedersen Karen Larsen Jesper Yde Juhl Butikschef Møllenberg Margit Petersen Ole Ranch Edel Weyergang Jørgen Weyergang Anna Frederiksen Nina Jespersen Lene Jespersen Jens Jakobsen Karen Kjærsig Frode Sandfeld Vibeke Sandfeld Jesper Sandfeld Julie Bjerre Jeannie Bjerre Jakob Nielsen Loise Hesselvig Frede Jensen Christian Jensen Vinni Mogensen Allan Mogensen Linda Mogensen Mathias Laursen Dorthe Laursen Preben Andersen Torben Andersen Connie Nielsen Niels Helsinghoff Per Helsinghoff Louisa Severinsen Jette Øland Jan Vester Allan Vester Daniel Junge Laila Vestergaard Peder Vestergaard Marianne Norup Lisbeth Norup Morten Pedersen Knud Pedersen Ann-Britt Hansen Erna Kristensen Leif Langkjær Jannie Langkjær Niels Jensen Sigurd Jensen Lotte Jensen William Jensen Valdemar Mølgaard Mette Mølgaard René Andersen Pia Nielsen Michael Vingtoft Mikael Engelund Rikke Jensen Pia Eg Bente

261 263 263 265 265 267 267 267 269 269 271 271 273 275 275 277 277 279 279

Eg Allan Hollensen Mette Hollensen Christian Nielsen Rigmor Nielsen Preben Pedersen Alex Pedersen Rikke Pedersen Tobias Bækgaard Jørgen Bækgaard Vibeke Andersen Søren Andersen Debbie Nyegaard Jannie Johnsen Bodil Kjærgaard Kurt Rahm Birte Rahm Carsten Skjærbæk Jonna Skjærbæk Jens

Møllegaardsvej

6933 Kibæk Kort: F3 4 Kjeldsen Ingrid 6 Lübker Helle 8 Knezevic Milka 10 Galjic Himzo 10 Galjic Hanija 14 Bækgaard Annika 14 Bækgaard Susanne 16 Grud Søren 18 Brygger Villy 18 Brygger Lis 20 Pedersen Louise 20 Kjærgaard Jens 22 Pedersen Lars 22 Onsberg Rasmus 22 Onsberg Rikke 24 Hansen Anna 24 Hansen Svend 26 Christensen Jytte 26 Christensen John 28 Seest Anne-Marie 28 Seest Martin 30 Olesen Lissy 32 Marin Dordi 36 Hansen Linette 36 Lund Jimi 38 Østergaard Sonja 38 Østergaard Hans 40 Knezic Edina 40 Knezic Zoran 40 Knezic Milenko 40 b Begic Sabina

Møllevej

7280 Sønder Felding Kort: K4 1 Mikkelsen Vivian 1 Johnsen Torben 2 Przybyla Agata 2 Przybyla Piotr 2 Przybyla Patryk 3 Johnsen Inga 3 Johnsen Evald 4 Christensen Henriette 4 Christensen Torben 5 Jepsen Hanne 5 Jepsen Ove 6 Trillingsgaard Bjarke 6 Trillingsgaard Metha 7 Jensen Nina 7 Jensen Kurt 8 Mikkelsen Harald 8 Mikkelsen Gerda 9 Dalager Jens

9 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 16 17 17 18 18 19 19 21 23 25 25 27 27 29 29 31 31 33 35 35

01

Dalager Edna Nielsen Ingrid Nielsen Viggo Pedersen Knud Pedersen Kirstine Rata Iulian Rata Petronela Bøjgaard Kirsten Grønbæk Arne Kristensen Charlotte Kristensen René Nielsen Søren Kjær Lasse Kjær Heidi Hansen Jens Hansen Esther Madsen Kirsten Madsen Holger Leerbech Christian Nielsen Bruno Bjerre Gudrun Bjerre Poul Vig Sandor Gergely Vig Diana Vejrup Michael Jensen Pia Andersen Ole Andersen Hanna Valean Radu Christensen Leni Christensen Leif

Møllevænget

6933 Kibæk Kort: E3 1 Jensen Jørgen 3 Thomsen Anita 4 Stærk Aase 5 Hansen Kasper 6 Andersen Jytte st Larsen Kasper 7 st Nielsen Jacob-Daniel 7 9 Hansen Ulrik 11 Sørensen Birthe 13 Bækgaard Jesper 16 a Ogol Jerry 16 b Schotte Melanie 16 c Himborg Tobias

Mågevej

7280 Sønder Felding Kort: K2 2 Tholstrup Karna 2 Tholstrup Niels 4 Frandsen Lilian st Tsanev Dimitar 6 st Tsaneva Kostadinka 6 8 Georgieva Neli 10 Andersen Gunnar 12 Moroi Ioan 12 Moroi Ana 14 Pedersen Kurt 16 Rasmussen Rikke 16 Pedersen Karen 18 Thomsen Christian 18 Thomsen Anna 20 Nielsen Gitte 20 Nielsen Kjeld 22 Hansen Stefan 24 Mortensen Anna 26 Hjortshøj Michael 28 Holmgaard Louise 30 Eskesen Dan 30 Eskesen Ellen

Gaderegister

77 79 79 81 81 83 83 85 85 87 87 89 91 91 91 93 95 95 97 97 97 97 99 101 101 103 103 105 105 107 109 109 111 111 111 113 113 115 117 119 119 121 121 121 123 123 125 125 127 127 129 129 131 131 133 133 135 135 137 137 137 139 139 141 141 143 145 145 147 149 149 151 151 153 155 155

119


Nederbyvej

7280 Sønder Felding Kort: K3 1 Merrild Kirsten 3 Christensen Jeppe 3 Lynge Anita 3 01 Uhre Stein 9 Linding Jørgen 9 Linding Connie

Nedre Agersigvej

6933 Kibæk Kort: Q3 5 Siggaard Marianne 5 Siggaard Søren

Nedre Bukkjærvej

6933 Kibæk Kort: P4 1 Odsgaard Helle 1 Poulsen Knud 2 Kjærsig Frederik 2 Kjærsig Camilla 2 Kjærsig Kristian 6 Flensborg Kristian 6 Flensborg Birthe 7 Andreasen Kaj 7 Andreasen Vibeke 7 Andreasen Andreas 8 Andersen Rasmus 8 Keller Mark 8 Pedersen Gitte

Nr. Bredgade

Gaderegister

6933 Kibæk Kort: E5 1 01 Rahbek Mark 1 01 Miles Emily 1 01 Pedersen Oliver 2 a Thomsen Ingelise 2 a Haugen Ingrid 2 b Sørensen Nicklas 4 b 01 thHedegård Mette 4 c Nielsen Kurt 5 01 Nissen Marcus 5 01 Thyrring Kim 5 01 Lund Joachim 7 Thomasen Dorthe 8 Nicholas Cassandra 8 Ibæk Mikkel 9 a Thomasen June 10 a Christensen Frederik 10 a Nielsen Mette 11 01 Christensen Joan 11 01 Christensen Kennith 12 a Mouridsen Bjarne 12 b st tv Fjord Svend 13 a Laursen Mads 13 a Boelsgaard Sofie 13 b Bendixen Camilla 13 b Bendixen Danny 15 Bielawski Grzegorz 15 Glowacka Magdalena 16 st Jørgensen Lena 16 st Jørgensen Tony 16 01 Christiansen Kim 18 Isaksen Nicoline 18 01 Jensen Dorthea 21 01 Sørensen Jette 22 Hvistendal Lasse 22 Hvistendal Mette 24 Tripovic Daniel 25 Jepsen Helene 25 Jensen Katrine 25 Jensen Simon

120

26 26

Kristensen Per Møller Bettina

13 13

01 01

Sima Alina Sima David

Nr. Grenevej

Nygårdsvej

Nr. Hveddevej

Nyvej

Skarrild, 6933 Kibæk Kort: R5 3 Pedersen Gitte 3 Pedersen Søren 5 Degn Marianne 5 Degn Erik 6 Kjær Uffe 6933 Kibæk Kort: R3 1 Buur-Mouridsen Karsten 1 Nielsen Lisbeth

Nr. Karstoftvej

6933 Kibæk Kort: S5, Skarrild 2 Urzica Constantin-Alex 4 Pedersen Laila 6 Kølleskov Anni 8 Skov Alf 8 Skov Anna 8 Skov Torben 9 Buhl Elva 11 Olesen Jes 11 Hansen Maren 12 Hansen Anker Germandsen Lilian 17 17 Kristensen Per 19 Jensen Karen 19 Jensen Lars 20 Sørensen Ole 20 Sørensen Herdis 22 Kjærgaard Henrik 22 Lisby Hanne 24 Kragsig Peder 24 Kragsig Annalise 24 b Nielsen Henrik 30 Møller Bjarne 30 Møller Jette 32 Svendsen-Tune Inga 32 Svendsen-Tune Niels 34 Knudsen Evy 34 Knudsen Bruno 36 Ebbesen Niels

Nygade

6933 Kibæk Kort: D5 1 Bülow Sara 1 Krabbe Morten 2 Valentin Kim 3 Pedersen Mona 3 Pedersen Jan 4 Elmholdt Bjarne 4 Elmholdt Elsebeth 6 Kullenberg Per 6 Kullenberg Jane 8 Jensen Mads st Pedersen Helle 9 st Matasa Mihai 9 9 st Matasa Ana-Maria-Mirel st Knudsen Kenny 9 9 01 Kofod Lykke 01 Moesgaard Rasmus 9 9 01 Rulevska Yuliia 01 Smielov Dmytro 9 10 Robinson Leif 10 Robinson Anne 10 Robinson Simon 11 Engelsmann Flemming

7280 Sønder Felding Kort: Q6 1 Hellwig Anita 1 Hellwig Jørn 2 Jensen Sten 3 Obenhausen Bettina 6 Dmytrenko Viktor Karstoft, 6933 Kibæk Kort: Karstoft 3 Stick Lene 3 Stick Peter 5 Møller Manuel 5 Møller Ann 9 Jacobsen Inga

Nørre Alle

7280 Sønder Felding Kort: K3 2 Jensen Gert 3 Sunesen Bent 3 Sunesen Ingrid 4 Christensen Niels 4 Christensen Mary 5 Madsen Holger 7 Larsen Jens 9 Udbye Grethe 9 Udbye Jens 12 Truelsen Finn 12 Truelsen Ejnar 12 Truelsen Birgit 14 Ulsøe Nauja 14 Ulsøe Niels 16 Kristensen Ulla 16 Kristensen Kristen

Nørregade

7280 Sønder Felding Kort: K3 1 Kristensen Bent 3 Sørensen Helle 3 Sørensen Niels 4 Prasanth Asvini 4 Ramachandra Kurukkal 5 Rindom Michael 5 Madsen Louise 6 Jespersen Tommy 7 Nedergaard Inge 7 Nielsen Niels 8 Filskov Mikael 8 Vestergaard Thanja 9 Løhde Christina 01 Eriksen Danjel 10 11 Rasmussen Lene 11 st Pedersen Anna st Lausen Nancy 11 11 st Poulsen Kirsten st Pedersen Peder 11 11 st Olesen Karen st Hovgaard Henrik 11 11 st Gottenborg Egon st Dam Ruth Kontorass 11 11 01 Poulsen Maren 01 Lund Lilly 11 11 01 Poulsen Ingrid 01 Vedstesen Birthe 11 11 01 Jensen Flemming 01 Thomasen Ida 11 11 01 Jensen Emilie 01 Thomsen Sonja 11

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 17 17 18 18 20 21 21 22 24 26 26 27 27 28 28 29 31 32 32

Hansen Bent Madsen Anna 02 Lauridsen Frida 02 Nyholm Kaj 02 Pedersen Elly b Olsen Grethe b Eskesen Anders b st 26 Bendtsen Villy b st 27Thomsen Niels b st 29 Jensen Dagmar b st 30 Birkelid Jon b st 31 Kristensen Jens b st 32 Nielsen Gerda Nielsen Stefanie Carstens Christian Andresen Anne Andresen Erling Selvaratnam Sathiyaseelan Guldberg Dennis Guldberg Tenna Pedersen Lasse Christensen Rasmus Jensen Michael Jensen Dina Hansen Claus Hansen Veronica Jensen Inga Jensen Verner Christensen Arne Kristensen René Ristic Suhreta Ristic Zoran 01 02

Odinsgaardsvej

7270 Stakroge Kort: Q7 1 Larsen Bodil 1 Larsen Jørgen 3 Gudelis Gintaras 5 Pagaard Camilla 5 Lassen Regin

Ollinghedevej

6933 Kibæk Kort: P2 2 Krogh Henrik 4 Steensen Steen 4 Froberg Inger-Margrethe 5 Boisen Betina 5 Boisen Hans 5 Boisen Maria 6 Grønbæk Niels 6 Grønbæk Kirsten 7 Pedersen Egon 8 Nørgaard Else 8 Nørgaard Jens 8 Nørgaard Nikolai 9 Pedersen Rasmus 9 Pedersen Susanne 9 Pedersen Paul 10 Bjerre Dorthe 10 Kaad Celina 10 Kaad Thomas 11 Knudsen Micki 11 Knudsen Alex 12 Karpaiev Vladyslav 12 Honcharuk Roman 12 Korop Serhii 12 Korop Viktoriia 12 Ludentsova Nataliia 13 Tugurlan Mihaela 13 Tugurlan Florin-Ionut 14 Vingtoft Svend 14 Vingtoft Lillian 17 Vestergaard Conni 17 Vestergaard Helge


19 19

Karstensen Inger Karstensen Karlo

Ollingvej

7280 Sønder Felding Kort: P5 1 Andersen Helle 1 Merrild Kim 3 Eriksen Anne 3 Eriksen Aline 3 Eriksen Erik

Over Silstrupvej

Skarrild, 6933 Kibæk Kort: Q4 1 Engelbrektsen Klaus 2 Sezikas Vilius 2 Ribakovas Deivydas 2 Lymantas Edgaras 2 Ribakovaite Gabriele 2 Serksnyte Marija 2 Silingaite Aurelija 2 Juodeikis Rokas 2 Pedersen Bjarne 2 Balcaitis Rytis 2 Sereckis Zydrunas 3 Pedersen Margit 3 Pedersen Henning 4 Christensen Lauge 5 Kristensen Brian

Overtarpvej

7280 Sønder-Felding Kort: Q5 1 Bloch Martin 2 a Bøndergård Steen 2 a Bøndergård Tatiana 3 Damkjær Jeanette 3 Damkjær Lene

Peder Strikkers Gård 6933 Kibæk Kort: E5 2 st Cherestes Ioana 2 01 Hansen Varaphorn 4 st Horvat Tesa 6 st Stamm Hjørdis 6 01 Nielsen Frederik 10 st Borisov Radostin 10 st Angelova Elis 10 st Aliev Halil 10 st Alieva Gyulhan 12 st Henriksen Yvonne 12 01 Larsen Lilly

Plantagevej

6933 Kibæk Kort: Assing 1 Jensen Rikard 2 Andersen Pernille 3 Therchildsen Annet 3 Jensen Per 4 Costea Alexandru 4 Costin Florina-Georgia 5 Jespersen Peter 5 Jespersen Lene 5 Jespersen Gitte 6 Johansen Egon 7 Bendtsen Jette 9 Pedersen Bo 9 Pedersen Sonja 11 Pedersen Nicklas 11 Pedersen Monica 11 Pedersen Torben 12 Jakobsen Martin 16 Petersen Harry 16 Petersen Marie

Postgården

7280 Sønder Felding Kort: K3 2 st Dupont Karen 2 01 Marcussen Birgitte 4 st Sørensen Anna 4 01 Knudsen Per 6 st Grønbæk Ella 8 st Madsen Henny 10 st Jensen Asta 10 01 Jørgensen Anne-Mette 12 01 Markandu Thevachandran

Præstebakken

7280 Sønder Felding Kort: I2 1 Hansen Michael 1 Hansen Ane 2 Nielsen Johan 2 Nielsen Jansy 3 Tannebæk Thomas 3 Tannebaek Laura 4 Kristensen Elin 5 Andreasen Morten 6 Hansen Frederik 7 Schmidt Lena 7 Schmidt Karsten 10 Nielsen Helle 10 Nielsen Claus 12 Andersen Lisa 12 Andersen Martin

Præsteskoven 7280 Sønder Felding Kort: I2 1 Schmidt Lene

Præstevænget

7280 Sønder Felding Kort: J2 3 Madsen Jan 3 Madsen Karen 3 Madsen Jens 4 Christensen Niels 4 Østergård Britta 6 Madsen Conny 7 Strand Monique 7 Strand Casper 8 Alexandrowiz Lissy 9 Rønn Camilla 9 Christensen Michael 10 Jensen Per 11 Strand Anni 11 Strand Preben 12 Tannebæk Jes 13 Rahbek Eva 14 Vedstedsen Ole 15 Johansen Yngva 15 Johansen Erik 16 Willumsgaard Martha 17 Jenss Henriette 17 Jenss Svend 17 Jenss Simon 17 Jenss Bianca 18 Jensen Andreas 18 Jensen Meta 19 Madsen Hugo 19 Madsen Gerda 20 Weyergang Lene 21 Madsen Kristian 21 Madsen Maren 22 Johnsen Ehlert 23 Christensen Helle 23 Christensen Peter 23 Christensen Andy

24 25 25 26 26 27 27 28 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 35 35 36 37 37 37 38 39 39 41 42 43 43 44 45 46 47 48 49 49 50 51 53 53 55 57 57 59 59 61 61 62 62 63 63 64 64 65 65 65 66 67 67 76 76 78 115 117 117 119 119 119 121 121 123 125 125 125

Therkelsen Henrik Nielsen Allan Nielsen Linda Vesterlund Edith Vesterlund Laurits Aagren Rasmus Aagren Miriam Kamstrup Else Støttrup Johannes Iversen Jimmi Serup Lærke Munk Christina Munk Martin Krasulina Nataliia Krupsdahl Hans Skardhamar Regin Jakobsen Diana Bøttcher Jan Hostrup Aksel Hostrup Anne Svendsen Jimmi Andersen Marianne Andersen Lærke Andersen Vagn Andersen Rene Kjær Søren Kjær Anita Pedersen Ove Andreasen Anni Ørbæk Minna Ørbæk Kaj Dahl Nicolas Hoffmann Walter Lauridsen Emmy Christoffersen Linette Klütz Jan Rasmussen Jytte Rasmussen Per Dalager Emanuel Nielsen Gustav Jakobsen Hanne Nonbo Henrik Andersen Kirsten Olsen Bertha Olsen Poul Knudsen Henning Knudsen Laila Jensen Jens Bjerre Lone Haagensen Jan Haagensen Anne Danielsen Cecilie Pedersen Frederik Hansen Knud Møller Jytte Jensen Tove Laursen Mike Jensen Peder Bjerre Kirsten Nielsen Hans Nielsen Betty Simonsen Annette Simonsen Bo Clausen Kæthe Mortensen Ivan Kristensen Marianne Kristensen Steen Andersen Niels Andersen Marianne Andersen Jan Hartvigsen Jan Laursen Marianne Jensen Gitte Axelsen Sofie Axelsen Morten Gosvig Lisbeth

Gaderegister

6933 Kibæk Kort: D4, Q3 1 st Jensen Patrick 1 st Ulriksen Per 5 Thomsen Tina 8 Hansen Gunnar 9 Andersen Nick 11 Birch Alice 11 Larsen Ib 12 Mortensen Jens 12 Mortensen Tove 13 Andersen Heidi 13 Andersen Thomas 14 Schmidt Hans 14 Schmidt Hanne 17 Jørgensen Jan 17 Braun Birgitte 18 Villumsen Peter 18 Villumsen Helle 18 Villumsen Kathrine 18 Villumsen Thomas 19 Tranekær Jens 19 Tranekær Bjørn 19 Tranekær Inger 20 Andersen Anders 20 Andersen Pia 21 Madsen Laura 21 Jensen Bent 23 Taaning Ole 23 Taaning Marie 23 Taaning Agnete 27 Veng Jette 27 Veng Allan 29 Hvid Jytte 29 Hvid Mads 31 Thomsen Anne 31 Thomsen Kurt 33 Jacobsen Bente 37 Rahbek Ove 37 b Nikolajsen Lone 37 b Olesen Leif 39 Andersen Karina 39 Pedersen Dion 43 Møller Pedersen 43 Pedersen Tage 45 Markussen Anne 47 Sørensen-Kroer Knud 49 Pedersen Henry 51 Mouritsen Anders 51 Fiskbæk Stephanie 57 Gaarsdahl Ebbe 61 Rasmussen Malene 61 Rasmussen Martin 61 Rasmussen Alexander 63 Larsen Henrik 63 Krægpøth Lenette 65 Jensen Gunner 65 Jensen Tove 67 Madsen Peer 67 Mallipal Michelle 67 Lauridsen Brit 67 Knudsen Bettina 69 Mikkelsen Holger 69 Mikkelsen Miriam

Overbyvej

121


Gaderegister

125 127 127 129 129 131 131 133 133 133 135 135 135 137 137 139 139 141 141 143 145 147 147 149 151 151 153 155 157 157 159 161 165 165 167 167 171 173 173 175 175 177 179 179 181 231 231 233 235 235 239 239 241 241 243 243 245 245 247 249 249 251 251 253 255 257 257 259 259 261 263 263

122

Axelsen Trine Nissen Ann Nissen Henrik Gammelmark Kaj Gammelmark Bodil Mikkelsen Lotte Mikkelsen Ulrik Mang Zin Bor Fom Hlawn Mang Zin Nielsen Thomas Nielsen Magna Nielsen Knud Vedstedsen Lars Vedstedsen Gunhild Iversen Ole Iversen Heidi Johansen Joan Nielsen Kurt Ostersen Jesper Andersen Anders Santini Valter Santini Kathrine Tygesen Bodil Sørensen Dan Sørensen Sara Christensen Jens Jensen Anna Knudsen Emil Knudsen Hanne Lund Inger Henriksen Bodil Petersen Jørgen Poulsen Birthe Juel-Nielsen Karen Juel-Nielsen Erik Fløe Anna Jensen Karen Jensen Jens Andersen Anne Andersen Carsten Pedersen Hardy Pajak Anna Pajak Dariusz Andersen Rita Johansen Marianne Johansen Erling Tougaard Ruth Christensen Maibritt Christensen Henrik Støttrup Peter Støttrup Elin Jensen Karin Hald Gert Jensen Line Berwald Søren Kold Inger Kold Peter Olesen Henry Condurache Iulian-Marian Condurache Bianca-Ionela Kjær Bent Kjær Jytte Hansen Marie Duerø Kenneth Terlecka Justyna Terlecki Krzysztof Rindom Simon Rindom Marie-Louise Lykke Jens Ishchuk Alina Ishchuk Iurii

Paarupvej

6933 Kibæk Kort: P3, Assing 1 Strandsbjerg Michael 1 Strandsbjerg Lone 1 Strandsbjerg Anna 2 Jeppesen Karna 2 Jeppesen Ingvard 4 Pedersen Karsten 7 Nielsen Johanne 7 Nielsen Bent 14 Møller Torben 14 Møller Rasmus 14 Møller Solvejg 15 Sørensen Leo 15 Sørensen Margit 16 Nielsen Kurt 16 Nielsen Bitten 16 Nielsen Kenneth 17 Lauridsen Winnie 17 Westenbroek Johannes 18 Rasmussen Mads 18 Rasmussen Diana 19 Rasmussen Leo 19 Rasmussen Grethe 20 Gydesen Malene 21 Pedersen Poul 21 Pedersen Else 22 Dragomir Lucian-Alexandr 23 Troelsen Karlo 23 Troelsen Aase 24 Ungureanu Gheorghe 24 Butnaru Vladimir 25 Lund Bente 25 Elmertoft Teresa 25 Christensen Jørgen 26 Pedersen Martin 26 Pedersen Jesper 26 Pedersen Anette 28 Hørlyck Jørgen 30 Pedersen Lene 30 Sørensen Lone 32 Kopek Krzysztof 32 Dunaj Mariusz 32 Kocanowski Tomasz 32 Dyonizy Janusz 32 Zielinski Dominik 34 Vedstesen Jens 36 Djurhuus Lisbet 38 Bilgrav Bodil 38 Rahbek Knud 40 Henriksen Kurt 40 Henriksen Anne 42 Hansen Janni 42 Hansen Torben 42 Hansen Oliver 46 Pedersen Dan 46 Pedersen Jonas 48 Kristensen Frejvald

Rich.R. Nielsens Vej 7280 Sønder Felding Kort: K8

Ronnumvej

Karstoft, 6933 Kibæk Kort: S5 1 Hansen Meta 1 Hansen Henning 3 Mortensen Torben 4 Zachariassen Målfrid 5 Madsen Brian 5 Egebæk Christian 6 van Vliet Paulien 6 Snel Sven

7 8 8 9 11 13 13

Nielsen Jens Ingemann Jan Ingemann Eva Nielsen Trine Pedersen Bent Heltborg Louise Heltborg Peder

Rugvænget

7280 Sønder Felding Kort: L2 1 Jepsen Dorthe 2 Henriksen Lasse 2 Henriksen Randi 3 Urup Karen 3 Urup Hardy 4 Kjærsgaard Kia 5 Jensen Bruno 7 Jensen Ketty 8 Kristensen Susanne 8 Kristensen John 9 Enevoldsen Hans 9 Jensen Dorthe 10 Barisic Dragan 10 Barisic Bahra 11 Mikkelsen Poul 11 Mikkelsen Gunvor 12 Jensen Tonny 12 Jensen Mai 13 Søndergaard Jørn 13 Søndergaard Bente 15 Riisberg John 17 Pedersen Loui 17 Pedersen Henrik 17 Pedersen Claus 19 Achermann Finn 19 Achermann Susanne 23 Grønbæk Peter 23 Grønbæk Chanett

Rævehøjvej

Troldhede, 6933 Kibæk Kort: P4 1 Knudsen Jens 1 Koptiaeva Larisa 3 Rasmussen Mads 3 Rasmussen Benjamin 3 Rasmussen Niels 3 Rasmussen Christina 4 Møller Marianne 4 Jepsen Nanna 5 Viuff Linda 5 Viuff Asbjørn 5 Viuff Jes 6 Henningsen Julie 6 Henningsen Marianne 6 Henningsen Morten 6 Henningsen Jesper 7 Brask Gert 8 Nielsen Rita 8 Nielsen Vagner

Rønne Alle

6933 Kibæk Kort: E5 2 Würtz Jørn 2 Würtz Aase 4 Uldall Lillian

Sandetvej

Ulige nr. 3-27b 7280 Sdr. Felding Ulige nr. 29-39 7270 Stakroge Lige nr. 2-14 7280 Sdr. Felding Lige nr. 16-22 7270 Stakroge Kort: Q7, Sandet 3 Jensen Susanne 3 Jensen Kim 9 Christensen Sigfred 9 Christensen Mona 10 Juul Lisa 10 Juul Bent 12 Skjærbæk Kenneth 12 Sørensen Pernille 13 Kaharevic Ferid 14 Kristensen Karsten 15 Christensen Susanne 15 Christensen Jens 15 Christensen Camilla 15 Christensen Jeppe 16 Kristiansen Gunner 17 Gunnarsson Hilmar 17 Jørgensen Ann 18 Kardol Albert 21 Mikkelsen Bo 21 Laursen Heidi 22 Olesen Gunnar 23 Jensen Berit 23 Jensen Jens 27 Bertelsen Jesper 29 Kristensen Karlo 29 Kristensen Kirsten 31 Lyngsø Torben 31 Lyngsø Lone 31 Lyngsø Laura 33 Poulsen Ester 33 Poulsen Hans 35 Hjuler René 37 Laursen Lars 37 Laursen Else

Sandfeld Alle

6933 Kibæk Kort: D4 1 Jakobsen Verner 3 Lauridsen Helga 5 Krogsgaard Orla 7 Snæbjornsdottir Thorunn 13 Jensen Bent 15 Nykjær Aase 17 Hansen Anny 19 Henriksen Gudrun 21 Kolze Gerda 23 Henriksen Jens 25 1 Mikkelsen Jørga 25 3 Johnsen Johanne 25 4 Kristiansen Edna 25 5 Enevoldsen Birgitte 25 6 Jensen Rigmor 25 7 Kolind Carl 25 9 Nielsen Petra 25 10 Jensen Frida 25 11 Brahms Bodil 25 12 Jensen Birgit 25 13 Larsen Erna 25 15 Pedersen Elisabeth 25 16 Nybo Henning 25 17 Andersen Børge 25 18 Kristensen Mary 25 19 Eskildsen Lis 25 20 Klemmensen Vagn 25 21 Jensen Martha 25 22 Nielsen Elly 25 23 Nielsen Marion 25 25 Sørensen Rasmus


25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

26 27 30 31 33 35 38 39 40 41 42 43

Hvid Helga Pedersen Agner Pedersen Laurits Madsen Erik Thomsen Hanne Christensen Ingrid Andreasen Kaj Madsen Eva Dalager Ingrid Hansen Anna Bak Erna Søvad Andreasen Inger Nielsen Jens

Sandfeldparken

Danielsen Karsten Matuszczak Sebastian Danielsen Hanne Mathiasen Jenny Mathiasen Villy Mogensen Anna Mogensen Niels Jensen Kasper Fyhring Ellen Andersen Hans Pedersen Carina Pedersen Allan Pedersen Emma Jensen Kaj Jensen Kaja Christensen Gitte Christensen Andreas Christensen René Andersen Finn Andersen Yvonne Nielsen Carla Kristensen Tage Kristensen Magda Nielsen Lena Knudsen Martin Behrmann Ole Jankowski Pawel Szweda Artur Szweda Katarzyna

Sdr. Feldingvej

Ulige nr. 29A-41 6933 Kibæk Ulige nr. 43-57 7280 Sdr. Felding Lige nr. 4 7280 Sdr. Felding Lige nr. 18-26 6933 Kibæk Lige nr. 26A-46 7280 Sdr.Felding Kort: K1, O4 18 Johansen Ejgild 18 Johansen Birgit 20 Bøndergård Keld 20 Bøndergård Inga 20 Bøndergård Rasmus 22 Lerager Berit 24 Studsgård Povl 26 Pedersen Allan 26 Pedersen Diana 28 Simmelsgaard Lilly 28 Simmelsgaard Erhardt 31 Stjernholm John 31 Opstrup Kathrine 33 Sørensen Uffe 35 Jensen Leif 35 Rahbek Helle 37 Nielsen Per 37 Nielsen Vinni 37 Nielsen Ragnhild 39 Christensen Anita 39 Christensen Michael 41 Schmidt Ole 41 Gunnarsen Sissi 42 Kristensen Thomas 43 Haagensen Mikkel 44 Lyby Asbjørn 44 Lyby Susanne 45 Kristensen Anette 47 Pedersen René 47 Pedersen Helle 49 Poulsen Pernille 49 Willumsgaard Mary 49 Poulsen Poul 57 Braun Winnie

Sdr. Grenevej

Skarrild, 6933 Kibæk Kort: R6 1 Madsen Leif 2 Pedersen Lasse 2 Holdgaard Frederikke

Sdr. Hveddevej

6933 Kibæk Kort: R3 1 Kjeldsen Thomas 4 Nielsen Christian 4 Nielsen Erik 4 Nielsen Mona

Sdr. Ommevej

6933 Kibæk Kort: R7, Skarrild 3 Ostersen Ejvind 4 Jespersen Anton 4 Villumsen Kirsten 5 Jensen Maiken 7 Nissum Gynther 7 Nissum Sine 10 Nomanni Arne 10 Nomanni Bente 11 Worm William 11 Worm Pia 11 Worm Frede 14 Ultang Susanne 15 Nielsen Jørgen 15 Jespersen Linda 16 Nielsen Martin 16 Nielsen Aase 18 Hansen Karina 18 Hansen Henning 20 a Christiansen Annica 20 a Betts Michael 23 Søbjerg Ann 24 Vestergaard Lone 25 Pedersen Tina 25 Pedersen Hans 25 Pedersen Laurids 26 Christiansen Peter 26 Birk Anna 27 Borch Frits 28 Vestergaard Michael 29 Toft Kjeld 29 Nykjær Susanne 31 Regalado Vilcapuma 31 Svendsen Richard 35 Andreasen Kamma 35 Andreasen Karsten

Silstrupvej

Skarrild, 6933 Kibæk Kort: Q5 1 Kjærsgaard Majbrit 1 Kjærsgaard Gert 2 Christensen Charlotte 2 Christensen Søren 3 Christensen Malene 3 Christensen Tommy 5 Thomasen Flemming 5 Thomasen Anna 7 Mikkelsen Annette 7 Mikkelsen Søren 10 Christensen Duangporn 10 Christensen Steen 12 Jensen Allan

Skarrild Overbyvej 6933 Kibæk Kort: Q4 3 Høg Simon West

3 5 6 8 9 9 10 10 11 13 15 15 17 17

Andersen Kamilla Nonbo Torben Tang Trine Clausen Heinz Poulsen Leif Ostersen Emilie Hjøllund Svend Hjøllund Birgit Poulsen Henrik Laustsen Kenneth Henriksen Eirik Fadnes Esben Dam Kirsten J Dam Holger Slagtersvend

Skjernvej

Ulige nr. 101-139 6933 Kibæk Ulige nr. 141-155 7280 Sdr. F. Lige nr. 102-120 6933 Kibæk Lige nr. 122-138 7280 Sdr. F. Kort: Q5 101 Rasmussen Poul 101 Rasmussen Svend 101 Rasmussen Bente 102 Jørgensen Ruth 102 Jørgensen Arne 103 Hansen Lars 104 Andersen Karina 104 Andersen Martin 104 Andersen Claus 105 Bundgaard Niels 106 Baun Ivan 106 Baun Jette 106 Baun Benjamin 107 Nøreng Karin 107 Nøreng Bjarne 111 Al Hajj 111 Præst Ole 111 Nielsen Lærke 112 Svendsen Karina 114 Poulsen Mogens 115 Stærk Peder 116 Olofsen Carl 116 Kristensen Lene 117 Bøndergård Karl 117 Bøndergård Inger 118 Dam Hanne Viuf 118 Jensen Erik 118 b Vium Allan 118 b Vium Marianne 119 Hansen Birgit 119 Jørgensen Christian 121 Hegnsvang Inge 121 Hegnsvang Bent 122 Andersen Thomas 123 Jensen Kristian 123 Andersen Sandra 127 Rahbek-Mackenhauer Mads 129 Andersen Kurt 129 Andersen Susanne 129 Stuckmann Nadja 130 Kristensen Egon 130 Kristensen Inga 130 Smoter Mateusz 130 Lewandowski Adam 131 Drejer Jens 131 Drejer Gitte 132 Pedersen Birgit 132 Pedersen Laura 133 Thorkildsen Carsten 134 Vilhelmsen Lene 134 Jensen Henning 135 Kristensen Lene 135 Andersen Henning 136 Holmgaard Marie 136 Glyrskov Anton

123

Gaderegister

6933 Kibæk Kort: D3 1 Prce Amra 1 Prce Mile 1 Prce Denis 3 Kjærsig Gunner 7 Terp Berit 7 Terp Henrik 9 Kolind Anna 11 Rahbek Johnny 11 Rahbek Jette 13 Ørregaard Birgit 15 Graversen Peder 15 Graversen Oliver 17 Platz Henny 19 Kristensen Lene 19 Kristensen Ivan 23 Hede Bent 23 Hede Inga 27 Onsberg Mathias 29 Poulsen Poul 31 Wozniak Justyna 31 Laby Rafal 31 Paczkowski Pawel 31 Paczkowski Tomasz 31 Wronkowski Wieslaw 33 Sørensen Ane 33 Sørensen Svend 35 Langkjær Else 35 Langkjær Anders 37 Taggatz Helge 37 Jørgensen Anne 38 Jensen Torben 38 Jensen Inge-Birgit 39 Sørensen Benny 39 Sørensen Lasse 39 Sørensen Mary 40 Rohde Erika 40 Rohde John 41 Frydendahl Alexander 43 Jørgensen Helle 45 Graversgaard Johnny 45 Pedersen Tinne 47 Staal Lasse 47 Staal Christina 49 Hansen Erling 49 Hansen Ditte 51 Schlie Kirsten 53 Andersen Vagn 53 Kousgaard Bodil 55 Skovsgaard Bente 55 Skovsgaard Bjarne 57 Steffensen Peter 59 Pedersen Conny 59 Pedersen Kaj 61 Madsen Jens 63 Jensen Anna 63 Jensen Ejnar 65 Kehlet Jannick 67 Jensen Hans 67 Jensen Karen

69 69 69 71 71 73 73 75 77 77 79 79 79 83 83 85 85 85 87 87 89 91 91 93 93 95 97 97 97


136 137 139 139 141 141 143 143 145 145 145 147 147 155

Holmgaard Erik Frandsen Karl Nielsen John Nielsen Ketty Poulsen Verner Poulsen Oda Grøn Vibeke Grøn Sune Jørgensen Anette Jørgensen Alberte Jørgensen Mikkel Andersen Frits Andersen Joan Kristensen Lotte

Skolegade

7280 Sønder Felding Kort: L2 8 Rahbek Niels 8 Tilsted Lene 11 Jensen Martin 11 Jensen Josefine 11 Jensen Patrick 11 Mørch Sarah 11 Jensen Henriette 13 Høeg Samuel 15 Jensen Linda 15 Jensen Flemming 17 Nielsen Linette 17 Nielsen Emilie 19 Jensen Else

Skolevejen

Skarrild, 6933 Kibæk Kort: Skarrild 2 Hvisthule Britta 2 Hvisthule John

Skovbjergvej

Ulige nr. 1-37 7280 Sdr. Felding Ulige nr. 39-41 6933 Kibæk Lige nr. 7280 Sdr. Felding

Gaderegister

Kort: L4, Q5 1 Madsen Peter 2 Villadsen Lena 3 Jensen Per 01 Toft Nina 3 01 Toft Luise 3 5 st Kristensen Holger st Ostersen Susanne 5 5 01 Henriksen Daniel 01 Joof Allaji 5 5 01 Joof Natascha 5 b Kristensen Anna-Mette 5 b Kristensen Jan 5 b Kristensen Maja 7 Denic Emina 9 Jensen Susanne 9 Jensen Lars 10 Kristensen Jan 12 Larsen Niels 13 Secher Torkil 14 Pedersen Werner 14 Pedersen Birthe 15 Olesen Bodil 15 Olesen Find 16 Gram Mary 18 Andersen Bent 20 Enevoldsen Line 20 Enevoldsen Camilla 20 Enevoldsen Arne 20 Enevoldsen Linda 22 Nielsen Laila 25 Lauridsen Alfred 25 Lauridsen Solvejg

124

25 26 26 26 27 27 28 28 29 29 31 31 33 33 34 35 35 37 37 38 42 42

Lauridsen Niels Larsen Anny Olsen Morten Larsen Johnie Christensen Brian Karstensen Linda Skovdal Erik Skovdal Linda Römhild Bitten Römhild Michael Jacobsen Eddy Jacobsen Lone Karstensen Ib Karstensen Heidi Nielsen Bo Jørgensen Ole Eg Kirsten Jacobsen Hans Jacobsen Jette Hansen Jytte Christensen Erna Christensen Henrik

Skovbrynet

7280 Sønder Felding Kort: I 2 Olsen Kirsten 2 Djernæs Frederik 3 Madsen Meta 7 Reinholdt Gurli 7 Reinholdt Peter 8 Petersen Hanne 10 Weyergang Frank 12 Jensen Hans 12 Jensen Anna 12 Nielsen Helle

Skovsborgvej

6933 Kibæk Kort: R4, Skarrild 1 Kromann-Bjerre Jesper 1 Kromann-Bjerre Benita 2 Madsen Allan 2 Madsen Dorte 3 Lund Hanne 3 Lund Ingolf 4 Thorsen Fie 4 Laigaard Thomas 5 Eg Laurids 5 Eg Inge 6 Madsen Marlene 6 Madsen Kirsten 6 Madsen Klaus 7 Madsen Viggo 7 Larsen Jan 7 Madsen Krista 7 Madsen Verner

Skovvejen

Ulige nr 1-3 7280 Sdr. Felding Ulige nr 5-13 6933 Kibæk Lige nr 2-6b 7280 Sdr. Felding Lige nr 8-10 6933 Kibæk Kort: P4 1 Larsen Sofie 1 Larsen Helle 1 Larsen Leif 2 Bak Henning Søvad 3 Madsen Inge 3 Madsen Jørgen 4 Christensen Daniel 4 Jakobsen Cindi 5 Bak Svend Erik 6 Pedersen Bente 6 Pedersen Ole

7 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 13 13

Olianich Vitalii Laursen Per Laursen Rita Laursen Laura Ravn Martin Ravn Tina Ahle Elisa Guldahl Maria Ahle Mathias Futtrup Brian Futtrup Maria Karstensen Susanne Berwald Gitte Berwald Lars

Skovvænget

Skarrild, 6933 Kibæk Kort: Skarrild 1 Hansen Henning 1 Hansen Augustine 2 Antonsen Nanna 2 Pedersen Klemen 3 Nielsen Hans-Jørgen 3 Jensen Anette 4 Jørgensen Michael 5 Jensen Bo 5 Jensen Bodil 6 Enascut Ioana-Denisa 6 Enascut Madalin 8 Lauritzen Kay 9 Mørup Birte 10 Pedersen Jørn 19 Thomsen Christian 19 Thomsen Lene 22 Træholt Grete 24 Mosegaard Anette 26 Pedersen Willy

Sneppevej

6933 Kibæk Kort: F4 1 Mogensen Tommy 1 Mogensen Linda 2 Sørensen Hanne 3 Krogh Paul 3 Krogh Lisbeth 4 Briede Olga 4 Briedis Gatis 5 Nonbo Harry 5 Nonbo Annelise 6 Ælmholdt Aase 6 Ælmholdt Wagn-Ove 7 Hylleberg Allan 7 Hylleberg Liselotte 8 Graversen Svend 9 Melgaard Lilly 9 Melgaard Lars 10 Brejner Randi 10 Pedersen Joachim 11 Hynkemejer Grethe 11 Hynkemejer Arne 12 Kucinski Waldemar 12 Zawadzka Dorota

Solbakken

6933 Kibæk Kort: E6 1 Hansen Elin 2 st Frandsen Majken 2 st Kristensen Jørgen 2 01 Pogrebenko Oleksandr 3 Nguyen Thi 4 st Brzostek Marcin 4 st Maryniak Grzegorz 4 st Maryniak Malgorzate 4 01 Pedersen Micael

4 01 5 6 8 10 11 12 12 12 13 15 15 15 16 17 17 18 18 19 20 st 20 st 20 st 20 01 20 a 20 a 21 22 23 24 25 25 26 28 28 29 29 29 29 31

Nymand Jonas Stenberg Heidi Sørensen Eva Hagner Alma Madsen Jens Nielsen Birgitte Møller Martin Møller Tina Møller Sebastian Andreasen Ragnhild Pedersen Carsten Morsing Helle Pedersen Julie Isen Kim Pedersen Per Maibom Charles Therkelsen Elisabeth Reinewald Jette Madsen Kasper Tusk Beata Lisewski Marcin Milkowski Jacek Kristensen Jannik Pedersen Jeannett Pedersen Bjarne Kylkjær Dorthe Bertelsen Klara Simonsen René Clemmensen Kaj Kristensen Jette Kristensen Emil Jensen Mariane Jørgensen Mogens Thellesen Kristine Blazevic Ivan Blazevic Tea Blazevic Aida Blazevic Leo Nielsen Preben

Solhjemvej

7280 Sønder Felding Kort: Q7, Sandet 1 Kristensen Niels 1 Davelaar Albertine 2 Kristensen Karen 2 Kristensen Hans 3 Davelaar Dirk 3 Davelaar Jacqueline 4 Larsen Grethe 4 Larsen Jens 5 Larsen Cosima 5 Kjærsgård Boye 7 Jørgensen Mads 7 Nielsen Jytte 7 Jørgensen Niels 9 Larsen Henrik 9 Larsen Klaus 9 Arnsfelt Charlotte 11 Jensen Kristian

Solkrogen

6933 Kibæk Kort: D5 1 Sinkjær Edith 1 Sinkjær Stampe 2 Juul Dorthe 3 Pedersen Hans 4 Pedersen Peder 5 Wallin Majken 5 Wallin Michal 6 Bertelsen Kurt 8 Sørensen Inger 10 Pedersen Jørgen 12 Madsen Emmy


Solsikkevej

7280 Sønder Felding Kort: K2 1 Kristensen Arne 1 Kristensen Inge 2 Severinsen Oda 2 Severinsen Karl 3 a Frandsen Connie 4 Hansen Else 4 Hansen Kristian 5 Sørensen Karen 5 Sørensen Bruno 6 Tai Thi Phuong 6 Thomsen Erik 8 Nørgaard Ellen 9 Ager Leif 9 Jørgensen Jenni 10 Sørensen Sonja 10 Sørensen Gert 10 Sørensen Jan 11 Andreasen Michael 11 Pedersen Gitte 12 Jørgensen Kaj 12 Jørgensen Atchara 12 Jørgensen Jesper 13 Pedersen Hugo 13 Pedersen Birgit 14 Mølsted Birgit 14 Mølsted Christian 15 Pedersen Ole 15 Kamp Anni 16 Eliasson Poul 18 Brahe Rikke 18 Brahe Lucas 18 Brahe Jørgen 19 Nielsen Jesper 19 Nielsen Christopher 19 Nielsen Elle 20 Nielsen Svend 20 Nielsen Susanne 21 Thomsen-Mühlbrand Hanne 21 Thomsen-Mühlbrand Per 22 Jensen Lene 23 Andersen Anders 25 Fløe Lone 25 Tannebæk Bjarne 26 Gram Brian 35 Udbye Robert 35 Udbye Mette 35 Udbye Claus 39 Nielsen Helle 39 Nielsen Torben 39 Nielsen Casper 41 Hye Egon Emanuel

Stadion Alle

Stationsvej

7270 Stakroge Kort: Stakroge 1 Andersen Winnie 1 Andersen Michael 3 Fruerlund Aage

Øhlenschlæger Jan Øhlenschlæger Lukas Iversen Marie

Stougaardsvej

6933 Kibæk Kort: F5 1 Wallin Maria 6 Olesen Lars

Strøget

7280 Sønder Felding Kort: K3 1 st Larsen Ellen 3 Pedersen Birgitte 6 st Christoffersen Hans st Christoffersen Jenny 6 8 st Jensen Flemming 9 Pall Erika 9 Lungu Adrian-Florian 01 Nedergaard Søren 13 17 Punga Mihai-Emanuel 17 Punga Florentina-Rodi 21 Kjær Kjeld st Jurgensen Daniel 23

Syrenstien

6933 Kibæk Kort: Assing 2 Janjic Gajo 2 Janjic Spomenka

Sønderbro

6933 Kibæk Kort: E4 1 Pedersen Ketty 1 Pedersen Johnny 2 Nielsen Anton 4 Jørgensen Bodil 5 Jensen Maiken 7 Jørgensen Arne 7 Jørgensen Ingelise st Ebler Louis 8 st Ebler Ulla 8 8 01 Mathiasen Erna 01 Mathiasen Egon 8 9 Kristensen Emil 9 Hvas Grethe st Askjær Elly 10 13 Trøstrup Inger 14 st Jensen Vagn 01 Andersen Ronny 14 14 01 Andersen Gitte 15 Conradsen Ingrid 16 01 Jensen Knud 17 Hansen Karen 18 st Jensen Inger st Jensen Villy 18 18 01 Jensen Curt 19 Jensen Ingrid 19 Jensen Poul st Pedersen Bodil 20 01 Buch Chris 20 21 Madsen Ruth 01 Mørck Stinne 22 23 Sørensen Gudrun 01 Grønbæk Frederik 24 25 Bækgaard Esther st Eskelund Emma 26 01 Pedersen Jette 26 27 Pedersen Brita 28 Nielsen Karen 30 Johnsen Ingrid 32 Andersen Mary 33 Wulff Mads

33 33 35 35

Jakobsen Ditlev Wulff Lis Andersen Kaj Andersen Jenny

Sønderbyvej

7270 Stakroge Kort: P7 2 Svendsen Lone 2 Svendsen Lars 3 Lauridsen Hans 5 Simonsen Hans 5 Simonsen Karen 6 Hermens Nick 6 Hermens Inge 7 Skovlyst Brian

Søndergade

7280 Sønder Felding Kort: L4 1 01 Thing Christine 1 b Jakobsen Camilla 2 st Thomsen Leif 2 st Thomsen Sonja 2 01 Johannesen Bodil 2 01 Johannesen Ove 3 st Krupsdahl Jesper 3 st Krupsdahl Henriette 4 Bendtsen Knud 4 Bendtsen Maria kl Jørgensen Finn 5 6 Jensen Ida 7 Lauridsen Allan 7 Manke Lars 7 Moesgaard Michael 8 Kjær Lili 9 Nielsen Brian 10 Tannebæk Christina 10 Tannebæk Karsten 11 Knudsen Jens 13 Madsen Christian 13 Madsen Flemming 13 Madsen Anders 15 Johnsen Lena 15 Jørgensen Lars st Nielsen Elna 16 17 Nielsen Niels 18 Nikolic Spomenka 18 Nikolic Momir 18 Nikolic Igor 19 Jönsson Didde 20 Dalum Vibeke 22 Pawlaczyk Rafal 24 Ombasic Azer 24 Ombasic Sulejman 26 Cesko Nedzad 28 Kristensen Per 30 Dupont Jimmy 30 Dupont Tom

Søndergaardparken

Skarrild, 6933 Kibæk Kort: Skarrild 2 Nielsen Leslie 2 Clemmesen Lars 3 Hansen Arne 5 Rajaratnam Ahileswaran 5 Ahileswaran Sivapiriya 6 Lund Birgit 6 Lund Evald 7 Kæseler Elisabeth 7 Kæseler Poul 9 Christensen Jan 9 Christensen Elly 11 Nielsen Jonna 11 Nielsen Per

13 13 15 15 15 15 17 19 19 21 21

Thisted Thomas Nielsen Kristina Pedersen Lisbet Pedersen Andreas Pedersen Martin Pedersen Kenn Sletten Mona Jensen Poul Jensen Rose Møller Torben Møller Annette

Søndergaardsvej

Skarrild, 6933 Kibæk Kort: Skarrild 4 Luta Ana 4 Luta Mihai 5 Pedersen Hanne 6 Jørgensen Anni 7 Dyrholm Mona 7 Dyrholm Per 8 Veng Tommy 8 Kousgaard Heidi

Sønderkærvej

6933 Kibæk Kort: Q4 1 Stubben Karsten 1 Stubben Lilly 1 a Summers Stinna 2 Pedersen Jesper 3 Baade Pia 3 Baade Peter

Tarpvej

7280 Sønder Felding Kort: Q5 1 Henriksen Astrid 1 Henriksen Erik 2 Søndergård Marianne 2 Søndergård Martin 2 Søndergård Birger 3 Jensen Malene 3 Andersen Dennis 6 Bonde Jens 6 Bojsen Line 7 Rasmussen Pauli 9 Sørensen Kim 9 Sørensen Camilla

Timlundvej

Ulige nr. 1-43 7270 Stakroge Ulige nr. 45-51b 6933 Kibæk Lige nr. 2-44d 7270 Stakroge Lige nr. 44e 6933 Kibæk Lige nr. 44f 7270 Stakroge Lige nr. 46-48 6933 Kibæk Kort: R6, Sandet 3 Sturzu Ramona-Georgian 3 Dobroiu Gheorghe-Marius 3 a Pedersen Peder 4 Petersen Susan 4 Petersen Arne 12 Jensen Camilla 12 Juul Tommy 13 Brom Franciscus 13 Sanders Daniëlle 14 Jørgensen Mathilde 14 Jørgensen Jens 15 Pedersen Erik 16 Christensen Lars 16 From Karin 17 Andersen Inge 18 Poulsen Lene 18 Poulsen Erik

125

Gaderegister

7270 Stakroge Kort: Stakroge 2 Sørensen John 2 Sørensen Emma 4 Eskesen Kristian 4 Eskesen Rasmus 6 Daniel Carl 8 Kaltoft Leo 8 Starup Agnes 10 Rosengren Eva 12 Jebsen Jeanne 18 Rosenberg Mikkel

4 4 6


19 20 27 29 31 33 37 39 41 42 42 43 43 44 44 44 48 48 48 48 49 49 49 49

a a a

a a

Borch Gitte Svane Brian Jensen Flemming Kirkeby Johannes Kampp Inger Pedersen Claus Lassen Mariette Bentsen Marie Pedersen Freddy Axelsen Søren Axelsen Connie Brixen Jonas Terkelsen Helge Kunak Enok Sørensen Jens Petersen Nico Nielsen Per Nielsen Rikke Nielsen Emil Nielsen Laura Jørgensen Elna Jørgensen Peter Mogensen Ingrid Mogensen Kjeld

Toften

6933 Kibæk Kort: F3 1 Graversen Henrik 3 Hansen Henning 3 Hansen Jonna 4 Henriksen Karl 4 Henriksen Conni 5 Kristensen Bjarne 5 Kristensen Judith 7 Pallesen Kim 9 Jaruszewicz Dominika 9 Ferenc Michal

Torvegade

7280 Sønder Felding Kort: K2

Tømmergården

7280 Sønder Felding Kort: K3 2 Ager Mette 10 Nielsen Peter 12 Jensen Birthe 14 Jørgensen Else 14 Jørgensen Leif 16 Kristensen Ghita 18 Nedergaard Kaspar 18 Jensen Mathilde 20 Mikaelsen Jens 22 Andersen Lilly 24 Poulsen Steen 28 Kristensen Erik 30 Dyhr Annalise 32 Ramsing Inger

Gaderegister

Vardevej

Ulige nr. 101-145 6933 Kibæk Ulige nr. 147-161a 7280 Sdr. F. Lige nr. 102-130 6933 Kibæk Lige nr. 132-156 7280 Sdr. F. Lige nr. 158-162 7270 Stakroge Kort: Q4 101 Christiansen Louise 101 Husted Jens 103 Bilberg Marie 103 Bilberg Henning 104 Andersen Elisabeth 105 Lund Bent 105 Lund Anni

126

106 106 106 107 107 107 109 110 110 111 111 112 113 113 116 01 116 a 116 a 118 118 119 119 120 120 121 122 122 123 123 124 124 125 125 125 125 126 126 127 128 128 129 129 130 130 131 131 132 132 132 133 133 134 134 136 138 138 139 139 141 142 142 142 143 144 144 145 145 146 146 146 147 147 148 149 150 150 150

Hvid Kenni Hvid Kent Hvid Vicky Rasmussen Agnete Bang Torben Rasmussen Anne Hansen Svend Rybkowski Tomasz Rybkowska Sylwia Jæger Tanja Jæger Thomas Jensen Anthoni Knudsen Jan Larsen Hanne Boesen Jon Mikov Vladyslav Berezynets Vitalina Hansen Nikki Svendsen Mie Christensen Lucie Bogh Otto Christensen Ann-Louise Jensen Claus Lauridsen Tommy Fauerbye Svend Fauerbye Jeanette Rasmussen Bent Rasmussen Ulla Bertelsen Kristoffer Dumitrascu Anamaria Hansen Emma Hansen Frederik Hansen Preben Hansen Naja Poulsen Kurt Poulsen Irene Madsen Hans Svendsen Benjamin Hedegaard Katrine Clausen Jan Vind Anne Knudsen Lars Andersen Helene Søndergaard Lilian Søndergaard Vagn Henriksen Anette Henriksen Henning Henriksen Johanne Pedersen Peter Mortensen Kamilla Madsen Bodil Madsen Svend Andersen Kim Kristensen Tove Kristensen Henry Klausen Maria Klausen Peter Andreasen Kent Kurti Ferenc Mihai Ioan Minea Alexandru-Danie Ottosen Alice Ahrendsen Inga Ahrendsen Frode Kjærsgaard Hans Kjærsgaard Nanna Pedersen Niels Pedersen Hans Pedersen Bodil Stougaard Kamma Stougaard Anders Panum Tue Christensen Søren Knudsen Maja Ipate Oana Jensen Claus

150 150 150 150 152 152 154 154 155 155 156 156 157 157 158 158 159 159 160 160 162 162 162

Juul Dorte Hedegaard Jan Porsing Phillip Jensen Anette Bülow Svend Bülow Irene Frederiksen Niels Frederiksen Ninna Nielsen Gitte Nielsen Tage Pagaard Michael Pagaard Heidi Lomholt Renè Lomholt Mette Jensen Frede Jensen Egon Linding Benthe Linding Bjarne Pedersen Majbritt Mensel Peder Petersen Johnny Vestergaard Christian Vestergaard Susanne

Vejelsigvej

Troldhede, 6933 Kibæk Kort: P4 1 Nielsen Doris 1 Nielsen Dan 2 Ros Ihor 2 Ros Anastasiia 3 Mortensen Michael 3 Mortensen Lillian 4 Dahm Rita 4 Mortensen Jens 6 Christiansen Ninna 6 Agerbo André 8 Nielsen Jeppe 8 Nielsen Jørgen 8 Nielsen Marianne

Vejlgaardvej

6933 Kibæk Kort: P3 1 Andersen Anette 1 Andersen Jan 2 Meimers Annika 2 a Hansen Kaj 2 a Hansen Lene 3 Krahn Laila 3 Nielsen Erik 6 Overton Roger 6 Mikkelsen Anette 8 Opalinski Daniel 8 Zygula Iwona 10 Olesen Johnni 10 Jensen Kim

Velhustedparken

6933 Kibæk Kort: G1, H2 1 Skelboe Laura-Cecilie 3 Knudsen Cindy 3 Knudsen Lindy 5 Møberg Klaus 5 Møberg Birthe 7 Jørgensen Dorthe 7 Jørgensen Oliver 7 Jørgensen Lars 9 Rasmussen Pernille 9 Sørensen Kasper 11 Lund Thomas 15 Sørensen Kenneth 15 Thorup Tanja 17 Westergaard Johnni 19 Schmidt Bettina

21 23 27 27 29 29 31 31 33 33 33 35 35 37 37 39 41 41 45 49 49 51 51 53 53 55 55 57 57 59 59 63 65 67 82 82

Ramsgaard Tanja Mortensen Carsten Weyergang Per Weyergang Elin Pedersen Pernille Pedersen Heine Hedegaard Louise Hedegaard Karsten Skovsgaard Torben Skovsgaard Marianne Skovsgaard Carla Nielsen Poul Nielsen Randi Fauerbye Tina Fauerbye Morten Schmidt Camilla Nielsen Danni Hansen Berit Lykke Maria Johansen Anette Johansen Bjørn Snebang-Storgaard Kim Snebang-Storgaard Tina Boysen-Ebler Christina Boysen-Ebler Thomas Larsen Rasmus Larsen Heidi Pedersen Thomas Blomgreen Lisette Clemmensen Martin Christensen Trine Ahle Torben Skjærbæk Lene Melgaard Berit Andersen Jørgen Andersen Elsebeth

Velhustedvej

6933 Kibæk Kort: F3, G1 1 Jørgensen Mariola 2 Nielsen Karina 2 Fangel Hans-Jørgen 2 Fangel Jakob 2 Fangel Niels 3 Andersen Ebbe 3 Andersen Ingrid 4 Nielsen Knud 4 Nielsen Ellinor 5 Jensen Steen 9 Kejser Vibeke 11 Ahle Dorthe 13 Jensen Niels-Ole 13 Jensen Lisa 14 Andersen Klaus 14 Andersen Lone 14 Andersen Kristian 15 Rudnik Nataliya 15 Rudnik Denys 15 Rudnik Oleksandr 16 Kvorning Solveig 16 Kvorning Henrik 17 Højgaard Hanne 17 Højgaard Henning 17 a Madsen Folmer 17 a Madsen Tove 17 b Jensen Aase 17 c Andersen Anne 17 c Andersen Finn 19 Kviesgaard Ejvind 19 Kviesgaard Pernille 21 Haubjerg Inger-Lise 21 Haubjerg Poul 22 Sjøgaard Alfred 23 Knudsen Lars 23 Bylov Birgit


25 25 27 27 27 27 29 31 31 33 33 39 41 43 43 49 49

Henriksen Henning Henriksen Anna Hansen Kristoffer Hansen Lena Hansen Louise Hansen Poul Nielsen Palle Johnsen Bruno Nielsen Tatjana Bukalo Marianne Bukalo Erik Al Mais Jespersen Peter Bøndergaard Solveig Bøndergaard Carsten Chiperi Georgiana-Roxan Anghel Cristian-Consta

Vester Alle

7280 Sønder Felding Kort: O6 2 Kristensen Helle 2 Kristensen Peder 3 a Rasmussen Simone 3 a Dinesen Alex 3 b Nielsen Inge 3 b Nielsen Hans 5 Pedersen Paul 5 Dreier Anna 5 Pedersen Gunilla 9 Ingversen Tue 9 Iversen Randi

Vesterbysvej

7280 Sønder Felding Kort: K3 3 Knudsen Karsten 5 Lindstrøm Jørgen 7 Kjærgaard Ove 7 Kjærgaard Tove 9 Pedersen Knud

Vestergade

7280 Sønder Felding Kort: K2 2 Trush Vitalii 2 Trush Iryna 4 Olesen Bodil 6 Berthelsen Axel 8 Pedersen Nathalie 11 Søndergaard Knud 11 Søndergaard Aase 12 Simmelsgaard Gerda 13 Nielsen Leif 13 Nielsen Margit 14 Tomenko Liliia 16 Laursen Berit 18 Perju Mihai-Dragos 20 Junker Bente 20 Junker Niels-Henrik 21 Jepsen Mette 22 Sep Artur 22 Sep Agnieszka Emilia 23 Beslagic Amela 23 Taranis Almir 24 Jensen Hanne 24 Jensen Kristian 26 Beck Kirsten 26 Førrisdahl Mogens 26 Beck Camilla 28 Jørgensen Anita 29 Larsen Mette 30 Poder Tina 31 Knudsen Jenny 33 Jensen Maren 35 Bilberg Lise-Lotte

Vestergaardsvej

Karstoft, 6933 Kibæk Kort: R6, Karstoft 1 Jakobsen Nikolaj 2 Christensen Henrik 2 Christensen Mette 3 Andersen Kim 5 Jensen Erik 6 Haubjerg Ingrid 7 Poulsen Rúni 8 a Sistermans Andreas 8 a van den Berg 9 Sarca Silvana 9 Drob Andrei 9 Capitan Ionut 10 Christensen Danni

16 16 16 17 17 18 18 18 20 20 22 22

Hansen Jytte Hansen Julia Hansen Hugo Jensen Mona Jensen Torben Smedegaard Nick Smedegaard Henry Jensen Krista Pedersen Egon Pedersen Jonna Vestergaard Nelly Lassen Bo

Vestervænget

6933 Kibæk Kort: D5 2 Lund Inger 2 Lund Steen 4 Mischke Lone 6 Knudsen Else 6 Knudsen Michael 8 Frandsen Hans 8 Frandsen Else 10 Orel Vira 10 Orel Oleh 12 Petrica Mihai-Gavril 12 Petrica Sorina-Bianca 14 Wolff Elin 16 Pilgaard Inge-Lise 16 Pilgaard Vagn 18 Ghulamyar Nasrin 20 Madsen Henrik

Vibevej

7280 Sønder Felding Kort: K2 3 Vitkovska Iryna 3 Vitkovskyy Mykhaylo

Vibevænget

6933 Kibæk Kort: F4 1 Mühlbrand Gretha 3 Rasmussen Laurids 5 Jespersen Kaj 5 Jespersen Anne 7 Budzakova Barbora 7 Swierzbinski Michal 8 Pedersen Mariane 9 Knudsen Bente 9 Knudsen Knud 10 Jepsen Mogens 10 Jepsen Dorthe 11 Hussin Hevin 11 Tanbal Emad 11 Tanbal Mohamad 12 Rodriguez Sanchez 12 Nissen Andres 12 Nissen Gert 13 Pedersen Helle 13 Pedersen Jørgen 14 Kalamba Roger 14 Bukuru Nikita 15 Sørensen Heidi 15 Sørensen Orla 15 Sørensen Magnus 17 Bentsen Jane 17 Bentsen Dion 19 Hammershøy Cecilie 19 Grønskov Jesper

Villavej

7270 Stakroge Kort: Stakroge 1 Laugesen René 2 Poulsen Bent 4 Jakupovic Elmedina 4 Jakic Edvina 5 Nielsen Anna 5 Winther Kjeld 6 Olariu Gabriela 6 Olariu George 8 Marcher Rene’Stephan 9 Fruerlund John 10 Nielsen Anna 10 Nielsen Jørgen 11 Nielsen Ruth 12 Gammelmark Niels 12 Gammelmark Birgit 14 Lassen Paw 16 Sørensen Jack 16 Sørensen Jimmi 16 Sørensen Heidi 17 Andersen Anna 18 Nygaard Michael

Vinkelvej

7270 Stakroge Kort: Stakroge 1 Kristensen Jens 1 Kristensen Nicklas 1 Kristensen Heidi 2 Vinskevics Guntars 2 Kalve Dace 2 Kalve Dzesika 3 Grambow Jytte 3 Grambow Jon 4 Hansen Marie 4 Wittorff Daniel 5 Nielsen Finn 5 Nielsen Ulla 7 Rybkowski Mikolaj 7 Rasmussen Daniella 9 Pieprz Joanna 14 Petersen Lars

Vistelhøjvej

Skarrild, 6933 Kibæk Kort: S5 1 Holbæk Bettina 1 Holbæk Hans st Carolea Mitica 4 st Carolea Anca 4 5 Jacobsen Hanne 5 Christensen Per 5 Jacobsen Maja 7 Eldov Luise 7 Agerbo Nicklas 8 Damgård Sebastian 8 Damgård Kjeld 8 Damgård Anna 10 Hansen Kerner 10 Hansen Vanda 12 Larsen Bent 12 Larsen Anne

Gaderegister

6933 Kibæk Kort: D5 1 a Melnyk Hanna 1 a Ikin Serhii 1 b Pedersen Claus 1 d Nielsen Søren 1 e Larsen Kristian 1 e Sørensen Kristine 1 f Jensen Heidi 1 g Ruud Nathja 2 b Plauborg Kirsten 2 c Jensen Johanne 2 e Mazrimas Egidijus 3 Jensen Esther 3 a Hansen Ronnie 3 a Madsen Solveig 5 Ramsing Sarah 5 Ramsing Mathias 5 b Møldrup Hans 5 b Møldrup Conny 5 c Pedersen Erling 7 Jakobsen Kirsten 7 Jakobsen Anders 7 Jakobsen Rud 8 Nørsøller Simon 8 Palmelund Kasper 9 Ernstrøm Leo 9 Ernstrøm Elin 10 a Hejendorf Lene 10 a Schmidt Anna 10 b Lund Birgitte 10 c Svensen Asta 10 d Simonsen Lars 10 d Horvat Nives 10 d Horvat Darko 10 d Horvat Natasa 11 Andersen Katrine 11 Laigaard Kristian 13 Pedersen Allan 13 Pedersen Jonas 15 Hansen Eva 16 Ildsvad Peder 16 Ildsvad Jonna 17 Vulf Jimmy 17 Krabbe Kenneth 18 Buelund Kirsten 18 Buelund Ove 19 Lodahl Tove 19 Lodahl Jens 21 Vinther Nikolaj 25 Jensen Camilla 25 Nygaard Lars

Vesterbjergevej

Vorgodvej

6933 Kibæk Kort: C2, Q2 2 Jensen Sabarina 2 Jensen Kurt 2 a Busch Ulla 2 a Busch Jens 3 Nielsen Karsten 3 Nielsen Lisbeth 4 Birch Birthe

127


4 5 6 7 7 7 8 8 9 11 11 13

Birch Kaj Thomsen Christina Falk Maibritt Christensen Jesper Bæk Sonja Christensen Niels Henriksen Joy Henriksen Benjamin Jensen Carl Jensen Anita Jensen Jesper Karstensen Søren

Østerbro

6933 Kibæk Kort: F4 1 Bygvraa Ellen 1 Bygvraa Kurt 5 Jensen Rebecca 5 Jensen Tonny 5 Rasmussen Connie 7 Eskesen Nadja

Østergade

Gaderegister

6933 Kibæk Kort: E4 4 02 Pagaard Kasper 5 Pedersen Annemarie 6 Hansen Mette 7 a Pedersen Benthe 7 b Østerkjærhus Rene 8 Christensen Aage 9 Mortensen Else 10 Hvisthule Dorthe kl th 10 a Iversen Mads st th 10 a Bertelsen Keld 12 Thomsen Oliver 12 Thomsen Maria 12 Reinewald Dennis 12 b Nielsen Bente 12 b Nielsen Mathias 12 b Nielsen Kim 13 Andersen Minna 14 Lamhauge Annfinn 15 Rasmussen Lars 16 Stamm Bruno 18 Færch Kathrine 20 b Jensen Lene 20 b Jensen Jeanette 20 b Jensen Erling 20 b st tv Lassen Pernille 20 c st tv Iversen Pernille 21 Almskou Tatiana 23 Hørlyck Lise 25 Hauge Paul 27 Mathiasen Henriette 29 Jensen Ella 29 Jensen Kurt 31 Madsen Marcus 32 Madsen Svend 32 Madsen Ingrid 33 Jørgensen Elin 33 Jørgensen Erling 34 Rokicki Edyta 34 Rokicki Daniel 35 b Busack Daniella 35 b Johansen Kenneth 35 c Bjørn Per 36 Jampangoen Jurarat 38 Hansen Lasse 38 Hansen Helle

128

Øster Hedegårdsvej

6933 Kibæk Kort: E6, Q3 1 Kristensen Bodil 1 Kristensen Henning 2 Christensen Julian 3 Madsen Tommy 3 Madsen Lene 4 Pedersen Jens 4 Sørensen Dorte

Åparken

7280 Sønder Felding Kort: J3 1 Bertelsen Casper 1 Bertelsen Peter 1 Bertelsen Lilian 2 Thorkildsen Gunner 2 Thorkildsen Lene 3 Rahbek Bjarne 3 Andersen Margit 4 Lund Gitte 4 Lund Per 4 Lund Annie 5 Olesen Axel 6 Jensen Johannes 6 Jensen Carita 6 Jensen Henrik 8 Jensen Dagny 8 Jensen Svend Sunesen Frida 10 10 Christensen Magnus 10 Kjærsig Lone 10 Christensen Nicolai 11 Hansen Anna 12 Christensen Clara 12 Christensen Helle 13 Henriksen Torben 13 Henriksen Frederik 14 Viborg Dorthe 14 Pedersen Lars 16 Ahrendsen Steffen 16 Ahrendsen Birgit 18 Madsen Steffen 18 Aasberg Laila 20 Andreasen Maja 20 Andreasen Heidi 20 Andreasen Michael 22 Arnbjerg Martin 22 Jensen Elin 24 Karstensen Henning 24 Karstensen Gerda 26 Nielsen Heine 26 Dalgaard Bente 28 Poulsen Gitte 28 Frederiksen Jens 30 Bøndergaard Kristian 30 Bøndergaard Anna 32 Ingerslev Ragna 34 Madsen Bente 34 Madsen Birger 36 Pedersen Charlotte 36 Pedersen Torben 38 Hermansen Dan 40 Birkebæk Lis 40 Birkebæk Helge

Aagade

7280 Sønder Felding Kort: K4 1 Baskarada Marko 1 Baskarada Karmela 2 Bak Benny Holmgaard 3 Jacobsen Anne 4 Pedersen Anni

5 5 6 6 8 9 10 10 11 11 12 13 13 14 14 17 19 19 24 24 28 28 30 32 34 34 34 36 38 42 42

Hansen Birgit Hansen Svend Gajic Kristina Gajic Stefan Jeppesen Lisbeth Pedersen Inger Brændstrup Marianne Brændstrup Peter Christensen Edith Christensen Bendt Jepsen Vita Olesen Jakob Olesen Alice Kramer Anne Pedersen Torben Pedersen Anna Hansen Aase Hansen Arnfred Pedersen Mary Pedersen Kjeld Kjær Svend Kjær Inger Overgaard Christine Jensen Inge Lassen Helle Lassen Mille Lassen Mikkel Høgnesen Gunnvør Christensen Inger Krupsdahl Pia Krupsdahl Claus

Aavænget

6933 Kibæk Kort: E3 1 Madsen Inga 1 Madsen Bent 3 Petersen Elsi 5 Eriksen John 5 Eriksen Ella 7 Bertelsen Peder 7 Bertelsen Methea 9 Anthonsen Connie 10 Østergaard Susanne 10 Sørensen Hugo 11 Kristensen Bent 11 Kristensen Inger 11 a Jakobsen Tove 11 a Jakobsen Gert 11 b Hougesen Bente 13 Grud Rasmus 13 Grud Helle 14 Nielsen Sonja 15 Pedersen Kenneth 16 Frederiksen Charlotte 16 Frederiksen Jens 17 Ekstrøm Mads 18 Krabbe Anja 21 Khorami August


ONLINE + OFFLINE

Crossmedia Layout

visuel identitet

grafisk

design

& kommunikation Digitaltryk

BROGÅRDSVEJ 7 . DK-6920 VIDEBÆK . TELEFON +45 97 17 11 22 post@videbaek-bogtrykkeri.dk . www.videbaek-bogtrykkeri.dk

Web/video


Kibæk ibæk Cykler Sandfeldparken 34 · Tlf. 97 19 11 80

ak cykel Kom og sn ter er eksper vi os med r, le yk -c el indenfor bikes og mountain r racercykle

HER ER CYKLER EN LIVSSTIL

Værdiskabende el-teknik Kompetencer El-teknisk installation og service Industriel IT og automation Mekanisk service og værksteder Specialer Kraftværker Telecom Målerudskiftning Kædebutikker Fiber infrastruktur E-mobility Intego Kibæk Tlf. 9936 4980 intego.dk

22993_Intego_Annonce_142x68mm_V2.indd 1

r 2022

Loppemarkede

Tid

Dag

Dato

Lørdag

8. jan.

Lørdag

5. feb.

Tirsdag

1. marts

Tirsdag

5. april

Tirsdag

3. maj

Tirsdag

31. maj

Tirsdag

28. juni

Tirsdag

9. aug.

Tirsdag

6. sept.

Tirsdag

4. okt.

Tirsdag

1. nov.

Lørdag

3. dec.

10.00-11.30 10.00-11.30 19.00-20.30 19.00-20.30

25.08.2021 13.29

Besøg vores

LOPPEMARKED på Østerbro 12 i Kibæk

19.00-20.30 19.00-20.30 19.00-20.30 19.00-20.30 19.00-20.30 19.00-20.30 19.00-20.30 10.00-11.30

Se nyheder på www.aaskov-ysmen.dk/loppemarked