Page 1

LOKALVIDEN DK

2019

Hjertestarte

r- se placering ba

g på denne

Online kibaek-sdrfelding.lokalviden.dk

side eller i ko

rtoversigten

Lokalviden udgivet af Aaskov Y’s Men’s Club


Alle hjertestarternes placering er vist på kortene side 75-81

KARSTOFT Blåhøjvej 60 (Karstoft Samlingshus) – hele døgnet

KIBÆK Kastaniealle 27 (Alhuset) – hele døgnet Sandfeldallé 25 (Sandfeldgården) – hele døgnet

Du kan redde liv Ved at afgive elektrisk stød kan en hjertestarter få et hjerte, som er holdt op med at pumpe blod rundt, til at pumpe normalt igen. Hjertestarteren er en transportabel, batteridrevet maskine, som du skal betjene manuelt. Mange kalder den også en defibrillator. Du kan ikke fejlbetjene en hjertestarter. Og den er let at bruge. Hjertestarters placering i lokalområdet - se spalten til højre!

Velhustedvej 6 (Kibæk Skole ved tandplejen) – hele døgnet Velhustedvej 12 (Kibæk Krydsfelt) – kun når hallen har åben Østerbro 12 (Loppehallen i skuret) – hele døgnet

SDR. FELDING

...........

36 60 27 6 11 . 97 19 1

. . 97

orris Lægen i B .... t i Kibæk . . e s u h e g æ L 84 44 . . 97 19 g in ld e F r. Sd Lægerne i 11 31 31 . . . . . . . 70 . . . . . . . . EN VAGTLÆG 6 14 14 48 ......... 9 . . . . . g in Politi, Hern .....

e ............ Ambulanc ........ ........... Brand . . . . . . .. Politi . . . . . . .

...........

112 114

......

er afgivet. l meldingen . ti d in , n e n fo du taler fra Bliv ved tele resse og tlf.-nummer, , ad Opgiv navn

Bredgade 22 (Dagli’Brugsen) – hele døgnet Erhvervsparken 2 (Danish Crown) – mandag-fredag kl. 6-16 Erhvervsparken Midt Vardevej 140 (indgang til kantinen) – 24 timer Lupinvænget 2 (Sdr. Felding Hallen) – kun når hallen har åben

SKARRILD Skolevejen 6 (Skarrild-Karstoft Kultur- og Idrætscenter – på muren til venstre for indgangen) – hele døgnet

STAKROGE Borgergade 49 B (ved Stakroge Smedeforretning) – hele døgnet


K LOKALVIDEN D2019

Forord

Starild, Karstoft og r. Felding, Skar Sd gsk, sla bæ op Ki Lokalviden om og men som et m en telefonb ner so io t at nk rm tæ fo e kroge er ikk spændende in findes mange n ka r de or værk, hv det det. lokalviden, og om lokalområ ver nu for 4. år gi ud .a. ub bl Cl fra ’s g en or opbaknin Aaskov Y’s M rdi vi har en st fo , m re ro gø næ sig og kan kun lade ner fra lokaler og institutio r. ng ne ni io re at fo , rm et fo in liv erhvervs ting og ed annoncer og af spændende fast bidrager m , hvad der er rådet, som tro om r nyttig ne og io t at re n så opdate bende inform at holde boge Vi indsamler lø nne at de i rts r fo r ha Fo Vi t. kalområde n, vi kan finde. de lvi ka lo maktiviteter i lo n lo de i al ret i vores loka vi interesseret er, der har væ ol sk at som muligt, er le er m ov ga m de er tanken fre at fokusere på ændende. Det sp e t udgave valgt rn de ge er et nd eg fi m Vi vil derfor r at vore læsere lokalarkiverne. råde, og håbe nne fra de i de n rå ka r om t De eller ande god idé. fokusere på et nogen har en uel viden, hvis kt fa og g la rs k have fo : ritacalle@os.d ndes en mail til forbindelse se

Hjertestarter- se placering bag på denne side eller i kortoversigten

Online

.lokalviden.dk

t af Lokalviden udgive Club Aaskov Y’s Men’s

kibaek-sdrfelding

alviden øre Lok For at g nyttig g o t tere eret så opda interess lig, er vi det. rå som mu m o iden om lv a k lo l ia forslag, or gerne rf e d er il a M r rettels iden elle k faktuel v lle@os.d til: ritaca

KALE DET LO VSLIV R ERHVE HER I T E SAML OG E G BO N E ONLIN

Lokalviden for Kibæk, Sdr. Felding, Skarrild, Karstoft og Stakroge udgives af Aaskov Y’s Men’s Club og husstandsomdeles én gang om året i den tidligere Aaskov Kommune. Ekstra eksemplarer kan rekvireres ved henvendelse til Carl Chr. Larsen, tlf. 97 19 10 78, så længe lager haves. Lokalviden er et informationsværktøj og udgiverens ejendom. Eftertryk og affotografering af tekster og annoncer er ikke tilladt i henhold til lov om ophavsret. For eventuelle fejl og mangler, som trods al anvendt omhu måtte forekomme i Lokalviden, påtager udgiveren sig intet ansvar. Forsidemotiv: Tjæreovnene i Skarrild Lokalviden for Kibæk, Sdr. Felding, Skarrild, Karstoft og Stakroge E-mail: ritacalle@os.dk Oplag: 3.600. Tryk: Videbæk Bogtrykkeri A/S.

1


VI VIL GERNE KUNNE GIVE ENDNU MERE… Lopper søges

nds bedste et af Midtjylla ’s Club driver en M s Y’ ov Aask keder. gte loppemar og mest besø endnu bedre? de til at gøre t Vil I være med glæde andre. Brug det til at ? er ug br ig dr uges m I al måske kan br Har I noget, so t, der duer og de r fo re ld kæ g, Tøm lofter og res brugte tin I vil give os je s vi H e. dr an , m af lge de res tid på at sæ vil vi bruge vo uddeles. n ka r de e, peng så de bliver til lsen Med venlig hi en’s Club Aaskov Y’s M ysmen.dk vko www.aas kalviden.dk sdrfelding.lo www.kibaek-

e til, virkend er med e msrn o e d d r te og ung emarke p e Indtæg p rn lo ø d. a keligt b g udlan terne fr i ind- o tøtte kir Indtæg e s jd n e a k ialt arb ert år igt soc at vi hv forskell g o e jd arbe genere på contain lopper ’s f n I kan e a r M g e ll rin æk, e es i Y’s tt ib Afleve K æ s 0, g n o lding 77 28 7 ting ka Sdr. Fe obil 20 Brugte i m le e , a 0 ft rn 7 a e lads 9 18 8 for brugsp tlf. 97 1 19 80 9 å 7 p 9 r f. je tl de eller henven mail.dk hreva@ c . : il g kuret a n m res ti ting i s ente je sætte n a æk. m ib om at h n K ndt ka ro 12, u b r r t te e s n Ø Døg llerne, ppeha ved Lo , leskab ke yser, kø er vi ik f.eks. fr lg m o æ s s r) ting Hvad g, (Større g komfu nge tin evarer tørretumbler o re så tu • Hvid t håndte ine, nskelig øber) kan va is en k muligv r a h i v ser, for • Kla le, buk ørg os, ingsde n men sp d læ k be .) ler m.v ko (Alle • Tøj/s kker, sko, støv ja r, je trø ask

vaskem

Loppemarkeder 2019 Dag:

Dato:

Tid:

Lørdag

5. jan.

10.00-11.30

Lørdag

2. feb.

10.00-11.30

Tirsdag

5. marts

19.00-20.30

Tirsdag

2. april

19.00-20.30

Tirsdag

30. april

19.00-20.30

Tirsdag

28. maj

19.00-20.30

Tirsdag

25. juni

19.00-20.30

Tirsdag

6. aug.

19.00-20.30

Tirsdag

3. sept.

19.00-20.30

Tirsdag

1. okt.

19.00-20.30

Tirsdag

5. nov.

19.00-20.30

Lørdag

7. dec.

10.00-11.30

Østerbro 12, Kibæk

el (Vi ver/org

ten!

støt Tak for

2


INDHOLD

ERHVERV 4-21

OPLEVELSER 23-36 (Lokale hemmeligheder)

OMRÃ…DE INFO 37 Dagpleje

38-39 Skoler

40-44 Nyttige oplysninger

LOKALHISTORIE 46-51

FORENINGER 52-67

KIRKER 69-73

KORT 74-83

BORGERE 84-130

GADER 131-151

3


INDHOLD

erhverv 4

ERHVERV 5 - Advokater • Aktivitetscentre 6 - Anlægsgartnere 7 - Autoreparation og autoservice 8 - Autoreparation og autoservice • Bagere • Banker • Begravelsesforretninger 9 - Biografer • Blomsterforretninger • Bogholdere • Bondegårdsis • Brugsforeninger • Cykler 10 - Efterskoler • Ejendomsmæglere • El-installatører • Fodpleje 11 - Forsamlingshuse • Frisører • Fysioterapi 12 - Gardiner • Genbrug • Genbrugspladser • Grusgrave 13 - Handymænd • Hotel / konference • Industrilakering • Kanoudlejning • Kloakservice 14 - Kloakservice • Købmænd • Køkkener • Køreskoler • Landbrugsmaskiner • Mad ud af huset • Malerfirmaer 15 - Malerfirmaer • Maskinstationer • Murerforretninger • Plejecentre 16 - Plæneklipperservice • Produkthandlere • Put & take • Revisorer • Selskabslokaler 17 - Servicestationer • Smede og montage 18 - Smede- og maskinforretninger • Tandlæger • Tandteknikere • Teltudlejning • Turisttrafik 19 - Tømrer- og snedkerforretninger 20 - Tømrer- og snedkerforretninger • Vandværker • Varmeværker • Vognmænd 21 - Vognmænd • VVS-installatører


H R E Q advokater

9 1 0 2

aktivitetscentre Q

Silkeborgvej 37, 7400 Herning Tlf. 97 12 62 11 kk@advokatkaarekristensen.dk www.advokatkaarekristensen.dk

AKTIVITETSCENTER

ALHUSET Kastanie Allé 27 · 6933 Kibæk

Bredgade 20

6920 Videbæk

Tlf. 97 17 22 44

www.paulex.dk

97 19 12 70 E-mail: alhdn@herning.dk

Advokat Helge Taggatz Nr. Bredgade 10 · 6933 Kibæk Telefon 43 71 76 70 advokat@besked.com

- her trives livsglæden!

www.advotaggatz.dk 5

erhverv

V R E V


Q anlægsgartnere

erhverv

• • • • • •

Havetegning/nyanlæg Vedligeholdelse/pleje af haver Beskæring/fældning af træer og buske Rydning og omlægning af gamle haver Græsplæner Altid professionel og veluddannet råd og vejledning

JK-ANLÆG Have- og landskabstekniker Jon Kjærsgård Hjøllundvej 15 • 7400 Herning

Tlf. 23 42 71 96 mail@jk-anlaeg.dk

www.jk-anlaeg.dk

Oversvømmelse – Søndergade 1917

• Have- og parkanlæg • Brolægning • Entreprenørarbejde • Jordarbejde • Nedbrydning • Afretning med grader • Kloakarbejde Borris · Tlf. 97 36 61 94 · info@lauge-bonde.dk

Skarrild omkring 1914

6


Q autoreparation

og autoservice erhverv

Hos Quick Autohandel servicerer og reparerer vi alle bilmærker – også under fabriksgarantien. Vi klarer bl.a.: • Autoreparation • Autoskader • Dækservice • Køb & Salg af biler / Import & Eksport • Stenslag og rudeskift • Nummerpladeoperatør

Industriparken 11 • 6933 Kibæk Tlf.: +45 51 36 15 79 • info@quickautohandel.dk AutoPartner – for en sikkerheds skyld

Automester

Kibæk Autoværksted v / Michael Hesselvig Industriparken 2 . 6933 Kibæk

Tlf. 97 19 16 44 Arbejdere ved Svanholm brunkulsleje i 1944

www.kibaek-auto.dk

Olling Auto- & Omsynsværksted Service og reparation af alle bilmærker Tlf. 97 19 15 03 helge@ollingauto.dk www.ollingauto.dk Ollinghedevej 17 · 6933 Kibæk (Rubrikken fortsættes)

7


Q autoreparation

og autoservice

bagere Q Tlf. 97 19 10 46 Jernbanegade 8 Kibæk

erhverv

v/ Jan Balle Strand Hovedgaden 36, Skarrild 6933 Kibæk

facebook.com/ Kibæk-Bageri

Tlf. 97 19 61 46

banker Q

SALG OG REPARATION Over Tarpvej 2 · 7280 Sdr. Felding · Tlf. 97 19 82 86 · sfauto@c.dk

Stakroge Autoværksted

Jernbanegade 4 · 6933 Kibæk · Tlf. 44 56 54 25 kibaek@handelsbanken.dk www.handelsbanken.dk/kibaek Bredgade 9 · 7280 Sdr. Felding · Tlf. 44 56 54 50 sdrfelding@handelsbanken.dk www.handelsbanken.dk/sdrfelding

v/ Asbjørn Sandgaard Borgergade 51, 7270 Stakroge

TLF. 75 34 73 90

Find åbningstider m.m. på hjemmesiderne

stakrogeauto@energimail.dk

begravelsesforretninger Q Kibæk · Sdr. Felding · Troldhede · Aaskov

Nærvær og omhu – også aften og weekend

Vi hjælper gerne med udfyldelse af “Min sidste vilje”

Tlf. 97 19 80 37

Kim Jespersen

Jørgen Jørgensen

S Ø N DE R-F E L DI N G Niels-Otto Mortensen

BUlrik E GBaun R AV E LJørgen S EJørgensen SFOR R ET NING Bredgade 12 · Sønder-Felding

Postbud Emil Olsen ved Karstoft mejeri, ca. 1920

Nr. Bredgade 10 · 6933 Kibæk info@hpbegravelse.dk www.hpbegravelse.dk

2878 2318 - svarer hele døgnet!

Min sidste vilje Fremsendes gratis - Ring eller mail for bestilling Thorkild Vad

8

Hans Pedersen


Q biografer

brugsforeninger Q ÅBENT HVER DAG

erhverv

7.15-20.45

Sdr. Felding - Tlf. 97 19 80 10

Q blomsterforretninger Husk vi bringer din blomsterhilsen over hele landet!

Den Gamle Kælder - Upstairs v. Heidi Engedahl Andersen Jernbanegade 2 · Kibæk · Tlf. 27 79 16 68

Q bogholdere

BDJ REGNSKAB v/Bjørn Daugaard Johansen

Freelancebogholder · Revisor HD(R)

Tlf. 25 54 11 15 Velhustedparken 49 · Kibæk · www.bdj-regnskab.dk

BRUGS CYKLER cykler Q

Cykler i særklasse ...

- med eminent klargøring

• Kildemoes • Everton • Bianchi • Gazelle • Centurion • El-cykler med flere… Åbningstider:

Cykler repareres

Mandag -fredag 10.00-19.00 Lørdag 9.00-12.30 eller efter aftale

»Det er os med de rustfri stålskruer«

cykler/borris

Q bondegårdsis SALG AF Bondegårds-is LÆKKER IS Udlejning af isvogn

v/Mads-Peder Ammitzbøll · Tlf. 97 36 60 43 Egernvej 29 · Borris . recordcykler@mail.dk www.recordcykler.dk

til fester og arrangementer

Bondegårdsferie Bed & Breakfast

Se også vores annonce på bagsiden

Overnatning til dine gæster

Hveddegaard Søren og Siobhan Hvedde Mosevej 2, Kibæk Tlf. 97 19 24 71 www.hveddegaard.dk

Kibæk Cykler Sandfeldparken 34 · Tlf. 97 19 11 80

9


Q efterskoler

erhverv Sdr. Feldingvej 32 7280 Sdr. Felding Tlf. 97 19 89 00

www.sfeefterskole.dk kontor@sfeefterskole.dk Q ejendomsmæglere

el-installatører Q

Se også vores annonce på bagsiden

Kibæk & Herning | TLF. 99364980 | 97192211 | 97191600 intego@intego.dk | www.intego.dk

EDC Videbæk Bredgade 39 · Videbæk 97 17 12 99 · 692@edc.dk www.edc.dk

fodpleje Q

EN DEL AF BYENS LIV

Fodklinikken Gydum - alle fortjener velplejede fødder

Bolig Butikken

Medlem af

Aaskov Ejendomscenter Ebbe Georgi Andersen, ejendomsmægler & valuar, MDE Kontor: Velhustedvej 3 · Kibæk · Tlf. 97 19 25 00 Udstilling: Jernbanegade 6 · Kibæk Mail: boligbutikken@andersen.mail.dk www.boligbutikken-kibaek.dk

Lægeexam. fodplejer Skovbjergvej 22 Sdr. Felding

Fodfocus

Q el-installatører Valdemar Søndergaard Aut. el-installatør Rugvænget 13 7280 Sdr. Felding mail@vsel.dk www.vsel.dk

Tlf. 23 21 10 10 10

Laila Gydum Nielsen

Bestil tid på tlf. 25 11 78 89 Åbent efter aftale

Sandfeldparken 40 6933 Kibæk

v. Eva Gram

R.A.B. zoneterapeut og lægeexam. fodplejer

Tlf. 29 40 90 49

Klinik for fodterapi v/Lene G. Jespersen Statsaut. fodterapeut Møllebyvej 2 · 6933 Kibæk Tidsbestilling 40 36 00 83 Klinikken har overenskomst


Q forsamlingshuse

Karstoft Samlingshus Tlf. 97 19 62 11 karstoftsamlingshus@gmail.com www.karstoft.net

Karstoft gamle samlingshus 1964

Y,QD %DOOH-HSSHVHQ

erhverv

Dejlige selskabslokaler med plads til 150 pers. %ULQNHYHM .LEÂ N 7OI

KARINA SALONEN v/ Karen Urup Rugvænget 3 7280 Sdr. Felding

97 19 84 05 Den rullende v/ Tenna Vibe Jessen

Q frisører

Tlf. 40 72 12 30

v. Anni Kamp Solsikkevej 15 7280 Sdr. Felding

22 94 98 10

Mandag 8.30-17.30 Tirsdag 9.30-14.00 og 18.00-22.00 Onsdag lukket Torsdag 8.30-17.30 Fredag 8.30-18.00 Lørdag 8.30-12.00

v/ Vibeke Sandfeld · Møllegården 213 · 6933 Kibæk

Tlf. 97 19 19 05

fysioterapi Q

rodite AfSalon Afrodite v/ Dorthe Vingtoft Frisør og makeupartist Brogade 6, Kibæk, tlf. 97 19 29 00

Klinik for fysioterapi v/ Jan Rosenlund og John Andersen Brogade 6B . 6933 Kibæk

Tlf. 97 19 19 76

FRISØR LOMHOLT V/ METTE LOMHOLT BOOK TID PÅ TLF. 26 13 69 50 VARDEVEJ 157 · SDR. FELDING

AKUPUNKTUR · HEALER · KRANIO SAKRAL SALG AF STENTÆPPER Mølholmvej 7 · 7280 Sdr. Felding · Tlf. 97 19 88 70 Mobil 20 88 59 81 · www.stentaepper.dk

11


Q gardiner

genbrug Q

erhverv

Skal De have nye gardiner?

Folkekirkens Nødhjælp Genbrugsbutikken i Kibæk Nr. Bredgade 9 · Tlf. 22 92 51 40 Mandag-fredag 10-17 · Lørdag 10-12

Ring på 97 22 06 60 og aftal tid for besøg i Deres hjem eller virksomhed...!

Vi hjælp er Dem til e godt gard t inresultat!

Medarbejder Svend Aage Hansen tlf. 50 78 16 89

Bredgade 20, Sdr. Felding · Tlf. 51 71 42 77

• De får hele udvalget hjem • Råd og vejledning af fagmand • Fast pris inkl. alt • Omhyggelig og perfekt montering • Det er »ham selv« der kommer

Tirsdag-fredag kl. 13-17 · Lørdag kl. 10-12

RING PÅ 97 22 06 60

Genbrugspladser

GARDINER OG SOLAFSKÆRMNING Vi har et komplet udvalg af gardiner og solafskærmning

genbrugspladser Q

Kibæk Lyager 7

Sdr. Felding Industrivej 12

Tirsdag Torsdag Fredag Lørdag

Tirsdag Onsdag Fredag Lørdag

kl. 12-18 kl. 12-18 kl. 12-18 kl. 8-17

kl. 12-18 kl. 12-18 kl. 12-18 kl. 8-17

Skjern Å og hele byen omkring 1906 Karsten Landt Fuglsang

Tlf. 97 12 13 00 Mobil 22 47 71 95 www.gardin-mester.dk

grusgrave Q Kirkeby Grusgrav, Kirkebyvej (ved Bøvl Rasteplads) Alt i sand og grus samt hvide pyntesten (også levering) Mobil 21 64 36 25

Svollibjerg Grusgrav, Herningvej Fyldsand Bundsand Stabil- og vejgrus Mobil 40 28 85 55

Sdr. Omme Handels- & Transportselskab ApS Skolegyden 18 . Filskov . 7200 Grindsted . Tlf. 75 34 14 55 - 21 64 36 25 . s.o.h.t@mail.dk

12


Q handymænd

Bredgade 12 . Videbæk Tlf. 97 17 26 26 E-mail: info@wgh.dk www.wgh.dk

Hilmar B. Gunnarsson · Tlf. 24 22 81 47 Sdr. Felding / Herning Nybyggeri · Tømrer · Maler · Snedker · Murer/fliser · Reparationer · Døre/vinduer

Q hotel

/ konference en Se også annonc en id gs på ba

I R T S U IND

Falkevej 3 · 6920 Videbæk Tlf. 97 17 15 50 www.hotelfalken.dk

industrilakering Q

Bjergevej 31B ࠮ 7280 Sdr. Felding www.mot.as ࠮ hs@mot.as

97 19 89 44 kanoudlejning Q

Åskovkanofart 100 km naturoplevelse på Skjern Å v/ Jan Balle Strand, Assingvej 10, Skarrild, 6933 Kibæk Tlf. 22 58 91 04 · aaskov-kanofart@privat.dk

Sønder Ommevej 4 · Skarrild · 6933 Kibæk · Tlf. 97 19 62 33 www.skarrildhus.dk · skarrildhus@sinatur.dk

KLOA

www.aaskov-kanofart.dk

kloakservice Q

vi ved hvad der lurer under overfladen

Tlf. 40 18 69 19 Aut. kloakmester · Cert. håndværkstaksator · Aut. skadedyrsbekæmper

• TV-inspektion • Spuling af kloak • Strømpeforing • Punktrenovering • Kloakseparering • Nedsivningsanlæg

www.laigaard.dk · lars@laigaard.dk (Rubrikken fortsættes) 13

erhverv

Westergaards Hotel v/ Hildigunn og Bent Graakjær


Q kloakservice

køreskoler Q

erhverv

Ilderhede Kloak& Spuleservice • Tømning og rensning af kloak • Spuling af dræn • Tømning af septiktanke • Nedpløjning af nyt dræn

Susanne Andersen Brogade 11 · 6933 Kibæk Tlf. 51 53 62 04 · 51 53 62 06

landbrugsmaskiner Q Alt inden for traktor- og landbrugsmaskiner Salg · Service · Reservedele

Michael Pagaard – døgnvagt Tlf. 97 19 97 26 – 21 44 96 80 www.ilderhede.dk Q købmænd

mad ud af huset Q • Hold din næste fest i Kibæk Krydsfelt • Vi laver også mad ud af huset info@kibaekkrydsfelt.dk Tlf. 97 19 14 64

Sandfeldparken 16, Kibæk, 97 19 10 33 Åbent alle ugens 7 dage kl. 8.00-20.00

THSLYÄYTHLY Q Hovedgaden 47 · Skarrild · Tlf. 97 19 60 05 Mail: 0516724@minkobmand.dk

Q køkkener

Kvik Herning: Silkeborgvej 80, tlf. 97 22 22 02, kvik.dk 14

Kibæk Malerfirma Bent Nielsen Tlf. 24 80 31 28 Ørnevej 10 Herning

rAlt male e jd arbe udføres


Ă˜stergade 29, KibĂŚk

Tlf. 21 42 21 02

erhverv

Malerfirmaet Ella Munksgaard ApS

Jord-, kloak-, betonog murerarbejde

MURERFIRMAET LEIF DAG NIELSEN APS Grønnegade 2 . 6933 KibÌk . leif@l-d-n.dk

ellamunksgaard@gmail.com

Tlf. 97 19 20 30 – 21 66 05 30 MurerfirmaetSøren Thim ApS KibÌk

v/ Brian Mogensen ¡ tlf. 21 18 84 53 E-mail: brian@malermogensen.dk

Tlf. 29 40 59 97 97 19 16 97

murerfirmaet_sorenthim@hotmail.com

Q maskinstationer

ApS

Alt i murerarbejde udføres...

$UQERUJYHM.LEÂ N

Tlf. 97 19 15 02

0LNDHOÂ?OPKROGWPRELONLEDHNPXUHUÂżUPD#FGN

Ă˜sterbro 7 ¡ 6933 KibĂŚk ¡ Telefon 97 19 12 22

Q murerforretninger

MK-Byg v/ Morten Krabbe Nygade 1 • 6933 KibÌk • Tlf. 28 60 44 42 www.murer-herning.dk

plejecentre Q SANDFELDGĂ…RDEN

Skarrild

Murermester John Christensen

Mobil 40 79 89 86

E-mail: christensenlj@mail.dk

ĹśŚŽůĚŜĹ?ĹśĹ?Ć&#x;ĹŻŽžĆ?Ć?Ĺ˝ĆŒĹ?

Sandfeld AllĂŠ 25 6933 KibĂŚk 97 19 14 11

WWW.SANDFELDGAARDEN.DK 15


Q plæneklipperservice

erhverv

ÅBENT Man.-fre. 8-17 Lørdag 9-12

put & take Q

SILS

• Salg og service • Reparation • Slibning af knive og sakse m.m. SKJERN PLÆNEKLIPPERSERVICE Holstebrovej 34 · 6900 Skjern Tlf. 97 35 20 84

TRUP PUT & TAKE

- 6000 m 2 søer med bid i ! Skjernvej 119 - 6933 Kibæk - 97 19 67 67

FISKSOR REVI

revisorer Q

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Fyrrevej 14 · 7400 Herning · Tlf. 97 12 91 11 E-mail: herning@hshp.dk · www.hshp.dk

Guldborgvej 1 7400 Herning

Tlf 9712 5244 mail@vistisenlunde.dk www.vistisenlunde.dk

Q produkthandlere

• Skrotbiler købes • Gratis containerservice til jern- og metalaffald • Nedskæring af staldinventar, kedler, fabriksanlæg m.m. • Jern- og metalaffald købes • Landbrugsmaskiner, gamle traktorer m.m. købes • Vognmandskørsel • Nedbrydning • Indsamlerbevis og ISO 14001:2015

www.ankerhost.dk

B A K S L E S

selskabslokaler Q

Stakroge Jern- og Metalopkøb

Vi tager imod både små og store selskaber

Tlf. 26 35 72 88

Troldhede Hallens Cafeteria

connie@stakrogejer n.dk www.stakrogejern.dk

16

Østergade 12 7400 Herning T l f. 9712 1377

v/ Tove Kølbæk Idrætsalle 1 . Troldhede . 6920 Videbæk Ring og få en aftale på tlf. 97 19 42 66


Q servicestationer

erhverv

Fri vask og tilbudspriser mandag tirsdag og onsdag OK Kibæk, Møllegaardsvej

smede og montage Q • Vaskehal • Frisk brød

BUTIKKEN HAR ÅBENT:

Grill take-away

Shell Service Østergade 38 · 6933 Kibæk Tlf. 97 19 17 10

Hverdage 6.00-22.00 Weekend og helligdage 7.00 -22.00

Smede- og montagearbejde Lastbil med kran Salg og levering af stål

Industriparken 12 · 6933 Kibæk · Telefon: 21 62 13 89 ln@lnmontage.dk · www.lnmontage.dk

Dalgaskanalen 1960

17


Q smede-

og maskinforretninger 

erhverv

HOVEN SMEDE-

OG MASKINFORRETNING A/S Industrivej 10 · Hoven · 6880 Tarm

Tlf. 75 34 33 00 - 20 60 93 00

Alt inden for landbrug og VVS www.hovensmede.dk

tandteknikere Q

Jane Vagtborg Klinisk tandtekniker Nygade 6 · 6933 Kibæk Tlf. 97 19 13 93

E T L E T

www.stakrogesmede.dk

teltudlejning Q

SMEDE-ARBEJDE VVS-ARBEJDE til private, erhverv og landbrug STAKROGE SMEDE & MASKINFORRETNING APS Borgergade 49 B - Stakroge - 75 34 70 12

TROLDHEDE SMEDE- & VVS · TROLDEBUTIKKEN Sdr. Feldingvej 23 A - Videbæk - 97 19 40 83

KARSTOFT SMEDE & MASKINFORRETNING 97 19 63 93

Smede- og Maskinforretning 7280 Sdr. Felding - Tlf. 97 19 80 62

Telte/pavilloner Dansegulve Borde/stole Porcelæn Bestik og glas Lysestager Stålfade m.m.

Kibæk Telt- og Serviceudlejning

SDR. FELDING TELTE & SERVICEUDLEJNING Rød/hvide telte til 30-500 personer. Borde, stole og alt i service. Barslundvej 9 · Hoven · 6880 Tarm Tlf. 40 10 40 19 · www.sdr-felding-telte.dk

R E D TÆN

Tandlægerne Kibæk

Alt tandlægearbejde udføres• • • • • • •

Tlf. 97 19 24 04 - 28 19 22 88 • www.kibaektelte.dk

Ejda Tempo

Q tandlæger

Vi leverer og udlejer alt til festlige lejligheder!

bl.a. implantater og blegning

T S I R U T

[\YPZ[[YHÄR Q Kørsel i indog udland

Kastanieallé 23 · Kibæk

Tlf. 97 19 15 50 poulev@pc.dk www.tdlkibaek.dk Konsultation efter aftale

18

Sdr. Felding-Kibæk Turist Tlf. 97 19 19 35 - www.kibaek-turist.dk mail@kibaek-turist.dk


Q tømrer-

og snedkerforretninger erhverv

Sdr. Felding Tømrer- og Bygningssnedker Vi giver gerne et uforbindende tilbud på: Tømrerarbejde - Nybygning - Snedkerarbejde Reparation - Glas- og fugearbejde - Indramning

Jens Dalager

Tlf. 24 64 55 11 W W W. MESTERBYG.COM

Alt tømrer- og snedkerarbejde udføres

Alt i energirenovering Papiruldisolering af vægge og lofter Døre, vinduer og glasudskiftning Alt i tagudskiftning/tagpap

Tlf.: 75 34 55 99

Tømrerfirmaet

John Østergård

Støbearbejde | Udgravning af stalde | Opførelse af landbrugshaller/maskinhuse | Renovering | Udskiftning af tag | Mos og algebekæmpelse på tag | Udlejning af 14 meter teleskoplift

v/ Jens Thomas Rasmussen v/ Jens46 Thomas Rasmussen Klinten Klinten 46, 6933 Kibæk 6933 Kibæk Tlf. 40 91 68 04 www.jtbyg.com TELEFON 40 91 68 04

For os handler alle byggeopgaver om tillid mellem os som leverandør og dig som bygherre.

- stort og småt! Ring for uforpligtende tilbud...

www.troldebyg.dk

Nøglefærdige parcelhuse

Godt håndværk - er mesterværk!

Individuelt parcelhusbyggeri af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser.

Alt i tømrerarbejde

ApS

kernehuse@post.tele.dk Tlf. 40 57 18 96 www.kernehuse.dk

Vejen til dit nye drømmehus starter her…

TØMRERFIRMAET

ABC Montage

ApS

Bredgade 2 7280 Sdr. Felding Privat 97 19 84 26

v. Torben Møller Pårupvej 14 · 6933 Kibæk abcmontage@mail.dk

Telefon: 22 40 84 52 (Rubrikken fortsættes) 19


erhverv

www.bentlund.dk

Q tømrer-

og snedkerforretninger

Tømrerfirmaet

varmevĂŚrker Q

ANDELSSELSKABET

BENT LUND A/S BukkĂŚrWFKt,JCÂ?L .PCJM  &NBJM:NBJM!CFOUMVOEEL

Ring og fĂĽ et godt tilbud!

Energivej 6 ¡ 6933 KibÌk Driftsleder: Sten Bang www.kibÌkvarmevÌrk.dk varme@kevv.dk

Tlf. 97 19 14 36

Mobil 40 13 77 00

Tømrerfirmaet

Niels Mogensens eftf. v/ Karsten Petersen Stougaardsvej 5 ¡ 6933 KibÌk Tlf. 97 12 37 33 ¡ kpcp@fiberpost.dk

Tlf. 50 97 54 15 Købmand Gade

Q vandvĂŚrker

KibĂŚk VandvĂŚrk a.m.b.a.

Tlf. 20 86 56 49 - www.kibaekvand.dk

20

vognmĂŚnd Q

• Containere til alle formül • Tilbud pü nedbrydning gives • Sand - sten - grus • Jordarbejde, gravemaskiner, rendegraver • Mini-entreprenørarbejde

VOGNMAND

Freddy Stamm Fjelstervangvej 52 ¡ 6933 KibÌk Tlf. 22 14 46 78


vvs-installatører Q

Hans Skov Christensen erhverv

Vognmand

Kibæk-Aaskov VVS ApS - K VA L I T E T T I L T I D E N . . .

Tlf. 97 36 61 05 Kreatur- og grisetransport Sand og grus leveres Containere til alle formål Storegade 64 A . Borris . 6900 Skjern E-mail: vognmand@hans-skov-christensen.dk

Kibæk afd. v/ Henning Jessen Aut. VVS-installatør Østerbro 15 . 6933 Kibæk Tlf. 97 19 12 30 Mobil 40 76 76 00 E-mail: kibaek.vvs@gmail.com

Sdr. Felding afd. v/ Danjel Arvid Eriksen Aut. VVS-installatør Nørregade 10 . 7280 Sdr. Felding Tlf. 97 19 90 21 Mobil 22 16 44 21 E-mail: info@aaskovvvs.dk

www.aaskovvvs.dk

Se mere på www.lindvigvvs.dk

Vognmandskørsel Køb af jern og skrot

Kranarbejde

Is i Skarrild 1942

Udlejning af containere

Salg af kompostmuld, sand, grus, granit, flis, vejsalt m.m. fra lagerplads Andre ting - ring og hør nærmere

Sdr. Felding Vognmandsforretning v/John Jensen Mølholmvej 22 - 7280 Sdr. Felding Tlf. 97 19 80 02 - 23 49 50 02

Gennem en annonce i Lokalviden.dk støtter du bl.a. det lokale børne- og ungdomsarbejde samt sociale formål i ind- og udland. Lokalviden.dk udgives af Aaskov Y’s Men’s Club. Få din annonce med i bogen, eller kontakt os ang. rettelser – ring på tlf. 97 19 10 78

21


K LOKALVIDEN D 2019

Hjertestarter- se placering

bag på denne side eller

Online alviden.dk kibaek-sdrfelding.lok

k udgives .d n e id lv a k Lo en’s Club M ’s Y v o k s a af A n.dk alvide nnonce i Lok Gennem en a ørnele . det loka b støtter du bl.a ciale so rbejde samt og ungdomsa g udland. formål i ind- o en, ce med i bog Få din annon er os ang. rettels t k ta n o k r lle e 7 19 10 78 – ring på tlf. 9

22

i kortoversigten

Lokalviden udgivet af Aaskov Y’s Men’s Club


OPLEVELSER oplevelser

i lokalområdet KIBÆK 1 2 3 4 5 6 7

Børnesøen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Momhøje Naturcenter · Kibækvej 19 · Fjelstervang . . . . . . . (Q1) Kibæk Mølle · Møllevænget 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mølledammen · Møllevænget 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »K« i rundkørslen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alhuset · Kastanie Alle 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kibæk Krydsfelt · Velhustedvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kort side 78 Kort side 82 Kort side 79 Kort side 79 Kort side 79 Kort side 79 Kort side 79

SKARRILD 8 9 10 11 12 13 14 15

Tjæreovnene · Hesselvigvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akvadukten i Skarrild · Dalgasstien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skarrildhus-Clasonsborg · Sdr. Ommevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Det gamle museum ved kirken i Skarrild · Hovedgaden 40 . . Laksen ved Skarrildhus · Sdr. Ommevej 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flyvergraven på Skarrild Kirkegård · Kirkepladsen 1A . . . . . . . . . Den gamle købmandsgård i Skarrild · Hovedgaden 26. . . . . . . . Kanoudlejning · Assingvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (R4)

Kort side 82 Kort side 76 Kort side 83 Kort side 76 Kort side 83 Kort side 76 Kort side 76 Kort side 82

KARSTOFT 16 Skovsnogen · Døvlingvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kort side 83

SDR. FELDING 17 Dagmar Bio · Bredgade 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Svanholm Sø · Bjergevej 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Laksefiskeri · Bag ved Brugsen, Sdr. Felding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Skulptur foran Sdr. Felding Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kort side 80 Kort side 83 Kort side 80 Kort side 80

TÆT PÅ OMRÅDET 21 Hjemstavnsmuseet i Arnborg · Gl Skarrildvej 28 · Arnborg · 7400 Herning 22 Jyllands Park Zoo · Haunstrupvej 13 · 6920 Videbæk

23


1

Børnesøen

ldparken Mellem Sandfe levænget øl og Brogade/M 6933 Kibæk

oplevelser

gefor børn med le Et yndet sted en er m m so g om plads, badnin n re te vin og skøjteløb om

24

Se kort side 78


oplevelser

Se kort side 79

3

Kibæk Mølle 19 Møllevænget k bæ Ki 6933

tig ting for r en meget vig gang 1466. Va te rs fø r. Er blevet t de vn t Næ også blev male ød br til for el m Mølle«, lokaler en egn, idet edet »Den Blå st re . væ len ed øl m m t restaurere levelser i selve mt kulturelle op sa ub lkl ke cy motor

2

Kort side 82 (Q

1)

turcenter

Momhøje Na Kibækvej 19 6933 Kibæk

ser tivitetsoplevel der natur- og ak by til r er, te en em rc gelsesprobl Momhøje Natu r alle med bevæ fo ng ed ga m r ad ie er st for alle. Her lign. Mange barnevogne og r, re to lla ro e, kørestol r, de. sti, vandrestie varierende læng borg, handicap s, ad pl illge gr rle , tu gsposter Stedet har na ste orienterin ainbikerute, fa med flere mung ni ridesti, mount yg elters, hovedb sh s, ad pl lt mødelokale, te pladser, ill, udstilling, n med stor gr de lla bå r de lighe tter. dbaner. til 120 fodbol sovesal og toile ktar, svarende he 80 r skabt på ha er Momhøje lsleje, dette tidligere brunku er t le ea ar af En del rræn. og varierede te det spændende

R

OPLEVELSE

25


oplevelser

Se kort side 79

4

n

Mølledamme 19 Møllevænget k 6933 Kibæ

ange steder er nyplantet m r de og , et ns et svanepar, er blevet opre bl.a. ænder og ed Mølledammen m liv re dy t Der er et rig og anlagt stier. t år. der ruger hver

5

»K« Symbolet i rundkørslen i Kibæk er et K som i Kibæk. Skulpturen er udført af kunstner Jørgen Pedersen, Lind.

26

Se kort side 79


6

Alhuset Kastanie Alle 27 6933 Kibæk

Se kort side 79

oplevelser

Alhuset i Kibæk har til huse i det tidligere alderdomshjem. Ombygget og indrettet som aktivitetscenter med mange tilbud for seniorer. Lokalarkivet har også til huse her.

7

felt

Kibæk Kryds Velhustedvej 12 6933 Kibæk

Se kort side 79

r lder idræt, kultu sted når det gæ akrs dø en Byens samlings ud s og ser af indendør og fester. Mas ne. ks vo og rn de bø bativiteter for bå r et udbygget de k Krydsfelt er bæ e, Ki g an in sb kr es m O aner og fitn dbold, tennisb n. re tu neanlæg til fo na med falder godt ind en der alt sammen kaber er der s ed sr es tn fi rs dø en ud r. te de Fra je Naturcen resti til Momhø naturskøn vand

R

OPLEVELSE

27


oplevelser

Se kort side 82

8

Tjæreovnene Hesselvigvej 5 Skarrild, 6933 Kibæk I Hesselvig plantage findes de eneste bevarede tjæreovne i Danmark, hvor der også blev fremstillet kul i samme proces. Trækul var en forudsætning for jernudsmeltning i Jernalderen. Efter den store tilplantning af den jyske hede i 1880 og fremover opstod der snart et behov for udtynding af den voksende skov. Der blev i begyndelsen af 1900-tallet bygget og opført over 20 tjæreovne i forskellige plantager på Herning-Brande-Kibæk-egnen. To af disse er genopbygget i Hesselvig plantage som et minde fra den tid. Der er fri adgang til området.

9

Akvadukten i Skarrild Dalgasstien Skarrild 6933 Kibæk

lingskanal Dalgas’ overris d Lustrup ril ar Sk krydser i kten funbæk. Akvadu k og er en gerer stadigvæ ark. nm af de få i Da

Se kort side 76

28


oplevelser

Se kort side 83

org hus-Clasonsb 10 Skarrild ej 4 Sdr. Ommev Kibæk Skarrild, 6933

dom . Nu kursusejen rregård i 1920 He . ed 40 ån 18 i m ik aj br m mle træer. I 1505. Tekstilfa med mange ga . ie. Hedegård i rk en or rk pa st hi pa ig rd ng em la væ nn en ge , se Her er der etrappe risler . En 11 ha stor sk ng fi ni en re t rfo m re sa ks Læ . Karstoft Å ejet af Danmar er kæmpestor ndronen, som de do ro r re st blom

R

OPLEVELSE

29


oplevelser

sen us 12 Lak arrildh ved Sk vej 23 me Sdr. Om d il Skarr ibæk 6933 K

30

r en toft Å e og Kars s omu t h d d n il ru arr e små g Ved Sk n a ret m r inspire s med kunstne stor lak n e f . a n t lave ks i åe kring sig nd af la re besta to s n e af d

Se kort side 83


museum 11 Det gamle i Skarrild Hovedgaden 40 Kibæk Skarrild, 6933

Se kort side 76

Flyvergraven

Kirkepladsen

Se kort side 76

på Skarrild K

1A, Skarrild, 69

oplevelser

13

der begivenheder, mange af de Kaj t m sa Her er samlet en ergrav nen, bl.a. Flyv har præget eg n. ne knytning til eg Munks nære til

irkegård

33 Kibæk Den 22. august 1944 blev et La ncaster bombe besætning om fly fra England bord skudt ned med en 7-man over Brædstru ds Alle 7 ombordvæ p og faldt ned rende omkom. lige vest for Sk De bl arrild. ev begravet på hvert år den 5. Skarrild Kirkeg maj er en mind ård, hvor der ehøjtidelighed for de omkomne .

R

OPLEVELSE

31


oplevelser

Se kort side 76

rd

gå le Købmands 14 Den gam 26 Hovedgaden Kibæk Skarrild, 6933

besøg Skarrild er et bmandsgård i ud i så tik Den gamle Kø bu n en man se, hvorda g. an ng værd. Her kan de e vd ha de varer man gamle dage, og

32


oplevelser

16 Skovsnogen

Døvlingvej 1 Kibæk Karstoft, 6933

ft er vling ved Karsto gård Skov i Dø llige ke rs I Døvling Meld fo e ød m , hvor du kan de rå m ro tu bona v et der hvor han skre . Thoraus Hytte esels lev kunstarter bl.a er et op en. Skovsnogen . em st gen Livet I Skov isy st af et ndes sammen område, der bi

Se kort side 83

Kort side 82 (R

4)

g

jnin 15 Kanoudle

Assingvej 10 Kibæk Skarrild, 6933 visse periHer kan der i er til sejlno oder lejes ka Å. rn je tur på Sk

R

OPLEVELSE

33


oplevelser

Se kort side 80

io 17 Dagmar B

Bredgade 36 ing 7280 Sdr. Feld

blevet restau ograf, der er bi e er lig r tid De en til mange ting. Sdr. Felding er rafen bruges Dagmar Bio i og Bi ig el t. sa gg hy nd er virkelig igennem ista Man fornemm reret og helt es koncerter. ld ho af og vises film et besøg. stemning ved

34


Sø 18 Svanholm

oplevelser

Se kort side 83

Bjergevej 77 ing 7280 Sdr. Feld lgrav fra En gammel ku , hvori der ig kr s 2. verden må fiskes. de med Et skønt områ plads, ge rle bl.a. natu e samt nk bæ borde og en rigtig shelters. Der er ing søen. flot gåtur omkr

ri 19 Laksefiske

Søndergade ing 7280 Sdr. Feld r stor lakI Skjern Å er de efiskeriet ks La d. sebestan . starter 16. april

Se kort side 80

ran 20 Skulptur fo irke Sdr. Felding K e egad Hjørnet af Torv og Vardevej ing 7280 Sdr. Feld

Se kort side 80

tudført af kuns En »træmand« nd Li dersen fra ner Jørgen Pe d na og Richar An af et skænk lFe r. Sd til nd R. Nielsens Fo . nd la ding by og op 2009 Afsløret i April

R

OPLEVELSE

35


smuseet 21 Hjemstavn i Arnborg Gl. Skarrildvej Arnborg 7400 Herning

28

oplevelser

org er et useet i Arnb Hjemstavnsm n var et n tid, da egne museum fra de af hvad t også præge hedesogn, men daglige t de til age med åen kunne bidr brød.

rk 22 Jyllands Pa 13 Haunstrupvej ng va Fjelster 6920 Videbæk

Zoo

Danmarks Zoo er en af Jyllands Park r kan man lige zooer. He mest børneven e, sejle, rid r, mange dy røre og fodre eget mere. køre i tog og m dyr fra der over 500 I haven findes raffer. gi til e - fra mus alverdens land gårde ge le t te et der indr For børnene er ere lege. Derudover fl med dyrebørn i alle aldre. pladser til børn

36


NYTTIG

dagpleje

INFO en Lisbet Nyland Peders Nylands fritvalgsordning Skarrild Søndergaardparken 15, 88 97 19 61 95 / 21 25 11

Dorte Sila Kilden Hovedgaden 48, Skarrild 29 78 46 09

E T A V I R P S D L I R R A SK PASNINGSTILBUD rn har mange navne!

valgsordning… Kært ba

frit – privat pasningstilbud,

g Vi tilbyder privat pasnin år for børn 0-3 • i røgfrie hjem • deltid og fuldtid tilsyn • kommunalt tilskud og t aba der ken • søs • fælles legestue hver uge nnem leg • fokus på udvikling ige er stid • fleksible åbning en • samarbejde med Kaldal

ør R ing o g h om le dige p lad s e r !

37


skoler

VELKOMMEN Daginstitution Kaldalen kole • Skarrild S Karstoft • Skarrild/ Kultur- og r Idrætscente

• Skarrild er en levende landsby med en lille tryg børnehave, fritidshjem og skole, hvor alle børn bliver set og hørt. • Vi mener, at trivsel og læring går hånd i hånd. • Vi glæder os over den store flok af frivillige omkring landsbycentrets mange aktiviteter og ikke mindst vores forældreopbakning. • Vi tilbyder gode fysiske rammer og et engageret og kompetent personale.

Kontakt daginstitutionsleder Folke Hansen eller Gunnar Gasbjerg for at høre nærmere… Daginstitution Kaldalen Skolevejen 4 6933 Kibæk 96 28 68 18 kaldalen@herning.dk www.kaldalen.dk 38

Skarrild Skole Skolevejen 6 6933 Kibæk 96 28 76 36 skarrildskole@herning.dk www.skarrild-skole.dk


Solsikken en spænden O. Velkommen til linger og 2 SF fordelt i 3 afde er ev el 0 34 med . le i kommunen ste PALS-sko tant ns ko i Vi er den stør gi er og bobler af en rSkolen syder høj med udfo gligheden er Fa e. undgr e lid bevægels so ed m – kombineret neske og dringer til alle t enkelte men de er gt væ r okratisk m værdier, de de er et højt, hvor mål t be ka ss lle fæ det gode liv. dannelse og e men til givend de jer velkom by e nrn ke ge er l an vi Vi tillid, bejde, hvor ejforældresamar nogle af omdr er pt ce ac og t ek sp om re de e, ej ls de vselsarb ne i vores tri bet ka ss lle ningspunkter æ ef ol lte barn og sk kring det enke de renovering, gennemgriben En . ed rammer for som helh de en e og spænd ny er artet ab sk r de smiljøer, er st gs- og trivsel skolens lærin der os. i 2016 – vi glæ g-skole.dk www.sdrfeldin ole er Felding Sk nd Facebook: Sø

skoler

Skole Sdr. Felding ole de 2-sporet sk

Vores skønne institution er normeret til 104 børnehavebørn og 12 børn i vugg estuen. I Solsikken er alle børn unikke, og vi arbejder på at tilgodese børnenes indiv iduelle behov til gavn for det enkelte barn og fællesskabet. Vi voksne møder det lille barn med en empatisk anerkendende tilgang – hvor omsorg, tryghed og genkendelighe d er omdrejningspunktet. Vi arbejder tæt sammen med skole og SFO, hvor vi sam men har fokus på overgangene for det enke lte barn. – Vi glæder os til forældresamarbejd et. Tlf. 96 28 66 46

Fristedet

Fristedet er en SFO unde r Sdr. Feldin Skole med om g kring 90 børn fra 0.-4.kl. SFO har særli g fokus på om sorg, relatione og på at skab r e rum, tid og mulighed for udfordre børn at enes nysgerrig hed, kreativitet og lyst til gennem egen virksomhed at udforske og læ re nyt. Leg og legepr ægede aktivite ter er dominerende for SFO ’s arbejdsform er. I SFO supple rer leg og læ ring hinanden Børnene har . i høj grad se lvbestemmelse i deres valg af aktiviteter, da vi betragt Fristedet som er et fristed efte r skoletid. Der tilbydes aktiviteter i fo rhold til mål og indholdsbesk rivelsen og med fokus på særlige indsat sområder. Facebook: SF O Fristedet Sd r. Felding

39


AFFALD Teknik og Miljø Genbrug og Affald - Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 80 80 Se også genbrugspladser side 12

APOTEKER M. DØGNSERVICE

BIBLIOTEK

Løve Apoteket

Kibæk

Bredgade 45 7400 Herning Tlf. 97 12 00 22

Solbakken 30 Tlf. 96 28 88 98

Østergades Apotek Østergade 5 7400 Herning Tlf. 96 26 65 00

nyttig info

ALARMERING

Åbent med personale: Mandag 9.00-15.00 Tirsdag 10.00-16.00 Torsdag 13.00-19.00 Med brug af sygesikringskort kan biblioteket benyttes kl. 9.00-21.00 www.herningbib.dk

Kald 112 Meld: Ambulance, brand, politi

Politi 114

NYTTIG

INFO 40

BORGERSERVICE Borgerservice Herning Tlf. 96 28 28 28 Åbningstid: Mandag-onsdag 10.00-15.00 Torsdag 10.00-17.00 Fredag 10.00-12.00 Book en tid til aftale under herning.dk ¬ borger ¬borgerservice ¬ selvbetjening

AFFA


Alarmering 112 Kald 112 Meld: BRAND

DAGINSTITUTION Dagplejere i Kibæk Tina Fauerbye, 27 12 83 66 Janni Hansen, 51 28 08 96 Louise Holm, 60 13 09 28 Birthe Brus Hansen, 22 93 81 02 Susanne Jensen, 40 30 86 97 Jette Johannesen, 29 45 86 20 Lisbeth Nielsen, 40 21 81 94 Inga S. Jensen, 23 90 86 22 Anette Sørensen, 61 26 10 23 Læs mere om dagplejen på www.herning.dk under dagpleje

Kaldalen Skolevejen 4 Skarrild 6933 Kibæk Tlf. 96 28 68 18 Leder: Folke Hansen

Kibæk Skolefritidsordning »Børneuniverset« Velhustedvej 6 6933 Kibæk Tlf. 97 19 13 73 Leder: Henrik Andersen

Klatretræet Velhustedvej 12A 6933 Kibæk Tlf. 96 28 68 40 Leder: Nauja Ulsøe

nyttig info

ALD

BRANDVÆSEN

Sdr. Felding Børnehave Skolegade 13B 7280 Sdr. Felding Tlf. 97 19 83 40 Leder: Jonna Lykke

Sdr. Felding Skolefritidsordning »Fristedet« Skolegade 23 7280 Sdr. Felding Tlf. 96 28 76 86 Leder: Conny Østergård

Stakroge Børneinstitution Engebækvej 30 7270 Stakroge Tlf. 75 34 70 70 Leder: Kirsten Nyholm

FJERNVARME Kibæk Varmeværk Kastanie Alle 10 6933 Kibæk Tlf. 97 19 13 33

Sdr. Felding Varmeværk Bjergevej 33 7280 Sdr. Felding Tlf. 97 19 82 72

FORENING Se foreningsregisteret side 52-67

DÅB

Puljeordning Skarrild Hovedgaden 48, Skarrild 6933 Kibæk Tlf. 29 78 46 09 Leder: Dorte Sila

Se kirkesider side 69

O NYTTIG INF 41


HØREINSTITUT Center for Kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning Tlf. 96 28 49 00

Høreklinikken nyttig info

Lægårdvej 12, Indgang K, 7500 Holstebro Tlf. 78 43 98 50

Øre-næse-hals klinikken

GENBRUGSPLADS Kibæk, Lyager 7 Tirsdag kl. 12.00-18.00 Torsdag kl. 12.00-18.00 Fredag kl. 12.00-18.00 Lørdag kl. 8.00-17.00 Pladsen er lukket ∙ Mandag, onsdag, søndag og helligdage ∙ 24. og 31. december Sdr. Felding, Industrivej 12 Tirsdag kl. 12.00-18.00 Onsdag kl. 12.00-18.00 Fredag kl. 12.00-18.00 Lørdag kl. 8.00-17.00 Pladsen er lukket ∙ Mandag, torsdag, søndag og helligdage ∙ 24. og 31. december

42

Merkurvej 202 7400 Herning Tlf. 97 12 11 12

IDRÆTSHAL IDRÆTSCENTER Kibæk Krydsfelt Velhustedvej 15 6933 Kibæk Tlf. 97 19 14 64

Sdr. Felding Hallen - Det Legende Hus Lupinvænget 2 7280 Sdr. Felding Tlf. 97 19 83 02

Skarrild/Karstoft Kultur- og Idrætscenter Skolevejen 6, Skarrild v/ Kirsten Madsen Tlf. 97 19 61 32

LEJRBYGNING De grønne pigespejdere – »Skovlyst« Ollingvej 10 6933 Kibæk v/ Annalise Høj Tlf. 97 19 66 73

Kibæk FDF – Kredshuset i Kibæk v/ Egon Madsen Møllegaarden 101 6933 Kibæk Tlf. 97 19 22 63

»Skrænten« i Arnborg Tlf. 22 15 25 69 v/ Bjarne Elmholdt Nygade 4 6933 Kibæk bjarneelmholdt@gmail.com

»Spejderly« i Sdr. Felding Tlf. 97 19 88 10 v/ Emil Frølund Præstevænget 157 7280 Sdr. Felding Tlf. 97 19 84 91


LÆGE Lægehuset i Kibæk Tlf. 97 19 16 11 Solbakken 30A www.lægehusetikibæk.dk Telefonkonsultation kl. 8.00-8.30 Tidsbestilling kl. 8.00-10.00

LOKALARKIV

LOPPEMARKED

Kibæk Lokalhistorisk Arkiv Alhuset 6933 Kibæk kibarkiv@hotmail.com Åbent: Tirsdag 15.00-17.00 Leder: Ole Sandfeld Tlf. 97 19 10 64 / 21 66 24 38

Lokalhistorisk forening for Sdr. Felding, Sandet og Stakroge Engholm Centret Nørregade 11 7280 Sdr. Felding Åbent: Onsdag kl. 15.30-17.30 Lukket i skolernes ferie. Leder: Leif Jørgensen Postgården 8,1 7280 Sdr. Felding Tlf. 21 76 45 85 ltj@sdrfelding.dk

Aaskov Y’s Men’s Clubs loppemarked Østerbro 12 6933 Kibæk Lopper afhentes ved henvendelse Tlf. 97 19 80 98 eller 97 19 18 70 / 20 77 28 70 Se også forrest i bogen

nyttig info

Lægen i Borris Storegade 42 Tlf. 97 36 60 27 Telefonkontakt med lægen kl. 8.00-8.30 Tidsbestilling kl. 8.00-13.00

Lægerne i Sdr. Felding Bredgade 1 Tlf. 97 19 84 44 Tidsbestilling kl. 8.00-16.00

Lægevagten i Herning

LOSSEPLADS Se genbrugspladser side 12

Tlf. 70 11 31 31

Øre-næse-hals klinikken Merkurvej 202 7400 Herning Tlf. 97 12 11 12

Skarrild-Karstoft Museum og Lokalarkiv Åbent: Søndag kl. 14.00-16.00 og efter aftale. Lukket fra 15. december til 1. februar. Leder: Susanne Vestergaard Tlf. 29 68 37 60 arkivskarrild@herning.dk

O NYTTIG INF 43


MUSEUM Skarrild-Karstoft Museum og Lokalarkiv Mindestue over flystyrtet i Grene 1944

nyttig info

Åbent søndag kl. 14.0016.00 og efter aftale. Lukket fra 15. december til 1. februar. Leder: Susanne Vestergaard Tlf. 29 68 37 60 arkivskarrild@herning.dk

SKOLE Kibæk Skole Velhustedvej 6 6933 Kibæk Tlf. 96 28 71 80 www.kibaek-skole.dk Leder: Jette Horsted Pedel: Lars Mikkelsen

Leder: Torben Rathe Pedel: Poul Jørgen Jakobsen

Butikudstilling fra tidsrummet 1930-1980

Skarrild Skole

POLITI

Skolevejen 6 Skarrild 6933 Kibæk Tlf. 96 28 76 36 www.skarrild-skole.dk Leder: Gunnar Gasbjerg Pedel: Søren Toksvig

Nærmeste politistation 114

Skolen på Bjergevej

Hent evt. politiets app til mobiltelefonen

Bjergevej 27 7280 Sdr. Felding Tlf. 96 28 76 54

Midt- og Vestjyllands Politi

Leder: Bente Ørris Poulsen ungbp@herning.dk

Nørreport 1 7500 Holstebro Tlf. 96 10 14 48 mvjyl@politi.dk

Politistationen i Herning Nørregade 1 7400 Herning Tlf. 96 27 14 48

44

Herning kommunale Tandpleje Tandklinikken ved Kibæk Skole Tlf. 96 28 71 28 hktki@herning.dk

Sdr. Felding Skole Skolegade 29 7280 Sdr. Felding Tlf. 96 28 76 76 www.sdrfelding-skole.dk

Skarrild Købmandsgård

Åben efter aftale Tlf. 97 19 61 15 / 60 24 90 34

TANDLÆGE

ÆLDREINSTITUTION Aktivitetscentret Alhuset Kastanie Alle 27 6933 Kibæk Tlf. 97 19 12 70

Engholm Centret Nørregade 11 7280 Sdr. Felding Tlf. 96 28 45 90 Leder: Helle Sørensen

Sandfeldgården Plejehjem Sandfeld Alle 25 6933 Kibæk Tlf. 97 19 14 11 Leder: Lilian Vium Søndergaard


m u æ l i b u J

fordenne bog de m er sket med so de , en te es løb n en t ge de t tydeligt, at bo iden« er ikke runder, ses de en« til »Lokalv he an e Pl rn v de ko lle as bi Fra »A et blik på tiden. e af Når man kaster le tiden følger år med udgivels gangne 30 år. kter, så den he ra ka r tilbage på 30 se og de ub Cl en eri. Nogle ’s se kk en ry ud t M gt re s Bo Y’ nd k æ ov r bæ sk ha vi i Aa bejde med Vide vi helt or begejstring, n? Det mener t i et tæt samar Det er med st givelse af boge alle årene være ud en - og st ed vs m er næ é i hv r id er ha en fra er bogen. Det det da fortsat stor opbakning ende, er vi ge sig selv, om e bogen med ør lys giv sp op ud ke og at ås s iv m ke at vil kan lyk r både inform Så længe det så bogen blive sikkert, det er. nærområdet, og allok i .v. foreningsliv m så fejre værdi. ubben kan og , at bogen har bog vi fejrer. Kl e overbevist om nn 40 år, de de ed m på re de 30 år r vi ser tilbage Det er ikke ba værende arts 2019. Nå m nu . s 23 en n bb de klu melighed til 40-års jubilæum ak-

2018d

em eskabende glæde og takn årene haft peng er det med stor er. De har alle m kirkeligt børnem lt, le ka ed lo m til e og tidliger omisk støtte on øk e yd e nationale og e dr nn an ku tiviteter for at omisk støtte til on øk t m sa rbejde og ungdomsa projekter. internationale

30 år me bogen

2019d

40 år me klubben

45


Skoler på Skarrild Sønderland Før 1883 var der en hovedskole i Skarrild, og på Sønderlandet (Karstoft, Ronnum, Grene og Døvling) var skolerne omgangsskoler. Der blev holdt skole i en lejet stue hos gårdmænd i Karstoft og Døvling, hvor læreren så kom til og underviste, og ligeså børnene fra området. I 1883 har skolerne formentlig set ud som fotoet af Ronnum Skole – indtil man omkring 1907 byggede nye skoler i Karstoft og Døvling. Ronnum Skole blev der i stedet lavet en tilbygning til og først senere efter 1925 bygget ny skole.

Alle tre skoler fik omkring 1962 tilbygning med lærerindebolig, toiletter, ekstra klasseværelse m.m. Kun otte år efter, i 1970, blev Sdr. Felding, Assing og Skarrild kommuner sammenlagt til Åskov kommune. Børnetallet var faldende, og i 1972 blev skolerne på Sønderlandet nedlagt.

Hovedskolen i Skarr ild Første skole i Skarrild – blev bygget i 1741. Skolen på fotoet er opf ørt før 1895 – og nedlagt i 1965, hvor den nye hovedskol e blev bygget.

lokalhistorie Skarrild Skole, ca. 1924 Kirkepladsen med Skarrild gl. Skole til venstre – til højre skolelærerbolig. Børn på legepladsen – til højre lå fattiggården. I østre (venstre side af foto) ende af den gl. skole var der lærerindebolig (indgangsdør og et vindue på hver side); resten var skolestuer. Skolegården var efter regnvejr og i vintertiden meget pløret. I begyndelsen var der pumpe i skolegården, hvor skolebørnene fik drikkevand fra – senere blev der opført en fontæne ved indgangsdøren. Begge dele kunne bruges til at give buksevand med. Das fandtes omme i tørvehuset. Skolelærerboligen er senere blevet brugt som graverbolig. Der er indrettet konfirmandstue bag vinduet til venstre, og menighedsrådet bruger rummet ved bestyrelsesmøder og lignende. (2010)

www.herninghistorie.dk Her findes dele af Døvling Skoles historie. Mere historie kan findes i Skarrild-Karstoft Museum og Lokalarkiv – også for de øvrige skolers vedkommende. Se åbningstider m.m. på side 43.

46


1907

Karstoft Hedeskole, ca. 1883-1972 Før den tid omgangsskole. Karstoft Hedeskoles første bygninger er fra 1876.

Karstoft Hedeskole, ca. 1955

1907

1883

lokalhistorie

Døvling Skole, ca. 1883-1972 Før den tid omgangsskole. Bag de store vinduer i gavlen var skolestuen – og resten var lærerbolig. Bygget i 1908 – før den tid var der en ældre skole fra 1878.

Ronnum Skole, ca. 1883-1969 Før den tid omgangsskole. Drengene og læreren står uden for skolen, mens pigerne gemmer sig inde i bygningen. Der er taget foto af eleverne samme dag, men glasnegativet findes ikke mere.

1953

Karstoft Friskole, 1909-2007 Blåhøjvej 60, Skarrild Sogn – Karstoft Samlingshus – Karstoft Kirke i baggrunden og kørestalden til kirken (foran kirken). Karstoft Friskole holdt til i det gl. forsamlingshus i Karstoft by, indtil 1961, hvor der blev opført en selvstændig bygning til friskolen. 1908 startede så friskolen, som fik til huse i Karstoft Forsamlingshus. I 1921 var skolestuen adskilt fra den øvrige del af forsamlingshuset med en bræddevæg. Når karlene i vintertiden kom til gymnastik om aftenen, blev brædderne pillet ned, for om morgenen at blive sat op igen.

Karstoft Friskole, 1961 Bygning opført i 1961.

ORIE

LOKALHIST

47


Skoler i Sdr. Felding I 1908 blev der bygget en ny hovedskole. I stedet for at bygge skolen ved siden af kirken, blev den bygget oppe i Overby. Det synes underligt at bygge en skole så langt uden for byen, men kigger man på folketællingerne, fremgår det, at der boede flere mennesker i Overby end i Nederby, som Sdr. Felding tidligere blev kaldt. I Sdr. Felding var stemningen for hovedskolens placering årsag til megen debat. Der var stor utilfredshed med, at især de mindste elever skulle gå helt til Overby for at komme i skole. Der blev oprettet en friskole –

pogeskole, som havde lokale på gården Engholm. Senere blev der bygget en lille skole, på det der i dag hedder Nørreallé 7. »Æ Træskuel« blev den kaldt, da bygningen var af træ.

lokalhistorie Sdr. Felding Skole, 1960- er i brug

www.herninghistorie.dk Info er tilvejebragt med hjælp fra Lokalhistorisk forening for Sdr. Felding, Sandet og Stakroge, hvor man kan finde flere oplysninger. Arkivet holder til på Engholm Centret. Se åbningstider m.m. på side 43. Sdr. Felding gl. Skole, ca. 1750-1908

48


Sdr. Felding Hovedskole, 1908-1983 Er i dag Sdr. Feldings Efterskole på adressen Sdr. Feldingvej 32.

Sandet Skole, 1908-1961 Er i dag privatbolig.

Stakroge Skole, 1948-1989 Er i dag aktivitetscenter, men blev oprindelig bygget af Sdr. Omme Sogneråd, da Stakroge på det tidspunkt hørte under Sdr. Omme Sogn.

Tarp Skole, 1908-1961 Er i dag privatbolig.

Vester Bjerge Skole, 1908-1961 Er i dag privatbolig.

lokalhistorie

Sdr. Felding gl. Skole, ca. 1750-1908

ORIE

LOKALHIST

49


Assing Sogns skoler 1873-1910 I Assing Sogn lå der 3 skoler: Mikkelborg Skole, Assing Skole og Olling Skole. Det er ikke så meget man ved om skolerne fra den tid. På Lokalhistorisk Arkiv i Kibæk hænger der et stueur, som lærer Løvborg fik af Assing Sogns beboere til sit 25 års jubilæum ved Assing Skole i 1898. Det fortælles om lærer Løvborg, at han elskede at afstraffe børnene med prygl af spanskrørret, der altid lå klar på bordet til at blive benyttet. Mikkelborg gl. skole lå på Hareskovvej 6. Assing gl. Skole lå på Pårupvej 14. Den ejes i dag af Solvejg og Bjarne Møller.

I 1910 blev der bygget fem nye skoler i Assing Sogn. På dette tidspunkt var trælasthandler A. Bredmose sognerådsformand, og han skulle selvfølgelig levere alt materiale til byggeriet. Det gav anledning til en del harme blandt bønderne, der var fattige og vant til at spare. Bønderne var klar over, hvem der kom til at betale gildet. Bredmose stillede ikke op til det efterfølgende sognerådsvalg. Tilsyneladende fungerede de forskellige skoler ganske godt, befolkningen kom dog ikke så meget ud og kendte derfor ikke til hinandens skoler.

lokalhistorie Kibæk Skole, 1910-

www.herninghistorie.dk Der er mange flere oplysninger at hente på Kibæk Lokalhistorisk Arkiv. Arkivet holder til i Alhuset. Se åbningstider m.m. på side 43.

50


ca. 1950

Olling gl. Skole, 1885-1910 Olling gl. Skole var placeret mellem Ollinghedevej og Vorgodvej. Bygningen er nedrevet for mange ĂĽr siden.

Olling Skole, 1910-1958 Er i dag privatbolig.

Hvedde Skole, 1910-1958 Er i dag privatbolig.

lokalhistorie

Assing Skole, 1910-1968 Er i dag spejderhytte.

AlbĂŚkhede Skole, 1910-1961 Er i dag privatbolig.

ORIE

LOKALHIST

51


Sønder Felding Indre Mission er et åbent fællesskab omkring bibelens ord, bøn og lovsang. Vi byder dig velkommen til at være med i vores aktiviteter i missionshuset, Bredgade 35. Se vores hjemmeside www.sdrfelding.indremission.dk for flere oplysninger eller kontakt vores formand Kirsten Johansen, tlf. 50 57 01 91, mail: kirstensjohansen@hotmail.com

Torsdagssamvær

foreninger

for seniorer torsdag eftermiddage kl. 14.30 en gang månedligt. Kontakt Anette og Søren Petersen, tlf. 31 95 43 90.

Fredagsklubben for alle børn fra ca. 4 år - 3. klasse hver anden tirsdag kl. 16.00-17.30. Kontakt Inga Bøndergård, tlf. 20 81 47 70, keldinga@gmail.com

Teenklubben Upstairs (Kibæk) tirsdage kl. 19.00-20.30. Kørsel til Kibæk fra Sdr Felding. Kontakt Søren Bøndergaard, tlf. 22 95 40 70.

IMU for alle unge fra 9. klasse, torsdag aftener. Kontakt Benjamin Baun, tlf. 22 92 23 01.

Å-festival i pinsen 8.-10. juni 2019. Kontakt Leif Larsen, tlf. 27 14 81 14

52

52


om en i m anset ing m n o e, at u eller e k r ig l s o e il f v V drætsnget forening«t.ikDheotld, spille tennis I k æ e as Kib flerstr gymn

n» . å et g og IF er e , gå p t rette sted dviklin ke til u å Kibæk rke fitness p e s us Fd dy r et øn nt fok , er KI du vil onsta god idé elle ingen, ja så fjerde k i lt v e r h n a h re en noget rening t med føre fo rætsfo du går rund ke dig at til kif.dk d I k n I Kibæ e. Så hvis .kibæ ne tæ ls u kun å www fornye rætsgren, d . Se mere p id dig en ny ne fra vi ger r e r ø h

foreninger

I

F O R E N I N G

N Å R

V I

L Æ N G E R E …

53


- en aktiv idrætsf o FRIVILLIG I FORENINGEN?

foreninger

Vi kan altid bruge flere, og husk at det også er værdifuldt for dig!

rening for børn og voksne…

 …Fodbold  …Håndbold  …Gymnastik  …Badminton  …Indoor Cycling  …Motionscenter  …Senior Idræt  …Volleyball

54

Besøg os på www.SFGIF.dk


i Kibæk Vi er for alle piger fra 0. kl. og opefter. Fra 0.-3. kl.: Spire og grønsmutte Fra 4. kl. og opefter: Spejder Vi mødes hver tirsdag kl. 16.00-17.45 i vores spejderhus, Skovlyst, Ollingvej 10, Kibæk. Lektie-café Som et ekstra tilbud til pigerne har vi lektie-café fra kl. 15.15, hvor pigerne kan komme med skolebussen. Pigerne skal medbringe madpakke, som de starter med at spise, hvorefter der er mulighed for at læse lektier, indtil vi starter møde kl. 16.00. Har man ingen lektier, der skal laves, er der mulighed for leg eller andre aktiviteter.

foreninger

Åbningstider Mandag 9.30-18.00 Tirsdag 9.30-14.00 Onsdag 9.30-14.00 Torsdag 9.30-14.00 Fredag 9.30-14.00

Den Blå Mølle vil medvirke til at gøre en forskel i menneskers liv Den Blå Mølle er et værested, som drives af Blå Kors Danmark i samarbejde med Herning Kommune. Vi har gode faciliteter, hvor der er rig mulighed for at være sammen med andre mennesker over en kop kaffe, et spil eller gennem forskellige aktiviteter. Der er også mulighed for at købe billig mad, og der ydes rådgivning og hjælp til mange af dagligdagens små og store udfordringer. Alle er velkomne!

Møllevænget 19 · 6933 Kibæk · Tlf. 97 19 19 55 blaa.moelle@blaakors.dk · www.denblaamoelle.dk Find os på Facebook

55


KIBÆK [FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra!] Aktiviteterne kan være klatring, bæk-rafting, byggeprojekter i værkstedet, juleklip eller overnatning i det fri. Vi synger, bager, laver mad over bål og udfordrer os selv og hinanden på leg og fællesskab. I FDF er der ingen begrænsninger for oplevelserne, men vi møder altid deltagerne med budskabet om evangeliet. Sommerlejren er årets højdepunkt, men med to weekendture årligt er der masser af mulighed for at opleve lejrens frie liv. FDF Kibæk optager medlemmer fra 1. klasse og op. Man kan tilmelde sig året rundt. Vi arbejder med aktiviteter på tværs af alder. Voksne medlemmer er også velkommen. Har du lyst til at være en del af et engageret lederfællesskab, så ser vi frem til at møde dig. Du kan støtte FDF Kibæks arbejde for børn og unge ved at deltage i den årlige julestue første lørdag i december. Arrangementet foregår i Kibæk Mølle, hvor der er julehygge, aktiviteter og boder med lækkerier for hele familien.

foreninger

Kredsleder Roan H. Pedersen T 40 49 19 03 M Roan@FDF.dk

Vi holder møder hver mandag kl. 18.00-19.30 i FDF Kredshuset Landsbyparken 4, 6933 Kibæk

Formand Egon Madsen T 28 90 00 55 M egontma@gmail.com

Indre Mission Skarrild/Karstoft

Legestue i Skarrild

Kom og deltag i fællesskabet og få mere med hjem end du kom med

for børn fra 4 år til 4. klasse, som laver en masse. (Torsdag kl. 15.45-17.00)

for de små, om de kan kravle eller gå. (Onsdag kl. 9.00-12.00)

Børnefrø i Skarrild

KLUB 88 i Skarrild for de seje, som stadig kan lide at lege. (Hver anden mandag kl. 19.00-21.00)

KLUB 88 Hvis du er megacool og kan lide at chille med vennerne mandag aften, så kom ned og hæng ud med de sejeste ledere og juniorer i Skarrild Missionshus hver anden mandag kl. 19-21. Vi laver de vildeste og sjove ting - SAMMEN!!! Så sluk din mobil og lad pc’en tage en slapper og få den fedeste optur sammen med os i KLUB 88!!!

Fredagsfamiliemøder i Skarrild hvor alle spiser og synger, så hele huset gynger. (Se program)

Bibelkredse i hjemmene med plads til undrende spørgsmål

Hey - kan du li’ kage, popcorn, softice, slik??? DET KAN VI!!!

Møder i Skarrild Missionshus

Og så er der lige det allerbedste - du får opdateret ALT hvad du ved om GUD og JESUS!

med alvor og stilhed. Kom og sæt dig ned.

U!! KOM N ar tid! h u d Vi ved

For yderligere oplysninger - kontakt formanden Niels Erik Svendsen-Tune, tlf. 40 96 73 36. Men ellers tag og kig forbi! Du skal være så hjertelig velkommen i Skarrild Missionshus.

56


foreninger

KIBÆK FDF ORKESTER >)¡U'DQPDUNVKHPPHOLJVWHQX'DQPDUNVK\JJHOLJVWHRUNHVWHU@ .LE¨N)')2UNHVWHUHUPXVLNDOVNHRSOHYHOVHUIRUSOLJWHQGHVDPY¨URJ I¨OOHVVNDES§WY¨UVDIDOGHUPHGXGJDQJVSXQNWL)')VY¨UGLJUXQGODJ 9LKDUPHGOHPPHULDOGHUHQ§URJGHUHUSODGVWLOHQGQXËŠHUH'HW NU¨YHULQJHQV¨UOLJHIRUNXQGVNDEHUDWY¨UHPHGRJYLVWLOOHUJHUQHHW LQVWUXPHQWWLOU§GLJKHGIRUGLJ2UNHVWHUHWHUHWEUDVVEDQGPHQVSLOOHUGX HWDQGHWLQVWUXPHQWKM¨OSHUYLGLJJHUQHPHGRPVNROLQJKYLVGXKDUO\VW WLODWY¨UHPHG9LWLOE\GHUJUDWLVXQGHUYLVQLQJIRUE§GHEºUQRJYRNVQH .LE¨N)')2UNHVWHUO¨JJHUY¨JWS§V§YHOGHWPXVLNDOVNHQLYHDXVRPGH VRFLDOHUHODWLRQHUEODQGWPHGOHPPHUQH'HUIRUGHOWDJHUYLM¨YQOLJWS§ NXUVHURJPXVLNVW¨YQHUPHGDQGUH)')PXVLNHUHOLJHVRPYL§UOLJWWDJHU S§ZHHNHQGWXURJVSLOOHUNRQFHUWHUL6\GVOHVYLJ 9LºYHUKYHUWRUVGDJL)')È V.UHGVKXV/DQGVE\SDUNHQ.LE¨N 1\EHJ\QGHUHNOHQNHOWHOOHUJUXSSHXQGHUYLVQLQJ -XQLRURUNHVWHUNOHQWLPHPHGEUDVVEDQGHW %UDVVEDQGHWNOLQFOPLQXWWHUVNDIIHSDXVH .RQWDNW2UNHVWHUOHGHU0DULDQQH62YHVHQWOI

57


»Vi fanger de gode øjeblikke«

Kibæk Fotoklub Sæt din passion i perspektiv

• Bliv dus med dit kamera • Kreativ foto – ude og inde • Alle kan væ re med www.kibaekf

foreninger

otoklub.dk

KIBÆK KROKET KLUB • Hygge • Spil • Godt kammeratskab

KIBÆK KROKETKLUB Alhuset Kontaktperson: Christian Siggaard Tlf. 97 19 18 70

58

Vi spiller mandage og onsdage kl. 13.00. r Kom og væ med!


KI MISS BÆK IONS HUS • Børnekirken – for de mindste • Rødderne – din børneklub • Upstairs – teenklubben • Fredagstræf – familierelateret samvær • Fællesmøder – evangelium og fællesskab • Seniormøder – eftermiddagsmøder

www.kibaekmissionshus.dk foreninger

E G O R K A T S ET

• • • • • •

TED AT GODT S

VÆRE…

Stakroge Borger- og Idrætsforening Stakroge Seniorer Stakroge Beboer- og Kulturhus Stakroge Fotoklub Stakroge Genbrug Stakroge gl. Skole

www.sandet-stakroge.dk 59


ÅSKOV GOLFKLUB Sandetvej 19 · 7280 Sdr. Felding

Mere end bare en golfklub. Sådan lyder vores slogan, fordi vi er en lille hyggelig klub med et stort socialt samvær. I Åskov Golfklub er der plads til alle – også vores gæster, som vi sætter stor pris på.

GREENFEE PRISER e Nedenståend priser gælder ge: alle ugens da kr. 0 25 : er Senior kr. 5 12 : er or ni Ju

foreninger

Aaskov Y’s Men’s Club Scan og mød os på facebook

Klubben bygger på et kristent grundlag. I fællesskab støtter vi nationale og internationale projekter. Aaskov Y’s Men’s Club driver et af Midtjyllands bedste og mest besøgte loppemarkeder. Indtægterne fra loppemarkederne er medvirkende til, at vi hvert år kan støtte kirkeligt børne- og ungdomsarbejde og forskelligt socialt arbejde i ind- og udland.

www.aaskov-ysmen.dk 60


ANTENNE KibÌk Antenneforening Fmd. Kim Mogensen Møllegaarden 141 Tlf. 23 73 84 98

Sdr. Felding Borgerforening Fmd. Dorthe Viborg ŕ ŤWHYRLU ;SM 

KibĂŚk Handelsudvalg

Skarrild Borgerforening Fmd. Tina Pedersen Hovedgaden 20 Tlf. 26 13 63 02

BEBOER Grundejerforeningen Møllegürden

Karstoft Borgerforening Fmd. Niels Petersen Blühøjvej 50 Tlf. 97 19 66 73

KibĂŚk Borgerforening Fmd. Annette Hansen HindkjĂŚr Klintebakken 108 Tlf. 22 31 90 06

Sandet Borgerforening Fmd. Niels Dahl Jensen KĂŚrhedevej 4 Tlf. 75 34 72 80

Fmd. Vicky Hvid Jernbanegade 8 Tlf. 97 19 10 46

Sdr. Felding Handels- og HündvÌrkerforening Fmd. Helle KjÌrsig Mølholmvej 7 ;SM  

FOLKEDANS Karstoft Folkedanserforening Fmd. Arne Hynkemeier Sneppevej 11 Tlf. 42 18 97 87

Sdr. Felding og Omegns Folkedanserforening Fmd. Trine Pedersen Simmelbrovej 37, Sdr. Omme Tlf. 22 73 87 25

HOBBY foreninger

Fmd. Egon Madsen Møllegaarden 101 Tlf. 97 19 22 63

HANDEL OG HÅNDVÆRKER

KibÌk Fotoklub Fmd. Jørgen Jørgensen Klinten 11 Tlf. 40 13 54 22

Sdr. Felding Lystfiskerforening Fmd. Henrik Jensen Ă…parken 6 Tlf. 61 46 20 44

Stakroge Fotoklub Fmd. Peter Arreborg Borgergade 41 Tlf. 31 58 28 59

Aaskov Havekreds Fmd. Kirsten Bergløv Assingvej 6 Tlf. 20 23 45 19

ISTER

REG FORENINGS

61


foreninger

Lev Udviklingshæmmede, Herning Kommune

Røde Kors’ nørklegruppe i Aaskov

Dansk Epilepsiforening, Midtvest Kreds

v/ Inge Lise Pilgaard Vestervænget 16 Tlf. 30 31 92 90

v/ Lis Jørgensen Bavnehøjen 1 Tlf. 23 72 03 00

Fmd. Dinah Lind Christensen J.P. Lauritsensvej 21 Jegindø Tlf. 60 64 68 69

Røde Kors’ besøgstjeneste i Kibæk og Skarrild

Folkekirkens Nødhjælp

Henvendelse til Marianne Linnet Brinkevej 11 Tlf. 31 51 21 05

Røde Kors’ vågetjeneste i Kibæk og Sdr. Felding

HUMANITÆRE

Nr. Bredgade 9 Tlf. 22 92 51 40

Kirkens Korshær Bredgade 20, Sdr. Felding Tlf. 97 19 99 39

Røde Kors’ besøgstjeneste i Sdr. Felding og Stakroge v/ Bodil Johannesen Elkjærvej 9 Tlf. 23 67 95 75

62

v/ Ruth Madsen Sønderbro 21 Tlf. 22 73 20 36

Røde Kors, Aaskov afd. Fmd. Ulla Blok Kristensen Elkjærvej 2, Sdr. Felding Tlf. 29 44 91 81 ullablokkristensen@gmail.com


IDRÆTSCENTRE Kibæk Krydsfelt

Karstoft IF Fmd. Mimi Fisker Rønhoff Blåhøjvej 16, Karstoft Tlf. 51 63 04 87

Fmd. Jan Bach Tlf. 24 63 23 54

Kibæk Badminton Klub

Sdr. Felding Hallen - Det Legende Hus

Fmd. Bo Gydesen Paarupvej 20 Tlf. 61 71 00 79

Fmd. Henrik Skov Mosegaardsvej 4

Skarrild/Karstoft Kultur- og Idrætscenter Skarrild Skole Tlf. 96 28 76 36

Jagtforening: Aage Møller Assingvej 7 Tlf. 97 19 63 47 Skytteforening og riffelskydning: Frank Vestergaard Bavnehøjen 65 Tlf. 97 19 17 58

Dansk Jagtforening Sdr. Felding Bo Pedersen Tlf. 23 41 09 97

Kibæk Bridge Klub

SMS v/ Uffe Jørgensen Tlf. 30 24 99 90

Fmd. Bent Hede Sandfeldparken 23 Tlf. 97 19 13 18

Tennis v/ Henrik Ormstrup Tlf. 21 51 82 60

Kibæk Cykelmotion

Volleyball v/ Knud A. Sørensen Tlf. 23 74 72 10

Karstoft Gymnastikforening Fmd. Ann Christiansen Blåhøjvej 67 Tlf. 22 43 29 83

Kibæk Idrætsforening Fmd. Leon Friborg Jeppesen Klintebakken 86 Tlf. 25 29 72 76 Kasserer Niels Langkjær Tlf. 51 22 40 50 Bordtennis v/ Henrik Ormstrup Tlf. 21 51 82 60

Fitness v/ Bjarne Møller Pedersen Tlf. 25 15 24 74

Fodbold v/ Karsten Nielsen Tlf. 31 42 82 99 Gymnastik v/ Janni Hansen Tlf. 51 28 08 96

Sdr. Felding Billardklub Søndergade 14 Sdr. Felding

Sdr. Felding Gymnastik- og Idrætsforening Fmd. Johnie Larsen Skovbjergvej 26 Tlf. 40 31 83 67

Fed fredag v/ Erik Poulsen Tlf. 23 39 29 30

Floorball v/ Heidi Kiel Tlf. 26 22 11 85

Motion v/ Egon Vingtoft Tlf. 20 10 82 36

foreninger

Assing Sogns Jagtog Skytteforening

Karate v/ Maria Grønbech Tlf. 29 73 15 15

Mountainbike v/ Martin Clemmensen Tlf. 22 59 55 68

Fmd. Preben Hansen Tlf. 23 26 22 94

IDRÆT OG SPORT

Håndbold v/ Lise M. Jensen Tlf. 22 97 84 83

Badmintonafdelingen v/ Helle Nielsen Tlf. 40 56 22 20 Fodboldafdelingen v/ Ulrik Mikkelsen Tlf. 25 78 28 88 Gymnastikafdelingen v/ Laila Gydum Nielsen Tlf. 25 11 78 89

fortsættes…

ISTER

REG FORENINGS

63


Håndboldafdelingen v/ Mai Nedergård Jensen Tlf. 51 84 87 14 Lene Birgitte Hansen Tlf. 30 42 92 34 Diana Hvid Pedersen Tlf. 40 16 16 65 Motions- og Sundhedscenter v/ Joan Andersen Tlf. 60 38 14 49

Sdr. Felding Skytteforening v/ Henning Pedersen Hartvig Skramsvej Tlf. 97 19 85 57

Sdr. Felding Tennisklub v/ John Jensen Mølholmvej 21 Tlf. 23 49 50 02

Senioridræt Kroket Petanque v/ Leif Thomsen Tlf. 97 19 81 66

SFS Cykelmotion

Sponsorudvalg v/ Thorben Nielsen Tlf. 20 23 72 13

Skarrild-Karstoft Jagtforening

foreninger

Volleyball v/ Kirsten Bjerre Tlf. 40 68 16 76

Fmd. Ole Rune Pedersen Solsikkevej 15 Tlf. 20 99 82 96

v/ Mathias Vestergaard Blåhøjvej 64 Tlf. 97 19 62 76

Skarrild Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening Fmd. Frederikke Lyrum Tlf. 26 14 19 88 Badminton v/ Nathalia Juelsgaard Tlf. 22 31 20 28 Billard v/ Torben Skov Tlf. 40 88 58 33 Gymnastik v/ Dorthe Sila Tlf. 29 78 46 09 Skydning v/ Conny Dinesen Tlf. 30 91 38 46

Stakroge Borgerog Idrætsforening v/ Heidi Liza Sørensen Tlf. 75 34 77 44

Aaskov Golfklub Sandetvej 19 Tlf. 28 87 91 07

Aaskov Rideklub Bjergevej 73 Sdr. Felding Fmd. Vivian Mikkelsen Tlf. 20 99 62 13

64


KIRKELIGE Assing-Kibæk Indre Mission v/ Margit Schou Sørensen Paarupvej 15 Tlf. 97 19 24 04 / 40 11 64 04

Assing-Kibæk Indre Missions Børne- og ungdomsarbejde v/ Peter Villumsen Tlf. 97 19 13 99

Blå Mølle

Indre Mission i Skarrild-Karstoft v/ Niels E. Svendsen-Tune Tlf. 40 96 73 36

Indre Missions Legestue Skarrild v/ Mona Dyrholm Søndergaardsvej 7 Tlf. 97 19 99 57

KULTURELLE Fiddlers Folkemusikforening Fmd. Aase Stærk Tlf. 61 67 75 50

Kulturisten Skarrild

Klub 88 Skarrild-Karstoft v/ Birthe Vendelbo Tlf. 97 19 63 04 / 50 56 68 99

Kristelig Lytter- og Fjernseerforening

Fmd. Pia Worm Tlf. 51 18 90 94 Kasserer Søren Toksvig Tlf. 40 63 89 36

Kulturkompagniet for Herning Kommune v/ Doris Nielsen Vejelsigvej 1 Tlf. 30 32 34 57 dandoris.nielsen@gmail.com

Krudttønden Sdr. Felding

Sdr. Felding Kulturforening

Tlf. 40 71 00 25 v/ Anita Kudsk Rabjerg Fruerbyvej 15 Tlf. 28 26 61 28

v/ Lene Schmidt Sdr. Feldingvej 41 Tlf. 20 85 21 10

Børnekirken Assing/Kibæk

Rødderne Kibæk

v/ Hanne Schmidt Tlf. 20 27 92 33

v/ Poul Sørensen Tlf. 23 26 35 28

Stakroge Beboerog Kulturhus

IMU Sdr. Felding

Upstairs-Teen Klub

v/ Benjamin Baun Tlf. 22 92 23 01

v/ Peter Villumsen Ollingvej 18 Tlf. 97 19 13 99 / 40 61 05 44

Den Blå Mølle - Værestedet Tlf. 97 19 19 55

Børnefrø i Skarrild v/ Marie Christensen Tlf. 97 19 64 31

Indre Mission i Sdr. Felding

foreninger

Midtjysk distrikt v/ Villy Risbjerg Tlf. 21 26 81 45

v/ Yvonne Thorø Iversen Tlf. 23 33 34 47

Tlf. 40 23 84 41 Fmd. Knud Tang Ilderhedevej 9 Tlf. 21 76 50 47

Aakoret v/ Bodil Kirketerp Tlf. 21 47 50 43

v/ Kirsten Johansen Tlf. 50 57 01 91

ISTER

REG FORENINGS

65


LANDBO LandboUngdom Regionsfmd. Midtvest Lars Klausholt Tlf. 61 76 85 23 Fmd. Herningegnens Emil Bang Tlf. 22 48 42 36

POLITISK Assing-Kibæk Venstre Fmd. Torben Skovsgård Velhustedparken 33 Tlf. 20 28 12 90

UNIFORMEREDE KORPS De grønne pigespejdere i Kibæk Gruppeleder Else Platz Lauridsen Tlf. 51 50 09 36

Aaskov 4H

Herning Konservative Vælgerforening

Flokleder Trine Graabæk Hansen Tlf. 40 84 21 71

Fmd. Mona Jensen Vestergaardsvej 17 Tlf. 29 45 21 10

Fmd. Karl Højhus Jeppesen Elme Allé 3C Tlf. 40 38 91 38

Annalise Høj Petersen Tlf. 97 19 66 73

PENSIONIST foreninger

Assing-Kibæk Pensionistforening Fmd. Bodil Elkjær Østergade 18 Tlf. 97 19 13 54 / 29 16 60 04

Danske seniorer Fmd. Kim Andreasen Borgergade 35, Stakroge Tlf. 25 78 73 31

Sdr. Felding Pensionistforening Fmd. Viggo B. Nielsen Møllevej 10 Tlf. 97 19 80 64

Skarrild-Karstoft Pensionistforening Fmd. Elva Buhl Tlf. 97 19 61 29 / 40 81 61 29

KristenDemokraterne i Herning Fmd. Jens Ove Kjeldsen Kølkærvej 41, Hammerum 7400 Herning Tlf. 29 70 87 85

v/ Bodil Bonde Pedersen Tlf. 20 49 42 15

KFUM Spejderne i Sdr. Felding

Skarrild-Karstoft Ventre Vælgerforening

Ulveungerne v/ Andreas Bo Johansen Elkjærvej 12 Tlf. 97 19 80 76 / 71 20 41 71

Fmd. Søren Green Grenevej 3, Skarrild Tlf. 20 27 89 04 sorengreen54@gmail.com

Kibæk FDF

Socialdemokratiet i Aaskov Fmd. Vinni Borbjerg Møllegaarden 189 Tlf. 51 35 50 82

TELEFONKÆDE Kibæk og Sdr. Feldingområdet v/ Bodil Johannesen Elkærvej 9 Tlf. 23 67 95 75

66

De grønne pigespejdere i Sdr. Felding

v/ Roan H. Pedersen Alkhøjvej 1 Tlf. 40 49 19 03

Kibæk FDF/KFUK Tambourkorps v/ Dion Tranekær Tlf. 29 29 47 86

Kibæk FDF Orkester v/ Marianne S. Ovesen Tlf. 26 19 24 12


ÆLDRESAGEN Ældre Sagen Aaskov v/ Jeanette Fauerbye Vardevej 122 Tlf. 22 16 26 96

ØVRIGE

Gnisten

Aaskov MC Venner

Fmd. Frederik Grønbæk Tlf. 30 36 75 19

v/ Ejler Stenberg Fjelstervangvej 3 Tlf. 24 41 49 91

Brugerforening for Alhuset

Humørklubben Kibæk

Fmd. Flemming Johannesen Møllegaarden 33 Tlf. 30 25 17 50 flemming@ljohannesen.dk

Fmd. Jette Elley Tlf. 31 35 16 80

Petanque Bodil Elkjær Østergade 18 Tlf. 97 19 13 54 bodile2011@gmail.com

Motorcykelklubben MC Farmers

v/ Carl Chr. Larsen Fjelstervangvej 24 Tlf. 21 40 40 78

foreninger

Kroket Christian Siggaard Elme Allé 8 Tlf. 97 19 18 70 chreva@mail.dk

Aaskov Y’s Men’s Club

Bjergevej 35 Tlf. 42 25 97 23

Aaskov Lions Club v/ Poul Erik Nielsen Velhustedparken 35 Tlf. 21 27 99 14

ISTER

REG FORENINGS

67


rtesag je h n e g n li e d Pengeud Club ’s n e M ’s Y v o nge for Aask r at uddele pe

n fo ’s Club traditio Aaskov Y’s men i vi r tioner. ha sa il ni pr ga /a ninger og or re fo Hvert år i marts le na io at aret er nale og intern hed herfor? Sv til lokale, natio n vi har mulig da or ende hv m og om r orfo estes vedk ge sig selv, hv , som for de fl er m ner, m io le at Man kan spør ed is m an af omsorg klubben består børne- og ungd e llig Det ke lt. rs ganske enkelt, na fo io i ere som internat m foreningsled e såvel lokalt jd r vi be nå ar har en fortid so og rt e, itæ til at hjælp ytning til human vil være med d at ve rts k fo is eller har en tilkn e om rn vi ge lpe økon vores dna, at nge kan vi hjæ et hæ en ke m yr ligger derfor i m st sa ig rse samtid er aktive i dive ’s klubben og der, ikke længere jde i Y’s men be ar re loppemarke ke vo yk st ed re et rbindelse m fo i nne de et målrettet at gø jd af e be ls ar m og udgive atskab. Genne o 12 i Kibæk, br lla er ga st ts Ø godt kammer or på sp . ed m f.eks gang hver mån enter i MCH so em rte ng ef ra ar m som afvikles en d so , ve g ngebeløb , samt serverin nerere pæne pe ge at n Lokalviden-bog be ub kl det muligt for og lignende, er rmål. fo lte ta om les til følgende udde t 2018. elingen i foråre dd eu ng pe fra Billedet her er

en al der sendes fra klubben sk te øt st ge ng ta at mod den udga en ben i hænde in i betragtning til e ub m kl m re , ko væ at al r Fo gning sk en og dels om m. Denne ansø ls om forening ro de he r g ge in n in gn ge sn in sø ly an i ansøgn holde op ling skal der ed og skal inde til næste udde af januar mån t ny t l støtten blive vi ge no de s til. Som efterfølgen ge og sø , r til de es ug ad hv løbet til. Giver ler skal br har anvendt be de tildelte mid e ad rn hv ge , sø es an riv sk kontakte klub n regning, lkommen til at betaling af de ve m so an m lt de ta er ej , be rb ål ud omsa spørgsm børne- og ungd g anledning til elig til kirkeligt dette nye tilta ag ds ve ho s Støtten give præsidenten. es område. skov Kommun Aa e er lig tid t de i

ge

Hvem kan sø

68


KIRKER

R E K R I K eldelse fødslen, anFødselsanm edvirket ved m er od em rd Har en jo eren. e af jordemod meldes denn

rt for at blive kø Kirkebil der mulighed er s e få gn r so ge in te I de fles rmere oplysn tjeneste. Næ ds gu e. fra id es og til hjemm r på sognets i kirkeblad elle

ning d, at du Dåb/navngiv n dette ske ve barn døbt, ka t di hvor du e, rk ki n Ønsker du de i lse til præsten de dåbsen nv en he til r rette ef terfølgende es ød m I . m er medle w w.borger.dk samtale. s digitalt på w de el m an ng ni Navngiv r måneder ef te med NemId. ves senest 6 gi vn na al sk Et barn el. barnets føds

rgang n man Hjemmealte rhjemme, ka altergang de an gælder m et r D ke e. ns m Ø om at kom en st ræ ep m har gn so bede so og andre, ærede, syge sv er. be st ng ne ga tje r ds fo ens gu deltage i kirk svært ved at retages Mægling se kan der fo med skilsmis men et , tig lig vp I forbindelse ing er ikke lo gl æ M g. in gl en mæ . som præster tilbud vi yder

g n, mellemnavn Navneændrin ring af fornav nd æ om e lse til kirVed ønsk tte henvende n kan man re av rn elig med te lp ef æ r hj le el n vil være be ne eg rd Ko . et kekontor talt vejledning. udfyldes digi oplysning og vneændring na om g in Ansøgn Id. r.dk med Nem på w w w.borge

69

kirker

og tale om et Sjælesorg me til præsten m e ko t ss fri di i n r ka ha Enhver . Præsten ligt spørgsmål hverken hver t person Præsten er t. ig pl ds he vs ta ål en taler m m spørgs alrådgiver, og eller soci ationer itu es ns æ læge, psykol er i livets gr sk ne en m igt. Det el ed m of te m uoverkom livet kan virke skriser, liv , om eller der hvor gd delse med sy in rb fo i or man g hv si r, være e situatione tion n isse eller andr Konfirmat io troen. gnenes tradi m so og ils et er sk liv lg b, fø ta om datoer onlig samtale rs nvendelse til pe r he Konfirmations fo s v tte ho re har be s ing herom elsen foretage – for oplysn ionsforbered at rm st nfi fa Ko en . ng løsning præsten r undervisni an som hoSognebånds for dsrummet fo irken hører m en st æ pr t ak m af præsten. Ti nt le af Folkek ed Ko . or man bor. m st hv m , æ So pr gn so ole og ing for konigheden i det tn en æ m lægges af sk ds til d slut te ru el fo eg vedr løse sognebån rmation. En dernærmere info idlertid ved at har fuldført un se sogim lø og n at bt ka d u dø Ve D . er man et andet sogn and af tales i rm st æ nfi firmation er, at præst, pr ko n af en de b dig til bet. Ev t. då blive betjent af visningsforlø får du ret til at nd bå ne . gnebånd til. henmed præsten du har løst so ånd, skal du at løse sogneb er te dig sk ut øn sl du at s er vi H sk øn enden præst, du Vielse sker ved henv vende dig til vielse i kirken m. ro ved en s he gå le ta em æst, m Anmodning om nn ge til, for en sa r, når den pr sten. Vielsen ingen ophøre sn lø sogdelse til præ ds er ån e er eb Sogn ikke læng præsten. gnebånd til, samtale med du har løst so . sted pågældende vedkomnepræst det /bisættelse kan vælge, om for ber se en lø st ds ræ rådsån Jordfæstelse ep gn En sogneb n menigheds kontak tes so e valgret i de øv eller Ved dødsfald ud l, l vi pæ bo de r men bisættelse. dsløseren ha en ved ån er eb av gn gr løso af ds gravelse eller g or ån in kreds, hv or sogneb . for underretn rådskreds, hv elig med bl.a ds lp he Denne sørger æ ig hj en be m re i en der vil væ ansat. kirkegården, serpræsten er rfæ ud . m ed so st n, grav de an m de ntak tes be se/ligLigeledes ko om begravel l anmodning ta gi toret, di on ek en rk r dige des på ki enne godken ttelsæ bi n/ se el brænding. D av deren af begr el rkem Ki an . r ks te bo ef hvor t i sin eittering tilsend e mynnt va le re sen får en kv at r, fo er endvidere . kontoret sørg om dødsfaldet ed sk be r få digheder


N G O S G N I S S A

ASSING

kirker

vidner om ge hundrede år med sine man r de e, gssted for rk lin Ki m sa Assing useum, men et m et e ge ikk er dstjeneste. Man en lang historie, ndag holdes gu sø er ne hv er r im de gt sognet, hvor n, når den i da ilheden i kirke st af de æ gl har også holder åbnet. giver de anser kirken, ård, der omkr eg rk ki d. Fore he dt m ol Den velh og eftertænkso hed for stilhed ig hed, vi ul m llig e ke nd rs fo ge besø afspejler den ne er ed st av gr skelligheden i er besidder. som mennesk og sognemed 1998. Kordegn fra er r k de bæ r Ki idere foregå Sognehuset i gnehuset. Endv So i iror nf nt iko ko in r m og arbejder ha r: Konfirmandllige aktivitete bysalmesang, ba , gs mange forske sla ge ng, kor af man ni vis er tjenester. Mend ds du man e- og familiegu rn bø t m sa er sognehusaftn øder i huset. holder deres m nighedsrådet af 5, hvor præsten lhustedparken Ve på r ge ten i lig r en samtale en Præsteboligen t at aftale tid fo ig ul m er t De . har kontor met. eller privat i hjem præsteboligen e: ns hjemmesid dvidere til kirke Der henvises en . ok bo n.dk samt Face www.assingsog

70

RESSER KONTAKTAD Sognepræst øberg Klaus Buch M k n 5, 6933 Kibæ ke Velhustedpar Tlf. 61 22 25 10 km.dk E-mail: kbm@ Kordegn Elsebeth Rau k en 4, 6933 Kibæ Sandfeldpark Tlf. 97 19 10 43 .dk E-mail: elra@km bejder Sognemedar aard tg of Kirsten Th k 4, 6933 Kibæ en rk pa ld fe Sand Tlf. 20 31 81 01 singsogn.dk E-mail: kt@as Graver sen Svend V. Knud 33 Kibæk 69 5, 11 Vardevej Tlf. 97 19 14 67 dk E-mail: svk@c. der Organist/korle n Gitte Jørgense Tlf. 51 34 65 75 k rgitte@privat.d E-mail: annebi dsformand Menighedsrå n Edith Knudse 03 19 89 51 Tlf. th@mail.dk E-mail: karledi Kirkeværge Jørgensen Mogens Øster 73 Tlf. 40 68 05 ail.com .mogens@gm E-mail: oester


SDR. FELDING KIRKE – en kirke bygget af levende stene Sdr. Felding sogn

KONTAKT Sognepræst Orla Villekjær Skolegade 13 7280 Sdr. Felding Tlf. 97 19 80 91 mail: orvi@km.dk Menighedsrådsformand Anne Marie Thygesen Jensen Bjergevej 41 7280 Sdr. Felding Tlf. 40 64 94 01 mail: am@vjfragt.dk Øvrige oplysninger Se sogn.dk/SønderFelding 71

kirker

har et righoldigt tilbud til mennesker i alle aldre: Søndagsgudstjenesterne, Spaghettigudstjenester nogle fredage, Worship After Dark nogle søndagaftener, fastelavnsgudstjeneste fælles med hele byen, Å-Festival-gudstjenester og meget mere.


SKARRILD KARSTOFT KIRKELIG VEJVISER

kirker

Skarrild

Karstoft

Ilderhede

Kirkesangere: Flemming Thomasen tlf. 97 19 62 14 Anne-Lene Dyrholm tlf. 30 63 62 31

Kirkesangere: Flemming Thomasen tlf. 97 19 62 14

Kirkesangere: Flemming Thomasen tlf. 97 19 62 14

Organist: Henrik Tjagvad tlf. 97 22 43 55

Organist: Henrik Tjagvad tlf. 97 22 43 55

Graver: Niels B. Kristensen Nørrebakken 4 8883 Gjern Tlf. 21 25 56 93

Graver: Jens Peter T. Olesen Hveddevej 34, Skarrild

Menighedsrådets formand: Kirstine Dagmar Thomsen Døvlingvej 6, Døvling 6933 Kibæk

Menighedsrådets formand: Majken Charlotte Hansen Kirkebyvej 139, Hvelplund 7260 Sdr. Omme

Kirkeværge: Grethe Christensen Blåhøjvej 13, st. th.

Kirkeværge: Carsten-Aage Juhl Larsen Borgergade 29 7270 Stakroge

Organist: Henrik Tjagvad tlf. 97 22 43 55 Graver: Emil Kristensen Solbakken 25 6933 Kibæk tlf. 29 87 51 22 Menighedsrådets formand: Birthe Skærbæk Pedersen Skjernvej 129, Skarrild 6933 Kibæk Kirkeværge: Dorte Aagaard Arntsen Assingvej 21, Skarrild 6933 Kibæk

72

Skovvænget Sognepræst: Bjarke Nørholm Pihl, Tlf. 97 19 60 04 (fridag mandag)

Karstoft 6933 Kibæk

6933 Kibæk tlf. 41 24 24 78

19, Skarrild

Herning Kirkekontor Fælles kontor for Herning, Fredens, Hedeager, Sankt Johannes, Arnborg, Fasterholt, Skarrild, Karstoft og Ilderhede sogne Kordegn: Laila Nielsen Jette Neesgaard Adresse: Østre Kirkevej 1 7400 Herning LNI@km.dk tlf. 97 12 23 38 fax 97 12 23 63


SKARRILD | KARSTOFT | ILDERHEDE

KIRKER Børnefrø kl. år til og med 4. For børn fra 4 17.0 0 5.4 15 . rsdag kl Hver anden to , us sh on si i Skarrild Mis 3. Hovedgaden istensen, Info: Marie Kr . tlf. 97 19 64 31

kirker

• Højmessen – den tradition elle gudstjens te, som vi kender den • Frimessen – udvilket hos os i 2004. Har kørt lige si den ca. hver an den søndag. En mere afslap pet form med ry tmisk musik og masser af lovsang • Højskoleaft ener i Ilderhe de • Voksenkor • Små hygge lige landsbyk irker • Årligt 5. m aj-arrangem e n t i Skarrild • Kirkekaffe i Ilderhede • Børneområ de i Karstoft • Byfestgud stjeneste i K arstoft • Årlig julek oncert • Sankt Luc ia-gudstjene ste i Ilderhede • Præsten st år altid til rå dighed for en personl ig samtale

Klub 88 4. klasse. Juniorklub fra .0 0 g kl. 19.0 0-21 Hver 2. manda . us sh on si i Skarrild Mis ndelbo, Info: Birthe Ve 04. 63 tlf. 97 19

ILDERHEDE 73


Haderup

Fårbæk Feldborg Hodsager

Skærbæk

Aulum

Simmelkær

Sørvad Vind Ljørring

Ilskov

Ørre Ørnhøj

Vildbjerg Timring

Abildå

Sunds

Sinding

Nøvling Skibbild

Gullestrup Tjørring

Snejbjerg

Herning Gjellerup Hammerum

Haunstrup Tanderupkær Studsgård

Hauge Lind Kollund Skærbæk Høgild

Kibæk

Kølkær Søbylund

kort

Arnborg

Assing

Fasterholt

Skarrild

Sønder Felding Karstoft Sandet Stakroge

Herning Kommune 74

N


Varde vej Kirke

Kirke gård evej

Vard evej

ej

j

rv

ej rv æ kk u B

Møllebyve

æ kk Bu

Planta gevej

j ve ng

vej up Pår

si As

Syr en stie n

ej højv Alk

Assing

N

Planta gevej

nd et ve j

dve Timlun

kort

ej Kærhedev

Sa

j

ej Timlundv L ill

j eve

San de

Solhjemve j

t v ej

Sandet

N

75


Kl

er øv

ng

Sko vsb o rg vej

N et

s Lu tr up Bæ k

d ed Hv

ej ev

Ho

en ad dg ve

ej

Mølledammen K a ld

Holmparken

vej als

Kildevan gen

t ænge Skovv Daginstitution

Idræts- og kulturcenter 12 AB 3 C

d går de r Søn

Hjerte- Skole starter

v ern

ej Kirk

nal

evej Omm Sdr.

Skj

e p l a d sen

eka

ern

Skj

Å

rr Nø

ej nv jer Sk

ej ev Bøg

n Skoleveje

En n

jer

Å

gv

ej

asst

ien

N nÅ

nal

eka

ørr

Dalg

Kirke

j sve

Bæk

gårdsv

Lustrup

Klinke

er

Skj

rken årdspa Sønderg

Skjern Å

te as s or lad an p

K

kort

Sk

Skarrild 76

ej me v

ej Hesselvigv

Om Sdr.

Lak

sest

ien

Fiskesø

Gejlbj ergve j


Karstoft Å

Ka

rst

of

tS

øn

de

rk

ej rv kæ n ør Bj

an

N

te

rg

å rd

sve

j

al

s Ve

Bl

åh

Nyvej

Ka

rst

Ka

Kirke

of

tS

øn

de

rk

Å

an

al

Karstoft Samlingshus Hjertestarter

E

kort

Miljøkrogen

Karstoft

Højgård svej

rst

ej nsv tio Sta

Eng

ngebækvej

Borgergad e Hjertestarter

Vinkelvej

Beboerhus

En ge bæ kv ej

ge bæ kv

St a d

ej

i o n a ll e

Engebækvej

j

rgade Borge

e Villav

Ho

N ebæ k ve j

En

Bo rg er ga de

oft

j

Siemens Kursuscenter

ve øj

12 AB 3 C

Daginstitution

vej ve n

Stakroge 77


A

B

C

D

1

N

ej

en

Vor god v

Fjelster vang vej

2

akk

Kl

in

te

ba kk e

rken

eldp a Sand f

Kl

in

Bavnehøjen

teb

Møllen

M øl le væ

3

n

Aa

Børnesøen Sandfeld Alle Brogade

ban Jern

b

Ollin

5

gv ej

kr o

g

N yga d e

Eng

Veste ralle Veste rvæn get

e Kastaniea lle

J er n

Ø

ej ngv Olli

de

en

kort

Jernbanegade

ga an e

Kasta nieall e

Enghaven

de ega

Nr. Bredga de

Von Å

e Jernbanegad

Peder Strik kers Gård

Plejehjem

Klinten

øjen neh Bav

4

Sønderb dparken dfel San

Hjertestarter

v

Solk r o g en

Bulderby

G

r E n

Ege v

Lægehus Bibliotek

6

Kibæk 78

Hed e gård vej s-

niealle

Rønnealle

Hjertestarter

Kasta

Solbakke n

Aktivitets

Øste r He d


E

G

H 1 M

en

dp

rd

a r ke

n

å leg øl

Sti til Momhøje

us lh Ve

te

Fjelster vang vej

2 Kibæk Krydsfelt

Mølledammen

ng

d år

en

en

er ag Ly

L

et

rk pa by ds n a

3

ustr ipa rk

Toften en

Ind

nge t

g le

Va rd ev ej

Velh uste dve j

A

Børnesøen

avæ

øl

Genbrugsplads

Mølle går dsv ej

Bækgårdsvej

M

Aa

M øl le væ ng e

rken

æ n

eldp a Sand f

t

Møllesøen

Kibæk Skole Hjertestarter 12 AB 3 C

Brinkevej

Ha

Fa san ve j

r re

sk o

vve j

Kastaniea lle

ev

te ve j

æ ng e t

ej Va rd ev

Hjertestarter

rb

Øs te

j

ve år ds ug

j

St o

gv e

5

Kasta

niealle

Rønnealle

k

ro

Vibev

ve j

Aktivitetscenter Solbakke n

s

Ar nb or

Ege vej

ko

Hå nd væ rk er ve j

v

Hed e gård vej s-

de

es

v

Hjertestarter

En er gi

Solk r o g en

Lægehus Bibliotek

Øst erg ad Træe toppen

Elmealle

Kasta nieall e

N yga d e

ralle E nget

Grønneg a

rr

kort

G

Nr. Bredga de

de

Peder Strik kers Gård

ej ngv Olli

4 Ha

Gl en

Øster gad e

ej

Elme alle

de ega

Bekk asinv ej

ban Jern

Sn ep pe v

Va rd

Brogade

dparken dfel San

Ø

ej

Sønderbro

b

eg a

Hjertestarter

j årdsve Mølleg

Møllen

v

d

F

Øste r He deg årds ve j

6

79


Skovbrynet

Præstebakken

N

Præstevænget

Skjernvej

d ga Aa

e

ej d ev Lin

E lk æ

vej

rkv e Mølho lmve j

vej svig Høg

j eve hav Eng

N e de r b y v ej

ie tan Kas

j vigve Høgs

S

Å rn kje

Åparken

Lærkevej

Plejehjem o lm v ej

Præstev ænge t

Hjejlevej

Vibevej

Mågeve j

Erhvervsvænget

Hjertestarter

Sdr. Feld ingvej Solsikkevej

e

de ga Aa

Engen

Bredg ad

M øl l e d a m s v

ej

ev Møll

ej

L

Øste

rge rbje

Skovbjergvej

er

Bæk

Fru

Hjertestarter

de ga ole Sk

SFO

Sk o

12 A 3 C

Småbørnsskolen

vbje rgv ej

Kirke

Sdr. Felding Hallen

Skjernvej Sdr. Felding Børnehave

de ter ga tar s ed Br erte Hj

vej rge Bje

Tømmergården

Fabriksvej

Vesterga de Torv egad e

Pos tgå rde Nør n real le

Vesterbysvej j

Gl

Præstevæng et

Erhverv sparke n Nørre gad e

ej

e Nørregad

et

Strøget

Rugvæng et nÅ jer

Sk

SFO

12 A 3 C

Skole

M

Skj

ern

Å

Europavej

S k je r nv e j

Va rde vej

K

Var dev ej

get Lupin væn

J

ej . Hø gsvi gv

v ej by

Markvæng j

En g h bsve

ve orn

thå God

Ah

Møllevej

Va rde ve j

vej Sandet

B

I

B

kort

80 de ga er nd ø S

rvej Elkæ

j

t

Præsteskoven

N

4

3

2

1


Sdr. Felding

vigve Høgs

j

rkv e

Skovbrynet

E lk æ Mølho lmve j

vej svig Høg

j eve hav Eng

rvej Elkæ

kort

g Aa

vej

ej svig v

Gl .

Høg

Møllevej

Bjergevej H ar

Sk

ej

ve ms ra

j

ej

ej Nielsens V Richard R.

Genbrugsplads

Ungdomsskolen

g t vi

M øl l e d a m s v

ev Møll

j Industrive

ej d ev Lin

Var dev ej rge

rbje

er

Bæk

Hjertestarter Vardevej 140

Øste

Fru

evej Vard

svej thåb God

ie tan

j

81

vej Sandet

Bjergevej

8

7

6

5


j

vej

rds

aa

Mo seg

ve

by

de

He

j

vej

lsig

Vej e

ve

j

Drongstrup

Kirsdalsvej

jen

Skovve

høj vej

Ræ ve

vej

he de ve j

svej

j

rve

kkj æ

Bu

P

ej

pv

ru aa

Kirkegårdsvej

j

ve

sig

er

Ag

Q

ej ngv

Olli

ej

odv

Vor g

Sønderk ærvej

Ne dre

Vejlgaard

evej

ng

ej Bjørslevv

lli

O

j

pvej

k

Fjelstru

ve

ej

P

de

Albækhed

kæ Bu

rv M

Paarup

amme larksve j

Ollingvej

Ne Age dre rsig vej by

O

ing

ld Fe

Va r

r.

vej

Sd

Over Tarp

ej

sev

Mo

r kje

nv

ej

e

str Sil

j ve up

vej

S

kj

n er

Å

SKARRILD

Klinkegaardsvej

r Hjo

vej

ej

j

gve

bor

Arn

rgv

ej

Å rn je Sk vej g vi el ss

He lbje

Gej

ej nv jer Sk

Nr. Hveddevej Hvedde Moseve j

rgv

Harreskov

ej

ev

all

tsb

R

bje

uld

Sdr. Hveddevej

vej

høj

Alk

j

He Øste deg r ård sve

Over Silstrup

S

Ve l

ASSING

j

KIBÆK G

ej

ej

le øl

ej gv

rpv

Hveddevej

ej Fjelste angv rv

ej byv ver dO

j ve j eve Var d

dv sin

Om

Gi ld ve sig j -

te hu s As

dr.

rril

ej

Ska

ve de

Va r

gv S

or

j

kær

Gran

vej G

svej

A b rn g

me ve

d ul

kovb org

kort

82 er

bj j ve

.K Nr

in

M d

O b

j jve lhø te Vis

S

Lavlundvej

ej

rgv

lbje

Gej

T

4

3

2

1


Sk je gsv rn Å igv ej

Gl.Skolevej

Vesterbjergevej

SDR. FELDING

nvej

Skjer

j

vej

rds

aa

Mo seg

ve

by

de

Lyngholmsvej

Svanholmsø

vej

P

ve

j

Sønderbyvej

j

he de ve

Ild er

Solhjemvej

vej

det

San

vej

ej

STAKROGE

Nr.

lu

Tim

v nd

ej

ej

nev

Gre

S

kj

n er

Å

SKARRILD

Klinkegaardsvej

Engebækvej

rgade

Q

Hovenvej

u

j

e pv

vej

str

Sil

SANDET

nv

r kje

S

Skovbjergvej

Ny går ds

svej Dalga

Over Tarp

Var

Over Silstrup

Borge

O

Birkebyvej Drongstrupvej Europavej

Drongstrup Mark

vej

vej

Albæ

Kirsdalsvej

Sønderk ærvej

Om

ej

R

rgv ej

Å rn je Sk vej g vi el ss

He lbje

Gej

n

jer

Sk

Ve

r ste

r gå

ds

j

ve

KARSTOFT

vej

sborg

Clason

j

k

j

Område-kort

B

ej

ej

gv

er

låb j

de Va r

He

Gamm marksvelej

gev

j

me ve Sdr.

Skovve jen

e Vard

sgår

Bjer

p Tar evej

tvej

hed

Odin

M

Ilderhede Kirkevej

ve

dsvej

in

Sande

eve ren Sdr .G

Sk

Sdr. Ommevej

Overbyvej

H

j

Kær

Dø vl

ing

j

ve

ve

ej

ds

r.

ds tv

år

Sd

ar øj g

ing

ld Fe

.K Nr vej

S

num

Ron

ve j

j jve lhø

te Vis

ej

kort

O b

j

ve ej

ds ft Birkemosev

B

jv

vej

of

kt

Barslund

Ka o st

å Bl

83

nn

um

vej

æ åk Bl

ej rv

Nr. K arsto ftvej

Bjø rnk ær vej

Ro

Lavlundvej

ej

rgv

lbje

Gej

T

8

7

6

5


Borgere

A

A/S Studsgård Entreprenør Velhustedvej 39 . . . . . . . . . . 40 18 75 64

Abc Montage ApS Paarupvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ab Components ApS Bavnehøjen 103 . . . . . . . . . . . . . . Abc Montage ApS Paarupvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abildgaard Design ApS Østerbro 10 . . . . . . . . . . . . . . . . Abildskov Tim Jernbanegade 4 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abildskov Tim Jernbanegade 4 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abrahamsen Finn Asbjørn Engebækvej 57 . . . . . . . . . . . Abrahamsen Finn Asbjørn Engebækvej 57 . . . . . . . . . . . Abrahamsen Finn Asbjørn Engebækvej 57 . . . . . . . . . . . Achermann Anna Elise Landsbyparken 41 . . . . . . . . . . . Achermann Finn Rugvænget 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Achermann Susanne Rugvænget 19 . . . . . . . . . . . . . . . Adamec Josef Blåhøjvej 52 D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adamsen Egon Hveddevej 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22 40 84 52 23 63 93 92 29 48 00 34 97 19 88 77 31 35 06 90 31 34 06 90 26 37 53 93 26 36 87 36 20 94 64 12 50 96 95 80 61 78 80 41 61 77 80 41 32 11 74 32 97 19 60 84

Administrationskontoret, Kibæk Varmeværk Kastanie Alle 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 19 13 33

Advokat Helge Taggatz Nr. Bredgade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 71 76 70

Advokat Kaare Kristensen Silkeborgvej 37, 7400 Herning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 12 62 11

Advokatfirmaet Bliddal & Holmstrøm Bredgade 20 6920 Videbæk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 17 22 44

Salon Afrodite

borgere

A

Brogade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agerskov Dan Bert Blåhøjvej 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ahileswaran Sivapiriya Søndergaardparken 5 . . . . . . . . Ahler Gitte Arvad Klintebakken 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . Ahmad Ahmad Mustafa Engholmvej 68 C. . . . . . . . . . . . Ahmad Leila Ali Brinkevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ahrendsen Frode Vardevej 144. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ahrendsen Lasse Åparken 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ahrendsen Steffen Thorvald Åparken 16 . . . . . . . . . . . . Alexandrowiz Lissy Damgaard Præstevænget 8 . . . . . . . Alexandrowiz Lissy Damgaard Præstevænget 8 . . . . . . .

97 19 29 00 69 14 15 40 22 14 20 52 25 52 22 87 42 33 17 76 42 24 95 27 97 19 80 81 29 93 40 11 23 96 92 00 97 19 88 19 29 84 66 54

Alhuset Aktivitetscenter Kastanie Alle 27 . . . . . . . . . . . . . . . . Alici Kader Cimen Landsbyparken 51. . . . . . . . . . . . . . . Allan Østergaard Madsen Skovsborgvej 2 . . . . . . . . . . . Alsabbagh Mouhamed Mamdouh Engholmvej 10. . . . . . Alsabbagh Mouhamed Mamdouh Engholmvej 10. . . . . . Alsabbagh Mouhamed Mamdouh Engholmvej 10. . . . . . Alsabbagh Mouhamed Mamdouh Engholmvej 10. . . . . . Alsabbagh Mouhamed Mamdouh Engholmvej 10. . . . . . Alsabbagh Mouhamed Mamdouh Engholmvej 10. . . . . . Alsabbagh Mouhamed Mamdouh Engholmvej 10. . . . . . Alstrup Ragnhild Edith Jernbanegade 202 . . . . . . . . . . . Amphi Consult Vistelhøjvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Allan Fløe Kaldalsvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84

97 19 12 70 22 12 27 14 51 97 18 19 60 65 99 32 30 11 74 31 26 48 33 39 22 32 17 77 22 31 96 72 22 22 26 42 22 10 21 34 24 40 51 49 20 32 21 73 42 30 62 79

Andersen Allan Fløe Kaldalsvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Anders Kristian Søndergade 9 . . . . . . . . . . . . Andersen Anders Peter Solsikkevej 23 . . . . . . . . . . . . . . Andersen Anders Peter Solsikkevej 23 . . . . . . . . . . . . . . Andersen Anders Vestergård Skjernvej 147 . . . . . . . . . . Andersen Anette Steffen Mølledamsvej 4 . . . . . . . . . . . . Andersen Anne-Margrethe Præstevænget 175 . . . . . . . . Andersen Anni Bente Alkhøjvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Arne Martin Birkebyvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Benny Gammelmarksvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Benny Gammelmarksvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Benny Gammelmarksvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Betty Rasmine Sønderbro 27 . . . . . . . . . . . . . Andersen Birthe Majbritt Elkjærvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Bjarne Duelund Vestergaardsvej 18 . . . . . . . . Andersen Bjarne Duelund Vestergaardsvej 18 . . . . . . . . Andersen Bjarne Duelund Vestergaardsvej 18 . . . . . . . . Andersen Britt Solhjemvej 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Britta Barslundvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Britta Barslundvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Britta Barslundvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Børge Møllegaarden 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Børge Møllegaarden 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Børge Strøm Sandfeld Alle 25 17 . . . . . . . . . . Andersen Carsten Duch Hovedgaden 29 B . . . . . . . . . . . Andersen Carsten Duch Hovedgaden 29 B . . . . . . . . . . . Andersen Carsten Hald Hjortsbjerg Præstevænget 175. . Andersen Charlotte Sidelmann Strøget 5 . . . . . . . . . . . . Andersen Chris Adolf Kærhedevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Chris Adolf Kærhedevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Chris Adolf Kærhedevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Claus Venø Skjernvej 104 . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Claus Venø Skjernvej 104 . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Claus Venø Skjernvej 104 . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Claus Venø Skjernvej 104 . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Claus Venø Skjernvej 104 . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Connie Marie Møllegaarden 229. . . . . . . . . . . Andersen Ebbe Georgi Velhustedvej 3 . . . . . . . . . . . . . . Andersen Else Lehd Borgergade 17 . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Emma Johanne Nr. Bredgade 4 A . . . . . . . . . . Andersen Eva Staun Hovedgaden 47 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Finn Velhustedvej 17 C . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Finn Ørregaard Sandfeldparken 87 . . . . . . . . . Andersen Freddy Dalgasvej 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Freddy Dalgasvej 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Frits Vestergaard Skjernvej 147 . . . . . . . . . . . Andersen Gerda Lillevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Gudrun G Enghaven 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Gunnar Kristian Mågevej 10 . . . . . . . . . . . . . . Andersen Hans Holbæk Vistelhøjvej 1. . . . . . . . . . . . . . . Andersen Helene Fyhring Vardevej 130 . . . . . . . . . . . . . Andersen Helle Bjørnkærvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Helle Bjørnkærvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Helle Bjørnkærvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Helle Bjørnkærvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Helle Bjørnkærvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22 35 42 01 20 20 00 43 97 19 82 79 23 67 55 70 26 82 84 49 25 36 90 88 53 70 87 81 97 19 19 50 97 19 82 24 97 19 94 94 40 74 61 94 24 48 37 35 21 96 19 64 53 28 39 69 97 19 63 60 51 33 44 32 22 61 63 19 97 19 83 37 75 34 77 10 40 55 08 52 40 55 08 51 97 19 12 43 42 30 49 01 97 19 61 81 97 19 90 45 51 36 50 87 22 53 87 81 42 52 51 88 51 52 89 33 42 92 38 40 21 29 87 33 42 30 47 20 42 30 09 40 29 77 94 80 22 74 40 66 21 15 19 06 20 25 28 61 97 19 19 93 20 40 97 32 97 42 09 18 97 19 98 43 61 60 14 71 20 63 50 19 30 26 95 69 30 26 55 31 97 19 84 49 75 34 70 29 48 42 93 15 97 19 85 54 97 19 65 18 51 53 62 23 60 15 77 44 40 94 26 40 22 86 77 44 22 34 77 30 22 24 29 11


27 15 16 62 28 25 13 49 97 19 96 00 97 19 60 13 51 14 96 17 40 27 67 50 97 19 16 18 75 34 71 25 30 24 71 52 50 82 82 96 20 44 60 19 60 38 14 49 97 19 97 00 51 86 48 65 40 76 29 81 29 11 29 77 97 19 21 29 42 79 48 57 20 46 44 75 42 60 14 55 42 43 72 80 97 19 81 43 21 55 07 99 41 42 97 19 97 19 29 22 93 87 29 22 20 78 29 22 40 53 56 26 29 66 91 60 28 97 15 03 20 36 00 95 26 23 53 50 20 11 65 09 20 91 21 01 97 19 24 49 22 77 47 52 42 80 48 06 30 20 19 81 60 23 19 99 52 17 26 45 40 14 82 89 30 27 80 89 30 25 80 89 22 34 00 74 28 79 82 24 21 46 18 85 60 47 72 90 31 67 30 05 31 22 61 19 31 16 46 66 21 16 28 47 20 77 28 85 20 74 86 12 51 95 20 43 29 16 53 83 24 21 66 19 22 33 70 83 28 43 10 33 20 83 44 06 97 19 95 81 51 35 04 88 23 11 30 19

Andersen Ronny Sønderbro 14 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Runa Wolff Bavnehøjen 43 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Runa Wolff Bavnehøjen 43 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Ruth Birkebæk Klintebakken 78 . . . . . . . . . . . Andersen Ruth Birkebæk Klintebakken 78 . . . . . . . . . . . Andersen Ruth Birkebæk Klintebakken 78 . . . . . . . . . . . Andersen Ruth Irmelin Funderskov Gl. Skolevej 7. . . . . . Andersen Simon Busk Vestergade 8. . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Simon Nonbo Grønnegade 1. . . . . . . . . . . . . . Andersen Simon Nonbo Grønnegade 1. . . . . . . . . . . . . . Andersen Steffan Klintebakken 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Steffan Klintebakken 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Steffan Klintebakken 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Søren Bjørnkærvej 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Thomas Hørby Jernbanegade 30 . . . . . . . . . . Andersen Thomas Mikkel Engedahl Ollingvej 13 . . . . . . Andersen Thomas Mikkel Engedahl Ollingvej 13 . . . . . . Andersen Thomas Strøm Skjernvej 122 . . . . . . . . . . . . . Andersen Thomas Strøm Skjernvej 122 . . . . . . . . . . . . . Andersen Tina Elisabeth Møllevænget 5 . . . . . . . . . . . . . Andersen Tommy Møllegaarden 35 . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Tommy Møllegaarden 35 . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Torben Møllegaarden 229. . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Vagn Fjelstervangvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Vagn Fjelstervangvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Vagn Mosegaardsvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Vagn Esra Sandfeldparken 53. . . . . . . . . . . . . Andersen Vagn Esra Sandfeldparken 53. . . . . . . . . . . . . Andersen Vagn Esra Sandfeldparken 53. . . . . . . . . . . . . Andersen Vagn Lindy Højgaardsvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Vagn Lindy Højgaardsvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Yvonne Helene Sandfeldparken 87 . . . . . . . . . Andreas Abildtrup-Egebæk Sørensen Klintebakken 71 . . Andreas Johannes Maria Sistermans Vestergaardsvej 8 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andreasen Anni Nørre Alle 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andreasen C Bartholin Sandfeldparken 25 . . . . . . . . . . . Andreasen Kaj Falk Nedre Bukkjærvej 7. . . . . . . . . . . . . Andreasen Kaj Falk Nedre Bukkjærvej 7. . . . . . . . . . . . . Andreasen Karsten Kirkeby Sdr. Ommevej 35. . . . . . . . . Andreasen Kent Severin Vardevej 141 . . . . . . . . . . . . . . Andreasen Kim Borgergade 35 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andreasen Morten Præstebakken 5 . . . . . . . . . . . . . . . . Andresen Erling Ørsted Nørregade 18 . . . . . . . . . . . . . . Andrushkiv Vitalii Vinkelvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andrushkiv Vitalii Vinkelvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anette Aaen Og Paarupvej 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ankerstjerne Tanja Nikoline Solhjemvej 7 A . . . . . . . . . . Anna Bente Jensen Vistelhøjvej 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . Anna Ø og Jørgen K Lindhardt Bredgade 37. . . . . . . . . . Anne Marie Kolind Sandfeldparken 9 . . . . . . . . . . . . . . . Anthonsen Inga Bækgaardsvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anthonsen Inga Bækgaardsvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antonsen Nanna Egeskov Skovvænget 2 . . . . . . . . . . . . Arad Boaz Nielsen Klintebakken 92 . . . . . . . . . . . . . . . . Arad Boaz Nielsen Klintebakken 92 . . . . . . . . . . . . . . . . Arad Boaz Nielsen Klintebakken 92 . . . . . . . . . . . . . . . . Arad Boaz Nielsen Klintebakken 92 . . . . . . . . . . . . . . . . Arad Helle Nielsen Klintebakken 92 . . . . . . . . . . . . . . . . Arnbjerg Martin Åparken 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arne Arntsen Assingvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arne Martin Andersen Birkebyvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . .

20 63 30 19 61 38 45 38 26 81 94 93 97 19 20 05 40 18 74 80 24 80 26 97 29 65 19 99 28 45 00 98 41 34 07 78 23 34 21 32 25 76 77 78 24 82 79 66 23 61 33 12 97 18 77 44 23 70 44 02 60 15 80 50 27 79 16 68 97 19 84 73 21 35 88 73 81 73 72 47 97 19 21 67 22 90 24 26 29 89 88 95 51 78 81 99 40 33 26 28 24 63 21 86 97 19 16 46 40 46 68 69 22 78 67 64 97 19 67 74 20 27 57 74 31 31 08 57 20 66 97 44 27 11 41 07 40 61 21 03 97 19 18 03 61 69 75 86 61 69 72 47 97 19 63 13 20 81 07 40 25 78 73 31 22 13 04 96 21 63 70 52 41 23 29 65 40 87 77 72 97 19 21 64 60 62 77 81 51 62 42 72 97 19 24 14 23 24 16 14 97 19 17 64 23 11 10 64 28 10 40 26 52 50 60 77 52 50 30 85 52 30 20 38 51 78 09 78 30 24 23 55 97 19 80 47 20 61 60 55 42 19 83 39

85

borgere

Andersen Helle Sønderkjær Bækgaardsvej 3 . . . . . . . . . Andersen Helle Vestergård Overbyvej 1 . . . . . . . . . . . . . Andersen Henning Skjernvej 135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Henning Skjernvej 116 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Henning Vardevej 101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Henny Margrete Kjærsgaard Kastanie Alle 32 Andersen Henriette Sønderbro 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Henrik Bruno Lillevej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Inge Markvard Timlundvej 17 . . . . . . . . . . . . . Andersen Inger Lise Kastanievej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Inger Lise Kastanievej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Joan Skjernvej 147 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen John Wesley Hjejlevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen John Wesley Hjejlevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen John Wesley Hjejlevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Jytte Møllevænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Jørn Sloth Klintebakken 81. . . . . . . . . . . . . . . Andersen Jørn Sloth Klintebakken 81. . . . . . . . . . . . . . . Andersen Karl Aage Borgergade 17 . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Kim Vardevej 136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Kim Vardevej 136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Kirsten Præstevænget 63 . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Kirsten Præstevænget 63 . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Kirsten C. M. Hjejlevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Klaus Velhustedvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Klaus Velhustedvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Klaus Velhustedvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Kurt Sønderkjær Klintebakken 2 . . . . . . . . . . . Andersen Kurt Sønderkjær Klintebakken 2 . . . . . . . . . . . Andersen Kurt Sønderkjær Klintebakken 2 . . . . . . . . . . . Andersen Lars Christian Freundlich Klintebakken 25 . . . Andersen Lars Hedegaard Guldbjergvej 2. . . . . . . . . . . . Andersen Lena Fløe Kaldalsvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Linda Kristine Vestervænget 20 . . . . . . . . . . . Andersen Lis Ørregård Elme Alle 23. . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Lis Ørregård Elme Alle 23. . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Liselotte Lyse Brogade 14 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Lissy Mågevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Mads Stenhøj Blåhøjvej 52 . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Marianne Mosegaardsvej 4 . . . . . . . . . . . . . . Andersen Marianne Kjær Præstevænget 119 . . . . . . . . . Andersen Marianne Kjær Præstevænget 119 . . . . . . . . . Andersen Marianne Kjær Præstevænget 119 . . . . . . . . . Andersen Marianne Kjær Præstevænget 119 . . . . . . . . . Andersen Martin Bjergevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Minna Krog Østergade 13. . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Niels Bjarne Klintebakken 118 . . . . . . . . . . . . Andersen Niels Bjarne Klintebakken 118 . . . . . . . . . . . . Andersen Niels Bjarne Klintebakken 118 . . . . . . . . . . . . Andersen Niels Bjarne Klintebakken 118 . . . . . . . . . . . . Andersen Ole Møllevej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Ole Møllevej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Peder Bjerregaard Klintebakken 9 . . . . . . . . . Andersen Pia Ollingvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Pia Ollingvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Pia Ollingvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Pia Ollingvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andersen Rasmus Nørregaard Nedre Bukkjærvej 8 . . . . Andersen René Gardum Bekkasinvej 46 1 . . . . . . . . . . . Andersen Rita Wesley Præstevænget 181 . . . . . . . . . . . Andersen Robert Richard Bækgaardsvej 5 . . . . . . . . . . . Andersen Ronny Sønderbro 14 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A


Arntsen Arne Assingvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arntsen Dorte Aagaard Assingvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . Arreborg Conny Sørensen Borgergade 41 . . . . . . . . . . . Arreborg Emil Skals Fjelstervangvej 26 A St . . . . . . . . . . Arreborg Emil Skals Fjelstervangvej 26 A St . . . . . . . . . . Arreborg Peter Dam Borgergade 41 . . . . . . . . . . . . . . . . Askjær Elly Egevej 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aspinall Lone Bach Møllegaarden 273 . . . . . . . . . . . . . . Aspinall Lone Bach Møllegaarden 273 . . . . . . . . . . . . . . Aspinall Lone Bach Møllegaarden 273 . . . . . . . . . . . . . . Assing Sogns Jagtforening Jagtforening Vorgodvej 2 C . Autocorner v/ Karsten Buur-Mouridsen Nr. Hveddevej 1

97 19 60 44 29 40 29 77 40 19 73 98 42 75 36 55 29 83 71 88 31 58 28 59 60 92 52 28 50 66 77 51 40 50 49 56 20 74 49 56 32 19 28 10 22 16 25 86

Automester - Kibæk Autoværksted Industriparken 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avci Sihmehmet Jernbanegade 26. . . . . . . . . . . . . . . . . Avci Sihmehmet Jernbanegade 26. . . . . . . . . . . . . . . . . Avlscentret Guldholmgård ApS.Kibæk Barslundvej 7 . . . Axelsen Morten Præstevænget 125 . . . . . . . . . . . . . . . . Axelsen Morten Præstevænget 125 . . . . . . . . . . . . . . . . Axelsen Morten Præstevænget 125 . . . . . . . . . . . . . . . . Axelsen Morten Præstevænget 125 . . . . . . . . . . . . . . . . Axelsen Søren Timlundvej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Axelsen Søren Timlundvej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Axelsen Søren Timlundvej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ayyad Ibrahim Mahmoud Timlundvej 44 A . . . . . . . . . . .

B

borgere

A

Baade Peter Sønderkærvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baade Peter Sønderkærvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baade Peter Sønderkærvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baar Johannes Nicolaas Wilhelmus Van Blåhøjvej 43 . . . Bach Erling Richard Engebækvej 22. . . . . . . . . . . . . . . . Bach Erling Richard Engebækvej 22. . . . . . . . . . . . . . . . Bach Jan Klintebakken 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bach Jan Klintebakken 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bach Jan Klintebakken 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bach Jan Klintebakken 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bach Nina Ashley Klintebakken 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . Bach Ruth Brinkevej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bach Ruth Brinkevej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bach Ruth Brinkevej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Back Svend Erik Skovvejen 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baden Camilla Stanislaw Grønnegade 17. . . . . . . . . . . . Baden Camilla Stanislaw Grønnegade 17. . . . . . . . . . . . Baden Camilla Stanislaw Grønnegade 17. . . . . . . . . . . . Baden Camilla Stanislaw Grønnegade 17. . . . . . . . . . . . Badita Gheorghe Solkrogen 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bak Benny Holmgaard Aagade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bak Erna Søvad Skovvejen 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bak Flemming Skovsgaard Arnborgvej 8 . . . . . . . . . . . . Bak Henning Søvad Skovvejen 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bak Simon Hedebyvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bak Svend Erik Skovvejen 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bakdal Camilla Bjerg Nr. Bredgade 24 . . . . . . . . . . . . . . Bang Jens Christian Ollinghedevej 10 . . . . . . . . . . . . . . Bang Jens Christian Ollinghedevej 10 . . . . . . . . . . . . . . Bang Jytte Enghaven 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barisic Bahra Rugvænget 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barisic Dragan Rugvænget 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86

97 19 16 44 52 17 73 00 22 25 10 25 28 89 34 26 23 72 86 17 23 25 36 17 22 95 95 79 22 36 37 23 75 34 72 60 30 91 00 34 20 28 22 61 26 33 66 92

Barslund Bjarne Grønnegade 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barslund Brian Kastanie Alle 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barslund Brian Kastanie Alle 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barslund Brian Kastanie Alle 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barslund Helle Natan Kastanie Alle 3 . . . . . . . . . . . . . . . Barslund Helle Natan Kastanie Alle 3 . . . . . . . . . . . . . . . Baskarada Karmela Aagade 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baskarada Marko Aagade 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baskarada Miroslav Bjergevej 21 B . . . . . . . . . . . . . . . . Baskarada Miroslav Bjergevej 21 B . . . . . . . . . . . . . . . . Baun Ivan Allan Skjernvej 106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baun Jette Thusgaard Skjernvej 106 . . . . . . . . . . . . . . . Baun Jette Thusgaard Skjernvej 106 . . . . . . . . . . . . . . . Baun Jette Thusgaard Skjernvej 106 . . . . . . . . . . . . . . . Baun Jette Thusgaard Skjernvej 106 . . . . . . . . . . . . . . . Baun Jette Thusgaard Skjernvej 106 . . . . . . . . . . . . . . . Baun Jette Thusgaard Skjernvej 106 . . . . . . . . . . . . . . . Baunsgård Agroservice Paarupvej 17 . . . . . . . . . . . . . . .

97 19 10 91 97 19 22 24 30 64 65 75 30 64 65 51 60 53 70 73 60 53 52 00 40 86 60 08 40 58 44 20 97 19 81 20 60 72 86 48 97 19 65 01 61 86 85 01 60 94 37 06 27 88 54 55 25 75 37 06 22 92 23 01 22 48 84 06 40 27 27 30

BDJ Regnskab Velhustedparken 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bebe Lars Hovedgaden 21 1 tv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bech Poul Møllegaarden 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bech Poul Møllegaarden 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beck Camilla Førrisdahl Vestergade 26 . . . . . . . . . . . . . Beck Casper Førrisdahl Vestergade 26 . . . . . . . . . . . . . . Beck Kirsten Førrisdahl Vestergade 26 . . . . . . . . . . . . . . Beck Mik Vester Alle 1 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 54 11 15 21 75 35 36 97 19 18 14 20 13 30 58 22 47 48 79 20 68 83 81 23 30 29 72 71 11 16 18

Bed & Breakfast/Bondegårdsferie 31 32 97 15 31 22 97 15 29 86 97 15 52 50 93 00 75 33 56 95 51 43 78 88 53 40 82 22 27 82 70 37 26 39 20 54 24 63 23 54 93 87 40 66 97 19 12 49 60 14 78 96 42 19 53 30 97 19 40 97 53 76 76 93 53 62 62 70 30 43 14 04 21 12 12 80 22 33 72 56 30 21 31 85 22 45 35 97 97 19 17 38 21 20 27 16 20 77 87 88 40 50 35 40 27 64 70 73 97 19 14 96 26 47 10 23 21 42 05 43 50 43 66 60 42 63 84 44

Hvedde Mosevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bedstes Hjørne v/ Caspar Jensen Bennedsen Kærhedevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Begic Sabina Møllegaardsvej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Begic Sukrija Møllegaardsvej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 19 24 71 60 77 11 11 22 47 90 53 22 70 34 45

Hans Pedersen Begravelse Nr Bredgade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Behrmann Ole Sandfeldparken 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . Behrmann Ole Sandfeldparken 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . Bella Rosa Pizza og Grillbar Vardevej 151. . . . . . . . . . . . Belu Andrei-Gabriel Engebækvej 9 B . . . . . . . . . . . . . . . Belu Andrei-Gabriel Engebækvej 9 B . . . . . . . . . . . . . . . Bendtsen Finn Robert Høgsvigvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . Bendtsen Jeppe Møllegaarden 255 . . . . . . . . . . . . . . . . Bendtsen Jette Møllegaarden 255 . . . . . . . . . . . . . . . . . Bendtsen Knud Søndergade 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bendtsen Knud Søndergade 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bendtsen Rasmus Møllegaarden 255. . . . . . . . . . . . . . . Bendtsen Villy Tømmergården 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bendtsen Villy Tømmergården 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bendtsen Byg ApS Møllegaarden 255 . . . . . . . . . . . . . . Bennedsen Caspar Jensen Kærhedevej 15. . . . . . . . . . . Bennedsen Tilde Christine Kærhedevej 15 . . . . . . . . . . . Bennesen Else Høgsvigvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bent Høgild Østergaard Bjergevej 42 . . . . . . . . . . . . . . . Bent Rasmussen Vardevej 123. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bentsen Stella Brun Solbakken 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . Bergløv Kirsten Assingvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bergløv Kirsten Assingvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bergløv Kirsten Assingvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bergløv Kirsten Assingvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Aage Hesselvigvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Aage Hesselvigvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28 78 23 18 21 24 64 61 20 74 40 60 97 19 89 60 60 47 51 17 42 17 43 40 29 65 36 84 30 30 40 39 60 75 90 60 97 19 88 30 30 63 57 89 29 44 50 53 97 19 83 22 22 51 99 71 29 44 91 60 75 33 00 40 60 88 38 32 97 19 81 35 22 67 88 38 22 27 31 80 26 80 23 09 97 19 18 78 24 94 30 55 22 55 94 91 20 23 45 19 97 19 60 41 25 37 10 41


24 85 10 41 97 19 88 70 20 88 59 81 97 19 14 78 22 86 68 48 61 70 18 67 97 19 20 42 22 42 79 86 41 26 61 27 21 96 15 62 29 73 38 20 30 48 76 85 40 89 18 50 29 87 58 94 97 19 89 78 25 66 81 11 23 47 30 38 22 86 89 78 30 21 31 88 25 70 94 91 22 38 44 42 97 19 23 57 26 82 23 57 60 75 05 36 50 45 21 12 50 40 71 65 97 19 13 70 20 78 16 87 50 42 35 34 60 88 21 56 97 19 41 21 50 97 58 05 31 33 23 03 22 90 31 68 30 33 66 86 42 37 51 19 51 74 31 26 27 14 31 21 51 92 35 95 29 70 87 76 29 65 21 95 26 46 68 29 96 99 10 15 97 19 60 21 22 41 82 83 20 72 82 83 30 68 84 13 29 25 64 13 27 12 99 46 25 30 09 60 21 79 58 54 71 70 98 67 53 10 19 76 28 45 44 95 26 66 82 66 41 57 18 07 61 71 26 41 31 16 19 84 51 29 41 09 32 16 21 40 20 13 78 03

Bjerre Per Blåhøjvej 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bjerre Poul Møllevej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bjerre Poul Møllevej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bjerregaard Erna Hesselvigvej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blazevic Aida Solbakken 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blazevic Ivan Solbakken 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blazevic Ivan Solbakken 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blazevic Ivan Solbakken 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bliddal Sanne Peder Strikkers Gård 4 1 . . . . . . . . . . . . . Bliddal Sanne Peder Strikkers Gård 4 1 . . . . . . . . . . . . . Bloch Martin Sommer Overtarpvej 1. . . . . . . . . . . . . . . . Bloch Martin Sommer Overtarpvej 1. . . . . . . . . . . . . . . . Bo Godt Midtjylland ApS Møllegaarden 271 . . . . . . . . . . Boelsgaard Mads Vang Hovedgaden 14 . . . . . . . . . . . . . Boisen Betina Højbjerg Ollinghedevej 5 . . . . . . . . . . . . . Boisen Grethe Bavnehøjen 133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boisen Grethe Bavnehøjen 133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boisen Magnus Tolderlund Klintebakken 88 . . . . . . . . . . Boisen Vibeke Tolderlund Klintebakken 88 . . . . . . . . . . . Boisen Vibeke Tolderlund Klintebakken 88 . . . . . . . . . . . Boisen Invest ApS Bavnehøjen 133 . . . . . . . . . . . . . . . . Bojars Andris Blåhøjvej 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bolesen Robert Solhjemvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93 86 46 87 97 19 82 10 24 79 59 87 97 19 60 17 41 62 16 11 97 19 96 10 53 37 88 09 40 75 02 56 61 26 44 92 27 85 57 60 93 92 16 76 64 69 27 99 25 76 24 17 29 82 72 16 61 39 50 40 97 19 13 58 20 69 50 75 20 69 34 57 40 88 69 94 20 69 50 74 41 29 11 33 27 72 36 39 97 19 84 63

Bolig Butikken Kontor: Velhustedvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Udstilling Jernbanegade 6 Bomholt Helle Hovedgaden 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bomholt Helle Hovedgaden 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bonderup Jørgen Klinten 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Borbjerg Vinnie Møllegaarden 189 . . . . . . . . . . . . . . . . . Borbjerg Vinnie Møllegaarden 189 . . . . . . . . . . . . . . . . . Borbjerg Vinnie Møllegaarden 189 . . . . . . . . . . . . . . . . . Borch Alfred Elkjærvej 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Borch Alfred Elkjærvej 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Borch Alfred Elkjærvej 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Borch Peter Løvkvist Timlundvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . Borch Peter Løvkvist Timlundvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . Bork Kim Poul Mosegaardsvej 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bork Kim Poul Møllevænget 16 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bos Adrianus Dionysius Jozef Bjørnkærvej 12 . . . . . . . . Bos Adrianus Dionysius Jozef Bjørnkærvej 12 . . . . . . . . Bossen Lise Velhustedvej 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bossen Lise Holk Velhustedvej 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . Boysen-Ebler Thomas Bitsch Klintebakken 61 . . . . . . . . Bradara Andelka Engholmvej 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brahe Jørgen Solsikkevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brahms Anna Maria Møllegaarden 57 . . . . . . . . . . . . . . Brahms Anna Maria Møllegaarden 57 . . . . . . . . . . . . . . Brahms Carsten Møllegaarden 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . Brask Gert Rævehøjvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Braun Birgitte Kjær Ollingvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Braun Nadia Sdr. Feldingvej 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Braun Winnie May-Britt Sonne Sdr. Feldingvej 57. . . . . . Braun Winnie May-Britt Sonne Sdr. Feldingvej 57. . . . . . Braun’s Mc Service Nørregade 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . Brdr. Lassen Transport ApS Vestergaardsvej 22 . . . . . . . Brdr. Rasmussen Kibæk A/S Paarupvej 18 . . . . . . . . . . . Bredvig Christian Højgaardsvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bredvig Christian Højgaardsvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bredvig Christian Højgaardsvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brink Elisa Kousgaard Mølholmvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . Brix Niels Drongstrup Mark 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 19 25 00 97 19 69 16 21 79 57 20 20 89 71 63 51 35 50 82 31 66 25 82 24 40 25 82 97 19 81 42 40 35 04 80 25 30 04 81 42 75 14 42 42 75 11 13 42 78 98 45 30 58 26 90 75 34 42 33 24 20 42 86 40 95 53 53 23 70 53 53 21 25 62 83 25 48 17 09 20 91 91 16 96 94 02 53 60 61 29 51 22 40 05 33 61 67 47 48 53 83 43 79 40 59 08 39 97 19 86 22 61 75 84 66 23 69 97 00 21 70 60 07 51 76 44 63 97 22 33 07 23 60 96 05 22 33 70 44 61 71 73 51 28 56 76 50

87

borgere

Bertelsen Aage Hesselvigvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Helle Kjærsig Mølholmvej 7 . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Helle Merete Mølholmvej 7. . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Henning Klintebakken 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Henning Kresten Holm Klintebakken 14 . . . . . Bertelsen Jesper Holmgaard Sandetvej 27. . . . . . . . . . . Bertelsen K Solbakken 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Keld Holm Østergade 10 St th . . . . . . . . . . . . Bertelsen Klara Meldgaard Solbakken 22. . . . . . . . . . . . Bertelsen Kristoffer Kjærsig Mølholmvej 7 . . . . . . . . . . . Bertelsen Kurt Holm Solkrogen 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Nicklas Postgården 10 1. . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Peder Kristian Holm Aavænget 7. . . . . . . . . . . Bertelsen Peder Kristian Holm Aavænget 7. . . . . . . . . . . Bertelsen Peter Thorvald Åparken 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Peter Thorvald Åparken 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Peter Thorvald Åparken 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Peter Thorvald Åparken 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Bertelsen Steffen Mølholmvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berthelsen Axel Edvard Vestergade 6 . . . . . . . . . . . . . . . Berthelsen Axel Edvard Vestergade 6 . . . . . . . . . . . . . . . Berwald Erling Møllegaarden 137 . . . . . . . . . . . . . . . . . Berwald Erling Møllegaarden 137 . . . . . . . . . . . . . . . . . Berwald Gitte Skovvejen 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berwald Gitte Skovvejen 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berwald Gitte Skovvejen 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berwald Jens Klintebakken 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berwald Jens Klintebakken 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berwald Jonas Møllegaarden 149 . . . . . . . . . . . . . . . . . Berwald Karsten Møllegaarden 149 . . . . . . . . . . . . . . . . Berwald Lars Henrik Skovvejen 13. . . . . . . . . . . . . . . . . Berwald Lene Henriette Mosegaard Møllegaarden 137. . Berwald Lene Henriette Mosegaard Møllegaarden 137. . Berwald Lene Henriette Mosegaard Møllegaarden 137. . Bestemselvteksten.Dk & Ungerne.Dk v/ Vibeke Rafn Bækgaard Klinten 60 . . . . . . . . . . . . . . Betts Michael James Sdr. Ommevej 20 A . . . . . . . . . . . . Beyltjens Marc Cyriel Eduward Vardevej 137 . . . . . . . . . Bilgrav Henning Klinten 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilgrav Johanne Marie Bjergevej 18. . . . . . . . . . . . . . . . Bilgrav Ole Bjergevej 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Birch Alice Lyngskov Ollingvej 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . Birch Alice Lyngskov Ollingvej 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . Birch Kaj Egil Vorgodvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Birkebæk Christian Hovedgaden 30 A . . . . . . . . . . . . . . Birkebæk Lis Åparken 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Birkebæk Lis Åparken 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Birkebæk Steen Klinten 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Birkebæk Steen Klinten 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Birkebæk Steen Klinten 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Birkebæk Steen Klinten 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Birkebæk Steen Klinten 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Birkerød Nicolai Holbæk Mosegaardsvej 6 . . . . . . . . . . . Birkerød Nicolai Holbæk Mosegaardsvej 6 . . . . . . . . . . . Bjarne Møller v/ Bjarne Møller Nr. Karstoftvej 30 . . . . . . Bjerborg Steen Tue Kirkepladsen 6. . . . . . . . . . . . . . . . . Bjerg Brian Vedel Strøget 9 Kld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bjerge Helle Huus Møllegaarden 161 . . . . . . . . . . . . . . . Bjerre Jakob Høyen Krogsgaard Møllegaarden 217 . . . . Bjerre Jeannie Krogsgaard Møllegaarden 217 . . . . . . . . Bjerre Jesper Skovsborgvej 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bjerre Lone Præstevænget 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B


borgere

B

Brodde Anni Vinkler Elme Alle 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brodde Lene Vinkler Elme Alle 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . Broe Willy Helge Holm Parken 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brom Franciscus Hendrikus Werenfridus Timlundvej 13 Bruger 3 Velhustedvej 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bruger 4 Velhustedvej 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brunhøj Kim Klinten 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brunhøj Kim Klinten 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brunhøj Kim Klinten 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brunhøj Kim Klinten 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brygger Villy Møllegaardsvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brygger Villy Møllegaardsvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brygger Villy Møllegaardsvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brændstrup Marianne Majgaard Aagade 10 . . . . . . . . . . Buch Chris Sønderbro 20 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buelund Ove Vester Alle 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buelund Ove Vester Alle 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buhl Elva Sara Margrethe Nr. Karstoftvej 9 . . . . . . . . . . . Buhl Elva Sara Margrethe Nr. Karstoftvej 9 . . . . . . . . . . . Buhl Torben Bæktoftvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buhl Torben Bæktoftvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bukalo Erik Velhustedvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bukalo Erik Velhustedvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bukalo Gurli Klintebakken 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bukalo Poul Erik Klintebakken 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . Bundgaard Kristian Birkebæk Hovedgaden 47 A. . . . . . . Bundgaard Niels Hesselvig Skjernvej 105 . . . . . . . . . . . Bundgaard Svend Assingvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bundgaard Svend Assingvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bundgaard Svend Assingvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bundgård Jens Hovedgaden 47 St . . . . . . . . . . . . . . . . . Bundgård Jens Hovedgaden 47 St . . . . . . . . . . . . . . . . . Burdea Dumitru Skarrild Overbyvej 11 . . . . . . . . . . . . . . Burdea Dumitru Skarrild Overbyvej 11 . . . . . . . . . . . . . . Burmeister Benjamin Hveddevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . Busch Jens Allan Vorgodvej 2 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Busch Ulla Voigt Vorgodvej 2 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Busch Ulla Voigt Vorgodvej 2 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buskbjerg Iben Sandager Bavnehøjen 51. . . . . . . . . . . . Buur Claus Møllegaarden 151 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buur Claus Møllegaarden 151 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buur-Mouridsen Dora Østergade 12 B . . . . . . . . . . . . . . Buur-Mouridsen Karsten Nr. Hveddevej 1 . . . . . . . . . . . . Buus Denis Hestbech Vesterbjergevej 5 . . . . . . . . . . . . . Buus Denis Hestbech Vesterbjergevej 5 . . . . . . . . . . . . . Buus Gry Blåkærvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buus Gry Karred Blåkærvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buus Gry Karred Blåkærvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bygvraa Ejendomme ApS Østerbro 1 . . . . . . . . . . . . . . . Bygvraa Transport A/S Østerbro 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . Bylov Birgit Velhustedvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bylov Brian Ollingvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bylov Brian Ollingvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bylov Brian Ollingvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bylov Brian Ollingvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bylov Brian Ollingvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bylov Brian Ollingvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bülow Jeanne Karina Hagelund Borgergade 63 . . . . . . . Bülow Jeanne Karina Hagelund Borgergade 63 . . . . . . . Bülow Kim Mølledamsvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bülow Kim Mølledamsvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bülow Svend Erik Vardevej 152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88

28 97 80 21 40 56 01 62 97 19 63 18 20 77 40 29 23 20 56 15 61 28 09 87 50 49 84 90 31 26 84 90 22 44 21 58 20 23 96 76 97 19 13 79 40 29 23 09 20 18 01 88 21 67 18 83 20 67 41 20 97 19 17 37 26 83 88 37 97 19 61 29 40 81 61 29 61 12 24 19 42 50 24 19 24 60 29 68 21 29 24 53 53 54 52 33 23 33 52 33 97 19 61 33 97 19 61 22 97 19 64 02 25 17 25 39 24 83 72 73 41 20 60 05 30 70 60 05 61 70 76 32 61 66 53 85 28 45 56 84 20 23 18 82 97 19 18 82 24 96 95 21 20 87 78 57 61 60 32 87 22 86 32 87 97 19 13 43 97 19 13 98 40 56 84 98 26 15 98 05 29 72 15 13 29 36 28 72 21 96 97 68 27 82 14 96 40 70 94 26 25 34 85 45 97 19 20 25 41 23 51 61 40 28 20 93 22 89 63 05 22 46 86 05 21 13 39 05 40 81 48 78 21 28 89 22 97 46 15 88 30 68 78 37 51 24 60 01

Bülow Svend Erik Vardevej 152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Byskov Ruth Engkrogen 2 B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Byskov Ruth Engkrogen 2 B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bæk Gitte Munk Klinten 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bæk Søren Vestervænget 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bæk Søren Vestervænget 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bæk Tina Dalbjerg Klinten 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bækgaard Ester Kjærsgaard Klinten 50 . . . . . . . . . . . . . Bækgaard Esther Kjærsgaard Klinten 50 . . . . . . . . . . . . Bækgaard Gunhild Marie Jernbanegade 184 . . . . . . . . . Bækgaard Jesper Langager Møllevænget 13 . . . . . . . . . Bækgaard Jesper Langager Møllevænget 13 . . . . . . . . . Bækgaard Jesper Langager Møllevænget 13 . . . . . . . . . Bækgaard Jørgen Vejvad Klinten 60. . . . . . . . . . . . . . . . Bækgaard Mads Blåhøjvej 67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bækgaard Vibeke Rafn Klinten 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . Bækgård Gunhild Jernbanegade 184 . . . . . . . . . . . . . . . Bækmand Dorte Søndergade 12 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Bødker Jytte Blåhøjvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bødker Leif Blåhøjvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bøjgaard Cecilie Kjær Nørregade 11 St 2 . . . . . . . . . . . . Bøjgaard Cecilie Kjær Nørregade 11 St 2 . . . . . . . . . . . . Bøjgaard Erling Mindsvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bøjgaard Erling Mindsvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bøjgaard Henrik Rønne Alle 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bøjgaard Kirsten Falk Møllevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . Bøjgaard Palle Kristian Bredgade 11 C . . . . . . . . . . . . . . Bøndergaard Henrik Assingvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bøndergaard Henrik Assingvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bøndergaard Jytte Gro Kirkegaardevej 3 . . . . . . . . . . . . Bøndergaard Kristian Oggesen Åparken 30 . . . . . . . . . . Bøndergaard Kurt Madsen Albækhedevej 3 . . . . . . . . . . Bøndergaard Kurt Madsen Albækhedevej 3 . . . . . . . . . . Bøndergaard Kurt Madsen Albækhedevej 3 . . . . . . . . . . Bøndergaard Kurt Madsen Albækhedevej 3 . . . . . . . . . . Bøndergaard Marianne Assingvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . Bøndergaard Marianne Assingvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . Bøndergaard Marianne Assingvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . Bøndergaard Ole Oggesen Arnborgvej 23. . . . . . . . . . . . Bøndergaard Peter Kirkegaardevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . Bøndergaard Solveig Velhustedvej 43. . . . . . . . . . . . . . . Bøndergaard Solveig Velhustedvej 43. . . . . . . . . . . . . . . Bøndergaard Solveig Velhustedvej 43. . . . . . . . . . . . . . . Bøndergaard Solveig Velhustedvej 43. . . . . . . . . . . . . . . Bøndergaard Solveig Velhustedvej 43. . . . . . . . . . . . . . . Bøndergaard Torben Hvedde Mosevej 6 . . . . . . . . . . . . . Bøndergaard Biler v/ Peter Bøndergaard Kirkegaardevej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bøndergård Karl Oggesen Skjernvej 117 . . . . . . . . . . . . Bøndergård Keld Sdr. Feldingvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . Bøndergård Marianne Assingvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . Bøndergård Steen Overtarpvej 2 A . . . . . . . . . . . . . . . . . Børgesen Inger Lavlundvej 1 St tv . . . . . . . . . . . . . . . . . Børgesen Keld Westergaard Lavlundvej 1. . . . . . . . . . . . Børgesen Keld Westergaard Lavlundvej 1 St tv. . . . . . . . Bøttcher Jan Timlundvej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bøttcher Karen Klintebakken 120. . . . . . . . . . . . . . . . . .

24 78 60 68 97 19 28 66 53 41 33 30 51 29 22 68 97 19 21 47 21 84 59 47 51 94 49 28 30 20 16 90 97 19 16 90 31 66 62 45 53 31 64 89 22 67 55 44 21 33 12 34 22 79 66 86 69 13 37 27 61 79 66 86 97 16 62 45 41 19 51 56 22 54 02 48 97 12 08 49 97 12 79 94 29 16 53 94 97 19 80 01 20 67 21 70 51 20 73 10 23 35 01 43 60 92 91 40 42 34 87 10 42 33 57 10 60 88 96 76 97 19 98 88 97 19 27 25 51 93 08 86 22 19 01 32 20 11 08 86 42 30 77 90 26 19 87 74 20 86 65 02 97 13 76 36 96 99 66 76 61 69 33 84 60 22 11 81 25 79 16 08 22 64 64 74 20 91 35 45 97 19 16 36 40 19 36 76 97 19 61 74 97 19 40 70 97 19 65 02 97 19 87 24 40 46 40 66 97 19 64 80 23 30 84 80 81 54 99 95 20 28 26 99


C

97 19 15 00 60 68 17 55 97 19 90 04 30 54 29 64 40 92 97 16 97 19 17 55 29 46 01 73 97 19 17 98 53 68 87 68 40 32 93 97 20 57 30 32 51 74 78 12 46 54 17 49 26 35 94 09 42 24 02 49 20 66 32 29 40 17 40 96 61 85 66 45 50 72 80 87 22 90 32 89 42 70 03 35 26 33 03 35 71 90 03 35 91 52 66 30 20 85 56 46 23 34 14 39 20 92 54 75 20 61 28 27 71 78 02 95 97 19 89 48 51 86 65 85 28 11 77 28 26 78 28 04 26 35 98 70 91 53 97 46 97 19 11 27 42 18 23 59 97 19 86 35 97 21 20 06 24 82 20 06 23 46 11 85 75 34 72 29 42 16 82 30 31 20 13 51 60 74 97 91 25 77 32 70 60 56 01 57 34 10 50 73 25 52 43 16 40 48 79 16 40 52 70 08 20 89 06 22 97 19 81 84 30 48 21 35 97 19 61 79 97 19 61 49 23 46 15 97 22 90 24 70 97 52 02 51

Storegade 64a 6900 Skjern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Harry Finn Bækgaardsvej 4. . . . . . . . . . . . . Christensen Harry Finn Bækgaardsvej 4. . . . . . . . . . . . . Christensen Helle Villum Åparken 12 . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Helle Villum Åparken 12 . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Helle Villum Åparken 12 . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Helle Villum Åparken 12 . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Helle Vium Gejlbjergvej 37 . . . . . . . . . . . . . Christensen Henning Finderup Møllegaarden 23 . . . . . . Christensen Henning Finderup Møllegaarden 23 . . . . . . Christensen Henny Solveig Bekkasinvej 42 . . . . . . . . . . Christensen Henriette Kousgaard Møllevej 4 . . . . . . . . . Christensen Henrik Vestergaardsvej 2 . . . . . . . . . . . . . . Christensen Henrik Skovbjergvej 42. . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Henrik Kjeldsen Hedegaardsvej 2 . . . . . . . . Christensen Inger Lise Buur Bækgaard Aagade 38 . . . . . Christensen Irene Engebækvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Irene Engebækvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 36 61 05 51 53 63 09 40 19 61 79 30 13 50 23 29 33 66 96 26 39 83 78 22 16 36 99 20 18 10 23 30 44 79 15 23 29 38 15 21 69 66 21 22 86 71 22 97 19 62 13 20 29 64 71 25 21 95 24 29 91 84 39 34 12 91 10 21 68 12 51

A/S Murermester Jan Christensen Gejlbjergvej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Jan Kriegbaum Søndergaardparken 9. . . . . Christensen Jan Kriegbaum Søndergaardparken 9. . . . . Christensen Jannie Kousgaard Præstebakken 6 . . . . . . . Christensen Jens Vardevej 149 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Jens Thorvald Præstevænget 153 . . . . . . . . Christensen Jens Thorvald Præstevænget 153 . . . . . . . . Christensen Jeppe Carit Dalgasvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Jesper Langbo Vorgodvej 7. . . . . . . . . . . . . Christensen Jette Birkemosevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Jette Bundgaard Klintebakken 41 . . . . . . . . Christensen Jim Beck Blåhøjvej 66 St mf. . . . . . . . . . . . Christensen John Abildgaard Møllegaardsvej 26 . . . . . . Christensen John Abildgaard Møllegaardsvej 26 . . . . . . Christensen Jytte Nedergaard Møllegaardsvej 26. . . . . . Christensen Jørgen Buur Uhrskov Paarupvej 25 . . . . . . . Christensen Jørgen Buur Uhrskov Paarupvej 25 . . . . . . . Christensen Jørgen Buur Uhrskov Paarupvej 25 . . . . . . . Christensen Jørgen Buur Uhrskov Paarupvej 25 . . . . . . . Christensen Jørgen Vium Skjernvej 126 . . . . . . . . . . . . . Christensen Jørgen Vium Skjernvej 126 . . . . . . . . . . . . . Christensen Karl Haubjerg Døvlingvej 3 . . . . . . . . . . . . . Christensen Kirsten Bavnehøjen 55 . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Klaus Peter Bavnehøjen 55 . . . . . . . . . . . . . Christensen Klaus Peter Bavnehøjen 55 . . . . . . . . . . . . . Christensen Knud Birkemosevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Knud Birkemosevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Knud Birkemosevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Lars Wenzel Nørre Alle 4. . . . . . . . . . . . . . . Christensen Lars Wenzel Nørre Alle 4. . . . . . . . . . . . . . . Christensen Lasse Møllegaarden 13. . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Leif Møllevej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Lene Møllegaarden 271 . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Lene Møllegaarden 271 . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Lene Møllegaarden 271 . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Leni Viola Møllevej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Lucie Tekla Vardevej 119 . . . . . . . . . . . . . . Christensen Maibritt Piihl Præstevænget 235 . . . . . . . . . Christensen Maibritt Piihl Præstevænget 235 . . . . . . . . . Christensen Marianne Langbo Vorgodvej 7. . . . . . . . . . .

40 79 89 86 60 19 69 27 31 32 57 59 61 78 57 57 41 42 96 24 97 19 88 14 24 82 99 14 53 58 58 03 22 94 03 46 21 78 57 44 28 30 43 41 52 24 67 11 97 19 14 80 60 84 97 23 26 18 14 80 61 76 54 40 60 48 78 52 60 48 78 48 40 31 36 20 97 19 82 97 23 26 26 54 97 19 62 31 29 26 57 32 97 19 17 32 61 33 73 32 97 19 61 51 97 12 08 06 40 18 61 51 30 36 93 85 29 45 93 85 40 45 15 59 21 91 12 11 61 72 28 17 42 74 19 17 30 48 62 49 30 20 84 35 50 98 06 04 40 36 65 05 30 14 38 66 23 20 55 82

89

borgere

Callesen Agnete Marie Brogade 7 B . . . . . . . . . . . . . . . . Callesen Herdis Kirkeby Møllegaarden 73 . . . . . . . . . . . Callesen Knud Erik Bjergevej 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Callesen Knud Erik Bjergevej 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Callesen Linda Bjergevej 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Callesen Svend Møllegaarden 73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Callesen Svend Møllegaarden 73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Camping-Forum ApS Østerbro 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carina Linda Vester Alle 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carsten Preben Rønhoff Blåhøjvej 63 . . . . . . . . . . . . . . . Carsten Rønhoff Blåhøjvej 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carsten Thøger Simonsen I/S Gejlbjergvej 38. . . . . . . . . Carstens Carsten Peter Bjergevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . Carstens Carsten Peter Bjergevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . Carstens Ulla Sylvia Bjergevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Casas Ellen Enverzo Mågevej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cebeco Fourage A/S Paarupvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . Cesko Nedzad Søndergade 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cesko Nedzad Søndergade 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chanette Mobil Grankærvej 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chernookov Anatoli Mågevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chernookov Anatoli Mågevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chernookov Anatoli Atanasov Mågevej 8 . . . . . . . . . . . . Christensen Aage Lindhardt Østergade 8 . . . . . . . . . . . . Christensen Aage Lindhardt Østergade 8 . . . . . . . . . . . . Christensen Aksel Kousgaard Mølholmvej 9 . . . . . . . . . . Christensen Alice Fruerbyvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Allan Bilgrav Kaldalsvej 12 . . . . . . . . . . . . . Christensen Allan Tom Bredgade 43 Kld . . . . . . . . . . . . . Christensen Anita Lynge Mølholmvej 12. . . . . . . . . . . . . Christensen Anita Schmidt Sdr. Feldingvej 39. . . . . . . . . Christensen Anita Schmidt Sdr. Feldingvej 39. . . . . . . . . Christensen Anita Schmidt Sdr. Feldingvej 39. . . . . . . . . Christensen Anja Brøchner Guldbjergvej 2 . . . . . . . . . . . Christensen Annemette Meldgaard Solbakken 2 1 th . . . Christensen Arne Glentevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Arne Meldgaard Glentevej 14 . . . . . . . . . . . Christensen Arne Sønderby Nørregade 29 . . . . . . . . . . . Christensen Bendt Aagade 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Bent Aagade 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Birthe Kastanie Alle 16 B . . . . . . . . . . . . . . Christensen Bo Ilderhedevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Bo Højlund Ollingvej 39. . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Bo Højlund Ollingvej 39. . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Camilla Møllevænget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Camilla Møllevænget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Daniel Præstevænget 52. . . . . . . . . . . . . . . Christensen Daniel Præstevænget 52. . . . . . . . . . . . . . . Christensen Duangporn Silstrupvej 10 . . . . . . . . . . . . . . Christensen Edel Marie Ilderhedevej 4 . . . . . . . . . . . . . . Christensen Egon Lærkevej 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Else Marie Bjergevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Erna Skovbjergvej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Eva Solbakken 2 St tv. . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Finn Bækgaardsvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Frans J. Birkemosevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Frans Jørgen Birkemosevej 2 . . . . . . . . . . . Christensen Gerda Birgitte Nørre Alle 8 . . . . . . . . . . . . . Christensen Gitte Hveddevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Christensen Gitte Hveddevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 66 05 20

Hans Skov Christensen

C


borgere

C

Christensen Marjo Sarita Solsikkevej 22 . . . . . . . . . . . . Christensen Mary Petrea Kroer Nørre Alle 4 . . . . . . . . . . Christensen Mette Møller Vestergaardsvej 2. . . . . . . . . . Christensen Mette Møller Vestergaardsvej 2. . . . . . . . . . Christensen Michael Åparken 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Michael Åparken 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Michael Møllevænget 8. . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Mikkel Peder Strikkers Gård 2 St . . . . . . . . Christensen Mikkel Peder Strikkers Gård 2 St . . . . . . . . Christensen Mikkel Peder Strikkers Gård 2 St . . . . . . . . Christensen Mikkel Peder Strikkers Gård 2 St . . . . . . . . Christensen Mikkel Peder Strikkers Gård 2 St . . . . . . . . Christensen Morten Vardevej 114. . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Morten Klintebakken 66 . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Morten Christian Klintebakken 66 . . . . . . . . Christensen Niels Christian Nørre Alle 4 . . . . . . . . . . . . . Christensen Niels Langbo Vorgodvej 7 . . . . . . . . . . . . . . Christensen Niels Langbo Vorgodvej 7 . . . . . . . . . . . . . . Christensen Niels Langbo Vorgodvej 7 . . . . . . . . . . . . . . Christensen Niels Sand Præstevænget 4 . . . . . . . . . . . . Christensen Osvald Thyge Vestergade 18. . . . . . . . . . . . Christensen Per Grønnegade 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Per Klit Vistelhøjvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Poul Bank Blåhøjvej 13 St th. . . . . . . . . . . . Christensen Poul Bank Blåhøjvej 13 St th. . . . . . . . . . . . Christensen Poul Bank Blåhøjvej 13 St th. . . . . . . . . . . . Christensen Ragnhild Elme Alle 3 B . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Ragnhild Elme Alle 3 B . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Randi Chabert Vardevej 114 . . . . . . . . . . . . Christensen Rasmus Sand Nørregade 24 . . . . . . . . . . . . Christensen Rene Sandfeldparken 85 . . . . . . . . . . . . . . Christensen Sabrine Kroer Bjørslev Landsbyparken 28. . Christensen Steen Lind Silstrupvej 10 . . . . . . . . . . . . . . Christensen Steffen Odd Dalen Hovedgaden 26 . . . . . . . Christensen Susanne Sandetvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Sven Nørgaard Bavnehøjen 47 . . . . . . . . . . Christensen Sven Nørgaard Bavnehøjen 47 . . . . . . . . . . Christensen Søren Aastrup Silstrupvej 2. . . . . . . . . . . . . Christensen Søren Aastrup Silstrupvej 2. . . . . . . . . . . . . Christensen Søren Vormisto Bredgade 21 St . . . . . . . . . Christensen Tommy Bank Silstrupvej 3 . . . . . . . . . . . . . Christensen Tommy Bank Silstrupvej 3 . . . . . . . . . . . . . Christensen Torben Møllevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Torben Møllevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Torben Møllevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Torben Lindhardt Elme Alle 13 . . . . . . . . . . Christensen Tove Anna Kriegbaum Hovedgaden 51 . . . . Christensen Tove Anna Kriegbaum Hovedgaden 51 . . . . Christensen Trine Møllegaarden 135 . . . . . . . . . . . . . . . Christensen Vita Solvejg Bjergevej 23 B . . . . . . . . . . . . . Christensen Vita Solvejg Tømmergården 6 . . . . . . . . . . . Christensen Yrsa Kathrine Sand Bekkasinvej 27 St. . . . . Christian Ravn Jørgensen Skjernvej 119 . . . . . . . . . . . . Christiansen Ann Birk Holm Blåhøjvej 67 . . . . . . . . . . . . Christiansen Annika Juul Kastanie Alle 11 St . . . . . . . . . Christiansen Dan Arvad Møllegaarden 269. . . . . . . . . . . Christiansen Elsebeth Skinhøj Høgsvigvej 13 . . . . . . . . . Christiansen Elsebeth Skinhøj Høgsvigvej 13 . . . . . . . . . Christiansen Elsebeth Skinhøj Høgsvigvej 13 . . . . . . . . . Christiansen Elsebeth Skinhøj Høgsvigvej 13 . . . . . . . . . Christiansen Erik Mosegaardsvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . Christiansen Heidi Elme Alle 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

52 41 01 43 51 50 12 22 27 82 62 13 20 78 44 17 96 99 66 97 96 99 66 96 35 11 73 67 41 84 17 69 20 99 63 31 20 99 11 41 20 98 36 68 20 98 32 38 97 13 66 04 97 11 62 61 22 56 50 37 51 50 12 30 40 91 94 15 22 71 94 99 20 96 56 48 22 76 13 08 97 19 90 94 40 26 23 16 97 19 61 31 97 19 61 09 40 14 49 09 30 64 37 09 97 19 64 28 21 91 78 27 50 40 48 04 20 27 93 90 97 19 20 15 53 31 96 24 22 73 92 90 42 74 42 12 20 89 40 16 97 19 19 11 50 56 29 13 42 42 12 64 26 24 50 61 23 46 11 82 40 88 69 21 26 28 05 21 93 88 78 83 60 56 06 06 22 57 86 75 20 97 21 71 97 19 60 54 30 14 14 38 22 40 04 75 97 19 83 92 30 25 83 92 24 45 58 79 20 64 10 34 40 87 25 75 60 21 97 51 97 19 29 19 93 90 67 52 50 18 89 15 42 72 07 35 41 57 27 30 40 38 24 15 60 94 94 01

Christiansen Helle Glentevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christiansen Lene Møllegaarden 269 . . . . . . . . . . . . . . . Christiansen Lene Møllegaarden 269 . . . . . . . . . . . . . . . Christiansen Lene Møllegaarden 269 . . . . . . . . . . . . . . . Christiansen Michael Damgaard Møllegaarden 215 . . . . Christiansen Peter Sdr. Ommevej 26 . . . . . . . . . . . . . . . Christiansen Peter Sdr. Ommevej 26 . . . . . . . . . . . . . . . Christiansen Peter Birk Sdr. Ommevej 26 . . . . . . . . . . . . Christoffersen Hans Jørgen Strøget 6 St . . . . . . . . . . . . Christoffersen Hans Jørgen Strøget 6 St . . . . . . . . . . . . Christoffersen Hans Jørgen Strøget 6 St . . . . . . . . . . . . Christoffersen Tim Frahm Klinten 40 . . . . . . . . . . . . . . . Christoffersen Tim Frahm Klinten 40 . . . . . . . . . . . . . . . Clausen Helle Uhd Kastanievej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clausen Jan Vardevej 129 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clausen Josephine Kofoed Skjernvej 123. . . . . . . . . . . . Clausen Kurt Aagård Kastanievej 4. . . . . . . . . . . . . . . . . Clemmensen Anita Solbakken 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . Clemmensen Kaj Engelhardt Solbakken 24 . . . . . . . . . . Clemmensen Margit Bavnehøjen 123. . . . . . . . . . . . . . . Clemmensen Martin Engelhardt Møllegaarden 135 . . . . Collett Hanne Stougaard Munkholm Borgergade 21 . . . . Colour Compagniet A/S Stougaardsvej 4 . . . . . . . . . . . . Colour Compagniet A/S Stougaardsvej 2 . . . . . . . . . . . . Connie Grill Nielsen Klintebakken 79 . . . . . . . . . . . . . . . Conny og Verner Poulsen Skjernvej 141 . . . . . . . . . . . . . Conradsen Jens Møllegaarden 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . Conradsen Jens Møllegaarden 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . Cordic Elvedin Klintebakken 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cordic Emina Klintebakken 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cordic Enam Klintebakken 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cornelis Willem Arie Van Schaik v/ Cornelis Cornelis Willem Arie Van Schaik Engebækvej 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Costea Paul Paarupvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Costea Paul Paarupvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Custovic Nada Bjergevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cygnus Dataservice v/ Lars Christian Svane Lyngholmsvej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 19 21 07 29 80 51 52 24 45 82 45 22 24 21 67 40 98 43 39 61 35 58 30 20 45 99 52 97 19 63 38 60 82 99 44 30 88 24 45 27 16 60 21 51 90 42 65 30 24 04 83 22 72 95 98 40 82 65 05 29 88 89 26 40 50 68 14 60 91 35 99 29 93 73 33 29 82 88 48 22 59 55 68 27 51 02 97 97 19 13 61 97 19 13 00 27 15 30 75 97 19 90 99 29 41 25 28 29 17 44 20 22 31 04 35 25 56 10 62 22 63 20 48

29 26 24 26 81 94 49 84 52 66 87 98 60 18 71 48 28 60 98 94

D

Daemen Maria Catharina Cornelia Højgaardsvej 10 . . . . 41 61 73 10 Daemen Maria Catharina Cornelia Højgaardsvej 10 . . . . 22 28 86 46

Dagli’ Brugsen Sdr Felding Bredgade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 19 80 10

Dagmar Bio Bredgade 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Birger Bavnehøjen 105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Ivan Brogade 11 St . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Lone Elme Alle 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Niels Henrik Elme Alle 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dahl Nina Bavnehøjen 105. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dahm Rita Skov Vejelsigvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23 26 45 66 40 13 80 70 20 82 23 35 25 13 86 49 20 64 47 40 61 69 80 70 22 63 86 62

Edna Dalager Møllevej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dalager Emanuel Blæsberg Præstevænget 50 . . . . . . . . Dalager I Sandfeld Alle 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dalgaard Heine Tang Engen 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dalgaard Heine Tang Engen 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 17 59 11 21 91 72 63 97 19 26 32 42 78 88 20 42 33 34 33


Jens Dalager Møllevej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dam Berit Bredgade 19 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dam Holger Skarrild Overbyvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . Dam Holger Skarrild Overbyvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . Dam Ivan Bruun Engebækvej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dam Karoline Bruun Engebækvej 21 C. . . . . . . . . . . . . . Dam Karoline Bruun Engebækvej 21 C. . . . . . . . . . . . . . Dam Kirsten Jørgine Skarrild Overbyvej 17 . . . . . . . . . . Dam Lars Kristian Bredgade 19 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Dam Mikael Bekkasinvej 11 St. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Damgaard Katrine Holm Parken 11 . . . . . . . . . . . . . . . . Damgård Anna Bente Vistelhøjvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . Damkjær Jeanette Gerning Overtarpvej 3. . . . . . . . . . . . Dan-Floor A/S Østerbro 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dana-Center Sandetvej 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Daniel Carl Otto Stadion Alle 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danielsen Hanne Bækgaard Sandfeldparken 69. . . . . . . Danielsen Hanne Bækgaard Sandfeldparken 69. . . . . . . Danielsen Hans Husted Rosendahl Møllegaarden 233 . . Danielsen Helle Møllegaarden 233. . . . . . . . . . . . . . . . . Danish Bridgesupply Alkhøjvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danish Crown Sdr. Felding Erhvervsparken 2 . . . . . . . . . Danorganic A/S Vesterbjergevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .

24 64 55 11 27 62 95 34 97 19 60 02 24 98 96 63 75 34 72 84 75 34 71 12 40 34 71 12 22 19 41 06 22 52 77 66 20 35 48 35 97 19 60 30 27 14 75 85 61 39 49 59 97 19 15 55 21 13 33 33 26 63 48 58 61 77 25 72 27 52 69 33 93 88 16 48 61 68 16 48 22 38 19 14 89 19 23 40 97 19 88 99

Dansk Maskincenter A/S Abildtrupvej 14, Rimmerhus, 6920 Videbæk . . . . . . . . Dansk Værktøjs Salg A/S Energivej 10 . . . . . . . . . . . . . . Dansø Assurance Forsikringsmæglere Klintebakken 68 . Dansø Assurance Forsikringsmæglere v/ Arne Thomsen Klintebakken 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Davelaar Dick Solhjemvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Davelaar Dirk Solhjemvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Davelaar Jacqueline Alberta Berendina Solhjemvej 3 . . . Davelaar Jeanette Cornelia Timlundvej 51 . . . . . . . . . . . Deame Rudolf Johannes Gerardus Højgaardsvej 10 . . . . Degn Erik Nr. Grenevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Degn Erik Nr. Grenevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Delic Elvira Møllegaardsvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Delic Saudin Møllegaardsvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deloiu Ancuta Jernbanegade 16 C . . . . . . . . . . . . . . . . . Deloiu Traian Valentin Jernbanegade 16 C . . . . . . . . . . . Dementjevs Dmitrijs Bjergevej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 17 51 56 97 19 16 94 96 99 10 10 20 12 02 10 75 34 70 43 51 50 39 74 25 34 02 48 20 71 08 44 98 63 65 68 97 19 65 16 29 38 38 68 50 54 61 55 28 30 31 06 50 38 21 30 42 32 72 73 21 55 16 09

Den Gamle Kælder - Upstairs 27 79 16 68 42 19 19 60 26 83 60 26 21 42 17 85 40 18 75 98 50 59 13 38 30 91 38 46 42 47 65 44 53 35 92 89 30 25 14 79 22 61 49 06 75 15 99 90 40 40 19 33 52 65 58 95 20 82 89 80 54 45 10 74 40 44 11 80 20 26 30 74

E

E.B. Autoopretning v/ Erik Bukalo Velhustedvej 33 . . . . . E.M. Erik Fastrup Madsen Møllegaarden 27 . . . . . . . . . . Ebbe Georgi Andersen v/ Ebbe Aaskov Ejendomscenter Jernbanegade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ebbesen Kurt Klintebakken 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ebbesen Kurt Klintebakken 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ebbesen Preben Edvard Landsbyparken 47 . . . . . . . . . . Ebler Louis Feilberg Sønderbro 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ebler Louis Feilberg Sønderbro 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28 59 81 09 24 81 87 95 93 95 18 38 31 21 32 72 75 34 75 35 60 63 88 32 23 25 19 99 21 12 04 94 20 46 82 96 23 60 37 96 97 19 99 57 24 42 27 77 20 10 30 57 29 25 46 92

24 60 91 62 21 63 68 86 97 19 25 00 97 19 25 65 22 63 31 02 20 77 41 35 42 18 92 42 23 71 51 01

EDC Videbæk Bredgade 39 6920 Videbæk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eg Bente Vestergaard Møllegaarden 261 . . . . . . . . . . . . Eg Emil Skovvænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eg Emil Skovvænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eg Kirsten Solveig Skovbjergvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . Eg Knud Erik Møllegaarden 185 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eg Laurids Skovsborgvej 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eg Laurids Søndergaard Skovsborgvej 5 . . . . . . . . . . . . Egeberg Mette Fasanvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Egeris I/S Sdr. Ommevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eichler Nichlas Kolmos Klintebakken 17. . . . . . . . . . . . . Eichler Torben Klintebakken 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eichler Torben Klintebakken 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eichler Torben Klintebakken 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 17 12 99 42 36 15 74 97 19 61 41 51 24 60 41 22 99 75 91 97 16 60 63 97 19 61 85 21 63 68 72 40 85 28 25 61 74 81 30 61 77 69 31 64 63 25 28 61 78 69 33 25 15 05 25

Ejda Tempo Maskinfabrik Hartvig Skramsvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elkjær Agnes Bavnehøjen 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elkjær Agnes Bavnehøjen 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elkjær Arne Sønderbro 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elkjær Betty Peder Strikkers Gård 10 St . . . . . . . . . . . . . Elkjær Karen Margrethe Sønderbro 15 . . . . . . . . . . . . . . Ellehammer Nielsen ApS Hvedde Mosevej 4. . . . . . . . . . Elley Jette Klintebakken 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hestehandler Ellehammer Nielsen ApS Hvedde Mosevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elmbo Søren Nedre Bukkjærvej 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . Elmholdt Bjarne Juul Vejen Nygade 4 . . . . . . . . . . . . . . . Elmholdt Bjarne Juul Vejen Nygade 4 . . . . . . . . . . . . . . . Elmholdt Elsebeth Westergaard Nygade 4 . . . . . . . . . . . Emborg E Blåkærvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emborg Erik Blåkærvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140 . . . . . . . . . . . . . . Enevoldsen Birgitte Marie Præstevænget 147 . . . . . . . .

97 19 80 62 97 19 18 58 30 22 08 87 29 85 69 55 97 19 10 57 28 97 91 76 24 41 49 45 31 35 16 80 97 19 23 10 20 40 28 74 97 19 14 09 22 15 25 69 22 68 16 08 97 18 71 08 97 18 71 06 86 28 84 88 23 47 03 09

91

borgere

Jernbanegade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Denic Indir Vorgodvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Denic Indir Vorgodvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Designers Pack Bjørslevvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dickow Lone Klintebakken 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diemar Mai-Britt Tarpvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dinesen Conny Skovby Mindsvej 1. . . . . . . . . . . . . . . . . Ditlefsen Paw Bilgrav Klinten 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ditlefsen Sara Bilgrav Klinten 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Djurhuus Jonsvein Tømmergården 22 . . . . . . . . . . . . . . Djurhuus Lisbet Bjerregaard Paarupvej 36 . . . . . . . . . . . Dons Henrik Klintebakken 122. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dons Henrik Klintebakken 122. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dragnea Alexandra Nygade 9 1 tv . . . . . . . . . . . . . . . . . Dreier Anna Grete Vesterbjergevej 5. . . . . . . . . . . . . . . . Drejer Jens Ove Skjernvej 131. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drejer Jens Ove Skjernvej 131. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drejer Jens Ove Skjernvej 131. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dræby Anne Grethe Bjergevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dræby Anne Grethe Bjergevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dupont Jimmy Søndergade 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dupont Jimmy Søndergade 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dupont Martin Marcel Borgergade 58 . . . . . . . . . . . . . . Dupont Martin Marcel Borgergade 58 . . . . . . . . . . . . . . Dupont Martin Marcel Borgergade 58 . . . . . . . . . . . . . . Dupont Martin Marcel Borgergade 58 . . . . . . . . . . . . . . Dupont Tom Jesper Søndergade 30 . . . . . . . . . . . . . . . . Dyhr Karl Anton Bredgade 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dyrholm Per Søndergaardsvej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dyrholm Per Søndergaardsvej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dyrholm Per Søndergaardsvej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dørslund Karen-Inger Gl. Høgsvigvej 4 . . . . . . . . . . . . . .

E


Enevoldsen Hans Rugvænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enevoldsen Linda Skovbjergvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . Enevoldsen Linda Skovbjergvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . Enevoldsen Mogens Albækhedevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . Enevoldsen Mogens Albækhedevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . Engholm Theresa Falck Østerbro 8. . . . . . . . . . . . . . . . . Engsig Vera Engebækvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engsig Vera Engebækvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engslund Frank Høgsvigvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engslund Frank Høgsvigvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engslund Johanne Høgsvigvej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engslund Karin Høgsvigvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entreprenørfirmaet Farcas ApS Solkrogen 4 . . . . . . . . . . Entreprenørfirmaet J.P.K ApS Skovbjergvej 5 B . . . . . . . Entreprenørfirmaet J.P.K. ApS Skovbjergvej 5 B . . . . . . . Eriksen Ivan Kjær Borgergade 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eriksen John Robert Harreskovvej 10. . . . . . . . . . . . . . . Eriksen Kristian Lyngholmsvej 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eriksen Lars Assingvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eriksen Tine Ørum Borgergade 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . Ernstrøm Elin Hedegaard Vester Alle 9 . . . . . . . . . . . . . . Ernstrøm Elin Hedegaard Vester Alle 9 . . . . . . . . . . . . . . Esben Pilgaard Assingvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Esbensen Hasse Waldemar Bjergevej 32 . . . . . . . . . . . . Eskelund Emma Nilsson Fjelstervangvej 34 . . . . . . . . . . Eskesen Anders Nørregade 11 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . Eskesen Dan Mågevej 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eskesen Elly Signe Mågevej 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eskesen Elly Signe Mågevej 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eskesen Elly Signe Mågevej 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eskesen Mikkel Nygaard Stadion Alle 4 . . . . . . . . . . . . . Eskesen Rasmus Stadion Alle 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eskesen Sonja Tolder Strøget 8 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . Eskildsen Lis Sandfeld Alle 25 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . Espersen Stig Leif Vinkelvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Espersen Stig Leif Vinkelvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F borgere

E

Fagraklett Susanna Margreta Klinten 38 . . . . . . . . . . . . Falk Henrik Jørgen Timlundvej 3 A . . . . . . . . . . . . . . . . . Falk Henrik Jørgen Timlundvej 3 A . . . . . . . . . . . . . . . . . Falk Thorbjørn Bonde Vorgodvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Fallesen Hans Bjergevej 43 B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fallesen Hans Bjergevej 43 B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fallesen Hans Bjergevej 43 B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fallesen Joan Bjergevej 21 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Farcas Nicusor-Ion Solkrogen 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Farcas Nicusor-Ion Solkrogen 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Farcas Nicusor-Ion Solkrogen 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Farion Mykhaylo Bredgade 43 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fauerbye Henning Vester Alle 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fauerbye Svend Vardevej 122 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fauerbye Svend Vardevej 122 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fauerbye Tina Houmann Velhustedparken 37. . . . . . . . . Fauerbye Tina Houmann Velhustedparken 37. . . . . . . . . Feldborg Rasmus Bavnehøjen 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . Feldborg Rasmus Bavnehøjen 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . Feldborg Sonja Brinkevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Felding Foto Præstevænget 259 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92

31 71 87 41 61 72 28 84 61 72 20 19 97 19 43 36 24 34 35 13 22 76 61 44 75 34 70 08 21 67 41 40 97 19 98 19 25 71 11 19 24 85 98 19 25 61 56 77 22 35 56 66 97 19 88 25 20 91 38 25 40 86 57 44 97 19 10 14 40 18 75 83 53 57 50 77 21 61 13 35 97 19 28 04 21 24 17 55 22 93 08 45 20 22 38 29 28 45 78 84 75 34 71 16 53 64 29 46 42 33 48 35 35 10 21 66 24 80 97 61 53 63 69 50 53 55 49 50 20 78 88 24 97 16 11 81 42 78 66 63 21 38 45 30

40 42 72 07 81 75 71 70 81 71 02 77 26 65 20 14 61 45 56 61 61 42 41 51 61 42 40 73 21 82 92 11 31 47 83 59 22 27 25 90 22 25 42 28 22 82 87 94 22 90 29 44 97 19 17 01 22 16 26 96 40 91 47 22 27 12 83 66 27 18 41 58 20 96 44 01 50 55 04 51 27 59 29 01

Ferslev Maj-Britt Godthaabsvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Filipovic Dario Vibevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Filskov Mikael Laurids Nørregade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . FTM Byg ApS Haunstrupvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fjord Margit Sneppevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flemming Bak Arnborgvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flemming Vile Jensen Hedebyvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Flensborg Kristian F Nedre Bukkjærvej 6 . . . . . . . . . . . . Flensborg Oskar Kristian Fjelstrupvej 3 . . . . . . . . . . . . . Flex 32 ApS Velhustedvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flex Engineering & Consulting ApS Vardevej 131 . . . . . . Flykt Vita Fruerbyvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fløe Anna Marie Vestergade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 15 12 51 22 61 23 44 29 66 06 72 20 96 03 49 97 19 16 28 61 75 64 04 40 86 41 47 20 72 22 15 40 52 47 24 42 41 71 37 20 15 40 72 21 91 46 68 97 19 82 62

Fodfocus v/ Eva Gram Sandfeldparken 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 40 90 49

Fodklinikken Gydum Skovbjergvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 11 78 89

Folkekirkens Nødhjælp Genbrugsbutik Nr Bredgade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fokiniene Loreta Over Silstrupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . Fokiniene Loreta Over Silstrupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . Fonnesbæk E J Sandfeld Alle 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forrest Donald Simon Ilderhedevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . Forrest Donald Simon Ilderhedevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . Forrest Sara Carina Fruerbyvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . Frahm Ina Timlundvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frahm Lis Kølbæk Klintebakken 74 . . . . . . . . . . . . . . . . Frahm Mario Timlundvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frahm Mario Timlundvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frandsen Amalie Møllegaarden 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . Frandsen Anne Brinkevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frandsen Conny Skovly Kaldalsvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . Frandsen Dorthe Møllegaarden 127 . . . . . . . . . . . . . . . . Frandsen Else Marie Søndergaard Vestervænget 8. . . . . Frandsen Else Marie Søndergaard Bukkærvej 10 . . . . . . Frandsen Else Marie Søndergaard Bukkærvej 10 . . . . . . Frandsen Hans Jørgen Fruerbyvej 25 . . . . . . . . . . . . . . . Frandsen Helene Vendelbo Klintebakken 34 . . . . . . . . . . Frandsen Johnny Møllegaarden 17 . . . . . . . . . . . . . . . . Frandsen Johnny Møllegaarden 17 . . . . . . . . . . . . . . . . Frandsen Johnny Møllegaarden 17 . . . . . . . . . . . . . . . . Frandsen Lilian Magdalene Mågevej 4 . . . . . . . . . . . . . . Frandsen Monica Brinkevej 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frandsen Monica Brinkevej 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frandsen René Brinkevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frandsen Torben Klintebakken 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . Frandsen Torben Klintebakken 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . Frank Telefon Brinkevej 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frea A/S Skjernvej 119 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Charlotte Serve Aavænget 16 . . . . . . . . . . . Frederiksen Jens Erik Åparken 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Marianne Niella Nielsen Thisgaard Jernbanegade 6 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Marianne Niella Nielsen Thisgaard Jernbanegade 6 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Niels Bjarne Vardevej 154 . . . . . . . . . . . . . . Frederiksen Ruth Julie Møllegaarden 59 . . . . . . . . . . . . Friborg Marian Timlundvej 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Friecon Klintebakken 116 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Froberg Inger-Margrethe Ollinghedevej 4 . . . . . . . . . . . . Froberg Claudia Ditte S Ollinghedevej 4 . . . . . . . . . . . . .

22 92 51 40 30 71 14 01 24 89 61 04 97 19 21 63 51 89 06 61 22 40 71 37 60 55 43 02 28 29 22 74 20 28 39 67 96 99 20 68 28 15 94 71 20 63 28 11 23 72 36 22 40 19 63 88 20 89 17 24 97 19 12 74 42 70 12 74 42 63 97 10 20 73 29 80 25 38 13 79 30 48 46 12 29 71 87 15 22 86 64 03 97 19 87 58 42 80 20 05 42 50 17 87 23 23 82 71 46 94 97 71 21 62 03 51 40 31 48 61 30 51 73 97 97 19 19 54 21 73 60 24 60 16 41 06 40 44 41 98 21 63 70 07 97 19 11 95 21 25 20 30 96 99 66 00 24 26 71 70 25 24 00 09


From Karin Elisabeth Timlundvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . From Karin Elisabeth Timlundvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . From Karin Elisabeth Timlundvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . Frost Anne Marie Tang Landsbyparken 33 . . . . . . . . . . . Frost Anne Marie Tang Landsbyparken 33 . . . . . . . . . . . Frost Jonas Norre Ultang Sdr. Grenevej 4 . . . . . . . . . . . . Fruerlund Aage Stationsvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fruerlund Aage Bæksgaard Stationsvej 3 . . . . . . . . . . . . Frølund Lilly Engholmvej 54 St . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fugl Bjarne Nyland Ollingvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fugl Bjarne Nyland Ollingvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Futtrup Brian Skovvejen 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Førrisdahl Margit Engholmvej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Førrisdahl Margit Engholmvej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G

Gaardsvig Bjarne Bredgade 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gaardsvig Bjarne Bredgade 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gaardsvig Bjarne Skov Bredgade 30 . . . . . . . . . . . . . . . Gaardsvig Gudrun Elisabeth Godthaabsvej 1 . . . . . . . . . Gajic Kristina Høgsvigvej 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Galjic Himzo Møllegaardsvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Galjic Himzo Møllegaardsvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Galsgaard Jette Sjørslev Brinkevej 16 . . . . . . . . . . . . . . Galsgaard Jette Sjørslev Brinkevej 16 . . . . . . . . . . . . . . Gammelmark Bodil Præstevænget 129 . . . . . . . . . . . . . Gammelmark Niels Villavej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gammelmark Niels Verner Villavej 12. . . . . . . . . . . . . . . Gammelmark Niels Verner Villavej 12. . . . . . . . . . . . . . .

75 34 72 85 51 31 70 18 29 79 28 85 97 19 25 27 40 20 46 74 97 19 83 33 75 34 71 83 25 59 80 67 97 19 87 28 71 72 06 92 50 42 86 81 97 19 48 12 96 99 61 44 24 90 47 79

40 75 59 20 20 68 20 54 97 19 89 93 96 99 60 30 25 37 16 40 97 19 15 79 61 51 70 58 93 87 17 87 29 36 34 39 61 70 83 87 40 20 72 90 75 34 72 90 51 50 39 85

Gardinmester Agervænget 27 7400 Herning . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garmash Anna Vesterbjergevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garmash Nazar Vesterbjergevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Gdr Bent Hede Sandfeldparken 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . Gdr Erh Simmelsgaard Sdr. Feldingvej 28. . . . . . . . . . . . Geil Høgni Dam Í Bredgade 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geil Kristina Dam Í Bredgade 19 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 12 13 00 29 34 13 45 22 31 84 44 97 19 13 18 42 19 18 71 28 34 87 39 42 34 11 45

Genbrugspladsen i Kibæk Lyager 7

Genbrugspladsen i Sdr. Felding Industrivej 12

Genega Begravelsesforretning 97 19 80 37 60 17 51 38 26 48 68 89 42 15 86 67 51 44 29 07 31 17 21 51 22 23 92 63 96 99 11 93 22 35 55 64 20 93 11 38 22 23 92 74 20 73 10 39 50 24 20 74 52 58 85 69 52 58 55 65 60 94 68 50

96 99 16 20 40 25 00 48 29 45 48 77 22 73 28 17 74 71 02 02 22 17 04 51 42 92 02 54 97 19 11 52 60 69 60 71 20 33 58 52 97 19 88 46 23 61 33 46 21 67 56 46 42 19 51 04 97 19 65 61 97 19 96 05 97 19 84 30 40 32 02 85 69 14 57 56 23 20 81 40 23 74 93 37 40 62 82 53 60 15 12 53 29 28 06 53 25 78 00 53 97 19 15 20 21 45 33 95 40 28 11 79 91 53 11 25 91 52 46 24 91 52 02 73 75 73 31 33 30 53 00 34 23 42 88 98 29 89 14 55 60 64 59 08 28 32 28 56 31 67 11 24 60 94 37 48 50 41 17 56 21 26 87 10 29 73 15 15 29 46 02 77 22 73 58 51 22 38 58 51 97 19 85 88 23 67 70 88 20 48 07 90 50 17 89 93 22 86 68 96 40 98 86 65 61 30 99 96 22 50 52 75 29 41 19 82 25 73 68 53 20 78 08 81 97 19 12 95 44 22 10 77 30 13 01 02 24 40 11 28 97 19 85 00

93

borgere

Bredgade 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Georgieva-Christensen Albena Veselinova Ollingvej 39 . . Gerhardt Ronni Jon Østergade 35 D 1 . . . . . . . . . . . . . . Germandsen Lilian Nr. Karstoftvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . Gert Jensen Og Møllegaarden 245 . . . . . . . . . . . . . . . . . Gheorghiu Razvan Skarrild Overbyvej 11 . . . . . . . . . . . . Ghulamyar Abas Vestervænget 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . Ghulamyar Esmatullah Vestervænget 18 . . . . . . . . . . . . Ghulamyar Mubarakeh Vestervænget 18 . . . . . . . . . . . . Ghulamyar Mubarakeh Vestervænget 18 . . . . . . . . . . . . Ghulamyar Nasrin Vestervænget 18 . . . . . . . . . . . . . . . . Ghulamyar Nasrin Vestervænget 18 . . . . . . . . . . . . . . . . Ghulamyar Nematullah Vestervænget 18 . . . . . . . . . . . . Giltoft Jesper Ilderhede Kirkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Giltoft Jesper Ilderhede Kirkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Gitte Elme Alle 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gl.Kibæk Nr. Industriparken 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glavind Jens Carsten Drongstrup Mark 7 . . . . . . . . . . . . Glavind Jens Carsten Drongstrup Mark 7 . . . . . . . . . . . . Gnjatic Sinisa Bekkasinvej 13 St . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gnjatic Suzana Bekkasinvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gnjatic Suzana Bekkasinvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gonzalez Marcela Aguirre Møllegaarden 159 . . . . . . . . . Gottenborg Egon Fasanvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gottenborg Egon Fasanvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gottenborg Egon Fasanvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gottenborg Sigfred Sandetvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gottenborg Sigfred Sandetvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gottenborg Sigfred Sandetvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Govert Schep Blåkærvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grafikgården v/ Simone Larsen Recht Skarrild Overbyvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gram Brian Solsikkevej 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gram Herluf Skovbjergvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gram Herluf Skovbjergvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gram Torben Blåhøjvej 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grambow Jon Vinkelvej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grambow Jon Bach Vinkelvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Graversen Maj-Britt Lindgaard Sandfeldparken 15. . . . . Graversen Peder Hindkjær Sandfeldparken 15 . . . . . . . . Graversen Peder Hindkjær Sandfeldparken 15 . . . . . . . . Graversen Peder Hindkjær Sandfeldparken 15 . . . . . . . . Graversen Svend Arne Elkjær Sneppevej 8 . . . . . . . . . . . Graversen Svend Arne Elkjær Sneppevej 8 . . . . . . . . . . . Green Else Helene Ørgaard Vibevænget 7. . . . . . . . . . . . Gregersen Gert Sdr. Ommevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gregersen Gert Sdr. Ommevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gregersen Gert Sdr. Ommevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gregersen Gert Sdr. Ommevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gregersen Malthe Sdr. Ommevej 14. . . . . . . . . . . . . . . . Gregersen Malthe Sdr. Ommevej 14. . . . . . . . . . . . . . . . Gregersen Victor Ferdinand Vestergade 16. . . . . . . . . . . Grgic Indira Klintebakken 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grgic Indira Klintebakken 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grud Helle Aavænget 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grud Helle Mariann Aavænget 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . Grud Helle Mariann Aavænget 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . Grundvandssænkningslauget Bjerr Kastanievej 1 . . . . . . Grønbech Maria Germann Lindholt Brogade 8 . . . . . . . . Grønbech Maria Germann Lindholt Brogade 8 . . . . . . . . Grønbech Maria Germann Lindholt Brogade 8 . . . . . . . . Grønbech Maria Germann Lindholt Brogade 8 . . . . . . . . Grønbæk Aage Postgården 6 St . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grønbæk Aage Postgården 6 St . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grønbæk Aage Postgården 6 St . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grønbæk Arne Kirkegaard Aagade 12. . . . . . . . . . . . . . . Grønbæk Chanett Rugvænget 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grønbæk Karla Agnethe Borup Lupinvænget 1 . . . . . . . . Grønbæk Peter Kirkegaard Rugvænget 23 . . . . . . . . . . . Grøndahl Sara Munk Møllevænget 16 D . . . . . . . . . . . . . Grøndalslund Hovedgaden 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grønne Steffen Toften 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grønskov Jesper Hammershøy Vibevænget 19. . . . . . . . Guideline Klinten 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guideline v/ Lotte H. Nielsen Klinten 27 . . . . . . . . . . . . . Guldberg Dennis Nørregade 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guldberg Dennis Nørregade 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gummer Dirk Bredgade 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G


Gummer Dirk Bredgade 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gutheil-Alsen Kent Møllegaarden 45 . . . . . . . . . . . . . . . Gydesen Bo Høj Paarupvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gydesen Bo Høj Paarupvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gydesen Bo Høj Paarupvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gydesen Malene Kjelsmark Paarupvej 20. . . . . . . . . . . . Gårdejer Henning Karstensen Skovbjergvej 27 . . . . . . . . Gårdejer Jørn Drongstrup Jensen v/ Jørn Jensen Drongstrupvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gårdejer Lars S Jensen Nr. Karstoftvej 19 . . . . . . . . . . . Gårdejer Lars S Jensen v/ Lars Jensen Nr. Karstoftvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gårdejer Torben Lyngsø v/ Torben Lyngsø Sandetvej 31 Gårdejer Valther Vestergaard v/ Valther Vestergaard Clasonsborgvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

H

H G Lønsy ApS Harreskovvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H.S. Plasticemballage v/ Steen Jørgensen Dam Energivej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haag Trine Bavnehøjen 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haag Trine Bavnehøjen 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haag Trine Bavnehøjen 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haag Trine Bavnehøjen 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haagensen Jan Henrik Sdr. Feldingvej 43. . . . . . . . . . . . Haagensen Jan Henrik Sdr. Feldingvej 43. . . . . . . . . . . . Haagensen Jan Henrik Sdr. Feldingvej 43. . . . . . . . . . . . Haagensen Jan Henrik Sdr. Feldingvej 43. . . . . . . . . . . . Haagensen Mikkel Sdr. Feldingvej 43. . . . . . . . . . . . . . . Haahr Pia Elisabeth Blåhøjvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haahr Pia Elisabeth Blåhøjvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hagner Alma Solbakken 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haidari Qadir Vester Alle 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hald Gert Præstevænget 241 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hald Gert Præstevænget 241 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hald Karen Hilligsø Præstevænget 241. . . . . . . . . . . . . . Hald Morten Hilligsø Præstevænget 241. . . . . . . . . . . . .

42 42 09 94 50 72 07 44 93 99 06 88 93 99 06 87 61 71 00 79 28 25 48 70 51 74 76 14 61 85 90 19 97 18 71 11 23 93 13 36 21 91 94 63 51 88 61 35

97 19 19 33 97 16 25 22 53 63 24 45 50 70 03 71 22 58 55 94 22 36 03 71 41 26 71 14 20 83 34 24 20 70 66 01 20 70 64 72 41 26 71 15 69 13 68 03 20 84 70 48 97 19 15 12 52 85 64 53 97 19 88 05 42 42 70 60 22 58 91 05 29 86 88 05

Handelsbanken - Kibæk Jernbanegade 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 56 54 25

Handelsbanken Sdr. Felding Bredgade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 56 54 50

Handyman Ejendomsservice borgere

G

Sandetvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hangaard-Evers Casper Bavnehøjen 59 . . . . . . . . . . . . . Hangaard-Evers Jeanette Hovedgaden 4 . . . . . . . . . . . . Hangaard-Evers John Brogade 8 B . . . . . . . . . . . . . . . . Hangaard-Evers Lars Bavnehøjen 59 . . . . . . . . . . . . . . . Hangaard-Evers Lars Bavnehøjen 59 . . . . . . . . . . . . . . . Hangaard-Evers Lars Bavnehøjen 59 . . . . . . . . . . . . . . . Hans Holbæk Vistelhøjvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hans Kristen Østergaard Thomsen Døvlingvej 6 . . . . . . . Hans Kurt Bendtsen Holding ApS Plantagevej 7 . . . . . . . Hansen Aase Dammark Aagade 19 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Anker Nr. Karstoftvej 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Anna Bredgade 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Anna Bredgade 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Anna Grethe Elkjærvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Anna Marie Lykkegaard Åparken 11 . . . . . . . . . Hansen Anna Marie Lykkegaard Åparken 11 . . . . . . . . .

94

24 22 81 47 20 98 88 67 29 62 00 20 23 35 32 31 40 60 31 96 22 90 08 67 22 90 08 58 51 74 31 89 40 26 99 40 40 30 57 26 20 67 22 76 97 19 60 36 97 19 82 02 61 11 02 68 20 45 30 97 97 19 83 13 28 32 68 64

Hansen Anna-Marie Kirstine Kaldalsvej 6 . . . . . . . . . . . . Hansen Anny Viola Birkemosevej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Arne Søndergaardparken 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Arnfred Simon Bøjsen Aagade 19 . . . . . . . . . . . Hansen Arnfred Simon Bøjsen Aagade 19 . . . . . . . . . . . Hansen Astrid Damgaard Peder Strikkers Gård 12 St . . . Hansen B V Holm Parken 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Benny Vester Alle 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Benny Klinten 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Benny Karlo Sandfeld Alle 25 10 . . . . . . . . . . . . Hansen Bent Vagn Nørregade 11 1 20 . . . . . . . . . . . . . . Hansen Bente Bakkegaard Høgsvigvej 44 . . . . . . . . . . . Hansen Bente Bakkegaard Høgsvigvej 44 . . . . . . . . . . . Hansen Birgit Helstrup Aagade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Birgit Kirstine Peder Strikkers Gård 8 1 . . . . . . . Hansen Birgit Kirstine Peder Strikkers Gård 8 1 . . . . . . . Hansen Birgit Schou Skjernvej 119 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Birthe Lund Bavnehøjen 89 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Camilla Lyngsø Østergade 4 1 . . . . . . . . . . . . . . Hansen Carsten Dreisig Blåkærvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Christian Friis Arnborgvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Christina Bjerre Vestergaard Hovedgaden 21 St Hansen Christina Bjerre Vestergaard Hovedgaden 21 St Hansen Claus Jørn Nørregade 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Claus Jørn Nørregade 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Claus Jørn Nørregade 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Claus Jørn Nørregade 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Egon Degn Borgergade 36. . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Egon Degn Borgergade 36. . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Egon Degn Borgergade 36. . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Egon Schmidt Bækgaardsvej 1 . . . . . . . . . . . . . Hansen Elin Friis Solbakken 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Elin Friis Solbakken 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Else Betty Solsikkevej 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Erik Engebækvej 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Erik Damgaard Glentevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Erling Sandfeldparken 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Erling Kronborg Sandfeldparken 49 . . . . . . . . . . Hansen Erna Laura Møllegaarden 247 . . . . . . . . . . . . . . Hansen Esther Øster Hedegårdsvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Finn Gejlbjergvej 48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Godtfred Markvænget 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Godtfred Markvænget 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Hans Ebbe Døvlingvej 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Hans Ebbe Døvlingvej 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Hans Ebbe Døvlingvej 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Hans Kristian Elkjærvej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Hans Kristian Elkjærvej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Helle Hedegaard Solbakken 4 1 th. . . . . . . . . . . Hansen Henning Ronnumvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Henning Toften 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Henning Ronnumvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Henrik Møllegaarden 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Henrik Møllegaarden 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Henrik Møllegaarden 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Henrik Møllegaarden 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Henrik Møllegaarden 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Holger Vistelhøjvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Holger Richard Hjejlevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Inge-Lise Fasanvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen J O Møllevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Jan Peder Skovbjergvej 38 . . . . . . . . . . . . . . . .

21 69 31 93 75 34 50 65 97 19 63 17 97 19 80 51 22 17 80 51 97 19 11 11 97 19 61 12 97 19 20 21 97 19 11 55 20 87 20 21 21 84 51 63 53 83 61 82 40 87 79 24 40 35 70 92 40 26 58 19 24 52 75 45 40 41 39 19 26 33 86 33 28 49 52 61 97 19 66 66 40 28 15 33 61 80 13 38 26 85 21 41 93 95 12 03 50 70 77 19 22 55 77 78 22 34 13 42 75 34 72 77 23 36 05 22 23 26 62 77 97 19 15 47 32 18 60 58 25 54 26 95 22 99 84 21 29 28 92 71 23 31 61 56 97 19 14 86 21 67 12 61 40 18 76 40 28 78 69 36 28 14 46 17 97 19 85 21 25 96 85 21 42 78 42 11 42 33 54 50 42 22 73 81 97 19 85 69 51 94 72 80 30 74 62 74 97 19 63 03 97 19 15 95 21 74 81 42 97 19 24 16 42 61 40 40 29 25 24 16 28 86 23 29 26 74 23 16 28 86 48 93 29 11 95 31 96 94 60 62 97 19 84 20 97 19 84 03


41 40 84 03 40 87 60 51 51 28 08 96 40 42 46 93 28 43 46 93 27 62 30 93 24 42 33 93 60 74 31 76 23 25 98 99 97 19 80 04 31 36 95 04 20 92 85 21 22 87 62 73 97 19 68 14 41 60 68 14 23 47 41 07 23 11 68 14 29 45 76 02 97 19 11 74 25 56 10 36 25 56 10 35 97 19 40 27 41 29 01 54 20 78 13 39 28 89 73 62 97 19 62 42 24 67 27 25 23 34 43 86 97 19 28 90 60 12 42 07 60 12 41 02 27 82 21 02 97 19 63 24 40 15 63 24 27 62 06 22 40 82 45 18 97 19 84 21 25 21 19 85 31 37 80 19 53 34 53 39 97 19 61 34 22 88 37 27 21 18 23 86 20 78 68 73 97 19 81 83 31 52 71 43 60 80 99 46 30 42 92 34 29 10 91 18 25 39 00 66 21 79 37 98 97 19 12 69 25 76 77 82 40 46 96 62 40 43 81 62 23 65 29 16 60 95 41 34 42 20 65 93 41 23 74 29 31 36 61 15 30 33 03 56 30 24 85 71

Hansen Lone Klinten 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Lone Mølholmvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Mads Peter Krog Timlundvej 51 . . . . . . . . . . . . . Hansen Maj-Britt Østergade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Marie Skovbølling Præstevænget 253 . . . . . . . . Hansen Marie Skovbølling Præstevænget 253 . . . . . . . . Hansen Marie Vium Borgergade 54 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Marie Vium Borgergade 54 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Marie Vium Borgergade 54 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Marikka Irmgarth Nr. Bredgade 18 B St . . . . . . . Hansen Martin Søndergade 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Martin Haubjerg Klintebakken 106 . . . . . . . . . . Hansen Mary Pedersen Jernbanegade 10 St . . . . . . . . . Hansen Mette Duedal Østergade 6. . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Mette Duedal Østergade 6. . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Mette Duedal Østergade 6. . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Michael Klintebakken 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Michael Nørgaard Velhustedvej 11. . . . . . . . . . . Hansen Michael Nørgaard Velhustedvej 11. . . . . . . . . . . Hansen Michael Pilgaard Præstebakken 1 . . . . . . . . . . . Hansen Mogens Emil Borgergade 54 . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Oliver Evald Klintebakken 108 . . . . . . . . . . . . . . Hansen Per Blåhøjvej 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Per Thorvald Blåhøjvej 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Per Thorvald Blåhøjvej 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Pia Sdr. Ommevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Poul Erik Fruerbyvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Poul Erik Fruerbyvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Poul Rene Velhustedvej 27. . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Poula Marie Kærhedevej 14. . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Poula Marie Kærhedevej 14. . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Poula Marie Kærhedevej 14. . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Poula Marie Kærhedevej 14. . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Preben Vardevej 125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Preben Vardevej 125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Preben Vardevej 125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Randi Alice Præstevænget 51 . . . . . . . . . . . . . . Hansen René Bue Peder Strikkers Gård 2 1 . . . . . . . . . . Hansen René Bue Peder Strikkers Gård 2 1 . . . . . . . . . . Hansen René Bue Peder Strikkers Gård 2 1 . . . . . . . . . . Hansen René Bue Peder Strikkers Gård 2 1 . . . . . . . . . . Hansen René Mosegaard Hovedgaden 23 . . . . . . . . . . . Hansen Ronnie Venø Vester Alle 3 A . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Solveig Ørregaard Klintebakken 98 . . . . . . . . . . Hansen Solveig Ørregaard Klintebakken 98 . . . . . . . . . . Hansen Solveig Ørregaard Klintebakken 98 . . . . . . . . . . Hansen Stefan Helstrup Mågevej 22 . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Stinne Sdr. Grenevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Svend Aage Møllegaardsvej 24 . . . . . . . . . . . . . Hansen Svend Aage Møllegaardsvej 24 . . . . . . . . . . . . . Hansen Svend Verner Fasanvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Svend Åge Aagade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Søren Grankærvej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Søren Grankærvej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Søren Grankærvej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Søren Grankærvej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Thomas Kildevangen 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Thor Kaldalsvej 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Tommy Damgaard Bekkasinvej 8. . . . . . . . . . . . Hansen Trine Graabæk Jernbanegade 30 . . . . . . . . . . . . Hansen Trine Graabæk Jernbanegade 30 . . . . . . . . . . . . Hansen Trine Graabæk Jernbanegade 30 . . . . . . . . . . . .

30 11 04 23 23 31 71 42 20 47 07 92 24 44 32 42 97 19 83 18 21 39 48 18 29 87 21 30 29 86 84 70 29 86 84 11 22 80 22 75 30 12 19 87 22 73 36 21 97 19 11 04 40 11 00 73 25 71 73 11 22 83 11 73 23 67 59 59 31 54 15 55 20 15 29 20 40 96 71 71 29 67 84 70 42 78 15 30 97 19 63 25 29 43 04 50 23 25 60 01 50 51 80 86 51 36 05 72 21 27 82 13 97 19 12 34 86 88 35 33 40 96 35 33 24 24 65 33 20 93 28 36 23 26 22 94 21 72 36 73 21 25 11 61 22 57 54 73 53 50 75 40 53 32 36 65 33 12 98 53 28 12 98 56 50 71 75 14 25 22 29 59 53 54 03 44 30 31 92 82 29 16 76 97 27 57 61 76 97 19 62 07 61 75 95 74 50 78 16 89 23 32 20 19 97 19 87 04 97 18 81 02 22 93 81 02 22 93 74 82 22 46 81 02 24 23 39 27 71 75 20 34 61 19 20 57 86 36 44 02 52 88 05 44 26 55 71 55

95

borgere

Hansen Jan Peder Skovbjergvej 38 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Jan Peder Skovbjergvej 38 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Janni Møller Møllegaarden 51 . . . . . . . . . . . . . . Hansen Janni Rosenkilde Paarupvej 42 . . . . . . . . . . . . . Hansen Janni Rosenkilde Paarupvej 42 . . . . . . . . . . . . . Hansen Janni Rosenkilde Paarupvej 42 . . . . . . . . . . . . . Hansen Janni Rosenkilde Paarupvej 42 . . . . . . . . . . . . . Hansen Jeanette Maria Bavnehøjen 35 . . . . . . . . . . . . . Hansen Jens Oluf Fiilsøe Møllevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Joan Ørbæk Gl. Skolevej 11. . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Joan Ørbæk Gl. Skolevej 11. . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Johannes Godtfred Markvænget 9. . . . . . . . . . . Hansen John Lindskov Bekkasinvej 5. . . . . . . . . . . . . . . Hansen Jytte Anette Vestergaardsvej 16. . . . . . . . . . . . . Hansen Jytte Anette Vestergaardsvej 16. . . . . . . . . . . . . Hansen Jytte Anette Vestergaardsvej 16. . . . . . . . . . . . . Hansen Jytte Anette Vestergaardsvej 16. . . . . . . . . . . . . Hansen Jørgen Engebækvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen K Chr Elme Alle 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Kaj Vejlgaardvej 2 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Kaj Vejlgaardvej 2 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Karen Skovbjerg Sønderbro 17 . . . . . . . . . . . . . Hansen Karl Kristian Bækgaardsvej 10. . . . . . . . . . . . . . Hansen Karl Kristian Bækgaardsvej 10. . . . . . . . . . . . . . Hansen Kasper Lynge Møllevænget 5. . . . . . . . . . . . . . . Hansen Kerner Vistelhøjvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Kerner Vistelhøjvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Kerner Vistelhøjvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Kim Ølgaard Elme Alle 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Kim Ølgaard Elme Alle 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Kim Ølgaard Elme Alle 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Kim Ølgaard Elme Alle 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Kjeld Skarrild Overbyvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Kjeld Jørn Skarrild Overbyvej 15 . . . . . . . . . . . . Hansen Kjeld Jørn Skarrild Overbyvej 15 . . . . . . . . . . . . Hansen Knud Enghøj Præstevænget 64 . . . . . . . . . . . . . Hansen Kristian Solsikkevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Kristian Solsikkevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Kristina Fiilsøe Mølholmvej 20 . . . . . . . . . . . . . . Hansen Kristoffer Emil Bjergevej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Lars K Skjernvej 103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Lars Kristian Skjernvej 103 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Lars Kristian Skjernvej 103 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Lars Kristian Skjernvej 103 . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Leif Boe Skovbjergvej 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Lena Ælmholdt Velhustedvej 27 . . . . . . . . . . . . . Hansen Lene Birgitte Bjergevej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Lene Birgitte Bjergevej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Lene Birgitte Bjergevej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Lene Birgitte Bjergevej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Lene Birgitte Bjergevej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Lilly Østergade 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Linda Odinsgaardsvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Linda Funder Stadion Alle 18. . . . . . . . . . . . . . . Hansen Linda Funder Stadion Alle 18. . . . . . . . . . . . . . . Hansen Linda Funder Stadion Alle 18. . . . . . . . . . . . . . . Hansen Lisbeth Fjelstervangvej 26 B St . . . . . . . . . . . . . Hansen Lisbeth Funch Klintebakken 50 . . . . . . . . . . . . . Hansen Lone Mølholmvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Lone Mølholmvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Lone Mølholmvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen Lone Klinten 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

H


borgere

H

Hansen Trine Graabæk Jernbanegade 30 . . . . . . . . . . . . Hansen Ulrik Friis Møllevænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hansen & Rungstedt Itp Consult Klinten 36 . . . . . . . . . . Harasim Narcis-Petru Paarupvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . Hareskov Ankiær Fasanvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hareskov Ankiær Fasanvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hartvigsen Jan Kjølhede Præstevænget 121. . . . . . . . . . Hartvigsen Tinne Høgsvigvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hattens Nancy Viborg Borgergade 33. . . . . . . . . . . . . . . Hattens Nancy Viborg Borgergade 33. . . . . . . . . . . . . . . Hattens Nancy Viborg Borgergade 33. . . . . . . . . . . . . . . Haubjerg Ingrid Vestergaardsvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Haubjerg Kurt Bjørnkærvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haubjerg Kurt Bjørnkærvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haubjerg Kurt Bjørnkærvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haubjerg Leif Blåhøjvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haubjerg Poul Mølgaard Velhustedvej 21 . . . . . . . . . . . . Hauge Poul Østergade 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hedegaard Karsten Søften Velhustedparken 31 . . . . . . . Hedegaard Karsten Søften Velhustedparken 31 . . . . . . . Hedegaard Karsten Søften Velhustedparken 31 . . . . . . . Hedegaard Louise Søften Velhustedparken 31 . . . . . . . . Heesgaard Erling Elme Alle 3 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heesgaard Rasmus Haue Hveddevej 33 . . . . . . . . . . . . . Heesgaard Thomas Haue Hovedgaden 17 . . . . . . . . . . . Heesgaard Thomas Haue Hovedgaden 17 . . . . . . . . . . . Hegnsvang Inge Skjernvej 121. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hegnsvang Inge Damgaard Skjernvej 121 . . . . . . . . . . . Hejendorf Lene Klintebakken 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hejlesen Inger Ilderhedevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helligsø Jette Kastanievej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helligsø Steen Kastanievej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helligsø Steen Kastanievej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Helligsø Steen Kastanievej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hellwig Anita Krogsgaard Nygårdsvej 1 . . . . . . . . . . . . . Hellwig Anita Krogsgaard Nygårdsvej 1 . . . . . . . . . . . . . Hellwig Anita Krogsgaard Nygårdsvej 1 . . . . . . . . . . . . . Hellwig Jørn Krogsgaard Nygårdsvej 1. . . . . . . . . . . . . . Helstrup Ingrid Solveig Møllegaarden 21 . . . . . . . . . . . . Henning Karstensen Skovbjergvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . Henrik Larsen ApS Ollingvej 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Anette Vardevej 132 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Anette Vardevej 132 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Anna Velhustedvej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Anne Marie Solbakken 2 St tv . . . . . . . . . . . . Henriksen Anne Marie Solbakken 2 St tv . . . . . . . . . . . . Henriksen Annette Lærkevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Clais Mølholmvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Clais Mølholmvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Clais Mølholmvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Erik Tarpvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Erik Tarpvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Erik Tarpvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Gudrun Marie Kristine Villavej 6 . . . . . . . . . . . Henriksen Henning Vardevej 132 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Karl Henning Toften 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Karl Henning Toften 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Kim Skjernvej 120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Kim Fischer Møllegaarden 49 . . . . . . . . . . . . Henriksen Kim Fjord Velhustedvej 25 . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Kurt Kristen Ingvard Paarupvej 40 . . . . . . . . . Henriksen Kurt Kristen Ingvard Paarupvej 40 . . . . . . . . .

96

25 12 44 02 24 60 22 10 40 13 45 46 20 76 59 13 97 19 16 20 40 81 19 19 71 78 48 26 20 23 30 35 25 18 68 81 23 36 17 52 22 59 68 81 97 19 64 04 61 18 72 88 30 25 70 28 29 64 61 45 97 19 64 99 60 66 22 11 97 19 18 26 51 91 69 01 30 23 90 27 25 21 50 05 29 45 19 79 23 23 05 41 60 48 92 53 42 20 91 59 27 12 03 63 97 19 66 45 52 38 60 42 25 62 87 51 28 38 36 48 20 89 27 67 61 72 99 20 61 72 10 75 22 61 69 16 71 12 47 15 60 68 44 05 24 48 02 59 44 48 02 59 52 37 85 08 40 27 03 06 21 66 48 66 26 33 87 07 22 15 87 07 25 54 27 07 40 31 51 61 30 33 04 80 22 33 49 86 97 19 84 33 41 66 11 05 22 80 94 00 97 19 82 43 42 43 82 43 40 75 82 43 51 36 78 32 97 19 87 07 40 19 16 27 20 92 94 84 22 99 75 85 26 39 41 47 22 43 88 46 97 19 42 44 23 28 51 61

Henriksen Lasse Rugvænget 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Lasse Rugvænget 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Maria Priscilla Hveddevej 38 . . . . . . . . . . . . . Henriksen Randi Sahl Rugvænget 2 . . . . . . . . . . . . . . . . Henriksen Torben Åparken 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hermann Connie Egevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hermann Connie Egevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hermann Connie Egevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hermann Connie Egevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61 45 24 95 29 91 13 36 25 53 90 32 29 80 82 27 97 19 97 97 50 91 31 66 29 62 45 03 28 83 96 86 20 53 39 56

Herning Skov, Have & Park ApS Fyrrevej 14 7400 Herning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hesselvig Frede Michael Møllegaarden 219 . . . . . . . . . . Hesselvig Frede Michael Møllegaarden 219 . . . . . . . . . . Hesselvig Frede Michael Møllegaarden 219 . . . . . . . . . . Hesselvig Michael Industriparken 2 . . . . . . . . . . . . . . . . Hesselvig Sussi Møllegaarden 187. . . . . . . . . . . . . . . . . Hesselvig Sussi Møllegaarden 187. . . . . . . . . . . . . . . . . Hesselvig Sussi Møllegaarden 187. . . . . . . . . . . . . . . . . Hg Lønsy Harreskovvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hilligsø Peter Skovbjergvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hindkjær Fredrik Nørre Alle 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hindkjær Michael Klintebakken 108. . . . . . . . . . . . . . . . Hisselholm Dorthe Susanne Døvlingvej 3 . . . . . . . . . . . . Hjortborg Lillian Studsgaard Klintebakken 102. . . . . . . . Hjortshøj Michael Mågevej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hjortshøj Michael Mågevej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hjøllund Svend Erik Skarrild Overbyvej 10 . . . . . . . . . . . Hlobak Illia Mosegaardsvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hoff Elvira Kildevangen 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hoffmann Nicklas Viktor Jernbanegade 10 1 tv . . . . . . . Hoffmann Nicklas Viktor Jernbanegade 10 1 . . . . . . . . . Hoffmann Niels Agerskov Præstevænget 243 . . . . . . . . . Hoffmann W Præstevænget 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hoffmann W Præstevænget 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holk Bodil Marie Møllegaarden 153 . . . . . . . . . . . . . . . . Hollensen Christian Lynnerup Møllegaarden 263 . . . . . . Hollænder Rikke Bjergevej 21 D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holm Betty Grankærvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holm Betty Grankærvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holm Hans Knudsgaard Timlundvej 27. . . . . . . . . . . . . . Holm Tomas Lyager 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holmgaard Erik Skjernvej 136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holmgaard Jakob Bredgade 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holmgaard Louise Sandetvej 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holmgaard Marie Louise Glyrskov Skjernvej 136 . . . . . . Holmgaard Stephanie Stadion Alle 4 . . . . . . . . . . . . . . . Horslund Nicki Ranch Strøget 6 St . . . . . . . . . . . . . . . . . Horvat Darko Vester Alle 10 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Horvat Darko Vester Alle 10 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Horvat Tesa Peder Strikkers Gård 4 St . . . . . . . . . . . . . . Horvat Tesa Peder Strikkers Gård 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Hostrup Aksel Birger Præstevænget 35 . . . . . . . . . . . . . Hostrup Anne Mette Stensig Præstevænget 35. . . . . . . .

97 12 91 11 61 13 04 20 30 43 05 46 24 64 76 44 97 19 16 03 53 82 94 74 53 62 94 74 22 33 94 74 40 44 33 76 24 45 41 12 42 48 44 26 21 85 41 18 30 22 74 30 30 69 87 28 52 53 72 80 42 62 72 80 29 37 60 65 20 43 13 04 97 14 91 32 31 53 11 29 22 20 43 31 22 28 78 29 97 19 83 82 25 73 29 82 20 98 89 50 96 35 05 95 71 79 42 00 97 19 15 58 21 28 96 02 75 34 71 46 96 94 60 40 20 89 18 90 61 69 69 89 60 19 18 26 42 83 55 13 22 53 50 83 30 32 70 63 31 95 67 88 22 56 31 38 97 19 28 45 26 82 28 45 30 13 35 68 21 28 33 04

Hotel Falken Falkevej 3 6920 Videbæk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 17 15 50 Hougesen Bente Greve Aavænget 11 B . . . . . . . . . . . . . 23 95 92 60

Hoven Smede- og Maskinforretning A/S Industrivej 10b 6880 Tarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hroarsdottir Margret Alkhøjvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hroarsdottir Margret Alkhøjvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hroarsdottir Margret Alkhøjvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 60 93 00 30 31 88 76 29 65 07 66 29 64 44 19


Humeniuk Vasyl Blåhøjvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Husted Jens Christian Vardevej 101 . . . . . . . . . . . . . . . . Husted Jens Christian Vardevej 101 . . . . . . . . . . . . . . . . Husted Jens Christian Vardevej 101 . . . . . . . . . . . . . . . . Husted Jens Christian Vardevej 101 . . . . . . . . . . . . . . . . Hvam Benny Fjordside Borgergade 53 . . . . . . . . . . . . . . Hvam Benny Fjordside Borgergade 53 . . . . . . . . . . . . . . Hvas Grethe Klinten 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvas Grethe Klinten 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvas Grethe Klinten 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 63 33 38 31 12 43 92 26 84 62 65 26 82 25 56 22 81 09 95 61 37 14 60 26 46 92 08 97 19 17 47 24 45 62 61 23 43 17 48

Hveddegaard 97 19 24 71 97 19 60 62 28 14 72 98 97 19 14 06 22 82 60 24 97 19 13 90 28 76 24 75 27 89 02 60 30 58 15 63 28 12 46 05 25 71 33 94 40 55 44 71 60 19 28 35 27 52 03 31 26 81 15 30 24 94 52 50 22 22 24 53 97 19 64 07 53 54 08 89 97 19 87 29 42 20 19 93 31 77 89 31 97 19 60 55 31 15 26 81 23 11 33 25 96 94 38 88 40 45 26 81 97 19 20 62 61 75 89 99 42 18 97 87 97 19 66 55 52 70 07 32 40 56 39 84 97 13 78 16 60 46 06 25 53 31 88 45 97 12 17 17 61 67 79 12 61 67 79 08 20 12 07 11 29 68 19 11 61 31 61 21 97 22 68 93 25 32 65 28 40 91 02 53

Revisionsfirmaet Anker Høst Østergade 12 7400 Herning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 12 13 77 Høybye Jan Fjelstervangvej 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 40 61 02 Høybye Jan Fjelstervangvej 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 59 97 18

Bredgade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 19 80 10

Håndkøbsudsalget Skarrild Hovedgaden 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 19 60 05

Hårtotten v/ Ina Balle Brinkevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 19 66 55

I

I/S Skarrild Vandværk Hovedgaden 47 . . . . . . . . . . . . . . I/S V. & V. Madsen Skovsborgvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . I/S V. & V. Madsen v/ Viggo Engelbrekt Madsen Skovsborgvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ibsen Karsten Emil Møllegaarden 47 . . . . . . . . . . . . . . . Ibsen Karsten Emil Møllegaarden 47 . . . . . . . . . . . . . . . Ibsen Karsten Emil Møllegaarden 47 . . . . . . . . . . . . . . . Ibsen Karsten Emil Møllegaarden 47 . . . . . . . . . . . . . . . Ibsen Kristian Grene Hovedgaden 27 . . . . . . . . . . . . . . .

20 89 95 48 40 82 13 29 97 19 13 29 31 98 72 10 28 71 42 27 28 71 27 42 27 85 27 42 28 26 75 76

Ilderhede Kloak- og Spuleservice Vardevej 156 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ildsvad Peder Kjærgaard Vester Alle 16 . . . . . . . . . . . . . Iliev Iliya Hristov Mågevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ingemann Jan Nørgaard Ronnumvej 8 . . . . . . . . . . . . . . Ingemann Jan Nørgaard Ronnumvej 8 . . . . . . . . . . . . . . Ingemann Jan Nørgaard Ronnumvej 8 . . . . . . . . . . . . . . Ingemann Jan Nørgaard Ronnumvej 8 . . . . . . . . . . . . . . Ingerslev Ragna Hove Åparken 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . Ingerslev Ragna Hove Nielsen Åparken 32 . . . . . . . . . . . Ingolf Lund Skovsborgvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ingvardsen Henrik Guldberg Østergade 21 . . . . . . . . . . . Ingversen Tue Møller Vesterbjergevej 9 . . . . . . . . . . . . . Ingversen Tue Møller Vesterbjergevej 9 . . . . . . . . . . . . .

21 44 96 80 20 97 76 86 28 20 65 62 97 18 12 18 60 86 41 15 30 36 30 19 25 75 30 19 23 27 92 62 97 19 83 61 21 66 05 04 21 32 69 33 60 64 63 07 40 72 71 70

Intego A/S El-installation og Service Energivej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Isen Kim Solbakken 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iversen Bent Stationsvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iversen Heidi Præstevænget 139 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iversen Jan Juhl Hovedgaden 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iversen Mette Oppelstrup Hovedgaden 28 . . . . . . . . . . . Iversen Mette Oppelstrup Hovedgaden 28 . . . . . . . . . . . Iversen Mette Oppelstrup Hovedgaden 28 . . . . . . . . . . . Iversen Ole Præstevænget 139. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iversen Randi Vesterbjergevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Izabella Telefon Brinkevej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

J

J Elley og Peder B Andersen Klintebakken 9. . . . . . . . . . Jacobsen Anders Hjortshøj Tømmergården 28 . . . . . . . . Jacobsen Anne Aagade 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Anne Aagade 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Bente Edith Ollingvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Ernst Klintebakken 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Grethe Bavnehøjen 125 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Hans Ove Ahornvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Henning Bavnehøjen 125 . . . . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Inga Nyvej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99 36 49 80 93 84 14 02 75 34 72 96 28 18 00 22 29 86 22 34 52 38 16 50 24 60 46 77 24 41 48 77 97 19 83 84 64 69 28 82 53 20 00 51

97 19 16 80 25 37 01 82 42 21 29 27 27 89 48 04 61 73 18 96 97 19 17 62 21 20 50 02 97 19 85 60 23 23 23 04 97 19 62 35

97

borgere

v/ Siobhan og Søren Kristensen Hvedde Mosevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvegholm Jens Vestergaardsvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvid Diana Grønbæk Høgsvigvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvid Helga Grønnegade 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvid Helga Grønnegade 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvid Jytte Gurli Vestergaard Ollingvej 29 . . . . . . . . . . . . Hvid Vicky Vardevej 106. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hviid Johan Jensen Præstevænget 66 . . . . . . . . . . . . . . Hviid Lissi Andrea Kirstine Præstevænget 66 . . . . . . . . . Hviid Lissi Andrea Kirstine Præstevænget 66 . . . . . . . . . Hviid Lissi Andrea Kirstine Præstevænget 66 . . . . . . . . . Hvisthule Britta Skolevejen 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvisthule Jesper Aavænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvisthule Jesper Aavænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvisthule Jesper Aavænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvisthule Jesper Aavænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvisthule Jesper Aavænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvisthule John Skolevejen 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvisthule Lasse Hedegaard Østergade 10 . . . . . . . . . . . Hye Egon E. Solsikkevej 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hye Mads Simmelsgaard Solsikkevej 41 . . . . . . . . . . . . Hyldgaard Britta Annette Døvlingvej 9 . . . . . . . . . . . . . . Hyldgaard Jørn Døvlingvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hylleberg Allan Sneppevej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hylleberg Allan Sneppevej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hylleberg Liselotte Susanne Sneppevej 7. . . . . . . . . . . . Hylleberg Liselotte Susanne Sneppevej 7. . . . . . . . . . . . Hynkemejer Arne Juhl Sneppevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . Hynkemejer Arne Juhl Sneppevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . Hynkemejer Arne Juhl Sneppevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . Hårtotten Brinkevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høg Simon West Skarrild Overbyvej 3 . . . . . . . . . . . . . . Høg Simon West Skarrild Overbyvej 3 . . . . . . . . . . . . . . Høgnesen Gunnvør Aagade 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høgnesen Gunnvør Aagade 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høgnesen Gunnvør Aagade 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Højland Åse Vestergaardsvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Højland Åse Vestergaardsvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Højland Åse Vestergaardsvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Højmark Egon Jernbanegade 196 . . . . . . . . . . . . . . . . . Højmark Jonna Hauge Jernbanegade 196 . . . . . . . . . . . Hørlyck Benjamin Muldkjær Hesselvigvej 1 . . . . . . . . . . Hørlyck Jørgen Ørsted Paarupvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . Hørlyck Jørgen Ørsted Paarupvej 28 . . . . . . . . . . . . . . . Hørlyck Lise Lotte Møllegaardsvej 32. . . . . . . . . . . . . . .

Høybye Jan Fjelstervangvej 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 97 44 18

Håndkøbsudsalget Sdr. Felding

J


borgere

J

Jacobsen Jacob E Vestergade 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Jette Skovbjergvej 37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacobsen K Møllegaarden 209. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Karen Bruntse Bjergevej 38 A. . . . . . . . . . . . . Jacobsen Lasse Timlundvej 44 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacobsen Rosemarie Haahr Gl. Høgsvigvej 6 . . . . . . . . . Jagiello Anna Villavej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakob Bonde Hedebyvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Aage Ilderhede Kirkevej 3. . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Anita Haubjerg Borgergade 75 . . . . . . . . . . . . Jakobsen Anita Haubjerg Borgergade 75 . . . . . . . . . . . . Jakobsen Anita Haubjerg Borgergade 75 . . . . . . . . . . . . Jakobsen Anita Haubjerg Borgergade 75 . . . . . . . . . . . . Jakobsen Bjarne Højgaardsvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Bjarne Højgaardsvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Bjarne Højgaardsvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Bjarne Højgaardsvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Bjarne Højgaardsvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Christoffer Leth Ollingvej 53. . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Diana Hedebyvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Elsig Marie Elme Alle 16. . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Erna Højberg Klintebakken 112 . . . . . . . . . . . Jakobsen Gerda Kaldalsvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Gerda Nørregade 11 1 18. . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Gerda Elisabeth Kaldalsvej 9 . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Gert Graugaard Aavænget 11 A . . . . . . . . . . . Jakobsen Gert Graugaard Aavænget 11 A . . . . . . . . . . . Jakobsen Gert Graugaard Aavænget 11 A . . . . . . . . . . . Jakobsen Hans Christen Sander Vestervænget 12 . . . . . Jakobsen Inga Enghaven 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Jakob Erhard Vestergade 33. . . . . . . . . . . . . . Jakobsen John Enghaven 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Kristian Sønderby Møllegaarden 167 . . . . . . . Jakobsen Kristian Sønderby Møllegaarden 167 . . . . . . . Jakobsen La-On Østergade 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Marianne Brandt Grønnegade 10 . . . . . . . . . . Jakobsen Marna Annalise Glentevej 7 . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Martin Pape Plantagevej 12 . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Niels Ormstrup Elme Alle 16. . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Ove Kaldalsvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Paw Nr. Bredgade 1 1 mf . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Peter Nyvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Rebekka Lyngholm Nygade 2 . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Rud Vester Alle 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Rud Vester Alle 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Rud Vester Alle 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Rud Vester Alle 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Rud Vester Alle 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Svend Bøndergaard Kaldalsvej 9 . . . . . . . . . . Jakobsen Søren Møllegaarden 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Søren Møllegaarden 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Thomas Brandt Grønnegade 10 . . . . . . . . . . . Jakobsen Thomas Brandt Grønnegade 10 . . . . . . . . . . . Jakobsen Thomas Sønderby Kastanie Alle 22. . . . . . . . . Jakobsen Verner Glentevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakobsen Verner Glentevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jan Prütz Jørgensen Og Ollingvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . Janakowski Maciej Sandfeldparken 97 . . . . . . . . . . . . . Janet Gaarden Josefsen Jernbanegade 178. . . . . . . . . . Jas Kibæk A/S Fjelstervangvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jas Kibæk A/S Lyager 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jba Textil Agentur Vejlgaardvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98

97 19 81 46 60 19 84 93 97 19 27 03 42 66 01 85 31 72 35 49 40 76 52 44 42 15 86 99 31 72 69 77 28 26 73 63 61 60 87 95 61 60 66 79 61 60 27 22 60 53 08 81 97 19 64 37 40 32 08 38 29 36 34 37 22 15 19 47 21 68 92 47 60 69 10 82 53 38 60 59 97 19 11 09 97 19 62 34 40 25 63 29 32 45 01 99 97 19 63 26 51 28 95 11 30 53 66 62 23 69 88 54 22 90 12 65 61 85 75 34 51 25 00 46 24 34 34 85 29 84 62 39 25 37 13 25 26 14 23 07 61 27 23 43 41 57 76 45 20 85 63 57 29 63 65 44 97 19 61 60 31 44 16 11 22 87 24 43 30 29 81 93 97 19 21 28 25 12 40 42 25 12 40 41 22 95 35 41 22 17 71 16 30 36 23 26 23 67 39 00 21 12 11 26 25 21 93 36 23 31 94 40 60 24 00 14 97 19 13 19 91 54 39 37 97 19 27 09 50 16 03 95 22 44 41 24 97 19 21 80 22 63 21 80 25 11 84 23

Jeannette Frost Mortensen Nygårdsvej 3 . . . . . . . . . . . . Jeffcoat Victoria Grønnegade 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jens A. Jensen v/ Erna Laura Jensen Hedebyvej 6 . . . . . Jens Bundgaard Holding Aps Hovedgaden 47 St th . . . . Jens Dalager Møllevej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jens Erik Mortensen Vejelsigvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jens Knudsen Rævehøjvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jens Nielsen v/ Jens Nielsen Dalgasvej 3. . . . . . . . . . . . Jens Pedersen Øster Hedegårdsvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . Jens Pedersen v/ Jens Pedersen Øster Hedegårdsvej 4 . Jensen Aage Borgergade 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Aage Borgergade 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Aage Borgergade 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Aase Velhustedvej 17 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Alfred Nikolaj Kjær Markvænget 3 . . . . . . . . . . . Jensen Alice Frifeldt Bavnehøjen 83. . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Allan Alex Silstrupvej 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Allan Alex Silstrupvej 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Allan Engberg Kastanie Alle 25 E . . . . . . . . . . . . Jensen Allan Engberg Kastanie Alle 25 E . . . . . . . . . . . . Jensen Allan Peter Kastanie Alle 39 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Andreas Østergaard Præstevænget 18 . . . . . . . . Jensen Andreas Østergaard Præstevænget 18 . . . . . . . . Jensen Andreas Østergaard Præstevænget 18 . . . . . . . . Jensen Anette Brinch Vardevej 150 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ann Vestergade 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Anna Enghaven 76. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Anna Marie Tarpvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Anne Bente Damgård Vistelhøjvej 8 . . . . . . . . . . Jensen Anne Marie Mølholmvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Anne Marie Sønder Enghavevej 16. . . . . . . . . . . Jensen Annie Lisbeth Bjergevej 34. . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Asbjørn Birkemos Fjelstervangvej 26 1 . . . . . . . Jensen Asbjørn Steinmeier Borgergade 69. . . . . . . . . . . Jensen Asta Elkjærvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Asta Anna Marie Postgården 10 St . . . . . . . . . . . Jensen Astrid Klinten 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Benny Bang Bavnehøjen 23 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Bent Kjær Hartvig Skramsvej 5. . . . . . . . . . . . . . Jensen Bente Irene Amtrup Bavnehøjen 57 . . . . . . . . . . Jensen Bettina Kastanie Alle 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Birgit Sofie Møllegaarden 65 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Birthe Tømmergården 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Birthe Præstevænget 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Bjarne Hedebyvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Bjarne Østerbro 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Bjørn Carlo Bredgade 11 1. . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Bjørn Carlo Bredgade 11 1. . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Bo Ekander Skovvænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Brian Møllegaarden 63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Britta Høgsvigvej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Bruno Knudsen Rugvænget 5. . . . . . . . . . . . . . . Jensen Bruno Knudsen Rugvænget 5. . . . . . . . . . . . . . . Jensen Camilla Kjær Præstevænget 263 . . . . . . . . . . . . Jensen Carita Damsgaard Åparken 6 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Carita Damsgaard Åparken 6 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Carita Damsgaard Åparken 6 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Carita Damsgaard Åparken 6 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Carita Damsgaard Åparken 6 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Carl Højer Bekkasinvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Carsten Ollingvej 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Casper Kilde Vardevej 150 . . . . . . . . . . . . . . . . .

21 29 07 23 29 92 52 69 28 15 43 24 97 19 62 05 40 17 59 11 20 63 35 72 40 76 56 26 22 56 50 86 40 31 83 63 27 51 15 60 75 34 70 60 21 43 45 46 21 22 12 86 97 19 19 49 75 34 70 13 61 66 51 82 97 19 64 15 40 19 53 03 34 11 29 54 22 29 06 11 21 96 71 24 97 19 86 58 50 14 46 75 28 76 74 02 40 44 88 31 42 76 55 01 97 19 15 82 24 43 76 36 97 19 64 01 97 19 83 63 53 55 82 12 26 84 98 04 81 71 76 18 53 63 76 72 30 23 31 22 21 60 46 61 29 40 37 11 40 73 13 86 97 19 86 71 23 26 62 05 81 71 00 67 21 17 88 49 97 19 84 79 40 76 84 79 97 19 44 26 96 94 60 58 60 46 98 81 40 50 04 80 21 29 06 90 97 19 12 16 97 19 86 57 42 27 79 00 40 93 94 38 28 49 83 43 61 46 20 44 60 19 58 60 31 43 05 08 26 18 77 02 24 65 41 19 32 12 30 15 26 46 77 71 29 70 83 69


97 19 21 06 60 16 23 26 97 19 13 01 30 27 83 36 30 42 51 86 30 25 08 69 30 25 04 69 22 67 89 69 25 21 96 79 23 28 93 60 30 66 23 37 97 19 84 89 50 46 56 33 42 58 20 75 21 94 38 48 97 19 21 61 50 37 89 71 61 19 23 59 22 73 39 13 75 34 78 36 29 45 46 21 97 19 14 60 51 78 41 56 22 42 50 40 97 19 22 22 97 19 13 38 21 32 97 28 53 20 83 31 24 87 99 76 97 19 84 72 21 18 34 69 97 19 62 72 97 19 12 82 26 55 57 71 97 19 15 13 50 35 44 71 24 43 24 49 20 58 81 89 97 19 10 68 23 71 50 41 71 78 94 19 20 27 95 43 51 94 74 00 97 19 20 69 75 34 72 31 97 19 20 51 40 78 08 01 40 23 33 23 21 22 98 69 20 85 24 15 20 20 73 53 20 20 40 37 97 19 87 14 41 59 26 58 40 43 67 93 91 94 88 00 40 18 12 73 97 19 12 73 97 19 10 98 20 74 15 53 97 19 18 97 24 66 58 45

Jensen Hans Enevold Møllegaarden 109 . . . . . . . . . . . . Jensen Hans Enevold Møllegaarden 109 . . . . . . . . . . . . Jensen Hans Enevold Møllegaarden 109 . . . . . . . . . . . . Jensen Hans Kristian Klintebakken 7 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Hans Marinus Landsbyparken 14. . . . . . . . . . . . Jensen Hans Torben Fruerbyvej 13. . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Harald Sandfeld Alle 25 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Harly Vestergård Klinten 10 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Harly Vestergård Klinten 10 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Hasse Rahbek Brogade 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Henning Harreskovvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Henning Borgergade 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Henning Majbohm Skjernvej 134 . . . . . . . . . . . . Jensen Henriette Finnerup Viuf Skolegade 11 . . . . . . . . Jensen Henriette Finnerup Viuf Skolegade 11 . . . . . . . . Jensen Henriette Finnerup Viuf Skolegade 11 . . . . . . . . Jensen Henriette Finnerup Viuf Skolegade 11 . . . . . . . . Jensen Henriette Finnerup Viuf Skolegade 11 . . . . . . . . Jensen Henriette Finnerup Viuf Skolegade 11 . . . . . . . . Jensen Henrik Skov Præstevænget 123 . . . . . . . . . . . . . Jensen Henrik Skov Præstevænget 123 . . . . . . . . . . . . . Jensen Henrik Skov Præstevænget 123 . . . . . . . . . . . . . Jensen Henrik Skov Præstevænget 123 . . . . . . . . . . . . . Jensen Ida Katrine Marie Søndergade 6. . . . . . . . . . . . . Jensen Inga Hjejlevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Inga Hjejlevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Inga Studsgaard Hveddevej 29. . . . . . . . . . . . . . Jensen Inge Brinkevej 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Inge Dorthe Brandstrup Aagade 32 . . . . . . . . . . Jensen Inge-Birgit Sandfeldparken 38 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Inge-Lise Hveddevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Inge-Lise Hveddevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ingeborg Skovlyst Markvænget 3 . . . . . . . . . . . . Jensen Inger Margrethe Bavnehøjen 23. . . . . . . . . . . . . Jensen Irma Sinna Sandfeld Alle 25 14 . . . . . . . . . . . . . Jensen Ivan Hveddevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Iver Ilderhede Kirkevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Iver Ilderhede Kirkevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jan Nørregade 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jan Svik Hveddevej 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jan Svik Hveddevej 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jane Grønbæk Høgsvigvej 4. . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jeanette Hovedgaden 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jeanette Hovedgaden 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jeanette Hovedgaden 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jeanette Hovedgaden 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jeanette Hovedgaden 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jeanette Hovedgaden 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jeanette Hovedgaden 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jens Sandetvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jens Sandetvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jens Sandetvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jens Sandetvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jens Anton Hedebyvej 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jens Chr Agersigvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jens Chr Agersigvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jens Ejvind Kirsdalvej 2 B . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jens Frederik Præstevænget 33. . . . . . . . . . . . . Jensen Jens Verner Klintebakken 47 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jesper Jernbanegade 16 A St tv . . . . . . . . . . . . Jensen Jesper Enevold Nygade 9 1 th . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jesper Enevold Nygade 9 1 th . . . . . . . . . . . . . .

97 19 40 56 21 47 01 36 20 77 31 86 22 82 66 97 96 99 12 55 23 72 64 67 97 19 12 84 97 19 17 88 24 80 08 09 35 13 31 08 31 90 27 43 30 24 72 70 97 19 80 75 81 74 80 39 60 51 25 32 29 66 80 39 29 42 80 39 24 82 17 42 24 24 48 39 97 19 95 12 25 64 95 12 24 41 60 69 20 51 02 18 23 63 66 53 97 19 80 07 24 64 68 31 30 24 34 92 23 93 27 83 30 28 56 65 20 74 91 32 61 18 72 93 40 20 82 39 23 37 94 07 31 14 82 55 97 19 24 76 97 19 65 09 61 30 01 89 40 18 35 65 31 53 18 17 22 28 09 11 20 80 90 54 30 23 69 50 97 19 69 90 60 48 93 53 60 45 15 38 52 37 27 11 23 21 73 49 22 10 75 72 20 69 51 63 30 88 96 36 30 80 98 97 30 80 96 36 22 36 21 47 97 19 82 84 97 19 14 35 30 44 64 35 60 62 88 12 26 81 57 78 21 45 97 28 34 10 65 09 60 14 16 30 28 87 92 18

99

borgere

Jensen Chanette Marin Grankærvej 4 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Channie Birkebyvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Christian Møllegaarden 223 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Christian Møllegaarden 223 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Christian Birger Heiselberg Elkjærvej 8 . . . . . . . Jensen Claus Hangaard Vardevej 120 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Claus Hangaard Vardevej 120 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Claus Hangaard Vardevej 120 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Claus Lund Ollingvej 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Claus Lund Ollingvej 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Curt Sønderbro 18 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Dagmar Holm Engholmvej 32. . . . . . . . . . . . . . . Jensen Dagmar Holm Præstevænget 25 . . . . . . . . . . . . Jensen Danni Højvang Skovbjergvej 8 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Dorte Hanne Nr. Bredgade 20. . . . . . . . . . . . . . . Jensen Dorte M Skovsborgvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Dorthe Kjær Landsbyparken 20 . . . . . . . . . . . . . Jensen Dorthea Elkjær Nr. Bredgade 18 1 . . . . . . . . . . . Jensen Edith Margrethe Pia Borgergade 52 . . . . . . . . . . Jensen Egon Birkedal Borgergade 49 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Egon Birkedal Borgergade 49 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Einar Gunnar Landsbyparken 32 . . . . . . . . . . . . Jensen Ella Munksgaard Østergade 29 . . . . . . . . . . . . . Jensen Ella Munksgaard Østergade 29 . . . . . . . . . . . . . Jensen Ellen Damgaard Bekkasinvej 4. . . . . . . . . . . . . . Jensen Else Sandfeld Alle 25 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Else Hveddevej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Else Marie Skolegade 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Erik M Høgsvigvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Erik Møller Høgsvigvej 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Erik Peder Søby Vestergaardsvej 5 . . . . . . . . . . . Jensen Erik Søby Vestergaardsvej 5. . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ernst Elme Alle 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ernst Elme Alle 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Esther Marianne Vester Alle 3 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Flemming Skolegade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Flemming Strøget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Flemming Skolegade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Flemming D Nørregade 11 1 16. . . . . . . . . . . . . Jensen Flemming Damgaard Nørregade 11 1 16 . . . . . . Jensen Frank Fjelstervangvej 26 N 2 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Frank Fjelstervangvej 26 N 2 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Frede Ellegaard Klintebakken 85 . . . . . . . . . . . . Jensen Frede Ellegård Klintebakken 85 . . . . . . . . . . . . . Jensen Frede O Vardevej 158. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Frida Schwarts Sønderbro 24 1 . . . . . . . . . . . . . Jensen Gert Kastanie Alle 25 C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Gert Kastanie Alle 25 C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Gert Kastanie Alle 25 C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Gert Kastanie Alle 25 C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Gert Kastanie Alle 25 C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Gert Kastanie Alle 25 C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Gert Nedergaard Gl. Høgsvigvej 8. . . . . . . . . . . . Jensen Ghita Krog Landsbyparken 37 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Gregers Birkedahl Borgergade 48 . . . . . . . . . . . Jensen Grethe Nørregade 11 1 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Gudrun Sæderup Egevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Gudrun Sønderup Egevej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Gunnar Ahle Fasanvej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Gunner Karsten Ollingvej 65. . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Hans Christian Klintebakken 7 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Hans Ejgil Sandfeldparken 67 . . . . . . . . . . . . . .

J


borgere

J

Jensen Johanne Birgitte Møllevænget 3. . . . . . . . . . . . . Jensen Johannes Bavnehøjen 57. . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen John Mølholmvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Johs Grønnegade 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jonas Mølgaard Bjergevej 20. . . . . . . . . . . . . . . Jensen Julie Nørskov Blåhøjvej 36. . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jytte Mosegaardsvej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Jørgen Martinus Sønderbro 20 St . . . . . . . . . . . Jensen Kaj Hveddevej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kaj E Søndergade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kaj S Sandfeldparken 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kaj Schmidt Sandfeldparken 83. . . . . . . . . . . . . Jensen Kaj Schmidt Sandfeldparken 83. . . . . . . . . . . . . Jensen Kaj Tolvduvar Hveddevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Karen Elisabeth Hovedgaden 19. . . . . . . . . . . . . Jensen Karen Margrethe Dal Sandfeldparken 67 . . . . . . Jensen Kasper Dam Bekkasinvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kent Engebækvej 9 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kenth Sig Blåhøjvej 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kenth Sig Blåhøjvej 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kim Allan Sandetvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kim Allan Sandetvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kim Chresten Vejlgaardvej 10 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Knud Erik Solhjemvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Knud Erik Godthaabsvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Knud Erik Godthaabsvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Knud Erik Godthaabsvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Knud Erik Godthaabsvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kristian Vium Vestergade 24 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kristian Vium Vestergade 24 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kurt Klintebakken 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kurt Klintebakken 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kurt Klintebakken 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Kurt Bagger Møllegaarden 113 . . . . . . . . . . . . . Jensen Kurt Thyge Eeg Møllevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Lars Vardevej 158 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Lars Klintebakken 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Lars Skovbjergvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Lasse Bang Brogade 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Lasse Bang Brogade 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Lea Normann Bjerre Kirsdalvej 4 . . . . . . . . . . . . Jensen Leif Henrik Nr. Bredgade 12 St tv . . . . . . . . . . . . Jensen Leif Kjær Høgsvigvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Leif Lindhardt Bekkasinvej 32 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Lena De Fries Hovedgaden 33 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Lena De Fries Hovedgaden 33 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Lene Borch Skjernvej 112 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Lene Møbjerg Bavnehøjen 115. . . . . . . . . . . . . . Jensen Lene Sandfeld Hovedgaden 42 B . . . . . . . . . . . . Jensen Lene Sandfeld Hovedgaden 42 B . . . . . . . . . . . . Jensen Lene Sandfeld Hovedgaden 42 . . . . . . . . . . . . . Jensen Leo Meilby Hveddevej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Leo Meilby Hveddevej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Lilly Kastanie Alle 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Lilly Kastanie Alle 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Linda Econar Blåhøjvej 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Line Tanja Plantagevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Line Tanja Plantagevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Line Tanja Plantagevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Line Tanja Plantagevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Lisa Halborg Bjergevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Lisa Marckstrøm Bavnehøjen 33 . . . . . . . . . . . .

100

51 26 97 03 97 19 15 05 97 19 80 02 97 19 13 42 61 67 91 28 20 64 51 88 40 91 46 18 20 97 76 73 97 19 66 16 97 19 85 29 60 49 64 40 97 19 17 96 21 44 68 90 22 77 51 13 97 22 53 02 24 67 59 08 23 37 68 64 23 25 19 26 75 94 37 69 60 61 12 75 97 19 99 33 22 35 39 99 21 55 77 07 97 19 83 07 60 49 06 63 52 38 56 38 21 97 20 30 21 93 41 28 75 34 70 81 30 51 92 18 60 56 06 94 40 32 06 94 26 57 07 29 40 30 86 97 21 70 14 96 75 34 72 31 53 57 09 06 23 92 97 46 60 92 81 63 53 55 51 78 20 88 70 77 52 75 34 18 97 19 86 57 93 97 51 99 52 17 30 61 35 12 21 86 29 11 17 55 28 12 59 15 52 58 57 47 41 27 49 39 22 43 51 83 97 19 63 36 51 79 19 48 97 19 15 44 21 42 15 65 25 75 67 68 53 64 02 91 53 53 75 24 22 57 02 91 20 14 65 26 26 15 24 84 22 97 84 83

Jensen Lise Lotte Grønskov Bukkærvej 7. . . . . . . . . . . . Jensen Lone Klintebakken 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Lone Klintebakken 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Lone Klintebakken 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Lone Møller Klintebakken 30 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Lone Møller Klintebakken 30 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Lotte Marie Møllegaarden 251 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Lykke Blåhøjvej 52 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Mads Assingvej 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Mads Christian Astrup Mosegaardsvej 1. . . . . . . Jensen Mads Christian Astrup Mosegaardsvej 1. . . . . . . Jensen Mads Christian Astrup Mosegaardsvej 1. . . . . . . Jensen Mads Christian Astrup Mosegaardsvej 1. . . . . . . Jensen Mads Christian Astrup Mosegaardsvej 1. . . . . . . Jensen Mads Peder Nygade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Mai Nedergaard Rugvænget 12 . . . . . . . . . . . . . Jensen Mai Nedergaard Rugvænget 12 . . . . . . . . . . . . . Jensen Maiken Lundbye Sdr. Ommevej 5. . . . . . . . . . . . Jensen Maiken Lundbye Sdr. Ommevej 5. . . . . . . . . . . . Jensen Maiken Vesterager Sønderbro 5 . . . . . . . . . . . . . Jensen Maren Kirkegård Ahornvej 4. . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Margit Bavnehøjen 93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Margit Kolstrup Blåhøjvej 70 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Mariane Krog Nedre Bukkjærvej 5 . . . . . . . . . . . Jensen Mariane Krog Nedre Bukkjærvej 5 . . . . . . . . . . . Jensen Mariane Krog Nedre Bukkjærvej 5 . . . . . . . . . . . Jensen Martha Sønderbro 22 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Martha Sønderbro 22 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Mathilde Lund Elme Alle 12 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Mathilde Lund Elme Alle 12 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Mette Stegmann Klintebakken 25 . . . . . . . . . . . Jensen Mette Stegmann Klintebakken 25 . . . . . . . . . . . Jensen Michael Kastanie Alle 27 C. . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Michael Nørregade 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Michael Skov Møllegaarden 11 . . . . . . . . . . . . . Jensen Michael Skov Møllegaarden 11 . . . . . . . . . . . . . Jensen Michael Skov Møllegaarden 11 . . . . . . . . . . . . . Jensen Michael Skov Møllegaarden 11 . . . . . . . . . . . . . Jensen Michael Skov Møllegaarden 11 . . . . . . . . . . . . . Jensen Michelle Viese Klinten 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Mina Zohra Dalager Hedebyvej 4 . . . . . . . . . . . . Jensen Mona Viola Vestergaardsvej 17. . . . . . . . . . . . . . Jensen Mona Viola Vestergaardsvej 17. . . . . . . . . . . . . . Jensen Monica Høgh Assingvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Morten Hastrup Skjernvej 137 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Natasja Bæk Fjelstervangvej 26 F 1 . . . . . . . . . . Jensen Niels Dahl Kærhedevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Niels Dahl Kærhedevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Niels Kurt Fjelstervangvej 26 P 2 . . . . . . . . . . . . Jensen Niels-Ole Michael Østergaard Velhustedvej 13 . . Jensen Nina Møllevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ole Blåhøjvej 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ole Blåhøjvej 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ole Meldgård Tarpvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ove Vang Brinkevej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ove Vang Brinkevej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Palle Timlundvej 44 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Patrick Grønskov Madsbjerg Østergade 4 1 . . . . Jensen Per Mølholmvej 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Per Mølholmvej 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Per Bøgegren Skovbjergvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Per Bøgegren Skovbjergvej 3 . . . . . . . . . . . . . . .

22 10 95 80 53 50 29 09 41 29 00 68 31 38 29 09 40 47 24 85 26 41 78 98 35 11 54 86 29 67 62 88 53 37 56 06 40 76 40 18 25 78 40 18 22 96 40 18 22 76 86 18 22 55 40 18 97 19 12 48 51 90 47 77 51 84 87 14 53 56 86 00 31 75 58 00 25 54 27 01 97 19 88 91 97 19 18 00 20 67 21 97 40 86 06 55 22 82 06 55 2 24 72 07 97 19 60 20 30 59 55 29 26 12 47 51 20 68 44 28 24 26 42 62 20 51 43 37 42 66 85 86 40 42 39 87 60 76 07 50 60 72 07 52 60 64 28 92 60 64 14 52 52 88 64 14 29 80 34 35 29 73 41 47 97 19 69 10 29 45 21 10 29 86 75 40 60 82 85 41 22 35 50 14 75 34 72 80 61 36 00 40 27 85 55 53 22 50 21 22 40 60 34 71 97 19 67 17 40 74 78 86 97 19 84 51 23 87 23 24 22 67 31 39 93 84 65 45 22 58 71 66 28 12 98 11 22 97 01 56 40 19 89 82 29 73 05 81


53 27 08 04 30 21 31 86 21 65 83 18 24 60 90 66 97 19 18 17 23 45 66 21 53 37 27 13 26 78 63 59 23 20 48 68 61 41 52 26 22 86 32 86 26 93 60 22 25 56 08 01 22 36 39 35 22 31 16 07 42 18 22 11 40 17 91 28 24 41 52 71 29 28 93 15 61 71 49 69 61 71 49 29 53 57 29 09 42 44 20 47 28 12 54 81 27 33 48 00 97 19 16 66 28 18 10 33 40 19 88 49 30 82 72 80 41 44 83 39 30 23 83 39 25 38 89 84 61 33 83 45 41 67 87 84 97 19 85 37 25 37 76 10 97 19 21 98 25 71 96 60 51 25 00 38 28 79 69 10 28 76 69 33 30 13 04 29 28 86 49 05 96 99 12 00 22 48 74 37 26 19 84 32 21 13 75 76 53 21 83 31 97 19 81 80 97 19 83 23 97 19 81 94 40 16 62 23 40 72 29 38 40 64 94 12 40 64 94 01 40 64 94 00 29 16 17 63 30 27 53 37 20 20 52 42 32 10 22 04 64 66 38 96 61 13 50 40

Jenss Henriette Pernille Præstevænget 17 . . . . . . . . . . . Jenss Henriette Pernille Præstevænget 17 . . . . . . . . . . . Jenss Henriette Pernille Præstevænget 17 . . . . . . . . . . . Jenss Henriette Pernille Præstevænget 17 . . . . . . . . . . . Jeppesen Christina Hejbøll Klintebakken 86. . . . . . . . . . Jeppesen Christina Hejbøll Klintebakken 86. . . . . . . . . . Jeppesen Dorte Friborg Engkrogen 1 . . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Dorte Friborg Engkrogen 1 . . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Elvin Klintebakken 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Hanne Aagade 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Hugo Korsholm Engebækvej 47 . . . . . . . . . . . Jeppesen Hugo Korsholm Engebækvej 47 . . . . . . . . . . . Jeppesen Hugo Korsholm Engebækvej 47 . . . . . . . . . . . Jeppesen Ina Balle Brinkevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Ingvard Mikael Paarupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Ingvard Mikael Paarupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Karna Grethe Paarupvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Knud Erik Mølledamsvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Lisbeth Aagade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Poul Kristian Borgergade 46. . . . . . . . . . . . . . Jeppesen René Arnborgvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeppesen Svetlana Linnet Timlundvej 20 . . . . . . . . . . . . Jepsen Alex Michael Ravnkilde Lindevej 1 . . . . . . . . . . . Jepsen Dina Falck Nørregade 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jepsen Dina Falck Nørregade 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jepsen Hanne Falck Møllevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jepsen Hanne Falck Møllevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jepsen Hanne Falck Møllevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jepsen Kristina Theilgaard Langer Kastanie Alle 1 1. . . . Jepsen Kristina Theilgaard Langer Kastanie Alle 1 1. . . . Jepsen Mette Vestergade 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jepsen Mogens Waitz Vibevænget 10 . . . . . . . . . . . . . . Jepsen Mogens Waitz Vibevænget 10 . . . . . . . . . . . . . . Jepsen Mogens Waitz Vibevænget 10 . . . . . . . . . . . . . . Jepsen Poul Houborg Rugvænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Jepsen Poul Houborg Rugvænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Jespersen Ane Gyldenlev Vardevej 133 . . . . . . . . . . . . . Jespersen Ane Gyldenlev Vardevej 133 . . . . . . . . . . . . . Jespersen Bent Døvlingvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jespersen Bent Døvlingvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jespersen Bent Døvlingvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jespersen Ib Møllegaarden 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jespersen Jan Bredgade 4 E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jespersen Jens Christian Møllegaarden 207 . . . . . . . . . Jespersen Jens Christian Møllegaarden 207 . . . . . . . . . Jespersen Kaj Vibevænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jespersen Kaj Egon Vibevænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jespersen Kaj Egon Vibevænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jespersen Karl Hauris Møllegaarden 139 . . . . . . . . . . . . Jespersen Lene Møllegaarden 207 . . . . . . . . . . . . . . . . Jespersen Linda Birgit Sdr. Ommevej 15 . . . . . . . . . . . . Jespersen Linda Birgit Sdr. Ommevej 15 . . . . . . . . . . . . Jespersen Marc Døvlingvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jespersen Marianne Døvlingvej 22. . . . . . . . . . . . . . . . . Jespersen Ove Ejgil Klintebakken 24 . . . . . . . . . . . . . . . Jespersen Peter Velhustedvej 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jespersen Peter Velhustedvej 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jespersen Peter Gyldenlev Plantagevej 5 . . . . . . . . . . . . Jespersen Vagn Barslundvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jessen Anna Mette Nørregade 11 15 . . . . . . . . . . . . . . . Jessen Henning Vibe Elme Alle 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jessen Tenna Vibe Elme Alle 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60 60 79 90 51 80 32 26 50 50 45 74 50 50 41 28 40 51 79 06 40 50 79 06 60 18 15 07 31 75 31 09 97 19 14 19 20 88 97 64 75 34 71 73 40 34 71 73 20 81 68 44 41 29 00 52 21 21 08 51 20 53 79 25 97 19 10 40 23 24 68 12 25 33 34 07 61 39 14 85 60 94 94 67 52 52 28 46 40 63 57 39 50 48 18 81 22 54 49 64 71 28 03 36 40 84 86 06 22 89 89 94 60 48 92 79 51 97 19 05 97 19 82 77 60 46 18 25 30 59 45 73 25 70 88 83 24 24 00 99 20 83 10 11 97 19 11 77 52 24 29 77 75 34 54 68 40 11 54 68 24 49 84 68 97 19 20 14 22 24 37 69 97 19 17 42 23 45 25 46 97 19 17 69 53 28 91 24 40 44 11 68 24 85 39 98 61 36 51 65 97 19 60 73 30 19 36 66 51 33 90 34 40 18 41 84 60 24 10 51 42 46 17 49 22 88 30 70 21 77 30 52 75 34 51 77 97 19 87 03 27 29 55 92 40 72 12 30

101

borgere

Jensen Per Kristian Plantagevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Per Lindy Præstevænget 10 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Pia Axelgaard Møllevej 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Pia Bang Møllegaarden 259 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Poul Erik Sandfeldparken 45 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Poul Erik Sandfeldparken 45 . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Rasmus Bredgade 22 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Rasmus Bredgade 22 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Rikke Klintebakken 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Rikke Kjær Ilderhedevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Rita Rindom Præstevænget 247. . . . . . . . . . . . . Jensen Rose Kastbjerg Søndergaardparken 19 . . . . . . . Jensen Rose Kastbjerg Søndergaardparken 19 . . . . . . . Jensen Rose Kastbjerg Søndergaardparken 19 . . . . . . . Jensen Rose Kastbjerg Søndergaardparken 19 . . . . . . . Jensen Sabarina Østergaard Vorgodvej 2 . . . . . . . . . . . . Jensen Sabarina Østergaard Vorgodvej 2 . . . . . . . . . . . . Jensen Sabarina Østergaard Vorgodvej 2 . . . . . . . . . . . . Jensen Sara Grønkjær Bavnehøjen 99 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Sigurd Asser Møllegaarden 251 . . . . . . . . . . . . . Jensen Sigurd Asser Møllegaarden 251 . . . . . . . . . . . . . Jensen Sophia Klintebakken 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Steen Kjær Ilderhedevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Steen Kjær Ilderhedevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Steen Kjær Ilderhedevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Steen Rahbek Velhustedvej 5. . . . . . . . . . . . . . . Jensen Steffen Birkmose Sandetvej 23 . . . . . . . . . . . . . Jensen Stella Tirsbæk Bjergevej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Susanne Rita Sandetvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Svend Ørbæk Åparken 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Svend Ørbæk Åparken 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Tanja Trillingsgaard Blåhøjvej 67 . . . . . . . . . . . . Jensen Thomas Lindgaard Ollingvej 67 . . . . . . . . . . . . . Jensen Thorkild Håhr Gl. Høgsvigvej 6 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Tommy Enrico Rugvænget 7. . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Tommy Enrico Rugvænget 7. . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Torben Agner Sandfeldparken 38 . . . . . . . . . . . . Jensen Torben Agner Sandfeldparken 38 . . . . . . . . . . . . Jensen Torben Karlskov Vestergaardsvej 17. . . . . . . . . . Jensen Torben Karlskov Vestergaardsvej 17. . . . . . . . . . Jensen Torben Vestergård Grankærvej 4 . . . . . . . . . . . . Jensen Tove Brogade 4 St . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Tove Fisker Præstevænget 65. . . . . . . . . . . . . . . Jensen Trine Haag Aavænget 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Ulla Krestine Krog Klintebakken 47 . . . . . . . . . . Jensen Ulla Mølgaard Bjergevej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Vagn Norman Nr. Bredgade 10 . . . . . . . . . . . . . . Jensen Vagn Ole Skolegade 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Valborg Vestergade 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Verner Præstevænget 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Verner Odderskjær Nørregade 28 . . . . . . . . . . . . Jensen Victor Andreas Engebækvej 34. . . . . . . . . . . . . . Jensen Villy Kastanie Alle 29 B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Villy Bjergevej 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Villy Bjergevej 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Villy Bjergevej 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Villy Kastanie Alle 29 B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Vinni Dal Møllegaarden 223 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Vinni Dal Møllegaarden 223 . . . . . . . . . . . . . . . . Jensen Vivi Helen Schak Bredgade 20 1 . . . . . . . . . . . . Jenss Henriette Pernille Præstevænget 17 . . . . . . . . . . . Jenss Henriette Pernille Præstevænget 17 . . . . . . . . . . .

J


borgere

J

Jitwai Bunsita Møller Guldbjergvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . 31 32 11 60

JT Byg

JK Anlæg

Klinten 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juel-Nielsen Erik Præstevænget 167 . . . . . . . . . . . . . . . Juel-Nielsen Erik Præstevænget 167 . . . . . . . . . . . . . . . Juelsgaard Lasse Timlundvej 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juelsgaard Nathalie Brunhøj Timlundvej 47 . . . . . . . . . . Juelsgaard Nathalie Brunhøj Timlundvej 47 . . . . . . . . . . Juelsgaard Nathalie Brunhøj Timlundvej 47 . . . . . . . . . . Justesen Johanne Marie Wulff Vejlgaardvej 2. . . . . . . . . Justesen Karsten Vium Strøget 7 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Jutlandia Holding A/S Industrivej 1. . . . . . . . . . . . . . . . . Juul Bent Sandetvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juul Bent Sandetvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juul Birgit Borgergade 11 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juul Birgit Borgergade 11 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juul Hallie Borgergade 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juul Mette Borgergade 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juul Tommy Timlundvej 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juul Tommy Timlundvej 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jysk Teknik Døvlingvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jæger Tanja Christine Vardevej 111 . . . . . . . . . . . . . . . . Jönsson Martin Vestergade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jönsson Martin Vestergade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørensen Ejner Bjørnkærvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Anita Østergaard Vestergade 28 . . . . . . . . . . Jørgensen Ann Mary Julianne Sandetvej 17. . . . . . . . . . Jørgensen Anna-Marie Høgsvigvej 14 . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Anni Arevad Hvid Søndergaardparken 19 . . . Jørgensen Anni Arevad Hvid Søndergaardsvej 6. . . . . . . Jørgensen Arne Sønderbro 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Arne Sønderbro 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Arne Sønderbro 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Arne Hvid Skjernvej 102 . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Arne Hvid Skjernvej 102 . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Bente Møllegaarden 165. . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Birgitte Grønnegade 19. . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Birgitte Grønnegade 19. . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Birgitte Grønnegade 19. . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Charlotte Melchior Møllevej 15 . . . . . . . . . . . Jørgensen Edith Sandfeld Alle 25 42 . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Ejner Skjernvej 145. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Elisabeth Libak Solbakken 3 . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Elsebeth Elme Alle 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Erling Østergade 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Erling Østergade 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Finn Søndergade 5 Kld . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Frank Egevej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Gitte Sandfeldparken 37 . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Helle Sandfeldparken 43. . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Henny Elisa Kastanie Alle 17 . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Henriette Harlev Gl. Høgsvigvej 3 . . . . . . . . . Jørgensen Henriette Harlev Gl. Høgsvigvej 3 . . . . . . . . . Jørgensen Henriette Harlev Gl. Høgsvigvej 3 . . . . . . . . . Jørgensen Henriette Harlev Gl. Høgsvigvej 3 . . . . . . . . . Jørgensen Henriette Harlev Gl. Høgsvigvej 3 . . . . . . . . . Jørgensen Inga Sandfeld Alle 25 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Ingelise Sønderbro 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Jens Henrik Timlundvej 14 . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen John Arnborgvej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Johnny Kjær Engebækvej 18. . . . . . . . . . . . . Jørgensen Johs Daniel Klinten 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Jonna Søndergaard Blåhøjvej 63. . . . . . . . . .

Hjøllundvej 15 7400 Herning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johannesen Ann-Sophie Merete Møllegaarden 33 . . . . . Johannesen Bodil Kirstine Hvid Elkjærvej 9 . . . . . . . . . . Johannesen Bodil Kirstine Hvid Elkjærvej 9 . . . . . . . . . . Johannesen Casper Storgaard Albækhedevej 8 . . . . . . . Johannesen Claus Kastanie Alle 21 . . . . . . . . . . . . . . . . Johannesen Flemming Bo Lynghøj Møllegaarden 33 . . . Johannesen Flemming Bo Lynghøj Møllegaarden 33 . . . Johannesen Hanna Ahornvej 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johannesen Jette Storgaard Klintebakken 90 . . . . . . . . Johannesen Leif Klintebakken 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . Johannesen Leif Klintebakken 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . Johannesen Linda Møbjerg Aagade 30. . . . . . . . . . . . . . Johannesen Mette Lynghøj Møllegaarden 87 . . . . . . . . . Johannesen Mette Lynghøj Møllegaarden 87 . . . . . . . . . Johannesen Mette Lynghøj Møllegaarden 87 . . . . . . . . . Johannesen Mia Lynghøj Skovvænget 20. . . . . . . . . . . . Johansen Anette Daugaard Klinten 2 . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Annette Pia Hartvig Skramsvej 2 . . . . . . . . . . Johansen Annette Pia Hartvig Skramsvej 2 . . . . . . . . . . Johansen Birgit Borgergade 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Dennis Stampe Borgergade 15. . . . . . . . . . . . Johansen Egon Gert Voetmann Plantagevej 6. . . . . . . . . Johansen Ejgild Halling Sdr. Feldingvej 18 . . . . . . . . . . . Johansen Ejgild Halling Sdr. Feldingvej 18 . . . . . . . . . . . Johansen Ejvind Tirsbæk Strøget 1 St . . . . . . . . . . . . . . Johansen Ejvind Tirsbæk Strøget 1 St . . . . . . . . . . . . . . Johansen Erik Præstevænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Erik Præstevænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Erling Præstevænget 231 . . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Erling Præstevænget 231 . . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Henrik Brogade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Ivan Borgergade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Jenny Marie Sandfeld Alle 25 26 . . . . . . . . . . Johansen Joan Elisabeth Schafer Præstevænget 141. . . Johansen Kenneth Christian Klint Odinsgaardsvej 2 . . . . Johansen Kenneth Voetmann Plantagevej 6 1 . . . . . . . . Johansen Kirsten Elkjærvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Kirsten Elkjærvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Knud Alkhøjvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Marianne Gydum Præstevænget 231 . . . . . . . Johansen Marna Blåhøjvej 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Marna Blåhøjvej 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Marna Blåhøjvej 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johansen Niels Erik Tirsbæk Hartvig Skramsvej 2 . . . . . Johansen Simon Søndergård Elkjærvej 12 . . . . . . . . . . . John Jensen Montage ApS Assingvej 17 . . . . . . . . . . . .

23 42 71 96 30 25 17 93 23 67 95 75 22 51 97 85 20 94 69 33 97 19 21 19 97 19 17 93 30 25 17 50 60 51 33 88 29 45 86 20 24 40 54 74 22 17 27 39 97 19 84 01 29 70 67 03 22 95 05 75 22 25 91 93 30 70 75 08 60 12 62 19 30 22 77 88 20 77 32 70 23 36 52 61 60 13 76 05 20 73 23 61 97 19 44 91 20 27 94 71 97 19 85 43 22 45 89 96 61 28 85 48 21 77 35 48 97 19 86 54 20 92 64 72 26 39 90 84 52 78 83 29 97 19 12 58 51 92 50 63 21 79 57 84 24 24 23 61 97 19 80 76 71 20 41 71 28 24 62 26 20 87 82 45 60 49 58 36 35 13 76 85 25 59 59 16 42 52 30 22 20 77 01 91 24 61 82 07

Johns Tømrer- og Snedkerforretning Skjernvej 139 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johnni Madsen ApS Skovvejen 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Johnsen Bruno Skovbjerg Velhustedvej 31 . . . . . . . . . . . Johnsen Bruno Skovbjerg Velhustedvej 31 . . . . . . . . . . . Johnsen Bruno Skovbjerg Velhustedvej 31 . . . . . . . . . . . Johnsen Else Tømmergården 26 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Johnsen Evald Møllevej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johnsen Evald Møllevej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johnsen Evald Møllevej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johnsen Isabella Ejbæk Møllevænget 16 B. . . . . . . . . . . Johnsen Torben Møllevej 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102

40 13 77 00 23 26 74 59 97 19 20 74 51 88 90 60 20 29 77 74 97 19 83 19 97 19 82 12 27 12 62 02 20 48 82 12 61 74 60 29 20 48 67 10

40 91 68 04 30 49 30 39 22 25 30 39 64 66 45 61 26 44 83 92 22 31 20 28 20 75 71 41 53 37 77 48 42 99 98 68 96 99 64 00 97 19 85 34 40 44 85 34 75 34 72 36 20 42 97 49 31 20 90 37 25 73 11 66 22 70 51 70 20 97 91 31 25 21 49 46 97 12 54 99 42 53 02 15 42 51 02 15 69 13 28 29 22 30 27 45 23 45 05 45 60 83 84 05 61 36 21 15 22 73 24 56 97 19 17 04 24 84 21 82 21 75 07 04 97 19 61 72 21 95 04 63 30 24 18 52 53 88 53 55 40 11 53 55 25 52 16 84 23 37 57 62 75 73 58 15 97 19 86 81 24 98 44 94 97 19 27 75 21 16 81 26 20 47 81 26 23 27 15 70 29 68 10 11 44 49 41 04 28 90 54 29 97 19 17 24 97 19 89 26 31 97 80 94 28 84 38 53 27 19 89 80 20 22 25 35 97 19 11 29 97 19 17 04 22 57 53 81 21 72 77 94 60 74 18 33 97 19 40 73 22 96 02 27


Jørgensen Jørgen Bavnehøjen 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Jørgen Valdemar Bavnehøjen 1. . . . . . . . . . . Jørgensen Kaj Heydt Solsikkevej 12. . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Kaj Heydt Solsikkevej 12. . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Kaj Heydt Solsikkevej 12. . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Kaj Heydt Solsikkevej 12. . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Karsten Klintebakken 52. . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Lars Hjøllund Søndergade 15 . . . . . . . . . . . . Jørgensen Lars Hvid Elme Alle 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Lars Laigaard Velhustedparken 7 . . . . . . . . . Jørgensen Lars Laigaard Velhustedparken 7 . . . . . . . . . Jørgensen Lars Laigaard Velhustedparken 7 . . . . . . . . . Jørgensen Leif Tømmergården 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Leif Thorvald Tømmergården 14 . . . . . . . . . . Jørgensen Lena Vnukova Møllegaarden 105 . . . . . . . . . Jørgensen Lis Knudsen Bavnehøjen 1 . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Mads Ankerstjerne Nygård Solhjemvej 7 . . . . Jørgensen Mariola Laszkiewicz Kastanie Alle 1 B. . . . . . Jørgensen Mary Sandfeld Alle 25 39 . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Michael Kjær Skovvænget 4 . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Mogens Henning Timlundvej 14 . . . . . . . . . . Jørgensen Morten Skov Aagade 42 . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Nicolaj Glenn Glerup Klinge Fruerbyvej 9. . . . Jørgensen Niels Henning Solhjemvej 7 . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Niels Henning Solhjemvej 7 . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Niels Henning Solhjemvej 7 . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Niels Kristian Laigaard Sandfeldparken 35 . . Jørgensen Niels Kristian Laigaard Sandfeldparken 35 . . Jørgensen Niels Kristian Laigaard Sandfeldparken 35 . . Jørgensen Niklas Elme Alle 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Ole Henning Skovbjergvej 35 . . . . . . . . . . . . Jørgensen Ole Henning Skovbjergvej 35 . . . . . . . . . . . . Jørgensen Paul Andy Hvid Høgsvigvej 14 . . . . . . . . . . . . Jørgensen Per Engebækvej 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Peter Hjøllund Timlundvej 49. . . . . . . . . . . . . Jørgensen Peter Hjøllund Timlundvej 49. . . . . . . . . . . . . Jørgensen Poul Østergaard Kastanievej 8 . . . . . . . . . . . Jørgensen Poul Østergaard Kastanievej 8 . . . . . . . . . . . Jørgensen Rene Arevad Hvid Kildevangen 5. . . . . . . . . . Jørgensen Somphan Engebækvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Tage Kristian Solbakken 3. . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Tony Dam Møllegaarden 105 . . . . . . . . . . . . Jørgensen Uffe Lyhne Møllegaarden 165 . . . . . . . . . . . . Jørgensen Uffe Lyhne Møllegaarden 165 . . . . . . . . . . . . Jørgensen Winnie Møller Elme Alle 15 . . . . . . . . . . . . . . Jørgensen Winnie Møller Elme Alle 15 . . . . . . . . . . . . . . Jørgensgaard Vibeke Klinten 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kaehne Bo Hveddevej 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kaharevic Ferid Sandetvej 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kalasnikova Jelena Ollingvej 3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kalhoj Skjernvej 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kalhoj v/ Claus Kalhøj Skjernvej 111 . . . . . . . . . . . . . . . Kalhøj Elisa Skjernvej 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kaltoft Jan Engebækvej 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kaltoft Lars Peter Stadion Alle 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kaltoft Leo Stadion Alle 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kaltoft Sussi Marlene Engebækvej 31 . . . . . . . . . . . . . .

Kalve Dace Vinkelvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kalve Dace Vinkelvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kalve Dace Vinkelvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kamp Anni Solsikkevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kampp Inger Lise Timlundvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kamstrup Else Margrethe Præstevænget 28. . . . . . . . . . Karina-Salonen Rugvænget 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Karl H Christensen Døvlingvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Karl Oggesen Bøndergård Skjernvej 117 . . . . . . . . . . . . Karlsson Kamma Marie Kastanievej 2 . . . . . . . . . . . . . . Karlsson Kamma Marie Kastanievej 2 . . . . . . . . . . . . . . Karlsson Kamma Marie Kastanievej 2 . . . . . . . . . . . . . . Karlsson Kamma Marie Kastanievej 2 . . . . . . . . . . . . . . Karlsson Kamma Marie Kastanievej 2 . . . . . . . . . . . . . .

42 36 17 19 28 76 00 42 20 58 47 11 20 99 82 96 24 43 07 14 24 46 57 80 97 19 84 05 40 46 82 31 25 36 61 74 53 30 89 11 27 57 18 02 27 52 96 66 27 51 62 10 27 50 88 35

Karina Salon Rugvænget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Karoline Jensen Og Blåhøjvej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Karpenko Sergii Hveddevej 43 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Karsten Jensen Ollingvej 65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Karsten Stubben Sønderkærvej 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . Karstensen Henning Skovbjergvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . Karstensen Ib Skovbjergvej 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Karstensen Ib Skovbjergvej 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Karstensen Ib Skovbjergvej 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Karstensen Ib Skovbjergvej 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Karstensen Karlo Ollinghedevej 19. . . . . . . . . . . . . . . . . Karstensen Karlo Ollinghedevej 19. . . . . . . . . . . . . . . . . Karstensen Karlo Ollinghedevej 19. . . . . . . . . . . . . . . . . Karstensen Susanne Skovvejen 11 . . . . . . . . . . . . . . . . Karstensen Susanne Skovvejen 11 . . . . . . . . . . . . . . . . Karstensen Susanne Skovvejen 11 . . . . . . . . . . . . . . . . Karstensen Søren Nyboe Vorgodvej 13. . . . . . . . . . . . . .

97 19 84 05 97 19 92 39 42 44 48 76 97 19 15 53 22 43 26 86 97 19 81 76 97 19 88 27 61 11 54 01 60 43 75 68 60 43 75 64 97 19 13 52 30 69 79 91 21 78 52 35 22 92 11 40 22 85 51 40 20 64 85 40 97 19 14 65

Karstoft Samlingshus Blåhøjvej 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Karstoft Tømrer- og Snedkerforretning v/ Leif Haubjerg Blåhøjvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Karstoft Vandværk Birkemosevej 1 A . . . . . . . . . . . . . . . Kassentoft Jimmy Dahl Møllegaarden 143 . . . . . . . . . . . Kassentoft Jimmy Dahl Møllegaarden 143 . . . . . . . . . . . Kauffmann Jens Munthe Stationsvej 2 . . . . . . . . . . . . . . Kejlberg Else-Marie Elme Alle 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kejlberg Else-Marie Elme Alle 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kejser Johannes Velhustedvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kejser Niels Johannes Sværke Velhustedvej 9 . . . . . . . . Kejser Vibeke Velhustedvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Keller Mark Nedre Bukkjærvej 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kernehuse Kibæk ApS Møllegaarden 83. . . . . . . . . . . . . Keselys Arunas Nygade 13 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kibo System A/S Energivej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 19 62 11 40 89 64 02 97 19 67 19 60 10 36 26 51 44 72 12 20 42 91 93 26 33 89 01 21 46 48 62 97 19 15 60 40 76 27 20 29 83 05 15 50 94 31 19 97 19 18 96 50 19 24 88 70 10 70 77

Kibæk Autoværksted 53 97 55 23 22 36 46 38 50 23 42 71 86 69 96 00 53 78 96 00 61 60 64 83 21 20 00 54 30 42 20 59 30 40 73 03 23 92 72 70

Industriparken 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 19 16 44 Kibæk Badmintonklub Paarupvej 20. . . . . . . . . . . . . . . . 61 60 99 34

Kibæk Bageri Jernbanegade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 19 10 46

Kibæk Cykler Sandfeldparken 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 19 11 80 Kibæk Ejendomme ApS Jernbanegade 14 1 tv . . . . . . . . 97 16 17 94 Kibæk Elværk AmbA Kastanie Alle 10 . . . . . . . . . . . . . . 75 32 11 66

Kibæk Krydsfelt Velhustedvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 19 14 64

103

borgere

K

75 34 70 56 22 37 62 56 51 56 96 05 50 74 93 65 50 31 14 61 21 85 05 12 97 19 23 09 22 26 45 60 28 60 50 91 93 85 72 27 51 66 07 32 40 26 85 66 35 10 47 15 21 76 45 85 41 49 15 87 23 72 03 00 22 74 20 18 91 99 21 18 97 16 15 05 40 27 40 26 23 23 74 45 28 71 08 39 53 80 62 43 97 19 85 98 30 57 59 98 29 67 64 86 97 19 19 22 30 61 58 22 20 42 87 07 31 60 91 50 97 19 91 91 40 13 07 00 22 11 85 62 61 31 89 83 97 19 60 67 40 29 50 73 30 12 87 47 30 12 84 47 40 86 34 87 60 24 54 88 97 19 16 17 25 12 91 61 97 19 18 52 30 24 99 90 28 87 66 02 26 28 50 23 23 83 45 62

K


Kibæk Malerfirma Ørnevej 10 7400 Herning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 80 31 28

Kibæk Maskinstation Østerbro 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 19 12 22 97 19 15 66 v/ Margit og Leo Sørensen Paarupvej 15 . . . . . . . . . . 97 19 24 04

Kibæk Midt Service Udlejning . . . . . . . . . . . Kibæk Murerfirma ApS

Arnborgvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kibæk Pizza & Kebab House v/ Me Brogade 2 St . . . . . . Kibæk Pizza & Kebab House v/ Mehmet Yigen Jernbanegade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kibæk Presenning A/S Lyager 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 19 15 02 53 55 09 55 97 19 26 66 97 19 24 84

Kibæk Telte- og Serviceudlejning Paarupvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 19 24 04

Kibæk Trafikskole v/ Susanne Andersen Brogade 11 . . . . . . . . . . . . . . . 51 53 62 04

Kibæk Vandværk Amba Kastanie Alle 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 86 56 49

Kibæk Varmeværk Energivej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 19 14 36

Kibæk-Aaskov VVS ApS Kibæk afd.: Østerbro 15, Kibæk. . . . . . . . . . . . . . . . . . Sdr. Felding afd.: Nørregade 10, Sdr. Felding . . . . . . . Kiel Claus Uldahl Arnborgvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiel Per Uldahl Kastanie Alle 25 B. . . . . . . . . . . . . . . . . . Kilde Lars Bæktoftvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kilde Lene Pia Bæktoftvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kirkeby Johannes Timlundvej 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 19 12 30 97 19 90 21 20 86 05 20 26 82 54 62 30 70 48 12 23 67 81 80 75 34 70 79

Kirkens Korshær Genbrugsbutik

borgere

K

Bredgade 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kirkekontoret Sdr Felding Skolegade 13. . . . . . . . . . . . . Kjeldsen Christina Landsbyparken 57 . . . . . . . . . . . . . . Kjeldsen Christina Landsbyparken 57 . . . . . . . . . . . . . . Kjeldsen Christina Landsbyparken 57 . . . . . . . . . . . . . . Kjeldsen Dorte Uglsøe Sdr. Hveddevej 1 . . . . . . . . . . . . . Kjeldsen Ingrid Palmelund Møllegaardsvej 4 . . . . . . . . . Kjeldsen Ingrid Palmelund Møllegaardsvej 4 . . . . . . . . . Kjeldsen Susanne Hjøllund Møllevænget 10 . . . . . . . . . . Kjeldsen Susanne Hjøllund Møllevænget 10 . . . . . . . . . . Kjer Poul-Erik Landsbyparken 1 A . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjer Poul-Erik Landsbyparken 1 A . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjer Tanja Lund Klintebakken 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Anita Lund Præstevænget 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Anita Lund Velhustedparken 11 . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Anita Lund Velhustedparken 11 . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Anita Lund Præstevænget 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Bent Lind Præstevænget 251 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Bent Lind Præstevænget 251 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Gunner Godthaabsvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Gunner Godthaabsvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Gunner Godthaabsvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Hans Peder Kærhedevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Ingolf Borgergade 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Jytte Willumsgård Schmidt Præstevænget 251. . . . Kjær Kirsten Elsebeth Hovedgaden 18 . . . . . . . . . . . . . . Kjær Kirsten Elsebeth Hovedgaden 18 . . . . . . . . . . . . . . Kjær Kjeld Bjarne Strøget 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Kristian Hveddevej 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Kristian Hveddevej 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104

51 71 42 77 96 99 60 07 31 39 30 90 31 16 19 02 26 82 52 79 22 53 40 85 97 19 12 45 28 43 86 45 81 58 55 80 31 34 47 29 26 75 43 07 26 27 41 03 28 10 88 37 97 19 96 16 60 72 97 85 30 61 65 95 27 59 27 41 97 19 84 94 50 44 08 77 97 19 86 20 20 99 86 20 20 73 86 20 23 24 16 12 21 21 41 01 26 46 76 34 97 19 63 54 61 37 44 50 29 86 81 95 97 19 61 62 40 45 39 59

Kjær Kristian Hveddevej 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Lasse Møllevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Lasse Møllevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Lasse Møllevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Lili Søndergade 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Sarah Guldbrandt Præstevænget 38. . . . . . . . . . . . Kjær Svend Erik Aagade 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Svend Erik Aagade 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Svend Erik Aagade 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Søren Præstevænget 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjær Uffe Grøndal Nr. Grenevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjærgaard Henrik Frølund Nr. Karstoftvej 22. . . . . . . . . . Kjærgaard Henrik Frølund Nr. Karstoftvej 22. . . . . . . . . . Kjærgaard Henrik Frølund Nr. Karstoftvej 22. . . . . . . . . . Kjærgaard Inge Kirstine Glentevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . Kjærgaard Inge Kristine Glentevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . Kjærgaard Kurt Møllegaarden 275 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjærgaard Ove Bredgade 10 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjærgaard Ove Bredgade 10 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjærgaard Vibeke Fjord Brogade 11 A . . . . . . . . . . . . . . Kjærs Helstegt Pattegris v/ Thomas Kjær Jensen Bjergevej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjærsede Leif Elkjærvej 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjærsgaard Gert Silstrupvej 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjærsgaard Hans Vardevej 145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjærsgaard Ingeborg Vardevej 145. . . . . . . . . . . . . . . . . Kjærsgaard Jeppe Sønderbro 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjærsgaard Jeppe Bavnehøjen 133 . . . . . . . . . . . . . . . . Kjærsgaard Majbrit Kjærgaard Silstrupvej 1 . . . . . . . . . . Kjærside Ingeborg Elkjærvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjærside Ingeborg Elkjærvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjærsig Camilla Nedergaard Nedre Bukkjærvej 2 . . . . . . Kjærsig Camilla Nedergaard Nedre Bukkjærvej 2 . . . . . . Kjærsig Camilla Nedergaard Nedre Bukkjærvej 2 . . . . . . Kjærsig Camilla Nedergaard Nedre Bukkjærvej 2 . . . . . . Kjærsig Eva Rosengreen Jernbanegade 24 A . . . . . . . . . Kjærsig Frode Vardevej 124 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjærsig Frode Vardevej 124 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjærsig Gunner Sandfeldparken 3 . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 61 62 00 97 19 95 55 29 42 14 26 20 99 65 55 52 40 05 39 20 21 07 40 97 19 83 67 23 32 17 96 20 28 83 67 61 74 96 29 97 19 64 14 97 19 63 80 40 30 23 77 20 46 70 80 97 19 23 21 51 30 42 82 97 19 18 89 51 80 52 41 22 93 52 41 20 61 18 95 28 44 98 92 97 19 84 06 97 19 60 18 40 59 42 74 24 81 94 40 97 19 14 42 30 23 97 42 51 50 30 13 29 62 18 44 24 64 55 20 29 11 55 29 23 70 77 74 23 11 43 03 22 46 70 40 30 31 16 14 97 19 15 62 51 26 45 90 97 19 27 10

Fysioterapi v/ Helle Kjærsig Mølholmvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjærsig Lone Marianne Åparken 10 . . . . . . . . . . . . . . . . Kjærsig Lone Marianne Åparken 10 . . . . . . . . . . . . . . . . Kjærsig Lone Marianne Åparken 10 . . . . . . . . . . . . . . . . Kjærsig Lone Marianne Åparken 10 . . . . . . . . . . . . . . . . Kjærsig Lone Marianne Åparken 10 . . . . . . . . . . . . . . . . Kjærsig Svend Aage Hveddevej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . Klaaborg Michael Søndergade 12 St . . . . . . . . . . . . . . . Klausen Mai Britt Klintebakken 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . Klausen Mai Britt Rosenkrans Klintebakken 64 . . . . . . . Klausen Maria Bach Moesgaard Vardevej 139 . . . . . . . .

97 19 88 70 61 85 14 75 60 70 41 15 60 62 28 35 29 89 88 93 29 85 88 93 28 45 59 67 30 80 36 10 97 13 72 47 41 61 87 31 23 44 00 53

Klemen Transport ApS Skovvænget 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 20 99 99 Klemmensen Vagn Sandfeld Alle 25 20 . . . . . . . . . . . . . 29 85 14 95

Klinik for Fodterapi Møllebyvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 36 00 83

Klinik for Fysioterapi Brogade 6b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 19 19 76 Klinik Frølund Sandfeldparken 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 86 47 99


Klip & Krøl 40 72 12 30 21 92 42 39 40 42 98 89 22 52 20 17 25 54 67 85 21 66 06 51 97 19 62 03 97 19 15 46 51 50 44 07 41 82 82 52 60 63 03 18 97 18 71 01 21 82 81 44 97 19 84 91 29 82 93 61 29 40 88 01 29 45 90 50 27 98 40 62 24 52 66 63 30 61 87 64 60 85 55 36 97 19 26 90 97 19 22 77 21 65 59 68 20 85 43 82 22 44 19 82 97 19 14 02 50 51 14 02 40 52 45 74 27 82 83 02 22 78 39 41 97 16 80 35 23 83 39 83 20 85 41 90 30 13 35 62 60 14 34 56 60 78 89 02 75 34 72 42 23 11 47 55 97 19 26 90 29 85 16 29 27 73 16 29 20 72 26 40 20 61 16 29 61 77 43 71 20 77 43 71 78 47 88 00 61 29 15 07 28 59 64 09 97 19 64 09 52 77 18 41 24 67 64 09 40 13 64 22 23 60 37 04 97 19 12 23 97 19 65 05 60 82 87 95 53 62 87 95 53 62 65 05 28 59 18 50

Kolze Else Kastanie Alle 5 St . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolze Else Kastanie Alle 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolze Else Kastanie Alle 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolze Gerda Ragnhild Sandfeld Alle 21. . . . . . . . . . . . . . Kolze Gerda Ragnhild Sandfeld Alle 21. . . . . . . . . . . . . . Kontor Østerbro 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koop-Jakobsen Rune Klintebakken 22. . . . . . . . . . . . . . Kopczynski Dominik Piotr Kastanie Alle 16 A . . . . . . . . . Korsgaard Gert Blåhøjvej 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Korsgaard Gert Blåhøjvej 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Korsholm Anne Mette Bavnehøjen 121. . . . . . . . . . . . . . Korshøj Klaus Møllegaarden 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Korshøj Klaus Møllegaarden 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kousgaard Christa Kathrine Enghaven 46. . . . . . . . . . . . Kousgaard Heidi Gejlbjergvej 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kousgaard Heidi Møller Gejlbjergvej 33 . . . . . . . . . . . . . Kozuch Aleksander Leon Sandfeld Alle 23 . . . . . . . . . . . Kozuch-Thomsen Aleksander Leon Sandfeld Alle 23 . . . Kozuch-Thomsen Birgit Sandfeld Alle 23 . . . . . . . . . . . . Krabbe Anja Landsbyparken 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krabbe Kenneth Hedegaard Vester Alle 17 . . . . . . . . . . . Krabbe Morten Hedegaard Nygade 1 . . . . . . . . . . . . . . . Kragh Kirsten Klintebakken 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kragsig Annalise Nr. Karstoftvej 24. . . . . . . . . . . . . . . . . Kragsig Peder Nr. Karstoftvej 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kramer Anne Hejde Aagade 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krebs Frantz Hartmann Laksestien 33 . . . . . . . . . . . . . . Krebs Viki Laksestien 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kriminalforsorgen Pensionen Lyng Timlundvej 44. . . . . . Kristensen Anders Dynes Bavnehøjen 41 . . . . . . . . . . . . Kristensen Anette Sdr. Feldingvej 45 . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Anette Sdr. Feldingvej 45 . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Anette Sdr. Feldingvej 45 . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Anne Marie Birkebyvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Arne Hjejlevej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Arne Uhrskov Solsikkevej 1. . . . . . . . . . . . . . Kristensen Benni Fruerbyvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Bent Nørregade 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Bent Emil Aavænget 11. . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Bent Emil Aavænget 11. . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Berit K Assingvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Bjarne Toften 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Bjarne Toften 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Brian Brinkevej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Brian Melhedegaard Brinkevej 25 . . . . . . . . . Kristensen Brian Melhedegaard Brinkevej 25 . . . . . . . . . Kristensen Brian Urskov Elkjærvej 16. . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Carsten Damkjær Klinten 18 . . . . . . . . . . . . . Kristensen Carsten Damkjær Klinten 18 . . . . . . . . . . . . . Kristensen Claus Klinten 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Conny Juel Hovedgaden 26 . . . . . . . . . . . . . Kristensen Conny Juel Hovedgaden 26 . . . . . . . . . . . . . Kristensen Conny Juel Hovedgaden 26 . . . . . . . . . . . . . Kristensen Dennis Solbakken 2 1 tv . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Dennis Solbakken 2 1 tv . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Dennis Arnborgvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Dennis Solbakken 2 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Dorte Arnborgvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Dorte Rask Bennedsen Arnborgvej 9. . . . . . . Kristensen Dorte Rask Bennedsen Arnborgvej 9. . . . . . . Kristensen Dorthe Vang Gl. Skolevej 9 . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Edith Solbakken 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 19 20 78 42 18 49 76 40 53 29 33 97 19 10 37 20 85 17 37 24 24 31 86 29 72 69 82 50 22 22 78 97 19 62 24 61 69 62 24 40 53 89 51 22 48 74 55 20 99 89 25 97 19 10 86 97 13 69 33 61 68 25 83 97 19 64 74 26 60 62 50 42 31 53 80 24 61 68 16 87 88 04 60 28 60 44 42 97 19 25 65 97 19 60 09 20 66 13 50 40 75 19 78 40 30 43 56 25 36 90 84 72 55 78 40 40 17 80 06 42 25 35 84 22 93 99 90 20 97 52 04 27 63 46 36 97 19 84 16 97 19 80 73 40 35 60 92 20 32 21 80 97 19 11 40 21 44 22 94 97 19 65 87 22 12 63 96 20 67 05 78 31 19 11 87 29 21 19 13 23 67 17 38 24 27 75 67 60 19 93 63 20 28 93 63 22 32 55 90 60 24 90 34 27 82 90 34 20 36 04 20 28 64 05 08 26 35 41 67 25 68 90 91 22 48 59 27 31 12 59 68 42 95 13 05 25 57 07 07 29 34 16 29 97 19 11 16

105

borgere

Elme Alle 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klods Hans I/S Strøget 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klütz Jan Gl. Skolevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knezevic Milka Møllegaardsvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knud Christensen Birkemosevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Knud Christensen v/ Knud Christensen Birkemosevej 1 . Knud Erik Nørgaard v/ Knud Erik Nørgaard Jensen Bæktoftvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knud Nielsen Velhustedvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Bent Kobberholm Vestergade 31 . . . . . . . . . . . Knudsen Bent Kobberholm Vestergade 31 . . . . . . . . . . . Knudsen Bente Vibevænget 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Bruno Nr. Karstoftvej 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Else Hedegaard Vestervænget 6 . . . . . . . . . . . Knudsen Emil Præstevænget 157. . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Emil Frølund Præstevænget 157 . . . . . . . . . . . Knudsen Emil Frølund Præstevænget 157 . . . . . . . . . . . Knudsen Jakob Pleth Damhave Bavnehøjen 127 . . . . . . Knudsen Jan Vardevej 113. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Jens Arne Søndergade 11 . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Jens Valdemar Klintebakken 100. . . . . . . . . . . Knudsen Jimmie Frølund Vibevænget 9 . . . . . . . . . . . . . Knudsen Karin Arnborgvej 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Karl Åge Lund Landsbyparken 11 . . . . . . . . . . Knudsen Karl-Aage Lund Landsbyparken 11 . . . . . . . . . Knudsen Karsten Vesterbysvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Knud Ernst Blåhøjvej 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Knud Frølund Vibevænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Knud Frølund Vibevænget 9 . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Laila Borch Præstevænget 59 . . . . . . . . . . . . . Knudsen Laila Borch Præstevænget 59 . . . . . . . . . . . . . Knudsen Lars Vardevej 130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Lars Bang Velhustedvej 23. . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Louise Pleth Damhave Bavnehøjen 127 . . . . . . Knudsen Mads Kristian Vardevej 143 . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Michael Rene Vestervænget 6 . . . . . . . . . . . . . Knudsen Michelle Bach Engkrogen 1 B . . . . . . . . . . . . . Knudsen Ole Henrik Rønsholt Bekkasinvej 50 . . . . . . . . Knudsen Ove Kærhedevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Per Linus Hovenvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Svend Arnborgvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Svend Vejen Arnborgvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Svend Vejen Arnborgvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Svend Vejen Arnborgvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Svend Vejen Arnborgvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Villy Klintebakken 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knudsen Villy Klintebakken 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koglen Timlundvej 44 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kok Werner Timm Sandfeld Alle 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kokkenborg Diana Blåhøjvej 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kokkenborg Søren K Blåhøjvej 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kokkenborg Tina Blåhøjvej 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kokkenborg Tina Blåhøjvej 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kold Peter Præstevænget 245 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kold Peter Præstevænget 245 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolind Carl E Sandfeldparken 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolster Jørn Fredi Kirkepladsen 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolster Jørn Fredi Kirkepladsen 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolster Jørn Fredi Kirkepladsen 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolster Jørn Fredi Kirkepladsen 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . Kolster Jørn Fredi Kirkepladsen 7. . . . . . . . . . . . . . . . . .

K


borgere

K

Kristensen Edith Klinten 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Elin Bente Præstebakken 4 . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Elin Bente Præstebakken 4 . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Elise Øhrs Skovbjergvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Ella Birkemosevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Else Bavnehøjen 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Else Kirsten Sdr. Feldingvej 43 . . . . . . . . . . . Kristensen Emil Solbakken 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Erik Elkjærvej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Erik Elkjærvej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Erik Juel Nørregade 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Erik Thyregaard Gammelmarksvej 1 . . . . . . . Kristensen Erik Thyregaard Gammelmarksvej 1 . . . . . . . Kristensen Erik Thyregaard Gammelmarksvej 1 . . . . . . . Kristensen Gerda Margit Bøgevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Gerda Margit Bøgevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Gerda Margit Bøgevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Gert Juel Hjejlevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Gert Juel Hjejlevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Ghita Thomsen Tømmergården 16 . . . . . . . . Kristensen Hans Jørgen Solhjemvej 2 . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Hans Jørgen Solhjemvej 2 . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Heidi Houtved Brøndum Vinkelvej 1. . . . . . . . Kristensen Helene Birgitte M K Gl. Skolevej 3. . . . . . . . . Kristensen Helene Birgitte Margrethe Kjærgaard Gl. Skolevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Henning Øster Hedegårdsvej 1 . . . . . . . . . . . Kristensen Henning Øster Hedegårdsvej 1 . . . . . . . . . . . Kristensen Henry Vardevej 138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Henry Vardevej 138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Ingrid Sønderbro 12 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Ingrid Elisabeth Mølsted Kastanie Alle 18 . . . Kristensen Ivan Hove Sandfeldparken 19 . . . . . . . . . . . . Kristensen Jacob Klinten 48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Jan Skovbjergvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Janni Markvænget 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Jens Kastanie Alle 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Jens Evald Birkebyvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Jens Karl Brøndum Vinkelvej 1 . . . . . . . . . . . Kristensen Jens Skov Myllerup Gl. Skolevej 3. . . . . . . . . Kristensen Jette Solbakken 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Jette Bilberg Bavnehøjen 41 . . . . . . . . . . . . . Kristensen Jette Bilberg Bavnehøjen 41 . . . . . . . . . . . . . Kristensen John Rugvænget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Johnny Døvlingvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Johnny Kim Døvlingvej 16 . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Johnny Kim Døvlingvej 16 . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Jonas Tang Solbakken 25 . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Judith Ketti Toften 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Jørgen Chr Bavnehøjen 41 . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Kamilla Nr. Bredgade 4 B 1 tv . . . . . . . . . . . . Kristensen Karl Benny Klinten 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Karlo Sandetvej 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Karsten Koed Sandetvej 14. . . . . . . . . . . . . . Kristensen Karsten Koed Sandetvej 14. . . . . . . . . . . . . . Kristensen Kasper Hveddevej 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Kim Bækgaard Borgergade 37 . . . . . . . . . . . Kristensen Kim Bækgaard Borgergade 37 . . . . . . . . . . . Kristensen Kim Bækgaard Borgergade 37 . . . . . . . . . . . Kristensen Kirsten Louise Koed Sandetvej 29. . . . . . . . . Kristensen Kirsten Theodora Sandfeld Alle 7 . . . . . . . . . Kristensen Knud Bavnehøjen 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106

96 94 61 16 97 19 82 93 20 82 86 67 60 63 91 40 20 93 44 42 26 54 60 51 61 72 85 49 21 44 25 16 97 19 81 22 22 42 78 42 97 19 84 96 97 19 82 58 30 95 38 58 23 44 31 58 97 19 62 70 42 18 56 03 21 80 02 17 32 15 92 17 22 64 98 65 28 49 16 33 75 34 71 56 30 56 62 36 61 78 72 37 97 19 89 08 22 91 49 46 97 19 17 08 40 33 54 19 93 98 92 56 60 52 28 81 22 86 69 43 42 43 19 29 29 87 60 58 53 84 55 90 20 99 82 42 31 56 60 73 97 19 17 86 23 23 23 56 36 78 14 20 42 18 52 66 21 44 25 16 30 11 64 04 26 13 05 03 20 84 34 99 97 19 62 16 30 96 96 32 20 82 88 42 30 28 98 23 21 45 63 96 97 19 20 04 30 56 58 93 23 65 12 61 29 25 76 74 61 71 76 50 60 14 32 71 71 78 08 89 52 30 18 26 29 83 42 45 22 90 42 45 61 65 73 12 97 19 11 25 97 19 12 94

Kristensen Knud Erik Lindevej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Knud-Erik Bjergevej 16. . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Knud-Erik Bjergevej 16. . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Kristen Lykke Nørre Alle 16. . . . . . . . . . . . . . Kristensen Kristen Lykke Nørre Alle 16. . . . . . . . . . . . . . Kristensen Kristian Bekkasinvej 20 St . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Kristian Bekkasinvej 20 St . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Kurt Bjergevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Kurt Sdr. Feldingvej 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Lene Klok Sandfeldparken 19 . . . . . . . . . . . . Kristensen Lene Klok Sandfeldparken 19 . . . . . . . . . . . . Kristensen Lene Nørgaard Skjernvej 135 . . . . . . . . . . . . Kristensen Lene Nørgaard Skjernvej 135 . . . . . . . . . . . . Kristensen Lene Nørgaard Skjernvej 135 . . . . . . . . . . . . Kristensen Lene Nørgaard Skjernvej 135 . . . . . . . . . . . . Kristensen Lotte Skjernvej 155 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Lotte Skjernvej 155 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Lotte Skjernvej 155 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Lotte Skjernvej 155 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Lotte Skjernvej 155 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Malene Møllebyvej 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Malene Møllebyvej 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Maren Kirstine Elkjærvej 3 . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Marianne Præstevænget 117 . . . . . . . . . . . . Kristensen Marianne Præstevænget 117 . . . . . . . . . . . . Kristensen Mary Brinkevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Michael From Jernbanegade 28 . . . . . . . . . . Kristensen Nicolaj Juel Rugvænget 8 . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Niels Erik Solhjemvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Niels Kristen Jernbanegade 28 . . . . . . . . . . . Kristensen Niels Kristian Jernbanegade 28 . . . . . . . . . . Kristensen Ole Just Hartvig Skramsvej 8 . . . . . . . . . . . . Kristensen Ove Birkemosevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Ove Birkemosevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Ove Birkemosevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Ove Birkemosevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Padraig Martin Hvedde Mosevej 2. . . . . . . . . Kristensen Per Søndergade 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Per Nr. Bredgade 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Per Nr. Bredgade 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Per Borch Nr. Karstoftvej 17 . . . . . . . . . . . . . Kristensen Preben Bredvig Velhustedvej 39 . . . . . . . . . . Kristensen Rene Markvænget 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Rene Domino Enghavevej 18 . . . . . . . . . . . . Kristensen René Koed Møllevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Sigurd Kastanie Alle 18. . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Steen Præstevænget 117 . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Susanne Rugvænget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Sv Aa Jernbanegade 188 . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Sven Døvlingvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Svend Aage Jernbanegade 188 . . . . . . . . . . Kristensen Svend Ørbæk Borgergade 18 . . . . . . . . . . . . Kristensen Svend Ørbæk Borgergade 18 . . . . . . . . . . . . Kristensen Søren Over Silstrupvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Søren Hedegaard Øster Hedegårdsvej 1 . . . . Kristensen Tage Sandfeldparken 91 . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Ulla Blok Elkjærvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Ulla Blok Elkjærvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Ulla Blok Elkjærvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristensen Ulla Kirstine Møllegaarden 99 . . . . . . . . . . . . Kristian Flensborg Nedre Bukkjærvej 6. . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Flemming Brogade 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42 17 92 76 71 70 78 05 71 70 77 55 60 19 86 18 22 48 18 70 22 56 64 38 22 34 91 60 97 19 85 49 20 67 05 49 88 19 88 14 23 96 19 60 30 48 82 24 30 25 85 08 30 25 17 78 30 24 96 00 97 21 67 84 40 85 67 84 40 84 67 84 25 15 67 84 21 27 95 52 41 19 80 38 22 90 00 14 22 35 56 16 97 19 82 41 22 40 72 81 41 50 54 51 24 27 35 55 22 10 15 32 35 12 72 81 29 25 78 37 61 65 88 74 51 91 92 09 97 19 64 31 51 75 76 54 25 54 13 08 21 78 90 12 53 93 13 37 97 19 87 27 31 65 18 84 26 49 15 33 97 18 71 02 42 72 97 13 31 56 87 86 24 83 48 46 31 50 32 73 97 19 19 29 20 97 82 41 40 60 49 17 97 16 60 48 96 94 10 40 23 90 48 60 75 34 72 91 26 94 28 51 32 16 87 57 30 91 39 85 60 84 26 71 61 27 97 54 30 11 06 58 29 44 91 81 27 48 49 10 97 19 12 15 97 19 20 07


40 98 91 99 22 79 53 09 75 34 71 58 40 49 62 06 21 42 22 26 22 61 52 04 97 16 43 95 28 59 43 95 97 19 15 84 61 28 62 33 30 25 51 85 21 28 61 99 22 55 35 10 20 45 84 96 30 60 33 90 28 57 65 08 21 29 54 49 20 89 55 65 40 55 95 76 40 55 25 55 22 36 04 06 97 19 19 18 21 82 80 23 97 19 12 66 40 25 98 58 22 15 02 65 25 39 50 53 21 40 22 71 42 23 04 80 40 82 93 89 93 60 70 03 29 82 82 22 26 19 81 69 25 25 80 00 22 22 98 20 20 89 35 70 21 65 65 66 97 19 13 25 53 61 23 67 53 57 23 67 97 19 13 93 40 19 13 93 51 33 48 38 97 19 82 91 31 22 82 91 28 77 12 34 28 58 44 11 28 25 06 01 22 51 87 14 28 45 56 74 97 19 14 16 29 37 15 07 97 19 14 16 51 26 97 15

KVIK Køkkencenter Silkeborgvej 80 7400 Herning . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kvorning Henrik Bech Velhustedvej 16 . . . . . . . . . . . . . . Kylkjær Benny Enghaven 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kylkjær Susanne Kastanie Alle 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kærgaard v/ Ebbe Lindhardt Gaarsdahl Ollingvej 57 . . . . Kærhede Dambrug ApS Ronnumvej 5 A . . . . . . . . . . . . . Kærhede Dambrug ApS Skjernvej 119 . . . . . . . . . . . . . .

97 22 22 02 53 38 46 86 53 83 16 45 21 91 44 17 30 58 00 14 97 19 62 60 20 54 84 65

Kæseler Elisabeth Margrethe Søndergaardparken 7 . . . . Kæseler Elisabeth Margrethe Søndergaardparken 7 . . . . Kæseler Poul Daniel Søndergaardparken 7. . . . . . . . . . . Kæseler Poul Daniel Søndergaardparken 7. . . . . . . . . . . Kølbæk Iben Barslundvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kølleskov Anni Hovedgaden 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kølleskov Anni Højland Hovedgaden 1 . . . . . . . . . . . . . .

23 92 19 34 86 81 39 10 20 32 08 68 86 81 39 10 21 42 80 08 97 19 61 42 22 19 89 42

L

L N Stål og Montage A/S Klintebakken 55 . . . . . . . . . . . 97 19 18 83

Laigaard Kloakservice ApS Bjørnkærvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laigaard Lars Bjørnkærvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lallemand Nordik Sandfeldparken 7 . . . . . . . . . . . . . . . Lambooij Heiltje Ditta Engebækvej 33 . . . . . . . . . . . . . . Lambooij Heiltje Ditta Engebækvej 33 . . . . . . . . . . . . . . Lambooij Heiltje Ditta Engebækvej 33 . . . . . . . . . . . . . . Lambooij Heiltje Ditta Engebækvej 33 . . . . . . . . . . . . . . Landbrug Niels Chr Rasmussen Rævehøjvej 3 . . . . . . . . Landbrug Niels Chr Rasmussen v/ Niels Christian Rasmussen Rævehøjvej 3 . . . . . . . . Landmand Erik Heesgaard Hveddevej 33 . . . . . . . . . . . . Landmand Niels Erik Kristensen Solhjemvej 1 . . . . . . . . Lange Annette Hesselvig Klinten 29 . . . . . . . . . . . . . . . . Lange Jens Klinten 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Langkjær Anders Arnborgvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Langkjær Anders Arnborgvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Langkjær Anders Arnborgvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Langkjær Hanne Kirkegaardevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Langkjær Jannie Ammitzbøll Møllegaarden 249 . . . . . . . Langkjær Niels Møllegaarden 249 . . . . . . . . . . . . . . . . . Langkjær Niels Møllegaarden 249 . . . . . . . . . . . . . . . . . Langkjær Niels Møllegaarden 249 . . . . . . . . . . . . . . . . . Langkjær Peter Kirkegaardevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Langkjær Peter Kirkegaardevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lapina Liena Blåhøjvej 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lars Henrik Berwald Skovvejen 13. . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Agnes Vyff Bjergevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Agnes Wyff Bjergevej 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Allan Egelund Møllegaardsvej 14 . . . . . . . . . . . . Larsen Anita Linddal Bekkasinvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Asta Plantagevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Bent Vistelhøjvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Bent Lautrup Vistelhøjvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Bjarne Lautrup Bredgade 29. . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Bjarne Lautrup Bredgade 29. . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Bjarne Lautrup Bredgade 29. . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Bjarne Lautrup Bredgade 29. . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Bjarne Lautrup Bredgade 29. . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Carl-Christian Fjelstervangvej 24 . . . . . . . . . . . . Larsen Carl-Christian Fjelstervangvej 24 . . . . . . . . . . . . Larsen Christian Sønderbro 18 St. . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Dorte Lund Clasonsborgvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Ellen Margrethe Præstevænget 26 . . . . . . . . . . . Larsen Erna Sønderbro 18 St . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Grethe Solhjemvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Helle Damgaard Skovvejen 1 . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Helle Damgaard Skovvejen 1 . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Henning Falch Blåhøjvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . .

40 18 69 19 97 19 69 19 97 19 97 04 86 88 87 43 60 24 87 84 23 42 29 17 20 21 21 65 26 74 57 20 26 74 53 88 60 49 51 36 20 64 09 89 20 25 90 05 97 19 28 44 97 19 14 28 21 22 54 18 20 22 54 28 29 99 23 34 22 78 63 50 93 99 30 10 93 88 23 08 29 45 20 90 97 19 23 34 20 44 23 34 61 51 96 21 22 38 77 30 97 19 93 07 61 29 23 23 23 27 41 66 50 98 25 05 97 19 25 32 97 19 61 02 22 35 37 84 60 49 21 11 60 48 22 98 53 28 08 58 36 89 35 58 26 29 35 58 97 19 10 78 21 40 40 78 97 19 24 38 40 52 92 55 22 16 77 32 97 19 24 38 97 19 81 07 28 87 81 14 26 19 81 14 97 19 66 33

107

borgere

Kristiansen Flemming Grankærvej 8. . . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Flemming Grankærvej 8. . . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Gunner Sandetvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Hans Jørgen Loftlund Engkrogen 4 . . . . . . . Kristiansen Hans Jørgen Loftlund Engkrogen 4 . . . . . . . Kristiansen Henning Klintebakken 23. . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Jens Peter Sønderbro 19 . . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Jens Peter Loftlund Sønderbro 19 . . . . . . . . Kristiansen Jørn Møllegaarden 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Jørn Møllegaarden 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Jørn Møllegaarden 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Lis Hønholt Grankærvej 8. . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Vicki Loftlund Brogade 7 . . . . . . . . . . . . . . . Kristiansen Vicki Loftlund Brogade 7 . . . . . . . . . . . . . . . Kristoffersen Helene Elkjærvej 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . Kristoffersen Helene Elkjærvej 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . Krog Lone Klinten 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krogh Anders Kristian Guldberg Møllegaarden 117. . . . . Krogh Henrik Ollinghedevej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krogh Henrik Ollinghedevej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krogh Henrik Ollinghedevej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krogh Paul Sneppevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krogh Paul Johan Sneppevej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krogsgaard Orla Elme Alle 14 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krogsgaard Orla Elme Alle 14 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krogstrup Karina Landsbyparken 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Kromann-Bjerre Benita Isa Skovsborgvej 1 . . . . . . . . . . Kromann-Bjerre Jesper Skovsborgvej 1 . . . . . . . . . . . . . Krupsdahl Casper Bredgade 11 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . Krupsdahl Hans Frederik Møllevej 33 1 tv . . . . . . . . . . . Krupsdahl Henrik Hjejlevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krupsdahl Jesper Søndergade 3 St . . . . . . . . . . . . . . . . Krupsdahl Jesper Søndergade 3 St . . . . . . . . . . . . . . . . Krupsdahl Jesper Søndergade 3 St . . . . . . . . . . . . . . . . Krupsdahl Jesper Søndergade 3 St . . . . . . . . . . . . . . . . Krupsdahl Pia Skov Aagade 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krüger Lene Engholmvej 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krægpøth Henning Fjelstervangvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . Krægpøth Julie Ollingvej 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krægpøth Lenette Lund Holst Ollingvej 63 . . . . . . . . . . . Kullenberg Per Nygade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kullenberg Per Leif Nygade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kurt Olesen v/ Kurt Olesen Dalgasvej 4 . . . . . . . . . . . . . Kurukkal Nijojini Ramachandra Enghavevej 20. . . . . . . . Kurukkal Nijojini Ramachandra Enghavevej 20. . . . . . . . Kurukkal Nijojini Ramachandra Enghavevej 20. . . . . . . . Kurukkal Nijojini Ramachandra Enghavevej 20. . . . . . . . Kurukkal Nijojini Ramachandra Enghavevej 20. . . . . . . . Kurukkal Nijojini Ramachandra Enghavevej 20. . . . . . . . Kurukkal Prasanth Ramachandra Nørregade 4 . . . . . . . . Kviesgaard Ejvind Velhustedvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . Kviesgaard Klara Rønne Velhustedvej 19 . . . . . . . . . . . . Kviesgaard Pernille Velhustedvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . Kviesgaard Pernille Lohmann Velhustedvej 19 . . . . . . . .

L


Larsen Henning Falch Blåhøjvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Ib Lund Ollingvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Ib Lund Ollingvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Isabella Blåhøjvej 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Jesper Møllegaarden 195. . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Johnie Virenfeldt Skovbjergvej 26. . . . . . . . . . . . Larsen Jørn Fasanvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Karen Møllegaarden 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Karsten Kastanie Alle 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Karsten Ørskov Kastanie Alle 36 . . . . . . . . . . . . . Larsen Kenneth Aagaard Landsbyparken 20 . . . . . . . . . Larsen Kirsten Møllegaarden 107. . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Kirsten Møllegaarden 107. . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Kirsten Møllegaarden 107. . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Linda Vanting Enghavevej 24 . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Linda Vanting Enghavevej 24 . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Marianne Bredgade 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Marianne Bredgade 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Mette Damgaard Skovvejen 1. . . . . . . . . . . . . . . Larsen Mette Kirstine Vestergade 29 . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Mette Kirstine Vestergade 29 . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Mette Wätjen Blåhøjvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Niels Christian Hovedgaden 46. . . . . . . . . . . . . . Larsen Peder Christian Sønderbro 18. . . . . . . . . . . . . . . Larsen Regina Peder Strikkers Gård 12 1. . . . . . . . . . . . Larsen Rita Fjelstervangvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Sussi Marlene Engebækvej 31 . . . . . . . . . . . . . . Larsen Tina Greve Fasanvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Tobias Blåhøjvej 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larsen Tobias Greve Fasanvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larssen Jonas Skærlund Bekkasinvej 6 . . . . . . . . . . . . . Larssen Lisbeth Skærlund Bekkasinvej 6 . . . . . . . . . . . . Larsson Arne Birger Bekkasinvej 44 1 . . . . . . . . . . . . . . Lassen Brian Benvig Fruerbyvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lassen Brian Benvig Fruerbyvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lassen Brian Benvig Fruerbyvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lassen Ivan Bredgade 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lassen Lillian Sussi Kjølhede Klintebakken 80 . . . . . . . . Lassen Marietta Timlundvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lassen Marietta Timlundvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lassen Oda Borgergade 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lassen Paw Rejmund Villavej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lassen Paw Rejmund Villavej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lassen Pernille Sand Bekkasinvej 23 1 . . . . . . . . . . . . . Lassen Regin Dennis Odinsgaardsvej 5 . . . . . . . . . . . . . Laszlo Adela Brogade 1 2 tv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60 72 65 12 97 19 21 95 22 13 16 84 60 71 58 68 21 86 02 05 31 52 30 79 25 33 91 44 97 19 22 50 97 19 69 60 51 89 19 04 28 15 38 66 97 19 16 39 30 82 90 44 30 82 19 55 42 34 75 77 34 10 61 52 97 19 83 72 53 76 83 72 53 37 81 14 97 19 84 12 23 43 13 28 60 75 73 79 21 73 60 38 21 74 77 81 97 21 71 17 29 67 26 78 35 10 48 94 30 95 11 24 60 61 33 61 60 29 81 90 22 90 40 24 97 19 21 83 22 71 23 84 60 15 28 23 22 82 47 94 21 35 87 89 97 19 84 82 26 80 89 94 75 34 71 98 21 69 43 96 75 34 78 00 24 76 23 24 23 64 72 75 28 74 53 59 23 67 94 76 25 84 00 09

Lauge Bonde ApS borgere

L

Feldsingvej 3a 6900 Skjern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauersen Dorthe Møllegaarden 227 . . . . . . . . . . . . . . . . Lauesen Poula Jette Hovedgaden 57 . . . . . . . . . . . . . . . Laulund Jørgen Arnborgvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laulund Jørgen Arnborgvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laulund Jørgen Arnborgvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laulund Jørgen Arnborgvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laulund Jørgen Arnborgvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Allan Guldberg Søndergade 7. . . . . . . . . . . . . Lauridsen Benny Bjørslevvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Benny Bjørslevvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Benny Bjørslevvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Else Birkekjær Platz Bjørslevvej 1 . . . . . . . . . Lauridsen Emmy Præstevænget 46 . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Frida Skovbrynet 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108

97 36 61 94 97 19 20 19 20 16 60 93 51 76 96 21 25 37 11 94 23 67 76 51 20 95 71 09 20 23 37 33 71 90 32 24 97 19 24 08 42 25 52 74 21 64 43 05 51 50 09 36 97 19 85 90 97 19 81 81

Lauridsen Hans Sønderbyvej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Hans Sønderbyvej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Helga Bergstedt Sandfeld Alle 3. . . . . . . . . . . Lauridsen Kenneth Roland Bavnehøjen 49 . . . . . . . . . . . Lauridsen Kenneth Roland Bavnehøjen 49 . . . . . . . . . . . Lauridsen Svend Aage Elkjærvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Tommy Lørup Vardevej 121 . . . . . . . . . . . . . . Lauridsen Winnie Blåberg Paarupvej 17 . . . . . . . . . . . . . 76315168 Heine Lauritsen Klintebakken 13. . . . . . . . . . Lauritsen Heine Bjarne Klintebakken 13. . . . . . . . . . . . . Lauritsen Heine Bjarne Klintebakken 13. . . . . . . . . . . . . Lauritsen Heine Bjarne Klintebakken 13. . . . . . . . . . . . . Lauritsen Matilde Klintebakken 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauritsen Michael Maul Elme Alle 24 . . . . . . . . . . . . . . . Lauritsen Nicoline Klintebakken 13 . . . . . . . . . . . . . . . . Lauritzen Laif Hesselvigvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Daniel Stokvad Bekkasinvej 18 1 . . . . . . . . . . . Laursen Dorthe Hoffensetz Møllegaarden 227 . . . . . . . . Laursen Dorthe Hoffensetz Møllegaarden 227 . . . . . . . . Laursen Elise Østergade 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Heidi Thorning Ollingvej 53. . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Helga Haubjerg Bavnehøjen 25. . . . . . . . . . . . . Laursen Ingolf Lavlundvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Jonas Haubjerg Møllegaarden 127 . . . . . . . . . . Laursen Jonas Haubjerg Møllegaarden 127 . . . . . . . . . . Laursen Jonas Haubjerg Møllegaarden 127 . . . . . . . . . . Laursen Karsten Vesterbysvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Lars Erik Sandetvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Lars Erik Sandetvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Lars Erik Sandetvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Lars Erik Sandetvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Lars Erik Sandetvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Lars Erik Sandetvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Marianne Præstevænget 121 . . . . . . . . . . . . . . Laursen Per Skovvejen 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Per Skovvejen 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Per Skovvejen 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Per Skovvejen 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Per Skovvejen 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen Thorkild Østergade 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laursen” Per Skovvejen 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Laustsen Kenneth Skarrild Overbyvej 13 . . . . . . . . . . . . Laustsen Louise Lodberg Møllegaarden 215 . . . . . . . . . Lavstsen Børge Borgergade 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lavstsen Niels Laurids Engebækvej 8 B . . . . . . . . . . . . . Lavstsen Vagn Blåhøjvej 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lecki Lukasz Artur Bekkasinvej 25 1 . . . . . . . . . . . . . . . Lecki Lukasz Artur Bekkasinvej 25 1 . . . . . . . . . . . . . . . Leden Marcel Cornelis Van Der Bjørnkærvej 8 . . . . . . . . Leden Marcel Cornelis Van Der Bjørnkærvej 8 . . . . . . . . Leed Karina Dag Bækgaardsvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . Leed Karina Dag Bækgaardsvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . Leed Karina Dag Bækgaardsvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . Leed Karina Dag Bækgaardsvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . Leed Kristian Aavænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lenette Telefon Ollingvej 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leo Rasmussen v/ Leo Rasmussen Paarupvej 19. . . . . . Lerager Berit Elizabeth Sdr. Feldingvej 22 . . . . . . . . . . . Lerager Berit Elizabeth Sdr. Feldingvej 22 . . . . . . . . . . . Levinsen Jack Møllegaarden 241. . . . . . . . . . . . . . . . . . Lf Data ApS Vorgodvej 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lhj Bogføring ApS Hovedgaden 33 . . . . . . . . . . . . . . . . .

75 34 71 80 22 57 43 68 30 57 87 58 97 19 10 09 40 10 65 50 30 29 82 17 97 19 13 32 21 25 77 72 97 19 26 74 61 40 62 45 60 19 32 12 25 52 34 98 22 61 26 74 25 11 49 44 23 88 19 26 97 22 61 08 42 42 68 40 30 45 72 15 20 53 19 03 20 83 69 84 71 90 66 80 22 93 48 31 97 18 71 76 42 83 91 73 42 83 91 63 42 83 91 53 20 13 84 20 61 30 24 15 60 53 83 23 51 44 71 40 29 89 72 39 28 76 80 38 28 70 25 37 22 14 80 97 40 24 81 17 28 14 81 17 24 26 74 73 23 20 57 57 22 42 75 75 97 19 19 84 75 73 81 17 20 64 68 99 28 29 13 19 21 59 08 08 75 34 70 03 75 34 54 98 53 34 11 75 53 34 08 97 22 10 20 96 20 96 56 11 24 52 51 25 23 36 30 81 22 13 05 13 20 12 30 81 97 22 22 00 23 67 96 99 52 17 52 91 97 19 69 72 29 24 69 72 30 11 53 05 46 96 33 09 60 22 47 35


Lidegaard Kjeld Landsbyparken 29 . . . . . . . . . . . . . . . . Lie Lars Vorgodvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lie Lars Vorgodvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liivå Inge Freja Elisabeth Nr. Karstoftvej 26 . . . . . . . . . . Lind Ronja Mochau Vesterbysvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lind Tagrenovering v/ Anders Sørensen Solbakken 5 . . . Linding Benthe Langgaard Vardevej 159 . . . . . . . . . . . . Linding Benthe Langgaard Vardevej 159 . . . . . . . . . . . . Linding Benthe Langgaard Vardevej 159 . . . . . . . . . . . . Linding Bjarne Vardevej 159 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Linding Bjarne Vardevej 159 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Linding Chalotte Nederbyvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Linding Connie Nederbyvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Linding Edith Præstevænget 249 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Linding Edith Præstevænget 249 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Linding Jens Jacob Præstevænget 249 . . . . . . . . . . . . . Linding Jens Jacob Præstevænget 249 . . . . . . . . . . . . . Linding Jørgen Nederbyvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29 26 24 65 40 68 97 00 20 94 82 00 25 12 58 08 53 82 87 87 26 73 36 56 41 15 67 62 22 37 48 32 20 48 58 32 97 19 99 32 20 40 50 32 22 66 39 51 40 20 82 76 97 19 83 91 21 70 75 31 97 19 83 91 21 70 75 31 97 19 88 03

Lindvig VVS A/S Storegade 43 6900 Skjern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 36 64 63 Linnet Marianne Brinkevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 51 21 05 Lisby Hanne Nr. Karstoftvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 33 43 77

LN Stål & Montage a/s Industriparken 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lodahl Jens Peder Vester Alle 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lodberg Ole Postgården 2 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Logenthiran Janusha Fjelstervangvej 26 E St . . . . . . . . . Logenthiran Janusha Fjelstervangvej 26 E . . . . . . . . . . . Logenthiran Vinothan Fjelstervangvej 26 E St. . . . . . . . .

21 62 13 89 22 81 17 86 40 44 81 15 42 15 28 03 35 14 27 06 23 74 36 63

Frisør Lomholt Vardevej 157 7280 Sdr. Felding. . . . . . . . . . . . . . . . . . Lotte Mobil Solkrogen 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ludvigsen Dorthe Bavnehøjen 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ludvigsen Esben Bavnehøjen 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lukic-Bardak Drago Engkrogen 2 C . . . . . . . . . . . . . . . . Lukic-Bardak Radmila Engkrogen 2 C . . . . . . . . . . . . . . Lund Anette Skjernvej 145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Anne Marie Dalgård Møllegaarden 81 . . . . . . . . . .

26 13 69 50 30 64 26 12 28 92 39 26 28 74 39 26 61 67 66 59 61 30 66 59 97 19 86 81 24 94 71 51

Tømrerfirmaet Bent Lund A/S 40 85 71 93 23 95 01 19 31 19 26 85 40 92 73 13 51 80 38 93 25 60 81 31 24 87 31 89 21 71 78 16 97 19 61 05 97 19 81 11 61 79 19 17 40 76 38 59 42 20 85 52 32 21 34 18 42 17 70 78 97 19 85 05 24 49 25 05 42 20 71 96 97 19 86 36 20 81 58 73 97 19 62 07 30 26 20 66

40 58 67 44 29 28 62 12 25 12 41 06 21 80 99 06 75 34 72 27 30 66 32 10 26 65 89 18 22 42 66 50 97 19 84 77 97 19 17 67 25 58 99 51 97 12 03 86 26 17 65 35 22 46 83 58 24 45 62 19 97 19 90 20 30 62 10 12 24 64 84 22 21 64 65 11 61 60 97 61 31 31 87 94 24 25 90 94 22 62 84 50 20 99 92 17 97 19 83 57 25 77 71 79 20 27 15 60 24 26 98 31 29 62 96 37 96 94 60 20 29 43 16 65 51 15 82 32 22 91 21 22 75 34 70 50 51 41 02 18 31 34 45 66 24 49 78 82 50 85 33 46 42 23 83 78 20 15 13 08 51 76 52 85 26 40 18 14 75 34 55 43 60 21 04 40 24 93 47 07 23 22 97 25 29 25 29 56 97 19 28 70 31 79 70 21 20 93 19 33 27 63 22 11 27 63 11 22 53 85 55 90 97 19 16 11 97 36 60 27 97 19 84 44 70 11 31 31

109

borgere

Bukkærvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Birgit Høeg Søndergaardparken 6 . . . . . . . . . . . . . Lund Buster Buur Uhrskov Paarupvej 25 . . . . . . . . . . . . Lund Evald Søndergaardparken 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Gitte Åparken 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Gitte Åparken 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Gitte Åparken 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Gitte Åparken 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Hanne Skovsborgvej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Inger Marie Præstevænget 159 . . . . . . . . . . . . . . . Lund Inger Søndergaard Vestervænget 2 . . . . . . . . . . . . Lund Ingolf Bernhard Skovsborgvej 3. . . . . . . . . . . . . . . Lund Jan Bekkasinvej 24 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Jan Bekkasinvej 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Joachim Løve Plantagevej 6 1 tv . . . . . . . . . . . . . . Lund Lilly Haugaard Nørregade 11 1 12 . . . . . . . . . . . . . Lund Lilly Haugaard Tømmergården 18 . . . . . . . . . . . . . Lund Lis Ulv Mølholmvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Peder Hjejlevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Peder Nissen Østergård Hjejlevej 9 . . . . . . . . . . . . Lund Steen Sdr. Grenevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Steen Vestervænget 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lund Steen Kristen Sdr. Grenevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Steen Kristen Sdr. Grenevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Steen Kristen Sdr. Grenevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Steffan Kidde Møllegaarden 81 . . . . . . . . . . . . . . . Lund Tove Borgergade 28 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Tove Annelise Borgergade 28 B . . . . . . . . . . . . . . . Lund Tove Annelise Borgergade 28 B . . . . . . . . . . . . . . . Lund Ulrik Nr. Bredgade 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Verner Jeppesen Mølholmvej 16 . . . . . . . . . . . . . . Lund Sørensen Klintebakken 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lund Telte ApS Møllegaarden 81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lundgaard Ann Hveddevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lundgaard Ann Hveddevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lundgaard Britta Hveddevej 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lundgaard Lise Mørk Møllegaardsvej 20 . . . . . . . . . . . . Lundquist Mary Præstevænget 155 . . . . . . . . . . . . . . . . Lübker Gunver Jane Engebækvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Lübker Helle Majvor Møllegaardsvej 6 . . . . . . . . . . . . . . Lübker Verner Engebækvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lyby Susanne Sdr. Feldingvej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lyby Susanne Sdr. Feldingvej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lyhne Peder Kristian Møllegaarden 7 . . . . . . . . . . . . . . . Lyhne Peder Kristian Møllegaarden 7 . . . . . . . . . . . . . . . Lykke Jens Præstevænget 261 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lykke Jonna Sidelmann Præstevænget 261 . . . . . . . . . . Lykke Jonna Sidelmann Præstevænget 261 . . . . . . . . . . Lykke Tommy Westy Bækgaardsvej 11. . . . . . . . . . . . . . Lyng, Direktoratat F. Kriminalfors. Timlundvej 44 . . . . . . Lyng. Direktotatat F. Kriminalfors. Timlundvej 44 . . . . . . Lyngholm Lars Grønnegade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lyngholm Susanne Grønnegade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lyngsø Charlotte Egholm Velhustedparken 23 . . . . . . . . Lyngsø Charlotte Egholm Velhustedparken 23 . . . . . . . . Lyngsø Torben Sandetvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lyngsø Torben Sandetvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lyngsø Torben Sandetvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lyngsø Torben Sandetvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lyngvig Bo Sandetvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lyngvig Bo Sandetvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lysgaard Allan Klintebakken 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lysmark I/S Paarupvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løfstedt Anders Friis Blåhøjvej 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . Løfstedt Anker Blåhøjvej 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løfstedt A/S Blåhøjvej 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løhde Christina Cramer Lindevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . Løhde Christina Cramer Lindevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . Løhde Pia Cramer Brogade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lønne Egon Brinkevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lønne Gerda Klinkegaardsvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lønne Karen Østergaard Brinkevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . Lønne Preben Klinkegaardsvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lønne Preben Klinkegaardsvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Lørup Julie Klinten 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lægehuset i Kibæk Solbakken 30a . . . . . . . . . . . . . . . . Lægen i Borris Storegade 42 6900 Skjern . . . . . . . . . . . Lægerne i Sdr. Felding Bredgade 1. . . . . . . . . . . . . . . . . Lægevagten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L


M

borgere

M

Madsen Aage Blåhøjvej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Aage Blåhøjvej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Aksel Vestergaard Møllegaarden 89 . . . . . . . . . Madsen Aksel Vestergaard Møllegaarden 89 . . . . . . . . . Madsen Allan Guul Bjørslevvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Allan Guul Bjørslevvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Anette Tang Klintebakken 48. . . . . . . . . . . . . . . Madsen Anja Raun Klintebakken 73 . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Anja Raun Klintebakken 73 . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Anna Kirstine Brogade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Annette Vestergaard Jernbanegade 22 C . . . . . Madsen Benny Johannes Agersigvej 1 . . . . . . . . . . . . . . Madsen Benny Johannes Agersigvej 1 . . . . . . . . . . . . . . Madsen Bent Aavænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Bent Aavænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Bent Aavænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Bent Aavænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Bent Ove Brogade 9 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Bent Ove Brogade 9 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Bente Åparken 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Bente Åparken 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Bjarne Møllegaarden 193 . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Bjarne Østergård Fruerbyvej 10 . . . . . . . . . . . . Madsen Brian Solbakken 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Charlotte Engelbrecht Sønderbro 26 1 . . . . . . . Madsen Christian Egebæk Brian Ronnumvej 5 . . . . . . . . Madsen Christian Egebæk Brian Ronnumvej 5 . . . . . . . . Madsen Christian Egebæk Brian Ronnumvej 5 . . . . . . . . Madsen Christian Holme Søndergade 13 . . . . . . . . . . . . Madsen Christina Raug Lindevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Christina Raug Lindevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Claus Nørregade 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Conny Lilian Præstevænget 6 . . . . . . . . . . . . . . Madsen Dorte Meilby Skovsborgvej 2 . . . . . . . . . . . . . . Madsen Dorthe Møllegaarden 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Egon Terp Møllegaarden 101 . . . . . . . . . . . . . . Madsen Egon Terp Møllegaarden 101 . . . . . . . . . . . . . . Madsen Egon Terp Møllegaarden 101 . . . . . . . . . . . . . . Madsen Egon Terp Møllegaarden 101 . . . . . . . . . . . . . . Madsen Eigil Engebækvej 21 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Eigil Emil Engebækvej 21 A. . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Ejnar Rindon Bjergevej 20. . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Ejnar Rindon Bjergevej 20. . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Emma Marie Sandfeld Alle 25 38 . . . . . . . . . . . Madsen Emmy Kirstine Barslund Solkrogen 12 . . . . . . . Madsen Flemming Holme Søndergade 13 . . . . . . . . . . . Madsen Flemming Holme Søndergade 13 . . . . . . . . . . . Madsen Frede Mølholmvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Frede Mølholmvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Gerda Kirkepladsen 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Gerda Marie Kirkepladsen 3 . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Gert Ronnumvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Gert Gesmar Fjelstervangvej 26 L 1 . . . . . . . . . Madsen Gilbert Jernbanegade 172 . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Gilbert Jernbanegade 172 . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Gordon Vinkelvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Grethe Søndergaard Brinkevej 10 . . . . . . . . . . . Madsen Grethe Søndergaard Brinkevej 10 . . . . . . . . . . . Madsen Grethe Søndergaard Brinkevej 10 . . . . . . . . . . .

110

97 19 61 13 30 40 07 49 97 19 20 94 21 63 67 94 31 24 53 59 27 33 98 88 24 87 77 81 53 80 66 11 20 78 66 11 61 75 74 83 42 40 64 33 97 19 16 05 40 13 78 05 97 19 15 70 42 19 32 49 23 26 80 96 23 26 80 93 97 19 11 10 53 29 01 00 40 31 80 17 22 28 34 01 40 82 25 96 21 48 30 62 42 39 08 63 40 15 48 22 97 19 20 82 23 69 95 17 22 87 57 22 42 63 60 86 93 60 90 26 60 19 89 15 40 56 68 65 60 54 85 05 28 74 70 64 28 29 26 00 97 19 22 63 60 22 76 55 28 90 00 55 28 60 90 04 20 11 70 10 51 50 57 14 97 19 84 32 26 54 12 42 97 19 12 42 40 59 03 47 60 54 31 83 42 66 26 18 97 19 89 84 25 11 78 33 96 99 66 03 21 42 51 03 24 25 52 09 23 63 78 50 97 19 20 00 21 78 77 19 31 26 88 61 23 26 76 67 22 86 22 84 20 82 55 34

Madsen Gunnar Sandfeld Alle 25 13 . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Hans Peder Vardevej 127 . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Heidi Nørre Alle 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Heidi Myllerup Nørre Alle 7 . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Heidi Myllerup Nørre Alle 7 . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Henny Juul Postgården 8 St . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Henrik Barner Vestervænget 20 . . . . . . . . . . . . Madsen Henry V Assingvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Holger Møllevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Holger Møllevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Holger Nørre Alle 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Holger Nørre Alle 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Hugo Johannes Præstevænget 19. . . . . . . . . . . Madsen Hugo Johannes Præstevænget 19. . . . . . . . . . . Madsen Ingrid Sonja Østergade 32 . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen J C Præstevænget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jane Klinten 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jane Klinten 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Jens Christian Præstevænget 3. . . . . . . . . . . . . Madsen Jens Christian Præstevænget 3. . . . . . . . . . . . . Madsen Jes Ilderhedevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen John Clemens Bekkasinvej 30 1 . . . . . . . . . . . . Madsen John Gaardsvig Kastanie Alle 19. . . . . . . . . . . . Madsen John Rimmer Skarrild Overbyvej 8 . . . . . . . . . . Madsen John Rimmer Skarrild Overbyvej 8 . . . . . . . . . . Madsen Julie Hedegård Nr. Bredgade 4 B 1 th . . . . . . . . Madsen Jytte Yvonne Østergård Fruerbyvej 10. . . . . . . . Madsen Jørgen Vium Skovvejen 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Kasper Peter Solbakken 19. . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Ketty Guldberg Brinkevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Ketty Guldberg Brinkevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Kim Klintebakken 48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Kim Valentin Nygade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Klaus Skovsborgvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Knud Holger Sønderbro 21 . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Kristian Peder Præstevænget 21 . . . . . . . . . . . . Madsen Lars Bjørslevvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Leif Blåhøjvej 49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Lene Anette Øster Hedegårdsvej 3 . . . . . . . . . . Madsen Lis Mølgaard Møllegaarden 27 . . . . . . . . . . . . . Madsen Lone Bjørslevvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Louise Bonde Nørregade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Mads Medom Klinten 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Marc Kastbjerg Jernbanegade 6 Kld th . . . . . . . Madsen Meta Lysgaard Skovbrynet 3. . . . . . . . . . . . . . . Madsen Meta Lysgaard Skovbrynet 3. . . . . . . . . . . . . . . Madsen Meta Tjagvad Skovbrynet 3 . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Minna Blåhøjvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Mona Lise Myllerup Hull Bredgade 11. . . . . . . . Madsen Nancy Irene Klinten 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Niels P Østergaard Klintebakken 26 . . . . . . . . . Madsen Ole Øster Hedegårdsvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Ole Øster Hedegårdsvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Peder Vestergaard Klinten 4 . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Peder Vestergård Klinten 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Per Askjær Præstevænget 163 . . . . . . . . . . . . . Madsen Per Askjær Præstevænget 163 . . . . . . . . . . . . . Madsen Per Askjær Præstevænget 163 . . . . . . . . . . . . . Madsen Per Mølgaard Møllegaarden 29 . . . . . . . . . . . . . Madsen Peter Engelbrecht Agersigvej 1 . . . . . . . . . . . . . Madsen Poula Lydia Landsbyparken 7 . . . . . . . . . . . . . . Madsen René Brink Klintebakken 76 . . . . . . . . . . . . . . .

22 64 91 21 20 31 37 49 32 18 20 35 61 51 83 73 61 51 80 05 97 19 82 87 24 20 20 04 97 19 60 95 97 19 86 84 40 97 86 84 29 86 47 01 20 40 65 75 53 12 03 49 20 85 74 13 40 37 95 80 97 19 81 72 51 38 13 63 21 35 18 80 42 19 63 84 23 67 75 72 97 19 95 16 23 67 72 88 21 79 54 70 40 14 75 84 40 14 15 67 21 96 02 04 21 21 14 08 29 88 60 95 22 36 60 61 60 63 68 33 22 53 27 06 97 19 22 01 21 94 66 72 97 19 61 32 97 19 13 55 97 19 85 47 30 23 21 93 20 28 02 81 25 32 61 67 27 94 52 45 24 47 07 93 60 95 97 42 30 58 78 37 27 44 19 60 40 56 96 88 25 12 07 44 97 19 80 71 29 40 22 59 64 66 40 61 25 14 51 14 97 19 15 19 97 19 11 36 21 51 54 36 23 98 51 14 97 19 15 48 28 43 90 29 27 13 41 21 22 39 70 98 20 97 52 45 40 35 81 64 51 28 73 35 23 92 09 35


Madsen Ruth Mølholmvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Ruth Mølholmvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Ruth Galmstrup Sønderbro 21. . . . . . . . . . . . . . Madsen Steffen Vesterager Åparken 18 . . . . . . . . . . . . . Madsen Steffen Vesterager Åparken 18 . . . . . . . . . . . . . Madsen Steffen Vesterager Åparken 18 . . . . . . . . . . . . . Madsen Sten Ivan Timlundvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Svend Østergade 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Svend Aage Vibevænget 14. . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Svend Erik Vardevej 134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Svend Erik Vardevej 134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Svend Erik Vardevej 134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen Svend Erik Præstevænget 53 . . . . . . . . . . . . . . Madsen Tove Margrethe Velhustedvej 17 A . . . . . . . . . . Madsen Ulla Fasanvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madsen I/S Skovsborgvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mahmoud Al-Homzi v/ Mahmoud Rac Vorgodvej 2 . . . . . Maibom Charles Blåhøjvej 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maibom Charles Blåhøjvej 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 19 89 84 25 11 78 33 22 73 20 36 60 45 57 87 60 14 27 77 25 56 36 64 60 45 53 77 21 16 51 52 22 41 02 98 97 19 82 32 61 30 83 32 40 41 83 32 22 90 32 45 53 28 78 03 23 49 15 23 97 19 13 14 41 65 44 41 97 18 19 66 40 31 72 80

Malerfirmaet Ella Munksgaard ApS 21 42 21 02 29 67 79 23 31 38 20 83 21 47 50 52 42 74 48 49 23 86 06 87 96 27 77 07 31 23 85 05 31 13 74 08 23 42 13 77 97 19 24 09 30 24 69 33 24 99 00 95 21 26 61 99 75 34 76 56 53 77 73 78 50 97 37 31 30 36 97 85 29 46 73 81 29 46 73 78 24 67 55 45 51 15 01 08 25 48 44 57 21 77 30 90 97 19 14 10 29 45 24 91 31 57 02 05 30 11 85 71 29 47 74 83 23 83 61 84 21 64 12 68 40 71 31 70

Mega Overfladeteknik Bjergevej 31b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meineche Bruno Neergaard Hesselvigvej 10 . . . . . . . . . Meineche Ghita Karin Hesselvigvej 10 . . . . . . . . . . . . . . Meineche Lonnie Neergaard Hesselvigvej 10 . . . . . . . . . Mejer Berit Bych Landsbyparken 31. . . . . . . . . . . . . . . . Mejlby Thorkild Sandfeld Alle 25 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Meldgaard Meldgaard Kirsdalvej 1. . . . . . . . . . . . . . . . . Meldgaard Rikke Klintebakken 22 . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 19 89 44 97 19 61 73 40 83 61 73 42 36 39 00 22 80 82 25 40 40 48 30 96 54 60 25 22 97 35 76

97 19 12 18 29 93 52 18 53 35 92 93 71 97 33 64

MENY Sandfeldparken 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Slagterafdelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Merrild Kim Overbyvej 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Merrild Kimmie Østerbro 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Merrild Kimmie Østerbro 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Merrild Kirsten Nederbyvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 19 10 33 97 19 23 33 27 26 80 54 25 48 00 90 22 78 66 52 61 71 29 65

Mester Byg A/S Stigbjergvej 15 7330 Brande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mette Mørk Andersen Brinkevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Midtjysk Godstransport ApS Lillevej 16 . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Alexander Skov Bekkasinvej 46 1 . . . . . . . . . Mikkelsen Anette Thodsen Vejlgaardvej 6. . . . . . . . . . . . Mikkelsen Annette Rygaard Silstrupvej 7 . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Birthe Nørgaard Brinkevej 1 . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Birthe Nørgaard Brinkevej 1 . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Birthe Nørgaard Brinkevej 1 . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Birthe Nørgaard Brinkevej 1 . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Birthe Nørgaard Brinkevej 1 . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Bo Vardevej 148 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Camilla Omø Brogade 1 2 th . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Christian Johann Østergade 6 . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Elisabeth Lillelund Enghaven 60 . . . . . . . . . . Mikkelsen Gerda Møllevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Harald Peter Møllevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Jens Ahornvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Jørga Sønderbro 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Jørga Sønderbro 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Lars Møllegaarden 103 . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Lars Møllegaarden 103 . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Lene Juul Kirkepladsen 9 . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Lene Juul Kirkepladsen 9 . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Lene Juul Kirkepladsen 9 . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Lone Eg Møllegaarden 103 . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Lotte Præstevænget 131 . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Lotte Henker Præstevænget 131 . . . . . . . . . . Mikkelsen Lotte Rindom Bjergevej 55 . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Poul Erik Rugvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Poul Erik Rugvænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Susan Mai-Britt Ahornvej 9 . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Ulrik Præstevænget 131 . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Ulrik Præstevænget 131 . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelsen Vivian Møllevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkelstrup Monika Inga Kildevangen 1. . . . . . . . . . . . . Mikkelstrup Monika Inga Kildevangen 1. . . . . . . . . . . . . Mikkelstrup Monika Inga Kildevangen 1. . . . . . . . . . . . .

75 34 55 99 97 19 26 60 20 32 71 25 61 41 45 25 61 67 42 35 97 19 61 80 71 78 74 85 42 54 10 55 42 53 10 55 29 23 00 42 22 30 16 53 42 75 28 72 60 54 98 67 41 69 74 55 29 82 92 87 40 40 77 13 40 14 72 13 41 24 18 42 97 19 25 66 22 82 53 74 61 72 18 95 23 98 54 95 97 19 65 10 30 57 10 18 29 65 27 74 23 25 96 70 48 42 17 14 40 26 77 18 24 42 97 10 71 78 61 80 61 33 86 17 30 22 14 36 29 29 72 80 25 78 28 88 20 99 62 13 60 10 56 73 42 43 56 04 42 42 56 04

Min Købmand Skarrild Hovedgaden 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 19 60 05

MK-Byg v/ Morten Krabbe Nygade 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobil 1 Vibevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobil 2 Vardevej 107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobil 2 Vibevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobil 3 Vardevej 107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobil 3 Vibevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobil 4 Vardevej 107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modog Cristian Nicolae Ollinghedevej 12 . . . . . . . . . . . .

28 60 44 42 21 13 09 89 53 86 76 77 21 13 09 69 53 87 76 77 31 67 87 77 53 79 76 77 60 17 36 84

111

borgere

Østergade 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marcussen Birgitte Hovenvej 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marinussen Brian Bavnehøjen 61. . . . . . . . . . . . . . . . . . Marinussen Brian Bavnehøjen 61. . . . . . . . . . . . . . . . . . Marinussen Dorthe Timlundvej 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . Marinussen Dorthe Timlundvej 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . Marinussen Kent Møllegaarden 125. . . . . . . . . . . . . . . . Marinussen Rikke Charlotte Høgsvigvej 20. . . . . . . . . . . Marinussen Rikke Charlotte Høgsvigvej 20. . . . . . . . . . . Marinussen Rikke Charlotte Høgsvigvej 20. . . . . . . . . . . Markussen Anne Merete Ollingvej 45 . . . . . . . . . . . . . . . Markussen Anne Merete Ollingvej 45 . . . . . . . . . . . . . . . Masiokas Laurynas Blåhøjvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masiokas Laurynas Blåhøjvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathamma Ketsarim Borgergade 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Mathiasen Jan Hedegaardsvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathiasen Jan Hedegaardsvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathiasen Jan Hedegaardsvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathiasen Jan Hedegaardsvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathiasen Jan Hedegaardsvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathiasen Jan Hedegaardsvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathiasen Per Vesterlund Kastanie Alle 38. . . . . . . . . . . Mathiasen Per Vesterlund Kastanie Alle 38. . . . . . . . . . . Mathiasen Per Vesterlund Kastanie Alle 38. . . . . . . . . . . Mathiasen Villy Sandfeldparken 71 . . . . . . . . . . . . . . . . Mathiassen Hendrik Joel Daniel Kristen Timlundvej 44 A Matula Zbigniew Bredgade 4 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mauritzen Rene Dixen Pedersen Borgergade 77. . . . . . . Mauritzen Rene Dixen Pedersen Borgergade 77. . . . . . . Mauritzen Rene Dixen Pedersen Borgergade 77. . . . . . . Mazrimas Egidijus Vester Alle 2 E. . . . . . . . . . . . . . . . . . Mazrimiene Jurgita Vester Alle 2 E . . . . . . . . . . . . . . . . .

Melgaard Lars Christian Møller Sneppevej 9 . . . . . . . . . Melgaard Lars Christian Møller Sneppevej 9 . . . . . . . . . Memento Vivere Anno 2017 Ivs Rævehøjvej 4 . . . . . . . . Memgaudis Donatas Fruerbyvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . .

M


Modvig Grethe Landsbyparken 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . Modvig Grethe Løvbjerg Landsbyparken 23 . . . . . . . . . . Modvig Ivan Klintebakken 102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moesgaard Elly Alkhøjvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moesgaard Elly Alkhøjvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mogensen Allan Møllegaarden 225 . . . . . . . . . . . . . . . . Mogensen Allan Møllegaarden 225 . . . . . . . . . . . . . . . . Mogensen Anne Mia Sandfeldparken 73 . . . . . . . . . . . . Mogensen Britta Skovhus Møllegaarden 141 . . . . . . . . . Mogensen Grethe Grankærvej 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . Mogensen Jørgen Grankærvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Mogensen Jørgen Åbjerg Neesgård Grankærvej 10 . . . . Mogensen Kim Møllegaarden 141 . . . . . . . . . . . . . . . . . Mogensen Linda Alkjærsig Sneppevej 1 . . . . . . . . . . . . . Mogensen Linda Alkjærsig Sneppevej 1 . . . . . . . . . . . . . Mogensen Linda Alkjærsig Sneppevej 1 . . . . . . . . . . . . . Mogensen Linda Arnbjerg Møllegaarden 225 . . . . . . . . .

97 19 24 50 29 87 24 50 20 82 45 36 81 74 59 24 29 93 46 79 52 58 20 28 29 44 00 39 22 99 96 54 51 66 66 81 28 57 34 21 97 19 16 21 41 81 69 33 42 63 45 95 97 13 65 24 51 91 89 88 20 72 01 11 29 42 00 39

Maler Mogensen Vesterdamsvænget 94 7400 Herning . . . . . . . . . . . . . 21 18 84 53 Mogensen Niels Neesgaard Sandfeldparken 73 . . . . . . . 22 52 96 05 Mogensen Tommy Sneppevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 62 28 07

Tømrerfirmaet Niels Mogensens efterflg. v/ Karsten Pedersen

borgere

M

Stougaardsvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monica Michelle Mc Guire Albækhedevej 8 . . . . . . . . . . Moroi Ioan Bredgade 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moroi Ioan Bredgade 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morsing Helle Solbakken 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morsing Helle Solbakken 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Anker Skov Enghaven 54 . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Anker Skov Enghaven 54 . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Anna Sofie Mågevej 24. . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Anna Sofie Mågevej 24. . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Benjamin Markvænget 7. . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Bent Klinten 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Bent Klinten 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Bent Klinten 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Bent Klinten 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Birgit Ravn Klintebakken 84 . . . . . . . . . . . . . Mortensen Ejnar Bredgade 12 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Else Spedtsberg Østergade 9 . . . . . . . . . . . . Mortensen Else Spedtsberg Østergade 9 . . . . . . . . . . . . Mortensen Else Spedtsberg Østergade 9 . . . . . . . . . . . . Mortensen Evan Damgaard Fjelstervangvej 34. . . . . . . . Mortensen Finn Arnborgvej 2 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Flemming Møllegaarden 153 . . . . . . . . . . . . Mortensen Gitte Merete Vesth Vestergade 35 . . . . . . . . . Mortensen Gitte Merete Vesth Vestergade 35 . . . . . . . . . Mortensen Ivan Præstevænget 115 . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Jeannette Frost Nygårdsvej 3 . . . . . . . . . . . . Mortensen Jens Erik Vejelsigvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Jens Erik Vejelsigvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Jens Østerlund Ollingvej 12 . . . . . . . . . . . . . Mortensen Johnny Jul Fjelstervangvej 30 . . . . . . . . . . . Mortensen Johnny Jul Fjelstervangvej 30 . . . . . . . . . . . Mortensen Johnny Jul Fjelstervangvej 30 . . . . . . . . . . . Mortensen Johnny Jul Fjelstervangvej 30 . . . . . . . . . . . Mortensen Jørgen Henrik Borgergade 13. . . . . . . . . . . . Mortensen Lillian Gade Vejelsigvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Margit Christensen Arnborgvej 2. . . . . . . . . . Mortensen Mathilde Theresa Vesth Timlundvej 14 . . . . .

112

50 97 54 15 41 19 54 69 27 49 37 02 27 14 06 12 91 55 59 25 91 55 59 23 86 66 10 49 24 46 77 03 97 19 83 95 20 81 01 00 31 56 08 98 97 19 22 29 26 29 42 29 26 11 62 29 22 61 26 62 30 33 70 33 27 68 86 70 97 19 13 76 23 44 36 40 23 32 53 68 50 55 05 40 97 47 16 08 50 94 17 80 27 62 60 78 26 39 33 06 23 42 98 54 97 19 89 06 97 19 45 10 20 89 09 75 97 19 15 59 29 82 38 22 22 58 06 05 22 47 56 44 20 96 04 34 29 29 75 73 20 26 43 42 30 23 16 08 28 11 60 51

Mortensen Michael Vejelsigvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Michael Vejelsigvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Nicolaj Markvænget 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Ole Solbakken 35 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Tina Piihl Elme Alle 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Tina Piihl Elme Alle 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Tina Piihl Elme Alle 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . Mortensen Tove Elisa Majlund Ollingvej 12. . . . . . . . . . . Mosegaard Else Marie Klintebakken 27 . . . . . . . . . . . . . Mosegaard Erling Kjær Skjernvej 111. . . . . . . . . . . . . . . Mosegaard Erling Waitz Klintebakken 27 . . . . . . . . . . . . Moselund Lauge Hvid Over Silstrupvej 4 . . . . . . . . . . . . Mosgaard Erling Godthaabsvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mouridsen Bjarne Birkebæk Nr. Bredgade 12 A St . . . . . Mouridsen Bjarne Birkebæk Nr. Bredgade 12 St . . . . . . . Mouridsen Hilda Nicoline Egevej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . Mouritsen Anders Brun Ollingvej 51 . . . . . . . . . . . . . . . . Mpbil Annette Blåhøjvej 51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Muijrers Hugo Mosegaardsvej 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Muijrers Hugo Johannes Elisabeth Mosegaardsvej 5 . . . Multiform A/S Østerbro 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Munch Anni Skovbjergvej 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Munch Anni Engebækvej 20 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Munch Anni Hjejlevej 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Munk Martin Præstevænget 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Munk Martin Præstevænget 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51 50 30 41 28 30 50 31 31 56 92 42 97 19 15 04 61 46 16 91 26 71 16 91 23 67 16 91 20 99 56 58 60 48 92 82 20 67 72 66 60 62 17 53 97 19 64 10 40 40 67 89 71 90 71 84 42 46 71 84 97 19 13 02 31 16 12 06 31 34 90 15 97 19 95 20 25 66 79 96 97 19 22 33 97 19 86 62 53 55 22 14 20 69 72 80 28 43 82 30 26 36 81 30

Murerfirmaet Leif Dag Nielsen Grønnegade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Murermester John Christensen Holding ApS Gejlbjergvej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mustapha Saleh Klintebakken 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . Mühlbrand Gretha Vibevænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mühlbrand Gretha Vibevænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møberg Kenneth Klinten 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møberg Kim Fjelstervangvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møberg Lasse Buch Velhustedparken 5 . . . . . . . . . . . . . Møbius Robert Landsbyparken 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . Møbjerg Torsten Døvlingvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møldrup Conny Vandaele Vester Alle 5 B . . . . . . . . . . . . Møldrup Conny Vandaele Vester Alle 5 B . . . . . . . . . . . . Møldrup Hans Vester Alle 5 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mølgaard Christina Landsbyparken 55 . . . . . . . . . . . . . . Mølgaard René Møllegaarden 253 . . . . . . . . . . . . . . . . . Mølgaard René Møllegaarden 253 . . . . . . . . . . . . . . . . . Mølgaard Tina Horslund Møllegaarden 29 . . . . . . . . . . . Mølhave Lea Damgaard Enghavevej 26 . . . . . . . . . . . . . Møller Anne-Mette Harrild Blåhøjvej 73 . . . . . . . . . . . . . Møller Anne-Mette Harrild Blåhøjvej 73 . . . . . . . . . . . . . Møller Anne-Mette Harrild Blåhøjvej 73 . . . . . . . . . . . . . Møller Annette Søndergaardparken 21 . . . . . . . . . . . . . . Møller Bettina Nr. Bredgade 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Bjarne Nr. Karstoftvej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Bjarne Nr. Karstoftvej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Bjarne Nr. Karstoftvej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Brian Bavnehøjen 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Christopher Alexander Brunsterma Nr. Bredgade 5 1 tv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Ditte Ørbæk Nr. Karstoftvej 30 . . . . . . . . . . . . . . . Møller Erna Kirstine Bjørnkærvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Henrik Basse Gejlbjergvej 36. . . . . . . . . . . . . . . . Møller Henrik Basse Gejlbjergvej 36. . . . . . . . . . . . . . . . Møller Jakob Ørbæk Nr. Karstoftvej 30 . . . . . . . . . . . . . .

97 19 20 30 97 19 66 86 93 40 40 14 97 21 20 55 51 51 27 75 26 17 44 38 97 12 05 84 51 14 14 38 40 73 85 08 21 61 99 12 97 19 18 55 23 64 90 50 23 64 90 57 26 74 54 47 22 74 23 28 21 72 51 30 52 60 60 00 42 92 62 86 52 53 25 36 25 70 44 73 20 67 95 77 97 19 60 07 23 60 36 26 97 19 65 55 30 51 92 41 29 16 05 55 40 20 23 63 28 89 73 47 28 19 14 55 97 19 62 06 61 27 35 00 40 95 95 67 60 37 24 96


Møller Jannik Kjærsgaard Vester Alle 10 A 1. . . . . . . . . . Møller Jytte Præstevænget 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Jørgen Høgsvigvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Karl Kristian Hveddevej 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Leo Bavnehøjen 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Marianne Jepsen Rævehøjvej 4 . . . . . . . . . . . . . . Møller Martin Solbakken 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Martin Solbakken 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Martin Solbakken 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Martin Solbakken 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Michael Rævehøjvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Michael Rævehøjvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Photjanee Østergade 35 B. . . . . . . . . . . . . . . . . . Møller Søren Blåkærvej 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mølsted Birgit Solsikkevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mølsted Christian Bækgaard Solsikkevej 14. . . . . . . . . . Mørup Birte Overgaard Skovvænget 9 . . . . . . . . . . . . . . Mørup Birte Overgaard Skovvænget 9 . . . . . . . . . . . . . .

N

21 49 95 46 53 85 22 03 31 65 27 36 22 85 01 49 22 68 31 71 22 67 31 71 22 33 31 71 97 19 61 18 22 90 31 65 97 19 21 37 97 19 21 37 29 36 35 34 24 77 71 05 20 10 71 05 81 71 18 03 27 99 98 75 25 75 53 88 21 71 78 24 22 85 87 06 26 13 16 33 40 19 63 47 30 36 76 85 40 71 07 12 91 95 54 32 97 19 22 78 61 28 22 78 27 89 31 14 26 39 49 20 61 42 50 47 97 19 80 06 27 34 86 76 75 73 31 46 20 55 72 56 97 11 94 29 97 19 17 61 26 44 63 07 75 34 55 25 97 19 15 91 51 51 27 91

Nielsen Betty Albæk Præstevænget 67 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bo Rosenlund Skovbjergvej 34 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bo Rosenlund Skovbjergvej 34 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bodil Kastanie Alle 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bodil Skovvænget 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bodil Aastrup Mosegaardsvej 8 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bodil Arvad Klintebakken 45 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bodil Krause Bjørslevvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Britta Bodil Vestergaardsvej 7 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Britta Bodil Vestergaardsvej 7 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bruno Møllevej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Carla Johanne Sandfeldparken 89 . . . . . . . . . . . Nielsen Casper Solsikkevej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Christian Ilderhedevej 2 B . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Claus Klinten 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Claus Klinten 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Claus Tinghøj Præstebakken 10. . . . . . . . . . . . . Nielsen Claus Tinghøj Præstebakken 10. . . . . . . . . . . . . Nielsen Claus Tinghøj Præstebakken 10. . . . . . . . . . . . . Nielsen Conni Nørgaard Østergade 14 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Conni Nørgaard Østergade 14 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Connie Leonie Engkrogen 2 A . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Dan Vejelsigvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Dan Vejelsigvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Daniel Kastanie Alle 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Daniel Kastanie Alle 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Daniel Ellehammer Albækhedevej 2. . . . . . . . . . Nielsen Daniel Ellehammer Albækhedevej 2. . . . . . . . . . Nielsen Daniel Højberg Timlundvej 44 A . . . . . . . . . . . . . Nielsen Danni Bjørslev Mandrup Landsbyparken 1. . . . . Nielsen Doris Vejelsigvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Doris Albækhedevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Egon Dalgaard Tømmergården 10 . . . . . . . . . . . Nielsen Ellen Østerbro 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Ellen Bækgaardsvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Ellen Bækgaardsvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Ellinor Velhustedvej 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Else Kjær Landsbyparken 20 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Else Marie Jernbanegade 180 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Else Marie Jernbanegade 180 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Elsebeth Engelbreth Solsikkevej 19 . . . . . . . . . . Nielsen Elsebeth Engelbreth Solsikkevej 19 . . . . . . . . . . Nielsen Elsebeth Engelbreth Solsikkevej 19 . . . . . . . . . . Nielsen Elsebeth Engelbreth Solsikkevej 19 . . . . . . . . . . Nielsen Eluf Barslundvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Erik Grankærvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Erik Vejlgaardvej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Erik Grankærvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Erik Faurbye Vejlgaardvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Erik Slumstrup Skjernvej 110 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Erik Vagner Fruerbyvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Erik Vagner Fruerbyvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Erik Vindelbo Hovedgaden 21 1 th . . . . . . . . . . . Nielsen Erik Vindelbo Hovedgaden 21 1 th . . . . . . . . . . . Nielsen Ester Kathrine Sønderbro 6 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Finn Vinkelvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Finn Vinkelvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Finn Agerbo Bavnehøjen 111 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Gerda Kristine Tømmergården 20 1 . . . . . . . . . . Nielsen Gitte Sandfeldparken 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Gitte Anneline Bavnehøjen 95 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Gitte Anneline Kristensen Bavnehøjen 95. . . . . .

61 68 80 83 40 15 83 79 24 49 55 74 25 43 25 80 24 91 32 83 25 78 03 08 29 25 01 25 28 55 33 84 25 74 70 81 21 28 92 93 21 78 55 61 97 19 10 84 25 66 99 04 75 34 70 44 60 15 92 08 20 91 92 08 93 99 09 66 61 66 60 10 60 85 20 05 97 19 21 45 42 32 41 15 25 89 44 53 97 19 40 37 51 21 01 89 27 28 00 37 23 70 63 38 21 67 16 27 20 99 77 07 29 73 09 93 30 33 05 13 30 32 34 57 24 94 58 92 52 99 06 02 61 30 17 60 26 49 45 95 23 60 64 48 22 34 45 12 26 20 38 47 97 19 18 10 22 29 18 42 25 76 86 74 22 53 26 74 22 14 86 74 21 17 24 28 40 44 52 27 97 19 20 10 31 14 68 52 26 13 84 18 61 31 90 92 23 36 43 66 97 19 87 82 22 46 49 10 32 14 53 13 21 48 30 31 30 26 47 56 75 34 71 96 40 42 89 85 23 37 34 90 75 34 72 89 97 19 20 15 22 12 11 53 96 28 00 11

113

borgere

Nagy Kenneth Lund Stadion Alle 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Navntoft Patrick Fjelstrupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Navntoft Patrick Fjelstrupvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nedergaard Anette Søndergaardsvej 3 . . . . . . . . . . . . . . Nedergaard Anette Søndergaardsvej 3 . . . . . . . . . . . . . . Nedergaard Anette Søndergaardsvej 3 . . . . . . . . . . . . . . Nedergaard Anette Søndergaardsvej 3 . . . . . . . . . . . . . . Nedergaard Rune Døvlingvej 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nedergaard Rune Døvlingvej 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Neve Erik Arnborgvej 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Neve Jette Arnborgvej 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Neve Jette Nina Arnborgvej 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nickelsen Jesper Abildtrup Møllebyvej 2 . . . . . . . . . . . . Nickelsen Jesper Abildtrup Møllebyvej 2 . . . . . . . . . . . . Nickelsen Lotte Birk Abildtrup Møllebyvej 2 . . . . . . . . . . Nickelsen Lotte Birk Abildtrup Møllebyvej 2 . . . . . . . . . . Niels Christian Rasmussen Rævehøjvej 3 . . . . . . . . . . . . Niels Hesselvig Niels Hesselvig Skjernvej 105 . . . . . . . . Niels Peder Bonde ApS Vardevej 146 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Aage Brund Klintebakken 5 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Aage Møller Assingvej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Aage Møller Assingvej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Aase Sdr. Ommevej 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Alf Darwin Lærkevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Allan Jernbanegade 200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Allan Jernbanegade 200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Allan Aagade 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Allan Korsholm Præstevænget 25 . . . . . . . . . . . Nielsen Allan Søholt Arnborgvej 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Anders Eg Søndergade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Anita Renate Fenger Nr. Bredgade 10 A . . . . . . . Nielsen Anna Kirstine W. Villavej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Anna Marie Villavej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Annette Fugl Hveddevej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Anton Møllegaarden 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Arne Lund Sandetvej 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Axel Birkemosevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bent Paarupvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Bent Paarupvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61 46 16 74 30 51 19 22 40 57 27 13 28 12 68 00 97 19 25 25 42 32 18 71 30 74 95 75 29 73 14 78 24 84 93 03 20 86 41 61 41 88 88 71 29 11 84 54 42 23 22 60 20 92 24 59 61 26 84 36 61 33 84 36 97 19 62 90 41 19 02 72

N


borgere

N

Nielsen Gitte Viktoria Kvist Sdr. Feldingvej 40 . . . . . . . . . Nielsen Grethe Barslundvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Gunnar Christian Bjerregaard Fjelstrupvej 1. . . . Nielsen Hanne Hesselvigvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Hans Marinus Landsbyparken 18. . . . . . . . . . . . Nielsen Hans Marinus Landsbyparken 18. . . . . . . . . . . . Nielsen Hans Rich. Præstevænget 67 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Hans-Henrik Lærke Præstevænget 67 . . . . . . . . Nielsen Hans-Jørgen Skovvænget 3. . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Hartly Hveddevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Hartly Hveddevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Hartly Hveddevej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Heino Møllegaarden 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Heino Møllegaarden 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Heinrich Korsholm Engebækvej 21 B . . . . . . . . . Nielsen Heinrich Korsholm Engebækvej 21 B . . . . . . . . . Nielsen Helle Malene Tinghøj Præstebakken 10 . . . . . . . Nielsen Helle Maria Solsikkevej 39. . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Henning Døvlingvej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Henning Bjørslevvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Henning Gildsigvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Henrik Elme Alle 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Henrik Elme Alle 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Hubert Bloch Toustrup Hovedgaden 38 . . . . . . . Nielsen Hubert Bloch Toustrup Hovedgaden 38 St th . . . Nielsen Hubert Bloch Toustrup Hovedgaden 38 St th . . . Nielsen Inge Skjoldborg Vesterbjergevej 3 B. . . . . . . . . . Nielsen Inger Elkjærvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Inger Elkjærvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Ingrid Møllevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Ingrid Møllevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Ingrid Møllevej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Iver Jakob Nygård Borgergade 43 . . . . . . . . . . . Nielsen Iver Jakob Nygård Borgergade 43 . . . . . . . . . . . Nielsen Jakob Agerbo Bavnehøjen 111 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jan Klintebakken 116 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Janne Mejborn Strøget 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Janne Mejborn Strøget 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Janne Mejborn Strøget 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Janne Mejborn Strøget 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Janni Sdr. Ommevej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jeanette Søgaard Vestervænget 12 . . . . . . . . . . Nielsen Jeanette Søgaard Vestervænget 12 . . . . . . . . . . Nielsen Jens Hveddevej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jens Hveddevej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jens Erik Dahl Sandfeld Alle 25 27 . . . . . . . . . . Nielsen Jens Jakob Lund Fruerbyvej 5 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jens Juel Strøget 13 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jens Strunge Sandfeldparken 47. . . . . . . . . . . . Nielsen Jens Strunge Sandfeldparken 47. . . . . . . . . . . . Nielsen Jens Strunge Sandfeldparken 47. . . . . . . . . . . . Nielsen Jens Vidtoft Blåhøjvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jens Vidtoft Blåhøjvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jens Vidtoft Blåhøjvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jens Vidtoft Blåhøjvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jes Timlundvej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jesper Dag Møllegaarden 215. . . . . . . . . . . . . . Nielsen Joan Annette Hedegaard Klintebakken 5 . . . . . . Nielsen Jonas Solsikkevej 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jonna Grankærvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jonna Marie Søndergaardparken 11 . . . . . . . . . Nielsen Jonna Marie Søndergaardparken 11 . . . . . . . . .

114

23 92 24 31 30 33 52 27 25 52 29 81 20 21 62 80 97 19 19 71 27 48 59 13 97 19 80 83 26 83 04 06 97 19 63 87 32 16 35 35 24 21 16 88 23 90 57 88 51 71 92 05 50 57 34 10 40 25 34 13 23 21 81 82 61 66 12 08 40 56 22 20 97 19 61 10 97 19 16 07 21 28 96 81 97 19 67 37 30 86 84 01 97 19 63 05 27 31 81 06 24 43 25 03 26 80 89 41 97 19 80 95 51 28 08 09 27 21 92 80 26 47 70 27 22 22 80 64 40 45 64 25 23 81 92 55 30 29 27 10 50 45 13 04 50 69 59 43 42 72 44 35 41 43 59 43 30 86 17 27 41 17 15 80 60 85 20 93 60 53 06 88 27 21 76 55 26 55 53 74 97 19 28 14 20 32 54 75 42 74 24 11 91 55 76 58 61 33 84 03 28 33 91 19 97 70 19 03 60 85 96 49 50 54 44 95 22 27 11 91 22 30 84 43 41 15 62 82 28 18 94 45 31 54 64 75 97 19 20 10 29 73 63 55 21 75 84 55

Nielsen Jørgen Grøndal Villavej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Jørgen Vestergaard Sdr. Ommevej 15 . . . . . . . . Nielsen Kaj Bjerg Bekkasinvej 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Karen Markvænget 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Karen Elisabeth Brund Møllegaarden 39 . . . . . . Nielsen Karen Margrethe Strunge Sandfeldparken 47 . . Nielsen Karina Juhl Velhustedvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Karina Juhl Velhustedvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Karina Juhl Velhustedvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Karina Juhl Velhustedvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Karl Ellehammer Albækhedevej 6. . . . . . . . . . . . Nielsen Karsten Hjejlevej 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Karsten Hjejlevej 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Karsten Hjejlevej 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Karsten Hjejlevej 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Karsten Mastrup Vorgodvej 3. . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Karsten Mastrup Vorgodvej 3. . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Keld Marthinus Mosegaardsvej 8. . . . . . . . . . . . Nielsen Kim Manfred Borgergade 21 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kirsten Irmelin Bæktoftvej 1. . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kirsten Irmelin Bæktoftvej 1. . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Klaus Møller Mølholmvej 26. . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Knud Velhustedvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Knud Børge Klintebakken 75 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Knud Børge Klintebakken 75 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Knud Reinhardt Præstevænget 135 . . . . . . . . . . Nielsen Knud Reinhardt Præstevænget 135 . . . . . . . . . . Nielsen Kurt Paarupvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kurt Paarupvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kurt Bo Bavnehøjen 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kurt Eg Engholmvej 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kurt Kristian Paarupvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Kurt Rahbek Præstevænget 141 . . . . . . . . . . . . Nielsen Laila Gydum Skovbjergvej 22. . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Lars Hedegaard Jernbanegade 182 . . . . . . . . . . Nielsen Lars-Henrik Klinten 52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Lars-Henrik Klinten 52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Leif Vester Alle 2 D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Leif Charly Vestergade 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Leif Dag Grønnegade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Lena Merete Birch Sandfeldparken 93. . . . . . . . Nielsen Leo Møller Bavnehøjen 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Leo Møller Bavnehøjen 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Leo Møller Bavnehøjen 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Leo Møller Bavnehøjen 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Leon Korsholm Engebækvej 24 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Linda Korsholm Præstevænget 25 . . . . . . . . . . . Nielsen Line Elley Egevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Line Mølby Østergade 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Linette Skolegade 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Linette Skolegade 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Lisa Børny Bjergevej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Lisa Børny Bjergevej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Lisbeth Mastrup Vorgodvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Litta Bavnehøjen 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Litta Bavnehøjen 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Loise Wedel Møllegaarden 219 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Mai Flink Østergade 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Maibrit Højland Møllegaarden 131 . . . . . . . . . . . Nielsen Maibrit Højland Møllegaarden 131 . . . . . . . . . . . Nielsen Maibrit Højland Møllegaarden 131 . . . . . . . . . . . Nielsen Maibrit Højland Møllegaarden 131 . . . . . . . . . . .

75 34 72 56 22 40 72 90 50 70 89 84 61 37 14 58 29 40 90 79 21 13 34 47 29 80 83 85 29 80 67 70 22 55 59 84 22 55 59 45 51 26 12 92 97 19 89 92 61 86 77 08 31 95 06 03 20 99 89 92 30 21 83 99 25 77 81 94 30 72 04 67 31 39 84 85 97 19 64 76 23 21 56 66 29 92 87 62 23 39 01 54 97 19 42 92 24 63 23 92 40 38 99 38 30 61 86 60 97 19 22 52 27 12 22 52 20 31 21 13 97 19 86 09 30 71 51 76 30 13 88 12 31 77 89 64 30 33 02 72 31 62 81 89 28 18 85 58 22 75 88 32 21 28 90 80 97 19 25 54 97 12 65 15 50 91 20 34 41 26 70 85 23 25 59 65 22 81 04 59 40 35 38 36 27 82 71 18 25 66 87 97 50 92 12 13 30 48 82 11 28 55 19 14 31 19 37 87 28 68 25 15 40 21 81 94 28 87 83 12 25 60 84 49 42 16 48 88 28 77 73 64 97 19 15 94 30 70 71 31 26 79 15 94 24 21 76 19


22 45 71 70 20 92 27 86 97 19 45 64 40 58 45 64 25 70 63 40 25 53 03 68 22 14 79 55 40 68 60 29 20 66 05 58 53 63 99 04 97 19 64 63 20 20 44 63 51 64 50 24 20 89 24 29 97 19 90 96 60 93 79 56 22 55 35 96 97 19 18 01 51 35 79 83 40 89 18 01 51 57 08 46 23 64 28 69 97 19 18 81 20 94 18 81 97 19 23 10 46 36 03 78 97 19 83 53 97 19 63 33 20 94 68 85 61 60 70 87 40 88 08 23 22 54 57 30 21 29 06 83 30 54 30 16 29 82 23 83 97 12 00 96 51 21 82 72 20 29 37 35 29 26 10 68 23 42 96 48 97 16 87 45 21 17 99 29 53 25 54 28 97 19 84 54 22 28 34 17 27 14 82 74 40 30 09 39 21 47 45 75 97 19 61 88 27 52 47 26 27 51 61 88 21 94 13 60 43 29 11 35 28 56 91 48 28 51 63 17 28 68 98 79 97 19 43 61 23 93 00 40 53 25 01 81 24 44 23 86 21 13 04 90 20 85 34 76

Nielsson Thomas Vestergaard Sdr. Ommevej 24. . . . . . . Nikolaj’s Autoopretning Nr. Hveddevej 1 . . . . . . . . . . . . . Nikolajsen Lone Buur Buskbjerg Ollingvej 37 B . . . . . . . Nikolic Momir Søndergade 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nikolic Spomenka Søndergade 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nilsson Mette Mai Vestergaard Sdr. Ommevej 24 . . . . . . Nina From Kristensen Og Jernbanegade 28 . . . . . . . . . . Ninna Frederiksen Vardevej 154. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nissen Gert Hvorslev Vibevænget 12 . . . . . . . . . . . . . . . Nissen Gert Hvorslev Vibevænget 12 . . . . . . . . . . . . . . . Nissen Gert Hvorslev Vibevænget 12 . . . . . . . . . . . . . . . Nissen Gert Hvorslev Vibevænget 12 . . . . . . . . . . . . . . . Nissen Gert Hvorslev Vibevænget 12 . . . . . . . . . . . . . . . Nissen Henning Hertzum Enghaven 72. . . . . . . . . . . . . . Nissen Henrik Præstevænget 127 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nissen Otto Emil Bavnehøjen 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nissen Otto Emil Bavnehøjen 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nissum Gynther Sdr. Ommevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nissum Sine Wagne Sdr. Ommevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . Nissum Sine Wagner Sdr. Ommevej 7 . . . . . . . . . . . . . . Nissum Sine Wagner Sdr. Ommevej 7 . . . . . . . . . . . . . . Nomanni Arne Sdr. Ommevej 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nonbo Harry Ollinghedevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nonbo Harry Ollinghedevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nonbo Jytte Grønnegade 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nonbo Torben Ollinghedevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nordea Danmark Filial Af Nr. Bredgade 17 . . . . . . . . . . . Nordstrøm Ivan Elof Hveddevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nordstrøm Jannie Gitte Hovedgaden 41 . . . . . . . . . . . . . Nors Alberte Møllegaarden 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nors Linea Møllegaarden 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nors Mikael Thygesen Møllegaarden 77. . . . . . . . . . . . . Nors Oliver Møllegaarden 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nors Susanne Thygesen Møllegaarden 77 . . . . . . . . . . . Nowak Jörg Christian Sdr. Ommevej 9 . . . . . . . . . . . . . . Nr Moesgård I/S Arnborgvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. Moesgård A/S Arnborgvej 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nybo Óli Christian Tømmergården 22 . . . . . . . . . . . . . . . Nybo Óli Christian Tømmergården 22 . . . . . . . . . . . . . . . Nybo Óli Christian Tømmergården 22 . . . . . . . . . . . . . . . Nybo Óli Christian Tømmergården 22 . . . . . . . . . . . . . . . Nyegaard Daniel Andersen Kastanie Alle 13 . . . . . . . . . . Nyeland Fritvalgsordning Søndergaardparken 15 . . . . . . Nygaard Helle Klintebakken 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nygaard Helle Klintebakken 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nygaard Helle Klintebakken 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nygaard Helle Klintebakken 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nygaard Jens Bavnehøjen 37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nygaard Jens Bavnehøjen 37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nygaard Michael Arnesen Villavej 18 . . . . . . . . . . . . . . . Nygaard Niels Klintebakken 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyholm Heidi Engebækvej 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyholm Henning Engebækvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyholm Henning Engebækvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyholm Henning Engebækvej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyholm Kaj Leif Engebækvej 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyholm Kaj Leif Engebækvej 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyholm Kirsten Engebækvej 30 B . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyholm Mathias Glentevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nykjær Johannes Vibevænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nykjær Susanne Linå Sdr. Ommevej 29 . . . . . . . . . . . . . Nymann Claus Møllevænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60 52 21 29 22 86 61 20 24 41 49 60 50 45 13 39 22 36 65 30 21 85 19 64 97 19 23 39 51 24 99 26 97 19 20 60 60 65 57 93 53 35 91 25 50 41 45 58 25 52 31 13 22 19 37 66 32 16 23 50 42 36 72 77 28 18 87 47 97 22 04 60 42 94 89 84 81 74 07 47 22 28 49 16 97 19 64 47 61 68 45 88 61 68 07 32 26 60 08 36 61 30 84 71 97 19 23 47 86 28 39 83 39 90 74 50 26 34 69 33 31 66 69 33 27 82 69 33 53 64 69 33 28 86 69 33 53 22 07 98 96 99 60 90 20 54 40 67 51 43 30 53 30 56 13 32 24 40 43 12 21 45 93 15 71 90 99 17 24 89 87 92 97 19 24 79 60 48 96 50 50 92 35 05 30 30 58 54 97 19 60 87 51 52 47 99 20 23 81 51 97 19 24 79 40 56 51 48 30 23 70 48 30 13 70 48 29 39 46 21 75 34 70 02 20 87 74 07 30 11 31 07 28 55 97 13 97 19 13 45 26 36 75 25 22 85 28 86

115

borgere

Nielsen Margit Skovhus Fjelstrupvej 1 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Marianne Blåkærvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Marianne Sangill Vejelsigvej 8 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Marianne Sangill Vejelsigvej 8 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Marianne Sangill Vejelsigvej 8 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Marianne Sangill Vejelsigvej 8 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Marianne Sangill Vejelsigvej 8 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Martin Øgelund Sdr. Ommevej 16 . . . . . . . . . . . Nielsen Martin Øgelund Sdr. Ommevej 16 . . . . . . . . . . . Nielsen Mia Solsikkevej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Niels Erik T Blåhøjvej 73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Niels Erik Topbjerg Blåhøjvej 73. . . . . . . . . . . . . Nielsen Niels Jørgen Lohff Nørregade 7 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Niels Ole Kjeldsen Fruerbyvej 11 . . . . . . . . . . . . Nielsen Niels Peder Kjeldsen Søndergade 17 . . . . . . . . . Nielsen Niels Peder Kjeldsen Søndergade 17 . . . . . . . . . Nielsen Niels Peder Kjeldsen Søndergade 17 . . . . . . . . . Nielsen Ole Møller Fasanvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Ole Møller Fasanvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Ole Møller Fasanvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Ove Nygaard Borgergade 11 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Ove Nygaard Borgergade 11 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Palle Velhustedvej 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Palle Velhustedvej 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Palle Ellehammer Hvedde Mosevej 4 . . . . . . . . . Nielsen Palle Troensegaard Vestergaardsvej 7 . . . . . . . . Nielsen Peder Højen Bjergevej 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Per Finnemann Timlundvej 48 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Pernile Tarpvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Peter Bondorph Ahornvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Peter Kongsbak Klintebakken 120 . . . . . . . . . . . Nielsen Pia Reenberg Timlundvej 43 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Preben Staal Møllegaarden 265. . . . . . . . . . . . . Nielsen Rico Grøndal Villavej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Rigmor Møllegaarden 265 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Rigmor Østergaard Sandfeld Alle 25 8 . . . . . . . . Nielsen Rikke Finnemann Timlundvej 48 . . . . . . . . . . . . Nielsen Rikke Finnemann Timlundvej 48 . . . . . . . . . . . . Nielsen Simon Kristian Holm Paarupvej 16. . . . . . . . . . . Nielsen Sonja Aavænget 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Steen Søby Nygårdsvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Sune Borgergade 26 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Susanne Schmidt Solsikkevej 20 . . . . . . . . . . . . Nielsen Svend Aage Tømmergården 24 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Svend Erik Solsikkevej 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Søren Hedegaard Møllevej 16 . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Thomas Reinhardt Præstevænget 135 . . . . . . . . Nielsen Tomas Lafranz Grønnegade 17 . . . . . . . . . . . . . Nielsen Trier Etlar Bjørnkærvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Trier Etlar Bjørnkærvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Trier Etlar Bjørnkærvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Trier Etlar Bjørnkærvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Trine Ronnumvej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Trine Ronnumvej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Ulrik Agerbo Klintebakken 73. . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Ulrik Grøndal Vinkelvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Vagner Rævehøjvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Vilhelm Bent Brogade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Villy Landsbyparken 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Volmer Leif Møllegaarden 75 . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Yrsa Irene Solsikkevej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nielsen Yrsa Irene Solsikkevej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N


Nytrup Birgitte Scheldt Lærkevej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . Nytrup Thomas Scheldt Lærkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Nytrup Thomas Scheldt Lærkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Nytrup Thomas Scheldt Lærkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Nytrup Thomas Scheldt Lærkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Nytrup Thomas Scheldt Lærkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Nytrup Thomas Scheldt Lærkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Nytrup Thomas Scheldt Lærkevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Nøhr Heidi Bodenhoff Kirkegaardevej 2 . . . . . . . . . . . . . Nørager Dagny Hovedgaden 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørdgaard Nikolai Ollinghedevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nøreng Britta Bavnehøjen 129 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nøreng Britta Bavnehøjen 129 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nøreng Karin Skjernvej 107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nøreng Karin Skjernvej 107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nøreng Minna Sandfeldparken 81 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Claus Klinten 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Danni Hovedgaden 35 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Else Marie Ollinghedevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Jens Ollinghedevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Jens Christian Ollinghedevej 8 . . . . . . . . . . . . Nørgaard Kurt Bredgade 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Kurt Bredgade 21 1 tv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Nikolai Ollinghedevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Nikolai Ollinghedevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørgaard Ruth Ollingvej 37 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nørum Ejner Bekkasinvej 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42 15 88 58 42 34 56 00 42 34 00 94 42 17 21 17 27 52 61 12 27 51 60 84 23 95 91 39 22 56 47 77 51 36 15 16 97 19 63 64 30 14 55 51 81 65 70 30 25 11 55 04 40 71 17 77 23 96 81 76 26 50 32 37 21 80 10 00 71 78 05 03 21 18 08 52 40 46 08 51 97 70 15 07 97 19 84 40 26 85 67 77 31 76 08 54 21 73 63 87 40 72 82 51 97 19 10 90

O

O G Optik Torvegade 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 19 87 77

OK Plus Kibæk

borgere

N

Møllegaardsvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ok Plus Møllegaardsvej 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ole Kragsig Olesen Barslundvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Axel Bakkegaard Åparken 5 . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Christian Meldgaard Harreskovvej 4 C . . . . . . . . Olesen Dorthe Bækby Møllegaarden 123 . . . . . . . . . . . . Olesen Henry Dalgasvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Henry Lindberg Dalgasvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Holger Vestergaard Solbakken 18. . . . . . . . . . . . Olesen Inger Hveddevej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Inger Hveddevej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Inger Hveddevej 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Jakob Luther Aagade 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Jakob Luther Aagade 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Jakob Luther Aagade 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Jes Nr. Karstoftvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Johnni Trampedach Vejlgaardvej 10 . . . . . . . . . . Olesen Karen Gudrun Nørregade 11 7 . . . . . . . . . . . . . . Olesen Kristian Brødsgaard Bavnehøjen 115 . . . . . . . . . Olesen Lissy Møllegaardsvej 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Michael Meldgaard Harreskovvej 4 C . . . . . . . . . Olesen O K Barslundvej 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Ole Hartvig Vestergade 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olesen Paw Hartvig Høgsvigvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olik Wieslaw Lillevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 19 69 81 97 19 69 44 40 18 50 57 23 49 47 92 26 96 01 58 29 88 38 04 97 19 82 26 22 81 49 00 97 19 15 73 97 19 60 15 41 24 24 78 23 34 24 78 29 86 74 48 25 52 17 10 22 24 17 10 97 19 61 61 42 60 41 80 97 19 60 52 51 50 90 86 29 63 91 26 51 51 27 29 75 34 50 57 97 19 82 08 40 73 65 13 50 36 83 54

Olling Auto- og Omsynsværksted Ollinghedevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 19 15 03 Olling Auto- & Pladeværksted Ollinghedevej 17 . . . . . . . 97 19 15 03

116

Olsen Bent Westen Blåhøjvej 53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olsen Bent Westen Blåhøjvej 53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olsen Betina Chalotte Klinten 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olsen Betina Chalotte Klinten 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olsen Betina Chalotte Klinten 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olsen Flemming Markvænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olsen Henrik Christian Møllevej 33 St tv. . . . . . . . . . . . . Olsen Kirsten Birgit Mathiesen Landsbyparken 30 . . . . . Olsen Kirsten Birgit Mathiesen Landsbyparken 30 . . . . . Olsen Louise Holm Peder Strikkers Gård 10 1 . . . . . . . . Olsen Morten Remme Skovbjergvej 26 . . . . . . . . . . . . . Olsen Niels Lyngholm Markvænget 6 . . . . . . . . . . . . . . . Olsen Per Bavnehøjen 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olsen Per Bavnehøjen 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olsen Per Bavnehøjen 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olsen Poul Remme Præstevænget 57. . . . . . . . . . . . . . . Olsen Poul Remme Præstevænget 57. . . . . . . . . . . . . . . Olsen Rita Bonde Engholmvej 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ombasic Sulejman Søndergade 24 . . . . . . . . . . . . . . . . Onsberg Rikke Møllegaardsvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . Onsberg Rikke Møllegaardsvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . Onsberg Rikke Møllegaardsvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . Onsberg Rikke Møllegaardsvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . Onsberg Rikke Møllegaardsvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . Onsberg Rikke Møllegaardsvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . Opacak Stefan Egevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opholdsstedet Moesgaard Arnborgvej 15 . . . . . . . . . . . . Orluf Ida Kathrine Ahornvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orluff Ida Ahornvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ormstrup Inger Charlotte Nautrup Bavnehøjen 71 . . . . . Ormstrup Mogens Jacobsen Bavnehøjen 71 . . . . . . . . . Ormstrup Mogens Jacobsen Bavnehøjen 71 . . . . . . . . . Ostersen Ejvind Sdr. Ommevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ostersen Ejvind Sdr. Ommevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ostersen Else Brogaard Kastanievej 5 . . . . . . . . . . . . . . Ostersen Emilie Skarrild Overbyvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . Ostersen Emilie Skarrild Overbyvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . Ostersen Emilie Skarrild Overbyvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . Ostersen Jens Peder Kastanievej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . Ostersen Jesper Brogaard Præstevænget 143 . . . . . . . . Ostersen Susanne Brogaard Skovbjergvej 5 St tv . . . . . . Ottesen Orla Hansen Ilderhedevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . Ottesen Selma Engebækvej 37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ottesen Søren Engebækvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otto Egon Meldgaard Pedersen Hovedgaden 6. . . . . . . . Ottosen Alice Vardevej 143. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ove Kristensen Birkemosevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Overgaard Kjeld Sylvest Engebækvej 5. . . . . . . . . . . . . . Overgaard Kjeld Sylvest Engebækvej 5. . . . . . . . . . . . . . Overgård Birtha Kristine Sandfeld Alle 5. . . . . . . . . . . . . Overton Anne Caroline Just Vejlgaardvej 6 . . . . . . . . . . . Overton Roger Alan Vejlgaardvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Ozola Dina Lillevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 19 61 90 22 41 37 78 61 43 56 56 23 45 91 15 20 93 21 91 97 19 85 86 32 13 26 85 97 19 14 71 31 90 14 71 60 13 09 28 61 77 99 72 40 63 80 19 25 78 96 10 25 73 96 20 25 70 96 10 40 37 86 27 24 24 06 27 20 15 17 12 60 45 14 45 61 60 59 38 61 60 47 48 53 54 47 48 32 19 29 09 31 56 61 50 28 29 45 93 21 47 26 65 97 19 12 80 22 55 01 60 24 81 92 66 26 19 23 87 61 69 72 97 40 19 23 87 97 19 64 06 41 29 26 30 30 32 34 39 97 19 63 95 30 89 80 35 21 43 33 95 29 24 36 48 40 72 30 60 22 79 46 03 27 12 28 94 75 34 72 61 75 34 72 61 97 19 61 69 97 19 24 28 93 63 25 53 29 86 73 48 20 63 34 36 97 19 11 89 28 19 94 63 29 89 44 63 40 97 27 49


P

97 19 27 11 22 44 96 97 29 72 62 04 53 23 10 73 35 10 78 54 21 42 11 24 60 11 52 07 96 10 00 64 50 13 05 00 60 19 83 53 40 88 49 77 22 64 64 25 98 64 16 12 25 39 21 33 97 19 25 75 26 19 10 51 22 12 65 88 97 19 22 26 93 88 30 09 24 62 53 71 97 19 87 39 40 79 45 00 22 66 64 91 51 50 04 39 51 50 04 26 97 19 95 19 97 19 63 39 40 46 69 88 97 19 19 62 20 91 39 63 97 19 63 63 21 66 78 86 42 16 35 75 30 13 82 21 25 30 08 11 21 26 15 25 97 19 85 01 29 26 50 01 60 79 84 93 25 54 97 85 97 19 44 41 28 67 34 64 20 49 42 15 29 86 80 93 97 19 13 54 29 16 60 04 25 67 00 98 97 19 10 48 97 19 64 36 23 42 90 18 25 33 77 43 22 28 02 37 22 13 85 69 42 73 08 87 53 34 79 74 23 74 93 11 28 94 22 14 51 14 98 20

31 77 72 97 40 31 87 65 40 16 16 65 40 16 59 80 22 64 59 80 22 57 59 80 29 66 30 52 97 19 29 16 40 53 21 05 21 47 48 52 30 48 27 25 97 19 62 12 97 18 77 77 97 19 20 43 97 19 95 19 61 45 69 33 97 19 13 75 23 95 61 51 26 52 53 38 42 49 25 10 97 19 12 28 51 30 12 28 23 23 83 14 97 19 63 63 97 19 19 97 60 64 61 12 42 19 49 42 27 36 84 28 20 42 57 76 50 94 31 08 97 19 61 63 50 52 90 16 23 43 75 63 22 63 16 82 22 52 03 79 22 14 97 20 20 86 75 20 20 87 67 53 97 19 93 20 96 99 10 58 20 53 74 04 97 19 85 02 51 26 34 10 40 26 85 02 26 70 30 76 22 99 84 94 52 37 44 03 26 36 65 78 97 19 60 43 24 82 53 16 51 26 95 80 23 69 93 77 20 71 22 11 97 19 63 30 97 19 13 41 40 27 63 57 60 83 47 93 60 67 44 17 50 47 65 15 97 19 86 98 41 56 86 98 41 56 76 98

117

borgere

P. Haubjerg Holding A/S Velhustedvej 21 . . . . . . . . . . . . Padna Panida Arnborgvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagaard Camilla Guldbrandt Odinsgaardsvej 5 . . . . . . . . Pajak Anna Præstevænget 179. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pajak Dariusz Præstevænget 179. . . . . . . . . . . . . . . . . . Pallesen Daniel Klinten 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pallesen Kim Toften 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pausan Sever Grønnegade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pavlushyna Oksana Vestergade 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . Peder Gydum Nielsen v/ Peder Sdr. Felding Autolakereri Bjergevej 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peder Krogstrup Heltborg Ronnumvej 13 . . . . . . . . . . . . Pedersen Aage Bent Kastanie Alle 1 A . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Agner Skjernvej 124 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Agner Skjernvej 124 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Alex Møllegaarden 267 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Allan Starche Vester Alle 13 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Andreas Røjkjær Postgården 4 1 . . . . . . . . . . . Pedersen Ann-Britt Møllegaarden 243 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ann-Britt Møllegaarden 243 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ann-Britt Møllegaarden 243 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Anna Lise Aagade 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Anna Lise Aagade 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Anni Aagade 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Anny Rendbæk Jernbanegade 22 B . . . . . . . . Pedersen Anny Rendbæk Jernbanegade 22 B . . . . . . . . Pedersen Arne Kastanie Alle 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Bent Skovly Ronnumvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Bent Skovly Ronnumvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Bente Østergade 7 A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Bente Skovvejen 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Bente H Hveddevej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Benthe Lirene Østergade 7 A . . . . . . . . . . . . . Pedersen Birgit Skjernvej 132 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Birgit Solsikkevej 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Birgit Skjernvej 132 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Birgit Skjernvej 132 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Birgitte Ørbæk Strøget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Birgitte Ørbæk Strøget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Bjarne Aakjær Over Silstrupvej 2. . . . . . . . . . . Pedersen Bjarne Eslund Markvænget 10 . . . . . . . . . . . . Pedersen Bo Eske Hedebyvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Bo Eske Hedebyvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Bodil Vardevej 146 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Bodil Helstrup Mølholmvej 18 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Bodil Krista Østergade 18 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Bodil Krista Østergade 18 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Bonnie Lirene Bavnehøjen 49 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Brita Toften 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Børge Hveddevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Børge Hveddevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Camilla Elme Alle 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Camilla Elme Alle 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Camilla Elme Alle 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Carina Lund Nørgaard Sandfeldparken 79 . . . Pedersen Charlotte Dahl Præstevænget 41. . . . . . . . . . . Pedersen Charlotte Dahl Præstevænget 41. . . . . . . . . . . Pedersen Charlotte Lunde Åparken 36 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Claus Møllevænget 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pedersen Claus Timlundvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Claus Sidelmann Rugvænget 17 . . . . . . . . . . . Pedersen Diana Hviid Sdr. Feldingvej 26. . . . . . . . . . . . . Pedersen Dina Arvad Møllegaarden 61. . . . . . . . . . . . . . Pedersen Dina Arvad Møllegaarden 61. . . . . . . . . . . . . . Pedersen Dina Arvad Møllegaarden 61. . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ditte Ravn Klintebakken 84. . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Egon Klinten 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Egon Fløe Klinten 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Egon Skov Møller Ollinghedevej 7. . . . . . . . . . Pedersen Eigil Johannes Dyrholm Bavnehøjen 107 . . . . Pedersen Ejner Nyvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Elin Møller Gejlbjergvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Elisabeth Sandfeld Alle 25 15 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ella Kastanie Alle 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ella Marie Kirstine Kastanie Alle 24. . . . . . . . . Pedersen Elna Vester Alle 1 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Elna Vester Alle 1 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ely Bisgaard Enghaven 82 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Erik Brinkevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Erik Gotfred Enghaven 68 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Erik Gotfred Enghaven 68 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Erik Gotfred Enghaven 68 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Erik Heesgaard Hveddevej 33 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Erling Midtgaard Vester Alle 5 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Flemming H. Klintebakken 84 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Gerda Kastanie Alle 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Gerda Marie Nørgaard Bavnehøjen 101 . . . . . Pedersen Gerda Marie Nørgaard Bavnehøjen 101 . . . . . Pedersen Gitte Tøfting Nedre Bukkjærvej 8. . . . . . . . . . . Pedersen Hanne Søndergaardsvej 5. . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Hanne Søndergaardsvej 5. . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Hanne Bundgaard Arnborgvej 21 B . . . . . . . . . Pedersen Hanne Bundgaard Arnborgvej 21 B . . . . . . . . . Pedersen Hanne Bundgaard Arnborgvej 21 B . . . . . . . . . Pedersen Hanne Bundgaard Arnborgvej 21 B . . . . . . . . . Pedersen Hanne Bundgaard Arnborgvej 21 B . . . . . . . . . Pedersen Hans Arnborgvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Hans Henrik Sdr. Ommevej 25 . . . . . . . . . . . . Pedersen Hans Henrik Solkrogen 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Hans Hesselvig Egevej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Hardy Præstevænget 177 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Hardy Præstevænget 177 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Hardy Præstevænget 177 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Heidi Lirene Vester Alle 14 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Heine Velhustedparken 29 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Helle Skovlyst Sønderbyvej 6 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Helle Skovlyst Sønderbyvej 6 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Henning Hovedgaden 45. . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Henning Hovedgaden 45. . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Henning Theodor Godthaabsvej 6 . . . . . . . . . . Pedersen Henning Theodor Godthaabsvej 6 . . . . . . . . . . Pedersen Henry Ollingvej 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Holger Skjernvej 129 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Holger Bavnehøjen 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Hugo Solsikkevej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Inge Møllegaarden 97. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Inge Møllegaarden 97. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Inge Møllegaarden 97. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Inge Lise Hartvig Skramsvej 12 . . . . . . . . . . . Pedersen Inge Lise Hartvig Skramsvej 12 . . . . . . . . . . . Pedersen Inge Lise Hartvig Skramsvej 12 . . . . . . . . . . .

P


borgere

P

Pedersen Inger Hedegaard Klintebakken 65. . . . . . . . . . Pedersen Inger Marie Aagade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Inger Tranberg Sønderbro 26 St . . . . . . . . . . . Pedersen Jackie Brian Bavnehøjen 35 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jeannett Grønne Solbakken 20. . . . . . . . . . . . Pedersen Jens Chr Markvænget 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jens Laurids Kragsig Bekkasinvej 62 . . . . . . . Pedersen Jens Laurids Kragsig Bekkasinvej 62 . . . . . . . Pedersen Jens Laurids Kragsig Bekkasinvej 62 St . . . . . Pedersen Jeppe Clasonsborgvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jesper Brun Sønderkærvej 2 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Johnny Tang Hvistendal Sønderbro 1 . . . . . . . Pedersen Johnny Tang Hvistendal Sønderbro 1 . . . . . . . Pedersen Jonas Schacht Vester Alle 13 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jonna Mai-Britt Vestergaardsvej 20 . . . . . . . . Pedersen Jørgen Vibevænget 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jørgen Hovedgaden 42 B . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jørgen Solkrogen 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jørgen Vibevænget 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jørgen Haue Fruerbyvej 1. . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Jørn Skovvænget 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Karen Klintebakken 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Karen Klintebakken 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Karen Elisabeth Bavnehøjen 107 . . . . . . . . . . Pedersen Karen Margrethe Møllegaarden 193 . . . . . . . . Pedersen Karen Merete Mågevej 16. . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Karsten Paarupvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Karsten Paarupvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Karsten Paarupvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Karsten Paarupvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Kenneth Haugaard Hveddevej 5 . . . . . . . . . . . Pedersen Kim Blåhøjvej 13 tv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Kim Fruerbyvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Kim Fruerbyvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Kim Fruerbyvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Kim Møllegaarden 97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Kim Fruerbyvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Kim Fruerbyvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Kim Fruerbyvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Kirstine Skovlyst Møllevej 11 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Kjeld Harald Gulddahl Aagade 24 . . . . . . . . . . Pedersen Klemen Hveddevej 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Klemen Elkjær Skovly Skovvænget 2 . . . . . . . Pedersen Knud Brogade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Knud Vesterbysvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Knud Brogade 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Knud Erik Møllegaarden 243. . . . . . . . . . . . . . Pedersen Knud Kristen Møllegaarden 129 . . . . . . . . . . . Pedersen Knud Kristen Møllegaarden 129 . . . . . . . . . . . Pedersen Kristoffer Elkjær Skovly Hveddevej 20. . . . . . . Pedersen Kristoffer Elkjær Skovly Hveddevej 20. . . . . . . Pedersen Kristoffer Elkjær Skovly Hveddevej 20. . . . . . . Pedersen Kristoffer Elkjær Skovly Hveddevej 20. . . . . . . Pedersen Kurt Bøggild Mågevej 14. . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Kåre Dyhr Hedebyvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Laila Pinderup Nr. Karstoftvej 4. . . . . . . . . . . . Pedersen Lars Åparken 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Lasse Nørregade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Laurids Tømmergården 30 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Laurits Sandfeld Alle 25 30. . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Lilly Bonde Mølholmvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Lis Jernbanegade 204 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118

22 51 06 14 26 85 47 03 97 19 11 84 25 47 14 48 51 35 31 06 97 19 85 32 97 19 22 06 22 72 67 06 22 22 19 06 40 77 60 16 61 27 96 54 52 38 30 94 21 28 87 15 26 74 85 77 97 19 62 28 97 19 20 80 40 92 62 26 22 51 24 72 20 11 49 80 22 66 00 87 22 12 83 59 97 19 18 84 23 35 63 64 30 48 10 25 26 74 30 51 22 82 53 85 22 72 50 79 22 59 93 93 22 49 03 42 22 12 06 33 28 72 86 12 98 80 00 02 61 99 80 96 61 15 40 95 51 18 95 78 50 47 65 15 40 84 76 92 31 97 80 95 23 70 50 45 24 42 53 33 97 19 83 09 31 70 10 91 20 99 03 04 97 19 20 03 40 19 81 40 23 28 66 82 42 73 19 24 97 19 62 41 30 48 62 41 61 54 16 66 26 35 63 09 26 20 63 09 22 60 63 09 42 34 19 69 27 70 97 19 23 30 13 55 22 10 84 34 28 92 66 96 53 63 83 54 24 94 07 40 22 32 70 19 97 19 62 22

Pedersen Lis Landsbyparken 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Lis Jernbanegade 204 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Lisbet Nyeland Søndergaardparken 15 . . . . . . Pedersen Lise Lotte Landsbyparken 34 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Lise Lotte Landsbyparken 34 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Loui Sidelmann Rugvænget 17 . . . . . . . . . . . . Pedersen Mads Høgsvigvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Mads Sandfeld Hovedgaden 42 B . . . . . . . . . . Pedersen Maiken Egevej 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Maiken Egevej 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Maja Marie Engholmvej 52 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Maja Marie Engholmvej 52 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Majbritt Elisabet Vardevej 160 . . . . . . . . . . . . Pedersen Majbritt Elisabet Vardevej 160 . . . . . . . . . . . . Pedersen Margaretha Maria Veldman Sdr. Feldingvej 47 Pedersen Margaretha Maria Veldman Sdr. Feldingvej 47 Pedersen Margit Over Silstrupvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Margit Over Silstrupvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Margit Over Silstrupvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Margit Over Silstrupvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Margit Over Silstrupvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Margit Over Silstrupvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Margit Over Silstrupvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Maria Tatiana Lindevej 8. . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Maria Tatiana Lindevej 8. . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Marie Bruntse Bjergevej 38 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Martin Paarupvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Martin Paarupvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Martin Paarupvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Martin Paarupvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Martin Paarupvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Martin Paarupvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Mette Kitt Vinkelvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Mette Kitt Vinkelvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Michael Abildtrup Engebækvej 20 A . . . . . . . . Pedersen Mogens Brinkevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Mogens Nygaard Clasonsborgvej 1. . . . . . . . . Pedersen Mona Nygade 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Mona Nygade 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Monica Plantagevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Monica Plantagevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Monica Plantagevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Morten Vestergade 8 St th . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Nathalie Bøjgaard Præstevænget 47 . . . . . . . . Pedersen Niclas Reinholdt Rugvænget 19 . . . . . . . . . . . Pedersen Niels Kildevangen 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Niels Kildevangen 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Niels Kildevangen 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Niels Jørn Bonde Vardevej 146 . . . . . . . . . . . . Pedersen Ole Skovvejen 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Otto Egon Meldgaard Hovedgaden 6. . . . . . . . Pedersen Ove Toften 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ove Bonde Præstevænget 41 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ove Bonde Præstevænget 41 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ove Henning Toften 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ove Sandholm Højgaardsvej 4 . . . . . . . . . . . . Pedersen Ove Sandholm Højgaardsvej 4 . . . . . . . . . . . . Pedersen P V Husted Vibevænget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Patrick Meldgaard Møllegaarden 97 . . . . . . . . Pedersen Paul Thyge Bæk Vesterbjergevej 5 . . . . . . . . . Pedersen Paul Thyge Bæk Vesterbjergevej 5 . . . . . . . . . Pedersen Peder Elkjær Østergade 18 . . . . . . . . . . . . . . .

97 19 29 04 60 60 86 27 97 19 61 95 25 63 88 82 25 37 38 32 28 57 96 21 30 47 90 27 21 29 00 32 97 19 10 08 24 80 30 77 30 56 63 09 20 40 76 83 22 59 88 81 22 59 88 10 40 61 82 34 20 80 42 34 30 55 26 45 30 47 22 45 28 90 95 45 26 37 01 45 26 21 75 45 26 21 40 45 22 27 22 45 44 27 94 91 26 27 94 91 23 35 30 96 97 22 07 17 40 93 21 64 30 56 53 80 28 76 21 64 24 91 91 31 20 58 21 64 96 62 90 80 22 67 90 80 50 73 27 88 97 19 16 15 26 80 48 16 40 89 97 76 22 87 00 34 60 53 85 12 27 68 10 43 26 81 91 10 97 12 48 84 51 89 85 05 30 26 14 57 97 19 62 82 24 23 39 69 21 28 87 80 40 34 58 90 22 64 00 74 53 43 51 70 97 19 10 48 42 73 62 11 23 98 72 80 20 25 27 48 97 19 64 78 23 67 17 87 97 19 11 17 71 10 97 71 97 19 82 15 24 75 52 78 26 93 58 00


28 60 16 97 20 68 25 96 97 19 41 94 28 90 08 86 40 25 34 22 26 15 35 13 97 19 21 89 21 35 85 57 28 97 18 19 61 78 25 75 60 51 64 06 51 16 15 29 23 34 53 13 40 49 19 03 29 36 34 19 24 77 35 40 40 53 52 98 60 16 22 81 25 71 22 81 24 48 99 71 28 30 04 79 20 27 89 04 29 42 80 46 21 72 36 55 30 29 88 41 97 19 63 02 30 11 93 20 21 99 92 50 26 13 63 02 23 67 77 38 23 31 11 63 93 95 10 13 40 60 89 59 97 19 63 02 60 17 67 57 22 77 15 86 22 56 15 86 23 98 72 23 40 25 65 25 25 54 27 24 27 50 14 17 22 31 07 35 21 30 09 56 22 66 00 99 20 37 02 68 60 22 88 59 97 19 85 81 20 65 31 71 51 80 51 20 23 44 36 30 29 85 31 87 30 95 73 16 32 15 24 16 31 96 60 01 97 19 66 73 40 76 29 01 23 11 26 37 82 13 99 76 50 56 97 10 29 62 18 88 21 97 29 62 26 25 69 33

Petersen Henning Westergaard Hartvig Skramsvej 10 . . Petersen Henny Bodil Klintebakken 43. . . . . . . . . . . . . . Petersen Henny Bodil Klintebakken 43. . . . . . . . . . . . . . Petersen Henrik Bjergevej 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Henrik Harlev Bjergevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Henrik Harlev Bjergevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Henrik Harlev Bjergevej 14 . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Holger Søndergade 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Jan Stadion Alle 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Johnny René Vardevej 162 . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Johnny René Vardevej 162 . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Johnny René Vardevej 162 . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Jonna Søndergaard Bjergevej 14. . . . . . . . . . . Petersen Jørgen Lund Præstevænget 165 . . . . . . . . . . . Petersen Michael Christian Gejlbjergvej 44. . . . . . . . . . . Petersen Niels Blåhøjvej 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Niels Blåhøjvej 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Ole Bøegh Guldberg Møllegaarden 199 . . . . . . Petersen Rune Lindevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Rune Lindevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Rune Lindevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Rune Lindevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Rune Lindevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Rune Lindevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Sonja Søndergade 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Steen Benny Funch Klintebakken 40 . . . . . . . . Petersen Stella Witt Bjergevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Susan Kirsten Timlundvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Susan Kirsten Timlundvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Susan Kirsten Timlundvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Søren Skjold Skovbrynet 8. . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Søren Skjold Skovbrynet 8. . . . . . . . . . . . . . . . Pihl Bjarke Nørholm Skovvænget 19 . . . . . . . . . . . . . . . Pijl Klaas Barslundvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pijl Klaas Barslundvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pijl Klaas Barslundvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pijl Klaas Barslundvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pilgaard Esben Assingvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pilgaard Inge-Lise Vestervænget 16 . . . . . . . . . . . . . . . . Pilgaard Inge-Lise Vestervænget 16 . . . . . . . . . . . . . . . . Pilgaard Inge-Lise Vestervænget 16 . . . . . . . . . . . . . . . . Pilgaard Inge-Lise Vestervænget 16 . . . . . . . . . . . . . . . . Pilgaard Karla Ellegaard Assingvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . Pilgaard Karla Ellegaard Assingvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . Pilgaard Vagn Vestervænget 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pilgaard Vagn Vestervænget 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pilgaard Vagn Vestervænget 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pilgaard Vagn Vestervænget 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pilgård Anna Bavnehøjen 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pindbo Jeanette Bork Borgergade 71. . . . . . . . . . . . . . . Pindbo Jeanette Bork Borgergade 71. . . . . . . . . . . . . . . Pindbo Rene Bork Borgergade 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . Pinderup Laila Nr. Karstoftvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pindvig Dambrug Skjernvej 113 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Platz Henny Birkekjær Sandfeldparken 17 . . . . . . . . . . . Plauborg Kirsten Vester Alle 2 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plauborg Kirsten Vester Alle 2 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plauborg Niels Ove Bavnehøjen 11. . . . . . . . . . . . . . . . . Plauborg Niels Ove Bavnehøjen 11. . . . . . . . . . . . . . . . . Plejehjemmet Sandfeldgården Sandfeld Alle 25 . . . . . . . Ploug Jan Bækgaardsvej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pløger H Vestergade 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 19 85 57 97 19 27 32 21 72 78 96 22 55 89 39 97 12 89 39 40 27 89 39 21 14 89 39 97 19 84 42 40 19 96 62 42 77 56 32 22 46 20 26 22 45 88 42 50 93 58 35 40 59 38 73 27 64 65 30 21 22 68 75 20 61 22 88 22 83 51 23 25 21 28 19 22 88 25 69 22 78 74 00 22 67 60 38 22 51 74 00 20 85 15 46 53 26 04 63 22 23 99 44 61 28 80 06 60 52 36 65 42 67 66 77 30 68 00 48 31 95 43 90 22 74 90 97 97 19 60 04 61 54 39 84 61 39 24 59 28 25 09 91 27 89 47 63 41 67 08 45 97 19 19 10 51 37 82 73 30 31 92 90 23 31 49 15 97 19 60 65 20 88 55 65 97 19 19 10 51 37 82 73 30 31 92 90 23 31 49 15 97 19 14 21 30 48 08 63 21 40 79 25 27 21 97 62 97 19 66 44 97 19 61 39 20 76 10 25 97 19 10 34 21 47 49 88 97 19 24 40 25 77 77 86 97 19 14 11 26 36 61 27 97 19 81 97

119

borgere

Pedersen Per Nørgård Lyngholmsvej 1. . . . . . . . . . . . . . Pedersen Per Skovly Blåhøjvej 13 St tv . . . . . . . . . . . . . Pedersen Poul Erik Paarupvej 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Poul-Erik Elmholdt Kastanie Alle 14 . . . . . . . . Pedersen Preben Hjørnholm Jernbanegade 194. . . . . . . Pedersen Preben Hjørnholm Jernbanegade 194. . . . . . . Pedersen R Bekkasinvej 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Randi Fromm Lyngholmsvej 2. . . . . . . . . . . . . Pedersen Rasmus Ollinghedevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Rikke Natascha Møllegaarden 267 . . . . . . . . . Pedersen Rikke Natascha Møllegaarden 267 . . . . . . . . . Pedersen Rikke Natascha Møllegaarden 267 . . . . . . . . . Pedersen Rikke Natascha Møllegaarden 267 . . . . . . . . . Pedersen Roan Hjørnholm Alkhøjvej 1 . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Robert Kastanie Alle 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Robert Kastanie Alle 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ruth Nørgaard Klinten 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Sonja lantagevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Sonja Plantagevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Stig Vinther Bjergevej 38 B . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Susanna Præstevænget 2 . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Søren Christian Green Nr. Grenevej 3 . . . . . . . Pedersen Tage Skov Møller Ollingvej 43 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Tage Skov Møller Ollingvej 43 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Thomas Bonde Vestergade 8 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Tina Hovedgaden 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Tina Lundhus Sdr. Ommevej 25 . . . . . . . . . . . Pedersen Tina Lundhus Sdr. Ommevej 25 . . . . . . . . . . . Pedersen Tina Pia Hovedgaden 20 1 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Tina Pia Hovedgaden 20 1 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Tina Pia Hovedgaden 20 1 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Tinne Nørum Bekkasinvej 28 St . . . . . . . . . . . Pedersen Tom Skovly Møllevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Torben Hovedgaden 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Torben Rune Aagade 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Ulrik Henning Peder Strikkers Gård 8 St . . . . . Pedersen Ulrik Henning Peder Strikkers Gård 8 St . . . . . Pedersen Ulrik Søndertoft Blåhøjvej 36 . . . . . . . . . . . . . Pedersen Verner Helstrup Mølholmvej 18 . . . . . . . . . . . . Pedersen Vibeke Bavnehøjen 93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Vibeke Pallisgaard Toften 7 . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Vita Bundgaard Landsbyparken 8 . . . . . . . . . . Pedersen Vita Bundgaard Landsbyparken 8 . . . . . . . . . . Pedersen Werner Skovbjergvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedersen Willy Kusk Skovvænget 26 . . . . . . . . . . . . . . . Peersen Torben André Østergaard Plantagevej 11 . . . . . Per Rasmussen Præstevænget 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . Perez Antonio Jose Moreno Blåbjergvej 1. . . . . . . . . . . . Persson Karina Klintebakken 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peter Ingrid Kirstine Landsbyparken 6 . . . . . . . . . . . . . . Peter Bennedsen Skjernvej 153 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peter Madsen Kirsdalvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Anette Weirsø Grønnegade 5 . . . . . . . . . . . . . . Petersen Anette Wejersø Nr. Bredgade 4 1 . . . . . . . . . . . Petersen Annalise Høj Blåhøjvej 50 . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Annalise Høj Blåhøjvej 50 . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Elsi Wulff Aavænget 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Erik Ahornvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Erik Voss Ahornvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Harry Plantagevej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Harry Plantagevej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersen Helle Ollingvej 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P


borgere

P

Pløger H Vestergade 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poder Tina Vestergade 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podolianets Andrii Høgsvigvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podolianets Andrii Høgsvigvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podolianets Andrii Høgsvigvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podolianets Andrii Høgsvigvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podolianets Andrii Høgsvigvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polar Transport ApS Sdr. Ommevej 31 . . . . . . . . . . . . . . Polle Polle Solsikkevej 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Popov Igor Fjelstervangvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Popov Igor Fjelstervangvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poul R Hansen Velhustedvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Anne Bodil Jernbanegade 176 . . . . . . . . . . . . . Poulsen Anne Bodil Jernbanegade 176 . . . . . . . . . . . . . Poulsen Bent Aksel Villavej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Birthe Præstevænget 165 . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Conny Løjtved Solbakken 4 St. . . . . . . . . . . . . . Poulsen Ditte Laura Enghavevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Emma-Sofie Natascha Sølvsten Enghavevej 4. . Poulsen Erik Timlundvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Erik Ejstrup Timlundvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Erling Fasanvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Erling Fasanvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Erling Fasanvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Ester Sandetvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Ester Sandetvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Ester Sandetvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Ester Sandetvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Gitte Vestergaard Bredgade 5 . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Gitte Vestergaard Bredgade 5 . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Hans Kurt Sandetvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Hans Kurt Sandetvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Hans Kurt Sandetvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Hans Kurt Sandetvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Helle Bekkasinvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Helle Stadion Alle 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Helle Bekkasinvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Helle Bekkasinvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Henrik Skarrild Overbyvej 11. . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Ingrid Præstevænget 171 . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Irene Sander Vardevej 126 . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Jytte Juul Solsikkevej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Jørgen Borgergade 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Jørgen Martin Pors Sandfeldparken 5 . . . . . . . . Poulsen Jørgen Martin Pors Sandfeldparken 5 . . . . . . . . Poulsen Kaj Fasanvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Kaj Fasanvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Kaj Arne Præstevænget 171 . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Karoline Sig Blåhøjvej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Karoline Sig Blåhøjvej 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Knud Skat Nedre Bukkjærvej 1 . . . . . . . . . . . . . Poulsen Majbritt Willumsgård Brogade 1 1 th. . . . . . . . . Poulsen Maren Lindevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Mia Højklint Nygade 9 St tv. . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Mia Højklint Nygade 9 St tv. . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Mogens Skjernvej 114 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poulsen Mogens Søndergaard Skjernvej 114 . . . . . . . . . Poulsen Rosa Viola Amtrup Jernbanegade 4 1 . . . . . . . . Poulsen Ulrik Løjtved Kildevangen 4. . . . . . . . . . . . . . . . Poulsgaard Mia Husum Bekkasinvej 39 1. . . . . . . . . . . . Prce Amra Sandfeldparken 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prce Denis Sandfeldparken 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120

21 49 82 97 28 40 86 69 41 33 33 96 20 80 95 66 20 78 79 64 20 75 94 38 20 70 61 53 28 35 33 63 53 63 87 26 50 35 50 37 50 27 24 40 21 21 95 82 97 19 15 51 60 93 53 35 21 29 06 64 97 26 83 63 20 16 42 89 31 72 68 14 26 16 72 29 75 34 73 34 22 90 41 75 97 19 15 29 23 67 59 29 23 36 15 29 75 34 72 38 60 45 26 05 60 44 57 33 21 72 99 99 32 12 02 97 30 22 29 43 75 34 72 38 60 45 26 05 60 44 57 33 21 72 99 99 42 68 13 69 26 83 72 29 26 34 04 43 22 67 69 33 28 73 12 91 23 34 06 96 40 93 74 57 41 98 55 05 51 51 08 11 42 73 23 93 28 57 73 43 31 35 47 90 20 91 67 47 97 19 84 19 42 30 45 17 42 22 74 83 97 19 20 99 20 71 53 92 97 19 82 03 29 70 72 82 28 97 47 49 21 79 33 34 97 19 66 22 23 31 83 26 22 94 03 43 25 68 58 08 26 71 33 62 22 90 57 93

Prce Mile Sandfeldparken 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preben Aase Landsbyparken 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prinsens Service I/S Kaldalsvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Printsova Nevena Todorova Kaldalsvej 2. . . . . . . . . . . . . Prinzov Franz Anton Kaldalsvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Propagate v/ Camille Stigers Frydendahl Sandfeldparken 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przybyla Agata Barbara Møllevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Przybyla Agata Barbara Møllevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Pseudonym Pseudonym Kastanie Alle 25 C . . . . . . . . . . Pulture Ilze Hedebyvej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Purr Herbert Hans Over Silstrupvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . Purr Herbert Hans Over Silstrupvej 1 . . . . . . . . . . . . . . .

20 84 72 59 31 22 01 14 40 60 51 81 50 42 76 67 50 62 82 24 40 82 25 94 26 59 35 41 22 11 11 35 53 83 61 45 26 78 05 00 24 23 66 23 24 23 66 22

Q Quick Dæk & Autohandel Industriparken 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 36 15 79

R

Raaballe Niels Erik Blåhøjvej 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rabjerg Anita Kudsk Fruerbyvej 15. . . . . . . . . . . . . . . . . Rabjerg Anita Kudsk Fruerbyvej 15. . . . . . . . . . . . . . . . . Rabjerg Thomas Skovhus Brogade 2 St . . . . . . . . . . . . . Rahbek Anette Bredgade 18 St . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rahbek Bente Klintebakken 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rahbek Bjarne Åparken 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rahbek Bodil Engsig Bredgade 18 1 . . . . . . . . . . . . . . . Rahbek Christian Møllegaarden 163 . . . . . . . . . . . . . . . Rahbek Ellen Sønderbro 24 St . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rahbek Erna Klintebakken 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rahbek Helle Plauborg Sdr. Feldingvej 35. . . . . . . . . . . . Rahbek Helle Plauborg Sdr. Feldingvej 35. . . . . . . . . . . . Rahbek Jacob Bredgade 18 St. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rahbek Jacob Christian Bredgade 18 St . . . . . . . . . . . . Rahbek Jonna Assingvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rahbek Karl Christian Kastanie Alle 25 F . . . . . . . . . . . . Rahbek Leo Hveddevej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rahbek Leo Hveddevej 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rahbek Lilly Vardevej 119 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rahbek Lisbeth Elkjær Hveddevej 39 . . . . . . . . . . . . . . . Rahbek Lyudmyla Vejlgaardvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rahbek Mads Tilsted Skjernvej 127 . . . . . . . . . . . . . . . . Rahbek Malene Horsbøl Åparken 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Rahbek Niels Skolegade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rahbek Ove Ollingvej 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rahbek Verner Østergade 10 A 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rahbek Verner Østergade 10 A 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rahm Birte Marie Møllegaarden 277 . . . . . . . . . . . . . . . Rahm Carsten Viggo Møllegaarden 277 . . . . . . . . . . . . . Raia Adrian Solkrogen 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raia Adrian Solkrogen 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raia Adrian Solkrogen 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rajaratnam Ahileswaran Søndergaardparken 5 . . . . . . . Ramachandran Prasanth Nørregade 4 . . . . . . . . . . . . . . Ramsing Allan Engen 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ramsing Allan Engen 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ramsing Carsten Laksestien 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26 84 65 00 28 26 61 28 26 37 50 38 40 62 69 96 50 46 69 78 21 64 11 50 23 31 50 90 97 19 80 16 40 18 92 64 97 19 12 14 97 19 12 03 28 42 44 57 28 19 44 09 97 19 91 97 52 44 02 28 97 19 63 47 27 49 27 35 97 19 61 36 40 45 61 36 24 63 24 05 29 89 61 36 21 65 84 63 31 40 85 88 61 11 99 01 97 19 85 95 21 78 51 16 96 99 11 61 21 42 10 61 51 90 78 52 23 64 49 28 31 21 98 73 21 48 95 43 20 78 09 11 35 10 08 86 48 44 75 23 97 19 19 38 61 16 99 13 32 13 32 66


30 29 85 06 97 19 86 74 97 19 21 40 24 44 44 66 93 93 48 23 61 65 11 22 61 39 18 32 26 71 75 18 22 19 13 78 29 90 47 74 75 34 54 02 23 30 81 79 22 41 64 07 21 48 42 71 40 33 15 56 60 67 99 97 53 62 76 77 40 56 56 26 27 81 25 28 23 60 74 75 20 85 92 46 20 44 21 36 23 23 23 76 22 47 16 38 20 91 85 33 27 63 22 36 93 10 02 22 22 20 97 04 53 79 46 49 51 36 13 75 51 22 17 75 20 72 99 93 30 69 76 39 97 16 23 20 25 73 34 37 97 19 14 84 41 19 05 63 41 13 32 76 25 32 57 66 22 79 64 40 22 74 26 30 40 91 68 04 25 72 42 85 20 27 59 13 22 97 56 15 22 79 15 79 21 80 14 71 31 58 46 49 20 48 36 86 97 19 14 26 29 86 14 69 29 78 96 20 61 27 45 78 60 53 08 51 25 10 07 77 97 19 15 80 24 82 33 44 31 61 38 57 24 23 65 40 42 52 15 56 97 19 81 74

Rasmussen Pernille Bernhoff Velhustedparken 9 . . . . . . Rasmussen Peter Brøste Kastanie Alle 35 . . . . . . . . . . . Rasmussen Philip Stokholm Skovvænget 1 . . . . . . . . . . Rasmussen Rikke Mågevej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Rye Kastanie Alle 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Svend Zacho Bredgade 12 St . . . . . . . . . . . Rasmussen Tina Vang Klinten 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Tina Vang Klinten 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Tina Vang Klinten 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Tina Vang Klinten 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Tina Vang Klinten 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Tinna Sandfeldparken 57 . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Tinna Sandfeldparken 57 . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Torben Tornvig Fjelstervangvej 6 . . . . . . . . . Rasmussen Willy Frederik Rye Klinten 14. . . . . . . . . . . . Rathkjen Belinda Michaela Præstevænget 76. . . . . . . . . Rathkjen Belinda Michaela Præstevænget 76. . . . . . . . . Rathkjen Belinda Michaela Præstevænget 76. . . . . . . . . Ravn Carl Martin Sørensen Brinkevej 32 . . . . . . . . . . . . Ravn Karl Brinkevej 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ravn Martin Schwaner Skovvejen 9 . . . . . . . . . . . . . . . . Ravn Martin Schwaner Birkholm Skovvejen 9 . . . . . . . . Ravn Tina Schwaner Birkholm Skovvejen 9 . . . . . . . . . . Ravnholt Christian Timlundvej 44 A . . . . . . . . . . . . . . . . Rebac Jagoda Aagade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rebekka Telefon Brinkevej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recht Simone Larsen Skarrild Overbyvej 6. . . . . . . . . . .

28 25 81 55 60 73 08 98 22 86 69 61 41 66 68 85 51 32 92 99 30 73 66 86 60 48 08 60 60 22 27 88 53 80 24 10 42 83 42 33 25 70 24 81 31 18 46 49 21 37 57 49 60 44 54 61 30 54 86 04 40 46 58 05 25 52 46 58 24 82 46 58 52 37 13 69 97 19 19 21 97 19 41 65 23 93 66 14 60 11 04 56 21 53 67 32 50 43 64 98 31 45 39 00 26 16 99 73

Record Cykler Egernvej 29 6900 Skjern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regin Dennis Lassen Odinsgaardsvej 5 . . . . . . . . . . . . . Reinewald Dennis Østergade 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reinewald Dennis Østergade 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reinholdt Gurli Skovbrynet 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reinholdt Peter Skovbrynet 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reinholdt & Co Fiskeeksport A/S Timlundvej 3 . . . . . . . . Reinmark Johnny Mågevej 6 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reinmark Johnny Mågevej 6 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reinmark Karina Mågevej 6 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . René Lauritsen A/S Vardevej 140 . . . . . . . . . . . . . . . . . Restaurant Klods Hans I/S Strøget 13. . . . . . . . . . . . . . . Riekstina Kristine Præstevænget 42 . . . . . . . . . . . . . . . . Riel Susan Henrika Petronella Maria Oppers Van Lyngholmsvej 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Riis Anette Klinten 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Riis Anette Klinten 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Riisberg John Stjernholm Rugvænget 15 . . . . . . . . . . . . Riisberg John Stjernholm Rugvænget 15 . . . . . . . . . . . . Riisberg John Stjernholm Rugvænget 15 . . . . . . . . . . . . Riisberg Lene Fruerbyvej 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rikke Mobil Stadion Alle 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ringtved Niels Jernbanegade 20 A. . . . . . . . . . . . . . . . . Robinson Anne-Grethe Nygade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Robotics Rope Møllegaarden 161. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rohde John Sørensen Sandfeldparken 65 . . . . . . . . . . . Rohde John Sørensen Sandfeldparken 65 . . . . . . . . . . . Rohde Tommy Sørensen Landsbyparken 43. . . . . . . . . . Rokitnicka Izabela Østergade 10 Kld tv . . . . . . . . . . . . . Rosbjerg Birthe L Bavnehøjen 113 . . . . . . . . . . . . . . . . . Rostgaard Peter Klintebakken 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rotek A/S Vardevej 140 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rudnik Denys Velhustedvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rudnik Nataliya Velhustedvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 36 60 43 40 77 91 96 52 17 35 65 30 49 33 44 21 46 82 07 51 36 14 43 75 34 70 33 31 75 00 47 27 91 94 44 41 54 47 47 55 34 14 08 40 59 85 35 60 46 43 62 22 51 97 88 60 52 19 06 26 22 39 83 97 19 85 15 61 75 87 67 22 47 90 71 22 86 62 01 24 21 01 50 23 27 98 92 46 97 88 38 61 77 26 41 51 57 47 57 40 27 99 88 20 77 38 33 22 72 00 42 97 19 17 80 22 79 78 23 97 37 42 92 22 74 79 04 40 57 24 81

121

borgere

Ramsing Carsten Møllegaarden 119 . . . . . . . . . . . . . . . Ramsing Inger Tømmergården 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . Ramsing Jette Møllegaarden 119. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ramsing Mathias Fiilsøe Møllegaarden 119 . . . . . . . . . . Ranch Edel Marie Møllegaarden 201 . . . . . . . . . . . . . . . Ranch Kim Klinten 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raskgaard Lene Skarrild Overbyvej 2. . . . . . . . . . . . . . . Raskgaard Lene Skarrild Overbyvej 2. . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Tarpvej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Alex Klarskov Fjelstervangvej 18 . . . . . . . . . Rasmussen Andrea Kirstine Kastanievej 7 . . . . . . . . . . . Rasmussen Andrea Kirstine Kastanievej 7 . . . . . . . . . . . Rasmussen Andrea Kirstine Kastanievej 7 . . . . . . . . . . . Rasmussen Andrea Kirstine Kastanievej 7 . . . . . . . . . . . Rasmussen Anna Kathrine Grave Konge Klintebakken 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Anne Mette Bang Vardevej 107 . . . . . . . . . . Rasmussen Anne Mette Bang Vardevej 107 . . . . . . . . . . Rasmussen Annette K Schougaard Arnborgvej 12 . . . . . Rasmussen Annette K Schougaard Arnborgvej 12 . . . . . Rasmussen Annette K Schougaard Arnborgvej 12 . . . . . Rasmussen Bent Vardevej 123. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Bo Vestergade 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brdr. Rasmussen A/S Paarupvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Christian Ole Vang Møllegaarden 19 . . . . . . Rasmussen Christian Ole Vang Møllegaarden 19 . . . . . . Rasmussen Connie Elisabeth Østerbro 5 . . . . . . . . . . . . Rasmussen Dan Vejlgaardvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Ejgil Emil Østerby Blåkærvej 2. . . . . . . . . . . Rasmussen Emma Sandfeldparken 57. . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Erik Haugaard Bavnehøjen 131 . . . . . . . . . . Rasmussen Erik Haugaard Bavnehøjen 131 . . . . . . . . . . Rasmussen Gerda Blåkærvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Hanne Reese Enemark Klinten 14 . . . . . . . . Rasmussen Irma Enghaven 52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Irma Søgård Enghaven 52. . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Jan Allan Klinten 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Jan Allan Klinten 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Jan Allan Klinten 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Jan Allan Klinten 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Jan Allan Klinten 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Jan Allan Klinten 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Jens Thomas Klinten 46 . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen John Rahbek Kastanievej 7 . . . . . . . . . . . . . Rasmussen John Rahbek Kastanievej 7 . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Kim Vang Ollingvej 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Kim Vang Ollingvej 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Lars Bo Østergade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Lasse Sandfeldparken 57 . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Laurids Marinus Vibevænget 3 . . . . . . . . . . Rasmussen Leo Paarupvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Linette Krogh Døvlingvej 10 . . . . . . . . . . . . Rasmussen Linette Krogh Døvlingvej 10 . . . . . . . . . . . . Rasmussen Lis Lindhardt Fjelstervangvej 18 . . . . . . . . . Rasmussen Lone Ørgaard Ollingvej 61. . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Mads Paarupvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Marinus Vibevænget 3. . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Marlene Stokholm Skovvænget 1 . . . . . . . . Rasmussen Mette Enghavevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rasmussen Nanna Guldager Gl. Høgsvigvej 2. . . . . . . . . Rasmussen Niels Kristian Mølgaard Klintebakken 39 . . . Rasmussen Paule Vestergaard Tarpvej 7 . . . . . . . . . . . .

R


Rudnik Oleksandr Velhustedvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . Rudolf Johannes Gerardus Daemen Højgaardsvej 10 . . . Ruud Bjørn Tore Kildevangen 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruud Bjørn Tore Kildevangen 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruud Nathja Mie Kildevangen 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ry Birgit Mølholmvej 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ry Erling Mølholmvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rønde Anna-Lise Bavnehøjen 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rønde Anna-Lise Bavnehøjen 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rønn Kenneth Bjergevej 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rørvig G.Østergaard Bavnehøjen 73. . . . . . . . . . . . . . . . Røyen Bo Bjørn Henrik Fjelstervangvej 8 . . . . . . . . . . . . Røyen Bo Bjørn Henrik Fjelstervangvej 8 . . . . . . . . . . . . Røyen Bo Bjørn Henrik Fjelstervangvej 8 . . . . . . . . . . . .

S

Sahl Benny Assingvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sahl Benny Assingvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sahl Berit Katrine Assingvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sahl Berit Katrine Assingvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sahl Berit Katrine Assingvej 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sahlholdt Camilla Højgaard Grankærvej 5 . . . . . . . . . . . Sahlholdt Morten Grankærvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salon - Lena Kaldalsvej 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salon Afrodite Brogade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41 61 87 48 52 37 37 14 64 63 26 53 29 45 19 12 60 16 31 37 50 94 80 79 22 37 95 82 30 95 65 64 23 80 78 62 93 85 45 24 97 19 17 94 97 19 20 08 21 44 31 08 21 20 44 06

51 74 09 58 42 51 91 31 50 49 87 45 50 49 53 64 50 47 38 74 22 40 21 48 22 64 76 70 40 32 11 66 97 19 29 00

Salon AK Solsikkevej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 94 98 10 Salon Lena Kaldalsvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 32 11 66

Salon Nyt Hår Møllegaarden 213 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salon Nyt Hår v/ Vibeke Sandfeld Møllegaarden 213 . . . Sand Søren Vardevej 149. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sand Toni Bækgaardsvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sanders Daniëlle Maria Timlundvej 13 . . . . . . . . . . . . . . Sanders Daniëlle Maria Timlundvej 13 . . . . . . . . . . . . . . Sandfeld Jesper Møllegaarden 213 . . . . . . . . . . . . . . . . Sandfeld Ole Bavnehøjen 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandfeld Søren Peder Bavnehøjen 121 . . . . . . . . . . . . . Sandfeld Søren Peder Bavnehøjen 121 . . . . . . . . . . . . . Sandfeld Vibeke Johanne Møllegaarden 213 . . . . . . . . . Sandfeld Vibeke Johanne Møllegaarden 213 . . . . . . . . .

97 19 19 05 97 19 19 05 43 29 10 47 24 60 39 69 40 31 15 35 25 71 15 35 41 29 11 30 97 19 10 64 97 19 18 76 20 43 07 73 25 59 95 90 22 43 87 40

Sandfeldgården Plejehjemmet borgere

R

Sandfeld Alle 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandgaard Asbjørn Arnold Borgergade 51 . . . . . . . . . . . Sandgaard Asbjørn Arnold Borgergade 51 . . . . . . . . . . . Santini Valter Vesterbjergevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Santini Valter Vesterbjergevej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schack Christian Vester Alle 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schaik Cornelis W A Van Engebækvej 38 . . . . . . . . . . . . Schep Aantje Cornelia Blåkærvej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . Schep Govert Blåkærvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schep Govert Blåkærvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schiermer Jan Kastbjerg Jernbanegade 6 Kld . . . . . . . . Schjødt Helle Glentevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schjødt Helle Glentevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schjødt Helle Glentevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schjødt Kim Glentevej 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schjødt Sonja Annie Carla Landsbyparken 22. . . . . . . . . Schlie Hanne Lund Bavnehøjen 97. . . . . . . . . . . . . . . . .

122

97 19 14 11 75 34 73 90 40 34 73 90 22 62 17 09 22 56 11 74 51 88 78 81 75 34 70 84 75 73 70 24 61 31 77 67 24 75 61 11 27 36 54 19 30 12 76 81 22 86 64 48 22 85 44 05 50 72 29 92 26 41 52 94 29 84 87 28

Schlie Jan Greve Bavnehøjen 97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schlie Kirsten Greve Sandfeldparken 51 . . . . . . . . . . . . Schmidt Bettina Velhustedparken 19 . . . . . . . . . . . . . . . Schmidt Bodil Holt Ollingvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schmidt Brian Brandt Velhustedparken 39 . . . . . . . . . . . Schmidt Camilla Brandt Velhustedparken 39 . . . . . . . . . Schmidt Hans Hansen Ollingvej 14. . . . . . . . . . . . . . . . . Schmidt Hans Hansen Ollingvej 14. . . . . . . . . . . . . . . . . Schmidt Henrik Elbrønd Højgaardsvej 3 . . . . . . . . . . . . . Schmidt Kaj Erik Postgården 6 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schmidt Karsten Præstebakken 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . Schmidt Karsten Gottenborg Willumsgaard Præstebakken 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schmidt Lene Sdr. Feldingvej 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schmidt Lise Lotte S. Højgaardsvej 3 A . . . . . . . . . . . . . Schmidt Lise Lotte Selåsdal Højgaardsvej 3 A . . . . . . . . Schmidt Lise Lotte Selåsdal Højgaardsvej 3 A . . . . . . . . Schmidt Søren Hansen Ollingvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . Schmidt Thomas Klintebakken 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . Schmücker og Partnere Ivs Ollingvej 3 . . . . . . . . . . . . . . Schrøder Per Klintebakken 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schrøder Per Klintebakken 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schrøder Per Klintebakken 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schulian Susanne Lykkegaard Brinkevej 26 . . . . . . . . . . Schæferhundeklubben Kreds 14 Vejelsigvej 6 . . . . . . . . Sdr Felding Elforsyning Godthaabsvej 6 . . . . . . . . . . . . . Sdr Felding Varmeværk Bjergevej 33 . . . . . . . . . . . . . . . Sdr Karstoft Dambrug v/ Henrik Christensen Vestergaardsvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22 89 60 92 25 33 91 21 97 19 29 34 97 19 16 63 22 59 00 16 28 12 29 52 23 67 17 31 20 27 92 33 29 26 00 39 29 91 76 12 97 19 99 22 22 63 28 97 20 85 21 10 69 14 93 15 30 49 78 49 22 28 93 15 40 46 36 42 61 68 21 88 23 95 96 88 97 19 28 58 23 64 87 24 23 24 11 92 22 60 00 51 24 47 09 60 97 19 90 50 42 55 36 12 40 63 62 13

Sdr. Felding Auto v/ Steen og Kristian Bøndergård Overtarpvej 2 . . . . . . 97 19 82 86

Sdr. Felding Begravelsesforretning Bredgade 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 19 80 37

Sdr. Felding-Kibæk Turist Elme Alle 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sdr. Felding Folkedansreforening Sønderbyvej 6 . . . . . . Sdr. Felding Køreskole Strøget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sdr. Felding Mc Klub Nederbyvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 19 19 35 52 24 70 32 42 79 87 98 23 96 44 73

Sdr. Felding Posthus Bredgade 25 i Dagli’Brugsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 19 80 10

Sdr. Felding Telte- og Serviceudlejning Barslundvej 9 6880 Tarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 10 40 19

Sdr. Felding Tømrer og Bygningssnedker Bredgade 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 64 55 11 Sdr. Felding Vandværk Amba. Aagade 20 . . . . . . . . . . . . 97 19 80 70 Sdr. Felding Varmeværk Bjergevej 33 . . . . . . . . . . . . . . . 97 19 82 72

Sdr. Felding Vognmandsforretning Mølholmvej 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 19 80 02

Sdr. Feldings Efterskole Sdr Feldingvej 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 19 89 00 Sdr.Felding Bageri ApS Bredgade 26 . . . . . . . . . . . . . . . 97 19 88 33

Sdr. Omme Handelsog Transportselskab Skolegyden 18 7200 Grindsted . . . . . . . . . . . . . . . . . Seest Anne-Marie Møllegaardsvej 28. . . . . . . . . . . . . . . Seest Martin Møllegaardsvej 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seest Martin Møllegaardsvej 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sejrs Tivoli v/ Ivan Sejr Bukkærvej 9. . . . . . . . . . . . . . . . Selvaratnam Anny Susanne Gudrun Brogade 11 St . . . .

75 34 14 55 21 27 70 48 97 19 19 59 23 47 18 48 23 23 30 45 30 86 85 79


Selvejende Institution Betesda Blåhøjvej 66 . . . . . . . . . . Severinsen Jette Vadskær Møllegaarden 235 . . . . . . . . . Severinsen Karl Peter Solsikkevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . Severinsen Karl Peter Solsikkevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . .

97 19 61 30 25 13 63 46 97 19 85 22 26 61 72 00

Shell Østergade 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Siggaard Christian Elme Alle 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Siggaard Christian Elme Alle 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Siggaard Tobias Nedre Agersigvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . Sila Dorte Nørager Hovedgaden 48 . . . . . . . . . . . . . . . . Sila Dorte Nørager Hovedgaden 48 . . . . . . . . . . . . . . . .

97 19 17 10 97 19 18 70 20 77 28 70 31 38 80 14 31 90 09 89 29 78 46 09

Silstrup Put & Take Skjernvej 119 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simmelsgaard Erhardt Vig Sdr. Feldingvej 28 . . . . . . . . . Simmelsgaard Erhardt Vig Sdr. Feldingvej 28 . . . . . . . . . Simmelsgaard Gerda Vestergade 12 . . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Axel Kastanie Alle 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Axel Kastanie Alle 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Axel Leo Winther Kastanie Alle 12 . . . . . . . . . Simonsen Bernhard Brinkevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Bernhard Brinkevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Bo Præstevænget 173 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Britta Mølholmvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Britta Mølholmvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Dennis Dam Solbakken 2 St th . . . . . . . . . . . Simonsen G Gl. Høgsvigvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Hans H Sønderbyvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Jakob Rosendahl Velhustedvej 47 . . . . . . . . . Simonsen Karen Margrethe Sønderbyvej 5. . . . . . . . . . . Simonsen Karen Margrethe Sønderbyvej 5. . . . . . . . . . . Simonsen Karin Velhustedvej 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Lars Vester Alle 10 D St . . . . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Lars Vester Alle 10 D St . . . . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Laurids Ilderhedevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Leif Mølholmvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Leif Mølholmvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Leif Mølholmvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Sthen Vesterbysvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simonsen Ulla Elin Vinther Brinkevej 7 . . . . . . . . . . . . . .

97 19 67 67 97 19 80 98 60 51 80 98 24 66 05 84 97 19 21 36 40 26 65 36 53 37 84 59 97 19 13 03 23 43 75 03 31 19 25 65 42 17 39 51 25 75 39 51 20 68 92 73 51 36 14 53 75 34 70 89 25 12 40 47 40 94 70 89 22 91 71 89 61 26 09 87 32 18 96 51 20 68 53 50 51 18 13 61 42 64 36 50 42 23 16 92 25 38 86 30 26 93 95 24 51 19 91 89

Sinatur Skarrildhus 97 19 62 33 97 19 41 52 29 13 41 52 21 25 31 78 48 44 40 26 97 70 10 17 96 99 10 17 97 19 17 73 40 26 12 05 20 43 73 90

Skarrild Bilservice v/ Jan Balle Hovedgaden 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skarrild Kirke Kirkepladsen 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skarrild Kirkekasse / Skarrilds Præstegårds Pltg Kirkepladsen 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skarrild Købmand A/S Hovedgaden 47. . . . . . . . . . . . . . Skarrild Skytte-Gymnast. & Idrætsf Sdr. Ommevej 2 A . .

60 74 21 72 42 51 39 83 97 19 13 86 40 93 13 86 42 25 13 86 24 26 13 86 42 36 13 86 27 59 84 27 22 22 01 04 50 25 70 44 50 48 79 26 60 89 32 45 97 19 18 66 20 29 37 66 61 42 35 82 45 88 58 33 97 16 40 78 97 19 60 31 27 12 87 38 60 75 08 39 40 37 55 42 42 74 30 02 30 34 71 79 32 18 22 75 28 12 81 54 27 91 81 72 61 30 80 82 97 19 14 07 61 35 14 07 42 41 66 03 20 40 64 07 30 48 36 61 53 25 00 31 32 16 45 34 25 47 00 52 20 30 18 13 25 47 72 40 29 61 44 78 23 25 72 50 22 99 58 00 31 41 83 55 97 19 14 85 97 21 49 20 97 19 18 43 75 34 72 49 51 42 88 93 28 76 31 09 97 19 60 40 60 75 67 24 97 19 84 93

Stakroge Autoværksted 97 19 61 46 97 19 60 97

Borgergade 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 34 73 90 Stakroge Beboer og Kulturhus Stadion Alle 1 . . . . . . . . . 40 23 84 41 Stakroge Genbrugsplads Borgergade 29 . . . . . . . . . . . . 93 91 99 14

29 66 43 32 97 19 60 05 97 19 64 32

Stakroge Jern- og Metalopkøb

Skjern Plæneklipperservice Holstebrovej 34 6900 Skjern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 35 20 84 Skovdal Skjernvej 106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 19 65 01

Slagterivej 14 7200 Grindsted . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 35 72 88

Stakroge Smede- og Maskinforretning Borgergade 49b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 34 70 12 Stamm Bruno Østergade 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 19 19 09

123

borgere

Sdr Ommevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sinkjær Stampe Solkrogen 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sinkjær Stampe Solkrogen 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sinkjær Stampe Solkrogen 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sinnathamby Parameswaran Østergade 35 2. . . . . . . . . Sistermans André Vestergaardsvej 8 A . . . . . . . . . . . . . . Sistermans André Vestergaardsvej 8 A . . . . . . . . . . . . . . Sjøgaard Alfred Vindbæk Velhustedvej 22. . . . . . . . . . . . Sjøgaard Alfred Vindbæk Velhustedvej 22. . . . . . . . . . . . Skaanning Susanne Stougaard Kildevangen 6 . . . . . . . .

Skjærbæk Christian Aaen Albækhedevej 5 . . . . . . . . . . . Skjærbæk Christian Aaen Albækhedevej 5 . . . . . . . . . . . Skjærbæk Jens Møllegaarden 279 . . . . . . . . . . . . . . . . . Skjærbæk Jens Møllegaarden 279 . . . . . . . . . . . . . . . . . Skjærbæk Jonna Aaen Møllegaarden 279 . . . . . . . . . . . Skjærbæk Morten Aaen Albækhedevej 5 . . . . . . . . . . . . Skjærbæk Susanne Majbritt Albækhedevej 5 . . . . . . . . . Skjærbæk Susanne Majbritt Albækhedevej 5 . . . . . . . . . Skjønnemann Daniel Skjernvej 120 . . . . . . . . . . . . . . . . Skochelias Vasyl Nygårdsvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skou Ivar Nr. Bredgade 16 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skov Lars Christian Skovvejen 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skov Ole Landsbyparken 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skov Ole Landsbyparken 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skov Thomas Solbakken 2 St tv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skov Torben Nr. Karstoftvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skovbjerg Ingrid Sønderbro 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skovby Jens Chr Kaldalsvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skovdal Erik Skovbjergvej 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skovdal Erik Nygaard Skovbjergvej 28 . . . . . . . . . . . . . . Skovfoged John Robert Eriksen v/ John Robert Eriksen Harreskovvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skovgaard Bjarne Wenningsted Blåhøjvej 66 . . . . . . . . . Skovly Mikael Ronnumvej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skovlyst Brian Sønderbyvej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skovlyst Dorte Frydensberg Sønderbyvej 7 . . . . . . . . . . Skovlyst Dorte Frydensberg Sønderbyvej 7 . . . . . . . . . . Skovsager Lotte Nygade 9 1 mf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skovsgaard Bente Sandfeldparken 55 . . . . . . . . . . . . . . Skovsgaard Bente Sandfeldparken 55 . . . . . . . . . . . . . . Skovsgaard Bjarne Sandfeldparken 55. . . . . . . . . . . . . . Skovsgaard Bjarne Sandfeldparken 55. . . . . . . . . . . . . . Skovsgaard Marianne Rindom Velhustedparken 33 . . . . Sletten Mona Søndergaardparken 17 . . . . . . . . . . . . . . . Sletten Mona Søndergaardparken 17 . . . . . . . . . . . . . . . Sletten Nina Kirkepladsen 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sletten Nina Kirkepladsen 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smed Erik Randrup Skarrild Overbyvej 1 . . . . . . . . . . . . Smedegaard Henry Johansen Engebækvej 20 . . . . . . . . Smidt Frederik Søndergaard Vestergade 4 . . . . . . . . . . . Smidt Morten Grubak Bekkasinvej 33 . . . . . . . . . . . . . . Smoter Marcin Bredgade 4 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Snebang Kim Klinten 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Snel Ruud Matthias Dirk Ronnumvej 6 . . . . . . . . . . . . . . Sonne Johanne Sinding Egevej 2 A . . . . . . . . . . . . . . . . Sport Trading Jørgen Larsen ApS Odinsgaardsvej 1 . . . . Sprange Sandra Skov Kaldalsvej 4. . . . . . . . . . . . . . . . . Sprange Sandra Skov Kaldalsvej 4. . . . . . . . . . . . . . . . . Sprogøe Grethe Hovedgaden 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sprogøe Grethe Hovedgaden 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . St Skovbjerg Plantage v/ H Jacobsen Skovbjergvej 37 . .

S


Vognmand Freddy Stamm

borgere

S

Fjelstervangvej 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stamm Freddy Fjelstervangvej 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . Stamm Hjørdis Nørgaard Peder Strikkers Gård 6 St . . . . Stampe Line Borgergade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stampe Marcus Borgergade 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stampe Thue Engebækvej 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stampe Thue Engebækvej 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Starup Agnes Margrethe Stadion Alle 8 . . . . . . . . . . . . . Steen Christian Steensen Ollinghedevej 4 . . . . . . . . . . . Stefansen Palle Hovedgaden 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stefansen Palle Kristian Østervig Hovedgaden 32. . . . . . Steffensen Annette Troensegaard Præstevænget 133. . . Steffensen Jacob Viskum Blåhøjvej 69. . . . . . . . . . . . . . Steffensen Jan Ahle Præstevænget 133 . . . . . . . . . . . . . Steffensen Jette Vibe Hovedgaden 49 . . . . . . . . . . . . . . Steffensen Peter Fyrstenborg Hovedgaden 49 . . . . . . . . Steffensen Ulla Timlundvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steffensen Ulla Timlundvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stenberg Ejler Fjelstervangvej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stenberg Ejler Gerhardt Kristian Fjelstervangvej 3 . . . . . Stenberg Ejler Gerhardt Kristian Fjelstervangvej 3 . . . . . Stevnhoved Benny Klinten 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stevnhoved Helle Klinten 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stevnhoved Helle Klinten 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stevnhoved Steffen Klinten 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stevnhoved Tenna Klinten 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stick Lene Nyvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stick Lene Nyvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stick Peter Sig Nyvej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stigers Gert Bekkasinvej 21 St. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stigers Morten Klintebakken 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stigers Susanne Klintebakken 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . Storgaard Tina Klinten 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Storm Alf Vardevej 135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Storm Raaja Hovedgaden 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stougaard Kamma Vardevej 147 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stougaard Kamma Thorup Vardevej 147 . . . . . . . . . . . . Stougård Anders Vardevej 147 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strand Anni Mette Præstevænget 11 . . . . . . . . . . . . . . . Strand Casper Moesgaard Præstevænget 7 . . . . . . . . . . Strand Charlotte Balle Assingvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . Strand Ingrid Postgården 4 St . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strandsbjerg Lone Kragh Paarupvej 1 . . . . . . . . . . . . . . Strandsbjerg Michael Kragh Paarupvej 1 . . . . . . . . . . . . Strunge Jens Sandfeldparken 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stubben Karsten Sønderkærvej 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . Studsgård Povl Sdr. Feldingvej 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . Studsgård Entreprenør v/ Preben Velhustedvej 39 . . . . . Studsgård Vandværk Kastanie Alle 10 . . . . . . . . . . . . . . Stærk Aase Charles Møllevænget 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Stærk Peder Skjernvej 115. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Støttrup Elin Kusk Præstevænget 239 . . . . . . . . . . . . . . Støttrup Johannes Præstevænget 29 . . . . . . . . . . . . . . . Støttrup Johannes Præstevænget 29 . . . . . . . . . . . . . . . Støttrup Peter Præstevænget 239 . . . . . . . . . . . . . . . . . Støttrup Peter Præstevænget 239 . . . . . . . . . . . . . . . . . Støttrup Peter Præstevænget 239 . . . . . . . . . . . . . . . . . Sunesen Benny Dalgasvej 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sunesen Benny Dalgasvej 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sunesen Ingrid Nørre Alle 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sunesen Ingrid Nørre Alle 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

22 14 46 78 22 14 46 78 29 91 96 60 20 22 54 44 23 90 59 83 75 34 72 70 23 23 72 70 21 85 73 03 21 74 74 73 23 43 44 68 20 11 77 96 26 80 36 96 60 14 69 22 24 44 09 48 28 21 84 99 28 60 70 65 40 81 50 20 24 22 69 59 97 19 18 63 24 41 49 91 21 65 69 92 25 14 95 93 97 19 25 80 21 94 43 21 26 36 98 22 28 88 22 08 97 18 30 65 22 62 92 73 20 11 64 68 40 11 96 03 42 21 02 13 25 14 17 15 97 19 14 85 41 60 93 03 31 16 48 92 21 86 33 76 30 25 93 52 97 19 84 65 22 23 26 36 28 94 89 04 22 38 81 80 97 19 81 17 21 78 57 50 24 41 03 46 97 19 13 83 97 19 26 86 60 91 36 12 41 19 78 20 20 90 40 50 61 67 75 50 21 97 98 11 23 23 92 77 97 19 82 85 40 30 89 00 97 19 29 85 77 34 29 85 40 40 46 99 50 44 83 63 30 47 59 43 28 49 81 12 28 43 81 12

Sunesen Knud Vandel Klintebakken 1 . . . . . . . . . . . . . . Sunesen Knud Vandel Klintebakken 1 . . . . . . . . . . . . . . Svarre Leslie Tipsmark Arnborgvej 15 . . . . . . . . . . . . . . Svarre Peter Borgergade 55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svarre Peter Borgergade 55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svend Erik Rasmussen Skjernvej 101 . . . . . . . . . . . . . . Svend Erik Rasmussen v/ Svend Erik Rasmussen Skjernvej 101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svendsen Benjamin Lützhøft Vardevej 128. . . . . . . . . . . Svendsen Carsten Fenger Møllegaarden 5 . . . . . . . . . . . Svendsen Christian Gram Waad Sønderbyvej 2 . . . . . . . Svendsen Henning Fasanvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svendsen Inger Brigitta Landsbyparken 25 . . . . . . . . . . Svendsen Inger Brigitta Landsbyparken 25 . . . . . . . . . . Svendsen Jette Lund Hveddevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . Svendsen Jimmi Præstevænget 36 . . . . . . . . . . . . . . . . Svendsen Lars Waad Sønderbyvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . Svendsen Lilly Nicoline Bjørnkærvej 1 . . . . . . . . . . . . . . Svendsen Marcus Fenger Møllegaarden 5 . . . . . . . . . . . Svendsen Randi Lilian Møllegaarden 5. . . . . . . . . . . . . . Svendsen Richard Sdr. Ommevej 31. . . . . . . . . . . . . . . . Svendsen Richard Sdr. Ommevej 31. . . . . . . . . . . . . . . . Svendsen-Tune Inga Nr. Karstoftvej 32. . . . . . . . . . . . . . Svendsen-Tune Niels Erik Nr. Karstoftvej 32. . . . . . . . . . Svendsen-Tune Niels Erik Nr. Karstoftvej 32. . . . . . . . . . Svensen Allan Hveddevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svensen Jette Lund Hveddevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svensen Jette Lund Hveddevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svensen Jette Lund Hveddevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Svolgart Helene Theresa Borgergade 42 St . . . . . . . . . . Szweda Artur Piotr Sandfeldparken 97. . . . . . . . . . . . . . Søe Johannes Klintebakken 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Søe Johannes Lund Klintebakken 96 . . . . . . . . . . . . . . . Søegaard Birthe Skov Klintebakken 38 . . . . . . . . . . . . . Søegaard Kjeld Klintebakken 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Søgård Andelsbrug A.M.B.A. Blåbjergvej 1 . . . . . . . . . . . Søgård Andelsbrug Amba Blåbjergvej 1 . . . . . . . . . . . . . Søholm Julie Agnete Nørregade 11 1 19 . . . . . . . . . . . . Sømælk ApS Lyngholmsvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sønder Felding-Auto Overtarpvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . Sønder-Felding Hallen Lupinvænget 2 . . . . . . . . . . . . . . Sønder-Felding Kirke Skolegade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Søndergaard Cecilie Jensen Klintebakken 49. . . . . . . . . Søndergaard Daniel Jensen Klintebakken 49 . . . . . . . . . Søndergaard Jens Peter Vestergaardsvej 3 . . . . . . . . . . Søndergaard Jørn Valdemar Rugvænget 13 . . . . . . . . . . Søndergaard Jørn Valdemar Rugvænget 13 . . . . . . . . . . Søndergaard Jørn Valdemar Rugvænget 13 . . . . . . . . . . Søndergaard Maria Lautrup Rugvænget 13 . . . . . . . . . . Søndergaard Michael Klintebakken 49. . . . . . . . . . . . . . Søndergaard Michael Klintebakken 49. . . . . . . . . . . . . . Søndergaard Morten Lundager Kærhedevej 17 . . . . . . . Søndergaard Vibeke Klintebakken 49. . . . . . . . . . . . . . .

30 64 83 50 30 64 59 20 53 69 17 75 61 34 89 78 26 21 17 06 23 74 71 91 97 19 62 91 20 81 86 05 27 30 05 25 30 74 72 18 97 19 17 29 61 33 35 60 21 51 19 12 60 64 57 59 60 67 97 04 30 74 73 02 97 19 61 94 23 44 46 11 50 56 17 13 53 29 36 44 20 86 45 43 40 96 73 38 40 96 73 36 23 84 27 86 97 19 65 25 60 65 89 62 60 65 89 61 50 41 40 16 23 61 93 30 60 47 95 35 97 19 22 34 20 35 45 15 26 78 29 86 40 26 48 80 24 26 93 75 97 19 80 48 97 22 32 20 20 75 22 82 97 19 82 86 97 19 83 02 97 19 81 62 26 79 13 58 26 79 13 51 69 14 58 44 97 19 88 59 93 95 83 02 29 87 88 59 26 22 88 59 40 53 19 05 22 14 06 52 42 36 83 08 22 84 62 74

Søndergaards El-Service Rugvænget 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Søndergård Birger Tarpvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Søndergård Julie Tarpvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Søndergård Marianne Hedegaard Tarpvej 2 . . . . . . . . . . Søndergård Morten Kærhedevej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . Søndergård Niels Karl Bøgevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Søndergård Niels Karl Bøgevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Søndergård Tilde Tarpvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23 21 10 10 26 71 89 14 93 91 29 57 60 18 89 14 97 19 83 08 97 19 60 82 24 98 27 92 28 70 89 14


40 71 11 21 31 64 55 32 31 15 61 06 28 24 94 13 40 37 27 10 20 92 42 94 30 36 76 69 97 93 93 93 97 19 24 71 60 49 51 70 29 65 99 13 20 43 23 97 28 34 70 93 28 59 81 92 20 93 24 97 29 80 59 29 97 16 60 86 40 34 75 86 24 45 77 86 30 56 60 53 21 63 30 35 20 92 61 98 26 13 60 85 35 10 24 03 26 22 82 62 30 69 44 46 51 22 85 48 31 12 06 57 97 21 57 00 53 62 80 21 23 45 64 08 75 80 13 78 30 12 29 13 97 19 23 64 42 49 47 11 42 18 44 11 97 19 26 16 29 66 98 51 29 66 95 44 21 42 70 74 97 19 12 98 26 28 73 21 51 53 71 93 26 62 00 79 97 19 60 38 40 37 59 41 50 91 82 32 40 93 17 64 97 19 20 11 30 61 16 20 30 56 75 11 21 75 58 05 21 49 29 20 75 34 77 44 61 72 10 68 61 27 77 44 61 27 47 44 61 27 37 18 29 72 12 44 22 11 22 03 40 79 88 05 25 12 88 05

Sørensen Jens Emanuel Dalgård Sandfeld Alle 25 29. . . Sørensen Jens Emanuel Dalgård Sandfeld Alle 25 29. . . Sørensen Jens Ole Timlundvej 44 A . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Jens Ole Timlundvej 44 A . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Jeppe Møller Sandfeldparken 39 . . . . . . . . . . Sørensen Jette Lindholm Nr. Bredgade 21 1 . . . . . . . . . Sørensen Jette Lindholm Nr. Bredgade 21 1 . . . . . . . . . Sørensen Jørgen Lindholm Elme Alle 25 . . . . . . . . . . . . Sørensen Karen Solsikkevej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Keld Harreskovvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Keld Harreskovvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Keld Harreskovvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Kent Rønnow Kastanie Alle 1 C. . . . . . . . . . . . Sørensen Kim Lennon Tarpvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Kim Lennon Tarpvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Kim Moesgaard Tranekær Solsikkevej 10 . . . . Sørensen Kim Moesgaard Tranekær Solsikkevej 10 . . . . Sørensen Kirsten Grue Sdr. Feldingvej 42. . . . . . . . . . . . Sørensen Knud Erik Møllegaarden 67 . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Knud Erik Møllegaarden 67 . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Laurids Milter Østergaard Klintebakken 79 . . . Sørensen Lene Hovenvej 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Lone Andsbjerg Paarupvej 30 . . . . . . . . . . . . . Sørensen Lone Andsbjerg Paarupvej 30 . . . . . . . . . . . . . Sørensen Louis Egevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Mads Bækgaard Blåhøjvej 67 . . . . . . . . . . . . . Sørensen Mads Christian Bredgaard Bredgade 4 A. . . . . Sørensen Mary Kristine Frølund Sandfeldparken 39 . . . . Sørensen Mary Kristine Frølund Sandfeldparken 39 . . . . Sørensen Mary Kristine Frølund Sandfeldparken 39 . . . . Sørensen Mary Kristine Frølund Sandfeldparken 39 . . . . Sørensen Mathilde Elisabeth Borgergade 56 . . . . . . . . . Sørensen Niels Georg Nørregade 3 . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Niels Thim Åparken 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Ole Leth Nr. Karstoftvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Ole Leth Nr. Karstoftvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Ole Leth Nr. Karstoftvej 20 . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Peder Hedegaard Klintebakken 30 . . . . . . . . . Sørensen Peder Hedegaard Klintebakken 30 . . . . . . . . . Sørensen Peder Hedegård Klintebakken 30 . . . . . . . . . . Sørensen Per Baattrup Ronnumvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Per Baattrup Ronnumvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Prerben Klinten 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Prerben Klinten 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Rene Møller Obenhausen Gejlbjergvej 50 . . . . Sørensen Ronni Egsgaard Landsbyparken 55. . . . . . . . . Sørensen Sara Præstevænget 151 . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Sara Præstevænget 151 . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Sara Præstevænget 151 . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Susanne Abildtrup-Egebæk Klintebakken 71. . Sørensen Søren Stier Borgergade 56 . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Søren Thim Møllegaarden 9 . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Uffe Sdr. Feldingvej 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Vera Enghaven 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Vera Elmholdt Elme Alle 9. . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Vera Elmholdt Elme Alle 9. . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Zenia Haubjerg Glentevej 12. . . . . . . . . . . . . . Sørensen Zenia Haubjerg Glentevej 12. . . . . . . . . . . . . . Sørensen-Kroer Knud Andreas Ollingvej 47 . . . . . . . . . .

97 12 29 83 71 61 69 12 71 95 92 30 71 75 96 83 51 37 82 16 97 19 24 25 61 74 85 13 97 19 17 56 20 61 28 23 97 19 13 09 22 25 42 80 20 89 36 02 28 86 64 82 28 25 81 16 27 50 27 57 22 23 54 87 20 13 22 66 22 32 29 77 97 19 18 41 20 48 18 41 27 13 61 15 28 51 11 64 40 17 25 98 23 44 79 98 28 34 70 93 22 47 44 76 61 45 16 61 51 64 23 02 29 86 47 99 29 36 35 89 23 72 02 66 28 70 41 48 22 95 24 39 97 19 81 92 97 19 61 84 26 83 61 84 21 67 18 24 50 44 24 85 22 90 24 85 97 19 24 85 25 33 71 54 21 29 63 60 42 61 01 28 22 80 15 85 20 93 91 98 22 99 94 93 50 90 03 50 22 67 64 43 22 22 11 46 22 86 55 17 29 92 21 94 97 19 16 97 20 13 15 05 28 15 47 82 97 19 10 63 60 63 30 28 97 19 11 75 21 35 94 59 97 19 21 10

125

borgere

Sønderkjær Bodil Helene Klintebakken 2 . . . . . . . . . . . . Sønderkjær Ingelise Møllegaarden 121 . . . . . . . . . . . . . Sønderkjær Ingelise Møllegaarden 121 . . . . . . . . . . . . . Sønderkjær Ingelise Møllegaarden 121 . . . . . . . . . . . . . Sønderkjær Kaj Sønderbro 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sønderkjær Kjeld Klintebakken 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sønderkjær Per Møllegaarden 121 . . . . . . . . . . . . . . . . . Sønderup Montage ApS Over Silstrupvej 2 . . . . . . . . . . . Søren Kristensen Hvedde Mosevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . Søren Nybo Vorgodvej 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Søren Nyboe Karstensen Vorgodvej 13. . . . . . . . . . . . . . Søren Sand Christensen Sandetvej 35 . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Ann Egevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Anna Kirstine Åparken 26 . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Arne Stig Hovenvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Astrid Enghavevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Bent Fredslund Fjelstervangvej 16 . . . . . . . . . Sørensen Bent Fredslund Fjelstervangvej 16 . . . . . . . . . Sørensen Bent Fredslund Fjelstervangvej 16 . . . . . . . . . Sørensen Bent Haubjerg Engebækvej 29 . . . . . . . . . . . . Sørensen Bettina Møller Obenhausen Ronnumvej 7 . . . . Sørensen Bettina Møller Obenhausen Ronnumvej 7 . . . . Sørensen Betty Marianne Blåhøjvej 41 . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Birgit Grønnegade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Birgit Grønnegade 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Birthe Pilgaard Bavnehøjen 17 . . . . . . . . . . . . Sørensen Birthe Vium Hedebyvej 5. . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Birthe Yvette Møllevænget 11 . . . . . . . . . . . . . Sørensen Bruno Sandfeld Alle 25 43 . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Bruno Erhardt Solsikkevej 5 . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Børge Normann Enghavevej 2 . . . . . . . . . . . . Sørensen Carsten Blåhøjvej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Charlotte Kastanie Alle 9 A . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Chr Møllegaarden 93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Christian Peder Wagenblast Møllegaarden 93 Sørensen Christian Peder Wagenblast Møllegaarden 93 Sørensen Claus Fjelstervangvej 36. . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Claus Sørup Fjelstervangvej 36 . . . . . . . . . . . Sørensen Claus Sørup Fjelstervangvej 36 . . . . . . . . . . . Sørensen Claus Sørup Fjelstervangvej 36 . . . . . . . . . . . Sørensen Eva Andsbjerg Solbakken 6 . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Finn Normann Mosevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Gert Tranekær Solsikkevej 10 . . . . . . . . . . . . . Sørensen Gert Tranekær Solsikkevej 10 . . . . . . . . . . . . . Sørensen Gudrun Sønderbro 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Gunnar Frede Bavnehøjen 17 . . . . . . . . . . . . . Sørensen Hanne Sneppevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Hans Jørn Bavnehøjen 85. . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Heidi Gram Vibevænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Heidi Gram Vibevænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Heidi Gram Vibevænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Heidi Gram Vibevænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Heidi Gram Vibevænget 15 . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Heidi Liza Villavej 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Heidi Liza Villavej 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Heidi Liza Villavej 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Heidi Liza Villavej 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Heidi Liza Villavej 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Heidi Liza Villavej 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sørensen Helle Sjøstrand Nørregade 3. . . . . . . . . . . . . . Sørensen Helmuth Haubjerg Klintebakken 51. . . . . . . . . Sørensen Helmuth Haubjerg Klintebakken 51. . . . . . . . .

S


T

Ta-Te v/ Daniela Jankovic Nielsen Møllegaardsvej 42. . . Taaning Hans J Vedel Døvlingvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Taaning Hans J Vedel Døvlingvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Taaning Ole Gorm Kildevangen 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Taaning Ole Gorm Kildevangen 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Taaning Ole Gorm Kildevangen 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Taaning Ole Gorm Kildevangen 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Taaning Søren Vedel Døvlingvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . Taaning Søren Vedel Døvlingvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . Taaning Søren Vedel Døvlingvej 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . Taggatz Helge Nr. Bredgade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tanderup Aase Vestergaardsvej 9. . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 19 23 20 48 48 33 04 20 19 96 10 71 78 84 65 51 53 70 62 21 79 78 92 21 51 11 61 48 48 80 41 27 20 80 45 26 62 52 02 43 71 76 70 29 26 24 42

Tandlægerne Kibæk

borgere

T

Kastanie Alle 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tandlægeselskabet Poul Erik Kastanie Alle 23 . . . . . . . . Tang Knud Schjødt Ilderhedevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . Tannebaek Laura Lea Præstebakken 3. . . . . . . . . . . . . . Tannebæk Aksel Enghavevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tannebæk Aksel Enghavevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tannebæk Bjarne Solsikkevej 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tannebæk Christina Dam Præstevænget 53 . . . . . . . . . . Tannebæk Christina Dam Præstevænget 53 . . . . . . . . . . Tannebæk Inger Mågevej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tannebæk Inger Mågevej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tannebæk Jes Præstevænget 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tannebæk Karsten Dam Præstevænget 53 . . . . . . . . . . . Tannebæk Otto Søndergade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tannebæk Otto Søndergade 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tannebæk Sabrina Præstevænget 257 . . . . . . . . . . . . . . Tannebæk Susanne Mølholmvej 26 . . . . . . . . . . . . . . . . Tarbensen Jens Hveddevej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarbensen Linda Birk Østergade 35 . . . . . . . . . . . . . . . . Tegltoft Helle Arnborgvej 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tegos Wieslaw Borgergade 42 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teilmann Kent Timlundvej 44 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tempo (bruno Nielsen) Hartvig Skramsvej 4 . . . . . . . . . . Terkelsen Eivind Brogaard Engebækvej 51 . . . . . . . . . . . Terlecka Justyna Præstevænget 257 . . . . . . . . . . . . . . . Teut Heidi Villavej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teut Heidi Villavej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teut Heidi Villavej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thangaraj Karthik Fjelstervangvej 26 E St . . . . . . . . . . . Therkelsen Anny Birret Engebækvej 10 . . . . . . . . . . . . . Therkelsen Frederikke Reinewald Sandfeldparken 65 . . Therkelsen Henrik Verner Præstevænget 24. . . . . . . . . .

97 19 15 50 97 19 15 50 21 76 50 47 42 74 98 88 42 75 74 31 22 13 63 23 22 75 16 32 30 25 90 64 22 90 26 32 97 19 83 45 29 10 52 94 30 12 77 40 20 71 17 90 97 19 81 25 21 45 98 24 20 87 79 71 29 91 87 62 41 59 73 86 20 98 67 74 42 77 78 25 27 12 54 47 28 25 07 52 97 19 80 62 75 34 73 70 34 10 82 04 42 78 86 34 24 80 37 59 23 28 07 95 53 76 06 13 75 34 70 64 40 25 69 36 50 71 67 40

Murerfirmaet Søren Thim ApS Møllegaarden 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thisted Thomas Søndergaardparken 13. . . . . . . . . . . . . Tholstrup Niels Jørgen Mågevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Tholstrup Niels Jørgen Mågevej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomasen Anna Grethe Hagen Silstrupvej 5. . . . . . . . . . Thomasen Berit Nr. Bredgade 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomasen Dorthe Johanne Nr. Bredgade 7 . . . . . . . . . . Thomasen Erling Præstevænget 255 . . . . . . . . . . . . . . . Thomasen Flemming Silstrupvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomgaard Svend Erik Bavnehøjen 7. . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Aase Fjelstervangvej 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Anders Benny Sønderlund Skovvejen 7 . . . . . .

126

97 19 16 97 20 75 49 19 97 19 82 31 24 23 82 31 30 71 64 68 97 19 25 48 60 65 09 38 75 34 70 61 30 71 66 48 97 19 13 88 30 82 69 33 40 20 87 43

Thomsen Anders Benny Sønderlund Skovvejen 7 . . . . . . Thomsen Anders Benny Sønderlund Skovvejen 7 . . . . . . Thomsen Anders Benny Sønderlund Skovvejen 7 . . . . . . Thomsen Anita Marie Sandfeldparken 31. . . . . . . . . . . . Thomsen Anna Møller Mågevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Arne Klintebakken 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Bente Fjord Egevej 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Bente Fjord Egevej 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Betina Klintebakken 53. . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Betina Klintebakken 53. . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Betina Klintebakken 53. . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Betina Klintebakken 53. . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Christian Mågevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Christian Mågevej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Elly Agnethe Birkemosevej 8. . . . . . . . . . . . . . Thomsen Elly Agnethe Birkemosevej 8. . . . . . . . . . . . . . Thomsen Emma Elkjær Godthaabsvej 3 . . . . . . . . . . . . . Thomsen Erik Møllegaarden 259 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Erik Højbjerg Solsikkevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Erik Højbjerg Solsikkevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Erik Kjær Fjelstervangvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Erik Kjær Fjelstervangvej 1 . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Erik Lykke Strøget 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Ernst Christian Borgergade 26 A . . . . . . . . . . . Thomsen Ernst Christian Borgergade 26 A . . . . . . . . . . . Thomsen Flemming Grene Blåhøjvej 30 . . . . . . . . . . . . . Thomsen Flemming Grene Blåhøjvej 30 . . . . . . . . . . . . . Thomsen Frederik Andreas Ø Døvlingvej 4 A . . . . . . . . . Thomsen Frederik Andreas Østergaard Døvlingvej 4 A . . Thomsen Frederik Andreas Østergaard Døvlingvej 4. . . . Thomsen Gitte Godthaabsvej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Grethe Enghaven 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Hans Kristen Østergaard Døvlingvej 6 . . . . . . . Thomsen Helle Hveddevej 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Helle Hveddevej 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Jack Elkjær Godthaabsvej 3 . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Jan Højmose Brinkevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Jan Højmose Brinkevej 12 . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Jens Engebækvej 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen John Baunsgaard Ollingvej 5 . . . . . . . . . . . . . Thomsen John Baunsgaard Ollingvej 5 . . . . . . . . . . . . . Thomsen John Baunsgaard Ollingvej 5 . . . . . . . . . . . . . Thomsen John Baunsgaard Ollingvej 5 . . . . . . . . . . . . . Thomsen John Baunsgaard Ollingvej 5 . . . . . . . . . . . . . Thomsen John Baunsgaard Ollingvej 5 . . . . . . . . . . . . . Thomsen John Baunsgaard Ollingvej 5 . . . . . . . . . . . . . Thomsen Julie Grene Birkemosevej 6 . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Jørgen Richard Engen 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Jørgen Viggo Fjelstervangvej 38 . . . . . . . . . . . Thomsen Kaj Bavnehøjen 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Karen Elisabeth Hovedgaden 19 . . . . . . . . . . . Thomsen Karl Peter Bavnehøjen 13 . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Karl Peter Bavnehøjen 13 . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Karl Peter Bavnehøjen 13 . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Knud Jernbanegade 198. . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Kurt B Ollingvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Kurt Baunsgaard Ollingvej 31 . . . . . . . . . . . . . Thomsen Kurt Baunsgaard Ollingvej 31 . . . . . . . . . . . . . Thomsen Kurt Grene Birkemosevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Lars Torben Klintebakken 36. . . . . . . . . . . . . . Thomsen Leif Søndergade 2 St . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Mads Vindelbo Bavnehøjen 53 . . . . . . . . . . . .

22 71 23 63 22 26 96 17 21 73 60 23 20 32 18 34 29 80 26 36 40 19 19 89 97 19 12 72 23 32 15 99 97 19 16 82 51 97 19 51 51 50 86 82 40 32 16 81 97 19 82 60 21 65 69 88 97 19 63 21 21 78 90 97 26 17 75 48 25 73 59 87 81 75 71 87 20 89 13 65 97 19 14 43 21 20 11 10 22 31 01 19 75 34 71 62 20 33 71 62 69 13 24 79 40 93 73 38 97 19 62 39 25 56 37 26 25 56 37 25 61 34 10 46 97 19 15 85 97 19 63 40 97 19 65 74 40 26 65 74 27 85 33 50 30 28 92 48 30 22 77 08 75 34 70 42 53 38 61 92 53 37 15 57 52 19 43 90 52 17 30 83 22 91 11 22 22 51 11 32 21 27 99 80 24 23 23 57 40 14 35 18 50 73 69 33 26 15 30 29 28 29 53 02 40 25 38 41 40 21 27 54 23 92 25 54 75 73 44 34 97 19 19 27 25 39 21 75 20 27 90 27 23 88 47 93 40 19 01 68 97 19 81 66 50 55 69 33


61 22 27 22 97 19 12 55 29 90 03 68 53 58 95 96 20 77 55 90 22 24 56 39 75 15 89 01 40 15 89 01 41 19 54 23 71 78 25 66 51 41 91 66 23 30 61 66 97 19 60 91 23 74 78 44 42 19 51 99 97 22 24 14 22 24 24 14 22 63 24 72 28 14 86 26 29 26 26 05 93 95 91 33 40 58 24 05 25 74 24 62 97 19 62 09 22 33 02 14 23 45 88 42 97 19 14 49 20 23 82 45 30 27 54 15 26 46 79 59 27 11 81 59 50 19 58 61 41 61 58 00 42 34 47 08 42 91 50 51 23 90 84 42 40 60 27 30 53 61 04 20 21 67 10 70 40 40 61 82 51 32 10 46 40 63 89 36 91 54 97 01 97 19 12 02 29 83 90 49 31 13 59 40 22 63 23 43 21 77 31 89 97 19 91 31 23 64 81 96 22 63 75 43 24 62 81 62 21 56 43 25 24 46 05 86 97 19 23 95 97 19 84 38 40 33 84 38 97 19 64 12 42 38 30 21 23 24 62 10

Troldhede Hallens Cafeteria v/ Tove Kølbæk, Idrætsalle 1, Troldhede . . . . . . . . . . . Truelsen Birgit Kirkeby Nørre Alle 12 . . . . . . . . . . . . . . . Truelsen Finn Nørre Alle 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Truelsen Finn Nørre Alle 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Truelsen Henrik Møllevænget 16 F . . . . . . . . . . . . . . . . . Truelsen Jette Vibeke Elme Alle 22. . . . . . . . . . . . . . . . . Truelsen Magne Elme Alle 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Træholt Emil Møllegaarden 155 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Træholt Grethe Skovvænget 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Træholt Peter Christian Kristiansen Skovvænget 22 . . . . Trælund Lissy Nygaard Egevej 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . Trøstrup Poul Jernbanegade 24 B . . . . . . . . . . . . . . . . . Tsanev Dimitar Mågevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turchak Maryna Ahornvej 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turchak Vladyslav Ahornvej 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tusindfryd Sandfeldparken 36a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tvede Erling Uwe Kirkepladsen 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tvede Erling Uwe Kirkepladsen 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tvede Jane Vibeke Rønsted Kirkepladsen 8 . . . . . . . . . . Tygesen Carsten Præstevænget 149 . . . . . . . . . . . . . . . Tømrerfirmaet Bent Lund A/S Vardevej 105 . . . . . . . . . . Tømrerfirmaet Bent Lund A/S Bukkærvej 5. . . . . . . . . . .

97 19 42 66 42 45 56 09 60 93 79 69 22 59 56 09 30 27 28 56 20 78 71 08 22 77 53 02 61 71 00 37 97 19 69 05 24 90 92 09 97 19 17 54 97 19 24 41 42 91 09 42 22 31 50 29 22 53 49 29 97 19 97 70 76 70 50 40 41 82 20 65 24 67 64 40 97 19 86 79 97 14 52 50 30 92 85 23

Tømrermester Jens Dalager Møllevej 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 64 55 11

U

Udbye Claus Buur Solsikkevej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Udbye Claus Buur Solsikkevej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Udbye Claus Buur Solsikkevej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Udbye Claus Buur Solsikkevej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Udbye Claus Buur Solsikkevej 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Udbye Grethe Buur Nørre Alle 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Udbye Grethe Buur Nørre Alle 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Udbye Jens Nørre Alle 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Udbye Jens Nørre Alle 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Udllejning v/ Anette Brinch Jensen Vardevej 150 . . . . . .

97 19 97 17 40 61 87 07 29 88 94 50 29 71 65 17 26 68 92 91 27 64 84 59 26 22 54 69 97 19 84 59 23 26 45 66 22 14 52 68

Ugeposten Brogårdsvej 7 6920 Videbæk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uhd Ann Serup Høgsvigvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uhd Ann Serup Høgsvigvej 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uhre Præstevænget 133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uhre Stein Erik Nederbyvej 3 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uhre Stein Erik Nederbyvej 3 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uhre Stein Erik Nederbyvej 3 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uhre Stein Erik Nederbyvej 3 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uldall Lillian Rønne Alle 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ungheanu Marin Solkrogen 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ungheanu Marin Solkrogen 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ungheanu Marin Solkrogen 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urbak Claus Bjerrum Vardevej 150. . . . . . . . . . . . . . . . . Urban Ruth Højbjerg Markvænget 8 . . . . . . . . . . . . . . . . Urban Ruth Højbjerg Markvænget 8 . . . . . . . . . . . . . . . .

97 19 10 07 42 67 63 06 29 67 18 85 40 84 96 16 40 58 86 16 22 97 01 77 22 90 39 96 22 66 81 62 23 21 84 22 53 81 79 27 42 51 35 79 20 99 46 13 60 16 88 31 61 88 97 70 22 55 84 71

Troldebyg Idrætsalle 5 6920 Videbæk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 66 03 04

127

borgere

Thomsen Margit Jernbanegade 190. . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Marie Sandfeld Alle 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Martin Vindelbo Bavnehøjen 53. . . . . . . . . . . . Thomsen Michael Fjord Kastanie Alle 25 D. . . . . . . . . . . Thomsen Mona Fruerbyvej 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Nick Elkjær Godthaabsvej 3 . . . . . . . . . . . . . . Thomsen Niels Viggo Rosbjerg Præstevænget 169 . . . . . Thomsen Niels Viggo Rosbjerg Præstevænget 169 . . . . . Thomsen Poul Burgdorf Bavnehøjen 119 . . . . . . . . . . . . Thomsen Preben Baunsgaard Elme Alle 21 . . . . . . . . . . Thomsen Sonja Burgdorf Søndergade 2 St. . . . . . . . . . . Thomsen Sonja Burgdorf Søndergade 2 St. . . . . . . . . . . Thomsen Sonja Fjord Skarrild Overbyvej 4 . . . . . . . . . . . Thomsen Sonja Fjord Skarrild Overbyvej 4 . . . . . . . . . . . Thomsen Tove Elise Præstevænget 169 . . . . . . . . . . . . . Thomsen-Mühlbrand Hanne Solsikkevej 21 . . . . . . . . . . Thomsen-Mühlbrand Hanne Solsikkevej 21 . . . . . . . . . . Thomsen-Mühlbrand Per Solsikkevej 21 . . . . . . . . . . . . Thomsen-Mühlbrand René Solkrogen 14 . . . . . . . . . . . . Thonsgaard Judith Elise Moselund Bavnehøjen 7. . . . . . Thorkildsen Carsten Skjernvej 133. . . . . . . . . . . . . . . . . Thorkildsen Carsten Skjernvej 133. . . . . . . . . . . . . . . . . Thorkildsen Carsten Skjernvej 133. . . . . . . . . . . . . . . . . Thorkildsen Gunner Åparken 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thorkildsen Lene Friis Skjernvej 133 . . . . . . . . . . . . . . . Thorsen Mona Irene Møllegaarden 145 . . . . . . . . . . . . . Thorsen Tonny Møllegaarden 145 . . . . . . . . . . . . . . . . . Thorsen Tonny Møllegaarden 145 . . . . . . . . . . . . . . . . . Thorup Daimi Brendstrup Klinten 19 . . . . . . . . . . . . . . . Thrane Annette Blåhøjvej 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thybo Louise With Vorgodvej 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tilsted Lene Skolegade 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Timm Johanne Kristine Sandfeld Alle 1 . . . . . . . . . . . . . Timm Werner Sandfeld Alle 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tjell Margrethe Klinten 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tjell Margrethe Klinten 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tjoelker Fouragehandel Bv Paarupvej 17 . . . . . . . . . . . . Toft Daniel Christian Vardevej 116 1. . . . . . . . . . . . . . . . Toft Gitte Egevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toft Kjeld Sdr. Ommevej 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toksvig Søren Hovedgaden 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toksvig Søren Hovedgaden 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tollund Betina Bodeholt Lindholm Plantagevej 2 . . . . . . Tomsen Margith Jernbanegade 190. . . . . . . . . . . . . . . . Torben Gram Blåhøjvej 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Torben Lyngsø Sandetvej 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Torben Mobil Grankærvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Torben Olav Mortensen Ronnumvej 3. . . . . . . . . . . . . . . Torkil Secher v/ Torkil Secher Skovbjergvej 13 . . . . . . . . Tougaard Ruth Schjerning Præstevænget 233 . . . . . . . . Tp Promont v/ Tommy Sig Poulsen Blåhøjvej 44 . . . . . . . Tranekær Inger Ollingvej 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tranekær Jens Peter Ollingvej 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . Tranekær Visti Ollingvej 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tranekær Guld Sølv Ure Nr. Bredgade 8 . . . . . . . . . . . . . Trillingsgaard Bjarke Møllevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trillingsgaard Bjarke Møllevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trine Falch Og Gejlbjergvej 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troelsen Karlo Paarupvej 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troelsen Karlo Paarupvej 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

U


V

Vaaben Rasmus Klintebakken 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 50 25 76 Vagn Lavstsen Blåhøjvej 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 36 40 91

Tandtekniker Jane Vagtborg Nygade 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................... Vandtved Ivan Fasanvej 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vang Kristina Arnborgvej 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vardevejens Kiosk ApS Vardevej 151 . . . . . . . . . . . . . . . Vardevejens Kiosk ApS. Vardevej 151. . . . . . . . . . . . . . . Vasile Liviu Nr. Bredgade 16 St . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedstedsen Gunhild Præstevænget 137 . . . . . . . . . . . . . Vedstedsen Gunhild Præstevænget 137 . . . . . . . . . . . . . Vedstedsen Lars Præstevænget 137 . . . . . . . . . . . . . . . Vedstedsen Lars Præstevænget 137 . . . . . . . . . . . . . . . Vedstedsen Lars Præstevænget 137 . . . . . . . . . . . . . . . Vedstedsen Peter Martin Bjelskou Møllevej 33 St th . . . . Vedstesen Jens Kristian Paarupvej 34 . . . . . . . . . . . . . . Vedstesen Peter Martin Bjelskov Møllevej 33 St th . . . . . Vedstesen Peter Martin Bjelskov Møllevej 33 St th . . . . . Veilands Janis Borgergade 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vejrup Michael Steen Møllevej 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . Veng Allan Agerskov Ollingvej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veng Jakob Agerskov Bjørslevvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . Veng Jakob Agerskov Bjørslevvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . Veng Jakob Agerskov Bjørslevvej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . Veng Jette Laursen Ollingvej 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veng Tommy Nordvang Gejlbjergvej 33 . . . . . . . . . . . . . Vermeulen Roland Diederik Blåkærvej 7. . . . . . . . . . . . . Vest Karsten Albækhedevej 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vesterager Astrid Klinten 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vesterager Ole Munkholm Klintebakken 104 . . . . . . . . . Vesterager Ole Munkholm Klintebakken 104 . . . . . . . . . Vesterager Ole Munkholm Klintebakken 104 . . . . . . . . . Vestergaard Astrid Kirkepladsen 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Berthel Marius Kjær Sdr. Ommevej 22 . . . . Vestergaard Ester Sønderbro 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Frank Bavnehøjen 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Jesper Sønderup Bækgaardsvej 9 . . . . . . . Vestergaard Jesper Sønderup Bækgaardsvej 9 . . . . . . . Vestergaard Jørgen Klintebakken 87 . . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Jørgen Dahl Klintebakken 87 . . . . . . . . . . . Vestergaard Jørgen Dahl Klintebakken 87 . . . . . . . . . . . Vestergaard Jørgen Dahl Klintebakken 87 . . . . . . . . . . . Vestergaard Jørgen Dahl Klintebakken 87 . . . . . . . . . . . Vestergaard Jørgen Dahl Klintebakken 87 . . . . . . . . . . . Vestergaard Jørgen Dahl Klintebakken 87 . . . . . . . . . . . Vestergaard Jørgen Dahl Klintebakken 87 . . . . . . . . . . . Vestergaard Jørgen Dahl Klintebakken 87 . . . . . . . . . . . Vestergaard Karen Kastanie Alle 29 A. . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Karen Kastanie Alle 29 A. . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Lone Birgitte Nelly Sdr. Ommevej 24. . . . . . Vestergaard M Møllegaarden 239 . . . . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Mads Blåhøjvej 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Marianne Møllegaarden 239. . . . . . . . . . . . Vestergaard Michael Sdr. Ommevej 28. . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Miriam Bækgaardsvej 9 . . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Nelly Malene Kjær Vestergaardsvej 22 . . . . Vestergaard Nelly Malene Kjær Vestergaardsvej 22 . . . .

Vagtlægen

borgere

V

128

97 19 13 93 70 11 31 31 53 69 79 59 60 45 53 43 20 51 52 28 97 12 40 84 43 20 83 02 28 40 81 73 22 96 81 73 40 55 76 28 22 14 61 73 21 17 51 73 32 20 73 99 24 63 56 28 51 86 79 82 23 93 69 95 26 24 82 25 24 65 77 91 22 38 81 17 81 65 53 86 22 57 53 86 21 65 22 81 21 46 99 96 22 86 68 66 28 55 44 38 40 58 11 94 97 19 13 51 42 64 09 29 42 18 66 94 41 90 00 05 97 19 66 87 52 23 12 26 97 19 19 75 97 19 17 58 93 85 82 20 51 90 03 88 97 19 19 46 40 25 52 77 22 77 15 87 22 39 13 26 22 30 76 34 22 20 19 19 21 48 49 55 21 30 09 55 21 30 09 44 97 19 17 72 29 45 21 72 60 52 21 49 97 19 24 23 97 19 62 21 20 26 74 23 53 29 72 09 61 77 03 88 97 19 64 51 53 63 51 16

Vestergaard Nelly Malene Kjær Vestergaardsvej 22 . . . . Vestergaard Peder Møllegaarden 239. . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Peder Randeris Møllegaarden 239 . . . . . . . Vestergaard Per Egevej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Poul Erik Fjelstervangvej 22 . . . . . . . . . . . . Vestergaard Poul Erik Fjelstervangvej 22 . . . . . . . . . . . . Vestergaard Poul Erik Fjelstervangvej 22 . . . . . . . . . . . . Vestergaard Poul Erik Fjelstervangvej 22 . . . . . . . . . . . . Vestergaard Poul Erik Fjelstervangvej 22 . . . . . . . . . . . . Vestergaard Poul Erik Fjelstervangvej 22 . . . . . . . . . . . . Vestergaard Preben Bekkasinvej 36 . . . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Simon Ølgod Clasonsborgvej 1 . . . . . . . . . . Vestergaard Susanne Dagmar Vardevej 162. . . . . . . . . . Vestergaard Thanja Bach Nørregade 8 . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Vagn Erik Klintebakken 77 . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Valther Clasonsborgvej 1 . . . . . . . . . . . . . . Vestergaard Valther Clasonsborgvej 1 . . . . . . . . . . . . . . Vestergård Helge Ollinghedevej 17. . . . . . . . . . . . . . . . . Vestergård Marie Enghaven 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vestergård Mathias Lund Blåhøjvej 64 . . . . . . . . . . . . . . Vestergård Mathias Lund Blåhøjvej 64 . . . . . . . . . . . . . . Vestersager Arne Jernbanegade 22 A. . . . . . . . . . . . . . . Vestersager Arne Jernbanegade 22 A. . . . . . . . . . . . . . . Vestersager Arne Jernbanegade 22 A. . . . . . . . . . . . . . . Viborg Dorthe Åparken 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Videbæk Gulvafslibning ApS Over Silstrupvej 3. . . . . . . . Vig Leif Mølholmvej 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vig Leif Mølholmvej 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vig Levente Zsolt Vardevej 142 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vig Sandor G. Møllevej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vig Sandor Gergely Møllevej 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vilhelmsen Lene Skjernvej 134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vilhelmsen Lene Skjernvej 134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Villadsen Karin Anette Hovedgaden 24 . . . . . . . . . . . . . . Villadsen Karin Anette Hovedgaden 24 . . . . . . . . . . . . . . Villadsen Lisbeth Klintebakken 81 . . . . . . . . . . . . . . . . . Villadsen Sofie Sloth Egevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Villadsen Sofie Sloth Egevej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Villekjær Esther Korsgaard Skolegade 13 . . . . . . . . . . . . Villekjær Orla Skolegade 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Villumsen Doris Ellinor S Klintebakken 114 . . . . . . . . . . Villumsen Henrik Secher Timlundvej 49 A . . . . . . . . . . . Villumsen Jørgen Overgaard Bavnehøjen 81 . . . . . . . . . Villumsen Jørgen Overgaard Bavnehøjen 81 . . . . . . . . . Villumsen Kirsten S Sdr. Ommevej 4. . . . . . . . . . . . . . . . Villumsen Peter Overgaard Ollingvej 18 . . . . . . . . . . . . . Villumsen Peter Overgaard Ollingvej 18 . . . . . . . . . . . . . Villumsen Peter Overgaard Ollingvej 18 . . . . . . . . . . . . . Viman Gabriel Ovidiu Vardevej 142. . . . . . . . . . . . . . . . . Vingtoft Per Klintebakken 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vingtoft Susanne Holde Klintebakken 29 . . . . . . . . . . . . Vingtoft Svend Ollinghedevej 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vingtoft Svend Ollinghedevej 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vingtoft Svend Ollinghedevej 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vingtoft Svend Ollinghedevej 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vingtoft Svend Ollinghedevej 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vinola Hair v/ Didde Jønsson Søndergade 19 . . . . . . . . . Vinskevics Guntars Vinkelvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vinskevics Guntars Vinkelvej 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vinter Simon Krogsgaard Østergade 20 C St th . . . . . . . Vissing Anna Enghaven 78. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vissing Ellen Martine Nørregade 11 22. . . . . . . . . . . . . .

28 73 30 80 97 19 24 23 21 63 62 23 41 17 40 60 97 19 18 28 30 33 01 63 21 33 23 57 21 26 62 45 21 13 53 89 20 49 53 49 52 82 88 96 27 57 94 03 29 68 37 60 21 13 51 50 40 61 51 81 97 19 63 91 23 43 03 58 97 19 16 06 97 19 24 88 97 19 62 76 24 27 03 12 97 19 15 69 51 27 10 39 24 21 35 99 93 88 72 80 97 17 32 45 97 19 81 65 23 60 80 45 32 21 24 96 88 13 31 88 31 61 91 41 51 88 83 75 24 93 13 94 96 98 20 09 29 20 19 56 42 17 19 48 28 93 95 43 28 26 41 18 51 53 62 71 40 25 28 60 29 44 04 28 53 79 19 59 21 17 44 05 20 27 19 28 97 19 61 45 97 19 13 99 40 61 05 44 28 70 95 99 53 35 89 25 40 25 27 55 25 66 87 75 97 19 20 72 40 82 08 72 29 28 39 72 27 83 00 75 27 83 00 74 24 23 44 41 42 21 63 81 42 20 17 00 28 71 17 65 97 19 17 07 97 19 12 57


Vissing Tina Klinten 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 63 21 93 Vissing Torben Klinten 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 50 14 43 Vissing Torben Klinten 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 63 19 63

Vistisen + Lunde Guldborgvej 1 7400 Herning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vitkovskyy Mykhaylo Vardevej 161. . . . . . . . . . . . . . . . . Vitkovskyy Mykhaylo Vardevej 161. . . . . . . . . . . . . . . . . Vitkovskyy Mykhaylo Vardevej 161. . . . . . . . . . . . . . . . . Viuf Britta Bjergevej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viuf Britta Bjergevej 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viuff Jes Hjort Rævehøjvej 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viuff Jes Hjort Rævehøjvej 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viuff Linda Møller Rævehøjvej 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vium Allan Østergård Skjernvej 118 . . . . . . . . . . . . . . . . Vium Allan Østergård Skjernvej 118 . . . . . . . . . . . . . . . . Vj Fragt Bjergevej 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vognmandsf. Klemen Transport ApS Skovvænget 2 . . . . Vries Jobertus Willem De Bjergevej 73. . . . . . . . . . . . . . Vujovic Dejan Brinkevej 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vujovic Jozefa Brinkevej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vædderen Jernbanegade 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vædderen v/ Bo Bundgaard Nielsen Sandfeldparken 43 Værens Jesper Bjørnkærvej 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Værksted Værksted Østerbro 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 12 52 44 22 77 98 09 20 77 42 66 20 66 25 46 51 16 95 74 24 24 79 26 61 33 44 44 30 95 95 50 50 95 24 25 35 12 80 28 27 37 22 68 97 19 86 00 25 20 99 99 60 18 92 15 97 19 28 54 51 89 19 05 97 19 11 90 27 50 96 09 30 71 38 10 24 24 27 51

Wind Pia Præstevænget 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wind Pia Majbritt Bach Præstevænget 37. . . . . . . . . . . . Wind Pia Majbritt Bach Præstevænget 37. . . . . . . . . . . . Wittenkamp Helle Mette Frifeldt Landsbyparken 16 . . . . Wittenkamp Kristian Elme Alle 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . Wittenkamp Steffen Frifeldt Elme Alle 32 . . . . . . . . . . . . Wolff Elin Teresa Lundgaard Vestervænget 14 . . . . . . . . Wolsing Anne Klinten 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Worm Frede Kristensen Sdr. Ommevej 11 . . . . . . . . . . . Worm Pia Trab Sdr. Ommevej 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wulff Lis Sønderbro 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wulff Lis Sønderbro 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wulff Lis Sønderbro 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wulff Lis Sønderbro 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wulff Lis Sønderbro 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wullum Amalie Wolsing Klinten 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . Wullum Per Ole Klinten 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wullum Per Ole Klinten 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyrle Annette Sig Vardevej 151 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Würtz Jørn Andersen Rønne Alle 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .

31 66 98 08 60 24 98 08 28 43 98 34 22 39 15 56 30 44 80 25 71 90 15 66 97 19 29 21 22 85 86 88 21 74 97 19 40 31 41 51 91 25 10 77 51 34 21 96 30 61 86 76 29 26 35 74 21 68 42 82 23 96 32 44 30 25 19 01 29 70 15 92 20 22 41 51 41 31 49 19

Y

Yigen Elif Brogade 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 47 40 94

W

60 21 47 07 50 33 28 59 81 44 09 24 28 25 59 94 28 34 60 48 60 48 26 45 25 71 71 31 22 63 30 20 26 20 10 24 23 30 87 87 23 47 04 88 23 82 82 96 97 19 27 35 97 19 27 30 64 66 42 15 64 66 60 17 29 25 65 85 97 19 21 05 20 87 21 05 61 16 72 16 20 71 98 31 32 13 87 46 21 45 96 57 30 69 72 16 51 29 87 14 23 43 31 71 60 16 25 49 60 14 25 49 75 32 34 12 97 19 84 60 25 13 72 91 20 73 42 54

Z

Zachariassen Målfrid Ronnumvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Zacho Charlotte Kathrine Bavnehøjen 79 . . . . . . . . . . . . Zacho Per Bavnehøjen 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zawadzki Pawel Sneppevej 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zebic Davor Engkrogen 2 C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zibradntsen Thommy Blåhøjvej 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . Zibrandtsen Thommy Egon Blåhøjvej 62. . . . . . . . . . . . . Zibrandtsen Thommy Egon Blåhøjvej 62. . . . . . . . . . . . . Zibrandtsen Ulla Beth Blåhøjvej 62. . . . . . . . . . . . . . . . . Zobbe Linda Vester Alle 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Æ

Ælmholdt Aase Sneppevej 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ælmholdt Mikael Nørgaard Arnborgvej 6 . . . . . . . . . . . . Ælmholdt Mikael Nørgaard Arnborgvej 6 . . . . . . . . . . . . Ælmholdt Tommy Velhustedparken 25 . . . . . . . . . . . . . . Ælmholdt Wagn-Ove Nørgaard Sneppevej 6 . . . . . . . . . .

Ø

Øhlenschlæger Bent Arne Bredgade 6 . . . . . . . . . . . . . . Øhlenschlæger Bent Arne Bredgade 6 . . . . . . . . . . . . . . Øhlenschlæger Bent Arne Bredgade 6 . . . . . . . . . . . . . . Øhlenschlæger Inger Marie Villavej 13 . . . . . . . . . . . . . . Øhlenschlæger Jan Stationsvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Øhlenschlæger Jens Sandfeldparken 81 . . . . . . . . . . . . Øhlenschlæger Peter Sandfeldparken 81 . . . . . . . . . . . . Øhlenschlæger Peter Sandfeldparken 81 . . . . . . . . . . . .

75 34 76 44 28 14 84 07 97 16 43 01 26 35 55 20 21 65 20 17 75 88 38 41 23 32 95 65 22 51 19 55 30 49 89 18 31 13 65 78

30 51 26 13 97 19 15 02 22 51 23 76 60 60 71 97 51 16 26 13

borgere

Wachonska Anna Weronika Tømmergården 18. . . . . . . . Wachonski Marcin Timlundvej 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wacker Tina Brinkevej 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Walles Vikarservice v/ Ernst Walter Poulsen Vardevej 108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wallin Maria Ramskov Solkrogen 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Wallin Michal Solkrogen 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wallin Michal Solkrogen 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wallin Michal Solkrogen 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weinkauf Kristian Sørensen Klintebakken 59 . . . . . . . . . Weinkauf Kristian Sørensen Klintebakken 59 . . . . . . . . . West Allan Nordfeldt Åparken 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Emilie Nordfeldt Åparken 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . Westenbroek John Paarupvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Westenbroek John Paarupvej 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Westenbræk John Paarupvej 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Westergaard Johnni Frifeldt Velhustedparken 17 . . . . . . Westrenen Amber Tammina Van Sandetvej 18 . . . . . . . . Weyergang Alice Møllegaarden 133 . . . . . . . . . . . . . . . . Weyergang Alice Plauborg Møllegaarden 133. . . . . . . . . Weyergang Anna Møllegaarden 203. . . . . . . . . . . . . . . . Weyergang Elin Kjærsgård Velhustedparken 27 . . . . . . . Weyergang Frank Skovbrynet 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weyergang Frank Skovbrynet 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weyergang Jørgen Møllegaarden 203 . . . . . . . . . . . . . . Weyergang Lene Susanne Præstevænget 20 . . . . . . . . . Weyergang Per Velhustedparken 27. . . . . . . . . . . . . . . . Wienstern Carina Vester Alle 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wienstern Kjell Åke Brandt Vester Alle 6. . . . . . . . . . . . . Williams Signe Vinkelvej 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Willumsgaard Helge Præstevænget 16. . . . . . . . . . . . . . Willumsgaard Mary Sdr. Feldingvej 49 . . . . . . . . . . . . . . Willumsgaard Mary Sdr. Feldingvej 49 . . . . . . . . . . . . . .

Ø 75 27 62 82 50 27 62 82 40 15 08 29 61 28 11 20 42 52 10 53 31 38 94 63 61 51 47 52 29 82 73 97

129


Øland Jan Møllegaarden 235 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ørbæk Kaj Præstevænget 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ørbæk Kaj Præstevænget 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ørbæk Minna Præstevænget 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ørregaard Corinna Fasanvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ørregaard Finn Sandfeldparken 87. . . . . . . . . . . . . . . . . Ørregaard Knud Sandfeldparken 13 . . . . . . . . . . . . . . . . Ørregaard Sigrid Jernbanegade 206 . . . . . . . . . . . . . . . Ørregård Sigrid Jernbanegade 206 . . . . . . . . . . . . . . . . Ørskov Birgitte Engen 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ørskov Birgitte Engen 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Øster Mogens Solbakken 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Østerbjergegård Opfomering ApS Kærhedevej 19. . . . . . Østergaard Alfred Bavnehøjen 77. . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Anders Vejelsigvej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Anne Marie Hjejlevej 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Bent Høgild Bjergevej 42 . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Gerda Fasanvej 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Hans Peter Møllegaardsvej 38 . . . . . . . . . . . Østergaard Hans Peter Møllegaardsvej 38 . . . . . . . . . . . Østergaard Jens Høgsvigvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Jens Høgsvigvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 53 45 78 25 77 82 75 22 26 09 42 97 19 82 75 97 19 29 66 97 19 11 66 97 19 11 88 22 93 49 62 97 19 10 75 53 80 97 22 28 44 08 37 86 40 40 39 97 19 85 91 97 19 11 76 96 51 18 00 23 60 59 49 97 19 88 38 61 68 68 13 97 16 44 47 29 22 63 30 61 78 23 11 61 77 09 02

Østergård John tømrerfirma Møllegaarden 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Peder Pagh Fasanvej 16. . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Peder Pagh Fasanvej 16. . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Susanne Aavænget 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Susanne Aavænget 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Trine Klintebakken 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Trine Klintebakken 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Trine Klintebakken 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergaard Trine Klintebakken 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . Østergård Britta Præstevænget 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Østerkjærhus Grete Kirsten Høy Landsbyparken 24 . . . . Østerkjærhus Rene Lycke Østergade 7. . . . . . . . . . . . . . Østervang Skovbrug I/S Hvedde Mosevej 6 . . . . . . . . . .

Å borgere

Ø

40 57 18 96 97 19 13 20 61 68 30 13 60 22 21 55 21 78 50 96 53 82 45 67 31 41 30 16 26 44 17 03 21 81 08 72 60 17 12 38 41 17 09 10 40 71 07 02 28 80 09 04

Aaes Ane Vera Rosengreen Skovvænget 7 . . . . . . . . . . . Aaes Ane Vera Rosengreen Skovvænget 7 . . . . . . . . . . . Aaes Per Hovedgaden 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aaes Per Hovedgaden 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aaes Søren Erik Skovvænget 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aaes Søren Erik Skovvænget 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aaes Søren Erik Skovvænget 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aagaard Dorthe Bekkasinvej 50 St. . . . . . . . . . . . . . . . . Aagaard Knud Skovsborgvej 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aalbæk Benjamin Bøndergaard Høgsvigvej 46 . . . . . . . . Aalbæk Ellen Høgsvigvej 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aalbæk Jonatan Bøndergaard Høgsvigvej 46 . . . . . . . . . Aalbæk Ove Høgsvigvej 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aalbæk Ove Nissen Høgsvigvej 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . Åskov Biler Møllegaardsvej 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aaskov Autolak v/ Allan Pedersen Sdr Feldingvej 26 . . .

29 80 88 90 28 57 41 05 28 55 05 19 21 83 33 42 97 19 63 10 51 49 99 37 29 73 10 52 41 12 15 62 97 19 63 69 29 85 90 09 61 28 61 22 28 73 90 09 97 19 90 09 29 85 74 09 21 73 09 23 97 19 42 50

Aaskov Gardiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aaskov Kanofart

97 22 06 60

Assingvej 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 58 91 04 Aaskov Rideklub Bjergevej 73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 71 91 54 Aaskov Vvs ApS Vardevej 160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 16 44 21

130

Aastrup Bjarne Bukkærvej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aastrup Bjarne Bukkærvej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aastrup Bjarne Bukkærvej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aastrup Bjarne Bukkærvej 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41 78 43 96 40 74 43 96 40 17 15 26 22 78 56 69


Hvem bor hvor Agersigvej

Arnborgvej

6933 Kibæk Kort: Q3 1 Madsen Betty 1 Madsen Benny 1 Madsen Peter 3 Jensen Rita 3 Jensen Jens 5 Kjærgaard Thomas

6933 Kibæk Kort: F5, R3 2 a Hansen Christian 2 a Padna Panida 2 b Mortensen Margit 2 b Mortensen Finn 2 b Mortensen Laurits 6 Pedersen Tina 6 Ælmholdt Mikael 7 Krøjgaard Anita 7 Langkjær Lars 8 Bak Gerda Ekspeditrice 8 Stefanyshyn Andrii 8 Bak Flemming Skovsgaard 9 Jeppesen René 9 Kristensen Dorte 10 Langkjær Else 10 Langkjær Anders 11 Knudsen Lise 11 Knudsen Svend 11 Knudsen Karin 12 Sørensen Ole 12 Rasmussen Annette 14 Graungaard Jacob 14 Graungaard Trine 15 Hansen Michael 15 Jensen Sara 15 Svarre Leslie 15 Jensen Johni 17 Larsen Svend 19 Neve Jette 19 Neve Erik 21 Lekh Oleksandr 21 Laulund Anne 21 Rudenko Vitalii 21 Rudnyk Vadym 21 Hrypa Taras 21 Laulund Jonas 21 Rudnyk Oleh 21 Laulund Jørgen 21 Tatarchuk Oleksandr 21 b Pedersen Mathilde 21 b Pedersen Mads 21 b Pedersen Hanne 21 b Pedersen Hans 23 Bøndergaard Ole 23 Bøndergaard Dorit

Ahornvej 7280 Sønder-Felding Kort: K4 2 Orluf Ida 2 Nielsen Peter 5 Petersen Erik 5 Pedersen Belinda 6 Kristensen Thomas 7 Jensen Inge 8 Johannesen Hanna 9 Mikkelsen Jens 9 Mikkelsen Susan 10 Jacobsen Veronika 12 Korytchuk Maksym 12 Sakevych Ganna

Albækhedevej 6933 Kibæk Kort: P4 1 Nielsen Pia 2 Nielsen Ninna 2 Nielsen Daniel 3 Bøndergaard Kurt 3 Bøndergaard Kirsten 5 Skjærbæk Christian 5 Skjærbæk Lasse 5 Skjærbæk Susanne 5 Skjærbæk Mette 7 Nielsen Doris 7 Vest Karsten 8 Johannesen Casper 8 Mc Guire 9 Enevoldsen Mogens

Alkhøjvej

6933 Kibæk Kort: Q4, Assing 5 Wilken Charlotte 6 Bergløv Kirsten 6 Bergløv Thomas 7 Nielsen Aage 7 Rahbek Jonna 8 Bøndergaard Henrik 8 Bøndergaard Marianne 8 Bøndergaard Mads 8 Bøndergaard Mette 9 Pilgaard Esben 9 Kristensen Trine 9 a Pilgaard Karla 10 Strand Charlotte 11 Bundgaard Herdis

Bundgaard Svend Sahl Benny Sahl Tobias Sahl Berit Madsen Henry Madsen Karen Jensen Sissel Jensen John Jensen Monica Jensen Dorthe Arntsen Arne Arntsen Dorte

Barslundvej Ulige nr. 1-7b 6933 Kibæk Ulige nr. 9-13 7330 Brande Lige nr. 7330 Brande Kort: S7 2 Nielsen Leo 3 Andersen Ejgil 3 Andersen Britta 3 Andersen Peter 4 Ventzel Kristian 4 Jensen Joan 5 Christiansen Johnny 5 Christiansen Marianne 7 Jespersen Vagn 7 Tonnesen Jonna 9 Svensson Maria 9 Jespersen Michael 11 Nielsen Grethe 11 Nielsen Eluf 13 Frøkjær Kristian 13 Nielsen Karin

Bavnehøjen 6933 Kibæk Kort: C3 1 Jørgensen Lis 1 Jørgensen Jørgen 3 Jensen Bent 5 Nissen Jesper 5 Nissen Otto 7 Thonsgaard Judith 9 Ludvigsen Dorthe 9 Ludvigsen Esben 11 Plauborg Niels 11 Plauborg Ruth 13 Thomsen Karl 13 Thomsen Birthe 15 Kristensen Else 17 Sørensen Birthe 17 Sørensen Gunnar 19 Elkjær Agnes 21 Jensen Helle 23 Jensen Inger 23 Jensen Benny 25 Laursen Helga 25 Laursen Bjarne 27 Feldborg Jeanet 29 Rønde Anna-Lise 29 Rønde Eilif 31 Pilgaard Anna

33 33 35 35 37 37 39 41 41 43 43 45 45 45 47 47 49 51 51 53 53 53 55 55 55 57 57 59 59 59 59 59 61 61 63 65 65 65 67 67 69 69 71 71 71 73 75 75 75 77 79 79 83 83 85 87 89 89 91 91 93 93 95 95 97 97 99 99 99 101

Jensen Lisa Jensen Thorbjørn Pedersen Jackie Hansen Jeanette Nygaard Karen Nygaard Jens Poulsen Majbritt Kristensen Jette Kristensen Jørgen Karlsen Bo Karlsen Runa Sørensen Lene Nielsen Kenneth Nielsen Leo Jensen Johanne Christensen Sven Lauridsen Kenneth Eskesen Bo Eskesen Iben Thomsen Mads Thomsen Kaj Vindelbo Katrine Mølgaard Bettina Ellgaard Gitte Ellgaard Peter Jensen Johannes Jensen Bente Hangaard-Evers Jonas Henriksen Connie Hangaard-Evers Lars Hangaard-Evers Casper Hangaard-Evers Mads Marinussen Ilse Marinussen Brian Møller Brian Vestergaard Hanne Vestergaard Frank Vestergaard Daniel Olsen Per Ormstrup Lenette Pedersen Karen Pedersen Holger Ormstrup Mogens Ormstrup Cathrine Ormstrup Inger Rørvig Grethe Mouridsen Arne Nielsen Litta Mouridsen Dian Christensen Marie Zacho Charlotte Zacho Per Jensen Ole Jensen Alice Sørensen Hans Møller Ellen Hansen Carl Hansen Birthe Voetmann Jesper Khorami August Pedersen Vibeke Pedersen Ann Nielsen Gitte Nielsen Kurt Schlie Hanne Schlie Jan Jensen David Jensen Joy Jensen Tom Pedersen Arvid

131

gader

6933 Kibæk Kort: Q3, Assing 1 Lilleøre Kirsten 1 Pedersen Roan 2 Stefansson Jon 2 Hroarsdottir Margret 2 Snæbjornsdottir Thorunn 3 Andersen Thorkild 3 Andersen Anni 4 Johansen Knud 5 Moesgaard Elly 5 Moesgaard Christian 7 Sørensen Peter 7 Sørensen Mads 7 Ringgaard Ida

Assingvej

11 13 13 13 15 15 17 17 17 17 21 21


101 103 103 105 105 107 107 109 111 111 113 113 115 115 117 117 119 121 121 123 127 127 129 129 129 131 131 133

Pedersen Gerda Jensen Benny Bukalo Helle Dahl Nina Dahl Birger Pedersen Eigil Pedersen Karen Vissing Anne Nielsen Finn Nielsen Kirsten Madsen Niels Rosbjerg Birthe Brødsgaard Kristian Brødsgaard Lene Ernstrøm Gitte Thomsen Allan Johnsen Lena Korsholm Anne Sandfeld Søren Pedersen Margit Knudsen Jakob Knudsen Louise Nøreng Britta Nøreng Kristian Nøreng Martin Rasmussen Grethe Rasmussen Erik Boisen Grethe

Bekkasinvej

gader

6933 Kibæk Kort: E4 2 Burgin Christopher 3 01 Bogdanova Eva 4 Jensen Ellen 6 Larssen Lisbeth 7 st Sørensen Thomas 8 Larsen Anita 10 Jensen Kasper 11 st Poulsen Helle 11 st Dam Mikael 13 st Gnjatic Sinisa 13 st Gnjatic Suzana 14 st Jensen Esben 15 01 Nielsen Ane 16 01 Andreasen Bent 17 01 Jensen Carl 18 01 Mortensen Alex 19 st Bouchiba Amine 20 st Kristensen Kristian 21 st Stigers Gert 22 st Hansen Jonatan 25 01 Lecki Lukasz 25 01 Lecka Justyna 26 st Laursen Linda 27 st Christensen Yrsa 28 st Mazrimiene Jurgita 31 01 Hansen Leif 32 01 Santanchai Naphat 32 01 Jensen Leif 33 01 Smidt Morten 35 st Christensen Chris 35 st Dyrvig Tina 36 st Olesen Marian 37 st Sørensen Trine 38 01 Møller Hanne 39 01 Poulsgaard Mia 40 st Lauridsen Rikke 42 st Christensen Henny 44 01 Larsson Arne 48 st Nielsen Kaj 50 st Rasmussen Tinna 52 01 Sellan Ranjinidevi 54 st Pedersen Ejner

132

56 56 58 60 62

st st 01 st st

Lindgaard Susanne Lindgaard Ole Jensen Svend Pedersen Ruth Pedersen Jens

Birkebyvej 7280 Sønder-Felding Kort: P5 2 Andersen Lilly 2 Andersen Camilla 3 Jensen Inge 3 Jensen Jens 4 Andersen Ulla 4 Andersen Bent 5 Klaaborg Marie 6 st Markovic Zivojin 6 st Lapsa Diana 7 Kristensen Jens 7 Kristensen Anne 7 Kristensen Jonas

Birkemosevej Ulige nr. 1-1b 6933 Kibæk Ulige nr. 3-9 7260 Sønder Omme Lige nr. 6933 Kibæk Kort: S7, Karstoft 1 Christensen Knud 1 Christensen Nina 1 Christensen Thomas 2 Christensen Jette 2 Christensen Frans 3 Hansen Anny 4 Kristensen Marie 4 Kristensen Ove 6 Madsen Leif 8 Thomsen Kurt 8 Thomsen Elly 10 Jensen Torben 10 Jensen Birgitte 10 Jensen Maria 10 Jensen Casper 10 Jensen Pernille 12 Nielsen Aksel

Bjergevej 7280 Sønder-Felding Kort: K4, P6 1 Custovic Vanja 1 Custovic Nada 2 Carstens Ulla 2 Carstens Carsten 3 Pedersen Per 3 Birkbak Birgitte 5 Dræby Anne 5 Dræby John 6 Christensen Else 7 Jensen Frank 7 Nielsen Lisa 8 Petersen Stella 8 Petersen Jesper 10 Kristensen Else 10 Kristensen Kurt 12 Jensen Lisa 12 Andersen Martin 14 Petersen Jonna 14 Petersen Henrik

18 18 20 20 21 21 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 26 26 32 34 34 36 36 38 38 38 40 40 40 41 41 42 43 49 49 55 55 73 75 75

a a b b c a a b b c d e

a a b

b

de

Bilgrav Ole Bilgrav Johanne Madsen Ejnar Jensen Ulla Perca Mihaela Eva Liviu Vasile Baskarada Ana Baskarada Miroslav Mohamud Ahmed Haber Marcin Haber Edyta Viuf Niels Viuf Britta Christensen Morten Juodiskyte Dovile Nielsen Marie Jensen Kent Jensen Stella Esbensen Hasse Jensen Annie Joensen Jan Holm Villy Holm Anna-Marie Pedersen Marie Jacobsen Karen Gress Waree Hansen Kristoffer Hansen Lene Hansen Mikael Jensen Anne Jensen Villy Østergaard Bent Fallesen Hans Nielsen Lisbeth Nielsen Peder Jensen Thomas Mikkelsen Lotte de Vries Callesen Knud Callesen Linda

Bjørnkærvej Karstoft, 6933 Kibæk Kort: S6, Karstoft 1 Svendsen Lilly 4 Jørgensen Ejner 5 Laigaard Gitte 5 Laigaard Lars 6 Sovic Mateja 6 Værens Jesper 7 Villadsen Vibeke 8 van der Leden 8 van der Leden 9 Møller Erna 11 Nielsen Trier 11 Brodersen Helle 12 Bos Adrianus Dionysius 13 Hansen Gitte 15 Andersen Søren 15 Andersen Helle

Bjørslevvej 6933 Kibæk Kort: P3 1 Lauridsen Benny 1 Lauridsen Else 2 Madsen Lars 2 Madsen Lone 2 Madsen Nanna 3 Madsen Yvonne

4 5 5 7 7

Reinewald Jette Thomsen Birgitte Thomsen Preben Veng Inge Veng Jakob

Blåbjergvej 7280 Sønder-Felding Kort: P6

Blåhøjvej Ulige nr. 1-77 6933 Kibæk Ulige nr. 79-81 7330 Brande Lige nr. 6933 Kibæk Kort: S6, Karstoft 1 Nielsen Jens 1 Nielsen Nittaya 3 Iversen Iver 5 Bødker Leif 5 Bødker Jytte 6 Hansen Brian 6 Kjær Charlotte 8 Paplauskaite Egle 8 Masiokas Laurynas 9 Madsen Minna 9 Madsen Aage 10 a Farion Mykhaylo 10 b Karpaiev Vladyslav 10 b Klubuk Taras 10 b Ludentsova Nataliia 12 a Szubert Lukasz 12 a Lawniczak Karol 12 a Woldanski Grzegorz 12 b Bugajski Mateusz 12 b Centkowski Tomasz 13 kl Malaniy Mariya 13 kl Syedanov Oleksiy 13 st Christensen Grete 13 st Christensen Poul 13 st Pedersen Per 13 01 Gajak Sylwia 13 01 Pietralski Michal 13 01 Tkachyk Volodymyr 13 01 Tkachyk Khrystyna 13 01 Rozewicz Tomasz 13 01 Rozewicz Gracjan 13 01 Bartkowiak Jakub 13 01 Rozewicz Robert 16 Rønhoff Tina 16 Rønhoff Mimi 23 Maibom Charles 24 Korsgaard Gert 26 Haahr Thomas 27 Haubjerg Leif 27 Haubjerg Jane 29 Johansen Marna 29 Johansen Rasmus 30 Thomsen Flemming 30 Hovmøller Ann 31 Seiersen Peder 32 Vestergaard Esther 33 Larsen Henning 33 Larsen Mette 35 Sørensen Carsten 36 Pedersen Ulrik 36 Jensen Julie 40 Lauridsen Pia 40 Lauridsen Jesper 41 Sørensen Betty 41 Sørensen Bent


44 44 45 46 49 49 49 50 50 51 52 52 52 52 53 53 56 56 61 61 62 62 63 64 64 64 64 65 65 66 66 66 67 67 68 70 70 73 73 73 75 75 77 77 79 79 79

b b b d

st st st

Poulsen Karoline Poulsen Tommy Knudsen Knud Raaballe Niels Slugaj Karolina Imo Walid Ibrahim Slugaj Krzysztof Petersen Niels Petersen Annalise Agerskov Dan Skals Johnny Skals Elin Andersen Mads Adamec Josef Olsen Bent Olsen Birte Bojars Andris Bojare Liena Hansen Eva Hansen Per Zibrandtsen Ulla Zibrandtsen Thommy Rønhoff Carsten Vestergaard Simone Christoffersen Lone Vestergaard Mathias Vestergaard Andreas Gram Eva Gram Torben Kokkenborg Simon Nygård Hans Kokkenborg Ester Jensen Tanja Sørensen Mads Jørgensen Peter Jensen Thomas Jensen Margit Hollmann Jesper Nielsen Niels Møller Anne-Mette Jensen Linda Jensen Ole Lavstsen Elly Lavstsen Vagn Løfstedt Søren Løfstedt Trine Løfstedt Anker

Blåkærvej

Borgergade 7270 Stakroge Kort: Q7 1 Lavstsen Børge 2 Madsen Jan

a

a b st st

a

st st 01

Ouichareon Ketsarin Ouichareon Phurit Lassen Oda Raksamruat Premrudee Poulsen Jørgen Nielsen Ove Nielsen Inga Juul Birgit Mortensen Jørgen Mortensen Liva Mills Christina Lundgreen Emily Johansen Dennis Johansen Betina Andersen Else Kristensen Svend Kristensen Anna Kjær Ingolf Nielsen Kim Collett Hanne Millere Egita Veilands Janis Thomsen Ernst Lund Tove Larsen Chutharat Larsen Carsten-Aage Daniel John Kaltoft Lars Hjelmroth Britta Andersen Renè Andersen Nancy Eriksen Ivan Nielsen Morten Hattens Nathja Andreasen Kim Hansen Egon Hansen Jonna Kristensen Kim Kristensen Panínguak Svendsen Frederik Christensen Katrine Johansen Birgit Arreborg Conny Degn Malou Peuker-Thomsen Danni Grzegorczyk Ernest Nielsen Martha Nielsen Iver Jensen Lis Jensen Aage Jensen Gregers Jensen Egon Jensen Klara Jensen Henning Sandgaard Asbjørn Jensen Pia Larsen Frede Hvam Benny Svarre Peter Svarre Ulla Sørensen Søren Sørensen Mathilde Pedersen Nicki Dupont Heidi Dupont Martin Wienholtz Ole Bülow Jeanne Bülow Johnny Pindbo Rene Jakobsen Anita Jakobsen Michael Jakobsen Sara Mauritzen Rene

Bredgade 7280 Sønder-Felding Kort: K3 4 b Matula Zbigniew 4 b Smoter Marcin 4 c Antoniuk Leniana 4 c Korobko Yevhen 4 c Kovalyk Nazariy 4 e Jespersen Jan 5 Poulsen Gitte 6 Øhlenschlæger Dennis 6 Øhlenschlæger Bent 7 Dyhr Annalise 7 Dyhr Karl 8 Kærgaard Anna-Lise kl Brochon Dennies 8 st Hansen Anna 10 10 01 Vestergaard Dennis 11 b Jensen Bjørn 11 b Jensen Sonja 11 c Bøjgaard Palle 12 st Bate Nicoleta 12 01 Memgaudis Robertas 12 01 Mortensen Ejnar 15 st Lysgaard Lars 15 01 Petermane Santa 15 01 Nielsen Patrick 16 Pop Eugen-Marcel 17 Christiansen Tonny st Rahbek Jacob 18 st Rahbek Anette 18 18 st Rahbek Sara 01 Rahbek Bodil 18 19 01 Dam Lars Kristian 01 Dam Berit 19 19 01 í Geil 02 Jensen Kenneth 20 21 st Bertelsen Kristoffer 01 Jensen Ann 21 21 01 Phokchaturat Renu 01 Sejrup Cecilie 21 29 Larsen Bjarne 29 Jensen Irene 30 Gaardsvig Karen 31 Modog Maria 32 Vari Anamaria-Mihael 32 Vari Ladislau 33 Gummer Dirk 37 Lindhardt Anna 37 Lindhardt Jørgen 40 Orluff Nicoline 40 Orluff Mathilde 41 Larsen Marianne 43 kl Puniskis Tomas 01 Kopyshau Fiodar 43

Brinkevej 6933 Kibæk Kort: F3 1 Mikkelsen Michael 4 Vujovic Jozefa 4 Vujovic Dejan 5 Lønne Egon 5 Lønne Karen 6 Pedersen Erik 6 Kristensen Mary 7 Simonsen Bernhard 7 Simonsen Ulla 8 Madsen Kirsten 9 Pedersen Mogens 10 Zalewska Izabela 10 Zalewski Bartlomiej 11 Linnet Marianne

12 12 13 13 14 14 16 16 16 16 17 17 18 18 19 21 22 22 23 24 24 25 25 26 27 27 27 27 28 29 32 32

Thomsen Jan Achermann Britta Pedersen Poul Madsen Ketty Andersen Mette Andersen Niels Galsgaard Johnni Galsgaard Jette Svenning Cecilie Galsgaard Jenni Ali Ahmad Leila Ghulamyar Najeebullah Jeppesen Brian Jeppesen Ina Jensen Inge Patmalniece Irina Frandsen Anne Frandsen René Hansen Sanne Bach Ruth Bach Natalie Kristensen Brian Hansen Birgit Schulian Susanne Frandsen Monica Gutheil-Alsen Alberthe Frandsen Alexander Gutheil-Alsen Amalie Jensen Ove Pedersen Annette Ravn Carl Ravn Olga

Brogade 6933 Kibæk Kort: E4 1 st Sørensen Daniel 1 st Nowicka Ewa 1 st Omachil Marcin 1 st Nowicki Artur 1 02 Laszlo Adela 2 01 Yigen Elif 2 01 Yigen Yasar 2 01 Yigen Mehmet 4 st Jensen Tove 4 st Jensen Hasse 5 Pedersen Birgit 5 Pedersen Knud 7 Kristiansen Alex 7 Kristiansen Vicki 7 b Callesen Agnete 8 a Grønbech Jack 8 b Al Mais 9 Nielsen Vilhelm 9 a Madsen Anna 9 a Madsen Bent 10 Johansen Henrik 11 a Sandfeld Dagny 11 a Sandfeld Ole 11 b Damgaard Elise 13 Kristensen Annemette 13 Jensen Lasse 15 Løhde Pia 15 Jensen Heine

Bukkærvej 6933 Kibæk Kort: Q3 6 Stræde Jens 6 Stræde Helle 7 Aastrup Bjarne

133

gader

Karstoft, 6933 Kibæk Kort: T7 1 Møller Søren 1 Buus Gry 2 Rasmussen Ejgil 2 Rasmussen Gerda 3 Emborg Conni 3 Emborg Ann 3 Emborg Erik 5 Emborg Kristine 6 Hansen Carsten 6 Nielsen Marianne 7 Schep Govert 7 Schep Aantje 9 Leijten Bart

3 3 4 5 9 11 11 11 13 13 14 14 15 15 17 18 18 20 21 21 22 22 26 28 29 29 30 30 31 33 33 34 35 35 35 36 36 37 37 38 38 40 41 42 42 42 43 43 45 45 48 49 49 50 51 52 52 53 55 55 56 56 57 58 58 61 63 63 71 75 75 75 77


7 9 9 10 10

Jensen Lise Sejr Ivan Sejr Inger Jensen Brian Jensen Jane

Bækgaardsvej 6933 Kibæk Kort: F3 1 Hansen Egon 1 Hansen Ruth 2 Kristensen Karl-Erik 2 Kristensen Minna 3 Ploug Jan 3 Andersen Helle 4 Christensen Ragna 4 Christensen Harry 5 Ahler Gitte 6 Wiborg Gitte 7 Anthonsen Inga 8 Madsen Inger 9 Vestergaard Jesper 9 Vestergaard Miriam 10 Hansen Karl 10 Hansen Kirsten 11 Lykke Tommy 11 Nielsen Ellen 13 Leed Karina

Bæktoftvej 6933 Kibæk Kort: R5 1 Nielsen Kirsten 2 Kilde Lene 2 Kilde Lars 6 Jensen Knud 8 Thomsen Julie 8 Buhl Torben

Bøgevej Skarrild, 6933 Kibæk Kort: Skarrild 2 Søndergård Niels 4 Borst Rosie 4 Klinkby Lasse 6 Kristensen Frands 6 Kristensen Gerda

3 4 4 6

Nielsen Jens Olesen Kurt Olesen Henry Sunesen Benny

Drongstrup Mark 7280 Sønder-Felding Kort: P5 3 Brix Niels 3 Brix Maja 7 Glavind Mette 7 Glavind Jens

Drongstrupvej 7280 Sønder-Felding Kort: P5 1 Pantiru Paul 1 Jensen Jørn

Døvlingvej Ulige nr. 6933 Kibæk Lige nr. 2-18 6933 Kibæk Lige nr. 20-22 7330 Brande Kort: S6 2 Taaning Søren 2 Taaning Ida 2 Taaning Kristina 3 Christensen Karl 3 Hisselholm Dorthe 3 Christensen Thomas 4 a Thomsen Irma 4 a Thomsen Frederik 5 Hansen Hans 6 Thomsen Kirstine 6 Thomsen Hans 9 Hyldgaard Jørn 9 Hyldgaard Britta 10 Rasmussen Linette 10 Eskildsen Flemming 12 Nedergaard Lisbeth 12 Nedergaard Rune 14 Møbjerg Torsten 14 Møbjerg Stine 16 Kristensen Randi 16 Kristensen Johnny 18 Kristensen Tanja 18 Kristensen Sven 20 Jespersen Bent 20 Jespersen Anna 22 Jespersen Marianne

Clasonsborgvej

gader

Karstoft, 6933 Kibæk Kort: R6 1 Vestergaard Valther 1 a Larsen Dorte 1 a Pedersen Mogens 3 Pedersen Jeppe

Dalgasvej 7280 Sønder-Felding Kort: P5 1 Andersen Janet 1 Andersen Freddy 3 Kjær Anne

134

Egevej 6933 Kibæk Kort: E5 1 Jørgensen Christian 2 a Sonne Johanne 2 b Nielsen Bjarne 2 b Nielsen Karen 3 Pedersen Hans 4 Kirkegaard Søren 4 Kirkegaard Maiken 6 Hasanovic Zekir 6 Hasanovic Enisa 7 Nielsen Line 7 Nielsen Søren

8 8 9 10 11 11 12 12 13 13 14 16 18 20

Vestergaard Per Vestergaard Gitte Jensen Gudrun Trælund Lissy Thomsen Jens Thomsen Bente Hansen Louis Sørensen Ann Kozachynska Ganna Kozacinskij Alfred Opacak Stefan Jørgensen Frank Hermann Connie Mouridsen Hilda

Elkjærvej 7280 Sønder-Felding Kort: J4 1 Kjærside Ingeborg 1 Kjærside Leif 2 Kristensen Ulla 2 Kristensen Knud 2 Lauridsen Svend 3 Kristensen Maren 3 Kristensen Erik 4 Nielsen Inger 5 Nielsen Jens 5 Madsen Inga 6 Andersen Birthe 7 Hansen Birthe 7 Hansen Hans 8 Jensen Christian 8 Jensen Asta 9 Johannesen Bodil 9 Johannesen Ove 10 Hansen Anna 12 Johansen Andreas 12 Johansen Hanna 12 Johansen Kirsten 14 Dalager Britta 16 Kristoffersen Michelle 16 Kristensen Brian 16 Kristoffersen Helene 18 Borch Sonja 18 Borch Alfred 20 Nissen Evelyn 20 Nissen Nis

Elme Alle 6933 Kibæk Kort: E5 2 Andersen Pia 2 Nielsen Michael 3 a Jørgensen Elsebeth 3 b Christensen Ragnhild 3 c Jeppesen Karl 4 Hansen Kim 4 Pedersen Tonie 4 Hansen Freja 7 Hansen Ivan 8 Siggaard Christian 8 Siggaard Eva 9 Sørensen Vera 10 Jessen Tenna 10 Jessen Henning 11 Hansen Dagmar 12 Jensen Mathilde 12 Josefsen Niclas 13 Christensen Torben 14 a Krogsgaard Orla

14 a 14 b 15 15 15 16 17 17 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 26 26 27 27 30 30 30 32 32 34 34

Krogsgaard Andreas Kejlberg Else-Marie Jørgensen Niklas Jørgensen Lars Jørgensen Winnie Jakobsen Elsig Ghulamyar Mubarakeh Ghulamyar Mahdieh Mortensen Tina Jensen Laura Jensen Ernst Pedersen Glenn Andersen Merete Thomsen Gitte Thomsen Preben Truelsen Jette Truelsen Magne Kristensen Ove Andersen Lis Lauritsen Diana Lauritsen Michael Sørensen Jørgen Nielsen Henrik Christiansen Heidi Johnson Britt Agerkvist Jan Brodde Bent Brodde Anni Brodde Lene Wittenkamp Kristian Wittenkamp Steffen Dahl Lone Dahl Niels

Energivej 6933 Kibæk Kort: F5

Engebækvej 7270 Stakroge Kort: Q7, Stakroge 3 Lübker Verner 3 Lübker Gunver 4 Nyholm Kaj 5 Overgaard Kjeld 6 Hansen Jørgen 8 b Lavstsen Niels 9 a Jensen Kent 10 Dam Allan Bruun 11 Hansen Erik 14 Blohm Inge 15 Christensen Daniel 17 Jørgensen Per 17 Jørgensen Somphan 18 Jørgensen Johnny 20 a Pedersen Michael 20 a Munch Anni 20 b Smedegaard Nick 20 b Smedegaard Henry 20 b Jensen Krista 21 a Madsen Eigil 21 b Nielsen Heinrich 21 b Nielsen Susan 21 c Dam Karoline Bruun 22 Bach Erling 23 Nyholm Henning 23 Nyholm Heidi 24 Nielsen Lene 24 Nielsen Leon 25 Dam Ivan Bruun


25 26 27 28 29 30 b 30 b 30 b 31 31 31 32 34 35 37 38 38 38 38 43 47 47 49 51 51 55

Dam Åse Finnerup Jensen Thue Engsig Vera Thomsen Jens Sørensen Bent Viuf Henrik Viuf Terese Nyholm Kirsten Kaltoft Jan Kaltoft Bent Kaltoft Sussi Christensen Ditte Jensen Victor Ottesen Heine Ottesen Selma van Schaik Anna-Maria van Schaik Cornelis van Schaik Michelle van Schaik Amy Østergaard Lasse Jeppesen Karen Jeppesen Hugo Madsen Per Terkelsen Eivind Terkelsen Dorthe Væsel Jan

Engen 7280 Sønder-Felding Kort: K3 1 Dalgaard Helle 1 Dalgaard Heine 3 Ramsing Allan 3 Ramsing Charlotte 9 Ørskov Birgitte 9 Thomsen Jørgen

Enghaven

Jakobsen Mette Lysdahl Lill Malaia Alina Pogrebenko Oleksandr Knudsen Jesper Kristensen Rene Ramachandra Kurukkal Sinnarajah Pirathipan Drabyk Stepan Zhuk Elena Mølhave Mette

Engholmvej 7280 Sønder-Felding Kort: K3 12 Kviesgaard Bent 14 Hansen Ninna 30 Førrisdahl Margit 32 Jensen Dagmar 42 st Pedersen Niclas 44 st Shiekho Shukry 48 Olsen Rita 52 st Pedersen Mette 52 st Pedersen Maja 54 Frølund Lilly 56 Riis Lena 58 st Andersen Mathias 58 st Andersen Uusaqqak 58 st Andersen Rakel 60 Nadjaks Mareks 62 Zielinski Sylwester 62 01 Thomsen Christina

Engkrogen 6933 Kibæk Kort: C5 1 a Jeppesen Dorte 1 a Jeppesen Kira 1 b Moesgaard Brian 1 b Knudsen Michelle 2 a Nielsen Connie 2 b Byskov Ruth 2 c Lukic-Bardak Drago 2 c Lukic-Bardak Radmila 4 Kristiansen Hans 4 Kristiansen Mary

Erhvervsparken 7280 Sønder-Felding

Europavej 7280 Sønder-Felding Kort: N1, P5

Fabriksvej Enghavevej 7280 Sønder-Felding Kort: K4 2 Sørensen Astrid 2 Sørensen Børge 4 Poulsen Sebastian

7280 Sønder-Felding Kort: K3 4 Jensen Claus

Fasanvej 6933 Kibæk Kort: F4 2 Egeberg Mette 6 Ørregaard Jan 6 Ørregaard Corinna 8 Larsen Jørn 8 Larsen Tina 10 Jensen Danni 12 Gottenborg Anne-Margrethe 12 Gottenborg Egon 13 Poulsen Joachim 13 Pedersen Heidi 13 Poulsen Kaj 14 Hareskov Ankjær 14 Hareskov Lily 15 Svendsen Henning 16 Østergaard Gerda 16 Østergaard Peder 17 Jørgensen Jette 17 Poulsen Erling 19 Hansen Inge-Lise 21 Nielsen Bente 21 Nielsen Ole 23 Madsen Knud 23 Madsen Ulla 25 Lenbroch Tobias 25 Lenbroch Camilla 25 Vandtved Ivan

Fjelstervangvej 6933 Kibæk Kort: D2, Q2 1 Thomsen Erik 2 Hansen Brian 3 Stenberg Karin 3 Stenberg Ejler 4 Høybye Jan 4 Høybye Rune 6 Bessmann Kenneth 6 Andersen Inge 8 Røyen Bo 9 Andersen Kirsten 9 Andersen Vagn 10 Popov Igor 10 Hordiyuk Tetyana 11 Jensen Oda 11 Jensen Ejvind 12 Josefsen Janet 12 Kristensen Michael 14 Mikkelsen Sanne 14 Mikkelsen Kim 16 Sørensen Bent 16 Sørensen Edel 18 Rasmussen Alex 18 Rasmussen Lis 20 Bolesen Helle 20 Sørensen Jens-Axel 22 Vestergaard Poul 22 Vestergaard Annette 24 Larsen Carl-Christian 24 Larsen Rita 26 a Thomsen Kamilla 26 b Hansen Lisbeth 26 c Kristensen Mark 26 d Madsen Allan 26 e Thangaraj Karthik 26 f Bæk Marianne Munk 26 g Maryniak Krzysztof 26 g Maryniak Grzegorz 26 g Jagodka Malgorzate 26 l Madsen Gert

26 26 26 30 34 34 36 36 36 36 38 38 52

Nielsen Belinda Jensen Frank Jensen Niels Mortensen Johnny Eskelund Emma Mortensen Evan Sørensen Kasper Sørensen Natasja Sørensen Karen Sørensen Claus Thomsen Aase Thomsen Jørgen Stamm Freddy

Fjelstrupvej 6933 Kibæk Kort: P2 1 Nielsen Gunnar 1 Nielsen Margit 2 Navntoft Patrick 2 Navntoft Martina 3 Flensborg Oskar

Fruerbyvej 7280 Sønder-Felding Kort: L4 1 Pedersen Jørgen 2 Pedersen Lenette 2 Pedersen Kim 3 Kristensen Benni 3 Thomsen Mona 4 Lassen Brian 5 Nielsen Jytte 5 Nielsen Jens 6 Nielsen Britt 7 Nielsen Erik 7 Nielsen Edith 8 Eriksen Lasse 9 Jørgensen Nicolaj 9 Jørgensen Charlotte 10 Madsen Bjarne 10 Madsen Jytte 11 Forrest Sara 11 Nielsen Niels 13 Jensen Jens 14 Flykt Vita 15 Rabjerg Anita 15 Rabjerg Thomas 17 Christensen Villy 17 Christensen Alice 19 Siaulys Aurimas 19 Memgaudis Donatas 19 Memgaudiene Vaida 21 Ager Lone 21 Rasmussen Carsten 21 Ager Rikke 21 Ager René 23 Hansen Esther 23 Hansen Poul 25 Riisberg Lene 25 Frandsen Hans

gader

6933 Kibæk Kort: D4 2 Hansen Esther 4 Jakobsen Inga 42 Thomsen Anna 44 Rahbek Lilly 46 Kousgaard Christa 48 Laursen Elise 48 Laursen Thorkild 50 Kylkjær Benny 52 Rasmussen Irma 54 Mortensen Anker 56 Pedersen Grethe 60 Mikkelsen Elisabeth 66 Jensen Elvira 68 Pedersen Erik 68 Pedersen Ellen 70 Vestergaard Marie 74 Bang Jytte 76 Jensen Anne 78 Vissing Anna 82 Pedersen Ely 84 Nielsen Bodil

6 8 10 10 14 18 20 20 22 22 26

Gammelmarksvej 7280 Sønder-Felding Kort: P5 1 Kristensen Judith 1 Kristensen Erik 3 Lindgaard Linda

135


3 3

Andersen Benny Sørensen Cecillie

Gejlbjergvej Skarrild, 6933 Kibæk Kort: S5, Skarrild 31 Hansen Elin 31 Hansen Orla 33 Veng Tommy 33 Kousgaard Heidi 34 Christensen Liselotte 34 Christensen Stig 36 Møller Henrik 36 Møller Karin 36 Sørensen Peter 38 Falch Anna-Margrethe 38 Simonsen Carsten 39 Christensen Lene 39 Christensen John 39 Christensen Andreas 44 Petersen Michael 44 Petersen Gitte 48 Hansen Finn 50 Sørensen Rene 50 Christensen Brian

Gildsigvej 6933 Kibæk Kort: Q3 2 Nielsen Kristina 2 Nielsen Henning

Gl Skolevej 7280 Sønder-Felding Kort: P5 3 Kristensen Jens 3 Kristensen Helene 7 Andersen Ruth 7 Andersen Ole 9 Kristensen Robert 9 Kristensen Dorthe 11 Hansen Hans 11 Hansen Joan 11 Hansen Frederik

Godthaabsvej 7280 Sønder-Felding Kort: K4 1 Gaardsvig Kristian 1 Gaardsvig Gudrun 2 Kjær Aase 2 Kjær Gunner 3 Thomsen Jack 3 Thomsen Nick 3 Thomsen Gitte 4 Hansen Helga 5 Mosgaard Erling 5 Ferslev Maj-Britt 6 Pedersen Helene 6 Pedersen Henning 7 Jensen Knud 7 Larsen Anni

3 4 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 12 13 13 14 19 19 19

Christensen Per Pedersen Kurt Petersen Anette Lyngholm Lars Lyngholm Susanne Pall Erika Thomsen Mette Lungu Adrian-Florian Bolesen Robert Bolesen Else Jensen Anders Charoenchai Duangjai Jakobsen Marianne Jakobsen Thomas Jensen Johannes Derdzinski Slawomir Rokitnicka Izabela Barslund Bjarne Barslund Betty Hvid Helga Jørgensen Henrik Jørgensen Amalie Jørgensen Birgitte

Hedebyvej Ulige nr. 1-3 6933 Kibæk Ulige nr. 5-5 7280 Sdr. Felding Lige nr. 2-8 6933 Kibæk Lige nr. 10-14 7280 Sdr. Felding Kort: O5 1 Pedersen Bo 1 Pedersen Betina 1 Pedersen Kåre 3 Pulturs Agnis 3 Pulture Ilze 4 Jensen Flemming 4 Jensen Mathilde 4 Jensen Mina 5 Sørensen Birthe 5 Sørensen Jens 6 Sarca Nicolae 8 Jensen Bjarne 10 Bak Simon 10 Jakobsen Diana 12 Bonde Jakob 12 Hansen Vibeke 14 Jensen Karen 14 Jensen Jens

Guldbjergvej 6933 Kibæk Kort: R2 1 Ørskov Kathrine 1 Helsinghoff Kim 2 Christensen Anja 2 Andersen Lars 5 Rask Doris 5 Graversen Poul

Hedegaardsvej 6933 Kibæk Kort: E6 2 Andersen Katrine 2 Christensen Henrik 4 Mathiasen Jan 4 Mathiasen Natalja 6 Nielsen Lars

Grankærvej Glentevej 6933 Kibæk Kort: F4 1 Christiansen Helle 1 Christiansen Poul 4 Jensen Jimmie 4 Nielsen Helle 5 Pedersen Kimie 5 Nielsen Mathias 6 Schjødt Helle 6 Schjødt Kim 7 Jakobsen Verner 7 Jakobsen Marna 8 Hansen Mark 8 Hansen Erik 10 Kjærgaard Inge 12 Sørensen Eugenie 14 Christensen Asta 14 Christensen Arne

Gl Høgsvigvej

gader

7280 Sønder-Felding Kort: K4 1 Simonsen Gerda 2 Rasmussen Nanna 3 Jørgensen Rasmus 3 Jørgensen Brian 3 Jørgensen Henriette 4 Dørslund Karen-Inger 6 Jensen Thorkild 6 Jacobsen Rosemarie 8 Jensen Gert 8 Jensen Birgit

136

6933 Kibæk Kort: R3 1 Nielsen Erik 1 Nielsen Jonna 2 Lungu Ciprian 2 Iacob Georgiana-Jenic 2 Popovici Angelo-Florian 2 Andrei Stefan-Miral 2 Chise Bogdan 3 Hansen Amalie 3 Hansen Birthe 3 Hansen Søren 4 Jensen Torben 4 Jensen Chanette 5 Sahlholdt Camilla 5 Sahlholdt Morten 6 Holm Betty 6 Holm Verner 8 Kristiansen Lis 8 Kristiansen Flemming 10 Mogensen Jørgen 10 Mogensen Grethe

Grønnegade 6933 Kibæk Kort: E5 1 Jeffcoat Victoria 1 Andersen Simon 2 Nielsen Leif 2 Nielsen Jonna 2 a Bæk Nina Astrid 2 a Bæk Søren Landmand 2 b Christensen Bo 2 b Georgieva-Christensen Albena

Harreskovvej 6933 Kibæk Kort: G3, R2 4 a Holm Morten 4 a Holm Joan 4 a Holm Simon 4 c Olesen Christian 4 c Olesen Michael 6 Weinreich Louise 6 Jensen Henning 8 Sørensen Hanne 8 Sørensen Keld 10 Eriksen John 10 Eriksen Ella

Hartvig Skramsvej 7280 Sønder-Felding Kort: K5 2 Johansen Annette 2 Johansen Niels 5 Jensen Sonja 5 Jensen Bent 8 Kristensen Ole 10 Petersen Jytte 10 Petersen Henning 12 Bak Ole Holmgaard 12 Pedersen Inge

Hesselvigvej Skarrild, 6933 Kibæk Kort: S4 1 Nielsen Hanne 2 Bertelsen Gunhild 2 Bertelsen Aage 10 Meineche Ghita 10 Meineche Lasse 10 Meineche Bruno

Hjejlevej 7280 Sønder-Felding Kort: K2 1 Thomsen Jesper 2 Jakobsen Poul 2 Jakobsen Jonna 3 Kristensen Arne 5 Grau Mikkel 6 Østergaard Anne 7 Kristensen Gert 9 Lund Inge 9 Lund Peder 11 Hansen Holger 13 Andersen John 13 Andersen Kirsten 15 Jensen Inga 17 Pedersen Lene 17 Nielsen Karsten


Holm Parken Skarrild, 6933 Kibæk Kort: Skarrild 3 Hansen Henny 7 Aaes Per 9 Hansen Helga 11 Damgaard Kathrine

49 51 53 53 53 57

Steffensen Jette Christensen Tove Jensen Heidi Hjuler Mike Andreasen John Lauesen Poula

Hovenvej Hovedgaden

7270 Stakroge Kort: Q8, Stakroge 1 Pedersen Ea 1 Simonsen Josefine 8 Sørensen Lene 8 Sørensen Arne

Hvedde Mosevej 6933 Kibæk Kort: R3 2 Kristensen Søren 2 Kristensen Ellen 2 Kristensen Johanna 4 Teodorescu Constantin 4 Nielsen Carl 6 Bøndergaard Torben 6 Jørgensen Karina

Hveddevej 6933 Kibæk Kort: R4, Skarrild 1 Møller Karl 1 Christensen Gitte 2 Lundgaard Ann 2 01 Lundgaard Britta 4 Svensen Allan 4 Svensen Jette 5 Pedersen Kenneth 6 Nordstrøm Ivan 7 Jensen Kaj 9 Pedersen Børge 10 Iversen Nana 10 Pedersen Glenn 12 Thomsen Helle 16 Kjærsig Svend 18 Jensen Inge-Lise 18 Jensen Ivan 19 Nielsen Inge 19 Nielsen Hartly 20 Pedersen Kristoffer 20 Madsen Gitte 29 Adamsen Egon 29 Jensen Inga 30 Jensen Else 30 Jensen Leo 31 Tarbensen Jens 32 Kjær Kirstine 32 Kjær Kristian 33 Heesgaard Erik 33 Heesgaard Bente 33 Heesgaard Rasmus 34 Olesen Inger 34 Olesen Jens 35 Nielsen Jens 35 Nielsen Anette 38 Pedersen Kurt 39 Rahbek Leo 39 Rahbek Lisbeth 43 st Koval Vitalii

st st st 01 01 01 01 01 01 01

Martyniuk Olha Aanei Ionel-Laurentiu Tereshchuk Volodymyr Stanciu Florentina-Lari Zamfir Elena-Claudia Stanciu Ioan-Sorin Nebozh Oleksandr Zamfir Valentin Berehova Iryna Tabarcea Maria-Theona

Ilderhede Kirkevej 7270 Stakroge Kort: Q7 1 Jensen Iver 1 Jensen Birgitte 3 Giltoft Jesper 3 Giltoft Helle

Ilderhedevej Høgsvigvej 7280 Sønder-Felding Kort: J5, O6 1 Møller Jørgen 3 Jensen Leif 3 Jensen Brita 4 Østergaard Jens 4 Jensen Jane 4 Hvid Stella 5 Olesen Paw 6 Hartvigsen Gert 6 Hartvigsen Tinne 7 Podolianets Andrii 7 Podolianets Olena 8 Gajic Kristina 9 Engslund Frank 9 Engslund Karin 9 Engslund Anneli 10 Hansen Danni 12 Jensen Erik 12 Jensen Birthe 13 Christiansen Morten 13 Christiansen Elsebeth 14 Jørgensen Paul 14 Jørgensen Anna-Marie 16 Vinther Eskil 16 Vinther Marjun 18 Uhd Ann Serup 18 Ka Ka Yi 18 Uhd Per Serup 20 Marinussen Rikke 20 Marinussen Lars 44 Hansen Niels 44 Hansen Bente 46 Aalbæk Ove 46 Aalbæk Benjamin 46 Aalbæk Ellen

Højgaardsvej Karstoft, 6933 Kibæk Kort: S6, Karstoft 2 Jakobsen Bjarne 2 Jakobsen Kirsten 2 Jakobsen Annemette 3 a Rahbek Elena 3 a Schmidt Henrik 3 a Schmidt Lise 4 Pedersen Ove 4 Pedersen Laila 5 Bredvig Christian 5 Bredvig Hanne 6 Andersen Vagn 7 Mouritsen Steen 10 Daemen Rudolf 10 Daemen Maria

7270 Stakroge Kort: P7 1 Forrest Karin 1 Forrest Donald 2 b Andersen Vera 3 Jensen Rikke 3 Jensen Steen 4 Christensen Bo 4 Christensen Edel 5 Ottesen Orla 7 Davelaar Jeanette 9 Tang Knud 13 Andersen Lars 13 Andersen Inger

Industriparken 6933 Kibæk Kort: G3

Industrivej 7280 Sønder-Felding Kort: K6

Jernbanegade 6933 Kibæk Kort: D4 4 01 Poulsen Rosa 4 02 Abildskov Tim 6 kl Boesenbæk Natasja 6 kl Mikkelsen Alexander 6 01 Rahbek Lyudmyla 6 01 Hansen Rasmus 6 01 Frederiksen Marianne 6 01 Hartvigsen Søren 6 01 Frederiksen Henrik 6 02 Jensen Claus 6 02 Jensen Lærke 8 Kjærsig Eva 10 01 Jeffcoat Pauline 01 Nielsen Martin 12 12 01 Nielsen Alex 01 Andersen Mai 14 14 01 Dalby Tobias 01 Vestergaard Vagn 14 14 02 Petersen Leif st tv 16 a Bøg Tina 16 a st tv Jensen Jesper 16 b st th Baun Sarah 16 c Deloiu Ancuta 16 c Deloiu Traian 18 01 Nielsen Keld 18 01 Petersen Pernille 20 a Ringtved Niels 20 b Olsen Glenn 20 b Munkholm Josephine

gader

Skarrild, 6933 Kibæk Kort: Skarrild 1 Kølleskov Anni 4 Hangaard-Evers Erik 5 Bomholt Michael 5 Bomholt Helle 6 Pedersen Otto 6 Pedersen Eva 8 Pedersen Jesper 9 Madsen Mikael 10 Kristoffersen Jens 13 Jensen Jeanette 13 Jensen Jens 14 Gregersen Helene 14 Gregersen Gert 14 Gregersen Marius 14 Gregersen Malthe 16 Storm Raaja 17 Heesgaard Thomas 17 Hyllen Christina 18 Kjær Kirsten 19 Thomsen Jens 19 Thomsen Karen 01 Pedersen Daniel 20 01 Pedersen Torben 20 20 01 Pedersen Tina st Coste Viorel 21 21 st Coste Roxana 01 Nielsen Erik 21 22 Sprogøe Grethe 23 Hansen René 24 Villadsen Karin 25 Jakobsen Jens-Christian 26 Christensen Steffen 26 Pedersen Per 26 Kristensen Conny 26 Pedersen Maria 28 Iversen Mette 28 Iversen Jan 29 a Christensen Adriana 30 a Birkebæk Kristian 32 Stefansen Palle 32 Stefansen Maj-Britt 33 Jensen Lena 01 Nørgaard Danni 35 36 Toksvig Søren 36 Toksvig Eva st Nielsen Elin 38 st Nielsen Hubert 38 41 Nordstrøm Michael 41 Nordstrøm Jannie 42 b Pedersen Jørgen 43 Pedersen Carl 45 Pedersen Ingrid 46 Larsen Niels st Bundgård Jens 47 st Bundgaard Alice 47 47 a Bundgaard Kristian 48 Sørensen Niels 48 Sørensen Dagny 48 Mosek Dariusz 48 Kowalczyk Leszek 48 b Sila Dorte 48 b Sila Jerry

43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

137


22 a 22 b 22 c 22 c 24 b 26 26 26 28 28 28 30 30 32 32 172 176 178 180 182 184 186 188 188 190 192 192 194 194 196 196 198 198 200 202 204 206

Vestersager Arne Pedersen Kurt Madsen Lasse Madsen Annette Trøstrup Poul Avci Sihmehmet Avci Ann Avci Dogan Kristensen Michael Kristensen Nina Kristensen Niels Andersen Thomas Hansen Trine Jensen Erna Jensen Gunnar Madsen Eva Poulsen Anne Nørgaard Ruth Nielsen Else Nielsen Lars Bækgaard Gunhild Madsen Aase Kristensen Olga Kristensen Svend Thomsen Margit Vestergaard Karen Vestergaard Svenning Pedersen Preben Pedersen Margit Højmark Jonna Højmark Egon Thomsen Knud Thomsen Inge Nielsen Allan Alstrup Ragnhild Pedersen Lis Madsen Ole

Kaldalsvej Skarrild, 6933 Kibæk Kort: Skarrild 1 Frandsen Kresten 1 Frandsen Conny 2 Printsova Nevena 2 Prinzov Franz 3 Pedersen Knud 3 Pedersen Gitte 4 Burmeister Benjamin 4 Sprange Sandra 5 Dinesen Kirsten 6 Hansen Anna-Marie 7 Mortensen Ivan 8 Andersen Lena 8 Andersen Allan 9 Jakobsen Gerda 9 Jakobsen Svend 10 Jakobsen Ove 12 Holm Lykke 12 Hansen Thor

gader

Kastanie Alle 6933 Kibæk Kort: E5 1 st Marinussen Pernille 1 st Marinussen Dorthe 1 a Pedersen Aage 1 b Rubin Camilla 1 c Sørensen Anette 1 c Sørensen Kent 3 Barslund Helle

138

3 3 8 9 11 11 11 11 12 13 14 14 16 16 16 16 17 18 19 19 21 21 22 24 25 25 25 25 25 26 26 27 27 28 28 29 31 32 33 33 34 34 34 35 36 36 37 37 38 38 39

st st 01 02

a a a b

a b c d f

d e

a

Barslund Brian Barslund Mathilde Brygger Inge Sørensen Charlotte Andersen Marc Christiansen Annika Neve Jacky Jepsen Melissa Simonsen Axel Nyegaard Jannie Pedersen Poul-Erik Pedersen Gerda Kopczynska Danuta Kopczynski Dominik Kopczynska Anna Christensen Birthe Jørgensen Henny Kristensen Ingrid Madsen John Madsen Marcus Johannesen Claus Berthelsen Conny Jakobsen Thomas Pedersen Ella Kidde Lissy Kiel Per Jensen Gert Thomsen Michael Rahbek Karl Graversgaard Johnny Pedersen Tinne Madsen Otto Vestergaard Preben Pedersen Niels Pedersen Lilly Vestergaard Karen Jensen Lilly Andersen Henny Nielsen Daniel Kristensen Anne Petersen Jane Kristensen Michael Kristensen Kasper Rasmussen Peter Kylkjær Susanne Larsen Karsten Rasmussen Rye Rasmussen Pia Mathiasen Per Mathiasen Santa Jensen Bettina

Kastanievej 7280 Sønder-Felding Kort: K4 1 Andersen Knud 1 Andersen Inger 2 Karlsson Kamma 2 Scheldt Patrick 3 Helligsø Jette 3 Helligsø Julie 3 Helligsø Steen 4 Clausen Kurt 4 Clausen Helle 5 Ostersen Jens 5 Ostersen Else 6 Olsen Kirsten 6 Olsen Ejner 7 Rasmussen Andrea 7 Rasmussen John 8 Jørgensen Poul 8 Jørgensen Lissy

Kildevangen Skarrild, 6933 Kibæk Kort: Skarrild 1 Mikkelstrup Monika 1 Nielsen Ronald 2 Hansen Thomas 2 Hansen Marianne 4 Poulsen Ulrik 5 Jørgensen Rene 5 Kragh Anne 6 Skaanning Susanne 7 Pedersen Niels 7 Pedersen Conny 10 Mortensen Jeannette 14 Ruud Bjørn 14 Ruud Nathja

Kirkegaardevej 6933 Kibæk Kort: Q3, Assing 1 Langkjær Peter 1 Langkjær Hanne 2 Nøhr Henrik 2 Nøhr Heidi 3 Bøndergaard Jytte 3 Bøndergaard Peter

Kirkepladsen Skarrild, 6933 Kibæk Kort: Skarrild 3 Madsen Gerda 4 Sletten Nina 6 Ibsen Kristian 7 Kolster Jørn 7 Kolster Trine 8 Daabas Houssam 8 Mohammad Yasmin 9 Mikkelsen Lene 9 Mikkelsen Peder

Kirsdalvej 7280 Sønder-Felding Kort: P5 1 Madsen Lise 1 Madsen Peter 4 Jensen Lea

Klinkegaardsvej Skarrild, 6933 Kibæk Kort: R4, Skarrild 10 Lønne Preben 10 Lønne Gerda

Klintebakken 6933 Kibæk Kort: B3 1 Sunesen Knud 1 Sunesen Gytte 2 Sønderkjær Bodil 2 Andersen Kurt 2 Sønderkjær Kjeld

3 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 21 22 22 23 23 24 25 25 26 26 27 27 28 28 28 29 29 30 30 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 37 38 38 39 40 40 41

Jacobsen Ernst Jacobsen Inger-Lise Berwald Karin Berwald Jens Nielsen Joan Nielsen Aage Krogstrup Birgit Jensen Else Jensen Hans Hyldgård Carsten Persson Karina Andersen Peder Elley Jette Stigers Mathilde Stigers Susanne Stigers Morten Jensen Lisbeth Jensen Kurt Cordic Emina Cordic Enam Lauritsen Heine Lauritsen Malene Lauritsen Nicoline Bertelsen Lene Bertelsen Henning Overgaard Else Rahbek Bente Lysgaard Allan Wawrzyniak Tomasz Wawrzyniak Lidia Eichler Torben Eichler Sebastian Marinussen Rasmus Houensgaard Rebecca Bukalo Gurli Bukalo Poul Østergaard Trine Madsen Finn Meldgaard Rikke Koop-Jakobsen Rune Hjort Mette Kristiansen Henning Vinter Anne Jensen Mette Andersen Lars Madsen Niels Madsen Kirsten Mosegaard Else Mosegaard Erling Schmidt Elin Schmidt Thomas Schmidt Victor Vingtoft Susanne Vingtoft Per Jensen Lone Sørensen Alexander Sørensen Peder Sørensen Frederik Jeppesen Bodil Jeppesen Bjarne Jensen Karina Jensen Michael Ebbesen Kurt Ebbesen Kirsten Frandsen Helene Frandsen Torben Sørensen Birgit Sørensen Rasmus Thomsen Lars Dickow Lone Søegaard Kjeld Søegaard Birthe Rasmussen A Petersen Steen Petersen Gretha Christensen Gert


Christensen Jette Schrøder Per Schrøder Birgith Petersen Henny Rahbek Erna Nielsen John Nielsen Bodil Grgic Indira Grgic Senad Jensen Jens Jensen Ulla Madsen Anette Madsen Kim Søndergaard Cecilie Søndergaard Daniel Søndergaard Michael Hansen Willy Hansen Lisbeth Sørensen Karin Sørensen Helmuth Jørgensen Annette Jørgensen Karsten Thomsen Betina Thomsen Katrine Thomsen Jan Cordic Elvedin Cordic Arijana Nielsen Leif Gäth Yvonne Nielsen Claus Nygaard Helle Nygaard Niels Bach Birgitte Bach Jan Moesgaard Henrik Weinkauf Kristian Weinkauf Naja Jensen Rikke Boelsgaard Jørn Riis Tove Liebach Lise Pedersen Karen Klausen Mai Pedersen Inger Pedersen Lotte Evald Pia Christensen Morten Jørgensen Louise Gøtzsche Hasse Thomsen Ellen Thomsen Arne Andersen Leif Simonsen Connie Sørensen Poul Sørensen Susanne Knudsen Gerda Knudsen Villy Madsen Lars Madsen Anja Frahm Lis Frahm Holger Nielsen Ragnhild Nielsen Knud Madsen René Christensen Nadja Nielsen Søren Andersen André Andersen John Andersen Ruth Lassen Lillian Andersen Jørn Villadsen Lisbeth Pedersen Gunnar Pedersen Birgitte Pedersen Ditte Pedersen Flemming

84 85 85 86 86 87 87 88 88 90 90 92 92 92 92 94 94 96 96 98 98 98 100 102 102 104 106 106 108 108 110 110 110 110 112 114 116 116 118 118 120 120 122

Mortensen Birgit Jensen Frede Jensen Inger Jeppesen Christina Jeppesen Leon Vestergaard Anette Vestergaard Jørgen Boisen Annesofie Boisen Vibeke Johannesen Jette Johannesen Leif Arad Daniel Arad Boaz Arad Maia Arad Helle Jensen Lars Jensen Lone Søe Esther Børneh Søe Johannes Lund Hansen Solveig Hansen Michael Hansen Anna Knudsen Jens Modvig Ivan Hjortborg Lillian Vesterager Ole Hansen Martin Viese Anette Hindkjær Annette Hindkjær Michael Lund Kasper Lund Lone Lund Kenneth Lund Torkild Jakobsen Erna Villumsen Rasmus Bruhn Kirsten Nielsen Jan Andersen Niels Andersen Anette Nielsen Peter Bøttcher Karen Dons Henrik

Klinten 6933 Kibæk Kort: B4 1 Jensen Astrid 2 Olesen Villy 2 Pinnerup Anna 3 Bilgrav Henning 4 Madsen Peder 4 Madsen Nancy 6 Larsen Aage 6 Larsen Ruth 8 Pedersen Egon 8 Pedersen Ruth 9 Nørgaard Claus 9 Nørgaard Karina 10 Jensen Harly 10 Jensen Magda 11 Jørgensen Jørgen 11 Riis Anette 14 Rasmussen Willy 14 Rasmussen Hanne 15 Rasmussen Jan 15 Foged Mette 16 Vissing Tina 16 Vissing Torben 17 Wullum Per 17 Wullum Laus 17 Wolsing Anne 17 Wullum Karoline

17 18 18 19 20 20 20 20 21 21 21 23 23 23 24 24 24 25 25 27 27 29 29 31 31 31 31 32 32 32 32 33 33 34 34 35 35 36 37 37 38 38 39 39 39 40 40 41 41 41 42 43 45 45 46 48 48 50 52 54 56 56 58 58 58 60 60

Wullum Amalie Kristensen Carsten Madsen Jane Thorup Daimi Poulsen Erik Poulsen Lisbeth Poulsen Mai Poulsen Emma Mortensen Bent Mortensen Anne-Mette Mortensen Anne-Kathrine Hansen Benny Hansen Lone Hansen Emil Bylov Martina Bylov Heidi Bylov Brian Møberg Kenneth Jørgensgaard Vibeke Nielsen Michael Nielsen Charlotte Lange Jens Lange Annette Bonderup Jørgen Bonderup Sara Bonderup Birgitte Bonderup Simon Birkebæk Steen Birkebæk Martin Birkebæk Steffen Birkebæk Kirsten Pedersen Dorthe Pedersen Michael Ranch Charlotte Ranch Kim Gøttge Bente Madsen Mads Bjørnvig Kristin Madsen Karina Madsen Søren Joensen Georg Fagraklett Susanna Bæk Gitte Munk Hansen Peter Bæk Tina Dalbjerg Christoffersen Tim Christoffersen Heidi Iversen Lennart Iversen Cecilie Rasmussen Tina Kristensen Edith Olsen Betina Sørensen Alice Sørensen Preben Rasmussen Jens Kristensen Claus Kristensen Karl Bækgaard Esther Nielsen Lars-Henrik Brunhøj Kim Pallesen Michelle Pallesen Daniel Stevnhoved Steffen Stevnhoved Benny Stevnhoved Helle Bækgaard Jørgen Bækgaard Vibeke

Kærhedevej Ulige nr. 1-11 7270 Stakroge Ulige nr. 13-19 7280 Sdr. Felding Lige nr. 2-4 7270 Stakroge Lige nr. 10-14 7280 Sdr. Felding Kort: Q6, Sandet 1 Knudsen Ove 4 Jensen Niels 12 Kjær Vita 12 Kjær Hans 12 Kjær Linda 13 Andersen Heidi 13 Andersen Chris 13 Andersen Jenny 13 Andersen Mads 14 Hansen Poula 14 Hansen Frode 15 Bennedsen Caspar 15 Bennedsen Tilde 17 Søndergaard Morten 19 Lomholt Poul 19 Lomholt Anna

Laksestien Skarrild, 6933 Kibæk Kort: Skarrild

Landsbyparken 6933 Kibæk Kort: F3 1 Madsen Simone 3 Krogstrup Karina 5 Keselys Arunas 5 Kesele Vilma 6 Peter Ingrid 7 Madsen Poula 9 Skov Ole 10 Jensen Lita 11 Knudsen Karl-Aage 11 Knudsen Edith 12 Christensen Julie 14 Jensen Grethe 14 Jensen Hans 16 Wittenkamp Helle 18 Nielsen Hans 20 Nielsen Bent 20 Nielsen Else 22 Schjødt Sonja 23 Modvig Grethe 24 Østerkjærhus Grete 25 Svendsen Inger 26 Ploug Mogens 26 Ploug Anni 27 Pedersen Anna 28 Møbius Robert 28 Christensen Sandra 29 Lidegaard Kjeld 30 Olsen Kirsten 31 Mejer Berit 32 Jensen Ejnar 33 Frost Anne-Marie 34 Pedersen Lise 35 Borg Gurli 36 Andersen Birgit 37 Jensen Ghita 38 Johannesen Michelle 39 Aagaard Dorthe 40 Andersen Carsten 40 Hansen Maria

gader

41 42 42 43 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 49 50 50 51 51 52 52 53 53 53 54 54 55 55 55 56 56 57 57 58 59 59 60 61 61 62 63 64 65 65 66 66 67 67 68 68 69 69 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 77 77 78 78 78 80 81 81 82 82 84 84

139


41 41 43 45 47 47 49 53 55 55 57

Achermann Anna Achermann Vagn Rohde Tommy Nielsen Villy Ebbesen Aase Ebbesen Preben Mortensen Anny Sørensen Henrik Sørensen Ronni Mølgaard Christina Kjeldsen Christina

Lavlundvej Skarrild, 6933 Kibæk Kort: T5 1 st Børgesen K 5 Jouwstra Trijntje 5 Jouwstra Hein

Lyngholmsvej

Mosegaardsvej

Møllebyvej

Ulige nr. 7280 Sdr. Felding Lige nr. 2-8 7270 Stakroge Lige nr. 10-10 7280 Sdr. Felding

7280 Sønder-Felding Kort: O5 1 Jensen Susanne 1 Jensen Mads 2 Christiansen Erik 3 Jensen Arne 3 Jensen Jytte 4 Andersen Marianne 4 Andersen Vagn 5 Muijrers Hugo 5 Muzyka Dmytro 5 Kostiukevych Vasyl 5 Muijrers-Knops Linda 8 Nielsen Bodil 8 Nielsen Keld 8 Nielsen Cecilie

6933 Kibæk Kort: Q3, Assing 2 Nickelsen Lotte 2 Nickelsen Jesper 4 Kristensen Lars 4 Kristensen Malene

Kort: P7 1 Pedersen Lennart 1 Pedersen Bente 1 Pedersen Per 2 Pedersen Randi 2 Karstensen Allan 3 Svane Lars 3 Boysen Inger 4 Carstens Niels-Christian 6 Eriksen Kristian 8 Bendtsen Dorthe 8 Bendtsen Bjarne 10 Oppers Joost 10 Oppers van

Mosevej Lærkevej Lillevej Sandet, 7270 Stakroge Kort: Sandet 3 Andersen Gerda 6 Olik Wieslaw 6 Ozola Agate 6 Ozola Dina 16 Ry Karen 16 Andersen Stine 16 Andersen Henrik

7280 Sønder-Felding Kort: K2 1 Christensen Anders 1 Christensen Egon 3 Scheldt Johannes 3 Nytrup Thomas 3 Nytrup Birgitte 5 Henriksen Annette

Markvænget Lindevej 7280 Sønder-Felding Kort: J4 1 Jepsen Alex 2 Poulsen Maren 3 Rønn Camilla 3 Christensen Michael 4 Bjørslev Hans 5 Petersen Araya 5 Petersen Rune 5 Ibata Mai 5 Ibata Koravich 6 Pedersen Chanett 7 Løhde Christina 8 Pedersen Maria 9 Hjøllund Gitte 10 Madsen Christina

7280 Sønder-Felding Kort: K2 1 Pedersen Elly 3 Jensen Ingeborg 3 Jensen Alfred 5 Nielsen Mogens 6 Olsen Flemming 6 Olsen Inger 7 Kristensen Rene 7 Kristensen Janni 8 Larsen Johnny 9 Hansen Johannes 9 Hansen Solveig 10 Pedersen Bjarne 10 Pedersen Mathias

Miljøkrogen 7270 Stakroge Kort: Stakroge

Lupinvænget 7280 Sønder-Felding Kort: L2 1 Grønbæk Tage 1 Grønbæk Karla

gader

Lyager 6933 Kibæk Kort: G3 1 Holm Tomas

140

Mindsvej 7280 Sønder-Felding Kort: Q5 1 Bøjgaard Erling 1 Dinesen Conny 2 Stokholm Poul 2 Stokholm Morten

Skarrild, 6933 Kibæk Kort: Q4 1 Sørensen Finn 1 Sørensen Anette 1 Sørensen Christian

Mølholmvej 7280 Sønder-Felding Kort: K5 1 Vig Bodil Møller 1 Vig Leif Lagerforv 2 Jensen Anna 3 Düdenaite Irena 4 Amaritei Florentin 4 Amaritei Ionela 6 Ry Ry Birgit 7 Bertelsen Louise 7 Bertelsen Steffen 7 Bertelsen Helle 8 Madsen Frede 8 Madsen Ruth 9 Pedersen Lilly 9 Christensen Aksel 10 Henriksen Jytte 12 Christensen Anita 14 Jensen Per 14 Jensen Sofie 14 Jensen Britta 16 Lund Lis 16 Lund Verner 18 Pedersen Bodil 18 Pedersen Verner 20 Hansen Karsten 20 Hansen Kamilla 20 Hansen Lone 20 Hansen Daniel 22 Jensen Jesper 22 Kristensen Birgit 22 Jensen John 22 Jensen Morten 22 Jensen Dennis 24 Simonsen Lærke 24 Simonsen Leif 24 Simonsen Britta 26 Tannebæk Susanne 26 Nielsen Klaus

Mølledamsvej 7280 Sønder-Felding Kort: K5 2 Jeppesen Knud 4 Bülow Kim

Møllegaarden 6933 Kibæk Kort: G2 1 Vesterager Hanne 1 Vesterager Ulrik 3 Nielsen Flemming 3 Peters Henriette 5 Svendsen Sofie 5 Svendsen Marcus 5 Svendsen Randi 5 Svendsen Carsten 7 Lyhne Peder 7 Lyhne Ane-Lisbeth 9 Sørensen Søren 9 Sørensen Eva 11 Jensen Lasse 11 Jensen Michael 11 Jensen Ulla 13 Christensen Lasse 15 Nielsen Susanne 15 Nielsen Simone 15 Nielsen Heino 17 Frandsen Gitte 17 Frandsen Johnny 19 Rasmussen Christian 19 Rasmussen Inge 21 Helstrup Ingrid 23 Christensen Henning 25 Kristiansen Jørn 25 Kristiansen Grethe 27 Madsen Erik 27 Madsen Lis 29 Madsen Per 29 Mølgaard Tina 31 Vingtoft Egon 31 Thomsen Nicolai 31 Vingtoft Dorthe 33 Johannesen Flemming 35 Rahbek Søren 35 Rahbek Lone 35 Rahbek Mads 37 Larsen Karen 39 Nielsen Karen 41 Petkov Yavor 43 Bønnerup Karina 43 Korshøj Klaus 45 Gutheil-Alsen Kent 45 Gutheil-Alsen Marites 47 Ibsen Karsten 47 Ibsen Marcus 47 Ibsen Elisabeth 49 Henriksen Kim 49 Henriksen Marianne 51 Jakobsen Søren 51 Hansen Janni 51 Hansen Julie


Jacobsen Lene Andersen Agnes Andersen Henning Brahms Carsten Brahms Anna Frederiksen Ruth Pedersen Dina Pedersen Brian Jensen Winnie Jensen Joakim Jensen Simon Jensen Brian Andersen Børge Andersen Vita Sørensen Gerda Sørensen Knud Jespersen Ib Jespersen Helle Bech Poul Bech Birgit Callesen Herdis Callesen Svend Delic Elvira Delic Saudin Nors Susanne Nors Mikael Mouritsen Henriette Mouritsen Leo Lund Henning Lund Anne Østergård John Østergård Else Jensen Helle Conradsen Claus Johannesen Mette Johannesen Mike Madsen Aksel Hansen Jonny Ormstrup Niklas Ormstrup Henrik Sørensen Christian Rathkjen Sebastian Rathkjen Alexander Rathkjen Christina Pedersen Nadia Pedersen Kim Pedersen Inge Madsen Egon Madsen Hanne Mikkelsen Lone Mikkelsen Mads Mikkelsen Lars Jørgensen Lena Jørgensen Tony Larsen Kirsten Jensen Hans Jensen Else Hansen Elisa Hansen Henrik Jensen Kurt Jensen Helle Jensen Susanne Mortensen Niels Krogh Anders Krogh Karina Ramsing Jette Ramsing Carsten Sønderkjær Ingelise Sønderkjær Jeppe Sønderkjær Per Olesen Ole Kiel Gitte Marinussen Jytte Marinussen Kent Laursen Jonas Frandsen Dorthe

129 129 131 131 133 135 135 137 137 137 139 139 141 141 143 143 145 145 147 149 149 151 151 153 155 155 157 157 159 159 161 161 163 165 165 167 167 185 187 187 189 189 189 191 193 193 195 197 199 199 201 203 203 205 207 207 209 213 213 215 217 217 219 223 223 225 225 227 227 229 229 231 233 233 235 235

Eg

st

Pedersen Karen Pedersen Knud Nielsen Maibrit Nielsen Jørgen Weyergang Alice Kiel Claus Kiel Kristina Berwald Lene Berwald Rikke Berwald Erling Jespersen Lilly Jespersen Karl Mogensen Britta Mogensen Kim Kassentoft Jimmy Houborg Vinni Thorsen Mona Thorsen Tonny Meinhardt Ingrid Smith Sonja Berwald Karsten Buur Claus Buur Mona Holk Bodil Træholt Henriette Træholt Carsten Sangill Anni Sangill Aksel Aguirre Gonzalez Alexander James Bjerge Helle Bjerge Martin Rahbek Christian Jørgensen Uffe Jørgensen Bente Jakobsen Kristian Jakobsen Tove Eg Knud Frank Martin Hesselvig Sussi Borbjerg Camilla Borbjerg Per Borbjerg Vinnie Rohde-Zidan Stina Pedersen Karen Madsen Bjarne Larsen Jesper Frandsen Majken Petersen Ole Petersen Inge Ranch Edel Weyergang Jørgen Weyergang Anna Frederiksen Nina Jespersen Lene Jespersen Jens Jakobsen Karen Sandfeld Vibeke Sandfeld Jesper Laustsen Louise Bjerre Jeannie Bjerre Jakob Hesselvig Frede Jensen Christian Jensen Vinni Mogensen Allan Mogensen Linda Laursen Dorthe Laursen Preben Andersen Torben Andersen Connie Nielsen Niels Danielsen Hans Danielsen Helle Severinsen Jette Øland Jan

237 237 237 239 239 241 241 243 243 247 247 249 249 251 251 253 253 255 255 255 259 259 261 261 261 261 263 263 265 265 267 267 267 269 269 269 271 271 271 273 273 275 275 277 277 279 279

Eg Eg Eg Eg

Vester Allan Vester Daniel Junge Laila Vestergaard Peder Vestergaard Marianne Norup Lisbeth Norup Morten Pedersen Knud Pedersen Ann-Britt Hansen Erna Kristensen Leif Langkjær Jannie Langkjær Niels Jensen Sigurd Jensen Lotte Mølgaard Mette Mølgaard René Bendtsen Keld Bendtsen Jeppe Bendtsen Jette Thomsen Emma Jensen Pia Eg Niklas Eg Simone Eg Bente Eg Allan Hollensen Mette Hollensen Christian Nielsen Rigmor Nielsen Preben Pedersen Alex Pedersen Jasmin Pedersen Rikke Christiansen Lene Christiansen Dan Christiansen Marcus Christensen Mie Christensen Lene Christensen Benny Hansen Per Aspinall Lone Johnsen Bodil Kjærgaard Kurt Rahm Birte Rahm Carsten Skjærbæk Jonna Skjærbæk Jens

Møllegaardsvej 6933 Kibæk Kort: F3 4 Kjeldsen Ingrid 6 Lübker Helle 8 Knezevic Milka 10 Galjic Himzo 10 Galjic Hanija 14 Kruse Morten 14 Kruse Betina 16 Jensen Natasja 16 Grud Søren 18 Brygger Villy 18 Brygger Lis 20 Lundgaard Poul 20 Lundgaard Lise 22 Pedersen Lars 22 Onsberg Anne-Sofie 22 Onsberg Rikke 24 Hansen Anna 24 Hansen Svend 26 Christensen Jytte 26 Christensen John 28 Seest Anne-Marie 28 Seest Martin

30 32 32 36 36 36 38 38 40 40 b 40 b

Olesen Lissy Marin Dordi Marin Hans Hansen Linette Lund Jimi Lund Kirsten Østergaard Sonja Østergaard Hans Knezic Milenko Begic Sukrija Begic Sabina

Møllevej 7280 Sønder-Felding Kort: K4 1 Mikkelsen Vivian 1 Johnsen Torben 2 Przybyla Agata 2 Przybyla Piotr 2 Przybyla Patryk 3 Johnsen Inga 3 Johnsen Evald 4 Christensen Henriette 4 Christensen Torben 5 Jepsen Hanne 5 Jepsen Ove 6 Trillingsgaard Bjarke 6 Trillingsgaard Metha 7 Jensen Nina 7 Jensen Kurt 8 Mikkelsen Harald 8 Mikkelsen Gerda 9 Dalager Jens 9 Dalager Edna 10 Nielsen Ingrid 10 Nielsen Viggo 11 Pedersen Knud 11 Pedersen Kirstine 12 Kristensen Laura 12 Pedersen Tom 13 Bøjgaard Kirsten 15 Kristensen Charlotte 15 Kristensen René 16 Nielsen Søren 17 Kjær Lasse 17 Kjær Heidi 18 Hansen Jens 18 Hansen Esther 19 Madsen Kirsten 19 Madsen Holger 21 Leerbech Christian 23 Nielsen Bruno 25 Bjerre Gudrun 25 Bjerre Poul 27 Vig Sandor Gergely 27 Vig Diana 29 Vejrup Michael 29 Jensen Pia 31 Andersen Ole 31 Andersen Hanna 33 st Vedstesen Peter 33 01 Krasulina Nataliia 33 01 Krupsdahl Hans 35 Christensen Leni 35 Christensen Leif

gader

53 55 55 57 57 59 61 61 63 63 63 63 65 65 67 67 69 69 71 71 73 73 75 75 77 77 79 79 81 81 83 83 85 85 87 87 89 89 91 91 93 95 95 95 97 97 97 101 101 103 103 103 105 105 107 109 109 111 111 113 113 113 115 117 117 119 119 121 121 121 123 123 125 125 127 127

Møllevænget 6933 Kibæk Kort: E3 1 Jensen Jørgen 3 Thomsen Anita

141


4 5 6 7 7 7 9 10 11 13 13 16 16 16 16 16

st st st

a c d e f

Stærk Aase Hansen Kasper Andersen Jytte Larsen Kasper Johansen Liza Nielsen Jacob-Daniel Hansen Ulrik Pedersen Claus Sørensen Birthe Bækgaard Jesper Bækgaard Susanne Taaning Jacob Jensen Lærke Møller Annelie Mortensen Lerke Al-Zohairi Ali

Nedre Bukkjærvej

Nr Hveddevej

Nygårdsvej

6933 Kibæk Kort: P4 1 Odsgaard Helle 1 Poulsen Knud 2 Kjærsig Camilla 2 Kjærsig Kristian 4 Elmbo Søren 4 Salin Tina 5 Jensen Sofie 5 Jensen Mariane 6 Flensborg Kristian 6 Flensborg Birthe 7 Andreasen Kaj 7 Andreasen Vibeke 8 Andersen Rasmus 8 Keller Mark 8 Pedersen Gitte

6933 Kibæk Kort: R3 1 Buur-Mouridsen Karsten 1 Nielsen Lisbeth

7280 Sønder-Felding Kort: Q6 1 Hellwig Anita 1 Hellwig Jørn 1 Hellwig Camilla 2 Jensen Sten 3 Sørensen Per 3 Sørensen Bettina

Mågevej 7280 Sønder-Felding Kort: K2 2 Tholstrup Karna 2 Tholstrup Niels 4 Frandsen Lilian 6 st Reinmark Karina 8 Iliev Iliya 8 Chernookov Anatoli 10 Andersen Gunnar 10 Andersen Lissy 12 Tsanev Dimitar 12 Tsaneva Kostadinka 14 Pedersen Kurt 14 Pedersen Larysa 16 Rasmussen Rikke 16 Pedersen Karen 16 Christensen Jesper 18 Thomsen Christian 18 Thomsen Anna 20 Nielsen Gitte 20 Nielsen Kjeld 22 Hansen Stefan 22 Bülow Sabina 24 Mortensen Anna 26 Hjortshøj Michael 26 Hjortshøj Michella 28 Tannebæk Inger 30 Eskesen Dan 30 Eskesen Ellen 32 Eskesen Hans 32 Eskesen Elly

Nederbyvej 7280 Sønder-Felding Kort: K3 1 Merrild Kirsten 3 01 Uhre Stein 9 Linding Jørgen 9 Linding Connie

Nr Bredgade 6933 Kibæk Kort: E5 1 01 Jakobsen Paw 1 01 Wolff Susann 1 01 Jørgensen Per 2 a Klastrup Kristian 3 Jakobsen Per 4 a Olsen Jacob 4 a Kjærgaard Pernille 4 b 01 th Hedegård Mette 4 b 01 tv Pedersen Kenneth 5 st Thyrring Kim 7 Thomasen Dorthe 9 a Thomasen June 01 Christensen Joan 11 11 01 Christensen Kennith 12 a Mouridsen Bjarne 12 b st tv Jensen Leif 13 a Lykke Maria 13 a Ælmholdt Tommy 13 b Bendixen Camilla 13 b Bendixen Danny 16 st Kaira Yuliia 16 st Smirnov Ivan 16 01 Laursen Mads 16 01 Boelsgaard Sofie 18 Isaksen Nicoline 18 01 Jensen Dorthea 01 Sørensen Jette 21 22 Hvistendal Lasse 22 Hvistendal Mette 24 Sørensen Martin 25 Jensen Simon 26 Kristensen Andreas 26 Kristensen Emma 26 Kristensen Per 26 Møller Bettina

Nr Grenevej

gader

Nedre Agersigvej 6933 Kibæk Kort: Q3 1 Andersen Anders 5 Siggaard Tobias 5 Siggaard Anja 5 Siggaard Marianne 5 Siggaard Søren

142

Skarrild, 6933 Kibæk Kort: R5 3 Pedersen Gitte 3 Pedersen Søren 5 Degn Marianne 5 Degn Erik 6 Kjær Uffe

Nr Karstoftvej 6933 Kibæk Kort: S5, Skarrild 4 Pedersen Laila 6 Rasmussen Marlene 8 Skov Anna 8 Skov Torben 8 Skov Hanne 9 Buhl Elva 11 Olesen Jes 11 Hansen Maren 12 Hansen Anker 17 Germandsen Lilian 17 Kristensen Per 19 Jensen Karen 19 Jensen Lars 19 Jensen Rikke 20 Sørensen Ole 20 Sørensen Herdis 22 Kjærgaard Henrik 22 Kjærgaard Niels 22 Lisby Hanne 24 Kragsig Peder 24 Kragsig Annalise 24 b Nielsen Henrik 30 Møller Bjarne 30 Møller Jette 30 Møller Kristian 32 Svendsen-Tune Inga 32 Svendsen-Tune Niels 34 Knudsen Evy 34 Knudsen Bruno 36 Ebbesen Niels

Nyvej Karstoft, 6933 Kibæk Kort: Karstoft 3 Stick Lene 3 Stick Peter 9 Jacobsen Inga

Nørre Alle 7280 Sønder-Felding Kort: K3 2 Jensen Gert 3 Sunesen Bent 3 Sunesen Ingrid 4 Christensen Niels 4 Christensen Mary 5 Madsen Holger 8 Christensen Gerda 9 Udbye Grethe 9 Udbye Jens 10 Andreasen Anni 12 Truelsen Finn 12 Truelsen Birgit 14 Ulsøe Nauja 14 Ulsøe Niels 16 Kristensen Ulla 16 Kristensen Kristen

Nygade

Nørregade

6933 Kibæk Kort: D5 1 Bülow Sara 1 Krabbe Morten 2 Valentin Kim 2 Jakobsen Natalie 3 Pedersen Mona 3 Pedersen Jan 4 Elmholdt Bjarne 4 Elmholdt Elsebeth 6 Kullenberg Per 6 Kullenberg Jane 8 Jensen Mads st Nielsen Kasper 9 st Knudsen Kenny 9 9 01 Knudsen Nadia 01 Jensen Jesper 9 9 01 Rulevska Yuliia 01 Smielov Dmytro 9 10 Robinson Anne 10 Robinson Simon 11 Lassen Pernille 01 Andersen Sofie 13 13 01 Jensen Jesper

7280 Sønder-Felding Kort: K3 1 Kristensen Bent 3 Sørensen Helle 3 Sørensen Niels 4 Prasanth Asvini 4 Ramachandra Kurukkal 5 Madsen Louise 6 Jespersen Tommy 7 Nedergaard Inge 7 Nielsen Niels 8 Filskov Mikael 8 Vestergaard Thanja 10 01 Eriksen Danjel 11 st Hansen Ruth 11 st Bøjgaard Cecilie 11 st Mortensen Leo 11 st Poulsen Kirsten 11 st Pedersen Peder 11 st Olesen Karen 11 st Jakobsen Niels 11 st Nielsen Verner 11 01 Jacobsen Hans 11 01 Lund Lilly 11 01 Poulsen Ingrid 11 01 Jessen Anna 11 01 Jensen Flemming 11 01 Jensen Grethe 11 01 Jakobsen Gerda


11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 18 18 20 21 21 22 24 26 26 27 27 28 28 29 31 31 32 32

01

Thomsen Sonja Hansen Bent 02 Madsen Anna 02 Denic Skender 02 Dinesen Gert b Olsen Grethe b Jensen Vagn b Eskesen Anders b Simmons Michael b Wind Bruno b st 26 Tannebæk Otto b st 30 Birkelid Jon b st 31 Kristensen Jens Andresen Anne Andresen Erling Kristensen Erik Guldberg Dennis Guldberg Tenna Pedersen Lasse Christensen Rasmus Jensen Michael Jensen Dina Hansen Claus Hansen Veronica Jensen Inga Jensen Verner Christensen Arne Jensen Kim Jensen Jan Ristic Suhreta Ristic Zoran 01

Odinsgaardsvej 7270 Stakroge Kort: Q7 1 Larsen Bodil 1 Larsen Jørgen 3 Gudelis Gintaras 5 Pagaard Camilla 5 Lassen Regin 5 Pagaard Mads

Ollinghedevej

Tugurlan Florin-Ionut Vingtoft Svend Vingtoft Lillian Vestergaard Conni Vestergaard Helge Karstensen Inger Karstensen Karlo

67 67 69 69

Madsen Peer Jensen Thomas Mikkelsen Holger Mikkelsen Miriam

Overbyvej Ollingvej 6933 Kibæk Kort: D4, Q3 1 a Neess Annette 5 Thomsen Tina 5 Thomsen Maria 7 Schmidt Bodil 8 Hansen Gunnar 11 Birch Alice 11 Larsen Ib 12 Mortensen Henrik 12 Mortensen Jens 12 Mortensen Tove 13 Isen Magnus 13 Andersen Heidi 13 Andersen Thomas 14 Schmidt Hans 14 Schmidt Hanne 14 Schmidt Søren 17 Jørgensen Jan 17 Braun Birgitte 18 Villumsen Peter 18 Villumsen Helle 18 Villumsen Thomas 19 Tranekær Visti 19 Tranekær Jens 19 Tranekær Siv 19 Tranekær Inger 19 Tranekær Dion 20 Andersen Anders 20 Andersen Johannes 20 Andersen Pia 21 Madsen Laura 21 Jensen Bent 23 Taaning Ole 23 Taaning Agnete 27 Veng Jette 27 Veng Allan 29 Hvid Jytte 29 Hvid Mads 31 Thomsen Anne 31 Thomsen Kurt 33 Jacobsen Bente 37 Rahbek Ove 37 b Olesen Lennart 37 b Nikolajsen Lone 37 b Olesen Leif 39 Andersen Karina 39 Pedersen Dion 41 Petersen Helle 41 Jensen Carsten 43 Møller Pedersen 43 Pedersen Tage 45 Markussen Anne 47 Sørensen-Kroer Knud 49 Pedersen Henry 51 Mouritsen Anders 51 Mouritsen Marie 57 Gaarsdahl Ebbe 61 Rasmussen Lone 61 Rasmussen Kim 63 Larsen Henrik 63 Krægpøth Lenette 65 Jensen Gunner 65 Jensen Tove

7280 Sønder-Felding Kort: P5 1 Andersen Helle 1 Merrild Kim 3 Eriksen Aline 3 Eriksen Erik

Over Silstrupvej Skarrild, 6933 Kibæk Kort: Q4 1 Engelbrektsen Nikolaj 1 Engelbrektsen Klaus 2 Narkauskas Edvardas 2 Chubar Sergii 2 Pedersen Bjarne 2 Fokiniene Loreta 2 Sereckis Zydrunas 3 Pedersen Margit 3 Pedersen Henning 4 Christensen Lauge 5 Kristensen Brian

Overtarpvej 7280 Sønder-Felding Kort: Q5 1 Bloch Martin 1 Bjerre Kirsten 2 a Bøndergård Steen 2 a Bøndergård Tatiana 3 Damkjær Jeanette 3 Damkjær Lene

7 9 9 10 11 11 12 16 16

Bendtsen Hans Pedersen Bo Pedersen Sonja Pagaard Steffen Pedersen Monica Pedersen Torben Jakobsen Martin Petersen Harry Petersen Marie

Postgården 7280 Sønder-Felding Kort: K3 2 st Dupont Karen 2 01 Trush Vitalii 2 01 Trush Iryna 2 01 Lodberg Ole 4 st Strand Ingrid 4 01 Knudsen Per 6 st Grønbæk Aage 6 st Grønbæk Ella 8 st Madsen Henny 10 st Jensen Asta 10 01 Jakobsen Samanta 12 01 Markandu Thevachandran

Præstebakken 7280 Sønder-Felding Kort: I2 1 Hansen Michael 1 Hansen Ane 2 Larsen Jørgen 3 Tannebæk Thomas 3 Tannebaek Laura 4 Kristensen Elin 5 Andreasen Morten 6 Christensen Jannie 7 Schmidt Lena 7 Schmidt Karsten 10 Nielsen Helle 10 Nielsen Claus 12 Juler Mads

Peder Strikkers Gård 6933 Kibæk Kort: E5 2 st Cherestes Ioana 2 01 Hansen Varaphorn 4 st Horvat Tesa 4 01 Bliddal Sanne 6 st Stamm Hjørdis 6 01 Jensen Jan 10 st Elkjær Betty 12 01 Larsen Lilly

Plantagevej 6933 Kibæk Kort: Assing 1 Jensen Rikard 1 Larsen Asta 3 Jensen Per 3 Jensen Emil 5 Jespersen Peter 5 Jespersen Lene 6 Johansen Egon 01 Lund Joachim 6 7 Bendtsen Jette

Præstevænget 7280 Sønder-Felding Kort: J2 3 Madsen Karen 3 Madsen Jens 4 Christensen Niels 4 Østergård Britta 6 Madsen Conny 7 Boris Monique 7 Strand Casper 8 Alexandrowiz Lissy 10 Jensen Per 11 Strand Anni 11 Strand Preben 12 Tannebæk Jes 13 Rahbek Eva 14 Vedstedsen Ole 15 Johansen Yngva 15 Johansen Erik 16 Willumsgaard Martha 17 Jenss Henriette 17 Jenss Svend 17 Jenss Simon 18 Jensen Andreas 18 Jensen Meta

gader

6933 Kibæk Kort: P2 2 Krogh Henrik 4 Steensen Steen 4 Froberg Inger-Margrethe 4 Steensen Claudia 5 Boisen Betina 5 Boisen Hans 6 Nonbo Harry 6 Nonbo Annelise 7 Pedersen Egon 8 Nørgaard Else 8 Nørgaard Jens 8 Nørgaard Nikolai 9 Pedersen Rasmus 9 Pedersen Susanne 9 Pedersen Paul 10 Bang Inger 10 Bang Jens 11 Knudsen Alex 12 Olianich Vitalii 12 Modog Cristian 12 Popa Alina-Mihaela 13 Ifrim Gabriel 13 Bardan Cristian 13 Susanu Cosmin-Constant 13 Ros Ihor

13 14 14 17 17 19 19

143


gader

19 19 20 21 21 22 23 23 24 25 25 26 27 27 28 29 31 31 32 32 33 33 34 35 35 36 39 39 39 40 41 41 42 43 43 45 46 47 48 49 49 50 51 53 53 55 57 57 59 59 59 61 61 62 62 63 64 64 65 65 66 66 66 67 67 76 76 78 115 117 117 119 119 119 121 121

144

Madsen Hugo Madsen Gerda Weyergang Lene Madsen Kristian Madsen Maren Johnsen Ehlert Christensen Helle Christensen Andy Therkelsen Henrik Nielsen Allan Nielsen Linda Larsen Ellen Aagren Rasmus Aagren Miriam Kamstrup Else Støttrup Johannes Munk Christina Munk Martin Hilinska Justyna Hilinski Marek Nielsen Bonny Pedersen Linda Bøttcher Jan Hostrup Aksel Hostrup Anne Svendsen Jimmi Kjær Søren Kjær Anita Kjær Joakim Nordestgaard Simone Pedersen Ove Pedersen Charlotte Riekstina Kristine Ørbæk Minna Ørbæk Kaj Hoffmann Walter Lauridsen Emmy Pedersen Nathalie Klütz Jan Rasmussen Jytte Rasmussen Per Dalager Emanuel Nielsen Gustav Tannebæk Christina Tannebæk Karsten Jensen Inger Olsen Bertha Olsen Poul Knudsen Henning Knudsen Sanni Knudsen Laila Jensen Jens Bjerre Lone Haagensen Jan Haagensen Anne Andersen Kirsten Hansen Knud Møller Jytte Jensen Tove Jensen Peder Hviid Lissi Hviid Johan Bouwman Rebekka Nielsen Hans Nielsen Betty Andersen Nadia Rathkjen Belinda Clausen Kæthe Mortensen Ivan Kristensen Marianne Kristensen Steen Andersen Niels Andersen Marianne Andersen Jan Hartvigsen Jan Laursen Marianne

123 123 123 125 125 125 125 127 127 129 129 131 131 135 135 135 137 137 137 139 139 141 141 143 145 147 149 149 151 151 153 157 157 159 161 165 165 167 167 169 173 173 173 175 175 177 177 179 179 181 231 231 233 235 235 239 239 241 241 243 243 245 245 247 249 249 251 251 253 255 255 257 257 259 259 261

Jensen Gitte Jensen Henrik Jensen Emma Axelsen Sofie Axelsen Morten Gosvig Lisbeth Axelsen Trine Nissen Ann Nissen Henrik Gammelmark Kaj Gammelmark Bodil Mikkelsen Lotte Mikkelsen Ulrik Nielsen Thomas Nielsen Magna Nielsen Knud Vedstedsen Lars Vedstedsen Daniel Vedstedsen Gunhild Iversen Ole Iversen Heidi Johansen Joan Nielsen Kurt Ostersen Jesper Andersen Anders Enevoldsen Birgitte Tygesen Carsten Tygesen Bodil Sørensen Dan Sørensen Sara Christensen Jens Knudsen Emil Knudsen Hanne Lund Inger Henriksen Bodil Petersen Jørgen Poulsen Birthe Juel-Nielsen Karen Juel-Nielsen Erik Thomsen Niels Simonsen Annette Simonsen Steffan Simonsen Bo Andersen Anne Andersen Carsten Pedersen Lisbeth Pedersen Hardy Pajak Anna Pajak Dariusz Andersen Rita Johansen Marianne Johansen Erling Tougaard Ruth Christensen Maibritt Christensen Henrik Støttrup Peter Støttrup Elin Hald Gert Hald Karen Hoffmann Niels Hoffmann Hanna Kold Inger Kold Peter Jensen Rita Linding Jens Linding Edith Kjær Bent Kjær Jytte Hansen Marie Thomasen Ida Thomasen Erling Terlecka Justyna Terlecki Krzysztof Rindom Simon Rindom Marie-Louise Lykke Jens

261 263

Lykke Jonna Jensen Camilla

Paarupvej 6933 Kibæk Kort: P3, Assing 1 Strandsbjerg Michael 1 Strandsbjerg Lone 1 Strandsbjerg Anna 2 Jeppesen Karna 2 Jeppesen Ingvard 4 Pedersen Karsten 7 Nielsen Johanne 7 Nielsen Bent 14 Møller Torben 14 Møller Solvejg 15 Sørensen Leo 15 Sørensen Margit 16 Nielsen Kurt 16 Nielsen Bitten 16 Nielsen Kenneth 16 Nielsen Simon 17 Lauridsen Winnie 17 Westenbroek Johannes 18 Rasmussen Mads 18 Rasmussen Diana 19 Rasmussen Leo 19 Rasmussen Grethe 20 Gydesen Malene 21 Pedersen Poul 21 Pedersen Else 22 Costea Paul 22 Costea-Amaritei Cristina 23 Troelsen Karlo 23 Troelsen Aase 24 Harasim Narcis-Petru 24 Condac Ionel-Daniel 25 Lund Bente 25 Lund Buster 25 Christensen Jørgen 25 Lund August 26 Pedersen Martin 26 Pedersen Anette 26 Pedersen Kristian 28 Hørlyck Jørgen 30 Pedersen Lene 30 Sørensen Lone 32 Kocanowski Tomasz 32 Peltz Adrian 32 Dyonizy Janusz 32 Zielinski Dominik 34 Vedstesen Jens 36 Djurhuus Lisbet 38 Bilgrav Bodil 38 Rahbek Knud 40 Henriksen Kurt 40 Henriksen Susanne 42 Hansen Janni 42 Hansen Torben 46 Pedersen Dan 46 Pedersen Jonas 48 Kristensen Frejvald

Rich.R. Nielsens Vej 7280 Sønder-Felding Kort: K8

Ronnumvej Karstoft, 6933 Kibæk Kort: S5 1 Hansen Meta 1 Hansen Henning 2 Madsen Gert 3 Rasmussen Linda 3 Mortensen Torben 4 Zachariassen Målfrid 5 Madsen Brian 5 Egebæk Christian 6 van Vliet Paulien 6 Snel Sven 6 Bondarenko Roman 8 Ingemann Jan 8 Ingemann Eva 9 Nielsen Trine 11 Pedersen Bent 13 Heltborg Louise 13 Heltborg Peder

Rugvænget 7280 Sønder-Felding Kort: L2 1 Jepsen Dorthe 2 Henriksen Lasse 2 Henriksen Randi 3 Urup Karen 3 Urup Hardy 4 Kjærsgaard Kia 5 Jensen Bruno 6 Unwiang Nuchjaree 7 Jensen Ketty 7 Jensen Tommy 8 Kristensen Susanne 8 Kristensen John 8 Kristensen Pernille 9 Enevoldsen Hans 9 Jensen Dorthe 10 Barisic Dragan 10 Barisic Bahra 11 Mikkelsen Poul 11 Mikkelsen Gunvor 12 Jensen Tonny 12 Jensen Mai 13 Søndergaard Maria 13 Søndergaard Jørn 13 Søndergaard Bente 15 Riisberg John 17 Pedersen Loui 17 Pedersen Henrik 17 Pedersen Claus 19 Achermann Finn 19 Achermann Susanne 23 Grønbæk Peter 23 Grønbæk Chanett

Rævehøjvej Troldhede, 6933 Kibæk Kort: P4 1 Knudsen Nicklas 1 Knudsen Jens 3 Rasmussen Mads 3 Rasmussen Niels 3 Rasmussen Christina 3 Rasmussen Anne 4 Møller Marianne 5 Viuff Sebastian 5 Viuff Linda 5 Viuff Jes


6 6 7 7 8 8

Henningsen Marianne Henningsen Morten Onsberg Jonatan Brask Gert Nielsen Rita Nielsen Vagner

Rønne Alle 6933 Kibæk Kort: E5 1 Bøjgaard Henrik 2 Würtz Jørn 2 Würtz Aase 4 Uldall Lillian

Sandetvej Ulige nr. 1-27b 7280 Sdr. Felding Ulige nr. 29-39 7270 Stakroge Lige nr. 2-14 7280 Sdr. Felding Lige nr. 16-22 7270 Stakroge Kort: Q7, Sandet 3 Jensen Susanne 3 Jensen Kim 9 Christensen Sigfred 9 Christensen Mona 10 Juul Lisa 10 Juul Bent 12 Wachonska Anna 13 Kaharevic Ferid 14 Kristensen Karsten 15 Christensen Susanne 15 Christensen Jens 15 Christensen Camilla 16 Kristiansen Gunner 17 Gunnarsson Hilmar 17 Jørgensen Ann 18 Kardol Albert 20 Bjerg Mette 21 Nielsen Arne 22 Olesen Gunnar 23 Jensen Berit 23 Jensen Jens 27 Bertelsen Louise 27 Bertelsen Jesper 29 Kristensen Karlo 29 Kristensen Kirsten 31 Lyngsø Torben 31 Christensen Helle 31 Lyngsø Lone 31 Lyngsø Laura 33 Poulsen Ester 33 Poulsen Hans 35 Hjuler René 37 Laursen Lars 37 Laursen Else

Sandfeld Alle

23 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Henriksen Anton Kolze Gerda Kozuch-Thomsen Aleksander Kozuch-Thomsen Birgit Mogensen Niels Mejlby Thorkild Kristiansen Edna Jørgensen Inga Jensen Lydia Christensen Alfred Nielsen Rigmor Nielsen Petra Jensen Frida Brahms Bodil Kristensen Anton Larsen Erna Jensen Irma Pedersen Elisabeth Nybo Henning Andersen Børge Kristensen Mary Eskildsen Lis Klemmensen Vagn Frahm Karen Jensen Karen Jensen Else Sørensen Karna Johansen Jenny Pedersen Agner Sørensen Jens Pedersen Laurits Madsen Erik Møller Jette Johansen Fritz Christensen Ingrid Vrist Margrethe Iversen Thomas Thomsen Kirsten Jørgensen Mary Dalager Ingrid Jakobsen Marianne Jørgensen Edith Sørensen Bruno Nielsen Jens

Sandfeldparken 6933 Kibæk Kort: D3 1 Prce Amra 1 Prce Mile 1 Prce Denis 3 Kjærsig Gunner 7 Terp Berit 7 Terp Henrik 7 Hansen Matias 9 Kolind Anna 9 Kolind Carl 11 Rahbek Johnny 11 Rahbek Jette 13 Ørregaard Birgit 15 Graversen Peder 15 Graversen Maj-Britt 17 Platz Henny 19 Kristensen Lene 19 Kristensen Ivan 23 Hede Bent 23 Hede Inga 27 Borbjerg Karina 29 Poulsen Poul 31 Paczkowski Zbigniew 31 Wozniak Justyna 31 Paczkowski Pawel

31 33 33 35 37 37 38 38 39 39 39 40 41 43 47 49 49 51 53 53 55 55 57 57 59 59 61 63 63 65 65 67 67 69 69 69 71 71 73 73 75 77 77 77 79 79 83 83 85 85 85 87 87 89 91 91 93 93 95 97 97 97

Kepinski Wojciech Sørensen Ane Sørensen Svend Jørgensen Niels Taggatz Helge Jørgensen Anne Jensen Torben Jensen Inge-Birgit Sørensen Benny Sørensen Jeppe Sørensen Mary Gram Thomas Frydendahl Alexander Jørgensen Helle Nielsen Karen Hansen Erling Hansen Ditte Schlie Kirsten Andersen Vagn Kousgaard Bodil Skovsgaard Bente Skovsgaard Bjarne Steffensen Peter Jensen Mads Pedersen Conny Pedersen Kaj Madsen Jens Jensen Anna Jensen Ejnar Rohde Erika Rohde John Jensen Hans Jensen Karen Danielsen Karsten Matuszczak Sebastian Danielsen Hanne Mathiasen Jenny Mathiasen Villy Mogensen Anna Mogensen Niels Jensen Kasper Fyhring Ellen Andersen Hans Andersen Tobias Pedersen Carina Pedersen Allan Jensen Kaj Jensen Kaja Christensen Gitte Christensen Mikkel Christensen René Andersen Finn Andersen Yvonne Nielsen Carla Kristensen Tage Kristensen Magda Nielsen Lena Knudsen Martin Behrmann Ole Szweda Artur Szweda Katarzyna Szweda Wiktoria

20 20 20 20 22 24 26 26 28 28 31 31 33 35 35 35 37 37 37 39 39 41 41 41 42 43 44 44 45 47 47 49 49 49 57 57

Bøndergård Keld Bøndergård Inga Bøndergård Søren Bøndergård Rasmus Lerager Berit Studsgård Povl Pedersen Allan Pedersen Diana Simmelsgaard Lilly Simmelsgaard Erhardt Stjernholm John Opstrup Kathrine Sørensen Uffe Jensen Leif Rahbek Helle Jensen Malene Nielsen Per Nielsen Vinni Nielsen Ragnhild Christensen Anita Christensen Michael Schmidt Ole Schmidt Lene Gunnarsen Sissi Sørensen Kirsten Haagensen Mikkel Lyby Asbjørn Lyby Susanne Kristensen Anette Pedersen René Pedersen Helle Poulsen Pernille Willumsgaard Mary Poulsen Poul Braun Winnie Andersen Peter

Sdr Grenevej Skarrild, 6933 Kibæk Kort: R6 1 Lund Kirstine 1 Lund Steen 1 Lund Nagesh 2 Pedersen Lasse 2 Holdgaard Frederikke 4 Sokhan Maksym

Sdr Hveddevej 6933 Kibæk Kort: R3 1 Kjeldsen Thomas 1 Kjeldsen Dorte 2 Mortensen Anders 4 Nielsen Christian 4 Nielsen Erik 4 Nielsen Mona

Sdr Feldingvej

Sdr Ommevej

Ulige nr. 1-9 7280 Sdr. Felding Ulige nr. 11-41 6933 Kibæk Ulige nr. 43-57 7280 Sdr. Felding Lige nr. 2-16 7280 Sdr. Felding Lige nr. 18-26a 6933 Kibæk Lige nr. 28-46 7280 Sdr. Felding

6933 Kibæk Kort: R7, Skarrild 3 Ostersen Ejvind 4 Jespersen Anton 4 Villumsen Kirsten 5 Jensen Maiken 7 Nissum Gynther 7 Nissum Sine 9 Nowak Jörg

Kort: K1, O4 18 Johansen Ejgild 18 Johansen Birgit

gader

6933 Kibæk Kort: D4 1 Timm Werner 3 Lauridsen Helga 5 Overgård Birtha 7 Kristensen Kirsten 9 Jensen Birgit 13 Jensen Bent 15 Hansen Mary 17 Hangaard-Evers John 19 Henriksen Gudrun

19 21 23

145


10 10 11 11 11 14 14 15 15 16 16 20 a 20 a 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 26 26 27 28 29 29 31 35 35

Nomanni Arne Nomanni Bente Worm William Worm Pia Worm Frede Frost Jonas Frost Susanne Nielsen Jørgen Jespersen Linda Nielsen Martin Nielsen Aase Christiansen Annica Betts Michael Vestergaard Johan Vestergaard Berthel Fadnes Birger Søbjerg Ann Fadnes Anette Nilsson Mette Vestergaard Lone Nielsson Thomas Pedersen Tina Pedersen Hans Christiansen Peter Birk Anna Petersen Bjarne Vestergaard Michael Toft Kjeld Nykjær Susanne Svendsen Richard Andreasen Kamma Andreasen Karsten

Silstrupvej Skarrild, 6933 Kibæk Kort: Q5 1 Kjærsgaard Majbrit 1 Kjærsgaard Glen 1 Kjærsgaard Gert 2 Christensen Charlotte 2 Christensen Søren 3 Christensen Malene 3 Christensen Tommy 5 Thomasen Flemming 5 Thomasen Anna 7 Mikkelsen Annette 7 Mikkelsen Søren 10 Christensen Duangporn 10 Christensen Steen 12 Jensen Allan

Skarrild Overbyvej

gader

6933 Kibæk Kort: Q4 2 Raskgaard Lene 2 Sørensen Thomas 3 Høg Simon West 3 Andersen Kamilla 5 Nonbo Torben 6 Nørum Jesper 6 Recht Simone 8 Madsen John 9 Poulsen Leif 9 Ostersen Emilie 10 Hjøllund Svend 10 Hjøllund Birgit 11 Poulsen Henrik 13 Laustsen Kenneth 13 Andreasen Trine 15 Wiuff Anne

146

15 17 17

Hansen Kjeld Dam Kirsten J Dam Holger Slagtersvend

Skjernvej Ulige nr. 101-139 6933 Kibæk Ulige nr. 141-155 7280 Sdr. F. Lige nr. 102-120 6933 Kibæk Lige nr. 122-138 7280 Sdr. F. Kort: Q5 101 Rasmussen Peder 101 Rasmussen Poul 101 Rasmussen Svend 101 Rasmussen Bente 102 Jørgensen Ruth 102 Jørgensen Arne 103 Hansen Lars 103 Hansen Amalia 104 Andersen Karina 104 Andersen Claus 105 Bundgaard Niels 106 Baun Ivan 106 Baun Jette 106 Baun Mathias 106 Baun Kamilla 107 Nøreng Karin 107 Nøreng Bjarne 111 Kalhøj Elisa 111 Kalhøj Claus 112 Hesseldal Peter 112 Jensen Lene 114 Poulsen Mogens 115 Stærk Peder 117 Bøndergård Karl 117 Bøndergård Inger 118 Gadebæk Nicklas 118 Dam Hanne Viuf 118 Jensen Erik 118 b Vium Allan 118 b Vium Marianne 119 Hansen Birgit 119 Jørgensen Christian 121 Hegnsvang Inge 121 Hegnsvang Bent 122 Andersen Thomas 123 Jensen Kristian 123 Andersen Sandra 127 Rahbek Mads 129 Pedersen Birthe 129 Pedersen Holger 130 Kristensen Egon 130 Kristensen Inga 130 Lewandowski Adam 131 Drejer Jens 131 Drejer Gitte 132 Pedersen Jeppe 133 Thorkildsen Carsten 134 Vilhelmsen Lene 134 Jensen Henning 135 Kristensen Lene 135 Andersen Henning 136 Byrne Mikkel 136 Holmgaard Marie 136 Glyrskov Anton 136 Holmgaard Erik 137 Jensen Morten 139 Nielsen John 139 Nielsen Ketty 141 Poulsen Verner 141 Poulsen Oda 143 Grøn Vibeke 143 Grøn Sune 145 Jørgensen Anette

145 147 147 155

Jørgensen Mikkel Andersen Frits Andersen Joan Kristensen Lotte

Skolegade 7280 Sønder-Felding Kort: L2 8 Rahbek Niels 8 Tilsted Lene 11 Jensen Martin 11 Jensen Camilla 11 Mørch Sarah 11 Jensen Henriette 13 Villekjær Orla 13 Villekjær Esther 15 Jensen Linda 15 Jensen Flemming 17 Nielsen Linette 19 Jensen Else

Skolevejen Skarrild, 6933 Kibæk Kort: Skarrild 2 Hvisthule Britta 2 Hvisthule John

Skovbjergvej 7280 Sønder-Felding Kort: L4, Q5 1 Madsen Peter 3 Jensen Per 3 a Rønn Kenneth st 5 Kristensen Holger 5 st Ostersen Susanne 01 Henriksen Daniel 5 5 01 Jørgensen Michael 5 b Kristensen Anna-Mette 5 b Kristensen Jan 7 Denic Emina 8 Laursen Daniel 8 Jakobsen Lene 9 Sørensen Susanne 9 Jensen Lars 10 Kristensen Jan 12 Larsen Niels 13 Secher Torkil 14 Pedersen Werner 14 Pedersen Birthe 15 Olesen Bodil 15 Olesen Find 16 Gram Herluf 16 Gram Mary 18 Bülow Karl 20 Enevoldsen Arne 20 Enevoldsen Linda 22 Nielsen Laila 25 Lauridsen Solvejg 25 Lauridsen Niels 26 Larsen Anny 26 Olsen Morten 26 Larsen Johnie 26 Larsen Frederik 27 Karstensen Henning 27 Karstensen Gerda 28 Skovdal Erik 28 Skovdal Linda 29 Römhild Bitten

29 31 31 33 33 33 34 35 35 37 37 38 38 42 42

Eg

Römhild Michael Jacobsen Eddy Jacobsen Lone Karstensen Ib Karstensen Heidi Karstensen Linda Nielsen Bo Jørgensen Ole Eg Kirsten Jacobsen Hans Jacobsen Jette Hansen Jan Hansen Jytte Christensen Erna Christensen Henrik

Skovbrynet 7280 Sønder-Felding Kort: I5 2 Lauridsen Frida 3 Madsen Meta 7 Reinholdt Gurli 7 Reinholdt Peter 8 Petersen Hanne 8 Petersen Søren 10 Weyergang Frank 12 Jensen Hans 12 Nielsen Helle

Skovsborgvej 6933 Kibæk Kort: R4, Skarrild 1 Kromann-Bjerre Jesper 1 Kromann-Bjerre Benita 2 Madsen Allan 2 Madsen Dorte 2 Madsen Line 3 Lund Hanne 3 Lund Ingolf 4 Aagaard Karen 4 Aagaard Knud 5 Eg Laurids 5 Eg Inge 6 Madsen Marlene 6 Madsen Kirsten 6 Madsen Anne 6 Madsen Klaus 6 Madsen Jesper 7 Madsen Viggo 7 Madsen Krista 7 Madsen Verner

Skovvejen Ulige nr 1-3 7280 Sdr. Felding Ulige nr 5-13 6933 Kibæk Lige nr 2-6b 7280 Sdr. Felding Lige nr 8-10 6933 Kibæk Kort: P4 1 Larsen Helle 1 Larsen Leif 1 Larsen Mette 2 Bak Henning Søvad 3 Madsen Per 3 Madsen Inge 3 Madsen Jørgen 4 Christensen Daniel 5 Bak Erna Søvad


5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 11 11 11 13 13

Bak Svend Erik Pedersen Bente Pedersen Ole Thomsen Dorte Thomsen Anders Laursen Per Laursen Anders Laursen Rita Ravn Martin Ravn Tina Madsen Johnni Futtrup Brian Futtrup Maria Karstensen Susanne Futtrup Malene Berwald Gitte Berwald Lars

Skovvænget Skarrild, 6933 Kibæk Kort: Skarrild 1 Hansen Henning 1 Hansen Augustine 2 Antonsen Nanna 2 Pedersen Klemen 3 Nielsen Hans-Jørgen 4 Jørgensen Michael 5 Jensen Bo 5 Nielsen Bodil 6 Eg Henny 7 Aaes Ane 7 Aaes Søren 8 Lauritzen Kay 9 Mørup Birte 10 Pedersen Jørn 22 Træholt Grete 26 Pedersen Willy

Sneppevej

Solbakken 6933 Kibæk Kort: E6 1 Hansen Elin 2 st Henriksen Anne 2 01 Busack Daniella

Jørgensen Tage Maerean Ionela Rasmussen Jonas Jensen Mikkel Sørensen Anders Sørensen Eva Hagner Alma Madsen Jens Nielsen Birgitte Møller Martin Møller Nikolina Møller Tina Andreasen Ragnhild Pedersen Kristian Pedersen Carsten Morsing Helle Isen Kim Pedersen Per Olesen Holger Madsen Kasper Tusk Beata Lisewski Marcin Milkowski Jacek Pedersen Jeannett Pedersen Bjarne Kylkjær Ivan Kylkjær Dorthe Bertelsen Klara Simonsen René Clemmensen Anita Clemmensen Kaj Kristensen Jette Kristensen Emil Jensen Magnus Jørgensen Mogens Kristensen Kristine Blazevic Ivan Blazevic Tea Blazevic Aida Nielsen Preben Mortensen Ole

Solhjemvej 7280 Sønder-Felding Kort: Q7, Sandet 1 Kristensen Niels 1 Davelaar Albertine 2 Kristensen Karen 2 Kristensen Hans 3 Davelaar Dirk 3 Davelaar Jacqueline 4 Larsen Grethe 4 Larsen Jens 5 Jensen Knud 7 Nielsen Jytte 7 Jørgensen Niels 9 Larsen Henrik 9 Larsen Klaus 9 Arnsfelt Charlotte 11 Jensen Kristian

Solkrogen 6933 Kibæk Kort: D5 1 Sinkjær Edith 1 Sinkjær Stampe 2 Jensen Rasmus 2 Jensen Kasper 3 Pedersen Hans 5 Wallin Majken

5 6 8 10 12 14 14

Wallin Michal Bertelsen Kurt Sørensen Inger Pedersen Jørgen Madsen Emmy Mühlbrand René Jensen Casper

4 4 6 8 8 10 12

Eskesen Rikke Eskesen Kristian Daniel Carl Kaltoft Leo Starup Agnes Rosengren Eva Jebsen Jeanne

Solsikkevej

Stationsvej

7280 Sønder-Felding Kort: K2 1 Kristensen Arne 1 Kristensen Inge 2 Severinsen Oda 2 Severinsen Karl 3 a Frandsen Connie 3 b Bak Nils Oddvar 4 Hansen Else 4 Hansen Kristian 5 Sørensen Karen 5 Sørensen Bruno 6 Tai Thi Phuong 6 Thomsen Erik 7 Nielsen Yrsa 7 Nielsen Bent 8 Nørgaard Ellen 10 Sørensen Sonja 10 Sørensen Gert 10 Sørensen Jan 10 Sørensen Kim 11 Andreasen Michael 11 Pedersen Gitte 12 Jørgensen Kaj 12 Jørgensen Atchara 12 Jørgensen Jesper 13 Pedersen Hugo 13 Pedersen Birgit 14 Mølsted Birgit 14 Mølsted Christian 15 Pedersen Ole 15 Kamp Anni 16 Poulsen Poul 16 Poulsen Jytte 18 Brahe Rikke 18 Brahe Jørgen 19 Nielsen Jesper 19 Nielsen Elsebeth 20 Nielsen Svend 20 Nielsen Susanne 21 Thomsen-Mühlbrand Hanne 21 Thomsen-Mühlbrand Per 22 Christensen Benny 22 Christensen Marjo 23 Andersen Anders 25 Fløe Lone 25 Tannebæk Bjarne 26 Gram Brian 35 Udbye Mette 35 Udbye Claus 39 Nielsen Jonas 39 Nielsen Helle 39 Nielsen Torben 39 Nielsen Casper 41 Hye Egon Emanuel

7270 Stakroge Kort: Stakroge 1 Andersen Winnie 1 Andersen Michael 3 Fruerlund Aage 4 Øhlenschlæger Jan 6 Iversen Marie

Stadion Alle 7270 Stakroge Kort: Stakroge 2 Sørensen John 2 Sørensen Emma

Stougaardsvej 6933 Kibæk Kort: F5 1 Wallin Maria 6 Olesen Lars

Strøget 7280 Sønder-Felding Kort: K3 3 Pedersen Birgitte 6 st Christoffersen Hans 6 st Christoffersen Jenny 8 st Jensen Flemming 8 st Bendtsen Finn 8 01 Steffensen Annette 9 Moroi Ioan 9 Moroi Ana 17 Nielsen Janne 17 Tinggaard Kasper 19 Andersen Thomas 19 Jensen Gert 21 Kjær Kjeld 23 st Jurgensen Daniel

Syrenstien 6933 Kibæk Kort: Assing 2 Janjic Gajo 2 Janjic Spomenka

Sønderbro 6933 Kibæk Kort: E4 1 Pedersen Ketty 1 Pedersen Johnny 2 Nielsen Rita 2 Nielsen Anton 4 Jørgensen Bodil 5 Jensen Maiken 6 Nielsen Esther 7 Jørgensen Arne 7 Jørgensen Ingelise st Ebler Louis 8 st Ebler Ulla 8 8 01 Mathiasen Erna

gader

6933 Kibæk Kort: F4 1 Mogensen Tommy 1 Mogensen Linda 2 Sørensen Hanne 3 Krogh Paul 3 Krogh Lisbeth 4 Briede Olga 4 Briedis Gatis 6 Ælmholdt Aase 6 Ælmholdt Wagn-Ove 7 Hylleberg Allan 7 Hylleberg Liselotte 8 Graversen Svend 9 Melgaard Lilly 9 Melgaard Lars 10 Brejner Randi 11 Hynkemejer Grethe 11 Hynkemejer Arne 12 Gogolewki Pawel 12 Zawadzka Dorota 12 Siwak Hubert

3 4 st 4 01 4 01 5 6 8 10 11 12 12 12 13 15 15 15 16 17 18 19 20 st 20 st 20 st 20 a 20 a 21 21 22 23 24 24 25 25 26 28 28 29 29 29 31 35 b

147


8 9 9 10 11 13 14 14 14 15 15 16 17 18 18 18 19 19 20 20 21 22 23 24 25 26 26 27 30 32 33 33 33 35 35

01

st

st 01 01

01

st st 01

st 01

01

01

st 01

Mathiasen Egon Kristensen Emil Hvas Grethe Askjær Elly Mikkelsen Jørga Trøstrup Inger Jensen Vagn Andersen Ronny Andersen Gitte Conradsen Jens Conradsen Ingrid Petersen Stefan Hansen Karen Jensen Inger Jensen Villy Jensen Curt Jensen Ingrid Jensen Poul Jensen Jørgen Buch Chris Madsen Ruth Jensen Martha Sørensen Gudrun Grønbæk Frederik Kjærsgaard Anne Pedersen Inger Madsen Charlotte Andersen Betty Johnsen Ingrid Andersen Mary Wulff Mads Jakobsen Ditlev Wulff Lis Andersen Kaj Andersen Jenny

Sønderbyvej 7270 Stakroge Kort: P7 2 Svendsen Lone 2 Svendsen Lars 3 Lauridsen Hans 3 Lauridsen Grethe 5 Simonsen Hans 5 Simonsen Karen 6 Galuhn Zaneta 6 Galuhn Adrian 7 Skovlyst Brian

Søndergade

gader

7280 Sønder-Felding Kort: L4 2 st Thomsen Leif 2 st Thomsen Sonja 2 01 Vedstesen Birthe 3 st Krupsdahl Jesper 3 st Krupsdahl Henriette 4 Bendtsen Knud 4 Bendtsen Maria 5 kl Jørgensen Finn 6 Jensen Kaj 6 Jensen Ida 7 Andreasen Esther 7 Lauridsen Allan 7 Manke Lars 8 Kjær Lili 9 Nielsen Brian 11 Knudsen Jens 12 st Kristiansen Brian 12 01 Bækmand Dorte 13 Madsen Christian

148

13 13 15 16 17 17 18 18 18 19 20 22 24 26 28 30 30

st

Madsen Flemming Madsen Fredrik Jørgensen Lars Nielsen Elna Nielsen Niels Nielsen Jan Nikolic Spomenka Nikolic Momir Nikolic Igor Jönsson Didde Dalum Vibeke Selvaratnam Sathiyaseelan Ombasic Sulejman Cesko Nedzad Kristensen Per Dupont Jimmy Dupont Tom

Tarpvej

Toften

7280 Sønder-Felding Kort: Q5 1 Henriksen Astrid 1 Henriksen Erik 2 Søndergård Marianne 2 Søndergård Martin 2 Ørum Mads 2 Søndergård Birger 3 Jensen Casper 6 Jensen Ole 6 Jensen Anna 7 Rasmussen Pauli 9 Sørensen Kim 9 Sørensen Camilla

6933 Kibæk Kort: F3 1 Graversen Henrik 3 Hansen Henning 3 Hansen Jonna 4 Henriksen Karl 4 Henriksen Conni 5 Kristensen Bjarne 5 Kristensen Judith 6 Pedersen Ove 6 Pedersen Brita 7 Pallesen Kim 9 Jaruszewicz Dominika 9 Ferenc Michal

Timlundvej Søndergaardparken Skarrild, 6933 Kibæk Kort: Skarrild 1 Petersen Thomas 3 Hansen Arne 5 Rajaratnam Ahileswaran 5 Ahileswaran Sivapiriya 6 Lund Birgit 6 Lund Evald 7 Kæseler Elisabeth 7 Kæseler Poul 9 Christensen Jan 9 Christensen Elly 11 Nielsen Jonna 11 Nielsen Per 13 Thisted Thomas 13 Nielsen Kristina 15 Pedersen Lisbet 15 Pedersen Martin 15 Pedersen Kenn 17 Sletten Mona 19 Jensen Poul 19 Jensen Rose 21 Møller Torben 21 Møller Annette

Søndergaardsvej Skarrild, 6933 Kibæk Kort: Skarrild 3 Jensen Jacob 4 Luta Ana 4 Luta Mihai 5 Pedersen Hanne 6 Jørgensen Anni 7 Dyrholm Mona 7 Dyrholm Per

Sønderkærvej 6933 Kibæk Kort: Q4 1 Stubben Karsten 1 Stubben Lilly 1 a Summers Stinna 2 Pedersen Jesper 3 Baade Pia 3 Baade Peter

Ulige nr. 1-43 7270 Stakroge Ulige nr. 45-51b 6933 Kibæk Lige nr. 2-44f 7270 Stakroge Lige nr. 46-48 6933 Kibæk Kort: R6, Sandet 3 Wachonski Marcin 3 Sturzu Ramona-Georgian 3 Makiewicz Pawel 3 Sturzu Stefan-Ovidiu 3 a Pedersen Peder 4 Petersen Susan 4 Petersen Arne 12 Jensen Camilla 12 Juul Tommy 12 Christensen Annemette 13 Brom Franciscus 13 Sanders Daniëlle 14 Mortensen Mathilde 14 Jørgensen Jens 15 Pedersen Erik 16 Christensen Lars 16 From Karin 17 Andersen Inge 18 Poulsen Lene 18 Sahlholdt Nikolaj 18 Poulsen Erik 19 Borch Peter 19 Borch Gitte 20 Jeppesen Svetlana 20 Kijana Laureta 29 Kirkeby Johannes 31 Kampp Inger 33 Pedersen Claus 35 Kristensen Charlotte 37 Lassen Mariette 37 Lassen Malene 41 Pedersen Freddy 41 Pedersen Laila 42 Axelsen Søren 42 Axelsen Connie 43 Nielsen Pia 44 a Günes Ramazan 44 a Schou Karsten 44 a Freijeh Wissam 44 a Pedersen Rasmus 44 a Kipker Marco 44 a Vittrup Lars 44 a Nielsen Peter 44 a Pedersen Kim 44 a Andersen Ivan 48 Nielsen Per 48 Nielsen Rikke 49 Jørgensen Elna 49 Jørgensen Peter 49 a Mogensen Ingrid 49 a Mogensen Kjeld 51 Hansen Mads

Torvegade 7280 Sønder-Felding Kort: K2

Tømmergården 7280 Sønder-Felding Kort: K3 2 Ager Mette 4 Nielsen Vita 6 Christensen Vita 8 Bendtsen Villy 10 Nielsen Egon 12 Jensen Birthe 14 Jørgensen Else 14 Jørgensen Leif 16 Kristensen Ghita 20 Nielsen Gerda 22 Djurhuus Jónsvein 24 Nielsen Lilly 26 Maannaki Hussein 28 Kristensen Erik 30 Pedersen Laurids 32 Ramsing Inger

Vardevej Ulige nr. 1-45 6933 Kibæk Ulige nr. 47-61 7280 Sdr. Felding Ulige nr. 63-63 7270 Stakroge Ulige nr. 101-145 6933 Kibæk Ulige nr. 147-161a 7280 Sdr. F. Ulige nr. 163-163 7270 Stakroge Lige nr. 2-30 6933 Kibæk Lige nr. 32-56 7280 Sdr. Felding Lige nr. 58-62 7270 Stakroge Lige nr. 102-130 6933 Kibæk Lige nr. 132-156 7280 Sdr. F. Lige nr. 158-162 7270 Stakroge Kort: Q4 101 Christiansen Louise 101 Husted Jens 103 Bilberg Marie 103 Bilberg Henning 105 Lund Peter 105 Lund Bent 105 Lund Anni 106 Hvid Kent 106 Hvid Vicky 107 Rasmussen Agnete 107 Rasmussen Caroline 107 Bang Torben


01 01

Rasmussen Anne Hansen Svend Rybkowski Tomasz Rybkowska Sylwia Jæger Tanja Jæger Thomas Jensen Anthoni Knudsen Jan Toft Daniel Hansen Julie Hansen Nikki Svendsen Mie Christensen Lucie Bogh Otto Christensen Ann-Louise Jensen Claus Lauridsen Tommy Fauerbye Svend Fauerbye Jeanette Rasmussen Bent Rasmussen Ulla Kjærsig Frode Hansen Frederik Hansen Preben Hansen Naja Poulsen Kurt Poulsen Irene Madsen Hans Svendsen Benjamin Hedegaard Katrine Clausen Jan Vind Anne Knudsen Lars Andersen Helene Søndergaard Lilian Søndergaard Vagn Henriksen Anette Henriksen Henning Henriksen Johanne Jespersen Ane Madsen Bodil Madsen Svend Storm Alf Storm Susanne Voiculescu Ion-Toma Beyltjens Marc Kristensen Tove Kristensen Henry Klausen Maria Klausen Peter Andreasen Kent Vig Cintia Vig Levente Zsolt Ottosen Alice Knudsen Mads Ahrendsen Inga Ahrendsen Frode Kjærsgaard Hans Kjærsgaard Nanna Pedersen Niels Pedersen Agnethe Pedersen Hans Pedersen Bodil Stougaard Kamma Stougaard Anders Baias George Tudor Vasilica Christensen Søren Custovic Ajla Knudsen Maja Jensen Casper Urbak Claus Jensen Anette Lund Ditte Bülow Svend Bülow Irene

154 154 155 155 156 156 157 157 158 158 159 159 160 161 161 161 162 162 162

Frederiksen Niels Frederiksen Ninna Nielsen Gitte Nielsen Tage Pagaard Michael Pagaard Heidi Lomholt Renè Lomholt Mette Jensen Frede Jensen Egon Linding Benthe Linding Bjarne Pedersen Majbritt Ohorodnyk Oleksandr Vitkovska Iryna Vitkovskyy Mykhaylo Vestergaard Rasmus Petersen Johnny Vestergaard Susanne

Vejelsigvej Troldhede, 6933 Kibæk Kort: P4 1 Nielsen Doris 1 Nielsen Dan 2 Kovtun Mykhailo 2 Kovtun Iryna 3 Mortensen Michael 3 Mortensen Lillian 4 Dahm Rita 4 Mortensen Jens 6 Østergaard Lee 6 Østergaard Anders 8 Nielsen Malene 8 Nielsen Jeppe 8 Nielsen Jørgen 8 Nielsen Marianne

Vejelsigvej Troldhede, 6933 Kibæk Kort: P4 1 Andersen Anette 1 Andersen Jan 2 Christensen Frederik 2 a Hansen Kaj 2 a Hansen Lene 3 Krahn Laila 3 Nielsen Erik 6 Overton Roger 6 Mikkelsen Anette 8 Hansen Sonny 10 Olesen Johnni 10 Jensen Kim

Velhustedparken 6933 Kibæk 5 5 5 7 7 9 9 11 15 15 17

Møberg Klaus Møberg Birthe Møberg Miriam Jørgensen Dorthe Jørgensen Lars Rasmussen Pernille Sørensen Kasper Lund Thomas Gosvig Jesper Gosvig Lene Westergaard Johnni

17 19 21 23 27 27 29 29 31 31 33 33 35 35 35 35 37 37 39 41 41 49 49 51 51 53 53 55 55 63 63 65 65 65 67 67

Westergaard Karina Schmidt Bettina Ramsgaard Tanja Mortensen Carsten Weyergang Per Weyergang Elin Pedersen Pernille Pedersen Heine Hedegaard Louise Hedegaard Karsten Skovsgaard Torben Skovsgaard Marianne Nielsen Poul Nielsen Nikolai Payoux Lucie Nielsen Randi Fauerbye Tina Fauerbye Morten Schmidt Camilla Nielsen Danni Hansen Berit Johansen Anette Johansen Bjørn Snebang-Storgaard Kim Snebang-Storgaard Tina Boysen-Ebler Christina Boysen-Ebler Thomas Larsen Rasmus Larsen Heidi Ahle Torben Brogård Julie Skjærbæk Lene Skjærbæk Jakob Skjærbæk Kasper Melgaard Peder Melgaard Berit

Velhustedvej 6933 Kibæk Kort: F3, Q2 1 Jørgensen Mariola 2 Nielsen Karina 2 Fangel Hans-Jørgen 3 Andersen Ebbe 3 Andersen Ingrid 4 Nielsen Knud 4 Nielsen Ellinor 5 Jensen Steen 9 Kejser Vibeke 11 Hansen Michael 11 Christiansen Belinda 13 Jensen Niels-Ole 13 Jensen Lisa 14 Andersen Klaus 14 Andersen Lone 14 Andersen Marie 15 Rudnik Nataliya 15 Rudnik Denys 15 Rudnik Oleksandr 16 Kvorning Solveig 16 Kvorning Henrik 17 a Madsen Folmer 17 a Madsen Tove 17 b Jensen Aase 17 c Andersen Anne 17 c Andersen Finn 19 Kviesgaard Ejvind 19 Kviesgaard Pernille 21 Haubjerg Inger-Lise 21 Haubjerg Poul 22 Sjøgaard Alfred 23 Knudsen Lars 23 Bylov Birgit

25 25 25 27 27 27 27 29 31 31 33 33 39 39 41 43 43 43 49

Henriksen Henning Henriksen Anna Henriksen Kim Hansen Kristoffer Hansen Lena Hansen Poul Hansen Frederik Nielsen Palle Johnsen Bruno Nielsen Tatjana Bukalo Marianne Bukalo Erik Kristensen Else Kristensen Preben Jespersen Peter Bøndergaard Solveig Abraham Sandor Bøndergaard Carsten Madsen Torben

Vester Alle 6933 Kibæk Kort: D5 1 a Kalchuk Bohdan 1 a Kalchuk Anna 1 d Nielsen Søren 1 e Larsen Kristian 1 e Sørensen Kristine 1 f Pedersen Elna 1 g Clausen Josephine 1 g Thomasen Jasper 2 b Plauborg Kirsten 2 c Jensen Johanne 2 e Mazrimas Egidijus 2 f Mc Lennan 2 f Andersen Tommy 2 f McLennan Anita 3 Jensen Esther 3 a Hansen Ronnie 3 a Madsen Solveig 5 Bruhn Christian 5 Zobbe Linda 5 b Møldrup Hans 5 b Møldrup Lærke 5 b Møldrup Conny 5 c Pedersen Erling 5 c Pedersen Anne 5 c Pedersen Larisa 7 Jakobsen Kirsten 7 Jakobsen Majbritt 7 Jakobsen Rud 9 Ernstrøm Leo 9 Ernstrøm Elin 10 a Hejendorf Lene 10 a Jensen Jette 10 a Møller Jannik 10 b Lund Birgitte 10 d Simonsen Lars 10 d Horvat Nives 10 d Horvat Darko 11 Kloster Amalie 11 Kloster Jakob 12 Fauerbye Henning 13 Pedersen Allan 13 Pedersen Jonas 14 Bentsen Stella 15 Hansen Eva 16 Ildsvad Peder 16 Ildsvad Jonna 17 Krabbe Kenneth 18 Buelund Kirsten 18 Buelund Ove 19 Lodahl Tove

gader

107 109 110 110 111 111 112 113 116 116 118 118 119 119 120 120 121 122 122 123 123 124 125 125 125 126 126 127 128 128 129 129 130 130 131 131 132 132 132 133 134 134 135 135 137 137 138 138 139 139 141 142 142 143 143 144 144 145 145 146 146 146 146 147 147 148 148 149 150 150 150 150 150 150 152 152

149


19 21 21 23 25 25

Lodahl Jens Jakobsen Jane Buur-Mouridsen Nikolaj Særkjær Leif Jensen Camilla Nygaard Lars

27 28 29 30 31 31 33 35

Pløger Herbert Jørgensen Anita Larsen Mette Poder Tina Knudsen Jenny Knudsen Bent Jensen Maren Mortensen Gitte

Vesterbjergevej 7280 Sønder-Felding Kort: O6 2 Kristensen Helle 2 Kristensen Peder 3 a Santini Valter 3 a Santini Kathrine 3 b Nielsen Inge 3 b Nielsen Hans 3 b Nielsen Britta 5 Pedersen Paul 5 Dreier Anna 5 Pedersen Gunilla 7 Hlobak Illia 7 Hlobak Svitlana 9 Ingversen Tue 9 Iversen Randi

Vestergaardsvej

7280 Sønder-Felding Kort: K3 3 Knudsen Karsten 5 Lind Ronja 5 Laursen Karsten 7 Kjærgaard Ove 7 Kjærgaard Tove 9 Pedersen Knud

Karstoft, 6933 Kibæk Kort: R6, Karstoft 1 Højland Åse 2 Christensen Niels 2 Christensen Henrik 2 Christensen Mette 3 Andersen Kim 5 Jensen Erik 6 Haubjerg Per 6 Haubjerg Ingrid 7 Nielsen Britta 7 Nielsen Palle 8 a Sistermans Andreas 8 a van den Berg 9 Tanderup Aase 9 Hvegholm Jens 10 Christensen Danni 16 Hansen Jytte 16 Hansen Hugo 17 Jensen Mona 17 Jensen Torben 18 Andersen Bjarne 18 Andersen Anna-Marie 20 Pedersen Egon 20 Pedersen Jonna 22 Vestergaard Nelly 22 Lassen Bo

Vestergade

Vestervænget

7280 Sønder-Felding Kort: K2 2 Andrushkiv Vitalii 2 Andrushkiv Ivan 2 Bavan Inna 4 Olesen Bodil 4 Olesen Ole 6 Berthelsen Axel 8 Smidt Frederik 8 Andersen Simon 10 Fløe Anna 11 Søndergaard Knud 11 Søndergaard Aase 12 Simmelsgaard Gerda 13 Nielsen Leif 13 Nielsen Margit 14 Tomenko Liliia 18 Christensen Osvald 20 Junker Bente 20 Junker Niels-Henrik 21 Jepsen Mette 22 Sep Artur 22 Sep Agnieszka Emilia 23 Beslagic Amela 23 Taranis Almir 24 Jensen Hanne 24 Jensen Kristian 25 Jensen Emilie 26 Beck Kirsten 26 Førrisdahl Mogens

6933 Kibæk Kort: D5 2 Lund Inger 2 Lund Steen 4 Mischke Lone 6 Knudsen Else 6 Knudsen Michael 8 Frandsen Hans 8 Frandsen Else 10 Orel Vira 10 Orel Oleh 12 Petrica Mihai-Gavril 12 Petrica Sorina-Bianca 14 Wolff Elin 16 Pilgaard Inge-Lise 16 Pilgaard Vagn 18 Ghulamyar Nematullah 18 Amiri Roya 18 Ghulamyar Nasrin 20 Madsen Henrik

Vesterbysvej

gader

150

Vibevej 7280 Sønder-Felding Kort: K2 3 Filipovic Ivana 3 Filipovic Dario

Vibevænget 6933 Kibæk Kort: F4 1 Mühlbrand Gretha 3 Rasmussen Laurids 5 Jespersen Kaj 5 Jespersen Anne 7 Green Else 8 Pedersen Mariane 9 Knudsen Bente 9 Knudsen Jimmie 9 Knudsen Knud 10 Jepsen Mogens 10 Jepsen Dorthe 11 Nykjær Aase 11 Nykjær Johannes 12 Rodriguez Sanchez 12 Nissen Andres 12 Nissen Laura 12 Nissen Gert 13 Pedersen Helle 13 Pedersen Jørgen 14 Madsen Svend 14 Madsen Karen 15 Sørensen Mads 15 Sørensen Heidi 15 Sørensen Orla 17 Ottesen Lars 17 Jensen Kirsten 19 Hammershøy Cecilie 19 Grønskov Jesper

3 4 4 5 5 7 9 14

Grambow Jon Hansen Marie Wittorff Daniel Nielsen Finn Nielsen Ulla Nielsen Ulrik Pieprz Joanna Petersen Lars

Vistelhøjvej Skarrild, 6933 Kibæk Kort: S5 1 Holbæk Bettina 1 Holbæk Kirstine 1 Holbæk Hans 1 Holbæk Benedikte 4 st Carolea Mitica 4 st Carolea Anca 5 Jacobsen Mathilde 5 Jacobsen Hanne 5 Christensen Per 6 Tsepenyuk Andriy 7 Hansen Holger 8 Damgård Kjeld 8 Damgård Anna 8 Damgård Nikoline 8 Damgård Frederikke 10 Hansen Kerner 10 Hansen Vanda 12 Larsen Bent 12 Larsen Anne

Villavej 7270 Stakroge Kort: Stakroge 1 Paradowski Radoslaw 2 Poulsen Bent 5 Nielsen Jens 5 Nielsen Anna 5 Winther Kjeld 8 van Engelenhoven Christian 8 Jagiello Kamil 9 Fruerlund John 10 Nielsen Anna 10 Nielsen Jørgen 11 Nielsen Ruth 12 Gammelmark Niels 12 Gammelmark Birgit 13 Øhlenschlæger Teddy 14 Lassen Paw 16 Sørensen Max 16 Sørensen Jimmi 16 Sørensen Heidi 17 Teut Søren 17 Teut Heidi 17 Teut Annemette 18 Nygaard Michael

Vorgodvej 6933 Kibæk Kort: C2, Q2 2 Jensen Sabarina 2 Jensen Kurt 2 a Busch Ulla 2 a Busch Jens 3 Nielsen Karsten 3 Nielsen Lisbeth 4 Birch Birthe 4 Birch Lone 4 Rasmussen Bo 4 Birch Kaj 5 Søgaard Christina 6 Falk Maibritt 7 Christensen Marianne 7 Christensen Jesper 7 Schäfer Mie 7 Bæk Sonja 7 Christensen Niels 8 Thybo Louise 11 Jensen Anita 11 Jensen Jesper 13 Karstensen Søren

Vinkelvej

Østerbro

7270 Stakroge Kort: Stakroge 1 Kristensen Jens 1 Kristensen Freja 1 Kristensen Heidi 2 Vinskevics Guntars 2 Kalve Dace 2 Caune Uldis 2 Riekstins Toms 3 Grambow Jytte

6933 Kibæk Kort: F4 1 Bygvraa Ellen 1 Bygvraa Kurt 5 Jensen Rebecca 5 Jensen Tonny 5 Rasmussen Connie


Østergade 6933 Kibæk Kort: E4 4 01 Hansen Camilla 5 Pedersen Annemarie 6 Hansen Mette 7 a Pedersen Benthe 7 b Østerkjærhus Rene 8 Christensen Aage 9 Mortensen Else 10 Hvisthule Lasse 10 Hvisthule Dorthe 10 a kl th Engedal Kasper kl th 10 a Pedersen Katrine 10 a st th Bertelsen Keld 10 a Rahbek Verner 12 Thomsen Oliver 12 Thomsen Maria 12 Reinewald Dennis 12 b Buur-Mouridsen Dora 13 Andersen Minna 14 Nielsen Conni 14 Nielsen Karsten 14 Nielsen Line 15 Rasmussen Lars 16 Stamm Bruno 17 Lauritzen Ole 18 Pedersen Bodil 18 Pedersen Peder 20 c st tv Iversen Pernille 20 d Jensen Anne 20 d Christiansen Jens 23 Hørlyck Lise 25 Hauge Paul 29 Jensen Katrine 29 Jensen Ella 29 Jensen Kurt 32 Madsen Svend 32 Madsen Ingrid 33 Jørgensen Elin 33 Jørgensen Erling 35 a Tarbensen Linda 35 b Møller Photjanee 35 c Nielsen Michelle 35 d Boelsgaard Hans 36 Jampangoen Jurarat 38 Hansen Lasse 38 Hansen Helle

3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 8 8 10 10 10 10 11 12 12 13 13 13 14 14 16 16 18 18 20 20 20 22 22 24 26 28 28 30 30 32 34 34 36 36 38 40 40

Rahbek Bjarne Andersen Margit Lund Gitte Lund Per Lund Mille Olesen Ellen Olesen Axel Jensen Johannes Jensen Carita Jensen Henrik Jensen Dagny Jensen Svend Sunesen Freja Kjærsig Lone Christensen Nicolai Christensen Oliver Hansen Anna Christensen Emilie Christensen Helle Henriksen Henriette Henriksen Torben Henriksen Christina Viborg Dorthe Pedersen Lars Ahrendsen Steffen Ahrendsen Birgit Madsen Steffen Aasberg Laila Andreasen Emma Andreasen Heidi Andreasen Michael Arnbjerg Martin Jensen Elin West Allan Sørensen Anna Poulsen Gitte Frederiksen Jens Bøndergaard Kristian Bøndergaard Anna Ingerslev Ragna Madsen Bente Madsen Birger Pedersen Charlotte Pedersen Torben Hermansen Dan Birkebæk Lis Birkebæk Helge

14 15 15 17 19 19 24 24 28 28 30 30 32 34 36 38 42 42 42

Pedersen Torben Klitgaard Nikolas Iversen Nadia Pedersen Anna Hansen Aase Hansen Arnfred Pedersen Mary Pedersen Kjeld Kjær Svend Kjær Inger Overgaard Sophia Overgaard Christine Jensen Inge Lassen Helle Høgnesen Gunnvør Christensen Inger Krupsdahl Pia Jørgensen Morten Krupsdahl Claus

Aavænget 6933 Kibæk Kort: E3 1 Madsen Inga 1 Madsen Bent 3 Petersen Elsi 5 Hvisthule Jesper 7 Bertelsen Peder 7 Bertelsen Methea 9 Anthonsen Connie 10 Østergaard Susanne 10 Sørensen Hugo 11 Kristensen Bent 11 Kristensen Jonas 11 Kristensen Inger 11 a Jakobsen Tove 11 a Jakobsen Gert 11 a Jakobsen Thomas 11 b Hougesen Bente 13 Grud Helle 14 Nielsen Sonja 15 Leed Kristian 16 Frederiksen Charlotte 16 Frederiksen Jens 17 Jensen Mads 18 Krabbe Anja

Aagade Øster Hedegårdsvej 6933 Kibæk Kort: E6, Q3 1 Kristensen Bodil 1 Kristensen Hans 1 Kristensen Henning 1 Kristensen Søren 2 Christensen Julian 3 Madsen Tommy 3 Madsen Lene 4 Pedersen Jens 4 Sørensen Dorte

7280 Sønder-Felding Kort: J3 1 Bertelsen Peter 1 Bertelsen Lilian 1 Bertelsen Jeppe 2 Thorkildsen Gunner 2 Thorkildsen Lene

gader

Åparken

7280 Sønder-Felding Kort: K4 1 Baskarada Marko 1 Baskarada Karmela 2 Bak Benny Holmgaard 3 Jacobsen Anne 4 Pedersen Anni 5 Hansen Birgit 5 Hansen Svend 6 Mølhave Julie 6 Mølhave Nicolaj 7 Rebac Adis 7 Rebac Jagoda 8 Jeppesen Lisbeth 9 Pedersen Inger 10 Brændstrup Marianne 10 Brændstrup Peter 11 Christensen Edith 11 Christensen Bendt 12 Grønbæk Arne 12 Jepsen Vita 13 Olesen Jakob 13 Olesen Alice 14 Kramer Anne

151


152


LOK følg os på facebook

D E H G I L AL SYN

UGEPOSTEN

Brogårdsvej 7 . 6920 Videbæk . Telefon 97 19 10 07 E-mail: ugeposten@videbaek-bogtrykkeri.dk


ak cykel Kom og sn ter er eksper vi os med r, le yk -c el indenfor bikes og mountain r racercykle

Kibæk Cykler Sandfeldparken 34 · Tlf. 97 19 11 80 HER ER CYKLER EN LIVSSTIL

Kompetencer El-teknisk installation & service Industriel IT & automation Mekanisk Service & Værksteder Specialer Intego Sheltersr Energiregistreringr Telecom Fiberinfrastrukturr IT infrastruktur rKraftværker Kibæk & Herning | TLF. 99364980 | 97192211 | 97191600 intego@intego.dk | www.intego.dk

Vi klarer det hele til din fest, eller leverer maden ud af huset - ring og hør mere!

Dit livs fest – fest til fast pris! 3-retters menu Rød- og hvidvin ad libitum i 7,5 time (Min. 20 kuverter) Pris pr. person fra

299,-

Inviter til fest med brunch Kaffe og te samt lækker brunchmenu Pris pr. person

179,-

• Rund fødselsdag • Bryllup • Kobberbryllup • Sølvbryllup • Guldbryllup • Diamantbryllup

• Firmafest • Polterabend • Klassefest • Anden fest • Morgensang • Brunch

Følg os på / facebook.com n ke al lf hote

Falkevej 3 · 6920 Videbæk · Tlf. 97 17 15 50 · www.hotelfalken.dk · info@hotelfalken.dk

Besøg vores

LOPPEMARKED på Østerbro 12 i Kibæk Se tidspunkter inde i bogen

Se nyheder på www.aaskov-ysmen.dk/loppemarked

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Lokalviden for Kibæk, Sdr. Felding, Skarrild, Karstoft og Stakroge (2019)  

Lokalviden er områdets lokale informationsbog. Bogen udarbejdes og omdeles af Aaskov Y'Mens Club. Overskudet bliver uddelt i foråret sammen...

Lokalviden for Kibæk, Sdr. Felding, Skarrild, Karstoft og Stakroge (2019)  

Lokalviden er områdets lokale informationsbog. Bogen udarbejdes og omdeles af Aaskov Y'Mens Club. Overskudet bliver uddelt i foråret sammen...

Profile for videbaek