Page 1

Gave til menighedsrådet + Kalender med kirkeår + Indsamlingsliste

Mette Bock og Pia Olsen-Dyhr:

Menneske først - politiker så Side 4

Kirkegården er uvurderlig i sorgbearbejdningen Side 8

Kirkefondet: Husk at være kirke udenfor kirkemurene Side 14

KI R KEPA RT NER DIN LEVERANDØRGUIDE TIL FOLKEKIRKEN · AUGUST 2015

.dk

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Kirkepartner - august - 2015  

Kirkepartner - august - 2015  

Profile for videbaek