__MAIN_TEXT__

Page 1

CIRKULATION Menighedsråd Præster Musikere Kirkegård Kirkebetjening Kirkekontor

Himmelske dage åbner nye perspektiver Side 11

Verden har fået 17 nye mål Side 15

Du er mig uendeligt ligegyldig Side 19

Sognesamarbejde giver fællesskab og dynamik Side 4

kirkepartner.dk LEVERANDØRGUIDE TIL KIRKEN

April 2016

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Kirkepartner - april - 2016  

Kirkepartner - april - 2016  

Profile for videbaek