Page 1

kirkebladet.nu UDGIVES AF VIVILD & VEJLBY MENIGHEDSRÅD

e d n e v e l I r e d n æ h

SIDE

2

SIDE

3

SIDE

6

KIRKE & SOGN

I levende hænder Musikarrangement Kæmp for alt… SEPTEMBER · OKTBER · NOVEMBER 2019

1


I LEVENDE HÆNDER Af sognepræst Gustav Eyermann

Jeg har en god kollega, som for nogle år siden skulle holde en orienteringsaften inden den forestående konfirmation. Her skulle hun - sammen med forældrene - snakke om fotografering, hvor mange pladser der var reserveret til hver familie, hvor man måtte parkere, placering af toiletter, handicap faciliteter og alt muligt andet, som trænger sig på sådan en dag. Men de fleste forældre blev en smule overraskede, da talen faldt på konfirmandernes entre i kirken. Her skulle forældrene nemlig bære deres børn ind på deres plads. Noget der for de

fleste virkede ret utraditionelt. Hvorfor nu det, spurgte flere med rette. Er det nu endnu en fiks ide? Men der var ikke desto mindre en tanke bag. For konfirmationen er jo Guds bekræftelse af konfirmanderne. Guds store Ja og konfirmandens lille ja. Og en bekræftelse af de ord, der lød til dem i deres dåb. På konfirmationsdagen bliver de gentaget og bekræftet. Dåben står til troende og gælder også i dag. Da de blev døbt, blev langt de fleste båret ind i kirken. Der var hænder, der løftede dem op og holdt dem sikkert ind over døbe-

fonten. Det var derfor, at deres forældre skulle bære dem ind i kirken ved konfirmationen, for konfirmationen var en bekræftelse på, at de var døbt. Lige så selvfølgeligt, som de trak vejret, var der hænder, der holdt dem den dag de blev døbt. Løftet - Guds ja – gælder, hvad der end sker, uanset hvor livet fører os hen, eller hvordan det former sig for os. Helt uafhængigt af vores anstrengelser, så falder vi ikke i ingenting, men vi falder i levende hænder. Vi tror, at livet begynder og ender et sted. Og at vi først og sidst kan have tillid til, at vi falder i levende hænder.

KONFIRMANDUNDERVISNING Hvis du går i 7. klasse, skulle du gerne have fået en tilmeldingsblanket til konfirmationsforberedelse på skolen før sommerferien. I år bliver det sådan, at hvis du gik i 6. klasse på Langhøjskolen før sommerferien, skal du gå til konfirmationsforberedelse hos Charlotte Johansen i Gjesing (Tlf. 8648 3308 / E-mail: cbjo@km.dk). Hvis du gik i 6. klasse på Allingåbroskolen før sommerferi-

2

en, skal du gå hos Gustav Eyermann (tlf. 8648 6017 / e-mail: ge@km.dk).

Bustransport til og fra konfirmandforberedelse sørger kirken for.

Konfirmandforberedelse for skoleåret 2019-2020 ligger i år på torsdage kl. 12.30-14.00.

Konfirmationerne i 2020 finder sted søndag d. 3 maj i Vivild og søndag d. 10. maj i Vejlby, Allingåbro.

Første gang er torsdag d. 5. september.

Går du til konfirmationsforberedelse i et andet sogn, men skal konfirmeres i Vivild eller Vejlby skal du give besked om dette i god tid til kordegnekontoret, tlf. 8648 1312.

Eleverne afslutter skolen kl. 11.45, har spisepause og sendes ud til busserne kl. 12.15


KOM OG OPLEV ET SPÆNDENDE MUSIKARRANGEMENT I VIVILD KIRKE Lene Leed og Lars Erik Quortrup er et nyt musikalsk makkerpar, som har mødt hinanden på Tangkær bomiljø i Ørsted, hvor han er musiker/aktivitetsmedarbejder og hun beboer. Lene Leed har en lang musikalsk karriere som sanger og tekstforfatter bag sig. Hun har blandt andet været leder af Ilulissat musikskole på Grønland, hvor hun har boet 17 år af sit liv. Der ud over har hun fået den store ære at få et Amerikansk Sangskole legat opkaldt efter sig. The Lene Leed Vocal Education Scholarship Lars Erik Quortrup er den lokale spillemand, som udover jobbet som aktivitetsmedarbejder på Tangkær, også har

VEJLBY KIRKE

sit eget band »La Orchestra«, som han turnerer rundt i landet med. Lars Erik har spillet hele sit liv, og nogen kender ham måske fra det lokale Randers band »Montana band«. Sammen er de Leed og Quortrup som foruden at synge nogle af Lenes egne sange, også fortolker kunstnere som Simon and Garfunkel og Sebastian. Først på sommeren gav de koncert på Sølund festival, hvor de spillede som de første på den store scene Vi glæder os til at byde Lene og Lars Erik samt en masse gæster velkommen til et fint arrangement i Vivild Kirke onsdag den 11. september kl. 16.30.

DET SKER

VIVILD KIRKE

VIVILD OG VEJLBY

BABYSALMESANG

HØSTGUDSTJENESTE

Opstart i uge 37, den 12. september og 10 torsdage frem i Vejlby Kirke Menighedsrådene i Vejlby, Vivild, Ørsted og Rougsø Nord er gået sammen om at udbyde dette tilbud gratis til mor/far og barn. Tilmelding og evt. spørgsmål rettes til sangpædagog Charlotte Neumann på tlf. 4093 5254 eller e-mail: c.toftneumann@gmail.com

Søndag d. 22. september kl. 11.00 i Vejlby Kirke Søndag d. 13. oktober kl. 11.00 i Vivild Kirke Når vi sætter tænderne i et æble, tænker vi sjældent over, hvor det kommer fra. Til høstgudstjeneste giver vi vores undren og taknemmelighed over Guds skaberværk fri udblæsning. Høstgudstjenesten er en begivenhed for hele familien. Kom og vær med, så vi i fællesskab kan skabe en festlig høstfejring i kirken. Efter høstgudstjenesten er der høstfrokost i Sognehuset/Sognegården.

3


DET SKER

VIVILD SOGNEHUS

NÅR LIVET BLIVER SVÆRT Gustav Eyermann vil fortælle om en svær periode med sygdom i sit eget liv i Vivild Sognehus onsdag d. 9. oktober kl. 19.30. Se mere på hjemmesiden, når tiden nærmer sig. Gratis adgang. Kaffen koster 25 kr.

VIVILD KIRKE

GUITARKONCERT Vivild Kirke onsdag den 2. oktober kl. 19.30 Guitarist Ole Dusgaard fejrer sin koncert nr. 2500 i Vivild Kirke, hvor det hele begyndte for mange år siden. Gratis adgang. VEJLBY KIRKE

VILLY EGMOSE TRIO SPILLER DANSKE SALMER Vejlby Kirke onsdag den 23. oktober kl. 19.30 Musik på klokkespillet fra kl. 19.00 ved Per Rasmus Møller. Entré 50 kr. VIVILD SOGNEHUS

JULEKORET STARTER SIN 35. SÆSON Vivild Sognehus tirsdag den 29. oktober 19.30-21.30 Velkommen til alle sangglade. Nodekendskab er ingen forudsætning, og det er gratis at være med.

4


JULETRÆET TÆNDES

Torsdag den 28. november ved Dagli’Brugsen i Vivild

Årets juletræstænding ved Dagli’Brugsen finder sted torsdag den 28. november. Arrangementet afvikles, traditionen tro, i et samarbejde mellem Borgerforeningen,

Dagli’Brugsen, Norddjurslands Valgmenighed og Vivild Sognemenighed.

VEJLBY SOGNEGÅRD

DET SKER

VIVILD

INSPIRATION TIL DEN 3. ALDER Den 13. november kl. 19.30 inviterer vi igen til samtaleaften. Denne gang i Vejlby Sognegård Under hovedtemaet »Den 3. alder« indledes med 3 korte indlæg: »Nye muligheder«, »Bibelsk set« og »Tanker ved overgangen til den 3. alder«.

De 3 oplæg vil hver især vare ca. 5-8 minutter. Herefter får alle mulighed for at komme med spørgsmål og kommentarer. Der vil være en ordstyrer, som sørger for, at alle får mulighed for at deltage aktivt i debatten. Deltagelse er gratis. Kaffe og kage 25 kr.

Samtaleaften februar 2019

5


KÆMP FOR ALT HVAD DU HAR KÆRT Af sognepræst Gustav Eyermann

Jakobs kamp med Gud. 1. Mosebog kap. 32

Kampen finder sted om natten, når det er mørkt. Vi kan forstå det sådan, at her viser Gud sig ikke som lyset, men åbenbarer sig i mørket og i ensomheden, som den der velsigner i mørket. Der er noget hemmeligt og mystisk over den Gud, som Jakob møder i mørket. Vi får ikke at vide, hvad der er årsag til kampen. Men - Gud slår Jakob på hoften, så den går af led. Den velsignelse, Jakob får i kampen af Gud, påfører ham også lidelse. Jakob halter efter mødet med Gud. Mødet med Gud er en kamp. Gud både velsigner og påfører lidelse, uden at vi får nogen forklaring. Det er måske ikke det Gudsbillede, vi oftest møder i kristendommen, men det svarer godt til, hvordan mennesker ind imellem kan opleve livet og troens vej. Der er meget, som vi ikke får svar på, hvor vi som Jakob bevæger os i et mørke eller tusmørke. Hvor vi kæmper og kæmper og råber til Gud: »Hvad foregår der?«

6

Nogen gange kan vi ikke andet – kun spørge i afmagt: Hvad sker der? Og forsøge at fravriste Gud et svar. Men måske skal vi netop acceptere, at der ikke gives gode svar på netop den situation, vi befinder os i. Ikke desto mindre skal vi insistere på at spørge, og spørge igen. »Ingen får pålagt en større byrde, end de kan bære«. Eller »Gud henter de bedste hjem først«. Det er svar, som er sagt med de allerbedste intentioner, men som kan virke modsat hensigten. For mig at se handler de også om, at vi har svært ved at blive i magtesløsheden og i meningsløshed, og derfor prøver at svare, selvom vi egentlig ikke har et svar. Men faktisk kan det nogen gange være befriende, at noget er meningsløst – at vi ikke har gode svar. Det kan faktisk være rart, at nogen siger, at det, der er indtruffet, er helt uden mening. At det er helt OK at skælde ud på Gud, ja det er ikke bare helt legitimt, det er jo netop at insistere på, at Gud sidder inde

1. Mosebog kap. 32: V25 Jakob var nu alene tilbage. En mand gav sig i kamp med ham, lige til det blev lyst. V26 Da han indså, at han ikke kunne besejre ham, gav han ham under kampen et slag på hofteskålen, så Jakobs hofteskål gik af led. V27 »Slip mig!« sagde han, »det er ved at blive lyst.« Men Jakob svarede: »Jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig.« V28 Manden spurgte ham: »Hvad er dit navn?« Han svarede: »Jakob.« V29 Så sagde han: »Du skal ikke længere hedde Jakob, men Israel, for du har kæmpet med Gud og mennesker, og du har sejret.« V30 Jakob sagde: »Sig mig dit navn!« Han spurgte: »Hvorfor spørger du om mit navn?« Så velsignede han ham dér.

med almagten og må forklare sig. Han har jo skabt livet og opretholder det. I det forhold er og bliver vi den lille. Og det kan også være en stor lettelse. At insistere på at Gud har magten og dermed også ansvaret for alt det, som ikke giver nogen mening. Selvfølgeligt skal vi tage ansvar for vores liv. Men vi skal ikke tage ansvar for det, som ligger udenfor vores kontrol, og det er der rigtigt meget, for ikke at sige det meste, der gør. I levende hænder Som moderne selvstændige mennesker kan vi få skyldfølelse, når vi bliver ramt af sygdom. Men når Gud har al magten, er det også Gud, der står med ansvaret. Det kan være frisættende at give ansvaret tilbage til Gud. At insistere på, at det hører hjemme hos Gud. Det var det, man før kaldte at lægge det i Guds hænder. Der – i Guds hænder – hører det hjemme. Også det meningsløse – det uforklarlige Men vi kan også midt i det meningsløse få en oplevelse af en dyb mening. Vi kan opleve dybder ved livet, som vi ikke anede fandtes. Netop i det meningsløse og håbløse er Gud. Det sted, hvor der ikke er andet for mig at gøre end at give slip på mig selv, hengive mig til Gud, åbne hænderne og række de tomme hænder frem mod ham. Mødet med Gud er aldrig resultatet af vore anstrengelser, men svaret på vores afmagt.


SIDEN SIDST

KONFIRMANDER VIVILD

Døbt i Vejlby 14. april Lea Vitting Allersglimt Andersen

Foto: PhotoCare Grenaa

KONFIRMANDER VEJLBY

Døbt i Vejlby 28. april Viggo Hyldgaard Nystrup

Viet i Vejlby 1. juni Pernille Jespersen og Bjarne Vilsgaard

Foto: PhotoCare Grenaa

7


NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

NYE HÆNDER Af Per Pedersen, formand for Vivild Menighedsråd

Som omtalt i sidste blad skal hele storpastoratets menighedsråd være med, når der skal vælges ny præst. Vi har nu medvirket til, at Birthe Kiilerich er blevet ansat og skal være primær præst i Rougsø Nord. Vi kender Birthe, da hun jo har vikarieret for Gustav. Derfor, og fordi der kun var 2 ansøgere, hvoraf den ene ikke havde praktisk erfaring som præst, var det ret let at træffe beslutning om at ansætte Birthe. Vi skal dog i nær fremtid igen være med til at ansætte endnu en præst. I Ørsted venter de på, at den nye præstebolig skal stå færdigbygget, hvorefter der vil blive ansøgt om en ny præst.

Sognets fremtid Om en årstid skal der igen være menighedsrådsvalg. I Vivild er situationen, at vi i øjeblikket har et menighedsråd, der, udover præsten, kun består af 4 personer. 2 medlemmer forlod menighedsrådet omkring årsskiftet, og da der ikke var valgt suppleanter, må arbejdet indtil næste valg klares af de 4 resterende medlemmer. Nogle opgaver har vi dog fået personer udenfor menighedsrådet til at klare. Hvis Vivild fortsat skal have sit eget menighedsråd efter valget i efteråret 2020, er det nødvendigt at få flere mennesker valgt ind. Vi er meget interesseret i at høre fra dig, der eventuelt kunne være interesseret i at deltage i dette arbejde. Da der er mange forskelligar-

8

tede opgaver, har vi formentlig også opgaver, der passer til dine interesser og de forudsætninger og særlige evner og erfaring, som netop du sidder inde med. Hvis der ikke kan findes et tilstrækkeligt antal kandidater, kan en sammenlægning af menighedsrådene for Vivild og Vejlby eventuelt komme på tale. Hvis du er interesseret i at høre nærmere om menighedsrådets arbejde, er du meget velkommen til at kontakte formanden eller et af de øvrige medlemmer for en uforpligtende samtale om arbejdet i menighedsrådet.

Vedligeholdelse af kirken Man behøver ikke at nærstudere kirken indvendigt for at konstatere, at der efterhånden er behov for vedligeholdelse. Det nuværende menighedsråd er startet på forskellige forberedelser med henblik på blandt andet indvendig kalkning. Da der er tale om kulturarv, og blandt andet af hensyn til kalkmalerier, kræver dette godkendelse. Derfor forventes det, at opgaven vil være udestående indtil et nyt menighedsråd er valgt i efteråret 2020.

Kirkegården Vi synes selv, at vi har en smukt anlagt og vedligeholdt kirkegård i Vivild. I de senere år er der hvert år udskiftet dele af hækkene ved gravstederne. Både af hensyn til tid og økonomi deles udskiftningen over flere år. Næste

MENIGHEDSRÅDSMØDER I SOGNEHUSET I VIVILD Tirsdag d. 24. september kl. 9.00 Tirsdag d. 22.oktober kl. 9.00 Tirsdag d. 26. november kl. 9.00

deludskiftning forventes at blive på kirkegårdens nordøstlige område.

Aktiviteter Udover gudstjenesterne afholdes andre gode aktiviteter, som alle naturligvis er hjertelig velkommen til at deltage i. Der er samtaleaftener, foredrag og musikarrangementer i henholdsvis Sognehus og kirke. Desuden kan vi også se frem til det årlige juletræstændingsarrangement, som er omtalt andetsteds i bladet. Jeg ønsker alle et godt efterår og ser frem til at møde jer i kirken og ved de forskellige arrangementer.

Redaktion: Gustav Eyermann, Hanne Holst, Tove Højlund, Per Pedersen, Grethe Friberg, Knud Christensen og Vera Mikkelsen (ansvh.), Præstevænget 25, Vivild, tlf. 8648 6110 / 3074 6110, bkm@primanet.dk OBS!! Stof til bladet afleveres senest den 4. oktober 2019 til Vera Mikkelsen


NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

I LEVENDE HÆNDER Af Tove Meyer Højlund, formand for Vejlby Menighedsråd

Gennem hele livet er vi omgivet af levende hænder. Vi er de første år helt prisgivet, at der er hænder, der tager sig af os. Og så alligevel: det lille barn begynder tidligt at ville selv, men er samtidigt i tryg vished om, at der er hænder, der passer på det – griber det. I dåben bliver vi lagt i Guds hænder, og disse hænder slipper os aldrig, selv om vi tror, vi kan åle os ud af dem. Gang på gang gennem livet bliver vi fanget i tide. Guds hænder hviler aldrig, selv om vi ikke rent fysisk mærker dem. Men jeg er ret sikker på, at vi alle har oplevet det. Han kan bruge andre mennesker som sine hænder. Det kan være under sygdom, hvor hospitalspersonalet opererer, plejer og hjælper os. Vores samfund er bygget på, at vi alle bruger vores hænder (og hoved) til at skabe tryghed for andre. Gud bruger vore hænder til at møde andre mennesker med.

Opgaver i Sognegård og kirke I kirken er der professionelle, levende hænder. Meget af vores kirkeliv bygger på, at der er mennesker, som stiller sig til rådighed og bruger både hænder og hoved for arbejdet i menigheden. Sådan også i Vejlby. F.eks. bruges der mange kræfter på at få strikket et budget sammen. I skrivende stund er det budget 2020 som er i støbeskeen. Og det kræver en stor grad af samarbejde mellem kasserer og regnskabskontor. Det er første gang med det nye regnskabskontor LMO, som har til huse

primært i Viborg. De er dygtige, og vi føler os i trygge hænder. Og i løbet af 2020 får vi se, om vi har gjort det godt nok. Menighedsrådet har mangfoldige opgaver. Sognegården skal ikke bare vedligeholdes, men også gøres endnu bedre og mere velegnet til de mange opgaver, der er. Vi vil gerne renovere taget og skifte en del vinduer ud. Der er 2 køkkener, som hver især ikke fungerer optimalt. Vi trænger til nye møbler i konfirmandlokalet, og gardinerne i hele huset begynder at være både falmede og lidt slidte. Heldigvis er drømme og visioner gratis. I kirken er der hele tiden opgaver, som trænger sig på. Graveren og hendes 2 medhjælpere har hænderne fulde. Kirkegården trænger hele tiden til kærlige hænder. Og vi kan se, de er der.

Kirkeårets slut Når dette blad udkommer, går kirkeåret ind i sit sidste kvartal. Sommeren er ovre med travlhed og glæder. Gudstjenesterne har været lidt anderledes både i hyppighed og m.h.t. præst. Men nu går vi ind i den rolige, stabile tid. Med aktiviteter i Sognegården i Allingåbro og i Vivild Sognehus. Vi håber, at menighederne begge steder vil slutte op om de aktiviteter, vi har. Det er rart at mærke, at vi er trygge ved hinanden i de to menigheder. Storpastoratet har fejret 1-års fødselsdag. Vi føler, at både fødsel og børnesygdomme er

MENIGHEDSRÅDSMØDER I VEJLBY SOGNEGÅRD Onsdag den 18. september kl. 19.00 (fælles med Vivild) Onsdag den 25. september kl. 19.00 Torsdag den 24. oktober kl. 19.00 Tirsdag den 19. november kl. 19.00

godt overstået. Jeg vil gerne sige tak til personale og menighedsråd, som har klaret skærene så flot. Men ikke mindst vil jeg også sige tak til menigheden, som vi møder søndag efter søndag, og som tålmodigt har fundet sig i begyndervanskelighederne. Jeg lover ikke en gnidningsløs fremtid, men jeg lover, at vi alle bruger både vore hænder og hoveder til at gøre vores kirke- og menighedsliv så levende som muligt.

KLOKKESPILLET SPILLER AUTOMATISK September Kl. 9.00 Lysets engel går med glans Kl. 12.00 Nu falmer skoven Kl. 15.00 Det lysner over agres felt Kl. 18.00 Nu går solen sin vej Oktober Kl. 9.00 Nu rinder solen op Kl. 12.00 Sensommervise Kl. 15.00 Marken er mejet Kl. 18.00 Den lyse dag forgangen er November Kl. 9.00 I østen stiger solen op Kl. 12.00 Mørk er november Kl. 15.00 Regnvejrsdag i november Kl. 18.00 Nu skrider dagen under

9


DIVERSE Bestilling af dåb eller vielse sker ved henvendelse til kordegn Lisa Boye Knudsen, Sognehuset, Kirkevej 15, 8963 Auning. Tlf. 8648 1312 eller e-mail: lbk@km.dk

KFUM-SPEJDERNE & DE GRØNNE PIGESPEJDERE VIVILD KFUM-SPEJDERNE, VIVILD GRUPPE Dækker hele Langhøjskolens skoledistrikt. Vi holder møde en gang om ugen. Følg med på Facebook: KFUM Spejderne - Vivild gruppe om mødesteder, møder, arrangementer m.v. GRUPPELEDELSE Kasserer: Heidi Nonbo. Gruppeleder: Tim Skuldbøl. Tlf. 4248 4888. Spejderleder: Louise Bramming. Tlf. 6128 9092. MØDER Bævere, 0.-1. kl.: Tirsdage kl. 16.30-18.00 Ulve, 2.-3. kl.: Mandage i ulige uger 16.30-19.30 Junior, 4.- 5. kl.: Mandage i ulige uger 16.30-19.30 Trop 6.-7. kl.: Mandage i ulige uger 16.30-19.30 Senior 8. kl. og op: Mandage i ulige uger 16.30-19.30

VEJLBY DE GRØNNE PIGESPEJDERE Allingåbro Gruppen.

Søg fonds­penge Unge fra lokalområdet i alderen 14-18 år, som har en vanskelig tilværelse, har mulighed for at søge om økonomisk hjælp til bl.a. efterskoleophold fra Kirsten Keldsen Sørensens fond. Begrundet ansøgning stiles til sognepræst Gustav Eyermann, Præstegårdsvej 5, Vivild. E-mail: ge@km.dk

10

SMUTTER: Piger i 1.-3. klasse. Møder torsdage kl. 17.30-19.00. SPEJDERE: Fra 4. kl. og opefter 18.30-20.30. Møderne holdes i Spejderhuset, Ådalsvej 3, 8961 Allingåbro. Gruppelederen svarer på spørgsmål, så kontakt Estrid på e-mail: esh@pigespejder.dk eller på tlf. 8643 9559. KFUM-SPEJDERNE I ALLINGÅBRO BÆVERE: Drenge i 0.-1. klasse. Møder tirsdage kl. 17.30-19.00. ULVE: Drenge i 2.-4. klasse. Møder tirsdage kl. 17.30-19.00 i Spejderhuset, Ådalsvej 3, 8961 Allingåbro. JUNIOR OG TROP: Møder tirsdage kl. 17.30-19.30 Kontakt­person: Gruppeleder Lissa Pedersen, tlf. 8648 0052 / 3190 1952.

VIVILD INDRE MISSION Møderne foregår i Vivild Missionshus, Århusvej 8. Kl. 19.30, hvis ikke andet er angivet. Alle er meget velkomne! SEPTEMBER Tors. d.   5. Møde v/ Frede Møller, Ans. Tors. d. 12. Møde v/ Per Weber, Hinnerup Tors. d. 19. Høstfest v/ Søren Grysbæk, Horsens. Lotteri. Man. d. 23. Kl. 19.00 Caféaften: »Bed for Djursland« Tors. d. 26. Møde v/ Mariasøstrene fra Norge. OKTOBER

Tors. d.   3. Kl. 19.00 Oktobermøde i Vivild Kirke og Missionshus. Taler: Ingolf Henoch Pedersen, Romalt. Tors. d. 10. Møde v/ Egild Kildeholm Jensen, Rønde. Tors. d. 17. Intet møde. Ons. d. 23.  14.30-19.30 Pigefridag i Genesis, Randers. Tors. d. 24. Møde v/ Ingolf Henoch Pedersen, Romalt. Tors. d. 31. Møde v/ Anders Madsen, Århus. NOVEMBER

Tors. d.   7. Tors. d. 14. Ons. d. 20. Tors. d. 28.

Kl. 18.00 Fællesspisning. Møde v/ Grethe Friberg. Møde i Fjellerup Missionshus Talere: Heri Eltør og Simon Nielsen. Møde v/ Lisa og Erik Kahr, Randers. Bogbord v/ Grethe Friberg.

Vedr. leje af Sognegård og Sognehus Se hjemmesiden Vejlby: Tlf. 2173 5407 · Vivild: Tlf. 2031 4438


ARRANGEMENTSKALENDER SEPTEMBER Tirsdag d. 10. kl. 9.30

Vejlby Sognegård

Vi strikker dåbsklude

Onsdag d. 11. kl. 16.30

Vivild Kirke

Spændende musik­arrangement med Lene Leed og Lars Erik Quortrup, Tangkær, Ørsted

Onsdag d. 2 kl. 19.30

Vivild Kirke

Guitarist Ole Dusgaard giver koncert

Tirsdag d. 8. kl. 9.30

Vejlby Sognegård

Vi strikker dåbsklude

Onsdag d. 9. kl. 19.30

Vivild Sognehus

»Når livet bliver svært« Gustav Eyermann fortæller

Onsdag d. 23. kl. 19.30

Vejlby Kirke

Villy Egemoses trio spiller danske salmer. Musik på klokkespillet kl. 19.00

OKTOBER

KIRKELIGE ADRESSER Præster Gustav Eyermann, Præstegårdsvej 5, Vivild, 8961 Allingåbro Tlf. 8648 6017 / 2388 0246. E-mail: ge@km.dk Birthe Kiilerich – tlf. 6110 3923. E-mail: bbki@km.dk Maja Søgaard Blokager – tlf. 2399 5599. E-mail: mask@km.dk Ulla Pedersen – tlf. 8648 1302. E-mail: ump@km.dk Charlotte B. Johansen – 8648 3308. E-mail: cbjo@km.dk Kordegn Lisa Boye Knudsen, tlf. 8648 1312. Sognehuset, Kirkevej 15, 8963 Auning. E-mail: lbk@km.dk. Træffes tirsdag til fredag kl. 9-14. Organist Per Møller, tlf. 8639 4048. E-mail: prm@km.dk Kirkesanger Henning Rasmussen, tlf. 2061 9934. E-mail: gl.kirkevej6@mail.dk Kirkens hjemmeside: www.vivild-vejlby.dk – www.sogn.dk

VIVILD

Vivild Sognehus

Julekoret begynder at øve.

Menighedsrådsformand Per Pedersen, Lystrupvej 33, Lystrup, 8961 Allingåbro. Tlf. 8648 6903 / 2156 5249. E-mail: lystrupvej_33@hotmail.com

Tirsdag d. 12. kl. 9.30

Vejlby Sognegård

Vi strikker dåbsklude

Graver Kell Laursen

Onsdag d. 13. kl. 19.30

Vejlby Sognegård

Samtaleaften om emnet: »Den tredje alder«

Torsdag d. 28. kl. 16.15

Vivild Kirke Ca. 17.00 ved Brugsen

Juletræet tændes

Tirsdag d. 29. kl. 19.30

NOVEMBER

Se mere om de enkelte arrangementer inde i bladet, på hjemmesiden og Facebook

Attester Udskrives ikke længere automatisk, medmindre der er tale om dåb eller vielse i folkekirken. Får du brug for fødselsattest eller attest efter en navneændring af dit barn, kan du rekvirere den med NemID på www.borger.dk For borgere uden NemID eller borgere, der af en eller anden grund ikke er i stand til at fremsende digitale anmeldelser, kan blanketter hentes via siden www.personregistrering.dk eller ved at rette henvendelse til kordegn Lisa Boye Knudsen, Sognehuset, Kirkevej 15, 8963 Auning. Tlf. 8648 1312 eller e-mail: lbk@km.dk. Træffetid tirsdag til fredag kl. 9-14.

Graverkontor Præstegårdsvej 3, Vivild, 8961 Allingåbro, tlf. 8648 6804. E-mail: vivildkirkegaard@mail.dk Træffetid: 12.30-13.00 undtagen mandag. Kirkeværge Eva Linnea Elisabeth Pedersen Lystrupvej 33, Lystrup, 8961 Allingåbro. Tlf. 8648 6903 / 2926 4610. E-mail: linnea-eva@hotmail.com Kirkebil Vivild Taxi, 8648 6099.

VEJLBY Menighedsrådsformand Tove Meyer Højlund, Nordkystvejen 29, 8961 Allingåbro, tlf. 5150 2779. E-mail: tovemh@gmail.com Graver Jette Hulvej Graverkontor Gl. Kirkevej 14, 8961 Allingåbro, tlf. 8648 0360 / 5186 0369. E-mail: vejlby-kirkegaard@mail.dk Træffes bedst tirsdag og torsdag fra 11.00-12.00 Kirkeværge Inge Madsen, tlf. 8648 1151 / 2174 2268. Granbakkevej 16, 8961 Allingåbro. E-mail: ingemadsen@mail.dk Sognegården Kirkestien 7, 8961 Allingåbro Kirkebil Grund Taxi, 8648 1390.

11


ID-nr.: 46879

102

DAG

Layout og tryk: www.kirkebladet.nu

GUDSTJENESTER KIRKEÅRET

VIVILD KIRKE

VEJLBY KIRKE

Søndag d. 1.

11. s. e. trinitatis

11.00 GE

  9.30 GE Kirkekaffe

Søndag d. 8.

12. s. e. trinitatis

(Se Vejlby)

11.00 GE

Søndag d. 15.

13. s. e. trinitatis

  9.30 BK

(Se Vivild)

Søndag d. 22.

14. s. e. trinitatis

  9.30 GE Kirkekaffe

11.00 GE Høstgudstjeneste.

Søndag d. 29.

15. s. e. trinitatis

11.00 GE

  9.30 GE

Søndag d. 6.

16. s. e. trinitatis

(Se Vejlby)

  9.30 NN

Søndag d. 13.

17. s. e. trinitatis

11.00 GE Høstgudstjeneste.

  9.30 GE Kirkekaffe

Søndag d. 20.

18. s. e. trinitatis

  9.30 GE

11.00 GE

Søndag d. 27.

19. s. e. trinitatis

  9.30 GE

(Se Vivild)

Søndag d. 3.

Alle Helgens Dag

16.30 GE

19.00 GE

Søndag d. 10.

21. s. e. trinitatis

  9.30 NN Kirkekaffe

11.00 BK

Søndag d. 17.

22. s. e. trinitatis

11.00 GE

14.00 GE Kirkekaffe

Søndag d. 24.

Sidste s. i kirkeåret

(Se Vejlby)

11.00 GE

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

Præst: GE = Gustav Eyerman · BK = Birthe Kiilerich · NN = ?

KIRKEBIL Kun Vivild sogns medlemmer kan benytte kirkebilen til gudstjeneste i Vivild Kirke, og kun Vejlby sogns medlemmer til Vejlby Kirke. Ring senest kl. 18.00 dagen før. I Vivild til Vivild Taxi, 8648 6099, og i Vejlby til Grund Taxi, 8648 1390. Vivild og Vejlby Menighedsråd

GUDSTJENESTER PÅ FARSØHTHUS Onsdag d. 4. sept. kl. 14.30

Birthe Kiilerich

Onsdag d. 2. okt. kl. 14.30

Signe Helbo

Onsdag d. 6. nov. kl. 14.30

Signe Helbo

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Kirke & Sogn - Vivild/Vejlby - Nr. 4 - 2019  

Kirke og sogn Vivild Vejlby

Kirke & Sogn - Vivild/Vejlby - Nr. 4 - 2019  

Kirke og sogn Vivild Vejlby

Profile for videbaek