Page 1

UDGIVES AF VIVILD & VEJLBY MENIGHEDSRÅD

Vandring

SIDE

3

SIDE

3

SIDE

4

KIRKE & SOGN

Kirkevandring Babysalmesang Koncerter SEPTEMBER · OKTOBER · NOVEMBER 2017

1


VANDRING Af sognepræst Gustav Eyermann

2. påskedag hører vi fortællingen om vandringen til Emmaus (Luk. 24,13-35) Denne hændelse på vejen siger noget centralt om vort menneskelige liv og vor kristne tro. Jesu møde med disciplene på vejen er en model for, hvordan vi i dag kan møde ethvert menneske, som krydser vor vej. Et møde med et andet menneske betyder, at vi går et stykke af vores livsvej sammen.

De to disciple går slukørede på vejen fra Jerusalem til Emmaus. Men der dukker nogen op. En fremmed slår følge med dem på vejen. Overfor den udenforstående er de nødt til at sætte ord på det, som optager dem. Uden den fremmede ville det være endt med indforstået snak, men netop hans tilstedeværelse tvinger disciplene til at give deres oplevelser og tanker ord og udtryk. Den fremmede er derfor også deres egen mulighed for at komme til forståelse af, hvad de har set og oplevet. Bliv hos os Da de når frem til deres mål, gribes de to disciple af angsten for, at det, den fremmede har vakt i dem, skal forsvinde, sive ud mellem fingrene. "Bliv hos os!", beder de. Han følger da med dem ind, og de sætter sig til bords. Og ved bordet gør han det, som han jo sagde til dem skærtorsdag aften, men som de allerede havde glemt: ”Bryd brødet og drik vinen - gør det til ihukommelse af mig”. Tungnemme og forvirrede, som de er, må han vise dem det. Og da han har gentaget det, han bad dem holde fast ved, åbnedes deres øjne, og de genkendte ham. Først da ser de, at det var ham, den opstandne, de havde vandret med. Jesus spørger jo ikke disciplene, fordi han ikke ved, hvad der er sket. Men ved at spør-

2

ge, hjælper han dem videre i deres erkendelse af påskens begivenheder. Kristus ses alene med troens øjne. Disciplene har selv svaret, de skal bare hjælpes på vej. Ved at spørge ind til det, som er hændt, når disciplene gradvist frem til en erkendelse af, at det er den opstandne frelser, som følger dem på vejen. Det er en bevægelse fra fortvivlelse og håbløshed til håb og tro. Alle er vi på vandring Troen er noget som modner i et samspil med det konkrete liv. Og i denne proces er dialogen og refleksionen ikke bare vigtig, den er nødvendig, hvis påskens budskab skal vække levende tro. Alle kan vi gå et stykke på en andens livsvej og dele det, som vi bærer med os på vores livsvej. Påsketro skabes, når vore øjne og ører åbnes, så vi ser og hører med troens øjne og ører. ”Brændte vore hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen”. Sådan siger disciplene til hinanden. I mødet med den opstandne Kristus sker der noget med disciplene. Der tændes en gnist i deres hjerter. Det var, da han brød brødet, at de pludseligt genkendte ham. Det er den oplevelse, vi kan have den dag i dag. Ved nadverbordet. Der bliver mødet med Kristus den opstandne muligt.


SÅ ER DER BABYSALMESANG I VEJLBY KIRKE - EFTERÅR 2017

KIRKEVANDRING

Kom og vær med til en rigtig hyggestund med dit barn/barnebarn.

Søndag d. 10. sept. er der som noget nyt kirkevandring mellem Vivild-Nørager-Gjesing-Vejlby kirker.

Menighedsrådene i Ørsted, Rougsø Nord, Vejlby og Vivild er gået sammen om at udbyde dette tilbud.

Her vil der blive lejlighed til at opleve vores smukke kirker på en anderledes måde.

Der er opstart d. 14 september 2017.

Og vi får anledning til at finde vandrestøvlerne frem for at begive os ud i naturen og lade nutid og tradition mødes, så kristendom i en nutidig dansk sammenhæng kan blive nærværende og vital.

Det foregår TORSDAGE kl. 10.30 i Vejlby kirke og er gratis! Spørgsmål og tilmelding til Charlotte Neumann 4093 5254 eller c.toftneumann@gmail.com

Se nærmere om tidspunkt og mødested på hjemmesiden, facebook og andre opslag. Tilmelding hos Gustav Eyermann på 8648 6017 eller Charlotte Johansen på 8648 3308

Betingelse for gennemførsel er mindst 6 tilmeldte inden opstart. FØRST TIL MØLLE!!

VIVILD KIRKE VIVILD

FYRAFTENSKONCERT - FÆLLESSPISNING Nyd en god koncert i stedet for at stå ved kødgryderne! Onsdag den 8. november kl. 17.30 vil Vivild og Vejlbys dygtige organist give en koncert på Vivild Kirkes meget fine og klangfulde orgel.

Organist Per Møller

Efter koncerten, der varer ½ time til 3 kvarter, sørger menighedsrådene for dagens madlavning, så du ikke behøver at tænke på dette. Der inviteres til aftensmad i Sognehuset for en beskeden pris af 50 kr. pr. deltager. Øl, vand eller vin kan købes for 5 kr. pr. enhed. Børn under 15 år deltager gratis. Kom og få en god koncertoplevelse og deltag efterfølgende i et hyggeligt måltid mad og god snak.Vivild og Vejlby Menighedsråd

HØSTEN 2017

DET SKER

VIVILD OG VEJLBY

VEJLBY KIRKE

I skrivende stund står kornet grønt på marken, og havens blomster står i smukkeste flor. Når I sidder med dette blad i hænderne, er høsten i mark og haver nok ved at være overstået. Det er tid at samles for at takke for disse gaver, en tak som også bør gå opad mod vores fader og skaber. Der indbydes til høstgudstjeneste i Vivild kirke søndag den 17. september kl. 10.00. Kirken vil være pyntet i efterårets farver med korn, frugt og blomster. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på frokost i Sognehuset. Af hensyn til maden bedes man tilmelde sig senest den 12. september til Kirsten 2215 0181, eller mail khp@dlgmail.dk Alle er velkomneVivild Menighedsråd

3


DET SKER

KONCERT MED HERNING DRENGE- OG MANDSKOR MED 50 SANGERE Vejlby Kirke den 3. oktober kl. 19.30

Koret ledes af Mads Bille, der for mange år siden var organist i Ørsted Kirke, og ved orglet sidder den usædvanlige musikbegavelse, orgelspilleren Christian Marius Andersen. Koncerten er blevet til i et samarbejde mellem Vivild og Vejlby Menighedsråd, Norddjurslands Valgmenighed samt Allingåbro Borgerforening og Norddjurs Kommune. Koncerten indledes kl. 19:00 med musik fra klokkespillet, spillet af Vejlby Kirkes organist og klokkenist Per Rasmus Møller.

PÅ BESØG I KLOKKERNES VERDEN Vejlby Sognegård den 15. november kl. 19.30

Vejlby Kirkes organist Per Rasmus Møller, der også er Kirkeministeriets klokkekonsulent og lærer på klokkenistuddannelsen, tager os på en tur rundt i klokkernes verden. En tur i ord og billeder, der er tæt tilknyttet danmarkshistorien, og som byder på både drama, krig og fred.

MUSIKANDAGTER I VIVILD OG VEJLBY KIRKER Igen i år bliver der arrangeret musikandagter i vores kirker. I Vivild kirke den 13. september kl. 19.30. I Vejlby kirke den 1. november kl. 19.30. Ved begge andagter vil lokale kirkemusikere synge sange og salmer. Sognepræsten vil læse/fortælle en tekst fra bibelen, der passer til årstiden og hverdagen. Vi håber, at mange vil tage imod invitationen til en hyggelig og højtidelig stund i vores kirker. En tid til at lytte. En tid til eftertænksomhed. En tid til at mødes. Alle er velkomne. 

Vivild og Vejlby Menighedsråd

JULEKORET Vi mødes første gang tirsdag den 31. oktober kl. 19:30 - 21:30 i Sognehuset i Vivild og øver derefter hver tirsdag frem til den 17. december, hvor julen synges ind i Vivild og Vejlby Kirker.Per Rasmus Møller

MARTIN A. HANSEN OG EVANGELIET Foredrag den 25. oktober kl. 19.30 i Vivild Sognehus ved tidligere sognepræst Ole Juul. Ole Juul vil fortælle om en af det 20. århundredes betydeligste danske forfattere. Nogle af Martin A. Hansens mest kendte noveller vil blive gennemgået. Det gælder bl.a. Agerhønen og Høstgildet. Under gennemgangen kommer Ole Juul ind på forfatterens syn på det kristne evangelium. Ole Juul var i perioden 1979-2013 ansat som sognepræst i Ødum-Hadbjerg pastorat. Udover at være foredragsholder er han også forfatter og har bl.a. skrevet bogen ”At være til stede”, hvori han beskriver sit liv som sognepræst. Glæd dig til at høre dette spændende foredrag.  Vivild og Vejlby Menighedsråd

4


Der vil i løbet af sommeren blive sendt invitation til dem, der begynder i 7. klasse på Auning skole til august med tilbud om at gå til konfirmationsforberedelse i Vivild-Vejlby i 2017/18.

KOM TIL JULETRÆSTÆNDING I VIVILD! Torsdag den 23. november tændes juletræet ved Dagli’Brugsen i Vivild. Traditionen tro inviterer Borgerforeningen, Dagli’Brugsen, Norddjurslands Valgmenighed og Vivild Sognemenighed til et hyggeligt juletræstændingsarrangement. Arrangementet starter med stemningsfuld orgelmusik i kirken kl. 16.15, hvorefter sognets og valgmenighedens præster har ordet. Kl. ca. 17 går vi over til juletræet, som er placeret på Dagli’Brugsens parkeringsplads, klar til at blive tændt. Julemanden kommer med godteposer til børnene, og der serveres gløgg og æbleskiver. Når dagen nærmer sig, vil der være opslag med yderligere information om arrangementet.

Vi starter forløbet med en konfirmandgudstjeneste i Vejlby kirke, søndag d. 3. september kl. 11.00 med efterfølgende indskrivningsmøde i Sognegården på Kirkestien 7, Allingåbro. Konfirmationen i Vivild kirke bliver søndag d. 6. maj 2018 og i Vejlby kirke, Allingåbro, søndag d. 13. maj 2018.Gustav Eyermann

SIDEN SIDST

KONFIRMATION

MINIKONFIRMAND I VIVILD Undervisning for minikonfirmander har opstart tirsdag d. 10. oktober og afslutning i Vivild kirke med krybbespil, lørdag d. 25. november kl. 14.00. Der vil blive sendt et brev ud til 3. klasses elever på Langhøjskoleni løbet af efteråret.Charlotte, Gustav og Charlotte

5


KONFIRMANDER VIVILD

Foto: PhotoCare Grenaa

KONFIRMANDER VEJLBY

Foto: PhotoCare Grenaa

6


DØBTE Liam Duun Møgelvang Melanie Mossner Ibsen Aya Sortkjær Christensen VIEDE Louise Løngaard og Simon Heilskov Nielsen DØDE, BISATTE, BEGRAVEDE Gudrun Margrethe Sørensen Nora K. Hallstrøm Alice Rasmussen Ketty Nielsen Palle Thomsen Ketty Aase Laursen Ingrid Helboe Quistgaard Tage Jensen Johanne Irene Revsbech

Døbt i Vejlby 25. maj Aya Sortkjær Christensen

Døbt i Vivild 11. juni Johanne Koustrup Birkmann

Døbt i Vejlby 28. maj Liam Duun Møgelvang

Døbt i Vejlby 11. juni Melanie Mossner Ibsen

Døbt i Vivild 30. april Valter Buje-Mikkelsen

Viede i Vejlby 24. juni Louise Løngaard og Simon Heilskov Nielsen

VIVILD DØBTE Walther Buje-Mikkelsen Johanne Koustrup Birkmann

SIDEN SIDST

VEJLBY

DØDE, BISATTE, BEGRAVEDE Eigil Robert Hansen Anny Jensen

7


NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

VANDRING - ER BEVÆGELSE I TID PÅ VEJ MOD NOGET OG FRA NOGET I vores menighedsråd er vi nu i gang med en ny periode og bevæger os allerede ind i efteråret med skift i farver og lys. Vi følger den cyklus et kirkeår har år efter år, sat ind i de værdier og den rummelighed den danske folkekirke rummer, og som vi sammen skal værne om. Det giver en tryghedsramme, når man er i en verden, hvor forandringens vinde altid blæser hårdt, giver medvind til nogle, men også modvind til andre. Vi lever i en verden, hvor behovet for at tage sig af hinanden, forholde sig til tingene omkring en, tage ansvar og tage stilling til det, man ser, ikke bliver mindre. Vi har som menighedsråd besluttet at sætte et specielt fokus på børn og unge i denne valgperiode, samt fortsat udbygge vores samarbejde med omkringliggende sogne og lokale kræfter i Vivild. Derfor udbydes der igen babysalmesang i Vejlby, og det sker i samarbejde mellem 4 lokale sogne. Også konfirmandundervisning og rammerne om dåben vil der blive kigget på. Aktiviteter udbydes i efteråret i samarbejde med de, der vil være med, så der skabes en bredere ramme for deltagelse også økonomisk. Følg med på infoside i brugsen, hjemmeside, presse, kirkeblad og facebook Vi modtager meget gerne forslag til aktiviteter og tiltag. Så har du en god ide, vi skal

8

tage op som kirke og sogn, så send det til mig/os. Vores kirke er blevet kalket udvendigt og fremstår nu flot udefra. Den indvendige del trænger også til en omgang, og vi håber, at der vil blive økonomisk plads til det indenfor de næste år, men det er en bekostelig affære, der vil være med på ønskelisten. På kirkegården fortsætter Kell og Svend Åge med omlægning af hække med videre og sørger for nogle flotte og velholdte omgivelser til kirke og præstegård. Renoveringen af præstegården for skimmelsvamp er nu på plads, og provstiet har bidraget til dette med 375.000,- kr.-. Tak for det. Projektet har på mange måder også belastet vores økonomi, og vi har trukket på hjælp fra mange sider. I år er også et år præget af aktiviteter omkring reformationsjubilæet. Der skal vælges ny provst, og der skal være valg til et nyt provstiudvalg. Men biskoppen har også sat gang i en diskussion om en ny struktur i Norddjurs provsti. Baggrunden er en sparerunde, hvor der skal flyttes præstestillinger fra land til by med baggrund i befolkningstilvæksten i specielt Århus. Det er en proces, der allerede er i gang, og der undersøges muligheder for at etablere ny struktur med sammenlægning af pastorater, fordeling af præster m.v. Men det er en proces, hvor man også øn-

Af Peter Sørensen, fmd. for Vivild Menighedsråd

sker at inddrage de enkelte menighedsråd, og ikke bare trække en beslutning ned over hovedet på os. Såfremt det holder, - så respekt for det. Så - vi er altid i bevægelse og på vandring, det kræver indimellem gode ben. Det bliver spændende at se, hvad der er bag næste sving.

MENIGHEDSRÅDSMØDER I SOGNEHUSET I VIVILD

Tirsdag d. 26. september kl. 9.00 Tirsdag d. 24. oktober kl. 9.00 Tirsdag d. 28. november 9.00

Redaktion: Gustav Eyermann, Hanne Holst, Tove Højlund, Peter Sørensen, Kirsten Hørning Pedersen, Knud Christensen og Vera Mikkelsen (ansvh.), Præstevænget 25, Vivild, tlf. 8648 6110 / 3074 6110, bkm@primanet.dk OBS!! Stof til bladet afleveres senest den 6. oktober til Vera Mikkelsen


NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

I BEVÆGELSE Af Tove Meyer Højlund, formand for Vejlby Menighedsråd

Ordet vandring sætter mange tanker i gang. Ordet dækker over pilgrimsvandring, bjergvandring, kirkevandring. For mig betyder ordet først og fremmest bevægelse. Og ikke kun fysisk bevægelse, men måske ligeså meget åndelig bevægelse. Vi mennesker er i bevægelse hele livet. Vi bevæger os fremad, opad, nedad og også tilbage. I perioder er det sværere at bevæge sig end andre gange. Der kan være sten på vejen, som vi ikke selv kan flytte. Det kan være travle perioder, hvor vi glemmer at holde fast i målet, men famler i blinde. Vi flytter os fra et ståsted til et andet, ofte drevet af ydre omstændigheder. Således er også kirken i bevægelse. En organisation, som ikke er i bevægelse, vil stagnere. Hvis vi kigger på kirkeåret, er det en eneste lang bevægelse. Og det slår mig, at følger vi kirkeårets bevægelse, er det en bevægelse/ vandring frem mod lyset. Lige nu bevæger vi os mod en mørkere tid rent årstidsmæssigt. Fra trinitatis og frem til kirkeårets begyndelse vandrer vi kirkeligt set frem mod lysets budskab: Jesu fødsel. Og så går vandringen frem mod opstandelsen og himmelfarten. Kirkens vandring bevæger sig hele tiden mod lys og glæde, og med det kristne budskab som ledetråden.

frivillige. Der henter vi inspiration til den videre vandring i kirkeliv og menighedsliv. Og til at vandre sammen med de mennesker, der krydser vores vej. En stor opgave er vores Sognegård. Nu er de dele af taget, der trængte til udskiftning, skiftet. Det ser meget fint ud. Fliserne langs sydsiden er lagt, og nyt græs sået. Når dette læses, er vi i fuld gang med at vælge et nyt provstiudvalg. Ny provst har vi ”almindelige” menighedsråd ikke indflydelse på, men vi føler os sikre på, at de mennesker, der er ansvarlige for valget, finder den rette mand eller kvinde. Tak for et godt samarbejde med alle involverede, både håndværkere og menighedsråd.

MENIGHEDSRÅDSMØDER I VEJLBY SOGNEGÅRD Onsdag d. 20/9 kl. 19.00 Torsdag d. 26/10 kl. 19.00 Onsdag d. 22/11 kl.19.00

KLOKKESPILLET SPILLER AUTOMATISK September Kl. 9.00 Nu rinder solen op af østerlide Kl. 12.00 Septembers himmel er så blå Kl. 15.00 Marken er mejet Kl. 18.00 Den lyse dag forgangen er Oktober Kl. 9.00 Kl. 12.00 Kl. 15.00 Kl. 18.00

Gud ske tak og lov Nu falmer skoven Det lysner over agres felt Nu hviler mark og enge

November Kl. 9.00 I østen stiger solen op Kl. 12.00 Regnvejrsdag i november Kl. 15.00 Mørk er november Kl. 18.00 Tunge mørke natteskyer

Menighedslivet er også en vandring. En vandring fyldt med opgaver. Opgaver i kirke og Sognegård sammen med kirkens ansatte og

9


DIVERSE Søg fonds­ penge Drenge fra Vivild sogn i alderen 14-18 år, som har en vanskelig tilværelse, har mulighed for at søge om økonomisk hjælp til bl.a. efterskoleophold fra Kirsten Keldsen Sørensens fond. Begrundet ansøgning stiles til sognepræst Gustav Eyermann, Præstegårdsvej 5, Vivild.

KFUM-SPEJDERNE & DE GRØNNE PIGESPEJDERE VIVILD KFUM-SPEJDERNE, VIVILD GRUPPE Dækker hele Langhøjskolens skoledistrikt. Vi holder møde en gang om ugen. Følg med på vores hjemmeside www.spejdernet.dk/vivild om mødesteder, møder, arrangementer m.v. GRUPPELEDELSE Kasserer: Heidi Nonbo. Gruppeleder: Tim Skuldbøl. Tlf. 4248 4888. MØDER Bævere: Mandag 16.30-18.00. Ulve og Juniorsp.: Onsdag 18.00-19.30

VEJLBY DE GRØNNE PIGESPEJDERE Allingåbro Gruppen. SMUTTER: Piger i 1.-3. klasse. Møder torsdage kl. 17.30-19.00.

Bestilling af dåb eller vielse sker ved henvendelse til kordegn Anna Nielsen, Nørregade 12, 1.tv. 8500 Grenaa, tlf. 8633 1316 eller mail anni@km.dk

SPEJDERE: Fra 4. kl. og opefter 18.30-20.30. Møderne holdes i Spejderhuset, Ådalsvej 3, 8961 Allingåbro. Gruppelederen svarer på spørgsmål, så kontakt Estrid på e-mail: esh@pigespejder.dk eller på tlf. 8643 9559. KFUM-SPEJDERNE I ALLINGÅBRO BÆVERE: Drenge i 0.-1. klasse. Møder tirsdage kl. 17.30-19.00. ULVE: Drenge i 2.-4. klasse. Møder tirsdage kl. 17.3019.00 i Spejderhuset, Ådalsvej 3, 8961 Allingåbro. JUNIOR OG TROP: Møder tirsdage kl. 17.30-19.30 Kontakt­person: Gruppeleder Lissa Pedersen, tlf. 8648 0052 / 3190 1952.

Vedr. leje af Sognegård og Sognehus – se hjemmesiden · Vejlby: Tlf. 2173 5407 · Vivild: Tlf. 2215 0181

10

VIVILD INDRE MISSION

Møderne holdes i Vivild Missionshus, Århusvej 8, kl. 19.30, hvor intet andet er angivet. Alle er velkomne! SEPTEMBER Torsdag den 7. Temaundervisning v/Svend Norup, Rygårde Strand. Torsdag den 14. Møde v/Jørgen Knudsen, Mårslet. Sømandsmissionen. Mandag den 18. Kl. 19.00 Cafemøde: Bed for Djursland. Torsdag den 21. Høstfest. Taler: Egild Kildeholm, Rønde. Lotteri. Torsdag den 28. Møde v/Villy Sørensen, Hammel. OKTOBER Torsdag den 5.  Kl. 19.00 Oktobermøde i Fjellerup Kirke og Missionshus. Taler: Pastor emeritus Johannes Christoffersen, Århus Torsdag den 12. Møde v/Henri Alex Jensen, Silkeborg. Onsdag den 25. 14.30-19.30 Pigefridag i Genesis, Randers. Torsdag den 26. Møde v/Bent Molbech, Fjellerup. NOVEMBER Torsdag den 2.  Kl. 18.00 Fællesspisning. Onsdag den 8.  Efterårsmøde i Grenå Sognegård. Taler: Hilbert Dam, Løsning. Torsdag den 16. Møde v/Ingolf Henoch Pedersen, Randers. Fredag den 24.  Kl. 14.30 Møde v/Lisa og Erik Kahr, Randers. Bogbord v/Grethe Friberg. Torsdag den 30. Vi synger julen ind.


KIRKELIGE ADRESSER

ARRANGEMENTSKALENDER SEPTEMBER

Sognepræst i Vivild-Vejlby Gustav Eyermann, Præstegårdsvej 5, Vivild, 8961 Allingåbro. Tlf. 8648 6017. E-mail: ge@km.dk Kontortid: Torsdag kl. 10.00-13.00

Vivild Kirke

Musikandagt ved lokale kirkemusikere

Kordegn Anna Nielsen, tlf. 8633 1316. Nørregade 12, 1.tv., 8500 Grenaa. E-mail: anni@km.dk Træffes mandag-fredag kl. 8.00-13.00

Tirsdag d. 3. kl. 19.30

Vejlby Kirke

Herning Kirkes Drengeog Mandskor under ledelse af Mads Bille

Organist Per Møller, tlf. 8639 4048. E-mail: prm@km.dk

Onsdag d. 25. kl. 19.30

Vivild Sognehus

Martin A. Hansen og Evangeliet v/tidligere sognepræst Ole Juul

Onsdag d. 1. kl. 19.30

Vejlby Kirke

Musikandagt ved lokale kirkemusikere

Onsdag d. 8. kl. 17.30

Vivild Kirke og Sognehus

Fyraftenskoncert med efterfølgende spisning

Onsdag d. 15. kl. 19.30

Vejlby Sognegård

På besøg i klokkernes verden v/Per Rasmus Møller

Onsdag d. 13. kl. kl. 19.30

OKTOBER

NOVEMBER

Torsdag den 23. kl. 16.15

Vivild Kirke og ved Brugsen

Juletræet tændes

Se mere om de enkelte arrangementer inde i bladet, på hjemmesiden og Facebook

LÆS OM KOMMENDE ARRANGEMENTER OG FÅ FLERE INFORMATIONER PÅ www.sogn.dk – www.vivild-vejlby.dk

Attester Udskrives ikke længere automatisk, medmindre der er tale om dåb eller vielse i folkekirken. Får du brug for fødselsattest eller attest efter en navneændring af dit barn, kan du rekvirere den med NemID på www.borger.dk For borgere uden NemID eller borgere, der af en eller anden grund ikke er i stand til at fremsende digitale anmeldelser, kan blanketter hentes via siden www.personregistrering.dk eller ved at rette henvendelse til kordegn Anna Nielsen Nørregade 12, 1.tv., 8500 Grenaa, tlf. 8633 1316 eller mail anni@km.dk Træffetid mandag-torsdag kl. 8.00-13.00

Kirkesanger Henning Rasmussen, tlf. 2061 9934. E-mail: gl.kirkevej6@mail.dk Kirkens hjemmeside: www.vivild-vejlby.dk www.sogn.dk

VIVILD Menighedsrådsformand Peter Sørensen, Granvej 9, Hevringholm, 8961 Allingåbro, tlf. 8648 6004 / 2271 5658 E-mail: peter@norddjursnet.dk Graver Kell Laursen Graverkontor Præstegårdsvej 3, Vivild, 8961 Allingåbro, tlf. 8648 6804 E-mail: vivildkirkegaard@mail.dk Træffetid: 12.30-13.00 undtagen mandag. Kirkeværge Per Pedersen, Lystrupvej 33, Lystrup, 8961 Allingåbro, tlf. 8648 6903 eller 2156 5249. E-mail: lystrupvej_33@hotmail.com Kirkebil Vivild Taxi, 8648 6099.

VEJLBY Menighedsrådsformand Tove Meyer Højlund, Nordkystvejen 29, 8961 Allingåbro, tlf. 5150 2779. E-mail: tovemh@gmail.com Graver Peter Jørgensen Graverkontor Gl. Kirkevej 14, 8961 Allingåbro, tlf. 8648 0360 / 5186 0369. E-mail: vejlby-kirkegaard@mail.dk Træffes bedst tirsdag og torsdag fra 11.00-12.00 Kirkeværge Inge Madsen, tlf. 8648 1151 / 2174 2268. Granbakkevej 16, 8961 Allingåbro. E-mail: ingemadsen@mail.dk Sognegården Kirkestien 7, 8961 Allingåbro Kirkebil Grund Taxi, 8648 1390.

11


GUDSTJENESTER DAG

KIRKEÅRET

VIVILD KIRKE

VEJLBY KIRKE

Søndag 3.

12. s. e. trin.

(Se Vejlby)

11.00 Konfirmandgudstjeneste

Søndag 10.

13. s. e. trin.

Kirkevandring (se opslag)

Kirkevandring (se opslag)

Søndag 17.

14. s. e. trin.

10.00 Høstgudstjeneste Kirkefrokost i Sognehuset

(Se Vivild)

Søndag 24.

15. s. e. trin.

(Se Vejlby)

11.00 (CBJ)

Søndag 1.

16. s. e. trin.

(Se Vejlby)

10.00 Høstgudstjeneste m. kirkefrokost

Søndag 8.

17. s. e. trin.

11.00

Søndag 15.

18. s. e. trin.

Søndag 22.

19. s. e. trin.

Søndag 29.

20. s. e. trin.

SEPTEMBER

OKTOBER 9.30

9.30 Kirkekaffe i Våbenhuset

11.00

11.00

9.30 Kirkekaffe

9.30 (CBJ)

(Se Vivild)

NOVEMBER Søndag 5.

Alle Helgen

16.00 Mindegudstjeneste

18.00 Mindegudstjeneste

Søndag 12.

22. s. e. trin.

17.00 Familiegudstjeneste Spisning

(Se Vivild)

Søndag 19.

23. s. e. trin.

11.00

Søndag 26.

Sidste s. i kirkeåret

9.30 Kirkekaffe

9.30 Kirkekaffe i Sognehuset

11.00

Præst hvor intet andet er anført: Gustav Eyermann · CBJ: Charlotte Bjarning Johansen tlf. 8648 3308

GUDSTJENESTER PÅ FARSØHTHUS Onsdag d. 6. sept. kl. 14.30 Onsdag d. 4. okt. kl. 14.30

Jens Jørgen Refshauge

Onsdag d. 1. nov. kl. 14.30

Charlotte Johansen

KIRKEBIL kan benyttes til gudstjenester i Vivild Kirke. Ring til Vivild Taxi 8648 6099 senest kl. 18.00 dagen før, hvis man ønsker at benytte kirkebilen til søndagens gudstjeneste. Vivild Menighedsråd

LÆS OM KOMMENDE ARRANGEMENTER OG FÅ FLERE INFORMATIONER PÅ www.sogn.dk – www.vivild-vejlby.dk

Layout og tryk: www.kirkebladet.nu

133

Kirke & Sogn - Vivild/Vejlby - Nr. 4 - 2017  

Kirke og Sogn Vivild Vejlby Kirkeblad

Kirke & Sogn - Vivild/Vejlby - Nr. 4 - 2017  

Kirke og Sogn Vivild Vejlby Kirkeblad