Page 1

Ide Politik Juni 2012 – nr. 2

Styrk Danmark nedefra


Ide Politik

2

INDHOLD Børn betaler prisen for forældrenes konflikter side 4

Et kristent land - endnu side 7

Mere fokus på civilsamfundet side 8

Styrket samarbejde med de baltiske lande side 14

Kæmp for alt hvad du har kært lykkedes det for Kristendemokraterne at ramme igennem mediernes lydmur. Det skete med budskabet om, at vi er klar til at føre en sag ved domstolene, såfremt Regering og Folketing gennemfører lovgivning om kønsneutrale ægteskaber i Danmark. For mig er det helt naturligt og centralt, at det er Kristendemokraterne, der er bannerførere for de over 400.000 danskere, som ifølge en Epinion-undersøgelse for DR, overvejer at melde sig ud af Folkekirken. Omkring hvert 10. medlem af Folkekirken Danmark har føler sig krænket i forhold til deres tro på så meget at baggrund af den lovgivning, man er tæt på at have gennemført i Folketinget. miste i disse år i påsken

i Danmarkshistorien har et Folketing lovgivet direkte i forhold til det, man kalder kirkens indre anliggender, herunder kirkens ritualer. De mennesker, der overvejer at melde sig ud, er formentlig de mennesker, som i høj grad er aktive i kirkens liv og gerning. Derfor bliver det en anden kirke, vi får i Danmark i fremtiden, hvis lovforslaget gennemføres. aldrig før

Ide Politik Udgives af Kristendemokraterne Udkommer fire gange årligt Redaktion: Egon Jakobsen (ansvarshavende) Stig Grenov Kristendemokraterne: Formand: Per Ørum Jørgensen Politisk næstformand: Egon Jakobsen Organisatorisk næstformand: Bent Hansen Landskontor: Skindergade 24,1 th 1159 København K Tlf. 33 27 78 10 Tlf. tid: Mandag-fredag kl. 10-15 Hjemmeside: www.kd.dk E-mail: kd@kd.dk

meninger mellem jurister om, hvorvidt en retssag kan vindes. Men for mig er det klart, at Folkekirken må opfattes som et trossamfund. På den baggrund krænker man kirkens religionsfrihed ved at gennemføre en lovgivning, der er i direkte modstrid med kirkens tro og lære.

der er delte

Nej tak til lovgivning om kønsneutrale ægteskaber.

tiden er derfor inde til at kæmpe for alt hvad vi har kært. Danmark har så meget at miste i disse år, og vi har et ansvar for at sikre et velfungerende samfund for vore børn og børnebørn. Et samfund, der bygger på altid gyldige værdier. Et samfund, der bygger på et kristent værdigrundlag.

Per Ørum Jørgensen Landsformand for Kristendemokraterne


Ide Politik

3

Optimisme i Nordjylland Hans Korsgaard (th) takkes for sin indsats som regionsformand.

Frank Pedersen regionsformand, der bød velkommen til en forsamling på knap et halvt hundrede mennesker, da Kristendemokraterne i Region Nordjylland holdt generalforsamling på Sanden Bjerggård den 16. marts. »For tre år siden var der faktisk ikke det, der bare lignede en organisation«, sagde regionsformand Hans Korsgaard blandt andet i sin beretning. »Men nu er næsten alt intakt. Vi mangler en enkelt, men ellers er alle bestyrelser i kommuneforeningerne i gang«. det var en glad

Tak for indsatsen Regionsformanden rettede en stor tak til alle, der kæmpede så bravt ved folketingsvalget. »Det gav desværre ikke det ønskede resultat«, lød det fra en tydeligt skuffet Hans Korsgaard. »Så partiet er ikke længere repræsenteret på Christiansborg. Og det til trods for, at der nok aldrig før har været gjort så meget for så små midler, som ved dette valg«. Hvad grunden var til det negative valgresultat, ville regionsformanden ikke byde på. Men han undrede sig over, at mange kristne ikke stemte på Kristendemokraterne. Og han nævnte en del områder, hvor Kristendemokraternes politik kunne gøre en mærkbar og positiv forskel. »Desværre kunne hele aftenen gå med alle disse eksempler«, sagde Hans Korsgaard. »Men det skal den ikke, for vi skal nå meget andet i aften. Lad mig derfor slutte med at takke alle, der har gjort en indsats i året, der er gået. Det er en glad formand, der nu overlader formandsstolen til en efterfølger. Vi var ikke altid enige, men vi kunne altid tale rent ud til hinanden. Tak for det«.

Ny mand i stolen Generalforsamlingen valgte enstemmigt Jens Hansen, Åbybro, som ny regionsformand. Og til bestyrelsen blev valgt Martin

Grarup, Vrå, Hans Korsgaard, Thisted og Frank Pedersen, Pandrup. Suppleant blev Ruth Tidemand Nielsen, Frederikshavn.

Mere brug for KD i dag »Der har aldrig været så megen brug for Kristendemokraterne, som der er i dag«, sagde KD’s politiske næstformand, Egon Jakobsen, da han talte efter generalforsamlingen. »Vi ser det i avisernes overskrifter. Og vi hører det i radio og tv. KD er det eneste parti, der helt bevidst stiller spørgsmålet: hvordan kan vi sikre livskvalitet og menneskeværd for alle – også for den svageste borger?« I sin omtale af KD’s familiepolitik sagde Egon Jakobsen blandt andet: »For KD handler politik om børn med fregner og strithår og huller på knæene. Og for disse børns forældre. Det betyder blandt andet, at KD vil at styrke den frivillige rådgivning før skilsmisse. Fordi det er vigtigt at give børnene stabile og trygge rammer for opvæksten. Børn under to år bør ikke passes af andre end deres forældre! Det siger overlæge og børnepsykiater Gideon Zlotnik. Det sagt så klart, at det burde være til at forstå. Derfor ønsker KD også et fleksibelt arbejdsmarked, så forældre kan vælge at passe deres små børn selv – for så at arbejde mere på andre tidspunkter af livet«.

Medlemmerne mødte talstærkt op.

Egon Jakobsen: »KD vil styrke den frivillige rådgivning før skilsmisse«.


Ide Politik

4

Børnene betaler Interview med Annette Due Madsen Stig Grenov

hvad der går galt, og hvad der kan gøre en forskel. Vores kurser er derfor udviklet over 25 år ved Denver University.

KD’s internationale sekretær

en kølig dag i februar besøger jeg Center for Familieudvikling i det centrale København, hvor et dusin medarbejdere siden marts 2004 har rådgivet om familie- og parforhold i hele landet. En smilende og energisk Annette Due Madsen byder velkommen med kaffe og croissanter på det lyse kontor.

- Det er et felt, der er rigtig vanskeligt at måle på. Men der er fagligt belæg for, at det ofte er de samme fire faresignaler, der går igen, når ægtefæller begynder at skændes og mistrives. Det bunder for det meste i vanskeligheder med samtaleformen, og i at konflikterne er kørt for højt op. Det er sund fornuft at give denne viden videre til parrene. Så ja, vi har det godt med, at der er belæg for, at det virker, det vi gør. Også fordi der er så mange faktorer, der gør sig gældende.

- Jeres kurser bygger på forskning. Men skal alt absolut certificeres og have videnskabeligt belæg? - Der er heldigvis mange ting, man kan gøre, som ikke behøver videnskabeligt belæg, forklarer Annette Due Madsen. Men når det handler om noget så indviklet og vigtigt som parforholdet, er det godt at støtte sig til undersøgelser og forskningsresultater. Det er vigtigt at vide, hvad der fremmer, og hvad der hæmmer gode relationer i at udvikle sig. Vi mener, at vil man ændre noget, skal man vide,

- I dag indrettes familielivet på mangfoldige måder. Består jeres arbejde ikke bare i et forsøg på at holde liv i »den gode gamle familie« fra en svunden tid? - Familier kan være sammensat på forskellige måder. Men når du siger »den gode gamle familie«, så har jeg virkeligt lyst til at understrege, at det at beskæf-

tige sig med familier intet har med gamle dage at gøre. Familien er top-aktuel. Vi mennesker er skabt til at indgå i relationer. Og trygge, stabile fællesskaber er vigtige, blandt andet fordi barnet tager model af, hvad det ser. Her dannes og opbygges barnets selvfølelse. Jo sundere børn vi skaber, jo bedre samfund får vi. Jeg mener ikke, at børn skal bruges som middel til at få et godt samfund, men samfundet består af enkeltenheder. Vi er så optaget af at styrke familierne, fordi den atmosfære, de voksne skaber, og de voksnes indbyrdes relation har så stor indflydelse på barnets udvikling og tryghed.

Bevidstgør om ansvaret - Men er vi ikke blevet til et klynkesamfund, der skal have krisehjælp, hver gang livet gør ondt? Hvorfor skal det offentlige betale for noget, vi tidligere selv tog ansvar for? - Vi tager ikke ansvaret fra folk. Vi bevidstgør dem om det ansvar de har! Det er der tradition for i Danmark, fordi den enkeltes problem påvirker hele samfundet. Da vi for eksempel indså, at alkohol,

Mission = Kommunikation V I TÆ N K E R M E D O M K R I N G D E T, D U H A R PÅ H J E R T E T ! K O M M U N I K AT I O N E R E N H J E RT E S A G !

Ko r n magasinet

esker om menn

og tro

LOMBORG ROM DYBE RAMME SOGNE

aaRD Se nøRg

T: PoRTRæ

lI

SagenS keRne:

Aktiv livshjælp

r sogn e og Kølkæ

Kirkeblade

Juni Juli August 20XX

koRneT: lIge På

- at begå en tale begravelses og kan det t overhovede betale sig!

Magasiner

Tema:

Den goDe DøD?

Grafik

? e DøD goD en :D ma

Te

- Kollu nd for Rind

Online

nR. 2 -20 10 ·

DET

KIRKEBLA

gRaTIS

magasin

FA L K E V E J 4 · 6 9 2 0 V I D E B Æ K TELEFON 97 17 11 22 M A I L @ K I R K E B L A D E T. N U

Foto/tekst


Ide Politik

Psykolog og familieterapeut Annette Due Madsen, leder af Center for Familieudvikling i København.

rygning og manglende tandbørstning havde negativ indvirkning på folks helse, lavede vi kampagner og forskning. At dele ud af viden er ikke at tage ansvar fra folk. Staten skal ikke tilbyde terapi ad libitum, men samfundet skal give det signal, at man interesserer sig lige så meget for menneskers trivsel, som for folks kroppe. Det er et sundhedsområde af dimensioner, og samfundet poster allerede milliarder ud i det felt. Når folk eksempelvis er gået fra hinanden, er der tilskudsordninger, retshjælp, boligstøtte, ekstra specialundervisning osv. - Politikerne burde tænke langt mere progressivt på, hvordan midlerne bruges. Hvis blot nogle få retssager bliver afværget, frigiver det penge til forebyggelse. Og på den lange bane vil det kunne betale sig. I øvrigt har statsstøtten et socialt aspekt, fordi over halvdelen af de mennesker, vi når med vores undervisningsog rådgivningstilbud, har en lav indkomst, og har derfor svært ved at betale selv. I Norge er man meget længere fremme. Her har man med succes indført samtalegrupper til skilsmissebørn mange steder i landet. Der er gratis familierådgivning af førstegangs forældre og familieværnskon-

5

Det er vigtigt at vide, hvad der fremmer og hvad der hæmmer gode relationer i at udvikle sig

torer, hvis man får et sygt barn, går fra hinanden eller har problemer i sit forhold. Danmark har sovet i timen.

Mangler politisk opbakning - I får offentlig støtte for hvert år. Slår den til? - Ja, gid det var så vel. Fra 2005 til 2009 havde man afsat 10 millioner om året. Arbejdet blev evalueret grundigt af Rambøll, og rapporten viste klart, at voksne og børn fra alle egne af landet havde haft rigtig god gavn af forskellige familierådgivningstilbud. Alligevel skar man fra 2010 støtten ned til 2,5 million kroner om året. For de penge kan centret tilbyde kurser til ca. 400 danske par om året. Men behovet er langt større. - Hovedparten af kurserne går til forældre med børn under 18 år, og som ønsker at blive sammen. Vi giver dem redskaber til god kommunikation, konfliktløsning, afstemning af forventninger og indsigt i, hvordan børn reagerer på skænderier osv. Men vi har også fået lov til at øremærke en pulje penge til skilsmissefamilier. Her underviser vi i, hvordan samarbejdet omkring børnene bliver så hensigtsmæssigt som muligt.

- Er der politisk velvilje til at støtte arbejdet i en tid hvor fokus er på vækst og økonomisk smalhals? - Der har været bekymrende lidt politisk blik for almindelige familiers trivsel. Man laver f.eks. en ny forældreansvarslov, hvor skilsmisse-mor og -far automatisk får fælles forældreansvar. De pålægges altså det samarbejde, de ofte ikke magtede, da de var sammen, og som måske fik dem til at gå fra hinanden. Folk blev også skilt tidligere, men der var barnets base ofte ét sted. I dag laver vi for første gang i historien ordninger, hvor barnet i sit eget lille sind skal forholde sig til to familier og binde dem sammen. Vi ved ikke nok om, hvad det gør ved deres identitet, og hvad det betyder psykologisk og udviklingsmæssigt. Men vi ved, at skilsmissebørn bl.a. har større risici for at hoppe ud af uddannelser. Og de har øget sårbarhed på andre områder. Samfundet bør tage vare på de nye udfordringer, børn og unge får, når familiestrukturerne ændres.

Forebyggelse og behandling - Er der en konflikt mellem samfundsudviklingen og sammenholdet i familien?


Ide Politik

6

- Det er der! Vi har fået et samfund, hvor det er vanskeligt at bevare langvarige relationer. Unge familier er under hårdt pres, for de skal nå ufatteligt meget på kort tid. Idealbilledet er, at man sagtens kan være dybt ambitiøs i hver sit fuldtidsarbejde, og samtidig have små børn derhjemme. Danskernes arbejdstid pr. par er blandt Europas højeste. Og vi ligger højt i antallet af skilsmisser! Det var nedslående at se, hvor megen mediebevågenhed børneinstitutioners åbnings- og lukketider fik. Og hvor mange ressourcer og politiske kræfter, der blev spildt på at

snakke madordning i vuggestuer, sammenholdt med hvor lidt der blev talt om, hvad vi eksempelvis gør i forhold til forebyggelse af familieproblemer. Det er godt, at vi har fået udbygget vores pasningsordninger. Men der stilles ikke spørgsmål ved, om det er det bedste for børnene. Er det et etårs barns behov at være af sted så mange timer, med den normering vi har? Jeg tænker, at det aktualiserer emner som tilknytning, omsorg og kampen om tiden. Skal vi lette byrden for både børn og voksne, må vi tænke både forebyggelse og behandling i forhold til familien ind i vores samfund.

Annette Due Madsen

Jeg takker af og snupper den sidste rest af en croissant i hånden. Mens jeg overvejer, hvorfor vi spiller så højt spil med Danmarks fremtid.

Unge familier er under hårdt pres, for de skal nå ufatteligt meget på kort tid. Idealbilledet er, at man sagtens kan være dybt ambitiøs i hver sit fuldtidsarbejde, og samtidig have små børn derhjemme.

KD Region Midtjylland - Indkaldelse til årsmøde 2012 Dagsorden til årsmødet for Kristendemokraterne i region Midt, fredag d. 8. juni 2012 kl. 17.30 på adressen Næringen 100, 8240 Risskov. Årsmødet indledes med gadeaktion på gågaden i Aarhus fra kl. 15.30 – 17.00 hvor vi håber rigtig mange vil møde op og hjælpe med indsamling af underskrifter.

Dagsorden er som følger: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 2. Politisk drøftelse - herunder orientering om arbejdet i regionsrådet og beretning fra regionsbestyrelsen. 3. Regnskab, revideret af 2 revisorer.

Kl. 17.30 er der spisning på adressen Næringen 100 i Risskov, vært er region Midt. Her vil Peter Høst under middagen komme med sin lille peptalk til os om vejen frem mod lokalvalgene november 2013 og næste folketingsvalg.

4. Behandling af indkomne forslag.

Der vil være mulighed for at yde en gave til KD arbejdet.

7. Evt.

Vi forventer at afslutte arrangementet senest kl. 20.30

5. Budget. 6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Med venlig hilsen Johannes W. Jakobsen, formand


Ide Politik

7

Et kristent land - endnu Per Ørum Jørgensen Landsformand for Kristendemokraterne

Danmark har aldrig før haft en regering som den nuværende, der i den grad mener, at al kultur har lige megen værdi. Det kom jeg til at tænke på, da jeg for nogle uger siden besøgte Besættelsesmuseet i Riga. Her får man en detaljeret viden om Sovjetunionens 60 år lange besættelse af vore baltiske naboer. som jeg besøgte museet, kunne jeg på nettet se, at regeringen ville afskaffe den obligatoriske kristendomsundervisning på læreruddannelserne i Danmark. Det satte gang i tankerne, for det handler jo ikke om, hvordan vores kulturgrundlag bliver fortrængt. Det handler om, hvilke konsekvenser det har for et samfund og en nation, når den fælles ramme smuldrer. samme dag

vi har en regering,

som vil forbyde Fadervor og kristendomsundervisning i vore skoler. En regering, der – støttet af store dele af oppositionen – vil erstatte ægteskabet mellem en mand og en kvinde med et uvirkeligt kønsneutralt partnerskab. En regering, som vil forbyde lyserødt til piger, men derimod har en skadelig holdning om, at drenge ikke må være drenge, og piger ikke må være piger. Alt dette fylder ikke meget i den politiske mediedækning. Men desværre er det en politik, som regeringen kommer igennem med uden løftebrud. Helle Thorning Schmidt går bestemt ikke i Stalins fodspor. Den politiske ideologi i Danmark er ikke kommunisme, men bygger derimod i sin enkelhed på, at alt er lige godt. Denne kulturrelativisme (at alt er lige godt) er lige som kommunismen en ateistisk tænkning, som medfører umenneskelige samfundsforandringer. umuliggøres, fordi der ikke er et fælles gods at træffe disse valg på. Når den kristne kulturarv trænges i baggrunden, så sker der en ændring i moralske valg

Per Ørum: »Når den kristne kulturarv trænges i baggrunden, så sker der en ændring i samfundet, som fører til større materialisme og egoisme.«

samfundet, som fører til større materialisme og egoisme. Det er desværre et spor, vi også genkender fra den forrige VK regering. Situationen for vores samfund er efter min overbevisning værre i dag, end den var, da vores parti blev stiftet i 1970. Danmarks århundrede gamle kristne kulturgrundlag er presset i en grad som aldrig før. er et modsvar til denne skadelige udvikling i vort land. Alt er ikke lige godt. Vi mener, at alle mennesker har uendelig værdi uanset alder. Det gælder det ufødte barn, som ingen andre partier vil løfte en finger for. Det gælder de ældre, som samfundet ikke mener, det kan betale sig at genoplive i tilfælde af et slagtilfælde. Det gælder centraliseringen og »professionaliseringen« af snart sagt alle beslutninger – langt væk fra borgernes hverdag og indsigt. Det gælder familiens trivsel, der tilsidesættes i jagten på mere vækst og guld. Det gælder især tros- og ytringsfriheden – retten til at mene og tro, som man vil, uden politisk indblanding. kristendemokraterne

KD er ikke bange for at sige, hvad vi står for. Danmark skal fortsat være er et kristent land! Derfor har Danmark brug for et kristendemokratisk parti, som står fast på sit værdigrundlag. Det er det, vore vælgere forventer af os. Det handler ikke om spin eller spærregrænser. Det handler om, at Kristendemokraterne skal gå forrest i værdikampen.


Ide Politik

8

Mere fokus på Jens Ove Kjeldsen KD’s hovedkasserer

er en vigtig del vores hverdag. For det består af alle de fællesskaber, der falder udenfor arbejdsmarkedet og det offentlige system – altså de frivillige foreninger og andre nære fællesskaber. Og derigennem har rigtig mange ildsjæle skabt uvurderlige værdier både lokalt og på landsplan. Ved at etablere lokale foreninger, blev der efterhånden udviklet landsdækkende bevægelser som for eksempel idræts-, spejder-, højskole- og friskoleaktiviteter. Der blev bygget spejderhuse, missionshuse, forsamlingshuse og idrætsanlæg i næsten ethvert sogn. Og disse fælles mødesteder og foreninger bidrog til, at der udvikledes gensidig tillid og medansvar i lokalsamfundene. civilsamfundet

der tales om at skabe livskvalitet og forebygge sociale problemer. Der har ligefrem på visse områder været politisk modvilje imod, at frivillige klarede opgaver, som man mente, at kommunalt lønnede medarbejdere burde klare. Der bliver fortsat givet støtte til foreningslivet. Men i det seneste årti har

Jens Ove Kjeldsen

kommunerne beskåret denne støtte, så der mange steder kun gives det absolutte minimum, som loven kræver.

Voldsomme besparelser I 1998 var tilskuddet til de landsdækkende frivillige sociale foreninger på ca. 100 mio. kr. Pengene blev fordelt til kommunerne, så de kunne øge støtten til det lokale frivillige sociale arbejde. Men indberetninger fra kommunerne viste desværre, at de fleste af de 100 mio. blev brugt til alt muligt andet. 28 år i Herning byråd har det frivillige sociale arbejde været en mærkesag for KD. Ved de årlige budgetforlig lykkedes det KD at opnå øgede bevillinger som grundlag for udvikling af et stort og stærkt socialt netværk. Det betød etablering af Blå Kors varmestue til de allersvageste, af samtalegrupper for mennesker med fælles problemer, besøgstjeneste og ældregymnastik med mere. Og plejehjemmene kunne gøre brug af støtte- og vennegrupper. gennem mine

Velfærdssamfundet har taget over Med velfærdsstatens udvikling i sidste halvdel af det forrige århundrede er fokus desværre flyttet. Civilsamfundet har ikke mere den samme vægt, når

Nu ser vi i Herning, som i andre kommuner, desværre voldsomme nedskæringer på tilskud til det frivillige sociale arbejde. Også på børnepasningsområdet ser vi

Grundlovmøde

Grundlovsmøde

Grundlovsmøde

Den 5. juni inviterer KD Fyn til grundlovsmøde i Munkebo Kulturhus, hvor vi med glæde kan præsentere partiets internationale sekretær, Stig Grenov, som hovedtaler.

med deltagelse i gudstjeneste den 5. juni kl. 19.00 i Auktionshallen, Havnen i Hvide Sande.

Kristendemokraterne i Herning inviterer til grundlovsmøde tirsdag den 5. juni kl. 14.00 på Sdr. Lundgaard, Lundvej 32.

Mødet finder sted i kulturhuset på Troels Alle 4, kl. 14.30, og alle er hjerteligt velkomne. Så kom, og vær med til at fejre demokratiet. Vel mødt!

Herefter samles vi uden for hallen. Kl. 20.30 kaffe og orientering/debat med emnet havneudvidelsen/Søvejen mod Vest på Sømandshjemmet i Hvide Sande. Alle er velkomne. Hilsen Kristendemokraterne i Ringkøbing-Skjern Kommune, Grethe Holm, 97 35 21 24.

Jens Ove Kjeldsen taler om: ”Fremtidsgruppens analyser/forslag og min vurdering af KD’s fremtid”


Ide Politik

9

civilsamfundet tydeligt, hvordan den frivillige indsats undertrykkes. Den frivillige private forældrepasning understøttes ikke ved at lade pengene følge barnet. Tværtimod har mange kommuner nu helt fjernet en lille kompensation til disse forældre, hvilket presser dem til også at fravælge en privat løsning.

KD ønsker holdbar løsning Denne udvikling vil Kristendemokraterne kæmpe imod! De tilskud, der bruges til at skabe gode rammevilkår for frivillige lokale aktiviteter, er utroligt godt givet ud. Det er en god investering i samfundet. For det kan have langt større forebyg-

gende effekt overfor ungdomskriminalitet, rodløshed, ensomhed, psykisk sygdom og misbrugsproblemer end ti gange dette beløb til en offentlig indsats. Kommunerne foretager ofte kun kortsigtede og dyre lapperier eller »brandslukninger«. Men Kristendemokraterne ønsker langsigtede, holdbare og – på længere sigt – langt billigere løsninger. Det får vi ved at styrke de sociale lokale netværk i civilsamfundet – herunder også de netværk, som har religiøse og kirkelige relationer! Kristendemokraterne er frontkæmpere for det frivillige samfunds værdier! Og du kan være med til at vende udviklingen i

din kommune. Hjælp det lokale KD til at stille op til næste års kommune valg. Få at vide hvordan ved at kontakte vores landskontor på 33 27 78 10.

Kristendemokraterne er frontkæmpere for det frivillige samfunds værdier!

Kristendemokraterne i Nordsjælland, København og Københavns omegn inviterer til grundlovsmøde i det grønne

tirsdag d. 5. juni kl. 14.30 nord for Barokhaven ved Slotspavillonen, Hillerød KD’s landsformand Per Ørum Jørgensen taler over emnet

”Kæmp for alt hvad du har kært” Kom og slut op om en festlig eftermiddag hvor vi fejrer det danske demokrati med fællessang, politisk debat og musikalske indslag. Ved regn flyttes arrangementet inden døre. Information fås på mail eller ved Slotshaven samme dag. Medbring kaffe til eget forbrug. Kontakt: Nordsjælland 45 76 66 54, København 23 45 54 96, Københavns Omegn 43 69 02 12.


Ide Politik

10

En hilsen fra formanden

KALENDEREN

Foråret er over os, med lys og varme. Efter vinteren er solen som et frisk pust af optimisme. I april holdt vi ungKD’s årlige generalforsamling, hvilket bl.a. medførte lidt omrokering i bestyrelsens rækker. Det er en solid bestyrelse der nu står klar til at føre foreningen videre gennem det næste år, og jeg glæder mig. Siden generalforsamlingen har jeg repræsenteret ungKD til flere medlemsmøder, og udadvendte møder rundt i landet. Og

andre fra bestyrelsen løfter også deres del med. Det hele bliver så meget mere glædeligt, når vi løfter i flok. Mit næste projekt er folkemødet, hvor jeg vil holde fanen for ungKD, samt skabe netværk med ungdomspolitikere fra andre partier. Desuden ser jeg dette event som en oplagt mulighed for indsamling af vælgererklæringer. KD kommer først rigtigt igennem i medierne når vælgererklæringerne er indsam-

let. Derfor skal vi alle hjælpe til. Jeg har sat et personligt mål på fem vælgererklæringer om ugen. Det er overskueligt, men effektivt. Prøv selv at sætte dit eget mål – to f.eks. Samler vi alle sammen ti erklæringer hver, så er vi opstillingsberettiget. Det lyder måske enkelt, men vi må alle starte med den første. Med denne afslutning vil jeg ønske jer alle en god sommer. På vegne af bestyrelsen – Aron Henning

Folkemødet på Bornholm (13.-17. juni)

Højskoleophold om politik og kristendom (8.-12. juli)

Igen i år har KD en stand på folkemødet. Også Unge Kristendemokrater vil være repræsenteret her. Alle medlemmer er mere end velkomne til at deltage. Interesserede bedes henvende sig til aron@ungkd.dk.

Mariager Højskole inviterer til Kristendom og politik i det 21. århundrede. Vi har i ungKD’s hovedbestyrelse besluttet at bakke op om dette arrangement og opfordrer så mange som muligt at vore medlemmer til at gøre det samme. Mere info, samt tilmelding på www.mariager-hojskole.dk/content/view/195/


Ide Politik

11

Ny bestyrelsessammensætning

Aron Henning Formand Socialpædagog 25 21 41 01 aron@ungkd.dk

Christian Medom Jensen Organisatorisk næstformand Beredskabsassistent 60 66 07 15 christian@ungkd.dk

Simon Overby Kristensen Kasserer Landmand 25 71 85 44 simon@ungkd.dk

Patrik Näsfors Teknik og hjemmesideansvarlig IT-medarbejder 60 66 39 39 patrik@ungkd.dk

Giv dit barn et medlemskab

Peter Bjerre Politisk næstformand Beredskabsassistent 30 48 79 30 peter@ungkd.dk

Andreas Müller Kommunalpolitisk ordfører Studerende 25 77 48 80 andreas@ungkd.dk

Kristian Søndergaard Larsen Bestyrelsesmedlem Præst 51 36 24 65 kristian@ungkd.dk

Har du børn over 15 år, så kan de for kun 100 kr. om året blive medlem af Unge Kristendemokrater. Du er naturligvis også velkommen til at melde dig selv ind såfremt du er under 36.

Grundlovmøde den 5. juni 2012

Grundlovsmøde i Midtjylland

Tirsdag kl. 19.00

Kristendemokraterne i Viborg og Silkeborg kommuner indbyder til Grundlovsmøde d. 5 juni kl. 14.00 på Kjelsø lejren, Bøgedal 4, 8643 Ans.

Taler: Henri Nissen Mødet holdes på: Den Blå Oase / Blå Kors Møllegade 6, Aabenraa. Arr. KD i kommunerne: Sønderborg, Aabenraa, Tønder og Haderslev

Taler: Medlem af Herning kommunalbestyrelse og generalsekretær i Blå Kors Danmark, Chr. Bjerre Medbring selv kaffe og brød. Enhver er velkommen.

      

 


Ide Politik

12

Det syder og bobler i KD

Bent Hansen Organisatorisk næstformand

Nye aktiviteter ser dagens lys hele tiden. Siden sidste nummer af Ide Politik er en række nye initiativer sat i gang. Mange af dem er ideer fra tidligere, og nogle af dem har eksisteret før. Men de viser alle, at aktivitetsniveauet i KD er stigende

Vælgererklæringer Der følger ikke noget tal med i denne opgørelse, men det er helt tydeligt at aktivitetsniveauet er stigende. Rundt omkring planlægges der indsamlinger på dyrskuer og markeder. Vi ser at byer som Haderslev og Aarhus har fået mange svarkuverter tilsendt. Mange steder kunne der meldes om lignende aktiviteter. De nøjagtige tal kan følges på FREDAGSMAIL hver uge

Fredagsmail Hver uge udsendes FREDAGSMAIL til tillidsfolk med aktuelle politiske nyheder og nyt fra KD’s Organisation. Tillidsfolk får det automatisk, men alle medlemmer har mulighed for at få det, hvis man anmoder om det på kd@kd.dk

KD’s nyhedsbrev Det er nyhedsbrev 1 eller 2 gange om ugen med politiske udtalelser. Alle har mulighed for at få dette, hvis man tilmelder på KD’s hjemmeside www.kd.dk . Man skal tilmelde sig i midterste spalte helt forneden på siden.

KD’s Venner Nogle mennesker er venner af KD, men ønsker af en eller anden grund ikke at være medlemmer. Hvis man ønsker det, kan man nu blive optaget i kredsen af KD’s Venner. Man skal blot tilmelde sig til KD’s Venner på Landskontoret kd@kd.dk Er man tilmeldt får man tilsendt et nyhedsbrev 6 gange om året på mail. Det koster ikke noget. Redaktør af Nyhedsbrevet er Lis Dam.

Programudvalg Hovedbestyrelsen har nedsat et sådant udvalg. Det er et redaktionelt udvalg som skal redigere KD’s arbejdsprogram og øvrige politiske dokumenter før de behandles i HB. Formand for udvalget er Politisk næstformand Egon Jakobsen. Derudover består udvalget af Peter Øhrstrøm, Poul Nielsen, Peter Bjerre og Per Breindahl.

Fremtidsgruppen Denne gruppe har nu afsluttet sit arbejde, hvilket har resulteret i mange fine konklusioner. Dokumenterne fra gruppens arbejde kan ses på KD Forum. Alle medlemmer kan få adgang til KD Forum, hvis man kontakter Landskontoret på tlf. 33 27 78 10.

Landsmødet 27. oktober 2012 Afholdes i Middelfarthallen. Frister for indlevering af forslag til Landsmødet er Landsformand: 15. september 2012 HB medlemmer: 15. september 2012 Øvrige forslag til behandling på Landsmødet: 27. august 2012

Ny kommuneforening Den 19. april blev der stiftet en ny Kommuneforening som er fælles for Vesthimmerland og Rebild Kommuner. Jens Ditlev Pedersen er formand. Herefter har Storkreds Nordjylland kommuneforening i alle kommuner med undtagelse af Læsø

Kurser Organisationsudvalget planlægger afholdelse af kurser i Ideologi, Politik og bestyrelsesarbejde. De vil finde sted i efteråret 2012 og vil være målrettet mod folketingskandidater, kandidater til Kommunalbestyrelser og Regionsråd. I sagens natur vil nogle af kurserne være målrettet mod bestyrelsesmedlemmer.

Abonnement på Ide Politik Ide politik sendes automatisk til alle medlemmer. Nu kan man også tegne abonnement på Ide Politik uden at være medlem. Det koster Kr. 100,- pr. kalenderår. For samme pris kan man give bladet væk som gave, hvis man har en god ven, man gerne vil give noget godt læsestof

Rådslagning med Storkredsbestyrelser Formandskabet er på vej rundt i landet for at drøfte situationen i de forskellige storkredse. Det er planen at nå hele vejen rundt, men det vil selvsagt tage nogen tid. De enkelte bestyrelser vil blive kontaktet direkte.


Ide Politik

13

Tag udfordringen op Lis K. Dam – eller Kristeligt Folkeparti som det hed til at begynde med – blev oprettet som et protestparti. Og det har gennem alle årene været en styrke at være enige om at være imod noget helt håndgribeligt. Men nu på den anden side af 40 års fødselsdagen må der sættes ord på flere sager, som KD i enighed vil kæmpe for. Selv om det er en større udfordring end at være enige om det, som kalder på protest og modstand.

er mere udbytterig end den konfrontationsholdning, som meget beklageligt har været for dominerende og opslidende. Selv om KD i udgangspunktet gjorde modstand mod kommunalreformen, er vejen frem at forholde sig til den aktuelle situation og få det bedste ud af den. Dybest set må kommunalbestyrelsen se det i alles interesse at bevare og udbygge de bedst mulige forhold for borgerne i alle dele af storkommunen. Men det er meget vanskeligt at agere med langsigtede målsætninger i en periode med økonomisk tilbagegang.

Samarbejde er vejen frem

Åben for nye måder

De seneste to år har jeg siddet i bestyrelsen for Præstø Lokalråd – det første år som formand. Jeg gik til opgaven med stor bevidsthed om, at jeg var i overensstemmelse med KD’s ønske om at slutte op om mere lokal indflydelse. Så det gav god mening at gå ind i dette arbejde.

På baggrund af de seneste to års erfaringer fra lokalrådsarbejdet, kan jeg kun opfordre KD’ere til at tage udfordringen op i den kommende valgkamp til regions- og kommunalvalget i 2013. Der er virkelig brug for KD’s alternative indspark for at få brudt det ensidige fokus på tilpasningsværktøjer, der er de øvrige partiers svar på de økonomiske udfordringer.

kristendemokraterne

overbevist om, at KD’s midtsøgende politiske linje er en god ballast, når man vil bidrage til samling omkring et lokalt tværpolitisk arbejde. Det kan blive til stor gavn for en lille by som Præstø med sine ca. 3.000 indbyggere. Jeg er også tilhænger af, at en holdning til samarbejde med kommunalbestyrelsen jeg er stadig

At skabe rammerne for et bedre liv for borgerne i en lille by i en stor kommune behøver ikke at koste kassen. Men desværre går den talemåde alt for tit i opfyldelse, at »når krybben er tom, bides hestene«.

NY H E D E R FR A NÆR O G F J E R N

Børn skal have professionel hjælp - ikke være et spareobjekt Småbørn, der har været udsat for omsorgssvigt, og unge med tale og hørebesvær har behov for professionel omsorg og specialistviden. Derfor er det fatalt, når kommunerne flytter udsatte børn og unge fra dyre institutioner til billigere hjemmestrikkede løsninger. Brugerne vil betale prisen på krop og sjæl, mens samfundet på lang sigt skal have en større pengepung op for at afhjælpe de uigenkaldelige skader.

Negativitet og fantasiløs afvisning af nye tiltag fører ikke til bedre forhold. På den ene side skal det bedste af det eksisterende bevares. Men det er også bydende nødvendigt med åbenhed for nye måder at gøre tingene på. KD har det, der skal til for at melde sig mere ind på den lokale bane med både bevarende og reformerende forslag. til negativitet. Og ja til samarbejde til alle sider. derfor nej

Negativitet og fantasiløs afvisning af nye tiltag fører ikke til bedre forhold

Lis K. Dam


Ide Politik

14

Styrket samarbejde med de baltiske lande besøg i Letland fornylig blev båndene mellem Kristendemokraterne i Letland og Danmark knyttet tættere sammen. under landsformandens

Det kristendemokratiske parti i Letland blev stiftet i 1991 og opnåede dengang valg til det lettiske parlament. Men, som så mange andre kristendemokratiske partier i verden, er partiet desværre præget af tilbagegang. Og det er i øjeblikket ikke repræsenteret i parlamentet. mellem søsterpartierne i april måned blev der drøftet flere gode forslag. Blandt andet et ønske om bedre samarbejde mellem de nordiske og de baltiske lande, så vi i fællesskab grundlæggende kan styrke de kristendemokratiske værdier i den nordlige del af Europa. - Letland står overfor massive politiske udfordringer. Og jeg er meget glad for den dialog, vi nu har taget hul på mellem under mødet

Mangler du et hjertevarmt solo-sangindslag til din fest, arrangement, møde, stævne eller koncert... Solosanger Tina M. Lynderup Tlf. 97 17 34 88

Formand Mara Viktorija Zilgalve, KDS Letland, Per Ørum Jørgensen og Armands Agrums, Generalsekretær, KDS vore lande, siger landsformand Per Ørum Jørgensen. Vi har fælles værdigrundlag og kan med inspiration og samarbejde hjælpe hinanden for at styrke den kristendemokratiske bevægelse i Europa. Når Per Ørum Jørgensen i juni mødes

LETLAND

www.tinalynderup.dk

Aviserne skriver:

Har ud cd’ern givet e» fra hje Sange rtet« »Til Ro og «

»..sangen fik de små nakkehår til at rejse sig..« »En veloplagt Tina Lynderup afleverede teksterne med charme«

NICOline - Store Torv, 3700 Rønne

Til Ro 16 AFTENSANGE

Tina Lynderup & Willy

Egmose

Preben Gramhart

med lederne af partierne i Norden, vil han blandt andet drøfte et lettisk forslag om fælles sommerlejre for unge kristendemokratiske medlemmer i den nordiske/baltiske region.

Det er stedet, hvor man forsøder livet for sig selv - og for sine venner! Stort udvalg i bornholmske produkter


Ide Politik

NY H E D E R FR A NÆR O G F J E R N

Verdensrekord i druk Den danske druk-kultur afstedkommer bl.a. øget vold, utryghed i børnefamilier og dårlig indlæring blandt unge. At danske unge på ny har vundet verdensrekorden i druk, burde derfor vække de ansvarlige politikere. KD kræver konkret handling i form af en 18 års grænse for køb af alkohol og stop for alkoholreklamer. Det vil ikke alene bedre borgernes helbredstilstand, men også bedre børns opvækstvilkår, styrke de unges studier og tilmed spare samfundet for op til 10 milliarder kroner om året.

Kristendomsundervisning på seminarierne At fjerne faget kristendom fra lærerseminarierne viser med al tydelighed, den manglende forståelse for at alt ikke er lige gyldigt. Grundloven bygger på vores forståelse af medmennesket. En nylig undersøgelse viste, at engelske unge ville forsvare deres ære med vold – også selv om den gik ud over tredje person. Derfor vil KD styrke kristendomsundervisningen i den danske folkeskole. Vi skal ikke tilbage til tiden før kristendommens indførelse, hvor slægtsfejder, æresdrab og personlige dueller var dagens orden.

Restancer inddrives bedst i kommunerne Centralisering skulle være så godt. Derfor har de statslige skattemyndigheder siden 2005 haft ansvaret for at inddrive den enorme gæld til kommunerne. Men gælden er blot steget konstant og udgør i dag knap 12 mia. KD vil have ført ansvaret for gældsinddrivelsen tilbage til kommunerne. De er tættere på borgerne og kan derfor udføre arbejdet bedre og billigere.

Kristendemokraterne i Vejle Kommune inviterer til

Grundlovsfest på Mørkholt Strand Camping, Hagenvej 105 B, Børkop, tirsdag den 5. juni kl. 14.00 til 16.00. - Vi byder på to spændende og dynamiske talere: Emne: ”Kristendemokrati – et samfundssyn” ved organisatorisk næstformand for KD Bent Hansen

Emne: ”Hvad vil du kæmpe for?” ved regionsformand for KD i Syddanmark Henri Nissen

15

Gifte forældre holder mest sammen En nylig undersøgelse har vist, at gifte forældre holder mere sammen end andre parforhold. Samlivsekspert Ingrid Ann Watson udtaler til avisen 24 timer at, »par elsker hinanden lige meget, om de er gift eller ej, men der ligger en forpligtigelse i ægteskabet, som ikke er i samlivet«. Socialminister Karen Hækkerups forslag om at fjerne separationsperioden ved skilsmisse er derfor totalt forfejlet. KD mener, at taberne er forældrene, og at regningen placeres i børneværelset. Udgifterne til udsatte børn og unge er i dag eksploderet, fordi skiftende regeringer konstant prioriterer samfundsmæssig vækst foran medmenneskelig trivsel.

Det er aldrig for sent at hulmursisolere Efterisolering på en nem, billig og effektiv måde. Alt arbejde foregår udvendigt, så du kan hygge dig indendøre, mens arbejdet står på. Få et tilbud - gratis og uforbindende. Vi giver skriftlig garanti for korrekt udført arbejde • Lavere energiforbrug - lavere varmeregning. • Sundere bolig og bedre indeklima. • Forøgelse af husets salgsværdi. • Renere miljø, mindre CO2 udslip. Børge Nørgaard Aps Bækgade 14, Blans 6400 Sønderborg Tlf 74461529/40201529 www.bnisolering.dk mail@bnisolering.dk

Efter talerne er der plads til spørgsmål og ind imellem synger vi sammen. Kl. 15.30 er der kaffe og kage (kr. 35) i cafeteriet, og her kan vi fortsat snakke med de to talere og hygge os med hinanden. Det bliver en dejlig dag med god inspiration, glæde og fællesskab. På gensyn, og husk at tage din nabo med og andre, du kender.

Tømrer og Snedkerforretning


Ide Politik

16

NYHEDER FRA NÆR OG FJERN

Glem ikke mennesket »Der bliver lagt alt, alt for megen vægt på økonomi«, siger Fridjof Stidsen, KD’s kommunalbestyrelsesmedlem i Hedensted. Han er bekymret over, at kommunerne for tiden står i kø for at hjemtage borgere med specielle behov for omsorg til et billigere lokalt tilbud. »Jeg er mere optaget af indholdet i den behandling, vi giver vore svageste borgere, end af hvor mange penge kommunen kan spare«, fortsætter Fridjof Stidsen, der selvfølgelig mener, at pengene skal være der. »Men vi må ikke glemme mennesket bag. Det

hele menneske. LIVET! Derfor må jeg gang på gang bringe det menneskelige aspekt ind, når vi behandler de forskellige dagsordener«. Og Fridjof Stidsen tilføjer: »KD’s indsats i Hedensted Byråd kan beskrives som det lange, seje træk i dagligdagen. Lige nu kæmper vi blandt andet for gode botilbud til borgere med fysisk eller psykisk handicap«. /stig Fridjof Stidsen: »Vi må ikke glemme mennesket«

KD støtter søsterparti i Hviderusland Kristendemokraterne har opfordret den danske regering til at lægge pres på Hvideruslands regering i anledning af, at Danmark er formandsland for EU. Det sker på baggrund af, at der stadig sidder mange oppositionstilhængere fængslet efter præsidentvalget i 2010. Og fordi to personer i den anledning er blevet henrettet for terror uden retfærdig rettergang. Hviderusland har i marts tilmed forhindret lederne af to politiske oppositionspartier i at deltage i mødeaktiviteter i EU som gengældelse for, at EU ikke ønsker at se præsident Lukasjenko i Bruxelles.

»EU’s nuværende sanktioner har reelt ingen anden effekt end at fungere som advarsler for regimet«, siger Stig Grenov, KD’s internationale sekretær. »EU-seminarer og velmenende resolutioner bør afløses af konkret støtte«. Kristendemokraterne i Hviderusland beder den danske regering om støtte til at forstærke presset på deres regering. Der er ifølge dem behov for en ny vej frem. Langsigtede planer skal forandre det hviderussiske samfund, så der kan blive grobund for en egentlig politisk forandring. Der er behov for et øget fokus på denne konflikt i Europas sidste diktatur. /stig

KD truer kirkeministeren med retssag

Folkekirken risikerer at gå til grunde…

Loven om kønsneutrale ægteskaber tilsidesætter Grundloven og krænker religionsfriheden generelt. Derfor truer Kristendemokraterne med at slæbe staten for retten, hvis lovforslaget ikke trækkes tilbage. Når regeringen med bred støtte fra hele oppositionen dikterer folkekirken, hvad ægteskab er, krænker det religionsfriheden. Ethvert trossamfund må selv kunne bestemme dets tro, lære og ritualer, uden at staten blander sig. Derfor skal der snarest vedtages en kirkeforfatning, hvori det slås

fast, at folkekirken selv kan bestemme sit indre liv, sådan som det står i Grundlovens §66. KD’s initiativ støttes blandt andre af dommer Jens Smedegaard Andersen, som udtaler til Kristeligt Dagblad: »Det er min faste overbevisning, at der er tale om krænkelse af Grundloven, når biskopperne bliver tvunget til at udfærdige et kirkeligt ritual i forbindelse med en borgerlig lovgivning«. KD er bekymret over, at enhver borger, der definerer et ægteskab som værende mellem mand og kvinde, i fremtiden risikerer at blive anklaget for diskrimination. /stig

Idé Politik - Nr. 2 - 2012  

Kristendemokraterne