Page 1

KLIT TENS

kirkeblad

3 7. Å R G A N G · N R 3 · 2 0 1 8 · J U N I · J U L I · A U G U S T

MORGENSOLEN TITTER GENNEM RUDEN I Haurvig Kirke har det ikke kun været morgensolen, der har tittet gennem ruden. Det har også været blæst og regn, så man kunne blive både kold og våd af at sidde under vinduerne i vindsiden. Så det er en stor glæde, at Haurvig Kirke nu får nye vinduer! Kirkens vinduer kan minde os om flere ting. For ikke at forstyrre koncentrationen, sidder kirkevinduer som regel i en højde, så man ikke kan sidde og kigge ud på omgivelserne. Til gengæld kan man se himlen, skyerne og måske solen. Gennem vinduet kan lyset fra den anden side falde ind og berøre os i vore liv. Det kan være et symbol på, at vi lader Guds varme lys skinne ind i vort liv, når vi holder gudstjeneste.

»Jeg er verdens lys«, sagde Jesus. »Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys«. Kirkens vinduer kan minde os om, at Kristus vil nå os med sit lys. Og så kan de minde os om, at vi selv skal være som de ruder, Guds lys skinner igennem. »I er verdens lys«, sagde Jesus også. Et vindue er som bekendt ikke beregnet til at blive set - det er først og fremmest til at se igennem. Når vi sendes hjem fra kirke, er det med Guds velsignelse i ryggen: »Herren lade sit ansigt lyse over dig!«. Dermed får vi lov selv at være som den rude, der gennemskinnes af Guds varme lys, så hans kærlighedslys kan falde ind i verden og berøre vort medmenneske. Sognepræst Daniel Kristiansen

1


DATO LYNGVIG KIRKE

HELLIGÅNDSKIRKEN HAURVIG KIRKE

DAG I KIRKEÅRET

INDSAMLINGER

DIV. OPLYSNINGER

10.00 BMM

1. s. e. trin.

Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe Stift

Søndagsskole 9.45

Menighedsfakultetet

Søndagsskole 9.45

JUNI  3.

8.30 BMM i Haurvig Missionshus

5.

19.00 DKK Auktionshallen

Grundlovsdag

7.

19.30 DDK Skriftemål og altergang

Torsdag

10.

10.00 DDK

8.30 DDK

2. s. e. trin.

17.

8.30 DDK

10.00 DDK

3. s. e. trin.

24.

16.00 DDK Rytmisk gudstjeneste

10.00 DDK

4. s. e. trin.

8.30 DDK

5. s. e. trin.

JULI 1.

10.00 DDK

3.

19.30 Koncert

Tirsdag

8.

10.00 BMM

20.00 Koncert

6. s. e. trin.

15.

8.30 BMM

10.00 BMM

7. s. e. trin.

22.

8.30 BMM

10.00 BMM

8. s. e. trin.

29.

10.00 BMM

8.30 BMM

9. s. e. trin.

AUGUST  5.

8.30 DDK

10.00 DDK 16.00 Koncert

10. s. e. trin.

12.

10.00 DDK

14.

19.30 Koncert

Tirsdag

10.00 DDK 16.00 Koncert

12. s. e. trin.

19.

8.30 DDK

26.

10.00 BMM

30.

17.00 DDK Ulvetime

8.30 DDK

11. s. e. trin.

8.30 BMM

Søndagsskole 9.45

13. s. e. trin. Torsdag

Ud trækning af 100 kr ’s lodseddel FEB. 2018: 500 kr. nr. 42

200 kr. nr. 47 - 122

100 kr. nr. 119 - 175 - 267

MAR. 2018: 500 kr. nr. 139

200 kr. nr. 19 - 196

100 kr. nr. 8 - 23 - 163

APR. 2018: 500 kr. nr. 174

200 kr. nr. 257 - 274

100 kr. nr. 160 - 194 - 234

INDLEVERINGSFRIST

2

til næste nummer af Klitte ns kirkeblad er 6. juni 201 8 Næste blad dækker septem ber, oktober, november måned . Der kan indsendes medd elelser til: hs@km.dk, hdc@km.dk og ddk@km.dk Kirkekontoret, Kirkevej 5, 6960 Hvide Sande, tlf. 97 31 11 35.

GUDSTJENESTER PÅ FJORDGLIMT (ca. en halv time) Tirsdag den 5. juni kl. 14.30: Nadvergudstjeneste v. BMM Tirsdag den 3. juli kl. 14.30: Nadvergudstjeneste v. DDK Tirsdag den 7. august kl. 14.30: Nadvergudstjeneste v. DDK Pårørende og andre ude fra byen er velkomne til at være med!

DDK = Daniel Kristiansen · BMM = Birgit Morsing Madsen

GUDSTJENESTER


SOGNETS PRÆSTER KAN OGSÅ BRUGES TIL:

DÅB Lyngvig Kirke 10/02 25/02 11/03 18/03

Ida Lodberg Kristensen Silke Dalsgaard Hansen Eliza Brønnum Jørgensen Villum Aksel Andersen

• en fortrolig samtale • en drøftelse af spørgsmål, du er optaget af • bøn og forbøn • andagt/hjemmealtergang ved en sygeseng Velkommen, du er ikke den første…..

Helligåndskirken 21/01 21/01 04/02 01/04

Sofie Bonde Laidler Victoria Lauersen Kirstine Dorthea Schmidt Maagaard Charlie August Mark

»Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt; men giv, at al vor længsel må til dig, til dig alene stå!«

WWW.KIRKERNEPÅKLITTEN.DK SOGNEPRÆST: Daniel D. Kristiansen Kirkevej 5, Hvide Sande Tlf. 97 31 11 35 / 60 66 08 48 ddk@km.dk

SOGNEPRÆST: Birgit Morsing Madsen Fjordbakken 6, Hvide Sande Tlf. 86 14 42 40 / 24 83 84 02 bmm@km.dk

SEKRETÆR:

(DDS 123)

INDSAMLET I KIRKERNE Kristeligt forbund for Studerende....... 2.350 kr. Y´sMen Region DK....... .........................1.900 kr.

VIELSE

Søndagsskoler...1.450 kr.

Lyngvig Kirke 10/02 Sofie Svarrer Lodberg og Morten Baunbæk Kristensen

Folkekirkens Nødhjælp. .........................1.100 kr. YM .................. 3.850 kr. Tak til giverne!

»Jert hus skal I bygge på ordets klippegrund, så rokkes ej muren i stormvejrets stund, og arnen skal stå i læ af korsets tegn, så hviler jert hjem bag det tryggeste hegn! Hvor korset står vagt, taber mørket sin magt«. (DDS 704)

DØDE 31/01 Ellen Irene Boel Klavsen 11/02 Anne Kirstine Hvam 23/03 Gert Kristensen 25/03 Anna Bollerup 02/04 Enevold Thygesen Enevoldsen 04/04 Ruth Damgaard Petersen 07/04 Dirk Feddersen »Når øjet brister, vis mig korsets tegn! Lys gennem mørket mig til Himlens egn! Fly, jordisk mulm, for Himlens morgenskær! I liv, i død, min Gud, vær du mig nær!«.

KIRKELIGE ADRESSER

(DDS 541)

Hanne Davidsen Christensen Kirkevej 5, Hvide Sande Tlf. 97 31 11 35 hdc@km.dk

ORGANIST: Anne-Marie Hjelm Tlf. 22 87 01 37 hs.masterclass@gmail.com

KLITTENS MENIGHEDSHUS OG KIRKETJENER, HELLIGÅNDSKIRKEN: Jens Otto Grønne Pedersen Tlf. 30 45 04 51

KIRKEGÅRDEN I HVIDE SANDE: Ninna Damsgaard Tlf. 21 77 89 30

KIRKELIG INFO Fødsel registreres på grundlag af jordemoderens anmeldelse til sognet. Hvis I ikke er gift, kan I vælge at indsende en erklæring om, at I ønsker fælles forældremyndighed, en omsorgsog ansvarserklæring. Dette sker via borger. dk, hvor I finder fødsler under »Familie og børn«. En sådan erklæring skal indsendes senest 14 dage efter fødslen. Det hele foregår ved hjælp af Nem ID -og er den eneste mulighed for anmeldelse. Har man ikke adgang til en computer, bedes man henvende sig til kirkekontoret. Dåb, kirkelig vielse eller velsignelse aftales med sognepræsten. Dødsfald - henvendelse til bedemand og sognepræst. Gravsted aftales med graveren.

KIRKEGÅRDEN I LYNGVIG: Ole Søe Larsen Tlf. 29 25 06 44

KIRKEGÅRDEN I HAURVIG: Sonja Hoff Pedersen Tlf. 23 81 89 87

MENIGHEDSRÅD: HAURVIG: Formand Esther Blichfeldt Christensen Karen Brands Vej 3 Tlf. 21 78 07 44 Kasserer Keld Andersen Karen Brands Vej 152 HVIDE- Formand SANDE: Jens Nicolai Vejlgaard Christensen Søndergade 23 Tlf. 20 21 10 25 Kasserer Poul Lønbæk, Fyrvej 1 LYNGVIG: Formand Lars Lundgaard Christensen Holmsland Klitvej 203 Klegod Tlf. 40 13 05 10 Kasserer Karen Marie Nohns Kaniavej 7

3


KALENDER JUNI 11. juni kl. 19.00 IM bedemøde i Arken.

SOGNEUDFLUGT TIL TIRPITZ

13. juni kl. 19.30 IM i Arken v.Vibeke Sode Hjort, Børkop. 14. juni kl. 19.30 IM i Haurvig Missionshus v. missionær Bjarne Hvidberg, Tistrup.

Menighedsrådene på Klitten arrange rer sammen med Klittens Borgerforening sogneudflug t til TIRPITZ i Blåvand for områdets pensionister og efterlønsmodtagere med ledsager Onsdag den 29. august 2018

18. juni kl. 19.00 IM bedemøde i Arken.

På vej til Blåvand nyder vi morgen

kaffen i det fri. Besøget i TIRPITZ indledes med ½ times introduktion, hvorefter vi på egen hånd begiver os på opdagelse i det flotte nye museum. Audio guides vil være til rådighed for alle. Der spises middag på Blåvand Kro

JULI 12. juli kl. 19.30 Historisk aften i Haurvig - se opslagstavlen. 20. - 28. juli Holmsborg Bibelcamping - se opslagstavlen.

AUGUST 16. august kl. 19.30 IM i Haurvig Missionshus v.pastor Karl Lund, Skjern. 19. august kl. 11.15 Markedsdag i Arken. Der vil være auktioner, boder og mulighed for at købe frokost. Vi håber, at mange har lyst til at være med. 22. august kl. 19.30 IM i Arken. Kristusvandring, hvor vi vandrer sammen og taler om kristentroen.

. På hjemvejen andagt i Aal Kirke i Oksbøl og besøg på den nærliggende flygtningekirkegård . Turen går herefter via Filsø til Outrup Hotel, hvo r der serveres eftermiddagskaffe. Afgang fra Hvide Sande Nord kl. 7.55 . Afgang fra Hvide Sande Kirke kl. 8.00 . Forventet hjemkomst til Hvide San de ca. kl. 18.00. Egenbetaling for udflugt, formidda gskaffe, middag og eftermiddagskaffe 250 kr., hvortil kom mer drikkevarer. Telefonisk tilmelding torsdag den 16. august og torsdag den 23. august 2018, begge dag e i tidsrummet kl. 10.00-12.00 samt kl. 18.00-19.00 på tlf. 2393 4293

Sankthansfest på Bauneborg den 23. juni

Kl. 19.00 Åbner boder med kaffe og vafler, is og pølser. Kl. 20.00 Båltale. Velkommen! Hvide Sande FDF

Holmsborg Bibelcamping 20 . - 28 . jul i 2018

4

Møde hver aften kl. 19.30 Se program og meget mere på: www.holmsborgbibelcamping.kfum-k fuk.dk


OPSLAGSTAVLEN I august afholdes i Hvide Sande fire gudstjenester, som vi kalder TURISTKIRKE. En traditionel gudstjeneste, men med ekstra fokus på fællessang og musikindslag - og så med tolkning af prædikenen til tysk. Ønsket er, at vi med disse gudstjenester kan være med til også som kirke at byde Klittens mange sommergæster velkommen, og at vi samtidig selv må blive berigede af et internationalt kristent fællesskab.

Søndag d. 5. august kl. 10.00: Præst: Daniel D. Kristiansen Musikalsk indslag: Morten Frank Larsen & Lone Rasmussen * Søndag d. 12. august kl. 10.00: Præst: Daniel D. Kristiansen Musikalsk indslag: Connexion ved Lone Leuchtmann Søndag d. 19. august kl. 10.00: Præst: Daniel D. Kristiansen Musikalsk indslag: Tina Lynderup og Willy Egmose

Connexion ved Lone Leuchtman n

Søndag d. 26. august kl. 10.00: Præst: Birgit Morsing Madsen. Musikalsk indslag: Klittens Tenorer ved Anne-Marie Hjelm

Willy Egmose og Tina Lynderup

Klittens Tenorer ved Anne-Marie Hjelm *Ved turistkirke den 5. august kl. 10 medvirker sangerparret Lone Rasmussen og Morten Frank Larsen: Sopranen Lone Rasmussen synger i koret på Wiener Staatsoper, men har stadig regelmæssige koncertopgaver i Danmark - ofte i samarbejde med ægtemanden Morten Frank Larsen. Morten Frank Larsen er en af sin generations vigtigste danske barytoner med 22 års international sangerkarriere på cv´et. Han optrædener regelmæssigt som solist på Wiener Staatsoper sideløbende med talrige gæstekontrakter på Deutsche Oper Berlin, Metropolitan Operaen i New York, Det kgl. teater og på operaerne i Zürich, Toulouse, Bologna, Sevilla, Salzburg og Tokyo. Han er modtager af Aksel Schiötz-prisen, Franco-prisen og Eberhard Wächter-medaljen.

5


HVIDE SANDE FDF www.fdf.dk/hvidesande FDF mandag aften kl. 19.00 - 20.30 for 1. klasse og opefter. MiniFDF er for de 3-5 årige. Ca. hver 14. dag mødes disse med en voksen ledsager til leg, hygge og fællesskab. Kontaktperson: Jeppe Hoff tlf. 61 20 76 11 HAURVIG INDRE MISSION (IM) Missionshuset Gethsemane, Sdr. Klitvej 99 HVIDE SANDE INDRE MISSION (IM) Missionshuset Arken, Nørregade 84 A SØNDAGSSKOLEN Søndag formiddag i Arken. Kontaktpersoner: Lone Hvas, tlf. 61 31 45 13 Carl Erik Kristensen, tlf. 24 60 10 73 JUNIORKLUBBEN 0. - 3. klasse torsdag aften kl. 18.00 - 19.15 i Arken. Kontaktperson: Margrethe Christensen, tlf. 30 23 18 65 TWEENS 4. - 7. klasse tirsdag aften kl. 19.00 - 20.30 i Arken. Kontaktperson: Katrine Thomsen, tlf. 20 61 27 75 UA Møder og bibelkredse: Se Facebook: Hvide Sande IMU & UA Kontaktperson: Karin Huus 42 20 66 92 Richard Hvas, tlf. 25 12 13 58 INDRE MISSIONS UNGE (IMU) Møder og bibelkredse: Se Facebook: Hvide Sande IMU & UA Kontaktperson: Jonas Degn, tlf. 40 94 63 66 DANSK RØDE KORS BESØGSTJENESTE Ønsker du at blive besøgsven, eller ønsker du at få en besøgsven, så kontakt: Ingrid Enevoldsen, tlf. 23 64 16 51 / 97 31 14 06 Sys Jeppesen, tlf. 23 42 59 90 SENDETIDERNE FOR KIRKE OG SOGN I RADIO KLITHOLM 104,5 MHz / 91,3 MHz Hver mandag kl. 19 sendes gårsdagens gudstjeneste. KLITTENS KIRKEBLAD udgives af menighedsrådene i Holmsland Klit Pastorat. Ansvarshavende: Daniel D. Kristiansen Layout & tryk: Videbæk Bogtrykkeri A·S WWW.KIRKERNEPÅKLITTEN.DK Klik ind og find alle oplysninger fra kirkebladet.

6

OPSLAGSTAVLEN Grundlovsgudstjeneste 2018 Tirsdag den 5. juni kl. 19.00 ringer den gamle kirkeklokke i auktionshallen ind til årets udgave af grundlovsgudstjenesten. Fiskekasserne bliver endnu engang sat op som kirkebænke og vores lokale præst Daniel Kristiansen både prædiker og leder os gennem aftenen på bedste vis. I år glæder vi os til at byde Ann-Mette Elten velkommen som årets musikalske solist. Ann-Mette Elten er kendt fra »På Slaget 12«, hvor hun i mere end 30 år turnerede landet rundt, og især blev kendt for sangen »Hjem til Århus«. Men Ann-Mette Elten er meget mere end pop og dansk top. Sine musikalske barnesko trådte hun i Frelsens Hær, og i 2007 udgav hun et album med nyfortolkninger af nogle af de mest kendte salmer. I 2012 indspillede hun et album med de mest populære arier fra operaens verden, så Ann-Mette Elten er virkelig en kunstner, der mestrer mange forskellige genrer. Så kom ned i auktionshallen og vær med til en festlig og fornøjelig aften med Guds ord i centrum. Efter selve gudstjenesten er der en kort pause med mulighed for kaffe og hjemmebag, hvorefter Ann-Mette Elten holder en lille koncert. Hele aftenen er gratis, men der vil blive mulighed for at give en gave til afholdelse af udgifterne til aftenen.

Sommerkoncert med MERATA KammerkoretndCskAirk en: »Pletvis solskin i et nor

Tirsdag den 3. juli kl. disk sind«

19.30 i Helligå

ERATA gæKammerkoret CAM kirker rundt ster i sommeren 2018 og nyd de m i det danske land. Ko når koret, er, nordiske sommerton derberg i Sö med dirigent Sofia rmen og va spidsen, hylder lyset, kærligheden. , Pletvis solSommerens program kredser om, skin i et nordisk sind, en fornys. eligt kan opleve natur tyd så er mm so ke ns t bærer CAhvordan vi i den da d gennem programme trå d rø m so sik mu s Med Carl Nielsen lyse sommernætter. det smukke forår til de fra m ku bli pu A AT ER M af blandt andre r desuden på musik de by en ert nc ko d ve Repertoiret og Rautavaara. Eriksson, Alfvén, Grieg tekniske overskud klare nordiske klang, As AT ER M CA et or de musikalske opleKammerk ken har skabt betagen sik mu d ve de glæ de en og smitt ne vundet en række ATA har gennem åre ER M CA år. 50 er ov i velser ret løb af med sejren mmeren 2017, hvor ko so i st sid r, ise pr dte anerken Competition. nal A Cappella Choral ved London Internatio ncerten. ales ved indgang til ko Entré 100 kr. - som bet


Koncert med Vokalensemblet Dekorum og violinisten Emma Elmøe

Søndag den 8. juli kl. 20.00 i Helligåndskirken Det løbende projekt »Musik af Mulden«, som Vokalensemblet Dekorum søsatte i foråret 2017, har til hensigt at bygge bro mellem den klassiske korverden og folkemusikmiljøet gennem helt nye arrangementer af danske folkesange- og viser - skrevet til ensemblet af både unge, danske folkemusikere og mere etablerede klassiske komponister. Til denne koncert præsenterer Vokalensemblet Dekorum for første gang et helt nyt hold arrangementer. Ensemblet har i år fokuseret på vækstlaget af unge komponister og har derfor indgået et mentor-samarbejde med DRs Malko Dirigentskole, hvor de studerende bidrager med et arrangement hver, som de selv har indstuderet og udviklet i samarbejde med Vokalensemblet Dekorum under vejledning af kunstnerisk leder Bo Asger Kristensen. Koncerten indeholder ligeledes musik fra projektets første runde, hvor de bidragende komponister bl.a. inkluderede DR Pigekorets chefdirigent Phillip Faber, komponist og sanger Nadja Marie Schmedes, folkemusiker Clara Tesch samt Bo Asger Kristensen. Medvirkende: Vokalensemblet Dekorum og violinisten Emma Elmøe. Entré 100 kr. - som betales ved indgang til koncerten

urvig Historisk sommeraften i Ha us:

ionsh Torsdag den 12. juli kl. 19.30 i Haurvig Miss rie på Klitten ved pastor Fortælling om den åndelige og folkelige histo Thomas Kristensen. omkring tilblivelsen af I år vil vi særligt se på den spændende historie r på Klitten. Vi dykHaurvig og Lyngvig kirker, de to oprindelige kirke siden, disse kirker blev ker ned i denne historie, da det i 2019 er 150 år de kirker, vi har nu. bygget. Og siden udbygget knap 100 år efter til egne oplevelser med Efter kaffen er der mulighed for at bidrage med n. Kaffen koster 25 Klitte kirkerne og drøfte deres betydning for livet på materiale om kirrisk kr. NB! Har nogle af jer udklip eller andet histo kerne, er jeg vældig interesseret i at høre fra jer! Og ellers på godt gensyn Thomas Kristensen

Koncert med Vokalensemblet GAIA og Ensemble Zimmerman Søndag den 5. august kl. 16.00 i Helligåndskirken Her kan vi høre Vokalensemblet GAIA og solister derfra samt Ensemble Zimmerman, som ved denne lejlighed består af to violiner, bratsch, cello og orgel. Zimmerman spiller under ledelse af Lars Colding Wolf, og koncerten dirigeres af Søren Kinch Hansen, som er GAIAs faste dirigent. Vokalensemblet GAIA, som består af 24 sangere, og det professionelle Ensemble Zimmerman har samarbejdet ved flere lejligheder. Dette program indeholder musik af Johann Sebastian Bach og Wolfgang Amadeus Mozart. Vi fremfører bl.a. Bachs kantate 196 »Der Herr denket an uns« og Mozarts Missa Brevis i D-dur. Entré 100 kr. - som betales ved indgang til koncerten

Orgelkoncert i Helligåndskirken Tirsdag den 14. august kl. 19.30 er der orgelkoncert i Helligåndskirken med den tyske organist Kai Krakenberg. – Til daglig er han organist og kantor i St. Marien kirken i Husum. Her dirigerer han Husumer Stadtkantorei, spiller til gudstjenesterne og giver mange koncerter på orglet. Ud over at holde koncerter i sin hjemkirke har Kai Krakenberg givet mange koncerter i andre europæiske lande, USA og Canada. Kai Krakenberg har gennem en lang årrække besøgt Hvide Sande om sommeren og øvet flittigt i kirken - også da orglet var et andet og ganske lille - sammenlignet med kirkens nye orgel fra 2010 med 19 skønne stemmer. Kai Krakenbeg har også været tidligere været organist ved de tyske gudstjenester i Hvide Sande. For 2 år siden holdt Kai Krakenberg en fantastisk flot koncert i Hvide Sande, så nu ved vi, at vi kan glæde os til at høre stor og flot musik på vores skønne og klangfulde orgel i Helligåndskirken i Hvide Sande den 14. august - ganske gratis.

Koncer t med Det unge VokalEnsemble Søndag

den 19. august kl. 16.00 i Helligåndskirken Det Unge VokalEnsemble er et markant fællesskab af unge sangere, der brænder efter at frembringe vokalmusik på højt kunstnerisk niveau. I denne sæson har vi fordybet os i et program, hvor musikken er komponeret af engelske kom ponister. Centralt i programmet står Ben jamin Brittens sidste værk for blandet kor , Sacred and Profane. Britten har valgt at sammenstille verdslige og kirkelige tekste r fra middelalderen og han bruger kor-me diet virtuost til at beskrive livet og døden. Britten bliver flankeret af ældre musik af Henry Purcell og Thomas Tallis og ny mu sik af skotske James MacMillan. Og til en sommerkoncert hører naturligvis også en afdeling med nordiske sommerklange. Entré 100 kr. - som betales ved indgang til kon certen.

7


Penge til klubber og foreninger

g for støtte. Inden den 10. juni til klubber og foreninger, der har bru ge pen igen eler udd b Clu ´s Men johsojensen@gmail.com Hvide Sande Y´s 14, 6960 Hvide Sande eller på mail: ade derg Søn sen, Jen se Has til: g sendes ansøgnin

Udskiftning af vinduer i Haur vig Kirke

forVore nuværende vinduer blev isat i ygomb bindelse med renoveringen og de i ningen af kirken i 1947. De har . vind mange år skånet os mod vejr og at t ynd Denne egenskab er det så beg inknibe med over de seneste år. I forb og edelse med etableringen af varm øgfors ventilationsanlægget forrige år te te vi at få vinduerne renoveret. Det dårr viste sig, at blive gode penge efte lige. Derfor var vi vejen vist. konsulent fra Nationalmuseet, den I foråret 2017 havde vi besøg af en t fra provstiet samt af biskop Elof kgl. bygningsinspektør, repræsentan som inspiration for renoveringen så Westergaard. De anbefalede, at vi Sonjas frokostrum hang der et biltilbage på de oprindelige vinduer. I på. Der var dengang færre felter i lede af kirken, fra før der kom tårn vinduerne, og det var jernvinduer. på et aluminiums vindue fra HSH i Efter en lang proces er valget faldet proces, idet vi alle ved, at de nye Tarm. Det har ikke været nogen nem de næste 50 år. Vi har valgt at isætvinduer forhåbentligt skal sidde der idet vor filosofi til stadighed er, at te termovinduer med dobbelt sprosse, os, der bruger den. kirken er til og skal være til gavn for ing af vinduerne være lukket i peKirken vil i forbindelse med udskiftn 2018. Efter genåbningen, vil vi fejre rioden den 28. maj til den 17. juni et rundstykke. Det sker til gudstjevort nye udsyn med en kop kaffe og nesten, søndag den 24. juni. Haurvig Menighedsråd

NYHED - Kirkehøjskole

r de tre menighedsråd på I vinterhalvåret 2018/2019 afholde huset i Hvide Sande. Klitten kirkehøjskole i Menigheds og tre formiddagshøjskoler. Der er planlagt en aftenhøjskole ken i dag«. Det vil 4 eksperter Emnet er »Retninger inden for folkekir give et bud på. d. Vær klar med kalenderen! Programmet annonceres i næste kirkebla

8

Konfirmation 2019

I juni vil jeg besøge 6. klasserne og fortælle om konfirmationsforberedelsen. Eleverne får et tilmeldingsskema med hjem. Det udfyldes hjemme og medbringes den første mødedag i konfirmandstuen. Daniel D. Kristiansen Konfirmationssøndagene i 2019 bliver: Søndag den 28. april - 7A Søndag den 5. maj - 7B

En STOR tak biEn STOR, STOR tak til alle jer, der at til e måd en drog på den ene eller and efnde yge forr gøre forårsmarkedet til en 40.000 termiddag. Vi fik et overskud på kr.

Venlig hilsen Bladudvalget »Et ord med på vejen«

Holmsland kirkeblad - Nr. 3 - 2018  
Holmsland kirkeblad - Nr. 3 - 2018