Page 1

KLIT TENS

kirkeblad

33. ÅRG · NR 3 · 2014 · JUNI · JULI · AUGUST

HVAD ER OPSKRIFTEN? Ikke helt færdig med opgaven, men tiden nærmer sig, hvor jeg skifter fra fast tjeneste til freelance. I ledige stunder gør man sig så sine tanker om at være kirke og menighed. Og præst. Målet ligger fast: nemlig at gøre mennesker til Jesu disciple! Denne opgave har Jesus selv givet os i missions- og dåbsbefalingen. Og vi er kun en sand og sund kirke, hvis det er den faste målsætning med vores menigheds vidt forgrenede arbejde. Men midlerne da? Ja, det kan der være mange meninger om, og mange spændende initiativer kan tages. Jeg lærte to ord af en tysk præst, som var med til en ganske almindelig gudstjeneste i Lyngvig Kirke. Han sagde: Det vigtigste, kirken kan møde mennesker med, er hellighed og venlighed! Det gælder ved vore gudstjenester og mange andre arrangementer. Hellighed signalerer, at vi samles om Den almægtige Gud og ønsker at holde os til Jesus som vores Herre. I kirken åbner vi os for Gud med bøn, sang og lytten efter hans ord. Venlighed er, at vi altid giver plads til en ny ved vores side med et smil og måske gode ord og håndtryk. Jeg har aldrig glemt disse to ord. For jeg er overbevist om, at denne tyske præst har ret. Glemmer vi hellighed og venlighed, så visner kirken. Husker vi hellighed og venlighed i vores færden, så vokser kirken. Egentlig en ganske enkel opskrift, også for os her på Klitten. Meget kan vi se forskelligt på, men mødes vi i hellighed og venlighed, så vender vi ret for Guds Ånds gerning og for hinandens bedste. Vi styrkes til at leve som Jesu disciple, og flere føjes til… Thomas Kristensen


DATO LYNGVIG KIRKE

HELLIGÅNDSKIRKEN

HAURVIG KIRKE

DAG I KIRKEÅRET

INDSAMLINGER DIV. OPLYSNINGER

JUNI 1.

10.00 Th.K.

5.

8.30 Th.K.

6. s. e. påske

19.00 D.K. i Auktionshallen

Grundlovsdag

8.

8.30 Th.K.

10.00 D.K.

9.

10.00 D.K.

14.00 D.K. Rytmisk gudstjeneste

15

8.30 Th.K.

22.

8.30 O.L.

29.

10.00 Th.K.

Kirkehjælpen

Børnekirke i Helligåndskirken

2. pinsedag 10.00 Th.K.

10.00 O.L. 8.30 D.K.

Pinsedag

Søndagsskole i Lyngvig Missionshus kl. 9.45

Trinitatis

Søndagsskole i Lyngvig Missionshus kl. 9.45

1. s. e. Trinitatis 10.00 D.K.

2. s. e. Trinitatis

Den Grønlandske Bibelsag

JULI 3. 10.00 Th.K.

6. 13.

19.30 Skriftemål og altergang Th.K.

Torsdag aften

8.30 Th.K.

3. s. e. Trinitatis

10.00 Th.K.

20.

10.00 Th.K.

8.30 Th.K.

19.30 Th.K. ved Globen

4. s. e. Trinitatis

Jytte og Ejgil spiller ved gudstjenesterne

5. s. e. Trinitatis

27.

8.30 D.K.

10.00 D.K.

6. s. e. Trinitatis

29.

19.30 Koncert

Tirsdag aften

10.00 D.K.

7. s. e. Trinitatis

19.30 Skriftemål og altergang D.K.

Torsdag aften

AUGUST 3.

8.30 D.K.

7. 10.

10.00 E.L.L. ved Globen

17.

10.00 Th.K.

8.30 Th.K.

24.

8.30 Th.K.

28. 31.

8.30 O.L.

8.30 D.K.

8. s. e. Trinitatis

Israelsmissionen

9. s. e. Trinitatis 10.00 Th.K.

10. s. e. Trinitatis

Søndagsskole opstart kl. 9.45

17.00 D.K.

Torsdag aften

Ulvetime

10.00 D.K.

11. s. e. Trinitatis

GUDSTJENESTER PÅ FJORDGLIMT (ca. en halv time) 3. juni kl. 14.30 Altergangsgudstjeneste v/ Th.K. 1. juli kl. 14.30 Altergangsgudstjeneste v/ D.K. 5. august kl. 14.30 Altergangsgudstjeneste v/ D.K.

Pårørende og andre ude fra byen er velkommen til at være med!

KFUM´s Soldatermission

Børnekirke i Helligåndskirken

Th.K. = Thomas Kristensen · O.L. = Ole Lange · D.K. = Daniel Kristiansen · E.L.L. = Esben Lunde Larsen

GUDSTJENESTER


KIRKELIG INFO

DÅB Lyngvig Kirke 09/02 09/02 09/02 09/03 09/03

Cara Victoria Marie Ulstrup, Kgs. Magne Emil Riborg Damsgaard, Hee Mike Fjord Lodberg, Jannavej 7 David Krogh Sørensen, Holmsland Klitvej 48 Alina Tanja Newby, Rønde

Helligåndskirken 23/02 23/03

Nelly Bussey Lodberg, Stormgade 74 Brianne Fjord Tarbensen, Apollovej 72

Haurvig Kirke 19/01 Valder Backs Vrist, Tritonvej 15 »Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt; men giv, at al vor længsel må til dig, til dig alene stå!«

(DDS 123)

VIEDE Haurvig Kirke 15/03 Christina Gundgaard Krogh, Geflevej 123 og Martin Halkjær Kristensen, Apollovej 44

Helligåndskirken 22/03

Dorith Andersen, Fyrvej 1 og Poul Lønbæk, Skjern

Lyngvig Kirke 19/04

Sabrina Friis Larsen og Jesper Rejkjær Slyk, Holstebro

»Jert hus skal I bygge på ordets klippegrund, så rokkes ej muren i stormvejrets stund, og arnen skal stå i læ af korsets tegn, så hviler jert hjem bag det tryggeste hegn! Hvor korset står vagt, taber mørket sin magt«. (DDS 704)

20/01 26/01 01/02 01/02 16/02 23/02 14/03

Svend Erik Pilgaard Gunnar Smollerup Jensen Flemming Ruby Iversen Niels Christian Thøgersen Jens Peder Pind Christian Krogsgaard Villadsen Jørgen Jensen

»Når øjet brister, vis mig korsets tegn! Lys gennem mørket mig til Himlens egn! Fly, jordisk mulm, for Himlens morgenskær! I liv, i død, min Gud, vær du mig nær!«.

WWW.KIRKERNEPÅKLITTEN.DK

SOGNETS PRÆSTER KAN OGSÅ BRUGES TIL:

KIRKETJENER, HELLIGÅNDSKIRKEN:

· En fortrolig samtale · En drøftelse af spørgsmål, du er optaget af · Bøn og forbøn · Andagt/ hjemmealter- gang ved en sygeseng

GRAVER I HVIDE SANDE:

Velkommen! Du er ikke den første…

INDSAMLET I KIRKERNE

DØDE

(DDS 541)

KIRKELIGE ADRESSER

Fødsel registreres på grundlag af jordemoderens anmeldelse til sognet. Hvis I ikke er gift, kan I vælge at indsende en erklæring om, at I ønsker fælles forældremyndighed, en omsorgsog ansvarserklæring. Dette sker via borger.dk, hvor I finder fødsler under »Familie og børn«.En sådan erklæring skal indsendes senest 14 dage efter fødslen. Det hele foregår ved hjælp af Nem ID - og er den eneste mulighed for anmeldelse. Har man ikke adgang til en computer, bedes man henvende sig til kirkekontoret. Dåb, kirkelig vielse eller velsignelse aftales med sognepræsten. Dødsfald - henvendelse til bedemand og sognepræst. Gravsted aftales med graveren.

Integrationsarb. i Ribe Stift - 1.150,00 Kirkens Korshær- 1.450,00 Y´s Men - 1.250,00 Søndagsskoler - 1.500,00 Brød til Verden 300,00 KFS - 1.550,00 YM-projekt 3.150,00 Tak til giverne!

SOGNEPRÆSTER: Thomas Kristensen Kirkevej 5 (prv. Kirkevej 1C), Hvide Sande Tlf. 97 31 11 35. tbk@km.dk Træffes bedst hverdage kl. 12-13 undt. mandag (eller efter aftale) Daniel Kristiansen Kaniavej 20, Hvide Sande Tlf. 96 94 04 75 / 60 66 08 48 danieldarken@gmail.com

ASSISTERENDE SOGNEPRÆST: Ole Lange Gadegårdsvej 3, Kloster. Tlf. 97 33 70 11

SEKRETÆR: Hanne Davidsen Christensen Kirkevej 5, Hvide Sande Tlf. 97 31 11 35. hdc@km.dk

ORGANIST: Anne-Marie Hjelm Uglevej 19, Ringkøbing. Tlf. 22 87 01 37 hs.masterclass@gmail.com

KIRKESANGER: Jens Nørrevang Apollovej 67. Tlf. 97 31 31 36 Birthe Marie Kristensen Kirkevej 1C. Tlf. 97 31 11 35

Jens Otto Grønne Pedersen Kaniavej 19. Tlf. 40 82 19 14

Ninna Damsgaard Minervavej 7. Tlf. 97 31 25 19

KIRKETJENER OG GRAVER, LYNGVIG: Ole Søe Larsen, Mølhøj 4, Ringkøbing. Tlf. 29 25 06 44

KIRKETJENER OG GRAVER, HAURVIG: Sonja Hoff Pedersen, Kaniavej 19. Tlf. 23 81 89 87

MENIGHEDSRÅD: HAURVIG: Formand Chr. Oluf Iversen Sdr. Klitvej 65. Tlf. 97 31 13 47 Kasserer Kristen Lauridsen Geflevej 168. HVIDE- Formand Jens Nicolai SANDE: Vejlgaard Christensen, Søndergade 23. Tlf. 20 21 10 25. Kasserer AW Regnskab Metheasvej 1, 1. LYNGVIG: Formand Lars Lundgaard Christensen Holmsland Klitvej 203, Klegod. Tlf. 97 33 86 66. Kasserer Karen Marie Nohns Kaniavej 7.


KALENDER JUNI

JULI

3. juni kl. 19.30 Sømandskreds hos Lis Kristensen, Svinget 4.

18. - 26. juli Holmsborg Bibelcamping - møde hver aften kl. 19.30

4. juni kl. 19.30 IMU - Daniel Præstholm taler. 11. juni kl. 19.30 IM i Lyngvig Missionshus. Michael Lerche Nygård taler. 16. juni kl. 19.00 Bedemøde i konfirmandstuen. Alle er velkomne.

AUGUST 13. august kl. 19.30 IMU Martin Hyttegård taler. 14. august kl. 19.30 IM i Haurvig Missionshus. Thue Thomsen taler.

18. juni kl. 19.30 IMU - Jakob Bro taler.

20. august kl. 19.30 IM i Lyngvig Missionshus. Simon Nordborg taler.

25. juni kl. 19.30 IM i Klittens Menighedshus - lovsangsaften.

27. august kl. 19.30 IMU.

MENIGHEDSRÅDSMØDE I KLITTENS MENIGHEDSHUS

LAN GTIDS PL AN LÆ GNING KON CER T I LYN GVIG KIR KE 11. novemb

LYNGVIG KIRKEDISTRIKT: 27. august kl. 19.00

er

JUL EKO NCE RT I HELLIGÅ NDS KIR KEN

7. december

ADV ENT S- OG JUL EKO NCE RT I HAU RVIG

klik ind på

en.dk

www.kirkernepåklitt

ger

og find alle oplysnin fra kirkebladet

KIR KE 11. december

GSFRIST NÆSTE INDLE VERerINden 13. juni 2014 til Klittens kirkeblad

s meddelelser til: Der kan indsende km.dk hdc@km.dk, tbk@ evej 5, irk K Kirkekontoret, . 97 31 11 35. tlf e, nd 6960 Hvide Sa vember måneder. tember, oktober og no sep er kk dæ d bla ste Næ

Dansk Røde Kors besøgs­tjeneste Ønsker du at blive besøgsven, eller ønsker du at få en besøgsven, så kontakt: Ingrid Enevoldsen, tlf. 97 31 14 06. Sys Jeppesen, tlf. 97 31 21 12.


OPSLAGSTAVLEN Grundlovsgudstjeneste juni kl. 19.00? Hvad skal du lave torsdag den 5. så skynd dig at reservere Hvis du ikke allerede nu har planer, aftenen! neste i auktionshallen. En Denne aften holder vi nemlig gudstje ditionelle omgivelser. I år ganske almindelig gudstjeneste i utra t Ravn. Han er ikke kun er det lykkedes at få fat i sangeren Kur også for sine kirkekoncerter kendt som Røde fra Matador, men sin smukke stemme være rundt om i landet. Kurt Ravn vil med med til at gøre aftenen ekstra festlig. ighed for at høre mere til Efter gudstjenesten vil der være mul te foregår i Klittens MenigKurt Ravns alsidige repertoire. Det mulighed for en kop kaffe hedslokaler, hvor der også vil være og et stykke af mosters hjemmebag. Så synes du at kombinationen af fiskedunst, præst (Daniel Kristiansen), sang og fællesskab lyder som en god cocktail, så hjertelig velkommen til grundlovsgudstjeneste i Hvide Sande Auktionshal den 5/6 kl 19! Og husk så lige at spørge naboen, om de ikke også skal med…

SCT. HANS AFTEN på Bauneborg mandag den 23. juni Kl. 19.00 åbner boder med kaffe og vafler, is og pølser. Kl. 20.00 båltale v/ Daniel Kristiansen. Velkommen! Hvide Sande FDF

Hjertelig velkomne til hver og en!

Holmsborg Bibelcamping 18. - 26. juli Møde hver aften kl. 19.30 Se program og meget mere på: www.holmsborgbibelcamping.kfum-kfuk.dk

JANUAR 2014: 500 kr. nr. 241 200 kr. nr. 77 - 254 100 kr. nr. 04 - 31 - 182

Ud trækning af 100 kr’s lodseddel FEBRUA R 2014: 500 kr. nr. 98 200 kr. nr. 39 - 64 100 kr. nr. 32 - 88 - 233

MARTS 2014 500 kr. nr. 284 200 kr. nr. 152 - 175 100 kr. nr. 153 - 257 - 273

APRIL 2014 500 kr. nr. 110 200 kr. nr. 87 - 173 100 kr. nr. 65 - 74 - 287


HVIDE SANDE FDF www.fdf.dk/hvidesande FDF holder møde hver mandag aften kl. 19.00 - 20.30 for 1. klasse og opefter. Evt. spørgsmål til Jeppe Hoff på tlf. 21 25 04 46. FDF er også for de 3-5 årige. Ca. hver 14. dag mødes disse med en voksen ledsager til leg, hygge og fællesskab. Kontakt Lone Nørrevang for mere information på tlf. 24 83 66 34 og kom med på sms-listen. JUNIORKLUBBEN Børnehaveklasse - 3. klasse mødes torsdag aften kl. 18.00-19.15 i Fjordskolens musiklokale. Kontaktperson: Mirjam Kristiansen, tlf. 60 66 08 37 TWEENS 4. - 7. klasse mødes tirsdag aften kl. 19.0020.30 i kælderlokalet i Klittens Menighedshus. Kontaktperson: Jette Lauridsen, tlf. 20 16 99 57.

Sommeraftener i Haurvig us: Torsdag den 17. juli kl. 19.30 i Haurvig Missionsh nepræst Thov/sog en Klitt på rie histo Fortælling om den åndelige en. I år skal Klitt på tid e ældr mas Kristensen. Sidste år hørte vi fra vi høre fra nyere tid. egne oplevelser og Efter kaffen er der mulighed for at bidrage med arv. drøfte betydningen af vores åndelige og folkelige t!): Fredag den 25. juli kl. 19.00 (bemærk klokkeslæ vig Missionshus, Minipilgrimsvandring, som begynder ved Haur e redningsstation. hvor der kan parkeres. Herfra går vi til den gaml bøn i Haurvig KirVidere til Haurvig Kirkegård. Der holdes aften Missionshus. På vig ke. Og der afsluttes med kaffe og snak i Haur På en pilgrimsvanruten standser vi op og hører ord til eftertanke. og bøn. Og kirken dring er der tid til både stilhed og samtale, lytten st Thomas Krier altid vandringens mål. Aftenen er ved sognepræ stensen. klitboere som Begge aftener er åbne for alle interesserede, såvel gå ca. 2 km i alturister. Pilgrimsvandringen kræver, at man kan Og en vandflaen! mindelig tempo. Tag evt. en vandringstav i hånd en… ske med, hvis det bliver en dejlig varm sommeraft Kaffen koster 20,- kr. Vel mødt!

SØNDAGSSKOLEN Søndag formiddag i Lyngvig Missionshus. Kontakt: Kontakt Lone Hvas, tlf. 61 31 45 13 eller Lars Spørring, tlf. 97 31 39 18. IMU Møder og bibelkredse - kontakt: Jesper Muff, tlf. 24 43 00 99. UA Møder og bibelkredse - kontakt: Andreas Degn, tlf. 51 95 34 31. SENDETIDERNE FOR KIRKE OG SOGN I RADIO KLITHOLM 104,5 MHz / 91,3 MHz Hver mandag kl. 19 sendes gårsdagens gudstjeneste. KLITTENS KIRKEBLAD udgives af menighedsrådene i Holmsland Klit Pastorat. Ansvarshavende: Thomas Kristensen Layout & tryk: Videbæk Bogtrykkeri A/S

Orgelkoncer t i Helligåndskirken Tirsdag den 29. juli kl. 19.30 er der orgelkoncert i Helligåndskirken med den tyske organist Ka i Krakenberg. Til daglig er han organist og kantor i St. Marien kirken i Husum. Her dirigerer han Husumer Stadtkantorei, spiller til gudstjenesterne og giver mange kon certer på orglet. Ud over at holde koncerter i sin hjemkirke har Kai Krakenberg givet mange koncerter i andre europæiske lande, USA og Canada. Kai Krakenberg har gennem en lang årrække besøgt Hvide Sande om sommeren og øvet flittigt i kirken - også da orglet var et andet og ganske lille - sammen lignet med kirkens nye orgel fra 2010 med 19 skønne stem mer. Kai Krakenbeg har også været organist ved de tyske gud stjenester i 2011. - Hver sommer sender den tyske kirke en præ st til Hvide Sande for at holde gudstjenester for de mange tyske turister, som gæster Hvide San de og det Vestjyske. For 2 år siden holdt Kai Krakenberg en fantastisk flot koncert i Hvide Sande, så nu ved vi, at vi kan glæde os til at høre stor og flot musik på vores skønne og klangfulde orgel i Helligåndskirken i Hvide Sande den 29. juli - ganske gratis.


OPSLAGSTAVLEN Et ord med på vejen En STOR, STOR tak til alle jer, der bidrog på den ene eller anden måde til at gøre forårsmarkedet til en forrygende eftermiddag. Vi fik et overskud på 32.000 kr. Venlig hilsen Bladudvalget

Friluftsgudstjenester ved Globen Søndag den 20. juli kl. 19.30 å for Globen. - Den stiliserede Af nogle kaldes Cyklussen ogs , Hvide Sande med de 7 stævne globus er et smukt vartegn for i r stå shave, hvor Hvide Sande som symboliserer de 7 verden havet - Nordsøen. direkte forbindelse med Vester og dvirker traditionen tro Jytte Ved friluftsgudstjenesten me aorg s ken akkompagneret af kir Eigil på harmonika og banjo kor klaveret. - Helligåndskirkens nist, Anne-Marie Hjelm, på npå sangene og Thomas Kriste og Klittens Tenorer synger for dikenen. sen sørger for liturgien og præ turirkeskib« - både til lokale og - Velkommen i det åbne »ki ster! den 10. august kl. 10 Klippe-Gudstjeneste søndag en Lunde Larsen taler. Folketingsmedlem, pastor Esb Efterfølgende kirkekaffe. ker vi ind i Fiskeriets Hus. - i tilfælde af dårligt vejr ryk

Stor, stor tak til Hasse! Vores kirketjener, Hasse Jensen, har efter mange år i tjenesten (35 år!) meddelt, at han gerne vil stoppe for at gå på pension. Det er Hasse vel undt, da han har rundet de 70. Men det bliver en mangel ikke at se Hasse færdes både hjemmevandt og varsomt i og omkring Helligåndskirken. Hasse har altid diskret haft styr på alt det praktiske (næsten som en engelsk butler!) og været parat til at tage imod og vejlede, når folk kom ind ad kirkedøren til gudstjeneste, begravelse og bryllup og ved mange andre anledninger. Og altid har det været trygt for os andre medarbejdere og menigheden at se Hasses hvide manke bevæge sig rundt i kirken for at få folk hjulpet til at finde en ledig plads. Og vide, at han står parat til at skrue på højtalerknappen, hjælpe organisten med en eller anden dims, der sætter sig fast eller lægge kørestolsrampen på plads op i koret til altergang. Hasse har på en naturlig måde været med til at skabe både højtid og hellighed – og venlighed i kirken. Når der har været specielle arrangementer i kirken, har det altid været nyttigt at spørge Hasse om hans ideer til, hvordan tingene bedst kunne gribes an. Og så lytte til hans konstruktive forslag. Og Hasses lille lommebog er noget helt særligt og god at gæste. For her har han noteret alt omkring kirken, der bør repareres på, kigges på eller drøftes. Og i hans lommebog kan man altid få at vide, hvordan gudstjenesterne har fordelt sig tidligere år og med hvor mange deltagere. Så stor, stor tak for smil og virke, Hasse! Også fordi du fortsat godt vil være reserve, hvis den og de, som fremover står i tjenesten, skulle få forfald. Vi glæder os til fortsat fællesskab med dig i kirke og menighed - og ønsker Guds velsignelse over din nye tilværelse. Hvide Sande menighedsråd, præster og øvrige medarbejdere


002

Hvide Sande Y´s Men´s Club bber og uddeler igen penge til klu for foreninger, der har brug i støtte. Inden den 10. jun sendes ansøgning til: , Leo Rønn, Apollovej 39 r 6960 Hvide Sande elle .tele.dk på mail: 97311726@mail

Lån og leje af lokaler i Klittens Menighedshus Fremover rettes al henvendelse til Jens Otto Grønne på: jens.otto@mail.dk eller mobil 40821914. Se hjemmesiden: www.kirkernepåklitten.dk

Rundt i sognet Velkommen til Jens Otto Grønne

Velkommen til ansat ved redningsvæsenet, Jens Otto Grønne Pedersen, som ny kirketjener ved Helligåndskirken og pedel i Klittens Menighedshus. Det glæder os meget - i et stærkt felt af ansøgere - at kunne byde velkommen til Jens Otto som ny kirketjener! Du er kendt af mange her i Hvide Sande, og kender mange af os. Du kender til kirkens liv og virke her i sognet, og vi tror, at du vil passe fint ind i stillingen. Noget nyt er, at kirketjeneren også fremover skal være pedel i Klittens Menighedshus og stå for booking af lokalerne, koordination med de faste brugere, rengøring osv. Vi er fortsa t i indkøringsfasen med administrationen af huset. Jens Otto vil stå for det praktiske arbejde med at få huset til at fungere bedst muligt. Vi håber, at det vil lette brugen af menighedshuset, at én person nu får ansvar for alt dette. Samtidig vil der dog også fortsat være god brug for alle frivillige kræfter i husets mangesidige drift. Vi glæder os til samarbejdet og til, at du skal være et af kirkens officielle ansigter både indad til og udad til i sognet og ønsker Guds velsignelse over din nye gerning! Nu hvor du skifter fra at være rednin gsmand ved redningsskibet til at blive redningsmand ved kirkeskibet! Alle os omkring kirken i Hvide Sande

Konfirmandindskrivning for året 2014/2015 I juni vil jeg besøge 6. klasserne og fortælle om konfirmationsforberedelsen. Børnene får et tilmeldingsskema med hjem. Det udfyldes hjemme og medbringes sammen med dåbsattest den første mødedag i konfirmandstuen. Konfirmandundervisningen begynder sidste uge i august (uge 35). D.K. Konfirmationssøndagene i 2015 bliver: søndag den 12. april 7A søndag den 19. april 7B

Holmsland kirkeblad - Nr. 3 - 2014