Page 1

Til samtlige husstande i

Henne-korset fundet i Hennebjerg 1849

Henne & Lønne sogne marts • april • maj 2013

1


ADRESSER OG TELEFONNUMRE SOGNEPRÆST Pernille Lydeking Svenningsen Blåbjergvej 160 Tlf. 75 25 51 35. ORGANIST Mona Schmidt, Hjerting, tlf. 75 15 89 69 KIRKESANGER Kaj Nielsen, Kragelund (fast afløser) GRAVER PÅ HENNE KIRKEGÅRD Birgit Sepstrup Olesen Tlf. på kirkegården 75 25 65 55 eller mobil 24 66 13 55 Træffes tirsdag til fredag kl. 8-16 GRAVERMEDHJÆLPER: Mette Riber Levinsen GRAVER PÅ LØNNE KIRKEGÅRD Jonna Kristensen Boelsvej 40, Lønneby, 6830 Nr. Nebel Tlf. 75 28 79 12 eller mobil 20 44 50 67 GRAVERMEDHJÆLPER: Jens Peter Hansen Mandag er fast fridag for præst, organister, kirkesangere og gravere

Konfirmation Henne Kirke St. Bededag den 26. april kl. 10.00 1. Teis Nielsen. Klintingvej 214. Stausø. 2. Magnus Møibæk Nielsen. Kærgårdvej 12, Henne. 3. Christine Krogh Isaksen Molbo. Hovej 32, Ho. 4. Peter Winther Birkkjær Lauritsen. Strandvejen 161, Henne. 5. Lasse Mehl Ludvigsen. Klintingvej 185, Stausø. 6. Simon Haarsma. Boelsvej 30, Lønne. 7. Peter Smed Mikkelsen. Klintingvej 5, Nr. Nebel. 8. Dan Hungebjerg Hansen. Hundhalevej 40, Nr. Nebel. Lønne Kirke søndag den 28. april kl. 10.00 1. Lasse Kirchhoff Pedersen. Lyngtoften 1, Nymindegab. 2. Sofie Skovbølling. Lyngtoften 12, Nymindegab. Telegrammer som afleveres i kirken skal forsynes med både nr. og navn.

NYT FÆLLESMENIGHEDSRÅD FOR HENNE OG LØNNE SOGNE

2

VALGT I HENNE SOGN:

VALGT I LØNNE SOGN:

Niels Finsen Nielsen, formand, Rolfsøvej 10, Over Fidde, 6854 Henne, tlf. 75 25 50 23 / 23 93 87 87.

Karsten Lillebæk Jepsen, næstformand, Vesterhavsvej 306, Nymindegab, 6830 Nr. Nebel, tlf. 75 28 92 53.

Anette Nissen, kirkeværge i Henne, Strandvejen 260, Henne Kirkeby, 6854 Henne, tlf. 21 69 83 55.

Ingelise Pedersen, kasserer, Skovbrynet 11, Nymindegab, 6830 Nr. Nebel, tlf. 75 28 97 84.

Hanne Jørgensen, sekretær, Neder Fiddevej 41, 6854 Henne, tlf. 75 25 56 02.

Birthe Fuglkjær Kristensen, kirkeværge, Fyrretoften 7, Nymindegab, 6830 Nr. Nebel, tlf. 75 28 90 46 / 30 31 59 54.

Kim Hildebrandt, Strandvejen 88 6854 Henne, tlf. 75 25 55 67.

Ulla Fynbo, Vesterhavsvej 280, Nymindegab, 6830 Nr. Nebel, tlf. 75 28 95 95.


Den 4. februar kom ansættelsesbrevet fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke for den nye sognepræst i Henne og Lønne sogne: PERNILLE LYDEKING SVENNINGSEN, der er ansat fra 1. marts og skal ind­ sættes i embedet ved gudstjenesterne den 3. marts kl. 9 i Henne kirke og 10.30 i Lønne kirke. Et stort velkommen til den nye præst, som folk i sognet helt sikkert vil tage godt imod. Menighedsrådet har gjort deres arbejde som forventet. De bedste ønsker skal følge den nye præstefamilie i det vestjyske!

Tak Anna Martinsen har på grund af sygdom valgt at stoppe som kirkesanger: Vi kan ikke takke dig nok for din tid som kirkesanger i Henne og Lønne kirker. Din trofasthed og loyalitet har været helt fantastisk, og du har læst og sunget, så det har været til stor glæde for os alle.

Påskedag

BØN

Velkommen

Himlenes Herre, paradisets port står på vid gab. Morgenlys strømmer os i møde fra øst. Vi står som kvinderne ved graven mens påskeliljers gule trompeter spiller sejrssange. Dødens sten er væk. Snart er alle grave tomme ligesom den din søn blev lagt i. Han er gået i forvejen til et sted hvor døden ikke længere er en trussel. Vi beder dig: Lær os at leve uden at være bange for hverken død eller liv. Ingen sten spærrer længere for os, så stop os når vi selv begynder at rulle stenene tilbage. Tak fordi vi kan stå op påskemorgen og følge efter dig til de levendes land, Fader, Søn og Helligånd, livets Herre. Kirsten Jørgensen i Gudstjenestens bønner I.

Tusind tak også til Jens Jørgen, der lige så trofast har fulgt dig og været med til gudstjenesterne. Hilsen Randi og Bjarne Sandal

3


605

HENNE

MARTS   3. 3. s. i fasten 10. Midfaste søndag 17. Mariæ bebudelsesdag 24. PALMESØNDAG 28. SKÆRTORSDAG 29. LANGFREDAG 31. PÅSKEDAG

9.00 indsættelse 10.30 indsættelse 10.30 Se Henne Se Lønne 10.30 10.30   9.00 19.00 Se Henne Se Lønne 10.30 10.30   9.00

APRIL   1.   7. 14. 21. 26. 28.

2. påskedag 1. s. e. påske 2. s. e. påske 3. s. e. påske BEDEDAG 4. s. e. påske

Se Lønne   9.00 Ann Andersen 10.30 Se Henne Se Lønne 10.30 10.30* Se Henne 10.00 KONFIRMATION Ingen Ingen 10.00 KONFIRMATION

MAJ   5.   9. 12. 19. 20. 26.

5. s. e. påske 19.00 Kasper Bøtker Se Henne KRISTI HIMMELFART   9.00 10.30 6. s. e. påske 10.30   9.00 PINSEDAG   9.00 10.30 2. pinsedag FÆLLES GUDSTJENESTE FOR 7 sogne KL. 14.00 ** TRINITATIS Se Lønne 10.30

JUNI   2.   9.

1. s. e. trin. 2. s. e. trin.

* Konfirmander årgang 1963 deltager ** Se dagspressen

4

LØNNE

10.30   9.00 Se Lønne 10.30 ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Randi Sandal Henne Kirke, Strandvejen 238, 6854 Henne (returadr.)

BLADET ER UDGIVET AF Fællesmenighedsrådet i Henne og Lønne sogne

Videbæk Bogtrykkeri as . 97 17 11 22

GUDSTJENESTER

Henne & Lønne sognes kirkeblad - Nr. 1 - 2013  
Henne & Lønne sognes kirkeblad - Nr. 1 - 2013