Page 1

Kirkenyt Hårslev - Ting Jellinge - Krummerup

ester�� 3 Avantgarde-gudstjen ?��� 4 Nye parker ved kirkerne er��� 5 Vi har brug for dine idé ge��� 7 Nye farver i Ting Jellin

haarslevkirke.dk

�������� 8 Børneside���������������� ��������� 11 For et træ er der håb ������� 12 Gudstjenester����������

tingjellingekirke.dk

krummerupkirke.dk

JUNI JULI AUGUST

2013

Ny præstetavle i Krummerup


Sognevejviser Kirkenyt Redaktion: Tom Thygesen Daugaard, Carina Eriksen og Marie Louise Dilling Hansen (ansv) tlf. 55 45 64 64 eller 21 40 54 91 dilling_hansen@mail.dk Layout og produktion: Team Lynderup, tlf. 97 17 34 08.

Sognepræst Tom Thygesen Daugaard Hårslev Præstegård Hårslevvej 29, Hårslev, 4262 Sandved Tlf. 55 45 63 42 - 23 23 06 57 Mail: t.daugaard@yahoo.dk Træffes bedst: Tirsdag og torsdag kl. 12.00-15.00 i Hårslev præstegård samt efter aftale. Telefontid: Tirsdag-fredag kl. 12.0015.00, mandag er fridag. Graver - Ting-Jellinge Maria Andreasen, tlf. 61 20 70 73 Mail: htjk-personale@live.dk Træffes tirsdag til fredag kl. 8.00-10.00

Deadline for indlæg til næste blad: 11. juli 2013

Graver - Hårslev Carina Eriksen, tlf. 24 49 00 16 Mail: htjk-personale@live.dk Træffes tirsdag til fredag kl. 8.00-10.00

Hvis kirkebladet udebliver

Graver - Krummerup Ingelise Kirkeby Larsen, tlf. 30 48 09 10 Mail: htjk-personale@live.dk Træffes tirsdag til fredag kl. 8.00-10.00

ring da til distributør Mogens Kessel 55 45 40 75

Forsidebillede Verner Jensen ved siden af den nye præstetavle

Kirkesanger Anja Johanson, tlf. 23 80 23 71 Mail: friede@ofir.dk Organist Jan Winkler, tlf. 61 27 06 52 Mail: jan@winkler.dk

Formand for menighedsrådet Kirsten Andersen, Skydevænget 4, 4262 Sandved Tlf. 55 45 65 76 Mail: kiran 1@smilepost.dk Kirkeværge - Hårslev Susanne Skovgaard Johansen, Bendslevvej 13, 4262 Sandved Tlf. 27 36 80 81 Mail: plaicir@johansen.mail.dk Kirkeværge - Ting Jellinge Sussie Pedersen, Vådagervej 4, 4250 Fuglebjerg Tlf. 58 18 89 03 Mail: famped@privat.dk Kirkeværge - Krummerup Anne Nielsen, Nortvedvej 4, 4250 Fuglebjerg Tlf. 55 45 34 23 Mail: bronshojgaard@mail.dk Hjemmesider www.haarslevkirke.dk www.tingjellingekirke.dk www.krummerupkirke.dk www.naestvedprovsti.dk Åbent i kirken Kirkerne er åbne på hverdage kl. 8.00-16.00, på helligdage i forbindelse med gudstjenester.


Præstetanker

Avantgarde-gudstjenester? Søndagsgudstjenester er ikke for alle og enhver. Det kan man se af den simple kendsgerning, at der i de lokale kirker sjældent er over ti kirkegængere ved søndagsgudstjenester. Med mindre der er dåb, konfirmation eller andre specielle lejligheder. Der er væsentligt flere kirkegængere i enkelte kirker. Men ellers er billedet det samme landet over. Med mindre der er dåb. Det er der ikke nødvendigvis noget galt i. Det er blevet dansk tradition, at man især går i kirke, hvis der er en særlig grund til det. En grund som fx dåb, konfirmation, vielse og begravelse. Men der kan være andre grunde til, at man ikke bruger søndagsgudstjenesterne – eller »højmesserne« – som de også hedder. Den lange højmesse kl. 10.30 er meget bundet af traditionen. Der skal siges nogle bestemte bønner. Præsten skal læse 3 bestemte bibelske tekster (forskellig fra søndag til søndag) og prædike over den sidste tekst (kaldet »evangeliet«) i form af en monolog, som præsten fremfører fra sin prædikestol hævet over forsamlingen. Man skal sige eller synge Trosbekendelsen, blive velsignet og gennemføre de såkaldte »sakramenter«, dvs. altergang og dåb, hvis der ellers er nogen, der vil døbes. Og det hele er vævet sammen af salmer og orgelmusik. Den korte højmesse kl. 9 – kaldet fromessen – har næsten samme program, bare lidt kortere. Sakramenterne mang-

ler, der er kun to bibelske læsninger og en salme mindre, men ellers sker der akkurat det samme. Og denne meget faste og lidt stive form kan godt falde nogle for brystet: Hvorfor skal man mekanisk rejse sig op ved bibellæsninger, trosbekendel-

se, velsignelser og nad­verindstiftelsen? Hvorfor skal præsten fyre de samme formler af? Hvorfor skal præsten prædike fra en stol højt hævet over tilhørerne og uden man kan komme med indsigelser? Hvorfor skal det absolut foregå søndag formiddag, hvor man gerne vil så meget andet? Andre derimod elsker højmessens fornemhed og faste og trygge mønster. Men der mangler måske gudstjenester for dem, der ikke er fan af højmessens form og tidspunkt? Derfor er jeg i gang med at planlægge en helt anden slags gudstjeneste, en eksperimenterende hverdagsgudstjeneste der evt. kan fore-

gå første onsdag i måneden kl. 19. Det er ikke besluttet, men det er en overvejelse. Her kunne man skære ned på det stive ritual fra højmessen og nøjes med et fadervor, en velsignelse og en salme – helt uden det mekaniske. Man kunne inddrage kirkegængerne og skabe stemning ved at lade alle, der vil, tænde et stearinlys for at markere en tanke, et minde, en bøn eller en person, man tænker på. Og endelig skal præsten diskutere den tekst, han skal prædike over om søndagen uden at gå op på stolen, men nede blandt kirkegængerne. Og monologen er afskaffet. Kirkegængerne skal kunne komme med indvendinger og spørgsmål, hvis de har lyst. En rigtig dialog, altså. Hvis præsten er rigtig fornuftig (det er han ikke altid), så annoncerer han prædikenernes tema i aviserne på forhånd, så man ved, hvad der skal diskuteres under de nye dialoggudstjenester. Mariakirken på Vesterbro blev engang især brugt af misbrugere, der fandt et fristed i denne kirke. Misbrugerne kom ofte med spontane tilråb under en prædiken. Det gav en særlig kant, nerve og et specielt liv i kirken, fortalte Mariakirkens daværende præst mig. Det kunne da være skægt, hvis der kunne komme den samme slags liv i Hårslev, Krummerup og Ting Jellinge Kirke onsdag aften, når der er dialoggudstjeneste. Tom Daugaard 3


Fortælling fra sognet 4

Nye parker nær de lokale kirker? Lokalområdet har masser af landmænd, håndværkere og lærere. Og alle ved, hvad de laver. Men vi har også noget så eksotisk som kirkeværger. Og hvad det er for størrelser, det ved de færreste vel. Jeg har derfor inviteret de tre lokale kirkeværger til sognegården i Hårslev til en snak om, hvad de laver, og hvem de er. I Hårslev, Ting Jellinge og Krummerup Pastorat er der stærke kvinder. Menighedsrådsformanden er kvinde. De tre gravere er kvinder. Og de tre kirkeværger er også kvinder. Det er Susanne S. Johansen, Anne Nielsen og Sussie Pedersen. I begyndelsen er det mest kirke­værgen for Hårslev Sogn, Susanne, der fører ordet, da jeg spørger om, hvad kirkeværgen laver. Kirkeværgen er ansat af menighedsrådet til at tage sig af det daglige tilsyn med kirken, kirkegården og samarbejdet med graverne, fortæller hun. Desuden tager kirkeværgen sig af »legataftalerne«, der er de flerårige aftaler om pasning af gravsteder. Kirkeværgen sikrer, at de gamle kirkebygninger bliver løbende repareret, så det er hendes ansvar at få fat på håndværkere. Man kommer også let til at vide meget om lokalområdet, fremhæver Anne. Man læser gravstenene, og lærer historien at kende. Anne, der er kirkeværge for Krummerup Sogn, fortæller at der fx er den pudsige

detalje ved Krummerup Kirkegård, at beboere fra Krummerup og Flemstofte især har valgt at lade deres afdøde begrave på kirkegårdens sydlige del – ud mod Krummerupvej – mens beboere fra Haldagermagle, Haldager Mark osv. især har valgt at lade deres afdøde begrave mod nord – ud mod Haldagermarkvej! Sådan at de døde så at sige er vendt imod deres gamle bopæle. Det er der ingen regler om. Det har bare været tradition.

Man læser gravstenene og lærer historien at kende

Store forandringer venter Jeg spørger, om kirkegårdene repræsenterer det traditionelle og stabile centrum i lokalområdet? Det benægter alle tre kirkeværger kraftigt. – Tværtimod! En mindre revolution er nært forestående. Affolkningen af landområderne betyder, at kirkegårdene nu er for store i forhold til befolkningsgrundlaget. Store dele af kirkegårdene er ikke længere i brug. Derfor arbejder man for tiden på at samle de dele, der ikke er i brug. Området med gravsteder skrumper, mens der frisættes arealer til rekreative områder på kirkegårdene. Der er landskabsarkitekter inde over til denne store opgave, der vedrører kirkegårdene i både Hårslev, Ting Jellinge

og Krummerup. Det er ikke den eneste forandring, fortæller Sussie, der er kirkeværge for Ting Jellinge Kirke. Der er planlagt store forandringer i Ting Jellinge Kirkes indre. Kirken, der hører til Danmarks allermindste kirker, skal gennemgå en større restaurering – måske i begyndelsen af 2014. En arkitekt og en farveekspert er netop kommet med deres bud, som ser spændende ud, siger Sussie. Deres forslag inkluderer et helt nyt knæfald. Det er den halvcirkelformede bue foran alteret hvor man anbringer sine knæ og modtager alterbrød og vin. Og forslaget til knæfald ser væsentlig mere moderne ud end det gamle. Måske kommer der også en helt ny prædikestol. Og farveeksperten ser gerne, at kirken får helt andre farver end den lyseblå farve, der er på bænkene i dag. Forslaget ser meget smagfuldt ud, og det skal menighedsrådet overveje den kommende tid. Er folkekirken kun for pensionister? Alle tre kirkeværger er samtidig medlem af menighedsrådet for Hårslev, Ting Jellinge og Krummerup Sogne. Jeg spørger derfor de tre, om de mener, folkekirken kan forbedre sig her i lokalområdet? De synes, at folkekirken måske kunne gøre sig interessant for andre end pensionister? Måske kunne man have andre tidspunkter for gudstjenester end søndag formiddag? Hvad med hverdagsgudstjenester? Spaghettigudstjenester for børnefamilier er en god idé, men


hvad med burgere i stedet for spaghetti, foreslår Susanne. Måske kunne man også reklamere mere for kirkelige arrangementer med foldere og opslag hos købmanden? Og måske kunne man få babysalmesang à la den i Kvislemark, spørger Susanne. Lokalpolitisk er de tre enige om, at centrum har rykket sig lovlig meget mod øst siden kommunalreformen, hvor Fuglebjerg Kommune blev opløst og opslugt af Næstved Kommune. Lokalområdet føles i høj grad som et udkantsområde. Og der var altså flere koncerter i gamle dage i nærområdet, siger Susanne. Hvem er vore kirkeværger? Jeg spørger nu ind til, hvem vore kirkeværger i grunden er. Susanne Johansen har været kirkeværge for Hårslev Sogn i en håndfuld år. Hun er 50 år gammel, bosat i Hårslev, hvor hun

bor med sin mand, den 47-årige Kim. Både Kim og Susanne arbejder fuldtids på glasfabrikken Ardagh Glass – det der før hed Holmegård Glas. De er begge to oprindelig fra Næstved, men har boet i Hårslev siden 1993. Foruden at være kirkeværge er Susanne også menighedsrådets kontaktperson i forhold til personalet (kirkesanger, organist og de 3 gravere). Anne Nielsen er netop valgt som kirkeværge for Krummerup Sogn. Hun er 60 år gammel og bosat på sin fødegård i Haldagermagle. Hun er gift med Aksel, og de har sønnen Michael på 42 år. Anne er uddannet pædagog og var i mange år institutionsleder i Sorø, men har nu ladet sig pensionere. Hun har en imponerende lokalhistorisk viden. Sussie Pedersen, kirkeværge for Ting Jellinge Sogn, er også nyvalgt som kirke-

værge og er modsat de to andre desuden ny i menighedsrådet. Hun er fra Vådager mellem Ting Jellinge og Krummerup. Hun er 47 år gammel og har siden 17-årsalderen været kæreste med Karsten, og de har Anders på 19 år og Cecilie på 18 år. Sussie er oprindelig fra Nordsjælland, fra Annisse ved Arresø nær Helsinge, men kom til Sorø i 1970, og kom til Ting Jellinge i 1991. Hun er egentlig uddannet industrilaborant og har bl.a. arbejdet som pædagogmedhjælper og gartneriarbejder, før hun blev »sosu’er«, social- og sundhedsassistent, på Fugleparken i Fuglebjerg. Da jeg spørger Sussie, hvorfor hun her for nylig har valgt at gå ind i menighedsrådet, så svarer hun at kirken og kirkegården i Ting Jellinge er et af de få samlingspunkter, som er tilbage i Ting Jellinge. Derfor vil hun gerne gøre, hvad hun kan, for at det bliver så godt og imødekommende et samlingspunkt som overhovedet muligt.

Vi kan bruge dine idéer og din hjælp! I sidste udgave af Kirkenyt skrev Tom Daugaard om behovet for fornyelse inden for folkekirken i almindelighed og pastoratets kirker i særdeleshed. For at det ikke skal være snak det hele, inviterer vi nu netop dig til at deltage i fornyelsen. Dine idéer kan blive virkelighed Har du idéer til arrangementer – det være sig koncerter, særlige gudstjenester eller måske noget sjovt eller spændende for børn og unge – i kirkerne, sognegården eller i præstegårdshaven, kan du nu blive

’projektansat’ i aktivitetsudvalget. Du behøver altså ikke være medlem af menighedsrådet eller binde dig for halve eller hele år, men kan simpelthen komme med en idé og være med til at gøre den til virkelighed. Formanden for aktivitetsudvalget, Kirsten Andersen, kan kontaktes på tlf. 5545 6576 eller via mail: kiran1@smilepost.dk Bliv tilknyttet Kirkenyts redaktion Eller har du måske en fortæller, fotograf eller journalist i maven?

I så fald er du velkommen på Kirkenyts redaktion. Du kan enten henvende dig med en enkelt artikel eller vælge at tilknytte dig redaktionen i præcis det omfang, du måtte have tid og lyst til. Vi er bare interesserede i at få gode historier og billeder fra sognene, både fra i dag, i fjor og 50 år siden. Lyder dette som noget for dig, kan du kontakte Marie Louise Dilling Hansen på telefon 5545 6464 eller via mail: dilling_hansen@mail.dk 5


Leje af Hårslev Sognegård Det er muligt at leje Sognegården til forskellige arrangementer, begravelseskaffe, borgermøder, bylagsmøder og lign. Dette kan ske ved henvendelse til sognepræsten, som skal være orienteret, da det er hans gårdsplads der benyttes, eller til formand Kirsten Andersen, tlf. 55 45 65 76. Prisen er 500 kr. pr. lejemål, og de nærmere retningslinier aftales med formanden. Menighedsrådet

Sådan gør jeg ved ... Fødselsregistrering Fra d. 1. oktober 2010 er det jordmoder der fødselsregistrerer barnet og udleveret cprnr. Hvis forældrene ikke er gift, skal der stadig laves en Omsorgs- og Ansvarserklæring og denne blanket skal registreres ved Sognepræsten/ kirkekontoret inden 14 dage efter barnets fødsel. På www. personregistrering.dk kan man finde blanketten Omsorgs- og Ansvarserklæring samt blanket til navngivning. Navn og dåb Kontakt præsten i god tid for aftale om kirke og dato for dåben. Her aftales en dato for gennemgang af den kirkelige handling i forbindelse med dåben enten i præstegården eller i eget hjem. Tænk over hvem fadderne skal være (mindst 2 og højst 5) – præsten har brug for fulde navn og adresse på fadderne.

6

Konfirmation Se omtaler i lokalavisen for ind­skrivning af konfirmander til konfirmation/konfirmandundervisning. Vielse Ved vielse kontaktes præsten om tid og sted. Samtidig kontaktes vielseskontoret i den kommune man er bosiddende, for at få udfærdiget en prøvelsesattest. Prøvelsattesten med­­bringes til den efterfølgende samtale hos præsten om vielsens forløb eller til kirkekontoret. Det er en god ide inden samtale med præsten af overveje hvilke salmer man ønsker sunget (normalt 4) om kirken skal pyntes og af hvem. Begravelse/ dødsfald Anmeldes til sognepræsten på dødsanmeldelse senest 2. hverdage efter dødsfaldet. Herefter aftales tidspunkt for samtale med sognepræsten om den kirkelige handling. Det er en god ide at overveje salmer. Gravsted aftales med graver eller kirkeværge.

Navnenyt Hårslev Sogn Døbte • Ida Ottilia Harkamp Pedersen (d. 17/3 2013) • Philip Skov Olsen (d. 17/3 2013) • Noel Nørregaard Lønbro (d. 17/3 2013) Døde • Hans Kristian Dalgaard d. 16/2 2013 (begravet i Hårslev Sogn 22/2) Krummerup Sogn Døbte • Lea Margrethe Sauer Pedersen (d. 28/3 2013)

Menighedsrådsmøder Menighedsrådet afholder 5 årlige møder: Januar, marts, maj, september og november. Alle møder afholdes i Hårslev Sognegård 3. onsdag i måneden. Møderne er offentlige og dagsordenen offentliggøres i udhængsskabet ved alle tre kirker.

KFUM-spejderne i Tornemark Sandved gruppe Ulvemøde: Tirsdage fra 17.00 - 18.30 Tropsmøde: Tirsdage fra 18.30 - 20.30 Kontaktperson: Anders Grønne, tlf: 27261415 Se mere på www.spejderweb.dk


Arrangementer

Graffiti i kirken Helt så galt er det ikke, men årsagen til dette indlæg er, at vi fremover vil have en rullende udstilling af forskellige kunstnere i Sognegården i Hårslev af cirka 2-3 måneders varighed. Alle er velkommen til, at få udstillet deres værker – store som små. Billederne behøver ikke have et religiøst tema. Institutioner er også meget velkomne til at få deres billeder hængt op hvis nogen børn, ønsker at lave en udstilling. Hvis dette har vakt en interesse, så kontakt Kirsten Andersen på tlf. 40 28 56 44 eller kiran1@smilepost.dk

Konfirmander 2013 Konfirmerede i Hårslev d. 7. april Emma Eggers (Sandved) Ida Ottilia Pedersen Harkamp (Arløse) Barbara Zepelin Krogshede Jensen (Hårslev) Tobias Fabricius (Sandved) Noel Nørregaard Lønbro (Hårslev) Philip Skov Olsen (Sandved) Mads Wesselhof (Sandved)

Konfirmerede i Ting-Jellinge d. 26. april Mikkel Handberg Andersen (Sandved) Sofie Sinding (Sandved)

Konfirmationer Konfirmation i Hårslev Kirke foregår 1. søndag efter påske hvert år. Konfirmation i Krummerup Kirke foregår 2. søndag efter påske hvert år. Konfirmation i Ting Jellinge Kirke foregår store bededag hvert år.

Konfirmerede i Krummerup d. 14. april Michelle Dreyer Andersen (Krummerup) Julie Hasselby Andersen (Flemstofte) Elina  Elisabeth Carlsson (Fuglebjerg) Hannah Just Wilton Hansen (Flemstofte) Julie Emma Larsen(Krummerup) Martin Radmer (Krummerup)

Nye farver i Ting Jellinge I løbet af efteråret skal der sættes nye varmekilder op i vores tre kirker, da dem vi nu har ikke er lovlige længere. Dette giver os chancen for at få en varmekilde der varmer rummet mere optimalt op, hvilket jo er dejligt. I Ting Jellinge som trænger til lidt tidssvarende fornyelse, har vi i den forbindelse haft besøg af en akitekt og en kunstner som er kommet med forslag til hvordan vi kunne gøre dette. Onsdag d. 16. april mødtes størstedelen af menighedsrådet i kirken for at få fremvist eksperternes

forslag. Dette gik ud på ny farve på bænke og nummertavler, nyt betræk på hynder, og et nyt og mere moderne knæfald. Der var også lavet et forslag til et altertæppe. Til sidst men ikke mindst var der forslag til renovering af prædikestolen, måske endog en ny. Dette var et forslag som er fornyende og samtidig med respekt for det der er i forvejen. Kirkeværge for Ting Jellinge kirke Sussie Pedersen

7


For de yngste

Tegn og mal Tegn fra tal til tal og farvelæg – og tag den med, næste gang du kommer i kirke. Find flere tegninger du kan farvelægge samt andre opgaver og spil Prik-til-prik Navn:_____________________ Klasse:_____ findes på hjemmesiden www.gratisskole.dk

Snobrød Dej til ca. 6 snobrød • 25 g smør • ¼ liter mælk • 25 g gær • 2 tsk sukker • ¾ tsk groft salt • 400 g hvedemel (ca. 6¾ dl)

og sno Rul en skive skinke om hver pind sidder det for (sørg om uden et stykke dej ts båle over ne røde snob Bag . godt fast) ene er brød til eller min. 10 ca. i er glød osten i gennembagte og gyldne. Skær Tag ene. stave på tykkelse med pind ene og pind af rød forsigtigt de bagte snob ne røde snob Spis fyld osten i hullerne. varme.

6

7 9

12

4 3

5

2

8

1

57 54

52 51

13

50 49

56

55

53

48

150 g) • 6 tynde skiver kogte skinker (ca. rød snob til • 6 lange pinde • 200 g mild ost 25% (45+) t Smelt smørret i en gryde og tilsæ og rør skål en i en ding blan d Hæl . mælken ingrediengæren ud heri. Tilsæt de øvrige n godt ser (hold lidt mel tilbage). Slå deje og låg et fx sammen. Dæk skålen med ca. i sted lunt stil dejen til hævning et rysset 1 time. Tag dejen ud på et meld Tilsæt . nem igen godt bord og ælt den 6 stykker i n deje Del t. mele af evt. resten t. lang cm 40 ca. ke styk t og tril hver

10

11

46

47

14

45 43 23

15

21 16

42

22

20

19

44

24

41 25

18

17

26

27

40 28 29

30 31

39 32

33 34

35

36

37

38

Kilde: Karolines Køkken

8

Materiale ID: COL.175.1.1.da

www.gratisskole.dk


Siden sidst

Ny præstetavle i Krummerup Tavlen er først grundet, derefter fuld­spartlet 2 gange, der hvor navnene står. Så grundet 1 gang og derefter malet 3 gange sort acryl. Rammen udenom er pletspartlet, og pletgrundet, derefter malet 2 gange acryl.

Jeg kan desuden henvise til min hjemmeside: www.malergaarden-ejj.dk Eva Juul Jensen

Skrifttypen har jeg fundet på nettet, og printet ud fra computeren. Så har jeg tegnet ovenpå på et stykke »madpapir«. Efterfølgende skraverede bagpå med kridt, hvorved det »slår« igennem på tavlen, når man atter tegner oven på navne og tal. Den gode gamle metode... Jeg overførte 5-6 navne ad gangen, så jeg ikke fik tværet kridtstregerne ud. Og så var det bare at finde den lille pensel frem, og  begynde at male med guld-bronze. Jeg har været udlært siden 1988, og for 3 år siden tog jeg dekorationsmaler-uddannelsen på Teknisk skole i Gladsaxe. Det gav et spændende indblik i diverse malerteknikker, både nye og gamle. Efterfølgende startede jeg som selvstændig. Jeg kan godt lide at sidde og male med de små pensler, så muligheden for at lave præstetavlen var en spændende opgave. Det er dog til daglig »ganske almindeligt« malerarbejde, der fylder ordrebogen. Og nu hvor foråret forhåbentlig er på vej, kommer dermed også det udvendige arbejde. En skøn tid for malere. For hvad er mere dejligt end at kunne gå ude og nyde det gode vejr ...

Eva Juul Jensen lægger sidste hånd på værket.

9


Siden sidst

Træfældningen har givet mere lys

Lys og luft Lys og luft har desværre været en mangelvare på kirkegårdene, hvor alt for store træer og buske har lukket af for begge dele. Især på Ting Jellinge kirkes forside havde træerne udviklet sig til en levende mur, der dækkede for kirken og gjorde gravstederne unødvendig mørke. I det tidlige forår er disse træer derfor blevet ryddet, og der er gjort klar til nye planter i deres sted. For graverne der var til stede ved fældningen, var det temmelig overvældende at opdage hvor meget lys det gav på kirkegården, og hvordan gravstenene nu træder frem som de monumenter, de er. Nye planter er bestilt, og de forventes at være plantet når dette blad udkommer.

Også i Krummerup er der blevet fældet en del træer. Her er det nok tydeligst på kirkens nordside bag fællesgraven, hvor området med forvoksede thujaer er blevet ryddet. Området vil blive genplantet, og indtil da er der god mulighed for at beundre den nye egetræsdør i kapellet. Langs den østlige mur er der også blevet ryddet en række meget høje træer. Dette kommer blandt andet ringmuren til gode, da den i mange år har lidt under fugt og alger på netop dette stykke. Af samme årsag er de høje thujahække som nogle steder har stået helt tæt på muren også blevet fjernet.

Påskepynt 2014 For 2. år i træk malede vi 1. april æg i sognegården, som del af påskefejringen. Inden løjerne gik i gang, havde præsten lavet en særlig familievenlig gudstjeneste. Herefter gik vi over i sognegården, hvor menighedsrådsmedlem Marie Louise havde bagt pølsehorn til den store guldmedalje. Fra sidste år vidste vi, at de voksne i lige så høj grad som børnene, ville male æg. Og derfor var der lagt tilrette, at man kunne tage sig lidt pølsehorn, en vand eller kaffe som man kunne sætte til livs, alt i mens man malede æg. Stemningen var dejlig uformel, og der var generel hyggesnak over æggene, på nær de, der sad i dyb koncentration og spidset mund, mens de prøvede at få æg og pensel til at makke ret. Vi havde i år valgt, at printe inspirationsbilleder ud, så man kunne få en ide til eget æggedesign. Derudover havde vi indkøbt en ny form for æggefarve, hvor hele ægget blev sænket

ned i en væske, der mest af alt lignede saftevand. Det gav nogle meget smukke helfarvede æg, og det var meget populært blandt æggemalerne. I år ønskede vi at starte en tradition, hvor æggemalerne havde mulighed for at donere deres kunstværker til kirken. Vi vil så den efterfølgende påske bruge æggene til at pynte op i kirken. Hvordan det kommer til at se ud, vil vise sig næste år.

Koncentration ved æggemalebordet 10


For et træ er der håb Ordene i overskriften stammer oprindeligt fra Jobs bog og handler egentlig slet ikke om træer, men om mennesker. Alligevel brugte tidligere sognepræst, Inge Louise Vilholm, udtrykket om den gamle hængeask på Hårslevs fællesgrav tilbage i 2008. Det kæmpestore træ havde fået askesyge, og de døde grene i kronen gjorde det farligt at færdes under og omkring det. Det blev derfor besluttet at træet skulle fældes, og Woodpeckeren blev tilkaldt for at udføre opgaven. Det viste sig dog, at præcis som præsten og graveren (undertegnede) har også Woodpeckeren et blødt punkt for gamle træer, så da et nærmere eftersyn afslørede at træet stadig var i live og satte nye skud i 4-5 meters højde, fik det en chance mere. Woodpeckeren skar hele kronen væk, men grundstammen fik lov at stå, og i nogle år så træet ud til at klare sig. I 2012 var det dog desværre tydeligt at træet stadig var angre-

bet af sygdom, og det blev igen dømt til fældning. Det var en beslutning som jeg selv anbefalede, men med ret blandede følelser. Både fagligt og æstetisk kunne jeg ikke forsvare at lade et døende træ skæmme fællesgraven, men følelsesmæssigt havde træet opnået en stærk symbolværdi, og af denne grund ønskede jeg at bevare det.

Løsningen på dilemmaet kom fra ret uventet side i marts 2013, da Kristian Dilling Hansen blev ansat i et vikariat for en langtidssygemeldt graver. Kristian er udlært både skovarbejder og tømrer, og selv om han hårdnakket påstod at han overhovedet ikke var kreativ, viste han tydelige tegn på at være det. Det er eksempelvis ham der har lavet stolen med udskåret kors i ryglænet, som kan ses ved den lille låge på Krummerup Kirkegård. Inden Kristians vikariat udløb, nåede han også at opfylde mit ønske om at bevare den gamle hængeask. Onsdag formiddag op til påske fandt han igen kunstneren frem i sit eget indre og skabte dermed det smukkeste kors af træets. Og hvis alt går vel, kan korset blive stående i de næste mange år og minde os alle om, at for et træ er der håb.

Kristian Dilling Hansen skabte et smukt kors ud af et hensygnende træ

11


Beskrivelse

Hårslev

Søndag 2.

1. søn. efter trin.

10.30

Søndag 9.

2. søn. efter trin.

Søndag 16.

3. søn. efter trin.

10.30

9.00

Søndag 23.

4. søn. efter trin.

19.30 Sankthansgudstjeneste + bål + kaffe

10.30 Udendørsgudstjeneste i Haldagermagle

Søndag 30.

5. søn. efter trin.

10.30

9.00

Ting Jellinge

Krummerup

JUNI 9.00 9.00

10.30

JULI Søndag 7.

6. søn. efter trin.

10.30

Søndag 14.

7. søn. efter trin.

Søndag 21.

8. søn. efter trin.

10.30

Søndag 28.

9. søn. efter trin.

15.00 Hårslev Præstegård

Søndag 4.

10. søn. efter trin.

10.30

Søndag 11.

11. søn. efter trin.

Søndag 18.

12. søn. efter trin.

Søndag 25.

13. søn. efter trin.

9.00 10.30

10.30

AUGUST

9.00 Marianne Ring 9.00 Gunver Nielsen 9.00 Gunver Nielsen

SEPTEMBER Søndag 1.

14. søn. efter trin.

Søndag 8.

15. søn. efter trin.

Søndag 15.

16. søn. efter trin.

= Kirkekaffe / spisning = Familiegudstjeneste

9.00

10.30 9.00 Marianne Ring

Kalender

Dato

Kirkenyt - Hårslev/Ting Jellinge/Krummerup - Nr. 3 - 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you