Page 1

GJELLERUP

KIRKE & SOGN | SEPTEMBER · OKTOBER · NOVEMBER 2013 Halmkirke - læs mere side 5.

“ TEMA: Diakoni

Læs side 2-3

FARVEL OG TAK!

SPILLEMÆND OG GOSPEL

SE SIDE 4

SE SIDE 4

AKTUELLE FOREDRAG SE SIDE 8-9


PÅ DEN ANDEN SIDE

Diako… øh … hvaffornoget …? Underlige, uforståelige og mærkelige ord fra døde sprog, der ikke tales mere, eller bare gamle ord fra vores eget sprog, som er gået af brug alle andre steder.

Det kunne også være musikken, der bringes på bane. Gamle salmer med forældede melodier og et pibeorgel - mange kan slet ikke holde det ud!

Diakoni, liturgi, nadver, spiritualitet, apostel, vorde, epistel, discipel, thi, halleluja … amen!

Sådan stilles der mange gode spørgsmål. I kirken må vi være opmærksomme på de ting, og der er faktisk allerede sket meget siden de flestes konfirmation.

Bibelen og kirken og kristendommen er fuld af umiddelbart uforståelige ord og vendinger. Måske forstår man nogle af de mange ord, men tilsammen bliver det nærmest en slags kirkelig volapyk. Man burde måske lave en ordbog over kirkesprog? Eller måske en praktisk håndbog til hjælp til dem, der finder vej til kirken? Den kunne jo hedde: Turen går til Kirke-istan. Men man kunne også begynde at tale almindeligt dansk i kirken - tale et sprog, som almindelige danskere forstår.

[

Men man kunne også begynde at tale almindeligt dansk i kirken - tale et sprog, som almindelige danskere forstår.

]

Nok er Gjellerup Kirke landets ældste, men her holder vi babysalmesang, Kirke i Børnehøjde, høstgudstjeneste i en halmkirke, KSU-gudstjeneste i teltet og brunchgudstjeneste - samtidig med at

2

der også er ganske traditionelle gudstjenester og kirkelige arrangementer af mange slags. Musikken varieres og sproget bruges på forskellige måder, men budskabet er det samme: At Gud ønsker at have med os at gøre, og derfor kom han selv til vores verden for at være én af os. Så hvis du har en ide til at komme videre som kirke her hos os, så byd ind - vi kunne jo drøfte det over en kop kaffe, og så må vi finde en vej sammen! Det begynder i dag og fortsætter på søndag … Velkommen i kirke. Sognepræst Ole Rasmussen


TEMA: DIAKONI

Diakoni i Gjellerup Sogn Ordet diakoni er et af de svære kirkeord. Det er græsk og betyder noget med tjeneste. Med Jesu kærlighedsbudskab i tankerne giver det god mening, at vi som kristne skal være i tjeneste for andre. Jesus lærte os f.eks. den gyldne regel: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem (Matt.7,12). Kernen i Jesu lære er, at vi som mennesker skal være der for hinanden, sådan som han kom for at vise os vejen. Derfor kan kirken ikke nøjes med pæne ord, men der må handling til. Diakoni er, når kirken handler på de ord, den selv siger. Det behøver naturligvis ikke være velorganiseret, for hvert enkelt kristent menneske må selv stå til regnskab for sine ord og handlinger. Alligevel er der forskellige gode muligheder for at tilbyde sig selv som frivillig, også her i sognet. Her er 3 forskellige konkrete tilbud i vores sogn:

GJELLERUP KIRKES BESØGS- OG LEDSAGETJENESTE

I GEAR

Ud fra SILO i Hammerum er Bliv regelmæssig besøgsven for der en flok, som fra tid til anden et menneske, der sidder ensomt tilbyder sin arbejdskraft til enkeltperderhjemme. Kontakten formidsoner, der måtte have behov for les gennem udvalgets formand, konkret hjælp i haven, på loftet, i Hanne-Lise Lorentzen, garagen eller et andet sted i hjem9711 8195, eller en met. En dag kommer der en seddel i af præsterne. postkassen i din gade med tilbud om hjælp med et eller andet. Hvis man vil være med, kan man henvende sig til Ejnar Larsen, KIRKENS KORSHÆRS 3013 8317.

GENBRUGSBUTIK I HAMMERUM

Udover at være et samfundsnyttigt arbejde, hvor mange frivillige giver en praktisk hånd med at mindske spild og affald i vores samfund, kommer der mange mennesker omkring butikken, som har god tid til at snakke - og som måske har særligt brug for det. Hvis du kunne have lyst til at give en hånd i genbrugsbutikken, så kig ind forbi eller ring til Mitte Hyldahl, 9711 6523.

53


DET SKER

NYT! SOGNEEFTERMIDDAG Tre gange om året vil menighedsrådet invitere sognets pensionister til et arrangement i Kirkeladen. Første gang bliver tirsdag den 3. september kl. 14.30 i Kirkeladen, hvor Viktor Hedegaard fra Borbjerg kommer og fortæller om Jeppe Aakjær. Vi synger og nyder en kop kaffe à 30 kr. Med hensyn til transport bedes man ringe til kirkekontoret, 9711 6088. Menighedsrådet/ besøgstjenesteudvalget

GOSPELKONCERT Søndag den 24. november kl. 16 skal vi høre Gospel FC fra Sdr. Felding. Det velsyngende kor ledes af Bente Roager Knudsen, der også er organist i Sdr. Felding. Koret akkompagneres af band ledet af pianist Henrik Tjagvad. Gratis adgang

DEN DANSKE SPILLEMANDSMESSE Søndag den 6. oktober kl. 16 opføres Den danske Spillemandsmesse. Spillemandsmessen er bygget op over en række faste led i den katolske messe, og der er tale om en hel gudstjeneste, iklædt folkemusik, der tager udgangspunkt i dansk folkemusik. Teksterne er religiøse, smukke og glade, skrevet af Holger Lissner. Musikken er iørefaldende, festlig og melodisk, som kun er til at blive i godt humør af. Medvirkende: Sopran Hanne Bødker; liturg og prædikant Ole Rasmussen; Ansgarkoret, Ikast, under ledelse af Melani Skriver; Gjellerup Kirkes ensemble ved Tove Hovmand. Gratis adgang.

AFSKEDSRECEPTIONER Som tidligere nævnt går kordegn Orla Nielsen og kirkegårdsleder Jens Emil Toustrup på pension pr. 31. oktober 2013. Fratrædelserne markeres med receptioner i Kirkeladen. Søndag den 29. september efter gudstjenesten for kordegn Orla Nielsen. Torsdag den 31. oktober kl. 14-17 for kirkegårdsleder Jens Emil Toustrup. Alle er hjertelig velkomne! Menighedsrådet/Ane Marie Mortensen

4


FRIMESSE

Den 15. september kl. 10 er der højmesse i Gjellerup Kirke ved Brian Iversen og

En gudstjeneste med plads til variation og fornyelse og med øget brug af tidens musik og ord. Særligt fokus på sang/musik og på muligheden for selv at være aktivt deltagende.

kl. 14 er der familie-høstgudstjeneste i halmkirke ved Agro-skolen ved kirkens tre præster.

En rar måde at runde en søndag af på: Efter gudstjenesten pizza og afslappet stemning i Kirkeladen. (Pris: 30,- kr.) 8. september kl. 16.30 10. november kl. 16.30

FAMILIEGUDSTJENESTE En gudstjeneste man kan glæde sig til og som fungerer for en familie. Fællesskab og aktiviteter i Kirkeladen efter gudstjenesten. Let spisning og aktiviteter er gratis. 15. september kl. 14 - Tema: Høst. NB: Foregår i halmkirken ved Agro-skolen.

Der er god tradition for, at vi netop ved høstgudstjenesten indsamler en særlig økonomisk gave. Ved indsamlingen i kirken kl. 10 går høstgaven til en række foreninger og institutioner, der på særlig måde tager sig af mennesker. Ved gudstjenesten kl. 14 inviteres alle til at medbringe lidt af årets »høst« fra have, drivhus, altankasse, hønsehus osv. Børnene bærer det hele ind i halmkirken ved gudstjenestens begyndelse. Efter gudstjenesten sælges alle de gode gaver på auktion og indgår i årets høstgave til Kirke til Kirke-projektet og arbejdet med gadebørnene i Cameroun. Efter gudstjenesten kan man se, høre og smage lidt på, hvad dette arbejde går ud på. Tag evt. en paraply med til at skærme lidt for solen!

27. oktober kl. 11 - Tema: BUSK.

BRUNCH-GUDSTJENESTE En friere gudstjenesteform med plads og rum til samtale. Brunch før, under og efter et liturgisk gudstjenesteforløb. Foregår i Kirkeladen. (Pris: 30,- kr.) Vil du spadestikket dybere i søndagens tekst/tema, så deltag i både højmessen kl. 9 og Brunch-gudstjenesten kl. 11. Prøv det før din nabo - eller endnu bedre: Sammen med din nabo! Brunchbuffeten er åben fra kl. 10.45.

Halmkirken er vederlagsfrit tegnet af arkitekt Ulrik Hansen og bygges af frivillige og spejdere.

22. september kl. 11 17. november kl. 11

Følg med i opbygningen af kirken og læg vejen forbi Agro-skolen i dagene op til gudstjenesten.

5

INTERVIEW DET SKER

HØSTGUDSTJENESTER


GUDSTJENESTER DAG KIRKEÅRET HØJMESSE FAMILIE BRUNCH FRIMESSE ANDET 1. sep. 14. s. e. trin. 10.00 BKI * 3. sep. Tirsdag 17.00 TSL Kirke i Børnehøjde 8. sep. 15. s. e. trin. 10.00 TSL * 16.30 OR 15. sep. 16. s. e. trin. 10.00 BKI 14.00 ALLE Høstgudstj. i halmkirke 21. sep. Lørdag 11.00 TSL Dåbsgudstjeneste 22. sep. 17. s. e. trin. 9.00 OR 11.00 OR 29. sep. 18. s. e. trin. 10.00 BKI * 6. okt. 19. s. e. trin. 10.00 TSL * 16.00 OR 13. okt. 20. s. e. trin. 10.00 OR 19. okt. Lørdag 11.00 TSL 20. okt. 21. s. e. trin. 10.00 BKI 27. okt 22. s. e. trin. 9.00 OR 11.00 BKI BUSK

Spillemandsmesse Dåbsgudstjeneste

3. nov. Alle Helgen 10.00 TSL * 16.00 ALLE Allehelgensgudstj. 10. nov. 24. s. e. trin. 10.00 BKI * 16.30 TSL 14. nov. Torsdag 17.00 OR Kirke i Børnehøjde 16. nov. Lørdag 11.00 BKI Dåbsgudstjeneste 17. nov. 25. s. e. trin. 9.00 BKI 11.00 BKI 24. nov. S. s. i kirkeåret 10.00 OR * 16.00 Gospelkoncert med Gospel FC * = Børnekirke - se også side 7

Se i øvrigt kirkens hjemmeside: www.gjellerupkirke.dk 6


15. sept. 29. sept. 13. okt. 10. nov. 24. nov.

HØST indsamling Dansk Missionsråd IKON KFUM’s soldatermission Indre Mission i Danmark

MENIGHEDSRÅDSMØDER 12. sept. / 10. okt. / 14. nov.

KIRKEBIL

En tur/retur koster 10 kr. pr. person.

Oktober 2. BKI 9. TSL 16. OR 23. MK 30. BKI

VELKOMMEN I BØRNEKIRKE

SE HER

GIV DET STØRSTE TIL DE MINDSTE!

Børnekirken søger lige nu lederkræfter. Har du lyst til at arbejde med børn? Er du holdspiller? Kan du afse en søndag formiddag ca. hver 5. uge? Vi har tre lederteam med hver tre voksne ledere. Erfaring er ikke nødvendig. Holdene vil blive dannet sådan, at nye og erfarne ledere kommer til at arbejde sammen. Vil du vide mere, så henvend dig til sognemedhjælper Karen Krøjgaard på kakr@km.dk eller 6122 3906.

Onsdage kl. 14.30 (offentlige) - med kaffe og seniorsang September 4. TSL Altergang 11. Ingen gudstjeneste. Høstfest. 18. BKI Altergang 25. OR

Kører normalt til alle højmesser. Ønskes personlig ledsager, bedes dette oplyst ved pladsbestillingen. Pladsbestilling: Kirkekontoret 9711 6088 senest fredag kl. 9-13.

Børnekirke er et tilbud til alle børn, gerne i følge med forældre. Børnene begynder i kirken som alle andre, men kommer efter dåben over i Kirkeladen, hvor der er et særligt program for dem. Se gudstjenestelisten side 6 for datoer.

GUDSTJENESTER PÅ TOFTEBO

Find Gjellerup Kirke på: gjellerupkirke.dk eller på Facebook! På hjemmesiden kan bl.a. læses de seneste prædikener fra gudstjenesterne i Gjellerup Kirke.

November 6. OR 13. BKI 20. BKI 27. OR

Altergang Altergang Altergang

Altergang Altergang

BABYSALMESANG Efter sommerferien indbydes igen til babysalmesang på følgende onsdage: Hold 1: 4., 11., 18. og 25. september samt 2. og 9. oktober Hold 2: 23. og 30. oktober samt 6., 13., 20. og 27. november Alle dage kl. 10 i kirken. Der er plads til ca. 8 børn på holdet (alder 0-9 mdr.). Deltagergebyr: 100 kr. Tilmelding til Gjellerup Kirkekontor 9711 6088 eller Karen Krøjgaard, 6122 3906 / kakr@km.dk - oplys navn, adresse og tlf. samt barnets navn og fødselsdato.

57

DET SKER

INDSAMLINGER I KIRKEN


ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Menighedsrådet inviterer I vinterhalvåret arrangerer menighedsrådet en række forskellige møder og foredrag i Kirkeladen, som alle er meget velkomne til at deltage i. Torsdag formiddag i september, oktober og november er der »Højskolesang og den gode fortælling«. Læs mere om programmet i den folder, som er fremlagt i kirken og Kirkeladen samt på kirkekontoret. Foredragene annonceres også i Sunds-Gjellerup-Avis.

Højskolesang og den gode fortælling Halvanden time i godt selskab med højskolesangbogen, sangglade mennesker, Ingeborgs franskbrødsmadder med ost og marmelade og så de fortællinger, som dagens vært vil fortælle. Kaffe og franskbrød koster 30 kr. Højskolesang og den gode fortælling finder sted kl. 10 i Kirkeladen på følgende torsdage: den 5., 12., 19. og 26 september samt 7., 14., 21. og 28. november.

EFTERÅRETS FOREDRAG Tirsdag den 10. september kl. 19.30 (NB: Denne gang i kirken) Tangentspilleren Anne Holst Moulvad fortæller om Kristian Marius Andersen, som er organist ved Herning Kirke, og viser den film, hun har lavet om ham, en betagende og tankevækkende film om et musikalsk geni med Asbergers syndrom.

Kristian Marius Andersen

Tirsdag den 24. september kl. 19.30 Lisbeth Smedegaard Andersen fortæller Lisbeth Smedegaard Andersen er kendt som både salmedigter og forfatter til bøger om kunst og historie. Hun stammer fra HerLisbeth Smedening og er også af den grund en oplagt foredragsholder her gaard Andersen i Hernings jubilæumsår.

Tirsdag den 8. oktober kl. 19.30 Skjulested og hvilepunkt Vi indledte 200-året for Søren Kierkegaards fødsel med et foredrag om ham. Denne gang vil vores sognepræst Tine Schmidt Lorenzen give et Tine Schmidt kig ind i en begrænset - men afgørende - del af Søren KierkeLorenzen gaards teologiske forfatterskab. Kierkegaard giver i sine prædikener anvisninger på, hvordan vi skal forholde os på vejen til alteret, og hvordan Kristus giver os syndernes forladelse.

8


ARRANGEMENTER

Tirsdag den 22. oktober kl. 19.30 Kaj Munk I foråret 2011 var der sogneudflugt til præstegården og egnen omkring Vedersø. Nu følger vi op med et foredrag ved Per Stig Møller, tidligere udenrigsminister og et af de mennesker i landet, som ved mest om Kaj Munk.

Per Stig Møller

Tirsdag den 5. november kl. 19.30 Massoud Fouroozandeh - folkekirkepræst med muslimsk baggrund

Massoud Fouroozandeh

Massoud Fouroozandeh stammer fra Iran og voksede op som muslim, men konverterede til kristendommen efter sin flugt til Danmark.

Tirsdag den 26. november kl. 19.30 Fra søn af en elmontør til departementchef - i hvert fald næsten! Morten Kirkskov er måske bedst kendt som departementMorten Kirkskov chefen i »Borgen«. Han er født og opvokset i Sdr. Omme og har brugt erfaringer fra sin egen barndom i romanen »Kapgang«. Morten Kirkskov fortæller blandt meget andet om den oplevelse, det var, da han for første gang skulle præsentere sin roman i hjembyen. Havde folk stirret sig blinde på personer, som de mente at genkende? Ville han blive offer for janteloven? Morten Kirkskov er i dag direktør for Aalborg Teater.

9

FOREDRAG VED FOLKEKIRKENS MISSION »KIRKENS MISSION SÆRINTERESSE ELLER SELVE HJERTESLAGET?« Tirsdag den 1. oktober kl. 19.30 i Kirkeladen Provst Asger Grove Korsholm, formand for Provstiernes Ydre Mission (PYM), holder foredrag om ovenstående emne og siger som en optakt til aftenen: »Vi danskere er blufærdige omkring vores tro. Mange vil helst have lov at have den i fred. I flere generationer har interessen for kristen mission været regnet for en særinteresse for nogle få. De har til gengæld være meget trofaste støtter. Men er kirkens mission en uddøende særinteresse? Er kristen mission at forstyrre andre mennesker unødigt?« Alle er velkomne. Asger Grove Arrangør: Korsholm Folkekirkens Mission


FORENINGER I SOGNET

INDRE MISSION Silo - Hammerum www.silo-hammerum.dk Ruth Egedal • 9720 9175 IM - bibelkredse Alle er velkomne til at komme med i en bibelkreds. Hvis du er interesseret, kan du henvende dig til Solveig Madsen • o.madsen@mail.dk Flere oplysninger fås på Silos hjemmeside: www.silo-hammerum.dk. Onsdag den 4. september kl. 18.00 Fællesspisning kl. 19.00 børnenes kvarter og bedemøde kl. 19.30 Cand. theol. Lasse Lindegaard Iversen, daglig leder af Bibellæseringen, en folkekirkelig organisation, der udarbejder bibellæsemateriale for alle aldersgrupper. Fredag den 19. september kl. 19. Koret »ALIVE« under ledelse af Elin Dahl Østermark har premiere på musicalen: »Rejsen til landet med lyset«. 4.-6. oktober 2013: Samfundslejr på Efterskolen Solgården, Tarm. Program kommer. Lørdag den 2. november Silo’s 125 års jubilæum kl. 15.00 Eftermiddagsmøde v/børnekonsulent i Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler Randi Taulborg, Aulum.

Fællesspisning - Tilmelding til Niels Westh på 4014 5010 eller nielswesth@mail.dk senest onsdagen før. a. Spisning starter kl. 18.00 b. Mødet starter kl. 19.30 c. Mødet slutter med kaffe fra kl. 20.30 d. Pris: Voksne 35,- kr., Børn 25,- kr. e. Medbring selv service. Børne/juniorkoret ALIVE (fra 1. kl.) Hver torsdag kl. 17-17.45 i Silo Elin Dahl Østermark • 9711 9524 IMU Mette Hansen • 2845 9204 4.-6. oktober 2013: Samfundslejr på Efterskolen Solgården, Tarm. Program kommer. Teen-klubben Julie Lorentzen • 2621 9204 Junior-klubben Poul Risager • 9720 9721 Tirsdags-klubben Christian Thormann • 9711 6204 KFUM og KFUK hammerum-gjellerup.kfum-kfuk.dk Hammerum Hovedgade 8 Erik Krejberg • 2835 8839 Voksenforum (over 25 år) Hver anden tirsdag kl. 19.30-22.00

kl. 17.00 Fællesspisning kl. 19.30 Møde v/ generalsekretær i Indre Mission Thomas Bjerg Mikkelsen, Kolding.

Fredagsfamilien (alle) Første fredag i måneden kl. 18-21 i Kirkeladen. Børneklubben (0. kl.-5. kl) Fredag kl. 16.30-18.30 10

Teen-klubben Lene Bak • 2286 5723 Teenklubben er for alle teenagere fra 6.-10. klasse. Vi mødes fredag kl. 19-21.30 i klubbens lokaler ved rideskolen, Hammerum Hovedgade 8.

KLF – KIRKE OG MEDIER Marianne Hansen • 9720 9204 FOLKEKIRKENS MISSION Helge L. Hansen • 9711 6136 TORSDAGS-BIBELKREDSE Karen Nellemann • 9711 6954 SPEJDERE De grønne pige­spejdere, Hammerum Charlotte Kammer • 9711 6383 www.pigespejder.dk/hammerum KFUM-spejderne, Gjellerup www.gjellerupspejder.dk Birgit Graversgaard • 9711 8398 GJELLERUP KFUM IDRÆT www.gjellerupkfumidret.dk Chris Østergaard • 9711 8189

Der henvises i øvrigt til foreningernes hjemmesider og Sunds-Gjellerup-Avis, hvor møder annonceres på side 2.


Den 2. november fejres det, at det i efteråret er 125 år siden, det første missionshus i Hammerum blev bygget.

Der er fællesspisning kl. 17.30, og aftenens taler er Thomas B. Mikkelsen, Kolding, generalsekretær i Indre Mission.

Igennem mange generationer har Silo været et samlingssted for børn, unge og ældre.

Alle klubberne, det vil sige tirsdags, junior, teen og IMU, vil medvirke i løbet af dagen.

I dag er der fortsat rigtig mange, som mødes i huset. Næsten hver dag er der aktiviteter for forskellige aldersgrupper. Man mødes blandt andet for at høre forskellige emner fra bibelen blive belyst, man mødes til sang og bøn, hygge og socialt samvær. Jubilæumsdagen begynder kl. 15 med fødselsdagskaffebord og kagemand. »Alive«koret vil synge, og børnekonsulent Randi Taulborg, Aulum, taler.

KIRKEKONTOR Kordegn Orla Nielsen 9711 6088 • Fax 9720 8291 Privat: 9720 8097 • oan@km.dk Kontortid: Mandag Lukket Tirsdag kl. 9-13 Onsdag kl. 9-13 Torsdag kl. 9-13/15-17 Fredag kl. 9-13 www.gjellerupkirke.dk

Alle er velkomne til at komme og være med til et festligt jubilæum. Yderligere informationer om tilmelding til spisning kommer i Sunds-Gjellerup- Avis samt på www.silo-hammerum.dk Med venlig hilsen IM’s bestyrelse.

KIRKEGÅRDSKONTOR Kirkegårdsleder Jens Emil Toustrup 9711 6033 • Mobil: 3036 5246 Privat: 9711 8635 jet@gjellerupkirke.dk Kontortid: Mandag-fredag kl. 11-12 og efter aftale. KIRKETJENER Finn Mundbjerg 2323 4717 • Privat: 9720 9398

SOGNEPRÆSTERNE Brian Krüger Iversen (BKI) Præstegården, Kirkebyvej 14 9711 6077 • biv@km.dk Træffes efter aftale. Fridag: Mandag

MENIGHEDSRÅDETS FORMAND Ane Marie Mortensen Nygårdparken 65 9711 8026 • have@mail.tele.dk

Ole Rasmussen (OR) Nørre Lindbjerg 13 5365 3096 • olr@km.dk Træffes efter aftale. Fridag: Mandag

ORGANIST Tove Hovmand 9720 8293 • tovhov@mail.dk

Tine Schmidt Lorenzen (TSL) Vilh. Bergsøesvej 35, 3. th. 8210 Århus V. 4020 3373 - tsl@km.dk Træffes efter aftale. Fridag: Mandag

SOGNEMEDHJÆLPER Karen Krøjgaard Kirkebyvej 15 • 6122 3906 kakr@km.dk

MENIGHEDSRÅDETS BESØGS- OG LEDSAGETJENESTE Hanne-Lise Lorentzen Tangsøparken 26 • 9711 8195 spinkebjerg@yahoo.dk

Gjellerup Sogns kirkeblad udgives af menighedsrådet • Oplag: 4.500 • Layout & tryk: Videbæk Bogtrykkeri A/S Redaktion: Brian K. Iversen (ansvarsh.), Karsten Matzen og Orla Nielsen. Næste nr. udkommer til december 2013. Deadline: 16. oktober 2013. Stof i digital form til Brian Krüger Iversen biv@km.dk eller kirkekontoret, oan@km.dk. 11

KIRKELIG VEJVISER

GJELLERUP SOGN Kirkeladen Kirkebyvej 15 • 7400 Herning

TEMA

Silo 125 år


BØRNENES BAGSIDE GUDSTJENESTER FOR BØRN

KONKURRENCE 15: Hvad hedder præsterne ved Gjellerup Kirke til fornavn?

2

3

Aflever dit svar i postkassen i Kirkeladen med dit navn, adresse og alder senest fredag den 11. oktober, så er du med i lodtrækningen om et gavekort. Du kan også sende løsningen til Karen Krøjgaard, Kirkebyvej 15, 7400 Herning, kakr@km.dk eller skrive en sms til 6122 3906. Den heldige vinder offentliggøres i det næste kirkeblad. Vinderen får direkte besked.

SVAR: 1. Navn: Adresse:

2.

3. Alder:

FAMILIEGUDSTJENESTER Søndag den 27. oktober kl. 11 BUSK: Børn-Unge-Sogn-Kirke

KONKURRENCE 12 Vinder af sidste kirkeblads konkurrence var: Maiken Bækgaard, 8 år, Gjellerup

Team Lynderup · 9717 3408

1

Tirsdag den 3. september kl. 17 Torsdag den 28. november kl. 17 En kort gudstjeneste for børn og deres familier. Efter gudstjenesten spiser vi sammen i Kirkeladen. Vi er færdige senest kl. 18.30. Pris for maden: Børn og 1 voksen: 50 kr. Børn og 2 voksne: 75 kr.

Gjellerup kirkeblad - Nr. 4 - 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you