Page 1

GJØL KIRKEBL AD N R . 1 · M A R T S · A P R I L · M A J 2019

Omdeling af kirkebladet

Ny organist Gjøl kirkes nye hjemmeside Fra islamist til humanist

Dette kirkeblad er det første der bliver omdelt ved hjælp af frivillig e hænder. Tidligere er bladet omdelt af posten. Er der husstande, der oplever ikke at modtage dette eller fremtidige kirkeblade kan de kon takte Jonna Uttrup fra menighedsrådet eller Morten Krogh på kirkekontoret. Ekstra eksemplarer af gældende kirkeblade er altid at finde i våbenhuset i kirken og i sognegården.


Nytårshilsen 2018 Så er der igen gået et år og vi står på spring til at tage hul på et helt nyt og ubrugt år 2019. De fleste af os kan tage afsked med 2018 med tak, men for nogle har det også været året, hvor man har mistet en af sine kære - et år hvor tingene ikke helt er lykkedes. Trods alt kan vi vel sige, at det har været et fredeligt år her i Danmark, medens det har ”stormet” i verden omkring os. Meget er i opbrud, og mange ting udvikler sig i en retning, mange af os synes er forkert - flere mennesker end nogensinde er på flugt fra krige, fattigdom og forfølgelse. Terroristangreb på helt uskyldige mennesker - angreb på jøder i hele europa. Her midt i julefreden i det fredelige Danmark er det tankevækkende, at de største avisoverskrifter handler om krænkelse. Der er snart ikke det vi ikke kan blive krænket over - senest er der en, der føler sig krænket over en af vores dejlige danske sange. Man kunne godt ønske sig, at virkeligheden snart gik op for dem, for her der noget at føle sig krænket over! Jeg synes det er tankevækkende, at fattigdommen stiger i vores rige Danmark.

Tankevækkende, at selvom vi er et af verdens rigeste og mest lige lande, så er fattigdommen også her - og noget tyder på, at den vokser. På bare et år kom der 12.000 flere fattige danske børn. I alt er der 254.000 danskere, der lever i fattigdom. 64.500 af dem er børn. I Nordjylland er der flest ramte børn, og her i vores kommune Jammerbugt - er 6,4% af alle børn i Kommunen fattige. Vi er på andenpladsen i Nordjylland. Nu er der jo nok mange der siger, at vi ikke har ”rigtig” fattigdom i Danmark - og det er jo rigtigt, de er jo ikke fattige, som de der bor i lerklinede hytter i Afrika, men at mange familier er pressede viser sig ved, at hjælpeorganisationerne oplever et voldsomt pres her op til julen. Også kirken spiller her en stor og vigtig rolle. Vi oplever det også lokalt, hvor vores ”julehjælp” er en vigtig del af kirkens diakoni. Der er familier, der har brug for hjælp - også lokalt. Det er derfor vigtigt, at der skaffes penge til ”Julehjælp” via indsamlinger i kirken, men også via andre aktiviteter. F. eks. glæder det mig, at ”Dåbskludestrikkerne” er aktive og nu også er i gang med at strikke karklude, der sælges til fordel for julehjælpen. Man kan jo så spørge, om det er et sådant samfund, vi vil have, hvor nogle bliver meget rige og flere bliver fattige! 2018 her været et år præget af mange aktiviteter.

2

Af Jørn Rytter

Jeg vil især nævne indvielsen af præstegården. Vi har nu en rigtig dejlig moderne præstegård i de ”gamle rammer”. Der har været mange kirkelige aktiviteter - jeg kan nævne samarbejdet med Kildevangen, fællesspisning i sognegården, babysalmesang, teltgudstjeneste, sogneaftner, salmestafetten, koncerter o.s.v. Vi kan stadig glæde os over, at rigtig mange kommer i vores kirke, så vi kan ikke genkende al den snak om tomme kirker. Som jeg fortalte sidste år, har vi besluttet, at kirkebladet fremover bliver uddelt af frivillige. Vi er glade for, at der er frivillige, der gerne vil dele bladet ud - men der er fortsat brug for frivillige. Vi har dog den glæde, at vi har et frivilligkorps på ca. 20 personer. Da folkekirken, som de fleste andre offentlige institutioner, skal spare, påvirker det naturligvis også vores kirke - der er færre penge at gøre godt med, hvorfor der bliver mere og mere brug for frivillige hænder Som de fleste ved, har 2018 været et lidt ”træls” år. Vores præst Lone har været syg. Heldigvis går det fremad, og som det kan læses andet sted her i Kirkebladet er Lone nu tilbage på 60 % i hele 2019. Vi var ikke heldige med ansættelse af ny organist, og vi måtte derfor skilles efter kort tid. Heldigvis har vi nu fået ansat ny organist, idet Carsten G. Thomsen tiltræder pr. d. 1. januar 2019. Carsten er lokal og er allerede et kendt ansigt på Skolen.


Nyt fra menighedrsådet Som om alt dette ikke skulle være nok, er vores kirkesanger Thomas Rewes blevet headhuntet til en stilling som kirkesangen ved Vor Frue Kirke i Aalborg. Vi ønsker Thomas held og lykke i hans nye job. Vi forstår godt hvorfor Vor Fru Kirke gerne vil ansætte Thomas, men vi vil ikke lægge skjul på, at vi kommer til at savne ham. Vi er nu i gang med at finde en ny kirkesanger, der samtidigt skal stå for vore kor. Det er vigtigt, at

vi finder en dygtig korleder for vores dygtige kor.

Hermed en stor hilsen med ønsket om et rigtig godt nytår.

Vi går nu ind i 2019 - et helt ubrugt år ligger foran os med alle dets udfordringer og glæder.

Vi ses i kirken.

Menighedsrådsmøder Tirsdag den 19. marts Tirsdag den 16. april Tirsdag den 21. maj og Tirsdag den 18. juni kl. 19.00 i sognegården Møderne er offentlige, og alle er velkomne.

Fastelavnsgudstjeneste Søndag den 3. marts kl. 14.00 i Gjøl Kirke En familiegudstjeneste for store og små. Kom gerne udklædt. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning og kakao med fastelavnsboller i sognegården. Spejderene medvirker.

Gjøl kirkes nye hjemmeside! Gjøl kirke er på facebook, men har faktisk også sin helt egen hjemmeside. I januar måned skiftede vi udbyder, og hjemmesiden har derfor fået et nyt udseende. På hjemmesiden er der mange spædende informationer om alt, hvad kirken indeholder, både af gudstjeneste- og arrangementskalender, informationer om kirkegården, kirkens historie og kontaktoplysninger og vejledning til personregistrering med meget mere. Kig forbi og lær din kirke bedre at kende: www.gjoelkirke.dk

3


Provsten informerer

Af Folmer Toftdahl-Olesen

Lone Krogsgaard på nedsat tid Som alle i de to sogne vist ved, har Lone Krogsgaard siden julen 2017 været delvist sygemeldt, og selv om det går fremad, er hun endnu ikke helt på toppen. Det har imidlertid sine omkostninger at være sygemeldt, ikke mindst i forbindelse med den lovpligtige kontakt og opfølgning hos Jobcenter og andre kommunale instanser, som både tager tid og kræfter, og derfor har Lone i samråd med biskoppen og jeg selv valgt en anden udvej her fra årsskiftet. Lone har i stedet for en fortsat delvis sygemelding ansøgt om og fået bevilget - ubetalt orlov på 40% af hendes ansættelse som sognepræst i Gjøl og Biersted sogne. Orloven løber fra 1. januar 2019 til og med 31. december 2019, og i den tid er Lone altså kun i arbejde 60% af tiden - og med 60% af lønnen...

Det betyder, at den nuværende ordning, hvor Lone har gudstjeneste ca. hver anden søn- og helligdag fortsætter, ligesom ordningen med torsdag og lørdage som arbejdsfri dage også fortsætter. Men Lone er naturligvis stadig sognepræst i både Gjøl og Biersted sogne, nu altså blot i en periode på et år på nedsat tid. Det er Lone, der har konfirmanderne fra Gjøl, ligesom hun også har gudstjenester i både Gjøl og Biersted Kirker - der er som nævnt nedsat træffetid, men det bliver fortrinsvis omkring gudstjenester og (især) kirkelige handlinger, I vil mærke Lones deltids-orlov. Derfor er Asger Hørvings konstituering blevet forlænget i hele 2019, så han varetager de opgaver, Lone skulle have haft, hvis hun havde været på fuld tid. Det betyder, at han træder ind i både gudstjenesteplanlægning og kon-

Ny organist Mit navn er Carsten G. Thomsen, og jeg er ny organist ved Gjøl kirke. Jeg bor her på Gjøl, og underviser som klaverlærer i Jammerbugt kulturskole. Jeg ser frem til at ledsage menigheden igennem kirkens mange smukke salmer og deltage i aktiviteter og tjenester. Jeg har fået lov til at varetage musikundervisningen på Gjøl skole i indeværende skoleår, og her møder jeg øens søde, livlige og fantasifulde børn. Tak for det.

4

tortid som ”40% af Lone” - og at han vil varetage de fleste kirkelige handlinger på Gjøl og samtidig tage sig af nogle af de handlinger i Biersted, som Lone ellers skulle have haft. Det kan nok ikke helt undgås, at der af og til vil blive brug for hjælp ”udefra” der vil det så som provst være min opgave at finde brugbare løsninger. På den måde håber vi, at Lone kan komme helt til hægterne igen, så Gjøl og Biersted sogne får den gamle Lone tilbage igen i en ny og frisk udgave - og at Sofie Winkel og Biersted sogn indtil da alligevel får den hjælp, der er nødvendig i så stort et sogn. I er naturligvis velkomne til at rette henvendelse til mig i tilfælde af spørgsmål omkring ovenstående. Mange hilsner Folmer Toftdahl-Olesen, provst

Forlænget konstituering Asger Hørving, tidligere præst ved Hundstrup, Østerild og Hjardemål kirker. Nu bosiddende ved Thorup Strand.


Nav ne

Sebastian Lang Christensen Døbt den 28. oktober Søn af Tina og Thomas Lang Christensen, Horsens

Astrid Eltzholtz Westergaard Døbt den 2. december Datter af Susanne og Anders Eltzholtz Westergaard, Gjøl

DØDE/BEGRAVEDE

Esther Palsgaard Slotved Døbt den 7. oktober Datter af Charlotte Palsgaard og Anders Slotved, Aalborg

Andrea Kristine Rodkjær Døbt den 13. januar Datter af Henriette og Ramus Rodkjær, Gjøl

Per Julius Sørensen, Børge Corfits Andersen, Henning Toft Damgaard, Elly Kirstine Madsen, Else Kirstine Kanstrup, Anders Torben Christensen, Birgith Nørregaard Christensen. Fritz Damgaard Knudsen

Christinna og Kenneth Navndrup, Aalborg Velsignet den 6. oktober

Konfirmander 2019 • • • • • • •

Simon Dybdahl Vinge Andersen Victor Bojsen Benjamin Tilsted Christensen Lucas Ravn Christensen Oliver Kjær Christensen Tobias Sletting Fischer Tristan Werner Hald

• • • • • • •

Josefine Præst Jakobsen Freja Nowack Jørgensen Emil Bredahl Jensen Iben Elsebeth Lukassen Oliver Laursen Kalinka Mortensen Nørlev Nicole Purkær Plaetner

5

• • • • • •

Emil Rom Pedersen Sofie Risdahl Krogsgaard Paw Lilballe Olesen Solveig Rolighed Rasmussen Marius Strandberg Ida Pedersen Sørensen


De t s ker

Mød Salmemusikken

Sogneindsamling 2019 Søndag den 10. marts fra sognegården kl. 10-13 Temaet for indsamlingen er: ”For alt i verden”. I år samler vi ind til de mennesker, som er ramt af klimaforandringerne og bor i de fattigste egne på kloden. De har brug for hjælp til klimatilpasning og omstilling, en proces Folkekirkens Nødhjælp hjælper dem med. Sidste år indsamlede Gjøl sogn 1500 kr. Efter indsamlingen er der suppe i sognegården. Meld dig som indsamler til Jonna Uttrup tlf. 23667270 eller Mogens.uttrup@privat.dk

Salmestafetten 2018-2019 Salmestafetten løber ind i sidste omgang, hvor temaet på årets stafet har været salmemusik og sang ud fra forskellige musikalske vinkler. Torsdag den 14. marts 2019 kl. 19.30 i Gjøl Kirke: Vi synger folkemusik sammen med folkemusik-parret Mette Kathrine Jensen og Johs. Stærk.

Fra islamist til humanist

- en aften med Ahmed Akkari - fælles sogneaften 2019 Dansk-libaneseren Ahmed Akkari er netop nu aktuel med bogen ”Mod til at tvivle”. Han blev et kendt ansigt, da Muhammed-krisen udspillede sig i 2005. Med udgangspunkt i sin egen tankerejse, fortæller Ahmed Akkari om sin personlige eksistentielle søgen og giver et indblik i en teenagers møde i islamismen i Danmark og et liv splittet mellem to kulturer. At opleve at skulle frigøre sig fra gruppetænkning og blive klogere på tro, religion og sekulære rammer for samfundet skabte en enorm personlig krise og begyndte en lang og udfordrende dannelsesrejse. Ahmed Akkari er optaget af humanisme, tro og jordnære dannelsesemner. Mød ham i præstegården i Biersted, Præstegårdsvej 65, torsdag d. 21. marts kl. 19.30. Der bliver serveret kaffe og brød til 20 kr. som går til kirkens julehjælp. Aftenen med Ahmed Akkari er arrangeret i samarbejde med Biersted, Gjøl, Vedsted og Aaby kirker.

6

Vi strikker i sognegården Den 1. og 3. tirsdag i måneden kl. (14-16) Dog ikke i juni, juli og december Kom og hyg dig sammen med os. Vi strikker økologiske karklude, som kan købes i våbenhuset. Indtægten fra salget går til julehjælp i Gjøl Sogn. Hilsen strikkerne.


Torsdagsoplevelser Torsdag d. 14. marts kl. 10-12 i Kildevang Livet som journalist og forfatter Lars Borberg, er dansk journalist og forfatter. I de sidste mange år har han arbejdet på Nordjyske Stiftstidende som filmanmelder og kulturreporter. Han er også forfatter til to børnebøger og har skrevet til teaterscenen. Det og meget mere, vil han fortælle om i sit foredrag.

Torsdag d. 9. maj kl. 10 - 12 på Bigården, Gjøl En biavlers historie Vi besøger Lars Bo på Bigården, Gjøl. Lars Bo vil fortælle om biernes forunderlige liv, og vi vil få at se, hvordan bierne bor og arbejder. Kom og oplev en spændende formiddag på Bigården. Vi snakker om samkørsel, når tiden nærmer sig.

Torsdag d. 11. april kl. 10-12 i Sognegården Dorthe og Hans fandt melodien sammen Når man går ind i livets sensommer, og har mistet mennesker, man har kær eller var tæt på, så skal den dyrebare tid fyldes ud med ting, man har kær. For Dorthe og Hans blev det musikken. De startede op for 8 år siden med at tage ud for at sprede glæde med fællessang og lune jydehistorier. Derudover fortæller de lidt af deres livshistorie, og byder op til fællessang.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen torsdag den 15. august, hvor årets udflugt planlægges Det endelig program for turen kommer i løbet af foråret. Gratis adgang, men kaffen koster 25 kr. Se det fulde program og omtale i vores folder, der står i Kildevang, kirken og sognegården.

Gud & Pasta

Onsdag den 27. marts kl. 17.30 i Gjøl Kirke Tilmelding senest den 24. marts Vi starter med en kort gudstjeneste i børnehøjde. Derefter går vi i sognegården for at spise sammen.Et arrangement for både børn, forældre og bedsteforældre. Spisning koster 25 kr. for voksne og er gratis for børn.Tilmelding til Morten Krogh sms 60671556 eller mokm@km.dk

Gudstjeneste og fællesspisning Søndag d. 7. april kl. 10.15 Vi mødes til gudstjeneste i Gjøl Kirke, hvor sognekoret også medvirker. For dem, der har lyst, er der efterfølgende fællesspisning og hyggeligt samvær i sognegården. Pris for varm mad 50 kr. (betales på dagen). Tilmelding senest onsdag den 3. april til Morten Krogh tlf. 96 96 46 99/ sms 60 67 15 56 (tirs- og fredag 9.30-12.30) / mail: mokm@km.dk

7


Sognepræst Lone Krogsgaard Kirkebakken 7, Gjøl Tlf. 98 27 70 50 Mobil 51 51 46 48 lrk@km.dk Mandag og torsdag fridag. Asger Hørving Tlf. 40 43 20 23 hrving@gmail.com Mandag fridag. Præstesekretær Morten Andersen Krogh Tlf. 96 96 46 99 mokm@km.dk Træffes tirsdag og fredag kl. 9.00-13.00 Graver Pia Bejlegaard, Tlf. 20 23 74 50 pia@gjoelkirke.dk Mandag fridag Organist Carsten G. Thomsen Tlf. 22 48 60 69 Menighedsrådsformand Jørn Rytter, Grebjerg 25, Gjøl Tlf. 98 27 71 10 jrytter@nordfiber.dk Kirkeværge Jonna Uttrup, tlf. 98 27 74 43 Gjøl Sognegård Kirkebakken 26, Gjøl Kontakt: Dorthe L.Sørensen Tlf. 24 80 86 22 www.gjoelkirke.dk facebook.com/gjoelkirke

Udgivet af Gjøl menighedsråd. Kirkebladsudvalg: Morten Krogh (ansv.), Ellen Houlbjerg og Inger Tilsted Christensen FORSIDEFOTO: Julekoncerten 2018. DEADLINE: For næste blad den 30. april. Stof hertil sendes til Morten Krogh. Udkommer uge 23.

GUDSTJENESTER

KIRKEÅR TID ANDET

PRÆST

MARTS Søndag 3. Fastelavn 14.00 Fastelavn Søndag 10. 1. s. i fasten 09.00 Sogneindsamling Søndag 17. 2. s. i fasten 10.15 Søndag 24. 3. s. i fasten 10.15 Onsdag 27. 17.30 Gud og Pasta Søndag 31. Midfaste 10.15 Fællesgudstj. i Biersted

LK AH LK AH LK SGW

APRIL Søndag 7. Søndag 14. Torsdag 18. Fredag 19. Søndag 21. Mandag 22. Søndag 28.

Mariæ Bebud. Palmesøndag Skærtorsdag Langfredag Påskedag 2. påskedag 1. s. e. påske

10.15 Fællesspisning 10.15 Guldkonfirmander 10.15 Fællesgudstj. i Biersted 10.15 10.15 10.15 Fællesgudstjeneste 09.00

AH LK SGW AH LK AH LK

MAJ Søndag 5. Søndag 12. Fredag 17. Søndag 19. Søndag 26. Torsdag 30.

2. s. e. påske 10.15 3. s. e. påske 09.00 Bededag 10.00 Konfirmation 4. s. e. påske 10.15 5. s. e. påske 09.00 Kr.Himmelfart 10.15 Fællesgudstjeneste

AH SGW LK AH LK AH

6. s. e. påske Pinsedag 2. pinsedag Trinitatis 1. s. e. trin.

LK AH LK AH LK

JUNI Søndag 2. Søndag 9. Mandag 10. Søndag 16. Søndag 23.

10.15 10.15 10.15 Fællesgudstj. i Biersted 10.15 10.15 Fællesgudstjeneste

LK - Lone Krogsgaard · SGW - Sofie Gjørup Winkel · AH - Asger Hørving · TELE TAXA ordningen på tlf. 99 34 11 14 kan gratis benyttes til alle gudstj. (gælder også fællesgudstj. i Biersted Kirke) og arrangementer som menighedsrådet indbyder til. Bemærk: Der skal betales kontant i taxaen. Efterflg. kan billetten refunderes - afleveres til Pia Bejlegaard.

TEAM LYNDERUP 97 17 34 08

ADRESSER

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Gjøl kirkeblad - Nr. 1-2019  

Gjøl kirkeblad - Nr. 1-2019  

Profile for videbaek