Page 1

Gistrup Sogn

Kirkebladet

Nr. 60 Juni · Juli · August 2012

TILLYKKE TIL ÅRETS KONFIRMANDER

Foto: ABC Skolefoto Tlf. 98 12 48 76


HVOR HENVENDER MAN SIG? Gistrup Kirke Gistrup Kirkevej 1 · 9260 Gistrup tlf. 98 31 43 39 · Kirken er åben man.- lør. kl. 9-15 · www.gistrup-kirke.dk

Præster

Ejnar Grønlund Splinten 16 · 9260 Gistrup Tlf. 98 31 52 26 · ejgr@km.dk Træffes telefonisk og efter aftale. Ugentlig fridag er mandag Lene Riger-Kusk Nøvling Skolevej 10 tlf. 96 36 66 66 · LRKU@km.dk Træffes bedst tirs.-fre. kl. 12-13 og ellers gerne efter aftale Ugentlig fridag mandag Mette Nøhr Shaw (kbf.) Gunderupvej 1, Gunderup 9260 Gistrup · mns@km.dk Tlf. 9833 3015 - fax 9833 3145 Træffes telefonisk og efter aftale. Ugentlig fridag er fredag

Sognemedhjælper

Pia B. Uth tlf. 98 31 40 07 · smh@gistrup-kirke.dk

Kirkekontor

Kordegn Helle Lo Sørensen tlf. 98 33 35 52 · hels@km.dk Kirkekontoret, Gunderupvej 1, Gunderup: man.- fre. kl. 9.30-13.00 tors. desuden kl.15.30-18.00 Gistrup kirke: ons. kl. 8.00-9.00

Kirketjener

Inger Gregersen tlf. 98 31 43 39 · Fridag mandag kirketjener@gistrup-kirke.dk

Graver

Erik Jensen tlf. 40 11 05 14 · graver@gistrup-kirke.dk

KIRKELIGE HANDLINGER

KIRKEBIL GISTRUP

FØDSLER Jordemoderen foretager som regel anmeldelsen, men er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen senest 14 dage efter fødslen. Hvis forældrene er ugifte, kan de erklære, at de ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for deres barn sammen. I så fald benytter man på en særlig blanket (»Omsorgs- og ansvarserklæring«), som kan findes på hjemmesiden: www.personregistrering.dk eller fås på kirkekontoret. Her kan man også få yderligere oplysninger.

Gistrup Kirke har en aftale med taxa om kirkebil. Er man ældre eller gangbesværet, kan man benytte kirkebil til gudstjenester, sognearrangementer og koncerter i kirken. Man ringer selv til taxa, tlf. 98 10 10 10 og bestiller. (Sig, det er kirkebil til Gistrup Kirke). Til gudstjenester bestilles dagen før, til andre arrangementer bestil­ler man, når man vil afsted.

DÅB Tidspunkt bestilles på kirkekontoret. VIELSER Henvendelse til kirkekontoret. Prøvelsesattest fra borgmesterkontoret, samt dåbs- eller navneattest medbringes. BEGRAVELSE/BISÆTTELSE Dag og klokkeslæt aftales med kirkekontoret. Graver og kir­ke­­vær­ ge kontaktes vedrørende grav­sted. BESØG AF PRÆSTEN Ønsker man præstens besøg hjemme, eller er man som pårørende, nabo eller ven bekendt med, at en person - fx i forbindelse med hospitalsindlæggelse - ønsker præstens besøg, er man altid velkommen til at kontakte en af sognets præster.

JUNIOR KLUBBEN Mødes hver onsdag i kirken kl. 19.00 - 20.30. Klubben er for alle fra 4.-7. kl. Henvendelse: Jørgen Biegel, tlf. 98 31 45 57

GISTRUP KIRKES KOR Øver onsdage fra kl. 15.15. Kontakt Elisabeth, hvis du vil være med og for nærmere oplysninger og øvetidspunkter for de enkelte kor tlf. 41 28 27 27.

MENIGHEDSRÅDSMØDER 19. juni og 21. august kl. 19.00

REDAKTIONSUDVALGET

Organist og korleder:

Henny Nørgaard Jytte Nordklitgaard Heidi Steensen Pia Uth

Elisabeth Bech tlf. 41 28 27 27 eller 26 24 97 06 Træffes ikke fredag elisabech@gmail.com

Menighedsrådsformand

Jørgen Biegel Gistrupparken 12, tlf. 98 31 45 57 jbi@tekkva.dk

NÆSTE DEADLINE: 6. JULI 2012 smh@gistrup-kirke.dk

Kirkeværge for kirke og kirkegård Finn K. Madsen, tlf. 98 31 40 55

2


NYT FRA MENIGHEDEN MENIGHEDSRÅDSVALG 2012

Orienterings- og opstillingsmøde afholdes torsdag den 13. september. Sæt datoen i kalenderen allerede nu! Her vil menighedsrådet oplyse om det kommende valg, og der orienteres om opstilling af kandidater. Læs meget mere i næste kirkeblad.

TRE DEJLIGE AFTENER - KRISTENDOM FOR VOKSNE

HERREVÆRELSET MODTAGER LOKAL PRIS

Ved marts måneds generalforsamling i Gistrup Beboerforening modtog initiativtager til Herreværelset, Erik Jensen, graver i Gistrup Kirke årets Gistrup-plakette. Gistrup-plaketten uddeles til enkeltpersoner, borgergrupper eller institutioner, som har ydet en særlig og uegennyttig indsats for byens ve og vel. Med prisen følger en gavecheck på kr. 500,-. Initiativet ”Herreværelset” modtager prisen 2012, som anerkendelse for at have skabt et nyt mødested i Gistrup, hvor mænd i alle aldre kan mødes til fælles frokost og en snak, et foredrag, en fortælling eller en god diskussion om stort og småt.

”Tak for tre dejlige aftener,” sagde en af deltagerne, da hun sagde farvel efter den 3. og sidste aften i år med ”Kristendom for voksne”. Vi fik alle en større indsigt i vanskelige spørgsmål i kristendommen og noget at tænke videre over. ”Kristendom for voksne” var et ønske fra folk i sognet, og menighedsrådet havde i samarbejde med et udvalg planlagt kursusforløbet. Susanne Biers fantastiske film, ”Hævnen”, satte mange tanker i gang bl.a. om hævn og tilgivelse. Skal vi altid vende den anden kind til, når vi bliver slået og forfulgt, som Jesus siger? Eller er det i orden at hævne sig? Ejnar Grønlund uddybede, hvad Bibelen siger om hævn og tilgivelse. De fleste børn vokser op med et billede af Gud som den gamle mand med hvidt skæg, som sidder i Himmelen og kigger ned på os. Men der er andre og sandere måder at opfatte Gud på. Bibelen taler om Gud som ”den gode gartner” og Gud som ”jordmoderen, der bringer liv til verden”. Eller Gud som ”den sprudlende kilde, der slukker tørsten” for bare at nævne nogle billeder. Mange tanker blev sat i gang, og vi er bestemt ikke færdige med at tænke. Jeg kan røbe, at der vil komme en fortsættelse i januar/februar 2013. At vi også begyndte aftenerne med at spise dejlig mad, som Inger Gregersen havde lavet, gjorde det virkelig til tre dejlige og spændende aftener med et godt fællesskab. Jeg vil gerne sige tak både til Ejnar Grønlund og Inger Gregersen for deres gode arbejde. Kirsten Bukh

Vi er stolte af den anerkendelse, som hermed gives til det succesfulde initiativ. Herreværelset samler mellem 25 og 45 mænd i frokoststuen den første mandag i måneden.

GISTRUP SAMLEDE 19.000 IND TIL BEKÆMPELSE AF SULT GISTRUPS KONFIRMANDER OG TROFASTE INDSAMLERE HJALP VERDENS SULTNE I ÅRETS SOGNEINDSAMLING I år var det 12. gang, at Gistrup Sogn deltog i Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling. 24 indsamlere var på gaden i to timer og mange husstande i byen fik besøg af de friske indsamlere. Heraf var rigtig mange konfirmander, som var friske og gik en søndagstur med indsamlingsbøssen. Gunnar og Helle Høj, indsamlingsledere i Gistrup sogn, siger en stor tak til de unge og de mange frivillige, som år efter år møder frem og bakker op om indsamlingen. Efter indsamlingen mødtes indsamlerne til en hyggelig time med sandwich, sodavand og kaffe. Indsamlingsresultatet ligger på niveau med sidste års indsamling og på landsplan er det samme tilfældet. I hele landet blev der samlet 15 millioner ind. Pengene fra sogneindsamlingen skal hjælpe med at bekæmpe den sult, der plager en milliard mennesker i verdens fattigste lande.

3


PRÆSTEN SKRIVER

AF SOGNEPRÆST LENE RIGER-KUSK

AT GENOPDAGE OG HOLDE FAST I DET OPRINDELIGE Om Bonderøven, bryllupssæson og bevidstheden om at være skabt i Guds billede.

BONDERØVEN

Han er blevet populær – bonderøven fra Kastanjegården på Djursland. For det gør godt at blive mindet om, hvilke nedarvede færdigheder vi mennesker egentlig bærer rundt på, men som er blevet glemt i ”fremskridtets tegn”. Tænk, der var engang, hvor der skulle mere til for at ens dag brød sammen end en internetforbindelse, der ikke virker. Bonderøven, alias Frank Erichsen, rører ved nogle strenge dybt i os. I sit forsøg på at komme bagom alt det, som moderne hjælpemidler og teknologiske indvin-

dinger har gjort ved os, tydeliggøres det, hvordan vi samtidig er i færd med at sløve fine evner og gode sanser, som Vorherre har skabt os med. Vores egen lugte- og smagssans f.eks. stoler vi mindre på end producentens datomærkning. Vores evne til at finde vej og orientere os tilsidesætter vi til fordel for en GPS. Og evnen til at mærke hvordan vi har det, er begyndt at få skarp konkurrence af

en af de nyeste trends: ”self tracking”, som handler om, at man kan måle sig til, hvordan man har det; man kan måle sit blodtryk, sin puls, sit kalorieforbrug, sin væskebalance, sin søvnkvalitet etc. Tilliden til vore egne evner til stort set alt fra børneopdragelse til boligindretning kan ligge på et meget lille sted, så vi allierer os i stedet med eksperter af enhver slags. Ja selv når det gælder vort møde med andre mennesker, stoler vi ikke rigtig på vore egne evner og sanser. På arbejdspladsen sættes der lid til personlighedstests. Og i privatlivet er det en coach eller et find-din-helt-rigtige-partner computerprogram, der skal være garanten for, at vi vælger, ikke bare dét rigtige men også dén rigtige.

BRYLLUPSSÆSONEN

Derfor er denne tid på året, indgangen til sommeren, hvor bryllupssæsonen er over os, en dejlig tid. Ikke bare for det par og den familie, som det handler om, men for os alle. For bryllupper er med til at lukke op ind til vore gudskabte evner og sanser. Det par, der står dér foran alteret og lover at ville leve sammen i medgang og modgang, de gør det i tillid til hinanden, til livet og til Gud.

4

Og dér, lige dér, bliver det lysende klart for os, at vi som mennesker lever i en udleverethed, hvor moderne hjælpemidler og teknologisk viden af enhver art kommer til kort. Dybest set og når alt kommer til alt, står vi nøgne som Adam og Eva i Paradisets have – udleveret til hinanden, til livet og til Gud.

BEVIDSTHEDEN OM AT VÆRE SKABT I GUDS BILLEDE

Men, vi står der også som skabte i Guds billede. Hver gang der er bryllup i kirken hører vi den vidunderlige passage fra skabelsesberetningen, hvor det fortælles, at ”Gud skabte mennesket i sit billede”. Ord, der må få os til at tro på vore gudskabte evner og sanser og give os mod til at bruge dem i enhver sammenhæng. Og det skal ikke forveksles med selveksponering, hvor man nærmest guddommeliggør sig selv. Tvært imod. Vort medmenneske er jo også skabt i Guds billede. Det må vi altid have for øje, når vi står overfor et andet menneske – at også han eller hun er skabt i Guds billede. Og det kalder ikke på selveksponering, men derimod på ydmyghed og respekt. Det er godt at få rusket op i viden, man næsten har glemt. Bonderøven rusker op i de kundskaber, vi har oparbejdet gennem flere århundreder og glemt i løbet af få årtier. Bibelens ord fra skabelsesberetningen rusker op i noget meget større. De rusker nemlig op i bevidstheden om, at vi er skabt i Guds billede. En bevidsthed der forhåbentlig giver os mod til at tro på de fine evner og sanser, som vi er udstyret med fra skaberens hånd. Og en bevidsthed der holder os fast på, hvordan vi skal møde vort medmenneske: som én der er skabt og villet af Gud, ligesom os selv.


GISTRUP KIRKE FOR BØRN OG UNGE NYT HOLD DE SMÅ ELSKER AT SYNGER SALMER

Har du en baby mellem 3 og 8 måneder, er du og din baby velkomne til babysalmesang. Nyt hold begynder i Gunderup Kirke tirsdag den 21. august kl. 10.30, med organist Elisabeth Bech som underviser. Se mere på www.gistrup-kirke.dk. Alle fra de tre sogne er velkomne uanset om det finder sted i ens egen kirke. Kontakt Lene Riger-Kusk (tlf. 96 36 66 66 eller mail: LRKU@km.dk).

ET HYGGELIGT STED AT MØDES Legestuen i Gistrup Kirke har nu eksisteret i to år

Den anden og fjerde mandag om måneden fyldes kirken af glade barnestemmer. En flok dagplejere og forældre mødes til legestue med fortælling, leg, sang og madpakker. ”Børnene elsker at kommer herhen,” fortæller en af dagplejerne, ”og de største, Cecilie og Lærke, glæder sig allerede om fredagen til at komme hen i kirken!” De voksne giver udtryk for, at det er et hyggeligt og godt arrangement, og at det er godt at mødes – både for børn og voksne. Hver gang begynder legestuen med en lille samling i kirkerummet, hvor frivillige synger med børnene og fortæller en kort historie fra Bibelen. Især de største børn får rigtig meget ud af at synge og bliver optaget af de korte fortællinger! Og det er da også skønt at mærke, at børnene genkender sangene fra gang til gang, synger med og laver fagter og bevægelser, som hører til nogle af sangene. Og hvis et af de små børn bliver ked af at være med, kan man jo bare trække udenfor.  Pia Uth

VELKOMMEN I GISTRUP KIRKES KOR! Koret begynder igen onsdag d. 22. August Alle! møder denne dag 15.30-17.15 For yderligere information kontakt, Elisabeth Bech, organist og korleder Tlf. 41282727 / 26249706 elisabech@gmail.com

5


DET SKER... HERREVÆRELSET ARRANGERER BUSTUR

VÆRTER SØGES TIL BESØGSTJENESTEN!

MANDAG D. 6. AUGUST 2012

ØNSKER DU AT FÅ BESØG?

i samarbejde med Naturvejleder Tommy Jensen, Nordjyllands Historiske Museum.

Mødested ved Gistrup Kirke. Mødetid kl. 8.30, hvor vi hilser på hinanden over en kop kaffe og et rundstykke. Hjemkomst ca. kl. 16.00. Fornuftigt fodtøj og beklædning samt kikkert anbefales. Medbring selv frokost. Pris 85 kr. inkl. kaffe og en øl eller vand til madpakken. Tilmelding og betaling til Erik Jensen, Gistrup Kirke efter først-til-mølle-princippet.

”DEN ØSTLIGE LIMFJORD – PÅ SPORET AF VIKINGETIDEN”

HVORDAN FOREGÅR ET BESØG?

Limfjorden byder på en smuk og varieret natur, som vi skal opleve på tæt hold. Med udgangspunkt i vikingetiden og den tidlige kristendom, vil vi tage på en tur rundt om den østlige Limfjord, hvor vi besøger markante oldtidsminder og interessante lokaliteter På toppen af Lindholm Høje slås takten an til en vikingefærd. Herfra er der et storslået vue ud over det gamle naturlige overgangssted, og med brug af fantasien og en spændende beretning vil man få et indtryk af bebyggelsesforholdene og landskabet tilbage i vikingetid. Vi forlader Lindholm Høje, krydser det gamle overgangsted og følger Limfjorden ud over hævet havbund. Ved den tidligere handelsplads Sebbersund anker vi op og bestiger Skt. Nikolajs bjerg. Her er udsigt til både Nibe og Halkær bredninger. Sebbersund var i vikingetid en vigtig handelsplads, hvor skibe fra især Norge ankom for at handle med de lokale. Store udgravninger har påvist denne aktivitet. Det er også her at man finder den tidlige kristendom i Limfjordsegnen. Ruten fortsætter videre mod vest og over Aggersundbroen. På nordsiden af fjorden finder vi Danmarks største ringborg Aggersborg opført af Harald Blåtand. Vi indtages frokosten i det fri, hvorefter vi vender bussen og køre mod øst. Ved fuglereservatet Ulvedybet fornemmer vi virkelig fjorden og de store vidder. Vi skal bestige Gjøl Bjerg, hvorfra det er et fint indblik i hvordan mennesker har forandret fjorden ved store landindvindinger. Her berettes også om Limfjordens geologiske udvikling, inden vi atter vender tilbage til Gistrup Kirke

HUSK

Besøgstjenesten i Gistrup har flere besøgsvenner, som er klar til at tage ud på besøg. Men vi mangler nogle værter, som vil have besøg. Hvis du ønsker at få en ny ven, som kan besøge dig jævnligt, så kontakt Pia Uth tlf. 98 31 40 07. Alle er velkomne til at henvende sig – også hvis du kender én, du tænker kunne have glæde af et besøg.

Turleder: Naturvejleder Tommy Jensen, Nordjyllands Historiske Museum

SET VÆREL HERREor mænd) (f i md. andag første m 0-13.00 .0 kl. 11 e adpakk Husk m

6

Det er værten og besøgsvennen, som i fællesskab aftaler, hvad de vil bruge tiden til. Det er selvfølgelig oplagt at tale sammen og måske drikke en kop kaffe. Man kunne også gå en tur, læse højt, hjælpe med nogle praktiske ting, spille kort, følges ad til et arrangement fx i kirken og mange andre ting.

SOGNEUDFLUGT TIL GL. ESTRUP TORSDAG DEN 7. JUNI

Program: •Afgang fra Gistrup Kirke kl. 9.00 • Bustur til Gl. Estrup • Middag i restaurant ”Den gamle stald” • Gl. Estrup slot og Dansk Landbrugsmuseum • Eftermiddagskaffe i ”Den gamle stald” • Aftensang i Hadsund kirke • Hjemkomst mellem 18.00 og 19.00 • www. gl-estrup.dk, www.gammelstrup.dk • Pris: kr. 225,- som betales ved tilmelding. • Tilmelding senest 1. juni, hverdage mellem  10.00 og 12.00 i Gistrup Kirke

FORÅRSKONCERT

Med Gistrup kirkes Børne- og Ungdomskor & MOFI-koret, Aalborg onsdag d. 30. maj kl. 19.00. Værker af bl.a. Purcell, Morén, Åhlén. Korene synger det bedste fra forårets repertoire. Fri entré - kirkebilen kan benyttes.


DET SKER ...

WWW.GISTRUP-KIRKE.DK

PINSEDAG MED MELLEMØSTLIG KIRKEFROKOST FOR ALLE - ved Israelsmissionens Unge

Efter pinsehøjmessen bliver der ved frokosten mulighed for at smage mellemøstlig mad, såsom arabisk brød, tsaziki, humus, oliven, syltede agurker, salat med mere, og høre lidt om Israelsmissionens arbejde. Der bliver også lidt tid til spørgsmål og debat. Israelsmissionens Unge (IU) er en ungdomsorganisation på folkekirkelig grund, der som formål ønsker at fortælle unge danskere og interesserede om mission til det jødiske folk i hele verden, at skabe forsoning mellem Jesus-troende jøder og palæstinensere i Israel/Palæstina og at undervise om kristendommens jødiske rødder. Pinsedag, 27. maj kl. 10.30 i Gistrup Kirke. Børnekirke i konfirmandstuen under prædikenen.

GISTRUP / KOLLEKT

3. jun Trinitatis 10. jun 1.s.e.trin 17. jun 2.s.e.trin 24. jun 3.s.e.trin 1. jul 4.s.e.trin 8. jul 5.s.e.trin 15. jul 6.s.e.trin 22. jul 7.s.e.trin 29. jul 8.s.e.trin 5. aug 9.s.e.trin 12. aug 10.s.e.trin 19. aug 11.s.e.trin 26. aug 12.s.e.trin

Folkekirkens Mission Fremtidsbørn Danmission Folkekirkens Mission Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse Tværkulturelt center Tværkulturelt center Menighedsplejen Menighedsplejen Menighedsplejen Ikon Ikon Ikon Fremtidsbørn Danmission

TIRSDAGSCAFÉEN

Arrangementet slutter ca. kl. 13.00.

er åben hver tirsdag for alle kl. 14.00- 16.00 TIRSDAGSCAFÈEN er stedet, hvor vi mødes til uformelt og hyggeligt samvær (sang, spil o.m.a.) TIRSDAGSCAFÈEN holder åbent hver tirsdag hele sommeren. TIRSDAGSCAFÈEN er også stedet hvor vi bidrager med støtte til humanitært hjælpearbejde. Der betales 5 kr. for kaffe med brød og 5 kr. til hjælpearbejdet pr. gang.

STATISTIK 2011 I GISTRUP KIRKE 2010 2011 Dåb 14 12 Konfirmerede 60 67 Vielser 2 5 Begravelser/bisættelser 16 18 Kirkegængere 6381 6394 Altergæster 2189 2432 Gudstjenester 74 74 Kirkegængere, gennemsnit 86 86 Som det ses er kirkegangen stabil i Gistrup Kirke. Antallet af nadvergæster er steget lidt, da der nu er nadver ved alle gudstjenester.

Kontaktperson: Helga Gottlieb Tlf. 98 31 46 32 eller 50 44 00 26 Vi ønsker os altid garn. Vi strikker bl.a. til Østeuropa. Alle er velkomne i caféen

KONFIRMATIONSFORBEREDELSE 2012-2013

Velkomstgudstjeneste i Gistrup Kirke søndag den 26. august kl. 14.00. Efterfølgende orientering og indskrivning. Der sendes en skrivelse til elever i 7 klasserne på Gistrup Skole først i det nye skoleår. Denne information fås også hos os eller på hjemmesiden. Konfirmationer i Gistrup Kirke i 2013: Lørdag den 4. maj (elever fra 7a og 7b), søndag den 5. maj (elever fra 7c) samt lørdag den 11. maj (fra alle klasser). Der er tillige konfirmation i Gunderup Kirke søndag den 5. maj og i Sdr. Tranders Kirke samme weekend. Også disse konfirmander tilbydes konfirmationsforberedelse i Gistrup Kirke sammen med klassen. Konfirmation i Gistrup Kirke i 2014: 10.-11. maj

GUDSTJENESTEPLAN  juni - august 2012 DATO SKOVBRYNET kl. 10.30 6/6 12/6 Shaw 26/6 Riger-Kusk (altergang) 4/7 10/7 Grønlund 24/7 Shaw (altergang) 1/8 7/8 Riger-Kusk 21/8 Grønlund (altergang)

2012

BELTOFTEN kl. 10.000 Riger-Kusk Grønlund Riger-Kusk

7


GUDSTJENESTER MÅNED KIRKEÅRET

Kirkekaffe efter hver gudstjeneste i Gistrup

GISTRUP

MAJ 27. maj Pinsedag 10.30 Grønlund Kirkefrokost se s. 7 28. maj 2. pinsedag

GUNDERUP 9.00 Grønlund

NØVLING 10.30 Riger-Kusk

10.30 Hansen

9.00 Hansen

JUNI 3. juni Trinitatis 9.00 Shaw 10.30 Shaw 10.30 Riger-Kusk Musik 10. juni 1.s.e.trin. 10.30 Grønlund 9.00 Riger-Kusk 10.30 Riger-Kusk 17. juni 2.s.e.trin. 10.30 Grønlund 14.00 Shaw Sommermøde 3.s.e.trin.

8. juli

5.s.e.trin.

15. juli

6.s.e.trin.

22. juli

7.s.e.trin.

29. juli

8.s.e.trin.

10.30 Grønlund

10.30 Shaw

10.30 Riger-Kusk

10.30 Shaw

9.00 Grønlund

9.00 Grønlund 10.30 Shaw

10.30 Shaw

9.00 Shaw

9.00 Riger-Kusk

9.s.e.trin.

10.30 Grønlund

9.00 Riger-Kusk

12. aug

10.s.e.trin.

10.30 Riger-Kusk

19. aug

11.s.e.trin.

10.30 Grønlund

26. aug

12.s.e.trin.

14.00 Alle præster

10.30 Riger-Kusk

10.30 Riger-Kusk

10.30 Grønlund 9.00 Shaw 10.30 Shaw

SEPTEMBER 2. sep 11.s.e.trin. 10.30 Shaw 10.30 Riger-Kusk

GISTRUP

9.00 Shaw

10.30 Riger-Kusk

27/5 kl. 10.30: Pinsehøjmesse med børnekirke og mellemøstlig kirkefrokost 30/5 kl. 19.00: Forårskoncert med Gistrup Kirkes Kor og MOFI koret 4/6 kl. 11.00: Herreværelset 7/6 kl. 9.00: Sommerudflugt til Gammel Estrup 6/8 kl. 9.00: Herreværelset på tur omkring den østlige Limfjord 26/8 kl. 14.00: Gudstjeneste og konfirmandindskrivning 3/9 kl. 13.30: Sensommertur til Østerådalen

10.30 Grønlund

9.00 Grønlund 10.30 Shaw 10.30 Riger-Kusk 14.00 Riger-Kusk Festuge

OPSLAGSTAVLEN GUNDERUP 17/6 kl. 14.00: Sommermøde Gunderup kirke og konfirmandstuen 3/7 kl. 10.00: Kransenedlægning i Lundby 3/7 kl. 10.30: Mindegudstjeneste i Gunderup kirke

NØVLING 3/6 kl. 10.30: Musikgudstjeneste Nøvling kirke 3/6 kl. 19.00: Musikgudstjeneste Nøvling kirke 2/9 kl. 14.00: Friluftsgudstjeneste Dammen, Nøvling TEAM LYNDERUP 97 17 34 08

AUGUST 5. aug

4.s.e.trin.

9.00 Shaw

= børnepasning under prædiken

24. juni JULI 1. juli

Gistrup kirkeblad - Nr 60 - 2012  
Gistrup kirkeblad - Nr 60 - 2012