__MAIN_TEXT__

Page 1

Gistrup Sogn

Kirkebladet

Nr. 75 Marts 路 April 路 Maj 2016


HVOR HENVENDER MAN SIG? Gistrup Kirke Gistrup Kirkevej 1 · 9260 Gistrup tlf. 98 31 43 39 · Kirken er åben man.- lør. kl. 9-15 · www.gistrup-kirke.dk

Præster

Ejnar Grønlund Splinten 16 · 9260 Gistrup Tlf. 98 31 52 26 · ejgr@km.dk Træffes telefonisk og efter aftale. Ugentlig fridag, mandag Lene Riger-Kusk Nøvling Skolevej 10, Nøvling Tlf. 96 36 66 66 · LRKU@km.dk Træffes bedst tirs.-fre. kl. 12.00-13.00 og ellers gerne efter aftale Ugentlig fridag, mandag Mette Nøhr Shaw (kbf.) Gunderupvej 1, Gunderup 9260 Gistrup · mns@km.dk Tlf. 98 33 30 15 - fax 98 33 31 45 Træffes telefonisk og efter aftale. Ugentlig fridag, fredag

Sognemedhjælper

Solveig Dahl Poulsen tlf. 98 31 40 07 / 40 31 05 44 smh@gistrup-kirke.dk Ugentlig fridag, fredag

Kirkekontor

Kordegn Helle Lo Sørensen tlf. 98 33 35 52 · hels@km.dk Kirkekontoret, Gunderupvej 1, Gunderup: man.- fre. kl. 9.30-13.00 tors. desuden kl.15.30-18.00 Gistrup Kirke: ons. kl. 8.00-9.00

Kirketjener

Irene Madsen (sygeorlov) tlf. 98 31 43 39 · ugentlig fridag, mandag kirketjener@gistrup-kirke.dk Afløser: Rosa Kvist

KIRKELIGE HANDLINGER, DÅB, VIELSE, BEGRAVELSE/BISÆTTELSE Henvendelse til kirkekontoret tlf. 98 33 35 52. KIRKEBIL GISTRUP Gistrup Kirke har en aftale med taxa om kirkebil. Er man ældre eller gangbesværet, kan man benytte kirkebil til gudstjenester, sognearrangementer og koncerter i kirken. Man ringer selv til taxa, tlf. 98 10 10 10 og bestiller. (Sig, det er kirkebil til Gistrup Kirke). Til gudstjenester bestilles dagen før, til andre arrangementer bestil­ler man, når man vil afsted. BESØG AF PRÆSTEN Ønsker man præstens besøg hjemme, eller er man som pårørende, nabo eller ven bekendt med, at en person - f.eks. i forbindelse med hospitalsindlæggelse - ønsker præstens besøg, er man altid velkommen til at kontakte en af sognets præster. MENIGHEDSRÅDSMØDER 1. marts, 26. april, 24. maj. Alle møder begynder kl. 19.00 KIRKEBLADET Redaktionsudvalg: Henny Nørgaard, Jytte Nordklitgaard, Heidi Steensen, Solveig Dahl Poulsen (ansvarshav.red.)

NY KUNST

Jørgen Biegel Gistrupparken 12, tlf. 98 31 45 57 jbi@tekkva.dk Finn K. Madsen, tlf. 98 31 40 55

2

Gunnar Thrane tlf. 40 11 05 14 · graver@gistrup-kirke.dk

Organist og korleder

Elisabeth Bech-Egstrup tlf. 26 24 97 06 ·elisabech@gmail.com Ugentlig fridag, mandag.

Menighedsrådsformand

Kirkeværge for kirke og kirkegård

www.facebook.com/gistrupkirke

NÆSTE DEADLINE Torsdag den 8. april 2016 til smh@gistrup-kirke.dk

For tiden udstiller maleren Lise Duun sine billeder i sognesalen i Gistrup Kirke. Det er mystiske billeder med forenklede former og dybe blide farver. Billederne kan ses indtil påske i forbindelse med gudstjenester og arrangementer samt mandag-fredag i kirkens åbningstid (9-15), når kirkens ansatte er i/ ved kirken. 

Graver

FIND OS PÅ FACEBOOK

INDSAMLINGER I GISTRUP KIRKE 1.-13. marts: Folkekirkens Nødhjælp Den stille uge (20-24. marts) Menighedsplejerne i Aalborg Påskedag - 10. april: KFUM og KFUK i Danmark 17. april - 8. maj: Folkekirkens Ungdomskor Pinsen: Folkekirkens Nødhjælp 22. maj - 30. juni: Diakonhøjskolen


PRÆSTEN SKRIVER

V. LENE RIGER-KUSK

UDEN KIRKEN VAR VI PÅ HERRENS MARK Den ligger der midt i byen og kan ses langvejs fra – kirken. Uanset om vi kommer der tit eller sjældent, så er der noget godt og trygt ved, at den er der. Der er så meget, der forandres og skifter og flytter sig i vores verden. Men kirken den ligger, hvor den altid har ligget – uberørt af byens og verdens travlhed, som en helle midt i larmen (Salmebogen nr. 331). Og vi ved, vi kan søge derind til hver en tid – til en gudstjeneste, til et bryllup, til en begravelse eller på en ganske almindelig hverdag. Og når vi kommer ind i kirkens rum, ja så sker det at vi føler – i hvert fald for en stund, at vi står på hellig grund.

Vi skal snart have konfirmationer i vore kirker, 85 skønne unge mennesker vil bekræfte deres dåb. Det er den generation, som vi giver videre til, og som skal give videre til dem, der kommer efter. En af de salmer, konfirmander ofte vælger til deres konfirmation er netop salmen »Uberørt af byens travlhed« (nr. 331 i salmebogen). En salme der handler om kirken, og hvad den betyder for os. »Her«, hedder det i omkvædet, »har dagen evighed, her har kærlighed sit sted … Her lyder livets mening fra vor skabers egen mund«. Vi skal passe på vores kirke, tage vare på den, værne om den og give det videre, som vi har fået i dette »underligste hus« midt i byen.

Rigtig mange af os har vores personlige liv knyttet til kirken. Vi kom der med vore børn: tre små håndfulde vand var det synlige tegn på, at de hører til hos livets Gud. Vi kom der med vores elskede og sagde ja til ham eller hende i Guds og menneskers nærvær og fik Guds velsignelse over ægteskabet. Vi er kommet der for at tage afsked med dem, vi holdt af og som var en del af vores liv. Vi overgav dem til Gud i troen på, at der har de det godt.

Til efteråret skal der sammensættes nye menighedsråd. Nogen der vil sørge for, at kirken bliver ved med at ligge, hvor den ligger. Nogen der vil være med til at give gode rammer, så vi kan komme der både i glæde og sorg og på de helt almindelige dage. For vi har brug for – midt i tilværelsens travlhed og verdens foranderlighed – at blive mindet om, at vi hører til hos livets Gud og ikke er overladt til os selv på Herrens mark.

Kirken er et underligt hus, som vi synger i salmen. Den er også et gammelt hus, som vi synger i en anden salme (Salmebogen nr. 323). Mest af alt er den for de fleste et uundværligt hus. Det har den også været i slægterne før os. For vore to gamle kirker, Gunderup og Nøvling, gælder det, at det er mange tip-tip generationer siden, nogen byggede dem. For Gistrup kirkes vedkommende er den ikke ældre, end vi kender dem, der lod den bygge. Og uanset om det var i 1200-tallet eller i 1900-tallet, så var der nogle mennesker, der besluttede sig for at bygge en kirke dér midt i byen, hvor den kunne ses langvejs fra. Og lige siden er der mennesker, der har brugt kirken og taget sig af den og givet den videre til næste generation, så også de kunne være trygge ved, at kirken den er der, og den ligger hvor den altid har ligget.

Uberørt af byens travlhed og trafikkens tunge brus, som en helle midt i larmen står det underligste hus. Stilhed, der er livets egen, overdøver dagens krav, her hvor Helligånden holder åbent hus for høj og lav. Her har dagen evighed, her har kærlighed sit sted, hvor Guds Søn er sammen med os under Helligåndens fred, og da føler vi en stund, at vi står på hellig grund, og at livets mening lyder fra vor skabers egen mund.

Det er så selvfølgeligt for langt de fleste af os. Så selvfølgeligt som – ja, som amen i kirken. Men det er kun, fordi nogen har passet på den, taget sig af den, brugt den.

(Salmebogen nr. 331 vers 1)

3


NYT FRA MENIGHEDEN VEDLIGEHOLDE OG HOLDE AF KIRKEN Vi er i øjeblikket i færd med at renovere kirkens tag. Det er en større udskrivning. Kirken og taget er 30 år gammelt. Et lokalt firma lægger nu nyt tag, og vi benytter lejligheden til at efterisolere. I begyndelsen af det nye år var jeg til gudstjeneste i en kirke, jeg sjældent kommer i. En episode gjorde stærkt indtryk.

Lige før prædikenen lagde en kvinde sig på ryggen på gulvet. Jeg tænkte, at hun pga. dårlig ryg ikke var i stand til at sidde op i længere tid. Med ansigtet vendt mod prædikestolen lyttede hun til prædikenen. Nogle ville kalde denne handling outreret. Det slog mig, at den i stærk forenklet

form kunne udtrykke, hvorfor vi i folkekirken vedligeholder bygninger, underviser og holder gudstjeneste. Vi har noget at kæmpe for. Mange steder i verden er det livsfarligt at være kristen og samles i en kirke. Hos os kan vi frit gå til gudstjeneste utallige steder i by og på land. For én er det endda så vigtigt, at normale grænser for adfærd overskrides ved at lægge sig på kirkegulvet for at høre evangeliet. Jørgen Biegel

KONFIRMATION 2016 De nævnte går til konfirmationsforberedelse med henblik på konfirmation Gistrup Kirke lørdag den 30. april kl. 9.00 • Axel Emil Hall Andersen • Magnus Wieben Baastrup • Tobias Neumann Barrett • Victor Bagi Bech • Frederikke Faarbæk Birk • Sara Bjeldbak • Michael Lyster Broch • Victor Sundby Bruun • Alex Dalsgard • Isabella Nørgaard Gregersen • Alexander Hedemann Hansen • Nynne Marie Hansen • Josefine Sanggaard Knudsen • Natasja Helenius Lundsgaard • William Dam Madsen • Chili Müller • Mathias Asp Nielsen • Anna Sofie Skov • Tobias Torp • Asta Vagnsø Gistrup Kirke lørdag den 30. april kl. 11.00 • Johanne Gyde Ahlbeck • Emma Marie Bak • Benjamin Christensen • Oscar Schuster Christoffersen • Ida Marie Dybbro • Louise Mika Fly • Josephine Sofie Lundsgaard Møller • Anne Mette Buch Niss • Nikolaj Clemann Nissen • Max Dybbro Olsen • William Emil Brøndbjerg Pedersen

• Malthe Schmidt Skøtt Rasmussen • Emilie Dahl Rousing • Alex Lind Vestergaard Gistrup Kirke søndag den 1. maj kl. 10.30 • Rasmus Brink Jensen • Daniel Thommasberg • Nicolai Thommasberg • Casper Brandt Nielsen • Magnus Hallund Krebs • Lærke Holstein Skoda • Lau Larsen • Tobias Wiebenson • Johannes Wessel Teilmann • Natasha Sloth Thorup Harsfort • Rasmus Hyldgaard Knudsen • Maria Kvistborg • Jonathan Kirk Andersen • Melissa Bülow Dahl • Mathilde Tang Nannerup Gunderup Kirke søndag den 1. maj kl. 10.30 • Oskar Jørgen Vittrup Andersen • Gustav Bach Engberg • Kasper Lund Paulus • Sandra Norre Rosenbeck • Thea Søndergaard Sørensen Konfirmeres i Nøvling: • Esben Johan Mathiasen Ertner • Martha Buch Simonsen • Theresa Holland Hansen Konfirmeres i Hasseris: • Alexander Launa

4

PALMESØNDAG

den 20. marts kl. 10.30 Festlig gudstjeneste med palme­ indtog og børnekirke under prædikenen. Efter gudstjenesten er der fødselsdagskirkekaffe i anledning af kirkens 30-års fødselsdag.

PÅSKEN SKÆRTORSDAG

den 24. marts kl. 18.00 Vi indleder med et påskemåltid i sognesalen. 60 kr. inkl vand/vin (u/ 14 år 30 kr.) Gudstjeneste kl. 19.30. Tilmelding senest den 15. marts til kirketjener Rosa, tlf. 98 31 43 39, kirketjener@gistrup-kirke.dk


BØRN OG UNGE FARVEL TIL KATHRINE KOFOED Kathrine Kofoed fratrådte den 30. september 2015 sin stilling som sognemedhjælper ved Gistrup Kirke for at tiltræde en tilsvarende stilling i sit hjemsogn. Kathrine kunne dog afsætte tid til at varetage enkelte funktioner i Gistrup Kirke frem til årsskiftet, hvor Solveig Poulsen tiltrådte som ny sognemedhjælper. I de to år, Kathrine var ansat ved Gistrup Kirke, har hun med sin store erfaring, engagement og sit vindende væsen videreudviklet sognemedhjælperfunktionen til glæde og gavn for alle med tilknytning til kirken. Tak til Kathrine.

NY SOGNE­ MEDHJÆLPER Solveig Poulsen tiltrådte den 1. januar som sognemedhjælper. Hun er 39 år og bor med sin mand og to sønner i Kongerslev. Solveig har administrativ- og undervisningserfaring fra Vårst Friskole, og som kirkesanger i Kongerslev Kirke har hun varetaget sang med børn, undervist minikonfirmander samt medvirket ved børnegudstjenester. Vi byder Solveig velkommen.

WWW.GISTRUP-KIRKE.DK

BONGO

Bongo foregår inde i kirkerummet. Vi synger salmer og kristne børnsange med fagter, vi bevæger os, lytter til musik og oplever kirkerummet med alle sanser. Med forskellige små redskaber som rasleæg, sæbebobler, tørklæder og lignende sætter vi gang i alle vore sanser, samtidig med at vi lærer kirken bedre at kende. Bongo er en enestående mulighed for en rigtig dejlig hyggestund i kirken sammen med dit barn eller barnebarn. Bongo for 2 til 5-årige: 29. marts i Gunderup Kirke Holdene kører tirsdage kl. 16.30-17.15. Hvert hold kører 6 gange. Tilmelding til Lene Riger-Kusk, tlf. 98 36 66 66, LRKU@km.dk

ÅRETS BØRNEFEST - DÅBSFEST

Lørdag den 16. april kl. 9.30 i Gistrup Kirke Hyggelig børnegudstjeneste med sang og fortælling, skattejagt, forfriskning. Efterfølgende forrygende børnekoncert med Michael Back, som vil synge, spille, hoppe og danse med os. Alle er velkomne! Arrangementet koster 10 kr. for børn og 20 kr. for voksne. Tilmelding til sognemedhjælper Solveig Dahl Poulsen på tlf. 40 31 05 44, smh@ gistrup-kirke.dk

LEGESTUE Legestuen mødes ca. hver anden mandag i kirken. Først er der sang, leg og bibelfortælling i det skønne kirkerum, hvorefter der er leg, hygge og madpakker i konfirmandstuen eller sognesalen. Tilmelding ikke nødvendig, men tjek hjemmesiden for datoer.

5

SPAGHETTI­ GUDSTJENESTER Spaghettigudstjenester og andre børnegudstjenester i børnehøjde (0-9 år). Gudstjenesten varer en halv times tid, er enkel og med leg og bevægelse, samt en god historie. Efter gudstjenesterne spiser vi sammen spaghetti eller andet. Bemærk, at ugedagene er forskellige. Tirsdag den 8. marts kl. 17.00: Den fortabte søn Onsdag den 15. juni kl. 17.00: Grill/bål gudstjeneste

BABYSALMESANG Giv dit barn den bedste start på livet ved at gå til Babysalmesang i kirken. Kommende hold: Onsdag den 6. april kl. 10.30 i Gistrup Kirke Tilmelding til Lene Riger-Kusk på Tlf. 96 36 66 66, LRKU@km.dk


HUSK »Herreværels et« flg. mandage 7/3, 4/4, 2/5 (kl. 10.30-13.0 0) Husk madpak ke!

DET SKER... GOSPELGUDSTJENESTE

Torsdag den 3. marts kl. 19.00 i Gistrup Kirke Joachim Hejslet Jørgensen står denne dag for at synge gospel med årets konfirmander. Konfirmanderne bruger dagen på at indøve sange og rytmer, som skal bruges til aftenens gudstjeneste. Alle er velkomne til at være med til den afsluttende festlige gospelgudstjeneste.

KRISTI HIMMELFARTSDAG - FRILUFTSGUDSTJENESTE

DEL MED VERDENS FATTIGSTE KVINDER

Torsdag den 5. maj kl. 11.00 fejrer Aalborg Østre Provsti igen gudstjeneste Kristi Himmelfartsdag i Lundby Bakker. Et fællesarrangement for alle sogne i Aalborg Østre Provsti. Menigheder, præster, børne- og ungdomskor, (spejdere, FDFere) samt et »provstikor« vil medvirke. Musikken leveres af Nordvestjysk Brass Band. Efter gudstjenesten giver menighedsrådene kaffe/te/ juice. Medbring gerne frokost. Der er opstillet bænke til at sidde på under gudstjenesten. Man er velkommen til at medbringe egen stol eller tæppe. I tilfælde af dårligt vejr flyttes gudstjenesten til Skalborg Kirke. I givet fald meldes det ud på kirkernes hjemmesider. Der kan bestilles kirkebil som til andre gudstjenester.

Søndag den 13. marts vil Gistrup Sogn sende så mange frivillige indsamlere på gaden, at alle i sognet får mulighed for at give verdens fattigste kvinder en håndsrækning. Dele-filosofien har vundet frem de seneste år. Ideen i deleøkonomien er at udnytte vores egne - og hinandens - ressourcer på en gensidigt fordelagtig måde. Tankegangen at »dele med den fattige« er meget ældre og står som en helt central grundpille i både kristendommen og vores kultur. Vi finder den i de bibelske historier og i den gamle høstsang: »Rev vi marken let, det er gammel ret, fuglen og den fattige skal også være mæt.«

PILGRIMSVANDRING FRA KIRKE TIL KATEDRAL KR. HIMMELFARTSDAG KL. 9.00

Derfor er overskriften for årets sogneindsamling: »Del med verdens fattigste kvinder«.

Fra Gistrup Kirke er der en kort pilgrimsvandring til friluftsgudstjenesten i Lundby Bakker. Vandringen slutter ved ankomsten til festpladsen, dog vil de der ønsker det, kunne vandre med tilbage til kirken efter kaffesamvær mv. Turen er ikke egnet for gangbesværede, barnevogne og lign. Yderligere oplysninger v/Pilgrimsleder Lone Christensen tlf. 98 31 41 90 / 20 40 66 17.

Meld dig som indsamler: Send en mail til gh@gh-hoj.dk eller ring på tlf. 22 89 18 60 / 26 80 55 11. Eller mød blot op i Gistrup kirke på indsamlingsdagen. Med venlig hilsen Gunnar og Helle Høj

OFFICIEL INDVIELSE AF FOLKEKIRKENS HUS

MINDEHØJTIDELIGHED I LUNDBY KRAT Fredag den 6. maj kl. 19.00.

Den 22-årige engelske jagerpilot Eric Lionel Germain i Lundby Krat blev denne dag for 72 år siden skudt ned, efter at have kæmpet mod flere tyske jagerfly over Gistrup. Alle indbydes til denne årlige begivenhed, hvor der synges et par salmer og der holdes tale og prædiken.

Søndag den 20. marts Se mere på hjemmesiden www.folkekirkenshus.dk

6


WWW.GISTRUP-KIRKE.DK

SOGNEMØDER

SAMTALE OM SØNDAGENS EVANGELIUM

»JEG MØDTE JESUS«

Onsdag den 9. marts kl. 19.30 i Gistrup Kirke Mød Charlotte Rørth, journalist og forfatter, og hør hende fortælle om hendes tankevækkende oplevelse og personlige indtryk ved mødet med Jesus i en lille kirke i Spanien. Arrangereret i fællesskab af Gunderup, Nøvling og Gistrup Menighedsråd

Alle er velkomne til at komme og gennemgå den følgende søndags evangelium. Onsdag den 16. marts kl. 16.30 Mark 14,3-9 – Palmesøndag Tirsdag den 19. april kl. 16.30 Joh 8,28-36 – 4. s.e. påske Onsdag den 25. maj kl. 16.30 Luk 12, 13-21 – 1. s. e. trin. Det er også muligt at komme med forslag til salmer, spørgsmål, skæve vinkler osv. Ejnar Grønlund

»LIVSGLÆDE OG LIVSMOD«

Tirsdag den 12. april kl. 19.30 i Gistrup Kirke ved tidligere højskoleforstander Bjarne Nielsen Brovst. Fortælling og personlige erindringer i en hjertelig sammenblanding. Livsglæden er gratis og den er vitterligt til.

SOGNEUDFLUGT 2016

Tirsdag den 31. maj er der igen tid til den årlige sogneudflugt. Kl. 9.00 er der afgang fra Gistrup Kirke, og så kører vi ud i Lille Vildmose. Først på en guidet bustur i mosen. Besøg på Vildmose­ centret v/ Dokkedal. Her spiser vi frokost og ser den spændende udstilling. Vi slutter af med en guidet tur ud i mosen med det lille tørvetog, inden vi kører til kirken i Gudumholm. Her holdes kaffepause, og vi ser kirken. Hjemkomst 16.30. Pris for alt ovenstående er 250 kr. Tilmelding senest fredag den 20. maj 2016. Da der er lidt færdsel til fods, er det klogt med praktisk tøj og sko, og hvis I har en kikkert, er det en god idé at medbringe den.

SOGNEEFTERMIDDAGE

Tirsdag den 15. marts kl. 14.00. Den aktuelle situation blandt asylsøgere med Thorkild Poulsen, centerleder i Brovst. Tirsdag den 19. april kl. 14.00 Mit liv blandt kronvildt, ørne, skarver og andet dyreliv i Lille Vildmose ved naturvejleder Thorkild Lund, Ø Hurup.

SALMEMARATON Følgende aftener kl. 19.00-21.15. Torsdag den 3. marts: Gug Kirke Tirsdag den 15. marts: Skalborg Kirke Onsdag den 13. april: Afslutning på salmemaraton i Skalborg Kirke med foredraget »Syng for livet« ved biskop emeritus, nu kgl. Konfessionarius, Erik Norman Svendsen. Se mere: www.salmemaraton.dk

HIMMELSKE

SOMMERKONCERT

Torsdag den 2. juni kl. 19.00 med Gistrup Kirkes Ungdomskor, organist Elisabeth Bech-Egstrup m fl.

DAGE

se mere på 5.-8. maj – skedage.dk www.himmel

7


Kirkekaffe efter hver gudstjeneste i Gistrup

GUDSTJENESTER KIRKEÅRET

GISTRUP

GUNDERUP

NØVLING

3. s. i Fasten

10.30 EG

16.30 EG

10.30 Hanne Pahuus

SKOVBRYNET

FEBRUAR 28. feb. MARTS

DATO kl. 10.30   8/3 LRK

altergang

22/3 EG

  3. mar.

Torsdag

19.00 Gospelgudstj.

  6. mar.

Midfaste

  9.00 EG

  8. mar.

Tirsdag

17.00 EG Spaghettigudstj.

13. mar.

Mariæ Bebudelse

10.30 LRK

10.30 MNS

  9.00 LRK

20. mar.

Palmesøndag

10.30 EG Kirken fylder 30 år

  9.00 LRK

10.30 LRK

 3/5

24. mar.

Skærtorsdag

19.30 EG Spisning 18.00

10.30 EG

19.30 MNS

17/5 EG altergang

25. mar.

Langfredag

10.30 LRK

-

  9.00 LRK

26. mar.

Påskelørdag

27. mar.

Påskedag

10.30 EG

10.30 MNS

10.30 LRK

28. mar.

2.Påskedag

  9.00 EG

-

10.30 EG

10.30 MNS

10.30 EG

altergang

19/4 EG

23.30 MNS

altergang

BELTOFTEN DATO kl. 10.00  2/3

  3. apr.

1. s. e. Påske

10.30 MNS

10.30 EG

  9.00 MNS

10. apr.

2. s. e. Påske

10.30 LRK

  9.00 MNS

10.30 MNS

Lørdag

MNS

31/5 LRK

APRIL

16. apr.

  5/4 MNS

LRK

altergang

 6/4 EG

altergang

 4/5 LRK

 9.30 Børnegudstj., dåbsfest/koncert

altergang

17. apr.

3. s. e. Påske

  9.00 EG

10.30 MNS

10.30 EG

22. apr.

Bededag

10.30 LRK

10.30 EG

  9.00 LRK

24. apr.

4. s. e. Påske

10.30 EG

  9.00 EG

  9.00 og 11.00 LRK Konfirmation

30. apr.

Lørdag

  9.00 EG Konfirmation 11.00 MNS Konfirmation

  1. maj

5. s. e. Påske

10.30 LRK Konfirmation

  5. maj

Kr. Himmelfart

11.00 F  riluftsgudstjeneste for hele Østre Provsti Festpladsen Lundby Bakker

  8. maj

6. s. e. Påske

  9.00 MNS

10.30 Jørgen Juul

10.30 MNS

15. maj

Pinsedag

10.30 EG

10.30 MNS

  9.00 EG

16. maj

2. pinsedag

10.30 LRK

  9.00 LRK

-

22. maj

Trinitatis

  9.00 MNS

10.30 MNS

10.30 LRK

29. maj

1. s. e. Trin.

10.30 EG

10.30 MNS

  9.00 MNS

2. s. e. Trin.

10.30 MNS

  9.00 EG

10.30 EG

 1/6 MNS

altergang

MNS: Mette Nøhr Shaw LRK: Lene Riger-Kusk EG: Ejnar Grønlund

MAJ 10.30 MNS Konfirmation

TEAM LYNDERUP 97 17 34 08

DATO

10.30 EG

JUNI   5. jun.

GISTRUP   7/3 kl. 10.30 Herreværelset   9/3 kl. 19.30 Sognemøde Charlotte Rørth 15/3 kl. 14.00 Sogneeftermiddag centerleder Thorkild Poulsen 20/3 kl. 10.30 Palmesøndag Gistrup kirke 30 år 24/3 kl. 18.00 Skærtorsdag med spisning

  4/4 kl. 10.30 Herreværelset 12/4 kl. 19.30 Sognemøde Bjarne Nielsen Brovst 16/4 kl. 9.30 Dåbsfest 19/4 kl. 14.00 Sogneeftermiddag naturvejleder Thorkild Lund   2/5 kl. 10.30 Herreværelset 31/5 kl. 9.00 Sogneudflugt   2./6 kl. 19.00 Sommerkoncert

GUNDERUP

NØVLING

  3/3 kl. 19.00 Gospel-gudstjeneste med konfirmander i Gistrup K.   9/3 kl. 19.00 Fælles­arrangement i Gistrup. 13/3 Sogneindsamling 26/3 kl. 23.30 Skuespiller Lars Bo Andersen og organist Elisabeth Bech. 13/4 kl. 19.30 Foredrag ved Sofia Kupermann   5/5 kl. 11.00 Friluftsgudstj. i Lundby Bakker

  9/3 kl. 19.00 Fællesarrangement i Gistrup 13/3 Sogneindsamling 15/3 kl. 14.00 Pigekammeret 30/3 kl. 19.00 Toften - sangaften   5/4 kl. 19.00 Toften – Hospicepræst Ole Raakjær 19/4 kl. 14.00 Pigekammeret 27/4 kl. 19.00 Toften - sangaften   5/5 kl. 11.00 Friluftsgudstj. i Lundby Bakker 25/5 kl. 19.00 Toften - sangaften 31/5 kl. 13.00 Sogneudflugt

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Gistrup kirkeblad Nr. 75 - 2016  

Gistrup Kirkeblad

Gistrup kirkeblad Nr. 75 - 2016  

Gistrup Kirkeblad

Profile for videbaek