Page 1

Gistrup Sogn

Kirkebladet

Nr. 66 December 2013 路 Januar 路 Februar 2014


HVOR HENVENDER MAN SIG? Gistrup Kirke Gistrup Kirkevej 1 · 9260 Gistrup tlf. 98 31 43 39 · Kirken er åben man.- lør. kl. 9-15 · www.gistrup-kirke.dk

Præster

Ejnar Grønlund Splinten 16 · 9260 Gistrup Tlf. 98 31 52 26 · ejgr@km.dk Træffes telefonisk og efter aftale. Ugentlig fridag er mandag Lene Riger-Kusk Nøvling Skolevej 10 tlf. 96 36 66 66 · LRKU@km.dk Træffes bedst tirs.-fre. kl. 12-13 og ellers gerne efter aftale Ugentlig fridag mandag Mette Nøhr Shaw (kbf.) Gunderupvej 1, Gunderup 9260 Gistrup · mns@km.dk Tlf. 98 33 30 15 - fax 98 33 31 45 Træffes telefonisk og efter aftale. Ugentlig fridag er fredag

Sognemedhjælper Vakant.

Kirkekontor

Kordegn Helle Lo Sørensen tlf. 98 33 35 52 · hels@km.dk Kirkekontoret, Gunderupvej 1, Gunderup: man.- fre. kl. 9.30-13.00 tors. desuden kl.15.30-18.00 Gistrup kirke: ons. kl. 8.00-9.00

Kirketjener

Irene Madsen tlf. 98 31 43 39 · Fridag mandag kirketjener@gistrup-kirke.dk

Graver

Graver Gunnar Thrane · tlf. 40 11 05 14 graver@gistrup-kirke.dk

Organist og korleder: Elisabeth Bech-Egstrup tlf. 26 24 97 06 Fridag mandag. elisabech@gmail.com

Menighedsrådsformand

KIRKELIGE HANDLINGER, DÅB, VIELSE, BEGRAVELSE/BISÆTTELSE Henvendelse til kirkekontoret tlf. 98 33 35 52. KIRKEBIL GISTRUP Gistrup Kirke har en aftale med taxa om kirkebil. Er man ældre eller gangbesværet, kan man benytte kirkebil til gudstjenester, sognearrangementer og koncerter i kirken. Man ringer selv til taxa, tlf. 98 10 10 10 og bestiller. (Sig, det er kirkebil til Gistrup Kirke). Til gudstjenester bestilles dagen før, til andre arrangementer bestil­ler man, når man vil afsted. BESØG AF PRÆSTEN Ønsker man præstens besøg hjemme, eller er man som pårørende, nabo eller ven bekendt med, at en person - fx i forbindelse med hospitalsindlæggelse - ønsker præstens besøg, er man altid velkommen til at kontakte en af sognets præster. BESØGSTJENSTEN I GISTRUP Vil du være besøgsven? En besøgsven er et menneske, som har lyst og overskud til at besøge et andet menneske regelmæssigt, fx én gang om ugen eller hver anden uge. Du skal være god til at lytte, være tålmodig, trofast og overholde aftaler, og så skal du kunne overholde en tavshedspligt. Hvordan foregår et besøg? Det er værten og besøgsvennen, som i fællesskab aftaler, hvad de vil bruge tiden til. Det er selvfølgelig oplagt at tale sammen og måske drikke en kop kaffe. Man kunne også gå en tur, læse højt, hjælpe med nogle praktiske ting, spille kort, følges ad til et arrangement fx i kirken og mange andre ting. Kontakt sognepræst Ejnar Grønlund tlf. 98 31 52 26. MENIGHEDSRÅDSMØDER 22/1 + 4/3 + 25/3 Referater af møderne findes under menupunktet »Publikationer« på www.gistrup-kirke.dk KIRKEBLADET Redaktionsudvalg: Tommy Jensen, Henny Nørgaard, Jytte Nordklitgaard og Heidi Steensen. NÆSTE DEADLINE Onsdag 22. januar 2014 - smh@gistrup-kirke.dk

Jørgen Biegel Gistrupparken 12, tlf. 98 31 45 57 jbi@tekkva.dk

Kirkeværge for kirke og kirkegård Finn K. Madsen, tlf. 98 31 40 55

2


NYT FRA MENIGHEDEN NYT FRA KIRKEGÅRDEN LYS OG LUFT Vores kirkegård er efterhånden blevet 20 år gammel og den trænger nu til en udtynding af beplantningen. Det har fra starten af været tanken at træer og buske skulle vokse op og derefter beskæres, så kirkegårdsbeplantningen ikke går i skov. Sammen med landskabsarkitekt Søren Bøgeskov, som i sin tid tegnede kirkegården, har graver Gunnar Thrane gennemgået de forskellige områders træer og buske, og de har vurderet hvor og hvordan beskæring og udtynding skal gøres. Bl.a. skal to af egetræs-grupperne i det store område fældes for at give plads til flere gravsteder. Planen er at beskære træerne nedefra og tynde buskene ud, så lys og luft kan komme ind på kirkegården. Nogle træer står for tæt og her skal nogle fældes. Man behøver ikke frygte at kirkegården bliver fældet helt - de rum der er, bliver naturligvis bevaret.

FARVEL TIL PIA UTH Sognemedhjælper Pia Uth har efter 9 års ansættelse ved Gistrup Kirke pr. den 1. oktober taget mod nye udfordringer som Skole-kirke - og kommunikationsmedarbejder i Brønderslev Provsti. Pia var kirkens første sognemedhjælper og en central person i kirkens virke. Hun har med stort fagligt og personligt engagement varetaget sine vidtforgrenede opgaver indenfor undervisning, børn- og ungearbejde, gudstjenester, besøgstjenesten, informationsarbejde mv. Gistrup Kirkes Menighedsråd forventer, at ny sognemedhjælper kan tiltræde den 1. januar 2014.

ROD MÅ FORVENTES En sådan renovering og udtynding vil komme til at rode temmelig meget henover vinteren. Graver Gunnar Thrane indbyder alle til at komme forbi og kigge og ikke mindst få en snak om tankerne bag og hvad der sker. Hvis nogen fyrer med flis derhjemme, er man også velkommen til at komme forbi og hente grene mm. til flis. Allerede nu kan man se resultaterne af beskæringen, og vi glæder os til at se det færdige resultat når foråret kommer.

AFSKEDSRECEPTIONER Gistrup Kirke har ved to afskedsreceptioner taget afsked med sognemedhjælper Pia Uth og kirketjener Inger Gregersen. Det var vemodigt at sige farvel til to medarbejdere, der har tjent kirke og menighed så godt; men det blev to festlige sammenkomster, hvor mange kom for at sige farvel og tak til de to vellidte medarbejdere.

3

NY KIRKETJENER Som afløser for Inger Gregersen er ansat den 46-årige Irene Madsen, Klarup. Irene kommer fra en stilling som gartner hos Mogens Daarbak, hvor hun har stået for pasning af grønne områder hos firmaets kunder. Irene er kirkeligt engageret og har en bred erfaring med sig. Vi byder Irene velkommen i Gistrup kirke og ser frem til hendes daglige virke i kirken.

TUSIND TAK Jeg havde »Afskedsgudstjeneste« den 6. oktober. Det blev en utrolig dejlig dag, som jeg aldrig vil glemme. En skøn gudstjeneste med mine ynglingssalmer og barnedåb. Rigtig mange mennesker kom og sagde farvel. Et hyggeligt og festligt samvær i salen bagefter med »lidt godt til ganen«. Der var også nogle, som havde lyst til at sige gode ord til mig, og dem takker jeg for og gemmer. Elisabeth sang som en »engel«. Ikke et øje var tørt! Jeg vil derfor gerne takke jer alle, både for den dejlige dag og for de skønne oplevelser I har givet mig i de år, der blev mine i Gistrup Kirke. En varm hilsen fra jeres »gamle« kirketjener Inger


PRÆSTEN SKRIVER

AF SOGNEPRÆST LENE RIGER-KUSK

DU KOMMER, SÅ ER ALTING GODT, OG ALT DET ONDE GLEMT - OM ADVENT »Du kommer, så er alting godt, og alt det onde glemt«. Sådan lyder de første ord i et gammelt kærlighedsdigt af Carl Ploug. Og det må vist siges at være en almen menneskelig erfaring, at et andet menneskes komme kan gøre alting godt. For det lille barn, der ligger i mørket med fantasien galoperende af sted i et indre uhyggeligt univers, er det bedste, der kan ske, at mor eller far kommer ind. I det øjeblik barnet hører deres stemme eller mærker deres hånd, forsvinder alle trolde og uhyrer, og alting er godt. For den unge og forelskede, der længes og håber men ikke ved, om den udkårne også har det sådan, og som derfor er handlingslammet i forhold til stort set alt - dér er det bedste, der kan ske, at den udkårne kommer. Så er alting godt, ængstelsen er forsvundet, og handlekraften er tilbage. Også den voksne kender det: efter et skænderi, smækker teenageren med døren og tager i byen alligevel. Natten og dynen giver ingen ro, før man ud på de små timer hører den unge sætte nøglen i døren. ”Du kommer, så er alting godt”, når man at tænke, før man falder i søvn. Men det kan også være i forhold til et andet voksent menneske, at der er blevet smækket med døren. Og man sidder tilbage og er ulykkelig over, at alt det gode, man havde sammen, er forbi. Og sker det så, at den anden åbner sig mod én igen, så er alting godt.

Det er ikke sikkert, at det onde er glemt, men det kan bæres, når bare den anden kommer én i møde. »Du kommer, så er alting godt«. Advent betyder »komme«. Advent er den tid, hvor vi tænder lys og tæller ned og venter på det, der kommer. Det er julen, der kommer. Og det vil jo sige, at det er Vorherre, der kommer. Ikke at han ikke kommer resten af året. Men lige præcis adventstiden, disse fire søndage og julen med, har vi sat af til at minde os selv og hinanden om, at Vorherre er den, der kommer til os hver eneste dag. Og det kan være godt at blive mindet om, både for den, der har travlt og derfor ikke lægger mærke til, at han kommer. Og for den, der lukker øjnene for ham, fordi man ikke bryder sig om det, han kommer med. Og for den, der føler sig alene og overset – også af Vorherre. Det er godt at blive mindet om, at Vorherre kommer, når vi drøner rundt og har travlt med alt muligt og tror, at alting afhænger af os og vores indsats. Det er godt at blive mindet om, at Vorherre kommer, når vi er kommet på afveje og er blevet selviske og grådige og ligeglade med andre mennesker. Og det er godt at blive mindet om, at Vorherre kommer, når vi har mistet håbet og troen på os selv og livet. Men er det onde så glemt, når Vorherre kommer? Ikke i den forstand at det er væk. Så længe vi lever vort liv her på jorden, lever vi også med det onde, det forkerte, det forfærdelige. Men det gør en verden til for-

4

skel, om Vorherre kommer og er her sammen med os. At vi ikke skal være alene. For så er alting godt, dybest set. For Vorherre kommer for at befri os fra forestillingen om, at vi skal kunne klare alting selv. Han kommer for at retlede og irettesætte os, når vi glemmer det dobbelte kærlighedsbud om at elske Gud og vor næste som os selv. Og han kommer for at hviske os i øret, at han står ved sit løfte om at være med os alle dage indtil verdens ende, når vi føler os (helt) alene. Alt det onde og forkerte og forfærdelige er her stadigvæk. Men han er her også. Vor Herre Jesus Kristus, tak at »du kommer, så er alting godt og alt ondt glemt«. Glædelig advent!


GISTRUP KIRKE FOR BØRN OG UNGE MINIKONFIRMANDER Der kommer indbydelse ud til 3. klasserne på Gistrup Skole via Forældreintra. Undervisningen begynder efter jul når en ny sognemedhjælper er ansat. Kontakt Ejnar Grønlund, hvis du vil høre mere: tlf. 98 31 52 26 eller mail: ejgr@km.dk BABYSALMESANG for babyer 3-8 mdr. Et nyt hold babysalmesang begynder i Nøvling kirke den 7. februar kl. 10.30. Babysalmesang er et tilbud om en fælles musikalsk oplevelse for det lille barn sammen med far eller mor. Det hele foregår i kirkerummet, og det musikalske indhold er primært salmer og kirkelig musik. Sangene tilsættes fagter, dans og forskellige rekvisitter. Bagefter er der tid til en snak og en kop kaffe/te. Læs mere - bl.a. om tilmelding - på kirkernes hjemmesider, eller kontakt sognepræst Lene Riger-Kusk (tlf. 96 36 66 66 eller mail: LRKU@km.dk) BØRNEKIRKE med sang og fortælling i konfirmandstuen under prædikenen v. 10.30-gudstjenester. Børnetasker til låns under gudstjenester. LEGESTUE 2. og 4. mandag i måneden kl. 9.00-12.00 for småbørn og deres voksne. Kontakt Berit Biegel tlf. 98 31 45 57. SPAGHETTIGUDSTJENESTE Tirsdag 21. januar kl. 17.00 i Gistrup Kirke. Først børnegudstjeneste, hvor de små og store kan være med (ca. 30 min). Derefter fællesspisning, pris voksne 30 kr. og børn 10 kr. FAMILIEGUDSTJENESTE: 8. december kl. 10.30. JUNIORKLUB hver onsdag kl. 19.00-20.30. Klubben er for alle 4.-7. klasse. Kontakt Jørgen Biegel tlf. 98 31 45 57 KOR hver torsdag kl. 16.00-17.45. 3. klasse og op. Kontakt Elisabeth Bech og hør mere (tlf. 26 24 97 06). JUL FOR BØRN: Kort julegudstjeneste onsdag 18. december kl. 9.30 for børn i dagpleje- og vuggestuealderen. Kl. 10.30 for børn i børnehavealderen. K-AFTEN FOR ALLE UNGE: fra 7. klasse og opefter. Unge mødes i et afslappet miljø, tid til hygge og aktiviteter. Besøg af andre inspirerende unge, som har noget på hjertet. Se hjemmesiden for datoer. Kontakt Ejnar Grønlund tlf. 98 31 52 26 eller mail: ejgr@km.dk.

EN EVENTYRLIG JORDOMREJSE EN AKTIV BØRNEKONCERT Lørdag 1. marts kl. 10.30 En eventyrlig og musikalsk rejse rundt i alverdens lande, for at besøge verdens sejeste dyr. Vi besøger bl.a. kænguruerne i Australien, isbjørnene på Grønland, elefanterne i Afrika og dragerne i Kina. Så kom og rejs verden rundt med os mens vi leger, hopper, danser og synger. Koncerten varer ca. 40 min. Aldersgruppe 4 - 8 år, men alle børn og deres voksne er velkomne. Gratis adgang. Musik & Tekst: Peter Lundgaard Jensen & Signe Højmark Thaarup. Medvirkende: Signe Højmark Thaarup: Vokal. Peter Lundgaard Jensen: Vokal & Klaver. Nikolai Hvillum: Bas. Stellan Højmark Thaarup: Guitar, Dobro, Slide. Nikolaj Langgaard: Trommer, Percussion.

K-aften LÆS MERE www.gistrup-kirke.dk

5


HUSK

DET SKER...

LSET ÆRE V E R HER r mænd) d. (fo im ndag 0 e ma først 0.30-13.0 ! kl. 1 akke madp k s u H

PILGRIMSVANDRING FRA GISTRUP KIRKE Søndag d. 8. december Efter gudstjenesten som begynder kl.10.30 og varer ca. en time, vil vi vandre en tur gennem skoven i fællesskab og stilhed. Turens varighed er ca. 3 timer- Turen er for alle, også dem der ikke deltager i gudstjenesten. Husk frokosten, fornuftigt påklædning og gode sko, evt. en pose til at samle den sidste kogle til julens pynt. Ingen tilmelding nødvendig. Vandretur & Pilgrimsleder Lone Christensen, tlf. 98 31 41 90

KONCERTER AALBORG POSTORKESTER Mandag 2. december kl. 19.30 Aalborg Postorkester gæster igen i år Gistrup Kirke og det er efterhånden ved at være en tradition, at orkesteret med skøn julemusik markerer julemåneden i Gistrup Kirke. Læs mere: www.aalborgpostorkester.dk

JULEKONCERT Torsdag 12. december kl. 19.00: Julens ventetid synges ind af Gistrup kirkes ungdomskor under ledelseaf organist og dirigent Elisabeth Bech-Egstrup og Gistrup koret under ledelse af dirigent Jens Eric Strudsholm.

NYTÅRSAFTENS GUDSTJENESTE I NØVLING KIRKE Nytårsaften er der gudstjeneste i Nøvling kirke. Sammen vil vi tage afsked med det gamle år, og ved midnat vil vi stille lytte til kirkeklokkens 12 slag, der ringer det nye år ind. Når vi har sunget »Vær velkommen, Herrens år«, går vi ud i natten med et glas og en lille kage og ser det nye år blive skudt ind. Mød op i Nøvling kirke, tirsdag 31. december kl. 23.30.

GØR DINE JULELYS INDKØB I KIRKEN Lys til julen købes i Gistrup kirke. Lysene er fremstillet af ren stearin og i mange forskellige farver og størrelser. Særligt til julen kan man få selvslukkende juletræslys, lys til dekorationer og lys i almindelige stager. Der sælges også et Hellig Tre Kongers lys. »Det er gammel skik at tænde det på 13. dagen efter jul, altså Hellig Tre kongers aften. Når lyset er brændt ned er julen slut«. Lysene sælges til fordel for Danmission.

6

HUSK

TIRSDA GSCAF É HVER TIRSDA G KL. 14 .00

JULEHJÆLP Der er mulighed for at søge julehjælp for trængte familier og enkeltpersoner, som bor i vores tre sogne. Midlerne vi deler ud af kommer blandt andet fra legater, indsamlinger i kirkerne og bidrag ved for eksempel kirkekoncerter. Ansøgningsskema kan downloades fra kirkens hjemmeside. Vær opmærksom på at en kopi af sidste års årsopgørelse skal vedlægges ansøgningen. Ansøgningsfrist er 10. december. Legatudvalget

ADVENT OG JUL I GISTRUP KIRKE 1.12 kl. 16.30: Gudstjeneste 1. s. i advent. 2.12 kl. 11.00: Herreværelsets juleoverraskelse. 2.12 kl. 19.30: Adventskoncert m. Aalborg Postorkester. 3.12 kl. 14.00: Adventshygge eftermiddag, med sang, musik, en lille histo rie og små overraskelser. Velmødt til en hyggelig eftermiddag. 8.12 kl. 10.30: Familie & rytmisk gudstjeneste 2. s. i advent. 8.12 kl. 11.30: Pilgrimsvandring fra Gistrup Kirke. 12.12 kl. 19.00: Julekoncert med Gistrupkoret og Gistrup Kirkes Kor. 15.12 kl. 10.30: Gudstjeneste 3. s. i advent. 18.12 kl. 9.30: Jul for småbørn i dagpleje og vuggestue. 18.12 kl. 10.30: Jul for børn i børnehaver. 20.12: kl. 8.00 og 8.45: Skolejul. 22.12 kl. 16.30: Gudstjeneste 4. s. i advent 24.12: Juleaftensgudstjenester: kl. 13.30, kl. 15.00 kl. 16.30 25.12 kl. 16.30: Gudstjeneste Juledag, 26.12 kl. 10.30: Gudstjeneste 2. juledag, 29.12 kl. 10.30: Gudstjeneste Julesøndag, 1.1 kl. 16.30: Gudstjeneste Nytårsdag 5.1 kl. 16.30: Gudstjeneste Hellig Tre Konger


WWW.GISTRUP-KIRKE.DK

INDSAMLINGER I GISTRUP KIRKE   Advent:

Den Grønlandske Bibelsag (1., 15. og 22. dec.) Fremtidsbørn - Danmission (8. dec.) Menighedsplejen (julekoncerten den 12. dec.)

Julen:

Kirkens Korshær (24.-29. dec.)

Januar:

Det Danske Bibelselskab

Februar:

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

FASTEGUDSTJENESTER 2014 I marts måned vil der være fire fastegudstjenester i pastoratets kirker. Der bliver ved disse gudstjenester rum og plads til stilhed og eftertanke. Mere om disse gudstjenester i næste kirkeblad Askeonsdag den 5. marts kl. 19.00 i Nøvling Kirke v. Ejnar Grønlund. Den 40 dage lange fastetid indledes: Søndag d. 16. marts kl. 19 i Gistrup Kirke v. Shaw Søndag d. 23. marts kl. 19 i Gunderup Kirke v. Riger-Kusk Søndag d. 30. marts kl. 19 i Nøvling Kirke v. Grønlund

SOGNEEFTERMIDDAGE Tirsdag d. 3. december kl. 14.00: »Der er noget i luften«, Adventshygge med sang, musik, en lille historie, og små overraskelser. Velmødt til en hyggelig eftermiddag.

GUDSTJENESTEGRUPPE

- FRIVILLIGE I GUDSTJENESTEN

Tirsdag d. 7. januar kl. 14.00: »Frelser, frelser, frelser« af Erik Geisnæs. Sådan råbte de andre børn i gaden efter mig når jeg om søndagen var iklædt min skrækkelige frelseruniform på vej til søndagsskole. Erindringer fra min opvækst som »frelserbarn«- lidt om min ungdom, en smule fra min voksendom og en anelse om min alderdom.

VIL DU VÆRE MED TIL AT PRÆGE GUDSTJENESTEN VED GISTRUP KIRKE? Som noget nyt vil vi ved et antal gudstjenester i løbet af året lade en gudstjenestegruppe forberede søndagens gudstjeneste. Her kan du: • være med til drøftelse om kommende søndags gudstjeneste • komme med forslag til temaer og indslag • tilbyde at læse en tekst eller bøn • på anden måde byde ind med noget før, under eller efter gudstjenesten. • der kan også være tale om praktiske opgaver Gudstjenestegruppen mødes nogle dage før gudstjenesten for gensidig inspiration og fordeling af opgaver. Har du mod på at være med gudstjenestegruppen? Så er du meget velkommen til at melde dig. Målet med denne gruppe er at involvere flere i det fælles ansvar for gudstjenestelivet ved kirken. Første gang, gudstjenestegruppen medvirker i en gudstjeneste, er søndag den 26. januar kl. 16.30 Henvendelse til sognepræst Ejnar Grønlund, tlf. 98 31 52 26 e-mail: EJGR@KM.DK

Tirsdag d. 4. februar kl. 14.00: »En kærlighedshistorie fra Anden Verdenskrig« af Inge Pedersen. En beretning fra det virkelige liv om en ung pige, der forelskede sig hovedkulds i en tysk soldat og om hvordan forældrene hjalp hende med at tage ansvar for hendes handling, så hun undgik samme skæbne som andre piger i lignende situation.

INTRO - Tre aftener om kristendommen InTro er en introduktion i tro og liv, en slags »konfirmationsforberedelse for voksne«. Temaer i den kristne børnelærdom med udgangspunkt i hverdagserfaringer og bibelske tanker. Overordnet tema: »Skabelse og befrielse«. Temaerne kan desuden præges af de spørgsmål og tanker, deltagerne måtte have. 16. januar kl. 18.00-21.45: Filmaften - om vort forhold til skaberværket. 30. januar kl. 18.00-20.45: »Gud så, at det var godt«. Om menneskets plads i skaberværket. 13. februar kl. 18.00-20.45: »Jesus Kristus som verdens frelser og befrier«. Kristen eksistens i en truet verden.

SALMEMARATON Aalborg Østre Provstis salmemaraton fortsætter. Nye deltagere er velkomne. Hvor intet andet er nævnt foregår sangaftenerne kl. 19.00 - 21.15! Torsdag d. 5. december i Skalborg kirke (NB: kl. 19.30-21.45) Onsdag d. 15. januar i Gunderup kirke Tirsdag d. 28. januar i Dokkedal kirke Onsdag d. 12. februar i Storvorde kirke Tirsdag den 25. februar i Romdrup kirke Mere udførligt program fås i kirkerne eller på hjemmesiden: www.salmemaraton.dk

Det er gratis at deltage, men hver aften begynder med et måltid kl. 18.00 og koster 30 kr. Af hensyn til spisning beder vi om tilmelding til Gistrup Kirke, Gistrup Kirkevej 1, tlf. 98 31 43 39 eller til Sognepræst Ejnar Grønlund, Splinten 16, tlf. 98 31 52 26. E-mail: ejgr@km.dk. Her fås også et program med flere oplysninger.

7


GUDSTJENESTER DATO

= børnekirke under prædiken Kirkekaffe efter hver gudstjeneste i Gistrup

KIRKEÅRET

GISTRUP

GUNDERUP

NØVLING

1. s. i Advent 2. s. i Advent

16.30 Riger-Kusk 10.30 Grønlund

10.30 Shaw 10.30 Riger-Kusk

10.30 Riger-Kusk 16.30 Riger-Kusk

SKOVBRYNET

DECEMBER 1. dec. 8. dec.

Familie

15. dec. 22. dec. 24. dec.

3. s. i Advent 4. s. i Advent Juleaften

25. dec. 26. dec. 29. dec. 31. dec.

Juledag 2. juledag Julesøndag Nytårsaften

De ni læsninger

10.30 Grønlund 16.30 Shaw 13.30 Shaw 15.00 Riger-Kusk 16.30 Grønlund 16.30 Grønlund 10.30 Shaw 10.30 Grønlund

16.30 Grønlund 10.30 Shaw

Nytårsdag Hellig Tre Konger

16.30 Shaw 16.30 Riger-Kusk

15.00 Shaw 14.00 Shaw

12. jan. 19. jan. 21. jan.

1. s. e. H3K 2. s. e. H3K Tirsdag

10.30 Grønlund 10.30 Shaw 17.00 Grønlund

26. jan.

3. s. e. H3K

15.00 Shaw 10.30 Grønlund 16.30 Shaw

10.30 Shaw 10.30 Riger-Kusk 13.30 Riger-Kusk 15.00 Grønlund 10.30 Riger-Kusk 16.30 Grønlund 23.30 Riger-Kusk

kl. 10.300 Shaw

altergang

21/1 4/2 18/2

Shaw Grønlund

altergang

Riger-Kusk Riger-Kusk

altergang

Riger-Kusk

BELTOFTEN

JANUAR 1. jan. 5. jan.

DATO 10/12 24/12 7/1

10.30 Riger-Kusk

A. Laugesen

10.30 Riger-Kusk 16.30 Shaw

16.30 Riger-Kusk 10.30 Grønlund

16.30 Grønlund

10.30 Grønlund

10.30 Riger-Kusk

4. s. e. H3K S. s. e. H3K Septuagesima Seksagesima

10.30 Riger-Kusk 10.30 Shaw 16.30 Riger-Kusk 10.30 Grønlund

10.30 Grønlund 16.30 Shaw 10.30 Shaw 10.30 Riger-Kusk

16.30 Grønlund 10.30 Grønlund 10.30 Riger-Kusk 16.30 Grønlund

  2. marts 5. marts

Fastelavn Askeonsdag

10.30 Shaw

9. marts

1. s. i fasten

10.30 Grønlund

10.30 Shaw

Sogneindsamling

Sogneindsamling

DATO 4/12 24/12 8/1 5/2

kl. 10.000 Shaw Grønlund Riger-Kusk Grønlund

Spaghettigudstjeneste

FEBRUAR   2. feb. 9. feb. 16. feb. 23. feb. MARTS 9.00 Shaw

10.30 Riger-Kusk 19.30 Grønlund Fastegudstjeneste

9.00 Shaw Sogneindsamling

GISTRUP 2/12 kl. 19.30: Koncert med Aalborg Postorkesteret. 3/12 kl.14.00: »Der er noget i luften«. Sang, musik og adventshygge. 8/12 kl.11.30 Pilgrimsvandring fra Gistrup Kirke. 12/12 k l. 19.00: Julekoncert med Gistrupkoret og Gistrup Kirkes kor. 7/1 kl. 14.00: »Frelser, Frelser, Frelser« v. E. Geisnæs. 16/1 kl. 18.00: Kristendom for voksne 1. 30/1 kl. 18.00: Kristendom for voksne 2. 4/2 kl. 14.00: »En kærlighedshistorie fra 2. verdenskrig« v. Inge Pedersen. 13/2 kl. 18.00: Kristendom for voksne 3. 1/3 kl. 10.30: Børnekoncert.

GUNDERUP

NØVLING

5/12 kl. 19.00: Julekoncert - Gunderup Kirke. 20/12 k l. 8.45 og 10.30: Julekoncert for børn - Gunderup Kirke. 5/1 kl. 19.00: Hellig Tre Konger v. Anders Laugesen. 12/2 kl. 19.30: »Mødet med et andet menneske« v. korshærs- præst Lena M. Bentsen. Gunderup konfirmand- stue.

8/12 kl. 16.30: De Ni Læsninger - Nøvling Kirke. 31/12 kl. 23.30: Nytårsgudstjeneste. 4/2 kl. 19.00: Kyndelmisse - Nøvling Kirke. Suppe i Toften. 25/2 kl. 14.00: Pigekammeret - rejsefortælling fra Australien v. Anna Lise og Per Knudsen.

TEAM LYNDERUP 97 17 34 08

OPSLAGSTAVLEN

Gistrup kirkeblad - Nr. 66 - 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you