Page 1

Gistrup Sogn

Kirkebladet

Nr. 63 Marts 路 April 路 Maj 2013

Juniorklub

Minikonfirmander

Konfirmander

Kor

Legestue

Babysalmesang


HVOR HENVENDER MAN SIG? Gistrup Kirke Gistrup Kirkevej 1 · 9260 Gistrup tlf. 98 31 43 39 · Kirken er åben man.- lør. kl. 9-15 · www.gistrup-kirke.dk

Præster

Ejnar Grønlund Splinten 16 · 9260 Gistrup Tlf. 98 31 52 26 · ejgr@km.dk Træffes telefonisk og efter aftale. Ugentlig fridag er mandag Lene Riger-Kusk Nøvling Skolevej 10 tlf. 96 36 66 66 · LRKU@km.dk Træffes bedst tirs.-fre. kl. 12-13 og ellers gerne efter aftale Ugentlig fridag mandag Mette Nøhr Shaw (kbf.) Gunderupvej 1, Gunderup 9260 Gistrup · mns@km.dk Tlf. 98 33 30 15 - fax 98 33 31 45 Træffes telefonisk og efter aftale. Ugentlig fridag er fredag

Sognemedhjælper

Pia B. Uth tlf. 98 31 40 07 · smh@gistrup-kirke.dk

Kirkekontor

Kordegn Helle Lo Sørensen tlf. 98 33 35 52 · hels@km.dk Kirkekontoret, Gunderupvej 1, Gunderup: man.- fre. kl. 9.30-13.00 tors. desuden kl.15.30-18.00 Gistrup kirke: ons. kl. 8.00-9.00

Kirketjener

Inger Gregersen tlf. 98 31 43 39 · Fridag mandag kirketjener@gistrup-kirke.dk

Graver

KIRKELIGE HANDLINGER, DÅB, VIELSE, BEGRAVELSE/BISÆTTELSE Henvendelse til kirkekontoret tlf. 98 33 35 52. KIRKEBIL GISTRUP Gistrup Kirke har en aftale med taxa om kirkebil. Er man ældre eller gangbesværet, kan man benytte kirkebil til gudstjenester, sognearrangementer og koncerter i kirken. Man ringer selv til taxa, tlf. 98 10 10 10 og bestiller. (Sig, det er kirkebil til Gistrup Kirke). Til gudstjenester bestilles dagen før, til andre arrangementer bestil­ler man, når man vil afsted. BESØG AF PRÆSTEN Ønsker man præstens besøg hjemme, eller er man som pårørende, nabo eller ven bekendt med, at en person - fx i forbindelse med hospitalsindlæggelse - ønsker præstens besøg, er man altid velkommen til at kontakte en af sognets præster. BESØGSTJENSTEN I GISTRUP Vil du være besøgsven? En besøgsven er et menneske, som har lyst og overskud til at besøge et andet menneske regelmæssigt, fx én gang om ugen eller hver anden uge. Du skal være god til at lytte, være tålmodig, trofast og overholde aftaler, og så skal du kunne overholde en tavshedspligt. Hvordan foregår et besøg? Det er værten og besøgsvennen, som i fællesskab aftaler, hvad de vil bruge tiden til. Det er selvfølgelig oplagt at tale sammen og måske drikke en kop kaffe. Man kunne også gå en tur, læse højt, hjælpe med nogle praktiske ting, spille kort, følges ad til et arrangement fx i kirken og mange andre ting. Kontakt leder af Besøgstjenesten i Gistrup, sognemedhjælper Pia Uth og hør mere: tlf. 98 31 40 07. MENIGHEDSRÅDSMØDER 19/3 - 30/4 - 21/5. Referater af møderne findes under menupunktet »Publikationer« på www.gistrup-kirke.dk.

tlf. 40 11 05 14 · graver@gistrup-kirke.dk

Organist og korleder:

KIRKEBLADET Redaktionsudvalg: Henny Nørgaard, Jytte Nordklitgaard, Heidi Steensen og Pia Uth

Menighedsrådsformand

NÆSTE DEADLINE 25. april – smh@gistrup-kirke.dk

Elisabeth Bech-Egstrup tlf. 26 24 97 06 Træffes ikke fredag elisabech@gmail.com

Jørgen Biegel Gistrupparken 12, tlf. 98 31 45 57 jbi@tekkva.dk

FARVEL

Kirkeværge for kirke og kirkegård Finn K. Madsen, tlf. 98 31 40 55

2

t arbejde år, Erik Jensen, har fået ny Vores graver gennem 18 afsked med ke 28. februar. Vi tager og stopper i Gistrup Kir dstjenesten 24. februar. Erik i forbindelse med gu


NYT FRA MENIGHEDEN MENIGHEDSRÅDET I GISTRUP 2012-2016 Jørgen Biegel Formand. Frivilligudvalg, Juniorklub. Anden valgperiode.

Britt Christensen Familie- og børne­ gudstjenesteudvalg. Første valgperiode.

Ejvind Nørgaard Næstformand og valgt kasserer. Anden valgperiode.

Tommy Jensen Formand for valgbestyrelse. Kirkeblad & PR, Herreværelset. Første valgperiode.

Heidi Steensen Sekretær. Kontakt til Gistrup Kirkes Kor. Kirkeblad. Gudstjenesteudvalg. Børnekirke. Tredje valgperiode. Hanne Zeuthen Kontaktperson. Besøgstjeneste-udvalg. Første valgperiode.

ÅRETS KONFIRMANDER (7.a) Gistrup Kirke lørdag 4. maj kl. 9.00 • Kristian Kirk Andersen • Magnus Gammelgaard Bøttcher • Lasse Pronk Due • Emil Lassen Eliassen • Jonathan Langgaard Haubro • Ida Lindblad Jensen • Julia Louise Lindkvist Jensen • Katja Møller Jensen • Mads Bach Jensen • Marie Saugstrup Jensen • Josefine Lindhardt Jørgensen • Louise Bredvig Larsen • Mads Hedegaard Michelsen • Andreas Nielsen • Birgitte Brander H Nielsen • Jonathan Astman Nielsen • Sara Clemann Nissen • Oliver Islin Sahl-Madsen • Mads Emil Stigers • Julie Thomsen • Mathias Kirk Østergaard • Frederik Kirk Østergaard

Jytte Nordklitgaard Sekretær. Kirkeblad & PR, Sogneaftener, Sogneeftermiddage, Kunstudvalg, Gudstjenesteværksted. Anden valgperiode. Lone Christensen Sogneaftener, Gudstjenesteværksted. Første valgperiode.

Mette Nøhr Shaw Kirkebogsførende sognepræst.

Lene Riger-Kusk Sognepræst.

Ejnar Grønlund Sognepræst.

Udenfor rådet: Finn Krogh Madsen Kirkeværge for kirke og kirkegård Menighedsrådsmedlemmernes kontakt­ oplysninger findes på www.gistrup-kirke.dk under Menighedsråd i menuen til venstre.

Hermed navnene på de konfirmander, der har gået til konfirmationsforberedelse i Gistrup kirke med forventet konfirmation.

(7.b) Gistrup kirke lørdag 4. maj kl. 11.00 • Andreas Gyde Ahlbeck • Victor Büttner • Alexander Schürer Jensen • Rasmus Krog Plougheld Knudsen • Thomas Filskov Krigslund • Patrick Debois Laursen • Peter Melchiorsen • Rasmus Emil Olsen • Hans Benner Svendsen • Marcus Torp • Nicolai Byrresen Vestergaard • Mads Damsgaard • Mira Chilli Christensen • Anne Bruun Griem • Mikela Kjær Hedegaard • Alberte Glensvang Jensen • Josefine Ilsø Jensen • Anne Louise Kjær • Silje Ramskover Kruse • Caroline Toft Overgaard • Camille Heide Talebnasab • Kristine Rørbæk Vognsen • Matilde Wittrup

(7.c) Gistrup Kirke søndag 5. maj kl. 10.00 • Janick Bønlykke • Mikkel Batsberg Larsen • David Møller Hansen • Mathias Voigt • Clara Siggaard Andersen • Mads Kronborg • Siw Nordahl • Lina Marie Bolther Rasmussen • Lau Kawa Krog • Mathilde Louise Meldgaard • Victoria Traunholm Schultz • Amalie Sønderskov Nielsen • Tobias Tuan Nguyen • Malou Cecilie Hansen • Jonas Godsk Jensen • Emma Skov Thomsen • Mathias Back Hansen • Frederik Friis Lind • Frida Bukholdt Sørensen • Sally Mollerup Petersen • Josefine Helsinghoff Øe • Amanda Jespersgaard

Sdr. Tranders Kirke lørdag 4. maj kl. 10.00 • Johannes Winther Møller • Sofie Rønn Nielsen • Julie Bernhard Pedersen • Samuel-August Rosenstand • Frida Dige Nørgaard • Freja Suhr Malmberg Gunderup Kirke søndag 5. maj kl. 10.30 • Emil Bæk Hansen • Valdemar Drue Laursen • Anders Munk Knudsen • Jeppe Skaarup Pedersen Havnar Kirkja, Torshavn, Færøerne søndag den 24. marts • Filip Dalsgaard


PRÆSTEN SKRIVER

AF SOGNEPRÆST LENE RIGER-KUSK

TANKER PÅ EN HELT ALMINDELIG ONSDAG Det er onsdag morgen. Jeg går hen over kirkegården på vej til en ny dag. Jeg tænker på de mennesker, jeg skal mødes med i løbet af dagen. Først konfirmanderne. Senere på dagen enken og hendes to børn. Hendes mand, deres far døde i mandags. I aften er der koncert i kirken, og med dét program bliver der fuldt hus, tror jeg. Og så er der alle de

vintergækker. Jeg går forbi graven fra forleden. Blomsterne ligger der endnu. Om ikke så lang tid er de væk, og der kommer en sten på graven med navn og to datoer: fødselsdato og dødsdato. Jeg tænker, at hvor forskelligt end livet former sig for os mennesker, så er vi fælles om det at have en fødselsdato og en dødsdato. Da jeg møder konfirmanderne i døren, er nogle af drengene vildt optaget af det gadeslagsmål, der åbenbart har været i aftes inde i byen. Pigerne står ovre i et hjørne: det er noget med Cecilie og face book, og »det er bare mega synd«. Vi går i gang med dagens program: ham Jesus, hvem var han egentlig? Hvad sagde han? Hvad gjorde han? Og ikke mindst: hvad har han med mig og med mit liv at gøre? De spørger, de tror, de tvivler. Og »skal vi fotograferes før eller efter konfirmationen?« Da jeg har sendt dem af sted 1½ time senere, tænker jeg på deres forældre, der bar dem til dåb for 13-14 år siden. Og jeg husker pludselig maleriet af linedanseren, der balancerer på sin line. Linen er et billede på menneskelivet, som det er spændt ud mellem fødsel og død, mellem vugge og grav. Konfirmanderne er allerede godt på vej ud på linen. Hvis ikke de allerede har erfaret det, kommer de til det: at det er en balancekunst at være på den line, at livet ind imellem kan

Bragt med tilladelse fra kunstneren Adi Holzer: »Lebenslauf« 1997

andre, jeg tilfældigt vil møde på min vej i løbet af dagen, når jeg går tur med hunden eller handler i Brugsen eller hvad der nu dukker op i dagens løb. Det er blevet forår. Jeg mærker det også denne morgen på kirkegården. Det er blevet lysere, lunere. Pårørende er begyndt at komme til gravstederne og »skrabe vinteren væk«, så der bliver plads til de små forårsbebudere: erantis,

4

være svært. For det er en broget blanding, der bydes på i et menneskeliv. Linedanseren på maleriet har en balancestang i hænderne, en god solid én. Sådan én som enhver forælder gerne vil give sit barn med i livet. For mig er der ingen tvivl om, hvad der er den bedste balancestang i livet. Det er kristentroen. Troen på at Jesus Kristus, Guds søn, har med mig og mit liv at gøre. At det han sagde og gjorde er pejlemærker for, hvad jeg skal sige og gøre. Konfirmanderne fik sådan en balancestang, da de blev døbt. Vi skal hjælpe dem med at bruge den. Og så skal vi måske også støve vores egen balancestang af og være bedre til at bruge den på vores vej gennem livet. Det er blevet eftermiddag. Jeg møder enken og de to børn hjemme i enkens stue. Der står en buket blomster fra naboen på sofabordet. Vi snakker. Først om sygdomsforløbet og hvordan han døde. Senere om livet som det var. Og om sorgen og tomheden og »skal jeg virkelig aldrig se ham igen?« Sammen klamrer vi os til balancestangen, til håbet om »det evige liv«, hvor vi skal mødes igen – hvordan det så end vil blive. Koncerten i kirken om aftenen er fan­ tastisk, intet mindre. Musik gør altså et eller andet ved mennesker. Jeg føler mig så let, da jeg går hjem over kirkegården. Det er blevet mørkt. Jeg kan dog skimte datoerne på gravstenene. Ved mange af dem er der en stjerne ved fødselsdatoen og et kors ved dødsdatoen. Som stjernen over Betlehem og korset på Golgata, Jesu fødsel og Jesu død. Jeg tænker: så enkelt kan det udtrykkes, at Jesu liv og død har at gøre med vores liv og død. Og det giver mod til at tro på, at også Jesu opstandelse har at gøre med os. Med den balancestang i hænderne vil jeg se frem mod dagen i morgen og videre frem mod påsken, som vi snart skal fejre.


GISTRUP KIRKE FOR BØRN OG UNGE KIRKEKOR: MUSIK, FÆLLESSKAB OG HJERNETRÆNING Vidste du at musik styrker og understøtter hjernen i flere sammenhænge, da det er en af de discipliner hvor flest hjernecentre aktiveres samtidig? Således kan musik styrke din faglige udvikling inden for en lang række skolefag. • Kan du lide at synge og kunne tænke dig at blive bedre til det? • Har du lyst at prøve at synge i kirkekor? • Går du i 3. klasse eller derover? Hvis du kan svare ja til ovenstående er kirkekoret måske noget for dig. Vi synger mange forskellige slags musik: Både gammelt og nyt musik. Rytmisk og klassisk. Glad musik og sørgelig musik. Det vigtigste er at vi synger SAMMEN! Læs nedenfor hvad nogle korister fortæller! De fleste søn- og helligdage synger vi til gudstjeneste. Hver jul og forår laver vi koncerter. Vi tager også nogle gange på ture ud af huset for at synge med andre unge fra andre kor. Og så afholder vi hvert år korweekend hvor vi hygger og synger sammen og sover i kirken. Det er altid super sjovt. Vi øver hver torsdag: Kl. 14.45-15.30 hvis du går i 3. el. 4. klasse. Kl. 16.30-18.15 for dem der er ældre. Kontakt organist Elisabeth Bech-Egstrup for tilmelding og yderligere info. elisabech@gmail.com – tlf. 26 24 97 06.

BABYSALMESANG for babyer 3-8 mdr. Næste hold: Gistrup Kirke tirsdag den 7. maj 2013. Kontakt Lene Riger-Kusk (tlf. 96 36 66 66 eller mail: LRKU@km.dk) BØRNEKIRKE med sang og fortælling i konfirmandstuen under prædikenen v. 10.30-gudstjenester. Børnetasker til låns under gudstjenester.

INTERVIEW: Hvad er din bedste koroplevelse? Andrea: De fede hyggeaftner og korweekends: Det er hyggeligt hver gang Marie: Da vi var på landsstævne i Herning, men det er altid fedt at gå til kor. Det var også sjovt da vi indspillede CD. Hvorfor går I til kirkekor? Andrea: I starten virkede det spændende og jeg elsker at synge. Nu er det både på grund af sammenholdet og fællesskabet, men også pga. musikken. Alberte: Jeg startede fordi jeg gik til MINI, sammen med nogle af de andre. De andre går her ikke mere, men jeg synes det er et dejligt fritidsjob fordi jeg elsker at synge. Marie: Jeg startede med at gå i børneklub og juniorklub, og startede i koret i 4. klasse. Jeg synes det er en god måde at komme i kirke på, fordi jeg bliver en mere aktiv del af gudstjenesten når vi synger f.eks. motetter og lignende. Sammenholdet på tværs af alder. Alle er velkomne. Alberte: Det er hyggeligt og det er en god mulighed for at synge sammen med andre. Det er også sjovt at komme ud og synge koncerter.

5

LEGESTUE 2. og 4. mandag i måneden kl. 9.00-12.00 for småbørn og deres voksne. Kontakt Berit Biegel tlf. 98 31 45 57. SPAGHETTIGUDSTJENESTE tirsdag den 23. april kl. 17.00 i Gistrup Kirke. Først børnegudstjeneste, hvor de små og store kan være med (ca. 30 min). Derefter fællesspisning. Kontakt Pia Uth tlf. 98 31 40 07 eller smh@gistrup-kirke.dk. RYTMISK GUDSTJENESTE for alle aldre palmesøndag den 24. marts kl. 10.30. JUNIORKLUB hver onsdag kl. 19.00-20.30. Klubben er for alle fra 4.-7. klasse. Kontakt Jørgen Biegel tlf. 98 31 45 57. LÆS MERE www.gistrup-kirke.dk


HUSK

DET SKER...

SET VÆREL HERRE ænd) (for m i md. andag første m 0-13.00 kl. 10.3 e adpakk Husk m

SOGNEEFTERMIDDAGE 5. marts kl. 14.00: Emma Gad v. Exam. Art Hanne Overmark, Hjørring. Om Takt og Tone og fru Gads samfundsengagement. 2. april kl. 14.00: Mejeribrug fra Bibelens tid til i morgen. v. Mejeriejer Lindhardt, Ryå. Smagsprøver på den gode Ryå-is. Kaffen koster 30 kr. denne gang. 7. maj kl. 14.00: Limfjorden rundt v. fhv. museumsinspektør Viggo Petersen, Sterup 4. juni kl. 9.00: Årets store sommerudflugt. Billetsalget begynder ved sogneeftermiddagen den 7. maj kl. 13.30. Derefter kan billetterne købes i kirken hverdage mellem 10.00 og 12.00 og i forbindelse med gudstjenester og andre arrangementer.

SOGNEAFTENER

HUSK

TIRSDA GSCAF HVER TIRSDA É G KL. 14 .00

ÅRETS STORE SOGNEINDSAMLING TIL FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP Søndag 10. marts 2013. Gudstjeneste kl. 10.30 i Gistrup Kirke. Indsamlingen starter fra kirken umiddelbart efter gudstjenesten, ca. 11.45. Vi vil sørge for sandwich, kage, kaffe og sodavand efter indsamlingen. Indsamlingsresultatet for Gistrup sogn plejer at ligge omkring kr. 19.000,- . Vi vil gerne have hjælp af rigtig mange, der sammen med os vil bruge et par timer på at samle endnu flere penge ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde mod SULT blandt verdens fattigste. Meld jer som indsamler på tlf. 22 89 17 60 eller tlf. 26 70 55 11 eller mød blot op i Gistrup Kirke på indsamlingsdagen. Med venlig hilsen Gunnar og Helle Høj

21. marts kl. 19.30: Lykkens psykologi: Hvad vil det sige at være lykkelig? v. lykkeforsker Jan Brødslev Olsen, AAU. Fælles sogneaften for Gunderup-Nøvling og Gistrup sogne i Gistrup Kirke. 16. april kl. 19.30: Kirken i forandring. Folkekir­ ken står midt i en omfattende forandringsproces. Hvad er det, der sker i folkekirken, og hvorfor sker det? v. Peter Lodberg, lektor og dr.teol, Aarhus Universitet.

KONCERT MED GISTRUP KIRKES KOR OG MOFI-KORET Torsdag 30. maj kl. 19.00

FORÅRS-KONCERT MED SANGTUS KORET v/ dir.: Julian Rasmussen Onsdag 10. april kl. 19.30 Sangtus koret blev stiftet i 1976 og har således eksisteret i 36 år. Koret synger årstidens sange og salmer, nyere og ældre danske sange, udenlandske sange (engelske, amerikanske, nordiske, tyske) og klassiske værker. Koret uropfører desuden »Fire Florasange« for blandet kor med tekst af Gertie Sjøen og musik af Morten Ahti Lyng. Sangtus består af ca. 40 kvindelige og mandlige sangere i alderen 40 - 70 år. Korets sangere kommer fra Stor-Aalborg. Måske vil nogen kunne genkende særligt en af sangerne: Nemlig Ejvind Nørgaard, som udover at være kasserer i Gistrup kirkes menighedsråd har sunget med i koret siden dets opstart i 1976. Ejvind er også korets formand. Julian Rasmussen, som er korets dirigent, er kandidatstuderende ved Det Jyske Musikkonservatorium, som kirkemusiker med kor og ensembleledelse. Han er født og opvokset på Færøerne og flyttede til Nordjylland med sin familie i 2007. Se www.sangtus.dk. Der er fri entré til koncerten. Vel mødt!

6

Traditionen tro sluttes sæsonen af med en koncert med kirkens eget børne-ungdoms-kor. Koret vil synge nogle af de sange de har lært i løbet af året under ledelse af organist Elisabeth Bech-Egstrup. I år får de selskab af MOFI-koret fra Aalborg, et kor der også tidligere har gæstet kirken. Koret dirigeres til dagligt af Pia Vinther, og holder til på HUSET i Hasserisgade, Aalborg. Lidt lokalt er det dog alligevel: Gistrup kirkes egen kirkesanger Hardy Gundersen synger nemlig med i koret. De 2 kor vil sammen synge sommeren ind. Fri entré


DET SKER ...

WWW.GISTRUP-KIRKE.DK

DANSKE KIRKEDAGE 2013: FÆLLES KRISTI HIMMELFART I GIGANTIUM Biskop: Luk kirkerne og tag i sportshal i stedet! Sådan lyder biskop Henning Toft Bros opfordring til alle menigheder i Aalborg Stift, når Danske Kirkedage skydes i gang torsdag den 9. maj kl. 15.30 med en storslået åbningsgudstjeneste i Gigantium i Aalborg. Derfor er der ingen gudstjeneste i Gistrup Kristi Himmelfartsdag. I stedet følges vi ad til Gigantium. Man kan vælge at møde op ved Gistrup Kirke kl. 14.45 og så køre til Gigantium i privatbiler eller med bussen. Eller man kan deltage i en pilgrimsvandring, som også slutter med gudstjenesten i Gigantium. Gudstjenesten vil helt sikkert være en stor oplevelse bl.a. med sang af et ungdomskor med 300 medlemmer, bigband, rytmegruppe og dans ved den indiske dansetrup Nrityarpan. Der ventes 5.000 mennesker fra alle dele af landet til denne første del af fire dages kirkefest i Aalborg i dagene 9.-12. maj. Mottoet for dagene er i år »Menneske, hvor er du«. KOM OG VÆR MED TIL FIRE DAGES KIRKE- OG KULTURFESTIVAL! Danske Kirkedage i Kristi Himmelfartsdagene er en enestående lejlighed for hele familien til at opleve et sandt overflødighedshorn af aktiviteter med foredrag, debatter, musik, Knirkerevy, workshops, kunst, Mulighedernes Marked og gudstjenester. Alle kan deltage på Danske Kirkedage Der er mulighed for at tilmelde sig ’hele pakken’ fra torsdag til søndag eller vælge at være med én enkelt eller to af dagene. Tilmelding inden 1. april sker på www.kirkedage.dk, hvor man også kan finde det samlede program og alle praktiske oplysninger om arrangementet. PILGRIMSVANDRING – DANSKE KIRKEDAGE 2013 Tag med på en pilgrimsvandring fra Gistrup Kirke – til åbningsgudstjeneste i Gigantium i anledningen af Danske Kirkedage 2013. Fra flere forskellige kirker vil der være pilgrimsvandringer, der alle har den økumeniske åbningsgudstjeneste som mål. Vi mødes ved Gistrup kirke og herfra vandrer vi de ca. 6 km ad gamle veje og nye stier. Vi gør holdt med passende mellemrum, spiser vores medbragte frokost og nyder vejen i stilhed, med ord og sang. Arrangementet er for alle i Gistrup, Nøvling og Gunderup sogne og alle andre, der har lyst til at gå med, er velkomne. Torsdag d. 9. maj kl. 10.30 begynder pilgrimsvandringen med en kort Pilgrimsandagt i Gistrup Kirke. Alle er velkomne til pilgrimsandagten, både de, der tager med på vandringen, og andre. Hjemtransporten foregår med offentlig bus fra Gigantium. Arrangementet slutter ca. kl. 17.00 Husk godt vandrefodtøj og fornuftig påklædning Husk at medbringe frokost og drikkevarer Vandringen ledes af Lone Christensen og Tommy Jensen, Gistrup Har du spørgsmål ring på tlf. 98 31 41 90.

STATISTIK 2012  Gistrup Kirke 2011 2012 Dåb 12 29 Konfirmerede 67 58 Vielser 5 2 Begravelser/bisættelser 18 18 Kirkegængere 6.394 5.722 Altergæster 2.432 1.844 Gudstjenester 74 76 Gns. antal kirkegængere 86 75

INDSAMLINGER I GISTRUP KIRKE   3/3, 10/3 17/3, 24/3, 28/3, 29/3 31/3, 1/4, 7/4 14/4, 21/4, 26/4 28/4, 12/5 19/5, 20/5, 26/5

7

Folkekirkens Nødhjælp Menighedsplejen i Aalborg provstierne KFUM og KFUK i Danmark Folkekirkens Ungdomskor Kirkefondet Danske Sømands- og udlandskirker


GUDSTJENESTER DATO

= børnekirke under prædiken Kirkekaffe efter hver gudstjeneste i Gistrup

KIRKEÅRET

GISTRUP

GUNDERUP

NØVLING

2. s. i Fasten

10.30 Grønlund

16.30 Grønlund

10.30 Riger-Kusk

  3. mar. 10. mar. 17. mar. 24. mar.

3. s. i Fasten Midfaste MariæBebudelse Palmesøndag

10.30 Shaw 10.30 Grønlund   9.00 Grønlund 10.30 Grønlund

10.30 Riger-Kusk   9.00 Shaw 10.30 Riger-Kusk 10.30 Riger-Kusk

  9.00 Riger-Kusk 10.30 Shaw 10.30 Grønlund   9.00 Riger-Kusk

28. mar. 29. mar. 30. mar. 31. mar.

Skærtorsdag Langfredag Påskelørdag Påskedag

19.30 Shaw   9.00 Grønlund

10.30 Shaw 23.30 Shaw 10.30 Shaw

19.30 Riger-Kusk 10.30 Grønlund

  1. apr.   7. apr. 14. apr. 21. apr.

2. Påskedag 1. s. e. Påske 2. s. e. Påske 3. s. e. Påske

10.30 Shaw   9.00 Riger-Kusk 10.30 Grønlund

10.30 Riger-Kusk   9.00 Shaw 10.30 Shaw 10.30 Gunnar Andersen

  9.00 Riger-Kusk 10.30 Grønlund 10.30 Riger-Kusk   9.00 Grønlund

23. apr.

Tirsdag

17.00 Grønlund

26. apr. 28. apr.

Bededag 4. s. e. Påske

10.30 Grønlund   9.00 Shaw

  9.00 Shaw 10.30 Shaw

10.30 Shaw 10.00 Riger-Kusk

SKOVBRYNET

FEBRUAR 24. feb. MARTS

rytmisk

10.30 Grønlund

10.30 Riger-Kusk

DATO 5/3 19/3 2/4 16/4 30/4 14/5 28/5

kl. 10.300 Shaw altergang

Grønlund Shaw altergang

Riger-Kusk Grønlund altergang

Shaw Riger-Kusk altergang

Konfirmation

kl. 10.000 Grønlund

lørdag

  9.00 Grønlund 11.00 Shaw konfirmation

  5. maj

5. s. e. Påske

10.00 Riger-Kusk

  9. maj

Kr. Himmelfart

12. maj 19. maj 20. maj 26. maj

6. s. e. Påske Pinsedag 2. Pinsedag Trinitatis

10.30 Pilgrimsandagt Grønlund (se side 7) 15.30 Danske kirkedages åbningsgudstjeneste i Gigantium 10.30 Riger-Kusk 10.30 Grønlund   9.00 Riger-Kusk 10.30 Grønlund   9.00 Shaw 10.30 Shaw   9.00 Riger-Kusk 10.30 Riger-Kusk 10.30 Grønlund   9.00 Grønlund 10.30 Riger-Kusk

1.s.e.Trin.

10.30 Grønlund

konfirmation

10.30 Shaw konfirmation

10.30 Grønlund

JUNI 10.30 Shaw

GISTRUP

Palmesøndag fejres med en rytmisk gudstjeneste. En optakt til påske med et andet musikalsk udtryk. En gudstjeneste med og for børn, unge og voksne i alle aldre. Der vil være børnekirke under prædikenen. Bagefter er der fødselsdagskirkekaffe…

  9.00 Shaw

OPSLAGSTAVLEN 5/3 k l. 14.00: Emma Gad v. Hanne Overmark 10/3 kl. 11.45: Sogneindsamling 21/3 kl. 19.30: Lykkens psykologi v. Jan Brødslev Olsen (Fælles sogneaften) 2/4 kl. 14.00: Mejeribrug fra Bibelens tid til i dag: v. Mejeriejer Lindhart, Ryå 10/4 kl. 19.30: Koncert med koret Sangtus. Dir. Julian Rasmussen 16/4 kl. 19.30: Kirken i forandring v. Prof. Peter Lodberg, Aarhus 7/5 kl. 14.00: Limfjorden rundt v. Viggo Pedersen 3 0/5 kl. 19.00: Forårskoncert m. Gistrup Kirkes Kor og MOFI-koret 4/6 kl.   9.00: Årets store sogneudflugt

FØDSELSDAG Gistrup Kirkes fødselsdag Palmesøndag 24. marts kl. 10.30

konfirmation

2. jun

DATO 6/3

spaghettigudstj

MAJ   4. maj

BELTOFTEN

NØVLING

GUNDERUP

10/3 Sogneindsamling 13/3 kl. 19.30: Kirken. Koncert med Majbritte Ulrikkeholm 21/3 kl. 19.00: Gistrup kirke Lykkeforedrag ved Jan Brødslev Olsen 30/3 kl. 23.30: Kirken Midnatsgudstjeneste 10/4 kl. 19.30: Konfirmandstuen »Forsvar for gudstjenesten« v. Søren Ulrik Thomsen 9-12/5 Danske Kirkedage 2013 i Aalborg

28/2 kl. 16.30: Kirken og Toften Kyndelmisse 10/3 Sogneindsamling 14/3 kl. 19.30: Toften – »Demo­kratiets fødsel set igennem et æble« v. Carsten Hansen 19/3 kl. 14.00: Toften – »Pigekammeret« Julemærkehjemmet v. souschef Anni Graabæk 21/3 kl. 19.00: Gistrup kirke Lykkeforedrag v. Jan Brødslev Olsen 16/4 kl. 14.00: Toften – »Pigekammeret« Dronningens fødselsdag fejres 17/4 kl. 19.30: Kirken – koncert m. Kristina Anna 9-12/5 Danske Kirkedage 2013 i Aalborg 21/5 Sogneudflugt

TEAM LYNDERUP 97 17 34 08

APRIL

Gistrup kirkeblad - Nr 63 - 2012  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you