__MAIN_TEXT__

Page 1

Gistrup Sogn

Kirkebladet

Nr. 73 September · Oktober · November 2015

✓Høstgudstjenester ✓ ✓Børnegudstjeneste, ✓ Brunch og Trylleri ✓Film ✓ og Koncert med Marius Kristian Andersen ✓Samtale ✓ om søndagens evangelium ✓»På ✓ kant med klodens klima« ✓Salmemaraton ✓ ✓Ad ✓ Hoc Kor


HVOR HENVENDER MAN SIG? Gistrup Kirke Gistrup Kirkevej 1 · 9260 Gistrup tlf. 98 31 43 39 · Kirken er åben man.- lør. kl. 9-15 · www.gistrup-kirke.dk

Præster

Ejnar Grønlund Splinten 16 · 9260 Gistrup Tlf. 98 31 52 26 · ejgr@km.dk Træffes telefonisk og efter aftale. Ugentlig fridag, mandag Lene Riger-Kusk Nøvling Skolevej 10, Nøvling Tlf. 96 36 66 66 · LRKU@km.dk Træffes bedst tirs.-fre. kl. 12.00-13.00 og ellers gerne efter aftale Ugentlig fridag, mandag Mette Nøhr Shaw (kbf.) Gunderupvej 1, Gunderup 9260 Gistrup · mns@km.dk Tlf. 98 33 30 15 - fax 98 33 31 45 Træffes telefonisk og efter aftale. Ugentlig fridag, fredag

Sognemedhjælper

Kathrine Kofod tlf. 98 31 40 07 / 40 31 05 44 smh@gistrup-kirke.dk Ugentlig fridag, fredag

Kirkekontor

Kordegn Helle Lo Sørensen tlf. 98 33 35 52 · hels@km.dk Kirkekontoret, Gunderupvej 1, Gunderup: man.- fre. kl. 9.30-13.00 tors. desuden kl.15.30-18.00 Gistrup Kirke: ons. kl. 8.00-9.00

Kirketjener

Irene Madsen tlf. 98 31 43 39 · ugentlig fridag, mandag kirketjener@gistrup-kirke.dk

Graver

Gunnar Thrane tlf. 40 11 05 14 · graver@gistrup-kirke.dk

Organist og korleder

Elisabeth Bech-Egstrup tlf. 26 24 97 06 ·elisabech@gmail.com Ugentlig fridag, mandag.

Menighedsrådsformand

Jørgen Biegel Gistrupparken 12, tlf. 98 31 45 57 jbi@tekkva.dk

KIRKELIGE HANDLINGER, DÅB, VIELSE, BEGRAVELSE/BISÆTTELSE Henvendelse til kirkekontoret tlf. 98 33 35 52. KIRKEBIL GISTRUP Gistrup Kirke har en aftale med taxa om kirkebil. Er man ældre eller gangbesværet, kan man benytte kirkebil til gudstjenester, sognearrangementer og koncerter i kirken. Man ringer selv til taxa, tlf. 98 10 10 10 og bestiller. (Sig, det er kirkebil til Gistrup Kirke). Til gudstjenester bestilles dagen før, til andre arrangementer bestil­ler man, når man vil afsted. BESØG AF PRÆSTEN Ønsker man præstens besøg hjemme, eller er man som pårørende, nabo eller ven bekendt med, at en person - f.eks. i forbindelse med hospitalsindlæggelse - ønsker præstens besøg, er man altid velkommen til at kontakte en af sognets præster. MENIGHEDSRÅDSMØDER Tirsdag den 1. september, 22. september, 27. oktober, 24. november. Alle møder begynder kl. 19.00 KIRKEBLADET Redaktionsudvalg: Henny Nørgaard, Jytte Nordklitgaard, Heidi Steensen, Kathrine Kofod (ansvarshav.red.)

www.facebook.com/gistrupkirke

NÆSTE DEADLINE Torsdag den 8. oktober 2015 til smh@gistrup-kirke.dk

TAG ET KIG PÅ DEN NYE HJEMMESIDE! I forsommeren blev den nye hjemmeside endelig til virkelighed. Det betyder, at der nu er en fælles hjemmeside for Gistrup, Gunderup og Nøvling sogne. Her kan du læse om de tre kirker og finde ud af, hvad der foregår. Så tag et kig på www. gistrup-kirke.dk og sig endelig, hvis der er noget, du synes, der mangler på hjemmesiden.

Kirkeværge for kirke og kirkegård Finn K. Madsen, tlf. 98 31 40 55

FIND OS PÅ FACEBOOK

2

INDSAMLINGER I GISTRUP KIRKE 6., 20. og 27. september Menighedsplejen i Gunderup-Nøvling-Gistrup 13. september (høstgudstj.) Danmission, Kirkens Korshær og Folkekirkens Nødhjælp 4. 11. og 18. oktober Mission Afrika 25. oktober (familiegudstj.) Fremtidsbarn (Danmission) 1. til 22. november: Danske Sømands- og Udlandskirker Adventstiden: KFUK´s sociale arbejde


PRÆSTEN SKRIVER

AF METTE NØHR SHAW

SOM MAN HØSTER, SÅR MAN I den kommende tid fejrer vi høst i kirken. Vores høstgudstjeneste skal minde os om, at der findes andre rytmer i livet end den arbejdsrytme, der skal drive os frem til næste sommer gennem det kommende mørke halvår. Høstgudstjenesten er forkyndelse af, at livet er andet og mere end det, vi selv kan få fra hænderne. Når vi står her side om side i begyndelsen af en ny sæson med en småtrist fornemmelse af at stå tomhændede tilbage, fordi den ro og de kræfter, vi har høstet i sommer, er forsvundet alt for hurtigt, ja, så kalder klokkerne til kirke for at holde os fast på noget andet end vore egne gøremål og vort eget overskud. Og det er også dét, alle de her ting, som vi har høstet i lade og lo – alt det, som ikke er vores egen fortjeneste, alle de gode gaver, som kommer oven ned, – det er også dét, der skal holde os fast på, at der er andet at leve af end vore egne gøremål.

det moderne menneske. Hvad er det så at elske sin næste? Det er, når ens mor gifter sig med en ny mand, den næste i rækken, sagde en konfirmand engang… Gud og næsten reduceret til henholdsvis mit eget uudgrundelige indre og den næste kæreste i rækken. Så meget for det dobbelte kærlighedsbud, som bærer alle ting… Men det kristne kærlighedsbud står ikke alene. Flagrer ikke i vinden – op til hver ny generation at fortolke efter bedste evne. Der følger en præcisering i evangeliet, som vi alle sammen har brug for at høre, inden vi selv begynder at udlægge og fortolke og forstå og afgrænse. Kristus knytter kærlighedsbuddet sammen med sig selv og siger:

Her står vi så med vores egne liv, vore egne gøremål, vores eget stress og jag og vores egen frustrerede følelse af at stå tomhændede og bagudsejlede tilbage. Tilsyneladende uden noget medmenneske at dele det med. Buddet om at Men vores medmenneske står såmænd ligesådan ved siden af. Sølle mennesker med hver vores ansvar for hver vores liv. Og ingen af os ved rigtigt, hvad vi skal…

Jeg er kommet for at være hos jer, træde i stedet for jer på ufremkommelige veje og for at gå i forvejen, når jeres egne skridt bliver tunge og jeres hænder synes tomme. Jeg er kommet, for at I kan lægge det hele i min hånd og slippe for at være guder i jeres egne og hinandens liv.

elske Gud og buddet om næste­ kærlighed – de to bud, som er lige store og lige vigtige, og som tilsammen bærer alle ting

På et tidspunkt sagde Kristus: »Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind… Og du skal elske din næste som dig selv«. Det er det, der kaldes for det dobbelte kærlighedsbud. Buddet om at elske Gud og buddet om næstekærlighed – de to bud, som er lige store og lige vigtige, og som tilsammen bærer alle ting.

Det er ikke et oplæg til forhandling. For Kristus er den, han er, uanset hvad mennesker måtte holde for muligt og antageligt. Kravet om, at du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind, og at du skal elske din næste som dig selv, er ikke et ukærligt krav, som vi skal bukke under for.

Han, som stiller det, og som kan stille det, giver selv det til, vi mangler. Med andre ord: hvis det lyder ubehageligt, dette »du SKAL«, så hør det sådan her: Du er ikke alene. Du hænger ikke frit svævende i universet. Du er bundet til Kristus, bundet til din næste, med kærlighedens bånd. Det betyder, at du ikke er ligegyldig.

Problemet med dét forjættede, dobbelte kærlighedsbud, når det står alene, er bare på den ene side, at det kan vi alle sammen blive enige om, vi kan såmænd næsten sige os det selv – og på den anden side, at der alligevel ikke rigtig er nogen, der ved, hvad det betyder. Hvad er det at elske Gud? – det er at søge efter det evige inden i sig selv, siger

HØSTGUDSTJENESTER

Søndag den 13. september kl. 10.30 i Gistrup Søndag den 20. september kl. 10.30 i Nøvling Søndag den 27. september kl. 10.30 i Gunderup Vel mødt!

3


NYT FRA MENIGHEDEN KIRKE, KLOKKER OG KÆRLIGHED En gang om året bliver kirken og kirkegården gennemgået ved et syn for at udpege forhold, som trænger til istandsættelse eller fornyelse. Kirkeværgen har det løbende tilsyn med kirken og noterer observationer fra synet, hvor også nogle fra personale og menighedsråd deltager. Kirkeværgen er en grundig mand. I årets syn tog han os med op i tårnet for at inspicere det. Der er flere plateauer, inden man når helt op. Øverst er klokkerne ophængt. Den ene bærer teksten »Gud er kærlighed«. Det er noget af et udsagn at

have hængende på byens højeste sted, synes jeg. Den anden klokke er fra 1976. På den står skrevet, at den er skænket af menigheden til Gistrup Kirke. Mon byens borgere i dag ved, der står sådan? Sandsynligvis ikke. Jeg huskede det ikke.  Mon de tror det med, at Gud er kærlighed? Jesus gør udsagnet personligt ved at sige: »Bliv i min kærlighed!«  Uanset svar står det der alligevel. Jeg synes, det er et godt ord at have svævende over hovedet på os Gistrup-borgere. Også ordet om  at borgere, menigheden,  støttede kirken dengang. Det gør mange stadig. Det er enkelt, tror jeg, at blive i Jesu kærlighed: Blot ved at bede ham om det.  Jørgen Biegel 

KIRKEGÅRDEN – EN LILLE GRØN OASE MIDT I BYEN Tirsdag den 9. juni var der kirkegårdsvandring på Gistrup Kirkegård. I sognesalen fortalte landskabsarkitekt Søren Bøgeskov om, hvordan man i Gistrup havde forandret en mark til en kirkegård. Kirkegården blev opført i tæt samarbejde mellem Søren Bøgeskov og anlægsgartner Teddy Jørgensen i 1993. Søren Bøgeskov fortalte om de forskellige former for gravpladser. Han understregede vigtigheden af samspil-

let mellem arkitekt og gartner for det bedste resultat, så det opleves som en smuk kirkegård og en lille grøn oase midt i byen. Til sidste var der i det gode vejr en rundvisning på kirkegården. En hyggelig aften med stor tilslutning

HENT EN FOLDER I KIRKEN! I kirken kan du få en oversigt over, hvad der sker i kirken det næste års tid. Du kan finde en folder for »Arrangementer i Gistrup Kirke« og en folder for »Børn og familier i Gistrup Kirke«. Så har du mulighed for allerede nu at få sat X i kalenderen ved de arrangementer du bare ikke må gå glip af! Vi ses i kirken.

4

MINIKONFIRMANDER Hvert år har vi et enestående tilbud til alle børn, der går i 3. klasse på Gistrup skole, nemlig at de kan blive minikonfirmander her i kirken. Dvs. at de én gang om ugen i en periode kommer hen i kirken efter skoletid, hvor de lærer kirken bedre at kende gennem leg, sang, fortælling, aktiviteter, kreativitet, hygge og fællesskab. Vi forventer, at minikonfirmandundervisningen i det kommende skoleår vil starte efter efterårsferien. Der vil komme nærmere info på hjemmesiden og til 3. klasserne.

KONFIRMATIONS­ FORBEREDELSE 2015-16

Der er velkomstgudstjeneste i Gistrup Kirke søndag den 30. august 10.30. Bagefter er der kirkekaffe med lidt at spise og der vil være orientering ved præsterne. Orientering og indbydelsesmateriale er udsendt gennem Gistrup Skole i august og lagt ud på kirkens hjemmeside. Elever fra sognet, som går på andre skoler kan også blive konfirmeret i Gistrup Kirke. Konfirmationer 2016 • Gistrup Kirke den 30. april (elever fra 7a og 7b) og den 1. maj (elever fra 7c) • Gunderup Kirke den 1. maj • Sdr. Tranders Kirke den 30. april


GISTRUP KIRKE FOR BØRN OG UNGE

WWW.GISTRUP-KIRKE.DK

BONGO JUNIOR-HYGGE For børn 3.-6. kl. Kontakt sognemedhjælper Kathrine Kofod, tlf. 40 31 05 44. Mere info på hjemmesiden.

LEGESTUE Mødes som regel to mandage hver måned. Tilmelding er ikke nødvendig. Tjek hjemmesiden for datoer og flere oplysninger.

Bongo foregår inde i kirkerummet. Vi synger salmer og sange med fagter og bevægelse, lytter til musik og inddrager alle sanser. Bongo er en enestående mulighed for en rigtig dejlig hyggestund i kirken sammen med dit barn eller barnebarn. Opstartsdatoer: Bongo 1 for 1 til 3-årige: • 18. august i Gistrup Kirke • 19. januar 2016 i Gistrup Kirke Bongo 2 for 3 til 5-årige: • 20. oktober i Nøvling Kirke • 29. marts 2016 i Gunderup Kirke Alle hold kører tirsdage kl. 16.30-17.15. Hvert hold kører 6 gange. Tilmelding til sognemedhjælper Kathrine Kofod på tlf. 4031 0544, e-mail: smh@gistrup-kirke.dk

BABYSALMESANG Giv dit barn den bedste start på livet ved at gå til Babysalmesang i kirken. Opstartsdatoer: • Torsdag den 20. august kl. 10.30 i Nøvling Kirke • Onsdag den 21. oktober kl. 10.30 i Gistrup Kirke Tilmelding til organist Gitte Rolighed, tlf. 2238 0486 e-mail: gitterolighed@icloud.com

SPAGHETTI, TRYLLERI OG GUDSTJENESTER FOR BØRN

Torsdag den 10. september Kl. 9.30 f or dagpleje og vuggestuebørn Kl. 10.30 for børnehavebørn Andre børn i aldersgruppen, samt voksne er også velkomne. En del af Danmarks Radios landsdækkende sangdag for børn.

Spaghettigudstjenester og andre børnegudstjenester i børnehøjde (0-9 år). Gudstjeneste varer en halv times tid, er enkel og med leg og bevægelse, samt en god historie. Efter gudstjenesterne spiser vi sammen spaghetti eller andet. Bemærk, at ugedagene er forskellige. Onsdag den 2. september kl. 17.00: Spaghettigudstjeneste. »Den barmhjertige samaritaner«. Lørdag den 3. oktober kl. 9.30: Børnegudstjeneste – brunch og trylleri. En hyggelig formiddag med børnegudstjeneste, børnebrunch og trylle­show. Tirsdag den 24. november kl. 17.00: Spaghettigudstjeneste. »Manden og konen, der bad Gud til middag«. Menuen denne gang: Risengrød!

GUDSTJENESTER FOR HELE FAMILIEN

Søndag den 13. september kl. 10.30: Høstgudstjeneste (se side 6) Søndag den 25. oktober kl. 10.30: Familiegudstjeneste (BUSK) En gudstjeneste, hvor børn og unge medvirker. BUSK står for Børn-UngeSogn-Kirke.

5


HUSK »Herreværels et« flg. mandage 14/9 (udflugt kl. 8.30?) 5/10 og 2/11 (kl. 10.30-13.0 0) Husk madpak ke!

DET SKER... SOGNEEFTERMIDDAGE

Tirsdag den 1. september: Udflugt til Lundbysamlingen i Lundby. Afgang fra Gistrup Kirke kl. 13.45. 40 kr. inkl. entre og kaffe. Tirsdag den 13. oktober kl. 14.00 »Et omskifteligt liv og parabler på vendelbomål« v. Kjeld Jensen, tidl. borgmester i Støvring . Tirsdag den 10. november kl. 14.00 »Fortvivlelse og tro – Markusevangeliet genfortalt« v. læge Knud Jacobsen, Ulfborg. Glæd dig til en meget spændende og anderledes eftermiddag med en fortælling, du ikke har hørt fortalt sådan før. Tirsdag den 8. december kl. 14.00 »En tur med Hadsund-Peter. En togtur fra Aalborg til Hadsund med stop ved mange stationer«, fortalt af Søren Chr. Jensen, Kongerslev.

SALMEMARATON Salmemaraton i Aalborg Østre Provsti går nu ind i den sidste sæson. Vi synger salmer fra salmebogen. Flg. dage kl. 19.00-21.15. • Tirsdag den 8. september: Mou Kirke • Torsdag den 24. september: Nøvling Kirke. Med organist Gitte Rolighed, kirkesanger Lina Vinding HolmMortensen, sognepræst Lene Riger-Kusk • Tirsdag den 6. oktober: Skalborg Kirke •T  orsdag den 22. oktober: Gunderup Kirke. Med organist Elisabeth Bech-Egstrup, kirkesanger Lina Holm Mortensen og sognepræst Mette Nøhr Shaw. Ragnhild Thorbjørnsen, violin og Ad hoc koret og Gistrup kirkes Ungdomskor. • Onsdag den 4. november: Lillevorde Kirke • Tirsdag den 17. november: Romdrup Kirke, • Tirsdag den 1. december: Rørdal Kirke www.salmemaraton.dk

AD HOC KOR Kor for voksne i Gistrup, Gunderup og Nøvling sogne. Kan du lide at synge. I ad hoc koret synger vi sammen i en rar, afslappet men også arbejdsom atmosfære. Der er kaffe i pausen. Vi medvirker traditionelt til et par kirkelige arrangementer som koncerter, gudstjenester el. lign i forløbet. Koret ledes af organist Elisabeth Bech-Egstrup. Første gang: Torsdag den 10. september kl 19.15-21.30 Tilmelding til kirkekontoret, tlf. 98 33 35 52 / hels@km.dk

HØSTGUDSTJENESTE

Søndag den 13. september 10.30 Børn og unge medvirker i indtog med høstens afgrøder. Medbring gerne selv noget af årets høst, i form af f.eks. æbler, blommer, kål, marmelade, saft, brød el. andet. Efter gudstjenesten er der frokost og auktion/salg af de indkomne afgrøder. Maleriudstilling præsenteres. Der er børnekirke under prædikenen.

SAMTALE OM SØNDAGENS EVANGELIUM

HØSTGUDSTJENESTE FOR ÆLDRE

Gennemgang af den følgende søndags evangelium flg. tirsdage kl. 19.00-20.15 8. september: Matt 6,24-34. Om bekymringer 6. oktober: Mark 2,1-12. Den lamme i Kapernaum 3. november: Matt 22,15-22. Skat til kejseren? Det er også muligt at komme med forslag til salmer, spørgsmål, skæve vinkler osv. Alle er velkomne. Ejnar Grønlund

Tirsdag den 15. september kl. 11.00 er er der ældregudstjeneste i Gistrup Kirke. Der kører liftbus fra Beltoften kl. 10.00 og fra Skovbrynet kl. 10.15. Efter gudstjenesten er der kirkefrokost i sognesalen. Liftbussen kører retur til cirka 13.30. Alle er velkomne til gudstjenesten.

MALERIUDSTILLING I SOGNESALEN

FRIVILLIGE I GUDSTJENESTEN

med kunstneren Tove Wendt Bruus under overskriften Naturen året rundt. Efter høstgudstjenesten den 13. sept. præsenteres udstillingen af kunstneren.

Frivillige medvirker ved gudstjenesterne i Gistrup Kirke flg. søndage: 13. september; 11. oktober og 8. november.

6


WWW.GISTRUP-KIRKE.DK

KLIMAPILGRIMSVANDRING

»PÅ KANT MED KLODENS KLIMA«

Vi må ændre syn på naturen… v. Ole Jensen Sognemøde tirsdag den 20. oktober kl. 19.30 i Gistrup Kirke Naturen er såret af overudnyttelse. Klimakrisen viser det med al tydelighed. Årsagen er vort natursyn: Vi går ud fra, at naturen er til for vores skyld alene, og at vi har lov at gøre med den, hvad vi kan komme af sted med. Baggrunden er bibelsk. Med skabelsestanken afhelliges naturen, så mennesket kan udforske den og tage den i brug. Men kun under respekt for dens vælde, skønhed og værdighed som »Guds fingres værk«. Dette sidste går tabt i løbet af Europas historie. Natur reduceres til ressourcer. Natursynet brutaliseres. Indtil for nylig gjorde det ikke så meget, fordi naturen var så overmægtig i forhold til mennesket. Nu er dette ændret – vi kan forstyrre elementerne uopretteligt. Natursynet er blevet en katastrofe og må ændres. Vi må genopdage agtelsen for skaberværket og finde balancen mellem at bruge og værne. Aftenen arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet. ............ Ole Jensen, dr.theol. Har været professor, højskoleforstander, domprovst og rektor for Præsternes Efteruddannelse.

Søndag den 20.september fra Gistrup Kirke kl. 10.30 Klimapilgrimsvandringer finder sted i august og september måned i hele landet. Sammen med naturvejleder Tommy Jensen vil vi sætte fokus på klimaet, skoven og skaberværkets mangfoldighed og baggrunden for klimapilgrimsvandringerne. Gudstjeneste kl.10.30 i kirken, derefter begynder vandringen. Varighed: ca.2-3 timer, husk frokostpakken og vand fra hanen. Pilgrimsleder Lone Christensen e-mail: havehus@mail.dk, Mobil: 20 40 66 17

STAND-UP VED JAKOB SVENDSEN

Sogneaften onsdag den 23. september kl. 19.30 i Gunderup konfirmandstue Er du kristen i krise? Så kan du få oplevelse denne aften. Jakob er stand-up komiker, cand. scient., gift, far, vinder af Danish Open i stand-up. Aftenen er især tænkt til de unge, men alle er velkomne. Med udgangspunkt i den hverdag, vi alle er sat i, griber han fat i situationer og detaljer på et fundament af selvironi. Velkommen til en aften med energi, humor og komik.

FILM: »TANGENTSPILLEREN« OG KONCERT MED KRISTIAN MARIUS ANDERSEN

Onsdag den 11. november kl 19.00 - Filmaften. Vi ser den anmelderroste dokumentarfilm »Tangentspilleren«. Et musikalsk portræt af organist Kristian Marius Andersen og hans talentudvikling trods hans sygdom (Aspergers). Oplæg og samtale ved organist Mads Bille, Herning. Kaffe kan købes. Fri entré.

HVAD VIL VI MED VORES KIRKE?

Menighedsmøde tirsdag den 29. september kl. 19.30 Velkommen til en aften, hvor vi stiller skarpt på, hvad vi vil med vores kirke – og hvad du vil med din kirke! Der berettes om menighedsrådets arbejde. Siden sidste menighedsmøde har Gistrup Kirke udarbejdet en mission (vision), som kan læses på hjemmesiden. Vi vil lytte til de fremmødtes idéer og kommentarer. Vi håber, at menighedens medlemmer er bredt repræsenteret ved mødet, unge som ældre. Derfor: Kom, vær med. Din stemme betyder noget. Det er her, du kan få indflydelse. Alle har mulighed for at bidrage med kommentarer, idéer osv.

Torsdag den 19. november kl. 19.30 - Koncert Koncert med Kristian Marius Andersen, på kirkens orgel, samt på kirkens nyindkøbte Zauter-klaver. Klassisk orgellitteratur samt improvisation. Ca. 50-60 min. varighed. Fri entré.

77


Kirkekaffe efter hver gudstjeneste i Gistrup

GUDSTJENESTER DATO

KIRKEÅRET

GISTRUP

GUNDERUP

NØVLING

13. s.e.trin.

10.30 M  NS, LRK og EG

  9.00 MNS

14.00 LRK Festuge Friluftsgudstj.

AUGUST 30. aug.

DATO kl. 10.30

SEPTEMBER

1/9 MNS 15/9 Kl. 11.00 i Gistrup Kirke 29/9 EG

  2. sept.

Onsdag

17.00 EG Spaghettigudstj.

  6. sept.

14. s.e.trin.

  9.00 MNS

10.30 LRK

10.30 MNS

13. sept.

15. s.e.trin.

10.30 EG høst

10.30 MNS

  9.00 MNS

15. sept.

tirsdag

11.00 Høstgudstj Liftbus fra plejehjem m.m.

20. sept.

16. s.e.trin.

10.30 EG

  9.00 EG

10.30 LRK høst

27. sept.

17. s.e.trin.

  9.00 LRK

10.30 MNS høst

10.30 LRK

Lørdag

9.30 EG Børnegudstjeneste m. brunch og trylleri

OKTOBER   3. okt.

SKOVBRYNET

13/10 LRK altergang 27/10 MNS 10/11 EG altergang 24/11 LRK

BELTOFTEN

  4. okt.

18. s.e.trin.

10.30 MNS

10.30 EG

  9.00 EG

11. okt.

19. s.e.trin.

10.30 EG

  9.00 LRK

10.30 LRK

18. okt.

20. s.e.trin

  9.00 MNS

10.30 MNS

10.30 LRK

25. okt.

21. s.e. trin

10.30 EG familie

10.30 MNS

  9.00 MNS

DATO kl. 10.00 15/9 Kl. 11.00 i Gistrup Kirke 7/10 MNS 4/11 EG

NOVEMBER Alle Helgen

10.30 EG

16.30 EG

10.30 LRK

  8. nov.

23. s.e. trin

16.30 EG

10.30 MNS

10.30 EG

15. nov.

24. s.e. trin

10.30 LRK

10.30 EG

16.30 LRK

22. nov.

S. søn. i kirkeåret

16.30 MNS

10.30 LRK

10.30 MNS

24. nov.

Tirsdag

17.00 EG Spaghettigudstj.

29. nov.

1. s i adv.

10.30 MNS

16.30 MNS

10.30 LRK

  6. dec.

2. s i adv.

16.30 EG

10.30 MNS

10.30 EG

13. dec

3. s i adv.

10.30 EG familie

10.30 LRK

16.30 LRK 9 læsninger

MNS: Mette Nøhr Shaw LRK: Lene Riger-Kusk EG: Ejnar Grønlund

TEAM LYNDERUP 97 17 34 08

  1. nov.

DECEMBER

GISTRUP   1/9 kl. 13.45 Udflugt   2/9 kl. 17.00 Spaghettigudstj.   8/9 kl. 19.00 Søndagens tekst 10/9 kl. 19.15 Ad Hoc Kor 13/9 kl. 10.30 Høstgudstjeneste 14/9 kl. 8.30 Herrevær. Udflugt 15/9 kl. 11.00 Høstgudstjeneste for ældre 29/9 kl. 19.30 Menighedsmøde   3/10 kl.   9.30 Børnegudstj. m. brunch og trylleri   5/10 kl. 10.30 Herreværelset

  6/10 kl. 19.00 13/10 kl. 14.00 20/10 kl. 19.30 21/10 kl. 10.30   2/11 kl. 10.30   3/11 kl. 19.00 10/11 kl. 14.00 11/11 kl. 19.00 19/11 kl. 19.30 24/11 kl. 17.00

Søndagens tekst Sogneeftermiddag Sognemøde Babysalmesang opstart Herreværelset Søndagens tekst Sogneeftermiddag Filmaften Koncert Spaghettigudstj.

GUNDERUP

NØVLING

23/9 kl. 19.30 Sogneaften: Stand-up komiker Jacob Svendsen 22/10 kl. 19.00 Salmemaraton 18/11 kl. 19.30 Sogneaften: Karen Blixen og kristendom v David Bugge

  3/9 kl. 19.30 Elvis-koncert i kirken   8/9 kl. 14.00 Pigekammeret. Udflugt 24/9 kl. 19.00 Salmemaraton 30/9 kl. 19.00 Sangaften i Toften   6/10 kl. 14.00 Pigekammeret. 28/10 kl. 19.00 Sangaften i Toften   3/11 kl. 14.00 Pigekammeret 12/11 kl. 19.00 Sogneaften m. Jørgen Pyndt 25/11 kl. 19.00 Sangaften i Toften   1/12 kl. 13.00 Pigekammeret

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Gistrup kirkeblad - Nr. 73 - 2015  

Gistrup kirkeblad - Nr. 73 - 2015  

Profile for videbaek