__MAIN_TEXT__

Page 1

Gistrup Sogn

Kirkebladet

Nr. 74 December 2015 · Januar · Februar 2016

✓Adventshygge ✓ ✓Salmemarathon ✓ ✓Integration ✓ i Folkekirken ✓Fastelavnsgudstjeneste ✓ ✓Askeonsdag ✓ ✓Den ✓ største julegave ✓Julekoncerter ✓


HVOR HENVENDER MAN SIG? Gistrup Kirke Gistrup Kirkevej 1 · 9260 Gistrup tlf. 98 31 43 39 · Kirken er åben man.- lør. kl. 9-15 · www.gistrup-kirke.dk

Præster

KIRKELIGE HANDLINGER, DÅB, VIELSE, BEGRAVELSE/BISÆTTELSE Henvendelse til kirkekontoret tlf. 98 33 35 52.

Ejnar Grønlund Splinten 16 · 9260 Gistrup Tlf. 98 31 52 26 · ejgr@km.dk Træffes telefonisk og efter aftale. Ugentlig fridag, mandag Lene Riger-Kusk Nøvling Skolevej 10, Nøvling Tlf. 96 36 66 66 · LRKU@km.dk Træffes bedst tirs.-fre. kl. 12.00-13.00 og ellers gerne efter aftale Ugentlig fridag, mandag Mette Nøhr Shaw (kbf.) Gunderupvej 1, Gunderup 9260 Gistrup · mns@km.dk Tlf. 98 33 30 15 - fax 98 33 31 45 Træffes telefonisk og efter aftale. Ugentlig fridag, fredag

KIRKEBIL GISTRUP Gistrup Kirke har en aftale med taxa om kirkebil. Er man ældre eller gangbesværet, kan man benytte kirkebil til gudstjenester, sognearrangementer og koncerter i kirken. Man ringer selv til taxa, tlf. 98 10 10 10 og bestiller. (Sig, det er kirkebil til Gistrup Kirke). Til gudstjenester bestilles dagen før, til andre arrangementer bestil­ler man, når man vil afsted.

tlf. 98 31 40 07 / 40 31 05 44 smh@gistrup-kirke.dk Ugentlig fridag, fredag

KIRKEBLADET Redaktionsudvalg: Henny Nørgaard, Jytte Nordklitgaard, Heidi Steensen, Kathrine Kofod (ansvarshav.red.)

Sognemedhjælper

Kirkekontor

Kordegn Helle Lo Sørensen tlf. 98 33 35 52 · hels@km.dk Kirkekontoret, Gunderupvej 1, Gunderup: man.- fre. kl. 9.30-13.00 tors. desuden kl.15.30-18.00 Gistrup Kirke: ons. kl. 8.00-9.00

Kirketjener

Irene Madsen tlf. 98 31 43 39 · ugentlig fridag, mandag kirketjener@gistrup-kirke.dk

Graver

Gunnar Thrane tlf. 40 11 05 14 · graver@gistrup-kirke.dk

BESØG AF PRÆSTEN Ønsker man præstens besøg hjemme, eller er man som pårørende, nabo eller ven bekendt med, at en person - f.eks. i forbindelse med hospitalsindlæggelse - ønsker præstens besøg, er man altid velkommen til at kontakte en af sognets præster. MENIGHEDSRÅDSMØDER 24. november 2015, 26. januar 2016, 1. marts 2016. Alle møder begynder kl. 19.00

NY KUNST Fra midt i november kan du se en ny kunstudstilling i kirken. Det er billedkunstner Finn Jacobsen, der udstiller sine malerier i kirkens sognesal frem til den 24. januar.

Menighedsrådsformand

Udstillingen er åben i hverdagene kl. 9.00-14.30 og i forbindelse med gudstjenester og arrangementer.

Jørgen Biegel Gistrupparken 12, tlf. 98 31 45 57 jbi@tekkva.dk

www.facebook.com/gistrupkirke

NÆSTE DEADLINE Torsdag den 8. januar 2016 til smh@gistrup-kirke.dk

Organist og korleder

Elisabeth Bech-Egstrup tlf. 26 24 97 06 ·elisabech@gmail.com Ugentlig fridag, mandag.

FIND OS PÅ FACEBOOK

Kirkeværge for kirke og kirkegård Finn K. Madsen, tlf. 98 31 40 55

2

INDSAMLINGER I GISTRUP KIRKE Adventstiden: KFUK’s sociale arbejde Julen: Kirkens Korshær i Aalborg 1.-17. januar: Det Danske Bibelselskab 24. januar-7 februar: Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler 14. februar -13. marts: Folkekirkens Nødhjælp Familiegudstjenester: Fremtidsbørn


PRÆSTEN SKRIVER

AF EJNAR GRØNLUND

DU ER SELV DEN STØRSTE JULEGAVE Jeg talte for nogle år siden, lige før jul med én, der var al- Og Gud sagde videre: »Jeg forstår deres bønner. Og, når vorligt syg. Bagefter skulle jeg ud og købe julegaver. Og tiden er inde, må du give hvad du har i dig med mit skabeden syge sagde inden jeg gik: »Husk nu, rord, helbrede syge, tilgive syndere, tale til du er selv den største julegave!« En levende hilsen deres hjerter. Du bringer glæde og befrielse. Han lærte mig noget, jeg aldrig glemmer. fra Himlen Vi kan gå så meget op i gaver, vi køber. Du vil også skuffe dem. Eller overraske Men du er selv den største gave. Du er en dem. Det største er ikke at give dem det, gave for andre. De vigtigste pakker ligger ikke under træet! de ønsker sig. Husk, min søn, du er er selv den største juVi er hinandens vigtigste gaver. legave! Den største gave er, at du giver dem dig selv. Du giver dem fællesskab og barmhjertighed, fred og glæde, Jesus - vor største julegave evighed. Du er summen af alle deres ægte og dybe drømJulen handler om én, der gav sig selv... En, der helt igenme. Også selvom du møder modstand, kors og død. Du er nem var en gave. Jesus er en gave, der rækker hen over en levende hilsen fra Himlen: Den største julegave!« slægter og tider. Han er vor julegave Jeg forestiller mig, at da Gud sendte sin søn til verden, sagvor glæde, lyst og liv, de Gud til ham: »Min kære søn. Når du nu kommer ned på i ham vi og vil have jorden for at vandre imellem mennesker, vil du opdage, at vor jule-tidsfordriv. mennesker har så mange ønsker og drømme. De ønsker sig en masse gaver af din hånd.« Brorson. Salmebogens nr. 93 v 1

KLÆDT PÅ TIL LIVET - OM DÅBEN Kære forældre!

iklædes himlens festdragt. Vi er så at sige allerede blevet det, vi skal være engang. Og himlens fest er ikke bare engang. Den får vi del i allerede nu.

Som forældre har man til opgave at klæde barnet på til livet. I dag er jeres barn klædt i den hvide dåbskjole, som mange dåbsbørn er det. Den hvide farve er et billede på fest og renhed. Kjolen er et billede på, hvad Gud iklæder os ved dåben.

Klædt i kærlighed, i tro og håb

I den tidlige kirke var det skik, at man fik en hvid kjortel på, lige når man var døbt. Som et symbol på, at man i dåben

Selvom dåbsdragten er syet af mennesker, peger den på noget, som vi i dåben får foræret af Gud. I det nye testamente siges det, at det at være et døbt menneske er at være iklædt Kristus. (Gal 3,27). En andet sted står der, at vi skal iføre os kærligheden (Kol 3,14). Er vi iklædt Kristus, er vi klædt i kærlighed, i tro og håb, klædt i tilgivelsen. Som døbte er vi klædt på med fortællingerne om Jesus, om julenat, påskemorgen og pinsedag. Uanset hvor forskellige vi ellers kan være, har vi som døbte det til fælles at være iklædt Kristus. Med ham er vi klædt på til livet her i tiden og i evighed. En ren foræring og en kostbar gave.

3

Fra en dåbstale


NYT FRA MENIGHEDEN KRISTUS OG KUNSTNERE Gistrup Kirke havde i efteråret besøg af et hold på 51 kursister fra Folkeuniversitetet. De var der for at studere tæppet bag alteret, som er vævet af Berit Hjelholt.

Tæppet og kunstneren blev præsenteret af en kunsthistoriker. Berit Hjelholt anses for en af vore mest anerkendte vævekunstnere. Et andet af hendes værker ser vi jævnligt på TV under reportager fra Folketingssalen, for hun har vævet tæppet bag talerstolen. Jegsynes,jegkendertæppetrigtiggodt. Derfor blev det en særlig oplevelse at høre en fremmed, kunsthistorikeren, fortælle om noget velkendt - om vores tæppe. Tæppet viser den opstandne Jesus med åben favn, som ville han indbyde og tage imod alle og enhver. Der blev draget paralleller til Thorvaldsens Kristusstatue i Københavns Domkirke. Kunsthistorikeren fortalte, at efter tæppet var hængt op, men før kirkens indvielse (i 1986), tilføjede Berit Hjelholt naglemærkerne i Jesu hænder og fødder. Jeg tænker, den lille ændring af tæppet antyder en stor sag, en gave og det centrale i kristen tro, at Jesus døde for alle menneskers synder. Og at han med åbne arme indbyder enhver til at sige ja tak til gaven. Jørgen Biegel

HUSK SOGNE­ INDSAMLING den 13. marts 2016

4

SPAGHETTI­ GUDSTJENESTER Spaghettigudstjenester og andre børnegudstjenester i børnehøjde (0-9 år). Gudstjenesten varer en halv times tid, er enkel og med leg og bevægelse, samt en god historie. Efter gudstjenesterne spiser vi sammen spaghetti eller andet. Bemærk, at ugedagene er forskellige. Torsdag den 28. januar kl. 17.00: Kyndelmisse / Lysfest Tirsdag den 8. marts kl. 17.00: Den fortabte søn

FAMILIE­ GUDSTJENESTER En gudstjeneste for alle aldre, hvor der er tænkt særligt på børnene. Kom selv og tag dine børn eller børnebørn med. Søndag den 13. december kl. 10.30: Familiegudstjeneste. Søndag den 7. februar kl. 10.30: Fastelavns-familiegudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning og fastelavnsboller.


GISTRUP KIRKE FOR BØRN OG UNGE

WWW.GISTRUP-KIRKE.DK

LEGESTUE Legestuen mødes ca. hver anden mandag i kirken. Først er der sang, leg og bibelfortælling i det skønne kirkerum, hvorefter der er leg, hygge og madpakker i konfirmandstuen eller sognesalen. Tilmelding ikke nødvendig, men tjek hjemmesiden for datoer.

MINIKONFIRMANDER Minikonfirmand er et super spændende tilbud til alle 3. klasser på Gistrup Skole og en enestående mulighed for at børnene kan lære deres lokale kirke bedre at kende. Vi forventer at sende invitationer ud først i det nye år.

BONGO

Bongo foregår inde i kirkerummet. Vi synger salmer og kristne børnsange med fagter. vi bevæger os, lytter til musik og oplever kirkerummet med alle sanser. Med forskellige små redskaber som rasleæg, sæbebobler, tørklæder og lignende sætter vi gang i alle vore sanser, samtidig med at vi lærer kirken bedre at kende. Bongo er en enestående mulighed for en rigtig dejlig hyggestund i kirken sammen med dit barn eller barnebarn. Opstartsdatoer: Bongo 1, for 1 til 3-årige: 19. januar i Gistrup Kirke Bongo 2, for 3 til 5-årige: 29. marts i Gunderup Kirke Holdene kører tirsdage kl. 16.30-17.15. Hvert hold kører 6 gange. Tilmelding til Lene Riger-Kusk, tlf. 98 36 66 66, LRKU@km.dk

BABYSALMESANG Giv dit barn den bedste start på livet ved at gå til Babysalmesang i kirken. Opstartsdatoer: • Torsdag den 28. januar kl. 11.00 i Gunderup Kirke v. organist Elisabeth Bech • Onsdag den 6. april kl. 10.30 i Gistrup Kirke Tilmelding til Lene Riger-Kusk, tlf. 98 36 66 66, LRKU@km.dk

5

BØRNEJUL

Tirsdag den 15. december To oplevelsesrige gudstjenester for de mindste børn i Gistrup, hvor juleevangeliet præsenteres i børnehøjde. Der vil være sang, leg/bevægelse og fortælling. Kl. 9.30: For de mindste. Dagplejebørn, vuggestuebørn og andre 0-3 årige med forældre eller bedsteforældre. Kl. 10.30: For de lidt større. Børnehavebørn og andre 3-6årige med forældre eller bedsteforældre.


DET SKER... ADVENTSHYGGE

JULEKONCERT

Før gudstjenesten 2. søndag i advent den 6. december kl. 16.30 er der kirkekaffe fra kl. 15.30. Her vil vi snakke og hygge os med hjemmebagte småkager. Alle er velkomne.

Torsdag den 17. december kl. 19.00 i Gistrup Kirke Traditionen tro er den årlige julekoncert i Gistrup Kirke præget af jule- og vinterstemning. Gistrupkoret og Ad hoc-koret trakterer med traditionelle carols og julehits og ungdomskoret synger uddrag fra Benjamin Brittens »A ceremony of carols«. I år medvirker også Gistrup kulturskoles børnekor. Der bliver noget for enhver smag og alder. Ganske enkelt: Garanti for julestemning og nostalgi. Din nabo kommer sikkert - gør du? Fri entré.

KØB JULELYS I KIRKEN Du kan købe lys til julen i Gistrup Kirke. Lysene er fremstillet af ren stearin og i mange forskellige farver og størrelser. Særligt til julen kan man købe selvslukkende juletræslys, lys til dekorationer og lys i almindelige stager.

JULEKONCERT MED AALBORG POST ORKESTER

Der sælges også Hellig Tre Kongers Lys. »Det er gammel skik at tænde det på 13. dagen efter jul, altså Hellig Tre Kongers aften. Når lyset er brændt ned, er julen slut.«

Mandag den 7. december kl. 19.30 i Gistrup Kirke

Den traditionsrige julekoncert med Aalborg Postorkester gentages i år i Gistrup Kirke og markerer julemåneden med skøn messingmusik. Orkesteret er et Brass Band, der spiller forskellige genrer af musik.

Lysene sælges til fordel for Danmission.

Læs mere på www.aalborgpostorkester.dk. Gratis adgang.

NYTÅRSAFTEN Nytårsaften er der gudstjeneste i Nøvling Kirke. Sammen vil vi tage afsked med det gamle år, og ved midnat lader vi roen og eftertænksomheden sænke sig, mens vi lytter til kirkeklokkens 12 slag, der ringer det nye år ind. Når vi har sunget »Vær velkommen, Herrens år«, går vi ud i natten med et glas og en lille kage og ser det nye år blive skudt ind. Nøvling Kirke torsdag den 31. december kl. 23.30

6


HUSK »Herreværels et« flg. mandage 7/12: Vinsmag ning 4/1 og 1/2. (kl. 10.30-13.0 0) Husk madpak ke!

WWW.GISTRUP-KIRKE.DK

SOGNEEFTERMIDDAGE

Tirsdag den 8. december kl. 14.00: »En tur med Hadsund-Peter, togtur fra Aalborg til Hadsund« v. Søren Chr. Jensen, Kongerslev Tirsdag den 12. januar kl. 14.00: »Israel – i Jesu fodspor?« v. Mikael Ingmar Byrial Jensen, præst i Hasseris. Fortælling i ord og billeder. Tirsdag den 9. februar kl. 14.00: »Kirkevandring i Europa« v. Henny og Ejvind Nørgaard, Gistrup. Tag med på en tur til spændende kirker i Europa. Vi skal besøge Ammassalik kirke i Østgrønland, Christianskirken i Klaksvik på Færøerne, Ishavskatedralen i Tromsø, Frauenkirche i Dresden, Santa Luciakirken i Siracusa på Sicilien, til barnedåb på Korfu og flere andre kirker.

SALMEMARATON Onsdag den 20. januar kl. 19.00-21.15 Medvirkende: Organist Elisabeth Bech-Egstrup, Johanne Andersson, cello, Ragnhild Thorbjørnsen, violin, Ad hockoret, Gistrup Kirkes Kor, samt sognepræst Ejnar Grønlund Vi synger fra salmebogen nr. 506-523 (om Guds tilgivelse) samt 755 og 774. Salmemaraton i Aalborg Østre Provsti i december til februar. Hvor intet andet er nævnt, afholdes arrangementerne kl. 19.00 - 21.15. Tirsdag den 1. december: Rørdal Kirke Onsdag den 20. januar: Gistrup Kirke Onsdag den 3. februar: Nr. Tranders Kirke Tirsdag den 16. februar: Sejlflod Kirke Se resten af forårets program: www.salmemaraton.dk

SOGNEMØDER

Tirsdag den 16. februar kl. 19.30: »Integration i Folkekirken« v. Sarah Agwere, Brønderslev. Sarah Agwere, som er lærer fra Uganda, modtog i 2014 Tværkulturelt Centers aktivitetspris »Stjernestunder« for sin nøglerolle som igangsætter og inspirator i Brønderslev Kirkes store integrationsarbejde.

ASKEONSDAG - FYRAFTENSGUDSTJENESTE

Onsdag den 10. februar kl.17.00 i Gistrup Kirke Indledning til fastetiden. En gudstjeneste med tid og plads til eftertanke. I gudstjenesten indgår en ceremoni, hvor der tegnes askekors på panden som en påmindelse om menneskets begrænsning og behov for besindelse og omvendelse.

Onsdag den 9. marts kl. 19.30: »Jeg mødte Jesus« v. journalist Charlotte Rørth. Fælles sognemøde for Gunderup-Nøvling-Gistrup sogne.

7


Kirkekaffe efter hver gudstjeneste i Gistrup

GUDSTJENESTER KIRKEÅRET

GISTRUP

GUNDERUP

NØVLING

10.30 MNS

16.30 MNS

10.30 LRK

NOVEMBER 29. nov

DATO kl. 10.30

1. s i adv.

08/12 MNS

altergang

DECEMBER 6. dec.

SKOVBRYNET

2. s i adv.

16.30 EG Kirkekaffe kl. 15.30 se side 6

10.30 MNS

10.30 EG

24/12 EG 12/01 LRK

altergang

13. dec.

3. s i adv.

10.30 EG Familiegudstj.

10.30 LRK

16.30 LRK 9læsninger

20. dec.

4. s i adv.

10.30 EG

16.30 EG

10.30 MNS

24. dec

Juleaften

13.30 MNS 15.00 LRK 16.30 EG

15.00 MNS

13.30 LRK 15.00 EG

25. dec.

Juledag

10.30 LRK

10.30 MNS

16.30 LRK

26. dec.

2. juledag

16.30 EG

-

10.30 EG

27. dec.

Julesøndag

10.30 LRK

16.30 LRK

-

31. dec.

Nytårsaften

23.30 LRK

JANUAR 1. jan.

Nytårsdag

15.00 LRK

16.30 LRK

-

3. jan.

H3K

16.30 EG

-

10.30 EG

5. jan.

H3k aften

10. jan.

1. s. e. H3K

10.30 LRK

10.30 MNS

16.30 LRK

17. jan.

Sidste s. e. H3K

10.30 EG

16.30 EG

10.30 LRK

24. jan.

Septuagesima

16.30 LRK

10.30 LRK

10.30 EG

28. jan.

Torsdag

17.00 spaghetti

31. jan.

Sexagesima

10.30 MNS

10.30 EG

16.30 MNS

7. feb.

Fastelavn

10.30 EG Familiegudstj.

14.00 MNS

10.30 MNS

10. feb.

Askeonsdag

17.00 EG

14. feb.

1. s. i Fasten

16.30 MNS

10.30 MNS

10.30 LRK

21. feb.

2. s. i Fasten

10.30 LRK

10.30 MNS

16.30 MNS

28. feb.

3. s. i Fasten

10.30 EG

16.30 EG

10.30 LRK

6. mar.

Midfaste

9.00 EG

10.30 MNS

10.30 EG

8. mar.

Tirsdag

17.00 Spaghettigudstj.

13. mar.

Mariæ Bebudelse

10.30 LRK Sogneindsamling

10.30 MNS Sogneindsamling

9.00 LRK Sogneindsamling

26/01 MNS 09/02 EG altergang 23/2 LRK

BELTOFTEN DATO kl. 10.00 02/12 LRK 24/12 MNS 06/01 EG 03/02 LRK 02/03 MNS

19.00 MNS MNS: Mette Nøhr Shaw LRK: Lene Riger-Kusk EG: Ejnar Grønlund

FEBRUAR

MARTS

GISTRUP   6/12 kl. 15.30 Adventshygge før gudstjeneste   7/12 kl. 10.30 Herreværelset   7/12 kl. 19.30 Julekoncert med Post orkester   8/12 kl. 14.00 Sogneeftermiddag 15/12 kl.   9.30 Børnejul 17/12 kl. 19.00 Julekoncert   4/1 kl. 10.30 Herreværelset 12/1 kl. 14.00 Sogneeftermiddag

14/1 kl. 19.00 Ad Hoc kor 19/1 kl. 16.30 Bongo 1 opstart 20/1 kl. 19.00 Salmemarathon i Gistrup 28/1 kl. 17.00 Spaghetti-gudstj   1/2 kl. 10.30 Herreværelset   7/2 kl. 10.30 Fastelavnsgudstj.   9/2 kl. 14.00 Sogneeftermiddag 10/2 kl. 17.00 Askeonsdag 16/2 kl. 19.30 Sognemøde

GUNDERUP

NØVLING

10/12 kl. 19.00 Julekoncert med Frans Rasmussen   5/1 kl. 19.00 Helligtrekongersgudstj og foredrag med Birgitte Quist-Sørensen, generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp. 10/2 kl. 19.30 »Under poesiens vinger«

1/12 kl. 13.00 »Pigekammeret« Julefrokost 13/12 kl. 16.30 De ni læsninger 31/12 kl. 23.30 Gudstjeneste 27/1 kl. 19.00 Sangaften   2/2 kl. 19.00 Kyndelmisseaften 16/2 kl. 14.00 »Pigekammeret« 24/2 kl. 19.00 Sangaften

TEAM LYNDERUP 97 17 34 08

DATO

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Gistrup kirkeblad - Nr. 74 - 2015  

Gistrup kirkeblad

Gistrup kirkeblad - Nr. 74 - 2015  

Gistrup kirkeblad

Profile for videbaek