__MAIN_TEXT__

Page 1

Gistrup Sogn

Kirkebladet

Nr. 72 Juni · Juli · August 2015

✓ ✓Kirkegårdsvandring ✓Musikgudstjeneste ✓ ✓Udflugter ✓ ✓Sankt ✓ Hans ✓Konfirmationsforberedelse ✓ ✓Babysalmesang ✓ og Bongo


HVOR HENVENDER MAN SIG? Gistrup Kirke Gistrup Kirkevej 1 · 9260 Gistrup tlf. 98 31 43 39 · Kirken er åben man.- lør. kl. 9-15 · www.gistrup-kirke.dk

Præster

Ejnar Grønlund Splinten 16 · 9260 Gistrup Tlf. 98 31 52 26 · ejgr@km.dk Træffes telefonisk og efter aftale. Ugentlig fridag, mandag Lene Riger-Kusk Nøvling Skolevej 10, Nøvling Tlf. 96 36 66 66 · LRKU@km.dk Træffes bedst tirs.-fre. kl. 12.00-13.00 og ellers gerne efter aftale Ugentlig fridag, mandag Mette Nøhr Shaw (kbf.) Gunderupvej 1, Gunderup 9260 Gistrup · mns@km.dk Tlf. 98 33 30 15 - fax 98 33 31 45 Træffes telefonisk og efter aftale. Ugentlig fridag, fredag

Sognemedhjælper

Kathrine Kofod tlf. 98 31 40 07 / 40 31 05 44 smh@gistrup-kirke.dk Ugentlig fridag, fredag

Kirkekontor

Kordegn Helle Lo Sørensen tlf. 98 33 35 52 · hels@km.dk Kirkekontoret, Gunderupvej 1, Gunderup: man.- fre. kl. 9.30-13.00 tors. desuden kl.15.30-18.00 Gistrup Kirke: ons. kl. 8.00-9.00

Kirketjener

Irene Madsen tlf. 98 31 43 39 · ugentlig fridag, mandag kirketjener@gistrup-kirke.dk

Graver

Gunnar Thrane tlf. 40 11 05 14 · graver@gistrup-kirke.dk

KIRKELIGE HANDLINGER, DÅB, VIELSE, BEGRAVELSE/BISÆTTELSE Henvendelse til kirkekontoret tlf. 98 33 35 52. KIRKEBIL GISTRUP Gistrup Kirke har en aftale med taxa om kirkebil. Er man ældre eller gangbesværet, kan man benytte kirkebil til gudstjenester, sognearrangementer og koncerter i kirken. Man ringer selv til taxa, tlf. 98 10 10 10 og bestiller. (Sig, det er kirkebil til Gistrup Kirke). Til gudstjenester bestilles dagen før, til andre arrangementer bestil­ler man, når man vil afsted. BESØG AF PRÆSTEN Ønsker man præstens besøg hjemme, eller er man som pårørende, nabo eller ven bekendt med, at en person - f.eks. i forbindelse med hospitalsindlæggelse - ønsker præstens besøg, er man altid velkommen til at kontakte en af sognets præster. MENIGHEDSRÅDSMØDER Tirsdag den 16. juni og tirsdag den 1. september Alle møder begynder kl. 19.00 KIRKEBLADET Redaktionsudvalg: Henny Nørgaard, Jytte Nordklitgaard, Heidi Steensen, Kathrine Kofod (ansvarshav.red.) NÆSTE DEADLINE Torsdag den 9. juli 2015 til smh@gistrup-kirke.dk

FIND OS PÅ FACEBOOK www.facebook.com/gistrupkirke

Organist og korleder

Elisabeth Bech-Egstrup tlf. 26 24 97 06 ·elisabech@gmail.com Ugentlig fridag, mandag.

7. og14. juni Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse (DKG) 21. og 28. juni Kristeligt Forbund for Studerende (KFS) Juli Åbne Døre August Tværkulturelt Center

SOGNEINDSAMLING 2015 Søndag den 8. marts var der sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp. 16 indsamlere mødte op og fik dækket 10 ruter ud af 17 i Gistrup. I alt samlede de 11.400 kr. ind. En stor TAK til dem, der mødte op og samlede ind – og tak til dem, der smed noget i indsamlingsbøsserne.

Menighedsrådsformand

Jørgen Biegel Gistrupparken 12, tlf. 98 31 45 57 jbi@tekkva.dk

Kirkeværge for kirke og kirkegård Finn K. Madsen, tlf. 98 31 40 55

INDSAMLINGER I GISTRUP KIRKE

2


PRÆSTEN SKRIVER

AF LENE RIGER-KUSK

KAN MAN GÅ PÅ VANDET?

- noget om at tro på sig selv og på det, der er større

Han hørte til dem med en god portion selvtillid. Han var han begyndte at synke i. Rædselsslagen og med en meget arbejdsom. »En slider« sagde folk om ham. Han holdt sig lille selvtillid råbte han til Jesus, som kom ham til undsætda heller ikke tilbage – hverken når noget skulle gøres el- ning og hjalp ham tilbage i båden. ler siges, eller når spændende udfordringer lokkede. Han kastede sig ud i det med vilje og gåpåmod. Og det gik Denne beretning fra Det nye Testamente er en af mine faogså som regel godt, når bare man troede på sig selv. Det voritter. I en tid hvor vi har så travlt med at bilde os selv og var blevet hans mantra: når bare man tror på sig selv. Men hinanden ind, at alt kan lade sig gøre, hvis bare »du tror dén nat lærte han noget andet. Han var ude og fiske sam- på dig selv«, præsenteres vi her for et andet og større permen med de andre. Pludselig havde en af dem set noget spektiv. lysende i det fjerne, som kom tættere og tættere på. De var blevet bange, alle sammen. Også ham, Peter, det måtte Langt hen ad vejen kan det jo være fint nok at have en tro han indrømme. Men selvfølgelig var det alligevel ham, der på sig selv. Men der er også situationer i livet, hvor troen på gik frem i båden for at undersøge sagen nærmere. Og så én selv ikke kan bruges til noget som helst. så han, hvad det var. Det var Vorherre selv, Jesus, der kom For den kommer til kort, troen på én selv. Der er situatiogående hen over vandet til dem. Nu kunne man tro, at Pe- ner og perioder, hvor den ikke kan holde os oppe. Ligeter i det øjeblik blev grebet af skepsom det skete for Peter. Nysgerrighed sis eller mistro. Men det gjorde han og vovemod og »over-tro« på sig selv Nogle gange bringer ikke. Han blev derimod grebet af den havde fået ham ud på dybt vand. Og livet os derhen, hvor spændende udfordring at kunne gå på dér viste det sig, at troen på sig selv vandet! Derfor spurgte han Jesus, om ikke var nok. vi ikke selv kan bunde, han måtte komme ud til ham. »Kom!«, sagde Jesus. Og mens de andre råbte: Jeg kan så godt lide denne fortælling, og alt synes stort og »nej Peter! Du er ikke rigtig klog! Du også fordi Peter på mange måder er sort og mørkt under os… en god mand at spejle sig i. Han kakan da ikke gå på vandet!« hankede Peter op i sin selvtillid og kravlede ud stede sig ud i livet, tog chancer og over rælingen. Når bare man tror på sig selv, så kan man alt, muligheder når de var der. Hvem kunne f.eks. ikke have lyst tænkte han. til at prøve at gå på vandet! Men jeg tror også, han dén nat lærte, at det ikke altid er nok bare at tro på sig selv. Nogle Så begyndte han at gå. Han holdt blikket fast på Jesus. gange bringer livet os derhen, hvor vi ikke selv kan bunde, Denne mand som han havde kendt og fulgt de seneste år. og alt synes stort og sort og mørkt under os. Da Peter var Det var et helt særligt bekendtskab, som kastede et nyt lys dér, vidste han godt, at man ikke kan alt uanset, hvor meget over alting – én selv, ens medmennesker, ens omverden. man tror på sig selv. Og så løftede han blikket væk fra sig Måske var han virkelig Guds søn, som nogen sagde, og som selv og så hen mod Ham, som kunne holde ham oppe og han også nogle gange selv antydede på sin egen krypti- ville holde ham oppe, også dér ude på det dybe vand, hvor ske facon. Ting, der ellers ikke lod sig gøre, lod sig gøre, han havde forvildet sig ud forblændet af tanken om, at det når han var der. Syge blev raske, selvretfærdige blev sat på kan man godt, når bare man tror på sig selv. plads, undertrykte fik en plads. Ja, man kunne gå på vandet, når han var der. Den nat blev det tydeligt for Peter, at troen på sig selv kan bringe én langt. Men man kan også komme så langt ud, at Gå på vandet? Peter kunne pludselig mærke det våde ele- den tro ikke kan bruges til noget som helst. Og da var Peter ment kildre under sine fødder. Gik han virkelig på vandet? mand nok til at slippe sit eget og forlade sig på troen på Han kiggede ned og så kun sine fødder og det store mørke, Vorherre. Og han kaldte ud til lyset i mørket: »Hjælp mig!« kolde vand. Alt andet forsvandt for ham. Mens han mistede Og Vorherre hjalp ham tilbage i båden. Tilbage til fast fodfæstet, forsøgte han at holde fast i sit mantra: »Når bare grund under fødderne. For Peter kunne ikke gå på vandet man tror på sig selv«. Men troen på sig selv kunne pludselig ved egen hjælp. ikke bruges til en pind. Den kunne ikke holde ham oppe, da

3


NYT FRA MENIGHEDEN SOL OVER KOR OG LYS OVER ANDRE »I al sin glans nu stråler solen ---«. Uvilkårligt vil mange nynne med og glæde sig over den dejlige tekst og melodi, når salmen lyder i radio og kirker navnlig i foråret. Salmen synges også jævnligt i Gistrup Kirke under ledelse af orgel og kor.

gardiner til at dæmpe lyset. I år har vi nye vinduer med indbygget solfilter på budgettet. Vores mand på sagen (kirkeværgen) har en løsning på vej. Den, regner vi med, vil give mere tålelige forhold for kor og organist.

Kun få ved, at kor og organist har døjet med solindfald og varme på pulpituret siden kirken blev bygget. De store trekantede vinduer ved orglet åbner kirken ud mod forpladsen, men også for solens lys og varme. Hidtil har vi nøjedes med

Salmen fortsætter »--- livslyset over nådestolen ---.« De udtryk bruges ellers ikke i moderne tid. Men de nævner to grundlæggende forhold i et kristent menneskes liv, mener jeg. Solen og den ufortjente nåde, gaven, ved tro på Jesus.

GISTRUP KIRKE HAR EN MISSION! Menighedsrådet har over en længere periode arbejdet med at formulere formålet med Gistrup Kirke. Bestræbelserne er udmøntet i Gistrup Kirkes mission. På det praktiske plan ser menighedsrådet større initiativer i lyset af denne mission. Eller rettere, menighedsrådet anvender missionen som en rettesnor for større tiltag. Gistrup Kirkes mission: Gistrup Kirkes opgave er som folkekirke at forkynde Jesus Kristus som hele verdens frelser og at invitere til et åbent kristent fællesskab. Udgangspunktet er troen på den treenige Gud. Denne overordnede mission udfoldes i følgende målsætninger (visioner) • at gudstjenestelivet som det centrale i menighedens liv · er rigt og varieret · har plads til tidens udtryksformer · inddrager menighedens medlemmer i planlægning og fejring af gudstjenesten.

• at kirken er aktiv i lokalsamfundet gennem forkyndelse, omsorg, dialog og samarbejde som en modvægt til fremmedgørelse mellem kirke og folk. • at kirken er et åndehul, hvor mennesker kan komme med længslen efter spiritualitet og mening med livet. • at invitere til samvær, undervisning og aktiviteter for forskellige (alders) grupper. • at tage del i ansvaret for skaberværket · for mennesker i nød, lokalt og globalt · for vor fælles jord • at kirken er levende stene · hvor alle oplever sig som en del af et inkluderende fællesskab. · hvor frivillige inddrages i de kirkelige aktiviteter for at fremme engagement og fællesskab.

Af Jørgen Biegel, formand for menighedsrådet

FRIVILLIGE INDDRAGES I GUDSTJENESTEN Ved flere gudstjenester har vi inddraget mennesker fra menigheden i gudstjenesten bl.a. med forberedelse, læsninger og bønner. Det sker ved gudstjenesterne flg. søndage: 21. juni; 26. juli og 23. august. Har nogen lyst at medvirke, kan henvendelse ske til sognepræst Ejnar Grønlund.

KUNSTNERE SØGES! Eller rettere sagt: Kunst søges! I Gistrup Kirkes sognesal har vi i flere år haft forskellige kunstudstillinger, hvor fortrinsvis lokale kunstnere har fået muligheden for at vise deres kunst. Hvis du selv eller en du kender har lyst til at udstille malerier i et par måneder i kirken, så kontakt Jytte Nordklitgaard på tlf. 4150 1011.

4


GISTRUP KIRKE FOR BØRN OG UNGE

WWW.GISTRUP-KIRKE.DK

BONGO

LEGESTUE

Bongo foregår inde i kirkerummet. Vi synger salmer og kristne børnesange med fagter, vi bevæger os, lytter til musik og oplever kirkerummet med alle sanser. Med forskellige små redskaber som rasleæg, sæbebobler, tørklæder og lignende sætter vi gang i alle vore sanser.

Legestuen mødes ca. hver anden mandag i kirken. Først er der sang, leg og bibelfortælling i det skønne kirkerum, hvorefter der er leg, hygge og madpakker i konfirmandstuen eller sognesalen. Tilmelding ikke nødvendig, men tjek hjemmesiden for datoer.

JUNIOR-HYGGE For børn fra 3. til 6. klasse – hyggeaftener med forskellige aktiviteter: bål, fotoløb, konkurrencer, spisning, andagt. Kontakt sognemedhjælper Kathrine Kofod på tlf. 4031 0544 for mere info.

BABYSALMESANG Giv dit barn den bedste start på livet ved at gå til Babysalmesang i kirken.

Bongo er en enestående mulighed for en rigtig dejlig hyggestund i kirken sammen med dit barn. HOLD 2015/2016 Tirsdage kl. 16.30 – 17.15 Bongo 1 for 1 til 3-årige: Uge 35-41 2015 i Gistrup Kirke Uge 3-10 2016 i Gistrup Kirke Bongo 2 for 3 til 5-årige: Uge 43-48/49 2015 i Nøvling Kirke Uge 13-18 2016 i Gunderup Kirke Hvert hold kører 6 gange. Tilmelding til sognepræst Lene RigerKusk, Tlf. 9636 6666, LRKU@km.dk.

Opstartsdatoer efterår: • Torsdag den 20. august kl. 10.30 i Nøvling Kirke • Onsdag den 21. oktober kl. 10.30 i Gistrup Kirke Tilmelding til sognepræst Lene Riger-Kusk, Tlf. 9636 6666, LRKU@km.dk.

SPAGHETTIGUDSTJENESTER

Er gudstjenester i børnehøjde, hvor vi spiser spaghetti og kød­ sovs efterfølgende. Gudstjenesten er enkel og kreativ og vi synger bl.a. sange med fagter og bevægelse. Følg med på hjemmesiden for at se datoerne for efterårets spag­hettigudstjenester.

5


DET SKER...

HUSK »Herrevære lset« (for mænd) første mand ag i mdr. kl. 10.30-13 .00. Husk madp akke!

KIRKEGÅRDSVANDRING PÅ GISTRUPS GRØNNE KIRKEGÅRD Kirkegårdsvandring tirsdag den 9. juni kl. 18.30.

Gistrup Kirkes kirkegård har vokset sig stor og smuk, siden den blev indviet i 1993. Kirkegården består af flere afsnit med forskellige gravpladstyper. I juni er kirkegården allersmukkest med nyudsprungne træer og de brede bøgehække, og vi vil gerne vise den frem til alle interesserede tirsdag d. 9. juni.

SKT. HANS

Igen i år arrangerer spejdergruppen Valdemar Atterdag Skt. Hans aften på plænen mellem kirken og spejdernes hytte i Gistrup. Spejderne vil som sidste år stå for at lave et flot arrangement med forskellige konkurrencer, aktiviteter, mulighed for at grille medbragt mad samt lave snobrød. I år bliver skolens DUS involveret i forberedelserne og årets båltaler bliver skoleleder på Gistrup Skole, Mads Rune Jørgensen. Kirkens ungdomskor medvirker under ledelse af organist Elisabeth Bech.

Vi mødes i kirken kl. 18.30, hvor menighedsrådet er vært ved en kop kaffe. Landskabsarkitekt Søren Bøgeskov vil fortælle om de ideer, der ligger bag kirkegårdens udformning. Bagefter går vi tur på kirkegården, hvor graver Gunnar Thrane og kirkeværge Finn Krogh Madsen vil vise os rundt.

Arrangement starter kl 18.00 og bålet bliver tændt omkring kl. 19.30, så også de mindste kan nå at være med.

Gunnar Thrane, Finn Krogh Madsen og Kirsten Bukh

SOGNEUDFLUGT TIL DEN GAMLE BY

Tirsdag den 2. juni • Afgang fra Gistrup Kirke kl. 9.00 • Bustur til Århus den Gamle By. • Middag. • Eftermiddagskaffe. • Aftensang. Hjemkomst senest kl. 18.00.

MUSIKGUDSTJENESTE

Søndag den 31. maj kl. 10.30 i Gistrup Kirke En gudstjeneste, hvor formen er friere – og hvor musikken har en mere fremtrædende plads. Bl.a medvirker kirkens ungdomskor under ledelse af organist Elisabeth Bech. Gudstjenesten går i stedet for den traditionsrige forårskoncert.

Tilmelding og betaling senest den 28. maj i kirken, hverdage bedst ml. kl. 10.00 og 12.00 og i forbindelse med gudstjenester og andre aktiviteter.

EFTERMIDDAGSUDFLUGT TIL …

Efter sommerpausen begynder den nye sæsons sogne­ eftermiddage tirsdag den 1. september. Vi tager på udflugt. Hvorhen er en overraskelse. Der serveres eftermiddagskaffe. Tilmelding på liste i kirkens forhal. Der køres i privatbiler og vi får plads til alle, der vil med. Afgang: Gistrup Kirke kl. 13.30.

6


WWW.GISTRUP-KIRKE.DK

ÅRETS KONFIRMANDER I GISTRUP KIRKE

KONFIRMATIONSFORBEREDELSE 2015-16 Der er velkomstgudstjeneste for de nye konfirmander i Gistrup Kirke søndag den 30. august kl. 10.30. Konfirmationsforberedelsen starter måske tidligere, i forbindelse med skolestart. Vi udsender orientering og indbydelsesmateriale gennem Gistrup Skole. Orientering vil også findes på kirkens hjemmeside. Elever fra sognet, som går på andre skoler kan også bliver konfirmeret i Gistrup Kirke. Konfirmationer i Gistrup Kirke 2016: lørdag den 30. april (elever fra 7.a og 7.b) og søndag den 1. maj (elever fra 7.c). For elever fra Gunderup Sogn og Sdr. Tranders Sogn er der tilbud om konfirmation i Gunderup Kirke (1. maj) og i Sdr. Tranders Kirke. Også disse konfirmander går til konfirmationsforberedelse i Gistrup Kirke. Konfirmation i Gistrup Kirke 2017: lørdag den 13. maj og søndag den 14. maj.

7


Kirkekaffe efter hver gudstjeneste i Gistrup

GUDSTJENESTER KIRKEÅRET

GISTRUP

GUNDERUP

24. maj

Pinsedag

10.30 EG

25. maj

2. pinsedag

31. maj

Trinitatis

10.30 Musikgudstj.

7. juni

1. s. e. trin.

10.30 LRK

10.30 EG

14. juni

2. s. e. trin.

9.00 EG

10.30 LRK

21. juni

3. s. e. trin.

10.30 EG

14.00 MNS Sommermøde

28. juni

4. s. e. trin.

10.30 LRK

10.30 MNS

NØVLING

SKOVBRYNET

MAJ

DATO kl. 10.30 9.00 MNS

9.00 LRK

10.30 LRK

9/6 MNS

10.30 MNS 9.00 MNS

23/6 EG altergang

10.30 MNS

7/7 LRK

JUNI

21/7 MNS altergang

9.00 LRK

5/8 EG

10.30 EG

18/8 LRK altergang 1/9 MNS

9.00 MNS

15/9 EG altergang

JULI 3. juli

Fredag

5. juli

5. s. e. trin.

9.00 LRK

12. juli

6. s. e. trin.

10.30 MNS

19. juli

7. s. e. trin.

9.00 MNS

26. juli

8. s. e. trin.

29/9 MNS

10.30 MNS Mindegudstj. f. slaget v. Lundby

10.30 EG

10.30 LRK

BELTOFTEN

9.00 MNS 10.30 MNS 10.30 LRK

9.00 EG

10.30 EG

10.30 LRK

DATO kl. 10.00 3/6 LRK 1/7 MNS 4/8 EG 2/9 LRK

AUGUST 2. aug.

9. s. e. trin.

9. aug.

10. s. e. trin.

16. aug. 23. aug. 30. aug.

9.00 LRK 10.30 EG

9.00 EG

11. s. e. trin.

9.00 EG

10.30 EG

12. s. e. trin.

10.30 EG

13. s. e. trin.

10.30 MNS, LRK, EG

10.30 MNS 9.00 MNS

10.30 LRK 9.00 MNS 14.00 LRK Friluft

SEPTEMBER 6. sept.

14. s. e. trin.

9.00 MNS

13. sept.

15. s. e. trin.

10.30 EG Høst

15. sept.

Tirsdag

11.00 Hverdagsgudstj.

10.30 LRK

10.30 MNS

10.30 MNS

9.00 MNS

MNS: Mette Nøhr Shaw LRK: Lene Riger-Kusk EG: Ejnar Grønlund

GISTRUP

GUNDERUP

NØVLING

31/5 kl. 10.30 Musik-gudstjeneste 1/6 kl. 1 0.30 Herreværelset 2/6 kl. 9.00 Sogneudflugt 9/6 kl. 18.30 Kirkegårdsvandring 23/6 kl. 18.00 Sankt Hans 17/8 kl. 9.30 Legestue 25/8 kl. 16.30 Bongo 1 opstart 30/8 kl. 10.30 Velkomstgudstjeneste for konfirmander 1/9 kl. 13.30 Eftermiddagsudflugt

21/6 kl. 14.00 Sommermøde - gudstjeneste i Gunderup kirke kl. 15.00 Foredrag v. Ruth Birk Christensen – konfirmandstuen 3/7 kl. 10.30 Mindegudstjeneste for slaget v. Lundby - Gunderup kirke 30/8 kl. 10.30 Gistrup kirke – velkomstgudstjeneste for konfirmander

18/6 kl. 19.00 Forårskoncert i Nøvling kirke 30/8 kl. 14.00 Friluftsgudstjeneste v. bydammen Nøvling 3/9 kl. 19.00 Festugekoncert i Nøvling kirke 8/9 kl. 9.00 »Pigekammeret« - tur til Skagen

TEAM LYNDERUP 97 17 34 08

DATO

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Gistrup kirkeblad - Nr. 72 - 2015  

Gistrup kirkeblad - Nr. 72 - 2015  

Profile for videbaek