Page 1

Skuldelev og Selsø sogne Ferslev og Vellerup sogne Kyndby og Krogstrup sogne

Måne og sol, vand luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, Herren vor Gud vil vi takke. Herre, vi takker dig. Herre, vi priser dig. Herre, vi synger dit hellige navn. Jesus, Guds søn, levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her, Herren vor Gud vil vi takke. Herre, vi takker dig. Herre, vi priser dig. Herre, vi synger dit hellige navn. Ånden, vor trøst, levende, varm og hellig og stærk, taler om Gud, bærer os frem dag efter dag. Herren vor Gud vil vi takke. Herre, vi takker dig. Herre, vi priser dig. Herre, vi synger dit hellige navn Salmebogen nr. 13, tekst Britt G. Hallquist og Holger Lissner

Trinitatistiden er over os September - Oktober - November 2013

4


SOGNELIV

VEJVISER Skuldelev-Selsø Sognepræst Aage Koed Mikkelsen, Skuldelev Præstegård, Østergade 3, 4050 Skibby, tlf. 47 52 03 26, e-mail: ami@km.dk. Telefontid: Tirsdag-fredag kl. 9-10. Træffes efter aftale. Mandag er fridag. Menighedsrådsformand Inger Marie Birk Jørgensen, Gl. Stationsvej 16, Onsved, tlf. 47 52 13 81. Kirkeværge Inge Christensen, Kildeskåret 5, Torpe Mark, tlf. 47 52 04 35. Graver ved Skuldelev kirke Allan Meier, tlf. 51 22 48 92. Graver ved Selsø kirke Karen J. H. Engelbrecht, Bredvigvej 6, Sønderby, tlf. 51 22 48 43.

Ferslev-Vellerup Sognepræst Mikkel Højholt, Mejerivej 1 A, Ferslev, 4050 Skibby, tlf. 47 52 90 29, e-mail: miho@km.dk. Træffes bedst hverdage kl. 10-11, undtagen mandag. Vikar i perioden 25. juni - 4. august: Birgitte Hammershøy, tlf. 24 82 61 03. Samme træffetider. www.ferslevkirke.dk - www.vellerupkirke.dk Menighedsrådsformand Karen Brogaard Jensen, Anemonevej 12, Skibby, tlf. 47 52 85 92, e-mail: karen12@tdcadsl.dk Kirkeværge Jens Larsen, Venslev Huse 11, tlf. 47 52 94 85, e-mail: jens-lene@mail.tele.dk Graver i Ferslev og Vellerup Irene Sode, tlf. 47 52 99 63. Træffetid kl. 12-13. Fri mandag.

Kyndby-Krogstrup Sognepræst Ole Hansen, Kyndby Præstegård, Kyndbyvej 52, Kyndby, 3630 Jægerspris, tlf. 47 52 11 36, e-mail: oha@km.dk Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 11-12, torsdag også kl. 17-18. Mandag er fridag. Menighedsrådsformand Christen Hansen, Pagteroldvej 1, Krogstrup, tlf. 47 52 10 14. Kirkeværge Erna Ustrup, Egelyvej 28, Dalby, tlf. 47 52 13 47.

2

FERSLEV - VELLERUP Lukning af Ferslev kirke Nu er vi omsider så langt, at projektet for renoveringen af Ferslev kirke er sendt til licitation. Det betyder, at Ferslev kirke lukker i oktober. Det er dog usikkert endnu, derfor er Fer­slev kirke stadigvæk på gudstjenesteplanen. Men når den lukker vil alle gudstjenester og kirkelige handlinger foregå i Vellerup kirke. Vi forventer at renoveringen vil tage omkring et år.

Tro – økologisk kirkefestival Igen i år har syv sogne slået sig sammen om at lave en fælles kirkefestival. Programmet er stopfyldt med gode tilbud og enestående oplevelser. Snyd ikke jer selv for noget! Reservér weekenden fra d. 6. september til d. 8. september – klik ind og læs på hjemmesiden: www.trofestival.dk

Høstgudstjeneste Market er mejet og kornet er høstet – og det er ikke lige meget. Det skal fejres i fællesskab med tak til hinanden for godt arbejde og tak til Gud som lader alle gode gaver komme ovenned. Derfor fejrer vi den sammen med Skibby sogn. Det foregår i Laden ved HC i Venslev d. 29. september kl. 10.00.

Kirkefrokost d. 20. oktober Hvad med en søndag med glæde til både sjæl og krop? Det kunne være en god gudstjeneste kl. 10.00 med et godt budskab til sjælen – og en hyggelig frokost i præstegården derefter med god mad og behageligt samvær. Vi slutter kl. 13.00. A.h.t. bestilling af mad, skal man melde sig til frokosten hos Mikkel Højholt senest d. 17. okt. Gudstjenesten kan alle jo komme til.

Allehelgen Der holdes Allehelgensgudstjeneste d. 3. november. Der vil navnene på de der er døde siden sidste Alle Helgen blive læst op. Bagefter kaffe i Birksøhuset.

Familieaften Kan vi lige nå en enkelt familieaften i Ferslev kirke, inden den lukker for renovering? Vi håber at ses torsdag d. 19. september kl. 17.30. Tilmelding til Mikkel Højholt senest d. 17. sept.

Kirkerod? Mens de roder i kirken, så kan kirkens rødder (familierne) imens rode med kirkens budskab og lave rod og sjov og kreative ting, få en god historie og spise sammen. Det sker d. 7. november i Birksøhuset. Dørene åbner kl. 17.00. Tag familien i hånden og vær med. Tilmelding til Mikkel Højholt senest d. 5. november

Fredagscafé Der er et spændende program for efteråret, hver sidste fredag i måneden. Kom til kage kaffe/te og foredrag og almindelig godt samvær i Birksøhuset kl. 14.00-16.00. Datoer: 27/9, 25/10 og 29/11.

Seniorklub Seniorklubben samles hver anden uge kl. 13.30 i konfirmandhuset og strikker tøj til Børn i Rumænien. Der modtages gerne garnrester og aflagt legetøj.

Graver ved Kyndby kirke Nancy Larsen, tlf. 24 80 20 62. Mandag er fridag.

Kor

Graver ved Krogstrup kirke Thomas Winther, tlf. 47 52 14 25. Mandag er fridag.

Menighedsrådsmøder

Der er både voksenkor og børnekor, der øver om lørdagen. Kontakt Ida Ellegaard på tlf. 51 96 90 35. Foregår i Birksøhuset kl. 19.00 på følgende datoer: 9. oktober og 19. november.


SOGNELIV S K U L D E L E V- S E L S Ø

KYNDBY - KROGSTRUP

Konfirmandundervisningen

Høstgudstjeneste i Krogstrup kirke

Konfirmandundervisningen i Skuldelev præstegård begynder i uge 36. Det bliver torsdag eftermiddage og søndag formiddage. Første gang torsdag den 5. september kl. 13.30. Henover efteråret bliver der undervisning kombineret med fortællegudstjenester søndagene den 6. oktober, 10. november og 8. december.

Søndag den 15. september kl. 10.30. Den dag fejrer vi, ved en fælles gudstjeneste for Kyndby og Krogstrup sogne, alt det gode, som kommer til os. Vi siger tak for det gode, vi fik. Tag selv frugter, grøntsager, tørrede blomster med… ja, alt hvad der har med jordens afgrøde at gøre – så vi kan pynte kirken flot. Afgrøden er et billede på, at vi får noget ud af at være døbte… at vi får udbytte på samme måde, som landmanden og urtehave-ejeren gør det af jorden!

Netværksgruppen indleder i dette efterår sin 14. sæson. Det er hver onsdag kl. 13.30-15.30 i præstegården. Nye deltagere er meget velkomne!

Høstgudstjenester Årets høstgudstjenester er altid en ganske særlig dag i sognets kirke. De kendte efterårssalmer at synge på og den smukkeste blomsterpyntning af vores lokale kirke at nyde. I Selsø kirke er høstgudstjeneste søndag den 8. september og i Skuldelev kirke den 15. september.

Filmaftener i præstegården En ny sæson begynder og vi skal se en række seværdige film: Torsdag den 3. oktober – torsdag den 7. november og torsdag den 5. december. Alle aftener kl. 19.00. Efter filmen får vi en snak om filmen over en kop kaffe eller et glas. Der er fri entre og alle er velkomne.

Konfirmandundervisningen

Fortælle-gudstjenester

Sangaften i Kyndby kirke

Fortælle-gudstjenester er en anderledes måde at holde gudstjeneste på, hvor præsten levendegør nogle af de utrolig spændende fortællinger og personer i Bibelen. Og så er det en gudstjenesteform som både børn og voksne kan få rigtig meget ud af. I dette efterår bliver det: Søndag den 6. oktober kl. 10.30 – søndag den 10. november kl. 10.30 – søndag den 8. december kl. 10.30. Det foregår i Skuldelev kirke.

Onsdag den 2. oktober kl. 19.00. Der er ikke på forhånd udvalgt bestemte sange og salmer - de, som møder frem bestemmer. Vi synger fra Salmebogen og Højskolesangbogen. Til sangen hører der kaffe og kage.

Kirkekoncerter Søndag den 6. oktober kl. 16.00 i Selsø kirke: Årets klassiske / og lidt moderne! kirkekoncert med musik bl.a. Bach, Mozart, Albinoni, Dvorak og Bent Fabricius-Bjerre. Det bliver med Dorthe Zielke på trompet, Søren Johansen på orgel og fløjtenist Mogens Friis. Søndag den 24. november kl. 13.30 i Skuldelev kirke: Bramsnæskoret giver koncert i kirken i samklang med Netværksgruppens julebasar i præstegården. Søndag den 8. december kl. 15.00 i Selsø kirke: Selsø kirkes julekoncert bliver med Anna Carina Sundstedt, der synger de dejligst julesalmer.

Julebasaren i præstegården Netværksgruppens julebasar-dage lørdag den 23. november og søndag den 24. november signalerer altid, at nu nærmer julen sig på ny. Gør et godt kup og nyd et glas gløgg eller en kop kaffe.

Kirkebladet på nettet: www.kirkebladet.net

begynder torsdag den 12. september. Det er fra kl. 13.30 til kl. 15.05, og det er i konfirmandstuen ved præstegården.

Alle Helgens Dag Søndag den 3. november kl. 10.30. Alle Helgens Dag er ud over at være en almindelig søndag også den dag, hvor vi under gudstjenesten mindes vore døde, og navnene på dem, som er døde i vore sogne siden Alle helgens Dag sidste år, læses op fra prædikestolen.

Kyndby Torsdagsklub

- den lokale ældreklub, er klar til en ny sæson. Der er mø-

der hver anden torsdag i konfirmandstuen i Kyndby: den 12. og 26. september; den 10. og 24. oktober samt den 7. og 21. november, alle dag fra kl. 9.30 til kl. 12.00. Nye medlemmer er meget velkomne. Kontaktperson: Vera Petersen, tlf. 47 50 78 19.

Kyndby-Krogstrup Menighedsråd holder møder i konfirmandstuen i Kyndby kl. 19.00. De næste møder er torsdagene den 12. september, den 10. oktober og den 14. november. Dagsorden og referat ophænges ved kirkerne.

Se Kyndby og Krogstrups sognes hjemmeside på www.kyndbykirke.dk og på www.krogstrupkirke.dk

Fødselsregistrering: Efter fødslen sender jordemoderen en fødselsanmeldelse til kirkekontoret, og præsten registrerer barnet født. Er forældrene ikke gift, skal de inden 14 dage fremsende den særlige »Omsorgs- og ansvarserklæring« til sognepræsten. Vielse: Aftaler om vielse træffes med sognepræsten. Der skal rekvireres en prøvelsesattest fra kommunen, dog tidligst fire måneder før vielsen. Dødsfald: Anmeldes snarest muligt til sognepræsten i afdødes bopælssogn, hvor tid og sted for samtale og den kirkelige handling aftales.

3


003

GUDSTJENESTER Dato

Kirkeåret

Skuldelev

Selsø

Ferslev

10.30 am Høstgudstj.

Fælles guds­ tjeneste i Halmkirken

Vellerup

Kyndby

Krogstrup

SEPTEMBER 8.

15. s. e. trinitatis

15.

16. s. e. trinitatis

22.

17. s. e. trinitatis

29.

18. s. e. trinitatis

10.30 am Høstgudstj.

10.30 oh

11.30 mh 10.30 oh

10.00 mb

10.30 am

Fælles høstgudstjeneste i Venslev

09.00 mh

10.30 oh Høstgudstj. 09.00 oh 10.30 oh

OKTOBER 6.

19. s. e. trinitatis

10.30 am 16.00 Fortællegudstj. Koncert

13.

20. s. e. trinitatis

10.30 ks

20.

21. s. e. trinitatis

27.

22. s. e. trinitatis

10.30 oh 11.30 mb

11.30 am

10.00 mh 19.00 am

16.00 am 09.00 am Morgenandagt

11.30 mb

10.30 oh

NOVEMBER 3.

Allehelgen

09.00 am

10.

24. s. e. trinitatis

10.30 am Fortællegudstj.

17.

25. s. e. trinitatis

24.

S. s. i kirkeåret

10.30 am

19.00 mh

10.30 oh 10.00 mh

09.00 oh

11.30 mb

13.30 Julekoncert

09.00 am Morgenandagt

10.30 am

10.30 oh 10.30 oh

10.00 mh

10.30 oh

DECEMBER 1.

1. s. i advent

09.00 am

8.

2. s. i advent

10.30 am 15.00 Fortællegudstj. Julekoncert

10.00 mh 11.30 mh

10.30 oh 10.30 oh 15.00 Koncert m. Fjordkoret

am = sognepræst Aage Koed Mikkelsen - mh = sognepræst Mikkel Højholt - oh = sognepræst Ole Hansen mb = Mette Brunshuus - ss = Susanne Søndergaard - ks = Kirsten Schmidt

Kirkebil

Team Lynderup 97 17 34 08

Kirkebilen henter og bringer gratis i forbindelse med gudstjenester og arrangementer i sognene. For Ferslev og Vellerup kirker: Kontakt Frederikssund Mini-handibusser, tlf. 47 38 99 03, senest kl. 12.00 tre hverdage før. For Kyndby og Krogstrup kirker: Ring på tlf. 47 52 11 36 eller 47 52 93 13 senest kl. 16.00 dagen før. For Skuldelev og Selsø kirker: Benyt det kontonr., som ligger fremme i våbenhuset. Bestilling rettes til TaxiNord, tlf. 47 31 19 20, senest kl. 18.00 dagen før.

Kirkebladet - Nr. 4 - 2013  

Skuldelev, Selsø, Ferslev, Vellerup, Kyndby og Krogstrup sogne