Page 1

Skuldelev og Selsø sogne Ferslev og Vellerup sogne Kyndby og Krogstrup sogne

1

4

2 7

3

Se konfirmandernes navne inde i bladet

5

6

Konfirmander 2013 Juni - Juli - August 2013

3


SOGNELIV

VEJVISER Skuldelev-Selsø Sognepræst Aage Koed Mikkelsen, Skuldelev Præstegård, Østergade 3, 4050 Skibby, tlf. 47 52 03 26, e-mail: ami@km.dk. Telefontid: Tirsdag-fredag kl. 9-10. Træffes efter aftale. Mandag er fridag.

KYNDBY - KROGSTRUP Jubelkoret

Menighedsrådsformand Inger Marie Birk Jørgensen, Gl. Stationsvej 16, Onsved, tlf. 47 52 13 81. Kirkeværge Inge Christensen, Kildeskåret 5, Torpe Mark, tlf. 47 52 04 35. Graver ved Skuldelev kirke Allan Meier, tlf. 51 22 48 92. Graver ved Selsø kirke Karen J. H. Engelbrecht, Bredvigvej 6, Sønderby, tlf. 51 22 48 43.

Ferslev-Vellerup Sognepræst Mikkel Højholt, Mejerivej 1 A, Ferslev, 4050 Skibby, tlf. 47 52 90 29, e-mail: miho@km.dk. Træffes bedst hverdage kl. 10-11, undtagen mandag. Vikar i perioden 25. juni - 4. august: Birgitte Hammershøy, tlf. 24 82 61 03. Samme træffetider. www.ferslevkirke.dk - www.vellerupkirke.dk Menighedsrådsformand Karen Brogaard Jensen, Anemonevej 12, Skibby, tlf. 47 52 85 92, e-mail: karen12@tdcadsl.dk Kirkeværge Jens Larsen, Venslev Huse 11, tlf. 47 52 94 85, e-mail: jens-lene@mail.tele.dk Graver i Ferslev og Vellerup Irene Sode, tlf. 47 52 99 63. Træffetid kl. 12-13. Fri mandag.

Kyndby-Krogstrup Sognepræst Ole Hansen, Kyndby Præstegård, Kyndbyvej 52, Kyndby, 3630 Jægerspris, tlf. 47 52 11 36, e-mail: oha@km.dk Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 11-12, torsdag også kl. 17-18. Mandag er fridag. Menighedsrådsformand Christen Hansen, Pagteroldvej 1, Krogstrup, tlf. 47 52 10 14. Kirkeværge Erna Ustrup, Egelyvej 28, Dalby, tlf. 47 52 13 47. Graver ved Kyndby kirke Nancy Larsen, tlf. 24 80 20 62. Mandag er fridag. Graver ved Krogstrup kirke Thomas Winther, tlf. 47 52 14 25. Mandag er fridag.

2

Sommer-havefest med Jubelkoret i haven ved Krogstrup kirke søndag den 16. juni kl. 15.00. Vi begynder kl. 15 med velkomst og kaffe. Jubelkoret vil synge sange, som passer godt til en dejlig sommerdag i det grønne; vi skal også synge sammen med koret. Til sidst spiser vi lidt godt og let. Der er gratis adgang.

Kyndby Torsdagsklub holder sommerferie Efter ferien er der igen møder hver anden torsdag fra kl. 9.30 til kl. 12.00 i konfirmandstuen i Kyndby.

Menighedsrådsmøder De næste menighedsrådsmøder er den 20. juni og den 8. august kl. 19.00 i konfirmandstuen i Kyndby. Dagsorden og referat ophænges ved kirkerne.

Konfirmander Krogstrup kirke søndag den 7. april (foto 1 på forsiden): Fra venstre: Simon Nielsen, Victor Olszowski, Fie Micheelsen, Celina Poulsen, Fraya Rasmussen, Daniel Nelby og Frederik Høy-Pedersen. Krogstrup kirke St. Bededag kl. 9.30 (foto 2 på forsiden): Fra venstre: Thea Scheuer, Tobias Knudstrup, Jonathan Nielsen, Marcus Christiansen og Nadia Lind. Krogstrup kirke St. Bededag kl. 11.30 (foto 3 på forsiden): Fra venstre: Hannah Michaelsen, Sofie Olesen, Patrick Sørensen, Jacob Marborg, Tess Pedersen og Natasja Ladefoged.

Fødselsregistrering: Efter fødslen sender jordemoderen en fødselsanmeldelse til kirkekontoret, og præsten registrerer barnet født. Er forældrene ikke gift, skal de inden 14 dage fremsende den særlige »Omsorgs- og ansvarserklæring« til sognepræsten. Vielse: Aftaler om vielse træffes med sognepræsten. Der skal rekvireres en prøvelsesattest fra kommunen, dog tidligst fire måneder før vielsen. Dødsfald: Anmeldes snarest muligt til sognepræsten i afdødes bopælssogn, hvor tid og sted for samtale og den kirkelige handling aftales.

Se også kirkebladet på nettet www.kirkebladet.net

www.folkekirken.dk

www.sogn.dk


SOGNELIV S K U L D E L E V- S E L S Ø

FERSLEV - VELLERUP

Grundlovsdag i præstegården

Præstevikar i sommeren

Onsdag den 5. juni kl. 12.00 er der grundlovsmøde i præstegårdshaven i Skuldelev. I år er tidligere forstander for Skibbyhøj, Bent Vestergaard Jensen, inviteret til at holde grundlovstalen. Traditionen tro synger vi nogle sommersange fra højskolesangbogen akkompagneret af Merete Bro på tværfløjte og Jens Erik Almsgaard på kontrabas. Derefter byder Netværksgruppen på en sandwich, en kop kaffe eller et glas vin/øl formedelst et mindre beløb. Alle fra egnen er velkomne til at deltage i grundlovsmødet!

Mens Mikkel Højholt har forældreorlov er der ansat en vikar i perioden 25. juni til 4. august. Vi byder Birgitte Hammershøy rigtigt velkommen i Ferslev og Vellerup sogne.

Årets skovtur

Økologisk kirkefestival i Hornsherred den 6.- 8. december

Onsdag den 21. august afholder vi Netværksgruppens traditionsrige sommerudflugt for pensionister og efterlønsmodtagere i Skuldelev-Selsø sogne. Vi ta’r fra Skuldelev præstegård kl. 9.00 og forventer at være hjemme inden kl. 18.00. Udflugten går til Amager bl.a. med besøg i det nye akvarium »Den blå planet«. Pris inkl. middag og kaffe kr. 250,- pr. deltager. Tilmelding hos præsten (tlf. 47 52 03 26) eller Inger B. Simonsen (tlf. 47 52 05 50) inden 7. august. Herunder et par motiver fra en tidligere udflugt:

Familiesommerfest – nu om fredagen!!! For at starte sæsonen rigtigt godt op, så holder vi familiesommerfest i Ferslev kirke fredag den 23. august kl. 17.30. Vi begynder med en kort gudstjeneste i kirken og fortsætter over i præstegården hvor vi vil grille og snakke og hoppe og have en rigtig dejlig sensommeraften, hvor vejret sikkert vil være vidunderligt. Kom med solskin i hjertet – så kan det kun blive godt.

Igen vil de syv sogne Ferslev, Gershøj, Kirke Hyllinge, Lyndby, Skibby, Sæby og Vellerup sogne slå sig sammen til en dejlig festival. Og lige som sidste år vil der være mange spændende tilbud og aktiviteter. Hvad med at være med i Danmarks Største Kirkekor? Følg med på hjemmesiden www.trofestival.dk og i lokalavisen.

Seniorklubben Seniorklubben samles ca. hver anden uge klokken 13.30 i konfirmandhuset og strikker tøj til Børn i Rumænien. Der modtages gerne garnrester og aflagt legetøj.

Korsang Kom og vær med i Ferslev-Vellerups dejlige kor for både børn og voksne. Der synges både nyt og gammel. Koret øver om lørdagen. Korleder er kirkesanger Ida Ellegaard, som kan kontaktes på tlf. 51 96 90 35.

Fredagscafeen i Ferslev Vi mødes sidste fredag i hver måned i Birksøhuset kl. 14.0016.00. Første gang fredag den 30 august.

Menighedsrådsmøder Næste møde er den 13. august kl. 19.00 i Birksøhuset.

Konfirmander Vi havde to festlige konfirmationer. De dejlige og velklædte konfirmander ønskes tillykke og Guds velsignelse fremover. Fra præstegården et ønske om en god sommer! Aage Koed Mikkelsen

Konfirmander Skuldelev kirke den 24. marts (foto 4 på forsiden): Emma Riemer, Rikke Jensen, Amalie Rytz Jørgensen, Louise Blokker Rasmussen, Nathalie Fuchs-Christiansen, Anna Lundgreen, Martin Hendriksen, Daniel Friis Olsen, Simon Plesner-Petersen og Mark Waltenburg.

Ferslev kirke den 14. april (foto 6 på forsiden): Fra venstre: Sognepræst Mikkel Højholt, Caitlin Graham-Pedersen, Patricia Gadvi g Kirkestrup, Luna Anastassia Brøndum, Nikita Manzanila Thelin Oliver Christian Pedersen, Tobias Jacobsen, Oscar Samsø Sørensen, Sebastian Samsø Sørensen, Lukas Hammerlund Christophersen, Dennis Zamora Larsen, Emil Avnsbo. Vellerup kirke den 21. april (foto 7 på forsiden): Fra venstre: Iben Dines Pedersen, Emilie Rytter, Thomas Klok­høj Olsen, Thomas Kerchhoff, Mikkel Hammerlund Nielsen og sognepræst Mikkel Højholt.

Selsø kirke den 7. april (foto 5 på forsiden): Lærke Rask Larsen, Yasmin Damm, Rikke Hegelund, Lina Kjeldsen, Louise Kruse Dispion, Casper Thomsen og Dennis Bo Pedersen.

3


003

GUDSTJENESTER Dato

Kirkeåret

Skuldelev

Trinitatis

10.30 am

Selsø

Ferslev

Vellerup

Kyndby

Krogstrup

MAJ 26.

12.00 mb

09.00 am

JUNI 2.

1. s. e. trinitatis

9.

2. s. e. trinitatis

16.

3. s. e. trinitatis

23.

4. s. e. trinitatis

30.

5. s. e. trinitatis

09.00 mb

7.

6. s. e. trinitatis

19.00 am

10.30 bh

14.

7. s. e. trinitatis

21.

8. s. e. trinitatis

10.30 am

09.00 mb

28.

9. s. e. trinitatis

10.30 am 10.30 am

09.00 ss

10.30 oh

09.00 oh 12.00 oh

10.30 am

10.30 oh 09.00 oh

10.30 oh

12.00 oh

10.30 oh 10.30 bh

Henvisning til nabokirker

JULI 09.00 am

16.00 am 10.30 bh

10.30 ks

10.30 am 09.00 am

10.30 bh

Henvisning til nabokirker

AUGUST 4.

10. s. e. trinitatis

11.

11. s. e. trinitatis

18.

12. s. e. trinitatis

25.

13. s. e. trinitatis

09.00 oh

10.30 bh 09.00 oh

09.00 am

10.30 oh 10.00 mh

10.30 oh

09.00 mh 19.00 am

10.30 oh 11.30 mb

10.30 oh

SEPTEMBER 1.

14. s. e. trinitatis

8.

15. s. e. trinitatis

10.30 am

10.00 mh 10.30 am

Fælles guds­ tjeneste i Halmkirken

10.30 oh 10.30 oh

am = sognepræst Aage Koed Mikkelsen - mh = sognepræst Mikkel Højholt - oh = sognepræst Ole Hansen mb = Mette Brunshuus - bh = Birgitte Hammershøj - ss = Susanne Søndergaard - ks = Kirsten Schmidt

Kirkebil

Team Lynderup 97 17 34 08

Kirkebilen henter og bringer gratis i forbindelse med gudstjenester og arrangementer i sognene. For Ferslev og Vellerup kirker: Kontakt Frederikssund Mini-handibusser, tlf. 47 38 99 03, senest kl. 12.00 tre hverdage før. For Kyndby og Krogstrup kirker: Ring på tlf. 47 52 11 36 eller 47 52 93 13 senest kl. 16.00 dagen før. For Skuldelev og Selsø kirker: Benyt det kontonr., som ligger fremme i våbenhuset. Bestilling rettes til TaxiNord, tlf. 47 31 19 20, senest kl. 18.00 dagen før.

Kirkebladet - Nr. 3 - 2013  

Skuldelev, Selsø, Ferslev, Vellerup, Kyndby og Krogstrup sogne