Page 1

Skuldelev og Selsø sogne Ferslev og Vellerup sogne Kyndby og Krogstrup sogne

er Konfirmand 2012

LivsglĂŚde Juni - Juli - August 2012

3


VEJVISER Skuldelev-Selsø Sognepræst Aage Koed Mikkelsen, Skuldelev Præstegård, Østergade 3, 4050 Skibby, tlf. 47 52 03 26, e-mail: ami@km.dk. Telefontid: Tirsdag-fredag kl. 9-10. Træffes efter aftale. Mandag er fridag. Menighedsrådsformand Inger Marie Birk Jørgensen, Gl. Stationsvej 16, Onsved, tlf. 47 52 13 81. Kirkeværge Inge Christensen, Kildeskåret 5, Torpe Mark, tlf. 47 52 04 35. Graver ved Skuldelev kirke Allan Meier, tlf. 51 22 48 92. Graver ved Selsø kirke Karen J. H. Engelbrecht, Bredvigvej 6, Sønderby, tlf. 51 22 48 43.

Ferslev-Vellerup Sognepræst Mikkel Højholt, Mejerivej 1 A, Ferslev, 4050 Skibby, tlf. 47 52 90 29, e-mail: miho@km.dk. Træffes bedst hverdage kl. 10-11, undtagen mandag. www.ferslevkirke.dk - www.vellerupkirke.dk Menighedsrådsformand Karen Brogaard Jensen, Anemonevej 12, Skibby, tlf. 47 52 85 92, e-mail: karen12@tdcadsl.dk Kirkeværge Jens Larsen, Venslev Huse 11, tlf. 47 52 94 85, e-mail: jens-lene@mail.tele.dk Graver i Ferslev og Vellerup Irene Sode, tlf. 47 52 99 63. Træffetid kl. 12-13. Fri mandag.

Kyndby-Krogstrup Sognepræst Ole Hansen, Kyndby Præstegård, Kyndbyvej 52, Kyndby, 3630 Jægerspris, tlf. 47 52 11 36, e-mail: oha@km.dk Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 11-12, torsdag også kl. 17-18. Mandag er fridag. Menighedsrådsformand Christen Hansen, Pagteroldvej 1, Krogstrup, tlf. 47 52 10 14. Kirkeværge Erna Ustrup, Egelyvej 28, Dalby, tlf. 47 52 13 47. Graver ved Kyndby kirke Nancy Larsen, tlf. 24 80 20 62. Mandag er fridag. Graver ved Krogstrup kirke Thomas Winther, tlf. 47 52 14 25. Mandag er fridag.

2

INFORMATION Fødselsregistrering Efter fødslen sender jordemoderen en fødselsanmeldelse til kirkekontoret, og præsten registrerer barnet født. Er forældrene ikke gift, skal de inden 14 dage fremsende den særlige »Omsorgs- og ansvarserklæring« til sognepræsten i det sogn, hvor forældrene bor. Med denne erklæring vedgår faderen sit faderskab.

Navn og dåb Barnet skal have navn i løbet af de første seks måneder efter fødslen. Dåb aftales med sognepræsten. Ved dåb optages den døbte som medlem af Den danske Folkekirke. Navn og adresse skal oplyses på barnets faddere. Der skal være mindst tre og højst fem (inklusive den der bærer barnet). Navngivning kan også ske ved anmeldelse af navn til sognepræsten.

Konfirmation Konfirmationsforberedelse finder sted i 7. klasse. Information om konfirmationsforberedelse og konfirmationsdatoer fås hos den lokale sognepræst.

Vielse Aftaler om vielse træffes med sognepræsten. Der skal rekvireres en prøvelsesattest fra kommunen, dog tidligst fire måneder før vielsen. Attesten skal afleveres sammen med dåbsattester til sognepræsten. Endvidere skal navn og adresse oplyses på to bryllupsvidner. Borgerligt gifte par kan efter aftale med sognepræsten få deres ægteskab kirkeligt velsignet.

Dødsfald og begravelse / bisættelse Dødsfald anmeldes snarest muligt til sognepræsten i afdødes bopælssogn, hvor tid og sted for samtale og den kirkelige handling aftales. Spørgsmål vedrørende gravsted rettes til sognets graver eller kirkeværge.

Sjælesorg Præsten har fuld tavshedspligt og kan ved en personlig samtale være en hjælp i nødens stund.

Se også kirkebladet på nettet www.kirkebladet.net

www.folkekirken.dk

www.sogn.dk


LIVSGLÆDE 4 mini-konfirmande

r for tæller

Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Filipperbrevet kapitel 4

Hvad gør mig glad Monique, lige konfirmeret, Dittes datter: Familie og venner. Som noget der er der helt naturligt og giver tryghed. Er også glad for at have tid til at være alene og f.eks. se TV en hel dag: når jeg gør det, så er det ligesom jeg er fri, helt uden pligter, der venter. Livsglæde er for mig også at shoppe en hel dag. At få noget nyt. Følelsen af at have penge, så man kan købe noget, hvis man nu skulle falde over det rigtige. Ditte, Moniques mor: Livsglæde er, når jeg står op om morgenen og ved, at også i dag kan man gøre det hele selv. Fordi man er sund og rask. Og livsglæde er at jeg kan udføre mit arbejde, ligesom jeg synes, det skal gøres. Jeg er glad over, at jeg f.eks. har tid til at køre ned til en kunde, som fylder 85, med blomster. Jeg bliver glad, når jeg tænker på, at min familie har det godt, og glad over at se mine børn vokse op og finde ud af det. Livsglæde er, at gøre andre glade over det, jeg gør.

Livsglæde for mig e

r:

At dyr har det godt. På Svanholm har vi mang e dyr. Jeg har selv to ma rsvin (Bima og Støvkost ), 14 fisk og kaniner.  Pavia At have gode veninde r: Når vi har været uven ner og bliver gode venner igen og griner samme n. Sille Når alle har et hus at bo i og ikke skal bo på gade n. Jeg har selv set de hjeml øse ved Tivoli. Iben At min mor og far kan lide mig, og at jeg får lov til ting, at lege med en ve ninde; at få lov til nogle ga nge at være »enebarn« . Katrine

Livsglæde for mig er: En stor saftig bøf med pommesfrites og bearnaise. Og at gå i kirke. Jeg elsker også at danse derhjemme. Jeg kan godt lide mine venner. Og sodavand men specielt en som er coca cola. Jeg elsker også is og en meget speciel is som er soft ice.  Signe 4. kl. At voltigere, ride og kæle med hestene og sove om natten med min hund i fodenden og lege med begge mine hunde. Jeg elsker at holde mine marsvin – og jeg synes det er sjovt at sige fiffi og fie og tegne peacetegn. Amelia 4. kl.

Min sjæl, pris Herren, alt i mig skal prise hans hellige navn.

d har gjort, Op, al den ting, som Gu ! ise pr hans herlighed at bt, er stort ska r ha Det mindste, han e. vis be og kan hans magt nr. 15 Den Danske Salmebog

At være sammen med min familie og at være hjemme hos min bedste Kristoffer. At køre på løbehjul. At danse er også sjovt og der er nerver på når jeg skal danse for 500 mennesker. Men det bedste jeg ved er at være sammen med min familie.  Nikolaj Natur og dyr. Jeg elsker dyr og jeg elsker at lege. Jeg rider, og det er min store livsglæde at sidde og læse en god bog. - Når jeg er sammen med mine venner er det også livsglæde.  Cirkeline

Salmernes bog salme 103

3


MENIGHEDSRÅDSVALG

Efterlysning!

Vidste du at…

Ja altså det er ikke fordi vi efterlyser nogen for noget kriminelt – men til efteråret skal der være menighedsrådsvalg, og vi ønsker os, at nogen vil overveje om de kunne have lyst til at deltage i menighedsrådsarbejdet. Det er en mangfoldighed af (praktiske) opgaver, alt efter hvor mange aktiviteter vi ønsker der skal være i forbindelse med kirken – kirkekaffe, mad til familieaftener, hjælp med minikonfirmander, fredagscafe osv. osv.

• 0,89% af indtægten betales i gennemsnit i kirkeskat. Det meste går til de lokale kirker

Men det er også et arbejde der omfatter forvaltning af offentlige midler, altså bestemme hvad de kirkeskattepenge, vi får, skal bruges til. Det kan være, en temmelig stor opgave. Vi har personale vi skal tage os af, og så har vi to kirker, to kirkegårde og en præstegård, inkl. sognegård, vi skal sørge for at vedligeholde og holde i god stand. En stor opgave, som menighedsrådet nu står foran, er at skulle renovere Ferslev kirke, både ude og inde, så hvis du har lyst til at være med til dette (+ alt det andet), så giv dig til kende, når vi d. 11. september holder orienteringsmøde om valg til menighedsråd.

• 715.309 mennesker i Helsingør stift er medlemmer af Folkekirken. • I alt er der valgt 12.927 mennesker til kirkernes menighedsråd

Skuldelev – Selsø menighedsråds bud på hvad rådet arbejder for og ønsker • At vi skal sørge for at kulturarven bliver givet videre til næste generation • At det ikke falder sammen om ørerne på en • Holder troen og kulturen i hævd

Vi har i ansøgt om at få lov til at lade valgperioden være kun to år, i modsætning til at den ellers er fire år. Vi håber på, at det at binde sig for kun to år gør at flere får lyst til at prøve at være med.

• Værne om det nære

Menighedsrådet i Ferslev-Vellerup består af seks medlemmer, præsten og suppleanter.

• Kirken skal være til inspiration med gudstjenester, koncerter, påskevandringer etc.

Venlig hilsen Karen Brogaard Jensen menighedsrådsformand

4

• 80,4% af Danmarks befolkning er medlem af Folkekirken. Det svarer til 4.469.109 mennesker

• Være til for hinanden (f.eks. med arbejde netværksgruppen/menighedsplejen gør)

• Kirken skal stå for nytænkning • Kirken og præsten skal være der når der er brug for det i sjælesorg, til dåb, med de unge til konfirmation og til gudstjeneste og begravelse.


MENIGHEDSRÅDSVALG

Kunne du tænke dig at… • Være med til at holde de smukke kirkebygninger ved lige?

Den dans i en række af de mest presserende sager? Svar på kontrover • Få indblik10 i kirkens liv?sielle spørgsm ål på fremtidenskirke. dk

ke folkekirke står ved • Være noget i dit lokale område, hvor du kan gøre forskel? en kor sveen j. Hv or står du

• Få indblik i kirkens økonomi og drift?

Hvad skal vi stille op med den danske folkek irke? FREMTIDENS KIRKE.DK

• Få indflydelse både på kirkeliv og drift? 24012634_LM_Poll_An

n_A4.indd 1

• Sørge for at kirkegårdene bliver holdt smukke? • Hjælpe præster og ansatte til at holde liv i kirken?

Folkevalgt

• Være med i et bredt favnende samarbejde?

At være medlem af et menighedsråd er at være et folkevalgt led i kulturen af frivillige aktive omkring kirken. Fra menighedsrådet side være med til at kirken fungere. Komme med forslag til menigheden om aktiviteter/initiativer i kirken (koncerter, påskevandring, friluftsgudstjenester og etc. Har siden 2000 være medlem af Skuldelev-Selsø menighedsråd.

Så var det måske en god idé at blive menighedsrådsmedlem i din lokale kirke.

M eningers mod og lytte til hinanden. E nighed om sager eller diskussion med flertals beslutninger. N edskrive tanker og omsætte disse til forslag og projekter. I gangsættelse af forskellige projekter. G ennemførelse af forskellige forslag.

30/01/12 19.38

Inger Marie Birk Jørgensen, formand

H ensyn parterne imellem. E n menighed – 2 kirker. D annelse/pli eller bare sig selv nærmest. S ynlighed uden at være påtrængende. R ådføre sig med mere erfarne menighedsrådsmedlemmer. Å benhed for flere synspunkter. D ele opgaver mellem hinanden.

Magasin om valget, fås i kirkerne

Christen Hansen, Menighedsrådsformand, Kyndby-Krogstrup

5


SOGNELIV FERSLEV - VELLERUP

KYNDBY - KROGSTRUP Kyndby Torsdagsklub holder sommerferie

Hop dig glad!

Efter ferien er der igen møder hver anden torsdag fra kl. 9.30 til kl. 12.00 i konfirmandstuen i Kyndby.

Menighedsrådsmøder De næste menighedsrådsmøder finder sted torsdagene 21. juni og 16. august kl. 19.00 i konfirmandstuen i Kyndby. Dagsorden og referat ophænges ved kirkerne.

Familiesommerfest Søndag d. 19. august vil vi igen holde en dejlig sommerfest. Vi har gudstjeneste i Ferslev kirke kl. 15.00 og derefter går vi over i præstegårdshaven, snakker, hygger, hopper og griller hvad vi har medbragt af kød/pølser og andet.

Økologisk kirkefestival d. 31. august til 2. september! Ferlsev og Vellerup sogne deltager i Trofestivalen på Hornsherred. I løbet af de tre dage vil sognene i Ferslev, Gershøj, Kirke Hyllinge, Lyndby, Skibby, Sæby og Vellerup summe af liv med en lang række arrangementer for folk i aldre. Du kan gå på opdagelse i programmet her – der kommer løbende nye arrangementer til. Gå ind på: www.trofestival.dk

SKULDELEV - SELSØ Netværksgruppens skovtur Den årlige sommerudflugt for pensionister og efterlønsmodtagere i Skuldelev og Selsø sogne finder sted onsdag den 29. august. Vi kører fra Skuldelev præstegård kl. 9.00 i retning af Vestsjælland. Der bliver middag på Skipperkroen ved Mullerup Havn og kaffe. Pris per deltager kr. 250,- . Tilmelding hos Inger B. Simonsen tlf. 47 52 05 50 eller præsten senest den 1. august.

Glæd dig til sommerudflugten!

Seniorklubben Seniorklubben samles ca. hver anden uge klokken 13.30 i konfirmandhuset og strikker tøj til Børn i Rumænien. Der modtages gerne garnrester og aflagt legetøj.

Korsang Hver lørdag er der kor for både små og store. Det lille kor (1.-6. klasse) synger fra kl. 9-10. Det store kor (fra 6. klasse til 25 år) synger fra 10-11.

Fredagscafeen Vi mødes den sidste fredag i måneden i Birksøhuset kl. 14.00-16.00. Alle er velkomne. Første fredagscafé efter sommerferien er fredag d. 31. august.

Menighedsrådsmøder Foregår i Birksøhuset i Ferslev kl. 19.00. Datoer: Tirsdag d. 19. juni.

Babysalmesang begynder i Skibby kirke d. 10. august kl. 10.00. Tilmelding til Mikkel Højholt.

6

Menighedsrådsmøde afholdes i konfirmandstuen i præstegården onsdag den 15. august kl. 19.00. Se dagsorden i kirkens våbenhus.

Krogstrup Kirke


KUN FOR BØRN

Når det regner

Vidste du, at Noahs ark kunne indeholde ca. 6 millioner poser popcorn. Zap en pose popcorn i mikroovnen og tænk på hvad Gud gjorde for at redde mennesker og dyr.

Lav en regnmåler Tag en sodavandsflaske og en saks eller kniv og klip/ skær toppen af. Få hjælp af en voksen. Sæt mærker, så du kan måle hvor meget regn der er kommet. Skriv på din regnmåler: Gud, hvor det regner! Læs historien om Noahs ark i en børnebibel.

Lav en ønskeregnbue Lav en bue af papir og farvelæg den og hæng så små dråber op hvor du har skrevet/tegnet noget du godt kan lide. Sæt en snor i, og så har du en dejlig regnbue fuld af ønsker.

Når solen skinner

Ved stranden kan man ligge og kigge op i himlen og finde skyfår; find skyer der ligner får. Når man har fundet fem, skal man råbe: Hvem kan gå på vandet – og så styrte ud i bølgerne. Husk nu, at det kun er Jesus der kan gå på vandet. Men derfor kan en dukkert jo være Syng: ganske rar. Tak, Gud, for glæden ved at slide, Tak, Gud, for leg og dovneri. Tak, Gud, når jeg hver dag kan vide, at jeg har værdi.

Ifølge Bibelen blev regnbuen egentlig lavet for at Gud skulle se den. Så en regnbue er altså et guddommeligt syn.

Klik ind på

Kirkebladets redaktion: Sognepræsterne Aage Koed Mikkelsen, Ole Hansen og Mikkel Højholt. Grafik på side 2: Erna Ejstrup. Produktion: Team Lynderup - 97 17 34 08.

7


003

GUDSTJENESTER Kirkeåret

Skuldelev

Trinitatis søndag

11.30 am

10.

1. s. e. trinitatis

09.00 oh

17.

2. s. e. trinitatis

10.30 oh

24.

3. s. e. trinitatis

09.00 oh

Dato

Selsø

Ferslev

Vellerup

Kyndby

Krogstrup

JUNI 3.

09.00 tg

13.00 am 10.30 mh

09.00 tg

10.30 oh 09.00 oh

10.30 mh

10.30 oh

JULI 1.

4. s. e. trinitatis

8.

5. s. e. trinitatis

15.

6. s. e. trinitatis

14.00 am

22

7. s. e. trinitatis

09.00 am

29.

8. s. e. trinitatis

09.00 oh

10.30 mh 10.30 am

Henvisning til nabosogne

10.30 oh Henvisning til nabosogne

09.00 tg

09.00 am 16.00 am

09.00 tg 16.00 am

10.30 mh

10.30 am 19.00 am

AUGUST 5.

9. s. e. trinitatis

12.

10. s. e. trinitatis

10.30 am

19.

11. s. e. trinitatis

09.00 am

26.

12. s. e. trinitatis

10.30 am

10.30 mh 10.30 mh

10.30 am

09.00 am 10.30 oh

15.00 Familiesommerfest

09.00 oh

10.30 oh 10.30 mh

10.30 oh

SEPTEMBER 2.

13. s. e. trinitatis

10.30 am

09.00 am

Der henvises til gudstjeneste i kirkefestivalen i Sæby

Der henvises til gudstjeneste i kirkefestivalen i Sæby

am = sognepræst Aage Koed Mikkelsen - mh = sognepræst Mikkel Højholt oh = sognepræst Ole Hansen - tg = sognepræst Thomas Gotthard

Kirkebil Kirkebilen henter og bringer gratis i forbindelse med gudstjenester og arrangementer i sognene. For Ferslev og Vellerup kirker: Kontakt Frederikssund Mini-handibusser, tlf. 4738 9903, senest kl. 12.00 tre hverdage før. For de øvrige kirker: Kontakt Taxinord, tlf. 4731 1920, senest kl. 18.00 dagen før.

10.30 oh

Kirkebladet - Nr. 3 - 2012  

Skuldelev, Selsø, Ferslev, Vellerup, Kyndby og Krogstrup sogne

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you