Page 1

Skuldelev og Selsø sogne Ferslev og Vellerup sogne Kyndby og Krogstrup sogne

»Se! Jeg har stillet dig foran en åben dør« (Joh. åbenb. 3v8)

Den åbne dør hedder Tro - håb - kærlighed. Gå glad og gerne ud og ind ad den. Når alt det oprivende går på, så forvent, at trøsten i livet livsglæden inspiration til et godt liv vil følge dig, når du går ud og ind ad den dør. Aage Koed Mikkelsen

Den åbne dør

September - Oktober - November 2016

4


SOGNELIV

VEJVISER

FERSLEV - VELLERUP Skuldelev-Selsø Sognepræst Aage Koed Mikkelsen, Skuldelev Præstegård, Østergade 3, 4050 Skibby, tlf. 47 52 03 26, e-mail: ami@km.dk. Telefontid: Tirsdag-fredag kl. 9-10. Træffes efter aftale. Mandag er fridag. Menighedsrådsformand Inger Marie Birk Jørgensen, Gl. Stationsvej 16, Onsved, tlf. 47 52 13 81. Kirkeværge Inge Christensen, Kildeskåret 5, Torpe Mark, tlf. 47 52 04 35. Graver ved Skuldelev kirke Allan Meier, tlf. 51 22 48 92. Graver og kirketjener ved Selsø kirke Søren Bumbech Wunsch, tlf. 51 22 48 43.

Ferslev-Vellerup Sognepræst Mikkel Højholt, Mejerivej 1 A, Ferslev, 4050 Skibby, tlf. 47 52 90 29, e-mail: miho@km.dk. Træffes bedst hverdage kl. 10-11, undtagen mandag. www.ferslevkirke.dk - www.vellerupkirke.dk Menighedsrådsformand Karen Brogaard Jensen, Anemonevej 12, Skibby, tlf. 47 52 85 92, e-mail: karen12@tdcadsl.dk Kirkeværge Jens Larsen, Venslev Huse 11, tlf. 47 52 94 85, e-mail: jens-lene@mail.tele.dk Graver i Ferslev og Vellerup Carina Jacobsen, tlf. 22 43 14 37. Fri mandag.

Kyndby-Krogstrup Sognepræst Ole Hansen, Kyndby Præstegård, Kyndbyvej 52, Kyndby, 3630 Jægerspris, tlf. 47 52 11 36, e-mail: oha@km.dk Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 11-12, torsdag også kl. 17-18. Mandag er fridag. Menighedsrådsformand Christen Hansen, Pagteroldvej 1, Krogstrup, tlf. 21 69 11 14. Kirkeværge Erna Ustrup, Egelyvej 28, Dalby, tlf. 47 52 13 47. Graver ved Kyndby kirke Lone Mørup, tlf. 29 42 51 19 Mandag er fridag. Graver ved Krogstrup kirke Thomas Winther, tlf. 47 52 14 25. Mandag er fridag.

Høstgudstjeneste i Ferslev kirke d. 9. september kl. 19.00. Det er altid en spændende og livlig tid, når der er høst. Maskiner kører i pendulfart. Arbejdsdagene for høstfolkene er lange som døgn og alligevel må travle trafikanter køre langsomt, når en majetærsker skal til og fra markerne. Men det er alt sammen for noget godt: Det daglige brød. Det, som vi beder om i Fadervor. Men lige når det er høst, så skal vi være særligt opmærksomme på det. Derfor er der høstgudstjeneste i Ferslev kirke d. 9. september kl. 19.00. Så kan man hvile ud efter sliddet og takke Gud for de gode gaver, som høsten har bragt.

Æblekagegudstjeneste Ud over den travle høst på markerne, så bliver der også høstet æbler. Derfor må vi endnu en gang holde fælles æblekagegudstjeneste med Skibby sogn d. 9. oktober kl. 14.00 i sognegården i Skibby. Og ja: Der er æblekage efter gudstjenesten. Sikke meget man vil have at takke Gud for den dag!

Allehelgensgudstjeneste Søndag d. 6. november kl. 10.30 er der allehelgensgudstjeneste i Ferslev kirke. Det er dagen, hvor vi kan mindes vores døde. Navnene på dem, der er døde eller bisatte/begravede i sognene siden sidste allehelgen læses op. Er der nogen du gerne vil mindes? Så henvend dig til Mikkel Højholt, så bliver navnet skrevet på listen. Efter gudstjenesten er der kaffe/te i våbenhuset.

Fredagscafé i Ferslev Kom forbi og vær med i verdens bedste fredagscafé i Ferslev! Alle er velkomne. Vi får kaffe/te og kage og kan snakke med hinanden og der er foredrag, så man kan gå weekenden i møde med en god kvalitetsoplevelse. Stemningen er guddommeligt menneskelig og ligefrem. Det foregår i Birksøhuset fra kl. 14-16 på følgende dage: 30. september, 28. oktober og 25. november.

Seniorklubben Seniorklubben samles ca. hver anden uge klokken 13.30 i konfirmandhuset og strikker tøj til Børn i Rumænien. Der modtages gerne garnrester og aflagt legetøj.

Menighedsrådsvalg 2016 D. 8 nov. skal der vælges nye menighedsråd over hele landet. Hos os er det dog kun 2 år siden sidst, da vi har været med i en forsøgsordning med kun 2-årig valgperiode i stedet for 4 år som det ellers er. Nu har alle menighedsråd over hele landet fået denne mulighed, hvis man anmoder Kirkeministeriet om det, og dvs. der derfor igen kun skal vælges for 2 år i Ferslev-Vellerup. D. 13. sept. kl. 19.30 holdes møde herom i konfirmandstuen, Ferslev præstegård. Først er der et orienteringsmøde, hvor formanden fortæller om, hvad der er foregået i menighedsrådet/kirkeligt regi i den seneste valgperiode, og herefter orientering om valgprocedure og mulighed for at opstille en kandidatliste. Hvis der kan opnås enighed herom, og hvis der ikke indkommer flere lister senest d. 27. sept. vil de pågældende kandidater være valgt - et såkaldt aftalevalg. Denne måde er vist meget almindelig i mange sogne landet over - det har i hvert fald altid været tilfældet hos os. Vel mødt d. 13. september. Hilsen formanden

Menighedsrådsmøder Alle menighedsrådsmøder er offentlige og foregår i Birksøhuset i Ferslev kl. 19.00 på følgende datoer: 27. september, 25. oktober, 24. november.

Kor

2

Kontakt Ida Ellegaard på tlf. 51 96 90 35.


SOGNELIV SKULDELEV - SELSØ Ny organist til Skuldelev-Selsø kirker Den 1. september tiltræder Tine Lorenzen som ny organist ved Skuldelev og Selsø kirker. Tine Lorenzen er uddannet organist og korleder fra Sjællands Kirkemusikskole i 2012 og har siden arbejdet som organist og korleder og beskæftiget sig med børnerytmik. Tine har medvirket ved mange koncerter med både klassisk og rytmisk musik og ser frem til om muligt at oprette et børnekor her i SkuldelevSelsø. Kom og hils på hende en af de nærmeste søndage i efteråret f.eks. den 4/9 i Selsø kirke eller 11/9 i Skuldelev kirke.

Oprettelse af børnekor Er du barn og har du lyst til at synge og synge i kor, så kom og deltag i børnekoret, ledet af vores nye organist, Tine Lorenzen, i præstegården, Østergade 3, tirsdag eftermiddage kl. 14.15.

Præsten er på orlov i efteråret Et studieprojekt over jødisk sjælesorg – kristen sjælesorg har præsten fået bevilget orlov til at studere nærmere i månederne september, oktober og november. I den periode vil cand. teol. Simon Munch Fuhrmann være vikar og varetage præstearbejdet. Han træffes på mobil 21 92 75 84. Alle administrative henvendelser rettes til præstesekretær Birgit Brunshuus Thorninger – mobil 28 94 50 17.

KYNDBY - KROGSTRUP Menighedsrådsvalg 2016 Som optakt til valget er der orienteringsmøde om KyndbyKrogstrup menighedsråds arbejde og om Menighedsrådsvalget i november. Orienteringsmødet afholdes tirsdag den 20. september kl. 19.00 i Konfirmandstuen i Kyndby.

Sangaften i Kyndby kirke torsdag den 22. september kl. 19.00. Der er ikke på forhånd udvalgt bestemte sange og salmer - de, som møder frem bestemmer. Vi synger fra Salmebogen og Højskolesangbogen. Til sangen hører der kaffe og kage.

Høstgudstjeneste i Kyndby kirke søndag den 25. september kl. 10.30. Den dag fejrer vi, ved en fælles gudstjeneste for Kyndby og Krogstrup sogne, alt det gode, som kommer til os. Vi siger tak for det gode, vi fik. Den dag bliver kirken pyntet med afgrøder - tag gerne selv frugter, grøntsager, tørrede blomster med. Afgrøden er et billede på, at vi får noget ud af at være døbte … at vi får udbytte på samme måde, som landmanden og urtehave-ejeren gør det af jorden!

Konfirmationsforberedelsen

Høstkoncert med Jazz-Prom

begynder onsdag den 7. september i præstegården.

Menighedsrådsvalg 2016 Det er nu 4 år siden, der sidst er blevet dannet menighedsråd. Er der interesse for at deltage i arbejdet for kirkens liv og vækst så kom og hør nærmere på et orienterings- og opstillingsmøde i præstegården tirsdag den 13. september kl. 19.00.

Netværksgruppen er åben for nye interesserede. Netværksgruppens medlemmer laver håndarbejde, der sælges på julebasaren og er baggrund for, at vi bl. a. kan arrangere en årlig skovtur og uddele julelegater. Netværksgruppen mødes i dette efterår om tirsdagen kl. 13.30-15.30 i præstegården. Sogneturen går bl.a. til Skagen

Der skal nok gå jazz i efteråret, når kvintetten JAZZPROM kommer forbi Krogstrup kirke søndag den 2. oktober kl. 15.00. Gruppen, der flere gange har besøgt Co­penhagen Jazzfestival, lover at sammensætte et program med alt godt fra deres repertoire, som kan dufte af efterår. De 5 blinde medlemmer er: Lars Bang Andersen (saxofoner), Thorvald Kølle (trompet), Ole Kirk Ejsing (piano), Flemming Nørgaard (bas) og Frank Glise (trommer).

Alle Helgens Dag søndag den 6. november kl. 10.30 i Kyndby kirke. Alle Helgens Dag er ud over at være en almindelig søndag også den dag, hvor vi under gudstjenesten mindes vore døde, og navnene på dem, som er døde i vore sogne siden Alle helgens Dag sidste år, læses op fra prædikestolen.

Kyndby Torsdagsklub Sognetur 2017 Forårets sognetur går til Nordjylland, Skagen og Læsø. 4 dage fra den 2.-5. maj. Igen i år er det i samarbejde med Adrian Turistfart og Rejser. Har det interesse og ønskes program tilsendt så ring venligst min præstesekretær op - tlf. 28 94 50 17 eller mail til ami@km.dk Og så vil jeg ønske alle et godt efterår. Jeg er tilbage i arbejde den 1. december. Aage Koed Mikkelsen

Den lokale ældreklub er klar til en ny sæson. Der er møder hver anden torsdag i konfirmandstuen i Kyndby: den 15. og den 29. september, den 13. og 27. oktober, den 10. og den 24. november, alle dag fra kl. 9.30 til kl. 11.30. Nye medlemmer er meget velkomne. Kontakt Vera Petersen, tlf. 47 50 78 19 eller Ole Hansen, tlf. 47 52 11 36.

Menighedsrådsmøder Kyndby-Krogstrup Menighedsråd holder møder i konfirmandstuen i Kyndby kl. 19.00. De næste møder er den 20. september, den 13. oktober, den 17. november. Dagsorden og referat ophænges ved kirkerne.

3


003

GUDSTJENESTER Kirkeåret

Skuldelev

Selsø

Ferslev

Vellerup

Kyndby

Krogstrup

Skibby

SEPTEMBER 11. 16. s. e. trin. 10.30 smf 18. 17. s. e. trin.

19.00 mh Høstgudstj. 10.30 smf Høstgudstj.

25. 18. s. e. trin. 10.30 smf Høstgudstj.

10.30 oh 10.30 mh

09.00 jj

10.30 mb 09.00 smf

10.30 oh Høstgudstj.

10.30 mb 10.30 jj

OKTOBER 2.

19. s. e. trin.

9.

20. s. e. trin. 10.30 smf

10.30 smf

16. 21. s. e. trin.

19.00 mh 14.00 Æblekagegudstjeneste i Skibby Sognegård

10.30 smf

23. 22. s. e. trin. 10.30 smf 30. 23. s. e. trin.

10.30 oh 11.00 15.00 Koncert jazz-brunch 10.30 oh

09.00 mh 09.00 mb

09.00 oh

14.00 Æblekagegudstj. 10.30 oh

09.00 smf 10.30 mh

10.30 mh 10.30 mb

10.30 oh

10.30 mb

NOVEMBER 6.

Allehelgen

14.00 smf

15.30 smf

10.30 mh

13. 25. s. e. trin. 10.30 smf 20. Sidste s. i kirkeåret

13.30 Julekoncert

10.30 oh 09.00 mb

09.00 oh

19.00 mh

27. 1. s. i advent 10.30 smf

10.30 mb 10.30 oh

10.30 oh 10.30 mh

10.30 mb 10.30 jj

09.00 smf

15.00 Sansegudstjeneste

DECEMBER 2. s. i advent

10.30 am

19.00 mh

10.30 oh

10.30 mb

am = sognepræst Aage Koed Mikkelsen - mh = sognepræst Mikkel Højholt oh = sognepræst Ole Hansen - mb = Mette Brunshuus - smf = Simon Munch Fuhrmann - jj = Jan Jakobsen

Kirkebil Kirkebilen henter og bringer gratis i forbindelse med gudstjenester og arrangementer i sognene. For Ferslev og Vellerup kirker: Kontakt Frederikssund Mini-handibusser, tlf. 47 38 99 03, senest kl. 12.00 tre hverdage før. For Kyndby og Krogstrup kirker: Ring på tlf. 47 52 11 36 eller 47 52 93 13 senest kl. 16.00 dagen før. For Skuldelev og Selsø kirker: Benyt det kontonr., som ligger fremme i våbenhuset. Bestilling rettes til TaxiNord, tlf. 47 31 19 20, senest kl. 18.00 dagen før.

Team Lynderup - 97 17 34 08

4.

Kirkebladet - Nr. 4 - 2016  

Skuldelev, Selsø, Ferslev, Vellerup, Kyndby og Krogstrup sogne

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you