Page 1

&

Juni - Juli - August 2013

B酶vling Flynder Sogne

Kirken i dag og i fremtiden 2 Opslagstavlen 3-7 Arrangementskalender 8-9 Diverse opslag

10

Kirkelig vejviser

11

Gudstjenesteliste 12

77. 氓rgang 路 nr. 3 路 2013

KIRKEBLAD Sommer!


Kirken i dag og i fremtiden af sognepræst Knud Erik Nissen

Sidste sommer sad jeg i et sommerhus og talte med en jævnaldrende kollega. Pludselig siger vedkommende: ”Vi er nok den sidste generation af sognepræster, som kan fastholde, at gudstjenesten søndag formiddag er folkekirkens kerneydelse.” Ja, måske, fordi der i dag spørges efter andre former for gudstjenester og andre aktiviteter og samværsformer, hvis der overhovedet spørges.

Fint nok! I en folkekirke bør præster og menighedsråd være åbne overfor de forskellige behov, der er i menighederne og forsøge at tilgodese alle så godt, som de kan. Det er en kendsgerning, at søndagsmenighederne skrumper mange steder. Det skyldes ikke bare svigtende interesse, men også at landområder affolkes, og arbejdspladser flytter til byerne. Derfor er det ”op ad bakke” at være kirke på landet. Selv om menighedsrådene arbejder flittigt med at være kirke for alle, er det undertiden et tungt arbejde, fordi det er så som så med interessen for det. Men kirken bliver, selv om arbejdspladser og institutioner lukkes ned, fordi alle skal have mulighed for at få evangeliets glæde og trøst forkyndt, når behovet melder sig, hvad enten det er søndag formiddag eller andre tidspunkter i løbet af ugen eller ved livets højdepunkter og under medgang og modgang. Der er behov for, at vi har en højtidskirke, men også en hverdagskirke, hvor de forskellige behov i menig2

hederne kan tilgodeses. Der er stadig behov for, at der holdes gudstjeneste om søndagen, og vi ser gerne flere deltage. Men samtidig er der også et behov for enkelhed og forståelighed i ord og former. Vi, der er ansvarlige for kirkens liv og vækst, bør tage ved lære af, at forældre og bedsteforældre gerne går med børn og børnebørn i kirke, når der er anledning til det. Men det er samtidig vigtigt at få sagt, at tilværelsen er skruet sådan sammen, at vi dybest set lever af det, vi ikke forstår. Hvem forstår Guds kærlighed? Det gør ingen. Derfor er det vigtigt, når den forkyndes ved døbefont og nadverbord, fra prædikestol eller fra gulv, at der tales til vore hjerter. Jeg har ikke kunnet glemme pigen Lara, som er én af hovedpersonerne i bogen: Dr. Zivago: Om Lara siges det: ”Lara var ikke religiøs. Hun troede ikke på ritualer. Men nu og da måtte hun for at holde tilværelsen ud bevæge sig i takt med en eller anden slags indre musik. En sådan musik kunne hun ikke selv frembringe hver gang. Denne musik var Guds ord om livet. For at høre det og græde over det, gik hun i kirke.” Guds ord om livet er det ubegribelige, at Gud er kommet til os i et menneskebarn i en krybbe og en mand på et kors. Det er englens ord til kvinderne påskemorgen, der kulminerer i Jesu Kristi kærlighedserklæring til alle, som skal forkyndes i hele verden: ”Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.” Guds kærlighedserklæring skal hele tiden nyformuleres, så alle får mulighed for at glæde sig over vort forunderlige menneskeliv og tage imod det i glæde og sorg, i lyst og nød og få skænket håb og trøst. Når vi i den kommende tid skal tælle deltagere ved gudstjenester og arrangementer, er meningen ikke at kunne fremvise store tal, men at få en pejling af, hvor interesserne er hos mennesker i dag, så det tydeliggøres, hvor menighedsråds og præsters indsatsområder bør være i fremtiden, for at folkekirken fortsat kan være kirke for alle.


Opslagstavlen Opslagstavlen

SOGNETUR FOR ALLE I FLYNDER SOGN TORSDAG D. 20. JUNI KL. 18.30 Turen går i år til Hostahaven v. Ringkøbing, hvor der bliver god tid til at se på og nyde den smukke have. Der er mulighed for at drikke kaffe i haven. Det vil vi gøre, når vi er mættede af de mange indtryk. Vi kører med bus, og der er afgang fra Flynder menighedshus kl. 18.30. Pris for turen er 50 kr. Alle fra Flynder sogn er velkomne! Flynder menighedsråd

DET GAMLE OG DET UDVIDEDE ORGEL I BØVLING KIRKE Der er ikke den store forskel at se. Men den opmærksomme iagttager kan se, at orglet, der blev udvidet med 2 stemmer, nu har 12 udtræk (stemmer) og ikke 10 som før, og at den ene stemme er placeret nedenunder orgelpiberne. Udvidelsen er tydeligst, når man går om bag orglet og ser de nye, store piber, som er monteret dér. Vi kan dog alle glæde os over, at orglet har fået en fyldigere klang. To ældre søstre, som stammer fra Bøvling, forærede hver 50.000 kr. til orgeludvidelsen og deltog i festgudstjenesten Påskedag. Den ene af søstrene reagerede spontant efter gudstjenesten ved at sige: ”Det er de bedste penge, jeg nogensinde har givet ud!” K.E.N.

Udseendet er næsten uændret, men lyden er anderledes

3


Opslagstavlen Opslagstavlen

KIRKETÆLLINGER

FOLKEKIRKENS NYE LOGO Folkekirkens logo understreger to grundlæggende og meget værdifulde dimensioner i den danske folkekirke. Den første: I den evangelisk-lutherske kirke er troen et personligt og direkte forhold mellem det enkelte menneske og Gud. Kirken kan forkynde evangeliet og give rum til det kristne fællesskab, men troen er et personligt anliggende, og kirken rummer mange former for tro. Derfor er de mange små symboler inde i det store symbol. Den anden: Den danske folkekirke har den lokale kirke og menighed i centrum. Det er menighedsrådet og præsten, som beslutter og leder de kirkelige anliggender i sognet og friheden er meget stor. Derfor er folkekirken i praksis en mangfoldighed af lokale, folkelige og kirkelige fællesskaber. Også det afspejles af de mange små symboler. Noget forener i folkekirken. På tværs af alle individuelle og lokale forskelligheder: Troen og dåben. Den kristne tro, evangeliet og dåben, symboliseret ved kristendommens vigtigste tegn: Korset. Døbefonten symboliseret ved cirklen. Samlet set viser folkekirkens logo, at folkekirken kan give rum til forskellighed og en høj grad af individualitet inden for en klar fælles ramme. (Fra Viborg Stifts hjemmeside) 4

Fra den 1. april 2013 skal deltagerantallet ved gudstjenester, kirkelige handlinger og arrangementer, som menighedsrådene og/eller sognepræsterne har ansvaret for, tælles i alle sogne i Viborg Stift. Det er biskop Karsten Nissen, der har truffet denne beslutning. Det er sognepræsterne, der har ansvaret for, at tællingerne gennemføres. I Bøvling og Flynder er det vedtaget, at det er graverne, der foretager tællingerne, mens menighedsrådet/ sognepræsten sørger for, at tællingerne foretages ved møder og arrangementer, som menighedsrådet eller sognepræsten står for. Biskop Karsten Nissen giver følgende begrundelser for tællingerne: 1. Det er vigtigt, at der kan gives klare og præcise oplysninger til offentligheden om brugen af kirkerne. Der er intet i folkekirkens offentlige virksomhed, som ikke tåler dagens lys. Det gælder i særlig grad over for medierne, fordi der er mange myter om folkekirken. Kun præcise og gennemsigtige oplysninger kan gennemhulle disse myter. 2. Hvis ikke vi selv tæller, er der andre, som gør arbejdet for os. Vi kan ikke acceptere, at optællinger af kirkegængere m.v. foretages af medierne, måske på et mangelfuldt og ikke dækkende grundlag. 3. Tællingerne vil give menighedsråd og præster en nyttig viden i forbindelse med tilrettelæggelse af det kirkelige arbejde for så vidt angår fastlæggelse af tidspunkt, ugedag m.v. for de forskellige gudstjenester og arrangementer. Naturligvis vil resultatet af tællingen også kunne indgå i overvejelser om den fremtidige kirkelige struktur, men dette er ikke et hovedformål med tællingen, og i øvrigt vil strukturændringer altid blive gennemført efter møder og samtaler med de berørte præster og menighedsråd. K.E.N. Foto: Danmissions fotoarkiv


Opslagstavlen Opslagstavlen

FRILUFTSGUDSTJENESTE ved skovsøen på Agergårdvej i Flynder søndag d. 4. august kl. 10.30 Alle fra begge sogne indbydes til friluftsgudstjenesten, som Flynder menighedsråd arrangerer. Traditionen tro medvirker Onsdagsorkestret.

Onsdagsorkestret

5


Opslagstavlen Opslagstavlen

KONCERT MED KAARE NORGE Onsdag den 28. august kl. 19.30 er der koncert i Bøvling Kirke med Kaare Norge Kaare Norge er en kendt og elsket guitarspiller, og han har givet koncerter over det meste af verden. Han spiller først og fremmest klassisk musik, men er også optaget af rytmisk musik og den spanske tradition. Han er desuden kendt for at spille musik, som er skrevet for andre instrumenter end guitar - såkaldte transskriptioner. Musikken er således skrevet om til at kunne spilles på guitar. Han har i årenes løb udgivet over 20 cd’er. I den forbindelse vidner 4 guldplader og en platinplade om hans store popularitet og dygtighed. Derudover har han modtaget et hav af priser, bl.a. Danmarks Radios Bolero-pris. Anmelderne har ligeledes stået i kø med rosende ord. Der er derfor slet ingen tvivl om, at der venter alle en stor oplevelse med koncerten den 28. august. Der er fri adgang til koncerten, så måske er det en god ide at komme i god tid. Alle er velkomne!

Kaare Norge

Organist Annette Gammelgaard

KIRKEKAFFE OG MENIGHEDSMØDE Kirkekaffe og menighedsmøde efter gudstjenesten i Flynder kirke søndag d. 2. juni kl. 9.00. Kirkekaffe og menighedsmøde efter gudstjenesten i Bøvling kirke søndag d. 18. august kl. 9.00 Ved menighedsmøderne fortæller menighedsrådene om regnskab 2012 og budget for 2014, og om planer og aktiviteter det kommende år. Kom og vær med og giv menighedsrådene opbakning til deres arbejde. Menighedsrådene skal holde et årligt menighedsmøde. Derfor inviteres menighederne til at deltage i dem. Menighedsrådene 6


Opslagstavlen Opslagstavlen

INTERVIEW MED DEN NYE GRAVER VED BØVLING KIRKE - BENT LISBYGD Redaktionen har haft en samtale med den nye graver ved Bøvling kirke.

arbejde på kirkegården. Det er et meget alsidig arbejde, og det passer mig godt.

Hvad har fået dig til at søge stillingen som graver ved Bøvling kirke?

Hvad synes du i øvrigt om dine arbejdsopgaver i kirken, på kirkegården og i præstegården?

Jeg har ønsket nye udfordringer. Jeg har ønsket en større stilling, som er fuldtids. Jeg har også ønsket mig samarbejde med en medhjælper. I længden duer det ikke at arbejde alene og komme hjem og være alene. Jeg har også haft et ønske om at arbejde på en kirkegård, hvor der kommer flere besøgende. Jeg har det rigtig godt i mit nye arbejde, og samarbejdet med gravermedhjælperen (Folke Sønderskov) går rigtig godt. Han er dygtig og går op i sit arbejde.

Det generer mig ikke, at det er så forskelligt, hvad enten jeg er ude eller inde. Jeg er glad for kirketjenesten og for at møde mennesker dér i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger. Jeg har det godt med faste rutiner, f.eks. med at arbejde i præstegården om torsdagen med rengøring af kontorer og sognegården.

Hvad lavede du tidligere? Jeg har været graver ved Gørding kirke i 6 år. Det var en 75 % stilling. Ved siden af denne stilling lavede jeg støbearbejde, kloakarbejde og belægningsarbejde. Men efterhånden blev det vanskeligt at få arbejde nok. Velsagtens fordi jeg ikke reklamerede for det. Det gav mig ønsket om at få en fuldtidsstilling, så man véd, hvad man har. Da jeg er fortrolig med graverarbejdet, vidste jeg også, hvad jeg gik ind til. Jeg synes det er spændende, at man som graver møder mennesker i alle situationer og kan få en snak med dem, når de kommer på kirkegården.

Har du selv noget at tilføje? Jeg håber, at folk vil sige det til mig, hvis der er noget, de ønsker anderledes på kirkegården. Sig det endelig, hvis I er utilfredse med noget i stedet for at snakke om det ude i byen. I må selvfølgelig også gerne sige det, hvis I er tilfredse med mit arbejde. Et skulderklap kan vi alle have brug for.

Graver Bent Lisbygd

Du er nu godt i gang med det daglige arbejde. Lever det op til de forventninger, som du havde? Ja, det lever til fulde op til forventningerne. Jeg er rigtig glad for mit arbejde, og jeg er glad for, at jeg fik stillingen. Det er en meget spændende og afvekslende stilling. Også kontorarbejdet glæder jeg mig over. Jeg kan sidde inde den ene dag og lave kontorarbejde. En anden dag kan jeg være ude og

7


Alle møder, hvor tidspunktet ikke er nævnt, starter kl. 19.30  (s. o.: se omtale)

BØVLING SOGN JUNI

To. 6. Fællesmøde for 4 sogne i Tangsø Kulturcenter (se omtale) On. 12. Gudstjeneste Bøvling ældrecenter kl. 10.30 v. Bo Knudsen Ma. 17. til lø. 22. Teltmøder i Harboøre, alle aftener kl. 19.30 Ti. 18. Menighedsrådsmøde på provstikontoret kl. 19.00 On. 26. Gudstjeneste Bøvling ældrecenter kl. 10.30 v. Bo Knudsen JULI

On. 10. Gudstjeneste Bøvling ældrecenter kl. 10.30 v. Bo Knudsen On. 24. Gudstjeneste Bøvling ældrecenter kl. 10.30 v. K.E. Nissen

AUGUST

Sø. 4. Friluftsgudstjeneste i Flynder kl. 10.30 (se omtale) On. 14. Gudstjeneste Bøvling ældrecenter kl. 10.30 v. Steen Sunesen To. 15. Menighedsrådsmøde på provstikontoret kl. 19.00 Sø. 18. Kirkekaffe og menighedsmøde efter gudstjenesten kl. 9.00 On. 21. Bibelmøde hos Mads Galmstrup, Brogade 70, Bækmarksbro. Tekst: Lukas 10. 23 – 27 Ti. 27. Kvindekredsen: Møde hos Rigmor Østerby, Klydevej 18. Tekst. Lukas 4. 14 -30 On. 28. Gudstjeneste Bøvling ældrecenter kl. 10.30 v. Steen Sunesen On. 28. Kirkekoncert med Kaare Norge kl. 19.30 (se omtale)

FÆLLESMØDE FOR BØVLING – FLYNDER – MØBORG – OG NEES SOGNE Torsdag d. 6. juni kl. 19.30 i Tangsø Kulturcenter Emne: Folkemøder og fællessang v. fhv. sognepræst Jørgen Anker Jørgensen. Jørgen Anker Jørgensen, cand. mag i musik og religion og fhv. sognepræst bl.a. på Venø, er opvokset med sang og musik, og han har igennem et spændende liv oplevet betydningen af at synge med og for andre. Glæden ved fællessangen deler han gerne ud af, og med fortællinger fra sit liv, videregiver han sin entusiasme og sangglæde. Alle er velkomne.

8

De 4 menighedsråd


Kalender

Arrangementskalender FLYNDER SOGN JUNI

AUGUST

Sø. 2. Kirkekaffe og Menighedsmøde efter gudstjenesten kl. 9.00 Ti. 4. KFUM & K: Bibeltime hos Doris og Kristian Nielsen Ti. 4. Menighedsrådsmøde hos Klaus Bak, Agergårdvej 10 kl. 19.00 On. 5. Gudstjeneste Bækmarksbro pleje – og daghjem kl. 10.30 v. K.E. Nissen

Sø. 4. Friluftsgudstjeneste kl. 10.30 (se omtale) On. 7. Gudstjeneste Bækmarksbro pleje – og daghjem kl. 10.30 v. Steen Sunesen To. 15. Kredsmøder: Pjecen: Vær modig og stærk, studie 3, hos Gerda Nielsen, Grønnegade 24 og hos Lydia Mørch, Solvangen 3 On. 21. Gudstjeneste for Bækmarksbro pleje – og daghjem i Flynder kirke kl. 10.30 v. K.E. Nissen Sø. 25. KFUM & K: Gudstjeneste og kirkefrokost hos Helle og Jens Erik, Sinkbækvej 14 On. 28. Kirkekoncert med Kaare Norge i Bøvling kirke (se omtale) To. 29. Fællesmøde v. Niels Aage Kristensen, Mors

To. 6. Fællesmøde for 4 sogne i Tangsø Kulturcenter (se omtale) Ma. 17. til lø. 22. Teltmøder i Harboøre. Onsdag d. 19 kører vi derud On. 19. Gudstjeneste Bækmarksbro pleje – og daghjem kl. 10.30 v. Bo Knudsen To. 20. Sognetur kl. 18.30 (se omtale) Fr. 21. KFUM & K: Sankthansfest. Bodil, Ole, Leif og Aase står for aftenen. JULI

Ti.

2. KFUM & K: Bibeltime hos Kirsten og John. On. 3. Gudstjeneste Bækmarksbro pleje – og daghjem kl. 10.30 v. Bo Knudsen Fr. 5. - Lø. 6  . KFUM & K: Sheltertur, som arrangeres af Annete, Ejvind, Doris og Kristian. On. 17. Gudstjeneste Bækmarksbro pleje – og daghjem kl. 10.30 v. K.E. Nissen

Folkekirkeligt TV på TV 2 sendes på følgende tidspunkter:

FK-TV, Folkekirkeligt tv Kanal Midtvest, kanal 41: Tirsdag 15.00-15.30 Præstens værksted/ kort nyt Onsdag 16.30-17.00 Magasinprogram 1 Torsdag 15.00-15.30 Magasinprogram 2 21.00-21.30 Præstens værksted/ kort nyt (G) Lørdag 15.00-15.30 Præstens værksted/ kort nyt (G) Søndag 15.00-15.30 Magasinprogram 2 (G) G = genudsendelse

9


Diverse opslag Opslag DÅB

FERIE

BØVLING KIRKE 17. marts: ● Meta Kratmann Pedersen, Under Kastanien 47, 7500 Holstebro 5. maj: ● Merle Krogh Christensen, Brogårdvej 29

Jeg har sommerferie fra 21. juni – 14. juli. Embedet passes af sognepræst Bo Knudsen, Møborg, tlf. 97 88 12 70.

FLYNDER KIRKE 17. feb.: ● Erna Hald Vestergaard Christensen, Holmgårdvej 20

VIEDE

Sognepræst Bo Knudsen er bevilget studieorlov fra 1. august – 31. oktober. I denne periode varetages Bo Knudsens forpligtelser i Bøvling og Flynder sogne af pastor Steen Sunesen fra Århus. Steen Sunesen var sidste år konstitueret i 3 måneder i Lemvig – Heldum pastorat, mens sognepræsten dér havde orlov. Sognepræsten

BØVLING KIRKE Ingen

DER SAMLES IND

FLYNDER KIRKE Ingen

2. juni: Indre Mission (årsgave)

BEGRAVEDE/BISATTE BØVLING KIRKE 19. marts: ● Emil Svenningsen Kirk, Tangsøgade 67 27. marts: ● Valborg Olesen, Nygade 3 stuen, 7620 Lemvig 16. april: ● Simon Kæmpe Jørgensen, Fårevej 105 FLYNDER KIRKE: 31. jan.: ● Arne Immanuel Nielsen, Bækmarkvej 16 16. feb.: ● Søren Steen Hansen, Bækmarksbrovej 19 16. marts: ● Margrethe Staunstrup Noe, Solvangen 2 27. marts: ● Lilly Kjølhede, Brogade 55

DER INDKOM 10. marts: Folkekirkens Nødhjælp Bøvling: Sogneindsamling: 8827 kr. Flynder kirke: 1290 kr. Påskedag: KFUM & K Bøvling kirke: 1450 kr. Flynder kirke: 1260 kr.

Kirkebilen I Bøvling er det Lemvig Taxi, der kører (tlf. 97 82 24 24). De, der ønsker at benytte kirkebilen, kan bestille den på søn – og helligdage indtil en time før gudstjenesten. I Flynder er det Bur Minibus, der kører (tlf. 97 48 41 78). De, der ønsker at benytte kirkebilen, kan bestille den mellem kl. 8.00–9.00 på søn- og helligdage. Benyt endelig kirkebilen. Vi har ordningen, for at den gerne må bruges. Både i Bøvling og Flynder er det gratis at benytte kirkebilen.

10

Menighedsrådene dækker de udgifter, der er forbundet med ordningen. 

Menighedsrådene


Vejviser Nyttig

Kirkelig vejviser SOGNEPRÆST, PROVST

VED FØDSEL

Knud Erik Nissen Bøvling præstegård, 7650 Bøvlingbjerg tlf. 97 88 50 05, fax. 96 63 71 14 e-mail: ksn@km.dk. Træffes bedst tirsdag-torsdag kl. 9.00 -14.00, fredag kl. 9.00-12.00. I øvrigt efter aftale. Træffes ikke mandag.

PRÆSTE- OG PROVSTISEKRETÆR Jette Sørensen tlf. 97 88 50 05 Træffes tirsdag-torsdag kl. 9.00-14.00, fredag kl. 9.00-12.00 e-mail: jeso@km.dk

BISTANDSPRÆST FOR PROVSTEN Sognepræst Bo Knudsen tlf. 97 88 12 70 Møborg præstegård, 7660 Bækmarksbro e-mail: bakn@km.dk

ORGANIST Annette Gammelgaard tlf. 97 81 03 10 Alahärmävej 19, 7620 Lemvig e-mail: annette.gammelgaard@skolekom.dk

tlf. 53 37 06 35

BØVLING SOGN Irma Sig Vestergaard tlf. 97 88 54 18 Lundvej 42, 7650 Bøvlingbjerg, e-mail: irmasig@hotmail.com

Kirkeværge: Poul Fjordvald tlf. 97 88 52 12 Storbjergvej 7, 7650 Bøvlingbjerg, e-mail: fjordvald@dlgmail.dk

Graver: tlf. 23 71 78 16

FLYNDER SOGN Menighedsrådsformand: Rita Bitsch Andersen tlf. 97 88 15 45 Pindstrupvej 24, 7620 Lemvig, e-mail: pindstrup@msn.com

Kirkeværge: Aase Lynge Olesen Ringkøbingvej 145 A, 7660 Bækmarksbro

Graver: Poul Jensen Agergårdvej 13, 7660 Bækmarksbro e-mail: poul.flynder@privat.dk

VED DÅB Dåb anmeldes til sognepræsten helst senest 14 dage før den ønskede dåbsdag. Ved anmeldelse af dåb aftales tid for en samtale om dåben.

VED VIELSE Vielse anmeldes til sognepræsten i god tid. I den kommune, man bor, henvender man sig højst 4 måneder før vielsen på borgmesterkontoret og anmoder om en prøvelsesattest. Denne samt dåbsattester medbringes til præsten til bryllupssamtalen.

Man henvender sig til sognepræsten, der skal foretage begravelsen, og aftaler begravelsestidspunktet samt tidspunkt for en samtale forud for begravelsen.

SAMTALE MED PRÆSTEN

Menighedsrådsformand:

Bent Lisbygd Fjordvej 14, Gørding, 7570 Vemb e-mail: damgaard.bl@gmail.com Træffes: tirs. - fre. 8-13

Fødsler skal ikke længere anmeldes til sognepræsten. Fødsler registreres nu ud fra den meddelelse, som vi får fra sygehuset. Hvis forældrene ikke er gift, skal man indenfor 14 dage aflevere en omsorgs – og ansvarserklæring til sognepræsten. Afleveres den ikke indenfor 14 dage, overgår faderskabssagen til Statsamtet.

VED DØDSFALD

KIRKESANGER Kathrine Hvam Gerdes Skjernvej 140a, 7500 Holstebro e-mail: kathrine.gerdes@gmail.com

Nyttig info

tlf. 97 88 16 13 mob. 21 22 16 13

Enhver kan henvende sig til sognepræsten og anmode om en samtale. Præsten modtager også gerne henvendelse vedrørende besøg i hjemmet eller på sygehuset og angående hjemmealtergang, hvis man er ude af stand til at komme i kirke. Præsten har tavshedspligt.

stof til NÆSTE NR. indleveres skriftligt eller på mail til: Poul Fjordvald, Storbjergvej 7, 7650 Bøvlingbjerg, mail: fjordvald@dlgmail.dk senest 15. juni 2013 pga. sommerferie Redaktion: Poul Fjordvald, Gerda Krogshede og Knud Erik Nissen Udgiver: Menighedsrådene Layout & tryk: Videbæk Bogtrykkeri A·S tlf. 97 17 34 08 www.videbaek-bogtrykkeri.dk 11


KIRKEÅRET

BØVLING

FLYNDER

JUNI Søn. 2.

1. s. e trinitatis

10.30 K.E.N.

Søn. 9.

2. s. e. trinitatis

Gudstjeneste i Flynder

Søn. 16.

3. s. e. trinitatis

10.30 K.E.N.

Søn. 23.

4. s. e. trinitatis

Søn. 30.

5. s. e. trinitatis

9.00 Bo Knudsen Gudstjeneste i Flynder

9.00 K.E.N. Kirkekaffe 10.30 K.E.N. Møborg 9.15 K.E.N. 9.00 K.E.N. Gudstjeneste i Bøvling 9.00 Bo Knudsen

JULI Søn. 7.

6. s. e. trinitatis

9.00 K.A.J.

10.30 K.A.J.

Søn. 14.

7. s. e. trinitatis

10.30 K.A.J.

9.00 K.A.J.

Søn. 21.

8. s. e. trinitatis

Gudstjeneste i Flynder

10.30 K.E.N. 9.15 Møborg K.E.N.

Søn. 28.

9. s. e. trinitatis

10.30 K.E.N.

Gudstjeneste i Bøvling Nees 9.15 K.E.N.

Søn. 4.

10. s. e. trinitatis

Friluftsgudstjeneste i Flynder

10.30 Friluftsgudstjeneste

Søn. 11.

11. s. e. trinitatis

10.30 K.E.N.

Søn. 18.

12. s. e. trinitatis

Juni - Juli - August

203

AUGUST

9.00 K.E.N. Kirkekaffe

Ons. 21. Søn. 25. Ons. 28.

9.00 K.E.N. 10.30 K.E.N. 10.30 Ældregudstjeneste

13. s. e. trinitatis

Gudstjeneste i Flynder 19.30 Kirkekoncert med Kaare Norge

9.00 Steen Sunesen Kirkekoncert i Bøvling Kirke

12

Kirkebilen bestilles på tlf. Bøvling: 97 82 24 24 · Flynder: 97 48 41 78 Kirkebilen er gratis og flere må gerne benytte den. Kirkebilen kører til alle gudstjenester kl. 9.00 og kl. 10.30.

Te 97 am 17 Lyn 34 der 08 up

K.A.J. = Pastor Kaj Anker Jensen

Bøvling/Flynder Kirkeblad - Nr. 3 - 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you