Page 1

Liv i kirken ·3 · 2014

Lilian Hove Andersen vil gerne have en aktiv kirke.

K I R K E B L A D F O R · B Ø V L I N G · F LY N D E R · M Ø B O R G · N E E S · S O G N E

Liv i kirken w w w. t a n g s ø k i r k e r n e . d k


Lilian Hove Andersen, Bøvling menighedsråd:

Kom i kirke! Det giver energi, når noget lykkes. Når folk arbejder sammen om en fælles sag, hvad enten der er tale om en hurtigere internetforbindelse, koordinering af Bøvling 2020 eller arbejdet i kirken. Sådan har Lilian Hove Andersen det, og som et nyt punkt på hendes CV står nu næstformand i Bøvling Menighedsråd. Det er første gang, Lilian sidder i et menighedsråd, og hun synes, det er både nyt og spændende. Egentlig blev hun lidt provokeret af, at ikke flere ønskede at stille op, for hun synes, at en aktiv kirke hører med til et attraktivt lokalsamfund. Også her bruger hun nu sine evner som organisator og inspirator - ideerne vrimler fremsom turister ved sommertid. På spørgsmålet om, hvor ofte hun selv kommer i kirke, svarer hun: »Jeg kommer af og til, og kirken er ikke fremmed for mig. Som gammel KFUK-spejder i Års har jeg altid et eller andet sted haft en tro på Gud, men der er da gået et spand af år, hvor kirkegangen ikke var en del af hverdagen – bl.a. pga. weekendarbejde. Dog har jeg nu altid bedt mit Fadervor hver aften!«.

Forældre døde samme dag

Lilian funderer over, hvor det med Gud begyndte for alvor. Helt afgørende har en nat i år 2000 prentet sig dybt i hjertet – den nat begge forældre døde med tre timers mellemrum. Hendes mor var syg i mange år og var nu døende. Pludselig blev hendes far dårlig. Han fik en dobbeltsidig hjerneblødning og blev bevidstløs. Det var voldsomt. »Mor døde ved tre tiden, og jeg bad Gud om, at far også måtte dø nu, for han var så dårlig. Tre timer efter døde han. Det var en meget intens oplevelse, og jeg blev opmærksom på, at Gud hørte mig – det er jeg helt overbevist om. Siden har jeg også i enkelte situationer mærket dette særlige nærvær. Måske lyder det specielt for nogen, men sådan oplever jeg det«, fortæller Lilian.

Glad tilflytter

Siden 1984 har Lilian og hendes mand boet i Bøvling. I sin tid flyttede de fra Silkeborg pga. mandens arbejde, og de har altid været forelsket i Vesterhavet. Lilian

2

Af Hanne Baltzer Foto: Gitte Volsmann

fik arbejde på Lemvig Sygehus som afdelingssygeplejerske. Hun tog siden en psykologuddannelse, og er nu ansat på VIA UC i Holstebro. Da hun blev opfordret til at gå med i Projekt Bøvling 2020, sagde hun ja for at få viden om sin by, og det har hun sandelig fået. Ambitionen nu er så også at få flere borgere til at bruge kirken. Derfor glæder hun sig over et godt samarbejde med FDF, der er gode til at inspirere børnefamilierne til at komme af sted til forskellige aktiviteter.

Altid plads til flere

Lilian vurderer, at kirken har en anden bevågenhed i folks liv her end i fx Østdanmark. Kirken har betydning, men den har også plads til flere generationer på kirkebænkene. Derfor er hun også lydhør over for ideer til, hvad der kan få flere i kirke. Selv får hun vældig meget ud af gudstjenesten: »Jeg sidder lige så stille og nyder salmesangen og lytter til prædiken. Jeg er ikke specielt bibelkyndig, men interesseret i budskabet, og jeg er blevet langt mere opmærksom på min tro«. Til daglig videreuddanner Lilian bl.a. medarbejdere fra palliative teams - de, der arbejder med døende. Fra de døende ved hun, at troen ofte kommer på banen, og at troen for mange er en trøst. Det har også fået hende selv til at reflektere og finde frem til, at troen er støttende - også i et engageret og indholdsrigt liv som Lilians.


Lilian Hove Andersen mener, at en levende kirke hører med til et attraktivt lokalsamfund.

3


Det sker

Kom og hør hvordan det går i kirken! Menighedsrådene skal holde et årligt menighedsmøde. Derfor inviteres menighederne til at deltage i dem: Søndag d. 15. juni i Præstegården i Bøvling efter gudstjenesten i Bøvling kirke kl. 9.00. Søndag d. 22. juni i menighedslokalet overfor kirken efter gudstjenesten i Flynder kirke kl. 9.00. Menighedsrådsformændene fortæller om menighedsrådenes arbejde og om planer og aktiviteter det kommende år. Endvidere bliver der orienteret om regnskabet for 2013 og budgettet for 2015. Kom og vær med og giv menighedsrådene opbakning til deres vigtige arbejde.

FRImesser Velkommen til FRImesse - rytmisk gudstjeneste - i Møborg kirke følgende datoer: Søndag 29. juni kl. 10.30 – »Hvis en af jer vil bygge et tårn«. Bagefter tilbud om geocaching-udflugt til Klosterheden (se omtale andetsteds her i bladet). Søndag 31. august kl. 10.30 – »Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt«.

Udflugt med geocaching Søndag d. 29. juni efter gudstjenesten Efter FRImessen 29. juni i Møborg kirke inviterer præsten på udflugt med geocaching ved Klosterheden.

Kirken i det fri

Geocaching er en vandresport, hvor man ved hjælp af GPS finder gemte æsker i naturen.

Søndag d. 22. juni kl. 14 Solen skinner søndag den 22. juni. Det gør den forhåbentlig også mange andre dage, men netop den søndag håber vi på dejligt vejr, for da er du inviteret til børne- og familiegudstjeneste kl. 14.00 i det fri, ved Kirkelunden ved Nees kirke. Gudstjenesten er tilrettelagt særligt for børn og familier. FDF’s orkester medvirker. Medbring egen kaffekurv, så hygger vi os sammen efter gudstjenesten.

Tag med for hyggens skyld, og har du lyst at være med til at finde geocacheerne, så kræver det enten en batteridrevet GPS der kan indtastes koordinater på (dvs. ikke kun adresser) eller en smartphone med en geocaching app. Altså: FRImesse 29. juni kl. 10:30. Bagefter kører alle, der har lyst, til Klosterheden og hygger eller går på geocaching-jagt med eget GPS-udstyr/smartphone. Medbring selv frokostkurv.

Danmission holder stævne For Holstebro og Lemvig distrikter holdes i år i Holstebro sognehus, Kirkestræde 9, tirsdag den 16. september kl. 13.30-16.30.

4


Det sker

SONO synger i Flynder Onsdag den 27. august kl. 20.00

Kirken lukker - naturen er åben! Søndag d. 17. august kl. 10.30 Friluftsgudstjenesten er den eneste gudstjeneste i pastoratet denne søndag. Derfor er alle fra Bøvling-Flynder-Møborg-Nees sogne velkomne til at deltage i gudstjenesten, som Flynder menighedsråd arrangerer. Der skiltes til stedet, hvor friluftsgudstjenesten holdes.

Kender du en døende? Vågetjenesten tilbyder nærvær og aflastning i hjemmene ved syge og døende. Vågetjenesten består af tidligere sygeplejersker og kan benyttes uden beregning. Koordinatorer er: Hanne Lund – 61764955 / 97821761 Betty Nørby – 51255925 / 97891317 Du er altid velkommen til at ringe og høre nærmere.

er der koncert i Flynder Kirke. Det er det meget dygtige kor SONO fra Århus, der kommer på besøg. Koret består af 21 unge sangere, og deres repertoire ligger fortrinsvis inden for den rytmiske genre. Da koret er et a capella kor, laves rytmerne med den menneskelige stemme. A capella betyder, at koret synger uden instrumentledsagelse, men da der i rytmisk musik altid vil være en bas og et trommesæt, så er korsangerne nødt til selv at skabe disse lyde. Der findes flere kor i landet, der synger på samme måde. Vocal Line er et af dem, men også Basix, som nogen måske kender fra deres medvirken i Melodigrandprix for år tilbage, bruger stemmen til at skabe rytmer og illudere instrumenter. SONO arbejder bl.a. med satser lavet til musik af nulevende popnavne, som f.eks. Tina Dickow. Også begrebet Circle songs arbejder koret med. Det er sange, som bliver improviseret på stedet, så derfor lyder de aldrig ens fra koncert til koncert. Der er ingen tvivl om, at der venter os en stor oplevelse ved koncerten den 27. august. Har man den mindste interesse for kor, er der næsten mødepligt, da det er yderst sjældent, at et kor i den kvalitet besøger vores egn. Så derfor: Kom og få en fantastisk oplevelse med kormusik i høj kvalitet onsdag den 27. august kl. 20.00 i Flynder Kirke. Alle er velkomne! Organisten og Flynder menighedsråd

Udvalg for Vågetjenesten

5


GUDSTJENESTER DAG

KIRKEDAG

BØVLING

FLYNDER

 1.

6. s. e. påske

10.30 K.E.N.

-

 8.

Pinsedag

MØBORG

Nees

JUNI

9.

2. pinsedag

9.00 K.E.N.

10.30 C.R.J.

9.00 K.E.N.

10.30 K.E.N.

-

10.30 C.R.J. 9.00 C.R.J.

-

9.00 C.R.J. -

15.

Trinitatis søndag

22.

1. s. e. trinitatis

-

9.00 C.R.J.

-

14.00 C.R.J. Friluftsgudstjeneste, Kirkelunden

29.

2. s. e. trinitatis

10.30 K.E.N.

9.00 K.E.N.

10.30 C.R.J. FRImesse

-

 6.

3. s. e. trinitatis

-

13.

4. s. e. trinitatis

20.

5. s. e. trinitatis

-

27.

6. s. e. trinitatis

10.30 K.A.J.

9.00 K.E.N.

10.30 C.R.J.

9.00 C.R.J.

10.30 K.E.N.

JULI 9.00 K.E.N.

10.30 K.E.N.

-

-

10.30 K.E.N.

10.30 C.R.J.

-

9.00 K.A.J.

9.00 K.E.N.

9.00 C.R.J.

9.00 C.R.J.

10.30 C.R.J.

Samtale med præsten Enhver kan henvende sig til sin sognepræst og anmode om en samtale. Præsten modtager også gerne henvendelse vedrørende besøg i hjemmet eller på sygehuset og angående hjemmealtergang, hvis man er ude af stand til at komme i kirke. Præster har tavshedspligt.

6

Minikonfirmander foråret 2014

Ud på tur til Bøvling kirke og Rysensteen Torsdag den 14. august kl. 19.00. Danmarks Naturfredningsforening har i samarbejde med Bøvling kirke og Rysensteen arrangeret en aften, hvor der fortælles om kirkens og herregårdens historie. Efter turen kan man købe kaffe på Rysensteen eller nyde sin medbragte kaffe i det fri i parken. Man mødes ved Bøvling kirke kl. 19.00.


GUDSTJENESTER DAG

KIRKEDAG

K.E.N = Knud Erik Nissen C.R.J = Carsten Riis Jensen K.A.J. = Pastor Kaj Anker Jensen

BØVLING

FLYNDER

MØBORG

Nees

-

10.30 C.R.J.

-

9.00 C.R.J. 20.00 Kirkekoncert

AUGUST 3.

7. s. e. trinitatis

10. 17.

8. s. e. trinitatis 9. s. e. trinitatis

9.00 C.R.J. 10.30 K.A.J. -

24.

10. s. e. trinitatis

10.30 C.R.J.

27.

Onsdag

31.

11. s. e. trinitatis

9.00 K.E.N.

9.000 K.A.J. 10.30 K.E.N. Friluftsgudstjeneste

10.30 K.E.N.

9.00 C.R.J.

10.30 C.R.J. -

9.00 K.E.N.

10.30 K.E.N.

-

10.30 C.R.J. FRImesse

-

Bliv kørt i kirke Kirkebilen bestilles på tlf. 97 82 24 24 (Bøvling) og tlf. 97 48 41 78 (Flynder). Kirkebilen er gratis, og flere må gerne benytte den. Kirkebilen kører til alle gudstjenester kl. 9.00 og kl. 10.30. Kirkebilen kører i Møborg og Nees til alle gudstjenester kl. 10.30 og til friluftsgudstjenesten i Nees. Den kan bestilles på tlf. 97 48 41 78.

Form - et menneske skabt i Guds billede Hvad er da et menneske... skabt i Guds billede? Et kursus i Møborg konfirmandstue om at være menneske, om at være skabt i Guds billede. Hvordan er jeg sammensat? Hvem er jeg? Hvad er min plads i livet og i kirken? Kurset er i efterårs/vinter-perioden og varer 6 aftener eller eftermiddage, og der er både læsning og skriftlige opgaver. Læs mere nu på tangsøkirkerne.dk og i næste kirkeblad«.

Få gennemgået hele Bibelen - og find ’den røde tråd’ - på 7 aftener i Møborg konfirmandstue. Vi begynder til oktober. Læs mere allerede nu på tangsøkirkerne.dk og i næste kirkeblad.

7


Alle møder, hvor tidspunktet ikke er nævnt, starter kl. 19.30

BØVLING SOGN JUNI Tirsdag d. 3. Menighedsrådsmøde i »Præstegården« kl. 19.00. Onsdag d. 11. Gudstjeneste på Bøvling ældrecenter v. Marianne Gyldenkærne kl. 10.30.

Tirsdag d. 26. kl. 14.30: Kvindemøde hos Onsdag d. 2. Marie Jensen, Høvsørevej 25. Tekst: Luk. 6. 43 - 49 . Onsdag d. 16. Onsdag d. 27. Gudstj. på Bøvling ældre- center v. C RJ. kl. 10.30. AUGUST Onsdag d. 6. FLYNDER SOGN

Gudstj. Bækmarksbro plejeog daghjem v. KEN. kl. 10.30 Gudstj. Bækmarksbro plejeog daghjem v. CRJ. kl. 10.30. Gudstj. Bækmarksbro plejeog daghjem v. CRJ. kl. 10.30.

JUNI Tirsdag d. 3. KFUM & K: Planlægning af program ved Aase og Leif Olesen, Ringkøbingvej 145 a.

Torsdag d. 14. Kredsmøder: Pjecen: Frelsesvished, dø den: Studie 4 hos Gerda Nielsen, Grønnegade 24 og Lydia Mørch, Solvangen 3.

Onsdag d. 4. Gudstj. Bækmarksbro pleje og daghjem v. CRJ. kl. 10.30.

Søndag d. 17. Friluftsgudstjeneste Agergårdvej (se omtale).

Onsdag d. 25. Gudstj. på Bøvling ældre center v. C RJ. kl. 10.30.

Torsdag d. 12. - onsdag d. 18: IM. Teltmø der i Harboøre kl. 19.30.

JULI Onsdag d. 9. Gudstj. på Bøvling ældre center v. KEN. kl. 10.30.

Onsdag d. 18. Gudstj. Bækmarksbro pleje og daghjem v. Marianne Gyldenkærne kl. 10.30.

Onsdag d. 20. Gudstj. Bækmarksbro pleje og daghjem v. Marianne Gyldenkærne kl. 10.30

Onsdag d. 23. Gudstj. på Bøvling ældre center v. C RJ. kl. 10.30.

Onsdag d. 18. Menighedsrådsmøde hos Inga Christensen, Sinkbækvej 38, kl. 19.00.

Torsdag d. 12. - onsdag d. 18: IM. Teltmøder i Harboøre kl. 19.30. Søndag d. 15. Menighedsmøde i »Præstegården« efter gudstjenesten i Bøvling Kirke.

AUGUST Onsdag d. 13. Gudstje. på Bøvling ældre center v. Marianne Gylden kærne kl. 10.30. Søndag d. 17. Friluftsgudstjeneste Agergårdvej (se omtale). Tirsdag d. 19. Menighedsrådsmøde i »Præstegården« kl. 19.00. Onsdag d. 20. Bibeltime hos Peder Chris tensen, Lergravvej 1. Tekst: Matt. 11.16 - 24

8

DET SKER

Fredad d. 20.

- lørdag d. 21: KFUM & K: Skt. Hans fest og Sheltertur, arr. af Anette og Ejvind og Helle og Jens-Erik.

Søndag d. 22. Menighedsmøde i menig- hedslokalet efter gudstjene sten i Flynder kirke. JULI Tirsdag d. 1. KFUM & K Bibeltime ved Lisbeth og Erling, Sinkbækvej 12.

Onsdag d. 27. Koncert i Flynder kirke (se omtale). Torsdag d. 28. Fællesmøde v. Kaj Anker. Jensen, Thyborøn (Samfundsrådet).

MØBORG & NEES SOGNE JUNI Onsdag d. 4.

Møde i missionshuset v. Per Weber, Hinnerup. Emne: De sidste tider og Jesu genkomst.

Torsdag d. 12. – onsdag d. 18.: Teltmø der i Langerhuse, Harboøre Fredag d. 20. – søndag 22.: Årsmøde på Mørkholt.


Rita Andersen indrømmer gerne, at hun nyder at gå i kirke.

Alle møder, hvor tidspunktet ikke er nævnt, starter kl. 19.30

Mandag d. 23.

Sankt Hans fest hos Jonna og Søren Iversen, kl. 19.30 Tale v. Simon Overgård Pedersen, Lemvig.

JULI Fredag d. 18. – d. lørdag 26.: Bibelcam- ping på Holmsborg. Møde kl. 19.30. Torsdag d. 24. juli – lørdag d. 2. august: Bibelcamping i Haderup. Møde kl. 19.30 AUGUST Lørdag d. 9.

Arbejdsdag i missionshuset. Vi starter kl. 9 m. kaffe.

Fredag d. 15.

Grillaften hos Johanne Kirstine og Søren Galmstrup, kl. 19.00. Tilmelding senest søndag d. 10. aug.

Onsdag d. 20.

Samtalemøde i Møborg missionshus kl. 19.30, og Samtalemøde hos Jonna og Søren Iversen, kl. 20.00.

Børnearbejde i Møborg missionshus: - hver torsdag kl. 14.10-15.45 Børneklub: Annalise Øgendahl, 97881335 YA for piger: Gitte Lousdal, 97881995 YA for drenge: Niels P. Øgendahl, 97881335 Tangsø Teenklub i Møborg missionshus - hver torsdag kl. 19.30-21.30 Henrik Kirkegaard, 22262422 KFUM spejderne: Søren Iversen, 97884112 KFUK spejderne: Britta Jensen, 97881001 - hver mandag kl. 17.30-19.00 i Tangsølejren

DERFOR GÅR JEG I KIRKE Rita Andersen, menighedsrådsformand i Flynder: »Siden jeg fik fortalt levende bibelhistorie i skolen, har jeg troet på Gud på en jævn og ligetil måde. Jeg bruger ham som sparringspartner i det daglige – og ved nadveren i kirken, synes jeg, at jeg er ene med Vor Herre. Det er for mig det vigtigste i gudstjenesten, fordi den minder mig om gaven – at Gud ville mig det så godt, at han gav sin søn, så jeg måtte tro. Jo, jeg har brug for at gå i kirke. Det er så rosomt i kirken, hvor jeg kan reflektere over prædiken og salmer. En god prædiken udfordrer mig og viser nye sider af dagens tekst. Den løfter mig ud af hverdagen, og så bliver jeg glad. Når min mand og jeg er på vej hjem, snakker vi ofte om dagens prædiken. Så bundfælder den sig på en god måde. Oprindelig kommer jeg fra et kirkefremmed hjem, men vi børn kom hjemmevant på kirkegården for at passe vore bedsteforældres gravsted. Derfor blev det også naturligt at komme til gudstjeneste, og det har i årevis været en grundpille i mit liv. Jeg har ganske enkelt behov for at gå i kirke. Når jeg sidder på kirkebænken, tænker jeg engang i mellem på de mange generationer, som har siddet der før mig i sorg og glæde. Kirken er med hele livet«.

Se programmer på tangsøkirkerne.dk

9


SIDEN SIDST DÅB BØVLING KIRKE 23. februar: Rasmus Brun Frederiksen, Bækmarksbrovej 149 23. marts: Emma Brunkbjerg Kristensen, Fårevej 82 A. 20. april: Storm Kristian Oldenburg, Klydevej 19 FLYNDER KIRKE ingen NEES KIRKE: 9. februar: Alberte Marie Sloth, Grønsmøllevej 8, Bækmarksbro. 2.marts: Ellen Frisch Fabricius, Grønkærvej 33, Bækmarksbro. BEGRAVEDE/BISATTE BØVLING KIRKE: 18. marts: Jakob Bilberg Nasser, Sinding Hovedgade 20B, Sinding. 12. april: Ejner Obel Nielsen, Tangsøgade 27. FLYNDER KIRKE: 5. marts: Kirstine Vium Sandfær, Solvangen 2 st. 5. 19. april: Karl Houlind Olesen, Grønnegade 16.

10

MØBORG KIRKE: 1. februar: Ingeborg Haugaard, Smedegårdvej 12, Bækmarksbro. 27. februar: Dagmar Eleonora Pedersen, Solvang 2, Bækmarksbro. 13. marts: Tage Nielsen, Lindestien 18, Ulfborg. DER SAMLES IND Der samles ind i Bøvling og Flynder kirker 29. juni: Indre Mission (årsgave) Offergang og indsamling Der er følgende indsamlinger i Møborg og Nees kirker: Kr. Himmelfartsdag: (Offergang) Folkekirkens Mission Pinsedag Folkekirkens Nødhjælp Alle øvrige søndage i Møborg kirke indsamles til: Fremtid & Håb.

DER INDKOM 9. marts: Folkekirkens Nødhjælp: Bøvling: 8.791,50 kr. (sogneindsamling) Flynder: 1.000,00 kr. Påskedag: KFUM & K Bøvling: 502,00 kr. Flynder: 1.466.00 kr.

HVAD GØR FØDSEL Ved fødsel sender jordemoderen fødselsanmeldelsen til Kirkekontoret i barnets bopælssogn hvor fødslen skal registreres. Er forældrene ikke gift, skal en Omsorgs – og ansvarserklæring, der medfører fælles forældremyndighed, udfyldes digitalt på www.borger.dk. Det skal ske senest 14 dage efter barnets fødsel, ellers overgår sagen til Statsforvaltningen, der indleder en faderskabssag. DÅB/NAVNGIVNING Et barn skal navngives indenfor 6 måneder fra fødslen. Navngivelse sker i forbindelse med dåb. Der foretages ikke digital anmeldelse, men dåben anmeldes til sognepræsten, der skal foretage dåben. Skal barnet navngives uden dåb, sker det ved anmeldelse på www. borger.dk. VIELSE Vielse anmeldes i god tid til sognepræsten, der skal forestå vielsen. For at blive viet

STOF TIL NÆSTE NR.

I Bøvling/Flynder indleveres stoffet skriftligt eller på mail til Poul Fjordvald, Storbjergvej 7, 7650 Bøvlingbjerg, e-mail: fjordvald@dlgmail.dk I Møborg/Nees indleveres stoffet til sognepræst Carsten Riis Jensen. senest 1. juli 2014. Redaktion: Udgiver: Layout & tryk:

Irma Sig Vestergaard, Klaus Bak, Carsten Riis Jensen og Knud Erik Nissen Menighedsrådene Videbæk Bogtrykkeri tlf. 97 17 34 08 videbaek-bogtrykkeri.dk


JEG VED...?

KIRKELIG VEJVISER

skal I begge udfylde en ægteskabserklæring i den kommune, som I bor i. Det sker på www.borger.dk. Ægteskabserklæringen er baggrund for, at kommunen udsteder Prøvelsesattest. Prøvelsesattesten afleveres til sognepræsten, der skal foretage vielsen i forbindelse med vielsessamtalen. Prøvelsesattesten må tidligst være udstedt 4 måneder før vielsen. Hvis man ønsker navneændring i forbindelse med vielsen ansøges digitalt på www.borger.dk Navneændringen er gratis – også for evt. børn under 18 år som følge af forældres navneændring. VED DØDSFALD Anmeldelse af dødsfaldet samt anmodning og begravelse/bisættelse sker på www. borger.dk Bedemanden sørger i de fleste tilfælde for anmeldelsen og træffer aftaler med sognepræst og kirkegård. Det er dog hensigtsmæssigt at ringe til sognepræsten, der skal foretage begravelsen/bisættelsen for at aftale begravelsestidspunktet og tidspunkt for en samtale forud for begravelsen.

SOGNEPRÆST, PROVST Knud Erik Nissen Bøvling præstegård, 7650 Bøvlingbjerg tlf. 97 88 50 05 e-mail: ksn@km.dk. Træffes bedst tirsdag-torsdag kl. 9.00-14.00, fredag kl. 9.00-12.00. Træffes ikke mandag. I øvrigt efter aftale.

SOGNEPRÆST Carsten Riis Jensen, Møborg præstegård, Præstegårdsvænget 9, Møborg 7660 Bækmarksbro, tlf. 97 88 12 70, e-mail: crje@km.dk Træffes ikke mandag. I øvrigt efter aftale.

PRÆSTE- OG PROVSTISEKRETÆR

Jette Sørensen tlf. 97 88 50 05 Træffes tirsdag-torsdag kl. 9.00-14.00, fredag kl. 9.00-12.00. E-mail: jeso@km.dk

BØVLING SOGN

FERIE Sognepræst Knud Erik Nissen har sommerferie fra 14. juli - 10. august. Sognepræst Carsten Riis Jensen passer embedet, tlf. 97881270. Sognepræst Carsten Riis Jensen har sommerferie fra 30. juni – 13. juli. Sognepræst Knud Erik Nissen passer embedet, tlf. 97885005.

Graver Bent Lisbygd Tlf. 23 71 78 16 damgaard.bl@gmail.com

Organist Annette Gammelgaard Tlf. 97 81 03 10 · annette.gammelgaard@skolekom.dk Kirkesanger Kathrine Hvam Parker Tlf. 53 65 16 57 · kathrine.gerdes@gmail.com Menighedsrådsformand Irma Sig Vestergaard Tlf. 97 88 54 18 · irma_sig@hotmail.com

Organist Annette Gammelgaard Tlf. 97810310 · annette.gammelgaard@skolekom.dk Kirkesanger Kathrine Hvam Parker Tlf. 53 65 16 57 · kathrine.gerdes@gmail.com Menighedsrådsformand Rita Bitsch Andersen Tlf. 97 88 15 45 · pindstrup@msn.com

MØBORG SOGN

Graver Else Marie Laursen Tlf. 97 88 12 43 / 21915008 mie.laursen@laursen.mail.dk Organist Gitte Lousdal Tlf. 97 88 19 95 · gitte.lousdal@gmail.com Kirkesanger Louise Øgendahl Westh Tlf. 97863200 / 51235637 louisejn@hotmail.com Menighedsrådsformand Carsten Østerby Tlf. 97881359

NEES SOGN

Graver Søren Iversen Tlf. 97884112 / 30424623 jsiversen@hotmail.com Organist Gitte Lousdal Tlf. 97881995 · gitte.lousdal@gmail.com Kirkesanger Emmanuel Fabricius Tlf. 97884037· bkortnum@yahoo.dk Menighedsrådsformand Carsten Østerby Tlf. 97881359

FLYNDER SOGN GraverPoul Jensen Tlf. 97 88 16 13 poul.flynder@privat.dk

11


134

Fælles! af sognepræst Carsten Riis Jensen

»Hvis vi nu gør det sammen, så tror jeg det lykkes!« »Skal vi ikke slå os sammen, så vi er fælles om at løse opgaven?« Det er en rigtig god ide, når opgaverne er store og ressourcerne ikke altid tilsvarende store, at slå sig sammen og gøre ting i fællesskab. Det blev jeg mindet om, da jeg for nylig genså filmatiseringen af første bind af »Ringenes Herre«, som netop handler om, at opgaven med at tilintetgøre ondskabens ring ikke er mulig uden fælles indsats og oprettelsen af et broget, men stærkt fællesskab. Det er godt at gøre tingene i fællesskab Den sandhed gælder i firmaer, i klubber, i ægteskabet – og i kirken. Og når vores skaber og herre, Gud selv, oven i købet tilskynder os til at leve i fællesskab og udbrede Hans rige sammen, med de evner vi hver især har fået, så er der ikke så meget at rafle om.

Så rykker vi sammen og udnytter de evner, de ressourcer, vi hver især har, i tjenesten for Gud. Når Bibelen skal forklare, hvad »kirke« er, så bruges billedet af et legeme. Et legeme, hvor tingene fungerer sammen, og hvor de enkelte dele ikke kan undvære hinanden. Et fællesskab. Fælles kirkeblad Du sidder netop nu og læser i et blad, som er resultatet af et nyt fællesskab og et ønske om at gøre tingene fælles. Et fælles kirkeblad. Med titlen »Liv i kirken«. Faktisk er kirkebladet blot én af flere ting, som vi nu gør fælles. Vi er nu ét fælles pastorat. Der er to fælles præster i pastoratet. Vi har fået ny, fælles hjemmeside. Og vi har fået fælles gudstjenestetider. Et slogan for alt dette nye kunne være »Fælles!« Du kan læse meget mere om pastoratet på vores fælles hjemmeside, www.tangsøkirkerne.dk – hvor du også kan tilmelde dig

...vi er ikke i tvivl om, at det er godt at slå sig sammen og være fælles om at løse en opgave... nyheder via SMS, læse kirkebladet online, se gudstjenestelisten med de fælles tidspunkter 9.00 og 10.30 og meget mere. Det er en spændende tid at være kirke i, og vi glæder os over at kunne gøre mange ting fælles, uden dog at miste hvert af de lokale områders traditioner, historie, osv. Men vi er ikke i tvivl om, at det er godt at slå sig sammen og være fælles om at løse en opgave. De første kristne havde forstået billedet med, at kirken er et legeme. Bibelen fortæller nemlig i skriftet Apostlenes Gerninger, at »alle de troende var sammen, og de var fælles om alt« (ApG. 2,44). Sådan var det dengang, så-

dan er det stadig i nogle kirker rundt omkring i verden. Det vigtigste her er ikke fælleseje osv., men at de havde en klar forståelse af, at mennesket ikke er skabt til at være alene; at Gud har skabt os til at være Hans menighed i fællesskab. Derfor er Det Nye Testamente også fyldt med rigtig mange »hinanden«-vers. Vers, hvor kristne opmuntres til at være noget for hinanden, hjælpe hinanden, bede for hinanden, formane hinanden. »Deraf kan alle vide, at I er mine disciple: hvis I har kærlighed til hinanden« (Joh. 13,35). Fælles! I Bøvling-Flynder-Møborg-Nees pastorat har vi slået os sammen og er fælles om mange ting nu, og det er vores ønske og målsætning derigennem at styrke det kristne fællesskab i sognene og være til tjeneste for menighederne.

Team Lynderup · 97173408

Bøvling/Flynder/Møborg/Nees - Nr. 3 - 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you