Page 1

K IRKE N YT AULUM & HODSAGER A P R I L · M A J · J U N I · 2 0 18

2

Konfirmander laver ikoner

Besøg af minikonfirmander fra Aulum Kristne Friskole Læs mere side 10.

INDHOLD Skal vi gå derhen? 3 Konfirmationer 6 Folkekirkens Familiestøtte 8 Menighedsmøde 9 Det sker for børn 10 Måltidsfællesskab 15 Petri og Hannibal 15


VEJVISER AULUM-HODSAGER PASTORAT SOGNEPRÆST kbf. Maj-Brit Hvid Christensen Grønbækparken 85, 7490 Aulum tlf. 51 51 03 06 | mbhc@km.dk Mandag er fridag. SOGNEPRÆST Christian Lavdal Jerup tlf. 30 36 79 06 | chlj@km.dk Mandag er fridag. KIRKEKONTORET Markedspladsen 14, 7490 Aulum. tlf. 51 15 30 97 | ks@km.dk Kordegn Karen Smed-Nørgaard, træffes normalt på kirkekontoret: Mandag - fredag kl. 9.00 - 12.00, torsdag kl. 15.00 - 17.00. KIRKEGÅRDSKONTORET FOR AULUM OG HODSAGER Aulum kirkehus, Markedspladsen 14 Kontortid: tirsdag - fredag kl. 9.30-10.30. kirkegaardslederen@aulumkirke.dk KIRKEGÅRDSLEDER Paul Seerup Nielsen tlf. 23 10 95 69 AULUM: KIRKETJENER Nanna Nørgaard Jensen, tlf. 30 36 18 27 KIRKE- & KULTURMEDARBEJDER I AULUM OG HODSAGER Mette Lønborg, tlf. 23 11 48 87 kirkekultur@aulumkirke.dk Fridage mandag og fredag ORGANIST Henrik Skouenborg, tlf. 30 36 18 20 Fridage mandag og tirsdag HODSAGER: Henvendelse vedr. kirkegården til kirkegårdsleder Paul Seerup Nielsen, tlf. 23109569 eller mail: kirkegaardslederen@aulumkirke.dk ORGANIST Natalia Frunza, tlf. 22 55 44 35 KIRKESANGER Rebecca Overgaard Grøn, tlf. 30 95 61 84

Følg kirkerne på Facebook Både Aulum Kirke og Hodsager Kirke er at finde på Facebook. Skriv »Aulum Kirke« eller »Hodsager Kirke« i adressefeltet - og gå ind og klik på »synes godt om«. Så kan du følge med i, hvad der foregår i kirkerne, og du vil kunne se billeder fra fx babysalmesang, minikonfirmandforløb og meget mere. Så gi’ os et »like«!

KIRKELIG VEJVISER Fødsel Kirkekontoret i jeres bopælssogn får direkte besked om barnets fødsel fra jordemoderen. Er I gift, har I fælles forældremyndighed. Er I ikke gift, men ønsker fælles forældremyndighed, skal I senest 14 dage efter barnets fødsel indgive en Omsorgs- og ansvarserklæring, som fastslår faderskabet. Moderen får tilsendt en vejledning om dette få dage efter fødslen. Omsorgs- og ansvarserklæringen skal indgives digitalt på ww.borger.dk

Navneændring Navneændring i forbindelse med en vielse (såvel borgerlig som kirkelig) er gratis indtil 3 måneder efter vielsen, såfremt der efter navnændringen/navneændringerne er navnefællesskab (fx samme mellemnavn og/eller samme efternavn. Stort set alle øvrige navneændringer pålægges gebyr på 480 kr. Navneændringen foretages på www.borger.dk - Er der spørgsmål til ovenstående, er I altid velkomne til at ringe til kirkekontoret tlf. 51 15 30 97.

Dåb Dåben aftales enten med den præst I ønsker skal forstå den kirkelige handling, eller I kan rette henvendelse til kirkekontoret, tirs. - fre. ml. kl. 9 og 12, tors. tillige ml. kl. 16-18, tlf. 51 15 30 97.

Vielse Vielse aftales enten med den præst I ønsker skal forstå den kirkelige handling, eller I kan rette henvendelse til kirkekontoret, tirs. - fre. ml. kl. 9 og 12, tors. tillige ml. kl. 16-18, tlf. 51 15 30 97.

Navngivning Barnet skal være navngivet, inden det er blevet 6 måneder.I kan vælge at få jeres barn navngivet i forbindelse med dåb, eller ved at ansøge digitalt via www.borger.dk. Er der spørgsmål til ovenstående, er I altid velkomne til at ringe til kirkekontoret tlf. 51 15 30 97.

Dødsfald Senest to dage efter dødsfaldet meldes det til kirkekontoret, oftest via bedemand. Den præst man ønsker skal foretage handlingen, kontaktes.

Stof til næste nummer af Kirkenyt (juli-august-september) sendes til kordegn Karen Smed-Nørgaard: ks@km.dk senest fredag d. 18. maj. Udgives af: Aulum og Hodsager Menighedsråd. Layout & tryk: Team Lynderup, tlf. 97 17 34 08.


De var spændte. Kunne det virkelig passe, at tiden endelig var inde? De havde ventet længe på Messias, som skulle udfri dem og føre dem tilbage til storhed. Og de var blevet skuffede undervejs. Flere gange havde man udset sig nogle, som kunne være Messias. Men som tiden gik, blev det mere og mere klart, at de ikke var det. Alligevel var der i hele Jerusalem en ny begejstring – en ny forventning om Messias’ snarlige komme. Man talte om forventningerne til den kommende Messias på alle niveauer i samfundet. Byen summede. Da der derfor kom nogle vise mænd fra Østen og fortalte, at nu var jødernes kongestjerne kommet på himlen, må det have givet sommerfugle i maven på flere af dem, der hørte dem. Kong Herodes sammenkaldte alle ypperstepræsterne og de skriftkloge og spurgte dem, hvor denne ventede Messias skulle fødes. »I Betlehem i Judæa,« svarede de. »For således er der skrevet ved profeten: Du, Betlehem i Judas land, du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster. Fra dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk, Israel.« De vise mænd fra Østen tog derfor til Betlehem, hvor de fandt kongebarnet, faldt ned og tilbad det. Men de skriftkloge blev i Jerusalem… De gik ikke derhen De skriftkloge havde viet hele deres liv til studiet af de hellige skrifter. De levede i en tid med stor forventning til den kommende Messias. De vidste, han skulle udgå fra Betlehem – en by, der ligger knap 10 kilometer syd-sydøst fra Jerusalem. Men på trods af al deres viden og længsel blev de i Jerusalem. Det er næsten ikke til at forstå! Og så alligevel.

Måske kan mange af os alligevel genkende lidt af os selv i de skriftkloge. Genkende de skriftkloges tilfredshed med at være netop det; skriftklog. At være tilfredse med at vide og tro på det, vi læser om Gud i Bibelen. Men ikke nødvendigvis være særlig interesserede i selv at erfare den Gud, Bibelen handler om. At være tilfredse med at vide, at der står i noget i Bibelen og holde det for sandt, men ikke nødvendigvis udleve det i vores liv. Tilfredsheden ved at sidde behageligt i Jerusalem med vores viden, men ikke bevæge os til Betlehem for at se det ske i virkeligheden. Smag og se! Kong David skrev i én af sine salmer: »Smag og se, at Herren er god.« At blive i Jerusalem er som at sidde på en god restaurant og nøjes med at læse og studere menukortet. At tage til Betlehem er at få del i de retter, som Gud selv har forberedt for os. Bibelens Gud er de uendelige muligheders Gud. Han er levende i ordets dybeste betydning. Han er trofast, og han holder sine løfter. Gud har mere til os, end vi kan forestille os. Han har altid mere til os at modtage, opleve og være. Når vi tror, vi har forstået Bibelens Gud, har vi brug for at blive mindet om, at der altid er mere af Gud at se, mere af Gud at opleve, og mere af Guds hellige Ånd til at omskabe os. Det er Gud, som han ser ud i Betlehem. Christian Lavdal Jerup

PRÆSTENS SPALTE

SKAL VI GÅ DERHEN?


DET SKER I SOGNENE Menighedsplejen i Aulum, Hodsager, Feldborg og Haderup afholder

Morgensang i Aulum og Hodsager kirker Aulum: Tirsdag d. 10. april kl. 8.30 Hodsager: Torsdag d. 12. april kl. 8.00 Morgensang foregår i et samarbejde mellem kirke og skole, men alle er meget velkomne til at være med. Vi mødes i kirken ca. en halv time, hvor vi synger, lytter til en fortælling og beder Fadervor sammen. Så vel mødt til en god start på dagen!

Generalforsamling tirsdag d.10. april 2018 kl.18.30 i Kirkehuset Aulum Markedspladsen 14, Aulum Dagsorden ifølge vedtægterne Samme aften kl. 19.30 kommer Kirke/- kulturmedarbejder Mette Lønborg og fortæller om begrebet diakoni og om, hvordan det kan bruges i vore sogne. Alle er meget velkomne Arrangør: Menighedsplejen i Aulum, Hodsager, Feldborg og Haderup

Hverdagsgudstjenester

med altergang På Kastaniegården kl. 10.15 Kaffe kl. 9.45: 10/4 Christian Lavdal Jerup 17/4 Mai Brit Hvid Christensen 8/5 Christian Lavdal Jerup 22/5 Mai Brit Hvid Christensen 12/6 Mai Brit Hvid Christensen 19/6 Christian Lavdal Jerup Aulum kirke OBS kl. 10.15 På Birketoft kl. 15.00: 10/4 Maj-Brit Hvid Christensen 24/4 Christian Lavdal Jerup 22/5 Maj-Brit Hvid Christensen 19/6 Christian Lavdal Jerup Aulum kirke OBS kl. 10.15

Spaghettigudstjeneste Onsdag d. 11. april kl. 17.00 i Aulum kirke v/ sognepræst Maj-Brit Hvid Christensen. Tema: Fadervor Efter gudstjenesten er der pasta og kødsovs i kirkehuset. Pris pr. voksen 25 kr. Børn gratis.


Kjelsø-lejren jubilæum Byfestgudstjeneste som afslutning på Aulum byfestuge! Søndag den 27. maj 2018 kl. 10.15 v/Christian Lavdal Jerup. Inden gudstjenesten er der kaffe og rundstykker ved Aulum IM.

50 års jubilæumsfest den 26. maj 2018 I år er det 50 år siden Kjelsø lejren blev oprettet, og rigtig mange har igennem tiden haft rigtig mange gode minder herfra. Det vil vi rigtig gerne fejre med en jubilæumsfest for hele familien. Vi starter allerede kl. 14, hvor Sigurd Barrett kigger forbi og synger, spiller og fortæller bibelhistorie. Senere på eftermiddagen vil der være aktiviteter for børnene og en række indslag for de voksne. Aftensmaden kan købes og nydes på lejren. Kl. 19 starter festaftenen og den sluttes af med et kæmpe festfyrværkeri kl. 21.45. Se hele det detaljerede program på: http://kjelsoe.dk/

Sogneudflugt Hodsager Rytmisk gudstjeneste Søndag d. 24. juni kl. 15.00 er der rytmisk gudstjeneste i Aulum Kirke. Rytmisk gudstjeneste er en anderledes gudstjeneste, som er båret af frivillige fra menigheden i Aulum. Gudstjenesten lægger vægt på nyere musik og lovsang, men indeholder også de mere traditionelle elementer, som vi kender fra formiddagens højmessegudstjeneste, bl.a. prædiken, nadver og bøn. Generelt vil man dog opleve denne gudstjeneste som mere fri i sin form end de typiske formiddagsgudstjenester. Alle er velkomne til at være med, når vi for anden gang i dette forår vil fejre rytmisk gudstjeneste og have fællesskab med Gud og hinanden på en lidt anderledes måde.

Hodsager menighedsråd inviterer igen sognets beboere med på udflugt søndag den 3. juni 2018! Turen går i år til Skiveegnen, nærmere bestemt til Nordfjends. Vi mødes kl. 8.30 på parkeringspladsen ved Hods­ ager kirke. Herfra går turen med bus nordpå for at deltage i gudstjeneste i Ørslevkloster kirke kl. 10.30. Undervejs gør vi holdt for at drikke kaffe og spise rundstykker. Efter gudstjenesten kører vi til Virksund kursuscenter ved Hjarbæk fjord for at spise frokost. Herefter kører vi videre og nyder den smukke natur i Nordfjends, for at komme til Dommerby, hvor vi drikker eftermiddagskaffe hos Dalsgård antik. Her har vi naturligvis mulighed for at se på alle de smukke antikviteter. Vi forventer at være tilbage i Hodsager ca. kl. 17. Prisen for turen er 100 kr. plus betaling for drikkevarer til frokosten. Tilmelding senest 27. maj til Ove Kloster, tlf. 20 25 60 68 eller Lissi Bertelsen, tlf. 97 47 62 79


KONFIRMATIONER I AULUM KIRKE 2018 Tiden nærmer sig for årets konfirmationer! Også i år er der mange konfirmander, der skal konfirmeres! Vi håber, at festen får lov at begynde i kirken - vi vil i hvert fald gøre vores til, at konfirmationsgudstjenesten bliver en fest! Telegrammer mm. kan afleveres på dagen i kirkehuset, Markedspladsen 14, hvor FDF traditionen tro tager imod. Christian Lavdal Jerup og Maj-Brit Hvid Christensen

7 A AULUM BYSKOLE ST. BEDEDAG - 27. APRIL KL. 9.00 v. Maj-Brit Hvid Christensen • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Clara Nansen Kristensen Emil Poulsen Emily Grønning Wilden Fraja Melina Cornelia Jensen Frederik Damgaard Bredtoft Freja Sloth Pedersen Frida Marie Qvolsbæk Sørensen Line Birkmose Østergaard Magnus Blaabjerg K Eriksen Malthe Hessel Kiel Marc Rotvig Thinggaard Mathias Koch Kiel Mathilde Prang Bak Morten Hultberg Nicholas Mamarut Kleist Nicklas Ploug Bess Sebastian Søvsø Dahl Simon Linde Krogsgaard Thea Trærup Andersen Tobias Guldbrandsen Frandsen Tobias Hestbech Pedersen Tobias Tarpgaard Eriksen Viktor Klaris Madsen Camilla Mittag Nielsen Stine Thomsen Thor Aaberg Kusk


7 B AULUM BYSKOLE ST. BEDEDAG - 27. APRIL KL. 11.00 v. Maj-Brit Hvid Christensen

AULUM KRISTNE FRISKOLE SØNDAG 29. APRIL KL. 10.00 v. Maj-Brit Hvid Christensen

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Christian Frello Petersen

Christoffer Vium Iversen

• •

Ditte Elise Østergård

– Vildbjerg Kirke 28/4-2018

Emilie Højmark Tønning

Emma Hagelskjær Hundevad

Emilie Madsen

• •

Emma Arestin Lauridsen

- Holstebro Oase kirke 20/5-18

Filip Dalsgaard Andersen

Karoline Nord Jensen

Lærke Bornebusch Lund Temberg

• • • • • • • • •

Maja Vestergaard Staunstrup

– Holstebro Oase kirke 20/5-18

Anders Ørom Postborg

Frederik Emil Lyngsø Rasmussen Frida Ahle Høgh Ida Klaris Madsen Ingrid Kjær Nørgaard Johanne Johnsen Ingildsen Kaare Haagen Kirkevang Line Green Petersen

Daniel Struve Bøndergaard

Frederik Bruun Andersen

Lærke Birch Dalgaard Marie Pedersen Kristensen Mathias Sveigaard Lauridsen Mathilde Dahl Nielsen Max Klausen Thomsen Mia Elisabeth Rasmussen Rasmus Lau Kviesgaard Kristensen Sofia Jacobsen

Markus Falk Ibsen Melanie Riis Jensen Mikkel Hjortstrøm Mikkel Visholm Jespersen Morten Blæsbjerg Natasja Skals Jakobsen Sarah Vingtoft Ahm Sebastian Sig Pedersen

KONFIRMATION I HODSAGER KIRKE ST. BEDEDAG - 27. APRIL KL. 10.00 v. René Vejen Jensen • •

Magnus Skram Mikkelsen Kristoffer Kiel

Steffanie Nygaad Kaspersen Thor Lindberg Marco Ng


DET SKER I SOGNENE Sognene er nu medejer af Folkekirkens Familiestøtte Sognene er pr. 1. januar 2018 blevet medejere af Folkekirkens Familiestøtte. Det betyder, at familier i sognene har mulighed for at benytte sig af Folkekirkens Familiestøttes tilbud til familier. Mange familier oplever perioder, hvor det er vanskeligt at være forældre af forskellige grunde. Og her vil Folkekirkens Familiestøtte gerne støtte forældrene i at skabe trivsel for børnene. Fokusområderne i indsatsen er meget forskellige fra familie til familie og afhænger af forældrenes behov for hjælp og deres ønske om støtte. Gennem kontakt til den lokale koordinator kan forældre få støtte til at skabe trivsel i hjemmet gennem de forskellige tilbud: • Frivillig forældreven i hjemmet, som kommer regelmæssigt i en periode og støtter forældre i de udfordringer, de selv oplever som et problem. Det kan for eksempel være struktur i hverdagen, konflikthåndtering, sparring om opdragelse eller andre udfordringer. • Kurser til forældre Forældre er de vigtigste personer til at skabe trivsel i et barns liv, og derfor afholder Folkekirkens Familiestøtte løbende kurser for forældre med efterfølgende opfølgning i hjemmet: PREP: Kommunikationskursus for par, der ønsker redskaber til at forbedre samlivet Par-tjek for par, der vil have en god snak om parforholdet  KIFF: Samarbejdskursus for skilte forældre, der ønsker at tage godt vare på deres fælles børn Aktuelt har vi et KIFF-kursus i Baunekirken over tre hverdagsaftener fra d. 04.04.2018 og et PREP-kursus i Vildbjerg Kirkecenter d. 20.-21.04.2018. Forældre fra hele provstierne er velkomne. Kontakt koordinatoren for mere information. Har din familie, eller nogle du kender brug for støtte fra os, eller har du lyst til at høre mere om at blive frivillig, så kontakt lokal koordinator Lene Frølund Rasmussen Tlf.: 23 82 78 73 · E-mail: lfr@km.dk www.folkekirkensfamiliestotte.dk

Ta´ med Aulum Kirke på udflugt

OBS! Ny dato!

Søndag d. 10. juni 2018 (bemærk ændret dato pga. byfesten) inviterer Aulum Kirke hele menigheden på udflugt. Turen går til Viborg og programmet er tilrettelagt sådan at både børn, unge, voksne og ældre har mulighed for at få noget ud af dagen. Udflugten begynder med gudstjeneste i Aulum Kirke kl.8.45. Derefter køres i busser mod Hald Hovedgård, hvor vi spiser vores medbragte madpakker, leger, går tur i bakkerne og nyder den skønne natur. Herefter kører vi til Viborg Domkirke, hvor der er guidet rundvisning i mindre grupper. Efterfølgende kører vi videre i busserne til Sønæs, som er et vandlandskab med rig mulighed for leg, aktiv udfoldelse og hyggeligt samvær. Her bliver også mulighed for at nyde kaffe og kage inden vi kører til Aulum (senest hjemkomst kl.17.15) Praktiske oplysninger: Der er mulighed for at medbringe barnevogne og lign. i bussen. Husk tøj efter vejret. Medbring madpakke + drikkevarer til frokost + en kande kaffe. Pris: 50 kr. pr. voksen, børn gratis. Betaling: Kontant på dagen eller via Aulum Kirkes MobilePay 58371, Skriv: Sogneudflugt. Tilmelding til: Knerik@hotmail.com eller 60 95 40 81 senest d.1/6.


KORT NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE AULUM MENIGHEDSRÅD

HODSAGER MENIGHEDSRÅD

Formand: Ole Lousdal, tlf. 40 61 02 37

Formand: Ove Kloster, tlf. 97 47 60 68

Næstformand: Lene Ravnholt tlf. 21 63 09 66

Næstformand og kasserer: Alfred Kloster, tlf. 97 47 61 12

Kasserer: Anna Grethe Østergaard Dahl, tlf. 23 29 40 88 Kirkeværge: Kai Erik Madsen, tlf. 25 12 36 86 Kontaktperson til personalet: Lene Ravnholt, tlf. 21 63 09 66

Kirkeværge: Lars Bonde, tlf. 61 76 30 30 Kontaktperson til personalet: Lissi Bertelsen, tlf. 97 47 62 79

Farvel og velkommen tilbage Søndag den 29. april 2018 siger vi farvel til vores organistvikar Henrik Skouenborg. Vi siger tak for godt samarbejde gennem de seneste 10 måneder.

Tirsdag den 1. maj 2018 glæder vi os til at sige velkommen tilbage fra barselsorlov til Maria Melgaard. Maria starter dog allerede onsdag den 25. april et nyt babysalmesangshold sammen med Mette Lønborg.

Indbydelse til

MENIGHEDSMØDE tirsdag den 29. maj 2018 kl. 19.00-21.30 Kære Menighed i Aulum, I Menighedsrådet har vi i januar haft en temadrøftelse af, hvad det vil sige at være kirke i Aulum. Der har været mange gode vinkler på det - vinkler som bestemt er et udtryk for, at vi har en god kirke i Aulum. Drøftelsen bar frugt på mange måder, ikke mindst ved tanken om at menigheden i Aulum er stor og levende og at frivilligheden er enorm i hele byen. En af de ting der fyldte, var vigtigheden af, at vi er ydmyge i forhold til at gøre det rigtige. Ved ikke at være indforståede, men ved at være åbne for de behov og muligheder der banker på, kan vi være kirke. Menighedsråd kommer og går og det samme gør præster. Hvis vi lader de trædesten, der lægges ud være afhængige af menighedsråd, præster eller ansatte, så falder korthuset før eller senere sammen. Det vil være spildt arbejde og vi vil samtidig gå glip af velsignelsen ved det genkendelige, ved fællesskabet og ved broderskabet.

Den samtale vi havde i menighedsrådet var god og vi vil gerne snakke videre. Ikke i en lille sluttet flok, men blandt menigheden. For hvordan tænker du, at vi er kirke i Aulum? • Hvad er det helt konkret der gør, at vi er kirke og hvad er en menighed? • Hvordan sikrer vi som menighed, at man bliver set, når man kommer til Aulum kirke? • Hvordan sikrer vi, at vores aktiviteter bliver til tro? • Hvordan sikrer vi mulighed for fællesskab i menigheden? • Er menigheden i Aulum et fællesskab, hvor vi hjælpes ad med livet, lever sammen i forsonet mangfoldighed og taler sammen om presserende livsspørgsmål? • … hvilke spørgsmål sidder du med? Vi håber du har lyst til at være med i samtalen tirsdag den 29. maj 2018. Tænk gerne over, hvad Aulum Kirke og menighedens fællesskab betyder for dig. Aulum Menighedsråd


DET SKER FOR BØRN

BABYSALMESANG Opstart babysalmesang i Aulum: Onsdag den 25. april (Maria og Mette) Opstart babysalmesang i Hodsager: Onsdag den 18. april (Mette)

Børnegudstjenester i Hodsager kirke Torsdag d. 22. marts kl. 17.00 En superhelt på æsel Gudstjenesten varer ca. en halv time, og efter gudstjenesten serveres der lidt at spise og drikke i kirkens lokale. Gudstjenesten er for alle - børn, voksne og ældre! Den er dog målrettet børn på ca. 3-7 år.

MINIKONFIRMANDER I uge 6 havde vi en skøn uge med 12 minikonfirmander fra Aulum Kristne Friskole. Minikonfirmanderne bliver præsenteret for forskellige temaer hver dag, som vi arbejder med via sang, bibelfortælling, leg og aktiviteter. Det er fedt at opleve deres nysgerrighed og engagement – de er helt fantastiske! Om torsdagen havde vi besøg af kunstner Irma Brondbjerg, som underviste minikonfirmanderne i at lave deres egen ikon. En super god proces, som der kom stønne resultater ud af. Minikonfirmanderne afsluttede forløbet om søndagen ved fastelavnsgudstjenesten, hvor de medvirkede i kirken med drama og sang. Tusind tak for en dejlig uge!

Torsdag d. 17. maj kl. 17.00 Dåb og dåbsjubilæum Dåbsfestgudstjeneste, hvor børn der har 4 års dåbsjubilæum bliver særligt indbudt til at være med. Men gudstjenesten er for alle. Dukkerne Signe og Henrik kommer forbi og fortæller om, hvad det betyder at være døbt!

Se flere opslag side 15.


A U L U M

CAFÉ HYGGEN

F O R E N I N G S L I V

Caféen har åben 9.30-11.30

INDRE MISSION Formand: Leif Mortensen, Bygvej 3, Aulum tlf. 25 21 08 21. Kasserer: Aksel Hvergel, Grønbækparken 47, Aulum, tlf. 23 46 13 74. Møderne holdes kl. 19.30 i Missionshuset, hvis andet ikke er anført. Har du spørgsmål til programmet, er du velkommen til at kontakte formanden.

APRIL

5. Indremissionær Preben Sørensen »Undskyld« - Om tilgivelse og forsoning

11. kl. 19.30 v. Per Toftdahl, Vildbjerg Hodsager Missionshus. Fælles afgang fra Missionshuset kl. 19.10 13. Fællesskabsaften 23. kl. 14.00 Eftermiddags møde v. Jens Peder Dalgaard, Mors 19. Generalsekretær Jens Peter Rejkjær, Christiansfeld, »Kald og efterfølgelse - et liv i mission«. Orientering om BDM. 30. Undervisningskonsulent Sprint Korsholm Poulsen, »Ægteskab, skilsmisse og gengiftning«. Fælles med IMU.

MAJ

17. Sognepræst Flemming Harpøth, Videbæk »Formaningens betydning i det kristne fællesskab«. Orientering om DBI.

23. kl. 19.00 Psykoterapeut Steen Palmqvist, »Hvorfor valgte vi den ægtefælle vi gjorde og hvorfor vi ikke tog fejl«. 25. -27. Byfest (program følger) 31.

Pastor Carsten Dalsgård Hansen, Hellig Kors Kloster »Min åndelige rejse« Retræte /Hellig Kors Kloster.

JUNI 11. Ungdomskonsulent Daniel Præstholm, Grindsted. Fællesaften med IMU 23. Sct. Hans fest Fællesaften med IMU.

AULUM IMU Kontaktperson: Laila Hornshøj, tlf. 30 20 15 87. Hvor intet andet er anført, er møderne i Missionshuset mandage kl. 19.30.

SENIOREFTERMIDDAGE Kontaktperson: Henning Hollesen, tlf. 40 13 33 90 Møderne holdes mandage kl. 14.00 i Missionshuset.

Østergårdsvej 11 10. og 24. april 15. og 29. maj 12. og 26. juni Kontaktperson: Martin Holm tlf. 30 48 29 57

BIBEL/SAMTALEKREDSENE Kontaktperson: Kirsten Lindgren Hvergel, tlf. 97 47 35 36 Bykredsen: Edel Jørgen- sen, tlf. 97 47 25 49. Møderne i Bykredsen er kl. 15.00. Ljørring: Bjarne Kjær, tlf. 97 47 24 83. Lundby: Svend Kristiansen, tlf. 97 47 33 65. Varhede: Arthur Jensen, tlf. 97 47 14 74. Møde i kredsene i de ulige uger.

BØRNEKLUBBEN Drenge og piger 0. - 3. klasse Kontaktperson: Anja Sørensen, tlf. 50 55 30 34 Møde i Missionshuset hver tirsdag kl. 18.30-19.45.

TEENKLUB 7. - 8. klasse Kontaktperson: Martin Holm, tlf. 30 48 29 57 Vi mødes hver tirsdag i Missionshuset kl. 20-22.


KRUDTTØNDEN Drenge og piger 4., 5. og 6. klasse Kontaktperson: Marianne Lund, tlf. 29 26 22 69. Møde i Missionshuset hver tirsdag kl. 18.30-19.45.

KFUM & KFUK Alle er velkomne! Kontakt kontaktpersonerne eller se hjemmesiden (www.aulum.kfum-kfuk.dk) hvis du vil vide mere om hvad KFUM & KFUK er. Formand: Niels Kjær Nørgaard, tlf. 97 47 14 44. Kasserer: Henrik Bendtsen, tlf. 97 47 10 02.

MOKSANG 0 - 5 år Kontaktperson: Vicki Kirk Ginderskov, tlf. 25 12 28 22 Sang, leg, rytmik og bevægelse for mor/far - barn. Vi mødes onsdag kl. 16.4517.30 på KFUM.

MINI KLUB 0. - 1. klasse Kontaktperson: Niels Peter Østergaard, tlf. 22 64 62 84. Her hygger vi os og leger og hører om Gud. Onsdag kl. 16.45 - 17.30 på KFUM.

A U L U M F O R E N I N G S L I V BØRNEKLUB 2. - 3. klasse Kontaktperson: Mette Bjerg, tlf. 20 94 30 42. Leg, aktiviteter og en snak om Gud. Onsdag kl. 18.1519.30 på KFUM.

FOREDRAG FOR ALLE Afholdes på KFUM & K kl. 19.30 Kontaktperson: Helene Bredtoft, tlf. 61 11 09 56. Mandag den 9. april Ketty Dahl, Møldahlgaard Galleri, Thyholm. »Jesus i kunsten«. Er der noget, der hedder kristen kunst som sådan? En aften i ord og billeder, hvor vi kan blive udfordret, måske endda provokeret, men forhåbentlig berørt, og hvor vi får nogle bibelske beretninger lidt anderledes, end vi plejer, nemlig gennem billeder. Det bliver anderledes, men ikke kedeligt. Tirsdag den 15. maj Generalsekretær Jørgen Kvist, KFUM & K. »En Verden fuld af forventninger, krav og udfordringer…« - og hvorfor er det både vanskeligt og befriende at have Gud med I det hele? Aftenen er sammen med Unge Voksne.

MAXI-KLUBBEN 4. - 6. klasse Kontaktperson: Camilla Skov Olesen, tlf. 50 74 63 70. Aktiviteter og en snak om Gud. Onsdag 18.15-19.30 På KFUM.

KONFIRMANDKLUBBEN 7. klasse Kontaktperson: Torkild Kildsgaard Larsen Tlf. 24 41 49 19. Aktiviteter, hygge og et sted hvor vi tør snakke om Gud. Onsdag kl. 20-22 på KFUM.

TEENKLUB 8. - 10. klasse Kontaktperson: Simon Damgaard Tlf. 61 36 70 03. Aktiviteter, hygge og et sted hvor vi tør snakke om Gud. Onsdag kl. 20-22 på KFUM.

KONTAKTPERSON TIL BIBELGRUPPER Peter Hebsgaard, tlf. 25 72 17 77. Man er meget velkommen til at kontakte Peter, hvis man er interesseret i at komme med i en bibelgruppe.


Kontaktperson: Flemming Poulsen, tlf. 24 98 88 91. For unge over 16 som har lyst til et socialt, kristent fællesskab. Tirsdag kl. 19.30 på KFUM.

»FRI FREDAG« Kontaktpersoner: Tove og Frank Møller, tlf. 25 32 58 54. Aften for familien med aftensmad. Cirka en fredag i måneden kl. 17.45-21.00 på KFUM.

MØDESTEDET I KIRKEHUSET Kontaktpersoner: Merete og Søren Kristensen, tlf. 50 81 51 36. Heidi og Kim Væggemose, tlf. 97 47 18 09. Tove Grøn, tlf. 29 26 90 35. www.moedestedet-aulum.dk

9. april 7. maj 11. juni

Ægteskabskursus, 1. del Ægteskabskursus, 2. del

SIDEN SIDST DØBTE

• Oliver Dam Krogsgaard • Milla Seeberg Johansen • Aksel Filtenborg Thomsen • Emily Borum Hornshøj

AULUM

UNGE / VOKSNE

VIEDE

• Melanie Marcher Væggemose og Jeppe Hylleberg Væggemose

DØDE

• Edith Alstrup • Holger Marthinus Johansen • Jens Peder Østergaard • Inge Marie Mølgaard Pedersen • Elin Olesen • Christian Katborg • Birgit Sønderbæk • Torkild Juel Jensen • Ruth Skov Kristensen • Karl Kristian Jensen • Ove Jensen • Peder Vagn Jakobsen

DØBTE

• Mille Visholm Bernhard Kjeldgård

Kredsledelse: Lotte Damsgaard (kontaktperson), tlf. 40 79 28 50. Kirsten Thoftgaard, tlf. 21 34 42 90. Bo Sørensen, tlf. 22 51 02 29. Find vores programmer på www.fdf.dk/aulum Alle klasser mødes mandage i Kredshuset på Rugbjergvej 18: Puslinge (0.-1. kl.) kl. 17.00-18.00. Marianne Frederiksen, tlf. 30 62 53 76. Tumlinge (2. kl.) kl. 18.30-19.45. Stine Jørgensen, tlf. 61 65 54 77. Pilte (3.-4. kl.) kl. 18.30-20.00. Anne Louise Lyngsø, tlf. 29 47 45 29. Væbnere (5.-6. kl.) kl. 18.30-20.00. Per Jørgensen, tlf. 20 42 11 33. Seniorvæbnere (7.-8. kl.) kl. 18.30-20.30. Carsten Jensen, tlf. 61 62 97 20. Seniorer (9. kl.+) mødes efter aftale. Bo Sørensen, tlf. 22 51 02 09.

VIEDE

• Line Ingerslev Laursen Sandholm og Alex Morten Laursen Sandholm

DØDE

• Ruth Skov Kristensen

HODSAGER

AULUM FDF


HODSAGER F O R E N I N G S L I V INDRE MISSION Kontaktperson: Anders Laugesen tlf. 24 27 44 46 Hvor intet andet er anført, er møderne kl. 19.30 i Missionshuset.

APRIL 11.

Møde v. pastor Per Toftdahl, Vildbjerg. Fællesmøde hvor Aulum IM er indbudt.

Morgenbøn Mandag, den 9. april, mandag, den 7. maj og den 4. juni 2018 kl. 9.00 i Hodsager missionshus. En mulighed til at samles til fællesbøn for vores kirke og sogn og hvad der må være aktuelt for den enkelte. Der er mulighed for forbøn hvis det ønskes. Vi slutter med en kop formiddagskaffe. VELKOMMEN TIL ALLE. Kontaktperson: Anna Bjerg tlf. 61 99 74 31.

MAJ 28. Holstebrokredsens sommermøde, i Kirkecentret Vinderup. Tale v. Lasse Holmgaard Iversen, Landsleder i Bibellæse-ringen. Emne: At vandre med Gud hele livet.

JUNI 8. Hyggeaften hos Lisbeth og Lars Kaastrup. Fredagsfamilien. 23. Sankt Hans hos Lisbeth og Alfred Kloster. Tale v. Anna og Leif Mortensen. Vi mødes kl. 18, hvor vi vil grille sammen. Nærmere besked senere.

FREDAGSFAMILIEN Kontaktfamilie: Helle og Karsten Kiel, tlf. 97 47 60 17 eller 23 66 39 29. Møderne starter kl. 19.30, hvis ikke andet er anført.

BIBEL-/SAMTALE KREDSENE Yllebjergkredsen: Anna Bjerg, tlf. 43 31 63 51. Kreds 94: Bente Fink, mobil 30 57 07 11. Ny bibelkreds: Lars Kaastrup-Hansen, tlf. 97 45 45 95.

KFUMSPEJDERNE GRUPPEN Formand: Kim Jeppesen tlf. 97 47 65 50. Kasserer: Helle Christensen, tlf. 97 47 65 50. Gruppeleder: Villy Grønne tlf. 40 61 97 10. Alle møder er i »Æ´ Skovhyt«. BÆVER (Bh.kl.-1. klasse) Leder: Bente Fink, tlf. 97 47 62 02. Møde hver tirsdag. kl. 17.00-18.45. ULVE (2.-3. klasse) Leder: Henning Fink, tlf. 97 47 62 02. Møde hver torsdag kl. 18.30-20.00. SPEJDER (4.-8. klasse) Leder: Michael Jørgensen, tlf. 51 29 62 68. Møde hver tirsdag kl. 19.00-21.00. ROVER (fra 9. klasse) Leder: Michael Jørgensen, tlf. 51 29 62 68. Møde efter aftale.


DET SKER I SOGNENE

Velkommen til:

Måltidsfællesskab i Kirkehuset i Kirkehuset, 23. marts, 4. maj og 15. juni I samarbejde med Aulum Kirke og Aulum - Haderup me-nighedspleje inviterer en lokal initiativgruppe til fælles-spisning i Kirkehuset. Der vil være fokus på fællesskabet dels omkring at fremstille aftensmåltidet og at spise sammen. Arrangementet er åbent for alle, og det er initiativgruppens håb, at fællesskabet kan skabe nye netværk og relationer. 16:00: 18:00: 21:00:

I fællesskab forbereder vi aftensmaden, dækker borde mm. Fællesspisning starter Arrangementet slutter

Petri og Hannibal Koncert med Michala Petri og Lars Hannibal Torsdag d. 12. april kl. 19.00 i Aulum Kirke GRATIS ENTRÉ Petri/Hannibal Duo har eksisteret i 25 år. Aulum kirke indbyder til en koncert med Petri/Hannibal Duo. Koncerten bliver en rejse i den populære klassiske musiks forunderlige verden. Duoen har med deres fælles store erfaring udviklet en ligefrem, uhøjtidelig og stærkt kommunikerende koncertform, hvor de med korte introduktioner guider publikum til forståelse af det særlige ved de enkelte værker.

Pris: Kr. 20,00 pr. person Spisebilletter købes i Fakta, Rema 1000, Madbutikken Møltrup og Kirkehuset. Såfremt man ønsker gratis mad-billetter, kan man kontakte Menighedsplejen (Lene Lar-sen tlf. 60 64 92 75) Vi håber, rigtig mange har lyst til og mulighed for at delta-ge i arrangementet, og at vi således skaber en god tradition. Susanne Knudsen, Poul Christensen og Laura Nielsen (Tlf.: 29 92 20 73)

Konfirmander laver ikoner


DATO

KIRKEÅRET

TEKST

AULUM

HODSAGER

1. apr.

Påskedag

Matt. 28,1-8

10.15 CLJ

10.15 MHC

2. apr.

2. påskedag

Joh. 20,1-18

08.45 MHC Påskevandring 11.00 MHC Påskevandring

8. apr.

1. s. e. påske

Joh. 21,15-19

10.15 MHC

08.45 MHC

15. apr.

2. s. e. påske

Joh. 10,22-30

08.45 CLJ

10.15 CLJ

22. apr.

3. s. e. påske

Joh. 14,1-11

10.15 MHC

08.45 MHC

27. apr.

Bededag

Matt. 7,7-14

09.00 + 11.00 MHC Konfirmationer

10.00 RVJ Konfirmation

29. apr.

4. s. e. påske

Joh. 8,28-36

10.00 MHC Konfirmation

08.45 PT

6. maj

5. s. e. påske

Joh. 17,1-11

08.45 CLJ

10.15 CLJ

10. maj

Kr. himmelfart

Luk. 24,46-53

08.45 CLJ

10.15 CLJ

13. maj

6. s. e. påske

Joh. 17,20-26

10.15 CLJ

Ingen gudstjeneste

20. maj

Pinsedag

Joh. 14,15-21

10.15 MHC

08.45 MHC

21. maj

2. pinsedag

Joh. 6,44-51

08.45 MHC

10.15 MHC

27. maj

Trinitatis søndag

Matt. 28,16-20 10.15 CLJ Byfestgudstj. 08.45 CLJ Kirkekaffe og rundstykker fra kl. 9.30 i teltet

3. juni

1. s. e. trin.

Luk. 12,13-21

10.15 MHC

Ingen gudstjeneste pga. sogneudflugt

10. juni

2. s. e. trin.

Luk. 14,25-35

08.45 MHC Sogneudflugt

10.15 CLJ

17. juni

3. s. e. trin.

Luk. 15,11-35

10.15 CLJ

08.45 CLJ

24. juni

4. s. e. trin.

Matt. 5,43-48

08.45 CLJ 15.00 CLJ rytmisk gudstj.

10.15 CLJ

= Kirkekaffe = Børnekirke i Aulum = Lovsang

MHC: Maj Brit Hvid Christensen CLJ: Christian Lavdal Jerup RVJ: René Vejen Jensen PT: Per Toftdahl

Altergang v. alle gudstjenester kl. 10.15 BØRNEKIRKE: Under gudstjenesten vil der være kirke for børn i kirkehuset. Børnene deltager i første del af gudstjenesten og følges så ad over i kirkehuset, hvor de kan hentes efter gudstjenesten.

Evt. ændringer kan ses på www.aulumkirke.dk

GUDSTJENESTEOVERSIGT

Aulum & Hodsager Kirkenyt - Nr. 2 - 2018  
Aulum & Hodsager Kirkenyt - Nr. 2 - 2018