__MAIN_TEXT__

Page 1

kirkebladet.nu

En gave til livet Vejen Videre

2

4

Fornyet energi og godt humør

6 2¡2019

1


KIRKELIG VEJVISER Sognepræst Klaus Buch Møberg Velhustedparken 5, Kibæk T: 61222510 | E: kbm@km.dk Mandag er fridag, henvendelse kan da ske til kordegnen. Kirkekontoret/kordegn Elsebeth Rau Sandfeldparken 4, Kibæk T: 97191043 | E: elra@km.dk Kontoret er åbent mandag - onsdag samt fredag kl. 10 -12, torsdag kl. 15-17 Graver (Kirkegården) Svend Vejen Knudsen T: 97191467 | E: svk@c.dk Træffes bedst tirsdag - fredag kl. 8-9 Organist/korleder Gitte Jørgensen T: 51346575 | E: annebirgitte@privat.dk Træffes efter aftale Sognemedarbejder Kirsten Thoftgaard T: 20318101 | E: kt@assingsogn.dk Træffes efter aftale Menighedsrådsformand Edith Knudsen T: 97192277 | E: karledith@mail.dk Assing Kirke Vardevej 115, Kibæk Assing Kirkes Sognehus Sandfeldparken 4, Kibæk Følg os på hjemmesiden www.assingsogn.dk og FACEBOOK Assing Kirke & Sogn. Her finder du bl.a. information om gudstjenester, arrangementer og aktiviteter og på hjemmesiden også oplysninger om, hvad du gør i forbindelse med fx fødsel, dåb, bryllup og begravelse. I kirkens våbenhus og i sognehuset finder du også div. materialer om aktiviteter og arrangementer, bl.a. en månedskalender.

GUDSTJENESTER på Sandfeldgården følgende onsdage kl. 14.15: 18|9, 2|10, 16|10, 30|10, 13|11, 27|11, 11|12, 24|12 (kl. 9.45) og i Alhuset følgende tirsdage kl. 10.00: 10|9, 8|10, 29|10, 19|11, 10|12, 24|12 (kl. 11.00) 2

EN GAVE TIL LIVET Bordvers, godnat-salme og Fadervor er helt naturlige dele af hverdagens ritualer hos familien Veng. Jette og Allan Veng vil nemlig gerne give deres tre børn den kristne tro med som gave til livet. Hos familien Veng har kristne ritualer en helt selvfølgelig plads i hverdagen. Her er det skik, at der skal takkes for maden med et bordvers. Og inden børnene skal sove om aftenen, så har de endnu et ritual - der skal synges godnat med aftensalmen »Jeg er træt og går til ro«, og der skal bedes Fadervor. »Uden det, går det ikke, det skal man have med i seng, så sover man bedst,« siger Jette Veng.

DÅB? SELVFØLGELIG! Jette og Allan er begge vokset op i kristne familier, så for dem er det helt naturligt at give deres egen tro videre til deres børn - som en slags gave til livet. De tre børn Mads på 8 år, Johanne på 5 og Anna på 1 er også alle døbt som små. »Vi er jo selv døbt og ville også gerne på den måde give kristendommen - barnetro videre til vores børn. Jeg kunne slet ikke forestille mig, at de ikke skulle have været døbt,« konstaterer Jette, mens Allan bekræftende nikker.

BABYSALMESANG Familien deltager også i flere af Assing Kirke & Sogns tilbud målrettet børn og børnefamilier. Blandt andet har Jette sam-


FOR BØRN OG BØRNEFAMILIER

BØRNEHØST Lørdag 28|9 kl. 10.00 i Assing Kirkes So gnehus Velkommen til børneg udstjeneste og auktion. M edbring gerne høstgaver til au ktionen og lidt kontanter at handle for.

men med alle tre børn gået til babysalmesang. Det ville være utænkeligt for hende ikke at skulle have taget imod tilbuddet og den mulighed, det gav for at lære sine børn salmer, helt fra de var ganske små. »Jeg kan huske, at det gjorde indtryk på mig, da jeg gik til babysalmesang med Mads, at var han ked af det eller urolig, hvis vi for eksempel sad i bilen, så skulle vi bare synge det ene vers, vi brugte som vuggesalme til babysalmesang, ’Sov sødt barnlille’, så faldt han til ro,« fortæller Jette.

PÅ BØRNENES PRÆMISSER Jette og Allan tager gerne deres børn med til børnegudstjene-

ster og spaghettigudstjenester i sognehuset i Kibæk, når der er mulighed for det. »Det er rigtig godt, at det er noget, vi kan gøre sammen som familie. Børnene kan nemt være med, fordi gudstjenesterne og det, der sker bagefter, foregår på deres præmisser,« siger Allan og konstaterer efterfølgende, at så er det godt, at en spaghettigudstjeneste eller børnegudstjeneste ikke er så lang som en søndagsgudstjeneste. 8-årige Mads er vild med de to karakterer, der medvirker ved spaghettigudstjenester - de to lokale nørder Anders og Kathrine. De er ret så sjove, når de skal gætte dyr og leger, synes han. Der er også noget fedt ved, at han kan genkende dem som to af hans FDF ledere. Johanne på 5 år synes, alt bare er godt og sjovt, når hun er til gudstjeneste i sognehuset. Familien oplever også, at det er godt at være en del af gudstjenestefællesskabet med de andre børnefamilier, der kommer til børnegudstjenesterne.

SPAGHETTIGUDST JENESTE Fredag 8|11 kl. 17.00 i Assing Kirkes So gnehus Velkommen til gudstje neste og efterfølgende GRAT IS aftensmad for hele familie n. FAMILIEGUDSTJE NESTE Søndag 1|12 kl. 10.00 i Assing Kirke Velkommen til 1. sø ndag i advent. Der vil være ad ventsgave til alle børn - og en ganske særlig til 5 års dåbs jubilarer.

»Vi må nok erkende, at vi ikke så tit kommer i kirke om søndagen. Egentlig ville vi gerne, men det bliver ikke rigtig. Der kommer jo ikke så mange børnefamilier, er vores oplevelse, og så kan jeg godt komme til at føle, at mine børn forstyrrer, når de måske bliver urolige. Den følelse er jeg ikke vild med. Jeg ved jo godt, at selvfølgelig er der plads til vores børn og deres uro - også til en almindelig gudstjeneste i kirken, men så er det bare nemmere, at komme til børnegudstjenester, hvor der er rum og plads til børnene,« slutter Jette.

33


Modelfoto Modelfoto

VEJEN VIDERE Hvad gør man, når den ene er langtidsplanlægger, og den anden helst planlægger fra dag til dag. Og man er skilt og har to fælles børn. Lisbeth Preuss og Svante Griffel tog på forløbet Vejen videre efter skilsmisse, og fik meget mere med, end de havde troet. »Jeg så et opslag på Facebook om Folkekirkens Familiestøttes forløb »Vejen videre efter skilsmisse«. Jeg fortalte Svante om det,« siger 36-årige Lisbeth Preuss og kigger over på eksmanden 47-årige Svante Griffel. »Jeg sagde vist, at jeg ville tilmelde mig, og du gerne måtte komme med. Men ellers gjorde jeg det alene,« siger hun med et smil, og Svante supplerer: »Umiddelbart tænkte jeg, at vi ikke havde det store behov, for vi har et godt samarbejde. Men jeg tænkte også, at det vel ikke kunne skade. Man kan altid blive klogere.« De synes egentlig, det er gået fint med at bevare et godt forhold til hinanden og samar4

bejde omkring deres to fælles børn. Men der er områder, der har været sværere end andre. »Vi har ikke helt samme behov for planlægning, så for mig handlede det om at få værktøjer der. Jeg vil gerne have alting ind i en kalender et halvt år i forvejen. Svante er mere dag til dag,« fortæller Lisbeth.

GAV STOR MENING Lisbeth troede, forløbet kun handlede om samarbejdet mellem forældre. Da det gik op for hende, at der også var noget om, hvordan man selv kommer videre og husker at være god ved sig selv, gav det stor mening

for hende. »Det var godt for mig, for jeg har glemt mig selv lidt. Jeg har mest tænkt på ungerne,« siger hun. »Jeg har ikke haft samme problem, men det er måske en mandeting,« siger Svante med et grin. For ham har det især givet mening, at de har lært en masse om, hvordan man taler med hinanden.

FUNDERET PÅ FORSKNING Noget andet, de har fået med fra forløbet, er viden om, hvordan børn reagerer i forbindelse med forældrenes skilsmisse.


FAKTA et ens trivsel i efterår Sæt fokus på famili isse n videre efter skilsm

Veje

. rn efter skilsmissen

g for dig og dine bø

d hverda Redskaber til en go Opstart 27.9.19.

d

Plej jeres parforhol

ld til gavn for jeres Styrk jeres parforho

.19.

børn. Opstart 22.11

avide Samtaleforløb for gr

er. dine tanker og følels d andre gravide om Reflekter og tal me .19. . Hold 2 start 21.10 Hold 1 start 12.8.19

6 gange.

Find alle tilbud på

amiliestotte.dk www.folkekirkensf

»Der var noget om forskellige typer børn, hvordan de reagerer - lige fra dem, der plaprer ud, til dem, der lukker sig inde. Det fik mig til at tænke over, hvordan vores børn reagerer, for der har aldrig rigtig været gråd over, at vi skulle skilles,« fortæller Lisbeth. For Svante har det været godt, at den viden, de fik på forløbet, er funderet på forskning. »Det er ikke bare noget, man går og gætter på. Det er faktisk undersøgt, hvordan det er,« siger han.

ALLE VINDER VED ET GODT SAMARBEJDE Man kan deltage både som par og alene. For Lisbeth og Svante var det godt at være afsted sammen. De er enige om, at man også vil få en masse ud af forløbet, selv om ens udgangspunkt er mere konfliktfyldt, end deres var.

Alle oplæg foregår samlet, og alle samtaler og øvelser foregår hver for sig og med sin ekspartner, hvis begge deltager. »De startede også med at sige, at vi ikke skulle sidde og krænge os ud foran andre, så det var fint,« siger Lisbeth.

AL TIDEN VÆRD

m støtte har tilbud, so Folkekirkens Familie d r vil skabe en go støtter forældre, de i Støtten kan man få hverdag i familien. r rse ku en i hjemmet, form af en forældrev t andet par, skilte og forløb for bland e. forældre og gravid videre efter skilsmisLæs mere om ’Vejen rsusforløb og tilbud se’ og de andre ku liestotte.dk. Kursuspå folkekirkensfami e efter skilsmisse’ vil forløbet ’Vejen vider g Kirkes Sognehus blive afholdt i Assin Forløbet strækker sig med start 27|9. af efteråret. over 5 gange i løbet e & Sogn er medejer Fordi Assing Kirke , ing rn liestøtte He af Folkekirkens Fami et gratis benytte gn so i kan du som bor deres tilbud.

FOR UNGE DROP-IN CAFE

når unge voksne Kom og vær med, neden mødes i den 2. fredag i må ehus til hygge Assing Kirkes Sogn ogram - forskelliog samvær, løst pr er, gode snakge aktivitetsmulighed ørgsmål. Vi har ke om livets store sp skaber vi indrammerne, sammen din ven/veninde holdet, så tag fat i 11|10, 8|11 og mød op 13|9, og 13|12. -22. Vi har åbent kl. 19

STJENESTE UNGDOMSGUD .00 i As-

kl. 16 Det kom lidt bag på dem Søndag 24|11 en til gudstjebegge, hvor omfattende sing Kirke - Velkomm e · rytmisk lovforløbet egentlig var, men neste med forkyndels · aktivitet · ord de er glade for det. »Jeg vil sang · bøn · musik nlagt sammen · tid til eftertanke. Pla klart anbefale forløbet. Det - konfirmandermed unge for unge er al tiden værd, selv om jeg gudstjenesten ne medvirker. Efter som udgangspunkt tænkte, i Assing Kirkes er der pizza-hygge at der ikke var et presserende taling 25 kr. Sognehus - egenbe behov. Bare lige at blive mindet om det, man måske godt ved inderst inde. Og så det med kommunikationen,« siger altid blive klogere, uanset hvor Svante. »Ja, det er nok de færre- klog man føler sig,« bemærker ste, der bare kan det. Man kan Lisbeth. 5


FORNYET ENERGI OG GODT HUMØR Parret Anette Riis og Jørgen Jørgensen synger med i Assing Kirkes Voksenkor. For dem er er det et godt afbræk i hverdagens trummerum, der giver fornyet energi og godt humør. Flere gange havde Anette Riis og Jørgen Jørgensen talt med Assing Kirkes organist Gitte Jørgensen, om ikke hun kunne starte et voksenkor. »Så da Gitte kontaktede os, at nu startede hun et voksenkor, så kunne vi jo ikke rigtig tillade os at sige nej, det gider vi ikke,« griner Jørgen. »Nej, og vi ville også rigtig gerne være med,« tilføjer Anette.

BLIVER BARE BEDRE De har ikke fortrudt, for de får meget ud af det. Jørgen havde et ønske om at lære nogle små tricks, han kunne bruge i forbindelse med sit arbejde, hvor 6

han synger en del. Det har han fået, synes han. »Gitte er knalddygtig. Hun ved, hvad hun har med at gøre. Hun har en smittende entusiasme og giver aldrig op. Det er fedt at opleve,« siger Jørgen. »Ja, hun nøjes ikke, og det er bare fantastisk,« istemmer Anette og konstaterer, at man bliver bare bedre til at synge i kraft af Gittes undervisning.

Vi siger alverdens mærkelige lyde og toner, der altid får os til at grine.

EN GOD BLANDING En koraften starter altid med god og sjov opvarmning for både krop og stemme. »Vi siger alverdens mærkelige lyde og toner, der altid får os til at grine,« smiler Anette. Der bliver selvfølgelig også øvet på sange fra korets repertoire. »Vi synger en god blanding af stilarter. Det synes jeg er sjovt. Jeg kan godt lide, vi ikke bare synger salmer, for det er også dejligt at synge noget andet,« siger Anette. Parret er enige om, at de to timer, de er til kor, går hurtigt helt sikkert fordi de synes, det er sjovt og lærerigt.


FAKTA

• Assing Kirkes Vo ksenkor optager nye sang ere - sang- glade mænd og kvinder. Henvendelse til organist og korleder Gitte Jø rgensen. • Koret synger flerst emmigt og et blandet reperto ire. • Koret øver tirsdag e kl. 19-21 i Assing Kirkes So gnehus fra september - mi dt maj (fri i skolernes fer ie). • Find mere informa tion på www.assingsog n.dk

HYGGETID Koret holder altid en pause efter en times tid. »Vi har en kaffe- og kageordning,« fortæller Anette. »Det er rigtig hyggeligt - det sociale i det,« bemærker Jørgen, og Anette bekræfter nikkende, mens Jørgen fortsætter med at fortælle: »Vi har det bare sjovt sammen. Vi er ellers en god blandet gruppe. For eksempel er der stor aldersspredning. Vi har også meget forskellige forudsætninger for at synge i kor.« »Og så er vi helt sikkert kommet til at kende nogen, som vi ellers ikke ville have mødt,« tilføjer Anette.

ALTID GLAD »Man er altid glad og i godt humør, når man tager hjem,« konstaterer Anette. Jørgen bekræfter. »Det kan sagtens være, man har haft en travl dag, kom-

mer træt hjem og lige skal have et spark for at tage til kor. Når så klaveret spiller, og Gitte med sit engagement spreder positiv energi, så er det jo bare godt, man kom afsted. Det er, som Anette siger, umuligt ikke at gå derfra med godt humør,« fortæller han.

SOGNE-SYNG- SAMMEN - fællessangsaftn er i Assing Kirkes So gnehus Vi synger sange, sa lmer, viser - nye som ældre - fra bl.a. Højskolesangbogen. Torsdage kl. 19 .30-21.15 (inkl. pause, medbrin g selv evt. kaffe/the) 3|10, 7|11 og 9| 1

FORNYET ENERGI Parret er enige om, at det at gå til kor, sangen og fællesskabet, det lader én op med fornyet positiv energi. »At man er sammen om at skabe noget, der lyder godt, og at vi hygger os med det, det er bare et godt afbræk i hverdagens ellers travle trummerum, og det giver bare positiv energi til hverdagen,« siger Jørgen. Og

så slutter han med en stor opfordring, at har man bare den mindste lyst til at synge med i koret, så skal man ikke holde sig tilbage. »Det er bare om at komme med, for man bliver bedre til at synge, får energi og bedst af alt - godt humør,« siger han.

7


ID-nr.: 46879

156 gør os glade, Du, som gir os liv og m vi er, , so du, som holder af os hækkens blade, ge bø r ne du, som åb mst og bi og bær, du, som skaber blo rker golde, uden dig var alle ma rter kolde. uden dig var alle hje spekulanter Uden dig har kolde en lys og luft, ud g skabt en hverda gamle tanter, uden tid til børn og blomsterduft. uden fuglesang og n gå på krykker, Uden dig må glæde i stykker. uden dig må livet gå

MIN YNDLINGSSALME »Det er svært blot at udvælge én enkelt salme, bare jeg måtte lave en »top ti«,« konstaterer viceborgmester Anne Mette Rasmussen. Hun finder dog frem til, at yndlingssalmen må være: »Du som gir os liv og gør os glade« og siger om den: »Det er en salme, som er nem at synge. Så rummer den både glæde og alvor. Den afspejler gode kristne værdier som, at vi skal huske at dele sorg og glæde, at ingen er mere end andre, og at vi skal passe på den verden, vi lever i.«

SOGNEHUSAFTEN s Sognehus kl. 19.30:

sing Kirke Foredrag for alle i As tning« d - en personlig bere or lvm se er eft dt rla 26|9 »Efte ertoft Iversen. v. Lars Ag og livskvalitet« 31|10 »Om lykke gitte Gråkjær Hjort. v. teolog Bir set i bakspejlet« 28|11 »Et levet liv ndgaard. TV-direktør Ivar Bræ v. tidligere freden eller korstog - angreb på 30|1 »Det første st Bo Gimm. troen« v. sognepræ forsvar for ved indgangen Entré 50 kr. - betales

vi hinanden, Uden dig forråder sind i chok. s re uden dig går vo fra forstanden, t lke fo Uden dig går d ragnarok. hele verden går mo gst og smerte: Derfor råber vi i an hvad Jesus lærte: Lær os én gang til, ud og Fanden, »I kan ikke tjene G liv og død. m I må vælge melle anden, hin på I skal ikke tjene og brød. rg so , de I skal dele glæ alle lige, Tjen hinanden, I er mit rige! der er ingen rige i edens øjne, I skal se med kærligh sse på. pa I alt det skabte skal e løgne, ldn gy I skal ikke tro på å. sm re sto i mit rige er de fjende, n ge no e gt I skal ikke fry r ingen ende!« kærlighedens liv ha n gennem døden, Du, som åbner døre rteblod, hje når vi drikker af dit rgenrøden, mo t vis os midt i mørke ft og mod. kra ts ne giv os hvedekor hækkens blade, Du, som åbner bøge gør os glade! giv os liv og lys, og sen, 1982 Hans Anker Jørgen

Videbæk Bogtrykkeri A·S

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Assing Kirke & Sogn - Nr. 2 - 2019  

Assing Kirke & Sogn - Nr. 2 - 2019  

Profile for videbaek