Page 1

Asmild & Tapdrup

KIRKE & SOGN 74. årgang · April · Maj · Juni · Juli · August 2019

10

12

2

2019

4&8


Præsten skriver

Danmarks største forening Hvis du læser denne artikel er der ret stor sandsynlighed for, at du hører til de 84,6 procent af befolkningen i Viborg stift, der er medlem af Folkekirken. Dermed er du også medlem af Danmarks største forening. Er du ikke medlem, er du selvfølgelig velkommen til at læse videre. At Folkekirken er Danmarks største forening, siger noget om den rolle, som kirken spiller i det danske samfund som en del af sammenhængskraften. Det, at de fleste er medlem, betyder ikke, at de, der står udenfor, så er udelukket af fællesskabet. Folkekirken er netop kendetegnet ved stor rummelighed og respekt for andres livsopfattelse samtidig med, at det er vigtigt at fastholde det, som er flertallets værdimæssige udgangspunkt. Nu vel, det kan være, at de fleste har det med Folkekirken, som jeg har det med mit fitnesscenter. Jeg betaler gerne, men kommer der sjældent; om ikke andet så jeg ved, at jeg kan bruge det, når formen bliver alt for slap. Folkekirken blev i sin tid af Grundlovens fædre tænkt som et tilbud, der skulle rækkes til alle danskere fra Skagen til Gedser. Derfor blev ordningen også indskrevet i Grundloven med den særlige § 4, som siger, at den evangelisk-lutherske kirke er Den danske Folkekirke og understøttes som sådan af staten. Det er der nu til dags mange meninger om, men kort sagt står Folkekirken til rådighed for alle danskere med et tilbud om livsfortolkning, trøst og hjælp, der tager udgangspunkt i den kristne grundfortælling. Derfor er vi i Folkekirken rigtigt gode til de store livsbegivenheder med dåb, konfirmation, bryllup og begravelse for ikke at glemme juleaften. Med livsnær fortolkning af menneskers eksistentielle spørgsmål, samtaler om tro og tvivl og alt det, der i øvrigt er på den folkekirkelige menu. Forudsætning for alt det er kristen-

dommen og den kristne tro. Nu kan man så overveje, om kristendommen i det hele taget er blevet indført her i Danmark. Det hørte jeg Niels Hausgaard problematisere i sit seneste show »Tryk min danske hånd«, men som Hausgaard sagde: »Hvis der på et tidspunkt skal stemmes om, at kristendommen skal indføres i Danmark, så vil jeg stemme ja, for det er den eneste religion, der tror, at kærligheden er størst af alt«. Nu skal vi ikke stemme om, om kristendommen skal indføres, for den er her og har været her i hen imod tusind år. Men kristendommen er altid kun en generation fra at uddø som flertallets tro, hvis vi ikke er opmærksomme på, at det fortsat er et aktivt tilvalg. Man fødes ikke ind i Folkekirken, man døbes ind i den. I de seneste år er der kommet en tendens til, at nybagte forældre vælger ikke at lade deres børn døbe, fordi de ikke vil påtvinge deres barn en tro, som de måske selv har et noget passivt forhold til. Men forældre foretager jo masser af valg for deres børn, de spørger jo ikke barnet, om det vil fødes, eller om det skal lære det danske sprog. Måske er det derfor også en god ide at give sit barn et religiøst sprog ved at lade det døbe ind i det, der er Danmarks største forening - også hvis den fortsat skal være det. Det er aldrig for sent at blive døbt. Skuespilleren Lars Mikkelsen, der spillede hovedrollen som provst Krogh i tvdramaserien »Herrens veje«, blev så påvirket af rollen, at han lod sig døbe midt i optagelserne til serien. Det er aldrig for sent, men derfor kan man jo godt give sit barn en god start på livet. Et tilhørsforhold til troen i Danmarks største forening. Per Bucholdt Andreasen, sognepræst


Månedens salme

Maj nr. 400: Så vældigt det mødte os først i vor dåb Juni nr. 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige Juli nr. 379: Der er en vej, som verden ikke kender August: nr. 371: Du fylder mig med glæde

Temagudstjeneste om dåben

med Trio Solis, musik og salmer, oplæg ved præsten og samtale Søndag den 25. august kl. 19.00 i Tapdrup Kirke Skuespilleren Lars Mikkelsen blev døbt som voksen og i København strømmer folk ind i kirken fra gaden for at blive døbt - ’drop in dåb’ kaldes det. Men har vi noget at svare, hvis vi blev spurgt om hver især, hvad det betyder for os at være døbt? Ved årets temagudstjeneste vil vi sætte fokus på dåben, der giver os identitet som kristne. Vi gennemgår dåbsritualet og ser, hvad der ligger gemt i ordene og handlingen og vil også få en lille historisk gennemgang af, hvordan dåben har været forstået – alt sammen for at hver især kan få større klarhed over, hvad det betyder for dem at være døbt. Gudstjenesten former sig som oplæg til eftertanke afvekslende med salmesang og musik ved Trio Solis. Efter gudstjenesten er der samtalesalon - over en kop the/kaffe. Lone Hessellund - klaver, Jesper Carlsen - bas og Susanne Klausen - tværfløjte. Præst er Lisbeth Andersen

Sæt x i kalenderen Én kirke, mange rum Hvert sogn har sin kirke, og det er godt sådan, for så er kirken lige i nærheden med alt, hvad dertil hører af gudstjenester, sangaftener, foredrag, koncerter og forskellige fællesskaber. Men der foregår jo også spændende ting i andre sogne og kirker, og de tilbud er man også velkommen til at benytte sig af. For Folkekirken i Viborg kan også beskrives som ’Een kirke, mange rum’.

Morgenvandring

Karen Stubkjær, sognepræst i Vestervang sogn, tilbyder morgenvandring »Tab for alt ikke lysten til at gå: Jeg går mig hver dag det daglige velbefindende til; jeg går fra enhver sygdom; Jeg har gået mig mine bedste tanker til. Og jeg kender ingen tanke så tung, at man jo ikke kan gå fra den« - »Når man således bliver ved med at gå, så går det nok«. Den erfaring, som Søren Kierkegaard her har gjort sig og beskriver, kan mange nikke genkendende til. Det er godt at gå - både for legeme og sjæl. Du indbydes hermed til at være med i en gå-gruppe rundt om Søndersø - på fredage kl. 7.45 - ca. 9.00 i ulige uger (dog ikke i juli måned). Ruten er på 5,6 km. Vi vil kombinere vandringen og den friske morgenluft med en salme og et par gode ord at gå på. Undervejs vil der både være mulighed for stilhed og for at tale sammen. Mødestedet er gangstien lige neden for Viborg Kunsthal/Golfhotellet. Man kan tilmelde sig til Karen Stubkjær på mobil 2130 3840 eller bare møde op.


Aktuelt

Det er rette tid at træde tilbage... Anne Sofie går om kort tid på efterløn »Det er rette tid at træde tilbage«. Sådan formulerer Anne Sofie Pedersen begrundelsen for sin fratræden som sognemedhjælper i Asmild-Tapdrup pastorat med virkning fra udgangen af april måned 2019. »Jeg har haft så mange gode oplevelser i de 24 år, ansættelsen har varet, og jeg har egentlig ikke lyst til at stoppe, men efter mange og svære overvejelser er jeg nu fuldt ud afklaret med, at det er rette tid at træde tilbage«, fortæller Anne Sofie og bliver samtidig lidt fjern, mens hun et øjeblik ser ud af vinduet. »Det bliver vemodigt at holde, men på den gode måde«, kommer det så. Sognemedhjælper Anne Sofie kalder sig sognemedhjælper. I den betegnelse ligger der noget selvstændigt. »De nye tilsvarende stillinger hedder ’kirke- og kulturmedarbejder’. Det er for mig dejligt at kalde sig sognemedhjælper, netop fordi jeg hjælper med til det kirkelige liv i de to sogne«, siger hun med glød i stemmen. Der er ikke tvivl om, at Anne Sofie er dybt engageret i kirkens ve og vel og samtidigt umådeligt rummelig over for dem, som i første omgang ikke føler sig knyttet til den kristne tro og Folkekirken. »Mit arbejde som sognemedhjælper har givet mig mange glæder, bl.a. gennem arbejdet med børn og unge, men også i kontakten med de ældre beboere i de to sogne. Jeg har mødt mange voksne mennesker og lært dem at kende med deres forskellige livshistorier. Alle, store som små, har beriget mig gennem deres nærvær ved deltagelse i aktiviteter og samtaler«, fortsætter hun. Anne Sofie Pedersen har altid interesseret sig for kirkelivet i Viborg bl.a. som aktiv i FDF og ved frivilligt arbejde med børn og unge. Uddannet som sygeplejerske var det naturligt at

have omsorg for sine medmennesker, og arbejdet i sygeplejefaget har givet en god ballast i det senere virke som sognemedhjælper, siger hun. »I starten af min ansættelse indeholdt arbejdet hovedsageligt besøgstjeneste, men over tid har det udviklet sig til mere at dreje sig om arbejdet med børn og unge«. Fortællehjørnet »Og her begyndte ideen om »Fortællehjørnet« at forme sig«, fortsætter Anne Sofie. »Idé blev omsat til handling i 1997-98, først i Asmild sogn, men snart efter meldte Tapdrup sogn sig også med ønsket om at få mig derud med »Fortællehjørnet«. Netop, at det er en aktivitet for børn og udviklet sammen med børn, er måske den bedste forklaring på den store succes. Det første hold på ca. 14 elever fra 3. klasse ville gerne fortsætte i 4. klasse, og de ville såmænd også fortsætte, da de kom i 5. klasse, men den rådige tid var desværre ikke tilstede. Så fik jeg ideen til »Mandagshjørnet« for de lidt større børn«, fortæller Anne Sofie med slet skjult begejstring i stemmen, »hvor børn fra 5. og 6. klasserne kan mødes i Sognegården til et mål-


tid mad og en fortælling. Og jeg må altså nævne, at et af mine hold fra »Fortællehjørnet« i Tapdrup skal mødes med mig i nær fremtid nu er »børnene« blevet 20 år, og jeg glæder mig til igen at møde dem, akkurat som da de var små«. Mange bolde i luften Anne Sofie har en travl dag, så interviewet skal til at have en ende. Der er mange bolde i luften ad gangen, og alle skal de gribes sikkert, hver gang. Det er de også blevet, det kan ingen være i tvivl om. BUSK-dagen er en af omfangsrige initiativer, Anne Sofie har fostret og sat i søen og stået i spidsen for, år efter år, 23 gange er det blevet til, og i den forbindelse så også 23 dejlige år med »Busken«. Nævnes bør også babysalmesang, som er nået til hold nr. 40 samt »Gudstjeneste og Spaghetti«. Derudover har der jo været mange andre arrangementer, som sognemedhjælperen har haft en kærlig og sikker hånd med i, f.eks. mini-konfirmandundervis-

ningen og Seniorklubben, Asmild eftermiddagene og den årlige sogneudflugt. »Det hele har været godt støttet af pastoratets præster og to menighedsråd, men så sandelig også af beboerne i de to sogne«, siger Anne Sofie og slutter med et varmt smil, »og ikke mindst har min familie bakket mig op og støttet mig fantastisk i mit virke som sognemedhjælper i Asmild-Tapdrup pastorat«. Morten Jørgensen, medlem af Tapdrup menighedsråd

Busken Busken er stedet, hvor du er meget velkommen til at være med i et hyggeligt samvær. Vi synger, lytter, snakker og drikker kaffe. De, som har lyst, laver ting til BUSK - dagen. Kontakt frivillig medarbejder Elly Carstens, mobil 5085 3080, hvis du gerne vil vide noget mere. Efter sommerferien begynder Busken igen mandag den 19. august, og derefter er der åbent hver mandag fra kl. 14 – 16 i Sct. Margrethes Gård.

Overlund Senior Klub Klubben mødes i Sct. Margrethes Gård kl. 14.30 - 16.30 Henv. om klubben til formand Poul Erik Heegaard, tlf. 2028 7160 Onsdag den 3. april »Vildmarks show« ved eventyreren, skribenten og fotografen Søren Ervig, som viser smukke natur- og dyrebilleder ledsaget af skøn musik og naturens egne lyde. I foredraget følger vi Ervig til Alaska, hvor han opsøger de farlige grizzly bjørne og oplever fantastisk fiskeri af verdens største fladfisk helleflynderen. Dernæst går turen til en Si-

birisk landsby og besøg på den berømte Kamchatka halvø. Foredraget slutter med billeder og film fra den danske naturs skønhed og egenart. Onsdag den 24. april Generalforsamling. Efterfølgende er der musik ved Anna-Grethe Mikkelsen.


Aktuelt

Jeg skal konfirmeres!

Jeg har inviteret to konfirmander til en lille snak om, hvordan det er at gå til præst og snart at skulle konfirmeres. Den ene eftermiddag taler jeg med Frida, en anden eftermiddag er det Anders, der kommer forbi til en lille snak på kirkekontoret. Anders skal konfirmeres den 4. maj og Frida den 18. maj, begge af sognepræst Lisbeth Andersen. Frida har glædet sig til den store dag, siden hun begyndte i skole, det er en slags prinsessedrøm, som hun siger. Anders glæder sig også og fortæller, at der skal stilles et telt op i haven, så der er plads til alle gæsterne. Anders synes, det er fedt at være konfirmand, for det betyder, at han er på vej til at blive voksen. Både Frida og Anders svarer klart, da jeg spørger til, om de har gjort sig overvejelser om, hvorfor de gerne vil konfirmeres. Frida svarer prompte ”Det er fordi, jeg gerne vil bekende min kristne tro og bekræfte min dåb!” Her er ingen slinger i valsen, og Frida fortæller da også, at kirke og kristendom har været en del af hendes barndom gennem både FDF og Asmild kirke; Frida har været minikonfirmand og har deltaget i Fortællehjørnet og Mandagshjørnet hos sognemedhjælper Anne Sofie Pedersen. Anders siger: »Det er fordi, at jeg så har en tro i mit liv« og »det er godt, at have én at bede til, når det brænder på«. Anders synes dog også, at det hurtigt kan komme til at handle lidt meget om Gud, i både

troen og undervisningen. Han synes, det let bliver lidt for helligt.

Om at gå til præst og i kirke Jeg spørger til konfirmandundervisningen, og Frida fortæller, at hun synes, det er hyggeligt at komme i Sct. Margrethes Gård til undervisning om tirsdagen. Anders fortæller, at konfirmanderne synger salmer, læser fra biblen og holder et minuts stilhed for at have ro til at bede en bøn. Anders er glad for, at der ved undervisningen om eftermiddagen serveres et stykke kage og et glas saft - og tilføjer, at han havde regnet med, at det var sjovere at gå til præst. Biblen med dens svære tekster og salmerne med de gamle ord gør det hele lidt kedeligt. Frida fortæller at det er en anderledes undervisning end i skolen, og at hun godt kan lide at få en anden synsvinkel på tingene, som det sker, når de i undervisningen taler om teksterne i Biblen. Det samme gælder også, når hun er i kirke. Her er Frida særligt glad for at synge de kendte salmer - og spidser ører, når præsten inddrager samfundsaktuelle emner i udlægningen af dagens tekst. Frida har allerede 9 ud af de 10 krydser, og har også været til gudstjeneste i andre kirker - dette på trods af, at hun synes, det er lidt hårdt at komme tidligt op søndag morgen. Anders mangler kun 4 krydser for at have fuld plade og siger, at »det er OK at gå til gudstjeneste«. Anders fortæller, at nadveren er den del af gudstjenesten, han bedst kan lide. Begge konfirmander glæder sig til deres fest og vi taler også om Blå mandag, som allerede er arrangeret og går til Fårup Sommerland sammen med alle de andre konfirmander fra Overlund skole. Kirsten Marie Kragh, kordegn


Konfirmation

Foråret er en tid fuld af forventning, ikke mindst for årets konfirmander, der glæder sig til den store festdag. Familierne glæder sig også til at fejre deres kære ’unge’, mens hele byen står i konfirmationernes tegn. Det er en dejlig tid med flaget oppe og forhåbentligt blå himmel. I Asmild-Tapdrup er der 77 konfirmander, der springer ud dette forår.

Det er nemlig gammel tradition, at Store bededagsferien har været reserveret til konfirmation af børnene fra Overlund. Det nye, der er kommet til, er, at det nu ligger fast, at Store bededag/fredag, er reserveret til de børn, der har gået i A-klassen på Overlund Skole til og med 6. klasse. Tilsvarende er lørdag efter Store bededag reserveret B-klassen og søndag efter Store bededag er for C-klassen.

Faste konfirmationsdage Der er jo blevet lavet faste konfirmationsdage, så familierne langt ud i fremtiden kan vide, hvornår deres barn skal konfirmeres. For Tapdrup har konfirmationsdatoen så at sige altid ligget fast, det er første søndag i maj. Som noget forholdsvist nyt er der blevet lavet en fast dag for konfirmanderne fra Brunnshåb; de har fået første lørdag i maj. Det betyder, at børnene fra Møllehøj Skole samlet set har konfirmation første weekend i maj, dog 2. weekend i maj de år, hvor Store bededag falder sammen med første weekend i maj.

Indskrivning til konfirmation foråret 2020 Der indbydes til indskrivning til næste skoleårs konfirmationsforberedelse og konfirmationen i 2020. Den finder sted i Sct. Margrethes Gård tirsdag den 9. april kl. 16-17.30 og torsdag den 11. april kl. 16-18. Præsterne er her til stede med oplysninger og kan besvare spørgsmål. Medbring den kommende konfirmands dåbsattest eller cpr. nr. Lisbeth Andersen, sognepræst

Fristedet - for de unge

Tilbuddet gælder alle unge i 7.-9. klasse, som er bosiddende i Asmild-Tapdrup pastorat. Det er ikke noget krav, at man er døbt eller konfirmeret - for man er velkommen, lige som man er. Vi mødes en fredag aften en gang om måneden fra 18-21 i Sct. Margrethes Gård, først til en kort fællessamling. Så spiser vi pizza, ser film og spiller brætspil. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig senest 3 dage før på mobil 2933 6401 af hensyn til bestilling af mad. Det er gratis at deltage. Datoerne er 26. april, 24. maj, 7. juni, 30. august.

24-Timers Løbet Igen i år deltager Folkekirken i 24-Timers Løbet den tredje weekend i august, og det vil sige 17. - 18. august fra lørdag kl. 12 til søndag kl. 12. Alle er velkomne, såvel løbere som kagebagere og alle, der bare vil mærke stemningen. Der er kaffe på kanden og lørdag aften er der grillmad. Deltagelse er gratis. Tilmelding for både løbere og hjælpere sker til Viborg Domprovsti senest torsdag den 13. juni, mail: viborg.domprovsti@ km.dk eller mobil 8646 7686. Aase Christensen, Asmild menighedsråd


Nyt fra menighedsrådene Asmild Menighedsråd

Ved menighedsrådets konstituering i november indtrådte Kristian Sejersbøl i menighedsrådet. Kristian bor i Bruunshåb og har ved flere lejligheder fungeret som suppleant, når der har været behov for det i menighedsrådet.

Afskedsreception Med udgangen af april måned skal vi sige farvel til sognemedhjælper Anne Sofie Pedersen. Efter 24 års ansættelse har Anne Sofie valgt at fratræde sin stilling. Da Anne Sofie tiltrådte sin stilling, var den nyoprettet, og det er hele vejen igennem Anne Sofie, der har formet og præget stillingen. Anne Sofie har været den helt centrale person i kontakten mellem mange borgere og kirken, og det gælder alle aldersgrupper. Anne Sofies fortællehjørne står for mange børn og unge for hyg-

ge, ro og samling. Betydningen af disse aktiviteter kan man ikke tage fejl af, når unge på 20 år stadig holder gensynsdage med Anne Sofie. Anne Sofie er så meget sin stilling, at vi ikke bare kan erstatte hende med en ny sognemedhjælper. Derfor arbejder de to menighedsråd med at redefinere sognemedhjælperstillingen, og herefter vil vi snarest muligt ansætte en »kirke- og kulturmedarbejder«, som stillingsbetegnelsen er i dag. Her og nu skal der lyde en stor tak til Anne Sofie for indsatsen i Asmild og Tapdrup! Palmesøndag tager begge sogne afsked med Anne Sofie. Efter gudstjenesten i Asmild Kirke er der afskedsreception/kirkefrokost for begge sogne i Sct. Margrethes Gård. Alle er velkomne. Niels Thellesen, menighedsrådsformand

Tapdrup Menighedsråd Kirkegårdsdigerne Som tidligere omtalt sker der løbende vedligehold af digerne omkring Tapdrup Kirkegård. Lige nu er der fokus på norddiget. Første step er regulering af buske og træer langs yderside. Tapdrup Kirke ejer ikke denne jord, men ved stor velvillighed fra kirkens nabo er der aftalt en regulering af skellet, så kirken kommer til at eje et smalt stykke jord langs norddiget. Processen er desværre forsinket, fordi jordstrimlen ligger i landzone. Der har været kontakt til myndighederne, så en snarlig løsning forventes. Kirkegården Da der er større områder uden benyttede gravsteder, ønsker vi at foretage en større tilpasning af den fremtidige kirkegård. Der har været kontakt til domprovstiet med vores planer. De har dog ønsket, at vi gør brug af ekstern rådgiver, så næste trin i denne proces vil først kunne ske i 2020,

da menighedsrådet ikke har midlerne til rådighed i dette budgetår. Lyd i Tapdrup Kirke Der har været et ønske om en bedre lydfordeling mellem kirkens kor og skib. Præsterne og kirkeværgen arbejder på en forbedring i samarbejde med en udbyder af lydanlæg. Projektet forventes afklaret i den nærmeste fremtid. Separation af spildevand i Tapdrup I skrivende stund er en del af Tapdrup ret kaotisk på grund af gravearbejde. Menighedsrådet har overvejelser omkring toiletforholdene ved kirken. Enten tilsluttes toilettet i den gamle kapelbygning det nye kloaksystem eller der laves mulighed for at gæster på kirkegården kan få adgang til toilet i Sognehuset. Menighedsrådet vil træffe beslutning om det i løbet af 2019 med henblik på at søge midler til at få det lavet i 2020. Niels Toftegaard, menighedsrådsformand

Offentlige menighedsrådsmøder

Asmild: 23. april, 23. maj, 18. juni og 21. august, alle dage kl. 17 i Sct. Margrethes Gård. Tapdrup: 24. april, 15. maj, 20. juni og 22. august, alle dage kl. 19 i Sognehuset ved Tapdrup Kirke


Sæt X i kalenderen Påskeaften i Asmild kirke Påskelørdag den 20. april kl. 21 Liturgisk musikgudstjeneste »… da skinned i Helvede Himmerigs sol« Vi samles påskelørdag for at møde påskens håb i biblens ord omsvøbt af et smukt klangligt univers. Medvirkende: Vocalia, Asmild kirkes Pigekor, Tapdrupkoret, organisterne Katrine Justesen og Bent Melvej,

cellist Muriel Cellier Strong og sognepræst Mads Bjerre Gram.

Påskevandring 2. påskedag Fra Asmild Kirke til Tapdrup Kirke mandag den 22. april kl. 9.15 – ca. 12.30 Emmaus-vandringen kaldes den oplevelse, som to af Jesu disciple havde, da de begav sig hjemad til Emmaus efter påskens dramatiske begivenheder i Jerusalem. Undervejs slår en fremmed følge med dem, og da de går ind for at spise sammen, ser de, at den fremmede er Kristus. Emmaus-vandringen er blevet et grundsymbol for, at den opstandne Kristus endnu går med os.

2. påskedags gudstjeneste er en vandring fra kirke til kirke. Vi mødes i Asmild Kirke kl. 9.15 til morgensang og går ad en smuk rute over Klostermarken, gennem skoven og i ådalen, ca. 6 km til Tapdrup Kirke. Noget af vejen går man i stilhed, halvvejs bliver der en pause og det sidste stykke forbereder vi os på gudstjenesten med altergang i Tapdrup Kirke. Efter gudstjenesten spiser vi en let frokost sammen. Tilmelding til Kirkekontoret senest onsdag den 17. april, men man er velkommen også uden tilmelding!

Asmild kirkes vindfløj På toppen af Asmild kirkes tårn ses en pelikan som vindfløj. Ja, det hedder »vindfløj« som neutralt ord, når det nu ikke er en vejrhane. Vindfløjen blev i sin tid givet af Charlotte Amalie Gylden Sparre, hvilket kan ses af bogstaverne C A G S , som er klippet i metalpladen, med årstallet 1937 for året, hvor vindfløjen blev fornyet. Selve pelikanen er skåret i en kobberplade.

Oprindeligt går vindfløjen tilbage til et sted mellem 1711 og 1757, som er perioden, hvor Charlotte Amalie Gyldensparre (som enke) drog omsorg for kirken. I 1713 sørgede hun f.eks. for at genopbygge klosteret, efter det var brændt. Pelikanen som symbol tydeliggør det, der ligger i påsken. Når pelikanen nærer sine unger med sit eget blod, samler det både skærtorsdags nadvermåltid, langfredags selvhengivende kærligheds udtryk og livets sejr over døden i kraft af en andens kærlighed. Fotografierne af Asmild Kirkes vindfløj er taget af LisBeth Busk Ladefoged


Sæt X i kalenderen Udendørs familiegudstjeneste 2. pinsedag Mandag den 10. juni kl. 10.30 ved Bruunshåb Gl. Papfabrik Vi arbejder i år videre med at få opbygget en hyggelig tradition 2. pinsedag med at mødes til familiegudstjeneste i Papfabrikkens smukke omgivelser. Vi skal høre om Helligånden og om, hvordan dåbens vand hænger sammen med Helligåndens ild. Ved familiegudstjenesten medvirker FDF Overlund, KFUM–Spejderne Nørreå Gruppe samt Los Marimbas og Tapdrupkoret. Vi håber meget, at sognenes beboere vil støtte op om traditionen, så vi kan have en dejlig formiddag sammen - med pinseguds-

tjeneste i det grønne på den skønneste årstid. Hvis vejret egner sig, er vi udenfor, men skulle det være imod os, går vi ind i Papfabrikkens smukke sal. Efter gudstjenesten spiser vi frokost sammen. Medbring selv mad, vi sørger for drikkevarerne. Jeg håber, at vi ses! Mads Bjerre Gram

Sogneudflugt til Aarhus

med besøg i Helligåndskirken og kaffe på Moesgaard Onsdag den 28. august En stående invitation fra sognepræst Henrik Oest til at besøge hans kirke bliver i år ført ud i livet. Vi skal besøge Helligåndskirken i den vestlige del af Aarhus. Det er en moderne kirke med sognegård, og »der er meget at se og meget at fortælle om«, siger Henrik Oest, som mange kender, fordi han flere gange har holdt foredrag i Sct. Margrethes Gård. Efter et spændende kirkebesøg kører vi sydpå til Moesgaard Museum, hvor kaffebordet venter os. Der bliver lejlighed til at nyde de smukke omgivelser og tage turen op ad taget til toppen af museumsbygningen for

dem, der vil. Hjemturen køres ad smukke veje. Velkommen til sensommerturen den 28. august. Bemærk afgangstiderne: Tapdrup og Overlundgården kl. 11.45, Bruunshåb kl. 11.50, Sct. Margrethes Gård kl. 12. Forventet hjemkomst ca. kl. 18. Turen koster 100 kr., som opkræves i bussen. På udvejen vil der blive serveret en frokostbolle. Tilmelding til Asmild Kirkekontor senest fredag den 23. august kl. 11. Der er plads til 95 deltagere. Asmild og Tapdrup menighedsråd


Himmelske Dage på Heden 30. maj - 2. juni i Herning

»Himmelske Dage på Heden« i Herning bliver en folkefest, hvor kirken flytter ud på gaden, indtager bybilledet i centrum af byen og sætter midt og vestjylland på landkortet i Kristi Himmelfartsferien. DEN STORE ÅBNINGSGUDSTJENESTE Himmelske Dage på Heden indledes med et brag af en gudstjeneste Kristi Himmelfartsdag, torsdag den 30. maj kl. 14.00. Åbningsgudstjenesten finder sted på Torvet, hvor et stort kirkekor med 700 korsangere, heriblandt Asmild Kirkes Pigekor, vil tilføre fællessangen nogle ekstra decibel. Efter gudstjenesten inviteres alle deltagerne til Danmarks største kirke-kaffe-bord på ca. 750 m af Hernings gågade. VI DELTAGER Menighedsrådene har besluttet, at vi i Asmild og Tapdrup i år fejrer Kristi Himmelfartsdag på Himmelske Dage på Heden i Herning. Vi håber, at mange fra fra både Tapdrup og Asmild sogne vil være med.

Henrik Stubkjær, biskop: »Det skal være et sted, hvor det kirkelige og det folkelige mødes. Derfor rykker vi ud på gaderne«.

FÆLLESKØRSEL Vi kører sammen i bus dertil, fra Tapdrup Kirke kl. 11.45 og fra Asmild Kirke kl. 12.00. Tilmelding til Kirkekontoret senest torsdag den 9. maj. Det er gratis at deltage. Husk at spise frokost hjemmefra. MEDBRING Gudstjenesten foregår udendørs, så medbring regntøj i tilfælde af vådt vejr. Hvis man vil have en siddeplads, skal man selv medbringe en klapstol. KÆMPE KIRKEKAFFEBORD Vi ankommer til Herning ca. kl. 13. Den store åbningsgudstjeneste er kl. 14-15. Herefter tager vi del i Danmarks største kirkekaffebord på gågaden i Herning. Hjemkomst ca. kl. 18. OVER 300 ARRANGEMENTER Himmelske Dage arrangeres af Danske Kirkers Råd og over 300 arrangementer venter de mange deltagere til Danmarks største fælleskirkelige event. Det er folk fra folkekirken, frikirkerne og den katolske kirke samt en lang række frivillige fra de kirkelige organisationer, som får det til at ske. Man vil kunne opleve alt fra Undergrundsgudstjeneste i en P-kælder, klimadebatter på Biblioteket, U2 gudstjeneste på Torvet, Bibel legeland for børnene og meget, meget mere. Gå på opdagelse i programmet på: himmelskedage.dk/program/


Koncerter Elvis i Tapdrup Kirke Onsdag den 3. april kl. 19 Når man taler om Elvis Presley, tænker man typisk på de rockende 50’ere, de mange film fra 60’erne og ’68-comeback-showet i det sorte lædertøj. Efter mange af sine koncerter tilbragte Elvis imidlertid nætterne med at synge gospel sammen med sine venner. Hans kærlighed til gospel-musikken fik ham til at indspille fire gospel-LP'er. Mange af de dejlige sange bliver fremført af King Memphis i denne kirkekoncert, som også indeholder fortællinger om Elvis. King Memphis er en af Danmarks førende Elvis Tribute Artister. Fri entré. Sommerkoncert på torvet i Tapdrup Torsdag den 13. juni kl. 19 Sommeren 2018 var varm og tør; den 14. juni, hvor der var arrangeret sommerkoncert på torvet, var nærmest den eneste regnvejrsdag. Vi måtte skyndsomt trække ind i Sognehuset og fik her en rigtig fin aften med ’The Dollerups’. Vi vil dog gerne give mulighed for at høre gruppen ved en udendørs koncert, så nu er de - og I - inviteret til at komme igen- forhåbentligt til tørvejr, så vi får denne lyse sommeraften på torvet til livsglad musik. ’The Dollerups’ spiller folkerock med egne kompositioner og leverer en glad stemning. Tag naboen under armen og få et par hyggelige timer. Følg opslaget ved Sognehuset. »Nordiske toner og Tapas« Tirsdag den 7. maj kl. 19 i Sct. Margrethes Gård Der er forår i luften, når vi indbyder til koncert med Trio Amore den første tirsdag i maj.

På programmet er nordisk musik af bl.a. Jean Sibelius, Edvard Grieg, Hugo Alfvén og vores egen Carl Nielsen. Kendte stykker og iørefaldende toner, som byder publikum med ind i et nordisk univers. Programmet bindes sammen med små fortællinger og anekdoter om stykkerne, komponisterne og deres samtid. Trio Amore består af Margrethe Smedegaard - sopran, Susanne Klausen - tværfløjte, og Rita Rozkó - orgel og klaver. Entre: 75 kr. inkl. lettere traktement. Billetter købes på Kirkekontoret.

Festlig Spillemandsmusik med »Rasmus« ledsaget af finurlige historier Tirsdag den 27. august kl. 19.30 i Asmild kirke »Rasmus« består af Lars Lilholt - violin, Ove Andersen - violin, Michael Sommer - violin, bratsch, cello, oktavviolin, Bent Melvej - violin og bratsch og Benny Simmelsgaard - kontrabas. Alle er rutinerede musikere og folkemusikere med et langvarigt forhold til dansk og international folkemusik. Danmark besidder et musikalsk kildemateriale, som er i særklasse i Europa. Det er håndskrevne nodebøger, der har tilhørt amatørmusikere langt tilbage i tiden. Alene fra 1700-tallet kendes mere end 50 af den slags nodebøger, og de har tilhørt alle slags mennesker over hele landet - fra landbospillemanden og studenten til godsejeren. Det er fra dette righoldige materiale musikken er hentet. »Rasmus« har givet koncerter i både ind- og udland. Entre: 50 kr. Dørene åbnes 30 min før. Billetter kan købes i døren og på Kirkekontoret.


Viborg NAT kirke Den første fredag i hver måned fra kl. 19.30-22.30 er Viborg Natkirke åben for dig, der vil opleve en anderledes gudstjeneste. Se mere på: www.viborgnatkirke.dk

FDF i Overlund Mødested: Kredshuset Gl. Randersvej 49 Kontakt: Peder Kristensen tlf. 2027 2697 Susanne Filtenborg Spliid tlf. 6133 9034 E-mail: overlund@fdf.dk · www.fdf-overlund.dk

KFUM - Spejderne Nørreå Gruppe Vibækvej 40 B, Bruunshåb 8800 Viborg Program: kontakt én af lederne. Telefon Træknuden: 86 10 12 00 Grupperådsformand Michael Dobrick, tlf. 40 85 44 35. E-mail: mail@naagruppe.dk www.naagruppe.dk

Ledsageordning til gudstjenesterne i Asmild Kirke Hvis du har brug for en hjælpende hånd for at kunne komme i kirke, kan du blive hentet på din bopæl og følges med en ’kirkechauffør’ til kirken og hjem igen. Ring blot til kirkekontoret eller til sognemedhjælperen - senest om fredagen kl. 12. Så finder vi en ’kirkechauffør’, der henter dig og kører dig til gudstjenesten og hjem igen.

Foreninger Aflastnings- og vågetjenesten Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg (Viborg Menighedspleje) tilbyder aflastning hos demente, alvorligt syge og døende. Tilbuddet omfatter borgere i Viborg. De frivillige medarbejdere er modne ansvarsbevidste mænd og kvinder, der underskriver tavshedspligt. Uanset baggrund deltager de frivillige løbende i undervisning og vejledning (supervision). Henvendelse til Kirsten Larsen tlf. 5092 6134 eller Bodil Knudsen tlf. 2014 3319.

Indsamlinger i kirken Påsken: KFUM og KFUK i Danmark. Mobilepay 88255. Konfirmationerne: Konfirmationshjælp via Kirkernes Sociale Arbejde Mobilepay 22840 / Asmild Kirke. Pinsen: Danske Sømands- og Udlandskirker DSUK. Mobilepay 3119 6600. Der er altid brug for bidrag. TAK for hver en gave ! Det er muligt - udover kontanter - at give sin gave via mobilepay. Vejledning herom i kirken.


Gudstjenester Asmild Kirke

Dato

Kl.

Søndagens navn og præst

Gudstjeneste. Kirkekaffe

7. april

9.15

Højmesse. Kirkefrokost

14. april

10.30

Palmesøndag v/ Per Bucholdt And Afsked med sognemedhjælper Anne Sofi

Nadvergudstjeneste

18. april

10.30

* Skærtorsdag v/ Mads Bjerre G

Passionsgudstjeneste

19. april

9.15

* Langfredag v/ Lisbeth Ander

Påskelørdag

20. april

21.00

Påskeaften v/ Mads Bjerre Gram. Se

Påskehøjmesse

21. april

10.30

* Påskedag v/ Mads Bjerre Gra

Morgensang

22. april

9.15

* 2. påskedag v/ Lisbeth Andersen me fra Asmild Kirke til Tapdrup Kirke. S

Højmesse

28. april

10.30

1. søndag efter påske v/ Mads Bjerr

Konfirmation

4. maj

9.30 11.00

* Lørdag – konfirmationer v/ Mads Bjerre Gram og Lisbeth An

Gudstjeneste. Kirkekaffe

5. maj

9.15

2. søndag efter påske v/ Per Bucholdt Andreasen * Konfirm

Højmesse

12. maj

10.30

Konfirmation Konfirmation

17. maj

9.30 11.00

* Store Bededag - Konfirmationer v/ Lisbeth Andersen og Mads Bjerre Gram

Konfirmation Konfirmation

18. maj

9.30 11.00

* Lørdag - Konfirmationer v/ Mads Bjerre Gram og Lisbeth Andersen

Konfirmation Konfirmation

19. maj

9.30 11.00

4. søndag efter påske * Konfirmation v/ Mads Gram og Lisbeth Andersen

Højmesse Børnegudstjeneste

26. maj

10.30 14.00

5. søndag efter påske v/ Mads Bjerr 5 års dåbsjubilæum og ’Vi planter dåbstræ’

Himmelske Dage i Herning

30. maj

Mariæ bebudelses dag v/ Lisbeth A

3. søndag efter påske v/ Lisbeth An

Kristi Himmelfartsdag, se omt

Gudstjeneste. Kirkekaffe

2. juni

9.15

6. søndag efter påske v/ Lisbeth An

Pinsehøjmesse

9. juni

10.30

* Pinsedag v/ Per Bucholdt Andr

Pinsegudstjeneste i det fri

10. juni

10.30

Højmesse

16. juni

10.30

Højmesse

23. juni

10.30

Højmesse

30. juni

10.30

Gudstjeneste. Kirkekaffe

* 2. pinsedag i Bruunshåb v/ Mads Gram

Trinitatis søndag v/ Lisbeth And

1. søndag e. Trinitatis v/ Mads Bjerr

2. søndag e. Trinitatis v/ Per Bucholdt A

7. juli

9.15

Højmesse

14. juli

10.30

3. søndag e. Trinitatis v/ Per Bucholdt

4. søndag e. Trinitatis v/ Mads Bjerr

Højmesse

21. juli

10.30

5. søndag e. Trinitatis v/ Lisbeth An

Højmesse

28. juli

10.30

6. søndag e. Trinitatis v/ Lisbeth An

Gudstjeneste. Kirkekaffe

4. aug.

9.15

7. søndag e. Trinitatis v/ Lisbeth An

Højmesse

11. aug.

10.30

Højmesse

18. aug.

10.30

9. søndag e. Trinitatis v/ Mads Bjerr

Højmesse

25. aug.

10.30

10. søndag e. Trinitatis v/ Lisbeth A

Gudstjeneste. Kirkekaffe

1. sept.

9.15

11. søndag e. Trinitatis v/ Mads Bjer

Højmesse

8. sept.

10.30

12. søndag e. Trinitatis v/ Lisbeth A

8. søndag e. Trinitatis v/ Per Bucholdt


tens navn

Dato

Kl.

Tapdrup Kirke

7. april

10.30

dreasen fie Pedersen

14. april

9.15

Gudstjeneste. Kirkebil til kirkefrokost og afskedsreception i Sct. Margrethes Gård

Gram

18. april

9.15

Nadvergudstjeneste

rsen

19. april

10.30

Passionsgudstjeneste

Andersen

Højmesse

e omtale

21. april

9.15

ed vandring Se omtale

22. april

11.15

re Gram

28. april

am

Påskehøjmesse Påskegudstjeneste med nadver Frokost i Sognehuset

Kirkebil til Asmild

ndersen

mation v/ Lisbeth Andersen

ndersen

5. maj

10.30

12. maj

9.15

17. maj

Gudstjeneste

v/ Per Bucholdt Andreasen

19. maj

re Gram

26. maj

Kirkebil til Asmild

tale

30. maj

Himmelske Dage i Herning

Gudstjeneste

ndersen

2. juni

10.30

reasen

9. juni

9.15

10. juni

10.30

16. juni

9.15

Gudstjeneste

re Gram

23. juni

9.15

Gudstjeneste

Andreasen

30. juni

m, se omtale

dersen

Ring til Dan Taxi på tlf. 8662 6600 senest en time før og bed om at blive kørt til kirke og møder. Oplys navnet på sognet. Kørslen er gratis for sognenes beboere.

Konfirmation. Tapdrupkoret medvirker Ingen gudstjeneste

9.15

Kirkebil

Højmesse Pinsehøjmesse Pinsegudstjeneste i det fri

Asmild kirke er åben dagligt fra solopgang til solnedgang.

Tapdrup Kirke er åben dagligt fra solopgang til solnedgang.

Kirkebil til Asmild

Andreasen

7. juli

10.30

Højmesse

re Gram

14. juli

19.30

Sommeraftengudstjeneste

ndersen

21. juli

9.15

ndersen

28 juli

ndersen

4. aug.

10.30

Højmesse

Der er teleslynge i begge kirker.

Gudstjeneste Kirkebil til Asmild

Andreasen

11. aug.

9.15

Gudstjeneste

re Gram

18. aug.

9.15

Gudstjeneste

Andersen

25. aug.

19.00

Temagudstjeneste. Se omtale.

rre Gram

1. sept.

10.30

Højmesse

Andersen

8. sept.

9.15

Gudstjeneste

* = Indsamling Se listen på side 13


Begge kirker er på Facebook

HVOR HENVENDER MAN SIG? Dåb og navngivning Aftale om dåb med navngivning fås ved henvendelse til Kirkekontoret. Forud for dåben har man en samtale med præsten. Bryllup Tidspunkt for vielse eller kirkelig velsignelse aftales med Kirkekontoret. Herefter aftales der i god tid en samtale med den præst, der skal stå for vielsen/velsignelsen. Ved vielse ansøger parret om en prøvelsesattest på www.borger. dk. Prøvelsesattesten medbringes ved samtale med præsten. Begravelser Dødsfald anmeldes digitalt på www.borger.dk, når tidspunkt for begravelse/bisættelse er aftalt med præsten/kirkekontoret. Kirkekontoret hjælper gerne med anmeldelse og aftaler. ADRESSER & TRÆFFETIDER

Sognemedhjælper Anne Sofie Pedersen tlf. 2346 6943 sognemedhjaelper@asmildkirke.dk Træffes på kirkekontoret mandag kl. 9-10 (indtil 1. maj). Organister Katrine Justesen mobil 6133 9384 organist@asmildkirke.dk Bent Melvej Nielsen, mobil 4027 6566 bmn50@mail.dk ASMILD Menighedsrådsformand Niels Thellesen, tlf. 3063 1783 niels.thellesen@youmail.dk

Hjemmesider www.asmildkirke.dk www.tapdrupkirke.dk Sognepræst Per Bucholdt Andreasen Asmild Præstegård, Gl. Randersvej 2, tlf. 8667 6347 pba@km.dk Sognepræst Lisbeth M. Andersen Hellevej 10 tlf. 8667 2780 / mobil 2167 7993 lma@km.dk Sognepræst Mads Bjerre Gram Træffes på Kirkekontoret, Gl. Randersvej 2, efter aftale. Tlf. 2933 6401 mabg@km.dk

Kirkekontoret Gl. Randersvej 2 Kordegn Kirsten Marie Kragh tlf. 8667 3616 Mobil 5115 3304 kmkr@km.dk Kontorets åbningstid: Tirsdag-fredag kl. 9-13.30 torsdag tillige kl.16-17 Mandag lukket.

Kirkeværge Hanne Haldrup, tlf. 2027 8185 bhaldrup@mail.dk Asmild kirkegård Graver Lene Andreassen mobil 4021 0210 graver@asmildkirke.dk Træffes på kirkegårdskontoret mandag-fredag kl. 12-12.30. Kirketjener Conny Mortensen, tlf. 4013 5563. kirketjener@asmildkirke.dk Kirketjener Hanne Monberg, tlf. 5115 3312 Sct. Margrethes Gård Gl. Randersvej 4.

har fri Kirkens præster n. ge da an om m lefon te gt va s ne Præster 0303 22 på mandage: 70

Adresser TAPDRUP Menighedsrådsformand Niels Toftegaard, tlf. 2063 0474 nielstoftegaard46@gmail.com Kirkesangere Helge Ellerup, tlf. 3063 5563 Gerda Bak, tlf. 3134 4956 Kirkeværge Peter Ruby tlf. 4027 7123 Tapdrup Kirkegård Graver Ole S. Jensen graver.sognehuset@mail.dk mobil 2334 8471 Sognehuset i Tapdrup Højtoften 3 Vedr. reservation: tlf. 2334 8471 Hvis du ikke får kirkebladet, kontakt da kirkekontoret. KIRKE & SOGN Deadline for indlevering af materiale til næste nummer: 14. juni 2019 Bladet udkommer 3 gange årligt: april, september og december. Redaktion Morten Jørgensen Pauli Birch Nielsen Torben Agerkilde Kirsten Marie Kragh Lisbeth Andersen (ansvarshavende) Oplag: 3250 ekspl. Layout og tryk: Videbæk Bogtrykkeri A·S

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Asmild og Tapdrup Kirkeblad - Nr. 2 - 2019  

Asmild og Tapdrup Kirkeblad - Nr. 2 - 2019  

Profile for videbaek