Page 1

· ORS · N DO & MEDIER GEN E P O N F IRKE SØVA ØG A · BES T · KLF - K NESTER · B A LESSK LIGH DSTJE SFÆL N · CLUB ANG · GU N O I T ISSIO LMES EDITA T · M · INDRE M · BABYSA R E C GER KON DER M · JULE OGNEMØ NDSAMLIN O R E S T S I LÆ GUDSTJENES TSHYGGE · SAMLING · IE OR EN FAMIL NG · ADV GENERALF O · S EVEN LSESFEST E STIFT

GRØNBÆK KIRKE

ANS KIRKE

E L L Æ F 1

V Æ SN

N E R E N OG S & E

N

RK I 20 K 0 2 S B FE AN N K A J NBÆ 2019 Ø R C E G D

NR. 135


SSER KIRKELIGE ADRE

n ik Lippert Bjør Sognepræst Er ård • Præstevangen 39, eg Grønbæk præst ns By A 43 86 • k æ nb Grø bj@km.dk er • ] 05 [86 87 01 d Helle Kjærsgaar rmedarbejder g or Kirke- og kultu rb • 8660 Skande Emborgvej 143 st@hellehus.dk po • ] 34 [30 42 01 ild Nørgaard Jung Organist Anette Bjerringbro 50 Vibevej 13 • 88 e@gmail.com organist.anskirk [51 14 22 49] • n nders Anderse Kirkesanger A By ns A 43 Ømosevej 6 • 86 gkjersholm@mail.tele.dk en [86 87 06 89] • is H. Pedersen Kirkesanger N • 8632 Lemming 16 Holmmøllevej @gmail.com nisptersen1948 • ] 97 [86 84 78 Ingemann Kirke Pernille k æ nb By rø G d ve n 5 • 8643 Ans Graver ård • Laangawte rd@mail.dk eg rk ki k æ nb rø aa G eg groenbaek-kirk g fridag [22 33 22 56] • anda m 0 .3 12 0.0 Træffes bedst 12 n rgstrøm-Bertelse Kirke Lene Be By ns ns A A d 43 ve 86 r • ve 2 ra G ermarksgade nd Sø • d år eg k Ans kirk anskirke@mail.d g fridag [22 33 22 57] • da an m 0 .3 12 .00Træffes bedst 12 Nøhr formand Helen Menighedsråds Ans By 43 Kanalen 6 • 86 k hln@fiberpost.d • ] 22 08 [86 87 Nielsen Morten HøghNæstformand 8643 Ans By 7• Præstevangen gmail.com mortenhn60@ • ] 57 32 [40 98 e Kirkegaard Kirkeværge Arn 40 Rødkærsbro 88 • 77 Tange Søvej t.dk nkirk@fiberny ar • ] 85 15 [42 32 ssen e Thorsager La Kasserer Conni Ans By 43 Søbakken 2 • 86 nnie.lassen68@gmail.com co • ] 20 11 [22 53

HUSKad sendes

Stof til næste bl n 3. januar senest fredag de n til Sonja Poulse ns By A , 12 n ge Klokkelyn a. nj ans. [22 62 07 88] so l.com ai poulsen@gm vneren«. æ sn lle mærket »Fæ

FORENINGER

Ans Borgerforening | Søren Andersen [86 87 91 72] ans-arkitektfirma@post.tele.dk Ans-Grønbæk Pensionistforening | Egon Jørgensen [86 87 08 81] es.jorgensen@post.tele.dk Ans Handelsstandsforening | Pia Lau [86 87 00 49] pla@ans-el.dk Ans Idrætsforening | Morten Overgaard [25 38 73 23] mortenovergaardans@gmail.com Ans og Omegns Kvinder | Rita Frost [60 18 00 49] rtfrost@fiberpost.dk Bevarelse af Tange Sø | Jarl Gorridsen [53 61 46 61] jg@midtkraft.com Billardklubben Ans | René Godballe [21 66 59 39] troldmandens@live.dk Fællesnævneren uddeles af Brugerrådet ved Søvangen | Erna Haugaard [86 87 93 14] ernahaugaard@gmail.com spejderne i Ans. Uddelingen Club Light | Morten Mouritsen [26 12 88 86] mm.mouritsen@gmail.com forventes afsluttet senest Grønbæk Borgerforening | Tessa Andreassen [29 36 77 10] TessaFrank1990@gmail.com 30. november. Spejderne gør Indre Mission | Daniel Bräuner [30 13 64 46] skovsborgvej@gmail.com deres bedste, for at alle får KFUM Spejderne | Bjarne Jacobsen [21 84 67 37] bj@installationspartner.dk bladet, men skulle der alligeKLF, Kirke og Medier - Ans og Grønbæk | Britta Abana [26 80 86 43] vel ske fejl, kontakt da Bjarne Klub Ekstra | Anette Kjærgaard Braüner [40 81 23 05] anetteogdaniel@gmail.com Jacobsen på mail: Kondiklubben »Morgenduk« | Sonja Poulsen [22 62 07 88] bj@installationspartner.dk sonja.ans.poulsen@gmail.com eller [21 81 67 37] Lokalhistorisk Arkiv | Bent Fahlberg [86 87 08 18] fahlberg@sandborg.dk Ans-Grønbæk Lokalråd | Jan C. Hansen [24 28 92 93] jancliffordhansen@hotmail.com Menighedsrådet | Helen Nøhr [86 87 08 22] hln@fiberpost.dk Seniorgymnastikken Grønbæk sogn | Hanne M. Moesgaard [40 29 73 85] hmmoesgaard@gmail.com Skolebestyrelsen for Ans Skole | Ricky Lund [21 82 41 09] ricky@aarislund.dk Sømandsmissionen | Edel Bitsch [86 87 02 38] edel_bitsch@hotmail.com Onsdag den 4. de cember kl. 19.00 Tange Sø Veteranklub | Jesper Sørensen [26 73 01 43] Onsdag den 15. januar kl. 19.00 jesper@tangesoeveteranklub.dk Onsdag den 19. feb ruar kl. 19.00 Tawøl | Allan Møller – allanmollerans@gmail.com FORSIDEFOTO Ydre Mission | Vita Kjærgaard [29 76 10 30] Juletræstænding 2018.

MENIGHEDSRÅDSMØDER I SOGNEHUSE T

SOGNEPRÆSTENS FERIE & FRID AGE 4.-6. december:

Der henvises til Mikael Kongensholm , Hinge, tlf. 21 60 60 05 7.-8. december: Der henvises til Jørgen Løvstad, Thorning, tlf. 53 29 69 35 18.-19. januar: Der henvises til Jørg en Løvstad, Thorning, tlf. 53 29 69 35 8.-9. februar: Der henvises til Mik ael Kongensholm, Hinge, tlf. 21 60 60 05 Mandag er fast fridag. 2

KORDEGN

sen Jonna Schmidt Jen ken 8 ak eb rk Kirkekontoret, Ki .dk km @ jsj • 8620 Kjellerup ] 52 53 88 [24 onsdag og fredag Træffes mandag, kl. 14-17. kl. 9-12, torsdag aekkirke.dk nb oe Se i øvrigt www.gr


AF ERIK BJØRN, SOGNEPRÆST

R E K S E N N E M L FRED TI

Gud. I en grund til at prise og love er ved esk nn me i es lsk me har Gud fre må hverdagsagtig handling den satte sig igennem. Ro nger, der fre dli dér han e rlig gik kæ ud og er i den der e at lig der ven »Og det skete i de dage, udleveret sig til os, og talte om Pax Romana, den altså ved rne er me det Og t. …« rte nemtus hje gus gen til Au går fred, som en befaling fra kejser handling mere kraft til andring for ige romerske fred, men den kel vir i de den , d en en bb kry v opret(Luk.1,1) gribende forandringer er dér t De r. herskede i Romerriget, ble ske iet Så gel er. an on eev ati i jul dertrykte største magtdemonstr eevange. Det var em nn holdt ved magt, som un ige sig r Det er en dyb ironi i jul d tte fre e sæ stift den fre bben befortælkan vi gå i gang med at englenes af al modstand. Ved kry som , rne liet, at Lukas begynder sin den rde an hy hin for det efra. Maved at vi udlevere os til s i Rom, til gyndte en forandring ind ling med kejser Augustu ige budskab blev ført ind ge handdel glæ rte hje sit i hie med »små hverdagsagti tets os, når for det ria gemte hyrdernes ord er det den øverste i magtappara og , en rlighed«. bb kæ kry fortæller linger af venlighed og t, at det, ført frem ver og grundede over dem, bli iet gel rarki, for det er tydelig an eev ! jul af den vi i hjertet Hvis vi tager imod fre igheden juleevangeliet, for det er der skete hos ham, i virkel . en bb kry til ske. Han kunen virkelig forandring kan ikke betød noget videre. er givet n me de, »Et barn er født os, en søn Ho der hed ne befale over folk og lan som g, llin juleafI den fortæ skete ved os«, sådan hører vi i kirken alf nd Ga den den virkelige forandring an ldm tro er til os ved bitten, sig derfra ten. Gud udleverede sig an »H d: an krybben i stalden. Det var ldm tro den barn, der om en an de - en at sende sin søn, som et e nd lde rvæ ove hyrderne gik bort med glæ er n ku krybbe. tror, at det menneblev født, svøbt og lagt i en i de on det glæde, som stadig griber de hol kan gjort af magt, der En hverdagsagtig handling er jeg d hva e, sker. ikk er det Og engskak. Men et almindeligt menneske! ud det fun err Hv ha . jul Jeg rer til. fej re være nået frem Vi ser det, når vi lekoret sang om fred: »Æ ggsa rda den hve å an sm gen de no r er den! Fred af, at det ken Augustus´ elle Gud i det højeste og på jor e elig ind ler alm af sam rt g gjo sda sel ger lin behag!« tige hand verdensherskers fød til mennesker med Guds vel nsta t rke emø nn me der af hol r ne der llio mennesker, de hundreder mi fred med venlighed som Jesu Gud viste, at han vil gen. Små handlinger af sker ud over hele jorden, tog imod rne rde den begimennesker. Og hy og kærlighed«. fødselsdag gør. Ingen an hem, og tle Be til n har sat freden. De gik ind venhed i verdenshistorie dring kan vanan for ig kel og lovevir ste pri En igennem da de vendte hjem, sin betydning så stærkt tvinges igennem med går ind t en lig eaft ske jul de de Gud. Når vi at underhos så mange mennesker! vi også får så , magt. Magt er bedst til en til julegudstjenest virig forandring den kel , vir en bb En kry e. kk ved try var Det Det var kelige forandring skete. 3


KIRKE

RNE

Dagplejejul Tirsdag den 3. december kl. 10.00 samles dagplejebørnene i kirken. Børnene sidder på gulvet og julens fortælling bliver genfortalt. Vi synger også nogle få vers af de mest kendte julesamler.

Familiegudstjenester 1. søndag i advent - Søndag den 1. december kl. 10.30 er der familiegudstjeneste i Grønbæk Kirke, hvor minikonfirmanderne medvirker. Gudstjenesten er afslutningen på efterårets minikonfirmand for 26 børn fra 3. klasse, men alle - og ganske særligt børnefamilierne - er velkomne til gudstjenesten. (Der er gudstjeneste samme dag kl. 9.00 i Ans). Fastelavn - Søndag den 23. februar kl. 14.00 Vi fejrer fastelavn med gudstjeneste, udklædning, tøndeslagning og fastelavnsboller! Vi begynder med familiegudstjeneste i Ans Kirke, og derefter går vi hen på Ans Skole, hvor vi slår katten af tønden, kårer årets kattekonge og –dronning og spiser fastelavnsboller. Arrangementet er et samarbejde mellem Borgerforeningen, KFUM Spejderne, Klub Ekstra, Club Light og Grønbæk menighedsråd.

Børnehavejul Torsdag den 19. december kl. 10.30 er der julegudstjeneste med krybbespil for børnehavebørnene. Skolens 4. klasser viser det krybbespil, som de har øvet til skolens juleafslutning dagen efter. 4

Julekoncert Søndag den 8. december kl. 16.00 i Grønbæk Kirke med Akademisk Kor Århus (verdensmester i korsang) Akademisk Kor Århus blev dannet i 1985 og består af 30 sangere i alderen 20-35 år med tilknytning til musiklivet omkring Aarhus Universitet og Det Jyske Musikkonservatorium. Koret er et professionelt arbejdende, klassisk amatørkor, som hvert år synger omkring 15 koncerter i Danmark, deltager i konkurrencer, orkesterprojekter sammen med bl.a. Aarhus Symfoniorkester og turnerer i udlandet. I 2015 vandt koret den prestigefyldte konkurrence Musica Sacra a Roma i Rom, og her i sommeren 2019 bragte koret titlen som verdensmester i korsang hjem til Danmark fra World Choral Championship i Tokyo. Koret ledes af Jonas Rasmussen, som er uddannet fra Kungliga Musikhögskolan i Stockholm og University of Cambridge i England. Han har tidligere været dirigent ved Stockholms Drengekor og Värmlands Nations Kör i Uppsala. I 2014 vandt han Syng Sydfyns konkurrence for unge kordirigenter. Ved julekoncerten i Grønbæk kirke vil koret synge en række kendte og elskede danske julesange og salmer. Derudover skal vi høre juletoner fra England og Sverige. Alle er velkomne til julekoncerten i Grønbæk kirke, hvor der er fri entré.


Nytårsaften Tirsdag den 31. december kl. 15.00 i Ans Kirke En stemningsfuld gudstjeneste i mørkningen på årets sidste dag. Der bliver ord og salmer for de ting, som vi glæder os over, og de ting, som gør os ondt. En afrunding af året, som gerne skulle give os grund til at holde nytårsaften med glæde og håb. Efter gudstjenesten hilser vi på hinanden over et glas champagne og et stykke kransekage.

Meditationsfællesskab

E N R E KIRK

Opstart torsdag d. 9. januar i Grønbæk Kirke Meditationen er for ALLE, som har lyst til at mødes, være stille og prøve at meditere sammen med andre. Kom gerne, uanset om du er øvet eller nybegynder. Giv dig selv et lille sjæleligt pusterum i et givende forum, skabt af kirken, de andre og af dig. Vi mødes mellem 16.15-16.30. Når du ankommer, sætter du dig stille ind i kirken. 16.30 vil der være en kort intro. Herefter starter meditationen, som vil vare cirka 20 min., 18. august: Kirke til Kirke …..og vi fortsætter hver vores dag. Grønbæk Kirke: ..................... 320,00 kr. Der vil være meditation hver torsdag i de lige uger. Ans Kirke: ............................... 670,00 kr. Helle Rokkjær [51 50 22 40] MobilePay: .................................. 0,00 kr.

Indsamlinger

15. september: Høstindsamling Ans Kirke: ............................5.951,00 kr. MobilePay: .............................. 140,00 kr.

Evensong Salmesang og orgelmusik - med temaet: »KÆRLIGHED« Søndag den 2. februar kl. 16.00 i Ans kirke De sidste par år har vi i Ans kirke fejret kyndelmisse med Evensong. Det vil vi gøre igen i år. En times tid i kirken hvor der indbydes til ro, salmesang og smuk orgelmusik. Programmet vil veksle mellem rolige og varierende orgelstykker samt fællessalmer, der alle handler om kærlighed. Kirken vil denne eftermiddag være med dæmpet elektrisk belysning, men smukt pyntet med ekstra mange levende lys. Igen i år er det organist Flemming Dreisig, der sidder ved orglet. Velkommen til salmesang og orgelmusik i Ans kirke, der indbyder til ro og eftertanke. Fri entré. 5

22. september: Høstindsamling Grønbæk Kirke: ..................4.136,00 kr. MobilePay: .............................. 240,00 kr. Høstindsamlingen er fordelt til: Danmission, Mission Afrika, KFUM´s Sociale Arbejde, KFUK´s Sociale Arbejde, Missionen blandt Hjemløse, Møltrup Optagelseshjem, Kristelig Handicapforening, Jysk Børneforsorg/ Fredehjem, KFUMs Soldatermission, Grønbæk Sogns julehjælp


KIRKE

RNE Besøg af Open Doors

ADVENTSHYGGE i Ans sognehus

Søndag den 12. januar kl. 9.00 i Ans Kirke Ved gudstjenesten og den efterfølgende kirkekaffe får vi besøg af Open Doors (tidligere Åbne Døre), som vil fortælle om deres arbejde. Open Doors er en missionsorganisation, som har ét formål: At hjælpe kristne med at holde fast i troen i selv de mest fjendtlige områder. Det har organisationen gjort i mere end 60 år i form af nødhjælp, uddannelse, kristen litteratur og sociale projekter. En tæt relation til den forfulgte kirke giver indsigt i historier, hvor kristne: … tvinges til at frasige sig deres tro for at få adgang til uddannelser eller arbejde. … får deres kirker brændt ned. … forbydes at eje en bibel eller praktisere deres tro. … oplever trusler, vold, tortur og død. Open Doors vil dele historier fra de forfulgte kristne, tale om de tendenser, der skaber forfølgelse, og om, hvad man kan gøre for at hjælpe.

Tirsdag den 10. december kl. 14-16

En god historie Julesange og salmer Julequiz og julehygge Musikalske indslag Gløgg, kaffe og æbleskiver Eftermiddagen ledes af sognepræst Erik Bjørn og organist Anette Jungild

Det er gratis, og alle er hjertelig velkomne!

6


SOGNEMØDE - HUMOR FOR ALVOR Tirsdag den 21. januar kl. 19.30 i Ans Sognehus v/ hospitalsklovnen Petunia/Pia Cisko Petunia fortæller om, hvordan hospitalsklovnen kan være med til at åbne for det sunde, for håbet og for troen, hos børn og voksne. Petunia arbejder som hospitalsklovn på somatiske og psykiatriske børneafdelinger og på plejehjem med mennesker med demens. Petunias foredrag tager udgangspunkt i de møder, hun har haft med mennesker gennem årene. Pris: 50 kr.

T E N G SO

BABYSALMESANG

Babysalmesang er sansestimulerende sang og bevægelse. Barnet skal være mellem 1 og 10 mdr. på begyndelsestidspunktet. Man behøver ikke kunne synge for at være med. Vi mødes i kirkerummet og synger og bevæger os til musik. Bagefter drikker vi te og kaffe sammen. Babysalmesang finder sted løbende hen over året. Har du lyst til at være med, kan du kontakte Helle på nedenstående nummer eller mail for at forhøre dig om holdstart og tidspunkter. Næste hold starter i januar. Det koster ikke noget at være med. Alle er velkomne!

SOGNEMØDE - ELSALIL Tirsdag den 18. februar kl. 19.30 i Ans Sognehus. En fortælleforestilling ved Ingrid Hvass efter Selma Lagerlöfs roman »Hr. Arnes Penge« Elsalil er en tragedie, en grum historie om, hvad der skete på en lille ø i den svenske skærgård for 500 år siden. Den handler om kærlighed, mord, brand og tyveri. Den handler om skyld og straf, men også om kærlighed og venskab, der rækker ind i døden - et opløftende håb om, at det smukke og gode vil sejre. Ingrid Hvass fortæller historien med indramning af nordiske folketoner indspillet af musikeren Lene Halskov, så det bliver en intens og smuk oplevelse - med noget at tænke over. Pris: 50 kr. I samarbejde med Foreningen Norden, Kjellerupegnen

7

Tilmelding til Helle Kjærsgaard: SMS til [30 42 01 34] eller mail: post@hellehus.dk.

UDSTILLERE I ANS SOGNEHUS December: Rita Sally Henriksen, Viborg, [40 20 77 48]. Januar, februar, marts: Ole Moeslund, Røjle Bygade 76, 5500 Middelfart [53 28 03 11]


ANS M ISSION SHUS NOVEMBER

Fredag den 29. kl. 19.30: Syng julen ind i Kernehuset. Sted: Rugvænget 60, Ans

DECEMBER

Torsdag den 5. kl. 19.30: Møde, tale v. Carsten Vang, MF. Emne: Den store konge kommer. Torsdag den 12.: Bibelkredsaften i hjemmene. Søndag den 29. kl. 19.00: Julefest tale v. Britta Nedergaard.

FEBRUAR

JANUAR

Torsdag den 2. kl. 14.00: De ældres juletræ. Mandag den 6. kl. 19.30: Evangelisk alliance. bedeuge. Besøg af ELM Tange. Tirsdag den 7. kl. 19.30: Evangelisk alliance bedeuge. Torsdag den 9. kl. 19.30: Evangelisk alliance bedeuge. Vi besøger ELM Tange. Torsdag den 16. kl. 17.30 Fællesspisning. Husk tilmelding til Dorte Hansen [20 82 93 44]. Kl. 18.15: Møde, tale v. sognepræst Jørgen Løvstad. Emne: Hellighed og ånd. Torsdag den 23. kl. 19.30: Møde, tale v. Inge Munk Møller, speciallæge i psykiatri. Emne: Hvordan hjælper vi hinanden i kriser. Fredag den 31. kl. 18.00: Fællesspisning. Kl. 19.00: Familieaften, tale v. sognepræst Peter Fischer Nielsen. 8

Torsdag den 6. kl. 19.30: Generalforsamling. Torsdag den 13.: Bibelkreds i hjemmene. Torsdag den 20. kl. 14.00 og 15.30 Kredsmøde Kjellerup, tale v. Esper Thidemann. Emne: Jakobsbrev. Kl. 19.30: Kredsmøde Kjellerup, tale v. sognepræst Leif Nielsen, Horsens. Torsdag den 27. kl. 19.00: Bedemøde. Kl. 19.30: Møde, sognepræst Sune Skarsholm. Emne: Om faren ved normløshed.

SØMANDSKREDS Mandag den 2. dec. Lisbeth Andersen, Ans Søpark 42.

KREDSARRANGEMENTER Torsdag den 20. februar: Kredsmøde i Kjellerup Menighedshus, Nørregade 21, 8620 Kjellerup Kl. 14.00: Bibeltime ved pastor emiritus Esper Thidemann, Aarhus. 1. emne: Jakobs Brev kapitel 1. 2. emne: Jakobs brev kapitel 2. Kl. 19.30: Tale ved sognepræst Leif Nielsen, Vor Frelsers Kirke i Horsens. Torsdag den 12. marts kl. 19.30: Forårsmøde i Vinderslev Missionshus, Vinderslevholmvej 8, Kjellerup. Tale ved pastor Bjarke Nørholm Pihl, Skarrild.


KLUB EKSTRA!!!! Vi har ekstra tid til at se, lytte og snakke, og vi har det ekstra sjovt! Hvem er du? Du er mellem 5 år og 11 år (til og med 4. klasse), som har lyst til at gå i klub sammen med andre børn. Hvad laver vi? Klub Ekstra er stedet, hvor vi skal høre spændende historier fra Bibelen, lege, synge, tegne/male, bage, lave kunst og mange andre sjove ting. HUSK at være klædt på, så du er klar til at lege både ude og inde. Hvem er vi? Vi er frivillige ledere i Klub Ekstra, som gerne vil være sammen med dig hver onsdag! Klubbens mål er: Gi’ det største til de mindste! - Børn i Danmark skal høre om Gud! De skal høre at han elsker dem og vil være deres bedste ven. Klubben hører under Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (Indre Missions børnearbejde). Hvor mødes vi? Vi mødes hver onsdag kl. 16.00 – 17.30 i Ans Missionshus, Søndermarksgade 12. Vi starter med drop ind kage fra kl. 16-16.30. Ønskes yderligere information er du velkommen til at kontakte en af lederne: Anette Kjærgaard Braüner [40 81 23 05] · Hanne Mikkelsen [28 74 23 52]

KLF KIRKE & MEDIER Netværk Midtjylland Øst

Tirsdag den 17. marts kl. 19.30: Netværksmøde i Café Gudenåhuset, Realskolevej 12, Bjerringbro. Tale ved journalist Anders Laugesen, Voldum. Efter kaffen er der generalforsamling.

YDRE MISSION

i Ans Missionshus

Tirsdag den 26. november kl. 14.00 i Ans Missionshus. Tale ved generalsekretær Frede Ruby Østergaard.

SH N O I S IS ANS M CLUB LIGHT Hvem: Club Light er en klub for børn og unge fra 5.-8. klasse. Hvornår: Vi mødes hver tirsdag aften kl. 19.0021.00 i Ans Missionshus. Hvorfor: Et tilbud til de større børn om hyggeligt samvær i et kristent fællesskab. Hvad: »Club Light« er tilknyttet Foreningen Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler. Pris: Det koster kun 75 kr. pr. halvår at være med i Club Light. Ledere: Morten Mouritsen [26 12 88 86] · Hanne Jespersen [23 30 22 81] · Heidi Andersen [40 29 90 19] · Elisabeth Lassen Kontakt e-mail: h-k.jespersen@mail.tele.dk Børneråd: Michelle Mouritsen [22 57 86 13] · Jeppe L. Hansen [24 64 86 60] · Marcus Hansen [26 77 00 54]. PROGRAM: 10. december: Spadestik. Kage/brød/frugt: Mikkel. 17. december: Årets juleafslutning med julefrokost. Husk at medbringe en gave til pakkeleg (ca. 20 kr.)

9

US


Ans-Grønbæk Lokalråd

FOREN

INGSN

ANS IDRÆTSFORENING

YT Ans Borgerforening

Stiftelsesfest Bliv Spejder • Få mere motion • Få flyttet dine grænser • Få flere oplevelser • Gør/vær noget for andre • Ha’ det sjovt • Kom ud i naturen • Få nye venner • Bliv en del af et fællesskab Vi har plads til både voksne og børn. Du kan læse mere om, hvad vi laver og finde programmet med blandt andet mødetidspunkter på www.spejderneians.dk for henholdsvis: • Familiespejderne (3 år – 1. klasse) • Ulve (2. – 4. klasse) • Spejdere (5. klasse og over )

Lørdag den 25. januar kl. 12.00 i Ans Sognehus Tilmelding til: Annette Gilarska [41 98 60 82] mail: angilarska5@gmail.com Sidste tilmeldingsfrist: torsdag den 23. januar 2020. Opslag rundt i byen i januar måned.

Seniorgymnastik

for MÆND og KVINDER Vi gør gymnastik i Ans Skolehal hver torsdag fra kl. 14.45 under ledelse af Else Pedersen. Programmet er sammensat, så alle kan være med. Vi afslutter med kaffe og hyggeligt samvær. Prisen er 75 kr. indtil jul. Kaffen koster 10 kr. Vi glæder os til at se endnu flere. Hanne M. Moesgaard

10

For kommende aktiviteter se kalender: www.ansif.dk

Tanker fra kassereren i Ans Borgerforening Hvert år, når jeg registrerer kontingent-indbetalingerne i Ans Borgerforening, og kommer forbi jeres navne, så tænker jeg på, hvor godt det er, at vi har alle jer, som år efter år trofast støtter op om vores forening. Ind imellem er der også nye medlemmer, og folk som spontant har grebet telefonen og sendt en mobilepay til støtte. Også tak til alle jer, som år efter år tager arbejdet med at sætte flagene op. Vi har brug for jer alle sammen, for uden jer har vi ikke fremover en borgerforening og en flagallé her i Ans. Stor tak til jer alle fra hele bestyrelsen i Ans Borgerforening Venlig hilsen Kasserer Annette Gilarska


Brugerrådets Venneforening SØVANGEN Onsdag den 4. december kl. 11.30 Julefrokost. Velkommen til en god »gammeldags« julefrokost, hvor vores husorkester kommer og underholder og vi skal synge vore gode gamle julesange. En julehistorie hører også til. Entre: 200 kr for medlemmer / 250 kr. for ikke medlemmer. Tilmelding kan ske på liste på Søvangen, eller til Grethe på [86 87 07 42] Senest onsdag den 28. november. Onsdag den 29. januar kl. 14.00 Musikeftermiddag. Midt i vinterens hjerte får vi besøg af »Gl. Ry Optimisterne« et 4 mands orkester, som både synger og spiller. Entre 60 kr. inkl. kaffe og kage. Mandag den 24. februar kl. 14.00 Fastelavn. Kom og hjælp os, sammen med beboerne at slå katten af tønden, og få en hyggelig eftermiddag med kaffe og en fastelavnsbolle. Fri entre. Vi ses. Hilsen bestyrelsen

FOR

SYNG SAMMEN på SØVANGEN hver torsdag kl. 9.45-11.10. Alle er velkomne.

Banko på SØVANGEN Hver tirsdag kl. 14.00 spiller vi banko for Søvangens beboere, men alle udefra, der har lyst til at deltage, er meget velkomne. De flinke frivillige

11

YT N S G ENIN

Fællesspisning og Dans i Ans i AIKC Tirsdag den 10. december, tirsdag den 14. januar og tirsdag den 11. februar. Tilmelding til spisning senest søndagen før, til: Sonja Poulsen [22 62 07 88] eller mail: sonja.ans.poulsen@ gmail.com

RØDE KORS TRYGHEDSOPKALD FOR ENLIGE Kontakt: Edel Bitsch [86 87 02 38] eller [42 58 74 90]


FOREN

INGSN

Kondiklubben Morgenduk´s

YT

Ans-Grønbæk Lokalråd Ans-Grønbæk Lokalråd afholder årsmøde torsdag den 20. februar kl. 19.00 i AIKC. Dagsorden iht. vedtægterne (version 10/10-2019). På vegne af Ans-Grønbæk Lokalråd Jan C. Hansen, formand

Mandagsture efterår 2019 Der er afgang kl. 9.00 fra parkeringspladsen ved kirken i Ans hver mandag henover december, januar og februar. Bemærk: Hvor intet andet er anført, er der selvforsyning (kaffe + brød) – takst for samkørsel 25 kr. Turene afvikles som kør-sammen og gå-ture. Gør mandagen til din faste motionsdag for sundhed, velvære og samvær. Program for de kommende måneder kan rekvireres via mail hos Sonja Poulsen. Skriv til: sonja.ans.poulsen@gmail.com, spørg om program. Kontaktperson: Vagn Boskov [86 65 93 96]

Aktivitetsgruppen på SØVANGEN Vi er nogle, som mødes hver onsdag kl. 9.30-11.30 på Søvangen til kreativt og hyggeligt samvær. Har du lyst, så kom og vær med. Det er GRATIS. Vi glæder os til at se dig! Hilsen fra pigerne fra Aktivitetsgruppen

LOKALHISTORISK ARKIV hos AIKC, Ans Søpark 30, 643 Ans Arkivet holder åbent torsdag fra kl. 16.00-18.00, samt efter aftale. Lokalhistorisk Arkiv afholder generalforsamling torsdag den 20. februar kl.19.30 i AIKC. Efter generalforsamlingen drikker vi kaffe. Venlig hilsen Bent Fahlberg. Henvendelse til: Bent Fahlberg [86 87 08 18] Frede Haurum [30 58 04 66] www.lokalhistorieans.dk

12

ANS IDRÆTS & KULTURCENTER EDB-undervisning: Hver mandag kl. 14.00-16.00. Ingen tilmelding. Petanque: Tirsdag kl. 10.00-12.00. Primo april til ultimo oktober. Ingen tilmelding. Alle er velkomne til at deltage. Bestyrelsen


Ans-Grønbæk Pensionistforening Onsdag den 11. december kl. 14.00 på Søvangen: Jule-Bankospil, med sponsorerede gevinster.

Program for Torsdags Café

Onsdag den 15. januar kl. 14.00 på Søvangen: Generalforsamling. Orientering om sommertur til de danske sydhavsøer.

kl. 9.30-11.30 i de »lige uger« 28. november Julebanko. 12. december Juleafslutning. Vi starter kl. 10.00 med sang, hyggemusik og pakkeleg. Husk at medbringe en pakke til ca. 25 kr. Kl. 11.00 får vi en lettere julefrokost og forventer at slutte ca kl. 13.00. Deltagergebyr: 40 kr. pr. gang for kaffe og rundstykker. Endvidere skal man være medlem af Ans IF s venner, 100 kr. årligt. Ketty [21 27 57 92] · Ellen [29 67 86 04] · Ellen (Søs) [20 23 64 30]

Onsdag den 12. februar kl. 14.00 på Søvangen: Foredrag om hvad god hørelse betyder for vort helbred og vor livskvalitet. Præsenteret af Audika. Med venlig hilsen og på gensyn Kun for medlemmer af Ans Pensionistforening

Malehold på SØVANGEN

AOK arrangerer teatertur den 6. februar til Perronteateret Lysbroparken 87, 8600 Silkeborg. Vi skal se stykket »Ægtemand i knibe«. Mænd er velkomne denne aften. Der er plads til max. 45 personer, så det er »først til mølle princippet«.Vi mødes ved AIKC Hallen kl. 18.00 og laver samkørsel i egne biler.

Hver mandag fra kl. 14.00-16.00 samles vi om billedmageri. Der arbejdes med acryl, akvarel, pastel og lign. Der er ingen mødepligt, så holdstørrelsen kan variere. Hør om der er plads hos Sonja Poulsen [22 62 07 88].

Ved samkørsel/egne biler betales 25 kr. til chauffør – vi fylder bilerne op.

Der vil blive serveret kaffe og kage i pausen. Pris 150 kr. for medlemmer / 200 kr. ikke medlemmer. Tilmelding senest den 24. januar til Esther [42 19 91 10] eller Rita [60 18 00 49]

13


G A D S N O I T A M R I F N O K F A G N I R ÆND NE ATIONSDATOER

KONFIRM tte konfirfly ÅR: at t te ut sl be t har E KOMMENDE D R nFO sø a fr er Menighedsråde rk ki rønbæk og Ans mationerne i G . 23 20 ed m a og 2020: dag til lørdag fr Kirke (b-kl.) april: Grønbæk ge . an 26 m n de et få ag r nd Sø l.) ighedsråd ha Ans Kirke (a-k Præst og men ag den 3. maj: l kommende ti nd Sø re ld ræ fo fra tte konhenvendelser har ønsket at fly m so r, de an r menigkonfirm 2021: dette ønsker ha og n, ge ke (a-kl.) da og ns io a Fr e. firmat m m . april: Ans Kir ko 25 er n eft de at ag t nd te Sø ut Kirke (b-kl.) hedsrådet besl dan, at konfirmaj: Grønbæk så 2. n or rf de de ag t nd de Sø er i april og med 2023 bliv ge sidste lørdag lig l vi e rrn ki ne matio lem de to aj – på skift mel 2022: Kirke (b-kl.) første lørdag i m n i Grønbæk se as kl bog april: Grønbæk . ns A 24 i n n de se et ag as er kl nd Sø l.) ker, aive konfirm : Ans Kirke (a-k ighed for at bl nfirndag den 1. maj ko Sø er (dog med mul sk øn an ssen, hvis m med parallelkla den kirke). mation i den an 2023 ke (a-kl.) . april: Ans Kir 29 n de ag rd Lø irke (b-kl.) aj: Grønbæk K m 6. n de ag rd Lø 2024

k Kirke (b-kl.) . april: Grønbæ 27 n de ag rd Lø -kl.) aj: Ans Kirke (a Lørdag den 4. m

14

KIRKEKONTORET

Fødsel: Anmeldes normalt af jordemoder. Ugifte forældre skal inden 14 dage efter barnets fødsel anmelde faderskab (omsorgs- og ansvarserklæring) på www.borger.dk (Familie og børn) Dåb: Aftales med sognepræsten i god tid. Navneændring: Navneændring anmeldes digitalt på www.borger.dk (Familie og børn). Vielse: Aftales med præsten i god tid. Før vielsen kan finde sted, skal der foreligge en prøvelsesattest, som parret udfylder på www.borger.dk (Familie og børn). Prøvelsesattesten må på vielsestidspunktet ikke være over 4 måneder gammel. Dødsfald/begravelse: Anmeldelse af dødsfald på www.borger.dk (Sygdom og sundhed) senest 2 hverdage efter dødfaldet. Man kan henvende sig til en bedemand. Begravelsen aftales med sognepræsten (eventuelt via en bedemand). Hjemmealtergang: Er man forhindret i at deltage i gudstjenesten, kan man træffe aftale med præsten om en hjemmealtergang. Sygehusbesøg: Ønsker man besøg på sygehuset - eller kender man nogen, der gør det - er man velkommen til at henvende sig til sognepræsten. Sognepræst Erik Bjørn Præstevangen 39 · Grønbæk 8643 Ans By [86 87 01 05] mail: erbj@km.dk Se i øvrigt Grønbæk Sogns hjemmeside groenbaekkirke.dk


SIDEN SIDST DØBTE

Anders Fisker Stokholm Gudenåvej 14, Brårup Severin Rønbe rg Laursen Mågevej 11, Ans Karl Klogborg Dittfeld Romervej 32, G rauballe Ellinor Sofie H edegaard Mikke lsen Præstevangen 22, Grønbæk Sophia Zeperni ck Markedsgade 12 , Ans Cornelius Veis Thøgersen Hjortevej 24, A ns Maja Domino Bugge Pedersen Finderupsvej 1 B, Ans

nævnes kun med Navne på denn tilladelse, og ve e side som har fundet drører kirkelige sted i Ans og G ha nd lin rø ger, nbæk kirker. Ø handlinger i an nskes navne næ dre kirker, kan vnt efter det ske ved henv endelse til sogn epræsten.

VIEDE

Tina Skytte Jørg ensen og Michael Nør gaard Håndværkerve j 9, Ans

Inger Paaske A ndersen Finderupparken 58, Ans Ejvind Østerga ard Sørensen Hjortevej 19, A ns

Sarah Nielsen og Anders Bjerreg aard Henningse n Bakkehusvej 19 , Roe

Lissie Maja Man gaard Finderupparken 66, Ans

Caroline Roed og Nithurshan Thavayogavania n Lyststrupvej 1A , Risskov

Inga Sehested Vestre Langgade 30,

BEGRAVEDE

Ellen Pedersen Finderupparken

12, Ans

Bjarne Ove And ersen Mølleparken 6, Bjerringbro Wilfried Erich Walter Schweb ke Solvænget 5, Le vring

Ans

Poul Storgaard Andersen Gudenåvej 1, A ns Thomas Mariu s Pedersen Virklundvej 17 C, Virklund Per Odgaard N ielsen Ternevej 9, Ans .

Udgives af Grønbæk Sogns Menighedsråd i samarbejde med sognets foreninger. REDAKTION: Erik Bjørn, Niels Villumsen og Sonja Poulsen.

15

LAYOUT & TRYK: Team Lynderup [97173408] & Videbæk Bogtrykkeri A·S


DAG

GRØNBÆK KIRKE

1. dec.

1. s. i advent

10.30 Minikonfirmandafslutn - Blå Kors

3. dec.

Tirsdag

8. dec.

2. s. i advent

16.00 Julekoncert

15. dec.

3. s. i advent

Ingen

19. dec.

Torsdag

10.30 Børnehavejul

20. dec.

Fredag

8.30, 9.30 og 10.30 Skolejul

22. dec.

4. s. i advent

10.30

Ingen

24. dec.

Juleaften

13.30 (ia) og 15.00 (ia) Kirkens Korshær

16.15 (ia) Kirkens Korshær

25. dec.

Juledag

Ingen

10.30

26. dec.

2. juledag

10.30

Ingen

29. dec.

Julesøndag

Ingen

31. dec.

Nytårsaften

ANS KIRKE 9.00 Frede Møller - Blå Kors 10.00 Dagplejejul 9.00 Jørgen Løvstad 10.30 (bk)

9.00 Mikael Kongensholm 15.00 (ia)

1. januar

Nytårsdag

Ingen

Ingen

5. januar

Helligtrekonger

19.00 (ia) Det Danske Bibelselskab

10.30 Det Danske Bibelselskab. Fernisering

11. januar

Lørdag

10.00 Lørdagsdåb

12. januar

1. s. e. h3k

Ingen

9.00 Open Doors, kirkekaffe

19. januar

2. s. e. h3k

10.30

9.00 (ia)

26. januar

3. s. e. h3k

Ingen

10.30 (bk) Frede Møller - Danmission

2. februar

Sidste s. e. h3k

10.30 Danmission

16.00 Evensong

9. februar

Septuagesima

16. februar

Seksagesima

Ingen

10.30

23. februar

Fastelavn

10.30 Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

14.00 Familiegudstjeneste (ia) Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

1. marts

1. s. i fasten

Ingen

10.30 (bk)

9.00 Mikael Kongensholm

Riv af og hæng op

DATO

Ingen

(ia) Ingen altergang · (bk) Børnekirke = Bibelfortælling/aktivitet for børn under prædikenen 16

E G N A SØV

N

0 l. 14.3 k . c e 12. d 0.15 . kl. 1 g den e a c d e s r d 0 . To l. 14.3 en 24 k d r g a a .30 janu Tirsd en 9. kl. 14 d r a g u a n 0 Torsd 30. ja l. 14.3 n k e r d a ag febru .30 Torsd n 13. kl. 14 e r d a g u a febr n Torsd n 27. e d vange ø g S a d å s p Tor re. erne enest nets beboe j t s d Gu og alle s er for

G N A S N E G R O M EN K R I K I eden

ån ag i m januar). d s n i eo Først (Dog ikke . 0 kl. 9.0

Team Lynderup [97 173408]

GUDSTJENESTER

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Fællesnævneren - Nr. 135  

Fællesnævneren - Nr. 135  

Profile for videbaek