Page 1

T DVEN G I A DER · A D N Ø Ø NG · 1. S · SOGNEM ORSAMLI T R E F ERAL KONC CERT · JULE YTÅRSKON ANS · GEN E N ·N RDER OG D M HY GENSANG PISNING O E R LESS ÅLED · MO D STR RSAFTEN EST · FÆL E M H G I F O Å L S LÆSHERRENS HEERNSONG · NHYTT· STIFTELSE ... OG LAVN · EV CLUB LIG · TE · FAS TSHYGGE N E V AD

GRØNBÆK KIRKE

ANS KIRKE

E L L Æ F 1

V Æ SN

N E R E N OG S & E

N

RK I 019 K 2 S B E F AN N K A J NBÆ 2018 Ø R C E G D

NR. 131


SSER KIRKELIGE ADRE

n ik Lippert Bjør Sognepræst Er ård • Præstevangen 39, eg Grønbæk præst ns By A 43 86 • k æ nb Grø bj@km.dk er • ] 05 [86 87 01 d Helle Kjærsgaar rmedarbejder Kirke- og kultu 8220 Brabrand 0• Silkeborgvej 75 st@hellehus.dk po • ] 34 [30 42 01 ild Nørgaard Jung Organist Anette Bjerringbro 50 Vibevej 13 • 88 e@gmail.com organist.anskirk [51 14 22 49] • n nders Anderse Kirkesanger A By ns A 43 Ømosevej 6 • 86 gkjersholm@mail.tele.dk en [86 87 06 89] • is H. Pedersen Kirkesanger N • 8632 Lemming 16 Holmmøllevej @gmail.com nisptersen1948 • ] 97 [86 84 78 n rnille Ingeman nbæk kirke Pe By Graver ved Grø d • Laangawten 5 • 8643 Ans år eg k rk l.d ki ai k m æ @ nb rd rø aa G eg groenbaek-kirk g fridag [22 33 22 56] • anda m 0 .3 12 0.0 Træffes bedst 12 n strøm-Bertelse kirke Lene Berg 2 • 8643 Ans By ns A d ve r ve ra G gade • Søndermarks Ans kirkegård skirke@mail.dk an • [22 33 22 57] dag fridag .00-12.30 - man Træffes bedst 12 L. Nøhr formand Helen Menighedsråds Ans By 43 Kanalen 6 • 86 k hln@fiberpost.d • ] 22 08 [86 87 Nielsen Morten HøghNæstformand 8643 Ans By 7• Præstevangen gmail.com mortenhn60@ • ] 57 32 [40 98 e Kirkegaard Kirkeværge Arn 40 Rødkærsbro 88 • 77 Tange Søvej t.dk nkirk@fiberny ar • ] 85 15 [42 32 ssen e Thorsager La Kasserer Conni Ans By 43 Søbakken 2 • 86 nnie.lassen68@gmail.com co • ] 20 11 [22 53

HUSKad sendes

FORENINGER

Ans Borgerforening | Søren Andersen [86 87 91 72] ans-arkitektfirma@post.tele.dk Stof til næste bl til senest 7. januar Ans-Grønbæk Pensionistforening | Egon Jørgensen [86 87 08 81] n se ul Sonja Po es.jorgensen@post.tele.dk 12, Ans By Ans Handelsstandsforening | Pia Lau [86 87 00 49] pla@ans-el.dk Klokkelyngen nja.ans. Ans Idrætsforening | Torben Nielsen [23 68 84 91] trn@greenpacking.dk [22 62 07 88] so l.com ai Ans og Omegns Kvinder | Hanne Kyaw Hoe [86 87 06 28] jeff@events.dk poulsen@gm vneren«. æ sn lle Bevarelse af Tange Sø | Jarl Gorridsen [53 61 46 61] jg@midtkraft.com mærket »Fæ Billardklubben Ans | Jes Frost [86 87 03 69] [jes@bkans.dk] Brugerrådet ved Søvangen | Erna Haugaard [86 87 93 14] ernahaugaard@gmail.com Fællesnævneren uddeles af Club Light | Hanne Jespersen [23 30 22 81] h-k-jespersen@mail.tele.dk spejderne i Ans. Uddelingen Grønbæk Borgerforening | Orla Jensen [27 49 70 44] orla-j@hotmail.com forventes afsluttet senest 30. Indre Mission | Daniel Bräuner [30 13 64 46] skovsborgvej@gmail.com november. Spejderne gør KFUM Spejderne | Bjarne Jacobsen [21 84 67 37] bj@installationspartner.dk deres bedste, for at alle får KLF, Kirke og Medie - Ans og Grønbæk | Britta Abana [26 80 86 43] bladet, men skulle der alligeKlub Ekstra | Anette Kjærgaard Braüner [40 81 23 05] anetteogdaniel@gmail.com vel ske fejl, kontakt da Bjarne Kondiklubben »Morgenduk« | Sonja Poulsen [22 62 07 88] Jacobsen på mail: sonja.ans.poulsen@gmail.com bj@installationspartner.dk Lokalhistorisk Arkiv | Bent Fahlberg [86 87 08 18] fahlberg@sandborg.dk eller [21 81 67 37] Lokalrådet | Bjarne Jacobsen [21 84 67 37], Nicolaus Johansen [26 15 07 88] Menighedsrådet | Helen L. Nøhr [86 87 08 22] hln@fiberpost.dk Seniorgymnastikken Grønbæk sogn | Hanne M. Moesgaard [40 29 73 85] hmmoesgaard@gmail.com Skolebestyrelsen for Ans Skole | Ricky Lund [21 82 41 09] rickylund@aarislund.dk 6. december • 9. jan uar • Spejderne i Ans | Hanne Jacobsen [20 25 23 34] 6. februar - i Sogn ehuset HanneMargrethe.Jacobsen@silkeborg.dk Sømandsmissionen | Edel Bitsch [86 87 02 38] edel_bitsch@hotmail.com Tange Sø Veteranklub | Jesper Sørensen [26 73 01 43] jesper@tangesoeveteranklub.dk FORSIDEFOTO 4. februar - 2. marts Tawøl | Henrik Andersen [41 42 30 72] pga. indvendig kalkning. Ydre Mission | Vita Kjærgaard [29 76 10 30] ste tjene guds Busk i Ans Kirke 2017.

MENIGHEDSRÅDSMØDER

ANS KIRKE LUKKET

SOGNEPRÆSTENS FERIE & FRID AGE 8.-9. december: Der

henvises til Mikael Kongensholm, Hinge, tlf. 21 60 60 05 14. december: Der henvises til And ers Bo Engrob Jørgensen, Hørup, tlf. 24 88 53 54 18. december: Der henvises til Jørg en Løvstad, Thorning, tlf. 86 88 00 02 19.-20. januar: Der henvises til Jørg en Løvstad, Thorning, tlf. 86 88 00 02 9.-13. februar: Der henvises til Jørg en Løvstad, Thorning, tlf. 86 88 00 02 14.-17. februar: Der henvises til Mikael Kongensholm, Hinge, tlf. 21 60 60 05 2

KORDEGN

sen Jonna Schmidt Jen ken 8 ak eb rk Ki t, Kirkekontore jsj@km.dk 8620 Kjellerup • 88 53 52] [86 88 31 33 / 24 sd on ag og fredag Træffes mandag, 7. 9-12, torsdag 14-1 kkirke.dk ae nb oe gr w. ww Se i øvrigt


, AF ERIK BJØRN SOGNEPRÆST

D E H G I L R E H S N E R ... OG HER (Luk.2,9) . . . E N R E D R Y H M O E D E L Å R T S

d mlens herlighe dt er der ved hi go d, he ig rl med den he forkert mål. sammenlignet stræbe efter et e nd re atten efter julegø af nå lv kan op ? N rkert retse fo er noget. Det vi eft en r be ha ræ st liv igen på marilket Når vores lå hyrderne vel ive taget angeliet i mod tning vi går i, hv en bl re ev tt at le na en , ju dt ilk i go hv r t , gå er de ord, Det t hele så? liv ning, så er et er det, r efter. Sagt med - hvad betød de den, vi i vores D be n d g. ke ræ in en st tn g vi re in ål n tn m de re s re sat den med i en an e sang ju: tage ørgsmålet til vo begynder hos d: Fred. Englen t vil gøre ved os der knytter sp or r lie ét gå ge helst vil gå. Vi r ed vi an de M ev or le en hv ju vi , , hvad det - ligende er i Rom, og fred, og det er anden retning tro: Det afgøre r om en le t i mægtige kejser el k na ed ar le ad m m hv , os en altid te sin søn på knæ hyrder på tne evangelium hen og falder tyder. Gud send is kr be hos nogle usle t . r le er de be he ed m ræ lb st so ti r s liv vi gå r at vi kan hem. Vi em vi med vore rer det. Og jo, res verden, fo hv hø vo i vi udenfor Betle d r en in nå m , l, es vi , r det, er igen om og succ noget eller no l ham. Når vi gø retning igen og ti re t e væ er m gerne efter rigd rk d m ti fo om ko al l gd en vi ri i og os. Han Det fører os fra forkert mål igen til at tilbede imellem ham og et er ed m er fr juleevangeliet m r eft rko de de er gt vi ne si gen, , os selv og en og ttigdom og ode, en person har vi også ig overladt os til m r , ke fo re ik er og succes til fa ie s r D rr ha . ho ka en er e, ig t peng i rledes n varer en r sig, at de selv... Kejseren r at få et ande rlighed, som ku fo os he . lag. Og det vise ug l.. en rti l br ti he op s en r ig ud se vi ikke leve, kejseren, G nok sige, at han for behøver vi lle er vi D t . hyrderne, ikke lie te d. ti ig ge ss an liv ev jule s egen rigeller gtige vi selv og vore æ lede for noget m æ om lighed stråler. n kn m de so ke s ik ho am sk r ttigdom og For det var ikke hyrte, at han selv va succes - eller fa juleevangeliet le en og us re m m de hø s an do H dt ho n. go en ge no t Vi kan l. Såder alt. kejser i Rom, m d r os andre er de af vores livssti nederlag - bety Guds herlighe n, ddommelig. Fo ke gu ar og m som en kritik re om på væ gd r de tilbad ri n der måske n mennesketydeligt, at han dan en kritik ka r de - ikke hos de r at tilhe Glædelig jul! le fo t rå n st ds he in k m gi Erik Bjørn fattigi e ke rn Ik en de m l. , ti yr es H d cc t. un su ag m og om god gr vi gd ri at e lig erren. er det tydeligt, aget. Men hvad bede Kristus, H ved juletid bliv men og nederl herm n do de ed m ev bl os ke sus blev født, gerne vil smyk Allerede før Je og succes kan om gd skal frelse ri m so lighed, om ham: »Han r os gt de sa in t m de t lie ge an er«. Ordet give os. Juleev fra deres synd d, vi lk he fo ig rl t si he n de er som et ord om, at det ikke fatter vi gerne g beop ri ’ va nd r ’sy få uds m so l, der er imod G kan købe os ti for handlinger, nd sy det tydning. dan bruges or Så . lje vi iB i s re synd er d en kritik af vo Bibelen. Men i så og r fo Men snarere en d lp t et or angeliet en hjæ rst og fremmes fø n le be g, in livsstil er juleev . tn te i en forkert re derledes livssig selve det at gå til at få et an t, ge no er eft al vi gå Selvfølgelig sk 3


KIRKE Julekoncert RNE

Søndag den 9. december kl. 16.00 i Grønbæk Kirke Årets julekoncert er med Det Ny Kammerkor Det Ny Kammerkor er et blandet voksenkor og har, siden koret blev stiftet i år 2000, været et amatørkor med høje musikalske ambitioner. Koret er under løbende udvikling og har blandt andet deltaget i internationale korkonkurrencer, hvor de i 2016 vandt kategorien for kammerkor ved den Internationale Korfestival »Canta al Mar« i Spanien. Koret har medvirket ved 11 optagelser til DR’s »Før søndagen« samt ved støttekoncerter til fordel for den internationale hospicedag i Vor Frue Kirke i Århus - sammen med bl.a. Basix, Den Danske Salmeduo og Kaare Norge. Af andre aktiviteter kan nævnes, at koret færdiggjorde en cd-indspilning i løbet af 2010 og at de, udover 10-12 koncerter om året, også tilstræber rejser i ind- og udland. Koret dirigeres af Anders Gaden, som er uddannet organist og kantor ved Det Jyske Musikkonservatorium og ansat ved Helligåndskirken i Århus. Ved julekoncerten skal lytterne høre et blandet juleprogram med både dansk og udenlandsk musik. Vi skal f.eks. høre Carl Nielsens »Mit hjerte altid vanker« og Händels »Halleluja Koret«. Der er også fællessalmer. Alle er velkomne til julekoncerten i Grønbæk kirke, hvor der er fri entré.

Jul for dagpleje- og børnehavebørn Tirsdag den 4. december kl. 10.00 samles dagplejebørnene i kirken. Børnene sidde på gulvet og julens fortælling bliver genfortalt. Vi synger også nogle få vers af de mest kendte julesamler. Onsdag den 19. december kl. 10.30 er der julegudstjeneste med krybbespil for børnehavebørnene. Skolens 4.-klasser viser det krybbespil, som de har øvet til skolens juleafslutning dagen efter.

1. søndag i advent Søndag den 2. december kl. 10.30 er der familiegudstjeneste i Grønbæk Kirke, hvor minikonfirmanderne medvirker. Gudstjenesten er afslutningen på efterårets minikonfirmand for 26 børn fra 3. klasse, men alle - og ganske særligt børnefamilierne - er velkomne til gudstjenesten. (Der er gudstjeneste samme dag kl. 9.00 i Ans). 4

Nytårsaften Mandag den 31. december kl. 15.00 i Grønbæk Kirke Nytårsaften er både til fest og eftertanke, og begge dele bliver der plads til ved denne gudstjeneste i skumringen på årets sidste dag. Vi lægger det gamle år bag os med ord og salmer for både de ting, som året gav os at glædes over, og de ting, der i årets løb har gjort os ondt. Og vi ser frem mod det nye år med bønner, som vil give os grund til fortrøstning og håb. Efter gudstjenesten hilser vi på hinanden over et glas champagne og et stykke kransekage.


Evensong Salmesang og orgelmusik med temaet »HÅB« Søndag den 3. februar kl. 16.00 i Ans kirke Vi fejrer kyndelmisse (lysets komme) i Ans kirke med »Evensong«, hvor programmet vil veksle mellem rolige og varierende orgelstykker samt fællessalmer, der handler om håb. Kirken vil være smukt pyntet med mange lys. Det er Flemming Dreisig, der sidder ved orglet denne eftermiddag. Flemming Dreisig har tidligere gæstet Ans kirke og sognehus med sit musikalske spil. Han har gennem sine mange år som organist i Den Danske Folkekirke har haft forskellige organiststillinger og er i dag organist ved Søllerød kirke. Velkommen til salmesang og orgelmusik i Ans kirke - der indbyder til ro og eftertanke. Fri entré

Indsamlinger 19. august: Kirke til Kirke Grønbæk Kirke: .............................................925,50 kr. Ans Kirke: ....................................................1.950,00 kr. 16. september: Høstindsamling Ans Kirke: ....................................................5.735,00 kr. 23. september: Høstindsamling Grønbæk kirke: ...........................................3.567,00 kr. Høstindsamlingen er fordelt til: Danmission · Mission Afrika · KFUM´s Sociale Arbejde · KFUK´s Sociale Arbejde · Missionen blandt Hjemløse · Møltrup Optagelseshjem · Kristelig Handicapforening · Jysk Børneforsorg/Fredehjem · KFUMs Soldatermission.

Styrk os i det indre menneske

Vi træner for at styrke kroppens muskler. Vi spiser sundt for at få en ren hud. Vi kæmper for at virke intelligente, morsomme, vidende… Vi lever meget i »det udvendige menneske«. Men hvad med det indre menneske? Hvordan står det til med det? Vores indre styrke er afgørende for, at vi kan fastholde fokus, udsætte egne behov til fordel for en højere sag, leve vores liv med et langsigtet mål. Overskriften er en del af bønnen i forbindelse med nadveren og er taget fra Paulus´ brev til menigheden i Efesus. Paulus beder om, at … Faderen vil give jer at styrkes i det indre menneske ved hans ånd. Vi vil over 4 aftner sætte fokus på det indre menneske. Aftnerne foregår i forskellige sognehuse fra kl. 19.3021.30 på følgende dage: Onsdag den 9. januar: Discipelskab v/ Anders Bo Engrob Jørgensen, Ans Sognehus, Søndermarksgade 2, 8643 Ans By. Onsdag den 23. januar: Tro, håb og kærlighed i samfundet v/ Erik Lippert Bjørn, Vium Sognehus, Marie Curtz´ Vej 3, 8620 Kjellerup. Onsdag den 6. februar: Tilgivelse v/ Mikael Holst Kongensholm, Kirkecentret, Kirkebakken 8, Kjellerup. Torsdag den 21. februar: Hellighed og ånd v/ Jørgen Løvstad, K-Huset på Tingskrivervej 28, 8620 Kjellerup Der vil hver gang være foredrag og diskussioner i grupper. Pris: Alle aftner: 100 kr. Enkelt aften: 50 kr. (Tilmelding/betaling, når man møder op). Folkekirkepræsterne i den gamle Kjellerup kommune 5

E N R E KIRK Morgensang

første onsdag i måneden kl. 9.00 i Ans kirke At starte dagen med at synge sammen spreder glæde og smil. Derfor vil vi i Ans kirke fremover tilbyde morgensang første onsdag i måneden. Vi synger fra højskolesangbogen, salmebogen og 100 salmer. Sangene bliver en god blanding af kendte, mindre kendte og helt nye. Der vil hver gang blive fortalt lidt om én af sangene - ellers skal vi blot synge. Vi synger i kirken fra kl. 9.00 - ca. 9.30, og slutter med at bede fadervor i kor. Bagefter bydes alle der har tid og lyst over i sognehuset til kaffe og rundstykker. Morgensang ledes af kirkens organist Anette Jungild, som ved denne lejlighed kun spiller fra klaveret oppe foran. Alle kan være med, og alle er hjertelig velkomne! Der er morgensang følgende datoer: 5. december, 2. januar, 6. februar (i Sognehuset pga. kalkning i kirken).


Fastelavn

Søndag den 3. marts kl. 14.00 Vi fejrer fastelavn med gudstjeneste, udklædning, tøndeslagning og fastelavnsboller! Vi begynder med familiegudstjeneste i Ans Kirke, og derefter går vi hen på Ans Skole, hvor vi slår katten af tønden, kårer årets kattekonge og -dronning og spiser fastelavnsboller. Arrangementet er et samarbejde mellem Borgerforeningen, KFUM Spejderne, Klub Ekstra, Club Light og Grønbæk menighedsråd.

GRÆNSER I EUROPA I 100 ÅR - ERFARINGER FRA DET DANSKTYSKE GRÆNSELAND Sognemøde tirsdag den 22. januar kl. 19.30 i Ans Sognehus Foredrag v/ Henrik Becker-Christensen, tidl. dansk generalkonsul i Flensborg.

Nytårskoncert i Ans kirke Onsdag den 16. januar kl. 19.30: Stumfilm og orgel Nytårskoncerten i Ans kirke byder på en anderledes koncert. Denne aften er der nemlig mulighed for at opleve noget så sjældent som stumfilm ledsaget af improviseret orgelmusik. Stumfilmen »The Kid«, hvor Chaplin spiller sammen med barnestjernen Jackie Coogan, er et fint og gribende drama delvist baseret på Chaplins egne barndomsminder. Vi møder den velkendte Chaplin-figur Vagabonden, som stilles over for nogle valg. Skal han følge sin egen magelighed og leve sit eget liv, eller skal han forbarme sig over det hjælpeløse barn? En sød og munter film som appellerer til alle aldre. Mens Charles Chaplin-filmen »The Kid« vises i kirken, sidder Niels Jørgen Munk Møller (søn af Inge og Frede Møller, Ans) ved orglet og improviserer musik til stumfilmen - en særlig disciplin, som han har dygtiggjort sig i under sin uddannelse til organist ved Musikkonservatoriet i Århus. Niels Jørgen er ansat som organist ved Ansgars Kirken i Aalborg. Nytårskoncerten varer ca. en time, og der er gratis entré. 6

Efter afslutningen af 1. verdenskrig blev der skabt en ny landegrænse mellem Danmark og Tyskland. Det skete efter to folkeafstemninger, der bevirkede, at Nordslesvig blev forenet med Danmark, mens Sydslesvig forblev en del af Tyskland. Mens den dansk-tyske grænse - trods alle omskiftelser - forblev intakt, forholder det sig anderledes i det øvrige Europa. Her har landkortet skiftet udseende mange gange i de sidste 100 år. I foredraget bliver der gjort rede for den dramatiske udvikling frem til vor tid. Drivkræfter var krig og anden magtanvendelse, nationalisme, national selvbestemmelsesret, ideologi, religion m.m. Afslutningen af 1. og 2. verdenskrig indtager en naturlig plads i foredraget, men årene 1989-90 vil blive viet en særlig opmærksomhed som indgang til nutidens Europa. Samtidig vil det blive berørt, hvilken betydning statsgrænser har for os - både samfundsmæssigt og menneskeligt. Pris: 50 kr.


T E N G SO

VIKINGERNES VEJ TIL BYZANS OG EN NY FORTÆLLING OM RELIGIONSSKIFTET I DANMARK

UDSTILLERE I ANS SOGNEHUS Oktober, november og december 2018: Max Bach, Hostrupsgade 10, Silkeborg.

Sognemøde tirsdag den 19. februar kl. 19.30 i Ans Sognehus Foredrag v/ domprovst Thomas Frank Domprovst, teolog og eventyrer Thomas Frank fortæller om sin ekspedition ad vikingernes historiske vej til Byzans. Håndskrifter beskriver deres rute ad floder og hav. Han har fulgt og genopdaget ruten hele vejen og fortæller om de mange forberedelser og oplevelserne undervejs. I Byzans mødte vikingerne en kristendom, som stod i skarp kontrast til den kristendom, som pressede sig på fra syd med den tyske kejsers missionærer. Han viser filmklip fra naturen undervejs og billeder. Pris: 50 kr. I samarbejde med Foreningen Norden, Kjellerupegnen

Januar, februar og marts 2019: Gruppe fra Silkeborg: Birthe Risom, Karen Rasmussen, Else Julie Hald, Kirstine Tagmos. www.galleritagmos.dk, Frejasvej 98, 8600 Silkeborg, mail: tagmos@totrin.dk, tlf. 61289821. Fernisering den 13. januar efter gudstjenesten i Ans Kirke kl. 10.30. Kontaktperson: Sonja Poulsen [22 62 07 88]

ADVENTSHYGGE I ANS SOGNEHUS Tirsdag den 11. december kl. 14-16 Julesange og salmer · En god historie · Julequiz · Gløgg, kaffe, æbleskiver Eftermiddagen leders af sognepræst Erik Bjørn og organist Anette Jungild Det er gratis, og alle er hjertelig velkomne!

7


ANS M ISSION SHUS DECEMBER

Torsdag d. 6. kl. 19.30 Møde: Jul for voksne. Tale v. Jens Medom Madsen, generalsekretær Indre mission Danmark. Torsdag d. 13 kl. 19.30 Julemøde. Tale v. Jon Poulsen frimenighedspræst Kirken ved Tange Sø. Emne: Er du tændt? Torsdag d. 20. kl. 19.30 Bibelkredsaften i hjemmene. Lørdag d. 29. kl. 19.30 Julefest. Tale v. Berit Skødt.

JANUAR

Onsdag d. 2. kl. 14.00 De ældres julemøde. Mandag d. 7. kl. 19.00: Bedemøde. kl. 19.30 Evangelisk Alliance Bedeuge - besøg fra ELM, Tange. Tirsdag d. 8. kl. 19.00: Bedemøde. kl. 19.30 Evangelisk Alliance Bedeuge.

Tirsdag d. 5. kl. 14.30 Ydre mission i Missionshuset.

SØMANDSKREDS

Torsdag d. 7. kl. 19.30 Generalforsamling.

Mandag den 3. december: hos Karen Johansen, Ans Søpark 42.

Torsdag d. 14. kl. 19.30 Bibelkredsaften i hjemmene.

Torsdag d. 10. kl. 19.00: Bedemøde. kl. 19.30 Evangelisk Alliance Bedeuge - hos ELM i Tange. Sted: Husbondvej 36, Tange.

Torsdag d. 21. kl. 14.00 Kredsmøde v. Knud Erik Nissen. Emne: Korsets gåde. Frelst ved tro eller gerninger? Sted: Kjellerup Menighedshus.

Torsdag d. 17. kl. 17.30 Fællesspisning - husk tilmelding til Dorthe Hansen på [20 82 93 44] senest tirsdag d. 15/1. kl. 18.15 Tidlig torsdag v. Mikael Kongensholm. Emne: Hvad er kristen robusthed? Torsdag d. 24. kl. 19.30 Jonatan og Jacob har været udsendt som volontører i Cambodia. De vil fortælle om deres rejse oplevelser, og om hvordan det er at være kristen i Cambodia. Torsdag d. 31. kl. 19.00: Bedemøde kl. 19.30 Tale v. Søren Skovenborg. Emne: salme 23.

FEBRUAR

Fredag d. 1. kl. 18.00 Familieaften m. fællesspisning. kl. 19.00 Gospel Kids Viborg vil synge for og sammen med os.

8

Torsdag d. 21. kl. 19.30 Kredsmøde v. Peter Fisher Nielsen Emne: Mission er kirkens hjerteslag og åndedrag. Sted: Kjellerup Menighedshus. Lørdag d. 23. kl. 10.00 Bibelhøjskoledag v. Daniel Lind. Emne: Hvile. Sted: Tange missionshus, Husbondvej 36, Tange. Torsdag d. 28. kl. 19.00: Bedemøde. Kl. 19.30 Møde v. Thomas Birk Sørensen. Emne: Hvordan være kristen i vor tid?

YDRE MISSION i Ans Missionshus

RØDE KORS TRYGHEDSOPKALD FOR ENLIGE Kontakt: Edel Bitsch, [86 87 02 38] el. [42 58 74 90]


Hvem: Club Light er en klub for børn og unge fra 5.-8. klasse. Hvornår: Vi mødes hver tirsdag aften kl. 19.00-21.00 i Ans Missionshus. Hvorfor: Et tilbud til de større børn om hyggeligt samvær i et kristent fællesskab. Hvad: »Club Light« er tilknyttet Foreningen Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler. Pris: Det koster kun 75 kr. pr. halvår at være med i Club Light. Ledere: Morten Mouritsen [26 12 88 86] · Hanne Jespersen [23 30 22 81] · Heidi Andersen [40 29 90 19] · Elisabeth Lassen · Kontakt e-mail: h-k.jespersen@mail.tele.dk Børneråd: Michelle Mouritsen [22 57 86 13] · Jeppe L. Hansen [24 64 86 60] · Marcus Hansen [26 77 00 54] 4. december 11. december 18. december

Vi laver julegaver. Spadestik. Årets julefrokost.

8. januar 15. januar 22. januar 29. januar

Vi tager til gymnastiksalen i Tange. Filmaften. Spadestik. Club Light Masterchef - hvem er bedst?

5. februar Dreng-/pigeaften. 12. februar Vinterferie. 19. februar Spadestik.

KLUB EKSTRA!!!! Vi har ekstra tid til at se, lytte og snakke, og vi har det ekstra sjovt! 5. december Vi slår med terninger og ønsker glædelig jul. 28. december kl. 19.30: Juletræsfest i missionshuset. 9. januar 16. januar 23. januar 30. januar

Vi undersøger sagen: Hvem skrev egentlig Bibelen? Vi finder ud af, hvad Bibelen kan bruges til. Generalforsamling - også for forældre. Gamle og nye historier.

6. februar 13. februar 20. februar 27. februar

Kan børn være klogere end voksne? Vinterferie - ingen klub. 4 venner og et hul i taget. Fastelavn: Vi slår katten af tønden.

Hvornår mødes vi? Vi mødes hver onsdag. Hvem er du? Du er mellem 5 år og 11 år (til og med 4. klasse), som har lyst til at gå i klub sammen med andre børn. Hvad laver vi? Klub Ekstra er stedet, hvor vi skal høre spændende historier fra Bibelen, lege, synge, tegne/male, bage, lave kunst og mange andre sjove ting. HUSK at være klædt på, så du er klar til at lege både ude og inde. Hvem er vi? Vi er frivillige ledere i Klub Ekstra, som gerne vil være sammen med dig hver onsdag! Klubbens mål er: Gi’ det største til de mindste! - Børn i Danmark skal høre om Jesus! De skal høre at han elsker dem og vil være deres bedste ven. Klubben hører under Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (Indre Missions børnearbejde) Hvor mødes vi? Vi mødes hver onsdag kl. 16.00 - 17.30 i Ans Missionshus, Søndermarksgade 12. Vi starter med drop ind kage fra kl. 16.00-16.30. Ønskes yderligere information er du velkommen til at kontakte en af ledere: Anette Kjærgaard Braüner [40 81 23 05] · Hanne Mikkelsen [28 74 23 52] · Lise Nørskov [23 37 59 99]

9

ANS MISSIONSHUS

CLUB LIGHT


FOREN

INGSN

YT

Brugerrådets Venneforening SØVANGEN

Ans Borgerforening

Onsdag den 5. december kl. 11.30 Julefrokost. Vi får en god »gammeldags« julefrokost og vores »husorkester« kommer og underholder og spiller til fællessange. En julehistorie hører også til. Entre 200 kr. for medlemmer 250 kr. for ikke medlemmer. Tilmelding kan ske på liste på Søvangen eller til Grethe på [86 87 07 42] senest 29/11.

Ans-Grønbæk Lokalråd

Stiftelsesfest Lørdag den 26. januar 2019 kl. 12.00 på Ans Kro Tilmelding til: Ans Kro [86 87 00 33] eller mail@anskro.dk Sidste tilmeldingsfrist: torsdag den 24. januar 2019 Opslag rundt i byen i januar måned. Med venlig hilsen Søren Andersen, Ans Borgerforening.

Seniorgymnastik for MÆND og KVINDER Vi mødes hver torsdag eftermiddag kl. 14.45 i Ans Skolehal under ledelse af Else Pedersen, hvor vi laver hensyntagende gymnastik. Dvs. at alle kan være med. Det koster 75 kr. indtil nytår. Efter gymnastikken drikker vi en kop kaffe sammen. Vi glæder os til at se DIG. Hanne Moesgaard

Onsdag den 16. januar 2019 kl. 14.00 Musikeftermiddag. Midt i vinterens kulde får vi besøg af »Det Hule Host« som vil gi os en god eftermiddag med sang og musik. Entre 60 kr. inkl. kaffe og kage. Bemærk ændret dato. Mandag den 4. marts 2019 kl. 14.00: Fastelavn. Tirsdag den 12. marts 2019 kl. 10.00 Generalforsamling. Mere herom i næste Fællesnævner. Vi ses! Med venlig hilsen fra bestyrelsen

10

SYNG SAMMEN på SØVANGEN hver torsdag kl. 9.45-11.10. Alle er velkomne.

Banko på SØVANGEN Hver tirsdag kl. 14.00 spiller vi banko for Søvangens beboere, men alle udefra, der har lyst til at deltage, er meget velkomne. De flinke frivillige


Ans-Grønbæk Pensionistforening

FOR

Onsdag den 12. december kl. 14.00 på Søvangen Jule-banko-spil med sponsorerede gevinster.

YT N S G ENIN

ANS IDRÆTSFORENING

Onsdag den 9. januar 2019 kl. 14.00 på Søvangen GENERALFORSAMLING. Orientering om sommertur til Rhinen. Onsdag 13. februar 2019 kl. 14.00 på Søvangen Et foredrag Fra Skagen til Kruså med barnevogn. Anne Helene Jensen fra Vildbjerg fortæller om sin vandretur fra Skagen til Kruså med barnevogn. Turen tog 22 dage, og hun overnattede i hytter på campingpladser. Anne Helene havde haft en hjerneblødning, og derefter gennemgik hun fire hjerneoperationer. Hun var efterfølgende lammet, men hun trænede sig op, og til sidst vandrede hun turen ned gennem Jylland for at bevise for sig selv, at hun kunne. Mød op og hør Anne Helene Jensen. Onsdag 13. marts 2019 kl. 14.00 på Søvangen Bankospil.

For kommende aktiviteter se kalender: www.ansif.dk

Fællesspisning og Dans i Ans i AIKC Tirsdag den 11. december Tirsdag den 8. januar Tirsdag den 12. februar

Aktivitetsgruppen på SØVANGEN Vi er nogle, som mødes hver onsdag kl. 9.30 - 11.30 på SØVANGEN til kreativt og hyggeligt samvær. Har du lyst, så kom og vær med. Det er GRATIS. Vi glæder os til at se dig. Hilsen fra pigerne fra Aktivitetsgruppen

11

Tilmelding til spisning senest fredagen før, den 9. december, til: Sonja Poulsen [22 62 07 88] eller mail: sonja.ans.poulsen@gmail.com


FOREN

INGSN

YT LOKALHISTORISK ARKIV

Lokalhistorisk Arkiv afholder generalforsamling onsdag d. 20. februar 2019 kl. 19.30 i AIKC. Efter generalforsamlingen drikker vi kaffe og ser vort nye Arkiv.

Kondiklubben Morgenduk´s Mandagsture efterår 2018 Der er afgang kl. 9.00 fra parkeringspladsen ved kirken i Ans hver mandag. . Bemærk: Hvor intet andet er anført, er der selvforsyning (kaffe + brød) – takst for samkørsel 25 kr. Turene afvikles som kør-sammen og gå-ture. Gør mandagen til din faste motionsdag for sundhed, velvære og samvær. Program for de kommende måneder kan rekvireres via mail hos Sonja Poulsen. Skriv til: sonja.ans.poulsen@gmail.com, spørg om program. Kontaktperson: Vagn Boskov [86 659396]

Malehold på SØVANGEN Tirsdag den 26. februar: Vinsmagning v/ Superbrugsen.

Lokalhistorisk Arkiv holder åbent i lokalerne på »Sø­ vangen«, Vestre Langgade 30, hver torsdag kl. 16.00-18.00 og efter aftale.

Vi smager på forskellige vine, og dertil vil der være en osteanretning. Der vil være tilbud på de vine vi smager på. Alle kan deltage. Tid og sted: Søvangen kl. 19.00

Henvendelse til: Bent Fahlberg [86 87 08 18] Frede Haurum [30 58 04 66]

Senest tilmelding d. 19.2.19. Tilmelding til Laila [42 36 12 06] eller Lisbeth [26 83 09 63] efter kl. 15.00

Pris: 100 kr. medlemmer/130 kr. ikke medlemmer.

www.lokalhistorieans.dk Bestyrelsen 12

Hver mandag kl. 14.00-16.00 samles vi om billedmageri. Der arbejdes med acryl, akvarel, pastel og lign. Der er ingen mødepligt, så holdstørrelsen kan variere. Hør om der er plads hos Sonja Poulsen [22 62 07 88].


Program for Torsdags Café kl. 9.30-11.30 i de »lige uger« 13. december Juleafslutning med julemusik og hygge ved Bent Kragh. Medbring en pakke til ca. 25 kr. til pakkespil. (Der serveres gløgg og æbleskiver). Her er programmet ændret, så i stedet for bliver der tale om en lille julefrokost. Vi regner med at afslutte 12.00-12.30. Da næste års program ikke er færdigt ved deadline af Fællesnævneren, får man så det nye program udleveret denne dag. Deltagergebyr: 40 kr. pr. gang for kaffe og rundstykker. Endvidere skal man være medlem af Ans IF s venner, 100 kr. årligt. Ketty [21 27 57 92] · Ellen [29 67 86 04] · Ellen (Søs) [20 23 64 30]

Bliv Spejder • Få mere motion • Få flyttet dine grænser • Få flere oplevelser • Gør/vær noget for andre • Ha’ det sjovt • Kom ud i naturen • Få nye venner • Bliv en del af et fællesskab Vi har plads til både voksne og børn. Se mere på: www.spejderneians.dk

YT N S G RENIN

FO Familiespejder i Ans

Har du lyst til at lave spejderarbejde sammen med dine børn, så er familiespejder noget for dig og din familie. Målgruppen for familiespejder er familier, der har børn i alderen 3-7 år. Formålet er at børnene gennem aktiviteter sammen med deres forældre kan få en masse gode spejderoplevelser ude i naturen. Familiespejder tager udgangspunkt i emnerne natur, leg og oplever. Der er familiespejder den sidste søndag i hver måned fra 10.0012.00. Mødested aftales afhængig af aktivitet.

ANS IDRÆTS & KULTURCENTER EDB-undervisning: Hver mandag kl. 14.00-16.00. Ingen tilmelding.

Husk tøj efter vejret. Nærmere info kan fås hos Hanne Jacobsen [20 25 23 34]

Petanque: Tirsdag kl. 10.00-12.00. Primo april til ultimo oktober. Ingen tilmelding. Alle er velkomne til at deltage. Bestyrelsen 13


T E D Å R S D E H G T FRA MENI

NY

G

ITUERIN T S N O K Y N G O STEBOLIG

- PRÆ

lemmer – og med kun 5 med e tt sæ rt fo ighedsrådet en re fået lov til. Men på foråret sket vi t r ds si ha t r de he er i Der ny med Hemmer titueret sig på tallet af medle ns an ko i r ha ng ri ce du novem and og Morten øhr som form t. Ved valget i N de L. rå n ds le he ig r. en m formand. 4 liste r i alt opstillet ielsen som næst N de r hva øg H 16 20 r et be senter rne blev repræ Kun tre af liste idlerte valg Im . et lg t har efter sids t efter va de de rå rå ds ds he he ig ig en en M im renoveedlem uligheden for trådt i alt 3 af m m ud ed m nu r et de jd er be te d ar ti Det vigerlis fra Folkelig Bor æk Præstegård. n nb te rø lis G på af ne ng ier ri m det ville n tidl rtid i foråret, at Sogn, senest de le k id æ im nb g rø si G e r en st fo me fra n. D bevilligede ram Søren Thomse n d de an e rm ig st fo er re pov ge re su ap 40%. provsti med kn te har nu ikke fle e lis nd de ra en B tld as gæ ed Ik på re m ke forhøje ikke må supple provsti ville ik e vi nd da ra , B er tnt as ea Ik er pl r. D lvis renode 3 andre liste llod ikke en de a ti fr r og te en an m le m pp ra su ede udr - an n to mulighede t vil medføre øg ku de vi da e , vd ng ha ri e r tt ve fo te derfor fortsæ år frem. Vi måt ift om lov til at ge St g an or m i ib V er ft ge sgi sø nu på at rive ek mer eller udsk tet. Vi arbejder m ek le oj ed pr m ve 5 gi . ed op ed m g på en mån t egnede løsnin lg i november ds va be rt n æ de in rd de eao fin tr i m to muligheder Ans. Vi drøftede de ikke præstebolig i vi at , de te ut sl be og nighedsrådet eygte, at ed afholdt et m lg. Vi kunne fr dt Der blev i august mån ville udskrive va an bl et g er in nt ie kn or ba blev være op r nighedsmøde, hvor der de der ikke ville , er åat st id en nd ov ka kring samlet en mere uddybende om stillere til at få de te yg fr vi igen, og ville stille op år efter ende. Helen L. Nøhr cent, her kun 2 ro at lav stemmep or rf de de te i beslut forrige valg. V e til at ift om tilladels St g or ansøge Vib 14

KIRKEKONTORET Fødsel: Anmeldes normalt af jordemoder. Ugifte forældre skal inden 14 dage efter barnets fødsel anmelde faderskab (omsorgs- og ansvarserklæring) på www.borger.dk (Familie og børn) Dåb: Aftales med sognepræsten i god tid. Navneændring: Navneændring anmeldes digitalt på www.borger.dk (Familie og børn). Vielse: Aftales med præsten i god tid. Før vielsen kan finde sted, skal der foreligge en prøvelsesattest, som parret udfylder på www.borger.dk (Familie og børn). Prøvelsesattesten må på vielsestidspunktet ikke være over 4 måneder gammel. Dødsfald/begravelse: Anmeldelse af dødsfald på www. borger.dk (Sygdom og sundhed) senest 2 hverdage efter dødfaldet. Man kan henvende sig til en bedemand. Begravelsen aftales med sognepræsten (eventuelt via en bedemand). Hjemmealtergang: Er man forhindret i at deltage i gudstjenesten, kan man træffe aftale med præsten om en hjemmealtergang. Sygehusbesøg: Ønsker man besøg på sygehuset - eller kender man nogen, der gør det - er man velkommen til at henvende sig til sognepræsten. Sognepræst Erik Bjørn Præstevangen 39, Grønbæk 8643 Ans By [86 87 01 05] E-mail: erbj@km.dk Se i øvrigt Grønbæk sogns hjemmeside. www.groenbaekkirke.dk


SIDEN SIDST DØBTE

Tinka Handal Pihl Søndermarksga de 39, Ans By August Wittro ck Hansen Teglgade 50B, Ans By Ellie Martine Ø rgaard Krogh Hedevej 7, Iller, Ans By Olivia Vestergaa rd Madsen Teglgade 14, A ns By

VIEDE

Tina Zepernick og Kenneth Alexander Zep ernick Markedsgade 12 , Ans By Lise Rod Pilgaa rd og Nikolaj Rod H ansen Ansvej 11, Kjelle rup

Lise Lotte Hjort h Sørensen og Carsten Hjorth Søllestedvej 22 , Søllested Henriette Storga ard Madsen og Martin Storgaar d Madsen Sundholmsvej 31, 5, Københa vn S Sabrina Frølun d Løgkær og Rolf Frølund Lø gkær Ans Søpark 3, Ans By

DØDE & BEGR AVEDE

Jonas Fly Heega ard Bavnegårdsvej 189,

Hasselager

Gerda Birgit A ndersen Malmhøj 10, V inderslev Eine Hillevi Dav idsen Egernvej 48, A ns By

Erik Nørskov N ielsen Vestre Langgade 30, 7, Ans By Karl Lau Jensen Vestre Langgade 12, Linda Oxholm Ans Søpark 77 B,

Ans By

Ans By

Inger Merethe Storgaard Klost er Illervej 10, Iller Inger Marie Riis Thomsen Gl Kongevej 21 , Ans By Jytte Nielsen Ans Søpark 44 , 03

, Ans By

Ketty Antonia Kristiansen Vestre Langgade 30, 11, Ans By

Anne Lise Bülow -Olsen Gråsig 14, Ans By

Ebba Andersen Pedersen Vestre Langgade 30, 14, Ans By Kristian Nygaa rd Kristensen Ans Søpark 24 , Ans By. Bente Nørgaar d Pedersen Fuglemosevej 1F , Kjellerup Niels Kristian H edegaard Ulkæret 10, Ans By

Udgives af Grønbæk Sogns Menighedsråd i samarbejde med sognets foreninger. REDAKTION: Erik Bjørn og Sonja Poulsen. LAYOUT & TRYK: Team Lynderup [97173408] & Videbæk Bogtrykkeri A·S

15


DAG

GRØNBÆK KIRKE

ANS KIRKE

1. dec.

Lørdag

Ingen

10.00 Lørdagsdåb

2. dec.

1. s. i advent

10.30 Minikonf.afslutn. Fremtidsbørn

4. dec.

Tirsdag

9. dec.

2. s. i advent

16.00 Julekoncert

16. dec.

3. s. i advent

10.30

19. dec.

Onsdag

10.30 Børnehavejul

20. dec.

Torsdag

8.30, 9.30 og 10.30 Skolejul

23. dec.

4. s. i advent

Ingen

10.30

24. dec.

Juleaften

16.15 (ia) Folkekirkens Nødhjælp

13.45 (ia) og 15.00 (ia) Folkekirkens Nødhj.

25. dec.

Juledag

10.30

Ingen

26. dec.

2. juledag

Ingen

10.30

30. dec.

Julesøndag

Ingen

10.30

31. dec.

Nytårsaften

15.00 (ia)

Ingen

Nytårdag

Ingen

Ingen

  6. jan.

Helligtrekonger

10.30 Det Danske Bibelselskab

13. jan.

1. s. e. H3K

16. jan.

Onsdag

20. jan.

2. s. e. H3K

Ingen

26. jan.

Lørdag

10.00 Lørdagsdåb

27. jan.

3. s. e. H3K

9.00 (ia)

10.30 (bk)

  3. feb.

4. s. e. H3K

10.30

16.00 Evensong

10. feb.

S. s. e. H3K

17. feb.

Septuagesima

24. feb.

Seksagesima

  3. marts

Fastelavn

1. jan.

9.00 Frede Møller. Fremtidsbørn 10.00 Dagplejejul

9.00

9.00 Mikael Kongensholm Ingen

9.00 (ia) Det Danske Bibelselskab 10.30 (bk) 19.30 Nytårskoncert

9.00 Mikael Kongensholm 10.30 Jørgen Løvstad 9.00 10.30 Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

9.00 Jørgen Løvstad

Ingen Ingen Ingen 14.00 Familiegudstjeneste (ia) Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler 16

Riv af og hæng op

DATO

E G N A SØV

N

.30 kl. 14 r e b 5 m l. 10.1 . d e ce k 6 r n e e b ag d cem .30 Torsd 24. de n e kl. 14 d r a g u a .30 . jan Mand en 10 kl. 14 d r a g u a n .30 4. ja Torsd kl. 14 den 2 r a g a u r d .30 eb Tors n 7. f kl. 14 e r d a g u a febr n er Torsd n 21. e d vange ø g S a d å s p Tor erne enest s beboere. j t s d Gu net le sog for al

G N A S N E MORG IRKEN . IK l. 9.00

den måne i g a d e ons Først 5. e Se sid

k

Team Lynderup [97 173408]

Se omtale af familiegudstjenester, koncerter mv. inde i bladet.

GUDSTJENESTER

(ia) Ingen altergang · (kor) Koret medvirker · (bk) Børnekirke = Bibelfortælling/aktivitet for børn under prædikenen

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Fællesnævneren - Nr. 131  

Fællesnævneren - Nr. 131  

Profile for videbaek