Page 1

sognet A l sl ev kirkeBlAd

nr.1

m Art s 2013

palmesøndag den 24. marts 2013 übner kirken igen for gudstjenester og handlinger...

Ny kirke - ny liturgi - nye traditioner - nye udfordringer...

KONFIRMATIONER - SE SIDE 4


præsten hAr ordet gudstjeneste til tiden – fornyelse og tradition På et fællesmøde i efteråret drøftede de tre menighedsråd, om gudstjenesteordningen i de tre kirker skal ligne hinanden noget mere. Udgangspunktet for drøftelsen var praktisk: Det letter arbejdet for de fælles ansatte, at gudstjenesterne ligner hinanden. Dertil kommer, at en fornyelse af gudstjenesteordningen kan åbne for en ny oplevelse af gudstjenesten. Samtidigt er det vigtigt at respektere ’stedets skik’ og lade gudstjenesten have en form, som menigheden er indlevet i og finder ro og glæde ved. De nye menighedsråd har nedsat et gudstjenesteudvalg, der arbejder videre med at se gudstjenesten efter i sømmene. Har vi den gudstjeneste, vi vil have – den som bedst forkynder evangeliet ind i vores tid? Gudstjenesten er nerven i menighedens liv. Opmærksomhed på gudstjenesten i krydsfeltet mellem tradition og fornyelse er vigtig for en kirke, der ønsker et godt gudstjenesteliv og liv i gudstjenesten. Følgende justeringer af gudstjenestens liturgi er vedtaget og kører som forsøg kirkeåret ud. Ændringerne træder i kraft søndag den 3. marts. Alle kirkegængere er meget velkomne til at give deres mening om ændringerne til kende, enten overfor præsterne eller medlemmer af menighedsrådet indgangsbøn Indgangsbønnen ændres fra den nuværende formulering til en indgangsbøn, der er formuleret af præsten og salmedigteren Holger Lissner:

Den første sætning markeret med * kan varieres, sådan at den udtrykker de forskellige temaer, som i kirkeårets løb tages op i gudstjenesten.

2

TID TIL FORNYELSE !

Lad os bede: Herre, vi er kommet her for at møde din kærlighed og sandhed *. Send os din Helligånd, og gør os åbne for, hvad du vil give os. Lad ordet slå rod i vore hjerter, så du lever i os, og vi bliver ét i dig og tjener dig i alle ting. Amen


Kollekten – fællesbønnen – er den bøn, som bedes af præsten i begyndelsen af gudstjenesten. Der skrives i disse år mange forslag til kollekter. Hos os er den ofte hentet i Tillæg til Alterbog 1992, hvor der findes kollekter af Anna Sofie Seidelin, Johs. Johansen og Holger Lissner. Fremover kan kollekten også være fra Holger Lissners nye samling af ”Kollekter og bønner” fra 2010. trosbekendelsen Det har været skik, at præst og menighed har sagt trosbekendelsen sammen og derefter sunget et salmevers. Versene har været forskellige i Alslev og Janderup-Billum. Som en fornyelse synger vi fremover trosbekendelsen på den kirkelige messetone. Salmeverset efter trosbekendelsen bortfalder. nadver Nadverordningen er meget forskellig i Alslev og i Billum og Janderup. Der er endnu ikke noget konkret forslag om en fælles model. Det vil blive noget af det, som gudstjenesteudvalget skal arbejde med. Har man lyst til at studere forskellene på de to ordninger, kan man gå i kirke på begge sider af åen og opleve hvordan nadveren indledes i de forskellige kirker. evaluering Ved næste kirkeårs begyndelse tages ændringerne op til evaluering. Menighedsrådene vil gerne høre din mening! Man kan kontakte præster eller menighedsråds medlemmer, hvis man har synspunkter til emnet. Menighedsrådenes gudstjenesteudvalg er også åben for interesserede fra vores tre sogne, der har lyst til at arbejde med gudstjeneste-fornyelse, henvendelse herom til Anne Mette Gundesen. Anne Mette Gundesen og Lise Hindsholm

3


konFirmAtioner i Alslev kirke sØndAg den 5. mAJ 2013 hold 1 den 5. maj kl. 09.00 Cecilie Victoria Andersen, Merkurvej 8, Alslev Emil Højbjerg Andersen, Uranusvej 20, Alslev Steffen Botterhuis, Alslev Møllevej 25, Toftnæs Sofie Byskov, Hjerting Landevej 120, Alslev Morten Steffens Christensen, Plutovej 48, Alslev Smilla B. Christensen, Jupitervej 27, Alslev Marika Dahlmann Dinesen, Forumvej 18, Alslev Emma S. Hansen, Visselbjergvej 15, Alslev Magnus Holm Hjøllund, Kirkegade 39 C, Alslev Jonathan Richard Howard, Neptunvej 9, Alslev Mathias Høiland, Bredgade 17, Alslev Kristian W. Mathiesen, Kirkegade 23 A, Alslev

hold 2 den 5. maj kl. 11.00 Sofie Vestergaard Daugaard, Saturnvej 41, Alslev Jacob Schmidt Hansen, Jupitervej 48, Alslev Louise Vigen Johannessen, Brombærvej 5, Alslev Kristoffer Jæger, Bredgade 57, Alslev Kasper Degnemark Larsen, Vibækvej 36, Alslev Martin M. Hjorth Laursen, Blåbærvej 3, Alslev Sarah Krathmann Nielsen, Korshøjvej 9, Alslev Oliver Damgaard Skov, Toftnæsvej 43, Alslev Nicoline Ley Stokholm, Bredgade 19, Alslev Marc Bannwart Thomsen, Toftnæsvej 47, Alslev Ole Uglebjerg, Torrupvej 51 B, Alslev Cecilie Schlüter Tang, Hostrupvej 43 A, Hostrup

4

Telegrammer til konfirmanderne kan afleveres i konfirmandstuen, Kirkegade 21, - på dagen fra kl. 8.00 - men IKKE i kirken!


nyt FrA meni ghedsrÅdet kirkerenoveringen Føljetonen nærmer sig sin afslutning... Det er sjældent at en føljeton strækker sig over så langt et tidsrum, men vores startede i Sognet nr. 2 fra september 2009 og slutter så her i foråret 2013!!!!!! I den tid har humøret været optimistisk, nedslået og nærmest opgivende, MEN nu er renoveringen af vores kirke ved at nærme sig sin afslutning. Og sikke et resultat!! Det har været fantastisk at følge hele processen fra den først gik i gang efter den endelige godkendelse fra Ribe Stift i september 2012. Det første byggemøde fandt sted den 2. oktober 2012. Der har så været byggemøde hver anden uge, hvor vores arkitekt og byggeleder Mette Viuf Larsen med sikker hånd har ført håndværkere og menighedsråd gennem hele renoveringen.

menighedsrÅdsmØder 2013 Der afholdes menighedsrådsmøder på følgende dage i første halvår 2013: Torsdag den 28. februar ........... kl. 18.00 Onsdag den 20. marts ............. kl. 19.00 Tirsdag den 16. april ............... kl. 19.00 Onsdag den 15. maj ................ kl. 16.00 Tirsdag den 11. juni ................. kl. 19.00

kirke genind viel se Palmesøndag den 24. marts kl. 14.00 genindvies Alslev kirke efter restaurering. Kirken har været lukket gennem et halvt år, og nu slås døren endelig op, så vi igen kan holde gudstjeneste i et smukt renoveret kirkerum. Biskop Elisabeth Dons Christensen prædiker ved festgudstjenesten. Bagefter er menighedsrådet vært ved en uformel reception i konfirmandstuen. Alle er velkomne!

Menighedsrådet har været med hver gang og har kunnet se hvordan det gik fremad, og frydet os over det der skete med vores kirke. Håndværkerne har lavet et fantastisk stykke arbejde og jeg er sikker på, at der har været udfordringer for dem også. I skrivende stund (uge 3) er stilladset taget ned i kirken og væggene, gulve og el er ved at være i orden. I næste uge kommer bænkene tilbage og så kan vi rigtig se, hvad der er sket. Så altså, nu er humøret højt og jeg glæder mig meget til indvielsen af kirken den 24. marts 2013 kl. 14.00. Hanne Bjørk Andersen

5


FormAnden hAr ordet Alslev-Janderup-Billum pastorat …… er et faktum! Som tidligere nævnt var det biskoppens beslutning, at vore tre små landsogne skulle være et pastorat med 2 sognepræster, 3 kirker og 3 menighedsråd. Det er fakta, og vi kan ikke, som en eller anden politiker vist engang gjorde, sige: ”Hvis det er fakta, så benægter jeg fakta!” I menighedsrådene er vi trukket i arbejdstøjet, og samtidig med, at vi selvfølgelig vil respektere og bevare det enkelte sogns særlige værdier og traditioner, er vi i fuld gang med positivt at undersøge og udnytte de muligheder, som fællesskabet kan give alle tre sogne. Vi kan udnytte ressourcerne – både de økonomiske og de menneskelige – langt bedre, når vi er sammen om at arrangere et bredt udvalg af aktiviteter. På den måde håber vi at kunne nå ud til en større del af kirkernes medlemmer. Det er jo det, menighedsråd er valgt til: At fremme kirkens liv og vækst. En ny fælles hjemmeside er ved at blive opbygget, og her vil de af jer, som er med på nettet, også kunne læse om det kirkelige liv i pastoratet. Der kommer også et fælles sogneblad, så dette nummer af Sognet er det sidste! Vi har været meget glade for vores blad, og vi ved, at det har I også, men trykning og udsendelse af bladet er dyrt, og vi kan lave et endnu bedre blad, når vi er flere om det. Det kan I glæde jer til. I det fælles blad kan I følge med i, hvornår der sker noget i sognene, som I har lyst til at deltage i. Men …… det er også et faktum, at vi alle sammen er nødt til at bevæge os over på den anden side af åen noget oftere! Det skal vi vænne os til på begge sider af Varde å. Mon ikke også godt vi kan det? Formand, Lise Døssing

pinsegudstJeneste Fælles Pinsegudstjeneste i Kjelst Plantage 2. pinsedag den 20. maj kl. 14.00

6

Gudstjenesten forrettes af Lise Hindsholm og Anne Mette Gundesen, med deltagelse af organist Connie Rønne Jørgensen og kirkesanger Tove Agerskov Madsen. Alle er meget velkomne til at deltage, og efter gudstjenesten er menighedsrådene værter ved fælles kaffebord med hjemmebagt kage. Husk selv at medbringe en stol eller et tæppe at sidde på. Alslev, Janderup og Billum menighedsråd

kirkekontoret Flytter

Her skal du henvende dig vedrørende...

Fødsel, dåb, begravelse, vielse, navneændring eller andre ting, som du skal have ordnet på kirkekontoret: Fremover får præstesekretær Pernille Lyngbo kontor i Alslev præstegård. Personlig henvendelse på kirkekontoret kan ske på hverdage mellem kl. 9 og 13 på adressen: Kirkegade 21, Alslev, 6800 Varde. Kirkekontorets nye telefonnummer er 23 32 61 31 eller man kan maile til Pernille på plr@km.dk Mandag er fridag for præster og personale.


kom og vær med luksus busrejse ad pilgrimsvejen til santiago de Compostella

8 dage i Nordspanien i maj måned med Anne Mette Gundesen som medrejseleder. Vi vandrer (frivilligt) udvalgte strækninger af den gamle pilgrimsrute til Santiago de Compostella og apostelen Jacobs grav og gør ophold de mest spektakulære steder. Tid: 27/5-3/6 Arr.: Unitas Rejser: Pris 11.495,Flere oplysninger hos Anne Mette Gundesen amwg@km.dk tlf. 75 26 90 38 eller unitasrejser.dk tlf. 86 82 56 11. Tilmelding til Anne Mette senest den 1. marts.

sangaftener med nye salmer

Vi synger de nye salmer i Salmebogen og hører lidt om baggrund, digtere og melodier. Tilrettelagt af Anne Mette Gundesen og Connie Rønne Jørgensen fælles for de 3 sogne. Onsdag den 27. februar kl. 19.00 i Billum kirkehus. Torsdag den 21. marts kl. 19.00 i Janderup konfirmandstue.

sognedag i Janderup

Lørdag den 2. marts kl. 9-15. Gudstjeneste i Billum kirke, vedkommende foredrag på Eventyrgården. Se Ugeavisen for omtale. Pris 200 kr. inkl. kaffe og frokost. Tilmelding til Vera Madsen, vera-erik@madsen.mail.dk tlf. 40 63 88 67.

sogneaften om kierkegaard

I 2013 fejres 200-års jubilæet for Søren Kierkegaards fødsel. Vi fejrer fødselsdagen med et foredrag af Morten Thaysen i Janderup konfirmandstue onsdag den 1. maj kl. 19.00 – en folkelig fortælling om Kierkegaards liv og tanker.

ungdomsgudstjeneste

Tirsdag den 9. april kl. 17.00 i Alslev kirke. Konfirmanderne og deres familier er inviteret. Alle er velkomne!

»guds lille klovn«

– en familieforestilling! SØNDAG DEN 14. APRIL KL. 15.00 I BILLUM KIRKE

Historien om Alfredo bliver fortalt på rim og vers vekslende med den tids iørefaldende musik. De tre musikere i ”Gioia” træder ud og ind af historien på skift, og musikken gør det hele til en fængslende musikoplevelse. Der er gratis entre. Tag hele familien med og få en god musikoplevelse. Alslev, Janderup og Billum menighedsråd

sogneFormiddAg

Onsdag den 17. april kl. 9.30-11.30 i Alslev konfirmandstue. Fortælling, sang og underholdning ved Anne Mette Gundesen. Arrangementet er fælles for Alslev, Janderup og Billum sogne. Alle er velkomne!

Bededagsaften

Salmesangs-gudstjeneste i Janderup kirke torsdag den 25. april kl. 19.00. Anne Mette Gundesen er liturg. Bagefter inviterer menighedsrådet på varme hveder og hygge i Janderup konfirmandstue. Alle er velkomne! SPØRG DIN NABO - om ikke I skal følges ad hvis gudstjenesten eller arrangementet ikke er i Alslev - så er der plusdelig ikke så langt over på den anden side af åen!

7


130

gudstJenester SØNDAG KIRKEÅRET

TID

SÆRLIGT

PRÆST

03. marts 10. marts 17. marts 24. marts 28. marts 29. marts 31. marts

3. søndag i fasten Midfaste Mariæ bebudelse Palmesøndag Skærtorsdag Langfredag Påskedag

kl. 09.00 kl. 10.30 ingen kl. 14.00 ingen kl. 10.30 kl. 10.30

Kirkekaffe Kirkekaffe & børnekor Børnegudstj. AMG Kirkegenindvielse LH Liturgisk Højmesse

Anne Mette Gundesen Anne Mette Gundesen Janderup 14.00 - Billum 16.00 Biskoppen og AMG Billum 09.00 - Janderup 10.30 Anne Mette Gundesen Anne Mette Gundesen

01. april 07. april 09. april 14. april 21. april 28.april 25. april

2. påskedag 1. søndag e. påske Konfirmander 2. søndag e. påske 3. søndag e. påske 4. søndag e. påske St. bededagsaften

ingen kl. 09.00 kl. 17.00 ingen kl. 10.30 ingen ingen

AMG Gudstjeneste Gud og pizza AMG Højmesse Past. Emert. Paludan Varme hveder

Janderup 09.00 - Billum 10.30 Lise Hindsholm Anne Mette Gundesen Janderup 10.30 - Billum 15.00 Anne Mette Gundesen Janderup 09.00 - Billum 10.30 Janderup 19.00 - AMG

05. maj 05. maj 09. maj 12. maj 19. maj 20. maj 26. maj

5. søndag e. påske 5. søndag e. påske Kr. himmelfart 6. søndag e. påske Pinsedag 2. pinsedag Trinitatis

kl. 09.00 kl. 11.00 kl. 10.30 ingen kl. 09.00 kl. 14.00 ingen

Konfirmation Konfirmation Højmesse Konfirmation Gudstjeneste Kjelst plantage LH

Anne Mette Gundesen Anne Mette Gundesen Anne Mette Gundesen Billum 10.00 - AMG Anne Mette Gundesen Begge præster medvirker Janderup 09.00 - Billum 10.30

02. juni 09. juni

1. s. efter trinitatis kl. 10.30 2. s. efter trinitatis kl. 09.00

Højmesse Gudstjeneste

Lise Hindsholm Anne Mette Gundesen

REDAKTION

Lise Døssing: lised@post.tele.dk · Hanne Bjørk Andersen: bjoerk-alslev@mail.dk Anne Mette Wind Gundesen: amwg@km.dk · Layout: Sine Grønberg: sigr@km.dk Bestil kirkebil til Janderup eller Billum senest fredag kl. 15.00 hos sognepræsten

KONTAKT Alslev Kirke Alslev Kirkevej 5 tlf. 75 26 96 84 alslevkirke@mail.dk Sognepræst Anne Mette W. Gundesen Kirkegade 21, Alslev Tlf. 75 26 90 38 eller mobil 23 32 61 33 amwg@km.dk Provst og sognepræst Lise Hindsholm Vesterled 45, Janderup tlf. 75 25 82 07 lhi@km.dk Begge præster træffes efter aftale undtagen mandag. Præstesekretær Pernille Lyngbo Præstegården Kirkegade 21, Alslev, 6800 Varde Tlf. 23 32 61 31 plr@km.dk Organist Connie Rønne Jørgensen Tlf. 75 16 92 46 connieoghenning@mail.dk Sognemedhjælper og kirkesanger (vikar) Tove Agerskov Madsen Tlf. 40 36 64 67 tam@km.dk Graver Sine Toftgaard Grønberg Træffes dagligt fra kl. 8.30 til 14.30 mobil 29 35 07 33 Mandag fridag. Tryk: Videbæk Bogtrykkeri A·S

Alslev kirkeblad - Nr 1 - 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you