__MAIN_TEXT__

Page 1

Gistrup Sogn

Kirkebladet

Nr. 71 Marts · April · Maj 2015

✓✓ Klaverkoncert med Anne Øland ✓✓ Sogneindsamling ✓✓ Menneskesyn på spil ✓✓ Høflighed og vore manerer ✓✓ Gospelgudstjeneste ✓✓ Æggejagt ✓✓ Pilgrimsvandring ✓✓ Friluftsgudstjeneste ✓✓ Årets konfirmander ✓ ✓ Dåbsfest med Michael Back


HVOR HENVENDER MAN SIG? Gistrup Kirke Gistrup Kirkevej 1 · 9260 Gistrup tlf. 98 31 43 39 · Kirken er åben man.- lør. kl. 9-15 · www.gistrup-kirke.dk

Præster

Ejnar Grønlund Splinten 16 · 9260 Gistrup Tlf. 98 31 52 26 · ejgr@km.dk Træffes telefonisk og efter aftale. Ugentlig fridag, mandag Lene Riger-Kusk Nøvling Skolevej 10, Nøvling Tlf. 96 36 66 66 · LRKU@km.dk Træffes bedst tirs.-fre. kl. 12.00-13.00 og ellers gerne efter aftale Ugentlig fridag, mandag Mette Nøhr Shaw (kbf.) Gunderupvej 1, Gunderup 9260 Gistrup · mns@km.dk Tlf. 98 33 30 15 - fax 98 33 31 45 Træffes telefonisk og efter aftale. Ugentlig fridag, fredag

Sognemedhjælper

Kathrine Kofod tlf. 98 31 40 07 / 40 31 05 44 smh@gistrup-kirke.dk Ugentlig fridag, fredag

Kirkekontor

Kordegn Helle Lo Sørensen tlf. 98 33 35 52 · hels@km.dk Kirkekontoret, Gunderupvej 1, Gunderup: man.- fre. kl. 9.30-13.00 tors. desuden kl.15.30-18.00 Gistrup Kirke: ons. kl. 8.00-9.00

Kirketjener

Irene Madsen tlf. 98 31 43 39 · ugentlig fridag, mandag kirketjener@gistrup-kirke.dk

Graver

Gunnar Thrane tlf. 40 11 05 14 · graver@gistrup-kirke.dk

KIRKELIGE HANDLINGER, DÅB, VIELSE, BEGRAVELSE/BISÆTTELSE Henvendelse til kirkekontoret tlf. 98 33 35 52. KIRKEBIL GISTRUP Gistrup Kirke har en aftale med taxa om kirkebil. Er man ældre eller gangbesværet, kan man benytte kirkebil til gudstjenester, sognearrangementer og koncerter i kirken. Man ringer selv til taxa, tlf. 98 10 10 10 og bestiller. (Sig, det er kirkebil til Gistrup Kirke). Til gudstjenester bestilles dagen før, til andre arrangementer bestil­ler man, når man vil afsted. BESØG AF PRÆSTEN Ønsker man præstens besøg hjemme, eller er man som pårørende, nabo eller ven bekendt med, at en person - f.eks. i forbindelse med hospitalsindlæggelse - ønsker præstens besøg, er man altid velkommen til at kontakte en af sognets præster. MENIGHEDSRÅDSMØDER 24. marts, 28. april, 19. maj, 16. juni Alle møder begynder kl. 19.00 Referater af møderne findes under menupunktet »Publikationer« på www.gistrup-kirke.dk KIRKEBLADET Redaktionsudvalg: Henny Nørgaard, Jytte Nordklitgaard, Heidi Steensen, Kathrine Kofod

Har du lyst til at gøre en forskel for andre? Har du lyst til at gøre noget der giver mening for dig?

NÆSTE DEADLINE Torsdag den 9. april 2015 til smh@gistrup-kirke.dk

Det har du mulighed for i Gistrup Kirke – Kontakt frivilligkoordinator og sognemedhjælper Kathrine Kofod og hør om mulighederne for at blive frivillig i kirken.

FIND OS PÅ FACEBOOK

INDSAMLINGER I GISTRUP KIRKE

www.facebook.com/gistrupkirke

1.-15. marts: Folkekirkens Nødhjælp

Organist og korleder

Elisabeth Bech-Egstrup tlf. 26 24 97 06 ·elisabech@gmail.com Ugentlig fridag, mandag.

22. marts – 3. april: Samvirkende Menighedsplejer 5. -26. april: KFUM og KFUK i Danmark

Menighedsrådsformand

Jørgen Biegel Gistrupparken 12, tlf. 98 31 45 57 jbi@tekkva.dk

1-31. maj: Kirkefondet

Kirkeværge for kirke og kirkegård Finn K. Madsen, tlf. 98 31 40 55

BLIV FRIVILLIG

2


KONFIRMATION 2015 Gistrup Kirke lør. d. 9. maj kl. 9.00 • Andreas Uhrenholdt Christensen • Helene Skov Fritsche • Andreas Bruun Griem • Nicoline Jensen • Nikolai Kaaberbøl • Gry Ramskover Kruse • Daniel Fuglsang Mikkelsen • Signe Helm Nielsen • Emma M Brøndbjerg Pedersen • Emil Eisenhardt B Rasmussen • Magnus Rasmussen • Søren Pilegaard Rasmussen • Sarah K Dennig Simonsen • Lasse Due Svendsen • Frederik Blicher Terp • Lisa Marie Blicher Terp • Trine Thomsen • Thea Bødker Worup Gistrup Kirke lør. d. 9. maj kl. 11.00 • Clara Lilholt Andersen • Daniel Grøn Sekkelund Andersen • Magnus Ingemann Agger Andersen • Merete Kaldahl Andersen • Sisse Falk Christensen • Katrine Vinther Christiansen • Frederik Schultz Grøn • Amalie Uttrup Holmstrøm • Cecilie Lind Husum • Mikkel Glensvang Jensen • Nicolai Korup Johansen • Christian Kirk Knudsen • Carl Christian Mikkelsen • Frederik Sune Mortensen • Clara Edelskov Nielsen • Lasse Letort Nielsen • Nicolaj Marcus Nielsen • Amalie Petersen • Kasper Glerup Rasmussen • Katrine Platon Skyum Sønder Tranders Kirke lør. d. 9. maj kl. 10.00 • Tobias Oddershede Boye • Mia Christensen • Niels-Peter Fjeldsø Greve • Sofie Moesgaard Rauhe Gistrup Kirke søn. d. 10. maj kl. 10.30 • Jens Emil Christensen • Iben Lund Clement • Lærke Josephine Fich Fisker • Nikolaj Gustav Setterberg Jensen-Sønderup • Line Michelle Jensen • Thea Freyvall Jonassen • Olivia Chu Lund • Ida Maria Vraa Nielsen • Otto Valetin Olesen • Mike Rasmussen • Sarah Behrend Svalgaard Schmidt • Clara Skjelmose • Thomas Toft • Nicklas Voigt

NYT FRA MENIGHEDEN NYT KLAVER TIL KIRKEN - INDVIELSESKONCERT Gistrup Kirke har i år fået bevilget midler til indkøb af et nyt klaver. Valget er faldet på et smukt Sauter klaver, model Carus, hvidpoleret. Det er derfor med stor glæde og stolthed, at vi kan præsentere professor i klaver og klaverpædagogik, Anne Øland, som solist til indvielsen af kirkens nye klaver. Koncerten foregår mandag den 23. marts kl. 19.30 i Gistrup Kirke.

Anne Øland

KUNST I SOGNESALEN »Naturen, himmel, hav, jord, lyset og årstidernes skiften er en stadig inspiration til at male nye billeder. Naturen selv skaber de største kunstværker. I små detaljer prøver jeg at gengive de stemninger jeg oplever, når jeg færdes i den«. Birgil Bach Jensen fra Gistrup udstiller fra marts måned sine malerier i kirkens sognesal – der er åbent hver dag fra kl. 9.00 – 14.30 og i forbindelse med gudstjenester og aktiviteter i kirken. Gratis adgang.

Efter koncerten vil kirken være vært ved et glas champagne og lidt sødt. Vel mødt til en eksklusiv koncert i Gistrup Kirke. Fri entré.

VI MANGLER BESØGSVENNER! Har du lyst til at være ugens højdepunkt?

Der er flere borgere i Gistrup, der ønsker en besøgsven. Kontakt sognemedhjælper Kathrine Kofod på tlf. 4031 0544 for en uforpligtende snak, hvis du overvejer at blive besøgsven.

Konfirmander Klarup • Nickolai Emil Bonderup Hasseris Kirke søn. d. 25. april • Oliver Launa

At det netop er Anne Øland, som giver koncert på det nye klaver, er en fantastisk gave. Anne Øland har som den første dansker indspillet alle Beethovens 32 klaversonater og Carl Nielsens samlede værker for klaver. Nu får vi chancen for ganske ekstraordinært at opleve hendes fantastiske niveau og fortolkninger på tangenter her i Gistrup kirke. På programmet bl.a. L Beethoven Sonate nr. 8 i c mol (Pathétiquesonaten) og E. Grieg Holberg suite.

Birgil Bach Jensen

3

Som besøgsven har DU muligheden for at bringe glæde ind i et andet menneskes liv.


PRÆSTEN SKRIVER

V. EJNAR GRØNLUND

PÅSKENS HÅB

På en mur i en større by var der et sted skrevet med spraydåse: »Jeg er bange for fremtiden«. Men en anden kunne ikke leve med dette pessimistiske budskab, så han skrev nedenunder: »Det skal du ikke være – jeg har selv været der!« Underskrevet: »Jesus Kristus.« Den opstandne har banet vejen for os I al enkelhed rummer det påskens svar: Den opstandne Jesus har været der, har banet vejen for os. Gennem fremtidsangst og frygt. Gennem døden til livet. Påskemorgen sagde englen til kvinderne i den grav, hvor Jesus havde været: »Gå hen og sig til hans disciple, at han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham, som han har sagt jer det.« (Mark 16,1-8) Hverken kvinderne eller disciplene havde forventet sig noget som helst efter Jesus korsfæstelse og død langfredag. Hen over deres ansigter stod der malet med usynlig skrift: »Bange for fremtiden«. Alt var slået i tusind stykker. Disciplene havde låst dørene af frygt. Kom de nu og tog dem også? »Bange for fremtiden«. Det var deres situation. »Det skal I ikke være – jeg har selv været der!« Underskrevet: »Jesus Kristus.« Jeg er med jer… Han har selv været i langfredagsmørket. Men døden kunne ikke fastholde ham. Hans kærlighed er stærkere end hadet og døden. Han stod op af graven påskemorgen. Det sorte, frygten og mørket er ikke det sidste. Jesus har sagt til disciplene og til dig og mig: »Jeg er med jer alle dage!« Han gik foran disciplene til Galilæa, til det sted, hvor de hørte hjemme. Og han går foran os og med os på den livsvej, vi nu skal gå. Der skal I se ham, følge ham. Der er ikke det sted, hvor han ikke vil og kan være med os. Glæde og evighedshåb Med Jesu opstandelse er glæden sat ind i verden. Den glæde, der ligger i, at han er nær de bange og holder i hånden. Den glæde, der ligger i, at kærligheden er stærkere end døden. Den glæde, at livets magter bærer sejren i sig. Fordi Gud er livets Gud. Med Jesu opstandelse er sat et håb ind i verden. Et håb at leve på. Et håb at dø på. Et håb om, at Gud engang bliver alt i alle. Ejnar Grønlund sognepræst

4

En påskelovprisning Opstandelsens dag, I folkeslag, lad os stråle af glæde. Det er påske, Herrens påske: fra død til liv og fra jord til himmel har Kristus vor Gud ført os, som synger sejrshymnen. Det er opstandelsens dag, lad festdagen oplyse os, lad os omfavne hinanden, lad os kalde også dem, der hader os, brødre og søstre, lad os tilgive hinanden ved Opstandelsen. Og lad os da råbe: Kristus er opstanden fra de døde. Ved sin død trampede Han døden ned, og dem, som var i gravene, gav Han liv. Kristus er opstanden! Fra Påskehymne af Johannes af Damaskus

Ingen er så lille… Ingen anledning er så lille, at Gud ikke kan bruge den. Ingen er så svag, at Gud ikke kan hjælpe. Ingen begyndelse er så lille, at Gud ikke kan føre til en god afslutning Ingen er så elendig, at Gud ikke kan frelse ham. Ingen er så ubetydelig, at han ikke ved Guds hjælp kan blive til velsignelse. Ukendt


GISTRUP KIRKE FOR BØRN OG UNGE ÆGGEJAGT

Påskearrangement for Børnehaver torsdag d. 26. marts kl. 10.00 i Gistrup Kirke Alle børn i alderen 3 til 6 år inviteres til en spændende oplevelse i kirken, hvor Bibelens påskefortælling er i centrum. Fortælling, sang, drama, sanseoplevelser og ikke mindst æggejagt i hele huset. Ejnar Grønlund og Kathrine Kofod

VELKOMMEN TIL DÅBSFEST MED MICHAEL BACK Lørdag d. 11. april kl. 9.30 i Gistrup Kirke

Sang, fortælling, oplevelser i kirken! Forfriskning / boller og kaffe. Børnekoncert med den populære børnemusiker Michael Back som vil synge, spille, hoppe og danse med os. Arrangementet er målrettet børn i alderen 3 til 6 år, men alle er velkomne. Det koster 40 kr. for børn og er gratis for voksne. Tilmelding senest den 30. marts til sognemedhjælper Kathrine Kofod, tlf. 4031 0544, e-mail: smh@gistrup-kirke.dk

Bongo 1 for 1 til 3-årige: Næste hold starter efter sommerferien i Gistrup Kirke. Bongo 2 for 3 til 5-årige: Holdstart i Gunderup Kirke tirsdag den 17. marts kl. 16.30. Bongo er sang, leg, motorik, fantasi, sanser og hygge. Læs mere på kirkens hjemmeside, bl.a. om tilmelding.

JUNIOR-HYGGE

For børn fra 3. til 6. kl. er der mulighed for at være med til nogle super hyggelige aftener i kirken – her vil der foregå forskellige aktiviteter: bål, film, fotoløb, spisning, løb mm. Kontakt sognemedhjælper Kathrine Kofod på tlf. 4031 0544 for mere info. en.

BABYSALMESANG Tjek hjemmesiden for nye hold

SPAGHETTIGUDSTJENESTE

En enkel, hyggelig og uformel gudstjeneste i børnehøjde, målrettet børn i alderen 3 til 8 år – med efterfølgende spisning af spaghetti og kødsovs. Alle er velkomne  Pris: Voksne 30 kr., børn 10 kr. Lene som Zakæus

BONGO

Tirsdage kl. 17.00: 10. marts 12. maj

5


DET SKER... GOSPELGUDSTJENESTE

Tirsdag den 17. marts kl. 19.00 Joachim Hejslet Jørgensen står denne dag for at synge gospel med årets konfirmander. Konfirmanderne bruger dagen på at indøve sange og rytmer, som skal bruges til aftenens gudstjeneste. Alle er velkomme til at være med til den afsluttende festlige gospelgudstjeneste.

SOGNEEFTERMIDDAGE

Tirsdag den 3. marts kl. 14.00: »Blandt indsatte og udsatte«, v. korshærspræst Lena Bentsen, som fortæller om sit arbejde i Kirkens Korshær og i arresten. Tirsdag den 7. april kl. 14.00: »I sne og slud skal posten ud«, v. tidl. post Ole Nordklitgaard, Gistrup. Ole har haft en masse forskellige funktioner i Postvæsenet i løbet af de 40 år, han var ansat. Derfor har han mange spændende fortællinger fra sin ansættelse i staten. Han vil fortælle om udviklingen gennem 40 år og om de sjove oplevelser, der har været. Tirsdag den 5. maj kl. 14.00: »Historier og erindringer fra Østhimmerland«, v. sognepræst i Gug, Jens Brun, som havde sin opvækst i Terndrup. Tirsdag den 2. juni kl. 14.00: Sogneudflugt.

SALMEMARATON – AALBORG ØSTRE PROVSTI

Lillevorde Kirke, onsdag 11. marts kl. 19.00 Mou Kirke, tirsdag 24. marts kl. 19.00 Rørdal Kirke, tirsdag 7. april kl. 19.00 Sønder Tranders Kirke, onsdag 22. april kl. 19.00

STILLEGUDSTJENESTE

I Gunderup Kirke den 22. marts kl. 16.30. Stillegudstjeneste er en lidt kortere gudstjeneste uden nadver, hvor der undervejs er rum og plads til stilhed og eftertanke.

HUSK

CERT KON nd R E V la KLA ne Ø An rts med 3. ma n de 2 e 3) (Se sid

PÅSKENS GUDSTJENESTER

Palmesøndag den 29. marts kl. 10.30. Indtog med Palmegrene. Børnekirke under prædikenen. Kirkens fødselsdag.

Skærtorsdag med påskemåltid kl. 18.00 Vi indleder med et påskemåltid kl. 18.00 i sognesalen. 60 kr. incl. Vand/vin (u/ 14år: 30 kr.). Gudstjeneste kl. 19.30. Tilmelding på tlf. 9831 4339 senest d. 30. marts. Langfredag kl. 9.00. Jesu lidelseshistorie. Påskedag kl. 10.30. Livets fest. Festgudstjeneste med procession. 2. påskedag kl 10.30. »Da åbnede deres øjne, og de genkendte ham« – om mødet med den opstandne.

»VI SOM ER SØGENDE« KONCERT MED IBEN KROGSDAL Onsdag den 22. april kl 19.30 i Gunderup Kirke

En poetisk fortælling og musikalsk koncertfortælling. Koncerten er bygget op om en række fortællinger og nye salmer af forfatter og salmedigter Iben Krogsdal om det at være søgende, troende og tvivlende i en moderne verden. I musikken mødes jazz, pop og Balkan-toner med salmetradition og moderne poesi. Medvirkende: Maria Kynne, sanger og komponist: Vokal Thomas Reil, pianist og komponist: Klaver Iben Krogsdal, forfatter og salmedigter: Oplæsning

PILGRIMSVANDRING FRA TRONDHEIM/NIDAROS TIL JERUSALEM Torsdag den 4.juni

Fra Gistrup Kirke vil der være mulighed for, at vi sammen kan deltage i vandringen »Pilgrimme krydser grænser« fra Trondheim til Jerusalem, når pilgrimsvandringen går gennem Nordjylland. I Løgstør vil vi slutte os til en 20 km fælles dagsvandring. Yderligere oplysning v/ Pilgrimsleder Lone Christensen, mail havehus@mail.dk eller tlf. 9831 4190 Tilmelding nødvendigt senest den 22. maj.

6


HJÆLP KVINDER I VERDENS FATTIGSTE LANDE

Ved årets Sogneindsamling sætter Folkekirkens Nødhjælp fokus på kvinder. Det gør vi, fordi søndag den 8. marts er ’Kvindernes internationale kampdag’. I mange lande er kvinders rettigheder sikret i grundloven. Alligevel lider kvinder under fysisk og psykisk vold og diskrimination - og de er ofte uvidende om, at de har rettigheder. Derfor er der brug for hjælp, og denne hjælp kan du være med til at give ved at deltage i Sogneindsamlingen for Folkekirkens Nødhjælp søndag den 8. marts. Der indsamles selvfølgelig også i Gistrup. Mød op og brug et par timer på at samle ind til et godt formål. Indsamlingen starter fra Gistrup Kirke ca. kl. 11.30, umiddelbart efter gudstjenesten. Efter indsamlingen vil der være sandwich, kaffe og sodavand. Meld dig som indsamler. Send en mail til gh@gh-hoj.dk eller ring på tlf. 2289 1760 / 2670 5511 eller mød blot op i Gistrup Kirke på indsamlingsdagen.  Med venlig hilsen Gunnar og Helle Høj

MENNESKESYN PÅ SPIL v. Christian Borrisholt Steen, det nordjyske medlem af Det Etiske Råd. Sogneaften tirsdag den 14. april kl. 19.30 i Gistrup Kirke. Hør om det spændende arbejde i rådet og om, hvordan Christian Borrisholt Steens kristne livs- og menneskesyn giver ham styrke og inspiration til dette arbejde. Der bliver også god anledning til en dialog og debat om aktuelle etiske emner som f.eks. aktiv dødshjælp og organdonation. Kort om Christian Borrisholt Steen • Cand.mag. i Samfundsfag og Psykologi fra Aalborg Universitet • Master i Etik og Værdier i Organisationer fra Aarhus Universitet • Specialkonsulent ved Kristelig Fagbevægelse • Medlem af Det Etiske Råd siden 2012 • Medlem af Vester Hassing Menighedsråd

HØFLIGHED OG VORE WWW.GISTRUP-KIRKE.DK OMGANGSFORMER OG MANERER v. journalist Peter Olesen. Fælles sogneaften i Toften i Nøvling, onsdag den 11. marts kl. 19.00

Med baggrund i en kronik om »Hvor høfligheden blev af« og et debatprogram i radioens P1 om samme emne vil Peter Olesen holde foredrag om »Høflighed og vore omgangsformer og manerer«. Han tager forskellige temaer op i vores tid – manglende høflighed, manglende kontakt med de mennesker, vi handler med i supermarkedet, tiltaleformer, fuckfingeren, mobiltelefonen, holde døre, rejse sig op for ældre i busser og tog – hele paletten rundt. Peter Olesen prøver at komme rundt om det hele og reflekterer over de enkelte temaer – og lægger til sidst op til debat med tilhørerne. Journalisten Peter Olesen er af mange kendt fra sin tid på TV-Avisen, hvor han var ansat fra 19791990 og fra sine klummer og kommentarer HUSK i Kristeligt Dagblad. “Herrevære lset” (for mænd) første mand ag i mdr. PILGRIMSVANDRING kl. 10.30-13 .00. Husk madp FRA KIRKE TIL KATEDRAL akke! Kr. Himmelfartsdag torsdag den 14. maj kl. 9.00 Fra Gistrup Kirke er der en kort pilgrimsvandring til friluftsgudstjenesten i Lundby Bakker. Som en god optakt til den fælles friluftsgudstjeneste, vil vi sammen vandre gennem en forårspyntet skov og undervejs i stilhed glædes over det store skaberværk. Vandringen slutter ved ankomsten til festpladsen. Turen er ikke egnet for gangbesværede, barnevogne og lign. Der udleveres rutebeskrivelse tilbage til Gistrup Kirke. Yderligere oplysninger vedr. pilgrimsvandringen v/Pilgrimsleder Lone Christensen tlf. 98 31 41 90

KRISTI HIMMELFARTSDAG

- FRILUFTSGUDSTJENESTE I LUNDBY BAKKER Torsdag den 14. maj kl. 11.00 fejrer Aalborg Østre Provsti igen gudstjeneste Kristi Himmelfartsdag i Lundby Bakker ved Gistrup. Gudstjenesten er et fællesarrangement for alle sogne i Aalborg Østre Provsti. Menigheder, præster, børne- og ungdomskor, (spejdere, FDFere) samt et til lejligheden sammensat »provstikor« vil medvirke. Musikken leveres af Nordvestjysk Brass Band. Efter gudstjenesten giver menighedsrådene kaffe/te/juice. Medbring gerne frokost. Der er opstillet bænke til at sidde på under gudstjenesten. Alligevel er man velkommen til at medbringe egen stol eller tæppe. I tilfælde af dårligt vejr flyttes gudstjenesten til Gunderup Kirke. I givet fald meldes det ud på kirkernes hjemmesider. Der kan bestilles kirkebil som til andre gudstjenester (se bagsiden). Er man kørende i egen bil, er der mulighed for parkering ved festpladsen.

7


Kirkekaffe efter hver gudstjeneste i Gistrup

GUDSTJENESTER KIRKEÅRET

GISTRUP

GUNDERUP

1. marts

2. s. i fasten

10.30 MNS

8. marts

3. s. i fasten

10.30 LRK Sogneinds. 10.30 EG Sogneinds.

10. marts

Tirsdag

17.00 Spag

15. marts

Midfaste

9.00 MNS

NØVLING

MARTS

SKOVBRYNET DATO kl. 10.30

17. marts

9.00 MNS

10.30 MNS

10.30 EG 9.00 LRK Sogneinds. 10.30 LRK

19.00 Gospelgudstj. m. årets konfirmander

22. marts

Mariæ beb.

10.30 LRK

16.30 MNS Stille

29. marts

Palmesøndag

10.30 EG Kirkens føds. 10.30 LRK

2. april

Skærtorsdag

19.30 EG

3. april

Langfredag

4. april

Påskelørdag

5. april

Påskedag

10.30 EG

10.30 MNS

6. april

2. påskedag

10.30 EG

9.00 EG

10.30 MNS 9.00 LRK

APRIL

11. april

10.30 EG

9.00 MNS 23.30 MNS

10.30 LRK

9.30 EG Børnegt. m. koncert 1. s. e. påske

9.00 EG

10.30 MNS

19. april

2. s. e. påske

10.30 MNS

10.30 LRK

26. april

3. s. e. påske

10.30 EG

9.00 EG

10.30 EG 10.00 LRK Konf

1. maj

Bededag

3. maj

4. s. e. påske

10.30 EG

9. maj

Lørdag

9.00 og 11.00 EG Konf.

10. maj

5. s. e. påske

10.30 MNS Konf

12. maj

Tirsdag

17.00 Spag

14. maj

Kr. Himmelfart

11.00 Lundby Bakker Festpladsen fælles for Østre Provsti

17. maj

6. s. e. påske

10.30 LRK

24. maj

Pinsedag

10.30 EG

25. maj

2. pinsedag

31. maj

Trinitatis

10.30 EG Musikgudstjeneste

9.00 MNS Musikgudstjeneste

7. juni

1. s. e. trin.

10.30 LRK

10.30 EG

14. juni

2. s. e. trin.

9.00 EG

10.30 LRK

9.00 MNS

14.00 LRK 10.30 MNS Konf

9.00 LRK

10.30 EG 9.00 LRK

10.30 LRK

2/3 kl. 10.30 Herreværelset 3/3 kl. 14.00 Sogneeftermiddag 8/3 kl. 11.30 Sogneindsamling 10/3 kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste 11/3 kl. 19.00 Fælles sogneaften i Nøvling 17/3 kl. 19.00 Gospelgudstj. med konfirmander 24/3 kl. 19.30 Klaverkoncert med Anne Øland 26/3 kl. 10.00 Æggejagt for børnehavebørn 29/3 kl. 10.30 Kirkens fødselsdag

26/5 EG altergang

BELTOFTEN DATO kl. 10.00 4/3 LRK 1/4 EG 6/5 MNS

MNS: Mette Nøhr Shaw LRK: Lene Riger-Kusk EG: Ejnar Grønlund

9.00 EG

10.30 LRK

9.00 LRK 10.30 LRK

10.30 MNS 10.30 MNS Musikgudstjeneste

JUNI

GISTRUP

28/4 MNS altergang 12/5 LRK

9.00 MNS

MAJ 9.00 LRK

31/3 MNS 14/4 EG

19.30 LRK 10.30 MNS

12. april

3/3 EG altergang 17/3 LRK

9.00 LRK 10.30 EG

30/3 kl. 10.30 Herreværelset 2/4 kl. 18.00 Påskemåltid / Skærtorsdag 7/4 kl. 14.00 Sogneeftermiddag 11/4 kl. 9.00 Dåbsfest 14/4 kl. 19.30 Sogneaften om »Menneskesyn« 4/5 kl. 10.30 Herreværelset 5/5 kl. 14.00 Sogneeftermiddag 12/5 kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste 14/5 kl. 9.00 Pilgrimsvandring kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste i Lundby Bakker 31/5 kl. 10.30 Musikgudstjeneste m. kirkens ungdomskor

NØVLING 8/3 Sogneindsamling 11/3 kl. 19.00 Fælles sogneaften Peter Olesen - Høflighed og vore omgangsformer og manerer 24/3 kl. 14.00 »Pigekammeret« 21/4 kl. 14.00 »Pigekammeret« 14/5 kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste 27/5 kl. 12.15 Sogneudflugt

GUNDERUP 8/3 kl. 11.30 Sogneindsamling 11/3 kl. 19.00 Fælles sogneaften Peter Olesen - Høflighed og vore omgangsformer og manerer 22/4 kl. 19.30 Koncert 14/5 kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste

P 97 17 34 08

DATO

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Gistrup kirkeblad - Nr. 71 - 2015  

Gistrup kirkeblad - Nr. 71 - 2015  

Profile for videbaek