Page 1

kirkebladet.nu

Sognebladet

Oktober · november · december 2021 · januar 2022

TØDSØ - ALSTED - SDR. DRÅBY PASTORAT

LÆS INDE I BLADET: Præstens side 2 Nyt fra Alsted og Sdr. Dråbys graver 3 Gudstjenester 4-5 Aktiviteter i sognene 6 Dagens ord 7 Adresser mv. 8

Vi kipper med flaget Se side 3

www.tas86.dk


PRÆSTENS SIDE

NADVEREN Verden kommer os nogle gange i forkøbet, selv om vi henvender os til Herren med jævne og korte mellemrum. Det kan kaste gode overraskelser af sig, som den søndag, hvor kirkens mikrofon ikke ville som den skulle. Jeg rykkede ud i korbuen, derfra kan man høre, hvad jeg læser; foran alteret bliver lyden i koret. Men jeg kan ikke gennemføre nadverritualet fra korbuen, så her måtte menigheden komme, ikke til kort, men til koret. Her stod I så, et halv skridt fra knæfaldet, og hvilket fællesskab, det gav. Det kunne mærkes, at vi var sammen om det. Gudstjenester opleves forskelligt, om man står som dens leder og som prædikant, eller om man sidder i kirkeskibet, synger med, måske, måske ikke deltager i nadveren. Der er en højtidelighed ved en gudstjeneste, alligevel ser mange præster det som en særlig opgave at kalde et smil frem i menighedens ansigter i løbet af prædiken, og så, når tiden er til nadverritualet, højmessens højdepunkt, går vi til bords med Herren selv, og indtager hans legeme og blod, sådan som han formede ordene forud for sin død. Hvornår, vi som kirkegængere deltager i nadvermåltidet, er meget forskelligt. Nogle gør det som en ugentlig rutine, andre, når de føler sig berørt af de ord, der er læst og sagt fra alter og prædikestol, andre

2

igen, når de ikke kan slippe. Nadveren er et sakramente. Det betyder, at ritualet er helligt, fordi Jesus, Guds ord og Guds søn, var og er hellig, det synger vi i helligsangen i det nadverritual, vi bruger. Jesu sidste nadver var den første nadver, som vi gentager, imiterer, hver gang vi fejrer nadver. At deltage i nadveren er at deltage i et helligt fællesskab. Ikke fordi vi er hellige, men fordi Guds søn helliger os, tilgiver os, samler os op fra den vandpyt eller rendesten eller badestrand eller mudderpøl, som vi har placeret os i, overfor Gud og måske også mennesker. Vores samvittighed over for Gud og mennesker betyder noget for, hvordan vi modtager Guds tilgivelse, men den er en virkelig dårlig undskyldning for ikke at deltage i nadveren. Alle nadverens deltagere er syndere, urene, eller hvad du nu kalder det, når vi ikke uophørligt lever op til den bedste udgave af os selv. Og selv i den bedste udgave når vi ikke Gud, og heller ikke hans Søn, til sokkeholderne. Så frisk mod og altid velkommen til fællesskabet med Gud og mennesker.  Joan Amalie Holck


KONFIRMATIONER Når du sidder med sognebladet i hånden, har vi konfirmeret vores unge mennesker med fire måneders forsinkelse, og tre dage efter at bladet gik i trykken. Forhåbentligt har du set dem på sognets hjemmeside eller facebookside www.tas86.dk ·

Tødsø Alsted SdrDråby Pastorat

Vores nye konfirmander skal være med til at gøre gudstjenesten den 19. december kl. 19.00 sjov, festlig og fornøjelig. Til Fastelavn, den 27. februar, forventer vi at slå pjalterne sammen med forsamlingshus eller arbejdsgruppen bag Den grønne Plet, så også det bliver en fornøjelse.

NYT FRA ALSTED OG SDR. DRÅBYS GRAVER Jeg har pr. 1. oktober 2021 opsagt min stilling som graver ved Alsted og Sdr. Dråby kirker. Nye og spændende udfordringer venter på mig hos Vesters begravelsesforretning. TAK for tilliden og samarbejdet som I ALLE har vist mig igennem de sidste 7 år. Det har været 7 rigtig gode og meget lærerige år, som jeg på ingen måde ville ha’ været foruden. Med venlig hilsen Kirsten Nielsen

TAK Når dette blad uddeles, har vi taget afsked med sognenes graver gennem syv år. På forsiden af sognebladet kipper vi med flaget som tak for godt samarbejde og med ønsket om en velsignet fremtid hos Vesters. Vi vil længe nyde din indsats ved de gennemførte udviklingsplaner for landets smukkest beliggende kirkegårde.

3


4

Kirkeår

18. s. e. trin.

19. s. e. trin.

20. s. e. trin.

21. s. e. trin.

22. s. e. trin.

Alle helgen

24. s. e. trin.

S. s. i kirkeåret

1. s. i advent

2. s. i advent

3. s. i advent

4. s. i advent

Juleaften

Juledag

Dag

  3. okt.

10. okt.

17. okt.

24. okt.

31. okt.

  7. nov.

14. nov.

21. nov.

28. nov.

  5. dec.

12. dec.

19. dec.

24. dec.

25. dec.

Bjergby 9.00

Sundby 11.00 Flade 12.00 Skallerup 15.00 Bjergby 16.00

Skallerup 17.00

Bjergby 10.30

Sundby 10.30

Bjergby 15.15 Flade 19.00

Bjergby 19.00

Sundby 15.00 Flade 19.00

Sundby 16.00

Sdr. Dråby 9.00 Flade 10.30

Alsted 9.00 Skallerup kl. 10.30

Sundby 16.30

Dencher

Alsted 10.30

Sdr. Dråby 10.00 Tødsø 13.00 Alsted 14.00

Tødsø 19.00

Alsted 19.00

Sdr. Dråby 19.00

Tødsø 10.30

Skallerup 9.00 Sdr. Dråb 10.30

Alsted 10.30

Sdr. Dråby 10.30 Alsted 16.00 Tødsø 17.00

Alsted 10.30

Bjergby 10.30 Tødsø 14.00

Tødsø 10.30 *) Høstgudstjeneste

Holck

GUDSTJENESTER


5

Nytårsaften

Nytårsdag

Helligtrekonger

1. s. e. h3k

2. s. e. h3k

3. s. e. h3k

4. s. e. h3k

S. s. e. h3k

31. dec.

  1. jan.

  2. jan.

  9. jan.

16. jan.

23. jan.

30. jan.

  6. feb.

Tødsø 10.30 Bjergby 19.00

Flade 19.00

Skallerup 10.30

Sdr. Dråby 9.00 Bjergby 10.30

Flade 16.00

Sundby 14.00

*) Se omtale side 6, aktiviteter i sognene

Sdr. Dråby 10.30

Sundby 9.00 Alsted 10.30

Tødsø 9.00

Alsted 10.30

Sdr. Dråby 16.00

Skallerup 9.00 Sdr. Dråby 10.30

Kirkebil kan til hver gudstjeneste og alle sognearrangementer bestilles hos: Morsø Taxi og Turisttrafik tlf. 9776 7676, senest dagen før. Tilbuddet gælder alle, der bor i pastoratet eller har løst sognebånd.

2. juledag

26. dec.


AKTIVITETER I SOGNENE

SOGNEEFTERMIDDAGE

i konfirmandstuen, Gl. Landevej 30 Tirsdag den 5. oktober kl. 14.30 Charlotte Kristensen, frivillighedskoordinator fortæller om Pilgrim Mors og andre aktiviteter på Mors. Tirsdag den 2. november kl. 14.30 Frans Kappel Øvre viser billeder fra Mors Tirsdag den 7. december kl. 14.30 Eva Trio spiller op til fællessang Tirsdag den 4. januar kl. 14.30 Lone Hvejsel, præst ved Ansgarkirken, fortæller om sit liv før Frimenigheden. Tirsdag den 1. februar kl. 14.30 Henning Sørensen fortæller om sit liv som falckredder. Tirsdag den 1. marts kl. 18.00 Afslutning ved Eske Engholm (?) Fællessang og spisning, pris 75 kr. pr. person.

MØDER Tødsø

 øndag den 3. oktober efter høstgudstjenesten kl. 10.30 S inviterer Tødsø menighedsråd til frokost og menighedsmøde, hvor der bliver fortalt om arbejdet i det sidste år og om fremtidige planer.

Alsted Alsted menighedsråd afholder møde vedr. budget kl. 19.00 torsdag den 7. oktober, Sallingsundvej 31.

6


DAGENS ORD Når mørkere skyer trækker ind over vores land - ja, måske endda over hele verden - har vi brug for noget at støtte os op af. I »normale« tider ville mange af os måske havde tyet til kirken og den fred, der er i at gå til gudstjeneste, men det satte Covid 19 i mange måneder en stopper for. Jeg synes, at salme 331 i salmebogen fint beskriver, hvordan gudstjenesten kan give os den ro, vi kan have brug for i en travl hverdag: »Uberørt af byens travlhed og trafikkens tunge brus, som en helle midt i larmen står det underligste hus. Stilhed, der er livets egen, overdøver dagens krav, her hvor Helligånden holder åbent hus for høj og lav. Her har dagen evighed, her har kærlighed sit sted, hvor Guds Søn er sammen med os under Helligåndens fred ...«

Når vi ikke kan få lov at mødes i kirken, er mange af os nok taknemmelige for, at vi lever i en teknologisk tidsalder med bl.a. sociale medier, som har gjort »verden lidt mindre«. Og netop de sociale medier er også »skyld« i, at vi i de seneste mange måneders »svære tid« (for mange) har kunnet læse dagens ord, skrevet af Joan, og som i hvert fald for mit vedkommende har givet trøst, når jeg har haft behov for det, og stof/ tid til eftertanke på andre dage. Så herfra skal lyde en stor TAK til Joan (præst) for at bringe lidt lys, håb og tro ind i en tid, som vi forhåbentlig snart kun kan se tilbage på – også selvom vi ikke har kunnet få de trøstende ord i kirken, men kun digitalt. Ordsproget »Lidt har også ret« er vist meget dækkende/sigende. Bodil Hansen næstformand i Alsted menighedsråd

»Lidt har også ret« 7


ID-nr.: 46879

152 Adresser

Sognepræst Joan Amalie Holck • Tødsø Præstegård • Gl. Landevej 32 • 7900 Nykøbing Mors • tlf. 3054 5520 • mail: jamh@km.dk • Sognepræsten træffes ikke mandag og telefonisk heller ikke onsdag. Afløser oplyses om muligt på telefonsvareren. Der kan stadig være tekniske problemer med telefonsvareren. I så fald anbefales det at kontakte kirkekontoret i Nykøbing.

Tødsø

Alsted

Sdr. Dråby

Menighedsrådsformand Ann-Lisbeth Højgaard Bech Tinghøjvej 12 tlf. 4731 1750

Menighedsrådsformand Poul Møller Hansen Enghaven 4, Skarum tlf. 2095 2780/9775 1945 poul.moller.hansen@alti boxmail.dk

Menighedsrådsformand Kirsten Nielsen Dråbystræde 92 7900 Nykøbing M tlf. 3046 1495 draaby92@hotmail.com

Kirkeværge Jonna Christensen Enghaven 22 tlf. 6174 2401

Kirkeværger Laura Poulsen Bakkevænget 30 Sdr. Dråby tlf. 5211 0006

Kirkeværge Martin Fyhring Støvlbæk Nielsen Tinghøjvej 40 tlf. 5195 0448 Graver Tonny Kærgaard Nordmorsvej 54, Solbjerg tlf. 3064 4224 hverdage 8-16 u./mandag todsokirke@gmail.com

Graver Organist Lisbeth Frandsen

Anna Marie Jensen Bakkevænget 42 tlf. 9775 1402

Kirkesanger Marie Klausen

Graver

Organist Lisbeth Frandsen

Kirkesanger Marie Klausen

Kirkesanger Marie Klausen

Besøg sognene på nettet www.tas86.dk På Facebook Tødsø Alsted SdrDråby Pastorat

Organist Lisbeth Frandsen

Indlæg til næste sogneblad sendes til sognepræsten inden 2. december 2021

Redaktion Joan Amalie Holck Korrektur Ann-Lisbeth Højgaard Bech

Layout & tryk: Videbæk Bogtrykkeri A·S

Menighedsråd og kirkebetjening

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Tødsø, Alsted og Sdr. Dråby kirkeblad - Nr. 3 - 2021  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded