Kirkebladet Sdr. Felding Sogn - Nr. 3 - 2021

Page 1

kirkebladet.nu

Kirkebladet

Sdr.Felding Sogn

Glimt fra Minikonfirmand undervisningen

AUGUST - NOVEMBER 2021

1

9

0

9


Det dufter lysegrønt For nogle år si­ den fik jeg kon­ stateret græs­ pollenallergi. Det var ganske forfærdeligt. Min næse løb, Præsten det kløede i ga­ har ordet nen og inde i ørerne. Heldigvis fandt lægen hurtigt ud af, at det var græsset, den var gal med. Jeg fik derfor købt nogle piller, som hurtigt fik mine allergiske reaktioner under kontrol. Min yndlingssalme Alligevel, og det lyder måske helt skørt, er det faktisk salmen: Det dufter lysegrønt af græs, nr. 725 i den danske salmebog, der i dag er en af mine yndlingssommersalmer. Og hvordan kan det nu være, kunne man spørge?

2

Svaret er, at jeg holder af sal­ men, fordi den minder mig om Guds vilje til at skabe nyt. Vi er­ farer jo alle, hvordan alt på den­ ne jord får ende. Vi har alle prø­ vet at miste. Vi har alle set blom­ sten falme i vasen, ligesom vi også synger i salmen: Alt kød må dø, hver blomst bli’r hø. Det bliver nyt igen Men ligesom vi hvert forår og sommer ser naturen opstå fra de døde med nye blomster, blade og frugter, sådan må vi også hu­ ske på, at Jesus en dag vil kom­ me tilbage og gøre alting nyt igen.

Se, blomsterflorets farvepragt gør alle ord forlegne. Kong Salomon i kroningsdragt misundeligt må blegne! Alt smukt vi ved, al kærlighed, den mindste fugle og lilje er, Gud, din skabervilje.

Ved at nævne Kong Salomon i kroningsdragt og den mindste fugl og lilje leder salmedigteren os hen til Jesu tale om, at vi ikke må bekymre os. Se blot på liljen, siger Jesus, den er jo klædt smukkere end den viseste og ri­ geste konge i hele Israels histo­ rie. Nej, det nytter ikke at be­ kymre sig. Det fører os ingen vegne. Gud sørger for os I stedet kunne man rette sit fo­ kus mod al den frugt, som vi i disse dage høster, som netop er et fingerpeg om, at Gud sørger for os. Så hvorfor bekymre sig? Men det er ikke let. Det er så let at tabe modet i denne verden. Om det så er en lille bagatel som græspollenallergi eller om det er noget så sorgfuldt og smerte­ fuldt som uhelbredelig sygdom, så er det til alle tider let at falde i modløshedens hul.


af græs - Atju! Men sker dette, må vi altid holde fast i, at Gud ikke er en fjern Gud, men at han netop blev menne­ ske i Jesus Kristus. Vi skal minde hinanden om, at Jesus allerede har trådt i vores sko – levet et liv, som lignede vores: at han netop er kærlighedens gåde inkarneret i kød og blod, som vi synger det i salmen.

Han søger ikke sit eget. Han op­ hører aldrig.

At han går sammen med dig og mig i medgang og modgang.

Ja, Jesus Kristus er det Ord, der skaber liv af døde, så ny bli’r himmel, ny bli’r jord, en verden grøn af grøde. Kom, Jesus, snart, og gør det klart: den morgenstund, du kommer, da gryr en evig sommer.

Hvad siger Bibelen om kærlighed? I kærlighedens højsang, som står i første Korintherbrev kapi­ tel 13, kan vi jo læse hvad Bibe­ len siger om kærlighed. Og her er det min påstand, at Jesus, som selv er Gud, er den eneste, som kan stå på kærlighedens plads.

Derfor er det også ham, der har magten til at skabe liv af døde igen. For han er Ordet, som var i begyndelsen. Han er Gud. Og det vil her til slut lede mig frem til at citere det sidste vers:

Det kristne håb Ja, det sidste vers skal minde os om vores kristne håb, at en dag skal Jesus komme igen, og gøre alting nyt. Alt det, som vi hver især har ødelagt enten for os selv eller for andre eller ude i na­ turen. Ja, alt vil han gøre nyt. Se, det glæder jeg mig til! Også til at kaste mig ind i en bunke hø – uden at nyse – uden at det klør i ganen eller inde i ørerne! Sognepræst Samuel Sandegaard Høeg

Spaghettigudstjenester Snapper er glad. For nu må han endelig invitere til spaghettigudstjeneste igen! Han elsker nemlig en god bibelhistorie med masser af spaghetti og kødsovs til. Men mest af alt glæder han sig faktisk til at møde endnu flere af Sønder Felding sogns mange børn.

Snapper

Til spaghettigudstjenesterne laver han ofte sjov, driller præsten eller stiller de der spørgsmål, som kan være ret svært at svare på – også for en præst. Præstens store kuffert, som altid indeholder én eller flere hemmelige ting, er også ofte med. Og så skal vi selvfølgelig synge en masser af gode og sjove sange til guitar og klaver. Kom og vær med 3. september og 5. november Tilmelding til sash@km.dk dagen inden.

3


Foredragsaften i Sognehuset Onsdag den 13. oktober kl. 19.30 Søren Nielsen, tidligere præst ved Hol­ stebro kirke og korshærspræst, kommer og holder en foredragsaften for os. Foredraget hedder: »Dengang jeg stjal min storesøsters 2-krone og andre vig­ tige begivenheder i mit liv«. Entré 40 kr.

Højskoleformiddag Grundet Corona holder højskoleformiddag i Sognehuset stadig pause på ubestemt tid. Dog ser det i skrivende stund ud til at lysne gevaldigt. Så måske du alligevel skulle holde øje med de lokale aviser. Det kan være vi sætter en dag i kalenderen, inden næste kirkeblad udkommer.

Høstgudstjeneste Søndag den 26. september kl. 11.00 Hjerteligt velkommen til årets høstgudstjeneste, hvor vi skal takke for årets høst. Under gudstjenesten vil der som altid være mulighed for at give en god høstgave.

ag Jobopsfolr nogle hjælpende rug Vi har b ! r hænde

? irkekaffe at lave k d e m e lp lpe med Vil du hjæ til at hjæ t s ly e k nester? du mås tigudstje t e h Eller har g a p 998513 ad til s på tlf. 25 n at lave m e s s u sm for nær­ Anna Ra kirke.dk g in ld Kontakt e drf anist@s eller org n. io t a form mere in

4

Efter høstgudstjenesten inviterer menighedsrådet på en let frokost, hvor vi også får en orientering ved vores menighedsrådsformand, Anne Marie Thygesen Jensen, som vil fortælle om årets gang i menighedsrådet, samt hvad der kommer til at ske fremadrettet.


Lovsangsgudstjenester Så er vi endelig kommet i gang med at synge igen. Og det skal vi selvfølgelig have mere af. Lovsangsgudstjenesterne er netop gudstjenester, hvor sang og rytmer skal fylde mere, end de plejer.

Gospel-kids Juhu, nu sker det endelig! Onsdag den 18. august starter gospel-kids op igen! Vi mødes i Sognehuset kl. 14.0015.30

Vi begynder lovsangsgudstjenesterne kl. 16.00, og efterfølgende arbejder vi pt. på, at der ville kunne inviteres til pizza i sognehu­ set efterfølgende. Håber vi ses!

Koret henvender sig til alle skolebørn, der har lyst til at sang og musik. Til Gospel-kids synger vi festlige og moderne kristne sange, vi bruger vores kroppe og har det hyggeligt med hinanden. Vi medvirker til familie- og spaghettigudstjenester.

Kommende lovsangsgudstjenester: 19. september og 21. november

Tilmelding til organist@sdrfeldingkirke.dk eller tlf. 25 99 85 13

Allehelgen Velkommen til vores allehelgensgudstje­ neste, hvor der på traditionelt vis vil blive oplæst navne på, og tændt lys for de, der er døde siden sidste allehelgensgudstjeneste. Der vil blive udleveret stearinlys, som man kan tage med ud og sætte ved gravstedet. Og ved tidens grænse lever fortsat dine løfteord ved døbefonten, dåbens lys er tændt, når livet slukkes. Den Danske Salmebog 448 v. 5

Babysalmesang Babysalmesang er for babyer mellem ca. 1-10 mdr. (ved opstart) og deres mor eller far. At synge og være i kirkerummet helt tæt på mors eller fars stemme er en helt fanta­ stisk oplevelse for barnet. Opstart fredag den 10. september kl. 9.30 Tilmelding og mere information: organist@sdrfeldingkirke.dk eller på mobil 25 99 85 13

Sangstafet Torsdag den 9. september kl. 19.30 i Sognehuset Depechen fra sidste sangstafet har længe været i Aksel Hostrups hænder, nu bliver det endelig tid for ham at give den videre. Vi glæder os til at høre, hvilke sange han har valgt. Efter en lille time med planlagte sange og efterfølgende kaffe, vil der blive mulighed for alle at komme med sangønsker. Alle er velkomne til en glad aften med sangen som fællesskabets ramme. VI bliver akkompagneret af organist Anna Rasmussen. Fri entré

5


Kirkelige handlinger de seneste 4 måneder

Døbt 14. marts

Vilas Forrest Nielsen

21. marts

Steff Oppers

04. april

Merle-Elia Bech Gru

13. juni

Ella Moesgaard Klausen

Gode numre og links Nicolai Tjenesten ��������������������� 97 12 12 56 AbortLinien ���������������������������� 48 39 48 48 Børnelinien ���������������������������� 96 35 10 20 Alkohollinien ��������������������������� 70 10 0 130 www.sdrfeldingkirke.dk www.sogn.dk/soenderfelding www.barnetro.dk www.jesusnet.dk www.fkg.dk

Begravet/bisat 27. februar

Hans Christian Eskesen

05. marts

Mary Kristine Bjerg

06. marts

Otto Tannebæk

10. april

Ole Meldgård Jensen

17. april Peter Martin Bjelskov Vedstesen 21. maj

Erling Thomasen

28. maj

Leo Norre Mortensen

SÆT FOKUS PÅ FAMILIENS TRIVSEL FÅ EN FORÆLDREVEN Få en personlig støtte og sparring til udfordringer i hverdagen. Individuelt forløb

SAMTALEFORLØB FOR GRAVIDE

GENBRUG Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Sdr. Felding støtter socialt udsatte samt mennesker i nød. Butikken modtager med tak ting og sager. Tlf. 51 71 42 77 Åbningstid: Tirsdag-fredag kl. 13-17 – Lørdag kl. 10-12

Reflekter og tal med andre gravide om dine tanker og følelser. 6 gange.

BARSELSCAFÉ Mød andre forældre på barsel og del din oplevelse af hverdagen

Find alle tilbud på

www.folkekirkensfamiliestotte.dk

Kirkebladet Redaktion: Elin Jensen, Anna Rasmussen og Samuel Sandegaard Høeg. Deadline: Forslag til stof til næste nummer af kirkebladet modtages senest onsdag den 13. oktober 2021 på mail: sash@km.dk Layout og tryk: Videbæk Bogtrykkeri A·S 6

Sdr. Felding Indre Mission Program: sdrfelding.indremission.dk


Kirkelige foreninger Indre Mission Anne Kirsten Haagensen - Tlf. 20 70 66 01 Valdemar Søndergaard - Tlf. 23 21 10 10 Kvindekredsen (Danmission) Mette Larsen - Tlf. 97 19 84 12 Torsdagssamvær Annette Petersen - Tlf. 31 95 43 90 IMU Casper Kongstad - Tlf. 25 14 72 30 Hver torsdag aften for alle unge Børneklubben Inga Bøndergaard - Tlf. 20 81 47 70 Ca. to tirsdage om måneden kl. 16.00-17.30 For alle fra 4-10 år Krudttønden Holder p.t. pause Anita Kudsk Rabjerg - Tlf. 28 26 61 28 Teenklubben Upstairs i Kibæk Missionshus Peter Villumsen - Tlf. 40 61 05 44 Tirsdage kl. 19.00-20.30 Å-festival Kåre Dyhr Pedersen - Tlf. 27 70 97 19 KFUM’s soldatermission Sigfred Gottenborg - Tlf. 97 19 88 46

Kirke og menighedsråd Sognepræst (kirkebogsfører) Samuel Sandegaard Høeg Skolegade 13, 7280 Sdr. Felding sash@km.dk – Tlf. 61 61 24 41 Fri mandag Kordegn Elsebeth Rau Sandfeldparken 4, 6933 Kibæk elra@km.dk – Tlf. 97 19 10 43 Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-12 Torsdag kl. 15-17 Organist Anna Rasmussen – Tlf. 25 99 85 13 organist@sdrfeldingkirke.dk Graver Hans Kurt Poulsen – Tlf. 25 99 85 10 kirkegaarden@sdrfeldingkirke.dk Gravermedhjælper Ester Poulsen Kirkesangere Birgitte Birkbak birgittebirkbak@gmail.com – Tlf. 26 71 83 23 Per Gram Pedersen pergramp@gmail.com – Tlf. 41 82 14 63 Sara Thorkildsen thorkildsen@jyde.dk – Tlf. 25 74 24 62 Menighedsrådet Anne Marie Thygesen Jensen, formand Bjergevej 41, 7280 Sdr. Felding am@vjfragt.dk – Tlf. 40 64 94 01

Menighedsrådet afholder offentlige møder i Sognehuset kl. 19.00 på følgende tirsdage: 17. august – 14. sept. – 12. oktober

Marianne Hedegaard Søndergård, næstfmd. Tarpvej 2, 7280 Sdr. Felding mariannebmhsdk@yahoo.dk Tlf. 40 71 00 25 Bo Eske Pedersen, kasserer eske.hedeby@gmail.com – Tlf. 20 15 91 41 Bente Søndergaard, kontaktperson bls13mail@gmail.com – Tlf. 29 87 88 59 Bodil Johannesen bodilove@outlook.dk – Tlf. 23 67 95 75 Helle Maria Nielsen, kirkeværge Solsikkevej 39, 7280 Sdr. Felding torbenfirkant@gmail.com – Tlf. 40 56 22 20

7


ID-nr.: 46879

205

Sognekalender i Sdr. Felding AUGUST Søndag 08.

09.30

10. s. e. trinitatis

Gudstjeneste

Søndag 15.

09.30

11. s. e. trinitatis

Gudstjeneste

Onsdag 18.

10.30

Engholmcentret

Plejehjemsgudstjeneste

Søndag 22.

11.00

12. s. e. trinitatis

Gudstjeneste ved Klaus Buch Møberg

Søndag 29.

09.30

13. s. e. trinitatis

Gudstjeneste

SEPTEMBER Fredag 03.

17.00

Spaghettigudstjeneste

Søndag 05.

09.30

14. s. e. trinitatis

Gudstjeneste

Onsdag 08.

10.30

Engholmcentret

Plejehjemsgudstjeneste

Torsdag 09.

19.30

Sangstafet

Sognehuset

Søndag 12.

09.30

15. s. e. trinitatis

Gudstjeneste

Søndag 19.

16.00

16. s. e. trinitatis

Lovsangsgudstjeneste

Søndag 26.

11.00

17. s. e. trinitatis

Høstgudstjeneste

Søndag 03.

09.30

18. s. e. trinitatis

Gudstjeneste

Søndag 10.

09.30

19. s. e. trinitatis

Gudstjeneste

Onsdag 13.

10.30

Engholmcentret

Plejehjemsgudstjeneste

Onsdag 13.

19.30

Foredrag ved Søren Nielsen

Sognehuset

20. s. e. trinitatis

Nabogudstjeneste i Assing kl. 9.30

OKTOBER

Søndag 17. Søndag 24.

11.00

21. s. e. trinitatis

Gudstjeneste ved Klaus Buch Møberg

Søndag 31.

11.00

22. s. e. trinitatis

Gudstjeneste

NOVEMBER Fredag 05.

17.00

Spaghettigudstjeneste

Søndag 07.

09.30

Allehelgensdag

Allehelgensgudstjeneste

Onsdag 10.

10.30

Engholmcentret

Plejehjemsgudstjeneste

Søndag 14.

09.30

24. s. e. trinitatis

Gudstjeneste ved Christian Dalsgaard Thomsen

Søndag 21.

16.00

Sidste søndag i kirkeåret

Lovsangsgudstjeneste