Gørding-Vemb-Bur Kirkeblad - Nr. 2 - 2021

Page 1

kirkebladet.nu

Årets konfirmander

GØRDING·VEMB·BUR

Kirkeblad Juni · juli · august · 2021

W W W. G O E R D I N G V E M B B U R K I R K E R . D K


Blomstertid Det begynder at lysne nu hvor hverdagene igen kan blive afløst af fest. De planlagte konfirmationer i foråret blev udskudt, men her i juni måned kan konfirmanderne endelig blive konfirmeret, hvor der er åbnet så meget op, at de kan blive fejret på behørig vis. Det er glædeligt. I den netop overståede pinse fejrede vi Helligånden og kirkens fødselsdag. Og til pinsen hører Grundtvigs storslåede salme »I al sin glans nu stråler solen«. For Grundtvig var netop pinsen og den danske forsommer et billede på Paradiset, og det virker da også fuldstændig overvældende hvert år, når alting springer ud på ny, og man kan synge med Grundtvig:

Det ånder himmelsk over støvet, det vifter hjemligt gennem løvet, det lufter lifligt under sky fra Paradis, opladt på ny, og yndig risler ved vor fod i engen bæk af livets flod. Grundtvig skrev mange store salmer og var meget optaget af Helligånden. »Den blæser hvorhen den vil«, sagde Jesus, »og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen«. Men GrundtKIRKEBLADET Udgiver: Menighedsrådet Redaktion: Jane Thorsen, Johanne Pouls­ gaard Christiansen, Else Husted Kjær, Mar­ grethe Bendtsen og Karen Havskov Jensen Layout & tryk: Videbæk Bogtrykkeri A/S Deadline for stof til næste kirkeblad: 2/8 Stof til kirkebladet sendes til Karen Havskov Jensen på khje@km.dk Fotos: Margrethe Bendtsen 2

vig har nu fanget den meget godt i sin salme. Guds Ånd. Ja, at Gud stadig er hos os med samme kraft som i den første pinse:

Det volder alt den Ånd, som daler, det virker alt den Ånd, som taler, ej af sig selv, men os til trøst af kærlighed med sandheds røst, i Ordets navn, som her blev kød og fór til Himmels hvid og rød. Smukkere kan det ikke siges. Hvid og rød refererer i øvrigt ikke til Dannebrog eller noget særligt dansk, men til Højsangen (5,10) i Det Gamle Testamente, hvor der står: »Min elskede er hvid og rød«, som et billede på Kristus, hvor der randt vand og blod fra ham på korset.

Guds Ånd er stadig hos os med samme kraft som i den første pinse Billedet af Ånden, at »den er som vinden, der blæser, hvorhen den vil«, er fra evangeliet til den 1. søndag efter pinse, trinitatis søndag. For efter pinse begynder trinitatistiden i kirkeåret, der varer indtil advent. Det er en længere periode, hvor der hverken er fester eller fridage, men det gør den ikke mindre interessant, for vi får mere at vide om denne Jesus og disciplenes tilknytning til ham, og dermed vores egen plads i forhold til Gud. Den understreges med missionsbefalingen fra Matthæusevangeliet, som også indleder trinitatistiden. At vi som døbte til Kristus tilhører Gud, og som menighed bærer videre på Guds Ånd. Og både i gudstjenesten og den daglige


Blomstrende magnolie i præstegårdshaven

virkelighed med hinanden bæres vi af Kristi død og opstandelse nu og til evig tid. Og det betød særligt meget for Grundtvig, da han lå på sit yderste. Da skrev han 89 år gammel: »derfor Jesus-Kristus-navnet prises skal evindelig; af hans kærlighed omfavnet hjertet er i himmerig!« Trinitatis betyder treenighed, Gud Fader, Gud søn og Gud Helligånd, og det er troen på den treeninge Gud, vi bekender os til hver eneste søndag i gudstjenesten. Sådan begynder den, gudstjenesten, med indgangsbønnen: Hvad du, Gud Fader, min skaber, du Herre

Jesus min frelser, du gode Helligånd vil tale til mig! »Nu blomstertiden kommer med lyst og ynde stor«. Lad os nyde det, og at der gennem hele kirkeåret er skønne salmer, som vi kan synge sammen i kirken efter nogle triste måneder uden fællessang. God sommer! Sognepræst Margrethe Bendtsen 3


Opslagstavlen MENIGHEDSRÅDSMØDER I henhold til menighedsloven §22 bekendtgøres følgende møder, som er offentlige og afholdes i konfirmandstuen, Præstegårdsvej 20. De kommende datoer er: Torsdag den 17. juni kl. 19.00 Onsdag den 18. august kl. 19.00

Menighedsrådet

SOGNEUDFLUGT Menighedsrådet planlægger i år en sogneudflugt fredag den 17. september. Afgang fra Vemb kl. 12.00. Vi kører mod Viborg og indtager kaffe på Mønsted Kro og besøger Mønsted Kalkgruber. Herfra fortsætter vi til Viborg Domkirke og Skovgaard Museet. På vejen hjem spiser vi aftensmad på Borbjerg Mølle Kro. Tilmelding og nærmere program følger senere. Med venlig hilsen Menighedsrådet Fredag 17. september

FYRAFTENSMUSIK Fyraftensmusik holder sommerferie og vender tilbage igen tirsdag den 7. september, hvor organist Søren Lindgreen Christensen spiller orgelmuSøren L. Christensen sik i Vemb Kirke fra kl. 17.00 til ca. 17.30 og efterfølgende den første tirsdag i hver måned. Der er gratis adgang.

VÆRESTEDET I ULFBORG Herredsgade 24, tlf. 97 49 13 13 Et sted under KFUM’s sociale arbejde, hvor alle er velkomne. Vore åbningstider er: Mandag kl. 9.00-14.00, tirsdag og torsdag kl. 13.00-18.00 og fredag kl. 9.00-14.00. Der er kaffe og ostemad til 5 kr. når vi åbner, og der serveres varm mad alle dage til kun 25 kr. Der er altid gratis kaffe og te på kanden, og vi har altid tid til en snak. På Værestedet er der mulighed for at få vasket, tørret og repareret tøj. Vi har forskellige aktiviteter bl.a. træværksted, glasværksted og kreativt værksted, samt en dejlig have, der godt kunne bruge en kærlig hånd eller to. Vi bestræber os på at have en aktivitet hver anden tirsdag i hver måned. Alle er velkomne. Værestedet søger frivillige til at hjælpe med madlavning, cafévært, havearbejde og træværksted. Henvendelse til tlf. 97 49 13 13, mail: vaerestedet.ulfborg@kfumsoc.dk eller Facebook: Ulfborg Værested

4


COVID-19 – NYE RETN IN

GSLINJER

Der skal holdes 1 m afs tand mellem folk, der ikke bor sammen, og 2 m afstand mellem folk, der ikke bo r sammen, når der synges.

Venligst vær opmærks om på, at det kan blive aktuelt at aflyse ell er flytte arrangementer.

Der må maksimalt være 60 personer i Gørding Kirke, 37 i Vemb Kirke og 32 i Bur Kirke, foruden perso nalet.

Følg med på hjemmes iden: www.goerdingvembbu rkirker.dk hvor seneste nyt vil fre mgå.

Ved kirkelige handlinge r udendørs må der være maks. 75 persone r.

Menighedsrådet

Fra menighedsrådet RESTAURERING OG NYBYGGERI Restaureringen af de vestvendte portaler ved Gørding og Bur Kirker skrider godt fremad.

Byggeriet af nyt graverhus ved Vemb Kirke har til gengæld budt på en del udfordringer og forsinkelser. Det nye graverhus har været på tegnebrættet siden 2017 efter påbud fra arbejdstilsynet, og

nu lysner det omsider for Vemb Kirkes gravere, der længe har måttet holde til i en container. Der blev afholdt rejsegilde fredag den 21. maj 2021, og hvis tidsplanen holder, står graverhuset færdig i sensommeren. Som det ses her på foto – er der omsider kommet godt gang i byggeriet.

5


Kirkelig vejviser Sognepræst Margrethe Bendtsen Præstegårdsvej 20, 7570 Vemb Tlf. 23 66 16 25 · maw@km.dk Sognepræstens ugentlige fridag er mandag. Ved ferier, fri-weekender m.v. passes embedet af sognepræst Gitte E. Hansen, Ulfborg, tlf. 97 49 13 24. Post sendes til Kirkekontoret, Vemb Præstegård, Præstegårdsvej 20, 7570 Vemb Pastoratets sekretær Karen Havskov Jensen · khje@km.dk Organist Søren Lindgreen Christensen · Tlf. 97 89 50 50

VEMB KIRKE Burvej 17A, 7570 Vemb Vemb Kirke er åben tirsdag-fredag kl. 8.00-16.00 samt søn- og helligdage i forbindelse med gudstjenester – eller efter aftale Graver Susanne Jensen · Tlf. 23 93 44 09 Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 12.00-13.00 Ugentlig fridag: Mandag Kirkeværge Bente Rosenvold-Nissen · Tlf. 30 64 99 30 Kirkesanger Jørgen Rosenvold-Nissen · Tlf. 30 64 99 30

Menighedsrådsformand Karin Kirkegaard · Tlf. 52 38 35 60

BUR KIRKE Bur Kirkevej 1A, Bur, 7570 Vemb

Næstformand Eivind Christiansen · Tlf. 24 98 39 71

Bur Kirke er åben alle dage kl. 8.00-17.00

Kasserer Karen Møllnitz Galsgaard · Tlf. 40 88 14 12 Kontaktperson Arne Ravnsbæk · Tlf. 61 11 59 86 NØRRE GØRDING KIRKE Fjordvejen 3A, Gørding, 7570 Vemb Nørre Gørding Kirke er åben alle dage kl. 8.00-17.00 Graver Holger Lysgaard · Tlf. 53 29 71 15 Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 12.00-13.00 Ugentlig fridag: Mandag Kirkeværge Theodor Bjerg Galsgaard · Tlf. 97 48 16 65 Kirkesanger Vagn Galsgaard · Tlf. 97 48 41 59

me d na vn e på Kir ke lig e ha nd lin ge r vede udgår i kirdøbte, viede og begra datalov. kebladet pga. den nye 6

Graver Annelise Jensen · Tlf. 97 88 16 13 Kirkeværge Svend Bjerregaard · Tlf. 97 48 41 27 Kirkesanger Vagn Galsgaard · Tlf. 97 48 41 59 Dåb, navngivning, bryllup, begravelse m.v. For oplysninger herom se: www.personregistrering.dk og/eller kontakt sognepræsten (samt ved dødsfald bedemanden)

PRÆSTENS FERIE OG FRI-WEEKENDER

Ferie: 22. juni – 18. juli

I ferier og fri-weekende r passes embedet af sognepræ st Gitte E. Hansen, Ulfborg, tlf. 97 49 13 24.


Konfirmationer 2021 Vemb Kirke Lørdag den 19. juni kl. 9.30

Bur Kirke Søndag den 20. juni kl. 9.30

• Claudia Kristine Husted Ruby • Laurids Houmaa Snejbjerg • Mads Carøe • Mathilde Frost Knudsen • Rasmus Leif Thomsen • William Hedegaard Christensen

• Lasse Møller Adsersen • Oskar Bjerregaard Christiansen • Victor Christian Pilgaard • Victoria Højgaard Ahle Steffensen

Vemb Kirke Lørdag den 19. juni kl. 11.00 • Anaya Skov Christensen • Fredrik Madsen Hauksson • Freja Søgaard Andersen • Julie Hedensted Halkjær • Simon Peder Øllgaard Ørts • Victoria Vang Bjørnsgaard

Gørding Kirke Søndag den 20. juni kl. 11.00 • Freja Brødbæk Hansen • Isabella Ósk Øllgaard Larsdóttir Holm • Lasse Damborg Madsen

Glimt fra konfirmandundervisningen Konfirmanderne laver kristne symboler

KONFIRMATIONSDATOER År

Gørding

2022 St. bededag 13. maj

Vemb

4. s. e. påske St. bededag 15. maj 13. maj

2023 4. s. e. påske St. bededag 7. maj 5. maj 2024 St. bededag 26. april

Bur

4. s. e. påske 7. maj

4. s. e. påske St. bededag 28. april 26. april

2025 4. s. e. påske St. bededag 18. maj 16. maj

4. s. e. påske 18. maj

VIL DU KONFIRMERES I 2022? Indskrivning til konfirmandundervisning 202122 foregår søndag den 29. august. Vi begynder med gudstjeneste i Gørding Kirke kl. 10.30, hvorefter selve indskrivningen sker i Gørding Forsamlingshus. Her vil der også blive anledning til at høre nærmere om konfirmandundervisningen over en kop kaffe/ sodavand og småkager. Sognepræst Margrethe Bendtsen 7


ID-nr.:

204

Gudstjenester GUDSTJENESTER

GØRDING

VEMB

6. juni

1. s. e. trin.

13. juni

2. s. e. trin.

10.30

19. juni

Lørdag

9.30 Konfirmation 11.00 Konfirmation

20. juni

3. s. e. trin.

27. juni

4. s. e. trin.

4. juli

5. s. e. trin.

11. juli

6. s. e. trin.

18. juli

7. s. e. trin.

25. juli

8. s. e. trin.

9.00

11.00 Konfirmation

9.00

9.30 Konfirmation 9.00 Gitte E. Hansen

9.00 Gitte E. Hansen 9.00 Gitte E. Hansen 9.00 Gitte E. Hansen 10.30

1. august

9. s. e. trin.

8. august

10. s. e. trin.

15. august

11. s. e. trin.

22. august

12. s. e. trin.

29. august

13. s. e. trin.

10.30 Konfirmandindskrivn. 9.00

14. s. e. trin.

9.00

5. september

BUR

10.30 10.30 10.30 9.00 Gitte E. Hansen

7. september

10.30 17.00 Fyraftensmusik

12. september

15. s. e. trin.

19. september

16. s. e. trin.

Gørding Kirke

9.00 Gitte E. Hansen 19.00 Høstgudstjeneste

10.30 Høstgudstjeneste

Vemb Kirke

Bur Kirke