Må vi gi' dig varmen?

Page 1

Til alle husstande

Videbæk Energiforsyning A.m.b.a.

Per Nørgaard (tv), lokal initiativtager Jan Grarup (m), direktør Videbæk Energiforsyning og Bent Stræde (th) bestyrelsesformand Videbæk Energiforsyning

Må vi gi’ dig varmen? Fordele ved fjernvarme: • Ingen bekymringer når det er installeret • Døgnservice ved driftsforstyrrelser • Ingen arbejde med at skaffe brændsels, olie eller træpiller • 70 % CO2-neutral energi - Fremtidssikret energikilde • Tilskud fra staten til etablering (20.000 kr. pr husstand)


Hvorfor skal jeg vælge fjernvarme?

I 2021 giver staten tilskud til at husstande omlægger til fjernvarme som energikilde. Tilskuddet er på 20.000 kr. pr. husstand. Hvis din husstand varmes op med olie, træpiller, brænde eller el, så kan der ikke blot være penge at spare, men det giver også mindre bekymring i hverdagen. Når fjernvarmen er installeret, så fungerer den år efter år uden de store bekymringer.

Billig varme til kunderne Videbæk Energiforsyning er på få år gået fra et ”sort” selskab til et grønnere selskab, når det gælder energikilder. For bare fem år siden kom den væsentligste energi fra naturgas. Takket være en aftale med Arla, som leverer CO2-neutral overskudsvarme til kunderne i Videbæks varmeledning og at vi har en stor varmebeholder med en el-varmer i, kan vi udnytte den overskuds el som vindmøllerne producerer. Den får Videbæk Energiforsyning penge for at aftage. Samlet er varmen blevet langt billigere og samtidig 70 % CO2-neutral.

Hvorfor Vorgod-Barde? Hos Videbæk Energiforsyning har vi mødt en stigende interesse fra Vorgod-Barde for at blive koblet på nettet. Med et tilskud fra staten kan disse ønsker opfyldes indenfor nær fremtid, men beslutningen presser på. Vorgod-Barde er et homogent bysamfund af en størrelse, hvor det absolut er realistisk at kunne levere varme til samme billigere pris, som kunderne i Videbæk har.

Et stort rør og mange stik Planerne er konkrete. Der graves et stort isoleret og fremtidssikret varmerør ned mellem Videbæk og Vorgod-Barde. Fra denne ledning fordeles varmen via stikledninger ind til din husstand, hvis du ønsker at koble dig på nettet. Af de 400 husstande i Vorgod-Barde skal 200 melde bindende tilbage, for at projektet kan realiseres.


- Jeg håber, at mange vil møde op, og at de kan se, at det er en enestående chance for hele området, som vi kun får denne ene gang. Men også at det er en god idé for den enkelte forbruger, hvor det set over en årrække økonomisk vil være en fordel med fjernvarme fremfor for eksempel en varmepumpe. Per Nørgaard

Velkommen til borgermøde lørdag den 16. januar kl. 10.00-12.00 i Vorgod-Barde Hallen Få mere at vide På borgermøde kan du høre meget mere om de økonomiske og miljømæssige perspektiver af projektet.

Vi sikrer os at Coronarestriktioner er overholdt.

• Hvorfor kan det være en fordel at tilslutte sig fjernvarme? • Økonomiske beregninger ved overgang fra andre energikilder. • Hvornår og hvordan gennemføres projektet? • Hvordan tilmelder man sig?


Jeg er meget stolt over, hvad vi kan som energiselskab. Vi er et lille og effektivt selskab, som har fingeren på pulsen lokalt. Vi kender nettet, og vi er hurtige til at omstille os, hvis driften forstyrres. Vi ser også fordelen ved at vækste, når det er muligt. Jeg mener det er godt for både Vorgod-Barde og Videbæk, hvis vi arbejder sammen om varme til husstandene.

Videbæk Energiforsyning A.m.b.a. Videbæk Energiforsyning har eksisteret siden 1907. Først som elselskab siden med både varme og også vand. Videbæk Energiforsyning er et økonomisk sundt selskab, som drives af en lokal bestyrelse. Det unikke ved selskabet, er at den leverer både vand, el og varme til kunderne.

Videbæk Energiforsyning er kendt som et mindre selskab, men med en konkurrencedygtig administration og direkte kontakt til kunderne. Foruden vand, el og varme leverer Videbæk Energiforsyning også vand til Herborg by. I Videbæk by har vi over 2000 erhvervs- og privatkunder på nettet og flere er på vej i nye udstykninger i vestbyen og i Videbæk østlige industrikvarter.

Videbæk Bogtrykkeri A/S · Tlf. 9717 1122

Videbæk Energiforsyning har egne ansatte til at holde døgnvagt ved driftsforstyrrelser, og de har et godt lokalkendskab til ledningsnettet.