Sognebladet Thyborøn - Nr. 4 - 2022

Page 1

kirkebladet.nu

Årets konfirmander

»Gak ud, min sjæl, betragt med flid« SIDE 2

Møde med menigheden SIDE 3

ÅRGANG 4 · SEPTEMBER · OKTOBER · NOVEMBER 2022

SOGNEBLAD


2

PRÆSTENS HJØRNE

»Gak ud, min sjæl, betragt med flid« Udover at være teolog kunne man gennem denne salme - nummer 726 i vores salmebog - vel også godt kalde Paul Gerhardt, som er forfatter til denne salme, for lidt af en »havemand«. Ja, nærmest for en hortolog (havekyndig). Det er nemlig ikke den vilde naturs skønhed, Paul Gerhard digter om i denne skønne salme, men derimod den kultiverede pænt anlagte have, som vi vel alle sammen kender fra vores egen have. Og pointen i dette dejlige kvad af Paul Gerhardt er, at når vi ser eller betragter med flid den kultiverede haves formålsbestemte frodighed skal vores tanker eller hjerter ledes hen til den have - Edens Have - som Gud i tidernes morgen skabte mennesket til at leve i. Lige præcis denne smukke have ønsker salmedigteren at åbne vores øjne for. Og skulle det nu ske, at en eller anden sidder og kigger ud i sin vildtvoksende have og ikke rigtigt kan se skønheden deri, så giver salmedigteren os et endnu bedre billede af målet for vores vandring i vers 5: »Ak, tænker jeg, er der så stor en skønhed på den faldne jord for syndere at finde, hvor skal vi da vel frydes ved al glansen af Guds herlighed, som er i himlen inde!« Denne Guds herlighed, som er i himlen inde, er vores Herre Jesus Kristus. Det får vi klart og tydeligt un-

derstreget i Hebræerbrevets første kapitel med ordene om Jesus: »Han er Guds herligheds glans og hans væsens udtrykte billede.« Den dybere mening her er så, at vi ikke skal fortabe os i skaberværket - som den smukke velplejede have er et billede på - men derimod rette vore øjne hen på Jesus, som i sin himmelske herlighed langt overstråler Guds skaberværk. Paul Gerhardts salme fører os altså ind i to dimensioner eller planer - det jordiske plan og det himmelske plan hvori gangen er, at vi skal betragte med flid Guds underfulde gaver, så vi helt automatisk føres videre frem til at kunne se Jesus, som jo er Guds absolut bedste gave til dig og mig, som han rækker det enkelte menneske i genfødelsen i dåben, hvor vi jo fik givet Helligånden og vore synders forladelse. At det er derhen, Paul Gerhardt vil føre os med denne salme, kommer tydeligt frem i den inderlige bøn i salmens syvende vers: »Velsign os med din Helligånd, og plej os med din egen hånd, så vi for dig må være som blomster små med liflig lugt, som træer fyldt med yndig frugt til Jesu Kristi ære!« Lever vi her - i vores dåbs pagt - vil vi være fyldt med træets frugt, som i denne sensommertid hænger klar til at blive plukket af træet -

moden og lækker - og som små velduftende blomster kunne følge Paul Gerhard helt ind i salmens afsluttende vers otte med hjertets villighed: »Og, Fader, når du ejegod oprykker blomsten med sin rod for bedre den at gemme, o, plant mig da, og giv mig læ ved livets væld, af livets træ i Paradis derhjemme!« Og det allersmukkeste billede af det Guds Paradis får vi givet til evigt eje i Bibelens sidste bog Johannes’ Åbenbaring, hvori Johannes deler dette smukke syn med os i kapitel 21: »Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige: Nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. For det, der var før, er forsvundet.« Derfor takker vi Gud ved høstgudstjenesten, ikke kun for hans gode gaver, som vi lever godt af på denne jord, men mest af alt, fordi han gennem sin søn, Jesus Kristus, har givet vore hjerter et levende håb om en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til os. Hav et dejligt efterår. Jim Sander Christensen


DET SKER

Møde med menigheden Onsdag d. 2. november kl. 19.00 i sognelokalet i kirken Så udrinder kirkeåret 2022 den 1. december, og inden da vil menighedsrådet indbyde til en orienteringsaften, hvor vi vil fortælle om hvordan det er gået i løbet af 2022, og vi vil også meget gerne i dialog med menigheden for at høre meningstilkendegivelser fra menigheden, da det er vort ønske at udføre vore gerninger i takt med menighedens ønsker. Ligeledes er det vigtigt, at aktiviteter som koncerter, sangaftener, foredrag, udflugter og lignende også svarer til menighedens ønsker og behov, så vi samlet kan udvikle »kirkens liv og vækst« og ikke foretage en afvikling. Ønsker man kun gudstjenester søndag formiddag - eller også aften engang imellem - eller hvordan? Ekskursion til andre kirker - ud i naturen eller? Foredrag - musikalske arrangementer - koncerter? Kammermusik? Heavy Metal? Hvordan ser man på egenbetaling eller delbetaling? osv. osv. Skriftlige forslag modtages også gerne inden mødet, den 2. november, og menighedsrådet ser frem til et stort fremmøde til konstruktive forslag og hyggeligt samvær med gratis kaffe og kage. Der vil denne aften være indlæg fra: Formand: velkommen • Kasserer: Overordnet regnskab • Kontaktperson: information om kirkens ansatte • Kirkeværge: info om kirken - Lys og varme, ændringer • Kirkegårdsværge: Kirkegården og bevaring af gravsten • Aktivitetsgruppen: Oplysning om tiltag Orla Faaborg, Thyborøn Menighedsråd

Fredagscafé Thyborøn kirke indbyder til »Fredagscafe« i sognelokalet følgende fredage: 9. september og 11. november kl. 15.00 17.00. Fredagscaféen er åben for alle. Vi vil drikke kaffe og spise kage. Vi vil synge sange og snakke. Ja, vi vil hygge vil vi. Det som vi danskere er allerbedst til. Fredagscaféen er altså et socialt samlingspunkt for alle i Thyborøn sogn, som har lyst til at mødes med nogle andre. Her kræves ikke nogen særlige talenter, men bare lyst til at være sammen med andre mennesker. Hver gang vil der være mulighed for selv at byde ind med noget, som man brænder for. Det ka’ være en lille historie, et digt, eller måske en sang, man har båret i sit hjerte hele livet. Hjerteligt velkommen til alle!

3


4

SEPTEMBER

Gudstjenester Søndag d. 4. september 12. s. e. trin. - Matthæus 12,31-42 kl. 10.30 v. Jim S. Christensen Indsamling til Værestedet Søndag d. 11. september 13. s. e. trin. - Matthæus 20,20-28 kl. 10.30 v. Jim S. Christensen Høstgudstjeneste

INDRE MISSION Torsdag d. 22. kl. 19.30 Møde i sognelokalet v/ fritidsforkynder Kurt Nielsen.

MENIGHEDSRÅD

BIBELKREDS Torsdag d. 1. Bibelkreds hos: AnneMarie og Albert, Nelly og Polle. Torsdag d. 29. Bibelkreds hos: Kis, og Mona og Bjarne.

Tirsdag d. 13. kl. 16.30 - 18.30

Søndag d. 18. september 14. s. e. trin. - Johannes 5,1-15 kl. 9.00 v. Karsten Christensen

Sogneaften om »Ægte taknemmelighed«

Søndag d. 25. september 15. s. e. trin. - Lukas 10,38-42 kl. 10.30 v. Jim S. Christensen

Jeg glæder mig til at besøge jer tirsdag d. 6. september med mit foredrag om ægte taknemmelighed. Foredraget handler om, hvordan vi kan aktivere ægte taknemmelighed ind i vores egen hverdag. Vi kigger på det ansvar, vi selv har og hvilke redskaber, vi kan bruge for at finde ind til taknemmeligheden. Endelig ser vi også på, hvordan vi kan slippe bekymringer, som kan forstyrre vores fokus. Ægte taknemmelighed er en gave, der ligger i os alle. Vi kan vælge at bruge den eller lade være, det er op til os, men vi kan ALLE finde den som en grundtone i vores liv. Foredraget handler også om den ekstra dimension i troen på Gud, og hvad vores tro kan betyde i forhold til ægte taknemmelighed. Det hele bliver kædet sammen med salmer, jeg selv har skrevet, der alle handler om taknemmelighed. Målet er, at I alle går derfra med en fornyet og forstærket taknemmelighed samt bevidsthed om, hvordan den aktiveres. De bedste hilsner Sabina Brorson

Tirsdag d. 27. september kl. 17.00 v. Jim S. Christensen Familiegudstjeneste med spisning i sognelokalet Torsdag d. 29. september kl. 15.00 v. Jim S. Christensen Gudstjeneste på »Hav-Fjord« gudsbørn med til s re je t lo b der Tag rædikenen er p er d n U . te tjenes sidste slutningen af børnekirke. I en vokdikenen går salme før præ re børn ud i børind sen med de m T nerummet. IGTIG

V


OKTOBER

Gudstjenester Søndag d. 2. oktober 16. s. e. trin. - Johannes 11,19-45 kl. 10.30 v. Jim S. Christensen Søndag d. 9. oktober 17. s. e. trin. - Markus 2,14-22 kl. 10.30 v. Jim S. Christensen Søndag d. 16. oktober 18. s. e. trin. - Johannes 15,1-11 kl. 9.00 v. Karsten Christensen

INDRE MISSION Torsdag d. 6. kl. 19 .30 Møde i sognelokalet v/ missionær Heri Elttør.

BIBELKREDS Torsdag d. 13. Bibelkreds hos: ElseMarie og Lars, Hanne og Bim.

MENIGHEDSRÅD Tirsdag d. 18. kl. 16.30 - 18.30

LEMVIGKREDSENS INDREMISSION Onsdag d. 26. kl. 19.30 i Thyborøn kirkens sognelokale v/ sømandsmissionær Per Jerup, Karup. Sang ved Jette Bro, Harboøre. Torsdag d. 27. kl. 19.30 i Møborg missionshus v/ fhv. missionær Villy Sørensen, Hammel. Sang ved Shine On, Holstebro.

Søndag d. 23. oktober 19. s. e. trin. - Johannes 1,35-51 kl. 10.30 v. Jim S. Christensen Torsdag d. 27. oktober kl. 15.00 v. Jim S. Christensen Gudstjeneste på »Hav-Fjord« Søndag d. 30. oktober 20. s. e. trin. - Matthæus 21,28-44 kl. 10.30 v. Jim S. Christensen

Koncert med Neighbours ved Helge Engelbrecht Onsdag d. 21. september kl. 19.30 i Thyborøn Kirke.

SE HER! Thyborøn kirkes mobilpay er 25975 og kan bruges, hvis man fx ikke har mulighed for at komme i kirke, men gerne vil donere et beløb ved en ind samling. Vi siger på forhånd tak for hver en god gave.

5


6

NOVEMBER

Gudstjenester

MENIGHEDSRÅD Tirsdag d. 8. kl. 16.30 - 18.30

Søndag d. 6. november Alle helgen - Matthæus 5,13-16 kl. 10.30 v. Jim S. Christensen Søndag d. 13. november 22. s. e. trin. - Matthæus 18,1-14 kl. 10.30 v. Jim S. Christensen Tirsdag d. 15. november kl. 17.00 v. Jim S. Christensen Skattekisten Søndag d. 20. november Sidste s. i kirkeåret Matthæus 11,25-30 kl. 9.00 v. Karsten Christensen Torsdag d. 24. november kl. 15.00 v. Jim S. Christensen Gudstjeneste på »Hav-Fjord« Søndag d. 27. november 1. s. i aadvent - Matthæus 21,1-9 kl. 10.30 v. Jim S. Christensen

INDRE MISSION Torsdag d. 1. december kl. 19.30 Adventshygge v/ Jørgen Knudsen. I sognelokalet.

BIBELKREDS Torsdag d. 3. Bibelkreds hos: Ulla og Kai, Viola. Torsdag d. 24. Bibelkreds hos: Kirstine og Poul. Torsdag d. 1. december Adventshygge i sognelokalet.

Sogneaften med »Krudt Ruth« Tirsdag d. 8. november kl. 19.00 i sognelokalet Hvad i alverden får dog en kvinde fra en lille flække på den jyske hede til at rejse hele vejen til et uroplaget Afghanistan for at tage et job som leder af et soldaterhjem? Dette og mange andre spørgsmål får vi garanteret svar på, når »Krudt Ruth« på sin vanlige folkelige facon gæster sognelokalet i Thyborøn kirke den 8. november kl. 19.00. Her vil hun tage os i hånden og føre os dybt ind i de forhold vores udsendte soldater lever under. Og mon ikke også Ruth vil vise os lidt af livet i et af de 14 soldaterhjem, KFUM’s soldatermission driver i Danmark. Vel mødt til alle.

Tirsdag d. 29. november kl. 19.00 v. Jim S. Christensen De Ni Læsninger

Forårskoncert med Vesterhavskoret og Vægter fra Lemvig d. 31. maj 2022


DET SKER

Besøgstjeneste i Thyborøn Når man lytter til snakken på vandrørene i Thyborøn bli´r man hurtigt klar over, at vi mangler en besøgstjeneste. Det er som om de eksisterende besøgstjenester alle stopper i Harboøre, selvom toget faktisk kører helt ud til Thyborøn. Som en konsekvens af dette har menighedsrådet i Thyborøn valgt at lade præsten etablere en besøgstjeneste. Derfor må du meget gerne kontakte præsten enten på tlf. 97 83 10 69 eller på mail: jisc@km.dk, uanset om du ønsker besøg eller gerne vil besøge nogen, så vil han koordinere besøgene. Sidder du altså alene og savner en at vende verdenshistorien med, så ring til præsten.

Babysalmesang Tirsdag d. 6. september Tirsdag d. 13. september Tirsdag d. 20. september Tirsdag d. 27. september Tirsdag d. 4. oktober Tirsdag d. 11. oktober Tirsdag d. 18. oktober Tirsdag d. 25. oktober Tirsdag d. 1. november

kl. 10.00 i Harboøre kl. 10.00 i Thyborøn kl. 10.00 i Harboøre kl. 10.00 i Thyborøn kl. 10.00 i Harboøre (Omsorgscentret) kl. 10.00 i Thyborøn EFTERÅRSFERIE kl. 10.00 i Harboøre kl. 10.00 i Thyborøn (Afslutning)

7

VÆRESTEDET Den 4. september kan Værestedet fejre 24-års fødselsdag og den dag kl. 14.00 er Værestedet vært ved en kop kaffe i Bredgade og vi håber, at rigtig mange vil lægge vejen forbi. I anledning af fødselsdagen vil der være indsamling i kirken efter gudstjeneste til fordel for Værestedet. Strikken startede op igen torsdag d. 18. august. Ingen strik i efterårsferien. Mortensaften d. 10. november kl. 18.00 serverer vi mortensand. Der er tilmelding på Værestedet senest den 7. november (først til mølle). Søndag d. 27. november er første søndag i advent, og da har vi hyggeeftermiddag med gløgg og æbleskiver. Hvis vi har rettelser eller tilføjelser, kan det læses enten på opslag i døren eller på Facebook. Daglige åbningstider: Mandag kl. 18 - 21 Bankospil kl. 19.00 Tirsdag kl. 18 - 21 Onsdag kl. 18 - 21 Madaften kl. 18.00 - tilmelding senest tirsdag aften Torsdag kl. 18 - 21 Strik fra kl. 13.30 - 16.30 Fredag kl. 18 - 21 Lørdag kl. 14 - 17 Søndag kl. 14 - 17 Alle er velkommen og der er altid frisk kaffe på kanden. Venlig hilsen Værestedet


www.humørklubben-thyborøn.dk

8

DET SKER

HUMØRKLUBBEN THYBORØN Fællesspisning tirsdag d. 13. september kl. 18.00 i Fritidscentrets festlokaler, pris 50 kr. Der kan købes øl, vand og vin, men du må også gerne selv medbringe drikkevarer. Tilmelding fra d. 30. august - d. 6. september til tlf. 52806157. Oktoberfest/fællesspisning tirsdag d. 11. oktober kl. 18.00 i Fritidscentrets festlokaler. Denne aften vil der været pyntet op til oktoberfest, klæd dig gerne ud, det ville være festligt hvis nogen møder op i tyroler tøj, tyrolerhat eller hvad man ellers har. »Musikvenner« sørger for tyrolermusik under middagen og spiller bagefter op til dans. Der kan købes øl, vand og vin, men du må også gerne selv medbringe drikkevarer. Prisen er 100 kr. Tilmelding fra d. 27. september - d. 4. oktober til tlf. 52806157. Fællesspisning tirsdag d. 15. november kl. 18.00 i Fritidscentrets festlokaler, pris 50 kr. Der kan købes øl, vand og vin, men du må også gerne selv medbringe drikkevarer. Tilmelding fra d. 1. november - d. 8. november til tlf. 52806157. Tur til Klosterheden tirsdag d. 22. november. Afgang kl. 13.00 fra Fritidscentret. Der samles pyntegrønt og der serveres varm kakao og kage i skoven. Der køres i private biler, kørsel aftales ved tilmelding.Tilmelding fra d. 8. november - d. 15. november til tlf. 52806157. Ved fællesspisninger er max. antal 120 personer. (først til mølle princip) Aktiv onsdag hver onsdag kl. 9.30 - 11.30 i Ungdomsklubben/Fritidscentret. Aktiviteter: Bob, rummikub, stolegymnastik, dart, billard, curling, strikning, mm. og der er kaffe og rundstykker midtvejs. Hvis der er interesse for det kan der også arrangeres badminton, ringo eller lignende. Petanque hver onsdag kl. 14.00 på petanquebanerne ved havnen (så længe vejret tillader). Seniorgymnastik: hver tirsdag kl. 11.00 - 11.45 Fritidscentret. Vi starter tirsdag den 13. september, der er tilmelding og betaling fra kl. 10:30. Gymnastikken ledes af fysioterapeut Anne Mette Carøe. Prisen er 350 kr. for 20 gange. Vandgymnastik: Hver mandag kl. 9.30 - 10.20 og 10.30 - 11.20. Vi starter mandag d. 5. september, og vandgymnastikken ledes af Else Nielsen. Prisen for 10 gange er 375 kr. Tilmelding kan ske til Lisbeth tlf. 24842350. Ringo hver tirsdag kl. 10.00 -10.45 i Fritidscentret. Ringo starter tirsdag den 4. oktober. Kroket hver mandag kl. 9.00 og torsdag kl. 13.00 på skolens sportsplads, Vesterhavsgade. Krolf hver mandag kl. 13.00 på skolens sportsplads, Vesterhavsgade. Billard hver onsdag kl. 19.00 i Fritidscentret.


DET SKER

NYT FRA KIRKEGÅRDEN Før sommerferien fik vi klippet hæk, og til september påbegyndes en ny gang hækklipning. En lille bøn, HUSK fjernelse af diverse krukker, vaser osv. bag gravstenene. Omkring sidst i september/start oktober sættes blomsterløg og samtidig fjernes sommerblomsterne. Midt oktober forventes påbegyndelse af grandækninger som forventes at være færdig til 1. søndag i advent. Ukrudtet har været ved at tage pusten fra os i år, da der har været sol/varme og regn så der har været optimale betingelser for ukrudtet, derpå kan vi desuden se at flere gravsteder uden vedligehold af kirkegårdspersonalet trænger til rengøring. Hvis der er bruger/folk der mangler deres krukker, vaser mm så prøv at kikke i gården ved graverbygningen, der vil dem vi fjerner ligge i en måned. Arbejdsplan for de næste 3 måneder: August/september påbegynder vi hækklipning 2. gang, sommerblomster fjernes og løg sættes. Oktober påbegynder vi grandækning og forventer at være færdige inden 1. søndag i advent. Derudover er der de faste ugentlige gøremål, græs hver torsdag, hver fredag river vi kirkegården, parkeringspladsen og ved kirken. Fredag bliver visne buketter fjernet ved gravsteder med vedligehold. Skraldespande på kirkegården bliver tømt hver 2. fredag i lige uger. Løbende bliver gravsteder med vedligehold rengjort, der brændes på fliser og grus gange plus ved kirken, der fræses bag alle baghække på kirkegården, algebekæmpelse af gravsten og gøde planter. Samt anlægning af sammenfalden grave, arbejdssedler på bestilt arbejde og tjek for skæve gravsten og indgangspartier. Vi har nogle planer når tid er til det: Grave udgået hæk op ved tomme pladser • Grave udgået planter op • Rydde og i materialegården • Få kørt affald væk • Plante ny hæk (da der er flere gravsteder der trænger til ny hæk) • Sløjfe gravsten på kirkegården • Tjek og få færdiggjort skilte/nummer på kirkegården • Mere grus på gangarealer. Med venlig hilsen Christina, konst. graver

PLEJEHJEMMET HAV-FJORDS VENNER SEPTEMBER Tirsdag d. 6. og d. 20. kl. 15.00 Sang og hygge med kaffe. Torsdag d. 29. kl. 15.00 Gudstjeneste v/ Jim Sander. OKTOBER Tirsdag d. 4. og d. 18. kl. 15.00 Sang med kaffe og hygge Torsdag d. 27. kl. 15.00 Gudstjeneste v/ Jim Sander. NOVEMBER Tirsdag d. 1., 15. og 29. kl. 15.00 Sang med kaffe og hygge. Torsdag d. 24. kl. 15.00 Gudstjeneste v/ Jim Sander. Lørdag d. 26. kl. 14.00 - 17.00 Julestue/julehygge. Alle er meget velkomne til sang, gudstjenester og julehygge. Bussen kører hver onsdag med beboerne. Cyklerne bliver luftet efter behov. HAV-FJORDs Vennekreds

9


10

SIDEN SIDST

DØBTE 14.05.22 Frida Ravn Mortensen 05.06.22 Asta Werner Trillingsgaard 25.06.22 Sine Sofie Widding Kjærgaard Hansen 03.07.22 Lukas Nielsen 10.07.22 Hugo Kongstad Kynde 07.08.22 Louie Mølgaard Pedersen

Sine Sofie W. K. Hansen

Lukas Nielsen

Frida Ravn Mortensen

Hugo Kongstad Kynde

Asta Werner Trillingsgaard

Louie Mølgaard Pedersen

VIEDE 04.06.22 09.07.22 09.07.22

Heidi og Lars Bruun Jensen Jytte Toft og John Pedersen Nikoline Rahbek Eriksen og Kristian Svejstrup Jakobsgaard Heidi og Lars Bruun Jensen Jytte Toft og John Pedersen

Nikoline Rahbek Eriksen og Kristian Svejstrup Jakobsgaard

KIRKELIG VELSIGNELSE AF BORGERLIGT INDGÅET ÆGTESKAB 21.05.22

Birgitte Kloster Jensen og Danny Tommerup Jensen Birgitte Kloster Jensen og Danny Tommerup Jensen

BEGRAVEDE / BISATTE 08.04.22 12.04.22 13.04.22 12.05.22 01.06.22

Tommy Agner Oluf Nielsen John Diget Thomsen John Rimmer Madsen Jens Christian Hviid Inga Bruun Christensen

04.06.22 28.06.22 07.07.22 08.07.22 23.07.22

Lis Lone Søndergaard Nielsen Børge Kristensen Inge Musehold Schmidt Else Kirkedal Egon Bruun Jensen


KONTAKT

PRAKTISK VEJLEDNING Skattekisten d. 11. maj 2022

DÅB: aftales med sognepræsten i god tid inden dagen. Inden dåbsdagen har vi en samtale, så man ved hvordan man skal forholde sig, så man kan være tryg ved det der skal foregå.

Optakt til Sankt Hans onsdag d. 23. juni 2022.

SOGNEPRÆST Jim Sander Christensen Vesterhavsgade 150 · tlf. 97 83 10 69 · E-mail: jisc@km.dk

REGNSKABSKONTOR Annette Flyvholm · tlf. 97 83 18 14 Privat: 97 83 46 57 · E-mail: alf@km.dk Træffes i kirken torsdag kl. 12-13

ORGANIST Øjvind Særkjær · Bækmarksbrovej 72, 7660 Bækmarksbro · tlf. 20 29 81 63

LAYOUT & TRYK Videbæk Bogtrykkeri A·S

KIRKETJENER & KIRKESANGER Hanne Krogh · Vesterhavsgade 156 · tlf. 29 90 22 29 KIRKEGÅRDSKONTORET Tlf. 23 65 61 58 · Træffes mandag-fredag kl. 10.00-11.30 (eller efter aftale) MENIGHEDSRÅDETS FORMAND Orla Faaborg · Sprogøvej 93 · tlf. 40 73 23 88 KIRKEVÆRGE Flemming West Christensen, Sprogøvej 70A · tlf. 40 84 65 49 E-mail: f.west@youmail.dk

VED NAVNEÆNDRING? Det sker digitalt. Er du i tvivl, kan du kontakte sognepræsten eller kordegnen, som vil være behjælpelig med ansøgningen og fortælle om ændringen kan lade sig gøre? En navneændring koster 1. januar 2015 510 kr.

REDAKTION Helle Cristina Christensen, Orla Peter Faaborg og Jim Sander Christensen KIRKEBIL Harboøre Taxi 97 83 41 50. Bestil senest kl. 18.00 dagen før. WWW.THYBORON-KIRKE.DK Klik ind på hjemmesiden eller scan QR-koden og læs om kirken, gudstjenester, aktiviteter og se billeder.

VIELSE: I god tid aftaler man datoen med præsten, så kirken kan blive reserveret. Efterfølgende er der en samtale omkring vielsen, hvor ritualet gennemgås og salmer vælges. Prøvelsesattest fås på Borgmesterkontoret i kvindens bopælskommune. DØDSFALD: De pårørende henvender sig til en bedemand, som tager kontakt til præsten og på familiens vegne aftaler dato for begravelse/bisættelse og tid for samtale med sognepræsten. SAMTALE / BESØG: Enhver er velkommen til at kontakte sognepræsten. Dette gælder både hvis man ønsker samtale, besøg, hjemmealtergang eller sygehusbesøg. shedspligt! Præsten har altid tav

11


ID-nr.: 46879

105

Sognebladet nu og i fremtiden Menighedsrådet ønsker at få foretaget den endelige bruger-undersøgelse, der skal ligge til grund for en kommende beslutning om hvorvidt sognebladet skal udkomme i samme oplag eller mindre oplag kombineret med digital information på hjemmeside og facebook-side samt evt. fremsendt i PDF-fil til e-mail adresse. Thyborøn Sogn er tilmeldt grøn omstilling, hvor vi tænker over ressourceforbrug, og vi forestiller os at alle er sig det bevidst og vil samarbejde om at få gennemført grøn omstilling alle steder, hvor det synes muligt. - Vort spørgeskema kan udfyldes og afleveres til kirketjener eller lægges i svarkassen, der står i kirkens våbenhus. - Der er også mulighed for at man kan sende svar som e-mail ved at svare J for Ja eller N for Nej - og i samme rækkefølge som på skemaet. Husk at skrive afsender-information for at gøre vort arbejde nemmere. Får vi ikke svar fra din postadresse, går vi ud fra, at sognebladet ikke har din interesse - hverken som trykt medie eller som digitalt medie jvnf. indledning i teksten her. Spørgeskema (sæt kryds)

1 Jeg kan nøjes med at se sognebladet på Facebook 2 Jeg kan nøjes med at læse sognebladet på en hjemmeside 3 Jeg kan nøjes med at få bladet tilsendt som PDF-fil til min mail-adresse 4 Jeg bruger ikke EDB, så jeg ønsker bladet i trykt udgave

5 Trykt eksemplar kan jeg få afhentet i kirken 6 Trykt eksemplar skal sendes til min postkasse Afsender: Navn: Adresse: Telefonnummer: E-mail:

JA

NEJ