Page 1

kirkebladet.nu

Sankt Hans aften 2021

»Du gav mig, o Herre, en lod af din jord SIDE 2 Hospitalskirken i Gødstrup

SIDE 3

Valgforsamling

SIDE 4

ÅRGANG 3 · SEPTEMBER · OKTOBER · NOVEMBER 2021

SOGNEBLAD


2

PRÆSTENS HJØRNE

»Du gav mig, o Herre, en lod af din jord« En af vores mest elskede høstsalmer – nummer 728 i salmebogen - »Du gav mig, o Herre, en lod af din jord«, har sit tydelige udspring i 5 Mosebog kapitel 10 vers 14, hvor vi får således at vide: »Himlen og himlenes himmel og jorden med alt, hvad der er på den, tilhører Herren din Gud.« Salmen er skrevet af Carl Reinhold Sundell ved midsommertid i 1934 og blev optaget i den svenske salmebog i 1937. Præsten K. L. Aastrup oversatte den til dansk i 1945 og den blev optaget i Den Danske Salmebog i 1953, hvorfra den blev ført uredigeret videre i Den Danske Salmebog 2002. Salmen fik i sin svenske original overskriften »För jordbrukare«, og var stærkt inspireret af et udtalt ønske om at få flere salmer, der afspejlede det moderne samfunds erhverv. Salmen kan dog fint synges af andre end landmænd, fordi de forskellige billeder fra landbruget i salmen så fuldstændigt understreger den lutherske kaldstanke om, at mennesker flest har sit eget sted og sin egen livsgerning som en

gave fra Gud, og skal bruges til Guds ære og til sin næstes gavn. Formår man i sandhed at leve sin hverdag i dette rum, så formår man på samme tid at leve efter det dobbelte kærlighedsbud, som står skrevet i Matthæusevangeliet kapitel 22: »Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind og du skal elske din næste som dig selv.« På de to bud, siger Jesus, hviler hele loven. Derfor er det også meget relevant at spørge, ja men, hvad nu, når jeg ikke formår at leve efter denne lov? Bliver min jordlod så frataget mig og jeg selv forkastet af Gud? Næ nej, heldigvis ikke!!! For vi har jo en Herre og Mester - Jesus Kristus - som på alle måder har opfyldt hele loven for os, så vi nu kan stå rene og retfærdige, himlene værdige i ham. Tværs henover dit gældsbevis har Jesus med store tykke bogstaver skrevet »ER BETALT«.

Derfor behøves vi ikke gå i stykker, når vi ikke formår at leve efter det dobbelte kærlighedsbud, men derimod takke Jesus for hans ufattelige kærlighed, som drev ham hen til korset for alle menneskers skyld. »Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os; han fjernede det ved at nagle det til korset.« På korset på Golgata hænger altså dit gældsbevis, hvorpå loven har noteret alle de gange, hvor du ikke formåede at leve efter det dobbelte kærlighedsbud. Det skulle være nok til at føre dig hele vejen ned i Helvede. Men til din store glæde vil du også kunne se på dette gældsbevis, at Jesus har skrevet tværs henover det med store tykke bogstaver »ER BETALT!!!« Det blev det nemlig i selvsamme sekund, Jesus udåndede, med de tre livgivende ord »Det er fuldbragt.« På korset på Golgata betalte Jesus din og min og alle vore kæres ufattelige gæld, så vi nu kan stå rene foran Gud, så fuldstændigt rensede i hans blod. Det er nåde over nåde at få alt, hvad man har mistet, ganske gra-


DET SKER

tis tilbage. Intet skal du gøre, for alt er gjort. »For før verden blev grundlagt, har Gud i ham (altså Jesus) udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed.« Får Helligånden lov til at sænke dette vidunderlige budskab - evangeliet om Jesus Kristus - dybt ned i dit hjerte, kan du begynde at leve dit liv efter det dobbelte kærlighedsbud på en helt ny måde, for nu gør du det ikke fordi du skal, men fordi du er sat i frihed til at ville. Velvidende at du har en kærlig og tilgivende Gud i ryggen, som ikke ønsker andet end at give dig en herlig lod af sin smukke jord. Ham til ære dig til gavn. Og med det in mente kan vi fint slutte af med en lille omskrivning af salmens omdrejningspunkt som værende »Du gav mig et navn, Herre Krist, som er i din livsbog indskrevet.« Velsignet efterår til jer alle. Jim Sander Christensen

3

Hospitalskirken i Gødstrup Inden længe rykker patienterne ind på Regionshospitalet i Gødstrup, mens hospitalerne i Herning og Holstebro lukker. Som noget nyt rummer Regionshospitalet i Gødstrup også en Hospitalskirke. Hospitalskirken bliver et åndehul midt i det stress, kaos, glæde eller sorg, der kan være på et hospital og vil være åbent 24 timer i døgnet. Det er arkitektfirmaet Friis & Moltke, der har tegnet kirken, mens stenhugger Laila Westergaard har stået for udsmykningen. Udsmykningen består af en døbefont formet som stort organisk hjerte i granit med en blodåre løbende ud fra til hospitalsgangen. Altertavlen i granit er et myldrebillede, der indeholder livssituationer i sammenspil med bibelfortællinger. Hospitalskirken indvies ved en gudstjeneste den 28. august. Patienter, pårørende og personale er til enhver tid velkommen til at søge stilhed, ro og eftertanke i Hospitalskirken. Du kan følge Gødstrup Hospitalskirke på facebook her: https:// www.facebook.com/Hospitalskirken/


4

SEPTEMBER

Gudstjenester Søndag d. 5. september 14. s. e. trin. - Lukas 17,11-19 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen Konfirmation Søndag d. 12. september 15. s. e. trin. - Matthæus 6,24-34 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen Indsamling til »Værestedet« Søndag d. 19. september 16. s. e. trin. - Lukas 7,11-17 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen Høstgudstjeneste Søndag d. 26. september 17. s. e. trin. - Lukas 14,1-11 kl. 9.00 v. Karsten Christensen Torsdag d. 30. september kl. 15.00 v. Jim S. Christensen Gudstjeneste på »Hav-Fjord«

INDRE MISSION

BIBELKREDS Bekendtgøres i kirken.

Torsdag d. 2. kl. 18.00 Vi starter med fælles spisning. Simon Overgård vil holde aftenen i sognelokalet. Torsdag d. 30. kl. 19.30 Samtalemøde i sognelokalet.

VALGFORSAMLING Så er det sikkert og vist Thyborøn Kirke afholder valg til menighedsrådet tirsdag d. 14. september kl. 19.00 i sognelokalet i kirken. Alle medlemmer af folkekirken bosiddende i thyborøn sogn er opstillingsberettigede og kan lade sig vælge ind i menighedsrådet på denne aften. Vi glæder os til at se jer alle.

FOR DE UNGE I THYBORØN Hvis der ikke er noget for de unge i Thyborøn, er de velkomne i Harboøre missionshus, onsdage kl. 19.30. Kontaktperson: Andreas Flyvholm tlf. 22425513 Og i KLIPPEN Lemvig onsdage kl. 19.30. Kontaktperson: Jonas Krogh tlf. 29707924.


OKTOBER

Gudstjenester Søndag d. 3. oktober 18. s. e. trin. - Matthæus 22,34-46 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen Søndag d. 10. oktober 19. s. e. trin. - Markus 2,1-12 kl. 14.00 v. Jim S. Christensen Søndag d. 17. oktober 20. s. e. trin. - Matthæus 22,1-14 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen Torsdag d. 21. oktober kl. 15.00 v. Jim S. Christensen Gudstjeneste på »Hav-Fjord« Søndag d. 24. oktober 21. s. e. trin. - Johannes 4,46-53 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen Søndag d. 31. oktober 22. s. e. trin. - Matthæus 18,21-35 kl. 9.00 v. Karsten Christensen l gudss børn med ti Tag blot jere er der er prædikenen ste d n U . te es en tj sid slutningen af vokbørnekirke. I en år en g en ik d ræ p r fø salme d i børindre børn u sen med de m T nerummet. VIGTIG

INDRE MISSION Torsdag d. 7. kl. 19.30 Møde ved sømands- missionær Per Jerup i sognelokalet. Torsdag d. 21. kl. 19.30 Samtalemøde i sognelokalet.

BIBELKREDS Bekendtgøres i kirken.

IM KREDSMØDE Onsdag d. 27. kl. 19.30 i »Klippen« Lemvig. Tale ved Brian Madsen, Vejle. Sang ved Åge Lilleøre, Harboøre. Torsdag d. 28. kl. 19.30 i Møborg Missionshus. Tale ved Jens Medom Madsen, Fredericia. Sang ved Skivekoret.

SE HER! Thyborøn kirkes mobilpay er 25975 og kan bruges, hvis man fx ikke har mulighed for at komme i kirke, men gerne vil donere et beløb ved en indsamling. Vi siger på forhånd tak for hver en god gave.

Fredagscafé Thyborøn kirke indbyder til »Fredagscafe« i sognelokalet følgende fredage: 10. september, 8. oktober, 12. november kl. 15.00 - 17.00. Fredagscafeen er åben for alle. Vi vil drikke kaffe og spise kage. Vi vil synge sange og snakke. Ja, vi vil hygge vil vi. Det som vi danskere er allerbedst til. Fredagscaféen er altså et socialt samlingspunkt for alle i Thyborøn sogn, som har lyst til at mødes med nogle andre. Her kræves ikke nogen særlige talenter, men bare lyst til at være sammen med andre mennesker. Hver gang vil der være mulighed for selv at byde ind med noget, som man brænder for. Det ka’ være en lille historie, et digt, eller måske en sang, man har båret i sit hjerte hele livet. Hjerteligt velkommen til alle!

5


6

NOVEMBER

Gudstjenester Søndag d. 7. november Alle helgens dag - Matthæus 5,1-12 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen Søndag d. 14. november 24. s. e. trin. - Matthæus 9,18-26 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen Søndag d. 21. november Sidste søndag i kirkeåret - Matthæus 25,31-464 kl. 9.00 v. Karsten Christensen Torsdag d. 25. november kl. 15.00 v. Jim S. Christensen Gudstjeneste på »Hav-Fjord« Søndag d. 28. november 1. s. i advent - Lukas 4,16-30 kl. 10.15 v. Jim S. Christensen

Gudstjenes

ter

. december Søndag d. 5 atthæus 25,1-13 2. s. i advent - M S. Christensen kl. 10.15 v. Jim

INDRE MISSION Torsdag d. 8. kl. 18.00 Adventshygge med spisning i sognelokalet.

BIBELKREDS Bekendtgøres i kirken.

Torsdag d. 25. kl. 19.30 Samtalemøde i sognelokalet.

SCT. NICOLAI TJENESTEN Tjenesten foregår pr. telefon, og den vedrører de mennesker, der af den ene eller anden grund har ondt i livet og ønsker at tale med en anonym sjælesørger/rådgiver. Tjenesten er åben fra kl. 20.00 - kl. 8.00. Har du brug for hjælp kan du blot ringe 70 120 110. De ved ikke, hvem der ringer, og du ved ikke, hvem du ringer til.

VÅGETJENESTEN Aflastnings- & Vågetjenesten, Lemvig Provsti Vågetjenesten tilbyder nærvær og aflastning i hjemmene ved syge og døende. Vågetjenesten består af tidligere sygeplejersker og kan benyttes uden beregning. Koordinatorer er: Hanne Lund tlf. 61764955/ 97821761 og Betty Nørby tlf. 51255925/97891317. Du er altid velkommen til at ringe og høre nærmere.


DET SKER

VÆRESTEDET Den 2. august startede bankospillet op igen og d. 5. august mødtes vi til vores første strikcafe efter nedlukningen pga. covid-19 smitte. Indtil den totale genåbning finder sted, gælder restriktionerne stadig, dvs. god afstand og sprit. Den 12. september fejrer vi Værestedets fødselsdag. Der er indsamling i kirken ved gudstjenesten om formiddagen og kl. 14 er Værestedet vært ved en kop kaffe på Værestedet i Bredgade. Alle er hjertelig velkommen og vi håber rigtig mange kigger forbi. Mortensaften d. 10. november kl. 18 serverer vi Mortensand. Der er tilmelding i Værestedet senest d. 7. november. Daglige åbningstider: Mandag kl. 17-21 Bankospil kl. 19.00 Tirsdag kl. 17-21 Onsdag kl. 17-21 Madaften kl. 18 - tilmelding senest tirsdag Torsdag kl. 17-21 Strikcafe kl. 13.30 - 16-30 Fredag kl. 17-21 Lørdag kl. 14-17 Søndag kl. 14-17 Alle er velkommen og på gensyn VÆRESTEDET

PLEJEHJEMMET HAV-FJORDS VENNER Så skete det endeligt, vi må komme op på hjemmet igen, det har været rigtig svært efter 1 og ½ år, men nu kan det da kun gå fremad. Der er ingenting som (vi plejer), men vi prøver alligevel om vi kan få lidt gang i lidt aktivitet. SEPTEMBER Tirsdage d. 7. og 21. kl. 19.00 er der sang med kaffepause ca. kl. 19.45 derefter sang igen til kl. 20.30. Her er alle velkomne. Onsdag d. 29. kl. 18.00 er der høstfest for beboerne med og dans. Da vi kun har en chauffør, planlægger vi fra gang til gang hvornår vi skal· ud og køre? Men det er altid onsdage d. 15. kl. 10.00 som første dato. OKTOBER Tirsdage d. 5. og 19. Sang med kaffepause. Alle er velkomne. Onsdage d. 13. og 27. Køretur ud i det blå. Kender I nogen som gerne vil køre en tur med beboerne? Så hører vi gerne fra jer, og I hører snarest muligt fra os. NOVEMBER Tirsdage d. 2. og 16. er der sang. Søndag d. 21. vil vi afholde julestue, men på en helt anden måde end vi plejer, vi håber alle stadig vil være med til at hygge om beboerne? Der vil være adventshygge de 4 adventssøndage, hvor medlemmer ude fra byen er velkomne. Mange hilsener og på gensyn fra HAV-FJORDs Vennekreds

7


www.humørklubben-thyborøn.dk

8

DET SKER

HUMØRKLUBBEN THYBORØN Tirsdag d. 28. september kl. 18.00: Fællesspisning i Fritidscentrets festlokaler. Pris 50 kr. Der kan købes øl, vand og vin, men du må også gerne selv medbringe drikkevarer. Tilmelding fra d. 14. - 21. september til John tlf. 22 35 82 96. Tirsdag d. 26. oktober kl. 18.00: Oktoberfest/Fællesspisning i Fritidscentrets festlokaler. Denne aften vil der været pyntet op til oktoberfest, klæd dig gerne ud, det ville være festligt hvis nogen møder op i tyroler tøj, tyrolerhat eller hvad man ellers har. »Musikvenner« sørger for tyrolermusik under middagen og spiller bagefter op til dans. Der kan købes øl, vand og vin, men du må også gerne selv medbringe drikkevarer. Prisen er 75 kr. Tilmelding fra d. 12. - 19. oktober til Henning tlf. 23 90 57 85. Tirsdag d. 16. november: Tur til Klosterheden. Afgang kl. 13.00 fra Fritidscentret. Der samles pyntegrønt og der serveres varm kakao og kage i skoven. Der køres i private biler, kørsel aftales ved tilmelding. Tilmelding senest d. 9. november til Bente tlf. 25 15 62 21. Tirsdag d. 23. november kl. 18.00: Fællesspisning i Fritidscentrets festlokaler, pris 50 kr. Der kan købes øl, vand og vin, men du må også gerne selv medbringe drikkevarer. Tilmelding fra d. 9. - 16. november til Gunnar tlf. 42 49 18 30. Ved alle fællesspisninger er max. antal 120 personer. (først til mølle princip)

Humørklubbens udflugt sidste år.

(fortsættes næste side)


DET SKER

Aktiv onsdag hver onsdag kl. 9.30 - 11.30 i Ungdomsklubben/Fritidscentret. Aktiviteter: Bob, rummikub, stolegymnastik, dart, billard, curling, strikning, og der er kaffe og rundstykker midtvejs. Petanque hver onsdag kl. 14.00 på petanquebanerne ved havnen. (så længe vejret tillader) Seniorgymnastik hver torsdag kl. 11.00 - 11.45 Fritidscentret. Gymnastikken ledes af fysioterapeut Tina Skaaning. Vi starter torsdag d. 15 september, der er tilmelding og betaling fra kl. 10.30. Prisen er 350 kr. for 20 gange Vandgymnastik - starter d. 7. september, og foregår hver mandag kl. 9.30 - 10.20 og 10.30 - 11.20. Vandgymnastikken ledes af Else Nielsen. Prisen for 10 gange er 375 kr. Tilmelding kan ske til Henning tlf. 23 90 57 85. Ringo hver tirsdag kl. 10.00 - 10.45 i Fritidscentret. Ringo starter tirsdag d. 5. oktober. Kroket hver mandag kl. 9.00 og torsdag kl. 13.00 på skolens sportsplads, Vesterhavsgade. Krolf hver mandag kl. 13.30 på skolens sportsplads, Vesterhavsgade. Billard hver onsdag kl. 19.00 i Fritidscentret. YOGA i Humørklubben Yoga betyder at forene, og handler derfor om at forene sindet, kroppen og åndedrættet. Dette gøres i en kombination af forskellige yogaøvelser, som er aktive og passive bevægelser. Yogaøvelserne motionerer kroppen i et roligt tempo, hvor alle kan være med, uanset fysisk form. Du vil opbygge styrke og tillid til krop og sind, træne balancen, smidigheden og øge koncentrationsevnen samt kropsbevidstheden. Aktiviteten vil komme til at foregå tirsdag formiddag startende i oktober, og vil koste 200 kr. for 10 gange. Yoga bliver ledet af Majbritt Madsen. Hvis du er interesseret i at deltage så giv besked til Bodil Lilleøre tlf. 21 53 53 56. Hvis der opnås tilstrækkelig tilslutning så vil du modtage en invitation om tilmelding.

THYBORØN FRITID Efter en svær periode med både nedlukning og restriktioner er vi tilbage til en mere normal hverdag fra august måned - med mindre der kommer en 3. bølge. I august/september starter vi igen op med diverse holdtilbud ude som inde både på land og til vands. Vi forventer følgende hold: • Indoor cycling • Udefitness: step og styrke samt cirkeltræning • Herrewærk • Formiddagstræning • Vandyoga og/eller aquafitness • Herrewærk i vand Thyborøn Fritid er klar fra uge 38 med hold til gymnastik og svømning. Vi forventer, at der vil være gymnastikhold til forældre/barn, børnehavebørn og indskolingspiger, samt spring for mellemtrin. Svømning har diverse hold til børn og voksne. Vi er klar i uge 38. Velmødt - Thyborøn Fritid

9


10

SIDEN SIDST

DØBTE 02.05.21 23.05.21 04.07.21 10.07.21 10.07.21 11.07.21 17.07.21

Karl Salskov Josephsen Josefine Krogh Vinther Lukas Michael Stagis Sellner Rosa Achadia Nygaard Enya Achadia Nygaard Hjalte Winkel Nielsen Walter Kobberholm Pedersen

Karl Salskov Josephsen

Josefine Krogh Vinther

BEGRAVEDE / BISATTE 15.04.21 29.05.21 12.06.21 06.07.21 20.07.21

Villy Christensen Chresten Thomsen Dalgaard Snabe Viggo Skjøtt Toft Inga Slot Gerda Bjerg

Lukas Michael Stagis Sellner

Rosa & Enya Achadia Nygaard

NYT FRA KIRKEGÅRDSGRAVEREN Det meste af sommeren har vi været ramt af langtidssygemeldinger og det har desværre været umuligt at få fat på ekstra arbejdskraft, så vi håber, der er forståelse for, at vi har været nødsaget til at omprioritere vores arbejdsopgaver og prøvet at følge så godt med som muligt. Ny anlæg og omlægninger af grave har vi måttet udskyde. Vi vil gøre vores yderste for at rette op på tingene så hurtigt, vi kan. Hækkeklipningen blev overstået før sommerferien og til september påbegyndes en ny gang hækkeklipning. HUSK fjernelse af diverse krukker, vaser osv. bag gravstenene. Omkring d. 1. oktober sættes blomsterløg og samtidig fjernes sommerblomsterne. Ca. uge 43 er det planlagt at påbegynde granlægningen, som forventes at være færdig til første søndag i advent. Mange hilsener Kirkegårdspersonalet


KONTAKT

SOGNEPRÆST Jim Sander Christensen Vesterhavsgade 150, tlf. 97 83 10 69 E-mail: jisc@km.dk ORGANIST Øjvind Særkjær, Bækmarksbrovej 72, 7660 Bækmarksbro, tlf. 97 88 16 73 KIRKETJENER & KIRKESANGER Hanne Krogh, Vesterhavsgade 156 tlf. 29 90 22 29

KIRKEGÅRDSKONTORET Tlf. 23 65 61 58 Graver: Mary Jensen Stormgade 35, 7673 Harboøre tlf. 97 83 49 52 (privat) Træffes mandag-fredag kl. 10.00-11.30 (eller efter aftale) MENIGHEDSRÅDETS FORMAND Vakant. Derfor henvises til Ebbe Ravn Sørensen, Harboøre på tlf. 97 83 43 03. KIRKEVÆRGE Conny Kruse Nielsen, Lærkevej 37, tlf. 22 13 61 19

LAYOUT & TRYK: Videbæk Bogtrykkeri A·S REDAKTION Ole Rasmussen og Jim Sander Christensen KIRKEBIL Harboøre Taxi 97 83 41 50. Bestil senest kl. 18.00 dagen før. WWW.THYBORON-KIRKE.DK Klik ind på hjemmesiden eller scan QR-koden og læs om kirken, gudstjenester, aktiviteter og se billeder.

REGNSKABSKONTOR Annette Flyvholm Træffes i kirken torsdag kl. 12-13 Tlf. 97 83 18 14, privat: 97 83 46 57 E-mail: alf@km.dk

Praktisk vejledning VED NAVNEÆNDRING? Det sker digitalt. Er du i tvivl, kan du kontakte sognepræsten eller kordegnen, som vil være behjælpelig med ansøgningen og fortælle om ændringen kan lade sig gøre? En navneændring koster 1. januar 2015 510 kr. DÅB: aftales med sognepræsten i god tid inden dagen. Inden dåbsdagen har vi en samtale, så man ved hvordan man skal forholde sig, så man kan være tryg ved det der skal foregå. VIELSE: I god tid aftaler man datoen med præsten, så kirken kan blive reserveret. Efterfølgende er der en samtale omkring vielsen, hvor ritualet gennemgås og salmer

vælges. Prøvelsesattest fås på Borgmesterkontoret i kvindens bopælskommune. DØDSFALD: De pårørende henvender sig til en bedemand, som tager kontakt til præsten og på familiens vegne aftaler dato for begravelse/bisættelse og tid for samtale med sognepræsten. SAMTALE / BESØG: Enhver er velkommen til at kontakte sognepræsten. Dette gælder både hvis man ønsker samtale, besøg, hjemmealtergang eller sygehusbesøg. shedspligt! Præsten har altid tav

11

MENIGHEDSRÅDET Der er valg til menighedsrådet tirsdag den 14. september kl. 19.00 i sognelokalet.


ID-nr.: 46879

105

Projekt sæbekassebiler Har nutidens børn egentlig prøvet at bygge sæbekassebiler? Det er til FDF, der er tid sådanne projekter. Det er også meget sjovere sammen med FDF vennerne. Det var en af forårets aktiviteter, som vi brugte 4 FDF aftener på. Børnene blev delt i blandede hold med en leder på hvert hold. Så var det ellers om at smøge ærmerne op, slippe kreativiteten løs og finde de allerbedste samarbejdsevner frem. Det blev et super projekt, som blev afsluttet med ræs og prøvekørsel på dæmning en blæsende forårsaften i solskin. Kærlig hilsen Trine Holm Christensen

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Sognebladet Thyborøn - Nr. 4 - 2021  

Sognebladet Thyborøn - Nr. 4 - 2021  

Profile for videbaek

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded