Page 1

kirkebladet.nu

KIRKEBLADET September | Oktober | November | Nr. 4 · 2019

Dybe

Ramme

Lomborg

Rom


ORDET Af sognepræst Henning Bjerg Mikkelsen

’BLOMSTER SPIRE FOR VOR FOD’ I én af påskens salmer synger Grundtvig om kirkegården således: »Tag det sorte kors fra graven, plant en lilje hvor det stod! Ved hvert skridt i død­ ninghaven, blomster spire for vor fod« (DDS nr. 241)

Med disse strofer udfolder Grundtvig sin kristne tro. Han glæder sig over det liv, som Gud hver dag giver, - navnlig det liv, som Gud giver os i døden. Han synger i salmen om livet midt i dødens have. Mon ikke de fleste af os har vandret en tur på kirkegården og har frydet os over de smukke, velplejede haver med blomster og planter. Ligeledes har vi betragtet de mange fine gravmonumenter med symboler, der indikerer liv – f.eks. englevinger, anker, fugle, o.s.v. Og vi læser inskriptionerne, der taler om levet liv og om menneskers tro og håb Man møder af og til den for-

dom, at kirkegården er et trist eller måske ligefrem et uhyggeligt sted. Intet er mere forkert. Kirkegården er – synes jeg – et både smukt og rart sted at færdes. Her er der en vidunderlig ro, som man ikke finder ret mange andre steder i vort hektiske samfund. Her tager vi os god tid. Her vises der hensyn og omsorg. Her færdes vi med en stilfærdig respekt.

friske blomster. Måske står man blot stille et lille øjeblik for at mindes det menneske, man holdt af. Søren Kierkegaard siger sted, at den største kærlighedens gerning er at erindre en afdød. Hvorfor det? Jo, for her holder man bare af – helt uden beregning, helt uden at få noget igen. Her dvæler man på en måde, der vidner om de bånd, der var engang og som på én eller anden måde stadigvæk er der. For nok er vi mærket af sorg og savn, men vi lever stadig. Hjertet banker og vi er stadig i stand til at holde af. Midt på kirkegården står kirkebygningen og peger op mod himlen. Den står her som et trøstende vidnesbyrd om, at alle Guds tanker om os mennesker går ud på at give os fred, fremtid og håb.

Stort set hver eneste dag kommer der pårørende for at se til deres kæres gravsted. Måske skal der plantes eller lægges

Derfor spirer blomster for vor fod, når vi vandrer på kirkegården. Som tegn på, at Gud har vore liv og fremtid i sine hænder – både nu og i evigheden.

KIRKELIG VEJVISER

2

Sognepræst Henning Bjerg Mikkelsen Lomborgvej 108, Lomborg, 7620 Lemvig, tlf. 97 88 90 11 hbmi@km.dk

Præstesekretær Britta Sunesen blsu@km.dk (Træffes i præstegården hver fredag)

Lomborg sogn

Rom sogn

Bent Pedersen Tlf. 28 94 05 59

Peter Lund Jensen, Mobil: 21 42 95 52

Graver og kirketjener

Graver og kirketjener


DET SKER

Frilufts- og høstgudstjeneste i Dybe

Søndag den 8. september kl. 14.00 Der indledes med en friluftsgudstjeneste på boldbanen for hele familien, hvor vi takker for høsten og gode kår. Efter gudstjenesten vil der sædvanen tro være aktiviteter for børn og voksne. Der vil være kaffe til medbragt brød. Der afsluttes med fællesspisning på pladsen, hvor spejderne står for de bålstegte kyllinger, mens vi selv skal medbringe tilbehør, service m.v.

KORT NYT KIRKEBLADET Udgives af menighedsrådene. Redaktion: Henning B. Mikkelsen (ansv); Grete Bækgaard Thomsen og Hanne Koustrup. Stof til næste kirkeblad indleveres skriftligt til præstegården senest: mandag den 7. oktober.

Folket og kirken!

Foredrag på Bovbjerg Fyr – tirsdag den 10. september kl. 19.30 Et aktuelt foredrag af Knud Nyboe Rasmussen, der belyser folkekirken fra tre vinkler: 1) Sognemenigheden – 2) Kirkegang – 3) Gudstjenesten Foredragets afsæt er glæden over folkekirkens gudstjeneste. En gudstjeneste, som er under pres, men som er værd at kæmpe for i dag. Gudstjenesten er af væsen ikke kedelig, men tværtimod livsnødvendig, både for den enkelte og for menigheden. Som mange andre forhold i livet er også gudstjenesten forbundet med både lyst og nødvendighed. Foredraget sætter fingeren præcist på nogle aktuelle og påtrængende problemstillinger i folkekirken. PS: Det vil i forbindelse med foredraget på Bov­ bjerg Fyr være muligt at købe Knud Nyboe Ras­ mussens bog »Kirkegang. Lyst og nødvendighed« til den særdeles favorable pris af 50 kr. Den smukke bog er illustreret af en række ældre og nyere bil­ leder af Christen Dals­ gaard, Joakim Skovgaard, Jens Søndergaard, Sven Havsteen-Mik­ kelsen og Arne Haugen Sørensen.

KIRKEBIL Har du brug for transport til kirkelige arrangementer i sognet, så ring dagen før til Lemvig Taxi, tlf. 97 82 24 24. Ordningen kan benyttes for 20 kr. tur/retur. FERIE OG FRIHED Sognepræsten træffes ikke i perioden 23.-30. september, 11-13. oktober samt 22.-24 november. Der henvises i nævnte perioder til sognepræst Margrethe Bendt­ sen på tlf. 97 83 63 26 eller mail: maw@km.dk

FORSIDEFOTOS Fra Dybe kirkegård. Sommeren 2019.

Lomborg-Rom

Ramme sogn

Dybe sogn

Dybe - Ramme

Grete Bækgaard Thomsen Højrisvej 1, Rom 7620 Lemvig Tlf. 21 44 76 53

Arne Y. Andersen Tlf. 40 11 87 15 rammekirke@gmail.com

Anette Andersen Tlf. 25 55 09 52 dybekirke@gmail.com

Karsten Bjerg Godthåbsvej 20, Dybe 7620 Lemvig Tlf. 97 89 53 10

Menighedsrådsfmd.

Graver og kirketjener

Graver og kirketjener

Menighedsrådsfmd.

3


DET SKER

Gårdsangerne fra Thy gæster Rom

Onsdag den 11. september kl. 19.30 – i Rom Kirke Gårdsangerne fra Thy blev dannet i 1998 og består af 10 glade musikvenner. De ønsker at bevare den gamle gårdsangertradition, hvilket også kan høres i de tekster, der synges – om kærlighed, savn, håb, liv og død. Dog går nutidens gårdsangere ikke fra baggård til baggård; verden står ikke stille, og derfor udvikler Gårdsangerne fra Thy sig med nye sange på repertoiret. Der er fest og højt humør, hvor Gårdsangerne fra Thy optræder. Den spraglede påklædning, de spændende instrumenter, kaffekande, murerbalje, vaskebræt og de mere traditionelle instrumenter som harmonika, banjo og violin er med til at give den gode stemning. Når Gårdsangerne optræder, er der fællessang som alle kan være en del af.

Jazz & rytmiske salmer

Onsdag den 18 september kl. 19.30 – i Dybe Kirke Vi synger »rytmiske salmer« og spiller jazz. Willy Egmose: piano. Hanne Hammer – vokal, Christian Risgaard – violin m.fl. Med Willy Egmose ved pianoet spiller en kvartet op til nyere rytmiske salmer til fællessang og kvartetten spiller svingende jazzmelodier ind i mellem. Willy Egmose er en velkendt jazzpianist og har i sit virke som organist sat musik til mange af de nye salmer. Hanne Hammer er oprindeligt fra Holstebro, og har en karriere som jazzsangerinde med sin egen trio bag sig. Desuden medvirker lokale Peter Bjerrum på trommer og Jesper Carlsen, Aarhus på bas.

Koncerten arrangeres af seniorklubben i Ramme i samarbejde med menighedsrådene. Gratis entré.

Høstgudstjeneste i Ramme

Søndag den 15. september kl. 10.30 Ved gudstjenesten vil der være en indsamling til kirkelige og humanitære formål – det såkaldte »høstoffer«. Efter gudstjenesten indbydes til frokost på Ramme skole. Her vil menighedsrådet ved samme lejlighed afholde det årlige menighedsmøde, hvor der vil blive orienteret om det kirkelige arbejde i sognet.

4

»Jesus skammer sig ikke ved at kalde os brødre og søstre«

Onsdag den 25. september i konfirmandstuen Kl. 18.30: Fællesspisning for de, som har tid og lyst. Pris 60 kr. pr. person. For familier m. børn u. 18 år koster det max 100 kr. Tilmelding til præstegården et par dage før. Kl. 19.30: Vi får besøg af pensioneret indremissionær Hans Jørgen Hedegaard, som først vil give os et trosstyrkende oplæg under overskriften »Jesus skammer sig ikke ved at kalde os brødre og søstre.« Herefter vil han fortælle os om sin store interesse for gamle biler og om hvordan de hjælper hinanden med at reparere dem.


Høst- og familiegudstjeneste i Lomborg

Søndag den 22. september kl. 10.30 En gudstjeneste i børnehøjde, hvor vi takker Gud for høsten og gode levevilkår. Medbring gerne lidt frugt og grønt, som børnene bærer ind i kirken ved gudstjenestens begyndelse. Der vil også være pengeindsamling til fordel for kirkelige og humanitære forhold. Efter gudstjenesten vil der sædvanen tro være frokost i konfirmandstuen, hvor spejderne vil stå for bortlodning af den frugt, som blev båret ind i kirken.

Pilgrimsvandring

Lørdag den 28. september Gennem fire sogne med fire af vore smukke middelalderkirker nær havet, Fjaltring, Dybe, Ferring og Trans kirker som holdepunkter. Den tusindårige tradition har bredt sig til vore egne, hvor den bliver en mere og mere yndet mulighed for fordybelse og nærvær i det ydre og det indre landskab. En ANDAGT oplevet personligt og i et vandrende fællesskab. I de fire kirker finder vi ro, måske en kort tekst eller salme til eftertanke på den videre vandring i stilhed. Denne tur er gennemvandret i flere omgange af Fjaltring Vandregruppe. Selve vandringen strækker sig over ca. 16 km varer ca. fire og en halv time. Dertil kommer pauser. Vi mødes 9.30 ved Fjaltring med velkomst og afgang kl. 10. Vi regner med at nå Dybe Kirke ca. 11.15, og Ferring Kirke ca. 12.45. Vi spiser medbragt mad ved Bovbjerg Fyr ca. 14.15, og når Trans Kirke ca.kl.14.30 og Fjaltring Kirke ca. 16, hvor vi slutter med nadver i det fri, hvis vejret tillader. Man må gerne hoppe på og af turen ved en af de fire kirker, men skal gerne have læst det mere detaljerede program som lægges i kirkerne i god tid før vandringen. Arrangør: Fjaltring-Trans menighedsråd

»Sang og Samvær« i Alparken Alle i sognene er hjertelig velkommen til at være med i Alparken den sidste tirsdag i måneden, hvor der bl.a. vil være fællessang, fortælling og musikalsk indslag. Det er sognepræst Henning B. Mikkelsen og organist Christian Risgaard, der sammen står for arrangementet. Der er hver gang kaffebord – og det hele er ganske gratis Der er sang og samvær flg. dage: Tirsdag den 24. september kl. 14.30: Margrethe Bendtsen og Christian Risgaard Tirsdag den 29. oktober kl. 14.30: Henning Mikkelsen og Christian Risgaard Tirsdag den 26. november kl. 14.30: Henning Mikkelsen og Christian Risgaard

Kirkehøjskole

Onsdag den 25. september kl. 19.30 – i Dybe Kirke Foredrag v. sognepræst Maria Odgaard Møller. »Er der forkyndelseskrise i folkekirken?«

Onsdag den 6. november kl. 19.30 – i Nørre Nissum Kirke Foredrag v. valgmenighedspræst Hans Nørkjær Franch, Lemvig. »Tidens præstationsræs og evighedens evangelium«.

5


DET SKER

Kom og syng med Onsdag den 9. oktober i konfirmandstuen Kl. 18.30: Fællesspisning for de, som har tid og lyst. Pris 60 kr. pr. person. For familier med børn under 18 år koster det max 100 kr. Tilmelding til præstegården et par dage før. Kl. 19.30: Ruth Warncke vil sammen med sognepræsten stå for en sangaften, hvor vi primært synger sange fra salmebogstillægget »100 salmer«, men der bliver også mulighed for at synge fra andre sangbøger.

Dåbstræf for de 4-årige

Børnegudstjeneste i Ramme kirke - Søndag den 27. oktober kl. 10.30 Er dit barn i år fyldt 4 år, så vil vi gerne invitere ham/hende til dåbstræf i Ramme kirke sammen med forældre, søskende og evt. bedsteforældre. Børnene vil modtage en bog som gave i dagens anledning. Minikonfirmanderne deltager også i gudstjenesten og vil medvirke med et lille indslag.

Vi besøger Møldahlgaard Galleri

Onsdag den 23. oktober kl. 19.00 Den gamle stald er gennemgribende renoveret til et Vi mødes ved præstegården og fylder bilerne, så vi rustikt og smukt galleri i to etager med elmestam- kan køre derfra kl. 19.00 til Møldahlgaard Galleri, mer som bærende træsøjler. Galleriet har perma- Vitasvej 5, 7790 Thyholm. nent omkring 100 akrylmalerier. Der vil i løbet af aftenen blive serveret kaffe og kaVi skal møde Ketty, som vil give os en rundvisning. ge. Prisen for aftenen er 40 kr. pr. næse.

6


DET SKER

»En skærm gør ikke et barn lykkeligt«

Onsdag den 6. november i konfirmandstuen Kl. 18.30: Fællesspisning for de, som har tid og lyst. Pris 60 kr. pr. person. For familier med børn under 18 år koster det max 100 kr. Tilmelding til præstegården et par dage før Kl. 19.30: Generalsekretær Mikael Arendt Laursen, Fredericia, vil tale under overskriften: »En skærm gør ikke et barn lykke­ ligt – en aften om be­ vidst mediebrug«. Mikael Arendt Laursen vil dermed sætte fokus på et centralt tema i vores tid. Desuden vil han fortælle lidt om »Projekt mediemod«, som medieforbrugerorganisationen KLF, Kirke og Medier har søsat.

»God’s not dead« Filmaften i konfirmandstuen – onsdag den 20. november kl. 19.30

Filmen »God’s Not Dead« følger en studerende, der bliver udfordret af en professor i filosofi, som ikke tror på Gud. Der vil være en kop kaffe m.m. formedelst 30 kroner pr. person

Gud og spaghetti

Onsdag den 13. november kl. 17.00 – i Lomborg Kirke En kort børnevenlig gudstjeneste, som minikonfirmanderne har været med til at forberede. Efter gudstjenesten vil der være et let traktement i konfirmandstuen. Her vil vi tage afsked med minikonfirmanderne, som har fulgt undervisningen i efterårets løb. Alle er hjertelig velkommen til at deltage

Adventsgudstjeneste

Søndag den 1. december kl. 10.30 – i Lomborg Kirke Det er første søndag i advent og spejderne tænder det første lys i adventskransen. Gudstjenesten er for hele familien. Spejderne medvirker med et indslag. Efter gudstjenesten indbydes til spejdernes advents- og julemarked.

Vi synger julen ind

Onsdag den 11. december kl. 19.00 – i Lomborg Kirke En liturgisk musikgudstjeneste, hvor vi sammen synger nogle af julens sange og salmer. Lone og Daniel Leuchtmann vil lede fællessangen og spejderne vil gå luciaoptog. Vær velkommen til en festlig optakt til juletiden. Efter gudstjenesten vil der være kaffebord og samvær i præstegården.

7


NYT

NYT Vore menighedsråd tilbyder i samarbejde med Hove sogn babysalmesang for de mindste (011 mdr.) samt »Salmer og Sanser« for de 1-3 årige. Begge dele foregår i Hove kirke og ledes af Elin Engholm Knudsen (også kendt som Tante Andante.

Cathrine Støvring Preussler er ansat som korleder i Lemvig Provsti pr. 1. august. Stillingen er på 14 timer ugentlig. Cathrine er 28 år og uddannet klassisk korsanger fra Syddansk musikkonservatorium Ansættelsen er tænkt ind i et kirke-skole samarbejde. Der tilbydes ugentlig korundervisning som en del af skolernes undervisning for 4.-6. klassetrin. Der undervises i sange og salmer, traditionelle og nyere, tilpasset børnenes alder og formåen. Foreløbig er Ramme skole,

8

FRA PRÆST & MENIGHEDSRÅD BABYSALMESANG Babysalmesang begynder i Hove kirke tirsdag den 3. september kl. 10-11.30. Husk dyne som babyen kan ligge på og varme sokker til den voksne. Kontakt gerne Elin Engholm Knudsen, 30 29 53 72 eller mød op i Hove kirke en tirsdag formiddag kl. 10.00. Selv om du ikke nåede det den første gang, er det muligt at støde til. »Salmer og sanser« begynder i Hove kirke tirsdag den 3. september kl. 16.30-17.45. HUSK varme sokker til børn og voksne. Alder ca. 1-3 år, men ældre og yngre søskende

er velkommen. Kontakt gerne Elin Engholm Knudsen, 30 29 53 72 eller mød op i Hove kirke en tirsdag eftermiddag. Selv om du ikke nåede det den første gang, er det muligt at støde til.

NYT PROVSTI-BØRNEKOR Klinkby skole, Bøvling Friskole og Fjaltring Friskole med i samarbejdet. Også Tangsø skole er med i samarbejdet, men her tilbydes korsang uden for skoletiden. Samlet udgør korene et fælles provstikor. Meningen er at provsti-børnekoret skal deltage

i korstævner som medlem af Folkekirkens Ungdomskor. Desuden medvirker koret ved større begivenheder i provstiet, f.eks. i forbindelse med højtider, særlige kirkelige arrangementer, Spil Dansk eller ved den årlige kordag, som skolerne indbydes til at deltage i. Cathrine Støvring Preussler


NYT

ALLE HELGEN SØNDAG Allehelgen falder altid første søndag i november. Gudstjenesten allehelgensdag skaber gennem bønner og salmer plads til at mindes og sørge over dem, vi har mistet. Hos os er der tradition for at oplæse navnene på dem fra vore sogne, som i årets løb er afgået ved døden. Ligeledes læses navnene på dem andetsteds fra, som er blevet begravet på én af vore kirkegårde. Sammen med oplæsningen tænder vi et lys for hver af dem.

Aflastnings- og vågetjenesten At lytte At give nærhed At vejlede og støtte At sidde stille hos den syge

MENIGHEDSRÅDSMØDER Dybe-Ramme menighedsråd holder møde således: Tirsdag den 19. november kl. 19.00 hos Anne Marie Hoornenborg, Solhøjvej 35, Ramme Torsdag den 10. oktober kl. 19.00 hos Hanne Koustrup, Algade 21, Ramme Lomborg-Rom menighedsråd holder møde således: Tirsdag den 8. oktober kl. 19.00 i konfirmandstuen Menighedsrådsmøder er offentlige. Dagsorden kan fås ved henvendelse til sognepræsten. Referat kan efterfølgende ses på vores hjemmeside

Hvordan kontaktes Aflastnings- og vågetjenesten? Henvendelse kan ske fra den, der har behov for aflastning, pårørende og andre, som har kendskab til et sådant behov.

Koordinatorer:  Hanne Lund: 61764955  Betty Nørby: 51255925 / 97891317 Ved eventuelle tvivlsspørgsmål, er man velkommen til at rette henvendelse til os.

Nyt tilbud Nu tilbyder vi også vågetjeneste i alle institutioner i Lemvig Kommune som forsøgsordning. Vi ønsker, at vi kan være behjælpelige hos dem, som ikke har pårørende og hos dem, hvor pårørende ingen mulighed har for at være til stede. Vores tilstedeværelse vil være som en pårørende.

Aflastnings- og vågetjenesten i Lemvig Kommune www.lemvigkirkerne.dk

Vidste du at ... ... Kirkegårdene, som de fine og velplejede små haver, vi kender i dag, er et forholdsvist nyt fænomen. Det var først omkring år 1800, da det bedre borgerskab begyndte at lade deres døde begrave uden for kirken, at man for alvor begyndte at organisere og pleje kirkegårdene.

9


SE HER

Møder Danmission-stævne

for Holstebro og Lemvig distrikter holdes i Måbjerg Kirkehus, Måbjerg Kirkevej 2-4, 7500 Holstebro, torsdag d. 12. september 2019 kl. 13.30-16.30. Kl. 13.30: Velkomst v/ Helga Hedevang. Kl. 13.45: Indledning v/ sognepræst Karen-Ingeborg Jacobsen. Kl. 14.00: Taler: Kirkekonsulent Anna-Marie Lauenstein, Tanzania. Kirken i Tanzania i arbejdstøjet. Kl. 14.40: Kaffe. Indsamling. Kl. 15.40: Anna-Marie Lauenstein fortæller videre og runder af med afslutning. Alle er meget velkomne. Salmebogen benyttes. Kaffe og mødeafgift 50 kr. Danmission i Holstebro og Lemvig

Folkekirkeligt Fællesskab Mandag den 2. oktober kl. 19.30 Bibelgruppe hos Birthe og Erik Mogensen, Glarbjergvej 35, Lomborg Torsdag den 14. november kl. 19.30 Hos Grethe og Henning Mikkelsen, Præstegården, Lomborgvej 108, Lomborg Mandag den 9. december kl. 19.30 Bibelgruppe hos Birthe og Martin Christoffersen, Lomborgvej 46, Lomborg

Sept · Okt · Nov

Studiekredsen i Ramme Tirsdag den 10. september kl. 19.30 hos Mie og Gerben Hoornenborg, Solhøjvej 35, Ramme Onsdag den 23. oktober kl. 19.30 hos Christina og Preben Larsen, Rammevej 9, Bonnet Fredag den 6. december kl. 19.30 hos Christen Kjærgaard, Tinghøj 1, Rom

Lemvigkredsens Indre Mission Tirsdag den 22. oktober kl. 19.30 Møde i Harboøre Missionshus v/ Henri Alex Jensen. Sang v/ Trio Vest Onsdag den 23. oktober kl. 19.30 Møde i Lemvig (Klippen) v/ Svend Erik Petersen, Ringkøbing. Sang v/ Klippens lovsangsgruppe Torsdag den 24. oktober kl. 19.30 Møde i Humlum kirkehus v/ Finn Løvlund Pedersen, Esbjerg. Efter kaffen fortæller Finn lidt om sømandsmissionens arbejde

KONTAKTPERSONER Danmission Anna Marie Olesen tlf. 97 88 90 44

10

Missionshuset Jørgen Agergaard tlf. 60 49 46 30

KFUM-spejderne i Lomborg-Rom Lisbeth Sloth tlf. 97 88 95 85. Mødes i Missionshuset tirsdag kl. 18.30-20.00

De grønne pigespejdere i Lomborg-Rom Grethe Mikkelsen, tlf. 97 88 90 11. Mødes i Missionshuset tirsdag kl. 18.30-20.00


SORGGRUPPE LEMVIG KOMMUNE En sorggruppe er tænkt som det sted, hvor du kan gå hen med de tanker, erfaringer og følelser af mismod og afmagt, der er så svære at bære, ikke mindst i et samfund, hvor der ikke altid levnes ret meget plads til at sørge. Samtalerne er fortrolige og behandles med tavshedspligt! Hver enkelt deltager forpligter sig på denne fortrolighed. Sorggruppen er gratis. Sorggruppen er for voksne. Der findes særlige sorggrupper for børn og unge. Tid og sted Sorggruppemøderne afvikles på torsdage med 2 møder pr. måned á 2 timers varighed. Første møde efter nærmere aftale med sorggruppelederne. Mødested: Bøvling sognegård, Bøvlingvej 15. Bøvlingbjerg . Sorggruppen ledes af psykolog Lilian Hove Andersen og præst Marianne Gyldenkærne, der begge via deres arbejde har mange års erfaring med mennesker i sorg og eksistentiel krise. Kontakt • Marianne Gyldenkærne, tlf. 97 88 56 50, valgmenighedspræst i Bøvlingbjerg • Lilian Hove Andersen, tlf. 42 36 30 10, psykolog og sygeplejerske, medlem af Bøvling menighedsråd

FIND OS PÅ NETTET HJEMMESIDE www.lomborgkirke.dk eller www.rammekirke.dk FACEBOOK www.facebook.com/dyberammelomborgrom

KFUM-spejderne i Dybe/Ramme Gruppeleder: Erik Jensen tlf. 97 88 95 60.  Tropleder:  Benny Mathiasen, tlf. 97 88 96 54. 

Mødested: Spejderhuset:  Stamphøjvej 49, Dybe. Mødetid:  Spejdere tirsdag kl. 19.00-21.00. Ulve tirsdag kl. 18.30-20.00.

HVOR HENVENDER MAN SIG - OG HVORNÅR? Drejer det sig om en ny dåbsattest, fordi den gamle har »forputtet« sig? Eller vil man gerne have aftalt en kirkelig handling, f.eks. en vielse eller barnedåb? Eller er det navneændringer, der er på dagsordenen? Så kan alle, der bor i Lomborg-Rom-Dybe-Ramme sogne, henvende sig i Lomborg præstegård, Lomborgvej 108, Lomborg. Præstesekretær Britta Sunesen træffes som hovedregel hver fredag fra ca. kl. 10.00. Hun kan kontaktes på mail blsu@km.dk eller ved henvendelse til præstegården på tlf. 97 88 90 11. Bemærk at mandag er præstens og den øvrige kirkebetjenings fridag, hvorfor kirkelige handlinger ikke finder sted den dag. Man er også meget velkommen til at kigge ind på vores hjemmeside www. lomborgkirke.dk, hvor der ligger aktuelle informationer, bl.a. om hvordan man forholder sig, hvis man skal anmelde fødsel, vielse eller død: Eller hvis man ønsker at ændre navn. Klik på »kirkelig handlinger«. Drejer det sig om et besøg, en samtale eller ønske om hjemmealtergang, kan man naturligvis både ringe og sende en mail sognepræsten.

11


ID-nr.: 46879

139

Gudstjenester

DECEMBER

NOVEMBER

OKTOBER

SEPTEMBER

DATO

LOMBORG

Søndag d. 8.

12. s. e. trin.

Søndag d. 15.

13. s. e. trin.

Søndag d. 22.

14. s. e. trin.

10.30 (c)

Søndag d. 29.

15. s. e. trin.

09.00 Lilleør

Søndag d. 6.

16. s. e. trin.

Søndag d. 13.

17. s. e. trin.

09.00 Lilleør

Søndag d. 20.

18. s. e. trin.

10.30 (d)

Søndag d. 27.

19. s. e. trin.

Søndag d. 3.

Alle Helgen

Søndag d. 10.

21. s. e. trin.

Søndag d. 17.

22. s. e. trin.

10.30

Søndag d. 24.

S. s. i kirkeår

09.00 Lilleør

Søndag d. 1.

1. s. i advent

10.30 (f)

Søndag d. 8.

2. s. i advent

Onsdag d. 11. Søndag d. 15.

RAMME

ROM

10.30

14.00 (a) 10.30 (b)

09.00

09.00 10.30 Lilleør 09.00

10.30

10.30 Lilleør 09.00 10.30 (e)

10.30

09.00

09.00 09.00

10.30 Lilleør 09.00 10.30

10.30 Lilleør

10.30

09.00

09.00

19.00 (g) 3. s. i advent

DYBE

09.00 Lilleør

a) Frilufts- og høstgudstjeneste på boldbanen. Sognedag b) Høstgudstjeneste. Frokost og menighedsmøde på skolen bagefter c) Høst- og familiegudstjeneste. Frokost i konfirmandstuen bagefter d) Indsamling til KFUM’s soldatermission e) Familiegudstjeneste (BUSK) f) Familiegudstjeneste. Efter gudstjenesten inviterer spejderne til julemarked g) Musikgudstjeneste m. Luciaoptog. Vi synger julen ind.

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Lomborg, Rom, Dybe og Ramme kirkeblad - Nr. 4 - 2019  

Lomborg, Rom, Dybe og Ramme kirkeblad - Nr. 4 - 2019  

Profile for videbaek