Page 7

DET SKER

»En skærm gør ikke et barn lykkeligt«

Onsdag den 6. november i konfirmandstuen Kl. 18.30: Fællesspisning for de, som har tid og lyst. Pris 60 kr. pr. person. For familier med børn under 18 år koster det max 100 kr. Tilmelding til præstegården et par dage før Kl. 19.30: Generalsekretær Mikael Arendt Laursen, Fredericia, vil tale under overskriften: »En skærm gør ikke et barn lykke­ ligt – en aften om be­ vidst mediebrug«. Mikael Arendt Laursen vil dermed sætte fokus på et centralt tema i vores tid. Desuden vil han fortælle lidt om »Projekt mediemod«, som medieforbrugerorganisationen KLF, Kirke og Medier har søsat.

»God’s not dead« Filmaften i konfirmandstuen – onsdag den 20. november kl. 19.30

Filmen »God’s Not Dead« følger en studerende, der bliver udfordret af en professor i filosofi, som ikke tror på Gud. Der vil være en kop kaffe m.m. formedelst 30 kroner pr. person

Gud og spaghetti

Onsdag den 13. november kl. 17.00 – i Lomborg Kirke En kort børnevenlig gudstjeneste, som minikonfirmanderne har været med til at forberede. Efter gudstjenesten vil der være et let traktement i konfirmandstuen. Her vil vi tage afsked med minikonfirmanderne, som har fulgt undervisningen i efterårets løb. Alle er hjertelig velkommen til at deltage

Adventsgudstjeneste

Søndag den 1. december kl. 10.30 – i Lomborg Kirke Det er første søndag i advent og spejderne tænder det første lys i adventskransen. Gudstjenesten er for hele familien. Spejderne medvirker med et indslag. Efter gudstjenesten indbydes til spejdernes advents- og julemarked.

Vi synger julen ind

Onsdag den 11. december kl. 19.00 – i Lomborg Kirke En liturgisk musikgudstjeneste, hvor vi sammen synger nogle af julens sange og salmer. Lone og Daniel Leuchtmann vil lede fællessangen og spejderne vil gå luciaoptog. Vær velkommen til en festlig optakt til juletiden. Efter gudstjenesten vil der være kaffebord og samvær i præstegården.

7

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Lomborg, Rom, Dybe og Ramme kirkeblad - Nr. 4 - 2019  

Lomborg, Rom, Dybe og Ramme kirkeblad - Nr. 4 - 2019  

Profile for videbaek