Page 6

DET SKER

Kom og syng med Onsdag den 9. oktober i konfirmandstuen Kl. 18.30: Fællesspisning for de, som har tid og lyst. Pris 60 kr. pr. person. For familier med børn under 18 år koster det max 100 kr. Tilmelding til præstegården et par dage før. Kl. 19.30: Ruth Warncke vil sammen med sognepræsten stå for en sangaften, hvor vi primært synger sange fra salmebogstillægget »100 salmer«, men der bliver også mulighed for at synge fra andre sangbøger.

Dåbstræf for de 4-årige

Børnegudstjeneste i Ramme kirke - Søndag den 27. oktober kl. 10.30 Er dit barn i år fyldt 4 år, så vil vi gerne invitere ham/hende til dåbstræf i Ramme kirke sammen med forældre, søskende og evt. bedsteforældre. Børnene vil modtage en bog som gave i dagens anledning. Minikonfirmanderne deltager også i gudstjenesten og vil medvirke med et lille indslag.

Vi besøger Møldahlgaard Galleri

Onsdag den 23. oktober kl. 19.00 Den gamle stald er gennemgribende renoveret til et Vi mødes ved præstegården og fylder bilerne, så vi rustikt og smukt galleri i to etager med elmestam- kan køre derfra kl. 19.00 til Møldahlgaard Galleri, mer som bærende træsøjler. Galleriet har perma- Vitasvej 5, 7790 Thyholm. nent omkring 100 akrylmalerier. Der vil i løbet af aftenen blive serveret kaffe og kaVi skal møde Ketty, som vil give os en rundvisning. ge. Prisen for aftenen er 40 kr. pr. næse.

6

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Lomborg, Rom, Dybe og Ramme kirkeblad - Nr. 4 - 2019  

Lomborg, Rom, Dybe og Ramme kirkeblad - Nr. 4 - 2019  

Profile for videbaek