Page 5

Høst- og familiegudstjeneste i Lomborg

Søndag den 22. september kl. 10.30 En gudstjeneste i børnehøjde, hvor vi takker Gud for høsten og gode levevilkår. Medbring gerne lidt frugt og grønt, som børnene bærer ind i kirken ved gudstjenestens begyndelse. Der vil også være pengeindsamling til fordel for kirkelige og humanitære forhold. Efter gudstjenesten vil der sædvanen tro være frokost i konfirmandstuen, hvor spejderne vil stå for bortlodning af den frugt, som blev båret ind i kirken.

Pilgrimsvandring

Lørdag den 28. september Gennem fire sogne med fire af vore smukke middelalderkirker nær havet, Fjaltring, Dybe, Ferring og Trans kirker som holdepunkter. Den tusindårige tradition har bredt sig til vore egne, hvor den bliver en mere og mere yndet mulighed for fordybelse og nærvær i det ydre og det indre landskab. En ANDAGT oplevet personligt og i et vandrende fællesskab. I de fire kirker finder vi ro, måske en kort tekst eller salme til eftertanke på den videre vandring i stilhed. Denne tur er gennemvandret i flere omgange af Fjaltring Vandregruppe. Selve vandringen strækker sig over ca. 16 km varer ca. fire og en halv time. Dertil kommer pauser. Vi mødes 9.30 ved Fjaltring med velkomst og afgang kl. 10. Vi regner med at nå Dybe Kirke ca. 11.15, og Ferring Kirke ca. 12.45. Vi spiser medbragt mad ved Bovbjerg Fyr ca. 14.15, og når Trans Kirke ca.kl.14.30 og Fjaltring Kirke ca. 16, hvor vi slutter med nadver i det fri, hvis vejret tillader. Man må gerne hoppe på og af turen ved en af de fire kirker, men skal gerne have læst det mere detaljerede program som lægges i kirkerne i god tid før vandringen. Arrangør: Fjaltring-Trans menighedsråd

»Sang og Samvær« i Alparken Alle i sognene er hjertelig velkommen til at være med i Alparken den sidste tirsdag i måneden, hvor der bl.a. vil være fællessang, fortælling og musikalsk indslag. Det er sognepræst Henning B. Mikkelsen og organist Christian Risgaard, der sammen står for arrangementet. Der er hver gang kaffebord – og det hele er ganske gratis Der er sang og samvær flg. dage: Tirsdag den 24. september kl. 14.30: Margrethe Bendtsen og Christian Risgaard Tirsdag den 29. oktober kl. 14.30: Henning Mikkelsen og Christian Risgaard Tirsdag den 26. november kl. 14.30: Henning Mikkelsen og Christian Risgaard

Kirkehøjskole

Onsdag den 25. september kl. 19.30 – i Dybe Kirke Foredrag v. sognepræst Maria Odgaard Møller. »Er der forkyndelseskrise i folkekirken?«

Onsdag den 6. november kl. 19.30 – i Nørre Nissum Kirke Foredrag v. valgmenighedspræst Hans Nørkjær Franch, Lemvig. »Tidens præstationsræs og evighedens evangelium«.

5

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Lomborg, Rom, Dybe og Ramme kirkeblad - Nr. 4 - 2019  

Lomborg, Rom, Dybe og Ramme kirkeblad - Nr. 4 - 2019  

Profile for videbaek