Page 1

90. Å RG A NG

KIRKEN

NYKØBING FALSTER SOGN

Orgelkoncert med Dennis Venzel

600 års jubilæum

Onsdagsarrangementer i Klosterkirken

Høstgudstjenester

Fødselsdags-orgelkoncert med Sven Verner Olsen

SEPTEMBER · OKTOBER · NOVEMBER · 2019


MIDDELALDER - FESTIVAL OG JUBILÆUM

Det bliver et festligt efterår her på Sydhavsøerne. Den 6.- 8. september er der Birgittafestival i Maribo, og den 29. september – 6. oktober holder vi 600 års jubilæum for Klosterkirken i Nykøbing F.

og kærlighed til skaberværket. Tre år efter Erik af Pommern gav tilladelsen til Birgittaklosteret på Lolland, gav han i 1419 franciskanerne lov til at bygge

Middelalderen har betydet meget for Lolland-Falster. Vi har et middelaldercenter smukt beliggende ved Guldborgsund, med middelalder huse, ridderturneringer, klæder og meget mere. Men det mest iøjefaldende i landskabet her på Lolland-Falster er vores utrolig mange middelalderkirker.

Maribo skylder Birgitta sin grundlæggelse, vækst og købstadsrettigheder

et franciskanerkloster med tilhørende klosterkirke i Nykøbing på Falster. Derfor fejrer vi i efteråret 600 års jubilæum for Klosterkirken i Nykøbing F. Du kan se mere på vores hjemmeside www.nykfsogn.dk. Birgitta og Frans forsøgte at reformere kirken indefra. De mente begge, at de modtog åbenbaringer direkte fra Gud. Det er de færreste mennesker, der modtager guddommelige åbenbaringer. Men det betyder ikke, at Gud ikke er med os. Ethvert menneske er skabt og elsket af Gud. Vi har et skabelsesfrø eller et kærligheds-frø plantet i hjertet, og på Guds bud kan det vokse til tro, håb og kærlighed.

Birgitta af Vadstena Middelalderkvinden Birgitta af Vadstena levede 1303-1373 og var af svensk adelsfamile. Hun blev gift, fik otte børn og tog sig hele livet af fattige og syge. Fra barnsben modtog hun åbenbaringer fra Gud og blev pålagt at grundlægge en klosterorden, Birgittinerordenen.

Du ønskes Guds fred og glæde, og et velsignet festival- og jubilæumsefterår! Sygehuspræst Birthe Friis

Margrethe 1.’s fostersøn og søsterbarnebarn Erik af Pommern gav i 1416 tilladelse til at bygge et Birgittakloster med klosterkirke. Maribo skylder Birgitta sin grundlæggelse, vækst og købstadsrettigheder. Klosterkirken i Maribo blev fra 1803 Lolland-Falsters Domkirke. Derfor holder vi i år den første Birgittafestival i Maribo. Du kan se mere på www.birgittafestival.dk Grundlæggeren af franciskanerordenen, Frans af Assisi, levede 1182-1226. Frans voksede op i en rig familie og ønskede at blive ridder. Men efter fangeskab og sygdom fik han en spirituel vækkelse, hvor han lagde vægt på fattigdom, sygepleje, fred, glæde 2

Frans af Assisi


KLOSTERKIRKEN SANKT ANNÆ PIGEKOR OG ENSEMBLE STORSTRØM Søndag den 29. september kl. 15.00 Koncertens program er en god blanding af den fine og smukke kormusik, som er skrevet for pigekor og musik hvor blandingen af stemmer og Ensemble Storstrøms særlige klang og musikalske udtryk giver musikken et nyt, smukt og personligt udtryk. Sankt Annæ Pigekor har, som et af landets aller-

bedste pigekor, fået en fremtrædende rolle i dansk korliv og er blandt andet kendt for sine opførelser af nykomponeret, nyklassisk og rytmisk musik. Koret samarbejder ofte med professionelle musikere, andre kor og ensembler. Sankt Annæ Pigekor har tilmed en omfattende CDproduktion.

ORGEL-KANDIDAT- KONCERT MED DENNIS VENZEL Onsdag 6. november kl. 19.30 Til daglig studerer Dennis Venzel til kandidat i orgel & kirkemusik på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Repertoiret til denne aften består af tysk & dansk orgelmusik, fra 1650 og frem til 1960. Man vil i løbet af aftenen, kunne opleve værker af bl.a. J.S.Bach, Max Reger, Mendelssohn og Niels la Cour. Som afslutning på aftenens koncert, vil Dennis Venzel fremføre to franske improvisationer.

TURISTFORENINGENS JULEKONCERT Fredag den 22. november kl. 19.30 Lene Siel er i år solist ved Turistforeningens julekoncert. Lene Siel bliver ledsaget af sine tre musikere. Billetpris 220 kr. Oplysninger omkring billetsalg fås hos turistforeningen. Overskuddet fra koncerten går til Nykøbing Falster Sogns Menighedspleje.

DÅBSTRÆ I KLOSTERKIRKEN Klosterkirken har fået et dåbstræ. Det er placeret i koret på højre side af alteret og falder smukt ind i kirkens øvrige interiør. Dåbstræet er fremstillet af unge fra Produktionsskolen, Strømmen, i Vordingborg. Dåbstræets symbolik er hentet fra Johannesevangeliet, hvor Jesus i kapitel 15,5 siger: »Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre«. I dåben bliver vi podet som grene på stammen, og kan i kraft af Jesus Kristus bære frugt. Alle, der bliver døbt i Klosterkirken, får ved dåben hængt deres dåbsæble på træet. Navnet på den døbte skrives på den ene side af æblet, og dåbsdatoen på den anden. De æbler, der hænges på træet, høstes, når de døbte får invitation til at komme til æblehøst. 3


KLOSTERKIRKEN

KLOSTERKIRKENS 600 ÅRS JUBILÆUM Tilladelsen til at opføre et fanciskanerkloster med tilhørende kirke blev givet af Erik af Pommern i 1419. Det skal naturligvis markeres. Jubilæet fejres en hel uge i og omkring Klosterkirken. Jubilæet markeres fra søndag den 29. september til søndag den 6. oktober med koncerter, gudstjenester, historiske indslag og meget mere.

KRISTUSKRANSMEDITATION I forbindelse med 600 års jubilæet for Klosterkirken vil der være Kristuskrans meditation i Klosterkirken onsdag den 2. oktober kl. 17.00 med sygehuspræst Birthe Friis og sognepræst Tom Friis. Klosterkirken blev bygget som et franciskaner kloster, og Kristuskrans meditationen vil inddrage franciskanerordenens grundlægger, Frans af Assisi. Vi sidder i en kreds omkring døbefonten og har en lille stund med meditation, sang og refleksion. Det kræver ingen forudsætninger at deltage. Kristuskrans til brug i gudstjenesten kan lånes. Ligeledes udleveres en lille folder, der kan hjælpe dig med Kristuskrans meditation derhjemme. I år fejrer Klosterkirken sit 600 års jubilæum. I middelalderen under Valdemar 2. Sejr (11701241) var franciskanermunkene, også kaldet gråbrødrene, vandret ind i Danmark. Ordenen var stiftet af Frans af Assisi, og munkene var tiggermunke, der lagde vægt på fattigdom, lydighed og kyskhed. Med årene spredtes deres tanker sig til Lolland-Falster. Derfor lavede Erik af Pommern (1382-1459) Alle Sjælesdag den 2. november 1419 et gavebrev til franciskanermunkene, hvor han bl.a. skrev: »at der i vor købstad Nykøbing i Falster må funderes, bygges og oprejses et gråbrødrekloster af Sankt Fraciscus orden… Vi giver Sankt Nicolaj Kapel, hvilket vi med rette bør forlene med den æblegård, som kaldes Kongens Have, som os og kronen tilhører, som ligger østen for det nævnte 4

KULTURNAT FREDAG 4. OKTOBER Klosterkirken bliver fyldt med kulturtilbud, idet en del af kulturnatsaktørerne flytter ind i Klosterkirken, Klosterfløjen og Fangekælderen. Der vil være mange spændende tiltag fra store koncerter i kirkerummet til (u)hyggelige oplevelser i fangekælderen. Hold øje med sognets hjemmeside, www.nykfsogn.dk, og annoncering i Ugeavisen Guldborgsund.

Sankt Nicolaj Kapel.« Sankt Nicolaj Kapel har sikkert ligget der, hvor vores Klosterkirke ligger i dag. Lige før reformationen stod klosteret færdigt med fire fløje. I midten lå en urtehave, Fratergården, som vi stadig kan se i dag, og ind mod Fratergården havde alle fire fløje en hvælvet korsgang. Men straks efter reformationen forlod franciskanermunkene klosteret i Nykøbing F. I dag er kun to fløje tilbage: vestfløjen kaldet Klosterfløjen, og sydfløjen Klosterkirken. Klosterkirkens indre udseende skyldes i høj grad enkedronning Sofie (1557-1631), der boede på Nykøbing Slot. Hun gav kirken dens kuplede hvælv, den smukke altertavle og hendes enestående anetavle. Sygehuspræst Birthe Friis


DET SKER ONSDAGE 17.15 I KLOSTERKIRKEN I løbet af efteråret vil jeg være vært for nogle korte onsdagsarrangementer for voksne i alle aldre. Der skal være en mulighed for, at finde ro og dybde midt i en måske stresset hverdag, men også give rum for og præsentation af forskellige former for kristen spiritualitet. Indholdet vil variere fra gang til gang, men det er mit håb, at vi sammen finder frem til nogle former, som vi vælger at holde fast ved. På sognets hjemmeside og på sognets facebookside, vil jeg annoncere, hvornår vi går i gang og angive en overskrift til de enkelte onsdage. Mulige overskrifter: Vekselbøn, Godly Play, Christfulness, Bøn i farver, Taizé, Kristuskransbøn. Hvis du gerne vil være med, også i den forberedende fase, så skriv mig gerne en mail med lidt tanker. Sognemedhjælper Erik Christophersen ec@nykfsogn.dk

DSUK’S EFTERÅRS­ MØDE MED BISKOP MARIANNE GAARDEN Onsdag den 4. september kl. 19.00 i Sognets Hus, Maribo fortæller biskop Marianne Gaarden om »Den danske kirke i Thailand, Australien og New Zealand«. I februar i år var biskop Marianne Gaarden på tilsynsrejse (visitatsrejse) til de danske menigheder så langt væk, som man næsten kan komme fra Danmark. Foredraget er en rejseberetning fra visitatsen Down Under og stiller også det spørgsmål, hvad vi kan lære af danskere, der samles i den danske kirke i udlandet. Ud over at være biskop over Lolland-Falsters Stift er Marianne Gaarden også tilsynsførende biskop for DSUK (Dansk Sømands- og Udlandskirker) med ansvar for de danske kirker i Nord- og Sydamerika, Australien og New Zealand m.v. Der serveres kaffebord à 30 kr., hvor overskuddet går til DSUK. Da vi ved, at mange er interesserede i at høre om rejsen og de tanker, den har givet anledning til, er her en god lejlighed til at få mere at vide, og vi håber, at alle interesserede vil deltage. Mødet er åbent for alle og enhver!

TERRASSE MED MASSER AF MULIGHEDER Bag Nordresalen er der nu etableret en terrasse. Terrassen understøtter brugen af Nordresalen og i det hele taget arrangementer omkring Nordre Kirke. I forbindelse med renovering af Nordresalen i 2018 blev det tænkt ind i projektet, at der skulle være direkte adgang fra salen ud til en terrasse. Der vil være mange anvendelsesmuligheder til glæde for brugere af Nordresalen, men også til understøttelse af kirkelivet. Terrassen er etableret som en halvbue med centrum ved den nye dobbeltdør, som har direkte adgang ud til det grønne areal bag Nordresalen. Terrassens samlede areal er ca. 90 kvadratmeter – det giver gode udfoldelsesmuligheder. Overgartner Kasper Ols­gaard Nielsen, som er skov- og landskabsingeniør, har tegnet terrassen. Sognets anlægshold har etableret terrassen. På bille-

det nedenfor er gartnerne i gang med at anlægge terrassen, så den kunne blive klar til åbningen ved friluftsgudstjenesten den 7. juli 2019.

Terrassen er anlagt som en halvbue 5


NORDRE KIRKE ER DU TIL STRIK?

MANDEKLUB

Vil du strikke eller hækle til gavn for Nykøbing Falster Sogns Menighedsplejes lokale arbejde blandt børnefamilier? Eller blot donere garn, vi kan lave trøjer, huer eller babytæpper af? Strikkecaféen mødes i Nordresalen hver anden onsdag i lige uger kl. 14.00-16.00. Tag gerne dine flittige hænder med! Du kan også møde os i Kirkens Genbrug. Strikkeklubben kommer forbi og strikker og viser det nyeste frem onsdag den 18. september kl. 14.00-16.00.

Mandeklub – Kvindefrit område – sådan kunne der stå som overskrift, når mandeklubben mødes i Nordresalen til hyggeligt samvær og en bid mad. Vi mødes mandag den 2. september, 7. oktober, 4. november og 2. december kl. 10.0013.00. Kontakt Jørgen Jensen telefon 42 72 10 90.

ALSANGSAFTEN Hver den første tirsdag i måneden holdes sangaften i Nordresalen kl. 19.30-21.30. Så er du glad for at synge, så kom og syng med fra Højskolesangbogen og salmebogen. Vi lærer både nye sange og synger gamle travere. Vi bryder ud i sang den 3. september, 8. oktober og den 5. november.

MINDESTUND - NORDRE KIRKE Den 18. september og den 11. december giver vi plads til savnet og sorgen under mindestunden i Nordre Kirke kl. 17.00-17.30. Vi tænder lys for dem, vi tænker på. Vi beder og velsignes.

MORGENSTUND - NORDRE KIRKE Når du har rejst dig fra sengen og fået øjne, måske afleveret børnene i skole og er på vej på arbejde, så kom til Morgenstund i Nordre Kirke kl. 8.15 hver onsdag og giv dig tid. Tid til at synge, lytte og til dagen. Et åndehul midt i hverdagen. Vi ønsker hinanden en god dag efter en halv time. 6

FØDSELSDAGSORGELKONCERT MED SVEN VERNER OLSEN Onsdag den 27. november kl. 19.00. Det er ti år siden, Nordre Kirke fik installeret sit nye P.G. Andersen & Bruhn orgel – orglet blev taget i brug sidst i november 2009. Denne orgel-fødselsdag fejres med en koncert med organist Sven Verner Olsen, som vil spille et varieret program af orgelmusik fra forskellige perioder. Sven Verner Olsen er uddannet ved Det kongelige danske Musikkonservatorium, hvor han debuterede fra solistklassen i 1992. Sven Verner Olsen er i dag ansat som organist ved Jesuskirken i Valby og har derudover en omfattende koncertvirksomhed som orgelsolist og akkompagnatør. Sven Verner Olsen var i en årrække organist ved Klosterkirken i Nykøbing F. og var med sin store indsigt i orgler og orgelsager en drivende kraft, da projektet nyt orgel i Nordre Kirke skulle realiseres. Sven Verner Olsen har således de bedste forudsætninger for at kunne præsenteSven re orglets forskelVerner lige udtryksmuOlsen ligheder.


Riv ud o

gg

DET SKER

EFTERÅRSUDFLUGT I samarbejde med Nykøbing Falster Sogns Menighedspleje inviteres til en køretur i private biler for sognets ældre borgere torsdag den 19. september. Turen er gratis og går ud i det blå, og der venter os et kaffebord og en fortælling fra lokalområdet. Afgang fra privatadresser ca. kl. 13.00 og hjemkomst senest kl. 17.30. Nærmere information og tilmelding til kordegn Ragna Lollike på tlf. 20 45 11 04 eller på mail til rl@km.dk

em

SAMVÆR PÅ HVERDAGE I Nykøbing F. Sogn er der tilbud om hyggeligt samvær på hverdage i Klosterkirken og Lindeskovkirken. Der synges årstidens sange og ofte er der oplæsning eller andet indhold. Der er følgende bemærkninger til de enkelte steder: Klosterkirken: Møde hver onsdag kl. 10.00 - ca. 11.30. Lindeskovkirken: Møde hver torsdag kl. 14.00 - 16.00. Eftermiddagsmøder i Lindeskovkirken: • Torsdag den 12. september: Sangeftermiddag med Vera Hansen og organist Per Ne­ der­gaard Hansen • Tirsdag den 1. oktober kl. 13.30 er der gudstjeneste sammen med Oasens ældre borgere med efterfølgende kaffebord.

SORGGRUPPE Er det svært at finde sig selv i hverdagen efter at have mistet sin ægtefælle eller sin samlever, kan det være en støtte at møde andre, der ligeså bærer på sorgen og skal lære at leve med den. I sorggruppen mødes vi og taler om den afdøde, om tiden før og efter tabet, og om hvordan livet er nu. Vi deler tomheden og savnet, som fylder tankerne. Deltagelse er gratis, og der forventes indbyrdes fortrolighed om indholdet fra gruppens samtaler. Kontakt kordegn Ragna Lollike for en indledende samtale på enten tlf 20 45 11 04 eller på mail rl@km.dk.

• Torsdag den 10. oktober fortæller Dietrich Rohrbeck og viser billeder om at være flugthjælper under den kolde krig. Et engagement, som han sammen med forfatter Jesper Clemmensen, har skrevet en bog om med titlen: Skyggemand. • Torsdag den 14. november fortæller sognepræst Bjørn Krohn om Esther fra Det Gamle Testamente. En spændende og handlekraftig kvinde, der brugte sin list og reddede mange israelitters liv. 7

!


DET SKER I SOGNET AUGUST

OKTOBER

Lørdag den 31. kl. 15.00 Koncert med konfirmander og gospelsanger Miriam Jul Rasmussen med band i Lindeskovkirken

Tirsdag den 1. kl. 19.30 Sangaften, Nordresalen

SEPTEMBER Mandag den 2. kl. 10.00 Mandeklub i Nordresalen Tirsdag den 3. kl. 19.30 Koncert i Lindeskovkirken med Steen Brokhøj Tirsdag den 3. kl. 19.30 Sangaften, Nordresalen

Onsdag den 2. kl. 17.00 Kristuskrans meditation i Klosterkirken Fredag den 4. KULTURNAT i Klosterkirken Søndag den 6. kl. 14.00 Festgudstjeneste med biskop Marianne Gaarden i Klosterkirken Mandag den 7. kl. 10.00 Mandeklub i Nordresalen

Onsdag den 4. kl. 14.00 Strikkecafe, Nordresalen

Tirsdag den 8. kl. 19.30 Sangaften, Nordresalen

Fredag den 6. til den 8. Birgittafestival i Maribo

Torsdag den 10. kl. 17.00 Venskabscafe i Lindeskovkirken

Torsdag den 12. kl. 17.00 Venskabscafe i Lindeskovkirken

Onsdag den 16. kl. 14.00 Strikkecafe, Nordresalen

Søndag den 15. kl. 19.00 Høstgudstjeneste »De farende svende« i Nordrekirke. Tirsdag den 17. kl 17.00 Menighedsrådsmøde i Administrationsbygningen Onsdag den 18. kl. 14.00 Strikkecafe, Nordresalen Onsdag den 18. kl. 17.00 Mindestund i Nordre Kirke Torsdag den 19. kl 13.00 Efterårsudflugt Torsdag den 26. kl. 17.00 Venskabscafe i Lindeskovkirken Søndag den 29. kl. 15.00 Koncert i Klosterkirken med Sankt Annæ Pigekor & Ensemble Storstrøm 8

Onsdag den 2. kl. 14.00 Strikkecafe, Nordresalen

Onsdag den 23. kl. 17.00 Menighedsrådsmøde i Administrationsbygningen Torsdag den 24. kl. 17.00 Venskabscafe i Lindeskovkirken Onsdag den 30. kl. 14.00 Strikkecafe, Nordresalen


DET SKER I SOGNET NOVEMBER Søndag den 3. kl. 14.00 Mindegudstjeneste for døde børn i Nordre Kirke Søndag den 3. kl. 16.00 Alle Helgen Mindegudstjeneste Østre Kapel Søndag den 3. kl. 19.00 Musikgudstjeneste Sakskøbing Pigekor i Nordre Kirke

STUDIEORLOV Sognepræst Lill Arendt Hemmingsen har fået bevilget studieorlov i august til og med oktober. Hun skal fordybe sig i Paulus’ breve og imens varetages embedet præst af Sonja Nielsen. Sognepræst John Andersen er ligeledes ansat som vikar i sognet til 31. oktober.

Mandag den 4. kl. 10.00 Mandeklub i Nordresalen Tirsdag den 5. kl. 19.30 Sangaften, Nordresalen Onsdag den 6. kl. 14.00 Strikkecafe, Nordresalen Onsdag den 6. kl. 19.30 Orgel-kandidat-Koncert med Dennis Venzel i Klosterkirken Torsdag den 7. kl. 17.00 Venskabscafe i Lindeskovkirken Onsdag den 19. kl. 17.00 Menighedsrådsmøde i Administrationsbygningen Onsdag den 20. kl. 14.00 Strikkecafe, Nordresalen Torsdag den 21. kl. 17.00 Venskabscafe i Lindeskovkirken Fredag den 22. kl. 19.30 Turistforeningens Julekoncert med Lene Siel i Klosterkirken Onsdag den 27. kl. 19.00 Fødselsdagsorgelkoncert med Sved Verner Olsen i Nordre Kirke

DECEMBER Mandag den 2. kl. 10.00 Mandeklub i Nordresalen Onsdag den 4. kl. 14.00 Strikkecafe, Nordresalen Onsdag den 11. kl. 17.00 Mindestund i Nordre Kirke

KONFIRMATIONER 2020-2021 Sct. Joseph Søstrenes Skole i Klosterkirken 2020   3. maj kl. 10.00 klasse A   8. maj kl. 10.00 klasse B 2021 11. april kl. 10.00 Realskolen i Klosterkirken 2020 19. april kl. 10.00 2021 30. april Sophieskolen i Klosterkirken 2020 25. april kl. 9.30 klasse C 25. april kl. 11.30 klasse B 26. april kl. 10.00 klasse A 2021 13. maj kl. 9.30 klasse A 13. maj kl. 11.30 klasse B 15. maj kl. 10.00 klasse C Østre Skole i Klosterkirken 2020   9. maj kl. 10.00 klasse A + K 10. maj kl. 10.00 klasse 2021 18. april kl. 10.00 klasse A + K 25. april kl. 10.00 klasse B Lindeskovskolen 2020 10. maj kl. 10.00 i Klosterkirken 2021 25. april kl. 10.00 i Klosterkirken 9


15. 18.

13. s. e. Trinitatis 10.00 JA

22. 25. 29.

14. s. e. Trinitatis 10.00 JA Høstgudstj.

 9. 13. 16. 20. 23. 27.

18. s. e. Trinitatis 10.00 JA 19. s. e. Trinitatis 10.00 JEN

30. NOVEMBER  3. Alle helgens dag  5.  6. 10. 13. 17.

21. s. e. Trinitatis 10.00 KB 22. s. e. Trinitatis 10.00 NN

20. 24. S. s. i kirkeåret 27. DECEMBER  1. 1. s. i advent

 8. 10.

10.00 JEN 08.05 LH Skolegudstj.

 4.

10

10.00 BF 8.15-8.45 Morgenstund 10.00 BK 10.00 SN 8.15-8.45 Morgenstund 13.30 SN og JEN Høstgudstjeneste for plejehjem 10.00 MF 19.00 SN Høstgudstj. 8.15-8.45 Morgenstund 17.00 BF Mindestund 10.00 BK 10.00 SN 8.15-8.45 Morgenstund 10.00 BK Høstgudstj. m. 10.00 KB menighedsfællesskab

08.05 JEN Skolegudstj. 17.00 BF Meditationsgt. 19.30 Biskop Marianne Gaarden 16. s. e. Trinitatis 14.00 Biskop Marianne 10.00 BK Gaarden/JEN Festgudstjeneste 17. s. e. Trinitatis 10.00 JA

2. s. i advent

10.00 JEN

08.05 BK Skolegudstj.

8.15-8.45 Morgenstund 10.00 BF

8.15-8.45 Morgenstund 10.00 SN 8.15-8.45 Morgenstund 10.00 MF 10.00 SN 8.15-8.45 Morgenstund 10.00 BK Højmesse med 10.00 SN menighedsfællesskab 8.15-8.45 Morgenstund 10.00 MF

10.00 BK 16.00 BK Østre Kapel

14.00 BF Mindegudstj. for døde børn 19.00 LH Musikgudstj.

8.15-8.45 Morgenstund 10.00 LH 8.15-8.45 Morgenstund 10.00 BK Højmesse med 10.00 LH menighedsfællesskab 8.15-8.45 Morgenstund 10.00 BK 10.00 KB 8.15-8.45 Morgenstund 10.00 MF

10.00 Biskop Marianne 10.00 BK Gaarden/NN

10.00 JEN

NORDRE KIRKE

10.00 BK

OKTOBER  1.  2.  4.  6.

For gangbesværede kan kirketaxa bestilles på tlf. 70 25 25 25 senest dagen før.

15. s. e. Trinitatis 10.00 JEN

LINDESKOVKIRKEN

10.00 LH

8.15-8.45 Morgenstund 13.30 LH og JEN Gudstj. for plejehjem 10.00 BK Højmesse med 10.00 BF menighedsfællesskab

LH = Lill Arendt Hemmingsen · BF = Birthe Friis · BK = Bjørn Krohn · JEN = Jannie E. Nielsen · KB = Kathrine Brorsen · MF = Michael Fagerlund · EC = Erik Christophersen · SN = Sonja Nielsen

GUDSTJENESTER

DAG KIRKEÅRET KLOSTERKIRKEN SEPTEMBER  1. 11. s. e. Trinitatis 10.00 JEN  4.  8. 12. s. e. Trinitatis 10.00 KB 11.


GUDSTJENESTER SYGEHUSGUDSTJENESTER

GUDSTJENESTE PÅ PLEJECENTRENE

Sygehuspræst Birthe Friis har gudstjenester i spisestuen på afdeling 240 og 140. Alle patienter, pårørende og andre interesserede udefra er velkomne

Østerbrocentret (Oasen): 10/9; 1/10 (i kirken); 12/11 og 17/12 (i kirken). Alle dage kl.1 3.30 ved Bjørn Ohlendorff Krohn.

Høstgudstjeneste tirsdag den 3. september kl. 15.00 afdeling 240. Her kommer sygehusets talepædagog Susanne Olsen med sin tværfløjte og Arne Olsen med sin violin og spiller for os. Gudstjeneste mandag den 16. september kl. 15.00 afdeling 140 Gudstjeneste tirsdag den 8. oktober kl. 15.00 afdeling 240 Gudstjeneste tirsdag den 22. oktober kl. 15.00 afdeling 140 Gudstjeneste tirsdag den 5. november kl. 15.00 afdeling 240 Gudstjeneste mandag den 18. november kl. 15.00 afdeling 140

Sømarken: 23/10; 20/11. Alle dage kl. 14.15 ved Jannie Edelberg Nielsen 11/9 og 4/12 fælles gudstjeneste for Sømarken og Bakkehuset kl. 13.30 i Nordre Kirke Bakkehuset: Alle dage kl. 13.30: 16/10 ved Sonja Nielsen; 20/11 ved Lill A. Hemmingsen 11/9 og 4/12 fælles gudstjeneste for Sømarken og Bakkehuset kl. 13.30 i Nordre Kirke

HØSTGUDSTJENESTE MED SPILLEMÆND – NORDRE KIRKE De Farende Svende fejrer høsten med os søndag den 15. september kl. 19.00 både ved gudstjenesten i Nordre Kirke og bagefter når de spiller op i Nordresalen til sang, sjov og dans.

LØRDAGSDÅB 7. september kl. 10.30 i Nordre Kirke, Kathrine Brorsen 5. oktober kl. 10.30 i Lindeskovkirken, Bjørn Krohn 2. november kl. 10.30 i Klosterkirken, Jannie E. Nielsen 11


LINDESKOVKIRKEN ARMENIERMISSIONENS ÅRSMØDE Steen Brokhøj

KONCERT DEN 3. SEPTEMBER KL. 19.30 Steen Brokhøj, pensioneret børnetandlæge fra Holstebro, synger og spiller egne kristne sange i en musikstil, der kan betegnes som iørefaldende folk/pop. Inspirationen er i særdeleshed hentet fra den amerikanske sang-evangelist, Don Francisco. Teksterne er på et letflydende, mundret dansk. Man inviteres med ind i nogle bibelske fortællinger, så det opleves som om, man selv er tilstede. For eventuelt interesserede findes der cd’er under navnet ’Steen Brokhøj’ på internettet.

Den 13. september kl. 17.00 holder Armeniermissionen årsmøde i Lindeskovkirken. PROGRAM Kl. 17.00 Gudstjeneste i Lindeskovkirken. Kl. 18.00 Middag i menighedslokalet. Kl. 19.00 Aftenens særlige gæster er Dansk Armeniermissions medarbejdere Nane og Lilit. Nane vil fortælle om søndagsskoleprojektet »Light to Kids« og Lilit vil fortælle om en særlig søndagsskole med handicappede børn i Jerevan. Der kommer herefter sidste nyt fra Libanon og formanden aflægger årsberetning for et meget begivenhedsrigt år. Kl. 20.30 Kaffebord og mulighed for at købe kunsthåndværk m.m. fra Armenien. Kl. 21.30 Afslutning. Middagen koster 75 kr. pr. person – dog maks. 300 kr. pr. familie. Tilmelding til René Vejen Jensen på enten tlf. 97 13 26 99 eller på mail: rvj@km.dk Tilmeldingsfrist: 1. september 2019 På årsmødet får du mulighed for at komme i direkte kontakt med de mennesker som til dagligt står i Dansk Armeniermissions arbejde.

MENIGHEDSKORET I LI NDESKOVKIRKEN I NYKØBING FALSTER SOGN er et kor for alle, der har lyst til at synge sammen med andre. Man møder bare op, når der øves i lige uger mandage kl. 19.00-21.00. Det er gratis at være med. Koret ledes af Vera og Per Neder­gaard Hansen – mobiltelefon 23 36 79 67 eller email veraogper@gmail.com 12


LINDESKOVKIRKEN HØSTFEST den 29. september kl. 10.00 Traditionen tro fejres der høstfest i Lindeskovkirken med festgudstjeneste og efterfølgende frokost. Efter frokosten vil vi lege nogle gamle lege.

KIRKEFROKOSTER I LINDESKOVKIRKEN Hver måned afholder menighedsfællesskabet en frokost efter en gudstjeneste i Lindeskovkirken. Det koster 25 kr. for voksne at spise med. Børn spiser gratis. Har du lyst til at være med i en madlavningsgruppe kontakt sognepræst Bjørn Krohn.

GOSPELKONCERT I LINDESKOVKIRKEN MED BREEZE OF GOSPEL I forbindelse med konfirmandopstarten har Nykøbing F. Sogn inviteret gospelbandet Breeze of Gospel til at stå for en sangworkshop for de unge. Herefter giver de med indslag fra konfirmanderne en koncert. Koncerten finder sted lørdag den 31. august kl. 15.00.

HØSTFEST FOR ÆLDRE Tirsdag den 1. oktober kl. 13.30 er der høstgudtjeneste for ældre med efterfølgende kaffebord. Lindeskovkirken får besøg af beboere fra plejehjemmet Oasen. Alle er velkomne.

FOKUS PÅ VENSKABER Efter gudstjenesten søndag den 27. oktober inviterer menighedsfællesskabet på frokost og foredrag. Foredragsholderne er Lise og Frederik Berggren Smidt fra København. Hun er psykoterapeut og lærer, og han er præst ved Nazaret Kirke. Med det udgangspunkt vil de tale om venskaber i ægteskabet, i familien, i vennekredsen og i menigheden. Kom og bliv inspireret!

FOKUS PÅ STRESS Efter gudstjenesten søndag den 17. november inviterer menighedsfællesskabet på frokost og foredrag. Foredragsholderen er Michael Agerbo Mørch, der er ph.d.-studerende ved DBI (Dansk Bibel Institut) i København. Han vil tale om balancen mellem arbejdsliv og hvile i et foredrag under overskriften »Kristen i hamsterhjulet«. Hvad kan troen byde ind med i en travl hverdag?

LOVSANGSFEST Sidste år startede en ny tradition i Lindeskovkirken med en lovsangsfest i fællesskab med de øvrige kirker i Evangelisk Alliance i Nykøbing F. Evangelisk Alliance er et netværk af danske kirker og kirkelige organisationer. I år ligger arrangementet lørdag d. 7. september med start kl. 19.00. Arrangementet består af tre dele: Først en syng-med-koncert med gode, gamle vækkelsessange kl. 19.00 til 19.45. Denne koncert ledes af Vera og Per Nedergaard Hansen. Dernæst er der en fælles kaffepause på en halv time. Kl. 20.15 starter den anden syng-medkoncert som ledes af et fælleskirkeligt band. Her vil der blive sunget nye og nyere, rytmiske lovsange. Man er hjerteligt velkommen til at deltage i både den ene, den anden eller begge koncerter!

KIRKEDAG I LINDESKOVKIRKEN lørdag den 28. september kl. 10.00 Dagens tema er ’Lidelse’, og sognepræst Jacob Winther vil holde nogle foredrag for os. Der vil også være spisning, fællessang og socialt samvær. Mere information, herunder programmet, kan findes på sognets hjemmeside. 13


ALLEHELGEN Alle helgens dag, søndag den 3. november, er dagen hvor man i landets kirker mindes de døde, og i denne sammenhæng får forkyndt det kristne opstandelseshåb. I Nykøbing F. Sogn markeres i Nordre Kirke, Lindeskovkirken og på Østre Kapel.

MINDEGUDSTJENESTE FOR DØDE BØRN Kl. 14.00 i Nordre Kirke er der Mindegudstjeneste for døde børn ved sygehuspræst Birthe

Friis. Forældre, bedsteforældre, søskende og anden familie til døde børn kan her tænde et lys for deres døde barn. Her kan forældre og familier dele glæden over at have fået et barn og samtidig dele sorgen over at have mistet et barn. Der er også mulighed for at tænde et lys for sit døde barn, og få læst barnets navn op i gudstjenesten. Efter gudstjenesten er der mulighed for samtale og saftevand, the, kaffe og kage i Nordresalen. Gudstjenesten arrangeres i samarbejde med Landsforeningen Spædbarnsdød.

KONCERT/ MUSIKGUDSTJENESTE MED SAKSKØBING PIGEKOR Kl. 19.00 i Nordre Kirke er der en musikgudstjeneste, der vil forme sig som en vekslen mellem korsang, fællessalmer og bibelske læsninger. Der vil desuden indgå lystænding i forløbet. Sakskøbing Kirkes Pigekor er 20-25 piger på 11-20 år, som synger korsatser passende til dagens karakter, under ledelse af organist Flemming Chr. Hansen.

KL. 1 6.00 ØSTRE KAPEL Har du mistet en, du har brug for at mindes til Alle helgen, så er du velkommen i Østre Kapel, hvor vi afholder en mindeandagt med lystænding. Kom og skriv din savnede kære i bogen, som er lagt frem til formålet og tænk på din savnede mens vi tænder lys, synger sange og hører Bibelens ord til trøst og opmuntring. Alle er velkomne! 14

Der vil desuden være indslag med det nye vokalensemble cant­Anima, otte af pigekorets piger, som har samlet sig i denne selvstændige, mindre sanggruppe.

ALLE HELGEN I LINDESKOVKIRKEN KL. 1 0.00 I forbindelse med gudstjenesten kl. 10.00 fejres Alle helgen og Menighedskoret deltager. På denne måde markeres dagen.


ADRESSER ADRESSER PRÆSTER

KLOSTERKIRKEN

Sygehuspræst Birthe Gunhild Friis Nr. Ørslev Bygade 12 Tlf. 29 47 06 33 - bf@km.dk Fredag fri

Kirketjener Martin Hjøllund Tlf. 54 86 18 25 / 24 61 49 88

Sognepræst Bjørn Krohn Folemarken 9 Tlf. 54 85 08 03 - bjok@km.dk Mandag fri Sognepræst Jannie Edelberg Nielsen Vestensborg Allé 47 Tlf. 54 85 04 73 - jenn@km.dk Mandag fri Sognepræst Lill Arendt Hemmingsen Klosterstræde 3 Tlf. 51 80 00 83 - liah@km.dk Mandag fri Orlov i perioden august til oktober Sognepræst Michael Fagerlund Klosterstræde 3 Tlf. 20 42 85 48 - mfa@km.dk Fredag fri Korshærspræst Kathrine A. Brorsen Klosterstræde 3 Tlf. 61 55 27 30 - kasb@km.dk Fredag fri

Organist Jan Ole Vanggaard Tlf. 61 22 17 73 jov@nykfsogn.dk

NORDRE KIRKE Kirketjener Henning Madsen Tlf. 43 58 34 16 / 23 23 83 67 hma@nykfsogn.dk Organist Asger Balling Tlf. 54 85 03 84 ab@nykfsogn.dk

LINDESKOVKIRKEN Kirketjener Bettina Jepsen Tlf. 54 85 09 87 / 29 62 61 96 abj@nykfsogn.dk Organist Per Nedergaard Hansen Tlf. 21 24 62 15 pnh@nykfsogn.dk

Kordegnekontor Tlf. 43 58 34 01 nykoebingf.sogn@km.dk Mandag-fredag kl. 9-13 samt torsdag kl. 16-18 Administrationschef Lone Bang Christensen Tlf. 43 58 34 00 lbc@nykfsogn.dk Overgartner Kasper Olsgaard Nielsen Tlf. 30 61 48 54 kon@nykfsogn.dk Kordegn Ragna Lollike Tlf. 43 58 34 01 / 20 45 11 04 rl@km.dk Sognemedhjælper Erik Christophersen Tlf. 61 22 68 22 ec@nykfsogn.dk Menighedsrådet Formand Palle Jacobsen Tlf. 25 13 12 35 Menighedsplejen Lisbet Jensen Tlf. 61 99 51 02

KIRKEKONTORER Klosterstræde 3, 4800 Nykøbing F. Kirke- og kirkegårdskontor Tlf. 43 58 34 00 post@nykfsogn.dk Mandag-fredag kl. 9-13

www.nykfsogn.dk Nykøbing Falster Sogn Oplag: 1000 stk. Sats og tryk: Team Lynderup Tlf. 97 17 34 08

REDAKTION Thea Björklund Hansen (ansvarshavende redaktør), Mei Petersen, Birthe Friis, Birgitte Jansen (kommunikations- og administrationsmedarbejder) og Britta Rose Kofoed Olsen. Sidste frist for indlevering af stof til august-nummeret er torsdag den 3. oktober 2019. Sendes på mail som vedhæftede filer med artikler og billeder hver for sig til: bj@nykfsogn.dk

15


VENSKABSCAFÉ

fællesHar du lyst til at være med i et godt skab på kristent grundlag? ge boVenskabscafeen er for alle udlændin nde nde sat i Danmark. Vi har mange spæ airis, aktiviteter som brætspil, bordtenn lekhockey, etc. Vi hjælper også gerne med e. tielæsning eller kontakt til kommun

Bibelen Vi vil hver gang læse et stykke fra er. samt synge nogle gode sange og salm e LisVil du vide mere ?? Så kontakt gern beth R. Nielsen på tlf. 25 67 05 70

ENS

L INDESKOVK IRK PIGEKOR

synge. ldt 13 år og elsker at er for dig, der er fy -17.30 er onsdag kl. 16.00 Pigekoret øver hv e om og skiftes til at syng i Lindeskovkirken intenesterne. Hvis du er søndagen til gudstje mål, gs e med eller har spør resseret i at komm på on r Miriam K. Månss så kontakt korlede tlf. 42 52 33 25.

KULTURÅBENKI RKE STOPPER!

Tak for fire gode år med KulturÅben Kirke i Lindeskovkirken. Tak til frivillige hjæl pere og til alle der har deltaget og været med til at knytte venskaber på tværs af kultur, trosretninger og religion. På vegne af initiativgruppen Merete Bandak

BIRGITTAFESTIVAL I MARIBO Fredag den 6. september – søndag den 8. september vil der være Birgitta Festival i Maribo. I slutningen af det 14. århundrede blev opført et Birgittakloster med tilhørende klosterkirke midt på Lolland og herfra voksede købstaden Maribo. Klosterkirken er i dag Domkirken i Lolland-Falster Stift. Vi holder Maribos første Birgittafestival, hvor Birgittas tid, religiøsiteten, klosterbyggeriet, maden og meget mere sættes under lup. Der vil være mange forskellige aktiviteter, spændende foredrag om Birgitta og hendes tid, et brag af en koncert med datidens musik i Domkirken, pop-up skuespil, børneaktiviteter, pilgrimsvandring, besøg på klosteret, lækre madoplevelser i middelalderstil, gode tilbud i butikkerne og meget mere. Du kan se mere på www. birgittafestival.dk eller kontakte sygehuspræst Birthe Friis, hvis du ønsker at vide mere.

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Kirken - Nykøbing Falster Sogn - Nr. 4 - 2019  

Kirken - Nykøbing Falster Sogn - Nr. 4 - 2019  

Profile for videbaek