Page 1

KIRKEBLADET

September | Oktober | November | Nr. 4 · 2017

På grund af regn blev friluftsgudstjenesten lørdag den 12. august i »rundingen« i Lomborg skov flyttet ind i grilhytten

Dybe

Ramme

Lomborg

Rom


ORDET Af sognepræst Henning Bjerg Mikkelsen

NU FORSTÅR JEG ORDET

TAKNEMMELIGHED! Den 17. maj sidst på aftenen ville jeg en tur i kælderen for blot at lukke et par vinduer. Jeg nåede aldrig så langt, for kældertrappen styrtede uvist af hvilken årsag sammen under mig, og jeg faldt de ca. 2-3 meter ned på kælderens cementgulv. Jeg mistede bevidstheden og der var risiko for at jeg havde brækket både ryg og nakke. Jeg blev med ambulance og udrykning fragtet til sygehuset i Herning, hvor man dog kunne konstatere, at det heldigvis ikke var gået så galt.

forstår jeg, hvad ordet taknemmelighed betyder. Når jeg dagligt går en tur med hunden gennem Lomborg skov og betragter den dejlige vestjyske natur, føler jeg en dyb indre glæde over at være i live og over det gode liv, vi har i præstegården. Først nu har jeg sådan for alvor lært det, som jeg ofte har prædiket for andre: At livet ikke er en selvfølge. Jeg tænker dagligt på gode venners, kollegers og naboers omsorg og opmærksomhed, jeg blev vist i dagene efter ulykken. Også fra mennesker, jeg kun kender ganske lidt. Dette at vide, at andre tænker på én og beder

for én, giver en fantastisk styrke. Tusind tak.

»Der var vist én, der holdt hånden over dig«, er der rigtig mange, der har sagt til mig- Ja, det er ganske vist for mit vedkommende. For andre gælder det måske snarere, at Gud holder hånden under dem. Uanset hvad må vi adressere vores tak til livets Gud og skaber – og minde os selv om, at Gud også er Gud for os i de gode tider. Vi som står midt i livets travlhed og får lov at leve på livets lyse side, skal dagligt minde os selv og hinanden om, at det altså er Gud der bærer os.

Jeg kunne sagtens have mistet livet. Jeg kunne have mistet førligheden. Men jeg »slap« med en hjernerystelse, og jeg har i sommerens løb taget den lidt med ro, så godt jeg nu kunne. Lykkeligvis er jeg i dag kommet mig godt over det. Hændelsen har gjort et dybt indtryk på mig. Jeg har mange år ment, at jeg generelt var et taknemmeligt menneske. Men i dag

Vi må huske at være taknemmelige for livet

KIRKELIG VEJVISER

2

Sognepræst Henning Bjerg Mikkelsen Lomborgvej 108, Lomborg, 7620 Lemvig, tlf. 97 88 90 11 hbmi@km.dk

Præstesekretær Britta Sunesen blsu@km.dk (Træffes i præstegården hver fredag)

Lomborg sogn

Graver og kirketjener

Bent Pedersen Markskellet 3, Lomborg 7620 Lemvig Tlf. 28 94 05 59

Rom sogn

Graver og kirketjener

Charlotte Sunesen Ydunslund 65, 7620 Lemvig Tlf. 21 42 95 52


SKET

KORT NYT KIRKEBLADET

DØBTE Lomborg kirke 5. juni: 11. juni:

Mille Lapholm Steensen, Armosevej 20, Lomborg Vigga Sønderskov Olesen, Kløvermarken 2, Lomborg

Ramme kirke 12. maj: 20. maj:

Christian Flansmose Bagge, Voldervej 36, Ramme Emilie Urup Berthelsen, Voldervej 8, Ramme

Ramme kirke

Tanja Berthelsen og Klaus Urup Mortensen, Voldervej 8, Ramme

DØDE/BEGRAVEDE/BISATTE Nikolaj Sejbjerg Jensen – 21 år Johanne Marie (Jonna) Jørgensen, Lemvig – 88 år

Rom sogn 2. juni: 1. juli:

Knud Erik Olesen, Bækmarksbro – 83 år Kai Kristensen – 74 år

Ramme sogn 6. maj:

7. juni: 18. juli:

Menighedsrådsfmd.

Grete Bækgaard Thomsen Højrisvej 1, Rom 7620 Lemvig Tlf. 21 44 76 53

Der henvises i nævnte perioder til sognepræst Margrethe Bendtsen på tlf. 97 83 63 26 eller mail: maw@km.dk

Ramme sogn

Graver og kirketjener

Arne Y Andersen Damgårdvej 5, Dybe 7620 Lemvig Tlf: 40 11 87 15 rammekirke@gmail.com

Har du brug for transport til kirkelige arrangementer i sognet, så ring dagen før til Lemvig Taxi, tlf. 97 82 24 24. Ordningen kan benyttes for 20 kr. tur/retur.

FORSIDEFOTOS

Gitte Bjerregaard Lauridsen – 49 år (Bisat fra Lemvig kirkegårdskapel) Erik Pedersen Bjerg – 96 år Ingrid Kjær – 77 år (Bisat fra Lemvig Valgmenighed)

Lomborg-Rom

FERIE OG FRIHED

KIRKEBIL

Lomborg sogn 29. juni: 21. juli:

Stof til næste kirkeblad indleveres skriftligt til præstegården senest: mandag den 30. oktober.

Sognepræsten træffes ikke i perioden 30. september - 1. oktober; 11.-12. november og 4.-10. december.

VIEDE/VELSIGNEDE 20. maj:

Udgives af menighedsrådene. Redaktion: Henning B. Mikkelsen (ansv); Grete Bækgaard Thomsen og Hanne Koustrup.

På grund af regn blev friluftsgudstjenesten lørdag den 12. august i »rundingen« i Lomborg skov flyttet ind i grilhytten.

Dybe sogn

Graver og kirketjener

Anette Andersen Solnæs 6, Ramme 7620 Lemvig Tlf. 50 95 33 77 dybekirke@gmail.com

Dybe - Ramme

Menighedsrådsfmd.

Karsten Bjerg Godthåbsvej 20, Dybe 7620 Lemvig Tlf. 97 89 53 10

3


DET SKER Pia Rosenbaum optræder i Trans

Teater i Trans kirke Søndag den 22. oktober kl. 19.30 Der venter os en stor teateroplevelse, når den kendte skuespiller Pia Rosenbaum fremfører Martin Shermans »Århundredets Rose« i Trans kirke. Det er en åndløs og gribende monolog.

Aldrig har teksten været mere aktuel end i dag.

Forestillingen er et portræt af en stærk og særpræget jødisk kvinde, der minder os om nogle af de begivenheder fra forrige århundrede, som har konsekvenser for os i dag.

Mellemøstenproblematikken, det arabiske forår, indvandrerdebatten er på alles læber i disse år, og vi spørger: Hvornår falder det hele på plads?

Rose er en overlever. Flygter fra en lille landsby i Ukraine, videre til det besatte Polen, til ghettoen i Warszawa. Efter en vandring tværs gennem Europa kommer hun med skibet Exodus til Palæstina, hvor hun bliver smidt ud af englænderne. Hun ender ved et tilfælde på et andet skib, som sejler hende til Amerika, til Atlantic City, hvor hun bliver hotelejer. Til sidst som 80-årig sidder hun og reflekterer over sit liv og alle tabene og ikke mindst det tab, hendes barnebarns drab på en palæstinensisk pige under den sidste intifada betyder.

»Teksten er i sig selv et stykke stor poesi, gjort af gribende handlingstråde, maleriske sprogblomster og en befriende kvik og ligefrem humor!« »Pia Rosenbaum bærer teksten igennem med en imponerende intens og livskraftig tolkning.« Billetter kan købes ved indgangen. Entré 100 kr. Medlemmer af Teaterkredsen Limfjorden 50 kr. Fjaltring-Trans menighedsråd i samarbejde med Teaterkredsen Limfjorden

Jule Legender Fortællekoncert med julens gamle fortællinger, nordiske folketoner og salmesang. Onsdag den 6. december kl. 19.30 i Dybe kirke Historiefortæller Ingrid Hvass fortæller og synger de gamle fortællinger om Sankt Nikolaus, Santa Lucia, Sankt Stefan og den kristne Juls ur-fortælling om Maria, Josef, Herodes og Jesus. Musiker og komponist Christian Risgaard spiller lyset frem med egen komposition på hardingfele, og sammen med musiker Søren Christensen væver han et smukt og farverigt tæppe af toner og rytmer fra salmemelodier og nordisk folkemusik. De tre indtager hele kirkerummet, og publikum er med på flere fællessalmer og omkvæd. Kirken er vært med kaffe og småkager efter fortællekoncerten.

4

Gratis entré.

Arr: Dybe-Ramme menighedsråd


DET SKER

Høstgudstjeneste i Ramme kirke Søndag den 10. september kl. 10.30 Provstibørnekoret medvirker ved gudstjenesten. Der vil være mulighed for at give en pengegave til forskellige kirkelige og humanitære formål. Efter gudstjenesten indbydes til frokost på Ramme skole, hvor menighedsrådet vil orientere om arbejdet det forløbne år.

Familiegudstjeneste i Ramme kirke Søndag den 29. oktober kl. 10.30 Den sidste søndag i oktober holder vi altid en særlig gudstjeneste for børn og unge i sognet. Hvert år har gudstjenesten et særligt børnevenligt tema. Desuden er der dåbstræf for de 4-årige, som vil modtage en lille hilsen fra sognets kirke.

Sang og Samvær i Alparken

Alle i sognene er hjertelig velkommen til at være med i Alparken den sidste tirsdag i måneden, hvor der bl.a. vil være fællessang, fortælling og musikalsk underholdning. Der er hver gang kaffebord – og det hele er ganske gratis. Tirsdag den 26. september kl. 14.30: Sang og samvær v/ Pastor Henning B Mikkelsen og Christian Risgaard Tirsdag den 31. oktober kl. 14.30: Sang og Samvær v/ Pastor Henning Mikkelsen og Christian Risgaard Tirsdag den 28. november kl. 14.30: Sang og samvær v/ Pastor Margrethe Bendtsen og Christian Risgaard

Høst- og familiegudstjeneste i Lomborg kirke Søndag den 17. september kl. 10.30 Alle må gerne medbringe lidt af årets høst, som sættes i våbenhuset. Så vil børnene tage det med ind i kirken ved gudstjenestens begyndelse. Minikonfirmanderne deltager i gudstjenesten, og der er barnedåb. Desuden vil der være mulighed for at give en pengegave til forskellige kirkelige og humanitære formål. Efter gudstjenesten indbydes til frokost i konfirmandstuen, hvor der vil blive afholdt auktion over frugt, grøntsager m.m.

Fortællegudstjeneste i Fjaltring kirke Søndag den 19. november kl. 19.30 H.C. Andersens eventyr »Klokken« v/ Johannes Andersen. Kort liturgi, musik og fællessalmer.

Spaghettigudstjeneste i Lomborg kirke Onsdag den 15. november kl. 17.00 Børn og barnlige sjæle er velkommen til denne gudstjeneste, hvortil minikonfirmanderne har forberedt et lille indslag som afslutning på deres undervisning. Efter gudstjenesten er der fællesspisning i konfirmandstuen. Det er ganske gratis at deltage.

5


DET SKER Lemvig Provsti indbyder til:

Reformationsgudstjeneste i Rom kirke Torsdag den 26. oktober kl. 19.00 Gudstjenestens liturgi og prædiken varetages af Henning Bjerg Mikkelsen og Bettina Reese Tonnesen i (skøn) forening. Musikken er lagt i hænderne på Søren Christensen og Christian Risgaard på orgel og violin. Endvidere vil I møde Nørlem Kirkes Voksenkor under ledelse af Lisbeth Simonsen, der også vil understøtte salmesangen. En enestående mulighed for endnu en lokal flot fejring af 500 året for Reformationen

Musikgudstjeneste i Dybe kirke Onsdag den 27. september kl. 19.30. Jazz og de nye rytmiske salmer Gitte Smith – sang, Peter Bjerrum – trommer, Finn Andersen – piano, Jesper Carlsen – bas, Christian Risgaard – violin. Vekslende med salmesang, – de nye rytmiske salmer – spiller kvintetten jazzstandards m.m.

NYT

FRA PRÆST & MENIGHEDSRÅD

BABYSALMESANG OG »SALMER OG SANSER« I HOUE KIRKE Vi har ikke babysalmesang i vore sognekirker, men henviser til det, som er i Houe kirke. Herfra har vi modtaget følgende indbydelse og program: BABYSALMESANG OG SALMER OG SANSER STARTER OP IGEN Babysalmesang: For babyer fra o til 12 måneder. Salmer og Sanser: For børn mellem 1 og 3 år. Vi starter 3. oktober og ni tirsdage frem med begge hold. Babysalmesang: Kl. 10.00-11.30 i Houe Kirke Salmer og Sanser: Kl. 16.30-17.30 i Houe Kirke Vi glæder os til at lege, danse, lære kernesalmer og bruge vores sanser sammen med dig og dit barn. Kom og lær nye sange og salmer sammen med andre lokale forældre i dit nærområde.

6

Kirkens rum bliver trygt og kendt for dit barn. Kirken er varmet op, og sterinlysene tændt. Vi bruger orglet, epiano, vores stemmer, klokkespil, vifter og rytmeinstrumenter. Gør noget godt for dig selv, og tilmeld dig til hos organist, Lone Leuchtmann, mobil 61 65 41 68. Og informer gerne dit lokale netværk. Hilsen Elin fra Tante Andante og organist Lone Leuchtmann


NYT

NYT

FRA PRÆST & MENIGHEDSRÅD ALLE HELGEN Søndag den 5. november kl. inviterer vi til Allehelgens gudstjenester både Lomborg og Ramme kirke. Vi har tradition for, at vi denne søndag samles for at mindes de mennesker, vi har mistet i vore sogne i det forgangne år. Det er en særlig lejlighed til at høre de afdødes navne læst op i kirken, til at mindes, lytte og synge.

NY GRAVER VED DYBE KIRKENETTET Anette Andersen, som bor i Ramme, er pr. 1. juli d.å. ansat som ny graver ved Dybe kirke. Anette er 52 år og kommer fra en mangeårig ansættelse på Cheminova. Nu var tiden kommet til at prøve noget nyt og vi byder hende velkommen og glæder os til samarbejdet. Udover at passe Dybe kirke og kirkegård, vil Annette indimellem også være at finde som medhjælper på Ramme kirkegård.

FRILUFTSGUDSTJENESTEN RYKKEDE INDENFOR På grund af regn rykkede 2. pinsedags gudstjenesten indenfor i Ramme kirke, hvor Tante Andante i børnehøjde fortalte pinsens budskab.

SORGGRUPPE Anette Andersen

KOMMENDE MENIGHEDSRÅDSMØDER Dybe Ramme menighedsråd holder møde således: • Onsdag den 6. september kl. 19.00 hos Mona Døj, Voldervej 18, Ramme. • Onsdag den 29. november kl. 19.00 hos Karsten Bjerg, Godthåbsvej 20, Dybe. Lomborg-Rom menighedsråd holder møde således: • Tirsdag den 10. oktober kl. 19.00 i konfirmandstuen. • Tirsdag den 7. november kl. 19.00 i konfirmandstuen. Møderne er offentlige. Referat af møderne kan ses på kirkens hjemmeside senest en uge efter at mødet er afholdt.

- Et tilbud til efterladte, som har mistet en nær pårørende eller nærtstående ven Der er ikke tale om terapeutisk behandling, men om hjælp til selvhjælp. Tilbuddet er gratis og uanset om man har et kirkeligt tilhørsforhold eller ej. Gruppen mødes 1. og 4. torsdag i måneden, ca. 2½ time. Sted: Bøvlingbjerg – eller efter nærmere aftale. Flere oplysninger samt tilmelding til: • Sorggruppeleder, præst Marianne Gyldenkærne tlf. 97 88 56 50, mail: mariannegyldenkaerne@ gmail.com • Psykolog og sygeplejerske Lilian Hove Andersen tlf. 97 88 54 09, mail lilian.hove@gmail.com

7


PORTRÆT

Af Annette Bram

Da Søren Christensen stoppede som lærer, fik han tid til at fokusere mere på musikken

SPILLEMAND AF GUDS NÅDE På en lille bakke i Dybe bor organisten og spillemanden Søren Christensen sammen med sin kone Pia og deres hund Hovda. Søren har udsigt til Ferring, Trans og Fjaltring kirker, og i klart vejr kan han også få øje på kirken i Nees. Længere mod syd ligger Vemb Kirke, som har været hans arbejdsplads gennem 18 år. Søren Christensen runder om ikke så længe 70 år, og han har prøvet lidt af hvert, før han satte sig til rette på orgelbænken. Han er vokset op i en præstegård i

8

Valby men mener ikke, at han af den grund har fået en streng kristen opdragelse. Nej, det kan jeg ikke påstå. Vi bad aftenbøn og sang, inden vi spiste. »Alle gode gaver de kommer oven ned« og andre salmer. Så sang vi alle. Der er jo den officielle opdragelse, og så er der den, der sker mellem børn. Vi var et hav af unger i kvarteret, og præstegårdshaven fungerede som legeplads. Der var ikke et græsstrå tilbage. Den opdragelse der foregik dér, den var jo fantastisk!

Der lærte man mange ting, som man ellers ikke hørte om. Tænkte du som barn, at du skulle være præst som din far? Det ville jeg faktisk på et tidspunkt, men det lagde jeg ret hurtigt fra mig. Jeg syntes ikke rigtig, der var nogen karrieremuligheder, ud over at man kunne blive biskop. (Latter) Det kan jeg huske, at jeg tænkte. Du blev så organist og spillemand af Guds nåde. Hvornår kom musikken ind i dit liv?


Den har hele tiden været der. Som barn fik jeg undervisning i spil af organisten. Han mente faktisk, at jeg skulle være organist og komme på konservatoriet. Men så begyndte jeg at spille jazz. Jeg spillede kontrabas men var ikke særlig god til det. Så skulle jeg være far, og så begyndte jeg på seminariet i Nr.Nissum og blev uddannet lærer, og da begyndte jeg for alvor at spille! Dengang boede vi for øvrigt en periode i Fjaltring. Jeg har været enormt glad for at være lærer, men på et tidspunkt følte jeg mig udbrændt, og jeg ville ikke ende som en sur gammel mand, der hader børn. Jeg holdt op og kom så ad omveje på organistuddannelsen i Vestervig. Du har fået en kristen opdragelse, og du erklærer dig som et kristent menneske. Hvad vil det sige, at du betragter dig som kristen? Det er ikke noget, jeg har valgt. Det er noget, jeg har opdaget, at jeg er. Det er for mig at se et spørgsmål om, hvordan du tolker tilværelsen. Uendelighed er vel nok det begreb, som trigger os mest, for det kan vi ikke fatte. Så kommer mytologien ind i billedet. Jeg har det synspunkt, at den kristne mytologi, den kristne fortælling er en god fortolkning af tilværelsen. Den giver god mening på mange punkter.

ste, der bemærker det noget bagvendte spørgsmål, Jesus stiller som afslutning på historien. Han spørger: »Hvem var næste for den mand, der faldt i blandt røvere?« Og svaret er: »Den mand, der hjalp ham.« Det må jo tolkes derhen, at den mand der var blevet plyndret skal elske samaritaneren som sig selv, hvilket tilsyneladende ikke er så svært, - eller er det? Den almindelige opfattelse af næstekærlighed er jo, at vi skal hjælpe hinanden og især dem, der har behov for hjælp. Men lignelsen vender det faktisk på hovedet. Den siger, at vi skal være parate til at modtage hjælp. Eller forstået på anden vis:

Vi er alle afhængige af hinanden. Næstekærlighed har så tilsyneladende intet med barmhjertighed at gøre. Men den omtales ofte som noget, vi har pligt til at gøre. Alt det sludder om at din næste kun er den, der helt bogstaveligt banker på din dør, giver jeg ikke meget for. Man behøver ikke pudse glorien, bare fordi man opfører sig anstændigt. Og indrømmet – det kan faktisk godt være svært at elske den, der hjælper en, fordi man på sin vis kan føle sig ydmyget. Men ydmyghed er vejen til selverkendelse. Og sådan hænger næstekærlighed og barmhjertighed sammen. Vi er alle i samme båd! Søren og Hovda

Et centralt begreb i kristendommen er næstekærlighed. Ligger den dig på sinde? Det korte svar er ja. Men det er kompliceret at forstå, hvad næstekærlighed egentlig er. Vi kender lignelsen om den barmhjertige samaritaner. Men det er de færre-

9


SE HER

Møder

September · Oktober · November

Indre Mission

Studiekredsen i Ramme

Onsdag den 25. oktober kl. 19.30: Kredsmøde i »Klippen«, Lemvig. Tale v/ Bjarne Hvidbjerg, Tistrup

Tirsdag den 5.september kl 19.30 hos Birgit og Max Fredgaard, Rammevej 6, Bonnet Onsdag den 11. oktober kl. 19.30 hos Christen Kjærgaard, Tinghøj 1, Rom

Torsdag den 26. oktober kl. 19.30: Kredsmøde i Humlum Sognegård. Tale v/ Bjarne Hvidbjerg, Tistrup

Torsdag den 16. november kl. 19.30 hos Mie og Gerben Hoornenborg, Sølhøjvej 35, Ramme

Fredag den 27. oktober kl. 19.30: Kredsmøde i Lomborg Missionshus. Tale v/ Thue Thomsen, Hvide Sande

Fredag den 8. december kl. 19.30 hos Christina og Preben Larsen, Rammevej 9, Bonnet

Kirkens Korshær Mandag den 4. september kl. 14.30: Møde hos Inger Pedersen, Døjvej 17, Lomborg

Danmission Tirsdag den 19. september kl. 13.30: Danmissions stævne i Holstebro Sognehus (se opslag på næste side) Onsdag den 4. oktober kl. 19.30: Efterårsmøde i Nørlem Sognegård. Tale v/ seniorvolontører Ida og Niels Grymer

Mandag den 16. oktober kl. 14.30: Møde hos Gerda Knudsen, Kløvermarken 3, Lomborg Mandag den 13. november kl. 14.30: Møde hos Kirsten Nielsen, Laugesvej 14, Tørringhuse Mandag den 4. december kl 14.00: Julemøde i Lomborg konfirmandstue. Tale v/ Anders Kruse, Harborøre. Kaffebord og lotteri

Folkekirkeligt Fællesskab Torsdag den 7. september kl. 19.30: Mandag den 2. oktober kl. 19.30: Onsdag den 1. november kl. 19.30: Torsdag den 7. december kl. 19.30:

Bibelstudie hos Birthe og Erik Mogensen, Glarbjergvej 35 Bibelstudie hos Grethe og Henning Mikkelsen, Lomborgvej 108 Bibelstudie hos Birthe og Martin Christoffersen, Lomborgvej 46 Bibelstudie hos Lisbeth og Kristian Sloth, Glarbjergvej 37

KONTAKTPERSONER Danmission Anna Marie Olesen tlf. 97 88 90 44

10

Missionshuset v/ Jørgen Agergaard tlf. 60 49 46 30

KFUM-spejderne i Lomborg-Rom Lisbeth Sloth tlf. 97 88 95 85. Mødes i Missionshuset tirsdag kl. 18.30-20.00

De grønne pigespejdere i Lomborg/Rom v/ Grethe Mikkelsen, tlf. 97 88 90 11. Mødes i Missionshuset tirsdag kl. 18.30-20.00


Danmission-stævne for Holstebro og Lemvig distrikter holdes i Holstebro Sognehus, Kirkestræde 9, Holstebro tirsdag d. 19. september 2017 kl. 13.30-16.30. Program: Kl. 13.30:

Velkomst v/ Helga Hedevang.

Kl. 13.45:

Indledning v/pastor Erik Ladegaard.

Kl. 14.00:

Seniorvolontører Ida og Niels Grymer, Hou, fortæller om oplevelser på Madagaskar i 2015, hvor de underviste kvinder og præster.

Kl. 14.40:

Kaffe. Indsamling. U-landsboden er åben.

Kl. 15.40:

Ida og Niels Grymer fortæller videre.

Kl. 16.15:

Afslutning.

Alle er velkomne. Salmebogen benyttes. Kaffe og mødeafgift 50 kr.

FIND OS PÅ NETTET HJEMMESIDE www.lomborgkirke.dk eller www.rammekirke.dk FACEBOOK www.facebook.com/dyberammelomborgrom

KFUM-spejderne i Dybe/Ramme Gruppeleder: Erik Jensen tlf. 97 88 95 60. Tropleder: Benny Mathiasen, tlf. 97 88 96 54.

Ulveleder: Frede Kirkeby, tlf. 29 92 90 26. Mødested: Spejderhuset: Stamphøjvej 49, Dybe. Mødetid: Spejdere tirsdag kl. 19.00-21.00. Ulve tirsdag kl. 18.30-20.

HVOR HENVENDER MAN SIG - OG HVORNÅR? Drejer det sig om en ny dåbsattest, fordi den gamle har »forputtet« sig? Eller vil man gerne have aftalt en kirkelig handling, f.eks. en vielse eller barnedåb? Eller er det navneændringer, der er på dagsordenen? Så kan alle, der bor i Lomborg-Rom-Dybe-Ramme sogne, henvende sig i Lomborg præstegård, Lomborgvej 108, Lomborg. Præstesekretær Britta Sunesen træffes som hovedregel hver fredag fra ca. kl. 10.00. Hun kan kontaktes på mail blsu@km.dk eller ved henvendelse til præstegården på tlf. 97 88 90 11. Bemærk at mandag er præstens og den øvrige kirkebetjenings fridag, hvorfor kirkelige handlinger ikke finder sted den dag. Man er også meget velkommen til at kigge ind på vores hjemmeside www. lomborgkirke.dk, hvor der ligger aktuelle informationer, bl.a. om hvordan man forholder sig, hvis man skal anmelde fødsel, vielse eller død: Eller hvis man ønsker at ændre navn. Klik på »kirkelig handlinger«! Drejer det sig om et besøg, en samtale eller ønske om hjemmealtergang, kan man naturligvis både ringe og sende en mail sognepræsten.

11


Gudstjenester

212

DEC.

NOVEMBER

OKTOBER

SEPTEMBER

DATO

LOMBORG

RAMME

Søndag d. 10.

13. s. e. trin.

09.00

10.30 (a)

Søndag d. 17.

14. s. e. trin.

10.30 (b)

09.00

Søndag d. 24.

15. s. e. trin.

10.30

ROM

09.00

Onsdag d. 27.

19.30 (c)

Søndag d. 1.

16. s. e. trin.

10.30 Lilleør

Søndag d. 8.

17. s. e. trin.

09.00

Søndag d. 15.

18. s. e. trin.

Søndag d. 22.

19. s. e. trin.

09.00

Søndag d. 29.

20. s. e. trin.

09.00

10.30 (d)

Søndag d. 5.

Alle Helgen

10.30

09.00

Søndag d. 12.

22. s. e. trin.

Onsdag d. 15.

09.00 Lilleør 10.30 09.00

10.30 10.30

10.30 Knud Nybo

09.00 Knud Nybo

17.00 (e)

Søndag d. 19.

23. s. e. trin.

10.30 (f)

Søndag d. 26.

S. s. i kirkeår

09.00

10.30

Søndag d. 3.

1. s. i advent

10.30 (g)

09.00

09.00

Onsdag d. 6. Søndag 10.

DYBE

19.30 (h) 2. s. i advent

a) Høstgudstjeneste. Provstibørnekoret medvirker b) Høst- og familiegudstjeneste. Frokost i konfirmandstuen c) Musikgudstjeneste d) Familiegudstjeneste og dåbstræf (BUSK) e) Børnegudstjeneste. Afslutning for minikonfirmander f) Indsamling til Indre Missions arbejde i Danmark g) Advents- og familiegudstjeneste. h) Advents- og fortællegudstjenste

09.00 Lilleør

10.30 Lilleør

Lomborg, Rom, Dybe og Ramme kirkeblad - Nr. 4 - 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you