Page 1

INDHOLD Siden sidst

2

Så blå … 3 Det skal vi med til…

4 - 5

Kirkelige handlinger

6

Program for KFUM & K

7

Gudstjenester 8

NUMMER 4 · 2013 SEPT. · OKT. · NOV.

K I RK ENYT NR. OMME ØRNHØJ


SIDEN SIDST Nørre Sommerskole var en cirkusoplevelse for både børn og voksne. Der blev jongleret, lavet akrobatik og leget med ild! Alle havde et par dejlige dage.

Mandag d. 13. maj fortalte Lissi Sørensen erindringer fra sin barndom i Hvidsten. Hendes far var med i Hvidstengruppen, og det var bevægende at høre om hans og de øvrige medlemmers skæbne under og efter krigen.

ADRESSER: Menighedsrådsformand Nørre Omme: Else Katrine Pedersen, Ørnhøjvej 23, Grønbjerg 6971 Spjald Tlf. 97 38 43 73 elsekpedersen@hotmail.com

Kirkeværge Nørre Omme kirke: Gravers Kjærgaard, Kjærgårdsvej 10, Grønbjerg, 6971 Spjald Tlf. 97 38 40 94 gravers@kjaergaardsvej10.dk

Sognepræst:

Bodil Toftdahl, Algade 34, Grønbjerg, 6971 Spjald Tlf. 97 38 41 83 / 20 87 83 67, bodil.toftdahl@gmail.com

Nørre Omme Kirke Sønderkjærsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald Graver Nørre Omme kirke: Klaus Tang Tlf. 25 32 33 58

Menighedsrådsformand Ørnhøj: Pia Volsgaard, Damstrupvej 2, 6973 Ørnhøj Tlf. 9738 6153 pia@volsgaard.eu

Ørnhøj Kirke Hovedgaden 72 6973 Ørnhøj

Kirkeværge Ørnhøj kirke: Anders Just Nørhedevej 11 6973 Ørnhøj Tlf. 97 38 63 41

Graver Ørnhøj kirke: Kirsten Bylov Steensgaard, Spåbækvej 5. Tlf.  97 38 66 99 / 22 40 86 82

Ørnhøj kirkecenter / graverkontor: Tlf. 97 38 66 08

Uden forudgående aftale træf­fes graveren bedst på kirke­gården tirs. og fre. kl. 10-11.


SÅ BLÅ … af Sognepræst Bodil Toftdahl Septembers himmel er så blå, hedder en dejlig sang. Er den da mere blå end himlen i august eller juli? Den føles måske ekstra blå, fordi vi ved, at snart bliver den grå? Der er perioder i livet, hvor farverne føles klarere end ellers. Mest når det af en eller anden grund ikke går så glat alt sammen. Alvorligt syge siger ofte, at de oplever tingene mere intenst end før sygdommen ramte, også farverne omkring dem. “Aldrig var haven så smuk, aldrig duftede roserne så dejligt.” Ydre pres behøver ikke at betyde, at livet bliver ubærligt. Det kan også åbne øjnene for nye perspektiver i tilværelsen. Man bliver glad for de små ting. Det sker - måske - i takt med, at vi kommer til rette med det faktum, at vi mennesker lever en begrænset tid, og hver dag er derfor kostbar. Og tiden er ikke den eneste dimension,

der definerer os. Der er også noget, som er over tiden. Selv om tiden går og vi går med, er der noget at gribe fat i. Man kan begynde med forundringen over, så blå himlen er i september. Kroppen kan være en svær byrde, hvis sygdom eller alderdom svækker os. Men sind og hjerte er fri til at gå deres egne veje: ud under træernes kroner, den blå himmel, Guds ufatteligt smukke univers over os og omkring os. Jesus sagde tit: Du skal ikke være bange. Han sagde det til mennesker, som havde det rigtig skidt af den ene eller den anden grund. Vi skal ikke være bange for at miste kontrollen over vores tid og krop. Gud tager hånd om det, vi ikke kan klare. Vi skal bruge øjnene og ørerne og alle sanser og fange alle de små tegn, der er, på det, som er evigt.


DET SKAL VI MED TIL ...

Dåbsfest i Ørnhøj kirke Alle har fødselsdag en gang om året, og det er rigtig sjovt at fejre. De, som er døbt, har også dåbsdag en gang om året, og det kan man også holde fest for. Vi inviterer alle børn i Ørnhøj, som er døbt i 2008 eller senere, til at fejre dåben med en lille fest. Det sker i Ørnhøj kirke tirsdag d. 17. september kl. 17.00. Vi får besøg af Tante Andante, og det skal nok blive rigtig sjovt! Bagefter spiser vi sammen (boller i karry!), og derfor skal man tilmelde sig på email: vadsdal33@gmail.com. Benyt lejligheden til et gensyn med din gamle mødregruppe og glæd jer til en hyggelig dåbsfest med en lille gave til at fejre dåbsjubilæet med. Dåbsudvalget

Basar Den 21. sept. i Ørnhøj Sognehus Kl. 9.15 kaffe og rundstykke Kl. 9.45 indledning v / Bodil Toftdahl Kl. 10.00 basaren åbner Kl. 11.00 pladespil Kl. 12.00 frokost Kl. 13.30 udtrækning af lodsedler Kl. 14.00 basaren slutter Kom og vær med til er hyggelig dag i sognehuset – hvor der er tombola – amerikansk lotteri – salgsbod –pladespil og vores altid dejlige frokostbord. De sidste 14 dage op til basaren sælges der lodsedler rundt i Ørnhøj – så tag godt imod vores sælgere. 2/3 af overskuddet går til drift af sognehuset – 1/3 går til Elly Vesteragers projekt i Tanzania til at hjælpe fattige teenagers med skolegang og uddannelse så de kan få en fremtid. Vel mødt til en hyggelig dag. Hilsen Basarudvalget PS: Gevinster og lign. til brug v/ basaren afleveres i sognehuset torsdag d. 19 sept. kl. 17-19, eller kontakt Lisbeth Just 97 38 63 41 – 61 75 44 00.

Ørnhøj Friplejehjem Der er morgensang tirsdage kl. 10.00: 3. september, 17. september 1. oktober, 15. oktober 5. november, 19. november Der er gudstjeneste torsdag d. 19. september, onsdag d. 30. oktober kl. 14.15 på Friplejehjemmet. Onsdag d. 27. november er der seniorgudstjeneste i Ørnhøj kirke kl. 14.15. Alle er velkomne til alle de ovenstående arrangementer! Benyt lejligheden til at nyde vores dejlige friplejehjem. BT

Soldatervennefest onsdag den 30. oktober kl. 19.30 i Spjald Missionshus - v/ Bjarke Friis, Esbjerg.

Syng Dansk i Ørnhøj kirke Ønskekoncert for de salmeglade! Over hele landet spilles og synges der dansk musik i anledning af Spil Dansk dagen. Vi pipper med i Ørnhøj med en salme - ønskekoncert! Kom og syng din yndlingssalme sam­men med andre veloplagte og sangglade Ørnhøjborgere! Det sker torsdag d. 31. oktober kl 19.30 i Ørnhøj kirke. BT

Syng advent ind I Nørre Omme kirke er der lagt op til en hyggelig start på adventstidens glæder med en sangeftermiddag på 1. søndag i advent. Det sker søndag d. 1. december kl. 16.00. Der vil inden gudstjenesten blive serveret lidt godt til ganen, så vi er parate til at begynde det nye kirkeår og den glade julemåned. Mød derfor op i god til inden gudstjenesten starter.


Sang og fortælling Velkommen til efterårets hyggelige eftermiddage med hjemmebag, sang og musik i præstegårdens stuer. Alle fra begge sogne er velkomne 3 torsdage kl. 14: 12. september, 24. oktober og 5 december. Tag venner eller bekendte med, hvis der er plads i bilen. BT

Søren Kierkegaard Af alle berømte danskere er Søren Kierkegaard måske den mindst læste her i Danmark! Helt ærligt, hvor mange her i Ørnhøj og Nørre Omme har læst værker af Kierkegaard?

Torsdags-komsammen Så er det nye program klar og vi glæder os til at se jer til sammenkomsterne i Sognehuset, Søndervang 19, Ørnhøj. Bemærk at ALLE møder begynder kl. 9.30. Programmet er tilrettelagt for pensionister og efterlønnere men alle interesserede er naturligvis velkomne. Der serveres kaffe med brød for 30,- kr. 10. oktober: Tina Mosegaard Lynderup ”Min barndom og opvækst i Ørnhøj/Abildå – og hvad livet ellers har budt mig”.

Men nu sker der noget! I anledning af 200-året for Søren Kierkegaards fødsel har vi inviteret én, som HAR læst en masse Kierkegaard. Peter Aaboe Sørensen underviser til daglig på Århus Universitet og har tidligere været lærer på Testrup Højskole. Han er kendt for at kunne formidle Kierkegaard, så alle får en fornemmelse af Kierkegaards tankegang og betydning, også for dem, som tænker videre i dag. Og det gør vi jo, her i Vestjylland....!

14. november: Missionær Bjarne Lindgren. Bogsalg fra kl. 9.00.

Peter Aaboe Rasmussen skriver om sit foredrag: “Hensigten er at undersøge, hvad Kierkegaards tænkning og virkelighedsforståelse har at sige os som nulevende mennesker i en moderne verden. Herunder vil forskellige temaer blive belyst: det æstetiske og det religiøse; lidenskab og bevidsthed; forførelse og gådefuldhed; tro og glæde.”

Tirsdag den 24. september kl. 19.30 får vi et gensyn med Lone og Ole Rasmussen i Konfirmandstuen. Emne: En overraskelse.

Vi skal nok få noget at tænke over! Det sker onsdag d. 9. oktober kl. 19.30 i Ørnhøj kirke. Ørnhøj menighedsråd

Evt. spørgsmål rettes til udvalget bag arrangementet: Bodil Toftdahl, tlf. 97 38 41 83. Margit & Sv. Åge Jørgensen, tlf. 97 38 65 14. Lisbeth Just, tlf. 97 38 63 41. Margit & Laurits Mosegaard, tlf. 97 38 41 71.

Kultur og Samvær

Torsdag den 17. oktober kl. 19.30 kommer journalist Per Hansen, tidligere TV Midtvest. Emne: Originaler og andet godtfolk. Mandag den 18. november kl. 19.30. Tidligere folkeskolelærer, Åkjærkender Maren Andersen, Torsted. Emne: Vi følger op på vores sommertur til Jeppe Åkjærs Jenle med sange og fortælling. Alle møder foregår i konfirmandstuen. Gerne tilmelding på Brugsen eller hos bestyrelsen. Entre og kaffe 50 kr. Alle er meget velkommen! Kultur og Samvær


DET SKAL VI MED TIL ... / NOTITSER

Alle Helgen

Ørnhøj Kirkes fødselsdag

I Nørre Omme og Ørnhøj kirker er der tradition for, at navnene på årets døde læses op ved gudstjenesten på Alle Helgens søndag. Det gør vi også i år, ved gudstjenesten i Ørnhøj kirke søndag d. 3. november kl. 10.30.

Traditionen tro fejrer vi Ørnhøj kirkes fødselsdag med en lidt speciel gudstjeneste med efterfølgende kaffebord og årsmøde. FDF er, som altid, oplagt til sjov og inspiration, og Ørnhøj kirkes formand Pia Volsgaard vil fortælle om året, der gik. Det sker torsdag d. 7. november kl. 19.00.

I Nørre Omme kirke holder vi gudstjeneste kl. 16 med lidt ekstra musik. Efter gudstjenesten bliver der mulighed for at sætte lys på gravene ude på kirkegården. Tag evt. en lommelygte med, så I kan finde vej. Kom og vær med en stille efterårsdag ved mørkningstide til at mindes vore kære, som ikke er blandt os mere. BT

Høstgudstjeneste i Ørnhøj Kirke Søndag den 29. september er der høstgudstjeneste i Ørnhøj Kirke. Kirken bliver pyntet op til lejligheden med gode høstvarer fra Lisbeth og Anders Just. FDF medvirker. Efter gudstjenesten serverer KFUM & K suppe i konfirmandstuen.

Kirkelige handlinger maj - juli 2013 VIELSER Maria Ida og Dennis Nørgaard Schlesiger DØDE Ingrid Engestoft Jytte Viola Boutrup Bjarne Ingvard Jørgensen Inger Refsgaard

Christmas service Last year we had a very special evening at Nørre Omme church as we had our first annual Christmas service in English! A lot of people attended, and we would like to do it again this year. If English is your first language, please consider signing up to be one of the readers for the service.Contact the pastor at bodil.toftdahl@gmail. com or call 20 87 83 67. Our Festival of Carols and Lessons is planned for Thursday December 19th.

Konfirmandstart Årets konfirmander går veloplagte i gang med at lære noget i Ørnhøj tirsdag d. 3. september kl. 8.15 i kirken og i Grønbjerg fredag d. 6. september kl. 8.15. Man skal bare møde op. Der er forældremøder med formel indskrivning i Ørnhøj kirke tirsdag d. 1. oktober kl. 17 og i Grønbjerg konfirmandstue onsdag d. 2. oktober kl. 17.

Musikere, se her! I kirken er der alle muligheder for at nyde dejlig musik. Rummet er bygget til at lade tonerne klinge, til glæde og gode tanker for kirkegængerne. Hvis du spiller et instrument og gerne vil være med til at gøre vore gudstjenester og arrangementer i Nørre Omme og Ørnhøj kirker til noget særligt, så kontakt mig på email: bodil.toftdahl@gmail.com eller tlf. 20 87 83 67.


P ROGR A M FO R Ø R N H Ø J K F UM & K Alle møder er i Sognehuset og kl. 19.30, medmindre andet er nævnt. Til alle fælles møder gælder det at man kan blive hentet og afleveret ved sit hjem, når blot man ringer og aftaler med enten Lisbeth Just tlf. 97 38 63 41 eller Margit Mosegaard tlf. 97 38 41 71.

AUGUST 16. Familierally 0 – 100 år. Vi mødes v/ sognehuset kl 19.00. Der sluttes af med kaffe hos Lone og Henrik Sundgård, Askovvej. SEPTEMBER 3.

Bibeltime Senior hos Agnete og Egon Svendsen, Nørhedevej 19. Familie / voksen hos Else og Ulrik Volsgaard, Askovvej 25. 10. Fælles aften i sognehuset kl 19,30 med Elly Vesterager Videbæk 78-årige Elly fortæller om organisationen PULS, Projekt ulandshjælp til selvhjælp i Tanzania. Kom og hør en spændende og livlig foredrag om hvor og hvordan en del af årets overskud fra basaren gør nytte 21. Basar - se program andet sted. 28. Høstfest i distriktet - kl. 14.30 i Astrup Forsamlingshus - endeligt program senere. OKTOBER 4. Høstfest i sognehuset v/ Dorte Hougaard Madsen, børnekonsulent i KFUM & K. En aften for hele familien starter med spisning for alle kl. 18.30. Tilmelding senest 1/10 til Lisbeth, 61 75 44 00 eller aljust@hkcmail.dk 9.  Søren Kierkegaard-aften i Ørnhøj kirkecenter - se nærmere andet sted. 22. Bibelstudy i sognehuset kl. 19.30.

NOVEMBER 5.

Bibeltime Senior hos Lisbeth og Anders Just, Nørhedevej 11. Familie/voksen hos Marianne og Bjarne Hansen, Algade 73. 9. Voksenevent på Nr. Nissum efterskole kl.13.00. Temaet er Magt og Afmagt. Foredragsholdere er Børge Munk Poulsen og Søren Gade. Endeligt program senere. 12.  Syng dig glad m/ Lone. Alle er velkommen til en hyggelig aften, hvor vi synger nye og kendte salmer/sange. Sangglade børn er velkommen.

Minikonfirmander i Ørnhøj Et nyt hold minikonfirmander starter her i efteråret. Børnene i skolens 3. klasse får brev om planerne for sæsonen.


210

GUDSTJENESTER DATO

NR. OMME

ØRNHØJ

KIRKEÅRET

Søndag 1. sept.

10.30

 9.00

14. søndag efter Trinitatis

Søndag 8. sept.

-

10.30

15. søndag efter Trinitatis

Søndag 15. sept.

-

  9.00 Anne Hillgaard

16. søndag efter Trinitatis

Tirsdag 17. sept.

-

17.00

Dåbsfest

Søndag 22. sept.

10.30 Høstgudstjeneste

-

17. søndag efter Trinitatis

Søndag 29. sept.

-

10.30 Høstgudstjeneste

18. søndag efter Trinitatis

Søndag 6. okt.

 9.00

10.30

19. søndag efter Trinitatis

Søndag 13. okt.

10.30

-

20. søndag efter Trinitatis

Søndag 20. okt.

-

10.30

21. søndag efter Trinitatis

Søndag 27. okt.

10.30

 9.00

22. søndag efter Trinitatis

Søndag 3. nov.

16.00

10.30

Allehelgen

Søndag 10. nov.

-

  9.00 Anne Hillgaard

24. søndag efter Trinitatis

Søndag 17. nov.

 9.00

10.30

25. søndag efter Trinitatis

Søndag 24. nov.

10.30

-

Sidste søn. efter Trinitatis

Onsdag 27. nov.

-

14.15

Seniorgudstjeneste

Søndag 1. dec.

16.00 Syng advent ind

10.30

1. søndag i advent

Høstgudstjeneste i Nr. Omme Kirke

Søndag 22. sept. kl. 10.30

Traditionen tro vil vi afholde gudstjeneste, hvor man kan bidrage med et høstoffer i form af æbler, gulerødder, kartofler, roer, kager eller lignende overskud fra hjemmets køkkenhave eller mark. Efterfølgende vil der blive holdt auktion over alle herlighederne, og overskuddet går til PULS.

I N F O R M AT I O N

FORSIDE: Glimt fra Nørre sOMMErskole 2013 Foto: Mogens Ballegaard

REDAKTION: Bodil Toftdahl (ansv.) Eva Broni, Birgit Bech Christensen, Marianne Hansen og Karen Kirk Mikkelsen. KIRKEBIL: Ring senest kl. 18 aftenen før til Vildbjerg Taxi på tlf. 20 13 25 13. Kirkebilen er for alle, der ikke selv har kørelejlighed til kirken.

TEAM LYNDERUP 97 17 34 08

Næste nummer af Kirkebladet Medio november - medio februar. Indlevering af stof til dette blad senest fredag den 11. oktober til Bodil Toftdahl på mail: bodil.toftdahl@gmail.com eller til udvalget. Kirkebladet udgives af menighedsrådene.

Nr. Omme og Ørnhøj kirkeblad - Nr 4 - 2013  
Nr. Omme og Ørnhøj kirkeblad - Nr 4 - 2013