Sognebladet Thyborøn - Nr. 3 - 2023

Page 1

sjæl« Sogneudflugt SIDE 6

SIDE 2

ÅRGANG 5 · JUNI · JULI · AUGUST 2023 SOGNEBLAD
»Gak ud, min sognebladet SIDE 3
Nyt om

»Gak ud, min sjæl, betragt med flid«

I denne skønne salme nr. 726 i vores salmebog går vi hele vejen sammen med Gud gennem sommerens meget smukke natur. Blomster, marker og haver vises frem for vore øjne, sammen med de stolte træer og lærkens vingeslag i det høje bliver modstillet duens vranten i det lave. Vi så at sige tages ved hånden og ledes gennem denne verdens mange skønne sommerhilsner frem til Guds retablerede Paradis, hvilket jo også er gangen eller hensigten i både Kristendommen og Bibelen, for Gud vil alle menneskers frelse, og lige præcis derfor ringer kirkeklokkerne også til gudstjeneste hver eneste søndag morgen.

Derfor skal vi betragte med flid alle Guds gode gaver, som de åbner sig for vore øjne og hjerter, for på den måde kan vi komme frem til en forståelse af Guds godhed. Og når vi så er kommet frem til den, kan vi gå skridtet videre til

det vers 5 i salmen, hvori vi sammen med Paul Gerhardt synger således: »Ak, tænker jeg, er der så stor en skønhed på den faldne jord for syndere at finde, hvor skal vi da vel frydes ved al glansen af Guds herlighed, som er i Himlen inde!«. Paul Gerhard lægger altså op til i denne salme, at der er to former for åbenbaring - den naturlige og den specielle. Den naturlige åbenbaring finder vi i naturen omkring os og stjernehimlen over os. Her kan vi komme frem til en forståelse af en skaber, som har skabt alting smukt. Men vi mødes også af fænomener, som gør mennesket ondt, og derfor kommer vi i tvivl om skaberens godhed, indtil vi kommer frem til en erkendelse af skaberens godhed og menneskets ondskab. Fortvivlet over denne erkendelse går så vejen frem imod den specielle åbenbaring, som alene findes i Skriften. Her får vi understreget vores erkendelse af skaberens godhed og menneskets ondskab, men samtidig vist en vej ud af vores fortvivlelse - Frelseren Jesus Kristus. Den specielle åbenbaring fortæller os nemlig, at Gud ikke kunne

holde ud at se menneskets lidelse, og lige præcis derfor sendte han sin søn, for at give os vej ud af denne lidelse: »For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham«.

Får vore hjerter ordentligt fat i disse ord, så de bliver til liv i vore hjerter, har vi fundet ind i vores dåbs nåde, og så kan vi med overbevisning juble med på Paulus’ ord i Kolossenserbrevet: »Han (altså Gud Fader) slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os; han fjernede det ved at nagle det til korset«.

Den specielle åbenbaring fortæller os nemlig, at Gud ikke kunne holde ud at se menneskets lidelse, og lige præcis derfor sendte han sin søn...

2 PRÆSTENS HJØRNE

På korset på Golgata hænger altså dit og mit gældsbevis med et klart og tydeligt stempel henover »BETALT«.

Det er i en sum, hvad den specielle åbenbaring vil fortælle os, så vi med sand og inderlig glæde i vore hjerter kan synge sammen med Paul Gerhardt i vers 8: »Og, Fader, når du ejegod oprykker blomsten med sin rod for bedre den at gemme, o, plant mig da, og giv mig læ ved livets væld af livets træ i Paradis derhjemme«.

Med ønsket om en rigtig skønherlig sommer

Jim Sander Christensen

Nyt om sognebladet

Da vi gennem længere tid har haft underskud på udgivelsen af vort sogneblad, vil udgivelsen af dette nummer af sognebladet være det sidste i den form, vi kender det i dag.

På den måde kan vi få vores budget til at balancere, og komme af med underskuddet. Fremover vil vi selv lave et kirkeblad, hvori alle relevante indlæg vedrørende vores kirke vil være at finde.

Der bliver desværre ikke plads til indlæg fra foreninger og institutioner, som derfor må bruge deres egne kanaler til at nå ud til folk i Thyborøn.

Vi har sat et billede af forsiden på det nye kirkeblad ind her, så I kan nå at vænne jer til det, inden det sættes i søen den 1. september.

Kirkebladet vil stadig blive omdelt i Thyborøn, så den eneste forskel vil være, at det naturligvis ikke bliver så flot og farverigt et layout, men stadig med alle de relevante informationer.

Vi håber I vil tage godt imod dette nye skridt, som er taget af nødvendighed mere end af lyst.

På menighedsrådets vegne

Jim Sander Christensen

3 DET SKER

Gudstjenester

Søndag d. 4. juni

Trinitatis søndag - Johannes 3,1-15

kl. 10.30 v. Jim S. Christensen

Søndag d. 11. juni

1. s. e. trin. - Lukas 16,19-31

kl. 10.30 v. Jim S. Christensen

Søndag d. 18. juni

2. s. e. trin. - Lukas 14,16-24

kl. 10.30 v. Jim S. Christensen

Søndag d. 25. juni

3. s. e. trin - Lukas 15,1-10

kl. 9.00 v. Karsten Christensen

SOLNEDGANGSMUSIK Sankt Hans

Onsdag d. 7. juni kl. 19.00

Onsdag d. 14. juni kl. 19.00

Onsdag d. 21. juni kl. 19.00

Onsdag d. 28. juni kl. 19.00

Velkommen i Thyborøn Kirke

Fredag d. 23. juni kl. 19.00

Vi starter i Thyborøn Kirke med sang og musik, hvor FDF medvirker.

Derefter bål ved stranden.

Alle er hjertelig velkomne, både store og små!

INDRE MISSION

Torsdag d. 29. juni

kl. 15.00 v. Jim S. Christensen

Gudstjeneste på »Hav-Fjord«

Tag blot jeres børn med til gudstjeneste. Under prædikenen er der børnekirke. I slutningen af sidste salme før prædikenen går en voksen med de mindre børn ud i børnerummet. VIGTIGT

Torsdag d. 8. juni Bibelkreds.

12.-17. juni Teltmøde i Langerhuse.

Vi mødes i FDF huset: 2.-3. klasse mandage kl. 16.30-18.00.

4. klasse og op mandage kl. 18.30-20.00.

Alle er velkomne.Vi ses.

»FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra‹.

FOR DE UNGE I THYBORØN

Er der ikke noget for de unge i Thyborøn, er de velkomne i Harboøre missionshus, onsdage kl. 19.30. Kontakt: Andreas Flyvholm tlf. 22 42 55 13. Og i KLIPPEN Lemvig onsdage kl. 19.30. Kontakt: Jonas Krogh tlf. 29 70 79 24.

4 JUNI
FDF

Gudstjenester

Søndag d. 2. juli

4. s. e. trin. - Lukas 6,36-42

kl. 10.30 v. Jim S. Christensen

Søndag d. 9. juli

5. s. e. trin. - Lukas 5,1-11

kl. 10.30 v. Jim S. Christensen

Søndag d. 16. juli

6. s. e. trin. - Matthæus 5,20-26

kl. 9.00 v. Jim S. Christensen

Torsdag d. 20. juli

kl. 15.00 v. Jim S. Christensen

Gudstjeneste på »Hav-Fjord«

Søndag d. 23. juli

7. s. e. trin. - Lukas 19,1-10

kl. 10.30 v. Jim S. Christensen

Søndag d. 30. juli

8. s. e. trin. - Matthæus 7,15-21

kl. 9.00 v. Karsten Christensen

SOLNEDGANGSMUSIK

Onsdag d. 5. juli kl. 19.00

Onsdag d. 12. juli kl. 19.00

Onsdag d. 19. juli kl. 19.00

Velkommen i Thyborøn Kirke

INDRE MISSION

Ferie i juli og august

Børne-rytmik

Nogle af de mødre, der har gået til babysalmesang, har givet udtryk for at de gerne vil have noget bagefter - til aldersgruppen mellem babysalmesang og skattekisten / ulvetimen. Da mødrene/forældrene er i arbejde igen efter barsel, vil det være nogle lørdag fra kl. 10-12, ca. 1. lørdag i måneden. Der vil være sanglege, stomp, stopsange m.m. bagefter er der spisning, frugt, kaffe og hygge for børn og voksne.

Vi starter efter ferien lørdag d. 2. september kl. 10.00 i Thyborøn Kirke.

5 JULI
Forårskoncert med Gospel D’light Kyndelmisse lysgudstjeneste

Gudstjenester

Søndag d. 6. august

9. s. e. trin. - Lukas 16,1-9

kl. 10.30 v. Karsten Christensen

Søndag d. 13. august

10. s. e. trin. - Lukas 19,41-48

kl. 9.00 v. Karsten Christensen

Søndag d. 20. august

11. s. e. trin. - Lukas 18,9-14

kl. 10.30 v. Jim S. Christensen

Søndag d. 27. august

12. s. e. trin. - Markus 7,31-37

kl. 9.30 v. Jim S. Christensen

Kort gudstjeneste og derefter sogneudflugt

Onsdag d. 30. august

kl. 19.00 v. Jim S. Christensen

Indskrivning af konfirmander

Torsdag d. 31. august

kl. 15.00 v. Jim S. Christensen

Gudstjeneste på »Hav-Fjord«

Gudstjenester

Søndag d. 3. september

13. s. e. trin. - Lukas 10,23-37

kl. 10.30 v. Jim S. Christensen

SOLNEDGANGSMUSIK

Onsdag d. 16. august kl. 19.00

Onsdag d. 23. august kl. 19.00

Velkommen i Thyborøn Kirke

SOGNEUDFLUGT

Søndag d. 27. august

Sogneudflugt efter gudstjeneste.

BABYSALMESANG

Tirsdag d. 30. august kl. 10.00 i Thyborøn Kirke

Sogneudflugt

Søndag d. 27. august kl. 9.30

Kom med på en hyggelig tur. Vi starter med en kort gudstjeneste og nyder derefter kaffe med rundstykker.

Vi spiser frokost spiser vi på en café i Vedersø. Derefter videre til Kaj Munks Præstegård, hvor der også vil være et lille foredrag om Kaj Munk.

Eftermiddagskaffen drikkes i skolestuen.

Pris ca. 199 kr. Tilmelding senest d. 15. august i kirken eller til organisten Øjvind Særkjær. Alle er hjertelig velkomne!

Venlig hilsen Aktivitetsudvalget ved Thyborøn Kirke

6 AUGUST
Foto
Ringkøbing-Skjern
fra
Museum

VÆRESTEDET

Efter et noget blandet forårsvejr, håber vi på en dejlig lang sommer. Der er bankospil 2. pinsedag (29. maj) kl. 15.00, og der er kaffe fra kl 14.00.

Vi holder sommerferie i 2 uger i juli måned fra mandag d. 10. juli til mandag d. 24. juli, men inden da, holder vi en grillaften fredag d. 30. juni kl. 18.00 (husk: tilmelding på Værestedet).

Daglige åbningstider:

Mandag 18.00 - 21.00 Bankospil kl. 19.00

Tirsdag 18.00 - 21.00

Onsdag 18.00 - 21.00 Madaften kl. 18.00 (tilmelding senest tirsdag aften)

Torsdag 18.00 - 21.00 Strikcafe kl. 13.30 - 16.30

Fredag 18.00 - 21.00

Lørdag 14.00 - 17.00

Søndag 14.00 - 17.00

Alle søgnehelligdage er åbningstiden kl. 14.00 - 17.00.

I åbningstiden er der altid frisk kaffe på kanden, så kig ind alle er hjertelig velkommen. Rigtig god sommer til alle.

BRUG BESØGSTJENESTE I THYBORØN

Ønsker du besøg eller vil du gerne besøge nogen, så kontakte sognepræsten tlf. 97 83 10 69 eller på mail: jisc@ km.dk, så vil han koordinere besøgene.

Sidder du altså alene og savner en at vende verdenshistorien med, så ring til præsten.

MOTIONSCENTER

7 DET SKER
VANDLAND CAFÉ
BOLDSPIL HYGGE ÅBNINGSTIDER KAN SES PÅ WWW.WAERKET.DK KIRKEGÅRDSVEJ
THYBORØN
M: INFO@WÆRKET.DK . T: +45 9783 1390 . W: WÆRKET.DK
15, 7680
.

HUMØRKLUBBEN THYBORØN en forening for ældre (60+) og pensionister

Tirsdag d. 27. juni kl. 17.30 Grillaften ved klubhuset Nørrevej, det bliver på den overdækkede terrasse og i telt så husk varmt tøj. Det er ligesom sidste år til helstegt pattegris med tilbehør. Du kan købe vin, øl og vand, men du må også gerne selv medbringe drikkevarer. Det er først til mølle. Max 80 personer. Prisen er 150 kr. Tilmelding kan foretages fra d. 13.20. juni på tlf. 52806157.

Tirsdag d. 22. august: Udflugt. Der er afgang kl. 8.00 fra Kystcentrets parkeringsplads. Vi kører over Oddesund og Helligsø til Vestervig kirke, her får vi en fortælling om kirken og dens historie. Vi får formiddagskaffe i Agger inden vi kører op gennem naturparken til Nr. Vorupør hvor vi besøger Naturparkcenter Thy. Bagefter spiser vi frokost, inden vi kører over Vildsund og Tambohuse til Søndbjerg hvor vi får en guidet tur på Thyholm egnsmuseum, her får vi vores eftermiddagskaffe inden vi kører til Thyborøn, hvor vi kl. 18:00 slutter af med middag på en af Thyborøns spisesteder. Drikkevarer ud over kaffe betaler man selv, alt andet er inkluderet i prisen som er 300kr., der betales ved tilmelding, kontant eller med mobilepay til nr. 818422. Tilmelding kan foretages fra d. 1.-8. august på tlf. 52806157. Der er også mulighed for tilmelding til spisning, selvom man ikke har været med på udflugten. Så er prisen 100 kr. pr. person. Først til mølle, max. deltagerantal 78 personer.

FASTE AKTIVITETER

Aktiv onsdag: hver onsdag kl. 9.30 - 11.30 i Ungdomsklubben/Wærket. Kontaktperson Henning Nielsen tlf. 23905785.

Petanque: hver onsdag kl. 14.00 på petanquebanerne v. klubhuset eller havnen. Kontaktperson Søren Schmidt tlf. 23230827.

Kroket: hver mandag kl. 9.00 og torsdag kl. 13:00 på skolens sportsplads, Vesterhavsgade. Kontaktperson John Nielsen tlf. 22358296.

Krolf: hver mandag kl. 13.00 på skolens sportsplads, Vesterhavsgade. Kontaktperson Vera Styrbro tlf. 29426414.

Gymnastik: Tirsdage kl. 11.00 - 11.45. Nyt hold starter d. 11. september. Pris 350 kr. for 20 gange. Kontaktperson Mona Vestergaard tlf. 22350740.

Yoga: Torsdage 16.45 - 18.00 i Wærket. Nyt hold starter d. 14. september. Pris 400 kr. for 10 gange. Kontaktperson

Susanne Kirkeby tlf. 42164848.

Vandgymnastik: Mandage kl. 9.30 - 10.20 og 10.30 - 11.20 i Wærket. Nye hold starter d. 11. september, pris 450 kr. for 13 gange. Kontaktperson Lisbeth Krog tlf. 24842350.

Ringo: Tirsdage kl. 10.00-10.45 i Wærket. Starter 11. september. Kontaktperson: Hans Ruby tlf. 40206840.

Walk and talk: ca. en times gåtur hver onsdag kl. 10.30, afgang fra Wærket. Kontaktperson Mona Vestergård tlf. 22350740.

Kontingent: De fleste har allerede betalt kontingent, men har du ikke fået det gjort endnu, kan du gøre det med mobile pay til 818422, eller ved at lægge en konvolut i postkassen Vesterhavsgade 26. Husk at skrive dit navn og adresse på konvolutten. Kontingent er uændret 100 kr. pr. person.

www.humørklubben-thyborøn.dk 8 DET SKER

PLEJEHJEMMET HAV-FJORDS VENNER

JUNI

Tirsdag d. 13. og d. 27. kl. 15.00

Sang og hygge med kaffe.

Torsdag d. 29. kl. 15.00

Gudstjeneste.

JULI

Torsdag d. 20. kl. 15.00

Gudstjeneste.

AUGUST

Tirsdag d. 8. og d. 22. kl. 15.00

Sang og hygge med kaffe.

Torsdag d. 31. kl. 15.00

Gudstjeneste.

Alle er meget velkomne!

HAV-FJORDs Vennekreds

NYT FRA KIRKEGÅRDSGRAVEREN

Som planlagt blev vi færdig med at fjerne grandækningen inden påske og sommerblomsterne bliver sat inden pinse.

Kirkegårdspersonalet vil i år først begynde med klipning af ligusterhæk i august måned.

Kirkegårdspersonalets sommerferie er foreløbig planlagt til juni/juli måned.

Med venlig hilsen Kirkegårdsgraver Christina Larson

MENIGHEDSRÅDSMØDER I 2023

Torsdag d. 1. juni

Torsdag d. 24. august

Torsdag d. 14. september

Torsdag d. 5. oktober

Torsdag d. 2. november

Torsdag d. 7. december

Torsdag d. 4. januar 2024

9 DET SKER

DØBTE

05.02.23 Otto Søndergaard

Kobberholm

04.03.23 Vigga Winkel Olesen

04.03.23 Solvej Klazina Lund Bolt

19.03.23 Emma Margrethe Kalsbøl

BEGRAVEDE / BISATTE

21.01.23 Niklas Kjølhede Jensen

28.01.23 Kai Rosenkvist

08.02.23 Niels Oluf Tommerup Jensen

17.02.23 Petrea Tudborg Pedersen

18.02.23 Henny Bjerregaard Nielsen

SE HER!

Thyborøn kirkes mobilpay er 25975 og kan bruges, hvis man fx ikke har mulighed for at komme i kirke, men gerne vil donere et beløb ved en ind samling. Vi siger på forhånd tak for hver en god gave.

10 SIDEN SIDST
Emma Margrethe Kalsbøl Vigga Winkel Olesen Otto Søndergaard Kobberholm Solvej Klazina Lund Bolt

VÅGETJENESTEN

Aflastnings- & Vågetjenesten, Lemvig Provsti

Vågetjenesten tilbyder nærvær og aflastning i hjemmene ved syge og døende. Vågetjenesten består af tidligere sygeplejersker og kan benyttes uden beregning. Koordinatorer er: Hanne Lund tlf. 61764955/ 97821761 og Betty Nørby tlf. 51255925/97891317. Du er altid velkommen til at ringe og høre nærmere.

SCT. NICOLAI TJENESTEN

Tjenesten foregår pr. telefon, og den vedrører de mennesker, der af den ene eller anden grund har ondt i livet og ønsker at tale med en anonym sjælesørger/rådgiver. Tjenesten er åben fra kl. 20.00 - kl. 8.00. Har du brug for hjælp kan du blot ringe 70 120 110. De ved ikke, hvem der ringer, og du ved ikke, hvem du ringer til.

PRAKTISK VEJLEDNING

VED NAVNEÆNDRING?

Det sker digitalt. Er du i tvivl, kan du kontakte sognepræsten eller kordegnen, som vil være behjælpelig med ansøgningen og fortælle om ændringen kan lade sig gøre? En navneændring koster 1. januar 2015 510 kr.

DÅB: aftales med sognepræsten i god tid inden dagen. Inden dåbsdagen har vi en samtale, så man ved hvordan man skal forholde sig, så man kan være tryg ved det der skal foregå.

SOGNEPRÆST

Jim Sander Christensen

Vesterhavsgade 150 · tlf. 97 83 10 69 ·

E-mail: jisc@km.dk

ORGANIST

Øjvind Særkjær · Bækmarksbrovej 72, 7660 Bækmarksbro · tlf. 20 29 81 63

KIRKETJENER & KIRKESANGER

Hanne Krogh · Vesterhavsgade 156 · tlf. 29 90 22 29

KIRKEGÅRDSKONTORET

Tlf. 23 65 61 58 · Træffes mandag-fredag kl. 10.00-11.30 (eller efter aftale)

MENIGHEDSRÅDETS FORMAND

Jim Sander Christensen

KIRKEVÆRGE

Kenneth Rasmussen · Glentevej 22 tlf. 40 18 77 79

REGNSKABSKONTOR

Annette Flyvholm · tlf. 97 83 18 14

Privat: 97 83 46 57 · E-mail: alf@km.dk

Træffes i kirken torsdag kl. 12-13

LAYOUT & TRYK

Videbæk Bogtrykkeri A·S

REDAKTION

Inger Kloster, Jytte Toft og Jim Sander Christensen

KIRKEBIL

Harboøre Taxi 97 83 41 50. Bestil senest kl. 18.00 dagen før.

WWW.THYBORON-KIRKE.DK Klik ind på hjemmesiden eller scan QR-koden og læs om kirken, gudstjenester, aktiviteter og se billeder.

VIELSE: I god tid aftaler man datoen med præsten, så kirken kan blive reserveret. Efterfølgende er der en samtale omkring vielsen, hvor ritualet gennemgås og salmer vælges. Prøvelsesattest fås på Borgmesterkontoret i kvindens bopælskommune.

DØDSFALD: De pårørende henvender sig til en bedemand, som tager kontakt til præsten og på familiens vegne aftaler dato for begravelse/bisættelse og tid for samtale med sognepræsten.

SAMTALE / BESØG: Enhver er velkommen til at kontakte sognepræsten. Dette gælder både hvis man ønsker samtale, besøg, hjemmealtergang eller sygehusbesøg.

Præsten har altid tavshedspligt!

11 KONTAKT

Det sker i sognet

VELKOMMEN TIL ET SPÆNDENDE FOREDRAG OM LISE NØRGAARD

Onsdag d. 27. september kl. 19.00

Velkommen til et spændende foredrag med Jacob Wendt Jensen, hvor han vil fortælle om »Lise Nørgaards liv, værk og venskab«.

Jacob er journalist, forfatter, foredragsholder, filmanmelder og redaktør.

VELKOMMEN TIL BABYSALMESANG

Tirsdag d. 29. august kl. 10.00 i Thyborøn

Tirsdag d. 5. september kl. 10.00 i Harboøre

Tirsdag d. 12. september kl. 10.00 i Thyborøn

Tirsdag d. 19. september kl. 10.00 i Harboøre

Tirsdag d. 26. september kl. 10.00 i Thyborøn

SOLNEDGANGSMUSIK

Det er onsdag aften kl. 19.00 - 20.00 i Thyborøn Kirke følgende datoer:

Juni: 7., 14., 21. og 28.

Juli: 5., 12. og 19.

August: 16. og 23.

September: 6.

Stille og rolig musik, salmer og sange for orgel og klaverfællessang, instrumental og soloer. Aften- og solnedgangsmusik. Man kan sidde og lytte meditativt og / eller synge med. Alle er velkomne. Fri entré.

Tirsdag d. 3. oktober kl. 10.00 i Harboøre (på Omsorgscentret)

Tirsdag d. 10. oktober kl. 10.00 i Thyborøn

Tirsdag d. 17. oktober EFTERÅRSFERIE

Tirsdag d. 24. oktober kl. 10.00 i Harboøre

Tirsdag d. 31. oktober kl. 10.00 i Thyborøn (Afslutning)