Lødderup/Elsø/Ljørslev/Ørding Kirkeblad - Nr. 3 - 2021

Page 1

kirkebladet.nu EFTERÅR 2021

LØDDERUP · ELSØ · LJØRSLEV · ØRDING SOGNE

LÆS BL AN DT AN DET OM:

Væk med berberissen · Koncert med Henriette & Anders Hald · Besøg af Flemming Harpøth Møller · Alle Helgens dag · Nyt fra menighedsrådene


TI L EFTERTAN KE

VÆK MED BERBERISSEN gårdslabrador Credo. Begge har tumlet livligt Alt har sin tid. Nu er det afgjort tid til at sige endemed hinanden. Nu er de gået kolde. I stolen overgyldigt farvel til den berberis, der står i bunden af for - på det røde badehåndklæde - sover maltesepræstegårdshaven ned mod parkeringspladsen. ren Bailey. Og under den anden stol - med det blå Vi gider ikke mere berberis. En hækberberis sælhåndklæde (for man skal dele sol og vind lige) soges bl.a. på, at den er god til at holde ubudne gæver Daisy, en Yorkshire Terrier på to somre. To anster ude. Fint. Ok. Den kan se godt ud. Ok. Fint. Ikdre en hel del ældre af samme race er på havearke mindst om efteråret. Men man kan altså også bejde, de nifler i haven, flytter lidt småpind og blistikke sig som bare rits rats filliong, gong, gong, ver på matriklen. De kunne ikke drømme om at vil du være til grin, så kom, kom, kom. Nej, vi gider tage på udflugter andre steder hen. Men de ikke mere berberis. Slut. Væk med den. Goodbye trænger til en pause fra de andre. Det kan vi alle und nichts Auf Wiedersehen. Den skal helt væk. komme til. Men ikke for lang tid For graverens skyld, der skal ad gangen, for så er der noget klippe den. For kattens skyld, galt. der kan få sådan en grim Livet er en gave. Hver dag. hævet snude, hvis den har Og præsten fylder ord på ord Er der for meget berberis været på natlig udflugt, hvor til disse linjer. Noget skal der omkring os, så opdager vi alle torne er grå. Berberissen stå om det helt almindelige det slet ikke. byder aldrig velkommen. velsignede liv med ro og dejlig Den siger: Bliv væk. Tak i lige klangfuld musik - alt andet måde, siger vi. Og gid vi alend betonrytmisk hjernedød. På væggen et svagt drig må ses igen. En præstegård skal ikke være et tik-tak fra et lyst egetræsur med lodder og trisser. pansret fort, heller ikke om den er aldrig så grønt Det slår hel og halv og skal kun hjælpes et par pansret. En præstegård skal signalere et velkomgange om ugen til at holde tiden næsten præcist. men. Den skal ikke være et søvngænger-coronaLivet er en gave. Hver dag. Every Day is a Thanksforseglet torneroseslot. giving Day. Er der for meget berberis omkring os, Vi håber på nyt efterårsliv i konfirmandstue og så opdager vi det slet ikke. Sæt dig ud over din inkirke og byder velkommen til konfirmander, minidre berberis, fæld den. Opdag verden på ny. Gud konfirmander, torsdagsklub for de voksne, konvelsigne dig. Søg, så skal du finde, siger Vor Hercerter, menighedsrådsmøder og hvad vi ellers kan re… finde på af ikke planlagte kaffepauser og andet til Nå, nu kom de gamle ind. Daisy vågnede op, Bulgavn og glæde for store som små. Uden bønner ler vågnede op, malteseren vågnede op. Credo og går det jo slet ikke. jeg bliver på posten. Der skal mere forstyrrelse til I øjeblikket lyder denne mandag middag Beethofor at slå os ud af kurs. Denne velsignede ro, bare vens romantiske toner ud i arbejdsværelset. For fem minutter i ny og næ, og der er kræfter til endfoden af min stol sover Buller. Han drømmer om nu en leg, endnu en dag, endnu en velsignet dag. alt det han har oplevet i sit korte liv og siden han Hvad vil du, at jeg skal gøre for dig, spurgte Jesus blev hentet hertil lørdag aften. Han er en lille sort den blinde i Jeriko - og svaret var så ligetil: at jeg hvalpet labrador oprindelig fra Nissedalsvej. Han må kunne se! Jesus åbnede hans øjne og han så er på gæsteophold i præstegården mens dem, Jesus og alle de andre. Hans indre berberis blev han rigtig hører til hos, er på ferie. Ved siden af, en fjernet. meters penge væk, sover den store præsteSteen Sunesen, sognepræst 2


KI RKELIGE FOREN I NGER INDRE MISSION I FREDSØ - MØDER KL. 19.30 Formand: Holger Dam, 6119 3778 9/9 Kredsmøde i Bethania, Nykøbing v/ Peter Østerby-Jørgensen, Joh Åb - lektion 7. 16/9

Bibelkreds hos Johannes A. Jensen, Høstvej 2, Nykøbing.

6/10

Kredsens Oktobermøder: Gudstjeneste i Lødderup kirke kl. 19.00 v/ pastor Brian Christensen, Lemvig. Efterfølgende er der kaffe og foredrag i konfirmandstuen, Indmarken 4.

30/9

Bibelkreds hos Karin Herbst Nielsen, Støberivej 1, 1-3, Nykøbing.

7/10

Møde i Bethania, Nykøbing, kl. 19.00 v/ Heri Elttør, Aulum.

11/11

Bibelkreds hos Ingrid Josefsen, Rolstrupparken 80, Nykøbing.

14/10 25/11 9/12

Bibelkreds hos Inger M. Andersen, Smedebjergevej 9D, Vils. Bibelkreds hos Bodil Christensen, Gl. Møllevej 12, Redsted. Bibelkreds hos Steen Sunesen, Indmarken 4, Lødderup.

For information om genoptagelse af forårets møder i Bibelkredsen kan formanden kontaktes. INDRE MISSION I ØRDING & STORUP - MØDER KL. 19.30 Formand: Carl Mikkelsen, 9776 4246 25/8 Årsmøde i Ørding missionshus. 15/9

Høstfest i Ørding missionshus kl. 19.00.

26/10

Møde i Ørding missionshus v/ Henrik Didriksen.

27/10

28/10 25/11 8/12

Samtalemøde - Impuls nr. 18.

Møde i Ørding missionshus v/ Anders Kristensen (reddet efter voldsom landbrugsulykke).

Gudstjeneste i Ørding kirke v/ Flemming Harpøth Møller med efterfølgende samvær i Ørding missionshus - medvirkende tidligere Ø. Assels kor. Møde i Ørding missionshus v/ Michael Arendt Laursen, KLF kirke og medier. Adventshygge i Ørding missionshus.

29/12 Juletræsfest i Ørding missionshus v/ Peter Østerby-Jørgensen. 20/5 DANMISSION - MØDER KL. 14.30 Nærmere oplysninger Alice H. Hansen, 9776 6276 28/9

Elly Degn, Rolstrupparken 94, Nykøbing.

26/10

Birthe Pedersen, Møllevej 1 A, Ørding.

30/11

Asta Jensen, Rolstrupparken 134, Nykøbing.

En at tale me d

ENSOM  KE D AF DET  DE PRIMERET GLAD  SYG  BANGE  BE KYMRET

...

70 120 110

 Alle kan he nvende sig an onymt  Sct. Nicola i Tjenestens me darbejdere ha  Sct. Nicola r tavshedsplig i Tjenesten er t et arbejde ud fra Folkekirke n

Telefontid 20

.00-02.00

Unavngivet 1

vindum.dk

22/9

1

13-06-2013 12:22: 44

3


SOGN ENYT Koncert med Henriette og Anders Hald

Torsdag den 23. september kl. 19.30 er der høst- og efterårskoncert i Lødderup Henriette og Anders Hald strikker et dejligt, varmt og varieret høst- og efterårsprogram sammen til os. Henriette er organist og Anders er operasanger. Som musikere bor de på en slægtsgård, hvor der har været høstet i generationer. De gamle traditioner flettes ind i høstsange og salmer som et kornneg bundet med kort fortælling. Med tak for høstens rige gaver glædes vi gennem høstens sange og salmer. Nyd Jeppe Aakjærs sange og et farverigt efterårsprogram med sange fra vores sangskat, operaarier og musicals, som passer til den smukke efterårstid.

Flemming Harpøth Møller gæsteprædiker i Ørding

Torsdag den 28. oktober kl. 19.00 gæster sognepræst Flemming Harpøth Møller fra Videbæk Ørding. Han vil stå for en aftengudstjeneste i kirken. Bagefter er der traditionen tro samvær i missionshuset. Her vil Flemming fortælle løst og fast om det han har været og er optaget af. Der vil være sang fra tidligere kor fra Øster Assels.

Fortællinger fra befrielsesdagene i maj 1945 Foredrag i Aktivitetshuset i Ørding tirsdag den 2. november kl. 19.30

Fortæller Knud Jacobsen, Staby, fortæller sin historie »Tyskertøsen«, en virkelig hændelse, som fandt sted i Nykøbings gader. Knud Jacobsen vil også fortælle om, hvordan det var at vokse op i en familie, hvor faderen var en del af frihedskampen. Lokale folk vil også denne aften fortælle om deres erindringer fra dagene omkring krigens afslutning. Knud Jacobsen er barnefødt i Nykøbing, hvor hans far var tandlæge. I sit voksne liv har Knud Jacobesen været læge, alment praktiserende i Vestjylland, også på Færøerne og hos Tvind. SF politiker med en plads i det daværende Ringkøbing Amtsråd er også en del af hans liv. En stor fortæller er Knud Jacobsen, ikke til at komme udenom, når han med sin dybe stemme og sin rolige femtoning kommer frem med det, han har på hjerte. Er tiden til det, vil Knud Jacobsen slutte aftenen med en af de bibelhistorier, han er så kendt for at fortælle på sin egen livagtige måde. Entre og kaffe: 50 kr. Alle er velkomne. Arr. Ljørslev og Ørding Menighedsråd, Beboerforeningen og Aktivitetshuset 4


PR AKTISK I N FO Alle Helgens Dag

Søndag den 7. november er der i lighed med tidligere år to gudstjenester. Om formiddagen kl. 10.30 er der højmesse i Lødderup, hvor vi fejrer »Helgen her og helgen hisset«. Vi tænker på dem, der har været lys og fyrtårne for os, vist os en vej at gå, været forbillede for os i omsorg og kærlighed. Om eftermiddagen er der tjeneste i Ørding kl. 16.00. Her mindes vi pastoratets døde, sætter lys på kirkegården. Bagefter er der mulighed for en let kop kaffe i kirkehuset lige ved siden af kirkegården.

KONFIRMATION

Desværre blev forårets konfirmationer udskudt til sidst i august, vi bringer billede af de unge mennesker på vores hjemmeside, når vi har fået dem fra fotografen.

Tillykke til konfirmanderne i Lødderup den 22. august: Caroline, Frida, Olivia, Daniel, Jeppe, Niclas, Robert, Thobias, Victor, Villiam og William. Tillykke til konfirmanderne i Ørding den 29. august: Alberte, Isabella, Stephani, Daniel, Mariuz, Mikkel, Samuel og Tobias.

De kommende konfirmander vil blive forberedt tirsdag den 12. oktober og dernæst hver tirsdag morgen efter efterårsferien og frem til midt i marts 2022 med undtagelse af juleferie og vinterferie. Vi forventer konfirmation i Lødderup første søndag i maj og anden søndag i maj i Ørding.

LØDDERUP-ELSØ-LJØRSLEV-ØRDING

PASTORAT (LELØ)

Sognepræst Steen Sunesen Kontaktpræst for hørehæmmede Indmarken 4, Lødderup 7900 Nykøbing M Telefon 9772 1841 E-mail ssu@km.dk Hjemmeside www.lelø.dk Afløser På mandage og under ferie kan sognepræst Peter Noer, Frøslev, kontaktes, 2323 1034 Organist Lana Michelsen, 2685 5833 Kirkesangere Birthe Silkjær, 4015 4131

FORMÆND · KIRKEVÆRGER · GRAVERE Lødderup-Elsø sogne

Formand Kirkeværge Graver Gravermedhj.

Margit Nielsen, 2325 6619 Anders Nørgaard, 6172 7711 Tobias Ploug Jensen, 2322 0069 Tirsdag-fredag: 8-12 & 13-16 Pernille Krog Nielsen, 2322 069

Ljørslev sogn

Formand Kirkeværge Graver

Johannes Jørgensen, 2339 4641 Torkil Hansen, 9776 6276 Susanne V. Tidemann, 4018 5839

Ørding sogn

Formand Kirkeværge Graver

Henning Bjerregaard, 9776 6071 Carl Mikkelsen, 9776 4246 Niels Peder Jespersen, 5120 7435

LIVSVISDOM

For en pensionist er det drøjt at være sat helt uden for det arbejde, han har været utilfreds med så længe. K.K. Steincke.

Deadline til næste kirkeblad: Mandag d. 25. oktober 2021 til ssu@km.dk 5


NYT FR A MEN IGH EDSR ÅDEN E 1

2

3

Bispevalg

Sådan forløber bispevalget i Aalborg Stift, når der skal findes afløser for Henning Toft Bro

En biskop bliver valgt af menighedsrådsmedlemmerne og præsterne i stiftet. Når en kandidat efter en eller to valgrunder har opnået mere end halvdelen af alle stemmer, indstiller kirkeministeren ham eller hende til kongelig udnævnelse. • 26. april: Kirkeministeriet udskrev valg og fastsatte frist for anmeldelse af kandidater. • 21. juni: Frist for indlevering af kandidatlister til valgbestyrelsen. • 28. juni: Frist til afhjælpning af evt. mangler ved liste. • 31. august: Afstemningen til 1. valg- runde indledtes kl. 10.00. • 21. september: Afstemningen slutter kl. 12.00, og stemmesedlerne bliver talt op samme dag. Kirkeministeriet bliver orienteret om resultatet. Resultatet offentliggøres. Hvis en kandidat har fået mere end halvdelen af stemmerne indstilles vedkommende til kongelig udnævnelse. Er dette ikke tilfældet fortsættes med 2. afstemningsrunde. • 6. oktober: Afstemningen til eventuel 2. valgrunde indledes kl. 10.00. • 27. oktober: Afstemningen slutter kl. 12.00, og stemmesedlerne bliver talt op samme dag. Kirkeministeriet bliver orienteret om resultatet. Resultatet offentliggøres. 6

• 1. december: Den nye biskop tiltræder. • 12. december: Den nye biskop bispevies i Aalborg Domkirke. Da fristen for indlevering af kandidatlister udløb, havde tre kandidater meldt sig. Det drejer sig om: 1. Thomas Reinholdt Rasmussen, sogne præst ved Sct. Catharinæ Kirke, Hjørring og provst i Hjørring Søndre Provsti 2. Hanne Dahl, sognepræst ved Budolfi Kirke, Aalborg 3. Annette Brounbjerg Bennedsgaard, sognepræst ved Torsted og Østerhåb kirker og provst i Horsens Provsti Man kan læse mere om kandidaterne på deres hjemmesider. Find dem fx via Aalborg Stifts hjemmeside på https://aalborgstift.dk/ bispevalg-i-aalborg-stift.

Lødderup - Elsø Tak til Kaj Emil

Efter 38 års virke som graver ved Lødderup kirke og de sidste år også ved Elsø kirke er Kaj Emil Pedersen gået på pension. Det er jo næsten ikke til at forstå, hverken for Kaj Emil selv eller andre. Men sådan er det - eller som Kaj Emil selv »tørt« sagde ved den sidste gudstjeneste: Det var det. Mange år at se tilbage på. En ny tid at se frem til. Mange mennesker, mange kontakter, kirkegårdsmesser, forskellige menighedsråd, forskellige præster, forskellige gravermedhjælpere, glæde over at være blevet brugt, følge med udviklingen, være på kurser, vemod over at skulle slippe - hvem er i dag så mange år samme sted? Men Kaj Emil var (og fru Gerda tilsvarende ved kommunen, endda med fortjenstmedalje efter fyrre års tro tjeneste). Mange har været glade ved den stabilitet, der blev lagt for


dagen. Nu ønskes et fortjent otium. Og muligheden for at være ferievikar, der er jo altid brug for villige hænder . Der var stor tilslutning til afskedsreceptionen i teltet på plænen foran Lødderup kirke lørdag d. 31. juli. Menighedsrådet var vært. Familie, venner, kollegaer rundt om fra øen og dens omegn i Salling bakkede trofast op. I anledning af afskeden og den sidste gudstjeneste som a kirkebetjent havde Kaj Emil digtet en lille lejlighedssang på melodien til »Den yndigste rose er funden«. Hvor tiden dog hastigt forsvinder. I dag er i går jo blot minder, I morgen vi slet ikke kender. Mon atter vi ser vore venner? Ja, travlhed dét kender vi alle, og håber vi ikke vil falde. Gik dagen i dag som du ville? Med glæde, og ikke til spilde. Herinde bag kampestensvægge, er stilhed og fred til at bære. Kom af med de mest triste tanker. En lise for sjælen, et anker. Vi intet må tage for givet, i NU’et find’ glæden i livet. Taknemm’lig når dagen er omme, og rustet til det, der vil komme.

Og velkommen til Tobias og Pernille

Vi er så privilegerede at have afløsningen på plads efter Kaj Emil. Tobias Ploug Jensen, en ung, frisk, grøn gartner var i praktik på kirkegården sidste år og befandt sig godt med de forskellige arbejdsopgaver. Han har smugtrænet i stillingen ved at være gravermedhjælper og er derfor klædt godt på til at løfte arven efter Kaj Emil. Vi håber at hans virke ved Lødderup og Elsø kirker kan

være til velsignelse både for sogn, menighed og for ham selv. Men mangler man så ikke en gravermedhjælper? Jo, men der har vi været så heldige at have fundet Pernille Krog Nielsen. Hun skal også bydes velkommen hos os. Vi håber på et godt samarbejde os imellem, og også på en god modtagelse hos pårørende, der har og får deres gang på kirkegårdene. Telefonnummeret til graverne er det samme som før, nemlig 2322 0069. Menighedsrådsformand Margit Nielsen og sognepræst Steen Sunesen

Ørding Tanker

Guds plan. Er det noget mennesker tænker på i 2021? En gang imellem tænker jeg på beretningen fra Gammel Testamente om Jakob og hans tolv sønner. Mon Jakob overhovedet tænkte på Guds plan, da han oplevede, at den næstyngste søn Josef blev solgt af de ti ældre brødre, til omrejsende handelsmænd. Det må jo have været en umulighed for Jakob, at forudse hvad der ville ske med Josef. At Josef endte som den næstmest betydningsfulde mand i hele Ægypten efter Farao. Efterfølgende fryder Jakob sig naturligvis over Guds storhed. Har vi i 2021 overhovedet tillid til at Gud har en plan for hver enkelt af os? Uanset menneskers forskellige talenter og evner er vi forpligtet for Gud, på at de anvendes bedst mulig. Det de ti ældste brødre gjorde med Josef, er svært at forestille sig er Guds plan, MEN det kan vi jo efterfølgende bedre se. Sker sådan noget mon også i 2021? Jeg er helt sikker på at Gud har en plan med, at mennesker er sat der hvor de er. Læs selv den spændende beretning i Gammel Testamente Første Mosebog kapitel 37-50. Henning Bjerregaard, Storup 7


ID-nr.: 46879

122

GUDSTJ EN ESTER Søndag d. 5.

14. s. e. trinitatis

14.00 Friluftsgudstjeneste

Møllersminde alternativt i Ørding

Søndag d. 12.

Høstgudstjeneste

10.30

Ljørslev

Lørdag d. 18.

Dåbsgudstjeneste

10.30

Lødderup

Søndag d. 19.

16. s. e. trinitatis

10.30 Jens F. Munksgaard

Lødderup

Torsdag d. 23.

Høst- og efterårskoncert

19.00

Lødderup*

Lørdag d. 25.

Dåbsgudstjeneste

10.30

Lødderup

Søndag d. 26.

Høstgudstjeneste med kirkefrokost bagefter

10.30

Ørding

OKTOBER Søndag d. 3.

18. s. e. trinitatis

09.30 Jens F. Munksgaard

Elsø

Onsdag d. 6.

Aftengudstjeneste

19.00 Brian Christensen

Lødderup

Søndag d. 10.

19. s. e. trinitatis

10.30

Ljørslev

Søndag d. 17.

20. s. e. trinitatis

10.30

Lødderup

Søndag d. 24.

21. s. e. trinitatis

09.30 Jens F. Munksgaard

Ørding

Torsdag d. 28.

Aftengudstjeneste

19.00 Fl. Harpøth Møller

Ørding*

Søndag d. 31.

22. s. e. trinitatis

10.30

Elsø - NB! Normaltid

NOVEMBER Søndag d. 7.

Alle Helgen

10.30

Lødderup

16.00 med kaffe bagefter

Ørding*

Søndag d. 14.

24. s. e. trinitatis

10.30

Elsø

Søndag d. 21.

Sidste s. i kirkeåret

9.30 Jens F. Munksgaard

Ljørslev

Søndag d. 28.

1. s. i advent

10.30

Lødderup

DECEMBER Søndag d. 5.

2. s. i advent / Lucia

14.00

Ørding

Søndag d. 12.

3. s. i advent

11.00 Jens F. Munksgaard

Ljørslev

Med mindre andet er oplyst ledes gudstjenesterne af sognepræst Steen Sunesen.

Kirkens hjemmeside: www.lelø.dk  ·  Kirkebil bestilles: Dantaxi 9772 4711 eller Midtmors Turist 9776 7676

Team Lynderup · 9717 3408

SEPTEMBER