Gørding-Vemb-Bur Kirkeblad - Nr. 3 - 2021

Page 1

kirkebladet.nu

Laila Westergaards døbefont i hospitalskirken i Gødstrup Fotograf: Laila Westergaard

GØRDING·VEMB·BUR

Kirkeblad September · oktober · november · 2021

W W W. G O E R D I N G V E M B B U R K I R K E R . D K


Den dejligste have

Nu har jeg været præst her i de tre sogne i 1½ hverken hospitalet eller plejehjemmet, eller år. Det er 18 måneder, der stort set har stået i det har været svært begrænset, så den syge coronaens tegn. Det har været en skelsætog døende har måttet vælge hvilke af sine tende periode, der har konærmeste, han eller hun ønstet dyrt menneskeligt som skede at se. Også i kirkerne økonomisk, og en katastrohar det længe været beEn tur på kirkefe over hele verden med grænset, hvor mange man gården vidner om, sygdom og død og yderlihar måttet være til stede – hvor skrøbeligt gere fattigdom til følge. I ligeså udenfor på kirkegårlivet er... Danmark har vi undgået den. Til en begravelse er overdødelighed under codet særlig hårdt, at man ikronakrisen, men døden har ke kan samle folk, der kendvi ikke overvundet. te og holdt af afdøde. Der har været store afsavn, ensomhed, og afmagt, og meget stor I løbet af krisen har folk måttet undvære at se forskel på, hvor hårdt folk er blevet ramt unog sige det sidste farvel til deres kære. Der der krisen i vort land. har ingen adgang været til den døende på Vi har lykkeligvis under hele krisen kunnet drage ud i naturen og f.eks. gå en tur i det fri. KIRKEBLADET Det har været befriende, for naturen læger Udgiver: Menighedsrådet mangt og meget. Kirkegårdene i Danmark er Redaktion: Jane Thorsen, Johanne Pouls­ de dejligste haver og små oaser. Her kan man gaard Christiansen, Else Husted Kjær, Mar­ gå i fred og ro og samle tankerne. På kirkegrethe Bendtsen og Karen Havskov Jensen gården kan man komme og sørge over og Layout & tryk: Videbæk Bogtrykkeri A·S mindes sine kære, og de der har betydet noDeadline for stof til næste kirkeblad: 4/10 get for én, som man har gjort i generationer. Stof til kirkebladet sendes til Karen Havskov Jensen på khje@km.dk Fotos: Margrethe Bendtsen 2

Her kan man vise den omsorg, der ikke sluttede ved begravelsen, og sorgen, der heller ikke sluttede ved begravelsen. Alle minderne


kan få frit løb. En tur på kirkegården vidner også om, hvor skrøbeligt livet er. Det er ikke alle forundt at blive gamle og dø mæt af dage. Døden er et vilkår ved livet, selv om det er en ringe trøst for den, der har mistet et elsket menneske. Og midt i det hele ligger kirkerne. Efterhånden som restriktionerne falder fra og i takt med, at samfundet liver op, håber jeg, at der også kommer liv i dem igen. Med ønsket om et velsignet efterår. Sognepræst Margrethe Bendtsen

Fotos fra kirkegården i Vemb

Konfirmander 2021 TILLYKKE

Konfirmanderne i Gørding, Vemb og Bur Sogne kunne fejre deres konfirmation den 19. og 20. juni i år. Menighedsrådet ønsker alle tillykke med den store dag!

3


Opslagstavlen MENIGHEDSRÅDSMØDER I henhold til menighedsloven §22 bekendtgøres følgende møder, som er offentlige og afholdes i konfirmandstuen, Præstegårdsvej 20. De kommende datoer er: Torsdag den 16. september kl. 16.00 Onsdag den 27. oktober kl. 19.00 Onsdag den 24. november kl. 19.00

Menighedsrådet

HOSPITALKIRKEN I GØDSTRUP Inden længe rykker patienterne ind på Regionshospitalet i Gødstrup, mens hospitalerne i Herning og Holstebro lukker. Som noget nyt rummer Regionshospitalet i Gødstrup også en Hospitalskirke. Hospitalskirken bliver et åndehul midt i det stress, kaos, glæde eller sorg, der kan være på et hospital og vil være åbent 24 timer i døgnet. Det er arkitektfirmaet Friis & Moltke, der har tegnet kirken, mens stenhugger Laila Westergaard har stået for udsmykningen. Udsmykningen består af en døbefont formet som et stort organisk hjerte i granit med en blodåre løbende ud til hospitalsgangen (se forsiden af kirkebladet). Altertavlen i granit er et myldrebillede, der indeholder livssituationer i sammenspil med bibelfortællinger. Hospitalskirken blev indviet ved en gudstjeneste den 28. august. Patienter, pårørende og personale er til enhver tid velkommen til at søge stilhed, ro og eftertanke i Hospitalskirken. Du kan følge Gødstrup Hospitalskirke på facebook: https://www.facebook.com/Hospitalskirken/ 4

FYRAFTENSMUSIK Organist Søren Lindgreen Christensen spiller orgelmusik i Vemb Kirke første tirsdag i hver måned. Ny sæson begynder tirsdag den 7. september fra kl. 17.00 til ca. 17.30.

Søren L. Christensen

Alle er velkomne og der er gratis adgang.

SANGAFTEN I VEMB KIRKE Torsdag den 4. november er der sangaften i Vemb Kirke. Vi begynder kl. 19.00, og ca. kl. 20 går vi i Det Røde Kabinet, hvor der er kaffe. Her fortsætter vi med Højskolesangbogen, og deltagelse er gratis. Alle er velkomne Torsdag 4. november


SOGNEUDFLUGT TIL VIBORG Fredag den 17. september – afgang fra Vemb Kirke kl. 12.00 Årets sogneudflugt går til Viborg, og første stop er Mønsted Kalkgruber. Der er 8 grader i kalkgruberne, så husk varmt tøj. Rundvisningen varer 1 time. Herfra går turen til Mønsted Kro, hvor vi drikker kaffe. Kl. 15.30 besøger vi Viborg Domkirke og hører om de smukke kalkmalerier. Næste stop er en overraskelse. Vi slutter af med aftensmad på Sevel Kro og kører hjemad mod Vemb kl. 19.30. Tilmelding til Johanne, tlf.: 4218 9104, eller Else, tlf.: 5190 4066, senest torsdag den 9. september. Pris for deltagelse 150 kr. Ret til ændringer forbeholdes. Menighedsrådet Fredag 17. september

HØSTGUDSTJENESTE Søndag den 19. september afholdes høstgudstjenester kl. 10.30 i Bur Kirke og kl. 19.00 i Gørding Kirke. Efter gudstjenesten i Bur Kirke vil der være en let frokost i form af en sandwich og en øl/ vand. Efter gudstjenesten i Gørding Kirke vil der være kaffe og kringle samt fællessang i Gørding Forsamlingshus. Søndag Alle er velkomne 19. september

FOREDRAG MED FRANK WEBER Torsdag den 14. oktober kl. 19.00 i Det røde kabinet »Jeg har selv set det! – om at tro sine egne øjne«. Spørgsmålet om, hvilken status perception har som kilde til erkendelse, og hvad det er, som Frank Weber perciperes, har gennem hele filosofiens historie været et centralt erkendelsesteoretisk problem. Mit foredrag giver en kort og letforståelig introduktion til den visuelle perception, og især eksempler på, hvordan vores synssans kan bedrage os. Har man en synsoplevelse af et objekt, er der grund til at tro, at objektet faktisk er til stede, men det er ingenlunde sikkert. Ligesom et billede kan være fortegnet, og et udsagn kan være falsk, således kan en indre repræsentation være illusorisk. Som et eksempel vil jeg til sidst kort fortælle om: Kunsten at male et portræt – hvordan alle kan lære at male et portræt. Frank Weber – Cand.mag., historiker, kunsthistoriker, IT-administrator, forfatter, illustrator, foredragsholder, præTorsdag stemand, portrætma14. oktober ler m.m.

5


Kirkelig vejviser Sognepræst Margrethe Bendtsen Præstegårdsvej 20, 7570 Vemb Tlf. 23 66 16 25 · maw@km.dk Sognepræstens ugentlige fridag er mandag. Ved ferier, fri-weekender m.v. passes embedet af sognepræst Gitte E. Hansen, Ulfborg, tlf. 97 49 13 24. Post sendes til Kirkekontoret, Vemb Præstegård, Præstegårdsvej 20, 7570 Vemb Pastoratets sekretær Karen Havskov Jensen · khje@km.dk Organist Søren Lindgreen Christensen · Tlf. 97 89 50 50

VEMB KIRKE Burvej 17A, 7570 Vemb Vemb Kirke er åben tirsdag-fredag kl. 8.00-16.00 samt søn- og helligdage i forbindelse med gudstjenester – eller efter aftale Graver Susanne Jensen · Tlf. 23 93 44 09 Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 12.00-13.00 Ugentlig fridag: Mandag Kirkeværge Bente Rosenvold-Nissen · Tlf. 30 64 99 30 Kirkesanger Jørgen Rosenvold-Nissen · Tlf. 30 64 99 30

Menighedsrådsformand Karin Kirkegaard · Tlf. 52 38 35 60

BUR KIRKE Bur Kirkevej 1A, Bur, 7570 Vemb

Næstformand Eivind Christiansen · Tlf. 24 98 39 71

Bur Kirke er åben alle dage kl. 8.00-17.00

Kasserer Karen Møllnitz Galsgaard · Tlf. 40 88 14 12 Kontaktperson Arne Ravnsbæk · Tlf. 61 11 59 86 NØRRE GØRDING KIRKE Fjordvejen 3A, Gørding, 7570 Vemb Nørre Gørding Kirke er åben alle dage kl. 8.00-17.00 Graver Holger Lysgaard · Tlf. 53 29 71 15 Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 12.00-13.00 Ugentlig fridag: Mandag Kirkeværge Theodor Bjerg Galsgaard · Tlf. 97 48 16 65 Kirkesanger Vagn Galsgaard · Tlf. 97 48 41 59

Graver Annelise Jensen · Tlf. 97 88 16 13 Kirkeværge Svend Bjerregaard · Tlf. 97 48 41 27 Kirkesanger Vagn Galsgaard · Tlf. 97 48 41 59 Dåb, navngivning, bryllup, begravelse m.v. For oplysninger herom se: www.personregistrering.dk og/eller kontakt sognepræsten (samt ved dødsfald bedemanden)

PRÆSTENS FERIE OG FRI-WEEKENDER

Fri-weekend: 11.-12. septe mber Ferie: 16.-20. oktober Fri-weekend: 20.-21. no vember

I ferier og fri-weekende r passes embedet af sognepræ st Gitte E. Hansen, Ulfborg, tlf. 97 49 13 24.

6


At høre til i fællesskabet INDSATS TIL PEOPLE OUT OF PLACE PÅ VÆRESTEDET I ULFBORG Gruppen af mennesker, der føler sig socialt udsatte stiger i Danmark. Gruppen forandrer sig i disse år i takt med at samfundet forandrer sig. Der bliver flere ensomme og mange unge har forskellige diagnoser, der påvirker deres sociale kompetencer.

har mulighed for at bidrage til et fællesskab. Et sted, hvor de har værdi og kan indgå i meningsfulde fællesskaber.

Vi har derfor udviklet et tilbud med udspring på Værestedet i Ulfborg, hvor lokale ildsjæle fra alle lokalsamfund i det gamle Ulfborg Vemb Kender I nogle derude, som I er kommune tager initiativ bekymret for, og som kan have glæde til at besøge borgere, af at blive kontaktet, er I meget informere dem om tilvelkommen til at henvende jer til buddene på VæresteAnnette eller Inga, så vil vi sammen det og tilbyde følgemed den lokale ildsjæl kontakte skab til Værestedet indborger og fortælle om tilbuddet til borger selv føler sig tryg ved at komme.

De fleste af os kender nogle, der ikke rigtig hører til i fællesskabet. Det er mennesker, der har komplekse problemer, der ofte isolerer sig i hjemmet, og som sjældent deltager i de aktiviteter der udspiller sig i lokalsamfundene. Vi kan have et ønske om, at give en hjælpende hånd, men ofte har vi ikke modet til at række ud. Der er helt befriende de dage, hvor man møder en, der sælger Hus Forbi. Bare fornemmelsen af at købe deres avis, og vide, at så har man gjort noget. Alle har brug for et sted at komme, hvor de hører til, hvor de kan føle sig helt almindelige og tale om hverdagsting lige som alle andre. Hvor de kan få anerkendelse for dem de er, for de talenter de har, hvor de kan lære nyt, og hvor de

Ildsjælene har en finger på pulsen ift. hvad der foregår i deres lokalområde, både fordi de er kendte og fordi de er bosat i området. De vil fortsat være ude i lokalområderne, når projektet slutter, og dermed være med til at sikre tilbuddets fortsatte drift. Med venlige hilsner Annette Nielsen, leder af Værestedet Vaerestedet.Ulfborg@kfumsoc.dk Tlf. 9749 1313 Inga Bøge, projektleder inga.boge@holstebro.dk Tlf. 9611 4859

Værestedet i Ulfborg, som holder til på Herredsgade 24, er et sted under KFUM’s sociale arbejde, hvor alle er velkomne. Vore åbningstider er: Mandag kl. 9.00-14.00, tirsdag og torsdag kl. 13.0018.00 og fredag kl. 9.00-14.00. Der er kaffe og ostemad til 5 kr. når vi åbner, og der serveres varm mad alle dage til kun 25 kr. Der er altid gratis kaffe og te på kanden, og vi har altid tid til en snak. På Værestedet er der mulighed for at få vasket, tørret og repareret tøj. Vi har forskellige aktiviteter bl.a. træværksted, glasværksted og kreativt værksted, samt en dejlig have, der godt kunne bruge en kærlig hånd eller to. Vi bestræber os på at have en aktivitet hver anden tirsdag i hver måned. Alle er velkomne. Værestedet søger frivillige til at hjælpe med madlavning, cafévært, havearbejde og træværksted. Henvendelse til tlf. 97 49 13 13, mail: vaerestedet.ulfborg@kfumsoc.dk eller Facebook: Ulfborg Værested. 7


ID-nr.:

204

Gudstjenester GUDSTJENESTER 12. september

15. s. e. trin.

19. september

16. s. e. trin.

26. september

17. s. e. trin.

3. oktober

18. s. e. trin.

GØRDING

VEMB

BUR

9.00 Gitte E. Hansen 19.00 Høstgudstjeneste

10.30 Høstgudstjeneste 10.30

10.30

5. oktober

9.00 17.00 Fyraftensmusik

10. oktober

19. s. e. trin.

17. oktober

20. s. e. trin.

24. oktober

21. s. e. trin.

31. oktober

22. s. e. trin.

9.00

10.30 9.00 Gitte E. Hansen 10.30

10.30 BUSK-gudstjeneste

9.00

2. november

17.00 Fyraftensmusik

4. november

19.00 Sangaften

7. november

Alle Helgen

14. november

24. s. e. trin.

21. november

Sidste s. i kirkeåret

28. november

1. s. i advent

19.00

10.30

10.30 9.00 Gitte E. Hansen 9.00

10.30

Vi vil gerne reklamere lidt for Gørding-V emb-Bur Sognes forholdsvis nye hjemmesi Her kan vi nemlig opdatere løbende med de. seneste nyt, og der er plads til mere stof end i kirkebladet. Så følg med på hjemmesiden www.goe rdingvembburkirker.dk hvor seneste nyt vil fremgå. Menighedsrådet

Gørding Kirke

Vemb Kirke

Bur Kirke